خدمات گوگل به ایرانیان متوقف می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: رئیس جمهور آمریکا گوگل را مجبور کرده تا ظرف سه روز دسترسی ایرانیان مستقر در خاک ایران را به خدمات گوگل از جمله جستجوی اینترنتی پست الکترونیک جیمیل سرویس دسترسی به بازار نرم افزارهای کاربردی (اپلیکیشن) آندرویدی پلی نرم افزارهای ارتباطی الو و دو و نقشه گوگل را مسدود سازد.ترامپ در حکم خود تصریح کرده گوگل میتواند همچنان به ایرانیان خارج از این کشور و غیر ایرانیان مستقر در ایران سرویس دهی کند. هنوز گوگل در خصوص این حکم رئیس جمهور جنجال برانگیز آمریکا واکنشی نشان نداده است.این نخستین باری نیست که گوگل در راستای سیاست های دولت آمریکا ایر ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از تسنیم، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارکاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورحفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیکاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیتسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیتقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیبهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کاراستقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند):بخش کشاورزیکشت گلخانه‏ایگیاهان دارویی(6 رسته منتخب)آبزی پروریصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیخدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیدامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانخدمات و کسب و کارهای دامپزشکیخدمات کسب و کارهای عشایریبخش صنعت، معدن و بازرگانیتکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصداجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدتکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشصنعت فرش دست بافتصنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیخدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشصنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)،بخش ساختمان و بافت های فرسودهنوسازی بافت های فرسودهتولید مسکنساختمان های دولتیاحداث بیمارستانبخش خدمات گردشگری و صنایع دستیایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریکسب و کارهای مرتبط با راهنمایان توربازارهای بین المللی صنایع دستیایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهگردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیگردشگری روستاییاقامتگاه های بوم گردیاکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمتوسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیمراکز تفریحی و سرگرمیکارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشکارگاه های تولید صنایع دستی روستاییپروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصدبخش حمل و نقللجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایاحداث راه روستاییاحداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهاحداث راه آهنتوسعه فرودگاه­ها و بنادرنگهداری راه و راه آهنجابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هواییبخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومکسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیکسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیکسب و کارهای خدمات دولت الکترونیککسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتتوسعه شرکت های دانش بنیانبخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیکسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتکسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتشرکت های دانش بنیان در بخش سلامتخدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهو ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات فرهنگی و هنریo کسب و ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد.به گزارش صدخبر؛ کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدم ...

ادامه مطلب  

پرفالوورترین ایرانیان در فضای مجازی چه کسانی هستند؟  

درخواست حذف این مطلب
مهناز افشار با ۶٫۶ میلیون نفر دنبال کننده (فالوور) در اینستاگرام، پرفالوورترین صفحه را در میان هنرمندان ایرانی دارد. او تا به امروز ۶۶۱ پست در صفحه خود منتشر کرده و از ۱۶ آبان ۱۳۹۱ فعالیت اش را در اینستاگرام آغاز کرده است.۱٫ مهناز افشار | mahnazafsharمهناز افشار با ۶٫۶ میلیون نفر دنبال کننده (فالوور) در اینستاگرام، پرفالوورترین صفحه را در میان هنرمندان ایرانی دارد. او تا به امروز ۶۶۱ پست در صفحه خود منتشر کرده و از ۱۶ آبان ۱۳۹۱ فعالیت اش را در اینستاگرام آغاز کرده است.افشار در ابتدا با به اشتراک گذاشتن تصاویر تک نفره و شخصی خود (که در آن سال های ابتدایی شناخته شدن اینستاگرام تنها نوع استفاده از این اپلیکیشن پرطرفدار بود)، فعالیتش را آغاز کرد اما به مرور زمان این نوع فعالیت را تغییر داده و سعی کرد از هنرمندان صاحب صفحات تاثیرگذار در دنیای مجازی باشد.وی دوره ای عکس های تبلیغاتی اش در دوران بارداری برای برند ساعتی فرانسوی را به اشتراک گذاشت که مورد توجه بسیاری قرار گرفت. پس از تولد فرزندش، گاها عکس هایی از دخترش لیانا و دغدغه های مادرانه اش منتشر می کند، اما این اواخر بیشتر عکس هایی از رونمایی و تست گریم فیلم های جدیدش یا حضور در ایونت های اکران فیلم ها یا حضورش در جلسات «پویش بدسرپرست تنهاتر است» که خود افشار از سخنگویانش است را منتشر می کند.پس از ازدواج پر حاشیه با یاسین رامین و داستان مهریه پرجنجالش، ماجرای واردات شیرخشک های فاسد توسط همسرش که موجب زندانی شدن او نیز شده بود، از جمله مسائلی بود که موجب زیر ذره بین قرار گرفتن بیشتر افشار شد و طبعا در پرفالوورتر شدن صفحه او بی تاثیر نبود. البته کانال تلگرام او با تعداد عضو بالا، شوی جواهرات برادرش که تعدادی را خود افشار طراحی کرده، بازی اش در تئاتر موزیکال الیورتوییست و فعالیت های اینچنینی خانم بازیگر نیز هر کدام به نوعی در دیده شدن صفحه اش تاثیر داشته اند که اگر بخواهیم به هر کدام مجزا و مفصل بپردازیم مجبور می شویم این پرونده را منحصرا به نفر اول لیست مان اختصاص دهیم.افشار در کنرا صفحه اینستاگرام، در توییتر نیز اکانتی رسمی دارد و گاها توییت های خود را در صفحه اینستاگرام نیز بازنشر می کند. اولین بار نشر او از توییتر در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۹۳ و توییتی خطاب به ریاست جمهوری جناب آقای روحانی بود که بعدها باعث شد نظرات خود را درباره موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی روز را نیز با زبان خودش در توییتر ابراز کرده و آن را در صفحه اینستاگرامش نیز منتشر کند.از توییت های جنجال برانگیز افشار می توان به:دفاع او از حقوق بانوانموافقت جدی اش با حضور خانم ها در استادیوم های ورزشی و مخالفت جدی اش با سحر قریشی که حضور در کنار آقایان را عامل منقلب شدن می دانست.منع کردن خشونت علیه بانوانمحکوم کردن کودک آزاری پس از مرگ آتنااهمیت دادن به بهداشت زنان در زلزله نوار غربی ایراناشاره کرد که به نظر می رسد زمانی باعث اضافه شدن فالوورهای او شده است.۲٫ رامبد جوان | rambodjavan1رامبد جوان با ۶٫۲ میلیون نفر دنبال کننده در اینستاگرام دومین صفحه پرفالوور ستاره های ایرانی را دارد. ۲۰۳۹ پست رامبد جوان در صفحه اش، نشان می دهد که او ظاهرا به هیچ اتفاق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بی اهمیت نبوده و در مدت فعالیتش در فضای مجازی، علاوه بر منتشر کردن تصاویر شخصی اش در مراسم مختلف اکران فیلم و عکس هایی در کنار هر یک از میهمانان برنامه خندوانه، واکنش های مثبت و منفی نسبت به هر حادثه یا اتفاق خوشایند ملی و جهانی نشان داده است.با همه اینها، اصلی ترین دلیل پرمخاطب بودن جوان، برنامه خندوانه است. این برنامه پر بیننده از تاریخ ۲۱ خرداد ۹۳ آغاز شد و در فصل ابتدایی نقطه قوت برنامه، مصاحبه رامبد با میهمانانش و فضای شاد برنامه بود، اما به مرور چالش هایی مثل قطره قطره که از اهمیت صرفه جویی در مصرف آب می گفت و کمپین هایی مثل احیای دریاچه ارومیه که علاوه بر حضور رامبد جوان و هنرمندان دیگر، به واسطه اسپانسرهای برنامه قوت می گرفت، باعث محبوبیت بیشتر این برنامه تلویزیونی و شخص رامبد شد.البته این هنرمند کارنامه و پیشینه قدرتمندی دارد که نیازی به عنوانش نیست اما هدف ما از اشاره مستقیم به خندوانه، محبوبیت او در اینستاگرام بعد از اجرای این برنامه تلویزیونی است. رامبد جوان مدت هاست که به اهمیت فضای مجازی و تاثیرش پی برده است و خنداننده شو و استفاده از کمدین های اینستاگرام گواه این داستان است.اما آخرین اقدام او در این راستا، رونمایی از پلتفرم اینفلوئنسر مارکتینگ تک استار و برگزاری فرش قرمزی با حضور افراد مشهور یا در اصطلاح اینستاگرامی اش شاخ های مجازی است که این اواخر انجام شده است. یکی دیگر از عواملی که زمانی صفحه رامبد جوان را پر رفت و آمد کرد، حاشیه ازدواج سوم او با نگار جواهریان و سپس تایید این حاشیه بود و می توان گفت دوران پر جنجالی را برای او رقم زد.۳٫ بهنوش بختیاری | behnoosh_bakhtiariصفحه بهنوش بختیاری ۶ میلیون دنبال کننده دارد و این هنرمند همکار ما که مدت ها و بلکه چند سال پرفالوورترین فرد ایرانی اینستاگرام بود، حالا نفر سوم لیست پرفالوورترین های ماست. اگر به صفحه بهنوش بختیاری در اینستاگرام سری زده باشید، با یک نگاه به قسمت بیوگرافی به عناوینی مثل: حامی ترنس های ایران، سردبیر مجله دیده بان، بازیگر و سفیر رسمی بیماری های نادر، بر خواهید خورد که نشان از فعال بودن این خانم بازیگر دارد، که روزگاری برای بیننده یادآور کاراکترهای طنز بود اما در سال های گذشته با بازی نقش هایی مثل نقش اش در فیلم «من» به کارگردانی سهیل بیرقی به طرفدارانش ثابت کرد که توانایی بازی در نقش های جدی را هم به همان خوبی دارد.او ۱۹۰۷ پست در صفحه خود منتشر کرده که بیشتر آنها فیلم است تا عکس. فیلم هایی از فعالیت های روزمره اش در عرصه بازیگری، حمایت از ترنس ها، حضور در مراسم فرهنگی و اکران فیلم ها و فعالیت های خیرخواهانه اش و گاها نیز فیلم های جذابی از محیط گرم و صمیمانه خانوادگی اش.او از اولین ستاره هایی است که در اینستاگرام به فالوور میلیونی دست پیدا کرد و زمانی این دنبال کننده ها را ارتش بهنوشی نامید. این رقابت میلیونی زمانی باعث ایجاد جنجال هایی بین او و امیرحسین مقصودلو (تتلو) و در مقطعی بعد سحر قریشی شد که پس از مدتی هر سه آنها دشمنی و حتی رقابت با یکدیگر در دنیای مجازی را تکذیب کردند و ماجرای دعوت همزمان او با تتلو در خبرگزاری فارس هم از جنجال هایی بود که به وجود آمد و باعث ناراحتی خانم بختیاری شد که لابد ماجراهایش را هم شنیده اید.بختیاری در مصاحبه ای خود را شخصیتی برونگرا معرفی کرده و دلیل حضور پررنگش در اینستاگرام را تا حدودی این برونگرایی دانسته است. بختیاری همچنین خبرسازترین ستاره هم هست که در اغلب خیریه ها نقش اساسی دارد و با مهربانی به همه موضوعات اجتماعی واکنش نشان می دهد. او چندی پیش حاشیه ای را به علت بازی در یک تیزر فروشگاه عطر و ادکلن پشت سر گذاشت که علاوه بر واکنش های مردم منجر به پیش آمدن کدورتی بین او و مهراب قاسمخانی نویسنده طنز نیز شد.البته بهنوش بختیاری به جنجال های این شغل و داشتن یک صفحه ۶ میلیونی فالووری عادت دارد و مدت ها به خاطر همین پیشتاز بودن در فالوورهای اینستاگرام مورد فشار و بعضا حسادت هایی هم بود اما با قدرت به فعالیت خود ادامه می دهد، هر چند مثل گذشته پر شور نیست.۴٫ الناز شاکردوست | elnazshakerdoostالناز شاکردوست با ۵٫۸ میلیون دنبال کننده از ۱۲ دی ۱۳۹۱ فعالیت خود را در اینستاگرام آغاز کرد و تا به امروز ۷۲۲ پست به اشتراک گذاشته است. عکس های مربوط به سفر در صفحه الناز شاکردوست از ابتدای فعالیت او هر از چندگاهی به چشم می خورد و این عکس ها نشان از آن می دهند که علاقه الناز شاکردوست به سفر از گذشته وجود داشته و مختص امروز (که سفر به اروپا در میان هنرمندان اپیدمی و پرطرفدار شده است) نیست.اینستاگرام شاکردوست را به نوعی می توان به دو بخش قبل از اقامتش در انگلیس و بعد از آن تقسیم کرد. اقامت کوتاه مدت او که به گفته خودش برای ادامه تحصیل در آن کشور بود، نه تنها روی انتخاب نقش و فیلم های شاکردوست تاثیر مثبتی داشته، بلکه در پست های اینستاگرامش نیز تغییرات به وجود آمده مشهود است. او که در ابتدای فعالیتش بیشتر تصاویری از چهره خودش و زیبایی های خدادادی اش، سفرها و تفریحاتش با بهترین دیزاین لباس منتشر می کرد و تنها حالت متنوع پست هایش عکس هایی از گریم و پشت صحنه های فیلم جدیدش بود، به یکباره بعد از شروع تحصیل، تصاویرش به عکس هایی در دانشگاه، کتابخانه و در حال معرفی کتاب و حتی نشان دادن بخش های مهمی از صفحات کتاب تغییر کرد. در عکس های شخصی او نیز دیگر خبری از چهره پر زرق و برق او نبود و معمولا تصاویری هنرمندانه تر، بدون آرایش و با بهره گیری از زیبایی طبیعی از خود منتشر می کرد.او دی ماه ۱۳۹۵ عکسی در حال بازی در فیلم «خفگی» فریدون جیرانی از خود به اشتراک گذاشت که نشان می داد به ایران بازگشته و قصد شروع ادامه فعالیت بازیگری اش را دارد و انصافا هم انتخاب های هوشمندانه و کمتری نسبت به گذشته داشته است. در صفحه او همچنین، عکس های زیادی در کنار خواهر و برادرش الیکا و علی شاکردوست نیز دیده می شود که نشان دهنده علاقه شدید او به خانواده اش است.این روزها هم آخرین تصاویرشان در کنار هم مربوط حبه افتتاحیه رستوران شاکردوست در تهران است که نشان می داد خیلی از طرفداران الناز را در روز افتتاحیه به آنجا کشانده بود. یکی دیگر از نکات مهم صفحه شاکردوست هم آن است که او فالوور کسی نیست. شاید هم یواشکی رقبایش را رصد می کند اما تا الان کسی را فالو نکرده است. البته گویا آن اوایل خواهرش تنها فرد خوشبختی بود که مورد عنایت خانم بازیگر قرار گرفته بود.۵٫ سحر قریشی | saharghoreyshiofficialpageاولین پست سحر قریشی با ۵٫۸ میلیون نفر دنبال کننده بر می گردد به تیرماه ۱۳۹۲ که عکسی از خودش را در یک آتلیه به اشتراک گذاشته بود. قریشی از بانوان پرحاشیه دنیای سینما و تلویزیون است و هر از چندگاهی، اگر هم جنجالی برایش به پا نشده باشد، نام او با یک خبر و شایعه ازدواج دوباره بر سر زبان ها می افتد.البته حضور او در تلویزیون فقط در شروع فعالیت بازیگری اش و سریال دلنوازان بود و پس از آن به علت حواشی زندگی اش دیگر در قاب تلویزیون دیده نشد و گفته می شود در این رسانه ممنوع التصویر نیز هست. او که در مصاحبه های دوران شروع شهرتش همیشه در کنار همسرش روی جلد مجلات ظاهر می شد، بعد از جدایی اش اظهار داشت که رابطه و ازدواج موفقی نداشته و تمامی آن حضورهای در کنار همسرش هم به اجبار و ناخواسته بوده است.مدتی بعد از جدایی، قریشی خبر نامزدی اش با امید علومی خواننده نه چندان مشهور پاپا را در رسانه ای رسمی اعلام کرد و با او نیز روی جلد مجلات حضور پیدا کرد اما بعد از گذشت مدتی به شکلی عجیب تصاویر و رابطه اش با آن خواننده را از صفحه اش پاکسازی کرد و حتی طرفداران پیگیرش هم سرنوشت آن رابطه را به درستی متوجه نشدند.او تا امروز ۲۵۶ پست در صفحه اش منتشر کرده که البته به دلیل این که گاها پست هایی را در صفحه اش حذف می کند نمی توان این عدد را تعداد دقیق پست های او در شروع فعالیتش در اینستاگرام دانست. در صفحه قریشی به جز عکس های شخصی و پرتره اش، چه در ایونت ها و چه با گریم فیلم ها، معمولا پست های دیگری نمی شود دید که بتوان از او به عنوان فعال و هنرمند تاثیرگذار در اینستاگرام یاد کرد. قریشی اکثر اوقات ترجیح داده است از تعداد بالای فالوورهای صفحه اش، برای سفیر برندهای مختلف شدن استفاده کند. عکس ها و فیلم های تبلیغاتی او برای یک برند لنز رنگی چشم و یک برند روسری نیز مدتی در صفحه اش موجود بود که بعدها آنها را هم حذف کرد.از دوران پر جنجال فعالیت قریشی می توان به مصاحبه اش با رضا رشیدپور اشاره کرد که در آن مشخص شد اطلاعاتش از دنیای هنر به شدت کم است و او صرفا یک بازیگر تجربی است. این قصه دوره ای از هجوم نظرات منفی را به سمت صفحه او سرازیر کرد.آخرین حاشیه این خانم بازیگر، شایعه ازدواجش با مهدی طارمی، بازیکن تیم ملی و پرسپولیس است که هنوز هم نه تایید شده نه تکذیب. البته خود طارمی هم از ورزشکاران پر حاشیه است و علاوه بر موارد دیگر، داستان لژیونر شدن این فوتبالیست پر جنجال هر از چندگاهی طرفدارانش را سورپرایز می کند. او که در فصل نقل و انتقالات ۹۶-۹۵ در حالی که با پرسپولیس به توافق رسیده بود ناگهان با سفر به ترکیه به تیم ریزه اسپور پیوسته بود، بعدتر پشیمان شده بود و هنوز ترکش های فسخ قراردادش به ایران و پرسپولیس برخورد می کرد که باز هم چندی پیش راهی قطر شد تا با الغرافه قرارداد ببندد.اگر شایعه ازدواج این دو سلبریتی حقیقت داشته باشد، باید دید بعد ...

ادامه مطلب  

پرفالوورترین ایرانیان در فضای مجازی چه کسانی هستند؟  

درخواست حذف این مطلب
مهناز افشار با 6.6 میلیون نفر دنبال کننده (فالوور) در اینستاگرام، پرفالوورترین صفحه را در میان هنرمندان ایرانی دارد. او تا به امروز 661 پست در صفحه خود منتشر کرده و از 16 آبان 1391 فعالیت اش را در اینستاگرام آغاز کرده است. 1. مهناز افشار | mahnazafsharمهناز افشار با 6.6 میلیون نفر دنبال کننده (فالوور) در اینستاگرام، پرفالوورترین صفحه را در میان هنرمندان ایرانی دارد. او تا به امروز 661 پست در صفحه خود منتشر کرده و از 16 آبان 1391 فعالیت اش را در اینستاگرام آغاز کرده است. افشار در ابتدا با به اشتراک گذاشتن تصاویر تک نفره و شخصی خود (که در آن سال های ابتدایی شناخته شدن اینستاگرام تنها نوع استفاده از این اپلیکیشن پرطرفدار بود)، فعالیتش را آغاز کرد اما به مرور زمان این نوع فعالیت را تغییر داده و سعی کرد از هنرمندان صاحب صفحات تاثیرگذار در دنیای مجازی باشد.وی دوره ای عکس های تبلیغاتی اش در دوران بارداری برای برند ساعتی فرانسوی را به اشتراک گذاشت که مورد توجه بسیاری قرار گرفت. پس از تولد فرزندش، گاها عکس هایی از دخترش لیانا و دغدغه های مادرانه اش منتشر می کند، اما این اواخر بیشتر عکس هایی از رونمایی و تست گریم فیلم های جدیدش یا حضور در ایونت های اکران فیلم ها یا حضورش در جلسات «پویش بدسرپرست تنهاتر است» که خود افشار از سخنگویانش است را منتشر می کند.پس از ازدواج پر حاشیه با یاسین رامین و داستان مهریه پرجنجالش، ماجرای واردات شیرخشک های فاسد توسط همسرش که موجب زندانی شدن او نیز شده بود، از جمله مسائلی بود که موجب زیر ذره بین قرار گرفتن بیشتر افشار شد و طبعا در پرفالوورتر شدن صفحه او بی تاثیر نبود. البته کانال تلگرام او با تعداد عضو بالا، شوی جواهرات برادرش که تعدادی را خود افشار طراحی کرده، بازی اش در تئاتر موزیکال الیورتوییست و فعالیت های اینچنینی خانم بازیگر نیز هر کدام به نوعی در دیده شدن صفحه اش تاثیر داشته اند که اگر بخواهیم به هر کدام مجزا و مفصل بپردازیم مجبور می شویم این پرونده را منحصرا به نفر اول لیست مان اختصاص دهیم.افشار در کنرا صفحه اینستاگرام، در توییتر نیز اکانتی رسمی دارد و گاها توییت های خود را در صفحه اینستاگرام نیز بازنشر می کند. اولین بار نشر او از توییتر در تاریخ 8 فروردین 1393 و توییتی خطاب به ریاست جمهوری جناب آقای روحانی بود که بعدها باعث شد نظرات خود را درباره موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی روز را نیز با زبان خودش در توییتر ابراز کرده و آن را در صفحه اینستاگرامش نیز منتشر کند.از توییت های جنجال برانگیز افشار می توان به:دفاع او از حقوق بانوانموافقت جدی اش با حضور خانم ها در استادیوم های ورزشی و مخالفت جدی اش با سحر قریشی که حضور در کنار آقایان را عامل منقلب شدن می دانست.منع کردن خشونت علیه بانوانمحکوم کردن کودک آزاری پس از مرگ آتنااهمیت دادن به بهداشت زنان در زلزله نوار غربی ایراناشاره کرد که به نظر می رسد زمانی باعث اضافه شدن فالوورهای او شده است.2. رامبد جوان | rambodjavan1رامبد جوان با 6.2 میلیون نفر دنبال کننده در اینستاگرام دومین صفحه پرفالوور ستاره های ایرانی را دارد. 2039 پست رامبد جوان در صفحه اش، نشان می دهد که او ظاهرا به هیچ اتفاق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بی اهمیت نبوده و در مدت فعالیتش در فضای مجازی، علاوه بر منتشر کردن تصاویر شخصی اش در مراسم مختلف اکران فیلم و عکس هایی در کنار هر یک از میهمانان برنامه خندوانه، واکنش های مثبت و منفی نسبت به هر حادثه یا اتفاق خوشایند ملی و جهانی نشان داده است. با همه اینها، اصلی ترین دلیل پرمخاطب بودن جوان، برنامه خندوانه است. این برنامه پر بیننده از تاریخ 21 خرداد 93 آغاز شد و در فصل ابتدایی نقطه قوت برنامه، مصاحبه رامبد با میهمانانش و فضای شاد برنامه بود، اما به مرور چالش هایی مثل قطره قطره که از اهمیت صرفه جویی در مصرف آب می گفت و کمپین هایی مثل احیای دریاچه ارومیه که علاوه بر حضور رامبد جوان و هنرمندان دیگر، به واسطه اسپانسرهای برنامه قوت می گرفت، باعث محبوبیت بیشتر این برنامه تلویزیونی و شخص رامبد شد.البته این هنرمند کارنامه و پیشینه قدرتمندی دارد که نیازی به عنوانش نیست اما هدف ما از اشاره مستقیم به خندوانه، محبوبیت او در اینستاگرام بعد از اجرای این برنامه تلویزیونی است. رامبد جوان مدت هاست که به اهمیت فضای مجازی و تاثیرش پی برده است و خنداننده شو و استفاده از کمدین های اینستاگرام گواه این داستان است.اما آخرین اقدام او در این راستا، رونمایی از پلتفرم اینفلوئنسر مارکتینگ تک استار و برگزاری فرش قرمزی با حضور افراد مشهور یا در اصطلاح اینستاگرامی اش شاخ های مجازی است که این اواخر انجام شده است. یکی دیگر از عواملی که زمانی صفحه رامبد جوان را پر رفت و آمد کرد، حاشیه ازدواج سوم او با نگار جواهریان و سپس تایید این حاشیه بود و می توان گفت دوران پر جنجالی را برای او رقم زد.3. بهنوش بختیاری | behnoosh_bakhtiariصفحه بهنوش بختیاری 6 میلیون دنبال کننده دارد و این هنرمند همکار ما که مدت ها و بلکه چند سال پرفالوورترین فرد ایرانی اینستاگرام بود، حالا نفر سوم لیست پرفالوورترین های ماست. اگر به صفحه بهنوش بختیاری در اینستاگرام سری زده باشید، با یک نگاه به قسمت بیوگرافی به عناوینی مثل: حامی ترنس های ایران، سردبیر مجله دیده بان، بازیگر و سفیر رسمی بیماری های نادر، بر خواهید خورد که نشان از فعال بودن این خانم بازیگر دارد، که روزگاری برای بیننده یادآور کاراکترهای طنز بود اما در سال های گذشته با بازی نقش هایی مثل نقش اش در فیلم «من» به کارگردانی سهیل بیرقی به طرفدارانش ثابت کرد که توانایی بازی در نقش های جدی را هم به همان خوبی دارد. او 1907 پست در صفحه خود منتشر کرده که بیشتر آنها فیلم است تا عکس. فیلم هایی از فعالیت های روزمره اش در عرصه بازیگری، حمایت از ترنس ها، حضور در مراسم فرهنگی و اکران فیلم ها و فعالیت های خیرخواهانه اش و گاها نیز فیلم های جذابی از محیط گرم و صمیمانه خانوادگی اش.او از اولین ستاره هایی است که در اینستاگرام به فالوور میلیونی دست پیدا کرد و زمانی این دنبال کننده ها را ارتش بهنوشی نامید. این رقابت میلیونی زمانی باعث ایجاد جنجال هایی بین او و امیرحسین مقصودلو (تتلو) و در مقطعی بعد سحر قریشی شد که پس از مدتی هر سه آنها دشمنی و حتی رقابت با یکدیگر در دنیای مجازی را تکذیب کردند و ماجرای دعوت همزمان او با تتلو در خبرگزاری فارس هم از جنجال هایی بود که به وجود آمد و باعث ناراحتی خانم بختیاری شد که لابد ماجراهایش را هم شنیده اید.بختیاری در مصاحبه ای خود را شخصیتی برونگرا معرفی کرده و دلیل حضور پررنگش در اینستاگرام را تا حدودی این برونگرایی دانسته است. بختیاری همچنین خبرسازترین ستاره هم هست که در اغلب خیریه ها نقش اساسی دارد و با مهربانی به همه موضوعات اجتماعی واکنش نشان می دهد. او چندی پیش حاشیه ای را به علت بازی در یک تیزر فروشگاه عطر و ادکلن پشت سر گذاشت که علاوه بر واکنش های مردم منجر به پیش آمدن کدورتی بین او و مهراب قاسمخانی نویسنده طنز نیز شد.البته بهنوش بختیاری به جنجال های این شغل و داشتن یک صفحه 6 میلیونی فالووری عادت دارد و مدت ها به خاطر همین پیشتاز بودن در فالوورهای اینستاگرام مورد فشار و بعضا حسادت هایی هم بود اما با قدرت به فعالیت خود ادامه می دهد، هر چند مثل گذشته پر شور نیست.4. الناز شاکردوست | elnazshakerdoostالناز شاکردوست با 5.8 میلیون دنبال کننده از 12 دی 1391 فعالیت خود را در اینستاگرام آغاز کرد و تا به امروز 722 پست به اشتراک گذاشته است. عکس های مربوط به سفر در صفحه الناز شاکردوست از ابتدای فعالیت او هر از چندگاهی به چشم می خورد و این عکس ها نشان از آن می دهند که علاقه الناز شاکردوست به سفر از گذشته وجود داشته و مختص امروز (که سفر به اروپا در میان هنرمندان اپیدمی و پرطرفدار شده است) نیست. اینستاگرام شاکردوست را به نوعی می توان به دو بخش قبل از اقامتش در انگلیس و بعد از آن تقسیم کرد. اقامت کوتاه مدت او که به گفته خودش برای ادامه تحصیل در آن کشور بود، نه تنها روی انتخاب نقش و فیلم های شاکردوست تاثیر مثبتی داشته، بلکه در پست های اینستاگرامش نیز تغییرات به وجود آمده مشهود است. او که در ابتدای فعالیتش بیشتر تصاویری از چهره خودش و زیبایی های خدادادی اش، سفرها و تفریحاتش با بهترین دیزاین لباس منتشر می کرد و تنها حالت متنوع پست هایش عکس هایی از گریم و پشت صحنه های فیلم جدیدش بود، به یکباره بعد از شروع تحصیل، تصاویرش به عکس هایی در دانشگاه، کتابخانه و در حال معرفی کتاب و حتی نشان دادن بخش های مهمی از صفحات کتاب تغییر کرد. در عکس های شخصی او نیز دیگر خبری از چهره پر زرق و برق او نبود و معمولا تصاویری هنرمندانه تر، بدون آرایش و با بهره گیری از زیبایی طبیعی از خود منتشر می کرد.او دی ماه 1395 عکسی در حال بازی در فیلم «خفگی» فریدون جیرانی از خود به اشتراک گذاشت که نشان می داد به ایران بازگشته و قصد شروع ادامه فعالیت بازیگری اش را دارد و انصافا هم انتخاب های هوشمندانه و کمتری نسبت به گذشته داشته است. در صفحه او همچنین، عکس های زیادی در کنار خواهر و برادرش الیکا و علی شاکردوست نیز دیده می شود که نشان دهنده علاقه شدید او به خانواده اش است. این روزها هم آخرین تصاویرشان در کنار هم مربوط حبه افتتاحیه رستوران شاکردوست در تهران است که نشان می داد خیلی از طرفداران الناز را در روز افتتاحیه به آنجا کشانده بود. یکی دیگر از نکات مهم صفحه شاکردوست هم آن است که او فالوور کسی نیست. شاید هم یواشکی رقبایش را رصد می کند اما تا الان کسی را فالو نکرده است. البته گویا آن اوایل خواهرش تنها فرد خوشبختی بود که مورد عنایت خانم بازیگر قرار گرفته بود.5. سحر قریشی | saharghoreyshiofficialpageاولین پست سحر قریشی با 5.8 میلیون نفر دنبال کننده بر می گردد به تیرماه 1392 که عکسی از خودش را در یک آتلیه به اشتراک گذاشته بود. قریشی از بانوان پرحاشیه دنیای سینما و تلویزیون است و هر از چندگاهی، اگر هم جنجالی برایش به پا نشده باشد، نام او با یک خبر و شایعه ازدواج دوباره بر سر زبان ها می افتد. البته حضور او در تلویزیون فقط در شروع فعالیت بازیگری اش و سریال دلنوازان بود و پس از آن به علت حواشی زندگی اش دیگر در قاب تلویزیون دیده نشد و گفته می شود در این رسانه ممنوع التصویر نیز هست. او که در مصاحبه های دوران شروع شهرتش همیشه در کنار همسرش روی جلد مجلات ظاهر می شد، بعد از جدایی اش اظهار داشت که رابطه و ازدواج موفقی نداشته و تمامی آن حضورهای در کنار همسرش هم به اجبار و ناخواسته بوده است.مدتی بعد از جدایی، قریشی خبر نامزدی اش با امید علومی خواننده نه چندان مشهور پاپا را در رسانه ای رسمی اعلام کرد و با او نیز روی جلد مجلات حضور پیدا کرد اما بعد از گذشت مدتی به شکلی عجیب تصاویر و رابطه اش با آن خواننده را از صفحه اش پاکسازی کرد و حتی طرفداران پیگیرش هم سرنوشت آن رابطه را به درستی متوجه نشدند.او تا امروز 256 پست در صفحه اش منتشر کرده که البته به دلیل این که گاها پست هایی را در صفحه اش حذف می کند نمی توان این عدد را تعداد دقیق پست های او در شروع فعالیتش در اینستاگرام دانست. در صفحه قریشی به جز عکس های شخصی و پرتره اش، چه در ایونت ها و چه با گریم فیلم ها، معمولا پست های دیگری نمی شود دید که بتوان از او به عنوان فعال و هنرمند تاثیرگذار در اینستاگرام یاد کرد. قریشی اکثر اوقات ترجیح داده است از تعداد بالای فالوورهای صفحه اش، برای سفیر برندهای مختلف شدن استفاده کند. عکس ها و فیلم های تبلیغاتی او برای یک برند لنز رنگی چشم و یک برند روسری نیز مدتی در صفحه اش موجود بود که بعدها آنها را هم حذف کرد.از دوران پر جنجال فعالیت قریشی می توان به مصاحبه اش با رضا رشیدپور اشاره کرد که در آن مشخص شد اطلاعاتش از دنیای هنر به شدت کم است و او صرفا یک بازیگر تجربی است. این قصه دوره ای از هجوم نظرات منفی را به سمت صفحه او سرازیر کرد. آخرین حاشیه این خانم بازیگر، شایعه ازدواجش با مهدی طارمی، بازیکن تیم ملی و پرسپولیس است که هنوز هم نه تایید شده نه تکذیب. البته خود طارمی هم از ورزشکاران پر حاشیه است و علاوه بر موارد دیگر، داستان لژیونر شدن این فوتبالیست پر جنجال هر از چندگاهی طرفدارانش را سورپرایز می کند. او که در فصل نقل و انتقالات 96-95 در حالی که با پرسپولیس به توافق رسیده بود ناگهان با سفر به ترکیه به تیم ریزه اسپور پیوسته بود، بعدتر پشیمان شده بود و هنوز ترکش های فسخ قراردادش به ایران و پرسپولیس برخورد می کرد که باز هم چندی پیش راهی قطر شد تا با الغرافه قرارداد ببندد. اگر شایعه ازدواج این دو سلبریتی حقیقت داشته باشد، ب ...

ادامه مطلب  

چگونه کسب وکار اینترنتی راه اندازی کنیم؟  

درخواست حذف این مطلب
در شرایط اقتصادی امروز مردم همیشه به دنبال راهکارهایی هستند که درآمدی مازاد بر درآمد اصلی خود داشته باشند و به تعریف دیگر شغل دومی داشته باشند اما هزینه راه اندازی یک کار و شغل جدید بیش از آن است که هر کسی بتواند آن را تامین کند و حتی اگر موفق به راه اندازی یک کار جدید شود از لحاظ زمانی دوباره به مشکل خواهد خورد. پس برای مشکل زمان و هزینه باید راهکاری پیدا کنیم!بهترین و کم خطر ترین راهکار می تواند شروع یک کسب وکار اینترنتی باشد. با توجه به پیشرفت فناوری و وسیع شدن دایره استفاده از اینترنت در زندگی روزمره و فرصت های بی شماری که اینترنت د ...

ادامه مطلب  

واکنش کاربران به معرفی منفورترین چهره سال +عکس  

درخواست حذف این مطلب
در مراسم اختتامیه جشنواره باروت خیس، تندیس این جشنواره به عنوان منفورترین شخصیت سال به ترامپ تعلق گرفت.به گزارش صدخبر روز گذشته مراسم اختتامیه ششمین دوره جایزه بین المللی باروت خیس در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.در این همایش سردار غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، امیر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر تقی خانی سخنگوی ارتش و جمعی از خانواده معظم شهدا حضور داشتند. در جشنواره ششم، براساس آراء اخذ شده، جایزه باروت خیس به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعلق گرفت. کاندیداهای این دوره برای جایزه باروت خیس عبارت بودند از:کاندیداهای جشنواره #باروت_خیس امسال عبارتند از:۱- ترامپ۲- نیکی هیلی۳- نتانیاهو۴- رجوی۵- بن سلمان۶- بوداییان میانمار۷- مسفدان داخلیباروت خیس جایزه ای مردمی است که از سال ۹۱ با حمایت سازمان بسیج مستضعفین شروع به کار کرد و هر سال منفورترین چهره سیاسی جهانی را معرفی ...

ادامه مطلب  

رندی ایرانی ها از کجا می آید؟!  

درخواست حذف این مطلب
هفته نامه کرگدن - سید محمد بهشتی: اگر بدانیم ایرانیان در طول تاریخ چاره ای جز رندی نداشته اند، با این صفت بهتر کنار می آییم؛ حفظِ این صفت رمز بقا و حتی سعادتمندی ما برای زندگی در مختصات ایران بوده است، اما چرا؟عاشق و رند و نظربازم و می گویم فاش/ تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام (حافظ)ایرانیان رند و پرده پوشند و این رندی در همه شئونات زندگی شان جاری است؛ از طرز سخن گفتنشان تا فضای خانه شان، حتی لباس پوشیدن و رفتارهایشان رندانه است. کم پیش می آید که پرسشی خصوصی از آن ها بکنیم و پاسخ صریحی بگیریم. معمولا خیلی زود نمی فهمیم احساس یک ایرانی به ما چیست، دارایی اش چقدر است، خوشحال است یا ناراحت، از حرفی که می زند چه منظور دقیقی دارد و خلاصه راه بردن به باطن آنان ساده نیست.برای همین هم خصوصا در یک ساده اخیر متهم به عدم صراحت و حتی ریاکاری شده اند و بسیاری از نخبگان این ویژگی ایرانیان را مذمت و تحقیر کرده و آن را یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی آنان دانسته اند. لیکن با وجود این همه تلاش و ملامت باز هم چیزی از رندی ایرانیان کم نشده است. شاید تک تک افراد در خودآگاهشان صراحت و رک بودن را ستایش کنند، ولی همان ها در نهایت باز رندند، حتی اگر خودشان خبر نداشته باشند.رندی ایرانی ها از کجا می آید؟اگر بدانیم ایرانیان در طول تاریخ چاره ای جز رندی نداشته اند، با این صفت بهتر کنار می آییم. حفظ این صفت رمز بقا و حتی سعادتمندی ما برای زندگی در مختصات ایران بوده است، اما چرا؟علت اصلی آن موقعیت خاص جغرافیایی ایران در جهان است. از زمان پراکندگی اجداد بشر روی زمین تا همین پنج سده پیش که اروپاییان از حدود دریای مدیترانه خارج شدند و به واسطه اقیانوس ها به آفریقا و آسیا و آمریکا راه یافتند، فلات ایران یگانه معبر مطمئن ارتباط میان حوزه های تمدنی جهان یعنی جلگه چین، شبه قاره هندوستان، خاورمیانه و حاشیه دریای مدیترانه بود. وجود اقیانوس های وسیع در جنوب این فلات از یک سو و دریای مازندران و استپ های شمالی ان از سوی دیگر ایران را تبدیل به پل- چهار راه جهانی می کرد. «بحر محیط» (اقیانوسی عظیم که تصور می کردند پیرامون خشکی های زمین را فراگرفته است و دریای خزر و خلیج فارس را متصل به آن می پنداشتند) و «دیار ظلمات» (خارج از نواحی متمدن زمین که یا خالی از سکونت یا مقر اقوام غیرمتمدن و کوچ ور بود مثل استپ های شمال آسیا)، دو مانع اصلی ای بود که ارتباط میان نواحی متمدن را به عبور از گذرگاه ایرانی محدود می کرد.ایرانیان به دلیل سابقه طولانی ارتباط با حوزه های مختلف تمدنی در جهان صاحب نقشی اختصاصی بودند. آنان از دیرباز به ویژگی «پل- چهارراه بودن» سرزمینشان آگاهی داشته و همواره در حفظ انحصارش کوشیده اند؛ حفظ این انحصار در عین برقراری ارتباط، نیازمند مدیریتی رندانه بود. تنها تحت چنین مدیریتی بود که امکان داشت از دوره اشکانی (200 پیش از میلاد تا 200 میلادی) تا آغاز سده پانزدهم میلادی، یعنی نزدیک به 1600 سال، کاسه چینی به روم برسد و دیبای رومی به چین، ولی نه رومیان، چینیان را ملاقات کرده باشند و نه چینیان موفق به دیدار رومیان شده باشند.ایرانیان در مقابل جهانگشایی فرامانروایان رومی یا کنجکاوی های فرستادگان چینی مقاومت کردند، تا انحصار میدانداری جهانی را از دست ندهند. در عوض رد پای ایرانیان را در تمام سرزمین های اقتصادی جهان می توان گرفت؛ این در حالی است که چینیان تا پیش از آغاز عصر استعمار به غرب خود کراسان (خراسان) می گفتند، یعنی قدم در قلمرو روم نگذاشته بودند. هندی ها نیز در همان زمان اهالی فرانسه و انگلستان را اهل «ولایت» یعنی خراسان می نامیدند. رومیان نیز با وجود آن که از محصولات چینی یا ادویه هندی استفاده می کردند، تصور صحیحی درباره آن سوی ایران نداشتند. مارکوپولو در سده سیزدهم میلادی بود که توانست از طریق ایران به اقصای شرق سفر کند. پرسش های خان مغول از پدر و عموی مارکوپولو در باب طرز زندگی اروپاییان، حاکی از بیگانگی کامل حکمرانان و نخبگان چین با پدیده اروپاست. از سوی دیگر گزارش مارکوپولو درباره شرق آن قدر برای حاکم ونیز عجیب بود که وی را متهم به دروغ زنی کردند و به زندان انداختند.هنوز هم شک داریم که آیا مارکوپولو حقیقتا چین را دیده یا صرفا به تکرار شنیده هایش از تجار ایرانی بسنده کرده است؛ اما یک سده طول کشید تا اروپاییان حرف های مارکوپولو را باور کنند و سه سده زمان برد تا بفهمند ختایی که او بدان سفر کرد با چینی که از مسلمانان وصفش را شنیده اند، یکی است. این در حالی است که سعدی حدود یک سده پیش تر از مارکوپولو در حکایتی مشهور از گلستان، از ملاقاتش با بازرگانی ایرانی در جزیره کیش خبر می دهد که حیطه تجارتش اقصای جهان متمدن را شامل می شد. داد و ستد فرهنگی منحصر به تبادل کالاهای تجاری نبوده، بلکه دامنه آن به حوزه دین و هنر و دانش و زبان و... نیز کشیده می شده است.شواهد این داد و ستد در حوزه های دیگر بسیار است؛ مانویت در ایران ظهور کرد، ولی اکنون تنها معبد مانوی زنده جهان در شرق چین قرار دارد. بودیسم در هند ظاهر شد، ولیکن شرق ایران تا چین توسط ایرانیان بودایی شد.حتی با بودایی شدن چینیان، باز هم این ایرانیان بودند که ژاپنی ها را بودایی کردند و نه چینیان. غرب ایران و رومیان توسط ایرانیان به آیین مهر گرویدند و معابد مهری تا اقصای غرب، رد پای این تاثیر ایرانیان بوده است. نه تنها اشیای موزه ای، بلکه برخی متون و منظومه های اساطیری نظیر کوشنامه از سده ششم درباره سرگذشت آن بخشی از جامعه ایرانی است که به شرق رفتند. این ارتباطات البته در طول زمان شدت و ضعف داشت، ولیکن همیشه مستدام بود؛ مثلا در دوره حکومت پادش ...

ادامه مطلب  

بهترین مقاصد گردشگری ایرانیان در تیر ماه کدامند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صبحانه،با توجه به گسترش روابط ایران با کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی، شاهد سفرهای بیشتر گردشگران ایرانی به کشورهای مختلف هستیم. از آنجا که گردشگری روز به روز بیشتر از پیش مورد اهمیت قرار می گیرد و تعطیلات تابستانه فرصت مناسبی برای سفرهای خانوادگی است در این مقاله قصد داریم تا به معرفی پربازدیدترین کشورهایی بپردازیم که ایرانیان در تیر ماه آن سرزمین را مقصد سفر خود قرار داده اند.روسیه (مسکو / سن پترزبورگ)روسیه با داشتن جاذبه های تاریخی، بناهای باشکوه و طبیعت زیبا یکی از کشورهای مورد توجه گردشگران است. پایتخت این کشور تاریخی، شهر زیبای «مسکو» (moscow) است که بزرگترین شهر قاره اروپا محسوب می شود.ایرانیان در سال های اخیر توجه ویژه ای به این کشور زیبا داشته اند و یکی از مقاصد گردشگری آنان بوده است. دو شهر مهم روسیه، یعنی مسکو و سن پترزبورگ دو مقصد گردشگری ایرانیان در این سرزمین بوده است.یکی از پدیده های طبیعی منحصر به فرد روسیه که زیبایی خیره کننده ای دارد پدیده شب های سفید است که در بسیاری از شهرهای آن اتفاق می افتد اما شکوه آن در سن پترزبورگ با زیبایی باورنکردنی که دارد متفاوت تر از بقیه شهرها است و در این روزها آن را به مکانی مورد توجه و درخشان تبدیل کرده است.بنابراین بسیاری از گردشگران از سراسر دنیا برای دیدن این پدیده به روسیه و سن پترزبورگ می روند؛ در این میان حضور ایرانی ها بیشتر از پیش به چشم می خورد و در تیر ماه بیشترین مقصد گردشگری مسافران ایرانی برای سفرهای برون مرزی روسیه بوده است.بلغارستان (صوفیه / وارنا)بلغارستان کشوری در جنوب شرق اروپا است که از طبیعت شگفت انگیز و فوق العاده ای بهره برده است. با فرا رسیدن روزهای گرم تر سال و پدیدار شدن چشم اندازهای رنگارنگ، گردشگران بسیاری به این سرزمین سفر می کنند؛ که ایرانیان از کشورهای پرطرفدار این سرزمین، بخصوص در فصل تابستان هستند.دو مقصد مهم گردشگری از نگاه ایرانیان در بلغارستان صوفیه و وارنا است. سفر به صوفیه، پایتخت بلغارستان و دیدن این شهر کاملا هیجان انگیز است و شهری است با فرهنگ های مختلف که به سرعت به سمت امروزی شدن پیش می رود.وارنا نیز به دلیل داشتن سواحل زیبا در تابستان مورد توجه بسیاری از گردشگران بخصوص ایرانیان است که می توانند تعطیلات تابستانه پرخاطره ای را با خانواده خود داشته باشند.ترکیه (آنتالیا / استانبول / کوش آداسی)ترکیه یکی از مقاصد محبوب ایرانیان است، به همین دلیل بسیاری از شهرها و مناطق آن مورد توجه گردشگران ایرانی بخصوص در فصل تابستان است. پر بازدیدترین شهرهای آن در این م ...

ادامه مطلب  

آیا ایرانیان با شمشیر اعراب مسلمان شدند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش «شیعه نیوز»، فتح ایران از زمان پیامبر اسلام(ص)و از سال ۸ هجری قمری و با حمله اعراب مسلمان به بحرین آغاز شد . اما با رحلت پیامبر(ص) و به خلافت رسیدن ابوبکر و ماجرای اهل ردّه، این امر تا سال ۱۲ هجری قمری به تأخیر افتاد و از این زمان به بعد، و تا زمان فتح کامل ایران ادامه یافت . در این فاصله زمانی، ساکنان برخی مناطق بارها قیام کردند و بعضی از شهرها چندین و چند بار فتح شد . از این رو ، بحث از همکاری ایرانیان با اعراب مسلمان هرگز به معنای تسلیم بی قید و شرط ایرانیان در برابر اعراب نیست. اما در نهایت ، ایرانیان به دلایل و انگیزه هایی که در ادامه ذکر آن ها خواهد آمد، ناگزیر به تسلیم و سازش، و سپس، همکاری با فاتحان شدند.درباره چگونگی فتح ایران به دست اعراب مسلمان و سقوط شاهنشاهی ساسانی، نظریه های متفاوتی مطرح شده است. این که اعراب چرا و چگونه توانستند شاهنشاهی عظیم ساسانی را ساقط کنند و در مدت تقریبا یک سده بر سرتاسر ایران آن روزگار تسلط یابند، موضوعی اساسی است؛ اما این که ایرانیان خود در جریان فتح ایران چه نقشی و چه همکاری هایی با فاتحان داشتند، مسأله دیگری است.در فتح ایران به دست اعراب، ایرانیان با اعراب همکاری کردند. ساکنان ایران که در این دوره متشکل از گروه های مختلف اعم از اعراب مسیحی ، دهقانان و کشاورزان ایرانی، مرزبانان، نظامیان، اقوام و پیروان ادیان مختلف بودند، با انگیزه های مختلف، فاتحان را همراهی نمودند. ایرانیان از طریق خبرگیری و خبررسانی ، مهمان نمودن و پذیرایی از فاتحان، ایفای نقش مترجم و ارائه کمک های نظامی و مواردی دیگری از این قبیل، به فاتحان یاری رساندند. همکاری ایرانیان با اعراب با هر انگیزه یا به هر شکلی که انجام می گرفت ، در نهایت، راه فتح ارعاب را هموار ساخت و بدین سان ایرانیان خود در فتح سرزمین خویش با فاتحان همدست شدند. از این رو، می توان نتیجه گرفت که فتح ایران، بدون یاری خود ایرانیان ، از گروه های مختلف و با انگیزه های متفاوت، دشوار و شاید غیر ممکن می شد.* انواع همکاری ایرانیان با اعراب مهاجمهمکاری ایرانیان با اعراب و نوع آن نیز بنا به متغیرهایی همچون افراد و گروه ها و زمان ومکان، متفاوت بود. همکاری ساکنان ایران با فاتحان از ابتدای فتوحات و از منطقه ی مرزی بین النهرین و عراق آغاز شد و تا پایان دوره مورد بحث، در تمام ایران در جریان بود . این همکاری ها را می توان شامل خبرگیری و خبررسانی، از جمله رساندن اخبار تحرکات مهم، نشان دادن راه ها، پل ها و بازارها و موارد دیگری مانند آن؛ کمک های مالی و پشتیبانی، همچون ساختن پل، رساندن غذا، پذیرایی و مهمانی ، ایفای نقش به عنوان مترجم بین دو گروه و غیره؛ و همکاری نظامی نیز شامل همراهی با فاتحان به صورت نیروی جنگی، اعم از فرمانده یا نیروی جنگی ، ساخت ابزارها و وسایل نظامی و امثال آن ، دانست. نحوه انجام گرفتن این همکاری ها نیز متفاوت بود: همکاری داوطلبانه، اعم از فردی یا جمعی؛ همکاری هایی که به دلیل پیروی یک گروه از رهبر خود انجام می شد؛ و همکاری اجباری فردی یا جمعی، که در ادامه به نمونه هایی از این موارد اشاره خواهد شد.۱. خبرگیری و خبررسانیبعد از ورود اعراب به مرزهای ایران و برخورد با نخستین گروه از مردم در این ناحیه -که بیشتر آنان را مسیحیان عرب تبار، و دهقانان و کشاورزان غیرعرب تشکیل می دادند- و پس از درگیری ها و کشمکش های خونین، اهالی سرانجام با فاتحان سازش و در ادامه همکاری کردند. از همان ابتدا، خالد با طایفه از دو افراد دیگری در ناحیه حیره ، به این شرط صلح کرد که خبر ایرانیان را به مسلمانان برسانند، تا در عوض معابد و قلعه هایشان ویران نشود. در جریان قادسیه که رستم فرخزاد (سپهسالار سپاه ایران در زمان پادشاهی ساسانیان) آنان را به دلیل خبرگیری و کمک مالی شان به اعراب سرزنش کرد، ابن بقیله چنین پاسخ داد: «. . . با مال هایمان جان هایمان را حفظ کرده ایم. . . ». خالد بن مغیره با اهل الیس نیز با این قرار صلح کرد که خبرگیر و راهنما و کمک حال مسلمانان در برابر ایرانیان باشند.در نخستین روز جنگ که به «روز ارماث» مشهور شد، سعد بن ابی وقاص که از مهار فیل های سپاه ساسانی درمانده شده بود، از ایرانیان راهنمایی خواست. بنابراین یک عده از بهترین سوارکاران پیش تاختند و طناب کجاوه هایی را که بر پشت فیل ها بود، قطع کردند. بدین ترتیب، «عاصم بن عمرو تمیمی» با افرادش فیل بانان را به زمین انداخته و به قتل رساندند و موقتاً فیل ها را از میدان نبرد راندند.۲. ضیافت و پذیرایی، راهنمایی، تعمیر راه هافاتحان پس از ورود به هر منطقه، نیازمند خوراک، پوشاک، سرپناه، علوفه برای چهارپایان و همچنین راهنمایانی برای فتح سایر شهرها بودند. در بعضی مناطق، ساکنان، خود به استقبال سپاه فاتح می آمدند و برای فتح سایر مناطق علوفه و توشه و راهنما تقدیم می کردند. اهالی بعضیشهرها نیز پیش از رسیدن لشکر فاتح، شهر را تخلیه می کردند؛ ازاین رو ، این مناطق به سهولت گشوده می شدند. در بسیاری موارد نیز انواع همکاری ها در محتوای عهدنامه بین ساکنان و فاتحان گنجانده می شد و بدین ترتیب نظم و نظامی می یافت.در معاهده فاتحان با اهل بهر اذان(حیره) شرط شده بود که: «. . . در راه مانده را راهنمایی و راه ها را اصلاح کنند و هرکس از سپاه مسلمانان که بر آنان گذر کند یک شب و یک روز نزد آنان بماند و. . . ». در عهدنامه های ماه دینار و گرگان نیز مواردی مشابه قید شده بود. ازاین رو، در ناحیه سواد کشاورزان تعمیر راه ها و پل ها و کشت و کار و راهنمایی فاتحان را به عهده گرفتند و به اندازه توان، جزیه می پرداختند و همگی راهنمایی و ضیافت مهاجران را تقبّل کردند.در نبرد جسر، ابو صلوبا، عرب مسیحی ناحیه حیره ، برای هر دو طرف پل بست. در برس نیز دهقان این ناحیه با اعراب صلح کرد ، برای آنان پل بست و خبر نیروهای گرد آمده در بابل را به آنان گزارش داد.در ری، ایرانیان برای نشان دادن تسلیم کامل خود، موظف شدند مسلمانان را راهنمایی کنند ، جاده ها را حفظ و حراست و از سپاهیان در حرکت مسلمانان که از آنان خواستار سرپناه می شدند، به مدت یک شبانه روز پذیرایی نمایند. در فارس، هرات و مرو نیز با شرایطی مشابه صلح شد. این روند تا زمان فتح خراسان و ماوراء النهر در زمان قتیبه برقرار ماند .۳. خیانت ایرانیان به هموطناندر این بین، گزارش هایی نیز از خیانت بعضی از مردم محلّی به هموطنان و همراهی با فاتحان وجود دارد. آنان با اهداف و انگیزه های مختلف با اعراب همراه می شدند و با نشان دادن راه شهرها، قلعه ها، گنج ها و موارد دیگری مانند آن، فاتحان را یاری می دادند. در جریان فتح شوشتر، چون محاصره به طول انجامید، یکی از بزرگان شهر مخفیانه نزد ابو موسی رفت و در قبال حفظ جان و مال خود و خانواده اش، اشرس بن عوف را از راه مخفی وارد شهر نمود. در مورد فتح شهرهای ری، نیشابور و سمرقند نیز ، گزارش های مشابهی وجود دارد. در این بین، هرکس به شیوه ای از فرصت سود می جست و سرسپردگی خویش را به اعراب اثبات می کرد. پس از جنگ نهاوند، مردی از ساکنان نهاوند نزد سائب بن اقرع رفت و در قبال حفظ امنیت خود و خانواده اش، او را برای دست یافتن به گنج نخیرجان راهنمایی کرد.بنا به گزارش منابع، خائنان، خبرگیران و خبررسانان در جای جای شاهنشاهی ساسانی، و از جمله دربار یزدگرد سوم، رسوخ کرده بودند . کسی که یزدگرد را به فرستادن رستم فرخزاد به میدان جنگ وادار کرد، «جابان » منجم کسری و از مردم فرات بود. حال آن که رستم فرخزاد تمایلی به حضور در جنگ نداشت . جابان وقتی کار ایرانیان را رو به زوال یافت ، به جشنس (گشنسب ) ماه نوشت که با اعراب پیمان کن و فریب اوضاع را نخور. جشنس ماه نزد سعد رفت و برای خود و خاندان و همراهانش امان گرفت و خبرگیر آنان شد.در چنین شرایطی و با فتح شهرها یکی پس از دیگری، یزدگرد سوم، ناگزیر از فرار از شهری به شهری دیگر گردید. جالب آن که با ورود وی به هر شهری، نیروهای عرب، همان شهر را مورد هجوم قرار می دادند و او ناگزیر از ترک آن ناحیه می شد. این امر، احتمال فعالیت خبرگیران را -حتی در گروه همراه وی- نیز تقویت می کند.۴. ایفای نقش مترجماز دیگر نمونه های همکاری ایرانیان با اعراب مسلمان، ظا ...

ادامه مطلب  

هنر جذب سرمایه از ایرانیان خارج از کشور  

درخواست حذف این مطلب
هفته نامه تجارت فردا - محمدکاظم رحیمی: دستیابی به سطوح بالای تولید سرانه و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی جزو آرمان هایی است که هر جامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آن است. در این میان برخی از کشورها در نیل به این اهداف موفق شده و برخی دیگر در دام توسعه نیافتگی گرفتار شده اند. این تفاوت ها در سطح تولید سرانه و در نرخ رشد اقتصادی به سه عامل شدت «سرمایه فیزیکی»، «موجودی سرمایه انسانی» و «بهره وری کل عوامل تولید» تجزیه می شود. اگر فرض شود که بهره وری کل عوامل تولید در همه کشورها یکسان باشد، تفاوت ها در سطح تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی کشورها از تفاوت ها در سطح سرمایه فیزیکی (ماشین آلات، ساختمان و...) و نرخ سرمایه گذاری در آن و تفاوت ها در سطح سرمایه انسانی (شایستگی، دانش و...) و نرخ سرمایه گذاری در آن نشات می گیرد. بنابراین موضوع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی، اجتماعی و... نقش بسیار کلیدی در توسعه یافتگی و تفاوت ها در تولید سرانه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. مساله اساسی اما زمانی ایجاد می شود که تجزیه تولید سرانه کشورها به عوامل مختلف شکل دهنده آن نشان می دهد، تفاوت های فاحش در تولید سرانه کشورها بیشتر از آنکه از طریق سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی توضیح داده شود، به بهره وری کل عوامل تولید ارتباط پیدا می کند. اما اگر این تفاوت های فاحش در درآمد سرانه بین کشورها، به متغیر کلیدی بهره وری ارتباط پیدا می کند، تفاوت های بهره وری در کشورها از چه موردی نشات می گیرد؟ برای توضیح تفاوت ها در بهره وری فرضیه زیرساخت های اجتماعی مطرح می شود که منظور نهادها و قواعدی است که زمین بازی را برای بازیگران اقتصادی فراهم کرده و مشوقی برای زایندگی اقتصاد است. بنابراین پرواضح است، تا زمانی که قواعد بازی به نفع مطلوبی چیدمان نشود و نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به حد بهینه ای از کارایی نزدیک نشوند، انتظار توسعه و رشد اقتصادی از کانال جذب سرمایه خارجی و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور بی معنا و بیهوده خواهد بود. با این تفسیر که هرچند سرمایه و سرمایه گذاری یکی از متغیرهای کلیدی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و دستیابی به توسعه است، اما برای تحقق سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خارجی قبل از هر چیزی باید زیرساخت های اجتماعی کاراتر و اثربخش تری در کشور وجود داشته باشد که مسیر دستیابی به توسعه را هموارتر کند.تخمینی از سرمایه ایرانیان خارج از کشورگزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تنها در سال 2005 حدود شش هزار و 500 شرکت اقتصادی با سرمایه های ایرانی در دوبی به ثبت رسیده است و 1400 ایرانی در بورس دوبی سرمایه گذاری کرده اند. همچنین مطابق با برآوردهای به عمل آمده در سال 1394، شمار ایرانیان خارج از کشور حدود پنج میلیون نفر و میزان سرمایه آنان حدود چهار هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است. اهمیت این ارقام زمانی روشن می شود که بدانیم، متوسط جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سال های 2012 تا 2015 به تقریب نزدیک سه میلیارد دلار بوده است یعنی اگر با همین فرمان ادامه داده شود و سایر عوامل ثابت بماند، 1333 سال طول می کشد تا اقتصاد ما بتواند چهار هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند! ضمن اینکه چهار هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی چیزی حدود چهار برابر کل ارزش تولیدات کشور در طی یک سال است! این در حالی است که کمک گرفتن از تجربه سایر کشورها، و اتخاذ سیاست های مناسب و شکل گیری اجماع در درون نظام می تواند درصدی از این سرمایه را یک شبه به ایران بکشاند. مساله سرمایه و سرمایه گذاری زمانی مهم تر می شود که به دلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران، تحقق رشد هشت درصدی مطابق آنچه در برنامه های توسعه آورده شده، نیازمند رشد 18 درصدی سرمایه گذاری است (با این فرض که نرخ استهلاک 10 درصد باشد). بنابراین اقتصاد ایران به شدت به چنین سرمایه ای نیازمند است و مساله سرمایه ایرانیان خارج از کشور، نقش و اهمیت زیادی در برون رفت از وضعیت فعلی می تواند ایجاد کند. بعد از توافق برجام انتظار بر آن بود تا با گشایش هایی که در سطح بین المللی به وجود آمده بود از طریق دیپلماسی مناسب شاهد بازگشت سرمایه ها به درون کشور باشیم اما شواهد بعد از برجام نشان داد که مساله جذب سرمایه، مساله ای نیست که به راحتی و با اجرای یک توافق حل شود و زیرساخت های بنیادی و پایه ای تر دیگری نیاز است تا بتوان مبادرت به جذب سرمایه ها کرد؛ مساله ای که مطابق با تئوری های رشد اقتصادی همگی ریشه در بهره وری کل عوامل تولید یا به عبارتی ریشه در زیرساخت های اجتماعی دارد.اهمیت بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشوردر زندگی شخصی اگر از فردی سوال شود، که برای رسیدن به موفقیت و ایجاد شغل جدید و کسب درآمد چه پیش نیازهایی لازم است، بی شک اولین پاسخ وی، پول و سرمایه خواهد بود. با این اوصاف تردیدی نیست که برای بالابردن سطح تولید و درآمد در یک کشور، سرمایه و سرمایه گذاری یک شرط لازم خواهد بود. سرمایه گذاری در حالت کلی بر دو قسم است؛ سرمایه گذاری داخلی که از محل پس انداز افراد فراهم می شود و سرمایه گذاری خارجی. جدا از اینکه سرمایه ایرانیان خارج از کشور در کدام قسم می گنجد باید از اهمیت دوچندان آن سخن راند. اول، در صورت بازگشت حتی درصد پایینی از ثروت و دارایی ایرانیان خارج از کشور، تشکیل و انباشت سرمایه فیزیکی به عنوان یکی از پیشران های رشد اقتصادی با سرعت بیشتری رقم خواهد خورد که این مساله مسیر رسیدن به توسعه را تا حدود زیادی تسهیل کرده و سرعت خواهد بخشید. دوم، در کنار تشکیل و انباشت سرمایه فیزیکی، میزان سواد، آگاهی، دانش، تخصص و به روز بودن مهاجران ایرانی به عنوان یکی از مهم ترین اشکال سرمایه یعنی موجودی سرمایه انسانی، تاثیر بسزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد که لازم است، فرادستان اقتصادی و سیاستگذاران کشور اهمیت این موضوع را به درستی درک کرده و موانع موجود بر سر راه تحقق این مهم را از میان بردارند. سوم، با فراهم شدن زمینه های بازگشت مهاجران به کشور که بسیاری از آنان در سطوح بالای مدیریتی شرکت های بزرگ دنیا از جمله یاهو، ئی بی، گوگل، ناسا، دراپ باکس و ... فعالیت می کنند، زمینه انتقال دانش، مهارت های فنی و تکنولوژی های روز به کشور فراهم می شود و اثرات جانبی مثبت و برون ریز بسیاری برجای خواهد گذاشت که سرعت توسعه و رشد اقتصاد کشور را به مراتب بیش از پیش خواهد کرد. چهارم، تعلق خاطر به کشور مادری و عرق ملی بسیاری از مهاجران ایرانی خارج از کشور باعث می شود تا آنها حاضر به پذیرش بسیاری از ریسک های موجود در محیط کسب وکار کشور شوند و به رغم سودآوری پایین پروژه ها در قیاس با دیگر کشورها در کشور مادری خود سرمایه گذاری کنند، این در حالی است که با ورود سرمایه گذاران خارجی به داخل کشور، سودآوری پروژه ها تحت تاثیر ریسک های موجود در فضای کسب وکار و ریسک های موجود در فضای سیاسی درون کشور و فضای منطقه قرار می گیرد و این مساله سودآوری پروژه هایی را که نیازمند مشارکت خارجیان است به حدی پایین می آورد که ادامه حضور آنان را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین پرواضح است که تعلل کردن در این مسیر تا حدودی مسیر توسعه را به قهقرا برده و آن را دست نیافتنی تر خواهد کرد. از این رو فراهم کردن زمینه های جذب این سرمایه ها و حذف موانعی که موجب عدم بازگشت این سرمایه ها به کشور شده است می تواند معضلات بسیاری را از دوش سیاستگذاران کشور بردارد و حتی تا حدود زیادی در جهت کمک به رفع مشکلات بیکاری جوانان تحصیل کرده که این روزها نقل محافل سخنرانی و مناظره های کاندیداهای ریاست جمهوری شده است، برآید. مشکلاتی که با ادامه روند موجود و در صورت نیافتن راه حلی برای آن، قطعاً خسران زیادی برای کشور خواهد داشت و حتی ممکن است به ناهنجاری های اجتماعی دامن بزند.تجربه سایر کشورها در جذب سرمایه مهاجرانبی شک موفق ترین کشور در جذب سرمایه مهاجران چین است. در فاصله سال های 1990 تا 2015 حدود نیمی از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین از سوی چینی های مقیم خارج تامین شده است. جالب است بدانید که وقتی در مورد سرمایه گذاری خارجی در چین بحث می شود، صحبت از ارقام یک میلیارد و 10 میلیارد نیست. تنها در سال های 2015-2013 این کشور سرجمع بالغ بر 800 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است و طی سال های 1982 تا 2015 به طور متوسط سالانه 80 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور اتفاق افتاده است. درست پس از آنکه چین طی 30 سال حاکمیت حزب کمونیست به یکی از منزوی ترین و فقیرترین کشورهای جهان تبدیل شده بود، سیاست های مناسب در اوایل دهه 80 به بعد این کشور را به دومین ابرقدرت اقتصادی جهان بدل کرده است. سیاست های مناسب که موجب جذب حجم عظیمی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور شده است. چینی ها امنیت سرمایه و سرمایه گذاری در خاک خود را تضمین کردند و با دادن امتیازاتی چون معافیت مالیاتی و تسهیل واردات تولید کالا جهت صادرات توانستند سرمایه چینی های مهاجر را جذب کنند. هندوستان یکی دیگر از کشورهای موفق در زمینه جذب سرمایه مهاجران مقیم خارج از این کشور ...

ادامه مطلب  

بیش از 90 درصد افراد شاغل در فولاد زرند نیروی بومی هستند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایرنا ماشاالله سهراب نژاد دوشنبه در نشست خبری در شهرستان زرند افزود: امروز تمامی کارخانجات شرکت فولاد زرند ایرانیان بدست جوانان زرندی اداره می شود و تکنولوژی این کارخانه ها بسیار مدرن و تخصصی است.وی با بیان اینکه با به اتمام رسیدن پروژه های فولاد زرند ایرانیان حدود پنج هزار نفر نیروی کار مستقیم به عنوان بهره بردار خواهیم داشت اظهار کرد: هم اکنون مجموعه فولاد زرند حدود 2 هزار نفر بهره بردار و 2 هزار نفر پیمانکار دارد و در تمامی مجموعه شرکت فولاد زرند ایرانیان پنج نفر نیروی غیر بومی استان کرمان وجود دارد.مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان گفت: به ازای هر یک نفر در مجتمع فولاد زرند 20 نفر غیرمستقیم در صنایع پایین دستی، حمل و نقل و بازار مشغول به کار می شوند.وی افزود: در پی آرامشی هستیم که در آینده نزدیک نصیب خانوارهای زرندی شود و اگر اشتغال نباشد آرامش نیست و بزرگترین مزیت و دستاورد کارخانجات فولاد زرند ایرانیان اشتغال است.سهراب نژاد عنوان کرد: در سال 94 تعداد 65 نفر و در سال 95 تعداد 81 نفر از شاغلان شرکت فولاد زرند ایرانیان ازدواج کردند و اشتغال بزرگترین دستاورد افتخارآمیز فولاد زرند است.وی گفت: بخشی از هزینه روگذر جاده زرند را شرکت فولاد زرند پرداخت کرده است و محصولات فولاد زرند با خطوط ریلی منتقل می شود و در حال اتصال به راه آهن کشور است.مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان با بیان اینکه بیش از استاندارد کارخانه ها در کارخانه فولادسازی زرند فضای سبز ایجاد شده افزود: 158 هکتار فضای سبز در کارخانجات فولاد زرند ایرانیان ایجاد شده است و 600 هکتار دیگر مجوزهای آن گرفته شده و در مرحله واگذاری منطقه است.وی ادامه داد: تا پایان سال جاری فضای سبز کارخانجات فولاد زرند ایرانیان به بیش از 300 هکتار می رسد.سهراب نژاد با بیان اینکه عمده کارخانجات فولاد زرند ایرانیان با همکاری کارخانه چینی و قسمتی ایرانی اروپایی است تصریح کرد: چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد نیمی از فولاد دنیا را تولید می کند و از سیستم کوره بلند استفاده می کند و این سیستم در فولاد زرند ایرانیان نیز استفاده می شود.وی گفت: 76 درصد مواد مورد نیاز این شرکت از استان کرمان تامین می شود و 90 درصد ساخت قطعات در کرمان انجام می شود.مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان با تاکید بر اینکه پروژه زیست محیطی یکی از فعالیت های افتخارآمیز میدکو و مجموعه فولاد زرند ایرانیان است افزود: کک تولید شده با برج خاموش کننده خنک می شود و برای جلوگیری از آلودگی هوا پروژه cbq با اعتبار 130 میلیارد تومان با 50 درصد پیشرفت فیزیک به اسم خاموش کننده کک با حالت خشک راه اندازی شده است لذا محیط زیست را آلوده نمی کند.وی بیان کرد: مجتمع فولادسازی زرند ازجمله بزرگترین مجتمع های کشور است و 1.7 میلیون تن در سال در صورت تکمیل پروژه تولیدات خواهد داشت و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.سهراب نژاد گفت: مجتمع فولادسازی زرند آخرین حلقه زنجیره فولاد زرند ای ...

ادامه مطلب  

چگونه از موفقیت محصول جدید مطمئن شویم؟  

درخواست حذف این مطلب
هر شرکتی که می خواهد درآمد خود را افزایش دهد، باید محصولات یا خدمات جدیدی راه اندازی کند. طبق تحقیقات موسسه مک کینزی، بیش از ۲۵ درصد کل درآمد و سود صنایع از راه اندازی محصولات جدید به دست می آید.همچنین تحقیقات اخیر نشان داده شرکت هایی که بر تولید محصولات و خدمات جدید متمرکز می شوند و همزمان قابلیت های هسته ای خود را هم حفظ می کنند، سریع تر از همتایان خود رشد می کنند. وقتی شرکت ها رشد آینده خود را در نظر می گیرند، بیشترشان انتظار دارند چنین رشدی از تولید محصولات، خدمات یا مدل های کسب وکار جدید به دست آید. ۵۵آنلاین :شرکت هایی که به دنبال رشد هستند، از سال ۲۰۰۵ هزینه های سالانه تحقیق و توسعه را افزایش داده اند که اکنون این رقم در سطح جهان به ۵/ ۱ تریلیوندلار رسیده است (معادل تولید ناخالص داخلی کانادا). با این حال، با وجود این سرمایه گذاری و اهمیت توسعه محصولات جدید موفق، تحقیقات نشان داده که بیش از ۵۰ درصد اقداماتی که برای راه اندازی محصول می شود، نمی تواند اهداف کسب وکار را محقق کند.چرا راه اندازی یک محصول یا خدمات جدید دشوار است؟تکنولوژی روند راه اندازی مناسب یک محصول خوب را چالش برانگیزتر کرده است. تکنولوژی موانع توسعه محصول را کم کرده و به شرکت ها و استارت آپ ها امکان داده روند راه اندازی را سریع تر و ارزان تر طی کنند. به طور خاص، تکنولوژی های دیجیتال به شرکت ها امکان داده اند خدمات جدید را – از برنامه های وفاداری تا حمایت از محصولات موجود – بسنجند و هدایت کنند.فراتر از اینها، هزاران پلت فرم دیجیتال، از ارسال ایمیل گرفته تا اسنپ چت، امکان ارسال رگباری پیام و برقراری ارتباط را فراهم کرده است. این واقعیت می گوید که چرا خانواده های آمریکایی خرید همان ۱۵۰ محصولی را که ۸۵ درصد نیازهای خانوار را تشکیل می دهد، تکرار می کنند.موسسه مک کینزی در تحلیل روند راه اندازی محصول و خدمت جدید در صنایع مختلف، به متغیرهای متعددی از نظر تناوب، متوسط هزینه و نوع راه اندازی برخورده است؛ به ویژه در میان محصولات جدید. با وجود این متغیرهای متعدد، متوسط نرخ شکست نسبتا بالا و بیش از ۴۰درصد است که تولیدکننده های کالاهای مصرفی و خرده فروشی بدترین عملکرد و داروسازی بهترین عملکرد را دارند. جالب این است که این نرخ شکست در مورد انواع روند راه اندازی متفاوت است. همه انتظار داریم راه اندازی یک محصول کاملا جدید، به خاطر پیچیدگی های تغییر عادت مصرف کننده موفقیت کمتری داشته باشد، درحالی که نرخ شکست این کار با ایجاد تغییرات بزرگ در محصولات مشابه قابل مقایسه است. واضح است که پیچیدگی محصول تاثیری بر روند راه اندازی آن ندارد.در مورد هزینه هم همین طور است. تحقیقات نشان داده بین مبلغ سرمایه گذاری شده برای راه اندازی یک محصول جدید و نرخ موفقیت آن، رابطه مستقیمی وجود ندارد. همچنین بین متوسط تناوب راه اندازی محصول هم همین طور. داده ها نشان می دهند زیاد تولید کردن یک محصول، صرفا به معنای آن نیست که عملکرد خوبی در روند راه اندازی آن دارید.قهرمانان تولید محصول جدیدچیزی که واقعا اهمیت دارد داشتن یکسری قابلیت های کلیدی خاص است که مهم ترین آنها عبارت است از: همکاری تیمی، در نظر گرفتن دیدگاه های بازار، برنامه ریزی برای راه اندازی های آینده و رشد دادن استعدادها (نمودار زیر).به هر حال، بیشتر کسب وکارها در هر بخشی نمی دانند چه قابلیت هایی برای راه اندازی محصول بیشترین اهمیت را دارد و نیز برنامه ای سیستماتیک برای سرمایه گذاری در آن ندارند. موضوع نگران کننده تر این است که بسیاری از شرکت ها در قابلیت های مهم و کلیدی مورد نیاز برای راه اندازی محصول، در رده عملکرد ضعیف قرار می گیرند و تنها تعداد بسیار کمی از شرکت های داروسازی عملکرد خوب دارند. کارهایی که بهترین شرکت ها برای راه اندازی محصول یا خدمات انجام می دهند تا به موفقیت برسند عبارت است از:۱) ایجاد سازمانی برای همکاریدر نظرسنجی مک کینزی، مهم ترین عاملی که برای راه اندازی های تجاری موفق شناسایی شد همکاری تیمی بود، به خصوص توانایی هم جهت کردن اعضای تیم و مدیریت کردن آنها. تحقق این سطح از همکاری در بیشتر کسب وکارها دشوار است، چون کارکردهای مختلف با ساختارهای گزارش دهی مختلف، مسوول عوامل مختلف راه اندازی محصول هستند.شرکت هایی که بهترین عملکردها را دارند، برای مقابله با این مساله، واحدی با کارکردهای مختلف ایجاد می کنند تا فعالیت ها را در بخش ها و موقعیت های جغرافیایی با هم هماهنگ کند. این بخش مثل مرکزی کار می کند که بر کل پرتفوی فرآیند راه اندازی نظارت دارد و مکانیزمی برای گرد هم آوردن افراد مناسب است؛ از جمله بازاریاب ها، کارشناسان رسانه های اجتماعی، توسعه دهندگان، کارکنان بخش خدمات به مشتری، طراحان و...به عنوان مثال، یک شرکت بسته بندی آلمانی یک تیم راه اندازی را تشکیل داده که ذی نفعان فنی، تجاری و منطقه ای را تحت مدیریتی قوی در ابتدای فرآیند توسعه محصول ترکیب می کند. این کار باعث می شود فرآیند تسریع شود، چون افرادی که می توانند تصمیم گیری کنند همه با هم کار می کنند. این نوع همکاری تخصصی و تبادل ایده، به تفکرات خوبی برای راه اندازی محصول جدید منجر می شود. واحد راه اندازی محصول، معمولا با تصویب مستقیم مدیر بازاریابی یا گاهی خود مدیرعامل، اقدام به تخصیصبودجه می کند و مدیرانی را برای هر یک از راه اندازی ها تعیین می کند که آنها اختیار تصمیم گیری دارند.۲) برتری در استراتژی و برنامه ریزیراه اندازی محصول عمدتا پیچیده و گران است و هزینه های سرسام آوری دارد. بنابراین، داشتن یک استراتژی دقیق و برنامه واضح ضروری است. یک استراتژی باید دقیقا تبیین کند که کسب وکار چه چیزی می خواهد از آن محصول یا خدمت جدی ...

ادامه مطلب  

تدوین برنامه "ملی اشتغال" تا نیمه دوم ۹۶/بیکاران در یک قدمی حقوق ۳۱۰ هزار تومانی  

درخواست حذف این مطلب
علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره طراحی طرح بلندمدت «اشتغال» گفت:دربرنامه ششم توسعه چندین قید برای تحقق ایجاد 970 هزار شغل در سال گنجانده شده است.یکی از قید ها رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد است و در صورتی که رشد 8 درصدی در اقتصاد محقق و سالیانه 970 هزار شغل ایجاد شود نرخ بیکاری به حدود 8درصد خواهد رسید. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی یکی از شاخص های اصلی در ایجاد شغل است گفت:در سال 95 رشد اقتصادی بیش از حد انتظار بود،اما بخش عظیمی از آن در بخش نفت بود. سال گذشته بیش از 12 درصد رشد اقتصادی رخ داد اما رشد اشتغال ناشی از آن حدود 600 هزار بود. یعنی ارتباط یک به یک بین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال وجود نداشت.مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار اظهار داشت:طی یکی دو سال گذشته تعداد شغلی که ایجاد شده با توجه به رشد اقتصادی، فراتر از انتظار بوده است. اما نکته مهم این است که باید بررسی کنیم شغلی که ایجاد شده منجر به افزایش درآمد برای خانوار شده است یا خیر؟در واقع باید اجزای شغل هایی که اتفاق می افتد را از طریق سیگنال های مختلف دریافت کنیم، ارزیابی کردن چنین موضوعی سخت است.ازوجی در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای رسیدن به ایجاد 970 هزار شغل در سال چیست گفت: اولین برنامه دولت این است که در راستای بند "ذ"ماده 4قانون برنامه ششم دولت مکلف است برنامه "ملی اشتغال " را تنظیم کند.*تدوین برنامه "ملی اشتغال" تا نیمه دوم سال جاری وی تأکید کرد: برنامه " ملی اشتغال" در راستای 3شاخص سیاست های اشتغال، مهارت افزایی، حمایت از مشاغل خانگی و دانش بنیان تهیه شود، وزارت کار باید این برنامه را در سال اول برنامه ششم توسعه مبتنی بر کار شایسته این برنامه را تهیه کند. این برای اجرا در طول 5سال است. برنامه " ملی اشتغال" تا نیمه دوم سال جاری آماده خواهد شد. مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کاربیان کرد: برای جلوگیری از خلاء نبود برنامه اشتغالی در سال 96 اقدام به تدوین برنامه" اشتغال فراگیر" در سال 96 کردیم. ممکن است برخی از برنامه هایی که "برنامه اشتغال فراگیر" گنجانده شده است در سال آینده اجرایی شود و حتی کمک به تدوین برنامه " ملی اشتغال" کند. اولین نکته در طراحی این برنامه این بود که بررسی کنیم، اگر اقتصادایران بخواهد در زمینه اشتغال موفق شود در کدام رسته ها باید فعال شود که هم شغل اشتغالزا و هم تولید محور ایجاد کند. در صورتی که موفق به ایجاد اشتغالی شویم که هم تولید گسترش یابد و هم اشتغال ایجاد شود، رشد اقتصاد کلان محقق می شود. توجه به بهره وری ملی اولویت اصلی برنامه اشتغالی دولت است. بر همین اساس محور اصلی برنامه اشتغال فراگیر شناسایی رسته های مختلف در بخش های مختلف اقتصادی است ، این طرح را وزارت کار در قالب طرح تکاپو از سال گذشته دنبال کرده است. ازوجی بیان کرد: برنامه اشتغال فراگیر که چهار طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، طرح کاج (کارانه اشتغال جوانان) طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) و طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کسب و کار را شامل می شود چندروز گذشته از سوی آقای جهانگیری به تمام استانهای کشور ابلاغ شد. در راستای اجرای طرح تکاپو که توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار است. شناسایی رسته ها را داریم. در رایزنی هایی که وزارت ارتباطات داشتیم که قرار شده است بخش هایی دیگری را در این زمینه اضافه کنند. در بخش گردشگری و بهداشت و درمان نیز ماجرا به همین صورت است. به طور مثال چندین رشته را به عنوان رشته های الویت دار به بخش کشاورزی معرفی کردیم که پس از بررسی وزارت جهاد پیشنهادهای دیگری را در زمینه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار ارائه کردند.مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کاربیان کرد: هر کدام از این رسته ها در سطح ملی مدیر پروژه دارند که دستگاه اجرایی تعیین می کند که مدیر توسعه کشت گلخانه ای کدام است.یعنی در سطح ملی کاملاً مشخص و واضح است که مسئولیت فلان پروژه ها با کدام مدیر است. به نوعی می توانیم بگوییم رسته رها شده نیست. یعنی هر رسته با توجه به ظرفیت آن استان مشخص می شود. ازوجی بیان کرد: به طور مثال گسترش پوشاک ایرانی یکی از مواردی بود که در راستای طرح تکاپو عملیاتی شد. در کشور بخش عمده ای از پوشاک از طریق واردات است که گسترش آن در استان های مختلف در راستای گسترش تولید ملی موثر است. اگر اقتصاد ایران در زمینه پوشاک موفق باشد می تواند تعداد زیادی شغل ایجاد کند. بخش عمده ای از مشکلات پوشاک کشور مربوط به "طراحی پوشاک " است. طراحی پوشاک در صنعت پوشاک کشور کمرنگ است. چه پوشاکی تولید شود برای کاهش واردات موثر است. فارغ التحصیلان دانشگاهی در صورتی که به این سمت هدایت شوند علاوه بر اینکه صاحب شغل می شوند، عملکرد آنها منجر به رشد اقتصادی در سطح کلان می شود. وی بیان کرد: متأسفانه بدون آنکه به این مسائل توجه کنیم، واردات در سطح گسترده پوشاک داریم. در بحث پوشاک در تعدادی از استان ها از سال گذشته شروع کرده ایم. ایران می تواند رقیب اصلی چین، تایوان و بسیاری از کشورها در سطح منطقه است. متأسفانه بخش عظیمی از فارغ التحصیلان معتقدند که پس از فراغت از دانشگاه باید در ادارات دولتی مشغول کار شوند که این موضوع آسیب بسیاری برای بازار اشتغال است. قصد داریم آموزش هایی را ارائه کنیم که منجر به ایجاد اشتغال شود.مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کارادامه داد: به طور مثال یکی از بررسی ها برای شناسایی رسته ها در سراسر استان ها بررسی بیکاری در استان کردستان بود. بعد از نگاه کارشناسی مشخص شد که بخش عمده ای از بیکاران در این استان فارغ التحصیلان itبودند. به همین دلیل برای آنها مرکز "گیم "راه اندازی شد. در این مرکز تولید محتوا صورت می گیرد. بخش عمده ای از نیازهای داخلی و خارجی تولید محتوا است. این تولید محتوا از کودکان تا بزرگسالان در حوزه های مختلف از جمله گردشگری،فیلم و... است.مدرسه "گیم" که در کردستان است مشغول تولید محتوا برای شرکت های خارجی است.این مرکز بسیار موفق است.ازوجی بیان کرد: اشتغال افرادی که در راستای رسته های شناسایی شده است باید رسمی باشد، یعنی هم مشمول بیمه شود و هم قرارداد داشته باشند. باید بازارهای فروش این رسته ها هم شناسایی شود. در بحث پوشاک،it ، کشاورزی و گردشگری سال گذشته به صورت پایلوت اجرا شد، اما امسال قرار است این طرح به صورت کامل اجرایی شود. صنعت،معدن و تجارت، خدمات گردشگری، حمل و نقل، خدمات سلامت، فرهنگی و هنری و ... در بخش رسته ها دنبال می شود.*بومی سازی خانه های روستایی برای جذب گردشگرانمدیرکل توسعه اشتغال وزارت کاربیان کرد:تمام دستگاه ها برای ایجاد اشتغال در طرح "اشتغال فراگیر" همسو شده اند.قصد داریم این طرح را متداوم اجرا کنیم. یکی از مباحث مهم در اقتصاد ایران گردشگری است. اگر از فردی سوال کنیم برای گردشگری چه کاری باید انجام شود؟ در گام اول می گوید هتل سازی. درصورتی که رفت و آمد گردشگر داخلی و خارجی به منطقه منوط به ایجاد جذابیت برای منطقه است.ارائه خدمات بخش دیگر در گردشگری است. نیشابور یکی از شهرهایی است که توریست داخلی و خارجی دارد. مطالعه ای که شد نشان داد توریست ها علاقه دارند در داخل روستا سکونت داشته باشند.به همین دلیل خانه های قدیمی را شناسایی و بازسازی کردیم و برای سکونت توریست ها آماده کردیم. بازسازی خانه های بومی قدیمی یکی از اقدامات در نیشابور است. برای همین می گوییم تزریق پول ایجاد اشتغال نمی کند. همچنین آموزش راهنمای گردشگری از دیگر اقدامات در جهت اشتغال فارغ التحصیلان بوده است. بنیاد شهید گام موثری در آموزش فارغ التحصیلان به زبان انگلیسی و اشتغال به کار راهنمای گردشگری در بسیاری از استان ها گرفته است.وی بیان کرد: حدود 65درصد ایجاد اشتغال در طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) است. این طرح سال گذشته پایلوت بود اما امسال در سراسر کشور اجرایی می شود. دستورالعمل آن هم در دولت تصویب و قابلیت اجرایی دارد.مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار افزود: در راستای این طرح با همکاری بانک مرکزی مقرر شد که نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام نماین ...

ادامه مطلب  

بیکاران در یک قدمی حقوق ۳۱۰هزار تومانی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار درباره طراحی طرح بلندمدت «اشتغال» گفت:دربرنامه ششم توسعه چندین قید برای تحقق ایجاد 970 هزار شغل در سال گنجانده شده است.یکی از قید ها رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد است و در صورتی که رشد 8 درصدی در اقتصاد محقق و سالیانه 970 هزار شغل ایجاد شود نرخ بیکاری به حدود 8درصد خواهد رسید. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی یکی از شاخص های اصلی در ایجاد شغل است گفت:در سال 95 رشد اقتصادی بیش از حد انتظار بود،اما بخش عظیمی از آن در بخش نفت بود. سال گذشته بیش از 12 درصد رشد اقتصادی رخ داد اما رشد اشتغال ناشی از آن حدود 600 هزار بود. یعنی ارتباط یک به یک بین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال وجود نداشت.مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار اظهار داشت:طی یکی دو سال گذشته تعداد شغلی که ایجاد شده با توجه به رشد اقتصادی، فراتر از انتظار بوده است. اما نکته مهم این است که باید بررسی کنیم شغلی که ایجاد شده منجر به افزایش درآمد برای خانوار شده است یا خیر؟در واقع باید اجزای شغل هایی که اتفاق می افتد را از طریق سیگنال های مختلف دریافت کنیم، ارزیابی کردن چنین موضوعی سخت است.ازوجی در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای رسیدن به ایجاد 970 هزار شغل در سال چیست گفت: اولین برنامه دولت این است که در راستای بند "ذ"ماده 4قانون برنامه ششم دولت مکلف است برنامه "ملی اشتغال " را تنظیم کند.*تدوین برنامه "ملی اشتغال" تا نیمه دوم سال جاری وی تأکید کرد: برنامه " ملی اشتغال" در راستای 3شاخص سیاست های اشتغال، مهارت افزایی، حمایت از مشاغل خانگی و دانش بنیان تهیه شود، وزارت کار باید این برنامه را در سال اول برنامه ششم توسعه مبتنی بر کار شایسته این برنامه را تهیه کند. این برای اجرا در طول 5سال است. برنامه " ملی اشتغال" تا نیمه دوم سال جاری آماده خواهد شد. مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کاربیان کرد: برای جلوگیری از خلاء نبود برنامه اشتغالی در سال 96 اقدام به تدوین برنامه" اشتغال فراگیر" در سال 96 کردیم. ممکن است برخی از برنامه هایی که "برنامه اشتغال فراگیر" گنجانده شده است در سال آینده اجرایی شود و حتی کمک به تدوین برنامه " ملی اشتغال" کند. اولین نکته در طراحی این برنامه این بود که بررسی کنیم، اگر اقتصادایران بخواهد در زمینه اشتغال موفق شود در کدام رسته ها باید فعال شود که هم شغل اشتغالزا و هم تولید محور ایجاد کند. در صورتی که موفق به ایجاد اشتغالی شویم که هم تولید گسترش یابد و هم اشتغال ایجاد شود، رشد اقتصاد کلان محقق می شود. توجه به بهره وری ملی اولویت اصلی برنامه اشتغالی دولت است. بر همین اساس محور اصلی برنامه اشتغال فراگیر شناسایی رسته های مختلف در بخش های مختلف اقتصادی است ، این طرح را وزارت کار در قالب طرح تکاپو از سال گذشته دنبال کرده است. ازوجی بیان کرد: برنامه اشتغال فراگیر که چهار طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، طرح کاج (کارانه اشتغال جوانان) طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) و طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کسب و کار را شامل می شود چندروز گذشته از سوی آقای جهانگیری به تمام استانهای کشور ابلاغ شد. در راستای اجرای طرح تکاپو که توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار است. شناسایی رسته ها را داریم. در رایزنی هایی که وزارت ارتباطات داشتیم که قرار شده است بخش هایی دیگری را در این زمینه اضافه کنند. در بخش گردشگری و بهداشت و درمان نیز ماجرا به همین صورت است. به طور مثال چندین رشته را به عنوان رشته های الویت دار به بخش کشاورزی معرفی کردیم که پس از بررسی وزارت جهاد پیشنهادهای دیگری را در زمینه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار ارائه کردند.مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کاربیان کرد: هر کدام از این رسته ها در سطح ملی مدیر پروژه دارند که دستگاه اجرایی تعیین می کند که مدیر توسعه کشت گلخانه ای کدام است.یعنی در سطح ملی کاملاً مشخص و واضح است که مسئولیت فلان پروژه ها با کدام مدیر است. به نوعی می توانیم بگوییم رسته رها شده نیست. یعنی هر رسته با توجه به ظرفیت آن استان مشخص می شود. ازوجی بیان کرد: به طور مثال گسترش پوشاک ایرانی یکی از مواردی بود که در راستای طرح تکاپو عملیاتی شد. در کشور بخش عمده ای از پوشاک از طریق واردات است که گسترش آن در استان های مختلف در راستای گسترش تولید ملی موثر است. اگر اقتصاد ایران در زمینه پوشاک موفق باشد می تواند تعداد زیادی شغل ایجاد کند. بخش عمده ای از مشکلات پوشاک کشور مربوط به "طراحی پوشاک " است. طراحی پوشاک در صنعت پوشاک کشور کمرنگ است. چه پوشاکی تولید شود برای کاهش واردات موثر است. فارغ التحصیلان دانشگاهی در صورتی که به این سمت هدایت شوند علاوه بر اینکه صاحب شغل می شوند، عملکرد آنها منجر به رشد اقتصادی در سطح کلان می شود. وی بیان کرد: متأسفانه بدون آنکه به این مسائل توجه کنیم، واردات در سطح گسترده پوشاک داریم. در بحث پوشاک در تعدادی از استان ها از سال گذشته شروع کرده ایم. ایران می تواند رقیب اصلی چین، تایوان و بسیاری از کشورها در سطح منطقه است. متأسفانه بخش عظیمی از فارغ التحصیلان معتقدند که پس از فراغت از دانشگاه باید در ادارات دولتی مشغول کار شوند که این موضوع آسیب بسیاری برای بازار اشتغال است. قصد داریم آموزش هایی را ارائه کنیم که منجر به ایجاد اشتغال شود.مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کارادامه داد: به طور مثال یکی از بررسی ها برای شناسایی رسته ها در سراسر استان ها بررسی بیکاری در استان کردستان بود. بعد از نگاه کارشناسی مشخص شد که بخش عمده ای از بیکاران در این استان فارغ التحصیلان itبودند. به همین دلیل برای آنها مرکز "گیم "راه اندازی شد. در این مرکز تولید محتوا صورت می گیرد. بخش عمده ای از نیازهای داخلی و خارجی تولید محتوا است. این تولید محتوا از کودکان تا بزرگسالان در حوزه های مختلف از جمله گردشگری،فیلم و... است.مدرسه "گیم" که در کردستان است مشغول تولید محتوا برای شرکت های خارجی است.این مرکز بسیار موفق است.ازوجی بیان کرد: اشتغال افرادی که در راستای رسته های شناسایی شده است باید رسمی باشد، یعنی هم مشمول بیمه شود و هم قرارداد داشته باشند. باید بازارهای فروش این رسته ها هم شناسایی شود. در بحث پوشاک،it ، کشاورزی و گردشگری سال گذشته به صورت پایلوت اجرا شد، اما امسال قرار است این طرح به صورت کامل اجرایی شود. صنعت،معدن و تجارت، خدمات گردشگری، حمل و نقل، خدمات سلامت، فرهنگی و هنری و ... در بخش رسته ها دنبال می شود.*بومی سازی خانه های روستایی برای جذب گردشگرانمدیرکل توسعه اشتغال وزارت کاربیان کرد:تمام دستگاه ها برای ایجاد اشتغال در طرح "اشتغال فراگیر" همسو شده اند.قصد داریم این طرح را متداوم اجرا کنیم. یکی از مباحث مهم در اقتصاد ایران گردشگری است. اگر از فردی سوال کنیم برای گردشگری چه کاری باید انجام شود؟ در گام اول می گوید هتل سازی. درصورتی که رفت و آمد گردشگر داخلی و خارجی به منطقه منوط به ایجاد جذابیت برای منطقه است.ارائه خدمات بخش دیگر در گردشگری است. نیشابور یکی از شهرهایی است که توریست داخلی و خارجی دارد. مطالعه ای که شد نشان داد توریست ها علاقه دارند در داخل روستا سکونت داشته باشند.به همین دلیل خانه های قدیمی را شناسایی و بازسازی کردیم و برای سکونت توریست ها آماده کردیم. بازسازی خانه های بومی قدیمی یکی از اقدامات در نیشابور است. برای همین می گوییم تزریق پول ایجاد اشتغال نمی کند. همچنین آموزش راهنمای گردشگری از دیگر اقدامات در جهت اشتغال فارغ التحصیلان بوده است. بنیاد شهید گام موثری در آموزش فارغ التحصیلان به زبان انگلیسی و اشتغال به کار راهنمای گردشگری در بسیاری از استان ها گرفته است.وی بیان کرد: حدود 65درصد ایجاد اشتغال در طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) است. این طرح سال گذشته پایلوت بود اما امسال در سراسر کشور اجرایی می شود. دستورالعمل آن هم در دولت تصویب و قابلیت اجرایی دارد.مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار افزود: در راستای این طرح با همکاری بانک مرکزی مقرر شد که نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام نمایند.وی دربار ...

ادامه مطلب  

آیا ایرانیان به زور شمشیر اعراب مسلمان شدند  

درخواست حذف این مطلب
گروه تاریخی: فتح ایران از زمان پیامبر اسلام(ص)و از سال ? هجری قمری و با حمله اعراب مسلمان به بحرین آغاز شد . اما با رحلت پیامبر(ص) و به خلافت رسیدن ابوبکر و ماجرای اهل ردّه، این امر تا سال ۱۲ هجری قمری به تأخیر افتاد و از این زمان به بعد، و تا زمان فتح کامل ایران ادامه یافت . در این فاصله زمانی، ساکنان برخی مناطق بارها قیام کردند و بعضی از شهرها چندین و چند بار فتح شد . از این رو ، بحث از همکاری ایرانیان با اعراب مسلمان هرگز به معنای تسلیم بی قید و شرط ایرانیان در برابر اعراب نیست. اما در نهایت ، ایرانیان به دلایل و انگیزه هایی که در ادامه ذکر آن ها خواهد آمد، ناگزیر به تسلیم و سازش، و سپس، همکاری با فاتحان شدند.درباره چگونگی فتح ایران به دست اعراب مسلمان و سقوط شاهنشاهی ساسانی، نظریه های متفاوتی مطرح شده است. این که اعراب چرا و چگونه توانستند شاهنشاهی عظیم ساسانی را ساقط کنند و در مدت تقریبا یک سده بر سرتاسر ایران آن روزگار تسلط یابند، موضوعی اساسی است؛ اما این که ایرانیان خود در جریان فتح ایران چه نقشی و چه همکاری هایی با فاتحان داشتند، مسأله دیگری است.در فتح ایران به دست اعراب، ایرانیان با اعراب همکاری کردند. ساکنان ایران که در این دوره متشکل از گروه های مختلف اعم از اعراب مسیحی ، دهقانان و کشاورزان ایرانی، مرزبانان، نظامیان، اقوام و پیروان ادیان مختلف بودند، با انگیزه های مختلف، فاتحان را همراهی نمودند. ایرانیان از طریق خبرگیری و خبررسانی ، مهمان نمودن و پذیرایی از فاتحان، ایفای نقش مترجم و ارائه کمک های نظامی و مواردی دیگری از این قبیل، به فاتحان یاری رساندند. همکاری ایرانیان با اعراب با هر انگیزه یا به هر شکلی که انجام می گرفت ، در نهایت، راه فتح ارعاب را هموار ساخت و بدین سان ایرانیان خود در فتح سرزمین خویش با فاتحان همدست شدند. از این رو، می توان نتیجه گرفت که فتح ایران، بدون یاری خود ایرانیان ، از گروه های مختلف و با انگیزه های متفاوت، دشوار و شاید غیر ممکن می شد.* انواع همکاری ایرانیان با اعراب مهاجمهمکاری ایرانیان با اعراب و نوع آن نیز بنا به متغیرهایی همچون افراد و گروه ها و زمان ومکان، متفاوت بود. همکاری ساکنان ایران با فاتحان از ابتدای فتوحات و از منطقه ی مرزی بین النهرین و عراق آغاز شد و تا پایان دوره مورد بحث، در تمام ایران در جریان بود . این همکاری ها را می توان شامل خبرگیری و خبررسانی، از جمله رساندن اخبار تحرکات مهم، نشان دادن راه ها، پل ها و بازارها و موارد دیگری مانند آن؛ کمک های مالی و پشتیبانی، همچون ساختن پل، رساندن غذا، پذیرایی و مهمانی ، ایفای نقش به عنوان مترجم بین دو گروه و غیره؛ و همکاری نظامی نیز شامل همراهی با فاتحان به صورت نیروی جنگی، اعم از فرمانده یا نیروی جنگی ، ساخت ابزارها و وسایل نظامی و امثال آن ، دانست. نحوه انجام گرفتن این همکاری ها نیز متفاوت بود: همکاری داوطلبانه، اعم از فردی یا جمعی؛ همکاری هایی که به دلیل پیروی یک گروه از رهبر خود انجام می شد؛ و همکاری اجباری فردی یا جمعی، که در ادامه به نمونه هایی از این موارد اشاره خواهد شد.۱?. خبرگیری و خبررسانیبعد از ورود اعراب به مرزهای ایران و برخورد با نخستین گروه از مردم در این ناحیه -که بیشتر آنان را مسیحیان عرب تبار، و دهقانان و کشاورزان غیرعرب تشکیل می دادند- و پس از درگیری ها و کشمکش های خونین، اهالی سرانجام با فاتحان سازش و در ادامه همکاری کردند. از همان ابتدا، خالد با طایفه از دو افراد دیگری در ناحیه حیره ، به این شرط صلح کرد که خبر ایرانیان را به مسلمانان برسانند، تا در عوض معابد و قلعه هایشان ویران نشود. در جریان قادسیه که رستم فرخزاد (سپهسالار سپاه ایران در زمان پادشاهی ساسانیان) آنان را به دلیل خبرگیری و کمک مالی شان به اعراب سرزنش کرد، ابن بقیله چنین پاسخ داد: ». . . با مال هایمان جان هایمان را حفظ کرده ایم. . . «. خالد بن مغیره با اهل الیس نیز با این قرار صلح کرد که خبرگیر و راهنما و کمک حال مسلمانان در برابر ایرانیان باشند.در نخستین روز جنگ که به »روز ارماث« مشهور شد، سعد بن ابی وقاص که از مهار فیل های سپاه ساسانی درمانده شده بود، از ایرانیان راهنمایی خواست. بنابراین یک عده از بهترین سوارکاران پیش تاختند و طناب کجاوه هایی را که بر پشت فیل ها بود، قطع کردند. بدین ترتیب، »عاصم بن عمرو تمیمی« با افرادش فیل بانان را به زمین انداخته و به قتل رساندند و موقتاً فیل ها را از میدان نبرد راندند.۲٫ ضیافت و پذیرایی، راهنمایی، تعمیر راه هافاتحان پس از ورود به هر منطقه، نیازمند خوراک، پوشاک، سرپناه، علوفه برای چهارپایان و همچنین راهنمایانی برای فتح سایر شهرها بودند. در بعضی مناطق، ساکنان، خود به استقبال سپاه فاتح می آمدند و برای فتح سایر مناطق علوفه و توشه و راهنما تقدیم می کردند. اهالی بعضیشهرها نیز پیش از رسیدن لشکر فاتح، شهر را تخلیه می کردند؛ ازاین رو ، این مناطق به سهولت گشوده می شدند. در بسیاری موارد نیز انواع همکاری ها در محتوای عهدنامه بین ساکنان و فاتحان گنجانده می شد و بدین ترتیب نظم و نظامی می یافت.در معاهده فاتحان با اهل بهر اذان(حیره) شرط شده بود که: ». . . در راه مانده را راهنمایی و راه ها را اصلاح کنند و هرکس از سپاه مسلمانان که بر آنان گذر کند یک شب و یک روز نزد آنان بماند و. . «. در ع ...

ادامه مطلب  

عجیب ترین شغل های این روز های ایرانیان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صبحانه،بازار کار، اوضاع خوبـــی نـدارد و نمی تـوان به پیدا کردن یک کار خوب با درآمد کافی خیلی امیدوار بود؛ یا باید پارتی داشته باشی تا بتوانی در کار دولتی یا آزاد وارد شوی یا باید در یک حرفه آنقدر تخصص داشته باشی که از تو برای کار در بخش خاصی دعوت شود. استفاده از راهی که رهروان آن کم است، با وجود اینکه هیجان انگیز است، می تواند درآمدزایی خوبی هم داشته باشد.بی شک افراد خلاق، افراد موفقی هستند و می توانند به گونه ای فکر یا کار کنند که هیچ گاه به ذهن عموم نمی رسد. دلیل موفقیت آنها هم دقیقا در همین نکته است: «کاری که انجامش به ذهن هرکسی نمی رسد. کارهای عجیب و غریب قطعا می تواند درآمد خوبی داشته باشد، اما اغلب نیاز به خلاقیت، سعی و کوشش زیاد و تمایل به خطر کردن دارد.»بعضی از این کارها درآمد خوبی دارند و برخی دیگر فقط از سر ناچاری و برای کسب درآمد اندک از سوی افراد انتخاب می شوند، در برخی از این کارها پول اصلی به جیب فرد دیگری می رود و در برخی دیگر که خلاقانه هستند تمام پول به جیب خود فرد می رود. در ادامه به معرفی تعدادی از این شغل ها و راه های کسب درآمد می پردازیم.پیچیدن عمامه به زیباترین شکلدر آگهی ای که این روزها در صفحات مجازی دست به دست می شود، نوشته شده است: «با عرض سلام خدمت روحانیت معزز، پیچیدن عمامه متنوع در طرح های مختلف (متناسب با سلیقه شما) پذیرفته می شود.» با شماره ای که ذیل این آگهی درج شده بود، تماس گرفتیم. مبلغ بستن عمامه از 45 تومان شروع می شود و نسبت به مدلی که انتخاب کنید قیمت این کار تا 80 تومان هم اضافه می شود. البته خود بحث عمامه (نوع جنس، متراژ و... ) هم بر قیمت آن تاثیر می گذارد. افرادی که تبحری در بستن عمامه دارند این روزها با درج آگهی در صفحات مجازی اقدام به کسب درآمد می کنند. ایده عمامه پیچیدن آن هم به مدل های مختلف به ذهن افراد معدودی می رسد و فردی که مهارت خاصی در پیچیدن عمامه داشته باشد می تواند از این راه درآمدی داشته باشد.دادزن هادادزن ها را همه جا دیده اید، از خیابان انقلاب گرفته تا مقابل سینما ها و حتی اگر مشهد رفته باشید در کنار عکاسی های اطراف حرم. داد زن ها داد می زنند و از صدای بلند خود نه برای آواز بلکه برای جذب و جلب مشتری برای یک دکان و حجره استفاده می کنند. دادزن ها در مشهد بین 30 تا 100 هزار تومان در روز پول می گیرند. برخی از آنها یک حقوق ثابت می گیرند و مابقی به صورت درصدی هستند و هر چه مشتری بیشتری بیاید پول بیشتری کاسب هستند. در قدیم دادزن ها مردم را برای دیدن فیلم هم دعوت می کردند. میوه و تره بار فروش ها هم دادزن استخدام می کردند. می توان گفت دادزن ها نسبت به سایر مشاغل این چنینی درآمد بهتری دارند و در برخی مواقع حتی حقوق ثابت هم می گیرند.شهادت دادن در دادگاه هااگر به دادگاه سری زده باشید، به ویژه دادگاه های خانواده می بینید افرادی هستند که جلوی دادگاه ها ایستاده اند و زیر لب می گویند: «شاهد، شاهد طلاق، داور طلاق، شاهد اعسار، شهادت می دهم و...» به درست و غلط بودن این شغل و اینکه درآمد این شغل حلال است یا خیر، کاری نداریم.نبود قانون جدی برای شهادت دروغ و تحقیق نکردن قضات در سوابق و اسامی شاهدان باعث شده است افرادی این کار را برای درآمدزایی انتخاب کنند.قیمت هر شهادت در دادگاه چیزی حدود 50 تا 70 تومان است.آدرس پارکینگ بده، پول بگیرپارک در محل هایی مثل جلوی شیرهای آتش نشانی ممنوع است، برخی افراد که عجله دارند خواسته یا ناخواسته در این محل ها پارک می کنند، افرادی هستند که در این محل ها به اصطلاح کمین می کنند و زمانی که راننده می رود با جرثقیل تماس می گیرند تا ماشین از آن محل به پارکینگ انتقال داده شود راننده که به محل پارک ماشین برمی گردد و متوجه می شود ماشینش نیست، جلو می آیند و می گویند: «ماشین را جرثقیل برد، بیا با موتور به محل پارکینگ ببرمت» و هزینه ای بین 30 تا 50 تومان برای این کار از راننده می گیرند.دستت را جلوی پلاک بگیر!طرح ترافیک زوج و فرد، دست و پای راننده ها را بسته و مانع از تردد همه روزه ماشین ها در برخی خیابان ها شده است.راننده ها برای فرار از دوربین ها و ثبت برگه جریمه به روش های مختلفی از جمله پاشیدن برف شادی یا چسباندن برگه روی پلاک و... متوسل می شدند.از دیگر راهکارهای ...

ادامه مطلب  

شوق ایرانیان برای سفر به خارج  

درخواست حذف این مطلب
شوق ایرانیان برای سفر به خارج شناسه خبر: 145988سرویس: توسعه ، گوناگون سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷, ۵۶ : ۱۰ : ۰۰ گردشگری درحال حاضر چرخ اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا را به گردش درآورده و رتبه نخست صنعت بسیاری از کشورها را از آن خود کرده است. نگاهی به آمار گردشگران ایرانی در کشورهای دیگر نشان دهنده عادت ایرانی ها به سفر و گردشگری است، پتانسیلی که متاسفانه چندین دهه نادیده گرفته شد و موجب رونق اقتصاد کشورهای دیگر شده است. ۵۵آنلاین :گردشگری درحال حاضر چرخ اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا را به گردش درآورده و رتبه نخست صنعت بسیاری از کشورها را از آن خود کرده است. نگاهی به آمار گردشگران ایرانی در کشورهای دیگر نشان دهنده عادت ایرانی ها به سفر و گردشگری است، پتانسیلی که متاسفانه چندین دهه نادیده گرفته شد و موجب رونق اقتصاد کشورهای دیگر شده است. کشورهای همسایه ایران در سال هایی که صنعت گردشگری کشور ما با بی مهری مسئولان مواجه بود، درحال برنامه ریزی، توسعه و شکوفایی گردشگری در کشورشان بودند. به گزارش(dnaunion) ۱۶ درصد ایرانیان در ۱۲ ماه گذشته سفر هوایی را تجربه کرده اند. سفری که این روزها هزینه آن گران شده و همین موضوع باعث شده مسافران کشورمان کمتر سراغ این سفرهای هوایی بروند. اما رکورددار سفر با هواپیما کشوری جز استرالیا نیست. در این کشور ۸۹ درصد افراد با هواپیما سفر می کنند. بعد از این کشور، ویتنام، سوئد و سنگاپور قرار دارند. در این جدول تایلند با یک درصد کمترین میزان تجربه سفر هوایی را داشته است.برنامه های مسافرتی، تفریحی و اوقات فراغت بسیاری از ایرانیان همیشه تحت تاثیر نوسانات ارزی و اقتصادی کشور بوده است اما چنین نوساناتی بر عقیده ایرانیان و علاقه مندی آن ها برای سفر به خارج از کشور یا سپری کردن اوقات فراغت دلخواه چه تاثیری گذاشته است؟ در گزارشی که در ادامه می خوانید با ارائه داده های آماری به این موضوع مهم پرداخته ایم. اطلاعات و داده های ارائه شده در این گزارش دقیق و برگرفته از گزارشات جهانی ساکنان مناطق شهری بالای15سال ۴۷ کشور بوده است. بخش ایران این گزارش توسط شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (emrc ) جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است.ایرانی ها ماجراجویی و تجربه های جدید را دوست دارنددر آیین ایرانیان، سفر کردن همیشه از موضوعات مهم است. در سفر سبک های رفتاری متفاوتی دیده می شود و عوامل مختلفی مثل ماجراجویی، تجربه جدید، لذت بردن از طبیعت و ... در انتخاب این سبک ها موثر هستند. در این بررسی میزان علاقه مندی ایرانیان به سبک های مختلف سفر و تفاوت دیدگاه آنان با سایر کشورها ارائه شده است. ۵۲ درصد ایرانیان با ایده سفر به خارج از کشور موافقند. این درحالی ا ست که ساکنان اکوادور با ۶۴ درصد بالاترین میزان و ساکنان کرواسی با ۴ درصد کمترین میزان علاقه مندی را به خود اختصاص داده اند.به گزارش شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (emrc)، ساکنان کشورهای دیگری مانند اسلوونی، پرو، آلمان، سریلانکا، آمریکا و... نیز درصد قابل توجهی از این علاقه مندی را به خود اختصاص داده اند.در سبک های رفتاری سفر گروهی از مردم دنیا ترجیح می دهند به منطقه ای سفر کنند که دور از مردم باشند. این شیوه سفر در ۳۵ درصد ایرانیان محبوبیت داشته است. میزان محبوبیت این سبک سفر در کشورمان نزدیک به کشورهای سریلانکا و ترکیه بوده و ایران را در جدول رتبه بندی میان این دو کشور قرار داده است. بالاترین میزان علاقه مندی به این نوع سفر با 55درصد در بین روس ها بوده که آن را در صدر جدول قرار داده است.اما نگاه ساکنان کشورهای مختلف نسبت به سفر کردن متفاوت است و درصدی از آن ها علاقه مندند حین سفر از مناطق تازه دیدن و ماجراجویی را تجربه کنند. ۵۹ درصد ایرانیان سعی می کنند تعطیلات خود را در جاهای مختلفی سپری و ۵۱ درصد آن ها از ماجراجویی حین سفر لذت می برند.ساکنان روسیه، اسپانیا و صربستان در میان علاقه مندان سبک سفر به مناطق مختلف و ساکنان کشورهایی مانند اکوادور، ایالات متحده آمریکا، هندوستان و پرو در میان ماجراجویان در صدر جداول خودنمایی می کنند.شیوه سفر؛ چه به مناطق مختلف یا دور دست باشد، چه با هدف اکتشافی و ماجراجویانه؛ بخشی جدایی ناپذیر از تجربه سفر است. ۱۶ درصد ایرانیان در ۱۲ ماه گذشته سفر هوایی را تجربه کرده اند؛ سفری که این روزها هزینه آن گران شده و همین موضوع باعث شده مسافران کشورمان کمتر سراغ این سفرهای هوایی بروند اما رکورددار سفر با هواپیما کشوری جز استرالیا نیست. در این کشور ۸۹ درصد افراد با هواپیما سفر می کنند. بعد از این کشور، ویتنام، سوئد و سنگاپور قرار دارند. در این جدول تایلند با یک درصد کمترین میزان تجربه سفر هوایی را داشته است.۴۱ درصد ایرانیان برنامه ورزشی مرتب دارندبسیاری از افراد اوقات فراغت خود را با ورزش کردن سپری می کنند؛ ورزشی که آن ها از لحاظ جسمی و روحی برای رویارویی با مشکلات و چالش های پیش آمده آماده می کند اما برنامه ریزی ورزشی افراد با یکدیگر متفاوت است. دسته ای از افراد برنامه های ورزشی هفتگی و مرتب دارند. ۴۱ درصد ایرانیان ساکن مناطق شهری بالای 15 سال جزو این دسته از افراد هستند. ایرانیان در این باره رتبه خوبی را کسب کرده اند و کشورهای مختلفی مانند ایتالیا، ترکیه، کرواسی، چین و... در رده های پایین تر قرار دارند. البته در این میان فرانسه، آلمان و انگلستان در شرایط بهتری از ایران قرار داشته و درصدهای ۵۳ و۵۰ را به خود اختصاص داده اند.ورزش فقط به باشگاه رفتن و انجام حرکات مشخص محدود نمی شود. دسته ای از افراد پیاده روی تند و منظم را جزو برنامه های ورزشی خود می دانند. ۳۷ درصد ایرانیان جزو این دسته از افراد هستند. نکته جالب این است که ایرانیان در این شیوه ورزش کردن، از ساکنان کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و... پیشی گرفته اند اما ساکنان کشور نوروژ با ۴۱ درصد از ایرانیان جلوتر هستند. ساکنان آفریقای جنوبی نیز با یک درصد پایین ترین رتبه را در این شیوه ورزشی به خود اختصاص داده اند. نکته جالب توجه اینکه پیاده روی فعالیتی است که مورد علاقه ۲۹ درصد ایرانیان است و آن را جزو فعالیت های مورد علاقه خود برای اوقات فراغت می دانند. علاقه مندی که درصدشان در نوروژ به عدد ۸۰ و در آفریقای جنوبی به عدد دو می رسد.حضور ۱۳ درصدی ایرانیان در کافی شاپ هااین روزها بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ دنیا به دلیل مشغله های کاری و روزمره، اوقات مختلفی را در کا ...

ادامه مطلب  

اندیشکده برهان - عاشورا و هویت فرهنگی ما  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی و اجتماعی اندیشکده برهان/ نعیمه ملاحسنی و محمدرضا عرب بافرانی؛ ماجرا فقط در ظهر عاشورا تمام نشد. در واقع از ظهر عاشورا به بعد، جریانی در تاریخ شکل گرفت که همچنان رو به افزایش و گسترش است. بعد از این هم همین خواهد بود. (بیانات 6 آذر 1390)قیام امام حسین (ع) و یارانش در کربلا، که به شهادت آن حضرت منجر شد، نه تنها تأثیرات مستقیم دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر شرایط دوران خود گذاشته است، بلکه در طول تاریخ نیز تأثیرات بلندمدت و عمیقی بر مسلمانان، بالاخص ایرانیان، داشته است. در این یادداشت، تلاش می شود نقش این واقعه در ساخت هویت فرهنگی ایرانیان شیعه بررسی شود و مورد مداقه قرار گیرد.هرگاه بخواهیم تأثیر یک عامل مانند واقعه ی عاشورا را در هویت فرهنگی یک جامعه بررسی کنیم، می بایست بتوانیم نشانه های این عامل را در ابعاد هویت فرهنگی بجوییم. در واقع عاشورا تأثیر چندجانبه ای بر هویت داشته و ابعاد مختلف آن را تغییر داده است که بعضاً عمیق و بعضاً سطحی و کم عمق هستند. اما پیش از پاسخ به این پرسش، می بایست ببینیم عاشورا و قیام امام حسین (ع) چه ابعاد و مؤلفه هایی دارد تا بتوان تأثیر آن را بر هویت جامعه ی ایران بررسی نمود.هرگاه سخن از عاشورا و قیام امام حسین (ع) می شود، می توان سه قسم موضوع را بررسی کرد:-اول خود قیام امام حسین (ع) از آغاز تا عصر عاشورا.- دوم جریان پس از قیام امام حسین (ع) که از عصر عاشورا آغاز شده و تا امروز هم ادامه دارد.- سوم حواشی و سنن بعدی این قیام، مواردی مانند گریه بر حسین (ع)، حب اهل بیت و امام حسین (ع)، سنت های عزا، مرثیه سرایی و ادبیات عاشورایی، تعاملات اجتماعی شکل گرفته حول موضوع عزای امام حسین (ع).در واقع هریک از این سه موضوع، تأثیرات زیادی در دوره های بعدی خود داشته اند. از یک سو، خود قیام و فلسفه ی آن، سخنرانی های امام (ع)، رویدادهای تاریخی و وقایعی که منجر به قیام و در نهایت شهادت امام (ع) و یارانش شده است. از سوی دیگر، اتفاقات تاریخی که پس از شهادت امام روی داد و از عصر عاشورا با محوریت حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) آغاز شد و پس از آن با قیام ها و جریانات گوناگون ادامه یافت. در انتها نیز سنت هایی که پیرامون و حول موضوع عاشورا شکل گرفتند و یکی از عمده ترین تأثیرات هویتی نیز ناشی از این سنت هاست. این سه موضوع بر جریانات هویتی فرهنگی شیعه و بالاخص ایرانیان دوستدار اهل بیت (ع)، تأثیرات بسیاری نهاده است. اولین کارکرد عاشورا در ساحت هویت فرهنگی، اثرگذاری عمیق بر اسطوره های ایرانیان شیعه است. ایرانیان که از دیرباز اسطوره های خود را در قالب ادبیات ریخته بودند، در طول تاریخ آرام آرام واقعه ی عظیم عاشورا را نیز به باورهای اسطوره ای خود وارد کردند و با آن درآمیختند؛ تا جایی که بسیاری از شخصیت های عاشورایی، امروز به نمادهای اسطوره ای تبدیل شده اند.حال که از یک سو، هویت فرهنگی و از سوی دیگر، موضوع عاشورا و ابعاد آن شناخته شد، می توان به نقش عاشورا در ساخت هویت فرهنگی ایرانیان پرداخت. بدین منظور، برخی از مهم ترین ساحت های هویت فرهنگی متأثر از عاشورا (در هر سه بُعد) مورد بررسی و اشاره قرار می گیرد:- اسطوره ها: اولین کارکرد عاشورا در ساحت هویت فرهنگی، اثرگذاری عمیق بر اسطوره های ایرانیان شیعه است. ایرانیان که از دیرباز اسطوره های خود را در قالب ادبیات ریخته بودند، در طول تاریخ آرام آرام واقعه ی عظیم عاشورا را نیز به باورهای اسطوره ای خود وارد کردند و با آن درآمیختند. تا جایی که بسیاری از شخصیت های عاشورایی، امروز به نمادهای اسطوره ای تبدیل شده اند. امام حسین (ع) مظهر عبادت، عبودیت، رهبری و ایستادگی، حضرت ابوالفضل (ع) مظهر وفاداری، استقامت و قدرت، حضرت زینب (س) مظهر صبر و مقاومت و ایثار و... در حقیقت، یکایک شخصیت های عاشورا در طول تاریخ برای ایرانیان جایگاه اسطوره ای و نمادین یافته اند که این امر تأثیرات عمیقی بر هویت و شخصیت ایرانیان داشته است.الگوگیری و شبیه سازی به اساطیر و بزرگان، همواره یکی از راه های هویت یابی و ساخت شخصیت است؛ چراکه انسان به دنبال کمالات و خوبی هاست و یافتن این خوبی ها در اساطیر ممکن است.تفکیک دقیقی بین افسانه و اسطوره وجود دارد. افسانه ها ریشه در واقعیت ندارند و ساخته وپرداخته ی ذهن انسان هستند، هرچند که افسانه ها نیز از نیازهای زمان خود وام گرفته شده اند، اما اساطیر ریشه در واقعیت دارند و پیوند عمیقی با تجربه ی زیسته ی انسان برقرار می کنند و خود را در نسل های گوناگون بازتعریف کرده و متبلور می شوند.- باورها و اعتقادات: هرچند ایرانیان به واسطه ی عشق به امام علی (ع) مذهب شیعه را به راحتی پذیرفتند، ولیکن نقش عاشورا نیز در پذیرش و تعمیق این مذهب در ایرانیان غیرقابل انکار است. واقعه ی عاشورا به دلیل جنس خاص خود (مظلومیت، حق طلبی، آزادگی، پهلوانی و...) با ساختار فرهنگی ایرانیان قدیم همخوانی زیادی داشته و لذا بسیاری از مردم دین خود را از گذرگاه و دروازه ی عاشورا پذیرفته یا درونی کرده اند. امروز نیز خیل بسیاری از جوانان دیده می شوند که شور و شعور حسینی در ایام نوجوانی و جوانی، منجر به پذیرش و درونی کردن اسلام و شیعه در آن ها شده است. از سوی دیگر، عاشورا تأثیر شگرفی بر عرفان و عبادت عملی داشته است؛ تا جایی که بسیاری از عرفا، امام حسین (ع) را نماد یک عارف کامل برمی شمرند و این مسئله به صورت غیرمستقیم تأثیرات عظیمی بر جریان عرفان اسلامی (که بسیاری از جامعه ناخواسته با آن درگیر هستند) گذاشته است.- سنن عزاداری: یکی دیگر از تأثیرات عاشورا، شکل گیری سنن عزاداری است. از یک سو ارزش یافتن گریه بر حسین (ع) و از سوی دیگر، شکل گرفتن فرهنگ های گوناگون عزا متناسب با مقتضیات هر فرهنگ، نشان از درهم تنیده شدن موضوع عزا با فرهنگ ایرانیان داشته است. به گونه ای که امروزه در ایران تنوع و تکثر بسیار گوناگون عزاداری در ساحت های مختلف دیده می شود. لذا می توان گفت عزاداری برای عاشورا، یکی از مهم ترین سنت های امروز ایرانیان است که به نحوی حافظه ی فرهنگی ایشان را نیز شکل داده است. بسیاری از این سنت ها قدمت چندصدساله دارند و مهر تأیید دینی نیز خورده اند که همین امر منجر به درونی شدن و عمق یافتن آن ها شده است. این سنت های عزا بعضاً بر سایر ساحت های اجتماعی نیز تأثیر گذاشته اند. به عنوان مثال، تأثیرات هیئت های خانگی بانوان بر موضوعاتی چون تعاملات اجتماعی، ارتباطات، انتقال ارزش ها، ازدواج و... بسیار شگرف و عمیق است. در حقیقت می توان گفت امروزه سنن گوناگون عزاداری، خودشان شکل دهنده و بازسازی کننده حوزه های مختلف هویتی جامعه ی ایرانی شده اند که بررسی و پرداختن به این موضوع، فرصت دیگری می طلبد.- زبان: عاشورا بر زبان عمومی مردم اثرگذار بوده و بسیاری از گزاره های مورد استفاده در ادبیات عامه از مفاهیم مرتبط با عاشورا استخراج شده است که نشان از پیوند عمیق عاشورا و هویت فرهنگی مردم دارد. عبارت هایی مانند صحرای کربلا، راست حسینی، سلام دادن بر اباعبدالله بعد از نوشیدن آب و... از جمله ی این عبارت هاست.زبان و فرهنگ و اندیشه پیوند عمیقی با یکدیگر دارند. انسان ها در راستای زبان خود می اندیشند و پویایی و تحول زبان ناشی از پویایی فرهنگ هاست. وقتی موضوعی وارد زبان می شود، یعنی برای آن لغت تعریف شده و استعمال می شود، بدین معناست که در عمق ذهن انسان ها وجود دارد، در زندگی آنان نقش داشته و بر آن تأثیر نیز دارد. عاشورا و عناصر آن در زبان ما متبلور است. بنابراین در عمق ذهن انسان ها و زندگی آن ها حضور دارد و وارد بر متن زندگی شده است.- ادبیات و هنر: ادبیات یکی از مهم ترین ظرف های تبلور عناصر فرهنگی است که به دلیل هنر، زیبایی و بُعد لذت آفرینی که دارد، به راحتی پذیرفته شده و هویت سازی می کند. مهم ترین تأثیر عاشورا بر ادبیات و هنر، عبارت است از اشعار آیینی، ادبیات حماسی آیینی، تعزیه و... در حقیقت ام ...

ادامه مطلب  

اورژانس هسته ای در بیمارستان راه اندازی می شود/ توانایی طراحی پیچیده ترین سامانه های سایبری در کشور  

درخواست حذف این مطلب
رئیس سازمان پدافند غیرعامل از راه اندازی اورژانس هسته ای در برخی استان های کشور خبر داد و گفت: این مرکز اکنون در اصفهان و بوشهر راه اندازی شده است.به گزارش پایداری ملی سردار غلامرضا جلالی عصر امروز در حاشیه افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت آموزی پدافند غیرعامل در حوزه cbrne در یزد در نشستی خبری با اشاره به اینکه طی 10 سال اخیر کشور در حوزه صنایع شیمیایی توسعه بسیاری داشته است اظهار داشت: در حال حاضر در کشور از زیرساخت های شیمیایی گسترده ای برخوردار هستیم.وی با اشاره به اینکه در حوزه هسته ای نیز در برخی استان های زیرساخت ها و تجهیزات هس ...

ادامه مطلب  

۳۷۵هزار بیمه پردارومستمری بگیرخارج از کشور/اتباع مجاز بیمه میشوند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای تعهدات قانونی خود علاوه بر هموطنان داخل نسبت به بیمه ایرانیان خارج از کشور و همچنین اتباع خارجی ساکن در ایران اقداماتی انجام داده است به طوری که درهمین راستا حدود ۳۷۵ هزار خانوار ایرانی خارج از کشور بیمه پرداز و مستمری بگیر سازمان هستند. همچنین ۳۶ هزار اتباع بیگانه ای که در ایران اقامت قانونی و دارای مجوز دارند نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته و از مزایای بیمه، درمان، ازکارافتادگی و ... بهره مند می شوند.اتباع خارجی برای اینکه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند حداقل باید یک ماه سابقه بیمه پردازی داشته باشند این در حالی است که امتیازی ویژه برای ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده و آن این است که نیازی به داشتن یک ماه حق بیمه نیز وجود ندارد.در همین خصوص با احمدرضا خزاعی، مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی در مورد چگونگی بیمه ایرانیان خارج از کشور، اتباع خارجی، شرط سنی، نحوه ثبت نام، کارگزاری ها و ... گفتگو کرده ایم.خزاعی در ابتدا به بیمه ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون تأمین اجتماعی، این افراد به دلیل مهاجرت به کشورهای دیگر فارغ از دلیل آن، مانند سایر ایرانیان می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و از مزیت های بیمه برخوردار شوند.آمار ایرانیان خارج از کشور مشخص نیست/تخمین ۳.۵ میلیون نفریوی با اشاره به اینکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی خارج از کشور زندگی می کنند، افزود: این آمار مربوط به آمار خروج از مبادی رسمی کشور و منتشر شده توسط وزارت امور خارجه است و شاید آمار واقعی بیشتر از این باشد؛ به دلیل اینکه برخی از ایرانیان سالهاست در خارج از کشور زندگی می کنند و دارای فرزند شده اند و هنوز در آمار رسمی در نظر گرفته نشده اند.مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس آمار وزارت امور خارجه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار ایرانی در آمریکا، ۴۰۰ هزار نفر در کانادا، ۳۵۰ هزار در امارات، ۳۴۰ هزار در انگلیس و ۲۳۵ هزار نفر نیز در آلمان و ... زندگی می کنند. بر همین اساس ۴۰ درصد مقیم آمریکا، ۱۲ درصد مقیم کانادا، ۳۰ درصد مقیم اتحادیه اروپا، ۱۵ درصد همسایه های ایران و ۵ درصد نیز مقیم سایر کشورها هستند. سازمان تامین اجتماعی برای تسهیل امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اقدام به ایجاد ۳۰ کارگزاری در ۲۱ کشور مختلف کرده است تا امور بیمه ایرانیان خارج از کشور را تصدی گری کنند و برای دسترسی به آدرس می توان به سایت اداره کل اتباع به آدرس mss.tamin.ir مراجعه کرد.۲۹ هزار ایرانی مهاجر بیمه پرداز تامین اجتماعی هستندایرانیان خارج از کشور می توانند ۹ درصد حق بیمه درمان را پرداخت کنند تا در صورت نیاز خودشان و یا افراد تحت تکفلشان بتوانند از خدمات بیمه درمان رایگان در مراکز ملکی سازمان در داخل کشور استفاده کنند.ایرانیان خارج از کشور می توانند ۹ درصد حق بیمه درمان را پرداخت کنند تا در صورت نیاز خودشان و یا افراد تحت تکفلشان بتوانند از خدمات بیمه درمان رایگان در مراکز ملکی سازمان در داخل کشور استفاده کنندخزاعی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۷۰۰ ایرانی خارج از کشور در سامانه بیمه ایرانیان خارج کشور سایت اداره کل اتباع تأمین اجتماعی ، ثبت نام و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند، گفت:علاوه بر آنان، قریب ۱۴ هزار نفر نیز در قالب بیمه اختیاری، حدود ۶۰۰ هزار نفر در قالب بیمه کارگران اعزامی و ۱۳ هزار و۵۰۰ نفر نیز در قالب بیمه حِرف و مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و در مجموع حدود ۲۹ هزار نفر بیمه شده اصلی خارج از کشور هستند که با در نظر گرفتن بُعد خانوار، تعداد کل افراد اصلی و تبعی به بیش از ۷۵ هزار نفر می رسد که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.وی تصریح کرد: بخش دیگری از بیمه شدگان نیز مستمری بگیران مقیم خارج کشور هستند، به طوری که ۷۲ هزارنفر مستمری بگیر بازنشسته، ۳۰۰۰ نفر مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی و حدود ۹۵۰۰ نفر نیز مشمول دریافت مستمری بازماندگان می شوند که در مجموع حدود ۱۲۰ هزار نفر بیمه پرداز و مستمری بگیر داریم که با خانواده هایشان، تعداد آنها به حدود ۳۰۰ هزار نفر می رسد که در خارج از کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.شرط یک ماه بیمه برای بیمه شدن ایرانیان خارج وجود نداردخزاعی ادامه داد: بر اساس قوانین تأمین اجتماعی، تمامی امتیازاتی که مربوط به ایرانیان داخل می شود، شامل حال ایرانیان خارج از کشور نیز می شود؛ البته ایرانیان خارج از کشور برای استفاده از بیمه اختیاری نیاز به داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه ندارند و می توانند بدون حتی یک روز سابقه بیمه پردازی تحت پوشش قرار گیرند که عملا امتیازی است که سازمان برای آنان در نظر گرفته است.مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: همچنین ایرانیان خارج از کشور در صورت تمایل می توانند ۹ درصد حق بیمه درمان را نیز پرداخت کنند تا در صورت نیاز خودشان و یا خانواده و والدین تحت تکفلشان بتوانند از خدمات بیمه درمان رایگان در مراکز ملکی سازمان در داخل کشور استفاده کنند.وی به اشکال مختلف پرداخت حق بیمه اشاره کرد و افزود: این بسته بیمه ای شامل حق بیمه ۱۴ درصدی، ۱۸ درصدی و ۲۷ درصدی می شود که با توجه به نوع خدمت انتخاب می شوند.شرط سن و تعیین حق بیمهخزاعی در خصوص پرداخت حق بیمه ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: در ایران بر اساس حداقل دستمزد و حداکثر دستمزد تعیین شده در هر سال ، حق بیمه کسر می شود که معمولاً حداکثر دستمزد تا هفت برابر حداقل دستمزد محاسبه می شود که مشمول کسر حق بیمه خواهد بود اما در خارج از کشور با توجه به اینکه دستمزدهای آنها ارزی محاسبه می شود، کف دستمزد مشمول کسر حق بیمه ۱.۵ برابر حداقل دستمزد و سقف آن نیز ۷ برابر ...

ادامه مطلب  

۳۷۵هزار بیمه پردازومستمری بگیرخارج از کشور/اتباع مجاز بیمه میشوند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای تعهدات قانونی خود علاوه بر هموطنان داخل نسبت به بیمه ایرانیان خارج از کشور و همچنین اتباع خارجی ساکن در ایران اقداماتی انجام داده است به طوری که درهمین راستا حدود ۳۷۵ هزار خانوار ایرانی خارج از کشور بیمه پرداز و مستمری بگیر سازمان هستند. همچنین ۳۶ هزار اتباع بیگانه ای که در ایران اقامت قانونی و دارای مجوز دارند نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته و از مزایای بیمه، درمان، ازکارافتادگی و ... بهره مند می شوند.اتباع خارجی برای اینکه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند حداقل باید یک ماه سابقه بیمه پردازی داشته باشند این در حالی است که امتیازی ویژه برای ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده و آن این است که نیازی به داشتن یک ماه حق بیمه نیز وجود ندارد.در همین خصوص با احمدرضا خزاعی، مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی در مورد چگونگی بیمه ایرانیان خارج از کشور، اتباع خارجی، شرط سنی، نحوه ثبت نام، کارگزاری ها و ... گفتگو کرده ایم.خزاعی در ابتدا به بیمه ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون تأمین اجتماعی، این افراد به دلیل مهاجرت به کشورهای دیگر فارغ از دلیل آن، مانند سایر ایرانیان می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و از مزیت های بیمه برخوردار شوند.آمار ایرانیان خارج از کشور مشخص نیست/تخمین ۳.۵ میلیون نفریوی با اشاره به اینکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی خارج از کشور زندگی می کنند، افزود: این آمار مربوط به آمار خروج از مبادی رسمی کشور و منتشر شده توسط وزارت امور خارجه است و شاید آمار واقعی بیشتر از این باشد؛ به دلیل اینکه برخی از ایرانیان سالهاست در خارج از کشور زندگی می کنند و دارای فرزند شده اند و هنوز در آمار رسمی در نظر گرفته نشده اند.مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس آمار وزارت امور خارجه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار ایرانی در آمریکا، ۴۰۰ هزار نفر در کانادا، ۳۵۰ هزار در امارات، ۳۴۰ هزار در انگلیس و ۲۳۵ هزار نفر نیز در آلمان و ... زندگی می کنند. بر همین اساس ۴۰ درصد مقیم آمریکا، ۱۲ درصد مقیم کانادا، ۳۰ درصد مقیم اتحادیه اروپا، ۱۵ درصد همسایه های ایران و ۵ درصد نیز مقیم سایر کشورها هستند. سازمان تامین اجتماعی برای تسهیل امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اقدام به ایجاد ۳۰ کارگزاری در ۲۱ کشور مختلف کرده است تا امور بیمه ایرانیان خارج از کشور را تصدی گری کنند و برای دسترسی به آدرس می توان به سایت اداره کل اتباع به آدرس mss.tamin.ir مراجعه کرد.۲۹ هزار ایرانی مهاجر بیمه پرداز تامین اجتماعی هستندایرانیان خارج از کشور می توانند ۹ درصد حق بیمه درمان را پرداخت کنند تا در صورت نیاز خودشان و یا افراد تحت تکفلشان بتوانند از خدمات بیمه درمان رایگان در مراکز ملکی سازمان در داخل کشور استفاده کنند.ایرانیان خارج از کشور می توانند ۹ درصد حق بیمه درمان را پرداخت کنند تا در صورت نیاز خودشان و یا افراد تحت تکفلشان بتوانند از خدمات بیمه درمان رایگان در مراکز ملکی سازمان در داخل کشور استفاده کنندخزاعی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۷۰۰ ایرانی خارج از کشور در سامانه بیمه ایرانیان خارج کشور سایت اداره کل اتباع تأمین اجتماعی ، ثبت نام و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند، گفت:علاوه بر آنان، قریب ۱۴ هزار نفر نیز در قالب بیمه اختیاری، حدود ۶۰۰ هزار نفر در قالب بیمه کارگران اعزامی و ۱۳ هزار و۵۰۰ نفر نیز در قالب بیمه حِرف و مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و در مجموع حدود ۲۹ هزار نفر بیمه شده اصلی خارج از کشور هستند که با در نظر گرفتن بُعد خانوار، تعداد کل افراد اصلی و تبعی به بیش از ۷۵ هزار نفر می رسد که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.وی تصریح کرد: بخش دیگری از بیمه شدگان نیز مستمری بگیران مقیم خارج کشور هستند، به طوری که ۷۲ هزارنفر مستمری بگیر بازنشسته، ۳۰۰۰ نفر مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی و حدود ۹۵۰۰ نفر نیز مشمول دریافت مستمری بازماندگان می شوند که در مجموع حدود ۱۲۰ هزار نفر بیمه پرداز و مستمری بگیر داریم که با خانواده هایشان، تعداد آنها به حدود ۳۰۰ هزار نفر می رسد که در خارج از کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.شرط یک ماه بیمه برای بیمه شدن ایرانیان خارج وجود نداردخزاعی ادامه داد: بر اساس قوانین تأمین اجتماعی، تمامی امتیازاتی که مربوط به ایرانیان داخل می شود، شامل حال ایرانیان خارج از کشور نیز می شود؛ البته ایرانیان خارج از کشور برای استفاده از بیمه اختیاری نیاز به داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه ندارند و می توانند بدون حتی یک روز سابقه بیمه پردازی تحت پوشش قرار گیرند که عملا امتیازی است که سازمان برای آنان در نظر گرفته است.مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: همچنین ایرانیان خارج از کشور در صورت تمایل می توانند ۹ درصد حق بیمه درمان را نیز پرداخت کنند تا در صورت نیاز خودشان و یا خانواده و والدین تحت تکفلشان بتوانند از خدمات بیمه درمان رایگان در مراکز ملکی سازمان در داخل کشور استفاده کنند.وی به اشکال مختلف پرداخت حق بیمه اشاره کرد و افزود: این بسته بیمه ای شامل حق بیمه ۱۴ درصدی، ۱۸ درصدی و ۲۷ درصدی می شود که با توجه به نوع خدمت انتخاب می شوند.شرط سن و تعیین حق بیمهخزاعی در خصوص پرداخت حق بیمه ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: در ایران بر اساس حداقل دستمزد و حداکثر دستمزد تعیین شده در هر سال ، حق بیمه کسر می شود که معمولاً حداکثر دستمزد تا هفت برابر حداقل دستمزد محاسبه می شود که مشمول کسر حق بیمه خواهد بود اما در خارج از کشور با توجه به اینکه دستمزدهای آنها ارزی محاسبه می شود، کف دستمزد مشمول کسر حق بیمه ۱.۵ برابر حداقل دستمزد و سقف آن نیز ۷ برابر ...

ادامه مطلب  

آیا آیاتی مرتبط با ایرانیان در قرآن وجود دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری «حوزه»، شناخت دین یکی از وظایفی است که بر عهده هر مسلمانی بوده که این راستا در شماره های گوناگون، بخش های مختلفی از مباحث دینی را تقدیم حضور مخاطبان گرامی خواهیم کرد.* ایران در منظر معصومین (ع)ایران اسلامی، دارای دو پیشینه تاریخی تلخ و شیرین است: پیشینه تلخ آن مربوط به دوران سخت و تاریک حکومت دو هزار و پانصد ساله پادشاهان ظالم و مستبد می ‎باشد و پیشینه شیرین آن مربوط به دوران ظهور اسلام است که ایرانیان با پذیرش دین الهی، جایگاه و ارزش فطری، عقلانی و الهی خود را یافتند و به پاس این افتخار از همان سال های آغازین ظهور اسلام، خدمات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ارزنده ای به جامعه اسلامی ارائه کرده و در همه زمینه ها، حماسه آفریدند، به گونه ای که بالاترین تشویق ها و مقام ها را از سوی قرآن و عترت به خود اختصاص دادند. که در این مجال به نمونه هایی از آن ها اشاره می شود.ایرانیان در منظر قرآن:طبق استناد به احادیثی که وارد شده در قرآن آیاتی وجود دارد که اشاره به قوم ایران و ایرانیان دارد که به بعضی از آن ها اشاره می شود.پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ به هنگام تلاوت قرآن به این آیه رسیدند که خداوند می فرماید: « ... وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ ثُمَّ لا یَکُونُوا أَمْثالَکُمْ»[1] یعنی « و اگر روی برگردانید (خداوند) جای شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد که مانند شما نخواهند بود.» از آن حضرت پرسیدند: کسانی که اگر ما روی برگردانیم خداوند آن ها را به جای ما قرار می دهد چه کسانی هستند؟ رسول خدا در حالی که بردوش سلمان فارسی می زد فرمود: «این مرد و قوم او هستند.»[2]در حدیثی دیگر ابوهریره می گوید: خدمت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ نشسته بودیم که سوره جمعه نازل شد. آن را برای ما تلاوت کرد و وقتی به آیه « و آخرینَ منهم لمّا یلحقوا بِهم»[3] رسید، مردی پرسید یا رسول الله آن گروه چه کسانی اند؟ آن حضرت ضمن اشاره به سلمان فرمودند: «قسم به جان کسی که جانم در دست او است «لو کان الایمان معلقاً بالثریا لتناوله رجل من العجم و اسعدهم به الفارس؛ اگر ایمان به ستاره ثریا بسته باشد و در آسمان قرار گیرد افرادی از عجم آن را به دست می آورند و سعادتمند ترین آن ها مردم فارس (ایران) هستند.»[4]آیه دیگری در قرآن است که طبق حدیث نبوی از ایرانیان به عنوان پاسداران و نگهبانان دین یاد شده است. آیه می فرماید: «اگر این قوم نسبت به آن (هدایت الهی) کفر ورزند (مهم نیست) زیرا کسانی را نگاهبان آن ساختیم که نسبت به آن کافر نیستند.»[5] شخصی از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ پرسید: ای رسول خدا منظور از آن گروه نگهبان دین در این آیه چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: سوگند به خدا، این گروه نگهبان، سلمان و قوم او هستند.»[6]قرآن از اسلام آوردن ایرانیان،کوشش ها، خدمات و تلاش های پر ثمر آنان برای پیشرفت اسلام، در زمینه های مختلف پیش گویی می کند که نشانگر جایگاه بلند ایرانیان است که به اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله ـ ایمان آورده و با عشق و معرفت از قرآن و عترت پاسداری می کنند.ایران و ایرانیان از زبان پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ :رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ غیر از احادیثی که در تفسیر آیات در مورد ایرانیان آوردیم، بارها در مورد ایران و ایرانیان سخن گفته و از آن ها به نیکی یاد کرده است که به چند مورد اشاره می شود. پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ می فرمایند «ایرانیان خویشاوندان ما اهل بیت اند ... »[7] و در جای دیگر می فرمایند: «اعظم الناس نصیباً فی الاسلام اهل الفارس؛ در بین مردم، مردم فارس بیشترین سهم را از اسلام دارند.»[8] و در جایی دیگر از ایرانیان به عنوان خوشبخت ترین مردم یاد کرده و می فرمایند: «اسعد العجم بالاسلام اهل الفارس؛ خوشبخت ترین ملت غیر عرب به واسطه اسلام مردم ایرانند.»[9] و در مقالی دیگر ایرانیان را اهل بهشت می نامد و آن ها را جزء شفاعت شدگان در قیامت به حساب می آورد و می گویند: «اول کسانی که در روز قیامت برایشان شفاعت می کنم از میان امتم، اهل بیتم هستند سپس نزدیک ترین نزدیکانم از قریش ... سپس از عجم ها»[10]علی ـ علیه السلام ـ هم که حکومتش حکومت عدل و داد بود و ملاک برتری انسان ها را به یکدیگر تقوا و ایمان آن ها می دانست احترام خاصی به ایران و ایرانیان داشت و هیچ تبعیضی میان اعراب و آن ها قائل نمی شد و همیشه از آن ها به نیکی یاد می کرد روزی اشعث نزد امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ آمد و از میان صفوف جماعت گذشت تا خود را به نزدیکی حضرت رساند و گفت: «ای امی ...

ادامه مطلب  

بیمه ایرانیان خارج از کشور با سه روش امکان پذیر است + جزئیات  

درخواست حذف این مطلب
بیمه ایرانیان خارج از کشورارسال شده توسط: طاهره تکش 05 فروردین 97 ساعت 09:03بیمه ایرانیان خارج از کشور در حالی با سه روش امکان پذیر است که اتباع ایرانی که در خارج از کشور سکونت دارند اعم از شاغل، غیر شاغل و یا دانشجو در صورت تمایل می توانند از مزایای سازمان تامین اجتماعی بر اساس برنامه های موجود استفاده کنند؛ بنابراین سه روش برای اختصاص خدمات بیمه ای به این افراد تعریف شده است. در ادامه با میهن پست همراه شوید.با این حال امکان بیمه ایرانیان خارج از کشور مهیا است و اتباع ایرانی مقیم خارج می توانند به طور مستقیم در زمان حضور در کشور به شعب تامین اجتماعی مراجعه کرده و در قالب قوانین بیمه ایرانیان مقیم خارج از کشور تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند، همچنین در صورت عدم امکان حضور این افراد در کشور با اعطای وکالت به فردی دیگر امکان ثبت نام و حمایت بیمه ای از جانب وکیل آن ها در شعب سازمان تامین اجتماعی فراهم شده است.در اکثر کشورهای دنیا کارگزاری های رسمی برون مرزی ایجاد شده است تا اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور بتوانند در کشورهای دیگر نسبت به پوشش بیمه ای اقدام کرده و در زمان اقامت خود از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.پس از مراجعه متقاضی به شــعبه یا کارگزار برون مرزی ( وابسته کار، کنسولی و نمایندگی سیاسی) و یا سامانه متمرکز بیمه ایرانیان خارج از کشور و ارائه درخواست مطابق فرم تهیه شده، سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف دو مــاه از تاریخ ثبت تقاضا، اســتحقاق یا عدم اســتحقاق متقاضی را بررسی ونتیجه را اعلام کند و متقاضی نیز ظرف مدت یکماه نســبت به امضای قــرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کند.شر ایط سنی پذیرش تقاضا برای بیمه ایرانیان خارج از کشورحداکثر سن پذیرش درخواست برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا 50 سال تمام است. چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.پذیرش درخواســت آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای 10 ســال سابقه پرداخت حق بیمه هستند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود.حداقل ســن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا 18 سال تمام شمســی بوده مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذی صلاح ارائه کنند. بیمه افراد در شرایط ابتلا به بیماری های صعب العلاج ویژه ایرانیان خارج از کشوربراساس قوانین موجود هر سازمان بیمه ای موظف است قبل از پوشش افراد معاینات پزشکی فرد متقاضی را بررسی کند در این صورت اگر معاینات بیانگر بیماری خاص در فرد باشد پوشش بیمه ای به آن بیماری تعلق نمی گیرد، یعنی تمامی بیماری هایی که از بعد از پوشش بیمه ای در فرد بروز کند توسط سازمان تامین اجتماعی حمایت می شود، اما وجود هر گونه بیماری بالاخص بیماری های صعب العلاج،معلولیت های مادرزادی، عوارض ناشی از تصادفات و کما قبل از پوشش بیمه ای فرد خارج از چارچوب خدمات بیمه ای محسوب می شود. در حــال حاضــر بیمه شــدگان صرفــا از خدمـات درمانـی مراکـز ملکـی و یـا طـرف قـرارداد سـازمان بـرای خـود و افـراد تحـت تکفـل قانونـی در داخل کشور برخـوردار می شوند. همچنیـن پرداخـت وسـایل کمـک پزشـکی (پروتـز و اروتـز) و هزینـه کفـن و دفـن بـه ایـن قبیـل از بیمه شـدگان بـا رعایـت کلیـه شـرایط قانونـی انجام می شود.نحــوه انجــام معاینــات پزشــکی برای بیمه ایرانیان خارج از کشور یکی از عمده مشکلات عقد قرارداد بیمه بین متقاضیان و سازمان برای ایرانیان ساکن در خارج از کشور انجام معاینات پزشکی بود که با توجه به توافقات به عمل آمده فی مابین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور خارجه، معاینه پزشکی متقاضیان برابر استانداردهای داخل کشور انجام می­ گیرد. نمایندگی سیاسی، کنسولگری، کارگزار و یا وابسته کار پس از احراز هویت متقاضی، وی را جهت انجام معاینات به پزشک معتمد(ت ...

ادامه مطلب  

٧٠ هزار شغل، دستاورد ٦ ساله احمدی نژاد!  

درخواست حذف این مطلب
ارمغان جوادنیا در روزنامه شرق نوشت: بررسی عملکرد دولت در بازار کار، حاکی از آن است که در سال های گذشته نه تنها بر تعداد شاغلان در بازار کار کشور اضافه نشده است، بلکه بخش اعظمی از نیروی کار نیز شغل خود را از دست داده اند. این در حالی است که گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در فاصله سال های ٨٥ تا ٩٣، مسئله بی کاری در کشور به مرز بحران رسیده است. کارشناسان نیز هشدار می دهند که اشتغال کشور به حالت راکد و توقف درآمده است و طرح های اشتغال زایی وزارت کار نیز توانسته آن طور که بایدوشاید، مؤثر واقع شود. حسین رجب پور، کارشناس گروه توسعه مرکز پژوهش های مجلس، معتقد است سیاست های اشتغال زایی دولت نه تنها اشتغالی ایجاد نکرده است، بلکه کسب وکارها را نیز تعطیل کرده است. او در گفت وگوی توضیح داده است: سیاست کلی دولت این بوده است که با تحریک رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد کند؛ اما به دلیل اینکه راهبرد اصلی اش رشد جذب سرمایه گذاری خارجی بوده، مستقیما بازار کار را هدف قرار نداده است. ضمن اینکه راهبرد دولت برای اشتغال زایی، معمولا از طریق کاهش هزینه های نیروی کار بوده است. او همچنین طرح هایی مانند «کاج» را مقطعی و ادواری می داند که نتوانسته تحولی در بازار کار ایجاد کند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش لایحه بودجه ٩٧ اعلام کرده در دوره سال های ١٣٨٥ تا ١٣٩٣، مسئله بی کاری در کشور به مرز بحران رسیده است؛ چه عواملی این وضعیت را تشدید کرده است؟آمارها نشان می دهد هم زمان با اینکه دولت سیاست هایی برای اشتغال ایجاد کرده و مشاغل جدیدی ایجاد شده است، یک سری از کسب وکارها تعطیل شده اند؛ اما آمار نگران کننده در فاصله سال های ٨٥ تا ٩٠، این بوده که به دلیل سیاست های اعمال شده در این سال ها، فقط ٧٠ هزار نفر به حجم اشتغال افزوده شده است و این مسئله فضای اقتصادی را بی ثبات کرده است و موجب تعطیلی کسب وکارها شده است. دلیل دوم این است که مهم ترین ابزار اشتغال زایی دولت از طریق سیاست هایی مثل بنگاه های زودبازده بوده است که در واقعی بودن آمارهای اشتغال زایی این بنگاه ها، از همان روز اول تردید وجود داشت و سرشماری نشان داد آمارهایی که به عنوان اشتغال بنگاه های زودبازده عنوان می شد، آمار چندان درستی نبوده و اشتغال ایجادشده پایدار نبوده است. این نشان می دهد سیاست های اشتغال زایی دولت مؤثر نبوده است. در واقع، دو بال اصلی سیاست های دولت که در این دوره بر اشتغال تأثیر گذاشته است، یکی سیاست های بی ثبات کننده و دیگری سیاست های اشتغال زایی بوده که باعث شده است یک سری از کسب وکارها تعطیل شوند. البته عامل سومی را هم می توان اضافه کرد و آن هم سیاست های بوده که بیماری هلندی را در ایران تشدید کرده است؛ به این معنا که در اوج دوران رونق نفتی، دولت رو به واردات آورد و گسترش واردات باعث تعطیلی کسب وکارهای تولید داخل و جابه جایی منابع به سمت منابع وارداتی شد. چهارمین عاملی را هم که می شود اضافه کرد، این است که سیاست هایی صنعتی دولت بر بخش هایی مثل پتروشیمی ها یا صنایع بزرگی که خیلی اشتغال زا نبودند نیز در این میان بی تأثیر نبود؛ اما تأثیر عامل چهارم کمتر از عوامل قبلی بوده است. دولت حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را نیز هدف قرار داد؛ اما شواهد حاکی از آن است که این سیاست نیز موفق نبود.دولت بنگاه های کوچک و متوسط را هدف گرفته بود؛ اما نوع اشتغال زایی آنها پایدار نبوده است؛ یعنی می خواستند از طریق ارائه تسهیلات به یک سری از کسب وکار ها یا به صورت غیرمستقیم، اشتغال را تحریک کنند. در یکی، دو سال گذشته، آمارهایی از میزان تحریک اشتغال ارائه می کردند؛، اما حتی با فرض صحت آمارها نیز می توان در بازده پنج ساله این طور دید که اشتغالی که با این طرح ها ایجاد شده، پایدار نبوده است؛ یعنی سیاست های دولت برای اشتغال زایی، ایجاد اشتغال پایدار نبوده است. شما در اظهارات خود از سیاست های بی ثبات کننده نام بردید؛ اینها چه سیاست هایی هستند؟سیاست های بی ثبات کننده، سیاست هایی هستند که جذب سرمایه گذاری خارجی را در ایران تضعیف کرده و مبادلات تجاری با دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. در واقع یعنی سیاست های خارجی تنش زا که تبعاتش را بر چشم انداز اقتصادی داخل دنبال کرده است. اشتغال تقاضای مشتقه است؛ یعنی اول باید کسب وکارها رونق گیرد و به دنبال آن کسب وکارهای جدید شکل بگیرند و تقاضای اشتغال کنند. اول باید بخش تقاضای اشتغال رشد کند تا کسانی که در بازار نیروی کار عرضه می کنند، سر کار بروند. یعنی شما معتقدید این نوع سیاست ها موجب تعطیلی کسب وکارها شده است؟سیاست های تنش زا یکی از دلایلی بوده که باعث شده است یک سری از کسب وکارها در بخش های صنعتی و خدماتی تعطیل شوند. دلیل دوم، تشدید بیماری هلندی بوده است که موجب شده کالاهای وارداتی جانشین کالاهای داخلی شود مثل کالای نساجی که در این مدت ضربه شدیدی از واردات خورد. این گفته ها در حالی مطرح می شود که در سال های ٩٤ و ٩٥ به طور متوسط ٧٠٠ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است و در دوره ٨٥ تا ٩٣ به طور متوسط ٧٦ هزار نفر خالص ایجاد اشتغال بوده است. ضمن اینکه حدود هفت میلیون نفر نیز حجم بالای دانشجویان در آستانه فارغ التحصیلی است. این وضع شرایط فعلی را بدتر نمی کند؟قطعا این شرایط بر بحران بی کاری تأثیر دارد. یعنی در دوره ٨٥ تا ٩٠ اگر تحصیلات تکمیلی رشد کرده و دانشجویانی که به مرز دیپلم رسیدند، وارد دانشگاه شدند یا آنها که در دوره لیسانس بودند و برای تحصیلات تکمیلی اقدام کردند، خواه ناخواه تحصیلشان تمام شده و وارد بازار کار شده اند. نکته ای که وجود دارد این است که نبود اشتغال زایی در سال های مختلف انباره ای از نیروی بی کار تولید کرده است. فرضا به دلیل اینکه نیروی بی کار در آمارگیری اشتغال محاسبه نمی شود، متوجه حجم آن نمی شویم. اما اگر کسی به پرسشگر وزارت کار یا اداره آمار مراجعه و عنوان می کند در دو ماه قبلی جویای کار نبوده یا به دنبال کار نبوده است، به عنوان نیروی غیر فعال طبقه بندی می شود نه نیروی بی کار. همچنین باوجود اینکه به صورت انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی داریم، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در بازده بلندمدت ٥٠ ساله رشد نداشته است. حتی از ابتدای دهه ٨٠ نیز تقریبا روند این نرخ کاهشی بوده است. نکته مشخص این است که در این سال ها رشد نرخ مشارکت نداشته ایم، یعنی آموزش ها ابزاری برای افزایش عرضه نیروی کار است اما عکس آن عمل شد؛ آموزش داده شد اما نرخ مشارکت روند کاهشی طی کرد. در واقع این موضوع بستگی به نوع آمارگیری نیروی کار دارد که جمعیت بی کار را درون جمعیت غیرفعال طبقه بندی می کند. برای همین ممکن است عمق بی کاری نشان داده نشود اما تأثیر خود را می گذارد. برای مثال نرخ بی کاری ١٢ درصد و نیروی بی کار ٢,٥ میلیون نفر است اما حدود سه تا چهار میلیون نفر به نیروی نیمه بی کار یا اشتغال ناقص اضافه می شود و حدود پنج تا شش میلیون نفر افرادی هستند که یا بی کارند یا درآمد مکفی ندارند. این آمار در یک جامعه ٢٠میلیونی نیروی کار عدد چشمگیری است. بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می دهد باوجود کاهش نرخ بی کاری در تابستان ٩٦ به ١١,٧ درصد، از نظر شاخص های ملی و استانی، وضعیت مساعدی در حوزه اشتغال وجود ندارد. چرا در سال های اخیر هیچ راهبرد مشخص و جامعی برای اشتغال زایی و رفع چالش های بازار کار در کشور وجود نداشته است؟سیاست کلی دولت این بوده است که با تحریک رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد می شود. بنابراین به دلیل اینکه راهبرد اصلی رشد جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است، مستقیما بازار کار را هدف نگرفته اند. راهبرد دولت برای اشتغال زایی معمولا از طریق کاهش هزینه های نیروی کار بوده است. مثلا پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا معافیت کارفرما از پرداخت برخی از موازین حقوق کار برای نیروی کاری که می خواهد جذب نیروی کار شود در قالب طرح های کارآموزی. دولت از این سیاست های مقطعی برای اشتغال زایی استفاده کرده است اما چون راهبرد صنعتی مشخصی برای تمرکز بر صنایع و کسب وکارهای اشتغال زا وجود نداشته است، شاید تحرکات لازم در بازار کار ایجاد نشده است. البته وزارت کار یک سری طرح هایی را اجرا کرده است که بخشی از آن را می توانیم در آمار ٧٠٠هزار نفری ببینیم اما در برابر انباره ای که از سال های پیش داریم، راهبردها کافی نبوده است. نبود این راهبرد منجر به سردرگمی بودجه های سالانه و کارایی عملکرد منابع نشده است؟بی تأثیر نبوده است. بودجه ریزی ما همچنان برمبن ...

ادامه مطلب  

چرا از آمریکا به ایران آمدیم؟  

درخواست حذف این مطلب
راویان مهاجرت معکوس؛ این سه واژه به خوبی بنیانگذاران استارت آپ «استادکار» را توصیف می کنند. اگر سال هاست که در ایران از فرار مغزها حرف می زنیم، در این گفت وگو می خواهیم روایتی از جریانی معکوس را بازگو کنیم؛ اینکه چهار نفر با همه امکاناتی که در اختیارشان بوده و می توانسته باشد، سیلیکون ولی را رها کرده اند و به ایران آمده اند چون جو کسب وکار را در فضای فعلی ایران، مثبت ارزیابی می کنند. به جرئت می توان گفت برگشت نخبه های ایرانی به کشور، مهم ترین هدیه اکوسیستم استارت آپی به اقتصاد ایران است؛ کاری که از نهادها و سازمان های دیگر برنمی آید اما از جو استارت آپی ایرانی برمی آید. حالا آنها برگشته اند و برخواهند گشت؛ اما ما برای حفظ شان چه می کنیم؟ به نظر می رسد که کارهای زیادی باید کرد تا این روند مهاجرت معکوس حفظ شود و ایرانی ها برای مردم و برای کشورشان به ایران برگردند. تا قبل از این گفت وگو، وارد دفاتر شرکت های استارت آپی که می شدم، معمولا نخستین ویژگی که به چشم می آمد، جوانی و کم سن و سالی شان بود. نهایتا متولد دهه ۶۰ بودند و روایت های نخستین شان را از نخستین کارها و پروژه های اقتصادی شان می گفتند؛ از آزمون و خطاها در استارت آپ شان و تجارب شکست و موفقیت. «استادکار» اما روایت دیگری دارد. راویانش نه جوانانی هستند با موهای نورسته صورت شان و نه نخستین پروژه های اقتصادی شان را کلید زده اند. متولد ۴۴، متولد ۵۷ و... آنها کشکولی از تجارب کار در شرکت های ایرانی و آمریکایی را با خود دارند. اخلاق پور در سیلیکون ولی هم مرجع استارت آپ ها بوده و حالا در ایران هم همین نقش را دارد. حضور در دانشگاهی مانند استنفورد و کار در شرکتی چون ebay موجب شده تا قصه استارت آپ «استادکار» کمی متفاوت باشد. بنیانگذاران استادکار در آمریکا با هم آشنا شده اند و می گویند چون تجربه کار در ایران را داشته اند و از داستان های موفقیت استارت آپ های ایرانی آگاه بوده اند، به ایران برگشته اند و می دانند که اینجا می توان کار کرد. محسن حاتمی و حسین اخلاق پور دو نفر از تیم چهارنفره هم بنیانگذاران استادکار (دو نفر دیگر امیرحسین آل یاسین و امین صادقی هستند که در زمان انجام مصاحبه در ایران نبودند) در دانشگاه استنفورد آمریکا با هم ملاقات اما کسب وکارشان را در ایران راه اندازی می کنند و در گفت وگو با «شنبه» از دلایل برگشت شان، شرایطی که می تواند دیگر بچه های ایرانی را به کشور برگرداند و تب راه اندازی کسب وکار در میان دانشجویان دانشگاه های ایران، بازار خدمات و پیش بینی شان از آینده آنلاین ها در ایران گفته اند. اگر بخواهیم نقطه آغازی برای همکاری شما هم بنیانگذاران «استادکار» پیدا کنیم، باید به چه زمانی بر گردیم؟اخلاق پور: من در استنفورد بودم و محسن در میتینگ سخنرانی داشت و متوجه شدم بسیار باهوش است و در استنفورد، اسکالرشیپ شده بود. بنابراین مشتاق بودم که آشنایی بیشتری ایجاد شود. حاتمی: سپتامبر ۲۰۰۹ از ایران رفتم و در سال ۲۰۱۰ یعنی چند ماه بعد با حسین اخلاق پور آشنا شدم. ویژگی منحصربه فرد حسین، آشنایی با تکنولوژی های جدید و حوزه های استفاده از آنهاست. او سال ها در حوزه مهندسی نرم افزار فعالیت داشته و به نوعی مرجع رجوع استارت آپ ها در «سیلیکون ولی» و در ایران است. چرا به ایران برگشتید؟ امکان راه اندازی کسب وکار در آمریکا برای تان فراهم نبود؟حاتمی: در استنفورد همه دانشگاه و همه شهر در جوش و خروش علمی و کسب وکار هستند. در واقع اهمیت استنفورد به همین جوی است که بر آن حاکم است. من در استنفورد جذب جامعه ایرانیان آنجا شدم. مهم ترین شاخصه این جامعه این بود که بیش از ۹۰درصد دانشجویانی بودند که اغلب برای گذراندن دوره دکتری به آمریکا آمده بودند و من جزء معدود افرادی بودم که چهار سال در ایران کار کرده و سهامدار شرکتی بودم و در فرآیند حقوق دادن و حقوق گرفتن قرار گرفته بودم. فضای کسب وکار ایران را به واسطه رصد اقتصاد کلان ایران برای مشاوره دادن به سرمایه گذاران خارجی می شناختم. در عین حال که در اوج حوادث سال ۸۸ بودیم، ایرانیان مقیم آمریکا اطلاعات دقیق و صحیحی از اتفاقات ایران نداشتند. بنابراین من این شانس را داشتم که منشأ این گفت وگو باشم و این واقعیت را به جامعه ایرانی منتقل کنم که اوضاع به گونه ای نیست که بیان می شود و فرصت های زیادی برای کسب وکار در ایران فراهم است. اما من روندهای کسب وکار و سیاستگذاری های کلی کشور را می دانستم و مطمئن بودم که چیزی در کشورمان به پایان نرسیده است. جالب است که سخت ترین لحظات من در آمریکا با ایرانیان نبود بلکه با خود آمریکایی ها بود. همان اوایل برای کار به شرکتی رفته بودم. در مصاحبه از سابقه کاری که پرسیدند، گفتم کار مالی در ایران انجام داده ام و مثلا برای شرکت های مختلف جذب سرمایه میلیون دلاری از خارج کشور کرده ام، با تعجب می پرسیدند: ایران؟ کار مالی؟ در حالی که اینطور نبود ولی آنها براساس اطلاعاتی که از رسانه های شان دریافت می کردند، ایران را خرابه ای تصور می کردند که جایی برای کار در آن وجود ندارد. ۸سال بعد هم که در حال بازگشت به ایران بودم، دانشجویان ایرانی مقیم آنجا می گفتند مگر در ایران هم می شود کار کرد؟ در واقع آنها از ناشناخته ها ترس داشتند و چون تصویر صحیحی از اوضاع ایران نداشتند، نمی دانستند که اینجا فرصت هایی وجود دارد. با توجه به صحبت های شما، سوالی که ایجاد می شود این است؛ جامعه ای از افراد تحصیل کرده و حتی نخبه ایرانی اغلب بعد از گذراندن مقاطع تحصیلی، برای تکمیل تحصیلات به کشورهای دیگر و از جمله آمریکا می روند و چون تجربه کار در ایران را ندارند و شناخت درستی از اوضاع به دست نمی آورند، اغلب رغبتی برای بازگشت به ایران ندارند. آیا راهی وجود دارد که این آگاهی داده شود یا باید زمینه های مثبتی فراهم شود که این بچه های ایرانی جرات برگشت به ایران و کارکردن را داشته باشند. اخلاق پور: نمونه بارز این ماجرا چین است. زمانی نه چندان دور حتی فکر راه اندازی یک کسب وکار خوب و سودده با ریسک کم در چین هم بیهوده بود اما چین ساختاری ایجاد کرد که هم سرمایه گذار خارجی بتواند وارد کشورش شود و هم چینی های خارج از کشور به چین برگردند. جالب است که موفق ترین شرکت های فعلی چین، همان شرکت هایی هستند که بنیانگذاران آنها از کشورهای دیگر برگشته اند و الان بهتر از شرکت های آمریکایی کار می کنند. بنیانگذاران اغلب این شرکت های موفق چینی، در آمریکا تحصیل کرده اند و به محض اینکه متوجه شدند که شانسی برای موفقیت در کشورشان دارند، برگشته اند. به فراهم شدن شانسی برای موفقیت اشاره کردید؛ این شانس برخاسته از چه شرایط یا مسائلی است؟اخلاق پور: چند مسئله دخیل است. مثلا من از آمریکا به ایران آمده ام؛ دو حالت برای من پیش می آید؛ یا با سرخوردگی به آمریکا برمی گردم و این روایت را به سایر ایرانیان منتقل می کنم که ایران جای کار نیست و به محض اینکه رشد کنی، سهام شرکتت به خطر می افتد و سازمان های زیادی می خواهند کسب وکارت را بخرند یا بگیرند و... یا می توانم روایتی سراسر مثبت و پرانگیزه به آنجا ببرم و بگویم من چند سال به ایران رفتم و شرکتی عالی راه اندازی کردم و درآمد عالی و شرایط خوب و... در حالی که نمی توانستم چنین شانسی را در آمریکا داشته باشم چون در آمریکا، رقابت زیادی است و اصلا بازار اینقدر بکر نیست. اگر من داستان موفقیت تعریف کنم، حتما افراد دیگر هم به دنبال من به ایران می آیند. بنابراین با سیاست های درست می توان نخبه های ایرانی را به کشور برگرداند و پول و سرمایه های خارجی را هم به ایران آورد ولی با سیاستگذاری های غلط در کشور، نه تنها انگیزه ای برای بازگشت در کسی ایجاد نمی شود بلکه همان افرادی هم که پولی را در کشور به دست آورده اند، با خود از ایران می برند. به نظر من بهترین نمونه برای الگوبرداری، کشور چین است که شرایط را برای بازگشت شهروندانش فراهم کرد و آنها با بازگشت خود، سرمایه و دانش را هم به کشورشان بردند. حاتمی: اینکه ما بخواهیم ایرانیان خارج از کشور شرایط کار و راه اندازی کسب وکار در ایران را به خوبی درک کنند، باید واقعیت ها را به آنها نشان دهیم و تفاوت ها را بیان کنیم. یعنی واقعیت های بازار ایران و شرایط راه اندازی کسب وکار را بیان کنیم و عناصر لازم برای موفقیت را عنوان کنیم. همچنین شرایط بازارهای خارج از کشور، از جمله آمریکا را هم جلوی چشم شان قرار دهیم. چون درک از فرهنگ محلی، سیاست، اقتصاد و... جزء واقعیت های یک کشور است و تنها ویژه ایران نیست. اگر کسی می خواهد به بازار ایران بیاید، باید بازار محلی را بشناسد. فکر می کنم در این زمینه می توانیم با جزئیات بیشتری حرف بزنیم. مثلا بحث عدم شناخت شان از بازار ایران را مطرح کردید. طبیعتا ترس هایی از برگشت دارند؛ شما که با آنها مراوداتی داشته اید، ترس شان بیشتر از چیست؟حاتمی: من افراد را در دو گروه قرار می دهم؛ یکی افرادی که سیستم آموزشی آنها را به سمت تحصیل در رشته های ریاضی فیزیک هدایت کرده و مثلا کامپیوتر دانشگاه تهران و برق و فیزیک شریف می خوانند و به تکنولوژی جذب می شوند. این افراد جذب امکانات تکنولوژی و تحقیق و توسعه می شوند. این افراد سخت ترین موانع پیش روی شان برای برگشت به ایران، نبود زیرساخت ها و دانش تکنولوژی در ایران است. چون کشورهای دیگر در این زمینه ها سرمایه گذاری های چند میلیارد دلاری کرده اند و برنده و بازنده این بازی ها در سطح جهان مشخص شده است. بنابراین زمینه ای برای بازگشت شان به ایران وجود ندارد، چون کارشان وابستگی عمیقی با زیرساخت های تک و سرمایه گذاری میلیارددلاری دارد. اما گروه دیگری هم هستند که کارهای نرم افزاری، وب، طراحی و... انجام می دهند و برای شان در ایران فرصت کار فراهم است. مهم ترین مانع این افراد، ناشناخته های آنهاست؛ عدم شناخت از سازوکارهای کسب وکار در ایران. در حالی که در دانشگاه ها و سایر مراکز آمریکا، هستند افرادی که کارشان این است که افراد را با توجه به دانش و تخصصی که دارند دقیقا به بهترین زمینه کاری شان هدایت می کنند. به اصطلاح هر کسی را سر جای مخصوصش قرار می دهند. قطعات پازل حضور افراد را هم از قبل چیده اند؛ از وام مسکن گرفته تا خودرو و تمام امکانات مورد نیاز. در واقع کار این آدم ها این است که یک اکوسیستم بچینند تا افراد موردنظر دقیقا سر جای خودشان قرار بگیرند و کارشان را انجام دهند. اما ما در ایران این فضا را برای شان نچیده ایم. متخصصان ایرانی در مواجهه با این صحبت ها که به ایران بروید و کار کنید معمولا می پرسند خانه و اتومبیل چه؟ بیمه؟ اصلا کار هست؟ چون می بینند در آنجا چنین امکاناتی فراهم است. چه کارهایی باید انجام داد که این ترس ها کمتر شود؟ حاتمی: در ابتدا باید موانع اولیه را برداریم. موانع اولیه همان ترس است که با دعوت از آنها برای حضور در جلسات سخنرانی، حضور در رویدادها و... میسر می شود. وقتی به ایران بیایند، استارت آپ های نوپا را می بینند، استارت آپ های جاافتاده در بازار را می بینند و با شرکت های مثلا ۱۰ساله و موفق آشنا می شوند، ترس شان می ریزد و مطمئن می شوند که می توان در ایران کار کرد. اخلاق پور: هیچ چیز مهم تر از این نیست که امنیت سرمایه گذاری ایجاد شود. امنیت سرمایه گذاری مالی حتی اگر با رشد کم همراه باشد، اما نباید تحت تاثیر نرخ دلار و ارز و سیاستگذاری های نابجا قرار گیرد. اگر در راس دولت فردی عوض می شود، کل سازوکارهای کشور به هم نریزد و شرایط بحرانی ایجاد نشود. همچنین امنیت بلندمدت کسب وکاری. مثلا این ترس وجود نداشته باشد که هر آن افراد را با اتهام های مختلف روبه رو کنند. الان این احساس وجود دارد که مثلا تا سه سال دیگر می توان روندهای موفقیت را ایجاد کرد و کارهایی انجام داد چون جو روانی مثبتی ایجاد شده است. در حالی که قبل از این دوره چنین جو مثبت روانی وجود نداشت و حتی اقتصاد دچار ایست شده بود. باید ثباتی وجود داشته باشد که فارغ از تعویض ها و تغییرات سیاسی به حیات خود ادامه دهد. این ثبات است که نخبه ها و سرمایه گذاران ایرانی و خارجی را به کشور می آورد. افرادی که از ایران می روند، به دنبال همین ثبات می روند چون می دانند که تغییرات حکومتی و دولتی، بدنه اقتصادی و کسب وکارها را با خطر سقوط و انحلال مواجه نمی کند. الان در ایران جوانه های این سازوکارها و ایجاد این ثبات در حال شکل گیری است، اما کافی است که یک اتفاق تلخ رخ بدهد. در آن صورت تاثیرات بسیار بدی در پی دارد. حاتمی: اتفاق بد و انعکاسش دایره وسیعی از افراد دیگر را هم نسبت به برگشت به ایران منفی می کند. مثلا در رسانه ها اعلام می شود که یک نفر دستگیر شده و همین امر هزاران نفر دیگر را هم که اصلا قرار نیست دستگیر شوند، تحت تاثیر قرار می دهد. چون حتی در دوره هایی که به زعم خیلی ها بد بوده، کسب وکارهای موفق هم داشته ایم. اقتصاد را از دو جنبه می توان نگاه کرد؛ به لحاظ آماری و به لحاظ مصداقی. مثال های موفق هم کم نیست. این نکته را هم بگویم که ترس از حضور در ایران تابع آمار نیست بلکه تابع قصه هایی است که از برخوردها و نکات منفی روایت می شود. بنابراین باید تصویر کاملی ارائه شود و در کنار شکست ها، روایت موفقیت استارت آپ ها و شرکت هایی مانند دیجی کالا و اسنپ و کافه بازار و... هم ذکر شود. الان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه ای راه اندازی کرده که ایرانیان خارج از کشور را در صورت آمدن به ایران، به صورت موقتی به شرکت های دانش بنیان می برند. این اقدامات خوب است و تصویر مثبتی ایجاد می کند. با این تفاسیر و اینکه اوضاع اقتصادی ایران ثباتی را به خود می بیند، آیا می توانیم امیدوار باشیم که روند مهاجرت معکوس افزایش یابد؟حاتمی: من به شخصه آمار دقیقی از تعداد افرادی که خواهان حضور در ایران هستند یا به ایران آمده اند، ندارم اما گروه دوستانی که در آمریکا داشتیم، در همین تابستان که گذشت، چندین نفرشان به ایران آمدند. یکی از گوگل استعفا داده، یکی از اپل آمده و... به نحوی که الان در ایران می توانیم با دو سوم شان در ارتباط باشیم و همدیگر را ببینیم. مثال هایی که در دسترس من است، خیلی زیاد است. آقای حاتمی، شما ۸سال پیش از ایران رفتید. الان در ایران حضور دارید؛ به فضای دانشگاهی استنفورد اشاره کردید. الان فضای دانشگاه هایی مانند شریف چه تفاوتی با آن زمانی دارد که شما از ایران رفتید؟ آن ...

ادامه مطلب  

٧٠ هزار شغل، دستاورد ۶ ساله احمدی نژاد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش شفاف، حسین رجب پور، کارشناس گروه توسعه مرکز پژوهش های مجلس، معتقد است سیاست های اشتغال زایی دولت نه تنها اشتغالی ایجاد نکرده است، بلکه کسب وکارها را نیز تعطیل کرده است. او در گفت وگوی تفصیلی توضیح داده است: سیاست کلی دولت این بوده است که با تحریک رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد کند؛ اما به دلیل اینکه راهبرد اصلی اش رشد جذب سرمایه گذاری خارجی بوده، مستقیما بازار کار را هدف قرار نداده است. ضمن اینکه راهبرد دولت برای اشتغال زایی، معمولا از طریق کاهش هزینه های نیروی کار بوده است. او همچنین طرح هایی مانند «کاج» را مقطعی و ادواری می داند که نتوانسته تحولی در بازار کار ایجاد کند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش لایحه بودجه ٩٧ اعلام کرده در دوره سال های ١٣٨٥ تا ١٣٩٣، مسئله بی کاری در کشور به مرز بحران رسیده است؛ چه عواملی این وضعیت را تشدید کرده است؟آمارها نشان می دهد هم زمان با اینکه دولت سیاست هایی برای اشتغال ایجاد کرده و مشاغل جدیدی ایجاد شده است، یک سری از کسب وکارها تعطیل شده اند؛ اما آمار نگران کننده در فاصله سال های ٨٥ تا ٩٠، این بوده که به دلیل سیاست های اعمال شده در این سال ها، فقط ٧٠ هزار نفر به حجم اشتغال افزوده شده است و این مسئله فضای اقتصادی را بی ثبات کرده است و موجب تعطیلی کسب وکارها شده است. دلیل دوم این است که مهم ترین ابزار اشتغال زایی دولت از طریق سیاست هایی مثل بنگاه های زودبازده بوده است که در واقعی بودن آمارهای اشتغال زایی این بنگاه ها، از همان روز اول تردید وجود داشت و سرشماری نشان داد آمارهایی که به عنوان اشتغال بنگاه های زودبازده عنوان می شد، آمار چندان درستی نبوده و اشتغال ایجادشده پایدار نبوده است. این نشان می دهد سیاست های اشتغال زایی دولت مؤثر نبوده است. در واقع، دو بال اصلی سیاست های دولت که در این دوره بر اشتغال تأثیر گذاشته است، یکی سیاست های بی ثبات کننده و دیگری سیاست های اشتغال زایی بوده که باعث شده است یک سری از کسب وکارها تعطیل شوند. البته عامل سومی را هم می توان اضافه کرد و آن هم سیاست های بوده که بیماری هلندی را در ایران تشدید کرده است؛ به این معنا که در اوج دوران رونق نفتی، دولت رو به واردات آورد و گسترش واردات باعث تعطیلی کسب وکارهای تولید داخل و جابه جایی منابع به سمت منابع وارداتی شد. چهارمین عاملی را هم که می شود اضافه کرد، این است که سیاست هایی صنعتی دولت بر بخش هایی مثل پتروشیمی ها یا صنایع بزرگی که خیلی اشتغال زا نبودند نیز در این میان بی تأثیر نبود؛ اما تأثیر عامل چهارم کمتر از عوامل قبلی بوده است. دولت حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را نیز هدف قرار داد؛ اما شواهد حاکی از آن است که این سیاست نیز موفق نبود.دولت بنگاه های کوچک و متوسط را هدف گرفته بود؛ اما نوع اشتغال زایی آنها پایدار نبوده است؛ یعنی می خواستند از طریق ارائه تسهیلات به یک سری از کسب وکار ها یا به صورت غیرمستقیم، اشتغال را تحریک کنند. در یکی، دو سال گذشته، آمارهایی از میزان تحریک اشتغال ارائه می کردند؛، اما حتی با فرض صحت آمارها نیز می توان در بازده پنج ساله این طور دید که اشتغالی که با این طرح ها ایجاد شده، پایدار نبوده است؛ یعنی سیاست های دولت برای اشتغال زایی، ایجاد اشتغال پایدار نبوده است. شما در اظهارات خود از سیاست های بی ثبات کننده نام بردید؛ اینها چه سیاست هایی هستند؟سیاست های بی ثبات کننده، سیاست هایی هستند که جذب سرمایه گذاری خارجی را در ایران تضعیف کرده و مبادلات تجاری با دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. در واقع یعنی سیاست های خارجی تنش زا که تبعاتش را بر چشم انداز اقتصادی داخل دنبال کرده است. اشتغال تقاضای مشتقه است؛ یعنی اول باید کسب وکارها رونق گیرد و به دنبال آن کسب وکارهای جدید شکل بگیرند و تقاضای اشتغال کنند. اول باید بخش تقاضای اشتغال رشد کند تا کسانی که در بازار نیروی کار عرضه می کنند، سر کار بروند. یعنی شما معتقدید این نوع سیاست ها موجب تعطیلی کسب وکارها شده است؟سیاست های تنش زا یکی از دلایلی بوده که باعث شده است یک سری از کسب وکارها در بخش های صنعتی و خدماتی تعطیل شوند. دلیل دوم، تشدید بیماری هلندی بوده است که موجب شده کالاهای وارداتی جانشین کالاهای داخلی شود مثل کالای نساجی که در این مدت ضربه شدیدی از واردات خورد. این گفته ها در حالی مطرح می شود که در سال های ٩٤ و ٩٥ به طور متوسط ٧٠٠ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است و در دوره ٨٥ تا ٩٣ به طور متوسط ٧٦ هزار نفر خالص ایجاد اشتغال بوده است. ضمن اینکه حدود هفت میلیون نفر نیز حجم بالای دانشجویان در آستانه فارغ التحصیلی است. این وضع شرایط فعلی را بدتر نمی کند؟قطعا این شرایط بر بحران بی کاری تأثیر دارد. یعنی در دوره ٨٥ تا ٩٠ اگر تحصیلات تکمیلی رشد کرده و دانشجویانی که به مرز دیپلم رسیدند، وارد دانشگاه شدند یا آنها که در دوره لیسانس بودند و برای تحصیلات تکمیلی اقدام کردند، خواه ناخواه تحصیلشان تمام شده و وارد بازار کار شده اند. نکته ای که وجود دارد این است که نبود اشتغال زایی در سال های مختلف انباره ای از نیروی بی کار تولید کرده است. فرضا به دلیل اینکه نیروی بی کار در آمارگیری اشتغال محاسبه نمی شود، متوجه حجم آن نمی شویم. اما اگر کسی به پرسشگر وزارت کار یا اداره آمار مراجعه و عنوان می کند در دو ماه قبلی جویای کار نبوده یا به دنبال کار نبوده است، به عنوان نیروی غیر فعال طبقه بندی می شود نه نیروی بی کار. همچنین باوجود اینکه به صورت انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی داریم، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در بازده بلندمدت ٥٠ ساله رشد نداشته است. حتی از ابتدای دهه ٨٠ نیز تقریبا روند این نرخ کاهشی بوده است. نکته مشخص این است که در این سال ها رشد نرخ مشارکت نداشته ایم، یعنی آموزش ها ابزاری برای افزایش عرضه نیروی کار است اما عکس آن عمل شد؛ آموزش داده شد اما نرخ مشارکت روند کاهشی طی کرد. در واقع این موضوع بستگی به نوع آمارگیری نیروی کار دارد که جمعیت بی کار را درون جمعیت غیرفعال طبقه بندی می کند. برای همین ممکن است عمق بی کاری نشان داده نشود اما تأثیر خود را می گذارد. برای مثال نرخ بی کاری ١٢ درصد و نیروی بی کار ٢,٥ میلیون نفر است اما حدود سه تا چهار میلیون نفر به نیروی نیمه بی کار یا اشتغال ناقص اضافه می شود و حدود پنج تا شش میلیون نفر افرادی هستند که یا بی کارند یا درآمد مکفی ندارند. این آمار در یک جامعه ٢٠میلیونی نیروی کار عدد چشمگیری است. بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می دهد باوجود کاهش نرخ بی کاری در تابستان ٩٦ به ١١,٧ درصد، از نظر شاخص های ملی و استانی، وضعیت مساعدی در حوزه اشتغال وجود ندارد. چرا در سال های اخیر هیچ راهبرد مشخص و جامعی برای اشتغال زایی و رفع چالش های بازار کار در کشور وجود نداشته است؟سیاست کلی دولت این بوده است که با تحریک رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد می شود. بنابراین به دلیل اینکه راهبرد اصلی رشد جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است، مستقیما بازار کار را هدف نگرفته اند. راهبرد دولت برای اشتغال زایی معمولا از طریق کاهش هزینه های نیروی کار بوده است. مثلا پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا معافیت کارفرما از پرداخت برخی از موازین حقوق کار برای نیروی کاری که می خواهد جذب نیروی کار شود در قالب طرح های کارآموزی. دولت از این سیاست های مقطعی برای اشتغال زایی استفاده کرده است اما چون راهبرد صنعتی مشخصی برای تمرکز بر صنایع و کسب وکارهای اشتغال زا وجود نداشته است، شاید تحرکات لازم در بازار کار ایجاد نشده است. البته وزارت کار یک سری طرح هایی را اجرا کرده است که بخشی از آن را می توانیم در آمار ٧٠٠هزار نفری ببینیم اما در برابر انباره ای که از سال های پیش داریم، راهبردها کافی نبوده است. نبود این راهبرد منجر به سردرگمی بودجه های سالانه و کارایی عملکرد منابع نشده است؟بی تأثیر نبوده است. بودجه ریزی ما همچنان برمبنای بودجه ریزی افزایشی است و دستگاه ها برمبنای عملکرد سال گذشته خود در میزان هزینه کرد بودجه می گیرند؛ بدون اینکه عملکرد هزینه کرد برمبنای کارآمدی شان باشد. مثلا وزارت کار طرح هایی را اجرا کرده است اما طرح های بین دستگاهی برای تحریک اشتغال د ...

ادامه مطلب  

کوروش منصوری افتخار ایرانیان در صنعت اتومبیل سازی  

درخواست حذف این مطلب
کوروش منصوری، (زاده 1339 چالوس) کارآفرین بریتانیایی-ایرانی است، که در سال ۱۹۸۹ شرکت تیونینگ خودروی منصوری را تأسیس نمود. وی هم اکنون به عنوان رییس هیئت مدیره این شرکت فعالیت می کند. جناب منصوری یکی از حرفه ای ترین تیونینگ کاران جهان می باشد، که خیلی ها حاضر به پرداخت هزینه های سنگین برای خرید خودروهای بسیار خاص او می شوند. در سال 2004 اولین تیونینگ مستقل منصوری ساخته شد؛ یعنی آستون مارتین db9. درست بعد از یک سال باز هم به سراغ آستون رفت، ولی این بار ونکوئیش s را دستخوش تغییرات قرار داد. در سال 2006 نیز به سراغ دیگر هم وطن آستون یعنی بنتلی مدل کانتیننتال gt رفت، که منصوری در این خودرو برای نخستین بار از کیت های تقویت پیشرانه استفاده کرد، که حاصل کار خودرویی با ۵۶۰ اسب بخار قدرت شد. در این سال یک آستون و 2 بنتلی دیگر نیز توسط این شرکت تیون شد، تا اینکه در سال 2007 مدل انحصاری با نام le mansory ایجاد شد. او توانست مجوز نام گذاری این خودرو را با تلاش زیاد از آن خودش کند. این خودرو ه ...

ادامه مطلب  

افزایش نرخ ارز عاملی برای رشد قیمت حامل های انرژی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اقتصادآنلاین، لیلامرگن در شرق نوشت:حسن سبحانی، دکترای علوم اقتصادی، استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی است؛ او یکی از کاندیداهای ثبت نامی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری هم بود. با این استاد دانشگاه تهران در دفتر کارش واقع در دانشکده اقتصاد قرار می گذارم. درباره اقتصاد سال جاری و به طورخاص وضعیت اشتغال، تک نرخی شدن ارز و سیاست‎های جذب فاینانس توسط دولت صحبت می کنیم. سبحانی در خلال صحبت هایش تاکید می کند: سیاسیون برای افزایش قیمت حامل های انرژی همواره نرخ ارز در بازار آزاد را دستاویز قرار می دهند و با همین استدلال که نرخ ارز در بازار گران شده، نمایندگان را متقاعد می کنند که بهای حامل های انرژی را افزایش دهند. او اگرچه امیدوار است که دولت بتواند سیاست تک نرخی شدن ارز را اجرائی کند اما بر این باور است که سوسیالیست ها هم نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت می شناختند و دولت نمی تواند ارز را تک نرخی نگه دارد. به اعتقاد سبحانی سیاست های اقتصادی ایران موفق نبوده و بنابراین سیاست های اقتصادی باید اصلاح شوند. دولت باید از سیاست اصلاح ساختار دست بردارد و در برنامه ریزی ها به منافع ملی توجه شود. مشروح گفت وگو با دکتر حسن سبحانی در ادامه می آید. دولت در بودجه 97 پیش بینی کرده بود که با افزایش قیمت حامل های انرژی اشتغال ایجاد کند. اما این مسئله در مجلس رد شد با این وجود دولت همچنان وعده ایجاد یک میلیون شغل را می دهد. در اواخر سال گذشته هم تصویب شد که برخی تخصیص ها از صندوق توسعه برای اشتغال زایی روستایی در نظر گرفته شود. همچنین دولت قصد دارد بخشی از اعتبارات عمرانی را به بانک ها بدهد تا سکوی پرتابی برای ارائه تسهیلات و ایجاد اشتغال فراهم شود. آیا با این رفتارها می توانیم شغل ایجاد کنیم؟رویکردی که در بیان سؤال داشتید، رویکرد درستی از نظر بیان مطالب بود. در بودجه همین اتفاق ها رخ داده بود. این رویکردها نشانه آن است که دولت و تا حدودی مجلس، اشتغال را تا حد زیادی از طریق بودجه دنبال می کنند. در حالی که بحث اشتغال خیلی فراتر از مسائل بودجه است. می توانم بگویم اگر اعتبارات عمرانی قابل تخصیص به بحث اشتغال باشد، آن اعتبار برای اشتغال های جدید مفید نیست و صرفا اشتغال موجود را حفظ می کند. از بودجه عمومی دولت انتظاری بیش از این نمی توان داشت. زیرا دولت مقداری بندر، فرودگاه و مدرسه می سازد و با اعتبارات عمرانی ساخت اینها پایان می یابد. عده ای به واسطه تمام شدن این پروژه ها ممکن است شغلشان را از دست بدهند. اعتبارات جدید سبب می شود که همان کسانی که کار می کردند، به اشتغال جدیدی منتقل شوند و صرف هزینه، لزوما شغل جدیدی ایجاد نکند. ولی وضع موجود هم بدتر نمی شود. گفته های من به این معناست که بحث اشتغال را لزوما نباید در بودجه دنبال کرد. اشتغال مسئله ای فرابودجه ای است و نشانه هایی که دولت می گذارد و مجلسی ها هم به آن می پردازند، می تواند ناشی از نشناختن موضوع هم باشد. نکته دیگر اینکه این رویکرد در بودجه یا جاهای دیگر نشان می دهد که ما ایجاد اشتغال را به تأمین سرمایه مرتبط کرده ایم. از طریق وام بانکی یا طرح های عمرانی و... می خواهیم شغل ایجاد کنیم در حالی که فراموش کرده ایم اشتغال تابع متغیرهای مهمی است که یکی از این متغیرها، می تواند سرمایه باشد. ممکن است سرمایه فراهم شود و بقیه موارد نباشد و اشتغال تحریک نشود. این نکته، در شرایطی که ما داریم، بسیار مهم است. اشتغال چون خودش یک متغیر تبعی است، ما به آن متغیر مشتق می گوییم. وقتی می خواهیم از اشتغال صحبت کنیم، باید از تولید سخن بگوییم که اگر تولید تکنولوژی بر نباشد، می تواند اشتغال ایجاد کند. چه بسا تولیدی با تکنولوژی بالا کار کند و حتی اشتغال را پایین بیاورد. نقش نیروی کار و اینکه نیروی کاری که در کشور تقاضا برای کارکردن دارد، چه قابلیت هایی دارد و چقدر آمادگی دارد، در برنامه های ما نادیده گرفته می شود. ما فرض می کنیم یک عده هستند که قابلیت های لازم برای کار با هر نوع تکنولوژی یا حضور در هر فضای کاری را دارند. این قابلیت هم شامل مشاغل با سطوح بالا و ساده می شود. بسیار دیده شده که حتی برای مشاغل ساده، نیروی کار آمادگی ندارد. مثلا برای کار ساختمانی و کار سخت، در مواردی می بینیم که اتباع کشورهای بیگانه این مشاغل را بر عهده می گیرند. برخی از ایرانی ها این کارها را سخت می بینند و به سمت این مشاغل نمی روند. حتی اگر تحصیلات آنها خیلی بالا نباشد. جست وجو برای شغل به ذهنیت نیروی کار بازمی گردد. ما در مواردی مشاغلی را داریم که این مشاغل به هر دلیلی نیروی کار را قانع نمی کند. نظام مالیاتی و شیوه تأمین اجتماعی می تواند به عدم ایجاد اشتغال از طریق راه نیفتادن تولید مؤثر باشد. نمی توان اینها را ثابت گرفت و گفت پول می گذاریم تا اشتغال ایجاد شود. بازار نهاده ها که چه می خواهیم تولید کنیم و نهاده های آن تا چه حد در دسترس است همچنین بازار محصول، مطالبی است که باید به آن پرداخت. رابطه ای به نام رابطه مبادله وجود دارد. می گویند رابطه مبادله بین بخش کشاورزی و بخش صنعت به نفع بخش صنعت است.معنایش این است که بازدهی سرمایه گذاری در کشاورزی کمتر از بازدهی سرمایه گذاری در صنعت است. بنابراین افراد به سمت بخش کشاورزی نمی روند. در اقتصاد ایران بازدهی بخش غیرمولد، به مراتب بیشتر از حتی بازدهی بخش صنعت است. رابطه مبادله به ضرر بخش کشاورزی و صنعت و به نفع بخش غیرمولد است. بخش غیرمولد شامل دلالی و خدمات می شود؟در حقیقت خدمات غیرمرتبط به تولید، بخش غیرمولد را شامل می شود. نمی خواهم بگویم دلالی همیشه چیز بدی است اما در این رابطه بیشتر توضیح می دهم. پول گذاشتن در بانک ها بالای 20 درصد بازدهی دارد، هیچ فعالیت صنعتی و ساختمانی ای این بازدهی را ندارد. تا زمانی که این رابطه به ضرر بخش صنعت و به نفع بخش غیرمولد در جریان باشد، شما هر چقدر پول بگذارید، حتی اگر بانک ها آن پول ها را پرداخت کنند، لزوما تولید راه نمی افتد که اشتغال ایجاد کند. نگاه کلی به این مسئله، یک نگاه خیلی بسیط و ساده انگارانه هست. بخش غیرمولدی که منظور من است، این است که در اقتصاد فعالیت هایی هست که این فعالیت ها از پی تولید و به خاطر سهولت جریانات تولیدی به وجود می آید. به عنوان مثال بانکداری در این گروه جا می گیرد. بخش تولید به پول نیاز دارد. باید مؤسساتی تأمین مالی کنند که نیاز بخش تولید، برآورده شود. فعالیت بخش های بیمه ای هم به خودی خود، موضوعیت ندارد. وقتی تولید راه اندازی شد، بیمه حمل ونقل کالا مفهوم پیدا می کند. حال اگر تولید نداشته باشید اما بانک و بیمه و هتل و حمل ونقل صوری به وجود بیاوریم، یا اینها کار نمی کنند یا دنبال فعالیت هایی می روند که لزوما مولد نیست. بخش ساختمان وقتی کار نمی کند، فعالیت های واسطه گری در آن منجر به افزایش قیمت می شود. روی ساختمان های موجود ساخته شده تبادلات مختلفی شکل می گیرد. افراد احساس می کند آنجا بازدهی خیلی خوب است بنابراین دلیلی ندارد دنبال تولیدی بروند که پیامد آن اشتغال باشد. بحران اشتغال چقدر برای اقتصاد مهم است و حل نشدن این بحران چه تبعاتی برای کشور دارد؟بی کاری در حقیقت آدم ها را درگیر خود می کند. به خصوص که ما با یک نسل عمدتا فارغ التحصیل دانشگاه هم مواجه هستیم و این موجب می شود که آنها احساس بیهودگی کنند. چون درآمدی ندارند که خرج کنند و احساس می کنند وقتشان هدر می رود به این ترتیب بی کاری سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد. افراد بی کار خودشان هم نمی توانند کاری کنند و امیدشان به دست دولت است که به هرحال دولت های ما عمدتا در حل مسائل کم توان هستند. در چنین شرایطی اتفاقات دیگری ایجاد می شود. روحیه کار غیرمولد در افراد تقویت می شود. وقتی کار مولدی نیست که افراد جذب آن شوند، (البته باید افراد روحیه کار مولد را هم داشته باشند) فرد تا همیشه نمی تواند منتظر بماند به امید اینکه اتفاقی بیفتد. در نتیجه باید دست به کاری بزنند که کار مولد و سازنده نیست. واردات، صادرات و خریدوفروش کاسبی هایی است که درآمدهای بالایی دارد. روحیه ای برای نسل های ما به وجود آمده است که به درآمد ناشی از کار جدی و سخت عادت ندارد اما به درآمدهای بالای غیرمتناسب با تلاش خود، بعضا خو گرفته است. من نگران این هستم که اگر اتفاقی رخ دهد و تولید فراوان شود، یک نسل از ما آماده نباشد که یک درآمد معین را از یک کار سخت روزانه به دست آورد. زیرا با روندهای ساده تری درآمدهای بالاتری به دست آورده و توزیع درآمد را به هم زده است. این رفتار خیلی برای اقتصاد بد است. از بودجه یا صندوق توسعه ملی پول در اختیار بانک ها بگذارند تا بانک ها به سرمایه گذار تسهیلات بدهند، ولی هیچ موقع مداخله نمی شود که نرخ این تسهیلات چقدر است. وقتی نرخ تسهیلات بالاست و رابطه مبادله به ضرر بخش صنعت است، تمایلی برای ایجاد اشتغال وجود نخواهد داشت. در جریان اعطای تسهیلات برای ایجاد شغل، بانکدار بیش از هرکس دیگری از رانت وام دادن این پول استفاده می کند. پس توزیع درآمد به ضرر بخش مولد و به نفع بخش خدمات اضافه می شود و از این قبیل اتفاقات رخ می دهد. این رفتارها، پیامدهای مستقیم و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی عمیقی در ساختار جامعه دارد. این پول دادن به بانک برای توزیع و اعطای وام، بخش خدمات را فربه تر می کند؟بله، درحال حاضر چرا این قدر تقاضا برای بانک زیاد است. به خاطر اینکه بانکدار قدرت خلق پول دارد. خود این فرایندی است که از قِبَل آن بسیاری منتفع می شوند. ماندن وجوه چند هزار میلیارد تومانی دولت یا صندوق توسعه ملی در این بانک ها تا زمانی که سرمایه گذار شرایط بانک را تأمین کند، سودهای سرشاری ایجاد می کند. گاهی سال مالی می گذرد و بانک ها از این وجوه انباشته شده منفعت می برند و بنابراین بانکداری از همه بیشتر مقرون به صرفه است. بنابراین مصوباتی که در بودجه می خواست از این ناحیه بیاید تا از طریق بانک ها عمل کنند و در بین تولیدکنندگان توزیع اعتبار انجام شود، در حقیقت رانتی بوده است که در اختیار بانک ها گذاشته می شود. کمااینکه واگذاری اعتبارات طرح های عمرانی به بانک ها هم که در سؤال اول شما بود، رانتی بود که در اختیار متقاضیان گذاشته می شد. چون آنها از نداشتن پول دولت برای تکمیل ساختمان ها سوءاستفاده می کنند و با قیمت های خیلی کم و قسطی، این بناها را در اختیار می گیرند در حالی که دولت از منابع ملی برای این پروژه ها سرمایه گذاری کرده است. برای اینکه بتوانیم بحران اشتغال سال 97 را از سر بگذرانیم، دولت چه برنامه هایی تاکنون داشته است؟ برنامه های انجام شده را مناسب می دانید؟دولت یک کار تکرارشده را که معمولا نتیجه نمی دهد، دائما تکرار می کند. نمی توان گفت کارهایی که دولت انجام می دهد برنامه است. در واقع عمل به روال سال های گذشته است و چون اطلاعاتی هم به جامعه داده نمی شود، گفته می شود تمام اشتغال ایجادشده در اقتصاد ملی را دولت به وجود آورده است. درحالی که تمام بخش کشاورزی ما خصوصی است. درصد زیادی از پیشه وری و بخش خدمات ما در بخش خصوصی است. اشتغال تا حد زیادی توسط بخش خصوصی ایجاد می شود. ولی دولت جوری بیان می کند گو اینکه این مشاغل را او ایجاد کرده است. رشد اقتصادی هم در اقتصاد ملی ایجاد می شود. دولت بخشی از اقتصاد ملی است. اما به گونه ای صحبت می شود که مردم فکر می کنند اگر رشد بالاست، دولت خوب کار کرده و اگر رشد پایین است، یعنی دولت بد عمل کرده است. درحالی که اگر رشد پایین است، باید گفته شود که ما همه کم کار کرده ایم؛ اگر بالاست، این وضعیت برای همه باشد. انحصار تولید یا انحصار اشتغال به دولت یک پدیده غلط است که باید روشنگری شود و گفته شود که دولت در این حد توانسته شغل ایجاد کند. منظور این است که دولت به تنهایی در اشتغال نقش ندارد و همه باید در این رابطه مسئولیت پذیر باشند؟بله اشتغال مسئله ای ملی است و میزان اشتغال بخش ها را که حساب می کنیم، می گوییم در کشاورزی این میزان شغل ایجاد شده است. بخش کشاورزی دولتی نیست؛ در بخش معدن هم که اشتغال ایجاد می شود، لزوما دولتی نیست. در اقتصاد ملی در مجموع تعدادی شغل ایجاد می شود که حاصل کار دولت و بخش خصوصی است. امسال سال حمایت از تولید داخلی نام گذاری شده است. وقتی تولید رقابتی نیست، چطور انتظار حمایت مصرف کننده از تولید داخلی را داریم؟این مقوله می تواند به اجزائی تقسیم شود. باید دید حمایت از کالای ایرانی آیا به مفهوم حمایت از تولید کالای ایرانی است یا به معنای حمایت از مصرف کالای ایرانی. یا اینکه معنای آن حمایت از صادرات کالای ایرانی است؟ اگر منظور حمایت از تولید است، موانع بر سر راه تولید باید کاهش یابد که دولت در این زمینه نقش زیادی دارد. همان رابطه نابرابر مبادله را دولت باید اصلاح کند. قوانین و مقررات را نمایندگان مجلس باید اصلاح کنند. اگر این اصلاحات انجام شود، به تدریج حمایت از تولید داخل شکل می گیرد. اگر منظور این است که مردم را تشویق کنیم که کالای ایرانی مصرف کنیم، در این صورت مسئله به توزیع درآمد بازمی گردد. همیشه در جامعه از خرید کالای چینی انتقاد می شود ولی کمتر به این مسئله توجه می شود که آیا کالای چینی خریدوفروش می شود یا نه؟ که پاسخ این سؤال مثبت است. آیا کسانی که کالای چینی می خرند، مجبور می شوند این کالا را بخرند؟ طبیعی است که کسی آنها را مجبور نمی کند. سؤال دیگر، پس چرا افراد کالای چینی می خرند؟ می گویم پاسخ شاید این است که جیبشان با این کالا تطبیق می کند. فرض بر این است که افراد تشخیص می ...

ادامه مطلب  

امروز الگوی تفاهم بین دو جریان چپ و راست در دولت اصلاحات راهگشاست  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به منظور افتتاح دفتر بنیاد امید ایرانیان در استان گیلان، در روزهای گذشته به رشت سفر کرد.عارف در بدو ورود به رشت با حضور در گلزار شهدای گمنام ،به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.وی سپس در جمع اعضای هیات رئیسه دانشگاه گیلان حضور پیدا کرد و طی سخنانی با اشاره به راهبرد آموزش عالی ایران در چهار دهه گذشته، به نقش استان و دانشگاه گیلان به عنوان دانشگاه مادر اشاره کرد و گفت: نیاز دانشگاه های امروز مبنی بر تقویت و توسعه و ارتباط همکاری های علمی بین المللی است که ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی می تواند یکی از راه های برقراری این ارتباط باشد.وی بافت و شرایط اقلیمی استان گیلان و همجواری با کشورهای حاشیه دریای خزر را در کنار ظرفیت های علمی، موقعیتی مناسب برای توسعه همکاری های بین المللی دانست.رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به موضوع ارتباط با صنعت عنوان کرد: دانشگاه ها باید در زمینه ارتباط با صنعت با برنامه ای مدون و منسجم حرکت و این ارتباط را با سایر بخش های جامعه نیز دنبال کنند.در ابتدای این نشست احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان ضمن ابراز خرسندی از حضور عارف در جمع دانشگاهیان دانشگاه گیلان ابراز امیدواری کرد که در دوره ریاست وی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، قوانینی راهگشا در حوزه علم و فناوری تصویب شود.وی به ارائه گزارشی از روند علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان پرداخت و ارتقاء کیفیت و تقویت ارتباط با جامعه، صنعت و ارتباطات بین المللی را از اولویت های برنامه های دانشگاه گیلان برشمرد.سخنرانی در جمع اعضای شورای بنیاد امید ایرانیان گیلانعارف همچنین در جمع اعضای شورای بنیاد امید ایرانیان گیلان حضور پیدا کرد و طی سخنانی با اشاره به روند شکل گیری بنیاد امید ایرانیان مهمترین دلیل توقف افتتاح دفاتر استانی بنیاد امید را هم زمان شدن با ایام انتخابات دانست که تلقی فعالیت سیاسی صورت نگیرد.وی بر ضرورت استفاده از تجربه دوران اصلاحات بویژه در ساماندهی امور اقتصادی کشور تاکید کرد و با یاددآوری تشکیل ستاد اقتصادی کشور در دوران اصلاحات ،گفت:در این ستاد نخبگان اقتصادی کشور از همه جریانات سیاسی حضور داشتند و خروجی موفقی از آن ستاد مورد استفاده قرار گرفت.حتی در تدوین برنامه سوم توسعه کشور تفاهم خوبی بین دو جریان چپ و راست وجود داشت و به نظر می رسد این الگو می تواند در مقطع فعلی بسیار راهگشا باشد.رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی انسجام و وحدت بین مردم و حکومت و بین مسئولان با یکدیگر برای برون رفت از وضعیت فعلی را ضروری دانست و با بیان اینکه نخبگان اصلاحات این ظرفیت را دارند که تجربیات خود را در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار بدهند،گفت:همه به یاد دارند که دولت اصلاحات در چه شرایطی روی کار آمد در شرایطی که خیلی ها منتظر حمله به کشور ما بودند. در ماه های ابتدایی دولت اصلاحات ذخیره گندم کشور تک رقمی شد و مشکلات زیادی در آن مقطع زمانی دولت با آن رو به رو بود .شرایط فعلی که در آن به سر می بریم برای اولین بار نیست که با آن مواجه می شویم.شرایط بدتر هم تجربه اش را داشتیم اما با حفظ وحدت و همراهی همه ارکان حاکمیت با هم و همکاری مردم می توانیم از این شرایط عبور کنیم.وی با انتقاد از نداشتن برنامه ای مدون برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور،خاطرنشان کرد:ما نگران شعارهای تند و تیز که در زمان انتخابات مطرح می شود نیستیم ،بلکه نگران عمل کردن به این شعارها هستیم.عارف با بیان اینکه نمی توانیم ناامید باشیم ْو ناامیدی در قاموس اصلاحات نیست،تصریح کرد: از بعضی دولتمردان که در زمان اصلاحات هم مسئولیت داشتند تعجب می کنم که از تجربیات موفق دولت اصلاحات در زمینه مدیریت ارزی استفاده نمی کنند و تجربیات شکست خورده را تکرار می کنند.رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم،بر ضرورت کادرسازی و توامندسازی زنان و جوانان در بنیاد امید ایرانیان شعبه گیلان تاکید کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیلانعارف همچنین در ادامه سفر یک روزه خود به رشت با نماینده ولی فقیه در استان گیلان دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدار عارف به بیان دلایل سفر خود به استان گیلان اشاره کرد و با بیان اینکه مسئولان استانی می توانند از ظرفیت اتاق فکر بنیاد امید ایرانیان گیلان در جهت توسعه و پیشرفت استان استفاده کنند ،گفت:دو جریان سیاسی در کشور ما اصالت دارند البته به دلیل اینکه تریبون ها بیشتر در اختیار جریان رقیب اصلاحات بوده، حملاتی متوجه جریان اصلاحات شده است اما باید محور قرار دادن منافع ملی به دنبال حفظ وحدت و انسجام ملی باشیم.همچنین آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان ضمن اظهار خشنودی از دیدار با عارف و مرور خاطراتش از همسفری با سید محمد خاتمی و عارف در ایام حج ،وجود سلایق مختلف را نه تنها خلاف شرع و عرف ندانست بلکه آن را امری ضروری و پسندیده قلمداد کرد و گفت: حضرت امام با انشعاب جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز از یکدیگر عملا وجود سلایق مختلف سیاسی در کشور را تاکید کرد.وی با بیان اینکه مردم عملکرد افراد را به پای نظام نمی نویسند،بر ضرورا تکیه بر توان داخلی تاکید کرد و گفت:همگان باید بدانند که کوبیدن دولت یعنی کوبیدن مردم.دیدار استاندار گیلان با عارفاستاندار گیلان در دیدار با رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی مردمان گیلان را مردمانی با فرهنگ و پیشینه غنی توصیف کرد و افزود : وجود چهره های برجسته و نخبه در بخش های مختلف علمی و فرهنگی گواه این مدعاست .سالاری استاندار گیلان در این دیدار مردمان گیلان را مردمانی با فرهنگ و پیشینه غنی توصیف کرد و افزود : وجود چهره های برجسته و نخبه گیلانی در بخش های مختلف علمی و فرهنگی گواه این مدعاست .وی به توجه بالای خانواده های گیلانی به مباحث آموزشی فرزاندانشان اشاره کرد و اظهار داشت : علی رغم بالا نبودن درآمد سرانه خانوارهای گیلانی در کشور اما در توجه مباحث آموزشی فرزندانشان جزو استان های برتر محسوب می گردند .عارف رییس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار نخبگی را از ویژگی های گیلان دانست و افزود : استان گیلان از ظرفیت و پتانسیل بالایی در بخش های مختلف برخوردار است که باید با بهره گیری از این توانمندی در جهت توسعه و شکوفایی استان بهره گرفت .دیدار با دبیران احزاب اصلاح طلبدر ادامه سفر عارف به رشت،دبیران احزاب اصلاح طلب استان با وی دیدار و گفت وگو کردند.در این دیدار برخی از دبیران احزاب اصلاح طلب استان گیلان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و سوالاتی را از رئیس فراکسیون امید مطرح کردند.عارف در این دیدار با مرور روند طی شده در جریان انتخابات مجلس دهم ،گفت:ما آگاهانه افرادی را در لیست امید بخصوص در تهران و قم قرار دادیم که می دانستیم در مجلس رو دروی ما قرار می گیرند.وی قداست پروری و برخی خط قرمزهای تصنعی را مانع از نق ...

ادامه مطلب  

شرایط درخواست تسهیلات اشتغال از سامانه«کارا»/روند ارزیابی طرح ها  

درخواست حذف این مطلب
علاء الدین ازوجی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ثبت طرح های کسب و کار و اشتغال در سامانه تسهیلات اشتغال (کارا) گفت: این سامانه برای پرداخت تسهیلات در قالب دو گروه «تسهیلات اشتغال فراگیر» و «تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری» طراحی شده که صرفا در بخش طرح های مرتبط با اشتغال روستایی و عشایری بیش از ۵۰ هزار طرح توسط متقاضیان ثبت شده که البته با احتساب متقاضیان تسهیلات اشتغال فراگیر این میزان بسیار بیشتر است.مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت کار با تشریح جزئیات شرایط متقاضیان برای ثبت نام در سامانه کارا گفت: قطعا کسانی از تسهیلات اشتغال بهره مند می شوند که قواعد و شرایط اعلامی در سامانه را رعایت کنند و توسط دستگاه اجرایی مرتبط با طرح اشتغال، کمیته فنی و موسسه عامل پرداخت کننده تایید شوند.وی با بیان اینکه از متقاضیان ثبت نام در سامانه کارا درخواست می شود تمام شرایط، بندها و دستورالعمل های اعلامی درج شده در سامانه را با دقت مطالعه کنند تاکید کرد: به دلیل اینکه تسهیلات اشتغال به صورت ارزان قیمت با نرخ سود پایین ارائه می شود بنابراین طبق تجربیات گذشته ممکن است بسیاری از افراد با انگیزه های غیر از اشتغال در سامانه ثبت نام کنند که با همین فرض در عین حال که تلاش شده تسهیلات با کمترین بروکراسی پرداخت شود اما در شناسایی واجدین شرایط سخت گیری خواهد شد.اگر فرد متقاضی، در طرح توجیهی اشتغال خود دو شرط رسته های در اولویت و منطقه هدف اجرای طرح را رعایت کرده باشد در مرحله بعد، «اهلیت» متقاضی باید بررسی شود؛ به این معنا که فرد به چه میزان به کسب و کار پیشنهادی در قالب طرح توجیهی خود، تسلط دارد۳ شرط لازم متقاضیان ازوجی با بیان اینکه متقاضیان استفاده از تسهیلات بر اساس شاخص های «رسته های در اولویت»، «منطقه هدف کسب و کار» و «اهلیت برای راه اندازی طرح اشتغال» ارزیابی می شوند گفت: در صورتی که طرح متقاضی در قالب «رسته های اعلامی دارای اولویت اشتغال» ارائه شده باشد طرح در دستور کار بررسی صلاحیت پرداخت تسهیلات قرار می گیرد. در عین حال با توجه به اینکه مناطق روستایی و عشایری در اولویت اجرای طرح های اشتغال هستند، اینکه اجرای طرح متقاضی کسب و کار در مناطق هدف قرار دارد یا خیر با تشخیص دستگاه اجرایی مرتبط با طرح توجیهی متقاضی و کمیته فنی در سطح استان مشخص خواهد شد.این مقام مسئول در وزارت کار افزود: اگر فرد متقاضی، در طرح توجیهی اشتغال خود دو شرط رسته های در اولویت و منطقه هدف اجرای طرح را رعایت کرده باشد در مرحله بعد، «اهلیت» متقاضی باید بررسی شود؛ به این معنا که فرد به چه میزان به کسب و کار پیشنهادی در قالب طرح توجیهی خود، تسلط دارد؛ همچنین با توجه به اینکه عمده طرح های اشتغال باید مبتنی بر مشارکت جمعی و گروهی باشند بنابراین متقاضی استفاده از تسهیلات اشتغال باید توانایی کارفرمایی و سرپرستی کسب و کار را داشته باشد.دیدگاه پرداخت تسهیلات اشتغال به هر متقاضی با قاعده اقتصاد مغایرت داردمدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار ادامه داد: اگر یک نگاه عام پسندانه به پرداخت تسهیلات اشتغال وجود داشته باشد طبیعتا می توان اعلام کرد همه می توانند از تسهیلات به نحوی که به هر فرد متقاضی سهم کمی اختصاص یابد، استفاده کنند اما این دیدگاه با قاعده اقتصاد و سیاستهای اشتغالزایی مغایر است.ازوجی با تاکید بر اینکه با کمک مجلس و دولت بخشی از منابع ارزی کشور با تبدیل به ریال برای خروج از بحران بیکاری با اولویت مناطق روستایی، عشایری و مناطق مرزی در نظر گرفته شده است گفت: بنابراین در تخصیص و پرداخت این منابع به متقاضیان واقعی ایجاد اشتغال باید دقت کرد تا منابع همچون طرح های ادوار گذشته همچون وام خوداشتغالی، بنگاه های زود بازده و غیره منحرف نشوند.وی ادامه داد: در عین حال، اینکه از قِبل پرداخت این تسهیلات چقدر می توان کارآفرین و کارفرما تربیت کرد برای اقتصاد کشور بسیار مهم است تا از ظرفیت های بازار کار در روستاها و مناطق عشایری استفاده کنند؛ بر همین اساس چندین نهاد از جمله سازمان آموزش فنی و حرفه ای درگیر اجرای برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی کردیم به این ترتیب که بسته های آموزشی این سازمان مبتنی بر این دو برنامه با تمرکز بر مناطق هدف تعریف شده تا آموزش های رایگان مشاوره شغلی، طرح نویسی، بازاریابی و غیره را به متقاضیان ارائه دهد. همچنین از ظرفیت های برخی مراکز کارآفرینی خصوصی، جهاد دانشگاهی و سایر نهادها نیز برای آموزش کارآفرین استفاده کردیم.این مقام مسئول در وزارت کار در پاسخ به این سوال که در صورت پذیرش طرح فرایند پرداخت تسهیلات چه مدت زمان می برد گفت: بر اساس شیوه نامه اشتغال روستایی، از زمان فرایند بررسی و پذیرش طرح تا زمان پرداخت حدود یکماه تا ۴۵ روز زمان مورد نیاز است.در صورتی که فرد به تعهدات خود بعد از دریافت تسهیلات اشتغال عمل نکرده باشد نرخ سود تسهیلات پرداختی از شمول یارانه خارج می شود و با نرخ ۱۸ درصد محاسبه خواهد شدبه هیچ وجه اجازه پرداخت غیرهدفمند تسهیلات را نخواهیم دادمدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار ادامه داد: طبیعتا گلوگاه های اصلی که برای آموزش کارآفرین، فعال اقتصادی، سرمایه گذار و کارفرما داریم ناشی از این بخش است که برخی متقاضیان تسهیلات اشتغال صرفا با هدف دریافت تسهیلات در سامانه ثبت نام می کنند که بر اساس چارچوبی که به صورت هدفمندی تنظیم کردیم این متقاضیان با شکست مواجه می شوند و به هیچ وجه اجازه دریافت تسهیلات صِرف و هدر رفتن منابع را نخواهیم داد.وی افزود: طی بازدیدهای دوره ای کارشناسان از فعالیت طرح دریافت کننده تسهیلات، در صورتی که فرد به تعهدات خود عمل نکرده باشد نرخ سود تسهیلات پرداختی از شمول یارانه خارج می شود و با نرخ ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد. این موضوع در زمان بررسی طرح از سوی کمیته فنی استان و دستگاه اجرایی به متقاضیان تسهیلات اشتغال نیز ...

ادامه مطلب