اندیشکده برهان - بازیابی ساختار نهادی اقتصاد مقاومتی در ایران  

درخواست حذف این مطلب
گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ مرتضی نیازی؛ ایران به لحاظ موهبت های طبیعی، بالاخص در حوزه ی انرژی، جزء کشورهای غنی جهان محسوب می شود (به طوری که جزء سه کشور اول دارای ذخایر نفت و گاز در جهان است)، دارای معادن غنی نظیر معادن سنگ آهن، مس و... است، درآمدهای نفتی موقعیت مناسبی را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم نموده است و گسترش آموزش دانشگاهی طی سال های پس از انقلاب به حدی بوده که ایران رتبه ی 21 جهان را در تولید علم داراست. حال سؤال اینجاست که پس چرا با وجود این نهاده های تولید، که آرزوی هر کشوری برای نیل به پیشرفت است، پیشرفت اقتصادی در ایران مشاهده نمی شود و اقتصاد ملی با مشکلات عدیده ای، نظیر ساختار ناکارآمد نفتی، تورم مزمن و... مواجه است؟ نگارنده سعی دارد با عنایت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و هدف اصلی آن، سؤال مذکور را مورد مداقه قرار دهد و از این رهگذر، پاسخی در حد بضاعت خود، به این پرسش دهد. در این رهگذر، از ادبیات نهادگرایی که می تواند راهگشا باشد نیز بهره خواهیم جست.ترتیبات نهادی حلقه ی مفقوده ی اقتصاد ایرانفرض کنید که یک اتومبیل با موتوری پیشرفته وجود دارد و یک فرد مجرب و متخصص برای راه اندازی و به اصطلاح رانندگی آن وجود دارد، لکن تسمه (و یا هر وسیله ی دیگر) انتقال دهنده ی نیروی موتور به چرخ ها و همچنین وسیله ی انتقال دهنده دستورات راننده به چرخ ها وجود نداشته باشد. در این صورت، اتومبیل مذکور هیچ گاه کارایی خود را نخواهد داشت. اگر موتور را به نهاده های تولید و تکنولوژی موجود در جامعه و راننده را به نیروی کار متخصص تعبیر کنیم، باید تسمه و فرمان (وسایل هدایت کننده و انتقال دهنده ی نیرو) را به ترتیبات نهادی تعبیر نمود. به عبارت دقیق تر، چنانچه دانش را درک بشر از محیط طبیعی و تکنولوژی را تسلط بشر بر آن تعریف کنیم، نهاد[1] را می توان حاصل تلاش انسان ها برای تنظیم روابط در محیط اجتماعی دانست. به بیان دقیق تر، نهادها قوانین بازی در جامعه اند یا به عبارتی سنجیده تر، قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان ها را با یکدیگر شکل می دهند.[2]در تقسیم بندی های موجود در ادبیات نهادگرایی، نهادها را به دو دسته نهادهای رسمی (که شامل محدودیت های رسمی نظیر قوانین و مقررات می شود) و نهادهای غیررسمی (که شامل محدودیت های غیررسمی نظیر آداب و رسوم جوامع بشری می شود) تقسیم می نمایند. در بررسی ساختار نهادی اقتصاد ایران، باید به هر دو این دسته ها توجه نمود تا بیش از پیش به بازیابی ساختار نهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی پی برد. به عبارت بهتر، به نظر نگارنده، هم وغم اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بازیابی ساختار نهادی اقتصاد کشور، آن هم براساس مبانی و الزامات اقتصاد اسلامی است؛ چراکه هم قانون اساسی کشور به عنوان بزرگ ترین محدودیت رسمی کشور و هم رفتار و عملکرد مردم مسلمان جامعه به عنوان بزرگ ترین محدودیت غیررسمی کشور، مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص) است. لذا ترتیبات نهادی نیز باید متناسب با آن بازیابی شوند تا حداکثر اثربخشی را داشته باشند.اقتصاد ایران و ترتیبات نهادی حاکم بر آنجهت بررسی ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ایران، باید به این سؤال پاسخ داد که رابطه ی علیت در بین نهادهای رسمی و غیررسمی یک جامعه چگونه است؟ آیا رابطه ی علیت از نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی است (یا برعکس)؟ یا اینکه نمی توان رابطه ی علیت مشخصی را کشف نمود؟ در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید چگونگی تأثیر و تأثر این نهادها را بر هم مورد بررسی قرار داد و سپس با تطبیق آن ها بر شرایط اقتصاد ایران، به ساختار نهادی حاکم بر آن پی برد.الف) نهادهای غیررسمی شکل دهنده ی نهادهای رسمیاگر به تاریخچه ی پیدایش جوامع بشری نگریسته شود، مشاهده می شود که ابتدا انسان ها در کنار یکدیگر سکنی گزیده اند و از این رهگذر، با مسائل محدثه، کمبود منابع، تداخل حقوق مالکیت ها و... مواجه گشته اند و پس از کنکاش های فراوان، به ترتیبات نهادی دست یافته اند که آن ها را ابتدا به صورت آداب و رسوم (یا همان نهادهای غیررسمی) در درون جوامع خود نهادینه نموده اند و سپس برمبنای آن ها و برای تسهیل روابط اجتماعی، به شکل دهی نهادهای رسمی بر مبنای آداب و رسوم و برای حفاظت از آداب و رسوم خود پرداخته اند. بدین ترتیب می توان رابطه ی علیت را در بسیاری از نهادهای بشری و تبدیل نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی یافت. این امر در حوزه ی اقتصاد، که به معاش و رفتار مادی افراد مربوط می شود، بیشتر از دیگر زیرسیستم های اجتماعی بشر به چشم می خورد.به عبارت دقیق تر، براساس این دیدگاه، این هست ونیست های اجتماعی و واقعیات اجتماعی بوده اند که بایدونبایدهای قانونی را شکل داده اند. به عنوان مثال، در زمینه های اقتصادی این هست ونیست های اقتصادی بوده اند که اکثر مکاتب اقتصادی را به وجود آورده اند (مکاتب اقتصادی به بایدها و نبایدها می پردازند)؛ چراکه مکتبی مانند مکتب کینزی، به حد قابل توجهی، متأثر از شرایط زمانی و مکانی دهه ی 1930 و شرایط نهادهای غیررسمی آن دوره بوده است. این نقل تا جایی معتبر است که علم اقتصاد را حاصل مشاهده ی رفتار انسان و کشف برخی قوانین بر اثر تکرار در جوامع انسانی دانسته اند و بر این مبنا، رأی به برخی از قوانین اقتصادی داده اند.ب) نهادهای رسمی شکل دهنده ی نهادهای غیررسمیتبلور چنین برداشتی بیشتر در اقتصادهای دین محور قابل مشاهده است. دین به عنوان ترتیباتی خارج از عقل بشر و از جانب خداوند بر انسان ها نازل گشته و سهمی در اصلاح امور و هدایت آن ها به سمت حقیقت جهان هستی داشته است. از این رو، رأی به ایجاد یا امحای برخی از نهادها در جامعه به صورت نهادهای رسمی داده است و در پی آن، آحاد جامعه سعی نموده اند که ترتیبات نهادی مربوطه را درون خود نهادینه نمایند و با توجه به آن، نهادهای غیررسمی را شکل دهند. به عبارت دیگر، ادیان الهی با اعلام بایدها و نبایدهای مذهبی، جامعه را به سمتی هدایت نموده اند که هست ونیست ها و واقعیات جامعه بر مبنای این بایدها و نبایدها (ترتیبات نهادی دین) شکل گرفته اند. مثال بارز در این زمینه، حرمت ربا در نظام اسلامی است که ابتدا به صورت دفعی و به عنوان بایدونباید مذهبی مطرح گردیده و به مرور زمان، نهادهای غیررسمی آن را در خود نهادینه کرده اند.جنبه ی دیگر علیت از نهادهای رسمی به نهادهای غیررسمی، به متفکرین اعصار تاریخ برمی گردد که با تعقل و تفکر خود، رأی به تأسیس نهادهایی داده اند که توانسته است موجب هدایت جوامع به سمت وسوی خاصی گردد (جدای از خوب یا بد بودن این سوگیری ها). نمونه های بارزی از آن در طول تاریخ وجود دارد که مهم ترین آن ها در حوزه ی اقتصاد، تفکرات کارل مارکس و عقاید خاص وی است که منجر به ایجاد مکتب سوسیالیسم و کمونیسم گردید. در تاریخ اقتصادی کشور ایران نیز می توان به اشخاصی چون امیرکبیر اشاره نمود. این متفکران با اعلام بایدها و نبایدهای نهادی، سعی در ...

ادامه مطلب  

نشست علنی مجلس | حاشیه های نشست علنی مجلس شورای اسلامی روز 8 ام مهر ماه  

درخواست حذف این مطلب
دیروز ۸ ام مهرماه سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی نشست علنی برگزار شد این جلسه به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود در این نشست علنی نمایندگان حضور داشتند اما باز هم بی نظمی در مجلس شورای اسلامی وجود داشت برخی نمایندگان روزنامه می خواندند برخی با همدیگر صحبت می کردند و یکی از نمایندگان در منشست علنی برنامه حالا خورشید را تماشا می کرد در ادامه تصاویری از حاشیه ن ...

ادامه مطلب  

از درگیری تا افشاگری در مجلس/ موافقان و مخالفان ربیعی چه گفتند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه 598، جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. در نشست علنی امروز مجلس ۲۰۱ نماینده حضور دارند و ۸۹ صندلی خالی در صحن به چشم می خورد.بررسی طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دستور کار نشست علنی امروز پارلمان است.فراکسیون نمایندگان ولایی به استیضاح ربیعی رای مثبت می دهد اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه 17 مرداد 97) رای مثبت می دهند.در جلسه امروز صبح این فراکسیون موضوع استیضاح وزیر کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رای گیری در خصوص این موضوع انجام شد که در نهایت رای فراکسیون بر این شد تا به استیضاح وزیر در جلسه علنی مجلس رای مثبت دهند.اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلساسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه 17 مرداد 97) از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارتند از:1- علی جلیلی نماینده مردم مراغه2-محمدصادق حسنی نماینده مردم رشت3- احمد حمزه نماینده مردم کهنوج4-محمد دهقان نماینده مردم چناارن5- احمد سالک نماینده مردم اصفهانخدری: نمایندگان درباره استیضاح ربیعی شبهه دارند/ برای حفظ شان مجلس استیضاح نباید انجام شودعبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز که با دستور بررسی استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، طی تذکری اظهار داشت: آقای لاریجانی ! شما متشرع، متعهد ودقیق در الفا ظ آئین نامه هستید.وی با استناد به ماده 223 قانون اساسی افزود: یک بدعتی در مجس در حال پایه گذاری است که این بسیار خطرناک است.وی عنوان کرد: همکاران ما در بحث استیضاح ربیعی شبهه دارند. در کمیسیون اجتماعی هم باید توضیح داده می شد که از وزیر کار در جلسه دعوت شده یا خیر چرا که بر اساس این ماده تصریح شده است بر پایه فکر موارد معین شده، درخواست استیضاح باید به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می شد.خدری ادامه داد: به این موضوع عمل نشده است بنابراین کمیسیون اجتماعی موظف است طی یک جلسه با وزیر مورد استیضاح جلسه برگزار کنند.وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: برای حفظ و حرمت و شان و جایگاه مجلس نباید اجازه دهید این استیضاح انجام شود.خدری خاطرنشان کرد: شما یک مورد ذکر کنید که وزیر بدون حضور در کمیسیون مربوطه برای استیضاح به صحن وارد شود.لاریجانی: استیضاح کنندگان یا باید همه انصراف دهند یا استیضاح برگزار شودعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 17 مرداد 97) مجلس در پاسخ به تذکر عبدالحمید خدری مبنی بر دعوت نشدن وزیر کار در نشست کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: مطابق اصل 89 قانون اساسی 10 نفر از نمایندگان که طرح استیضاحی را امضا کنند باید حتما این استیضاح مطرح شده و ظرف 10 روز وزیر در صحن مجلس حاضر شود.وی افزود: بر اساس ماده 223 قانون اینگونه آمده است که وزیر باید بر این اساس حتما باید در جلسه علنی حاضر شود. و از آنجا که برخی اعضای کمیسیون طی نامه ای درخواست استیضاح خود را به هیأت رئیسه مطرح کردند روز گذشته هم جلسه ای بر این اساس طی جلسه ای روز گذشته در هیأت رئیسه در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.وی با اشاره به ماده 223 قانون اساسی عنوان کرد: چند هفته قبل این استیضاح مطرح شده و یک ماه گذشته هم به کمیسیون برای بررسی ارائه شده است.لاریجانی ادامه داد: روال این است که اگر کمیسیون این موضوع را در داخل جلسات خود حل کرد دیگر بحث استیضاح مطرح نشود. اما چنانچه استیضاح کنندگان پیگیری کنند ما به کمیسیون می گوییم این مسئله مطرح شود.وی همچنین خاطرنشان کرد: بنده مطابق آئین نامه موظفم این موضوع را اجرا کنم و استیضاح هم انجام شود.به گزارش فارس، در این هنگام و با بیان این جمله اعتراض نمایندگان با صدای بلند در صحن شروع شد و در واقع استیضاح کنندگان نسبت به برگزاری استیضاح به نوعی اعتراض کردند که لاریجانی در پاسخ گفت اگر استیضاح کنندگان همگی درخواست خود را پس بگیرند که عدم برگزاری استیضاح امکان پذیر است در غیر این صورت باید حتما استیضاح برگزار شود.استیضاح کنندگان ربیعی حاضر به صحبت نشدند/ تنفس برای تصمیم گیری درباره استیضاحصحن علنی امروز مجلس درباره استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حواشی همراه بود.رسول خدری در جریان تذکرش در صحن علنی مجلس خطاب به لاریجانی گفت: شما متشرع و متعهد بر الفاظ آئین نامه هستید.وی با استناد به ماده 223 آئین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: یک بدعتی در مجلس در حال پایه گذاری است که خطرناک است.خدری با اشاره به استیضاح وزیر کار گفت: همکاران ما در این رابطه شبهه دارند.باید توضیح داده شود که وزیر برای استیضاح در جلسه کمیسیون اجتماعی دعوت شده است یا خیر. اگر نشده در ماده 223 معین شده که درخواست استیضاح به صورت کتبی به هیأت رئیسه ارسال شود.وی ادامه داد: برای حرمت و شان جایگاه مجلس اجازه ندهید این استیضاح انجام شود. لاریجانی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: مطابق اصل 89 قانون اساسی 10 نماینده که طرح استیضاح را امضا کرده باشند باید حتما مطرح و ظرف 10 روز وزیر در مجلس حاضر شود.لاریجانی ادامه داد: بر اساس ماده 223 آئین نامه داخلی مجلس از آنجا که برخی اعضای کمیسیون طی نامه ای درخواست استیضاح را مطرح کردند روز گذشته هم این موضوع در هیأت رئیسه بررسی شد.وی عنوان کرد: یا باید کل نمایندگان استیضاح کننده رای خود را پس بگیرند و یا اینکه استیضاح به صورت کامل انجام شود.بر اساس این گزارش هیأت رئیسه اقدام به قرائت اسامی استیضاح کنندگان کرد تا بر این اساس به ارائه سخن بپردازند. افرادی همچون مسعود گودرزی، علیم یارمحمدی، شیخ قاسم جاسمی که پس از قرائت این اسامی هیچ کدام حاضر به ارائه سخن نشدند.سپس پس از قرائت اسامی و عدم حضور نمایندگان در پشت تریبون لاریجانی عنوان کرد: آقایان صحبت نمیکنند مگر استیضاح خود را پس گرفته اند؟سپس با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس، جلسه غیرعلنی شد و با اعلام تنفس قرار شد این موضوع در این نشست غیررسمی بدون حضور خبرنگاران بررسی شود.لاهوتی: رأی اعضای فراکسیون مستقلان برای استیضاح ربیعی فردی خواهد بودمهرداد باهوج لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: فراکسیون صبح امروز جلسه ای برای بررسی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار نکرد.وی افزود: علت این عدم برگزاری جلسه موضوع فردی بودن آرای نمایندگان است.سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس ادامه داد: مقرر شده است که اعضای فراکسیون مستقلان مجلس به صورت فردی نظر و رأی خود را در خصوص استیضاح ربیعی ارائه کنند بنابراین آرا به صورت فراکسیونی نخواهد بود.کوهکن: مقرر شده بود هر سه فراکسیون مجلس به استیضاح ربیعی رای دهند محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز پارلمان در جمع خبرنگاران در خصوص استیضاح علی ربیعی وزیرکار تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با توجه به اینکه جلسه غیرعلنی و غیر رسمی شد قرار شد در این نشست استیضاح ربیعی بررسی شود.وی افزود: نمایندگان دولت و خبرنگاران به بیرون از جلسه هدایت شدند تا هر چه سریع تر بتوانیم در مورد موضوع ربیعی به جمع بندی برسیم.کوهکن ادامه داد: اتفاقی که امروز افتاد بنده در 10 سال اخیر مجلس شورای اسلامی سراغ ندارم.وی افزود: با توجه به جلسات فراکسیون مختلف در این رابطه مقرر شده بود هر سه فراکسیون مجلس به این استیضاح رای دهند.نماینده مردم لنجان در مجلس خاطرنشان کرد: اما متاسفانه با اعلام برگزاری استضاح ربیعی برخی فضای مجلس را متشنج کردند.«ما با دولت دشمنی نداریم اما مردم باید احساس کنند مجلس و دولت به وظیفه خود عمل می کنند و مستقلا کار را انجام می دهند.»کوهکن در بخشی از اظهارات خود به تشریح جزئیات روند استیضاح علی ربیعی پرداخت.آغاز استیضاح مجدد ربیعی بعد از تنفس 30 دقیقه ای مجلس شورای اسلامی از ابتدای جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان وارد بررسی استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.در ابتدای استیضاح علیرغم اعلام اسامی متقاضیان استیضاح نماینده ای پشت تربیون برای بیان اظهاراتش حاضر نشد.همین مسئله باعث شد که رییس مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به اجماع و تعیین تکلیف جمع بندی استیضاح کنندگان تنفس اعلام کند.هم اکنون بعد از تنفس 30 دقیقه ای جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح ربیعی با صحبت های علی رستمیان یکی از متقاضیان استیضاح آغاز شده است.اسحاق جهانگیری وارد صحن مجلس شد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای دفاع از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد مجلس شد.رستمیان(موافق استیضاح): آقای ربیعی! شما استاد مظلوم نمایی و جنگ روانی هستید علی رستمیان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موافقت با این استیضاح گفت: اینجانب از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس و با حکم آقای عزیزی رئیس وقت کمیسیون در سال گذشته مامور رسیدگی به برخی از مشکلات و مسائل در سازمان بهزیستی در برخی استان های کشور شدم.نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی افزود: استان هایی که به عنوان پایلوت برای این مسئله انتخاب شد، لرستان بود که متاسفانه برای سرکشی به این استان ها و بررسی مسائل مربوط به سازمان بهزیستی با مشکلاتی روبرو شدم. به عنوان مثال رئیس سازمان بهزیستی اجازه بررسی این مسائل را به بنده ندادند.وی تاکید کرد: توسط یکی از فرستادگان جناب آقای بندپی به بنده گفته شد 500 میلیون تومان به شما می دهیم به نام یک خیریه که هیچ حرفی درخصوص مشکلات بهزیستی مطرح نشود، یعنی 20 میلیون تومان به آن خیریه داده شود و 480 میلیون تومان را بنده برای توزیع بین فقرا و ایتام بردارم.این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: این مسئله را بنده به رئیس مجلس و معاون وزیر اطلاعات گزارش دادم، متاسفانه رئیس سازمان بهزیستی از 500 میلیون تومان 20 میلیون آن را به خیریه پرداخت کرده و 480 میلیون آن را به خرید ماشین های شاسی بلند اختصاص دادند، یعنی پول خرید ویلچر برای معلولان را به مصارف دیگر اختصاص داده است، هر چند که وزیر مربوطه در پاسخ به این موارد تاکید کرد که چنین مسائلی در دوره قبل بهزیستی نیز دیده شده است.رستمیان خطاب به وزیر کار ادامه داد: این شوی تبلیغاتی نیست، جنابعالی با مسائل و مشکلات سازمان بهزیستی و اقدامات خلاف قانون ریاست این سازمان برخورد می کردید، شما حتی سرتان را نیز به نشانه تاسف تکان ندادید و خیلی خونسرد تاکید کردید که این مسائل در دوره قبل هم بوده است.وی گفت: رئیس سازمان بهزیستی به شهادت مجمع نمایندگان استان لرستان در دو نوبت مربوط به سفر کاری و بار دیگر شرکت در همایش مدیران کل بهزیستی در استان لرستان حضور پیدا می کند. رئیس سازمان بهزیستی دختران مظلوم بهزیستی را با لباس فاخر در یک سیاه چادر در یک منطقه خوش آب و هوا در نظر گرفته و از این افراد شاهانه پذیرایی می کند. این پول ها از کجا تامین می شود؟ 900 میلیون تومان صرف هزینه همایش و مهمانی شاهانه آقای بندپی شده است! آیا کارگری که بخاطر او اشک می ریزید و آیا معلولی که عصا و ویلچر ندارد، از این سفره شاهانه استفاده می کرد و شما نسبت به آن واکنش نشان دادید؟نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی افزود: آیا معلولین، کودکان بی سرپرست از چندین نوع غذایی که در مهمانی آقای بندپی توزیع شد، استفاده می کنند؟ شرم آورتر اینکه یک ماشین کامیون یخچال دار دارای لاشه های گوسفند به کوهدشت لرستان و درب منزل آقای بندپی برده و به معاونان ایشان تحویل می دهند. اشتغالی که برای معلولان بهزیستی باید پیگیری می کردید، ریاست سازمان بهزیستی اجازه بررسی این مسئله را در یک استان به بنده ندادند، اما در دو استان متاسفانه 80 درصد اعتبارات مربوط به این مسئله به موارد دیگر اختصاص یافته است.وی تاکید کرد: جناب آقای وزیر؛ سفرهای اروپایی آقای بندپی را رصد کرده اید؟ بندپی در سفرهای خارجی با یک تیر دو نشان زده و در راستای انجام ماموریت ملکه های زرد طلایی زنبور عسل را برای درمان ملکه های مریض دلفان به کشور آوردند. در تحقیقات به عمل آمده درخصوص انواع هدیه بررسی کنید و در صورت عدم تایید بنده حاضرم به عنوان نشر اکاذیب محاکمه شوم.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: جناب آقای وزیر باید اذعان کنم شما استاد تمام مظلوم نمایی و جنگ های روانی هستید. آیا مهمانی های اخیر و ریخت و پاش های آن را باور کنیم که وجود ندارد، بنده به تنهایی هم حاضر بودم استیضاح وزیر کار را ادامه دهم و به شما بگویم به افرادی که به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند، کاری ندارم.نعمتی: عدم صحبت استیضاح کنندگان اقدام زشتی بود بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز خانه ملت، در جمع خبرنگاران، درباره استیضاح ربیعی وزیر کار اظهار داشت: اینکه استیضاح کنندگان در جلسه صبح امروز اقدام به سخنرانی نکردند کار زشتی مرتکب شدند.وی افزود: در قضیه استیضاح چند اتفاق افتاد ؛ اول اینکه در کمیسیون اجتماعی رسیدگی قرار بود این موضوع رسیدگی شود که باید باید جلساتی در این خصوص برگزار می کردند البته رئیس کمیسیون اعلام کرد کمسیون نتوانسته سر وقت جلسه برگزار شود. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس بر هین اساس اضافه کرد: طبق مواد 212 و 213 آیین نامه داخلس مجلس، اگر ظرف مدت مقرر تعیین شده توسط هیأت رئیسه، کمیسیون مربوطه باید طی یک هفته جلسه استیضاح را برگزار کند که به دلیل برگزار نشدن این جلسه و اعتراض متقضیان استیضاح، جمعی از نمایندگان خواستار برگزاری این استیضاح در صحن شدند. نعمتی ادامه داد: حتی دیروز هم در جلسه هیأت رئیسه این موضوع بررسی شداما به دلیل شفافیت آیین نامه مجلس در جلسه استیضاح باید برگزار می شد که امروز در جریان قرار گرفت.وی عنوان کرد: صحبت نکردن هم اتفاق بدی است که درخواست کنندگان استیضاح باید در مخالفت و موافقت صحبت می کردند اما آقایان کار درستی نکردند. نعمتی عنوان کرد: زمانی که نماینده به حجت شرعی رسید باید استیضاح انجام شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و بعد از آن هیأت رئسیه 15 دقیقه تنفس داد و بعد مجددا جلسه استیضاح مجددا آغاز شد و به این نتبجه رسیدیم استیضاح برگزار شود.وی خاطرنشان کرد: 24 نفر اعلام کردمد استییضاح انجام شود لذا اگر یک نفر هم بر استضاح باقی بماند جلسه برگزار می شود.سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در خاتمه گفت: روند قانونی بسیار صریح و شفاف است و در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.سلیمانی(موافق استیضاح): عوامل پشت پرده برای اخلال در استیضاح وزیر کار معرفی شوندحسن سلیمانی نماینده کنگاور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از متقاضیان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بنده از امضاء کنندگان استیضاح آقای ربیعی هستم ولی قرار نبود صحبت کنم. اکنون می خواهم برای صحن مجلس و دولت توضیح دهم که چه اتفاقی افتاد تا در نهایت صحبت درباره استیضاح با تاخیر مطرح شد.وی اضافه کرد: در فضای مجازی گفته شده که نمایندگان به دلیل نرسیدن به مطالباتشان درخواست استیضاح کردند که چنین چیزی درست نیست.«کسی که مسئولیت استیضاح را داشته امروز در مجلس شورای اسلامی مانع صحبت نمایندگان شد. این افراد سعی کردند وقت را بگیرند تا در مجلس شورای اسلامی صحبت نشود. باید مشخص شود چه عواملی باعث این افتضاح در مجلس شورای اسلامی شدند. باید روشن شود چه کسی وقت را گرفت تا ما صحبت نکنیم.»سلیمانی اضافه کرد: بنده به عنوان یک استیضاح کننده اعلام می کنم که از طرف وزیر و معاونانش برای صحبت نکردن مورد مراجعه قرار نگرفتم این برخی از نمایندگان بودند که آمدند و به ما گفتند که درباره استیضاح صحبت نکنید. باید روشن شود که آنها چه کسانی بودند که می خواستند قانون در مجلس شورای اسلامی اجرا نشود آن هم وقتی که رییس مجلس شورای اسلامی اصرار بر عمل به قانون را داشت. استیضاح کنندگان براساس تشخیص شان طرح را امضاء کرده و هر چیز دیگری غیر از این واقعیت ندارد.سلیمانی با اشاره به محورهای ۱۰گانه استیضاح گفت: آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای پرداختن به حواشی درباره این محورها توضیح دهند. از جمله این که چرا مدیریت آقای ربیعی اینگونه شده است؟ چقدر برای اطمینان در ساختار ستادی این وزارتخانه تلاش شده است؟ چرا از جوانان استفاده نمی شود؟ چرا در این وزارتخانه سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد مورد توجه قرار نمی گیرد یا این که برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان چه کار کردید؟ درباره شستا هم توضیح دهید که چرا به این وضعیت رسیده است.اکبری (موافق استیضاح): عملیات اجرایی پروژه فاز 2 پتروشیمی خراسان شمالی پس از سه سال آغاز نشده استعلی اکبری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس در سخنانی به عنوان موافق استیضاح ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که مادر چه جایگاهی هستیم، ما نماینگان مجلس وکیل مردمیم و مردم به ما اعتماد کردند تا در این جایگاه حضور داشته باشیم، باید از خودمان بپرسیم تکلیف مان در قبال این اعتقاد چیست.وی افزود: امروز تعدادی از وکلای ملت برای انجام وظیفه خود رسیدگی به عملکرد ربیعی را در دستور کار قرار دادند. انتظار است بر پایه اعتقاد، حق و عدالت و در برابر چشمان نظاره گر 80 میلیون ایرانی تصمیمی منصفانه بگیریم.اکبری تصریح کرد: شرح وقایع دوره خدمت آقای ربیعی را بشنوید و آنگاه با در نظر گرفتن سوگندی که یاد کردید، ببینید چه حقی از مردم ضایع شده است.نماینده بجنورد در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: آقای ربیعی! سه سال پیش کلنگ فاز 2 پتروشیمی خراسان شمالی را زدید اما در این سه سال هیچ اقدامی در راستای پیشبرد این پروژه انجام ندادید. آیا سه سال فرصت برای شروع عملیات اجرایی یک پروژه که زمینه انجام آن حاضر بود، زمان زیادی نیست؟اکبری تصریح کرد: در دو سال اخیر بارها گفتید عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد حتی قسم یاد کردید انجام خواهید داد اما باز هم انجام ندادید.وی در مجلس همچنین گفت: پس از رای اعتماد مجلس به شما، لحن کلام شما و همکاران تان با نمایندگان مجلس کلا تغییر کرد، در روزهای اخیر همکاران تان با بنده تماس گرفتند و گفتند که این پروژه را انجام خواهند داد، سؤال من این است چرا با روح و احساسات لطیف جوانان خراسان شمالی اینگونه رفتار کردید، مسئله اساسی زیر سؤال رفتن انتظاراتی است که از یک مقام عالیرتبه در این نظام مانند یک وزیر می رود.اکبری با بیان اینکه مگر نه این است که امروز اشتغال مهمترین دغدغه مسئولان نظام و مقام معظم رهبری است، گفت: شما جانشین فرمانده اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی بودید، انتظار می رفت کمک شایانی به اهداف اقتصاد مقاومتی بهعمل می آوردید اما هیچ گونه اقدامات رضایتبخشی در این راستا انجام نشد.درگیری دو نماینده بر سر استیضاح ربیعی/ فریادهای محجوب در اعتراض به استیضاح بدون حضور ربیعیپس از برگزاری جلسه علنی در پی این جلسه غیررسمی لاریجانی برای شروع نشست استیضاح و اعلام اسامی استیضاح کنندگان و موافقان استیضاح، محجوب نماینده تهران به علت اینکه علی ربیعی در جلسه حضور نداشت مقابل جایگاه هیأت رئیسه حاضر شد.وی با فریاد به ماده ۲۲۹ آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: این ماده به صراحت می گوید که آغاز جلسه استیضاح باید همزمان با حضور وزیر استیضاح شونده باشد اما او هنوز به داخل صحن علنی نیامده است.محجوب ادامه داد: پس از اینکه جلسه غیررسمی شد و نمایندگان دولت و رسانه ها از صحن خارج شدند تا زمانی که وزیر به صحن بازنگشته نباید جلسه علنی بدون حضور وزیر آغاز شود.به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض محجوب به ماده ۲۲۹ آیین نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: هیچ کجای این آیین نامه صراحتی برای آغاز جلسه استیضاح با حضور وزیر استیضاح شونده ندارد.وی افزود: آیین نامه داخلی مجلس هیچ صراحت و اصراری بر این موضوع ندارد، لذا چه وزیر باشد و چه حضور نداشته باشد جلسه استیضاح باید آغاز شود، لذا بگذارید آقای رستمیان که موافق این استیضاح است سخنان خود را مطرح کند.این گزارش حاکی است محجوب همچنان اعتراضات خود را با فریاد بیان می کرد و در همین حال علی ربیعی وزیر کار به همراه انصاری معاون منابع انسانی رئیس جمهور و جمعی از نمایندگان دولت وارد صحن علنی شدند.البته حواشی جلسه استیضاح ربیعی به همین جا ختم نشد و صحن علنی مجلس شاهد درگیری دیگری بر سر این استیضاح بود.طبق این گزارش، یکی از موافقان استیضاح در مخالفت با عملکرد وزیر کار حسین مقصودی نماینده سبزوار بود که پس از ارائه سخنانش هنگامی که به سمت صندلی خود می رفت میرزایی نیکو عضو فراکسیون امید مجلس با فریاد اعتراضات خود را نسبت به سخنان مقصودی بیان کرد.در همین حال مقصودی به سمت صندلی میرزایی نیکو رفت و ضمن آن دچار درگیری لفظی شدند. این درگیری ها تا جایی ادامه پیدا کرد که مقصودی نماینده سبزوار اقدام به برخورد فیزیکی به سمت میرزایی نیکو کرد که در همین حال محمدرضا تابش عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید با پادرمیانی در این برخورد سعی در آرام کردن این دو نماینده داشت که نهایتاً با حضور چند عضو هیأت رئیسه ازجمله امیرآبادی و قاضی زاده هاشمی نماینده مردم س ...

ادامه مطلب  

معاون وزیر کار ۲۷ سمت دارد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. در نشست علنی امروز مجلس ۲۰۱ نماینده حضور دارند و ۸۹ صندلی خالی در صحن به چشم می خورد.بررسی طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دستور کار نشست علنی امروز پارلمان است.فراکسیون نمایندگان ولایی به استیضاح ربیعی رای مثبت می دهد اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه 17 مرداد 97) رای مثبت می دهند.در جلسه امروز صبح این فراکسیون موضوع استیضاح وزیر کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رای گیری در خصوص این موضوع انجام شد که در نهایت رای فراکسیون بر این شد تا به استیضاح وزیر در جلسه علنی مجلس رای مثبت دهند.اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلساسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه 17 مرداد 97) از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارتند از:1- علی جلیلی نماینده مردم مراغه2-محمدصادق حسنی نماینده مردم رشت3- احمد حمزه نماینده مردم کهنوج4-محمد دهقان نماینده مردم چناارن5- احمد سالک نماینده مردم اصفهانخدری: نمایندگان درباره استیضاح ربیعی شبهه دارند/ برای حفظ شان مجلس استیضاح نباید انجام شودعبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز که با دستور بررسی استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، طی تذکری اظهار داشت: آقای لاریجانی ! شما متشرع، متعهد ودقیق در الفا ظ آئین نامه هستید.وی با استناد به ماده 223 قانون اساسی افزود: یک بدعتی در مجس در حال پایه گذاری است که این بسیار خطرناک است.وی عنوان کرد: همکاران ما در بحث استیضاح ربیعی شبهه دارند. در کمیسیون اجتماعی هم باید توضیح داده می شد که از وزیر کار در جلسه دعوت شده یا خیر چرا که بر اساس این ماده تصریح شده است بر پایه فکر موارد معین شده، درخواست استیضاح باید به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می شد.خدری ادامه داد: به این موضوع عمل نشده است بنابراین کمیسیون اجتماعی موظف است طی یک جلسه با وزیر مورد استیضاح جلسه برگزار کنند.وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: برای حفظ و حرمت و شان و جایگاه مجلس نباید اجازه دهید این استیضاح انجام شود.خدری خاطرنشان کرد: شما یک مورد ذکر کنید که وزیر بدون حضور در کمیسیون مربوطه برای استیضاح به صحن وارد شود.لاریجانی: استیضاح کنندگان یا باید همه انصراف دهند یا استیضاح برگزار شودعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 17 مرداد 97) مجلس در پاسخ به تذکر عبدالحمید خدری مبنی بر دعوت نشدن وزیر کار در نشست کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: مطابق اصل 89 قانون اساسی 10 نفر از نمایندگان که طرح استیضاحی را امضا کنند باید حتما این استیضاح مطرح شده و ظرف 10 روز وزیر در صحن مجلس حاضر شود.وی افزود: بر اساس ماده 223 قانون اینگونه آمده است که وزیر باید بر این اساس حتما باید در جلسه علنی حاضر شود. و از آنجا که برخی اعضای کمیسیون طی نامه ای درخواست استیضاح خود را به هیأت رئیسه مطرح کردند روز گذشته هم جلسه ای بر این اساس طی جلسه ای روز گذشته در هیأت رئیسه در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.وی با اشاره به ماده 223 قانون اساسی عنوان کرد: چند هفته قبل این استیضاح مطرح شده و یک ماه گذشته هم به کمیسیون برای بررسی ارائه شده است.لاریجانی ادامه داد: روال این است که اگر کمیسیون این موضوع را در داخل جلسات خود حل کرد دیگر بحث استیضاح مطرح نشود. اما چنانچه استیضاح کنندگان پیگیری کنند ما به کمیسیون می گوییم این مسئله مطرح شود.وی همچنین خاطرنشان کرد: بنده مطابق آئین نامه موظفم این موضوع را اجرا کنم و استیضاح هم انجام شود.به گزارش فارس، در این هنگام و با بیان این جمله اعتراض نمایندگان با صدای بلند در صحن شروع شد و در واقع استیضاح کنندگان نسبت به برگزاری استیضاح به نوعی اعتراض کردند که لاریجانی در پاسخ گفت اگر استیضاح کنندگان همگی درخواست خود را پس بگیرند که عدم برگزاری استیضاح امکان پذیر است در غیر این صورت باید حتما استیضاح برگزار شود.استیضاح کنندگان ربیعی حاضر به صحبت نشدند/ تنفس برای تصمیم گیری درباره استیضاحصحن علنی امروز مجلس درباره استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حواشی همراه بود.رسول خدری در جریان تذکرش در صحن علنی مجلس خطاب به لاریجانی گفت: شما متشرع و متعهد بر الفاظ آئین نامه هستید.وی با استناد به ماده 223 آئین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: یک بدعتی در مجلس در حال پایه گذاری است که خطرناک است.خدری با اشاره به استیضاح وزیر کار گفت: همکاران ما در این رابطه شبهه دارند.باید توضیح داده شود که وزیر برای استیضاح در جلسه کمیسیون اجتماعی دعوت شده است یا خیر. اگر نشده در ماده 223 معین شده که درخواست استیضاح به صورت کتبی به هیأت رئیسه ارسال شود.وی ادامه داد: برای حرمت و شان جایگاه مجلس اجازه ندهید این استیضاح انجام شود. لاریجانی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: مطابق اصل 89 قانون اساسی 10 نماینده که طرح استیضاح را امضا کرده باشند باید حتما مطرح و ظرف 10 روز وزیر در مجلس حاضر شود.لاریجانی ادامه داد: بر اساس ماده 223 آئین نامه داخلی مجلس از آنجا که برخی اعضای کمیسیون طی نامه ای درخواست استیضاح را مطرح کردند روز گذشته هم این موضوع در هیأت رئیسه بررسی شد.وی عنوان کرد: یا باید کل نمایندگان استیضاح کننده رای خود را پس بگیرند و یا اینکه استیضاح به صورت کامل انجام شود.بر اساس این گزارش هیأت رئیسه اقدام به قرائت اسامی استیضاح کنندگان کرد تا بر این اساس به ارائه سخن بپردازند. افرادی همچون مسعود گودرزی، علیم یارمحمدی، شیخ قاسم جاسمی که پس از قرائت این اسامی هیچ کدام حاضر به ارائه سخن نشدند.سپس پس از قرائت اسامی و عدم حضور نمایندگان در پشت تریبون لاریجانی عنوان کرد: آقایان صحبت نمیکنند مگر استیضاح خود را پس گرفته اند؟سپس با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس، جلسه غیرعلنی شد و با اعلام تنفس قرار شد این موضوع در این نشست غیررسمی بدون حضور خبرنگاران بررسی شود.لاهوتی: رأی اعضای فراکسیون مستقلان برای استیضاح ربیعی فردی خواهد بودمهرداد باهوج لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: فراکسیون صبح امروز جلسه ای برای بررسی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار نکرد.وی افزود: علت این عدم برگزاری جلسه موضوع فردی بودن آرای نمایندگان است.سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس ادامه داد: مقرر شده است که اعضای فراکسیون مستقلان مجلس به صورت فردی نظر و رأی خود را در خصوص استیضاح ربیعی ارائه کنند بنابراین آرا به صورت فراکسیونی نخواهد بود.کوهکن: مقرر شده بود هر سه فراکسیون مجلس به استیضاح ربیعی رای دهند محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز پارلمان در جمع خبرنگاران در خصوص استیضاح علی ربیعی وزیرکار تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با توجه به اینکه جلسه غیرعلنی و غیر رسمی شد قرار شد در این نشست استیضاح ربیعی بررسی شود.وی افزود: نمایندگان دولت و خبرنگاران به بیرون از جلسه هدایت شدند تا هر چه سریع تر بتوانیم در مورد موضوع ربیعی به جمع بندی برسیم.کوهکن ادامه داد: اتفاقی که امروز افتاد بنده در 10 سال اخیر مجلس شورای اسلامی سراغ ندارم.وی افزود: با توجه به جلسات فراکسیون مختلف در این رابطه مقرر شده بود هر سه فراکسیون مجلس به این استیضاح رای دهند.نماینده مردم لنجان در مجلس خاطرنشان کرد: اما متاسفانه با اعلام برگزاری استضاح ربیعی برخی فضای مجلس را متشنج کردند.«ما با دولت دشمنی نداریم اما مردم باید احساس کنند مجلس و دولت به وظیفه خود عمل می کنند و مستقلا کار را انجام می دهند.»کوهکن در بخشی از اظهارات خود به تشریح جزئیات روند استیضاح علی ربیعی پرداخت.آغاز استیضاح مجدد ربیعی بعد از تنفس 30 دقیقه ای مجلس شورای اسلامی از ابتدای جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان وارد بررسی استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.در ابتدای استیضاح علیرغم اعلام اسامی متقاضیان استیضاح نماینده ای پشت تربیون برای بیان اظهاراتش حاضر نشد.همین مسئله باعث شد که رییس مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به اجماع و تعیین تکلیف جمع بندی استیضاح کنندگان تنفس اعلام کند.هم اکنون بعد از تنفس 30 دقیقه ای جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح ربیعی با صحبت های علی رستمیان یکی از متقاضیان استیضاح آغاز شده است.اسحاق جهانگیری وارد صحن مجلس شد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای دفاع از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد مجلس شد.رستمیان(موافق استیضاح): آقای ربیعی! شما استاد مظلوم نمایی و جنگ روانی هستید علی رستمیان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موافقت با این استیضاح گفت: اینجانب از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس و با حکم آقای عزیزی رئیس وقت کمیسیون در سال گذشته مامور رسیدگی به برخی از مشکلات و مسائل در سازمان بهزیستی در برخی استان های کشور شدم.نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی افزود: استان هایی که به عنوان پایلوت برای این مسئله انتخاب شد، لرستان بود که متاسفانه برای سرکشی به این استان ها و بررسی مسائل مربوط به سازمان بهزیستی با مشکلاتی روبرو شدم. به عنوان مثال رئیس سازمان بهزیستی اجازه بررسی این مسائل را به بنده ندادند.وی تاکید کرد: توسط یکی از فرستادگان جناب آقای بندپی به بنده گفته شد 500 میلیون تومان به شما می دهیم به نام یک خیریه که هیچ حرفی درخصوص مشکلات بهزیستی مطرح نشود، یعنی 20 میلیون تومان به آن خیریه داده شود و 480 میلیون تومان را بنده برای توزیع بین فقرا و ایتام بردارم.این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: این مسئله را بنده به رئیس مجلس و معاون وزیر اطلاعات گزارش دادم، متاسفانه رئیس سازمان بهزیستی از 500 میلیون تومان 20 میلیون آن را به خیریه پرداخت کرده و 480 میلیون آن را به خرید ماشین های شاسی بلند اختصاص دادند، یعنی پول خرید ویلچر برای معلولان را به مصارف دیگر اختصاص داده است، هر چند که وزیر مربوطه در پاسخ به این موارد تاکید کرد که چنین مسائلی در دوره قبل بهزیستی نیز دیده شده است.رستمیان خطاب به وزیر کار ادامه داد: این شوی تبلیغاتی نیست، جنابعالی با مسائل و مشکلات سازمان بهزیستی و اقدامات خلاف قانون ریاست این سازمان برخورد می کردید، شما حتی سرتان را نیز به نشانه تاسف تکان ندادید و خیلی خونسرد تاکید کردید که این مسائل در دوره قبل هم بوده است.وی گفت: رئیس سازمان بهزیستی به شهادت مجمع نمایندگان استان لرستان در دو نوبت مربوط به سفر کاری و بار دیگر شرکت در همایش مدیران کل بهزیستی در استان لرستان حضور پیدا می کند. رئیس سازمان بهزیستی دختران مظلوم بهزیستی را با لباس فاخر در یک سیاه چادر در یک منطقه خوش آب و هوا در نظر گرفته و از این افراد شاهانه پذیرایی می کند. این پول ها از کجا تامین می شود؟ 900 میلیون تومان صرف هزینه همایش و مهمانی شاهانه آقای بندپی شده است! آیا کارگری که بخاطر او اشک می ریزید و آیا معلولی که عصا و ویلچر ندارد، از این سفره شاهانه استفاده می کرد و شما نسبت به آن واکنش نشان دادید؟نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی افزود: آیا معلولین، کودکان بی سرپرست از چندین نوع غذایی که در مهمانی آقای بندپی توزیع شد، استفاده می کنند؟ شرم آورتر اینکه یک ماشین کامیون یخچال دار دارای لاشه های گوسفند به کوهدشت لرستان و درب منزل آقای بندپی برده و به معاونان ایشان تحویل می دهند. اشتغالی که برای معلولان بهزیستی باید پیگیری می کردید، ریاست سازمان بهزیستی اجازه بررسی این مسئله را در یک استان به بنده ندادند، اما در دو استان متاسفانه 80 درصد اعتبارات مربوط به این مسئله به موارد دیگر اختصاص یافته است.وی تاکید کرد: جناب آقای وزیر؛ سفرهای اروپایی آقای بندپی را رصد کرده اید؟ بندپی در سفرهای خارجی با یک تیر دو نشان زده و در راستای انجام ماموریت ملکه های زرد طلایی زنبور عسل را برای درمان ملکه های مریض دلفان به کشور آوردند. در تحقیقات به عمل آمده درخصوص انواع هدیه بررسی کنید و در صورت عدم تایید بنده حاضرم به عنوان نشر اکاذیب محاکمه شوم.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: جناب آقای وزیر باید اذعان کنم شما استاد تمام مظلوم نمایی و جنگ های روانی هستید. آیا مهمانی های اخیر و ریخت و پاش های آن را باور کنیم که وجود ندارد، بنده به تنهایی هم حاضر بودم استیضاح وزیر کار را ادامه دهم و به شما بگویم به افرادی که به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند، کاری ندارم.نعمتی: عدم صحبت استیضاح کنندگان اقدام زشتی بود بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز خانه ملت، در جمع خبرنگاران، درباره استیضاح ربیعی وزیر کار اظهار داشت: اینکه استیضاح کنندگان در جلسه صبح امروز اقدام به سخنرانی نکردند کار زشتی مرتکب شدند.وی افزود: در قضیه استیضاح چند اتفاق افتاد ؛ اول اینکه در کمیسیون اجتماعی رسیدگی قرار بود این موضوع رسیدگی شود که باید باید جلساتی در این خصوص برگزار می کردند البته رئیس کمیسیون اعلام کرد کمسیون نتوانسته سر وقت جلسه برگزار شود. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس بر هین اساس اضافه کرد: طبق مواد 212 و 213 آیین نامه داخلس مجلس، اگر ظرف مدت مقرر تعیین شده توسط هیأت رئیسه، کمیسیون مربوطه باید طی یک هفته جلسه استیضاح را برگزار کند که به دلیل برگزار نشدن این جلسه و اعتراض متقضیان استیضاح، جمعی از نمایندگان خواستار برگزاری این استیضاح در صحن شدند. نعمتی ادامه داد: حتی دیروز هم در جلسه هیأت رئیسه این موضوع بررسی شداما به دلیل شفافیت آیین نامه مجلس در جلسه استیضاح باید برگزار می شد که امروز در جریان قرار گرفت.وی عنوان کرد: صحبت نکردن هم اتفاق بدی است که درخواست کنندگان استیضاح باید در مخالفت و موافقت صحبت می کردند اما آقایان کار درستی نکردند. نعمتی عنوان کرد: زمانی که نماینده به حجت شرعی رسید باید استیضاح انجام شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و بعد از آن هیأت رئسیه 15 دقیقه تنفس داد و بعد مجددا جلسه استیضاح مجددا آغاز شد و به این نتبجه رسیدیم استیضاح برگزار شود.وی خاطرنشان کرد: 24 نفر اعلام کردمد استییضاح انجام شود لذا اگر یک نفر هم بر استضاح باقی بماند جلسه برگزار می شود.سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در خاتمه گفت: روند قانونی بسیار صریح و شفاف است و در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.سلیمانی(موافق استیضاح):عوامل پشت پرده برای اخلال در استیضاح وزیر کار معرفی شوندحسن سلیمانی نماینده کنگاور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از متقاضیان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بنده از امضاء کنندگان استیضاح آقای ربیعی هستم ولی قرار نبود صحبت کنم. اکنون می خواهم برای صحن مجلس و دولت توضیح دهم که چه اتفاقی افتاد تا در نهایت صحبت درباره استیضاح با تاخیر مطرح شد.وی اضافه کرد: در فضای مجازی گفته شده که نمایندگان به دلیل نرسیدن به مطالباتشان درخواست استیضاح کردند که چنین چیزی درست نیست.«کسی که مسئولیت استیضاح را داشته امروز در مجلس شورای اسلامی مانع صحبت نمایندگان شد. این افراد سعی کردند وقت را بگیرند تا در مجلس شورای اسلامی صحبت نشود. باید مشخص شود چه عواملی باعث این افتضاح در مجلس شورای اسلامی شدند. باید روشن شود چه کسی وقت را گرفت تا ما صحبت نکنیم.»سلیمانی اضافه کرد: بنده به عنوان یک استیضاح کننده اعلام می کنم که از طرف وزیر و معاونانش برای صحبت نکردن مورد مراجعه قرار نگرفتم این برخی از نمایندگان بودند که آمدند و به ما گفتند که درباره استیضاح صحبت نکنید. باید روشن شود که آنها چه کسانی بودند که می خواستند قانون در مجلس شورای اسلامی اجرا نشود آن هم وقتی که رییس مجلس شورای اسلامی اصرار بر عمل به قانون را داشت. استیضاح کنندگان براساس تشخیص شان طرح را امضاء کرده و هر چیز دیگری غیر از این واقعیت ندارد.سلیمانی با اشاره به محورهای ۱۰گانه استیضاح گفت: آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای پرداختن به حواشی درباره این محورها توضیح دهند. از جمله این که چرا مدیریت آقای ربیعی اینگونه شده است؟ چقدر برای اطمینان در ساختار ستادی این وزارتخانه تلاش شده است؟ چرا از جوانان استفاده نمی شود؟ چرا در این وزارتخانه سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد مورد توجه قرار نمی گیرد یا این که برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان چه کار کردید؟ درباره شستا هم توضیح دهید که چرا به این وضعیت رسیده است.اکبری (موافق استیضاح): عملیات اجرایی پروژه فاز 2 پتروشیمی خراسان شمالی پس از سه سال آغاز نشده استعلی اکبری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس در سخنانی به عنوان موافق استیضاح ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که مادر چه جایگاهی هستیم، ما نماینگان مجلس وکیل مردمیم و مردم به ما اعتماد کردند تا در این جایگاه حضور داشته باشیم، باید از خودمان بپرسیم تکلیف مان در قبال این اعتقاد چیست.وی افزود: امروز تعدادی از وکلای ملت برای انجام وظیفه خود رسیدگی به عملکرد ربیعی را در دستور کار قرار دادند. انتظار است بر پایه اعتقاد، حق و عدالت و در برابر چشمان نظاره گر 80 میلیون ایرانی تصمیمی منصفانه بگیریم.اکبری تصریح کرد: شرح وقایع دوره خدمت آقای ربیعی را بشنوید و آنگاه با در نظر گرفتن سوگندی که یاد کردید، ببینید چه حقی از مردم ضایع شده است.نماینده بجنورد در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: آقای ربیعی! سه سال پیش کلنگ فاز 2 پتروشیمی خراسان شمالی را زدید اما در این سه سال هیچ اقدامی در راستای پیشبرد این پروژه انجام ندادید. آیا سه سال فرصت برای شروع عملیات اجرایی یک پروژه که زمینه انجام آن حاضر بود، زمان زیادی نیست؟اکبری تصریح کرد: در دو سال اخیر بارها گفتید عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد حتی قسم یاد کردید انجام خواهید داد اما باز هم انجام ندادید.وی در مجلس همچنین گفت: پس از رای اعتماد مجلس به شما، لحن کلام شما و همکاران تان با نمایندگان مجلس کلا تغییر کرد، در روزهای اخیر همکاران تان با بنده تماس گرفتند و گفتند که این پروژه را انجام خواهند داد، سؤال من این است چرا با روح و احساسات لطیف جوانان خراسان شمالی اینگونه رفتار کردید، مسئله اساسی زیر سؤال رفتن انتظاراتی است که از یک مقام عالیرتبه در این نظام مانند یک وزیر می رود.اکبری با بیان اینکه مگر نه این است که امروز اشتغال مهمترین دغدغه مسئولان نظام و مقام معظم رهبری است، گفت: شما جانشین فرمانده اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی بودید، انتظار می رفت کمک شایانی به اهداف اقتصاد مقاومتی بهعمل می آوردید اما هیچ گونه اقدامات رضایتبخشی در این راستا انجام نشد.درگیری دو نماینده بر سر استیضاح ربیعی/ فریادهای محجوب در اعتراض به استیضاح بدون حضور ربیعیپس از برگزاری جلسه علنی در پی این جلسه غیررسمی لاریجانی برای شروع نشست استیضاح و اعلام اسامی استیضاح کنندگان و موافقان استیضاح، محجوب نماینده تهران به علت اینکه علی ربیعی در جلسه حضور نداشت مقابل جایگاه هیأت رئیسه حاضر شد.وی با فریاد به ماده ۲۲۹ آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: این ماده به صراحت می گوید که آغاز جلسه استیضاح باید همزمان با حضور وزیر استیضاح شونده باشد اما او هنوز به داخل صحن علنی نیامده است.محجوب ادامه داد: پس از اینکه جلسه غیررسمی شد و نمایندگان دولت و رسانه ها از صحن خارج شدند تا زمانی که وزیر به صحن بازنگشته نباید جلسه علنی بدون حضور وزیر آغاز شود.به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض محجوب به ماده ۲۲۹ آیین نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: هیچ کجای این آیین نامه صراحتی بر ...

ادامه مطلب  

پرونده 2 سالگی پارلمان دهم -1|"مجلس دهم"؛ ضعف جدی در تحقیق و تفحص + آمار و جدول - اخبار تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- 7 خردادماه 97 سالگرد دوسالگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. مجلسی که در 8 خرداد 95 با حضور 288 نماینده تشکیل شد و عمر آن در 7 خرداد 97 به نیمه رسید.خبرگزاری تسنیم به مناسبت دومین سالگرد تاسیس مجلس دهم، در پرونده ای به بررسی اقدامات مجلس در این دو سال می پردازد.«تحقیق و تفحص» از مهم ترین ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است که با ارائه درخواست آن از سوی نمایندگان آغاز می شود و با بازتاب موضوع در صحن علنی مجلس و در برخی موارد، با پیگیری موضوع در مراجع قضایی خاتمه می یابد.مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد». البته براساس یک نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، نمایندگان به صورت مستقل حق تحقیق و تفحص ندارند، بلکه تحقیق و تفحص حق کل مجلس است. همچنین به موجب آیین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی شود و در مورد دستگاه هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.در این گزارش به بررسی تحقیق و تفحص وکلای ملت در 9 دوره گذشته مجلس و همچنین دو سال ابتدایی دهمین دوره پارلمان می پردازیم:به کارگیری ابزار نظارتی تحقیق و تفحص در دوره های اخیر مجلس شورای اسلامی روندی فزاینده یافته است، به طوری که این ابزار که در دوره اول مجلس بدون استفاده مانده و به کارگیری آن در دوره دوم با هفت تقاضا آغاز شده بود، در دوره های هشتم با 71 تقاضا و نهم با 182 تقاضا با اقبال گسترده نمایندگان مواجه شده است.** مجلس اول (1363-1359) / مجلسی بدون تحقیق و تفحصهرچند در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان تلاطم های شکل گیری نهاد اجرایی کشور، نهایت بهره را از برخی اختیارت نظارتی خود همچون رأی اعتماد به نخست وزیر و وزیران و در نهایت تصویب قانون عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بردند، اما این دوره مجلس خالی از تحقیق و تفحص بود.** مجلس دوم (1367-1363) / اولین پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامیدوره دوم مجلس که اولین دوره ای بود که نمایندگان از ابزار تحقیق وتفحص استفاده کردند. 7 تقاضای تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مطرح شد. «زمین های موات شهری اردستان»، «عملکرد دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان نهاوند»، «بازداشت برخی از مسئولان وزارت بازرگانی (تعقیب قضایی)»، «اراضی شهرک الکوثر»، «بنیادهای که بعد از انقلاب ایجاد شده اند (به استثنای بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان)»، «پرونده مهدی هاشمی و مظفر بقایی» و «عملکرد کمیته انقلاب اسلامی و دادستانی انقلاب و اداره زمین شهری شهرستان شیروان» موضوعات هفت تقاضای تحقیق و تفحص مطرح شده بودند.ضرورت انجام هر هفت تقاضای تحقیق و تفحص دوره دوم در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی به تصویب رسید اما فقط گزارش نهایی تحقیق و تفحص مربوط به پرونده «زمین های موات شهری اردستان» که در 19 دی ماه 1365 از سوی «حسین سلطانی» نماینده مردم اردستان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و ضرورت انجام آن در جلسه هشتم اردیبهشت ماه 1366 کمیسیون و در جلسه علنی روز 17 اردیبهشت ماه مجلس به تصویب رسیده بود، در جلسه علنی روز 22 آذر ماه سال 1366 مجلس شورای اسلامی قرائت شد.در این دوره، هیچ پرونده ای به قوه قضاییه ارسال نشد.** مجلس سوم (1371-1367)/ 20 تقاضای تفحصدر دوره سوم مجلس، نمایندگان 15 تقاضا برای انجام تحقیق و تفحص ارائه کردند. کمیسیون های تخصصی با 9 تقاضا موافقت کردند اما نمایندگان مجلس در صحن علنی علاوه بر 9 تقاضای تصویب شده، یک تقاضای رد شده در کمیسیون را نیز به تصویب رساندند. از 10 تقاضای تحقیق و تفحص تصویب شده، برای هفت مورد هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد که گزارش نهایی 6 هیئت در صحن علنی قرائت و دو پرونده «عملکرد شرکت سایپا» و «انتخابات دوره چهارم مجلس حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه» به قوه قضاییه ارسال شد.** مجلس چهارم (1375-1371)/ 19 تقاضای تفحصچهارمین دوره مجلس شورای اسلامی با 19 تقاضای تحقیق و تفحص همراه بود. ضرورت انجام 14 مورد از تقاضاهای مطرح شده در کمیسیون های تخصصی به تصویب رسید. مجلس نیز با انجام 14 تقاضای مصوب کمیسیون ها و همچنین دو تقاضای رد شده در کمیسیون ها موافقت کرد. هیئت های تحقیق و تفحص برای 11 پرونده تشکیل شد و گزارش های نهایی هر 11 هیئت در صحن علنی قرائت شد که از میان آنها سه پرونده جهت پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال شد.پرونده های تحقیق و تفحص «حادثه مورخه 9 خرداد 1371 مشهد مقدس در خصوص نارضایتی مالکان زمین های بلوار طبرسی این شهر»، «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «عملکرد فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان کرمانشاهان»، «مجتمع فولاد مبارکه و شرکت ملی فولاد»، «بنیاد مستضعفان و جانبازان»، «عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا 1373»، «عملکرد شرکت های وابسته به وزارتخانه های نفت، جهاد سازندگی و کشاورزی و همچنین عملکرد بانک های ملی و صادرات و کلیه شرکت هایی که این بانک ها تمام یا قسمتی از سهام آنها را دارا هستند» و «عملکرد شهرداری تهران در زمان تصدی آقای غلامحسین کرباسچی» از مهم ترین پرونده های تحقیق و تفحص در دوره چهارم بودند که سه پرونده «عملکرد فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان کرمانشاهان»، «بنیاد مستضعفان و جانبازان» و «عملکرد شرکت های وابسته به وزارتخانه های نفت، جهاد سازندگی و کشاورزی و همچنین عملکرد بانک های ملی و صادرات و ...» به قوه قضاییه ارسال گردیده است.** مجلس پنجم (1379-1375)/ 13 تقاضای تفحصدر دوره پنجم مجلس نیز 13 تقاضا از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه ارائه شد که 7 تقاضای مصوب و دو تقاضای رد شده کمیسیون های تخصصی، در صحن علنی مورد تصویب قرار گرفت. برای 6 پرونده هیئت تحقیق و تفحص تشکیل و گزارش نهایی پنج هیئت در صحن علنی قرائت شد و 4 پرونده «نحوه عملکرددولت در خصوص تبصره (55) قانون بودجه سال 1374 و عملکرد ردیف های مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگی در شش ماهه اول سال 1375»، «تراز مالی بانک سپه (از سال 1370 تا سال 1375)»، «عملکرد سازمان تربیت بدنی « و «عملکرد وزارت جهادسازندگی در خصوص دام ، طیور و شیلات و مسایل مربوط » به قوه قضاییه ارجاع شد.** مجلس ششم (1383-1379)/ رکوردار ارسال پرونده به قوه قضاییه در دوره ششم مجلس، نمایندگان 27 تقاضا برای انجام تحقیق و تفحص ارائه کردند. کمیسیون های تخصصی با 19 تقاضا موافقت کردند. نمایندگان مجلس در صحن علنی 19 تقاضای تصویب شده و دو تقاضای رد شده در کمیسیون را به تصویب رساندند.در این دوره برای 16 پرونده، هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد که گزارش نهایی هر 16 هیئت در صحن علنی مجلس قرائت شد. از میان پرونده هایی که گزارش های آنها در صحن علنی قرائت شدند، شش پرونده «عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «عملکرد شهرداری تهران در خصوص فروش تراکم مسکن»، «نحوه ساخت و مدیریت و هزینه سد خاکی آبشینه همدان»، «صنعت هوایی کشور»، «عملکرد وزارت کشور در خصوص حوادث تیرماه 1382 در شهرستان سمیرم « و«حادثه انفجار قطار در نیشابور» به قوه قضاییه ارجاع شد.ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بالاترین تعداد پرونده های تحقیق و تفحص ارسالی به قوه قضاییه را داشته است.** مجلس هفتم (1387-1383)/ 30 تقاضای تفحصدوره هفتم مجلس 30 در خواست برای تحقیق و تفحص در بر داشت که 26 تقاضا با موافقت کمیسیون و 19 مورد با تصویب مجلس همراه شد. در کمیسیون های تخصصی برای 12 پرونده، هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد که گزارش نهایی هر 12 هیئت در صحن علنی قرائت شد.«حادثه تصادف تانکر حامل سوخت با وسایل نقلیه متوقف شده در پاسگاه نصرت آباد در جاده بم ـ زاهدان»، «امتحانات تخصصی آموزش پزشکی »، «عملکرد وزارت نفت » و «عملکرد گمرک ایران» 4 پرونده این دوره بودند که برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال شد.** مجلس هشتم (1391-1387)/ 72 تقاضای تفحصتعداد درخواست های تحقیق و تفحص در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره هفتم، با افزایش بیش از 100 درصد همراه بود. در این دوره 72 درخواست از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه ارائه شد. اما از این تعداد فقط ضرورت 23 مورد در کمیسیون های تخصصی مورد تأیید قرار گرفت و از تقاضاهای مورد تأیید کمیسیون نیز 19 مورد به تصویب مجلس رسید. هیئت های تحقیق و تفحص برای 18 پرونده تشکیل شد ولی فقط گزارش های 7 هیئت در صحن علنی قرائت شد که 3 پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد.«عملکرد شرکت مخابرات ایران»، «حادثه انفجار معادن باب نیزو در استان کرمان» و «نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا» سه پرونده ای بودند که در این دوره برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال شده است.** مجلس نهم (1395-1391)/ 182 تقاضای تفحصتعداد تقاضاهای تحقیق و تفحص در دوره نهم مجلس نیز روند فزاینده خود را ادامه داد؛ به طوری که در این دوره تعداد تقاضاهای نمایندگان برای تحقیق و تفحص به 182 رسید. تعداد بالای تقاضاها در فرایند انجام روندی نزولی طی کرد به طوری که فقط ضرورت 38 مورد در کمیسیون های تخصصی به تصویب رسید و از این تعداد نیز فقط 17 تقاضا در صحن علنی مورد تأیید واقع شد. ...

ادامه مطلب  

الگوی تولید صنعتی مدرن در نظام ملی عدم تحقق اقتصاد مقاومتی  

درخواست حذف این مطلب
در حالی سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شد که در نامگذاری سال گذشته هم اقتصاد مقاومتی محور قرار گرفته بود اما اهداف و محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی نه تنها در سال 95 محقق نشد بلکه به این اهداف حتی نزدیک هم نشدیماقتصاد گردان - حال که تولید و اشتغال به عنوان اولویت های اقتصادی کشور در کانون توجه قرار گرفته اند تا زمانی که به تعریف اساسی به این مفاهیم دست نیابیم و شرایط و لوازم حداقلی آن را فراهم نکنیم این هدف گذاری ها هم همانند آنچه پیش از این مشاهده شد دور از دسترس باقی خواهد ماند. در همین خصوص فرشاد مومنی اقتصاددان در جلس ...

ادامه مطلب  

ذکر نام متخلف میلیاردی یعنی بردن آبرو؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرآنلاین نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز-سه شنبه 24 اسفند- طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند طرحی که موافقانش آن را عاملی برای شفاف سازی و پیشگیری برای جرائم اقتصادی معرفی کردند اما مخالفانش با تکیه بر اصل حفظ آبروی مسلمان و اصل بر تبرئه آن را نقد کردند.در ابتدای بررسی این موضوع حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی با تکیه بر اصل 165 قانون اساسی به توضیح پرداخت: محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص ...

ادامه مطلب  

وصول 4هزار میلیارد تومان از محکومان یک پرونده فساد - تابناک  

درخواست حذف این مطلب
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به موضوع "شعارِ مکتوب در تجمع قم" افزود: در دادسرای ویژه روحانیت پرونده ای تشکیل شد و دنبال ریشه یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند.به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در صد و سی امین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر ابراز امیدواری کرد که به برکت این عید که روز اکمال دین، اتمام نعمت، ناامیدی دشمن و رضایت پروردگار است، همه ما توفیق پیدا کنیم تا در مسیری که مورد رضای حق تعالی است قدم برداریم.سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با حادثه اخیر در قم تصریح کرد: اتفاقی در روز های گذشته در قم افتاد که در آنجا مطالبی گفته شد و شعار هایی داده شد و شعاری نوشته شد که از ناحیه بسیاری از افراد این حرف محکوم و رد گردید.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این موضوع افزود: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده ای تشکیل شد و دنبال بررسی و ریشه یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. سیستم اطلاعاتی نیز این موضوع را دنبال می کند که انشاءالله قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.وی در ادامه با اشاره به آمار ۳۱۱ نفری افرادی که در رابطه با فساد مالی محکوم شده اند، بیان داشت: از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس و یا کمتر شده اند.معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص مفاسد مالی در همین سال های اخیر ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شده بودند که از این ۶ نفر دو نفر آنها اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم این دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد.سخنگوی قوه قضاییه افزود: از 4 اعدامی دیگر، حکم در مورد یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود حکمِ نهایی اجرا می گردد و دو نفر از آنها نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و در حال حاضر این سه نفر نیز حکمشان قطعی است و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته نشود، باید اجرا شود.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای یادآور شد: یک نفر به ۲۵ سال حبس در مورد مسائل مالی محکوم شده. سه نفر در رابطه با مفاسد مالی به حبس ابد محکوم شده اند. ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس محکوم شده اند که البته این افراد رد مال، جزای نقدی، بعضا شلاق و انفصال از خدمت هم دارند.وی سایر محکومیت های محکومان مالی را به این ترتیب اعلام کرد: ۲۰ سال حبس ۱۴ نفر، ۵ تا ۱۰ سال حبس ۹۵ نفر، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس ۳۶ نفر، ۱ تا ۵ سال حبس ۱۲۴ نفر، یک سال حبس و کمتر نیز ۳۴ نفر.معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: ۵۴ نفر به انفصال دائم و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند. ۹ نفر تبعید شده اند که تبعید آنها یک سال تا هفت سال بوده است و حدود ۷۰ نفر نیز به شلاق محکوم شده اند.وی در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکشی داریم، افزود: تعدادی که بنده در تهران می بینم و اطلاعاتی که از شهرستان ها دارم، واقعا از سنگینی حجم کار و استرسی که بر آنها وارد است، از آنها خجالت می کشم.معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در این ایام روز پنجشنبه و جمعه و گاهی اوقات شب ها می بینم که قضات تا ۳ نیمه شب مشغول به کار هستند و تحقیق و بازجویی کرده و گزارش می نویسند. روز پنجشنبه و یا جمعه و حتی تعطیلات رسمی با آنها تماس می گیرم، می بینم مشغول کار هستند؛ اما در عین حال متاسفانه افراد بسیار بسیار معدود و نادری هم هستند که دچار فساد می شوند؛ حال ممکن است این فساد، فساد مالی، اخلاقی و یا ... باشد.سخنگوی قوه قضاییه گفت: قبلا اعلام کرده بودیم کسانی از فعالان دستگاه قضایی که محکوم می شوند و یا طبق قانون از آنها سلب صلاحیت صورت می گیرد، آنها را معرفی خواهیم کرد. این موضوع را از پیش به روسای کل گفته بودیم و به همه قضات نیز اعلام کرده بودیم.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: مدتی اینها را هشدار و انذار می دهیم و اگر اصلاح نشدند و افرادی واقعا مورد اتهام قرار گرفتند و ثابت و محرز شد و حکمشان قطعی گردید و یا سلب صلاحیت قضایی آنها احراز شد، اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد.وی با اعلام اسامی دو نفر از قضات متخلف تصریح کرد: رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده اش در دادگاه عالی قضایی مطرح شد و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم گردید که این رای، چون اعتراض شده بود در تاریخ 22 مرداد امسال قطعی شد.معاون اول دستگاه قضا در بیان مشخصات قاضی متخلف دیگر نیز افزود: مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم گردید و رای نیز قطعی است.سخنگوی قوه قضاییه در ادامه ضمن تشکر از همه قضات و کارمندان شریف دستگاه قضایی به بیان توصیه ای پرداخت و اظهار کرد: توصیه می کنم که به وسوسه های شیطان و انسان های شیطان صفت توجه نکنند و در دام آنها قرار نگیرند.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بار ها به خودم و به همکارانم گفته ام که در برخی مشاغل از جمله کاری که امروز ما در آن هستیم، کفایت نمی کند انسان فقط به سمت گناه نرود؛ بلکه باید آنجایی که گناه را به دامن انسان می آورند و انسان را به سمت گناه می کشند، یک انرژی، مراقبت و تقوای بیشتری باشد که اجازه ندهد پایش، دستش و چشمش بلغزد.وی افزود: مطلب دیگری که قبلا به آن اشاره شده و توضیح داده شده است اما به نظر می رسد خوب است مجددا تکرار شود، این است که عده ای فکر می کنند که در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، افرادی آمدند؛ خوردند؛ بردند و تمام شد. در خصوص این پرونده باید گفت همین امروز که داشتم نگاه می کردم و سرانگشتی حساب می کردم، دیدم در این پرونده زمانی که متهم دستگیر شد چیزی حدود 2 هزار و 900 میلیارد تومان این فرد بدهی داشت که کل این بدهی پس از صدور حکم، برگشت داده شد و حتی از خود متهم 625 میلیارد تومان جزای نقدی هم گرفته شد.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: همچنین در این پرونده به جز متهم اصلی افراد دیگری بودند که دستگیر شده بودند وحتی هنوز عده ای حکمشان صادر نشده است که تعداد آنها بیش از 100 نفر است. لذا در این پرونده بیش از 4 هزار میلیارد تومان از متهمان آن وصول شد. همچنین محکومان این پرونده به پرداخت حدود سه و نیم میلیون دلار یا یورو محکوم شده اند؛ لذا اینکه در این پرونده گفته شود که عده ای آمدند و خوردند و بردند، اصلا چنین چیزی نیست؛ بلکه در این پرونده افرادی به اعدام، برخی به حبس ابد ، برخی به حبس های طولانی مدت و برخی به شلاق وجزای نقدی محکوم شدند؛ به طوری که در این پرونده سه هزار میلیاردی بیش از 4 هزار میلیارد تومان از محکومان آن وصول شده است.معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اقدامات اخیر دستگاه قضایی در پرونده های ارزی گفت: در این رابطه پرونده دیگری که در این هفته قرار مجرمیت آن صادر شد واحتمالا در همین هفته های آینده دادگاه آن برگزار می شود، پرونده حمید مظلومین است. این پرونده 18 متهم دارد که نامبرده متهم اصلی است.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: مظلومین همان کسی است که به همین اتهام در سال 91 دستگیر شد و افساد فی الارض در کیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است؛ لذا دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این فرد تاکنون به اقداماتش ادامه داده است و کسی است که نیروی انتظامی مدتی قبل اعلام کرده بود که از این فرد دوتن سکه کشف کرده است.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غلامعلی فرد دیگری است که آن موقع دستگیر شد و با حمایت های اینچنینی آزاد شده بود. همچنین محمدرضا مظلومین هم که دستگیر شده بود و آقای سالار آقاخان که در آن زمان دستگیر شده بود، گفته شد که با حمایت های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده اند؛ اما در پرونده امسال شان این اظهارات پذیرفته نشده و لذا پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است. البته به همین جهت اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده اند.وی در رابطه با رسیدگی به پرونده معاون رئیس جمهور سابق که دادگاه وی روز گذشته برگزار شده بود، گفت: دادگاه این فرد دیروز به صورت علنی برگزار شد. البته این فرد گفته بود که اگر دادگاه علنی نباشد در دادگاه حاضر نمی شوم؛ اما قاضی خود تشخیص داد که این دادگاه باید علنی برگزار شود و قرار بود که این فرد ساعت 9 صبح در جلسه رسیدگی حاضر شود.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در رابطه با برخی مباحث مطرح شده در خصوص این پرونده گفت: دیروز فردی، اول وقت مراجعه می کند به دادگاه ومی گوید که من وکیل دو وکیل این فرد (حسینی – حیدری) هستم و از طرف این دو وکیل وکالت دارم که لایحه عزل این دو را به دادگاه اعلام کنم. همچنین زمانی که خود متهم در جلسات قبل برای قرائت کیفرخواست در دادگاه حاضر شده بود، بصورت کتبی اعلام می کند که: "نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاهِ اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعا حضور وکلای من در جلسه موضوعیت ندارد؛ لذا بدین وسیله وکالت این دو نفر را در این پرونده عزل می نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد کماکان باقی است" و این مطلب را امضا می کند.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: لذا این فرد حسب همین نامه دو وکیل خود را عزل کرده است و دیروز فردی به عنوان وکیل، لایحه عزل این دو وکیل را به دادگاه اعلام می کند.معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال اول خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اینکه در پرونده بابک زنجانی، شخص متهم اعدام نشده است، آیا می توان به احکام صادره و اجرای آنها امیدوار بود یا نه، تصریح کرد: بله می توان به اجرای این احکام امیدوار بود.وی گفت: درخصوص این پرونده بخش قابل توجهی از اموال وی در داخل و خارج شناسایی شده است و دراختیار وزارت نفت قرار گرفته. همچنین بخش دیگری از اموال این فرد بخصوص در خارج از کشور درحال شناسایی است. در این پرونده این فرد وکالت داده است که اموال یا طلب های او را شناسایی کنند.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: البته حضور این فرد برای اقدامات حقوقی ضرورت دارد؛ چون همه اموالی که باید به شرکت نفت ردمال کند، به صورت کامل شناسایی نشده است. البته او چندین بار گفته است من اموالی را در خارج از کشور دارم و یا گفته است افرادی هستند که می توانند ضمانت بدهی من را بکنند؛ اما هنوز متهم موفق نشده است که بدهی خود را پرداخت کند. لذا اگر پرونده به نقطه ای برسد که برای اقدامات حقوقی دیگر نیازمند به این فرد نباشد آن زمان کل حکم اجرا خواهد شد.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا در ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات تغییر صورت گرفته است یا نه، اظهار کرد: خیر، تغییری صورت نگرفته است.معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده است در ماجرای مربوط به تعدادی از زنان ایرانشهری، یکی از زنان به عقد یکی از متهمان درآمده است، آیا این موضوع صحت دارد و آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید، تصریح کرد: از قسمت اول سوال شما اطلاعی ندارم؛ اما در خصوص قسمت دوم سوال باید گفت که هنوز حکمی صادر نشده است.وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها گفت: آقای بهرامی گفته اند که احکام این پرونده، ظرف دو سه هفته آینده صادر می شود. در این پرونده شکایت ها متفاوت است. کسانی که در دیوان عدالت شکایت کرده اند همه ی افراد معترض در بیرون نیستند؛ یعنی همه 300 نفر مدعی بورسیه نیستند. برخی در بورسیه قبول شده اند؛ اما در مورد اشتغال خود معترض هستند. لذا در ظرف دو یا سه هفته آینده تعیین تکلیف می شوند.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر برخورد دستگاه قضایی با فردی که در روزهای گذشته با پلیس راهور درگیر شده بود، افزود: ابتدا لازم است از نیروی انتظامی به خاطر همکاری های شبانه روزی که در شناسایی و دستگیری مجرمان اقتصادی داشتند، تشکر کنم. آنها جزو ضابطینی بودند که در خصوص این پرونده ها بسیار زحمت کشیدند.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در رابطه با سوال شما هم باید گفت که از این فرد شکایت شده وحکم جلب او نیز صادر شده است اما از جلب شدن وی اطلاع ندارم.خبرنگار دیگری پرسید در محاکمات متهمان مفاسد اقتصادی و در اعترافات آنان همیشه بحث پرداخت رشوه های کلان به مدیران ارشد که مسئولیتی در سازمان ها و دستگاه ها دارند، مطرح می شود؛ درحالی که این مدیران، متهمان کوچک را هدایت و امکانات سوءاستفاده های مالی و اختلاس را فراهم می کنند و خودشان نیز در سایه هستند؛ قوه قضاییه بنا ندارد پرونده اینگونه مدیران که به اقتصاد کشور آسیب وارد می کنند را بصورت علنی رسیدگی کند و اسامی و نوع تخلف و اتهام آنها را برای اذهان عمومی مطرح کند؟ آیا پرونده اینگونه مدیران در دستور کار قرار دارد؟معاون اول قوه قضاییه در پاسخ تصریح کرد: گاهی اوقات ادعایی در این خصوص مطرح می شود؛ اما مهم این است که آن ادعا اثبات شود.وی گفت: اگر در زمان تحقیقات ثابت شود که فردی در پشت پرده یک پرونده است و عامل اصلی است، طبیعتا آن فرد تحت تعقیب قرار می گیرد و محاکمه می شود. البته گاهی اوقات ادعایی می شود که این فرد کارمند جزء است و مسئولیت اصلی با افراد بالای دست اوست که در این موارد باید ثابت شود. همچنین گاهی اوقات اینگونه است که یک کارمند جزء به صورت مستقل مرتکب جرم می شود وکاری هم با بالادست خود و یا همکاران خود ندارد.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: بنابر این اگر به قول شما نیروهای در سایه ای وجود داشته باشند و اگرجرمشان احراز و ثابت شود، طبق قانون با آنها برخورد شده و محاکمه خواهند شد.سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی درباره پرونده واردکنندگان خودرو و بازداشت شخصی به نام (م ر) و اینکه آیا این فرد قصد فرار از کشور را داشته، اظهار کرد: بله این فرد بازداشت شده وحسب گزارش وزارت اطلاعات ایشان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: طبیعی است هر متهمی دستگیر می شود با حکم قضایی است؛ مگر جرایم مشروط که ضابطین حق دارند در صحنه جرم مشکوک شوند و دستگیر کنند.وی گفت: این فرد بازداشت است و وزارت اطلاعات حکم گرفته وایشان را دستگیر وبازداشت کرده و این شخص در اختیار بازپرس قرار دارد.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بنیاد تعاون به کجا رسیده است و با توجه به اینکه نام رئیس اسبق نیروی انتظامی در این پرونده مطرح شده، آیا ایشان در این پرونده نقش دارد یا خیر، توضیح داد: پرونده بنیاد تعاذون شاخه های مختلفی دارد برخی موارد تبدیل به محکومیت شده و در برخی موارد پرونده باز است.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: از خود ایشان تحقیق شده و مورد اتهام قرار گرفته بود. البته از جزئیات خبر ندارم. پرونده شاخه های مختلفی پیدا کرده بود و شرکت های زیر مجموعه ای داشت که در مورد برخی از آنها حکم صادر شده و در مورد برخی هنوز صادر نشده است. او متهم بود اما جزئیات احکام، قرارها و آخرین وضعیت پرونده را اطلاع ندارم.معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در پرونده های اخیر مفاسد اقتصادی آیا دولت و سازمان بازرسی به عنوان شاکی هستند یا دادستان مستقلاً به عنوان مدعی العموم است؟ تصریح کرد: خیلی از موارد ضرورتی برای وجود شاکی خصوصی ندارد. مواردی که نیاز هست شاکی خصوصی باشد، مشخص شده ومواردی که مدعی العموم می تواند در رابطه با بیت المال ، حقوق عامه یا افساد فی الارض ورود داشته باشد دادستان می تواند ورود کند و نیازی به شکایت نیست.وی گفت: گاهی دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی های سایر دستگاه ها گزارشی می دهند؛ البته نه بعنوان شاکی، بلکه به عنوان گزارش دهنده که پرونده تشکیل و به آن رسیدگی می شود.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی در رابطه با اتفاقات قم و احضار و بازداشت برخی افراد و اتهامی که متوجه سخنران باشد و پلاکاردهایی در رابطه با تهدید رئیس جمهور افزود: توهین به مقامات در قانون پیش بینی شده که یکی از مقامات رئیس جمهور است. دراین زمینه نیازی به شکایت وجود ندارد و مدعی العموم ورود می کند و تهدید هم جرم است.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در دومورد در این پرونده، در تهران و قم مدعی العموم وارد شده و در قم دادسرای ویژه روحانیت وارد عمل شده است که در مرحله اول باید تحقیقات میدانی صورت بگیرد.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه کسی احضار شده یا نه، دقیقا نمی دانم. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است که از مسئول آن پرسیدم؛ وی گفت ما از همان روزهای اول شروع به تحقیقات کردیم؛ اما اینکه کسی را احضار کرده یا نه خبر ندارم. البته خیلی طبیعی است کسانی احضار خواهند شد.وی گفت: درباره سخنران آنچه که من شنیده ام، در آن، چیزی که عنوان مجرمانه داشته باشد، نبود. البته من کل صبحتهای ایشان را نشنیدم؛ ولی در مواردی که در رابطه با سخنران مراسم آقای رحیم پور ازغدی مطرح شده بود، وی مرتکب جرم نشده است.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد انتشار تصاویر انتقال دو وکیل دادگستری به اوین توضیح داد: شما، ما و ضابطین همه موظف هستیم در حدی که حریم هر کسی لازم است، احترام بگذاریم.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اما گاهی خود فرد رعایت نمی کند. اگر یک فرد حریم نظام و مردم را رعایت نکرد و آب به آسیاب دشمن ریخت یا فردی مورد اتهام قرار گرفت در زمان دستگیری یا بازداشت یا رفتن به زندان یا دادگاه خود او حریمش را رعایت نکرد، اگر وکیل هم اتهام امنیتی پیدا کرد، نمی شود گفت چون وکیل است پس رسیدگی نکنید یا چون یک زمانی نماینده بوده، پس نباید رسیدگی کرد.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مگر ما نماینده ای نداشتیم که با بیگانه همکاری می کند و یک ضد انقلاب به تمام معناست یا وزیری که امروز خارج از کشور کار می کند؟ یا مگر نداشتیم قاضی ایی که امروز با ضد انقلاب همکاری می کند.وی گفت: بنابراین وضعیت فعلی افراد مهم است و سابقه مسلما بی تاثیر نیست؛ اما به هر تقدیر اگر کسی خلاف قانون عمل کند و تمکین نکند، او را چه می کنند؟ او را جلب می کنند و از او خواهند پرسید چرا خلاف قانون عمل می کنید؟ اگر خودش حرمت خود را نگه نداشت، برخورد قانونی با او طبیعی است.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: همانگونه که آیت الله آملی سفارش کردند و همه ما هم سفارش کردیم، مواردی که طبق آیین نامه سازمان زندانها، خلافی صورت گیرد، متخلف مورد تعقیب انتظامی است و تعقیب می شود.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر ثابت شد سازمان قضایی یا سازمان زندانها اقدامات شان طبق مقررات بوده که هیچ ولی اگر خلاف کردند، اقدامی که خلاف باشد، اقدامات انتظامی در مورد آن صورت می گیرد و اگر جرم باشد، متهم تحت تعقیب قضایی و کیفری قرار می گیرد.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به سوال خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه در مورد برخی کالاها مثل خودرو با توجه به شکل گیری فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار و ایجاد رانت قابل توجه ونارضایتی مردم، آیا سازمان بازرسی ورود کرده یا خیر، گفت: کنترل بازار و قیمت توسط دولت و در اختیار سازمان تعزیرات است. قوه قضاییه ابتدا درباره قیمت گذاری وارد عمل نمی شود؛ چنانچه تخلفی از ناحیه مسئولین دولتی باشد، سازمان بازرسی کل کشور می تواند وارد شود.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اگر شرکت خصوصی باشد، سازمان بازرسی نمی تواند وارد شود. سازمان بازرسی کل کشور مربوط به سازمان های دولت و وابسته به دولت است.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اما گاهی در مورد صِرف گرانفروشی ممکن است اقدامات مجرمانه ای صورت بگیرد که اگر شاکی خصوصی داشته باشد، مدعی العموم وارد نمی شود.وی گفت: البته تعدادی از کسانی که دست اندرکار وارد کردن، توزیع یا ترخیص خودرو بودند، بازداشت شدند و برخی از آنها زندانی هستند و قوه قضاییه طبق قانون درباره شرکت های خصوصی نمی تواند وارد شود.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با افزایش قیمت سکه بسیاری از افرادِ محکوم به پرداخت سکه از این کار معسور شده اند؛ چه راهکاری برای نجات این افراد وجود دارد، گفت: کسانی که محکومیت مالی پیدا می کنند، چه در رابطه با مهریه یا غیر مهریه، اگر چنانچه اعسار آنها ثابت شود تا زمان معسر بودن فرجه پیدا می کنند.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اعسار دوگونه است: گاهی کسی اصلا نمی تواند بدهی یا مهریه را پرداخت کند؛ این شخص معسر است و از اصل پرداخت ریالی هم عاجز است و ندارد که آن را پرداخت کند؛ اما موقعی هم هست که فرد اینگونه نیست؛ بلکه یک سوم یا یک چهارم یا کمتر از بدهی خود را می تواند پرداخت کند. در این باره دادگاه تقسیط می کند که هر ماه یا هر دو ماه مق ...

ادامه مطلب  

اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره عوامل ازدیاد پرونده ها، ادعا های احمدی نژاد، اعدام بابک زنجانی، فتنه گران قدیم و جدید، حساب های قوه قضاییه، ع  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی- رجانیوز: آیت الله آملی لاریجانی گفت: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟به گزارش رجانیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشران های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استاندارد های اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد، اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزش ها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آن ها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند: طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد؛ و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشور های غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعوا های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راه های آن ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آن ها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشور ها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا ها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آن ها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاه های اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتار های بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشور های همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت: ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند، اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آن ها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صد ها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیری هایی که انجام می دهیم، طرف های اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آن ها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محور های مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست، اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بند های دیگر ذکر شده است؛ بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت: کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت: چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشد نمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرد ه اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند، اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلال ها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلال ها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاش های فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیار های جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا فشار های بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعا ها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است؛ و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالت های مستقیم استفاده شده باشد یا دلالت های کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به ا ...

ادامه مطلب  

ملت ایران قهرمانش را از سینمای بدون قهرمان انتخاب نمی کند  

درخواست حذف این مطلب
باید بپذیریم هنرمند امروز ما فاصله طبقاتی زیادی با جامعه و مردم خود پیدا کرده است. آنها درک مشترک و زیست اصولی و درستی از مردم پایین شهر ندارند آنها بیش از نوع آزادی که شما مدنظرتان است به نان شب و صورت های سرخ از اختلاس می اندیشند. ساعت های پایانی تبلیغات نامزد های ریاست جمهوری است. هر کدام از نامزدها تلاش دارند در این بازه زمانی آرای بیشتری را به خود اختصاص دهند. در روزهای ابتدایی هنرمندان کمی از رسانه ای کردن نامزد خود و تبلیغات برای وی پرهیز داشتند اما با گذشت زمان کم کم برخی از هنرمندان حمایت خود را از این نامزد انتخاباتی علنی کردند. پرسش ا ...

ادامه مطلب  

گزارش هفتگی مجلس|هفته ی برجامیِ بهارستان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار پارلمانی، مجلس در هفته گذشته، در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(30 اردیبهشت و یک و دوم خرداد 97) جلسه علنی داشت که در مهم ترین موضوع مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی درباره برجام در یکی از جلسات غیرعلنی با حضور ظریف و عراقچی مورد بررسی قرار گرفت.**یکشنبه، 30 اردیبهشت- جلسه غیرعلنی برجامی مجلس با "ظریف و عراقچی"جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور ظریف، عراقچی و کرباسیان با موضوع برجام آغاز شد. (متن کامل)- بررسی "کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم" در دستورکار مجلسدویست و هشتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد که بررسی "کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم" نیز در دستور کار بهارستان نشینان قرار دارد.(متن کامل)- شمخانی: لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم ارتباطی با fatf نداردبهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی پارلمان و در جمع خبرنگاران در توضیح نشست غیرعلنی مجلس اظهار داشت: دبیر شواری عالی امنیت ملی بر عدم ارتباط بررسی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با fatf تأکید کرد.(متن کامل) - عراقچی در جلسه غیرعلنی مجلس: تردید داریم اروپا بدون آمریکا برجام را ادامه دهدسیدجواد ابطحی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی جزئیات نشست غیرعلنی مجلس درباره برجام را تشریح کرد و گفت که عراقچی در این جلسه گفته است که «اروپایی ها در حفظ برجام مصمم هستند و به ما ثابت شده که آنها در حفظ برجام جدی هستند، اما اینکه آیا بتوانند برجام را بدون آمریکا ادامه دهند، دچار تردید هستیم».(متن کامل)- لاریجانی درگذشت علیزاده و حجت الاسلام طباطبایی را تسلیت گفتعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس درگذشت مرحوم علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان و حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی طباطبایی را تسلیت گفت.(متن کامل)- اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مشخص شدندنمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را مشخص کردند.(متن کامل)- توضیحات مطهری درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلسعلی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی پارلمان با اشاره به جزئیات نشست غیرعلنی پارلمان، در جمع خبرنگاران، گفت: چهار لایحه مرتبط با fatf در دستور کار مجلس است که دو لایحه بررسی و تعیین تکلیف شده است. اهمیت این لوایح و ارتباط آنها با fatf در جلسه غیرعلنی مطرح شد و اینکه تصویب این لوایح به معنی پیوستن به fatf نیست، بلکه این لوایح از لوازم (fatf) است.(متن کامل)- حاجی دلیگانی: آقای روحانی جلوی گرانی های افسارگسیخته را بگیرید حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه 30 اردیبهشت) در صحن علنی پارلمان در نطق میان دستور، خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: آقای روحانی شما هیچ کاری نکنید، فقط جلوی گرانی های افسارگسیخته را بگیرید که مردم را بیچاره کرده است.(متن کامل)- یک نماینده اصلاح طلب: دولت تکلیف خود را در قِبال سیاست فیلترینگ روشن کندحمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در نظق میان دستور خود با اشاره به فیلترینگ شبکه های مجازی، گفت: حجم گسترده استفاده از فیلترشکن ها نشان دهنده این امر است که سیاست به کار گرفته شده در فضای مجازی، ناموفق بوده و دولت باید تکلیف خود را روشن کند. نمی توان هم مجری فیلترینگ و هم منتقد آن بود.(متن کامل)- تذکر 27 نماینده به روحانی درباره تعطیلی مبادلات مرزی غرب و شرق کشوراکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر 27 تن از نمایندگان به رئیس جمهور درباره تعطیلی مبادلات مرزی غرب و شرق کشور را قرائت کرد.(متن کامل)**سه شنبه، اول خرداد- تجری:حجم واقعی تسهیلات غیرجاری بانکی 50 درصد تسهیلات اعطایی استفرهاد تجری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان در تشریح گزارش این کمیسیون درباره مطالبات غیرجاری بانک ها، اظهار داشت: حجم واقعی تسهیلات غیرجاری بانکی 50 درصد تسهیلات اعطایی است. (متن کامل)- مأموریت لاریجانی به مرکز پژوهش ها درباره معوقات بانکیعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس نیز در خصوص وضعیت بانک ها کار مطالعاتی عمیقی انجام داده و راهکارهایی را ارائه داده است، گفت: امید است هفته آینده آمادگی ارائه گزارش خود در صحن علنی مجلس را ارائه دهند.(متن کامل)- حاشیه مجلس|جنجال بر سر یک لایحه در مجلسجمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قوه مقننه در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم نسبت به در دستور کار قرار گرفتن این لایحه اعتراض کردند.(متن کامل)- امتناع کمیسیون امنیت ملی از ارائه گزارش پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس دلایل امتناع این کمیسیون از ارائه گزارش پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به صحن مجلس را تشریح کرد.(متن کامل)- لاریجانی: دولت مخالف مسکوت ماندن بررسی لایحه ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسمعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: معاون پارلمانی دولت درخواست دو هفته مسکوت ماندن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مالی مبارزه با تروریسم را نپذیرفته است، چه برسد به اینکه این لایحه، شش ماه از دستور کار مجلس خارج شود.(متن کامل)- لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ارجاع شدبا رأی اکثریت نمایندگان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.(متن کامل)- سؤال نماینده زابل از "صالحی" اعلام وصول شدمحمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس سؤال حبیب الله دهمرده نماینده زابل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را اعلام وصول کرد.(متن کامل)- واکنش لاریجانی به انتشار اخبار جلسات غیرعلنی از سوی نمایندگانعلی لاریجانی رئیس مجلس نسبت به انتشار اخبار جلسات غیرعلنی پارلمان از سوی برخی نمایندگان واکنش نشان داد.(متن کامل)- اجرای اصلاح قانون انتخابات شوراها از دوره ششم میسر شدبراساس مصوبه نمایندگان مجلس، اصلاح قانون انتخابات شوراها از دوره ششم (بعدی) ...

ادامه مطلب  

شوخی کواکبیان و لاریجانی در مجلس  

درخواست حذف این مطلب
نماینده اصلاح طلب مجلس در تذکری خطاب به لاریجانی پرسید که «چرا موشک های روسیه عمل نکرد؟» و گفت: عده ای نادان می گویند که این موشک ها عصای اصلاح طلبان شده! این حرف بسیار بی ربطی است.به گزارش ایران خبر بخشی از جلسه علنی امروز- دوشنبه 21 فروردین- به تذکر نمایندگان در مورد حمله آمریکا به سوریه اختصاص یافت.در این میان مصطفی کواکبیان نماینده تهران هم از قافله نمایندگان تذکر دهنده جا نماند. بعد از آنکه زنجیره تذکرهای نمایندگان با چاشنی اعتراض به رویکرد آمریکا و همراهی سوریه و روسیه با کلام لاریجانی به نقطه پایان رسید (اینجا) کواکبیان نیز با فاص ...

ادامه مطلب  

انتقاد از پول پاشی ها و دخالت مسئولان دولتی در روند انتخابات  

درخواست حذف این مطلب
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از پول پاشی ها و دخالت مسئولان دولتی در روند انتخابات انتقاد کرد. به گزارش مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در نطق میان دستور به آسیب شناسی انتخابات پرداخت. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: فضای پرالتهاب آن هم در موضوعات اولویت دار کشور حضور گسترده مسئولان دولتی در مخالفت ها و موافقت ها با نامزدها برخلاف نص صریح قانون انتخابات ریاست جمهوری پول پاشی در انتخابات انواع بداخلاقی ها توسط نامزدها و هواداران آنها ایجاد ...

ادامه مطلب  

اجرای برنامه ششم توسعه سخت یا نشدنی است  

درخواست حذف این مطلب
معاون پارلمانی رئیس جمهور در آخرین نشست خبری در سال جاری نشست روحانی با فراکسیون امیدمجلس را غیر انتخاباتی خواند و مدعی شد که هیچ گونه شرط و شروطی برای آقای روحانی به منظور حمایت از ایشان نگذاشتند و چنین بحثی مطرح نشد لذا این نشست یک نشست کاری و در راستای تعامل دولت و مجلس بود. به گزارش «جوان» حسینعلی امیری روز گذشته در نشست خبری خود در خصوص احتمال استیضاح سه تن از وزرا در مجلس و واکنش دولت گفت: سؤال و تذکر و استیضاح حق نمایندگان است و دولت هم به این حق نمایندگان احترام می گذارد. آقای روحانی همواره تأکید داشته اند که درخواست نمایندگان آنجای ...

ادامه مطلب  

۵ آسیب کسب وکارهای زیرزمینی  

درخواست حذف این مطلب
زنگ هشدار شیوع گسترده فساد در حالی به صدا درآمده که یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر ایجاد کسب وکارهای زیرزمینی است. وجود تفاوت میان آمارهای درآمد و هزینه خانوار، میزان و ارزش پرونده های قاچاق کالا، عمیق تر شدن فاصله طبقاتی و ناکارآمدی سیاست های دولت در اقتصاد ایران، نشان دهنده وقوع بخشی از فعالیت های اقتصادی در بخش زیرزمینی است. حال این سوال مطرح می شود که اصولا «اقتصاد زیرزمینی» چه تاثیری بر اقتصاد رسمی کشور خواهد داشت؟ اغلب بررسی های انجام شده در ایران به اثرات منفی اقتصاد زیرزمینی و نیز افزایشی بودن حجم آن صحه می گذارند؛ نگاهی به وضعیت نهادی در کشور گویای آن است که چارچوب نهادی موجود از کارآمدی لازم برای فعالان اقتصادی برخوردار نیست و یکی از دلایل گسترش کسب وکارهای زیرزمینی به نابسامانی نهادی در کشور بازمی گردد. اما کانال های اثرگذاری این پدیده بر اقتصاد رسمی که در نهایت سبب کاهش رفاه کل جامعه می شود از کجا نشات می گیرد؟ بررسی مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران نشان می دهد کسب وکارهای زیرزمینی پنج آسیب «فرار مالیاتی»، «اخلال در رقابت»، «خنثی کردن اثر سیاست های دولتی»، «کاهش بهره وری» و «نهادینه شدن توسعه نیافتگی» را بر اقتصاد رسمی وارد می کند.تحلیلگران بر این باورند که پدیده اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیت هایی گفته می شود که به عللی در حساب های ملی ثبت نمی شوند. به گزارش دنیای اقتصاد، بانک جهانی، اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیت های تولیدی (کالا و خدمات) تعریف می کند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد بوده و هم کاملا قانونی باشند، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمدا از مقامات عمومی پنهان می شوند. به طور کلی، می توان گفت که تمامی فعالیت های خارج از محدوده اقتصاد رسمی، فعالیت های خارج از مقررات، فعالیت های خارج از بازار، فعالیت هایی که از چشم مقامات رسمی پنهان مانده اند، فعالیت های ثبت نشده، فعالیت هایی که از ارزیابی مالیاتی دور مانده اند، فعالیت های گزارش نشده، فعالیت هایی که از محاسبات دور مانده اند و فعالیت های پنهان، خواه مولد باشند یا غیرمولد، جزو فعالیت های اقتصاد زیرزمینی یا غیررسمی به شمار می روند.ریشه نهادی «اقتصاد زیرزمینی»حجم بالای اقتصاد زیرزمینی اثرگذاری سیاست های تصمیم سازان اقتصادی را مخدوش می کند. به عنوان مثال اگر حجم فعالیت های زیرزمینی در اقتصادی بالا باشد، اما اطلاعی از آن در دست نباشد، تجویز یک سیاست پولی یا مالی با هدف مشخص، ممکن است نتیجه مورد انتظار را نداشته باشد. در این میان شناسایی افرادی که در اقتصاد زیرزمینی مشغول به کار هستند، دامنه این فعالیت ها و حجم درآمد ایجاد شده در این بخش، می تواند کمک شایانی به افزایش دقت سیاست گذاری و برنامه ریزی های صحیح و موثر کند. بررسی ها نشان می دهد عوامل نهادی مختلفی وجود دارند که بر ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی اثرگذار هستند که برخی از آنان شامل «فساد»، «حقوق مالکیت»، «بار مقرراتی»، «کیفیت خدمات بخش عمومی»، «پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم» و «دموکراسی» است.موانع پیش روی اقتصاد رسمیدیدگاه غالب درباره کسب وکارهای زیرزمینی، بر این نکته اشاره دارد که تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر سیاست عمومی، چندوجهی و به صورت بالقوه بسیار مهم است. ارزیابی ها نشان می دهد تاثیر اقتصادزیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در نهایت باعث کاهش رفاه جامعه می شود پنج ضلع دارد. ضلع نخست موانع پیش روی کسب وکارهای رسمی به «فرار مالیاتی» تعلق دارد. در شرح فرار مالیاتی باید عنوان کرد که اقتصاد زیرزمینی سبب کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی ارائه شده از سوی دولت و افزایش فشار مالیاتی بر مالیات دهندگان به منظور جبران درآمدهای از دست رفته می شود. در نتیجه نرخ بالاتر مالیات، خود سبب گرایش بیشتر به سمت بازار غیرقانونی و ایجاد یک تسلسل باطل می شود.«اخلال در رقابت» دیگر اثر اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی است؛ از آنجا که فعالان کسب وکارهای زیرزمینی متحمل برخی از هزینه ها نمی شوند و به دنبال دور زدن برخی موانع هستند، به طور مثال فرار مالیاتی دارند و از رعایت برخی مقررات مانند مقررات بازار کار، بهداشت، بیمه و استانداردهای محیط کار سرباز می زنند؛ بنابراین در برابر تولیدکنندگان اقتصاد رسمی، در زمینی همسطح به رقابت نمی پردازند. به عبارت دیگر، فعالان بازار غیررسمی به دلایل مذکور سبب ایجاد اخلال در رقابت در سطح بازار می شوند. «خنثی کردن اثر سیاست های دولت» یکی دیگر از صدماتی است که کسب وکارهای زیرزمینی بر اقتصاد رسمی وارد می کند. فعالیت های اقتصاد موازی معمولا نامنظم، پراکنده و غیرقانونی است و به همین دلیل در گزارش حساب های ملی محاسبه نمی شود.این عدم جامعیت حساب های ملی موجب سیاست گذاری بر پایه اطلاعات غلط می شود. اثر سوء این موضوع را می توان در تصمیم گیری های کلان اقتصادی در قالب بودجه سالانه و برنامه های بلندمدت اقتصادی دید. اما چهارمین اثر اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی، «کاهش بهره وری» را نشانه گرفته است. کسب وکارهای زیرزمینی به دلیل گریز از حیطه نظارت دولتی اغلب پنهانی و کوچک مقیاس هستند، در نتیجه تعداد زیادی از این کسب وکارها از صرفه های ناشی از مقیاس بهره مند نمی شوند. علاوه بر آن ممکن است سرمایه گذاری کمتر و حضور نیروی کار بی کیفیت در چنین بنگاه هایی، پتانسیل استفاده از فناوری های نوین به عنوان یکی از عوامل افزایش بهره وری را در آنها کاهش دهد. همچنین فعالیت های اقتصادی زیرزمینی به دلیل ماهیت غیررسمی خود، از برخی حمایت های قانونی و تسهیلات اعتباری بی بهره می شوند. نتیجه آنکه فضای حاکم بر کسب وکار این بنگاه ها الزاما مساعد نیست و در نتیجه بهره وری را متاثر می سازد. «نهادینه شدن توسعه نیافتگی» آسیب دیگر اقتصاد زیرزمینی بر اق ...

ادامه مطلب  

نقطه شروع نجات بودجه/ دولت برنامه ای برای مقابله با ابرچالش ها ندارد  

درخواست حذف این مطلب
محمد ستاری فر، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت و گو با دنیای اقتصاد، اعلام کرد که هیچ نشانه ای از برنامه دولت برای برطرف کردن ابرچالش ها نمی بیند. پس از رونمایی از لایحه بودجه، حجم انتقادات از بودجه به یک رکورد تاریخی دست یافت. بخشی از انتقادات مربوط به تصمیمات خاص این لایحه و بخش قابل توجهی مربوط به تصمیماتی بود که تبدیل به یک عادت در بودجه های سالانه شده بودند. اما این عادت ها معمولا در سال های قبل، از چشم افکار عمومی پنهان می ماندند. بودجه ۹۷ شاید فقط در موعد اکران با سال های قبل تفاوت داشت و این ناکارآمدی را عریان تر کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، محمد ستاری فر ریشه این ناکارآمدی را به لایه های بالاتر ربط می دهد. او معتقد است که نبود یک نگاه نهادی و توسعه ای، موجب تشتت در لایه های پایین تر از جمله بودجه سنواتی می شود. از نظر ستاری فر، نبود نگاه نهادی به معنای نبود یک استنباط واحد در مجموعه تصمیم گیری است. اینکه نتوانیم از حاکمان، یک نگاه واحد را دریافت کنیم، منعکس کننده مشکل عمیقی است که مجموعه تصمیم گیری را از یک سپهر واحد دور می کند. از نظر این تئوریسین توسعه در ایران، بسیاری از مشکلات به ظاهر سیاسی نیز ریشه در بودجه دارد. اگر بودجه کارآ باشد، دخل و خرج تمامی دستگاه ها باید در آن نمود داشته باشد؛ اما وقتی مسائل اقتصادی یک دستگاه از مالیه عمومی دور می شود، انتظار پاسخ بابت عملکرد آن دستگاه نیز محتمل نیست. ستاری فر راه پیدا کردن نقطه تعادل در بودجه را بازگشت به وظایف اصلی حاکمیتی می داند؛ تا هنگامی که مجموعه تصمیم گیران به وظایف اصلی خود بازنگردند و از دخالت های نابجا منصرف نشود، نقطه تعادل بودجه نیز در افق دوردستی به سر خواهد برد. ستاری فر در تحلیل خود، تاکید دارد که بازگشت به قانون اساسی می تواند آغازی برای یک تفاهم بزرگ باشد و نگاه واحد را برای ایران به ارمغان آورد. در واقع این نقطه می تواند شروعی برای توسعه پایدار باشد و پس از حرکت در مسیر توسعه، اصلاح قانون نیز ممکن خواهد بود؛ اما تا هنگامی که حرکت توسعه به جریان نیفتد، شروع توسعه با تغییر قانون، آن هم در بستری پرتنش، نمی تواند تصویر روشنی از آینده ارائه کند. این اقتصاددان پایبندی تمامی ارکان حاکمیت به یک اصل واحد را نقطه شروع و سرآغاز توسعه پایدار در ایران می داند و معتقد است که عدم پایبندی به قانون موجود، تنها مسیر توسعه را به سراشیبی سقوط سوق خواهد داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت هشتم، در گفت وگویی به ریشه یابی معضلات بودجه در ایران پرداخته است. بودجه به عنوان آینه حکمرانی دولت است، در بودجه نحوه نگرش دولت به مسائل گوناگون و اولویت ها و رویکردها مشخص می شود. بودجه کنونی آینه چه ویژگی هایی است؟عبارت «آینه» که به کار بردید، از نظر من بسیار قابل تامل و معنادار است. خیلی از حقایق در این کلمه «آینه» در ذهنم هست. البته این تعبیر را من از خود شما سال ها قبل شنیده بودم.گوینده مهم نیست، مهم معنای آن است و اتفاقا خوب است با همین نگاه بحث را شروع کنیم. برای پاسخ به سوال شما من هم یک سوال طرح می کنم؛ بودجه چیست؟ بودجه همان مالیه عمومی کشور است. دو تعریف در مورد «مالیه عمومی» و «بودجه» کنم و سپس به بحث اصلی برگردیم. قانون محاسبات تعریفی از بودجه و مالیه دارد که تعریف کف و حداقل است. بر اساس این تعریف، بودجه چگونگی بیان دخل و خرج دولت برای ملت در ظرف یک سال است. یک تعریف دیگر هم در قانون سازمان برنامه و بودجهآمده که طبق آن، بودجه عبارت است از برنامه یک ساله کشور که به تبع از برنامه پنج ساله و برنامه ۲۰ ساله است. در واقع بر اساس این قانون، کشور یک افق ۲۰ ساله دارد که این افق ۲۰ ساله در ۴ برنامه ۵ ساله تعریف می شود. تقسیم بندی بعدی آن، برنامه یک ساله است که همان بودجه را در برمی گیرد. پس مطابق قوانین، بودجه هم برنامه است و هم بیان دخل و خرج.با توجه به نشریه وزین شما و مخاطبان این روزنامه، می خواهم یک سلسله از سوالات را طرح کنم تا بتوانیم کمی مملکت را به طرف موازین و متریک ها سوق دهیم و از اعداد و ارقام کمی دور کنیم؛ نه اینکه اعداد و ارقام مهم نباشند، اتفاقا خیلی هم مهم هستند؛ اما می خواهیم بگوییم که اعداد و ارقام باید یک مضامین و حقایقی داشته باشند، چرا که اگر این مضامین را ندانیم، به شکل انتزاعی، چگونگی دخل و خرج دولت چیزی را نشان نمی دهد. اولین موضوع این است که مالیه عمومی در واقع عقد، بیعت و تعهدی بین دولت و ملت است که بحث خیلی مهمی است. خود اینکه عقد، بیعت و قرارداد چگونه شکل گرفته است، یک بحث تاریخی دارد که نمی خواهم وارد آن شوم. در اروپا طی چند قرن، از منشور مگناکارتا (magna carta) از سال ۱۲۱۵ میلادی که مردم به مالیه دولت و خرج پادشاه اشکال گرفتند، تا حدود ۱۰۰ سال پیش تحولاتی در این زمینه رخ داده است. در ۱۰۰ سال گذشته نیز دائم این مواضع متریک کامل تر، ریزتر و دقیق تر شده است.براساس مالیه که عقد و قراردادی بین دولت و ملت است، قدرت از شکل متمرکز خارج و قدرت جمعی و حقوقی حاکم می شود. مالیه باعث می شود دولت پاسخگو باشد و اداره کشور تنها در مدت زمان کوتاهی دستش باشد و در مقابل آنچه که از ملت می گیرد، بتواند خروجی بهتری را پس دهد. منظور از قرارداد و عقد این است. ازاین رو در مالیه عمومی، ملت برای اینکه بتواند به رفاه ورشد و جای بالاتر برسد، نیازمند دولت خواهد بود و درواقع می خواهد از دولت چیزهایی را طلب کند.دولت هم از جنس خود ملت باید باشد، دولت از جنس طلا یا آدم های خاص نیست، بلکه ملت ها می آیند از جنس خودشان تعدادی را انتخاب می کنند تا در یک جایگاه حقوقی بنشینند و وظایف خود را انجام دهند. در این مرحله که دولتی را برای انجام وظیفه انتخاب می کنند، در واقع زایش بودجه و مالیه عمومی را شکل داده اند. زایش بودجه و مالیه عمومی، از یک بده بستانی برخوردار است. در درجه اول، ملت به دولت اجازه می دهد که بخشی از درآمدی را که ملت به آن نیازمند است تحت عنوان مالیات بگیرد. علاوه بر این ملت به دولت اجازه می دهد تا بخشی از آزادی اش را هم بگیرد تا بتواند براساس قوانین حقوقی و قراردادی، مناسبات ملت را فراهم کند. این مناسبات تعیین کننده حقوق مالکیت، حقوق ترافیک، حقوق امنیت و ... است. از این رو ملت طبق مالیه عمومی، دو حق گرانبها را می دهد؛ یک بخشی از آزادی و یک بخشی از رزق و روزی که به آن نیازمند است.بنابراین اگر ملت قرار است این دو چیز گرانبها را بدهد، توقع این است که دریافتی گرانبهاتری داشته باشد. اما مابه ازای گرانبهاتر چیست؟ معمولا ملت از دولت سه مطالبه مشخص دارد؛ اول اینکه دولت بتواند به ملت، کالای عمومی بدهد، امنیت، دفاع، قضاوت و توازن ذیل این بخش قرار می گیرند. کالاهای عمومی در واقع کالاهایی هستند که ملت برای رشد و توسعه به آنها نیازمند است. اگر هم دولت بخواهد این کالاها را ارائه دهد، باید با کفایت، جامعیت و فراگیری همراه باشد. یعنی به اندازه، درست و کافی توزیع انجام گیرد. کالایی که دولت می دهد، باید از کارآیی لازم برخوردار باشد. ملت همچنین از دولت می خواهد که موضوعاتی که در عصر حاضر توان انجام آن را ندارد، دولت به عهده گیرد، مانند تصدی های اجتناب ناپذیر. مثلا در زمان رژیم سابق، احداث ذوب آهن در حد و قواره اقتصاد ایران و بخش خصوصی نبود، اما کشور نیازمند ذوب آهن بود. آن موقع تصدی ذوب آهن از سوی دولت اجتناب ناپذیر بود اما الان یک تصدی عادی است و نیاز نیست در دست دولت باشد.بنابراین ملت در درجه اول کالای عمومی می خواهد و سپس تصدی های اجتناب ناپذیر؛ یعنی اموری که بازار نیاز دارد و فعلا از توان و عهده ملت خارج است و توان انجام آن را ندارد، حتی با نظام انگیزشی هم بازار و ملت نمی توانند این مسوولیت را برعهده گیرند. سومین خواسته ملت این است که دولت بسترهای اشتراک جمعی، تفاهم، سرمایه اجتماعی و روان شدن کارها را برای ملت فراهم کند. درواقع این سه توقعی است که صاحبان حق (ملت) که مالیات و آزادی می دهند، از دولت دارند. استثنایی هم هست که در صد سال اخیر شکل گرفته است و کشور ایران را نیز شامل می شود. در کشورهایی که ثروت طبیعی ازجمله جنگل، معدن، نفت و گاز وجود دارد، انتظار ملت ها این است که دولت، ثروت های زیرزمینی را به ثروت های روزمینی تبدیل کند. در نتیجه اگر این وظیفه را هم اضافه کنیم، توقعات دولت از ملت به ۴ عدد می رسد. تمامی اینها مجموع بده بستان های بین دولت و ملت را شامل می شود.اگر با این نگاه بودجه را بررسی کنیم، باید ببینیم که چه چیزی می دهیم و چه چیزی می گیریم. مقداری از این بده بستان به عدد و رقم در بودجه نوشته شده است. ما براساس این مترها مالیه و بودجه را می توانیم مقایسه کنیم. متر بعدی که خوب یا بد بودن بودجه را مشخص می کند، بحث قانون است. بین رابطه دولت و ملت، یک قانون اساسی نوشته می شود. ما نیز در کشور خود قانون اساسی داریم. در واقع دولت و ملت باید یک گفتمان نهادی و توسعه ای از درون قانون اساسی برداشت کنند تا به وسیله آن، مسیر آینده مملکت روشن شود. اقتصاددانان، جامعه شناسان و نخبگان جامعه در گفتمان نهادی و توسعه ای در قانون اساسی می خواهند حکومت سپهر و به شکل یک مجموعه باشد، یعنی هم تفکیک قوا داشته باشیم و در عین این تفکیک، قوا در تعامل با هم باشند و یک سپهر و منظومه را شکل دهند. به سخن دیگر، قوا با یکدیگر همگرا باشند، نه واگرا. در صورتی که قوا به شکل واگرا عمل کنند، درواقع موجب ضربه به ملت و حقوق آنها می شوند. یا اگر قوای مختلف واگرا باشند، هزینه مبادله برای بازار بالاتر می رود.در واقع در اولین سطح، تعامل بین دولت و ملت، یک گفتمان نهادی و توسعه ای است. در سطح یک، مسوولان حاکمیت باید وقوف کامل به کل عرصه ها داشته باشند و به یک استنباط واحد برسند و یک حرف از گفتمان آنها بیرون بیاید. در سطح بعدی، برنامه توسعه و کار کردن باید پی ریزی شود که مثلا در برنامه ۵ ساله اهداف را تعیین و مشخص می کنیم که پس از ۵ سال کشور باید در چه نقطه ای باشد. اهداف برای بخش های مختلف مانند محیط زیست و کشاورزی و برای شاخص های کلان مانند رشد اقتصادیتعیین می شود. در سطح سوم نیز برنامه سالانه که همان بودجه است، شکل می گیرد. تمامی این سطح ها با یکدیگر ارتباط دارند. اگر برای بخشی بودجه خوب می خواهیم، تا حد زیادی به لایه اول (لایه نهادی و گفتمانی) و لایه دوم (لایه توسعه ای) برمی گردد. باید ببینیم چنین روندی در ایران هست یا خیر. اما در حال حاضر چه روندی حاکم است؟در سطح اول، در سطح گفتمان نهادی اگر مسوولان حاکمیت یک استنباط واحد داشته باشند، باید یک سازمان فرهنگی واحد داشته باشیم اما الان برای امور فرهنگی حدود ۲۵ دستگاه داریم. در حالی که در گفتمان نهاد قانون، یک وزارت ارشاد بیشتر نداریم؛ ما وزارت آموزش عالی داریم اما در عین حال، شورای عالی فرهنگی و دبیرخانه مربوط به آن را داریم؛ وزارت فناوری اطلاعات داریم اما در کنارش شورای فضای مجازی هم وجود دارد. درواقع این سازوکار اصل سپهر شدن مجموعه را به هم می زند و در لایه اولی که لایه گفتمانی و توسعه ای است، به جای سپهر، یک مجموعه از دستگاه های به هم ریخته و فاقد تکالیف معین را داریم.مشکلی که از پس این روند بروز می کند این است که هیچ کس مسوولیت ها را به شکل مالیه قبول نمی کند؛ به عنوان مثال طبق قانون مسائل کشور از لحاظ امنیتی در دست وزارت اطلاعات است، اما خیلی وقت ها مشاهده می کنیم که اختلالی در وظایف امنیتی مشاهده می شود که هاله ای از ابهام را برای ملت به بار می آورد. ما نمی توانیم چندین دستگاه امنیتی داشته باشیم، ممکن است گفته شود که در دنیا چنین چیزی وجود دارد، اما در دنیا نیز دستگاه اطلاعاتی یک منظومه از لایه بندی دارد اما چندین دستگاه ندارد. در حالی که ما اینجا چندین دستگاه داریم. من این را به شما عریان بگویم؛ دستگاه های موازی در امور اجرایی یا چند دستگاه فرهنگی درواقع از گفتمان نهاد توسعه ای و از قانون اساسی برنمی آید. وقتی در این لایه، واگرایی و تشتت هست، نتیجه این می شود که خرج در آن خیلی زیاد و کارآیی کم است.ما در همین قالب نیز، برنامه توسعه می نویسیم؛ مثلا در برنامه توسعه می گوییم که ابرچالش هایی از قبیل بیکاری، مساله محیط زیست و... داریم. نگاه در سطح لایه دوم (برنامه توسعه ای) این است که ابرچالش ها در لایه سوم یا همان بودجه ۹۷ قرار نگرفته است. بنابراین این سوال پیش می آید که متر بودجه ۹۷ کجاست! مقایسه اعداد و ارقام به تنهایی حقایق را نشان نمی دهد؛ بلکه مهم ترین فاکتوری که حقایق را نشان می دهد رجوع سطح بودجه به لایه برنامه ای اش است و در مرحله بعد رجوع لایه برنامه ا ی به گفتمان توسعه ای. اکنون در کشور شاهد یک به هم ریختگی و بی نظمی هستیم؛ این به هم ریختگی ها درواقع هزینه ها را بیشتر می کند و باعث می شود تا حاکمیت و دولت در همه عرصه ها مداخله کنند. این هزینه ها همان مالیات، نفت و بخشی از آزادی ملت است که به آن اشاره کردم. دولت وقتی حق گرانبهایی را می گیرد باید گرانبهاتر تحویل دهد. امروز شاید بحث امنیت هم از کفایت و فراگیری لازم برخوردار نیست.وضعیت به گونه ای شده است که رعایت قانون برای افراد درستکار، پر هزینه و در مقابل به هم زدن قانون برای افراد خطاکار، کم هزینه است. بنابراین با این دو مثالی که زدم، می گویم که حاکمیت، کالای عمومی خوب و توازن خوبی نمی دهد. منظورم از توازن این است که اگر نهاد حکومتی اعلام کرد که در نانی که می خریم، جوش شیرین نیست، ما بتوانیم با خیال راحت اطمینان کنیم. یا مثلا در شیر بحثی به راه افتاده بود که می گفتند روغن پالم است و نااطمینانی جامعه را رقم زد. در نتیجه، اینطور به نظر می آید که توازن مملکت به هم خورده است؛ با بهم خوردن توازن، بحث اعتماد و هزینه مبادله تحت تاثیر قرار می گیرند و به هم می ریزد. درواقع اینها متر و معیارهایی است که اگر بخواهیم راجع به بودجه حرف بزنیم، وجود دارد. به همین جهت قانون گذار گفته که در بودجه به تبع قانون اساسی باید دقیقا درآمدها و پروسه آنها مشخص باشد، مخارج به شکل دقیق تعیین شود. باید جزء به جزء تمامی دخل و خرج آورده شود. اگر پروژه یا طرحی قرار است پیاده شود، باید دلیل انجام آن و هزینه های آن به طور دقیق مشخص باشد.می خواهم یک متر دیگر هم بدهم که نشان می دهد بسیاری از متغیرهای یک بودجه خوب مورد عمل قرار نمی گیرند. در بودجه ۹۷ همان طور که بسیاری از شهروندان و رسانه ها به آن پرداختند، می بینیم که خیلی از کارهایی که در بودجه آمده است، وظیفه دولت نیست و در مقابل، بسیاری از وظایفی که دولت دارد، در آن کمرنگ است یا اصلا وجود ندارد. این نکته منفی است. این در حالی است که بنای اولیه این بود که دولت در کار ملت دخالت نکند و آنچه ملت نیاز دارد را به او بدهد. من باب مثال، الان در بودجه ۹۷ محیط زیست بحث خیلی مهمی است. محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده است. خودتان بهتر می دانید که در ۶۰-۵۰ سال گذشته بحث مهمی شکل گرفته است که مردم یکسری نیازهای اساسی از قبیل هوا، آب، غذا، پوشاک، مسکن و... دارند. دولت ها نیز مکلف به بسترسازی هستند که کل آحاد ملت، به این نیازها دسترسی داشته باشند. در گذشته به قدری آب و هوا، فراوان و خوب بود که کالای رایگانی به شمار می رفت.اکنون در کشور ما این نیازها تبدیل به کالای گرانبها شده اند. ریزگردها در اهواز و آلودگی هوا در کلان شهرها نشان می دهد که ما هوا را از دست دادیم، طوری که فرضا در تهران در کل سال حدود ۳۰-۲۰ روز کاملا سالم است. در نتیجه با این شرایط، محیط زیست خیلی مهم تر می شود. محیط زیست کشور در حال حاضر مسوولیت دو نیاز اساسی یعنی هوا و آب را برعهده دارد که ملت از این دو جناح در رنج هستند. کمبودها در این دو زمینه موجب شده بسیاری بیمار و برخی دچار اختلالات عصبی شوند. اگر می گوییم محیط زیست یک نیاز اساسی و بنیادی است، انتظار می رود که در بودجه ۹۷ پررنگ باشد. به خصوص که رئیس جمهور هم می گوید که این مساله یک ابرچالش هست. این گفتار یعنی اینکه باید بالاترین و ویژه ترین تخصیص منابع متوجه محیط زیست باشد. ولی در عمل می بینیم که محیط زیست، بنیان خیلی ضعیفی دارد. برعکس این مثال در مسائل فرهنگی وجود دارد. عده ای شاید معتقد باشند که باورها و تفکرات فردی در عرصه دین، یک امر خصوصی است. اما می گویند دولت ها در دنیا، نسبت به ارزش ها و دینمردم تعهد دارند. ما هم می پذیریم. ما وزارت ارشاد را برای همین قضیه درست کردیم.صدا و سیما را برای همین قضیه درست کردیم؛ اما در رابطه با عرصه دین و روابط فردی، حدود ۲۸ دستگاه در بودجه وجود دارد که پول می گیرند. اگر بناست این نهادها پول بگیرند، مساله ای که آنها قصد حل آن را دارند، باید در حضور نمایندگان ملت (مجلس) مشخص شود، مجلس باید آن مساله را بپذیرد و آن را قانون کند. در واقع به تبع آن قانون است که ماموریتی در بیرون شکل می گیرد و به تبع ماموریت، تشکیلات داده می شود و به تشکیلات، بودجه اختصاص می یابد. مثلا مجلس اعلام می کند که فلان سازمان ایجاد شده است تا این مساله را با این نیروی انسانی حل کند. ولی اکنون ما بیش از ۲۰ دستگاه فرهنگی داریم که نه قانون دارند و نه می دانیم تشکیلاتشان چگونه هست و باید چه کار کنند؛ تنها چیزی که می دانیم این است که در بودجه پیشرو هستند و بیش از کالای عمومی پول می گیرند و درواقع، تخصیص منابع را به هم زدند. اما زمانی که مساله ای بروز می کند، سیبل اتهام متوجه وزارت ارشاد است و اعلام می شود که وزارت ارشاد نتوانسته به وظیفه خودش عمل کند. در حالی که تخصیص های بودجه چندان با این رفتار همخوانی ندارد، یعنی وزارت ارشاد که طبق قانون اساسی تشکیلات دارد و باید پاسخگو باشد، بودجه اش خیلی پایین تر از این دستگاه های فرهنگی است.با مثال هایی که در مقدمه زدم، خواستم بگویم بودجه ای که ما داریم، ساختارمند نیست. این بودجه براساس لایه های ساختاری، نهادی و گفتمان توسعه ای قانون اساسی نوشته نمی شود و طبق برنامه های بلندمدت ما نیست. به این بودجه تنها می توان با دید حسابداری و مالی نگاه و بررسی کرد که این اعداد و ارقام چقدر رشد دارد یا ندارد که البته در جای خودش مهم است. اما این مساله هنگامی مهم است که پیش نیازهایش انجام شده باشد. در حالی که ما پیش نیازها را رها کردیم و اکثریت حاکمیت و ذهنیت افکار عمومی نیز دنبال اعداد و ارقام بودجه و تحقق یا عدم تحقق آن هستند. درست است که کسری داریم و وضع هم خیلی بحرانی است. اما راه اینکه به تعادل برسیم و دیگر دچار کسری بودجه نشویم، چیست؟ من معتقدم تا زمانی که به شکل صریح، صادقانه و عریان وظایف اصلی حاکمیتی خود را بازنیابیم و به نظام مندی که باید باشد، برنگردیم، به تعادل و جهت گیری لازم در بودجه نیز نخواهیم رسید.به سخن دیگر، حکمروایی بسیاری از اموری که باید انجام دهد را انجام نمی دهد و بسیاری از اموری که اصلا نباید انجام دهد را انجام می دهد. این درهم آمیختگی عجیب و غریب موجب شده تا بسیاری از کالاهای عمومی در بودجه نباشد و در مقابل بسیاری از کالا های عادی که م ...

ادامه مطلب  

جزئیات بررسی لایحه بودجه ۹۷ در ایستگاه بهارستان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه بررسی بودجه ۹۷ کشور امروز با حضور ۲۱۹ نفر از نمایندگان مجلس برگزار شد که نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر، تبصره های ۲ تا ۵ بخش درآمدی لایحه و بندهای آن را مورد بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.نمایندگان در جلسه امروز مجوزهایی را به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی دادند و علاوه بر این بندهایی در خصوص انتشار اوراق مشارکت به تصویب رسید. همچنین نمایندگان به دولت مجوز دادند تا ۱۵هزارمیلیارد تومان از اسناد خزانه را برای پرداخت بدهی هایش منتشر می کند.ساز و کار دریافت مالیات از شرکت های واگذار شده در سال ۹۷ تعیین شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۱۴ بهمن) و در ادامه بررسی تبصره های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند (ب) تبصره ۲ لایحه، «شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷ را مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» قرار دادند.این بند با ۱۴۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.بر اساس ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که شرکت های در حال واگذاری در سال آینده مشمول حکم آن قرار می گیرند، «کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد.شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است».نمایندگان همچنین بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه را به دلیل مغایرت با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برخی ابهامات در متن، برای بررسی و رفع اشکال، به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند. سقف فاینانس در سال ۹۷ تعیین شددر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.نمایندگان با تصویب بخش درآمدی تبصره ۳ لایحه بودجه مقرر کردند در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین شود.نمایندگان با ۱۶۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس این تبصره را به تصویب رساندند.مخالفان این تبصره معتقد بودند نباید سهمیه سال های قبل به سال جاری تسری یابد و باید برای حسابرسی دقیق، سقف دقیق فاینانس تعیین شود اما محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود در سال قبل نیز چنین رویه ای وجود داشته و باید این تبصره به تصویب برسد.مجوز مجلس به دولت برای اخذ ۵ میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجینمایندگان با تصویب بند «ب» تبصره ۳ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از دولت ها، مؤسسات مالی خارجی و بین المللی با رعایت ضوابط قانونی بر اساس ماده ۱۸۳ آئین نامه داخلی مجلس اقدام کند.نمایندگان با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس، این بند را به تصویب رساندند.در جریان بررسی این بند، تعدادی از نمایندگان تذکراتی را مطرح کردند.لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکرات تأکید کرد که باید این بند بر اساس ماده ۱۸۳ قانون آئین نامه داخلی اجرا شود. طبق ماده ۱۸۳ قانون آئین نامه داخلی، گرفتن و دادن وام یا کمک های بلاعوض داخلی و خارجی بر اساس اصول ۸۰، ۸۲، ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسی، باید قبلاً به تصویب مجلس برسد.محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: زمانی که دولت با کشوری قرارداد می بندد، آن کشور باید اطمینان داشته باشد که دولت مجوزهای لازم را دارد. به ما اجازه دهید تا قدرت مذاکره داشته باشیم.وی ادامه داد: اینکه دولت ها فکر کنند اول ما باید لایحه بیاوریم، اگر مجلس اجازه داد، مذاکره کنیم، روند کار را مشکل می کند.در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات نوبخت گفت: فکر نکنید کشورها برای پرداخت وام به ایران صف کشیده اند؛ گاهی پیش می آید.مجوز مجلس به دولت برای استفاده از فاینانس بانک های توسعه ایمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند (ج) تبصره ۳ لایحه بودجه، مجوز دریافت فاینانس از بانک های توسعه ای را صادر کردند.بر این اساس، «به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی(aiib) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور، خارج از سقف مصوب ردیف های مذکور اقدام کنند».مجوزهای مجلس به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملینمایندگان با تصویب بند «ز» تبصره ۴ لایحه بودجه، به دولت اجازه دادند مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام نامه آن صندوق برای انتقال آب کشاورزی به سیستان برداشت کند.نمایندگان با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس، این بند را به تصویب رساندند.همچنین نمایندگان با تصویب بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه معادل مبلغ ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی ۳۱۷۵۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.نمایندگان با ۱۴۹ رای موافق، ۳۱ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس این بند را به تصویب رساندند.تعدادی از نمایندگان با این بند از لایحه بودجه مخالف بودند و معتقد بودند طبق سیاست های کلی نمی توان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این انتقادها گفت: تقاضایی از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت مسائل مهم کشور مطرح شد ایشان ضرورت ها را بررسی کردند و فقط برای امسال اجازه دادند برداشت هایی انجام شود.وی تاکید کرد: موارد صرف هزینه ها مشخص شده و ایشان ضرورت را تشخیص دادند و مورد به مورد قبول کردند و برخی موارد را هم قبول نکردند.در ادامه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: منابع ما محدود است و علاوه بر این باید ۳۰ درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. برای حل برخی مسائل مهم دولت پیشنهاد برداشت ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ را در لایحه بودجه ارائه کرد که کمیسیون تلفیق با برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق برای اختصاص به موضوعات اولویت دار موافقت کرد.وی گفت: از مقام معظم رهبری نیز مجلس درخواست کردیم آیا امکان دارد که ۴.۱ میلیارد دلار برای موضوعات مهم استفاده شود، ایشان موافقت کردند.لاریجانی: مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده از فاینانس را مجاز اعلام کرددر جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه و بندهای مربوط به اعطای مجوز به دولت برای استفاده از فاینانس، نادر قاضی پور نماینده ارومیه با استناد به اصل ۸۲ قانون اساسی دراخطاری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان از جنابعالی این سئوال را دارند که آیا در بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه ۹۷ باید به هیئت وزیران مجوز استفاده از فاینانس را بدهیم؟علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: هر سال در لایحه بودجه این مجوز به دولت داده می شود.وی ادامه داد: حتی در زمان تصویب قانون برنامه ششم، شورای نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص فاینانس ایراد گرفت. با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از مجمع خواستیم این مسئله را حل کند. در نهایت در قانون برنامه ششم با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده از تسهیلات خارجی و فاینانس مجاز اعلام شد.استفاده از فاینانس در طرح های ریلی در سال ۹۷ در مجلس تصویب شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور با تصویب بند الحاقی ۲ از تبصره ۴ لایحه بودجه، اجازه استفاده از تسهیلات فاینانس برای طرح های ریلی را در سال آینده صادر کردند.بر اساس این بند «به هیأت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود در صورت کسب موافقت لازم نسبت به تأمین سهم ۱۵ درصدی طرح هایی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، با اولویت طرح های ریلی اقدام کنند».این بند با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.انتشار اوراق مالی برای دانشگاه ها از نظر مجلس بلامانع اعلام شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز که به بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور اختصاص دارد، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی برای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری را برای سال آینده صادر کردند.نمایندگان با تصویب بند (الف) تبصره ۵ لایحه بودجه مقرر کردند شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و نیز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری با تصویب هیات امنا تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال (۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) اوراق مالی اسلامی ریالی توسط خودشان منتشر خواهند کرد.این میزان اوراق مشارکت (در صورت تصویب در بخش های هزینه ای بودجه) برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، هزینه خواهد شد.این بند با ۱۴۲ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.انتشار ۲۶ هزار میلیارد اوراق برای طرح های عمرانی در سال ۹۷در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷، نمایندگان با تصویب بند «ب» تبصره ۵ مقرر کردند دولت تا مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.در بخش هزینه ای این بند این اوراق به طرح های عمرانی استانی اختصاص خواهد یافت.نمایندگان با ۱۵۱ رای موافق، ۲۰ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس این بند را به تصویب رساندند.تصویب انتشار اوراق مالی برای تکمیل طرح های قطار شهری در سال ۹۷نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند (ج) تبصره ۵ لایحه بودجه، مقرر کردند، اوراق مالی فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور به طلبکاران از جمله پیمانکاران قابل واگذاری است؛ ...

ادامه مطلب  

ضرورت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار  

درخواست حذف این مطلب
اصل سه جانبه گرایی برگرفته شده از قانون اساسی و قوانین و مقررات کار به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کار در ایران مطرح است.عبارت سه جانبه گرایی معادل فارسی واژه tripartism و در اصطلاح حقوق کار به معنای دخالت دادن نمایندگان دولت سازمان های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار و همچنین طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به روابط کار با تکیه بر اخذ نظرات و پیشنهادات سه رکن کارفرمایی کارگری و دولت است.در اسناد بین المللی مرتبط با مبحث اشتغال نیز به این مهم پرداخته شده است براساس ماده 3مقاوله نامه شماره 122مصوب سال 1964 کنفرانس بین المللی کار که دولت ا ...

ادامه مطلب  

روحانی: در اشتغال موفقیت بزرگی داشتیم/ پاسخ نمایندگان: قانع نشدیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی برای بررسی سؤال نمایندگان از رئیس جمهور از ساعت ۸ صبح به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.با آغاز جلسه علنی مجلس، حجت الاسلام حسن روحانی به همراه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، محمود علوی وزیر اطلاعات، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری و با استقبال علی مطهری نائب رئیس دوم مجلس وارد صحن مجلس شورای اسلامی شد.در ادامه گزارش کامل جلسه طرح سوال از رئیس جمهور را مرور خواهیم کرد:لاریجانی: نمایندگان و رئیس جمهور کمال سیاست ورزی در کشور را نشان دهنددر ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن تبریک اعیاد غدیر و قربان، گفت: یاد شهدای بزرگوار باهنر و رجایی را گرامی می داریم که اسوه های مدیران انقلابی کشور بودند و پست های مدیریتی را صرفا وسیله ای برای خدمتگزاری به ملت تلقی می کردند.وی با اشاره به بررسی سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: امروز سؤالات نمایندگان از رئیس جمهور در دستور کار مجلس است؛ به ایشان و اعضای هیأت وزیران که در مجلس حضور دارند، خیر مقدم عرض می کنم و ملاحظاتی را تقدیم می کنم.لاریجانی تصریح کرد: از نمایندگان محترم که سؤالاتی که را مطرح می کنند و رئیس جمهور می خواهم به ماده ۲۱۳ و ۱۱۳ آئین نامه توجه کرده و بدون خروج موضوعی از بحث که مستلزم تذکر رئیس مجلس باشد، بیان کنند.رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با رعایت این اصول، جلسه امروز می تواند در نوع خود، کمال سیاست ورزی در کشور را نشان دهد و شرافتی را در حکمرانی تصویر نماید.لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه مستقیماً مطالب در اختیار مردم عزیز قرار می گیرد، در عینِ جدیت موضوعات مطروحه، عواطف برادرانه و ادب دیوانی نظام را در نظر داشته باشیم.دهقان: چرا بیش از ۶۱ تن سکه را به نصف قیمت به دلالان فروختید؟ محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه علنی امروز و در طرح سؤال از رئیس جمهور خطاب به حسن روحانی اظهار داشت: بارها در برنامه هایتان تاکید کرده اید که امور کشور باید به طور کارشناسی و با خِرَد جمعی پیش برود؛ کدام کارشناس تجویز کرده بود که دولت و ملت در دو سه سال اخیر و به ویژه در ماههای اخیر دهها میلیارد دلار ارز کشور را برای واردات کالاهای لوکس اختصاص دهد!؟وی ادامه داد: زمانی که آقای جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و گفت «هر کسی که می خواهد، بیاید و ارز بگیرد»؛ بسیاری از کارشناسان نسبت به غلط بودن این تصمیم هشدار دادند.دهقان افزود: وقتی تقاضا زیاد و از آن طرف جلوی عرضه گرفته می شود و فضا به سمت امنیتی شدن می رود، معلوم است که قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۰ الی ۱۱ هزار تومان می رسد و این خیلی هوش و دانش نمی خواهد.این نماینده مجلس خطاب به روحانی ادامه داد: ارز ناشی از صادرات کالا که توسط شرکت های شبه دولتی و خصولتی تحصیل می شود، بر اساس نظر کارشناسان هر سه ماه ۱۰ میلیارد دلار بوده است اما در این مدت ۲ میلیارد دلار به بازار عرضه شده است؛ این شرکت ها که مدیریت آنها تحت تأثیر پنج وزارتخانه نفت، صنعت، اقتصاد، رفاه و دفاع است، یا ارز را احتکار یا صرف جاهای دیگر کردند.دهقان خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: چرا دولت شما، مردم را به صف کرد تا بیش از ۶۱ تن سکه به نصف قیمت به تعدادی دلال فروخته شود و ذخایر کشور را به هدر دهد تا سکه از ۱.۵ میلیون تومان به ۴ میلیون تومان برسد؟ آقای روحانی! یک آدم بازاری با ۵ کلاس سواد هم حساب ذخایر خود را دارد، چرا دولت شما با این همه ژنرال حساب ذخایر طلا را نداشت؟این نماینده مجلس تصریح کرد: این بی تدبیری ها باعث کاهش ارزش پول ملی به یک سوم شد و به قیمت خالی کردن سفره مردم تمام شد و دهها هزار میلیارد تومان پول به جیب عده ای رانت خوار واریز کرد.فرهنگی: آقای روحانی! با فرافکنی مسئولیت نابسامانی های مدیریتی را به دیگران حواله ندهیددر ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوالات نمایندگان از رئیس جمهور، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در این خصوص گفت: رکود از مسائلی نیست که در ماه های اخیر رخ نموده باشد بلکه در طول دولت شما بر اقتصاد کشور حاکم بوده و فقدان مدیریت کارآمد موجب استمرار آن شد.عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: نبود برنامه عملیاتی برای خروج از رکود و اصلاحات اقتصادی مورد نیاز تشدید و اوج گیری نوسانات در چند ماه اخیر را در پی داشت که به رکود تورمی انجامید برای مقابله با آن راهکارهای علمی وجود دارد اما نشانه ای از برنامه ریزی و آغاز اقدامات موثر دیده نمی شود.وی خطاب به رئیس جمهور گفت: از سال ۹۲ دست به کدام اقدام اصلاحی زده اید؟ در اصلاح زیربناهای اقتصادی در زمینه های قاچاق، مسکن، مالیات، نظام بانکی، گمرکی، حمایت از تولید، بیمه، عمران، حمایت از بیکاران و حتی اصلاح نظام یارانه ها که همیشه از آن انتقاد می کردید اصلاحاتی انجام ندادید.وی ادامه داد: با برنامه ششم که می توانست زمینه برخی اصلاحات را فراهم کند با بی اعتنایی و بلکه با مهری برخورد کردید. انتظار منطقی آن است که با پرهیز از فرافکنی مسئولیت ها آنها را به دیگران احاله ندهید. حلقه مفقوده ما در این سال ها مدیریت بوده است.فرهنگی ادامه داد: امیدوارم همکاران محترم با توجه به واقعیت هایی که در جامعه وجود دارد تصمیم بگیرند نه بر اساس ادعاهایی که مرتب در طول این سال ها تکرار شده اما آثار خارجی قابل توجهی نداشته است.کرم پور: چرا دستور رهبر انقلاب درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا نشد؟ کوروش کرم پور نماینده مردم فیروزآباد در مجلس در جلسه علنی امروز و در سؤال از رئیس جمهور به موضوع قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که اگر کالایی به صورت قاچاق وارد کشور شد، در انظار عمومی به آتش کشیده شود؛ ایشان تاکید کردند که مرادِ من از قاچاق، فلان کوله بر ضعیف نیست، بلکه قاچاق های سازمان یافته بزرگ را می گویم.وی ادامه داد: آیا بعد از این سخنان مقام معظم رهبری جایی برای حرف دیگری باقی می ماند؟ آیا این دستور در خصوص یکی از قاچاقچیان عمده اجرا شده است؟عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: موانع پیش روی شما در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز چیست؟ آقای رئیس جمهور خطر جدی است و لازم است با جدیت تمام با آن مواجهه کنید؛ لطفا نگویید نمی شود و نمی توانیم.کرم پور افزود: جمهوری اسلامی به کمک مردم عراق و سوریه می رود و داعش، این فرزند نامشروع آمریکا، عربستان و صهیونیسم را شکست می دهد؛ چطور نمی تواند با قاچاق مبارزه کند!؟وی تصریح کرد: مگر نه این است که معضل بزرگ کشور امروز بیکاری است؛ آیا مبارزه جدی با قاچاقچیان باعث رفع این معضل و حل مشکل اشتغال نمی شود؟نقوی حسینی: آقای رئیس جمهور! برای جذب نقدینگی اعتماد مردم را جلب کنیددر جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی سوال از رئیس جمهور، سیدحسین نقوی حسینی گفت: امروز، روز ملت، دولت و مجلس است. همه ما می دانیم ام الفساد مشکلات کشور بیکاری و عدم اشتغال است.نماینده مردم ورامین ادامه داد: آقای رئیس جمهور! خانواده ای را در نظر بگیرید که تا ۵ فرزند با مدارک عالی از سنین ۲۰ تا ۴۰ سال مجرد بر سر سفره پدری هستند که خودش بیکار و یا دارای دستمزد پائین است.وی تصریح کرد: ۵ میلیون بیکار در این کشور وجود دارد. شما مجری قانون اساسی هستید. در قانون اساسی شما مسئول تامین اشتغال مناسب، تامین اجتماعی و دستمزد کافی برای ملت هستید.نقوی حسینی گفت: شورای عالی اشتغال که بالاترین مرجع تصمیم گیری اشتغال است در طول ۵ سال دولت شما چند بار تشکیل شد؟ طرح کارورزی شما چه سرانجامی داشت؟عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: به دشمنان اعلام می کنیم ما آمریکا را له می کنیم و تحریم ها را از بین می بریم.وی خطاب به روحانی گفت: ما پشت سر شما هستیم. مجلس در کنار شما است، کور خوانده اند کسانی که فکر می کنند می توانند بین قوا اختلاف بیاندازند.نقوی حسینی گفت: آقای رئیس جمهور پشت سر رهبری حرکت کنید.وی خطاب به روحانی اظهار داشت: به نخبگان و نیروهای داخلی توجه کنید. ای کاش از نمایشگاه صنایع کوچک که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برپا شده بود بازدید می کردید؟وی اظهار داشت: ما می توانیم تحریم ها را دور بزنیم و نباید مرعوب تحریم ها شویم. نقدینگی در کشور وجود دارد. مردم در منازل، دلار دارند. اعتماد مردم را جلب کنید.فولادگر: چرا دولت از اختیارات خود برای بهبود محیط کسب و کار استفاده نکرده است؟ حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس، در جلسه علنی امروز و در طرح سؤال از رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور به ویژه برای پیمانکاران و فعالان تولیدی و اقتصادی به دلیل برخی تصمیمات دولت اظهار داشت: این مشکلات به حدی است که هم شاهد رکود پروژه های عمرانی و صنعتی هستیم و هم مطالبات سال های قبل را علی رغم تغییر قیمت ها، باید به صورت اوراق مشارکت و با سررسید سال های آینده دریافت کنیم.وی خطاب به رئیس جمهور افزود: شما، همکاران و مشاوران اقتصادی تان در سال ۹۲ به درستی، بیش از آنکه مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریم های اقتصادی و بانکی بدانید، ناشی از مشکلات ساختاری و مدیریتی برشمردید؛ آیا امروز هم همچنان به این تحلیل پایبند هستید؟رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس گفت: اگر به این تحلیل همچنان پایبند هستید، چه اقدام اساسی برای اصلاح ساختار اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و بانکی و ارزی انجام داده اید و نسبت به آنچه در حیطه مسائل اجرایی بوده، چه اصلاحی صورت داده اید؟فولادگر ادامه داد: آیا به وعده خود در آغاز دولت دوازدهم مبنی بر ترمیم تیم اقتصادی خود عمل کردید؟ مجلس هرگونه همکاری را که لازم است، با دولت انجام داده و بعد از این هم انجام خواهد داد؛ انتظار این است که شما هم از انتظارات وسیع و قانونی خود استفاده کنید.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: شما که به بی ثباتی برخی تصمیمات دولت قبلی به درستی ایراد وارد می کردید، چرا خود به این روش مبتلا شده اید؟فولادگر گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به صورت کامل اجرا نشده است و براساس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم، هنوز شاهد واردات رسمی برخی ماشین آلات و تجهیزات توسط شرکت های خارجی هستیم که در داخل امکان تولید آنها وجود دارد و این یعنی دامن زدن به بیکاری!وی اضافه کرد: هنوز برخی احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با ادغام لایحه خروج از رکود و طرح حمایت از تولید مجلس و با همکاری دولت و مجلس تصویب شد، تدوین و اجرا نشده و دولت از اختیارات وسیع خود در این قانون استفاده نکرده است.روحانی: والله ما دچار بحران نیستیم/ برجام بخشی ازمشکلات اقتصادی را حل کردحجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران صبح امروز (سه شنبه) در بخش اول سخنان خود در جلسه سوال جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، با تبریک میلاد امام هادی(ع)، عید سعید قربان و عید بزرگ غدیر، اظهار داشت: امیدوارم سخنان من در چاچوب آیه ای باشد که تلاوت کردم، یعنی همه باید بهترین کلام و بهترین سخن و نیکوترین جملات را به کار ببریم. امیدوارم توصیه هایی که مقام معظم رهبری نسبت به همین جلسه به من فرمودند، بتوانم دقیقا مراعات کنم.تصور آغاز شکاف بین دولت و مجلس کاملاً اشتباه استوی افزود: در آغاز این روز را روز مبارکی برای دموکراسی، کشور و مردم سالاری دینی می دانم. هیچ کس فکر نکند که پاسخگو بودن به عنوان یک نقطه ضعف است، بلکه بالاترین نقطه قوت مسئولان نظام است که همه مسئولین در چارچوب وظایف خود و قانون پاسخگو باید باشند. هیچکس از مردم شریف ایران از دوستان ما در جهان فکر نکنند امروز آغاز شکافی بین دولت و مجلس است، بلکه این تصور کاملا اشتباه است.روحانی ادامه داد: مجلس و دولت هدف بسیار بزرگی را بر عهده دارند و بار این مسئولیت را با همکاری یکدیگر به مقصد برسانند. سوالات نمایندگان، سوالاتی از دولت یازدهم و دوازدهم است و از نظر من ایرادی ندارد گرچه این دو دولت دو شخصیت حقوقی مجزا دارند.رئیس جمهور با بیان اینکه همواره تلاشم این بوده بین دولت و مجلس ارتباط نزدیک و برادرانه باشد و به نظرم اینچنین بوده، تصریح کرد: بسیاری از نمایندگان در سال ۹۶ در انتخابات حضور فعال داشتند و در کابینه دولت دوازدهم نمایندگان عزیز کمک کردند. ممکن است گله ای از دولت داشته باشید و یا ما گله داشته باشیم، اما دوستانه و برادرانه است.سوالات نمایندگان، سوال ملت ایران هم هستوی، گفت: به نظرم سوال نمایندگان محترم که در پنج بند تدوین شده، سوالات ملت ایران هم هست. نه تنها یک چهارم نمایندگان امروز مجلس این سوالات را دارند، بلکه بسیاری از مردم هم این سوالات را دارند که چرا بیکاری، وضع بانکی، قاچاق، رکود، رشد قیمت ارز و رونق این وضعیت را دارد.روحانی با بیان اینکه همه آمار و ارقام وجود دارد و چیزی مخفی نیست، عنوان کرد: چرا در ۷-۸ ماه اخیر ناگهان شرایط نویی ایجاد شد؟ ممکن است شما بگویید که این شریط جدید بدلیل اشتغال، ارز، سیستم بانکی و یا قاچاق بود؛ به نظر بنده اشکال از تصور مردم و ترسیم ملت ایران نسبت به آینده ایران بوده است. ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد که درد بزرگی است. اشتغال و بیکاری دردهای بزرگی هستند، نابسامانی بانکی، رونق و ارز موضوع مهمی است؛ اما همه اینها در برابر اعتماد و امید مردم ناچیز است.از مشکلات با هماهنگی سه قوه و نیروهای مسلح عبور خواهیم کردرئیس جمهور افزود: چرا امید مردم تغییر پیدا کرده و نسبت به آینده ایران دچار تردید شده اند و حتی عده ای نسبت به عظمت و قدرت نظام، رشد و توسعه آینده دچار شک شده اند؟ این شک را باید درمان کنیم.وی با تاکید بر اینکه باید با زبانی درست و صحیح به گونه ای با مردم سخن بگوییم که قانع شوند این مشکلات در این چندماهه زودگذر است، خاطرنشان کرد: کلید مسئله در همین است و باید برای مردم توضیح دهیم از این مشکلات با هدایت رهبر معظم انقلاب، هماهنگی سه قوه و نیروهای مسلح عبور خواهیم کرد. باید به ملت بگوییم نخواهیم گذاشت توطئه های آمریکا پیروز شود و مطمئن باشید. نمی گذاریم یک مشت ضد ایرانی که در کاخ سفید جمع شده اند علیه ما توطئه کنند.کاخ سفید در پایان جلسه امروز بسیار اندوهگین خواهد بودروحانی گفت: کاخ سفید فکر نکند از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود، بداند از پایان جلسه امروز بسیار اندوهگین خواهد بود، چراکه پایان این جلسه اتحاد بالاتر بین دولت و مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح است.ترسی از آمریکا نداریم و از مشکلات عبور خواهیم کردرئیس جمهور با بیان اینکه ترسی از آمریکا و مشکلات نداریم و از آنها به خوبی عبور خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: از دستگاه های مربوطه در خصوص ۵ سوال نمایندگان گزارش گرفته ام. بر مبنای ۵ سوال نمایندگان عزیز، اولین سوال این است که در زمینه قاچاق کالا و ارز چرا دولت موفق نبود؟ همه شما می دانید موضوع قاچاق کالا و ارز در سال ۸۱ با فرمان مقام معظم رهبری مبارزه با آن شروع شد و بعد هم نمایندگان محترم مجلس در سال ۹۲ قانون مربوطه را نوشتند و ابلاغ کردند و دولت نیز همه آیین نامه های آن را تدوین کرد و ۶۰۰ میلیارد تومان پول برای تشکیل سامانه های مبارزه با قاچاق تهیه کردیم.وی با بیان اینکه هر چه قیمت ارز بالا برود، واردات قاچاق و کالا کمتر می شود و بالعکس خروجی اش بیشتر می شود، اظهار داشت: اساس برای جلوگیری از قاچاق کالا، تولید با کیفیت داخلی است. همه باید به تولید داخلی کمک کنیم. اگر اینها را به لحاظ کمیت، کیفیت و قیمت برپا کنیم، معنی ندارد که قاچاق از خارج وارد شود.مبارزه با قاچاق را در آب های جنوب و نقاطی از غرب و شرق را به سپاه پاسداران واگذار کردیمرئیس جمهور تصریح کرد: البته من باید بگویم که ما در زمینه قاچاق تلاش هایی که داریم انجام می دهیم، نقش نیروی انتظامی، سربازان گمنام و نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران نقش ارزشمندی است. ما از ۱۰ ماه پیش در شورای عالی امنیت ملی، مبارزه با قاچاق در آب های جنوب یعنی خلیج فارس و دریای عمان را به سپاه پاسداران واگذار کردیم. نقاطی از غرب و شرق کشور هم وجود دارد که مبارزه با قاچاق در آن به عهده سپاه پاسداران است.روحانی ادامه داد: سؤال باید این باشد که چطور دولت به کمک مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح به خوبی توانست قاچاق ۲۵ میلیارد را به ۱۲ میلیارد برساند و الان برنامه دولت چیست که این ۱۲ میلیارد را به صفر برساند. اگر سؤال این بود من با ذوق بیشتری برنامه های آینده را مطرح می کردم.برجام برای این آمد که بگوید برنامه هسته ای ایران صلح آمیز استوی افزود: سؤال بعدی باید این باشد که چرا تحریم های بانکی همچنان باقی مانده است. من از شما می پرسم که برجام برای چه بود؟ برجام برای این بود که ما به دنیا بگوییم که فعالیت صلح آمیز هسته ای که آنها به دروغ می گفتند غیرصلح آمیز است و بر مبنای همین دروغ و اتهام ناروا، قطعنامه های فراوانی را علیه ما تصویب کردند و در ذهن دنیا این گونه جا انداختند برنامه هسته ای ایران برای صلح و امنیت جهان خطر است و لذا ما را به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بردند، برجام برای این آمد که بگوید برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است.رئیس جمهور گفت: قطعنامه گذشته شورای امنیت این است که ایران صلح و امنیت را تهدید می کند و بعد از برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ می گوید که ایران حق دارد فعالیت هسته ای داشته باشد و از دنیا هم می خواهد که در کنار ایران باشد.وی اظهارداشت: ما دستاوردهایی اعم از اخلاقی، سیاسی و بین المللی داشتیم که هیچ گاه از بین نمی رود. تحریم تسلیحاتی کشور را که این تحریم می گفت ایران نه حق دارد سلاحی بفروشد و نه حق دارد سلاحی بخرد را به پنج سال تقلیل دادیم که دو سال و نیم آن گذشته است.برجام بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد! رئیس جمهور تاکید کرد: در زمینه اقتصادی هم برجام گشایش هایی را به وجود آورد، شما همگی می دانید که شرکت هایی که الان مشغول رفتن هستند بالاخره یک زمان آمده بودند. برجام آمده و بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را حل کرده است. بعد از امضا و اجرایی شدن برجام، تحریم های مربوط به برنامه هسته ای لغو شد اما شما می دانید که بخشی از تحریم های ما هسته ای و بخش دیگر مربوط به سیستم بانکی بود.در زمینه اشتغال ما موفقیت بزرگی را داشته ایم/علی رغم کارنامه دولت در این زمینه، اما مردم ما راضی نیستندرئیس جمهور افزود: شما می توانید به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و دیگر آمارهای موجود مراجعه کنید و شرایط را خودتان ببینید. البته که اشتغال شرایط مناسب داخلی و خارجی می خواهد، شرایط خاص سکون و آرامش سیاسی می خواهد، اما با این حال در زمینه اشتغال ما موفقیت بزرگی را داشته ایم و در بهار ۹۷ بیش از آنچه که داوطلب کار بوده اند ما اشتغال ایجاد کرده ایم.روحانی گفت: ۷۱۱ هزار نفر جویای کار بودند و ۷۵۶ هزار اشتغال درست شده است که این هم برای اولین بار است که اتفاق افتاده است.وی ادامه داد: علی رغم کارنامه درخشان دولت در این زمینه، اما مردم ما راضی نیستند که این هم حرف درستی است. چرا که هنوز بیکاری فراوانی داریم و این بیکاری مزمن چندین سال است که وجود دارد. خانواده های فراوانی هستند که هنوز از این موضوع رنج می برند اما شما توجه کنید که اگر دولت های یازدهم و دوازدهم همچون دولت های نهم و دهم کار می کرد، امروز رقم بیکاری ما به جای ۱۲ درصد، ۲۲ درصد بود که این هنر مسئولان را می رساند که با کمک دیگر قوا و مسئولین کشور توانستند این موفقیت بزرگ را به دست آورند. چرا که شما می دانید ما اولین دولتی بودیم که پس از جنگ با رشد منفی اقتصادی روی کار آمدیم.وی گفت: ما در سال ۹۵ میزان ۱۲.۵ درصد رشد اقتصادی داشتیم که در دنیا کم نظیر بوده و رشد متوسط ما در طول این ۵ سال بالای ۴ درصد است. شما می دانید که برای آنکه رکود در شرایط اقتصادی یک کشور لحاظ شود، باید ۲ و یا ۳ دوره متوالی ر ...

ادامه مطلب  

ربیعی با 2 رای بیشتر در وزارت کار ماندگار شد/ موافقان و مخالفان چه گفتند؟  

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: ساعت هشت و سی دقیقه صبح امروز 22 اسفند 96 نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.آنچه در ذیل می خوانید مشروح این جلسه مجلس است:نشست علنی مجلس برای استیضاح آخوندی و ربیعی آغاز شدنشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس با دستورکار رسیدگی به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بررسی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.قرار است نمایندگان مجلس در دو نوبت صبح و عصر استیضاح آخوندی و ربیعی را مورد برررسی قرار دهند.موارد استیضاح ربیعی که در آذرماه سال جاری به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد به شرح زیر است:1- سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکت های وابسته، که طبق سیاست های این صندوق ها، باید سوددهی داشته باشند، ولی به دلیل مدیریت سوء امروز زیان دهی دارند.2- سوء مدیریت و عدم نظارت در مدیریت شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و زیان ده بودن اکثر شرکت ها از جمله شرکت شستا و ... که می توانند سوددهی داشته باشند.3- عدم اجرای قوانین و مقررات در ارتباط با شفافیت اطلاعات اقتصادی و بنگاه ها.4- بکارگیری خلاف قانون بازنشستگان و از بین رفتن انگیزه در جوانان.5- عدم اجرای قانون در خصوص بازنشستگان صندوق بیمه روستائیان و عشایر و ایجاد فضای بدبینی و بی اعتمادی به مدیران و نمایندگان و مسئولان و فی النهایه بدبین شدن مردم به نظام و انقلاب. 6- عدم توانایی و نظارت کامل و وافی بر مجموعه وزارت خانه و کاهش انگیزه در دلسوزان و متخصصان و جوانان وزارت.7- افزایش نرخ بیکاری در کشور.8- عدم ایجاد مشوق های لازم و مناسب کافی برای رفع موانع کارفرمایان جهت رشد تولید داخلی.9- عملکرد بسیار ضعیف در بسترسازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی و خانگی و کسب و کارهای کوچک.10- عدم برقراری مشوق های مناسب برای ترغیب بیکاران به منظور پیدا کردن شغل.11- ضعف عملکرد در مدیریت فنی حرفه ای کشور عدم استفاده کافی از امکانات و توانمندی های این مجموعه به منظور ایجاد اشتغال.12- عدم رسیدگی به اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان و عدم ارائه خدمات از طریق صندوق بازنشستگی.13- ضعف عملکرد در مدیریت فنی ـ حرفه ای کشور و عدم استفاده کافی از امکانات و توانمندی این مجموعه به منظور ایجاد اشتغال.14- عدم موفقیت در ساماندهی و هدایت تسهیلات و در نهایت نیمه تمام بودن بیشتر طرح های کارآفرینی.15- عدم برنامه ریزی جهت تشویق متخصصین و کارآفرینان و سرمایه گذارای خارج از کشور جهت فعالیت در داخل کشور.16- عدم موفقیت در توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی.17- عدم تدوین و تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته.18- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندی سازی تعاونی ها متناسب با افراد در برنامه 5 ساله توسعه و بودجه سالانه کشور.19- عدم برنامه ریزی عملی و اصولی برای ایجاد شتاب در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.20- نبود تلاش و کار عملی برای کاهش آسیب های اجتماعی و عدم ارتقاء و کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروه های اجتماعی.21- عدم توانایی لازم برای ساماندهی و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط.22- فراگیر نبودن قلمروهای بیمه تأمین اجتماعی و پوشش جمعیت کافی.23- کاهش نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و اشتغال کشور.24- عدم اصلاح ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار.25- عدم رشد بخش تعاونی کشور و عدم تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور طبق برنامه 5 ساله توسعه.26- و دیگر ایرادات مطروحه در وزارتخانه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی.جهانگیری وارد صحن مجلس شداسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دقایقی قبل وارد صحن علنی مجلس شد که ضمن آن ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، امیرحاتمی وزیر دفاع، بیژن زنگنه وزیر نفت، آوایی وزیر دادگستری، سلطانی فر وزیر ورزش، سیدتقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی و اردکانیان وزیر نیرو برای همراهی وزیر تعاون در مجلس حاضر شدند.مخالفت فراکسیون امید با استیضاح «وزیر کار»سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مردم یزد و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح نشست صبح امروز فراکسیون متبوعش، اظهار داشت: اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید صبح امروز سه شنبه (22 اسفندماه 96) برای اعلام موضع رسمی برای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه داد.وی افزود: در این نشست پس از بحث و تبادل نظر، میان اعضا رای گیری صورت گرفته و در نهایت فراکسیون امید با استیضاح وزیر کار مخالفت کرد و مقرر شد اعلام موضع رسمی فراکسیون بر اساس مخالفت با استیضاح ربیعی صورت گیرد. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: هنوز برای وزیر راه تصمیم گیری نشده و قرار است ظهر امروز نشست ویژه ای برای بررسی و اعلام موضع رسمی فراکسیون در این باره تشکیل دهد.عثمانی در موافقت با استیضاح وزیر تعاون:ربیعی وزیر «کارفرما» و «تبعیض اجتماعی» استمحمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز و در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه استیضاح نه یک تهدید بلکه فرصتی برای عملکرد وزرا است اظهار داشت: البته طبیعی ا ست که وزیری که عملکرد مثبت برای دفاع نداشته باشد از هر ابزاری برای مبارزه با استیضاح استفاده می کند و آقای ربیعی یکی از نمونه های بارز این مبارزه است.وی خاطرنشان کرد: اگر آقای ربیعی همانقدر که به مقابله با استیضاح می پرداخت به وظایف خود در وزارتخانه عمل می کرد امروز وضع کارگران و بازنشستگان به گونه دیگری بود.عثمانی در ادامه گفت: قدرت شایعه پراکنی و ایجاد شک و دو دلی از سوی هواداران آقای ربیعی در دل استیضاح کنندگان قابل تقدیر است! همدستان شما (ربیعی) استیضاح کنندگان را متهم کردند که چون شما به آنها باج نداده اید استیضاح را کلید زده اند؛ مرد باشید و پشت همین تریبون بگویید که کدام نماینده از شما باج خواسته است صریحا اعلام کنید تا در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان عذر این نماینده را بخواهیم و در غیر این صورت مجلس به واسطه اتهام بر نمایندگان عذر شما را خواهد خواست.وی با اشاره به اینکه ربیعی وزارت تعاون را به وزارت «حصر تعاون» تبدیل کرده است خطاب به وی عنوان داشت: مدیریت شما موجب شده است که سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور هر روز کاهش یابد و امروز بیش از 28 درصد تعاونی ها به حالت تعطیل درآمده است و استمرار مدیریت شما تعاون را از عرصه اقتصاد حذف می کند.عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه ربیعی وزیر کار نیست بلکه وزیر کارفرما است خطاب به او گفت: به جایی رسیدی که به وضع کارگران به تشکل ها رسیدگی می کنید تا در چنین روزی به کمک شما برسند.وی با تصریح بر اینکه ربیعی چشم خود را بر وضعیت کارگران بسته است خاطرنشان کرد: امروز کارگران با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد حداقل حقوق را می گیرند و اگر هم اعتراض کنند اخراج می شوند و از حق بیمه هم برخوردار نیستند.عثمانی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شما می گویید اگر کسی اعتراض کند رسیدگی می کنید اما شما او را از چاله به چاه می اندازید و شما مسئول همه این چاله ها و چاه ها پیش پای کارگران هستید.وی با یادآوری اینکه امروز بسیاری از کارگران 12 ساعت در روز کار می کنند اما حداقل دستمزد هم به آنها پرداخت نمی شود خطاب به ربیعی گفت: مقابل وزارتخانه شما دفتر پیشخوان دولت است که خانم هایی با مدارک کارشناسی و ارشد در آن روزی 15 ساعت با 500 هزار تومان حقوق کار می کنند؛ اگر توان بیرون آمدن از اتاق تان را ندارید حداقل پرده اتاق را کنار بزنید تا وضع آنان را ببینید.عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ربیعی را نه وزیر «رفاه اجتماعی» بلکه وزیر تبعیض اجتماعی برشمرد و خطاب به او گفت: شما صندوق تامین اجتماعی را به وجه المصالحه باندی و جناحی تبدیل کردید؛ الحق شما استادید! استاد گماردن افراد متخصص در تخصص های غیرمرتبط.عثمانی گفت: شما متخصص ارتوپدی را مدیرعامل تامین اجتماعی کردید بعد می گوید صندوق تامین اجماعی در حال ورشکستگی است، شما متخصص جامعه شناسی را به عنوان رئیس سازمان فنی و حرفه ای منصوب کردید و به ما می گویید چون یک کرد و اهل سنت را منصوب کرده ام، از استیضاح صرف نظر کنید در حالی که با این انتصاب غیرتخصصی موجب شدید راه برای انتصاب سایر کردها مسدود شود.وی در ادامه با تاکید بر اینکه نباید فضای استیضاح را به واسطه نزدیک بودن به سال جدید احساسی کرد اظهار داشت: من صدای بازنشستگانی هستم که در شب عید پولی در جیبشان برای عیدی دادن به نوه ها و نتیجه هایشان نیست؛ اگر شب عید است برای بازنشستگان هم شب عید است.نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به ربیعی گفت: شما و مدیرانتان جمعا توان دویدن 100 متر را هم ندارید.نادری در موافقت با استیضاح وزیر کار:اگر جوانان صفر مرزی را جذب نکنیم داعش و کومله آنان را جذب می کنندشهاب نادری نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی و موافق استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در صحن علنی مجلس گفت: آقای ربیعی بزرگ ترین سرمایه گذاری کشور در اختیار شما است، مثل شستا و سازمان بازنشستگی که هیچ وقت بر روی آن مدیریتی نبوده است.نادری خاطرنشان کرد: شما متولی کارگران هستید، تاکنون چه اقدامی برای کارگران و بازنشستگان انجام داده اید؟ تخلفات گسترده در مجموعه وزارت تعاون سوء مدیریت به واسطه انتصاب افراد ناشایست، ناکارآمد و بدون تخصص از عملکردهای شما است.وی اضافه کرد: عدم کارآمدی و پایین بودن نرخ بازه سرمایه گذاری یکی از شاخص های دیگر شما است. عدم توجه به اشتغال یکی دیگر از مشکلات شما است. همین نمایندگان 1.5 میلیارد از صندوق ذخیره ارزی برای حل مشکلات وزارتخانه ها به شما اختصاص دادند. شما 9 ماه هیچ اقدامی انجام ندادید و کشور را معطل خود و همکارانتان کردید.نماینده پاوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما برای اینکه نمره خودتان در مقابل سونامی فقر بالا کنید، سونامی فقر را پایین کشیدید. معاون شما در مصاحبه با روزنامه اعتماد خط فقر را در سال 96، 700 هزار تومان اعلام کرد تا با این نرخ حضرت عالی قهرمان شوید. این درحالی است که مطابق با نظر کارشناسان نرخ فقر 2.5 میلیون تومان است. به برکت مدیریت شما در این مدت 6 ساله در حوزه رفاه 80 درصد جامعه ما زیر خط فقر هستند.نادری اضافه کرد: شما که مسئول اشتغال کشور نیستید. خودت این را گفته ای، ولی 40 درصد بنگاه های اقتصادی کشور در دست شما است. شما باید اعضای هیئت مدیره شرکت تابعه خود را اعلام می کردید تا بدانند سرمایه اشتغال جوانان در دست چه کسانی است. ماحصل دوران مدیریت حضرت عالی این بوده است که ارزش دارایی سرمایه کارگران به دو درصد تنزل پیدا کرده است. این درحالی بود که اگر شما و وزارتخانه طویل شما نبود و سرمایه کارگران را در بانک می گذاشتیم، 20 درصد حداقل ارزش افزوده برای کارگران داشت.وی اظهار داشت: شما در نقطه صفر مرزی که چندین بار هم خودم پیش شما آمدم و این را گفتم که اگر ما جوانان آنجا را جذب نکنیم، داعش و کومله آنها را جذب می کنند، چه اقدامی انجام دادید؟ حضرت عالی با یک رایزنی کاری کردید که ما کوتاه آمدیم و می گفتید که انجام می دهم، اما متأسفانه امروز اگر جوانی در نقطه صفر مرزی بیکار باشد مشکلات امنیتی برای کشور به وجود می آورد و اگر جوانی بیکار در تهران باشد آسیب اجتماعی به وجود می آورد.نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: چه جوانان عزیز و بزرگواری در نقطه صفر مرزی 86 درصد به همین دولت رأی دادند، اما امروز از بیکاری می نالند درحالی که به خاطر بیکاری کسان دیگر دارند جوانان را جذب می کنند. متولی اشتغال جوانان شما هستید.وی خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کرد: شما اگر امروز کاری انجام دهید که در جامعه بازخورد خوبی داشته باشد، همین شما از مردم رأی می خواهید. ملت ایران باید بداند ما نمایندگان دنبال لابی گری نیستیم و نه از کسی خواسته شخصی داریم.مقصودی در موافقت با استیضاح وزیر کار:رئیس جمهور در صورت شنیدن صدای مردم ربیعی را مجبور به استعفا می کردحسین مقصودی نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه 22 اسفند) در صحن علنی مجلس و در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: امروز اوضاع و احوال وزارت رفاه بیمار است و این وزارتخانه که با تمام لایه های جامعه، کارگران، عشایر و زنان بی سرپرست سروکار دارد تحت مدیریت آقای ربیعی است. وی با اشاره به اینکه اقشار مذکور به نظام بی اعتماد شده اند، ماجرای وزارت کار را قصه ای پرغصه برشمرد و اظهار داشت: در مجلس مصوب کرده بودیم که روستاییان بالای 60 سال که 10 سال حق بیمه دادند بازنشسته شوند اما از تیر امسال، وزارت رفاه یک نفر را بازنشست نکرده است.مقصودی خطاب به ربیعی گفت: شما می گویید پول جهت پرداخت به بازنشستگان روستایی به ما نمی دهند؛ در حالی که شما باید به جای لابی کردن جهت چند صباح بیشتر در قدرت ماندن برای گرفتن حق و حقوق بازنشستگان لابی می کردید.وی با ذکر اینکه اگر یک قالی باف یک روز بر سر کار نرود بیمه او قطع می شود، اظهار داشت: اوضاع این وزارتخانه عریض و طویل را بنگرید اگر صدای کارگران و بازنشستگان را می شنیدید این اغتشاشات به وجود نمی آمد.نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر رئیس جمهور پیام مردم را می شنید قطعاً آقای ربیعی را هم مانند آقای فانی مجبور به استعفا می کرد.وی با یادآوری اینکه کارگران بسیاری دو سال است که عیدی نگرفته اند، عنوان داشت: بیایید برای اصلاحات واقعی و شنیدن اعتراضات کارگران به رفتن آقای ربیعی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رأی مثبت دهیم.مقصودی در ادامه خطاب به نمایندگان، گفت: مجلس دهم عزت خود را از دست داده است؛ اگر می خواهید امید در دولت تدبیر و امید به کارگران و بازنشستگان برگردد به این استیضاح رأی دهید.نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ربیعی تاکنون چند بار برای پاسخ به سؤال به مجلس آمده است، گفت: آقای ربیعی تبدیل به کیسه بوکس دولت شده است و به نفع ایشان است که با رأی نمایندگان در سمت دیگری مشغول شود.جهت شرکت در برنامه استیضاح ربیعیوزیر نفت وارد صحن علنی مجلس شدبیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ساعت 9:36 برای بررسی استیضاح وزیر کار وارد صحن علنی مجلس شد.نگهبان سلامی در موافقت با استیضاح وزیر کار:مجلس بلیت سقوط وزیر کار از وزارتخانه را صادر می کند/ جان مردم از هر وزیری عزیزتر استمحمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: شما حق ندارید به خاطر پرسشگری وکلای ملت را زیر سوال ببرید، توانمندسازی اقشار ضعیف و ناتوان یعنی تبدیل معلولیت به فرصت نه محدودیت؛ ولی عملکرد حضرتعالی در چند سال گذشته نشان می دهد نه ضعفا توانمند شدند و نه معلولیت خود را از دایره تنگ محدودیت رهانیده است که این امر باید از رهگذر توسعه بنگاه های اقتصادی و سرازیر شدن سودهای کلان به بخش های اشتغال زایی دهک های پایین صورت می گرفت.وی افزود: نکته بعدی در ارتباط با گروه هواپیمایی آسمان است امروزه شما چه بخواهید و چه نخواهید ایران اسلامی عزیز داغدار است، داغدار 66 نفر از هموطنان گرانمایه خویش است، هواپیمایی آسمان که در زیرمجموعه مدیریتی شما است چارت مدیریتی آن بدون رعایت کمترین شاخص های ایکائو انتخاب شده است و چیزی جز سقوط هواپیما نمی توان از یک مجموعه غیرمتخصص، ناکارآمد و کارنابلد انتظار داشت.نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید برای شما و هواپیمایی آسمان درآمدزایی مهم باشد ولی برای ما جان عزیزانمان که هنوز اجسادشان پیدا نشده عزیزتر از هر وزیر و هر هواپیمایی آسمانی است.نگهبان سلامی ادامه داد: همکاران عزیز! آقای ربیعی عزیز! سابقه استیضاح شما را به خاطر می آورم طبق عادت قرآنی از جیب در می آورید، بغض می کنید، فضا را احساسی می کنید تا از این رهگذر ارزش های دینی و انسانی مجددا برای خودتان بلیت بازگشت به وزارتخانه را اخذ کنید. اما امروز باید خدمتتان عرض کنم مجلس شورای اسلامی امروز بلیت سقوط شما را توسط هواپیمایی آسمان صادر خواهد کرد.حسن بیگی در موافقت با استیضاح وزیر کار:وزیری که نگاه جنگ روانی داشته و با گریه وزارتخانه را به سراشیبی ببرد نمی خواهیمابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (22 اسفند ماه 96) پارلمان در موافقت با استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: همه نمایندگان باید برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی سخن حق بگویند و در این بین آن افرادی که توانایی انجام امور را ندارند هیچ پست و مقامی را قبول نکنند.وی با اشاره به اینکه متأسفانه آقای ربیعی بر اساس فشارها طی چند سال گذشته در مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باقی مانده است، اظهار کرد: مجلس با نیت خیرخواهانه بخشی از ثروت کشور را در اختیار این وزارتخانه قرار داده است تا وزیر و عوامل این مجموعه به بازنشستگان، نیروهای محروم و غیره خدمت کنند.نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارتخانه مذکور150 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد، ادامه داد: اگر این رقم در اختیار بانک ها قرار گیرد سالانه 30 میلیارد دلار سود ایجاد می کند که طی مدت 4 سال تصدی وزارت باید 120 هزار میلیارد تومان سود ایجاد شود.این نماینده مردم در مجلس دهم بر این اساس افزود: طبق اعداد و ارقام اعلام شده نباید حقوق و مزایای هیچ فرد بازنشسته ای عقب بیفتد.حسن بیکی با اشاره به اینکه شرکت نفتکش ایران که سومین شرکت بزرگ بین المللی است در اختیار وزارتخانه مذکور است، گفت: همچنین 60 درصد پالایشگاه های کشور نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شده است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخشی از پتروشیمی های کشور نیز زیرمجموعه وزارتخانه یاد شده است، اظهار کرد: پتروشیمی ها باید سالانه 30 میلیارد دلار سود داشته باشند و بر این اساس سود حاصله به خزانه واریز شود اما این اتفاق رخ نمی دهد.وی با اشاره به اینکه سهام رجا نیز در اختیار این وزارتخانه قرار دارد، ادامه داد: مجموعه شستا نیز زیرمجموعه این وزارتخانه است و با سود حاصل از آن می توان یک کشور را اداره کرد؛ در این بین همه دولتمردان، کارگران و غیره اذعان می کنند که 10 سال آینده ظلم های صورت گرفته مشخص خواهد شد.این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه متأسفانه پالایشگاه های تحت نظر وزارتخانه نمی توانند اورهال شوند، افزود: پتروشیمی ها نیز در حال انهدام و از بین رفتن هستند.حسن بیکی خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: آقای جهانگیری! باید وزیری قدرتمند با نگاه اقتصادی، صنعتی و مدیریتی برای وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتخاب شود نه وزیری که نگاه جنگ روانی داشته و با گریه وزارتخانه را به سراشیبی پیش ببرد؛ خطاب به جناحی که عنوان می کند این وزیر سهمیه ما است عنوان می کنم ربیعی را بردارید و وزیر قدرتمندی برگزینید که مجلس هم به او رأی بدهد.نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی خطاب به ربیعی گفت: مگر شما اعلام نکردید نگاه جوان گرایانه دارید، چرا به جوانان بها نمی دهید.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ربیعی اشک هایش را نشان می دهد و کارهای احساس انجام می دهد، خاطر نشان کرد: امیدوارم مجلس احساس برخورد نکند و وزیر جدیدی برای وزارتخانه مذکور انتخاب شود و آقای ربیعی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شود.حسنوند در موافقت با استیضاح وزیر کار:بی اعتنایی ربیعی به کارگران ما را مجبور به استیضاح کردفریدون حسن وند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در برنامه استیضاح علی ربیعی وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی که صبح امروز برگزار شده بود، به عنوان موافق استیضاح اظهار داشت: ربیعی شش ماه قبل، وعده اشتغال، اصلاح مدیران، برخورد با مفاسد و جمع کردن باشگاه های سیاسی در مجموعه این وزارتخانه را داد، اما چه شد؟ وی ادامه داد: استیضاح امروز ربیعی به دلیل عدم وفای عهد وی به وعده ها و ناتوانی در مدیریت است، آقای ربیعی! آیا شرکت نفتکش متعلق به تو نبود؟ آیا سانحه آن را به گردن گرفتی و اظهار تأسف کردی و یا فقط فرافکنی کردی؟ آقای ربیعی چرا سانحه سقوط هواپیما و سانحه ریلی را به گردن نگرفتی؟ حسنوند افزود: آقای ربیعی! بی اعتنایی شما به جامعه کارگران ما را وادار به استیضاح شما کرد، آیا در تقاطع ها کودکان کار را نمی بینی؟ آیا زنان را نمی بینی که با جوراب فروشی از عفت خود محافظت می کنند؟ آقای ربیعی! شما برای آنها چه کردی؟ نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای ربیعی! شما در زمان اخذ رأی اعتماد گفتید مسئول مستقیم در رفاه اجتماعی هستید، چرا اقدامی نکردید؟ و اگر ناتوان بودید چرا استعفا ندادید؟ آقای ربیعی شما دوستان خود را با 2 میلیارد بسیج کردید تا بر دهان رسانه های منتقد مهر بزنند، شما فراخوان دادید تا کارگران جلوی مجلس تجمع کنند، شما بدعتی گذاشتید که منحصر به زمان قاجار بود. وی ادامه داد: آقای ربیعی! چرا برای کارگران و بازنشستگانی که ماه ها در کنار مجلس حضور داشتند کاری نکردید؟ شما مجلس را به توپ بستید، آیا می شود وزیر ورزش استیضاح شود و ورزشکاران مقابل مجلس بیایند؟ پس وظیفه نمایندگان مجلس چیست؟ موافق استیضاح وزیر کار خاطرنشان کرد: شما اعلام کردید من مسئول اشتغال در کشور هستم، وقتی مردم به مشکلات حوزه اشتغال اعتراض کردند، شما گفتید من مسئول نیستم، پس مسئول این کار کیست؟ حسنوند گفت: شما عضو اتاق فکر ستاد میرحسین موسوی بودید، شما در روز انت ...

ادامه مطلب  

بعید است کسی جایگزین لاریجانی شود /غیب گو نیستم  

درخواست حذف این مطلب
با اخبار سیاسی بیست ستون همراه باشیدبهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در مورد احتمال جابجایی در اعضای هیات رئیسه مجلس در سال دوم به خبرنگار نامه نیوز گفت:جابجایی افراد به رأی نمایندگان ارتباط دارد و نمایندگان باید تشخیص دهند که چه کسانی را انتخاب کنند یا نکنند.وی با بیان ای ...

ادامه مطلب  

دانشگاه آزاد ستاد انتخاباتی هیچ فردی نیست  

درخواست حذف این مطلب
ولایتی با تأکید بر اینکه پول در دانشگاه آزاد باید با وسواس خرج شود گفت: دانشگاه آزاد ستاد انتخاباتی هیچ فردی نیست. علیمحمد نوریان در سوم اردیبهشت ماه با تصویب هیئت موسس دانشگاه به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب شد. پیش از این حمید میرزاده ریاست این دانشگاه را برعهده داشت. دکتر علی اکبر ولایتی در این مراسم گفت: پولی که در دانشگاه آزاد است باید مراقبت شود و با وسواس خرج شود. وی افزود: مقام معظم رهبری تأکید دارند که این دانشگاه علاوه بر توسعه کمی توسعه کیفی نیز بیابد. رئیس هیئت امنای دانشگاه گفت: دانشگاه پایگاه هیچ مجموعه انتخاباتی نیست اما جامعه ...

ادامه مطلب  

کمیته حقیقت یاب مجلس برای کولبرها  

درخواست حذف این مطلب
کمیته ای از نمایندگان مجلس به همین زودی به نقاط مرزی سفر خواهند کرد تا از نزدیک جویای حال کولبران باشند و گزارشی مستند از زندگی روزمره آنها تدوین کنند. رئیس مجلس در نامه ای به چهار نماینده مأموریت داده تا به نقاط مرزی سفر کنند و گزارش شان را به مجلس بیاورند.به گزارش ایران خبر چهار کولبر چندی پیش زیر آوار بهمن ماندند و جان باختند. شغل کولبری دودهه ای می شود که مجوزدار شده و شهروندان مناطق مرزی با شرط زندگی در ١٥کیلومتری مرز و داشتن کارت پایان خدمت می توانند برای ثبت نام و اخذ مجوز کولبری اقدام کنند. تعداد کولبران مجوزدار در پیرانشهر حدود ش ...

ادامه مطلب  

گزارش: همه چیز درباره سؤال از روحانی؛ از تلاش دولتی ها برای پس گرفتن طرح تا ایستادگی 80 نماینده بر امضای خود - اخبار تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سؤال 80 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 10 مرداد) پارلمان، توسط علی لاریحانی رئیس مجلس اعلام وصول شد.رئیس مجلس در این زمینه گفت رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا در یک جلسه علنی پارلمان برای پاسخ به سؤال نمایندگان حضور یابد.بیشتر بخوانید:سؤال از روحانی اعلام وصول شدمطهری: لاریجانی صلاح نمی داند سؤال از رئیس جمهور مطرح شودطرح سؤال از رئیس جمهور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد + محورها**ماجرای سؤال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور از کجا شروع شد؟ در تابستان سال گذشته (96) مؤسسات مالی و اعتباری با مشکلاتی روبه رو شدند و سپرده گذاران این مؤسسات به طور مداوم مقابل مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادها تجمع کرده، خواستار وصول مطالبات و استیفای حقوق شان از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی شدند.در این بین نمایندگان مجلس نیز خواستار پیگیری مطالبات سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری از سوی رئیس جمهور شدند. نمایندگان پس از بی اعتنایی دولت با این مسئله با طرح سؤال از رئیس جمهور، خواستار پاسخ گویی وی به نمایندگان و یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات سپرده گذاران شدند. در این زمان طرح سؤال از رئیس جمهور را با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. ماجرای سؤال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به همین جا ختم نشد و این سؤال پس از بررسی در کمیسیون ها، تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شد.براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال از رئیس جمهور پس از اینکه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد، باید اعلام وصول شده و در دستورکار یکی از جلسات علنی پارلمان قرار گیرد.چرا سؤال از رئیس جمهور در سال گذشته اعلام وصول نشد؟ پس از اینکه طرح نمایندگان مجلس برای سؤال از رئیس جمهور درباره مشکلات سپرده گذاران مؤسسات اعتباری تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شد، تعدادی از نمایندگان مجلس طی جلسات و نشست هایی که با نمایندگان دولت داشتند، از طرح سؤال منصرف شدند. پس از این رایزنی ها تعداد امضاها از 100 امضا به حدود 45 امضا رسید.البته برخی نمایندگان سؤال کننده اعلام کردند علی لاریجانی رئیس مجلس از طرح این سؤال در هیئت رئیسه و صحن پارلمان خودداری کرده و از آن ممانعت می کند. موضوعی که علی مطهری نایب رئیس مجلس در یک جلسه علنی، آن را تأیید کرد.مخالفت لاریجانی با طرح سؤال نمایندگان از رئیس جمهور با واکنش های شدید نمایندگان سؤال کننده همراه بود. حجت الاسلام نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد که جزو نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور بود در یک جلسه علنی خطاب به علی لاریجانی گفت که "180 نماینده، 6 ماه این مسئله و موضوع را مطرح کردند، اما اجازه نمی دهید از مسیر قانونی حقوق مردم پیگیری و سؤال از آقای روحانی مطرح شود، این یک اشکال اساسی است". علی لاریجانی پس از واکنش نمایندگان سؤال کننده بارها در جلسات مختلف عنوان کرد "کسی مانع طرح سؤال از رئیس جمهور نیست"، اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و یکی از چهر ه های نزدیک به لاریجانی در گفت وگویی آب پاکی را روی دست همه ریخت و عنوان کرد " آقای لاریجانی در حال حاضر معتقد است که با توجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است، بهتر است موضوع طرح سؤال از رئیس جمهور فعلاً معطل بماند".هیئت رئیسه پارلمان در جریان سؤال نمایندگان از روحانی پیرامون مشکلات سپرده گذاران مؤسسات اعتباری برخلاف آیین نامه داخلی پارلمان عمل کرد و سؤال را از دستورکار خارج کرد.البته طرح سوال از رئیس جمهور با افت و خیزهای طی شده به همین جا ختم نشد و با بالا گرفتن نوسانات ارزی در کشور، که تقریبا از پاییز سال گذشته اوج گرفت، نمایندگان مجلس دوباره طرح سؤال از رئیس جمهور پیرامون علت نوسانات موجود در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی را با امضای 71 نماینده کلید زدند.باز هم فعالیت هایی برای ایجاد خلل در طرح سؤال از رئیس جمهور در هیئت رئیسه مجلس و دولت شکل گرفت، اما این بار نمایندگان دولت با لابی های گسترده ای دست به کار شدند.**ماجرای لابی دولت با نمایندگان مجلس چیست؟آن طور که برخی نمایندگان سؤال کننده از رئیس جمهور درباره مسائل ارزی عنوان کردند، دولت برخی نمایندگان را با نشست های مکرر و وعده های پوچ مجاب کرد تا امضای خود از طرح سؤال از رئیس جمهور را پس بگیرند، تعداد امضا نیز به 40 امضا ...

ادامه مطلب  

برخورد با دلالیسم در فوتبال برنامه ریزی شده و مستمر باشد  

درخواست حذف این مطلب
ریشه فساد در فوتبال و حواشی آن را باید در برخی مدیران باشگاه ها و سرمربیان تیم ها جست وجو کرد. متأسفانه برخی ها از اوایل دهه 80 دلالی را در فوتبال ایران شروع کردند و هیچ کسی هم درصدد برخورد با این پدیده زشت برنیامد. تنها در مجلس شورای اسلامی نهم بود که نمایندگان برای مبارزه با این مسائل قدم برداشتند و گزارشاتی تهیه کردند که متأسفانه آن گزارش نیز در مجلس فعلی مسکوت باقی مانده است! باید اذعان کرد که دست های پنهانی وجود دارد که با فساد در فوتبال و برخی رشته های دیگر برخورد نشود. از طرفی باید ابراز تأسف کرد برای کسانی که مدعی فوتبال پاک هستند اما خو ...

ادامه مطلب  

عملیات تروریستی مجل  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران پرس، صبح امروز (17 خرداد ماه 96) فردی با ورود به مجلس شورای اسلامی به سمت نیروهای حفاظت مجلس تیراندازی کرد.10:40طبق آخرین اطلاعات، فردی در پوشش مراجعه کننده وارد راهروی مجلس شده و با تیراندازی به یکی از محافظین وی را از ناحیه پا مجروح کرده و متواری شده است.در زمان تیراندازی 2 نفر از مراجعه کنندگان هم زخمی شده اند.10:55 شنیده شده ضاربان سه نفر هستند که دو نفر آنها مسلح به سلاح کلاشینکف و یک نفر کلت کمری داشته اند؛ ضاربان متواری شده اند و تلاش نیروهای حفاظتی مجلس برای دستگیری آنها ادامه دارد. 11:15طبق آخرین اخبار تعداد مجروحان حادثه تیراندازی در مجلس به 8 نفر رسیده است.در پی این درگیری، درب های ورود و خروج خبرنگاران به راهروهای مجلس بسته شده است و تعدادی از نمایندگان نیز برای بررسی موضوع از صحن علنی مجلس خارج شده اند.11:30گفته می شود ضاربان به سمت ساختمان شمالی مجلس که دفتر نمایندگان در آن قرار دارد، حمله کرده و اکنون در آن مستقر هستند.از سوی دیگر در خیابانهای اطراف مجلس محدودیت های عبور و مرور حاکم شده است.11:35محمد جعفری مسئول دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور در صحن علنی مجلس برای دقایقی با مسعود پزشکیان نائب رئیس اول خانه ملت که در غیاب لاریجانی ریاست صحن علنی را بر عهده داشت ، گفت وگو کرد.11:40طبق شنیده ها، یکی از مهاجمان تیراندازی به مجلس عامل انتحاری است که در محاصره ی نیروهای امنیتی است.11:48در پی تیراندازی در مجلس، برخی رسانه گزارش دادند که هم اکنون نهاد ریاست جمهوری تدابیر حفاظتی و امنیتی بیشتری برای تردد مراجعه کنندگان در نظر گرفته است.11:54وزارت اطلاعات دقیقی قبل طی اطلاعیه ای اعلام کرد که درصورت دیدن فعالیت و یا اشخاص مشکوک به تروریست، درمحلی که هستید با شماره 113وزارت اطلاعات تماس بگیرید.12:00علی لاریجانی دقایقی پیش با همراهی تعدادی از نمایندگان وارد صحن مجلس شد و پس از وقفه ای کوتاه در جایگاه رئیس مجلس قرار گرفت.پس از اتفاق تروریستی امروز مجلس خبرهای متفاوتی از نمایندگان به گوش می رسد اما مجلس همچنان به کار خود ادامه می دهد، هرچند که نمایندگان به طور مستمر درحال تردد و تجمع در صحن مجلس هستند.12:04طبق شنیده ها یکی از مهاجمان در محوطه مجلس محاصره شده است.تدابیر امنیتی برقرار و اوضاع خیابان های اطراف مجلس تحت کنترل است.12:12آخرین اخبار حاکیست دوتن از مهاجمان در یکی از طبقات مجلس به محاصره نیروهای امنیتی درآمده اند.12:15 هم اکنون به شعاع ۵۰۰ متر در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی نوار امنیتی کشیده شده و هرگونه ترددی ممنوع اعلام شده است. 12:20تعداد شهدای مجلس به 2 نفر رسیده است و تاکنون 10 نفر مجروح شده اند.نیروهای حفاظت با جلیقه های ضد گلوله در حال تامین امنیت هستند اما اجازه خروج از مجلس به هیچ عنوان داده نمی شود.12:35گزارش ها حاکی از این است که هنوز ضاربان در حال درگیری هستند که در ساختمان نمایندگان حاضر هستند.12:40در حال حاضر ضاربان که در حال ورود به دفاتر نمایندگان هستند از داخل ساختمان به خیابان و مردم تیراندازی می کنند ...

ادامه مطلب  

از بوی باروت داعش در پارلمان تا لوور، لوبر، لور !!!  

درخواست حذف این مطلب
پارلمان دهم پس از گذشت نیمی از فعالیت چهارساله خود اتفاقات غریب الوقوعی را در دومین سال خود تجربه کرد که بی سابقه ترین آن حمله گروهک تروریستی داعش به ساختمان قوه مقننه ،به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی ایران شد که در جریان این حمله چند تن از کارمندان به شهادت رسیدند که در آخر با هوشیاری نیروهای امنیتی این اقدام ناکام ماند.لاریجانی بر لزوم رسیدگی به مسائل و مشکلات معلولان تاکید کردکمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس تشکیل می شودبومی سازی پیام رسان ها؛ محور جلسه غیرعلنی امروز مجلسغیبت نمایندگان با وجود پیامک های هیات رئیسهسرویس سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز در گزارشی به مهمترین رویدادهای پارلمان در سال ۹۶ پرداخته که در ذیل می خوانید:" اولین نشست علنی نمایندگان مجلس در ابتدای سال با 51 کرسی خالی "اولین نشست علنی نمایندگان مجلس در 15 فروردین 96 در حالی آغاز شده بود که از مجموع 286 نفر از وکلای ملت صندلی 51 نفر از نمایندگان سبز نشین در صحن علنی خالی بود. این غیبت ها حاکی از آن بود که هنوز برای برخی نمایندگان تعطیلات تمام نشده و هنوز در گیر و دار عید دیدنی های خود با بستگان و آشنایان بودند و رتق و فتق امور جری مردم و کشور در اولویت بعدی آنها محسوب می شده است که در همین ابتدای سال جدید 97 امید داریم اولویت امور نمایندگان مردم باشند." لابی قوی لاریجانی برای ریاست دهمش طبق سنوات گذشته موعد انتخابات هیات رییسه مجلس که هر سال اواسط خرداد ماه برگزار می شود برای دومین بار فرا رسید و حال و هوای پارلمان مملو از باید ها و نباید ها بود و انتخابی که فراکسیون های مجلس به دنبال کسب کرسی ریاست صندلی سبز بهارستان بودند.شاید به جهت تکرار سالانه این رویداد چندان موضوع منحصر به فردی نباشد اما باید توجه داشت که این انتخابات تکلیف یکسال صدرنشینی عده ای از نمایندگان را تعیین می کند و همین امر می تواند بر بسیاری از شئونات مجلس از تصمیم گیری های داخلی یا لابی های خارجی آن تاثیرگذار باشد ضمن آنکه فضا برای تجمیع برخی از تفکرات در هیات رییسه در پویایی و کرختی عملکرد قوه مقننه نیز بسیار اثر بخشی دارد.انتخاب علی لاریجانی به ریاست مجلس در دهمین سال متوالی از نکات مهم دیگر در جریان انتخابات هیات رییسه مجلس بود؛ اگر چه وی در این انتخابات برخلاف سال گذشته رقیبی سرسخت نداشت و قبل از برگزاری انتخابات رقبایی که نامشان از سوی فراکسیون های مجلس به عنوان کاندیدا مطرح شده بودند یک به یک از میدان به در شدند و نهایتا با لابی هایی که صورت گرفت ریاست دهم لاریجانی برای تصاحب صندلی سبز خانه هرمی شکل بهارستان مسجل شد.او نهایتا با کسب ۲۰۴ رای و در حالی که مورد اجماع سه فراکسیون سیاسی مجلس بود در کرسی ریاست ابقا شد؛ ضمن اینکه رای او نسبت به سال اول مجلس دهم به تعداد ۳۳ رای ریزش داشت."بوی باروت داعشی ها در مجلس "حوالی ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح روز هفدهم خرداد ماه سالی که گذشت و در حالی که یکی از جلسات علنی عادی مجلس با یک دستور کار روزمره در حال برگزاری بود، تیراندازی در درب ورودی ساختمان مجلس شورای اسلامی آغاز شد و گزارش شده که چهار نفر با در دست داشتن سلاح گرم به ساختمان پارلمان حمله کردند و با به رگبار بستن مراجعان راه خود را برای ورود باز کردند اما ظاهرا به دلیل عدم آشنایی با نقشه مجلس به جای صحن مجلس به سمت دفاتر نمایندگان (ساختمان هفت طبقه) رفتند.این حمله تروریستی که نخستین حملهٔ داعش در خاک ایران بود، که تا ساعت ۱۴: ۱۴ دقیقه ادامه داشت و در جریان این تعرض ۱۲ نفر از مردم مراجعه کننده به مجلس و کارمندان مجلس به شهادت رسیدند و ۴۲ نفر زخمی و مجروح شدند.نکته قابل توجه در این میان ادامه جلسه علنی مجلس در جریان این حمله بود که نمایندگان تا پایان جلسه روال عادی کار خود را ادامه دادند و حتی برخی از آنها با گرفتن سلفی از خود سعی در تلطیف فضا و حفظ آرامش داشتند؛ موضوعی که موجب سوءبرداشت و انتقادهایی در فضای مجازی شد. البته پس از پایان جلسه علنی نمایندگان تحت تدابیر امنیتی و از درهای پشتی از ساختمان مجلس خارج شدند.در آخر پس از گذشت 9 ماه از این اتفاق طبق اعلام دستگاه های امنیتی و پدافندعامل مقرر شد تا سیستم امنیتی مجلس به کلی تغییر کرده و با دیوارکشی در بیرون ساختمان مجلس و همچنین مسدود کردن خیابان مردم ضریب امنیت ساختمان بهارستان افزایش پیدا کند." از تحلیف دوازدهم تا سلفی دردسرساز "مراسم تحلیف رئیس جمهور دوازدهم حسن روحانی (شنبه ۱۴ مردادماه) از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۰۵ دقیقه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه، اعضای شورای نگهبان، ۲۵۴ نفر از نمایندگان مجلس، وزرا و معاونان رئیس جمهور و سایر مسئولان لشکری و کشوری و ۱۰۵ هیات خارجی برگزار شد.از دیگر میهمانان این مراسم عمار حکیم؛ رئیس ائتلاف ملی عراق، موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اشرف غنی؛ رئیس جمهور افغانستان، سرلشکر صالحی؛ فرمانده کل ارتش، سردار باقری؛ رئیس ستادکل نیروهای مسلح، محمدی گلپایگانی؛ رئیس دفتر مقام معظم رهبری، آیت الله جنتی؛ رئیس مجلس خبرگان رهبری، عفت مرعشی؛ همسر رییس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام و محسن هاشمی؛ فرزند آیت الله هاشمی بودند.گفتنی است چهره دختر حسن روحانی نیز در این مراسم در کنار سایر میهمانان به چشم میخورد؛حسن روحانی 2 دختر و 3 پسر دارد، که یکی از پسرانش (با نام محمد) در سال 76 فوت کرد و یکی از دخترانش نیز در اتریش زندگی می کند؛در عکس فوق دومین نفر از سمت چپ، چهره دختر حسن روحانی را نشان می دهد.اما مهمترین اتفاق مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس که تا مدت ها حاشیه از متن آن، پررنگ تر شد؛مربوط به سلفی گرفتن برخی نمایندگان با فدریکا موگرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود؛ گویا این نمایندگان این چهره را بنا به اقتضائات سیاسی تنها از تلویزیون دیده بودند و دیدار از نزدیک با وی وبرگزاری سلفی شو و ثبت عکس در انتهای مراسم جزو اتفاقات طلایی این نمایندگان محسوب می شد.این رویداد به طوری بود که چند روزی کاربران فضای مجازی را علیه مجلس و گروهی از نمایندگان بسیج کرده بود ضمن آنکه منتقدین این حرکت را دون شان نمایندگی می دانستند.در میان نمایندگانی که اقدام به گرفتن عکس سلفی با موگرینی کرده بودند افراد بسیاری دیده شدند که بیش از همه فرج الله رجبی نماینده مردم شیراز به دلیل نوع نشستن غیرمتعارفش در معرض هجمه بود؛ او همان شب با انتشار یادداشتی گفت که نمایندگان حاضر در محل از سر مطایبه مشغول گرفتن عکس بودند، ولی به خاطر این اقدام عذرخواهی کرد." از کنایه روحانی به نمایندگان تا اعطای لقب پروفسور به کواکبیان "بعد از تحلیف روحانی در هفته آخر مرداد ماه جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، که مجلس از ۲۴ تا ۲۹ مردادماه در ۵ روز کاری نفس گیر ص ...

ادامه مطلب  

تنش در صحن علنی مجلس همزمان با سخنرانی سیف + فیلم  

درخواست حذف این مطلب
رییس مجلس گفت: اگر نمایندگان در صندلی های خود نمی نشینند و نظم را رعایت نمی کنند، دیگر درباره ارز صحبت نخواهیم کرد.جلسه علنی امروز مجلس دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی آغازشد.رییس مجلس در ابتدای جلسه علنی امروز خانه ملت گفت: بررسی وضعیت بازار ارز در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان قرار دارد.وی در ادامه از رییس کل بانک مرکزی خواست ضمن ارائه توضیحاتی درباره علت نوسانات اخیر بازار ارز، راهکارهای دولت را در این زمینه اعلام کند.لاریجانی خطاب به نمایندگان گفت:وقتی جلسه را غیر علنی می کنیم، می گویید چرا علنی نشد، علنی می کنیم میگویید چرا غیر علنی نشد؟!اگر نمایندگان در صندلی های خود نمی نشینند و نظم را رعایت نمی کنند، دیگر درباره ارز صحبت نخواهیم کرد.برخی از آقایان نمی خواهند درباره ارز در مجلس صحبت شود، اگر بی نظمی شود بحث را منتفی می کنیم و دستور بعدی را بررسی می کنیم.پیش از این قرار بود نشست امروز مجلس با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای بررسی بازار ارز به صورت غیرعلنی برگزار شود.دقایقی پس از آغاز نشست غیرعلنی امروز مجلس به صورت غیرعلنی که به منظور رسیدگی به وضعیت بازار ارز برگزار شده بود، به دلیل اعتراض نمایندگان متوقف و پس از رای گیری استمزاجی به شکل علنی ادامه یافت. نمایندگان مجلس پس از دقایقی از آغاز نشست علنی امروز مجلس به صورت علنی با ادامه آن به این ترتیب مخالفت کردند.بر این اساس، در شرایطی که این نشست علنی اسلامی برای بررسی وضعیت بازار ارز به صورت علنی از دقایقی پیش آغاز شده بود، همهمه و بی نظمی در جلسه علنی باعث شد، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نحوه برگزاری جلسه را به رای نمایندگان بگذارد که در ادامه با اکثریت ۲۵۴ نماینده حاضر در یک رای گیری استمزاجی با برگزاری جلسه به شکل علنی موافقت کردند.ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی سخنانش را در جلسه علنی آغاز کرده بود اما همهمه نمایندگان و بی نظمی حاضر در نشست علنی مانع ادامه صحبت وی شده بود. در حال حاضر وی ادامه گزارش خود را به نمایندگان ارائه می کند.سیف: به رهبری پیشنهاد کردیم یورو جایگزین دلار شودولی الله سیف گفت: من پیشنهادی را با حضرت آقا مطرح کردم که یورو در مبادلات ارزی جایگزین دلار شود چرا که دلار نقشی در مبادلات خارجی ما ندارد و ایشان هم از این موضوع استقبال کردند.وی با بیان اینکه «نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار برای مسافران، بیماران و دانشجویان قابل دریافت است» گفت: با این تفسیر دیگر نرخ مبادله ای نداریم و توزیع دلار هم از طریق صرافی ها انجام خواهد شد.رییس کل بانک مرکزی همچنین بر لزوم تعیین ضوابط سختگیرانه تر برای دریافت مجوز صرافی ها نیز تاکید کرد و گفت: دیشب در جلسه ای طولانی در ستاد اقتصادی دولت که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، تصمیماتی گرفته شد که کلیات آن اعلام شد و جزییات آن امروز بازتر می شود. بر این اساس مبنای ارزش گذاری دلار همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.وی ثبات بازار، کنترل تورم و روند کاهنده آن را از دستاوردهای مهم دولت های یازدهم و دوازدهم عنوان و خاطرنشان کرد: دو سال است که نرخ تورم تک رقمی مانده و رشد اقتصادی هم در دوسال اخیر وضع مثبتی داشته است. ما حجم بالای نقدینگی در کشور را داریم که اثر آن تا این لحظه در بازارها کنترل شده بود اما عوامل غیر اقتصادی انتظارات و عدم اطمینان نسبت به آینده به طرق مختلف به مشکلات دامن زد.دشمنان ما هم بیکار ننشسته اند و با التهاب آفرینی بین المللی تلاش می کنند اقتصاد ما را دچار التهاب و عدم تعادل کنند. در واقع التهابات بین المللی و برخی محدودیت ها در این شرایط بی تاثیر نیست. وگرنه ما منابع ارزی کافی داریم اما بزرگترین عاملی که اجازه نداد پیش بینی ما در دو ماهه آخر سال گذشته محقق شود، تشدید این التهابات بود.یکی از مشکلات ما این است که مسافران مسئله اسکناس دارند و امکان استفاده از کارتهای بین المللی را ندارند. بنابراین اسکناس لازم برای سفرهای آنها باید تامین شود.در خرداد ۹۲ که انتخابات انجام شد، نرخ ارز ۳ هزار و ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان بود؛ به محض اعلام نتایج انتخابات بدون اینکه هنوز دولت جدید شروع به کار کند ظرف ۲ تا ۳ ماه قیمت ها روند نزولی پیدا کرده و در مرداد ماه به زیر۳ هزار تومان رسید. در پروسه زمانی که دلار روند نزولی داشت هیچ اقدام خاصی در اقتصاد انجام نشده بود، تنها یک امید مثبت و یک انتظار باعث شد که یک شرایط خیلی طبیعی در اقتصاد کشور ایجاد شود، همان طور که همین عامل مثبت اثر داشته عوامل منفی نیز باعث بروز انتظارات منفی، عدم اطمینان به آینده می تواند بازار را دچار التهاب کرده و مشکلاتی را ایجاد کند.دشمنان ما در تلاش هستند تا از هر فرصتی در جهت التهاب آفرینی در اقتصاد ما استفاده کنند، البته اقدامات دشمن جای تعجب ندارد اما در داخل باید روش هایی را در پیش بگیریم که خود ما التهاب های مصنوعی ایجاد نکنیم. در هر کشوری با هر میزان از اقتدار و ذخایر، انتظار منفی به وجود بیاید و بحث انتقال سرمایه و نگرانی نسبت به آینده به وجود آید به هیچ وجه نمی توان در مقابل آن ایستاد. اما چرا ما خود به التهاب آفرینی دست می زنیم؟ تقاضای ما از شما این است که کمک کرده زیرا همه ما در یک کشتی نشسته ایم و باید در جهت بهبود شرایط حرکت کنیم.سیف با اشاره به نشست ک ...

ادامه مطلب  

بی اعتنایی به کارگران ما را مجبور به استیضاح کرد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری فارس ساعت هشت و سی دقیقه صبح امروز 22 اسفند 96 نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.آنچه در ذیل می خوانید مشروح این جلسه مجلس است:نشست علنی مجلس برای استیضاح آخوندی و ربیعی آغاز شدنشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس با دستورکار رسیدگی به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بررسی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.قرار است نمایندگان مجلس در دو نوبت صبح و عصر استیضاح آخوندی و ربیعی را مورد برررسی قرار دهند.موارد استیضاح ربیعی که در آذرماه سال جاری به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد به شرح زیر است:1- سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکت های وابسته، که طبق سیاست های این صندوق ها، باید سوددهی داشته باشند، ولی به دلیل مدیریت سوء امروز زیان دهی دارند.2- سوء مدیریت و عدم نظارت در مدیریت شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و زیان ده بودن اکثر شرکت ها از جمله شرکت شستا و ... که می توانند سوددهی داشته باشند.3- عدم اجرای قوانین و مقررات در ارتباط با شفافیت اطلاعات اقتصادی و بنگاه ها.4- بکارگیری خلاف قانون بازنشستگان و از بین رفتن انگیزه در جوانان.5- عدم اجرای قانون در خصوص بازنشستگان صندوق بیمه روستائیان و عشایر و ایجاد فضای بدبینی و بی اعتمادی به مدیران و نمایندگان و مسئولان و فی النهایه بدبین شدن مردم به نظام و انقلاب. 6- عدم توانایی و نظارت کامل و وافی بر مجموعه وزارت خانه و کاهش انگیزه در دلسوزان و متخصصان و جوانان وزارت.7- افزایش نرخ بیکاری در کشور.8- عدم ایجاد مشوق های لازم و مناسب کافی برای رفع موانع کارفرمایان جهت رشد تولید داخلی.9- عملکرد بسیار ضعیف در بسترسازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی و خانگی و کسب و کارهای کوچک.10- عدم برقراری مشوق های مناسب برای ترغیب بیکاران به منظور پیدا کردن شغل.11- ضعف عملکرد در مدیریت فنی حرفه ای کشور عدم استفاده کافی از امکانات و توانمندی های این مجموعه به منظور ایجاد اشتغال.12- عدم رسیدگی به اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان و عدم ارائه خدمات از طریق صندوق بازنشستگی.13- ضعف عملکرد در مدیریت فنی ـ حرفه ای کشور و عدم استفاده کافی از امکانات و توانمندی این مجموعه به منظور ایجاد اشتغال.14- عدم موفقیت در ساماندهی و هدایت تسهیلات و در نهایت نیمه تمام بودن بیشتر طرح های کارآفرینی.15- عدم برنامه ریزی جهت تشویق متخصصین و کارآفرینان و سرمایه گذارای خارج از کشور جهت فعالیت در داخل کشور.16- عدم موفقیت در توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی.17- عدم تدوین و تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته.18- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندی سازی تعاونی ها متناسب با افراد در برنامه 5 ساله توسعه و بودجه سالانه کشور.19- عدم برنامه ریزی عملی و اصولی برای ایجاد شتاب در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.20- نبود تلاش و کار عملی برای کاهش آسیب های اجتماعی و عدم ارتقاء و کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروه های اجتماعی.21- عدم توانایی لازم برای ساماندهی و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط.22- فراگیر نبودن قلمروهای بیمه تأمین اجتماعی و پوشش جمعیت کافی.23- کاهش نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و اشتغال کشور.24- عدم اصلاح ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار.25- عدم رشد بخش تعاونی کشور و عدم تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور طبق برنامه 5 ساله توسعه.26- و دیگر ایرادات مطروحه در وزارتخانه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی.جهانگیری وارد صحن مجلس شداسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دقایقی قبل وارد صحن علنی مجلس شد که ضمن آن ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، امیرحاتمی وزیر دفاع، بیژن زنگنه وزیر نفت، آوایی وزیر دادگستری، سلطانی فر وزیر ورزش، سیدتقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی و اردکانیان وزیر نیرو برای همراهی وزیر تعاون در مجلس حاضر شدند.مخالفت فراکسیون امید با استیضاح «وزیر کار»سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مردم یزد و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح نشست صبح امروز فراکسیون متبوعش، اظهار داشت: اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید صبح امروز سه شنبه (22 اسفندماه 96) برای اعلام موضع رسمی برای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه داد.وی افزود: در این نشست پس از بحث و تبادل نظر، میان اعضا رای گیری صورت گرفته و در نهایت فراکسیون امید با استیضاح وزیر کار مخالفت کرد و مقرر شد اعلام موضع رسمی فراکسیون بر اساس مخالفت با استیضاح ربیعی صورت گیرد. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: هنوز برای وزیر راه تصمیم گیری نشده و قرار است ظهر امروز نشست ویژه ای برای بررسی و اعلام موضع رسمی فراکسیون در این باره تشکیل دهد.عثمانی در موافقت با استیضاح وزیر تعاون:ربیعی وزیر «کارفرما» و «تبعیض اجتماعی» استمحمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز و در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه استیضاح نه یک تهدید بلکه فرصتی برای عملکرد وزرا است اظهار داشت: البته طبیعی ا ست که وزیری که عملکرد مثبت برای دفاع نداشته باشد از هر ابزاری برای مبارزه با استیضاح استفاده می کند و آقای ربیعی یکی از نمونه های بارز این مبارزه است.وی خاطرنشان کرد: اگر آقای ربیعی همانقدر که به مقابله با استیضاح می پرداخت به وظایف خود در وزارتخانه عمل می کرد امروز وضع کارگران و بازنشستگان به گونه دیگری بود.عثمانی در ادامه گفت: قدرت شایعه پراکنی و ایجاد شک و دو دلی از سوی هواداران آقای ربیعی در دل استیضاح کنندگان قابل تقدیر است! همدستان شما (ربیعی) استیضاح کنندگان را متهم کردند که چون شما به آنها باج نداده اید استیضاح را کلید زده اند؛ مرد باشید و پشت همین تریبون بگویید که کدام نماینده از شما باج خواسته است صریحا اعلام کنید تا در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان عذر این نماینده را بخواهیم و در غیر این صورت مجلس به واسطه اتهام بر نمایندگان عذر شما را خواهد خواست.وی با اشاره به اینکه ربیعی وزارت تعاون را به وزارت «حصر تعاون» تبدیل کرده است خطاب به وی عنوان داشت: مدیریت شما موجب شده است که سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور هر روز کاهش یابد و امروز بیش از 28 درصد تعاونی ها به حالت تعطیل درآمده است و استمرار مدیریت شما تعاون را از عرصه اقتصاد حذف می کند.عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه ربیعی وزیر کار نیست بلکه وزیر کارفرما است خطاب به او گفت: به جایی رسیدی که به وضع کارگران به تشکل ها رسیدگی می کنید تا در چنین روزی به کمک شما برسند.وی با تصریح بر اینکه ربیعی چشم خود را بر وضعیت کارگران بسته است خاطرنشان کرد: امروز کارگران با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد حداقل حقوق را می گیرند و اگر هم اعتراض کنند اخراج می شوند و از حق بیمه هم برخوردار نیستند.عثمانی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شما می گویید اگر کسی اعتراض کند رسیدگی می کنید اما شما او را از چاله به چاه می اندازید و شما مسئول همه این چاله ها و چاه ها پیش پای کارگران هستید.وی با یادآوری اینکه امروز بسیاری از کارگران 12 ساعت در روز کار می کنند اما حداقل دستمزد هم به آنها پرداخت نمی شود خطاب به ربیعی گفت: مقابل وزارتخانه شما دفتر پیشخوان دولت است که خانم هایی با مدارک کارشناسی و ارشد در آن روزی 15 ساعت با 500 هزار تومان حقوق کار می کنند؛ اگر توان بیرون آمدن از اتاق تان را ندارید حداقل پرده اتاق را کنار بزنید تا وضع آنان را ببینید.عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ربیعی را نه وزیر «رفاه اجتماعی» بلکه وزیر تبعیض اجتماعی برشمرد و خطاب به او گفت: شما صندوق تامین اجتماعی را به وجه المصالحه باندی و جناحی تبدیل کردید؛ الحق شما استادید! استاد گماردن افراد متخصص در تخصص های غیرمرتبط.عثمانی گفت: شما متخصص ارتوپدی را مدیرعامل تامین اجتماعی کردید بعد می گوید صندوق تامین اجماعی در حال ورشکستگی است، شما متخصص جامعه شناسی را به عنوان رئیس سازمان فنی و حرفه ای منصوب کردید و به ما می گویید چون یک کرد و اهل سنت را منصوب کرده ام، از استیضاح صرف نظر کنید در حالی که با این انتصاب غیرتخصصی موجب شدید راه برای انتصاب سایر کردها مسدود شود.وی در ادامه با تاکید بر اینکه نباید فضای استیضاح را به واسطه نزدیک بودن به سال جدید احساسی کرد اظهار داشت: من صدای بازنشستگانی هستم که در شب عید پولی در جیبشان برای عیدی دادن به نوه ها و نتیجه هایشان نیست؛ اگر شب عید است برای بازنشستگان هم شب عید است.نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به ربیعی گفت: شما و مدیرانتان جمعا توان دویدن 100 متر را هم ندارید.نادری در موافقت با استیضاح وزیر کار:اگر جوانان صفر مرزی را جذب نکنیم داعش و کومله آنان را جذب می کنندشهاب نادری نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی و موافق استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در صحن علنی مجلس گفت: آقای ربیعی بزرگ ترین سرمایه گذاری کشور در اختیار شما است، مثل شستا و سازمان بازنشستگی که هیچ وقت بر روی آن مدیریتی نبوده است.نادری خاطرنشان کرد: شما متولی کارگران هستید، تاکنون چه اقدامی برای کارگران و بازنشستگان انجام داده اید؟ تخلفات گسترده در مجموعه وزارت تعاون سوء مدیریت به واسطه انتصاب افراد ناشایست، ناکارآمد و بدون تخصص از عملکردهای شما است.وی اضافه کرد: عدم کارآمدی و پایین بودن نرخ بازه سرمایه گذاری یکی از شاخص های دیگر شما است. عدم توجه به اشتغال یکی دیگر از مشکلات شما است. همین نمایندگان 1.5 میلیارد از صندوق ذخیره ارزی برای حل مشکلات وزارتخانه ها به شما اختصاص دادند. شما 9 ماه هیچ اقدامی انجام ندادید و کشور را معطل خود و همکارانتان کردید.نماینده پاوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما برای اینکه نمره خودتان در مقابل سونامی فقر بالا کنید، سونامی فقر را پایین کشیدید. معاون شما در مصاحبه با روزنامه اعتماد خط فقر را در سال 96، 700 هزار تومان اعلام کرد تا با این نرخ حضرت عالی قهرمان شوید. این درحالی است که مطابق با نظر کارشناسان نرخ فقر 2.5 میلیون تومان است. به برکت مدیریت شما در این مدت 6 ساله در حوزه رفاه 80 درصد جامعه ما زیر خط فقر هستند.نادری اضافه کرد: شما که مسئول اشتغال کشور نیستید. خودت این را گفته ای، ولی 40 درصد بنگاه های اقتصادی کشور در دست شما است. شما باید اعضای هیئت مدیره شرکت تابعه خود را اعلام می کردید تا بدانند سرمایه اشتغال جوانان در دست چه کسانی است. ماحصل دوران مدیریت حضرت عالی این بوده است که ارزش دارایی سرمایه کارگران به دو درصد تنزل پیدا کرده است. این درحالی بود که اگر شما و وزارتخانه طویل شما نبود و سرمایه کارگران را در بانک می گذاشتیم، 20 درصد حداقل ارزش افزوده برای کارگران داشت.وی اظهار داشت: شما در نقطه صفر مرزی که چندین بار هم خودم پیش شما آمدم و این را گفتم که اگر ما جوانان آنجا را جذب نکنیم، داعش و کومله آنها را جذب می کنند، چه اقدامی انجام دادید؟ حضرت عالی با یک رایزنی کاری کردید که ما کوتاه آمدیم و می گفتید که انجام می دهم، اما متأسفانه امروز اگر جوانی در نقطه صفر مرزی بیکار باشد مشکلات امنیتی برای کشور به وجود می آورد و اگر جوانی بیکار در تهران باشد آسیب اجتماعی به وجود می آورد.نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: چه جوانان عزیز و بزرگواری در نقطه صفر مرزی 86 درصد به همین دولت رأی دادند، اما امروز از بیکاری می نالند درحالی که به خاطر بیکاری کسان دیگر دارند جوانان را جذب می کنند. متولی اشتغال جوانان شما هستید.وی خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کرد: شما اگر امروز کاری انجام دهید که در جامعه بازخورد خوبی داشته باشد، همین شما از مردم رأی می خواهید. ملت ایران باید بداند ما نمایندگان دنبال لابی گری نیستیم و نه از کسی خواسته شخصی داریم.مقصودی در موافقت با استیضاح وزیر کار:رئیس جمهور در صورت شنیدن صدای مردم ربیعی را مجبور به استعفا می کردحسین مقصودی نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه 22 اسفند) در صحن علنی مجلس و در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: امروز اوضاع و احوال وزارت رفاه بیمار است و این وزارتخانه که با تمام لایه های جامعه، کارگران، عشایر و زنان بی سرپرست سروکار دارد تحت مدیریت آقای ربیعی است. وی با اشاره به اینکه اقشار مذکور به نظام بی اعتماد شده اند، ماجرای وزارت کار را قصه ای پرغصه برشمرد و اظهار داشت: در مجلس مصوب کرده بودیم که روستاییان بالای 60 سال که 10 سال حق بیمه دادند بازنشسته شوند اما از تیر امسال، وزارت رفاه یک نفر را بازنشست نکرده است.مقصودی خطاب به ربیعی گفت: شما می گویید پول جهت پرداخت به بازنشستگان روستایی به ما نمی دهند؛ در حالی که شما باید به جای لابی کردن جهت چند صباح بیشتر در قدرت ماندن برای گرفتن حق و حقوق بازنشستگان لابی می کردید.وی با ذکر اینکه اگر یک قالی باف یک روز بر سر کار نرود بیمه او قطع می شود، اظهار داشت: اوضاع این وزارتخانه عریض و طویل را بنگرید اگر صدای کارگران و بازنشستگان را می شنیدید این اغتشاشات به وجود نمی آمد.نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر رئیس جمهور پیام مردم را می شنید قطعاً آقای ربیعی را هم مانند آقای فانی مجبور به استعفا می کرد.وی با یادآوری اینکه کارگران بسیاری دو سال است که عیدی نگرفته اند، عنوان داشت: بیایید برای اصلاحات واقعی و شنیدن اعتراضات کارگران به رفتن آقای ربیعی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رأی مثبت دهیم.مقصودی در ادامه خطاب به نمایندگان، گفت: مجلس دهم عزت خود را از دست داده است؛ اگر می خواهید امید در دولت تدبیر و امید به کارگران و بازنشستگان برگردد به این استیضاح رأی دهید.نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ربیعی تاکنون چند بار برای پاسخ به سؤال به مجلس آمده است، گفت: آقای ربیعی تبدیل به کیسه بوکس دولت شده است و به نفع ایشان است که با رأی نمایندگان در سمت دیگری مشغول شود.جهت شرکت در برنامه استیضاح ربیعیوزیر نفت وارد صحن علنی مجلس شدبیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ساعت 9:36 برای بررسی استیضاح وزیر کار وارد صحن علنی مجلس شد.نگهبان سلامی در موافقت با استیضاح وزیر کار:مجلس بلیت سقوط وزیر کار از وزارتخانه را صادر می کند/ جان مردم از هر وزیری عزیزتر استمحمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: شما حق ندارید به خاطر پرسشگری وکلای ملت را زیر سوال ببرید، توانمندسازی اقشار ضعیف و ناتوان یعنی تبدیل معلولیت به فرصت نه محدودیت؛ ولی عملکرد حضرتعالی در چند سال گذشته نشان می دهد نه ضعفا توانمند شدند و نه معلولیت خود را از دایره تنگ محدودیت رهانیده است که این امر باید از رهگذر توسعه بنگاه های اقتصادی و سرازیر شدن سودهای کلان به بخش های اشتغال زایی دهک های پایین صورت می گرفت.وی افزود: نکته بعدی در ارتباط با گروه هواپیمایی آسمان است امروزه شما چه بخواهید و چه نخواهید ایران اسلامی عزیز داغدار است، داغدار 66 نفر از هموطنان گرانمایه خویش است، هواپیمایی آسمان که در زیرمجموعه مدیریتی شما است چارت مدیریتی آن بدون رعایت کمترین شاخص های ایکائو انتخاب شده است و چیزی جز سقوط هواپیما نمی توان از یک مجموعه غیرمتخصص، ناکارآمد و کارنابلد انتظار داشت.نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید برای شما و هواپیمایی آسمان درآمدزایی مهم باشد ولی برای ما جان عزیزانمان که هنوز اجسادشان پیدا نشده عزیزتر از هر وزیر و هر هواپیمایی آسمانی است.نگهبان سلامی ادامه داد: همکاران عزیز! آقای ربیعی عزیز! سابقه استیضاح شما را به خاطر می آورم طبق عادت قرآنی از جیب در می آورید، بغض می کنید، فضا را احساسی می کنید تا از این رهگذر ارزش های دینی و انسانی مجددا برای خودتان بلیت بازگشت به وزارتخانه را اخذ کنید. اما امروز باید خدمتتان عرض کنم مجلس شورای اسلامی امروز بلیت سقوط شما را توسط هواپیمایی آسمان صادر خواهد کرد.حسن بیگی در موافقت با استیضاح وزیر کار:وزیری که نگاه جنگ روانی داشته و با گریه وزارتخانه را به سراشیبی ببرد نمی خواهیمابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (22 اسفند ماه 96) پارلمان در موافقت با استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: همه نمایندگان باید برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی سخن حق بگویند و در این بین آن افرادی که توانایی انجام امور را ندارند هیچ پست و مقامی را قبول نکنند.وی با اشاره به اینکه متأسفانه آقای ربیعی بر اساس فشارها طی چند سال گذشته در مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باقی مانده است، اظهار کرد: مجلس با ...

ادامه مطلب  

گزارش ایلنا از دومین جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
دومین جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، امروز دومین جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.ساعت ۱۷:۵۱سلامت، مسئولیت پذیری و حضور ربیعی در سنگرهای انقلابی بر کسی پوشیده نیست محمود محمودی شاه نشین در موافقت با وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون و کار از مهم ترین وزارتخانه های دولت است. زندگی بازنشستگان، مقابله با آسیب دیده ها، حمایت از نیازمندان، آموزش مهارت، درمان بیش از ۵۰ درصد از مردم کشور، در حوزه مسئولیت این وزارتخانه است.او ادامه داد: بررسی صلاحیت وزیر باید در قالب مسئولیت و وظایف او باشد. مسئولیت عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار کم درآمد، احقاق حقوق کارگران و کارفرمایان، ساماندهی کودکان کار، نظارت و مدیریت صندوق های بازنشستگی، ایجاد تعادل بین سهم درآمدی بیمه درمانی از مواردی است که باید وزیر محترم به آن پاسخگو باشند. آیا آقای ربیعی در ایفای این مسئولیت ها موفق بوده است؟شاه نشین ادامه داد: بی شک سلامت آقای ربیعی و مسئولیت پذیری ایشان و دلسوزی و حضور در سنگرهای انقلابی بر کسی پوشیده نیست. او در کودکی در دهه ۵۰ در کوره های آجرپزی کار کرده و با پوست و گوشت و استخوانش طعم کار در کودکی را چشیده است.نماینده مردم شهریار گفت: موکلان من قشر آسیب پذیری هستند که مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند. در این منطقه بیشترین مراکز نگهداری سالمندان، معلولان، کمپ های آسیب دیدگان اجتماعی وجود دارد و این می تواند انعکاس خوبی بر عملکرد وزیر کار در حوزه مسئولیت محول شده اش باشد .او در ادامه گفت: شاهد رشد خدمات بهزیستی از استانداردسازی مهدکودک و شیرخوارگاه تا نگهداری سالمندان و توسعه مراکز مهارت آموزی و جلب مشارکت بخش خصوصی و افزایش پرداخت سهم دولت بوده ایم که شامل رشد ۹۹ درصدی مراکز اورژانس، رشد ۵۲ درصدی مراکز اعتیاد، رشد ۱۱ درصدی پایگاه سلامت اجتماعی رشد ۵۳ درصدی پایگاه های خدمات اجتماعی و همچنین رشد ۱۳ و نیم درصدی تعداد مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان و تحویل ۳۳ هزار و ۵۲۲ واحد مسکونی توسط بهزیستی به مددجویان تحت پوشش هستیم و هزار و ۱۶۱ واحد مسکونی به خانواده های حداقل ۲ معلول تحویل داده شده است.او افزود: رشد ۴ برابری اعطای وام ضروری با کارمزد ۴ درصدی بازنشستگان و افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور را شاهدیم و اگر من امروز به عنوان موافق وزیر کار صحبت می کنم پاسخ به پیامک های کارگران و بازنشستگانی است که بارها و بارها طی این روزها تماس گرفته اند.شاه نشین گفت: اقدام بی نظیر آقای وزیر و تصویب نمایندگان برای سه برابر مستمری مددجویان به نهادهای اجتماعی و اختصاص ۴ هزار میلیارد به این بخش جای تقدیر دارد و استفاده از فناوری، تکنولوژی در مجموع وزارت تعاون و رفاه به چشم می خورد.نماینده ملارد گفت: از آ قای ربیعی پرسیدم کاری که در تصدی وزارت کار در این دوره انجام داده اید چه بوده است گفت، صدور شناسنامه اقتصادی الکترونیک برای ۲۳ میلیون خانوار براساس ۵۲ پایگاه اطلاعاتی انجام گرفت که برای همه خانوارهای ایرانی شناسنامه اقتصادی تهیه کرده است که در این شناسنامه ها مشخص است که فرد استخدام دولت است یا خیر و خود و خانواده اش جزو بیمه شدگان قرار دارند و دارای مجوز صنفی هستند و یا چه سندی به نام آنها به ثبت رسیده است.او بیان کرد: ثبات در مدیریت تامین اجتماعی از جمله مواردی است که در این دوره شاهدش بوده ایم و ما یادمان نرفته ظرف ۴ سال، ۵ مدیر عوض شده است و الان طی چهار سال یک مدیر پاکدست و متخصص که خود از یادگاران دفاع مقدس است و حجم تلاش ربیعی برای خروج از بحران ها به ویژه در مسائل حیثیتی و عبور از مقاطع هویتی سازمان قابل تقدیر است. همچنین ار دیگر خدمات ربیعی می توان درمان مستقیم، احداث و تکمیل مراکز درمانی که حاصل آن افتتاح چهار بیمارستان و ۱۶ درمانگاه و دو بیمارستان و ۷ درمانگاه که در شرف افتتاح هستند را نام برد. این مراکز درمانی به صورت صددرصد به ۴۲ میلیون نفر خانواده خدمت می کنند.شاه نشین ادامه داد: پوشش بیمه ای دندانپزشکی کودکان زیر ۱۴ سال در این دوره کار تازه ای است و در طول این چهار سال آقای نوربخش حق الجلسات همه را به حساب تامین اجتماعی وارد کرده است که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است.ساعت ۱۷:۴۲درخواست فولادگر از نمایندگان برای رعایت جایگاه موافق و مخالف وزرای پیشنهادی حمیدرضا فولادگر در جریان نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به رای گیری دقایق قبل مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه برگزاری جلسه اعتماد اعلام کرد: به هر حال قرار شده که مذاکرات تا هفته آینده نیز ادامه پیدا کند باید بگویم بعضی از وزرا مخالف جدید ندارند و می توان از این فرصت استفاده کرد .او همچنین بر عدم رعایت جایگاه موافق و مخالف از سوی برخی نمایندگان اشاره کرد و با انتقاد از این روند گفت: خواهش من این است که این مسایل رعایت شود و کسانی که برای موافق و مخالف ثبت نام می کنند. در جایگاه خود صحبت کنند تا وقت رعایت شود.علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: البته در این مورد دوستانی که موافق بودند در جایگاه موافق و مخالفان نیز در جایگاه مخالف صحبت کردند و من مساله خاصی احساس نکردم. او گفت: با این حال برخی از دوستان مسایلی را مطرح کردند که در این موارد نیز تذکر لازم داده می شود ولازم است نمایندگان رعایت کنند .رییس مجلس همچنین تاکید کرد: نمایندگان موافق ، موافقت کرده و مخالفان نیز مخالفت خود را بیان کنند و اگر موضوع منطقی وجود دارد باید در جایگاه خود بحث شود.ساعت ۱۷:۲۰صندوق های بازنشستگی از ابر چالش های کشور هستند امیر خجسته در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما در اینجا جمع شده ایم تا برای بهترین مردم، بهترین وزرا را انتخاب کنیم و از همه وزرا می خواهیم تا حق مردم را به خوبی ادا کنند و به صورت خستگی ناپذیر در این امر تمام تلاش خود را انجام دهند.نماینده مردم همدان ادامه داد: مردم ما در حال حاضر مشکل اشتغال و معیشت دارند که این موضوع ارتباط مستقیمی با مبارزه فساد اقتصادی و مبارزه با کالای قاچاق دارد. در حال حاضر مفاسد اقتصادی مانند اژدهای هشت سر از جاهای مختلف سر بیرون می آورد.او خطاب به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم اظهار کرد: از وزرای پیشنهادی محترم درخواست می کنم تا برنامه خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به ما و مردم ارائه دهند و در میدان حکم خدا را اجرا کنند.خجسته گفت: با توجه به اینکه مجموعه وزارت آقای ربیعی بسیار گسترده است نیاز به قاطعیت بیشتری داریم. در این وزارتخانه باید به اقشار آسیب پذیر توجه ویژه ای شود و برای آنها برنامه های اثرگذاری را داشته باشیم.این نماینده مجلس به وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کارمندان و کارکنان ما هنگامی به مرز بازنشستگی می رسند که با خطر سکته های مغزی و قلبی روبرو می شوند. شما به عنوان وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی چه برنامه هایی برای بهبود وضعیت بازنشستگان دارید.او ادامه داد: شما برای اصلاح قوانین کار و روابط کار چه برنامه هایی ارائه دادید. چرا لایحه اصلاح قانون کار در حالی که هنوز به مجلس نیامده بود را پس گرفتید؟ در حال حاضر گفته می شود که در سال های آینده یکی از هشت ابر چالش ما صندوق های بازنشستگی است. شما برای بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی چه برنامه هایی دارید؟نماینده مردم همدان ادامه داد: شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش خطر از دست دادن شغل و بالا بردن امنیت کاری برای کارگران چه کرده اید؟ و همچنین در دفاع از برنامه خودتان نظام جامع تامین اجتماعی به کجا رسید؟خجسته به آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آسیب های اجتماعی در حال افزایش است. شما برای بهبود وضعیت کودکان کار و معتادان متجاهر، با بازماندگان از تحصیل و دیگر آسیب دیدگان چه کارهایی انجام داده اید؟این نماینده مجلس گفت: شما در دفاع از برنامه های خود بفرمایید در رابطه با شرکت های شستا و هولدینگ های بزرگ چه مدیرانی را به کار بردید و چرا در رابطه با ۱۱ میلیون نفری که در طرح تحول سلامت بیمه شده اند بازنشستگان و کارگران از این اتفاق نگران شدند؟ ما بالای ۶ تا ۷ میلیون بیکار داریم ولی در چنین شرایطی سه میلیون از اتباع خارجی در کشور مشغول به کار هستند.ساعت ۱۷:۰۷حضور همراهان وزرا در صحن مغایر آیین نامه است/ لاریجانی: معاونان وزرا به جایگاه نمایندگان نروند علی ادیانی راد در نشست علنی بعد از ظهر مجلس در تذکری با استناد ماده ۲۰۶ و ۸ آیین نامه داخلی اعلام کرد: در بحث مربوط به نامه وزیر پیشنهادی ارتباطات آنچه که به درستی تاکید کردید، وزرای پیشنهادی باید به سوالات مربوطه نمایندگان پاسخ دهند و اگر قرار باشد دوستان خلاف آنچه که شما به عنوان رییس مجلس گفتید تفسیر دیگری ارایه داده و کتبا پاسخگو باشد ، نوعی بدعت در بعد نظارتی و فلسفه ویژگی طرح سوال است.او گفت: بحثی که جز اقتضائات شان مجلس است تاکید شده برخی مسوولان و معاونین محترم امور مجلس در جلساتی که دستور مجلس مرتبط با وزارت خانه و سازمان آنها باشد ، می توانند شرکت کنند. مگر این که قائل به تسری این مفهوم باشیم که چون دستور حال حاضر قائل به بررسی صلاحیت هیات وزیران است شاید حضور معاونان آنها جای سوال نباشد اما این گونه نیست .عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: آیین نامه می گوید فقط هنگامی که دستور مرتبط با وزارت خانه آنها باشد می توانند در صحن حاضر باشد حال آنکه در جلسه صبح مشخص بود که صلاحیت کدام وزرا در نوبت صبح و صلاحیت کدام وزرا در نوبت دوم است.نماینده قائمشهر در مجلس خاطرنشان کرد: حضور گسترده معاونان و دیگر همراهان وزرای پیشنهادی البته با برکت است و دوستان را زیارت می کنیم اما با روند آیین نامه مغایر است ضمن آنکه آیین نامه در بخش دیگری تسری دارد به جز نمایندگان هیچ کس مجاز به تردد در محوطه صندلی های صحن نیست اما به طور علنی برخی از دوستان غیر نماینده حضور پیدا می کنند.ادیانی راد با اشاره به پخش زنده جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی یادآور شد:به نظر می رسد تجمع نمایندگان با وجود این که بعضا شاید لازم باشد اما اگر رعایت شود هم کار سریعتر پیش می رود وهم انتظام امور در مسیر خود قرار می گیرد.علی لاریجانی در واکنش به این تذکر تاکید کرد: در مورد انتظام امور کاملا درست است و خواهشمند است عزیزان در صندلی خود مستقر شده تا هم کار سریعتر پیش رود و هم به شیوه صحیح تری انجام شود.او ادامه داد: با توجه به اینکه بحث ما رای اعتمادبه وزراء است موضوع به معاونان پارلمانی مربوط است و حضورشان اشکال آیین نامه ای ندارد اما اینکه باید در جایگاه خود در صندلی های ردیف جلو مستقر شوند صحیح است .رییس مجلس خاطرنشان کرد: خواهش من از معاونین وزراء این است که در جایگاه نمایندگان نروند و نمایندگان نیز لطفا در صندلی جلو ننشینند.ساعت ۱۶:۴۷فعال سازی بنگاه های تعطیل در دوره ربیعی در دستور کار قرار گرفتسید فرید موسوی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جایگاه موافق علی ربیعی در جلسه رای اعتماد سخنرانی کرد.موسوی با بیان اینکه شرکت های اقتصادی تحت تصدی گری وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در مسیری درست از لحاظ حسابرسی و شفافیت واقع شده اند، گفت: تمامی زیرساخت های ایجاد شده در مدت چهار ساله تصدی گری آقای ربیعی در بهترین وضعیت قرار دارند و تمامی زیرساخت ها برای مردم به عنوان یک دستاورد ملموس است.او با بیان اینکه در دولت گذشته واگذاری حجم عمده بنگاه های زیان ده در قالب رد دیون صورت گرفته بود، افزود: حجم نیروهای مازاد در وزارتخانه و شرکت های تابعه و فساد موجود در آنها موجب وجود فضایی ناسالم شده بود.نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز به برکت ارتقای شفافیت فعل و انفعالات مالی در زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دسترسی مدیران به اطلاعات شفاف بهبود یافته است و این اطلاعات قابل دسترسی شده اند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون دو شغله بودن اعضای هیات مدیره ها در شرکت های تابعه ممنوع شده است و آقای ربیعی ۳۰ بخشنامه در این خصوص صادر کرده اند.موسوی افزود: هم اکنون شرکت های تابعه در بورس حاضر هستند و واحدهای حسابرسی در تمامی شرکت ها حضور دارند. همچنین تمامی اقدامات به صورت جامع در شستا اعمال شده است.او با بیان اینکه اموال سازمان تامین اجتماعی مورد تاراج قرار گرفته بود، گفت: پس از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم فعال سازی بنگاه های تعطیل در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون از صد شرکت روسی ۳۳ شرکت تابع وزارت اقتصاد هستند. در عین حال صورت های مالی شرکت های تابعه در سامانه های بورس منتشر شده اند.موسوی با اشاره به سرمایه گذاری های انجام گرفته در شرکت های تابعه افزود: با وجود اینکه رکود اقتصادی در فضای کشور حاکم است بازدهی سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی به ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.او گفت: سود خالص تلفیقی شستا ۹۰ درصد افزایش یافته است. در عین حال برای مجموعه های اقتصادی حسب نگاه راهبردی، برنامه های راهبردی پنج ساله توسط وزیر کار تعریف شده اند.ساعت ۱۶:۳۵امروز دیگر از اعتصاب های کارگری خبری نیست نماینده رشت تاکید کرد: امروز بازنشستگان فولاد در مقابل مجلس تجمع نمی کنند و از اعتصاب های کارگری خبری نیست.به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمد صادق حسینی نماینده رشت در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همکاران؛ روزی که داعش به مجلس حمله کرد من هم مانند مردم ایران قدر امنیت را بیشتر فهمیدم بسیاری از چیزهایی که به رایگان در اختیار ما قرار گرفته اند زمانی قدر آنها را می دانیم که از دست مان می روند .او خاطرنشان کرد: امروز بازنشستگان فولاد در کنار مجلس تجمع نمی کنند و از اعتصابات کارگری خبری نیست و آرامش در عین رکود گسترده برقرار است.نماینده مردم رشت با اشاره به فیلم ماجرای نیمروز گفت: به قول کارگردان فیلم ماجرای نیمروز که مورد پذیرش مقام معظم رهبری قرار گرفت، او گفت که می خواستم به مردم ایران بگویم که نعمت امنیت همیشه برقرار نبوده است در دهه ۶۰ ناامنی همه کشور را فرا گرفته بود و جوانان انقلابی آن را خالصانه به ملت هدیه دادند .او خطاب به نمایندگان مجلس گفت: دکتر ربیعی از نسل همان جوانان است خود را در دهه ۶۰ برای برقراری امنیت در کردستان و گیلان و جای جای ایران به آب و آتش می زد و امروز برای برقراری امنیت اجتماعی یا همان تامین اجتماعی شب ها در وزارت خانه می خوابد.حسینی ادامه داد: از وزارت رفاه چه می خواهیم؟ دکتر ربیعی چه کرد دولت قبل، از هدفمندی یارانه ها فرار کرد و آن را در نیمه راه رها کرد اما دولت تدبیر و امید یارانه نزدیک به ۴ میلیون را حذف کرد. البته از او انتظار داشتیم که یارانه خانوار بیشتری را حذف کند اما به او نمره قبولی بدهیم یا خیر؟این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: وضعیت بازنشستگان باعث شرمندگی همه ما مسئولان است اما عملکرد ۴ ساله اخیر را با ۸ سال قبل مقایسه کنید حداقل حقوق بازنشستگان در آن سال ها ۴۵۰ هزار تومان بود که امروز به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.ساعت ۱۶:۳۰نمایندگان با ادامه بررسی صلاحیت وزرا در نوبت عصر فردا مخالفت کردندعلی لاریجانی در خلال بررسی کلیات برنامه هیات وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در جلسه علنی امروز مجلس، گفت: ما فردا در مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت نمایندگان را خواهیم داشت که فکر می کردیم با توجه به آنکه امشب نیز در خدمت شما باشیم، می توانیم داستان رای به وزرا عصر فردا تمام کنیم.او ادامه داد: برخی از نمایندگان به ما نامه هایی دادند و گفتند که ما فردا در حوزه های انتخابیه خود قرار گذاشته ایم. با توجه به عدم رای آوردن شیفت سوم در جلسه امروز، در جلسه فردا هم نمی توانیم داستان رای به وزرا را تمام کنیم. هماینک این مسئله را به رای می گذاریم که آیا نوبت عصر مجلس برای فردا هم تشکیل شود یا خیر.پس از سخنان لاریجانی، رای گیری برای ادامه بررسی جلسه پس از نوبت عصر فردا انجام شد که به تصویب نمایندگان نرسید.ساعت ۱۶:۱۳خدری: وزرا وقت خود را به نمایندگان بدهند/ لاریجانی: قانون می گوید وزرا وقتشان را به رییس جمهور دهندعبدالحمید خدری در جلسه علنی نشست مجلس با استناد ماده ۲۶ آیین نامه داخلی در اخطاری اعلام کرد: در آیین نامه ذکر شده رییس جمهور می تواند بخشی از زمان خود را به نمایندگان یا کسانی بدهد که این عام بودن کسان شامل نمایندگان مجلس نیز می شود. این درحالی بود که دیروز چند نفر از وزرای محترم نطق کرده و مقداری از وقت خود را در اختیار بنده قرار دادند اما جنابعالی آن را خلاف ایین نامه دانستید.او در خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنگامی که آیین نامه صراحت دارد که رییس جمهور می تواند وقت خود را در اختیار نمایندگان قرار دهد، طبیعتا وزیر نیز به طریق اولی قادر خواهد بود و از مفهوم اولویت چنین استنباط می شود.نماینده اصلاح طلب بوشهر در مجلس همچنین با اشاره به بخشی از توضیحات لاریجانی در این رابطه خاطرنشان کرد: شما گفتید آیین نامه در این رابطه ساکت است بنابراین باید به سراغ اصول مسلط حقوقی برویم که براین اساس حق هم قابل اثبات و هم قابل واگذاری است. وقتی که در اختیار وزیر است هم می تواند آن را بخشیده و واگذار کند و هم می تواند آن را ثابت کند.خدری تاکید کرد: براساس این سه دلیل وزیر می تواند مقداری از وقت خود را در اختیار نماینده قرار دهد.علی لاریجانی با اشاره به تاکید ابتدایی خدری مبنی بر اینکه خواسته بود اجازه داده شود تمام صحبت را بیان کند خطاب به این نماینده اصلاح طلب گفت: آیا اکنون کلام شما منعقد شد؟او ادامه داد: درباره این که رییس جمهور می تواند وقت خود را به کسانی که می خواهد بدهد ، مربوط به کلیات بود که انجام شد و آقای روحانی بخشی از زمان را در اختیار آقای جهانگیری قرار داد و نمی خواست فرصت را در اختیار نمایندگان بگذارد اما درباره این که می گویید به این دلیل وزرا نیز می توانند وقت خود را در اختیار نمایندگان بگذارند باید بگوییم این رویکرد سیاسی است و شما که فقه خوانده اید می دانید که در فقه قیاس نداریم.مصطفی کواکبیان در این لحظه با انتقاد از نحوه استدلال رییس مجلس با صدای بلند فریاد زد این قیاسی که شما می گویید فرق دارد و با سکوت از سوی لاریجانی مواجه شد.لاریجانی در ادامه گفت: آیین نامه ابهام ندارد و صراحتا می گوید وزرا می توانند بخشی از وقت خود را به رییس جمهور بدهند.ساعت ۱۶:۰۵تعاونی ها را ساماندهی و سازمان بهزیستی را تبدیل به معاونت کنید فرج الله رجبی، مخالف وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیامک های زیادی از جبهه کارگری و بازنشستگان آمده که از من خواسته اند در تائید شما صحبت کنم که شرمنده این دوستان هستم. چنین وزارتخانه ای که شما در آن کار می کنید از خیلی جهات از جمله منابع و ساختار کم نظیر است.او افزود: بحث بیکاری را نمی شود از وزارت کار خواست اما نمی دانم چرا وزارتخانه شما اصرار دارد خودش را برنامه ریز کار نشان دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نظر امکانات و وظایف وزارتخانه ای در مذیقه است و مدیریت گسترده ای را می طلبد. به همین دلیل سایر وزارتخانه ها و نهادها باید به کمک آن بشتابند.نماینده شیراز تاکید کرد: من با تعاونی ها ۲۶ سال است که از نزدیک آشنا هستم. کمتر تعاونی بوده که جان سالم به در برده باشد. این بخش باید درمان شود، مشکلاتش از طریق اعمال حاکمیت حل شود. این همه تعاونی ناتوان و نابسامان وجود دارد، کی می خواهیم با اعمال حاکمیت مشکل اینها را حل کنیم.نماینده مردم شیراز افزود: وظیفه اصلی وزارت کار اصلاح و وضع قوانین روابط ک ...

ادامه مطلب  

شایعه «بستن کابینه با نظر رهبری» به دلیل ترس از آینده است  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه سیاست- فهیمه رضیان و حامد حسین عسکری: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و روی کار آمدن مجدد حسن روحانی، فرصتی را فراهم کرد تا هم مجلس دهم تکلیف خود و آرایش سیاسی اش را با دولت معلوم کند و هم دولت، در آینده ای نزدیک، تکلیف خود را با عملکردش مشخص و عیان کند؛ مسئله ای که بعد از این، در انتخاب و معرفی وزرا و نیز نحوه رفتار نمایندگان مردم با دولت مشخص خواهد شد.حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی که در دوره های ششم، هفتم، هشتم و دهم در مجلس حضور داشته و از دوره هفتم تا نیمه دوره هشتم عضو هیات رئیسه خانه ملت بوده، معتقد است که در آینده و با انتخاب وزرا و آغاز فعالیت دولت جدید، این رفتارها برای مردم شفاف تر خواهد شد.وی که در کارنامه خود سابقه وزارت آموزش و پرورش را هم دارد و اکنون ریاست فراکسیون جدید «نمایندگان ولایی» را برعهده گرفته، در گفتگو با خبرنگاران مهر، به تشریح آرایش سیاسی مجلس دهم و علت چرخش های آن، علت تشکیل فراکسیون نمایندگان ولایی و آینده تعامل دولت و مجلس پرداخته است.مشروح این گفتگو به شرح زیر است؛آقای دکتر؛ به نظر شما آرایش سیاسی مجلس دهم، قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ چقدر تغییر کرده است؟در آغاز به کار مجلس دهم، اصولگرایان به دنبال تشکیل فراکسیون اکثریت برای انتخاب آقای لاریجانی به ریاست مجلس بودند؛ بنابراین «فراکسیون ولایت» با عضویت ۱۷۰ نفر از نمایندگان تشکیل شد.شورایی در فراکسیون ولایت برای تصمیم گیری وجود نداشت شخص آقای لاریجانی تصمیم می گرفت و هیچ گاه مشورتی با ما انجام نمی شدطبق روال گذشته فراکسیون های سیاسی مجلس باید مواضع خود را در مورد مسائل مختلف بیان کنند و در فضای سیاسی کشور بروز و ظهور داشته باشند. از همان ابتدا تعدادی از دوستان ما اعلام کردند که ما با شما سنخیتی نداریم و نقطه وصل ما با شما انتخاب آقای لاریجانی به عنوان ریاست مجلس است.برای ما اصل این بود که فراکسیون اکثریت مجلس را تشکیل داده و آقای لاریجانی را به ریاست مجلس انتخاب کنیم. پس از انتخاب آقای لاریجانی، فراکسیون باید در مورد موضوعات متعدد مانند رای اعتماد به وزرا، استیضاح ها و یا طرح ها و لوایح اعلام نظر می کرد اما متاسفانه منفعل بود.اولین انشعاب از فراکسیون ولایت چه زمانی ایجاد شد؟پس از گذشت چند ماه آقای لاریجانی گفت که تعدادی از دوستان می خواهند در زیرمجموعه فراکسیون ولایت به عنوان «فراکسیون مستقلان» فعالیت کنند، ما خیلی تلاش کردیم از این موضوع جلوگیری کنیم، چون معتقد بودیم این اتفاق می تواند منجر به انشقاق در فراکسیون شود. جلسات متعددی گذاشته شد اما دوستان ما تاکید داشتند که ما هیچ سنخیتی با شما نداریم و اگر در یک جلسه می نشینیم فقط به خاطر انتخاب آقای لاریجانی برای ریاست مجلس است.تعامل فراکسیون مستقلان و «نمایندگان ولایی» (زیرمجموعه فراکسیون ولایت) قبل از انتخابات ریاست جمهوری و در زمانی که تحت پوشش فراکسیون ولایت قرار داشتند، چگونه بود؟در این مدت پیش از انتخابات سال ۹۶ در اکثر موضع گیری ها فراکسیون نمایندگان ولایی و فراکسیون مستقلان هماهنگی با یکدیگر نداشتند و فقط نقطه اشتراک ما انتخاب آقای لاریجانی به عنوان ریاست مجلس بود. در موضوع انتخابات شوراهای شهر و روستا اعضای فراکسیون ولایت نتوانستند به صورت هماهنگ عمل کنند، در مورد رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی در سال قبل نیز نظر فراکسیون نمایندگان ولایی در مورد برخی وزرا منفی بود اما نتوانستیم هماهنگ شویم.در دو انتخاباتی که برای هیات رئیسه برگزار شد رکب خوردیماین اختلاف نظرات در درون فراکسیون ولایت موجب می شد تا ما بیرون از مجلس نتوانیم پاسخگوی مردم باشیم. مردم سوال می کردند چرا علیرغم اینکه شما اکثریت مجلس را در اختیار دارید به فلان وزیر رای اعتماد دادید و فلان لایحه را به تصویب رساندید. اعضای فراکسیون مستقلان در برخی آراء با فراکسیون امید و در برخی مصوبات با فراکسیون ولایت هماهنگ بودند.فراکسیون مستقلان قدرت تصمیم گیری ما را سلب کرده بود و ما را در موضع انفعال قرار داده بود؛ به عنوان مثال اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی تصمیم گرفتیم که برای بررسی رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی ساعت ۷ تا ۸ صبح پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد تشکیل جلسه دهیم تا تصمیم گیری کنیم. دو ساعت بعد از تصمیم فراکسیون نمایندگان ولایی برای برگزاری جلسه، فراکسیون ولایت اطلاعیه ای صادر کرد که ساعت ۷ تا ۸ صبح روز رای اعتماد این فراکسیون برای بررسی رای اعتماد تشکیل جلسه خواهد داد. ما هم چون زیرمجموعه این فراکسیون قرار داشتیم جلسه خود را تعطیل کردیم تا همه در جلسه فراکسیون ولایت شرکت کنند.فراکسیون مستقلان قدرت تصمیم گیری ما را سلب کرده بود و ما را در موضع انفعال قرار داده بودمتاسفانه در جلسه فراکسیون ولایت بحث شد اما رای گیری صورت نگرفت. نمایندگان به صحن مجلس آمدند اما نمی دانستند که نظر فراکسیون در مورد رای اعتماد به هریک از وزرا چیست. این سرگردانی باعث شد ۵۰ درصد اعضای فراکسیون به وزرا رای اعتماد دهند. این اقدامات حساب شده بود و در همین راستا تصمیم گیری شد. در واقع در این نوع تصمیم گیری ها ما بودیم که متضرر می شدیم و نمی توانستیم نظرات خود را اعمال کنیم.تشکیل فراکسیون «نمایندگان ولایی» منجر به نقش آفرینی اصولگرایان در مجلس شد؟پس از تشکیل فراکسیون ولایت تعدادی از دوستان ما تحت عنوان فراکسیون مستقلان از فراکسیون جدا شدند و اصولگرایان باقی ماندند. بعد از شش ماه فراکسیون نمایندگان ولایی را در زیر مجموعه فراکسیون ولایت تشکیل دادیم اما با گذشت حدود یک سال نیز فراکسیون نمایندگان ولایی قدرت تصمیم گیری نداشت، هر تصمیمی که می خواستیم بگیریم دعوتی از سوی فراکسیون ولایت صورت می گرفت و در آنجا تصمیمی اتخاذ می شد و تصمیم ما به کلی به حاشیه می رفت.برای اتخاذ تصمیمات مهم فراکسیون ولایت با شما به عنوان رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مشورت می شد؟بنده رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی بودم اما یک سر سوزن در تصمیمات اتخاذ شده در فراکسیون ولایت دخالتی نداشتم؛ حتی مورد مشورت نیز قرار نمی گرفتم. فراکسیون نمایندگان ولایی هیچ تاثیری در تصمیم گیری های نهایی کلان در فراکسیون ولایت نداشتند و حتی با ما مشورتی صورت نمی گرفت. شورایی در فراکسیون ولایت برای تصمیم گیری وجود نداشت شخص آقای لاریجانی تصمیم می گرفت و هیچ گاه مشورتی با ما انجام نمی شد.من هم که رئیس فراکسیون بودم مثل بقیه از طرف دفتر آقای لاریجانی برای شرکت در جلسات دعوت می شدم. اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی به نحوه فعالیت فراکسیون ولایت اعتراض داشتند و من هم به شدت تحت فشار بودم. اگر کار ما همین طور ادامه پیدا می کرد اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی در اعتراض به این رویه از فراکسیون جدا می شدند و این موضوع خطرناک بود.در انتخابات هیات رئیسه سال دوم مجلس دهم، فراکسیون مستقلان با فراکسیون نمایندگان ولایی برای انتخاب نامزدهای «فراکسیون ولایت» همراهی کرد؟در دو انتخاباتی که برای هیات رئیسه برگزار شد ما رکب خوردیم! دوستان ما دیدگاه متفاوتی داشتند و اشکال از ما بود که تلاش داشتیم با دوستانی که اعلام می کردند ما با شما سنخیتی نداریم، هماهنگ شویم. اعضای فراکسیون مستقلان دائم می گفتند که ما با مواضع فراکسیون نمایندگان ولایی هماهنگ نیستیم اما ما می گفتیم استدعا می کنیم ما هماهنگ هستیم!بیش از ۱۲۰ نماینده برای عضویت در فراکسیون نمایندگان ولایی ثبت نام کرده اند. در مورد تعداد اعضای فراکسیون مستقلان و امید نیز اطلاع دقیقی ندارم، مثل سن خانم هاست نمی توانیم عدد دقیقی بگوییم ناراحت می شوندبالاخره وقتی می خواهیم عملیاتی در مجلس انجام دهیم باید بدانیم که چند نفر هستیم، تصمیم می گیریم که در دو محور کار کنیم اما وقت عملیات می بینیم یک محور هستیم! در انتخابات هیات رئیسه اجلاسیه دوم اقدامات فراکسیون مستقلان آنقدر عجیب بود که موجب شد اعتراضات شدیدی در فراکسیون نمایندگان ولایی شکل بگیرد که برای ما هم قابل کنترل نبود.انتخاب نواب رئیس مجلس بسیار مهم است، بسیاری از دوستان ما از فراکسیون ولایت شفاف و صریح اعلام کردند که به نامزدهای فراکسیون امید رای خواهند داد اما باز هم دوستان ما می گفتند خواهش می کنم ما با هم یک فراکسیون و متحد هستیم!گامی که فراکسیون نمایندگان ولایی برای استقلال از فراکسیون ولایت و مستقلان برداشت موجب شد دو فراکسیون دیگر نیز اقدام به ثبت نام از نمایندگان برای عضویت در فراکسیون هایشان کنند. فراکسیون نمایندگان ولایی به نمایندگان برگه داده و یکی یکی ثبت نام کردند. تا امروز بیش از ۱۲۰ نماینده برای عضویت در فراکسیون نمایندگان ولایی ثبت نام کرده اند. در مورد تعداد اعضای فراکسیون مستقلان و امید نیز اطلاع دقیقی ندارم، مثل سن خانم ها می ماند که نمی توانیم عدد دقیقی بگوییم ناراحت می شوند. (می خندد)علت حمایت تمام قد لاریجانی از روحانی برای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری چه بود؟ببینید، آقای لاریجانی اصولگرایی است که برای خودش دیدگاه و نظر و مشی منحصر به فردی دارد. او می خواهد که در اصولگرایی صاحب نظر و تاثیرگذار باشد. می خواهد هر کجا که حضور دارد تاثیرگذار باشد. نمی خواهد تابع باشد. نمی خواهد در تعزیه نقش نعش را داشته باشد من هم نمی خواهم نقش نعش را داشته باشم که من را بچرخانند. خیلی از سیاسیون چنین نظری را دارند.آقای لاریجانی اصول گرایی است که برای خود دیدگاه و نظر و مشی منحصر به فردی دارد. نمی خواهد در تعزیه نقش نعش را داشته باشدجریان اصولگرایی «جمنا» به سمتی حرکت کرد که فاصله اش با نگاه آقای لاریجانی افزایش یافت. معرفی آقای رئیسی به معنای ناامید کردن آقای لاریجانی بود. شاید اگر فرد دیگری معرفی می شد آقای لاریجانی رفتاری متفاوت می داشت. برخی ها نمی دانستند بین آقای روحانی و رئیسی چه کار کنند. برخی از اعضای فراکسیون ولایت نیز بین این دو گزینه آقای روحانی را انتخاب کردند.بنابراین اولین موضوع این است که آقای لاریجانی می خواست تاثیرگذار باشد، موضوع دوم این بود که ممکن است دو نفر کاندیدا باشند که شما با هیچ یک صد درصد موافق نباشید اما بین دو گزینه، گزینه ای را که به افکار شما نزدیک تر است، انتخاب می کنید.به این ترتیب، اقدامات ریاست مجلس و فراکسیون ولایت نیز در راستای حمایت از دولت مدیریت می شد؟روند مجلس در طول یک سال گذشته به نفع آقای روحانی بود؛ از اصلاح بودجه ۹۶ که ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق صکوک و اوراق به دولت کمک شد که در واقع بزرگترین کمک مجلس به دولت در انتخابات بود تا عدم نظارت قدرتمند مجلس بر دولت. علاوه بر این در پَستی و بلندی های اوضاع اقتصادی کشور، دولت در جلسات غیرعلنی به مجلس گزارش می داد تا مشکلات رفع و رجوع شود و اعتراضات نمایندگان بالا نگیرد و منجر به استیضاح و سوال نشود.همه اقدامات مجلس در مسیر تقویت دولت بوده؛ فراکسیون ولایت نیز با شیوه ای که در پیش گرفته بود نمی توانست تاثیرگذار باشد و نظرش را بگوید. در واقع اصولگرایان مجلس توسط فراکسیون ولایت در برابر دولت مدیریت می شدند.در جریان تبلیغات انتخاباتی این حمایت ها چه رنگ و بویی به خود گرفت؟نزدیک انتخابات این حمایت روشن تر و شدیدتر شد، به عنوان مثال یکی از کاندیداها افزایش یارانه را به عنوان شعار خود مطرح می کرد که شدیدا با او برخورد می شد، اما کاندیدای دیگر مسئله ای بالاتر از افزایش یارانه را مطرح می کرد، اما هیچکس به او اعتراض نمی کرد.هیچکس به آقای روحانی اعتراض نکرد که در فروردین ماه برنامه ششم توسعه در خصوص کمک به اقشار محروم را بدون اینکه قانون ابلاغ شده باشد اجرا کردند. در این اقدام دولت تخلفات قانونی نیز وجود داشت، زیرا مستقیما به حساب افراد تحت پوشش امداد و بهزیستی مبلغی واریز شد، در حالی که باید به حساب خزانه واریز می شد و بعد از تخصیص، از سوی کمیته امداد به افراد تحت پوشش اختصاص می یافت.شاید آقای لاریجانی اعلام کند که هیچ حمایتی از آقای روحانی در انتخابات نکرده است، اما برداشت ما این بود که سمت و سوی حرکت در مجلس به گونه ای است که مجلس و فراکسیون هایش مدیریت شوند.نظر شما در مورد اقدام نمایندگانی که رسماً در ستادهای انتخاباتی آقای روحانی فعالیت می کردند، چیست؟من با این موضوع که مجلس چوب لای چرخ دولت بگذارد و مانع فعالیت دولت شود، مخالف هستم. نمایندگانی که در ستادهای تبلیغات آقای روحانی یا سایر نامزدها کار کرده اند این اقدام را در راستای تقویت روابط دولت و مجلس می دانستند.در مجلس تعدادی از نمایندگان دوست داشتند که آقای روحانی رای بیاورد و تعدادی دوست نداشتند که آقای رئیس رای بیاورد، هر دوی این طیف به آقای روحانی رای دادند، کما اینکه اگر آقای عارف هم همزمان با آقای روحانی کاندیدای ریاست جمهوری بود، تعدادی از نمایندگانی که به آقای روحانی رای دادند، به آقای عارف رای می دادند، یا اگر فرد دیگری از جریان اصولگرایی نامزد بود شاید افرادی که به آقای روحانی رای دادند، به ایشان رای می دادند.جریان اصولگرایی باید معایب خود را شناسایی و برطرف کند. به نظر من نمایندگان مجلس واقع گرایانه رای دادند و مطابق با دل و خواستشان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. نمایندگان مجلس نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری نقش آفرینی نکنند، زیرا در حوزه های انتخابیه شان زیر سوال می روند، بنابراین چون نماینده مردم هستند نقش آفرینی می کنند. اصل حمایت نمایندگان از نامزدهای ریاست جمهوری ایرادی ندارد، اما اگر از امکانات مجلس در این روند استفاده شده باشد محل اشکال است. به نظر شما چه نقطه ضعفی در جریان اصولگرایی موجب شد روحانی در انتخابات ۹۶ پیروز شود؟اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات نیازمند جلب رای بیش از ۵۰ درصد از مردم بودند، باید همه گزینه هایمان را در معرض رای مردم قرار دهیم و کسی که رای مردم را در اختیار دارد در نهایت در صحنه انتخابات باقی بماند. اصولگرایان نتوانستند گزینه و خوراکی را به مردم معرفی کنند که بتواند بیش از ۵۰ درصد آرای مردم را جلب کند. ما نباید آقای لاریجانی را مقصر بدانیم، باید در انتخاب گزینه هایمان دقت بیشتری می کردیم.اعتقاد دارم آقای روحانی در چینش کابینه باید حرف اصلاح طلبان را قبول کند، زیرا اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری برای آقای روحانی تلاش کردند و امروز حقشان است که در کابینه باشندمی توان با این نگاه موضوع را بررسی کنیم که افرادی که با ما در انتخابات ریاست جمهوری هماهنگ نبودند بد عمل کردند، اما نگاه دیگری نیز وجود دارد که ما بد عمل کردیم که بعضی از سیاسیون با ما هماهنگ نشدند.برای اصولگرایان در بهترین وضعیت در کشور ممکن است ۱۵ درصد رای اعتقادی داشته باشیم، بدین معنا که افراد به دلیل اینکه اصولگرا هستند به گزینه اصولگرایی رای می دهند. در جریان مقابل نیز ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت افرادی هستند که به گزینه اصلاح طلبی به صرف اصلاح طلب بودنش رای می دهند، اما برای جلب رای ۵۰ درصد بقیه باید توجه داشت که قشری در جامعه وجود دارند که در اختیار احزاب و گروه ها نیستند و بررسی می کنند که ...

ادامه مطلب  

راه انتخابات از دانشگاه می گذرد  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: نیره ساریوزارت علوم هم از آن قصه های بی پایان دولت تدبیر و امید است که اکنون در ماه های پایانی دولت و بعد از آن همه فراز و فرود قابل پیش بینی از آب در آمد سیاسی کاری ساختاری در دانشگاه برای پیروزی در 29 اردیبهشت. مناقشه تصدی گری وزارتخانه انسان ساز علوم از همان ابتدا میان مجلس و دولت شروع شد و به گونه ای پیش رفت که تا دو سال اول گویی نه مجلس حرف دولت را متوجه می شد و نه دولت حرف نمایندگان را می فهمید!بعد از در گوشی های چند هفته ای در مورد معرفی وزرای پیشنهادی کابینه «جعفر میلی منفرد» به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی شد که در نهایت ...

ادامه مطلب  

روحانی شماره بدهد تا مردم هم به او پیامک بزنند!  

درخواست حذف این مطلب
مردم به دنبال شماره تلفن روحانی هستند تا پیامک وی را جواب دهند و نمایندگان مجلس نیز از روحانی می خواهند شماره تلفن خود را اعلام کند تا جواب پیامک تبریک نوروزی وی را بدهند!روزنامه جوان: مردم به دنبال شماره تلفن روحانی هستند تا پیامک وی را جواب دهند و نمایندگان مجلس نیز از روحانی می خواهند شماره تلفن خود را اعلام کند تا جواب پیامک تبریک نوروزی وی را بدهند!روحانی شماره بدهد تا مردم هم به او پیامک بزنند!محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی با اشاره به پیامک نوروزی حسن روحانی رئیس جمهور به تلفن همراه مردم گفت: ما از ...

ادامه مطلب  

بودجه سند تشریفاتی یا ابتکاری دولت است؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرآنلاین جلسه علنی امروز-سه شنبه 3 اسفند- به ادامه بررسی کلیات بودجه 96 اختصاص یافت و طبق روال قانونی مخالف و موافق برای اظهار نظر پشت تریبون رفتند.عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نائین در قامت موافق کلیات بودجه گفت: موافقت با کلیات موافقت با جزئیات نیست و قطعا مواردی هست که باید در صحن مجلس به آن پرداخت ممکن است مواردی فراموش شده باشد در بررسی برنامه ششم حادثه پلاسکو یک نکته عبرت شد برای آنکه آتش نشان ها هم دیده شوند.وی افزود: امروز ما به یک وضعیت موجود رو به رو هستیم که میخواهیم براساس منابع موجود و برنامه ریزی که انجام د ...

ادامه مطلب  

پیروزی تیم فوتسال ایران مقابل امارات/تثبیت صدرنشینی شاگردان صانعی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر در ادامه مسابقات فوتسال زیر سال قهرمانی آسیا که به میزبانی تایلند در جریان است تیم ایران از ساعت : امروز پنجشنبه (به وقت تهران) به مصاف تیم امارات رفت و با نتیجه بر یک به پیروزی رسید.ایران ...

ادامه مطلب