ورود حراست نهاد ریاست جمهوری برای پیگیری جاعلان خبر علیه دولت  

درخواست حذف این مطلب
در پی انتشار نامه ای در فضای مجازی مبنی بر « دستور ایجاد اختلالات فنی و کند شدن تبادل اخبار و اطلاعات در شبکه اجتماعی تلگرام توسط دکتر جهانگیری» دفتر معاون اول رییس جمهور ضمن تکذیب این خبر از حراست نهاد ریاست جمهوری خواست در اسرع وقت موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کند. آفتاب نیوز : به گزارش ایسنا در متن منتشر شده از سوی دفتر معاون اول رییس جمهور آمده است:«در روزهای گذشته و در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامه ای جعلی و سراسر کذب به منظور تخریب دولت به امضای معاون اول رییس جمهور خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ...

ادامه مطلب  

دانلود pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: citrix, آموزش citrix, آموزش تصویری citrix, آموزش ویدیویی citrix, آموزش کامل citrix, آموزش کاربردی citrix, فیلم آموزشی citrix, فیلم آموزش citrix, آموزش citrix به صورت تصویری, آموزش citrix به صورت ویدیویی, citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop, آموزش تصویری citrix xendesktop, آموزش ویدیویی citrix xendesktop, آموزش کامل citrix xendesktop, آموزش کاربردی citrix xendesktop, فیلم آموزشی citrix xendesktop, فیلم آموزش citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop به صورت ویدیویی, citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش تصویری citrix xendesktop 7.15, آموزش ویدیویی citrix xendesktop 7.15, آموزش کامل citrix xendesktop 7.15, آموزش کاربردی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزشی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت ویدیویی, سیتریکس, آموزش سیتریکس, آموزش تصویری سیتریکس, آموزش ویدیویی سیتریکس, آموزش کامل سیتریکس, آموزش کاربردی سیتریکس, فیلم آموزشی سیتریکس, فیلم آموزش سیتریکس, آموزش سیتریکس به صورت تصویری, آموزش سیتریکس به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت ویدیویی, pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, citrix, آموزش citrix, آموزش تصویری citrix, آموزش ویدیویی citrix, آموزش کامل citrix, آموزش کاربردی citrix, فیلم آموزشی citrix, فیلم آموزش citrix, آموزش citrix به صورت تصویری, آموزش citrix به صورت ویدیویی, citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop, آموزش تصویری citrix xendesktop, آموزش ویدیویی citrix xendesktop, آموزش کامل citrix xendesktop, آموزش کاربردی citrix xendesktop, فیلم آموزشی citrix xendesktop, فیلم آموزش citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop به صورت ویدیویی, citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش تصویری citrix xendesktop 7.15, آموزش ویدیویی citrix xendesktop 7.15, آموزش کامل citrix xendesktop 7.15, آموزش کاربردی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزشی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت ویدیویی, سیتریکس, آموزش سیتریکس, آموزش تصویری سیتریکس, آموزش ویدیویی سیتریکس, آموزش کامل سیتریکس, آموزش کاربردی سیتریکس, فیلم آموزشی سیتریکس, فیلم آموزش سیتریکس, آموزش سیتریکس به صورت تصویری, آموزش سیتریکس به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت ویدیویی, pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, citrix, آموزش citrix, آموزش تصویری citrix, آموزش ویدیویی citrix, آموزش کامل citrix, آموزش کاربردی citrix, فیلم آموزشی citrix, فیلم آموزش citrix, آموزش citrix به صورت تصویری, آموزش citrix به صورت ویدیویی, citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop, آموزش تصویری citrix xendesktop, آموزش ویدیویی citrix xendesktop, آموزش کامل citrix xendesktop, آموزش کاربردی citrix xendesktop, فیلم آموزشی citrix xendesktop, فیلم آموزش citrix xendesktop, آموزش citrix xendesktop به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop به صورت ویدیویی, citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش تصویری citrix xendesktop 7.15, آموزش ویدیویی citrix xendesktop 7.15, آموزش کامل citrix xendesktop 7.15, آموزش کاربردی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزشی citrix xendesktop 7.15, فیلم آموزش citrix xendesktop 7.15, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت تصویری, آموزش citrix xendesktop 7.15 به صورت ویدیویی, سیتریکس, آموزش سیتریکس, آموزش تصویری سیتریکس, آموزش ویدیویی سیتریکس, آموزش کامل سیتریکس, آموزش کاربردی سیتریکس, فیلم آموزشی سیتریکس, فیلم آموزش سیتریکس, آموزش سیتریکس به صورت تصویری, آموزش سیتریکس به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ به صورت ویدیویی, سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش تصویری سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش ویدیویی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کامل سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش کاربردی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزشی سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, فیلم آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت تصویری, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 به صورت ویدیویی, pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, , download pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, download tutorial, nhkg,n hl,ca pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr: citrix policies, user profiles, and workspace environment management, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود آموزش آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود فیلم آموزشی آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود راهنمای تصویری آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود رایگان آموزش آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15: سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, pluralsight full collection download, حمعقشمسهلاف, حمعقشمسهلاف, دانلود آموزش های پلورالسایت, \g,vhgshdj, mg,vhgshdj, دانلود pluralsight citrix xendesktop 7.15 ltsr citrix policies user profiles and workspace environment management آموزش سیتریکس زن دسکتاپ 7.15 سیاست های سیتریکس، پروفایل کاربران و مدیریت محیط کار, دانلود pluralsight citrix xend ...

ادامه مطلب  

دانلود ++packt gui programming with c  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, فیلم آموزشی gui, فیلم آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, فیلم آموزشی gui programming, فیلم آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, فیلم آموزشی gui programming with c++, فیلم آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزشی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, فیلم آموزشی سی پلاس پلاس, فیلم آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, فیلم آموزشی gui, فیلم آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, فیلم آموزشی gui programming, فیلم آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, فیلم آموزشی gui programming with c++, فیلم آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزشی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, فیلم آموزشی سی پلاس پلاس, فیلم آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, gui, آموزش gui, آموزش تصویری gui, آموزش ویدیویی gui, آموزش کامل gui, آموزش کاربردی gui, فیلم آموزشی gui, فیلم آموزش gui, آموزش gui به صورت تصویری, آموزش gui به صورت ویدیویی, gui programming, آموزش gui programming, آموزش تصویری gui programming, آموزش ویدیویی gui programming, آموزش کامل gui programming, آموزش کاربردی gui programming, فیلم آموزشی gui programming, فیلم آموزش gui programming, آموزش gui programming به صورت تصویری, آموزش gui programming به صورت ویدیویی, gui programming with c++, آموزش gui programming with c++, آموزش تصویری gui programming with c++, آموزش ویدیویی gui programming with c++, آموزش کامل gui programming with c++, آموزش کاربردی gui programming with c++, فیلم آموزشی gui programming with c++, فیلم آموزش gui programming with c++, آموزش gui programming with c++ به صورت تصویری, آموزش gui programming with c++ به صورت ویدیویی, رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش تصویری رابط گرافیکی کاربر, آموزش ویدیویی رابط گرافیکی کاربر, آموزش کامل رابط گرافیکی کاربر, آموزش کاربردی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزشی رابط گرافیکی کاربر, فیلم آموزش رابط گرافیکی کاربر, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت تصویری, آموزش رابط گرافیکی کاربر به صورت ویدیویی, برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش تصویری برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش ویدیویی برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کامل برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش کاربردی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزشی برنامه نویسی رابط گرافیکی, فیلم آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت تصویری, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی به صورت ویدیویی, سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس, آموزش تصویری سی پلاس پلاس, آموزش ویدیویی سی پلاس پلاس, آموزش کامل سی پلاس پلاس, آموزش کاربردی سی پلاس پلاس, فیلم آموزشی سی پلاس پلاس, فیلم آموزش سی پلاس پلاس, آموزش سی پلاس پلاس به صورت تصویری, آموزش سی پلاس پلاس به صورت ویدیویی, packt gui programming with c++, آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, , download packt gui programming with c++, download tutorial, nhkg,n hl,ca packt gui programming with c++, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود packt gui programming with c++, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود آموزش آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود فیلم آموزشی آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود راهنمای تصویری آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود رایگان آموزش آموزش برنامه نویسی رابط گرافیکی کاربر با سی پلاس پلاس, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانل ...

ادامه مطلب  

شورای نگهبان شرایط ریاست جمهوری را تفسیر کند  

درخواست حذف این مطلب
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که اصلاح شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد. به گزارش خانه ملت محمد محمودی شاه نشین در خصوص ثبت نام گسترده افراد در انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست که ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری را عده ای مورد تمسخر قرار دهند یا برخورد سبکی با آن داشته باشند. نماینده مردم شهریار قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جایگاه مهم ریاست جمهوری برای مردم مشخص است ولی برخی افراد به دلایلی اقدام به ثبت نام می کنند ب ...

ادامه مطلب  

دانلود true skate - بازی موبایل اسکیت سواری  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: true skate اسکیت سواری download true skate download true skate for android true skate for android دانلود true skate دانلود true skate برای اندروید true skate برای اندروید بازی true skate برای اندروید اسکیت سواری بازی اسکیت سواری بازی true skate برای htc بازی true skate برای samsung بازی true skate برای motorola بازی true skate برای سامسونگ بازی true skate برای اچ تی سی بازی true skate برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسکیت سواری برای motorola بازی اسکیت سواری برای سامسونگ بازی اسکیت سواری برای اچ تی سی بازی اسکیت سواری برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسک ...

ادامه مطلب  

دانلود بازی موبایل limbo game  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: limbo game limbo game download limbo game download limbo game for ios limbo game for ios دانلود limbo game دانلود limbo game download limbo game for iphone limbo game for iphone download limbo game for ipad limbo game for ipad download limbo game for ipod limbo game for ipod download limbo game download limbo game for ios limbo game for ios دانلود limbo game download limbo game for iphone limbo game for iphone download limbo game for ipad limbo game for ipad download limbo game for ipod limbo game for ipod دانلود limbo game برای iphone limbo game برای iphone دانلود limbo game برای ipad limbo game برای ipad دانلود limbo game برای ipod limbo game برای ipod دانلود limbo game دانلود limbo game برای ios limbo game برای ios دانلود limbo game دانلود limbo game برای iphone limbo game برای iphone دانلود limbo game برا ...

ادامه مطلب  

دانلود lucky patcher - نرم افزار موبایل حذف لایسنس برنامه ها  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: lucky patcher حذف لایسنس برنامه ها download lucky patcher download lucky patcher for android lucky patcher for android دانلود lucky patcher دانلود lucky patcher برای اندروید lucky patcher برای اندروید نرم افزار lucky patcher برای اندروید حذف لایسنس برنامه ها نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها نرم افزار lucky patcher برای htc نرم افزار lucky patcher برای samsung نرم افزار lucky patcher برای motorola نرم افزار lucky patcher برای سامسونگ نرم افزار lucky patcher برای اچ تی سی نرم افزار lucky patcher برای موتورولا نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها برای htc نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها برای samsung نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها برای motorola نرم افزار حذف لایسنس ...

ادامه مطلب  

گزارش تصویری دیدار کارکنان علوم پزشکی لرستان با آیت الله میرعمادی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایکنا از لرستان، آیت الله سید احمد میرعمادی در دیدار با رئیس و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی که یک شنبه، دوم اردیبهشت به مناسبت هفته سلامت انجام شد، با تبریک اعیاد شعبانیه و با اشاره ...

ادامه مطلب  

نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری 96  

درخواست حذف این مطلب
شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews امروز اردیبهشت | ساعت : اجتماعی » اجتماعیتاریخ انتشار: اردیبهشت - : کد خبر: جهت اطلاع از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 اینجا کلیک کنیداشتراک گذاریمطالب مرتبطبرچسب هاانتخابات نتیجه نهایی ریاست جمهوری نتیجه شمارش آرا ریاست جمهوری نتیجه شمارش اا ریاست جمهوری نتیجه انتخابات 96xshare stumble upon delicious digg cloob نظر کاربران اسلایدر صفحه خبر پربیننده ترینپربحث ترین12ساعت24ساعت48ساعت1هفته12ساعت24ساعت48ساعت1هفته آخرین اخبار نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری 96نتیجه انتخابات شورای شهر در مشهدنتیجه انتخاب ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and ma  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, فیلم آموزشی devops, فیلم آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, فیلم آموزشی docker, فیلم آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, فیلم آموزشی jenkins, فیلم آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, فیلم آموزشی devops, فیلم آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, فیلم آموزشی docker, فیلم آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, فیلم آموزشی jenkins, فیلم آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, فیلم آموزشی دوآپس, فیلم آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, فیلم آموزشی داکر, فیلم آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جت کینز, آموزش جت کینز, آموزش تصویری جت کینز, آموزش ویدیویی جت کینز, آموزش کامل جت کینز, آموزش کاربردی جت کینز, فیلم آموزشی جت کینز, فیلم آموزش جت کینز, آموزش جت کینز به صورت تصویری, آموزش جت کینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جت کینز، گیت، وارجنت و ماون, devops, آموزش devops, آموزش تصویری devops, آموزش ویدیویی devops, آموزش کامل devops, آموزش کاربردی devops, فیلم آموزشی devops, فیلم آموزش devops, آموزش devops به صورت تصویری, آموزش devops به صورت ویدیویی, docker, آموزش docker, آموزش تصویری docker, آموزش ویدیویی docker, آموزش کامل docker, آموزش کاربردی docker, فیلم آموزشی docker, فیلم آموزش docker, آموزش docker به صورت تصویری, آموزش docker به صورت ویدیویی, jenkins, آموزش jenkins, آموزش تصویری jenkins, آموزش ویدیویی jenkins, آموزش کامل jenkins, آموزش کاربردی jenkins, فیلم آموزشی jenkins, فیلم آموزش jenkins, آموزش jenkins به صورت تصویری, آموزش jenkins به صورت ویدیویی, دوآپس, آموزش دوآپس, آموزش تصویری دوآپس, آموزش ویدیویی دوآپس, آموزش کامل دوآپس, آموزش کاربردی دوآپس, فیلم آموزشی دوآپس, فیلم آموزش دوآپس, آموزش دوآپس به صورت تصویری, آموزش دوآپس به صورت ویدیویی, داکر, آموزش داکر, آموزش تصویری داکر, آموزش ویدیویی داکر, آموزش کامل داکر, آموزش کاربردی داکر, فیلم آموزشی داکر, فیلم آموزش داکر, آموزش داکر به صورت تصویری, آموزش داکر به صورت ویدیویی, جنکینز, آموزش جنکینز, آموزش تصویری جنکینز, آموزش ویدیویی جنکینز, آموزش کامل جنکینز, آموزش کاربردی جنکینز, فیلم آموزشی جنکینز, فیلم آموزش جنکینز, آموزش جنکینز به صورت تصویری, آموزش جنکینز به صورت ویدیویی, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون, , دانلود آموزش, دانلود آموزش رایگان, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, nhkg,n hl,ca, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven tutorial, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven e-learning, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven training course, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven education, udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven instruction, دانلود udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, فیلم udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, دانلود udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, دانلود یودمی , دانلود udemy complete devops with docker jenkins git vagrant and maven آموزش کامل دوآپس با داکر، جنکینز، گیت، وارگنت و ماون download udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, download آموزش udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, p30download آموزش udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, دانلود رایگان udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven, دانلود udemy complete devops with docker, jenkins, git, vagrant and maven با لینک مستقیم, download آموزش کامل دوآپ ...

ادامه مطلب  

ازدیاد علایق برای رئیس جمهوری!  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه آفرینش نوشت:نخستین روز ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری در محل ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور درحالی برگزار شد که شاهد حضور برخی افراد بودیم که هیچ وجه مشترکی با انتخابات و سیاست نداشتند. البته این به منزله بی احترامی یا محدود کردن افراد برای حضور در ثبت نام ریاست جمهوری نیست اما در بطن این ثبت نام های بی پشتوانه مسئله ای فرهنگی نهفته است.این نقیصه فرهنگی- رفتاری در کشور ما به عنوان یک زخم کهنه شناخته می شود. "میل برای دیده شدن" از جمله ضعف هایی است که در خصوصیات اخلاقی بسیاری از ما وجود دارد. البته این خصلت درجای خود مناسب ...

ادامه مطلب  

جبهه پایداری از جمنا برائت جست  

درخواست حذف این مطلب
طی اطلاعیه ای جبهه پایداری انقلاب اسلامی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که برنامه ای برای پیوستن به جبهه مردمی نیروهای انقلاب ندارد و تصمیم این جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری به زودی اعلام خواهد شد. آفتاب نیوز : به گزارش ایسنا متن این اطلاعیه به شرح زیر است: احتراما با توجه به درج خبری در رسانه ها مبنی بر پیوستن جبهه پایداری انقلاب اسلامی به جمنا ذکر این نکته ضروری است که مواضع و اخبار جبهه پایداری انقلاب اسلامی صرفا توسط دبیرکل قائم مقام یا سخنگوی این تشکل و پایگاه اطلاع رسانی آن اعلام خواهد شد و اخبار منتشر شده اخیر درخصوص مواضع و ...

ادامه مطلب  

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد و جزئیات کامل آن  

درخواست حذف این مطلب
مدیریت جبران خدمت (compensation administration) یا مدیریت حقوق و دستمزد، بخشی از مدیریت منابع انسانی است که بر برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل مستقیم و غیرمستقیم دستمزدهایی تمرکز دارد که کارمندان بابت انجام وظایف خود دریافت می کنند. برای اینکه با روش های مختلف و فاکتورهای مهم دخیل بر نظام حقوق و دستمزد آشنا شوید، این مطلب را دنبال کنید.مقاله مرتبط: وظایف مدیر منابع انسانی چیست؟جبران خدمات یا دستمزد، شامل انواع مستقیم پرداخت مثل حقوق پایه، پاداش و پرداخت های انگیزشی و همچنین شامل انواع پرداخت غیرمستقیم مثل پرداخت های معوق، حقوق مرخصی ها و تعطیلات و بیمه های سلامت است. باوجوداین، حقوق و دستمزد شامل انواع دیگر پاداش های کارمندان نمی شود؛ به طور مثال مراسم تودیع و معارفه یا مهمانی هایی که برای موفقیت آنها برگزار می شود.هدف نهایی مدیریت دستمزد عبارت است از نگهداری مؤثر نیروی کار مولد، توزیع عادلانه ی حقوق و انطباق نظام حقوق و دستمزد با قوانین محلی و دولتی با توجه به پتانسیل و توانایی شرکت ها.مفهوم پایه ی مدیریت دستمزد، ساده تر است. کارکنان، وظایف را برای کارفرمایان انجام می دهند و شرکت ها بابت این کار به آنها دستمزد می دهند. در نتیجه، حقوق و دستمزد، یک نوع مبادله یا معامله ست که در جریان آن، هر دو طرف یعنی کارمند و کارفرما، سود می برند. هر دو طرف بابت ارائه ی چیزی، خدمتی را دریافت می کنند.باوجوداین، نظام حقوق و دستمزد، چیزی فراتر از یک مبادله ی ساده است. از دید یک کارفرما، میزان دستمزد، علاوه براینکه در توان مالی شرکت تأثیر می گذارد، در انگیزه دادن به کارکنان نیز بسیار مؤثر است. شرکت ها باید برای پرداخت دستمزدها به توانایی خود در پرداخت توجه کنند و تأثیرات تصمیم گیری خود، در زمینه ی میزان دستمزد را بررسی کنند. آیا میزان دستمزد و نحوه ی پرداخت آن بر میزان بهره وری کارکنان یا بی انگیزه شدن و از دست دادن آنها مؤثر است؟برخی از کارمندان و مدیران معتقدند که پرداخت حقوق بر اخلاق کاری و رفتار کارکنان مؤثر است. ازاین رو، دستمزد و عملکرد، کاملا به هم مرتبط و وابسته اند. علاوه براین، عوامل اجتماعی، اقتصادی، قانونی و سیاسی بر مدیریت دستمزد تأثیرگذار است و این موضوع، کار را بسیار پیچیده می کند، به نحوی که به یکی از مهم ترین بخش های مدیریت کسب و کار تبدیل شده است.اجزاء اصلی برنامه های پرداخت حقوقیک برنامه ی پرداخت دستمزد ممکن است شامل چهار بخش اصلی باشد: حقوق پایه، پرداخت های اضافه، پرداخت های انگیزشی و مزایا و خدمات. حقوق پایه، همان مقدار دستمزدی است که کارکنان بابت کاری که انجام داده اند، دریافت می کنند. این حقوق ممکن است شامل حق الزحمه ی یک کار مشخص یا حقوق ماهانه باشد.پرداخت های اضافه شامل تعدیل حقوق برحسب شاخص هزینه ی زندگی (colas)، اضافه کاری، حق عائله مندی و اولاد، سختی کار، حق بیمه و سایر انواع بازپرداخت است. این پرداخت های اضافه برای وظایف محول شده ی کارکنان است و برای تعدیل هزینه های زندگی و هزینه های ایجادشده بر اثر اشتغال، پرداخت می شوند. تعدیل حقوق برحسب شاخص هزینه ی زندگی، بسته به شاخص های اقتصادی، شاخص قیمت مصرف کننده، تعیین می شود که شاخصی از افزایش هزینه های زندگی است.پرداخت های انگیزشی، زمانی به کارکنان اختصاص می یابد که به یک هدف درنظر گرفته شده می رسند یا پروژه ای را به خوبی به اتمام می رسانند. گاهی این پرداخت های انگیزشی برای تحسین و به سبب شایستگی کارکنان به آنها تعلق می یابد. شرکت ها برای تأثیرگذاری بر رفتار کارکنان، بهبود میزان بهره وری آنها و برای پاداش دادن به کارکنان به خاطر انجام صحیح مسئولیت ها و موفقیت در پروژه ها، این پرداخت های انگیزشی را درنظر می گیرند.در نهایت، مزایا و خدمات تشویقی شامل مواردی ازجمله مرخصی با حقوق، بیمه ی سلامت، درآمدهای معوق مثل برنامه های بازنشستگی یا سهیم کردن کارکنان در سود شرکت، استفاده از خودروی شرکت، عضویت در باشگاه ورزشی، خدمات نگهداری از کودک و بازپرداخت شهریه است.بیمه و بازنشستگی، خسارت و غرامت کارگران و بیمه ی بیکاری سه مورد از مزایایی هستند که به طور قانونی باید به کارکنان تعلق گیرد.مزایای حقوقی ممکن است شامل موارد دیگری از قبیل برنامه های حمایتی مثل بیمه های عمر و سلامت و برنامه های بازنشستگی و بیمه های بیکاری باشند. بیمه عمر گروهی یکی از مهم ترین مزایای پیشنهادی است که در سطح گسترده ای از آن بهره گرفته می شود؛ چرا که در کاهش هزینه های شرکت مؤثر است. بیشتر کارفرمایان حق بیمه ی کارکنان و گاهی بازنشستگان را پرداخت می کنند، اما گاهی پوشش بیمه بعد از پایان دوران کار کارکنان، اتمام می یابد.برنامه های بیمه و حقوق بازنشستگی شامل دو نوع طرح است؛ یکی طرح های مزایای تعیین شده (defined-benefit plans) و دیگری طرح های کسور تعریف شده (defined-contribution plans).۸۰درصد از شرکت کنندگان در طرح های بازنشستگی، استفاده کنندگان از طرح های مزایای تعیین شده هستند. در چنین برنامه هایی، کارفرما مقدار مشخص و ثابتی از حقوق بازنشستگی را برای کارکنان درنظر می گیرد. این مقدار ثابت، ممکن است نقدی باشد یا درصدی از درآمد با توجه به جایگاه شغلی.طرح های کسور تعریف شده، مبلغی را مشخص می کند که یک کارفرما در یک صندوق سرمایه گذاری برای هر یک از کارکنان کنار می گذارد.مقاله مرتبط: چگونه و چه موقع به کارمندان ارتقا شغلی دهیمتعیین نرخ پرداختتعامل بین ۱۳ فاکتور بر نرخ حقوق دریافتی توسط کارکنان تأثیر می گذارد. درعین حال که هر کدام از این عوامل به طور جداگانه و منفرد، سرراست و ساده است، در کنار سایر عوامل، بسیار پیچیده تر می شود. این ۱۳ فاکتور عبارت اند از:سطح و نوع مهارت ها و دانش کسب شدهنوع کسب وکاروابستگی متحد یا غیر متحدسرمایه بری (capital-intensive) یا کار بری (labor-intensive)اندازه ی شرکتفلسفه ی مدیریتبسته های کامل جبران خدماتموقعیت جغرافیاییعرضه و تقاضای کارسودآوری شرکتثبات شغلیتفاوت جنسیتیطول دوره ی اشتغال و عملکرد شغلیمقاله مرتبط: ۱۰ قانون آزار دهنده که باعث می شود بهترین کارمندان استعفا دهندمدل مدیریت دستمزدمدل کلی مدیریت حقوق و دستمزد، ایجاد و مدیریت یک سیستم پرداخت را بر پایه ی چهار عامل اصلی، شامل می شود. این چهار عامل عبارت اند از سازگاری داخلی، رقابت خارجی، مشارکت کارکنان، برنامه های مدیریت دستمزد. شرکت ها استراتژی های جبران خدمت را با تغییر در میزان اهمیت هر کدام از این چهار عامل، تعیین می کنند. این مدل از مدیریت حقوق و دستمزد، نشان می دهد که شرکت ها چطور، بیشتر ۱۳ عامل معرفی شده در تعیین میزان حقوق را مورد توجه قرار می دهند.هماهنگی یا سازگاری داخلیمدیران حقوق و دستمزد، به دنبال رعایت انصاف و سازگاری داخلی در پرداخت حقوق کارکنان هستند و با استدلال و استراتژی های دقیق، حقوق هر یک از کارکنان یک شرکت از مدیرعامل تا آخرین رده ی کارکنان را مشخص می کنند. این مدیران با تجزیه و تحلیل، ارزیابی، شرح و بررسی ساختار مشاغل، میزان حقوق هر فرد را مشخص می کنند. این شیوه از تعیین دستمزد، نیازمند این است که مدیر مربوطه جایگاه های شغلی و سطح مهارت ها را مقایسه کند تا میزان مشارکت هر کارمند را در مهارت ها و مشاغل مختلف بسنجد و نقش هر فرد را در مسیر کمک به شرکت برای دستیابی به اهدافش تعیین کند.مدیران حقوق و دستمزد، باید سازگاری و هماهنگی داخلی را نیز مدنظر قرار دهند تا نرخ حقوق کارکنانی که وظایف مشابه دارند و کارکنانی که مشاغل مختلفی را برعهده دارند، به درستی تعیین کنند. هدف سازگاری داخلی این است که مدیران مربوطه با در نظر گرفتن تشابهات و تفاوت های موجود در مشاغل یا میزان سطح مهارت های هر فرد و همین طور مشارکت هر کدام از کارکنان برای رسیدن به اهداف شرکت، برای همه ی افراد، حقوقی عادلانه در نظر بگیرند. ارزش های متفاوتی که شرکت ها برای کارکنان مختلف با مشاغل مختلف دارند، نشان دهنده ی اهمیت مشاغل و مهارت های گوناگون برای دستیابی به اهداف شرکت است.سازگاری داخلی به ساختار یک شرکت بستگی دارد؛ یعنی به سلسله مراتب تشکیل دهنده ی آن. شرکت ها در گذشته سلسله مراتب بزرگتری داشتند و کارکنان آن در چندین سطح مختلف قرار می گرفتند، اما امروزه شرکت ها دارای ساختار خطی تری هستند و کارکنان در سطوح کمتری جای می گیرند.ساختار پرداخت در یک شرکت عبارت است از نرخ پرداخت این شرکت برای مشاغل مختلف و سطح مهارت های هریک از کارکنان شرکت. به عبارت دیگر، ساختار پرداخت، به نوعی منعکس کننده ی ساختار شرکت است. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است دارای سه سطح سازمانی باشد: اجرایی، مدیریتی و حرفه ای. هر کدام از این سه سطح ممکن است سطح پرداخت متفاوتی داشته باشند. این تفاوت در مبلغ پرداخت شده در سطوح مختلف شغلی یک شرکت، تفاوت دستمزد نامیده می شود.این تأکید بر هماهنگی داخلی، کارفرمایان را وادار می کند تا حقوق و دستمزد را به طور منصفانه بین سطوح مختلف شرکت تقسیم کنند. درنتیجه، منابع مالی یک شرکت به طور عادلانه ای بین کارکنان تقسیم می شود و با فرض اینکه سطوح مدیریتی، نهایتا دو برابر کارکنان حرفه ای حقوق بگیرند که معقول و منصفانه به نظر برسد، اما دربرخی شرکت ها، حقوق مدیران گاهی ۱۰ تا ۲۰۰ برابر بیشتر از حقوق کارمندانی است که کمترین میزان دستمزد را در شرکت دریافت می کنند.تعداد سطوح و تفاوت در میزان حقوق ها، بر اساس سه شاخص و معیار اصلی تعیین می شود: ارزش شغل و مسئولیت های شغل، مهارت ها و دانش مورد نیاز، عملکرد شغلی و بهره وری. کارفرمایان می توانند از این سه شاخص استفاده کنند تا رفتار کارکنان را اصلاح کنند. بابیان این نکته که چه نوع مشاغل و مسئولیت هایی و چه نوع عملکرد و مهارت هایی به ارتقاء شغلی و رفتن به سطوح بالاتر در شرکت منجر می شود، رفتار کارکنان تغییر می کند و برای رساندن خود به جایگاه بهتر و درنتیجه دریافت حقوق بیشتر، تلاش می کنند.به طورمشخص، شش فاکتور ابتدایی، اما مرتبط باهم، ساختار پرداخت یک شرکت را شکل می دهد:عرف اجتماعی: درحال حاضر، حداقل پایه حقوق توسط سازمان ها و نهادهای قانونی تعیین می شود که البته این حقوق تعیین شده لزوما حقوق پایه ی فرد نیست و شرایط اجتماعی و قانونی به تنهایی تعیین کننده ی دستمزد نیستند.شرایط اقتصادی: میزان تقاضا برای کار، بر دستمزد کارکنان تأثیر می گذارد. کارفرماها، دستمزدها را براساس مشارکت های مرتبط کارکنان برای دستیابی به اهداف شرکت پرداخت می کنند. به علاوه، عرضه وتقاضا برای دانش و مهارت های مختلف، یکی از عوامل تعیین کننده ی میزان دستمزد است.عوامل شرکتی: شیوه ی پرداخت در یک شرکت به نوع فناوری هایی که آن شرکت دارد، مرتبط است. علاوه براین، برخی شرکت ها از دستمزد، به عنوان عاملی برای ایجاد انگیزه در کارکنان استفاده می کنند که باعث بهبود عملکرد شغلی کارکنان می شود و برای پذیرفتن مسئولیت های بیشتر، کارکنان را تشویق می کند.الزامات شغلی: برخی از مشاغل، به مهارت و دانش و تجربه ی بیشتری نسبت به سایر جایگاه های شغلی نیاز دارند. از این رو این مشاغل، مستحق دریافت حقوق بیشتر هستند.مهارت ها و دانش کارکنان: کارکنان یک شرکت، دانش و مهارت های مختلفی دارند که همین تفاوت در سطح دانش و مهارت آنها باعث می شود که در جایگاه های شغلی متفاوتی قرار بگیرند. این جایگاه های ...

ادامه مطلب  

فضای مجازی حقیقتا به قتلگاه جوانان تبدیل شده است  

درخواست حذف این مطلب
خطیب نماز جمعه بروجن گفت: "مقام معظم رهبری می فرمایند با سوء ظن به جریان رسانه ای دشمن نگاه کنید فضای مجازی حقیقتا به قتلگاه جوانان تبدیل شده است."به گزارش خبرگزاری بسیج استان چهارمحال و بختیاری حجت الاسلام دکتر رضا سعادت فر در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر بروجن ضمن توصیه نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: رسانه های شیطانی فضای مجازی و شبکه های اینترنت غالبا یک راهزن تربیتی هستند که متاسفانه ثمرات و زحمات مدرسه و خانواده را به غارت می برند.سعادت فر به اشاره به هزینه های میلیاردی دشمنان در عرصه فضای مجازی افزود: متاسفانه بهره بر ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger - نرم افزار موبایل چت گروهی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود instagram - نرم افزار موبایل اینستاگرام  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: اینستاگرام instagram download اینستاگرام download اینستاگرام for android اینستاگرام for android دانلود اینستاگرام دانلود اینستاگرام برای اندروید اینستاگرام برای اندروید نرم افزار اینستاگرام برای اندروید instagram نرم افزار instagram نرم افزار اینستاگرام برای htc نرم افزار اینستاگرام برای samsung نرم افزار اینستاگرام برای motorola نرم افزار اینستاگرام برای سامسونگ نرم افزار اینستاگرام برای اچ تی سی نرم افزار اینستاگرام برای موتورولا نرم افزار instagram برای htc نرم افزار ins ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود hill climb racing - بازی موبایل صعود به تپه  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: hill climb racing صعود به تپه download hill climb racing download hill climb racing for android hill climb racing for android دانلود hill climb racing دانلود hill climb racing برای اندروید hill climb racing برای اندروید بازی hill climb racing برای اندروید صعود به تپه بازی صعود به تپه بازی hill climb racing برای htc بازی hill climb racing برای samsung بازی hill climb racing برای motorola بازی hill climb racing برای سامسونگ بازی hill climb racing برای اچ تی سی بازی hill climb racing برای موتورولا بازی صعود به تپه برای htc بازی صعود به تپه برای samsung بازی صعود به تپه برای motorola بازی صعود به تپه برای سامسونگ بازی صعود به تپه برای اچ تی سی بازی صعود به تپه برای موتورولا بازی صعو ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger - نرم افزار موبایل چت گروهی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود flipboard - نرم افزار موبایل خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: flipboard خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان download flipboard download flipboard for android flipboard for android دانلود flipboard دانلود flipboard برای اندروید flipboard برای اندروید نرم افزار flipboard برای اندروید خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان نرم افزار خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان نرم افزار flipboard برای htc نرم افزار flipboard برای samsung نرم افزار flipboard برای motorola نرم افزار flipboard برای سامسونگ نرم افزار flipboard برای اچ تی سی نرم افزار flipboard برای موتورولا نرم افزار خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان برای htc نرم افزار خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان برای samsung نرم افزار خواندن خبرها و ر ...

ادامه مطلب  

دانلود temple run 2 - بازی موبایل فرار از معبد 2  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: temple run 2 فرار از معبد 2 download temple run 2 download temple run 2 for android temple run 2 for android دانلود temple run 2 دانلود temple run 2 برای اندروید temple run 2 برای اندروید بازی temple run 2 برای اندروید فرار از معبد 2 بازی فرار از معبد 2 بازی temple run 2 برای htc بازی temple run 2 برای samsung بازی temple run 2 برای motorola بازی temple run 2 برای سامسونگ بازی temple run 2 برای اچ تی سی بازی temple run 2 برای موتورولا بازی فرار از معبد 2 برای htc بازی فرار از معبد 2 برای samsung بازی فرار از معبد 2 برای motorola بازی فرار از معبد 2 برای سامسونگ بازی فرار از معبد 2 برای اچ تی سی بازی فرار از معبد 2 برای موتورولا بازی فرار از معبد 2 برای htc باز ...

ادامه مطلب  

دانلود soundhound - نرم افزار موبایل تشخیص آهنگ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: soundhound تشخیص آهنگ download soundhound download soundhound for android soundhound for android دانلود soundhound دانلود soundhound برای اندروید soundhound برای اندروید نرم افزار soundhound برای اندروید تشخیص آهنگ نرم افزار تشخیص آهنگ نرم افزار soundhound برای htc نرم افزار soundhound برای samsung نرم افزار soundhound برای motorola نرم افزار soundhound برای سامسونگ نرم افزار soundhound برای اچ تی سی نرم افزار soundhound برای موتورولا نرم افزار تشخیص آهنگ برای htc نرم افزار تشخیص آهنگ برای samsung نرم افزار تشخیص آهنگ برای motorola نرم افزار تشخیص آهنگ برای سامسونگ نرم افزار تشخیص آهنگ برای اچ تی سی نرم افزار تشخیص آهنگ برای موتورول ...

ادامه مطلب  

دانلود archos video player - نرم افزار موبایل پخش کننده فیلم  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: archos video player پخش کننده فیلم download archos video player download archos video player for android archos video player for android دانلود archos video player دانلود archos video player برای اندروید archos video player برای اندروید نرم افزار archos video player برای اندروید پخش کننده فیلم نرم افزار پخش کننده فیلم نرم افزار archos video player برای htc نرم افزار archos video player برای samsung نرم افزار archos video player برای motorola نرم افزار archos video player برای سامسونگ نرم افزار archos video player برای اچ تی سی نرم افزار archos video player برای موتورو ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger - نرم افزار موبایل چت گروهی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition v1.1.0.4 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition v1.1.0.9 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger v2.17.174 - نرم افزار موبایل چت گروهی واتس آ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود subway surfers v1.71.1 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: subway surfers فرار در مترو download subway surfers download subway surfers for android subway surfers for android دانلود subway surfers دانلود subway surfers برای اندروید subway surfers برای اندروید بازی subway surfers برای اندروید فرار در مترو بازی فرار در مترو بازی subway surfers برای htc بازی subway surfers برای samsung بازی subway surfers برای motorola بازی subway surfers برای سامسونگ بازی subway surfers برای اچ تی سی بازی subway surfers برای موتورولا بازی فرار در مترو برای htc بازی فرار در مترو برای samsung بازی فرار در مترو برای motorola بازی فرار در مترو برای سامسونگ بازی فرار در مترو برای اچ تی سی بازی فرار در مترو برای موتورولا بازی فرار در مترو برای ht ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger v2.17.196 - نرم افزار موبایل چت گروهی واتس آ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger v2.17.200 - نرم افزار موبایل چت گروهی واتس آ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

شورای عالی فضای مجازی همتراز انقلاب اسلامی  

درخواست حذف این مطلب
17 اسفند ماه مصادف است با سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی که در آن اعضای حقیقی و حقوقی این شورا را نیز مشخص نمودند.17 اسفند ماه مصادف است با سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی که در آن اعضای حقیقی و حقوقی این شورا را نیز مشخص نمودند. با مرور سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص فضای مجازی پی به اهمیت این شورا در اندیشه های راهبردی ایشان در این خصوص می بریم تا جایی که اهمیت این مقوله را به اندازه اهمیت خود انقلاب اسلامی می دانند. «رایانه ها و فضای مجازی و سایبری که الان در اختیار شما ...

ادامه مطلب  

دانلود lynda learning jvm languages: jvm, java, scala  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: jvm, آموزش jvm, آموزش تصویری jvm, آموزش ویدیویی jvm, آموزش کامل jvm, آموزش کاربردی jvm, فیلم آموزشی jvm, فیلم آموزش jvm, آموزش jvm به صورت تصویری, آموزش jvm به صورت ویدیویی, java, آموزش java, آموزش تصویری java, آموزش ویدیویی java, آموزش کامل java, آموزش کاربردی java, فیلم آموزشی java, فیلم آموزش java, آموزش java به صورت تصویری, آموزش java به صورت ویدیویی, scala, آموزش scala, آموزش تصویری scala, آموزش ویدیویی scala, آموزش کامل scala, آموزش کاربردی scala, فیلم آموزشی scala, فیلم آموزش scala, آموزش scala به صورت تصویری, آموزش scala به صورت ویدیویی, جی وی ام, آموزش جی وی ام, آموزش تصویری جی وی ام, آموزش ویدیویی جی وی ام, آموزش کامل جی وی ام, آموزش کاربردی جی وی ام, فیلم آموزشی جی وی ام, فیلم آموزش جی وی ام, آموزش جی وی ام به صورت تصویری, آموزش جی وی ام به صورت ویدیویی, جاوا, آموزش جاوا, آموزش تصویری جاوا, آموزش ویدیویی جاوا, آموزش کامل جاوا, آموزش کاربردی جاوا, فیلم آموزشی جاوا, فیلم آموزش جاوا, آموزش جاوا به صورت تصویری, آموزش جاوا به صورت ویدیویی, اسکالا, آموزش اسکالا, آموزش تصویری اسکالا, آموزش ویدیویی اسکالا, آموزش کامل اسکالا, آموزش کاربردی اسکالا, فیلم آموزشی اسکالا, فیلم آموزش اسکالا, آموزش اسکالا به صورت تصویری, آموزش اسکالا به صورت ویدیویی, lynda learning jvm languages: jvm, java, scala, آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, jvm, آموزش jvm, آموزش تصویری jvm, آموزش ویدیویی jvm, آموزش کامل jvm, آموزش کاربردی jvm, فیلم آموزشی jvm, فیلم آموزش jvm, آموزش jvm به صورت تصویری, آموزش jvm به صورت ویدیویی, java, آموزش java, آموزش تصویری java, آموزش ویدیویی java, آموزش کامل java, آموزش کاربردی java, فیلم آموزشی java, فیلم آموزش java, آموزش java به صورت تصویری, آموزش java به صورت ویدیویی, scala, آموزش scala, آموزش تصویری scala, آموزش ویدیویی scala, آموزش کامل scala, آموزش کاربردی scala, فیلم آموزشی scala, فیلم آموزش scala, آموزش scala به صورت تصویری, آموزش scala به صورت ویدیویی, جی وی ام, آموزش جی وی ام, آموزش تصویری جی وی ام, آموزش ویدیویی جی وی ام, آموزش کامل جی وی ام, آموزش کاربردی جی وی ام, فیلم آموزشی جی وی ام, فیلم آموزش جی وی ام, آموزش جی وی ام به صورت تصویری, آموزش جی وی ام به صورت ویدیویی, جاوا, آموزش جاوا, آموزش تصویری جاوا, آموزش ویدیویی جاوا, آموزش کامل جاوا, آموزش کاربردی جاوا, فیلم آموزشی جاوا, فیلم آموزش جاوا, آموزش جاوا به صورت تصویری, آموزش جاوا به صورت ویدیویی, اسکالا, آموزش اسکالا, آموزش تصویری اسکالا, آموزش ویدیویی اسکالا, آموزش کامل اسکالا, آموزش کاربردی اسکالا, فیلم آموزشی اسکالا, فیلم آموزش اسکالا, آموزش اسکالا به صورت تصویری, آموزش اسکالا به صورت ویدیویی, lynda learning jvm languages: jvm, java, scala, آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, , download lynda learning jvm languages: jvm, java, scala, download tutorial, nhkg,n hl,ca lynda learning jvm languages: jvm, java, scala, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود lynda learning jvm languages: jvm, java, scala, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود آموزش آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود فیلم آموزشی آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود راهنمای تصویری آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود رایگان آموزش آموزش زبان های جی وی ام، جاوا و اسکالا, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود آموزش رایگان, داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, lynda full collection download, مغدیش, مغدیش, دانلود آموزش های لیندا, gdknh, gdknh, دانلود lynda learning jvm languages jvm java scala آموزش زبان های جی وی ام جاوا و اسکالا, د ...

ادامه مطلب  

فضای مجازی بیشتر فرصت است تا تهدید  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت ارتباطات به دنبال مطرح شدن برخی مطالب در خصوص تهدید بودن فضای مجازی به اطلاع میرساند در حال حاضر فرصت های فضای مجازی بیشتر از تهدیدها ی آن است و در حالیکه بزرگترین مشکل جوانان کشور بیکاری است فضای مجازی در سال گذشته با ایجاد یکصد هزار شغل مستقیم برای اقشار تحصیل کرده کشور ایجاد نظام شفافیت در کشور و ایجاد فضای نشاط سیاسی فرصت بی نظیری برای کشور است. دولت برای تهدیدات اجتماعی تدابیر خوبی کرده و با ایجاد سرویسهای ویژه ای توسط اپراتورها برای کودکان افزایش حجم تول ...

ادامه مطلب  

خودکفایی بنزین در سایه برجام و افتتاح فاز نخست پالایشگاه «ستاره خلیج فارس»  

درخواست حذف این مطلب
متر از 5 سال بعد از آنکه محمود احمدی نژاد رییس دولت دهم در کنار مسعود میرکاظمی وزیر وقت نفت با بهره برداری از طرحی موسوم به «طرح ضربتی افزایش تولید بنزین» ادعا کردند که ایران را در این سوخت خودکفا ساخته اند حسن روحانی رییس دولت یازدهم همراه با بیژن زنگنه وزیر نفت از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس بهره برداری کردند تا ایران بدون هیچ حرف و حدیثی دیگر واردکننده بنزین نباشداقتصاد گردان - حسن روحانی رییس جمهوری در مراسم افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس که ظرفیت تولید بنزین در ایران را روزانه 12 میلیون لیتر افزایش می دهد این طرح ر ...

ادامه مطلب  

معاون اول رییس جمهور:تجهیزاتی که توان ساخت داخل برای آن وجود دارد باید حتما از داخل کشور تامین شود  

درخواست حذف این مطلب
جلسه شورای اقتصاد عصر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و درخواست برخی از وزارتخانه ها مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت. به گزاش پایگاه اطلاع رسانی دولت دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به طرح درخواست برخی از وزارتخانه ها برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژ های مختلف گفت: کمیسیون شورای اقتصاد باید این موضوع را به صورت سختگیرانه مورد بررسی قرار دهد تا تجهیزاتی که توان ساخت داخل برای آن وجود دارد حتما از داخل کشور تامین شود.در این جلسه که وزرای صنعت معدن و تجارت نفت نیرو ر ...

ادامه مطلب  

جوانفکر:احمدی نژاد کاندیدا نمی شود/مخاطب سخنان احمدی نژاد در خوزستان مشخص است  

درخواست حذف این مطلب
کاندیداتوری دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری یک مطالبه ملی است و ایشان به شدت از سوی مردم برای این منظور تحت فشار قرار دارند اما با توجه به توصیه رهبری دکتر احمدی نژاد تبعیت خود را از خواست ایشان اعلام کرده اند.احمدی نژاد در چه اندیشه ای به سر می برد؟ وی در انتخابات ریاست جمهوری سال به دنبال چه هدفی است؟چرا وی با وجود اعلام عدم حمایت از کاندیدایی خاص از حمید بقایی حمایت کرده است؟هدف وی از سخنرانی جنجالی در خوزستان چه بود؟آیا احمدی نژاد در حال محک زدن افکار عمومی و شرایط کشور برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری است؟برای پاس ...

ادامه مطلب  

جاذبه مناظره های انتخاباتی سینماها را خلوت کرد  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: محمدصادق عابدینیپخش زنده مناظره های انتخابات ریاست جمهوری باعث ریزش میزان مخاطبان سینما شده است. پربیننده ترین برنامه این روزهای تلویزیون آنقدر جذابیت داشته که بتواند کار و کاسبی دیگران را کساد کند. طبق گفته علی سرتیپی رئیس کانون پخش کنندگان سینما روز جمعه و با برگزاری دومین دور از مناظره های انتخابات ریاست جمهوری فروش سینماها با افت 20 درصدی مواجه شده است رقمی قابل توجه که نشانه توجه مردم به مناظره ها و اهمیت برگزاری مناظره های ریاست جمهوری برای افکار عمومی است. جالب اینجاست که میزان افت مخاطب سینماها در روزهای پخش مناظره های تل ...

ادامه مطلب  

صداوسیما مقابل کاندیداهای انتخاباتی قرار نگیرد  

درخواست حذف این مطلب
احسان انصاری: یکی از چهره های جنجالی مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال سید محمد غرضی وزیر سابق نفت و پست و تلگراف وتلفن بود. این در حالی است که وی به تازگی عنوان کرده به دلیل مشکلاتی که در مدیریت کشور مشاهده می کند دوباره خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال کاندیدا خواهد کرد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی دغدغه های وی برای رسیدن به ریاست جمهوری و همچنین مهم ترین اتفاقات رخ داده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با ایشان گفت وگو کردیم. وزیر سابق نفت در گفت وگو با «آرمان» عنوان می کند: «دوران مدیریت احمدی نژاد بر کشور با نابسامانی ها و ...

ادامه مطلب  

طوفان شن شهر باستانی را از دل زمین بیرون آورد  

درخواست حذف این مطلب
صداوسیما مقابل کاندیداهای انتخاباتی قرار نگیرداحسان انصاری: یکی از چهره های جنجالی مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال سید محمد غرضی وزیر سابق نفت و پست و تلگراف وتلفن بود. این در حالی است که وی به تازگی عنوان کرده به دلیل مشکلاتی که در مدیریت کشور مشاهده می کند دوباره خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال کاندیدا خواهد کرد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی دغدغه های وی برای رسیدن به ریاست جمهوری و همچنین مهم ترین اتفاقات رخ داده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با ایشان گفت وگو کردیم. وزیر سابق ...

ادامه مطلب  

ویدیو : حضور نیروی ویژه انتقام از داعش در سوریه  

درخواست حذف این مطلب
صداوسیما مقابل کاندیداهای انتخاباتی قرار نگیرداحسان انصاری: یکی از چهره های جنجالی مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال سید محمد غرضی وزیر سابق نفت و پست و تلگراف وتلفن بود. این در حالی است که وی به تازگی عنوان کرده به دلیل مشکلاتی که در مدیریت کشور مشاهده می کند دوباره خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال کاندیدا خواهد کرد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی دغدغه های وی برای رسیدن به ریاست جمهوری و همچنین مهم ترین اتفاقات رخ داده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با ایشان گفت وگو کردیم. وزیر سابق ...

ادامه مطلب  

توییت مهندس غرضى در مورد حمله آمریکا به سوریه  

درخواست حذف این مطلب
صداوسیما مقابل کاندیداهای انتخاباتی قرار نگیرداحسان انصاری: یکی از چهره های جنجالی مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال سید محمد غرضی وزیر سابق نفت و پست و تلگراف وتلفن بود. این در حالی است که وی به تازگی عنوان کرده به دلیل مشکلاتی که در مدیریت کشور مشاهده می کند دوباره خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال کاندیدا خواهد کرد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی دغدغه های وی برای رسیدن به ریاست جمهوری و همچنین مهم ترین اتفاقات رخ داده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با ایشان گفت وگو کردیم. وزیر سابق ...

ادامه مطلب  

معاونت امور مجلس ریاست جمهوری سال موفقی را پشت سر گذاشت  

درخواست حذف این مطلب
حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور روز یکشنبه و در آستانه سال نو در نشستی صمیمی با مدیران و کارکنان این معاونت از زحمات و تلاش های آنان در یک سال گذشته قدردانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاونت امور مجلس ریاست جمهوری امیری در این جلسه گفت: مجموعه همکاران معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در سال 1395 تلاش های زیادی را برای ارتقاء سطح همکاری های دولت و مجلس انجام دادند و این معاونت سال موفقی را در اجرای برنامه های رئیس جمهور محترم پشت سر گذاشت.وی افزود: همه بخش های مدیریتی کارشناسی و پشتیبانی و خدماتی در سال گذشته برای پیشرفت ا ...

ادامه مطلب  

کارکنان متصل کلید موفقیت شرکت های مطرح  

درخواست حذف این مطلب
شاید تصور کنید که صنعت گران مصری قرن دوازدهم پیش از میلاد که مسوولیت ساخت «گور معبد» رامسس سوم را بر عهده داشتند، به اندازه کارکنان عصر حاضر با یکدیگر در ارتباط نبودند. ۵۵آنلاین :شاید تصور کنید که صنعت گران مصری قرن دوازدهم پیش از میلاد که مسوولیت ساخت «گور معبد» رامسس سوم را بر عهده داشتند، به اندازه کارکنان عصر حاضر با یکدیگر در ارتباط نبودند. این باور تا حدی درست است. آنها با مفهوم smac (social, mobile, analytics, cloud) که این روزها برای توصیف فضای حاکم بر عرصه کسب وکار به کار می رود، بیگانه بودند و از امکاناتی مثل شبکه های اجتماعی، تکنولوژی های همراه، علم تجزیه و تحلیل و رایانش ابری که برای «کارکنان متصل» امروز به یک امر عادی تبدیل شده، بهره مند نبودند. اما جالب است بدانید که به رغم نبود این امکانات، صنعت گران مصری در مواقع لزوم با یکدیگر به خوبی ارتباط برقرار می کردند. به عنوان مثال، آنها به محض آن که با کمبود جیره غذایی مواجه شدند، به سرعت با یکدیگر هماهنگ شدند و تصمیم گرفتند اعتصاب کنند و به این ترتیب، نخستین اعتصاب کارگری تاریخ به نام آنها ثبت شد.ارتباط، یکی از نیازهای ضروری بشر است که در هرم مازلو، در سطح دوم و پس از نیازهای اساسی قرار گرفته است. نگاهی به اسناد تاریخی مربوط به نخستین اعتصاب کارگران نشان می دهد که کارکنان دست کم ۳۲۰۰ سال است که به صورت خودجوش و داوطلبانه با یکدیگر در ارتباطند و این ارتباط همچنان ادامه دارد. تنها وجه تمایز ارتباطات گذشته و حال، ابزارهای پیشرفته ای مثل دستگاه های موبایل و تکنولوژی های رایانش ابری هستند که ارتباطات را سهولت بخشیده اند. آنچه این روزها به یک امر بدیهی تبدیل شده، این است که هرچه کارکنان بیشتر با یکدیگر در ارتباط باشند، میزان مشارکت آنها نیز بیشتر خواهد بود و مشارکت بیشتر یعنی درآمد و سودآوری بیشتر. در گذشته، ارتباط کارکنان با یکدیگر برای کارفرمایان چیزی جز دردسر و هزینه نبود. به همین علت، بسیاری از کارفرمایان تلاش می کردند از ارتباط کارکنان با یکدیگر جلوگیری کنند.اثر هاوتورنممکن است برخی افراد، اهمیت ارتباط کارکنان در موفقیت یک کسب وکار را نادیده بگیرند. اما رهبران صنایع از زمانی که مطالعاتی با عنوان «اثر هاوتورن» (the hawthorne effect) در دهه ۱۹۲۰ منتشر شد به اهمیت ارتباط کارکنان و نقش آن در موفقیت سازمان ها پی بردند. هدف اصلی مطالعات هاوتورن، کشف پاسخ این سوال بود: «شرایط فیزیکی محیط کار چه تاثیری بر بهره وری کارکنان دارد؟» این تحقیقات در کارخانه ای به نام «وسترن الکتریکس» در هاوتورن، محله ای در حومه شیکاگو انجام گرفت.کارکنان این کارخانه نخستین کسانی بودند که این آزمایش روی آنها انجام می شد. آنها به دو گروه تقسیم شدند و به عنوان اولین آزمایش، ترتیبی داده شد تا نور محیط کار گروه اول بهبود یابد، در حالی که شرایط گروه دوم (گروه کنترل) تغییری نکرد. نتیجه آزمایش: در واکنش به تغییر نور، بهره وری کارکنان گروه اول افزایش یافت.محققان سپس سایر شرایط محیط کار را تغییر دادند، مثل ساعات کار و ساعات استراحت. به دنبال تغییر و بهبود هر یک از این عوامل، بهره وری کارکنان افزایش یافت. وقتی نور محیط کار را به حالت اول بازگرداندند، باز هم شاهد افزایش بهره وری کارکنان بودند. زمانی که تمامی شرایط فیزیکی محیط کار به حالت اول بازگردانده شد، محققان در کمال تعجب دیدند که بهره وری تمامی کارکنان همچنان رو به افزایش است و همه کارکنان نسبت به انجام وظایف خود اشتیاق بیشتری نشان می دادند.محققان به این نتیجه رسیدند که میان بهبود شرایط محیط کار و بهره وری کارکنان کارخانه هیچ ارتباطی وجود ندارد و افزایش بهره وری از یک عامل دیگر ناشی شده است. در واقع، اینکه کارکنان می دانستند عده ای نگران شرایط کاری آنها هستند و پیش از اعمال تغییرات در محیط کار، آنها را در جریان این تغییرات قرار می دادند، عامل اصلی افزایش بهره وری آنها بود. به بیان ساده تر، علت بهبود عملکرد کارکنان، احساس مشارکت آنها بود.کارکنان متصل در انجام امور مشارکت دارندارتباط باعث ایجاد احساس تعلق خاطر می شود. ارتباط یعنی تفاوت میان «من» و «ما». شما با استخدام در سازمانی که به کار گروهی پایبند است، در حقیقت با گروهی از کارکنان در ارتباط خواهید بود که دارای وجوه اشتراک زیادی با شما هستند و پروژه هایی را به اجرا در می آورند که امکان اجرای آنها به تنهایی وجود ندارد. ارتباط می تواند از مشارکت اجتماعی فراتر رود و باعث شود عده ای با ماموریت، فرهنگ و ارزش های یکسان گرد هم آیند. یک کارمند متصل به محیط کار نگاه ویژه ای دارد. اعضای یک گروه مثل اعضای خانواده اش هستند که بی دریغ از یکدیگر حمایت می کنند.ارتباط، یک فرآیند تکاملی و دارای سه مرحله است: تناسب، تعلق، اجتماع. کارکنان متصل معتقدند که تناسب میان یک کارمند و کارفرما از نظر ویژگی های فردی، حقوق و مزایا، فرهنگ، همکاران و شرایط محیطی سازمان تنها در مراحل شناختی و حسی اتفاق می افتد. پس از آن که یک کارمند احساس کرد با یک سازمان تناسب دارد یا به اصطلاح با محیط کارش «جور» است، آن محیط را برای کار انتخاب می کند. پس از استخدام، اگر کارمند از محیط کار و همکارانش راضی باشد، محیط جدید در او ایجاد انگیزه کند و از او و سایر کارکنان قدردانی شود، او از مرحله تناسب وارد مرحله تعلق می شود و نسبت به محیط کارش احساس تعلق خاطر می کند.وقتی در یک کارمند احساس تعلق خاطر ایجاد شد، نوبت به ارزش ها می رسد. اگر ارزش های او با ارزش های سایر کارکنان همسو باشد، همکارانش او را به عنوان یکی از اعضای اجتماع خود می پذیرند. وقتی «من» به «ما» تبدیل شود، احساس مشارکت در کارکنان ایجاد می شود و درست در همین زمان است که کارمند شما به یک کارمند متصل تبدیل می شود که مشتاقانه در انجام امور مشارکت می کند و درک او از مشارکت، عمیق تر و فراتر از قابلیت های دیجیتال است.تیم های دارای عملکرد بالاامروزه یکی از مهم ترین ویژگی های کسب وکارهای موفق، وجود تیم هایی متشکل از کارکنان متصل و دارای عملکرد بالاست. تیم های سطوح ارشد، مسوولیت مدیریت شرکت ها را بر عهده دارند. تیم های بازاریابی به امور مربوط به مشتریان و تقاضای محصولات و خدمات رسیدگی می کنند. تیم های فروش برای توزیع محصولات و خدمات از کمک شرکت های توزیع و پخش کمک می گیرند. تیم های تحقیق و توسعه نیز به دنبال خلق ایده های جدید برای تولید محصولات و خدمات جدید یا توسعه آنها هستند.برای آنکه کسب وکارها در عرصه رقابت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند، تشکیل تیم های دارای عملکرد بالا به چند دلیل توصیه می شود:* هم افزایی (synergy): هم افزایی به معنای همکاری یا مشارکت گروهی به منظور افزایش اثربخشی فعالیت ها است. در تیم های با عملکرد بالا، اعضا دارای طیف وسیعی از مهارت ها هستند. این مهارت ها مکمل یکدیگرند. طبیعتا، وقتی همه این مهارت ها با هم و به صورت یک مجموعه به کار گرفته شوند، تاثیر بیشتری خواهند داشت. ...

ادامه مطلب  

اکبر ترکان: رئیس جمهور حتماً برای انتخابات می آیند/ نوبخت: مگر اینکه خبرگزاری فارس بخواهد من را کاندیدا کند!  

درخواست حذف این مطلب
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور درباره حضور رئیس دولت یازدهم در انتخابات گفت: ایشان حتما می آیند.به گزارش جماران ترکان همچنین تأکید کرد: «آقای روحانی بزرگترین دستاوردها را برای کشور داشته است.» رئیس جمهور در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به سوال رسانه ای خارجی مبنی بر حضور یا ...

ادامه مطلب  

مشارکت نیروی کار کلید موفقیت استارتاپ های مطرح  

درخواست حذف این مطلب
شاید تصور کنید که صنعت گران مصری قرن دوازدهم پیش از میلاد که مسوولیت ساخت «گور معبد» رامسس سوم را بر عهده داشتند، به اندازه کارکنان عصر حاضر با یکدیگر در ارتباط نبودند. این باور تا حدی درست است. آنها با مفهوم smac (social, mobile, analytics, cloud) که این روزها برای توصیف فضای حاکم بر عرصه کسب وکار به کار می رود، بیگانه بودند و از امکاناتی مثل شبکه های اجتماعی، تکنولوژی های همراه، علم تجزیه و تحلیل و رایانش ابری که برای «کارکنان متصل» امروز به یک امر عادی تبدیل شده، بهره مند نبودند. اما جالب است بدانید که به رغم نبود این امکانات، صنعت گران مصری در مواقع لزوم با یکدیگر به خوبی ارتباط برقرار می کردند. به عنوان مثال، آنها به محض آن که با کمبود جیره غذایی مواجه شدند، به سرعت با یکدیگر هماهنگ شدند و تصمیم گرفتند اعتصاب کنند و به این ترتیب، نخستین اعتصاب کارگری تاریخ به نام آنها ثبت شد. به گزارش دنیای اقتصاد، ارتباط، یکی از نیازهای ضروری بشر است که در هرم مازلو، در سطح دوم و پس از نیازهای اساسی قرار گرفته است. نگاهی به اسناد تاریخی مربوط به نخستین اعتصاب کارگران نشان می دهد که کارکنان دست کم ۳۲۰۰ سال است که به صورت خودجوش و داوطلبانه با یکدیگر در ارتباطند و این ارتباط همچنان ادامه دارد. تنها وجه تمایز ارتباطات گذشته و حال، ابزارهای پیشرفته ای مثل دستگاه های موبایل و تکنولوژی های رایانش ابری هستند که ارتباطات را سهولت بخشیده اند. آنچه این روزها به یک امر بدیهی تبدیل شده، این است که هرچه کارکنان بیشتر با یکدیگر در ارتباط باشند، میزان مشارکت آنها نیز بیشتر خواهد بود و مشارکت بیشتر یعنی درآمد و سودآوری بیشتر. در گذشته، ارتباط کارکنان با یکدیگر برای کارفرمایان چیزی جز دردسر و هزینه نبود. به همین علت، بسیاری از کارفرمایان تلاش می کردند از ارتباط کارکنان با یکدیگر جلوگیری کنند.اثر هاوتورن ممکن است برخی افراد، اهمیت ارتباط کارکنان در موفقیت یک کسب وکار را نادیده بگیرند. اما رهبران صنایع از زمانی که مطالعاتی با عنوان «اثر هاوتورن» (the hawthorne effect) در دهه ۱۹۲۰ منتشر شد به اهمیت ارتباط کارکنان و نقش آن در موفقیت سازمان ها پی بردند. هدف اصلی مطالعات هاوتورن، کشف پاسخ این سوال بود: «شرایط فیزیکی محیط کار چه تاثیری بر بهره وری کارکنان دارد؟» این تحقیقات در کارخانه ای به نام «وسترن الکتریکس» در هاوتورن، محله ای در حومه شیکاگو انجام گرفت.کارکنان این کارخانه نخستین کسانی بودند که این آزمایش روی آنها انجام می شد. آنها به دو گروه تقسیم شدند و به عنوان اولین آزمایش، ترتیبی داده شد تا نور محیط کار گروه اول بهبود یابد، در حالی که شرایط گروه دوم (گروه کنترل) تغییری نکرد. نتیجه آزمایش: در واکنش به تغییر نور، بهره وری کارکنان گروه اول افزایش یافت.محققان سپس سایر شرایط محیط کار را تغییر دادند، مثل ساعات کار و ساعات استراحت. به دنبال تغییر و بهبود هر یک از این عوامل، بهره وری کارکنان افزایش یافت. وقتی نور محیط کار را به حالت اول بازگرداندند، باز هم شاهد افزایش بهره وری کارکنان بودند. زمانی که تمامی شرایط فیزیکی محیط کار به حالت اول بازگردانده شد، محققان در کمال تعجب دیدند که بهره وری تمامی کارکنان همچنان رو به افزایش است و همه کارکنان نسبت به انجام وظایف خود اشتیاق بیشتری نشان می دادند.محققان به این نتیجه رسیدند که میان بهبود شرایط محیط کار و بهره وری کارکنان کارخانه هیچ ارتباطی وجود ندارد و افزایش بهره وری از یک عامل دیگر ناشی شده است. در واقع، اینکه کارکنان می دانستند عده ای نگران شرایط کاری آنها هستند و پیش از اعمال تغییرات در محیط کار، آنها را در جریان این تغییرات قرار می دادند، عامل اصلی افزایش بهره وری آنها بود. به بیان ساده تر، علت بهبود عملکرد کارکنان، احساس مشارکت آنها بود.کارکنان متصل در انجام امور مشارکت دارندارتباط باعث ایجاد احساس تعلق خاطر می شود. ارتباط یعنی تفاوت میان «من» و «ما». شما با استخدام در سازمانی که به کار گروهی پایبند است، در حقیقت با گروهی از کارکنان در ارتباط خواهید بود که دارای وجوه اشتراک زیادی با شما هستند و پروژه هایی را به اجرا در می آورند که امکان اجرای آنها به تنهایی وجود ندارد. ارتباط می تواند از مشارکت اجتماعی فراتر رود و باعث شود عده ای با ماموریت، فرهنگ و ارزش های یکسان گرد هم آیند. یک کارمند متصل به محیط کار نگاه ویژه ای دارد. اعضای یک گروه مثل اعضای خانواده اش هستند که بی دریغ از یکدیگر حمایت می کنند.ارتباط، یک فرآیند تکاملی و دارای سه مرحله است: تناسب، تعلق، اجتماع. کارکنان متصل معتقدند که تناسب میان یک کارمند و کارفرما از نظر ویژگی های فردی، حقوق و مزایا، فرهنگ، همکاران و شرایط محیطی سازمان تنها در مراحل شناختی و حسی اتفاق می افتد. پس از آن که یک کارمند احساس کرد با یک سازمان تناسب دارد یا به اصطلاح با محیط کارش «جور» است، آن محیط را برای کار انتخاب می کند. پس از استخدام، اگر کارمند از محیط کار و همکارانش راضی باشد، محیط جدید در او ایجاد انگیزه کند و از او و سایر کارکنان قدردانی شود، او از مرحله تناسب وارد مرحله تعلق می شود و نسبت به محیط کارش احساس تعلق خاطر می کند.وقتی در یک کارمند احساس تعلق خاطر ایجاد شد، نوبت به ارزش ها می رسد. اگر ارزش های او با ارزش های سایر کارکنان همسو باشد، همکارانش او را به عنوان یکی از اعضای اجتماع خود می پذیرند. وقتی «من» به «ما» تبدیل شود، احساس مشارکت در کارکنان ایجاد می شود و درست در همین زمان است که کارمند شما به یک کارمند متصل تبدیل می شود که مشتاقانه در انجام امور مشارکت می کند و درک او از مشارکت، عمیق تر و فراتر از قابلیت های دیجیتال است.تیم های دارای عملکرد بالاامروزه یکی از مهم ترین ویژگی های کسب وکارهای موفق، وجود تیم هایی متشکل از کارکنان متصل و دارای عملکرد بالاست. تیم های سطوح ارشد، مسوولیت مدیریت شرکت ها را بر عهده دارند. تیم های بازاریابی به امور مربوط به مشتریان و تقاضای محصولات و خدمات رسیدگی می کنند. تیم های فروش برای توزیع محصولات و خدمات از کمک شرکت های توزیع و پخش کمک می گیرند. تیم های تحقیق و توسعه نیز به دنبال خلق ایده های جدید برای تولید محصولات و خدمات جدید یا توسعه آنها هستند.برای آنکه کسب وکارها در عرصه رقابت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند، تشکیل تیم های دارای عملکرد بالا به چند دلیل توصیه می شود:* هم افزایی (synergy): هم افزایی به معنای همکاری یا مشارکت گروهی به منظور افزایش اثربخشی فعالیت ها است. در تیم های با عملکرد بالا، اعضا دارای طیف وسیعی از مهارت ها هستند. این مهارت ها مکمل یکدیگرند. طبیعتا، وقتی همه این مهارت ها با هم و به صورت یک مجموعه به کار گرفته شوند، تاثیر بیشتری خواهند داشت.* تیم های دارای عملکرد بالا مشکلات واقعی را در مدت زمان کوتاهی حل می ...

ادامه مطلب  

برند کارفرما چیست و چگونه می توان آنرا توسعه داد؟  

درخواست حذف این مطلب
از توانایی جذب و حفظ نیروی انسانی با استعداد می توان به عنوان یکی از نیازهای بنیادین هر کسب و کاری نام برد. این مهارت به ویژه در بازار های رقابتی که کارفرمایان بدنبال جذب برترین های هر حوزه ی مهارتی هستند، اهمیت بالاتری پیدا می کند. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم «برند کافرما» که چندی است در ادبیات بازاریابی بازتاب گسترده ای دارد، به معرفی راهکارهای تقویت ارتباط کارفرما با کارکنان فعلی و بالقوه و نیز سهامدارن می پردازیم تا ببینیم صاحبان مشاغل چگونه می توانند با بازنمایی مؤثر ارزش ها، شخصیت و فرهنگ برند خود به یک برند کارفرمای قدرتمند تبدیل شوند.مقاله مرتبط: برندسازی چیست و چه اهمیتی در موفقیت کسب و کارها دارد؟برند کارفرما چیست؟برند کارفرما یعنی تصویری که سهامدارن اصلی و به طور خاص کارکنان فعلی و بالقوه در مورد یک سازمان در ذهن شان شکل گرفته است. به عبارت دیگر، برند کافرما یعنی اینکه سازمان مورد نظر در سطوح مختلف، از شیوه ی مدیریت بازار گرفته تا مزایای اعطایی به کارکنان، از سوی دیگران چگونه تعریف و تصویر می شود. سازمان هایی که بتوانند یک برند کارفرمای قدرتمند خلق کنند، به عنوان کارفرمایی شایسته دیده خواهند شد که محیط و شرایط شغلی مطلوبی را برای کارکنان خود رقم می زنند. این دید مثبت در نهایت به نتایج موفقیت آمیزتری در زمینه ی جذب کارکنان بالقوه و حفظ کارکنان فعلی می انجامد و نیز به طور کلی برداشت مطلوب بازار هدف از کسب و کار سازمان را شکل می دهد.بنابراین برند کارفرما عبارت است از بازنمایی مؤثر ارزش ها، شخصیت و فرهنگ یک برند به منظور ایجاد برداشت های مطلوب کارفرما. برند کارفرما روی تمامی تعاملات سازمان با کارمندانش تأثیر می گذارد. این تأثیر از مرحله ی استخدام و فرآیندهای پذیرش کارکنان آغاز می شود و سپس به تمامی جنبه های اشتغال در سازمان شامل آموزش های حرفه ای و رشد مهارت ها، شبکه های پشتیبانی، پیشرفت مسیر شغلی، مزایا و مشوق ها گسترش می یابد و تا زمان قطع همکاری و حتی پس از خروج فرد از صف کارکنان سازمان ادامه خواهد یافت.مزایای برند کارفرمابرند کارفرما، البته اگر مشخص و تعریف شده باشد، مزایای فراوانی را برای سازمان ها به وجود می آورد؛ مثلا موجب افزایش شمار متقاضیان استخدام می شود و در نتیجه سازمان به منبع عظیمی از نیروهای انسانی با استعداد دسترسی پیدا می کند که این شرایط مطلوبی را برای انتخاب نیروهای برتر برای کارفرما به همراه خواهد داشت. برند کارفرما به ویژه در مشاغلی که رقابت تنگاتنگی بین سازمان های رقیب بر سر استخدام مستعدترین نیروها وجود دارد، می تواند موجب پیشگامی سازمان در جذب استعدادهای برتر شود، چرا که یک برند کارفرمای قدرتمند با اهرم اعتبار و جایگاه خود متقاضیان استخدام را مجاب می کند که سازمان های رقیب را ترجیح ندهند و در عوض به سازمانی تعلق خاطر داشته باشند که در برند کارفرما بودن پیشتاز است.در کسب و کارهایی که ارزش ها، شخصیت و فرهنگ برند در تمامی سطوح سازمان نهادینه شده باشد، میزان تعهد کارکنان نیز افزایش می یابد. افزایش تعهد سازمانی و ارتقای انگیزه کارکنان موجب بهبود بهره وری و البته استمرار حضور کارکنان با استعداد فعلی می شود که همگی اینها به پایداری مهارت ها و دانش، و نهایتا ارتقای سودآوری خواهد انجامید. افزایش تعهد سازمانی همچنین موجب وفاداری هدفمند کارکنان و کاهش احتمال استعفای کارکنان با استعداد می شود. و به این ترتیب سازمان از هزینه های گزاف استخدام مجدد نیرو و چرخه ی جایگزینی نیروی انسانی مصون خواهد ماند.با توجه به مزایایی که تا اینجا به اختصار برشمرده شد، جای شگفتی ندارد که نتیجه ی تحقیقات انجام شده در مؤسسه ی بیوانفورماتیک اروپا (ebi) حاکی از آن است که باوجود رکود اقتصادی و بازار استخدامی نابسامان، همچنان بیش از یک سوم کسب وکارها مصمم اند تا در عرض ۱۲ ماه به جایگاه برند کارفرمای قدرتمند دست پیدا کنند.مقاله مرتبط: توسعه منابع انسانی چه نقشی در موفقیت سازمان داردتوسعه ی برند کارفرمااگر تصمیم به ایجاد یک برند کارفرمای قدرتمند دارید، ابتدا باید به چند پرسش اساسی پاسخ بدهید:کدام یک از خصوصیات سازمان شما نزد کارکنان فعلی و بالقوه در شمار جذاب ترین و مجاب کننده ترین ویژگی ها قرار دارند؟کدام رده های شغلی را برای موفقیت سازمان خود حیاتی می دانید و چه اقداماتی را جهت جذب و حفظ مستعدترین نیروها در حوزه های کلیدی لازم می دانید؟خصوصیات بارز و متداول کارکنان فعلی سازمان شما کدامند و به نظرتان کارکنان شما باید از چه خصوصیات دیگری در آینده برخوردار شوند؟در حال حاضر در مورد اشتغال در سازمان خود چه طرز تفکری وجود دارد؟ این افکار چگونه روی استخدام استعدادهای برتر تأثیر گذار بوده اند؟با پاسخ به این پرسش ها می توانید به یک دید کلی از وضعیت کنونی سازمان خود و انتظاراتی که از برند کارفرما در ذهن تصور کرده اید برسید و در مورد مراحل تحقق این هدف تصمیم گیری کنید. درک این موارد از ملزومات تدوین استراتژی برند کارفرما بشمار می آید.معمولا فرماندهی برند کارفرما با واحدهای منابع انسانی، ارتباطات درون سازمانی و بازاریابی است، اما فراموش نکنید که همگی افراد شاغل در سازمان به ویژه تیم مدیریت ارشد در شکل گیری مؤثر برند کارفرما نقش موثری دارند. همسویی با مقوله ی برند کارفرما را لزوما نمی توان از کارمندان سازمان (در مقابل مدیران ارشد و تصمیم گیرنده) هم انتظار داشت؛ برند کارفرما باید با نگاهی واقع گرایانه نشان دهنده ی رفتار حقیقی سازمان با کارکنان خود باشد. به عبارت دیگر، برند کارفرما فقط در صورتی به افزایش تعهد سازمانی خواهد انجامید که در فرهنگ حاکم بر سازمان نهادینه شود، در فضای حاکم بر سازمان همواره به صورت ناخودآگاه در وجود کارکنان جاری باشد و توسط یک تیم رهبری قوی که الگوی عملکردی و رفتاری سایرین است هدایت و پشتیبانی شود. اگر کارکنان به این نتیجه برسند که تیم مدیریتی سازمان به ارزش های برند باور قلبی ندارد، حتی عالی ترین کمپین های ارتباطات درون سازمانی نیز قادر به ایجاد تحولات دلخواه در فرهنگ جاری سازمان نخواهد بود.هم سوسازی برند کارفرما؛ نگاه درون سازمانی دربرابر تصویر برون سازمانیبرداشت و استنباط کارکنان از برند کارفرما باید با آن تصویر برون سازمانی که یک سازمان از خود ارائه می دهد مطابقت و همخوانی داشته باشد. اگر بین برداشت کارکنان از سازمان با تصویر دلخواهی که خود سازمان سعی به خلق آن دارد ناهمگونی مشاهده شود، برند کارفرما حامل یک پیام گمراه کننده خواهد بود که حاصل آن با منافع و تعامل ارتباطی سازمان با سهامدارن خود در تضاد است. همان طور که کارکنان سازمان می توانند تأثیرگذارترین سفیران برند سازمان خود باشند، این احتمال نیز وجود دارد که به صف جدی ترین منتقدان تان آن نیز بپیوندند.بنابراین بسیار اهمیت دارد که برند کارفرما در ناخودآگاه تک تک کارکنان سازمان حضور مستمر و جدایی ناپذیر داشته باشد، به این معنی که تک تک کارمندان باید بتوانند رفتارها، عقاید و فرهنگ برند را به همان ترتیبی که مورد پسند سازمان است بازنمایی کنند. همچنین توجه داشته باشید که این میزان از تعهد سازمانی یک شبه حاصل نمی شود. موفقیت برند کارفرما نیازمند سرمایه گذاری روی کارکنان فعلی است. سازمان هایی که از یک طرف به کارکنان بالقوه وعده ی آموزش و پیشرفت شغلی می دهند و از فرهنگ آمیخته با نوآوری و بلند همتی دم می زنند و از طرف دیگر به کارکنان فعلی خود هیچ امکانات و مزایایی ارائه نمی دهند، بی شک در روند خلق و توسعه ی برند کارفرما با شکست مواجه خواهند شد. درست است که برند کارفرما باید روی نقاط قوت درون سازمان تکیه کند، اما تصویری که به دنیای بیرون از سازمان عرضه می شود باید با واقعیت موجود در نهاد سازمان هم سو باشد تا افراد بتوانند با این تصویر ارتباط واقعی و قابل فهم برقرار کنند.مقاله مرتبط: ۱۰ اشتباهی که مدیران در ارزیابی عملکرد کارمندان مرتکب می شوندتوسعه ی برند کارفرما از طریق چرخه ی زندگی شغل ...

ادامه مطلب  

گاردین از فریم نوشت/ یک زندگی موسیقایی درتیک آف تعریف شد  

درخواست حذف این مطلب
در روزهای منتهی به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نام محمدحسین مهدویان به عنوان یکی از دست اندرکاران ساخت مستند «وضعیت سفید» و «رییس جمهور روحانی» شنیده شد. خبری که این فیلمساز جوان نه آن را تکذیب کرد و نه تایید. با این همه او این روزها بیش از دیگر سینماگران به نمایش وقایع دهه شصت علاقه مند است. پرونده ای که بعد از ساخت فیلم «ماجرای نیمروز» برای مهدویان همچنان باز است. او همزمان با سالگرد آزادسازی خرمشهر «ترور سرچشمه» را جلوی دوربین می برد. مستندی که قرار است به واقعه هفتم تیر ماه و شهادت جمعی از رهبران حزب جمهوری در سال بپردازد. ...

ادامه مطلب  

مناظره نامزدهای ریاست جمهوری در رسانه ملی  

درخواست حذف این مطلب
محمدرضا چپریان در گفت وگو با خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به اینکه امسال هم مانند دوره های گذشته انتخابات شاهد تبلیغات قانونی نامزدها در رسانه ملی خواهیم بود در تشریح برنامه های این دوره این رسانه افزود: در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صحبت های مستقیم خود را با مردم خواهند داشت. وی ادامه داد: در شبکه دوم سیما هم برنامه گفت وگوی ویژه خبری با دعوت از نامزدهای انتخابات این دوره به بحث و گفت وگو با آنان خواهد نشست. چپریان گفت: نامزدها در شبکه سوم سیما به سؤالات جوانان پاسخ خواهند داد و در شبکه چهارم ه ...

ادامه مطلب  

جزئیات پرداخت دو مرحله ای حقوق کارکنان دولت + شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایا  

درخواست حذف این مطلب
ایجاد تغییرات در نحوه پرداخت حقوق کارکنان دستگاه هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می کنند، با ابهاماتی مواجه شده و شائبه حذف اعتبار مزایا و فوق العاده های غیرمستمر را ایجاد کرده که البته به نظر می رسد موضوع چیز دیگری است. در واقع بودجه پرداخت های پرسنلی حذف نشده، ولی نحوه پرداخت و اختیارات سازمان ها برای اعتبارات جاری با تغییراتی مواجه شده استاقتصاد گردان - حقوق کارکنان دولت در سال جاری برای خود ماجراهای زیادی را از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ تا بررسی در مجلس و حتی بعد از آن داشته است؛ از اختلاف نظرها در رابطه با درصد و نحوه افزایش حقوق تا اخیرا که شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پرداخت ها منتشر و ابلاغ شده است.به طور ساده می توان گفت که تا پیش ازاین دولت خود بودجه جاری دستگاه ها برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت های مربوطه را در اختیار می گرفت و ماهانه واریز را انجام می داد؛ اما با اجرای شیوه نامه حقوقی، پرداخت ها به گونه ای شده که حقوق مستمر به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان ها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوق العاده های غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت می شود. در این حالت با توجه به جدا شدن پرداخت ها که بخشی بر عهده دولت و بخشی به عهده دستگاه اجرایی خواهد بود، ممکن است در پرداخت فوق العاده های غیر مستمر با حقوق پایه فاصله ایجاد شده و پرداخت حقوق یکجا نبوده و دو مرحله ای باشد. این در حالی است که با توسعه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی که این نوع از بودجه ریزی را در دستور کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختیار خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاه هایی که از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی کنند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.همه چیز درباره شیوه نامه حقوقیاما جزئیات شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی موضوعی است که محمد کردبچه - مشاور سازمان برنامه و بودجه - که حدود ۴۰ سال است در این سازمان حضور داشته و امور بودجه ای را بر عهده دارد در گفت وگو با ایسنا تشریح کرد. آنطور که او می گوید ماجرای ابلاغ شیوه نامه جدید حقوقی از سوی سازمان برنامه و بودجه به نحوه توزیع بودجه جاری دستگاه ها بر می گردد.مشاور سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در سال های قبل از سال ۱۳۸۶ مشکلاتی در پرداخت های پرسنلی دستگاه ها پیش آمد؛ چرا که دستگاه ها به ویژه دستگاه های استانی به گونه ای عمل می کردند که پرداخت غیرپرسنلی را از بودجه در اختیار انجام می دادند و در اواخر سال برای پرداخت بودجه پرسنلی و به عبارتی حقوق و مزایا با مشکل مواجه می شدند و از دولت می خواستند این کسری را جبران کند و دولت ناچار به تقبل آن بود. در این حالت توازن پرداخت ها بهم می ریخت و دولت در پرداخت های بودجه ای با مشکل مواجه می شد.دولت خود عهده دار حقوق و مزایا شدوی با بیان اینکه به دنبال این مشکل دولت تصمیم گرفت تا در سال ۱۳۸۶ تغییراتی در روش پرداخت اعمال کند ادامه داد: بر این اساس در بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه اینگونه پیش بینی شد که تمام اعتبار مربوط به پرداخت های پرسنلی اعم از حقوق و انواع فوق العاده های مستمر را از سقف بودجه دستگاه اجرایی کسر و در یک ردیف خاص در متفرقه ها متمرکز شود؛ بنابراین بودجه جاری دستگاه اجرایی که معمولا در دو ستون حقوق و مزایا و سایر پرداخت ها قرار داشت را تا آخر فروردین ماه از بودجه دستگاه کسر کرده و به ردیف متفرقه می برد. در این حالت حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی از بودجه آن کسر شده و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گرفت تا پرداختی حقوق و مزایا توسط وزارتخانه و طبق لیستی که از دستگاه ها دریافت شده بود انجام شود. در این شرایط دیگر دستگاه هیچ اختیاری در مورد حقوق و مزایایی که پرداخت می کرد نداشت و کاملا در اختیار وزارتخانه بود. با این که این تبصره مربوط به بودجه سال ۱۳۸۶ بود و در قوانین سال های بعد تکرار نشد، ولی همچنان براساس این حکم پیش می رفتند، یعنی حقوق و مزایا و سایر پرداخت ها خارج از اختیار دستگاه ها بود.پای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان آمدکردبچه به روی دیگر ماجرا نیز اشاره کرد و از هدف گذاری برای تغییر نظام بودجه ریزی بر اساس بهای تمام شده سخن گفت و این گونه توضیح داد که در این بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یعنی اختصاص بودجه دستگاه بر اساس بهای تمام شده. باید یادآور شد که شروع به کار در این مورد در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۸۴ بود و تا ۱۳۸۷ اقدامات مناسبی انجام شد، اما به هرحال با تغییرات مدیریتی این روال متوقف شد تا این که از سال ۱۳۹۲ با تغییرات مدیریتی جدید بار دیگر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار گرفت تا بتوان بین اهداف کمی دستگاه ها و بودجه آن ارتباط برقرار کرده و بودجه را به طور هدفمند به سمت افزایش اثربخشی بودجه دستگاه های اجرایی حرکت داد.وی یادآور شد: در بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا سالانه بودجه ۲۰ درصد از دستگاه های اجرایی را بر مبنای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه کند تا در پایان برنامه ششم، بودجه همگی دستگاه ها بر مبنای بهای تمام شده باشد. از این رو با اقداماتی که انجام شد برای سال جاری بودجه ۳۴۰ دستگاه ملی و تمامی استانی از بین حدود ۱۰۵۰ دستگاه و ردیف موجود در بودجه بر مبنای عملکرد تهیه شده است که بیش از ۳۰ درصد دستگاه های اجرایی را در بر می گیرد که تا حدی جلوتر از آنچه در حکم قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده حرکت کرده ایم.اختیار اعتبارات به دستگاه ها رسیدبرای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۹۷ باید الزاماتی تعیین می شد که در تبصره (۲۰ )قانون بودجه پیش بینی و تاکید شد که دستگاه های اجرایی مکلف هستند در قبال فعالیت خود پاسخگو باشند. در این حالت لازم بود برای این که دستگاه ها با انگیزه بیشتری قانون را اجرا کنند برای آنها اختیاراتی در نظر گرفته شود که یکی از این اختیارات مهم طبق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) این بود که مدیران دستگاه اجرایی بتوانند اختیار کامل برای جابه جایی اعتبارات خود داشته باشند؛ چرا که اگر قرار است از مدیری بخواهیم تا بهای تمام شده فعالیت های سازمان خود را کاهش داده و براساس آن عمل کند باید از اختیار کافی برای جابه جایی اعتبارات برخوردار باشد؛ از این رو در دستگاه هایی که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارند دیگر قرار نیست مانند گذشته تمام اعتبارات بودجه جاری در اختیار خزانه قرار گرفته و پرداخت ها را انجام دهند بلکه در اختیار خودشان است.احتیاط در مورد برخی دستگاه هامشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اینکه هنوز برخی دستگاه ها بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی کنند و اینکه دادن اختیار کامل برای جابجایی هزینه و اعتبار به آنها ممکن بود مشکلاتی را ایجاد کند اشاره داشت و افزود: در این شرایط این احتمال وجود داشت که که همان مشکل قبل سال های ۱۳۸۶ در مواردی تکرار شود یعنی برخی دستگاه هایی که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی کنند با مشکل پرداخت هزینه پرسنلی مواجه شوند؛ از این رو در تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شده که دستگاه های اجرایی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را به وزارت امور اقتصاد دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداری و استخدامی قرار دهند. در اجرای همین بند قانونی در ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شد که خزانه مکلف است حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول را براساس شیوه نامه ای که سازمان برنامه و بودجه تهیه می کند پرداخت کند؛ بنابراین شیوه نامه ای که اخیرا سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده ناشی از همین جریان و قواعد قانونی بودجه است.شفاف سازی جزئیات شیوه نامه حقوقیکردبچه برای شفاف شدن بیشتر موضوع به تشریح جزئیات ماده های شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی پرداخت و توضیح داد: طبق ماده(۲)، دستگاه اجرایی مکلف است لیست حقوق و مزایای کارکنان خود شامل حقوق و فوق العاده های مستمر، حق عائله مندی و اولاد کارکنان را در قالب یک لوح فشرده و حداکثر تا ۲۰ هر ماه تهیه و به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند. به عبارتی این شامل پایه حقوق و فوق العاده های مستمر یعنی آنچه که در هر ماه به صورت مستمر پرداخت می شود خواهد بود و وزارت اقتصاد پرداخت آن را مستقیم بر عهده دارد ولی شامل برخی پرداخت ها از جمله اضافه کار نیست.وی با اشاره به ماده (۳) این شیوه نامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از دریافت لیست دستگاه ها، کسورات مربوط به حقوق را انجام داده و به سازمان های مربوطه پرداخت می کنند. به عبارتی مبالغ مربوط به مالیات، بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه های اجرایی و کارکنان از جمله این کسورات هستند که از حقوق کسر شده و به سازمان هایی که مربوط می شوند به طور مستقیم از سمت خزانه داری واریز می شود و دیگر نیازی نیست دستگاه این کسورات را کسر و پرداخت کند.مشاور سازمان برنامه و بودجه در رابطه با ماده(۴) شیوه نامه حقوقی نیز این گونه توضیح داد که در این ماده موضوع فوق العاده های غیرمستمر کارکنان مطرح است؛ از جمله فوق العاده کاری و اضافه کار ساعتی، عیدی پایان سال، عائله مندی بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین پاداش پایان خدمت و مرخصی های استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان که از شمول مقررات این شیوه نامه خارج است. یعنی دولت اختیار پرداخت آن را به دستگاه های اجرایی واگذار کرده تا همچنان از محل اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاه های اجرایی با رعایت مقررات مربوطه تامین و پرداخت شود؛ به نحوی که هیچ گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مواجه نشوند؛ بدین معنی که اضافه کار یا سایر فوق العاده های غیرمستمر کارکنان در روش جدید پرداختی به طور کلی از بودجه دستگاه حذف نشده است، بلکه دولت اعتبارات آن را همچنان پیش بینی کرده و در قالب بودجه جاری در اختیار خود دستگاه قرار داده، ولی این که دستگاه به چه نحوی و تا چه اندازه پرداخت می کند باید در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه بوده اما قابلیت جابه جایی دارد و باید دستگاه این را مدنظر داشته باشد که نباید به نحوی پرداخت انجام دهد که با کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای خود مواجه شود.اما ماده (۷) شیوه نامه حقوقی ابلاغی از اهم آن به شمار می رود که در آن موضوع اختیارات دستگاه های اجرایی و در جابه جایی کامل اعتبار در اختیار مطرح شده است. کردبچه در این باره توضیح داد که در این ماده، آن ۳۴۰ دستگاهی که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارند از این قواعد مس ...

ادامه مطلب  

گزارش ایلنا از جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم از سوی نمایندگان مجلس از امروز آغاز شد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم از سوی نمایندگان مجلس از امروز آغاز شد.۱۸:۱۸قاضی پور: آذری جهرمی جرائم آقازاده ها را تخفیف داد/ برنامه های پیشنهاد شده با برنامه ششم توسعه یکی نیستنادر قاضی پور در مخالفت با محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری گفت: اعتقاد داریم که باید از جوانان تحصیل کرده و شایسته استفاده کنیم و ما صدها اساتید تحصیل کرده داریم که سطح تحصیلی شان از آقای جهرمی که لیسانس دارد بیشتر است. آیا او با لیسانس قدرت و توانایی آنهار ا دارد؟او افزود: تداوم برنامه وزیر پیشنهادی با برنامه های وزارت ارتباطات و همچنین برنامه ششم توسعه یکی نیست و ضعف دانش و فناوری در این خصوص وجود دارد.نماینده مردم ارومیه افزود: کارگران مخابرات که زمین را می کنند و دکل می گذارند فوق لیسانس ارتباطات هستند و آنچه در باب توضیحات برنامه ایشان باید بگویم این است که صرف توجه به تجارب در عرصه و بخش های فعالیت است و حوزه زیر ساختی که مدیرعامل این حوزه است فرصت کافی بود اما پیشرفت چشمگیری نداشتند .او با اشاره به قیمت اینترنت گفت: قبلا از دو درگاه ورودی داشتیم و الان ۱۴ درگاه ورودی داریم که باید مناقصه برگزار کرد . در این صورت قیمت اینترنت ۱صدم کاهش می یابد.قاضی زاده با طرح سوال از وزیر پیشنهادی ارتباط مبنی بر اینکه با قاچاق تولید چه کار کردید،گفت:با ۷۰ adsl جعلی چه کار کردید؟ با کدهای ملی مردم چه کردید ؟ تخفیفات جرایم آقازاده ها را از ۸۴۰ میلیون تومان و به ۳۰۰ میلیون کاهش دادید. آیا حق دارید از بیت المال ببخشید؟نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه ورود به حریم خصوصی افراد انجام دادید که خلاف قانون است، افزود: می گویند سرورهای تلگرام به ایران آمده این سرورها کجاست؟ مشکل تلگرام را حل کردید اما به مشکل ملت را حل نکردید. مگر رهبری نفرمودند فضای مجازی حقیقتا به قتل گاه تبدیل شده است شما برای این امر چه کار کردید؟ قاضی پور با طرح این پرسش که وزیر پیشنهادی ارتباطات می خواهد در وزارت سیاست های شخصی واعظی و روحانی را اجراکند و یا سندهای بالادستی جمهوری اسلامی را، ادامه داد: مدیر تلگرام یک صهیونیستی روسی است که از روسیه هم فراری است. با اقدامات شما و با این سرویس دهی هر روز ادبیات رییس تلگرام بدتر می شود که احتمالا خط دهی از داخل بوده است.نماینده مردم ارومیه گفت: شما گفتید تلگرام تحت کنترل است اما اکنون می گویید تلگرام به حرف ما گوش نمی دهد، در صورتی که رهبری طی حکم حکومتی ابلاغ کردند مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر و نظارت بر عهده سازمان صداوسیما است که نه تنها به این حکم اعتنا نکردید بلکه متاسفانه به فعالیت در این زمینه پرداختید که باید به عنوان مجرم دادگاهی می شدید.او ادامه داد: آذری جهرمی هیچ اعتقادی به حفظ حقوق و منافع ملی و اسناد بالادستی ندارد ومخالفت خود را با وزارت ایشان اعلام می کنم.۱۸:۱۵ذورالنوری: نگفتم دولت یا نظام ما سکولار است/ دلیل توهین به نمازخوان ها و خطیب نمازجمعه چیستمجتبی ذوالنوری در جریان نشست علنی نوبت بعدازظهر مجلس شورای اسلامی در تذکری در واکنش به اظهارات مصطفی کواکبیان که در موافقت با کلیت کابینه اظهار نظر کرده بود در تذکر اصل ۷۹ آیین نامه داخلی مجلس اعلام کرد: نظام اسلامی، حاکمیت، فقه سیاسی، فقه تربیتی، آموزه های دینی و اخلاقی دارد و تاکید من این بود که برنامه ای که در نظام دینی ارائه می شود باید با نظام های غیر دینی متفاوت باشد.او گفت: برنامه برخی کشورها همچون مالزی که ادعای جمهوریت اسلامی ندارند قابل دسترسی است و باید ببینیم برنامه های فرهنگی و آموزشی در این کشورها چگونه است. این در حالی است که وقتی برنامه دولت دوازدهم را با دقت نگاه کردیم، رنگ و بوی آموزه های دینی را در این برنامه ندیدیم.رئیس فراکسیون روحانیت مجلس دهم تصریح کرد: نگفتم دولت یا نظام ما سکولار است بلکه عرض کردم اگر این برنامه در یک دولت سکولار نوشته می شد، چه تفاوتی داشت؟نماینده اصولگرای قم در واکنش به بخشی از سخنان کواکبیان یادآور شد: اینکه آقایان کواکبیان می فرمایند برخی مجلس را با خطبه های نماز جمعه اشتباه گرفته اند یعنی نعوذبالله در خطبه های نماز جمعه منطق، عقل و ادب نیست. این چه حرفی است؟ یعنی بیاییم به نمازخوان ها، خطیب جمعه و نماز جمعه اهانت کنیم. دلیل ما چیست؟!عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان نمایندگان ولایی مجلس خاطرنشان کرد: در آموزه های دینی ما تاکید شده به حرف افراد نگاه کنید، نه خودشان. هرکجای حرفم که اشتباه بود، استدلال کنید که اشتباه است و بنده هم عذرخواهی خواهم کرد. اما اینکه بیاییند با توهین حرف بزنند یا برخی معنی سکولاریسم را نمی فهمند، درست نیست.رئیس فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: من ادعای فهمیدن ندارم اما نماینده ها باید براساس تشخیص خود چیزی را بپذیرد یا رد کند. بنابراین اینکه بگویند برخی معنای سکولاریسم را نمی فهمند، درست نیست. ما به عنوان نماینده سوگند خورده ایم. هم اکنون در این برنامه حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته و این در حالی است که مسکن، بیمه، تحصیل و شغل جزو حقوق شهروندی است و لازم است امنیت های دستیابی به آن را در نظر بگیریم.ذوالنوری در پایان تصریح کرد: مشکل ما حوزه هایی است که به آن پرداخته نشده است و بنده مجدداً از اینکه وقت عزیزان را گرفتم عذرخواهی می کنم.به گزارش ایلنا، علی لاریجانی که ریاست این جلسه را برعهده داشت در واکنش به درخواست مصطفی کواکبیان برای ایراد تذکر اصل ۷۹ خطاب به او گفت: آقای کواکبیان برای چه می خواهید تذکر دهید. آقای ذوالنوری به شما توهینی نکردند. شما گفتید اینجا را با خطبه نماز جمعه اشتباه گرفته اید و تلویحاً قصد داشتید تعریض داشته باشی.رئیس مجلس خاطرنشان کرد: همچنین گفتید برخی معنای سکولاریسم را نمی فهمند که این درست نیست. چرا که این حرف اشکال داشت و به هرحال با توجه به اینکه توهینی به شما نشده و ماهم فرصت نداریم امکان بیان تذکر وجود ندارد.۱۷:۳۶بطحایی: می دانم روزهای سختی پیش روی وزارت آموزش و پرورش است/ با چند دهه تجربه خود را معرض رای شما قرار دادمسید محمد بطحایی در نطق خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: مفتخرم که بعد انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت ۴۳ میلیونی مردم، رییس جمهور به من اعتماد کردند که بعنوان فردی از اعضای کابینه کار کنم و مرا انتخاب کردند. با تشکر از وزرای سابق امیدوارم با توفیق الهی بعد از رای اعتماد شما بتوانم توفیق خدمت گذاری داشته باشم.وزیر پیشنهادی آموزش پرورش خاطرنشان کرد: تا یک ماه دیگر نسلی روانه کلاس می شوند که همچنان در مدرسه درس می خوانند که بنیانش وابسته به نفت است و زمانی آن را ترک می کنند که دیگر نفتی نیست. باید با اتکا به توانمندی خود به تدبیر امور بپردازند که این مهم با آموزش پورش کارآمد ممکن است.او افزود: همواره افتخارم خدمت در ایران و خدمت به دانش آموزان بوده که زندگی را معنا می کنند و معصومیت آنها عزم ما را راسخ می کند. نمایندگان فرهیخته، من با چند دهه خدمت و تجارب متنوع از نقش معلمی تا معاونت وزیر به واسطه اعتماد رئیس جمهور خود را معرض رای شما قرار دادم.بطحایی بیان کرد: در شرایطی این وظیفه را قبول کردم که زوایایی مختلف را می شناسم و می دانم انبوه مشکلات روزهای سختی را پیش روی وزاتخانه و ما و همینطور کل حاکمیت قرار خواهد داد. تلاش برای پاسخگویی و تحقق خواسته رهبری از یک سو و جبران کمبود امکانات در اولویت است.وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تاکید کرد: معتقدم سند تحویل بنیادین آموزش و پروش جز با همسویی و هماهنگی نهادهای تربیتی جامعه و درگیری همه اصحاب تربیتی تحقق نمی یابد. آموزش و پرورش زیربنای کلیدی توسعه پایدار و مهمترین بستر تولید سرمایه انسانی در کشور است. اجرای الگوی اسلامی انسانی و پیشرفت اقتصاد مقاومتی نیازمند آموزش و پرورشی پویا و فعال است و معلمان صبور و نجیب کلیدی ترین رکن آموزشی هستند که انجام هر تحولی به عزم راسخ و همکاری آنان بستگی دارد.او ادامه داد: ما معتقدیم اگر به استقبال آینده نرویم در آینده غافلگیر خواهیم شد. در حوزه محتوا، روش و کیفیت تعامل با نیروی انسانی به اتخاذ رویکرد آینده پژوهانه نیاز داریم. بر این اساس برنامه ها را با رویکرد تحولی مبتنی بر اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین به عنوان سند راهبردی و عامل همسوکننده شکل دادم و در پرتوی آن توسعه عدالت آموزشی محور برنامه خواهد بود. توسعه حرفه ای در کنار بهبود منزلت و معیشت معلمان را به عنوان کلیدی قرار دادم و در این مسیر به پشتوانه مهمی چون حمایت و تاییدات رهبر معظم انقلاب، ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت و توجهات نمایندگان مردم نیاز داریم. معتقدم برنامه ششم توسعه ظرفیت سرشاری را می تواند برای ما ایجاد کند.او با بیان اینکه در برنامه اش به ۱۱ هدف محوری که مبنای اصلی برنامه آموزش و پرورش در دولت دوازدهم است اشاره شده گفت: مهمترین هدفی که در برنامه پیشنهادی ارائه شده حاکم ساختن گفتمان سند تحول بنیادین و فراهم آوردن الزامات اجرایی برای آن است در ذیل این هدف برنامه های مختلفی پیشنهاد شده که مهمترین آن تشکیل شورای ملی سند تحول بنیادین و تهیه و تدوین کلیه زیر نظام های این برنامه است که سه زیر نظام تایید و تصویب شده همچنین پایش و ارزیابی مستمر گام های اجرایی سند تحول و توجه به منابع انسانی و توسعه فعالیت های فرهنگی پرورشی و تربیت بدنی در این برنامه آمده است.وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: برخی از مهمترین برنامه ها در ذیل این هدف بسیار مهم در آموزش و پرورش بازطراحی برنامه های فوق برنامه براساس الگوی متوازن برتکیه بر تربیت اسلامی طراحی نظام مدیریت استعدادهای ورزشی برای تقویت ورزش باشگاهی کشور یکی دیگر از مهمترین هدف ها در برنامه پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین توسعه عدالت آموزشی و تدوین استاندارد کیفی مدارس، طراحی برنامه حمایتی برای توانمندسازی معلمان محروم، مرزی و عشایری انسداد مبادی بی سوادی از طریق کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل در میان کودکان و نوجوان و توسعه برنامه برای بزرگسالان و رفع موانع موجود است.بطحایی درباره توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش اظهار کرد: در سیاست های دولت دوازدهم توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کارودانش مورد تاکید قرار گرفته و مکرر به عنوان یک نیاز به آموزش و پرروش از سوی شما نمایندگان مطرح شده است به عنوان یکی از اهداف آمده است. موضوع اقتصاد آموزش و پرورش تحت عنوان افزایش بهره وری و اقتصاد آموزش وپرورش در برنامه اشاره شده است و در ذیل این هدف راهکارها و برنامه ها آمده است.او ادامه داد: بهبود کیفیت فضا و تجهیزات توسعه و تقویت آموزش دهی دانش آموزان دارای استعدادها و نیازها ویژه مشارکت عمومی بهره مندی از فضای مجازی از هدف هایی است که در این برنامه به شرح و بسط آمده است که مسائل و مشکلاتی که از آموزش و پرورش برشمرده شده در چارچوب سند بنیادین برنامه هایی پیش بینی شده بود و برای برخی پیش بینی نشده که در وزارت آموزش و پرورش به آن توجه می کنیم.بطحایی گفت : من به عنوان کسی که ۳۵ سال در آموزش و پرورش کار کردم یقینا باور دارم آموزش و پرورش روی خط اعتدال باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کند. پرهیز از سیاست زدگی و سهم خواهی که هر از گاهی آموزش و پرورش را گرفتار حاشیه کرده و از ماموریت اصلی باز می دارد باید کنار برود. تمرکز بر آموزش و پرورش محض که رسالت اصلی این وزارت خانه است مورد توجه وزرا و همه مدیران در این وزارت باید باشد هر آنچه موجب ایجاد حاشیه شود، ضد آن است.گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش گفت : تعامل و هماهنگی با نمایندگان شرایط را برای پیشبرد فعالیت ها فراهم می کند. من ایمان دارم بدون همکاری و تعامل با شما نمایندگان امکان تحقق اهداف آموزشی فراهم نمی شود. وزیر آموزش و پرورش نماینده یک میلیون و هفتصد هزار معلم شاغل و بازنشسته خواهد بود.او گفت : من یک فرهنگی هستم که از ۱۹ سالگی تاکنون در همه رده ها از سطوح صف و ستاد خدمت مردم هستم. از موانع و مشکلات و چالش های پیش روی آموزش و پرورش اطلاع دارم و با تجربه ای که در سازمان برنامه و بودجه به دست آوردم و مساعدت همکاران خودم تمام تلاشم را برای بهبود اوضاع معلمان خواهم کرد.او ادامه داد : من قبل از پذیرش این کاندیداتوری برای وزارت آموزش و پرورش از آنجایی که معاون نوبخت بودم از ایشان قول تمام و کمال گرفتم و ایشان از آنجایی که آموزش و پرورشی هستند قول مساعد دادند که همکاری تمام با آموزش و پرورش داشته باشندبطحایی افزود : این جمله را از ایشان یادداشت کردم که گفتند به لطف خدا این دوره از حیث اعتبارات و برنامه ها بهترین دوره آموزش و پرورش خواهد بود امیدوارم شایستگی بنده برای قبول مسئولیت آموزش و پرورش مورد تایید شما باشد و با رای بالای خود موقعیت این وزارت خانه را در دولت و همه دستگاه های کشور مورد حمایت قرار دهید اما هر چه تشخیص دهید حتما بهترین و مناسب ترین تشخیص است.۱۷:۲۷کوچکی نژاد: بطحایی تمام عمر خود را در وزارتخانه آموزش و پرورش گذرانده است/ او هیچ نقشی در صندوق ذخیره فرهنگیان نداشته استجبار کوچکی نژاد در دفاع از گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت آموزش و پرورش گفت: من با صحبت های همکاران مخالفم. به سخنان آقایان جاسمی و بیگلری دقت کردم و شاهد بودم همه آنها هم جهت با برنامه وزیر پیشنهادی صحبت کردند. با این حال خود مخالفان هم به شخصیت بطحایی هیچ گونه تعارضی نکردند و من از آقای روحانی تشکر می کنم که در این شرایط وزیری چنین اعتدالگرا، انقلابی و متدین را به ما معرفی کرده اند.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همکاران عزیز من وزارت آموزش و پرورش یکی از حساس ترین وزارتخانه های کشور است و کوچکترین اشتباهی در این وزارتخانه تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت چرا که سرنوشت ۱۳ میلیون دانش آموز در دست این وزارتخانه است و من باز هم از جناب رییس جمهور به خاطر معرفی چنین وزیری تشکر می کنم.او ادامه داد: من تمام وزرای پیشین آموزش و پرورش را بررسی کردم و ایشان تنها وزیری هستند که تمام عمر خود را در وزارتخانه متبوع خود گذراندند و در این زمینه تجارب فراوان دارند. با حضور او مطمئن هستم کمترین اشتباهی در این وزارتخانه رخ نخواهد داد. دوستان برای رای دادن شتابزدگی نکنند. بطحایی فردی بسیار پخته است و در ابتدا معلم سپس مدیر مدرسه و بعد به عنوان کارشناس مستقل در این وزارتخانه خدمت کرده و در شورای عالی آموزش و پرورش نیز حضور داشته است.او با اشاره به برنامه پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش افزود: ایشان به علت آگاهی گسترده از سیاست های کلی نظام و احاطه بر روی مباحث بودجه، توانسته اند برنامه ای جامع به مجلس ارائه دهند و من از ایشان به خاطر این برنامه تشکر می کنم .کوچکی نژاد با تاکید بر اینکه حوزه آموزش با مشکلات اساسی روبرو است ادامه داد: امروز رییس دولت به همه معاونین ، وزراء و مجلس قول دادند برای حل مسایل کمک خواهند کرد. مجلس نیز با وجود کمیسیون های اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی و غیره می تواند با همکاری وزیری این چنین با سابقه، مشکلات این حوزه را حل کند .او ادامه داد: امروز همه می دانیم حوزه آموزش و پرورش با چه مشکلات اساسی روبرو است. بحث فرهنگیان بازنشسته، رفاه کم فرهنگیان و دستمزد اندک معلمان ابتدایی با وجود تلاش های فراوانشان از همین معضلات است. با این حال وزیر پیشنهادی خود پیش از همه از این معضلات خبر دارد نگران بوده و تلاش می کند.نماینده مردم رشت با اشاره به تجربیات وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اظهار کرد: ایشان در اوایل انقلاب به عنوان معلم پرورشی در مدرسه مشغول بودند به همین دلیل بی شک اطلاعات فراوانی در حوزه هایی همچون آموزش قرآن، ورزشی و بحث های پرورشی دارند. همچنین در برنامه ایشان راهکار جدی برای حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش ارایه شده که دغدغه ایشان را به روشنی بیان کرده و موجب تحولی در شرایط اقتصادی آموزش و پرورش خواهد شد.او با اشاره به صندوق ذخیره فرهنگی افزود: نمایندگان محترم مجلس شما کمیته برای تحقیق و تفحص در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل دادید که من ریاست آن را به عهده دارم . همه گزارشات این کمیته آماده است و من اعلام می کنم که بطحایی و خانواده او هیچ نقشی در بحث صندوق ذخیره فرهنگی نداشته اند. گزارشات دیروز به دست من رسیده است و پس از پایان رای اعتماد آن را به مجلس ارایه خواهم داد.کوچکی نژاد ادامه داد: در برنامه ای که بطحایی ارایه داده است همه مسایل مربوط به برنامه ریزی آموزشی دیده شده است. در حال حاضر کتب و مفاد درسی باید تغییر کرده و روش آموزش در فنی و حرفه ای نیازمند تغییر تحول است که همه این موارد در برنامه ایشان دیده شده است .او در پایان با اشاره به شخصیت متدین و انقلابی بطحایی افزود: او سالهاست در دولت و مجلس برای رفاه فرهنگیان تلاش می کند و همیشه احترام فرهنگیان را نگه داشته است. اکثریت شخصیت های مجلس از جناح های مختلف همچون آقای کامرانی از او اعلام حمایت کردند چرا که برنامه و عملکرد خوبی دارد و دارای شخصیت متدین، انقلابی و اعتدالگراست و من از همه دوستان خواهش می کنم با رای بالا پشتیبان وزیری چنین متدین باشید.۱۷:۱۵داداشی: مخالفان بطحایی لااقل نیم نگاهی به برنامه او بیندازند/ آموزش و پروش امانت الهی استولی داداشی نماینده موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برای کابینه دوازدهم با اشاره به سابقه بطحایی گفت: همانطور که همکاران و ملت شریف ایران می دانند، مهمترین رکن یک جامعه آموزش و پرورش است. شما مستحضر هستید فرهنگ سازی در تمام حوزه ها توسط آموزش و پرورش صورت می گیرد.او خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش یک امانت الهی است که ما نباید آن را از دست بدهیم.نماینده مردم آستارا در دهمین مجلس شورای اسلامی در خصوص گذشته و سوابق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در کابینه دوازدهم گفت: یک وزیر آموزش و پرورش باید تعهد و تخصص لازم را داشته باشد. آقای بطحایی از این لحاظ زبانزد خاص و عام هستند ایشان در امر تخصص در حوزه های مختلف آموزش و پرورش خدمت کرده و به خوبی محیط شرایط را می داند از دوستانی که مخالف ایشان هستند می خواهم لااقل یک نیمه نگاهی به برنامه ارائه شده از سوی بیاندازید.او ادامه داد: برنامه پیشنهادی متمرکز بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که این یک نگاه ضروری است و با کمک قوای مجریه ، مقننه و قضاییه امکانپذیر است.داداشی خاطرنشان کرد: معلمان در شرایط بد اقتصادی زندگی می کنند امروز نیاز است با یک برنامه مدون وارد میدان شویم. او در خصوص بکارگیری نیروی جدید آموزش و پرورش با اشاره به معلمان حق التدریسی گفت: باید در جذب نیروی انسانی یک بازنگری صورت بگیرد، طی چهارسال پیش رو ۴۰۰ هزار معلم بیکار هستند که آقای بطحایی برنامه خوبی برای جایگزینی آنها ارائه داده است ایشان تامین منابع مالی برای ارتقاء سطح کیفیت آموزش و پرورش را که در حال حاضر آن را ندادیم، تدارک دیده است.نماینده مردم آستارا عنوان کرد: با توجه به مولفه هایی که در برنامه های پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش مطرح شده ما باید به ایشان رای بدهیم. البته انتظار داریم که او در جهت تکمیل بیمه فرهنگیان، ارائه خدمات در مراکز درمانی رفاهی ، اقتصاد و معیشت معلمان عملکرد قابل قبولی داشته باشد. دوستان به وزیر پیشنهادی رای بدهید و اگر خلاف برنامه اش عمل کرد از او سوال بپرسید.۱۶:۵۸بیگلری: معلمان با حداقل ها و در سختی زندگی می کنند/ آموزش و پرورش ژنرال می خواهدمحسن بیگلری نماینده سقز و بانه در مجلس به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده به عنوان نماینده حامی دولت روحانی در این جایگاه حضور پیدا کردم اما وکیل الدوله نیستم. از وزیران دولت یازدهم از جمله دکتر زنگنه، آخوندی، سلطانی فر، واعظی و نعمت زاده قدردانی می کنم. من به عنوان نماینده ای که برای حمایت از ۱۶ وزیر کابینه ثبت نام کردم اما نامم برای هیچ کدام از آنها برده نشد اما قرعه مخالفتم به دکتر بطحایی افتاد.نماینده مردم سقز و بانه ادامه داد: آینده کشور و آینده جوانان ما در دست معلمان است. هیچ چیز به اندازه تعلیم و تبربیت اهمیت ندارد بنابراین باید قدر وزارت آموزش و پرورش را بدانیم. بنده مخالف شخص دکتر بطحایی نیستم اما به عنوان یک فرهنگی و کسی که سالها در آموزش و پرورش خدمت کردم و هنوز خانه اول خود را آنجا می دانم برای وضعیت آموزش و پرورش نگرانم که دکتر بطحایی نتواند این کِشتی به گِل نشسته را به مقصد برساند.بیگلری افزود: زمانی که وضعیت معلمان را می بینیم که با حقوق ماهیانه ای بسیار کمتر از ادارات دیگر است، خودم را شرمنده آنها می دانم. متاسفانه آنها در شرایط بحرانی به سر می برند در صورتی که آینده فرزندان ما در دست آنها است معلمان با حداقل ها و در سختی ها زندگی می کنند.اوافزود: آموزش و پرورش و وزارت علوم ابرمرد و ژنرال می خواهد آیا وزیر پیشنهادی می تواند برنامه های این وزارتخانه را جلو ببرد و پاسخگو وضعیت بحرانی آموزش و پرورش باشد آیا برنامه درست و جامعی بحرانی دارد.بیگلری تاکید کرد: آموزش و پرورش وزیری می خواهد که به سهم خواهی و فساد چند میلیون تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان نه بگوید. ما انتظار داریم در صندوق ذخیره فرهنگیان شفاف سازی کنید چراکه ما و فرهنگیان بابت آن بسیار آرزده خاطر و منتظر توضیحات شما در این باره هستیم.او با اشاره به دوره مدیریتی بطحایی در پشتیبانی آموزش و پرورش ادامه داد: شما زمانی که در بخش پشتیبان وزارت آموزش وپرورش بودید آیا خود را بجای معلمان گذاشتید که چگونه زندگی می کنند ...

ادامه مطلب