« رفاه» حتما باید از «کار» جدا شود  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه اعتماد: ٣٠ درصد از درآمد ملی کشور صرف بخشی می شود که برنامه ریزان آن امروز در یک نیم طبقه در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جای گرفته اند. رفاه جامعه اگرچه وزارتخانه ای جدید التاسیس داشت و در دهه ٨٠ متولی پیدا کرد اما حوزه فعالیتی به وسعت ٨٠ درصد از جامعه را دارد. افراد زیر خط فقر، در معرض فقر و اقشار بالای این خط، برنامه های رفاهی و حمایتی یا پیشگیری نیاز دارند تا از سطح رفاهی حداقلی برخوردار شوند. بازخوانی یک آمار نشان می دهد که داشتن متولی مستقل برای حوزه رفاه کشور تا چه اندازه می تواند مهم باشد. توجه کنید به آمار فقر در کشور. در سال هایی که تازه انقلاب شده بود؛ ٤٠ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر بودند. در سال ١٣٧٦ و درآخر دولت سازندگی طبق گزارش سازمان برنامه این عدد به ٨/١٩ درصد رسید. در دولت اصلاحات برای حل این ابهام که چرا با وجود هزینه کرد ٣٠ درصد از درآمد ملی برای رفاه جامعه نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود؛ کمیته ای مطالعاتی در موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی تشکیل شد و ماحصل بررسی ها تدوین قانون تامین اجتماعی و سپس تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی شد. در نتیجه برنامه های انجام شده در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی که تدوین و اعلام کننده قانونی خط فقر در کشور است؛ خط فقر ٥/١٠ درصد اعلام شد. اما در دولت نهم و دهم با انتصاب مدیرانی ناآگاه به مسائل رفاهی و نهایتا ادغام وزارت رفاه با کار و تعاون، بازگشتی به اندازه ٣٠ سال اتفاق افتاد و در آخر دولت دهم خانوارهای زیر خط فقر در شهر ٤|٣٣ درصد و در روستا ١/٤٠ درصد اعلام شدند. این متنِ مختصر بیان کننده ضروریاتی است که محمدحسین شریف زادگان، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت هشتم به آن باور دارد و بر این اساس تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از ملزومات در دولت دوازدهم عنوان می کند. شریف زادگان برای این باور خود دلایلی را برمی شمارد که در ادامه می خوانید.تفکیک وزارتخانه های اقتصادی در شرایطی به مجلس رفت که برخلاف انتظار جداسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه دولت دیده نشد. به نظر شما وزارتی با این سطح و گستردگی ضرورتی برای بازبینی نداشت؟به نظر من تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار ضروری است. برای توضیح این ضرورت نیاز است اشاره ای به وظایف بخش رفاه و تامین اجتماعی داشته باشم. همان طور که می دانید مقوله رفاه اجتماعی از گذشته های دور شاید از ٥٠ تا ٦٠ سال گذشته در قالب آموزش و پرورش، بهداشت، سوبسیدهای گوناگون و حمایت های اجتماعی جای پایی در سیاست ها و برنامه های ایران داشته است. بعد از انقلاب هم همواره این اندیشه در سازمان برنامه و بودجه وجود داشت که چرا ما با صرف بیش از ٣٠ درصد از بودجه کشور و ٣٠ درصد از درآمد ملی در حوزه رفاه اجتماعی در بخش های دولتی، خصوصی و عمومی کارایی لازم را برای پیشبرد رفاه اجتماعی نداشته ایم. حتی اگر ما این نسبت را یعنی نسبت هزینه رفاه اجتماعی را با کشورهای توسعه یافته اروپایی مقایسه کنیم؛ ملاحظه خواهیم کرد که تفاوت چندانی با این کشورها به لحاظ درصدهزینه کرد از درآمد ملی نداریم. مطالعات نشان می دهد در آن کشورها نیز بین ٢٠ تا ٤٠ درصد از درآمدهای ناخالص ملی برای رفاه هزینه می شود. اما چه اتفاقی می افتد که با وجود انجام چنین هزینه هایی در کشور، اثربخشی لازم در بخش رفاه صورت نمی پذیرد و عملا هزینه اثربخش نیست.سازمان برنامه در دهه ٦٠ و ٧٠ چرایی هزینه اثربخش نبودن بخش رفاه را مطرح کرد. اینکه چرا قادر نیستیم رفاه اجتماعی را در کلیتی و در یک سیاست یکپارچه ببینیم و نتایج آن را رصد و ارزیابی کنیم همواره مورد سوال بوده است. بررسی هایی که طی این سال ها صورت گرفت، نشان می داد علت اثربخش نبودن طرح ها و برنامه ها این است که سیاست ها را در یک جا به صورت یکپارچه نمی بینیم و تخصیص منابع برای آن انجام نمی دهیم. تخصیص منابع به این معنا نیست که همه پول های مربوط به یک بخش در یکجا جمع شود و تقسیم منابع از طریق بخش مالی انجام بپذیرد. بلکه تخصیص منابع می تواند سیاستی باشد یعنی دولت سیاست هایی داشته باشد که بخش های مختلف به صورت تشویقی و ترغیبی عمل کنند. این روش در اغلب کشورهای اروپایی نیز اجرا می شود و امری متداول است. اما در ایران این روش مورد استفاده قرار نمی گیرد بنابراین با وجود آنکه ٣٠ درصد از تولید ناخالص کشور صرف رفاه کشور می شود نتایج مورد انتظار حاصل نمی شود. درواقع با وجود صرف هزینه های گزاف از درآمد ملی نه تخصیص منابعی انجام شده و نه سیاست یکپارچه ای برای پیشبرد رفاه اجتماعی ایران وجود داشته در نتیجه هدفگذاری ها به سرانجام نمی رسید.به همین دلیل بود که اواخر دولت هشتم وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شد؟اوایل دهه ٨٠ به سفارش دولت در موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی مطالعاتی انجام شد. در این موسسه از خبرگان کشور دعوت به عمل آمد تا پس از بررسی، روش موثری جهت اثربخش شدن برنامه ها ارایه دهند. تحقیقات آنها بیش از ٥٠٠ صفحه مطالعات پشتیبان داشت و کتابی هم از خلاصه مطالعات منتشر شد. در ایران تنها وزارتخانه ای که پیش از تاسیس، برای آن مطالعه جامع و علمی انجام شد، وزارت رفاه و تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی هم کتابی تحت عنوان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که خلاصه این تحقیق بود را منتشر کرد. متعاقب آن نیز قانونی تدوین شد که جزو قوانین مادر کشور محسوب می شود. مفهوم قانون مادر آن است که در خصوص مواردی که به آحاد ملت ایران مربوط است؛ بند و ماده وجود دارد. به طور مثال، قانون مدنی قوانین جزایی عام و محاسبات عمومی در زمره قوانین مادر محسوب می شوند. قوانین ساختار رفاه و تامین اجتماعی نیز در مورد سرنوشت رفاه اجتماعی کشور و سیاست های مرتبط با آن بحث کرده است. این قانون در سال ١٣٨٣ در مجلس تصویب شد و متعاقب آن تکالیف همه فعالیت هایی که در حوزه سیاست های اجتماعی انجام می پذیرد در بخش های خصوصی، عمومی و دولتی تعیین تکلیف شده است. همه این امور در سه بخش امدادی، بیمه ای و حمایتی تقسیم شده است. در قانون بر این نکته تاکید شده که با عنایت به آنکه رفاه اجتماعی امری بین بخشی است و بخش های مختلف ذی نفع بوده و بازیگر هستند؛ بنابراین برای اجرای قانون لازم است شورایی به ریاست رییس جمهور با حضور همه وزرا و بازیگران اصلی رفاه تشکیل شود. هدف از تشکیل این شورا نیز هماهنگی های بین بخشی بود. محصول این شورا تصمیماتی است که نتیجه آن رفاه اجتماعی در کل کشور است. برای راهبری آن شورا نیز پیشنهاد شد سازمانی تاسیس شود با نام رفاه و تامین اجتماعی کشور که در آن زمان مجلس با تشکیل آن موافقت نکرد از این رو وزارتخانه ای با همین نام تشکیل شد. به این ترتیب وزارت رفاه و تامین اجتماعی مجری تمام سیاست ها و برنامه های رفاه و تامین اجتماعی کشور شد. اعم از امور امدادی، امور بیمه ای و امور حمایتی کشور. تقاضاهایی که پشت این امور وجود دارد نیز تقاضاهای عمده جامعه ایران است. یک جامعه ای وقتی از مسائل سیاسی اشباع می شود و پاسخ می گیرد به مسائل اجتماعی رجوع می کند. به عبارتی دیگر می توان گفت سیاسی ترین مسائل در جامعه مدرن مسائل اجتماعی است. بر این اساس هم هست که در کشورهای توسعه یافته مهم ترین دغدغه های مسوولان آن کشورها امور اجتماعی از قبیل بیمه ها و مسائل حمایتی است. اگرچه ما به تازگی وارد این جریان شده ایم ولی این موضوع از بزرگی این بخش کم نمی کند. در انتخابات اخیر ملاحظه کردید که بیشترین خواست مردم از رییس جمهور حول مسائل رفاه اجتماعی و حمایتی می چرخید. یا وقتی به سازمان تامین اجتماعی نگاه کنید، مشاهده خواهید کرد که ٥٣ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند. مسائلی از قبیل امور بیمه ای، خدمات درمانی، بازنشستگی و مستمری نیمی از جمعیت کشور در سازمان تامین اجتماعی انجام می شود. آمارها می گوید ٤/٢ میلیون خانوار ایرانی مستمری بگیر این سازمان هستند. اگر این تعداد را ضرب در بُعد خانوار کنیم بیش از ١٣ میلیون نفر از صندوقی که خود تشکیل دهنده آن هستند، ارتزاق می کنند. این ساز و کار مدرن ظرف ٥٠ سال گذشته تعبیه شده که آثار گسترده و مفیدی در جامعه دارد.به این ترتیب می بینیم قانون رفاه و تامین اجتماعی در سال ١٣٨٣ تدوین می شود و در دولت اصلاحات قانون ابلاغ و وزارتخانه تشکیل شد. وزارت رفاه و تامین اجتماعی توانست در ظرف مدت کوتاهی وزارتخانه ستادی، چابک و با تعداد ١٥٠ نفر نیروی کارآزموده تشکیل دهد. در آن موقع از مدیرانی استفاده شد که هم توان ستادی و هم کارشناسی داشتند. مدیر کارشناس به مفهوم آن است که خود مدیران توانایی انجام تحلیل های کارشناسی را دارند. این وزارتخانه در زمان کوتاهی توانست تمام کدهای بودجه ای مرتبط کشور را به سمت رفاه و تامین اجتماعی کشور متمایل وتغییردهد. همچنین در تمامی شوراهایی که قانون تعریف کرده بود، نماینده این وزارتخانه عضویت پیدا کرد و در واقع نقش زنده و پویایی را در مدت زمان اندکی ایفا کرد. به طور مثال عضویت در ستاد اقتصادی کشور، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار به عنوان ارکان تصمیم گیری کشور از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی انجام شد. در همان ابتدای کار صندوق بیمه کشاورزان و عشایر از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و برای نخستین بار در ایران چترایمنی رفاه وتامین اجتماعی برای همه مردم ایران ایجاد شد.آیا می توان گفت مدیرانی که سال های بعد برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی انتخاب شدند در کوچک شمردن نقش این وزارتخانه و در نتیجه ادغام آن با وزارت کار نقش داشتند؟متاسفانه بعد از ١٣٨٤ افرادی متصدی این وزارتخانه شدند که به هیچ عنوان از سیاست های اقتصادی و رفاهی کشور آگاهی نداشتند. لذا نتیجه این شد که مشکلات یکی پس از دیگری سر راه این بخش ایجاد شود. اگر سوابق مدیرانی که برای سمت وزارت انتخاب شده بودند را بررسی بفرمایید، خواهید دید نخستین وزیری که در دولت نهم بر سر کار آمد مدیری در یکی از صنایع پایین دستی اتومبیل سازی بود و اکسسوری اتومبیل تولید می کرد. این فرد با ذهنی خالی از مسائل رفاهی، اجتماعی و اقتصادی متصدی وزارتخانه ای شد که قرار بود چتر ایمنی رفاه اجتماعی مردم را ایجاد کند. برای راهبری چنین وزارتخانه ای گماردن مدیرانی آگاه که بتوانند مفهوم مسائل اقتصادی و اجتماعی را تلفیق کرده و سیاست اجتماعی تولید و این بخش را راهبری کنند، از ملزومات است. این درحالی بود که مدیرانی که برای این وزارتخانه انتخاب شدند تصورشان از وزارت رفاه، وزارتخانه ای صنعتی بود. این ذهنیت اشتباه به دلیل وجود برخی کارخانجات در سازمان های بیمه ای ایجاد شده بود درحالی که وجود این کارخانجات یک ضرورت تام نیست. در سال های بعد که این ادغام ها صورت پذیرفت بدون کار کارشناسی مشخص و معلومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی را با وزارت کار ادغام کردند. در این ادغام هم ناکارآمدی های زیادی صورت گرفت به طوری که این وزارتخانه که عمده فعالیت و بیش از ٩٠ درصد از فعالیت وزارتخانه جدید را برعهده دارد، متاسفانه با پرسنل محدود در یک نیم طبقه محبوس شده است وبا وجود مدیران وکارشناسان خوب آن، بسیار در انجام کارهای رفاهی کشور ناکارآمد است.این ادغام چه لطمه ای به وضعیت رفاهی کشور وارد کرد؟نتیجه آن شد که در شرایط حاضر یک نظریه رفاه اجتماعی نداریم. علت العلل ایجاد قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی در چند نکته و ضرورت جای می گیرد. نخست اینکه یکپارچگی در سیاست های تامین و رفاه اجتماعی کشور ایجاد شود. دوم هدایت و تخصیص بهینه منابع برای انجام امور رفاهی کشور بود. تخصیص منابع به این مفهوم نیست که بخش ها دولتی شوند بلکه اجرای برنامه ها توسط بخش های مختلف خصوصی، عمومی و دولتی تحت سیاست ها و مدیریت یکپارچه مد نظر بوده است تا بدین طریق یک اینرسی ایجاد شود و در نتیجه آن رفاه کشور توسعه پیدا کرده و فربه شود و در نتیجه آن احساس خوشبختی بیشتری در زندگی مردم جاری شود. این دو ضرورت، علت اصلی تدوین قانون رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل وزارتخانه مربوط به آن بود. اما متاسفانه امروز این ضرورت ها فراموش شده است. در حال حاضر نه سیاست های اجتماعی از وحدت و یکپارچگی برخوردار است و نه تخصیص منابع به نحو شایسته و بهینه انجام می شود.فکر می کنید چرا دولت تفکیک این وزارتخانه را در دستور کار قرار نداده است؟اطلاع ندارم. شاید رو در بایستی باشد. البته براساس نظراتی که از درون دولت و مجلس به گوش می رسد این تمایل هم در هیات دولت و هم در مجلس شورای اسلامی وجود دارد. من تصورم این است که شاید ملاحظات خاصی وجود داشته باشد. ولی من این تکمیل را در بعضی ازوزرا و بخصوص در معاون اول رییس جمهور به وضوح می بینم.می توانید تصویری از وضعیت کنونی رفاهی کشور ارایه دهید؟ما در کشوری زندگی می کنیم که ابتدای انقلاب ٤٠ درصد خانوار زیر خط فقر بودند. در سال ١٣٧٦ طبق گزارش سازمان برنامه این عدد درآخر دولت سازندگی به ٨/١٩ درصد رسید. در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی که تدوین و اعلام کننده قانونی خط فقر در کشور است ٥/١٠ درصد و در آخر دولت دهم خانوارهای زیر خط فقر در شهر ٤/٣٣درصد و در روستا ١/٤٠ درصد اعلام شد.این عدد برای خط فقر نسبی برآورد شده است؟خیر خط فقر مطلق را عنوان کردم. خط فقر مطلق بر اساس نیازهای اساسی میزان کالری مورد نیاز برای هر فرد در روز تعیین می شود. از این رو می بینید که در پایان دولت دهم شرایط رفاه تا چه اندازه سقوط کرده است. اما در دولت یازدهم این اعداد بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمی بهبود به ٣١ درصد شهرها و ٨/٣٠ درصد روستاها رسید. پایین آوردن خط فقر کار ...

ادامه مطلب  

بررسی پیام رسان گپ (gap)؛ پیام رسانی با امکان کسب درآمد!  

درخواست حذف این مطلب
پیام رسان گپ (gap) با توجه به آمارهای رسمی و غیر رسمی منتشر شده از مسئولینش، دومین پیام رسان پرکاربر داخلی است که با امکانات فراوانی که در اختیار یوزرهای خود قرار می دهد، توانسته بیش از ۲ میلیون کاربر را جذب کرده و با توجه به رشد روز افزونی که در کاربران تازه وارد این پیام رسان مشاهده می گردد، به زودی تعداد اعضایش به اعداد بسیار بالاتری خواهد رسید.تبلیغاتاخبار خودرو / بلیط هواپیما / بیت کوینپیام رسان گپ (gap) از جمله اپلیکیشن هایی است که از گرافیک جذابی برخوردار بوده و برخلاف بله، ایتا، سروش و آی گپ که سعی بر حفظ سادگی گرافیک داشتند، تنوع رنگ های آن قطعا نگاهتان را به پیام رسان های داخلی تغییر خواهد داد.پیام رسان گپ به خوبی فهمیده است که موفقیت بلند مدت نه در کپی کاری از تلگرام است و نه در بی توجهی به امکانات فنی مورد نیاز کاربران ایرانی!پیام رسان گپ (gap) جزو اپلیکیشن هایی است که در دی ماه سال ۹۶ شاهد افزایش بسیار زیاد کاربران ایرانی بود ولی نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و کندی های فراوان این مسنجر باعث شد انتقادات فراوانی به مسئولینش شود. اما طبق بررسی هایی که در این اواخر انجام دادیم، متوجه شدیم که کیفیت سرورهای گپ افزایش پیدا کرده ولی اندک کندی محسوسی در عملکرد آن وجود دارد که اگر در کنار سایر پیام رسان های داخلی مقایسه کنیم، این کندی قابل اغماض است.در این مقاله قصد داریم به بررسی جزییات و ویژگی های این پیام رسان ایرانی بپردازیم و شما را با عملکرد بخش های مختلف این اپ مسنجر آشنا نماییم.رابط کاربری گپ متفاوت تر از سایر داخلی هااولین ویژگی مهم در مورد پیام رسان گپ رابط کاربری زیبای آن است که تنوع رنگ این اپلیکیشن قطعا یک نقطه قوت بسیار بزرگ برای آن شمرده می شود که سروش، ایتا و… از آن بی بهره هستند. مسئولین گپ به خوبی در طراحی تب ها و همچنین منوی این اپلیکیشن خلاقیت به خرج داده و رنگ های بسیار شادی را در تم مسنجر استفاده نمودند. اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap)از قابلیت های جالب در مورد رابط کاربری پیام رسان گپ (gap) می توان به تغییر فونت تمامی بخش های آن اشاره کرد که برخلاف دیگر پیام رسان ها از فونت های بسیار جذابی استفاده کرده و تا جایی که ما متوجه شدیم، در حال حاضر امکان انتخاب فونت هایی همچون: ایران سنس، ایران یکان، ایران شارپ و وزیر برای کاربر وجود دارد که برای افراد آشنا به گرافیک مشخص است که این فونت ها جزو فونت های بسیار محبوب در بین گرافیست ها محسوب می شوند. اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap)با دوستانتان گفتگو کنید و گروه های چند هزاره نفره بسازیدشما در پیام رسان گپ (gap) می توانید همانند سایر پیام رسان های داخلی و خارجی با دوستان و آشنایان خود گفتگو کنید. از دیگر قابلیت های موجود در گفتگوهای شخصی گپ موارد زیر را می توان مطرح کرد:کاربر در این پیام رسان می تواند با فونت های مختلف پیام های متنی خود را برای دیگران ارسال نماید. برای تغییر فونت می توانید به بخش تنظیمات مراجعه کرده و فونت دلخواه خود را از بین موارد موجود انتخاب نمایید.امکان ارسال تصاویر و فیلم با سرعت بالا در این پیام رسان ایرانی وجود دارد. طبق بررسی ها و تست هایی که به صورت عملی در این مسنجر انجام دادیم، سرعت آپلود تصاویر و ویدیوها بسیار خوب بوده و می توان گپ و آی گپ را جزو پیام رسان های خوب در این زمینه ارزیابی کرد. سروش و ایتا با اختلاف بسیار زیاد در رده های بعدی قرار دارند.کاربر در این پیام رسان می تواند برای مخاطبین خود نقاشی بکشد و ارسال نماید! محیط بخش نقاشی این پیام رسان که در منوی ارسال فایل ( سنجاق معروف) دیده می شود، بسیار ساده و قابل فهم بوده و قطعا همه کاربران به راحتی می توانند با ابزارهای مختلف آن کار کنند.کاربر در این پیام رسان قادر خواهد بود مکان دقیق خود را با مخاطبینش به اشتراک بگذارد.محدودیتی در فرمت فایل های ارسالی وجود نداشته و همه فرمت های موردنیاز کاربران در گپ قابل ارسال است.همچنین در نمایش پروفایل کاربران می توانید اطلاعات کاملی از گفتگوهایتان را مشاهده کنید. شما می توانید مکالمه با او را بی صدا کنید، او را به لیست سیاه خود اضافه نمایید، محتوای به اشتراک گذاری شده با او را ببینید که همان تصاویر و ویدیوهای اشتراک گذاری شده است، تاریخچه تماس با او را مشاهده کرده و در آخر اگر به هر دلیلی تخلفی از او سر زده است به گپ گزارش دهید تا اقدامات لازم انجام شود. اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap)همچنین در بخش گروه های کاربری این پیام رسان نیز ویژگی های قابل توجهی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:محدودیت خاصی در تعداد اعضای گروه های این پیام رسان مشاهده نکردیم. البته بدیهی است محدودیت هایی در این مورد وجود داشته باشد ولی با توجه به سایر پیام رسان های داخلی که محدودیت ۵ هزار نفر را برای کاربران اعمال نموده اند، به نظر می رسد گپ بیش از این تعداد را برای گروه ها دسترسی داده است.کاربر در پیام رسان گپ می تواند گروه عمومی یا خصوصی تشکیل دهد، بدین معنی که اگر گروه تان خصوصی نیست و افراد خاصی در آن حضور ندارند، می توانید برای گروه خود آدرس اختصاصی داشته باشید و در همان کانال ها با یک @ ساده تبلیغات گروه را انجام دهید. بدیهی است برای گروه های خصوصی لینک های عضویت اختصاصی ایجاد می شوند که دسترسی را صرفا از آن طریق فراهم می کنند.کسب درآمد در گروه های گپ نیز فعال است، به این موضوع که در کانال ها نیز مشاهده می شود در بخش جداگانه به طور مفصل خواهیم پرداخت.شما در گروه های کاربری خود در گپ می توانید علاوه بر خودتان، مدیر تعیین کنید و وظایفی را به او بسپارید. البته نکته منفی در این قسمت عدم وجود امکان سطح بندی مدیران است که بهتر بود همانند بعضی از پیام رسان های خارجی، مدیر اصلی بتواند برای مدیران بعدی سطح دسترسی تعیین نماید.کاربران در گروه های کاربری می توانند پیام دیگران را لایک کنند! این ابزار به مدیران کمک می کند تا از پیام های تشکر معمول و عرف در بین کاربران شبکه های اجتماعی جلوگیری کند و از ازدیاد بیهوده گفتگوها جلوگیری نماید.به طور کلی بخش چت های شخصی و همچنین گروه های کاربری گپ در بین پیام رسان های داخلی از جذابیت بسیار خوبی برخوردار است که توانسته با گرافیک زیبای خود، محیط متفاوتی را برای ایرانی ها تعبیه نماید. اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap)در پیام رسان گپ کانال بسازیداز دیگر امکاناتی که بدیهی است در پیام رسان گپ نیز وجود داشته باشد، امکان ایجاد کانال است که اتفاقا گپ برنامه های زیادی برای کانال ها داشته و در بین پیام رسان های ایرانی و حتی بتوان گفت در بین اکثر پیام رسان های متعارف در بین کاربران ایرانی بهترین امکانات جانبی را در اختیار مدیران کانال ها قرار می دهد.یکی از مهم ترین امکانات موجود در کانال ها امکان کسب درآمد است که برای مدیران وجود داشته و رسانه هایی که بتوانند بیشترین بازدید را جذب کنند و کاربران بیشتری را به کانال خود اضافه کنند، می توانند از قابلیت نمایش تبلیغات در بین پست ها استفاده و از نمایش و کلیک بر روی بنرها منتفع شوند. اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap)شما در کانال های پیام رسان گپ (gap) امکانات زیادی برای معرفی، تبلیغات و همچنین کسب درآمد در اختیار دارید که تقریبا با توجه به شناختی که از دیگر پیام رسان های داخلی و خارجی داریم، این امکانات بی نظیر بوده و این مسنجر به خوبی توانسته تمایز لازم را با دیگر پیام رسان ها ایجاد نماید.در ادامه به مهم ترین ویژگی ها و قابلیت های موجود در دو بخش کاربری و مدیریتی کانال های این پیام رسان می پردازیم:برای ساخت کانال شما می بایست وارد بخشی شوید که با آیکون مداد مشخص شده است. پس از ورود به این بخش از بین دو گزینه مربوط به کانال و گروه، کانال را انتخاب کنید.سپس باید نامی برای کانال خود انتخاب نمایید. هیچ محدودیتی در انتخاب نام وجود نداشته و سپس می بایست ...

ادامه مطلب  

بررسی پیام رسان گپ (gap)؛ پیام رسانی با امکان کسب درآمد!  

درخواست حذف این مطلب
پیام رسان گپ (gap) با توجه به آمارهای رسمی و غیر رسمی منتشر شده از مسئولینش، دومین پیام رسان پرکاربر داخلی است که با امکانات فراوانی که در اختیار یوزرهای خود قرار می دهد، توانسته بیش از ۲ میلیون کاربر را جذب کرده و با توجه به رشد روز افزونی که در کاربران تازه وارد این پیام رسان مشاهده می گردد، به زودی تعداد اعضایش به اعداد بسیار بالاتری خواهد رسید.تبلیغاتاخبار خودرو / بلیط هواپیما / بیت کوینپیام رسان گپ (gap) از جمله اپلیکیشن هایی است که از گرافیک جذابی برخوردار بوده و برخلاف بله، ایتا، سروش و آی گپ که سعی بر حفظ سادگی گرافیک داشتند، تنوع رنگ های آن قطعا نگاهتان را به پیام رسان های داخلی تغییر خواهد داد.پیام رسان گپ به خوبی فهمیده است که موفقیت بلند مدت نه در کپی کاری از تلگرام است و نه در بی توجهی به امکانات فنی مورد نیاز کاربران ایرانی!پیام رسان گپ (gap) جزو اپلیکیشن هایی است که در دی ماه سال ۹۶ شاهد افزایش بسیار زیاد کاربران ایرانی بود ولی نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و کندی های فراوان این مسنجر باعث شد انتقادات فراوانی به مسئولینش شود. اما طبق بررسی هایی که در این اواخر انجام دادیم، متوجه شدیم که کیفیت سرورهای گپ افزایش پیدا کرده ولی اندک کندی محسوسی در عملکرد آن وجود دارد که اگر در کنار سایر پیام رسان های داخلی مقایسه کنیم، این کندی قابل اغماض است.در این مقاله قصد داریم به بررسی جزییات و ویژگی های این پیام رسان ایرانی بپردازیم و شما را با عملکرد بخش های مختلف این اپ مسنجر آشنا نماییم.رابط کاربری گپ متفاوت تر از سایر داخلی هااولین ویژگی مهم در مورد پیام رسان گپ رابط کاربری زیبای آن است که تنوع رنگ این اپلیکیشن قطعا یک نقطه قوت بسیار بزرگ برای آن شمرده می شود که سروش، ایتا و… از آن بی بهره هستند. مسئولین گپ به خوبی در طراحی تب ها و همچنین منوی این اپلیکیشن خلاقیت به خرج داده و رنگ های بسیار شادی را در تم مسنجر استفاده نمودند. اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap)از قابلیت های جالب در مورد رابط کاربری پیام رسان گپ (gap) می توان به تغییر فونت تمامی بخش های آن اشاره کرد که برخلاف دیگر پیام رسان ها از فونت های بسیار جذابی استفاده کرده و تا جایی که ما متوجه شدیم، در حال حاضر امکان انتخاب فونت هایی همچون: ایران سنس، ایران یکان، ایران شارپ و وزیر برای کاربر وجود دارد که برای افراد آشنا به گرافیک مشخص است که این فونت ها جزو فونت های بسیار محبوب در بین گرافیست ها محسوب می شوند. اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap)با دوستانتان گفتگو کنید و گروه های چند هزاره نفره بسازیدشما در پیام رسان گپ (gap) می توانید همانند سایر پیام رسان های داخلی و خارجی با دوستان و آشنایان خود گفتگو کنید. از دیگر قابلیت های موجود در گفتگوهای شخصی گپ موارد زیر را می توان مطرح کرد:کاربر در این پیام رسان می تواند با فونت های مختلف پیام های متنی خود را برای دیگران ارسال نماید. برای تغییر فونت می توانید به بخش تنظیمات مراجعه کرده و فونت دلخواه خود را از بین موارد موجود انتخاب نمایید.امکان ارسال تصاویر و فیلم با سرعت بالا در این پیام رسان ایرانی وجود دارد. طبق بررسی ها و تست هایی که به صورت عملی در این مسنجر انجام دادیم، سرعت آپلود تصاویر و ویدیوها بسیار خوب بوده و می توان گپ و آی گپ را جزو پیام رسان های خوب در این زمینه ارزیابی کرد. سروش و ایتا با اختلاف بسیار زیاد در رده های بعدی قرار دارند.کاربر در این پیام رسان می تواند برای مخاطبین خود نقاشی بکشد و ارسال نماید! محیط بخش نقاشی این پیام رسان که در منوی ارسال فایل ( سنجاق معروف) دیده می شود، بسیار ساده و قابل فهم بوده و قطعا همه کاربران به راحتی می توانند با ابزارهای مختلف آن کار کنند.کاربر در این پیام رسان قادر خواهد بود مکان دقیق خود را با مخاطبینش به اشتراک بگذارد.محدودیتی در فرمت فایل های ارسالی وجود نداشته و همه فرمت های موردنیاز کاربران در گپ قابل ارسال است.همچنین در نمایش پروفایل کاربران می توانید اطلاعات کاملی از گفتگوهایتان را مشاهده کنید. شما می توانید مکالمه با او را بی صدا کنید، او را به لیست سیاه خود اضافه نمایید، محتوای به اشتراک گذاری شده با او را ببینید که همان تصاویر و ویدیوهای اشتراک گذاری شده است، تاریخچه تماس با او را مشاهده کرده و در آخر اگر به هر دلیلی تخلفی از او سر زده است به گپ گزارش دهید تا اقدامات لازم انجام شود. اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap)همچنین در بخش گروه های کاربری این پیام رسان نیز ویژگی های قابل توجهی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:محدودیت خاصی در تعداد اعضای گروه های این پیام رسان مشاهده نکردیم. البته بدیهی است محدودیت هایی در این مورد وجود داشته باشد ولی با توجه به سایر پیام رسان های داخلی که محدودیت ۵ هزار نفر را برای کاربران اعمال نموده اند، به نظر می رسد گپ بیش از این تعداد را برای گروه ها دسترسی داده است.کاربر در پیام رسان گپ می تواند گروه عمومی یا خصوصی تشکیل دهد، بدین معنی که اگر گروه تان خصوصی نیست و افراد خاصی در آن حضور ندارند، می توانید برای گروه خود آدرس اختصاصی داشته باشید و در همان کانال ها با یک @ ساده تبلیغات گروه را انجام دهید. بدیهی است برای گروه های خصوصی لینک های عضویت اختصاصی ایجاد می شوند که دسترسی را صرفا از آن طریق فراهم می کنند.کسب درآمد در گروه های گپ نیز فعال است، به این موضوع که در کانال ها نیز مشاهده می شود در بخش جداگانه به طور مفصل خواهیم پرداخت.شما در گروه های کاربری خود در گپ می توانید علاوه بر خودتان، مدیر تعیین کنید و وظایفی را به او بسپارید. البته نکته منفی در این قسمت عدم وجود امکان سطح بندی مدیران است که بهتر بود همانند بعضی از پیام رسان های خارجی، مدیر اصلی بتواند برای مدیران بعدی سطح دسترسی تعیین نماید.کاربران در گروه های کاربری می توانند پیام دیگران را لایک کنند! این ابزار به مدیران کمک می کند تا از پیام های تشکر معمول و عرف در بین کاربران شبکه های اجتماعی جلوگیری کند و از ازدیاد بیهوده گفتگوها جلوگیری نماید.به طور کلی بخش چت های شخصی و همچنین گروه های کاربری گپ در بین پیام رسان های داخلی از جذابیت بسیار خوبی برخوردار است که توانسته با گرافیک زیبای خود، محیط متفاوتی را برای ایرانی ها تعبیه نماید. اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap)در پیام رسان گپ کانال بسازیداز دیگر امکاناتی که بدیهی است در پیام رسان گپ نیز وجود داشته باشد، امکان ایجاد کانال است که اتفاقا گپ برنامه های زیادی برای کانال ها داشته و در بین پیام رسان های ایرانی و حتی بتوان گفت در بین اکثر پیام رسان های متعارف در بین کاربران ایرانی بهترین امکانات جانبی را در اختیار مدیران کانال ها قرار می دهد.یکی از مهم ترین امکانات موجود در کانال ها امکان کسب درآمد است که برای مدیران وجود داشته و رسانه هایی که بتوانند بیشترین بازدید را جذب کنند و کاربران بیشتری را به کانال خود اضافه کنند، می توانند از قابلیت نمایش تبلیغات در بین پست ها استفاده و از نمایش و کلیک بر روی بنرها منتفع شوند. اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap) اپلیکیشن پیام رسان گپ (gap)شما در کانال های پیام رسان گپ (gap) امکانات زیادی برای معرفی، تبلیغات و همچنین کسب درآمد در اختیار دارید که تقریبا با توجه به شناختی که از دیگر پیام رسان های داخلی و خارجی داریم، این امکانات بی نظیر بوده و این مسنجر به خوبی توانسته تمایز لازم را با دیگر پیام رسان ها ایجاد نماید.در ادامه به مهم ترین ویژگی ها و قابلیت های موجود در دو بخش کاربری و مدیریتی کانال های این پیام رسان می پردازیم:برای ساخت کانال شما می بایست وارد بخشی شوید که با آیکون مداد مشخص شده است. پس از ورود به این بخش از بین دو گزینه مربوط به کانال و گروه، کانال را انتخاب کنید.سپس باید نامی برای کانال خود انتخاب نمایید. هیچ محدودیتی در انتخاب نام وجود نداشته و س ...

ادامه مطلب  

تامین اجتماعی کیسه خلیفه نیست/می خواهند شعبه ای از کمیته امداد بسازند/ دست اندازی به اموال کارگران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه دوفوریتی دولت برای تفکیک تامین اجتماعی از بدنه فعلی وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی و قراردادن آن در قابل یک وزارتخانه جداگانه، به نگرانی فعالان کارگری دامن زده است. فرامرز توفیقی (فعال کارگری و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها)در انتقاد از این لایحه ابتدا به تاریخچه تامین اجتماعی اشاره می کند: سده هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه نظام تأمین اجتماعی محسوب می شود؛ با شروع این سده، مساله فقر و عدم تامین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده تری یافت. به همین دلیل، اقداماتی از جانب دولت های اروپایی در حمایت از قشر کم درآمد شاغلان صورت پذیرفت. اولین مصادیق این مساله را می توان در اقدام هنری چهارم (پادشاه انگلستان) در سال ۱۶۰۴ یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص دهند. با این حال، از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به بعد بود که به تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال ۱۸۸۱ و همزمان با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان، برای نخستین بار، قانون بیمه های اجتماعی به تصویب رسید. دولت آلمان در سال های بعد، انواع بیمه های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را به تصویب رساند و به این ترتیب، اولین نظام بیمه های اجتماعی در آلمان پایه گذاری شد و به سرعت به دیگر کشورهای صنعتی اروپا تسری یافت.اصطلاح «تامین اجتماعی» برای اولین بار در لایحه سال ۱۹۳۵ دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شدوی ادامه داد: بعد از سال ۱۸۹۸، قوانین مصوب در اروپا به تدریج دامنه جبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه های مختلف مزدبگیر توسعه دادند که از آن جمله می توان به قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال ۱۸۹۹)، بیمه کارکنان موسسات تجاری که با موتور سرو کار دارند (به موجب قانون سال ۱۹۰۶) و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار (در سال ۱۹۱۴) اشاره کرد. در این میان، جنگ جهانی اول، نقطه عطفی در تاریخ تامین اجتماعی به حساب می آید که با توسعه بیمه بیماری ها همراه شد. پس از جنگ جهانی اول و به ویژه در سال های پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳)، دوره نوین تامین اجتماعی آغاز شد. اصطلاح تامین اجتماعی برای اولین بار در لایحه سال ۱۹۳۵ دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد. سپس در سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانده شد که: همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارند. افزون بر این، به منظور پایداری جنبه بین المللی امور تامین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار (ilo) و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (issa)، تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند.«صندوق احتیاط کارگران راه آهن» اولین سازمانی که عهده دار خدمات تامین اجتماعی شدتوفیقی در ادامه به سابقه تامین اجتماعی در ایران می پردازد: سابقه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ بازمی گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تامین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه آهن پیش بینی کرد. در سال ۱۳۱۵ «نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیات دولت رسید.تاسیس سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در دولت محمد مصدقوی در ادامه گفت: در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیات دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما ری هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می دادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسماً تاسیس شد و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه های اجتماعی کارگران» تاسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویب نامه ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسید، سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تامین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تامین خدمات درمانی» تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد.تشکیل سازمان تامین اجتماعی؛ آغازگر تحول در نظام تامین اجتماعیبه گفته ی توفیقی، در این میان، تصویب قانون تامین اجتماعی در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تامین اجتماعی» را می توان آغازگر تحولی نو در نظام تامین اجتماعی کشور دانست. وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تامین اجتماعی به «صندوق تامین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تامین اجتماعی دوباره احیا شد.۱۶۷ کشور دنیا تامین اجتماعی دارندوی تاکید کرد: رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولت ها در دنیای امروز است. طبق بررسی های به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در ۱۶۷ کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از ۱۲۰ کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت خدمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و... دیده می شود. رفاه و تأمین اجتماعی شامل مقوله های متعددی ازجمله موارد زیراست: • تحقق عدالت اجتماعی• ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی• فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعة پایدار• بالا بردن بهره وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار• تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار• ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه• ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدیتوفیقی با بیان اینکه رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است، افزود: به این جهت همواره در سرلوحه کار برنامه ریزان و تصمیم گیران دولت ها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود بطور مستقیم نمی توانند تولیدکننده آن باشند، ناگزیر این دولت ها هستند که سامان دهنده آن محسوب می شوند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند. سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال ۱۳۵۲ بازمی گردد؛ در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینه ها برجای گذاشت؛ از جمله تاثیرات این واقعه، ارائه و اجرای طرح ها و برنامه هایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود. طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی ازجمله این طرح های جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال ۱۳۵۳ به مجلس تقدیم شد؛ با تاسیس این وزارتخانه وظایف و مسئولیت های چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمه های اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام شد.در سال ۱۳۵۴ وزارت رفاه اجتماعی منحل شداین فعال کارگری در ادامه به پیچ و خم های وزارت رفاه پرداخت: وزارتخانه تازه تاسیس در راستای انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور، دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تامین اجتماعی را به مجلسین وقت ارائه کرد، ولی علیرغم تمام بحث ها و گفت و گوهای به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز امور رفاهی و بیمه های اجتماعی، کمتر از دو سال پس از تاسیس، دولت وقت با ارائه لایحه ای در خصوص ضرورت تمرکززدایی در این زمینه، تاسیس وزارت بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه را به مجلس ارائه کرد و بدین سان در بهمن ماه سال ۱۳۵۴وزارت رفاه اجتماعی منحل شد..چه اتفاقاتی پس از پیروزی انقلاب افتاد؛ توفیقی در پاسخ به این سوال می گوید: در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از بررسی های فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده ۱۱ این قانون آمده است: در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می گردد..وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه ۱۳۸۳ تاسیس شدوی ادامه داد: به همین منظور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه ۱۳۸۳ یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه ۱۳۸۳ که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیت های بیمه ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد. هدف اولیهٔ تأسیس این وزارتخانه، تجمیع همه نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه گر همچون سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، سازمان حوادث غیر مترقبه، سازمان اورژانس کشور، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد جانبازان و مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان بازنشستگی، صندوق بیمه روستاییان و ... و پایان دادن به تشتت گسترده در ارائه خدمات حمایتی و بیمه ای در کشور بود؛ امری که هرگز اجرائی نشد.در نهایت امر چه اتفاقی افتاد؛ توفیقی ادامه داد: این وزارتخانه سرانجام با دو وزارتخانه کار و تعاون ادغام شد. قانون تشکیل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.خرج از کیسه سازمان تامین اجتماعیاما چرا می خواهند از کیسه سازمان تامین اجتماعی خرج کنند؛ توفیقی در ادامه ی گفتگو به این موضوع می پردازد: وقتی درآمدهای ارز، نفت، گاز، سنگ، طلا، مالیات و ... یارای پُر کردنِ چاه ویلِ مخارج دولت را نداشته باشد، از کوتاهترین دیوارها برای پر کردن خزانه و خرج کردن از آن شروع می کنند؛ دیواری به نام سازمان تامین اجتماعی. وضع قوانین در مورد منع دست اندازی دولت ها به منابع سازمان تامین اجتماعی، بسان همان قوانینی است که جهت منع استفاده از منابع «صندوق توسعه ملی» در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده است؛ یعنی قوانینی که نوشته می شوند اما بعضاً کاربرد اجرایی ندارند. البته سازمان تامین اجتماعی نیازی به این همه رفت و آمد ندارد. دیوار این سازمان، همانطور که گفته شد کوتاه است؛ لذا «اذن» نمی طلبد؛ تنها با اشاره ای از سوی ریاست محترم جمهوری و فشار چند تن از وزرا و مقداری لابی، از درگاه صندوق سازمان تامین اجتماعی به آسانی رونمایی می شود.بعد از جنگ، دست اندازی به سازمان تامین اجتماعی شروع شدتوفیقی توضیح می دهد: براساس قانون مصوب ۱۳۵۴، سازمان تامین اجتماعی هرچند استقلال مالی دارد و دولت ها حق دست اندازی به منابع آن را ندارند، اما بعد از انقلاب سال ۵۷ و بعد از جنگ، دست اندازی ها به منابع سازمان تامین اجتماعی آغاز شد. این دست اندازی ها جناح و سیاست نمی شناسد و بلااستثنا همه دولت ها در ۴۰ سال اخیر از منابع این سازمان تنعم کرده اند؛ به عبارت بهتر، عموم دولت های بعد از انقلاب، برخلاف قانون مصوب، به منابع و داشته های سازمان تامین اجتماعی دست اندازی داشته اند.این فعال کارگری به تاریخچه ی این دست اندازی ها می پردازد: ا ...

ادامه مطلب  

تفاوت اسباب بازی های کودکان در خانواده های با سطوح درآمد مختلف  

درخواست حذف این مطلب
تفاوت اسباب بازی های کودکان در خانواده های با سطوح درآمد مختلف به روایت تصویر ، شاید بتواند تفاوت های اساسی در دنیای آنان را بازگو سازد. کودکان این تفاوت ها را کمتر حس می کنند و سعی می کنند بدون توجه به وضعیت مالی خانواده وسیله ای برای گذران وقت خود بیابند. برای مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر با میهن پست همراه شوید.کودکان گل های بوستان ما و آینده سازان کشورند. ملّتی در آینده موفق، سربلند، پیروز و سعادتمند خواهد بود که به نیازهای جسمی و روانی کودکان خود توجه بیش تری داشته باشد. یکی از نیازهای مهم و اساسی کودک، نیاز به بازی و اسباب بازی است. بازی برای کودک همانند آب است برای ماهی. کودک بدون بازی نمی تواند به رشد متعادل و سازنده ای برسد.اسباب بازی شوق زیستن را در وجود کودک را در حالی برمی انگیزد موجب پرورش قوای جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودک می شود. معمولاً کودکان سطوح مختلف درآمدی خانواده را آنچنان درک نمی کنند و با شرایط موجود می سازند یعنی اگر وضعیت اقتصادی خانواده بهتر باشد، اسباب بازی ها هم مدرن تر و زیبا تر برای کودک تهیه می کند، و افراد فقیر نیز در حد خود برای فرزندشان وسیله بازی تهیه می کنند. روان شناسان مشهور تأکید می کنند که والدین در انتخاب اسباب بازی دقّت و هوشیاری لازم را داشته باشند؛ چرا که در شکل دادن به تمایلات عاطفی و روانی او نقش مهمی ایفا می کند و چنانچه د ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات فرهنگی و هنریo کسب و ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد.به گزارش صدخبر؛ کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدم ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از تسنیم، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارکاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورحفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیکاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیتسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیتقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیبهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کاراستقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند):بخش کشاورزیکشت گلخانه‏ایگیاهان دارویی(6 رسته منتخب)آبزی پروریصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیخدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیدامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانخدمات و کسب و کارهای دامپزشکیخدمات کسب و کارهای عشایریبخش صنعت، معدن و بازرگانیتکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصداجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدتکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشصنعت فرش دست بافتصنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیخدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشصنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)،بخش ساختمان و بافت های فرسودهنوسازی بافت های فرسودهتولید مسکنساختمان های دولتیاحداث بیمارستانبخش خدمات گردشگری و صنایع دستیایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریکسب و کارهای مرتبط با راهنمایان توربازارهای بین المللی صنایع دستیایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهگردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیگردشگری روستاییاقامتگاه های بوم گردیاکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمتوسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیمراکز تفریحی و سرگرمیکارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشکارگاه های تولید صنایع دستی روستاییپروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصدبخش حمل و نقللجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایاحداث راه روستاییاحداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهاحداث راه آهنتوسعه فرودگاه­ها و بنادرنگهداری راه و راه آهنجابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هواییبخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومکسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیکسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیکسب و کارهای خدمات دولت الکترونیککسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتتوسعه شرکت های دانش بنیانبخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیکسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتکسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتشرکت های دانش بنیان در بخش سلامتخدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهو ...

ادامه مطلب  

موافق: در دولت یازدهم 151 نفر از زنان در وزارت کشور مشغول فعالیت بودند/ در وی به درخواست های همه جناحها پاسخ داده شد/ مخالف: رحمانی فضلی برای کاه  

درخواست حذف این مطلب
اخبارسیاسیشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۷فریده اولادقبا در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور گفت:▪️وزارت کشور حافظ نظم، هماهنگ کننده سازمانهای دولتی و محلی در سطح محلی و استانی و اجرا کننده سیاست های عملی دولت و ماموریت هایش از تنوع زیادی برخوردار است. به همین دلیل نیازمند وزیری است که ضمن آگاهی از این چالش ها باید از حوزه کاری خود نیز اشراف داشته باشد.▪️رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل پدیده ها است و ابعاد سیاسی و اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد. کلیت نظام را بر سلایق فردی ترجیح میدهد. در معاونت سیاسی صدا و سیما و ... اعتقاد دارد باید با رویکرد توسعه محوری از تمام رویکردها بهره برد.▪️برگزاری انتخابات در فضایی سالم و با مشارکت حداکثری شکل گرفت. همچنین افزایش مشارکت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، انتخابات مکانیزه در بسیاری از شهرها، برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس، پنجمین دوره خبرگان رهبری و تامین امنیت عمومی در فضای مجازی و تبلیغات در دوره انتخابات از اقدامات ایشان بود.▪️ایشان با اعتقاد به کثرت گرایی با تمهیدات قانونمندی را برای برای برخی احزاب را صادر کردند. راه اندازی خانه احزاب ایرا،. میانگین 30 مورد کنگره احزاب در کشور و تقویت مشارکت اقوام در سمت هایی مثل استاندار و.. و به کارگیری اهل سنت قابل توجه است. ▪️در دوره ایشان ثمن ها رشد 70 درصدی داشت. 75درصد برنامه های او منطبق و همسو با احزاب بالادستی است. توجه به زنان، سند امنیت زنان و کودکان، به کارگیری 151 نفر از زنان در وزارت کشور نشان از توجه ایشان به موضوع زنان است.نماینده مخالف رحمانی فضلی: چرا اتباع خارجی در شرایطی که داعش به کشور حمله می کند شناسنامه ندارند و شناسایی نمی شوندعلی اسماعیلی، نماینده مخالف عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور:▪️آقای رحمانی فضلی را نیرویی انقلابی و زحمتکش می دانم و مخالفتم با برنامه های ایشان مخالفت با خودشان نیست. انتقادم از عملکرد ایشان جنبه اصلاحی دارد.▪️تا چه اندازه توانسته اید به اقتصاد مقاومتی جنبه عمل بپوشانید. مجلس طرح سواحل و عمران دریا را تصویب و به دولت الحاق کرد. چرا از آن زمان تا کنون اجرا نشده است. مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریای خزر بر عهده کیست؟▪️تهدید زباله که دیر زمانی است با شیوه مدیریت پسماند به فرصت تبدیل شده در استان های شمالی کشور بلای جان مردم شده است. این بحران اخیرا به بحران زیست محیطی تبدیل شده ...

ادامه مطلب  

ثبت برند یا علامت تجاری، هر آنچه باید در مورد این روند مهم قانونی بدانید  

درخواست حذف این مطلب
ثبت برند یا علامت تجاری یکی از مراحل تکمیل و نهایی سازی ثبت شرکت یا محصول است. این فرآیند تحت مدیریت سازمان ثبت اسناد انجام می شود.ثبت برند که در اسناد قانونی و اصطلاحات ثبتی تحت عنوان ثبت علامت تجاری شناخته می شود، یکی از مراحلی است که برخی از شرکت ها و سازمان ها برای تحکیم مالکیت معنوی خود روی نام، علامت و طراحی محصولات خود انجام می دهند. اگرچه انجام این فرآیند برای شروع قانونی فعالیت کسب وکارها الزامی نیست، اما پیشنهاد می شود بنیان گذران استارتاپ ها و تولیدکنندگان محصولات، برای بهبود فعالیت خود در فضای کشور، نسبت به انجام این کار اقدام کنند.با توجه به این که اکثر فعالیت های ثبت و قانونی سازی فعالیت شرکت ها به صورت آنلاین انجام می شود، نیاز به مراجعه ی حضوری در این فرآیندها به حداقل رسیده است. از طرفی، آموزش های لازم برای انجام این فرآیندها، از طرف سازمان های مسئول و در همان سامانه های ثبت و پیگری موجود است. اما چالش موجود پیش روی شرکت ها، نامنظم بودن نسبی آموزش ها و همچنین تاکید بیش از حد آنها به استندات و اصطلاحات قانونی است که لزوما برای صاحبان استارتاپ ها قابل فهم نیست.مقاله های مرتبط:در این میان، پیشنهاد اولیه ی ما مراجعه به مشاورین امور ثبت اسناد و املاک و استفاده از راهنمایی های این افراد در زمینه ی ثبت برند است. اما از آنجا که اکثر کسب وکارهای نوپا توانایی تامین هزینه های این مشاوره ها یا برون سپاری کامل فرآیندهای ثبتی را ندارند، در این مطلب زومیت تصمیم گرفتیم تا تمامی جوانب این فرآیند را با بیانی روان برای این دسته از فعالان دنیای کسب وکار، آماده کنیم.برند چیست و چرا باید آن را ثبت کنیمدر تعریف قانونی، برند یا علامت تجاری، نشانی است که کالای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت را از کالاها و خدمات شرکت های دیگر متمایز کند. در اینجا منظور از نشان، هرگونه محتوای بصری است که محصولات را از هم متمایز کند. با توجه به این تعریف قانونی می توان گفت لوگوی محصول و خدمات که شامل نام آن باشد، نوعی برند به حساب می آید.برند، هر نشانه ای است که کالا و خدمات شما را از دیگران متمایز کنداصطلاح دیگر، علامت جمعی است که برای ثبت برندی با محصولات و خدمات متنوع ثبت می شود. صاحبان کسب وکار با ثبت علامت جمعی، محصولات و خدماتی و حتی کیفیت آنها را از موارد مشابه متمایز می کنند. به بیان دیگر نظارت بر هر محصول و خدمات عرضه شده توسط علامت جمعی، بر عهده ی مالک آن است. اصطلاح نام تجارتی نیز برای معرفی و مشخص کردن شخصیت حقیقی یا حقوقی به کار می رود.چرایی ثبت برند و نیاز شرکت ها به انجام این فرآیند، عموما توسط آنها شناخته شده است. یکی از دلایل مهم برای انجام این کار، متمایز کردن محصولات و خدمات شرکت از یکدیگر است. شرکتی که چند محصول تولید می کند، با ثبت برند برای هریک از آنها، متمایز کردن این موارد را آسان می کند.مزیت دیگر ثبت قانونی برند برای محصولات، تسهیل فرآیندهای بازاریابی و تبلیغات برای آنها است. علاوه بر آن، می توان امتیاز برند را به افراد دیگر واگذار کرده و جریان درآمدی جدیدی را برای شرکت تامین کرد. در ضمن، برای اعطای نمایندگی نیز، ثبت برند یکی از الزامات قانونی است.از طرفی، شرکتی که یک برند ثبت شده را در کنار نام خود می بیند، نوعی دارایی ارزشمند را به کسب وکارش اضافه کرده است. مدیران پس از انجام این فرآیند، در حفظ هرچه بیشتر برند و بهبود کیفیت محصولات تولیدشده تحت آن عنوان، تلاش می کنند.اما مهم ترین دلیل و مزیت ثبت برند و علامت تجاری، حمایت های صورت گرفته از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. به تعریف دیگر، شرکت ها با ثبت برند خود، حمایت یک سازمان قانونی و زیر نظر قوه ی قضاییه را برای خود تامین می کنند تا در صورت بروز اختلافات، مرجعی موثق برای حل آنها وجود داشته باشد.حمایت های قانونی سازمان ثبت، بهترین دلیلی برای ثبت علامت تجاری استیکی از مهم ترین حمایت هایی که توسط سازمان ثبت از علائم تجاری می شود، جلوگیری از تولید محصولات مشابه یا با نام های گمراه کننده و نزدیک به محصول ثبت شده است. این تعریف ساده، بسیاری از مشکلات بازاریابی، نفوذ در بازار و افزایش فروش شرکت ها را حل می کند.محصولی که برند ثبت شده نداشته باشد، به راحتی توسط رقبا یا گروه های غیرقانونی کپی برداری شده و به بازار عرضه می شود. در نتیجه ی این اقدام، دو اتفاق برای شرکت اصلی رخ خواهد داد. یا محصول کپی شده همان کیفیت محصول اصلی را دارد که در نتیجه موجب کاهش فروش و درآمد شرکت اصلی می شود. یا کیفیت محصول کپی مناسب نیست که در نتیجه، نام و شهرت شرکت اصلی را زیر سوال می برد.در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که ثبت برند و علامت تجاری برای محصول یا شرکت، در هر کشور و بازار مقصدی، قوانین خاص خود را دارد. در نتیجه، صاحبان کسب وکارها برای ثبت برند، ابتدا باید بازار عرضه ی محصول را پیدا کرده و سپس نسبت به ثبت آن اقدام کنند. در این مطلب، تنها قوانین ثبت برند برای بازار ایران بررسی شده است.قوانین ثبت برندهمان طور که گفته شد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجری فرآیند ثبت علامت تجاری در ایران است. این سازمان، برای هر نوع ثبت اسناد و املاک، قوانین روشن و مشخص دارد که به تفصیل در وبسایت های مخصوص هر نوع از ثبت قابل مشاهده است. در اینجا به معرفی آسان و قابل فهم برخی از این قوانین می پردازیم.اولین مورد شایان توجه برای ثبت برند، انتخاب کلمات و عبارات مناسب، برای توصیف آن است. در این مورد، برخی کلمات و عبارت ها قابلیت ثبت شدن نداشته و قطعا توسط سازمان ثبت، مردود خواهند شد.استفاده از کلمات با معنی عام و عبارت های توصیفی در برند مجاز نیستیکی از موارد ممنوعه برای استفاده در برند، کلمات عام هستند. به بیان دیگر، شرکت ها نمی توانند از کلماتی که معنی و استفاده ی عمومی در میان مردم دارند (مانند صندلی، شیرین، هوا، آب و ...) برای علامت تجاری خود ثبت کنند. نکته ی قابل توجه این که کلمات توصیفی (مانند بهترین، جدیدترین، کلاسیک، خاص و ...) نیز نباید در علامت تجاری مورد درخواست، وجود داشته باشند. البته اگر این کلمات، بخشی از یک نشان خاص باشند و شرکت ارائه کننده، الزامی به انحصاری کردن این کلماتِ برندش نداشته باشد، می توان در بعضی موارد از آنها استفاده کرد.علامت های و کلمات گمراه کننده نیز نباید در نام تجاری استفاده شوند. به عبارت دیگر نشان تجاری محصول نباید خریدار را در مورد منبأ، محل تولید، کیفیت، کارایی یا موارد دیگر گمراه کند. نکته ی واضح دیگر نیز ممنوعیت ثبت کلمات و عبارت های توهین کننده یا خلاف عرف عمومی است. به علاوه استفاده از علامت های رسمی دولتی یا کشورهای دیگر نیز ممنوع است.مهم ترین نکته و قانون در ارائه ی درخواست ثبت برند نیز به تعریف برند باز می گردد. نشان تجاری شما نباید عین یا شبیه نشان تجاری محصول یا خدمات شرکت دیگر باشد. حتی ترجمه ی عینی برندهای مشهور نیز موجب رد شدن آن می شود. به علاوه، برندهایی که پیش از این برای محصولات دیگر با کارایی متفاوت ثبت شده اند، برای تایید به مراحل و قوانین اضافه ای وابسته هستند. ثبت برند و اعطای مجوز آن به دیگران، یکی از روش های مناسب درآمدزایی شرکت استدر مورد حقوقی که به خاطر ثبت علامت به مالک آن برند داده می شود، مهم ترین مورد، اجازه ی استفاده از برند است که تنها با مجور کتبی مالک آن ارائه می شود. اگر هر فردی بدون کسب مجوز از برند ثبت شده استفاده کند، مالک اختیار شکایت و پیگیری های قانونی را خواهد داشت. حتی هر عملی که در نهایت، منجر به تجاوز مالک برند شود، توسط او قابل پیگیری است.نکته ی مهم در مورد ثبت برند و حقوق مالکیت آن این است که این حقوق، برای اقدامات مرتبط با کالاهای وارد شده به ایران توسط مالک برند، قابل پیگیری نیستند. به بیان دیگر، برندهای ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تنها برای محصولات تولید و عرضه شده در داخل ایران معتبر هستند.در مورد زمان اعتبار برندهای ثبت شده نیز، قانون گذار مدت ۱۰ سال را در نظر گرفته است. پس از این مدت، مالک برند می تواند نسبت به تمدید زمان مجوز و با پرداخت هزینه های مقرر، اقدام کند. مهلت ارفاقی ۶ ماهه نیز پس از پایان دوره ی ۱۰ ساله شروع و برای پرداخت هزینه های تمدید و جریمه در نظر گرفته شده است.مراحل ثبت برند در سازمان ثبت اسناد و املاکفرآیند ثبت برند کاملا به صورت الکترونیکی و از طریق وبسایت این سازمان به آدرس ipm.ssaa.ir انجام می شود. تمامی مراحل ارائه ی اظهارنامه، اعتراض، انجام اصلاحات و ارسال مدارک نیز در همین سامانه صورت می گیرد.نکته ی حائر اهمیت این است که هرکس زودتر علامت تجاری مورد نظر را در سامانه ثبت کند، در اولویت بررسی قرار گرفته و در صورت تایید مدارک، او مالک آن برند خواهد بود. البته کسانی که ادعای قبت زودتر برند را داشته باشند می توانند با مراجعه به مراجع قانونی نسبت به شکایت و درخواست بررسی، اقدام کنند.تمامی شخصیت های درگیر، باید در سامانه ی مالکیت معنوی صبت نام کننداولین مرحله برای ثبت برند، ثبت نام متقاضی در سامانه ی مرکز مالکیت معنوی به آدرس بالا است. پس از مراجعه به این آدرس ابتدا باید از میان لینک های سمت راست، ثبت نام را انتخاب کرده و م ...

ادامه مطلب  

ربیعی با 2 رای بیشتر در وزارت کار ماندگار شد/ موافقان و مخالفان چه گفتند؟  

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: ساعت هشت و سی دقیقه صبح امروز 22 اسفند 96 نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.آنچه در ذیل می خوانید مشروح این جلسه مجلس است:نشست علنی مجلس برای استیضاح آخوندی و ربیعی آغاز شدنشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس با دستورکار رسیدگی به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بررسی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.قرار است نمایندگان مجلس در دو نوبت صبح و عصر استیضاح آخوندی و ربیعی را مورد برررسی قرار دهند.موارد استیضاح ربیعی که در آذرماه سال جاری به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد به شرح زیر است:1- سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکت های وابسته، که طبق سیاست های این صندوق ها، باید سوددهی داشته باشند، ولی به دلیل مدیریت سوء امروز زیان دهی دارند.2- سوء مدیریت و عدم نظارت در مدیریت شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و زیان ده بودن اکثر شرکت ها از جمله شرکت شستا و ... که می توانند سوددهی داشته باشند.3- عدم اجرای قوانین و مقررات در ارتباط با شفافیت اطلاعات اقتصادی و بنگاه ها.4- بکارگیری خلاف قانون بازنشستگان و از بین رفتن انگیزه در جوانان.5- عدم اجرای قانون در خصوص بازنشستگان صندوق بیمه روستائیان و عشایر و ایجاد فضای بدبینی و بی اعتمادی به مدیران و نمایندگان و مسئولان و فی النهایه بدبین شدن مردم به نظام و انقلاب. 6- عدم توانایی و نظارت کامل و وافی بر مجموعه وزارت خانه و کاهش انگیزه در دلسوزان و متخصصان و جوانان وزارت.7- افزایش نرخ بیکاری در کشور.8- عدم ایجاد مشوق های لازم و مناسب کافی برای رفع موانع کارفرمایان جهت رشد تولید داخلی.9- عملکرد بسیار ضعیف در بسترسازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی و خانگی و کسب و کارهای کوچک.10- عدم برقراری مشوق های مناسب برای ترغیب بیکاران به منظور پیدا کردن شغل.11- ضعف عملکرد در مدیریت فنی حرفه ای کشور عدم استفاده کافی از امکانات و توانمندی های این مجموعه به منظور ایجاد اشتغال.12- عدم رسیدگی به اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان و عدم ارائه خدمات از طریق صندوق بازنشستگی.13- ضعف عملکرد در مدیریت فنی ـ حرفه ای کشور و عدم استفاده کافی از امکانات و توانمندی این مجموعه به منظور ایجاد اشتغال.14- عدم موفقیت در ساماندهی و هدایت تسهیلات و در نهایت نیمه تمام بودن بیشتر طرح های کارآفرینی.15- عدم برنامه ریزی جهت تشویق متخصصین و کارآفرینان و سرمایه گذارای خارج از کشور جهت فعالیت در داخل کشور.16- عدم موفقیت در توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی.17- عدم تدوین و تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته.18- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندی سازی تعاونی ها متناسب با افراد در برنامه 5 ساله توسعه و بودجه سالانه کشور.19- عدم برنامه ریزی عملی و اصولی برای ایجاد شتاب در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.20- نبود تلاش و کار عملی برای کاهش آسیب های اجتماعی و عدم ارتقاء و کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروه های اجتماعی.21- عدم توانایی لازم برای ساماندهی و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط.22- فراگیر نبودن قلمروهای بیمه تأمین اجتماعی و پوشش جمعیت کافی.23- کاهش نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و اشتغال کشور.24- عدم اصلاح ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار.25- عدم رشد بخش تعاونی کشور و عدم تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور طبق برنامه 5 ساله توسعه.26- و دیگر ایرادات مطروحه در وزارتخانه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی.جهانگیری وارد صحن مجلس شداسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دقایقی قبل وارد صحن علنی مجلس شد که ضمن آن ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، امیرحاتمی وزیر دفاع، بیژن زنگنه وزیر نفت، آوایی وزیر دادگستری، سلطانی فر وزیر ورزش، سیدتقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی و اردکانیان وزیر نیرو برای همراهی وزیر تعاون در مجلس حاضر شدند.مخالفت فراکسیون امید با استیضاح «وزیر کار»سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مردم یزد و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح نشست صبح امروز فراکسیون متبوعش، اظهار داشت: اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید صبح امروز سه شنبه (22 اسفندماه 96) برای اعلام موضع رسمی برای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه داد.وی افزود: در این نشست پس از بحث و تبادل نظر، میان اعضا رای گیری صورت گرفته و در نهایت فراکسیون امید با استیضاح وزیر کار مخالفت کرد و مقرر شد اعلام موضع رسمی فراکسیون بر اساس مخالفت با استیضاح ربیعی صورت گیرد. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: هنوز برای وزیر راه تصمیم گیری نشده و قرار است ظهر امروز نشست ویژه ای برای بررسی و اعلام موضع رسمی فراکسیون در این باره تشکیل دهد.عثمانی در موافقت با استیضاح وزیر تعاون:ربیعی وزیر «کارفرما» و «تبعیض اجتماعی» استمحمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز و در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه استیضاح نه یک تهدید بلکه فرصتی برای عملکرد وزرا است اظهار داشت: البته طبیعی ا ست که وزیری که عملکرد مثبت برای دفاع نداشته باشد از هر ابزاری برای مبارزه با استیضاح استفاده می کند و آقای ربیعی یکی از نمونه های بارز این مبارزه است.وی خاطرنشان کرد: اگر آقای ربیعی همانقدر که به مقابله با استیضاح می پرداخت به وظایف خود در وزارتخانه عمل می کرد امروز وضع کارگران و بازنشستگان به گونه دیگری بود.عثمانی در ادامه گفت: قدرت شایعه پراکنی و ایجاد شک و دو دلی از سوی هواداران آقای ربیعی در دل استیضاح کنندگان قابل تقدیر است! همدستان شما (ربیعی) استیضاح کنندگان را متهم کردند که چون شما به آنها باج نداده اید استیضاح را کلید زده اند؛ مرد باشید و پشت همین تریبون بگویید که کدام نماینده از شما باج خواسته است صریحا اعلام کنید تا در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان عذر این نماینده را بخواهیم و در غیر این صورت مجلس به واسطه اتهام بر نمایندگان عذر شما را خواهد خواست.وی با اشاره به اینکه ربیعی وزارت تعاون را به وزارت «حصر تعاون» تبدیل کرده است خطاب به وی عنوان داشت: مدیریت شما موجب شده است که سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور هر روز کاهش یابد و امروز بیش از 28 درصد تعاونی ها به حالت تعطیل درآمده است و استمرار مدیریت شما تعاون را از عرصه اقتصاد حذف می کند.عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه ربیعی وزیر کار نیست بلکه وزیر کارفرما است خطاب به او گفت: به جایی رسیدی که به وضع کارگران به تشکل ها رسیدگی می کنید تا در چنین روزی به کمک شما برسند.وی با تصریح بر اینکه ربیعی چشم خود را بر وضعیت کارگران بسته است خاطرنشان کرد: امروز کارگران با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد حداقل حقوق را می گیرند و اگر هم اعتراض کنند اخراج می شوند و از حق بیمه هم برخوردار نیستند.عثمانی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شما می گویید اگر کسی اعتراض کند رسیدگی می کنید اما شما او را از چاله به چاه می اندازید و شما مسئول همه این چاله ها و چاه ها پیش پای کارگران هستید.وی با یادآوری اینکه امروز بسیاری از کارگران 12 ساعت در روز کار می کنند اما حداقل دستمزد هم به آنها پرداخت نمی شود خطاب به ربیعی گفت: مقابل وزارتخانه شما دفتر پیشخوان دولت است که خانم هایی با مدارک کارشناسی و ارشد در آن روزی 15 ساعت با 500 هزار تومان حقوق کار می کنند؛ اگر توان بیرون آمدن از اتاق تان را ندارید حداقل پرده اتاق را کنار بزنید تا وضع آنان را ببینید.عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ربیعی را نه وزیر «رفاه اجتماعی» بلکه وزیر تبعیض اجتماعی برشمرد و خطاب به او گفت: شما صندوق تامین اجتماعی را به وجه المصالحه باندی و جناحی تبدیل کردید؛ الحق شما استادید! استاد گماردن افراد متخصص در تخصص های غیرمرتبط.عثمانی گفت: شما متخصص ارتوپدی را مدیرعامل تامین اجتماعی کردید بعد می گوید صندوق تامین اجماعی در حال ورشکستگی است، شما متخصص جامعه شناسی را به عنوان رئیس سازمان فنی و حرفه ای منصوب کردید و به ما می گویید چون یک کرد و اهل سنت را منصوب کرده ام، از استیضاح صرف نظر کنید در حالی که با این انتصاب غیرتخصصی موجب شدید راه برای انتصاب سایر کردها مسدود شود.وی در ادامه با تاکید بر اینکه نباید فضای استیضاح را به واسطه نزدیک بودن به سال جدید احساسی کرد اظهار داشت: من صدای بازنشستگانی هستم که در شب عید پولی در جیبشان برای عیدی دادن به نوه ها و نتیجه هایشان نیست؛ اگر شب عید است برای بازنشستگان هم شب عید است.نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به ربیعی گفت: شما و مدیرانتان جمعا توان دویدن 100 متر را هم ندارید.نادری در موافقت با استیضاح وزیر کار:اگر جوانان صفر مرزی را جذب نکنیم داعش و کومله آنان را جذب می کنندشهاب نادری نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی و موافق استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در صحن علنی مجلس گفت: آقای ربیعی بزرگ ترین سرمایه گذاری کشور در اختیار شما است، مثل شستا و سازمان بازنشستگی که هیچ وقت بر روی آن مدیریتی نبوده است.نادری خاطرنشان کرد: شما متولی کارگران هستید، تاکنون چه اقدامی برای کارگران و بازنشستگان انجام داده اید؟ تخلفات گسترده در مجموعه وزارت تعاون سوء مدیریت به واسطه انتصاب افراد ناشایست، ناکارآمد و بدون تخصص از عملکردهای شما است.وی اضافه کرد: عدم کارآمدی و پایین بودن نرخ بازه سرمایه گذاری یکی از شاخص های دیگر شما است. عدم توجه به اشتغال یکی دیگر از مشکلات شما است. همین نمایندگان 1.5 میلیارد از صندوق ذخیره ارزی برای حل مشکلات وزارتخانه ها به شما اختصاص دادند. شما 9 ماه هیچ اقدامی انجام ندادید و کشور را معطل خود و همکارانتان کردید.نماینده پاوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما برای اینکه نمره خودتان در مقابل سونامی فقر بالا کنید، سونامی فقر را پایین کشیدید. معاون شما در مصاحبه با روزنامه اعتماد خط فقر را در سال 96، 700 هزار تومان اعلام کرد تا با این نرخ حضرت عالی قهرمان شوید. این درحالی است که مطابق با نظر کارشناسان نرخ فقر 2.5 میلیون تومان است. به برکت مدیریت شما در این مدت 6 ساله در حوزه رفاه 80 درصد جامعه ما زیر خط فقر هستند.نادری اضافه کرد: شما که مسئول اشتغال کشور نیستید. خودت این را گفته ای، ولی 40 درصد بنگاه های اقتصادی کشور در دست شما است. شما باید اعضای هیئت مدیره شرکت تابعه خود را اعلام می کردید تا بدانند سرمایه اشتغال جوانان در دست چه کسانی است. ماحصل دوران مدیریت حضرت عالی این بوده است که ارزش دارایی سرمایه کارگران به دو درصد تنزل پیدا کرده است. این درحالی بود که اگر شما و وزارتخانه طویل شما نبود و سرمایه کارگران را در بانک می گذاشتیم، 20 درصد حداقل ارزش افزوده برای کارگران داشت.وی اظهار داشت: شما در نقطه صفر مرزی که چندین بار هم خودم پیش شما آمدم و این را گفتم که اگر ما جوانان آنجا را جذب نکنیم، داعش و کومله آنها را جذب می کنند، چه اقدامی انجام دادید؟ حضرت عالی با یک رایزنی کاری کردید که ما کوتاه آمدیم و می گفتید که انجام می دهم، اما متأسفانه امروز اگر جوانی در نقطه صفر مرزی بیکار باشد مشکلات امنیتی برای کشور به وجود می آورد و اگر جوانی بیکار در تهران باشد آسیب اجتماعی به وجود می آورد.نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: چه جوانان عزیز و بزرگواری در نقطه صفر مرزی 86 درصد به همین دولت رأی دادند، اما امروز از بیکاری می نالند درحالی که به خاطر بیکاری کسان دیگر دارند جوانان را جذب می کنند. متولی اشتغال جوانان شما هستید.وی خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کرد: شما اگر امروز کاری انجام دهید که در جامعه بازخورد خوبی داشته باشد، همین شما از مردم رأی می خواهید. ملت ایران باید بداند ما نمایندگان دنبال لابی گری نیستیم و نه از کسی خواسته شخصی داریم.مقصودی در موافقت با استیضاح وزیر کار:رئیس جمهور در صورت شنیدن صدای مردم ربیعی را مجبور به استعفا می کردحسین مقصودی نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه 22 اسفند) در صحن علنی مجلس و در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: امروز اوضاع و احوال وزارت رفاه بیمار است و این وزارتخانه که با تمام لایه های جامعه، کارگران، عشایر و زنان بی سرپرست سروکار دارد تحت مدیریت آقای ربیعی است. وی با اشاره به اینکه اقشار مذکور به نظام بی اعتماد شده اند، ماجرای وزارت کار را قصه ای پرغصه برشمرد و اظهار داشت: در مجلس مصوب کرده بودیم که روستاییان بالای 60 سال که 10 سال حق بیمه دادند بازنشسته شوند اما از تیر امسال، وزارت رفاه یک نفر را بازنشست نکرده است.مقصودی خطاب به ربیعی گفت: شما می گویید پول جهت پرداخت به بازنشستگان روستایی به ما نمی دهند؛ در حالی که شما باید به جای لابی کردن جهت چند صباح بیشتر در قدرت ماندن برای گرفتن حق و حقوق بازنشستگان لابی می کردید.وی با ذکر اینکه اگر یک قالی باف یک روز بر سر کار نرود بیمه او قطع می شود، اظهار داشت: اوضاع این وزارتخانه عریض و طویل را بنگرید اگر صدای کارگران و بازنشستگان را می شنیدید این اغتشاشات به وجود نمی آمد.نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر رئیس جمهور پیام مردم را می شنید قطعاً آقای ربیعی را هم مانند آقای فانی مجبور به استعفا می کرد.وی با یادآوری اینکه کارگران بسیاری دو سال است که عیدی نگرفته اند، عنوان داشت: بیایید برای اصلاحات واقعی و شنیدن اعتراضات کارگران به رفتن آقای ربیعی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رأی مثبت دهیم.مقصودی در ادامه خطاب به نمایندگان، گفت: مجلس دهم عزت خود را از دست داده است؛ اگر می خواهید امید در دولت تدبیر و امید به کارگران و بازنشستگان برگردد به این استیضاح رأی دهید.نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ربیعی تاکنون چند بار برای پاسخ به سؤال به مجلس آمده است، گفت: آقای ربیعی تبدیل به کیسه بوکس دولت شده است و به نفع ایشان است که با رأی نمایندگان در سمت دیگری مشغول شود.جهت شرکت در برنامه استیضاح ربیعیوزیر نفت وارد صحن علنی مجلس شدبیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ساعت 9:36 برای بررسی استیضاح وزیر کار وارد صحن علنی مجلس شد.نگهبان سلامی در موافقت با استیضاح وزیر کار:مجلس بلیت سقوط وزیر کار از وزارتخانه را صادر می کند/ جان مردم از هر وزیری عزیزتر استمحمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: شما حق ندارید به خاطر پرسشگری وکلای ملت را زیر سوال ببرید، توانمندسازی اقشار ضعیف و ناتوان یعنی تبدیل معلولیت به فرصت نه محدودیت؛ ولی عملکرد حضرتعالی در چند سال گذشته نشان می دهد نه ضعفا توانمند شدند و نه معلولیت خود را از دایره تنگ محدودیت رهانیده است که این امر باید از رهگذر توسعه بنگاه های اقتصادی و سرازیر شدن سودهای کلان به بخش های اشتغال زایی دهک های پایین صورت می گرفت.وی افزود: نکته بعدی در ارتباط با گروه هواپیمایی آسمان است امروزه شما چه بخواهید و چه نخواهید ایران اسلامی عزیز داغدار است، داغدار 66 نفر از هموطنان گرانمایه خویش است، هواپیمایی آسمان که در زیرمجموعه مدیریتی شما است چارت مدیریتی آن بدون رعایت کمترین شاخص های ایکائو انتخاب شده است و چیزی جز سقوط هواپیما نمی توان از یک مجموعه غیرمتخصص، ناکارآمد و کارنابلد انتظار داشت.نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید برای شما و هواپیمایی آسمان درآمدزایی مهم باشد ولی برای ما جان عزیزانمان که هنوز اجسادشان پیدا نشده عزیزتر از هر وزیر و هر هواپیمایی آسمانی است.نگهبان سلامی ادامه داد: همکاران عزیز! آقای ربیعی عزیز! سابقه استیضاح شما را به خاطر می آورم طبق عادت قرآنی از جیب در می آورید، بغض می کنید، فضا را احساسی می کنید تا از این رهگذر ارزش های دینی و انسانی مجددا برای خودتان بلیت بازگشت به وزارتخانه را اخذ کنید. اما امروز باید خدمتتان عرض کنم مجلس شورای اسلامی امروز بلیت سقوط شما را توسط هواپیمایی آسمان صادر خواهد کرد.حسن بیگی در موافقت با استیضاح وزیر کار:وزیری که نگاه جنگ روانی داشته و با گریه وزارتخانه را به سراشیبی ببرد نمی خواهیمابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (22 اسفند ماه 96) پارلمان در موافقت با استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: همه نمایندگان باید برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی سخن حق بگویند و در این بین آن افرادی که توانایی انجام امور را ندارند هیچ پست و مقامی را قبول نکنند.وی با اشاره به اینکه متأسفانه آقای ربیعی بر اساس فشارها طی چند سال گذشته در مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باقی مانده است، اظهار کرد: مجلس با نیت خیرخواهانه بخشی از ثروت کشور را در اختیار این وزارتخانه قرار داده است تا وزیر و عوامل این مجموعه به بازنشستگان، نیروهای محروم و غیره خدمت کنند.نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارتخانه مذکور150 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد، ادامه داد: اگر این رقم در اختیار بانک ها قرار گیرد سالانه 30 میلیارد دلار سود ایجاد می کند که طی مدت 4 سال تصدی وزارت باید 120 هزار میلیارد تومان سود ایجاد شود.این نماینده مردم در مجلس دهم بر این اساس افزود: طبق اعداد و ارقام اعلام شده نباید حقوق و مزایای هیچ فرد بازنشسته ای عقب بیفتد.حسن بیکی با اشاره به اینکه شرکت نفتکش ایران که سومین شرکت بزرگ بین المللی است در اختیار وزارتخانه مذکور است، گفت: همچنین 60 درصد پالایشگاه های کشور نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شده است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخشی از پتروشیمی های کشور نیز زیرمجموعه وزارتخانه یاد شده است، اظهار کرد: پتروشیمی ها باید سالانه 30 میلیارد دلار سود داشته باشند و بر این اساس سود حاصله به خزانه واریز شود اما این اتفاق رخ نمی دهد.وی با اشاره به اینکه سهام رجا نیز در اختیار این وزارتخانه قرار دارد، ادامه داد: مجموعه شستا نیز زیرمجموعه این وزارتخانه است و با سود حاصل از آن می توان یک کشور را اداره کرد؛ در این بین همه دولتمردان، کارگران و غیره اذعان می کنند که 10 سال آینده ظلم های صورت گرفته مشخص خواهد شد.این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه متأسفانه پالایشگاه های تحت نظر وزارتخانه نمی توانند اورهال شوند، افزود: پتروشیمی ها نیز در حال انهدام و از بین رفتن هستند.حسن بیکی خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: آقای جهانگیری! باید وزیری قدرتمند با نگاه اقتصادی، صنعتی و مدیریتی برای وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتخاب شود نه وزیری که نگاه جنگ روانی داشته و با گریه وزارتخانه را به سراشیبی پیش ببرد؛ خطاب به جناحی که عنوان می کند این وزیر سهمیه ما است عنوان می کنم ربیعی را بردارید و وزیر قدرتمندی برگزینید که مجلس هم به او رأی بدهد.نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی خطاب به ربیعی گفت: مگر شما اعلام نکردید نگاه جوان گرایانه دارید، چرا به جوانان بها نمی دهید.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ربیعی اشک هایش را نشان می دهد و کارهای احساس انجام می دهد، خاطر نشان کرد: امیدوارم مجلس احساس برخورد نکند و وزیر جدیدی برای وزارتخانه مذکور انتخاب شود و آقای ربیعی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شود.حسنوند در موافقت با استیضاح وزیر کار:بی اعتنایی ربیعی به کارگران ما را مجبور به استیضاح کردفریدون حسن وند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در برنامه استیضاح علی ربیعی وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی که صبح امروز برگزار شده بود، به عنوان موافق استیضاح اظهار داشت: ربیعی شش ماه قبل، وعده اشتغال، اصلاح مدیران، برخورد با مفاسد و جمع کردن باشگاه های سیاسی در مجموعه این وزارتخانه را داد، اما چه شد؟ وی ادامه داد: استیضاح امروز ربیعی به دلیل عدم وفای عهد وی به وعده ها و ناتوانی در مدیریت است، آقای ربیعی! آیا شرکت نفتکش متعلق به تو نبود؟ آیا سانحه آن را به گردن گرفتی و اظهار تأسف کردی و یا فقط فرافکنی کردی؟ آقای ربیعی چرا سانحه سقوط هواپیما و سانحه ریلی را به گردن نگرفتی؟ حسنوند افزود: آقای ربیعی! بی اعتنایی شما به جامعه کارگران ما را وادار به استیضاح شما کرد، آیا در تقاطع ها کودکان کار را نمی بینی؟ آیا زنان را نمی بینی که با جوراب فروشی از عفت خود محافظت می کنند؟ آقای ربیعی! شما برای آنها چه کردی؟ نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای ربیعی! شما در زمان اخذ رأی اعتماد گفتید مسئول مستقیم در رفاه اجتماعی هستید، چرا اقدامی نکردید؟ و اگر ناتوان بودید چرا استعفا ندادید؟ آقای ربیعی شما دوستان خود را با 2 میلیارد بسیج کردید تا بر دهان رسانه های منتقد مهر بزنند، شما فراخوان دادید تا کارگران جلوی مجلس تجمع کنند، شما بدعتی گذاشتید که منحصر به زمان قاجار بود. وی ادامه داد: آقای ربیعی! چرا برای کارگران و بازنشستگانی که ماه ها در کنار مجلس حضور داشتند کاری نکردید؟ شما مجلس را به توپ بستید، آیا می شود وزیر ورزش استیضاح شود و ورزشکاران مقابل مجلس بیایند؟ پس وظیفه نمایندگان مجلس چیست؟ موافق استیضاح وزیر کار خاطرنشان کرد: شما اعلام کردید من مسئول اشتغال در کشور هستم، وقتی مردم به مشکلات حوزه اشتغال اعتراض کردند، شما گفتید من مسئول نیستم، پس مسئول این کار کیست؟ حسنوند گفت: شما عضو اتاق فکر ستاد میرحسین موسوی بودید، شما در روز انت ...

ادامه مطلب  

سایه روشن های قوانین کسب و کار در بازخوانی وضعیت تولید در سال حمایت از کالای ایرانی/پایانی/  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری دانشجویان ایران در ادامه بازخوانی مهمترین قوانین بخش های صنعت، مسکن، کشاورزی و معدن به بررسی فصول و مواد قانون مالیات های مستقیم که با کسب، کار و تولید مرتبط می باشد، پرداخته است.قانون مالیات های مستقیم:باب اول – اشخاص مشمول مالیاتماده ۱– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:۱– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.۲– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.۳– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.۴– هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.۵– هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.ماده ۲– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:۱– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی۲– دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.۳– شهرداری هاتبصره ۱– شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.تبصره ۲– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.تبصره ۳– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.فصل چهارم– مالیات بردرآمد مشاغلماده ۹۳ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد.تبصره – درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از:کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مؤدیان اعلام می دارد.تبصره۲– آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییخواهد رسید.ماده ۹۶ –الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:–۱ دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان.–۲ صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آن ها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.۳ – بهره برداران معادن.۴ – صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی وارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.۵ – صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.۶ – صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان.۷ – صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.۸ – بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.۹ – نمایندگان مؤسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.۱۰ – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.۱۱ – صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.۱۲ – صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.ب – صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:۱ – صاحبان کارگاه های صنعتی.۲ – صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.۳ – چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارایه دهندگان خدمات چاپ وگرافیست ها.۴ – صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای.۵ – وکلاء، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی.۶ – محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارایه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.۷ – دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران.۸ – صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای وانجمن های صنفی و تخصصی.۹ – صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی.۱۰ – صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی.۱۱ – پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند ودامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.۱۲ – صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، طبی و غیر طبی.۱۳ – صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.۱۴ – صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی وکرایه دهندگان ظروف.۱۵ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی.۱۶ – صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.۱۷ – صاحبان نمایشگاه ها، فروشگاه های اتومبیل، بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل.۱۸ – سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.۱۹ – عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هریک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.تبصره ۲– منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از مؤسسات بحساب آنان انجام می شود.تبصره ۳– مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفاند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.ماده ۹۷ – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:۱– در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.۲– در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط ازارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. (منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آن ها می باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد). در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارایه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی درمورد نحوه رعایت موازین قانونی وآیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.تبصره ۱– در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه می شود.تبصره ۲– هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجودداشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی ازفعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.ماده ۹۸ – در موارد تشخیص علی الرأس، اداره امورمالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم ازدولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آن ها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.ماده ۹۹ – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آن ها از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ اسفند ۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.ماده ۱۰۰– مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.تبصره ۱– در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.تبصره ۲– در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.تبصره ۳– در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.تبصره ۴– اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.تبصره ۵– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.ماده ۱۰۱– درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.تبصره– در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.ماده ۱۰۲ – در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارایه نماید.تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند (الف) این ماده.د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که درمراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:تا ۱۰ میلیون ریال ما به الاختلاف پنج درصد، تا ۳۰ میلیون ریال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال، از ۳۰ میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد ۳۰ میلیون ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.مفاد این بند درباره ی اشخاصی که وکالتاً درمراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیزجاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر نواده و همسر مؤدی.تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین نامه دادرسی مدنی درهیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی وشهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.تبصره ۲ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصدآن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.تبصره ۴ – در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتردادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهندتا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.ماده ۱۰۴– وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی واداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمانامور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آن ها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطایی بانک ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر پنج درصد (۵%) مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانک ها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.تبصره ۲ – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.تبصره ۳ – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.تبصره ۴ – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.تبصره ۵ – سازمان امو ...

ادامه مطلب  

نشست مدیر سامانه نیما با اتاق بارگانی؛ امکان خرید و فروش فیزیکی ارز در آینده  

درخواست حذف این مطلب
مدیر سامانه نیما با تاکید بر اینکه مسئولیت این سامانه با بانک مرکزی است اعلام کرد که در این سامانه قیمت گذاری دستوری نیست و در آینده امکان خرید و فروش ارز در این سامانه فراهم می شود.اقتصاد گردان - در روزی که نرخ ارز در بازار آزاد تجربه کاهش قیمت بالایی داشت، فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران میزبان مدیر سامانه نیما بودند تا مشکلات خود در تامین ارز مورد نیاز از این سامانه را عنوان کنند، جایی که امیرحسین شکوهی اعلام کرد تاکنون ۴ میلیارد دلار از ۴۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته است.در نشست مشترک کمیسیون های «بازار پول و سرمایه» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران، مشکلات فعالان بخش خصوصی در مواجهه با سامانه نیما مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور امیرحسین شکوهی مدیر سامانه نیما برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی به پروسه طولانی تامین ارز از طریق این سامانه پرداختند.مدیر سامانه نیما که برای دومین بار در اتاق بازرگانی تهران حاضر شده و رو در رو با فعالان اقتصادی به گفتگو نشسته بود، توضیحاتی در ارتباط با این سامانه ارائه داد و خاطرنشان کرد که سامانه نیما بخشی از فرآیند تجارت خارجی کشور است و برای رسیدگی به مشکلاتی که در حوزه کسب و کار و تجارت خارجی وجود دارد، صرفا نباید سامانه نیما را مقصر دانست.امیرحسین شکوهی، افزود: در فرآیند تجارت خارجی کشور، ۱۶ گام وجود دارد که یک بازرگان و تاجر باید یک به یک آن را طی کند، در حالی که سامانه نیما صرفا در بخش تامین ارز برای تجارت خارجی قرار دارد.وی با بیان اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان، بهره برداران از سامانه نیما هستند، افزود: در این سامانه، بانک های عامل و صرافی های مجاز نیز حضور دارند و ارز موجود خود را برای عرضه به فروش می گذارند.مدیر سامانه نیما سپس گفت: در این سامانه، ارز قیمت گذاری نمی شود و هیچگونه قاعده ای برای اعلام قیمت دستوری ارز در آن وجود ندارد. در سامانه نیما تنها روی موقعیت صرافی ها و بانک های عامل و همچنین بر میزان کارمزدها کنترل و نظارت داریم و سایر فرایندها، شناور است. شکوهی همچنین در این نشست خبر داد که در آینده، امکان خرید و فروش فیزیکی ارز نیز در سامانه نیما فراهم خواهد شد. وی البته زمان اجرای آن را اعلام نکرد.مدیر سامانه نیما در بخش دیگری از توضیحاتش، خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی تهران و تشکل های اقتصادی بخش خصوصی می توانند با ارسال درخواست به بانک مرکزی، تقاضای فهرست معامله گران ارز اعضای خود در سامانه نیما را داشته باشند و این فهرست به طور شفاف در اختیار قرار خواهد گرفت.به گفته وی، در سامانه نیما به غیر از دلار و یورو، سایر ارزها نیز معامله می شود به طوری که از ۳۱ شهریورماه سال جاری بانک مرکزی از سامانه نیما دلار دریافت کرده و معادل آن به یوآن، روپیه و سایر ارزها را در این سامانه عرضه کرده است.در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به دلایل برگزاری این نشست مشترک گفت: از زمان رونمایی از سامانه نیما، فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه واردات با مشکلات متعددی مواجه شده اند. در حال حاضر ۱۶ ایستگاه برای ورود و خروج موفقیت آمیز از این سامانه ایجاد شده است و طولانی شدن این فرآیند از ثبت سفارش تا تخصیص ارز، انتقادات بسیاری را برانگیخته است.وی با اشاره به اینکه سیاست های ارزی دولت در بخشنامه ۱۵ مرداد ماه نسبت به بخشنامه فروردین ماه تا حدودی اصلاح شد، ادامه داد: فعال شدن صرافی ها و عرضه توافقی ارز از جمله گام های رو به جلو در بسته اخیر ارزی بود. با این وجود، انتظار می رفت که همزمان با آزاد شدن تبادل ارز و تعمیق بازار دوم، فاصله قیمتی در سامانه نیما و بازار آزاد کاهش پیدا کند اما روزانه نرخ ثابتی در بازار دوم کشف می شود که این نرخ دستوری است و اصلاح فاصله نرخ در سامانه نیما و بازار دوم نیازمند تدبیر است.انتظارات از جلسه با نوبخت برآورده نشد در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نشست فعالان بخش خصوصی با محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اتاق ایران، گفت: در این جلسه، انتقادات جدی بخش خصوصی و فعالان حوزه کسب وکار از وضعیت اقتصادی کشور مطرح و نسبت به تعطیل شدن واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال در بخش خصوصی، نرخ ارز و مشکلات دشوار تامین آن از سوی بنگاه های اقتصادی، بی پرده با معاون رییس جمهوری صحبت شد.محمد لاهوتی با بیان اینکه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این نشست، مباحث کلی و موضوعات کلان اقتصادی را محور سخنان خود قرار داده بود، افزود: بخش خصوصی نسبت به ابهاماتی که در صدور بخشنامه ها و نیز تصمیمات خلق الساعه ای که از سوی دولت در حوزه های اقتصادی و کسب وکار کشور اتخاذ می شود، معترض است و فعالان اقتصادی این انتظار را دارند که به مشکلات این بخش به شکل فوری رسیدگ ...

ادامه مطلب  

افزایش پروازهای عبوری از ایران به بیش از 1200 سورتی در روز/ تعریف پروتکل مشترک ایران و روسیه برای بکارگیری s-300/ ارتباط آنلاین موشک های سپاه با ر?  

درخواست حذف این مطلب
گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس-محمدمهدی یزدی و مهدی بختیاری: دهم شهریور 1387 در پی فرمان حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا، بخش دفاع از نیروی هوایی ارتش جدا و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) تشکیل شد.این قرارگاه در واقع وظیفه حراست از آسمان کشور را برعهده دارد و همه یگان های پدافند هوایی در دیگر نیروها (ارتش، سپاه، ناجا و بسیج) تحت فرماندهی عملیاتی این قرارگاه عمل می کنند.قرارگاه پدافند هوایی یکی از حوزه های دانش محور و تخصصی در نیروهای مسلح محسوب می شود که سامانه های آن باید از پیشرفته ترین علوم و دانش روز در حوزه های مختلف برخوردار باشند.در آستانه دهم شهریور (سالروز تاسیس قرارگاه پدافند هوایی) در گفتگو با امیر مسعود مقدس معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات این قرارگاه (فاوا) به بررسی نقش این معاونت در اجرای ماموریت سیستم یکپارچه پدافندی کشور پرداختیم.** افزایش پروازهای عبوری از ایران به بیش از 1200 سورتی در روز* یکی از موضوعات مهم در فرآیند ایمن سازی آسمان کشور، هماهنگی میان سامانه های پدافندی و کنترل پروازی است که در شبکه یکپارچه پدافند هوایی نقش آفرینی می کند. بفرمایید این هماهنگی چطور صورت می گیرد؟همنطور که مستحضر هستید، دکترین جمهوری اسلامی ایران، بحث بازدارندگی است و در بازدارندگی مهمترین اصل، دفاع هوایی است و فرماندهی معظم کل قوا بارها در فرمایشاتشان تاکید کردند که پدافند هوایی در اولویت است و به همین دلیل توجه خاصی به این عرصه دارند.موضوع دفاع هوایی هم تنها در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی پدافند هوایی ارتش خلاصه نمی شود بلکه به موضوع دفاع هوایی کل کشور می پردازد. به این معنا که همه ابزار و تجهیزاتی که در عرصه دفاع هوایی کشور کار می کنند، در کنترل عملیاتی پدافند هوایی هستند. این تجهیزات یا در داخل ارتش هستند و یا در سازمانهای دیگر مثل سپاه و بسیج و نیروی انتظامی که باید تحت شبکه یکپارچه فرماندهی کنترل قرارگاه پدافند کشور کار کنند.امروز پرسنل قرارگاه تحت یک شبکه یکپارچه به نام شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی کار می کنند. این یک شبکه منسجم است که از همه پتانسیل و ظرفیت های کل کشور استفاده می کند.باتوجه به امنیت آسمان ایران و اینکه ایکائو آسمان ایران را امن ترین آسمان خاورمیانه اعلام می کند، تعداد پروازهای عبوری از ایران از 400 سورتی پرواز به بیش از 1200 سورتی پرواز در روز رسیده است. فلذا برای کنترل و نظارت بیشتر نیاز به یک شبکه وجود دارد که آن شبکه یکپارچه و منسجم تحت اختیار قرارگاه پدافند هوایی است.این شبکه در اقصی نقاط کشور گسترده شده و تمام سامانه های پدافندی توسط شبکه های مخابراتی به یکدیگر متصل هستند و تجهیزات بکار رفته در این شبکه مقتدر نیز در قرارگاه پدافند بومی سازی شده است.** نقش فاوا در ایجاد ارتباط 3800 نقطه پدافندی با مراکز فرماندهی* معاونتی که شما مسئولیت آن را برعهده دارید، یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شاید چندان برای افکار عمومی شناخته شده نباشد. قدری در این باره توضیح بدهید که فاوا چه وظایفی را در سیستم پدافند هوایی برعهده دارد؟در گذشته ما وزارتخانه ای به نام «وزارت پست و تلگراف و تلفن» داشتیم که در حوزه ارتباطات کار می کرد. این وزارتخانه امروز به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر نام پیدا کرده که درست آن فناوری اطلاعات و ارتباطات است و مخفف آن «فاوا» می شود.یکی از نقش های مهم فاوا در قرارگاه این است که همه سامانه های راداری، موشکی، شنود و جنگال (جنگ الکترونیک) و بیش از 3800 نقطه پدافندی در کشور و همچنین مراکز فرماندهی و کنترل در سطح تصمیم سازی و تصمیم گیری را توسط بستر های مخابراتی به یکدیگر متصل می کند.در واقع اگر پدافند را به یک انسان شبیه سازی کنیم، چشم های انسان حکم رادار را دارد و گوش های آن نقش سامانه های شنود و اطلاعاتی را بازی می کند. دست ها و پاها همان سامانه های موشکی و توپخانه ای هستند و سلسله اعصابی که در بدن وجود دارد، همان سیستم ها و شبکه های مخابراتی پدافند در کشور است.ما در حوزه فاوا در پدافند به 4 موضوع اساسی می پردازیم. یک حوزه، مخابرات است، دیگری فناوری اطلاعات، موضوع بعدی هواشناسی و در آخر هم امنیت که شاید به مراتب اهمیت بیشتری برای هر شبکه ای دارد.در حوزه های مطرح شده ما امروز به دانش بومی رسیده ایم و محصولاتمان بر اساس سیاست پدافند هوایی طراحی و تولید می شود.هدف گذاری ما این است که تمام سامانه های پدافندی باید شبکه پذیر تولید شوند و این هم به دلیل آن است که مراکزی که برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در اختیار فرماندهان قرار می گیرند باید بتوانند صحنه نبرد را برای یک فرمانده تصویر کنند.** تاکید بر شبکه پذیر بودن تجهیزات* با توجه به وجود سامانه های متعدد پدافندی، چه بومی و چه خارجی در کنار یکدیگر، موضوع لینک شدن این سامانه ها با هم مشکل آفرین نبوده است؟همه این سامانه ها باید شبکه پذیر باشند و این شبکه پذیری باعث می شود در مراکز فرماندهی و کنترل با تمام نقاط پدافندی در ارتباط باشیم.ما همه طراحان و تولیدکنندگان سامانه های پدافندی را در کشور ملزم کرده ایم تا این تجهیزات شبکه پذیر باشد.تلفیق اطلاعات در شبکه نقش مهمی دارد و ما تا امروز به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که تمام سامانه هایی که در پدافند هوایی کار می کنند، شبکه پذیری برایشان ایجاد شده باشد و با یک شبکه امن مخابراتی و ارتباطات چند لایه ، این شبکه را در هم تنیده و به وسیله شبکه های تار عنکبوتی، آن را پایدار کرده و تلفیق و شبکه پذیری را به حد اعلا رسانده ایم.** تجهیزات بومی جوابگوی نیازهای ما در عرصه مخابرات هستند* سازمان های دیگر در نیروهای مسلح بخصوص صنایع الکترونیک وزارت دفاع (صاایران) که به نظر می رسد شما بیشترین ارتباط را با آن داشته باشید، چقدر در تامین نیازهای پدافند هوایی در حوزه مخابرات موفق عمل کرده است؟بخش هایی که در صنایع الکترونیک ایران با حوزه فاوا قرارگاه همکاری می کنند، بخش های مرتبط با مخابرات هستند که در صنایع مخابرات امروز به افتخارات خوبی رسیده ایم و در حوزه سامانه های مخابراتی در دو بخش ارتباطات تاکتیکی و ارتباطات زیرساختی وضعیت خوبی داریم و به محصولات بومی دست یافته ایم که از آن ها در شبکه یکپارچه استفاده کرده ایم. به گونه ای که معتقدیم سامانه های تولید داخل جوابگوی نیازهای ما در عرصه مخابرات هستند.در حوزه فناوری اطلاعات شرکت توانمند «ایز ایران» با ما همکاری دارد و توانستیم پروتکل های شبکه مان و سامانه های نرم افزاری که مورد استفاده قرار می دهیم را بومی سازی کنیم.شرکت های دانش بنیان داخلی و برخی از دانشگاه های صنعتی کشور که در بحث دفاع سایبری، امنیت و مخابرات فعالیت دارند با ما همکاری می کنند و سامانه های نوین و با تکنولوژی پیشرفته تولید شده است که قرارگاه پدافند به صورت کامل به این سامانه ها مجهز شده است.در حوزه امنیت نیز الگوریتم های داخلی و رمزکننده های بومی و طراحی شده و توانسته ایم ارتباطات چند لایه با رمزکننده های بسیار خوب را به کار بگیریم به گونه ای که امروز از یک شبکه منسجم و یکپارچه در سراسر کشور بصورت امن بهره می بریم.** ایران امن ترین آسمان منطقه را دارد* شما در ابتدای صحبتتان به موضع ایکائو درخصوص آسمان ایران اشاره کردید که آن را امن ترین آسمان در منطقه می داند. این ارزش گذاری بر چه اساسی از طرف ایکائو صورت می گیرد؟در این خصوص یک مثال می زنم. وقتی ما به ترافیک خودروها بر روی زمین نگاه می کنیم، سازمان راهنمایی و رانندگی شبکه بسیار گسترده ای را برای بحث نظارت و کنترل بر خودروها دارد.پدافند هوایی هم غیر از موضوع دفاع هوایی که به صورت شبانه روزی و چشم بینا در اقصی نقاط کشور به آن می پردازد و پهنه آسمان جمهوری اسلامی ایران را زیر سیطره خود دارد، باید به کمک سازمان هواپیمایی کشوری بیاید تا بتواند در بحث تردد هواپیماهای تجاری و شخصی به آنها کمک کند.کنترل و مراقبت هوایی جزو شاخصه هایی است که ایکائو آنها را مورد نظر دارد. به همین دلیل است که قرارگاه پدافند هوایی امروز با کمک تمام ادوات پدافندی کشور که تحت سیطره شبکه یکپارچه پدافند هوایی است، توانسته کنترل بسیار خوبی در آسمان کشور داشته باشد و ایکائو لقب امن ترین آسمان خاورمیانه را به جمهوری اسلامی ایران بدهد.علت این لقب به دلیل عدم خطای تشخیص و اقدام در یگانهای پدافند هوایی کشور، هماهنگی نیروهای پدافندی با مراکز کنترل ترافیک هوایی، مدیریت بدون خطای ترافیک هوایی و وجود تجهیزات راداری و ناوبری مدرن است.** طراحی و تولید تروپواسکتر ایرانی با نام «آسمان»* برقراری ارتباطات پایدار میان سامانه ها و مراکزی پدافندی یکی از موضوعات مهم محسوب می شود. این توانمندی امروز در چه سطحی قرار دارد؟برای پایداری ارتباطات و برای اینکه در زمان کوتاه، اطلاعات از همه حساسه ها و مراکز تصمیم گیری به مراکز تصمیم ساز برسد، نیاز به ارتباطات چند لایه داریم. این ارتباطات چند لایه، پایداری را به بهره برداران این شبکه می دهد.از این بابت موضوع بسیار حائز اهمیت است که هیچ قطع ارتباطی برای کاربر ایجاد نشود. لذا برای این موضوع باید در حوزه شبکه های ارتباطی هم زیرساختی و هم تاکتیکی کار کنیم.یکی از مواردی که بسیار اهمیت دارد و در دنیا چند کشور هستند که صاحب و تولید کننده این نوع تکنولوژی هستند، سامانه ای تحت عنوان سامانه تروپواسکتر است که این سامانه به صورت تاکتیکی با همکاری صنایع الکترونیک ایران طراحی و تولید شد تا جمهوری اسلامی ایران هم به عرصه سازندگان سامانه تروپواسکتر که تحت عنوان سامانه «آسمان» نامگذاری شده است، بپیوندد.این سامانه در بین نیروهای مسلح و بخش مخابراتی کشور به صورت منحصر به فرد در قرارگاه پدافند هوایی به کار گرفته شده است و به گونه ای کار می کند که ارتباطات راه دور نقاط عملیاتی مثل رادارها و سامانه های موشکی تاکتیکی را با مرکز فرماندهی و کنترل فراهم کند.از ویژگی های این سامانه این است که این ارتباطات از نقطه فرستنده به لایه تروپوسفر جو فرستاده می شود و از آنجا به بخش گیرنده منعکس می شود که بسیار تکنولوژی بالایی دارد و با لبه تکنولوژی دنیا کار می کند. قرارگاه پدافند هوایی توانسته برای تامین و تداوم پایداری ارتباطات در صحنه نبرد از این سامانه استفاده کند.** هر شیء پرنده در آسمان ایران به سرعت رهگیری می شود* امیر اسماعیلی جمله ای را مطرح کرده بود مبنی بر اینکه آسمان ایران برای دیگران بسیار جذاب است و برای همین ممکن است سعی در نفوذ به آن داشته باشند مثل آمریکایی ها و اسرائیلی ها. به نظر می رسد یکی از راه های کشف و شناسایی این پهپادها و هواپیماهای خارجی کشف سیگنالی آنهاست. قرارگاه تا چه میزان در این حوزه توان عملیاتی دارد؟در ماموریت قرارگاه پدافند هوایی 4 مرحله وجود دارد که شامل «کشف»، «شناسایی»، «رهگیری» و «درگیری و انهدام» می شود. برای اینکه بتوا ...

ادامه مطلب  

چرا گمرک ثبت اطلاعات کالاها را دور می زند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، 20 آبان ماه امسال بود که مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، طی اظهاراتی عنوان کرد که «کالای قاچاق از مبادی رسمی نداریم؛ ممکن است داشته باشیم اما نام آن قاچاق نیست و باید تخلف را از قاچاق جدا کرد»؛ تنها چند روز پس از این اظهارات بود که وزارت اطلاعات از کشف 1128 کانتینر کالای قاچاق خبر داد. ماجرای ادعاهایی از این دست، تا به امروز ادامه داشته که برای راستی آزمایی موضوع این موارد به بوته نقد گذاشته شده است.بر این اساس، در این گزارش کارشناسی، شش ادعا در خصوص «کنترل هوشمند بیش از یک میلیون کانتینر به کمک سامانه جامع تجارت»، «کنترل 100درصدی کالاهای ورودی با سامانه های پیشرفته گمرک»، «ثبت جزئی ترین اطلاعات اظهارنامه ها در هر مرحله فرآیند تشریفات گمرکی»، «ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی توسط سامانه های الکترونیکی گمرک» و غیره آمده که در ادامه، عدم صحت هر یک از این موضوعات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.*ادعای اول: کنترل هوشمند یک میلیون کانتینر ورودیبر این اساس در یکی از ادعاهای گمرک آمده که در سالجاری، کنترل هوشمند بیش از 1000000کانتینر ورودی در بخش واردات و ترانزیت به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام شده و حتی یک کانتینر کالای قاچاق هم از گمرکات ترخیص نشده است.*چرا گمرک قانون ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را دور زده است؟نقد ادعای اول: این ادعا در حالی مطرح شده است که پرونده های بسیاری در خصوص قاچاق از مبادی رسمی در سال جاری توسط وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در خارج از قلمرو گمرکی کشف و بعضاً منجر به صدور حکم شده است.از سوی دیگر نیز با توجه به «ماده 113 قانون امور گمرکی» و «ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصادیق قاچاق متعدد است که با توجه به نواقصی که در سامانه های مذکور وجود دارد، عملاً این سامانه ها توانایی این کار را ندارند.همچنین بروز یک سری اتفاقات بر ابهامات جدید بر ادعاهای گمرک افزوده است چراکه بر اساس «تبصره بند (الف) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و نیز « مواد 3 و 32 و 35 آیین­نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، گمرک موظف است تا اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع امور گمرکی را با سامانه جامع تجارت وزارت صمت تبادل کند، درحالیکه بر اساس «تبصره بند (الف) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و همچنین «مواد 3 و 32 و 35 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، گمرک موظف است تا اطلاعات ارائه شده به سامانه جامع امور گمرکی را با سامانه جامع تجارت تبادل کند؛ یا آنکه طبق «بند (ث) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و نیز «ماده24 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مسئول سامانه جامع انبارها، وزارت صمت است؛ بنابراین سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص گمرک بر خلاف مقررات مذکور است؛ این در حالی است که تبادل اطلاعات از سوی گمرک صورت نمی گیرد و این عمل، ابهاماتی را در ذهن هر مخاطبی ایجاد خواهد کرد به گونه ای که باید پرسید چرا گمرک حاضر نیست اطلاعات را در اختیار وزارت صمت قرار دهد؟ با توجه به آنکه در مستندات قانونی به این تبادل اطلاعات اشاره شده، آیا سرپیچی کردن گمرک از این موضوع، دور زدن قانون تلقی نمی شود؟ آیا با پنهان کردن این اطلاعات، می توان ادعا کرد قاچاق به صفر رسیده است؟*معطلی 10ماهه قانون در گمرکاز سوی دیگر «تبصره6 آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» گمرک را موظف دانسته تا قبل از راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه جامع تجارت، به تبادل اطلاعات با دیگر دستگاه ها اقدام کند اما به محض راه اندازی این سامانه، گمرک دیگر مجاز به این تبادل مستقیم نخواهد بود و باید اطلاعات را در سامانه جامع تجارت ثبت کند.در بهمن ماه سال گذشته بود که نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، نامه ای را به علی طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد ارسال و از پایان اجرای تبصره6، به دلیل راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزها به عنوان یکی از زیرسامانه های سامانه جامع تجارت خبر داد؛ با این حال اگرچه حدود 10 ماه از تاریخ این نامه می گذرد، اما کماکان تبادل اطلاعات از سوی گمرک با سایر دستگاه ها به صورت مستقیم در حال انجام است.*ادعای دوم: رصد ۱۰۰ درصدی کالاهای ورودی از ابتدای سال جاریدر یکی دیگر از ادعاهای گمرک به «رصد 100درصدی کالاهای ورودی با سامانه های پیشرفته گمرک الکترونیک در ابتدای سالجاری» اشاره شده که به اذعان این ارگان، با ارتقای قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در صورت هرگونه مغایرت و تخلفی، سامانه به صورت خودکار قفل خواهد شد و در ادامه تلاش ها و برنامه های گمرک ایران برای ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک از ابتدای سال جاری هوشمندسازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملاً هوشمندسازی شد و سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده که به طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص، داده ها را تطبیق و به صورت خودکار هرگونه تخلف احتمالی را شناسایی کند .*وجود تخلف به علت نواقصی که در سامانه ها وجود داردنقد ادعای دوم: اظهارات صورت گرفته مبنی بر کنترل 100درصدی کالاهای قاچاق در حالی بیان می شود که علی رغم همه تلاش های صورت گرفته در راستای پیاده سازی بخش های مختلف سامانه جامع گمرکی، اما همچنان نواقص قابل توجهی در این سامانه و نحوه اتصال آن با سایر سامانه ها وجود دارد که موجب سوءاستفاده سودجویان و وقوع تخلفاتی همچون اظهار خلاف واقع، کم اظهاری در تعداد، کم اظهاری در ارزش و اظهار جابجایی کالا شده است که بر اساس «ماده 113 قانون امور گمرکی»، برخی از این مصادیق، قاچاق به حساب می آیند.به عنوان نمونه بر اساس «بند (ح) ماده 113 قانون امور گمرکی»، چنانچه «کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود» قاچاق رخ داده است. اسناد خلاف واقع نیز با توجه به بند (ز) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از «اسنادی که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد»؛ حال با توجه به نواقصی که در سامانه های موجود وجود دارد، در اکثر مواقع امکان شناسایی و تشخیص این اسناد خلاف واقع وجود ندارد که در زیر به آنها اشاره می شود:الف- در حال حاضر الزامی جهت ثبت اقلام اطلاعاتی مربوط به اسناد خرید (فاکتور خرید و لیست عدل بندی) در هنگام اظهار الکترونیک توسط بازرگان وجود ندارد و از این­رو امکان کنترل سیستمی اظهار با محتوای اسناد مذکور محقق نشده است و کشف مغایرت همچنان بر اساس روش های غیر سیستمی و با مشاهده اسناد بارگذاری شده صورت می گیرد. به این ترتیب نحوه بارگذاری اسناد گمرکی در سامانه موجب سوء استفاده و بارگذاری اسناد جعلی و خلاف واقع شده و عملاً در بسیاری از موارد امکان تشخیص جعلی بودن یا نبودن این اسناد و نیز اسناد خلاف واقع به دلیل اینکه این اسناد به طور سیستمی برای گمرک ارسال نمی­شوند و صرفاً با بارگذاری اظهارکننده در سامانه قرار می­گیرند، وجود ندارد. به این ترتیب، اظهارکننده می تواند برای فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کمتر و نیز برای رسیده به انگیزه ها و اغراض دیگر، اقدام به بارگذاری اسناد جعلی در این سامانه کند که بر اساس «بند (پ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، اظهار گمرک با ارائه اسناد و مجوزهای جعلی، قاچاق به حساب می آید.ب- تا اواسط سال 1395، بین سامانه بنادر و سامانه جامع امور گمرکی ارتباط الکترونیکی وجود نداشت و در نتیجه اطلاعات بارنامه بین الملل به صورت الکترونیک برای سامانه جامع امور گمرکی ارسال نمی شد، بنابراین متخلفان با آگاهی از این ضعف، اقدام به جعل کد تعرفه ی کالای مندرج در بارنامه بین المللی، قبض انبار، فاکتور خرید، لیست عدل بندی و گواهی مبدا نموده و در نهایت با ضمیمه کردن اسناد جعلی، کالا را تحت عنوان کدتعرفه ای با ارزش و ماخذ ورودی کم که معمولاً در مسیر سبز قرار می گیرد اظهار می کردند و درنتیجه محموله بدون هیچ گونه ارزیابی اسناد و کالا، از گمرک خارج می شد. از طرفی در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 91 نیز متأسفانه بر خلاف آیین نامه مصوب سال 51، به موجب مواد 58، 99 و 111 امکان الصاق تصویر تصدیق شده به جای اصل نیز فراهم شده است. وجود چنین خلأ و ضعفی، منجر به تضییع حقوق دولت در حجم وسیعی شده که به عنوان نمونه می توان به تشکیل پرونده هایی همچون کاغذ دیواری به حجم 112 کانتینر، لوازم آَشپزخانه به حجم 103 کانتینر، قاچاق لاستیک به حجم بالغ بر 60 کانتینر، پرونده 1128 کانتینری و غیره، تنها در گمرک شهید رجایی اشاره کرد.پس از کشف این موارد و رسانه ای شدن موضوع، از شهریور ماه سال95، گمرک ایران اقدام به رفع این ضعف در سامانه جامع امور گمرکی کرد، بدین نحو که به مرور، شرکت های حمل و نقل بین المللی ملزم به ثبت اطلاعات بارنامه در سامانه جامع امور گمرکی شدند و با ایجاد ارتباط الکترونیکی میان اظهارنامه و بارنامه، اظهار کالا با کد تعرفه ای مغایر با کدتعرفه ی مندرج در بارنامه بین­المللی امکان پذیر نبوده و از وقوع تخلف با این شیوه تا حد خوبی جلوگیری به عمل آمد؛ اما با توجه به اینکه شرکت های حمل ونقل بین المللی، می توانند در هر مرحله ای نسبت به صدور بارنامه و یا اصلاح آن بر اساس درخواست صاحب کالا اقدام کنند، گمرک کنترل سیستمی کدتعرفه کالا بر اساس کد تعرفه ی مندرج در بارنامه را امری بی فایده تلقی و از ابتدای خرداد سال96، اقدام به حذف این الزام و قابلیت از سامانه جامع امور گمرکی کرد؛ این در حالی است که اساساً تمامی اسناد از جمله سند بارنامه، بر اساس الزامات قانونی مرتبط با خود، امکان ویرایش را دارند و بهتر بود که گمرک به جای حذف کلی این قابلیت از سامانه، کنترل سیستمی را به نحوی مد نظر قرار دهد تا مجدداً شاهد وقوع تخلفاتی همچون موارد رخ داده در سال 94 و 95 نباشیم. *ادعای سوم: ثبت اطلاعات جزئی در همه مراحل تشریفات گمرکیگمرک همچنین ادعا کرده که «یکی از مهم ترین ویژگی های سامانه های هوشمند گمرک، ثبت جزئی­ ترین اطلاعات اظهارنامه ها در هر مرحله از فرآیند تشریفات گمرکی در کارتابل های الکترونیکی و بایگانی دیجیتال اسناد است که این تجهیزات امکان کنترل فرآیند تشریفات گمرکی بعد و در حین انجام تشریفات کالا را فراهم نموده و تمامی دستگاه های کنترلی و نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی می توانند لحظه به لحظه فرآیندهای گمرکی را در هر شرایط زمانی و مکانی کنترل کنند .همچنین ثبت هوشمند اطلاعات ترخیص کالا این امکان را در گمرک فراهم کرده تا رسیدگی به تخلفات احتمالی پس از ترخیص به راحتی امکان پذیر شود، در صورتی که قبل از الکترونیکی شدن گمرک امکان رصد اطلاعات فرآیند تشریفات گمرکی کالاها به آسانی میسر نبوده و با وجود روش های دستی و کاغذی عملاً کنترل های پس از ترخیص امکان پذیر نبوده است.*سامانه جامع گمرکی باید به سامانه جامع تجارت متصل شودنقد ادعای سوم: هرچند با اجرای سامانه جامع گمرکی، امکان حسابرسی پس از ترخیص به نحو بهتری محقق شده است، اما چنانچه این سامانه بر حسب وظایف قانونی خود که در رد ادعای اول به آن اشاره شد، به سامانه جامع تجارت متصل شود، امکان شناسا ...

ادامه مطلب  

از درگیری تا افشاگری در مجلس/ موافقان و مخالفان ربیعی چه گفتند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه 598، جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. در نشست علنی امروز مجلس ۲۰۱ نماینده حضور دارند و ۸۹ صندلی خالی در صحن به چشم می خورد.بررسی طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دستور کار نشست علنی امروز پارلمان است.فراکسیون نمایندگان ولایی به استیضاح ربیعی رای مثبت می دهد اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه 17 مرداد 97) رای مثبت می دهند.در جلسه امروز صبح این فراکسیون موضوع استیضاح وزیر کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رای گیری در خصوص این موضوع انجام شد که در نهایت رای فراکسیون بر این شد تا به استیضاح وزیر در جلسه علنی مجلس رای مثبت دهند.اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلساسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه 17 مرداد 97) از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارتند از:1- علی جلیلی نماینده مردم مراغه2-محمدصادق حسنی نماینده مردم رشت3- احمد حمزه نماینده مردم کهنوج4-محمد دهقان نماینده مردم چناارن5- احمد سالک نماینده مردم اصفهانخدری: نمایندگان درباره استیضاح ربیعی شبهه دارند/ برای حفظ شان مجلس استیضاح نباید انجام شودعبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز که با دستور بررسی استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، طی تذکری اظهار داشت: آقای لاریجانی ! شما متشرع، متعهد ودقیق در الفا ظ آئین نامه هستید.وی با استناد به ماده 223 قانون اساسی افزود: یک بدعتی در مجس در حال پایه گذاری است که این بسیار خطرناک است.وی عنوان کرد: همکاران ما در بحث استیضاح ربیعی شبهه دارند. در کمیسیون اجتماعی هم باید توضیح داده می شد که از وزیر کار در جلسه دعوت شده یا خیر چرا که بر اساس این ماده تصریح شده است بر پایه فکر موارد معین شده، درخواست استیضاح باید به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می شد.خدری ادامه داد: به این موضوع عمل نشده است بنابراین کمیسیون اجتماعی موظف است طی یک جلسه با وزیر مورد استیضاح جلسه برگزار کنند.وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: برای حفظ و حرمت و شان و جایگاه مجلس نباید اجازه دهید این استیضاح انجام شود.خدری خاطرنشان کرد: شما یک مورد ذکر کنید که وزیر بدون حضور در کمیسیون مربوطه برای استیضاح به صحن وارد شود.لاریجانی: استیضاح کنندگان یا باید همه انصراف دهند یا استیضاح برگزار شودعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 17 مرداد 97) مجلس در پاسخ به تذکر عبدالحمید خدری مبنی بر دعوت نشدن وزیر کار در نشست کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: مطابق اصل 89 قانون اساسی 10 نفر از نمایندگان که طرح استیضاحی را امضا کنند باید حتما این استیضاح مطرح شده و ظرف 10 روز وزیر در صحن مجلس حاضر شود.وی افزود: بر اساس ماده 223 قانون اینگونه آمده است که وزیر باید بر این اساس حتما باید در جلسه علنی حاضر شود. و از آنجا که برخی اعضای کمیسیون طی نامه ای درخواست استیضاح خود را به هیأت رئیسه مطرح کردند روز گذشته هم جلسه ای بر این اساس طی جلسه ای روز گذشته در هیأت رئیسه در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.وی با اشاره به ماده 223 قانون اساسی عنوان کرد: چند هفته قبل این استیضاح مطرح شده و یک ماه گذشته هم به کمیسیون برای بررسی ارائه شده است.لاریجانی ادامه داد: روال این است که اگر کمیسیون این موضوع را در داخل جلسات خود حل کرد دیگر بحث استیضاح مطرح نشود. اما چنانچه استیضاح کنندگان پیگیری کنند ما به کمیسیون می گوییم این مسئله مطرح شود.وی همچنین خاطرنشان کرد: بنده مطابق آئین نامه موظفم این موضوع را اجرا کنم و استیضاح هم انجام شود.به گزارش فارس، در این هنگام و با بیان این جمله اعتراض نمایندگان با صدای بلند در صحن شروع شد و در واقع استیضاح کنندگان نسبت به برگزاری استیضاح به نوعی اعتراض کردند که لاریجانی در پاسخ گفت اگر استیضاح کنندگان همگی درخواست خود را پس بگیرند که عدم برگزاری استیضاح امکان پذیر است در غیر این صورت باید حتما استیضاح برگزار شود.استیضاح کنندگان ربیعی حاضر به صحبت نشدند/ تنفس برای تصمیم گیری درباره استیضاحصحن علنی امروز مجلس درباره استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حواشی همراه بود.رسول خدری در جریان تذکرش در صحن علنی مجلس خطاب به لاریجانی گفت: شما متشرع و متعهد بر الفاظ آئین نامه هستید.وی با استناد به ماده 223 آئین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: یک بدعتی در مجلس در حال پایه گذاری است که خطرناک است.خدری با اشاره به استیضاح وزیر کار گفت: همکاران ما در این رابطه شبهه دارند.باید توضیح داده شود که وزیر برای استیضاح در جلسه کمیسیون اجتماعی دعوت شده است یا خیر. اگر نشده در ماده 223 معین شده که درخواست استیضاح به صورت کتبی به هیأت رئیسه ارسال شود.وی ادامه داد: برای حرمت و شان جایگاه مجلس اجازه ندهید این استیضاح انجام شود. لاریجانی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: مطابق اصل 89 قانون اساسی 10 نماینده که طرح استیضاح را امضا کرده باشند باید حتما مطرح و ظرف 10 روز وزیر در مجلس حاضر شود.لاریجانی ادامه داد: بر اساس ماده 223 آئین نامه داخلی مجلس از آنجا که برخی اعضای کمیسیون طی نامه ای درخواست استیضاح را مطرح کردند روز گذشته هم این موضوع در هیأت رئیسه بررسی شد.وی عنوان کرد: یا باید کل نمایندگان استیضاح کننده رای خود را پس بگیرند و یا اینکه استیضاح به صورت کامل انجام شود.بر اساس این گزارش هیأت رئیسه اقدام به قرائت اسامی استیضاح کنندگان کرد تا بر این اساس به ارائه سخن بپردازند. افرادی همچون مسعود گودرزی، علیم یارمحمدی، شیخ قاسم جاسمی که پس از قرائت این اسامی هیچ کدام حاضر به ارائه سخن نشدند.سپس پس از قرائت اسامی و عدم حضور نمایندگان در پشت تریبون لاریجانی عنوان کرد: آقایان صحبت نمیکنند مگر استیضاح خود را پس گرفته اند؟سپس با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس، جلسه غیرعلنی شد و با اعلام تنفس قرار شد این موضوع در این نشست غیررسمی بدون حضور خبرنگاران بررسی شود.لاهوتی: رأی اعضای فراکسیون مستقلان برای استیضاح ربیعی فردی خواهد بودمهرداد باهوج لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: فراکسیون صبح امروز جلسه ای برای بررسی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار نکرد.وی افزود: علت این عدم برگزاری جلسه موضوع فردی بودن آرای نمایندگان است.سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس ادامه داد: مقرر شده است که اعضای فراکسیون مستقلان مجلس به صورت فردی نظر و رأی خود را در خصوص استیضاح ربیعی ارائه کنند بنابراین آرا به صورت فراکسیونی نخواهد بود.کوهکن: مقرر شده بود هر سه فراکسیون مجلس به استیضاح ربیعی رای دهند محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز پارلمان در جمع خبرنگاران در خصوص استیضاح علی ربیعی وزیرکار تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با توجه به اینکه جلسه غیرعلنی و غیر رسمی شد قرار شد در این نشست استیضاح ربیعی بررسی شود.وی افزود: نمایندگان دولت و خبرنگاران به بیرون از جلسه هدایت شدند تا هر چه سریع تر بتوانیم در مورد موضوع ربیعی به جمع بندی برسیم.کوهکن ادامه داد: اتفاقی که امروز افتاد بنده در 10 سال اخیر مجلس شورای اسلامی سراغ ندارم.وی افزود: با توجه به جلسات فراکسیون مختلف در این رابطه مقرر شده بود هر سه فراکسیون مجلس به این استیضاح رای دهند.نماینده مردم لنجان در مجلس خاطرنشان کرد: اما متاسفانه با اعلام برگزاری استضاح ربیعی برخی فضای مجلس را متشنج کردند.«ما با دولت دشمنی نداریم اما مردم باید احساس کنند مجلس و دولت به وظیفه خود عمل می کنند و مستقلا کار را انجام می دهند.»کوهکن در بخشی از اظهارات خود به تشریح جزئیات روند استیضاح علی ربیعی پرداخت.آغاز استیضاح مجدد ربیعی بعد از تنفس 30 دقیقه ای مجلس شورای اسلامی از ابتدای جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان وارد بررسی استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.در ابتدای استیضاح علیرغم اعلام اسامی متقاضیان استیضاح نماینده ای پشت تربیون برای بیان اظهاراتش حاضر نشد.همین مسئله باعث شد که رییس مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به اجماع و تعیین تکلیف جمع بندی استیضاح کنندگان تنفس اعلام کند.هم اکنون بعد از تنفس 30 دقیقه ای جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح ربیعی با صحبت های علی رستمیان یکی از متقاضیان استیضاح آغاز شده است.اسحاق جهانگیری وارد صحن مجلس شد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای دفاع از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد مجلس شد.رستمیان(موافق استیضاح): آقای ربیعی! شما استاد مظلوم نمایی و جنگ روانی هستید علی رستمیان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موافقت با این استیضاح گفت: اینجانب از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس و با حکم آقای عزیزی رئیس وقت کمیسیون در سال گذشته مامور رسیدگی به برخی از مشکلات و مسائل در سازمان بهزیستی در برخی استان های کشور شدم.نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی افزود: استان هایی که به عنوان پایلوت برای این مسئله انتخاب شد، لرستان بود که متاسفانه برای سرکشی به این استان ها و بررسی مسائل مربوط به سازمان بهزیستی با مشکلاتی روبرو شدم. به عنوان مثال رئیس سازمان بهزیستی اجازه بررسی این مسائل را به بنده ندادند.وی تاکید کرد: توسط یکی از فرستادگان جناب آقای بندپی به بنده گفته شد 500 میلیون تومان به شما می دهیم به نام یک خیریه که هیچ حرفی درخصوص مشکلات بهزیستی مطرح نشود، یعنی 20 میلیون تومان به آن خیریه داده شود و 480 میلیون تومان را بنده برای توزیع بین فقرا و ایتام بردارم.این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: این مسئله را بنده به رئیس مجلس و معاون وزیر اطلاعات گزارش دادم، متاسفانه رئیس سازمان بهزیستی از 500 میلیون تومان 20 میلیون آن را به خیریه پرداخت کرده و 480 میلیون آن را به خرید ماشین های شاسی بلند اختصاص دادند، یعنی پول خرید ویلچر برای معلولان را به مصارف دیگر اختصاص داده است، هر چند که وزیر مربوطه در پاسخ به این موارد تاکید کرد که چنین مسائلی در دوره قبل بهزیستی نیز دیده شده است.رستمیان خطاب به وزیر کار ادامه داد: این شوی تبلیغاتی نیست، جنابعالی با مسائل و مشکلات سازمان بهزیستی و اقدامات خلاف قانون ریاست این سازمان برخورد می کردید، شما حتی سرتان را نیز به نشانه تاسف تکان ندادید و خیلی خونسرد تاکید کردید که این مسائل در دوره قبل هم بوده است.وی گفت: رئیس سازمان بهزیستی به شهادت مجمع نمایندگان استان لرستان در دو نوبت مربوط به سفر کاری و بار دیگر شرکت در همایش مدیران کل بهزیستی در استان لرستان حضور پیدا می کند. رئیس سازمان بهزیستی دختران مظلوم بهزیستی را با لباس فاخر در یک سیاه چادر در یک منطقه خوش آب و هوا در نظر گرفته و از این افراد شاهانه پذیرایی می کند. این پول ها از کجا تامین می شود؟ 900 میلیون تومان صرف هزینه همایش و مهمانی شاهانه آقای بندپی شده است! آیا کارگری که بخاطر او اشک می ریزید و آیا معلولی که عصا و ویلچر ندارد، از این سفره شاهانه استفاده می کرد و شما نسبت به آن واکنش نشان دادید؟نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی افزود: آیا معلولین، کودکان بی سرپرست از چندین نوع غذایی که در مهمانی آقای بندپی توزیع شد، استفاده می کنند؟ شرم آورتر اینکه یک ماشین کامیون یخچال دار دارای لاشه های گوسفند به کوهدشت لرستان و درب منزل آقای بندپی برده و به معاونان ایشان تحویل می دهند. اشتغالی که برای معلولان بهزیستی باید پیگیری می کردید، ریاست سازمان بهزیستی اجازه بررسی این مسئله را در یک استان به بنده ندادند، اما در دو استان متاسفانه 80 درصد اعتبارات مربوط به این مسئله به موارد دیگر اختصاص یافته است.وی تاکید کرد: جناب آقای وزیر؛ سفرهای اروپایی آقای بندپی را رصد کرده اید؟ بندپی در سفرهای خارجی با یک تیر دو نشان زده و در راستای انجام ماموریت ملکه های زرد طلایی زنبور عسل را برای درمان ملکه های مریض دلفان به کشور آوردند. در تحقیقات به عمل آمده درخصوص انواع هدیه بررسی کنید و در صورت عدم تایید بنده حاضرم به عنوان نشر اکاذیب محاکمه شوم.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: جناب آقای وزیر باید اذعان کنم شما استاد تمام مظلوم نمایی و جنگ های روانی هستید. آیا مهمانی های اخیر و ریخت و پاش های آن را باور کنیم که وجود ندارد، بنده به تنهایی هم حاضر بودم استیضاح وزیر کار را ادامه دهم و به شما بگویم به افرادی که به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند، کاری ندارم.نعمتی: عدم صحبت استیضاح کنندگان اقدام زشتی بود بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز خانه ملت، در جمع خبرنگاران، درباره استیضاح ربیعی وزیر کار اظهار داشت: اینکه استیضاح کنندگان در جلسه صبح امروز اقدام به سخنرانی نکردند کار زشتی مرتکب شدند.وی افزود: در قضیه استیضاح چند اتفاق افتاد ؛ اول اینکه در کمیسیون اجتماعی رسیدگی قرار بود این موضوع رسیدگی شود که باید باید جلساتی در این خصوص برگزار می کردند البته رئیس کمیسیون اعلام کرد کمسیون نتوانسته سر وقت جلسه برگزار شود. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس بر هین اساس اضافه کرد: طبق مواد 212 و 213 آیین نامه داخلس مجلس، اگر ظرف مدت مقرر تعیین شده توسط هیأت رئیسه، کمیسیون مربوطه باید طی یک هفته جلسه استیضاح را برگزار کند که به دلیل برگزار نشدن این جلسه و اعتراض متقضیان استیضاح، جمعی از نمایندگان خواستار برگزاری این استیضاح در صحن شدند. نعمتی ادامه داد: حتی دیروز هم در جلسه هیأت رئیسه این موضوع بررسی شداما به دلیل شفافیت آیین نامه مجلس در جلسه استیضاح باید برگزار می شد که امروز در جریان قرار گرفت.وی عنوان کرد: صحبت نکردن هم اتفاق بدی است که درخواست کنندگان استیضاح باید در مخالفت و موافقت صحبت می کردند اما آقایان کار درستی نکردند. نعمتی عنوان کرد: زمانی که نماینده به حجت شرعی رسید باید استیضاح انجام شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و بعد از آن هیأت رئسیه 15 دقیقه تنفس داد و بعد مجددا جلسه استیضاح مجددا آغاز شد و به این نتبجه رسیدیم استیضاح برگزار شود.وی خاطرنشان کرد: 24 نفر اعلام کردمد استییضاح انجام شود لذا اگر یک نفر هم بر استضاح باقی بماند جلسه برگزار می شود.سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در خاتمه گفت: روند قانونی بسیار صریح و شفاف است و در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.سلیمانی(موافق استیضاح): عوامل پشت پرده برای اخلال در استیضاح وزیر کار معرفی شوندحسن سلیمانی نماینده کنگاور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از متقاضیان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بنده از امضاء کنندگان استیضاح آقای ربیعی هستم ولی قرار نبود صحبت کنم. اکنون می خواهم برای صحن مجلس و دولت توضیح دهم که چه اتفاقی افتاد تا در نهایت صحبت درباره استیضاح با تاخیر مطرح شد.وی اضافه کرد: در فضای مجازی گفته شده که نمایندگان به دلیل نرسیدن به مطالباتشان درخواست استیضاح کردند که چنین چیزی درست نیست.«کسی که مسئولیت استیضاح را داشته امروز در مجلس شورای اسلامی مانع صحبت نمایندگان شد. این افراد سعی کردند وقت را بگیرند تا در مجلس شورای اسلامی صحبت نشود. باید مشخص شود چه عواملی باعث این افتضاح در مجلس شورای اسلامی شدند. باید روشن شود چه کسی وقت را گرفت تا ما صحبت نکنیم.»سلیمانی اضافه کرد: بنده به عنوان یک استیضاح کننده اعلام می کنم که از طرف وزیر و معاونانش برای صحبت نکردن مورد مراجعه قرار نگرفتم این برخی از نمایندگان بودند که آمدند و به ما گفتند که درباره استیضاح صحبت نکنید. باید روشن شود که آنها چه کسانی بودند که می خواستند قانون در مجلس شورای اسلامی اجرا نشود آن هم وقتی که رییس مجلس شورای اسلامی اصرار بر عمل به قانون را داشت. استیضاح کنندگان براساس تشخیص شان طرح را امضاء کرده و هر چیز دیگری غیر از این واقعیت ندارد.سلیمانی با اشاره به محورهای ۱۰گانه استیضاح گفت: آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای پرداختن به حواشی درباره این محورها توضیح دهند. از جمله این که چرا مدیریت آقای ربیعی اینگونه شده است؟ چقدر برای اطمینان در ساختار ستادی این وزارتخانه تلاش شده است؟ چرا از جوانان استفاده نمی شود؟ چرا در این وزارتخانه سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد مورد توجه قرار نمی گیرد یا این که برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان چه کار کردید؟ درباره شستا هم توضیح دهید که چرا به این وضعیت رسیده است.اکبری (موافق استیضاح): عملیات اجرایی پروژه فاز 2 پتروشیمی خراسان شمالی پس از سه سال آغاز نشده استعلی اکبری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس در سخنانی به عنوان موافق استیضاح ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که مادر چه جایگاهی هستیم، ما نماینگان مجلس وکیل مردمیم و مردم به ما اعتماد کردند تا در این جایگاه حضور داشته باشیم، باید از خودمان بپرسیم تکلیف مان در قبال این اعتقاد چیست.وی افزود: امروز تعدادی از وکلای ملت برای انجام وظیفه خود رسیدگی به عملکرد ربیعی را در دستور کار قرار دادند. انتظار است بر پایه اعتقاد، حق و عدالت و در برابر چشمان نظاره گر 80 میلیون ایرانی تصمیمی منصفانه بگیریم.اکبری تصریح کرد: شرح وقایع دوره خدمت آقای ربیعی را بشنوید و آنگاه با در نظر گرفتن سوگندی که یاد کردید، ببینید چه حقی از مردم ضایع شده است.نماینده بجنورد در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: آقای ربیعی! سه سال پیش کلنگ فاز 2 پتروشیمی خراسان شمالی را زدید اما در این سه سال هیچ اقدامی در راستای پیشبرد این پروژه انجام ندادید. آیا سه سال فرصت برای شروع عملیات اجرایی یک پروژه که زمینه انجام آن حاضر بود، زمان زیادی نیست؟اکبری تصریح کرد: در دو سال اخیر بارها گفتید عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد حتی قسم یاد کردید انجام خواهید داد اما باز هم انجام ندادید.وی در مجلس همچنین گفت: پس از رای اعتماد مجلس به شما، لحن کلام شما و همکاران تان با نمایندگان مجلس کلا تغییر کرد، در روزهای اخیر همکاران تان با بنده تماس گرفتند و گفتند که این پروژه را انجام خواهند داد، سؤال من این است چرا با روح و احساسات لطیف جوانان خراسان شمالی اینگونه رفتار کردید، مسئله اساسی زیر سؤال رفتن انتظاراتی است که از یک مقام عالیرتبه در این نظام مانند یک وزیر می رود.اکبری با بیان اینکه مگر نه این است که امروز اشتغال مهمترین دغدغه مسئولان نظام و مقام معظم رهبری است، گفت: شما جانشین فرمانده اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی بودید، انتظار می رفت کمک شایانی به اهداف اقتصاد مقاومتی بهعمل می آوردید اما هیچ گونه اقدامات رضایتبخشی در این راستا انجام نشد.درگیری دو نماینده بر سر استیضاح ربیعی/ فریادهای محجوب در اعتراض به استیضاح بدون حضور ربیعیپس از برگزاری جلسه علنی در پی این جلسه غیررسمی لاریجانی برای شروع نشست استیضاح و اعلام اسامی استیضاح کنندگان و موافقان استیضاح، محجوب نماینده تهران به علت اینکه علی ربیعی در جلسه حضور نداشت مقابل جایگاه هیأت رئیسه حاضر شد.وی با فریاد به ماده ۲۲۹ آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: این ماده به صراحت می گوید که آغاز جلسه استیضاح باید همزمان با حضور وزیر استیضاح شونده باشد اما او هنوز به داخل صحن علنی نیامده است.محجوب ادامه داد: پس از اینکه جلسه غیررسمی شد و نمایندگان دولت و رسانه ها از صحن خارج شدند تا زمانی که وزیر به صحن بازنگشته نباید جلسه علنی بدون حضور وزیر آغاز شود.به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض محجوب به ماده ۲۲۹ آیین نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: هیچ کجای این آیین نامه صراحتی برای آغاز جلسه استیضاح با حضور وزیر استیضاح شونده ندارد.وی افزود: آیین نامه داخلی مجلس هیچ صراحت و اصراری بر این موضوع ندارد، لذا چه وزیر باشد و چه حضور نداشته باشد جلسه استیضاح باید آغاز شود، لذا بگذارید آقای رستمیان که موافق این استیضاح است سخنان خود را مطرح کند.این گزارش حاکی است محجوب همچنان اعتراضات خود را با فریاد بیان می کرد و در همین حال علی ربیعی وزیر کار به همراه انصاری معاون منابع انسانی رئیس جمهور و جمعی از نمایندگان دولت وارد صحن علنی شدند.البته حواشی جلسه استیضاح ربیعی به همین جا ختم نشد و صحن علنی مجلس شاهد درگیری دیگری بر سر این استیضاح بود.طبق این گزارش، یکی از موافقان استیضاح در مخالفت با عملکرد وزیر کار حسین مقصودی نماینده سبزوار بود که پس از ارائه سخنانش هنگامی که به سمت صندلی خود می رفت میرزایی نیکو عضو فراکسیون امید مجلس با فریاد اعتراضات خود را نسبت به سخنان مقصودی بیان کرد.در همین حال مقصودی به سمت صندلی میرزایی نیکو رفت و ضمن آن دچار درگیری لفظی شدند. این درگیری ها تا جایی ادامه پیدا کرد که مقصودی نماینده سبزوار اقدام به برخورد فیزیکی به سمت میرزایی نیکو کرد که در همین حال محمدرضا تابش عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید با پادرمیانی در این برخورد سعی در آرام کردن این دو نماینده داشت که نهایتاً با حضور چند عضو هیأت رئیسه ازجمله امیرآبادی و قاضی زاده هاشمی نماینده مردم س ...

ادامه مطلب  

دستورالعمل اقتصادی از امام صادق (ع)  

درخواست حذف این مطلب
شیعه نیوز: داستانی است که در کافی مرحوم کلینی در رابطه با امام صادق علیه السلام آمده است: یکی از اصحاب امام صادق شخصی به نام عبدالرحمان بن سیابه است.پدرش از اصحاب حضرت بود. می گوید: پدرم که از دنیا رفت، یک کسی از دوستان پدرم در خانه ما را زد. به من تسلیت گفت و سؤال کرد: آیا پدرت ارثی به جا گذاشته است؟ گفتم: نه، ما وضع مالی مان خوب نبود. هزار درهم به من داد و گفت: این را حفظ کن و با آن کاسبی کن و از سودش استفاده کن. نگذار سرمایه ات از دست برود.می گوید: نزد مادرم آمدم و گفتم و مادرم هم خوشحال شد. فردای آن روز رفتم یکی دیگر از دوستان پدرم را پیدا کردم. گفتم: یک چنین پولی به من رسیده است. او هم یک مقدار پارچه ابریشمی برایم خریداری کرد و یک مغازه ای برایم گرفت و روزی زیادی خدا نصیب ما کرد. پدر از دست رفته بود و این دو رفیق پدر یک کمکی کردند و وضع ما خیلی خوب شد.فصل حج که رسید به ذهنم رسید حج خانه خدا بروم. گفتم: حالا که اوضاع خوب است، پول حج هم داریم، به حج برویم. به مادر گفتم: تصمیم دارم حج بروم. گفت: پسرم اول هزار درهمی را که رفیق پدر داده تسویه کن و بعد به حج برو.سراغ رفیق پدرم آمدم، هزار درهم را دادم. نگاهی کرد و تعجب کرد. گفت: هزار درهم کم است؟ من بیشتر به تو بدهم؟ گفتم : نه پول با برکتی بود. وضع ما خوب شده است. می خواهم حج بیت الله بروم و آماده ام پول شما را پس بدهم. پول را دادم و با سود پول هایی که بدست آورده بودم به حج بیت الله الحرام رفتم.از حج که برگشتم به مدینه خانه امام صادق(علیه السلام) آمدم. جمعیتی نشسته بودند، من یک جوانی بودم و سن و سالی نداشتم. یک گوشه مجلس نشستم تا دیگران سؤالاتشان را از امام صادق(علیه السلام) بپرسند.جمعیت که رفتند و خلوت شد، حضرت به من اشاره کردند که سؤالی داری؟ خدمت حضرت رفتم و گفتم: من پسر فلانی هستم. پ ...

ادامه مطلب  

درآمد تلگرام ، ایسنتاگرام و دیگر پیام رسان ها از چه راهی است؟  

درخواست حذف این مطلب
«دنیای اقتصاد» محل تامین منابع ۹ پیام رسان و اپلیکیشن محبوب را بررسی کرد. گزارش ها نشان می دهد عمده این اپلیکیشن ها از محل آبونمان، تبلیغات، استیکر و آنالیز بیگ دیتا تامین مالی می شوند. برخی از آنها نیز مانند اینستاگرام به شرکت های مادر وابسته هستند. تنها نمونه نادر تلگرام است که تاکنون یک پروژه غیرتجاری بوده است و به گفته مدیرانش از محل کمک های مردمی ادامه فعالیت داشته است. گرچه در آخرین ساعات روز گذشته اعلام شد تلگرام محیط کاربری جدید خود را تحت شبکه ارزهای رمزنهاد راه اندازی خواهد کرد و ارز دیجیتالی با نام «گرام» را برای خرید و فروش در محیط این اپلیکیشن پدید خواهد آورد.تلگرام، ایسنتاگرام و دیگر پیام رسان ها از چه راهی درآمد کسب می کنند؟چگونه شرکت ها و اپلیکیشن هایی با میلیون ها نفر کاربر و صدها نفر کارمند و برنامه نویس هنوز روش مشخصی برای درآمدزایی ندارند یا حداقل مدل درآمدزایی آنها از بیرون چندان مشخص نیست؟ این پرسشی کلیدی است که افراد متخصص تا افراد عادی می پرسند. هرچند یک پاسخ کلی برای همه کسب و کارها نمی توان ارائه داد اما واقعیت این است که بسیاری از این کسب وکارهای استارت آپی در سال های ابتدایی، رشد سریع را به درآمدزایی ترجیح می دهند به همین دلیل بخش عمده منابع سرمایه گذاری خود را صرف رشد و توسعه بازار می کنند و در سال های اولیه به سودآوری کسب وکار خود نمی اندیشند. با این حال همه این شرکت ها چه آنها که موفق شده اند و چه آنها که شکست خورده اند از نخستین نقطه شروع و دریافت سرمایه به خوبی زمان سودآوری و مدل درآمدزایی خود را می دانند و آن را با سرمایه گذاران و سهامداران خود نیز در میان گذاشته اند. آبونمان، تبلیغات، استیکر و آنالیز بیگ دیتا، از جمله مهم ترین شیوه های درآمدزایی در این اپلیکیشن ها است با این حال استراتژی های خروج (exit) که اصطلاحا برای به پول تبدیل کردن یک کسب وکار به کار می رود نیز در این شرکت ها مشابه سایر شرکت هاست از جمله عرضه به بورس (مثل اسنپ چت) یا فروش و جذب در دیگر شرکت ها (مثل واتس اپ). در ادامه به استراتژی های درآمدزایی برخی از پیام رسان های شناخته شده می پردازیم:۱. فیس بوکتلگرام، ایسنتاگرام و دیگر پیام رسان ها از چه راهی درآمد کسب می کنند؟شبکه اجتماعی فیس بوک را سخت بتوان پیام رسان دانست چراکه این شرکت عملا یک شبکه اجتماعی بزرگ است با این حال فیس بوک هم خود پیام رسان دارد هم طی سال های اخیر نیز نشان داده به بازار پیام رسان ها بسیار علاقه مند است. جذب ۱۲۰۰ کاربر در ۲۴ ساعت نخست راه اندازی فیس بوک، نشان می داد این شبکه اجتماعی محبوب آینده ای درخشان دارد. اگرچه در همان سال های نخست شکل گیری این شبکه، مارک زاکربرگ پیشنهاد خرید یاهو و گوگل را رد کرد، اما مایکروسافت توانست ۶/ ۱درصد سهام این وبگاه به همراه حق ویژه تبلیغ در آن را به قیمت ۲۵۰ هزار دلار بخرد. در نهایت، سهام فیس بوک برای نخستین بار در سال ۲۰۱۲ با ورود به بازار نزدک عرضه عمومی شد. اکنون که فیس بوک به محبوب ترین شبکه اجتماعی در جهان تبدیل شده، ارزش برند آن در سال گذشته نزدیک به ۶۲ میلیارد دلار بود.درآمد فیس بوک همزمان با ورود به بازار سهام در سال ۲۰۱۲ از مرز پنج میلیارد دلار گذشت تا اینکه این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۶۴/ ۲۷ میلیارد دلار رسید و سود خالص آن حدود ۲۲/ ۱۰ میلیارد دلار اعلام شد. همان طور که آمار سایت statista نشان می دهد بخش عمده این درآمد در حوزه تبلیغات است. فیس بوک به کاربرانش اجازه می دهد صفحه شخصی ایجاد کرده، دوستانشان را به آن صفحه اضافه کرده و عکس و اطلاعاتشان را به روز کنند. به این ترتیب، این شبکه اجتماعی با میزان اطلاعاتی که از کاربرانش جمع آوری می کند، فضای تبلیغاتی خوبی فراهم کرده است. همچنین فیس بوک، برندها را قادر می سازد تا بتوانند مستقیما طرفدارانشان را شناسایی کنند، به همین دلیل بازاریابان شرکت های بزرگی مانند دیزنی، کوکاکولا و نایک درصدد هستند بتوانند در جامعه میلیاردی این شبکه اجتماعی، صفحاتی داشته باشند و از ظرفیت های بازاریابی فیس بوک بهره مند شوند. البته فیلتر شدن این سایت در ایران و راه اندازی پیام رسان های موبایلی، باعث شد دیگر فیس بوک برای کاربران ایرانی جذاب نباشد.مدل کسب و کار فیس بوک به شدت روی تبلیغات متکی است به طوری که اکثر درآمد شبکه اجتماعی از تبلیغات است. در سال ۲۰۱۵، حدود ۹۵ درصد از درآمد جهانی فیس بوک از تبلیغات به دست آمد و تنها ۵ درصد از درآمد حاصل از سایر بخش ها مانند هدیه، پرداخت بازی های روی پلت فرم فیس بوک، پست های تبلیغاتی کاربران و تجارت الکترونیک که اخیرا فیس بوک آن را آغاز کرده، بود. درآمد فیس بوک در بخش تبلیغات(بیش از ۱۷میلیارد دلار) در سال ۲۰۱۵، یک رکورد جدید برای این شرکت و افزایش قابل توجهی نسبت به سال های گذشته بود. آمریکا و کانادا بازارهای مهم برای فیس بوک هستند، به طوری که میانگین درآمد هر کاربر در این دو کشور(۵۴/ ۱۳ دلار) در سال ۲۰۱۵ بسیار بالاتر از میانگین جهانی(۷۳/ ۳دلار) است. در اروپا، درآمد متوسط فیس بوک برای هر کاربر ۵/ ۴دلار در طول همان زمان بود. تبلیغات در اپلیکیشن فیس بوک منبع درآمدی امیدبخش برای این شرکت است که در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۷درصد درآمد کل تبلیغات را تشکیل می دهد. درآمد حاصل از تبلیغات موبایلی فیس بوک از حدود ۱۳میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۶۸/ ۶۰میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش خواهد یافت. دامنه فعالیت این شبکه اجتماعی خوشنام تنها به آنچه تحت عنوان فیس بوک شناخته شده خلاصه نمی شود چرا که این شرکت با خریدن اینستاگرام در سپتامبر ۲۰۱۲ به ارزش یک میلیارد دلار، خرید پیام رسان واتس اپ در سال ۲۰۱۴ به ارزش ۱۹میلیارد دلار، شرکت oculus vr به ارزش دو میلیارد دلار، تولید محصولات جدید و… درصدد تنوع بخشی و توسعه بخش های درآمدزایی خود است.بیشتر بدانید: شبکه اجتماعی لاین فیلتر شد !؟ ۲. واتس اپتلگرام، ایسنتاگرام و دیگر پیام رسان ها از چه راهی درآمد کسب می کنند؟آغاز به کار واتس اپ به سال ۲۰۰۹ برمی گردد که بنیانگذاران آن به دنبال ارائه جایگزینی برای smsهای گرانقیمت بودند. این برنامه امکان ارسال پیام متنی، صوتی، تصویری را فراهم می کند و در عین حال، تماس صوتی و تصویری از دیگر خدمات آن به حساب می آید. این پیام رسان روی تمام گوشی ها قابل اجرا بوده و اخیرا نسخه دسکتاپ آن نیز عرضه شد. امکان ایجاد گروه و کانال و ارسال انواع فایل های رایانه ای در این اپلیکیشن باعث شده، واتس اپ به یکی از محبوب ترین پیام رسان های جهان تبدیل شود. در آغاز سال ۲۰۱۷، این پیام رسان بیش از ۲/ ۱ میلیارد کاربر فعال ماهانه در سراسر جهان داشت و روزانه بیش از ۶/ ۱ میلیارد عکس و پیام را مدیریت می کند. البته اخیرا با توجه به فیلتر شدن تلگرام کاربرد آن در بین ایرانیان دوباره رونق گرفته است.همان طور که اشاره شد این پیام رسان در سال ۲۰۱۴ به مالکیت شرکت فیس بوک درآمد و مالک جدید آن در ۱۰ماه تا پایان سال ۲۰۱۴ توانست نزدیک به ۳/ ۱میلیون دلار درآمدزایی کند. مدل درآمدی واتس اپ در ابتدا بر مبنای هزینه اشتراک بود، به طوری که کاربران برای هر بار دانلود یک دلار می پرداختند. در برخی کشورها سال نخست رایگان بود، پس از آن باید یک دلار پرداخت می شد. به این ترتیب، در بهترین حالت واتس اپ توانست از طریق ۷۰۰میلیون کاربر، ۷۰۰میلیون دلار درآمد کسب کند. اما از سال ۲۰۱۶، فیس بوک با فرض اینکه نمی تواند در بلندمدت این درآمد را به دست آورد، واتس اپ را رایگان کرد.در برنامه واتس اپ هنوز برنامه تبلیغاتی وجود ندارد، اما فیس بوک اعلام کرد: از سال ۲۰۱۷، به دنبال افزودن قابلیت هایی به واتس اپ برای برقراری ارتباط با کسب و کارها و سازمان هایی است که کاربر می خواهد از آن مطلع شود و بشناسد. هدف این است که افراد به طور مستقیم با بانک ها، خطوط هوایی و غیره ارتباط برقرار کنند، در حالی که شرکت ها قبلا از طریق اشتراک ها هزینه پرداخت کرده اند. اگرچه صورت های مالی واتس اپ عمومی نیست، با این حال، فوربس برآورد کرده کل درآمد شرکت تا سال ۲۰۲۰ پنج میلیارد دلار باشد و متوسط درآمد هر کاربر به ۴ دلار می رسد. تا مارس ۲۰۱۷ واتس اپ ۲/ ۱میلیارد دلار درآمد داشت. این در حالی است که واتس اپ روزانه حدود یک میلیون کاربر، عمدتا در آمریکای لاتین، هند و اروپا، اضافه می کند.به اعتقاد برخی تحلیلگران، هدف فیس بوک از خریدن واتس اپ دسترسی به داده های رفتار کاربران و اطلاعات شخصی آنها است. با توجه به اطلاعات موقعیت مکانی به اشتراک گذاشته شده از سوی کاربران، ارسال روزانه ۴۲میلیارد پیام و دسترسی به کل لیست تماس کاربران، فیس بوک به حجم بالایی از اطلاعات شخصی افراد دسترسی پیدا می کند و همه آنها در سرورهای فیس بوک ذخیره می شوند. مارک زوکربرگ قول داده بود که این داده ها برای بهبود هدف گیری مصرف کنندگان در تبلیغات فیس بوک مورد استفاده قرار نگیرد.۳. وی چتتلگرام، ایسنتاگرام و دیگر پیام رسان ها از چه راهی درآمد کسب می کنند؟وی چت یک سرویس پیام رسانی موبایلی است که توسط شرکت چینی تنسنت برای نخستین بار در ژانویه ۲۰۱۱ منتشر شد. این اپلیکیشن رایگان از پرکاربرترین پیام رسان های جهان است به طوری که تا پایان نیمه دوم سال ۲۰۱۷ حدود ۹۶۳میلیون کاربر فعال داشت. ۳۰۰ میلیون نفر درجهان از این برنامه به صورت رایگان استفاده می کنند. ویژگی هایی مانند گپ دو نفره یا گروهی با شکلک های متنوع، گپ صوتی، فرستادن تصویر و ویدئو، جست وجوی افراد نزدیک با gps، گذاشتن مطلب و استاتوس، همچنین پسندیدن و گذاشتن دیدگاه، تماس تصویری، امکان تشکیل گروه های کاربران و گپ گروهی و امکان دستری به اتاق گفت وگوهای محلی براساس موقعیت gps، باعث شد این پیام رسان جذاب باشد. اما ضعف امنیتی این اپلیکیشن مانع از آن شد که افراد کمتر سراغ آن بروند. وی چت پیش از این در ایران فیلتر بود که به تازگی رفع شده است.به گفته تک کرانچ، وی چت اعلام کرد کل درآمدش در سال مالی ۲۰۱۶ حدود ۹/ ۲۱میلیارد دلار بوده و سالانه ۴۸درصد رشد کرده است. البته بیشترین رشد مربوط به سال ۲۰۱۲ بوده، زمانی که کل درآمد ۵۴درصد رشد کرد و به ۷میلیارد دلار رسید. وی چت چند روش درآمدزایی دارد. نخست سرویس پرداخت وی چت است. در چین از این برنامه برای پرداخت صورتحساب، سفارش کالاها و خدمات، انتقال پول به سایر کاربران و پرداخت در فروشگاه های دارای امکان پرداخت وی چت استفاده می کنند. با توجه به تعداد کاربران چینی این اپلیکیشن، درآم ...

ادامه مطلب  

درّه های رنگی عجیب در چین+تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.به گزارش بولتن نیوز، درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.ویژگی خاص این درّ ه های رنگی موجب می شود، سالانه هزاران نفر گردشگر از سراسر دنیا برای دیدن آنها به این منطق ...

ادامه مطلب  

قیمت گذاری نیما دستوری نیست/امکان خرید و فروش فیزیکی ارز در آینده  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران خبر، به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در روزی که نرخ ارز در بازار آزاد تجربه کاهش قیمت بالایی داشت، فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران میزبان مدیر سامانه نیما بودند تا مشکلات خود در تامین ارز مورد نیاز از این سامانه را عنوان کنند، جایی که امیرحسین شکوهی اعلام کرد تاکنون ۴ میلیارد دلار از ۴۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته است.در نشست مشترک کمیسیون های «بازار پول و سرمایه» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران، مشکلات فعالان بخش خصوصی در مواجهه با سامانه نیما مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور امیرحسین شکوهی مدیر سامانه نیما برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی به پروسه طولانی تامین ارز از طریق این سامانه پرداختند.مدیر سامانه نیما که برای دومین بار در اتاق بازرگانی تهران حاضر شده و رو در رو با فعالان اقتصادی به گفتگو نشسته بود، توضیحاتی در ارتباط با این سامانه ارائه داد و خاطرنشان کرد که سامانه نیما بخشی از فرآیند تجارت خارجی کشور است و برای رسیدگی به مشکلاتی که در حوزه کسب و کار و تجارت خارجی وجود دارد، صرفا نباید سامانه نیما را مقصر دانست.امیرحسین شکوهی، افزود: در فرآیند تجارت خارجی کشور، ۱۶ گام وجود دارد که یک بازرگان و تاجر باید یک به یک آن را طی کند، در حالی که سامانه نیما صرفا در بخش تامین ارز برای تجارت خارجی قرار دارد.وی با بیان اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان، بهره برداران از سامانه نیما هستند، افزود: در این سامانه، بانک های عامل و صرافی های مجاز نیز حضور دارند و ارز موجود خود را برای عرضه به فروش می گذارند.مدیر سامانه نیما سپس گفت: در این سامانه، ارز قیمت گذاری نمی شود و هیچگونه قاعده ای برای اعلام قیمت دستوری ارز در آن وجود ندارد. در سامانه نیما تنها روی موقعیت صرافی ها و بانک های عامل و همچنین بر میزان کارمزدها کنترل و نظارت داریم و سایر فرایندها، شناور است. شکوهی همچنین در این نشست خبر داد که در آینده، امکان خرید و فروش فیزیکی ارز نیز در سامانه نیما فراهم خواهد شد. وی البته زمان اجرای آن را اعلام نکرد.مدیر سامانه نیما در بخش دیگری از توضیحاتش، خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی تهران و تشکل های اقتصادی بخش خصوصی می توانند با ارسال درخواست به بانک مرکزی، تقاضای فهرست معامله گران ارز اعضای خود در سامانه نیما را داشته باشند و این فهرست به طور شفاف در اختیار قرار خواهد گرفت.به گفته وی، در سامانه نیما به غیر از دلار و یورو، سایر ارزها نیز معامله می شود به طوری که از ۳۱ شهریورماه سال جاری بانک مرکزی از سامانه نیما دلار دریافت کرده و معادل آن به یوآن، روپیه و سایر ارزها را در این سامانه عرضه کرده است.در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به دلایل برگزاری این نشست مشترک گفت: از زمان رونمایی از سامانه نیما، فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه واردات با مشکلات متعددی مواجه شده اند. در حال حاضر ۱۶ ایستگاه برای ورود و خروج موفقیت آمیز از این سامانه ایجاد شده است و طولانی شدن این فرآیند از ثبت سفارش تا تخصیص ارز، انتقادات بسیاری را برانگیخته است.وی با اشاره به اینکه سیاست های ارزی دولت در بخشنامه ۱۵ مرداد ماه نسبت به بخشنامه فروردین ماه تا حدودی اصلاح شد، ادامه داد: فعال شدن صرافی ها و عرضه توافقی ارز از جمله گام های رو به جلو در بسته اخیر ارزی بود. با این وجود، انتظار می رفت که همزمان با آزاد شدن تبادل ارز و تعمیق بازار دوم، فاصله قیمتی در سامانه نیما و بازار آزاد کاهش پیدا کند اما روزانه نرخ ثابتی در بازار دوم کشف می شود که این نرخ دستوری است و اصلاح فاصله نرخ در سامانه نیما و بازار دوم نیازمند تدبیر است.انتظارات از جلسه با نوبخت برآورده نشد در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نشست فعالان بخش خصوصی با محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اتاق ایران، گفت: در این جلسه، انتقادات جدی بخش خصوصی و فعالان حوزه کسب وکار از وضعیت اقتصادی کشور مطرح و نسبت به تعطیل شدن واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال در بخش خصوصی، نرخ ارز و مشکلات دشوار تامین آن از سوی بنگاه های اقتصادی، بی پرده با معاون رییس جمهوری صحبت شد.محمد لاهوتی با بیان اینکه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این نشست، مباحث کلی و موضوعات کلان اقتصادی را محور سخنان خود قرار داده بود، افزود: بخش خصوصی نسبت به ابهاماتی که در صدور بخشنامه ها و نیز تصمیمات خلق الساعه ای که از سوی دولت در حوزه های اقتصادی و کسب وکار کشور اتخاذ می شود، معترض است و فعالان اقتصادی این انتظار را دارند که به مشکلات این بخش به شکل فوری رسیدگی شود. نرخ های مختلف و سردرگمی واردکنندگاندر ادامه این جلسه، برخی از ا ...

ادامه مطلب  

سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوین  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی و ...

ادامه مطلب  

کارت الکترونیک دانشجویی با ۴۰ نوع خدمت تا پایان سال دست دانشجویان می رسد  

درخواست حذف این مطلب
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: صندوق رفاه با همکاری بخش خصوصی کارت الکترونیک دانشجویی با ۴۰ نوع خدمت تا پایان سال برای دانشجویان سراسر کشور صادر می کند.ذوالفقار یزدان مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفت وگو با دانشجو، در خصوص تعطیلی برخی از خوابگاه های دانشجویی به دلیل پایین بودن کیفیت خدمات رسانی گفت: هیچ خوابگاهی تعطیل نشده بلکه سیاستی که در مورد خوابگاه داشتیم این بود که خوابگاه ها رتبه بندی شوند که در این رتبه بندی دو هدف عادلانه سازی اجاره ب ها بود که خوابگاه های رتبه یک با خوابگاه های رتبه پنج یک اجاره ب ها را دریافت می کردند که با این رتبه بندی هر خوابگاهی به اندازه خدماتی که ارائه می دهد و نوع کیفیتش اجاره ب ها دریافت می کند. وی افزود: برای مثال خوابگاه سعادت آباد دانشگاه علامه که جزو خوابگاه های رتبه یک است با خوابگاه رتبه پنج اهواز یک اجاره بها را دریافت می کردند که این عادلانه نبود.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به فعال سازی بسیاری از خوابگاه هایی که سال ها مورد استفاده قرار نمی گرفتند، گفت: در همین بحث رتبه بندی 64 خوابگاهی که تعطیل و یا وضعیت اورژانسی داشتند بازسازی و ارتقا پیدا کردند و به ظرفیت پذیرش دانشجو اضافه شدند مانند خوابگاه مهدی زاده اهواز که چند سالی بود از رده خارج شده بود امسال ظرفیت پذیرش 500 دانشجو را دارد. یزدان مهر اضافه کرد: امسال 460 خوابگاه رتبه سه و چهار را بازسازی آن را آغاز کردیم که رتبه آن ها ارتقا پیدا خواهد کرد که اعتبار این بازسازی از طرف صندوق رفاه و دانشگاه ها پرداخت می شود.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در بحث خوابگاه ها داشتیم کمبود ظرفیت خوابگاه بود که با دادن ودیعه کمک رهن این مشکلات به صورت مقطعی حل شده است مانند دانشگاه خوارزمی که سه میلیارد تومان به عنوان کمک رای از طرف صندوق به این دانشگاه پرداخت شد و مکانی را برای اسکان دانشجویان اجاره کردند.یزدان مهر در خصوص حذف بعضی از خوابگاه ها گفت: بعضی از خوابگاه ها مانند خوابگاه استان البرز دانشگاه خوارزمی است که بیش از 70 سال قدمت دارد و دیگر قابل سکونت برای دانشجویان نیست و یا برخی از خوابگاه ها هستند مانند خوابگاه دانشگاه خواجه نصیر کاربری آن به تجاری تبدیل شده است که برای این خوابگاه ها ما سعی کردیم جایگزین داشته باشیم و یا این خوابگاه ها مجددا بازسازی شوند.وی ادامه داد: 28 خوابگاه دیگر نیز توسط بنیاد 15 خرداد در حال ساخت است و همچنین خود دانشگاه ها از درآمد اختصاصی شان به ظرفیت خوابگاه ها اضافه کردند و از ظرفیت خیرین نیز برای جبران کمبود ظرفیت خوابگاه ها استفاده شده است و در طول این چهار سال حدود 700 هزار متر به فضای خوابگاه ها اضافه شده است. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به ساخت 200 خوابگاه گفت: طبق برنامه ششم توسعه برنامه اصلی ما این است که با ساخت این 200 خوابگاه مشکلی کمبود ظرفیت اسکان دانشجویان را برطرف کنیم که تسهیلات ارزان قیمت از طرف صندوق رفاه به دانشگاه ها پرداخت می شود که 5 دانشگاه ساخت این خوابگاه ها را آغاز کردند.یزدان مهر خاطرنشان کرد: دانشگاه ها نیز در کنار تسهیلات صندوق رفاه ودیعه مسکن هایی را به دانشجویان پرداخت می کنند که این ودیعه ها از سال گذشته تاکنون به دو برابر افزایش پیدا کرده که دانشگاهی مانند علم و صنعت 30 میلیون تومان به دانشجویان ودیعه مسکن می دهد.وی در مورد کاهش ظرفیت خوابگاه های متاهلی برای سال تحصیلی جدید گفت: بسیاری از دانشگاه ها ودیعه های مسکن را افزایش دادند و کمبود ظرفیت خوابگاه های متاهلی را از این طریق جبران می کنند که در حال حاضر ودیعه 15 میلیون تومانی در تهران به همه دانشجویان متاهل که درخواست خوابگاه دارند پرداخت می شود. وی در مورد مشکلات کمبود خوابگاه متاهلی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مشکلات خوابگاه شهیدبهشتی به علت عدم تعامل با صندوق رفاه بود که با تغییر معاونت دانشجویی خوشبختانه این مشکل حل شده و طی بازدیدی که از خوابگاه های دانشگاه داشتیم حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای بازسازی خوابگاه های این دانشگاه اختصاص دادیم و برای حل مشکل خوابگاه متاهلی قرار شد هر تعداد دانشجویی که معرفی کنند وام ودیعه مسکن از طرف صندوق رفاه پرداخت شود. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در مورد جزئیات رتبه بندی خوابگاه ها گفت: سال 94، 4 درصد خوابگاه رتبه یک داشتیم، 38 درصد 4 و 5 بودند همچنین 230 خوابگاه رتبه چهار و 230 خوابگاه رتبه پنج و 64 خوابگاه رتبه پنج بودند سال گذشته 64 خوابگاه از سطح پنج به سطح دو ارتقا پیدا کردند امسال 462 خوابگاه ارتقا پیدا خواهند کرد که در مجموع 528 خوابگاه ارتقا پیدا کردند.وی در مورد سیاست پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان گفت: در برنامه پنجم با منع خوابگاه سازی روبرو بودیم و تن ها راه برطرف کردن کمبود ظرفیت ها پرداخت ودیعه مسکن بود، اما در برنامه ششم منع خوابگاه سازی برداشته شده است. یزدان مهر با اشاره به مهم بودن بحث خوابگاه ها در دانشگاه اضافه کرد: در بسیاری از دانشگاه ها ما مواردی داشتیم که دانشجویان نخبه در دانشگاه های تهران و یا دانشگاه های استان ها پذیرفته شده بودند، اما به دلیل نبود خوابگاه ترجیح دادند در دانشگاه های آزاد یا دانشگاه های استان محل زندگی خودشان تحصیل کنند به همین دلیل است که داشتن خوابگاه برای یک دانشگاه به عنوان یک بحث کلیدی است و باید به آن توجه خاص شود. در بحث خوابگاه های متاهلی نیز باید کمک رهن مناسب پرداخت شود که دانشجویان بتوانند مسکن حداقلی برای خودشان تامین کنند.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: سیاست این است که خوابگاه ها در حد ضرورت ساخته شوند الان خیلی از دانشگاه هایی هستند که خوابگاه دارند، اما دانشجو به اندازه کافی برای اسکان در این خوابگاه ها ندارند به همین دلیل در حد پیش بینی سند راهبردی دانشگاه ها خوابگاه سازی می کنیم.وی با اشاره به ساماندهی خوابگاه های غیردولتی گفت: یکی از مشکلاتی که در خوابگاه های غیردولتی دانشگاه ها داشتیم این بود که غیر از دانشجویان کسبه، افراد عادی یا تبعه کشورهای دیگر در این خوابگاه ها ساکن می شدند که با ساماندهی این خوابگاه ها دستورالعمل تاسیس و اداره خوابگاه های غیردولتی ابلاغ شد و در همه استان ها شورای نظارت و ارزیابی این خوابگاه ها ایجاد شده و اگر قرار است خوابگاه جدید اضافه شود باید از این شورا مجوز بگیرند که مجوز این خوابگاه ها یک ساله است و با نظارت این شورا اگر خوابگاهی تخلفی بر خلاف آئین نامه داشته باشد مجوزش تمدید نخواهد شد.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به مشارکت خیرین در بحث خوابگاه سازی گفت: در سال های اخیر تلاش شده که مشارکت خیرین در خوابگاه سازی نهادینه شود و خوشبختانه این طرح ساختار خود را پیدا ک ...

ادامه مطلب  

تقسیم ناعادلانه درآمد؟  

درخواست حذف این مطلب
درآمد سرانه ایران رتبه 110 را در بین 214 کشور جهان دارد ...شهروند| درآمد ناخالص سرانه ملی ایران متوسط رو به بالاست. این را گزارش های بانک جهانی نشان می دهد. در گزارشی که سال گذشته بانک جهانی درباره درآمد ناخالص سرانه ملی در سال ٢٠١٦ منتشر کرد، جایگاه ایران نسبت به سال گذشته آن تغییری نکرد و همچنان کشورمان در گروه اقتصادهای دارای درآمد متوسط بالا باقی ماند.بانک جهانی در گزارش های سالانه خود درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها را با دو روش اطلس و برابری قدرت خرید، رتبه بندی می کند.در روش اطلس درآمد ناخالص ملی کشورها بر حسب پول داخلی با استفاده از عامل تبدیل اطلس به دلار آمریکا تبدیل شده و براساس تفاوت بین نرخ های تورم کشور با چند کشور توسعه یافته تعدیل شده و سپس برای به دست آوردن سرانه به جمعیت تقسیم می شود. درآمد ناخالص ملی سرانه به روش برابری قدرت خرید با استفاده از نرخ های ppp به دلار بین المللی که قدرت خرید یکسانی با درآمد ناخالص ملی برحسب دلار آمریکا دارد، تبدیل می شود. در آخرین گزارش بانک مرکزی، اقتصادهایی با درآمد ١٠٢٥دلار و کمتر اقتصادهای کم درآمد، اقتصادهای با درآمد ١٠٢٦ تا ٤٠٣٥دلار اقتصادهای با درآمد متوسط پایین، اقتصادهای با درآمد ٤٠٣٦ تا ١٢٤٧٥، اقتصادهای با درآمد متوسط به بالا و اقتصادهای با درآمد ناخالص ملی سرانه ١٢٤٧٦دلار و بیشتر اقتصادهایی با درآمد بالا ذکر شده بودند.درآمد سرانه ایران برحسب روش اطلس ٦٥٥٠دلار است که رتبه ١١٠ را در بین ٢١٤ کشور جهان دارد و در گروه اقتصادهای دارای درآمد متوسط بالاست. در این میان کشورهایی مانند قطر، کویت، امارات، عربستان و ترکیه وضعیتی به مراتب بهتر از ایران دارند؛ به طوری که قطر با ٨٥٤٣٠دلار رتبه ششم درآمد سرانه را در اختیار دارد. اما واقعیت این است که ایران به رغم برخورداری از ذخایر غنی انرژی، کشور پردرآمدی به شمار نمی آید. تحلیلگران اقتصادی با توجه به این که بیشترین درآمد کشورمان از طریق فروش نفت است، درآمد سرانه ایران را نامناسب توصیف می کنند. نگاهی به وضع درآمد سرانه در کشورهای همسایه و منطقه، نشان می دهد که ایران از لحاظ این شاخص، با وضع مطلوب فاصله دارد. در این میان وضع کشورهایی مانند ترکیه که ذخایر انرژی ندارد، بهتر از ایران است و یک کشور آسیایی مانند کره جنوبی وضعیتی به مراتب بهتر از کشورمان دارد.شکاف عمیق درآمد سرانه ایران با همسایه هااما دلیل پایین بودن درآمد سرانه ایران چیست؟ حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان در گفت وگو با «شهروند» دو عامل تعداد جمعیت و میزان تولید ناخالص داخلی را در درآمد سرانه موثر می داند و می گوید: برای محاسبه درآمد سرانه کل میزان تولیدات داخلی بر جمعیت تقسیم می شود و اگر تعداد جمعیت بالا باشد، درآمد سرانه عدد کوچکی خواهد شد.به گفته برادران شرکا یکی از دلایلی که در کشورهای اطراف ایران، درآمد سرانه بالاتر است، به همین موضوع پایین بودن جمعیت آنها نسبت به ما مربوط می شود. او با اشاره به تأثیرگذاری تولید ناخالص داخلی در درآمد سرانه اظهار می دارد: در سال هایی که بیشتر مربوط به دولت قبل است، رشد اقتصادی پایین بود و به همین نسبت تولیدات ما رشد قابل توجهی نداشت.این اقتصاددان معتقد است؛ علت شکافی که در ١٠ سال گذشته بین درآمد سرانه ایران و کشورهای همسایه ایجاد شده، به همین مسأله بالانبودن تولید ناخالص داخلی ایران برمی گردد. برادران شرکا کاهش ارزش ریال در برابر دلار را عامل دیگری می داند که درآمد سرانه کشورمان را تحت تأثیر قرار داده است. اما درشرایطی که برای مطلوب شدن وضع اقتصاد باید سرمایه گذاری های جدید مولد انجام شود و درآمد سرانه کشور افزایش بیابد، برادران شرکا معتقد است که همین درآمد سرانه متوسط رو به بالایی که بانک جهانی اعلام می کند، هم آن طور که باید و شاید در کیفیت زندگی و رفاه مردم تأثیر ندارد. او یکی از دلایل این موضوع را مربوط به بالابودن نرخ تورم توصیف می کند و اظهار می دارد: اگر نرخ تورم بالا باشد، قدرت خرید مردم پایین می آید و تا سال گذشته که نرخ تورم تک رقمی شد، نسبتا بالا بود.البته نرخ تور ...

ادامه مطلب  

در زمانه آشوب نمی توان برای مردم بسته جامع رفاه داشت/آقای ربیعی هزینه برخی از دوستانش را می پردازد/صاحبان نفوذِ سیاسی زیرمجموعه های وزارت رف?  

درخواست حذف این مطلب
عباس اورنگ بر این باور است: بزرگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از آن طرف ناهمگون بودن کسانی که در ردیف های اول و دوم زیرمجموعه های وزارت خانه کار می کردند، فضایی را برای برخی ایجاد کرد که عملکرد آقای ربیعی را ضعیف و سیاه نشان دهند. عباس اورنگ (کارشناس حوزه سیاستگذاری بیمه و رفاه اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص حواشی استیضاحِ وزیر رفاه گفت: اینکه با این سرعت (تنها پس از ۵ ماه) یک وزیر استیضاح بشود، خنده دار است. البته نه استیضاح پیشین ربیعی در زمان مناسبی انجام شد و نه این استیضاح. پرسش این است که مگر نمایندگان پیش از این عملکرد وزیر کار را نمی شناختند؟ مگر همین نمایندگان دو بار به وی رای اعتماد نداده بودند؟ اگر ربیعی مناسب وزارت نبود چرا به وی رای اعتماد دادند؟ او که تازه کار نبود که حالا بگوییم نمایندگان برحسب همراهی با دولت به وی رای اعتماد داده بودند. لذا می توان گفت که استیضاح پیشین هم از لحاظ کارشناسی مورد قبول نبود.وی افزود: در نزدیک به ۶۰ ماهی که آقای ربیعی سکان وزرات کار را برعهده دارد، هر روز و هر چند وقت یکبار موضوع استیضاح وزیر کار مطرح می شود. نمایندگان مخالف دائم در حال امضا جمع کردن برای استیضاح وی بودند. به بیان دیگر سایه استیضاح در این ۵ سال همیشه بالای سر ربیعی بود. این مسئله ذهن آدم را به ابعاد ناخوشایندی می برد. به هر حال وزارت رفاه در حوزه صندوق های زیرمجموعه خود، چشم نواز است و بسیاری از افراد ذی نفوذ سیاسی به دنبال این هستند که در زیرمجموعه وزارت رفاه ورود و نفوذ کنند و سمتی در هیات مدیره ها و شرکت های آن داشته باشند.این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه گاهی ذهن آدم به این سمت می رود که استیضاح وزیر کار نتیجه منفی بودن چنین معامله ای بوده است، گفت: برخی از این افراد انتظاراتی داشتند و استیضاح آنها به نتیجه نرسیده و حالا بار دیگر از این ابزار برای امتیاز گرفتن استفاده می کنند. لذا زمانی که ما از بیرون نگاه می کنیم، فکر می کنیم چنین مسائلی برای استیضاح کنندگان مهم بوده است؛ چراکه اگر بحث برنامه بود، اگر بحث کار بود نمی بایست از همان اول به او رای اعتماد می دانند.اورنگ افزود: بارها گفته ام که آقای ربیعی هزینه برخی از دوستانش را می پردازد و باید هم بپردازد. انتظار می رفت که آقای ربیعی تیم مقتدرتر و همراه تری را کنار خود می گذاشت. این تیمی کنار ایشان بودند اما برای طرف مقابل یا همان رقیب بازی می کردند. همه اینها باعث جدایی بیمه سلامت از وزارت رفاه شد. از دست دادن بیمه سلامت هنوز یکی از بحث هایی است که ذهن کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی را مشغول کرده است.این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: بزرگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از آن طرف ناهمگون بودن کسانی که در ردیف های اول و دوم زیرمجموعه های وزارتخانه کار می کردند، فضایی را برای برخی ایجاد کرد که عملکرد آقای ربیعی را ضعیف و سیاه نشان دهند.حوزه تعاون بهانه استوی در پاسخ به این انتقاد نمایندگان که بخش تعاون در ۵ سال گذشته مورد غفلت قرار گرفته و سهم ۲۵ درصدی آن از اقتصاد عملا به دست فراموشی سپرده شده است، گفت: به عقیده من حوزه تعاون بهانه است؛ چراکه در رای اعتماد به وزیر کار دولت های نهم و دهم حوزه تعاون برای نماینده ها اهمیتی نداشت. حالا چه شده که به یکباره چنین حوزه ای برای نمایندگان مهم شده است! این یک مسیر انحرافی است. نماینده های مجلس زمانی که برنامه پنج ساله را می نوشتند؛ تا چه اندازه به بخش تعاون توجه کردند؟ عملکرد خودشان در بخش تعاون چه بوده است؟بسته رفاهی یعنی سفره مردماورنگ در مورد این ادعای نمایندگان که وزارت رفاه به صورت محض بی برنامه بوده و بسته هایی ویژه برای رفاه طبقات محروم نداشته است، گفت: مگر می شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی متولی رفاه باش باشد، آنهم در چنین شرایطی! دقت کنید که بازارهای ارزی به سبب بالا رفتن نرخ دلار، یورو و سایر ارزها به هم ریخته است. نرخ دلار ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. کدام دولت در دنیا توانسته است که در زمانه آشوب و تحریم برای مردمش بسته جامعه رفاهی داشته باشد؟ نگاه کنید که وقتی قیمت دلار از ۴ هزار تومان به ۱۲ هزار تومام می رسد، قیمت یورو از ۶ هزار تومان به ۱۳ هزار تومان می رسد، شما هرچه قدر بسته رفاهی تعریف کنید، عددی نمی شود. بسته رفاهی یعنی سبد رفاهی مردم؛ یعنی سفره مردم. مگر ساماندهی کردن این سفره می تواند تنها دست یک وزارتخانه و یک وزیر باشد.وی با بیان اینکه زمانی کارشناسان تامین اجتماعی هشدار می دادند که طرح تحول نظام سلامت مردم و بیمه ها را در پایین ترین سطح و نظام را عالی ترین سطح دچار چالش می کند، افزود: وقتی بدون توجه به ظرفیت کشور نقدینگی را در حوزه سلامت توزیع می کنید، آن را در کل کشور افزایش می دهید. این امر سبب کاهش ارزش پولی می شود. لذا نمی توانیم بگوییم که آقای ربیعی تنها شما و شما کم کاری کرده اید. اساسا حوزه های رفاه و تامین اجتماعی بسیار حساسس هستند و به سرعت بر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیر می گذارند.شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را جدی نگرفتیماین کارشناس تامین اجتماعی، نقش شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را در مواجهِ با ابرچالش ها ضروری دانست و گفت: شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی باید به ریاست رئیس جمهوری و دبیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود. اما کدام جلسه شورای عالی رفاه با این ترکیب تشکیل شده است؟! در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ۹ وزیر باید حضور داشته باشد. همه اینها باید سر یک میز بیایند تا خروجی آن بشود بسته رفاهی. به بیان دیگر به یک هیات دولت تخصصی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیاز داریم. علاوه بر اینها چندین نفر از نماینده های مجلس هم در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی باید حضور حضور داشته باشند. زمانی که اینها دور هم جمع می شوند و مصوبه ای می گذارند وزیر رفاه باید به سراغ اجرای این مصوبه برود. به هر روی این انتظار از آقای ربیعی می رود که یکبار هم که شده از این فضایی که قانون در اختیارش گذشته استفاده و شفاف سازی کند؛ چراکه اینها خواسته ها و انتظارات ما کارشناسان تامین اجتماعی است.تمام دستگاه ها در اجرای مقاوله نامه ها مسئول هستندوی در این مورد که با ...

ادامه مطلب  

معاون وزیر کار ۲۷ سمت دارد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. در نشست علنی امروز مجلس ۲۰۱ نماینده حضور دارند و ۸۹ صندلی خالی در صحن به چشم می خورد.بررسی طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دستور کار نشست علنی امروز پارلمان است.فراکسیون نمایندگان ولایی به استیضاح ربیعی رای مثبت می دهد اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه 17 مرداد 97) رای مثبت می دهند.در جلسه امروز صبح این فراکسیون موضوع استیضاح وزیر کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رای گیری در خصوص این موضوع انجام شد که در نهایت رای فراکسیون بر این شد تا به استیضاح وزیر در جلسه علنی مجلس رای مثبت دهند.اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلساسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه 17 مرداد 97) از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارتند از:1- علی جلیلی نماینده مردم مراغه2-محمدصادق حسنی نماینده مردم رشت3- احمد حمزه نماینده مردم کهنوج4-محمد دهقان نماینده مردم چناارن5- احمد سالک نماینده مردم اصفهانخدری: نمایندگان درباره استیضاح ربیعی شبهه دارند/ برای حفظ شان مجلس استیضاح نباید انجام شودعبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز که با دستور بررسی استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، طی تذکری اظهار داشت: آقای لاریجانی ! شما متشرع، متعهد ودقیق در الفا ظ آئین نامه هستید.وی با استناد به ماده 223 قانون اساسی افزود: یک بدعتی در مجس در حال پایه گذاری است که این بسیار خطرناک است.وی عنوان کرد: همکاران ما در بحث استیضاح ربیعی شبهه دارند. در کمیسیون اجتماعی هم باید توضیح داده می شد که از وزیر کار در جلسه دعوت شده یا خیر چرا که بر اساس این ماده تصریح شده است بر پایه فکر موارد معین شده، درخواست استیضاح باید به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می شد.خدری ادامه داد: به این موضوع عمل نشده است بنابراین کمیسیون اجتماعی موظف است طی یک جلسه با وزیر مورد استیضاح جلسه برگزار کنند.وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: برای حفظ و حرمت و شان و جایگاه مجلس نباید اجازه دهید این استیضاح انجام شود.خدری خاطرنشان کرد: شما یک مورد ذکر کنید که وزیر بدون حضور در کمیسیون مربوطه برای استیضاح به صحن وارد شود.لاریجانی: استیضاح کنندگان یا باید همه انصراف دهند یا استیضاح برگزار شودعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 17 مرداد 97) مجلس در پاسخ به تذکر عبدالحمید خدری مبنی بر دعوت نشدن وزیر کار در نشست کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: مطابق اصل 89 قانون اساسی 10 نفر از نمایندگان که طرح استیضاحی را امضا کنند باید حتما این استیضاح مطرح شده و ظرف 10 روز وزیر در صحن مجلس حاضر شود.وی افزود: بر اساس ماده 223 قانون اینگونه آمده است که وزیر باید بر این اساس حتما باید در جلسه علنی حاضر شود. و از آنجا که برخی اعضای کمیسیون طی نامه ای درخواست استیضاح خود را به هیأت رئیسه مطرح کردند روز گذشته هم جلسه ای بر این اساس طی جلسه ای روز گذشته در هیأت رئیسه در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.وی با اشاره به ماده 223 قانون اساسی عنوان کرد: چند هفته قبل این استیضاح مطرح شده و یک ماه گذشته هم به کمیسیون برای بررسی ارائه شده است.لاریجانی ادامه داد: روال این است که اگر کمیسیون این موضوع را در داخل جلسات خود حل کرد دیگر بحث استیضاح مطرح نشود. اما چنانچه استیضاح کنندگان پیگیری کنند ما به کمیسیون می گوییم این مسئله مطرح شود.وی همچنین خاطرنشان کرد: بنده مطابق آئین نامه موظفم این موضوع را اجرا کنم و استیضاح هم انجام شود.به گزارش فارس، در این هنگام و با بیان این جمله اعتراض نمایندگان با صدای بلند در صحن شروع شد و در واقع استیضاح کنندگان نسبت به برگزاری استیضاح به نوعی اعتراض کردند که لاریجانی در پاسخ گفت اگر استیضاح کنندگان همگی درخواست خود را پس بگیرند که عدم برگزاری استیضاح امکان پذیر است در غیر این صورت باید حتما استیضاح برگزار شود.استیضاح کنندگان ربیعی حاضر به صحبت نشدند/ تنفس برای تصمیم گیری درباره استیضاحصحن علنی امروز مجلس درباره استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حواشی همراه بود.رسول خدری در جریان تذکرش در صحن علنی مجلس خطاب به لاریجانی گفت: شما متشرع و متعهد بر الفاظ آئین نامه هستید.وی با استناد به ماده 223 آئین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: یک بدعتی در مجلس در حال پایه گذاری است که خطرناک است.خدری با اشاره به استیضاح وزیر کار گفت: همکاران ما در این رابطه شبهه دارند.باید توضیح داده شود که وزیر برای استیضاح در جلسه کمیسیون اجتماعی دعوت شده است یا خیر. اگر نشده در ماده 223 معین شده که درخواست استیضاح به صورت کتبی به هیأت رئیسه ارسال شود.وی ادامه داد: برای حرمت و شان جایگاه مجلس اجازه ندهید این استیضاح انجام شود. لاریجانی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: مطابق اصل 89 قانون اساسی 10 نماینده که طرح استیضاح را امضا کرده باشند باید حتما مطرح و ظرف 10 روز وزیر در مجلس حاضر شود.لاریجانی ادامه داد: بر اساس ماده 223 آئین نامه داخلی مجلس از آنجا که برخی اعضای کمیسیون طی نامه ای درخواست استیضاح را مطرح کردند روز گذشته هم این موضوع در هیأت رئیسه بررسی شد.وی عنوان کرد: یا باید کل نمایندگان استیضاح کننده رای خود را پس بگیرند و یا اینکه استیضاح به صورت کامل انجام شود.بر اساس این گزارش هیأت رئیسه اقدام به قرائت اسامی استیضاح کنندگان کرد تا بر این اساس به ارائه سخن بپردازند. افرادی همچون مسعود گودرزی، علیم یارمحمدی، شیخ قاسم جاسمی که پس از قرائت این اسامی هیچ کدام حاضر به ارائه سخن نشدند.سپس پس از قرائت اسامی و عدم حضور نمایندگان در پشت تریبون لاریجانی عنوان کرد: آقایان صحبت نمیکنند مگر استیضاح خود را پس گرفته اند؟سپس با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس، جلسه غیرعلنی شد و با اعلام تنفس قرار شد این موضوع در این نشست غیررسمی بدون حضور خبرنگاران بررسی شود.لاهوتی: رأی اعضای فراکسیون مستقلان برای استیضاح ربیعی فردی خواهد بودمهرداد باهوج لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: فراکسیون صبح امروز جلسه ای برای بررسی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار نکرد.وی افزود: علت این عدم برگزاری جلسه موضوع فردی بودن آرای نمایندگان است.سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس ادامه داد: مقرر شده است که اعضای فراکسیون مستقلان مجلس به صورت فردی نظر و رأی خود را در خصوص استیضاح ربیعی ارائه کنند بنابراین آرا به صورت فراکسیونی نخواهد بود.کوهکن: مقرر شده بود هر سه فراکسیون مجلس به استیضاح ربیعی رای دهند محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز پارلمان در جمع خبرنگاران در خصوص استیضاح علی ربیعی وزیرکار تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با توجه به اینکه جلسه غیرعلنی و غیر رسمی شد قرار شد در این نشست استیضاح ربیعی بررسی شود.وی افزود: نمایندگان دولت و خبرنگاران به بیرون از جلسه هدایت شدند تا هر چه سریع تر بتوانیم در مورد موضوع ربیعی به جمع بندی برسیم.کوهکن ادامه داد: اتفاقی که امروز افتاد بنده در 10 سال اخیر مجلس شورای اسلامی سراغ ندارم.وی افزود: با توجه به جلسات فراکسیون مختلف در این رابطه مقرر شده بود هر سه فراکسیون مجلس به این استیضاح رای دهند.نماینده مردم لنجان در مجلس خاطرنشان کرد: اما متاسفانه با اعلام برگزاری استضاح ربیعی برخی فضای مجلس را متشنج کردند.«ما با دولت دشمنی نداریم اما مردم باید احساس کنند مجلس و دولت به وظیفه خود عمل می کنند و مستقلا کار را انجام می دهند.»کوهکن در بخشی از اظهارات خود به تشریح جزئیات روند استیضاح علی ربیعی پرداخت.آغاز استیضاح مجدد ربیعی بعد از تنفس 30 دقیقه ای مجلس شورای اسلامی از ابتدای جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان وارد بررسی استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.در ابتدای استیضاح علیرغم اعلام اسامی متقاضیان استیضاح نماینده ای پشت تربیون برای بیان اظهاراتش حاضر نشد.همین مسئله باعث شد که رییس مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به اجماع و تعیین تکلیف جمع بندی استیضاح کنندگان تنفس اعلام کند.هم اکنون بعد از تنفس 30 دقیقه ای جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح ربیعی با صحبت های علی رستمیان یکی از متقاضیان استیضاح آغاز شده است.اسحاق جهانگیری وارد صحن مجلس شد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای دفاع از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد مجلس شد.رستمیان(موافق استیضاح): آقای ربیعی! شما استاد مظلوم نمایی و جنگ روانی هستید علی رستمیان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موافقت با این استیضاح گفت: اینجانب از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس و با حکم آقای عزیزی رئیس وقت کمیسیون در سال گذشته مامور رسیدگی به برخی از مشکلات و مسائل در سازمان بهزیستی در برخی استان های کشور شدم.نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی افزود: استان هایی که به عنوان پایلوت برای این مسئله انتخاب شد، لرستان بود که متاسفانه برای سرکشی به این استان ها و بررسی مسائل مربوط به سازمان بهزیستی با مشکلاتی روبرو شدم. به عنوان مثال رئیس سازمان بهزیستی اجازه بررسی این مسائل را به بنده ندادند.وی تاکید کرد: توسط یکی از فرستادگان جناب آقای بندپی به بنده گفته شد 500 میلیون تومان به شما می دهیم به نام یک خیریه که هیچ حرفی درخصوص مشکلات بهزیستی مطرح نشود، یعنی 20 میلیون تومان به آن خیریه داده شود و 480 میلیون تومان را بنده برای توزیع بین فقرا و ایتام بردارم.این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: این مسئله را بنده به رئیس مجلس و معاون وزیر اطلاعات گزارش دادم، متاسفانه رئیس سازمان بهزیستی از 500 میلیون تومان 20 میلیون آن را به خیریه پرداخت کرده و 480 میلیون آن را به خرید ماشین های شاسی بلند اختصاص دادند، یعنی پول خرید ویلچر برای معلولان را به مصارف دیگر اختصاص داده است، هر چند که وزیر مربوطه در پاسخ به این موارد تاکید کرد که چنین مسائلی در دوره قبل بهزیستی نیز دیده شده است.رستمیان خطاب به وزیر کار ادامه داد: این شوی تبلیغاتی نیست، جنابعالی با مسائل و مشکلات سازمان بهزیستی و اقدامات خلاف قانون ریاست این سازمان برخورد می کردید، شما حتی سرتان را نیز به نشانه تاسف تکان ندادید و خیلی خونسرد تاکید کردید که این مسائل در دوره قبل هم بوده است.وی گفت: رئیس سازمان بهزیستی به شهادت مجمع نمایندگان استان لرستان در دو نوبت مربوط به سفر کاری و بار دیگر شرکت در همایش مدیران کل بهزیستی در استان لرستان حضور پیدا می کند. رئیس سازمان بهزیستی دختران مظلوم بهزیستی را با لباس فاخر در یک سیاه چادر در یک منطقه خوش آب و هوا در نظر گرفته و از این افراد شاهانه پذیرایی می کند. این پول ها از کجا تامین می شود؟ 900 میلیون تومان صرف هزینه همایش و مهمانی شاهانه آقای بندپی شده است! آیا کارگری که بخاطر او اشک می ریزید و آیا معلولی که عصا و ویلچر ندارد، از این سفره شاهانه استفاده می کرد و شما نسبت به آن واکنش نشان دادید؟نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی افزود: آیا معلولین، کودکان بی سرپرست از چندین نوع غذایی که در مهمانی آقای بندپی توزیع شد، استفاده می کنند؟ شرم آورتر اینکه یک ماشین کامیون یخچال دار دارای لاشه های گوسفند به کوهدشت لرستان و درب منزل آقای بندپی برده و به معاونان ایشان تحویل می دهند. اشتغالی که برای معلولان بهزیستی باید پیگیری می کردید، ریاست سازمان بهزیستی اجازه بررسی این مسئله را در یک استان به بنده ندادند، اما در دو استان متاسفانه 80 درصد اعتبارات مربوط به این مسئله به موارد دیگر اختصاص یافته است.وی تاکید کرد: جناب آقای وزیر؛ سفرهای اروپایی آقای بندپی را رصد کرده اید؟ بندپی در سفرهای خارجی با یک تیر دو نشان زده و در راستای انجام ماموریت ملکه های زرد طلایی زنبور عسل را برای درمان ملکه های مریض دلفان به کشور آوردند. در تحقیقات به عمل آمده درخصوص انواع هدیه بررسی کنید و در صورت عدم تایید بنده حاضرم به عنوان نشر اکاذیب محاکمه شوم.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: جناب آقای وزیر باید اذعان کنم شما استاد تمام مظلوم نمایی و جنگ های روانی هستید. آیا مهمانی های اخیر و ریخت و پاش های آن را باور کنیم که وجود ندارد، بنده به تنهایی هم حاضر بودم استیضاح وزیر کار را ادامه دهم و به شما بگویم به افرادی که به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند، کاری ندارم.نعمتی: عدم صحبت استیضاح کنندگان اقدام زشتی بود بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز خانه ملت، در جمع خبرنگاران، درباره استیضاح ربیعی وزیر کار اظهار داشت: اینکه استیضاح کنندگان در جلسه صبح امروز اقدام به سخنرانی نکردند کار زشتی مرتکب شدند.وی افزود: در قضیه استیضاح چند اتفاق افتاد ؛ اول اینکه در کمیسیون اجتماعی رسیدگی قرار بود این موضوع رسیدگی شود که باید باید جلساتی در این خصوص برگزار می کردند البته رئیس کمیسیون اعلام کرد کمسیون نتوانسته سر وقت جلسه برگزار شود. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس بر هین اساس اضافه کرد: طبق مواد 212 و 213 آیین نامه داخلس مجلس، اگر ظرف مدت مقرر تعیین شده توسط هیأت رئیسه، کمیسیون مربوطه باید طی یک هفته جلسه استیضاح را برگزار کند که به دلیل برگزار نشدن این جلسه و اعتراض متقضیان استیضاح، جمعی از نمایندگان خواستار برگزاری این استیضاح در صحن شدند. نعمتی ادامه داد: حتی دیروز هم در جلسه هیأت رئیسه این موضوع بررسی شداما به دلیل شفافیت آیین نامه مجلس در جلسه استیضاح باید برگزار می شد که امروز در جریان قرار گرفت.وی عنوان کرد: صحبت نکردن هم اتفاق بدی است که درخواست کنندگان استیضاح باید در مخالفت و موافقت صحبت می کردند اما آقایان کار درستی نکردند. نعمتی عنوان کرد: زمانی که نماینده به حجت شرعی رسید باید استیضاح انجام شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و بعد از آن هیأت رئسیه 15 دقیقه تنفس داد و بعد مجددا جلسه استیضاح مجددا آغاز شد و به این نتبجه رسیدیم استیضاح برگزار شود.وی خاطرنشان کرد: 24 نفر اعلام کردمد استییضاح انجام شود لذا اگر یک نفر هم بر استضاح باقی بماند جلسه برگزار می شود.سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در خاتمه گفت: روند قانونی بسیار صریح و شفاف است و در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.سلیمانی(موافق استیضاح):عوامل پشت پرده برای اخلال در استیضاح وزیر کار معرفی شوندحسن سلیمانی نماینده کنگاور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از متقاضیان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بنده از امضاء کنندگان استیضاح آقای ربیعی هستم ولی قرار نبود صحبت کنم. اکنون می خواهم برای صحن مجلس و دولت توضیح دهم که چه اتفاقی افتاد تا در نهایت صحبت درباره استیضاح با تاخیر مطرح شد.وی اضافه کرد: در فضای مجازی گفته شده که نمایندگان به دلیل نرسیدن به مطالباتشان درخواست استیضاح کردند که چنین چیزی درست نیست.«کسی که مسئولیت استیضاح را داشته امروز در مجلس شورای اسلامی مانع صحبت نمایندگان شد. این افراد سعی کردند وقت را بگیرند تا در مجلس شورای اسلامی صحبت نشود. باید مشخص شود چه عواملی باعث این افتضاح در مجلس شورای اسلامی شدند. باید روشن شود چه کسی وقت را گرفت تا ما صحبت نکنیم.»سلیمانی اضافه کرد: بنده به عنوان یک استیضاح کننده اعلام می کنم که از طرف وزیر و معاونانش برای صحبت نکردن مورد مراجعه قرار نگرفتم این برخی از نمایندگان بودند که آمدند و به ما گفتند که درباره استیضاح صحبت نکنید. باید روشن شود که آنها چه کسانی بودند که می خواستند قانون در مجلس شورای اسلامی اجرا نشود آن هم وقتی که رییس مجلس شورای اسلامی اصرار بر عمل به قانون را داشت. استیضاح کنندگان براساس تشخیص شان طرح را امضاء کرده و هر چیز دیگری غیر از این واقعیت ندارد.سلیمانی با اشاره به محورهای ۱۰گانه استیضاح گفت: آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای پرداختن به حواشی درباره این محورها توضیح دهند. از جمله این که چرا مدیریت آقای ربیعی اینگونه شده است؟ چقدر برای اطمینان در ساختار ستادی این وزارتخانه تلاش شده است؟ چرا از جوانان استفاده نمی شود؟ چرا در این وزارتخانه سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد مورد توجه قرار نمی گیرد یا این که برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان چه کار کردید؟ درباره شستا هم توضیح دهید که چرا به این وضعیت رسیده است.اکبری (موافق استیضاح): عملیات اجرایی پروژه فاز 2 پتروشیمی خراسان شمالی پس از سه سال آغاز نشده استعلی اکبری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس در سخنانی به عنوان موافق استیضاح ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که مادر چه جایگاهی هستیم، ما نماینگان مجلس وکیل مردمیم و مردم به ما اعتماد کردند تا در این جایگاه حضور داشته باشیم، باید از خودمان بپرسیم تکلیف مان در قبال این اعتقاد چیست.وی افزود: امروز تعدادی از وکلای ملت برای انجام وظیفه خود رسیدگی به عملکرد ربیعی را در دستور کار قرار دادند. انتظار است بر پایه اعتقاد، حق و عدالت و در برابر چشمان نظاره گر 80 میلیون ایرانی تصمیمی منصفانه بگیریم.اکبری تصریح کرد: شرح وقایع دوره خدمت آقای ربیعی را بشنوید و آنگاه با در نظر گرفتن سوگندی که یاد کردید، ببینید چه حقی از مردم ضایع شده است.نماینده بجنورد در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: آقای ربیعی! سه سال پیش کلنگ فاز 2 پتروشیمی خراسان شمالی را زدید اما در این سه سال هیچ اقدامی در راستای پیشبرد این پروژه انجام ندادید. آیا سه سال فرصت برای شروع عملیات اجرایی یک پروژه که زمینه انجام آن حاضر بود، زمان زیادی نیست؟اکبری تصریح کرد: در دو سال اخیر بارها گفتید عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد حتی قسم یاد کردید انجام خواهید داد اما باز هم انجام ندادید.وی در مجلس همچنین گفت: پس از رای اعتماد مجلس به شما، لحن کلام شما و همکاران تان با نمایندگان مجلس کلا تغییر کرد، در روزهای اخیر همکاران تان با بنده تماس گرفتند و گفتند که این پروژه را انجام خواهند داد، سؤال من این است چرا با روح و احساسات لطیف جوانان خراسان شمالی اینگونه رفتار کردید، مسئله اساسی زیر سؤال رفتن انتظاراتی است که از یک مقام عالیرتبه در این نظام مانند یک وزیر می رود.اکبری با بیان اینکه مگر نه این است که امروز اشتغال مهمترین دغدغه مسئولان نظام و مقام معظم رهبری است، گفت: شما جانشین فرمانده اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی بودید، انتظار می رفت کمک شایانی به اهداف اقتصاد مقاومتی بهعمل می آوردید اما هیچ گونه اقدامات رضایتبخشی در این راستا انجام نشد.درگیری دو نماینده بر سر استیضاح ربیعی/ فریادهای محجوب در اعتراض به استیضاح بدون حضور ربیعیپس از برگزاری جلسه علنی در پی این جلسه غیررسمی لاریجانی برای شروع نشست استیضاح و اعلام اسامی استیضاح کنندگان و موافقان استیضاح، محجوب نماینده تهران به علت اینکه علی ربیعی در جلسه حضور نداشت مقابل جایگاه هیأت رئیسه حاضر شد.وی با فریاد به ماده ۲۲۹ آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: این ماده به صراحت می گوید که آغاز جلسه استیضاح باید همزمان با حضور وزیر استیضاح شونده باشد اما او هنوز به داخل صحن علنی نیامده است.محجوب ادامه داد: پس از اینکه جلسه غیررسمی شد و نمایندگان دولت و رسانه ها از صحن خارج شدند تا زمانی که وزیر به صحن بازنگشته نباید جلسه علنی بدون حضور وزیر آغاز شود.به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض محجوب به ماده ۲۲۹ آیین نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: هیچ کجای این آیین نامه صراحتی بر ...

ادامه مطلب  

بی اعتنایی به کارگران ما را مجبور به استیضاح کرد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری فارس ساعت هشت و سی دقیقه صبح امروز 22 اسفند 96 نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.آنچه در ذیل می خوانید مشروح این جلسه مجلس است:نشست علنی مجلس برای استیضاح آخوندی و ربیعی آغاز شدنشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس با دستورکار رسیدگی به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بررسی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.قرار است نمایندگان مجلس در دو نوبت صبح و عصر استیضاح آخوندی و ربیعی را مورد برررسی قرار دهند.موارد استیضاح ربیعی که در آذرماه سال جاری به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد به شرح زیر است:1- سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکت های وابسته، که طبق سیاست های این صندوق ها، باید سوددهی داشته باشند، ولی به دلیل مدیریت سوء امروز زیان دهی دارند.2- سوء مدیریت و عدم نظارت در مدیریت شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و زیان ده بودن اکثر شرکت ها از جمله شرکت شستا و ... که می توانند سوددهی داشته باشند.3- عدم اجرای قوانین و مقررات در ارتباط با شفافیت اطلاعات اقتصادی و بنگاه ها.4- بکارگیری خلاف قانون بازنشستگان و از بین رفتن انگیزه در جوانان.5- عدم اجرای قانون در خصوص بازنشستگان صندوق بیمه روستائیان و عشایر و ایجاد فضای بدبینی و بی اعتمادی به مدیران و نمایندگان و مسئولان و فی النهایه بدبین شدن مردم به نظام و انقلاب. 6- عدم توانایی و نظارت کامل و وافی بر مجموعه وزارت خانه و کاهش انگیزه در دلسوزان و متخصصان و جوانان وزارت.7- افزایش نرخ بیکاری در کشور.8- عدم ایجاد مشوق های لازم و مناسب کافی برای رفع موانع کارفرمایان جهت رشد تولید داخلی.9- عملکرد بسیار ضعیف در بسترسازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی و خانگی و کسب و کارهای کوچک.10- عدم برقراری مشوق های مناسب برای ترغیب بیکاران به منظور پیدا کردن شغل.11- ضعف عملکرد در مدیریت فنی حرفه ای کشور عدم استفاده کافی از امکانات و توانمندی های این مجموعه به منظور ایجاد اشتغال.12- عدم رسیدگی به اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان و عدم ارائه خدمات از طریق صندوق بازنشستگی.13- ضعف عملکرد در مدیریت فنی ـ حرفه ای کشور و عدم استفاده کافی از امکانات و توانمندی این مجموعه به منظور ایجاد اشتغال.14- عدم موفقیت در ساماندهی و هدایت تسهیلات و در نهایت نیمه تمام بودن بیشتر طرح های کارآفرینی.15- عدم برنامه ریزی جهت تشویق متخصصین و کارآفرینان و سرمایه گذارای خارج از کشور جهت فعالیت در داخل کشور.16- عدم موفقیت در توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی.17- عدم تدوین و تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته.18- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندی سازی تعاونی ها متناسب با افراد در برنامه 5 ساله توسعه و بودجه سالانه کشور.19- عدم برنامه ریزی عملی و اصولی برای ایجاد شتاب در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.20- نبود تلاش و کار عملی برای کاهش آسیب های اجتماعی و عدم ارتقاء و کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروه های اجتماعی.21- عدم توانایی لازم برای ساماندهی و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط.22- فراگیر نبودن قلمروهای بیمه تأمین اجتماعی و پوشش جمعیت کافی.23- کاهش نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و اشتغال کشور.24- عدم اصلاح ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار.25- عدم رشد بخش تعاونی کشور و عدم تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور طبق برنامه 5 ساله توسعه.26- و دیگر ایرادات مطروحه در وزارتخانه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی.جهانگیری وارد صحن مجلس شداسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دقایقی قبل وارد صحن علنی مجلس شد که ضمن آن ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، امیرحاتمی وزیر دفاع، بیژن زنگنه وزیر نفت، آوایی وزیر دادگستری، سلطانی فر وزیر ورزش، سیدتقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی و اردکانیان وزیر نیرو برای همراهی وزیر تعاون در مجلس حاضر شدند.مخالفت فراکسیون امید با استیضاح «وزیر کار»سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مردم یزد و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح نشست صبح امروز فراکسیون متبوعش، اظهار داشت: اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید صبح امروز سه شنبه (22 اسفندماه 96) برای اعلام موضع رسمی برای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه داد.وی افزود: در این نشست پس از بحث و تبادل نظر، میان اعضا رای گیری صورت گرفته و در نهایت فراکسیون امید با استیضاح وزیر کار مخالفت کرد و مقرر شد اعلام موضع رسمی فراکسیون بر اساس مخالفت با استیضاح ربیعی صورت گیرد. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: هنوز برای وزیر راه تصمیم گیری نشده و قرار است ظهر امروز نشست ویژه ای برای بررسی و اعلام موضع رسمی فراکسیون در این باره تشکیل دهد.عثمانی در موافقت با استیضاح وزیر تعاون:ربیعی وزیر «کارفرما» و «تبعیض اجتماعی» استمحمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز و در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه استیضاح نه یک تهدید بلکه فرصتی برای عملکرد وزرا است اظهار داشت: البته طبیعی ا ست که وزیری که عملکرد مثبت برای دفاع نداشته باشد از هر ابزاری برای مبارزه با استیضاح استفاده می کند و آقای ربیعی یکی از نمونه های بارز این مبارزه است.وی خاطرنشان کرد: اگر آقای ربیعی همانقدر که به مقابله با استیضاح می پرداخت به وظایف خود در وزارتخانه عمل می کرد امروز وضع کارگران و بازنشستگان به گونه دیگری بود.عثمانی در ادامه گفت: قدرت شایعه پراکنی و ایجاد شک و دو دلی از سوی هواداران آقای ربیعی در دل استیضاح کنندگان قابل تقدیر است! همدستان شما (ربیعی) استیضاح کنندگان را متهم کردند که چون شما به آنها باج نداده اید استیضاح را کلید زده اند؛ مرد باشید و پشت همین تریبون بگویید که کدام نماینده از شما باج خواسته است صریحا اعلام کنید تا در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان عذر این نماینده را بخواهیم و در غیر این صورت مجلس به واسطه اتهام بر نمایندگان عذر شما را خواهد خواست.وی با اشاره به اینکه ربیعی وزارت تعاون را به وزارت «حصر تعاون» تبدیل کرده است خطاب به وی عنوان داشت: مدیریت شما موجب شده است که سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور هر روز کاهش یابد و امروز بیش از 28 درصد تعاونی ها به حالت تعطیل درآمده است و استمرار مدیریت شما تعاون را از عرصه اقتصاد حذف می کند.عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه ربیعی وزیر کار نیست بلکه وزیر کارفرما است خطاب به او گفت: به جایی رسیدی که به وضع کارگران به تشکل ها رسیدگی می کنید تا در چنین روزی به کمک شما برسند.وی با تصریح بر اینکه ربیعی چشم خود را بر وضعیت کارگران بسته است خاطرنشان کرد: امروز کارگران با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد حداقل حقوق را می گیرند و اگر هم اعتراض کنند اخراج می شوند و از حق بیمه هم برخوردار نیستند.عثمانی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شما می گویید اگر کسی اعتراض کند رسیدگی می کنید اما شما او را از چاله به چاه می اندازید و شما مسئول همه این چاله ها و چاه ها پیش پای کارگران هستید.وی با یادآوری اینکه امروز بسیاری از کارگران 12 ساعت در روز کار می کنند اما حداقل دستمزد هم به آنها پرداخت نمی شود خطاب به ربیعی گفت: مقابل وزارتخانه شما دفتر پیشخوان دولت است که خانم هایی با مدارک کارشناسی و ارشد در آن روزی 15 ساعت با 500 هزار تومان حقوق کار می کنند؛ اگر توان بیرون آمدن از اتاق تان را ندارید حداقل پرده اتاق را کنار بزنید تا وضع آنان را ببینید.عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ربیعی را نه وزیر «رفاه اجتماعی» بلکه وزیر تبعیض اجتماعی برشمرد و خطاب به او گفت: شما صندوق تامین اجتماعی را به وجه المصالحه باندی و جناحی تبدیل کردید؛ الحق شما استادید! استاد گماردن افراد متخصص در تخصص های غیرمرتبط.عثمانی گفت: شما متخصص ارتوپدی را مدیرعامل تامین اجتماعی کردید بعد می گوید صندوق تامین اجماعی در حال ورشکستگی است، شما متخصص جامعه شناسی را به عنوان رئیس سازمان فنی و حرفه ای منصوب کردید و به ما می گویید چون یک کرد و اهل سنت را منصوب کرده ام، از استیضاح صرف نظر کنید در حالی که با این انتصاب غیرتخصصی موجب شدید راه برای انتصاب سایر کردها مسدود شود.وی در ادامه با تاکید بر اینکه نباید فضای استیضاح را به واسطه نزدیک بودن به سال جدید احساسی کرد اظهار داشت: من صدای بازنشستگانی هستم که در شب عید پولی در جیبشان برای عیدی دادن به نوه ها و نتیجه هایشان نیست؛ اگر شب عید است برای بازنشستگان هم شب عید است.نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به ربیعی گفت: شما و مدیرانتان جمعا توان دویدن 100 متر را هم ندارید.نادری در موافقت با استیضاح وزیر کار:اگر جوانان صفر مرزی را جذب نکنیم داعش و کومله آنان را جذب می کنندشهاب نادری نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی و موافق استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در صحن علنی مجلس گفت: آقای ربیعی بزرگ ترین سرمایه گذاری کشور در اختیار شما است، مثل شستا و سازمان بازنشستگی که هیچ وقت بر روی آن مدیریتی نبوده است.نادری خاطرنشان کرد: شما متولی کارگران هستید، تاکنون چه اقدامی برای کارگران و بازنشستگان انجام داده اید؟ تخلفات گسترده در مجموعه وزارت تعاون سوء مدیریت به واسطه انتصاب افراد ناشایست، ناکارآمد و بدون تخصص از عملکردهای شما است.وی اضافه کرد: عدم کارآمدی و پایین بودن نرخ بازه سرمایه گذاری یکی از شاخص های دیگر شما است. عدم توجه به اشتغال یکی دیگر از مشکلات شما است. همین نمایندگان 1.5 میلیارد از صندوق ذخیره ارزی برای حل مشکلات وزارتخانه ها به شما اختصاص دادند. شما 9 ماه هیچ اقدامی انجام ندادید و کشور را معطل خود و همکارانتان کردید.نماینده پاوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما برای اینکه نمره خودتان در مقابل سونامی فقر بالا کنید، سونامی فقر را پایین کشیدید. معاون شما در مصاحبه با روزنامه اعتماد خط فقر را در سال 96، 700 هزار تومان اعلام کرد تا با این نرخ حضرت عالی قهرمان شوید. این درحالی است که مطابق با نظر کارشناسان نرخ فقر 2.5 میلیون تومان است. به برکت مدیریت شما در این مدت 6 ساله در حوزه رفاه 80 درصد جامعه ما زیر خط فقر هستند.نادری اضافه کرد: شما که مسئول اشتغال کشور نیستید. خودت این را گفته ای، ولی 40 درصد بنگاه های اقتصادی کشور در دست شما است. شما باید اعضای هیئت مدیره شرکت تابعه خود را اعلام می کردید تا بدانند سرمایه اشتغال جوانان در دست چه کسانی است. ماحصل دوران مدیریت حضرت عالی این بوده است که ارزش دارایی سرمایه کارگران به دو درصد تنزل پیدا کرده است. این درحالی بود که اگر شما و وزارتخانه طویل شما نبود و سرمایه کارگران را در بانک می گذاشتیم، 20 درصد حداقل ارزش افزوده برای کارگران داشت.وی اظهار داشت: شما در نقطه صفر مرزی که چندین بار هم خودم پیش شما آمدم و این را گفتم که اگر ما جوانان آنجا را جذب نکنیم، داعش و کومله آنها را جذب می کنند، چه اقدامی انجام دادید؟ حضرت عالی با یک رایزنی کاری کردید که ما کوتاه آمدیم و می گفتید که انجام می دهم، اما متأسفانه امروز اگر جوانی در نقطه صفر مرزی بیکار باشد مشکلات امنیتی برای کشور به وجود می آورد و اگر جوانی بیکار در تهران باشد آسیب اجتماعی به وجود می آورد.نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: چه جوانان عزیز و بزرگواری در نقطه صفر مرزی 86 درصد به همین دولت رأی دادند، اما امروز از بیکاری می نالند درحالی که به خاطر بیکاری کسان دیگر دارند جوانان را جذب می کنند. متولی اشتغال جوانان شما هستید.وی خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کرد: شما اگر امروز کاری انجام دهید که در جامعه بازخورد خوبی داشته باشد، همین شما از مردم رأی می خواهید. ملت ایران باید بداند ما نمایندگان دنبال لابی گری نیستیم و نه از کسی خواسته شخصی داریم.مقصودی در موافقت با استیضاح وزیر کار:رئیس جمهور در صورت شنیدن صدای مردم ربیعی را مجبور به استعفا می کردحسین مقصودی نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه 22 اسفند) در صحن علنی مجلس و در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: امروز اوضاع و احوال وزارت رفاه بیمار است و این وزارتخانه که با تمام لایه های جامعه، کارگران، عشایر و زنان بی سرپرست سروکار دارد تحت مدیریت آقای ربیعی است. وی با اشاره به اینکه اقشار مذکور به نظام بی اعتماد شده اند، ماجرای وزارت کار را قصه ای پرغصه برشمرد و اظهار داشت: در مجلس مصوب کرده بودیم که روستاییان بالای 60 سال که 10 سال حق بیمه دادند بازنشسته شوند اما از تیر امسال، وزارت رفاه یک نفر را بازنشست نکرده است.مقصودی خطاب به ربیعی گفت: شما می گویید پول جهت پرداخت به بازنشستگان روستایی به ما نمی دهند؛ در حالی که شما باید به جای لابی کردن جهت چند صباح بیشتر در قدرت ماندن برای گرفتن حق و حقوق بازنشستگان لابی می کردید.وی با ذکر اینکه اگر یک قالی باف یک روز بر سر کار نرود بیمه او قطع می شود، اظهار داشت: اوضاع این وزارتخانه عریض و طویل را بنگرید اگر صدای کارگران و بازنشستگان را می شنیدید این اغتشاشات به وجود نمی آمد.نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر رئیس جمهور پیام مردم را می شنید قطعاً آقای ربیعی را هم مانند آقای فانی مجبور به استعفا می کرد.وی با یادآوری اینکه کارگران بسیاری دو سال است که عیدی نگرفته اند، عنوان داشت: بیایید برای اصلاحات واقعی و شنیدن اعتراضات کارگران به رفتن آقای ربیعی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رأی مثبت دهیم.مقصودی در ادامه خطاب به نمایندگان، گفت: مجلس دهم عزت خود را از دست داده است؛ اگر می خواهید امید در دولت تدبیر و امید به کارگران و بازنشستگان برگردد به این استیضاح رأی دهید.نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ربیعی تاکنون چند بار برای پاسخ به سؤال به مجلس آمده است، گفت: آقای ربیعی تبدیل به کیسه بوکس دولت شده است و به نفع ایشان است که با رأی نمایندگان در سمت دیگری مشغول شود.جهت شرکت در برنامه استیضاح ربیعیوزیر نفت وارد صحن علنی مجلس شدبیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ساعت 9:36 برای بررسی استیضاح وزیر کار وارد صحن علنی مجلس شد.نگهبان سلامی در موافقت با استیضاح وزیر کار:مجلس بلیت سقوط وزیر کار از وزارتخانه را صادر می کند/ جان مردم از هر وزیری عزیزتر استمحمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: شما حق ندارید به خاطر پرسشگری وکلای ملت را زیر سوال ببرید، توانمندسازی اقشار ضعیف و ناتوان یعنی تبدیل معلولیت به فرصت نه محدودیت؛ ولی عملکرد حضرتعالی در چند سال گذشته نشان می دهد نه ضعفا توانمند شدند و نه معلولیت خود را از دایره تنگ محدودیت رهانیده است که این امر باید از رهگذر توسعه بنگاه های اقتصادی و سرازیر شدن سودهای کلان به بخش های اشتغال زایی دهک های پایین صورت می گرفت.وی افزود: نکته بعدی در ارتباط با گروه هواپیمایی آسمان است امروزه شما چه بخواهید و چه نخواهید ایران اسلامی عزیز داغدار است، داغدار 66 نفر از هموطنان گرانمایه خویش است، هواپیمایی آسمان که در زیرمجموعه مدیریتی شما است چارت مدیریتی آن بدون رعایت کمترین شاخص های ایکائو انتخاب شده است و چیزی جز سقوط هواپیما نمی توان از یک مجموعه غیرمتخصص، ناکارآمد و کارنابلد انتظار داشت.نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید برای شما و هواپیمایی آسمان درآمدزایی مهم باشد ولی برای ما جان عزیزانمان که هنوز اجسادشان پیدا نشده عزیزتر از هر وزیر و هر هواپیمایی آسمانی است.نگهبان سلامی ادامه داد: همکاران عزیز! آقای ربیعی عزیز! سابقه استیضاح شما را به خاطر می آورم طبق عادت قرآنی از جیب در می آورید، بغض می کنید، فضا را احساسی می کنید تا از این رهگذر ارزش های دینی و انسانی مجددا برای خودتان بلیت بازگشت به وزارتخانه را اخذ کنید. اما امروز باید خدمتتان عرض کنم مجلس شورای اسلامی امروز بلیت سقوط شما را توسط هواپیمایی آسمان صادر خواهد کرد.حسن بیگی در موافقت با استیضاح وزیر کار:وزیری که نگاه جنگ روانی داشته و با گریه وزارتخانه را به سراشیبی ببرد نمی خواهیمابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (22 اسفند ماه 96) پارلمان در موافقت با استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: همه نمایندگان باید برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی سخن حق بگویند و در این بین آن افرادی که توانایی انجام امور را ندارند هیچ پست و مقامی را قبول نکنند.وی با اشاره به اینکه متأسفانه آقای ربیعی بر اساس فشارها طی چند سال گذشته در مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باقی مانده است، اظهار کرد: مجلس با ...

ادامه مطلب  

راهنمای جامع کسب درآمد از یوتیوب (youtube)  

درخواست حذف این مطلب
کسب درآمد از یوتیوب بسیار ساده تر از چیزی است که به نظر می رسد. با مطالعه این مقاله شما نیز می توانید، کسب درآمد آنلاین را تجربه کنید.احتمالا شما نیز در مورد افرادی که از طریق یوتیوب به درآمدهای کلانی دست پیدا کرده اند، شنیده اید. وقت آن رسیده تا شما نیز، کسب درآمد از یوتوب را تجربه کنید. هرچند انتظار کسب درآمد چند هزار دلاری با شروع فعالیت، چندان واقع گرایانه نیست، اما اگر دنبال کنندگان زیادی داشته باشید، چندان هم دور از ذهن به نظر نمی رسد.راهنمای جامع کسب درآمد از یوتیوب (youtube)گام هایی که در ادامه آمده است به شما کمک می کند تا برای ویدیوهای ساخته شده تان در یوتیوب تبلیغ بگیرید و به ازای آنها درآمد کسب نمایید.ساخت کانال یوتیوبراهنمای جامع کسب درآمد از یوتیوب (youtube)کانال شما، معرف کارهای شماست. به ازای هر اکانت یوتیوب، یک کانال متصل به آن وجود دارد. این اکانت مشابه گوگل اکانت بوده، با ساخت آن امکان دسترسی به دیگر محصولات گوگل نظیر جیمیل و گوگل درایو نیز فراهم می شود.ابتدا یک اکانت بسازید یا از اکانت فعلی خود استفاده کنید. کلمات کلیدی که به افراد کمک می کند تا کانال شما را پیدا کنند، به کار ببرید. امکان اضافه کردن کلمات کلیدی با ورود به قسمت تنظیمات پیشرفته یوتیوب، برای شما فراهم می شود. توجه داشته باشید که کلمات کلیدی به کار رفته شده، مرتبط با محتوای کانال شما باشد.نام اکانت کاربری شما، نیز می تواند به نفع یا ضرر شما عمل کند. در صورتیکه نام کاربری شما کوتاه باشد، به راحتی در ذهن می ماند و افراد علاقه مند ساده تر به کانال شما دسترسی پیدا خواهند کرد. البته همواره می توانید نام کاربری تان را از طریق گوگل پلاس عوض کنید.اضافه کردن محتوا به یوتیوبراهنمای جامع کسب درآمد از یوتیوب (youtube)با آپلود محتوای با کیفیت و نه چندان بلند کار خود را آغاز کنید –این مساله بسیار به نوع محتوا و سبک کاری شما مربوط می شود- توجه داشته باشید، به صورت مدام و همیشگی کار خود را دنبال کنید.حتی اگر محتوای ساخته شده، توسط شما کیفیت کافی را در ابتدای کار نداشته باشد، به کار خود ادامه دهید. با تمرین، کیفیت کار خود را بهبود بخشید.بیشتر بدانید: هندی کم های جدید jvc مجهز به wifiاز دوربین باکیفیتی برای ضبط کارهای خود استفاده کنید، از نرم افزارهای حرفه ای ویرایش فیلم نیز کمک بگیرید. همچنین با استفاده از تجهیزات مناسب، نظیر سه پایه می توانید کیفیت محتوای تولید شده خود را بهبود ببخشید. با کمک گرفتن از یک دوست برای نورپردازی ویدیوها در حال ساخت نیز می توانید تعداد دنبال کنندگان خود را بهبود دهید.با قرار دادن ویدیو، به طور منظم به کسب درآمد از یوتیوب نزدیک تر می شوید. اگر به طور منظم، محتوای جدیدی در کانال خود اضافه کنید، افراد به دنبال کردن کانال شما رغبت بیشتری نشان خواهند داد. تا جای ممکن به برنامه زمانی خود، پایپند بمانیدبرای ویدیوهای موجود در کانال خود از تگ های مربوط به محتوای آن ها استفاده نمایید. همچنین با استفاده از توصیف صحنه های موجود در ویدیو می توانید به افراد کمک کنید از طریق جستجو، راحت تر به محتوای ساخته شده توسط شما دسترسی پیدا کرده و سریع تر درآمد خود را از یوتیوب به دست آورید.جذب مخاطبراهنمای جامع کسب درآمد از یوتیوب (youtube)مهمترین قسمت برای کسب درآمد از طریق youtube بالا بردن تعداد مخاطب است. برای پرداخت وجه از این پلتفرم نیاز دارید تا افراد ویدیوهای شما را ببینند. راه میانبری برای بالا بردن تعداد مخاطب در یوتیوب وجود ندارد. بهترین راه، ساخت محتوای با کیفیت است. از این طریق افراد خود به خود به سمت کانال شما جذب می شوند.علاوه بر آپلود مداوم محتوا، ویدیوهای خود را در توییتر و فیس بوک به اشتراک بگذارید. تا جای ممکن محتوای ساخته شده تان را در اینترنت پخش کنید. افزایش دنبال کنندگان شما در یوتیوب به معنی کسب درآمد بیشتر است.با دنبال کنندگان کانال تان تعامل داشته باشید. به کامنت های آن ها پاسخ دهید. ویدیوهای مناسبتی بسازید. در صورت امکان در پاسخ به کامنت ها و در خواست های دنبال کنندگان کانالتان، محتوای مناسب ارائه کنید. ارتباط با دنبال کنندگان، اعضای بیشتری را جذب کانال تان می کند.بیشتر بدانید: loop کردن ویدئو ها قابلیت جدید youtube !آغاز درآمد از youtubeراهنمای جامع کسب درآمد از یو ...

ادامه مطلب  

برای پنجره واحد تجاری با دست خالی جنگیدیم  

درخواست حذف این مطلب
معاون برنامه ریزی گمرک با اشاره به تلاش های چند سال گذشته برای راه اندازه پنجره واحد تجاری، از برخی اما و اگرها درباره اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت سخن گفت.ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، سامانه جامع گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی اصلی ترین پروژه ای است که برای ساماندهی فرآیند واردات و صادرات کشور توسط اداره کل گمرکات کشور از سال ۹۱ طراحی و اجرا شده است. اجرای این سامانه موجب شده تا تحولات بسیاری در روند تجارت کشور ایجاد شود. افزایش تعداد محموله های قاچاق، کاهش زمان ترخیص کالا به ۴ روز و حذف روند کاغذی تجارت ایران از اصلی ترین ثمرات این سامانه است.در این راستا گفت وگویی را با علی بعیدی، معاون برنامه ریزی و بین الملل اداره کل گمرک درباره آخرین وضعیت اجرای سامانه جامع گمرکی انجام داده ایم که مشروح این گفت وگو به شرح زیر است.مهر: از چه زمانی موضوع گمرک الکترونیک و یکپارچه سازی آن آغاز شد؟ ابتدا باید نگاهی به پیش از این ماجرا داشته باشیم و این نکته را بازبینی کنیم که گمرک پیش از استقرار این سامانه چه وضعیتی داشته است و چه شرایطی را طی کرد تا به این نقطه رسید. در ۲۳ سالی که من در گمرک حضور دارم تغییر و تحولات بسیاری رخ داده است. پیش از سال ۷۳ یا ۷۴ روند فعالیت های گمرک به صورت سنتی و کاغذی انجام می گرفت. در واقع همان روندی که مسیو نوژبلژیکی وارد گمرک بوشهر کرده بود همچنان در جریان بود. همه چیز به صورت دستی و سنتی انجام می شد.در سال ۷۳ و ۷۴ گمرک ایران با واحد آنکتاد سازمان ملل قراردادی را منعقد کرد تا پروژه آ سی کودا یا سیستم نرم افزاری که سازمان ملل برای کشورهای در حال توسعه نوشته بود را اجرایی کند. شروع کار من در گمرک با پیوستن به گروه اولیه این کار آغاز شد. ما باید دو کار را برای این سامانه انجام می دادیم یکی اینکه زبان آن را فارسی کنیم و دیگر اینکه با شرایط کشور هماهنگ شود چرا که در آن زمان سیستم ما ۳۰ ردیف حقوق و عوارض داشت. اما سیستم که در اروپا اجرا می شد کلا ۸ ردیف داشت همچنین ما اظهارنامه های مختلفی داشتیم اما آن ها یک اظهارنامه استاندارد داشتند که نیازمند تطبیق و اصلاح روندهای داخلی بود.روند راه اندازی این سامانه از صادرات، واردات، عبور موقت آغاز شد و در سایر رویه های تجارت نیز انجام شد. این حرکت بزرگی بود. معماری نرم افزاری پیشرفته ای داشت. بانک اطلاعاتی اوراکل آن سال و سیستم عامل یونیکس و بعد وینیکس و ویژگی هایی خاص. در سال ۲۰۰۰ که در ژاپن ارائه دادم متعجب بودند که مگر در ایران نیز می شود با چنین سیستمی کار را جلو برد؟! آن زمان در ایران کسی را نداشتیم که اوراکل را بداند و باید افرادی از خارج از کشور می آمدند کار را انجام می دادند.در این مسیر آیا عملکرد گمرک رضایت بخش بود؟فعالیت هایی که در گمرک انجام گرفت به قدری خوب پیش رفت که چند سال پیاپی به عنوان سازمان برتر جایزه گرفتیم. اما همین ما را مغرور کرد که موجب شد حتی در جا هم بزنیم. از سال ۸۳ و ۸۴ آرام آرام وضعیت به سمتی رفت که مجریان کار اعتقادی به سامانه جامع گمرکی نداشتند. پس از رفتن آقای کرباسیان در سال های ابتدایی دولت نهم، روند بدتری را داشت. مدیرانی که پس از ایشان آمدند علاقه ای به این سیستم نداشتند. باید سامانه ها را توسعه می دادیم. در برهه ای ما به سمت سیستم های دیجیتال ولی کشورهای پیشرفته از این سامانه ها به سمت سامانه های web base حرکت کرده بودند.از سال ۸۳ و ۸۴ آرام آرام وضعیت به سمتی رفت که مجریان کار اعتقادی به سامانه جامع گمرکی نداشتندعدم توسعه سامانه ها در سال های ۸۳ تا ۹۰ موجب قدیمی شدن معماری سامانه های شده بود. از طرف دیگر ۲۶ سامانه به طور جزیره ای حول آسی کودا ایجاد شده بود. این مسئله باعث شد تا عملا از همه عقب بیفتیم و به جایی رسیدیم که پیش از سال ۹۱ عملا گمرک در کشور حرفی برای گفتن نداشت. تمام سازمان ها در رشد مکانیزه کردن و به روز رسانی سیستم های خود از گمرک پیش افتاده بودند.ابتدا دو سال با کنسرسیومی متشکل از شرکت های داخلی و افرادی خارجی کار کردیم . وضع موجود را درآوردیم و وضع مطلوب را تهیه و نقشه راه را تولید کردیم تا به وضع مطلوب البته مطلوب مقدور برسیم. اجرای این طرح حدود ۸ سال زمان می برد و بیش از ۴۰ پروژه حول آن شکل می گیرد و نزدیک شصت میلیارد تومان به پول آن زمان هزینه دارد تا گمرک از وضع موجود خود به وضع مطلوب مقدور برسد. در همین زمان بود که دکتر معمارنژاد جای خود را به کرباسیان داد که همزمان با آماده سازی مدل ما بود.خروجی این مدل برای گمرک چه بود؟اتفاقا یکی از مباحثی که در زمان مدیریت آقای کرباسیان بر گمرک مطرح بود ، این بود که خروجی این کار مدلسازی چیست؟ به هر حال زحمت زیادی کشیده شده بود و ۴۰ نفر نیرو از گمرک تمام وقت با آن تیم خارجی کار می کردند. بحث بر سر این بود که ۸ سال پیش آیا به این وضع مطلوب استخراج شده می رسیم یا نه؟! به ویژه با توجه به دنیایی که به سرعت در حال تغییر است با این همه پیچیدگی تجارت آیا این روش واترپال یا آبشاری جواب می دهد؟! به روش کار دنیا در چنین بحث های مدیریتی نگاه کردیم. روش هایی که در دانشگاه های ما تدریس می شد عملا در دنیا جوابگو نبود و کنار گذاشته شده بود. در دنیا حرکت در لحظه انجام می شد تا خود را هماهنگ با تغییرات به وضع مطلوب برسانند. توسعه و بهبود مداوم و بهبود مستمر در دنیا مورد توجه بود و انجام می شد. در این باره نگرانی ای داشتیم و آن این بود که در دنیا معمولا شرکت های چند ملیتی بحث های مربوط به فن آوری اطلاعات و سیستم های سامانه ای گمرکی را انجام می دهند. فرایند گمرک در تمام دنیا پیچیده است. سازمانی مثل آن کتاد پشت آ سی کودا بود. سوفیکس سیستمی است که فرانسوی ها و عده ای دیگر آن را نوشته اند.در مورد آسی کودا نامه ای از آنکتاد دریافت کرده بودیم که جزو ۵ کشور برتر استفاده کننده از این سیستم بودیم. حتی ما با ورژن جدید آ سی کودا نیز قرارداد بستیم سیستم بروز شده ای به نام آ سی کودا ورلد که من مدیر ملی پروژه بودم، ترانزیتمان را نیز با آن جلو بردم. ترانزیت چون در دو نقطه درگیر می شود پیچیده ترین فرایند گمرکی است و باید تحت وب باشد. به عنوان پروژه اول این کار ترانزیت را وارد کردیم و در چند محور پیاده شد ولی به مشکل برخوردیم. من سفری به ژنو داشتم برای طرح این مشکلات و پذیرفتند چون اولا سیستم آن ها سنگین بود وب بیس کامل نوبد و پهنای باند سنگینی می خواست و در کشوری مثل کشور ما نمی توان پهنه باند سنگینی را به یک سیستم اختصاص داد و به این صورت بود که عملا جوابی از این سیستم نگرفتیم.ضمن اینکه این برنامه مثل آ سی کودا حمایتی نبود و به شدت بیزینسی شده بود و هزینه تحمیل می کرد. نمی دانستیم از توان داخلی استفاده کنیم یا از خارج کمک بگیریم که در این احوالات تیمی از جوانان دانشگاه تهران و از میان دانشجویان نخبه دوره دکتری و اساتید آنها به گمرک گره خوردند و با یک سیستم خیلی کوچک در یک موضوع خاص و از بوشهر شروع کردیم. شروع برای پرونده ای خاص باعث شد متوجه شویم که کار چقدر خوب پیش می رود و همین برنامه را به بندر عباس بردیم و نتیجه به اینجا رسید.نقطه شروع سامانه جامع گمرکی و مکانیزه شدن گمرک با چه پروژه ای آغاز شد؟پرونده قاچاقی در گمرک بوشهر کشف شد که طبق آن متوجه شدیم درب خروج در آسی کودا دیده نمی شود و ایجاد مساله می کند. چون در خارج از کشور فرایند صادرات و واردات دارند و عملا با گرفتن مجوز همه چیز تمام می شود. فرایند گمرکی بعد از این مرحله شروع می شود، درب خروج مکانیزه نبود و اتفاقات زیادی در این مسیر می افتاد. پرونده ای بود که ما را متوجه درب خروج کرد. منظور از درب خروج، فرایند گسترده ای است که پس از گرفتن پروانه خروج شامل بارگیری و باسکول ورود و باسکول خروج و گارد و بیجک و پته عبور و ... بود که هیچ کدام مکانیزه نبودند. به بوشهر رفتیم تا به سرعت این را ببندیم و به سیستم سالن آ سی کودا وصل کنیم. با این کار به یک باره درآمد گمرک بوشهر در آن سال افزایش پیدا کرد. مشخص شد این کار چقدر درست است و آن را به بندرعباس بردیم. این نقطه ی آغاز توسعه بود و رسما از از سال ۹۲ شروع شد که به با دانشگاه تهران برای طراحی و اجرای آن قرارداد بسته شد.در ابتدای کار اجرای سامانه جامع را از ۷ یا ۸ واحد گمرکی که ۹۰ درصد تجارت کشور را انجام می دهند آغاز کردیم. که طبق برنامه ریزی که برای تحقق اقتصادمقاومتی انجام دادیم این کار را در ۴ فاز تعریف کنیم و جلو ببریم. در گام اول باید زیرساخت ها را درست می کردیم. متاسفانه ما خطوط ارتباطی بین مرکز و گمرک ها نداشتیم. مثلا ارتباط ما با بوشهر در حد مودم های قدیمی بود. وزارت ارتباطات نیز آن قدر قوی نبود که بتواند کامل به ما کمک کند. ما از نقاط صفر مرزی حرف می زدیم که وزارت ارتباطات در ان نقطه ها دستش بسته بود و امکاناتی نداشت. البته مخابرات پای کار بود و هر جا امکانات ارتباطی لازم نبود خودش فیبر کشید و برای نقاطی شبکه اختصاصی به ما اختصاص داد.در فاز اول زیرساخت پایدار و مطمئن ایجاد کردیم. در قدم دوم بالا بودن رویه های زیاد گمرک ما بود که بسیاری از آنها در دنیا شناخته شده نیست. بازارچه، کولبری، مرز نشینی و بازارچه شاهد و... را در فاز دوم کار وارد سامانه جامع گمرکی کردیم.ما برای تحقق پنجره واحد با دست خالی جنگیدیم و فحش خوردیم چون پنجره واحد محل جنگ و اختلاف بود چراکه با راه اندازی این سامانه از بسیاری از اشتباهات جلوگیری و موجب یکپارچه سازی داده ها می شوددر فاز سوم وارد پنجره واحد ( single window ) شدیم. در تجارت خارجی زنجیره تامین وجود دارد. از زمان عقد قرارداد و حتی پیش از آن و پیشنهاد خرید تا آمدن بار و رسیدن به دست مصرف کننده ۴۰ سازمان درگیر دارید. مکانیزه شدن کامل گمرک در صورتی که نتوانیم با این سازمان ها حرف بزنیم کار ما را کامل نمی شود. کشورهای دنیا single window دارند یا همان پنجره واحد نقطه ای مرکزی است که همه ی سامانه ها باید به آن برسد که امروز برخی برداشت های اشتباه از آن وجود دارد پیشنهاد کننده اصلی این کار سازمان جهانی گمرک است که واقعا کار پیچیده ای است. در ۹۰ تا ۹۵ درصد از دنیا این کار را به صورت متمرکز انجام می دهند و چند درصد باقیمانده مثل ترکیه جایی به نام وزارت گمرک و تجارت دارد به دلیل منطق واحدی که وجود، گمرک یه نقطه واحد است. فیزیک کالا، اسناد تجاری و مسائل مالی سه ف ...

ادامه مطلب  

بانک رفاه پیشقراول حوزه سلامت  

درخواست حذف این مطلب
مراسم گرامیداشت پنجاه وهشتیمن سالروز تاسیس بانک رفاه کارگران با حضور دکتر محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد. به گزارش بنکر (banker)، دکتر محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی با تبریک پنجاه و هشتمین سالروز تاسیس بانک رفاه اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهداف استراتژیکی را درکشور دنبال می کند و برای دستیابی به این اهداف نیازمند برخی از بازوهای اجرایی است. بانک رفاه کارگران یکی از این بازوهای ارزشمند و اثرگذار است. دکتر محسنی بند پی اظهار داشت: در 58 سال پیش بانک رفاه کارگران با هدف حمایت اجتماعی و مالی از قشر معظم کارگر و سایر آحاد جامعه تاسیس شد و خوشبختانه تاکنون در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. سرپرست وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی با بیان اینکه این وزارتخانه بزرگترین نهاد اجتماعی کشور است و دغدغه رفاه و امنیت اجتماعی هم میهنان را دارد گفت: حضور بانک رفاه در کنار این نهاد برای جامه عمل پوشانیدن به این دغدغه است. دکتر محسنی یکی از رسالت های بانک رفاه کارگران را حمایت بیش از پیش از حوزه سلامت دانست و گفت: این بانک در این زمینه صاحب برند و پیشقراول است. بسیار خرسندیم که این بانک حامی حوزه سلامت کشور است. انشاء الله بانک رفاه کارگران با تمام توان این هدف و استراتژی را دنبال کند. حمایت از حوزه سلامت اقدامی خداپسندانه است. وی دیگر رسالت بانک رفاه را حمایت از مشتریان سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: یکی از اقدامات مطلوب بانک رفاه کارگران پرداخت حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است. این بانک در این زمینه بازوی اجرایی سازمان تامین اجتماعی است و از اقدامات ارزشمند آن قدردانی می کنیم. دکتر سهمانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی و در تشریح عملکرد بانک طی سال های اخیر، اظهار داشت: بانک رفاه پس از 58 سال فعالیت مؤثر در مجموعه نظام بانکی به عنوان یکی از قدیمی ترین و اجتماعی ترین بانک های کشور مشغول ...

ادامه مطلب  

جنگنده های رادارگریز در دام اطلاعات و شناسایی قرارگاه قرار دارند/ پروتکل های ارتباطی سامانه اس 300 شناسایی شده و تحت کنترل شبکه است  

درخواست حذف این مطلب
گروه دفاعی و امنیتی دفاع پرس _ مقداد کامکار؛ معاونت فناوری، اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین بخش های عملیاتی قرارگاه پدافندی خاتم الانبیا (ص) را تشکیل می دهد که ماموریت های عمده ای همچون ایجاد شبکه امن ارتباطی، پایش فضای کشور، رصد سامانه ها و مقابله با جنگ الکترونیک دشمن را برعهده دارد. اهمیت این موضوع و پی بردن به نقش این معاونت در برقراری آسمانی امن سبب شد تا به خدمت امیر سرتیپ دوم فریبرز خاکپور معاون فاوای قرارگاه برسیم.متن گفت وگو در ذیل آمده است:نقش معاونت فاوا در قرارگاه را به طور کلی تبیین کنید؟قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به محوریت اصلی کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی و نقش اساسی کنترل و امنیت فضای کشور را ایفا می کند. و در واقع کنترل و امنیت زمانی محقق می شود که بسترهای ارتباطی کامل باشد.در قرارگاه پدافند هوایی شبکه های ارتباطی ما به صورت چند لایه اعم از باسیم و بی سیم در دو حوزه خدماتی و رزمی فعالیت می کنند و لایه های ارتباطی ما با توجه به نوع تهدید و شرح وظیفه شکل می گیرد تا ارتباطات مان به صورت پایدار، گسترده و امن باشد.سوال: کارکرد معاونت فاوا را ایجاد هماهنگی میان نقاط پدافندی را تشریح کنید؟ما قرارگاه پدفند هوایی را از بُعد فاوا به 2 بخش عمده تقسیم می کنیم اول مناطق و گروههای پدافند و دوم شبکه یکپارچه که هر دو به لحاظ خدماتی و رزمی مورد توجه قرار می گیرند.ما براساس اصل استقلال مناطق گام برمی داریم معتقدیم که نباید استقلال مناطق از آنها سلب شود.یعنی اگرچه شبکه رزمی و یا خدماتی ما در سراسر کشور با محوریت مرکز می تواند کار خود را انجام دهد و تحت فرمان این امکان هم به گروهها داده ایم تا در صورت اتفاق ناگهانی و غیر مترقبه بتوانند استقلال تاکتیکی خود را براساس قواعد همان شبکه داشته باشند و کار لازم را مواقع ضروری انجام دهند.یعنی شبکه محور بودن به این معنا نیست که اگر در سیستم شبکه خللی بوجود آید دیگر مناطق استقلال تاکتیکی خود را از دست دهند و نتوانند کاری را از پیش ببرند.سوال: یعنی اگر هواپیمایی ورود غیر مجاز داشته باشد، گروه پدافندی منطقه می تواند به طور مستقل در مقابل آن عمل کند؟هر شی که بخواهد وارد فضای کشور ما شود پس از رویت رهگیری و شناسایی می شود و مختصات آن روی شبکه نمایش داده می شود. به نحوی که این اطلاعات به واسطه خروجی شبکه به طور همزمان در اختیار نزدیکترین گروه در منطقه به آن شی و دورترین به آن قرار می گیرد و شبکه یکپارچه مرکز یا دستور نحوه برخورد به آن را صادر می کند تا نزدیکترین یگان ماموریت محوله را انجام دهد. یا اینکه ممکن است نحوه برخورد در حوزه عملیاتی به نزدیکترین یگان پدافندی منطقه احاله شود.کارکرد معاونت فاوا در حوزه رزمی را تبیین کنید؟اساس کار ما در حوزه رزمی و عملیاتی منطبق بر اصل فرماندهی و کنترل است و از مرحله شناسایی، رهگیری آغاز شده و در نهایت به انهدام هدف متخاصم ختم می شود، نقش فاوا در این بین اینست که به محض اینکه سنسورهای ورودی هدف را رویت کردند باید داخل شبکه شوند و براین اساس پردازش ها انجام گیرد و روی شبکه های فرماندهی و کنترل و در کل شبکه رویت شده قرار گیرد. به دلیل همپوشانی سنسورهایی که ما داریم امکان دارد که چند سنسور ورودی یک هدف را در نقاط مختلف رویت کند و نقش فاوا در اینجا اینگونه است که دوباره وارد می شود و همپوشانی های لازم را انجام می دهد، داده ها را تلفیق می کند و اهداف غیر واقعی را شناسایی کرده و از رده خارج می کند.همچنین ما در مرحله برخورد و انهدام اهداف از سلاح و سامانه های مختلفی برخورداریم که باید در این بخش سلاح متناسب با هدف را پیدا کنیم. کار فاوا در این مرحله تلفیق اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار افسر عملیات است.سوال: لطفا ارتباط فاوا با جنگ الکترونیک در حوزه رزمی را تبیین کنید؟روش برخورد با جنگ الکترونیک در تمام دنیا به لحاظ اصول علمی شبیه به هم است و هر کشوری متناسب با در نظر گرفتن سطح علمی و تکنولوژی دشمنان و رقبایش در این عرصه فعالیت می کند یعنی باید با توجه به میزان توانمندی دشمن سامانه ها را رشد و ارتقا داد.در حوزه جنگال و تاثیر آن بر سامانه های ارتباطی باید عنوان کرد اینکه یک هدف بخواهد با استفاده از قابلیت های جنگال خود در یک لحظه چند سنسور را در فواصل چند صد کیلومتری از کار بیندازد تقریبا نشدنی است، لذا چون چند سنسور یک هدف را رویت می کنند، قطعا مختصات هدف رویت شده و در اختیار شبکه قرار می گیرد.در بخش جنگ الکترونیک شاید سوال شود که در حوزه انتقال اطلاعات اگر دشمن از جنگ الکترونیک استفاده و در روند انتقال اطلاعات به سیستم پردازشگر اختلال ایجاد نماید چه باید کرد: پاسخ اینست که ما با ایجاد لایه های مختلف ارتباطی در فواصل مختلف، این خلا را از بین برده ایم، چراکه اگر یکی از لایه های ما مثلا لایه ماکروویو جمینگ شد ما از طریق لایه های بستر کابلی و فیبری جهت انتقال اطلاعات استفاده می کنیم که به طور همزمان انتقال اطلاعات را انجام می دهند.سوال: با توجه به تلاشی که صنعت دفاعی کشور و سازمان جهادخودکفایی انجام می دهند امروز به لحاظ سلاح و سامانه ما در چه وضعیتی قرار داریم؟یک زمانی ما سیستم های ارتباطی داشتیم که از گذشته برای مان خریداری شده بود و ما از آن در دوران دفاع مقدس استفاده می کردیم که اکثر این سیستم ها آنالوگ بودند.قرارگاه پدافند هوایی بنابر نیاز روز و متناسب با تهدیدات و ارتقای توان ارتباطی خود مجبور به ارتقای تجهیزات خود شد. برای مثال همانطوری که ما امروز از گوشی های اندرویدی در منازل استفاده می کنیم پس نمی توانیم در حوزه نظامی از سیستم داس بهره مند بشویم و باید مطابق با قاعده پیشرو بودن سیستم نظامی از سیستم تجاری مثل همه جای دنیا، ما نیز جلوتر از سیستم تجاری باشیم و ما امروز این کار را در فاوا انجام داده ایم.همه کشورها به جهت اینکه دشمنانشان روز به روز در حال پیشرفت در حوزه نظامی هستند، همه ناگزیر به پیشرفت و حرکت رو به جلو هستند و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.8 سال دفاع مقدس و تجربه حاصل از آن به علاوه ورود پرسنل تحصیلکرده که شروع آن با دانشگاه هوایی شهید ستاری دیگر دانشگاههای نظامی همراه بود سبب شد تا امروز به سطحی برسیم که نیاز سامانه ای خود را در درون تعریف کرده و به صنایع دفاعی و سازمان جهاد خودکفایی اعلام می کنیم که چه به چه سامانه هایی و با چه سطحی از توانمندی نیاز داریم.بدین ترتیب با تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته از محورهای اطلاعاتی، محورهای دشمن شناسی و نیاز تکنولوژی خود، ایده و طرح را در اختیار صنعت دفاعی، دانشگاه و دیگر نهادهای ذیربط می دهیم و سپس همکاری مرحله به مرحله را انجام می دهیم و تا مرحله تست، ارزیابی و تحصیل پیش می رویم و در واقع یک کار توامان را در راستای طراحی و تولید یک سامانه انجام می دهیم و هر گاه نیاز باشد قطعه یا مجموعه قطعاتی را بسازیم، خودمان دست بکار شده و می سازیم.سوال: تفاوت این حوزه را برای ایجاد ارتقا در سامانه های ارتباطی و دیگر حوزه های مرتبط با توانمندی دفاعی بفرمایید؟یک سامانه سلاح راداری و سنسوری می تواند خریداری شده و 40 سال از آن با تعمیر و نگهداری خوب در چرخه دفاعی استفاده کرد، اما سامانه های فاوایی این خاصیت را ندارند و در اوج سلامت و عملیاتی بودن حداکثر بعد از 5 سال باید تکنولوژی خود را عوض کنند، چون جهش پیشرفت تکنولوژی در صنعت مخابرات، ارتباطات و فناوری و اطلاعات یک جهش لحظه ای است و ما مجبوریم که در این حوزه به روز باشیم و متناسب با سرعت و جهش تکنولوژی پیش بریم.سوال: برای این به روز بودن آیا با بیرون از کشور ارتباطاتی دارید و در نمایشگاههای ارتباطی و فناوری و اطلاعات شرکت می کنید؟چون صنعت ما به دنبال چیزی می رود که نیاز روز ما است. و در این رابطه هدفمند گام برمی دارد. قطعا در ابعاد کلان صنایع دفاعی ما در این حوزه ها با خارج از کشور نیز ارتباطاتی دارد.ما با توجه به نیازمان از چند مدل سامانه استفاده می کنیم، در برخی مواقع ما از یک سامانه امکان دارد به دو شکل متفاوت تاکتیکی و استقراری آن استفاده کنیم.دوم در اجرای بازی جنگ هایی که انجام می شود ما ساعتها خود را جای دشمن می گذاریم و تئوری های مختلف را انجام داده و براساس آن طرح وضعیت می کنیم. بدین ترتیب که اگر ما فلان کار را انجام دهیم دشمن در مقابل به چه اقدامی دست می زند و به همین ترتیب پیش می رویم اقدامات و عکس العمل های احتمالی دشمن را در نظر گرفته و براساس آن فعالیت می کنیم و گاهی به جایی می رسیم که متوجه می شویم که دیگر این سامانه نمی تواند پاسخگوی نیاز عملیاتی مان باشد و باید در بخش هایی ارتقا یابد.برای مثال با توجه به اینکه مسئله زمان در حوزه پدافند از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، اگر سامانه ای در مدت زمان مشخصی بتواند کاری را انجام دهد که نیاز باشد برای عملیاتی بودن از میزان این زمان کاسته شود، لذا این نیاز که از بازی جنگ گرفته شده است به صنعت و جهادخودکفایی مطرح شده و حتی پیشنهاد می دهیم که اگر در این بخش از سامانه این تغییرات را انجام دهید ما می توانیم زمان حداکثری عملیات را به نصف برسانیم و بر توان عملیاتی بیفزاییم.پس ما مجبوریم متناسب با تهدیدات و تکنولوژی روز پیش برویم و سامانه هایمان را ارتقا دهیم.سوال: در طول سال چند رزمایش برگزار می کنید آیا رزمایش تخصصی در دستور کار دارید؟در حوزه فاوا 3 مدل رزمایش تخصصی انجام می دهیم یکی از این مدل ها رزمایش صرفا فاوایی است دوم رزمایش های سایبری است و سوم رزمایش های جنگال است که بخش اعظم این رزمایش های ما را همین رزمایش جنگ الکترونیکی که پایه اش فاوا است تشکیل می دهد، چون هدف جنگ الکترونیک یا پایین آوردن کارآیی سامانه است و یا پایین آوردن سطح ارتباطات.ما د ...

ادامه مطلب  

وجود چهار میلیون و هفتصدهزار خانوار روستایی فاقد بیمه در کشور  

درخواست حذف این مطلب
واعظ مهدوی می گوید: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دستاورد مهم نظام چامع رفاه و تامین اجتماعی کشور است که قانون آن در سال 1383 به تصویب مجلس رسید. دو گروه هنوز در ایران فاقد بیمه هستند: روستاییان و عشایر و خویش فرمایان شهری. صندوق بیمه روستاییان و عشایر برآیند اقداماتی است که برای بهبود وضعیت بیمه ای گروه اول انجام شده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا واعظ مهدوی پزشکی است که در زمانه ای که درمانگران روز به روز بیشتر از سوگندهای خود دور شده و به سوی تجاری سازی هرچه بیشتر پیشه شان گام برمی دارند، با تکیه به عدالت و آرمان های انقلابیون چپ مسلمان، فعالیت های علمی-پژوهشی خود و هم زمان مسئولیت خطیر خود در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به عنوان مدیرعامل را پیش می برد. از ابتدای انقلاب تاکنون، وی مسئولیت های بسیار زیادی در حوزه مدیریت و برنامه ریزی کشوری داشته است.در گفتگوی پیش رو با وی، به روند شکل گیری، برنامه ها و چشم اندازهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر پرداختیم. در این گفتگو تاریخچه اقدامات رفاهی و تامین اجتماعی کشور در سال های بعد از انقلاب نیز مورد بحث قرار گرفته است.صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چگونه و در پاسخ به کدام نیاز شکل گرفت؟ به طور کلی تاریخچه شکل گیری صندوق بیمه روستاییان و عشایر؛ برمی گردد به مجموعه اقداماتی که به خصوص در سال های بعد از انقلاب در حوزه رفاه و تامین اجتماعی شکل گرفته بود. یکی از آرمان های مهم انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی و گسترش حوزه های خدمات و رفاه اجتماعی بوده است. این حیطه که مورد توجه ویژه امام امت هم بوده است، بلافاصله در ماه های نخستین بعد از پیروزی انقلاب، منجر به شکل گیری کمیته امداد حضرت امام (ره) با رسالت فقرزدایی و رسیدگی به گروه های کم درآمد، خانواده های کودکان ایتام و کم سرپرست و... شد.بعد از کمیته امداد امام خمینی، حساب 100 حضرت امام در قالب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در عرصه تامین مسکن برای روستاییان ایجاد شد. به دنبال آن بنیاد مستضعفان، با تجمیع اموال و ثروت هایی که از خاندان پهلوی یا افرادی که به طور نامشروع کسب ثروت کرده بودند، شکل گرفت و این بنیاد رسالت رسیدگی به فقرا و مستضعفان را به عهده گرفت. در همین راستا، بنیاد 15 خرداد هم تاسیس شد. همچنین نظام بهداشتی درمانی برای دادن خدمات بهداشتی درمانی به روستاها و مناطق محروم سازمان دهی شد.براساس گزارش های برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (undp)، اقدامات دهه اول انقلاب موجب رشد چشم گیر شاخص های توسعه انسانی، در قیاس با بازه زمانی 17 ساله قبل از انقلاب بین سال های 1962 الی 1979 شد. درحالیکه، در دوره زمانی مورد نظر پیش از انقلاب، شاخص توسعه انسانی تنها چهار هزارم واحد رشد داشت، در دهه اول انقلاب 246 هزارم واحد رشد پیدا کرد یعنی 60 برابر دوران قبل از انقلاب! در این دوره، امید به زندگی از 57 سال به 64 سال رسید. سطح سواد افزایش یافت. جمعیت زیر خط فقر نیز از 40درصد به کمتر از 17درصد کاهش می یابد.در همین دوران، آموزش و پرورش تمرکز خودش را متوجه مدارس روستایی می کند و در مناطق روستایی مدارس شبانه روزی تاسیس می کند تا خانواده هایی که به دلیل دوری راه و پراکندگی روستاها امکان دسترسی به آموزش ندارند، بتوانند با گسیل و استقرار فرزندانشان در این مدارس از خدمات آموزشی برخوردار شوند. از تجمیع بیست نهاد خیریه ای، سازمان بهزیستی شکل می گیرد –حتی در یک مقطع زمانی کوتاه وزارت بهزیستی ایجاد می شود- تا بتواند به مسائل مرتبط با افراد کم توان جسمی، آسیب دیدگان اجتماعی و گروه های فقیر و کم درآمد، رسیدگی کرده و از طریق توانمندسازی، آنها را مورد حمایت قرار دهد. سازمان تامین اجتماعی ابعاد فعالیت های بیمه گری خود را گسترش می دهد و گروه های مختلف را بسیار گسترده تر از گذشته تحت پوشش قرار می دهد. سازمان بیمه خدمات درمانی امر گسترش بیمه های درمانی را انجام می دهد، به خصوص بعد از سال 1374 با تاسیس نظام جامع بیمه های درمانی، پوشش همگانی بیمه های درمانی را در دستور کار خود قرار می دهد. این اقدامات در طول سال های اولیه انقلاب سازمان دهی می شود و شرایطی را ایجاد می کند که در دهه اول انقلاب به رغم جنگ، کاهش درآمدهای نفتی، محاصره اقتصادی و اینکه چند استان کشور به طور کامل و همه کشور به طور غیرمستقیم درگیر جنگ بودند، تمرکز بر مسائل اجتماعی بسیار گسترده و سازمان یافته بشود و دستاوردهای ارزنده ای در این حوزه حاصل شود.براساس گزارش های برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (undp)، اقدامات دهه اول انقلاب موجب رشد چشم گیر شاخص های توسعه انسانی، در قیاس با بازه زمانی 17 ساله قبل از انقلاب بین سال های 1962 الی 1979 شد. درحالیکه، در دوره زمانی مورد نظر پیش از انقلاب، شاخص توسعه انسانی تنها چهار هزارم واحد رشد داشت، در دهه اول انقلاب 246 هزارم واحد رشد پیدا کرد یعنی 60 برابر دوران قبل از انقلاب! در این دوره، امید به زندگی از 57 سال به 64 سال رسید. سطح سواد افزایش یافت. جمعیت زیر خط فقر نیز از 40درصد به کمتر از 17درصد کاهش می یابد.قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 به تصویب مجلس می رسد و در سال 1384 دستاورد مهم این قانون که وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، شکل می گیرد. اولین کاری که در قالب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توسط سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد، تاسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال 1384 است. در حقیقت این نظام جامع، اقدامات نهادهای گذشته را با هم هماهنگ و هم افزا می کند و به نهادسازی در حیطه هایی می پردازد که هنوز در آن خلاء احساس می شود.در طول برنامه های اول و دوم توسعه بازهم اقدامات زیرساختی یادشده تداوم یافت. در زمان تصویب قانون برنامه سوم توسعه، ما با شرایطی روبرو هستیم که تقریبا این زیرساخت ها شکل گرفته اند. خدمات متعددی توسط این نهادها سازمان یافته و به گروه های اجتماعی مختلف ارائه می شود. در آن زمان این نظر وجود داشت که با داشتن زیرساخت های مناسب، زمان هماهنگی و هم افزایی نهادهای متعدد و متفرق تامین اجتماعی کشور فرا رسیده است. در ماده 30 قانون برنامه سوم توسعه، انتظام بخشی و هماهنگی بین نهادهای متنوع و متفرق و شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دستور کار قرار می گیرد؛ در فاصله سال های 1375 تا 1378 مطالعات مربوط به نحوه شکل دهی یک نظام هماهنگ صورت می گیرد؛ در هیئت وزیران مفاد آن مورد بحث قرار می گیرد و لایحه آن به مجلس ارائه می شود.در مجلس کمیسیون اختصاصی برای بررسی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی شکل می گیرد. نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیقی متشکل از چهار کمیسیون بهداری، اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه جلسات متعددی را در این باره برگزار کردند و نهایتاقانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 به تصویب مجلس می رسد و در سال 1384 دستاورد مهم این قانون که وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، شکل می گیرد. اولین کاری که در قالب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توسط سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد، تاسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال 1384 است. در حقیقت این نظام جامع، اقدامات نهادهای گذشته را با هم هماهنگ و هم افزا می کند و به نهادسازی در حیطه هایی می پردازد که هنوز در آن خلاء احساس می شود.بیمه های اجتماعی رکن مهم نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هستند این بیمه ها، براساس همکاری و انسجام فعالیت های سه جانبه کارفرمایان، کارگران و دولت شکل می گیرند. کارگران و کسانی که در نظام قانون کار فعالیت می کنند تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند، کارکنان دولت در پوشش سازمان بازنشستگی کارکنان دولت و نیروهای مسلح هم تحت پوشش سازمان های بازنشستگی خودشان قرار می گیرند. فقرا و گروه های فاقد درآمد توسط کمیته امداد مورد حمایت قرار می گیرند.روستاییان و خویش فرمایان شهری دو گروه مهم هستند که به دلیل نداشتن کارفرما عملا از نظام سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت نمی توانند از بیمه بهره مند شوند. بنابراین با توجه به اینکه روستاییان یک قشر تولیدگر، بسیار کم مصرف، قانع و محروم هستند و بی بهره از بسیاری هزینه های صرف شده برای شهرنشینان از قبیل احداث خیابان ها و معابر، سینما، تئاتر، پارک و... ، دولت تصمیم گرفت به طور مجازی نقش کارفرمایان را برای پوشش بیمه های اجتماعی آنها عهده دار شود یعنی اینکه دولت بیاید و در نقش کارفرمایان آن سهم حق بیمه کارفرمایی را تامین بکند تا امکان پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر فراهم شود.براساس نتایج حاصل از مطالعات درآمد هزینه خانوار که همان زمان انجام شد، درآمد خانوارهای روستایی کمتر از خانوارهای شهری بوده است (این فاصله درآمدی کماکان ادامه دارد؛ به نحوی که میانگین درآمد خانوار روستایی در سال 1395 به میزان 176میلیون ریال؛ و حدود 55درصد درآمد خانوارهای شهری به میزان 317میلیون ریال برآورد شده است). بر همین مبنا، سهم درمان از حق بیمه (یعنی حدود یک/سوم نسبت به درآمد براساس تعاریف نظام تامین اجتماعی) از آن کم می شود و 15 درصد از آن برای پوشش بیمه های اجتماعی درنظر گرفته می شود. دو/سوم از آن 15درصد را دولت تامین می کند و یک /سوم را خود بیمه شدگان تقبل می کنند. این یک/سوم یعنی 5درصد سطح درآمدی برآوردشده برای عشایر و روستاییان، در سال های آغازین تاسیس صندوق، نودهزار تومان بود و مقرر می شود بیمه شدگان نودهزار تومان را خودشان بپردازند و دولت هم دو برابر آن مبلغ، یعنی 180هزار تومان را تامین اعتبار کند و به این ترتیب افراد به واسطه این صندوق تحت پوشش نظام تامین اجتماعی قرار بگیرند. به همین دلیل در آن سال ها این صندوق مشهور به بیمه نود هزار تومانی هم بود. براساس آن مقدار، اگر افراد 15 سال حق بیمه پرداخت کنند، دو/سوم آن سطح درآمدی تعریف شده یعنی به اندازه بیست سال برای آنها حق بازنشستگی درنظر گرفته می شود. علاوه بر این، چنان چه افرادی در طول دوره بیمه پردازی شان دچار معلولیت و یا از کار افتادگی شوند و یا اگر فوت کنند، بازماندگانشان تحت پوشش این مستمری ها قرار می گیرند.بنابرایناز چهار خدمت اصلی نظام تامین اجتماعی که عبارتند از بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و درمان، سه خدمت آن در دستور کار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارد و یک خدمت دیگر که شامل درمان می شود در سازمان بیمه خدمات درمانی آن زمان که بعدها به سازمان بیمه سلامت تغییر عنوان و فعالیت داده شده است، اعمال می شود. به این ترتیب، این صندوق دستاورد مهم نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور ما تلقی می شود.در طول سال های بعد، با بالا رفتن میزان دستمزدها، وضعیت حق بیمه ها و نظام بازنشستگی هم رشد می کند به نحوی که امروز چنان چه افراد حق بیمه ای معادل بیست هزار تومان در ماه برای سال 1397 یعنی 240 هزار تومان در سال بپردازند، دولت هم دوبرابر این مبلغ یعنی 480 هزار تومان را متقبل می شود و به این ترتیب افراد تحت پوشش بیمه بازنشستگی قرار می گیرند.از چهار خدمت اصلی نظام تامین اجتماعی که عبارتند از بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و درمان، سه خدمت آن در دستور کار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارد و یک خدمت دیگر که شامل درمان می شود در سازمان بیمه خدمات درمانی آن زمان که بعدها به سازمان بیمه سلامت تغییر عنوان و فعالیت داده شده است، اعمال می شود. به این ترتیب، این صندوق دستاورد مهم نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور ما تلقی می شود.در کل ...

ادامه مطلب  

شیوه کنونی پرداخت یارانه نقدی خودکشی است  

درخواست حذف این مطلب
ساماندهی یارانه های نقدی و تشکیل وزارت رفاه برای تبیین سیاست های رفاهی دولت از ضروریاتی است که محمد حسین شریف زادگان مطرح می کند. او معتقد است:«فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زمانی به توسعه تبدیل می شوند که در قالب رفاه اجتماعی تبلور یابند.»وقتی محمد ستاری فر سازمان تامین اجتماعی به مقصد سازمان مدیریت و برنامه ریزی ترک کرد،محمدحسین شریف زادگان بر این صندلی تکیه زد. در دوران مدیرعاملی شریف زادگان اتفاقی مهم روی داد که تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی بود که به نوعی سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه آن قرار می گرفت.شریف زادگان به عنوان اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز معرفی شد. تصویب قانون نظام جامع تامین اجتماعی از دیگر فعالیت های مهم شریف زادگان بود. او گذشته از این سابقه سال ها در حوزه اقتصاد و به صورت تخصصی مساله رفاه کار تخصصی کرده است. شریف زادگان دکترای توسعه اقتصادی و برنامه ریزی منطقه ای از انگلستان دارد.او هنوز در حوزه یارانه و موجودیت وزارتی به نام رفاه که با ادغام وزارت کار، تعاون و رفاه به معاونتی در وزارتخانه جدید تبدیل شد، حرف های مهمی دارد. مطالعات وی در حوزه فقر و رفاه ، او را به یکی از مهمترین کارشناسان رد این عرصه تبدیل کرده است. وقتی صحبت از یارانه ها به میان می آید، سرنوشت این مساله مهم ملی را با ایجاد دوباره وزارت رفاه مرتبط می داند و می گوید نمی شود مساله ای ملی را در یک نیم طبقه از یک وزارتخانه سامان داد. به عقیده وی وزارت رفاه می تواند مساله ملی یارانه ها را ساماندهی نماید.او یارانه در این سال ها روی بدن جامعه ایران ماسیده و باید تن اجتماع از یارانه ها شسته شود. او با حضور در کافه خبر در خصوص ضرورت ایجاد دوباره وزارتخانه ای برای حل مشکلات رفاهی مردم مطرح و تاکید کرد سنگ بنای یارانه ها در ایران کج نهاده شده است.وزارت رفاه در تیرماه سال ۱۳۹۰ تشکیل شد و حالا به گفته شریف زادگان از پس شش سال فعالیت ، ناکارآمدی این ساختار برای تبیین سیاست های رفاهی مشخص شده است. مشروح مصاحبه با محمد حسین شریف زادگان را بخوانید.محمدحسین شریف زادگان کارشناس اقتصاد توسعه در این گفت وگو در پاسخ به این سئوال که مساله یارانه ها چگونه باید سامان داده شود، گفت:«مهمترین اتفاقی که در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رخ داد، تغییر نگاه مردم به مقوله یارانه بود.»او با اشاره به اینکه لازم است وزارت رفاه تشکیل شود، ادامه داد:«بررسی ها نشان از آن دارد که سی درصد جمعیت ایران در فقر به سر می برند ، از این رو نمی توان سرنوشت سی درصد از مردم را به یک معاونت سپرد و لازم است سیاست های رفاهی دقیقی در این رابطه تبیین شود.»شریف زادگان در توضیح این مطلب افزود:« همواره طی ۶۰ تا هفتاد سال اخیر، دولت ها نسبت به پرداخت یارانه اقدام می کردند، البته این پرداخت ها انتقالی نبود و با هدف بالا آمدن قدرت خرید مردم، سوبسیدهایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیارشان قرار می گرفت.بررسی ها نشان می داد عمده سوبسید پرداختی به حامل های انرژی ، خصوصا بنزین تعلق دارد، به این صورت که دولت بنزین را گران تر می خرید و ارزان تر در اختیار مردم قرار می داد. کم کم حجم این یارانه پنهان به حدی افزایش یافت که بیم آن می رفت مبادا کل بودجه را پوشش دهد از این رو اصلاح این مساله مد نظر قرار داشت.»این استاد دانشگاه تاکید کرد:«البته از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد گروه های پردرآمد ۶۰ برابر گروه های کم درآمد از یارانه بنزین بهره مند می شوند و حتی پردرآمد ها سه برابر بیشتر از فقرا از داروهای سوبسیدی استفاده می کردند.»توانمندسازی؛ مساله ای فراموش شدهوزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات با اشاره به سابقه طولانی بررسی مبحث هدفمندی یارانه ها یادآورشد:«در حقیقت بررسی هایی در خصوص قطع کامل یارانه ها همزمان با شناسایی اقشار آسیب پذیر و نیازمند صورت گرفته بود. با این هدف که افراد نیازمند به صورتی موقتی نسبت به دریافت یارانه و کمک هزینه اقدام کنند.توجه به این نکته ضروری است که پیش بینی شده بود همزمان با پرداخت یارانه، توانمند سازی نیز در دستور کار قرار گیرد چرا که مساله موقتی بودن پرداخت یارانه مساله بسیار مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.»او گفت:« در قانون برنامه اول، دوم و سوم توسعه نیز این مساله مد نظر بود و مورد تاکید قرار گرفت تا اینکه در برنامه چهارم پیش بینی هایی در این خصوص صورت گرفت اما مجلس هفتم با حذف موادی که بر این مساله دلالت داشت ، راه را بر اصلاح بست.»شریف زادگان تصریح کرد:«همان طور که اشاره کردم یارانه یک ابزار موقتی برای رفع مشکلات مالی در دوره ای خاص است، هدف از پرداخت یارانه در هیچ کشوری گدا پروری و زیر سئوال بردن فرهنگ کار و تلاش نیست، بلکه دولت ها با هدف افزایش قدرت خرید، نسبت به پرداخت موقت یارانه ها اقدام می کنند تا شرایط زندگی گروه آسیب پذیر بهبود یابد.»او مساله مهم در این عرصه را تغییر پارادایم حاکم بر موضوع در دولت نهم و دهم دانست و گفت:«در این دوره یک تغییر مفهومی بزرگ اتفاق افتاد؛ در حقیقت یارانه و سوبسید تبدیل به حق اجتماعی شد و مردم تصور کردند که این پول ناشی از نفت است و باید به آنها تعلق گیرد.»این کارشناس اقتصادی از این اتفاق به عنوان فاجعه ای بزرگ یاد کرد و متذکر شد:«وقتی مردم در این حوزه ذی حق شوند، راه بر اصلاح بسته می شود و شرایط دشواری پیش می آید. همان طور که دیدید ، وقتی دولت یازدهم نیز در صدد برآمد شرایط ر ...

ادامه مطلب  

فرصت ۲ ساله سازمان مالیاتی برای بستر سازی کنترل صندوق مکانیزه فروشگاهی  

درخواست حذف این مطلب
استفاده از ابزارهای بورسی برای خروج مسکن از رکوددرآمد ۹۰۰ میلیارد تومانی دولت از شماره گذاری خودرو درآمد دولت از واردات خودرو افزایش یافتجزییات طرح جدید مالیاتی طلافروشان/ پیشنهاد مالیات ارزش افزوده ۳ درصدیشناسایی ۲۵ هزار واحد صنفی در البرز پیروزی تاریخی گوگل در فرانسهبه گزارش ایسکانیوز، هیأت وزیران در جلسه 1396/4/18 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیمماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه های بعدی آن.ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشورپ- اتاق: اتاق اصناف ایرانت- سامانه صندوق فروش: سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه بر اساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید.ت- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می یابد. در مواردی که حسب درخواست مؤدی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تأیید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می یابد.ج- حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب می گردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکانپذیر نمی باشد.چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند.ماده 2- مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود:الف- مشخصات سخت افزاری سامانه صندوق فروش:1- مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگر.2- داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی.3- داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای موضوع این آیین نامه.4- سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه.5- داشتن امکانات استفاده در سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری.6- داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی.7- داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی.ب- نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی های زیر باشد:1- صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (12) این آیین نامه.2- ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا/ خدمت.3- محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه.4- ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی.5- ارسال اخطار مناسب به کاربر در خصوص قطع حافظه مالیاتی.6- عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی.7- امکان تهیه گزارش های آنی و دوره ای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد.ماده 3- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.ماده 4- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند.ماده 5- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید.ماده 6- اشخاص مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مؤدی مکلف است (15) روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یاد شده اقدام کند. در این صورت مؤدی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید.ماده 7- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یاد شده به منظور صدور صورتحساب ...

ادامه مطلب  

شاغلان فقیرند، فقرا بیکار - آسیب های اجتماعی - سلامت اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز: عمده فقرای ایران از میان شاغلان هستند.حدود ٣٥ درصد تا ٣٨ درصد از دهک اول ما را که می شوند قشر کم درآمد جامعه، شاغلان تشکیل می دهند. این مشاهده آموزنده ای برای ما است که اگر عمده فقرای ما از شاغلان هستند پس مساله ما در درجه اول برای بهبود فقر این است که سطح درآمد شاغلان افزایش پیدا کند. البته آنهایی هم که بیکارند باید شغل پیدا کنند.به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور، هفته گذشته با حضور در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره جنس فقر در ایران حدود یک ساعت به سخنرانی پرداخت. این برای اولین بار است که نیلی پس از اتفاقات دی ماه و اعتراضات اجتماعی صورت گرفته، تحلیلی در خصوص فقر و نظام توزیع درآمدها ارایه می کند. از نظر دستیار اقتصادی رییس جمهور، فقرا در ایران به سه قسمت تقسیم می شوند. نخست شاغلان فقیر که بیشترین تعداد جمعیت کشور را در بر گرفته اند و باید درآمد آنها را بالا برد، سپس فقرای بیکار که باید از راه افزایش رشد اقتصادی برای آنها کار ایجاد کرد و در نهایت از کار افتادگان و معلولان که با حمایت های دولت و بالا بردن توان سازمان های بهزیستی می توان به آنان کمک کرد. «اعتماد» از فایل صوتی این سخنرانی یک ساعته، مهم ترین موضوعات مطرح را انتخاب و به صورت گفتاری که در ادامه می خوانید، منتشر کرده است. فقر، یک معضل بزرگ اجتماعی برای هر کشوری که با آن درگیر است، به شمار می آید. فقر، جهل و بیماری موضوعاتی هستند که هر کدام به نوعی برای اداره کشور، مشکل درست می کند که در این میان مساله فقر شاید یکی از رنج آورترین معضلاتی باشد که در جوامعی وجود دارد و اگر حل نشود و ابعادش بزرگ شود قاعدتا پیامدهایی را می تواند ایجاد کند که هرکدام از این پیامدها می تواند هزینه های سنگینی را به کشورهای مختلف تحمیل کند.موضوع فقر، توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، جزو سرفصل هایی است که بسیار زیاد راجع به آنها صحبت شده است. به خصوص برای کشوری مانند ایران که یک انقلاب بزرگ هم داشته، شعاری محوری بوده است. به باور بسیاری از کارشناسان، از سال های اول انقلاب تا حتی دو دهه بعد از آن، این موضوع به صورت یک سوال مطرح بود که مثلا با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی و مقولاتی که مربوط به آن آیا رشد اقتصادی مهم تر است یا تحقق عدالت اجتماعی؟تا جایی که من با اسناد سیاستگذاری در سطوح مختلف آشنایی دارم، واژه هایی مانند عدالت اجتماعی، فقر، بهبود فقر، بهبود توزیع درآمد و غیره، جزو کلید واژه هایی است که خیلی مورد تاکید قرار می گیرد. مقامات ارشد کشور هم همیشه بر تحقق عدالت اجتماعی و بهبود فقر و بهبود توزیع درآمد تاکید داشته اند. این هم رسما گفته شده که ما فکر نمی کنیم کشورمان در رفع فقر موفق باشد. شاخص های مختلفی هم که به عدالت اجتماعی مربوط می شود همین طور است. جدای از وضعیت شاخص های مربوط به فقر و توزیع درآمد موضوعات اقتصادی مربوط به عدالت اجتماعی هم به درستی تبیین نشدند. این طور موضوعات متاسفانه سالیان سال است که با وجود اهمیت زیادی که داشتند به صورت شعاری باقی ماند ه اند.ما دو کلیدواژه اینجا داریم، یکی فقر است و دیگری توزیع درآمد. معمولا اینها با هم به کار برده می شوند ولی شاید شما بدانید که ممکن است فقر بهبود پیدا کند ولی همزمان توزیع درآمد بدتر شود. ممکن است فقر بدتر شود، توزیع درآمد بهتر شود. یعنی دو مفهوم هستند که با هم به کار برده می شوند ولی لزوما با همدیگر هم حرکتی ندارند. ممکن است جامعه ای باشد که وضع فقر در آن بهبود پیدا کند؛ به این معنی که قشر کم درآمد جامعه به نسبت وضعیت خودش در ١٠ سال گذشته در شرایط رفاهی بهتری قرار بگیرد اما نابرابری بیشتر شده باشد؛ یعنی بهبودی ای که در وضع قشر کم درآمد حاصل شده اما قشر پردرآمد جامعه با شدت بیشتری وضعش بهبود پیدا کرده است که در این صورت نابرابری بیشتر می شود ولی فقر کاهش پیدا می کند. یا برعکس ممکن است نابرابری کمتر شود ولی فقر بدتر شود؛ به این معنی که وضع همه بدتر شود ولی وضع قشر پردرآمد با شدت بیشتری بد شود. خب در آن صورت نابرابری کم شده و حالا آن چیزی که در اصطلاح به عنوان طنز گفته می شود توزیع عادلانه فقر، همین است که یعنی همه فقیر شوند ولی قشر پردرآمد با شدت بیشتری سطح درآ مدش کاهش پیدا کند.تعاریف مختلف از فقرهمان طور که می دانید ما فقر را به عنوان یک شاخص در نظر می گیریم که بخشی از جامعه در تامین نیازهای خودش دچار مشکل است که این می شود تعریف غیردقیق فقر. زمانی فقر را به عنوان یک فقر مطلق تعریف می کنیم، یک وقت هست به عنوان فقر نسبی تعریف می کنیم. وقتی فقر مطلق تعریف می کنیم یعنی اینکه آنچه بخشی از جامعه است که در تامین نیازهای اولیه دچار مشکل می شود. مثلا فرض کنید برای خانواری که در شهر متوسط یا در شهر بزرگ یا در روستا زندگی می کند چقدر هزینه معیشتی دارد. کسانی که درآمدشان کمتر از این مقدار است می شوند جمعیتی که زیر فقر مطلق هستند. فقر نسبی با فقر مطلق کاملا متفاوت است. در این شاخص مستقل از اینکه ما راجع به کشور سوییس صحبت می کنیم یا یک کشور خیلی عقب افتاده، سطح درآ مد افراد جامعه را مرتب کنیم می گوییم آن ٢٥ درصد پایین را همیشه به عنوان گروهی که دچار فقر نسبی هستند در نظر می گیریم. ممکن است آن کسانی که در کشور سوییس به عنوان گروه زیر خط فقر نسبی شناخته می شوند نسبت به ثروتمندترین کسانی که در افغانستان زندگی می کنند ثروتمندتر باشند و به نسبت اینها در شرایط مناسب تری زندگی کنند. اما در جامعه خودشان در گروه فقرا قرار می گیرند. درواقع همیشه فقر نسبی وجود دارد ولی فقر مطلق می تواند از بین برود و در یک کشوری اصلا وجود نداشته باشد.یک طبقه بندی دیگر این است که ما یک نوع فقر را به عنوان فقر درآمدی می شناسیم، یک فقر را به عنوان فقر چندبعدی. فقر درآمدی به معنی این است که آن درآمدی که یک فرد دارد چقدر است و آن درآمد مابه ازای کالا و خدماتی که می خواهد تامین کند چقدر برایش استاندارد زندگی ایجاد می کند. فقر چندبعدی بیشتر برمی گردد به اینکه چقدر در حوزه های گوناگون یک جامعه توانمند شده، به لحاظ آ موزش به لحاظ بهداشت و درمان به لحاظ مسکن و اینکه برای هر کدام از اینها جامعه در چه وضعیتی به سر می برد. ممکن است بگوییم کشوری از نظر فقر درآمدی در شرایط مساعدی نباشد، فقر چندبعدی اش در شرایط مساعدی باشد. پس یک تفکیک هم این است که ما فقر را بر حسب فقر درآمدی یا فقر چندبعدی تفکیک و تقسیم بندی کنیم.یک طبقه بندی دیگر این است که با هر کدام از اینها به خصوص با مبنای فقر درآمدی گروه های فقیر چه گروه هایی هستند، چه کسانی فقیرند، آیا جوان ها بیشتر فقیرند یا بازنشسته ها؟ آیا شاغلان بیشتر فقیرند، یعنی عمده فقرای ما را بیشتر شاغلان تشکیل می دهند یا بیکاران؟بخش اصلی فقر را شاغلان تشکیل می دهندخانواری که کمترین مخارج را در یک ماه یا یک سال دارد فقیرترین و آن خانواری که بیشترین هزینه را دارد می شود مرفه ترین خانوار. سپس اینها را به جمعیت های مساوی تقسیم می کنیم. بنابراین ١٠ درصد جمعیتی که کمترین سطح برخورداری را دارند می شوند دهک اول، بعدی می شود دهک دوم تا می رسد به دهک دهم. حال تجزیه و تحلیل رفاهی می کنیم که ویژگی های فقرا در جامعه چیست و ویژگی های ثروتمندان چیست. اولین نکته ای که از این بررسی نتیجه می گیریم این است که عمده فقرای ایران از میان شاغلان هستند. در ایران حدود سه میلیون بیکار زندگی می کنند. این سه میلیون توزیع که می شود بین دهک های مختلف مثلا در دهک اول می شود چهار درصد، در دهک دوم می شود سه درصد تا می رسد به ٢ درصد و یک درصد در دهک های بالای درآمدی.اما حدود ٣٥ درصد تا ٣٨ درصد از دهک اول ما را که می شوند قشر کم درآمد جامعه، شاغلان تشکیل می دهند. این مشاهده آموزنده ای برای ما است که اگر عمده فقرای ما از شاغلان هستند پس مساله ما در درجه اول برای بهبود فقر این است که سطح درآمد شاغلان افزایش پیدا کند. البته آنهایی هم که بیکارند باید شغل پیدا کنند. اما به لحاظ جمعیتی عمده فقرای ما را شاغلان تشکیل می دهند. یک چیزی در حدود هشت میلیون نفر از جمعیت کشور حدود مثلا ٣٨ درصدش را شاغلان تشکیل می دهند. کسانی هستند که شغل دارند اما آن شغل از کیفیت مناسب برخوردار نیست. بنابراین بلافاصله سوالی که مطرح می شود این است که آیا ما می توانیم فقر را در کشور بر حسب ویژگی فقرا دسته بندی کنیم؟ جواب این است که بله می توانیم این کار را کنیم. خب آن دسته بندی چیست؟می گوییم که ما سه نوع فقر در کشور داریم یکی فقر شاغلان یک دسته از فقرای ما کسانی هستند که شغل دارند و فقیرند دوم فقر بیکاران، سوم فقر کسانی که به لحاظ از کار افتادگی، توانمندی های جسمی و ذهنی ندارند، نمی توانند کار کنند. گروه اول کسانی که شاغل هستند و فقیرند که قابل توجه است؛ این عارضه به دو دلیل پدید می آید، یا مناسبات کار، مناسبات عادلانه ای نیست یا مناسبات کار مشکل ندارد خود درآمدزایی آن فعالیت کم است. ما در صنعت بنگاه هایی داریم که به آن می گوییم بنگاه های بزرگ. یک بنگاه را می گوییم متوسط و یک بنگاه را می گوییم کوچک، یک بنگاه را می گوییم بنگاه خرد. بنگاه بین ١٠ تا ٤٩ نفر یعنی زیر ٥٠ نفر بنگاه کوچک، بین ٥٠ تا ١٥٠ نفر براساس برخی تعاریف تا ٢٠٠ نفر، بنگاه متوسط. بنگاه بالای ٢٠٠ نفر را می گوییم بنگاه بزرگ.بنگاه های زیر ١٠ نفر را هم بنگاه های خرد می نامیم. مشکل کشور این است از کل اشتغالی که در بخش صنعت وجود دارد، چیزی در حدود ٦٥ تا ٧٠درصد از اشتغال در بنگاه های خرد است. تقریبا کمترین بخش اشتغال در بنگاه های بزرگ است. حالا از نظر درآمد، حدود ٧٠ درصد از درآمدی که در صنعت کشور ما ایجاد می شود در بنگاه های بزرگ است. پس یک درآمد خیلی کمی در بخش خرد صنعت ما دارد ایجاد می شود آن تقسیم می شود به یک عدد خیلی بزرگ به عنوان تعداد شاغلان. نتیجه می گیریم که درآمد در یک قسمت از فعالیت های اقتصادی ایجاد می شود اما اشتغال در یک جای دیگر است. پس لزوما افزایش اشتغال منجر به افزایش برخورداری و افزایش سطح درآمد نمی شود. اینکه یک نفر شاغل است به این معنی نیست که از فقر خارج است.اینکه یک نفر یک کاری پیدا کرده به این معنی نیست که دیگر حالا مشکل ندارد بلکه به دلیل همین ناپیوستگی بین قسمتی که درآمد ایجاد می شود و قسمتی که شغل ایجاد می شود سبب شده بسیاری از شاغلان ما در فقر به سر ببرند و فاصله بین درآمد شاغلان ما خیلی زیاد باشد. راه حل این است که بنگاه خرد در یک فرآ یند رشد تبدیل شود به یک بنگاه کوچک. بنگاه کوچک در یک فرآیند رشد تبدیل شود به یک بنگاه متوسط، بنگاه متوسط تبدیل شود به یک بنگاه بزرگ. اما چرا این اتفاق در اقتصاد ما نمی افتد؟ به دلیل اینکه بنگاه های بزرگ در اقتصاد ما بنگاه های خردی نبودند که بزرگ شدند. بنگاه های بزرگی بودند که از اول بزرگ ایجاد شدند. نتیجه این می شود که بین بنگاه های در اندازه های مختلف ارتباط برقرار نیست و این باعث می شود که جریان درآمدی از بنگاه بزرگ سرازیر نشود به سمت بنگاه های کوچک و متوسط و خرد. پس اگر ما فقرای مان را شناسایی کنیم یک دسته فقیر شاغلان هستند، بعد بیکاران و بعد کسانی که مشکل ازکارافتادگی دارند؛ مشخص است گروهی که توان کار ندارند گروهی هستند که باید زیر پوش ...

ادامه مطلب  

متن کامل بخشنامه دولت برای صندوق های فروشگاهی  

درخواست حذف این مطلب
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - اتاق اصناف ایرانهیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) است اصلای قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیمماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحیه های بعدی آن ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.پ- اتاق: اتاق اصناف ایران. ت - سامانه صندوق فروش: سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. ث- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می یابد. در مواردی که حسب درخواست مؤدی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تایید سازمان برای هر سامانه مذکو شماره مجزا اختصاص می یابد.ج - حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب می گردد و حذف و تغییر اطلاعات درآن امکان پذیر نمی باشد.چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروشی که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند. ماده ۲- مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود:الف - مشخصات سخت افزاری سامانه صندوق فروش:۱-مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگره۲-داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی.۳- داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای موضوع این آیین نامه.۴- سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه۵- داشتن امکانات استفاده در سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری.۶- داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی.۷- داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی. ب - نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی های زیر باشد:۱-صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (۱۲) این آیین نامه.۲- ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا / خدمت.۳- محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه.۴- ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی۵- ارسال اخطار مناسب به کاربر درخصوص قطع حافظه مالیاتی،۶- عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی.۷- امکان تهیه گزارش های آنی و دورهای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد.ماده ۳- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.ماده ۴- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. ماده ۵- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید. ماده ۶- اشخاضی مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مؤدی مکلف است (۱۵) روز پس از اخذ شناسته سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یادشده اقدام کند. در این صورت مؤدی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید.ماده۷- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یادشده به منظور صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و همچنین ذخیره سازی اطلاعات استفاده نمایند.تبصره – اشخاص مشمول که نرم افزار سا ...

ادامه مطلب  

متن کامل بخشنامه دولت برای صندوق های فروشگاهی  

درخواست حذف این مطلب
معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که ملزم به استفاده از صندوق فروش شده اند، مشروط به رعایت مفاد آئین نامه، برای مدت ۲سال اول بخشوده خواهد شد. به گزارش شمانیوز: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه جدید دولت برای صندوق های فروشگاهی و چگونگی بخشودگی مالیاتی آنها را ابلاغ کرد. بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - اتاق اصناف ایرانهیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) است اصلای قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیمماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحیه های بعدی آن ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.پ- اتاق: اتاق اصناف ایران. ت - سامانه صندوق فروش: سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. ث- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می یابد. در مواردی که حسب درخواست مؤدی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تایید سازمان برای هر سامانه مذکو شماره مجزا اختصاص می یابد.ج - حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب می گردد و حذف و تغییر اطلاعات درآن امکان پذیر نمی باشد.چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروشی که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند. ماده ۲- مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود:الف - مشخصات سخت افزاری سامانه صندوق فروش:۱-مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگره۲-داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی.۳- داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای موضوع این آیین نامه.۴- سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه۵- داشتن امکانات استفاده در سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری.۶- داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی.۷- داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی. ب - نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی های زیر باشد:۱-صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (۱۲) این آیین نامه.۲- ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا / خدمت.۳- محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه.۴- ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی۵- ارسال اخطار مناسب به کاربر درخصوص قطع حافظه مالیاتی،۶- عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی.۷- امکان تهیه گزارش های آنی و دورهای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد.ماده ۳- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.ماده ۴- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. ماده ۵- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید. ماده ۶- اشخاضی مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مؤدی مکلف است (۱۵) روز پس از اخذ شناسته سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یادشده اقدام کند. در این صورت مؤدی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید.ماده۷- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق ...

ادامه مطلب  

روحانی چه زمانی به مجلس می رود؟/رواج کودک همسری به دلیل فقر خانواده/چه شد که«دوزاری» ضرب المثل شد!/پشت پرده عکسِ تذکرِ همایون شجریان به حجاب خ  

درخواست حذف این مطلب
تحولات در گذر است و خبر هیچ گاه متوقف نخواهد شد؛ خبر هایی رسمی و گاه غیر رسمی؛ خبر هایی که مورد توجه قرار می گیرد یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانه های خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبر هایی را برجسته می کنند و در مواردی هم از کنار آن می گذرند. اگر خبر به ما هو خبر موضوعیت داشته باشد، وابستگی جناحی نباید در کمرنگ و پر رنگ منتقل کردن آن تأثیری داشته باشد.رصد خانه «تابناک»؛ جایی است که خبر هایی گاه غیررسمی و گاه اخباری که مورد توجه قرار نمی گیرد، برای مخاطبان آماده می کند؛ خبر هایی که گاه به ملاحظه جناح های سیاسی مورد توجه قرار نمی گیرند و گاه به دلیل کم توجهی رسانه ها به حاشیه می روند، ولی همین خبر ها، اخباری هستند که مخاطبان را از پشت پرده جریانات سیاسی آگاه می کنند. در رصدخانه، تیتر و خلاصه ای از مهم ترین اخباری که اطلاع از آن ها ممکن است برای مخاطبان مهم و قابل توجه باشد، در اختیار مخاطبان قرار می گیرد و اینک رصدخانه تابناک را می بینید.نقش صاایران در شناسایی «ریگی»امیر شاهرخ شهرام معاون وزیر دفاع و مدیرعامل صاایران تصریح کرد: توانستیم سامانه فرماندهی کنترل را برای کنترل مرزهای هوایی تولید کنیم. دستگیری ریگی با سامانه های فرماندهی کنترل سابق به لحاظ فنی امکانپذیر نبود اما سامانه فرماندهی کنترلی که خود ما تولید کردیم توانست کمتر از 19 ثانیه هواپیمای ریگی را کشف کند و بین آن کریدوری که تعدادی هواپیماهای مشابه داشت، به درستی شناسایی کند و هواپیماهای نیروی هوایی را به درستی رهگیری کند و هواپیمای ریگی را وادار به نشستن کند.جلودارزاده: طرح عدم کفایت رییس جمهور از نظر رهبری مردود استسهیلا جلودار زاده نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح سؤال از رییس جمهور، گفت: شاید سؤال از رییس جمهور بتواند موجب افزایش ارتباط رییس جمهور با نمایندگان شود. آقای رییس جمهور در جلسه سؤال از رییس جمهور می توانند مشکلاتشان را بگویند. برای رسیدن به تفاهم، به گفت وگو، باهم بودن و به یکدیگر نزدیک بودن نیاز داریم و باید بنشینیم سر یک میز و با یکدیگر حرف بزنیم.او ادامه داد: آقای رییس جمهور هم از سؤال از رییس جمهور استقبال کردند و ما این موضوع را به حساب این نمی گذاریم که با سؤال می خواهند در این شرایط به رییس جمهور لطمه بزنند بلکه می گذاریم به حساب اینکه می خواهند از اهداف، نیات و برنامه های رییس جمهور آگاه شوند و ارتباط بیشتری با ایشان برقرار کنند.این نماینده مجلس با بیان اینکه سؤال از رییس جمهور اشکالی ندارد، تاکید کرد: قبل از اینکه به جزییات سؤال بپردازم به نفس قضیه نگاه می کنم و سؤال از رییس جمهور اشکالی ندارد. در مجلس از وزرا سؤال می شود و در بسیاری از موارد این سؤال باعث بهتر شدن روند کارها می شود و وظایف وزیر بهتر انجام می شود.روحانی چه زمانی به مجلس می رود؟رییس دفتر رییس جمهور در خصوص حضور روحانی در مجلس گفت: ایشان سر زمان مشخص شده و یا حتی ممکن است چند روز زوتر در مجلس حضور پیدا کنند.«محمود واعظی»، رییس دفتر رییس جمهور، در گفت و گو با برنا گفت: در هفته دولت، پروژه های مهمی را در همه حوزه ها افتتاح خواهیم کرد. یکی از پروژه های بسیار بزرگ در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده که سرمایه بزرگی است. در رابطه با راه آهن هم افتتاح پروژه هایی را در هفته دولت داریم.لاریجانی برای 1400 اقدام کرده است؟عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص گمانه زنی های مطرح شده در مورد اقدامات لاریجانی برای انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری و عملکرد او در روز استیضاح ربیعی، اظهار داشت: این فرضیه ها در خصوص کاندید شدن علی لاریجانی برای انتخابات غلط است.کاظم جلالی در گفت وگو با ایلنا تاکید کرد: بحث های انتخابات و مسائل مربوط به آن حاشیه ای است و باید تلاش کنیم کشور را از بحران نجات دهیم. ضمن اینکه من معتقدم مسئولان عالی رتبه کشور هم دغدغه شرکت در انتخابات را ندارند و بیشتر تلاش می کنند کشور را از توطئه ای که دشمن طراحی کرده نجات دهند.رواج کودک همسری به دلیل فقر خانوادهعضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، اخذ وام ازدواج را یکی از نکات قابل تامل خانواده های فقیر برای ازدواج دختران زیر سن قانونی دانست و گفت: دخترانی که در سن کم ازدواج می کنند، توان تربیت فرزند را به طور مناسب و شایسته ندارند.سیده فاطمه ذوالقدر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو فراکسیون زنان مجلس در مورد رواج کودک همسری در برخی از استان های کشور اظهار داشت: ازدواج دخترانی که به بلوغ ذهنی و فکری نرسیده اند خشونت و آسیب علیه کودکان است، خشونتی که متاسفانه کودکان ما در مناطق محروم و روستاها بیشتر گرفتار آن هستند و فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی خانواده ها آن را ترویج می دهد.وی با تاکید بر اینکه برای تدارک راهکاری قانونی و عملیاتی، اقدامات بسیاری توسط فراکسیون زنان و در کمیسیون فرهنگی برای رفع این آسیب صورت گرفته ، تصریح کرد: دیدارها با مراجع عظام و متخصصان پزشکی، روانپزشکی و جامعه شناسان صورت پذیرفت و حضرت ایت الله مکارم شیرازی نیز برای حرام بودن ازدواج زیر ١٣ سال فتوا دادند اما برای نظامند شدن این موضوع و کاهش آسیب به این کودکان نیازمند یک اجماع همگانی هستیم.چه شد که«دوزاری» ضرب المثل شد!قران واحد پول ایران در دوران قاجاریه بود. تقسیم بندی قران با ریال برابری می کرد. ️قران اما مشتقات دیگری نیز داشت. هر قران معادل 20 شاهی و هر شاهی معادل 50 دینار بوده است. به این ترتیب هر قران معادل هزار دینار ارزش داشت و از این رو به قران هزاری یا در زبان عامیانه "زار " گفته می شد . ️سنت استفاده از واژه های پیشین به رغم تغییر واحد ادامه یافت به طوری که سکه های یک ریالی ، در زبان محاوره یک قرانی و سکه های دو ریالی و 5 ریالی ، "دوزاری" و "پنج زاری" خوانده می شدند. کم کم با کاهش ارزش پول ایران این واژه ها در ضرب المثل ها برای نشان دادن بی ارزش بودن چیزی کاربرد یافت./خبرآنلایننتیجه کمپین فرزندت کجاست؛ خانه نشینی دختران، صادق نبودن برخی هااخیرا کمپینی در فضای مجازی به راه افتاده که از مسئولان می خواهد اعلام کنند فرزند آنها هم اکنون در کجا مشغول است. ️در جمع بندی پاسخ مسئولان در این کمپین برخی تحلیل گران گلایه کرده اند چرا دختران مسئولان در خانه نشسته اند و کار نمی کنند؟ آنها قویا بر این اعتقاد هستند جامعه به شدت مردسالار ایران اجازه حضور اجتماعی به زنان و دختران حتی مسئولان کشور را هم نمی دهد. ️همچنین پس از انتشار برخی اسامی و نامهای فرزندان مسئولان، مشخص شد برخی از مسئولان چندان صادقانه با این کمپین مواجه نبوده اند./ خبرآنلاینانتظامی گفت من مگر فردینم که بزنم زیر آوازخاطره مهدی صباغ زاده از مرحوم عزت الله انتظامی گفت: ️برای صحنه ای در فیلم خانه خلوت به آقای انتظامی گفتم این صحنه را طور دیگری بگیریم،شما بنشینید و زیر آواز بزنید و حالت شیدایی پیدا کنید و بعد هم میز را بشکنید و...اینطور همسرتان که در فیلم خانم خردمند هستند هم متوجه می شوند که حالتان بد است. ایشان گفتند مگر من فردینم که بزنم زیر آواز. برایشان بار دیگر منظورم را توضیح دادم اما باز هم ایشان قبول نکردند و به حیاط رفتند و مشغول راه رفتن شدند. چند دقیقه دیگر قدم زدند، ...

ادامه مطلب  

مشهورترین و محبوب ترین بازیگران کره ای کدامند؟! + عکس  

درخواست حذف این مطلب
در این مقاله مروری بر موفق ترین هنرپیشه های کره ای و میزان درآمد آن ها داریمفیلم ها و سریال های کره ای در میان ما ایرانی ها طرفداران دوآتشه زیادی دارد. جالب است بدانید سایر کشورهای دنیا نیز علاقه زیادی به سریال های کره ای نشان می دهند. این امر بی دلیل نیست و انصافاً باید گفت سریال های خوب و درخشانی را در میان آثار کره ای شاهد هستیم که لحظات شاد و جذابی برای برای خانواده ها مهیا می کنند. بیشتر این سریال ها موفقیت خود را مدیون هنرپیشه هایی هستند که با هنرنمایی در این مجموعه ها دل هزاران بیننده را بدست می آورند. موفقیت این هنرپیشه ها برای آن ها پول و ثروت نیز به ارمغان می آورد. به همین منظور قصد داریم در ادامه نگاهی به موفق ترین هنرپیشه های کره ای و میزان درآمد آن ها داشته باشیم.مون چائه ووناگر اهل سریال های کره ای باشید به احتمال زیاد سریال زیبای the innocent man را دیده اید. مون چائه وون زیبارو و دوست داشتنی با لبخند جذابی که همیشه بر لب دارد یکی از نقاط اصلی موفقیت این سریال بود. مون چائه وون از آن دسته هنرپیشه های پرکار کره ای است که سریال های the princess' man و good doctor را نیز در کارنامه اخیر خود دارد.مون چائه وونمون چائه وون حدود ۱۰ سال پیش با ایفای نقش در سریال painter of the wind توانست اسم و رسمی برای خود پیدا کند و یک سال بعد در سریال brilliant legacy به عنوان یکی از محبوب ترین سریال های آن زمان در کره ظاهر شد تا جای پای ثابتی در صنعت فیلم و سریال کره برای خود دست و پا کند. مون چائه وون برای بازی در هر قسمت از سریال چیزی حدود ۲۱ هزار دلار دستمزد می گیرد. پارک شین ههبسیاری از منتقدین دنیای هنر پارک شین هه را به عنوان یکی از با استعدادترین هنرپیشه های کره ای می شناسند. پارک شین هه زیبارو از صدای خوبی نیز برخوردار است و به لطف اندام خوش تراشی که دارد هر از گاهی در صنعت پوشاک و مدلینگ حضور پیدا می کند. پارک شین ههپارک شین هه را برای اولین بار در سریال stairway to heaven دیدیم. مدتی بعد نیز نقش اول سریال you're beautiful را برعهده گرفت. این سریال ها نظر مخاطبین را به خود جلب کرد و راه برای حضور بیشتر پارک شین هه در سریال های کره ای باز شد. سریال های heartstrings، flower boys next door، the heirs، pinocchio و doctors را می توان به عنوان سایر کارهای پارک شین هه نام برد. این زیبای خنده روی کره ای چیزی حدود ۲۱ هزار دلار برای هر قسمت از سریال دستمزد می گیرد.پارک بو یونگاین ستاره کره ای علاقه زیادی به حضور در سینما دارد و حدود ۱۰ سال پیش با بازی در فیلم scandal makers حسابی خوش درخشید، پس از این فیلم پارک بو یونگ در فیلم a werewof boy حضور پیدا کرد و سریال oh my ghostess به عنوان اثر تلویزیونی این هنرپیشه جذاب و پول ساز شناخته می شود.پارک بو یونگپارک بو یونگ برای بازی در هر قسمت از سریال چیزی حدود ۲۵ هزار دلار دستمزد می گیرد.شین مین آهاین الهه کره ای از آن دسته هنرپیشه های پرطرفداری است که در ایران هم عاشقان زیادی دارد. شین مین آه سریال های a love to kill, my girlfriend is nine tailed fox, arang and the magistrate و oh my venus را در کارنامه خود دارد.شین مین آهشین مین آه حدود بیست سال پیش به عنوان مدل در مجله نوجوانان kiki خوش درخشید و مدتی نیز در چند موزیک ویدئو ظاهر شد. این چهره سرشناس کره ای با حضور در سریال beautiful days راه خود را به دنیای سینما و تلویزیون کره باز کرد. شین مین آه به ازای بازی در هر قسمت سریال مبلغ ۲۵ هزار دلار دریافت می کند.گونگ هیو جینگونگ هیو جین لقب پادشاه سریال های کمدی کره ای را از آن خود کرده است و نقش بامزه و خنده دار این هنرپیشه زیبارو در سریال های the greatest love, master’s sun, it’s okay و that’s love حسابی به دل مخاطبان نشسته است.گونگ هیو جینگونگ هیو جین برای اولین بار در سریال memento mori ظاهر شد. در آن زمان وی برنامه ای برای بازیگری حرفه ای نداشت اما موفقیت این سریال باعث شد تا نظرش تغییر کند و حرفه بازیگری را با جدیت بیشتری دنبال نماید. گونگ هیو جین به ازای بازی در هر قسمت از سریال مبلغ ۳۳،۴۰۰ دلار دستمزد می گیرد.کیم تائه هیاین بازیگر خوش آتیه کره ای جذابیت و زیبایی نهفته ای دارد، جالب است بدانید یکی از مدیران آژانس های تبلیغاتی کره زمانی که کیم تائه هی تنها ۲۰ سال بیشتر نداشت این دختر جوان و خوش سیمای کره ای را در حال دوچرخه سواری می بیند و به او پیشنهاد شغل مدلینگ می دهد.کیم تائه هیکیم تائه هی پس از این آشنایی در فیلم های تبلیغاتی و آگهی های چاپی حضور پیدا می کند، این کار پای کیم تائه هی را به دنیای سینما و تلویزیون باز می کند. سریال های موفق stairway to heaven, love story in harvard, iris, my princess, jang ok jung, living love و yong-pal را می توان از آثار برجسته کیم تائه هی دانست. این بازیگری کره ای برای بازی در هر قسمت سریال مبلغ ۳۳،۴۰۰ دلار دریافت می کند.جی چانگ ووکجین چانگ ووک در سریال smile again که در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به نمایش درآمد حضور داشت و همین سریال درهای موفقیت را به روی این جوان خوش تیپ کره ای باز کرد. جی چانگ ووک یکی از خوش آتیه ترین هنرپیشه های کره ای به حساب می آیند و سریال های warrior baek dong soo، empress ki و healer به عنوان آثاری شناخته می شوند که جی چانگ ووک در آن ها خوش درخشیده است.جی چانگ ووکجی چانگ ووک برای بازی در هر قسمت سریال مبلغ ۴۲،۰۰۰ دلار دستمزد می گیرد.سونگ هی کیواین ستاره زیبای کره ای نه تنها در این کشور طرفدار زیادی دارد بلکه آوازه نام سونگ هی کیو به چین و دیگر کشورهای آسیایی نیز رسیده است. سونگ هی کیو با حضور در سریال autumn in my heart توانست ثابت کند که در کنار زیبایی، استعداد خوبی برای بازیگری دارد.سونگ هی کیوسریال های full house, the world that they live in، that winter, the wind blows را می توان از آثار برجسته سونگ هی کیو ذکر کرد. سریال descendants of the sun نیز به عنوان جدیدترین اثر سونگ هی کیو به حساب می آید که در سراسر آسیا مخاطبین زیادی دارد. سونگ هی کیو برای بازی در هر قسمت سریال ۴۲ هزار دلار دستمزد دریافت می کند.چوی جی وواین ستاره جذاب و زیباروی کره ای در سریال های winter sonata, beautiful days, stairway to heaven و temptation بازی درخشانی ارائه داده است و اخیراً موفق شد بابت حضور در سریال twenty again قراردادی به مبلغ ۴۱،۸۰۰ دلار به ازای بازی در هر قسمت ببنند.ها جی وونها جی وون از آن دسته هنرپیشه های کره ای است که از عهده هر نقشی بر می آید و تاکنون سریال های کمدی، اکشن و درام را از او دیده ایم. ها جی وون در سریال درام hwang jini بسیار خوش درخشید و آوازه ا ...

ادامه مطلب  

«چالشی که امام خمینی را به نوشیدن جام زهر مجبور کرد، امرو?  

درخواست حذف این مطلب
گروه معارف - رجانیوز: طرح مقوله «سبک زندگی اسلامی» به عنوان بُعد نرم افزاری تمدن اسلامی توسط مقام معظم رهبری، تفاوتی ماهوی با تعریف سبک زندگی بر اساس رفتارهای فردی و خانوادگی را نشان می دهد. توجه به رواج سبک زندگی مهاجم و مخربِ غربی در دنیا و غلبه ی آن بر همه کشورها در مقیاس جهانی نشان گر آن است که مسأله سبک زندگی در رابطه ای مستقیم با یک تمدن همه جانبه قرار گرفته و به بزرگترین مانع در برابر تحقق سبک زندگی اسلامی تبدیل شده است. ازاین رو، در بخش اول از این مباحث، ابتدائاً «سبک زندگی غربی» به عنوان پدیده ای برخاسته از تمدن مدرن تحلیل می شود و با اشاره به مجموعه ای از آمار عینی و تجارب میدانی، شکست مدرنیته در رفع نیازهای اولیه انسانی در مقیاس جهانی روشن می گردد و اثبات می شود «تئوری تولید ثروت»، «تئوری تولید قدرت» و «تئوری تولید اطلاع» به عنوان ابعاد سه گانه ی «سبک زندگی غربی»، شکلی جدید و مدرن از آیین دنیاپرستی را بر بشریت تحمیل می کند. در بخش دوم، مبانی عقلی و دینیِ طراحی سه تئوری الهی در تولید ثروت، قدرت، اطلاع تبیین می گردد و در بخش سوم، با تکیه به مبانی پیش گفته، ابتدائاً نمایی کلی از سه تئوری «تولید ثروت، قدرت و اطلاعِ سبک زندگی اسلامی» در «وضع مطلوب» ارائه می شود تا نقطه آرمانی که نظام اسلامی در طول صد سال آینده باید به سمت آن حرکت کند و از طریق آن، تحقق تمدن اسلامی را رقم بزند، روشن گردد. اما ناگفته پیداست که تحقق وضع مطلوب و دستیابی به تمدن نوین اسلامی پیش از هر چیز وابسته به طراحی نقشه ای دقیق، همه جانبه و قاعده مند برای خروج از وضع موجود و شکستن ساختارهای سبک زندگی غربی است. از این رو بخش بزرگی از بخش سوم، به طراحی تئوری تولید قدرت، ثروت و اطلاع در «دوران گذار» می پردازد.قابل ذکر است این سلسله مباحث پس از دعوت مدیریت محترم مصلای قدس شهر مقدس قم از عالم مجاهد و اندیشمند انقلاب فرهنگی مرحوم استاد حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ مسعود صدوق در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان (پاییز 1395)، مطرح شده است. آن استاد معزز در آخرین روزهای حیات پربرکت خود تصریح کرد که در این سلسله بحث، «مانیفست اداره نظام اسلامی» را بیان کرده تا بر این اساس، ابهام های علمیِ مدیران انقلابی برای تغییر جهتِ حاکم بر ساختارهای غربی از بین برود و از طریق هماهنگ شدن ساختارها با جهت گیری های الهیِ حضرت امام و مقام معظم رهبری، ضربه های جدیدی که انقلاب اسلامی در روند توسعه و تکامل خود باید بر پیکره ی بت پرستی مدرن وارد نماید، روشن شود.***ضرورت تبیین روند تهاجم تمدن مدرن از استعمار علنی تا استعمار پنهان در سه سطح «فرهنگ عمومی»، «فرهنگ تخصصی» و «فرهنگ آکادمیک»1. تحلیل جامعه شناختی از مکانیزم شکل گیری تمدن مدرن در سه گام: 1ـ تحول در نظام سیاسی 2ـ تحول در نظام تحقیق 3ـ تحول در نظام هنر و ادبیاتبیان شد که لازم است «سبک زندگی غربی» از موضع یک تمدن بررسی شود و لذا این مقوله باید معادل با «توسعه یافتگی» تلقی شود و برای تبیین آن ضروری است تا به تقسیم کشورها به توسعه یافته و کم توسعه یافته و راهبردهایی که برای حرکت همه نظام ها و ملت ها به سوی توسعه یافتگی تدوین می شود، توجه گردد. در واقع جاذبه ی سبک زندگی غربی و تمدن مدرنیته باعث شده تا رسیدن به این جایگاه به آرزوی تمامی کشورها تبدیل شود و این در حالی است که مفاهیمی از قبیل «بت پرستی مدرن »1 و «جاهلیت مدرن»2 که توسط حضرت امام و مقام معظم رهبری مطرح شده، بر همین سبک زندگی منطبق می شود. این حقیقت در مبحث قبلی و با استناد به ادبیات توسعه ـ که در کتاب «مبانی نظری و مستندات برنامه ی چهارم توسعه» منعکس شده ـ تا حدودی تشریح شد اما اجمالاً می توان لایه های عمیق تری از آن را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد و از این طریق، روند شکل گیری و پیدایش سبک زندگی غربی را تبیین نمود:آنچه در اولین مراحل رنسانس واقع شد، تغییر نظام مدیریت و تحول در فلسفه جامعه شناسی در سطح جهان بود و با نفی استبداد و مولویت و سلطنت پادشاهان، آرا مردم به تدریج مورد توجه قرار گرفت و زمینه مشارکت آنان را در انتخابات فراهم کرد. یعنی روند سلب و حذف اختیارات در دوران قبل از رنسانس، به دموکراسی و مشارکت عمومی و میل وهله ای مردم تبدیل گشت و زندگی مادی بهتر به عنوان موضوع دموکراسی معرفی گشت. پس از برداشتن گام اول، این نحوه از مدیریت به عرصه اقتصادی در غرب وارد شد و به جای مالکیت حقیقی و تسلط فرد بر اموال خود، مالکیت حقوقی به عنوان مقوله غالب بر اقتصاد پدید آمد. یعنی با تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت ها، «اموال» به «سهام» تبدیل شدند و قابلیت خرید و فروش پیدا کردند و لذا مدیریت یک مجموعه اقتصادی، در اختیار کسانی قرار گرفت که مالک پنجاه ویک درصد از سهام شرکت بودند؛ همان طور که در عرصه سیاسی، مدیریت یک کشور به کسی سپرده می شد که آرا پنجاه ویک درصد مردم را از آنِ خود کند.بنابراین شرکت ها به ابزار و نرم افزاری برای «تجمع ثروت» تبدیل شدند؛ زیرا تمدن موجود برای حیات خود به سرمایه و ثروت وابسته بود. اثر این روند در بازار آن بود که شرکت ها و سرمایه داران به عنوان صاحبان ثروت از طریق قدرت خرید بالاتر ــ که در «تقاضای مؤثر اجتماعی ظاهر می شود ــ در جایگاه «سفارش دهنده کیفیت زندگی» قرار گرفتند. روشن است که دستیابی به کیفیت های جدید برای زندگی بهتر از طریق دانش و اختراعات و اکتشافات امکان پذیر است؛ در واقع، تمدن ها توسط مهندسین ساخته می شوند و مهندسین نیز برای طراحی پدیده های جدید از یک هندسه و ریاضیات و ابزار محاسباتی استفاده می کنند. در نتیجه، بازار در اختیار سرمایه داران قرار گرفت و این قشر با طرح سفارش به بخش علمی و پرداخت هزینه های مربوط به اختراعات و اکتشافات، عرصه تحقیقات و پژوهش را سراسر جهان به اسارت نظام سرمایه داری درآوردند؛ خصوصاً با توجه به این که تحقیقات نیز از شکل فردی و گروهی به صورت سازمانی درآمد. زیرا تأمین نیازمندی های پیچیده و سفارش پدیده های جدید، ایجاب می کرد که افراد مختلفی از ابعاد متعددی به بررسی و پژوهش پیرامون موضوع مورد سفارش بپردازند و این روند، انجام تحقیقات را به صرف هزینه های سنگینی منوط می کرد که تأمین آن از توان عموم خارج بود.پس از این مرحله بود که هنر نیز به استخدام نظام سرمایه داری درآمد تا گسترش سبک زندگی غربی و تبلیغ کالاها و تکنولوژی جدید و هدایت افکار عمومی و ایجاد قاعده مندی در الگوی مصرف تضمین شود. در واقع هنگامی که مقوله ای به زبان هنری ترجمه شود، پذیرش آن در میان عموم مردم کاملا ًتسهیل خواهد شد و لذا حواس و سلیقه و پسند و ذائقه بشر از طریق هنر و تبلیغات تغییر کرد. اثر دیگر هنر این بود که سختی ها و فشارهای روحی و فکری و جسمی ناشی از تمدن مدرن را کاهش می داد و تحمل آن را برای شهروندان آسان می ساخت که این امر از طریق ساخت فیلم و سریال و طنز و موسیقی و... انجام شد. لذا شکل گیری سبک زندگی غربی از تغییر در مدیریت سیاسی و مدیریت اقتصادی آغاز شد و به تحول در مدیریت پژوهش و تحقیقات و امور هنری منتهی گردید که در این روند به راحتی می توان تغییرات بوجودآمده در فلسفه جامعه شناسی، فلسفه مدیریت، فلسفه اقتصاد و سایر فلسفه های مضاف را مشاهده و پی گیری نمود. پس همان گونه که در مبحث گذشته، سبک زندگی غربی از منظر «مصداقی» مورد بررسی قرار گرفت، این شیوه از حیات در این بحث از منظر «فلسفی» تبیین شد.2. تحلیل معرفت شناختی از روند پیدایش تمدن مدرن در سه گام: 1ـ تحول در روش 2ـ تحول در ریاضیات 3ـ تحول در نرم افزارهااما عمیق ترین سطح تحلیل از سبک زندگی غربی، بیان آن از منظر «روشی» و تحولاتی است که پس از رنسانس، در عرصه معرفت شناسی (کارخانه ی تولید مفاهیم) پدید آمد. در این باره گفته می شود که تحول در زیبایی شناسی و پسند اجتماعی بود که زمینه را برای فروپاشی نظام های سلطنتی و استبدادی فراهم کرد. البته تغییرات سیاسی در وقایع مهمی همچون انقلاب فرانسه بسیار خشن و دردناک بوده و هرگاه گروهی به حاکمیت می رسیده، حکام قبلی را به خاک و خون می کشیده و آنها را به نحوی وحشیانه نابود می کرده و لذا انسان های بسیاری کشته شدند و مرارت های سیاسی شدیدی متحمل شدند تا ثبات سیاسی در رنسانس، به تدریج و پس از حدود یک قرن به دست آید. با پدید آمدن ثبات سیاسی بود که تازه فضا برای تفکر و تحقیق دانشمندان فراهم شد که اولین محصول آن، نفی «منطق صوری» به عنوان کارخانه تولید مفاهیم در دوران قبل از رنسانس بود. در واقع دانشمندان غربی، منطق صوری و عقلانیت برخاسته از آن را امری ذهنی و انتزاعی دانستند و با رد مباحثی در تعریف از برهان، یقینِ صددرصد و تطابق، به استقراء و تجربه تکیه کردند و در ادامه، با تمرکز بر طبیعت و عینیت، ملاحظه «ربط بین پدیده ها» را اصل در فعالیت علمی قرار دادند. البته ملاحظه ربط در ابتدا و در طول یک قرن، منحصر به بررسی ربط بین کیفیت ها و اوصاف بود که با تکیه بر آن، بسیاری از اختراعات انجام شد اما در اوائل قرن بیستم و با طرح نظریه ی نسبیت توسط انیشتین، ربط کیفی به صورت قدر و اندازه ریاضی درآمد و تبدیل «کیف به کمّ» و «کمّ به کیف» امکان پذیر گردید. این دستاورد باعث شد تا منطق جدید تکمیل شود و اکتشافات و اختراعات سرعتی سرسام آور بگیرد و تمدن و سبک زندگی مدرن در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری، به شتابی فزاینده دست پیدا کند.3. ضرورت آرایش فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در سه سطح «فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی و فرهنگ آکادمیک» برای مقابله با تهاجم تمدن مدرناین اشاره اجمالی به سطوح روشی و فلسفی سبک زندگی موجود تنها از این جهت بیان شد که روشن شود «مهاجم بودن سبک زندگی غربی» ــ که در بیانات مقام معظم رهبری به آن تصریح شده3 ــ دارای چه عقبه ها و ابعاد پیچیده ای است و تهاجم بر فرهنگ اسلامی در لایه های مختلفی تحقق می یابد و تعریف سبک زندگی براساس مظاهر روبنایی آن، چیزی جز ساده انگاری مسأله نیست. یعنی تبیین مهندسی فرهنگی «سبک زندگی غربی»، امری ضروری است و انقلابی که پس از رنسانس در زندگی بشر واقع شد و نظام جمهوری اسلامی نیز با آن مواجه است، دارای فرهنگی است که شناخت دقیق از آن، مقوله ای حیاتی به شمار می رود. به عنوان مثال، اگر حمله نظامی به کشور صورت گیرد و برای مقابله با آن، تنها به شناسایی خط اول دشمن اکتفا شود، ممکن است با تلاش ها و مجاهدات ابتدائاً فتوحاتی به دست بیاید؛ اما عدم شناخت از توانایی های دشمن در خط دوم و سوم و خطوط هوایی و دریایی و نحوه ترکیب این قوا، باعث خواهد شد تا لشگر خودی در نهایت شکست بخورد و کشته ها و مجروحان و اسرای زیادی بر جای بگذارد. وضعیت جنگ فرهنگی نیز از همین قرار است و اگر شناخت عمیقی از تمامی خطوط جبهه فرهنگی دشمن وجود نداشته باشد، در درازمدت موفقیت موردنظر به دست نخواهد آمد. البته بحث و بررسی پیرامون سرفصل های روشی و فلسفی فوق، مربوط به مباحث تخصصی و آکادمیک است و در سطح فرهنگ عمومی، اطلاع اجمالی از این ابعاد کفایت می کند.4. فقدان شناخت عمیق از سبک زندگی غربی در سه سطح تئوری تولید «ثروت، اطلاع، قدرت»، چالشی در برابر بقا و تداوم نظام جمهوری اسلامیاگر با توجه به این تحلیل، موانع پیش روی مدیریت نظام مبارک جمهوری اسلامی به دقت فهم شود، مقدمه ای برای معرفت به مقام معصومین(ع) و تلاش برای ظهور حضرت ولی عصر(عج) شکل می گیرد. زیرا تا زمانی که محبین اهل بیت عصمت و طهارت در زندگی روزمره خود دچار میلیون ها بُتی باشند که به اعتقادات آنان ضربه می زند، نخواهند توانست خدمتگزاری و عرض ادب مناسبی نسبت به ساحت مقدس آن بزرگواران داشته باشند و حتی اگر فریب این سبک زندگی را نخورند، مشغول فعالیت های ابتدایی و ساده ای خواهند شد که فاصله بسیاری با نقطه ی اصلی درگیری بین اسلام و کفر دارد. در واقع هجمه های دستگاه کفر علی رغم تنوع و تکثر آن، در یک نقطه متمرکز شده و به وحدت می رسد و یک مسأله ی اساسی را آم ...

ادامه مطلب  

حل مساله اشتغال و صندوق ها اجماع و گفت وگوی ملی می خواهد/طرح کارورزی یک مدل جهانی است/ تعاونی ها را افزایش می دهیم  

درخواست حذف این مطلب
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لبه تعامل و ارتباط با مردم است و بهبود روابط دولت و ملت به نوع فعالیت و کار این وزارتخانه بستگی دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی دکتر علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره امام و شهدا به ویژه شهدای کارگر و بهزیستی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین تعامل را با اقشار مختلف جامعه دارد و طبیعی است بیش از هر وزارتخانه دیگری به چشم بیاید و مورد نقد قرار بگیرد.او با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لبه تعامل و ارتباط با مردم است و بهبود روابط دولت و ملت به نوع فعالیت و کار این وزارتخانه بستگی دارد، اظهار داشت: در نطق رئیس جمهور، معاول اول رئیس جمهور و پیش از آن در سخنان رهبری در مراسم تنفیذ، موضوعات مختلفی را شنیدیم که در این سخنان چهار موضوع اصلی از هفت موضوع مرتبط با ماست.وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحران فقر مطلق، بحران آسیب های اجتماعی، بحران صندوق ها و بحران بیکاری را از موضوعات اصلی کشور دانست و تصریح کرد: این چند موضوع، هم مورد توجه هیات دولت و هم مجلس و هم قوه قضاییه است که به طور کلی موضوع مورد توجه حاکمیت است و در این حوزه، کانون حل آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.دکتر ربیعی با اشاره به اظهارت رجبی نماینده شیراز که در مخالفت با او سخن گفته بود، خاطرنشان کرد: آقای رجبی گفتند چرا مسئولیت امری را می پذیری که همه اختیارات آن در حیطه شما نیست.او در تشریح سیاست های اجرا شده برای مبارزه با بحران فقر ابراز داشت: می توان سیاست های فقرزدایی را به سه دسته تقسیم کرد؛ سیاست های جبرانی، سیاست صدقه ای و سیاست هدفمندی. ما در این سال ها در این حوزه پول هزینه کرده ایم اما با پول پاشی بحران فقر و اشتغال حل نمی شود. این فرایند امروز نیز ادامه پیدا کرده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه این وزارتخانه صاحب نظریه و ایده است، عنوان کرد: نظریه بخشی از کار و تلاش برای نیل به هدف است. وقتی هم در دانشگاه قرار می گیریم، به فصل دوم که می رسیم، می گوییم برو جلو و توجهی به فصل دو نداریم در حالی که سیاست های رفاهی نظریه دارد و هر سیاست توسعه ای بدون برنامه توسعه شکست می خورد.دکتر ربیعی افزود: برنامه ملی فقرزدایی و برنامه جامع حمایت از محرومین با تکیه بر آسیب های اجتماعی و برنامه حمایت از مناطق محروم با تکیه بر منطقه گرایی از جمله برنامه های ماست.دکتر ربیعی خاطرنشان کرد: توانمندسازی و مهارت سازی و توسعه مهارت انسانی و صیانت از منابع مادی و حفظ کارگاه های اجتماعی و توسعه تعاون ، فرهنگ و تامین اجتماعی چند لایه جزو برنامه های ما بود که با تمام این ها قصد امحای فقر مطلق را داشته ام که این موضوع مورد تاکید رهبری نیز بود . نظام تامین اجتماعی چند لایه ، بیمه، صندوق های بازنشستگی حتی برنامه اشتغال که بعدا راجع به آن صحبت می کنم موثرترین کارهای ماست که می توانیم با برنامه ریزی و کمی سرمایه گذاری آن ها را انجام دهیم و فقر مطلق را امحاء کنیم.وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: من مسئول فقر غذایی، فقر حرکتی، فقر عاطفی و اشتغال هستم باید به توانمندسازی در موضوع های مختلف توجه کرد مخصوصا در فقر سلامت حمایت از معلول یعنی مقابله با فقر حرکتی، حمایت از فرزند و زن بی سرپرست یعنی مقابله با فقر عاطفی، امحای فقر، آرمان انقلاب است که آرزوی رهبر و امام راحل و رییس جمهور می باشد .او افزود: من در همین جا از آقای لاریجانی تقاضا می کنم با توجه به اینکه ما آمادگی انجام این کارها را داریم، کارگروه مشترکی برای مساله فقر تشکیل شود که سرافرازانه بگوییم نتیجه آن از بین بردن مساله فقر شده است.دکتر ربیعی ادامه داد: من در این مدت اطلس مسائل اجتماعی را در سطح محلی تولید کرده ام، خیریه ها و نهادهای مدنی دو برابر شده است من با شناختی که از مقوله امنیت دارم، امنیت اجتماعی را همسطح امنیت ملی می دانم. مسائل مربوط به ساحت فرهنگ در ساحت اجتماعی حل می شود نه در ساحت امنیتی مطالبات اقوام و قومیت ها باید مورد توجه قرار گیرد برنامه هایی برای فقر هم پوشان در مناطق مرزی خواهم داشت .او افزود: در این مدت اشکال مختلف فقر را شناسایی کرده ام. ۴ سال است که نرخ افزایش مزد بر تورم پیشی گرفته است و ۶۷ درصد بین مزد و تورم فاصله است. توسعه اقتصادی بازنشستگان و کارگران صورت گرفته قدرت خرید آنها فرو افتاده من برای این کار گفتمان سازی کردم یازده میلیون حاشیه نشین را بیمه کردیم .دکتر ربیعی تاکید کرد: امروز دفترچه بیمه در حکم دفترچه هویت اشخاص است حتی در خانه یکی از هموطنان بلوچ خود دیدیم که این فرد دفترچه بیمه را به روی شناسنامه خود گذاشته است که در حکم دفترچه هویتی به آن نگاه می کند. در این مدت حقوق بازنشستگان را افزایش دادیم. ۱۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را شناسایی کردیم که با همکاری آقای فانی این مساله را پیگیری می کنیم.او تشریح کرد: یک روز یک نفر تعریف می کرد که از دولت به من زنگ زدند و گفتند که در رابطه با فرزندت با تو کار داریم اول ترسیدم اما از وقتی که شنیدم از وزارت رفاه است آرام گرفتم. البته این فرد آدم مرفهی بود که کودکش به علت معلولیت از تحصیلش بازمانده بود و تعریف می کرد که وقتی شنیدم که کسی از دولت زنگ زده که چرا فرزند تو به مدرسه نمی رود خوشحال شدم که این گونه به فکر هستند .دکتر ربیعی یادآور شد : مهمترین برنامه من در حوزه فقر کاهش انواع فقر است. با همه توان طرح سلامت را اجرا می کنم و نمی گذارم هیچ گاه زمین بماند. این اشکالات مربوط به کمبود امکانات است. هیچ ساختاری بدون اشکال نیست شاید ما به دلیل تشنگی که در این زمینه ها داشتیم سریع عمل کردیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: طرح تکاپو بر وضعیت منطقه ای طرحی است که دولت آن را مصوب کرده و در اقتصاد می تواند گام های موثری باشد.او خطاب به نمایندگان گفت: عزیزان شاید ۳ سال پیش را یادتان بیاید که در یک جلسه غیرعلنی صحبت کردم و گفتم ما با رشد اشتغال منفی روبرو هستیم. با رشد اشتغال ...

ادامه مطلب  

دکتر ربیعی خبر داد ؛ تشکیل مرکز پایش فقر در راستای برنامه فقرزدایی دولت و مبارزه با فقر مطلق  

درخواست حذف این مطلب
دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ششمین جلسه کمیته تلفیق شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۶از تشکیل مرکز پایش فقر در راستای برنامه فقرزدایی دولت و مبارزه با فقر مطلق خبرداد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در ششمین جلسه کمیته تلفیق شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و در کمیسیون تخصصی و دبیرخانه شورای عالی رفاه مصوب شد که به منظور عزم دولت برای مبارزه با فقر، مرکز پایش فقر برای افزایش رفاه تشکیل شود.دراین نشست، احمد میدری (معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به تحولات اخیر به وقوع پیوسته در کشور و تاکید مقام معظم رهبری بر تمرکز روی مسائل داخلی ازجمله فقر و رفاه، گفت: هم اکنون گوش شنوایی در کشور برای شنیدن صدای فقر و رفاه وجود دارد و بسیاری از مسائل حمایتی و رفاهی که امکان طرح در حوزه عمومی را نداشتند، ظرفیت مطرح شدن در سطح ملی را یافته اند.میدری در ادامه با توجه به حساسیت عمومی روی مصارف بودجه، اضافه کرد: در شرایط کنونی می شود مصارف بهتری برای بودجه در حوزه های فقرزدایی و رفاه، تعریف کرد و از این فرصت سود جست.در ادامه ربیعی، با برشمردن اولویت های مهم دولت در حوزه فقر و رفاه، فقرزدایی گسترده را یکی از برنامه های جامع دولت برشمرد و گفت: باید در زندگی فقرا تغییر ایجاد کنیم، بخش عمده ای از جمعیت کشور، در لبه پرتگاه افتادن به دامان فقر مطلق قرار داشت که با برنامه ریزی و سیاستگذاری های حمایتی صو ...

ادامه مطلب  

سردفتری؛ از آزمون سردفتری تا رسیدن به درآمد 50 میلیونی/ موفقیت دفتر ثبت اسناد به خوش نامی است  

درخواست حذف این مطلب
پول نیوز، میلاد مرادی - دفاتر ثبت اسناد رسمی که مردم معمولا از آن به عنوان دفترخانه و یا محضر یاد می کنند، نهادی است که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور، وظیفه ثبت و تنظیم قراردادها و ثبت کردن اسناد را بر عهده دارد. البته این نهاد از لحاظ مالی وابستگی ندارد و مستقل عمل می کند. در واقع میزان درآمد یک دفتر ثبت اسناد تابعی از عملکرد مسئولان آن دفتر است. دفاتر ثبت اسناد بخشی از وظایف دولتی را انجام می دهند ثبت اسناد ماشین، خانه، مغازه، زمین نمونه هایی از کارهایی است که این دفاتر انجام می دهند و از این راه کسب درآمد می کنند. یک دفتر ثبت اسناد و املاک معمولا می تواند درآمد زایی خوبی داشته باشد اما به این معنا نیست که همه دفترداران از درآمد بالایی برخوردارند. چرا که بسته به محل استقرار دفتر، میزان مشهور بودن افراد مسئول دفتر، ارتباطات و شبکه سازی آنان و برخی مواردهای دیگر، درآمد آنان در نوسان است. به طوری که اگر دفترداران بتوانند با ارتباطات خود، ثبت و انتقال اسناد سازمان های دولتی، مخصوصا بانک ها را بر عهده بگیرند، درآمد و امنیت شغلی آنان تا حد زیادی بالا می رود. اما عامل مهم دیگر که بر درآمد ثبت اسناد تاثیر بسزایی دارد میزان رونق اقتصادی در جامعه و به تبع آن میزان خرید و فروش در بین مردم است چرا که در دوران رکود مانند چند سال اخیر، به علت کاهش خرید و فروش و در نتیجه کاهش ثبت اسناد و املاک، میزان درآمد دفاتر نیز کاهش چشمگیری داشت. این در حالی است که عموم مردم فکر می کنند همه دفترداران در هر حالتی درآمد کلان دارند که قعطا اینگونه نیست. البته مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری سال 1392 در همایش ثبت اسناد از درآمد متوسط 8.5 میلیونی برای دفاتر ثبت اسناد در کشور سخن به میان آورد و از به کم بودن این درآمد سخن گفت. از طرف دیگر سختی های این شغل می توان به حساسیت بالای آن اشاره کرد، چرا که دفترداران معمولا با اسناد و قراراداها رو به رو هستند و همچنین باید سعی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. یک سردفتر باید به میزان بالایی به قوانین و مقررات اشراف داشته باشد و همیشه از لحاظ دانشی خود را بروز نگه دارد. در واقع سردفتری به نوعی مانند یک شغل حاکمیتی است که در آن همانند وکلا به اطلاعات و دانش، ارتباطات و هوش زیادی نیاز است. در ایران هزاران دفتر ثبت اسناد و املاک مشفول به فعالیت هستند و بنابر آنچه که در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک آمده است در شهرها برای حداقل 15 هزار نفر و حداکثر 20 هزار نفر باید یک دفتر ثبت اسناد و املاک وجود داشته باشد. طبیعتا در بین هزاران رقیب کار کردن و موفق بودن نیاز به استراتژی خاص خود دارد.دفاتر ثبت اسناد و املاک، شغلی خوب برای فارغ التحصیلان حقوق برای بررسی این شغل به سراغ یکی از فعالین این حوزه در شهر اصفهان رفتیم، آقای خاکی سالهاست در دفاتر ثبت اسناد و املاک اصفهان به عنوان کارمند مشغول به فعالیت است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار پول نیوز در مورد نحوه ورود به این حرفه می گوید« اشخاصی که لیسانس یا فوق لیسانس رشته حقوق را دارند می توانند در آزمون سردفتری که هر سال یک بار یا چند بار برگزار می شود شرکت کنند و اگر در آزمون کتبی قبول شدند بعد از آن در مصاحبه ای که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار می شوند شرکت می کنند و در صورت قبولی در مراحل فوق، هم مجوز و هم امتیاز دفترخانه به آنان داده می شود» لازم به ذکر است که افرادی که دارای مدرک رشته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی هستند می توانند بدون شرط معدل در آزمون سردفتری شرکت کنند. سوالات آزمون سردفتری معمولا در زمینه حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق تجارت، حقوق ثبت، زبان و ادبیات فارسی و عربی است. خاکی در مورد افرادی که مدرک تحصیلی مرتبط را ندارند می افزاید« افرادی که مدرک حقوق ندارند آزمون ویژه ای دارند که باید در آن شرکت کنند و در صورت قبولی باید امتیاز دفترخانه را بخرند. برای خرید امتیاز دفترخانه می توانند از سردفترانی که در شرف بازنشستگی هستند این امتیاز را خریداری کنند. این در حالی است که افرادی که رشته آنان حقوق است در صورت قبولی در آزمون نیازی به خرید امتیاز دفترخانه ندارند و این امتیاز به آنان داده می شود. اما از لحاظ اشتغال زایی نیز بستگی به حجم کار دارد، اما هر دفتر ثبت اسناد به غیر از ...

ادامه مطلب  

سامانه پاتریوت؛ پرده ی آهنین در مقابل موشک های بالستیک  

درخواست حذف این مطلب
اخیرا کمپانی تسلیحاتی ریتیان اعلام کرد که سامانه پدافندی پاتریوت ، از سال 2015 تا کنون 150 رهگیری موفق انجام داده است. به همین مناسبت در این مطلب قصد معرفی مختصر این سامانه، روند تحول آن و تاریخچه عملیاتیش را داریم.به گزارش صدخبراخیرا کمپانی تسلیحاتی ریتیان اعلام کرد که سامانه پدافندی پاتریوت ، از سال 2015 تا کنون 150 رهگیری موفق انجام داده است. به همین مناسبت در این مطلب قصد معرفی مختصر این سامانه، روند تحول آن و تاریخچه عملیاتیش را داریم.سامانه پدافندی پاتریوت (mim-104 patriot) از دهه 80 میلادی تا به امروز، سامانه اصلی دفاع هوایی و موشکی آمریکا و چندین کشور متحد آن بوده است.پاتریوت با هدف جایگزینی با سامانه های نایک هرکولس و هاوک، به عنوان پدافندی برای پوشش ارتفاع متوسط و بالا طراحی و وارد خدمت شد. این سامانه پروسه طراحی و تولید نسبتا طولانی را پشت سر گذاشت که از سال 1965 و با صدور اجازه توسعه یک سامانه پدافندی جدید به نام sam-d توسط وزیر دفاع وقت آمریکا، رابرت مک نامارا آغاز شد. پس از فراز و نشیب های زیاد، سامانه sam-d در سال 1975 با موفقیت در تاسیسات موشکی وایت سندز مورد آزمایش قرار گرفت و یک سال پس از این آزمایش، نام سامانه به پاتریوت تغییر کرد.پاتریوت در گذشت زمانسامانه پدافندی پاتریوت، از زمان ورود به خدمت تا امروز بارها به روزرسانی شده و تغییر زیادی کرده است. از کوچک ترین اجزاء آن گرفته، تا حتی آرایش پرتابگر هایش در میدان نبرد، همگی پس از تجربیات کسب شده در جنگ های مختلف در جهت بهبود عملکرد پاتریوت دچار تحول شده اند.اولین مدل سامانه پاتریوت، mim-104a نام داشت. این سامانه مانند تمامی سامانه های پدافندی ارتفاع بالا و متوسط، برای جست و جو، کشف و طبقه بندی و ردگیری اهداف و در نهایت هدایت موشک به رادار خود وابسته بود. رادار آرایه فازی غیر فعال an/mpq-53 اولین رادار پاتریوت بود و تا زمان ورود به خدمت مدل pac-3 این سامانه، تمامی پاتریوت ها از همین رادار استفاده می کردند.این رادار در باند g و h عمل می کند و تا 170 کیلومتر برد دارد. آنتن این رادار با 2.44 متر قطر مجهز به 5161 آرایه است و بر روی یک نیمه تریلر قرار دارد. an/mpq-53 توانایی ردگیری 100 هدف و درگیری همزمان با 9 تا از آن ها را دارد. مزیت منحصر به فرد آن نسبت به سامانه های قبلی توانایی آن برای انجام تمامی زنجیره درگیری توسط همین رادار بود، در صورتی که پیش از این تمامی سامانه های پدافندی زمین پایه آمریکا برای کشف و درگیری از رادارهای مختلف استفاده می کردند.در مدل pac-3 سامانه پاتریوت، رادار an/mpq-53 ارتقاء یافت و نام آن به an/mpq-65 تغییر کرد. تفاوت اصلی این رادار با ورژن قبلی، اضافه شدن یک لامپ مایکروویو دیگر بود که باعث افزایش تعداد اهداف قابل ردگیری و درگیری و همچنین بهبود عملکرد آن در کشف اهدافی مانند موشک های بالستیک، موشک های کروز پنهان کار شد.اولین رهگیر پاتریوت نیز با رهگیر های امروزی بسیار متفاوت بود. از آنجایی که در آن زمان سامانه پدافندی پاتریوت تنها نقش ضد هواگرد داشت رهگیر آن از توانایی بسیار محدودی در مقابل موشک های بالستیک برخوردار بود. این موشک بردی در حدود 70 کیلومتر و سرعتی بیش از 2 ماخ داشت و از روش هدایت نیمه فعال راداری بهره می برد.در اواخر دهه 80، با معرفی (patriot advanced capability (pac-1، اولین به روزرسانی گسترده بر روی سامانه پدافندی پاتریوت ارائه شد. این به روزرسانی کاملا نرم افزاری بود و در طی آن الگوریتم جست و جوی رادار برای اثربخشی بیشتر در مقابل موشک های بالستیک تغییر کرد، اما خود موشک متحمل تغییرات زیادی نشد. در حقیقت بعد از این به روزرسانی بود که نقش اصلی سامانه پدافندی پاتریوت از دفاع در مقابل هواگردها به دفاع در مقابل موشک های بالستیک تغییر کرد. pac-1 امروزه دیگر در خدمت نیست.به روز رسانی بعدی که (mim-104c ...

ادامه مطلب  

سازمان برنامه و بودجه اجتماعی تشکیل می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
رضا امیدی - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه شرق نوشت: رئیس جمهور در مراسم تحلیف با تأکید بر مأموریت هایی نظیر «بناکردن جامعه ای عادلانه» «داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند» «ریشه کن کردن کامل فقر مطلق» و «ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی» توضیح دادند که «اما همگی واقفیم که دستیابی به آرمان عدالت اجتماعی در گرو آن است که در کشور ثروت ایجاد شود وگرنه به جای رفع فقر شاهد توزیع فقر خواهیم بود. در شرایط فعلی کشور، رفع فقر در گرو ایجاد شغل است، چراکه یکی از مهم ترین مجاری ایجاد فقر بی کاری است». تحقق این مأموریت با دو مانع جدی مواجه است:١. مانع پارادایمی و ٢. مانع ساختاری که تا حد زیادی از همان مانع نخست ناشی می شود. انگاره های گفتمانی موجود در دولت و پارادایم غالب در اقتصاد سیاسی کشور مستعد آن است که با استفاده از همین عبارت توضیحی جناب رئیس جمهور و «اما»ی آن، تمام تأکیدهای قبلی مبنی بر ریشه کنی فقر و ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی را به حالت تعلیق درآورد؛ همان گونه که در تمامی برنامه های عمران و توسعه ایران نیز عدالت اجتماعی و مقابله با فقر هدفی ثانویه و معطل رشد اقتصادی بوده است. دست کم دو دهه است که نظریه پردازان اقتصادی و اجتماعی جهان از این باور عبور کرده اند و بر این امر واقف شده اند که رشد اقتصادی الزاما نه تنها به عدالت اجتماعی و کاهش فقر نمی انجامد، بلکه ممکن است آن را تشدید کند. حتی صندوق بین المللی پول به عنوان اصلی ترین سازمان پیش برنده ایده اولویت رشد اقتصادی بر عدالت اجتماعی، در گزارشی با عنوان «علل و نتایج نابرابری در جهان» در سال ٢٠١٥ بر اساس تجربه ٣٠ ساله کشورهای مختلف جهان نشان داده که این ایده درست از آب درنیامده است و برعکس، سیاست های معطوف به کاهش فقر تأثیر به مراتب بیشتری بر رشد اقتصادی داشته اند. بر اساس این گزارش، افزایش یک درصدی در درآمد ٢٠ درصد ثروتمند جامعه موجب کاهش رشد اقتصادی به میزان ٠,٠٨ درصد خواهد شد و برعکس افزایش یک درصدی در درآمد ٢٠ درصد فقیر جامعه منجر به افزایش ٠.٤ درصدی در رشد اقتصادی خواهد شد. این رابطه مستقیم بین افزایش درآمد و رشد اقتصادی درباره طبقات متوسط هم معنادار است. صندوق بین المللی پول با بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که نظریه نشت به پایین (trickle down) نه تنها موجب کاهش نابرابری نشده، بلکه برعکس میزان نابرابری درآمدی در کشورهای مورد بررسی را افزایش داده است. [فرض اساسی نظریه نشت به پایین این است که اتخاذ سیاست هایی که به افزایش درآمد و سرمایه طبقات ثروتمند می انجامد، موجب می شود تا منافع حاصل از سرمایه گذاری این طبقات از طریق اشتغال و... به طبقات پایین جامعه نیز سرریز شود. ازاین رو، بر اساس این رویکرد نیازی نیست که دولت ها در فرایند توزیع ثروت مداخله ای داشته باشند و مکانیسم طبیعی موجود، به طور خودبه خودی نظام توزیع را به سمت برابری بیشتر سامان می دهد]. در اهمیت رشد اقتصادی در سیاست های کلان تردیدی نیست، اما نباید و نمی توان مسائلی نظیر عدالت اجتماعی و فقرزدایی را اهدافی ثانویه و منوط به رشد اقتصادی دانست. برای رفع چنین انحرافی در مسیر توسعه، در اواخر دهه ١٣٧٠ بحث طراحی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفت و به تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انجامید؛ قانونی که به تعبیر طراحان آن بنا بود قانون اساسی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ایران باشد. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی دو رکن اصلی این قانون بودند. وزارت رفاه به عنوان یک نهاد سیاست گذار بنا بود به عنوان «سازمان برنامه وبودجه اجتماعی» عمل کند تا در همکاری با «سازمان برنامه و بودجه اقتصادی» بتوانند روند توسعه در ایران را به صورت متوازن تری پیش ببرند، اما پارادایم غالب اقتصاد سیاسی ایران، از همان ابتدا چالش هایی جدی را ایجاد کرد. روایت اولین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی کشور از مقاومت های پیش روی تأسیس این وزارتخانه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت قابل اعتناست. در آن مقطع سازمان مدیریت با تأکید بر «کوچک سازی دولت» در مقابل تصویب ساختار و چارت سازمانی وزارتخانه مقاومت می کرد. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نیز که برای ایجاد هماهنگی سیاستی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی تأسیس شده بود، به تدریج به محاق رفت و از سال ١٣٨٦ عملا غیرفعال شد. هرچند دولت یازدهم تلاش کرد شورای عالی رفاه را فعال کند، اما سازمان سازی های جدید در این دولت (نظیر تأسیس سازمان مدیریت اجتماعی ذیل وزارت کشور) و ارتقای سطح فعالیت شورای اجتماعی کشور (این شورا قاعدتا باید در سال ١٣٨٣ و با تأسیس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی منحل می شد، اما بر اساس تعارفات سیاسی به کار خود ادامه داد) از ی ...

ادامه مطلب  

تلاش برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور  

درخواست حذف این مطلب
گروه اقتصاد: علی ربیعی در مراسم معارفه معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی، گام های مهم پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی امروز در مراسم معارفه «علی سرزعیم» معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که با حضور احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: ما 12 هزار ساعت وقت داریم و معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ما در اجرای برنامه های مهم اشتغال و فقرزدایی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نقشی کلیدی ایفا می کند. سامان دهی اشتغال کوچک، خرد و متوسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آور شد: سامان دهی اشتغال کوچک و خرد و اشتغال متوسط نیازمند سیاست گذاری مناسب است وبا اتصال دو معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به سیاست های بهبود فضای کسب و کار دست پیدا کنیم. وی تصریح کرد: در اشتغال های خرد، مسئولیت اجرا داریم. این کار مهم ما در حوزه اشتغال است و باید بدانیم امسال باید با تدبیر و دقت از بودجه های اشتغال در نظر گرفته شده برای اشتغال های متوسط، کوچک و خرد هزینه کنیم. این یکی از کارهایی است که باید دنبال کنیم. ربیعی ، تحقق برنامه های فقرزدایی رئیس جمهور را از دیگر اقداماتی دانست که باید در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به درستی انجام شود . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برنامه های فقر آموزشی، معیشتی و درآمدی نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحال پیگیری جدی است. بسته تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته کار ، تعاون و رفاه اجتماعی در کنار هم قرار گرفته اند و به نظریه های توانمند سازی به اشتغال دست پیدا کرده ایم.وی گفت: درحال حاضر32 هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است و چنانچه بتوانیم درست هزینه کنیم ، به نتایج خوبی دست پیدا می کنیم. ساختارها را بهبود بخشیدیم ربیعی با اشاره به بهبود ساختارها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دنبال کردن برنامه های ضد فقر در این وزارتخانه خبر داد و گفت : توانستیم نظام لایه مساعدت ها را پیش ببریم و حداقل ها را بیش از سه برابر کردیم و این ها همه از ایده ها و برنامه های ما بود . اکنون نیز ایده فقرزدایی ما منجر به ایجاد صندوق رفاه در کشور ...

ادامه مطلب  

درباره امنیت ملی مذاکره نمی کنیم  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه لوموند فرانسه گفت گویی با محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرده است که متن ترجمه شده آن را در ادامه می خوانید:▪️سوال اول مربوط به اظهارات اقای مکرون درباره مذاکرات درباره برنامه موشکی ایران. موضع ایران نسبت به این اظهارات چیست؟▫️موضع جمهوری اسلامی ایران درباره این مساله قبلا اعلام شده است. ما نه درباره امنیت ملی مان مذاکره می کنیم و نه درباره ظرفیت دفاعی مان. ما این اظهارات آقای مکرون را مردود می دانیم.▪️در حالی که دونالد ترامپ باید هر ۱۲۰ روز یک بار تصمیم بگیرد که تحریم ها را در کادر برجام معلق نگه دارد، اگر احیانا بار آینده تصمیم بگیرد آنها را دوباره اعمال کند، انتظار شما از اروپا و مخصوصا کشور فرانسه چیست؟▫️شاید هنوز برای پاسخ نهایی دادن به این سوال زود باشد. کشورهای درگیر در برجام یک پکیج package هستند و اگر یکی بد عهدی کند، باید ببینیم که آیا بقیه این مساله را جبران می کنند یا نه. اما تردید نکنید که اگر منافع ما تامین نشود، ما یک لحظه هم در برجام باقی نخواهیم ماند. البته ما برهم زننده این میثاق بین دولی نخواهیم بود بلکه فقط پاسخ خواهیم داد.▪️در صورتی که امریکا از برجام خارج شود، انتظار شما از کشورهای اروپایی دیگر و مخصوصا از فرانسه چه خواهد بود؟▫️بنا به هر دلیلی، شخصیتی مثل ترامپ حرفهایی می زند که با مفاد برجام تضاد دارد. ما نه تنها انتظارمان این نیست که کشورهایی مثل فرانسه و اتحادیه اروپا از او دنباله روی کنند و توافق بین المللی خودشان را نادیده بگیرند، بلکه انتظار داریم که آنها این کم گذاشتن را جبران کنند. با توجه به جایگاه آزادی خواه کشور فرانسه و فرهنگ عمیقش، ما از آقای مکرون انتظار داریم که مسوولانه تر عمل کنند. ترامپ تاکنون نشان داده است که زود نظرش را درباره بسیاری از مسائل عوض می کند، از جمله درباره معاهده آب و هوای پاریس که نظرش عوض شد.▪️امروز تحلیل شما از اعتراضات اخیر در دی ماه چه می باشد؟▫️در هر کشوری یک تعدادی می توانند نظرات متفاوتی داشته باشند. بعد از انقلاب در سال ۵۷، ما برای دموکراتیک کردن نظام جمهوری اسلامی آن را به همه پرسی گذاشتیم. اخرین رجوع به آرای مردم هم چند ماه پیش انجام شد که چهل میلیون ایرانی در ایران و در خارج رای دادند و با رای قاطع دولت دوازدهم را انتخاب کردند. ما از جایگاه قانونی و پشتیبانی مردم ...

ادامه مطلب  

درباره امنیت ملی و ظرفیت دفاعی مان مذاکره نمی کنیم  

درخواست حذف این مطلب
درباره امنیت ملی و ظرفیت دفاعی مان مذاکره نمی کنیم | باید حرف فرزندانمان را بشنویم ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ گفت: ما باید حرف های فرزندانمان را بشنویم، حتی اگر در پاره ای از موارد برای استیفای حقوقشان صدایشان را هم بلند کرده باشند. به گزارش ایسنا، روزنامه لوموند فرانسه گفت گویی با محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرده است که متن ترجمه شده آن را در ادامه می خوانید:▪️سوال اول مربوط به اظهارات آقای مکرون درباره مذاکرات برنامه موشکی ایران. موضع ایران نسبت به این اظهارات چیست؟▫️موضع جمهوری اسلامی ایران درباره این مساله قبلا اعلام شده است. ما نه درباره امنیت ملی مان مذاکره می کنیم و نه درباره ظرفیت دفاعی مان. ما این اظهارات آقای مکرون را مردود می دانیم.▪️در حالی که دونالد ترامپ باید هر ۱۲۰ روز یک بار تصمیم بگیرد که تحریم ها را در کادر برجام معلق نگه دارد، اگر احیانا بار آینده تصمیم بگیرد آنها را دوباره اعمال کند، انتظار شما از اروپا و مخصوصا کشور فرانسه چیست؟▫️شاید هنوز برای پاسخ نهایی دادن به این سوال زود باشد. کشورهای درگیر در برجام یک پکیج package هستند و اگر یکی بد عهدی کند، باید ببینیم که آیا بقیه این مساله را جبران می کنند یا نه. اما تردید نکنید که اگر منافع ما تامین نشود، ما یک لحظه هم در برجام باقی نخواهیم ماند. البته ما برهم زننده این میثاق بین دولی نخواهیم بود بلکه فقط پاسخ خواهیم داد.▪️در صورتی که آمریکا از برجام خارج شود، انتظار شما از کشورهای اروپایی دیگر و مخصوصا از فرانسه چه خواهد بود؟▫️بنا به هر دلیلی، شخصیتی مثل ترامپ حرفهایی می زند که با مفاد برجام تضاد دارد. ما نه تنها انتظارمان این نیست که کشورهایی مثل فرانسه و اتحادیه اروپا از او دنباله روی کنند و توافق بین المللی خودشان را نادیده بگیرند، بلکه انتظار داریم که آنها این کم گذاشتن را جبران کنند. با توجه به جایگاه آزادی خواه کشور فرانسه و فرهنگ عمیقش، ما از آقای مکرون انتظار داریم که مسوولانه تر عمل کنند.ترامپ تاکنون نشان داده است که زود نظرش را درباره بسیاری از مسائل عوض می کند، از جمله درباره معاهده آب و هوای پاریس که نظرش عوض شد.▪️امروز تحلیل شما از اعتراضات اخیر در دی ماه چه می باشد؟▫️در هر کشوری یک تعدادی می توانند نظرات متفاوتی داشته باشند. بعد از انقلاب در سال ۵۷، ما برای دموکراتیک کردن نظام جمهوری اسلامی آن را به همه پرسی گذاشتیم. اخرین رجوع به آرای مر ...

ادامه مطلب  

بودجه سال 96 خانوار ایرانی  

درخواست حذف این مطلب
بررسی گزارش بودجه خانوار نمونه منطقه شهری بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۶۶۰ و مخارج هر خانوار حدود ۳ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بوده است. از آنجا که تعداد افراد خانوار نمونه در سال گذشته حدود ۳/ ۳ نفر بوده، درآمد ماهانه هر فرد در سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار و مخارج هر فرد حدود یک میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده است. به این ترتیب که هر فرد ۴۰ هزار تومان از درآمد خود را پس انداز کرده که به معنی میل نهایی به پس انداز ۴ درصدی است. بر مبنای این گزارش، حدود ۲۸ درصد از خانوارها هیچ عضو شاغلی نداشتند، حدود ۵۵ درصد از خانوارها یک نفر شاغل، ۱۴ درصد دو نفر شاغل و حدود ۳ درصد از خانوارها تعداد سه نفر یا بیشتر عضو شاغل داشته است. بررسی گزارش بانک مرکزی در این خصوص نشان می دهد سهم خانوارهای بدون عضو شاغل در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش اما سهم خانوارهای یک یا دو نفر شاغل کاهش یافته است. به این معنی که اگر توزیع تعداد افراد در بین خانوارها یکسان باشد، از ۲۴ میلیون خانوار ایرانی، حدود ۶ میلیون و ۷۲۰ هزار خانوار عضو شاغل نداشته و به طور کامل بیکار بوده اند. به این ترتیب که از هر ۴ خانوار بیش از یک خانوار عضو شاغل نداشته اند.گزارش دخل و خرجبانک مرکزی خلاصه ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران برای سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش «دخل و خرج» خانوار نمونه را برای سال ۱۳۹۶ به تصویر می کشاند. به عبارتی دیگر از یک طرف سطح درآمد متوسط خانوار نمونه و ترکیب منابع درآمدی را روایت می کند و از طرف دیگر سطح هزینه ها و ترکیب سبد هزینه ای خانوار نمونه را به تصویر می کشاند. علاوه بر این میزان پس انداز خانوار نمونه که از شکاف بین درآمد و مخارج خانوار قابل محاسبه است را می توان با تقریب از این گزارش استخراج کرد. این گزارش سالانه از سوی بانک مرکزی و با استفاده از نمونه گیری تصادفی از حدود ۱۳ هزار خانوار شهری و مراجعه حضوری به منظور اخذ اطلاعات، منتشر می شود. «تعداد افراد خانوار»، «ترکیب سنی افراد خانوار»، «میزان تسهیلات افراد خانوار»، «درآمد و هزینه خانوار»، «درجه اشتغال و بیکاری افراد خانوار»، «وضعیت مسکن خانوار» و «لوازم خانگی مورد استفاده» از جمله متغیرهای مهم قابل استخراج از این گزارش هستند. بنابراین از اطلاعات این گزارش نه تنها می توان تحلیل بودجه خانوار در سطح خرد را دنبال کرد بلکه در تحلیل های کلان مصرف پس انداز خانوار نیز می توان از آن استفاده کرد.دخل ماهانه خانوارمهم ترین متغیر ارائه شده در گزارش بانک مرکزی، سطح و ترکیب درآمد و مخارج خانوار نمونه شهری است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، در سال گذشته هر خانوار شهری ایرانی به طور متوسط حدود ۴۴ میلیون تومان از محل های مختلف درآمد داشته است. این مقدار در مقیاس ماهانه تقریبا معادل ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان است. به عبارت دیگر هر خانوار شهری ایران به طور متوسط در هر ماه حدود ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان درآمد داشته است. اگر چه کیفیت این سطح درآمد به میزان قابل توجهی به تعداد افراد خانوار بستگی دارد اما بانک مرکزی متوسط تعداد افراد خانوار نمونه را در این گزارش نیز منتشر می کند. بر مبنای اطلاعات این گزارش، هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته به طور متوسط حدود ۳/ ۳ نفر عضو داشته است. این تعداد نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. در سال گذشته حدود ۲۹ نفر از خانوارهای شهری ایرانی ۴ نفر عضو داشته اند. تقسیم درآمد ماهانه خانوار نمونه بر تعداد افراد خانوار درآمد هر فرد نمونه را در ماه به تصویر می کشاند. بررسی اطلاعات این گزارش نشان می دهد هر عضو خانوار در ماه در سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان درآمد داشته است. سطح درآمد خانوار نمونه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. اگر چه تورم در سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد بوده اما افزایش ۱۲ درصدی در درآمدهای خانوار نمونه را می توان از طریق افزایش حداقل دستمزد ۵/ ۱۴ درصدی در سال گذشته توجیه کرد. علاوه بر سطح درآمد، ترکیب درآمد خانوار نمونه نیز از متغیرهای مهم بودجه خانوار است. در یک دسته بندی درآمد خانوار از دو محل «درآمد پولی» و «درآمد غیر پولی» تامین می شود. درآمد پولی، آن بخش از درآمد افراد است که از سه محل «دستمزد»، «اجاره» و «سود» پرداختی به خانوار به دست آمده است، در طرف مقابل درآمدهای غیرپولی درآمدهای ناملموسی شامل ارزش اجاره خانه شخصی است. بر اساس گزارش مذکور، در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از درآمد خانوار نمونه در ایران از محل درآمدهای پولی و ۳۰ درصد باقی مانده از محل درآمدهای غیرپولی بوده است. در یک دسته بندی دیگر، درآمدهای پولی خانوار نمونه را می توان به ۷ بخش مختلف از جمله «دستمزد بخش دولتی»، «دستمزد بخش خصوصی»، «درآمد مشاغل آزاد کشاورزی»، «مشاغل آزاد غیر کشاورزی» و «درآمدهای متفرقه» تقسیم کرد. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می دهد درآمدهای متفرقه با ثبت ۲۴ درصد بیشترین سهم را از ۷۰ درصد درآمدهای پولی داشته است. سهم گروه «دستمزد بخش خصوصی» حدود ۱۵ درصد و «دستمزد بخش دولتی» حدود ۱۰ درصد بوده است. اگر فرض شود نمونه مذکور به خوبی کل جامعه را نمایندگی کند، به این معنی است که بخش خصوصی حدود ۵/ ۱ برابر بخش دولتی درآمدهای افراد را تامین کرده است.خرج ماهانه خانواربه دلیل متغیر تورم، اطلاع از سطح درآمد خانوار به تنهایی کیفیت رفاه خانوار را روایت نمی کند، بلکه مقایسه این درآمد با سطح مخارج خانوار به درجه بهتری کیفیت دخل و خرج خانوار نمونه را به تصویر می کشا ...

ادامه مطلب  

ترکیه و روسیه ، اس -400 و چالش ها  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، پس از بروز تنش بی سابقه در روابط روسیه و ترکیه ، در پی سرنگونی جنگنده روسی از سوی هواپیمای جنگی ترکیه در نوامبر 2015 که منجر به اعمال تحریم های گسترده از سوی روسیه علیه ترکیه شد و در نهایت با سفر اردوغان به روسیه و عذر خواهی رسمی وی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پرداخت غرامت خاتمه یافت، اکنون شاهد ظهور دوره ای جدید در روابط مسکو و آنکارا هستیم .ماهیت نظامی و تسلیحاتی روابطروابط روسیه و ترکیه دارای ابعاد بسیار گسترده ای است که از جمله می توان به روابط تجاری و اقتصادی گسترده مسکو و آنکارا ، فعالیت شمار قابل توجهی از شرکتها و اتباع ترک در روسیه ، همکاری در زمینه انرژی بویژه آغاز ساخت خط لوله گازی ترکیش استریم ، مشارکت روسها در پروژه های مهم ترکیه از جمله ساخت اولین نیروگاه هسته ای ترکیه ، صادرات گسترده محصولات ترکیه به روسیه و نیز سهم قابل توجه روسها در صنعت گردشگری ترکیه اشاره کرد.درعین حال ترکیه مشتاق آن است تا از دستاوردهای تکنولوژی نظامی روسیه استفاده کند که نماد آن انعقاد قرارداد خرید سامانه موشکی اس -400 به ترکیه در اوایل سپتامبر2017 است .دیمتری پسکوف سخنگوی کرملین در حاشیه سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به آنکارا در 6 مهر ،در واکنش به انتقادات غربی ها از این قرار داد تسلیحاتی ، تاکید کرد همکاری نظامی بین دو کشور براساس قوانین بین المللی است و برضد هیچ کشور سومی نیست ،بنابر این هیچ طرفی حق ندارد از روسیه و ترکیه به سبب این همکاری مشترک انتقاد کند. اکنون با بهبود قابل توجه روابط روسیه و ترکیه ، مسکو با موافقت با فروش سامانه موشکی اس -400 در واقع به همراهی آنکارا در سیاستهای منطقه ای آن پاداش می دهد. به گفته شعیب بهمن کارشناس مسائل اوراسیا ،روس ها تمایل دارند تا در حوزه اقتصادی مناسبات خود را با ترکیه گسترش دهند که این مسئله می تواند به بازار تسلیحاتی هم برسد، چراکه برای روسیه توسعه بازار تسلیحاتی بسیار جذاب است. ترکها از مدتها قبل به دنبال یک سامانه پدافند هوایی و موشکی استراتژیک بودند و حتی تا مرز امضای قرار داد برای خرید سامانه موشکی" اف دی- 2000 " از چین پیش رفتند ، اما به علت مخالفت ناتو و آمریکا و نیز مشکلات فنی از خرید سامانه موشکی چینی منصرف شدند.در واقع مشارکت فعال ترکها در مذاکرات آستانه در راستای حل و فصل سیاسی بحران سوریه بویژه شکل گیری مناطق کم تنش در آن کشور، تمایل دولت آنکارا برای گسترش همه جانبه روابط خود با مسکو و نیزهمسویی مواضع دو کشور در قبال برخی دیگر از مسائل منطقه ای مانند بحران قطر و نیزمساله کردهای عراق و سوریه ، باعث شده تا نه فقط میزان و سطح رایزنی های دو کشورافزایش پیدا کند ، بلکه منجر به ارتقای سطح همکاری های دو جانبه نظامی وامنیتی مسکو آنکارا نیز شده است .با این حال نمی توان این مساله را نادیده گرفت که تمایل آشکار آنکارا برای گسترش روابط با مسکو ، تا حدی در واکنش به روند فزاینده اختلافات آنکارابا شرکای سنتی غربی خود بویژه اتحادیه اروپا و نیز آمریکا است. ترکیه دیگر چندان امیدی به عضویت در اتحادیه اروپا و یا دریافت کمکهای غرب اعم از اروپا و آمریکا ندارد.در عین حال ترکها به دنبال آن هستند تا خلاء های موجود درعرصه های مختلف اقتصادی ، تجاری و نظامی خود را از طریق توسعه روابط با روسیه پر کنند .بدین ترتیب می توان پیش بینی کرد که گسترش و تعمیق روابط مسکو و آنکارا کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.خرید اس -400کمتر از شش ماه پس از آغاز مذاکره، ترکیه و روسیه روز سه شنبه ۲۱ شهریور(12 سپتامبر) اعلام کردند که قرارداد خرید سامانه دفاع ضدموشکی اس- ۴۰۰ بین دو کشور امضا شده و آنکارا پیش پرداخت این معامله را نیز پرداخت کرده است. خبر آغاز مذاکره درباره خرید این سامانه موشکی از روسیه در فروردین 1396 منتشر شد و در پی آن در خرداد1396 دو کشور اعلام کردند که به امضای قرارداد نزدیک شده اند.رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ضمن اعلام این خبر بر عزم خود و ولادیمیر پوتین همتای روس وی، برای اجرای این قرارداد تاکید کرد. دفتر مطبوعاتی سرویس فدرال همکاری های نظامی-فنی روسیه نیز انعقاد این قرارداد تسلیحاتی را تأیید کرد. برخی کارشناسان و تحلیلگران تا پیش از این در مورد اجرای قرارداد فروش اس- ۴۰۰ بین ترکیه و روسیه به دیده تردید می نگریستند ، اما با تشدید تنش بین ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا، ترکیه به خرید این سامانه موشکی از روسیه تمایل پیدا کرد.قرارداد خرید این سامانه موشکی «مهم ترین معامله آنکارا با یک کشور غیر عضو ناتو» توصیف شده است. این توافقنامه شامل تحویل چهار دستگاه از این سامانه موشکی به طرف ترکیه ای به ارزش بیش از دو میلیارد دلار است. اس-۴۰۰ قادر به تشخیص ۱۰۰ هدف به طور هم زمان و درگیر شدن با ۱۲ هدف به طور هم زمان تا محدوده ۴۰۰ کیلومتری است. این هدف ها می توانند از جمله انواع هواگرد، هواپیما، موشک های کروز و موشک های بالستیک باشند.اس-۴۰۰ با داشتن قابلیت چهار نوع موشک مختلف، یعنی موشک بسیار دوربرد ۴۰ان۶با برد 400 کیلومتر ، موشک دوربرد ۴۸ان۶ با برد 250 کیلومتر ، موشک با برد متوسط ۹ام۹۶ با برد 120 کیلومتر و موشک 9 ام 96 ایی با برد 40 کیلومتر قادر به مقابله با انواع تهدیدات هوایی وموشکی در شعاع عملیاتی خود است. هر یک از این موشک ها دارای قابلیت های متفاوت است.اس- ۴۰۰ از پیشرفته ترین سامانه های دفاع هوایی و موشکی در جهان به شمار می رود.این سامانه متحرک زمین به هوا که در طول هشت دقیقه از حالت حرکت به حالت استقرار و آماده برای شلیک می رسد. قرارداد فروش سامانه اس ۴۰۰- تاکنون تنها با چین امضا شده است و مذاکره هند با روسیه برای خرید این سامانه ادامه دارد. اسماعیل دمیر رئیس بخش صنایع دفاع ترکیه از تحویل سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه به کشورش تا دو سال آینده خبر داده است. نزدیک به چهار سال پیش مناقصه ای توسط ترکیه برای خرید سامانه موشکی پدافند هوایی و موشکی انجام شد و شرکت های آمریکایی، فرانسوی و چینی در این مناقصه شرکت کردند و در نهایت چین برنده این مناقصه شد. در آن هنگام آمریکا رسما اعلام کرد که سامانه موشکی" اف دی- 2000 " چین با ناتو سازگار نیست و حتی اعلام کردند که پکن می تواند با استقرار این سامانه پدافندی در ترکیه از آمریکا و ناتو جاسوسی کند. با این حال ترکها هم به دلیل مقدورات و قیمت پیشنهادی از سوی چینی ها و نیز موافقت چینی ها برای انتقال تکنولوژی این سامانه موشکی ، در نهایت این سامانه موشکی را انتخاب کردند. در حالیکه آمریکایی ها در پیشنهاد خود یعنی فروش سامانه موشکی پاتریوت به هیچ وجه زیر بار انتقال تکنولوژی نرفتند.برغم انعقاد قرارداد اولیه با چین برای خرید سامانه موشکی اف دی -2000" نهایتا توافقی بین ترکیه و چین در این باره صورت نگرفت و به این ترتیب ترکها به دنبال روسها برای خرید سامانه موشکی اس -400 رفتند.- اس -400 و چالش های آنکارا - واشنگتنآمریکا پیش تر قصد ترکیه شریک خود در ناتو را برای این معامله تسلیحاتی بزرگ با روسیه مورد انتقاد قرار داده است. هم چنان که پیشتر وزارت دفاع آمریکا در این باره ناخشنودی خود را نشان داده است. وزارت دفاع آمریکا هشدار داده که به کارگیری فناوری روسی معضلاتی را برای همکاری های نظامی در چارچوب ائتلاف ناتو به وجود خواهد آورد. در واقع اعتراض های آمریکا به این قرارداد تسلیحاتی ،بخشی سیاسی و قسمتی دیگر ...

ادامه مطلب