زندگی یک آواره میان عشق و جنگ  

درخواست حذف این مطلب
گفت و گو با سیدضیاء قاسمی، شاعر افغان، درباره فرهنگ و ادبیات و شعر مهاجرت، حال و روز فعلی افغانستان و روزهایی که به همراه تعدادی از دوستانش به فضای ادبیات ایران پیوستند. به گزارش شفاف، در این سال ها آن قدر ما از افغانستان خبرهای جنگ و خود افغان ها از دیارشان صدای بمب و خمپاره شنیده ایم و شنیده اند که شاید بعضی ها فکر نکنند افغانستان، ادبیات پویایی دارد. بخش مهمی از ادبیات افغانستان در ادبیات سرزمینی زبان فارسی تعریف می شود. در طول سه دهه اخیر که همسایه شرقی ما درگیر خون و خمپاره بوده، در بین خیل مهاجران افغان، شاعران خوبی هم بوده اند که به ما نشان داده اند افغانستان مردمانی دارد با قلب هایی به وسعت صلح و شعر و عشق.نکته ای که شاید جالب توجه برسد این است که در شعر شاعران افغانستان، بیش از آن که صدای تیر به گوش برسد و آثار ترکش ها را ببینیم، از آزادی و صلح و عشق می شنویم و زیبایی ها را با چشمانی زیباتر می بینیم. درباره سمت و سوی ادبی و سیاسی شاعران مهاجر افغان در ایران، بحث هایی وجود دارد. این که چرا اکثر این شاعران به جریان رسمی ادبی ایران متصل شدند، در حالی که شعرشان لزوما در بندهای ادبیات رسمی و غیرمستقل ایران محصور نیست. البته درباره داستان نویسان افغان، اوضاع متفاوت است و آن ها به ادبیات مستقل ایران بیشتر نزدیکی پیدا کردند.این نکات و سوالاتی دیگر را با سیدضیاء قاسمی، شاعر افغان در مصاحبه ای در میان گذاشتم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید. سیدضیا قاسمی، یکی از این شاعران است که به ایران آمد، در این جا تحصیل کرد و حالا مدتی است همراه خانواده اش در سوئد زندگی می کند. «درختان تبعیدی: گزینه غزل امروز افغانستان» به صورت مشترک با علی محمد مودب و «گزیده ادب معاصر» و مجموعه نشر «باغ های معلق انگور» از جمله آثار سیدضیاء قاسمی است.آقای قاسمی، شعر شاعران افغانستان امروز چقدر با آنچه در افغانستان می گذرد نسبت دارد؟ اصلا قائل به نزدیکی بین شعر و وقایع سرزمینی، آن هم تا این اندازه هستید؟جامعه افغانستان یک جامعه پراتفاق و پرحادثه است. جنگ دیرساله و تروریسم سیر و سلوک جامعه را از وضعیت عادی بیرون کرده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که ژانر شعر اجتماعی در کار شاعران معاصر افغانستان بسیار پرحجم باشد. تقریبا اکثر سروده های شاعران افغانستان مستقیم و غیرمستقیم با حوادث سرزمینشان نسبت دارند. این مسئله ای است که برای آن نمی شود چارچوب و میزان و اندازه تعیین کرد و به آن قائل بود یا نبود.وقتی انسانی افغانستانی اعم از شاعر و غیرشاعر همیشه نسبت به وقایع وطنش دغدغه و نگرانی و دلهره دارد، طبیعتا فضای وسیعی از خودآگاه و ناخودآگاه ذهنش به آن اختصاص پیدا می کند و همیشه با آن درگیر و مشغول است. این درگیری ذهنی در آثار شاعر افغانستانی بروز می کند و گریزی از آن هم نیست.باختن یک عشق یافتن یک زندگیسیاست عشق میان هنر و فلسفهعشق به زندگیآواره و خدایان زمینآواره خیالمن سال هاست که هر روز وقتی صبح از خواب بیدار می شوم دیدن اخبار جزو اولین کارهایم است. می خواهم ببینم به قول ما، امروز چه گپ است و چه حادثه ای اتفاق افتاده. بسیاری وقت ها می شود که در جریان حوادث این مراجعه به خبرها با نگرانی به هر ساعت می رسد. در چنین وضعیتی نمی توان بازتاب وقایع سرزمینی را در شعرهای من و امثال من مشاهده نکرد یا برای آن اندازه تعیین کرد.اکثر شاعران افغانی وقتی به ایران آمدند- به خصوص نسل اول- بیشتر با ادبیات رسمی و شاعران رسمی ایران هم داستان شدند و کمتر به شاعران مستقل و غیررسمی نزدیک شدند در حالی که استعداد بالایی داشتند و شعرشان هم سرشار از آزادگی بود. دلیلش را چه می دانید؟چند دلیل را می توانم برای شما عنوان کنم؛ از یک منظر برای شاعران ما نفس ارتباط و آشنایی با دیگر پیکره شعر و ادبیات فارسی یعنی ایران مهم بود. ما نه به آن صورت در جریان این خط کشی ها بودیم و نه برای ما مهم بود.اگر در مواردی هم متوجه آن می شدیم از دید ما این قضیه یک مسئله داخلی دوستان ایرانی بود که به ما ارتباطی نداشت.این دلیل را بگذارید در کنار دلیل دوم که زمینه ساز این آشنایی بود. ماها از طریق رسانه هایی مثل صدا و سیما و مطبوعات رسمی و ارگان هایی که در این زمینه ها فعال بودند اولین آشنایی هایمان را با شعر ایران به دست آوردیم و این گونه شد که به آن بخش از شعر ایران زودتر وصل شدیم.دلیل دیگر نزدیکی فضای ادبی آن جریان با فضای ذهنی و ادبی ما بود. در آن سال ها ایران درگیر جنگ بود و رویکرد غالب آن جریان شعر جنگ و دفاع مقدس بود. مردم ما هم در افغانستان درگیر جنگ با شوروی وقت بودند که از دید ما آن هم دفاع مقدس بود. پس در نتیجه آن فضا ماها را جذب می کرد و با آن بیشتر احساس همذات پنداری داشتیم.دلیل دیگر دوسویه بودن این رابطه بود. جریانی که حالا شما آن را به ادبیات رسمی موسوم می دانید، از آن طرف هم به دنبال برقراری رابطه با ادبیات مهاجرت برآمد و از آن استقبال کرد و آن را پذیرفت. ما را به مجالس و محافلش دعوت کرد و آثار ما را منتظر کرد. جریان غیررسمی و دگراندیش عملا توجهی به ادبیات مهاجرت نداشت و آن ها هم هیچ گامی در جهت ایجاد رابطه و آشنایی برنداشتند. شاید اولین رابطه بین این جریان و ادبیات مهاجرت سال ها بعد و در آشنایی نسبتا تصادفی آصف سلطان زاده با زنده یاد هوشنگ گلشیری انجام گرفت و بعدها تا حدی گسترش یافت.فکر نمی کنید شاید اگر شاعران افغانستان با جریان غیررسمی زودتر پیوند می خوردند، مسیر دیگری را در پیش می گرفتند؟ اصلا چقدر شعر شاعران ایرانی را بر شعر شاعران مهاجر تاثیرگذار می دانید؟در بعضی جنبه ها احتمالش هست. مثلا این که ممکن بود قالب سپید زودتر در شعر مهاجرت مورد استقبال قرار گیرد یا این که از طریق شعر ترجمه زودتر و جدی ت ...

ادامه مطلب  

زندگی یک آواره میان عشق و جنگ  

درخواست حذف این مطلب
گفت و گو با سیدضیاء قاسمی، شاعر افغان، درباره فرهنگ و ادبیات و شعر مهاجرت، حال و روز فعلی افغانستان و روزهایی که به همراه تعدادی از دوستانش به فضای ادبیات ایران پیوستند.در این سال ها آن قدر ما از افغانستان خبرهای جنگ و خود افغان ها از دیارشان صدای بمب و خمپاره شنیده ایم و شنیده اند که شاید بعضی ها فکر نکنند افغانستان، ادبیات پویایی دارد. بخش مهمی از ادبیات افغانستان در ادبیات سرزمینی زبان فارسی تعریف می شود. در طول سه دهه اخیر که همسایه شرقی ما درگیر خون و خمپاره بوده، در بین خیل مهاجران افغان، شاعران خوبی هم بوده اند که به ما نشان داده اند افغانستان مردمانی دارد با قلب هایی به وسعت صلح و شعر و عشق. نکته ای که شاید جالب توجه برسد این است که در شعر شاعران افغانستان، بیش از آن که صدای تیر به گوش برسد و آثار ترکش ها را ببینیم، از آزادی و صلح و عشق می شنویم و زیبایی ها را با چشمانی زیباتر می بینیم. درباره سمت و سوی ادبی و سیاسی شاعران مهاجر افغان در ایران، بحث هایی وجود دارد. این که چرا اکثر این شاعران به جریان رسمی ادبی ایران متصل شدند، در حالی که شعرشان لزوما در بندهای ادبیات رسمی و غیرمستقل ایران محصور نیست. البته درباره داستان نویسان افغان، اوضاع متفاوت است و آن ها به ادبیات مستقل ایران بیشتر نزدیکی پیدا کردند.این نکات و سوالاتی دیگر را با سیدضیاء قاسمی، شاعر افغان در مصاحبه ای در میان گذاشتم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید. سیدضیا قاسمی، یکی از این شاعران است که به ایران آمد، در این جا تحصیل کرد و حالا مدتی است همراه خانواده اش در سوئد زندگی می کند. «درختان تبعیدی: گزینه غزل امروز افغانستان» به صورت مشترک با علی محمد مودب و «گزیده ادب معاصر» و مجموعه نشر «باغ های معلق انگور» از جمله آثار سیدضیاء قاسمی است.آقای قاسمی، شعر شاعران افغانستان امروز چقدر با آنچه در افغانستان می گذرد نسبت دارد؟ اصلا قائل به نزدیکی بین شعر و وقایع سرزمینی، آن هم تا این اندازه هستید؟جامعه افغانستان یک جامعه پراتفاق و پرحادثه است. جنگ دیرساله و تروریسم سیر و سلوک جامعه را از وضعیت عادی بیرون کرده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که ژانر شعر اجتماعی در کار شاعران معاصر افغانستان بسیار پرحجم باشد. تقریبا اکثر سروده های شاعران افغانستان مستقیم و غیرمستقیم با حوادث سرزمینشان نسبت دارند. این مسئله ای است که برای آن نمی شود چارچوب و میزان و اندازه تعیین کرد و به آن قائل بود یا نبود.وقتی انسانی افغانستانی اعم از شاعر و غیرشاعر همیشه نسبت به وقایع وطنش دغدغه و نگرانی و دلهره دارد، طبیعتا فضای وسیعی از خودآگاه و ناخودآگاه ذهنش به آن اختصاص پیدا می کند و همیشه با آن درگیر و مشغول است. این درگیری ذهنی در آثار شاعر افغانستانی بروز می کند و گریزی از آن هم نیست.من سال هاست که هر روز وقتی صبح از خواب بیدار می شوم دیدن اخبار جزو اولین کارهایم است. می خواهم ببینم به قول ما، امروز چه گپ است و چه حادثه ای اتفاق افتاده. بسیاری وقت ها می شود که در جریان حوادث این مراجعه به خبرها با نگرانی به هر ساعت می رسد. در چنین وضعیتی نمی توان بازتاب وقایع سرزمینی را در شعرهای من و امثال من مشاهده نکرد یا برای آن اندازه تعیین کرد.اکثر شاعران افغانی وقتی به ایران آمدند- به خصوص نسل اول- بیشتر با ادبیات رسمی و شاعران رسمی ایران هم داستان شدند و کمتر به شاعران مستقل و غیررسمی نزدیک شدند در حالی که استعداد بالایی داشتند و شعرشان هم سرشار از آزادگی بود. دلیلش را چه می دانید؟چند دلیل را می توانم برای شما عنوان کنم؛ از یک منظر برای شاعران ما نفس ارتباط و آشنایی با دیگر پیکره شعر و ادبیات فارسی یعنی ایران مهم بود. ما نه به آن صورت در جریان این خط کشی ها بودیم و نه برای ما مهم بود. اگر در مواردی هم متوجه آن می شدیم از دید ما این قضیه یک مسئله داخلی دوستان ایرانی بود که به ما ارتباطی نداشت. این دلیل را بگذارید در کنار دلیل دوم که زمینه ساز این آشنایی بود. ماها از طریق رسانه هایی مثل صدا و سیما و مطبوعات رسمی و ارگان هایی که در این زمینه ها فعال بودند اولین آشنایی هایمان را با شعر ایران به دست آوردیم و این گونه شد که به آن بخش از شعر ایران زودتر وصل شدیم.دلیل دیگر نزدیکی فضای ادبی آن جریان با فضای ذهنی و ادبی ما بود. در آن سال ها ایران درگیر جنگ بود و رویکرد غالب آن جریان شعر جنگ و دفاع مقدس بود. مردم ما هم در افغانستان درگیر جنگ با شوروی وقت بودند که از دید ما آن هم دفاع مقدس بود. پس در نتیجه آن فضا ماها را جذب می کرد و با آن بیشتر احساس همذات پنداری داشتیم.دلیل دیگر دوسویه بودن این رابطه بود. جریانی که حالا شما آن را به ادبیات رسمی موسوم می دانید، از آن طرف هم به دنبال برقراری رابطه با ادبیات مهاجرت برآمد و از آن استقبال کرد و آن را پذیرفت. ما را به مجالس و محافلش دعوت کرد و آثار ما را منتظر کرد. جریان غیررسمی و دگراندیش عملا توجهی به ادبیات مهاجرت نداشت و آن ها هم هیچ گامی در جهت ایجاد رابطه و آشنایی برنداشتند. شاید اولین رابطه بین این جریان و ادبیات مهاجرت سال ها بعد و در آشنایی نسبتا تصادفی آصف سلطان زاده با زنده یاد هوشنگ گلشیری انجام گرفت و بعدها تا حدی گسترش یافت.فکر نمی کنید شاید اگر شاعران افغانستان با جریان غیررسمی زودتر پیوند می خوردند، مسیر دیگری را در پیش می گرفتند؟ اصلا چقدر شعر شاعران ایرانی را بر شعر شاعران مهاجر تاثیرگذار می دانید؟در بعضی جنبه ها احتمالش هست. مثلا این که ممکن بود قالب سپید زودتر در شعر مهاجرت مورد استقبال قرار گیرد یا این که از طریق شعر ترجمه زودتر و جدی تر با شعر جهان آشنا شوند. این تاثیرات می توانست در حیطه چگ ...

ادامه مطلب  

دانلود gmail - نرم افزار موبایل مدیریت جی میل  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: gmail gmail for android google mail android جی میل جیمیل ایمیل گوگل جیمیل برای اندروید آندروید اندروید gmail جیمیل download gmail download gmail for android gmail for android دانلود gmail دانلود gmail برای اندروید gmail برای اندروید نرم افزار gmail برای اندروید جیمیل نرم افزار جیمیل نرم افزار gmail برای htc نرم افزار gmail برای samsung نرم افزار gmail برای motorola نرم افزار gmail برای سامسونگ نرم افزار gmail برای اچ تی سی نرم افزار gmail برای موتورولا نرم افزار جیمیل برای htc نرم افزار جیمیل برای samsung نرم افزار جیمیل برای motorola نرم افزار جیمیل برای سامسونگ نرم افزار جیمیل برای اچ تی سی نرم افزار جیمیل برای موتورولا ...

ادامه مطلب  

دانلود google maps - نرم افزار موبایل مکان یابی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: google maps نقشه گوگل download google maps download google maps for ios google maps for ios دانلود google maps دانلود نقشه گوگل download google maps for iphone google maps for iphone download google maps for ipad google maps for ipad download google maps for ipod google maps for ipod download نقشه گوگل download نقشه گوگل for ios نقشه گوگل for ios دانلود نقشه گوگل download نقشه گوگل for iphone نقشه گوگل for iphone download نقشه گوگل for ipad نقشه گوگل for ipad download نقشه گوگل for ipod نقشه گوگل for ipod دانلود google maps برای iphone google maps برای iphone دانلود google maps برای ipad google maps برای ipad دانلود google maps برای ipod google maps برای ipod دانلود نقشه گوگل دانلود نقشه گوگل برای ios نقشه گوگل برای ios دانلود نقشه گوگل دانلود نق ...

ادامه مطلب  

دانلود chrome - نرم افزار موبایل گوگل کروم  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: chrome گوگل کروم download chrome download chrome for android chrome for android دانلود chrome دانلود chrome برای اندروید chrome برای اندروید نرم افزار chrome برای اندروید گوگل کروم نرم افزار گوگل کروم نرم افزار chrome برای htc نرم افزار chrome برای samsung نرم افزار chrome برای motorola نرم افزار chrome برای سامسونگ نرم افزار chrome برای اچ تی سی نرم افزار chrome برای موتورولا نرم افزار گوگل کروم برای htc نرم افزار گوگل کروم برای samsung نرم افزار گوگل کروم برای motorola نرم افزار گوگل کروم برای سامسونگ نرم افزار گوگل کروم برای اچ تی سی نرم افزار گوگل کروم برای موتورولا نرم افزار گوگل کروم برای htc نرم افزار گو ...

ادامه مطلب  

دانلود true skate - بازی موبایل اسکیت سواری  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: true skate اسکیت سواری download true skate download true skate for android true skate for android دانلود true skate دانلود true skate برای اندروید true skate برای اندروید بازی true skate برای اندروید اسکیت سواری بازی اسکیت سواری بازی true skate برای htc بازی true skate برای samsung بازی true skate برای motorola بازی true skate برای سامسونگ بازی true skate برای اچ تی سی بازی true skate برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسکیت سواری برای motorola بازی اسکیت سواری برای سامسونگ بازی اسکیت سواری برای اچ تی سی بازی اسکیت سواری برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسک ...

ادامه مطلب  

دانلود real steel - بازی موبایل جنگ ربات ها  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: real steel جنگ ربات ها download real steel download real steel for android real steel for android دانلود real steel دانلود real steel برای اندروید real steel برای اندروید بازی real steel برای اندروید جنگ ربات ها بازی جنگ ربات ها بازی real steel برای htc بازی real steel برای samsung بازی real steel برای motorola بازی real steel برای سامسونگ بازی real steel برای اچ تی سی بازی real steel برای موتورولا بازی جنگ ربات ها برای htc بازی جنگ ربات ها برای samsung بازی جنگ ربات ها برای motorola بازی جنگ ربات ها برای سامسونگ بازی جنگ ربات ها برای اچ تی سی بازی جنگ ربات ها برای موتورولا بازی جنگ ربات ها برای htc بازی جنگ ربات ها برای samsung بازی جنگ ربات ه ...

ادامه مطلب  

دانلود بازی موبایل limbo game  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: limbo game limbo game download limbo game download limbo game for ios limbo game for ios دانلود limbo game دانلود limbo game download limbo game for iphone limbo game for iphone download limbo game for ipad limbo game for ipad download limbo game for ipod limbo game for ipod download limbo game download limbo game for ios limbo game for ios دانلود limbo game download limbo game for iphone limbo game for iphone download limbo game for ipad limbo game for ipad download limbo game for ipod limbo game for ipod دانلود limbo game برای iphone limbo game برای iphone دانلود limbo game برای ipad limbo game برای ipad دانلود limbo game برای ipod limbo game برای ipod دانلود limbo game دانلود limbo game برای ios limbo game برای ios دانلود limbo game دانلود limbo game برای iphone limbo game برای iphone دانلود limbo game برا ...

ادامه مطلب  

دانلود bridge constructor - بازی موبایل پل سازی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: bridge constructor پل سازی download bridge constructor download bridge constructor for android bridge constructor for android دانلود bridge constructor دانلود bridge constructor برای اندروید bridge constructor برای اندروید بازی bridge constructor برای اندروید پل سازی بازی پل سازی بازی bridge constructor برای htc بازی bridge constructor برای samsung بازی bridge constructor برای motorola بازی bridge constructor برای سامسونگ بازی bridge constructor برای اچ تی سی بازی bridge constructor برای موتورولا بازی پل سازی برای htc بازی پل سازی برای samsung بازی پل سازی برای motorola بازی پل سازی برای سامسونگ بازی پل سازی برای اچ تی سی بازی پل سازی برای موتورولا بازی پل سازی برای htc بازی پل سازی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود lucky patcher - نرم افزار موبایل حذف لایسنس برنامه ها  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: lucky patcher حذف لایسنس برنامه ها download lucky patcher download lucky patcher for android lucky patcher for android دانلود lucky patcher دانلود lucky patcher برای اندروید lucky patcher برای اندروید نرم افزار lucky patcher برای اندروید حذف لایسنس برنامه ها نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها نرم افزار lucky patcher برای htc نرم افزار lucky patcher برای samsung نرم افزار lucky patcher برای motorola نرم افزار lucky patcher برای سامسونگ نرم افزار lucky patcher برای اچ تی سی نرم افزار lucky patcher برای موتورولا نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها برای htc نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها برای samsung نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها برای motorola نرم افزار حذف لایسنس ...

ادامه مطلب  

شعرا امسال در دیدار با مقام معظم رهبری چه خواندند و ایشان چه فرمودند  

درخواست حذف این مطلب
مدیر ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۴:۵۰ ب.ظ 67 بازدید به گزارش شیرین طنز، به نقل از شهرستان ادب: مانند سال های گذشته، امسال هم شاعرانی از شهرهای مختلف ایران اسلامی و بعضی کشورهای فارسی زبان در نیمۀ ماه مبارک رمضان مورخ ۲۰ خرداد ۹۶ مهمان بیت رهبری شدند، به صرف نماز و افطار و شعر. گزارش اختصاصی شهرستان ادب را از این محفل با یکدیگر می خوانیم.این گزارش را خانم الهام عظیمی، از شاعران حاضر در جلسه، نگاشته است.الف- تا دیداربه فرمودۀ خود رهبری، نزدیک به سی سال است که نیمۀ رمضان هر سال، رسم دیدار ایشان با شاعران برقرار است. هرچند تفاوت کوچک امسال با سال های گذشته در آن بود که دیدار، روز میلاد حضرت امام حسن (ع) بود و سال های پیش، شبِ میلاد. به اشتیاق این دیدار که برای عده ای سالی یک بار و برای عدۀ دیگری عمری یک بار رخ می دهد، حدود ۱۲۰ شاعر از شهرها و حتی کشورهای مختلف، راهی تهران شدند، به قرار ساعت ۵ روز ۲۰ خرداد ماه ۹۶ در مسجد «حضرت آیت الله خامنه ای» حوزۀ هنری تهران.چهره های آشنا همدیگر را می جستند و چهره های غریب تر گوشه ای این پا و آن پا می کردند به انتظار سلامِ آشنایی. بعد از تحویل وسایل، موعد دریافت کارت های شاعران برای ورود به بیت حضرت آقا، و این آغاز شور و اشتیاق تازه ای شد؛ همه اضطراب و اشتیاقی توأمانی داشتند برای آن که بدانند نوبتِ شعرخوانی در مقابل حضرت آقا را دارند یا نه. جوان ترها بودند که نخستین شعرخوانی شان را انتظار می کشیدند و شادی شان از این اتفاق پنهان شدنی نبود، به عکس دیگرانی که شاید این شادیِ عظیم برایشان روزی همیشگی بود.ساعت حوالی ۱۸:۳۰ بود که اجتماع شاعران به سمت بیت به راه افتاد. طی مسیر، شاعرانی که نوبت شعرخوانی داشتند، شعرشان را تمرین می کردند و از دوستانشان می پرسیدند برای شروع شعرخوانی چه جمله ای بگویند خوب تر است و حتی آقا را با چه لفظی خطاب کنند و چطور سلام بدهند! آن ها که شعرخوانی نداشتند، در شادی دیگری غرق می شدند و همۀ همّ و غمشان را می گذاشتند پای دلآشوبه های خوشایند دوستشان.بعد از گشت و بازرسی های بیت، شاعرها در حیاط صف نماز جماعت بستند و نگاه ها همه به ساعت بود که تازه ۱۹ را نشان می داد و این یعنی تا اذان و حضور آقا حداقل ۱-۱:۳۰ زمان مانده بود. هنوز سلام و احوال ها برجا بود و بعضی تازه فرصت پیدا کرده بودند کنار هم بنشینند و این انتظار شاعرانه را با صحبت هایی، غالباً از جنس خاطرات دیدارهای سال های قبل، بگذرانند.کمتر از ۵دقیقه به اذان مانده بود که صدای صلوات جمعیت را روی پاهایشان بلند کرد و این نشان از حضور حضرت آقا داشت. کسانی که صف های عقب بودند، سرک می کشیدند و چیزی جز جماعت انبوه اطراف آقا را نمی دیدند. صدای اذان بلند شد و ایستادن آقا چشم صف های عقب را به جمالشان روشن کرد و بعضی که حتی بار اولی بود که این زیارت نصیبشان شده بود، نمی دانستند قامت ببندند یا آقا را نگاه کنند… . صدای قرائت ایشان می آمد و باورشان نمی شد این همان صدایی است که بارها به واسطۀ رسانه شنیده اند و این همان آقایی ست که همیشه آرزو داشتند پشت سرش نماز بخوانند. حواسشان را می دادند به نمازشان که دعای اجابت نشده در گرو این نماز، زیاد داشتند.بعد از نماز خانم ها و آقایان شاعر را برای صرف افطار و شام راهنمایی کردند و خانم ها که تا به حال جز نگاه های پراکندۀ بین نماز، سهمی از دیدار حضرت آقا نداشتند، جلوی سالن افطار ایستادند به امیدی که لحظۀ رد شدن ایشان را زیارت کنند و خبر این که آقا دقایقی پیش از آن جا عبور کرده اند، آب سردی بود بر دل گرم آرزومندشان. اما هنوز تا دیدار فرصت بود… .ب – دیدار:چنددقیقه ای پس از آن که شاعرها صندلی های خود را پیدا کردند و مستقر شدند، صلوات بلندی حضور حضرت آقا را مژده داد. همه ایستاده بودند و در آرزوی یک نگاه ایشان، چشم به هم نمی زدند. آقا از مقابل صف آقایان با سلام و احوالپرسی عبور کردند و در مقابل صندلی های خانم ها ایستادند. بعد از سلام و احوالپرسی، برایشان آرزوی قبولی طاعات و قبولی شعرهایشان را کردند و در پاسخ خانمی که التماس دعا داشت، فرمودند: «حتماً، حتماً شما را دعا می کنیم.» و همه آرام و دلگرم بر جای خود نشستند. امسال هم مثل سال‎های گذشته چهره‎های پیشکسوت و صاحب نام شعر انقلاب و همچنین تعدادی از مسئولان ارشد فرهنگی در جلسه حضور داشتند، شاید مهم ترین غائب جلسه در میان مسئولان، وزیر فرهنگ و ارشاد ارسلامی و همراهان و معاونانش بودند که برای نخستین بار در این دیدارهای سالیانه حضور نداشتند.هنوز رفت وآمدهایی در جلسه بود که آقا فرمودند: «خب! شروع نمی کنید؟» و با فرمایش ایشان آقای قزوه بسم الله گفتند و با غزلی از خود به ردیف «سلام» جلسه را آغاز کردند:اول سلام و بعد سلام و سپس سلامبا هر نفس ارادت و با هر نفس سلامکه پس از پایان این غزل که در آن به نام بعضی شهرها اشاره شده بود، حضرت آقا به شوخی فرمودند: «چرا اسم مشهد را نیاوردید؟!» و این جمله، طلیعۀ شعرهای بسیاری شد در آن شب به نام مبارک امام رضا (ع) و مشهد.در ابتدای جلسه علی رضا قزوه یادی کرد از بسیاری درگذشتگان که سال های گذشته در آن جمع حاضر بودند و اکنون یاد و نامشان برجاست و نام برد از حمید سبزواری، احمد عزیزی، احمد بقا، مشفق کاشانی، سپیده کاشانی، طاهره صفارزاده، قیصر امین پور، سیدحسن حسینی، سلمان هراتی، حسین منزوی، محمد قهرمان و… ، که آقا پس از درنگی فرمودند: «آقای منزوی نیامده بودند این جا» و قزوه اصلاح کرد که: «بله، از ایشان شعر خوانده بودیم» و آقا تأیید کردند.پس از آن، شعرخوانی با ترتیب اولویت بزرگان و پیشکسوتان شعر و سپس جوانانِ شاعر، شروع شد:۱٫ سیدعلی موسوی گرمارودی: شعرخوانی دیدار شاعران با رهبری در رمضان ۹۶ با شعر سیدعلی موسوی گرمارودی آغاز شد. ایشان شعری را به آستان امام هادی (ع) تقدیم کردند به مطلعسر ز سامرّا برآور ای امام پاک منای تو را علم علی در سینه چون جان در بدنکه بعد از بیتشیعیان را بی مهابا می کشند از بحر و برزاده وهابیان اندر عراق و اندر یمنآقا فرمودند: «البته شیعیان هم بی کار ننشسته اند! یک جانبه قضاوت نکنید»! و پس از پایان شعر آن را «قصیده ای قرص و محکم و خوب» خواندند.۲٫ محمدعلی مجاهدی: دومین بزرگ شاعر آن شب، استاد محمدعلی مجاهدی (پروانه) سراینده کتاب «گل نفسی‎ها» بود که شعری مناسب با فضای فعلی کشور خواندند. غزلی که در ابتدا و انتها به آیۀ مباهله اشاره داشت و همچنین به جریانات داعشی. مطلع این غزل به این صورت بود:باور ما ریشه در مباهله دارداین سند شیعه پنج منگوله داردکه با تحسین و تأیید آقا (طیب الله انفسکم) همراه شد.۳٫ کیومرث عباسی قصری: قزوه شاعر بعد را استادی از استان کرمانشاه ودیار قصر شیرین معرفی کرد. قصری در ابتدا با خوانش بیتی، خبر از انتشار مجموعه شعر جدید خود با نام «قناری در قفس» داد که در هفتۀ گذشته توسط انتشارات حوزه هنری تهران منتشر شده بود و سپس اجازه خواست تا غزلی ولایی را که در استقبال یکی از اشعار حضرت آقا سروده بود، قرائت کند:اگرچه نیستم بیگانه با بزم جنون من همبه جز حسرت نخوردم زان شراب پرفسون من همکه استقبالی بود از شعر حضرت آقا به مطلع:درنگی کرده بودم کاش در بزم جنون من هملبی تر کرده زان صهبای جام پرفسون من همشعر قصری در بیت پایانی شهادت را آرزوی دست نایافتنی قلمداد کرده بودشهادت قسمتِ «قصری» نشد افسوس تا با شوقچو بسمل در سماع آیم درونِ طشتِ خون من همکه آقا با شنیدن آن به خنده فرمودند: «تا داعش هست امید شهادت هست!»قصری خواست شعر دیگری بخواند که آقا فرمودند شعر را بعد از جلسه به ایشان بدهند تا نگاه کنند.۴٫ محمود اکرامی فر: شاعر خراسانی مصراع معروف «یاعلی گفتیم وعشق آغاز شد» که به تازگی کتاب «اجازه هست بگویم که دوستت دارم» را روانه بازار کرده، شاعر بعدی بود که به شعرخوانی در مقابل رهبری پرداخت. غزلی به مطلع:خدا از ما نگیرد روزی شب زنده داری رانصیب ما کند یک بار دیگر بی قراری راکه در بین غزل واژۀ «سه خشتی» برای حضرت آقا ایجاد سؤال کرد و اکرامی در پاسخ آن را قالبی رایج در خراسان معرفی کردند مانند سه گانی. در پایان شعر هم آقا دربارۀ دو شخص که از آن ها در بیتی نام برده شده بود سؤال کردند و بعد از پاسخ اکرامی، آقا به شوخی گفتند: «باز هم اسم مشهد را نیاوردید»!۵٫ جواد محقق: این شاعر همدانی شعری خواند در وصف و مدح سردار بزرگ، همدانی با مطلع:زرد است بهار بشر از باد خزانیپیداست که خون می خورد این باغ، نهانیو در مصراع آخر اشاره کرد که:سردار بزرگ وطنی ای همدانی!و حضرت آقا ضمن تأیید و تحسین شعر فرمودند: «انصافاً شایسته بود شهید همدانی».۶٫علی محمد مؤدب: علیرضا قزوه شاعر بعد را مدیرعامل شهرستان ادب و شاعری از تربت جام معرفی کرد. علی محمد مؤدب، شاعر مجموعه هایی چون دست خون، سفر بمباران و کهکشان چهره ها . مؤدب شعر معروف خود برای بابارجب محمدزاده را که پیش از این دکلمه و موسیقی اش حسابی طرفدار پیدا کرده بود را خواند، با مطلع:مرا مبین که چنین آب رفته لبخندمهنوز غرقۀ امواج سرد اروندمکه با استقبال و توجه بسیار حضرت آقا همراه شد و بخصوص بیتبایست! قوت زانوی دیگران مطلببه غیر بازوی خویش از کسی امان مطلبکه فرمایش خواندن مجدد آن را دادند. بعد از پایان شعر، ایشان فرمودند: «خیلی خوب… خیلی خوب… قسمت اول (امواج سرد اروند) که اشاره به غواص ها داشت، مرا یاد یک شعر ترکی انداخت… خیلی خوب بود… خیلی خوب».۷٫ حسین آکین: شاعری از استانبول که شعری به ترکی استانبولی خواندند و آقا در انتها فرمودند: «ممنون… ممنون… هرچند به قول یعقوب صفاری چرا باید چیزی خواند که من نمی فهمم؟!»۸٫ اسماعیل امینی: امینی ابیاتی از قصیده ای بلند را خواند با مطلع:در میان لرزه های شک، صلابت یقینآن عمود آفرینش جهان، عماد دینکه حضرت آقا از بیتما شبانه های فقر کوچه های کوفه ایمشوق و انتظار را دراشک هایمان ببیناستقبال ویژه و کلیت شعر را تحسین کردند. گفتنی ست اسماعیل امینی شاعر مجموعۀ دلقک و دربار است.۹٫ اخلاق احمد… : شاعر هندی که همراه با غزلی، سلام فارسی زبانان دیار خود را به حضرت آقا ابلاغ کرد:آن نازنین نگار که چون دلبری کندما را به یک اشارت خود رهبری کندحضرت آقا بعد از خوانش شعر فرمودند: «خیلی خوب… به اساتید فارسی گو و فارسی دانان سلام ما را ابلاغ بفرمایید و بگویید ما احساس برادری می کنیم با پارسی گویان و پارسی دانان هند و این مال دیروز و امروز نیست، قرن هاست».۱۰٫ آرش پورعلیزاده: شاعری گیلانی که با یک نیمایی در شعرخوانی شاعران برای رهبر انقلاب حاضر شده بود:روزهای کاغذی عبور می کنندهفته های بی دلیلهفته های دائماً شبیه همبه پیش می رود…که آقا ضمن تحسین شعر فرمودند: «مضامین شعر را هم در اوایل آن نفهمیدم، اواخرش را فهمیدم و البته این از ناآشنایی من با این شعرهاست خب» و سپس به شوخی اضافه کردند: «شما که استعدادتان خوب است غزل بگویید خب ما هم بفهمیم!».۱۱٫ مهدی جهاندار: مهدی جهاندار که نخستین کتابش را به تازگی در انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسانده است و در نمایشگاه کتاب استقبال بسیار خوبی از آن شده است، شاعر دیگری بود که به خوانش شعر پرداخت. شاعر مجموعۀ «عشق سوزان است» ابتدا با بیتی «مشهدی» سخن خود را آغاز کرد، به اشارۀ نخست آقا در جلسه:شور شیرینی شعر رمضان است دو چشمتمشهد اشهد ان لای اذان است دو چشمتسپس این شاعر آیینی اصفهانی به خوانش شعر خود با نام «فتنه» پرداخت:فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشدآه، این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشدکه شعر ایشان بسیار مورد پسند حضرت آقا قرار گرفت. در مصراع:فتنه شاید این که دارد شعر می خواند برایت…آقا فرمودند: «خدا نکند!» و در پایان شعر مهدی جهاندار را «شعری از همه جهت خوب» توصیف کردند.۱۲٫ محمدجواد الهی پور: شاعر جوانی بود که از قم در دیدار حاضر شده بود و داستانی را به زبان شعر روایت کرد دربارۀ بیداری و بصیرت.بحث استادمان بصیرت بوددر کلاسی صمیمی و آرامبغض هایش همیشه حسن شروعاشک هایش همیشه حسن ختامکه رهبری این شعر را «خیلی خوب، نو و شیرین و پرمغز، خوش لفظ و معنا» دانستند و تلفظ درست واژۀ «صفین» را متذکر شدند.۱۳٫ حمیدرضا برقعی: شاعر نام آشنای آیینی اهل قم، ابیاتی خواند از زبان ایران اسلامی عزیز:دوباره پر شده از عطر گیسویت شبستانمدوباره عطر گیسویت؛ چقدر امشب پریشانمکه با تحسین رهبر انقلاب روبرو شد.۱۴٫ قادر طهماسبی (فرید): شاعر آیینی و انقلابی پیشکسوت، شاعر دیگری بود که در این دیدار به قرائت شعر پرداخت. ایشان تازه ترین شعر خود را خواندند که اشاره داشت به حادثۀ اخیر تهران:سر بشکنید فتنه گر بی وجود رارسوا کنید فتنۀ آل سعود رابا چند بی وجود مگر می توان شکستآرامش طلایی شهر شهود راکه حضرت آقا متذکر شدند واژۀ «خدایی» برای بیت دوم به جای «طلایی» مناسب تر است و یادآور آیۀ مبارکۀ « فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ» نیز می شود.ایشان فرمایش خوانش مجدد بیت «ما بذر لاله کاشته ایم این حدود را» دادند و به تحسین درباره جناب فرید فرمودند: «شاعر است واقعاً».استاد فرید سپس شعر دیگری نیز خواندند به مطلع:خشم ما همچون سپند در شرار افتاده ای ستیا که طوفان به دشت کارزار افتاده ای سترهبری پس از پایان اشعار فرید برای ایشان دعا کردند و فرمودند: «انشاالله خدا شما را حفظ کند، انشالله چشمتان هم بهتر باشد».۱۵٫ محسن ناصحی: این شاعر اصفهانی ابتدا رباعی خود برای مدافعان حرم را تقدیم کرد:امروز وطن معنی غم را فهمیدبا سایه ی جنگ ، متّهم را فهمیداز خواب پرید کشورِ من امّامعنای مدافع حرم را فهمیدکه حضرت آقا به خنده فرمودند: «باز فهمیده باشند خوب است!». ناصحی در ادا ...

ادامه مطلب  

عکس پروفایل نماز برای شبکه های اجتماعی تصاویر مذهبی نماز  

درخواست حذف این مطلب
عکس های پروفایل نمازنماز دارای اثرات معنوی زیادی برای انسان است و البته باعث سلامت جسم و افزایش طول عمر نیز می شود.سلامتی روحی و جسمی و فواید نمازاقامه نماز عموماً به عنوان رفتار و وظیفه ای دینی عنوان می شود اما امروزه با پیشرفت علم پزشکی و تحقیقات مربوط به سلامت، جنبه های علمی تأثیر نماز بر سلامتی کشف شده است.نماز یک واجب الهی است که خداوند در پنج وعده روزانه مقرر فرموده است و از مهمترین اثرات آن تقرب به خداوند و دریافت رحمت بی کران اوست. خداوند هر فریضه ای را که بر انسان واجب کرده، دارای فواید بسیار زیاد و عامل رشد و تکامل فردی و اجتماعی اوست و دانش بشری به مرور و بامطالعه و تحقیقات علمی گوشه ای از اثرات آن را دریافت کرده وخواهد کرد.امروزه علم پزشکی دنیا در خصوص سلامت معنوی و نقش نماز، دعا و دینداری در سلامت جسمی، روحی و روانی توفیقاتی کسب کرده است که درمطلب پیش رو گوشه ای از فواید پزشکی نمازبه نقل از ایکنا بیان می شود:آثار و فواید نماز خواندن در جسمانجام حرکاتی که در حین نماز خواندن واجب هستند جنبه ی سلامتی هم دارد که در بخش فواید نماز از نظر پزشکی قرار می گیرد.آثار ایستادن در نمازباعث تقویت حالت تعادلی بدن و قسمت مرکزی مخچه که محل کنترل اعمال و حرکات ارادی است می شود، ثابت و خیره شدن چشم ها در نماز به یک نقطه باعث بهبود و رفع نواقصی همچون نزدیک بینی می شود و با تمرکز در نماز،جریان فکر آرام و متعادل می شود.آثار رکوع موجب تقویت ماهیچه های شکم، حفظ دستگاه گوارش و مانع سوءهاضمه و بی اشتهایی می شود و نیز تقویت ماهیچه ستون مهره ها، گردن، دست ها، ساق پا و ران ها.آثار سجده تقویت مهره های گردن عامل مهمی در درمان دیسک و مشکلات ستون فقرات گردن و کمر می شود. افزایش جریان خون مغز باعث قدرت درک و فهم و آرامش فرد و نیز حفظ شادابی، زیبایی و طراوت می گردد.آثار نشستن باعث تقویت عضلات پاها، ران ها و کمک به نفخ معده و روده و بهبود فتق می شود.رابطه نماز با بارهای الکتریکی و میدان مغناطیس:در احادیث آمده است که آب وضو را خشک نکنید، دلیل پزشکی آن این است که بدن در برابر سرمایی که حس می کند خود به خود درجه حرارت را بالا می برد تا قسمتهای خیس را خشک کند که همین تحریکات باعث بازشدن منافذ پوست و ورود اکسیژن بیشتر به بافت ها و عضلات زیر پوست می شود که باعث شادابی و نشاط می گردد. بارهای الکتریکی زائد در اثر تحریکات مغناطیسی و الکتریکی اطراف ما همچون نیروگاه های برق، موبایل، تلویزیون و سشوار بر امواج مغزی تاثیر می گذارد که این اثرات در نواحی که تحریکات عصبی بیشتری دارد خطرات جدی تری را باعث می شود و این نواحی دقیقا همان نواحی شست وشوی وضو است(سر، صورت، دست، مچ دست و پا) که بهترین و ارزان ترین و بی خطرترین راه برای دفع این امواج زائد، آب است و در وضو باعث انتقال بارهای ساکن از بدن به اطراف می شود.بنا به تحقیقات پروفسور لای، امواج مغناطیسی خارجی به dna سلول های مغزی آسیب می زند و در طول روز مغز در برابر میدان های مغناطیسی بیرونی ناشی از امواج و نیروگاه ها و از طرفی میدان مغناطیسی زمین قرار می گیرد که به شدت برا ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger - نرم افزار موبایل چت گروهی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود zapya - نرم افزار موبایل انتقال سریع فایل ها  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: zapya انتقال سریع فایل ها download zapya download zapya for android zapya for android دانلود zapya دانلود zapya برای اندروید zapya برای اندروید نرم افزار zapya برای اندروید انتقال سریع فایل ها نرم افزار انتقال سریع فایل ها نرم افزار zapya برای htc نرم افزار zapya برای samsung نرم افزار zapya برای motorola نرم افزار zapya برای سامسونگ نرم افزار zapya برای اچ تی سی نرم افزار zapya برای موتورولا نرم افزار انتقال سریع فایل ها برای htc نرم افزار انتقال سریع فایل ها برای samsu ...

ادامه مطلب  

دانلود instagram - نرم افزار موبایل اینستاگرام  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: اینستاگرام instagram download اینستاگرام download اینستاگرام for android اینستاگرام for android دانلود اینستاگرام دانلود اینستاگرام برای اندروید اینستاگرام برای اندروید نرم افزار اینستاگرام برای اندروید instagram نرم افزار instagram نرم افزار اینستاگرام برای htc نرم افزار اینستاگرام برای samsung نرم افزار اینستاگرام برای motorola نرم افزار اینستاگرام برای سامسونگ نرم افزار اینستاگرام برای اچ تی سی نرم افزار اینستاگرام برای موتورولا نرم افزار instagram برای htc نرم افزار ins ...

ادامه مطلب  

دانلود fl studio mobile - نرم افزار موبایل استودیوی حرفه ای ساخت موزیک  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: fl studio mobile استودیوی حرفه ای ساخت موزیک download fl studio mobile download fl studio mobile for android fl studio mobile for android دانلود fl studio mobile دانلود fl studio mobile برای اندروید fl studio mobile برای اندروید نرم افزار fl studio mobile برای اندروید استودیوی حرفه ای ساخت موزیک نرم افزار استودیوی حرفه ای ساخت موزیک نرم افزار fl studio mobile برای htc نرم افزار fl studio mobile برای samsung نرم افزار fl studio mobile برای motorola نرم افزار fl studio mobile برای سامسونگ نرم افزار fl studio mobile برای اچ تی سی نرم افزار fl studio mobile برای موتورولا نرم افزار استودیوی حرفه ای ساخت موزیک برای htc نرم افزار استودیوی حرفه ای ساخت موزیک برای samsung نر ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود hill climb racing - بازی موبایل صعود به تپه  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: hill climb racing صعود به تپه download hill climb racing download hill climb racing for android hill climb racing for android دانلود hill climb racing دانلود hill climb racing برای اندروید hill climb racing برای اندروید بازی hill climb racing برای اندروید صعود به تپه بازی صعود به تپه بازی hill climb racing برای htc بازی hill climb racing برای samsung بازی hill climb racing برای motorola بازی hill climb racing برای سامسونگ بازی hill climb racing برای اچ تی سی بازی hill climb racing برای موتورولا بازی صعود به تپه برای htc بازی صعود به تپه برای samsung بازی صعود به تپه برای motorola بازی صعود به تپه برای سامسونگ بازی صعود به تپه برای اچ تی سی بازی صعود به تپه برای موتورولا بازی صعو ...

ادامه مطلب  

دانلود wifi mouse pro - نرم افزار موبایل کنترل موس با وای فای  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: wifi mouse pro کنترل موس با وای فای download wifi mouse pro download wifi mouse pro for android wifi mouse pro for android دانلود wifi mouse pro دانلود wifi mouse pro برای اندروید wifi mouse pro برای اندروید نرم افزار wifi mouse pro برای اندروید کنترل موس با وای فای نرم افزار کنترل موس با وای فای نرم افزار wifi mouse pro برای htc نرم افزار wifi mouse pro برای samsung نرم افزار wifi mouse pro برای motorola نرم افزار wifi mouse pro برای سامسونگ نرم افزار wifi mouse pro برای اچ تی سی نرم افزار wifi mouse pro برای موتورولا نرم افزار کنترل موس با وای فای برای htc نرم افزار کنترل م ...

ادامه مطلب  

دانلود google play services - نرم افزار موبایل سرویس اجرایی برنامه های  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: google play services سرویس اجرایی برنامه های گوگل download google play services download google play services for android google play services for android دانلود google play services دانلود google play services برای اندروید google play services برای اندروید نرم افزار google play services برای اندروید سرویس اجرایی برنامه های گوگل نرم افزار سرویس اجرایی برنامه های گوگل نرم افزار google play services برای htc نرم افزار google play services برای samsung نرم افزار google play services برای motorola نرم افزار google play services برای سامسونگ نرم افزار google play services برای اچ تی سی نرم افزار google play services برای موتورولا نرم افزار سرویس اجرایی برنامه های گوگل برای htc نرم افزار سر ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger - نرم افزار موبایل چت گروهی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود instagram - نرم افزار موبایل اینستاگرام  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: اینستاگرام instagram download اینستاگرام download اینستاگرام for android اینستاگرام for android دانلود اینستاگرام دانلود اینستاگرام برای اندروید اینستاگرام برای اندروید نرم افزار اینستاگرام برای اندروید instagram نرم افزار instagram نرم افزار اینستاگرام برای htc نرم افزار اینستاگرام برای samsung نرم افزار اینستاگرام برای motorola نرم افزار اینستاگرام برای سامسونگ نرم افزار اینستاگرام برای اچ تی سی نرم افزار اینستاگرام برای موتورولا نرم افزار instagram برای htc نرم افزار ins ...

ادامه مطلب  

دانلود flipboard - نرم افزار موبایل خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: flipboard خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان download flipboard download flipboard for android flipboard for android دانلود flipboard دانلود flipboard برای اندروید flipboard برای اندروید نرم افزار flipboard برای اندروید خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان نرم افزار خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان نرم افزار flipboard برای htc نرم افزار flipboard برای samsung نرم افزار flipboard برای motorola نرم افزار flipboard برای سامسونگ نرم افزار flipboard برای اچ تی سی نرم افزار flipboard برای موتورولا نرم افزار خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان برای htc نرم افزار خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان برای samsung نرم افزار خواندن خبرها و ر ...

ادامه مطلب  

دانلود temple run 2 - بازی موبایل فرار از معبد 2  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: temple run 2 فرار از معبد 2 download temple run 2 download temple run 2 for android temple run 2 for android دانلود temple run 2 دانلود temple run 2 برای اندروید temple run 2 برای اندروید بازی temple run 2 برای اندروید فرار از معبد 2 بازی فرار از معبد 2 بازی temple run 2 برای htc بازی temple run 2 برای samsung بازی temple run 2 برای motorola بازی temple run 2 برای سامسونگ بازی temple run 2 برای اچ تی سی بازی temple run 2 برای موتورولا بازی فرار از معبد 2 برای htc بازی فرار از معبد 2 برای samsung بازی فرار از معبد 2 برای motorola بازی فرار از معبد 2 برای سامسونگ بازی فرار از معبد 2 برای اچ تی سی بازی فرار از معبد 2 برای موتورولا بازی فرار از معبد 2 برای htc باز ...

ادامه مطلب  

دانلود soundhound - نرم افزار موبایل تشخیص آهنگ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: soundhound تشخیص آهنگ download soundhound download soundhound for android soundhound for android دانلود soundhound دانلود soundhound برای اندروید soundhound برای اندروید نرم افزار soundhound برای اندروید تشخیص آهنگ نرم افزار تشخیص آهنگ نرم افزار soundhound برای htc نرم افزار soundhound برای samsung نرم افزار soundhound برای motorola نرم افزار soundhound برای سامسونگ نرم افزار soundhound برای اچ تی سی نرم افزار soundhound برای موتورولا نرم افزار تشخیص آهنگ برای htc نرم افزار تشخیص آهنگ برای samsung نرم افزار تشخیص آهنگ برای motorola نرم افزار تشخیص آهنگ برای سامسونگ نرم افزار تشخیص آهنگ برای اچ تی سی نرم افزار تشخیص آهنگ برای موتورول ...

ادامه مطلب  

دانلود angry birds friends - بازی موبایل پرندگان خشمگین دوستان  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: angry birds friends پرندگان خشمگین دوستان download angry birds friends download angry birds friends for android angry birds friends for android دانلود angry birds friends دانلود angry birds friends برای اندروید angry birds friends برای اندروید بازی angry birds friends برای اندروید پرندگان خشمگین دوستان بازی پرندگان خشمگین دوستان بازی angry birds friends برای htc بازی angry birds friends برای samsung بازی angry birds friends برای motorola بازی angry birds friends برای سامسونگ بازی angry birds friends برای اچ تی سی بازی angry birds friends برای موتورولا بازی پرندگان خشمگین دوستان برای htc بازی پرندگان خشمگین دوستان برای samsung بازی پرندگان خشمگین دوستان برای motorola بازی پرندگان خشمگی ...

ادامه مطلب  

دانلود archos video player - نرم افزار موبایل پخش کننده فیلم  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: archos video player پخش کننده فیلم download archos video player download archos video player for android archos video player for android دانلود archos video player دانلود archos video player برای اندروید archos video player برای اندروید نرم افزار archos video player برای اندروید پخش کننده فیلم نرم افزار پخش کننده فیلم نرم افزار archos video player برای htc نرم افزار archos video player برای samsung نرم افزار archos video player برای motorola نرم افزار archos video player برای سامسونگ نرم افزار archos video player برای اچ تی سی نرم افزار archos video player برای موتورو ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger - نرم افزار موبایل چت گروهی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود subway surfers - بازی موبایل فرار در مترو  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: subway surfers فرار در مترو download subway surfers download subway surfers for android subway surfers for android دانلود subway surfers دانلود subway surfers برای اندروید subway surfers برای اندروید بازی subway surfers برای اندروید فرار در مترو بازی فرار در مترو بازی subway surfers برای htc بازی subway surfers برای samsung بازی subway surfers برای motorola بازی subway surfers برای سامسونگ بازی subway surfers برای اچ تی سی بازی subway surfers برای موتورولا بازی فرار در مترو برای htc بازی فرار در مترو برای samsung بازی فرار در مترو برای motorola بازی فرار در مترو برای سامسونگ بازی فرار در مترو برای اچ تی سی بازی فرار در مترو برای موتورولا بازی فرار در مترو برای ht ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger v2.17.148 - نرم افزار موبایل چت گروهی واتس آ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition v1.1.0.4 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger v2.17.150 - نرم افزار موبایل چت گروهی واتس آ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger v2.17.163 - نرم افزار موبایل چت گروهی واتس آ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود imdb movies & tv v7.0.2  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: imdb movies & tv اطلاع رسانی وضعیت فیلم های دنیا download imdb movies & tv download imdb movies & tv for android imdb movies & tv for android دانلود imdb movies & tv دانلود imdb movies & tv برای اندروید imdb movies & tv برای اندروید نرم افزار imdb movies & tv برای اندروید اطلاع رسانی وضعیت فیلم های دنیا نرم افزار اطلاع رسانی وضعیت فیلم های دنیا نرم افزار imdb movies & tv برای htc نرم افزار imdb movies & tv برای samsung نرم افزار imdb movies & tv برای motorola نرم افزار imdb movies & tv برای سامسونگ نرم افزار imdb movies & tv برای اچ تی سی نرم افزار imdb movies & tv برای موتورولا نرم افزار اطلاع رسانی وضعیت فیلم های دنیا برای htc نرم افزار اطلاع رسانی وضعیت فیلم ه ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition v1.1.0.9 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger v2.17.174 - نرم افزار موبایل چت گروهی واتس آ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود subway surfers v1.71.1 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: subway surfers فرار در مترو download subway surfers download subway surfers for android subway surfers for android دانلود subway surfers دانلود subway surfers برای اندروید subway surfers برای اندروید بازی subway surfers برای اندروید فرار در مترو بازی فرار در مترو بازی subway surfers برای htc بازی subway surfers برای samsung بازی subway surfers برای motorola بازی subway surfers برای سامسونگ بازی subway surfers برای اچ تی سی بازی subway surfers برای موتورولا بازی فرار در مترو برای htc بازی فرار در مترو برای samsung بازی فرار در مترو برای motorola بازی فرار در مترو برای سامسونگ بازی فرار در مترو برای اچ تی سی بازی فرار در مترو برای موتورولا بازی فرار در مترو برای ht ...

ادامه مطلب  

دانلود muslim pro: azan quran qibla v9.2  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: muslim pro: azan quran qibla اذان قران قبله download muslim pro: azan quran qibla download muslim pro: azan quran qibla for android muslim pro: azan quran qibla for android دانلود muslim pro: azan quran qibla دانلود muslim pro: azan quran qibla برای اندروید muslim pro: azan quran qibla برای اندروید نرم افزار muslim pro: azan quran qibla برای اندروید اذان قران قبله نرم افزار اذان قران قبله نرم افزار muslim pro: azan quran qibla برای htc نرم افزار muslim pro: azan quran qibla برای samsung نرم افزار muslim pro: azan quran qibla برای motorola نرم افزار muslim pro: azan quran qibla برای سامسونگ نرم افزار muslim pro: azan quran qibla برای اچ تی سی نرم ...

ادامه مطلب  

شورای نگهبان متأسفانه هزاران نفر از مردم را ردّ صلاحیت می کند  

درخواست حذف این مطلب
جامعه ایران به روایت «روشنفکران اصلاح طلب»: مردم دروغ می گویند و می ترسند حرف بزنند.سرویس سیاست مشرق -«وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه لای اخبار و مطالب رسانه های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل ها و پیشینه هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می گذاریم. شنبه تا چهارشنبه 7:30 دقیقه صبح با بسته خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید...*** وزیر کشور: در پسابرجام «سگ موادیاب» تحویل گرفتیم قبل از برجام نمی توانستیم!عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه کنفرانس بین المللی تهران علیه قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته طی اظهاراتی ...

ادامه مطلب