اندیشکده برهان - بسترهای قیام خالد اسلامبولی در برابر فرعون مصر  

درخواست حذف این مطلب
گروه بین الملل برهان/ محمد رادمرد؛ در اکتبر سال 1981م. اتفاقی در قاهره ی مصر افتاد که جهان را تکان داد. فرعون مصر به دست یک جوان انقلابی عضو گروه «الجهاد» ترور شد. اگرچه مرگ «انور سادات» نیز نتوانست ساختار حاکمیتی را که از عدم مشروعیت و مقبولیت در میان مردم مصر رنج می برد، درمان نماید، اما توانست عمق اعتراض جامعه را به سیاست های حاکمین این کشور که بر مبنای قیام افسران جوان در سال 1952م. ایجاد شده بود، نشان دهد. آنچه مقاله ی حاضر به دنبال واکاوی آن است، دلایل فوران این اعتراض است.چه مسایلی در جامعه و سیاست مصر در حال وقوع بود که «خالد اسلامبولی» را وادار نمود که طی یک حرکت برنامه ریزی شده با یاران خود در گروه الجهاد، اقدام به ترور رییس حکومت بکند؟ به عبارتی علمی تر، بسترها و زمینه های قیام خالد اسلامبولی و گروه الجهاد چه بود؟ بر این اساس این مقاله پس از نگاهی گذرا و کوتاه به دفاعیات خالد اسلامبولی، سه دلیل را به عنوان علل عمده ی قیام او و یارانش بر می شمرد. غرب گرایی، ضدیت با اسلام و توافق با اسراییل آن سه دلیل عمده اند. ناگفته پیداست که میان سه دلیل ذکر شده، حلقه های اتصالی وجود دارد که آن ها را از یک دیگر تفکیک ناپذیر می سازد. اما مقاله ی حاضر برای واکاوی بیش تر و بهتر موضوع، استدلال های خود را در این چارچوب خرد نموده و به تحلیل آن می پردازد.دستگیری و دفاعیات خالد اسلامبولیبه دنبال ترور انور سادات، ستون های حکومت مصر به لرزه افتاد. حکومتی که در ابتدا مبهوت مانده بود، برای نشان دادن زهر چشم خود بیش از سه هزار نفر را دستگیر و روانه ی زندان نمود.[1] خالد اسلامبولی که پس از ترور دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته بود، در دادگاه مسایلی را مطرح نمود که به جرأت می توان گفت درد دل مردم مصر بود. او به نکاتی اشاره نمود که اگر به آن ها با دقت نگاه کنیم، می توانیم سه عامل یاد شده را در بطن آن ها دریابیم.'خالد اسلامبولی در میان سخنان خود به فساد در ایمان و عقیده ی سران انقلاب فرمایشی(قیام افسران آزاد 1952م.)، وابستگی در سیاست خارجی، شکست اقتصادی، کشتار فرزندان اسلام، از جمله متفکر بزرگ اسلام «سید قطب»، امضای قرارداد با دشمن غدار اسلام، اسراییل اشاره نمود.[2] او هر یک از موارد مطرح شده را در وقت مختصر و محدود خود تشریح نمود. خالد اگرچه نتوانست رژیم حاکم بر مصر را به تفکر درباره ی عملکرد خود وا دارد، اما به جهانیان اثبات نمود آنچه از سوی حاکمیت مصر تبدیل به سیاست می شود و در عرصه ی سیاست داخلی و خارجی بازخورد می یابد، بسیار با اندیشه و تفکر مردم مصر متفاوت است. با وقایع اخیر مصر و پیروزی بیداری اسلامی و بازگشت اسلام به صحنه ی اجتماع و سیاست، مردم این کشور حلقه ی مفقودی را که سال ها پیش از آن، خالد آن ها را مورد تأکید قرار داده بود، باز یافتند. بر این اساس در ادامه این مطلب به کالبد شکافی عواملی که به ترور انور سادات انجامید، می پردازیم.بسترهای ترور انور سادات:1. سیاست های ضد اسلام گرایانه ی رژیم مصردر سال 1952م. «ملک فاروق» که از نوادگان «محمد علی پاشا» بود، بر کشور مصر حکم می راند. عدم مشروعیت حکومت او در میان مردم باعث گردید تا زمینه برای کودتا بر ضد وی فراهم شود. این گونه بود که تعدادی از افسران جوان که مغز متفکر آن ها «جمال عبدالناصر» بود، بر ضد رژیم سلطنتی مصر قیام نمودند و آن را سرنگون ساختند و ژنرال «نجیب» را به قدرت رساندند.[3] اما انقلاب مصر نیز مانند بسیاری از جنبش ها و قیام های دیگر به تدریج مسیر انحرافی را در پیش گرفت و به دیکتاتوری یک فرد تبدیل شد. قیام افسران آزاد که در سال 1952م. از یک ایدئولوژی محافظه کارانه برخوردار بود، رویکرد انقلابی نداشت. اگرچه قیام آن ها از پشتیبانی هیچ منبع ایدئولوژیک برخوردار نبود اما به تدریج به سمت ناسیونالیسم انقلابی گرایش پیدا کرد. در حالی که افسران در ابتدا گرایش ها و تمایل های مذهبی هر چند کمی داشتند و با گروه های اسلامی در تعامل و ارتباط بودند، اما با کنار رفتن ژنرال نجیب از رأس قدرت و به قدرت رسیدن ناصر، مفاهیمی چون پان عربیسم، سوسیالیسم و پوپولیسم به عنوان رویکرد جدید رژیم ناصر مورد استفاده قرار گرفت.[4]ناصر فراموش نموده بود که مصر کشوری اسلامی است که تا پیش از این در زیر لوای امپراطوری عثمانی و خلفای آن به سر می برده است، اما کاریزمای او در میان مردم مصر، بروز واقعیت ها را مدتی به تأخیر انداخت. کاریزمایی که ناشی از پوپولیسم و فریب مردم بود. همان گونه که پس از شکست از اسراییل در سال 1967م. به شکل نمادین از قدرت کناره گرفت و سرانجام بنا به حضور مردم در خیابان ها به قدرت بازگشت. این کاریزما باعث گردید تا وی به تدریج به شکلی لجام گسیخته و مستبدانه افسار قدرت را به سمت یک دیکتاتوری تمام عیار سوق دهد.این گونه بود که در سال 1954م. به دنبال نمایش ترور نافرجام وی که از سوی خود او ترتیب داده شده بود، دولت به سراغ گروه های مذهبی و به طور خاص «اخوان المسلمین» رفت. ناصر از پتانسیل مذهبی مردم مصر آگاه بود و از قدرت مذهب احساس خطر می نمود. به همین دلیل در برخورد با اخوان المسلمین چاره ای جز سرکوب نداشت. بنا بر این فرصت ضربه ی کاری به اخوان المسلمین فراهم شد «در 9 دسامبر، 6 تن از اعضای رهبری اخوان، بالای چوبه ی دار رفتند و هزاران تن از آنان دستگیر، گشته و جمعیت به طور کامل متلاشی گردید.»[5]پس از ناصر، سادات به قدرت رسید. او در ابتدا تلاش نمود تا در برخورد با نیروهای اسلام گرا بر خلاف سلف خود، عمل نماید. در واقع آنچه سادات در ذهن داشت، بهره برداری سیاسی از حرکت های اسلامی در جهت تثبیت خود و حکومتش بود. او دولت خود را دولت علم و ایمان لقب داد و با این شعار تلاش نمود تا هم چون دوران امپراطوری عثمانی، خود را خلیفه ی مؤمنین(!) نشان دهد. اما آنچه او از گرایش به مذهبیون و تظاهر به دین داری در ذهن داشت، این بود که با کمک احزاب اسلامی تلاش کند تا بر جریان های حامی عبدالناصر و گروه های چپ که در مصر پس از ناصر هم چنان نیرومند بودند، چیره شود. سادات می خواست با سرکوب و منزوی نمودن این گروه ها، ارکان قدرت خویش را محکم تر نماید. به همین دلیل بود که اعضای زندانی اخوان المسلمین و جنبش های اسلامی دیگر هم چون «جماعت»، «تکفیر» و طرفداران «سید قطب» و ... را از بند رها نمود و آنان را بار دیگر به عرصه ی سیاسی باز گرداند.[6]انقلاب مصر نیز مانند بسیاری از جنبش ها و قیام های دیگر به تدریج مسیر انحرافی را در پیش گرفت و به دیکتاتوری یک فرد تبدیل شد. قیام افسران آزاد که در سال 1952م. از یک ایدئولوژی محافظه کارانه برخوردار بود، رویکرد انقلابی نداشت. اگرچه قیام آن ها از پشتیبانی هیچ منبع ایدئولوژیک برخوردار نبود اما به تدریج به سمت ناسیونالیسم انقلابی گرایش پیدا کرد.اما این سیاست دوام چندانی نداشت. زمانی که از یک سو او به اهداف خود رسید و از سوی دیگر موج اسلام گرایی دوباره در مصر هویدا شد، انور سادات به سرکوب اسلام گرایان پرداخت. در واقع آنچه بیش از همه سادات را ترساند، مهم ترین تحولی بود که آن زمان در منطقه ی خاورمیانه روی داده بود: «انقلاب اسلامی ایران» با پیروزی انقلابی با رنگ و بوی اسلامی در ایران که آمریکایی ها از آن به عنوان جزیره ی ثبات و ژاندارم منطقه یاد می نمودند، سادات که تا این زمان با گروه های اسلام گرا با مدارا برخورد می نمود، سیاست چماق و هویج را در برابر آنان در پیش گرفت. او از طرفی تلاش می نمود تا در برابر دین مردم ایستادگی نکند و در این راستا شریعت را به عنوان یکی از ارکان قانون گذاری در اجتماع مورد استفاده قرار داد و از سوی دیگر تلاش می نمود تا گروه های سیاسی اسلام گرا را سرکوب کند. سیاستی که تناقض از درون آن می بارید. در راستای همین سیاست سرکوب بود که او اقدام به تأسیس یک سازمان اطلاعاتی در مصر نمود. سازمانی که زیر نظر «ریچارد هلمز» آمریکایی در مصر تشکیل شده بود. [7] گویا آمریکایی ها در هراس بودند که مبادا سرنوشت مصر نیز هم چون ایران شود. اما ترور انور سادات بیانگر خشم مردم مسلمان مصر در برابر سیاست های ضد اسلامی او و سلفش در این کشور بود.2. غرب گراییاز آن جا که حکومت سلطنتی مصر حکومتی زیر نظر استعمارگران انگلیسی بود، با قیام افسران جوان به طور طبیعی حکومت جد ...

ادامه مطلب  

نفس های آخر داعش در موصل  

درخواست حذف این مطلب
تروریست ها به سیاست زمین سوخته روی آوردند / در پی پیشروی گسترده نیروهای عراقی در غرب موصل و آزادی برخی مناطق مهم نفس تروریست های داعش به شماره افتاد و این شهر در آستانه آزادی کامل قرار گرفته است ...در پی پیشروی گسترده نیروهای عراقی در غرب موصل و آزادی برخی مناطق مهم نفس تروریست های داعش به شماره افتاد و این شهر در آستانه آزادی کامل قرار گرفته است. داعش برای جبران شکست های خود به استراتژی «زمین سوخته» روی آورده است. به گفته منابع عراقی امریکا بار دیگر با کارشکنی در مسیر عملیات تلاش می کند تکفیری ها را از مهلکه موصل فراری دهد. با گذشت 10 روز از شرو ...

ادامه مطلب  

روایت متفاوت کرملین از سناریوی شیمیایی سوریه  

درخواست حذف این مطلب
ایگور کوناشنکوف سخنگوی رسمی وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که هواپیماهای نیروی هوایی ارتش سوریه در جریان حملاتی در نزدیکی منطقه مسکونی خان شیخون در استان ادلب انبار نگهداری مهمات و مرکز تجمع تسلیحات نظامی تروریست ها را منهدم کردند که در آنها مقادیر زیادی مواد سمی و شیمیایی که از عراق به این کشور وارد شده بود وجود داشت. این مقام نظامی روس گفت: «بر اساس اطلاعات مرکز کنترل پروازهای هوایی روسیه شب سه شنبه از ساعت 11:30 الی 12:30 به وقت محلی جنگنده های نیروی هوایی سوریه حملاتی را به مناطق شرقی در نزدیکی منطقه مسکونی خان شیخون انجام دادند ...

ادامه مطلب  

عراق داعش را تا سوریه تعقیب می کند  

درخواست حذف این مطلب
عملیات آزادسازی موصل در مراحل پایانی خود قرار دارد و نیروهای مردمی عراق آماده می شوند برای تعقیب تروریست های داعش وارد خاک سوریه شوند... عملیات آزادسازی موصل در مراحل پایانی خود قرار دارد و نیروهای مردمی عراق آماده می شوند برای تعقیب تروریست های داعش وارد خاک سوریه شوند تحولی که می تواند صحنه جنگ با تروریسم را در این کشورها وارد مرحله جدیدی کند که در جریان هماهنگی بغداد و دمشق برای مبارزه با تروریسم به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. به گزارش «جوان» همزمان با نزدیک شدن به مرحله پایانی عملیات موصل مقامات عراقی با قاطعیت بیشتری از تعقیب ای ...

ادامه مطلب  

واگذاری قطعی جزایر مصری به عربستان  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: بر اساس توافقنامه ترسیم مرزهای آبی بین مصر و عربستان، جزایر تیران و صنافیر به عربستان واگذار می شود.بر اساس ماده 151 قانون اساسی مصر هر معاهده صلح یا ائتلافی که به واگذاری بخشی از خاک این کشور به غیر منجر شود، باید به همه پرسی عمومی گذاشته شود. اما رئیس پارلمان مصر اعلام کرد که کمیته قانون گذاری صلاح دیده است در خصوص واگذاری این دو جزیره همه پرسی صورت نگیرد.اسناد تاریخی درباره مالکیت صنافیر و تیرانحاکمیت همزمان امپراتوری عثمانی بر دو سوی دریای سرخ (مصر و شبه جزیره عربستان) جای هیچ اختلافی را درباره مالکیت بر جزایر تیران و صنافیر باقی، نمی‎گذاشت، اما با استقلال دولت مصراز امپراتوری عثمانی، مالکیت این دو جزیره مورد توجه قرار گرفت. در سال 1906 میلادی دولت مصر با امضای تفاهم نامه ای با دولت عثمانی مالکیت جزیره تیران و صنافیر را به دست گرفت.با آغاز فرمانروایی ملک عبدالعزیز سعودی از سال 1902 میلادی و تثبیت پادشاهی جدید سعودی در عربستان، اختلافات عربستان با مصر بر سر جزایر تیران و صنافیر آغاز شد و تا سال 1950 ادامه یافت. در این سال جلسه مشترکی میان دو کشور در سال 1950، برگزار شد و مالکیت مصر بر تیران و صنافیر از سوی عربستان به رسمیت شناخته شد.علت اصلی دست کشیدن عربستان از مالکیت بر این دو جزیره در این سال ضعف شدید توان نظامی عربستان در این دوره بوده است.در سال 1951م و به فاصله یکسال پس از امضای توافق نامه میان مصر و عربستان، حکومت وقت مصر ضمن اعلام ممنوعیت رفت و آمد هرگونه کشتی متعلق به اسرائیل تاکید کرد که عبور و مرور از تنگه تیران (آبراه سوئز) با هماهنگی و تایید مصر امکان پذیر است.در سال 1594م مصر با ارسال مستنداتی به سازمان ملل متحد خواستار به رسمیت شناختن مالکیت مصر بر جزایر تیران و صنافیر در این سازمان شد.توافق 4 آوریل 2016 در قاهرهدر فرودین ماه سال 95، ملک سلمان در راس هیات سیاسی اقتصادی بزرگی به همراه ١٨ وزیر، ٢٥ شاهزاده و بزرگ ترین هیات از سرمایه گذاران سعودی به مصر رفت.احمد قطان، سفیر عربستان سعودی در قاهره پیش از سفر ملک سلمان به مصر گفته بود: ارقام قراردادهای سرمایه گذاری که میان مصر و عربستان سعودی در روز شنبه به امضا خواهد رسید شگفتی همه را برمی انگیزد.در این سفر بیش از ٢٠ پیمان با هدف تقویت همکاری در زمینه های انرژی، نفت، سرمایه گذاری، گردشگری، مسکن و نیروی انسانی میان دو کشور به امضا رسید. عربستان همچنین درباره یک برنامه ٥/١ میلیارد دلاری سرمایه‎گذاری برای توسعه صحرای سینا با مصر به توافق رسید.پیش از این سفر هم ملک سلمان طی فرمانی مجوز سرمایه گذاری ٨ میلیارد دلار در مصر و تامین نیازهای نفت مصر به مدت پنج سال را صادر کرده بود که اسناد آن در این سفر به امضای طرفین رسید.و البته در همین سفر بود که ملک سلمان با عبدالفتاح سیسی در چهارم آوریل 2016 درباره واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان به توافق رسیدند. توافقی که پس از افشای آن موجی از مخالفت ها را برانگیخت و محافل سیاسی ور سانه ای مخالف درمصر از برنامه‎های اقتصادی سفر ملک سلمان به عنوان هزینه فروش خاک مصر به عربستان یاد کردند.به همین دلیل موجی از اعتراض‎ها و خشونت‎ها در ماه‎های اردیبهشت و خرداد سال 95 مصر را فراگرفت. به گونه‎ای که سرانجام دادگاه عالی قانون اساسی مصر در بیست و یکم خرداد سال 95 حکم واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان را لغو کرد.اما دولت مصر موضوع را به گذر زمان سپرد و در فاصله یک سال گذشته رایزنی‎های وسیعی برای جلب موافقت مخالفان کرد و به تبیین اهداف اقتصادی ناشی از واگذاری این دو جزیره به عربستان همت گماشت.چنانکه نشست آرام مجلس مصر در جلسه تصویب واگذاری جزایر تیران و صنافیر ...

ادامه مطلب  

آزادی بیان مصر در بدترین حالت است/ الازهر از نقش سیاسی و دینی به نقش فرهنگی و تمدنی رسیده/ انقلاب ایران، الهام بخش انقلاب مصر بود  

درخواست حذف این مطلب
دکتر "ایمن نور" رئیس حزب "غد الثورة" و کاندیدای ریاست جمهوری مصر در گفتگوی اختصاصی با سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، گفت: لازم است که ارزش ایران، مصر و ترکیه را در منطقه و جهان دانست؛ چراکه این ها، کشور های بزرگ و تأثیرگذاری در منطقه هستند و همکاری میان آن ها بازتاب مثبتی در منطقه دارد و تیره شدن روابط میان آنان هزینه سنگینی در پی دارد، لذا امیدواریم مصر وارد هیچ موضع گیری غیر عاقلانه ای نشود و با تشویق کشور هایی که خواهان ورود منطقه به یک جنگ طایفه ای هستند، در این وادی وارد نشود.متن گفتگو به شرح زیر است:حوزه: دلایل اصلی اختلاف موجود میان ایران و مصر چیست و آیا امکان پایان این اختلاف وجود دارد؟موضوع اختلاف سیاسی مصر و ایران، یک موضوع قدیمی است و شاید این اختلاف به زمان آغاز انقلاب ایران باز می گردد و دلایل آن زیاد است. حسنی مبارک عامل افزایش این اختلاف بود آن هم به دلایلی که به گمان من برخی از آن ها سطحی و ظاهری و برخی دیگر مرتبط با منافع است.سازمان هایی که در دوره های قبل حکومت را در مصر سرنگون کردند، تسویه حساب های مختلفی در منطقه با ایران داشتند و این طبیعی و مشخص است، امّا روابط ملت ها ویژگی های خاصّ خود را دارد؛ ملّت مصر، ملتی بزرگ و دارای تاریخ و تمدن است و همچنین ملّت ایران، ملتی بزرگ است و همکاری میان ملت ها، تکامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی و گفتگو میان تمدن های مختلف باید بالاتر از محاسبات و مسائل سیاسی باشد که ممکن است در طول زمان تغییر کند. لازم است که ارزش ایران، مصر و ترکیه را در منطقه و جهان یادآور شویم؛ چراکه این ها کشور های بزرگ و تأثیرگذاری در منطقه هستند و همکاری میان آن ها بازتاب مثبتی در منطقه دارد و تیره شدن روابط میان آنها نیز هزینه سنگینی در پی دارد، لذا امیدواریم که مصر وارد هیچ موضع گیری غیر عاقلانه ای نشود و با تشویق کشور هایی که خواهان ورود منطقه به یک جنگ طایفه ای هستند، در این وادی وارد نشود.به اعتقاد من، منافع، عقل و مشترکات دینی مانع ورود در این جنگ ها می شود.حوزه: روند انتخاب عبد الفتاح السیسی برای ریاست جمهوری مصر آن هم بدون وجود هیچ گونه رقیب را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این بر وجود دموکراسی در مصر دلالت دارد؟انتخاباتی که اخیراً در مصر برگزار شد، یک انتخابات حقیقی نبود؛ چراکه انتخابات، رقابت است و آن فضایی است که این رقابت را فراهم می کند. سیسی تمامی کسانی که فکر رقابت با او در انتخابات را داشتند، بازداشت کرد و کسی را آورد که هیچ نقش و ارزشی در رقابت انتخاباتی نداشت. در مصر یک محیط سیاسی که اجازه برگزاری انتخابات آزاد در وقت کنونی را بدهد، وجود ندارد.هر کس که به نظر عبد الفتاح سیسی رقیبش بود، یا تبعید شد یا بازداشت یا زندانی و ملت معتقد است که روند انتخابات نمایشی بود.حوزه: اوضاع مسلمانان در مصر از نظر آزادی اعتقادی، دیدگاه و بیان چگونه است؟طی پنج سال گذشته، آزادی بیان در مصر ...

ادامه مطلب  

تصاحب دو جزیرۀ مصری چند فایده مهم برای سعودیها دارد  

درخواست حذف این مطلب
محمد اکبری: قاهره این روزها، به شکلی فعالی در بازی های منطقه ای خودنمایی می کند. از زمان روی کار آمدن سیسی و البته بعد از مقطعی کش و قوس تنش با سعودی، قاهره بالاخره در دام سعودیها افتاد و در تقلاست تا با حمایت های مالی ریاض، اقتدار گذشته را بازیابد. امروز مصر بیش از هر زمانی وابسته به منابع مالی سعودی است و البته این واقعیت نمود عینی نیز داشته است. ماجرای واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر که چند ماهی است در کانون منازعات داخلی مصر قرار دارد، مصداق بارز این ادعاست. با این حال آنچه در یک سال گذشته، موجب اهمیت یافتن این دو جزیره شده، موقعیت استراژیک آنهاست. قرار گرفتن این دو جزیره در مسافت کوتاهی از هم و درست در دهانه تنگه عقبه موجب شده تا تسلط بر این جزایر به نحوی قابلیت عبور و مرور از این آبها را به کشور مالک بدهد. برای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر فیاض زاهد کارشناس ارشد مسائل بین المللی گفتگو کرده ایم که از نظر می گذرانید:بحث واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان چرا در حال حاضر مطرح می شود؟ این دو جزیره از چه اهمیتی برای طرفین برخوردار است؟برای اهمیت این دو جزیره باید به سال های 1950 به بعد اشاره کنیم. این به آن سال ها برمی گردد و از آنجا که قضایا بسیار به حوزه سرزمینی عربستان سعودی نزدیک است، از زمان ناصر عملا اداره و کنترل سرزمینی آن به دولت مصر سپرده شد، اما از نظر تحلیل فلات قاره ای، جزایر در منطق جغرافیایی و تاریخ سیاسی عربستان سعودی است. عربستان یک کشور نوظهور است و نمیتوان همچنان که مصری ها اعتقاد داشتند قبل از شکل گیری عربستان به عنوان یک کشور این جزایر به مصر واگذار شده بود، ولی اگر مسئله شبه جزیره عربستان مبنا باشد چه در زمان عثمانی و چه الان، بیش از آنچه به مصر متعلق باشد در اختیار شبه جزیره عربستان بوده است. حالا عربستان سعودی به جهت اهمیت استراتژیکی که نسبت به دریای سرخ و همینطور جزایر سرزمینی خودش دارد، در ازای وام های بسیار سنگین چه با عوض و چه بلاعوض به دولت مصر می پردازد، درصدد تصرف این جزایر است. برای اینکه سلطه دریایی بیشتر خودش را در آبراهه اقیانوس هند و همینطور مسیر دریای سرخ حفظ کند. در هر حال این موضوع در پارلمان مصر مطرح وتصویب شده است و به نظر می رسد در مصر هم بیش از آنکه کنش های اصیل سیاسی به همراه داشته باشد با نوعی ملی گرایی قابل احترامی که در مصر هست، مخالفت هایی را برمی انگیزد. با توجه به مواضع دولت عربستان سعودی و اخوان المسلمین و با توجه به ریشه دار بودن جریان اخوان المسلمین در مصر فکر می کنم طرفداران آن به شدت نسبت به این موضع، گارد دارند. یعنی بیش از آنکه مسئله به جغرافیای سیاسی برگردد به مناسبات سیاسی و اختلافات میان این گروه ها و عربستان برمی گردد که امواجی را هم در مصر ایجاد کرده که به نظرم خیلی تعیین کننده نخواهد بود و سرانجام با آنچه که در دادگاه عالی اتفاق افتاده، به نظر می رسد که عربستان در ازای پرداخت پول ها و وام های سنگین به دولت مصر و همینطور حمایت سیاسی از السیسی این جزایر را به دست خواهد آورد. به نظرم فارغ از اینها موضوع چندان چه از نظر نظامی و چه از نظر ژئوپولوتیک از اهمیت برخوردار نیست که به آن پرداخته شود. از موضع اسرائیل چطور می توان نگاه کرد. نظر اسرائیل این است که این دو جزیره به نوعی در جنگ های شش روزه مبادله شده و باعث شد که مصر دست برتر داشته باشد. الان چنانچه این جزایر به عربستان برسد، اسرائیل از آن موضوع حمایت می کند و احساس می کند که از لحاظ جغرافیای سیاسی به نفع آن است؟از زمان مذاکرات مربوط به برجام طی سه سال اخیر ولی به طور مشخص در یکسال اخیر اخباری وجود دارد مبنی بر ملاقات های پی درپی مقامات امنیتی و وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با سران جدید عربستان سعودی مخصوصا محمد بن سلمان و اطرافیان او. به نظر می رسد که وجود یک دشمن فرضی مشترک به نام ایران بسیار اسرائیل و عربستان سعودی را بهم نزدیک کرده است. کشور مصر، کشور همسایه دولت اشغالگر صهیونیستی است. طبیعتا هرگونه کنشی که منجر به تضعیف موقعیت مصر شود، برای اسرائیل یک دام استراتژی ...

ادامه مطلب  

تصاویر 10 مکان زیبای گردشگری مصر  

درخواست حذف این مطلب
مکان های گردشگری کشور مصرمصر کشوری در شمال قاره آفریقا قرار گرفته و شبه جزیره سینا هم که در قاره آسیا وجود دارد بخشی از قلمرو این کشور است.مصر یکی از پرجمعیت ترین کشورهای آفریقایی و خاورمیانه است و اکثر جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری آن در کنار رود نیل زندگی می کنند. کرانه های رود نیل منطقه ای است که ۴۰ هزار کیلومتر مربع یعنی حدود یک بیست و پنجم این کشور و تنها زمین های بارور آن را تشکیل می دهد. بخش عمدهٔ این کشور که در مجموع ۱ میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد، از بیابان تشکیل شده و جمعیت پراکنده ای را در خود جای داده است.حدود نیمی از جمعیت مصر شهرنشین هستند که بیشتر آنان در دو شهر بزرگ قاهره و اسکندریه، دیگر شهرهای دلتای رود نیل و حومه آنها زندگی می کنند.مصر یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری بوده و آثار باستانی متعدد موجود در این کشور که مهمترین آن ها اهرام سه گانه است گردشگران زیادی را جذب این کشور می کند. حدود ۱۲ درصد نیروی کار مصر در بخش گردشگری و شهرهای تفریحی ساحل دریای سرخ فعالیت دارند. اقتصاد مصر یکی از متنوع ترین ترین منابع درآمدی را در کشورهای خاورمیانه داراست و بخش های گردشگری، کشاورزی، صنعت و خدمات هر یک به نسبتی تقریباً مساوی در تولید داخلی این کشور سهم دارند.10.غردقه:غردقه یک دهکده ی کوچک ماهیگیری است که کنار دریای سرخ واقع شده و دارای سواحل شنی است. امروزه این اقامت گاه ساحلی را نمی توان از روی زندگی گذشته اش شناخت زیرا به یک مکان بزرگ توریستی تبدیل شده است که سالیانه گردشگران زیادی را به خود جلب می کند. این شهر بیش از 100 هتل دارد که بیشتر آن ها در کنار خط ساحلی قرار دارند. غردقه به خصوص برای غواصی بسیار محبوب و مشهور است.9.اسکندریه:اسکندریه در ساحل دریای مدیترانه واقع شده و مرکز تجاری و حمل و نقل مصر به شمار می رود.این مکان در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر کبیر بنا شده و به عنوان تقاطع جهان در نظر گرفته شده بود. بسیاری از مکان های تاریخی معروف اسکندریه همچون کتابخانه که بیش از 500000 کتاب دارد، توسط زمین لرزه ی ویرانگر در قرن چهاردهم تخریب شد. امروزه شکوه تاریخی این شهر کمی کم رنگ شده اما هنوز هم به خاطر وجود جاذبه های فرهنگی و تاریخ غنی اش ، ارزش بازدید را دارد.8.دهب:دهب در 85 کیلومتری شمال شرم الشیخ در خلیج عقبه و نزدیکی جنوب صحرای سینا واقع شده است. این مکان در آغاز به عنوان یک ناحیه ی منزوی در نظر گرفته می شد اما در سال 1980 تبدیل به یک اقامت گاه ارزان برای توریست ها و گردشگران شد. ترکیب دریای سرخ و صحرای سینا ، دهب را به یک مکان عالی و ایده ال برای موج سواری، غواصی ،صخره نوردی و کوه نوردی تبدیل کرده است.7.واحه سیوا:واحه سیوا در نزدیکی مرز غربی مصر واقع شده و تا قرن نوزدهم از سایر مناطق کشور از لحاظ فرهنگی منزوی بود. امروزه ، واحه سیوا یک مقصد توریستی محبوب است. بیشتر گردشگران ...

ادامه مطلب  

دانستنی های خواندنی درباره مصر  

درخواست حذف این مطلب
اگر قصد خرید تور گردشگری مصر را دارید بهتر است با برخی از حقایق جالب درمورد این کشور تاریخی آشنا شوید.به گزارش آلامتو و به نقل از کجارو؛ تاریخ غنی مصر، آن را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جهان تبدیل کرده و علاقه مندان به تاریخ و مسائل اسرارآمیز را به این کشور جذب می کند. صحنه ی سیاست این کشور نیز فراز و نشیب های زیادی داشته و دارد. با ما همراه باشید تا با حقایق مصر بیشتر آشنا شوید.تمدن مصر از قدیمی ترین تمدن های بشر است و بسیاری از پیشرفت های علمی بشر ریشه در این کشور دارد. اگر شما هم به این کشور پررمز و راز علاقه دارید، این مقاله را تا آخر بخوانید تا با ۳۹ حقیقت جالب آن آشنا شوید:۱. از قرن چهارم تا قرن هفتم میلادی، مسیحیت دین رسمی کشور مصر بود.۲. مصریان باستان بیش از ۱۴۰۰ خدا و بت را می پرستیدند!۳. در بسیاری از مقبره های باستانی در مصر، توالت پیدا شده است!۴. قدیمی ترین پیراهن جهان در مصر کشف شده است که متعلق به ۵ هزار سال قبل است!۵. در مرز میان مصر و سودان، منطقه ای به مساحت ۲۰۶۰ کیلومتر مربع وجود دارد که هیچ کدام از این کشورها ادعای مالکیت آن را ندارند!۶. زبان نوشتاری به صورت مستقل هم توسط مصریان، هم سومریان، هم چینی ها و هم توسط مایاها اختراع شده است.۷. تعداد اهرام سودان بیشتر از مصر است!۸. عقاب حیوان ملی مصر است.۹. مجسمه ی آزادی برای مصر در نظر گرفته شده بود.۱۰. اهرام مصر توسط کارگرانی ساخته شد که حقوقشان پرداخت می شد نه بردگان! این یک افسانه ای است که توسط «هرودوت»، مورخ یونانی گفته شده است.۱۱. شهر گمشده ی «heracleion» در مصر، ۱۲۰۰ سال بعد در زیر دریا پیدا شد!۱۲. مصریان باستان روی بالشت های می خوابیدند که از سنگ ساخته شده بود!۱۳. بزرگترین هرم جهان در مصر قرار ندارد! این هرم در مکزیک قرار گرفته است.۱۴. اولین قایق بادبانی در مصر اختراع شد.۱۵. اولین سنت و آیین تبادل حلقه ی عروسی به دوران مصریان باستان می رسد.۱۶. مصریان باستان به منظور عزاداری برای گربه های از دست رفته شان، ابروهای خود را اصلاح می کردند!۱۷. در هرم جیزه ی مصر، هنوز هم معابری ناشناخته و کشف نشده وجود دارد!۱۸. «کولی» (gypsy) کوتاه شده ی کلمه ی «مصری» (egyptian) است.۱۹. مصر پرجمعیت ترین کشور خاورمیانه است و بیشترین جمعیت عرب زبان را در جهان دارد.۲۰. شاه مصر باستان، «توت عنخ آمون» در ۱۸ سالگی فوت کرد.۲۱. در دوران حکومت فرعونیان در مصر، دلستر پول ملی کشور بود!۲۲. تا سال ۲۰۱۵ هیچ کدام از روسای جمهور مصر بدون ...

ادامه مطلب  

جنایات داعش: روز شمار ۸۳ جنایت داعش در سراسر جهان  

درخواست حذف این مطلب
جنایات داعش تاکنون جان قربانیان زیادی را در اقصی نقاط دنیا گرفته است و دنیا را ناامن تر کرده است. این گروه تروریستی که از مزدوران چند ملیتی تشکیل شده است از بطن گروهک تروریستی القاعده بر پایه ی تاسیس حکومت اسلامی جهادی بر اساس برداشت ناصواب از تعلیمات جهاد و شهادت اسلامی متولد شد. جنایات داعش نه تنها از کشورهای همسایه مثل ایران، سوریه و عرق قربانی گرفته است بلکه تمام کشورها شامل آمریکا، بریتانیا ، آلمان ، فرانسه،… و مانند این ها را هدف قرار می دهد. در این نوشتار فهرست مهم ترین جنایات داعش که تا کنون ثبت شده است آمده است.تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۱۳جنایات داعش تاکنون جان قربانیان زیادی را در اقصی نقاط دنیا گرفته است و دنیا را ناامن تر کرده است. این گروه تروریستی که از مزدوران چند ملیتی تشکیل شده است از بطن گروهک تروریستی القاعده بر پایه ی تاسیس حکومت اسلامی جهادی بر اساس برداشت ناصواب از تعلیمات جهاد و شهادت اسلامی متولد شد. جنایات داعش نه تنها از کشورهای همسایه مثل ایران، سوریه و عرق قربانی گرفته است بلکه تمام کشورها شامل آمریکا، بریتانیا ، آلمان ، فرانسه،… و مانند این ها را هدف قرار می دهد. در این نوشتار فهرست مهم ترین جنایات داعش که تا کنون ثبت شده است آمده است. ۱. اشغال شهر فلوچه: ژانویه ی ۲۰۱۴ (دی ۱۳۹۲) داعش کنترل شهر فلوجه را به دست می گیرد. ۲. ربودن کودکان سوری: مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۱۳۹۳) به گزارش گروه نظارت دیده بان حقوق بشر سوریه واقع در لندن، داعش بیش از ۱۴۰ پسر مدرسه ای کُرد را در سوریه ربود، و آن ها را مجبور فراگیری الهیات اسلامی افراطی نمود. ۳. تصرف بصره: ۹ و ۱۰ ژوئن، ۲۰۱۴ (۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۳۹۳) در فاصله ی یک شب، از دوشنبه شب تا روز سه شنبه، تروریست های داعش فرودگاه، ایستگاه های تلویزیونی و دفتر فرمانداری موصل را به تصرف درآوردند. داعش حدود ۱۰۰۰ زندانی را از زندان ها آزاد کرد. ۴. تصرف و کنترل موصل و تکریت: ۱۰ و ۱۱ ژوئن، ۲۰۱۴ (۲۰ و ۲۱ خرداد ۱۳۹۳) داعش کنترل موصل و تکریت را به دست گرفت. ۵. آواره کرده عراقی ها: ۲۰ ژوئن، ۲۰۱۴ (۳۰ خرداد ۱۳۹۳) سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از یک میلیون عراقی آواره شده اند. ۶. تصرف القائم : ۲۱ ژوئن، ۲۰۱۴ (۳۱ خرداد ۱۳۹۳) داعش کنترل شهر القائم – در نزدیکی مرز با سوریه – و هم چنین سه شهر دیگر عراق را به دست گرفت. ۷. تاسیس دولت اسلامی عراق و شام( داعش) : ۲۹ ژوئن، ۲۰۱۴ (۸ تیر ۱۳۹۳) داعش پیدایش خلافتی (دولت اسلامی) را اعلام می کند که همه ی مرزهای رسمی را از بین می برد، و البغدادی را به عنوان ولی خود خوانده ی حدود یک و نیم میلیارد مسلمان جهان معرفی می کند. هم چنین این گروه تغییر نام خود را به دولت اسلامی (is) اعلام می کند. ۸. افزایش آمار آورگان عراقی: ۳۰ ژوئن، ۲۰۱۴ (۹ تیر ۱۳۹۳) سازمان ملل اعلام می کند حدود ۱ میلیون و دویست هزار عراقی مجبور به ترک خانه های شان شده اند. ۹. حمله به سوریه و انفجار آرامگاه یونس نبی: جولای ۲۰۱۴ (مرداد ۱۳۹۳) داعش کنترل بزرگ ترین میدان نفتی سوریه را به دست گرفت و یک میدان گازی را در استان حمص تصاحب کرد، به تجهیزات آن جا یورش برد و ده ها کارگر را به قتل رساند. آنان گستره ی ۱۴۵ کیلومتری از شهرهای سوریه را به اشغال خود درآوردند؛ از دیرالزور تا مرز عراق. آن ها آرامگاه یونس نبی را در موصل منفجر کردند؛ قدمت این مکان مقدس به قرن هشتم پیش از میلاد باز می گشت. ۱۰. حمله به شنگال و قتل عام ایزدیان: ۶ آگوست، ۲۰۱۴ (۱۵ مرداد ۱۳۹۳) تروریست های داعش به شهر شنگال در شمال عراق حمله کردند؛ این شهر موطن گروه اقلیت مذهبی به نام ایزدی ها است. به گفته ی یکی از نمایندگان قانونگذار ایزدی، متعاقب این حمله ۵۰۰ مرد کشته شدند، ۷۰ کودک از تشنگی مردند و زنان نیز برای بردگی به فروش رسیدند. بیش از ۳۰،۰۰۰ خانواده در کوه های شنگال گیر افتادند. ۱۱. سر بریدن جیمز فولی: ۱۹ آگوست، ۲۰۱۴ (۲۸ مرداد ۱۳۹۳) در یوتیوب ویدئویی ارسال شد که در آن، خبرنگار آمریکایی، جیمز فولی، که از ۲۰۱۲ در سوریه ناپدید شده بود،توسط تروریست های داعش سر بریده شد. سپس این تروریست ها تهدید کردند خبرنگار دیگر آمریکایی (قاعدتا استیون ساتلاف) را که در بند آن ها است، به قتل خواهند رساند. ۱۲. سربریدن استیون ساتلاف: ۲ سپتامبر، ۲۰۱۴ (۱۱ شهریور ۱۳۹۳) داعش ویدئوی دیگری را منتشر کرد که صحنه ی سر بریدن خبرنگار آمریکایی، استیون ساتلاف، را به نمایش می گذاشت. جلادی که سر ساتلاف را از تن جدا کرد، آشکارا با لهجه ی بریتانیایی مشابه ی مردی صحبت می کرد که ظاهرا پیش تر فولی را به قتل رسانده بود. ۱۳. اعدام امدادگر بریتانیایی دیوید هینس: ۱۳ سپتامبر، ۲۰۱۴ (۲۲ شهریور ۱۳۹۳) تروریست های داعش در وب سایتی مرتبط با این کار ویدئویی ارسال کردند که در آن، اعدام یک امدادگر بریتانیای به نام دیوید هینس را آشکاری نشان می داد. وی سومین اسیر غربی بود که در ظرف یک ماه به دست این گروه افراط گرای اسلامی به قتل رسانده شد. در پایان این ویدئو، یک اسیر بریتانیای دیگر به نام آلن هنینگ را نشان دادند که وی را نیز آشکارا به قتل تهدید می کردند. ۱۴. سر بریدن آلن هینینگ: ۳ اکتبر، ۲۰۱۴ (۱۱ مهر ۱۳۹۳) داعش ویدئویی دیگر منتشر کرد که در آن، سر بریده شدن گروگان بریتانیایی، آلن هینینگ، را به طور آشکار نشان می داد. در همان ویدئو، این گروه تهدید کرد یک امدادگر آمریکایی را به نام پیتر کسیگ که به عبدالرحمن کاسیگ نیز مشهور بود به قتل خواهند رساند. ۱۵. قتل عام قبلیه ی البونمر: ۳ نوامبر، ۲۰۱۴ (۱۲ آبان ۱۳۹۳)دولت عراق اعلام کرد تروریست های داعش ۳۲۲ نفر از اعضای قبیله ی البونمر را به طور دسته جمعی اعدام کردند. ۱۶. بریدن سر پیتر گاسیک: ۱۶ نوامبر، ۲۰۱۴ (۲۵ آبان ۱۳۹۳) تروریست های داعش با انتشار ویدئویی در اینترنت ادعا کردند گروگان آمریکایی، پیتر کاسیگ، را سر بریده اند. پیتر کاسیگ که به عبدالرحمن کاسینگ نیز مشهور است، پنجمین اسیر غربی بود که داعش طی پیام های ویدئویی مدعی شد سرشان را بریده است. ۱۷. حمله به شارلی ابدو: ۷ ژانویه، ۲۰۱۵ (۱۷ دی ۱۳۹۳) ۲ فرد مسلح به دفتر مجله طنز شارلی ابدو در پاریس حمله کردند. در این تیراندازی ۱۲ نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند. این حمله در پاسخ به کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام توسط مجله ی طنز شارلی ابدو صورت گرفت. ۱۸. باج خواهی از دولت ژاپن: ۲۰ ژانویه، ۲۰۱۵ (۳۰ دی ۱۳۹۳) داعش در ازای حفظ جان دو گروگان ژاپنی به نام های کنجی گوتو و هارونا یوکاوا از کشور ژاپن ۲۰۰ میلیون دلار پول طلب کرد. ۱۹. نمایش سر بریده هارونا یوکاوا در دست کنجی گوتو: ۲۴ ژانویه، ۲۰۱۵ (۴ بهمن ۱۳۹۳) یکی از طرفداران داعش به صورت آنلاین (برخط) ویدئویی ارسال کرد که در آن کنجی گوتو (یکی از گروگان های ژاپنی) را نشان می داد که عکسی از بدن و سر بریده شده ی هارونا یوکاوا را به دست داشت. این ویدئو حاوی درخواستی برای آزادی ساجده الریشاوی، زنی اردنی و مظنون به انجام اعمال تروریستی، در ازای کنجی گوتو بود. ۲۰. بریدن سر کنجی گوتو: ۳۱ ژانویه، ۲۰۱۵ (۱۱ بهمن ۱۳۹۳) داعش ویدئویی در اینترنت منتشر کرد که در آن جسد سر بریده شده ی کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی، را نشان می داد. ۲۱. زنده سوزانی معاذالکساسه: ۳ فوریه، ۲۰۱۵ (۱۴ بهمن ۱۳۹۳) طرفداران داعش عکس ها و ویدئوهایی را در اینترنت منتشر کردند که در آن ها به صورت آشکار نشان می داد معاذ الکساسبه، خلبان نیروی هوایی ارتش اردن، زنده زنده در قفس به آتش کشیده شد. ۲۲. کشته شدن کایلا مولر: ۶ فوریه، ۲۰۱۵ (۱۷ بهمن ۱۳۹۳) داعش در یک پست اینترنتی مدعی شد حملات هوایی اردن باعث مرگ گروگان آمریکایی، کایلا مولر شده است. این پست حاوی عکسی بود که ساختمان فرو ریخته ای را نشان می داد که به ادعای داعش کایلا مولر زیر آن مدفون شده بود. هیچ شاهد و مدرکی درباره ی مرگ این دختر جوان آمریکایی وجود نداشت. ۲۳. سربریدن مسیحیان مصری: ۱۵ فوریه، ۲۰۱۵ (۲۶ بهمن ۱۳۹۳) داعش بار دیگر ویدئویی منتشر کرد که در آن تروریست ها سر ۲۱ مسیحی مصری را در سواحل لیبی بریده بودند. فردای آن روز، طی یک عمل انتقامی هواپیماهای جنگی مصر چند حمله ی هوایی علیه اهداف داعش در لیبی ترتیب دادند. ۲۴. اسارت گرفتن پیشمرگان کرد: ۲۲ فوریه، ۲۰۱۵ (۳ اسفند ۱۳۹۳) داعش ویدئویی منتشر کرد که در آن دست کم ۲۱ مبارز پیشمرگ کُرد را نشان می داد که داخل قفس در حال عبور از خیابان های عراق بودند. آخرین صحنه های ویدئو این اسیرها را زنده نشان می داد. ۲۵. کشتن مردی هم جنس گرا در رقه: ۴ مارس، ۲۰۱۵ (۱۳ اسفند ۱۳۹۳) داعش تصویری از مردی را منتشر کرد که از ساختمانی در شهر رقه سوریه به پایین انداخته شده است. این یکی از دست کم ده ها موردی بود که در آن، داعش مردی را به اتهام هم جنس گرایی به قتل می رساند. ۲۶. حمله ی موشکی به ستاد ارتش عراق: ۱۲ مارس، ۲۰۱۵ (۲۱ اسفند ۱۳۹۳) فردی که به عنوان سخنگوی داعش شناسایی شد، در یک پیام صوتی ادعا کرد، خلافت داعش تا غرب آفریقا گسترش یافته است و رهبر گروه داعش ، ابوبکر البغدادی، پیمان وفاداری بوکوحرام را پذیرفته است. در همین روز، نیروهای عراقی بیش تر بخش های تکریت را از داعش پس گرفت، و داعش ستاد ارتش عراق را در شمال رمادی منفجر کرد، و دست کم ۴۰ سرباز عراقی را از بین برد. ۲۷. جمله به موزه باردو در تونس: ۱۸ مارس، ۲۰۱۵ (۲۷ اسفند ۱۳۹۳) دو مرد مسلح ناشناس با حمله به موزه ملی باردو در پایتخت کشور تونس، اقدام به گروگان گیری کردند. مجموع تلفات این حمله به ۲۳ تن رسید. ۲۸. سربریدن زندانیان: ۱۹ آوریل، ۲۰۱۵ (۳۰ فروردین ۱۳۹۴) بازوی رسانه ای شبکه ی تروریست های داعشی ویدئویی را منتشر کردند که در آن عمال داعش دو گروه از زندانیان را شامل ۳۰ شهروند اتیوپیایی در نقاط مختلف لیبی سر می برند. ۲۹. تصرف رمادی: ۱۷ می، ۲۰۱۵ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴) پس از عقب نشینی نیروهای امنیتی دولت عراق از یک پایگاه نظامی در رمادی، بزرگ ترین شهر در غرب عراق، داعش کنترل این شهر را به دست گرفت. ۳۰. به دست گرفتن کنترل پالمیرا: ۲۱ می، ۲۰۱۵ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴) داعش کنترل شهر پالمیرا، شهری ۲۰۰۰ ساله ای در بیابان سوریه، را به دست گرفت. به گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، این شهر آخرین منطقه ی مرزی میان سوریه و عراق تحت کنترل ارتش سوریه بود. ۳۱. انفجار در مسجد امام علی القدیح: ۲۲ می، ۲۰۱۵ (۱ خرداد ۱۳۹۴)مسجد امام علی در شهرک شیعه نشین القدیح از توابع استان قطیف عربستان سعودی در هنگام نماز جمعه منفجر شد. این انفجار منجر به کشته شدن ۲۲ تن و زخمی شدن ۱۰۲ تن دیگر شد. ۳۲. حمله به مقر فرماندهی شبه نظامیان شیعه در عراق: ۱۴ ژوئن، ۲۰۱۵ (۲۴ خرداد ۱۳۹۴) طبق گزارش ها، یک نوجوان بریتانیایی به نام طلحه اسمال، به همراهی سه بمب گذار انتحاری دیگر به مقر فرماندهی گروه شبه نظامی شیعه در عراق حمله کردند و دست کم ۱۱ نفر را کشتند. پیش از این عملیات انتحاری، داعش عکس هایی را از اسمال ۱۷ ساله در کنار پرچم سیاه داعش در شبکه های اجتماعی منتشر کرد. به گزارش بی بی سی، اسمال در ماه مارس آن سال، لندن را به قصد پیوستن به این گروه اسلامی بنیادگرا ترک کرده بود. ۳۳. انهدام دو مکان مقدس در پالمیرا: ۲۴ ژوئن، ۲۰۱۵ (۳ تیر ۱۳۹۴)دولت سوریه گزارش داد تروریست های داعشی دو مکان مقدس مسلمانان را در پالمیرا نابود کرده است. این گروه به حرم و آرامگاه ۵۰۰ ساله ای حمله کرد که گفته می شود نوه ی پسرعموی پیامبر اسلام در آن مدفون بوده است. ۳۴. حملات در تونس و کویت: ۲۶ ژوئن، ۲۰۱۵ (۵ تیر ۱۳۹۴)یک مرد مسلح دست کم ۳۸ نفر را در یک هتل ساحلی در تونس به قتل رساند، و یک بمب نیز در مسجدی در کویت باعث مرگ دست کم ۲۷ نفر شد. داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. ۳۵. حمله به نقاط نظامی مصر: ۱ جولای، ۲۰۱۵ (۱۰ تیر ۱۳۹۴) داعش به صورت هم زمان حملاتی را در پنج نقطه ی نظامی کشور مصر آغاز کرد؛ طبق گزارش ها ۱۷ سرباز مصری کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند. به گفته ی ارتش مصر، ۱۰۰ نفر از تروریست ها نیز در این درگیری از بین رفتند. ۳۶. اعدام اسرای پالمیرا: ۴ جولای، ۲۰۱۵ (۱۳ تیر ۱۳۹۴) دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد، ویدئویی به دست اش رسیده است که نشان می دهد تروریست های داعشی ۲۵ اسیر را در شهر پالمیرای سوریه اعدام کردند. ۳۷. انفجار کامیون در خان بنی سعد: ۱۷ جولای، ۲۰۱۵ (۲۶ تیر ۱۳۹۴) هم زمان با برگزاری جشن عید فطر توسط شهروندان عراقی، داعش با انفجار یک کامیون یخ در بازار شلوغی در شهر خان بنی سعد، دست کم ۱۲۹ نفر را کشته و دست کم ۱۴۰ نفر دیگر را زخمی کرد. ۳۸. انفجار بمب در مرکز فرهنگی آمارا در ترکیه: ۲۰ جولای، ۲۰۱۵ (۲۹ تیر ۱۳۹۴)محوطه ی مرکز فرهنگی آمارا در منطقه سوروچ در استان شانلی اورفه ترکیه هدف بمب گذاری قرار گرفت. تلفات این بمب گذاری ۳۲ کشته و بیش از ۱۰۴ زخمی اعلام گردید. ۳۹. انهدام آثار باستانی پالمیرا: آگوست ۲۰۱۵ (مرداد ۱۳۹۴) داعش آثار باستانی موجود در شهر تاریخ پالمیرای سوریه را نابود کرد، از جمله این آثار باستانی می توان به معبد ۲۰۰۰ ساله ی بعل شمین اشاره کرد. یونسکو، سازمان فرهنگی ملل متحد، تخریب این معبد را یک ” جنایت جنگی ” خواند. ۴۰. انفجار انتحاری در ایستگاه مرکزی آنکارا: ۱۰ اکتبر، ۲۰۱۵ (۱۸ مهر ۱۳۹۴) دو بمب گذار انتحاری در میان راهپیمایان (صلح برای دموکراسی) در مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن آنکارا خود را منفجر کردند. تعداد کشته شدگان این حادثه حدود ۱۰۲ نفر عنوان شد. ۴۱. انفجار بمب های انتخاری در بیروت: ۱۲ نوامبر، ۲۰۱۵ (۲۱ آبان ۱۳۹۴) دو بمب انتحاری در منطقه ی برج البراجنه در جنوب بیروت منفجر شد، و بیش از ۴۰ کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت و اعلام کرد، مهاجمان دو روز قبل از حادثه، از سوریه به لبنان آمده بودند. ۴۲. بمب گذاری انتحا ...

ادامه مطلب  

تمدن نیل در اشغال دلارهای سعودی  

درخواست حذف این مطلب
سعودی ها بعد از ورود نیروهای خود به بحرین و مناطقی در جنوب یمن، در یک قدمی تصرف دو جزیره مصری هستند که در نگاه بسیاری از مصری ها چیزی نیست جز اشغال خاک کشورشان توسط آل سعود. مجلس مصر روز چهارشنبه 14 ژوئن به قانونی رأی مثبت داد که مرزهای دریایی میان دو کشور مصر و عربستان را تعیین می کرد و طبق این قانون، دو جزیره تیران و صنافیر از قلمرو دریایی مصر خارج و به تصرف سعودی ها در می آید. این توافقنامه ای است که بیش از یک سال قبل به امضای دو طرف رسیده بود اما ژنرال عبدالفتاح السیسی باید برای تبعیت از روند قانونی، آن را به مجلس می فرستاد تا به رأی نمایندگان گذاشته شود. کمیسیون امنیت و دفاع مجلس در گام نخست توافقنامه را مورد بررسی قرار داد و با تأیید این کمیته معلوم شد که توافقنامه در صحن علنی هم باید تأیید شود که نتیجه همین بود. واگذاری این دو جزیره از زمان مطرح شدنش در آوریل سال گذشته میلادی با نارضایتی عمومی در مصر همراه بود که فعالان مصری سعی می کردند از طرق مسالمت آمیز جلوی این کار را بگیرند و حتی کار را به دادگاه کشاندند اما حالا تمام این اعتراضات و راه های مسالمت آمیز با رأی مثبت مجلس بی نتیجه مانده اند و به همین جهت است که جریان های سیاسی مصری از مردم دعوت کرده اند تا در 16 ژوئن در تظاهراتی به نام جمعه خشم، فریاد خود را علیه واگذاری این دو جزیره به سعودی ها بلند کنند. سابقه تاریخیسامح شکری، وزیر خارجه مصر، در کمیسیون امنیت و دفاع مجلس حاضر شده بود تا با استناد به یکی دو واقعه تاریخی به نحوی توافقنامه واگذاری تیران و صنافیر به سعودی ها را توجیه کرده باشد. وقایع مورد نظر او یکی به تصمیم حسنی مبارک در 1990 باز می گشت که دستور شماره 27 را برای ساماندهی حریم دریایی مصر صادر کرده بود و دیگری سخنان عصمت عبدالمجید، وزیر خارجه اسبق مصر، در همان زمان که به همتای سعودی خود در سوم مارس 1990 از تعلق این دو جزیره به آل سعود گفته بود و مدعی شده بود که مصر تنها و بدون حق حاکمیت این دو جزیره را اداره می کند. استناد شکری به این دست وقایع در حالی است که مستندات تاریخی غیر قابل انکاری دال بر حاکمیت مصر بر این دو جزیره از 1906 است که بعد از چندین دور مذاکره و نامه نگاری بین حکومت وقت مصر و امپراطوری عثمانی، حاکمیت هر دو جزیره به مصر واگذار شد. این موضوع از سوی نمایندگان مصر در 15 فوریه 1954 و ششصد و پنجاه و نهمین نشست شورای امنیت سازمان ملل مورد تأکید قرار گرفت و در برابر ادعای رژیم صهیونیستی در آن جلسه که مدعی اشغال این دو جزیره توسط مصر شده بود، نماینده مصر به 1906 اشاره کرد که این دو جزیره از آن زمان جزو قلمرو مصر بوده و تصرف آنها چیز جدیدی نیست و برای تأیید نظر خود استناد به اسناد رد و بدل شده بین مصر و امپراطوری عثمانی کرد. با وجود این زمینه تاریخی، دست به دست شدن هر دو جزیره از جنگ 1967 تا 1973 باعث شده تا سعودی ها نوعی حق حاکمیت بر هر دو جزیره قائل شوند، چراکه در جنگ 1967، مصری ها مجبور شده بودند تا به دلیل شرایط جنگی و تاکتیکی دو جزیره را به سعودی ها واگذار کنند و بعد که نظامیان رژیم صهیونیستی دو جزیره را به اشغال خود درآوردند، مصری ها در جنگ 1973 هر دو جزیره را آزاد کرده و تا کنون بر آن حاکمیت داشته اند. در هر صورت، سابقه تاریخی به خوبی حکایت از حاکمیت مصر بر این دو جزیره دارد و شاید شکری به آن دو واقعه استناد کرده چون نمی تواند برای توجیه واگذاری دو جزیره به عربستان مستند تاریخی چندانی جز همین وقایع نه چندان قابل توجه چیز دیگری را پیش بکشد. زمین فروشی مصری ها در ازای دلارهای نفتیموشه یلعون، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، سال گذشته بعد از توافقنامه واگذاری آن جزایر به سعودی ها گفت که مصر تیران و صنافیر را در ازای دریافت 16 میلیارد دلار از عربستان به این کشور فروخته است. یلعون این معامله را نتیجه توافق رژیم خود و امریکا دانست و به نظر می رسد که منظور او همان چیزی بود که رسانه های منطقه در آن زمان از دیدار جان کری، وزیر خارجه امریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، محمد بن سلمان، پسر پادشاه و وزیر دفاع سعودی و ژنرال السیسی گفته بودند و گویا توافقنامه واگذاری تیران و صنافیر به سعودی ها از معامله ای به دست آمد که در آن دیدار انجام شده بود. صحت و سقم این معامله همچنان قابل بحث است اما نکته روشن کمک های بی وقفه مالی سعودی ها به السیسی است که از کودتای سوم ژوئیه 2013 حاکمیت بر مصر را در اختیار گرفته و ب ...

ادامه مطلب  

بارگاه خرافاتی رأس الحسین تعطیل و تخریب شود  

درخواست حذف این مطلب
با آنکه بارگاه رأس الحسین قاهره همواره از سوی بزرگان مذاهب اسلامی مورد احترام بوده اما سلفی ها اقدامات صوفیه در تکریم مقام رأس الحسین را خرافات دانسته و خواستار تعطیلی این بارگاه شدند.به گزارش«شیعه نیوز»، هرساله همزمان با فرا رسیدن مناسبت های مذهبی مرتبط با اهل بیت(علیهم السلام) در مصر مانند ایام محرم، اربعین حسینی، میلاد امام حسین (علیه السلام) و ... هجمه شدید سلفی ها علیه محبّان خاندان عصمت و طهارت افزایش می یابد. بارگاه رأس الحسین که به اعتقاد بسیاری از مردم مصر محل تدفین رأس مبارک امام حسین (علیه السلام) است، هر ساله شاهد حضور خیل کثیری از مشتاقان برای برگزاری مراسم های مختلف مذهبی است. در همین راستا و زمانی که محبّان اهل بیت(علیهم السلام) در مصر خود را آماده برگزاری مراسم سالروز ورود رأس مطرح سیدالشهداء (علیه السلام) به مصر می کنند جریان های سلفی با حمله به دوست داران خاندان نبوت و طهارت اعم از شیعه، صوفی و حتی اهل سنت، خواستار مقابله جدی با اینگونه مراسم ها از سوی دولت می شوند.مخالفت با برگزاری مراسمات مذهبی شیعیانبه تازگی جریان سلفیت مصر در آستانه سالروز ورود رأس الحسین (علیه السلام) به مصر از وزارت اوقاف خواست تا ضمن تشکیل جلسه ای با علمای تاریخ برای بیان حقیقت آنچه که از سوی آنان «ضریح های خیالی» نامیده شده است، اقدام به تعطیلی این بارگاه ها در سراسر مصر کنند.سامح عبدالحمید حموده از مبلغان برجسته سلفی مصر با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک از علمای تاریخ برای آنچه که وی «رسوایی حامیان ضریح های خیالی» نامیده است، با اهانت آشکار به مقدسات جمع کثیری از محبّان اهل بیت(علیهم السلام) گفت: با تشکیل چنین کمیته ای معلوم خواهد شد که سرهای گاو ها و گوساله ها در این مکان ها مدفون شده است.وی با استفاده از ادبیات هتاکانه علیه اهل بیت(علیهم السلام) افزود: حسین! هیچگاه نه مرده اش و نه زنده اش به مصر نیامده و در مسجد قاهره، حسینی نیست. بسیاری از مقام هایی که در مصر وجود دارد همگی ساختگی، فاقد دلیل، غیر قابل اثبات و برخی از این مقبره ها با روایات تاریخی متعارض است.سامح عبدالحمید با حمله به صوفیان مصر خاطر نشان کرد: اقدامات صوفیه در تکریم مقام رأس الحسین خرافاتی بیش نیست و باید این اقدامات در مصر متوقف شود. حکومت نباید به آنان اجازه دهد که درون مسجد الحسین برنامه ای اجرا کنند به ویژه آنکه این مراسم ها «باب شیعه گری» را در مصر ترویج می دهد.مبلغ سلفی مصر که بارها از داعش و گروهک های تکفیری با عناوین مختلف حمایت کرده و پیشتر نیز خواستار تخریب بارگاه رأس الحسین شده بود اینبار با حمله به شیعیان اظهار داشت: شیعیان با همراهی بزرگان صوفیه بدعت های بسیاری را بنا نهادند. وزارت اوقاف باید هرچه سریعتر ضریحی که منسوب به حسین! است را تعطیل کند.خطر شیعیان را باید جدی گرفتعلاء سعید سخنگوی رسمی ائتلاف «آل الصحب» نیز همسو با سایر سلفی ها حضور نیروهای امنیتی در بارگاره رأس الحسین برای جلوگیری از آنچه که او «نفوذ شیعیان» خوانده را ضروری دانسته و تاکید کرد: شیعیان در مصر در اقلیت هستند اما مشکل اصلی آن است که بسیاری از عراقی ها در مصر ساکن بوده و آنان شعائر مذهبی عجیبی دارند.وی با اتهامه زنی به شیعیان مبنی بر آنکه «شیعیان عامل اصلی ایجاد فتنه و اختلافات مذهبی در مصر هستند» خاطر نشان کرد: بسیاری از شیعیان هنگامی که درون منازل خود جشن های مذهبی را برگزار می کنند به پخت حلوا و توزیع آن در میان شیعیان اکتفا می کنند اما زمانی که به مساجد می آیند رفتارهای خطرناکی از آنان سر می زند.سخنگوی رسمی ائتلاف «آل الصحب» از ماموران امنیتی درخواست کرد تا در مناطقی که شیعیان در آن حضور دارند مشارکت جدی داشته و هنگامی که شیعیان درصدد انجام اقدامات خرابکارانه بودند عرصه را بر آنان تنگ کنند.واکنش وزارت اوقاف مصرهمزمان با حمله سلفی ها به محبّان اهل بیت(علیهم السلام) شیخ جابر طایع رییس بخش دینی وزارت اوقاف اعلام کرد که تا کنون هیچ دستوری از مقامات مربوطه مبنی بر تعطیلی ضریح امام حسین (علیه السلام) دریافت نکرده و لذا این وزارت خود را موظف به حمایت از این بارگاه می داند.وی همچنین با رد سخنان عبدالحمید مبنی بر ارائه پیشنهاد برای تشکیل کمیته ای تاریخی جهت بررسی اماکن و بارگاه های مذهبی در مصر افزود: تا به این لحظه وزارت اوقاف هیچ درخواست کتبی یا شفاهی را از سوی جریان سلفیت مبنی بر بررسی بارگاه ها دریافت نکرده و در صورت درخواست به این مساله پرداخته خواهد شد.سلفیان مسلمان نیستنددر همین راستا علاء ابوالعزائم شیخ طریقه عزیمه و رییس اتحادیه جهانی صوفیان مصر با محکوم کردن اظهارات هتاکانه سلفی ها علیه مقدسات مسلمانان گفت: جریان سلفی ...

ادامه مطلب  

تور کویر مصر  

درخواست حذف این مطلب
تور کویر مصردر تور کویر مصر خواهید دید:کویر مصر کجاست؟روستای مصر یا کویر مصر در قلب کویر مرکزی ایران در ۴۵ کیلومتری شرق شهرستان جندق و در ۳۰ کیلومتری شمال شهرستان خور در شمال شرقی استان اصفهان قرار دارد. موقعیت جغرافیایی روستا ۰۴/۳۴ شمالی و ۴۷/۵۴ شرقی می باشد.روستای مصر با حدود 180 نفر جمعیت در میان شن*های روان کویر مرکزی ایران قرار دارد. این روستا این روزها از مهمترین و جذابترین مناطق گردشگری ایران به حساب می*آید و نام دریای شنی کویر مصر برای بسیاری از طبیعت*گردان آشناست .مصر به همراه دو روستای بسیارکوچک دیگر به نامهای امیرآباد و فرحزاد دریک خط شمالی–جنوبی به طول حدود ۶ کیلومتر واقع شده*اند.کویر مصر ایران، توسط رشته کوه هایی از جانب غرب، جنوب غرب و جنوب شرق محاصره شده است که بخشی از سلسله جبال کوه های فلات مرکزی ایران به حساب می آید. این کویر در گودال هایی طبیعی در کوهپایه های این کوه، تپه های ماسه ای زیبایی را تشکیل داده است که هدف گردشگری و کویر نوردی می باشد. روستای مصر به دلیل قرار گرفتن در جنوب کویر بزرگ مرکزی ایران دارای آب و هوای گرم و خشک است. مردم مصر در سال های اخیر و به خصوص در ایام گردشگری بیشتر به مشاغل مربوط به اسکان و خدمات به مسافران مصر می پردازند. شهرت کویر مصر زندگی آنان را نیز تغییر داده است. اما پیش از این بیشتر به کشاورزی و دامداری مشغول بودند و در کنار کاشت زعفران و گندم به پرورش شترنیز اشتغال داشتند.دکتر آلفونس گابریل جغرافیدان و جهانگرد اتریشی (متولد 1982) می*گوید: «کویر کسی را که یک*بار اسیر افسونش شده باشد هرگز رها نخواهد کرد.» این جمله*ای است که پس از سفر به کویر مصر ایران به آن ایمان پیدا خواهید کرد. افسون آسمان کویر مصر تا پایان عمرتان بارها و بارها شما را به آنجا خواهد کشید.ریشه نام روستا :چندین سال پیش بنیانگذار این روستا فرد سرمایه*داری اهل جندق به نام یوسف بود که به شبانی و چراندن گوسفندان می*پرداخت. عمر این روستا شاید بیشتر از ۱۰۰ سال نباشد، اما همه آن را به نام مزرعه یوسف می*شناختند تا آنکه قناتهای روستا خشک و کم*آب شد و یوسف را مجبور به حفر چاه با موتورهای دیزلی انگلیسی کرد. چند سال بعد از بهره*برداری از این چاه، دوباره سفره*های زیرزمینی آب پائین*تر رفت تا اینکه یوسف چاه عمیق*تری را حفر کرد به همین دلیل اهالی روستاهای همجوار، این روستا را «چاه دراز» نامیدند.اما از آنجایی که یوسف این نام را دوست نداشته از اهالی خواست چون نام وی یوسف و داستان یوسف پیامبر نیز در سرزمین مصر اتفاق افتاد بود از آن به بعد نام این روستا را مصر بنامند. اهالی روستا نیز از آنجا که برای یوسف احترام زیادی قائل بودند، این روستا را «مصر» نامیدند. یوسف دستور داد تا در وسط روستا نیز خیابان عریضی به طول حداقل ۵۰۰ متر احداث شود و در پاسخ به ابهامات اهالی که می*گفتند روستای ما کوچک است و نیازی به احداث این خیابان عریض و طویل نیست می*گفت که در آینده*ای نزدیک اینجا معروف و شلوغ می*شود. جالب اینکه این پیش بینی یوسف درست از آب درآمد و اکنون گردشگران زیادی از این روستا دیدن می*کنند به نحوی که اکنون این روستا یکی از مقاصد مهم طبیعت گردی در ایران به شمار می*آید.شرح روستا :در ورودی روستا دو تاق کوچک مقابل هم قرار دارد که داخل یکی ژنراتور بزرگی وجود دارد که برق مصر و روستای هم جوار آنرا (فرحزاد) از این طریق تأمین می*گردد و دیگری تنها مغازه روستاست که مجهز به خط تلفن ثابتی است که ارتباطات مخابراتی ساکنان یا احیاناً مسافران را برقرار می*کند. البته در حال حاظر استفاده از تلفن همراه میسر می*باشد، به این صورت که اگر شبکه مخابراتیه آنجا به صورت خودکار وارد گوشیه شما شد میتوانید تماس داشته باشید اگر نه ک باید شبکه آنتن آن منطقه را به صورت دستی وارد گوشیه موبایل خود کنید.جدیدا مغازه ای دیگر در شمال روستای مصر توسط اهالی آن و یک کافه توسط یک خانم فرانسوی که دچار افسون کویر شده و قصد دارد تا پایان عمر در روستای مصر زندگی کند. احداث شده است.مردم روستا بسیار مذهبی و مقید هستند.جالب است بدانید که در اردیبهشت سال 57 بارش باران شدیدی در روستای مصر باعث بوجود آمدن سیل و خرابی در روستا میشود که اکنون خرابی ها تعمیر و باز سازی شده اند و البته همین سیل باعث بوجود آمدن یک نیزار بسیار زیبا در 5 کیلومتری شرق روستا میشود.جاذبه*های گردشگری روستای مصروجود چاه آب عمیق، سرسبزی منطقه بیابانی و کشت درخت گز و …جهت جلوگیری از جابجایی شن*های روان، بلوار به عرض حدود ۵۰ متر داخل روستا، وجود خانه*های قدیمی و بازسازی آنها جهت اسکان توریست، موتور سواری، شترسواری سافاری در کویر و از همه مهمتر وجود نیزارهایی وسیع و سرسبز در فاصله ۵ کیلومتری روستا و وجود تپه*های شنی در اطراف آن از جمله عواملی هستند که باعث جذب توریست در دل کویر گشته است و حض ...

ادامه مطلب  

سنگ روزتا ؛ کلید رمزگشایی تمدن مصر باستان  

درخواست حذف این مطلب
سنگ روزتا (rosetta stone) یکی از شناخته شده ترین اشیا باستانی تمدن مصر باستان بوده که 218 سال از کشف آن می گذرد؛ در ادامه به معرفی سنگ روزتا خواهیم پرداخت.حدودا 218 سال پیش در روز 28 تیر ماه سال 1178، سربازان فرانسوی در شهر روزتا (رشید امروزی) مصر سنگ سیاهی را که بر روی آن سه نوشته باستانی به زبان های مصری و یونانی حکاکی شده بود، کشف کردند؛ این شی باستانی که سنگ روزتا نام گرفت، بعدها برای رمزگشایی هیروگلیف های مصری استفاده شد و شهرتش تا جایی پیش رفت که تا به امروز، دانشمندان سراسر جهان در رشته های مختلف از اصطلاح «سنگ روزتا» به منظور توصیف اکتشافی که نقشی کلیدی در دستیابی به پیشرفت و موفقیت ناگهانی در یک حوزه علمی دارد، استفاده می کنند.اما چه چیز باعث شد که سنگ روزتا تا این حد مشهور شود؟ برخلاف انتظار، پیام نوشته های حکاکی شده تاثیر زیادی در این شهرت نداشته اند؛ بر اساس اسناد موزه بریتانیا، سنگ روزتا بخشی لوحی بزرگ بوده است که بر روی آن حکمی صادرشده از طرف یک شورای روحانیت، به منظور تایید موفقیت بطلمیوس پنجم (ptolemy v) در اولین سال تاج گذاری اش به عنوان پادشاه، در سال 196 قبل از میلاد، حکاکی شده است.یک بازسازی احتمالی از لوح اصلی سنگ روزتادلیل اهمیت این لوح باستانی به نحوه ی نگارش حکم صادرشده و حکاکی های روی سنگ مرتبط است که در بخش آغازین نوشته ها به شکل هیروگلیف های مصری بوده، در بخش بعدی از حروف دِموتیک یا همان الفبای ساده شده مصر استفاده شده، در ادامه متنِ دیگری به صورت هیروگلیف وجود دارد و در آخر هم حکم به زبان یونان باستان نوشته شده است.یکسان بودن پیام و متن نوشته ها و تفاوت زبان نوشتاری این امکان را به ژان-فرانسوا شامپولیون (jean-françois champollion)، دانشمندی فرانسوی داد که هیروگلیف های مصری را در سال 1201 شمسی رمزگشایی کند و بررسی و مطالعه تعداد بی شماری از متون تمدن مصر باستان را که شامل این هیروگلیف ها می شدند، ممکن سازد. برخلاف اصطلاح سنگ روزتا که برای بیان پیشرفت زودهنگام و ناگهانی در یک پروسه استفاده می شود، روند رمزگشایی نوشته های لوح بسیار دشوار بود و در حدود 20 سال به طول انجامید. در ادامه جزئیات کشف و رمزگشایی این شی باستانی پرارزش را بررسی خواهیم کرد.کشف سنگ روزتاسنگ روزتا توسط یک افسر نظامی فرانسوی به نام پپر فرانسوا زاویر بوشا (pierre françois xavier bouchard)، در زمانی که او و زیردستانش در حال تخریب دیواری برای گسترش قلعه جولییَن در شهر بندری روزتا بودند، کشف شد. نیروهای فرانسوی به واسطه لشکرکشی ناپلئون به مصر و فتح موقت این کشور، در روزتا حضور داشتند و گروهی از دانشمندان هم که مشتاق کسب اطلاعات بیشتر در مورد این سرزمین ناشناخته بودند، ارتش را همراهی می کردند.مالکیت سنگ روزتا که یکی از مهم ترین اکتشافات در مدت حضور سه ساله ی فرانسه در مصر بود، به مسئله ی مهمی در جنگ تبدیل شد. بر طبق اطلاعات موجود در کتاب رمزگشایی سنگ روزتا که توسط انتشارات دانشگاه کالیفرنیا در سال 1378 به چاپ رسیده است، سربازان بوشا به سرعت دانشمندان ناپلئون در قاهره را از کشف انجام شده، باخبر کردند. زمان زیادی از این اتفاق نگذشت که این دانشمندان و جامعه علمی آن زمان متوجه ارزش بالای سنگ روزتا برای رمزگشایی نوشته های هیروگلیف تمدن مصر شدند.با ضعیف شدن نیروهای فرانسوی در مصر، بریتانیا برای حفظ نفوذ خود در منطقه به این کشور لشکرکشی کرد و همانطور که انتظار می رفت، مالکیت اشیا باستانی کشف شده به مسئله مهمی در روند تقابل دو قدرت استعماری تبدیل شد. در سال 1180، ژنرالی فرانسوی به نام ژاک فرانسوا مِنو که در اسکندریه مشغول مقاومت در برابر ارتش بریتانیا بود، برای اطمینان از باقی ماندن سنگ روزتا در مالکیت فرانسوی ها، ادعا کرد که این شی جزو اموال شخصی اوست. در کتاب سنگ روزتا اشاره شده که در خلال کشمکش های بین فرانسه و بریتانیا در آن زمان، شایعات و تهدیدهایی از اینکه فرانسوی ها ترجیح می دهند آثار باستانی مصر را تخریب کنند تا اینکه آن ها را به بریتانیا بدهند، وجود داشت.نمایی از سمت چپ و راست لوح روزتا؛ نوشته های محو قابل مشاهده به زبان انگلیسی، به زمان کسب مالکیت سنگ توسط بریتانیا مربوط می شوند.در نهایت، با امضا توافق نامه کاپیتولاسیون اسکندریه (capitulation of alexandria) که به فرمانروایی فرانسه بر مصر پایان داد، اشیای باستانی کشف شده به نیروهای بریتانیا تحویل داده شدند. سنگ روزتا هم که در میان این اشیا بود، در بهمن ماه سال 1180 به انگلستان منتقل شد و دو ماه بعد، در موزه بریتانیا قرار گرفت.رمزگشایی سنگ روزتادر دوره پادشاهی دودمان بطلمیوسی (ptolemaic period) زبان یونانی به عنوان زبان رسمی و اداری استفاده می شد، حروف دموتیک در نگارش های روزمره کاربرد داشتند و نامه های مذهبیون هم به خط هیروگلیف نوشته می شدند. باستان شناسان با داشتن اطلاعات اندکی در مورد زبان های رایج در دوران ساخت لوح روزتا، از همان ابتدا اطمینان داشتند که هر سه متن نوشته ش ...

ادامه مطلب  

انفجارهای تروریستی در مصر  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در مصر تصاویر انفجارهای تروریستی در ...

ادامه مطلب  

اولین فرعون مصر تاج پادشاهی را از هوروس دریافت کرد  

درخواست حذف این مطلب
اولین فرعون مصر یک انسان میرا بود و دیگر به مانند خدایان مصری عمر جاویدان نداشت. او منس بود که تاج پادشاهی را از هوروس خدای مصری دریافت کرد. او جانشین خدایان مصری بر روی زمین شد.بر اساس مطالب مندرج در اسناد تاریخی، منس اولین فرعون مصر از نخستین سلسله مصر باستان بود که در واقع بنیان حکومت زمینی (غیر آسمانی) را در مصر گذاشت. بدان معنا که این فرعون به مانند پیشینیان خود از جمله خدایان نبود بلکه انسانی میرا بود که تاج و تخت و سلطنت را از خدای هوروس به ارث برد.مصر باستان سرزمین خدایان و ایزد بانوهای متعدد و بی شماری بود. هر یک از خدایان، نماد و سمبلی از نیروها و پدیده های طبیعی بودند. فراعنه ای که بر مصر حکومت می کردند خود را نمایندگان خدایان بر روی زمین می دانستند. در واقع حکومت در مصر باستان اقتداری بود که از خدایان به فراعنه رسیده بود.در میان خدایان مختلف از جمله رع خداوند خورشید، ایزیس، اوزیریس، ثث، نفسیس و … این منس است که جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. او اولین فرعون مصر بود که ماهیتی غیر خدایی و انسانی داشت.با منس بود که تاریخ زمینی و غیر آسمانی مصر شروع شد. اوست که نخستین دودمان پادشاهی را در مصر بنیان می نهد و مصر علیا و سفلی را به شکل یکپارچه در می آورد. البته اینکه منس در اصل چه کسی بوده موضوعی است که هم اکنون نیز در میان مصرشناسان در مورد آن بحث و جدل بسیار می شود.اولین فرعون مصر که دارای دو نام متفاوت استگمان غالب بر این است که منس با نارمر یکی بوده اند. منس بود که برای نخستین بار هنر، کشاورزی، نوشتن و تکنیک های ساخت ابزار را به مصر آورد. مصر در زمان او متشکل از جوامعی پراکنده و غیر متمرکز بود که از لحاظ سیاسی از هیچ قدرت مرکزی پیروی نمی کردند. منس توانست همه این بخش ها را با هم یکپارچه کند و تحت اقتدار حکومت مرکزی درآورد.آخرین مرحله از فرایند یک پارچه سازی مصر شامل متحد کردن مصر علیا و سفلی و نیز متحد سا ...

ادامه مطلب  

قایق خورشیدی باستانی در مصر ؛ اکتشافی بی سابقه در هرم جیزه  

درخواست حذف این مطلب
کشف قایق خورشیدی باستانی در مصر ، باستان شناسان را بهت زده کرد. این قایق یا سفینه پرنده خورشیدی ، برای مدتی طولانی در زیر هرم جیزه (خوفو) مدفون بوده است!از گذشته مصر باستان چه می دانیم؟ این سوالی ست که با تامل در آثار کشف شده در مصر به ذهنمان خطور می کند. اما به راستی تا چه اندازه از گذشته ی مردمان آن زمان مطلع هستیم؟ آیا اهرام ثلاثه توسط انسان ساخته شده اند؟ اگر چنین است، اسرار معماری بی نظیر آن و کشف آثاری قابل توجه در این هرم ها چیست؟ در طول چند دهه اخیر، ابزارهای مصنوعی بسیاری در کشور مصر کشف شده اند که تاکنون هیچ پاسخ قانع کننده ای برای آنان ارائه نشده است. برای مثال، باستان شناسان مقبره هایی بسیار قدیمی را کشف کرده اند که حاوی مومیایی فراعنه مصر و گنجینه های آنان است. فراعنه مصر باستان، اموال و دارایی های خود را به عنوان هدیه، در درون مقبره های خود قرار می دادند.بسیاری از مردم تصور می کنند که طلا و سنگ های قیمتی، با ارزش ترین اکتشاف های باستان شناسان، از بقایای مصر باستان هستند. اما حقیقت این است که اکتشاف ابزارهای مصنوعی بسیار در این منطقه، ارزش بسیار بیشتری نسبت به طلا و سنگ های قیمتی دارند. یکی از این آثار ارزشمند، وسیله نقلیه ای است که در زیر هرم جیزه (giza) کشف شد! قایق خورشیدی (solar boat)، اکتشافی ست که عمر 4000 ساله خود را در گودالی عمیق گذرانده و اکنون توسط باستان شناسان امروزی مورد توجه قرار گرفته است. اما به چه علت تاکنون در این باره چیزی نشنیده ایم؟این وسیله را به عنوان کشف قایق خورشیدی باستانی در مصر می شناسند؛ چرا که گفته می شود این وسیله نقلیه، چندان هم معمولی نبوده و به نظر می رسد می بایست با نگاهی دقیق تر آن را مورد بررسی قرار دهیم. این کشتی خورشیدی، از سال 1985 میلادی، در محلی با نام «موزه قایق خورشیدی جیزه»، درست در همان منطقه ای که کشف شد نگهداری می شود.جالب است بدانید کشتی خورشیدی خوفو ، به عنوان قدیمی ترین و بزرگ ترین وسایل نقلیه عهد باستان شناخته می شود. این کشتی باستانی، 44 متر طول و 6 متر عرض دارد و از همه مهم تر، به عقیده باستان شناسان این کشتی خورشیدی هیچ گاه مورد استفاده قرار نگرفته است. محققان، از این وسیله نقلیه، به عنوان یک شاهکار صنایع چوبی یاد کرده اند؛ چرا که اگر همین حالا هم آن را در درون آب قرار دهیم، قادر است به خوبی افراد را بر روی اقیانوس ها به مقاصد دلخواه شان منتقل کند. اما نکته اسرارآمیز در مورد این قایق خورشیدی این است که وسیله نقلیه مذکور، از ابتدا هم برای شناور شدن در دریاها ساخته نشده بود!واقعیتی که بسیاری از باستان شناسان را متعجب کرد این بود که قایق خورشیدی خوفو ، با وجود آنکه تمامی شرایط لازم برای شناور شدن بر سطح آب را دارا بود، برای این هدف ساخته نشده و با استناد بر اظهارات نویسندگان مصری، این وسیله نقلیه در واقع یک سفینه فضایی بوده است! با این تفاسیر، به نظر می رسد که با کشف یک قایق خورشیدی باستانی با هدف پرواز در مصر طرف هستیم!قایق های خورشیدی، نقش پر رنگی را در افسانه های اساطیری بعد از مرگ مصر باستان داشته اند. رَع (ra) خدای خورشید و مهمترین خدای مصر باستان، هرشب با استفاده از ارابه خود به نبرد خدایان و چهارپایان می رفت و در روشنی روز، ارابه خود را در آسمان ها می راند. ارابه در افسانه های اساطیری، حکایت از یک وسیله پرنده دارد. آیا کشف قایق خورشیدی باستانی در مصر را می توان به ارابه ی خدای رَع نسبت داد؟بخش بزرگی از قایق خورشیدی خوفو، به کمک چوب درخت سدر لبنانی ساخته شده است. مصریان باستان، ضمن محکم کردن تخته های چوبی و قاب هایی مخصوص به کمک علف حلفا، قسمت کف این کشتی را به صورت تخت ایجاد کرده اند. این کشتی، به صورت کامل کشف شد، اما به منظور قرار دادن در زیر هرم خوفو، قطعات مختلف آن به شکلی جدا از هم در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند.روند متصل کردن قطعات مختلف این کشتی به همدیگر، زیر نظر وزارت آثار باستانی مصر، توسط احمد یوسفمصطفی (ahmed youssef moustafa) آغاز شد و سرانجام بعد از چند سال به اتمام رسید. او برای سر هم کردن قطعات این کشتی، چندین سال را صرف مطالعه مهارت های کشتی سازی مصر کرد. بدین منظور، حکاکی های روی مقبره ها و دیواره های این کشتی و همچنین قطعات کوچک تر آن، نقش مهمی را ایفا کردند.با این وجود، هنوز هیچ کس به طور دقیق از علت ساخت این کشتی خبر ندارد. به واقع کارشناسان معتقد هستند که گذشته مربوط به این کشتی ها، در هاله ای از ابهام قرار دارد. افسانه های مصری حاکی از آن هستند که از این وسیله نقلیه در دنیای پس از مرگ، برای حرکت پادشاه و خدای رَع، در بهشت استفاده می شود. البته با بررسی دقیق تر این قایق، نشانه هایی از ارتباط با آب نیز در آنان مشاهده شد. از این رو، برخی بر این باورند که از این قایق خورشیدی، برای جا به جا کردن فراعنه مصری از ممفیس تا جیزه استفاده می شده است. از طرفی، این احتمال نیز وجود دارد که فرعون خوفو، از این قایق برای سفر به مکان هی مقدس استفاده می کرده برای استفاده بعد از مرگ، همراه با او دفن شده است.اکتشاف این کشتی و یا قایق خورشیدی باس ...

ادامه مطلب  

رقابت 68 نفر برای هر صندلی شورای شهر پایتخت با کارنامه خالی!  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: کبری فرشچیطیف بندی های سیاسی ارائه لیست های انتخاباتی و درگیری های زودهنگام جناح ها با یکدیگر از جمله ویژگی هایی است که در کنار صف کشیدن هزار و 418 نفر از چهره های سرشناس هنری ورزشی و تعداد زیادی از آقازاده ها انتخابات پنجمین دوره شورای شهر را مورد توجه قرار داده است فضایی که یادآور دوره نخست شورای شهر تهران و انحلال این شورا به دلیل بالا گرفتن درگیری های جناحی است و نشان می دهد صف کشیدن این تعداد از چهره های سرشناس هنری و ورزشی و آقازاده برای نشستن روی 21 کرسی شورای شهر پنجم حکایت خدمت نیست. امروز آخرین فرصت برای ثبت نام داوطلبان ا ...

ادامه مطلب  

90/ هم پرسپولیس هم رضائیان ضرر می کنند  

درخواست حذف این مطلب
در آستانه بازی حساس پرسپولیس و الوحده امارات عجیب ترین اتفاق و شاید هم بدترین اتفاق ممکن افتاد و دو بازیکن به دلیل درگیری لفظی شدید که تا مرز درگیری فیزیکی هم رفته بود از تیم اخراج شدند. علی مسعودیدر آستانه بازی حساس پرسپولیس و الوحده امارات عجیب ترین اتفاق و شاید هم بدتری ...

ادامه مطلب  

جهان تشیع در سالی که گذشت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش«شیعه نیوز»، سال 1396 هجری شمسی نیز همانند سالهای اخیر، سالی پر حادثه برای شیعیان جهان بود. نابودی کامل داعش در عراق و سوریه، ادامه تجاوزآل سعود به یمن، استمرار انقلاب مردم بحرین با وجود حصر خانگی آیت الله شیخ «عیسی قاسم»، انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نیز تلاش دشمن برای ایجاد آشوب عمومی که به شکست انجامید، زلزله و سیل در نقاط مختلف جهان، تروریسم و خشونت با حمایت غرب، پیروزی های مقاومت اسلامی و حوادث خونبار در افغانستان و پاکستان از مهم‏ترین حوادث سال 1396 برای پیروان اهل بیت(ع) در جهان بود.آنچه در پی می ‏آید مروری کوتاه بر حوادث مهم فروردین، اردیبهشت و خرداد 1396 در جهان تشیع است:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفروردین 1396ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآذربایجان: در پی تخریب برخی مساجد تاریخی در کشور آذربایجان، اعتراضات مردمی شیعیان این کشور آغاز شد. همزمان با گسترش موج اعتراضات، «مجمع روحانیون» و حزب «اسلام» این کشور با صدور بیانیه های جداگانه به این اقدام واکنش نشان دادند.آلبانی: مرکز جهانی بکتاشیه با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در آلبانی و حمایت کمیته مطالعات و تحقیقات علویون، کنفرانس بین المللی "سنت پیامبر(ص)، امام علی (ع) و بکتاشیه" را برگزار کرد.آفریقای جنوبی: کنفرانس وحدت مسلمین با حضور مسلمانان شیعه و سنی آفریقای جنوبی و با پیام دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در "ژوهانسبورگ" برگزار شد.اتریش: روز ۶ فروردین "پنجمین کنفرانس حضرت زهرا(س)" در "وین" برگزار شد./ رکز مشاوره و مستند سازی مسلمانان اتریش (dccm) که درباره امور مربوط به مسلمانان تحقیق می کند، گزارش جدیدی منتشر کرده که حاکی از افزایش چشمگیر اسلام هراسی در این کشور است. بر اساس این گزارش، اسلام هراسی در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۵ در این کشور، با افزایش ۶۲ درصدی مواجه شده که آمار نگران کننده ای است.استرالیا: وزیر امور خارجه سترالیا با اشاره به رشد تروریسم و گروه تروریستی تکفیری داعش در شرق آسیا، نسبت به امکان تشکیل خلافت به اصطلاح اسلامی در فیلیپین ابراز نگرانی کرد./ مسئولین مدرسه اسلامی «عرفان» در شهر "سیدنی"، در راستای ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان خود، شعبه دوم این مدرسه را در منطقه دیگری از این شهر افتتاح کردند. این گسترش فعالیت یک مرکز اسلامی، به مذاق تعدادی از شهروندان نژادپرست استرالیایی خوش نیامد و با حمایت عضو اسلام ستیز شورای شهر سیدنی، راهپیمایی اعتراض آمیزی را به راه انداختند.افغانستان: روز اول فروردین 6 تن از نیروهای دستگاه امنیتی افغانستان بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری در استان "هلمند" کشته شدند./ 22 تن از عناصر گروه تروریستی داعش در استان "ننگرهار" در شرق افغانستان به هلاکت رسیدند./ وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که روز بیست و چهارم فروردین در عملیاتی علیه مواضع گروه داعش در در "ولسوالی اچین" ننگرهار، بزرگترین بمب غیراتمی خود ــ موسوم به مادر بمب ها ــ را به کار برده است. در این حمله ۳۶ تروریست داعش کشته شدند./ روز سی و یکم فروردین "نمایشگاه بزرگ فرهنگی هنری و کتاب جمهوری اسلامی ایران" با حضور انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) و بیش از ۵۰ ناشر ایرانی و ۲۰ ناشر افغانستانی در کابل افتتاح شد.اندونزی: روز بیستم فروردین، در درگیری که میان پلیس اندونزی و شش تروریست هم پیمان داعش در استان "جاوا" همه شش تروریست به هلاکت رسیدند./ در روزهای بیست و یکم تا بیست و پنجم فروردین، سه همایش "مبارزه با تفرقه و افراط گرایی" در دانشگاه علاءالدین شهر ماکاسار، "مقابله با تفرقه و افراط‏ گرایی" در دانشگاه شریف هدایت الله شهر جاکارتا و "نقش اهل بیت (علیهم ‏السلام) در گسترش اسلام" در دانشگاه المصطفی(ص) شهر جاکارتا برگزار گردید.انگلستان: روز دوم فروردین داعش با یک حمله تروریستی در نزدیکی پل "وستمینستر" در مجاور ساختمان پارلمان انگلیس در قلب "لندن" پنج نفر را کشت و دستکم ۴۰ نفر را زخمی کرد./ دهها زن مسلمان محجبه با تجمع بر روی پل وستمینستر و تشکیل زنجیره انسانی همراه با زنان غیر مسلمان، تاکید کردند که اقدام تروریستی داعش ارتباطی به مسلمانان ندارد و افراد تروریست به هیچ وجه مسلمانان نیستند و اسلام را نمایندگی نمی کنند./ «ترزا می» نخست وزیر انگلیس با حضور در مجلس عوام انگلیس اظهار داشت: حمله تروریستی "وست مینستر" را نمی توان تروریسم اسلامی نامید و این حمله هیچ ارتباطی با اسلام ندارد./ روز یازده فروردین، تظاهرات کنندگان در لندن از «احمد عسیری» مشاور وزیر دفاع عربستان و سخنگوی ائتلاف متجاوزی به یمن با تخم مرغ استقبال کردند./ روز 12 فروردین، کنفرانس "نقش دولت عربستان سعودى در بى ثباتی خاورمیانه و جهان" باحضور فعالان مدنی و تحلیل گران سیاسی در لندن برگزار گردید.ایالات متحده آمریکا: مؤسسه تحقیقاتی هوش و سیاست اجتماعی آمریکا (ispu) اعلام کرد: بیش از ۶۰ درصد از مسلمانان مقیم آمریکا، در یک سال گذشته، تبعیض نژادی و دینی را متحمل شده اند./ شرکت های بیمه آمریکا در شکایتی جدید از ریاض به دلیل دست داشتن درحوادث 11 سپتامبر سال 2001 خواستار پرداخت غرامت شش میلیارد دلاری از سوی عربستان سعودی شدند./ اتحادیه دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد آمریکا، در راستای مبارزه با اسلام هراسی اقدام به برگزاری سمیناری با موضوع «تاریخ اسلام هراسی در آمریکا و مشکلات پیش روی جوامع اسلامی در حال حاضر» نمود./ در پی حمله و تخریب مرکز اسلامی شهر "فورت کالینز" ایالت "کلرادو"، روز ششم فروردین صدها تن از شهروندان این کشور در مقابل این مرکز اسلامی تجمع کردند و حمایت خود را از مسلمانان مقیم آمریکا اعلام و این حمله را بشدت محکوم نمودند./ روز نهم فروردین پلیس واشنگتن در نزدیکی کاخ سفید یک مظنون که با خودرو به سمت نیروهای پلیس واشنگتن حرکت کرد و قصد داشت افسران پلیس را زیر بگیرد بازداشت شد./ روز دهم فروردین با حکم دادگاه فدرال ایالت "هاوایی" اجرای فرمان مهاجرتی «دونالد ترامپ» به مدت نامعلوم متوقف شد./ دهها ژاپنی مقیم آمریکا با راه اندازی راهپیمایی در شهر «سن جوزه» در ایالت کالیفرنیا، حمایت خود را از مسلمانان این کشور در مقابل مواضع افراطی ترامپ اعلام کردند./ تعدادی از مدارس ایالت "نیوجرسی" در کلاسی تحت عنوان «فرهنگ و جغرافیای جهان» با پخش کردن انیمیشنی به معرفی اسلام به عنوان یکی از ادیان بزرگ جهان پرداختند. اما این اقدام مثبت، خشم برخی اسلام ستیزان را برانگیخته و آن را دعوت به اسلام و افراطگرایی عنوان کردند تا جائی که در دادگاه، اقامه دعوی کردند!/ روز شنبه دوازدهم فروردین، مرکز اسلامی شهر "نشویل" در ایالت "تنسی" آمریکا، مطابق برنامه سالانه خود با میزبانی از شهروندان این شهر، به معرفی فرهنگ و دین اسلام پرداخت. بیش از ۴۰ ملیت از شهروندان مقیم آمریکا در این برنامه فرهنگی حضور داشتند و ضمن بهره بردن از غذاهای حلال و اسلامی که توسط مسلمانان این شهر تهیه شده بود، با دین مبین اسلام و برخی فرهنگ ها و مناسک دینی مسلمانان آشنا شدند./ روز یکشنبه سیزدهم فروردین، هجده مسجد و مرکز اسلامی در ایالت "ماساچوست" درهای خود را به روی شهروندان آمریکا گشودند تا آنان به دور از تبلیغات سوء رسانه های غربی، با حقیقت اسلام آشنا شوند./ روز بیست و سوم فروردین، جسد «شیلا عبدالسلام» نخستین قاضی زن مسلمان ایالات متحده در رودخانه هادسون در نزدیکی منطقه منهتن در نیویورک کشف شد./ در واکنش به فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع شش کشور اسلامی به خاک آمریکا، یک اتحادیه مردمی در این کشور، اقدام به نصب بیلبوردهایی به زبان عربی و با مضامین حقوق بشری در شهر واشنگتن نمود.ایتالیا: چهار تن از علمای شیعه مقیم بریتانیا با سفر به واتیکان، با «پاپ فرانسیس» رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، دیدار و گفتگو کردند.ایران: آیین تحویل سال نو در بیش از ۲۰۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه باحضور گسترده اقشار مختلف مردم؛ خانواده معظم شهیدان اقشار مختلف مردم، زائران و مسافران نوروزی همراه با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و قرآنی برگزار شد./ رهبر معظم انقلاب در اولین روز سال، راهبرد سالانه را تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» اعلام کردند./ روز چهارم فروردین آیت الله حاج «سید مهدی ابن الرضا خوانساری» عالم خدمتگذار معارف اهل بیت عصمت و طهارت ـ سلام الله علیهم ـ درگذشت./ روز ششم فروردین ایران در اقدامی متقابل، ۱۵ شرکت آمریکایی را در فهرست افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم های جمهوری اسلامی ایران قرار داد./ داعش همزمان با شکست های متوالی در عراق، با انتشار ویدئویی به زبان فارسی، ایران را تهدید کرد./ در حالی که پیشتر آمریکا و برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را به نقض قطعنامه 2231 و ارسال سلاح به یمن متهم می کردند، روز نهم فروردین در نشست محرمانه شورای امنیت گزارشگران این سازمان اعلام کردند: "هیچ نشانه ای دال بر اینکه کشتی های توقیفی، تسلیحات را از ایران دریافت کرده یا این تسلیحات ایرانی هستند موجود نیست"./ روز دهم فروردین حجت الاسلام و المسلمین «علی برهان» امام جمعه شهرستان مهریز دار فانی را وداع گفت./ مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان در جلسه نهایی با نمایندگان شرکت هواپیماساز بوئینگ، قرارداد خرید ۶۰ فروند هواپیما بوئینگ ۷۳۷ را امضاء کرد./ با چاپ تصویر با حجاب دختران ایرانی در کتاب قوانین فدراسیون جهانی ووشو، حجاب اسلامی به صورت رسمی تصویب شد تا از این پس ووشوکاران محجبه کشورهای اسلامی با فراغ بال در رویدادها به میدان بروند./ روز شانزدهم فروردین، زمین لرزه ای با قدرت ۶ ریشتر مشهد را لززاند. مرکز این زلزله، سفید سنگ خراسان رضوی بود./ روز نوزده فروردین، آیت الله «هادی باریک بین» از علمای بزرگ و انقلابی قزوین، درگذشت./ روز دوشنبه بیست و یکم فروردین، آیت الله «سید حسن صالحی» معروف به میرزا حسن صالحی در مشهد دار فانی را وداع گفت./ جاری شدن سیل در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و کردستان به جان باختن تعدادی از هم میهنان منجر شد.بحرین: دادگاه جنایی بحرین روز سوم فروردین، سه جوان انقلابی را در این کشور به اتهام تروریست بودن و مشارکت در حمله با بمب ها به نیروهای پلیس بحرین به اعدام محکوم کرد./ مردم بحرین روز چهارم فروردین با برگزاری تظاهراتی در شهرک "الدراز" به شهادت رساندن «مصطفی حمدان» از جوانان انقلابی این کشور را به دست عوامل رژیم آل خلیفه محکوم کردند./ روز ششم فروردین «علی نعیم مرهون» کودک ۱۰ ساله بحرینی و چند تن از دوستانش به اتهام های ساختگی در دادگاه رژیم آل خلیفه محاکمه شدند./ روز هفتم فروردین رژیم آل خلیفه مدعی بازداشت ۱۴ مرتبط با ایران و حزب الله شد؛ وزارت خارجه ایران اعلام کرد: حاکمان بحرین از تکرار ادعاهای بی اساس دست بردارند./ روز نهم فروردین دادگاه حکومت بحرین حجت الاسلام شیخ «حسن عیسی» عضو جمعیت الوفاق را به ۱۰ سال زندان و سلب تابعیت محکوم کرد./ روز دوازدهم جوانان مبارز بحرینی یک خودروی پلیس رژیم آل خلیفه را در منطقه تحت محاصره الدراز به آتش کشیدند. این حادثه در حاشیه برگزاری مراسم یادبود دو شهید بحرینی رخ داد./ روز سیزدهم فروردین دادگاه کیفری آل خلیفه با اعلام سلب تابعیت شیخ «عبدالله دقاق» نماینده آ یت الله عیسی قاسم در ایران، وی را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. همچنین «القسری شاکر هانی» و «عبدالامیر العرادی» دو شهروند دیگر بحرینی را سلب تابعیت شده و به ترتیب به ۱۵ سال زندان و پرداخت ۱۰۰ هزار دینار و ۱۰ سال زندان محکوم شدند!/ روز بیست و سوم فروردین، دادگاهی در بحرین سه عالم دینی شیعه این کشور را احضار و بازجویی کرد./ روز سی ام فروردین، هیأت پنج نفره علمای بزرگ بحرین با صدور بیانیه ای مخالفت خود را با تصویب "قانون یکپارچه خانواده" در مجلس بحرین را اعلام کردند. در این قانون احکام مذهب تشیع رعایت نشده و مقرراتی را بر شیعیان بحرین تحمیل می کند که با مذهب آنها در تعارض است.پاکستان: یک عضو مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت: تفکر افراطگرایی به درون بدنه پارلمان و دولت پاکستان نفوذ کرده و تا این تفکر از ریشه کن نشود، نمی توان انتظار نابودی تروریسم را داشت./ به همت سازمان اصغریه از روز 4 تا 6 فروردین "کنوانسیون بزرگ انوار ولایت" با پیام دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در شهر "بهت شاه" نزدیک "حیدرآباد" واقع در ایالت سند پاکستان برگزار شد./ روز یازده فروردین، بر اثر انفجار یک بمب در نزدیکی حسینیه ای در شهر شیعه نشین "پاراچنار" در شمال غرب پاکستان و ناآرامی های پس از آن، دست کم 24 تن شهید و بیش از 90 زخمی شدند. گروه تروریستی جماعت الاحرار مسؤولیت این فاجعه را بر عهده گرفت./ ویکی لیکس اسنادی را منتشر کرد که حکایت از دست داشتن عربستان سعودی، لیبی و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه در ایجاد و حمایت از گروه های تروریستی پاکستان دارد./ همایش یک روزه "امام علی(ع)" در شهر لاهور پاکستان برگزار شد.ترکیه: شورای امنیت ملی ترکیه روز نهم فروردین اعلام کرد که "عملیات سپر فرات" با موفقیت در شمال سوریه به پایان رسید. به ادعای این شورا عملیات سپرفرات با هدف جلوگیری از حملات داعش و خنثی کردن تهدید این گروه تروریستی و نیز فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان سوری به کشورشان اجرا شد./ روز بیست و هفتم فروردین، «اردوغان» تنها با کسب 51% رأی مثبت در همه پرسی تغییر قانون اساسی، موفق به انجام اصلاحات مد نظر خود در این قانون شد.تونس: روز یازدهم فروردین «باجی قائد السبسی» رئیس جمهور تونس گفت: ایران تنها امید برای مقابله با اسرائیل است و امیدواریم جهان اسلام و جهان عرب در این مواجهه در کنار ایران قرار گیرند.چین: محدودیت های تازه ای در ایالت مسلمان نشین "سین کیانگ" اعلام شد که گفته می شود بخشی از کمپینی علیه اسلام گرایی افراطی است. این تدابیر شامل ممنوعیت ریش های غیرعادی بلند، پوشیدن حجاب در اماکن عمومی و خودداری از تماشای تلویزیون دولتی است!روسیه: روز هشتم فروردین "دانشگاه دولتی مسکو" در مراسمی ویژه دکترای افتخاری خود را به حجت الاسلام و المسلمین دکتر «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران اعطاء کرد./ روز چهاردهم فروردین، انفجار در یک ایستگاه مترو در شهر "سن پترزبورگ" دست کم ۱۰ نفر کشته و ۵۰ زخمی بر جای گذاشت./ رئیس جمهور چچن با امضای قانونی اجازه حضور دانش آموزان این منطقه از روسیه را با حجاب اسلامی در مدارس صادر کرد.سنگال: دومین جشنواره قرآنی در نمایندگی جامعه المصطفی(ص) العالمیة با همکاری اتحادیه مدارس قرآنی و با مشارکت بیش از پنجاه مدرسه و مرکز قرآنی و رقابت حدود چهارصد نفر در "داکار" برگزار شد.سوئد: روز هجده فروردین، در حمله یک کامیون به جمعیت عابران پیاده در مرکز شهر "استکهلم" پنج نفر کشته شدند.سوریه: روز اول فروردین یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین رژیم صهیونیستی در حومه "قنیطره" در بلندیهای "جولان" به وسیله پدافند ارتش سوریه ساقط شد/ در بمباران جنگنده های ائتلاف بین المللی ضد داعش به مدرسه ای که به عنوان محل اسکان 50 خانواده آواره در استان "رقه" استفاده می شد ۳۳ تن کشته و تعدادی مجروح شدند./ «ابو اسلام المصری» از سرکردگان گروه تروریستی "جبهة النصرة" در حلب به هلاکت رسید./ روز پنجم فروردین در حمله خمپاره ای تروریست ها به نزدیکی حرم حضرت زینب(س) یک کودک شهید و 6 تن مجروح شدند./ نیروهای ارتش سوریه شهرک "کوکب" در استان حماه را از دست تروریست ها آزاد کردند./ روز هفتم فروردین نیروهای ارتش سوریه شهرک "معرزاف" در استان حماه را از دست تروریست ها آزاد کردند./ روز نهم فرودین ماه یک بمب داخل یک خودروی حامل مسافرین در محله "الزهرا" شهر حمص سوریه منفجر شد و پنج نفر شهید و6 نفر دیگر هم مجروح شدند./ بامداد روزهجده فروردین، آمریکا با شلیک ۵۹ موشک کروز تاماهاوک به پایگاه هوایی شعیرات در استان حمص سوریه حمله کرد. این حمله موشکی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و کنگره آمریکا و از ناوهای آمریکایی مستقر در دریای مدیترانه و به بهانه حمله شیمیایی به خان شیخون در استان ادلب انجام شد./ «رؤوین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی، از زخمی های گروه های تروریستی سوریه در بیمارستانی متعلق به این رژیم در "الجلیل" عیادت کرد!!/ روز بیست و دوم فروردین، نیروهای مردمی در کفریا و فوعه ۱۹ تن از اسرای گروه های مسلح را در مقابل تحویل گرفتن ۷ شهید و تعدادی از زنان و کودکان و مردان اسیر آزاد کردند./ روز بیست و ششم فروردین، یکی از وحشیانه ترین فجایع تروریستی در سوریه رخ داد. صبح جمعه بیست و پنجم توافق دولت سوریه و تروریست ها برای خروج ساکنان شهرکهای الفوعه، کفریا، مضایا و الزبدانی اجرایی شد و آنان پس از مدت ها توانستند در ازای خروج تروریست ها از مضایا و الزبدانی، از محاصره خارج شوند. اما هنگامی که اتوبوس های حامل زنان و کودکان مناطق شیعه نشین "الفوعه" و "کفریا" در منطقه الراشدین حلب برای استراحت متوقف شده بودند، خودرویی که حامل مواد غذایی و اسباب بازی برای کودکان بود، در حالی که بچه ها دور آن جمع شده بودند منفجر شد. تعداد شهدای این فاجعه به 126 نفر رسید که 68 نفر از آنها کودک بودند. بیش از 200 نفر نیز مجروح شدند./ نیروهای ارتش سوریه روز بیست و هفتم فروردین توانستند شهرک "صوران" در حومه شمالی استان حماة را از دست تروریست های تکفیری آزاد کنند./ روز سی و یکم فروردین، ارتش سوریه شهرک "طیبة الامام" در حومه شمالی استان حماة را آزاد کرد.عراق: روز چهارم فروردین هزاران نفر از طرفداران جریان صدر در میدان التحریر در مرکز شهر "بغداد" را در اعتراض به تداوم فساد مالی و اداری در نهادهای حکومت و لزوم اصلاح این روند تظاهرات کردند. «مقتدی الصدر» در این جمع گفت: ما از تهدید به قتل یا مرگ هراسی به دل راه نمی دهیم./ روز ششم فروردین فرمانده ارشد ارتش عراق و فرمانده عملیات نینوا اعلام کرد: «ابوبکر البغدادی» خلیفه خود خوانده داعش، مدتها قبل از موصل فرار کرده و دوران حکومت او به پایان رسیده است./ «سعد الله ابوشعیب» وزیر بهداشت داعش ماه براثر بمباران یکی از محلات قدیمی شهر "موصل" به هلاکت رسید./ شیخ «باسم یاسین العبودی» مدیر شبکه ماهواره ای "الامیر" درگذشت./ شامگاه روز نهم فروردین، برای اولین بار، مراسم میلاد امام علی النقی علیه السلام به روایت اهل تسنن، با حضور اهل سنت سامراء و شیعیان در صحن مطهر امامیین عسکریین علیهما السلام برگزار شد. این مراسم به همت «شیخ فاضل محمود» از شیوخ عشایر اهل تسنن عراق و با همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) و آستان مقدس سامراء برپا گردید./ روز دهم فروردین، بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در یک ایست و بازرسی در جنوب بغداد، ۷۸ نفر شهید و زخمی شدند./ روز دوازده فروردین «ابو انس الشیشانی» معاون ابوبکر البغدادی در حمله پلیس فدرال عراق به ساختمان بازار بورس در غرب شهر موصل به هلاکت رسید./ «ایاد حامد الجمیلی» ملقب به "ابو یحیی" نفر دوم گروه داعش پس از ابوبکر البغدادی که منصب وزیر جنگ این گروه تروریستی را بر عهده داشت، در استان الانبار عراق به هلاکت رسید./ داعش امام جماعت سنی یکی از مساجد موصل را به خاطر عدم تبعیت وی از دستور آنان، اعدام کرد./ دکتر «بتر مویر» رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی از تلاش های آیت الله العظمی «سیستانی» در کمک رسانی به آوارگان موصل و دعوت ایشان از مسلمانان شیعه برای یاری رساندن به آوارگان اهل سنت تشکر کرد و گفت: آیت الله سیستانی تنها مرجع دینی اسلامی نیست، بلکه مرجع انسانیت است. ایشان ماهانه بیش از سه میلیون دلار از طریق مؤسسات خیریه برای سرپرستی از ایتام و حمایت از آوارگان، بیوه زنان، فقیران و سایر امور انسانی هزینه می کنند./ روز بیست و سوم فروردین، بیمارستان فوق تخصصی قلب و چشم امیرالمؤمنین علیه السلام بین دو شهر "نجف" و "کوفه" افتتاح شد.عربستان: روز هشتم فروردین نیروهای امنیتی رژیم سعودی با حمله به مزارع بستگان شهید شیخ «نمر باقر النمر»، دو عموزاده جواناو را شهید و چند تن دیگر را زخمی کردند./ دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان ملل را به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده جنایات ائتلاف عربی ــ از جمله هدف قرار دادن کشتی حامل آوارگان سودانی ــ معرفی کرد./ روز نوزده فروردین، افراد ناشناس اقدام به آتش کشیدن کامیون ها و لودرهای یک شرکت راه سازی در جاده ریاض - طائف عربستان کردند./ محاکمه یک خانم پرستار به نام «نعیمه المطرود» به عنوان اولین زن شیعه در عربستان، به اتهام شرکت در تظاهرات آغاز شد.فرانسه: روز سیزدهم فروردین صدها تن از مسلمانان فرانسه در اعتراض به بسته شدن یکی از نمازخانه های خود در حومه "پاریس"، به خیابان آمده و به اقامه نماز جماعت پرداختند./ روز سی ام فروردین، در حمله یک عنصر داعش در خیابان معروف شانزلیزه پاریس، یک پلیس کشته و دو پلیس دیگر مجروح شدند. مهاجم هم به ضرب گلوله ای از پا در آمد.کانادا: پس از ماه ها بحث و گفتگو، قانونی بر ضد اسلام هراسی و تبعیض نژادی علیه مسلمانان به تصویب رسید که دولت را موظف به تقلیل و از بین بردن این فضا در کشور نمود./ رشد سریع اسلام و تعداد جمعیت مسلمانان در کشور کانادا، رستوران داران این کشور را بر آن داشت تا در راستای احترام به حقوق مصرف کنندگان و نیز جذب حداکثری مشتری، به تهیه و عرضه غذای حلال روی آورند.کویت: دستگاه قضایی کویت «عبدالحمید دشتی» نماینده سابق پارلمان این کشور را به اتهام انتشار پیام توهین علیه عربستان سعودی در صفحه توئیتر خود، به ۳ سال حبس دیگر محکوم کرد که سال های حبس وی با احتساب این سه سال به ۴۶ سال افزایش یافت!لبنان: در هفته دوم فروردین، نشست های علمی «مبانی فقهی امام خامنه ای» با موضوع تبیین نظرات و فتاوای فقهی ایشان در شهرهای مختلف لبنان برگزار شد.مراکش: نیروهای امنیتی یک هسته داعش را با هفت عضو در دو شهر "فاس" و "مولای یعقوب" در مرکز مراکش منهدم کردند.مص ...

ادامه مطلب  

مصر: فعالیت های اقتصادی قطر در مصر بلامانع است  

درخواست حذف این مطلب
این وزیر مصری بعد از تنش به وجود آمده میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با قطر و با تبع آن قطع رابطه قاهره با دوحه، امروز با صدور بیانیه ای گفت که سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی قطری ها در مصر طبق قانون اساسی این کشور امن و بلا مانع است. نصر در این خصوص افزود: قاهره به توافق ها و قراردادهای بین المللی خود پایبند است، بنابراین دولت مصر زمینه های سرمایه گذاری فردی و گروهی قطری ها در این کشور را تأمین و تضمین می کنند. براساس اعلام سال ۲۰۱۷ اداره کل سرمایه گذاری و مناطق آزاد مصر، ۲۱۰ شرکت سرمایه گذاری قطری با بیش از ۱۰۵ میلیارد دالر سرمایه از سال ۱۹۷۰ تحت نظارت همین اداره کل در بخش های مختلف در این کشور فعالیت دارند. براساس این گزارش، قطر نهمین کشور سرمایه گذار خارجی در مصر به شمار می رود. تنش میان قطر و عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز مصر در هفته اخیر به طور بی سابقه ای افزایش یافت. به گزارش ایرنا، موضع گیری فوری مصر که در ساعات اولیه بروز این اختلافات صورت گرفت، بیشتر به سبب اعلام حمایت دولت قطر از اخوان المسلمین آن کشور و به طور مشخص محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع آن بود. شنبه گذشته بود که سامح شکری وزیر خارجه مصر در دیدار با ابراهیم غندور همتای سودانی خود در قاهره دربارهٔ این تحولات مذاکره کردند. در همان روز بود که دادگاه تجدید نظر مصر جلسه ای را برای رسیدگی به اتهام جاسوسی محمد مرسی رئیس جمهوری معزول و زندانی این کشور برای قطر در قاهره برگزار کرد. دولت مصر از دیروز مراسلات پستی به قطر را قطع و پروازها به مقصد دوحه را لغو کرده بود و بعد از تشکیل یک کمیته برای رسیدگی به امور اتباع مصری در قطر، دولت یونان را به عنوان کشور خافظ منافع خود در آن کشور معرفی کرد. این درحالی است که طبق آمار موجود، مصر برای تولید برق مورد نیاز خود از ژانویه سال ۲۰۱۶ تاکنون ماهانه به طور میانگی ...

ادامه مطلب  

تصاویر مرگبارترین حادثه تروریستی مصر  

درخواست حذف این مطلب
arabicیکشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۶ - 13:18 - 2017 november 26 کد خبر: ۱۵۳۱۱۰تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۴صفحه نخست » عکس و فیلماخبار ویژه مطالب مرتبطچگونه جزیره ی سینا از جاذبه ی گردشگری به مرکزی تروریستی تبدیل شد؟سطح هشدار امنیتی در مصر به بالاترین حد رسیدواکنش وزیر آموزش و پرورش به آسیب های اجتماعی در مدارسواکنش توئیتری روحانی به حمله تروریستی مصرپاپ فرانسیس حمله مرگبار به مسجد مصر را محکوم کردچرایی حمله خونین ...

ادامه مطلب  

عراق به داعش داخل خاک سوریه حمله کرد  

درخواست حذف این مطلب
عراقی ها با کنترل فرودگاه موصل در حال پیشبرد عملیات در منطقه غربی این شهر هستند. همزمان نیروی هوایی عراق بر اساس فرمانی که نخست وزیر در هماهنگی با دولت سوریه صادر شده برای اولین بار تروریست های داعش را در خاک سوریه هدف قرار داد. یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه سوریه برای اولین بار تأیید کرد که نیروی هوایی عراق هماهنگ با دولت سوریه به مواضع گروه تروریستی داعش در داخل خاک سوریه حمله کرده است. زمان و مکان این حمله مشخص نیست ولی روز پنج شنبه با ورود عراقی ها به مرحله جدید عملیات علیه داعش در غربی موصل حیدر العبادی طی فرمانی به نیروی هوایی عراق ا ...

ادامه مطلب  

7 زخمی در درگیری مسلحانه پلیس با سارقان مسلح  

درخواست حذف این مطلب
درگیری پلیس با سارقان مسلح در دولت آباد هفت زخمی برجای گذاشت. پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: از مدت ها پیش رصد اطلاعاتی اعضای باند سارقان مسلح که اقدام به سرقت های مسلحانه خشن در سطح پایتخت و شهرک های اطراف تهران می کردند در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت تا اینکه مخفیگاه متهمان از سوی مأموران پلیس شناسایی شد. با تنگ تر کردن محاصره مأموران قصد داشتند همه اعضای باند را به صورت یکجا دستگیر کنند اما با لو رفتن عملیات اعضای باند سرقت های مسلحانه از مخفیگاه خود متواری شدند و تعقیب و گر ...

ادامه مطلب  

عربستان و تحریک گسل های قومی علیه ایران  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش «شیعه نیوز» دشمنی و رقابت پایان ناپذیر عربستان با ایران در ماه های اخیر شدت بیشتری گرفته است. پس از مرگ ملک عبدالله و روی کارآمدن ملک سلمان آل سعود با فاصله گرفتن از سیاست محافظه کارانه به سیاست تهاجمی روی آورد. نتیجه این سیاست نیز حمایت از تروریست ها در سوریه و راه اندازی جنگ یمن بود. در همین جهت سیاست های عربستان در برابر ایران نیز تغییری محسوس پیدا کرد و دخالت های عربستان چه از طریق عملیات های کور و چه از طریق حملات رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران تشدید شده است. این سیاست تند که با عصبانیت ریاض از توافق هسته ای به اوج رسید اکنون به ج ...

ادامه مطلب  

باستان شناسان در جستجوی فضای خالی مرموز در هرم جیزه مصر هستند!  

درخواست حذف این مطلب
اهرام ثلاثه مصر، از اسرارآمیزترین سازه های جهان است. اخیرا گروهی از باستان شناسان از وجود یک فضای خالی مرموز در هرم جیزه مصر خبر داده اند!محققان با صرف 2 سال مطالعه هرم بزرگ جیزه مصر با استفاده از ذرات بنیادی میون (muon)، به وقایع عجیبی در مورد این سازه باستانی دست یابند. میون ها می توانند با نفوذ در عمق سنگ، حفره ها و اتاق های پنهان در دل یک سازه را مشخص کنند. فیزیکدانان با استفاده از این ذرات، به وجود یک فضای خالی مرموز در هرم جیزه مصر پی بردند! هنوز هیچ کس از ماهیت واقعی این فضای خالی اطلاعی ندارد، برخی از باستان شناسان معتقدند که وجود این فضای خالی مرموز در هرم جیزه مصر ، نشان از شکل ساختاری نحصر به فرد این سازه دارد. اما در این میان، برخی دیگر از محققان معتقدند که فضای خالی مذکور، در واقع اتاقکی مخفی در دل این هرم است.با وجود اینکه نزدیک به 4500 سال از زمان ساخت هرم جیزه می گذرد، هنوز بسیاری از حقایق مربوط به آن، در هاله ای از ابهام قرار دارد. از نحوه ساخت این سازه عظیم گرفته تا پی بردن به وجود فضای خالی مرموز در هرم جیزه مصر !گروهی از دانشمندان طی بیانیه ای جدید یک کشف بزرگ و بسیار مهم در مورد هرم جیزه مصر خبر دادند. محققان می گویند که یک فضای خالی مرموز در هرم جیزه مصر وجود دارد و هنوز از ماهیت واقعی آن اطلاعاتی در دست نیست.همچنین یک گروه از فیزیکدانان، با بهره گیری از اشعه های کیهانی توانستند به عمق میلیون ها کیلوگرم از سنگ های هرم جیزه نفوذ کرده و محدوده این فضای خالی در هرم را مشخص کنند. این گروه از فیزیکدانان دریافتند که در قلب هرم جیزه، یک فضای خالی به طور 30 متر، تقریبا در قسمت بالای گالری بزرگ (grand gallery) قرار دارد. این گذرگاه، همان محلی است که به مقبره فرعون خوفو منتهی می شود.مهدی طیوبی (mehdi tayoubi) به عنوان رهبر این تیم تحقیقاتی اظهار کرد:این فضای خالی، در داخل این سازه باستانی پنهان شده است. بدون استفاده از این روش جدید، امکان دسترسی و کشف آن وجود نداشت.تاکنون، افراد مختلف تونل های بسیاری را حفر کرده تا به اتاقک های مخفی در دل اهرام برسند. اما تا جایی که ما اطلاع داریم، هیچ کسی موفق نشده به این ناحیه دسترسی پیدا کند. در واقع، هرگز تصور نمی شد که یک فضای خالی در این اندازه، در بالای گالری بزرگ واقع شده باشد.طیوبی و همکارانش می گویند که آن ها 99.9999 درصد اطمینان دارند که این فضای خالی بزرگ در دل هرم جیزه قرار دارد. علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اکتشاف فضای مذکور، به علت شکستگی سنگ های داخلی و یا اشتباهات محاسباتی رخ نداده و این فضای مرموز در هرم جیزه مصر ، به عمد ایجاد شده است!مارک لنر (mark lehner) باستان شناس مشهور در انجمن تحقیقات مصر باستان (ancient egypt research association)، با این نتایج موافق است. او در کمیته مشاوره ای این ماموریت در مصر مشغول به کار بود و بر روند تحقیقات باستان شناسان نظارت می کرد. وی در رابطه با یافته های باستان شناسان می گوید:کشف شواهد مربوط به این فضای خالی واقعیت داشته و نتیجه تلاش دانشمندان، به حقیقت این ماجرا اشاره دارد.نحوه بررسی یک هرم به کمک اشعه های کیهانیهرم ها، اشیای بسیار عجیبی هستند که مطالعه آنان، چالش های بسیاری را پیش روی باستان شناسان قرار می دهد. هنوز بحث و گمانه زنی در مورد نحوه ساخت این سازه ها ادامه دارد و کشف اسرار آن، پیچیدگی های خاص خود را دارد؛ چرا که بدون حفاری و یا انفجار، نمی توان به اسرار باستانی آنان پی برد.هانی هلال (hany helal) به عنوان یکی دیگر از اعضای این تیم تحقیقاتی درباره کشف فضای خالی مرموز در هرم جیزه مصر اظهار کرد:در گذشته، پرده برداری از این اسرار بسیار ساده تر از امروز بود. تنها کافی بود که خود را به عنوان یک دانشمند معرفی کنید. پس از آن، اجازه داشتید که درب های بسته را از جای درآورده و به محتویات پشت آن دسترسی پیدا کنید. اما اکنون دیگر جایی برای آزمون و خطا باقی نمانده و هیچ دانشمندی نمی تواند به روش های قدیمی، به اکتشافات باستانی بپردازد.هرم خوفو یک مورد بسیار دشوار و منحصر به فرد است. این بنای 6.5 میلیون تنی، نزدیک به 140 متر ارتفاع دارد و از آن به عنوان بزرگ ترین و باستانی ترین بنای مصری یاد می شود. مطالعه و بررسی این سازه باستانی، به شیوه های سنتی غیرممکن است؛ زیرا اهرام ثلاثه از میراث ارزشمند مصریان به شمار می رود.ساخت اهرام مصر ، با دقت بسیاری انجام گرفته و تونل هایی بزرگ و اتاقک های عمیقی در آن تعبیه شده است که از مهم ترین آنان می توان به گالری بزرگ اشاره کرد. هرم بزرگ جیزه، ...

ادامه مطلب  

تصوف و حب اهل بیت؛ وجوه مشترک مسلمانان شمال آفریقا  

درخواست حذف این مطلب
گروه بین الملل ـ آفریقا را می توان نخستین قاره ای دانست که دین اسلام با فاصله اندکی پس از بعثت پیامبر(ص) به آنجا وارد شد و گرایش به تصوف طلبی و حب اهل بیت(ع) از جمله مسائلی است که در میان مسلمانان این منطقه عمومیت دارد.به گزارش ایکنا؛ آفریقا تنها قاره ای است که نیمی از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند و تعداد مسلمانان نسبت به کل جمعیت آن بیش از قاره های دیگر است. بارقه های نخستین انتشار اسلام در آفریقا را می توان پس از مهاجرت اولین گروه از مسلمانان مکه به «حبشه»(اتیوپی کنونی) دانست.هرچند آمارها در این باره متفاوت است، اما پژوهش های دانشگاه قاهره نشان می دهد که در سال 1996 میلادی مسلمانان این قاره بیش از 420 میلیون نفر بوده یعنی 69 درصد ساکنان این قاره را تشکیل داده اند. برخی آمارهای متعلق به سال 2008 میلادی نیز این تعداد را 370 میلیون یعنی 45 درصد جمعیت قاره می دانند.در حال حاضر، با وجود آن که مسیحیت در حال کسب جایگاه مستحکمی در این قاره است، اما مسلمانان در برخی مناطق این قاره با اوضاع رقت باری مواجه هستند و در این میان شیعیان آفریقا متحمل رنج های زیادی در طول حیات طولانی خود در این منطقه شده اند.با این حال می توان ابزارهای مهم گسترش اسلام در دیگر مناطق آفریقا را پس از فتح اولیه آن که در مناطق شمالی رخ داد، به ابزارهایی که مورد اتفاق همه شرق شناسان و اسلام پژوهان است ازجمله مهاجرت ها، تجارت، تصوف و مهاجرت قبایل آفریقایی دانست.جغرافیای مسلمانان شمال آفریقاالجزایرالجزایر کشوری در شمال قاره آفریقا، میان مراکش و تونس است. پایتخت آن «الجزیره» نام دارد. مردم الجزایر عرب و بربر هستند، و دین رسمی این کشور اسلام و زبان رسمی آن عربی است، اما به زبان فرانسوی و بربر نیز صحبت می کنند. 99/1 درصد جمعیت مسلمانان سنی مذهب و مذهب 0/6 آن ها «اِباضیه (فرقه ای منسوب به عبدالله بن اباض تمیمی و از کهن ترین فرق شکل گرفته در بین مسلمانان)» و بقیه مسیحی و کلیمی هستند.مسجد جامع معروف شهر «تلمسان» الجزایراکثر الجزایری ها بربر یا عرب هستند، مسئله عرب بودن یا بربربودن براساس ملاحظات زبانی یا هویتی مشخص می شود. مسئله عرب ـ بربر بیشتر جنبه هویتی دارد ونوعی تمایز نژادی، یا قومی به حساب نمی آید(1).تونستونِس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم مرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است. دین رسمی آن اسلام است و ۹۹ درصد مردم آن مسلمان هستند. اکثریت مسلمانان تونس علاقه مند به اهل بیت(ع) هستند. سید محمد تیجانی سماوی از شخصیت های برجسته تونسی است که پس از انجام تحقیقات، به مذهب تشیع گرویده است. سید محمد تیجانی، مستبصر مشهور اهل تونسپیشینه اسلام در تونس به قرن اول هجری بازمی گردد. حدود ۵۲ سال طول کشید تا مغرب، تماماً جزو قلمرو اسلامی شود. در زمان خلافت خلیفه سوم، عبداللّه بن سعدبن ابی سَرْح از جانب وی والی مصر گردید. او در سال ۲۷ قمری، در نبردی با پاتریارک گریگوریوس، حاکم رومی افریقیه، آنجا را تصرف نمود. در سال ۴۵ معاویة بن حُدیج فتوحات مسلمانان را در این نواحی گسترش داد و با حضور عُقْبة بن نافع در مغرب در سال ۵۰ حملات منظم مسلمانان آغاز شد.در این زمان شهر قَیْروان در ۱۶۰ کیلومتری جنوب کارتاژ بنا گردید که تا مدت ها مرکز افریقیه و حکومت های آن نواحی شناخته می شد و امروزه نیز نماد تمدن اسلامی در آفریقا به شمار می آید.حضور تشیع در این کشور به قرن اول ظهور اسلام برمی گردد. حتی قبل از زمانی که دولت ادارسه (ادریسیان) در قرن دوم هجرى در مراکش و حکومت فاطمیان در ابتدای قرن سوم در مصر و تونس ایجاد شود. ساکنان اصلی تونس «بربرها» بودند که از دوستداران اهل بیت(ع) به شمار می رفتند.شدت این دوستی به حدی بود که پس از واقعه کربلا، یکی از قیام های خونخواهی، به وسیله آنان و در تونس فعلی رخ داد که بنی امیه آن را همانند قیام حرّه در شهر مدینه سرکوب و مردم را قتل عام کردند(2).لیبیلیبی با نام رسمی دولت لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، سودان، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم مرز است. پایتخت لیبی، شهر «طِرابلُس» است.زیارتگاه امامزاده «عبدالسلام الاسمر» از نوادگان امام حسن(ع) در شهر «زلیتن» لیبیاسلام در سال ۲۱ هجری پس از فت ...

ادامه مطلب  

واکنش های جهانی به انفجار تروریستی در مصر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پارس نیوز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا درباره حمله تروریستی امروز مصر در توئیتی نوشت: حمله تروریستی وحشتناک و وحشیانه علیه نمازگزاران بی دفاع و بیگناه در مصر؛ جهان نمی تواند تروریسم را تحمل کند. ما باید قدرت نظامی آنها را شکست دهیم و ایدئولوژی افراط گرایی را که پایگاه وجودی آنها را تشکیل می دهد بی اعتبار کنیم.شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت حمله تروریستی امروز مصر را محکوم کرد. وی حمایت خود را از تمامی اقداماتی که قاهره در راستای حفظ امنیت خود اتخاذ می کند، اعلام کرد.مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز گفت: من به شدت این انفجار تروریستی که منجر به قربانی شدن شماری از شهروندان مصری شد را محکوم می کنم و مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان و مردم مصر ابرز می دارم.اتحادیه عرب نیز با صدور بیانیه ای حادثه تروریستی العریش را محکوم و بر حمایت از تلاش های مصر در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز به نیابت از مردم فلسطین حمله تروریست ها به نمازگزاران مصری را محکوم و اعلام کرد: ما اطمینان کامل داریم که این جنایات هرگز تاثیری بر عزم مصر در راستای مبارزه با تروریسم نخواهد گذاشت.«احمد محجوب» سخنگوی وزارت خارجه عراق نیز در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حادثه امروز مصر اعلام کرد: تروریسم تنها محدود به یک منطقه یا دین نیست. ما بار دیگر دعوت خود را در خصوص تلاش برای نابود کردن تروریسم و منابع فکری افراطی آن که تمامی بیگناهان در سرتاسر جهان را هدف قرار داده است، تکرار می کنیم.وزارت امور خارجه تونس نیز در بیانیه ای اعلام کرد: قربانی شدن دهها شهروند مصری بیگناه را محکوم می کنیم. دولت و ملت تونس عمیقا با خانواده های قربانیان این حمله تروریستی ابراز همدردی می کند.عبدالله دوم پادشاه اردن نیز پیام تسلیت برای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر ارسال کرد. وی همچنین بر همبستگی کامل امان با مصر و حمایت از قاهره در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کرد.جمعیت الوفاق بحرین، جنبش جهاد اسلامی، کمیته های مقاومت مردمی فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین و جنبش انصارلله یمن نیز کشته شدن نمازگزاران در حادثه تروریستی العریش را محکوم کردند.وزارت امور خارجه سوریه نیز جنایت وحشتناک تروریست ها در حمله به نمازگزاران مصری را به شدت محکوم کرد.به گزارش الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز حادثه تروریستی امروز در شهر العریش مصر را به مردم و دولت مصر تسلیت گفت.وی اعلام کرد: مسکو آمادگی دارد تا با قاهره در زمینه مبارزه با تروریس ...

ادامه مطلب  

بهبود روابط مصر با ترکیه سبب کاهش فشارها براخوان المسلمین می شود  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - فاطمه محمدی پور: وزیر امور خارجه ترکیه پس از حمله تروریستی به مسجد مصر، پیام تسلیت رسمی برای رئیس جمهور مصر ارسال نمود. این در حالی است که ترکیه و مصر به علت حمایت ترکیه از اخوان المسلمین دارای روابط تیره هستند. تحلیلگران بر این باور هستند که ترکیه تلاش می کند جهت کاهش فشارها بر اخوان المسلمین با مصر روابط نزدیک تر برقرار نماید.جهت روشن شدن دلایل نزدیکی ترکیه به مصر، خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «ویلیام بیمن» استاد دانشگاه مینه سوتا آمریکا انجام داده که در ادامه می آید.*در حمله تروریستی اخیر در مصر،ترکیه ضمن تسلیت به دولت سیسی یک روز هم عزای عمومی اعلام کرد. با توجه به تیرگی روابط دولت اردوغان با دولت سیسی که اخوان المسلمین را تروریستی می داند دلیل رویکرد اخیر آنکارا چیست؟دولت ترکیه از این فرصت استفاده کرد تا بتواند روابط با مصر را بهبود بخشیده، روابطی که از زمان سقوط رئیس جمهور مرسی تیره شده است. مرسی متحد نزدیک رئیس جمهور اردوغان بود. در صورتی که دولت ترکیه پیام تسلیت صادر نمی کرد توهین بزرگی به دولت مصر قلمداد می شد. با این حال فقط ارسال یک پیام تسلیت جهت توسعه روابط بین دو کشور کافی نخواهد بود.*برخی معتقد هستند دلیل نزدیک شدن آنکارا به دولت سیسی وساطت برای کاهش فشار بر اخوان مصر است. نظر شما چیست؟اخوان المسلمین جریانی سیاسی است که حامی قدرتمند حکومت اردوغان محسوب می شود. احساس مشترک در ترکیه این است که با بهبودی روابط ترکیه با مصر در پی آن فشارها بر اخوان المسلمین کاهش می یابد و روند پاکسازی این جریان سیاسی در مصر کند خواهد شد. با این وجود روابط مصر و ترکیه همچنان سرد خواهد بود.*از حیث معادلات منطقه ای آیا نزدیکی اردوغان به دولت مصر از بیم نزدیکی بیشتر مصر به عربستان نیس ...

ادامه مطلب  

مصر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری میزان، مصر در گروه اول مسابقات جام جهانی 2018 با تیم های روسیه، عربستان و اروگوئه هم گروه است. مصر در همان ابتدای راه رسیدن به جام جهانی، با 5 امتیاز از غنا پیش افتاد و راه خود را برای رسیدن به روسیه از سایر تیم های گروه جدا کرد و حتی شکست عجیب برابر اوگاندا نیز نتوانست برای آنها مشکل ساز شود؛ در نهایت محمد صلاح بود که در دقیقه 94 موفق شد مصر را در بازی پایانی پیش بیافتد. صلاح با ضربه پنالتی دروازه کنگو را باز کرد و گل دقیقه 63 اوگاندا را جبران کرد تا این کشور بعد از 28 سال راهی جام جهانی شود.بی شک همه چشم ها در ترکیب مصر به محمد صلاح است. تاریخ لیگ برتر کمتر ستاره آفریقایی را به خود دیده است که چنین کارنامه ای را از خود بر جای گذاشته باشد و ادامه درخشش صلاح می تواند او را به دومین ستاره آفریقایی برنده توپ طلا تبدیل کند. محمد صلاح در شهر بسیون مصر و در تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۲ به دنیا آمده است. وی در پست های هافبک هجومی و حمله و وینگر راست بازی می کند و سابقه عضویت در تیم های المقاولون العرب، بازل، چلسی، فیورنتینا، رم و لیورپول را دارد. در کارنامه فرعون مصر ۵۷ بازی و ۳۳ گل ملی دیده می شود.اما بعد از صلاح نام بازیکن دیگری که در تیم مصر بیش از دیگران شنیده می شود احمد حجازی است. حجازی شاید به اندازه محمد صلاح بازیکنی قدرتمند نباشد اما از جمله بازیکنان تاثیرگذار تیم ملی مصر محسوب می شود. او متولد 25 ژانویه 1991 است. احمد حجازی در پست مدافع برای تیم خود بازی می کند و از پای راست خود به خوبی بهره می گیرد. این بازیکن در حال حاضر با شماره 26 برا ...

ادامه مطلب  

انتخابات استبدادی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پارس نیوز:خبرگزاری مهر ، سرویس بین الملل - فاطمه صالحی : «عبدالفتاح سیسی» رئیس جمهور مصر در سال 2014 با جلب 96 درصد از آراء پیروز شد اما آنچه در این انتخابات مهم است میزان مشارکت مردمی در سایه درخواست گروه های معارض برای تحریم آن است. شخصیتهای معروفی از جمله «حمدین صباحی» نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری خواهان تحریم انتخابات شده اند چرا که معتقدند نامزدهای زیادی در این انتخابات شرکت نکرده و تضمین های لازم در خصوص آن ارائه نشده است.در کنار مخالفت گروه ها و شخصیتهای داخلی بسیار از نهادهای بین المللی نیز این انتخابات را بعد از کنار گذاشتن مخالفانی که قصد نامزدی در انتخابات را داشته اند یک نمایش خنده دار توصیف کرده اند به طوریکه سازمان ملل بعد از بازداشت «سامی عنان» رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش مصر که قصد شرکت در انتخابات را داشت از مقامات این کشور خواسته بود تا اجرای یک انتخابات شفاف و فراگیر را تضمین کنند.قبل از آن نیز «احمد قنصوه» یکی دیگر از نظامیان مصری که قصد شرکت در انتخابات را داشت بازداشت و به شش سال حبس محکوم شد چرا که نظامیان در مصر حق اعلام نظرات سیاسی خود را ندارند این در حالیست که تمام حاکمان مصر از سال 1952 تاکنون به جز محمد مرسی که تنها یک سال بر اریکه قدرت نشست از میان نیروهای مسلح بوده اند. «عبدالمنعم ابوالفتوح» رئیس حزب مصر قدرتمند نیز به تازگی به همراه 15 نفر دیگر از اعضای این حزب در لیست افراد تروریست قرار گرفته است .ابوالفتوح پیشتر دولت مصر را به دیکتاتوری و سرکوب آزادی ها متهم و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در مصر را فاقد شفافیت و با نتیجه از پیش تعیین شده عنوان کرده بود . دادستان کل مصر حتی دستور بلوکه شدن دارایی های عبدالمنعم ابوالفتوح را صادر کرده است .تمام کسانی که قصد داشتند در انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد شوند یا بازداشت شده و یا به عقب نشینی وادار شده اند. دولت مصر تاکنون کمترین شروط لازم برای برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم را مهیا نکرده است.کنار گذاشتن تمام نامزدهای مخالف مصری از عرصه انتخابات نشان دهنده ترس و عدم اعتماد رئیس جمهور مصر است که از کاهش محبوبیت مردمی خود در میان مصریها به دلیل سیاستهای ریاضتی اقتصادی اش آگاه است. بسیاری از مردم مصر عبدالفتاح السیسی را یک نظامی شکست خورده می نامند که جزایر این کشور را فروخته و منابع طبیعی از جمله گاز و آب رود نیل را از بین برده است.البته کارنامه عملکرد سیسی در قبال مخالفانش مملو از سرکوب مخالفان اسلام گرا و لیبرال و بازداشت صدها تن از آنها و واداشتن نهادهای اطلاع رسانی و مطبوعاتی به اجرا کردن دستوراتش است.سیسی که اخیرا دستور آغاز عملیات گسترده ارتش مصر علیه تروریستهای صحرای سیناء را صادره کرده بود با این اقدام تبلیغاتی خود تلاش دارد تا کمی محبوبیت و پایگاه مردمی خود را تقویت بخشد این در حالیست که کاملا واضح است عملیات گسترده ارتش در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جم ...

ادامه مطلب  

رشد سری روابط مصر و امارات با کره شمالی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس بین الملل جام نیـوز به نقل از فارس، مصر و امارات روابط و همکاری های خود با کره شمالی را در سطوح نظامی و اقتصادی گسترش داده اند.این دو کشور از طریق پیوندهایی سری برای تشکیل همپیمانی منافع مشترک یبن آنها و پیشرفت سامانه تسلیحاتی دو کشور از طریق استفاده از قدرت تسلیحاتی کره شمالی تلاش می کنند.روابط بین این کشورها در بسیاری از زمینه ها محرمانه است بخصوص در زمینه معاملات تسلیحاتی بین امارات با کره شمالی که با هدف برانگیخته نشدن خشم دولت آمریکا و همچنین مصون ماندن از تحریم های سازمان ملل به شکل رسمی باقی مانده است.در پنجم ژوئیه گذشته در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مسیر سفر برای شرکت در اجلاس سران بیست در آلمان بود تماسی تلفنی با «عبدالفتاح السیسی»، همتای مصری خود برقرار کرده و با او درباره خطرهای کره شمالی صحبت کرد اما رسانه های مصری تنها بخش اول این مکالمه تلفنی به بحران بین شیخ نشین ها اختصاص داشت منتشر کرده و بخش دیگر آن را سانسور کردند گویی اصلا در این باره حرفی زده نشده است.اما بیانیه کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ همچنین به تهدید هسته ای کره شمالی هم پرداخت و از همه کشورهای جهان خواست به قطعنامه های شورای امنیت درباره تحریم کره شمالی عمل کنند و دیگر میزبان عوامل کره شمالی نبوده یا با مشوق های اقتصادی یا نظامی به آن کمک نکنند.اظهارات مستقیم ترامپ ناشی از دقت نظر دولت آمریکا در روابط نظامی و اقتصادی مصر و کره شمالی است و یک روزنامه نزدیک به دولت ترامپ نزدیک گفت: ترامپ از همتای مصری خود خواسته است به تحریم کره شمالی پایبند باشد.بر اساس گزارش «محمد المنشاوی»، تحلیلگر مسائل آمریکا در روزنامه الشروق، وزارت دفاع آمریکا همواره نگرانی زیادی از همکاری نظامی بین مصر و کره شمالی داشت و حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق مصر هم در سفرهای متعدد خود به واشنگتن مورد سوال زیادی درباره مرز همکاری نظامی بین دو کشور قرار داشت.یکی از مهم ترین کشمکش بین آمریکا و مصر بر سر همکاری نظامی با کره شمالی در سال 2002 اتفاق افتاد که سرویس اطلاعات آمریکا با ادله کامل و کافی از وجود همکاری نظامی در سطح ارتقای موشک های نودونگ خبر داد اما مبارک آن را رد کرد و وعده داد که هر گونه همکاری کشورش با پیونگ یانگ متوقف می شود.چیزی که به رشد قابل توجه روابط بین مصر و کره شمالی کمک می کند اظهارات سفیر کره شمالی در مصر است که در یکی از نشست های خود با هیات های دیپلماسی مردمی مصرر، روابط کشورش با مصر را قدیمی و تاریخی خواند و گفت: هیات کامل دیپلماتیک و وابستگان نظامی کره شمالی در قاهره حضور دارند و روابط بین 2 طرف در سایه حکومت عبدالفتاح السیسی که مصر را به دوران زمامداری منطقه بازمی پرداند با توسعه روز افزون همراه خواهد بود و از همین رو کره شمالی به مصر در مبارزه با تروریسم نیز کمک می کند.مصر یکی از سه کشور عربی علاوه بر سوریه و فلسطین است که سفارت خود در پیونگ یانگ را باقی نگاه داشته است.تشکیل ائتلاف سه گانه بین مصر، امارات و کره شمالی آنجایی معلوم می شود که السیسی، کیم یونگ اون، رهبر کره شمالی را برای حضور در مراسم افتتاح کانال جدید سوئز دعوت کرد و کره شمالی هم ضمن استقبال از این دعوت، کیم یونگ نام، نخست وزیر این کشور را برای حضور در مراسم فرستاد.از زمانی که پیونگ یانگ به ارتش مصر در جنگ 1973 با بیست فروند هواپیما و هشت ناظر هوایی و پنج مترجم و سه نیروی اداری و پزشک و نانوا کمک کرد تا به جنگ با اسرائیل برود نهاد نظامی مصر روابط ویژه ای با ارتش کره شمالی دارد.بعد اقتصادی روابط مصر و کره ...

ادامه مطلب  

موافق: در دولت یازدهم 151 نفر از زنان در وزارت کشور مشغول فعالیت بودند/ در وی به درخواست های همه جناحها پاسخ داده شد/ مخالف: رحمانی فضلی برای کاه  

درخواست حذف این مطلب
اخبارسیاسیشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۷فریده اولادقبا در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور گفت:▪️وزارت کشور حافظ نظم، هماهنگ کننده سازمانهای دولتی و محلی در سطح محلی و استانی و اجرا کننده سیاست های عملی دولت و ماموریت هایش از تنوع زیادی برخوردار است. به همین دلیل نیازمند وزیری است که ضمن آگاهی از این چالش ها باید از حوزه کاری خود نیز اشراف داشته باشد.▪️رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل پدیده ها است و ابعاد سیاسی و اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد. کلیت نظام را بر سلایق فردی ترجیح میدهد. در معاونت سیاسی صدا و سیما و ... اعتقاد دارد باید با رویکرد توسعه محوری از تمام رویکردها بهره برد.▪️برگزاری انتخابات در فضایی سالم و با مشارکت حداکثری شکل گرفت. همچنین افزایش مشارکت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، انتخابات مکانیزه در بسیاری از شهرها، برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس، پنجمین دوره خبرگان رهبری و تامین امنیت عمومی در فضای مجازی و تبلیغات در دوره انتخابات از اقدامات ایشان بود.▪️ایشان با اعتقاد به کثرت گرایی با تمهیدات قانونمندی را برای برای برخی احزاب را صادر کردند. راه اندازی خانه احزاب ایرا،. میانگین 30 مورد کنگره احزاب در کشور و تقویت مشارکت اقوام در سمت هایی مثل استاندار و.. و به کارگیری اهل سنت قابل توجه است. ▪️در دوره ایشان ثمن ها رشد 70 درصدی داشت. 75درصد برنامه های او منطبق و همسو با احزاب بالادستی است. توجه به زنان، سند امنیت زنان و کودکان، به کارگیری 151 نفر از زنان در وزارت کشور نشان از توجه ایشان به موضوع زنان است.نماینده مخالف رحمانی فضلی: چرا اتباع خارجی در شرایطی که داعش به کشور حمله می کند شناسنامه ندارند و شناسایی نمی شوندعلی اسماعیلی، نماینده مخالف عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور:▪️آقای رحمانی فضلی را نیرویی انقلابی و زحمتکش می دانم و مخالفتم با برنامه های ایشان مخالفت با خودشان نیست. انتقادم از عملکرد ایشان جنبه اصلاحی دارد.▪️تا چه اندازه توانسته اید به اقتصاد مقاومتی جنبه عمل بپوشانید. مجلس طرح سواحل و عمران دریا را تصویب و به دولت الحاق کرد. چرا از آن زمان تا کنون اجرا نشده است. مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریای خزر بر عهده کیست؟▪️تهدید زباله که دیر زمانی است با شیوه مدیریت پسماند به فرصت تبدیل شده در استان های شمالی کشور بلای جان مردم شده است. این بحران اخیرا به بحران زیست محیطی تبدیل شده ...

ادامه مطلب  

هفت هزار ویزای مجانی، قیمت ارتش مصر  

درخواست حذف این مطلب
«احمد سعید» رئیس کمیته روابط خارجی در شورای نمایندگان مصر به نقل از احمد قطان سفیر عربستان در مصر گفت: عربستان سعودی هفت هزار ویزای رایگان حج تمتع و عمره برای نیروهای مسلح و ارتش مصر در نظر گرفته است. احمد سعید به نقل از این مقام عربستانی اعلام کرد: احمد قطان ضمن تمجید از نیروهای امنیتی و نظامی مصر تاکید داشته که ملک سلمان هفت هزار ویزای رایگان حج تمتع و عمره برای نیروهای مسلح و ارتش مصر در نظر گرفته است و همچنین این نیروها میهمان ملک سلمان در مکه مکرمه و مدینه منوره هستند! به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، این طرح به منظور نفوذ عربستان در نیروهای مسلح و ارتش مصر صورت گرفته است. به نظر می رسد که عربستان سعودی با توجه به اقتدار ارتش مصر در شمال آفریقا و نقش تعیین کننده این ارتش در حفظ استقلال و تمامیت ارضی و هویت تمدنی مصر و تقابل این اقتدار با سیادت طلبی ریاض برای رهبری جهان عرب، تمایل به نفوذ در رهبران ارشد ارتش مصر دارد. به اعتقاد تحلیل گران مسایل منطقه، یکی دیگر از اهداف آل سعود از واگذاری هفت هزار ویزای مجانی حج عمره و تمتع به ارتش مصر، ترغیب ارتش این کشور در جنگ علیه یمن می باشد؛ آل سعود از فروردین 1394 که با کمک آمریکا و چند کشور عربی به یمن تجاوز نظامی کرد همواره به دنبال آن بوده که هر طوری شده پای نظامیان مصری را در این قضیه باز کند و خود را از باتلاق یمن نجات دهد که تاکنون موفق به این کار نشده است. واگذاری این تعداد ویزای مجانی باید برای فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و ارتش مصر قابل توجه باشد، چرا که سعودی ها می خواهند از پوشش مقدس حج طرح نفوذ خود را در ارتش مصر عملی کنند. سوء استفاده عربستان از حرمین شریفین و اعطای دلار برای سیطره بر رهبران، شخصیت ها و مقامات کشورهای مختلف در دهه های گذشته، مسبوق به سابقه است و فقط مربوط به نظامیان مصری نیست. روزنامه لوموند فرانسه هفته گذشته در مطلبی نوشت که عربستان کشورهای آفریقایی را با قطع کمک های مالی و عدم صدور ویزا برای حج و عمره تحت فشار قرار می دهد؛ چراکه ریاض در قضیه اختلاف با دوحه به دنبال یار ...

ادامه مطلب  

ابوظبی؛ امارت بحران ساز در منطقه ـ بخش چهارم شاخ آفریقا هم از امارات در امان نمانده؛ دخالت سیاسی و تأسیس پایگاه نظامی  

درخواست حذف این مطلب
گروه بین الملل خبرگزاری فارس؛امارات عربی متحده، کشوری است که چند سالی است تمایلی مفرط برای تبدیل شدن به قدرتی منطقه ای نشان داده اما این کشور بسیاری از مؤلفه های قدرت راهبردی را ندارد؛ وسعت سرزمینی، جمعیت، قدرت نظامی، انسجام درونی و مشروعیت سیاسی، و هرچند از دو مزیت برخوردار است، مثل موقعیت استراتژیک و موقعیت اقتصادی، اما باید بداند، بحران آفرینی در منطقه، جای خالی مؤلفه های قدرت را پر نخواهد کرد.در سال های اخیر بویژه پس از رخدادهای موسوم به «بهار عربی» امارات بیش از ظرفیت خود وارد معادلات منطقه ای شده است و در مسیر این بلند پروازی ها، از همسایگان خود گرفته تا یمن و سوریه و شاخ آفریقا را متضرر کرده تا منافع تازه تعریف شده بزرگ تر از حجم خود را تأمین کند.اهداف ابوظبی از بحران سازی در شاخ آفریقا؛امارات عربی متحده، توسعه طلبی های خود را به کشورهای آفریقایی کشانده است. کشورهای مصر، تونس، سومالی، اریتره، جیبوتی و لیبی به طور مستقیم و غیر مستقیم حضور امارات و دخالت های این کشور را در خود حس می کنند. به طور معمول هنگامی که کشوری از منابعی بیش از نیاز خود بهره مند باشد، دست به توسعه طلبی خارج از مرزهای جغرافیایی خود می زند. در گزارش قبلی به دخالت ها و توطئه های امارات در قطر (+) و یمن (+) پرداختیم که چگونه حاکمان ابوظبی برای به ضربه زدن به دوحه حتی پیش قدم تر از عربستان، از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند.ابوظبی حضور خود را به یمن و به خصوص استان مهم «عدن» محدود نکرده و تلاش دارد از حضور در آفریقا چندین هدف را در پیش بگیرد:1- تسلط بر باب المندب از بخش غربی 2- مقابله با جنبش هایی مثل اخوان المسلمین 3- سرمایه گذاری اقتصادی و تسلط بر منابع ارزان کشورهای آفریقایی 4- تأمین امنیت ترانزیت انرژیدر ادامه به بررسی اجمالی حضور امارات در شش کشور مصر، تونس، لیبی، اریتره، سومالی و جیبوتی می پردازیم.مصر:مقابله با اسلامگرایانهمراه با اوج گرفتن ایدئولوژی اخوان المسلمین در جریان جریانات موسم به «بهار عربی» و به خصوص در مصر، امارات چنین احساس کرد که پیروزی این جریان اسلامگرا می تواند ضربه ای اساسی به این کشور به حساب آید و چه بسا مشروعیت حکام اماراتی را زیر سؤال ببرد، چرا که در همان زمان عده ای از نویسندگان و اندیشمندان اماراتی که برخی از آن ها وابسته به اخوان المسلمین بودند؛ خواستار اصلاحات در قانون اساسی و قوانین انتخابات شورای ملی و اعطای آزادی های بیشتر شدند و در مارس 2011 طی نامه ای به «خلیفه بن زاید» رئیس امارات خواسته های خود را بیان کردند که البته پس از آن تعداد بسیاری از اعضای جمعیت «الاصلاح و التوحید» که وابسته به اخوان المسلمین هستند بازداشت شدند و پس از آن نیز امارات اقدامات امنیتی شدیدی برای مقابله با نفوذ جریانات انقلابی به این کشور در پیش گرفت.مسأله دیگر در ضدیت امارات با اخوان المسلمین شاید ادعای پایگاه خبری «میدل ایست اونلاین» در خصوص کودتای علیه «محمد بن زاید باشد». بنا بر نوشته این پایگاه خبری، «حمدان بن زاید» برادر «محمد بن زاید» ولیعهد امارات در سال 2011 قصد کودتا علیه وی را داشت. طبق این گزارش «حمدان بن زاید» قصد داشت با کمک رهبران قبائل، نظام پادشاهی را طوری در امارات پایه گذاری کند که «آل نهیان» سهمی از قدرت را نداشته باشد.این تحرکات به شدت از سوی گروههای اخوانی در امارات حمایت می شد که پس از کشف و خنثی سازی کودتا، خشم «محمد بن زاید» از اخوان المسلمین دو چندان می شود.بنابراین حاکمیت امارات بر این عقیده است که با پایان کار اخوان المسلمین در مصر می تواند نابودی اسلام سیاسی در منطقه را تا ابد تضمین کند و اخوان المسلمین مصر سر شاخه دیگر جنبش های اخوانی در جهان محسوب می شود و اگر تجربه مصر شکست بخورد، در درگیر نقاط نیز نخواهد توانست تشکیل حکومت دهد.تلاش برای تسلط بر اقتصاد مصراز سوم ژوئن 2013 امارات شروع به کمک اقتصادی بلا محدود به دولت برآمده از کودتا و دولت السیسی کرد.اما با ادامه یافتن بحران اقتصادی در مصر، امارات متوجه این شد که کمک های مالی هیچ تأثیری در بهبود شرایط اقتصادی مصر ندارد (برخی منابع خبری وابسته به اخوان المسلمین گفته اند که این کمک های مالی وارد حساب های بانکی سران ارتش شده است)به هر صورت امارات تصمیم گرفت که از یک تأمین کننده مالی به یک شریک اقتصادی تبدیل شود. از این رو شروع به سرمایه گذاری وسیع در بخش های املاک، اکتشافات، نفت، گردشگری، صنعت، پتروشیمی، مواد غذایی و کشاورزی مصر کرد و بسیاری از پروژه ها را در دست گرفت که به گفته منابع خبری در حال حاضر 638 شرکت اماراتی به ارزش 18.4 میلیارد درهم (5 میلیارد دلار)در مصر مشغول فعالیت هستند.در بخش گردشگری بنا بر گزارش شرکت حمل و نقل دریایی و زمینی مصر، طی یادداشت تفاهمی با شرکت کشتیرانی امارات متحده عربی، قرار شده است تا پروژه های با محوریت کانال سوئز به شرکت های اماراتی واگذار شود و در این راستا در اولین قرار داد، امارات در پروژه ی انبار کانتینرها در ساحل شرق پورت سعید به میزان 150 میلیون دلار وارد شده است. در حال حاضر 638 شرکت اماراتی به ارزش 18.4 میلیارد درهم (5 میلیارد دلار)در مصر مشغول فعالیت هستند.تسلط بر ارتش مصرکشورهای عربی خلیج فارس همواره بر قدرت ارتش مصر در مواقع مورد نیاز، تکیه کرده اند، همان گونه که در جنگ فارس در سال 1990 رخ داد. از زمان کودتای 3 ژوئیه، امارات در صدد تحت کنترل خود در آوردن ارتش مصر بود؛ چه بسا که حمایت بی حد و حصر امارات از عبدالفتاح السیسی که در آن زمان وزیر دفاع بود در همین راستا انجام شد. امارات توانسته است از قدرت ارتش مصر برای پیش برد برخی اهداف خود در منطقه بهره ببرد؛ به طور مثال در بحران لیبی، جنگنده های ارتش مصر چندین مرتبه مواضع گروههای سلفی که با «ژنرال حفتر» در مبارزه بودند را هدف قرار دادند. شاید از این رو بتوان دلیل کمک 5.4 میلیارد یورویی امارات به مصر برای خرید جنگنده های رافائل فرانسوی را فهمید.همچنین در روند تجاوز عربستان و امارات به یمن، هر چند مصر حاضر نشد نیروی پیاده نظام خود را به یمن بیاورد، اما نیروی دریایی مصر به بهانه تأمین امنیت کشتیرانی در باب المندب و در اصل از خوف تسلط کامل نیروهای یمنی بر این گذرگاه، وارد عمل شد.سیطره سیاسی:امارات تلاش دارد تا با هدف ایجاد توازن سیاسی میان کشورهای عربی خلیج فارس و ایران، مقابله با تهدیدات تعریف شده برای خود و تثبیت منافع خود روندهای سیاسی در مصر را تحت کنترل خود درآورد.در حال حاضر به نظر می رسد هیچ گزینه ای مناسب تر از عبدالفتاح السیسی برای امارات جهت ریاست جمهوری در مصر نیست. وضعیت کاندیداها برای انتخابات ریاست جمهوری فوریه 2018 نیز تا کنون به گونه ای است که السیسی هیچ رقیب صاحب نامی را ندارد و تقریبا وی در کارزار انتخابات تنهاست.گزینه السیسی به حدی برای امارات مطلوب است که ابوظبی حتی گزینه «احمد شفیق» را نیز بر نیتابید. احمد شفیق که پس از روی کار آمدن محمد مرسی به امارات گریخته بود، سه روز پس از اعلام نامزدی در امارات، از سوی مقامات ابوظبی دستگیر و به مصر عودت داده شد.خانواده احمد شفیق گفته بودند که پس از عودت وی به مصر، تماس با او برایشان مقدور نبوده است. آنها مقامات قاهره را به تخلف متهم کردند و گفتند که احمد شفیق بر خلاف میل خودش در هتلی در قاهره نگهداری می شود.تونس:تونس نیز از جمله کشورهایی است که تغییرات پس از برکناری «زین العابدین بن علی» در راستای منافع امارات نبود و به خصوص حزب اسلامگرای «النهضه» دائما در تیررس توطئه های ابوظبی قرار دارد.«منصف المرزوقی» اولین رئیس جمهور پس از انقلاب تونس، امارات را دشمن انقلاب های عربی توصیف کرده است.به گفته منابع خبری، امارات از فردای سقوط «بن علی» شروع به ایجاد شبکه جاسوسی کرد که اداره آن بر عهده یک افسر اطلاعاتی اماراتی به نام سرهنگ «عبدالله الحسونی» است و کسی هم که در تونس توانسته به سازمان امنیت این کشور نفوذ کند، فردی است به نام سرگرد «عبدالله خلیفه حمد سفیان السویدی» که بعنوان مدیر در دایره «اداره اسلام سیاسی» مشغول به فعالیت است.به گفته منابع خبری، طرح شکست حزب «النهضه» تونس در انتخابات شهرداری ها در می 2018 از برنامه های این شبکه جاسوسی است. این شبکه جاسوسی همچنین برای نفوذ به حزب «نداء تونس» و افراد نزدیک به «قاید ...

ادامه مطلب  

ایران ویج » گروههای تروریستی فعال در مصر کدامند؟  

درخواست حذف این مطلب
گروههای تروریستی فعال در مصر کدامند؟reviewed by on nov 27rating: در حمله تروریستی بی سابقه که نمازگزاران را در روزجمعه گذشته در مسجد روضه واقع در استان سینای مصرهدف قرار داد، بیش از ۳۰۰ نفر کشته و نزدیک ۲۰۰ نفر زخمی شدند.گروه تروریستی موسوم به انصار بین المقدس وابسته به گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله خونین را برعهده گرفته است.شبکه خبری بی بی سی عربی در گزارشی به گروههای تروریستی فعال در مصر بخصوص در شبه جزیره سینا پرداخته است که در زیر می آید: **داعشگروه داعش یکی ازگروههای تندرو و بشدت خونریز در این منطقه است که در چندین حمله، غیرنظامیان را در عمق مصر هدف قرار داده است برخی گروههای تندرو در سینا با داعش بیعت کرده اند. گروههای تروریستی فعال دیگر در این منطقه به القاعده گروه رقیب داعش وابسته اند.**ولایت سینااین گروهک پیش از بیعت با داعش در نوامبر (آبان و آذر ماه) ۲۰۱۴ با نام ‘انصار بیت المقدس’ فعال بود.‘انصار بیت المقدس’ پس از انقلاب ژانویه سال ۲۰۱۱ با پیوستن مسلحان فلسطینیون به جماعت ‘توحید و جهاد’مصری که در سیناء فعال بودند، شکل گرفته بود.درابتدا این گروه در شبه جزیره سیناء فعال بود و عناصر آن در غارهای جبل ‘الحلال’ در مرکز سیناء مخفی بودند.این گروه عملیات خود در سیناء را پس از فروپاشی نظام حسنی مبارک آغاز کرد و به شکل اساسی اسرائیل و لوله های گاز مصر که از استان سیناء به سمت سرزمین های اشغالی می رفت را هدف حمله قرار دادند.پس ازبرکناری محمد مرسی از قدرت این گروه فعالیت خود را گسترش داد و شروع به حمله به نیروهای امنیتی و ارتش مصر در استان سینا کرد و پس از آن قاهره پایتخت مصر و استان الجیزه و برخی مناطق دیگر را هدف حمله قرار دادند.ولایت سینا عملیات های خود را تا منطقه وسیع صحرای غربی گسترش داد منطقه ای که نقطه جذب گردشگران بود و مناطق کوهستانی آن مخفیگاههای مناسبی برای عناصر این گروه فراهم کرد منطقه ای که با لیبی که خود گرفتار آشوب داخلی است، هم مرز است.طبق تخمین ها عناصر این گروه یکهزار تا یکهزار و ۵۰۰ نفر هستند که در مساحتی بالغ بر ۶۰ هزار کیلومتر مربع از شبه جزیره سینا پراکنده هستند. از سال ۲۰۱۴ پس از حمله خونین این گروه و کشته شدن ۳۳ نفر از نیروهای امنیتی مصر در شبه جزیره سینا حالت فوق العاده برقرار است.این گروه علاوه بر حمله به مسیحیان مصر صوفیان مصر را نیز تهدید کرده بود که در صورتی که توبه نکنند، کشته می شوند.حملات گروه ولایت سیناء شامل حمله به شکل انتحاری، تیراندازی، بریدن سرو اعدام های میدانی در ملاعام و نیز ترور است.**جند الاسلامجند الاسلام در سال ۲۰۱۳ در مصر پدید آمد.این گروه در این سال مسئولیت حمله به یک مرکز اطلاعاتی جنگی وابسته به ارتش مصر را در شهر رفح سیناء برعهده گرفت . در این حمله یک نفر از نیروهای ارتش مصر کشته و شماری از آنها زخمی شدند.در سال ۲۰۱۵ نیز این گروه تصاویری ویدیویی از آموزش عناصر خود منتش ...

ادامه مطلب  

جان گرفتن اقتصاد مصر با کمک صندوق بین المللی پول  

درخواست حذف این مطلب
از زمانی که بهار عربی پایش به مصر باز شده و حسنی مبارک پس از 30 سال حکومت در این کشور از قدرت پایین کشیده شد، امید مردم مصر برای باز شدن ... از زمانی که بهار عربی پایش به مصر باز شده و حسنی مبارک پس از 30 سال حکومت در این کشور از قدرت پایین کشیده شد، امید مردم مصر برای باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی کشورشان پررنگ تر شد.مردم این کشور امیدوار بودند با رفتن مبارک به رفاه اقتصادی دست یافته و راحت تر بتوانند کار کنند. این مهم البته بلافاصله پس از پایین کشیده شدن مبارک از قدرت حاصل نشد چراکه کشور با تنش های سیاسی دست و پنجه نرم می کرد. حالا اما مدتی است که مصر تاحدی رنگ آرامش به خود دیده و امیدها برای رونق اقتصاد در این کشور بیشتر شده است. مصری ها اکنون از صندوق بین المللی پول ۱۲میلیارد دلار وام درخواست کرده اند و از زمان دادن این تقاضا به همه توصیه های این صندوق عمل کرده اند؛ توصیه هایی که به رونق اقتصاد و کارآفرینی در این کشور کمک زیادی کرده است. در نگاه نخست، احمد الهاز مهندس نرم افزار، محمد الشامی روانپزشک و محمود شعبان مبل ساز ویژگی مشترک چندانی با هم ندارند. یکی از آنها کدهای رایانه ای می نویسد، دیگری مشاوره و روان درمانی می کند و سومی با استفاده از ابزارهای کنده کاری کسب وکارش را پیش می برد.هر ۳ این افراد اما اکنون از یک چرخش غیرمنتظره در اقتصاد مصر سود می برند که مدت ها به رنج و آسیب عادت کرده بود که این از بهره مندی این کشور از رعایت شاخص های جهانی کسب و کار نشأت گرفته است.مصر به تازگی از صندوق بین المللی پول درخواست وام کلان به مبلغ ۱۲ میلیارد دلار کرده که این کشور را از ورشکستگی نجات می دهد و البته نیازمند اقدامات ریاضتی سخت است. این تقاضا به عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور کمک می کند که غبار دهه ها تسلط دولت بر اقتصاد این کشور را از بین برده و ایجاد کسب وکارهای جدید را افزایش دهد. این اتفاق در شرایطی خواهد افتاد که اوایل فروردین سیسی و ترامپ، رئیس جمهور امریکا با هم دیدار کردند.الهاز ۳۰ ساله که در فناوری اطلاعات تخصص دارد، از کمک دولتی استفاده کرده و در سال ۲۰۱۵ میلادی (۹۴-۹۳) آن را پس داد. او و الشامی ۳۸ ساله برنده کمکی دولتی به مبلغ ۶۰هزار دلار شدند و توانستند با آن استارت آپ خود به نام «شزلانگ» را راه اندازی کنند. کار این استارت آپ این است که با استفاده از تلفن همراه به بیماران نیازمند روانپزشک مشاوره می دهد. پس از کمتر از دو سال یعنی از ۲۰۱۵ (۹۴-۹۳) تا اوایل ۲۰۱۷ میلادی (ابتدای بهار ۹۶) این استارت آپ توانست ۱۴ هزار بیمار را جذب خود کند.الشامی دراین باره گفت: «در ابتدا من نگرانی هایی درباره این ایده داشتم اما وقتی وارد کار شدم بسیار برایم دلنشین بود که چقدر خوب می توانم از وقتم استفاده کرده و از ترافیک دیوانه کننده خودم را نجات بدهم.»به گفته او برای بسیاری از بیماران که فرهنگ نیاز به پشتیبانی همیشگی یک روان درمان را نمی شناسند، این خدمات امکان دسترسی به کمک روان درمان را بدون خجالت و شرم از بیان مشکل فراهم کرد. الهاز با اشاره به اینکه مصر چالش هایی دارد اما طرز فکر نوین برنده خواهد شد، گفت: «کارآفرینی درحال رشد است و جوانان ایده هایی دارند.»در یک پژوهش که سال گذشته میلادی انجام شد، «مریل لینچ» اعلام کرد: سیسی با نیاز اقتصاد مصر به بازسازی به خوبی کنار آمده است؛ نیازی که در تمام ۳۰ سال گذشته و در دوران حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع این کشور هیچگاه به آن ...

ادامه مطلب  

ایران در شبکه های منفعت محور سیاست خارجی مصر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی شکل و جهت می گیرد. البته گاه شبکه هایی از روابط منفعت محور در طول سال ها سیاست خارجی را در کنترل گرفته و به تدریج خودتوجیه گر می شوند. در این شرایط، سیاست خارجی دیگر لزوماً، همچون گذشته، در امتداد سیاست داخلی و در راستای تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی، نظامی و یا فرهنگی داخلی تفسیر نمی شود. این ابعاد البته می تواند در فهم و یا حداقل در توجیه سیاست خارجی به کار رود. مسئله محوری اما همان شبکه ها است که روابط منفعت محور خارجی را با ثبات ــ ذهنی و یا عینی ــ داخلی مرتبط ساخته، مانع نوآوری در سیاست خارجی می شود. دیدگاه مصر در مورد ایران دیرزمانی است که در فضای چنین شبکه هایی شکل گرفته و می گیرد. سه شبکه اصلی در این زمینه قابل احصا است:نخست، شبکه شکل گرفته پیرامون مناسبات مصر و ایالات متحده است. کمپ دیوید مصر را از دشمن منافع آمریکا به دوست آن تبدیل کرد. مصر به یکی از بزرگ ترین دریافت کنندگان کمک اقتصادی و نظامی از ایالات متحده تبدیل شد. روابط دو کشور در زمینه های نظامی و امنیتی و تسلیحاتی و نیز سیاسی، آموزشی و فرهنگی گسترش یافت و برخی از نهادهای مهم دو کشور را در شبکه ای گسترده از روابط به یکدیگر گره زد. این شبکه به ویژه با محوریت نظامیان و دستگاه های امنیتی مصر استمرار یافته و در برابر تغییر مقاومت می کند. نتیجه عملی وجود و رسوخ این شبکه، همراهی نسبیِ قاهره با سیاست منطقه ایِ ایالات متحده است.دوم، شبکه شکل گرفته پیرامون مناسبات مصر و اسرائیل است. از هنگامه کمپ دیوید، مصر از وضعیت دشمنی با اسرائیل خارج شد و به رغم ناتوانیِ آن در عادی سازیِ رابطه با تل آویو، در معادلات کلان منطقه به حاشیه رانده شد. روابط با اسرائیل به تدریج گسترش امنیتی و سیاسی قابل توجهی پیدا کرد اگرچه به سطوح اجتماعی تسرّی نیافت، با این حال، این روابط با محوریتِ دستگاه های امنیتی، شبکه منسجمی مشتمل بر گردش اطلاعات، مبارزه با مخالفان و کنترل جریان های گریز از مرکز در دو طرف مرز ایجاد کرد. نتیجه عملی این شبکه، همکاری دو طرف در مهار جریان های مبارزه جوی فلسطینی و نیز تلاش مصر برای ایفای نقش میانجی میان فلسطینیان و اسرائیل و کلان تر از آن، میان عرب ها و اسرائیل از سوی مصر است.سوم، شبکه نوین تری است که از دهه 1990 میان عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس شکل گرفت. مبنای کار این شبکه پشتیبانیِ سیاسی و نظامی مصر از برخی از کشورهای شورای همکاری در برابر پشتیبانیِ مالی و اق ...

ادامه مطلب  

توازن قوا در خاورمیانه به نفع ایران و روسیه است  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فاطمه محمدی: چندی پیش وزیر امور خارجه ترکیه پس از حمله تروریستی به مسجد مصر، پیام تسلیت رسمی برای رئیس جمهور مصر ارسال نمود؛ این در حالی بود که ترکیه و مصر به علت حمایت ترکیه از اخوان المسلمین دارای روابط تیره هستند.تحلیلگران بر این باور هستند که ترکیه تلاش می کند جهت کاهش فشارها بر اخوان المسلمین با مصر روابط نزدیک تر برقرار نماید.در خصوص این مسائل خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «رابرت بیانچی» انجام داده که در ادامه می آید. «رابرت بیانچی» استاد علوم سیاسی و حقوق بین المللِ دانشگاه «شیکاگو» و محقق میهمان در دانشگاه ملی سنگاپور است.وی دانش آموخته دانشگاه شیکاگوی آمریکاست و سابقه تدریس در دانشگاه های شیکاگو، قطر، دانشگاه آمریکایی قاهره و دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا را نیز دارد. او عضو سازمانهای مختلف بین المللی بوده و در برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد نیز مشارکت داشته است. کتاب اخیر او «جهانی شدن اسلامی» نام دارد که به بررسی افزایش نقش کشورهای اسلامی در نظام بین الملل مبتنی بر چندفرهنگ گرایی می پردازد. «گروه های ذی نفوذ و توسعه سیاسی در ترکیه» دیگر کتاب اوست که از سوی انتشارات دانشگاه «پرینستون» منتشر شده است.*در حمله تروریستی اخیر در مصر،ترکیه ضمن تسلیت به دولت سیسی یک روز هم عزای عمومی اعلام کرد. با توجه به تیرگی روابط دولت اردوغان با دولت سیسی که اخوان المسلمین را تروریستی می داند دلیل رویکرد اخیر آنکارا چیست؟ترکیه و مصر تمایل دارند تنش های متقابل را کاهش دهند، زیرا هر دو کشور سعی می کنند توازن متغیر سریع قدرت را در خاورمیانه که به طور قوی به نفع ایران و روسیه است تا به نفع عربستان و امریکا، متعادل کنند.قاهره و آنکارا از کاهش نفوذ خود در منطقه و کاهش نفوذ بر مردمشان می ترسند. ترکیه از روابط رو به رشد مصر با همسایگان غیر دوستانه خود به ویژه یونان، قبرس و روسیه هراس دارد. در عین حال مصر احساس می کند به طور فزاینده با تهدیدات امنیتی طولانی مدت در صحرای سینا، لیبی، سودان و اتیوپی مواجه می شود.به همین دلیل اردوغان و السیسی تمایل دارند عداوت خود را کنار گذاشته و بر گسترش روابط بهتر با کارگزارن قدرت ایرانی و روسی، کسانی که احتمالا آینده های آنها را شکل می دهند، تمرکز کنند.*برخی معتقد هستند دلیل نزدیک شدن آنکارا به دولت سیسی وساطت برای کاهش فشار بر اخوان مصر است. نظر شما چیست؟ترکیه نمی توان ...

ادامه مطلب  

تغییر شیوه نسخه پیچی پزشکان  

درخواست حذف این مطلب
رسانه ای شدن ماجرای نسخه های میلیاردی پزشکان از سوی مدیران تأمین اجتماعی برگ دیگری از جابه جایی پول های نجومی را رو کرد حکایتی که هم سازمان های بیمه گر بابت ناتوانی از پایش و بررسی و برخورد نکردن با پزشکانی که نسخه های میلیاردی می نویسند مورد انتقاد قرار گرفتند و هم وزارت بهداشت به دلیل نظارت نداشتن بر نسخه های تجویزی آن هم در شرایطی که کفگیر سلامت به ته دیگ خورده و دولت برای جبران بار مالی طرح تحول دست به عرضه اوراق مشارکت زده است. حالا و پس از آنکه نسخه های نجومی به تیتر یک رسانه های خبری تبدیل شد وزیر بهداشت هم به صرافت افتاده تا ب ...

ادامه مطلب  

افزایش آسیب ها با اقدامات نمایشی دولت  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: بیژن یانچشمهدولت و دستگاه های متولی رسیدگی و ساماندهی آسیب های اجتماعی در سال های گذشته فقط به برگزاری چندین جلسه آن هم در رأس چندین وزارتخانه و دستگاه اقدام کرده اند و به رغم تأکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تاکنون به ساماندهی ریشه ای آسیب ورود نکرده اند. افزایش کمی کیفی آسیب ها نشان از بی توجهی یا حرکت های نمادین در این بخش دارد. تشکیل جلسات ساماندهی و برنامه ریزی تحت عنوان «قرارگاه آسیب های اجتماعی» فقط دهان پر کن بود و خروجی این جلسات به برنامه های راهبردی در این حوزه ختم نشد. ظهور آسیب های جدید همچون گور خوابی ماشین خ ...

ادامه مطلب  

انتخابات ریاست جمهوری مصر؛ نمایش خنده دار عقب گرد به دوره استبداد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: «عبدالفتاح سیسی» رئیس جمهور مصر در سال ۲۰۱۴ با جلب ۹۶ درصد از آراء پیروز شد اما آنچه در این انتخابات مهم است میزان مشارکت مردمی در سایه درخواست گروه های معارض برای تحریم آن است. شخصیتهای معروفی از جمله «حمدین صباحی» نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری خواهان تحریم انتخابات شده اند چرا که معتقدند نامزدهای زیادی در این انتخابات شرکت نکرده و تضمین های لازم در خصوص آن ارائه نشده است.در کنار مخالفت گروه ها و شخصیتهای داخلی بسیار از نهادهای بین المللی نیز این انتخابات را بعد از کنار گذاشتن مخالفانی که قصد نامزدی در انتخابات را داشته اند یک نمایش خنده دار توصیف کرده اند به طوریکه سازمان ملل بعد از بازداشت «سامی عنان» رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش مصر که قصد شرکت در انتخابات را داشت از مقامات این کشور خواسته بود تا اجرای یک انتخابات شفاف و فراگیر را تضمین کنند.قبل از آن نیز «احمد قنصوه» یکی دیگر از نظامیان مصری که قصد شرکت در انتخابات را داشت بازداشت و به شش سال حبس محکوم شد چرا که نظامیان در مصر حق اعلام نظرات سیاسی خود را ندارند این در حالیست که تمام حاکمان مصر از سال ۱۹۵۲ تاکنون به جز محمد مرسی که تنها یک سال بر اریکه قدرت نشست از میان نیروهای مسلح بوده اند. «عبدالمنعم ابوالفتوح» رئیس حزب مصر قدرتمند نیز به تازگی به همراه ۱۵ نفر دیگر از اعضای این حزب در لیست افراد تروریست قرار گرفته است. ابوالفتوح پیشتر دولت مصر را به دیکتاتوری و سرکوب آزادی ها متهم و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در مصر را فاقد شفافیت و با نتیجه از پیش تعیین شده عنوان کرده بود. دادستان کل مصر حتی دستور بلوکه شدن دارایی های عبدالمنعم ابوالفتوح را صادر کرده است.تمام کسانی که قصد داشتند در انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد شوند یا بازداشت شده و یا به عقب نشینی وادار شده اند. دولت مصر تاکنون کمترین شروط لازم برای برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم را مهیا نکرده است.کنار گذاشتن تمام نامزدهای مخالف مصری از عرصه انتخابات نشان دهنده ترس و عدم اعتماد رئیس جمهور مصر است که از کاهش محبوبیت مردمی خود در میان مصریها به دلیل سیاستهای ریاضتی اقتصادی اش آگاه است. بسیاری از مردم مصر عبدالفتاح السیسی را یک نظامی شکست خورده می نامند که جزایر این کشور را فروخته و منابع طبیعی از جمله گاز و آب رود نیل را از بین برده است.البته کارنامه عملکرد سیسی در قبال مخالفانش مملو از سرکوب مخالفان اسلام گرا و لیبرال و بازداشت صدها تن از آنها و واداشتن نهادهای اطلاع رسانی و مطبوعاتی به اجرا کردن دستوراتش است.سیسی که اخیرا دستور آغاز عملیات گسترده ارتش مصر علیه تروریستهای صحرای سیناء را صادره کرده بود با این اقدام تبلیغاتی خود تلاش دارد تا کمی محبوبیت و پایگاه مردمی خود را تقویت بخشد این در حالیست که کاملا واضح است عملیات گسترده ارتش در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بیشت ...

ادامه مطلب  

حمله سایبری به تأسیسات نفتی و گازی  

درخواست حذف این مطلب
مترجم: محسن داوریبا توسعه فناوری های میادین دیجیتال در دو دهه گذشته نگرانی های گسترده ای در مورد سامانه های کنترل تأسیسات صنعت نفت وجود دارد. نگرانی هایی که به اندازه خود منجر به خسارات فراوانی شده است: «حملات سایبری به تأسیسات نفتی.» با به کارگیری فناوری های میادین دیجیتال صنعت نفت توانسته است از پایش داده های برخط سود برده و بسیاری از عملیات تولید به ویژه در سکوهای فراساحلی به صورت خودکار و با نظارت مهندسان شاغل در اتاق های کنترل ساخته شده در صدها مایل دورتر انجام گردد. اما فراموش نکنید که سخت افزارهای این فناوری برای اتصال ب ...

ادامه مطلب  

قتل برادر معتاد بر سر تهیه پول مواد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار ما ساعت 22:30 جمعه 15 اردیبهشت ماه بود که قاضی مدیرروستا بازپرس ویژه قتل تهران با تماس مأموران کلانتری 158 کیانشهر از مرگ مشکوک پسری جوان در یکی از بیماستان های شهر با خبر شد و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی خود را به آنجا رساند. تحقیقات نشان داد که پسر 32 ساله که محسن نام داشت با ضربه چاقو از ناحیه گردن مجروح و بعد از انتقال به بیمارستان فوت شده است. مادر محسن که او را به بیمارستان منتقل کرده بود گفت: پسرم به مصرف مواد اعتیاد داشت. او ساعتی قبل گفت که موادش تمام شده و برای تهیه آن درخواست پول کرد اما حاضر نشدم به او پ ...

ادامه مطلب  

معماری پر رمز و راز اهرام مصر  

درخواست حذف این مطلب
به گروه گزارش مجله اینترنتیملکانه،آشنایی با یکی از عجایب هفتگانه جهان بیشتر فراعنۀ سلسله های سوم و چهارم مصر در کنار لشکرکشی های پرکشتار و رعب انگیزشان، به عمران و آبادانی مصر نیز پرداخته اند. هنر معماری پررمز و راز مصریان مربوط و متعلق به همین دوره است. در زمرۀ کارهای مهم ساختمانی فراعنۀ این دو سلسله، ساخت اهرام مصر است.با مطالعات گسترده ای که بعدها روی بناهای شگفت انگیز اهرام مصر صورت گرفت، یونانیان این اهرام مصر را در فهرست عجایب هفتگانۀ جهان قرار داده اند. اهرام مصر مقابر عظیم و غول آسای پادشاهان (فراعنه) است که از تخته سنگ های عظیم ساخته شده است.بزرگترین هرم از این مجموعه اهرام سه گانه در نزدیکی روستای غزه در ناحیۀ ممفیس ساخته شد. این هرم متعلق و به نام هرم خئوپس معروف شده است. هرم خئوپس دارای ۲۳۰ متر عرض و ۵/۱۴۶ متر ارتفاع است و از دو میلیون قطعه عظیم ساخته شده که وزن هر قطعه سنگ ۲۵۰۰ کیلوگرم (۵/۲تن) است.در اندرون این هرم، راهروها و اطاق های بی شمار و تأسیسات جالب دیگری نیز وجود دارد.این مجموعه مکانی جهت دعا و نیایش به خدایان بوده است. هرمی که جسد مومیایی شدۀ فرعون در آن قرار داده شده بود، ویژۀ این امر یعنی نیایش به خدایان بود.قبطیان عقیده داشته اند که این نیایش به معنای رستاخیز فرعون و رسیدن وی به مرتبه اعلا یعنی به مقر لاهوتی خدایان بوده است.در جوار همین هرم معابد متعددی ساخته شده بود که کاهنان مصری در آنجا به اجرای مراسم جادویی و ایراد اوراد و افسون اقدام می کردند. در اطراف هرم با رعایت فواصل پیرامونی مقابر بزرگان و صاحب منصبان مصری ساخته شده است. عرب ها امروز به این ناحیه «مصطبه» می گویند.در دورۀ زمامداری فراعنه سلسله های اول و دوم، مساحت و به اصطلاح وسعت مقابر بزرگان به اندازۀ وسعت مقابر فراعنۀ این سلسله ها بود و حتی مقبرۀ هماکی از قبر فرعون نیز بزرگ تر بود، ولی مصطبه های امپراتوری عهد باستان مصر که با بناهای سنگی برپا داشته شده بود، در برابر اهرام عظیم بسیار ناچیز جلوه گر بود. این تفاوت و تمایز قابل توجه نشان می دهد که قدرت روزافزون فراعنه تا چه اندازه بوده است.اسناد و مدارک به دست آمده حاوی این مطالب است که نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ هزار کارگر طی ۲۳ سال هرم بزرگ گیزا را به وجود آوردند.اهرام را معمولا در جنب باختری رود نیل می ساختند تا ارواح فراعنه با غروب و طلوع خورشید همراستا باشد. باستان شناسان دو علت عمده را دلیل این انتخاب می دانند. شرقی بودن آن نسبت به افق غربی و غروب خورشید و غرابت آن با ممفیس ( memphis ) شهر مرکزی مصر باستان.دیوارهای اهرام مصر را با سنگ آهنگ درست می کردند تا جلوه ای سفید رنگ به اهرام داده و باعث مشخص بودن آنها تا فواصل چندین مایلی باشد.سنگ فوقانی اهرام را از جنس گرانیت و دیگر سنگ های سخت ساخته و لایه ای از طلا یا نقره روی آن می کشیدند تا بازتاب دهنده نور آفتاب باشد. نحوه استخراج سنگ ها، چگونگی برش و بیرون کشاندن آ ...

ادامه مطلب  

آیا موافقت آمریکا با کمک های نظامی به مصر مزد السیسی برای انجام "معامله قرن" است؟ - اخبار تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از العربی الجدید، موافقت وزارت خارجه آمریکا با لغو محدودیت های مربوط به کمک نظامی به مصر چندین سؤال را ایجاد کرده است؛ چرا که لغو این محدودیت ها پس از دیدار "عباس کامل" رئیس سازمان اطلاعات مصر با جیسون گرینبلات و جراد کوشنر نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن صورت گرفته است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه تاکید کرد که دولت ترامپ تصمیم گرفته است تا کمک نظامی 195 میلیون دلاری به مصر را که پیش از این به خاطر نگرانی های مربوط به وضعیت حقوق بشر به حالت تعلیق درآمده بود، در اختیار قاهره قرار دهد.دولت ترامپ سال گذشته با استناد به ناکامی دولت مصر در بهبود وضعیت حقوق بشر و معیارهای دموکراتیک، اعطای کمک مالی نظامی به این کشور را به حالت تعلیق درآورده بود.وزارت خارجه آمریکا با بیان "مصر چندین اقدام برای رفع نگرانی های دولت آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور انجام داده است"، افزود: همچنان برخی از ملاحظات واشنگتن در زمینه حقوق بشر و دموکراسی در مصر ادامه دارد.این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش حقوق بشر که در ماه آوریل منتشر شد به موارد گسترده ای از مسائل حقوق بشری در مصر از جمله شکنجه، محدودیت آزادی بیان، سیطره دولت بر نهادهای غیر دولتی و استفاده از دادگاه های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان اشاره کرده است.اعلام رفع محدودیت های مربوط به کمک نظامی به مصر توسط آمریکا ساعاتی بعد از نشست کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا درباره امنیت، حقوق بشر و اصلاحات در مصر که در جریان آن انتقادهای شدیدی به کارنامه دولت مصر در این زمینه وارد شد، صورت گرفته است. انتقادات از مصر به موضوع آزادی ها یا نقض حقوق بشر و فشار بر روزنامه نگاران محدود نشد، بلکه این انتقادها شامل استراتژی ها و عملکرد ارتش مصر در شمال سیناء و مقابله با گروه های تروریستی در این منطقه نیز شد. در این نشست همچنین از ک ...

ادامه مطلب  

رمزگشایی از صندوقچه اسرار آقای رئیس جمهور! +عکس  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر، روز جمعه (18 ژانویه)، سرلشگر «خالد فوزی» رئیس سازمان اطلاعات این کشور را برکنار کرد.السیسی در حکمی، سرلشگر «عباس کامل» مدیر سابق دفترش را سرپرست سازمان اطلاعات قرار داد که تا تعیین رئیس جدید، امور این نهاد مهم را بر عهده بگیرد.عباس کامل را صندوقچه اسرار عبدالفتاح السیسی می دانند؛ کسی که رسانه های مصری او را «یار غار» السیسی توصیف می کنند. او از زمان فعالیت السیسی در دستگاه اطلاعات نظامی تا وزارت دفاع تا ورود به کاخ ریاست جمهوری، از همراهان نزدیکش بوده است.اولین ظهور علنی عباس کامل در کنار السیسی قبل از مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری بود. زمانیکه فایلی صوتی از السیسی با «یاسر رزق» روزنامه نگار مصری به بیرون درز کرد و در آن از السیسی سؤال شد که تعداد کشته های حادثه (معروف) میدان «رابعة» چندتاست، او پاسخ داده بود «از عباس بپرسید».در مصر می گویند، عباس کامل ناشناس باقی خواهد ماند همانطور که مرد پُشت سر «عمر سلیمان» رئیس وقت دستگاه اطلاعات مصر (در زمان حسنی مبارک) همیشه ناشناس باقی ماند. گفته می شود، عباس کامل، موتور محرکه السیسی است.رسانه های مصری، عباس کامل را مردم دوم نظام کنونی مصر می دانند کسی که مخزن الاسرار السیسی، یار غار و ناصح امین اوست.عباس کامل، مدیر دفتر السیسیانحصار قدرت در حلقه نزدیکان السیسی«مجدی شندی» سردبیر هفته نامه «المشهد» در خصوص سرپرستی عباس کامل در سازمان اطلاعات مصر می گوید، با این تغییر، قدرت در دست دایره نزدیک به رئیس جمهور، محصور شده است.شندی به شبکه الجزیره گفت: این تصمیم السیسی، به معنای آشکار شده دل نگرانی او از سازمان اطلاعاتی است که تلاش می کند مصر را در برابر تغییرات ناگهانی حفظ کند.به گفته این تحلیلگر مصری، شاید این تغییر در سازمان اطلاعات مصر، نشانه تغییر در دیگر نهادهای حاکمیتی مصر باشد که دیرزمانی است ثبات داشته است. شاید هم این تصمیم عجولانه اتخاذ شده باشد و شاید روزهای آینده آبستن تحولاتی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری باشد.بسته ماندن حلقه مدیریتی در مصر به دور از دموکراسی«جمال الجمل» نویسنده و روزنامه نگار مصری نیز در گفت وگو با الجزیره، گفت که تغییر در دستگاه اطلاعاتی مصر، «استمرار افراطی سیاست السیسی در اداره کشور است که کاملا به دور از هر گونه تحول دموکراتیک و مدیریت کشور از طریق نهادهای آن است».به گفته جمال الجمل، «شاید بتوان این شیوه رئیس جمهور مصر را "تیم حاکمه" نامید که تلاش می کند "حلقه تنگ سلطه جو بر کل نهادهای دولتی مصر را وراثتی و آن را به پادگانی نظامی تبدیل کند که از یک شخص واحد دستور می گیرد».این روزنامه نگار مصری به الجزیره گفت که «تحولات اخیر در مصر او را به یاد تلاش برای ترور عمر سلیمان رئیس وقت دستگاه اطلاعات در روزهای نخستین انقلاب ژانویه (2011) می اندازد که بعد از آن انگشت های اتهام را به سوی برخی طرف ها و مردان او در دستگاه اطلاعات گرفتند تا آنان را از گرداگرد سلیمان حذف ک ...

ادامه مطلب  

الزامات تفکیک بیمه های زندگی و تخصصی شدن شرکتهای بیمه  

درخواست حذف این مطلب
کارشناسان صنعت بیمه معتقدند آنچه تفکیک حساب بیمه های زندگی و غیر زندگی را بیش از هر چیز ضرورت می بخشد شفافیت صورت های مالی بیمه گران است که امروزه به چالشی عمده برای صنعت بیمه بدل شده و کارشناسان معتقدند با جدا سازی بیمه های زندگی و غیر زندگی و تخصصی کردن فعالیت شرکت های بیمه می توان تخصص و تمرکز کافی در شرکت های بیمه برای بازاریابی رضایت مشتری افزایش کیفیت خدمات و فروش بیشتر ایجاد کرد.اقتصادگردان- این چالش بدون شک در حساب بیمه گران بزرگ با تعداد سهامدار بالا بیشتر نمایان شده و مسلما انجام این امر در این شرکت های بیمه با دغدغه ها ...

ادامه مطلب  

8 الزام اصلاحات اقتصاد ایران امکان خروج معجزه آمیز از وضع کنونی نداریم اصلاحات ساختاری تنها گزینه است  

درخواست حذف این مطلب
ثبات رشد اقتصادی حتی برای یک دوره چهارساله در دولت های ایران پس از جنگ تحمیلی دشوار و کم سابقه بوده است. تغییر در عملکرد شاخص های اقتصادی نیازمند شرایطی است که در آن عملکرد اقتصاد ایران به نحو چشمگیری ارتقا پیدا کند. اصلاحات ساختاری تنها گزینه ای است که مقابل اقتصاد ایران داریم و امکان خروج معجزه آمیز از وضعیت کنونی نهادی و سیاستی اقتصاد ایران وجود نداردمرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان تصویری از عملکرد اقتصاد کلان در دولت های مختلف به بررسی عملکرد اقتصاد کلان ایران در دوره های مختلف پرداخته است. مرکز پژوهش های مجلس شاخص های نرخ ...

ادامه مطلب  

جهان تشیع در سالی که گذشت/ قسمت دوم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش«شیعه نیوز»، سال 1396 هجری شمسی نیز همانند سالهای اخیر، سالی پر حادثه برای شیعیان جهان بود. نابودی کامل داعش در عراق و سوریه، ادامه تجاوزآل سعود به یمن، استمرار انقلاب مردم بحرین با وجود حصر خانگی آیت الله شیخ «عیسی قاسم»، انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نیز تلاش دشمن برای ایجاد آشوب عمومی که به شکست انجامید، زلزله و سیل در نقاط مختلف جهان، تروریسم و خشونت با حمایت غرب، پیروزی های مقاومت اسلامی و حوادث خونبار در افغانستان و پاکستان از مهم‏ترین حوادث سال 1396 برای پیروان اهل بیت(ع) در جهان بود.آنچه در پی می ‏آید مروری کوتاه بر حوادث مهم تـیر، مرداد و شهریور 1396 در جهان تشیع است:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـیـر 1396ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآذربایجان: در روز 27 تیرماه اعضای یک گروه وهابی از شهر «سومقائیت» جمهوری آذربایجان در جریان اعترافات خود در دادگاه جرایم سنگین باکو ادعا کردند در حالی که معنای «بیعت» را نمی دانستند، با داعش «بیعت» کرده اند!/ همان روز دادگاه تجدید نظر جمهوری آذربایجان در حکمی کاملاً مغرضانه برای افزایش فشار به شیعیان حکم به انتقال حاج محسن صمداف رهبر محبوس حزب اسلام را به زندان قوبستان صادر کرد.آرژانتین: پانزدهمین دوره نمایشگاه کتاب لاریوخا با شرکت منشورات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این شهر آرژانتین برگزار شد. این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه کتاب شمال کشور آرژانتین و یکی از رویدادهای مهم ادبی و فرهنگی در آمریکای لاتین است. این نمایشگاه از 9 تا 18 تیر 1396 به مدت دو هفته در مجتمع "کاسترو باروس" این شهر برپا گردید و هزاران بازدیدکننده در آن مشارکت کردند.افغانستان: در روز یکم تیرماه شعبه کابل بانک جدید در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در پی یک انفجار، هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت و ۳۵ نفر کشته و ۷۵ تن دیگر زخمی شده اند./ در روز 4 تیرماه گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه ای در وب سایت رسمی خود طالبان را منافق و اجیر کفار خوانده و قتل آنها را واجب و تصرف در مال آنها را نیز حلال اعلام کرد./ در روز 18 تیرماه «آغاجلیل» سرکرده داعش در غرب افغانستان توسط طالبان اعدام شد./ در روز 23 تیرماه پس از انفجارهای اخیر علیه شیعیان در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل و هرات، شورای علمای شیعه این کشور طرح تامین امنیت مراسم و اماکن مذهبی در این کشور را به دولت پیشنهاد کرد./ در روز 27 تیرماه ۱۴ نظامی افغانستان و دو نظامی و یک ژنرال آمریکایی در حمله طالبان به ولایت «قندوز» کشته شده اند./ در روز 31 تیرماه عضو شورای ولایتی بدخشان اعلام کرد که ۳۰ پلیس در حملات طالبان به مناطقی در این ولایت کشته شده اند. همان روز حمله هوایی نظامیان آمریکایی به یک واحد پلیس افغانستان در ولایت «هلمند» در جنوب این کشور، جان ۱۵ نفر را گرفت. سخنگوی گروه طالبان نیز در این روز از عملیات انتحاری فرزند رهبر این گروه در ولسوالی گرشک ولایت هلمند خبر داد.انگلستان: در روز 17 تیرماه شهردار لندن، از وزیر کشور انگلیس درخواست کرد که فعالیت شاخه سیاسی و نظامی جنبش حزب الله لبنان را در این کشور را ممنوع کند./ در روز 19 تیرماه دادگاه عالی انگلیس با رد شکایت گروه های حقوق بشری صادرات سلاح این کشور به عربستان سعودی در میانه جنگ مرگبار این کشور در یمن را تأیید کرد.ایالات متحده آمریکا: در روز 13 تیر در سالگرد تخریب مراقد ائمه بقیع(ع) به دست وهابیون تکفیری، صدها نفر از مردم آمریکا و مسلمانان مقیم این کشور مقابل سفارت سعودی در واشنگتن تجمع اعتراضی برپا کردند./ در روز 18 تیرماه «سید حمید اعلمی» موسس و رئیس هیات امنای مسجد خاتم النبیین(ص) شهر "مناسس" در ایالت "ویرجینیا" و از شیفتگان امام راحل و انقلاب اسلامی درگذشت. وی از افغانستانی های مقیم آمریکا بود و علاوه بر تاسیس این مسجد، یک مدرسه اسلامی نیز دایر کرد که پایگاهی برای جوانان مسلمان جهت ترویج و آموزش فرهنگ اسلامی به شمار می آید./ در روز 20 تیرماه پلیس فدرال آمریکا یک سرباز آمریکایی را به حمایت از داعش و تلاش برای کمک به این گروه تروریستی متهم کرد./ در روز 24 تیرماه مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا به طرحی رأی مثبت داده است که پنتاگون را ملزم به ایجاد یک کانال ارتباطی با ایران برای جلوگیری از تقابل های نظامی تصادفی در خلیج فارس می کند./ در روز 27 تیرماه دولت آمریکا ساعاتی بعد از تأیید پایبندی ایران به برجام، تحریم های تازه ای را علیه برنامه موشکی ایران و نقش این کشور در تنش های منطقه ای وضع کرد. همچنین در همان روز وزارت دادگستری آمریکا از صدور کیفرخواست برای دو تبعه ایران، به اتهام ادعایی سرقت اطلاعات و نقض قوانین تحریم های آمریکا خبر داد.ایتالیا: روز بیست و سوم تیر، حزب جدیدی با نام pai (حزب ضداسلامی سازی) در شهر میلان در شمال ایتالیا با هدف جلوگیری از گسترش اسلام در این کشور تشکیل شد.ایران: در روز یکم تیر، شرکت هواپیمایی "ایران ایرتور" در حاشیه نمایشگاه هوایی پاریس، برای خرید ۴۵ فروند ایرباس ۳۲۰ نئو با کمپانی هواپیماساز ایرباس یادداشت تفاهم امضاء کرد./ در روز هشتم تیرماه هفت صیاد ایرانی که بیش از یک سال پیش توسط گارد ساحلی سعودی بازداشت شده بودند، آزاد و وارد خاک ایران شدند./ در روز 15 تیرماه ۲۱ عضو داعش در چند عملیات گسترده سربازان گمنام امام زمان (عج) در مشهد بازداشت شدند./ در روز 30 تیرماه قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه از هلاکت و زخمی شدن ۷ تروریست در درگیری رزمندگان اسلام با تروریست ها در منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور خبر داد./ در روز 31 تیرماه در پی تجاوز یک فروند لنج صیادی عربستانی به آبهای سرزمینی ایران در استان بوشهر، پنج ملوان و خدمه بازداشت شدند.بحرین: در روز نهم تیر، وزارت کشور رژیم بحرین با این ادعا که دو شبکه تروریستی شامل هفت نفر را شناسایی و بازداشت نموده است ایران را متهم کرد که این شبکه ها را مدیریت می کرده است./ در روز 19 تیرماه دادگاهی در بحرین نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را به اتهام "نشر اخبار دروغین و مغرضانه و تبلیغات تنش آمیز" به دو سال زندان محکوم کرد./ در روز 22 تیرماه باوجود مخالفت قاطع علمای تشیع و مردم بحرین، مجلس شورای این کشور با اجماع آراء "قانون خانواده" را تصویب کرد./ در روز 28 تیرماه رژیم آل خلیفه مدعی دستگیری یک گروه مسلح وابسته به حزب الله در بحرین شد./ در روز30 تیرماه رژیم آل خلیفه تابعیت بحرینی همسر شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده آیت الله عیسی قاسم و رئیس حوزه علمیه ائمه اطهار(ع) را سلب و این بانو را به زور از بحرین اخراج کرد!پاکستان: در روز دوم تیرماه انفجار دو بمب قدرتمند در منطقه شیعه نشین پاراچنار 150 نفر شهید و 200 زخمی برجای گذاشت. همان روز در نتیجه انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی های اداره پلیس شهر کویته در مرکز این ایالت، ۱۳ نفر جان باخته و ۱۹ تن مجروح شدند./ در روز 28 تیرماه بر اثر تیراندازی تروریست های مسلح ناشناس به سوی یک خودروی حامل شیعیان هزاره در شهر مستونگ ایالت بلوچستان پاکستان، ۴ نفر از به شهادت رسیدند.تاجیکستان: در روز 25 تیرماه کشور تاجیکستان در راستای کاهش روابط فرهنگی با ایران رساله امام خمینی(ره) و برخی از مراجع تقلید را در فهرست کتاب های ممنوعه قرار داد!سوریه: در روز 6 تیرماه رئیس‎جمهور سوریه از پایگاه نظامی «حمیمیم» که نیروهای روسی در آن مستقر هستند، بازدید کرد./ در روز 11 تیرماه براثر انفجار سه خودروی بمب گذاری ر شهر دمشق، 19 نفر کشته شدند./ در روز 13 تیرماه ‎ در ادامه حمایت های رژیم صهیونیستی از گروه های تروریستی در سوریه، یک فروند پهپاد این رژیم موشکی به یکی از مواضع ارتش سوریه در حومه شمالی قنیطره شلیک کرد.عربستان: در روز سوم تیر، در پی وقوع انفجار انتحاری در مکه مکرمه ۱۱ تن زخمی شدند./ در روز 13 تیرماه یک مامور امنیتی عربستان در منطقه قطیف در شرق این کشور کشته و ۳ نفر دیگر نیز مجروح شدند./ در روز 4 تیرماه منابع عربستانی از شهادت رئیس شورای قرآنی قطیف در منطقه شیعه نشین العوامیه به ضرب گلوله نیروهای رژیم سعودی خبر دادند . روزنامه الریاض عربستان نیز همان روز از بازداشت سه ایرانی به خاطر مسائل امنیتی در این کشور خبر داد./ در روز 20 تیرماه رژیم سعودی از اعدام چهار شهروند عربستانی در منطقه شیعه نشین القطیف خبر داد./ در روز 23 تیرماه سخنگوی وزارت کشور عربستان از کشته شدن یک نظامی دیگر این کشور در شرق عربستان در منطقه القطیف خبر داد./ در روز 24 تیرماه مأموران سعودی سه شهروند این کشور در منطقه العوامیه را به شهادت رساندند./ در روز 27 تیرماه دولت عربستان به کشته شدن سه نظامی دیگر خود از جمله دو افسر در مرز خود با یمن اذعان کرد./ در روز 29 تیرماه تیرماه دو معلم در عربستان به اتهام جاسوسی برای ایران توسط دادگاه جنایی ویژه تروریسم و امنیت ملی عربستان در شهر ریاض پایتخت این کشور محاکمه شدند./ در روز 30 تیرماه پادشاه عربستان با صدور حکمی دستور به ایجاد سازمان امنیت در این کشور داد.عراق: در روز یکم تیر، گروه تروریستی داعش مسجدی النوری شهر موصل را که ابوبکر البغدادی سرکرده اش در آن اعلام خلافت کرده بود را منفجر کرد./ در روز هشتم تیرماه در پی تیراندازی طرفداران الصرخی در شهر نجف، 6 نفر کشته و زخمی شدند./ در روز 12 تیرماه انفجار انتحاری در اردوگاه آوارگان عراقی در استان الانبار، ۱۴ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشت./ در روز 18 تیرماه آیت الله حائری از مراجع تقلید شیعیان عراق با صدور بیانیه ای بقای نیروهای آمریکایی در این کشور را حرام اعلام کردند./ در روز 19 تیرماه نخست وزیر عراق به طور رسمی پیروزی بر داعش در موصل را اعلام کرد.لیبی: روز پانزدهم تیر، فرمانده ارتش ملی لیبی از آزادسازی کامل شهر بنغازی از اشغال گروه های تروریستی خبر داد.کویت: روز بیست و نهم تیر، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز از اقدام دولت کویت در کاهش دادن شمار دیپلمات های ایرانی در این کشور خبر داد. همان روز دولت کویت دفتر رایزن فرهنگی و دفتر وابسته نظامی ایران در خاک خود را تعطیل کرد.مصر: روز شانزدهم تیر، در جریان یک حمله انتحاری به یک پست ایست بازرسی ارتش در شمال صحرای سینای مصر دستکم 26 سرباز کشته و مجروح شدند.نیجریه: در روز سوم تیرماه در حمله پلیس شهر «کادونا»ی نیجریه به راهپیمایی کنندگان روز جهانی قدس، چند نفر ــ از جمله یک کودک ــ مجروح شدند./ در روز 16 تیرماه دادگاه عالی فدرال نیجریه شکایتی که توسط شیخ «ابراهیم زکزکی» دبیرکل محبوس جنبش اسلامی این کشور ارائه شده بود را رد کرد.هندوستان: روز نهم تیر و در آستانه هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع، صدها نفر از مسلمانان شیعه و سنی و علمای هند ـ با شرکت در تظاهرات تخریب قبور ائمه بقیع توسط وهابیون افراطی را محکوم کردند.یمن: در روز پنجم تیرماه نیروی دریایی یمن یک کشتی جنگی ائتلاف عربی تحت رهبری رژیم سعودی را نزدیک سواحل بندر «المخا» در استان تعز هدف قرار داد./ در روز 27 تیرماه حملات جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی به مرکز تجمع آوارگان یمنی در تعز ۲۲ شهید به جا گذاشت./ در روز 28 تیرماه عربستان از فرود هواپیمای سازمان ملل در صنعا جلوگیری کرد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـرداد 1396ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآفریقای جنوبی: در روز بیست و یکم مرداد، «ابراهیم محمد» از علمای اھل سنت آفریقای جنوبی به ھمراہ ۱۲۱ نفر به مذهب حقه تشیع پیوست. این عالم برجسته اهل سنت شهر پورت الیزابت آفریقای جنوبی که به مدت ۸ سال در دانشگاه الازهر مصر و یک سال در مکه مکرمه تحصیل کرده و به مدت ۲۰ سال امام جمعه و جماعت مسلمانان شهر پورت الیزابت آفریقای جنوبی بوده است.آلمان: در روز چهارم مرداد، دادگاه دوسلدورف «سون لاو» از واعظان افراط سلفی را به اتهام پشتیبانی از یک سازمان تروریستی در سوریه را به پنج سال و نیم زندان محکوم کرد./ در روز پنجم مردادماه جنبش "بمب را متوقف کنید" در نامه ای سرگشاده به وزیر امور خانواده آلمان، خواستار قطع حمایت مالی از انجمن اسلامی شیعیان و موسسه المصطفی در آلمان شد. این جنبش مدعی است موسسه المصطفی با جمهوری اسلامی و دانشگاه بین المللی المصطفی در قم در ارتباط است.استرالیا: روز بیست و نهم مرداد، پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد که سه مرد به خاطر ایجاد عمدی حریق در مرکز امام علی(ع) در فوکنر، حومه ملبورن در دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی به ارتکاب عمل تروریستی متهم شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.اسپانیا: روز بیست و ششم مرداد، یک خودروی ون در مرکز شهر بارسلون اسپانیا در محله گردشگری و پرازدحام رامبلا به مردم کوبید. پلیس کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن 80 نفر در این حادثه را اعلام کرد. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.افغانستان: روز دوم مرداد، انفجاری در منطقه شیعه نشین کابل در نزدیکی منزل محمد محقق روحانی شیعی و معاون رییس اجرایی دولت افغانستان رخ داد که براثر وقوع این انفجار ۲۴ نفر شهید و ۴۲ نفر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفت./ روز چهارم مرداد، در حمله افراد گروه طالبان به یک پایگاه ارتش ملی افغانستان در ولسوالی (شهرستان) خاکریز ولایت قندهار دست کم ۴۰ سرباز ارتش افغانستان کشته شدند./ روز پنجم مرداد، اعضای جنبش رستاخیز در اعتراض به برآورده نشدن خواسته های خود به خیابان های کابل آمدند و خواستار محاکمه و برکناری تعدادی از مقامات دولتی و امنیتی افغانستان شدند./ روز نهم مرداد، سه تروریست داعشی با حمله به سفارت عراق در کابل، دو محافظ امنیتی این سفارت کشته شدند. این تروریست ها در درگیری با نیروهای ویژه پلیس کشته شدند. گروه تکفیری داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت./ روز یازدهم مرداد، در حمله تروریستی به مسجد و حسینیه جوادیه در شهر هرات، 30 نفر شهید و بیش از 50 نفر زخمی شدند./ روز چهاردهم مردادماه در حمله گروه های تروریستی به منطقه شیعه نشین "میرزا ولنگ" در استان "سرپل" افغانستان، 60 نفر از شیعیان مظلوم این منطقه به شهادت رسیدند و تروریست ها 47 دختر جوان شیعه را با خود بردند./ روز پانزدهم مرداد، نیروهای پلیس افغانستان از یک تریلی در شهر کابل، شانزده تن مواد منفجره را کشف کردند./ روز 23 مرداد، مقام های امنیتی افغانستانی از بازپس گرفتن دوباره منطقه میرزا ولنگ از دست تروریست ها خبر دادند.ایالات متحده آمریکا: روز بیست و سوم مرداد، ده ها نفر از فعالان حقوق بشر با تجمع مقابل سفارت عربستان سعودی در واشنگتن حملات وحشیانه رژیم سعودی به منطقه شیعه نشین العوامیه را محکوم کردند.ایران: روز پنجم مرداد، پایگاه ملی فضایی امام خمینی (ره) با پرتاب آزمایشی موفق ماهواره بر سیمرغ به فضا، به طور رسمی افتتاح شد./ در روز چهاردهم مردادماه آیت الله «علی اصغر مروارید» از مبارزان برجسته انقلاب اسلامی بعد از تحمل دوره ای بیماری در ۹۳ سالگی درگذشت./ در روز پانزدهم مردادماه یک تیم ترویستی وابسته به گروهک های ضد انقلاب که از مناطق مرزی شمال غرب قصد نفوذ به کشور را داشت، شناسایی و در درگیری با رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه منهدم گردید. در این درگیری دو تن از تروریست ها به هلاکت رسیدند و چهار تن دیگر از آنان زخمی شدند./ روز شانزدهم مرداد، وزرات اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای از دستگیری ۲۷ نفر از عناصر گروهک تروریستی داعش خبر داد./ در روز سی و یکم مرداد، در حمله اشرار مسلح به بخشداری پیشین شهرستان سرباز، دو نفر به شهادت رسیدند.بحرین: در روز هجدهم مردادماه، شیخ منیر معتوق٬ سید یاسین الموسوی، شیخ عماد الشعلة و شیخ عزیز الخضران از روحانیون سر شناس بحرین که در پی مشارکت در تحصن در اطراف منزل آیت الله عیسی قاسم به تحمل یک سال حبس محکوم شده بودند پس از اتمام دوران محکومیتشان آزاد شدند.پاکستان: در روز 30 مردادماه زائران پاکستانی که در حال بازگشت از ایران بودند به دلایل امنیتی پس از ورود به پاکستان، در مرز تفتان متوقف شدند و اجازه ادامه سفر به آنها داده نشد.تاجیکستان: در روز 16 مردادماه "غ عبدالستاروف" از عناصر داعش به اتهام جذب نیرو برای این گروه تروریستی در تاجیکستان توسط یکی از دادگاه های این کشور به 14 سال زندان محکوم شد.روسیه: در ششم مردادماه، هفت تن از اتباع کشورهای آسیای میانه به اتهام طراحی حملات تروریستی در سامانه حمل و نقل ریلی و اجتماعات مردمی در شهر سن پترزبورگ روسیه بازداشت شدند./ در روز بیست و هشتم مرداد، فرد مهاجمی با چاقو در نقطه ای از مرکز شهر سورگوت روسیه با حمله به مردم، به هشت تن را مجروح کرد. پلیس روسیه با تیراندازی به سوی این مهاجم وی را از پا درآورد. داعش مسئولیت این حمله تروریستی را پذیرفت.سوریه: در روز 15 مردادماه ارتش سوریه شهر السخنه، آخرین پایگاه داعش در حومه شرقی حمص را تحت کنترل خود درآورد./ در روز 24 مردادماه ارتش سوریه از سقوط یک جنگنده این ارتش در حومه شرقی السویداء خبر داد./ در روز سی ام مردادماه، جنگنده های روسیه با هدف قرار دادن کاروان بزرگی از نیروهای داعش پیش از ورود به شهر دیرالزور در شرق سوریه، بیش از 200 تن از آنها را به هلاکت رساندند.در روز سی ام مردادماه، جنگنده های روسیه با هدف قرار دادن کاروان بزرگی از نیروهای داعش پیش از ورود به شهر دیرالزور در شرق سوریه، بیش از 200 تن از آنها را به هلاکت رساندند.در روز سی ام مردادماه، جنگنده های روسیه با هدف قرار دادن کاروان بزرگی از نیروهای داعش پیش از ورود به شهر دیرالزور در شرق سوریه، بیش از 200 تن از آنها را به هلاکت رساندند.عراق: روز چهارم مردادماه "نادیا مراد" زن مشهور ایزدی که به عنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل معرفی شده برای شرکت در کنفرانسی پیرامون همدردی با زنان ایزدی به فلسطین اشغالی رفت./ در روز هشتم مردادماه پس از جدایی عمار حکیم، از سوی شورای مرکزی مجلس اعلای اسلامی عراق «همام حمودی» نایب رئیس پارلمان عراق به ریاست این حزب انتخاب شد. همان روز دستگاه اطلاعات وزارت کشور عراق اعلام کرد که توطئه بزرگ داعش برای حمله به شهرهای مقدس و بیت آیت الله سیستانی در نجف اشرف را خنثی و ده ها داعشی را به هلاکت رسانده است./ در روز شانزدهم مردادماه نیروهای الحشد الشعبی عراق در بیانیه ای اعلام کردند: ۴۰ تن از نیروهای گردان سید الشهدا(ع) وابسته به الحشد، در حمله نیروهای آمریکایی در مرز عراق و سوریه شهید شدند./ روز هفدهم مرداد، عبدالستار بیرقدار سخنگوی رسمی دادگاه عالی قضایی عراق در نشست خبری گفت: دادگاه کیفری مرکزی عراق در قضیه کشتار اسپایکر بیست و هفت نفر از تروریست های داعشی را به جرم همکاری به اعدام محکوم کرد و بیست و پنج نفر به خاطر عدم اثبات ادله تبرئه شدند./ روز بیست و سوم مرداد، کلنگ ساخت اولین دانشگاه جامع جمهوری اسلامی ایران در عراق به نام "المصطفی الامین" در منطقه کاظمین در شمال پایتخت عراق به زمین زده شد. همان روز در یکی از پایگاه های شمال "العیاضیه" داخل منطقه کردستان، بر اثر انفجار یک گلوله داخل توپ دو نظامی آمریکایی کشته و سه نظامی دیگر مجروح شدند.عربستان: در این ماه، منطقه شیعه نشین العوامیة شاهد حملات عجیب و وحشیانه عوامل آل سعود و تخریب محله باستانی "المسورة" بود/ روز دوم مردادماه در ادامه سرکوبگری و تدابیر شدید رژیم سعودی در مناطق شیعه نشین این کشور، دادگاهی در ریاض حکم اعدام ۲۹ نفر از ساکنان مناطق شیعه نشین قطیف، الاحساء و مدینه منوره موافقت کرد./ روز چهارم مرداد، اعلام شد که «محسن محمد اللاجامی» ملقب به "ابوحسن" در مقابل منزلش در منطقه شیعه نشین العوامیه در شرق عربستان به ضرب گلوله نظامیان سعودی به شهادت رسیده است./ روز ششم مرداد، نظامیان سعودی با تیراندازی به سوی ساکنان شهر شیعه نشین العوامیه، سه شهروند عربستانی و دو تبعه هندی را به شهادت رساندند./ در روز هشتم مردادماه سید مقتدی صدر روحانی رهبر جریان صدر که به دعوت مقامات سعودی به عربستان سفر کرده وارد فرودگاه جده شد. او در این سفر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرد./ در روز سیزدهم مردادماه دو تن از شیعیان العوامیه که به ساکنان شهر العوامیه برای خروج از این شهر کمک می کردند به ضرب ...

ادامه مطلب