مزایده چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
در این نوشتار بطور کامل مزایده را به شما معرفی می کنیم و با انواع مزایده آشنا می شویم.مزایده چیست؟آنچه که به عنوان تعریف مزایده یا حراج معمولاً ارائه می شود در واقع نوع خاصی از مزایده است که آنرا با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد معرفی خواهیم کرد. اما اصولاً در هر مزایده سه عنصر مزایده گذار، کالا و پیشنهاد دهندگان وجود دارد و مزایده زمانی شکل می گیرد که تقاضا برای کالا یا کالاها بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان برای بدست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می کنند.در هر مزایده، مزایده گذار تلاش می کند تا کالای خود را به بیشترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل، پیشنهاد دهندگان در پی تصاحب کالا با کمترین قیمت می باشند. انواع مختلف مزایده، هر کدام در پی یافتن روشی هستند که از یک طرف این حس را در پیشنهاد دهندگان به وجود آورد که کالا را به قیمت قابل قبولی خریده اند و از سوی دیگر افراد را ترغیب کند تا نزدیکترین مبلغ به آنچه که حاضر به پرداخت آن برای کالای مورد نظر هستند را پیشنهاد دهند.پارامترهای مزایدهپارامترهای زیر را برای مزایده های مختلف می توان برشمرد:کالاها می توانند:دارای قیمت نامشخص (مخفی از عموم) باشند.دارای قیمت مشخص باشنددارای قیمت وابسته باشندپیشنهاد می تواند:سرباز باشد (تمامی پیشنهاد دهندگان از پیشنهادات با خبرند)سربسته باشد (پیشنهاد دهندگان از پیشنهادات دیگر بی خبرند)پیشنهاد پیشنهاد دهندگان می تواند:با اولین پیشنهاد به پایان رسدسیر صعودی داشته باشدسیر نزولی داشته باشداقلام پیشنهادی ممکن است:یکیچندین کالای مشابهچندین کالای غیر مشابهسبدی از اقلام مختلفباشد.تشخیص برنده مزایده با:اولین قیمت (بالاترین قیمت)دومین قیمت، nامین قیمتانجام می شود.علاوه بر موارد فوق پارامتر دیگری به نام زمان را نیز باید افزود.زمان مزایده می تواند:محدود باشدنامحدود و پایان آن در اختیار مزایده گذار باشدنامحدود و پایان آن با پیروزی یک پیشنهاد دهنده تعیین گردد.در واقع با جمع بندی این پارامترها می توان به دو تفاوت مهم در مزایده های مختلف رسید:فرمت فرایند مزایدهاطلاعات موجود دربارهٔ خرید کالاانواع مزایدهاز دیدگاه امنیت و خصوصی بودن مزایده ها به دو دسته تقسیم می شوند:مزایده خصوصیدر این مزایده مشخصات پیشنهاد دهنده قیمت مخفی است و بنابراین هر کسی که کالای به مزایده گذاشته شده را خریداری می کند به عنوان بی نام شناخته می شود. این نوع مزایده معمولاً در مواردی به کار می رود که به دلایل امنیتی لازم است نام خریدار مخفی بماند، مانند مزایده برای نقاشی های بسیار گران قیمت یا جواهرات عتیقه.مزایده عمومیدر این نوع نام پیشنهاد دهندگان قیمت مشخص است و هر فردی می تواند در مزایده شرکت کند.از دیدگاه مزایده گذار و کالا، مزایده ها به سه دسته تقسیم می شوند:مزایده مبادله ایشرکا که شامل تعدادی از خریداران اصلی و حرفه ای هستند بر کار مزایده نظارت می کنند تا کسی تخلف نکند.مزایده فروشیکه برای اقلام هنری و کالاهایی به کار می رود که تنها یک نوع از آنها وجود دارد.مزایده دلالیبرای اشیاء خاص جهت کلکسیون، ماشین یا ماشین آلات به کار می رود.اما از دیدگاه ساختاری انواع زیادی از مزایده های مختلف را می توان برشمرد که در اصل هریک از آنها ویژگی هایی را برای قیمت و تعداد کالا، شکل پیشنهادات و زمان مزایده تعیین می کنند.بر این اساس ۴ نوع مزایده به عنوان مهم ترین و اصلی ترین مزایده ها شناخته می شوند که عبارت اند از:مزایده انگلیسی، مزایده هلندی، مزایده اولین قیمت مخفی، مزایده دومین قیمت مخفیدو مزایده اول جزو مزایده های باز محسوب می شوند و دو مزایده آخر مزایده های سربسته هستند.مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارداین نوع مزایده مرسوم ترین نوع مزایده است. در این مدل خریداران برای خرید یک کالا با پِشنهاد قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی قبلی با یکدیگر رقابت می کنند. مزایده زمانی به اتمام می رسد که پیشنهادی بالاتر از پیشنهاد فعلی وجود نداشته باشد یا اینکه پیشنهاد قیمت به مبلغ از پیش تعیین شده ای که آنرا «buy-out» می نامند، برسد. دراین هنگام پیشنهاد دهنده با بالاترین قیمت کالا را خریداری می کند. فروشنده می تواند یک قیمت رزو شده را اعلام کند که در این صورت کالا به قیمتی پائین تراز مبلغ فوق به فروش نخواهد رفت.در روش دیگر مزایده انگلیسی افرادی متقاضی خرید کالا می شوند و سپس قیمت کالا از یک مقدار حداقل شروع شده و متناوباً افزایش می یابد و با افزایش قیمت افرادی اعلام می کنند که از مزایده خارج شده اند و زمانی که یک خریدار از مزایده خارج شد دیگر نمی تواند به مزایده بازگردد و مزایده زمانی به اتمام می رسد که تنها یک نفر باقی بماند.مزایده هلندیاین مزایده که به مزایده چینی نیز مشهور است، بدین شکل است که مزایده گذار، مزایده را با بالاترین قیمتی که مورد نظرش است آغا زمی کند و سپس از قیمت مرتباً کاسته می شود تا زمانی که خریداری برای قیمت پیشنهادی یافته شود یا اینکه قیمت به حداقل قیمت از پیش تعیین شده برسد. خریدار آخرین قیمت اعلام شده را پرداخت می کند.این نوع مزایده برای مواقعی مناسب است که فروش سریع کالاها مهم است و بنا براین فروش تنها با یک پیشنهاد به انجام می رسد. این مزایده به دلیل استفاده فراوان آن در حراج گل هلندی به مزایده هلندی مشهور شده است. مزایده هلندی گاهی برای توصیف مزایده های آنلاینی که چندین کالای مشابه در یک زمان و به تعداد برابر از بالاترین پیشنهادات به فروش می رسند، نیز به کار می رود.اقتصاد دانان مزایده اخیر را با عنوان مزایده انگلیسی چند گانه صعودی نیز می خوانند. در عمل مشاهده می شود که در مزایده هلندی مزایده گذار سود بیشتری را از مزایده خواهد برد چرا که اگر شخصی واقعاً خواهان یک کالا باشد نمی تواند صبر کند تا قیمت کالا خیلی پائین بیاید چرا که هر لحظه ممکن است فرد دیگری پیشنهاد خرید بدهد و بنابراین مزایده گذار کالا را می تواند اغلب با قیمتی نزدیک به حداکثر به فروش بگذارد.مزایده چندگانهاین مزایده هم نوع دیگری از مزایده هلندی است که در بالا به آن اشاره شد، این مزایده زمانی انجام می شود که مزایده گذار می خواهد چندین کالا را به مزایده بگذارد ولی نمی خواهد همه اقلام را در یک پیشنهاد به یک نفر بفروشد.در واقع مزایده گذار می خواهد چندین کالا را در یک مزایده قرار دهد به طوری که افراد مختلف بتوانند در یک یا تعداد بیشتری از کالاها پیروز شوند. پیشنهاد دهنده دارای این اختیار است که تنها برای یک کالا یا برای تمام کالاها پیشنهاد قیمت دهد. شکل مزایده بسیار شبیه به مزایده انگلیسی است به این صورت که خریداران با بالا بردن پیشنهاد بر سر کالاها با یکدیگر رقابت می کنند.برندگان مزایده کسانی هستند که بالاترین پیشنهاد را در لیست داده اند و می توانند تمام کالاهای مورد تقاضایشان را خریداری کنند. به عنوان مثال چنانچه ۱۶ کالا به مزایده گذاشته شده است، و حداقل ۶ نفر هریک برای خرید ۳ کالا پیشنهاد داده اند، آنگاه حداکثر تنها ۵ تفر که بالاترین پیشنهادات را داشته اند قادر خواهند بود که هر ۳ کالای خود را خریداری کنند و نفر ششم تنها می تواند یک کالا را خریداری کند و مزایده گذاران دیگر نیز هیچ کالایی نخواهند داشت.مزایده اولین قیمت مخفیکه به مزایده بالاترین پیشنهاد مخفی نیز مشهور می باشد، بدین شکل است که تمام پیشنهاد دهندگان در یک لحظه پیشنهاد خود را ارائه می کنند و بنا براین هیچ یک از پیشنهاد دهندگان از پیشنهاد فرد دیگر مطلع نیست و سپس کالا به پیشنهاد دهنده با بالاترین قیمت فروخته می شود.مزایده دومین قیمت مخفیدر این مزایده که به مزایده ویکری(vickery auction) نیز مشهور است، همانند مزایده قبل پیشنهاد دهندگان از پیشنهاد یکدیگر مطلع نمی باشند، اما بر خلاف مزایده قبل، فرد برنده دومین پیشنهاد قبل از پیشنهاد خودش را پرداخت می نماید. در تئوری این مزایده از نظر ریاضی مشابه با مزایده انگلیسی است چرا که پیشنهاد دهندگان را ترقیب می کند تا مبلغ واقعی مورد نظرشان را بیان کنند.اما علاوه بر مزایده های اصلی ذکر شده مزایده های مختلف دیگری نیز وجود دارد که بعضاً بسیار به مزایده های مذکور شبیه می باشند:مزایده ترکیبیدر بعضی از موارد خریداران نیازمند مجموعه ای از کالاهای به حراج گذاشته شده می باشند که یه آن بسته خرید می گویند. به عنوان مثال اگر یک دوچرخه را در نظر بگیرید، چنانچه چرخهای دوچرخه جداگانه و بدنه دوچرخه جداگانه به فروش برسد، یک پیشنهاد دهنده ممکن است برای سبدی مشتمل بر یک چرخ و یگ بدنه ۰ دلار پیشنهاد دهد ولی برای سبدی شامل دو چرخ و یک بدنه ۲۰۰ دلار پیشنهاد بدهد.اگر خریدار مجبور باشد برای هریک از کالاهای درون سبد به طور جداگانه در مزایده شرکت کند، ممکن است که دچار ضرر شود چراکه چنانچه در خرید کالاهای ابتدائی سبد موفق شود با شکست خوردن در مزایده کالاهای بعدی سبد دچار خسران می شود و اگر در کالاهای ابتدائی شکست بخورد. این مشکل با فروش تمام کالاها به صورت هم زمان و اجازه دادن به خریدارن برای خرید چندین کالا، قابل حل شدن است.در چنین مزایده ای اگر پیشنهاد دهنده در مجموعه کالاهایی که متقاضی آن است برنده شد، تمام سبد به او تع ...

ادامه مطلب  

بررسی لپ تاپ گیمینگ msi ge72 6qf: اژدهای خشمگین!  

درخواست حذف این مطلب
msi یک کمپانی تایوانی تولید کننده قطعات کامپیوتری است که فعالیت خود را در سال ۱۹۸۶ آغاز کرد. اکثر مردم دنیا و به خصوص ما ایرانی ها msi را با مادربوردهایش می شناسیم؛ اما این کمپانی علاوه بر ساخت قطعات کامپیوتری، در دنیای لپ تاپ ها نیز برای خود جایگاهی به دست آورده است. بر خلاف سایر کمپانی های تولید کننده لپ تاپ، msi تمرکز بیشتری بر روی لپ تاپ های گیمینگ دارد و این موضوع را به راحتی و با نگاه به تولیدات این کمپانی می توان فهمید. چندی پیش لپ تاپ گیمینگ ge72 6qf ساخته همین کمپانی وارد آزمایشگاه آی تی رسان شد و فرصتی دست داد تا با این اژدهای خشمگین از نزدیک آشنا شویم. اگر می خواهید بدانید که این محصول خاص چه چیزی در چنته دارد، با آی تی رسان همراه باشید.تبلیغاتسایت خودرو / خرید پاوربانک / آموزش بازاریابی طراحی و کیفیت ساختعلاوه بر سخت افزار قدرتمند، یکی از ویژگی های لپ تاپ های گیمینگ ظاهر خشن (بخوانید، مردانه!) آن هاست. msi نیز که یکی از تولیدکنندگان برتر این دسته از محصولات به شمار می آید، این موضوع را دانسته و تمام هنرش را در ساخت ge72 به کار بسته است. هنگامی که برای نخستین بار این مدل را می بینید، در می یابید که با یک لپ تاپ متفاوت رو به رو هستید. در همین نگاه اولیه ضخامت بیش از حد دستگاه کمی در ذوق تان خواهد زد. البته لپ تاپ msi در نگاه از زوایا صاف و یک دست نیست و ضخامت آن در لبه جلویی ۲۹.۸ و در انتها ۳۲ میلی متر است. با همه این ها نمی توان از این لحاظ به تایوانی ها خرده گرفت چرا که هیچ محصول خشنی، ظریف نخواهد بود.بخش پشتی نمایشگر لپ تاپ نقش و نگارهایی را به خود می بیند و درست در قسمت بالایی و مرکز آن شاهد نامی از msi و لوگوی gaming series هستیم. این لوگو همچون محصولات اپل با روشن شدن دستگاه نورانی خواهد شد و اگر در محیطی تاریک مشغول کار با دستگاه باشید، اژدهای خشمگین msi نخستین چیزی است که به چشم آمده و موجب زیبایی دستگاه می شود. خود لوگو، خطوط اطراف آن و صد البته رنگ بندی دستگاه به نوعی است که یاد و خاطره محصولات فراری در ذهن تان زنده می شود! بله درست خواندید؛ اگر از بالا به بخش پشتی لپ تاپ بنگرید، گمان می کنید که با کاپوت یک خودرو طرف هستید!این کمپانی تایوانی در ساخت محصول خاص و گیمینگش از آلومینیوم برس خورده و پلاستیک بهره گرفته است، به نوعی که در پشت نمایشگر و اطراف کیبورد شاهد استفاده از آلومینیوم و در بخش اطراف نمایشگر و شاسی با پلاستیک رو به رو هستیم. کمپانی سازنده در طراحی این مدل از رنگ های مشکی و قرمز بهره گرفته و آن را تنها در همین یک رنگ عرضه می کند.ظاهر کلی دستگاه مستطیل شکل نیست که همین مسئله کمک شایانی به خشن بودن آن کرده است. وزن این لپ تاپ در حدود ۲.۹ کیلوگرم است که خب برای محصولی گیمینگ با نمایشگر ۱۷.۳ اینچی چندان هم زیاد نیست اما با توجه به اینکه گیمرها از لوازم جانبی زیادی استفاده می کنند، می توان اینگونه گفت که این محصول قابلیت جابه جایی زیادی ندارد چرا که اگر قرار باشد مدام در حال جابه جا کردن بیش از ۶ و یا شاید ۷ کیلوگرم لپ تاپ آن هم برای بازی کردن باشید، دیگر نیازی نیست به باشگاه بروید! ناگفته نماند که نمایشگر دستگاه کمی بیش از اندازه سنگین است و حتی برای باز کردن آن شاید لازم باشد که از هر دو دست خود کمک بگیرید. با اینکه لولاهای نمایشگر به نظر محکم می آیند و می توانند وزن بالای نمایشگر را تحمل کنند اما شاید این مورد در دراز مدت گریبان گیر msi شود.کیفیت ساخت دستگاه بسیار بالاست. به خصوص هنگام لمس بدنه فلزی آن حس خاص و متفاوت به شما القا می شود و حتی اگر لپ تاپ را روشن هم نکنید از ظاهر و کیفیت ساخت بالایش پیداست که با یک محصول بالارده طرف هستید. همانطور که می دانید در دنیای ما انسان ها، ناگهان خیلی زود دیر می شود اما در دنیای لپ تاپ ها و بخصوص اژدهای خشمگین msi ناگهان خیلی زود بدنه دستگاه کثیف می شود! در حدی که همچون شاگرد شوفرها مجبور هستید دستمال به دست بمانید و مدام بدنه دستگاه و به خصوص بخش پشتی آن را پاک کنید.اقلام همراه دستگاههمراه با این لپ تاپ گیمینگ، یک شارژر نسبتا بزرگ ۱۹.۵ ولت با شدت جریان ۷.۷ آمپر عرضه می شود که خب از جمله اقلام همراه تمامی لپ تاپ های موجود در بازار است. علاوه بر دفترچه های راهنما و دستمال مخصوص، شاهد یک ماوس گیمینگ ساخت خود msi نیز هستیم که توسط یک mini cd همراهی می شود. اطلاعات خاصی در رابطه با این ماوس در دسترس نیست اما ظاهر آن متناسب با بدنه دستگاه است و در طراحیش از رنگ قرمز و مشکی استفاده شده است. شما می توانید توسط نرم افزار اختصاصی این ماوس، کلید های آن را به دلخواه تنظیم کنید تا هرکدام وظیفه خاصی را برعهده بگیرند. ماوس به طور کلی خوش دست بوده و کار کردن با آن لذت بخش است اما هرجایی نمی توانید از آن استفاده کنید. به عنوان مثال نمی توانید بر روی سطوح صاف مخصوصا شیشه با آن کار کنید.همچون اکثر لپ تاپ های امروزی، همراه با این محصول نیز درایورهای آن عرضه نمی شود. با اینکه می توانید به راحتی همه آن ها را از طریق وب سایت msi دانلود کنید اما خب با توجه به سرعت اینترنت بسیار فضایی کشورمان، مسلما همه ما ترجیح می دهیم تا با یک dvd ساده درایورهای لپ تاپ را نصب کنیم. شاید اگر msi درایورها را با لپ تاپ گیمینگش عرضه می کرد، همچون ایسوس فاتحه ای برای پدر و مادرش می فرستادیم.کیبورد و تاچ پداین مدل دارای یک کیبورد ۱۰۲ دکمه ای است که از ساختار جزیره ای تبعیت می کند. در سمت راست کیبورد شاهد کلید های numpad یا به اصطلاح ماشین حسابی نیز هستیم. کلیدها ارتفاع کمی نسبت به بدنه دستگاه دارند و خیلی قرص و محکم جای خوش کرده اند. در مدلی که در اختیار ما بود، خبری از نقش بستن حروف پارسی بر روی کیبورد نبود. با اینکه کلیدها از طرح لبخندی برخوردار نیستند و صاف و تخت دیده می شوند اما تایپ با آن ها لذت بخش است و از این بابت مشکلی نخواهید داشت. در بالای کیبورد شاهد ۳ دکمه دیگر هستیم که یکی از آن ها همان کلید پاور همیشگی لپ تاپ هاست و دو دکمه دیگر که به صورت یکپارچه طراحی شده اند، مربوط به تغییر رنگ نور پس زمینه و گردش حداکثری فن دستگاه می شوند.شاید برای نخستین بار باشد که در بررسی یک لپ تاپ، قصد داریم تا نگاهی به بخش زیرین کلیدها بیندازیم! در زیر هرکدام از این کلیدها شاهد یک led رنگی هستیم که msi قابلیت شخصی سازی بسیار زیادی برای آن در نظر گرفته است. شما می توانید نور پس زمینه کلید ها را به دلخواه خود تنظیم کنید. این تنظیم تنها به سطح روشنایی آنها مربوط نمی شود بلکه شما می توانید نور کلیدهای پس زمینه را در حالت تک رنگ، دو رنگ و سه رنگ تنظیم کنید. حتی حالتی نیز در آن گنجانده شده که کلیدها با یک برنامه ویژه به صورت متناوب رنگ های متفاوتی را به نمایش می گذارند. این تنظیمات توسط نرم افزار steelseries engine صورت می گیرد. شما حتی این امکان را دارید که نور پس زمینه کیبورد را با میزان صدا هماهنگ کنید به طوریکه به تغییرات صدا واکنش نشان دهد.نور پس زمینه این کیبورد به صورت کلی به سه بخش تقسیم می شود و شما این قابلیت را دارید تا آن را با برخی بازی ها هماهنگ کنید. به عنوان مثال می توانید مشخص کنید که میزان خون شما در بازی کانتر استریک توسط نور پس زمینه به نمایش درآید. این قابلیت به گیمر کمک می کند تا تسلط کافی بر بازی داشته باشد و بدون توجه به علائم بازی و تنها از طریق نور پس زمینه کیبورد، از دارایی هایش آگاه شود. شاید بتوان این قابلیت را به بخش نورانی گیم پدهای پلی استیشن ۴ نیز مرتبط دانست؛ در آنجا نیز led موجود در برخی بازی ها نقشی فراتر از تصور را بازی می کنند.از کیبورد که بگذریم به تاچ پد دستگاه می رسیم که در بهترین جای ممکن و درست در زیر کیبورد جای خوش کرده و طراحی آن کاملا هماهنگ با بدنه دستگاه است. این تاچ پد چند میلی متری در بدنه لپ تاپ فرو رفته و بر خلاف اکثر مدل های امروزی با کلید های یکپارچه همراه نیست که خب البته برای یک گیمر شاید یکپارچه نبودن خودش یک مزیت باشد. کار با تاچ پد آن گونه که باید و شاید لذت بخش نیست چرا که شاهد کمی زبری بر روی سطح آن هستیم و ممکن است مقداری طول بکشد تا به آن عادت کنید.پورت ها و اتصالاتاز آنجایی که مهم ترین مزیت لپ تاپ ها توانایی حمل و نقل آن هاست در نتیجه حداقل انتظارمان این است که با مجموعه کاملی از پورت ها مواجه باشیم تا هنگام جا به جایی آن، دست به دامان لوازم جانبی جهت تکمیل پورت ها نشویم. البته در لپ تاپ های گیمینگ معمولا پورت ها و نحوه چیدمان شان کمی متفاوت است. در سمت راست این مدل و در بالاترین قسمت، شاهد محلی برای اتصال پورت شارژر هستیم، کمی پایین تر از آن نیز به ترتیب با یک کارت خوان sd، پورت usb 2.0 و درایو بلوری دستگاه رو به رو می شویم.سمت چپ شلوغ ترین قسمت در اطراف گل سرسبد محصولات msi است. در این قسمت شاهد یک پورت lan، خروجی تصویر hdmi ،displayport، دو پورت usb 3.0، جک ۳.۵ میلی متری هدفون و میکروفون هستیم. در میان آن ها نیز یک پورت usb type-c به چشم می خورد که در واقع یک حرکت هوشمندانه از سوی msi به حساب می آید. با همه این ها دیگر شاهد پورت هایی همچون esata و یا vga در این محصول نیستیم.اگر از بالا به بدنه دستگاه بنگرید، led های نشان دهنده ...

ادامه مطلب  

بررسی لپ تاپ msi ge62 7re: ایده آل برای بازی!  

درخواست حذف این مطلب
msi یک کمپانی تایوانی تولیدکننده قطعات کامپیوتری است که فعالیت خود را در سال ۱۹۸۶ آغاز کرد. اکثر مردم دنیا و به خصوص ما ایرانی ها msi را با مادربوردهایش می شناسیم؛ اما این کمپانی علاوه بر ساخت قطعات کامپیوتری، در دنیای لپ تاپ ها نیز برای خود جایگاهی به دست آورده است. اگر نگاهی به تولیدات این شرکت بیندازید، متوجه می شوید که msi تمرکز اصلی اش را بر روی لپ تاپ های گیمینگ قرار داده و قصد دارد با کنسول های بازی وارد جنگ شود. در این بین لپ تاپ های سری ge این کمپانی آمده اند تا علاوه بر اجرای بدون نقص بازی ها، بتوانند دل کاربران خانگی را نیز بربایند.تبلیغاتسایت خودرو / خرید پاوربانک / آموزش بازاریابی چندی پیش لپ تاپ گیمینگ ge62 7re از سری apache pro ساخته همین کمپانی وارد آزمایشگاه آی تی رسان شد و فرصتی دست داد تا با این اژدهای خشمگین از نزدیک آشنا شویم. اگر می خواهید بدانید که این محصول خاص چه چیزی در چنته دارد، با ما همراه باشید.طراحی و کیفیت ساختعلاوه بر سخت افزار قدرتمند، یکی از ویژگی های لپ تاپ های گیمینگ ظاهر خشن (بخوانید، مردانه!) آن هاست. ام اس آی نیز که یکی از تولیدکنندگان برتر این دسته از محصولات به شمار می آید، این موضوع را دانسته و تمام هنرش را در ساخت ge62 به کار بسته است. هنگامی که برای نخستین بار این مدل را می بینید، در می یابید که با یک لپ تاپ متفاوت رو به رو هستید. اما در همین نگاه اولیه ضخامت بیش از حد دستگاه کمی در ذوق تان خواهد زد.بخش پشتی نمایشگر لپ تاپ نقش و نگارهایی را به خود می بیند و درست در قسمت بالایی و مرکز آن شاهد نامی از msi و لوگوی gaming series هستیم. این لوگو همچون محصولات اپل و برخی مدل های ایسوس با روشن شدن دستگاه نورانی خواهد شد و اگر در محیطی تاریک مشغول کار با دستگاه باشید، اژدهای خشمگین msi نخستین چیزی است که به چشم می آید. خود لوگو، خطوط اطراف آن و صد البته رنگ بندی دستگاه به نوعی است که یاد و خاطره محصولات فراری در ذهن تان زنده می شود! بله درست خواندید؛ اگر از بالا به بخش پشتی لپ تاپ بنگرید، گمان می کنید که با کاپوت یک خودرو طرف هستید!این کمپانی تایوانی در ساخت محصول خاص و گیمینگش از آلومینیوم برس خورده و پلاستیک بهره گرفته است، به نوعی که در پشت نمایشگر و اطراف کیبورد شاهد استفاده از آلومینیوم و در بخش اطراف نمایشگر و شاسی با پلاستیک رو به رو هستیم. کمپانی سازنده در طراحی این مدل از رنگ های مشکی و قرمز بهره گرفته و آن را تنها در همین یک رنگ عرضه می کند.ظاهر کلی دستگاه مستطیل شکل نیست که همین مسئله کمک شایانی به خشن بودن آن کرده است. وزن این لپ تاپ در حدود 2.4 کیلوگرم است که خب برای محصولی گیمینگ با نمایشگر 15.6 اینچی چندان هم زیاد نیست اما با توجه به اینکه گیمرها از لوازم جانبی زیادی استفاده می کنند، می توان اینگونه گفت که این محصول قابلیت جابه جایی زیادی ندارد؛ چرا که اگر قرار باشد مدام در حال جابه جا کردن بیش از ۶ و یا شاید ۷ کیلوگرم لپ تاپ آن هم برای بازی کردن باشید، دیگر نیازی نیست به باشگاه بروید!ناگفته نماند که نمایشگر دستگاه کمی بیش از اندازه سنگین است و حتی برای باز کردن آن شاید لازم باشد که از هر دو دست خود کمک بگیرید. با این حال نباید نگران شکسته شدن آن باشید چرا که لولاهای نمایشگر خیلی قرص و محکم سر جایشان قرار گرفته اند و ظاهرا به این راحتی ها سنگر را خالی نمی کنند!کیفیت ساخت دستگاه بسیار بالاست. به خصوص هنگام لمس بدنه فلزی، آن حس خاص و متفاوت به شما القا می شود و حتی اگر لپ تاپ را روشن هم نکنید از ظاهر و کیفیت ساخت بالایش پیداست که با یک محصول بالارده طرف هستید. با همه این تعریف و تمجید ها نباید از برجای ماندن اثر انگشت بر روی بدنه دستگاه چشم پوشی کرد. تاکنون تعداد زیادی از محصولات این کمپانی معتبر تایوانی را بررسی کرده ایم و تقریبا تمام آنها چنین مشکلی را داشته اند و خیلی زود و در یک استفاده کوتاه مدت، با شما یک لپ تاپ کثیف رو به رو می شوید! جا دارد که این کمپانی فکری نیز به حال این بخش بکند تا حداقل مجبور نباشیم همچون شاگرد شوفرها لنگی را به دست بگیریم و مدام لپ تاپ دلبندش را تمیز کنیم!اقلام همراه دستگاههمراه با این لپ تاپ گیمینگ، یک شارژر نسبتا بزرگ ۱۹.۵ ولت با شدت جریان ۷.۷ آمپر عرضه می شود که خب از جمله اقلام همراه تمامی لپ تاپ های موجود در بازار است. علاوه بر دفترچه های راهنما و دستمال مخصوص، شاهد یک ماوس نسبتا خوب نیز هستیم. اطلاعات خاصی در رابطه با این ماوس در دسترس نیست و حتی ظاهر خشن و شبیه به ماوس های گیمینگ را هم ندارد و صرفا یک ماوس ساده و معمولی است که کارتان را راه بیندازد. در هر جایی می توانید از این ماوس استفاده کنید و بر روی سطوح صاف و شیشه ای نیز عملکرد خوبی دارد.همچون اکثر لپ تاپ های امروزی، همراه با این محصول نیز درایورهای آن عرضه نمی شود. با اینکه می توانید به راحتی همه آن ها را از طریق وب سایت msi دانلود کنید اما خب با توجه به سرعت و قیمت اینترنت بسیار فضایی کشورمان، مسلما همه ما ترجیح می دهیم تا با یک dvd ساده درایورهای لپ تاپ را نصب کنیم. شاید اگر msi درایورها را با لپ تاپ گیمینگش عرضه می کرد، همچون ایسوس فاتحه ای برای پدر و مادرش می فرستادیم.کیبورد و تاچ پداین مدل دارای یک کیبورد ۱۰۲ دکمه ای است که از ساختار جزیره ای تبعیت می کند. در سمت راست کیبورد شاهد کلید های numpad یا به اصطلاح ماشین حسابی نیز هستیم. کلیدها ارتفاع کمی نسبت به بدنه دستگاه دارند و خیلی قرص و محکم سر جایشان قرار گرفته اند. بر روی کلیدهای این کیبورد نیز حروف پارسی نقش بسته تا دیگر نیازی به خرید برچسب برای اضافه کردن این ویژگی به لپ تاپ نداشته باشید. در سمت چپ این کیبورد بر خلاف اکثر محصولات امروزی کلید ویندوز دیده نمی شود و این کلید به سمت راست منتقل شده است. دلیل این کار نیز به گفته ام اس آی برای کنترل بهتر گیمر بر روی کلیدها و استفاده بهتر و راحت تر از کلید پرکاربرد ctrl هنگام بازی است.با این حال اگر این محصول را صرفا برای گیم می خواهید، این تغییر بسیار سودمند خواهد بود اما اگر سر و کارتان با کلید ویندوز بیش از حد معمول است چند روزی طول می کشد تا به جای متفاوت آن عادت کنید. با اینکه کلیدها از طرح لبخندی برخوردار نیستند و صاف و تخت دیده می شوند اما تایپ با آن ها لذت بخش است و از این بابت مشکلی نخواهید داشت.در زیر هرکدام از این کلیدها شاهد یک led رنگی هستیم که msi قابلیت شخصی سازی بسیار زیادی برای آن در نظر گرفته است. شما می توانید نور پس زمینه کلید ها را به دلخواه خود تنظیم کنید. این تنظیم تنها به سطح روشنایی آنها مربوط نمی شود بلکه شما می توانید نور کلیدهای پس زمینه را در حالت تک رنگ، دو رنگ و سه رنگ تنظیم کنید. حتی حالتی نیز در آن گنجانده شده که کلیدها با یک برنامه ویژه به صورت متناوب رنگ های متفاوتی را به نمایش می گذارند. این تنظیمات توسط نرم افزار steelseries engine صورت می گیرد. شما حتی این امکان را دارید که نور پس زمینه کیبورد را با میزان صدا هماهنگ کنید، به طوریکه به تغییرات صدا واکنش نشان دهد.نور پس زمینه این کیبورد به صورت کلی به سه بخش تقسیم می شود و شما این قابلیت را دارید تا آن را با برخی بازی ها هماهنگ کنید. به عنوان مثال می توانید مشخص کنید که میزان خون شما در بازی کانتر استریک توسط نور پس زمینه به نمایش درآید. این قابلیت به گیمر کمک می کند تا تسلط کافی بر بازی داشته باشد و بدون توجه به علائم بازی و تنها از طریق نور پس زمینه کیبورد، از دارایی هایش آگاه شود. شاید بتوان این قابلیت را به بخش نورانی گیم پدهای پلی استیشن ۴ نیز مرتبط دانست؛ در آنجا نیز led موجود در برخی بازی ها نقشی فراتر از تصور را بازی می کنند.در بالای کیبورد شاهد ۳ دکمه دیگر هستیم که یکی از آن ها همان کلید پاور همیشگی لپ تاپ هاست و دو دکمه دیگر که به صورت یکپارچه طراحی شده اند، مربوط به تغییر رنگ نور پس زمینه و کنترل فن دستگاه می شوند.از کیبورد که بگذریم به تاچ پد دستگاه می رسیم که در بهترین جای ممکن و درست در زیر کیبورد جای خوش کرده و طراحی آن کاملا هماهنگ با بدنه دستگاه است. این تاچ پد چند میلی متری در بدنه لپ تاپ فرو رفته و بر خلاف اکثر مدل های امروزی با کلید های یکپارچه همراه نیست که خب البته برای یک گیمر شاید یکپارچه نبودن خودش یک مزیت باشد! کار با تاچ پد آن گونه که باید و شاید لذت بخش نیست چرا که شاهد کمی زبری بر روی سطح آن هستیم و ممکن است مقداری طول بکشد تا به آن عادت کنید. با این حال ما که خیلی زود قید تاچ پد را زدیم و از ماوس استفاده کردیم.پورت ها و اتصالاتاز آنجایی که مهم ترین مزیت لپ تاپ ها توانایی حمل و نقل آن هاست در نتیجه حداقل انتظارمان این است که با مجموعه کاملی از پورت ها مواجه باشیم تا هنگام جا به جایی آن، دست به دامان لوازم جانبی جهت تکمیل پورت ها نشویم. البته در لپ تاپ های گیمینگ معمولا پورت ها و نحوه چیدمان شان کمی متفاوت است. در سمت راست این مدل و در بالاترین قسمت، شاهد محلی برای اتصال پورت شارژر هستیم، کمی پایین تر از آن نیز به ترتیب با یک کارت خوان sd، پورت usb 2.0 و درایو بلوری دستگاه رو به رو می شویم.سمت چپ شلوغ ترین قسمت در اطراف این اژدهای تایوانی است. در این قسمت شاهد یک پورت lan، خروجی تصویر hdmi ،displayport، دو پورتusb 3.0، جک ۳.۵ میلی متری هدفون و میکروفون هستیم. در میان آن ها نیز یک پورت usb type-c به چشم می خورد که در واقع یک حرکت هوشمندانه از سوی msi به حساب می آید. با همه این ها دیگر خبری از پورت هایی همچون esata و یا vga در این محصول نیست.اگر از بالا به بدنه دستگاه بن ...

ادامه مطلب  

بررسی گوشی موبایل ایسوس زنفون 3  

درخواست حذف این مطلب
ایسوس زنفون 3 (asus zenfone 3) محصولی میان رده و لوکس برای آن دسته از کاربرانی است که به دنبال یک گوشی با ویژگی موبایل های پرچمدار هستند اما بودجه زیادی ندارند. در ادامه با بررسی تخصصی ایسوس زنفون 3 از گجت نیوز همراه باشید.شرکت ایسوس در سال 2016 میلادی از جدیدترین خانواده گوشی های زنفون با نام زنفون 3 رونمایی کرد. این خانواده شامل گوشی های میان رده، پرچمدار و فبلت با نام زنفون 3، زنفون 3 مکس، زنفون 3 دیلاکس، زنفون 3 اولترا، زنفون 3 لیزر و زنفون 3 زوم است. گوشی های ایسوس زنفون 3 و ایسوس زنفون 3 مکس به عنوان موبایل های اقتصادی و خوش قیمت به صورت رسمی وارد بازار ایران شده اند و از طریق دفتر ایسوس در ایران برای بررسی در اختیار سایت گجت نیوز قرار گرفته است. در ادامه به بررسی موبایل ایسوس زنفون 3 می پردازیم.فهرست:مقدمهایسوس یکی از بزرگترین کمپانی های تولید تجهیزات سخت افزاری است اما این شرکت تایوانی از سال 2014 تصمیم گرفت تا وارد بازار موبایل شود با این امید که بتواند با عرضه گوشی های زیبا، خوش قیمت و البته قدرتمند بخشی از این بازار پر سود را از آن خود کند. خوشبختانه خانواده ایسوس زنفون 2 مخصوصا زنفون 2 سلفی و زنفون 2 دلوکس توانست سهم بخش بزرگی از بازار موبایل را به خود اختصاص دهد.موبایل های ایسوس به دلیل قیمت اقتصادی، ظاهر خاص و سخت افزار مناسب در ایران نیز طرفداران زیادی دارند. جدیدترین موبایل ایسوس که به صورت رسمی وارد بازار ایران شده است، زنفون 3، تلفن هوشمندی میان‎ رده با ظاهری لوکس و خاص است.ایسوس زنفون 3 یکی از اولین گوشی های هوشمند بازار با پردازنده اسنپدراگون 625 به شمار می رود. این اسمارت فون دارای مشخصات سخت افزاری قابل توجه در کنار بخش نرم افزاری به روز با رابط کاربری اختصاصی zen است. همچنین زنفون 3 دارای طراحی خاص با بدنه ای کریستالی است که باعث شده این گوشی یکی از زیباترین موبایل های موجود در بازار باشد. بهتر است در ابتدای کار نگاهی به لیست مشخصات فنی کلی گوشی ایسوس زنفون 3 داشته باشیم و پس از آن قابلیت های این اسمارت فون را مورد سنجش و تست قرار دهیم.مشخصات فنی ایسوس زنفون 3 ابعاد: 7.7 × 77.4 × 152.6 میلی متر وزن: 155 گرم سیم کارت: دو سیم کارت به صورت همزمان (درگاه دوم به صورت هیبریدی) پردازنده: تراشه هشت هسته ‎ای و 64 بیتی اسنپدراگون 625 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز پردازنده گرافیکی: آدرنو 506 صفحه نمایش: نمایشگر 5.2 اینچی از نوع super ipsبا وضوح تصویر فول اچ دی با تراکم پیکسلی 424 پیکسل در هر اینچ همراه با لایه محافظتی گوریلا گلس 3 حافظه رم: 3 گیگابایت حافظه داخلی: 32 گیگابایت با قابلیت ارتقا به وسیله کارت حافظه جانبی تا 256 گیگابایت دوربین اصلی:16 مگاپیکسل با دیافراگم 2.0 و قابلیت های فوکوس اتوماتیک، لرزشگیر دستی، فلاش led دوگانه، ضبط ویدئو با کیفیت 4k و ثبت تصاویر با رزولوشن 64 مگاپیکسل دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل با دیافراگم 2.0 با زاویه دید 84 درجه شبکه: وای فای دو بانده با استاندارد a/b/g/n/ac، مجهز به حسگرهای دریافت کننده امواج ماهواره ای a-gps و glonass، بلوتوث نسخه 4.2، رادیو fm به همراه bds باتری: 2600 میلی آمپر ساعتی سایر ویژگی ها: سنسور اثر انگشت قدرتمند با زمان بازگشایی 0.2 ثانیه و تکنولوژی صدای سونیک مستر 3.0 سیستم عامل: اندروید 7.0 نوقا با رابطه کاری zen 3.0محتویات جعبهجعبه ایسوس زنفون 3 بسیار ساده است. در جلوی این جعبه لوگوی زنفون 3 نقش بسته است. در داخل جعبه گوشی زنفون 3 دفترچه راهنما، سوزن اسلات سیم کارت، کابل یو اس بی نوع c، شارژر و هدفون قرار گرفته است.طراحی و کیفیت ساخت؛ زیبایی را لمس کن!ایسوس بعد از طراحی کریستالی و زیبای زنفون 2 دیلاکس و موفقیت آن تصمیم گرفت تا این طراحی را در زنفون 3 نیز تکرار کند. این شرکت در گوشی هوشمند زنفون 3 برخلاف بسیاری از موبایل های میان رده که از کلیدهای نرم افزاری و حاشیه کم در بالا و پایین نمایشگر بهره می برند، همچنان از کلیدهای معروف فیزیکی محصولات اندرویدی آنهم بدون نور پس زمینه استفاده کرده است. اما با این حال به دلیل طراحی کریستالی گوشی زنفون 3 یکی از زیباترین اسمارت فون های بازار است که رقیبی در میان موبایل های میان رده ندارد.زنفون 3 تنها در دو رنگ سفید و سورمه ای به صورت رسمی در ایران عرضه شده اما این گوشی در رنگ های آبی و طلایی نیز بدون گارانتی در بازار ایران موجود است. دفتر ایسوس در ایران زنفون 3 با رنگ سورمه ای را در اختیار ما قرار داده بود که این رنگ با حالت کریستالی و خاص برای مردان جوان بسیار مناسب است و برای خانم ها رنگ سفید مطلوب تر به نظر می رسد.زمانی که ایسوس زنفون 3 را در دست می ‎گیرید، راحتی و سبکی عجیبی را احساس می کنید. این گوشی 5.2 اینچی 155 گرم وزن دارد و در آن از صفحه نمایش 2.5d استفاده شده است، این مسئله باعث می شود تا کارکردن با آن لذت بخش تر باشد. ایسوس اوج هنر طراحی خود را به خانواده زنفون 3 آورده است. این شرکت، موبایل را با اثری هنری تلفیق کرده و در نهایت یک محصول نفیس را تولید کرده است؛ تا جایی که می توان گفت: گوشی زنفون 3 در زیبایی و کیفیت ساخت با موبایل های پرچمدار قابل رقابت است.فریم اطراف گوشی از جنس آلومینیوم است؛ با گوشه های تراش خورده و شیشه 2.5d علاوه بر زیبایی باعث شده تا گوشی خوش دست تر باشد. بدنه پشتی زنفون 3 از جنس شیشه است که با طرح کریستالی و خاص ایسوس ترکیب شده است البته قاب پشتی این موبایل دارای لایه محافظتی گوریلا گلس 3 است و باید خیالتان از خط و خش بر روی بدنه دستگاه راحت باشد.در پنل جلویی ایسوس زنفون 3، دوربین سلفی، سنسور نور و مجاورت، اسپیکر مکالمه و کلیدهای فیزیکی و در قاب پشتی، دوربین اصلی، فلش led، لیزر، حسگر اثر انگشت و لوگوی ایسوس قرار گرفته است.در سمت راست گوشی زنفون 3 کلیدهای افزایش و کاهش صدا و کلید پاور قرار گرفته است. در سمت چپ دستگاه نیز تنها اسلات سیم کارت قرار دارد. در پایین دستگاه میکروفون اصلی، درگاه یو اس بی نوع c، اسپیکر و دو عدد خط آنتن قرار گرفته است. همچنین در بالای دستگاه میکرفون ثانویه، دو عدد خط آنتن و جک 3.5 میلی متری هدفون قرار دارد که ترکیب اتصالات این دستگاه را کامل می کنند.در جمع بندی طراحی و کیفیت ساخت گوشی زنفون 3 باید گفت که این تلفن هوشمند زیبا و دوست داشتنی است اما ترکیب کلید های فیزیکی آنهم بدون نور پس زمینه، بیرون زدگی دوربین و سر بودن بدنه باعث می شود تا بیشترین میزان لذت را از این موبایل میان رده نبریم.نمایشگرایسوس از یک صفحه نمایش 5.2 اینچی از نوع +super ips با وضوح تصویر فول اچ دی با تراکم پیکسلی 424 پیکسل همراه با لایه محافظتی گوریلا گلس 3 استفاده کرده است. صفحه نمایش زنفون 3 معایب بزرگی دارد که مهمترین این معایب باید به بی روح بودن و غلیظ نبودن رنگ ها و پایین بودن رفلکس نمایشگر اشاره داشت که این موارد باعث می شود تا کاربر با صفحه نمایش ارتباط برقرار نکند و همواره تصویر نچندان جذابی را مشاهده کند.در کنار معایب نمایشگر ایسوس زنفون 3 باید به مهمترین نقاط قوت آن یعنی میزان بالای تولید نور اشاره داشت. صفحه نمایش زنفون 3 قابلیت تولید 600 نیت نور دارد که باعث می شود در هنگام استفاده از موبایل در زیر نور مستقیم آفتاب هیچ مشکلی نداشته باشید. همچنین یکی از نقاط قوت کلیدی زنفون 3 حالت های صفحه نمایش این گوشی از جمله balance ،bluelight filter و vivid است که به لطف آن کاربر میتواند سردی و گرمی رنگ ها را تغییر داده و ضرر کمتری از رنگ اشباع آبی تصویر در هنگام استفاده گوشی را تجربه کند.یکی از مهمترین موارد در گوشی های هوشمند، بحث قدرت لمس صفحه نمایش موبایل است. زنفون 3 هرچند صفحه نمایش با کیفیتی ندارد و از این نظر کاربر را به سمت خود جذب نمی کند اما لمس دستگاه بسیار قدرتمند است و می تواند تا 10 لمس به صورت همزمان را حتی با دستکش دریافت کند.قابلیت های ارتباطیزنفون 3 دارای دو شیار سیم کارت است که شیار دوم آن از نوع هیبریدی است و می تواند به عنوان محل جایگیری کارت حافظه جانبی تا 256 گیگابایت استفاده شود. این دستگاه دارای قابلیت های ارتباطی مناسبی است. این گوشی از استاندارد cat6 بهرمند است. علاوه بر آن این گوشی دارای وای فای دو بانده با استاندارد b/g/n/ac است که می تواند تا سرعت 300 مگابابیت بر ثانیه دانلود و تا 50 مگابایت در ثانیه آپلود داشته باشد.پشتیبانی از نسخه 4.2 بلوتوث به همراه a2dp به اضافه ناوبری ماهواره ای a-gps، رادیو، dlna و گلوناس به همراه bds از دیگر قابلیت های این اسمارت فون است. لازم به ذکر است که زنفون 3 برای شارژ و انتقال اطلاعات به صورت کابلی از درگاه یو اس بی نوع c استفاده می ‎کند.بنچمارک و قدرت سخت افزاریایسوس طی توافقی با شرکت کوالکام توانست تا برای اولین بار تراشه میان‎رده و شبه پرچمدار اسنپدراگون 625 را در زنفون 3 قرار دهد. این تراشه هشت هسته‎ ای و 64 بیتی دارای فرکانس 2.0 گیگاهرتز است و در کنار پردازنده گرافیکی آدرنو 506، 3 گیگابایت حافظه رم و 32 گیگابایت حافظه داخلی با قابلیت ارتقا به وسیله کارت حافظه جانبی عملکرد بسیار مناسبی داشته و می تواند سنگین ترین پردازش های گرافیکی از جمله بازی های آسفالت 8 و … را بدون هیچ گونه تاخیر و لگ اجرا کند.زنفون 3 در کاربردهای روزمره و اجرای اپلیکیشن های رایج بدون تاخیر تمامی فرامین را اجرا می کند. همچنین همانطور که گفته شد، در هنگام اجرای بازی های سنگین و گرافیکی که نیاز به قدرت پردازشی بالایی دارند، زنفون 3 با بالاترین میزا ...

ادامه مطلب  

بررسی گوشی موبایل ایسوس زنفون 3 مکس  

درخواست حذف این مطلب
ایسوس زنفون 3 مکس (asus zenfone 3 max)، یک موبایل هوشمند میان رده با باتری بسیار بزرگ و قدرتمند است که این گوشی را به یک پاوربانک در هیبت اسمارت فون تبدیل کرده است. در ادامه با بررسی تخصصی ایسوس زنفون 3 مکس از گجت نیوز همراه باشید.شرکت تایوانی ایسوس در سال 2016 از جدیدترین نسل گوشی های زنفون با نام زنفون 3 رونمایی کرد که موبایل های زنفون 3، زنفون 3 لیزر، زنفون 3 دلوکس، زنفون 3 اولترا، زنفون 3 زوم و اسمارت فونی با ویژگی باتری قدرتمند با نام زنفون 3 مکس اعضای این خانواده را تشکیل می دهند. گوشی ایسوس زنفون 3 مکس به صورت رسمی در کنار زنفون 3 وارد بازار ایران شده و یک دستگاه زنفون 3 مکس از طریق دفتر ایسوس در ایران برای بررسی در اختیار گجت نیوز قرار گرفته است. در ادامه به بررسی موبایل ایسوس زنفون 3 مکس مدل zc553kl می پردازیم.فهرست:مقدمهکمپانی تایوانی ایسوس مدت زمان زیادی است که در حوزه تجهیزات سخت افزاری فعالیت می کند و بزرگترین برند این حوزه شناخته می شود. ایسوس در سال 2014 میلادی تصمیم گرفت تا با موبایل هایی قدرتمند و در عین حال اقتصادی وارد بازار موبایل شود و سهم مناسبی از این بازار پر رونق را به خود اختصاص دهد. جدیدترین موبایل ایسوس که به صورت رسمی وارد بازار ایران شده است، زنفون 3 مکس، گوشی هوشمندی میان رده با باتری قدرتمند و قیمت اقتصادی است.ویژگی بارز گوشی زنفون 3 مکس باتری بزرگ و دوربین قدرتمند با سخت افزاری میان رده است. این تلفن هوشمند دارای سخت افزاری مناسب کم مصرف و مناسب برای کارهای روزمره و بخش نرم افزاری بروز همراه با رابط کاربری اختصاصی zen است. زنفون 3 مکس در قسمت طراحی دارای بدنه آلومینیومی و نسبتا ساده ای است که برای یک موبایل میان رده و اقتصادی مناسب به نظر می رسد. بهتر است در ابتدای کار نگاهی به لیست مشخصات فنی کلی گوشی ایسوس زنفون 3 مکس داشته باشیم و پس از آن قابلیت های این اسمارت فون را مورد سنجش و تست قرار دهیم.مشخصات فنی ایسوس زنفون 3 مکس ابعاد: 8.3 × 76.2 × 151.4 میلی متر وزن: 175 گرم سیم کارت: دو سیم کارت به صورت همزمان (درگاه دوم به صورت هیبریدی) پردازنده: تراشه هشت هسته ‎ای اسنپدراگون 430 با فرکانس 1.4 گیگاهرتز پردازنده گرافیکی: آدرنو 505 صفحه نمایش: نمایشگر 5.5 اینچی از نوع ips lcd با وضوح تصویر فول اچ دی با تراکم پیکسلی 401 پیکسل در هر اینچ همراه با لایه محافظتی oleophobic coating حافظه رم: 3 گیگابایت حافظه داخلی: 32 گیگابایت با قابلیت ارتقا به وسیله کارت حافظه جانبی تا 256 گیگابایت دوربین اصلی:16 مگاپیکسل با دیافراگم 2.0 و قابلیت های فوکوس اتوماتیک، لرزشگیر دستی، فلاش led دوگانه، ضبط ویدئو با کیفیت 4k و ثبت تصاویر با رزولوشن 64 مگاپیکسل دوربین سلفی: 8 مگاپیکسل با دیافراگم 2.2 با زاویه دید 84 درجه و 140 درجه در حالت پارانورما شبکه: وای فای دو بانده با استاندارد a/b/g/n/ac، مجهز به حسگرهای دریافت کننده امواج ماهواره ای a-gps و glonass، بلوتوث نسخه 4.1، رادیو fm به همراه bds باتری: 4100 میلی آمپر ساعتی سایر ویژگی ها: سنسور اثر انگشت قدرتمند با زمان بازگشایی 0.3 ثانیه و تکنولوژی ice power در اسپیکرها سیستم عامل: اندروید 6.0 نوقا با رابطه کاری zen 3.0محتویات جعبهجعبه ایسوس زنفون 3 مکس بسیار ساده و همچون سایر گوشی‎ های ارزان قیمت است. در جلوی این جعبه نام زنفون 3 مکس 5.5 اینچی نقش بسته است. در داخل جعبه گوشی نیز دفترچه راهنما، سوزن اسلات سیم کارت، کابل میکرو یو اس بی و شارژر قرار داده شده است.طراحی و کیفیت ساختزنفون 3 مکس دارای بدنه ای تمام فلزی از جنس آلومینیوم است و طراحی ساده ای دارد. در پنل جلویی شاهد حاشیه های زیاد از بالا و پایین و کلیدهای ناوبری فیزیکی هستیم؛ البته این کلیدهای ناوبری فیزیکی زنفون 3 مکس دارای نور پس زمینه نیست و این مسئله در محیط های تاریک برای کاربران دردسر ساز می ‎شود.زنفون 3 در سه رنگ طلایی، سفید، خاکستری و صورتی عرضه شده که ما در این بررسی، رنگ طلایی این گوشی را در اختیار داشتیم. گوشی زنفون 3 مکس دارای 175 گرم وزن است که باعث می شود تا وزن آن برای خانم ها ایده آل نباشد اما این گوشی هوشمند دارای صفحه نمایشی 5.5 اینچی با شیشه 2.5d یا همان شیشه خمیده برای اتصال پنل جلویی به قاب پشتی موبایل و گوشه های گرد است که باعث شده تا در دست گرفتن آن حس بهتری را به کاربر منتقل کند.در پنل جلویی ایسوس زنفون 3، دوربین سلفی، سنسور نور و مجاورت، اسپیکر مکالمه و کلیدهای فیزیکی و در قاب پشتی، دوربین اصلی، فلش led، لیزر، حسگر اثر انگشت، دو خط آنتن پلاستیکی فرو رفته در قاب پشتی و لوگوی ایسوس قرار گرفته است. در سمت راست گوشی زنفون 3 کلیدهای افزایش و کاهش صدا و کلید پاور قرار گرفته است. در سمت چپ دستگاه نیز تنها اسلات سیم کارت قرار دارد. در پایین دستگاه نیز میکروفون اصلی، درگاه میکرو یو اس بی، اسپیکر خود نمایی میکند. همچنین در بالای دستگاه میکرفون ثانویه و جک 3.5 میلی متری هدفون قرار دارد که ترکیب اتصالات این دستگاه را کامل می کنند.در جمع بندی طراحی و کیفیت ساخت گوشی زنفون 3 مکس باید گفت که این تلفن هوشمند برای آقایان بسیار زیبا و دوست داشتنی است و بدنه تمام فلزی آن حس استحکام را به کاربر منتقل خواهد کرد اما باید گفت که رنگبندی و طراحی، ضخامت و از همه مهتر وزن بالای ایسوس زنفون 3 مکس باب میل همه خانم ها نخواهد بود. در هر صورت زنفون 3 مکس به عنوان یک میان رده، دارای کیفیت ساخت مناسبی است و امتیاز قابل قبولی می گیرد.نمایشگرایسوس از یک صفحه نمایش 5.5 اینچی از نوع ips lcd با وضوح تصویر فول اچ دی با تراکم پیکسلی 401 پیکسل همراه با لایه محافظتی oleophobic coating با قابلیت دریافت 10 لمس به صورت همزمان حتی با دستکش در زنفون 3 مکس استفاده کرده است. نمایشگر زنفون 3 مکس بر خلاف زنفون 3 دارای غلظت رنگ مناسب و رفلکس بهتری است.از مهمترین مزایای این صفحه نمایش باید به فناوری فیتر رنگ های آبی مضر برای چشم اشاره داشت که در پرچمداران مشاهده می شود و با استفاده از آن چشمان کاربر هنگام استفاده از موبایل آسیب کمتری خواهد دید. همچنین نمایشگر زنفون 3 مکس دارای قدرت تولید روشنایی بالایی است و این مسئله باعث می شود تا کاربر زیر نور مسقیم آفتاب برای کار با موبایل هیچ مشکلی نداشته باشد.قابلیت های ارتباطاتیایسوس زنفون 3 مکس دارای دو شیار سیم کارت است که شیار دوم آن از نوع هیبریدی است و می تواند به عنوان محل جایگیری کارت حافظه جانبی تا 256 گیگابایت استفاده شود. این گوشی هوشمند از استاندارد cat4 بهرمند است. علاوه بر آن دارای وای فای دو بانده با استاندارد b/g/n/ac است که می تواند تا سرعت 150 مگابابیت بر ثانیه دانلود و تا 50 مگابایت در ثانیه آپلود داشته باشد.پشتیبانی از نسخه 4.1 بلوتوث به همراه a2dp به اضافه ناوبری ماهواره ای a-gps، رادیو، dlna و گلوناس به همراه bds از دیگر قابلیت های ارتباطی این اسمارت فون است. زنفون 3 مکس در کمال تعجب از درگاه میکرو یو اس بی برای انتقال اطلاعات و شارژ استفاده می کند و به پورت یو اس بی نوع c مجهز نشده است.بنچمارک و قدرت سخت افزاریزنفون 3 مکس در بخش سخت افزاری به پردازنده هشت هسته ای اسنپدراگون 430 با فرکانس 1.4 گیگاهرتز، پردازنده گرافیکی آدرنو 505، 3 گیگابایت حافظه رم و 32 گیگابایت حافظه داخلی با قابلیت ارتقا به وسیله کارت حافظه جانبی تا 256 گیگابایت مجهز شده است که می تواند تمامی پردازش های روزمره را بدون هیچ مشکلی اجرا کند؛ البته این پردازنده می تواند پردازش های سنگین و بازی های گرافیکی را هم با کمی لگ اجرا کند اما نباید از آن انتظار قابلیت مالتی تسکینگ داشته باشید.تلفن هوشمند ایسوس زنفون 3 توانست طی تست های بنچمارک تیم گجت نیوز عملکرد بسیار مناسبی را ثبت کند. این گوشی دارای 1.5 گیگابایت حافظه رم آزاد از 3 گیگابایت و 22 گیگابایت حافظه داخلی از 32 گیگابایت است. اگر از جمله کاربرانی هستید که به دنبال انجام امور روزمره، وبگردی و استفاده از پیام رسان ها هستید، زنفون 3 مکس هیچ وقت لگ یا هنگ نخواهد داشت اما اگر گیمر هستید به هیچ وجه نباید به سراغ این گوشی بروید و بهتر است برای انتخاب یک گوشی با باتری بزرگ و قدرت سخت افزاری مناسب به سراغ شیائومی ردمی نوت 4 یا شیائومی می مکس 2 بروید. نتایج بنچمارک های دو گوشی ایسوس زنفون 3 و زنفوندوربینزنفون 3 مکس دارای دوربین 16 مگاپیکسلی با دیافراگم 2.0 همراه با فناوری پیکسل مستر 3 و قابلیت فلاش led دوگانه، فوکوس اتوماتیک، لرزشگیر دستی eis و ثبت تصویر با کیفیت 64 مگاپیکسل است. دوربین این اسمارت فون می تواند در عرض 0.3 ثانیه بر روی سوژه به صورت اتوماتیک فوکوس کند و تصاویری با کیفیت را بدون تاخیر شاتر ثبت کند.موبایل هوشمند ایسوس زنفون 3 مکس می ...

ادامه مطلب  

قیمت فروش و مشخصات graphic card asus dual-gtx1050-o2g-v2  

درخواست حذف این مطلب
معرفیقیمتمشخصاتنقد و بررسیتصاویرلوازم جانبیگارانتینرم افزار و درایورراهنمای خریدمعرفی کارت گرافیک ایسوس dual-gtx1050-o2g-v2 : سری asus dual-gtx1050-o2g-v2 graphics card مدل جدید کارت دستگاه های قدرتمند و حرفه ای شرکت ایسوس می باشد . از مهم ترین ویژگی های این مدل حرفه ای می توان به استفاده از فن های دوگانه برای خنک سازی و بالاتر بردن کیفیت کار، قابلیت آورکلاک با بهترین کیفیت، بهره مندی از جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا، حداکثر پهنای باند حافظه تا 112.1 گیگابیت بر ثانیه اشاره کرد.۱,۵۳۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد )قیمت کارت گرافیک ایسوس dual-gtx1050-o2g-v2 با رنگبندی و انواع و گارانتی های موجود آن در اختیار شما قرار گرفته است. لطفا در هنگام خرید graphic card asus dual-gtx1050-o2g-v2 مشخصات و اطلاعات مربوط به کالا را به دقت مطالعه کرده سپس شرایط گارانتی شرکت گارانتی کننده را به دقت مطالعه نمائید.۱,۵۳۰,۰۰۰تومانگارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد )آخرین به روز رسانی قیمتهای کارت گرافیک ایسوس dual-gtx1050-o2g-v2 درتاریخ 1397/05/04 - 10:01 میباشد. جهت اطلاع از بهترین و آخرین قسمتهای همکار و تعداد با واحد فروش تماس حاصل فرمائیددر نگارش اطلاعات فنی و مشخصات کارت گرافیک ایسوس dual-gtx1050-o2g-v2 تا حد امکان از مشخصات فنی و تخصصی سایت شرکت تولید کننده و سایتهای مرجع و معتبر استفاده شده است ولی وجود اشکال و مغایرت در اطلاعات محتمل میباشد. لذا جهت اطلاعات بیشتر و دقیقتر به وب سایت شرکت تولید کننده مراجعه فرمائید.در نگارش نقد و بررسی کارت گرافیک ایسوس dual-gtx1050-o2g-v2 تا حد امکان از نظرات و اطلاعات تخصصی سایت شرکت تولید کننده و سایتهای مرجع و معتبر استفاده شده است ولی وجود اشکالات و مغایرتهایی در نظرات و بررسی های تخصصی graphic card asus dual-gtx1050-o2g-v2 محتمل میباشد. لذا جهت اطلاعات بیشتر و دقیقتر به وب سایت شرکت تولید کننده مراجعه فرمائید.تصویر و ویدئو های موجود در گالری عکس کارت گرافیک ایسوس dual-gtx1050-o2g-v2 تا حد امکان از سایتهای تولید کننده و اصلی کالا تهیه شده است. در صورتیکه graphic card asus dual-gtx1050-o2g-v2 دارای رنگ بندی و طرح های مختلف باشد هنگام انتخاب نوع کالا رنگهای موجود جهت انتخاب و خرید نمایش داده میشود.لوازم جانبی graphic card asus dual-gtx1050-o2g-v2 توسط کام لند عرضه شد ...

ادامه مطلب  

بررسی لپ تاپ gt73vr 7re titan sli ام اس آی: اژدهای دو سر!  

درخواست حذف این مطلب
کمپانی تایوانی msi یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان قطعات کامپیوتری در دنیاست. در کشور ما نیز این کمپانی را بیشتر با مادربوردهایش می شناسند اما حوزه کاری آن ها کمی گسترش یافته و شاهد لپ تاپ های متفاوتی نیز هستیم که هوش از سر علاقه مندان می پراند. برخلاف سایر سازنده ها، msi تمرکز اصلی خودش را بر روی لپ تاپ های گیمینگ قرار داده و این موضوع را به راحتی و با نگاهی به محصولات اخیر آن می توان فهمید.تبلیغاتسایت خودرو / خرید پاوربانک / آموزش بازاریابی مدتی می شود که یکی از قدرتمندترین لپ تاپ های این کمپانی با نام gt73vr وارد آزمایشگاه آی تی رسان شده است. به همین بهانه تصمیم گرفتیم تا نگاهی به این اژدهای سرکش بیندازیم. اگر می خواهید بدانید که این مدل چه حرف هایی برای گفتن دارد، با ما و بررسی لپ تاپ gt73vr 7re titan sli همراه باشید…طراحی و کیفیت ساختباز هم msi، باز هم یک لپ تاپ گیمینگ و باز هم استفاده از رنگ های مشکی و قرمز! در نگاه نخست هیچ چیز جدیدی در طراحی این مدل نخواهید دید و همه چیز شبیه به سایر لپ تاپ های تولیدی این کمپانی است. پس از ظاهر تکراری نخستین چیزی که توجه شما را به خودش جلب می کند، ضخامت بسیار بالای gt73 است. این مدل با توجه به سیستم خنک کننده حرفه ای و سخت افزار فوق العاده، ابعاد عجیب و غریبی دارد تا جایی که ضخامت آن به 5 سانتی متر می رسد!با این حال msi از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و بدنه لپ تاپش را از جنس آلومینیوم ساخته است. البته در برخی قسمت ها همچون زیر بدنه اصلی و اطراف نمایشگر از پلاستیک بهره گرفته شده که دلیل آن را می توان در جلوگیری از افزایش وزن و برخی مسائل فنی دانست.آلومینیوم به کار رفته در این مدل برس خورده و حس یک کالای لوکس و با کیفیت را به کاربر القا می کند اما همچنان استعداد بالایی در جذب چربی روی انگشتان دارد.نمایشگر نسبت به بدنه اصلی بسیار نازک طراحی شده و به واسطه استفاده از آلومینیوم در بخش پشتی آن و اتصال مستحکم به بدنه، نباید نگرانی بابت خراب شدن آن داشته باشید. در طراحی این قسمت همچون گذشته شاهد پستی و بلندی هایی هستیم که ظاهر دستگاه را خشن و متناسب با یک محصول گیمینگ جلوه می دهد. لوگو دراگون گیمینگ نیز در همین بخش و درست در مرکز به چشم می خورد که با روشن شدن لپ تاپ نورانی می شود و ظاهر دستگاه را زیباتر می کند؛ خصوصا اگر در محیط های تاریک و کم نور با آن کار کنید. جالب است بدانید که این لوگو توسط گوریلا گلس 3 محافظت می شود.در لبه جلویی 3 نشانگر led به چشم می خورد که به ترتیب مربوط به پاور، ذخیره سازی اطلاعات و ارتباطات می شود. لبه پشت نیز در مرکز، پورت های متعددی را در خود جای داده و دو طرف آن به شکل زیبایی دو خروجی سیستم خنک کننده لپ تاپ به چشم می خورند. اطراف این خروجی ها نیز با یک فریم قرمز رنگ احاطه شده تا در بخش پشتی هم لپ تاپ msi ظاهر متفاوتی نسبت به رقبا داشته باشد.لپ تاپ gt73 به همراه آداپتورهایش بیش از 5.5 کیلوگرم وزن دارد و با توجه به ضخامت زیاد به نظر می رسد که کار آسانی برای جابه جا کردن آن نخواهید داشت! جالب است بدانید که این دستگاه از یک آداپتور برق دوگانه بهره می برد که هر دو به یک مبدل متصل شده که یک خروجی با توان بالا را برای اتصال به لپ تاپ در اختیار شما می گذارد.به طور کلی ظاهر لپ تاپ در عین تکراری بودن اما خشن و جذاب بوده و کاملا برازنده یک لپ تاپ گیمینگ است. کیفیت ساخت بالای آن نیز حس خاص لوکس بودن را به کاربر القا می کند اما آن طور که باید و شاید قابل حمل نیست! با توجه به اینکه گیمرها معمولا لوازم جانبی خاصی (هدست، ماوس و…) را با خود حمل می کنند احتمالا برای جابه جا کردن این مدل مجبور شوید چیزی در حدود 10 کیلوگرم را با خود به این سو و آن سو ببرید!کیبورد و تاچ پدmsi برای ساخت کیبورد این مدل از کمپانی steelseries بهره گرفته است. کلیدهای کیبورد به صورت جزیره ای طراحی شده اند و علاوه بر کیفیت ساخت بالا، ارتفاع مناسبی داشته و خیلی قرص و محکم در بدنه اصلی لپ تاپ فرو رفته اند که مجموعه این ها تایپ بدون دردسری را برای کاربر به ارمغان می آورد. همچنین این کیبورد دارای یک num lock جداگانه است در سمت راست است.این کیبورد به نور پس زمینه نیز مجهز شده و میزان روشنایی آن را می توانید در 3 سطح تنظیم کنید. کلید مخصوص برای این کار در سمت راست کیبورد و زیر کلید پاور قرار دارد. این نور در رنگ های متفاوتی در دسترس است و شما با نرم افزاری اختصاصی می توانید رنگ آن ها را تغییر دهید. اطراف کلیدها به صورت شیشه ای طراحی شده و همین مسئله موجب شده تا نور پس زمینه فضای بیشتری برای خودنمایی در اختیار داشته باشد.نکته ای که هنگام تایپ متوجه آن شدیم، قرار دادن یک کلید اختصاصی بک اسلش در کنار کلید عریض اسپیس است که واقعا روی اعصاب تان راه می رود. هر چه فکرش را کردم متوجه نشدم که چرا باید چنین کلیدی در اینجا باشد در حالی که کلید مربوط به بک اسلش در همان بالای کلید اینتر هم دیده می شود! ناگفته نماند که حروف پارسی برروی کلیدهای این کیبورد حک شده و نیازی به خرید برچسب های جداگانه نیست.در سمت راست کیبورد و درست در زیر کلید پاور، چندین کلید دیگر تعبیه شده اند که کارکردهای متفاوتی را ارایه می دهند. یک کلید اختصاصی برای کارت گرافیکی قرار گرفته که می توانید توسط آن میان کارت گرافیکی اینتل و انویدیا سوییچ کنید. کلید بعدی در واقع برای تغییر پروفایل لپ تاپ و شخصی سازی سرعت فن های آن است. پس از این ها یک کلید میان بر برای اجرای برنامه ها و در نهایت کلیدی برای تغییر نور پس زمینه و اعمال افکت های آن قرار گرفته که لپ تاپ msi را خاص تر می کند.تاچ پد در مرکز بدنه اصلی و درست در زیر کیبورد به چشم می خورد. کلیک های راست و چپ در زیر آن جا خوش کرده اند اما با تاچ پد یکپارچه نیستند! خود تاچ پد با اینکه از ویژگی های چند لمسی پشتیبانی می کند اما عملکرد چندان مناسبی ندارد و خیلی راحت نمی توانید با آن کار کنید؛ شاید در همان روز اول دریابید که استفاده از تاچ پد چندان منطقی نیست و یک ماوس ساده را به آن ترجیح دهید. برای زیبایی بیشتر اطراف تاچ پد نیز یک فریم نورانی قرار گرفته که زیبایی لپ تاپ را دوچندان می کند.پورت ها و اتصالاتیک لپ تاپ گیمینگ جدای از هرچیز می بایست به مجموعه پورت های کاملی مجهز باشد تا دست گیمر را برای اتصال لوازم جانبی باز بگذارد. msi خوشبختانه به این موضوع واقف بوده و با مجموعه کاملی از پورت ها طرف هستیم. در سمت چپ بدنه اصلی و پس از دریچه خروجی هوای ایجاد شده توسط فن ها، 3 پورت usb 3 قرار گرفته و کمی پایین تر از خروجی هدفون (جک 3.5 میلی متری) و ورودی line in یا میکروفون ها به چشم می خورد. این 4 پورت توسط یک روکش طلایی احاطه می شوند که ظاهر لپ تاپ را خاص تر می کند.سمت راست بدنه اصلی میزبان قفل kensington، ورودی کارت sd و 2 پورت usb 3 است. برخلاف سایر محصولات بازار، msi در پشت بدنه اصلی و درست در میان دو خروجی هوای فن ها چندین پورت را قرار داده است. در این بخش به ترتیب پورت شبکه، mini displayport، thunderbolt 3، یک پورت hdmi و پورت مربوط به اتصال شارژر قرار گرفته اند.با توجه به گیمینگ بودن لپ تاپ و ضخامت بیش از اندازه آن حداقل انتظارمان این بود که یک درایو نوری را بر روی آن ببینیم که اینگونه نشد تا یکی دیگر از نقاط ضعف لپ تاپ آشکار شود.نمایشگراین محصول دارای یک نمایشگر 17.3 اینچی 4k با پنل tn است. البته پنل به کار رفته در آن کیفیت بالایی داشته و حتی msi از آن به عنوان پنل ips level یاد می کند. سرعت نوسان این نمایشگر 60 هرتز است و به شخصه انتظار داشتم که در چنین محصول قدرتمندی که با دو کارت گرافیکی عرضه می شود، شاهد پنل 120 هرتزی باشیم! در واقع افزایش سرعت نوسان به گیمرها کمک می کند تا تصاویر بدون لگ و روانی را شاهد باشند. ظاهرا msi میزان رزولوشن را به سرعت نوسان تصویر ترجیح داده که چندان باب میل گیمرها نیست.msi برای ساخت این نمایشگر از کمپانی portrait displays کمک خواسته که نتیجه آن افزایش دقت رنگ ها و به طور کلی کیفیت نمایشگر است. تاخیر در پاسخگویی صفحه به حداقل میزان خود رسیده و هنگام کار با آن به این موضوع پی خواهید برد.در نگاه از زوایا، نمایشگر همه چیز را بدون تغییر نشان می دهد که خب البته انتظار دیگری نیز از آن نداشتیم. از کنتراست این پنل نیز می توان رضایت کامل داشت اما میزان نور صفحه آن طور که باید و شاید بالا نیست و در محیط های خارجی خیلی خوب و راحت نمی توانید با لپ تاپ کار کنید.همچون سایر محصولات msi، این لپ تاپ نیز به فناوری true color مجهز شده تا طیف رنگی srgb به بالاترین حد خودش برسد. با همه این ها msi کمی خساست به خرج داده و لپ تاپی به این قدرتمندی را به تراشه g-sync ...

ادامه مطلب  

بررسی ایسوس ذن فون 3: یکی مثل بقیه!  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ذن فون 3 ایسوس را با نگاهی به این کمپانی آغاز می کنیم. ایسوس یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان رایانه و تجهیزات جانبی در دنیاست که در سال 1990 در تایوان کار خودش را آغاز کرد. در ایران این کمپانی را بیشتر با لپ تاپ های با کیفیتش می شناسند و کم و بیش اهل دلان با قطعات سخت افزاری آن نیز آشنا هستند.تبلیغاتسایت خودرو / خرید پاوربانک / آموزش بازاریابی مدتی هست که ایسوس تصمیم گرفته تا شانس خود را در بازار اسمارت فون ها بسنجد و به همین دلیل محصولات جالب و بعضا متفاوتی را راهی بازار کرده است. یکی از این مدل ها ذن فون 3 (ze520kl) نام دارد که امروز قصد داریم تا این محصول میان رده تایوانی را بررسی کنیم. با آی تی رسان همراه باشید.طراحی و ساختدر نگاه نخست اولین چیزی که توجه شما را جلب می کند، حاشیه های بالا و پایین نمایشگر است. در دنیای امروزی که همه کمپانی ها به سمت محصولات بدون حاشیه می روند؛ ایسوس همچنان علاقه خاصی به این بخش دارد و ظاهرا دست بردار هم نیست. در زیر نمایشگر 3 کلید معروف محصولات اندرویدی به چشم می خورد که به صورت سخت افزاری کنار یکدیگر زندگی می کنند. این کلیدها هنگام قفل بودن دستگاه محو نمی شوند و در واقع آیکون ها بر روی این قسمت حک شده اند که شاید به مذاق خیلی ها خوش نیاید. ضمن اینکه خبری هم از نور پس زمینه برای این دکمه ها نیست!در بالای نمایشگر اسپیکر مکالمه، دوربین ثانویه و سنسورهای همیشگی دوربین ها دیده می شوند. بر روی این قسمت یک شیشه 2.5d کشیده شده که در زیبایی ذن فون 3 بی تاثیر نبوده است.اگر گوشی را برگردانید نخستین چیزی که می بینید شباهت این مدل با برخی کهکشانی های سامسونگ همچون گلکسی s6 است. با توجه به قاب پشتی شیشه ای، بیرون زدگی دوربین، گوشه های گرد و حتی رنگ دستگاه می توان گفت که اگر آن سنسور اثر انگشت با شکل عجیب و غریبش نبود این محصول را با s6 اشتباه می گرفتید.با اینکه قاب پشتی شیشه ای است اما نسبت به سایر مدل هایی که تاکنون تجربه کار با آن را داشته ایم، چربی انگشتان را کمتر به خودش جذب می کند. در بخش بالایی، دوربین مربع شکل ذن فون 3 قرار گرفته که چند میلی متری از بدنه بیرون زده است و در دو سمت آن فلاش دوربین و سنسورهای همراه آن به چشم می خورند.کمی پایین تر از لنز، شاهد سنسور تشخیص اثر انگشتی هستیم که شکل آن با تمامی مدل هایی که دیده اید متفاوت است! این حسگر مستطیل شکل کمی در قاب پشتی فرو رفته و توسط نواری فلزی احاطه شده است. این نوار فلزی از جنس نوار اطراف لنز بوده و همین مورد هماهنگی خاصی را میان این دو بوجود آورده است. در پایین ترین قسمت قاب پشتی نیز این لوگو ایسوس است که همچون نگینی بر پیکره بی جان ذ ن فون 3 می درخشد.تمام بخش پشتی این مدل توسط گوریلاگلس محاظت می شود و حداقل می توانید مطمئن باشید که این قسمت از خط و خش های احتمالی در امان است.در سمت راست گوشی و در بالاترین قسمت، کلیدهای یکپارچه صدا را می بینیم که پایین تر از خودشان کلید پاور را جا داده اند. خطوطی دایره ای بر روی کلید ها کشیده شده که جلوه خاصی را به آن ها می بخشد. این کلیدها از بدنه به خوبی بیرون زده اند و هنگام استفاده از آن ها مشکلی نخواهید داشت اما کلید یکپارچه صدا خیلی قرص و محکم سر جای خودش قرار نگرفته که شاید در دراز مدت مشکل ساز باشد.در سمت چپ این محصول تایوانی تنها درگاه سیم کارت دیده می شود که توسط سوزن مخصوصی قابل دسترسی است. نکته جالب این که این خشاب به صورت برعکس در بدنه جای می گیرد. یعنی اگر قصد داشته باشید سیم کارت را درون دستگاه قرار دهید، بعد از جای گذاری درست، می بایست خشاب را برگردانید و سپس وارد دستگاه کنید!ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که جایگاه سیم کارت دوم و کارت حافظه یکسان است و نمی توانید به صورت همزمان از هر دو استفاده کنید. در بخش زیرین ذن فون 3، میکروفون، پورت usb type-c و تک اسپیکر دستگاه را شاهد هستیم و این در حالی است که بخش بالایی تنها جک استاندارد صدا و میکروفون ثانویه را در خود جای داده است.بدنه دستگاه فلزی است و 4 گوشه آن به صورت گرد طراحی شده و به طور کلی با یک محصول خوش دست رو به رو هستیم. در ساخت ذن فون 3 از قطعات بسیار زیادی استفاده شده و بدنه آن یک دست و یک پارچه به نظر نمی رسد؛ به همین دلیل مشخص نیست که در هنگام برخورد با زمین چه بلایی بر سرش خواهد آمد (احتمالا به هزار قسمت مساوی تقسیم می شود).ذن فون 3 ایسوس 7.7 میلی متر ضخامت داشته و اگر بر روی ترازو برود، عدد 144 را مشاهده می کنیم که برای محصولی ساخته شده با شیشه و فلز معمولی و حتی سبک به نظر می رسد.با همه این ها ذن فون 3 کمی بیش از اندازه لیز بوده و هر لحظه ممکن است از دستان شما بیفتد و نقش بر زمین شود! این مورد لیز بودن گوشی وقتی بر روی سطح صافی قرار گرفته بیشتر خودش را نشان می دهد. ناگفته نماند که این مدل در 3 رنگ طلایی، سفید و مشکی راهی بازار شده است.نمایشگرایسوس برای ذن فون 3 از یک نمایشگر 5.2 اینچی با رزولوشن 1920 در 1080 بهره گرفته که در هر اینچ آن شاهد 424 پیکسل هستیم. پنل به کار رفته در این مدل از نوع super ips+ است و نسخه سوم از گوریلا گلس وظیفه محافظت از آن را بر عهده دارد.رنگ ها در این نمایشگر تاحدی بی روح به نظر می رسند و خبری از رنگ های غلیظ نیست و حتی تا حدی نیز از حالت طبیعی به دور است. بنابراین انتظار نداشته باشید که همچون کهکشانی های سامسونگ هنگام تماشای نمایشگر به وجد بیایید. با این حال در نگاه از زوایا نیز همه چیز دقیقا همان طوری است که از رو به رو می بینید. میزان رفلکس نمایشگر بالا نیست، اما اگر جسمی نورانی در پشت سر شما باشد بدون شک تصویرش را در نمایشگر خواهید دید.میزان نور نمایشگر در بیشترین حالت خود به حدود 600 نیت می رسد که میزان مناسبی است و حتی در زیر نور آفتاب هنگام گشت و گذار در منوها مشکلی با آن نخواهید داشت اما توقع نداشته باشید که بتوایند وب گردی کنید. میزان حداقلی نور نمایشگر نیز در حدی هست که شب ها هنگام چت با مخاطبان خاص مشکلی نداشته باشید.در بخش تنظیمات نمایشگر 3 حالت balance ،bluelight filter و vivid در نظر گرفته شده که با انتخاب آن ها و تنظیمات خاصی همچون میزان گرمی و سردی رنگ ها می توانید حال و هوای نمایشگر را تغییر دهید. قسمتی نیز با نام customized در این بخش دیده می شود که به صورت کلی همه چیز نمایشگر را در اختیار شما قرار خواهد داد تا متناسب با سلیقه خود آن را تغییر دهید.نمایشگر مشکل خاصی از لحاظ میزان حساسیت به فشار ندارد و با کوچک ترین تماسی فرامین را اجرا می کند. حتی ذن فون 3 از حالت glove mode نیز پشتیبانی می کند و می توانید توسط دستکش با آن کار کنید. حال بیایید از مسائل تئوری فاصله بگیریم و ببینیم در عمل این مدل تایوانی چه می کند (در سمت راست ذن فون 3 و در سمت چپ ال جی g4 قرار گرفته است):سخت افزارپیش تر محصولات ایسوس را با چیپست اینتل در بازار می دیدیم اما این کمپانی تصمیم گرفته تا برای ذن فون 3، چیپست اسنپدراگون 625 کوالکام را به عنوان مغز متفکر برگزیند. این چیپ 64 بیتی از 8 هسته cortex-a53 با فرکانس 2 گیگاهرتز تشکیل شده است. این چیپ که با فناوری 14 نانومتری ساخته شده از واحد گرافیکی آدرنو 506 بهره می برد.از لحاظ میزان حافظه ذخیره سازی، ذن فون 3 به دو نسخه با حافظه داخلی 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم و حافظه داخلی 32 گیگابایتی با 3 گیگابایت رم تقسیم شده است. بنابراین هنگام خرید به این نکته توجه داشته باشید که محصول 64 گیگابایتی، رم بیشتری دارد. نسخه ای که در اختیار ما بود از رم 3 گیگابایتی استفاده می کرد که بیش از یک گیگابایت آن توسط خود دستگاه اشغال شده بود؛ بنابراین شما حدودا به 1.6 گیگابایتش دسترسی دارید. همچنین میزان حافظه داخلی در دسترس شما 24 گیگابایت است و باقی را خود ذن فون 3 نوش جان کرده است.برای اینکه عیار این محصول ایسوس را بسنجیم آن را وارد آزمایشگاه خودمان کردیم. در مرحله نخست از antutu بهره گرفتیم تا عملکرد کلی گوشی سنجیده شود.در مرحله بعدی به ...

ادامه مطلب  

بررسی لپ تاپ msi pe60 7rd: یک دستگاه با پرستیژ!  

درخواست حذف این مطلب
بررسی لپ تاپ pe60 7rd ام اس آی محصولی که آمده تا مرز میان لپ تاپ های گیمینگ و معمولی را بشکند. ام اس آی مدت هاست که در بازار کامپیوتر حضور دارد و حالا دیگر همه اهل دلان آن را می شناسند. چندی پیش با رونق صنعت گیم این کمپانی تایوانی تصمیم گرفت تا دل گیمرها را نیز به دست آورد بنابراین رسما وارد این بازار شد و تا حد زیادی نیز در کارش موفق بود.تبلیغاتسایت خودرو / خرید پاوربانک / آموزش بازاریابی حالا مدتی می شود که ام اس آی با محصولات سری پرستیژ در حال سرک کشیدن به بازار لپ تاپ های عمومی تر است. ایده جالبی می شود که شما یک محصول گیمینگ را در پوست لپ تاپی معمولی ببینید! اگر می خواهید بدانید که این ترکیب متفاوت چه طعمی دارد با ما همراه باشید طراحی و کیفیت ساختدر نگاه نخست با یک لپ تاپ معمولی نقره ای رنگ طرف هستید و اگر پیش تر با سری گیمینگ این کمپانی کار کرده باشید گمان می کنید که این یک لپ تاپ خاص و متفاوت است اما بعد از باز کردن آن متوجه می شوید که در واقع این یک لپ تاپ از سری گیمینگ ge ام اس آی است با این تفاوت که دیگر در آن خبری از رنگ مشکی و قرمز نیست.شاید اگر لپ تاپ ge72 ام اس آی را با قرار دادن یک اسکین معمولی نقره ای کنید نتوانید pe60 را از آن تشخیص دهید! علاوه بر رنگ تنها تفاوت عمده این محصول از لحاظ ظاهری عدم حضور لوگوی دراگون معروف ام اس آی بر روی بدنه است. این بار تنها یک لوگو از این کمپانی را شاهد هستید که آن هم در سمت راست پشت قاب نمایشگر جا خوش کرده و خبری هم از نورانی شدنش نیست.نمایشگر بسیار نازک طراحی شده و با توجه به بهره گیری از آلومینیوم گمان می کنید که بسیار مقاوم است اما با باز کردن لپ تاپ قصر آرزوهای تان خراب خواهد شد! اول این را بگویم که باز کردن لپ تاپ به نیروی زیادی نیاز دارد و برای این منظور می بایست از هر دو دست خود کمک بگیرید. در کل این کار آن چنان آسان نبوده و پیدا کردن مرز بین بدنه و بخش بالایی برای کاربر سخت خواهد بود.هنگام باز کردن نمایشگر تا حدی به سمت مرکز خم می شود و حس می کنید که با اعمال فشار بیشتر می توانید آن را به دو قسمت تقسیم کنید. با این حال لولاهای نمایشگر خیلی قرص و محکم این بخش را به بدنه اصلی لپ تاپ متصل می کنند و از این بابت ایراد خاصی نمی توان به آن گرفت.حاشیه های اطراف نمایشگر کمی بیش از حد معمول است و اگر به محصولات بدون حاشیه علاقه دارید در همان نگاه نخست دل شما را می زند و حس خوبی پیدا نمی کنید. البته چنین ویژگی برای یک لپ تاپ چندان ضروری نیست اما خب در ظاهر آن تاثیر زیادی گذاشته است.در بالای نمایشگر وب کم دستگاه به چشم می خورد که توسط بخشی فلزی از بدنه جدا شده است. در زیر نمایشگر نیز مطابق معمول لوگوی ام اس آی چون نگینی زیبا بر پیکره سرد و بی جان لپ تاپ می درخشد.به جز بخش زیرین به هرجای لپ تاپ که سرک بکشید با فلز با کیفیتی رو به رو می شوید که هنگام لمسش آن حس لوکس بودنی که به دنبالش بودید به شما القا می شود.این لپ تاپ کم تر از 30 میلی متر ضخامت دارد اما وزن آن حدودا 2.4 کیلوگرم است که با توجه به شارژر نسبتا بزرگ و سنگینش خیلی برای حمل آن کار آسانی را در پیش نخواهید داشت.کیبورد و تاچ پدطراحی جزیره ای دکمه های موجود در کیبورد این لپ تاپ به بهترین نحو ممکن صورت گرفته به طوری که هنگام کار کردن و یا بازی کردن با آن کاملا راحت خواهید بود. با این که ساخت کلید های موجود از نوع طرح لبخند نبوده اما جای گیری انگشتان دست بر روی شان به خوبی انجام می گیرد. علاوه بر این ها شاهد بخش numpad هم در صفحه کلید این لپ تاپ با پرستیژ هستیم.این کیبورد به نور پس زمینه تک رنگی مجهز شده که در 3 حالت قابل تنظیم است. با نصب درایورهای لپ تاپ اپلیکیشن دراگون سنتر نیز نصب می شود و در آن بخشی برای تغییر رنگ کلید ها قرار گرفته اما به شخصه که نتوانستم رنگ نور پس زمینه کلیدها را تغییر دهم!این بخش ظاهرا برای محصولات گیمینگ طراحی شده و احتمالا ام اس آی فراموش کرده که این لپ تاپ چنین قابلیتی را ندارد اما همچنان اپلیکیشن آن در دسترس است! با همه این ها بر روی کلیدهای این کیبورد حروف پارسی هم نقش بسته تا نیازی به خرید برچسب نداشته باشید.تاچ پد یکی دو میلی متری در بدنه دستگاه فرو رفته و همچون محصولات چندین سال پیش کلیدهای آن به صورت یکپارچه طراحی نشده اند. هنگام کار با آن مشکل خاصی نخواهید داشت اما به شخصه استفاده از ماوس را ترجیح می دهم.خوشبختانه یک ماوس گیمینگ خیلی خوب هم همراه با این مدل عرضه می شود. حتی توسط نصب یک اپ مخصوص نیز می توانید کلیدهای آن را شخصی سازی کنید.پورت ها و اتصالاتپورت ها در دو لبه چپ و راست لپ تاپ قرار گرفته اند. لبه سمت چپ را دو پورتusb 3.0 درگاه kensington lan hdmi mini display port usb type-c میکروفون و جک هدفون تشکیل داده است.پورت پاور یک عدد usb 2.0 و card reader هم در لبه سمت راست این لپ تاپ دیده می شود. همان طور که می دانید بر روی اکثر لپ تاپ های msi درایو نوری وجود ندارد و کاربران با مشکلات مختلفی برای نصب اپلیکیشن ها و بخصوص بازی ها مواجه می شوند اما خوشبختانه در pe60 با پرستیژ این موضوع برعکس بوده و ما شاهد یک درایو برای دیسک های نوری در آن هستیم.البته صدای تولید شده از این درایو نوری هنگامی که در حال انجام فعالیت است بسیار بالاست! حتی هنگام استفاده لرزش زیادی نیز ایجاد می کند طوری که با قرار دادن دست تان بر روی سطحی که لپ تاپ قرار گرفته به راحتی متوجه آن خواهید شد. تعداد پورت های موجود در این لپ تاپ به اندازه کافی بوده و هنگام کار کردن با آن احساس کمبود نمی کنید.نمایشگرpe60 از یک نمایشگر 15.6 اینچی فول اچ دی بهره مند است. این نمایشگر رنگ ها را خیلی خوب به نمایش می گذارد و از این لحاظ ایرادی به آن وارد نیست. بر روی آن هم یک روکش مات کشیده شده که برای گیمرها خبر خوبی خواهد بود. میزان رفلکس نمایشگر بالا نبوده اما میزان نوری که در بیشترین حالت به خودش می بینید آن قدری نیست که بتوانید در محیط های خارجی بدون مشکل کار کنید.ام اس آی علاقه زیادی به این نمایشگر دارد و برچسب wide view را به آن چسبانده و اعلام کرده که از زاویه 170 درجه نیز می توانید محتوا را به صورت کامل ببینید. اما در عمل چنین چیزی اتفاق نمی افتد! اگر از سمت چپ و یا راست به صفحه نگاه کنید در بهترین حالت تا 60 درجه مشکلی نخواهید داشت پس از آن نمایشگر رنگ ها را تغییر می دهد. تماشا در این زاویه خیلی شبیه به چیزی که از رو به رو می بینید نخواهد بود.اگر از بالا و یا پایین به نمایشگر نگاه کنید که رسما محتوای دیگری را می بینید! راستش را بخواهید اگر نمایشگر را کمی به پشت بخوابانید تقریبا هیچ چیزی ...

ادامه مطلب  

کامپیوتکس 2017: معرفی اختصاصی نوت بوک های msi (بخش اول)  

درخواست حذف این مطلب
شبیه ساز مسابقات اتومبیل رانی با بهره گیری از هدست واقعیت مجازی یکی از جالب ترین خدمات msi به شمار می رفت که با استقبال گسترده ای روبر شد و طیف وسیعی از بازدید کنندگان برای تست شبیه ساز در نوبت قرار گرفتند!اکنون قصد داریم تا شما را با جدیدترین نوت بوک های معرفی شده توسط msi در کامپیوتکس آشنا کنیم با ما همراه باشید در این سفر هیجان انگیز و البته گران قیمت!اولین محصولی که معرفی می کنیم نوت بوک ورک استیشن msi we72 است که از حداکثر مشخصاتی شامل پردازنده intel core i7 نسل هفتم کارت گرافیک nvidia quadro m2200 با گیگابایت حافظه گرافیکی از نوع gddr5 صفحه نمایش ٫ اینچی full hd با نرخ تازه سازی هرتز و زمان پاسخدهی میلی ثانیه برای پنل یا صفحه نمایش ٫ اینچی k با پشتیبانی درصدی از adobe rgb یک عدد هارد دیسک ٫ اینچی یک عدد nvme ssd و گیگابایت رم ddr4 برخوردار است.msi برای بهبود عملکرد خنک کنندگی از فناوری انحصاری خود با نام cooler boost 3 بهره می برد که سبب کاهش و کنترل دمای پردازنده مرکزی و کارت گرافیک می شود. فناوری true color 2.0 نیز به ارائه رنگ های زنده و طبیعی با کنتراست بهینه سازی شده می پردازد.درایو nvme به کار رفته در نوت بوک msi we72 قادر به ارائه پهنای باند مگابایت در ثانیه است. همچنین این نوت بوک موفق به دریافت تائیدیه isv در زمینه تجهیزات ورک استیشن قابل حمل شده است.نوت بوک msi we62 نیز شرایط مشابهی از نظر سخت افزار داخلی دارد و قدرت پردازشی مشابهی در مقایسه با we72 ارائه می دهد اما تفاوت این دو در ابعاد صفحه نمایش است به گونه ای که we62 از یک صفحه ٫ اینچی بهره می برد و در دو کانفیگ با وضوح تصویر full hd و k قابل سفارش است. با توجه به تصویری که از نوت بوک we62 توسط وب سایت سخت افزار مگ ثبت شده به نظر می رسد که بالاترین کانفیگ دو نوت بوک we62 و we72 به پردازنده های intel xeon نیز مجهز هستند!در بخش نوت بوک های گیمینگ اولین محصولی که به آن م ...

ادامه مطلب  

مشک آن است که خود ببوید!  

درخواست حذف این مطلب
تبلیغاتسایت خودرو / خرید پاوربانک / آموزش بازاریابی ایسوس را می توان یکی از کمپانی های بی حاشیه بازار دانست، چرا که خیلی بی سروصدا محصولات خودش را راهی بازار کرده و همچون سایر کمپانی های مطرح، قابلیت های محصولش را در بوق و کرنا نمی کند و همیشه با محصولات با کیفیت خود سعی داشته تا دل خریداران را بدست آورد! بالاخره مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید! با این که ایسوس نگاهی به دنیای سخت افزار های کامپیوتری، اسمارت فون ها و تبلت ها داشته اما بدون شک در هیچکدام از آن ها همچون دنیای لپ تاپ ها قدرتمند ظاهر نشده است. لپ تاپ های ایسوس به چند دسته متفاوت تقسیم می شوند تا بتوانند نظر افراد با سلایق متفاوت را به خود جلب کنند. سری x با لپ تاپ های مقرون به صرفه به دنیا معرفی می شوند و سری g را همه مخصوص گیم می دانند. در این بین، ایسوس گل سر سبد محصولاتش را همیشه در سری n می گنجاند و سعی می کند تا آخرین حرفش را با لپ تاپ های مالتی مدیای این رده بزند. به تازگی یکی از قدرتمندترین محصولات ایسوس از سری n وارد آزمایشگاه آی تی رسان شده و ما نیز تصمیم گرفتیم تا یک بررسی کامل از این محصول داشته باشیم. اگر می خواهید بدانید که ایسوس n552vw چه چیزی در چنته دارد، با ما همراه باشید.طراحی و کیفیت ساختکیفیت لپ تاپ های ایسوس زبان زد خاص و عام است و n552vw نیز از این قاعده مستثنی نیست. هنگامی که برای نخستین بار این مدل را از نزدیک لمس می کنید، حیرت زده خواهید شد! استفاده هوشمندانه از فلز و پلاستیک موجب شده تا علاوه بر حفظ کیفیت، از وزن کلی دستگاه نیز کاسته شود. برای یک لپ تاپ ۱۵.۶ اینچی وزنی در حدود ۲.۵ کیلوگرم ایده آل به نظر می رسد؛ حال اگر بدانید که n552vw با چنین وزنی از بدنه تمام فلزی بهره می برد و تنها بخش زیرینش پلاستیکی است، قطعا به احترام ایسوس بر می خیزید و کلاه تان را بر می دارید.پشت لپ تاپ (در واقع پشت نمایشگر) از فلز ساخته شده و در مرکز آن شاهد لوگوی ایسوس هستیم که هنگام روشن بودن دستگاه همچون نگینی زیبا می درخشد. این قسمت صاف و یک دست نیست و شاهد خطوطی دایره ای شکل در آن هستیم که در واقع مرکز آن ها همان لوگوی ایسوس است. البته این قسمت با تمام زیبایی اش مستعد جذب اثر انگشت است و همین امر موجب شده تا پس از چند بار باز و بسته کردن لپ تاپ، شاهد برجای ماندن چربی انگشتان تان بر روی آن باشید که مسلما از زیبایی دستگاه می کاهد.بیایید تا سری به نمای داخلی بزنیم. وقتی لپ تاپ را باز می کنید، با یک بدنه تمام فلزی رو به رو می شوید که رنگش با نمای پشتی متفاوت است. بر خلاف محصولات پیشین ایسوس، گوشه های این لپ تاپ بیش از حد گرد طراحی شده و ممکن است به مذاق برخی خریداران خوش نیاید. درست در مرکز بدنه، کیبورد جای خوش کرده و در زیر آن نیز شاهد تاچ پد دستگاه هستیم. این بخش آنقدر ها هم ساده طراحی نشده و شاهد برخی نقاط ریز در آن هستیم که زیبایی دستگاه را دو چندان کرده اند. این طرح دایره ای شکل در دو سمت کیبورد و به مرکزیت دکمه های pgdn و f1 جلوه خاصی به دستگاه داده اند. در نگاه نخست گمان می کنید که همه این ها برای زیبایی دستگاه است اما با کمی دقت، متوجه می شوید که در میان همین نقاط اسپیکرهای دستگاه به طرز فوق العاده ماهرانه ای قرار گرفته اند که باز هم نشان از زیرکی ایسوس دارد.در زیر نمایشگر ایسوس n552vw باز هم لوگوی ایسوس به چشم می خورد و در بالای نمایشگر نیز میکروفون و وب کم لپ تاپ جای خوش کرده اند.حاشیه های اطراف نمایشگر نه آنقدر کم است که برایش دست بزنیم و نه آنقدر زیاد که بشود به آن خرده گرفت.برای گشودن لپ تاپ نیازی به بازکردن قفل و یا کار خاصی نیست و تنها با بلند کردن نمایشگر خیلی راحت می توانید از آن استفاده کنید.البته ایسوس بر خلاف سایر لپ تاپ هایش دکمه پاور را خارج از دکمه های اصلی کیبورد قرار نداده و جایی برای آن در گوشه بالا و سمت راست کیبورد برگزیده تا او نیز گوشه گیر نباشد و به جمع دوستانه کلیدها بپیوندد.به طور کلی از لحاظ طراحی این مدل با نسل قبلی خود یعنی n551 تفاوتی ندارد و اگر پیش تر این محصول را دیده اید، انتظار طراحی متفاوتی نداشته باشید.کیبورد و تاچ پدیکی از مزایای لپ تاپ های ایسوس برای ما ایرانی ها، کیبوردهای آن هاست که حروف پارسی را بر روی خود جای داده اند و نیازی نیست که برای این کار برچسب تهیه کنید. کیبورد دستگاه در دل بدنه قرار گرفته و همچون برخی محصولات بخشی جدا از بدنه اصلی نیست. کلیدها خیلی قرص و محکم در جای خود قرار گرفته اند و تایپ با آن ها لذت بخش است. البته بدنه دستگاه کاملا تخت طراحی شده و بر خلاف سایر محصولات بازار دارای یک بخش بلندتر نسبت به کیبورد نیست و این موضوع شاید در دراز مدت موجب خستگی شما شود. اما به شخصه حتی پس از چندین ساعت تایپ نیز مشکلی با آن نداشتم.کلیدها کاملا تخت طراحی شده اند و خبری از کلید های با طرح لبخندی نیست. ایسوس همچون سایر محصولاتش از کلید های ویژه اعداد (اصطلاحا کلیدهای ماشین حسابی) در سمت راست کیبورد استفاده کرده تا لذت تایپ با محصولش را دوچندان کند. این کیبورد دارای نور پس زمینه نیز هست که به رنگ سفید بوده و در ۳ حالت مختلف قابل تنظیم است.در زیر کیبورد، تاچ پد دستگاه قرار گرفته که در حد چند میلی متر پایین تر از بدنه اصلی است. این تاچ پد که دکمه هایش را در دل خود گنجانده مقاومت بسیار خوبی در برابر چربی انگشتان دارد و پس از ساعت ها کار با آن نیز شاهد برجای ماندن اثر انگشت خود نیستید. علاوه بر این ها به خوبی با دستورات حرکتی ویندوز ۱۰ نیز هماهنگ شده و می توانید کارهای متفاوتی را با آن انجام دهید. به عنوان مثال با کشیدن دو انگشت خود از بالا به پایین در صفحه اسکرول کنید و یا با نزدیک کردن دو انگشت خود به یکدیگر بر روی تصاویر زوم کنید.پورت ها و اتصالاتاز آنجایی که مهم ترین مزیت لپ تاپ ها توانایی حمل و نقل آن هاست در نتیجه حداقل انتظارمان این است که با مجموعه کاملی از پورت ها مواجه باشیم تا هنگام جا به جایی آن، دست به دامان لوازم جانبی جهت تکمیل پورت ها نشویم. خوش بختانه این محصول مالتی مدیا ایسوس تمامی انتظارات ما را برآورده کرد. در سمت راست علاوه بر درایو نوری (که این روزها در برخی مدل ها حذف شده است!) شاهد دو پورت usb 3.0 و جک استاندارد هدفون نیز هستیم.در سمت چپ و در بالاترین قسمت محل اتصال کابل شارژر به چشم می خورد و در زیر آن به ترتیب دریچه ای برای خروج هوای گرم، mini-display port، پورت hdmi، یک پورت شبکه، یک پورت usb 3.0 و در نهایت پورت usb type-c قرار گرفته است. مسلما با دیدن چنین مجموعه کاملی، جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمی ماند.بر روی لبه جلویی دستگاه درگاه کارت حافظه به چشم می خورد و در زیر تاچ پد نیز ledهایی قرار گرفته اند که نشان دهنده وضعیت لپ تاپ هستند. دیگر نیازی هم به گفتن نیست که ایسوس n552vw از wifi با استاندارد ۸۰۲.۱۱b/g/n پشتیبانی می کند و دارای بلوتوث نی ...

ادامه مطلب  

بررسی ایسوس زنفون 4 مکس  

درخواست حذف این مطلب
در بررسی ایسوس زنفون 4 مکس (asus zenfone 4 max) گوشی جدید این برند تایوانی را از نظر طراحی، عملکرد فنی، مشخصات سخت افزاری، دوربین، امکانات صدا، قیمت و امکانات نرم افزاری بررسی می کنیم تا ارزش خرید این اسمارت فون جذاب نسبت به دیگر محصولات هم رده برایمان مشخص شود.در طول چند سال گذشته، بازار موبایل های هوشمند به سمتی رفته است که اکثر کمپانی های سازنده در یک مسیر یکسان قرار گرفته اند و ممکن است حتی در پرچمداران چندین برند رقیب، ده ها امکان و قابلیت یکسان به چشم بیاید. اما در این بازار و در حالی که کم کردن حاشیه های اطراف نمایشگر و کاهش ضخامت بدنه به اصل های اساسی مد نظر تولیدکنندگان تبدیل شده اند، هستند برندهایی که تمرکز اصلی خود را بر روی نیازهای اکثریت مخاطبان قرار داده اند. کمپانی ایسوس نیز یکی از همین برندها به شمار می آید.این کمپانی در اسمارت فون های خود که همگی تحت برند خانواده ی زنفون روانه ی بازار می شوند، تلاش دارد تا بر روی برطرف کردن نیازهای مهم کاربران تمرکز داشته باشد. گوشی های سری زنفون در رده های قیمتی متفاوتی با مشخصات سخت افزاری متنوع عرضه می شوند و هر سال ایسوس تلاش می کند که علاوه بر بهبود کلی سبک طراحی و عملکرد کلی، برخی از مدل های خود را نیز با قابلیت های ویژه ای روانه ی بازار کند.ایسوس زنفون 4 مکس یکی از همین دیوایس های ویژه است. این گوشی هوشمند دارای قابلیت های جذابی است که بسیاری از آنها در پرچمداران سایر برندها دیده نمی شود. باتری غول پیکر با مجموعه ی بزرگی از امکانات مدیریتی نرم افزاری، بخشی از این قابلیت ها هستند. بنابراین اگر شما کاربران عزیز گجت نیوز هم قصد خرید یک گوشی خاص با قابلیت هایی متفاوت را دارید، در ادامه بررسی ایسوس زنفون 4 مکس را از دست ندهید تا با نقاط ضعف و قوت این گوشی تایوانی آشنا شوید و با مقایسه ی عملکرد آن در میدان عمل، برای انتخابش بتوانید تصمیم دقیق تری بگیرید.فهرستبا کلیک کردن بر روی هر عنوان می توانید به آن بخش از بررسی اختصاصی گوشی ایسوس زنفون 4 مکس دسترسی پیدا کنید:مشخصات فنی ایسوس زنفون 4 مکسبا وجود این که شاید بر روی کاغذ، با مشخصات سخت افزاری بسیار جذابی در ایسوس zenfone 4 max مواجه نیستیم، اما قطعا امکانات ویژه ای نظیر امکان استفاده از گوشی به عنوان پاور بانک و ظرفیت فوق العاده ی باتری آن می تواند نظر بسیاری از کاربران پرمصرف را به خود جلب کند. برخورداری از دوربین دوگانه و البته ۴ گیگابایت حافظه ی رم، بخشی از نقاط قوت این گوشی جدید هستند:طول بدنه: ۱۵۴ میلی متر (۶.۰۶اینچ)ضخامت: ۸.۹ میلی متر ( ۰.۳۵ اینچ)عرض: ۷۶.۹ میلی متر (۳.۰۳ اینچ)وزن: ۱۸۱ گرمرنگ ها: مشکی، طلایی و صورتیجنس بدنه: آلومینیوم، پلاستیک و شیشهپوشش محافظتی: گوریلا گلس (ورژن نامشخص)استاندارد مقاومتی: اعلام نشده استپورت های ورودی: میکرو یو اس بی ۲.۰ و جک ۳.۵ میلی متری هدفونپردازنده: اسنپدراگون ۴۳۰ کوالکام سری msm8937 (هشت هسته ای به همراه پردازشگر گرافیکی آدرنو ۵۰۵)فرکانس پردازنده: ۱.۴ گیگاهرتزحافظه رم: ۲/ ۳/ ۴ گیگابایت حافظه رمظرفیت داخلی: ۳۲/ ۶۴ گیگابایت با قابلیت ارتقا تا ۲۵۶ گیگابایت از طریق کارت حافظه جانبیمحتویات جعبه: گوشی ایسوس زنفون 4 مکس، آداپتور شارژر ۵ ولت/ ۲ آمپر، کابل میکرو یو اس بی، هدفون ایسوس به همراه دو جفت سری با اندازه های متفاوت، کابل otg، سوزن خروج خشاب سیم کارت، فرم خدمات پس از فروش و دفترچه راهنما (محتویات جعبه با توجه به شماره مدل و بازار مقصد ممکن است متفاوت باشد)ابعاد نمایشگر: ۵.۵ اینچپنل نمایشگر: ips lcd (نمایش ۱۶ میلیون رنگ)تراکم پیکسلی: ۴۰۱ پیکسل بر هر اینچ (با نسبت تصویر ۱۶:۹)رزولوشن نمایشگر: ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل (فول اچ دی)نسبت مساحت نمایشگر به بدنه: ۷۰.۴ درصددوربین سلفی: ۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f2.2، لنز ۲۴ میلی متریفلش ال ای دی و تصویربرداری با لنز واید (میدان دید ۸۵ درجه)دوربین اصلی: دوربین دوگانه ۱۳+۱۳ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f2.0فلش ال ای دی و لنزهای ۲۵ و ۱۲ میلی متریقابلیت های دوربین: فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز صحنهقابلیت ثبت تصویر حین فیلمبرداری و تثبیت دیجیتال تصویرفیلمبرداری تا رزولوشن فول اچ دی با نرخ ۳۰ فریم بر هر ثانیهحالت های از پیش تعریف شده برای تنظیم وایت بالانسامکان کنترل میزان اکسپوژر و حساسیت به نور (ایزو)تگ گذاری جغرافیایی، فناوری تشخیص چهره، عکاسی پانوراما و hdrباتری: ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت، لیتیوم-پلیمری غیر قابل تعویض توسط کاربرنرم افزار و سیستم عامل: اندروید ۷.۰ نوقا و ورژن ۴.۰ رابط کاربری اختصاصی ایسوس zenuiامکانات ارتباطی: ۲ سیم کارت همزمان، lte cat 4، وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، وای فای دایرکت، هات اسپات، رادیو اف ام و بلوتوث ۴.۱سنسورها: سنسور اثر انگشت، ژیروسکوپ، سنسور تشخیص مجاورت، سنسور نور محیط، قطب نما، شتاب سنجطراحی؛ حاشیه های نمایشگر می توانست کمتر باشدایسوس زنفون 4 مکس نیامده است که یک دیوایس لوکس باشد و کمپانی سازنده هم چنین ادعایی ندارد. از همان اولین نگاه که چشمتان به حاشیه های ضخیم اطراف نمایشگر روشن می شود، متوجه خواهید شد که این گوشی بیشتر از این که بخواهد زیبا باشد، کاربردی است. در حالی که تعداد زیادی از برندهای جهان در حالا تلاش برای نزدیک کردن نسبت مساحت نمایشگر به بدنه ی محصولات خود به عدد ۹۰ درصد هستند، این رقم در گوشی جدید ایسوس بر روی ۷۰ درصد متوقف شده است و این خبر خوبی نیست. این روزها که چشم کاربران به جمال محصولاتی همچون گلکسی نوت ۸ و آیفون ایکس روشن شده، قطعا وجود حاشیه های چند سانتی متری در بالا و پایین نمایشگر یک نقطه ی منفی است.البته زمانی که به خودتان یادآوری می کنید که ایسوس زنفون 4 مکس یک گوشی میان رده با قیمتی مقرون به صرفه است، نگاهتان تغییر خواهد کرد. زنفون 4 مکس بدنه ای کاملا فلزی دارد و برخورداری از وزن نسبتا مناسب، باعث می شود که در همان اولین مواجهه و هنگامی که دیوایس را در دست خود می گیرید، از کیفیت ساخت آن راضی شوید. پنل فلزی قرار گرفته بر روی پشت دیوایس، با وجود اینکه ظاهری مات دارد و از بافت خاصی برخوردار است، اما نسبت به جذاب اثر انگشت و چربی رفتار مناسبی از خود نشان نمی دهد؛ نوارهای آنتن که در بالا و پایین این پنل تعبیه شده اند نیز دارای کمی فرورفتگی هستند که همین موضوع باعث می شود تمیز نگه داشتن این دیوایس کمی سخت شود و این برای کاربران سخت پسند مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.لوگوی ایسوس با طراحی محو در مرکز، کادر بیضی شکل شامل لنزهای دوربین دوگانه و فلش ال ای دی در بالا و اطلاعات فنی و علائم تجاری در پایین، آیتم هایی هستند که پنل پشتی را تشکیل می دهند. به طور کلی طراحی این قسمت، ظاهر خلوت و مدرنی به آن بخشیده و اگر نیمی از حفره ی مربوط به جک ۳.۵ میلی متری هدفون به داخل آن کشیده نشده بود، می توانستیم بگوییم که طراحی بدون نقصی دارد؛ جک ۳.۵ میلی متری هدفون که بر روی لبه ی بالایی دیوایس قرار دارد، کمی به سمت پنل پشتی نیز متمایل شده است که شخصا از این تصمیم خوشم نیامد.نمایشگر ۵.۵ اینچی با حاشیه هایی که در بالا به آن پرداختیم، بر روی پنل جلویی دیده می شود و یک لایه ی محافظتی از شیشه ی مقاوم گوریلا گلس کمپانی کورنینگ که ورژن آن اعلام نشده، بر روی آن کشیده شده است. حاشیه ی پایین نمایشگر با دکمه ی هوم که نقش اسکنر اثر انگشت را نیز بازی می کند و البته دکمه های خازنی بازگشت به عقب و دسترسی به مالتی تسکینگ در دو طرف آن، پر شده است. اما در بخش بالایی، بلندگوی مخصوص تماس، دوربین سلفی و سنسورهای دیوایس با فاصله ی نسبتا زیادی از لبه ی بالایی نمایشگر قرار گرفته اند و به نظر کمپانی سازنده می توانست این حاشیه را کمتر کند. البته این نکته را نیز فراموش نکنید که فلش ال ای دی برای دوربین سلفی نیز بر روی همین بخش قرار گرفته و این تفاوتی است که گوشی زنفون 4 مکس ایسوس با بسیاری از رقبای هم رده دارد.بر روی لبه ی پایینی زنفون 4 مکس، پورت میکرو یو اس بی و حفره های مربوط به اسپیکر در دو طرف آن به چشم می خورند. در نگاه اول شاید فکر کنید که این گوشی دارای اسپیکر استریو است و البته خارج شدن صدا از تمام حفره ها نیز شاید این شک را تقویت کند. اما باید بدانید که زنفون 4 مکس تنها یک اسپیکر دارد و کمپانی سازنده برای به وجود آوردن تقارن در ظاهر این بخش، دقیقا همان حفره ها را در سمت دیگر نیز قرار داده است. از آنجا که این عمل تاثیری در کارایی محصول به وجود نمی آورد، به نظر اقدام جالبی در جهت افزایش زیبایی ظاهری گوشی بوده است.بر روی لبه ی سمت راست، دکمه ی پاور با بافتی متفاوت و دکمه های تغییر ولوم صدا در بالای آن دیده می شوند. این دکمه ها به همدیگر چسبیده اند و امکان لمس اشتباه آنها وجود دارد. خشاب مربوط به سیم کارت های دوگانه و کارت حافظه ی جانبی میکرو اس دی نیز بر روی لبه ی سمت چپ گوشی دیده می شود. یکی از نقاط قوت این خشاب نسبت به رقبا این است که به سبب طراحی خاص آن، امکان استفاده از دو سیمکارت و یک کارت حافظه به صورت همزمان وجود دارد و مثل خشاب های هیبریدی دیگر گوشی ها، نیازی نیست که بین استفاده از سیمکارت دوم و کارت حافظه، یکی را انتخاب کنید.در مجموع می توانیم بگوییم طراحی ایسوس زنفون 4 مکس تفاوتی با آن چیزی که از یک گوشی میان رده ی خوش قیمت انتظار داشتیم، ندارد. این بدنه طراحی لوکسی ندارد، برای به وجود آوردن یک حس خاص و بهبود اصول ارگونومیک نیز در آن تلاش عجیبی صورت نگرفته است، اما نتیجه ی نهایی، در حد قابل قبولی قرار دارد و کیفیت ساخت مناسب و ظاهر معقولی را شاهد هستیم.نمایشگر؛ کیفیتی پایین تر از سطح متوسط بازار«با نمایشگر خوبی مواجه نیستیم» متاسفانه این جمله ای است که از اکثر نزدیکانم بعد از مشاهده و کار کردن با نمایشگر زنفون 4 مکس، شنیدم. ابتدا به اعداد و ارقام این نمایشگر ۵.۵ اینچی بر روی کاغذ می پردازیم. زنفون 4 مکس از یک نمایشگر اچ دی برخوردار است. یعنی رزولوشن آن ۷۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسل است و با توجه به ابعاد آن، تراکم پیکسلی ۲۶۷ پیکسل بر هر اینچ برای آن در نظر گرفته شده است. این ارقام به هیچ وجه برای کاربرانی که در سال ۲۰۱۷ قصد دارند یک گوشی هوشمند بخرند، مناسب نیست. حتی کاربرانی که به دنبال یک محصول میان رده با قیمت نه چندان بالا هستند نیز انتظارات خاصی دارند و با وجود رقبایی همچون سامسونگ و هواوی که در این رده ی قیمتی، نمایشگرهای بسیار باکیفیت تری در گوشی های خود قرار می دهند، زنفون 4 مکس شانس کمی برای موفقیت در این زمینه دارد.اما جدای از بحث فنی، در عملکرد میدانی هم انتظاراتمان از این نمایشگر برآورده نشد. رنگ های بدون طراوت و تصاویری که شفافیت چندانی ندارند، دقیقا مواردی هستند که باعث ضربه خوردن نمایشگر این دیوایس شده اند. ایسوس به عنوان کمپانی سازنده نیز در اقدامی هوشمندانه، در اکثر تبلیغات و مطالب معرفی این گوشی، اشاره ی خاصی به نمایشگر و مشخصات آن نداشته است و به نظر می رسد که ما نیز نباید انتظار چندانی از آن داشته باشیم.در نگاه اول احساس می کنید که یک هاله ی بین رنگ زرد و رنگ آبی به صورت محو، بر روی تمام نمایشگر کشیده شده است و این موضوع به خصوص زمانی که از اطراف و با زاویه به نمایشگر نگاه می کنید، بیشتر توی ذوق کاربر می زند. همه چیز درباره ی این نمایشگر در بازه ی متوسط تا ضعیف قرار دارد و روشنایی و کنتراست آن نیز به همین وضعیت دچار است. حداقل روشنایی نمایشگر زنفون 4 مکس در حدود ۹ نیت و حداکثر روشنایی آن در حدود ۴۶۰ نیت اندازه گیری شده و این به معنای آن است که به ترتیب، نه در محیط های با نور کم (کار کردن با دیوایس در ساعات پایانی شب) و نه در محیط های پرنور (زیر نور مستقیم آفتاب) نباید انتظار عملکرد مناسبی از نمایشگر گوشی خود داشته باشید و این اصلا قابل قبول نیست.یکی از معدود نقاط قوت این نمایشگر که آن هم به تنظیمات نرم افزاری مربوط می شود، امکان فیلتر کردن نور آبی صفحه و وجود چندین گزینه در این بخش است که البته آن هم به لطف وجود چندین و چند نرم افزار شخص ثالث در فروشگاه های نرم افزاری، چندان قابلیت انقلابی و عجیبی به شمار نمی رود. در نهایت نیز با برخورداری از نرخ کنتراست 1:1074، بررسی ایسوس زنفون 4 مکس در بخش نمایشگر را با این جمله به پایان می رسانیم که همه چیز در مشخصات و عملکرد نمایشگر این دیوایس، حتی در مقایسه با دیگر مدل های خانواده ی زنفون 4، می توانست بهتر از این باشد!دوربین؛ لنزهای دوگانه و قابلیت های متنوع نرم افزاریدوربین دوگانه ی زنفون 4 مکس یکی از مواردی است که ایسوس مانور گسترده ای در تبلیغات این گوشی بر روی آن داشته است. این ساختار دوگانه از دو لنز ۱۳ مگاپیکسلی تشکیل شده که هر جفت آنها از گشودگی دریچه ی دیافراگم به میزان f/2.0 بهره می برند. یکی از این لنزها ۲۵ میلی متر برای تصویربرداری معمولی و دیگر ۱۳ میلی متری برای تصویربرداری واید با گستره ی پوششی عریض است.تثبیت اپتیکال تصویر و زوم اپتیکال، دو فاکتور مهمی هستند که در این دوربین وجود ندارند و به غیر از اینها، تقریبا تمام قابلیت های مهم دیگر برای یک تجربه ی عکاسی قابل قبول در حد یک گوشی میان رده برای کاربران فراهم شده است. تثبیت دیجیتال تصاویر که به صورت نرم افزاری انجام می شود، در جهت کاهش لرزش های دست به خصوص در بخش فیلمبرداری برای جبران عدم وجود تثبیت اپتیکال در این دوربین به کار گرفته شده است که عملکرد آن چندان هم کامل نیست.از حیث عملکرد و ثبت تصاویر، دوربین زنفون 4 مکس عملکردی معمولی به ثبت می رساند و مورد فوق العاده ای درباره ی آن وجود ندارد. به خصوص در هنگام شب و محیط های کم نور، برای ثبت یک تصویر بدون نویز و قابل قبول خیلی تلاش کنید. اما در سوی دیگر، کمپانی سازنده یکی از غول های سخت افزاری و نرم افزاری جهان است و علیرغم اینکه با مشخصات چندان ویژه ای از حیث سخت افزاری مواجه نیسیتیم، اما وجود چندین قابلیت جالب در بخش نرم افزاری، باعث شده است که عکاسی با زنفون 4 مکس تفاوت های مهمی با رقبای هم رده داشته باشد.در رابط کاربری اصلی دوربین، تلاش شده است تا بیشتر تمرکز کاربر بر روی سوژه ی مورد نظر خود باشد و آیکون های تنظیمات و دکمه های شاتر، در دو لبه ی بالا و پایین نمایشگر فضای کمی را به خود اختصاص داده اند. در نمای اصلی، دکمه ی شاتر، دکمه ی آغاز فیلمبرداری، دکمه ی تعویض بین دوربین جلو و عقب، نمایشگر حالت تصویربرداری و میانبر گالری در پایین صفحه و میانبرهایی برای تغییر و فعال کردن فلاش دوربین، تایمر و نسبت تصویر در بالا به چشم می خورند.اگر می خواهید حالت تصویربرداری را تغییر دهید، کافی است دست خود را از سمت چپ به داخل صفحه بکشید و اگر می خواهید فیلترهای نوری متنوعی را بر روی تصویرتان قرار دهید، کافی است این کار را از سمت راست به داخل انجام دهید. تصویربرداری با دوربین این اسمارت فون در چند حالت مختلف قابل انجام است که در زیر به هرکدام از آنها خواهیم پرداخت:حالت تنظیمات دستی (pro): این حالت برای آن دسته از کاربرانی است که دانش مناسبی از علم تصویربرداری و اصطلاحات و فاکتورهای مخصوص این هنر دارند و خودشان می خواهند تمام ویژگی های دوربین را کنترل کنند. با فعال کردن این حالت، امکان تغییر و تنظیم ایزو (میزان حساسیت به نور)، سرعت شاتر، نوع فوکوس بر روی سوژه و میزان اکسپوژر یا شدت نوردهی وجود دارد و با تغییر این المان ها به میزان لازم، می توانید از حداکثر ظرفیت دوربین بهره ببرید. یکی از ویژگی های جالب این حالت نیز این است که یک دیاگرام مخصوص سطوح نوری در قسمت های مختلف تصویر (مشابه همان نموداری که در بخش levels نرم افزار فتوشاپ وجود دارد) در گوشه ی سمت چپ بالای صفحه به نمایش درمی آید تا در هر لحظه و به صورت زنده، بتوانید نحوه ی نوردهی در قسمت های مختل ...

ادامه مطلب  

گوشی مخصوص بازی ایسوس راگ (rog phone) با نمایشگر 90 هرتز، اسنپدراگون 845 به فرکانس 2.9 گیگاهرتز و داک های مخصوص معرفی شد  

درخواست حذف این مطلب
نمایشگاه کامپیوتکس تایوان در حال برگزاری است و ایسوس که یک برند تایوانی است در این نمایشگاه با معرفی گوشی مخصوص بازی خود هیجان ویژه ای ایجاد کرده است. مدتی است درباره دسته بندی جدید گوشی مخصوص بازی زیاد می شنویم. ابتدا ریزرفون، پس از آن گوشی مخصوص بازی بلک شارک (black shark) شیائومی و در نهایت گوشی موبایل مخصوص بازی nubia red magic با چراغ led rgb در این دسته بندی رونمایی شدند. پس از این ها در ترنجی خواندیم که ایسوس هم قصد ورود به صنعت موبایل مخصوص بازی را دارد و حالا گوشی مخصوص بازی ایسوس راگ (rog phone) با نمایشگر 90 هرتز، اسنپدراگون 845 به فرکانس 2.9 گیگاهرتز و داک های مخصوص معرفی شده است! در ادامه با ترنجی همراه باشید تا نگاهی نزدیک داشته باشیم به این گوشی مخصوص بازی ایسوس!ایسوس راگ فوناین دستگاه با طراحی عجیب و غریب اما جذاب برای دوستداران بازی و دستگاه های خاص، ایسوس راگ فون (asus rog phone) نام دارد. از قاب پشتی آغاز می کنیم، جایی که طراحی ظاهری دوربین دوگانه ایسوس راگ فون متفاوت است اما مکانیسم آن همان دوربین دوم فوق عریض است که ایسوس در دیگر موبایل هایش هم به آن اعتقاد داشته است! ترکیب 12+8 مگاپیکسلی که دوربین کم رزلوشن تر زاویه دید عریض تر دارد. دروبین سلفی این دستگاه 8 مگاپیکسل است. اگر به دنبال حسگر اثرانگشت هستید خب باید بگوییم آن تو رفتگی روی قاب پشتی که خیلی عریض بوده و اصلا شبیه حسگر اثرانگشت هم نیست، پاسخ شماست! لوگو پشت republic of gamers در پشت ایسوس راگ فون led بوده و قابل تنظیم است.ایسوس راگ فوناما نمای جلویی ایسوس راگ فون را می بینیم، جایی که نمایشگر oled به اندازه 6 اینچی fhd+ با پشتیبانی از استاندارد hdr، نسبت تصویر 18:9 و نرخ رفرش 90 هرتز بر ثانیه در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب شما محتوا را با تاخیر کمتری می بینید و تجربه نزدیک به واقعیت تری را خواهید داشت. اگر به سخت افزار بخواهیم بپردازیم باید چیپست تقویت شده اسنپدراگون 845 با فرکانس 2.9 گیگاهرتزی را عنوان کنیم که با حافظه داخلی 128 یا 512 گیگابایتی عرضه می شود! زمانی حافظه داخلی پلی استیشن یا ایکس باکس ها 512 گیگابایتی بود (و البته هنوزم هست). بدین ترتیب پس از هوآوی mate rs پورشه دیزاین ایسوس دومین شرکت سازنده موبایل است که انتخاب حافظه داخلی 512 گیگابایتی را در اختیار قرار می دهد.ایسوس راگ فونحتما به ظاهر جلویی ایسوس راگ فون (rog phone) که نگاه کردید به حاشیه نسبتا کم و بلندگوهای استریو که با نوار فلزی مسی رنگ حسابی خودنمایی می کنند هم توجه کرده اید. بله، یک موبایل خوب برای بازی باید صدای خوبی هم داشته باشد که ایسوس در این جهت یک از یک حفت بلندگوی استریو روی قاب جلویی ایسوس راگ فون استفاده کرده است. ابعاد 158.8mm x 76.2mm x 8.6mm با وزن 200 گرمی برای این موبایل 6 اینچی که باتری 4000 میلی آمپری دارد واقعا خوب و منطقی است. متاسفانه گواهی مقاومت در برابر آب این دستگاه هنوز تایید نشده ا ...

ادامه مطلب  

یک پاوربانک با قابلیت مکالمه!  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ذن فون 3 مکس ایسوس، محصولی که آمده تا در نقش یک پاوربانک ظاهر شود! بگذارید مقدمه را اینگونه آغاز کنیم، کمپانی تایوانی ایسوس چندی پیش به صورت رسمی وارد دنیای اسمارت فون ها شد. حالا در بازار محصولات بسیار زیاد و متنوعی را با این برند شاهد هستیم که روزانه بر تعداد آن ها افزوده می شود. ایسوس تقریبا برای هر قشری یک اسمارت فون تولید کرده و این بار آن هایی را هدف قرار داده که شارژدهی باتری برای شان مهم است. با ما همراه باشید تا نگاهی به ذن فون 3 مکس (zc553kl) داشته باشیم و کمی بیشتر با این گوشی پاوربانک نما آشنا شویم.تبلیغاتسایت خودرو / خرید پاوربانک / آموزش بازاریابی طراحی و کیفیت ساختذن فون 3 مکس از یک بدنه تمام فلزی بهره می برد، ضخامتش 8.3 میلی متر بوده و 177 گرم وزن دارد. با این خصوصیات می توانید بفهمید که با یک گوشی خوش دست طرف هستید. البته با وجود فلزی بودن بدنه، این محصول ایسوس همچون یک ماهی از دستان شما سر می خورد و نقش بر زمین می شود. بنابراین می بایست با احتیاط بیشتری با آن کار کنید.نمایشگر بیش از 72 درصد بخش جلویی را شامل شده است که برای چنین محصولی قابل قبول به نظر می رسد. در بالای نمایشگر شاهد اسپیکر مکالمه، دوربین سلفی و سنسورهای همیشگی اسمارت فون های بازار هستیم. در زیر نمایشگر نیز 3 کلید سخت افزاری قرار گرفته که فاقد نور پس زمینه است و دلیل این کار را هم باید از خود ایسوس بپرسید! در نتیجه می بایست در محیط های تاریک و بسته مدام به دنبال این کلیدها بگردید!بر روی بخش جلویی یک شیشه 2.5d کشیده شده تا از این لحاظ نتوانیم ایرادی به گوشی بخت برگشته بگیریم. اگر ذن فون 3 مکس را به پشت برگردانید، این دوربین است که با لنز سیاه رنگش در بدنه طلایی دستگاه خودنمایی می کند. دوربین کاملا در بدنه فرو رفته و شاهد بیرون زدگی آن نیستم. ایسوس در اطراف آن فلاش led دو رنگ و قسمتی سیاه رنگ جهت قرارگیری فوکوس لیزری را قرار داده است. این دو با فاصله مناسبی از لنز دوربین دیده می شوند تا شکل کلی دستگاه بهم نریزد.درست در زیر این لنز، حسگر تشخیص سنسور اثر انگشت قرار گرفته که شکل و شمایلش همچون ذن فون 3 عجیب و غریب نیست؛ در واقع این سنسور همان طرح دوربین را به خود می بیند و تنها تفاوتش اندکی کاهش سایز است.دو نوار با رنگی متفاوت در بالا و پایین بخش پشتی این میان رده ایسوس قرار گرفته اند که جلوه خاصی را به گوشی می دهند. البته این دو توسط یک خط که در بدنه فرور رفته از بخش اصلی جدا می شوند. همین مقدار فرورفتگی موجب می شود که مدام مشغول تمیز کردن گوشی باشید. این قسمت در همان روزهای نخست به محلی برای تجمع گرد و غبار تبدیل می شود، چه برسد به استفاده در دراز مدت! 4 گوشه ذن فون 3 مکس کاملا گرد طراحی شده است و به صورت کلی شاهد دستگاه خودش دستی هستیم.در سمت راست کلیدهای یکپارچه صدا قرار گرفته اند و کمی پایین تر از خودشان کلید پاور را جای داده اند. با توجه به سایز دستگاه بهتر بود که این کلیدها کمی پایین تر قرار می گرفتند. اگر دست های بزرگی نداشته باشید، هنگام استفاده از کلید یکپارچه صدا گوشی در حالت نامتعادلی قرار می گیرد و ممکن است از دست تان سر خورده و نقش بر زمین شود!در سمت چپ نیز تنها درگاه ورودی سیم کارت و کارت حافظه جا خوش کرده که توسط یک سوزن مخصوص از بدنه جدا می شود. خشاب سیم کارت با اینکه ظاهر ظریفی دارد، اما بسیار محکم است و به این راحتی ها از فرم نخواهد افتاد.در بخش زیرین ذن فون 3 مکس و درست در مرکز، پورت microusb قرار گرفته و در دو طرف آن تک اسپیکر دستگاه و میکروفون مکالمه را می بینیم. در نهایت اگر بالای گوشی را نگاه کنید، این جک 3.5 میلی متری و میکروفون دوم است که به شما چشمک می زنند.با توجه به فلزی بودن بدنه، نباید نگران کثیف شدن آن باشید اما اگر خیلی حساس هستید جنس بدنه به گونه ای است که اثر انگشت را به خود جذب می کند، اما در حالت عادی چیزی مشخص نیست. با این حال اگر گوشی را در معرض نور مستقیم قرار دهید، لکه های کثیفی را مشاهده خواهید کرد.قاب پشتی به صورت یکپارچه طراحی شده و توسط کاربر قابل تعویض نیست. ایسوس تصمیم گرفته تا این مدل را در 4 رنگ خاکستری، طلایی، صورتی و نقره ای راهی بازار کند. ناگفته نماند که ظاهر گوشی، ضخامت و وزن آن همه به گونه ای است که از آن یک محصول مردانه می سازد و خیلی باب میل خانم ها نخواهد بود.نمایشگرایسوس برای ذن فون 3 مکس از یک نمایشگر 5.5 اینچی با رزولوشن 1920 در 1080 بهره گرفته است. با یک ضرب و تقسیم ساده می توانید به عدد 401 برای چگالی پیکسلی دست یابید. این مدل به پنل ips مجهز شده و برای محافظت از آن oleophobic coating را برگزیده اند. خیلی مشخص نیست که چرا ایسوس چنین کاری کرده و قید گوریلاگلس را زده است!روشنایی نمایشگر در بیشترین حالت خودش به 400 نیت می رسد، که میزان قابل قبولی خواهد بود. اگر روشنایی صفحه را بر روی کمترین مقدار قرار دهید، می توانید بدون آزار چشم ها در محیط های تاریک (همچون شب ها هنگام خواب) مشغول کار با گوشی شوید. میزان رفلکس صفحه نمایش نیز تقریبا بالاست و در محیط های بیرون از خانه علاقه زیادی به نشان دادن در و دیوار اطراف تان دارد؛ با این حال زیر نور آفتاب مشکل خاصی با این میان رده نخواهید داشت.در نگاه از رو به رو صفحه برای یک محصول میان رده خیلی خوب به نظر می رسد. شما تصویری شارپ را می بینید و رنگ ها خیلی خوب به نمایش در می آیند. در نگاه از زوایا اندکی تغییر رنگ را شاهد هستیم اما اصلا در حدی نیست که بتوان به این گوشی چشم بادامی خرده گرفت.در بخش تنظیمات نمایشگر ویژگی های زیادی در دسترس نیست و از میان آن ها تنها می توان به گزینه bluelight filter اشاره کرد. با فعال کردن این بخش رنگ آبی و مضر خارج شده از نمایشگر حذف می شود؛ در نتیجه هنگام وب گردی یا خواندن متون آسیب کمتری به چشم تان وارد خواهد شد.حال برای آنکه از مسائل تئوری فاصله بگیریم، تصمیم گرفتیم تا نمایشگر این مدل را با ال جی g4 مقایسه کنیم. برای این منظور تصاویری مشابه را بر روی هر دو قرار دادیم و نور نمایشگر را تا انتها بالا بردیم. حاصل کار را در زیر شاهد هستید (سمت راست نمایشگر ال جی و سمت چپ نمایشگر ایسوس):سخت افزاراین بخش از بررسی میان رده ها، آن هیجان موجود در پرچمداران بازار را ندارد؛ اما خب آن قدر بی اهمیت هم نیست. ذن فون 3 مکس به چیپست کوالکام اسنپدراگون 430 مجهز شده. این چیپ از 8 هسته cortex-a53 با فرکانس کاری 1.4 گیگاهرتز تشکیل می شود. واحد گرافیکی به کار رفته در این محصول آدرنو 505 است که می تواند از عهده بازی های گرافیکی تا حدی برآید.ذن فون 3 مکس در اقدامی جالب از 3 نوع رم متفاوت بهره می برد. برخی مدل ها به 2 و برخی دیگر به 3 گیگابایت رم مجهز هستند (نسخه ای که ما بررسی کردیم نیز به همین میزان رم مجهز بود). در این میان مدلی خاص نیز یافت می شود که دارای 4 گیگابایت رم ناقابل است؛ موردی که حتی در پرچمداران برخی کمپانی ها نیز شاهدش نیستیم! با همه این ها تنها در یک نسخه با حافظه 32 گیگابایتی عرضه می شود. البته نگران نباشید چرا که تا 256 گیگابایت نیز از رم پشتیبانی می کند (با قرارگرفتن بجای سیم کارت دوم).در ادامه بررسی ذن فون 3 مکس تصمیم گرفتیم تا آن را وارد آزمایشگاه خودمان کنیم و عیارش را بسنجیم.در گام نخست مطابق معمول از بنچمارک محبوب antutu استفاده کردیم تا عملکرد کلی گوشی ارزیابی شده و یک امتیاز به آن اعطا شود. حاصل کار میان رده ایسوس را در زیر شاهد هستید.در مرحله بعدی به سراغ geekbench رفتیم تا عملکرد هسته ها را به صورت جداگانه اندازه بگیریم.در نهایت با استفاده از bonsai واحد گرافیکی را به چالش کشیدیم.ذن فون 3 مکس یک محصول خوش دست با نمایشگر بزرگ است و با توجه به صحبت هایی که در رابطه با باتری آن می شود، مسلما دل گیمرها را می برد. به همین دلیل چندین بازی گرافیکی را بر روی آن به اجرا درآوردیم تا از این لحاظ نیز آن را تست کرده باشیم. بازی ها خیلی روان و خوب اجرا نمی شوند و کمی لگ را در آن ها شاهد هستیم. خصوصا اگر به سمت گیم های خاصی همچون سری nfs بروید که دیگر هیجان خاصی را نخواهید داشت. علاوه بر این دمای گوشی نیز خیلی خودجوش بالا می رود؛ با توجه به قدرت نه چندان بالای این چیپست، حداقل توقع داشتیم که دمای گوشی بالا نرود که اینگونه نشد.با همه این ها هنگام گشت و گذار در منوها و اجرای اپلیکیشن های معمولی مشکل خاصی با ذن فون نخواهید داشت. حت ...

ادامه مطلب  

مشکی و قرمز پوش تایوانی!  

درخواست حذف این مطلب
حتی اگر از علاقه مندان به تکنولوژی هم نباشید، مسلما تا به حال نام ایسوس را شنیده اید؛ این کمپانی گرچه در حوزه های مختلفی همچون موبایل و تبلت نیز فعالیت دارد، اما همه ایسوس را با لپ تاپ های خاص و قدرتمندش می شناسند. این کمپانی تایوانی لپ تاپ هایش را در چندین دسته مختلف تولید و راهی بازار می کند تا بتواند افراد با سلایق متنوع را به خود جذب کند. از سری g گرفته که خوراک گیمرهاست، تا سری k که معمولا لپ تاپ های با کیفیت بالا، سخت افزار قدرتمند و در عین حال با قیمت مناسب را شامل می شود. اکنون فرصتی دست داده تا با یکی از خاص ترین لپ تاپ های این کمپانی آشنا شویم. این مدل که k550j نام دارد با اینکه در سری k قرار گرفته اما برخی از قابلیت های اصلی سری g را نیز با خود به همراه دارد. اگر می خواهید بدانید که این محصول چه حرف هایی برای گفتن دارد، با آی تی رسان همراه باشید.طراحی و کیفیت ساختدر نگاه اول گمان می کنید با یک محصول از سری g و یا همان گیمینگ ایسوس طرف هستید چرا که k550j از لحاظ ظاهری شباهت های بسیار زیادی به این رده دوست داشتنی دارد. رنگ قالب بدنه مشکی است که با نقش و نگارهایی زیبا و قرمز رنگ زینت یافته است. حتی حروف نقش بسته بر روی کیبورد و اطراف تاچ پد نیز به رنگ قرمز درآمده تا شاهد ترکیبی زیبا باشیم.همچون سایر محصولات این سری، جنس بدنه k550j نیز از پلاستیک است و خبری از فلز نیست! اما این پلاستیک از کیفیت بالایی برخوردار است و از این بابت ایراد چندانی به ایسوس نمی توان گرفت. البته بدنه دستگاه مستعد جذب اثر انگشت نیز هست و پس از مدتی کار کردن با آن در جای جای لپ تاپ اثر انگشت خود را خواهید دید که مسلما از زیبایی اولیه دستگاه می کاهد.بخش پشتی و بیرونی دستگاه حالتی براق داشته و تا حدی آینه مانند عمل می کند و می توانید خودتان را در آن ببینید. در مرکز این قسمت نیز لوگوی ایسوس به شما چشمک می زند.در دو طرف بخش پشتی همان نقش و نگارهای قرمز رنگ خودنمایی می کنند. البته این بخش نیز همچون بدنه، علاقه عجیبی به جذب اثر انگشت شما دارد و اگر زیادی با لپ تاپ خود کشتی بگیرید، رسما با یک محصول کثیف رو به رو خواهید شد!در بخش درونی شاهد دو قسمت اصلی هستیم. یکی از آنها کیبورد را در خود جای داده و دیگری که کمی بلندتر است، تاچ پد و چراغ های اعلان وضعیت دستگاه را شامل می شود. البته این چراغ ها نه در زیر تاچ پد قرار گرفته اند و نه در زیر بدنه اصلی؛ بلکه در سمت چپ دستگاه جای خوش کرده اند. حاشیه های اطراف نمایشگر k550j در حد معقولی است و نه آنقدر زیاد است که به آن خرده بگیریم و نه آنقدر کم که به عنوان یک ویژگی خاص در نظر گرفته شود.در زیر نمایشگر بازهم لوگوی ایسوس جا خوش کرده که این بار بر خلاف بخش پشتی به صورت برجسته است. بالای نمایشگر هم میزبان وب کم و میکروفون دستگاه است. وزن این پسر خوش ساخت ایسوس ۲.۵ کیلوگرم است که برای لپ تاپی با نمایشگر ۱۵.۶ اینچی طبیعی است اما ضخامت ۳۱.۷ میلی متری آن کمی از سایر محصولات هم رده خود بیشتر به نظر می رسد.کیبورد و تاچ پدبر خلاف برخی مدل ها که از کلید های طرح لبخند سود می برند، ایسوس برای k550j قصه ما از کلیدهای صاف و تختی استفاده کرده است که با فاصله نسبتا مناسب از یکدیگر قرار گرفته اند و تایپ با آن ها گرچه به پای کلید های طرح لبخند نمی رسد، اما لذت بخش است. در این کیبورد خبری از نور پس زمینه نیست و همین مسئله موجب شده تا کار با این فرزند ایسوس در نور کم اندکی دشوار باشد.مطابق معمول برای استفاده از کلیدهای عملکرد می بایست دکمه های ردیف f را با کلید fn بفشارید. همانطور که گفتیم بخش درونی از دو قسمت اصلی تشکیل شده که هم سطح نیستند! در واقع کیبورد دستگاه کمی پایین تر از بخش دیگر است و همین مسئله موجب شده تا تایپ با این مدل لذت بخش باشد. خود کلیدها نیز خیلی قرص و محکم سر جای خود قرار گرفته اند و از این بابت نیز ایرادی به k550j وارد نیست. لازم به ذکر است که کیبورد دستگاه حروف فارسی را نیز بر روی خود جای داده تا دیگر نیازی به خرید برچسب نباشد.از کیبورد که بگذریم به تاچ پد می رسیم که درست در زیر آن جای خوش کرده اما در مرکز نیست و کمی به سمت چپ متمایل شده است. عملکرد تاچ پد مناسب بوده و حتی نسبت به جذب اثر انگشتان نیز مقاوم است و برخلاف بدنه اصلی دستگاه، نیازی به تمیز کردن مداوم ندارد. کلید ها نیز همچون اکثر مدل های امروزی در بدنه تاچ پد یکپارچه شده اند. این تاچ پد برخی عملکردهای هوشمند را نیز پشتیبانی می کند، به عنوان مثال با کشیدن دو انگشت از بالا به پایین می توانید در صفحه اسکرول کنید.پورت ها و اتصالاتلپ تاپ را رایانه قابل حمل می نامند، در نتیجه می بایست مجموعه کاملی از پورت ها را شامل شود تا دیگر نیازی به وسایل جانبی برای آن نباشد. خوشبختانه k550j در این مورد سرفرازمان کرد. در سمت چپ پورت hdmi، دو پورت usb 3.0 و جک ۳.۵ میلی متری هدفون جای خوش کرده اند که البته از مورد آخر می توان برای اتصال میکروفون نیز استفاده کرد.سمت راست نیز شامل درایو نوری و یک پورت usb 2.0 می شود. درست در زیر چراغ های اعلانات نیز یک کارت خوان قرار گرفته و جایی برای اعتراض باقی نگذاشته است.نمایشگرایسوس k550j با یک نمایشگر ۱۵.۶ اینچی full hd با روکش مات عرضه شده است. نمایشگر دستگاه از کیفیت خوبی برخوردار است و در نگاه از رو به رو همه چیز خیلی خوب به نمایش در می آید و غلظت رنگ ها نیز در حد مطلوبی است اما اگر کمی سرتان را بچرخانید، تمام رنگ ها تغییر خواهند کرد. پس این مدل چندان برای تماشای ویدیو آن هم به صورت گروهی مناسب نیست چرا که اگر کسی از زاویه به آن بنگرد، چیز متفاوتی را خواهد دید.پنل نمایشگر نیز nt است و نسبت به سایر محصولات هم رده در جایگاه پایین تری قرار می گیرد و با کاهش شفافیت همراه است. البته میزان رفلکس در حد قابل قبولی است و همچون برخی محصولات بازار هنگام تماشای نمایشگر، در و دیوار اتاق را در آن نخواهید دید!برخی افراد از لپ تاپ در مکان های باز و در زیر نور آفتاب استفاده می کنند و برا ...

ادامه مطلب  

با من همیشه شارژ باش!  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ذن فون ۴ مکس ایسوس، یک گوشی خاص که علاوه بر رفع نیازهای شما، می تواند در نقش یک پاوربانک هم ظاهر شود!تبلیغاتاخبار خودرو / بلیط هواپیما / اس ام اسایسوس چند وقتی هست که با معرفی سری ذن فون قصد دارد تا بازار گوشی های هوشمند را از آن خود کند. ذن فون ها در رده های متفاوتی راهی بازار می شوند. برخی از آن ها پرچم دار بی چون و چرای ایسوس هستند و برخی دیگر آمده اند تا میانه های بازار را تسخیر کنند. در این بین ایسوس اسمارت فون هایی متناسب با نیاز بازار را معرفی کرده است. از محصولات مناسب برای سلفی بگیرید تا گوشی هایی که می توان به جای پاوربانک از آن ها استفاده کرد.چند روزی هست که یکی از همین اسمارت فون های متفاوت راهی به آزمایشگاه آی تی رسان پیدا کرده و فرصتی دست داده تا با آن از نزدیک دیدار کنیم. اگر می خواهید بدانید که گوشی های جدید ایسوس چه چیزی برای ارایه دارند با ما و بررسی ذن فون ۴ مکس همراه باشید…طراحی و کیفیت ساختذن فون ۴ مکس یک اسمارت فون تمام فلزی با ظاهری آشناست. در نگاه از رو به رو حاشیه های نسبتا زیاد اطراف نمایشگر در ذوق می زند. در پایین نمایشگر ایسوس توانسته کمی تا قسمتی از این فضای اضافی استفاده کند و کلیدهای سخت افزاری معروف اندروید را بگنجاند. حتی در زیر کلید عریض هوم شاهد سنسور اثر انگشت هم هستیم. با این حال در قسمت بالای نمایشگر استفاده مناسبی از فضا نشده و بخش زیادی دست نخورده باقی مانده است. حتی در سمت چپ و راست صفحه نیز حاشیه ها زیاد است. با اینکه برای یک محصول میان رده توقع یک طراحی لوکس و جذاب را نداریم اما ایسوس می توانست با کاهش این قسمت های اضافی حداقل به خوش دست شدن گوشی جدیدش کمک می کرد.وقتی یک گوشی ۱۵۴ میلی متر طول، نزدیک به ۷۷ میلی متر (۷۶.۹) عرض داشته باشد و از نمایشگر ۵.۵ اینچی استفاده کند، یعنی رسما با گوشی خوش دستی طرف نیستیم. این موضوع با نگاه به نسبت نمایشگر به بدنه ۷۰ درصدی اثبات می شود. جدای از این مسائل و با توجه به حضور باتری حجیم، ضخامت ذن فون ۴ مکس حدودا به ۹ میلی متر (۸.۹) رسیده و وزن آن بیش از ۱۸۰ گرم است. همه این ها را گفتیم تا بدانید که با یک گوشی چغر و بد بدن طرف هستیم که علی رغم کیفیت ساخت خوب، آن طور که فکرش را می کنید خوش دست نیست. در واقع کار کردن با یک دست توسط ذن فون ۴ مکس تقریبا غیرممکن بوده و برای استفاده در حالت مطمئن می بایست حتما از دو دست خود کمک بگیرید.در بخش زیرین شاهد تنها اسپیکر گوشی هستیم که در سمت راست پورت میکرو usb قرار گرفته است. البته ایسوس برای زیبایی بیشتر در سمت چپ این پورت نیز حفره هایی شبیه به اسپیکر را در نظر گرفته تا تقارن خوبی به وجود آورد.در سمت راست، کلید پاور و همچنین کلیدهای یکپارچه صدا را می بینیم که دسترسی به این مورد دوم با توجه به ابعاد گوشی کمی سخت تر است. در سمت چپ گوشی نیز ورودی سیم کارت و کارت حافظه را شاهد هستیم. نکته مثبت در این گوشی استفاده هم زمان از دو سیم کارت و کارت حافظه است و برخلاف اکثر محصولات امروزی این قسمت به صورت هیبریدی ساخته نشده که در نوع خود جالب است. بخش بالایی ذن فون ۴ مکس هم میزبان جک استاندارد صداست.با اینکه گوشی کاملا فلزی است اما بخش پشتی علاقه خاصی به جذب چربی انگشتان دارد و خیلی زود کثیف می شود. در این قسمت، دوربین دوگانه ذن فون ۴ مکس را می بینیم که حتی با وجود ضخامت بالای گوشی، باز هم از بدنه بیرون زده است. چهار گوشه دستگاه گرد بوده و بخش پشتی در لبه ها دارای خمیدگی است تا گوشی راحت تر در دست جای بگیرد اما با وجود این موارد هم ایسوس نتوانسته نقص در طراحی به دلیل ابعاد نامناسب را جبران کند.ظاهر یک گوشی که بیش از هر چیز به سلیقه افراد وابسته است اما به طور کلی نمی توان به ایسوس ذن فون ۴ مکس از لحاظ طراحی و ارگونومی نمره بالایی داد.نمایشگرذن فون ۴ مکس به یک نمایشگر ۵.۵ اینچی اچ دی مجهز است. این یعنی می توانید در هر اینچ آن حدود ۲۶۷ پیکسل را ببینید. با توجه به استفاده از پنل نسبتا قدیمی s-ips lcd در این گوشی، کیفیت نمایشگر چنگی به دل نمی زند. حتی از لحاظ زاویه دید هم این گوشی حرفی برای گفتن ندارد و در نگاه از زوایا رنگ سفید به سمت زرد متمایل می شود.به صورت کلی رنگ ها شادابی لازم را ندارند و وقتی برای نخستین بار صفحه نمایش را می بینید، چهره تان دیدنی خواهد بود، از بس که این نمایشگر عجیب و غریب است! میزان نور صفحه در بهترین حالت خودش به ۴۶۰ نیت می رسد؛ بنابراین و با توجه به رفلکس بالای صفحه نباید امید چندان زیادی به کار کردن با گوشی در محیط های پر نور و خارجی داشته باشید.اگر از علاقه مندان به کار کردن با گوشی در تاریکی هستید، ذن فون ۴ مکس عملکرد چندان خوبی را به جا نمی گذارد. حداقل میزان نور صفحه به ۹ نیت می رسد که با توجه به محصولات امروزی نمی توان نمره خوبی را برای این گوشی در نظر گرفت. البته با توجه به کیفیت پایین صفحه، نور بالا چندان آزاردهنده نیست و می شود مثلا شب ها قبل از خواب شبکه های اجتماعی را چک کرد. با این حال ایسوس برای این مدل گزینه ای را در نظر گرفته تا بتوانید نور آبی صفحه را فیلتر کنید. این ویژگی حتی شامل چندین مرحله هم می شود و قابل شخصی سازی است (به جای این کارها صفحه را با کیفیت می ساختی!).یک نسخه نامعلوم از گوریلاگلس نیز بر روی نمایشگر کشیده شده تا مبادا آسیبی به این عزیز دل برادر بیافتد! در ادامه می توانید تصاویر مقایسه ای میان نمایشگر این مدل و ال جی استایلوس ۳ را ببینید (سمت چپ گوشی ایسوس است):سخت افزارایسوس برای این گوشی از چیپست اسنپدراگون ۴۳۰ بهره گرفته که شامل ۸ هسته پردازشی ناقابل می شود. این هسته ها از نوع cortex-a53 با فرکانس کاری ۱.۴ گیگاهرتز بوده و آدرنو ۴۰۴ وظیفه تامین گرافیکی آن را بر عهده دارد. این مدل ظاهرا در نسخه های متفاوتی راهی بازار می شود. مدلی که در اختیار ما بود به ۳ گیگابایت رم مجهز بوده اما طبق اعلام ایسوس نسخه های مجهز به نمونه های ۲ و ۴ گیگابایتی نیز تولید شده است.برای سنجیدن عیار این گوشی آن را وارد آزمایشگاه خودمان کردیم.ابتدا از antutu بهره گرفتیم تا یک امتیاز کلی به سخت افزار این گوشی داده شود.antutuinfogramدر مرحله بعد از geekbench استفاده کردیم تا در دو حالت تک و چند هسته ای قدرت گوشی را اندازه بگیریم.geekbenchinfogramذن فون ۴ مکس به خوبی از پس اجرای برنامه های معمولی و شبکه های اجتماعی بر می آید اما هنگام گشت و گذار در منوها و با توجه به افکت های نسبتا سنگین و زیاد رابط کاربری احتمال آن که شاهد لگ باشید، وجود دارد. خیلی هم برای اجرای بازی ها روی این گوشی حساب نکنید زیرا ذن فون ۴ مکس یک گوشی گیمینگ نیست!دوربینایسوس برای این مدل از دوربین دوگانه ۱۳ مگاپیکسلی بهره گرفته است. گشودگی دیافراگم دوربین اصلی f/2.0 بوده و می تواند تا یک زاویه ۸۰ درجه را پوشش دهد. این دوربین به همراه فوکوس فازی سریع، فلاش led و قابلیت های متعدد ایسوس، می تواند نمونه خوبی برای عکاسی در یک گوشی میان رده باشد. دوربین دوم همچون پرچم داران ال جی به صورت واید بوده و می تواند با زاویه ۱۲۰ درجه عکاسی کند. البته در این حالت تصاو ...

ادامه مطلب  

نقد و بررسی لپ تاپ asus rog gu501  

درخواست حذف این مطلب
اگر به آخرین پرچمدار لپ تاپ های ایسوس یعنی zephyrus m gm501 نگاهی بیاندازید، متوجه می شوید که این لپ تاپ بسیار بسیار زیباست. در حقیقت، کمپانی ایسوس برای طراحی این لپ تاپ، طرحی مشابه خط تولید لپ تاپ های عادی خود استفاده کرده است. ولی این لپ تاپ بسیار زیبا به نظر می رسد. لپ تاپ rog gu501 نیز، لپ تاپی در حد همان لپ تاپ zephyrus است و تنها ذره ای ضعیف تر است. بیایید در ادامه این لپ تاپ را بررسی کنیم.در مقایسه این لپ تاپ با پرچمدار ایسوس یعنی لپ تاپ zephyrus، شما در این لپ تاپ نیز، شاهد کیبورد با نور پس زمینه قابل شخصی سازی rgb خواهید بود. همچنین، از پردازنده گرافیکی nvidia gtx 1060 برخوردار خواهید بود. تنها ایراد این دستگاه، صفحه نمایش کم نور آن است.طراحیشاید شما این دستگاه را پیش تر نیز دیده باشید. لپ تاپ سری راگ gu501 نیز، درست همان ظاهر ایده آلی را دارد که zephyrus m gm501 داشت. این دستگاه نیز از جنس آلومینیوم بسیار خوش ساختی است که در پشت صفحه نمایش آن، دارای دو تن رنگی است. لوگوی سری راگ نیز، درست در سمت راست درب این لپ تاپ به حالت شیشه ای قابل مشاهده است. اگر این لپ تاپ را روشن کنید این لوگو به رنگ قرمز خواهد درخشید. همچنین، شما در پایین ترین نقطه درب این لپ تاپ شاهد لوگوی “republic of gamers” (جمهوری گیمر ها) خواهید بود. در این قسمت، شما با یک بریدگی می توانید حتی زمانی که درب لپ تاپ بسته است نوار های نوری وضعیت لپ تاپ را مشاهده کنید.اگر درب لپ تاپ را باز کنید شاهد صفحه نمایشی 15.6 اینچی با رزولوشن فول اچ دی خواهید بود که حاشیه کمی با لبه های اطرافش دارد. کیبورد این لپ تاپ نیز از نوع “full island-style” است. این اصطلاح به این معنی است که این کیبورد حتی دکمه های مخصوص اعداد در سمت راست کیبورد را نیز داراست. همچنین شما شاهد چند کلید مخصوص کنترل صدای این لپ تاپ نیز خواهید بود.اما اگر شما این لپ تاپ را با zephyrus مقایسه می کنید، شما شاهد نبود یک چیز می شوید: یک پنل اگزوز مانند در پشت لپ تاپ که باز و بسته می شود و حجم بسیار زیادی از گرما را از لپ تاپ خارج می کند. در پشت لپ تاپ gu501 نیز شاهد دو پایه بسیار کوچک هستیم که کمی ارتفاع بخش پشتی لپ تاپ را بلند تر می کند. بدین شکل، حرارت درون لپ تاپ به راحتی خارج می شود. اما، این پایه ها اصلا به زیبایی آن مجرا های اگزوز مانند zephyrus نیستند.جدای از شاسی بسیار زیبای این لپ تاپ، gu501 دارای درگاه های بسیار متنوعی است. در سمت چپ این لپ تاپ، شما در ابتدا درگاه شارژر این دستگاه را مشاهده می کنید. کمی پایینتر، درگاه hdmi تعبیه شده است. پس از آن نیز، سه درگاه usb 3.0 قرار داده شده است و پس از آن یک جک 3.5 میلیمتری هدفون و میکروفون. در سمت راست نیز، چهارمین درگاه usb 3.0 قرار دارد. در کنار آن هم، یک درگاه thunderbolt 3 و یک درگاه قفل kensington را مشاهده می کنید.وزن این دستگاه تنها 2.4 کیبوگرم است. ابعاد آن نیز، 15.1x 10.3 x 0.7 اینچی است. پس این لپ تاپ به عنوان یک لپ تاپ گیمینگ بسیار سبک و باریک است. لپ تاپ ایسر predator helios 300 نیز، با همین وزن 2.5 کیلوگرمی، دارای ابعاد 15.4x 10.5 x 1.5 اینچی است. رقیب دیگرشان powerspec 1510 نیز، سه کیلوگرم وزن دارد و ابعاد آن 15.3x 10.8 x 1.3 اینچ است. رقیب دیگر این دستگاه نیز، لپ تاپ inspiron 15 7000 دل است که یک لپ تاپ گیمینگ به شمار می رود. این لپ تاپ هم 2.7 کیلوگرم وزن دارد. ابعاد آن نیز 15.2x 10.8 x 1 اینچ است. پس لپ تاپ gu501 ایسوس از تمامی رقبایش سبک تر و باریک تر است.صفحه نمایشصفحه نمایش این دستگاه 15.6 اینچی با کیفیت فول اچ دی است. این صفحه نمایش آن گونه که من انتظار دارم روشن نیست اما رنگ ها به اندازه کافی زنده هستند. زمانی که تریلر فیلم deadpool 2 را روی این لپ تاپ تماشا می کردم، چند سکانس بود که ارزو می کردم کاش می شد نور صفحه نمایش این لپ تاپ را زیاد تر کرد. در آن سکانس ها کاراکتر اصلی روی شهر کم نور ظاهر می شد و من رنگ قرمز لباس این کاراکتر را روی یک پس زمینه خاکستری مشاهده می کردم. جلیقه زرد به تن های در زندان نیز، در اصل در یک کارخانه ایستاده بودند (طعنه به صفحه نمایش).زمانی که بازی middle-earth: shadow of war را بازی می کردم نیز، بازی تیره تر از آنی که میباست به نظر می رسید. در واقع، زمانی که زمان بازی از صبح به شب تغییر کرد محیط بازی تیره تر هم شد. دیدن لباس چرمی talion در این ساعت و نور صفحه نمایش بسیار سخت بود و سبزه های در کنار مقر دشمن به سختی قابل رویت بودند.صفحه نمایش این لپ تاپ به خوبی 115 درصد از طیف رنگ های srgb را تشخیص می دهد و همین علت زنده بودن رنگ های این صفحه است. رقیب دیگر این دستگاه یعنی powerspec 1510 نیز، 113 درصد از طیف این رنگ ها را تشخیص می دهد. لپ تاپ predator helios 300 ایسر نیز، 81 درصد و inspiron 15 7000 دل هم 70 درصد از این طیف رنگی را تشخیص می دادند. اما، همه این دستگاه ها از میانگین استاندارد 119 درصدی دستگاه های این رده پایینتر هستند.دستگاه سنجش شدت نور صفحه نمیاش ما نیز، روشنایی صفحه نمایش این دستگاه را حدود 291 نیت تخمین زد. این در حالی است که شدت روشنایی helios 300 تنها 226 نیت است. inspiron 15 7000 نیز، دارای شدت روشنایی 233 نیتی است. اما باز هم، این ها همه از میانگین استاندارد 303 نیتی این رده از دستگاه ها کمتر هستند. دستگاه powerspec 1510 نیز، شدت روشنایی اش 306 نیت است.کیبورد و تاچ پدارتفاع دکمه های این لپ تاپ 1.4 میلیمتر است که کمتر از استاندارد 1.5 میلیمتری است که ما دوست داریم. همچنین، دکمه های این کیبورد نیاز به فشاری معادل 68 گرم برای پایین رفتن دارند. پس در مجموع با کیبورد سفتی طرف هستیم. من به آن عادت کردم اما بیشتر از چیزی که فکر می کردم زمان برد. با این وجود، من توانستم در سایت 10fastfingers.com که یک سایت تست سرعت تایپ است به سرعت 108 کلمه در دقیقه با میانگین 2 درصد خطا دست پیدا کنم. این آمار، آمار طبیعی من با کیبورد خودم است.شما همچنین می توانید نور پس زمینه کیبورد خود را با نرم افزار rog aura core شخصی سازی کنید. این نرم افزار امکانات شخصی سازی زیادی را دارد. شما می توانید رنگ نور پس زمینه را به کلی عوض کنید، طیف رنگی متحرکی برای این نور ها انتخاب کنید یا نور هر منطقه از کیبورد خود را به دلخواه انتخاب کنید.تاچ پد این دستگاه نیز، دارای ابعاد 4.0x 2.3 اینچی است. البته ارتفاع این تاچ پد کمی کوتاه است. اما با توجه به این که این لپ تاپ یک لپ تاپ گیمینگ است و کاربرانش بیشتر از ماوس استفاده می کنند، ابعاد آن مناسب است. این تاچ پد با بهره گرفتن از درایور های بسیار دقیق ویندوز می تواند به خوبی ژست های حرکتی شما را تشخیص دهد. من این تاچ پد را امتحان کردم. این تاچ پد توانست به خوبی ژست سه انگشتی مرا شناسایی کند و کورتانا را باز کند. با ژست دو انگشتی نیز، به خوبی توانستم در صفحات زوم و اسکرول کنم.خروجی صداخروجی صدای لپ تاپ gu501 بسیار با کیفیت و عالی است. صدای خروجی از اسپیکر های این لپ تاپ با 50 درصد بلندی صدا در ویندوز، توانست به خوبی یک اتاق کنفرانس با اندازه متوسط را پر کند. همچنین صدای این دستگاه بسیار پر جزییات بود. زمانی که آهنگ pray for me را گوش می کردم، صدا های ریز، بم و یا حتی بیس این آهنگ به خوبی قابل شنیدن بود. اما، زمانی که ولوم این دستگاه را بیشتر می کردم، صدای خواننده کمتر قابل شنیدن بود. به همین دلیل، سعی کردم صدای این دستگاه را در حد کمی نگه دارم. نرم افزار sonic studio iii نیز به طور پیشفرض روی این لپ تاپ نصب بود. این نرم افزار به شما حالت های از پیش تنظیم شده فیلم و بازی را برای خروجی صدا پیشنهاد می داد. اما، کیفیت صدای خروجی این دستگاه بسیار پایین بود. اگر می خواهید این دستگاه را بخرید، به شما پیشنهاد می کنیم از تنظیمات پیشفرض خود دستگاه برای خروجی صدا استفاده کنید.این لپ تام در هنگام بازی کردن هم صدای بسیار خوبی داشت. زمانی که middle-earth: shadow of war را بازی می کردم، می توانستم صدای پای شخصیت اصلی بازی و خش خش برگ ها را هم بشنوم. صدای طبل ها نیز، در طول نبرد بسیار واضح بود.گیمینگ، گرافیک و واقعیت مجازیایسوس لپ تاپ راگ gu501 را با یک کارت گرافیک انویدیا gtx 1060 مسلح کرده است. این کارت گرافیکی 6 گیگابایت حافظه گرافیکی vram دارد. پس این دستگاه قابلیت اجرای بازی های واقعیت مجازی را دارد و می تواند بسیاری از بازی ها را با تنظیمات بالا اجرا کند. در واقع، من توانستم بازی middle-earth: shadow of war را با حد اکثر تنظیمات گرافیکی را با 45 فریم بر ثانیه بازی کنم.در بازی rise of the tomb raider با تنظیمات very high و رزولوشن فول اچ دی، لپ تاپ راگ gu501 توانست این بازی را با 36 فریم بر ثانیه اجرا کند. inspiron 15 7000 نیز، توانست با همین تنظیمات، این بازی را با 31 فریم بر ثانیه اجرا کند. powerspec 1510 و predator helios 300 ایسر نیز، با همین تنظیمات توانستند به ترتیب این بازی را با 56 و 67 فریم بر ثانیه اجرا کنند. البته به خاطر داشته باشید که کارت گرافیکی powerspec نام برده یک انویدیا gtx 1070 است. میانگین استاندارد این رده برای این بازی نیز، 34 فریم بر ثانیه است.هنگام بازی کردن بازی هیتمن روی رزولوشن فول اچ دی و حد اکثر تنظیمات گرافیکی نیز، این لپ تاپ بازی را با 55 فریم بر ثانیه اجرا می کرد. البته، این دستگاه از رقیبش powerspec که این بازی را با 60 فریم بر ثانیه اجرا می کرد عقب می ماند. لپ تاپ های helios و inspiron نیز، توانستند این بازی را به ترتیب با 64 و 55 فریم بر ثانیه در تنظیمات مشابهی اجرا کنند. اما، همه این دستگاه ها از ...

ادامه مطلب  

بررسی ساعت هوشمند ایسوس zenwatch 2: زشت و زیبا!  

درخواست حذف این مطلب
تبلیغاتسایت خودرو / خرید پاوربانک / آموزش بازاریابی در روزگاری نه چندان دور از تلفن همراه تنها برای برقراری تماس های تلفنی استفاده می شد و حتی ارسال پیام نیز یکی از کارهایی بود که دو شاخ بزرگ را بر روی سر شنوندگان به وجود می آورد اما اکنون با هوشمند شدن تلفن های همراه، آنقدر به آن ها وابسته شده ایم که شاید زندگی بدون اسمارت فون ها برای مان معنایی نداشته باشد. دنیای ساعت ها نیز مدتی است که متحول شده و از دوره ساعت های کلاسیک و عقربه ای گذر کرده و نوبت به ساعت های هوشمند رسیده است. شاید گمان کنید که ساعت هوشمند کارایی چندانی ندارد اما مطمئن باشید که به زودی این گجت خاص نیز همچون اسمارت فون ها به یکی از ابزارهایی تبدیل می شود که زندگی بدون آن غیر ممکن خواهد بود. بعد از سونی و سامسونگ که به نوعی از نخستین کمپانی های وارد شده به این عرصه هستند، ایسوس نیز تصمیم گرفت تا سری به بازار اسمارت واچ ها بزند و چند مدل با قابلیت های متفاوت را معرفی کرد. حال فرصتی دست داده تا با zenwatch 2 این کمپانی گپ و گفتی صمیمانه داشته باشیم. اگر می خواهید بدانید که این ساعت دوست داشتنی چه چیزی در چنته دارد با آی تی رسان همراه باشید.طراحیبعد از موتو 360 کمپانی های زیادی به سمت تولید ساعت های هوشمند دایره ای شکل رفتند و از این میان می توان به ال جی، هواوی و سامسونگ اشاره کرد. اما ظاهرا ایسوس قصد ایجاد تغییر در استایل کلی ساعت جدیدش را نداشت و آن را با همان طراحی قبلی و مربع شکل، روانه بازار ساخت. zenwatch 2 ایسوس از یک فریم فلزی برخوردار است و در سمت راست آن نیز یک دکمه سخت افزاری نسبتا بزرگ قرار گرفته که وجود آن اندکی از جذابیت این اسمارت واچ کاسته است. در سمت چپ تنها شاهد میکروفون دستگاه هستیم و بخش پشتی میزبان درگاهی عجیب و غریب برای شارژ، اسپیکر و توضیحاتی در رابطه با آن است.نکته جالب در رابطه با بخش پشتی، وجود 4 پیچ کوچک در چهار گوشه آن است و این یعنی می توانید این قسمت را باز کنید و آنقدرها هم که فکرش را می کنید غیر قابل نفوذ نیست.این ساعت در نسخه های متفاوتی روانه بازار شده و تفاوت آن ها در سایز و بندشان است. برخی با بند فلزی و برخی پلاستیکی عرضه می شوند، گرچه اگر بگردید بندهای چرمی نیز برای آن یافت می شود. خوش بختانه بند ساعت به راحتی قابل تعویض است. البته خیلی راحت هم می توانید اندازه بند را تغییر دهید و آن را متناسب با مچ دستا ن تان درآورید و از این لحاظ ایرادی به zenwatch 2 وارد نیست. ناگفته نماند که ایسوس مدعی است که برای خرید این محصول ۱۸ حالت مختلف در دسترس شماست که دست تان را برای خرید متناسب با سلیقه خودتان باز می گذارد.در نگاه از رو به رو حاشیه اطراف نمایشگر بسیار زیاد است که کمی در ذوق تان خواهد زد. ضخامت بیش از 1 سانتی متری، طول و عرض زیاد و طراحی مربعی شکل آن، موجب شده تا ساعت به خوبی بر روی دست جای نگیرد. اگر مچ دستان شما بزرگ است؛ مشکل خاصی با آن نخواهید داشت. اما اگر دستان ظریفی دارید؛ قید خرید این مدل را بزنید. با این توضیح می توان گفت بطور کلی ظاهر، طراحی و حتی راحتی در استفاده از این ساعت چندان به مذاق خانم ها خوش نمی آید.ایسوس zenwatch 2 تا حدودی شبیه به اپل واچ نیز هست اما راستش را بخواهید اصلا زیبایی ساعت کوپرتینویی ها را ندارد. با این حال باز هم نمی توان ایرادی به کیفیت ساخت بالایش گرفت.نمایشگر ساعت هوشمند تایوانی ها از نمایشگری 1.63 اینچی بهره می برد که رزولوشن 320 در 320 پیکسل را ارایه می دهد. نمایشگر این ساعت از نوع amoled بوده و گوریلا گلس 3 نیز از آن محافظت می کند. با اینکه zenwatch 2 در حدود 278 پیکسل را در در یک اینچ جای داده اما باز هم اگر از نزدیک به آن بنگرید، پیکسل ها را خواهید دید. کیفیت نمایشگر در حد بسیار خوبی است، رنگ ها بسیار گرم و زنده به نمایش در می آیند و حتی در نگاه از زوایا نیز مشکلی نخواهید داشت.از آنجایی که در رابطه با یک ساعت صحبت می کنیم و معمولا استفاده از ساعت مچی در بیرون از خانه بیش از داخل خانه است؛ کیفیت نمایشگر در زیر نور آفتاب از اهمیت بالایی برخوردار است. اما مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که حتی اگر میزان نور نمایشگر را بر روی حالت حداکثر نیز قرار دهید؛ همچنان در زیر نور آفتاب با مشکل مواجه خواهید بود. این مشکل بیش از همه به میزان رفلکس آن باز می گردد چرا که در زیر نور بیش از آنکه صفحه مشخص باشد، در و دیوار اطراف تان مشخص است! البته این بدان معنا نیست که نمی توان ساعت را دید، اما خب به هیچ وجه آن راحتی خواندن در ساعت های معمولی را هم نخواهید داشت.در بخش تنظیمات می توانید از میان 5 حالت مختلف میزان نور نمایشگر را تنظیم کنید اما گزینه ای برای تنظیم اتوماتیک به چشم نمی خورد. این یعنی مجبور هستید هربار که وارد خانه می شوید، میزان نور نمایشگر را به حداقل برسانید و زمانی که به بیرون می روید آن را به صورت دستی افزایش دهید. البته در رابط کاربری هنگامی که انگشت خود را از بالا به پایین بکشید با یک منوی دیگر رو به رو می شوید که شامل گزینه ای به نام brightness boost است که با فعال کردن آن برای مدت زمانی کوتاه، نور نمایشگر تا انتها بالا می رود و سپس به صورت اتوماتیک به حالت سابق باز می گردد. این گزینه تا حدی عدم حضور گزینه تنظیم نور اتوماتیک را پر کرده اما باز هم نمی تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد.نمایشگر دستگاه تخت و صاف نیست و کمی انحنا دارد که موجب شده کار کردن با نمایشگر لمسی آن آسان تر شود. صفحه به سرعت به تماس دست شما پاسخ خواهد داد و کندی در برقراری ارتباط با نمایشگر لمسی دیده نمی شود. البته اگر کمی دستان تان خیس باشد دیگر قادر به کار کردن با نمایشگر لمسی نیستید.تصور کنید که در یک روز زمستانی و برفی به بیرون از خانه بروید و برای گرم نگه داشتن دستان تان از دستکش استفاده کنید. با این حال باز هم مشکلی هنگام کار با صفحه لمسی ساعت خود نخواهید داشت چرا که خیلی خوب و حتی با دستکش نیز می توانید از این ساعت بهره ببرید.سخت افزارنسل دوم ساعت های هوشمند ایسوس از چیپست اسنپدراگون 400 به عنوان قلپ تپنده خود استفاده می کند. این چیپست از ۴ هسته 1.2 گیگاهرتزی cortex-a72 تشکیل شده و در دل خود واحد گرافیکی آدرنو 305 را نیز گنجانده است. در کنار این مجموعه سخت افزاری شاهد ۵۱۲ مگابایت رم هستیم که برای یک ساعت هوشمند میزان قابل قبولی است. حافظه داخلی دستگاه 4 گیگابایت بوده و می توان گفت که اگر انتظار پشتیبانی از کارت حافظه را نیز دارید؛ واقعا بی انصاف هستید!zenwatch 2 با سیستم عامل اندروید wear نسخه 1.3.0 عرضه شده و هنگام کار با آن شاهد هنگ و یا لگ های بی مورد نخواهید بود. البته راستش را بخواهید در هنگام تست چند باری با کندی رو به رو شدیم؛ آن هم تنها در زمانی رخ می داد که می خواستیم واچ فیس ها را تغییر دهیم و دستگاه هنگام نمایش ِ پیش نمایش آن ها تاخیر داشت. استفاده از این سیستم عامل موجب شده تا بتوانید با برنامه های اختصاصی زیادی رو به رو باشید و یک استور غنی در اختیارتان باشد. از دیگر قابلیت های این ساعت می توان به بلوتوث نسخه 4.1 و وای فای اشاره داشت. البته این محصول فاقد gps و یا جک 3.5 میلی متری استاندارد هدفون است.راه اندازی اولیهبهتر است ابتدا کمی منطقی فکر کرد. قرار نیست این ساعت هوشمند جایگزین اسمارت فون شما شود و با آن بتوانید هر کاری که دوست دارید را انجام دهید! این گجت در واقع یک محصول جانبی برای اسمارت فون شما به حساب می آید و بدون گوشی هوشمند شاید حتی نتوانید به عنوان یک ساعت ساده هم از آن استفاده کنید! برای برقراری ارتباط میان ساعت هوشمند و گوشی تان تنها کافی است که برنامه مخصوص android wear را بر روی گوشی هوشمندتان نصب و بلوتوث آن را روشن کنید. از آن پس خود ساعت در اولین استفاده وارد بخشی برای اتصال به گوشی می شود و از طریق بلوتوث با دستگاه شما جفت خواهد شد.خوشبختانه این مدل به راحتی با دستگاه های مجهز به سیستم عامل اندروید و ios همگام شده و با این حساب حتی اگر یک آی فون در اختیار داشته باشید، باز هم می توانید از این محصول استفاده کنید. پس از برقراری ارتباط میان ساعت و گوشی می بایست چند دقیقه ای را صبر کنید تا برخی برنامه ها میان این دو به اشتراک گذاشته شوند و به نوعی دستگاه آپدیت شود! البته میان جفت شدن ساعت با آی فون های اپل و محصولات اندرویدی تفاوت های بسیاری وجود دارد. شما اگر zenwatch 2 را با یک آی فو ...

ادامه مطلب  

نگاه نزدیک به لپ تاپ ام اس آی پرستیژ ps42 (گالری عکس)  

درخواست حذف این مطلب
لپ تاپ ام اس آی پرستیژ ps42 با نمایشی بسیار خوب در کامپیوتکس 2018، چشم ها را به خود خیره کرد. لپ تاپ جدید پرستیژ msi با قدرت پردازشی بالا، طراحی زیبایی داشته و رقیبی جدی برای مک بوک اپل خواهد بود.لپ تاپ ام اس آی پرستیژ ps42 که می توان آن را از جمله بهترین ها در computex 2018 معرفی کرد، با بدنه ای بسیار باریک و سبک و توانایی اجرای بازی های روز طراحی شده است. در ادامه، نگاهی نزدیک به لپ تاپ جدید msi از سری پرستیژ خواهیم داشت.نخستین موردی که احتمالا توجه شما را به خود جلب خواهد کرد، طراحی باریک و بدنه ظریف این لپ تاپ است. در واقع، بدنه 1.19 کیلوگرمی (2.6 پوندی) این لپ تاپ تنها 15.9 ...

ادامه مطلب  

بررسی ویدیویی لپ تاپ msi p65 در نمایشگاه ایفا 2018  

درخواست حذف این مطلب
یکی از جالب ترین محصولاتی که msi در نمایشگاه ایفا 2018 معرفی کرده لپ تاپ قدرتمند و خوش ساخت msi prestige p65 است، محصولی که سخت افزاری بسیار قدرتمند را در کالبد یک لپ تاپ کلاسیک جای داده و در عمل گزینه بسیار خوبی برای خالقان محتوا به میدان آورده است. prestige p65 محصولی است که با توجه به ظاهر کلاسیک و موقر خود در مقایسه با لپ تاپ های گیمینگ گزینه مناسب تری برای طیف گسترده ای از کاربران خواهد بود.طی روزهای اخیر لپ تاپ ها و گجت های بسیار جالبی در نمایشگاه ifa 2018 رونمایی شده است. یکی از لپ تاپ های خوش ساخت و جذابی که تاکنون در این نمایشگاه معرفی شده msi prestige p65 است. این دستگاه از زبان طراحی کاملا متفاوتی در مقایسه با دیگر محصولات msi بهره گرفته است، چرا که برای بسیاری از کاربران نام این شرکت همواره معادل محصولات گیمینگ با آن طراحی خاص و خشن و گاه خارج از عرف بوده است. اما در msi prestige p65 شاهد استفاده از طراحی کاملا کلاسیک از سوی این شرکت هستیم، مسئله ای که خود ام اس آی نیز بدان اذعان داشته و اعلام کرده که این محصول به صورت ویژه برای خالقان محتوا و کاربران حرفه ای توسعه یافته است. msi prestige p65 لپ تاپی است که سخت افزاری بسیار قدرتمند با کلاس دسکتاپ را در بدنه ای کاملا ظریف و قابل حمل ارایه داده و از این حیث گزینه بسیار بهتری در مقایسه با لپ تاپ های گیمینگ سنگین به شمار می رود. prestige p65 در دو رنگ سفید یا نقره ای عرضه شده که در نگاه اول یادآور سرفیس بوک محبوب مایکروسافت است، یکپارچگی رنگ دستگاه حتی در قسمت کیبورد باعث شده تا دستگاه باوقارتر از دیگر نمونه های موجود در بازار باشد. تنها قسمت بدنه لپ تاپ که دارای رنگی متفاوت با دیگر بخش ها است، لوگوی اژدهای msi در پشت نمایشگر است که با رنگ طلایی خود، خودنمایی می کند.این لپ تاپ 15.6 اینچی دارای نمایشگری با حاشیه اندک است که البته در مقایسه با ذن بوک جدید ایسوس با نسبت نمایشگر به بدنه بیش از 95 درصدی، آنچنان کم حاشیه به نظر نمی رسد. این نمایشگر مانند دیگر لپ تاپ های بالارده بازار ...

ادامه مطلب  

لپ تاپ گیمینگ ایسوس fx503vd امکان اجرای بازی ها را با قیمت اقتصادی ممکن می کند  

درخواست حذف این مطلب
ساخت نسخه های اقتصادی از محصولات گران قیمت رویه مرسومی است که به کاربران امکان می دهد ابزار متناسب با بودجه محدود خود را خریداری کنند. مثلاً msi برخی از مدل های رده بالای سری gt را با امکانات محدودتر و قیمت مناسب تری به عنوان سری ge عرضه می کند یا شرکت دل که ترجیح می دهد نسخه های اقتصادی تر از لپ تاپ های گیمینگ سری گران قیمت alienware را تحت عنوان سری inspiron نامگذاری کند. ایسوس هم لپ تاپ های گیمینگ ارزان قیمت خود را به جای سری rog (خانواده محصولات گیمینگ این شرکت) با نام سری fx عرضه می کند. یکی از جدیدترین مدل های ساخته شده در این سری fx503 نام دارد که نسل جدید و ارتقاء یافته از fx502 به حساب می آید. اگر به دنبال لپ تاپی با قیمت مناسب هستید که قابلیت اجرای بازی های کامپیوتری را هم داشته باشد، در ادامه با بررسی لپ تاپ ایسوس fx503vd همراه شوید تا ببینیم محصول جدید و خوش قیمت شرکت تایوانی چه ویژگی هایی دارد.طراحیهرچند ایسوس fx503vd پیشوند rog را در نام خود ندارد، اما بسیاری از المان های طراحی سری گیمینگ شرکت تایوانی در این محصول حاضر هستند. استفاده از رنگ قرمز و طراحی خشن ظاهر دلچسبی به محصول جدید ایسوس بخشیده و اگر قیمت ۶ میلیون تومانی دستگاه را در نظر داشته باشیم کیفیت ساخت بدنه قابل قبول است. اطراف کیبورد و پایین بدنه از پلاستیک محکمی ساخته شده که بسیار سخت است و به داخل فرو نمی رود.پشت صفحه نمایش اما با پلاستیک نرم و باریک تری ساخته شده که با فشار دست خم می شود، پس باید مراقب باشید شئ سنگینی روی این قسمت فشار وارد نکند. خوشبختانه لولاهای نمایشگر مستحکم هستند و به نظر نمی رسد به این زودی ها با مشکلی مواجه شوند. تمام سطح بدنه ضمناً با حالت خراش خورده ساخته شده که محصولات سری zen ایسوس را تداعی می کند.هرچند شرکت سازنده در نسل جدید وزن و ضخامت بدنه را کمی کاهش داده است، اما باز هم با محصولی مواجه هستیم که از این نظر جایی بینابین قرار می گیرد. این لپ تاپ با وزن ۲.۵ کیلو و ضخامت ۲۴ میلی متر از رقبایی مثل razer blade pro یا محصولات سری g501 ایسوس ضخیم تر است، اما قابل حمل تر از رقبای غول آسا مثل alienware 15 r3 و msi gt62vr به حساب می آید.در سمت راست لپ تاپ یک درگاه usb 3.0 داریم که قاعدتا برای متصل کردن ماوس استفاده می شود (مگر اینکه برای بازی با ترک پد دستگاه تلاش کنید یا چپ دست باشید!). در این بخش ضمناً کارت خوان و قفل کینگستون هم به چشم می خورند. اما بقیه درگاه ها در سمت چپ هستند؛ دو درگاه usb 3.0، جک میکروفن/هدفون، hdmi 2.0 و درگاه اتصال شارژر. تنوع درگاه های محصول نسبت به رقم پرداختی قابل قبول است و طبعاً اثری از امکانات پیشرفته تر مثل usb نوع c، تاندربولت یا hdmi نسخه 2.1 به چشم نمی خورد.پشت بدنه به طور کامل برای سوراخ های تهویه اختصاص داده شده و لبه ی جلویی هم خالی است. موارد باقی مانده بالای کیبورد هستند، دکمه ی روشن و خاموش کردن دستگاه، اسپیکر، و چند چراغ led که برای نمایش وضعیت حافظه داخلی، روشن بودن حالت airplane mode و غیره اختصاص دارند.ایسوس fx503vd در مجموع طراحی دلپذیری دارد و به نظر می رسد استحکام محصول برای چند سال استفاده کافی باشد. ناگفته نماند که این محصول همراه با یک کوله پشتی و ماوس ایسوس به فروش می رسد.بخش طراحی در یک نگاه:ظاهر خشن و طراحی مطابق با دنیای گیمینگضخامت ۲.۴ سانتی متروزن ۲.۵ کیلوگرمبدنه پلاستیکی سیاه رنگ و خطوط قرمزمجهز به درگاه های:سه درگاه usb 3.0hdmi 2.0کارت خوانجک ۳.۵ میلی متری میکروفن/هدفونقفل کینگستوندرگاه شارژ اختصاصیدارای کوله پشتی و ماوسصفحه کلید و تاچ پدایسوس fx503vd به یک کیبورد qwerty کامل مجهز است که دکمه های عددی موسوم به numpad را هم دارد. البته با توجه به ابعاد ۱۵ اینچی دستگاه تعجب برانگیز است که شرکت تایوانی دکمه های جهت را به زور جایی بین numpad و دکمه های حروف قرار داده است و این موضوع چندان موقع استفاده از دستگاه دلپذیر نیست. گذشته از این موضوع، به طور کلی صفحه کلید عملکرد قابل قبولی دارد.کیبورد ایسوس fx503vd از نوع جزیره ای یا chiclet است، یعنی دکمه ها از یکدیگر فاصله دارند و به هم پیوسته نیستند. ارتفاع جابجایی هر کلید ۱.۸ میلی متر است که تقریباً نصف ارتفاع حرکت یک کیبورد مکانیکی دسکتاپ به حساب می آید، اما در دنیای لپ تاپ ها قابل قبول است و موقع بازی کردن کارایی نسبتاً مناسبی دارد.دیواره های ۴ کلید wasd که برای بازی کردن بیشترین کاربرد را دارند قرمز هستند و این موضوع کاملاً نشان می دهد محصول جدید ایسر برای گیمرها ساخته شده است. بک لایت یا چراغ های زیر صفحه کلید هم قرمز هستند و امکان تغییر رنگ آنها وجود ندارد، چون چنین قابلیتی به محصولات رده بالا و گران قیمت تر اختصاص دارد.یک ویژگی دیگر که به درد گیمینگ می خورد هم n-key rollover نام دارد.به لطف این ویژگی اگر همه ی کلیدها را با هم فشار دهید، باز هم دستگاه می تواند فشرده شدن تک تک کلیدها را با دقت ثبت کند و مشکلی ایجاد نمی شود. اگر بازی هایی با ریتم بسیار سریع مثل war craft یا overwatch را انجام می دهید، وجود چنین قابلیتی می تواند دقت اجرای بازی ها را بیشتر کند.لپ تاپ گیمینگ یعنی بیشتر اوقات یک ماوس هم به دستگاه متصل خواهد بود، اما اگر لازم شد با ترکپد خود لپ تاپ کار کنید خوشبختانه دقت خوبی دارد. ایسوس روی سطح تاچ پد را با یک لایه شیشه پوشانده که باعث می شود انگشت کاربر به شکل نسبتاً روان روی این بخش حرکت کند.بخش صفحه کلید و تاچ پد در یک نگاه:صفحه کلید کامل qwerty دارای numpadدارای نور پس زمینه قرمز۴ کلید wasd با رنگ بندی متمایز مشخص شده اندسوییچ های نوع scissorارتفاع حرکت کلیدها ۱.۸ میلی مترمجهز به n-key rolloverتاچ پد دارای روکش شیشه ایصفحه نمایشایسوس fx503vd به یک صفحه نمایش ۱۵.۶ اینچی با رزولوشن full hd، نسبت تصویر ۱۶ به ۹ و نرخ تازه سازی ۶۰ هرتز مجهز است. این لپ تاپ در بازار های دیگر با صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی هم قابل سفارش است، اما در ایران به نسخه پایه محدود هستیم. در این مدل از پنل tn برای ساخت نمایشگر استفاده شده که قادر است ۴۵ درصد دامنه رنگ های بازه ntsc را نمایش دهد. روی صفحه نمایش دستگاه ضمناً یک لایه ضد بازتاب کشیده شده که خوانایی صفحه نمایش را در محیط هایی با تابش نور مستقیم، افزایش می دهد.هرچند شرکت سازنده می گوید این صفحه نمایش از بازه ی دید ۱۷۸ درجه پشتیبانی می کند، اما به دلیل استفاده از پنل tn وقتی کمی در مقابل نمایشگر جابجا می شوید کیفیت تصویر به شکل محسوسی کاهش پیدا می کند. کنتراست و حداکثر روشنایی صفحه نمایش هم کاملاً در حد و اندازه یک محصول اقتصادی هستند و باید توقع خود را با هزینه پرداختی تنظیم کنید.بخش صفحه نمایش در یک نگاه:نمایشگر ۱۵.۶ اینچی با روکش مات ضد بازتابرزولوشن full hdنسبت تصویر ۱۶ به ۹پنل tnنرخ تازه سازی ۶۰ هرتزپوشش ۴۵ درصد از استاندارد رنگ های ntscزاویه دید عریض ۱۷۸ درجه ایغیر لمسیعملکرد لپ تاپ ایسوس fx503vdجزئیات سخت افزاری:پردازنده core i7-7700hq از نسل هفتم کیبی لیکتوان پردازنده ۲.۸ گیگاهر ...

ادامه مطلب  

بررسی ذن فون 4 ایسوس (ze554kl): دنیای شیشه ای!  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ذن فون 4 ایسوس، نسل جدید اسمارت فون های این کمپانی تایوانی که چندی پیش همراه با برادران بزرگوارش معرفی شد.ایسوس یکی از خوش نام ترین برندهای تایوانی به خصوص در دنیای سخت افزارها و لپ تاپ هاست که مدتی می شود وارد حوزه اسمارت فون ها شده و می خواهد شانسش را در این آشفته بازار امتحان کند. پیش تر محصولات این شرکت در میانه های بازار بودند و کمتر شاهد اسمارت فونی رده بالا از ایسوس بودیم اما با معرفی سری جدید ذن فون 4، این برند نیز به صورت جدی وارد رقابت با بالانشین ها شد.حال ذن فون 4 (ze554kl) ایسوس قدوم مبارکش را در آزمایشگاه آی تی رسان گذاشته و به ما فرصتی دست داده تا از نزدیک به آن ملاقات کنیم. اگر می خواهید بدانید که این گوشی و کلا برند ایسوس چه حرف هایی برای گفتن دارند، با ما و بررسی ذن فون 4 همراه باشید…طراحیایسوس پیش تر با معرفی محصولاتی همچون ذن فون 2 دیلاکس با طراحی متفاوت در قاب پشتی، سعی کرده بود تا نگاه دیگری به اسمارت فون ها داشته باشد و بتواند با این ترفند مشتری های بیشتری جذب کند. اما ظاهرا این روش کارساز نبوده چرا که ذن فون 4 نه طرح جدیدی دارد و نه شبیه به گوشی های متفاوت ایسوس است. ظاهری آشنا که پیش تر در بسیاری از گوشی های بازار و به خصوص کهکشانی های سامسونگ دیده بودیم!ایسوس برای ساخت این گوشی از ترکیب محبوب این روز های بازار یعنی شیشه و فلز بهره گرفته تا از این لحاظ در کنار رقبا قرار گیرد. دقیقا همچون اکثر محصولات این چنینی، ذن فون 4 نیز علاقه بسیار زیادی به جذب چربی انگشتان دارد و بعد از مدتی استفاده می بایست لنگ به دست بگیرید و تمیزش کنید! البته این میزان در رنگ مشکی گوشی کمتر خودنمایی می کند اما خب ضعفی برای این مدل گوشی ها که دیگر در همه سازندگان از اپل و سامسونگ بگیر تا هواوی و شیائومی، به حساب می آید.در نگاه از روبه رو گوشه های گرد، کلید عریض هوم و حاشیه های اطراف نمایشگر خودنمایی می کنند. ظاهرا ایسوس پس از اخراج شدن دکمه هوم از گوشی برخی سازندگان، تصمیم گرفته تا آن ها را برای سری ذن فون استخدام کند!در سمت راست، کلیدهای یکپارچه صدا را می بینیم که در زیر خود کلید پاور را جای داده اند. اندازه کلید ها خوب است و با توجه به مکان آشنای شان، می توانید به راحتی آن ها را پیدا کنید؛ اما میزان بیرون زدگی این کلیدها می توانست بهتر باشد!به صورتی که اگر طبق عادت همیشه و به خصوص کلید پرکاربرد پاور را بفشارید، شاید با شکست بزرگی مواجه شوید! در واقع با اعمال فشار بر روی آن قسمت و به سبب بیرون زدگی اندک، فشار وارده بر اطراف کلید اعمال شده و در نتیجه قفل گوشی باز نمی شود! البته پس از چند روز به این مسئله عادت خواهید کرد و مشکلی نخواهید داشت.در سمت چپ، تنها درگاه سیم کارت و کارت حافظه دیده می شود که برای دسترسی به آن می بایست از سوزن مخصوصی استفاده کنید. جنس خشاب پلاستیکی بوده و در صورت استفاده بیش از حد می بایست کمی هوایش را داشته باشید. این نکته را هم بدانید که برای استفاده از کارت حافظه باید قید سیم کارت دوم را بزنید.در بالای گوشی، میکروفون ثانویه و در زیر آن پورت usb c، اسپیکر و خوشبختانه جک استاندارد صدا را شاهد هستیم.اگر گوشی را به پشت برگردانید، لوگوی ایسوس کمی بالاتر از مرکز به چشم می خورد و در صورتی که ذن فون 4 را در برابر نور قرار دهید، انعکاس آن به صورت خطوطی به مرکزیت همین لوگو دیده می شود که جلوه خاصی را به گوشی بخشیده تا از این لحاظ تا حدی متفاوت تر و حتی زیباتر از رقبا باشد.در گوشه بالا و سمت چپ، دوربین دوگانه و فلاش led جای خوش کرده اند که با تدابیر ایسوس کاملا در بدنه فرو رفته و شاهد بیرون زدگی آن ها نیستیم. نکته جالب اینکه دوربین های محصول جدید ایسوس کاملا در زیر شیشه قرار گرفته بر روی قاب پشتی فرو رفته اند و حتی با کشیدن دست نیز متوجه آن ها نخواهید شد.این امر یکی از نکات قابل تامل و البته تحسین برانگیز در پرچم دار ایسوس است زیرا اکثر سازندگان با لنزهای بیرون زده از دستگاه، محصولات خودشان را عرضه می کنند و حتی هواوی با آنکه در سری p توانسته بود همچون ذن فون این بخش را هم سطح بسازد اما در پرچم داران سری میت ۱۰ دوباره سطح لنزها به بیرون آمده تا متوجه سختی این کار بشویم. البته بماند برخی چون اپل چنان لنزشان از بدنه خارج شده که احساس می کنید یک قطعه جداگانه از گوشی است!به طور کلی ایسوس ذن فون 4 دستگاه نسبتا خوش دستی است. گوشه های گرد آن کمک کرده تا هنگام کار مشکلی با گوشی نداشته باشید اما با توجه به ارگونومی خاصش، شاید کمی طول بکشد تا به آن عادت کنید. بخش پشتی و در کل خود گوشی بسیار لیز بوده و باید همیشه مراقب باشید که از دست تان همچون یک ماهی سر نخورد و…! با این حال وزن 165 گرمی و ضخامت 7.7 میلی متر برای محصولی در این سطح قابل قبول و تحسین برانگیز است.نمایشگرذن فون 4 به یک نمایشگر 5.5 اینچی فول اچ دی مجهز است که در هر اینچ آن شاهد بیش از 400 پیکسل ناقابل هستیم. این نمایشگر که در ساخت آن از فناوری ips lcd کمک گرفته شده کمی بیش تر از 70 درصد بخش جلویی را پوشانده که در دنیای امروزی و با دیدن نسبت های بیش از 80 درصدی نمایشگر به بدنه، می توانست بیشتر باشد.به لطف پنل خوب، در نگاه از زوایا مشکل خاصی با ذن فون 4 نخواهید داشت. نمایشگر رنگ ها را کمی اشباع نشان می دهد که مورد پسند بسیاری از افراد است. رنگ سفید نیز کاملا درخشان بوده اما عمق رنگ مشکی چندان بالا نیست.میزان نور نمایشگر بالاست و در برخی تست ها به بیش از 600 نیت نیز رسیده است. رفلکس صفحه در حد معقولی است و با توجه به نور خوب می توانید در محیط های خارجی و زیر نور آفتاب نیز با گوشی کار کنید و مشکلی نداشته باشید. اگر بخواهید در محیط های تاریک مشغول کار با گوشی شوید، بازهم ذن فون 4 ناامیدتان نخواهد کرد چرا که تا حد زیادی می توانید نور را پایین بیاورید.در قسمت تنظیمات نمایشگر گزینه های خوبی برای تغییر حالت تصویر قرار داده شده و می توانید میزان گرمی و سردی رنگ ها را مشخص کنید؛ گزینه ای برای تنظیم این ویژگی به صورت اتوماتیک نیز در دسترس است.قابلیت فیلترکردن نور آبی برای جلوگیری از آسیب به چشم در این گوشی گنجانده شده که در نوع خود جالب است. به صورت کلی و پس از بررسی ذن فون 4 و با توجه به رده این گوشی می توان نمره قبولی را به نمایشگر آن داد. در ادامه شاهد مقایسه این گوشی با آنر 9 هواوی هستیم (سمت راست گوشی ایسوس است):سخت افزارایسوس برای این مدل تصمیم گرفته تا از اسنپدراگون 630 کوالکام استفاده کند. یک چیپست 8 هسته ای که با فناوری 16 نانومتری ساخته شده و از آدرنو 508 به عنوان واحد گرافیکی بهره می برد. این چیپ شامل هسته های cortex-a53 شده و به صورت دو گروه چهارتایی با فرکانس های متفاوت (1.8 و 2.2 گیگاهرتز) فعالیت می کند.برای ذن فون 4 جدید 4 گیگابایت رم در نظر گرفته شده که این روزها و با توجه به محصولات 6 گیگابایتی امری طبیعی است. 64 گیگابایت حافظه داخلی در دل ذن فون 4 دیده می شود که بیش از 50 گیگابایت آن در دسترس شماست و اگر خیلی علاقه مند به فیلم برداری به صورت 4k نباشید، همین میزان نیز کافی به نظر می رسد، گرچه می توانید از طریق کارت حافظه تا 256 گیگابایت دیگر به آن بیفزایید.برای سنجش قدرت سخت افزاری این گوشی تصمیم گرفتیم تا آن را وارد آزمایشگاه خودمان بکنیم.در مرحله نخست از antutu بهره گرفتیم. حاصل کار ذن فون 4 ایسوس پس از گذشت زمان نسبتا زیادی امتیاز 67598 بود.antutuinfogramدر مرحله بعدی geekbench را روی کار آوردیم تا قدرت پردازنده را در دو حالت متفاوت سنجیده باشیم.copy: geekbenchinfogramبرای انجام کارهای روزمره ایسوس ذن فون 4 همچون اکثر محصولات امروزی یک گزینه ایده آل است و شاهد لگ و یا کندی در رابط کاربری آن نخواهید بود. اما اگر یک گیمر حرفه ای هستید و هدف تان از خرید این گوشی اجرای بازی های گرافیکی است، باید بگوییم که ذن فون عزیز کمی ناامیدتان خواهد کرد.به عنوان مثال هنگام اجرای یک بازی محبوب و گرافیکی همچون آخرین نسخه از سری نید فور اسپید، در ابتدا همه چیز نسبتا خوب است اما با بالارفتن دما و کمی احساس گرما در پشت گوشی، روند بازی کمی افت خواهد کرد و دیگر همچون دقایق ابتدایی خوب نیست! البته این را هم در نظر بگیرید تجربه ای که از بازی در یک گوشی پرچمدار دارید را نخواهید داشت و بایستی برای این امر به سراغ نسخه پرو ذن فون 4 بروید.دوربینذن فون 4 در بخش پشتی و برای دوربین اصلی خودش ...

ادامه مطلب  

بهترین مادربردها برای کامپیوترهای شخصی  

درخواست حذف این مطلب
در این مطلب قصد داریم بهترین مادربردها را از نظر امکانات و قیمت با هم مقایسه کرده و در نهایت بهترین ها را به شما معرفی کنیم. در ادامه با مقاله ی بهترین مادربردها برای کامپیوتر های شخصی همراه وینفون باشید.asus z170 pro gamingasus z170 یک سرمایه گذاری برای گیمر ها است، پشتیبانی از حافظه های ddr4، پردازنده های نسل ۶ و ۷ اینتل و همچنین اجزای سازنده و ابزارهای خاص برای آورکلاک آسان، z170 pro gaming یک مادربرد قابل اطمیان با قیمت ۱۶۴ دلاری است. این مادربرد یک انتخاب مناسب با قیمت عالی برای اورکلاک و بازی است. شما با بایوس و ویژگی های al suite دسترسی کامل دارید.چرا asus z170 pro بهرین مادربرد است؟asus z170 pro gaming مانند دیگر برد ها در این محدوده ی قیمتی، عملکرد چشمگیر، قابل اطمینان و وبژگی های پیشرفته ای ارائه می دهد، بودجه کمی مورد نیاز است و می توانید بقیه بودجه صرف خرید چیز های دیگری کنید.مادربرد z170 pro gaming از شرکت ایسوس یک مادربرد متوسط برای علاقه مندان به بازی های رایانه ای و صاحبان کامپیوتر است. با اضافه کردن برخی ویژگی های پیشرفته در این برد، همه چیز با بایوس قدرتمند و مجموعه ی نرم افزاری همراه است.در اینجا قابلیت های زیادی وجود دارد. ایسوس از محافظت از صدا برای کانال های صوتی در برابر تداخل امواج استفاده می کند، ال ای دی هایی وجود دارند، ال ای دی هایی روی برد وجود دارند که تست شده اند تا وجود ۵ فریم اضافی در همه بازی ها را اثبات کند. همچنین مکان هایی برای نصب واتر کولر تعبیه شده است. تمام مشخصات مادربرد درجدول زیر قابل مشاهده است:form factoratxcpusixth-gen intel core i7/i5/i3, pentium, celeron (socket 1151)ram۴x ddr4 3400mhz (overclocked)maximum: 64gbpci۲x pcie 3.0/2.0 x16 (single at x16, dual at x8/x8)۱x pcie 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode)۳ x pcie 3.0/2.0 x1storage۱x sata express port (sata 6.0 gb/s)۱x m.2 socket 3۴x sata 6gb/s portslanintel i219v gigabitaudiosupremefx 8-channel high definition audiosupremefx shielding technologyi/o۱x ps/2 keyboard/mouse combo port۱x dvi۱x d-sub۱x displayport۱x hdmi۱x lan (rj45)۱x usb 3.1 type-a (red)۱x usb 3.1 type-c۴x usb 3.0۲x usb 2.0۱x optical s/pdif۵x audio jacksاین مادربرد یک عیب نیز دارد که آن نبود wi-fi داخلی است. ایسوس ویژگی های زیادی را در این مادربرد برای سی پی یو های با قابلیت اورکلاک قرار داده است.سی پی یوی core i5 6600k با اورکلاک به فرکانس ۴.۶ گیگاهرتز می رسد که با همراه شدن با کارت گرافیک ۱۰۷۰ می تواند بهترین بازی های پی سی را اجرا کند. اگر کمی بیشتر خرج می کنید و از سی پی یوی i7 با کارت گرافیک ۱۰۸۰ استفاده کنید می توانید بازی ها را به راحتی روی کیفیت ۴k اجرا کنید.در کل asus z170 pro gaming یک برد قابل اطمینان است که سرمایه گذاری خوبی برای آینده است.msi x99a godlike gaming carbonاگر شما به سوکت ۲۰۱۱ احتیاج داشته باشید، ام اس آی مادربرد x99a godlike gaming carbon را پیشنهاد می دهد. نام حماسی است زیرا مادربرد حماسی است. شما می توانید رم خود را تا ۱۲۸ گیگابایت افزایش دهید، ۵ اسلات برای turbo m.2، همچنین ۵ شکاف توسعه ی pci-express در نظر گرفته شده است. این مادربرد قیمت ۵۴۹ دلاری دارد.این یک مادربرد با قیمت مناسب است که از ویژگی های مفید برای اورکلاک و بازی پشتیبانی می کند. این مادربرد با یکسال اعتبار xsplit برای استریم بازی ها عرضه می شود.msi x370 gaming pro carbomsi مادربرد جدیدی را برای سری جدید سی پی یو های ای ام دی با نام رایزن برای رایانه و ...

ادامه مطلب  

بهترین لپ تاپ های msi  

درخواست حذف این مطلب
ممکن است msi یک نام تجاری باشد که خیلی با آن آشنا نباشید، اما برخی از بهترین لپ تاپ های ویندوزی را تولید می کند، در اینجا بهترین لپ تاپ های msi را بررسی می کنیم. msi در سال های اخیر با جمعیتی از طرفداران به خاطر سری لپ تاپ های gaming series روبرو شده است که آن ها را به بهترین شکل ممکن تولید می کند. در ادامه با وینفون همراه باشید.msi gs73vr 7rg stealth proنمی توان این دستگاه را دقیقا الترابوک نامید، اما stealth pro از ام اس آی شما را به vr با آخرین قدرت دعوت می کند و تکنولوژی جدید nvidia’s maxq بهترین عملکرد گرافیکی و باریکی را برای شما به ارمغان می آورد.در داخل این ماشین باور نکردنی، نسل هشتم اینتل core i7 و ۳۲ گیگابایت حافظه رم را اختیار دارید، همچنین یک گرافیک ۸ گیگابایتی gtx 1070 نیز به همراه کیبرد های steelseries rgb آن را همراهی می کند. می توانید بین دو کیفیت full hd و ۴k یکی را به اختیار خود انتخاب کنید.ناگفته نماند برای استفاده از vr نیز شما سوکت های thunderbolt 3, nvme ssd, killer doubleshot pro را نیز در اختیار خواهید داشت و همچنین صدا نیز در این دستگاه قدرتمند بالاترین کیفیت را ارائه می کند، با خرید لوازم اضافی و امکانات این لپ تاپ برای شما ۲۰۰۰ دلار آب می خورد.msi gt72vr dominator proاین بیشتر به دسکتاپ شباهت دارد تا یک لپ تاپ، هر چند اگر بخواهید می توانید این لپ تاپ ۸ پوندی را در کیف خود حمل کنید. چه چیزی dominator pro را جایگزین دسکتاپ می کند؟ در اینجا یک گرافیک موبایلی وجود ندارد بلکه یک کارت ۱۰۶۰ یا ۱۰۷۰ واقعی را در اختیار دارید.همچنین dominator pro دارای پورت های usb-c و thunderbolt 3 است، پردازنده ی core i7 همچنین ۱۶ گیگابایت رم و کیبرد های steelseries این لپ تاپ را برای بهترین عملکرد همراهی می کنند و حتی یک super raid 4 نیز برای آن در نظر گرفته شده است. یک dac داخلی برای بهترین کیفیت صدا د ...

ادامه مطلب  

بررسی asus zen aio – وینفون  

درخواست حذف این مطلب
احتمالا شما هم اکنون یه لپ تاپ یا گوشی هوشمند و یا حتی یک تبلت دارید، و دیگر جایی برای دسکتاپ و کامپیوترهای شخصی در اتاق شما وجود ندارد، درست است؟ مگر اینکه یکی از گیمرهای اختصاصی کامپیوترهای شخصی باشید. اما تقریبا اکثرا کارکنان آمریکایی علاقه ندارند که بعد از یک روز طولانی کاری که پشت میز نشسته اند به خانه برگردند و دوباره پشت میز بنشینند. در ادامه با وینفون همراه باشید.فروشگاه محصولات شیائومیدرگاه پرداخت اینترنتی نکست پیبنابراین دسکتاپ های مرسوم بازار به تابلوهای اعلانات بدل گشته اند، کامپیوترهای aio که می توانید در آشپزخانه هم مشغول کارهای خود باشید هم با مادربزرگ ویدیو چت داشته باشید، کلیپ تماشا کنید، موسیقی گوش بدهید یا حتی طرز تهیه چیکن پارمسان رو سرچ کنید، امروزه این نوع کامپیوترها بازارشان حسابی گرم است. اپل آی مک شناخته شده ترین مدل این aio ها است اما هزینه زیادی را برای تهیه آنها باید پرداخت کنید، اما امروزه دستگاه های ویندوز های قابل اعتماد با قیمت مناسب تری هم در بازا پیدا می شود که نیازی نیست برای تهیه آن ها به اندازه هزینه آی مک پول خود را صرف کنید، دستگاهی که زیر 1000 دلار قیمت داشته باشید، asus zen aio یکی از آن هاست که 999 دلار است. آماده باشید تا باهم به بررسی توانایی و قدرت این کامپیوتر بپردازیم. البته این کامپیوتر برای آشپرخانه مناسب است! اما کاربران حرفه ای که برای کارهای ویراستاری آی مک 21 اینچی را انتخاب می کنند مایل هستند کمی بیشتر درباره این کامپیوتر بدانند.طراحی شیک و براقطراحی آن قطعا همانند آی مک است اما به رنگ مشکی، قاب زیبایی که صفحه نمایش را دربر گرفته است حتی از aio اپل هم باریکتر است، مخصوصا در قسمت پایین آن. لوگوی asus در قسمت پایین وسط کادر کمی به زیبایی آن لطمه وارد کرده است همچنین نوشته ی sonicmaster premium که در گوشه سمت راست پایین دیده می شود هم کمی ناخوشایند به نظر می رسد. قرار بود که این دستگاه از بلندگوهای دیگر aio ها بهره بگیرد اما چیزی غیر منتظره رخ داد و دو بلندگوی استریو 6 واتی در آن قرار داده شد که به سختی باعث هیجان زدگی می شود. البته این بلندگوها برای گوش دادن به موسیقی یا تماشای ویدیو در اتاق بزرگ کاملا مناسب است، اما اصلا قابل قیاس با بلندگوی فوق العاده ای که در dell xps 27$1,399.99 قرار دارد نیست، که به نظر می رسد از تمام سینماهای خانگی بهتر است.صفحه نمایش یک پنل led است که از تکنولوژِی ips نیز بهره مند است به این معنی که شما از هر زاویه ای به تصویر نگاه کنید کنتراست و رنگ تصویر افت کیفیت نخواهد داشت. صفحه نمایش لمسی است که این مزیتی برای ایسوس محسوب می شود زیرا آی مک غیر لمسی است. اصولا کامپیوترهای aio در مرکز خانه نصب می شوند و اکثرا اعضای خانواده از ان برای گوش دادن به موسیقی با تماشای ویدیو و آلبوم تصاویر استفاده می کنند. رزولوشن صفحه نمایش full hd (1,920 by 1,080) است و تراکم پیکسلی مناسبی دارد که تقریبا با هم رده های خود برابر است اما به پر زرق و برقی صفحه نمایش retina که در آی مک قرار دارد نیست. این مشکل تراکم پیکسلی شبیه به acer aspire z3$1,159.99 است که در آمازون تجربه آن را داشته ایم، اگر خوب با دقت به تصاویر نگاه کنید می توانید مربع های پیکسل ها را مشاهده کنید که زیاد جذاب نیست و باعث می شود که نوشتار متون حالت دندانه دار باشد و یا تصاویر درخشان و شفاف نباشند.پورت های استاندارد کافی و مناسبکیبورد و ماوسی که همراه با zen aio$973.44 در امازون قرار عرضه شده است، مدل اولیه کیبور و ماوس بی سیم هست، به این صورت که با یک رابط کوچک که از طریق درگاه usb 2.0 به سیستم شما متصل می شوید میتوانید از ماوس و کیبوردتان از راه دور استفاده کنید. برای کارهایی که نمی توانید به صورت لمسی انجام دهید این وسایل کارآمد هستند. ماوس به دو قسمت تقسیم می شود البته دو قسمت کوچک که خیلی سایز مناسب برای دست نیست. کیبورد سبک جزیره ای دارد که رضایت بخش و خوب است، اما کلیدها کمی ناپایدار هستند و در زمان تایپ صدای ناخوشایندی ایجاد می کنند. اگر می خواهید زمان زیادی را برای تایپ کردن با aio خود صرف کنید پیشنهاد می کنیم که کمی هزینه کنید و کیبورد با کیفیت تری تهیه کنید.زمانی که رابط ماوس و کیبورد را به دستگاه وصل می کنید یکی از پورت های usb همیشه اشغال می شود، و یک پورت usb 2.0 باقی می ماند و در مجموع چهار پورت usb 3.1 پر سرعت در دسترس است. این ترکیب از پورت ها تقریبا استاندارد تمام aio است که البته پورت usb-c _ که امروزه یکی از استاندارهای تمامی لپ تاپ ها و دسکتاپ ها است_ در این مدل وجود ندارد مانند asire z3. پورت های تعبیه شده در آی مک شامل 2 پورت usb-c و 4 پورت usb 3.0 است، البته جای دو رابط usb 2.0 خالی است و ماوس و کیبورد آن از طریق بلوتوث به سیستم متصل می شوند، بنابراین هیچ دانگل اضافه ای که نیاز باشد همراهتان باشد در آی مک نیست.aio همچنین یک درگاه خروجی hdmi برای اینکه بتوانید مانیتور اضافه ای به آن وصل کنید( که احتمالا نیازی به آن نخواهید داشت)، درگاه اترنت با سرعت گیگابیت، یک جک مستقل خروجی صدا، درگاه قفل کنسینگتون، یک کلید پاور، و یک شیار برای کارت sd، دارد. تمامی این پورت ها در قسمتی پشتی کامپیوتر قرار دارند و به راحتی در دسترس هستند البته کلید پاور و پورت اترنت کمی توسط پایه دستگاه پوشیده شده اند، اما دسترسی به آن ها به سختی دسترسی به پورت های xps 27 نیست. اندازه 18.9 به 25.6 در 2.4 اینچ (hwd)، واحد نسبتا سبکی است_ در مقایسه با وزن 38 پوندی xps 27 فقط 16 پوند وزن دارد_ طراحی ایستاده آن بسیار عالی است و اگر نیاز داشته باشید چیزی را به aio خود متصل کنید به راحتی می توانید آن را بچرخانید و به پورت ها دسترسی پیدا کنید. پایه دستگاه شیب نسبتا محدودی دارم، اما با این حال اگر آن را در سطح بالایی نصب کنید دیگر نیازی نیست برای نگاه کردن به مانیتور گردنتان را خم کنید. در ...

ادامه مطلب  

فروش - فروش کامل قطعات به پایین ترین قیمت ممکن در ایران  

درخواست حذف این مطلب
فروش مادربوردهای ایسوسmain asus x99 rog strix = 1.320.000main asus x99 a-ii = 1.175.000main asus z270 maximus ix formula = 1.620.000main asus z270 maximus hero= 1.160.000main asus z270 tuf -mark 1 = 1.060.000 main asus z270 tuf -mark 2 = 660.000main asus z270 e gaming= 985.000main asus z270 g gaming=925.000main asus z270 f gaming=820.000main asus z270 h gaming =775.000main asus z270 a =715.000main asus z270 k =615.000main asus z270 p =580.000main asus h270 f strix =610.000main asus h270 pro =530.000main asus h270 plus =505.000main asus h270 m-plus =440.000main asus b250-ma =375.000main asus b250-plus =400.000main asus b250-mc =380.000790.000=main asus mximus viii ranger main asus sabertooth s =850.000main asus z170 pro = 730.000main asus z170 pro gaming aura =665.000main asus z170 pro gaming =660.000main asus z170 a =650.000main asus z170 p =550.000main asus z170 p-d3 =465.000main asus h170 pro-gaming =580.000main asus h170 pro =520.000main asus h170 plus d3=385.000main asus b150 pro-gaming-aura=525.000main asus b150 pro -gaming=485.000main asus b150-plus=388.000main asus h110 plus =300.000main asus h110 m-a =265.000main asus h110 m-k =245.000main asus h110 m-c =260.000main am4 asus .msimain asus crosshair vi hero=1.190.000 main asus prime x370 pro=745.000[b]main asus prime x370 a=670.000[/b]main asus strix b350-f gaming =580.000main asus b350 plus=460.000main msi main msi x370 gaming - plus=640.000فروش ویژه کارت گرافیک990.000.asus gtx 1080 ti oc 11g gaming =3200.000.asus gtx 1080 o8g gaming =3080.000.asus gtx 1080 a8g gaming=3350.000.asus gtx 1070 dual oc 8g =2asus gtx 1050 ti oc strix 4g=930.000asus gtx 1050 ti ex o4g =835.000asus gtx 1050 ti ph 4g =800.000asus gtx 1050 ex oc 2g=630.000asus gtx 1050 ex 2g=620.000asus gtx 1050 ph 2g =550.00فروش ویژه هارد و اس اس دی1tb wd blue 64mb=195.0002tb wd blue 64mb=277.0004tb wd blue 64mb=475.0005tb wd blue 64mb=720.0006tb wd blue 64mb=830.0001tb wd purple 64mb=228.0002tb wd purple 64mb=320.0003tb wd purple 64mb=04tb wd purple 64mb=525.0001tb wd red 64mb=249.0002tb wd red 64mb=363.0001tb seagate barracuda 64mb=185.0002tb seagate barracuda 64mb=275.0004tb seagate barracuda 64mb=475.0001tb seagate sky hawk 64mb=202.0002tb seagate sky ha ...

ادامه مطلب  

بررسی کامپیوتر جیبی ایسوس ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10  

درخواست حذف این مطلب
کامپیوترهای جیبی چند سالی است که به پلتفرم های محبوبی تبدیل شده اند و تنوع بالاتری در ساخت آنها دیده می شود. ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10 (asus vivostick pc ts10) که توسط ایسوس تولید شده است، یکی از این مینی کامپیوترهای جذاب است. فهرستبا کلیک کردن بر روی هر عنوان می توانید به آن بخش از بررسی اختصاصی ویوو استیک pc ts10 دسترسی پیدا کنید: مقدمهسری stick pc به خانواده ی کامپیوترهای جیبی کمپانی ایسوس اطلاق می شود و ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10 جدیدترین عضو این خانواده است. کامپیوترهای جیبی همانطور که از اسمشان مشخص است، دقیقا یک کیس کامل را در جیب شما جای می دهند و با خریداری آنها می توانید به یک کامپیوتر در ابعاد کوچک دسترسی داشته باشید.برای آن دسته از کاربرانی که علاقه دارند سیستم عامل ویندوز را به طور کامل و بر روی یک گجت هوشمند بسیار کوچک در اختیار داشته باشند، این کامپیوتر جیبی گزینه ی ایده آلی است. شما در اداره، مدرسه و حتی خانه می توانید ویوو استیک پی سی را به هر مانیتوری که از پورت اچ دی ام آی برخوردار است، متصل کنید و در عرض چند دقیقه، آن نمایشگر را به کامپیوتر اختصاصی خودتان تبدیل کنید. پیش از این که به سراغ عملکرد این دیوایس جذاب برویم، بهتر است به مشخصات آن نگاهی داشته باشیم و در واقع کانفیگ سخت افزاری این کامپیوتر کوچک را متوجه شویم.مشخصات ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر جیبی ایسوس مدل تی اس 10 را در لیست زیر مشاهده می کنید: طول بدنه: ۱۳۵ میلی متر (۵.۳ اینچ) ضخامت: ۱۶.۵ میلی متر (۰.۶ اینچ) عرض: ۳۶ میلی متر (۱.۴ اینچ) وزن: ۷۵ گرم رنگ : مشکی جنس بدنه: پلاستیک و فلز پردازنده: چیپست اینتل اتم x5 سری z8350 (به همراه پردازشگر گرافیکی اینتل اچ دی گرافیکس) فرکانس پردازنده: ۱.۹۲ گیگاهرتز (فرکانس پایه ۱.۴۴ گیگاهرتز) محتویات جعبه: ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10 ، آداپتور برق ۱۸ واتی، کابل میکرو یو اس بی، کابل اچ دی ام آی، هولدر مخصوص برای چسباندن به بدنه ی نمایشگر، فرم خدمات پس از فروش و ۲ دفترچه راهنما به زبان های مختلف تاییدیه های دریافت شده: cb/ce/fcc/ul/wifi/rf امکانات ارتباطی: بلوتوث ۴.۱ و وای فای 802.11 a/b/g/n/ac سیستم عامل: نسخه ی هوم ویندوز ۱۰ مایکروسافت (۶۴ بیت) حافظه رم: ۲ گیگابایت حافظه رم از نوع پنل های lpddr3 با فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز ظرفیت داخلی: ۳۲ گیگابایت از نوع حافظه های فلش emmc + میزان ۱۰۰ گیگابایت فضای رایگان ابری ایسوس تا یک سال پورت ها: میکرو یو اس بی (ورودی برق)، یو اس بی ۳.۰، یو اس بی ۲.۰، جک ۳.۵ میلی متری هدفون (و میکروفون) و اچ دی ام آی (خروجی) نرم افزار های نصب شده بر روی سیستم عامل: آنتی ویروس (نسخه آزمایشی رایگان)، adobe acrobat reader، remote go، asus business manager، asus product registration program، asus webstorage، ez update، media streamer و نسخه آزمایشی رایگان آفیسطراحی و ساختایسوس یکی از بزرگ ترین کمپانی های بزرگ دنیای فناوری است که در شاخه های مختلفی در حوزه ی کامپیوتر و قطعات جانبی آن فعالیت می کند و به همین سبب، محصولات این برند تایوانی اهمیت بالایی در سبک زندگی روزمره ی کاربران دارند. چند سالی است که ایسوس سبک طراحی ذن (zen) را معرفی کرده که ریشه های فرهنگ شرقی و این فلسفه ی فکری نظیر سادگی، آرامش و هماهنگی در آن دیده می شوند.ایسوس ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10 نیز دقیقا همین سبک طراحی را دنبال می کند و از بدنه ی ساده و یک دستی برخوردار است. بدنه ی پلاستیکی این کامپیوتر جیبی از جنس مرغوبی برخوردار است و در دست گرفتن آن، حس خوبی به کاربر می دهد. با توجه به این که کوچک بودن، مهم ترین ویژگی کامپیوترهای جیبی به حساب می آید، این مدل نیز از ابعاد کوچکی برخوردار است و به راحتی می توانید آن را داخل جیب لباس، کوله پشتی و حتی کیف پول خودتان قرار دهید؛ درست مشابه این که یک حافظه ی فلش یو اس بی خریداری کرده اید، اما با طول و عرض و چاقی کمی بیشتر.دکمه ی خاموش و روشن کردن ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10 در بالای آن قرار گرفته و قسمت دیگر هم به پورت اچ دی ام آی اختصاص داده شده است. این قسمت با یک درپوش پلاستیکی محکم محافظت می شود که البته هنگامی که دیوایس را به یک نمایشگر متصل میکنید، میتوانید این درپوش را بر روی سمت دیگر آن قرار دهید تا از فشرده شدن اتفاقی دکمه ی پاور جلوگیری شود. بر روی سطح بدنه تنها لوگوی نقره ای رنگ ایسوس دیده می شود و در آن سمت نیز حفره های مخصوص خروج دما و جریان هوا، با طراحی خاصی که پیش تر آن را بر روی محصولاتی نظیر پروژکتور جیبی ایسوس ذن بیم ای وان زد نیز دیده بودیم، به چشم می خورد؛ شماره سریال دیوایس به همراه اطلاعات قانونی مربوط به ثبت و مجوزهای آن نیز در پشت این گجت درج شده است.تمام پورت های ورودی و خروجی ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10 بر روی دو لبه ی سمت راست و چپ آن قرار گرفته اند تا هنگامی که این مینی کامپیوتر را به نمایشگر یا تلویزیون متصل می کنید، مشکلی برای دسترسی به آنها نداشته باشید. بر روی لبه ی سمت راست پورت ورودی میکرو یو اس بی را مشاهده می کنید که برای اتصال کابل آداپتور شارژ تعبیه شده است و البته حفره ی مخصوص گره زدن بند محافظ نیز در همین قسمت است.لبه ی سمت چپ اما قسمت مهم تری است که یک پورت یو اس بی ۳.۰، یک پورت یو اس بی ۲.۰ و پورت ورودی جک ۳.۵ میلی متری هدفون که برای ورود میکروفون نیز به کار می رود، بر روی این لبه قرار گرفته اند؛ تعداد دیگری از حفره های مخصوص تهیه ی هوا بر روی هر دو لبه ی دیوایس نیز تعبیه شده اند تا علاوه بر انتقال سریع دمای تولید شده توسط پردازنده، صداهای هشدار نیز از طریق آنها به گوش کاربر برسد. البته در کنار اینها، طراحی مناسبی نیز برای هولدر مخصوص این دیوایس انجام گرفته است که ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10 را از طریق آن می توانید بر روی هر سطحی قرار دهید؛ این قطعه دارای چسبی در پشت خود است که با کندن روکش محافظ این چسب، می توانید آن را بر روی لبه های نمایشگر، بر روی دیوار و یا حتی میز تلویزیون بچسبانید و کامپیوتر جیبی خود را به راحتی و با خیالی آسوده، درون آن قرار دهید.سیستم عامل و امکانات نرم افزاریکامپیوتر جیبی ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10 از نسخه ی خانگی و ۶۴ بیتی سیستم عامل ویندوز ۱۰ مایکروسافت استفاده می کند و این سیستم عامل دقیقا همان است که شما بر روی کامپیوترهای دسکتاپ و یا لپ تاپ ها مشاهده می کنید. هنگامی که این گجت را از طریق پورت اچ دی ام آی و برای اولین بار به یک مانیتور یا تلویزیون متصل می کنید، ابتدا از شما درخواست می شود که ماوس و کیبورد را از طریق پورت یو اس بی به آن متصل کنید تا کامپیوتر آنها را بشناسد.شما می توانید این کامپیوتر کوچک را از طریق هولدر مخصوص که بر روی بدنه ی نمایشگر یا تلویزیون چسبانده می شود، در جای خود محکم کنید تا اتصال و دسترسی به پورت های آن آسان تر باشد و البته فشاری نیز به هیچ کدام از کابل ها و لوازم جانبی وارد نشود. در این حالت اتصال را باید از طریق کابل اچ دی ام آی مخصوصی که در جعبه قرار گرفته است انجام دهید؛ این کابل نسبتا کوتاه است اما اگر هولدر را در جای مناسبی بچسبانید، قطعا به محل پورت اچ دی ام آی بر روی بدنه خواهد رسید. اتصال مستقیم به تلویزیون نصب روی هولدر و اتصال از طریق کابل پس از این، منوی اتصال به اینترنت وای فای باز می شود تا بتوانید ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10 را به اینترنت متصل کنید؛ این کار برای دریافت آپدیت های ضروری انجام می گیرد و می توانید آن را در زمان دیگری و از داخل خود سیستم عامل هم انجام دهید. پس از طی کردن این مراحل، تنظیمات نصب ویندوز آغاز می شود. این تنظیمات تنها برای اولین باری که ویوو استیک پی سی مدل تی اس 10 را روشن می کنید، انجام می گیرد و درست مانند نصب یک ویندوز بر روی کامپیوتر رومیزی، می توانید ساعت و تاریخ، زبان سیستم عامل، دستیار هوشمند کورتانا، زبان کیبورد، رمزگذاری و ساخت پروفایل با نام خودتان را انجام دهید.حالا دیگر کار تمام است و شما یک کامپیوتر جیبی به معنای واقعی کلمه در اختیار دارید که ورژن ۶۴ بیتی از دهمین نسخه ی سیستم عامل مایکروسافت بر روی آن نصب شده است و بعد از تنظیمات بهینه سازی که چند دقیقه طول می کشد، این سیستم عامل بوت می شود و بعد از بارگذاری صفحه ی بایوس، شما صفحه ی قفل ویندوز ۱۰ را مشاهده خواهید کرد.در سیستم عامل این دیوایس علاوه بر نرم افزارهای پیش فرض این نسخه از ویندوز نظیر چند بازی و سری موبایل آفیس که مایکروسافت نسخه ی رایگان آنها را در این سیستم عامل قرار داده است، تعدادی اپلیکیشن دیگر نیز وجود دارد که در بخش مشخصات نام آنها را ذکر کردیم و می توانید از این اپلیکیشن ها به طور رایگان بهره ببرید. یک نرم افزار مخصوص نیز تحت عنوان vivoremote center در رابط کاربری این کامپیوتر جیبی تعبیه شده است که میانبرهایی برای دسترسی سریع به تنظیمات وای فای، بلوتوث، کنترل پنل، اطلاعات سیستم، مدیا پلیر، مرورگر اینترنت و سایت یوتیوب در آن وجود دارد. البته خودتان هم می توانید میانبر اپلیکیشن های پرکاربرد و فولدرهای پراستفاده را در این پنجره قرار دهید تا بعدا سریع تر به آنها دسترسی داشته باشید.نحوه ی کار با کامپیوتر جیبی ایسوس چگونه است؟همان طور که گفتیم، شما هنگام راه اندازی اولیه ی این دستگاه باید یک کیبورد و ماوس را از طریق پورت یو اس بی به آن متصل کنید. ویوو استیک پی سی ts10 از دو پورت یو اس بی بر روی بدنه ی خود برخوردار است که می توانید ل ...

ادامه مطلب  

بررسی دیجیاتو: لپ تاپ گیمینگ gs63vr 7rf  

درخواست حذف این مطلب
msi لپ تاپ های متنوع بسیاری خصوصاً در حوزه گیمینگ دارد و در بروزرسانی سخت افزار آنها به نسل های جدیدتر هم تعلل نمی کند، اما اگر محصولی می خواهید که توان پردازش بالا و جدیدترین دستیافته های فناوری را داشته باشد و در عین حال در زمره ی لپ تاپ های قابل حمل دسته بندی شود، باید در سری پرچمدار gs به دنبال چنین لپ تاپی باشید.gs63vr 7rf یکی از جدیدترین محصولات این سری به حساب می آید، لپ تاپ باریک و زیبایی که در نسل قبل به کارت گرافیک قدرتمند سری پاسکال انویدیا مجهز شده بود و حالا شرکت تایوانی بلافاصله پس از آماده شدن پردازنده های نسل هفتم اینتل، قلب تپنده ی دستگاه را هم به سری کیبی لیک بروزرسانی کرده است.این محصول مثل دیگر لپ تاپ های اخیر msi به آخرین نسل از پردازنده های اینتل، کارت گرافیک انویدیا و سخت افزار قدرتمند برای اجرای بازی های سنگین مجهز است، اما نکته این موضوع به حساب می آید که چنین توان پردازش بالایی در یک بدنه بسیار باریک و قابل حمل تعبیه شده است.از شما دعوت می کنیم در ادامه با بررسی لپ تاپ باریک، زیبا و قدرتمند جدید msi همراه باشید.طراحیمثل همیشه، بدنه آلومینیومی خراش خورده با رنگ مشکی و نشان اژدها، کلیت طراحی دستگاه را تشکیل داده است، اما اگر در جریان قدرت سخت افزاری محصول باشید، احتمالاً از باریکی و ابعاد دستگاه متعجب خواهید شد.این محصول ۱۵ اینچی با طول ۳۸۰ سانتی متر و عرض ۲۴۹ سانتی متر، تنها ۱۷.۷ دهم میلی متر ضخامت دارد، یعنی فقط یکی دو میلی متر باریک تر از xps 15 و مک بوک پرو ۱۵ اینچی که محصولاتی به مراتب ضعیف تر به حساب می آیند.وزن دستگاه هم تنها ۱.۸ کیلوگرم است، یعنی به شکل قابل توجهی سبک از رقبایی مثل alienware 15 و asus fx502vm. این در حالی است که در این سطح قدرت و کاربری، به سختی می توانید محصولی با وزن زیر ۲.۲ کیلو گرم و ضخامت کمتر از ۲۲ میلی متر پیدا کنید. برای مثال gp62mvr leopard pro از همین سازنده با سخت افزار کمابیش مشابه، از «gs63vr» حدود نیم کیلو سنگین تر و ۵ میلی متر هم ضخیم تر است.اما قرار دادن این میزان توان پردازش در بدنه باریک مدل پیشین به داغ شدن بیش از حد بدنه و صدای بسیار بلند فن ها منجر شده بود. شرکت سازنده در محصول تازه با اضافه کردن فن سوم و استفاده از پردازنده کم مصرف تر سری کیبی لیک حل کرده است، اما توضیح بیشتر در مورد این دو تغییر را به بخش های مربوطه موکول می کنیم.در این بخش کافی است بدانید قسمت زیرین بدنه با پوشش نرم پارچه شکل (شبیه موکت با پرزهای کوتاه) پوشیده شده است تا هنگام استفاده از این لپ تاپ باریک و قدرتمند، جای نگرانی از بابت قرار دادن دستگاه روی پای کاربر وجود نداشته باشد.«gs63vr» از نظر درگاه ها همانطور که در این سطح انتظار می رود عملکرد مناسبی دارد، خصوصاً درگاه های متنوع برای انتقال تصویر که این بار به جای پشت بدنه (محل معمول مورد علاقه ی msi) در کنار بدنه قرار دارند.در این بخش علاوه بر درگاه شارژ و یک usb 2.0 (طبعاً برای اتصال ماوس)، یک دیسپلی پورت، یک تاندربولت ۳ و یک hdmi به چشم می خورد که می تواند تصویر را با رزولوشن 4k و نرخ ۶۰ هرتز انتقال دهد.این بخش ضمناً محل جدید دکمه ی پاور دستگاه هم به حساب می آید، بر خلاف مدل های دیگر که دکمه ی پاور آنها عموماً زیر نمایشگر و بالای کیبورد قرار دارد.مزیت محل جدید دکمه ی پاور این است که اگر بخواهید دستگاه را به مانیتور جانبی متصل و مورد استفاده قرار دهید، لازم نیست هربار برای روشن و خاموش کردن، درب لپ تاپ را باز کنید.ناگفته نماند که صفحه نمایش «gs73vr» با زاویه ۱۸۰ درجه روی میز قرار می گیرد، هرچند این ویژگی کاربرد چندانی نخواهد داشت.در مجموع باید گفت «gs73vr 7rf» یکی از قدرتمند ترین لپ تاپ هایی به حساب می آید که با این ابعاد و ظرافت می توانید در بازار تهیه کنید.کیبورد و تاچ پددر این لپ تاپ msi مثل بسیاری از مدل های دیگر، نام steelseries به عنوان سازنده ی معتبر کیبورد به چشم می خورد و خیال کاربر را از بابت عملکرد مناسب این بخش راحت می سازد.این کیبورد دکمه های کاملی دارد و از نوع جزیره ای ساخته شده است، اما بر خلاف برخی مدل های سری gt مکانیکی نیست. با این وجود بازخورد کلید ها کاملاً برای بازی کردن مناسب به نظر می رسد و ارتفاع حرکت کلید ها کافی است.کیبورد «gs63vr» ضمناً به بک لایت rgb مجهز است، در نتیجه می توانید کلید ها را به ۳ بخش چپ راست و مرکز تقسیم و رنگ مجزایی برای هر بخش انتخاب نمایید.اندازه ی کلید های مهم برای بازی کردن از جمله شیفت و کنترل کاملاً مناسب است و دکمه های جهت هم با اندازه ی کامل هستند. اما شرکت تایوانی عموماً به ایجاد تغییر در چینش دکمه های کیبورد تمایل دارد و «gs63vr» هم غیر از این نیست.بر همین اساس دکمه ی windows از سمت چپ به کنار ctrl سمت راست منتقل شده تا هنگام بازی کردن احتمال برخورد اتفاقی دست کاربر با آن وجود نداشته و دستگاه از بازی خارج نشود.البته با فعال کردن حالت game mode در نرم افزار دراگون سنتر، این دکمه به شکل نرم افزاری غیر فعال می شود و به نظر می رسد سازنده بیهوده دکمه ی ویندوز را از محلی که کاربران پس از سالها استفاده به آن خو گرفته بودند جابجا کرده است.علاوه بر این به لطف نرم افزار steelseries engine امکان شخصی سازی کلیدها و تعیین ماکرو برای عملکردهای مختلف وجود دارد و چنین پروفایل هایی می تواند بین گیمیرها به اشتراک نیز گذاشته شود، خصوصیتی که برای هماهنگی و هنگام شرکت در مسابقات برای تیم ها مفید خواهد بود.این نرم افزار از طراحی مناسبی برخوردار است و عملکردهای آن عمدتاً به شکل drag and drop انجام می گیرد، از جمله تعیین رنگ led های تعبیه شده در صفحه کلید که یکی از معدود مشخصه های ظاهری مربوط به حوزه ی گیمینگ در این دستگاه هستند. این چراغ ها به شکل پیش فرض کلید ها را به 3 ناحیه با رنگهای متفاوت تقسیم کرده اند، اما قابلیت شخصی سازی دستگاه در این بخش نامحدود است و می توانید ترکیب های بسیار متنوعی را بین رنگها و افکت های مختلف ایجاد کرده و با فشردن همزمان دکمه های «فانکشن» و عدد های 1 تا 4 هریک از این لایه ها را برای کارکردهای مختلف فعال نمایید.برای مثال می توانید یک پروفایل برای بازی مورد نظر خود تنظیم کرده و چراغ های رنگی را در این پروفایل تنها به دکمه های مورد استفاده در آن بازی اختصاص دهید. پس از انجام بازی و بازگشت به محیط ویندوز یا هنگام استفاده از نرم افزارهای دیگر مثل فتوشاپ نیز فعال کردن ترکیب های رنگی بعدی (تا 4 لایه برای هر پروفایل) به سادگی فشردن 2 دکمه امکان پذیر خواهد بود. نرم افزار steelseries engine همچنین قادر است تعداد فشرده شدن هریک از کلید ها را به شکل جداگانه ثبت کرده و آمار آن را در اختیار کاربر قرار دهد تا امکان مشاهده ی ترکیب های پر کاربردتر و شخصی سازی ماکرو برای آنها وجود داشته باشد.تاچ پد دستگاه نیز هرچند برای گیمینگ کارایی چندانی نخواهد داشت، اما از دقت مناسبی برخوردار بوده و فضای قابل توجهی نیز به آن اختصاص داده شده است . اما باید توجه داشته باشید که دکمه های پایین این پد با صفحه ی لمسی یکپارچه هستند و خطی برای جداسازی آنها از یکدیگر وجود ندارد، بر همین اساس در بسیاری از موارد هنگامی که بخواهید کلیک کنید، نشانگر ماوس نیز به شکل ناخواسته اندکی جابجا خواهد شد.نمایشگرلپ تاپ جدید msi علاوه بر زیبایی و باریکی، یک نمایشگر 4k هم دارد، آن هم با وجود اینکه چنین رزولوشنی هنوز چندان هم در دنیای بازی های ویدیویی فراگیر نشده است.این پنل 15.6 اینچی ips از رزولوشن 3840x2160 پیکسل (که برابر با 282 پیکسل در هر اینچ خواهد بود) و سطح براق را برای لپ تاپ گیمینگ خود در نظر گرفته تا این محصول از هم اکنون برای سالهای آینده بیمه باشد. این نمایشگر به گفته سازنده از کنتراست 700:1 برخوردار است که مثل سطح روشنایی، 20 درصد نسبت به پنل های tn بهبود یافته است. زاویه دید صفحه نمایش نیز به لطف پنل ips به 178 درجه می رسد که از حد مورد نیاز هم به نظر می رسد و به شکل قابل توجهی از ارقام 120 و 140 درجه مرسوم بین برخی رقبا مناسب تر است.صفحه نمایش «gs63vr» ضمناً از ۱۰۰ درصد رنگهای استاندارد srgb پشتیبانی می کند و بر همین اساس می تواند بازی ها را با جلوه ای چشم نواز در مقابل دید شما به اجرا در آورد.اما نکته ی عجیب اینکه سازنده به دلیل رزولوشن بالا، عملکرد نمایشگر را روی ۴۸ هرتز محدود کرده که هرچند این موضوع در حالت عادی نمایان نیست، اما هنگام انجام بازی های سنگین گرافیکی محسوس خواهد بود. لازم به ذکر است که درگاه های انتقال تصویر دستگاه امکان انتقال تصویر 4k با نرخ ۶۰ هرتز روی ۳ نمایشگر 4k به شکل همزمان را فراهم آورده اند.ناگفته نماند که درگاه تاندربولت ۳ به دلیل امکان انتقال برق با نرخ ۵ ولت/۳ آمپر قادر است ابزارهای بزرگ دیگر را به راحتی شارژ نماید.به لطف نسل دوم فناوری true color، امکان شخصی سازی، ذخیره و حتی اشتراک گذاری تنظیمات رنگ نمایشگر با کاربران دیگر یا گیمیرهای هم تیمی وجود خواهد داشت. در این نسخه ضمناً می توانید نور آبی منتشر شده از سطح نمایشگر را با فعال کردن فیلتر کاهش دهید و این موضوع به کمتر شدن خستگی چشم در اثر استفاده از صفحه نمایش و کاهش اختلال خواب منجر می شود.یک ویژگی جدید دیگر هم در «gs63vr» این است که به راحتی می توانید با استفاده از تنظیمات نرم افزاری نمایشگر را به ۲ تا ۴ بخش مجزا تقسیم کنید و در هر یک از این بخش ها یک نرم افزار را در اختیار داشته باشید.عمده ترین ضعف صفحه نمایش دستگاه هم عدم پشتیبانی از فناوری g-sync به حساب می آید که وجود آن می توانست لذت اجرای بازی ها را با «gs63vr» بیشتر کند.dragon centerسری جدید لپ تاپ های ام اس آی به نسخه ی تازه از نرم افزار dragon center مجهز هستند که بر اساس قابلیت های محصولات جدید، تغییراتی داشته است.این نرم افزار از پنجره های مختلفی تشکیل شده که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.این صفحه در حقیقت مثل یک میان بر برای دسترسی به اپلیکیشن های کاربردی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد. سازنده به شکل پیشفرض میان بر های مختلفی را در این بخش تعبیه کرده که با انتخاب هر یک، نرم افزار مربوط به تنظیم رنگ نمایشگر، تنظیمات کیبورد steelseries، نرم افزار nahimic 2 برای تنظیمات صدا، xspilit gamecaster برای استریم کردن گیم پلی، تنظیمات کارت گرافیک و در نهایت killer network manager برای تنظیمات شبکه باز خواهد شد.علاوه بر این در صورت تمایل می توانید هر نرم افزار دیگری که برای بازی کردن امکان دارد به آنها نیاز داشته باشید را به شکل دستی به این قسمت اضافه نمایید.system monitorدر این پنجره می توانید جزئیات مختلف سیستم را به راحتی تحت نظر داشته باشید، از جمله میزان اشغال بودن حافظه داخلی، پردازنده، پردازشگر گرافیکی، حافظه رم، سرعت تبادل اطلاعات روی شبکه lan یا وای-فای و موارد دیگر.system tunerاین بخش عمده ترین تغییرات را داشته و یکی از مهم ترین پنل های نرم افزار ام اس آی به حساب می آید. در ادامه به معرفی امکانات این بخش خواهیم پرداخت.اولین ستون به انتخاب پروفایل های کیبورد اختصاص دارد. برای مثال می توانید بر اساس هر بازی تنظیمات مختلفی را برای کیبورد تعیین کرده و به سادگی با مراجعه به این بخش، پروفایل مورد نیاز را فعال نمایید. سازنده ضمناً در این مدل دکمه ویندوز را به سمت راست کیبورد منتقل نکرده، در نتیجه با یک کلیک در پایین این ستون می توانید دکمه ویندوز را به کلی غیر فعال کنید تا در صورت برخورد اتفاقی دست شما، اجرای بازی متوقف نگردد.در دومین ستون تنها یک دکمه موسوم به vr ready وجود دارد که به طور اختصاصی برای استفاده از واقعیت مجازی در نظر گرفته شده است. اگر این د ...

ادامه مطلب  

کوبی 3 سایلنت و کوبی 3 سایلنت اس معرفی شدند؛ مینی کامپیوترهای قدرتمند msi  

درخواست حذف این مطلب
کوبی 3 سایلنت (cubi 3 silent) و کوبی 3 سایلنت اس (cubi 3 silent s) مینی کامپیوترهای جدید ام اس آی هستند که امکانات فنی و مشخصات آنها را در ادامه می بینید.کمپانی msi به تازگی از نسل سوم سری مینی کامپیوتر ام اس آی کوبی رونمایی کرد. کوبی 3 سایلنت و کوبی 3 سایلنت اس مینی پی سی های جدید این شرکت سازنده هستند که از پردازنده های سری kaby lake اینتل قدرت گرفته، بدنه ای از جنس آلومینیوم داشته، سی پی یوهای آن به سیستم خنک کننده مجهز بوده و برخی قطعات آن به راحتی قابل ارتقاست.ابعاد هر دو مدل مینی کامپیوتر جدید ام اس آی معادل 159.6 در 69.5 در 110.2 میلی متر بوده و بدون نیاز به فن های داخلی، خنک می شود. این طراحی باعث شده تا هزینه ها کاهش یافته و صدای دستگاه کم شود. بر اساس ادعای msi، طراحی کوبی 3 سایلنت و 3 سایلنت اس به گونه ای است که اشکالات سخت افزاری آنها کم بوده، قدرت آنها افزایش یافته و طول عمرشان نیز بالاتر باشد.مغز متفکر مینی پی سی ام اس آی ، پردازنده kaby lake u به همراه کارت گرافیک hd اینتل است. بنابراین، کاربران می توانند کامپیوتر کوبی 3 س ...

ادامه مطلب  

بررسی ماوس msi clutch gm70؛ حکم فرمایی بر میدان نبرد (همراه با جایزه)  

درخواست حذف این مطلب
چند وقتی می شود msi با عزم جدی به بازار لوازم جانبی حرفه ای مخصوص گیمینگ زده که یکی از ثمره های آن ماوس clutch gm70 است. این ماوس ویژگی های جالبی چون حسگر دقیق و قابلیت استفاده به صورت بی سیم و سیمی دارد. در این نوشتار به معرفی کامل و بررسی عملی این ماوس می پردازیم.msi توانسته در بازار سخت افزارهای گیمینگ، از جمله مادربرد، کارت گرافیک و لپ تاپ به موفقیت های بزرگی دست یابد و حالا یکی از مدعیان برند گیمینگ برتر بازار است. با این حال msi در بازار لوازم جانبی گیمینگ یک تازه وارد محسوب می شود. می توان امیدوار بود تجربه زیاد این سازنده در طراحی سخت افزارهای گیمینگ در طراحی لوازم جانبی نیز نمود پیدا کرده باشد و با محصولاتی روبرو باشیم که در مقابل دیگر برندهای مطرح حرفی برای گفتن داشته باشند.محصولی که امروز بررسی کنیم از سری clutch (کلاچ) است. این ماوس یک محصول نسبتاً رده بالا مخصوص گیمینگ و همچنین پرچمدار ماوس های گیمینگ msi تا به امروز است که برچسب قیمت 110 دلار را یدک می کشد. این ماوس در مقایسه با محصولات مشابه که قابلیت استفاده به صورت سیمی و بی سیم را دارند، حدود 50 دلار ارزان تر است.دست کم بر روی کاغذ msi clutch gm70 ویژگی های جالبی دارد که در لیست زیر برخی از آنها را آورده ایم:شهرسخت افزار با همکاری بخش قطعات سخت افزاری msi در ایران، جهت تقدیر از خوانندگان این بررسی، جوایزی را در نظر گرفته است. برای اطلاعات بیشتر و شرکت در قرعه کشی، پس از خواندن بررسی به صفحه «جمع بندی و امتیاز شهر سخت افزار» مراجعه کنید (فهرست مطالب از طریق گوشه سمت چپ و بالای صفحه در دسترس است).درست همانطور که گفته شد، msi clutch gm70 مشخصات و ظاهر وسوسه کننده ای دارد. در ادامه به معرفی بیشتر، بررسی عملی و امتیاز دهی به این ماوس می پردازیم.چند وقتی می شود msi با عزم جدی به بازار لوازم جانبی حرفه ای مخصوص گیمینگ زده که یکی از ثمره های آن ماوس clutch gm70 است. این ماوس ویژگی های جالبی چون حسگر دقیق و قابلیت استفاده به صورت بی سیم و سیمی دارد. در این نوشتار به معرفی کامل و بررسی عملی این ماوس می پردازیم.msi توانسته در بازار سخت افزارهای گیمینگ، از جمله مادربرد، کارت گرافیک و لپ تاپ به موفقیت های بزرگی دست یابد و حالا یکی از مدعیان برند گیمینگ برتر بازار است. با این حال msi در بازار لوازم جانبی گیمینگ یک تازه وارد محسوب می شود. می توان امیدوار بود تجربه زیاد این سازنده در طراحی سخت افزارهای گیمینگ در طراحی لوازم جانبی نیز نمود پیدا کرده باشد و با محصولاتی روبرو باشیم که در مقابل دیگر برندهای مطرح حرفی برای گفتن داشته باشند.محصولی که امروز بررسی کنیم از سری clutch (کلاچ) است. این ماوس یک محصول نسبتاً رده بالا مخصوص گیمینگ و همچنین پرچمدار ماوس های گیمینگ msi تا به امروز است که برچسب قیمت 110 دلار را یدک می کشد. این ماوس در مقایسه با محصولات مشابه که قابلیت استفاده به صورت سیمی و بی سیم را دارند، حدود 50 دلار ارزان تر است.دست کم بر روی کاغذ msi clutch gm70 ویژگی های جالبی دارد که در لیست زیر برخی از آنها را آورده ایم:حسگر نوری مخصوص گیمینگ avago pmw3360 با دقت تا dpiا18,000طراحی ماژولار با قابلیت شخصی سازینورپردازی rgb قابل شخصی سازی و هماهنگ سازینرخ مخابره (polling rate)ا3000 هرتز (در حالت استفاده به صورت سیمی)سویچ های مخصوص گیمینگ omron با دوام تا 50 میلیون بار فشردنقابلیت استفاده با هر دو دستشهرسخت افزار با همکاری بخش قطعات سخت افزاری msi در ایران، جهت تقدیر از خوانندگان این بررسی، جوایزی را در نظر گرفته است. برای اطلاعات بیشتر و شرکت در قرعه کشی، پس از خواندن بررسی به صفحه «جمع بندی و امتیاز شهر سخت افزار» مراجعه کنید (فهرست مطالب از طریق گوشه سمت چپ و بالای صفحه در دسترس است).درست همانطور که گفته شد، msi clutch gm70 مشخصات و ظاهر وسوسه کننده ای دارد. در ادامه به معرفی بیشتر، بررسی عملی و امتیاز دهی به این ماوس می پردازیم.مشخصات فنی حسگر: avago pmw3360 - اپتیکال-مخصوص گیمینگدقت حسگر: قابل انتخاب dpiا1000 / 1800 / 2800 / 3600 - حداکثر dpiا18,1000 (در گام های dpiا100)سرعت مخابره اطلاعات: 3000 هرتز در حالت سیمی- 1000 هرتز در حالت بیسمزمان پاسخدهی: 1 میلی ثانیه در حالت بیسیم - 0.33 میلی ثانیه در حالت سیمیحافظه داخلی: داردبسته نرم افزاری مکمل: دارد- msi gaming centerدکمه قابل برنامه ریزی: دارد- 8 عددسویچ های بکار رفته: omron - مخصوص گیمینگنورپردازی: دارد- با پشتیبانی از 16.8 میلیون رنگ -rgb mystic lightنرخ فریم برداری حسگر: نامشخصحداکثر سرعت ردیابی حرکت: 60 ipsحداکثر شتاب قابل ردیابی: gا50رابط: کابلی- usb 2.0طول کابل: 2.0 متر-بافته شدهابعاد: 125x66x69 میلی متر (طولxعرضxارتفاع)وزن: 129 گرمسیستم عامل مورد پشتیبانی: ویندوز vista ،xpا،،7، 8.1 و 10آنباکسینگ (جعبه گشایی)ماوس گیمینگ msi clutch gm70 داخل یک جعبه تقریباً بزرگ و شکیل عرضه می شود. بر روی جعبه تصویر بزرگی از محصول وجود دارد که در همان نگاه اول طراحی آن جلب توجه می کند. طبق معمول بر روی جعبه مختصر معرفی محصول به همراه ذکر مشخصات و برخی ویژگی های آن یافت می شود.با باز کردن جعبه ماوس و متعلقات آن را که در بین لایه فوم قرار گرفته اند مقابل خود یافتیم. محتویات موجود در جعبه محصول:ماوسدانگل usb 2.0کابل usb 2.0 بافته شده به طول 2.0 متر- مجهز به کانکتورهای طلا اندودتجهیزات ماژولار جهت شخصی سازیکیف حملدفترچه راهنمای کاربرنگاهی نزدیکسطح بالایی ماوس به رنگ مشکی کربنی است اما بدنه محکم آن که از انتهای زیرین ماوس شروع می شود و در کناره های آن تا لبه جلویی پیش می رود، فلزی است.در دو طرف ماوس یک جفت دکمه قابل برنامه ریزی تعبیه شده که هدف از این کار، قابل استفاده بودن با هر دو دست چپ و راست است. بنابرین این ماوس با هر دو دست چپ و راست به راحتی قابل استفاده است.در پهلوهای خود ماوس خبری از پوشش لاستیکی نرم نیست و باید پنل های کناری را نصب کرد که ضمن ارائه حس راحتی در استفاده، مانع از لغزش ماوس در دست می شود. این پنل ها از طریق مکانیزم مغناطیسی به آسانی نصب می شوند.پنل ها یا لاستیک های کناری ماوس به آسانی قابل نصب و جداسازی هستند.msi دو جفت از این پنل ها را همراه با ماوس ارائه کرده که هدف از آن تطبیق پذیری هرچه بیشتر و بهتر با دست گیمرها است.همچنین پنل فوقانی ماوس نیز قابل تعویض است. تفاوت دو پنل همراه ماوس در طول بخش انتهایی آنها است. ساختار فوقانی موس نه تنها متقارن نیست، بلکه چند تکه است. در حقیقت جدا بودن بخش کلیدهای کلیک چپ و راست برای ماوس های حرفه ای ضروری است، چراکه ماوس های یک تکه دقت و سرعت لازم را ندارند.در مجموع طراحی ظاهری، ساختار و استحکام این ماوس بسیار عالی است، هرچند که باید دید در عمل حس استفاده از آن چگونه خواهد بود. به ادعای msi این طراحی ارگونومیک بوده و تطابق بسیار خوبی با فرم طبیعی دست دارد.در انتهای ماوس لوگو آشنای اژدهای msi قرار داد که مجهز به نورپردازی rgb است.از بالا یا جلو که به ماوس که نگاه می کنید، دکمه های کلیک راست، قرقره اسکرول، کلیک چپ و دکمه dpi را می بینید. از طریق فشردن دکمه dpi می توان به طور آنی دقت سنسور ماوس را تغییر داد که برای گیمینگ حرفه ای ضروری است.اندازه قرقره اسکرول ماوس متوسط است و به لاستیک نرم با شیارهایی با هدف اصطکاک بهتر با انگشت مجهز است. قرقره یا دکمه غلتان اسکرول چندان برجسته نیست و همین به دسترسی سریع تر کمک می کند.هرچند که سطح بیرونی ماوس چند تکه است، اما در حقیقت بسیار صاف و یکنواخت است، دست کم وقتی آن را در دست میگیرید به هیچ عنوان حس چند تکه بودن نخواهید داشت.سنسور اپتیکال ماوس که وضوح آن به dpiا1800 می رسد، تقریباً در مرکز آن تعبیه شده که به تشخیص دقیق تر حرکت در تمامی جهت ها کمک می کند. ماوس از طریق نقاط لاستیکی با سطح تماس می یابد که به تسهیل حرکت بر روی انواع سطوح مختلف کمک می کند. در حقیقت اصطکاک کامل سطح زیرین ماوس با سطح باعث دشواری در حرکت آن می شود، با همین هدف تنها ...

ادامه مطلب  

بهترین محصولات نمایشگاه کامپیوتکس 2018  

درخواست حذف این مطلب
در این بخش، بهترین محصولات نمایشگاه کامپیوتکس 2018 که احتمالا در آینده باید برخی از آنها را خریداری کنید را معرفی خواهیم کرد. این محصولات طیف گسترده ای از گجت ها را شامل می شوند.نمایشگاه computex 2018 با میزبانی اتفاقات جذاب، عجیب و بعضا غافلگیرکننده ، سبب شد تا بزرگترین رویداد فناوری آسیا مورد توجه بسیاری از افراد قرار گیرد. به بهانه معرفی محصولات متنوع و گجت های خلاقانه، در ادامه بهترین محصولات نمایشگاه کامپیوتکس 2018 را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.لپ تاپ msi prestige ps42لیست بهترین محصولات نمایشگاه کامپیوتکس 2018 را با لپ تاپ جدید پرستیژ msi آغاز می کنیم؛ محصولی که با هدف افزایش بهره وری، سبک تر و کوچکتر از مک بوک 13 اینچی اپل بوده و با صفحه نمایش بزرگتر 14 اینچی، نسل هشتم پردازنده core i7 و کارت گرافیک nvidia mx150 به دست کاربران می رسد.وزن و ضخامت بسیار پایین را می توان نقطه قوت محصول پیش رو عنوان کرد. فعلا قیمت دستگاه مشخص نشده است، ولی علاقه مندان می توانند در سه ماهه سوم سال آن را خریداری کنند.همچنین بخوانید:جدیدترین لپ تاپ پرستیژ msi معرفی شد؛ کم وزن اما پرقدرتپروژه ایسوس پریکاگاین لپ تاپ شما از آینده است: لپ تاپ قدرت گرفته از هوش مصنوعی و دونمایشگره شرکت ایسوس. اما این محصول تا چه اندازه هوشمند است؟ پروژه پریکاگ همه چیز را در مورد شما می داند و حتی ممکن است روزی در یک فیلم نقش رقیب شما را داشته باشد.اگرچه هنوز قیمت این لپ تاپ جدید مشخص نشده است، ولی ایسوس می گوید سال آینده در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. هرچند، نباید منتظر برچسب قیمتی پایینی باشید!همچنین بخوانید:معرفی اجمالی لپ تاپ project precog ایسوس (گجت تی وی)لنوو یوگا بوک 2در حالی که ایسوس با پروژه precog توجه بسیاری را به خود جلب کرد، اما لنوو هم از یک لپ تاپ دونمایشگره با بهره گیری از کیبورد مبتنی بر هوش مصنوعی در نمایشگاه کامپیوتکس پرده برداشته است.متاسفانه این تمام اطلاعاتی ست که فعلا داریم. یوگا بوک 2 امسال روانه بازار می شود تا ظاهرا راه را برای عرضه یک مدل جاه طلبانه تر دیگر در سال 2019 باز کند.موبایل گیمینگ ایسوس راگ فونایسوس با معرفی راگ فون، دنیایی متفاوت از انجام بازی ها با گوشی های موبایل را پیش روی کاربران قرار داده است. rog phone به نسخه تقویت شده اسنپدراگون 845 مجهز شده است و همراه با “airtriggers” به عنوان کلیدهای مجازی در اطراف صفحه به دست کاربران می رسد.وسایل ...

ادامه مطلب  

بررسی لپ تاپ گیمینگ ایسوس زفیروس ؛ دستگاهی عجیب که برای خنک شدن بلند می شود!  

درخواست حذف این مطلب
لپ تاپ های مخصوص بازی یا به اصطلاح گیمینگ، روز به روز کوچکتر و قدرتمندتر می شوند که خبر خوبی برای طرفداران بازی های کامپیوتری است. البته با اینحال هنوز هم دستگاه های بسیار قدرتمند، ابعاد بزرگ و وزن بسیار زیادی دارند و حمل و نقل آنها به هیچ عنوان آسان نیست.یکی از ابداعاتی که باعث شده تا دستگاه های قدرتمند وزن و ابعاد کمتری پیدا کنند، استفاده از ایده max-q شرکت انویدیا است که باعث می شود تا چیپ های گرافیکی پرقدرت سری 10 جی فورس در دستگاه های نازکتر نیز مورد استفاده قرار بگیرند. این ویژگی جدید در نمایشگاه کامپیوتکس 2017 معرفی شد و بسیاری از تولید کنندگان لپ تاپ نیز نمونه هایی را که با استفاده از این گرافیک های جدید انویدیا ساخته شده بود به نمایش گذاشتند.اما اولین محصول تولید انبوهی که از max-q در آن استفاده شده لپ تاپ جدید ایسوس زفیروس (asus zephyrus) است. این دستگاه 15 اینچی جدیدترین عضو خط تولید لپ تاپ های گیمینگ ایسوس (که محصولات زیادی از لپ تاپ های بزرگ تا کامپیوترهای رومیزی قدرتمند را در بر میگیرد) است. مدل پایه این لپ تاپ 2699 دلار قیمت دارد. جالب است بدانید که این دستگاه نام خود را از زفیروس، خدای باد غربی در اساطیر یونانی گرفته است.لپ تاپ زفیروس (asus zephyrus) یک دستگاه گیمینگ 15 اینچی و نازک است که از پردازنده اینتل core i7 و کارت گرافیک انویدیا جی فورس 1080 در آن استفاده شده که برای اجرای هر بازی ای کافی است. ضخامت دستگاه تنها 17.9 میلیمتر بوده و وزن آن حدود 2.2 کیلوگرم است، این در حالیست که یک لپ تاپ معمول با همین مشخصات حداقل 3.6 کیلوگرم وزن دارد و ضخامت آن بسیار بیشتر از این مدل خواهد بود.زفیروس در بالا و یک لپ تاپ 17 اینچی گیمینگ ایسوس با مشخصات مشابه در پایینسخت افزار اصلی دستگاه شامل پردازنده اینتل core i7-7700hq، پردازنده گرافیکی انویدیا جی فورس gtx 1080، شانزده گیگابایت رم و حافظه داخلی اس اس دی 512 گیگابایتی است و فروش آن که چند روز پیش آغاز شده با قیمت 2699 دلار انجام می گیرد. لپ تاپی که در این مطلب مورد آزمایش قرار گرفته دارای رم 24 گیگابایتی است اما سایر مشخصات آن مشابه مدل پایه است. ایسوس اعلام کرده که قیمت مدل های قویتر دستگاه را به زودی اعلام خواهد کرد.بالابر خنک کنندهیکی از عواملی که باعث شده تا این دستگاه با گرافیک انویدیا 1080 اینقدر نازک باشد، سیستم خنک کننده مخفی ای است که در زیر آن تعبیه شده. هنگامی که دستگاه بسته است با لپ تاپی 17.9 میلیمتری سر و کار دارید، اما پس از روش شدن سیستم قسمت زیرین بدنه به صورت خودکار به اندازه 6 میلیمتر بالا می رود. این فضای جدید کمک شایانی به خنک کردن دستگاه می کند.هنگامی که لپ تاپ را در دست خود بگیرید و آن را روشن کنید می توانید متوجه بلند شدن آرام دستگاه باشید. قسمت باز شده حالت نرم و انعطاف پذیری دارد و هنگامی که بر روی یک میز ثابت قرار بگیرد کاملا پایدار به نظر می رسد. بلند شدن دستگاه به نحوی انجام می شود که تشخیص آن تقریبا غیرممکن است.با توجه به اینکه قسمت بالایی داخل لپ تاپ برخلاف اکثر دستگاه های بازار خالی است، ایسوس از ماده لاستیک مانندی در آن استفاده کرده که برای رفع خستگی مچ دست کاربران مناسب است.صفحه لمسی (تاچ پد) عجیبیکی از عجیب ترین ویژگی های این لپ تاپ تاچ پد آن است که در قسمت سمت راست صفحه کلید تعبیه شده. این صفحه با فشردن یک کلید تبدیل به صفحه کلید عددی (numpad) می شود. پیش از این در لپ تاپ های ایسر 21 ایکس و ریزر بلید پرو نیز از این سیستم استفاده شده بود که البته به نظر نمی رسد ایده چندان جالبی باشد. زیرا اکثر کاربران طی این سالها عادت به استفاده از تاچ پدهایی کرده اند که زیر صفحه کلید تعبیه شده و کار کردن با این صفحه لمسی جدید به زمان نیاز دارد.در مجموع اما این تاچ پد عملکرد سریع و مناسبی برای یک لپ تاپ گیمینگ دارد. اکثر افرادی که از لپ تاپ برای بازی کردن استفاده می کنند دارای ماوس های حرفه ای هستند و به همین دلیل سازندگان لپ تاپ های گیمینگ توجه چندانی به این ویژگی دستگاه ...

ادامه مطلب  

بهترین لپ تاپ ایسوس در سال 2018 – وینفون  

درخواست حذف این مطلب
ایسوس یک شرکت تایوانی موفق در زمینه تولید محصولات الکترونیکی مختلف از جمله قطعات کامپیوتر، موبایل، تبلت و لپ تاپ است و دستگاه های تولیدی این شرکت در مقابل قیمت به صرفه، کیفیت و کارایی قابل قبولی را ارایه می دهند. بنابراین در این مقاله تصمیم گرفیتم تا بهترین لپ تاپ های ایسوس را بررسی کنیم و راهنمایی برای خرید محصولات ایسوس در سال 2018 را گرد آوریم.با توجه به این که اکنون دسته بندی های مختلفی برای لپ تاپ ها تعریف شده و این دستگاه های مانند گذشته تنها در یک گروه قرار نمی گیرند و نیاز های کاربران در انتخاب لپ تاپ های مختلف از هر دسته بندی تاثیر گذار است، نمی توانستیم تنها به انتخاب یک لپ تاپ به عنوان بهترین آن بسنده کنیم، بنابراین تصمیم گرفیتم تا بهترین لپ تاپ ها در دسته بندی های پیشنهادی، اقتصادی، گیمینگ، قابل حمل و تبدیل پذیر را معرفی کنیم.فروشگاه محصولات شیائومیدرگاه پرداخت اینترنتی نکست پیبهترین لپ تاپ پیشنهادی : zenbook ux330uaتجربه لذت بخشی که این لپ تاپ در حین استفاده به کاربر منتقل می کند تنها به علت ضخامت باریک و قابل حمل بودن آن نیست و کار با این دستگاه بواسطه صفحه نمایش با کیفیت 1080p در کنار پردازنده core i5-8250u اینتل، 8gb حافظه رم و 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی ssd با پشتیبانی از رابط پرسرعت m.2 لذت استفاده از آن را دو چندان خواهد کرد که تجربه لذت بخش کار با این لپ تاپ 749 دلار برایتان آب میخورد. همچنین ایسوس از رابط های hdmi ،usb-c 3.1، درگاه کارت خوان و برد 802.11ac wifi را راه ارتباطی این دستگاه در نظر گرفته است که تمام این موارد در کنار حسگر اثر انگشت برای افزایش امنیت دستگاه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.چرا zenbook ux330ua بهترین است؟در واقع ایسوس تاکنون لپ تاپ های فوق العاده زیادی را روانه بازار کرده است، اما ux330ua را می توان ترکیبی از بهترین بخش های این لپ تاپ ها خواند که مجهز به صفحه نمایش لمسی 13.3 اینچی 1080 × 1920 است که توان نمایش عمق رنگ ها در کنار وضوح بالای تصاویر را داراست. همچنین صفحه نمایش این دستگاه از روشنایی قابل قبولی نیز برخوردار است که استفاده از لایه anti-galre در ساخت آن سبب شده تا مشکلی در استفاده از آن در فضای باز و زیر نور خورشید وجود نداشته باشد.پردازنده نسل هشتم core i5-8250 اینتل با توان 1.6 گیگاهرتز با پیوستن به 8 گیگابایت رم گنجانده شده در این لپ تاپ خواهد توانست عملکرد بالایی را در این کیس کوچک ارایه دهد. بدنه زیبای آلومینیومی برش خورده این محصول تنها 1.3 سانتی متر ضخامت دارد و باتوجه به سخت افزار استفاده شده در آن وزن آن نیز تنها 1.2 کیلوگرم است. به علاوه تنوع زیاد پورت ها در این بدنه باریک نیز در نوع خود جالب توجه است.کیبرد این دستگاه هم مجهز به نور پس زمینه است که با ترکیب فاصله مناسب بین کلید ها وتاچ پد حساس، این محصول را به دستگاهی مناسب برای تایپ و نگارش بدل خواهد کرد. جالب است بدانید که این دستگاه به مدت یک سال هم در برابر آسیب های احتمالی توسط شرکت ایسوس وارانتی شده است.بهترین لپ تاپ اقتصادی : vivobook x541saبا بهره گیری از پردازنده 4 هسته ای n3710 برازول اینتل با سرعت کلاک 2.56 گیگاهرتز، می توان به عملکرد سخت افزاری بالای این لپ تاپ ارزان قیمت پی برد (برای درک بهتر این موضوع به تفاوت میزان سرعت کلاک پردازنده این لپ تاپ با ux330ua که پیش تر در بالا بررسی کردیم دقت کنید.)همچنین در این دستگاه از 4 گیگابایت حافظه رم استفاده شده که بیش از میزان مورد نیاز برای وب گردی، کار با برنامه های آفیس و مشاهده ویدیو است، بنابراین در استفاده از این لپ تاپ مشکلی از بابت کاهش سرعت را تجربه نخواهید کرد. در این محصول از یک هارد دیسک 500 گیگابایتی برای ذخیره اطلاعات استفاده شده که در صورت نیاز توسط کاربران قابل افزایش خواهد بود.بدنه باریک 2.8 سانتی متری این لپ تاپ استحکام بالایی هم دارد که در بخش روی آن از فلز آلومینیم استفاده شده، به علاوه با وجود این بدنه باریک این دستگاه به یک درایور نوری و تنوع کاملی از انواع پورت ها و اتصالات نیز مجهز است.صفحه نمایش 15.6 اینچی این لپ تاپ، کیفیت 768 × 1366 را ارایه می دهد که برای کارهای مالتی مدیا کافی به نظر می رسد، به علاوه اندازه ی بزرگ این صفحه نمایش فضای کافی برای جای دادن بخش اعداد را در کیبرد ایجاد کرده است. همچنین در نظر داشته باشید که کیفیت پایین تر صفحه نمایش یکی از عوامل تعیین کننده در مقرون به صرفه تر بودن آن است. قیمت این دستگاه در مدل پایه با 290 دلار آغاز می شود.بهترین لپ تاپ مخصوص بازی : rog zephyrus gx501اگر به دنبال لپ تاپی می گردید که مجهز به آخرین نسل از کارت گرافیک های انویدیا باشد، ایسوس با لپ تاپ rog zephyrus gx501 این گزینه را پیش روی شما قرار می ده ...

ادامه مطلب  

asus rog خانواده جدیدی از لوازم جانبی و سخت افزار گیمینگ را در کامپیوتکس 2018 معرفی کرد  

درخواست حذف این مطلب
computex 2018 در حال حاضر در تایپه در جریان است، در حالی که معرفی بزرگ ایسوس، گوشی گیمینگ این شرکت بود، ولی این شرکت همچنین خط جدیدی از لوازم جانبی و سخت افزار گیمینگ را تحت نام تجاری asus rog معرفی کرد که طرفداران به آن علاقه دارند. در ادامه با وینفون همراه باشید.منبع تغذیه (پاور) rog thor 1200w platinumasus republic of gamers وارد دنیای پاورها می شود با معرفی منبع تغذیه thor 1200w platinum. این پاور شامل p5x تایید شده، فن 135 میلی متری، خازن های 100 درصد ژاپنی و نمایشگر pled است. همچنین این پاور دارای استاندارد 80 plus platinum با 10 سال وارانتی بوت است.خنک کننده های مایع rog ryujin 360/240 و rog ryuo 240/120خنک کننده پردازنده rog ryujin دارای صفحه نمایش رنگی 1.7 اینچ oled برای نشان دادن آمار واقعی و یا هر تصویر دیگری که می خواهید است. این فن کوچک دما را 20 درجه سانتی گراد کاهش می دهد.برای بیلدهای مید تاور می توانید از rog ryuo که در سایزهای 120 و 240 میلی متری در دسترس است استفاده کنید. همچنین این خنک کننده نیز دارای نمایشگر oled است.روتر وای فای rog rapture gt-ax11000asus rog اولین روتر 10 گیگابیت wi-fi را در بازار عرضه کرده است که 2.5 برابر سریع تر از روترهای 802.11 a/c 4 x 4 است. قابلیت game boost و درگاه های مخصوص بازی rog به ...

ادامه مطلب  

ابعاد پنهان فساد جنسی و مالی میان سران رژیم صهیونیستی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم مرکز مطالعات باحث متخصص در زمینه مطالعات راهبردی فلسطین در گزارشی به بررسی ابعاد فساد در سرزمین های اشغالی و حاکمیت رژیم صهیونیستی پرداخته است. آنچه می خوانید متن کامل این مقاله مفصل است که در اواسط فوریه به عنوان گزارش 15 روزه این م ...

ادامه مطلب