۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در جمع برترین های دنیا و جهان اسلام  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر دهقانی گفت: دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی زاهدان، علوم پزشکی کردستان و موسسه پاستور ایران در جمع دانشگاههای یک درصد برتر دنیا قرار دارند.وی گفت:دانشگاه ها و موسسات یک درصد برتر دنیا از بین کلیه دانشگاه های دنیا و براساس کیفیت تحقیقات آنها انتخاب می شوند. این انتخاب بوسیله پایگاه esi یا شاخص های اساسی علم مربوط به آی.اس.آی اعلام می شود. فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر هر دو ماه یکبار روزآمد شده و همیشه براساس تغییر در جایگاه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وضعیت حاضر آنها اعلام می شود.وی گفت: تعداد استنادهای دریافتی مقالات هر دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ملاک انتخاب آنها در این پایگاه است. دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر در ۲۲ حوزه موضوعی انتخاب و معرفی می شوند. این دانشگاه ها و موسسات می بایست از لحاظ استنادهای دریافتی در دسته یک درصد برتر قرار گرفته باشند.دهقانی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته موضوعی داروشناسی و سم شناسی در بین کشورهای اسلامی براساس تعداد مقالات برتر رتبه نخست را کسب کرده است یعنی این دانشگاه بیشترین تعداد مقالات برتر دنیا در بین کشورهای اسلامی در حوزه داورشناسی و سم شناسی را تولید کرده است. در همین حوزه این دانشگاه براساس تعداد مدارک رتبه ۷ کشورهای اسلامی و براساس تعداد استنادها رتبه ۴ کشورهای اسلامی را کسب کرده است که نشان از قدرت پژوهشگران این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارد.سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت:در حوزه پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین کشورهای اسلامی براساس شاخص تعداد استنادها و مدارک تولید شده رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. براساس تعداد مقالات برتر در همین حوزه موضوعی این دانشگاه رتبه چهارم کشورهای اسلامی را دارد.وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه ایمنی شناسی نیز از لحاظ تعداد مدارک رتبه اول کشورهای اسلامی و از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی رتبه دوم را دارد. همچنین این دانشگاه براساس شاخص تعداد مقالات برتر نیز رتبه چهارم کشورهای اسلامی را کسب کرده است.موسسهرشتهمدارکاستنادهانسبت تعداد استناد به مقالهمقالات برترعلوم پزشکی تهرانکلیه رشته ها۱۸۸۴۰۱۴۶۷۷۹۷.۷۹۱۰۴علوم پزشکی شهید بهشتی۸۰۸۰۵۱۳۸۷۶.۳۶۳۸علوم پزشکی شیراز۴۸۳۱۲۷۴۱۶۵.۶۸۸علوم پزشکی اصفهان۴۳۵۷۲۷۹۹۷۶.۴۳۲۵علوم پزشکی تبریز۴۳۱۱۲۵۱۸۳۵.۸۴۲۰علوم پزشکی مشهد۴۱۱۲۲۷۵۶۹۶.۷۵۳علوم پزشکی ایران۳۳۵۸۱۴۸۷۸۴.۴۳۱۸موسسه پاستور ایران۲۱۲۵۱۸۲۸۸۸.۶۱۹علوم پزشکی کرمان۱۷۵۴۱۱۳۳۶۶.۴۶۹علوم پزشکی بقیه الله۱۵۸۹۸۲۰۹۵.۱۷۲۱علوم پزشکی مازندران۱۳۴۰۱۱۰۰۰۸.۲۱۱۷علوم پزشکی زاهدان۷۴۲۴۴۵۶۶.۰۱۳علوم پزشکی کردستان۵۶۰۵۵۳۹۹.۸۹۱۲علوم پزشکی شهید بهشتیعلوم کشاورزی۲۹۰۲۴۴۱۸.۴۲۷علوم پزشکی تهران۲۲۹۲۰۳۶۸.۸۹۳علوم پزشکی تهرانزیست شناسی و زیست شیمی۸۹۴۶۶۸۶۷.۴۸۳علوم پزشکی تهرانشیمی۱۲۲۳۱۶۲۴۴۱۳.۲۸۱۳علوم پزشکی تهرانپزشکی بالینی۸۲۳۳۶۴۳۲۸۷.۸۱۴۶علوم پزشکی شهید بهشتی۳۶۴۱۲۰۶۹۸۵.۶۸۱۴علوم پزشکی شیراز۲۴۲۶۱۲۲۳۰۵.۰۴۳علوم پزشکی اصفهان۲۴۱۹۱۴۱۵۰۵.۸۵۱۱علوم پزشکی مشهد۱۸۶۶۱۲۰۴۵۶.۴۵۱۷علوم پزشکی ایران۱۷۷۶۷۶۷۸۴.۳۲۱۰علوم پزشکی تبریز۱۶۱۸۷۱۷۶۴.۴۴۱علوم پزشکی بقیه الله۶۵۸۳۳۶۸۵.۱۲۴علوم پزشکی کرمان۶۳۳۳۷۶۷۵.۹۵۷علوم پزشکی مازندران۴۳۵۴۱۲۸۹.۴۹۶موسسه پاستور ایران۴۲۳۳۰۱۶۷.۱۳۰علوم پزشکی زاهدان۳۹۳۲۱۸۵۵.۵۶۲علوم پزشکی کردستان۱۹۲۳۶۸۷۱۹.۲۱۱علوم پزشکی تهرانایمنی شناسی۹۰۹۷۴۲۸۸.۱۷۱علوم پزشکی ت ...

ادامه مطلب  

معرفی و برنامه دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت  

درخواست حذف این مطلب
دکترسید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه خود برای وزارت بهداشت را به نگاهی به اقدامات انجام شده در دولت یازدهم اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکترسید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح طرح تحول سلامت در دولت یازدهم پرداخته و براین اساس برنامه کلان خود در دولت دوازدهم شرح داده است. برای دریافت فایل پی دی اف و نسخه کامل برنامه بهروی معرفی و برنامه کلیک کنیدتحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان و مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سلامت، تامین امنیت غذا و درمان، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه(بندهای1 و 2 و 11 سیاست های کلی سلامت)تداوم، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت در چارچوب برنامه ششم توسعه کشوراستقرار نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده، در قالب شبکه خدمات جامع و همگانی سلامتاجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش و پژوهش علوم پزشکیتأمین منابع مالی پایدار ، کنترل هزینه ها از طریق مدیریت شفاف و متناسب سازی درآمدها، هزینه ها و فعالیت هااصلاح ساختار نظام سلامت به منظور تقویت تولیت، چابک سازی و تفکیک نقش هارصد، مدیریت و مطالبه اصلاح مولفه های اجتماعی برای پیشگیری از آسیب به ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سلامتسوابق علمی، تخصصی و اجراییدکتر سید حسن هاشمیاستاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهرانسوابق تحصیلی: دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1365) دکتری تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1368) فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی چشم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان لبافی نژاد (1370)سوابق اجرایی و مدیریت کلان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی (1392 تا کنون)عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی کشور (1360 تا 1362) عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی خراسان (1358 تا 1360) مسئول مهندسی جنگ جهاد سازندگی کشور (1360 تا 1362)مسئول بازسازی مناطق جنگ زده (1360 تا 1362)دبیرکل انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (1390 تاکنون) عضو کمیته علوم بالینی فرهنگستان علوم پزشکی ایران (1384 تاکنون) رییس دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1384) عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران (1383 تاکنون)عضو کمیسیون تدوین و نظارت و ارزشیابی وزارت بهداشت (نماینده ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران) (1380تا 1384)دبیر شورای سیاستگذاری رشته چشم پزشکی (1390 تا 1391)عضو شورای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور (1378 تا 1380)عضو هیئت تحریریه مجله middle east journal of ophthalmology (1994 تاکنون)عضو شورای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1384)مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1380)عضو شورای عالی برنامه ریزی آموزش پزشکی (1376 تا 1380)دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور (1376 تا 1380) رییس بخش قرنیه بیمارستان فارابی (1383 تا 1385 و 1388 تا 1390)عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری بیمارستان فارابی (1387 تاکنون)کارشناس تخصصی رشته چشم در دادسرا و هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی (1385 تاکنون)مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1384 تا 1387)عضو شورای عالی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1384 تاکنون)نائب رئیس و عضو هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (1384 تا 1386)عضو شورای پژوهشی بیمارستان فارابی (1383 تا 1386)عضو هیئت ممتحنه گواهینامه آزمون دستیاری چشم پزشکی (1381 تا کنون)عضو کمیته اعتبار بخشی شورای آموزش پزشکی و تخصصی (1380 تاکنون)مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن پزشکی لیزری ایران (1380 تا 1383)عضو هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران (1378 تا 1381)عضو هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1379)عضو هیئت تحریریه مجله انجمن چشم پزشکی ایران (1375 تاکنون)رییس بخش اورژانس گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1371 تا 1373)افتخارات دکتر سید حسن هاشمی محقق برتر در چهاردهمین جشنواره ابن سینا - 1391 محقق برتر جشنواره چشم پزشکی فارابی – 1390 محقق برتر گروه جراحی علوم بالینی - پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی - 1388 رتبه اول در امتحان بورد چشم پزشکی ایران - 1368 جزو 3% اول فارغ التحصیلان رشته پزشکی – 1364اولین مبتکر و مجری مدیریت جهادی در بخش غیردولتی:نورآوران سلامت پروژه خیریه ای است که با دیدگاه خدمت رسانی به اقشار محروم و روستایی کشور راه اندازی شد. این برنامه در قالب طراحی، ساخت و بهره گیری از تریلی های مدرن و مجهز به امکانات درمانی و جراحی چشم پزشکی و دندانپزشکی اجرا شده است. تلفیق دانش و صنعت بومی کشور با تکنولوژی به روز دنیا موجب شده است تا خدمات چشم پزشکی از معاینه تا جراحی و نیز خدمات دندانپزشکی در دورترین نقاط روستایی در اختیار هموطنان عزیز قرار گیرد.تألیفات و کتب علمی دکتر سید حسن هاشمی1. راهنمای مراقبت های چشمی (ویژه پزشکان عمومی)،ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی،13892. ناخنک، تالیف و ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی،دکتر احمد خیرخواه، دکتر شکیبا عبادالهی 13883. فیکوچاپ، تالیف و ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی،دکتر پوپک پیر 13874. پرستار چشم پزشکی، تالیف و ترجمه، دکتر سیدحسن هاشمی، دکتر مسعود اقصائی فرد 13875. دانستنیهای چشم پزشکی، دکتر سید حسن هاشمی وهمکاران 13876. جراحی رفراکتیو. ترجمه و تدوین دکتر سید حسن هاشمی، دکتر محمد میر آفتاب، دکتر علی غلامی نژاد، دکتر افشین لطفی صدیق،دکتر مهدی خانلری، دکتر کامران جلالی، 13857. کاتاراکت، کتاب راهنمای بیماران. دکتر سید حسن هاشمی، 13858. مراقبین چشم در ایران. دکتر سید حسن هاشمی،13859. یک فصل ازکتاب vitreoretinal surgery، آقای دکتر پیمان.10. refractive outcome of silicon oil removal and intraocular lens implantation using laser interpherometry. faghihi h. md, riazi m.md.hashemi h, mdمقالات انگلیسی339 مقاله در مجلات معتبرتخصصیمقالات فارسی38 مقاله در مجلات معتبر تخصصیکنگره و سمینارارائه 227 مقاله انفرادی و مشترک در کنگره ها و سمینارهای تخصصی داخلی و بین المللیرویکردها و برنامهفصل نخست مروری بر دیدگاه ها و مبانی نظری سلامتبرخورداری از یک زندگی سالم، مولد و با کیفیت، توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، نیازی اساسی و حقی همگانی است که در دین مبین اسلام، اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده بیست و پنجم)، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها مورد تاکید قرارگرفته است. اگرچه تامین و حفظ سلامت وظیفه ای فردی، اجتماعی، سازمانی و حاکمیتی است ولیکن مسؤولیت و تولیت این امر بر عهده دولت ها بوده و یکی از مولفه های حکمرانی بهینه و پیش شرط تحقق توسعه پایدار در هر کشور به شمار می رود. اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (1946) نیز برخورداری از بالا ترین حد استانداردهای منطقی و قابل حصول سلامت، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، عقاید سیاسی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی را حق مسلم هر انسانی بیان می کند. مطابق اصل دوم و سوم قانون اساسی کشورمان، «جمهوری اسلامی ایران نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ که از راه استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، قسط، عدل‏ و استقلال‏ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین می کند و برای‏ نیل‏ به‏ این اهداف‏ باید همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ اموری از جمله ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه» به‏ کار برد؛ اصل بیست و نهم، برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، را حقی‏ همگانی می داند؛ و همچنین بند 1 اصل 43، تامین‏ نیازهای‏ اساسی همچون مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه»‏ نیز از ضوابط اساسی اقتصاد کشور برشمرده شده است.از دیدگاه سازمان جهانی بهد اشت wh : سلامت عبارتست از: «احساس رضایت کامل جسمانی، روانی و اجتماعی نه تنها فقدان بیماری و ناخوشی. تعیین کننده های سلامت عواملی هستند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرایطی را فراهم می کند که ابعاد مختلف سلامت(جسمی، روانی، اجتماعی) تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار گیرند. این عوامل به اختصار عبارتند از: ژنتیک/ بیولوژی، رفتار و شیوه زندگی، نظام مراقبت سلامت، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی- اقتصادی. بررسی ها نشان می دهد سهم اثر هر یک از عوامل تعیین کننده بر ابعاد مختلف سلامت عبارت است از: ژنتیک/ بیولوژی(10 درصد)، رفتار و شیوه زندگی فردی (20 درصد)، نظام مراقبت سلامت (20 درصد). محیط فیزیکی (10 درصد)، محیط اجتماعی - اقتصادی(40 درصد)، (شکل 1).شکل 1: سهم تعیین کننده های سلامتنظام سلامتسیستم یا سامانه شامل مجموعه ای از عوامل متعامل است که هدف یا اهداف مشترکی را دنبال می کنند. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت، نظام های سلامت به این صورت تعریف می کند: تمام سازمان ها، موسسات و منابعی که به ارائه (یا تولید) اقدامات سلامت اختصاص دارند و یک اقدام سلامت عبارتست از: هر گونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات بهداشت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت است. این نظام ها ممکن است یکپارچه و با هدایت مرکزی باشند اما غالبا اینگونه نیست. سیاستگذاران باید بدانند که چرا نظام های سلامت به شیوه های خاصی عمل می کنند و آنها چه اقدامی می توانند برای ارتقای این وضعیت انجام دهند.[1] (. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت: نظام های سلامت، عملکرد و کارایی.) براساس تفکر سیستمی و زنجیره تولید ارزش هر نظام سلامت به دنبال تحقق مجموعه ای از اهداف یا پیامدهای(طولانی مدت، میان مدت، کوتاه مدت) از طریق بروندادها/محصولات ویژه تولید شده بوسیله کارکردهای خود است.اهداف نظام سلامتسلامت بهتر بدون تردید، پیامد نهایی/ هدف اصلی یک نظام سلامت است. اما چون ممکن است مراقبت از سلامت هزینه های کمرشکن به دنبال داشته باشد و نیاز به آن، غیر قابل پیش بینی باشد، سازوکارهای مشارکت و تسهیم خطر و ارائه حمایت مالی، بسیار حائز اهمیت هستند از این رو هدف دوم نظام سلامت عادلانه ساختن مشارکت مردم در تامین منابع مالی نظام سلامت است. پاسخ دهی به انتظارات مردم در مورد مسائلی غیر از سلامت، هدف سومی است که منعکس کننده اهمیت احترام به شان، اختیار و محرمانه بودن اطلاعات افراد است. کمبود منابع در هر کشوری سبب شده است که از سال 2007، سازمان جهانی بهداشت، کارآیی و هزینه اثربخشی را نیز به عنوان یکی از پیامدهای هر نظام سلامتی در نظر بگیرد.محصولات/ بروندادهای نظام سلامت عمده محصولات/ بروندادهای مستقیم نظام های سلامت در دنیا برای پاسخ به مولفه های سلامت (ژنتیک و رفتار و شیوه زندگی، تعیین کننده های اجتماعی- اقتصادی، عوامل محیطی) شامل خدمات فردی، خدمات جمعیتی، شواهد و سیاست ها می باشند. باید توجه کرد که برخی از نظام های سلامت همچون ج.ا.ایران در تولید مستقیم فناوری های سلامت از جمله فرآورده های دارویی و خونی، تجهیزات پزشکی و همچنین آموزش منابع انسانی نیز نقش دارند.کارکردهای نظام سلامتنظام سلامت باید به منظور دستیابی به اهداف فوق، کارکردهای زیر را انجام دهد:حکمرانی و رهبریمنظور از حکمرانی و رهبری در نظام سلامت حصول اطمینان از وجود سیاست های کلان و راهبردی و نظارت مؤثر بر اجرای آن، ایجاد زمینة همکاری و تعامل بیشتر، تدوین قوانین و مقررات، طراحی ساختار نظام متناسب با سیاست ها و پاسخگویی است. وجود راهبردهای به روز و همسو با نیاز سلامتی جامعه، وجود برنامه های ملی مرتبط با اولویت های سلامت کشور، تولید و انتشار دوره ای و منظم مستندات و شواهد مربوط به عملکرد نظام و درنظرگرفتن مکانیسم های پایش و ارزیابی نظام سلامت، مهم ترین نشانگرهای پایش، ارزیابی و تعیین وضعیت حاکمیت و رهبری نظام سلامت است.ارایه خدمات سلامتارائة خدمات سلامت، شناخته شده ترین جزء نظام سلامت است و ارایه مداخله ها سلامت مؤثر، ایمن، باکیفیت، در دو سطح فردی و عمومی، با محوریت افراد نیازمند، در زمان و مکان مناسب و با صرف حداقل هزینه را شامل می شود. جامعیت، در دسترس بودن، پوشش، تداوم، کیفیت، فرد (بیمار) محوری، مشارکت و مسئولیت پذیری از ویژگیهای یک نظام سالم ارائة خدمات سلامت به شمار میروند. تعداد و توزیع تسهیلات ارائه دهندة خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت، خدمات بستری، سرپایی و خدمات خاص و میزان آمادگی زیرساخت های فیزیکی و تجهیزاتی بخش های مختلف نظام سلامت از متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزیابی و تعیین وضعیت این جزء است.تأمین منابع مالیمنظور از تأمین مالی در نظام سلامت، حصول اطمینان از پایداری منابع، جمع آوری پول، انباشت و تخصیص مناسب آن به شیوه ای است که درنهایت منجر به پوشش عادلانة نیاز های سلامتی مردم شود. تأمین ذخیرة مالی به اندازة نیاز، توجه به مشوق های مالی ارائه دهندگان خدمات سلامت، تأمین پوشش مؤثر خدمات و حفاظت مالی از بروندادهای تأمین مالی کارآ و سلامت محور هستند. کل هزینه های سلامت و سهم آن از درآمد ناخالص داخلی ، درصد هزینه های سلامت از هزینه های کلی دولت، سهم پرداخت های مستقیم از جیب خانوارها برای خدمات سلامت و درصد خانوارهای مواجهه شده با هزینه های کمرشکن و فقرزا، متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزیابی و تعیین وضعیت تأمین منابع مالی نظام سلامت هستند.آموزش و پژوهشهدف آموزش توسعه کیفی و کمی هدفمند پاسخگو، جامعه نگر و عادلانه آموزش علوم پزشـکی (سـلامت ) ادغام یافته در عرصه ارائه مراقبتهای سلامت متناسب با نیازهای جامعه و گسترش مرزهای دانش و تربیت افرادی عالم ، متخلق به اخلاق اسلامی و حرفه ای ، توانمند ،کارا، جامعه نگر و پاسخگوی نیازهای سلامت جامعه است. در جهت پژوهش، فناوری و نوآوری سلامت تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علمی،خود اتکایی در تولید دارو، واکسن و تجهیزات و ملزومات پزشکی می باشد.دسترسی به دارو، واکسن ها و فناوری های سلامت این جزء، ناظر بر توانایی نظام سلامت در فراهم آوردن امکان دسترسی به داروها، واکسن ها و فناوری های سلامت ایمن، باکیفیت، کارآمد، هزینه اثربخش و مصرف مؤثر است. فراهم بودن داروهای اساسی در مراکز دولتی و خصوصی ارائه دهندة خدمات سلامت، دسترسی مردم به داروها و فنّاوری های موردنیاز سلامت، میانگین قیمت داروها و هزینه های پرداختی مردم برای دارو و فنّاوری ها، وجود یک سیاست ملی به روز دارویی، تهیة فارماکوپة دارویی و درصد پوشش بیمه ای جمعیت از متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزیابی و تعیین وضعیت این جزء هستند.نظام های اطلاعات سلامتنظام های اطلاعات سلامت، چهار کارکرد اصلی تولید داده، تدوین، تحلیل، انتشار و استفاده از داده ها را در بردارد. یک نظام جامع اطلاعات سلامت، داده های موردنیاز را از منابع مختلف داده ای نظام سلامت، جمع آوری و تحلیل می کند و پس از اطمینان از کیفیت، ارتباط و به وقت بودن آن، داده ها را به اطلاعات قابل استفاده برای سیاست گذاران سلامت تبدیل می نماید. اهمیت این جزء با توجه به نقش مهم اطلاعات معتبر و رسا در تصمیم گیری های نظام سلامت برکسی پوشیده نیست. منابع انسانی سلامتمنابع انسانی سلامت که اصلی ترین ورودی نظام سلامت است، مشتمل بر همة افرادی می شوند که قصد و نیت اصلی آن ها از ارائة خدمت، ارتقاء سطح سلامت است. تنوع زیادی از منابع انسانی در بخش سلامت دیده می شود. که مدیریت موثر تولید و به کارگیری آنها از اهم وظایف نظام سلامت است. نشانگرهای توزیع کمی و کیفی منابع انسانی سلامت و میزان ماندگاری آنان از اهم نشانگرهای این کارکرد است.فصل دوم اقدامات دولت یازدهم در بخش سلامتکارکرد تولیت حمایت طلبی و تبدیل سلامت به گفتمان غالب دولت تشکیل ستاد مدیریت بحران دارو و رفع مشکل کمبود و گرانی دارو تعریف منابع جدید و افزایش منابع موجود سلامت با حمایت موثر مجلس محترم شورای اسلامی انتقال منابع مالی به سازمان های بیمه گر برای خرید خدمت از وزارت ب.د.آ کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی حمایت از داروهای تولید داخل و افزایش سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی گسترش، حفظ و ارتقای نظام مقررات بین المللی ارتقای مشارکت جامعه در ارتقای سلامت و افزایش همکاری های بین بخشی تشکیل مجمع ملی سلامت استقرار نظام پایش و ارزشیابی خدمات سلامت در کشور تدوین و استقرار نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح ستاد وزارت، دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های وابسته، به منظور اعمال حکمرانی مطلوب درون بخش سلامت ایجاد نظام مدیریت برنامه های مشترک و اختصاصی از طریق داشبوردهای مدیریتی استقرار سامانه پایش برنامه ی عملیاتی اتصال نظام ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها به میزان پیشرفت برنامه ی عملیاتیکارکرد ارایه خدماتبهداشت و مراقبت های اولیه سلامت اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی(خدمات نوین سلامت) به روستائیان، شهرهای زیر 20 هزار نفر و عشایر اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به حاشیه نشینان و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به شهرهای بالاتر از 50 هزار نفر و کلانشهرها تکمیل، توسعه و اصلاح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری دو استان فارس و مازندران طراحی برنامه های نوین سلامت و بازنگری برنامه های قبلی سلامت بازنگری و ارتقا برنامه های بهداشت عمومی (آب سالم، غذای ایمن، هوای پاک) اجرای پروژه احداث، تکمیل و توسعه نظام شبکه بهداشتی کشور اجرای پروژه مشارکت و همکاری بخش های دولتی و غیر دولتی در ارایه خدمات بهداشتی بهره گیری از مشارکت جامعه در ارتقای سلامت اجرای پروژه تهیه و تدوین بسته های خدمات بهداشتی درمانی سطح اول ارتقای کیفیت خدمات سطح اول سلامتدرمان و مراقبت های بیمارستانی اجرای برنامه کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه بستری کاهش سهم مردم از هزینه بستری از 37 درصد به 3 درصد برای روستاییان و 6 درصد برای شهرنشینان و حمایت مالی از 26 میلیون بیمار بستری کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم در مجموع بازار سلامت(دولتی- خصوصی، بستری- سرپایی) از 56 درصد به 40درصد حفاظت مالی از بیماران بستری در برابر هزینه های کمرشکن در بیمارستان های دولتی برای 77.4 % جمعیت کشوربه صورت هدفمند کاهش 42 درصدی قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی تامین 69000 قلم تجهیزات پزشکی سرمایه ای برای بیمارستان های موجود و جدیدالاحداث (16271 قلم در بیمارستان های موجود، 52750 قلم برای بیمارستان های جدید الاحداث) حضور 5334 پزشک متخصص و فوق تخصص در 307 شهر کمتر توسعه یافته و محروم و تمام وقت شدن همگی آنان در بیمارستان های دولتی حضور 6619 (854 نفر پزشک متخصص مقیم در هر شب در 17 تخصص) در 412 بیمارستان اصلی کشور در 214 شهر برای درمان بیماران اورژانس انجام 135 میلیون بار ویزیت توسط 14000 متخصص و فوق تخصص در 658 کلینیک ویژه در 385 شهر کشور با نرخ ارزان دولتی به منظور دسترسی اقشار محروم همراه با ساخت 250 پلی کلینیک تخصصی جدید شامل 6440 مطب برای فعالیت این پزشکان راه اندازی کلینیک ویژه در 128 شهر منطقه محروم از 31 استان کشور توسعه اورژانس کشورراه اندازی 32 پایگاه اورژانس هوایی و انتقال 7351 مصدوم و بیمار بدحال به بیمارستان ها طی 4860 سورت پروازی توسعه و نوسازی ناوگان آمبولانس زمینی اورژانس کشور با به کار گیری 2400 دستگاه آمبولانس پیشرفته تا پایان دولت یازدهم / ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی کشور تا قبل از طرح تحول نظام سلامت تنها 3000 آمبولانس در اختیار داشته است. ساخت و گسترش 125 بخش اورژانس در بیمارستان های تروما و اصلی کشور و نوسازی بخش اورژانس در سایر بیمارستان ها افزایش 1500 تخت اورژانس و بهسازی و استانداردسازی 180 بخش اورژانس در سراسر کشور توجه خاص به بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه با افتتاح 2400 تخت توجه ویژه به بیماران سرطانی با ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان در 3 سطح در کشور استاندارد سازی و توسعه 9 مرکز تخصصی درمان سوختگی و توسعه 185 تخت ویژه سوختگی (bicu) توسعه 1000 تخت جدید بستری و روانپزشکی 15 بخش اورژانس روانپزشکی همراه با بازسازی بخش های موجود اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های قلبی به صورت شبانه روزی در 54 بیمارستان کشور در 24 شهر بعنوان اولین علت مرگ ایرانیان اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های مغزی به صورت شبانه روزی در 55 بیمارستان کشور در 25 شهر بعنوان دومین علت مرگ ایرانیان تامین تجهیزات پزشکی سرمایه ای برای بیمارستان های موجود و جدیدالاحداث اجرای برنامه مقیمی پزشکان در بیمارستان های کشور توجه خاص به بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه، سوختگی، سرطان و ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان ساماندهی خدمات دندانپزشکی با ایجاد کلینیک های دندانپزشکی دانشگاهی با تعرفه ارزان در نقاط مختلف کشور استقرار سامانه ملی صدور الکترونیکی پروانه های موسسات پزشکی به منظور ایجاد شفافیت در این حوزه و دسترسی آسان مردم و صاحبان حرف پزشکی به اطلاعات ذی قیمت شامل 21000 موسسه پزشکی ساماندهی ارائه خدمات به گردشگران سلامت از طریق اعتباربخشی کیفی بخش های بین الملل و ساماندهی موسسات گردشگری با همکاری سایر دستگاه های زیربط تدوین و اجرای نسل نوین اعتباربخشی در 900 بیمارستان کشور با رویکرد ارتقاء ایمنی بیماران و بهبود کیفیت خدمات و تکریم بیماران تدوین سند سطح بندی خدمات، مراکز تشخیصی درمانی و تجهیزات پزشکی در قالب (سند ملی درمان 1404) حذف پول زیرمیزی به میزان 7 تا 10 هزار میلیارد (با پ ...

ادامه مطلب  

روایت "زالی" از 4 سال سخت کاری در نظام پزشکی - جامعه پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز:رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به تجربیاتش در مناصب مختلف این سازمان، چهار سال گذشته و فعالیتش به عنوان رییس کل را یکی از سخت ترین دوره های کاری اش خواند و گفت: ناگفته های زیادی دارم که حتی جامعه پزشکی هم از آن مطلع نشدند و به وقتش آنها را بیان خواهم کرد.به گزارش سللامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا زالی در آخرین نشست خبری خود در سمت رئیس کل سازمان نظام پزشکی، ضمن اشاره به عملکرد چهار ساله این سازمان گفت: به زودی گزارش عملکرد ششمین دوره سازمان نظام پزشکی در ابعاد مختلف کاری را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.دخالتی در برگزاری انتخابات هفتم نظام پزشکی نداشتموی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی اش از چگونگی برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی گفت: این دوره از انتخابات نیز بر اساس آئین نامه های قانونی برگزار شد. البته بنده در هیچ یک از فرآیندهای آن دخالتی نداشتم و طبق قانون، هیات نظارت مرکزی باید به اعتراضات احتمالی اعم از مصداقی و فرآیندی رسیدگی کند. در مجموع هیات انتخابات مرکزی و همچنین متناظرهای آن در شهرستان ها در رابطه با نحوه برگزاری انتخابات مدخلیت خواهند داشت.وی افزود: البته در گذشته به دلیل آنکه رئیس کل سازمان نظام پزشکی و همچنین رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ یک نفر بودند، طبق قانون، برگزاری انتخابات نظام پزشکی تهران بر عهده رئیس کل بود. اما از آنجا که آقای دکتر پیوندی (رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ) خود کاندیدای این دوره از انتخابات بود، برگزاری انتخابات نظام پزشکی تهران به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران واگذار شد.زالی با بیان اینکه در روند برگزاری انتخابات دخالت مستقیمی نداشتم، افزود: فقط بعد از ظهر روز برگزاری انتخابات به دلیل چالشی که در برگزاری انتخابات الکترونیک ایجاد شد، با مشورت رئیس شورای عالی نظام پزشکی، از هیات نظارت درخواست کردیم که زمان برگزاری این انتخابات تا ساعت شش بعد از ظهر روز بعد تمدید شود. البته وزیر بهداشت و مسئولین اجرایی هم مخالفتی با این موضوع نداشتند، اما هیات نظارت با برگزاری جلسه ای، این موضوع را قبول نکرد و پایان هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی را ساعت ۲۲ همان شب اعلام کرد.وی افزود: همچنین بحثی هم مطرح شد مبنی بر آنکه شورای عالی نظام پزشکی می تواند زمان انتخابات را با اصلاح آئین نامه مربوطه، افزایش دهد. این در حالیست که عملا این موضوع امکان نداشت چرا که اکثر اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی در شهرستان های خود بودند. از طرفی هم امکان آن وجود نداشت که در حین برگزاری انتخابات، آئین نامه را اصلاح کرد. در هر حال هیات نظارت با این پیشنهاد نیز موافقت نکرد.رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: در مجموع در صورتی که انتخابات به صورت الکترونیکی نیز برگزار می شد، بی تردید سطح مشارکت افزایش می یافت و بروکراسی ها کاهش پیدا می کرد. اما به دلایل فنی این انتخابات تنها به شکل حضوری انجام شد.سعی کردم نظام پزشکی را از سیاست زدگی دور کنموی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه انتخابات هفتمین دوره نظام پزشکی و شائبه های جناح بندی های سیاسی در آن گفت: در کل به مبحث جناح بندی های سیاسی قائل نیستم؛ هر چند که ممکن است برخی از منتخبان علایق سیاسی داشته باشند، اما اساسا با نگاه فنی و حرفه ای وارد انتخابات شدند.زالی تاکید کرد: در طول چهار سال فعالیتم در سازمان نظام پزشکی نیز سعی کردم که این سازمان را از سیاست زدگی دور کنم. نحوه انتخاب معاونانم نیز طوری بود که تمام نگرش ها و گرایش های سیاسی در آن حضور داشتند. در مجموع می توان با داشتن علایق سیاسی و اجتماعی، در زیر چتر نظام پزشکی به مسائل صنفی و حرفه ای پرداخت. هر چند که بعضی از منتخبان فعلی سازمان نظام پزشکی از افراد برجسته سیاسی هستند، اما انتخاب آنها نشان دهنده اعتماد جامعه پزشکی به آنهاست.امکان پولاریزاسیون سیاسی در نظام پزشکی را منتفی می دانموی ادامه داد: من امکان پولاریزاسیون سیاسی را برای چهار سال آینده در سازمان نظام پزشکی منتفی می دانم. باید به رای جامعه پزشکی احترام گذاشت. ضمن آنکه برای گرایش های سیاسی و اجتماعی احترام قائلم، اما سازمان نظام پزشکی به عنوان کنشگر مهم استراتژیک عرصه سلامت باید فارغ از مسائل سیاسی باشد.وی درباره عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت نیز گفت: آقای روحانی به حوزه سلامت توجه ویژه ای داشته اند که بسیار مهم است. هر چند که به دلیل مشکلات مالی نتوانستند همه منویات نظام سلامت را محقق کنند، اما باید این نگاه ویژه را قدرشناس باشیم. پیش از این توجه دولت ها به حوزه سلامت در رتبه ۱۳ تا ۱۴ بود اما اکنون تقریبا همگان قبول دارند که سلامت جزء سه فصل اصلی دولت قرار گرفته است. این مبحث را باید دستاورد بزرگی بدانیم به طوریکه در مراسم تنفیذ و تحلیف، رئیس جمهور سلامت را جزء مباحث اصلی خود معرفی کردند.نگاه راهبردی به حوزه سلامت ادامه یابدرئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: از دولت دوازدهم می خواهم که این نگاه عمیق و راهبردی به حوزه سلامت ادامه یابد. در حال حاضر شرایط خوبی هم فراهم است؛ به طوریکه مجلس شورای اسلامی نیز با نظام سلامت همراه است. بر این اساس در این دولت باید فصل مشترک میان دولت و مجلس برای سلامت افزایش یابد. البته مشکلات و نواقصی در طرح تحول نظام سلامت وجود دارد که خوشبختانه مدیران ارشد وزارت بهداشت علاقمند به رفع کاستی های آن هستند.از بخش خصوصی صیانت شودوی ادامه داد: هر چند که نظرات ما در دولت یازدهم درباره تعرفه ها، مالیات و ... محقق نشد، اما معتقدم اگر به نظرات فنی سازمان نظام پزشکی توجه می شد بسیاری از مشکلات کنونی به ویژه در حوزه تعرفه ها رفع می شد. همچنین باید از بخش خصوصی صیانت شود؛ چرا که دولت به تنهایی نمی تواند مشکلات نظام سلامت را رفع کند. وزارت بهداشت نیز باید آماده شود که تصدی گری های خود را واگذار کند.زالی افزود: درخواست مان از دولت آن است که منابع عمومی در حوزه سلامت افزایش یابد. چرا که سالیان طولانی است که به لحاظ منابع در حوزه سلامت عقب هستیم و این زخم کهنه عمیقی است. سه دهه است که حوزه سلامت اعتبارات کافی نداشته است. بر همین اساس انتظارمان آن است که دولت دوازدهم با همین نگاه عمیق در بخش های اجرایی و بودجه ریزی نظام سلامت را در نظر داشته باشد. هنوز سهم سلامت از منابع عمومی عقب است و نیازمند سرمایه گذاری بیشتر دولت در این بخش هستیم.وی افزود: بخش خصوصی هنوز با هراس به حوزه سلامت می نگرد. باید درها به روی بخش خصوصی باز شود. حجم بالای مطالبات بیمارستان ها، تهدید بالقوه بسیار جدی برای اجرای طرح تحول نظام سلامت است. این تاخیرها باید تعدیل شوند.با بحران، کارم را شروع کردمزالی در ادامه با بیان اینکه در شرایط سختی نظام پزشکی را تحویل گرفتم، افزود: به طوریکه رئیس جمهور وقت، حکم رئیس کل را نمی زد. حدود هفت ماه بعد از انتخابات ششم، سازمان نظام پزشکی بلاتکلیف بود. نظام پزشکی شهرستان ها نیز تعطیل بودند و پرونده ها را رسیدگی نمی کردند.وی با بیان اینکه با بحران کارم را شروع کردم، افزود: عملا سازمان نظام پزشکی را معوق و بلاتکلیف گذاشته بودند، اما خوشبختانه با استقرار دکتر روحانی، گره باز شد. به دلیل این تاخیر هفت ماهه، زمان زیادی به طول انجامید تا بتوانیم ارکان سازمان و هیات های انتظامی را مستقر کنیم. پس از آن هم طرح تحول نظام سلامت آغاز شد؛ طرحی که جامعه پزشکی به برخی از جنبه های آن انتقاداتی داشتند و همین مبحث چالش هایی را فراسوی سازمان نظام پزشکی قرار داد. در بحث تعرفه ها نیز به جز گام اول، در گام های بعدی کماکام مشکلات پابرجا بود. در ادامه راه هم متاسفانه تفاهم نامه تاریخی ما با سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری ملغی اثر شد.یکی از سخت ترین دوره های کاری ام بودوی افزود: در طول چهار سال گذشته مباحث مربوط به امنیت شغلی جامعه پزشکی و مباحثی که درباره حبس پزشکان مطرح شد، مدتی نگران کننده شد و تلاطم ایجاد کرد که خوشبختانه از تمام این بحران ها عبور کردیم. ام ...

ادامه مطلب  

برگزیدگان بخش های غیر حضوری جشنواره قرآنی وزارت بهداشت تجلیل شدند + اسامی  

درخواست حذف این مطلب
گروه مسابقات: برگزیدگان بخش های غیر حضوری بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در مراسم افتتاحیه این جشنواره تجلیل شدند. به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به فارس، در مراسم افتتاحیه بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت از برگزیدگان برخی از بخش های غیر حضوری این جشنواره که نفرات برگزیده آن قبلاً معرفی شده بودند، تجلیل شد که به شرح زیر است.در بخشی از مراسم افتتاحیه بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت از آقایان، شاکری و صالح مقدم دو نفر از دست اندرکاران دوره گذشته این جشنواره قدردانی شد. همچنین از ۱۵ برگزیده دانشگاه علوم پزشکی در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان نیز تجلیل شد که عبارتند از؛ ابوالفضل خلیلی، رتبه دوم رشته ترتیل از دانشگاه بقیة الله الاعظم(عج)سیداحمد حسینی میرمحمدی، رتبه سوم رشته دعاخوانی از دانشگاه علوم پزشکی ایرانمنیره حسینی زاده، رتبه سوم در حفظ 10 جزء از دانشگاه علوم پزشکی سمنانمحسن محمدی، رتبه سوم رشته حفظ 20 جزء از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانعلیرضا پیوندی، رتبه سوم حفظ 10 جزء از دانشگاه علوم پزشکی مشهدسمیه نجفی، رتبه اول رشته آشنایی با سیره معصومین(ص) از دانشگاه علوم پزشکی اراکفاطمه شفیعی، رتبه دوم رشته آشنایی با سیره معصومین(ص) از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمعصومه حاجی زاده چناری، رتبه دوم آشنایی با احادیث از دانشگاه علوم پزشکی بابلفروزان وحیدی، رتبه سوم رشته ترجمه و تفسیر قرآن از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمسیب امینی، رتبه دوم رشته نهج البلاغه از دانشگاه علوم پزشکی اهوازحمیدرضا شجاعی فر، رتبه سوم رشته فیلمنامه نویسی از دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیدمجید میرحسینی٬ رتبه سوم رشته نمایشنامه نویسی از دانشگاه علوم پزشکی پروانه کاویانی٬ رتبه سوم رشته معرق و منبت از دانشگاه علوم پزشکی تبریزمریم حسنی، رتبه سوم رشته مقاله نویسی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرودگروه تواشیح «فاطر» رتبه سوم رشته تواشیح از دانشگاه علوم پزشکی تبریزبرگزیدگان بخش پژوهشی سیدکمال صولتی و پریسا آسمند رتبه اول مشترک در رشته طرح پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از گروه اساتیدرشته ترجمه و تالیف کتابشیرین خلیلی آذرنوش از دانشگاه علوم پزشکی تبریز از گروه کارمندان رتبه اولمرضیه مومن نسب و آزیتا جابری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز از گروه اساتید رتبه سوم مشترکرشته مقاله نویسی گروه اساتیدفرشته بهمنش از دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه اولراحله سروستانی از دانشگاه علوم پزشکی فسا رتبه دومنسیم بیگی بروجنی و اصغر سپهوند حائز رتبه سوم مشترک از دانشگاه علوم پزشکی لرستانمقاله نویسی گروه دانشجوییحسین قائدامینی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان رتبه اول محمدحسن سموری از دانشگاه علوم پرشکی کاشان رتبه دومامیدرضا تمتاجی کاشان رتبه سوممقاله نویسی گروه کارکناننقی دشتی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رتبه اولمریم امیدی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه دوم علی عمارلو و عادل میرزاعلی زاده از دانشگاه علوم پزشکی زنجان رتبه سوم مشترکبرگزیدگان بخش فناوری رشته کانال شبکه های مجازی گروه دانشجویانحسن واعظی از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رتبه اولمجتبی محجور از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رتبه دومفاطمه سلحشور و علی ریحانیان از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه سوم مشترکرشته کانال شبکه های مجازی گروه کارکنانحمید رحیمی از دانشگاه علوم پزشکی اراک رتبه اولهمایون سلحشور از دانشگاه علوم پزشکی شاهد رتبه دومرشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن از گروه دانشجویانسامان چام از دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه اولعباس عابدی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه دوممهدی پایمرد و علی قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم رشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن از گروه کارکنانزهرا خرامان از دانشگاه علوم پزشکی ایلام رتبه اول رسول میرزایی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم برگزیدگان بخش های«نشریات» رشته تیتر گروه دانشجویانکبری صالحی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رشته گرافیک و صفحه آرایی گروه دانشجویانمحمدجواد سلطانی از دانشگاه علوم پزشکی گلستانرشته گرافیک و صفحه آرایی گروه کارکنانعلی یوری از دانشگاه علوم پزشکی گلستانرشته گزارش گروه دانشجویانامیرحسین تیموری از دانشگاه علوم پزشکی کاشانرشته گزارش گروه کارکنانمعصومه عسکری از دانشگاه علوم پزشکی همدان رتبه اولسمیه تیموری جروکانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه سومرشته مصاحبه گروه دانشجویانرویا صیام پور از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانرشته طرح روی جلد گروه دانشجویانعلی نورانیان از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه اولمحمد صدقیان از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رتبه دومعلی فرشباف از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه سومرشته مقالات دینی و قرآنیالناز سادات سجادی نیا اصفهان رتبه اولسحر برزگر تبریز رتبه دومسمیرا نادری تبریز رتبه سوم بخش نشریات گروه دانشجویانحسین سعیدی برای فصلنامه تنفس از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول نرگس محمدی برای نشریه بینات از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه دوم زینب همتی برای نشریه برهان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه سومبرگزیدگان بخش معارفرشته نهج البلاغه در بخش اساتیدمحمدرضا شریف کاشان رتبه اول مهدی پاسالار شیراز رتبه دومطاهره اسکویی تبریز رتبه سومرشته نهج البلاغه در گروه کارکنانرضا میرزایی شیراز رتبه اولزینب غلام نیا شیروانی بابل رتبه دومپریرخ مهرپور شیراز رتبه سومرشته نهج البلاغه در گروه دانشجویانمعصومه حاجی زاده بابل و افسانه جعفرپور لرستان رتبه اول نجمه آخوند زردینی یزد رتبه دوم فهمیه رستمی بهزیست ...

ادامه مطلب  

تغییر شیوه نسخه پیچی پزشکان  

درخواست حذف این مطلب
رسانه ای شدن ماجرای نسخه های میلیاردی پزشکان از سوی مدیران تأمین اجتماعی برگ دیگری از جابه جایی پول های نجومی را رو کرد حکایتی که هم سازمان های بیمه گر بابت ناتوانی از پایش و بررسی و برخورد نکردن با پزشکانی که نسخه های میلیاردی می نویسند مورد انتقاد قرار گرفتند و هم وزارت بهداشت به دلیل نظارت نداشتن بر نسخه های تجویزی آن هم در شرایطی که کفگیر سلامت به ته دیگ خورده و دولت برای جبران بار مالی طرح تحول دست به عرضه اوراق مشارکت زده است. حالا و پس از آنکه نسخه های نجومی به تیتر یک رسانه های خبری تبدیل شد وزیر بهداشت هم به صرافت افتاده تا ب ...

ادامه مطلب  

لزوم اصلاح تعرفه های وارداتی تجهیزات پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
رییس انجمن وارد کنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور از احتمال بازگشت سه پدیده دلالی، افزایش قیمت ها و ورشکستگی در حوزه تجهیزات پزشکی به دلیل عدم پرداخت مطالبات و دیرکرد ۲۰ ماهه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو خبر داد. میلاد بختیاری در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله بازگشت پدیده دلالی و افزایش قیمت تجهیزات پزشکی در صورت عدم پرداخت مطالبات شرکت وارد کننده، ناموفق بودند در جذب سرمایه گذاری خارجی، لزوم افزایش میزان تعرفه های وارداتی در مورد کالاهای مشابه تولید داخل، وضعیت قرمز شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی، الزام وزارت بهداشت به پرداخت تعهدات مالی و پرهیز از تمرکزگرایی صادرات به کشورهای اروپایی صحبت کرد که در ادامه آورده شده است.وزارت بهداشت به تعهدات مالی خود عمل کندبه گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، باید تعهدات مربوط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شود. بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به طرح تحول سلامت اختصاص یافت و باید پرداخت ها در بخش سلامت در دستور کار قرار گیرد تا سازمان هایی که درگیر شده اند و تعهدات مختلفی را قبول کرده اند بتوانند پرداخت های خود را به انجام رسانند. ما نمی گوییم که باید پول مان را نقدا دریافت کنیم، بلکه معتقدیم اگر قیمت گذاری صورت می گیرد پرداخت ها ۹۰ روزه انجام شود و اگر قیمت گذاری رخ نمی دهد، در فاصله زمانی شش، هفت و هشت ماهه پرداخت ها در دستور کار قرار گیرد. حوزه تجهیزات پزشکی نیازمند گردش درست مالی است و وقتی صنوف دیگر را می بینیم که در فاصله های زمانی پنج – شش ماهه تسویه حساب هایشان در دستور کار قرار می گیرد این پرسش در ذهن وارد کنندگان تجهیزات پزشکی ایجاد می شود که به چه دلیل باید پرداخت مطالبات شان به بیش از ۲۰ ماه زمان بینجامد؟ این اتفاق چه توجیهی دارد؟ تاکنون سابقه نداشته که مدت زمان پرداخت مطالبات در این بخش به بیش از ۲۰ ماه برسد و باید بدانیم که بیش از نیمی از مراکز مطالبات خود را تسویه نکرده اند و طول مدت پرداخت بدهی هایشان از ۲۰ ماه عبور کرده است.۸۰ درصد تجهیزات پزشکی مراکز درمانی به روز هستندتجهیزات پزشکی حوزه ای است که هر روز با نوآوری های جدید روبه رو بوده و شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی به دنبال این هستند تا کالاهای نوآور را به کشور وارد کنند. به جرات می توان گفت که بالای ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی موجود در مراکز درمانی به روز هستند و شرکت ها در حال واردات تجهیزات پزشکی نوآور هستند.باید سیاست اتخاذ شده در این بخش بر واردات تجهیزات پزشکی فناور و با تکنولوژی بالا باشد. هیچ کشوری نمی تواند ۱۰۰ درصد نیاز خود را تامین کند و این مساله بر کسی پوشیده نیست و باید آن را قبول کرد. حوزه تجهیزات پزشکی نیز یکی از بخش هایی است که از این موضوع مبرا نبوده و به خوبی می دانید که علم در انحصار هیچ کشوری نیست. ما باید اجازه واردات کالاهای نوین را به کشور بدهیم و به صرف این که مشابه یک کالا در داخل آن هم در بخش تجهیزات پزشکی وجود دارد، جلوی واردات آن را بگیریم.در مورد برخی تجهیزات، تحقیق و توسعه صورت گرفته و روی بیماران مختلف به آزمایش در آمده است تا با کیفیت بهتری خدمت رسانی کند. ما باید به چنین تجهیزاتی اجازه واردات دهیم و تنها به این دلیل که قصد حمایت از تولید داخل را داریم، مانع ورود تجهیزات پزشکی نوآور از دنیا شویم و از تجهیزاتی استفاده کنیم که به روز نیستند.باید با سیاست باز گذاشتن بازار اجازه دهیم تا تجهیزات به روز به کشور وارد شود و وارد کنندگان نسبت به واردات کالاهای نوین و فناور در حوزه تجهیزات پزشکی ترغیب شوند. علاوه بر این واردات تجهیزات به روز در بخش تجهیزات پزشکی عاملی خواهد بود تا تولید کنندگان واحدهای تحقیق و توسعه خود را فعال و بتوانند با تجهیزات خارجی نوآوری که به کشور وارد می شود رقابت کنند.بسیاری از کارخانه های تولیدی ما در کشور واحدهای تحقیق و توسعه ضعیفی دارند و این مساله را باید قبول کنیم. واحد تحقیق و توسعه قلب یک کارخانه تولیدی است و ما باید به واردات کالاهای پزشکی نوین مجوز دهیم. با همین اقدام عاملی برای توسعه واحدهای تولیدی خود و رقابت با کالاهای تجهیزات پزشکی تولیدی به روز در دنیا شویم.نیاز به نوآور شدن ۲۰ درصد تجهیزات پزشکی در کشوردر مورد به روزرسانی تجهیزات پزشکی که در مراکز درمانی نیازمند تغییر هستند باید شرکت های تجهیزات پزشکی نسبت به واردات این تجهیزات ترغیب شوند و علاوه بر آنها تولید کنندگان داخلی بتوانند با بالا بردن کیفیت تولید خود و افزایش سطح واحدهای تحقیق و توسعه تجهیزاتی را تولید کنند که به روز هستند و در دنیا از آنها استفاده می کنند. همان طور که واحدهای تولیدی در کشور باید واحدهای تحقیق و توسعه داشته باشند، وارد کنندگان تجهیزات پزشکی نیز باید از روزمرگی در خصوص واردات تجهیزات پزشکی دوری جویند و با راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه کالاهایی را به کشور وارد کنند که در دنیا از هر کالا و تجهیزات دیگری به روزتر هستند. نباید مسوولان فنی در شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی تنها در راه پله سازمان ها به دنبال کسب مجوز برای واردات باشند، بلکه آنها نیز باید با تلاش بیشتر نسبت به واردات کالاهای به روز شده در دنیا گام بردارند.پرهیز از تمرکزگرایی صادرات تجهیزات پزشکی به اروپااخیرا در بخش صادرات تجهیزات پزشکی اقدامات قابل قبولی صورت گرفته و شرکت ها با بازاریابی مناسب دریافتند که منطقه ظرفیت بالایی برای صادرات تجهیزات پزشکی دارد. آنچه که در حوزه صادرات مدنظر داشته باشیم این است که دید صادر کنندگان به کشورهای اروپایی است و تنها می خواهند به این کشورها صادرات داشته باشند، در حالی که ظرفیت بالایی در کشورهای همسایه ایران در بخش تجهیزات پزشکی وجود دارد و این کشورها با ضعف های عمده ای در بخش درمان مواجه هستند.صادر کنندگان ما باید از این فرصت استفاده کنند و اجازه ندهند بازار کشورهای همسایه ایران به دست صادر کنندگان سایر کشورها بیفتد. روسیه از جمله کشورهایی است که دست خود را برای واردات دراز کرده و صادر کنندگان ایرانی باید به خوبی از فرصت استفاده کنند و علاوه بر روسیه، کشورهای cis را مدنظر قرار دهند. به طور حتم تمرکز بر بازار اروپا می تواند عاملی برای از دست دادن بازار کشورهای همسایه شود که این مساله به ضرر صادر کنندگان ایرانی در حوزه تجهیزات پزشکی خواهد بود.یکی دیگر از مسائلی که باید توسط صادر کنندگان تجهیزات پزشکی به آن دقت شود این است که نباید تنها در مقوله قیمت گذاری با صادر کنندگان سایر کشورها رقابت کنیم، بلکه توجه به کیفیت تجهیزات پزشک تولید شده از جمله مسائل تاثیرگذار است. برندسازی از جمله اقداماتی است که صادرات تجهیزات پزشکی را دچار تحول می کند و به طور مثال ما نباید شبیه کشوری نظیر چین در برند سازی شویم. چینی ها تنها به تولید فکر کردند و توجهی به برند سازی نداشته اند و اگر ما نیز بخواهیم چنین تفکری داشته باشیم، موفق نخواهیم بود و حضورمان در برخی بازارها پررنگ نمی شود.چرا ما نباید برند سازی کنیم و بتوانیم کالاهای خود را با قیمتی بالا به فروش برسانیم. زمانی که کالاها برند سازی شده و دانشگاه محور باشند در نهایت قدرت صادراتی بیشتری پیدا می کند و شما می توانید قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشید و سایر کشورها برای خرید محصول به دنبال شما بیایند و با این اقدام سود صادراتی افزایش می یابد و ارزآوری بیشتر می شود.وضعیت قرمز واردکنندگان تجهیزات پزشکیمیزان مطالبات شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی از مرز ۳۰۰۰ میلیارد تومان عبور کرده و دیرکرد پرداخت مطالبات در این حوزه به بیش از ۲۰ ماه افزایش یافته است. این میزان دیرکرد در پرداخت مطالبات رقم سنگینی است و گردش مالی شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی را با مشکل مواجه کرده است. باید به طور قطع از ایجاد وضعیت قرمز در این حوزه نام برد و در صورتی که پرداخت مطالبات شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار نگیرد شاهد ورشکستگی ۳۰ درصد از ۱۰۰۰ شرکتی خواهیم بود که در این بخش فعالیت می کنند.دائما می شنویم عنوان می شود مطالبات شرکت های دارویی پرداخت خواهد شد اما در مورد تجهیزات پزشکی صحبتی نمی شود. سوال ما این است که جایگاه تجهیزات پزشکی کجاست و چرا در ارتباط با پرداخت مطالبات آنها حرفی به میان نمی آید؟ تجهیزات پزشکی زیرمجموعه سازمان زیرنظر سازمان غذا و داروست، رویکردی که اخیرا از سازمان غذا و دارو می بینیم رویکرد دارویی است و به هیچ وجه صحبتی از پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی به میان نمی آید. باید بدانیم شرکت های دارویی اکثرا شرکت های دولتی بوده و از توان مالی بالایی برخوردارند. این شرکت ها از امکانات دولتی استفاده می کنند و به همین علت توانایی و تحمل بالاتری دارند اما ۹۰ درصد شرکت های تجهیزات پزشکی خصوصی هستند و باید بدانیم که از تاب و توان محدودی برخوردارند.طرح تحول سلامت طرح موفقی بود و آورده خوبی را برای بیماران در حوزه درمان داشت، اما هرچند در حوزه تجهیزات پزشکی با کاهش ...

ادامه مطلب  

سه پدیده شوم در انتظار تجهیزات پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
رییس انجمن وارد کنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی کشور از احتمال بازگشت سه پدیده دلالی، افزایش قیمت ها و ورشکستگی در حوزه تجهیزات پزشکی به دلیل عدم پرداخت مطالبات و دیرکرد ۲۰ ماهه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو خبر داد.میلاد بختیاری در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله بازگشت پدیده دلالی و افزایش قیمت تجهیزات پزشکی در صورت عدم پرداخت مطالبات شرکت وارد کننده، ناموفق بودند در جذب سرمایه گذاری خارجی، لزوم افزایش میزان تعرفه های وارداتی در مورد کالاهای مشابه تولید داخل، وضعیت قرمز شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی، الزام وزارت بهداشت به پرداخت تعهدات مالی و پرهیز از تمرکزگرایی صادرات به کشورهای اروپایی صحبت کرد که در ادامه آورده شده است.وزارت بهداشت به تعهدات مالی خود عمل کندباید تعهدات مربوط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شود. بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به طرح تحول سلامت اختصاص یافت و باید پرداخت ها در بخش سلامت در دستور کار قرار گیرد تا سازمان هایی که درگیر شده اند و تعهدات مختلفی را قبول کرده اند بتوانند پرداخت های خود را به انجام رسانند. ما نمی گوییم که باید پول مان را نقدا دریافت کنیم، بلکه معتقدیم اگر قیمت گذاری صورت می گیرد پرداخت ها ۹۰ روزه انجام شود و اگر قیمت گذاری رخ نمی دهد، در فاصله زمانی شش، هفت و هشت ماهه پرداخت ها در دستور کار قرار گیرد. حوزه تجهیزات پزشکی نیازمند گردش درست مالی است و وقتی صنوف دیگر را می بینیم که در فاصله های زمانی پنج – شش ماهه تسویه حساب هایشان در دستور کار قرار می گیرد این پرسش در ذهن وارد کنندگان تجهیزات پزشکی ایجاد می شود که به چه دلیل باید پرداخت مطالبات شان به بیش از ۲۰ ماه زمان بینجامد؟ این اتفاق چه توجیهی دارد؟ تاکنون سابقه نداشته که مدت زمان پرداخت مطالبات در این بخش به بیش از ۲۰ ماه برسد و باید بدانیم که بیش از نیمی از مراکز مطالبات خود را تسویه نکرده اند و طول مدت پرداخت بدهی هایشان از ۲۰ ماه عبور کرده است.۸۰ درصد تجهیزات پزشکی مراکز درمانی به روز هستندتجهیزات پزشکی حوزه ای است که هر روز با نوآوری های جدید روبه رو بوده و شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی به دنبال این هستند تا کالاهای نوآور را به کشور وارد کنند. به جرات می توان گفت که بالای ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی موجود در مراکز درمانی به روز هستند و شرکت ها در حال واردات تجهیزات پزشکی نوآور هستند.باید سیاست اتخاذ شده در این بخش بر واردات تجهیزات پزشکی فناور و با تکنولوژی بالا باشد. هیچ کشوری نمی تواند ۱۰۰ درصد نیاز خود را تامین کند و این مساله بر کسی پوشیده نیست و باید آن را قبول کرد. حوزه تجهیزات پزشکی نیز یکی از بخش هایی است که از این موضوع مبرا نبوده و به خوبی می دانید که علم در انحصار هیچ کشوری نیست. ما باید اجازه واردات کالاهای نوین را به کشور بدهیم و به صرف این که مشابه یک کالا در داخل آن هم در بخش تجهیزات پزشکی وجود دارد، جلوی واردات آن را بگیریم.در مورد برخی تجهیزات، تحقیق و توسعه صورت گرفته و روی بیماران مختلف به آزمایش در آمده است تا با کیفیت بهتری خدمت رسانی کند. ما باید به چنین تجهیزاتی اجازه واردات دهیم و تنها به این دلیل که قصد حمایت از تولید داخل را داریم، مانع ورود تجهیزات پزشکی نوآور از دنیا شویم و از تجهیزاتی استفاده کنیم که به روز نیستند.باید با سیاست باز گذاشتن بازار اجازه دهیم تا تجهیزات به روز به کشور وارد شود و وارد کنندگان نسبت به واردات کالاهای نوین و فناور در حوزه تجهیزات پزشکی ترغیب شوند. علاوه بر این واردات تجهیزات به روز در بخش تجهیزات پزشکی عاملی خواهد بود تا تولید کنندگان واحدهای تحقیق و توسعه خود را فعال و بتوانند با تجهیزات خارجی نوآوری که به کشور وارد می شود رقابت کنند.بسیاری از کارخانه های تولیدی ما در کشور واحدهای تحقیق و توسعه ضعیفی دارند و این مساله را باید قبول کنیم. واحد تحقیق و توسعه قلب یک کارخانه تولیدی است و ما باید به واردات کالاهای پزشکی نوین مجوز دهیم. با همین اقدام عاملی برای توسعه واحدهای تولیدی خود و رقابت با کالاهای تجهیزات پزشکی تولیدی به روز در دنیا شویم.نیاز به نوآور شدن ۲۰ درصد تجهیزات پزشکی در کشوردر مورد به روزرسانی تجهیزات پزشکی که در مراکز درمانی نیازمند تغییر هستند باید شرکت های تجهیزات پزشکی نسبت به واردات این تجهیزات ترغیب شوند و علاوه بر آنها تولید کنندگان داخلی بتوانند با بالا بردن کیفیت تولید خود و افزایش سطح واحدهای تحقیق و توسعه تجهیزاتی را تولید کنند که به روز هستند و در دنیا از آنها استفاده می کنند. همان طور که واحدهای تولیدی در کشور باید واحدهای تحقیق و توسعه داشته باشند، وارد کنندگان تجهیزات پزشکی نیز باید از روزمرگی در خصوص واردات تجهیزات پزشکی دوری جویند و با راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه کالاهایی را به کشور وارد کنند که در دنیا از هر کالا و تجهیزات دیگری به روزتر هستند. نباید مسوولان فنی در شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی تنها در راه پله سازمان ها به دنبال کسب مجوز برای واردات باشند، بلکه آنها نیز باید با تلاش بیشتر نسبت به واردات کالاهای به روز شده در دنیا گام بردارند.پرهیز از تمرکزگرایی صادرات تجهیزات پزشکی به اروپااخیرا در بخش صادرات تجهیزات پزشکی اقدامات قابل قبولی صورت گرفته و شرکت ها با بازاریابی مناسب دریافتند که منطقه ظرفیت بالایی برای صادرات تجهیزات پزشکی دارد. آنچه که در حوزه صادرات مدنظر داشته باشیم این است که دید صادر کنندگان به کشورهای اروپایی است و تنها می خواهند به این کشورها صادرات داشته باشند، در حالی که ظرفیت بالایی در کشورهای همسایه ایران در بخش تجهیزات پزشکی وجود دارد و این کشورها با ضعف های عمده ای در بخش درمان مواجه هستند.صادر کنندگان ما باید از این فرصت استفاده کنند و اجازه ندهند بازار کشورهای همسایه ایران به دست صادر کنندگان سایر کشورها بیفتد. روسیه از جمله کشورهایی است که دست خود را برای واردات دراز کرده و صادر کنندگان ایرانی باید به خوبی از فرصت استفاده کنند و علاوه بر روسیه، کشورهای cis را مدنظر قرار دهند. به طور حتم تمرکز بر بازار اروپا می تواند عاملی برای از دست دادن بازار کشورهای همسایه شود که این مساله به ضرر صادر کنندگان ایرانی در حوزه تجهیزات پزشکی خواهد بود.یکی دیگر از مسائلی که باید توسط صادر کنندگان تجهیزات پزشکی به آن دقت شود این است که نباید تنها در مقوله قیمت گذاری با صادر کنندگان سایر کشورها رقابت کنیم، بلکه توجه به کیفیت تجهیزات پزشک تولید شده از جمله مسائل تاثیرگذار است. برندسازی از جمله اقداماتی است که صادرات تجهیزات پزشکی را دچار تحول می کند و به طور مثال ما نباید شبیه کشوری نظیر چین در برند سازی شویم. چینی ها تنها به تولید فکر کردند و توجهی به برند سازی نداشته اند و اگر ما نیز بخواهیم چنین تفکری داشته باشیم، موفق نخواهیم بود و حضورمان در برخی بازارها پررنگ نمی شود.چرا ما نباید برند سازی کنیم و بتوانیم کالاهای خود را با قیمتی بالا به فروش برسانیم. زمانی که کالاها برند سازی شده و دانشگاه محور باشند در نهایت قدرت صادراتی بیشتری پیدا می کند و شما می توانید قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشید و سایر کشورها برای خرید محصول به دنبال شما بیایند و با این اقدام سود صادراتی افزایش می یابد و ارزآوری بیشتر می شود.وضعیت قرمز واردکنندگان تجهیزات پزشکیمیزان مطالبات شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی از مرز ۳۰۰۰ میلیارد تومان عبور کرده و دیرکرد پرداخت مطالبات در این حوزه به بیش از ۲۰ ماه افزایش یافته است. این میزان دیرکرد در پرداخت مطالبات رقم سنگینی است و گردش مالی شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی را با مشکل مواجه کرده است. باید به طور قطع از ایجاد وضعیت قرمز در این حوزه نام برد و در صورتی که پرداخت مطالبات شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار نگیرد شاهد ورشکستگی ۳۰ درصد از ۱۰۰۰ شرکتی خواهیم بود که در این بخش فعالیت می کنند.دائما می شنویم عنوان می شود مطالبات شرکت های دارویی پرداخت خواهد شد اما در مورد تجهیزات پزشکی صحبتی نمی شود. سوال ما این است که جایگاه تجهیزات پزشکی کجاست و چرا در ارتباط با پرداخت مطالبات آنها حرفی به میان نمی آید؟ تجهیزات پزشکی زیرمجموعه سازمان زیرنظر سازمان غذا و داروست، رویکردی که اخیرا از سازمان غذا و دارو می بینیم رویکرد دارویی است و به هیچ وجه صحبتی از پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی به میان نمی آید. باید بدانیم شرکت های دارویی اکثرا شرکت های دولتی بوده و از توان مالی بالایی برخوردارند. این شرکت ها از امکانات دولتی استفاده می کنند و به همین علت توانایی و تحمل بالاتری دارند اما ۹۰ درصد شرکت های تجهیزات پزشکی خصوصی هستند و باید بدانیم که از تاب و توان محدودی برخوردارند.طرح تحول سلامت طرح موفقی بود و آورده خوبی را برای بیماران در حوزه درمان داشت، اما هرچند در حوزه تجهیزات پزشکی با کاهش قیمت ۴۰ تا ۵۰ در ...

ادامه مطلب  

قاچاق تجهیزات پزشکی، ویروس نظام سلامت  

درخواست حذف این مطلب
هفته نامه جامعه پویا - سعید زاهدی: بازار 700 میلیون دلاری قاچاق تجهیزات پزشکی اقتصاد ملی و سلامت بیماران را نشانه رفته است.خودتان را جای مدیر بیمارستانی بگذارید که چندین میلیارد تومان از بیمه های درمانی طلبکار است و به مرحله ای از ورشکستگی رسیده که حتی برای تهیه غذای بیماران هم دچار مشکل جدی شده است. حالا اگر همین مدیر بیمارستان بخواهد تجهیزات پزشکی ضروری را برای بیمارستان تهیه کند و دو انتخاب شامل خرید تجهیزات گران قیمت دولتی یا خرید تجهیزات ارزان و قاچاق پیش رویش باشد اصلا دور از انتظار نیست که قید تجهیزات پزشکی گران قیمت را بزند و ترجیح بدهد.نیازهای ضروری بیمارستان را با خرید همان تجهیزات قاچاق و ارزان قیمت مرتفع کند. البته این تخلف بیمارستانی، به هر دلیلی که اتفاق بیفتد، محکوم است؛ اما وقتی ریشه ای تر به موضوع نگاه شود، می بینیم مطالبات سنگین مراکز درمانی از بیمه ها موجب شده حتی مراکز رسمی نیز ابایی از خرید تجهیزات پزشکی قاچاق نداشته باشند.اکنون بر اساس آمارهای رسمی، بدهی بیمه های درمانی به مراکز درمانی کشور، به حدود 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. خیلی از مراکز درمانی، حدود 10 ماه می شود که مطالبات شان را از بیمه های درمانی دریافت نکرده اند و صورت شان را با سیلی سرخ نگه داشته اند. این بدهی های سنگین، شرایطی را پیش آورده که بیمارستان ها برای رفع ابتدایی ترین نیازهای هر مرکز درمانی، به هر راهی متوسل شوند.در این اوضاع نابسامان، خرید تجهیزات پزشکی ضروری از مبادی رسمی، می تواند هزینه های مضاعفی را بر بیمارستان ها تحمیل کند که همین مسئله به عنوان یکی از دلایل مهم خرید تجهیزات پزشکی قاچاق از سوی بیمارستان ها شناخته می شود. حتی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت نیز این بی قانونی را کتمان نمی کند. چندی قبل رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، با صراحت به رسانه ها اعلام کرد در بازرسی از برخی بیمارستان های دولتی، تجهیزات مصرفی قاچاق در این مراکز درمانی مشاهده شده است.دیناروند انتقاد کرده بر خلاف بازار دارویی ایران که شرکت های قانونی موظف به توزیع دارو هستند، برای تجهیزات پزشکی چنین شرکت هایی نداریم؛ طوری که هم اکنون صدها عمده فروش و بنکدار به توزیع تجهیزات مصرفی بیمارستان ها اقدام می کنند که گاه برخی از این اقلام توزیعی، به صورت قاچاق وارد کشور می شود. این که بیمارستان دولتی، خودش مشتری جنس قاچاق باشد، نوبری است که در نظام سلامت ایران متولد شده. درست است که تامین اعتبارات مورد نیاز بیمارستان های دولتی، می تواند جلوی بسیاری از این تخلفات را بگیرد؛ اما در این بین افزایش نظارت ها می تواند با این بی قانونی ها مقابله کند.نباید از خاطر برد که تجهیزات پزشکی قاچاق می تواند برای خریداران بیمارستانی هم آب و نان داشته باشد. در واقع جدای از این که برخی بیمارستان ها از سر ناچاری به تجهیزات پزشکی قاچاق روی آورده اند. برخی دلالان هم که ممکن است در خود بیمارستان ها شاغل باشند، از خرید و فروش تجهیزات پزشکی قاچاق بهره می برد.نظارت های ضعیف قاچاقچی پرورش می دهدهیچ مرکز درمانی نمی تواند بدون تجهیزات پزشکی به حیات خود ادامه دهد. حاذق ترین نیروهای انسانی در حوزه درمان هم بدون در اختیار داشتن تجهیزات پزشکی، کاری از پیش نخواهد برد. دامنه تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی، بسیار گسترده است. دستگاه فشارسنج جیوه ای، دماسنج طبی، گوشی پزشکی، برانکارد، آنژوکت، باند گچی، آتل، باندها و ست سرم از جمله تجهیزات پزشکی ارزان قیمت و بحث معاینه، مامایی، تجهیزات پرتوپزشکی، تجهیزات پزشکی هسته ای، شنوایی سنج، سی تی اسکن، دستگاه سانتریفوژ، دستگاه شمارنده گلبول های خون، تجهیزات اتاق عمل، مونیتور علائم حیاتی، تجهیزات سنگ شکن، یونیت دندانپزشکی و تجهیزات بیمارستان سیار، از تجهیزات پزشکی پیشرفته و گران قیمت است که نبود هر کدام از این تجهیزات ساده و پیشرفته، می تواند چرخه درمان را با اختلالی جدی مواجه کند. مدل های تجهیزات پزشکی بسیار متنوع است و هر گروه از قاچاقچیان معمولا روی وارد کردن چند مدل خاص از این تجهیزات کار می کنند. وقتی می گوییم قاچاقچیان تجهیزات پزشکی، نباید تصور کرد. آنها افرادی شرور و مشابه تصاویری سینمایی هستند که از قاچاقچیان در ذهن مان حک کرده اند؛ بیشتر آنها آدم هایی معمولی هستند که حتی ممکن است به شکل رسمی هم در حوزه سلامت، به مردم خدمت درمانی ارائه کنند. خلأ نظارت های قوی، موجب شده برخی از افراد عادی در جامعه نیز وسوسه شوند و تلاش کنند حتی با روش «قاچاق چمدانی» هم که شده از این آب گل آلود ماهی بگیرند و از خوان گسترده قاچاق تجهیزات پزشکی، لقمه ای ببرند.آمارهای اورژانسی از قاچاق تجهیزات پزشکیهیچ نهاد رسمی و غیررسمی نمی تواند به طور دقیق بگوید آمار تجهیزات پزشکی قاچاق در کشور ما چه رقمی است. همه اعداد و ارقامی که در این حوزه اعلام می شود، بر اساس حدس و گمان است؛ زیرا بدیهی است که هیچ مرجعی وجود ندارد که تجهیزات پزشکی قاچاق را ثبت کند. حدس و گمان هایی هم درباره آمار و ارقام تجهیزات پزشکی اعلام می کنند، معمولا به این شکل محاسبه می شود که آمار تجهیزات پزشکی مورد نیاز و مصرفی کشور را تخمین می زنند و سپس این آمار کلی را از میزان تجهیزات پزشکی تولیدی و واردات قانونی کم می کنند، سپس نتیجه، هر چه که باشد، آمار تخمینی قاچاق تجهیزات پزشکی است.چند هفته قبل، دکتر محمد نعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در اظهارنظری تأمل برانگیز، اعلام کرد: 15 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می ...

ادامه مطلب  

اتصالات پلی اتیلن پیچی : معرفی و راهنمای نصب  

درخواست حذف این مطلب
از اتصالات پلی اتیلن پیچی در آبرسانی و سیستم*های آبیاری تحت فشار قطره*ای و بارانی استفاده می*شود. به طور کلی تمامی اتصالات پیچی شامل اجزاء زیر می*باشند:۱- بدنه ۲-سرپیچ ۳-اسپلیت رینگ ۴-بوشینگ ۵-اورینگلیست اتصالات پلی اتیلن پیچیاتصالات پلی اتیلن به سه نوع کلی جوشی، پیچی و فشاری تقسیم می*شوند.از اتصالات پلی اتیلن پیچی در پروژه*های کوچک و با خطوط لوله سایز پایین استفاده می*شود. هر چند اتصالات جوشی قیمت بسیار پایین*تری دارند و مقرون به صرفه هستند، اما در پروژه*های کوچک، حمل و نقل یا کرایه دستگاه جوش پلی اتیلن و استخدام نیروی ماهر برای کار با آن مقرون به صرفه نیست. لذا در پروژ*ها این*چنینی از اتصالات پلی اتیلن پیچی استفاده می*شود. همچنین استفاده از این اتصالات به خاطر نحوه بستن آنها به لوله پلی اتیلن، در سایزهای بزرگ امکان*پذیر نمی*باشد.نگه داشتن لوله و جلوگیری از حرکت آن در لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی، وظیفه ا ...

ادامه مطلب  

یک بام و دو هوای «قضاوت» در تخلفات پزشکی - جامعه پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز:انگار «قضاوت» در حوزه پزشکی و طبابت یک سر دارد با هزار سودا. به طوریکه برخی چاره رسیدگی به تخلفات پزشکان را مسیر پزشکی قانونی می دانند و برخی هم راه نظام پزشکی را برای گرفتن حق شان در پیش می گیرند.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر علی جعفریان، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران بااشاره به یک بام و دو هوا بودن «قضاوت» در حوزه پزشکی گفت: در حال حاضر شکایات مربوط به تخلفات پزشکی به سازمان نظام پزشکی ارجاع داده می شوند و سپس نظام پزشکی و یا پزشکی قانونی آنها را مورد بررسی قرار می دهند، حال جای سوال دارد که چرا برای رسیدگی به تخلفات پزشکی دو مرجع داریم و هر کدام هم طبق یک قانون انجام وظیفه می کنند؟. باید توجه کرد که این موضوع مشکلاتی را در این حوزه ایجاد می کند. بر همین اساس باید تکلیف این قانون مشخص شود. بالاخره باید مشخص کنیم که نظام پزشک صلاحیت رسیدگی به تخلفات را دارد یا خیر؟ و اگر می گوییم که این سازمان صلاحیت قضاوت درباره تخلفات پزشکی را داراست، باید حواسمان را جمع کنیم تا افراد مصلح در سازمان نظام پزشکی حضور داشته باشند.اغلب دادگاه های نظام پزشکی طرفدارانه نیستقانون اصلاح شودجعفریان تاکید کرد: بالاخره در زمان رسیدگی به شکایات و تخلفات مربوط به پزشکی، حتی در سازمان پزشکی قانونی هم پزشکان حضور دارند. در نظام پزشکی هم تا جایی که دیده ایم، دادگاه ها منطقی بوده و طرفدارانه برخورد نمی کنند. بارها هم در دادگاه های نظام پزشکی احکامی علیه پزشکان صادر شده است. در عین حال فکر نمی کنم که اگر آمارهای نظام پزشکی و پزشکی قانونی را با هم تطبیق دهیم، تفاوت چندانی میان میزان تبرئه و محکومیتشان وجود داشته باشد. اما به هر حال این اشکال وجود دارد که چرا دو مرجع برای رسیدگی به شکایات پزشکان وجود دارند. بنابراین باید این قانون اصلاح شود.رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه صحبت هایش افزود: در عین حال تصور می کنم که هرچقدر سازمان نظام پزشکی در حوزه نظارتی خود بهتر و دقیق تر عمل کند، به نفع صنف پزشکان و مردم کار کرده است. بر این اساس اگر پزشکی مرتکب تخلف می شود، بهتر است که سازمان نظام پزشکی با او برخورد کند، نه فردی دیگر. باید توجه کرد که بهترین جایگاه برای بررسی تخلف، ارائه تذکر و تنبیه پزشکان متخلف نظام پزشکی است. زیرا این سازمان از خود صنف تشکیل شده و پزشکان می دانند که این سازمان دلسوز صنف است و با صنف دشمنی ندارد.دکتر علی جعفریان، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهرانتکالیف نظارتی مبهم نظام پزشکیتنها ارگان صنفی که باید طرفدار صنف و مردم باشد!جعفریان با بیان اینکه البته نظام پزشکی در طول دو دهه گذشته برخورد خیلی شدیدی هم با برخی تخلفات نکرده است، ادامه داد: از آنجایی که در برخی موارد قوانین باهم منطبق نیست و تعیین و تکلیف نظارتی در برخی قسمت ها مبهم است، نظام پزشکی در برخی موارد اعلام می کند که اقدام نظارتی درباره فلان امر وظیفه من نیست. بنابراین باید این مسائل کاملا روشن شوند. به عنوان مثال در بحث نظارت بر تعرفه ها، طبق مصوبه کمیسیون 1690 نظام پزشکی مسوول رسیدگی به تخلفات در هر استان شده است. البته باید توجه کرد که برای این اقدامات نظام پزشکی نیرو و امکانات کافی هم ندارد و عملا فعالیت های نظارتی در این زمینه را معاونت های درمان دانشگاه ها در ستاد 1690 انجام می دهند، اما مسوول آن نظام پزشکی هر استان است. در نهایت باید بدانیم که هرچقدر نظام پزشکی جدی تر به موضوع نظارت ها ...

ادامه مطلب  

دکتر زالی:قانون نظام پزشکی مشکل ندارد/سازمانی مقتدر را رقم زنید - پزشک - جامعه پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز:رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری جامعه پزشکی در هفتمین دوره انتخابات این سازمان، گفت: سازمان نظام پزشکی دارای دو رسالت مهم یعنی دفاع از حقوق مردم و دفاع از حقوق جامعه پزشکی و بر خلاف برخی صحبت های عوام فریبانه این دو هدف نه تنها در تضاد با یکدیگر بلکه در همگرایی با هم قرار دارند.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر علیرضا زالی در هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی ، با اشاره بر ضرورت حضور جامعه پزشکی در این انتخابات گفت: همانطور که بارها اعلام شده است، سازمان نظام پزشکی یکی از بزرگترین نهادهای صنفی مستقل در حوزه اجتماعی و مدنی و به ویژه حوزه سلامت کشور است و پیشینه آن به بیش از نیم قرن می رسد. آنچه که به سازمان نظام پزشکی اعتلا می بخشد حضور و تشریک مساعی حداکثری جامعه پزشکی در انتخابات این سازمان است که این کار نمادی از حضور مسئولانه جامعه پزشکی برای انتخاب سکانداران آتی این سازمان مهم صنفی و حرفه ای در کشور است.وی افزود: سازمان نظام پزشکی از ظرفیت های بالایی برخوردار است و قانون مترقی این سازمان که مصوب سال 83 بوده از ظرفیت های استثنائی برخوردار است که به طور خاص از نظر تقنینی و حقوقی می تواند ظرفیت های زیادی را برای این سازمان ایجاد کند.زالی ادامه داد: در سال های آتی باید تلاش شود که سازمان نظام پزشکی کماکان یک نقش اثرگذار در حوزه سلامت ایفا کند. باید توجه کرد که سازمان نظام پزشکی از نظر قانون مشکلی ندارد و این قانون به اندازه کافی مترقی است اما به دلایل متعددی بخش های زیادی از آن به فعلیت نرسیده است و امیدواریم با همدلی، همگرایی و انسجامی که ایجاد می شود بتوانیم به سمتی حرکت کنیم تا این قانون مترقی در همه ابعاد به فعلیت در آید. در عین حال آنچه که به نظام پزشکی اعتبار می بخشد، حضور افراد با بالاترین آراء است؛ چرا که پشتیبانی آراء جامعه پزشکی می تواند نمادی از یک حرکت جمعی برای رسیدن به اهداف و رسالت های مهم مندرج در قانون نظام پزشکی باشد.رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه جامعه پزشکی باید به صورت مسئولانه در این زمینه مشارکت کند، گفت: جامعه پزشکی باید با حضور حداکثری خودش تلاش کند تا منتخبین با رای بالایی وارد سازمان نظام پزشکی شوند. در این صورت در آینده سازمان می تواند با قدرت بالاتری حرکت کند و از اقتدار بیشتری برخوردار باشد. به همین دلیل در حوزه نظام پزشکی آنچه که به عنوان یک اصل مهم و استراتژیک تلقی می شود، بالا بودن حجم مشارکت اعضای نظام پزشکی است.زالی با بیان اینکه ما در ادوار گذشته به دلایل متفاوت حضور مطلوبی را در انتخابات از سوی جامعه پزشکی ندیدیم، گفت: تبارشناسی ادوار قبلی انتخابات سازمان نظام پزشکی نشان می دهد که شاید انتخابات از عمق کافی که بتواند همه آحاد جامعه پزشکی را پوشش دهد، برخوردار نبوده است. به هر حال در این دوره به نظر می رسد که شرایط به دلیل وضعیت خاصی که در حوزه سلامت وجود دارد و نقش مهم و خطیری که نظام پزشکی باید در این شرایط ایفا کند، مطلوب است. چرا که این شرایط اقتضا می کند که همکاران ما حتما در این انتخابات مشارکت کنند و با حضور فعالانه خودشان یک نظام پزشکی مقتدر، مستقل و منسجم را شکل دهند.زالی ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد این است که ما در حال حاضر در سازمان نظام پزشکی باید به سمتی برویم که این نهاد مستقل پر پیشینه بتواند در بسیاری از موارد نقش حل و فصل کننده مشکلات موجود را ایفا کند. در واقع در قانون نظام پزشکی دو اصل اساسی به عنوان رسالت های این سازمان ذکر شده است که یکی حمایت از حقوق بیماران و دوم استیفای حقوق شاغلین حوزه پزشکی است. حال ممکن است در نگاه اول این امر متناقض به نظر برسد، اما تجارب گذشته ما نشان می دهد که حقوق بیماران و جامعه پزشکی همگر ...

ادامه مطلب  

پیگیری حقوق صنفی جامعه پزشکی به منطق و تدبیر نیاز دارد/مانع از انجام اقدامات افراطی علیه اعضای جامعه پزشکی شدیم  

درخواست حذف این مطلب
کاندیدای هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه پیگیری حقوق صنفی جامعه پزشکی به منطق و تدبیر نیاز دارد، گفت: معتقدم باید در نظام پزشکی با عقلانیت و بدون هیجانات کاذب پیش رفت تا هم آسیبی به سازمان نظام پزشکی نرسد و هم منافع اعضا به صورت حداکثری تامین شود.دکترعلی اصغر پیوندی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت در واکنش به برخی مواضع راجع به عدم حضور دولتی ها در نظام پزشکی اظهار داشت: فرقی نمی کند در نظام پزشکی، وزارت بهداشت، مجلس یا تامین اجتماعی مسئولیت داریم.وقتی سیاست گذاری و تصمیم گیری از مدار شواهد، مستندات علمی، منطق و استدلال خارج شد، این نقطه آغاز انحراف است. ما باید حق را بگوییم و بپذیریم حتی اگر بر خلاف منافع ظاهری و کوتاه مدتمان باشد.رئیس ائتلاف صنفی امید سلامت خاطر نشان کرد: اگر کرور کرور رای یا بالاترین مناصب دولتی را هم به بنده پیشکش کنند، در هر جایگاهی که باشم چه دولتی و چه غیر دولتی تلاش می کنم کاری بر خلاف باورم انجام ندهم، قانون شکنی نکنم و برای پیشبرد چیزی که باور دارم خلاف مصلحت و حقیقت است گامی برندارم.پیوندی با اشاره به اینکه درد ما رنگ عوض کردن مدیران و تغییر دیدگاه هایشان به تناسب جایگاه است، گفت: مشکل اینجا بوده که فردی که امروز در نظام پزشکی است،یک حرفی می ‏زند و وقتی می رود در پست دولتی حرف صد درصد مخالف یا بالعکس. دارد همچنین امروز حرفی می زند ولی رفتاری متضاد انجام می دهد یا می تواند کاری کند و نمی کند.رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران عنوان کرد: ریشه مشکل آنجاست که سهم حقیقت، مبانی کارشناسی و شواهد علمی در روند سیاستگذاری و مدیریت ناچیز است و کسانی که می‏ گویند منتخبان نظام پزشکی و مسئولان دولتی الزاما یکی نباشند در واقع تصمیم گیری بر اساس تضاد منافع را به رسمیت شناخته اند.*مانع از انجام اقدامات افراطی علیه اعضای جامعه پزشکی شدیموی با بیان اینکه فراوان پیش آمد مواردی که حضور ما در موقعیت دولتی مانع از اقدامات افراطی علیه اعضای جامعه پزشکی شده، گفت: در این موارد هم طبق باورمان عمل کردیم. البته طبیعی بود و هست که چنین کارکردی ظریف است و باید با تدبیر انجام شود و نیازی هم به سروصدا راه انداختن ندارد. البته در مواردی هم چانه زنی ها و رایزنی هایمان موفق نبود.وی خاطر نشان کرد: از هر دو طرف مورد عنایت بوده و هستیم و هم رقبای انتخاباتی ما را نفوذی دولت در نظام پزشکی توصیف کردند و هم مسئولان دولتی ما را نفوذی نظام پزشکی در دولت شمردند. ما هم گوش به هیچ کدام ندادیم و کاری که فکر می‏ کردیم درست است انجام دادیدم.پیوندی ادامه داد: البته دوستان بنده اطلاع دارند که بنده ذاتا اهل تعامل هستم نه تقابل، از این به بعد هم اگر مورد اعتماد همکاران قرار بگیرم همین سیاق را ادامه می دهم.وی با بیان اینکه من با کسانی که کار صنفی و نظام پزشکی مقتدر را معادل افراطی ‏گری، بیانیه های تند و تیز و تظاهرات خیابانی و اعتصاب و نظایر آن می‏ دانند هم نظر نیستم، گفت: نه اعتقادی به این کارها دارم، نه چنین کاری خواهم کرد، نه حاضرم مسئولیت آثار زیان بار مادی و معنوی رفتارهای هیجانی و غیرعقلانی برای جامعه پزشکی و مردم را بپذیرم.کاندیدای هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: معتقدم باید با عقلانیت و بدون هیجانات کاذب پیش رفت تا هم آسیبی به سازمان نظام پزشکی نرسد و هم منافع اعضا به صورت حداکثری تامین شود.پیوندی در پاسخ به سوالی راجع به عملکرد نظام پزشکی تهران گفت: بنده ۴ سال گذشته برای اولین بار کاندید نظام پزشکی تهران شدم و با حمایت همکاران برگزیده و با حسن نظر اعضای هیات مدیره به عنوان رئیس نظام پزشکی تهران انتخاب شدم.وی ادامه داد:طی ۴ سال گذشته توفیق داشتم که هم رئیس نظام پزشکی تهران باشم و هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تا پیش از این دوره نظام پزشکی تهران اساسا هیچ بروز، ظهور و تاثیری در مجموعه نظام پزشکی نداشت.رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی گفت: با کمک اعضای محترم هیأت مدیره و هماهنگی سایر ارکان سازمان طی ۴ سال روند تفکیک و هویت دهی به نظام پزشکی تهران پیش رفت.وی خاطر نشان کرد: از نقطه صفر امروز به جایی رسیدیم که بدون استفاده از منابع سازمان مرکزی نظام پزشکی و حق عضویت همکاران تهرانی با کمترین نیروی انسانی و فضای فیزیکی بخش هایی از خدمات همکاران تهرانی توسط نظام پزشکی تهران انجام می ...

ادامه مطلب  

انتخابات نظام پزشکی جمعه برگزارمی شود/ اعلام رئیس کل جدید نظام پزشکی در شهریور  

درخواست حذف این مطلب
شهریور ماه و روز پزشک انتخاب و اعلام می شود.پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab.ir) :معاون درمان وزیر بهداشت و رئیس ستاد اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی ضمن تضمین امنیت انتخابات نظام پزشکی، اعلام کرد: رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی کشور در شهریور ماه و روز پزشک انتخاب و اعلام می شود.به گزارش ایسنا، دکتر محمد آقاجانی در نشست خبری هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، گفت: هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی در جمعه 30 تیر ماه در سراسر کشور برگزار می شود. باید توجه کرد که سازمان نظام پزشکی یکی از بزرگترین و قدیمی ترین سازمان های غیردولتی ایران است که تاریخچه آن به سال 1335 یعنی بیش از 60 سال پیش برمی گردد و بعد از انقلاب اسلامی این هفتمین دوره است که انتخابات این سازمان را برگزار می کنیم.وی با بیان اینکه این سازمان دارای 250 هزار عضو در گروه های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، مامایی و لیسانس های پروانه دار است، افزود: قانون نظام پزشکی حدود هشت بار مورد بازنگری قرار گرفته که آخرینش مربوط به سال 1383 بوده است. در این قانون اعتلای ارزش های اخلاقی و اسلامی در امور پزشکی، تلاش در جهت اصلاح و پیشبرد امور پزشکی، حفظ حقوق بیماران و حمایت از حقوق صنفی و... جز اهداف نظام پزشکی قرار گرفته اند که در این بین دو هدف اصلی یعنی حفظ حقوق جامعه و سلامت مردم و توجه به حقوق صنفی گروه پزشکی و اعتلای آن مهم تر بوده و تأثیر نظام پزشکی را مضاعف می کند.آقاجانی با تأکید بر لزوم ایفای این نقش دوسویه از سوی سازمان نظام پزشکی گفت: اگر این سازمان نتواند تعادلی را میان این دو نقش ایجاد کند و به یک سمت گرایش بیشتری داشته باشد تأثیر منفی بر جایگاه و وجهه این سازمان وارد می شود و ارزش آن در نظام سلامت کاهش خواهد یافت.وی ادامه داد: بر این اساس انتخاب افراد شاخص، هوشمند، دلسوز و باتجربه در حوزه سیاست گذاری سلامت می تواند منجر به اعتلای این سازمان شود. چرا که اگر در نظام پزشکی افراد شاخص و عالم حضور داشته باشند این سازمان می تواند پرداخت هزینه های پزشکی و پرداخت از جیب مردم را کنترل کند.رئیس ستاد اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی با بیان اینکه این انتخابات در روز جمعه 30 تیرماه از ساعت 8 صبح تا 8 شب در 200 حوزه انتخابیه برگزار می شود، ادامه داد: انتخابات هشت حوزه به دلیل به حدنصاب نرسیدن شمار ثبت نامی کاندیدا به انتخابات میان دوره ای موکول شده است. در این دوره 58 حوزه انتخابی دارای هیأت مدیره 17 نفره و 142 حوزه دارای هیأت مدیره 11 نفره خواهند بود.آقاجانی با اشاره به رشد 9 درصدی تأیید صلاحیت ها در این دوره نسبت به دوره گذشته، گفت: حدود 5176 نفر در شش گروه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، علوم آزمایشگاهی و لیسانس های دارای پروانه به عنوان کاندیدهای احراز صلاحیت شده در این انتخابات حضور دارند. همچنین تعداد شرکت کنندگان واجد شرایط 250 هزار نفر در این 6 گروه است.اعلام رئیس کل نظام پزشکی در روز پزشکبه گفته معاون وزیر بهداشت، هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی با تلاش جدی هیأت های نظارت و اجرایی در زمان مقرر آغاز خواهد شد و بعد از تشکیل هیأت های مدیره، شورای عالی نظام پزشکی تشکیل می شود و نهایتاً رئیس کل نظام پزشکی را انتخاب می کنند. طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است رئیس کل نظام پزشکی کشور در شهریورماه و در روز پزشک انتخاب و اعلام شود.آقاجانی با بیان اینکه این دوره از انتخابات به دو شکل حضوری و الکترونیک برای افزایش مشارکت و دقت نظر برگزار می شود، گفت: زمان تبلیغات کاندیداها 8 صبح روز پنج شنبه، 29 تیرماه به پایان می رسد. در عین حال پیش بینی می کنیم که در این دوره انتخابات پرشورتری را نسبت به دوره های گذشته در پیش داشته باشیم.جزئیات فرآیند انتخابات هفتمین دوره نظام پزشکیمعاون درمان وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه هر یک از شرکت کنندگان تنها می توانند در شهرستان محل اشتغال خودشان رأی دهند، گفت: هر یک از گروه های پزشکی هم به کاندیداهای هم گروه خودشان می توانند رأی دهند.وی به نحوه شرکت در انتخابات الکترونیک نظام پزشکی اشاره و اظهار کرد: در روز انتخابات اعضای نظام پزشکی کد ملی 10 رقمی خود را از طریق تلفن همراهشان به شماره 2000190 ارسال کنند و بعد از آن یک کد 12 رقمی دریافت می کنند، سپس با ورود به سا ...

ادامه مطلب  

تذکر رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به کاندیداها/ ائتلاف ها نباید سیاسی باشند  

درخواست حذف این مطلب
12:26/ ائتلاف ها در انتخابات نظام پزشکی نباید سیاسی باشندکاندیدای هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی گفت: ائتلاف ها در انتخابات نظام پزشکی باید صنفی و نه سیاسی و غیرحرفه ای باشد، چرا که سازمان نظام پزشکی چتری است که بر روی همه پزشکان با تمام عقاید و دیدگاه ها باید باشد.به گزارش خبرنگار ایلنا، تقی نوربخش؛ کاندیدای هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی با حضور در محل رای گیری این انتخابات با بیان اینکه هر چه حضور در انتخابات نظام پزشکی حداکثری و همراه با خردجمعی باشد، انتخابات صحیح تری خواهیم داشت، گفت: خوشبختانه امسال رای دهی به صورت الکترونیکی تمهید شده بود که متاسفانه تاکنون به دلایل اشکالات تکنیکی امکان آن فراهم نشده است.او ادامه داد: در دوره های گذشته 8 تا 12درصد جامعه پزشکی در انتخابات حضور داشتند اما امسال تصور می شد با فراهم شدن شرایط رای دهی الکترونیکی با وضعیت بهتری روبرو باشیم.این کاندیدای هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی خاطرنشان کرد: ائتلاف ها باید صنفی باشد نه سیاسی و غیرحرفه ای چرا که سازمان نظام پزشکی چتری است که بر روی همه پزشکان با تمام عقاید و دیدگاه ها باید باشد اگر این ائتلاف ها سیاسی باشد نمی توان جامعیت لازم را داشته و برای همه افراد در جامعه پزشکی موثر باشد.او با بیان اینکه در دوره های گذشته نیز ائتلاف وجود داشته است گفت: در این دوره به دلیل فضای مجازی گستردگی این ائتلاف ها بیشتر دیده می شود همچنین به دلیل نزدیکی این انتخابات با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا باعث شده فضای ائتلافی بر انتخابات حاکم باشد.نوربخش تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی یک سازمان صنفی است و کسانی باید در آن حضور داشته باشند که توان کارشناسی و انگیزه های لازم را برای خدمت به مردم و پزشکان دارند.11:50/ اختلال در سامانه الکترونیکی رای گیری نظام پزشکی/ رفع مشکل از ساعت ۱۲رییس هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان تهران درباره اختلال در سامانه الکترونیکی رای گیری نظام پزشکی توضیحاتی ارائه داد. علی جعفریان، رییس هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره مشکلات ایجاد شده در سامانه رای گیری الکترونیک گفت: انتخابات به صورت الکترونیک در دو بخش انجام می شود؛ بخشی از آن مربوط به تایید فعالیت افرادی است که می خواهند رای دهند و این سامانه از ساعات اولیه صبح فعال است و ما می توانیم از طریق الکترونیک از فعالیت شغلی افراد در شهرهای مختلف تاییدیه بگیریم.او ادامه داد: برای کسانی که مدارکشان تایید نشده نیز مکانیزمی ایجاد کرده ایم تا بتوانند از این طریق تاییدیه مدارکشان را بگیرند.رییس هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان تهران گفت: خوشبختانه استقبال بسیار زیادی به صورت حضوری صورت گرفته و افراد برای شرکت در انتخابات در اینجا حاضر شده اند.جعفریان با اشاره به بخش دیگر سامانه رای گیری الکترونیک گفت: بخش رای دهی الکترونیکی به دلیل شلوغی سایت و تراکم زیاد از صبح فعال نیست و بر اساس اطلاعاتی که از وزارت بهداشت به ما رسیده است، این بخش از ساعت 12 ظهر فعال می شود و امیدواریم با فعالیت این بخش نیز نیاز به حضور افراد در مکان رای گیری کمتر شود.11:49/ تذکر رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به کاندیدا هارئیس هیت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی در نامه ای خطاب به دکتر آقاجانی، رئیس هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی نسبت به حضور برخی از کاندیداها یا نمایندگان آنها در حوزه های انتخابیه تذکر داد.به گزارش خبرنگار ایلنا، هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی ...

ادامه مطلب  

انتخابات نظام پزشکی جمعه برگزارمی شود/ تضمین امنیت آرا  

درخواست حذف این مطلب
معاون درمان وزیر بهداشت و رئیس ستاد اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی ضمن تضمین امنیت انتخابات نظام پزشکی، اعلام کرد: رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی کشور در شهریور ماه و روز پزشک انتخاب و اعلام می شود.جمهوریت؛ دکتر محمد آقاجانی در نشست خبری هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، گفت: هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی در جمعه 30 تیر ماه در سراسر کشور برگزار می شود. باید توجه کرد که سازمان نظام پزشکی یکی از بزرگترین و قدیمی ترین سازمان های غیردولتی ایران است که تاریخچه آن به سال 1335 یعنی بیش از 60 سال پیش برمی گردد و بعد از انقلاب اسلامی این هفتمین دوره است که انتخابات این سازمان را برگزار می کنیم. وی با بیان اینکه این سازمان دارای 250 هزار عضو در گروه های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، مامایی و لیسانس های پروانه دار است، افزود: قانون نظام پزشکی حدود هشت بار مورد بازنگری قرار گرفته که آخرینش مربوط به سال 1383 بوده است. در این قانون اعتلای ارزش های اخلاقی و اسلامی در امور پزشکی، تلاش در جهت اصلاح و پیشبرد امور پزشکی، حفظ حقوق بیماران و حمایت از حقوق صنفی و... جز اهداف نظام پزشکی قرار گرفته اند که در این بین دو هدف اصلی یعنی حفظ حقوق جامعه و سلامت مردم و توجه به حقوق صنفی گروه پزشکی و اعتلای آن مهم تر بوده و تأثیر نظام پزشکی را مضاعف می کند.آقاجانی با تأکید بر لزوم ایفای این نقش دوسویه از سوی سازمان نظام پزشکی گفت: اگر این سازمان نتواند تعادلی را میان این دو نقش ایجاد کند و به یک سمت گرایش بیشتری داشته باشد تأثیر منفی بر جایگاه و وجهه این سازمان وارد می شود و ارزش آن در نظام سلامت کاهش خواهد یافت.وی ادامه داد: بر این اساس انتخاب افراد شاخص، هوشمند، دلسوز و باتجربه در حوزه سیاست گذاری سلامت می تواند منجر به اعتلای این سازمان شود. چرا که اگر در نظام پزشکی افراد شاخص و عالم حضور داشته باشند این سازمان می تواند پرداخت هزینه های پزشکی و پرداخت از جیب مردم را کنترل کند.رئیس ستاد اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی با بیان اینکه این انتخابات در روز جمعه 30 تیرماه از ساعت 8 صبح تا 8 شب در 200 حوزه انتخابیه برگزار می شود، ادامه داد: انتخابات هشت حوزه به دلیل به حدنصاب نرسیدن شمار ثبت نامی کاندیدا به انتخابات میان دوره ای موکول شده است. در این دوره 58 حوزه انتخابی دارای هیأت مدیره 17 نفره و 142 حوزه دارای هیأت مدیره 11 نفره خواهند بود.آقاجانی با اشاره به رشد 9 درصدی تأیید صلاحیت ها در این دوره نسبت به دوره گذشته، گفت: حدود 5176 نفر در شش گروه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، علوم آزمایشگاهی و لیسانس های دارای پروانه به عنوان کاندیدهای احراز صلاحیت شده در این انتخابات حضور دارند. همچنین تعداد شرکت کنندگان واجد شرایط 250 هزار نفر در این 6 گروه است.اعلام رئیس کل نظام پزشکی در روز پزشکبه گفته معاون وزیر بهداشت، هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی با تلاش جدی هیأت های نظارت و اجرایی در زمان مقرر آغاز خواهد شد و بعد از تشکیل هیأت های مدیره، شورای عالی نظام پزشکی تشکیل می شود و نهایتاً رئیس کل نظام پزشکی را انتخاب می کنند. طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است رئیس کل نظام پزشکی کشور در شهریورماه و در روز پزشک انتخاب و اعلام شود.آقاجانی با بیان اینکه این دوره از انتخابات به دو شکل حضوری و الکترونیک برای افزایش مشارکت و دقت نظر برگزار می شود، گفت: زمان تبلیغات کاندیداها 8 صبح روز پنج شنبه، 29 تیرماه به پایان می رسد. در عین حال پیش بینی می کنیم که در این دوره انتخابات پرشورتری را نسبت به دوره های گذشته در پیش داشته باشیم.جزئیات فرآیند انتخابات هفتمین دوره نظام پزشکیمعاون درمان وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه هر یک از شرکت کنندگان تنها می توانند در شهرستان محل اشتغال خودشان رأی دهند، گفت: هر یک از گروه های پزشکی هم به کاندیداهای هم گروه خودشان می توانند رأی دهند.وی به نحوه شرکت در انتخابات الکترونیک نظام پزشکی اشاره و اظهار کرد: در روز انتخابات اعضای نظام پزشکی کد ملی 10 رقمی خود را از طریق تلفن همراهشان به شماره 2000190 ارسال کنند و بعد از آن یک کد 12 رقمی دریافت می کنند، سپس با ورود به سامانه الکترونیک انتخابات نظام پزشکی و وارد ...

ادامه مطلب  

دانلود liberkey ultimate v5.8.1129 update 2017.07  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: مجموعه نرم افزارهای پرتابل,مجموعه نرم افزارهای همراه,مجموعه نرم افزارهای بدون نیاز به نصب,مجموعه نرم افزارهای پورتابل,مجموعه نرم افزارهای منایب برای روی فلش مموری,مجموعه نرم افزارهای portable,7zip portable,aimp portable,amokburning portable,antrenamer portable,aquasnap portable,aspect portable,audacity portable,audioidentifier portable,autoruns portable,bill2sprocessmanager portable,bluescreenview portable,ccleaner portable,cdburnerxp portable,cdcat portable,checkemon portable,clavierplus portable,cleanafterme portable,clipboardic portable,clocx portable,codectweaktool portable,colorconsole portable,colorpic portable,converber portable,cpuz portable,crystaldiskinfo portable,crystaldiskmark portable,crystalmark portable,currports portable,dcu portable,defraggler portable,desktopok portable,dirhtml portable,diskdigger portable,divfix portable,drivemanager portable,driversweeper portable,dshutdown portable,dspeech portable,dsynchronize portable,dtaskmanager portable,dupkiller portable,essentialpim portable,etoolz portable,everything portable,faststoneimageviewer portable,fileassassin portable,filepro portable,filezilla portable,folder2iso portable,fontlist portable,fotosketcher portable,freac portable,freedownloadmanager portable,freefilesync portable,gpu-z portable,gpucapsviewer portable,greenfishiconeditorpro portable,greenshot portable,hashmyfiles portable,hdtune portable,heavyload portable,httrack portable,hwinfo32 portable,hwmonitor portable,hxd portable,imgburn portable,infrarecorder portable,ip2 portable,iwebalbum portable,javara portable,keepass portable,kitty portable,lcisocreator portable,mediainfo portable,mediaplayerclassichc portable,megairc portable,mobaphoto portable,mp3directcut portable,myuninstaller portable,netscan portable,netsetman portable,networkstuff portable,networx portable,newfiletime portable,nexusfont portable,notepad++ portable,occt portable,omziff portable,paint.net portable,passwordgenerator portable,patheditor portable,pcchrono portable,pdfxchangeviewer portable,photofiltre portable,pngoptimizer portable,pocketdivxencoder portable,pointofix portable,poppeeper portable,processhacker portable,processmonitor portable,q-dir portable,quicksysregdefrag portable,radiosure portable,rapidenvironmenteditor portable,recuva portable,regfromapp portable,regshot portable,removeemptydirectories portable,resourcesextract portable,revouninstaller portable,riot portable,rocketdock portable,runscanner portable,speccy portable,speedcrunch portable,spydllremover portable,stduviewer portable,stickies portable,sumo portable,sysexporter portable,systemexplorer portable,tagscanner portable,teamviewer portable,timesync portable,transmute portable,treedbnotes portable,truecrypt portable,tunatic portable,ultrashredder portable,undercoverxp portable,universalextractor portable,unlocker portable,usbdeview portable,usbdiskejector portable,usbimagetool portable,utorrent portable,videocalc portable,virtualdub portable,virtuawin portable,vtuterecorder portable,webvideocap portable,winaudit portable,wink portable,winmerge portable,wipedisk portable,wipefile portable,wisediskcleaner portable,wiseregistrycleaner portable,xdntweaker portable,xp-antispy portable,yoyocut portable,zoomit portable,7zip پرتابل,aimp پرتابل,amokburning پرتابل,antrenamer پرتابل,aquasnap پرتابل,aspect پرتابل,audacity پرتابل,audioidentifier پرتابل,autoruns پرتابل,bill2sprocessmanager پرتابل,bluescreenview پرتابل,ccleaner پرتابل,cdburnerxp پرتابل,cdcat پرتابل,checkemon پرتابل,clavierplus پرتابل,cleanafterme پرتابل,clipboardic پرتابل,clocx پرتابل,codectweaktool پرتابل,colorconsole پرتابل,colorpic پرتابل,converber پرتابل,cpuz پرتابل,crystaldiskinfo پرتابل,crystaldiskmark پرتابل,crystalmark پرتابل,currports پرتابل,dcu پرتابل,defraggler پرتابل,desktopok پرتابل,dirhtml پرتابل,diskdigger پرتابل,divfix پرتابل,drivemanager پرتابل,driversweeper پرتابل,dshutdown پرتابل,dspeech پرتابل,dsynchronize پرتابل,dtaskmanager پرتابل,dupkiller پرتابل,essentialpim پرتابل,etoolz پرتابل,everything پرتابل,faststoneimageviewer پرتابل,fileassassin پرتابل,filepro پرتابل,filezilla پرتابل,folder2iso پرتابل,fontlist پرتابل,fotosketcher پرتابل,freac پرتابل,freedownloadmanager پرتابل,freefilesync پرتابل,gpu-z پرتابل,gpucapsviewer پرتابل,greenfishiconeditorpro پرتابل,greenshot پرتابل,hashmyfiles پرتابل,hdtune پرتابل,heavyload پرتابل,httrack پرتابل,hwinfo32 پرتابل,hwmonitor پرتابل,hxd پرتابل,imgburn پرتابل,infrarecorder پرتابل,ip2 پرتابل,iwebalbum پرتابل,javara پرتابل,keepass پرتابل,kitty پرتابل,lcisocreator پرتابل,mediainfo پرتابل,mediaplayerclassichc پرتابل,megairc پرتابل,mobaphoto پرتابل,mp3directcut پرتابل,myuninstaller پرتابل,netscan پرتابل,netsetman پرتابل,networkstuff پرتابل,networx پرتابل,newfiletime پرتابل,nexusfont پرتابل,notepad++ پرتابل,occt پرتابل,omziff پرتابل,paint.net پرتابل,passwordgenerator پرتابل,patheditor پرتابل,pcchrono پرتابل,pdfxchangeviewer پرتابل,photofiltre پرتابل,pngoptimizer پرتابل,pocketdivxencoder پرتابل,pointofix پرتابل,poppeeper پرتابل,processhacker پرتابل,processmonitor پرتابل,q-dir پرتابل,quicksysregdefrag پرتابل,radiosure پرتابل,rapidenvironmenteditor پرتابل,recuva پرتابل,regfromapp پرتابل,regshot پرتابل,removeemptydirectories پرتابل,resourcesextract پرتابل,revouninstaller پرتابل,riot پرتابل,rocketdock پرتابل,runscanner پرتابل,speccy پرتابل,speedcrunch پرتابل,spydllremover پرتابل,stduviewer پرتابل,stickies پرتابل,sumo پرتابل,sysexporter پرتابل,systemexplorer پرتابل,tagscanner پرتابل,teamviewer پرتابل,timesync پرتابل,transmute پرتابل,treedbnotes پرتابل,truecrypt پرتابل,tunatic پرتابل,ultrashredder پرتابل,undercoverxp پرتابل,universalextractor پرتابل,unlocker پرتابل,usbdeview پرتابل,usbdiskejector پرتابل,usbimagetool پرتابل,utorrent پرتابل,videocalc پرتابل,virtualdub پرتابل,virtuawin پرتابل,vtuterecorder پرتابل,webvideocap پرتابل,winaudit پرتابل,wink پرتابل,winmerge پرتابل,wipedisk پرتابل,wipefile پرتابل,wisediskcleaner پرتابل,wiseregistrycleaner پرتابل,xdntweaker پرتابل,xp-antispy پرتابل,yoyocut پرتابل,zoomit پرتابل,7zip بدون نیاز به نصب,aimp بدون نیاز به نصب,amokburning بدون نیاز به نصب,antrenamer بدون نیاز به نصب,aquasnap بدون نیاز به نصب,aspect بدون نیاز به نصب,audacity بدون نیاز به نصب,audioidentifier بدون نیاز به نصب,autoruns بدون نیاز به نصب,bill2sprocessmanager بدون نیاز به نصب,bluescreenview بدون نیاز به نصب,ccleaner بدون نیاز به نصب,cdburnerxp بدون نیاز به نصب,cdcat بدون نیاز به نصب,checkemon بدون نیاز به نصب,clavierplus بدون نیاز به نصب,cleanafterme بدون نیاز به نصب,clipboardic بدون نیاز به نصب,clocx بدون نیاز به نصب,codectweaktool بدون نیاز به نصب,colorconsole بدون نیاز به نصب,colorpic بدون نیاز به نصب,converber بدون نیاز به نصب,cpuz بدون نیاز به نصب,crystaldiskinfo بدون نیاز به نصب,crystaldiskmark بدون نیاز به نصب,crystalmark بدون نیاز به نصب,currports بدون نیاز به نصب,dcu بدون نیاز به نصب,defraggler بدون نیاز به نصب,desktopok بدون نیاز به نصب,dirhtml بدون نیاز به نصب,diskdigger بدون نیاز به نصب,divfix بدون نیاز به نصب,drivemanager بدون نیاز به نصب,driversweeper بدون نیاز به نصب,dshutdown بدون نیاز به نصب,dspeech بدون نیاز به نصب,dsynchronize بدون نیاز به نصب,dtaskmanager بدون نیاز به نصب,dupkiller بدون نیاز به نصب,essentialpim بدون نیاز به نصب,etoolz بدون نیاز به نصب,everything بدون نیاز به نصب,faststoneimageviewer بدون نیاز به نصب,fileassassin بدون نیاز به نصب,filepro بدون نیاز به نصب,filezilla بدون نیاز به نصب,folder2iso بدون نیاز به نصب,fontlist بدون نیاز به نصب,fotosketcher بدون نیاز به نصب,freac بدون نیاز به نصب,freedownloadmanager بدون نیاز به نصب,freefilesync بدون نیاز به نصب,gpu-z بدون نیاز به نصب,gpucapsviewer بدون نیاز به نصب,greenfishiconeditorpro بدون ...

ادامه مطلب  

جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
مجلس دولت احزاب و تشکل ها دفاعی امنیتی تحولات منطقه سیاست خارجی برنامه های ویژه خبری سایر حوزه ها عناوین کل اخبار سیاسی بین الملل ایران خاورمیانه اروپا و آمریکا اقتصاد بین الملل داعش کافه بین الملل عناوین کل اخبار بین الملل شهری حوادث و انتظامی رفاه و تعاون باشگاه شبانه دنیای ارتباطات محیط زیست حقوقی قضایی ازدواج و خان ...

ادامه مطلب  

الف - حق خوری با حق الوکاله های نجومی  

درخواست حذف این مطلب
حق الوکاله 10 میلیاردی برخی وکلا موضوعی است که معاون اول قوه قضائیه آن را رسانه ای کرده است وکلایی که بدیهی است بی دلیل چنین حق الوکاله هایی را نمی گیرند. در برابر این دریافتی های میلیاردی هستند برخی وکلا که بیکارند و این ساختار نامتوزان در میان گروهی که قرار است شاقول ترازوی عدالت را تراز کنند یک طرح تازه را به اذهان متبادر کند و بر سر زبان برخی انداخته است: « وکیل خانواده.»در نگاه اغلب مردم ما مراجعه به وکیل برای مواقعی است که کار به جای باریک کشیده شده و به دردسر افتاده ایم. این در حالی است که خیلی وقت ها باید قبل از اقدام به کاری مش ...

ادامه مطلب  

بدهی 3.5 میلیاردی پرسپولیس به دایی!  

درخواست حذف این مطلب
بدهی 3.5 میلیاردی پرسپولیس به دایی!شماره خبر : 138295 علی دایی توانسته شکایتش از پرسپولیس را به سرانجام برساند و حکم صادره برای مربی پیشین پرسپولیس محکومیت 3.5 میلیاردی تیم پرطرفدار پایتخت است. بدهی 3.5 میلیاردی پرسپولیس به دایی! علی دایی توانسته شکایتش از پرسپولیس را به سرانجام بر ...

ادامه مطلب  

خط ونشان رئیس جدید برای وزارت بهداشت/کتاب تعرفه هانباید دست بخورد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و رئیس جدید سازمان نظام پزشکی ظهر سه شنبه با حضور وزرای بهداشت و رفاه و سایر مدیران حوزه سلامت در سالن آمفی تئاتر بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد.در ابتدای این مراسم علیرضا زالی رئیس سابق سازمان نظام پزشکی به تشریح دستاوردهای چهارسال گذشته این سازمان پرداخت و گفت: در حال حاضر ۲۱ برنامه احصا شده و ما توانسته ایم برنامه استراتژیک را تدوین و به عنوان دستورالعمل ارائه دهیم.وی به تطبیق مجمع آیین نامه اخلاق حرفه ای با نظام پزشکی به عنوان یکی از دستاوردها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از نظر پشتیبانی و لجستیک در جایگاه مناسبی قرار داریم.زالی با اشاره به صدور آنلاین پروانه نظام پزشکی افزود: در سال گذشته سه هزار پروانه نظام پزشکی به صورت آنلاین صادر شد.وی از اصلاح اطلاعات ۵۰ هزار نفر از همکاران جامعه پزشکی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد خدمات نظام پزشکی اصلاح شده است.وی با بیان اینکه ۲۰۰ شهرستان هیات مدیره مستقل نظام پزشکی دارند، اظهار کرد: در شهریور ۹۲ که بنده سازمان را تحویل گرفتم در پرداخت حقوق نیز با مشکل مواجه بودیم اما امروز این قول را به رئیس جدید می دهم که حداقل تا ۱۸ ماه آینده مشکلی وجود نخواهد داشت.وی با اعلام اینکه ۱۵ میلیاردتومان کمک به هیات مدیره های شهرستانها از سوی سازمان صورت گرفته است، گفت: سازمان نظام پزشکی به عنوان گرانی گاه صنف پزشکی تلقی می شود و اگر مسیری جز همگرایی را طی کند دچار آسیب خواهد شد.در ادامه دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون درمان مجلس با عنوان این مطلب که اجرای طرح تحول سلامت تنها در تامین اعتبار و منابع پایدار مشکل دارد، افزود: این طرح به قدری در خارج از مرزها موفق بوده است که روزنامه گاردین اخیرا به این موضوع در دولت روحانی پرداخته است.اعتراض در کف خیابان در شأن جامعه پزشکی نیست وی با انتقاد از اعتراضات برخی از گروه های پزشکی در مقابل وزارت بهداشت افزود: حضور برخی ازگروه های پزشکی به نشانه اعتراض در کف خیابان در شأن جامعه پزشکی نیست اگر به وزارت بهداشت اعتماد می کردند مسائل قابل حل بود.نوبخت ادامه داد: من این اعتماد را می دهم که مسئله ای نیست که بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت لاینحل بماند.رئیس کمیسیون درمان مجلس خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات باید در صنف حل شود و ما آماده ایم برای حل مشکلات نظام پزشکی و حرفه پزشکی کمک کنیم.همچنین علی ربیعی در این مراسم با بیان این مطلب که سازمان نظام پزشکی در چهارسال مدیریت دکتر زالی دوران آرامی را طی کرده است، بیان کرد: کسی نیست که با دکتر فاضل آشنا نباشد و به نظر بنده حضور ایشان در راس سازمان نظام پزشکی موجب فزونی سرمایه این سازمان می شود.رئیس سازما ...

ادامه مطلب  

خط ونشان رئیس جدید برای وزارت بهداشت/کتاب تعرفه هانباید دست بخورد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و رئیس جدید سازمان نظام پزشکی ظهر سه شنبه با حضور وزرای بهداشت و رفاه و سایر مدیران حوزه سلامت در سالن آمفی تئاتر بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد.در ابتدای این مراسم علیرضا زالی رئیس سابق سازمان نظام پزشکی به تشریح دستاوردهای چهارسال گذشته این سازمان پرداخت و گفت: در حال حاضر ۲۱ برنامه احصا شده و ما توانسته ایم برنامه استراتژیک را تدوین و به عنوان دستورالعمل ارائه دهیم.وی به تطبیق مجمع آیین نامه اخلاق حرفه ای با نظام پزشکی به عنوان یکی از دستاوردها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از نظر پشتیبانی و لجستیک در جایگاه مناسبی قرار داریم.زالی با اشاره به صدور آنلاین پروانه نظام پزشکی افزود: در سال گذشته سه هزار پروانه نظام پزشکی به صورت آنلاین صادر شد.وی از اصلاح اطلاعات ۵۰ هزار نفر از همکاران جامعه پزشکی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد خدمات نظام پزشکی اصلاح شده است.وی با بیان اینکه ۲۰۰ شهرستان هیات مدیره مستقل نظام پزشکی دارند، اظهار کرد: در شهریور ۹۲ که بنده سازمان را تحویل گرفتم در پرداخت حقوق نیز با مشکل مواجه بودیم اما امروز این قول را به رئیس جدید می دهم که حداقل تا ۱۸ ماه آینده مشکلی وجود نخواهد داشت.وی با اعلام اینکه ۱۵ میلیاردتومان کمک به هیات مدیره های شهرستانها از سوی سازمان صورت گرفته است، گفت: سازمان نظام پزشکی به عنوان گرانی گاه صنف پزشکی تلقی می شود و اگر مسیری جز همگرایی را طی کند دچار آسیب خواهد شد.در ادامه دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون درمان مجلس با عنوان این مطلب که اجرای طرح تحول سلامت تنها در تامین اعتبار و منابع پایدار مشکل دارد، افزود: این طرح به قدری در خارج از مرزها موفق بوده است که روزنامه گاردین اخیرا به این موضوع در دولت روحانی پرداخته است.اعتراض در کف خیابان در شأن جامعه پزشکی نیست وی با انتقاد از اعتراضات برخی از گروه های پزشکی در مقابل وزارت بهداشت افزود: حضور برخی ازگروه های پزشکی به نشانه اعتراض در کف خیابان در شأن جامعه پزشکی نیست اگر به وزارت بهداشت اعتماد می کردند مسائل قابل حل بود.نوبخت ادامه داد: من این اعتماد را می دهم که مسئله ای نیست که بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت لاینحل بماند.رئیس کمیسیون درمان مجلس خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات باید در صنف حل شود و ما آماده ایم برای حل مشکلات نظام پزشکی و حرفه پزشکی کمک کنیم.همچنین علی ربیعی در این مراسم با بیان این مطلب که سازمان نظام پزشکی در چهارسال مدیریت دکتر زالی دوران آرامی را طی کرده است، بیان کرد: کسی نیست که با دکتر فاضل آشنا نباشد و به نظر بنده حضور ایشان در راس سازمان نظام پزشکی موجب فزونی سرمایه این سازمان می شود.رئیس سازما ...

ادامه مطلب  

پرونده پزشکی عباس کیارستمی در مراسم سالگردش بررسی شد  

درخواست حذف این مطلب
مراسم سالگرد درگذشت عباس کیارستمی در حالی با پخش فیلمی از مراسم خاکسپاری این سینماگر فقید آغاز شد که همراه با تصاویری از کیارستمی بود که گویی او خود ناظر بر فیلم خاکسپاری و حتی کارگردان آن است.امیر پوریا نویسنده و منتقد سینما که اجرای مراسم را به عهده داشت در ابتدا گفت: «احتمالا تعجب برانگیز است که چرا این مراسم به جای خانه سینما یا خانه هنرمندان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، ولی دلیل آن این است که طبق نگاه بهمن کیارستمی ترجیح داده شد به جای سوگواری های معمول که در جای خود مناسب است در این مراسم به پدیده ای بپردازیم که هنوز پرونده اش در ذهن ها و رسانه ها مفتوح است.»او ادامه داد: «بهمن کیارستمی در این مراسم به دنبال این بود که با فراهم شدن شرایط مناسب درباره چگونگی روند درمان و فقدان عباس کیارستمی صحبت شود.»پوریا همچنین درباره کتابی که در این مراسم رونمایی شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفت، بیان کرد: «این کتاب توسط نشر نظر و با گردآوری بهمن کیارستمی آماده شده و حاوی یادداشت های روزانه عباس کیارستمی در سال ۱۳۷۶ است. یعنی زمانی که او مشغول ساخت فیلم طعم گیلاس بود. در این یادداشت ها می توان به مضمون مرگ آگاهی کیارستمی رسید.»در ادامه رضا کیانیان به عنوان نماینده ای از طرف خانواده کیارستمی بیان کرد: «من در این مدت پی گیر امور پرونده پزشکی کیارستمی بودم و شاید برای این اینجا هستم. من همیشه جایگاه منطقی این وسط داشتم یعنی نه شلوغ کردم و نه ساکت بودم. جامعه پزشکی را هم از نزدیک می شناسم که هم پزشکان دیوصفت داریم و هم پزشکان فرشته صفت.»این بازیگر سینما افزود: «همه خواسته ما این است که بعد از فوت آقای کیارستمی اعلام کنند تقصیر چه کسی بوده است. این یک حرکت مدنی است و باید به جایی برسیم که بدانیم حقوق اجتماعی چیست. در این مدت که بیش از یک سال طول کشیده ماجرای پرونده پزشکی پیگیری شد و حتی خود وزیر بهداشت هم جزو شکات بودند، اما هنوز هیچ چیزی درباره قصور پزشکی مطرح نشده است. اینکه در طول یک سال هیچ چیزی درباره پرونده عباس کیارستمی نگفته اند وضعیت را بدتر کرده است. ما همه دوست داریم بدانیم چه اتفاقی افتاده است؟»او درباره احکامی که تا به حال صادر شده نیز گفت: «بعد از یک سال دو تخلف انتظامی ذکر شده و دو قصور پزشکی که دکتر میر به حکم شکایت کردند و هنوز پرونده باز است. چرا همه چیز را روشن نمی گوییم؟ الان که شفاف نیستیم همه چیز بدتر می شود. به پزشکی قانونی شکایت شده که از آن هم خبری نیست. این کل ماجراست و ما می خواهیم بدانیم بالاخره چه اتفاقاتی رخ داد؟»کیانیان در ادامه با دعوت از دکتر رضا پایدار که از طرف وزیر بهداشت از ۱۳ فروردین مامور سرپرستی تیمی برای رسیدگی به وضعیت پزشکی عباس کیارستمی و ارائه گزارش به وزیر بهداشت شده دعوت کرد تا توضیحاتی را ارائه دهد.مهرجویی: بدن کیارستمی را یه بار شکافتند و سه ماه زجرش دادنددر ادامه مراسم یادداشت داریوش مهرجویی که در مراسم حاضر نبود، قرائت شد.در این یادداشت درخواست شده بود که پاسخی قانع کننده درباره قصور پزشکی در روند درمان کیارستمی داده شود.در متن مهرجویی آمده بود: «در این روزهای داغ تیرماه و سالروز عباس کیارستمی عزیز بار دیگر درگذشت یار و همراه دیرینه ام را به خانواده و دوستان و هواداران این مرد بزرگ سینما و هنر ایران تسلیت می گویم.هرچند هنوز بعد از گذشت یک سال نتوانسته ام مرگ مظلومانه و غافلگیرانه او را باور کنم. در حال حاضر فقط در انتظار نتیجه پرونده پزشکی عباس عزیز هستم و از وزیر محترم بهداشت پاسخی دقیق و روشن می خواهم. چرا، چگونه و چه کسانی باعث غفلت شدند؟ و آیا از چنین سهل انگاری بزرگی در حق یکی از سرمایه های ملی کشورمان می شود چشم پوشید؟سه بار او را شکافتند و بیهوش کردند و سه ماه زجر کشید… هرگز آخرین حرف هایش را فراموش نمی کنم: بدن مرا حسابی شخم زدند.»نماینده وزیر بهداشت: در ابتدا با بیماری روبه رو شدم که علایم حیاتی بسیار پایینی داشتدکتر پایدار در این مراسم به ذکر جزئیات رسیدگی به روند درمان عباس کیارستمی از ۱۳ فروردین به بعد و پس از ۴ عمل جراحی پرداخت و گفت: «شب ۱۳ فروردین دکتر هاشمی با بنده تماس گرفتند و گفتند سریع به بیمارستان جم بروم و گزارشی از وضعیت عباس کیارستمی بدهم. بنده دوازده شب در بیمارستان بودم و یک پرونده قطور پزشکی را خلاصه نویسی کردم و ساعت یک شب خدمت وزیر بهداشت گزارش دادم.»او ادامه داد: «در همان ساعات با بیماری روبه رو بودیم که علایم حیاتی بسیار پایینی داشت. نبض پایین، فشار خون پایین، برون ده ادراری صفر و… که با دارو و چند کار پزشکی تا ۶ صبح ادرار مریض برقرار شد که برای ما علامت خوبی بود. اگر وضع کلیه برنمی گشت بعید بود وضعیت بیمار به ثبات برسد. ساعت یازده صبح وزیر برای ملاقات آمدند و تیمی از استادان از تخصص های گوناگون برای رسیدگی به وضعیت درمان عباس کیارستمی تشکیل شد.»پایدار در ادامه بیان کرد: «تیم مورد نظر سه بار به صورت حضوری در بیمارستان تشکیل جلسه داد و بعد پزشکان به صورت تک به تک آقای کیارستمی را ویزیت کردند. من جایی یادداشت کردم که ۳۳ بار در این مدت ویزیت های فردی صورت گرفته است ضمن اینکه در تمام این مدت آقای شجاعی که جراح اعصاب هستند در کنار آقای کیارستمی بودند.»دکتر پایدار: کیارستمی چهار بار عمل شده و وضعیت او بی ثبات بوداین جراح متخصص با بیان اینکه موضوع این است که قبل از تشکیل این تیم عباس کیارستمی چهار بار عمل شده و وضعیت او بی ثبات بود، بیان کرد: «ما طی ۳ ماه وضعیت ایشان را نسبتا به ثبات رساندیم. البته مشکلات هم پیش می آمد. مثل اینکه در این مدت یک بار دچار نشت ادرار شدند اما از هفته دوم بعد از تشکیل این تیم ایشان از دستگاه تنفس جدا شدند. ایشان با علایم بدون تب و مشکل خاص به منزل منتقل شدند و باید بخش سپری کردن بهبودی بعد از جراحی را طی می کردند.»او افزود: «در منزل هم دکتر میر که پزشک اصلی ایشان بودند بیمار را ویزیت می کردند و هم من هفته ای چند بار به ایشان سر می زدم. دکترهای دیگر هم به دیدار ایشان می رفتند. آقای وزیر هم دو نوبت برای عیادت ایشان رفتند حتی یک بار دکتر میر اعلام کردند که می خواهند به ایشان خون تزریق کنند و باید به بیمارستان منتقل شوند که آقای کیارستمی نپذیرفتند. در نهایت آقای میر خواستند که در خانه این کار را انجام دهند که با واکنش منفی بنده مواجه شدند. دکتر میر گفتند مسئولیت این کار را می پذیرند و من هم در جوابشان گفتم در حال حاضر مسئولیت شما را هم به ما سپرده اند. در نهایت ترتیبی اتخاذ شد که آمبولانس و تجهیزات در منزل ایشان مهیا شود و در صورت انتقال خون و واکنش غیرطبیعی بدن، سریع به بیمارستان منتقل شوند که خوشبختانه مشکلی پیش نیامد.»دکتر پایدار: بعد از تب دوم کیارستمی مصمم شد به فرانسه بروداو ادامه داد: «در ادامه روند درمان، ایشان دو بار تب کردند و به بیمارستان منتقل شدند و آبسه ای در کنار حالب ایشان ایجاد شد که توصیه ما این بود عمل دوباره نشوند و با هدایت سی تی اسکن، این آبسه تخلیه شود. این کار دشوار هم به خوبی پیش رفت تا برای دومین بار که ایشان تب کردند. دیگر آقای کیارستمی مصمم شدند برای ادامه درمان به فرانسه بروند. هیچ کدام از ما راضی به رفتن ایشان نبودیم و توصیه می کردیم همین جا بمانند. حرف ما این بود که مشکلات تا حدودی حل شده و مشکلات باقیمانده نیز ان شاالله حل می شود اما آقای کیارستمی به من گفتند وقتی آدم روی دور باخت است صندلی اش را عوض می کند و ایشان فردای روزی که این موضوع را به من گفتند عازم فرانسه شدند.»رضا کیانیان در این بخش با بیان اینکه شما جوری قصه را تعریف می کنید که انگار همه چیز خوب پیش رفته است و یک تعداد فرشته شبانه روز مواظب آقای کیارستمی بودند، گفت: «پس چرا ایشان فوت کردند؟ در این میانه چه اتفاقاتی افتاد؟ چرا ادرار وارد خون ایشان شد؟ اینها سوال هایی است که مدام پرسیده می شود و جوابی برای آنها نیست.»دکتر پایدار گفت: «بنده، وزیر و تیم درمان مورد اشاره از ۱۳ فروردین ماه وارد پروسه درمانی ایشان شدیم. اینکه قبل از ۱۳ فروردین و در ۴ عملی که ایشان انجام دادند آیا ایرادی وجود داشته یا نه در توان پاسخگویی من نیست چراکه من مرجع قضاوت و توضیح نیستم. می توانم بگویم عارضه ای اتفاق افتاده بود و ایشان را که دیدم در وضعیت بسیار ناپایداری بودند، اما اینکه چرا ایشان در چنین وضعیتی بودند باید پزشکی قانونی و کارشناسان این امر را توضیح دهند.»وی در پایان گفت: «آقای دکتر روحانی که در زمینه های هنری فعال هستند مسئول بیهوشی اول ایشان بودند. آقای کیارستمی از طریق ایشان با دکتر میر آشنا شدند و در واقع دکتر میر انتخاب خودشان بود.»معاون وزیر بهداشت: اگر کیارستمی ابتدا با ما مشورت می کرد درمان را با پروتکل احتیاطی پی می گرفتیمدر ادامه این مراسم دکتر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت برای ارائه توضیحات بیشتر و دقیق تر به صحنه فراخوانده شد.او ضمن ابراز همدردی جامعه پزشکی و مسئولان پزشکی با خانواده کیارستمی، هنرمندان و دوستداران او گفت: «در ابتدا لازم است دو پیش مقدمه را برای روشن شدن افکار مردم ذکر کنم. اول اینکه آن چیزی که مردم به عنوان خطای پزشکی می شناسند ما به آن عوارض ناخواسته پزشکی می گوییم که از عوارض مرتبت با پزشکی است و قابل پیش بینی نیستند اما یک خطای پزشکی هم داریم که اتفاقات ناخواسته پزشکی قابل پیگیری هستند و یک مورد سومی داریم که به عنوان تقصیر پزشکی یا سوءرفتار حرفه ای نامیده می شود که در این بخش باید ثابت شود که پزشک با نیت تعمدی اقداماتی را انجام می دهد یا انجام نمی دهد که به ضرر بیمار است و این کار برای پزشکی نفعی دارد.»دکتر حریرچی ادامه داد: «وزارت بهداشت یک ناظر کلی است که به همراه سازمان نظام پزشکی بر این سه اتفاقی که ذکر کردم نظارت می کند اما وزارت بهداشت اختیار صدور هیچ حکم قضایی را ندارد. این الگوی قانونی در جامعه پزشکی برگرفته از نظام قانونی پزشکی فرانسه است برای همین مردم دو جا برای رسیدگی به شکایت های پزشکی خود دارند؛ یکی از طریق سازمان نظام پزشکی که تخلفات انتظامی را رسیدگی می کند و دوم از طریق قوه قضاییه که به جرایم پزشکی رسیدگی می کند. پزشکی قانونی در قوه قضاییه فعال است و کمیسیون های مختلفی در قوه قضاییه با قاضی های متنوعی وجود دارند که به تخلفات جوامع مختلف از جمله جامعه پزشکان رسیدگی می کنند.»این پزشک و معاون وزیر بهداشت عنوان کرد: «در مرحله اول دادگاه یک قاضی دارد. وقتی در قوه قضاییه طرح شکایت از طریق خانواده کیارستمی مطرح شد در همین دادگاه به آن رسیدگی شد و بعد از آمدن حکم و درخواست تجدیدنظر از طرف خانواده به کمیسیون سنگین تری که یک کمیسیون یازده نفره بود، رفت و من هم یکی از کارشناسان مدعو این کمیسیون بودم. در دادگاه تجدیدنظر به جای یک قاضی، سه قاضی با ۱۵ سال سابقه حضور دارند.»او افزود: «در سازمان نظام پزشکی که به تخلفات انتظامی رسیدگی می کند از طرف خانواده کیارستمی شکایتی مطرح نشد اما به دستور وزیر و به عنوان مدعی العموم شکایتی مطرح شد که احکام آن هم صادر شد. پزشک معالج که محکوم در این حکم بود به آن اعتراض کرد و در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.»قائم مقام وزارت بهداشت با بیان اینکه شما باید توجه داشته باشید که ما به عنوان افراد حقوقی معذوریت هایی برای بیان محتوای حکم های قانونی داریم، گفت: «حکم وقتی اعلام عمومی می شود که قاضی تشخیص بدهد خصوصا وقتی در مرحله تجدیدنظر قرار داشته باشد این احکام اعلام نمی شود.»حریرچی در ادامه به تشریح آنچه از وضعیت کیارستمی در طول سه ماه که در جریان درمان او قرار داشت پرداخت و گفت: «در مرحله اول کیارستمی به دلیل کم خونی و احساس ضعف و بی حسی و با توصیه هایی که به ایشان شده بود به پزشک مورد نظر خودشان مراجعه کردند. شاید اگر در این مرحله با ما مشورت می کردند با یک پروتکل احتیاطی از همان ابتدا ...

ادامه مطلب  

در انتخابات نظام پزشکی کاندیدا نمی شوم  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کل سازمان نظام پزشکی: در انتخابات نظام پزشکی کاندیدا نمی شوم زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: در هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی به عنوان کاندیدا شرکت نخواهم کرد. به گزارش ایرنا، علیرضا زالی افزود: دلیل خاصی برای نامزد شدن در این دوره از انتخابات ندارم.وی اظهار کرد: اینجانب در طول یکی دو هفته اخیر به برخی از بزرگان جامعه پزشکی به صورت شفاهی اعلام کرده ام که نامزد این دوره از انتخابات نخواهم بود.زالی ادامه داد: پس از ماه مبارک رمضان به صورت تحلیلی مسائل فعلی و فرصت ها و تهدیدها و نیز استراتژی های آتی سازمان نظام پزشکی را در جمع رسانه ها تبیین خواهم کرد.رئیس سازمان نظام پزشکی هر چند بیان کرد که نامزد این دوره از انتخابات نظام پزشکی نخواهد بود در عین حال از جامعه پزشکی خواست که در این عرصه به عنوان نامزد شرکت کنند تا انتخاباتی پرشور برگزار شود.وی خاطرنشان کرد: آغاز ثبت نام برای نامزدشدن در این انتخابات از 14خرداد شروع می شود و تا 20 خرداد هم ادامه دارد.بر اساس آمارها تاکنون 30 تا 35 تن در این عرصه ثبت نام کرده اند اما از همه می خواهم کسانی که توانمند هستند در انتخابات شرکت کنند.وی تصریح کرد: من از سال 1372 در سازمان نظام پزشکی در مسئولیت های مختلف از مشاور تا معاون، قائم مقام و رئیس کل سازمان انجام وظیفه کرده ام ؛ بنابراین نیاز است نیروهای تازه نفس ، با انگیزه نوین و استراتژی مدرن و پویاتر در این انتخابات حضور پیدا کنند.رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: اکنون نظام پزشکی نیاز به نیروهای باتفکر و مترقی دارد و افرادی مانند من باید صحنه نوینی را برای نیروهای دارای سلایق مدیریتی جدید و تفکرات نوین مدیریتی فراهم کنند.وی اضافه کرد: خوشبختانه امروز سازمان نظام پزشکی مسیر خودش را به خوبی پیدا کرده و تلاش ما در سال های اخیر این بوده است که جایگاه نظام پزشکی به عنوان یک کنشگر باشد و اکنون بخشی از آن به فعلیت درآمده است و نیاز به کار تیمی و همگرایی بیشتر دارد.زالی اظهار کرد: قانون سازمان نظام پزشکی را نیز یک قانون مترقی می دانم و توصیه به کسانی که دور بعد می خواهند وارد نظام پزشکی شوند این است که به فعلیت رساندن این قانون با استراتژی خاصی را دنبال کنند.فضای نظام پزشکی غیرسیاسی استاین مقام مسئول سازمان نظام پزشکی ادامه داد: فضای نظام پزشکی غیرسیاسی است و به سمت فضای فنی و تکنیکال پیش می رود.رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: جامعه پزشکی مملو از نیروهای پرتوان، با انگیزه، خوش فکر، مترقی، آگاه، عالم، خدوم و دلسوز است بنابراین این ظرفیت فراوان جامعه پزشکی اقتضا ...

ادامه مطلب  

دولت وعده 51 میلیارد از بودجه 200 میلیاردی سال 95 قرآن را داد  

درخواست حذف این مطلب
حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به اینکه 25 میلیارد تومان از بودجه 200 میلیاردی فعالیت های قرآنی در سال 95 تا پایان سال تحقق خواهد یافت گفت: سال 94 نیز 200 میلیارد تصویب شد که فقط 50 میلیارد آن تخفیف خورد و در نهایت تنها 25میلیارد آن تأمین و به صندوق توسعه فعالیت های قرآنی واریز شد. پژمانفر با اشاره به اینکه ما در کمیسیون طی مطالعاتی به این نتیجه رسیده بودیم که فعالیت های قرآنی سالانه 2 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد گفت: من نمی دانم سازمان مدیریت کشور با چه توجیهی این رقم را به 200 میلیارد تومان کاهش داد. وی با اشاره به اینکه بودجه معاونت قرآن وزارت ار ...

ادامه مطلب  

آغاز فصل همکاری برای تجمیع بیمه ها  

درخواست حذف این مطلب
احتمالا می توان دیروز را، روز آغاز به کار رسمی نظام سلامت در دولت دوازدهم دانست؛ چه اینکه دیروز، ایرج فاضل، با حکم رییس جمهور جایگزین علیرضا زالی در سازمان نظام پزشکی شد و با تودیع معاونان پیشین وزارت بهداشت و معارفه معاونان جدید، ترکیب نهایی کارگزاران سلامت در دولت دوازدهم روشن شد تا آنان بطور رسمی کارشان را آغاز کنند.اقتصادگردان- به همین بهانه هم، وزیر بهداشت، دیروز در دو مراسم سخنرانی کرد. نخست در بیمارستان قلب شهید رجایی، به نمایندگی از رییس جمهور، حکم ریاست فاضل را به او تقدیم کرد و سپس، در سخنانی، در حضور علی ربیعی، وزیر رفاه، از پیگیری هدفش برای تولیت یکپارچه نظام سلامت و تجمیع منابع مالی بیمه ها در دولت دوازدهم گفت. او سپس به همایش کارگزاران سلامت رفت تا معاونان قدیم و جدیدش را تودیع و معارفه کند. او در این مراسم و در غیبت ربیعی، بار دیگر و این بار البته تلویحی، ربیعی و نگاهش به موضوع بیمه ها را مورد انتقاد قرار داد و ابراز امیدواری کرد که با تولیت وزارت بهداشت، نگاه علمی در بیمه ها حاکم شود. ربیعی اما، برخلاف قاضی زاده، این بار از در صلح درآمد و با توقف انتقادهای پیشینش، تاکید کرد که آماده هرگونه همکاری با وزارت بهداشت است؛ یعنی همان موضوعی که قاضی زاده برای ادامه حضورش در وزارت بهداشت شرط کرده بود. سودای فرماندهی یکپارچه سلامتوزیر بهداشت در این مراسم، نخست با اشاره به واکنش دولت وقت به نتیجه انتخابات دوره پیشین نظام پزشکی و استنکاف محمود احمدی نژاد از امضای حکم ریاست علیرضا زالی، گفت: نباید سال ۹۲ و اتفاقات قبل از آن را فراموش کنیم؛ چرا که افرادی بدون اینکه بتوانند خودشان را در معرض انتخاب جامعه پزشکی قرار دهند محروم شدند تا اینکه آقای دکتر روحانی بر سر کار آمد و در نخستین اقدامشان حکم دکتر زالی را امضا کردند.سیدحسن قاضی زاده هاشمی با سپاس از تلاش های علیرضا زالی، رییس پیشین سازمان نظام پزشکی، که این دوره حتی برای عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی تهران هم نامزد نشد، گفت: به نظر من آقای دکتر زالی در این چهار سال خوب عمل کردند؛ اگرچه ممکن است برخی افراد انتظارات بیشتری داشتند. اما ما محدودیت هایی داریم. بالاخره همه ما در این کشور زندگی می کنیم و با محدودیت ها آشناییم. حتی زمانی که می خواهیم یک رییس دانشگاه انتخاب کنیم، چند جا باید نظر دهند. حال این جدای از تعارضاتی است که میان دستگاه های اجرایی وجود دارد.وزیر بهداشت با بیان اینکه فکر می کنم کارهای زیادی وجود دارد که می توانیم آنها را به نظام پزشکی محول کنیم، گفت: مهم ترین آنها بحث تعارضات بین رشته یی است که می توان آنها را از دولت به صنف محول کرد تا درباره آنها تصمیم بگیرند. هاشمی همچنین در حاشیه این مراسم، درباره اولویت های وزارت بهداشت در دولت دوازدهم، بر تولیت واحد نظام سلامت، خواستی که در دولت یازدهم با مقاومت های وزارت رفاه، محقق نشد، تاکید کرد و گفت: ما پیش از این اولویت هایمان را در مجلس اعلام کرده ایم. در مجموع اجرای قانون برنامه ششم توسعه و ارتقا و نهادینه کردن طرح تحول نظام سلامت از اولویت های اصلی است و امیدواریم در این دوره بتوانیم با کمک دولت و مجلس، منابع مالی پایداری را برای حوزه سلامت تعریف کنیم. همچنین امیدواریم تولیت نظام سلامت را یکپارچه کنیم و از این پراکندگی، به فرماندهی واحد دست یابیم.هاشمی درباره مدیریت جدید سازمان نظام پزشکی نیز گفت: نظام پزشکی سازمانی است که رییس آن از مسیری کاملا دموکراتیک و با حضور اقشار مختلف جامعه پزشکی تعیین می شود. مطمئنیم در دوره مدیریت دکتر فاضل از حقوق مردم و جامعه پزشکی بیش از گذشته مراقبت شود. نمی شود هرکسی یک ساز بزندوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیروز همچنین، در همایش کارگزاران سلامت و تکریم و معارفه معاونان جدید وزارت بهداشت، با اشاره به الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، گفت: ما به دنبال توسعه وزارت بهداشت نیستیم. بلکه آرزوی من این است که تعداد کارکنان وزارت بهداشت به ۲۰ هزار نفر و حتی کمتر برسد. ما به دنبال تولیت بیمه بوده ایم و در حال حاضر هم بخشی از این تولیت از طرف مجلس به وزارت بهداشت منتقل شده است.سیدحسن قاضی زاده هاشمی، در این مراسم و جایی که دیگر وزیر رفاه را در میان حاضران مراسم نمی دید، با کنایه به نگاه وزارت رفاه به موضوع بیمه، که پیشتر هم مورد انتقاد او واقع شده بود، ادامه داد: امیدواریم بیمه معنی علمی خود را در کشور پیدا کند. به همین منظور دولت و مجلس باید کمک کنند و صندوق ها یکپارچه شود. نمی شود هرکسی برای خود یک ساز بزند.وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت ایجاد منابع مالی پایدار و تولیت واحد برای حوزه سلامت، افزود: اگر پایداری منابع و تولیت واحد اتفاق افتد، هیچ بهانه یی برای انجام ندادن وعده های خود نداریم و متعهد می شوم که اگر این دو موضوع انجام شود، در پایان چهار سال به همه وعده های خود جامه عمل می پوشانیم.کارنامه کاری این دوستان افتخارآمیز بود و ثمره آن نیز در رای اعتماد نمایندگان مشخص شد. عده یی هم نمی خواهند باور کنند به همین دلیل بهتر است آنها را نبینیم و کار خود را ادامه دهیم.وزیر بهداشت در بخش پایانی سخنانش، از خدمات سه معاون پیشینش، رسول دیناروند، محمدآقاجانی و علی اکبر سیاری، سپاس گزاری کرد. اعلام آمادگی وزیررفاه برای همکاریوزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اما در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و پیشین سازمان نظام پزشکی، برای همکاری با وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت و همچنین سازمان نظام پزشکی اعلام آمادگی کرد. علی ربیعی با اشاره به خدمات زالی در چهار سال گذشته، گفت: دکتر زالی مدارا و آرامش را به سازمان نظام پزشکی بردند. مطمئنم که با حضور دکتر فاضل هم، سرمایه اجتماعی نظام پزشکی افزایش می یابد. من نیز به نوبه خود در کنار دکتر هاشمی به عنوان تولیت وزارت بهداشت و همچنین دکتر فاضل خواهم بود.او سپس در بخش دیگری از سخنانش، تاکید کرد: به عنوان مسوولیتی که دارم همواره خود را در کنار دکتر هاشمی و همچنین سازمان نظام پزشکی می دانم. مطمئن باشید با تمام توان خود حضور خواهم داشت.او در بخشی پایانی صحبت هایش گفت: مجددا برای همه گونه همکاری در کنار وزیر بهداشت و همچنین سازمان نظام پزشکی اعلام آمادگی می کنم. امیدوارم هر روز بهتر از دیروز باشیم و زندگی همه پر از خیر و برکت باشد.ربیعی که پیشتر و در دولت یازدهم، پرچمدار مقاومت در برابر خواست وزارت بهداشت برای تجمیع منابع مالی بیمه های سلامت بود و به همین سبب هم، بارها هدف انتقادهای تند وزیر بهداشت شد، در مراسم دیروز، سه بار و با تاکید بر آمادگی اش برای همکاری با وزارت بهداشت تاکید کرد. شاید بشود این نرمش و تغییر موضع وزیر رفاه را نتیجه اتفاقی دانست که وزیر بهداشت خبرش را داده بود. قاضی زاده هاشمی که پیش از معرفی شدنش به مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت، از تردیدهایش برای ادامه حضور در این وزارتخانه گفته بود و ه ...

ادامه مطلب  

برخی از واقعیت های پرونده پزشکی عباس کیارستمی / بدن او را شخم زدند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش هنرآنلاین به نقل از مهر، مراسم رسمی سالگرد درگذشت عباس کیارستمی عصر امروز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه ساعت ۱۸:۳۰ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد و در این مراسم که از سوی خانواده زنده یاد کیارستمی برنامه ریزی شده، علاوه بر حضور خانواده کیارستمی، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت و هنرمندانی چون مسعود کیمیایی، بهمن فرمان آرا، رضا کیانیان، لیلی گلستان، همایون ارشادی و... حضور دارند.مراسم سالگرد درگذشت عباس کیارستمی در حالی با پخش فیلمی از مراسم خاکسپاری این سینماگر فقید آغاز شد که همراه با تصاویری از کیارستمی بود که گویی او خود ناظر بر فیلم خاکسپاری و حتی کارگردان آن است.امیر پوریا نویسنده و منتقد سینما که اجرای مراسم را به عهده داشت در ابتدای مراسم گفت: احتمالا تعجب برانگیز است که چرا این مراسم به جای خانه سینما یا خانه هنرمندان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد ولی دلیل آن این است که طبق نگاه بهمن کیارستمی ترجیح داده شد به جای سوگواری های معمول که در جای خود مناسب است در این مراسم به پدیده ای بپردازیم که هنوز پرونده اش در ذهن ها و رسانه ها مفتوح است.وی ادامه داد: بهمن کیارستمی در این مراسم به دنبال این بود که بستری فراهم شود تا درباره چگونگی روند درمان و فقدان عباس کیارستمی صحبت شود.پوریا همچنین درباره کتابی که در این مراسم رونمایی شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفت، بیان کرد: این کتاب توسط نشر نظر و با گردآوری بهمن کیارستمی آماده شده و حاوی یادداشت های روزانه کیارستمی در سال ۱۳۷۶ است. یعنی زمانی که او مشغول ساخت فیلم "طعم گیلاس" بود. در این یادداشت ها می توان به مضمون مرگ آگاهی کیارستمی رسید.رضا کیانیان در ادامه به عنوان نماینده ای از طرف خانواده کیارستمی سخن گفت.وی در سخنانی بیان کرد: من در این مدت پیگیر امور پرونده پزشکی کیارستمی بودم و شاید برای این اینجا هستم. من همیشه جایگاه منطقی این وسط داشتم یعنی نه شلوغ کردم و نه ساکت بودم. جامعه پزشکی را هم از نزدیک می شناسم که هم پزشکان دیوصفت داریم و هم پزشکان فرشته صفت.این بازیگر سینما افزود: همه خواسته ما این است که بعد از فوت آقای کیارستمی اعلام کنند تقصیر چه کسی بوده است. این یک حرکت مدنی است و باید به جایی برسیم که بدانیم حقوق اجتماعی چیست.کیانیان همچنین گفت: در این مدت که بیش از یک سال طول کشیده ماجرای پرونده پزشکی پیگیری شد و حتی خود وزیر بهداشت هم جزو شکات بودند اما هنوز هیچ چیزی درباره قصور پزشکی مطرح نشده است. اینکه در طول یک سال هیچ چیزی درباره پرونده عباس کیارستمی نگفته اند وضعیت را بدتر کرده است. ما همه دوست داریم بدانیم چه اتفاقی افتاده است؟وی درباره احکامی که تا به حال صادر شده نیز گفت: بعد از یک سال دو تخلف انتظامی ذکر شده و دو قصور پزشکی که دکتر میر به حکم شکایت کردند و هنوز پرونده باز است. چرا همه چیز را روشن نمی گوییم. الان که شفاف نیستیم همه چیز بدتر می شود. به پزشکی قانونی شکایت شده که از آن هم خبری نیست. این کل ماجراست و ما می خواهیم بدانیم بالاخره چه اتفاقاتی رخ داد.کیانیان در ادامه با دعوت از دکتر رضا پایدار که از طرف وزیر بهداشت از ۱۳ فروردین مامور سرپرستی تیمی برای رسیدگی به وضعیت پزشکی عباس کیارستمی و ارائه گزارش به وزیر بهداشت شده دعوت کرد برای توضیحاتی سخنرانی کند.در ادامه مراسم یادداشت داریوش مهرجویی که در مراسم حاضر نبود قرائت شد که در آن درخواست شده پاسخی قانع کننده درباره قصور پزشکی در روند درمان کیارستمی داده شود.در متن مهرجویی آمده بود: "در این روزهای داغ تیرماه و سالروز عباس کیارستمی عزیز بار دیگر درگذشت یار و همراه دیرینه ام را به خانواده و دوستان و هواداران این مرد بزرگ سینما و هنر ایران تسلیت می گویم.هرچند هنوز بعد از گذشت یک سال نتوانسته ام مرگ مظلومانه و غافلگیرانه او را باور کنم. در حال حاضر فقط در انتظار نتیجه پرونده پزشکی عباس عزیز هستم و از وزیر محترم بهداشت پاسخی دقیق و روشن می خواهم. چرا، چگونه و چه کسانی باعث غفلت شدند؟ و آیا از چنین سهل انگاری بزرگی در حق یکی از سرمایه های ملی کشورمان می شود چشم پوشید؟سه بار او را شکافتند و بیهوش کردند و سه ماه زجر کشید... هرگز آخرین حرف هایش را فراموش نمی کنم: بدن مرا حسابی شخم زدند."دکتر پایدار در این مراسم به ذکر جزئیات رسیدگی به روند درمان عباس کیارستمی از ۱۳ فروردین به بعد و بعد ۴ عمل جراحی که وی داشت پرداخت و گفت: شب ۱۳ فروردین دکتر هاشمی با بنده تماس گرفتند و گفتند سریع به بیمارستان جم بروم و گزارشی از وضعیت عباس کیارستمی بدهم. بنده دوازده شب در بیمارستان بودم و یک پرونده قطور پزشکی را خلاصه نویسی کردم و ساعت یک شب خدمت وزیر بهداشت گزارش دادم.وی ادامه داد: در همان ساعات با بیماری رو به رو بودیم که علایم حیاتی بسیار پایینی داشت. نبض پایین، فشار خون پایین، برون ده ادراری صفر و... که با دارو و چند کار پزشکی تا ۶ صبح ادرار مریض برقرار شد که برای ما علامت خوبی بود. اگر وضع کلیه بر نمی گشت بعید بود وضعیت بیمار به ثبات برسد.پایدار در سخنای عنوان کرد: ساعت یازده صبح وزیر برای ملاقات آمدند و تیمی از استادان از تخصص های گوناگون برای رسیدگی به وضعیت درمان عباس کیارستمی تشکیل شد.وی در ادامه بیان کرد: تیم مورد نظر سه بار به صورت حضوری در بیمارستان تشکیل جلسه داد و بعد پزشکان به صورت تک به تک از آقای کیارستمی ویزیت می کردند. من جایی یادداشت کردم که ۳۳ بار در این مدت ویزیت های فردی صورت گرفته است ضمن اینکه در تمام این مدت آقای شجاعی که جراح اعصاب هستند در کنار آقای کیارستمی بودند.این جراح متخصص با بیان اینکه موضوع این است که قبل از تشکیل این تیم عباس کیارستمی چهار بار عمل شده و وضعیت او بی ثبات بود، بیان کرد: ما طی ۳ ماه وضعیت ایشان را نسبتا به ثبات رساندیم. البته مشکلات هم پیش می آمد. مثل اینکه در این مدت یک بار دچار نشت ادرار شدند اما از هفته دوم بعد از تشکیل این تیم ایشان از دستگاه تنفس جدا شدند. ایشان با علایم بدون تب و مشکل خاص به منزل منتقل شدند و باید بخش سپری کردن بهبودی بعد از جراحی را طی می کردند. در منزل هم دکتر میر که پزشک اصلی ایشان بودند ایشان را ویزیت می کردند و هم من هفته ای چند بار به ایشان سر می زدم. دکترهای دیگر هم به دیدار ایشان می رفتند. آقای وزیر هم دو نوبت برای عیادت ایشان رفتند حتی یک بار دکتر میر اعلام کردند که می خواهند به ایشان خون تزریق کنند و باید به بیمارستان منتقل شوند که آقای کیارستمی نپذیرفتند. در نهایت آقای میر خواستند که در خانه این کار را انجام دهند که با واکنش منفی بنده مواجه شدند. دکتر میر گفتند مسئولیت این کار را می پذیرند و من هم در جوابشان گفتم در حال حاضر مسئولیت شما را هم به ما سپرده اند. در نهایت ترتیبی اتخاذ شد که آمبولانس و تجهیزات در منزل ایشان مهیا شود و در صورت انتقال خون و واکنش غیرطبیعی بدن، سریع به بیمارستان منتقل شوند که خوشبختانه مشکلی پیش نیامد.وی ادامه داد: در ادامه روند درمان، ایشان دو بار تب کردند و به بیمارستان منتقل شدند و آبسه ای در کنار حالب ایشان ایجاد شد که توصیه ما این بود عمل دوباره نشوند و با هدایت سی تی اسکن، این آبسه تخلیه شود. این کار دشوار هم به خوبی پیش رفت تا برای دومین بار که ایشان تب کردند دیگر آقای کیارستمی مصمم شدند برای ادامه درمان به فرانسه بروند. هیچ کدام از ما راضی به رفتن ایشان نبودیم و توصیه می کردیم همین جا بمانند. حرف ما این بود که مشکلات تا حدودی حل شده و مشکلات باقیمانده نیز ان شاالله حل می شود اما آقای کیارستمی به من گفتند وقتی آدم روی دور باخت است صندلی اش را عوض می کند و ایشان فردای روزی که این موضوع را به من گفتند عازم فرانسه شدند.رضا کیانیان در این بخش با بیان اینکه شما جوری قصه را تعریف می کنید که انگار همه چیز خوب پیش رفته است و یک تعداد فرشته شبانه روز مواظب آقای کیارستمی بودند، گفت: پس چرا ایشان فوت کردند؟ در این میانه چه اتفاقاتی افتاد؟ چرا ادرار وارد خون ایشان شد؟ اینها سوال هایی است که مدام پرسیده می شود و جوابی برای آنها نیست.دکتر پایدار گفت: بنده، وزیر و تیم درمان مورد اشاره از ۱۳ فروردین ماه وارد پروسه درمانی ایشان شدیم. اینکه قبل از ۱۳ فروردین و در ۴ عملی که ایشان انجام دادند آیا ایرادی وجود داشته یا نه در توان پاسخگویی من نیست چراکه من مرجع قضاوت و توضیح نیستم. می توانم بگویم عارضه ای اتفاق افتاده بود و ایشان را که دیدم در وضعیت بسیار ناپایداری بودند اما اینکه چرا ایشان در چنین وضعیتی بودند باید پزشکی قانونی و کارشناسان این امر را توضیح دهند.وی در پایان گفت: آقای دکتر روحانی که در زمینه های هنری فعال هستند مسئول بیهوشی اول ایشان بودند. آقای کیارستمی از طریق ایشان با دکتر میر آشنا شدند و در واقع دکتر میر انتخاب خودشان بود.در ادامه این مراسم دکتر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت برای ارائه توضیحات بیشتر و دقیق تر به صحنه فراخوانده شد. وی ضمن ابراز همدردی جامعه پزشکی و مسئولان پزشکی با خانواده کیارستمی، هنرمندان و دوستداران وی گفت: در ابتدا لازم است دو پیش مقدمه را برای روشن شدن افکار مردم ذکر کنم. اول اینکه آنچیزی که مردم به عنوان خطای پزشکی می شناسند ما به آن عوارض ناخواسته پزشکی می گوییم که از عوارض مرتبت با پزشکی است و قابل پیش بینی نیستند اما یک خطای پزشکی هم داریم که اتفاقات ناخواسته پزشکی قابل پیگیری هستند و یک مورد سومی داریم که به عنوان تقصیر پزشکی یا سوءرفتار حرفه ای نامیده می شود که در این بخش باید ثابت شود که پزشک با نیت تعمدی اقداماتی را انجام می دهد یا انجام نمی دهد که به ضرر بیمار است و این کار برای پزشکی نفعی دارد.وی ادامه داد: وزارت بهداشت یک ناظر کلی است که به همراه سازمان نظام پزشکی بر این سه اتفاقی که ذکر کردم نظارت می کند اما وزارت بهداشت اختیار صدور هیچ حکم قضایی را ندارد. این الگوی قانونی در جامعه پزشکی برگرفته از نظام قانونی پزشکی فرانسه است برای همین مردم دو جا برای رسیدگی به شکایت های پزشکی خود دارند؛ یکی از طریق سازمان نظام پزشکی که تخلفات انتظامی را رسیدگی می کند و دوم از طریق قوه قضاییه که به جرایم پزشکی رسیدگی می کند. پزشکی قانونی در قوه قضاییه فعال است و کمیسیون های مختلفی در قوه قضاییه با قاضی های متنوعی وجود دارند که به تخلفات جوامع مختلف از جمله جامعه پزشکان رسیدگی می کنند.این پزشک و معاون وزیر بهداشت عنوان کرد: در مرحله اول دادگاه یک قاضی دارد. وقتی در قوه قضاییه طرح شکایت از طریق خانواده کیارستمی مطرح شد در همین دادگاه به آن رسیدگی شد و بعد از آمدن حکم و درخواست تجدیدنظر از طرف خانواده به کمیسیون سنگین تری که یک کمیسیون یازده نفره بود رفت و من هم یکی از کارشناسان مدعو این کمیسیون بودم. در دادگاه تجدیدنظر به جای یک قاضی، سه قاضی با ۱۵ سال سابقه حضور دارند.وی افزود: در سازمان نظام پزشکی که به تخلفات انتظامی رسیدگی می کند از طرف خانواده کیارستمی شکایتی مطرح نشد اما به دستور وزیر و به عنوان مدعی العموم شکایتی مطرح شد که احکام آن هم صادر شد. پزشک معالج که محکوم در این حکم بود به آن اعتراض کرد و در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.قائم مقام وزارت بهداشت با بیان اینکه شما باید توجه داشته باشید که ما به عنوان افراد حقوقی معذوریت هایی برای بیان محتوای حکم های قانونی داریم، گفت: حکم وقتی اعلام عمومی می شود که قاضی تشخیص بدهد خصوصا وقتی در مرحله تجدیدنظر قرار دا ...

ادامه مطلب  

خبرگزاری ایمنا - افزایش 20 درصدی ماموریت های اورژانس 115 اصفهان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان دکتر غفور راستین اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح امداد- سلامت نوروزی از 25 اسفند 95 تا روز هشتم فروردین ماه واحدهای امدادی فوریت های پزشکی اصفهان به 7 هزار و 499 ماموریت شامل 5 هزار و 281 م ...

ادامه مطلب  

ماجراهای عجیب یک افتتاح میلیاردی/ چرا شریفی ها از سردر جدید خوششان نمی آید؟  

درخواست حذف این مطلب
حالا می توان گفت دانشگاه شریف هم "سردر"دارد. سردری که همین چند روز پیش با حضور رئیس و معاونان دانشگاه و برخی مسئولان کشوری افتتاح شد.به گزارش شفاف، حالا می توان گفت دانشگاه شریف هم "سردر" دارد. سردری که همین چند روز پیش با حضور رئیس و معاونان دانشگاه و برخی مسئولان کشوری افتتاح شد. اما مثل این که این افتتاحیه به مذاق دانشجویان این دانشگاه خوش نیامده. در اولین ساعات پس از رونمایی سردر جدید سیل اظهار نظرات دانشجویان در صفحات مجازی آغاز شد. از نظر دانشجویان با وجود مشکلات فراوان صنفی و آموزشی، ساخت سردر با هزینه میلیاردی اولویت ندارد. پروژه ساخت سردر این دانشگاه در سال 1392 با فراخوان عمومی شروع شد. طی این فراخوان که در قالب مسابقه برگزار شد از 373 اثر ارسالی به دبیرخانه مسابقه 21 اثر برگزیده شد. نهایتا از میان این طرح ها 5 اثر جهت اجرا انتخاب شد. مسابقه جدید و رونمایی از ماکت طرح منتخبخرداد 94 روابط عمومی دانشگاه شریف از پایان یافتن مسابقه ی طراحی سردر این دانشگاه خبر داد. تیر 1394 طی مراسمی از طرح و ماکت سردر رونمایی شد. این در حالی است که مسابقه طراحی سردر دوسال قبل از آن یکبار برگزار شده بود و طرح های بسیار خوبی انتخاب شده و نیازی به برگزاری مسابقه جدید نبود. بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه شریف جهت طراحی و ساخت سردر دانشگاه صنعتی شریف از ده معمار برجسته ایرانی که دارای شهرت و اعتبار جهانی هستند دعوت به عمل آمد بود تا با شرکت در این مسابقه ظرف یک ماه طرح های خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایند، که از این میان هشت نفر از دعوت شدگان در مسابقه شرکت نموده و طرح های خود را به دبیرخانه ارایه نمودند و در این میان دو طرح ارایه شده توسط مهندس شهاب الدین ارفعی و دکتر فواد رفیعی مشترکاً رتبه ی نخست را کسب نمودند و در نهایت طرح ارائه شده مهندس شهاب الدین ارفعی با نظر هیئت رییسه دانشگاه انتخاب گردید.اینکه برای سردر این دانشگاه چه لزومی به برگزاری مسابقه مجدد و تحمیل هزینه اضافی به دانشگاه بود سوالی ست که مسئولان دانشگاه هرگز به آن پاسخ ندادند.تاخیر دوساله افتتاح سردرقرار بر این بود که در مهرماه 94 سردر جدید افتتاح شود اما با فرارسیدن موعد افتتاح دانشگاه از رونمایی امتناع می کرد. در شهریورماه 1396 با دوسال تاخیر افتتاح سردر جدید انجام شد. وقتی دلیل این تاخیر را از دانشجویان دانشگاه پیگیر شدیم مشخص شد در طراحی اولیه سردر اتاقک نگهبانی در نظر گرفته نشده بود و به همین دلیل دوسال طول کشید تا اتاقک نگهبانی تعبیه شود و سردر به افتتاح برسد.با احتساب نرخ ۱۵درصد در طول دو سال و سه ماه تاخیر حدود ۳ میلیارد تومان به علت سو مدیریت بلوکه شده بود. یعنی روزی بیش از یک میلیون تومان! سوال مهم این است که چگونه می شود پس از دوبار برگزاری مسایقه با هزینه های هنگفت و به گفته روابط عمومی دانشگاه شریف استفاده از ده معمار برجسته کشوری در طراحی سردر جدید و به کار گیری داوران نخبه در انتخاب طرح ها اشتباه به این بزرگی رخ داده باشد؟چه ایراداتی به سردر وارد است؟انتظار همه این بود که در ...

ادامه مطلب  

مرگ بازیگر مجموعه های طنز با احتمال خطای پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: هادی عسگریعارف لرستانی بازیگر مشهور مجموعه های طنز تلویزیونی دیروز بر اثر سکته قلبی درگذشت. لرستانی که در اکثر کارهای مهران مدیری به عنوان بازیگر حضور داشت با بازی در مجموعه جنگ 77 وارد عرصه بازیگری شد. از آخرین کار های وی مجموعه «در حاشیه» بود که هر دوی آنها را مهران مدیری کارگردانی کرده بود. لرستانی روز گذشته در حالی که 46 سال سن داشت در منزل مسکونی اش بر اثر ایست قلبی در گذشت. درگذشت این هنرمند با توجه به اینکه وی از سلامت جسمانی برخوردار بود باعث شوک به جامعه هنری شد. پرویز پرستویی با انتشار متنی نوشت: «متأسفانه با آغاز سال 96 همکار ع ...

ادامه مطلب  

قاچاق تجهیزات پزشکی ویروس نظام سلامت  

درخواست حذف این مطلب
گروه گزارش: خودتان را جای مدیر بیمارستانی بگذارید که چندین میلیارد تومان از بیمه های درمانی طلبکار است و به مرحله ای از ورشکستگی رسیده که حتی برای تهیه غذای بیماران هم دچار مشکل جدی شده است. حالا اگر همین مدیر بیمارستان بخواهد تجهیزات پزشکی ضروری را برای بیمارستان تهیه کند و دو انتخاب شامل خرید تجهیزات گران قیمت دولتی یا خرید تجهیزات ارزان و قاچاق پیش رویش باشد اصلا دور از انتظار نیست که قید تجهیزات پزشکی گران قیمت را بزند و ترجیح بدهد.نیازهای ضروری بیمارستان را با خرید همان تجهیزات قاچاق و ارزان قیمت مرتفع کند. البته این تخلف بیمارستانی، به هر دلیلی که اتفاق بیفتد، محکوم است؛ اما وقتی ریشه ای تر به موضوع نگاه شود، می بینیم مطالبات سنگین مراکز درمانی از بیمه ها موجب شده حتی مراکز رسمی نیز ابایی از خرید تجهیزات پزشکی قاچاق نداشته باشند.اکنون بر اساس آمارهای رسمی، بدهی بیمه_های درمانی به مراکز درمانی کشور، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. خیلی از مراکز درمانی، حدود ۱۰ ماه می شود که مطالبات شان را از بیمه های درمانی دریافت نکرده اند و صورت شان را با سیلی سرخ نگه داشته اند. این بدهی های سنگین، شرایطی را پیش آورده که بیمارستان ها برای رفع ابتدایی ترین نیازهای هر مرکز درمانی، به هر راهی متوسل شوند.در این اوضاع نابسامان، خرید تجهیزات پزشکی ضروری از مبادی رسمی، می تواند هزینه های مضاعفی را بر بیمارستان ها تحمیل کند که همین مسئله به عنوان یکی از دلایل مهم خرید تجهیزات پزشکی قاچاق از سوی بیمارستان ها شناخته می شود.حتی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت نیز این بی قانونی را کتمان نمی کند. چندی قبل رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، با صراحت به رسانه ها اعلام کرد در بازرسی از برخی بیمارستان های دولتی، تجهیزات مصرفی قاچاق در این مراکز درمانی مشاهده شده است.دیناروند انتقاد کرده بر خلاف بازار دارویی ایران که شرکت های قانونی موظف به توزیع دارو هستند، برای تجهیزات پزشکی چنین شرکت هایی نداریم؛ طوری که هم اکنون صدها عمده فروش و بنکدار به توزیع تجهیزات مصرفی بیمارستان ها اقدام می کنند که گاه برخی از این اقلام توزیعی، به صورت قاچاق وارد کشور می شود.این که بیمارستان دولتی، خودش مشتری جنس قاچاق باشد، نوبری است که در نظام سلامت ایران متولد شده. درست است که تامین اعتبارات مورد نیاز بیمارستان های دولتی می_تواند جلوی بسیاری از این تخلفات را بگیرد اما در این بین افزایش نظارت ها می تواند با این بی قانونی ها مقابله کند.نباید از خاطر برد که تجهیزات پزشکی قاچاق می تواند برای خریداران بیمارستانی هم آب و نان داشته باشد. در واقع جدای از این که برخی بیمارستان ها از سر ناچاری به تجهیزات پزشکی قاچاق روی آورده اند. برخی دلالان هم که ممکن است در خود بیمارستان ها شاغل باشند از خرید و فروش تجهیزات پزشکی قاچاق بهره می برد.هیچ مرکز درمانی نمی تواند بدون تجهیزات پزشکی به حیات خود ادامه دهد. حاذق ترین نیروهای انسانی در حوزه درمان هم بدون در اختیار داشتن تجهیزات پزشکی، کاری از پیش نخواهد برد. دامنه تجهیزات پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی بسیار گسترده است.دستگاه فشارسنج جیوه ای، دماسنج طبی گوشی پزشکی، برانکارد، آنژوکت، باند گچی آتل، باندها و ست سرم از جمله تجهیزات پزشکی ارزان قیمت و بحث معاینه، مامایی تجهیزات پرتوپزشکی، تجهیزات پزشکی هسته_ای، شنوایی سنج، سی تی اسکن، دستگاه سانتریفوژ، دستگاه شمارنده گلبول های خون تجهیزات اتاق عمل، مونیتور علائم حیاتی تجهیزات سنگ شکن، یونیت دندانپزشکی و تجهیزات بیمارستان سیار، از تجهیزات پزشکی پیشرفته و گران قیمت است که نبود هر کدام از این تجهیزات ساده و پیشرفته، می تواند چرخه درمان را با اختلالی جد ...

ادامه مطلب  

دولتی ها به دنبال تسخیر خانه پزشکان/ سازمان نظام پزشکی سیاسی نشود  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد عمومی و تنها خانه صنفی جامعه پزشکی و البته پیراپزشکی کشور تلقی می شود که همواره با فراز و فرودهای زیادی در طول این سال ها مواجه بوده است. آنطور که جامعه پزشکی در برهه ای از زمان، سازمان صنفی خودش را به شدت حمایت کرده و در مقطع دیگری، دل خوشی از این سازمان نداشته است.آنطور که از شواهد و قرائن بر می آید، سازمان نظام پزشکی هر وقت به مجموعه دولت و سیاست های وزارت بهداشت نزدیک شده و همسو با این وزارتخانه گام برداشته است، جامعه پزشکی نتوانسته به اهداف صنفی خود دست یابد و در مقابل، هر گاه این سازمان توانسته در حمایت از جامعه پزشکی و خواسته های به حق و قانونی پزشکان تلاش کند، جامعه پزشکی به سازمان صنفی خود امیدوار شده است.حالا در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور، لیست هایی در گروه های مختلف جامعه پزشکی منتشر شده که حاکی از حضور چهره های شناخته شده جامعه پزشکی در سر لیست این گروه ها است. داوطلبانی که در سر لیست این ائتلاف ها قرار گرفته اند، یا سابقه وزارت را دارند و یا اینکه در دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های دولتی حضور داشته و البته هنوز هم این حضور به قوت خودش باقی است.آفت سازمان نظام پزشکیدولتی شدن سازمان صنفی پزشکان، بزرگترین آفت سازمان نظام پزشکی کشور است که متاسفانه بیم آن می رود در دور آینده نیز این آفت گریبانگیر این سازمان شود. بطوریکه در چندی قبل، برخی چهره های پزشکی نسبت به دولتی شدن این سازمان هشدار داده و خواستار دور شدن سازمان نظام پزشکی از جریانات سیاسی و حزبی بودند.دکتر منوچهر نظری عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، سازمان نظام پزشکی را به عنوان بزرگترین و موثرترین نهاد عمومی غیردولتی در کشور می شناسد که در چند سال گذشته سایه «شبه دولتی» بر پیکره آن سایه انداخته است.وی، شبه دولتی شدن سازمان نظام پزشکی را یکی از آسیب های این سازمان صنفی دانست و افزود: وقتی این سازمان از اختیارات قانونی که مجلس شورای اسلامی برای آن مصوب کرده، برخوردار نیست، انگیزه پزشکان برای مشارکت در انتخابات نظام پزشکی کم رنگ می شود.نظری همچنین به ابلاغ حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی توسط رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: این قبیل تصمیمات باعث شده به نوعی دولت در چیدمان نیروها و سیاست های کلی این سازمان صنفی دخالت کند و اجازه ندهد این ساز ...

ادامه مطلب  

نظام پزشکی، حیات خلوت جناح های سیاسی نشود  

درخواست حذف این مطلب
یک نامزد انتخابات سازمان نظام پزشکی با اشاره به این انتخابات، گفت: معتقد هستم سازمان نظام پزشکی در دوره اخیر آنچه که باید و شاید نتوانسته از حقوق مادی و معنوی دفاع کند. این سازمان که نهاد صنفی است. تجربه نشان داده که جناح های مختلف که به شکل سیاسی آمده اند، مدافع خوبی برای این صنف نبوده اند. نظام پزشکی حیات خلوت جناح های سیاسی نشود.احمد اسفندیاری نامزد انتخابات نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار سلامت در خصوص هدف خود از کاندید شدن و ضعف های نظام پزشکی، اظهار داشت: قانون فعلی خوب اجرا نمی شود، شاید نیاز به اصلاحات داشته باشد و باید قوی تر شود. در این قانون اختیاراتی به نظام پزشکی در خصوص تعرفه ها داده شده است، اما در این موضوع دست نظام پزشکی بسته شده است. نظام پزشکی یکی از بزرگترین و قوی ترین مجمع صنفی و علمی است، از نظر میانگین تحصیلات بالاتری دارد و اگر میانگین گرفته شود هیچ نهاد صنفی در کشور از لحاظ علمی، جامعه هدف و تحصیلاتی، بالاتر از این سازمان نیست.جامعه پزشکی نباید دغدغه ای به غیر از سلامت مردم داشته باشنداین پزشک عمومی گفت: نظام پزشکی با جامعه ای سر و کار دارد که با سلامت مردم در ارتباط بوده و مسئولیت سلامت مردم را بر عهده دارد. اهمیت سلامت بسیار بالا است که در اسلام هم تاکید شده است. کسانی که متولی سلامت هستند نیز باید به آنها توجه شود که در این بحث پزشکان و جامعه پزشکان قرار دارند و دغدغه های آنها نیز برطرف شود که پزشک جز دغدغه بیمار و سلامت جامعه نداشته باشد ولی در حال حاضر اینطور نیست. این مورد به ضعف نظام پزشکی برمی گردد که نتوانسته دفاع کند.هیأت مدیره قوی، رئیس قوی انتخاب می کنداسفندیاری در پاسخ به سوالی مبنی بر کافی بودن اختیارات رئیس سازمان نظام پزشکی، تصریح کرد: فقط بحث رئیس سازمان نیست و باید هیئت مدیره های قوی وجود داشته باشد که بتوانند شورای عالی قوی تشکیل دهند که این شورا می تواند رئیس سازمان قوی انتخاب کند. وقتی هیئت مدیره ضعیف بوده و جامعه نگر و تجربه کافی نداشته باشند، فایده ای ندارد. جدا از شادابی، جوان بودن و با انگیزه بودن حتما باید تجربه ای هم وجود داشته باشد. آشنایی با قوانین، مقررات و سیستم های اجرایی کشورو ارتباط با مجلس و دولت داشته باشند. کما این که بنده معتقد هستم که نمی شود هم در دولت و هم در نظام پزشکی باشید.اختیارات رئیس سازمان، اعمال نمی شودوی درباره تداخل اختیارات رئیس سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت، اظهار داشت: اختیارات رئیس سازمان نظام پزشکی اعمال نمی شود و شاید احتیاج به اصلاح قانون باشد. رئیس، به پشتوانه شورای عالی و هیئت مدیره ها می تواند اختیارات خود را اعمال کند. بنده معتقد هستم همان اختیاراتی که دارد نیز به خوبی اعمال نمی شود چرا که پشتوانه قوی ندارند. متاسفانه کمتر از ۱۰ درصد از اعضای جامعه پزشکی در انتخابات شرکت می کنند که همین روند، باعث می شود رئیس پشتوانه نداشته باشد.این نامزد انتخابات سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی وی از ارتباط این سازمان با مجلس، گفت: شاید به صورت موردی در برخی جاها خوب بوده است، اما می تواند بهتر از این ها باشد. به عنوان مثال حضور دکتر ریاض توانسته این موضوع را قوی کرده و قوام ببخشد و به نظر می رسد که به شخص مربوط و نه به ...

ادامه مطلب  

انتخابات نظام پزشکی سیاسی نیست/انتخاب شخصیت های وزین به نظام پزشکی وزن می بخشد  

درخواست حذف این مطلب
وزیر بهداشت، جامعه پزشکی را به مشارکت گسترده در هفتمین دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکی دعوت کرد.به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در همایش کشوری انتخابات نظام پزشکی که صبح امروز در دادسرای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: این انتخابات 30 تیرماه در 199 محل رای گیری برگزار و نتایج آن فردای همان روز اعلام می شود. انتخابات نظام پزشکی بسیار مهم است و امیدواریم همانطور که برای ثبت نام و کاندید شدن مورد استقبال قرار گرفت، در روز رای گیری نیز شاهد حضور گسترده جامعه پزشکی باشیم.وی ادامه داد: امیدواریم جامعه پزشکی به عنوان یکی از اقشار فرهیخته یادگاری قابل استنادی برای سایر انتخابات صنفی و ملی بر جا بگذارند. جامعه پزشکی نشان داده است که می تواند از توانمندی های خود حداکثر بهره را برد.وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی باید بتواند به وظایف خود آنطور که شایسته است عمل کند، ادامه داد: با توجه به اینکه در این دوره افراد قابل اعتماد و با تجربه ای کاندیدا شدند، انتخاب شخصیت های وزین، وزن لازم را به این سازمان می بخشد تا بتواند نقش خود را در سیاست گذاری حوزه سلامت ایفا و از حقوق مردم ایران و جامعه پزشکی دفاع کند.هاشمی با اشاره به امکان حضور در این دوره از انتخابات به دو روش حضوری و الکترونیکی بیان کرد: این تصمیم ستاد اجرایی انتخابات و هیات نظارت شجاعانه و عادلانه بود و میزان مشارکت جامعه پزشکی را افزایش می دهد.وی با اشاره به تلاش هایی که برای اطمینان بخشی از صیانت آرای انتخابات نظام پزشکی انجام شده، گفت: یکی از ویژگی های این دوره از انتخابات نظام پزشکی استقلال همه گروه ها، جریانات و اقشاری است که در قالب این انتخابات مشارکت حداکثری داشته اند. تا این لحظه گزارشی از شکایت نداشته ایم، اگرچه در دوره های قبل شاهد کم لطفی، بی انصافی و کج رفتاری هایی در این انتخابات بوده ایم.انتخابات نظام پزشکی سیاسی نیستوزیر بهداشت با تاکید بر اینکه انتخابات نظام پزشکی سیاسی نیست، اظهار کرد: این انتخابات صنفی است و خوشبختانه تا امروز که نیمی از زمان تبلیغات گذشته است، همه گروه ها و افرادی که برای کاندیدا شدن مشارکت کرده اند نیز به این موضوع باور دارند. من ندیده ام که آنها از روش های ناپسندی استفاده کنند و دو قطبی هایی که معمولا ایجاد می شود را مطرح کنند. گاهی شاهد بودیم که دو قطبی دولت یا نظام پزشکی و وزارت بهداشت مطرح می شد که شایسته نبود و زبان مشترکی به نمایندگی از صنف در ارتباط با مسوولان اجرایی وجود نداشت.هاشمی ادامه داد: در دولت یازدهم بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی رویه ای کاری وجود داشت. ظرفیت های زیادی در سازمان نظام ...

ادامه مطلب  

انتخابات نظام پزشکی سیاسی نیست  

درخواست حذف این مطلب
وزیر بهداشت: انتخابات نظام پزشکی سیاسی نیست زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:وزیر بهداشت، جامعه پزشکی را به مشارکت گسترده در هفتمین دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکی دعوت کرد. به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در همایش کشوری انتخابات نظام پزشکی که در دادسرای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: این انتخابات 30 تیرماه در 199 محل رای گیری برگزار و نتایج آن فردای همان روز اعلام می شود. انتخابات نظام پزشکی بسیار مهم است و امیدواریم همانطور که برای ثبت نام و کاندید شدن مورد استقبال قرار گرفت، در روز رای گیری نیز شاهد حضور گسترده جامعه پزشکی باشیم.وی ادامه داد: امیدواریم جامعه پزشکی به عنوان یکی از اقشار فرهیخته یادگاری قابل استنادی برای سایر انتخابات صنفی و ملی بر جا بگذارند. جامعه پزشکی نشان داده است که می تواند از توانمندی های خود حداکثر بهره را برد.وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی باید بتواند به وظایف خود آنطور که شایسته است عمل کند، ادامه داد: با توجه به اینکه در این دوره افراد قابل اعتماد و با تجربه ای کاندیدا شدند، انتخاب شخصیت های وزین، وزن لازم را به این سازمان می بخشد تا بتواند نقش خود را در سیاست گذاری حوزه سلامت ایفا و از حقوق مردم ایران و جامعه پزشکی دفاع کند.هاشمی با اشاره به امکان حضور در این دوره از انتخابات به دو روش حضوری و الکترونیکی بیان کرد: این تصمیم ستاد اجرایی انتخابات و هیات نظارت شجاعانه و عادلانه بود و میزان مشارکت جامعه پزشکی را افزایش می دهد.وی با اشاره به تلاش هایی که برای اطمینان بخشی از صیانت آرای انتخابات نظام پزشکی انجام شده، گفت: یکی از ویژگی های این دوره از انتخابات نظام پزشکی استقلال همه گروه ها، جریانات و اقشاری است که در قالب این انتخابات مشارکت حداکثری داشته اند. تا این لحظه گزارشی از شکایت نداشته ایم، اگرچه در دوره های قبل شاهد کم لطفی، بی انصافی و کج رفتاری هایی در این انتخابات بوده ایم.انتخابات نظام پزشکی سیاسی نیستوزیر بهداشت با تاکید بر اینکه انتخابات نظام پزشکی سیاسی نیست، اظهار کرد: این انتخابات صنفی است و خوشبختانه تا امروز که نیمی از زمان تبلیغات گذشته است، همه گروه ها و افرادی که برای کاندیدا شدن مشارکت کرده اند نیز به این موضوع باور دارند. من ندیده ام که آنها از روش های ناپسندی استفاده کنند و دو قطبی هایی که معمولا ایجاد می شود را مطرح کنند. گاهی شاهد بودیم که دو قطبی دولت یا نظام پزشکی و وزارت بهداشت مطرح می شد که شایسته نبود و زبان مشترکی به نمایندگی از صنف در ارتباط با مسوولان اجرایی وجود نداشت.هاشمی ادامه داد: در دولت یازدهم بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی رویه ای کاری وجو ...

ادامه مطلب  

نسخه جدید هوندا فیت با تغییرات داخلی جالب معرفی شد + تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
نسخه جدید هوندا فیت در حالی به تازگی با تغییرات داخلی جالب معرفی شده که نسخه قبلی این خودرو برای نخستین بار در سال 2001 عرضه شده بود و استقبال بسیار زیادی از آن صورت گرفته بود. در ادامه با میهن پست همراه شوید.نسخه جدید هوندا فیت کمی مدرن تر از نسخه قبلی آن طراحی شده . اما باید بدانید که هوندا پس از معرفی آکورد جدید در هفته پیش در حقیقت کوچک ترین محصول خود را بازطراحی کرده است. فیت جدید چهره تهاجمی تری دارد و برای کمک بیشتر به راننده، فناوری های زیادی در آن به کار رفته است.تغییرات داخلی، ظریف و زیرکانه هستند؛ درحالی که داشبورد مشابه نمونه ی قبلی است. خودروی فیت دارای سان روف است که زیبایی خاصی به این خودرو می بخشد. طیف گسترده ای از ویژگی های ایمنی فعال، از جمله کروز کنترل هوشمند، ترمز خودکار، هشدار برخورد از جلو، سیستم نگهداری مسیر حرکت خودرو و هشدار خروج از لاین جاده در دسترس است. صفحه نمایش لمسی ۷ اینچی در کنسول ...

ادامه مطلب  

وزیر بهداشت:انتخابات نظام پزشکی سیاسی نیست - جامعه پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز:وزیر بهداشت، جامعه پزشکی را به مشارکت گسترده در هفتمین دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکی دعوت کرد.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در همایش کشوری انتخابات نظام پزشکی که صبح امروز در دادسرای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: این انتخابات 30 تیرماه در 199 محل رای گیری برگزار و نتایج آن فردای همان روز اعلام می شود. انتخابات نظام پزشکی بسیار مهم است و امیدواریم همانطور که برای ثبت نام و کاندید شدن مورد استقبال قرار گرفت، در روز رای گیری نیز شاهد حضور گسترده جامعه پزشکی باشیم.وی ادامه داد: امیدواریم جامعه پزشکی به عنوان یکی از اقشار فرهیخته یادگاری قابل استنادی برای سایر انتخابات صنفی و ملی بر جا بگذارند. جامعه پزشکی نشان داده است که می تواند از توانمندی های خود حداکثر بهره را برد.وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی باید بتواند به وظایف خود آنطور که شایسته است عمل کند، ادامه داد: با توجه به اینکه در این دوره افراد قابل اعتماد و با تجربه ای کاندیدا شدند، انتخاب شخصیت های وزین، وزن لازم را به این سازمان می بخشد تا بتواند نقش خود را در سیاست گذاری حوزه سلامت ایفا و از حقوق مردم ایران و جامعه پزشکی دفاع کند.هاشمی با اشاره به امکان حضور در این دوره از انتخابات به دو روش حضوری و الکترونیکی بیان کرد: این تصمیم ستاد اجرایی انتخابات و هیات نظارت شجاعانه و عادلانه بود و میزان مشارکت جامعه پزشکی را افزایش می دهد.وی با اشاره به تلاش هایی که برای اطمینان بخشی از صیانت آرای انتخابات نظام پزشکی انجام شده، گفت: یکی از ویژگی های این دوره از انتخابات نظام پزشکی استقلال همه گروه ها، جریانات و اقشاری است که در قالب این انتخابات مشارکت حداکثری داشته اند. تا این لحظه گزارشی از شکایت نداشته ایم، اگرچه در دوره های قبل شاهد کم لطفی، بی انصافی و کج رفتاری هایی در این انتخابات بوده ایم.انتخابات نظام پزشکی سیاسی نیستوزیر بهداشت با تاکید بر اینکه انتخابات نظام پزشکی سیاسی نیست، اظهار کرد: این انتخابات صنفی است و خوشبختانه تا امروز که نیمی از زمان تبلیغات گذشته است، همه گروه ها و افرادی که برای کاندیدا شدن مشارکت کرده اند نیز به این موضوع باور دارند. من ندیده ام که آنها از روش های ناپسندی استفاده کنند و دو قطبی هایی که معمولا ایجاد می شود را مطرح کنند. گاهی شاهد بودیم که دو قطبی دولت یا نظام پزشکی و وزارت بهداشت مطرح می شد که شایسته نبود و زبان مشترکی به نمایندگی از صنف در ارتباط با مسوولان اجرایی وجود نداشت.هاشمی ادامه داد: در دولت یازدهم بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی رویه ای کاری وجود داشت. ظ ...

ادامه مطلب  

نظام پزشکی به رعایت اخلاق حرفه ای پزشکی توجه کند/ در دفاع از حقوق مردم سخت گیریم - جامعه پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز: وزیر بهداشت با اشاره به برخی گرفتاری های اخلاقی در جامعه گفت: قطعا جامعه پزشکی نیز از این آسیب ها بی نصیب نیست، بنابراین یکی از وظایف مهم نظام پزشکی توجه به رعایت اخلاق حرفه ای پزشکی است.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم سازمان نظام پزشکی کشور گفت: باعث افتخار است که هم به عنوان پزشک و مسئول حوزه سلامت در دولت دوازدهم و هم به نیابت از رئیس جمهور به همه اعضای سازمان نظام پزشکی و شورای عالی این سازمان و رئیس کل منتخب ادای احترام کنم و از زحمات آقای دکتر زالی در دوره اخیر تشکر کنم.وی افزود: به مردم شریف ایران درود می فرستم چرا که اگر آنها نبودند ۲۴ خرداد و ۲۹ اردیبهشتی رقم نمی خورد که اکنون دکتر روحانی بر سر کار بیایند. نباید سال ۹۲ و اتفاقات قبل از آن را فراموش کنیم چرا که افرادی بدون اینکه بتوانند خودشان را در معرض انتخاب جامعه پزشکی قرار دهند محروم شدند تا اینکه آقای دکتر روحانی بر سر کار آمد و در نخستین اقدامشان حکم دکتر زالی را ارائه دادند.وزیر بهداشت با بیان اینکه خوشبختانه حرکت های اجتماعی در کشور رو به رشد است، گفت: ما افتخار می کنیم که خدمتگذار مردم ایران هستیم. چرا که این مردم فداکاری های زیادی را انجام داده اند که البته این فداکاری ها در رای دادن خلاصه نشده و در چهار دهه اخیر فداکاری آنها را در همه عرصه ها دیده ایم. حال پاسخ درست به مردم این است که تلاش کنیم تا زمانی که مردم به ما نیاز دارند خواسته هایشان را به طور شایسته اجابت کنیم و این کار بزرگترین افتخار جامعه پزشکی است و غاطبه جامعه پزشکی به این صفت متصف هستند.هاشمی ادامه داد: البته کتمان نمی کنیم که جامعه ما دچار تنزل اخلاقی و مشکل شده است و این موضوع فقط مختص مردم نیست. بلکه نخبگان جامعه بیشتر گرفتار چنین آسیب هایی هستند. قطعا ما هم از این موضوع بی نصیب نیستیم. چرا که اگر اخلاق در جامعه نزول کند همه ما متاثر می شویم و اگر عروج کند ما هم در آن شریکیم.وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان نظام پزشکی توجه به رعایت اخلاق حرفه ای پزشکی است گفت: از قدیم گفته اند که حرمت امامزاده را متولی آن نگه می دارد. البته می دانم که گرفتاری های زیادی وجود دارد و برخی از آنها با کمک قانونگذاران حل می شود. اما نظام پزشکی، بیمه ها، وزارت رفاه و سایر ارکان نظام سلامت نیز باید در رفع آنها تلاش کند.هاشمی با بیان اینکه باید از ارکان مختلف جامعه پزشکی دفاع کنیم تاکید کرد: اما پیش از آن باید برادری مان را ثابت کنیم و نشان دهیم که در دفاع از حقوق مردم بسیار سخت گیریم و ایفای این نقش بر عهده سازمان نظام پزشکی است. البته من معتقدم با نحوه پذیرش مان در حوزه پزشکی که صرفا بر اساس محفوظات افراد را ارزیابی می کنیم و از ارزیابی آنها در ابعاد سلامت روان، سلامت جسم و ... چشم می پوشیم چنین مشکلاتی هم پیش می آید. چرا که از مسیری وارد می شویم که جدای از اینکه ممکن است از نظر اخلاقی ما را دچار آسیب کند می تواند باعث شود تا افرادی به اشتباه لباس پزشکی را به تن کند. بنابراین نظام پزشکی زمانی می تواند از جامعه پزشکی با قدرت حمایت کند که مردم هم از ما دفاع کنند. حال مردم وقتی که ببینند از حقوق شان حمایت شده به ما کمک می کنند.هاشمی تصریح کرد: البته علیرغم همه جریان های رسانه ای و غیر رسانه ای هنوز هم جامعه پزشکی جزء گروه های مرجع مردم هستند چرا که مردم ما بی نظیرند و وقتی تشخیص می دهند کسی مراقب سلامتی شان است سر از پا نمی شناسند. بنابراین ما باید از این جهت هم به مردم مان افتخار کنیم.هاشمی با تاکید ب ...

ادامه مطلب