مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های کشور برگزار شد  

درخواست حذف این مطلب
مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های کشور برگزار شد ورزش > ورزش های دیگر - همشهری آنلاین:مسابقات پرس سینه بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور (گرامیداشت ۱۲۰۰۰ شهید سرافراز استان آذربایجان غربی) در ۴ رده سنی در سالن سه هزار نفری شهیدان آهندوست ارومیه برگزار شد.به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات پرس سینه بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان 29 آذر ماه تا یکم دی ماه با حضور 291 ورزشکار در قالب 32 تیم برگزار شد و نفرات اول تا سوم کلیه رده های سنی معرفی شدند.***دسته وزنی 52 کیلوگرم***مقام اول محمدرضا کلانتری از آذربایجان غربی با رکورد 80 کیلو گرممقام دوم مهدی محمودی از تهران با رکورد 65 کیلو گرممقام سوم محمدرضا کاملی از سبزوار با رکورد 65 کیلو گرم***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول امیر شعاری از امیرارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 80 کیلو گرممقام دوم محمد همالی از ارباب کرمانشاه با رکورد 55 کیلو گرممقام سوم امیرحسین ابراهیم پورمقدم از آذربایجان غربی با رکورد 45 کیلو گرم***رده سنی 60 کیلوگرم ***مقام اول حجت کریمی از آذربایجان غربی الف با رکورد 120 کیلو گرممقام دوم محمد رفیعی از استان مرکزی با رکورد 95 کیلو گرممقام سوم کارو جانی از کردستان با رکورد 77.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول مهدی کاظم شعار از آذربایجان غربی با رکورد 125 کیلومقام دوم محمود غفارزاده از امیرارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 120 کیلومقام سوم مقام سوم سجاد دیدار از آذربایجان غربی الف با رکورد 120 کیلو***دسته 75 کیلوگرم***مقام اول علی محمد قندالی از لنجان اصفهان با رکورد 122.5 کیلو گرممقام دوم محمدامین حسینی از آذربایجان غربی الف با رکورد 117.5مقام سوم یاسین یساولی از مرکزی با رکورد 97.5 کیلو***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول محمد احمدی از ارباب کرمانشاه با رکورد 135 کیلومقام دوم مبین اسماعیلی از کردستان با رکورد 110 کیلومقام سوم محمد برخورداری از هیات یزد با رکورد 110 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول ابوالفضل التزامی از لنجان اصفهان با رکورد 160 کیلومقام دوم فربد صادقی از مازندران با رکورد 150 کیلومقام سوم جواد کاظمی از قزوین با رکورد 145 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول احسان احمدزاده از آذربایجان غربی با رکورد 145 کیلو گرممقام دوم کاظم مجیدی از عماد نظام فردوس خراسان جنوبی با رکورد 127.5 کیلومقام سوم داریوش رفیعی از استان مرکزی با رکورد 120 کیلو***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول سهیل مولی بیگی از مازندران با رکورد 150 کیلو گرممقام دوم مرتضی قره ضیا از آذربایجان غربی با رکورد 142.5 کیلو گرممقام سوم آرش اسکندری از لنجان اصفهان با رکورد 135 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول بنیامین کاکاوند از قزوین با رکورد 182.5 کیلو گرممقام دوم اکبر سلمانی از امیر ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 165 کیلو گرممقام سوم محمدامین پناهی از امیر ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول فرهود ممقانی از آذربایجان شرقی با رکورد 107.5 کیلو گرممقام دوم اشکان رستمی از خراسان شمالی با رکورد 105 کیلو گرم***دسته وزنی 140 + کیلوگرم***مقام اول مسعود حسین پور از اردبیل با رکورد 140 کیلو گرممقام دوم عرفان امینی از لنجان اصفهان با رکورد 85 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان""1 _حجت کریمی از آذربایجان غربی با رکورد 120 کیلو در دسته 60 کیلو گرم2 _بنیامین کاکاوند از قزوین با رکورد 182.5 در دسته 125 کیلو گرم3 _ابوالفضل التزامی از لنجان اصفهان با رکورد 160 کیلو گرم در دسته وزنی 90 کیلو گرم***دسته وزنی 52 کیلوگرم***مقام اول داود شاه محمدی از زنجان با رکورد 45 کیلو گرم***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول مهدی صفاییان از لنجان اصفهان با رکورد 100 کیلو گرممقام دوم محسن احمدی از آذربایجان غربی با رکورد 95 کیلو گرممقام سوم حسین عابدینی از زنجان با رکورد 75 کیلو گرم***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول علی محتشمی از آذربایجان غربی الف با رکورد 115 کیلومقام دوم حسین بیات از زنجان با رکورد 112.5 کیلومقام سوم سینا خالند از آذربایجان غربی با رکورد 107.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول هادی حسن زاده از آذربایجان غربی الف با رکورد 130 کیلو گرممقام دوم بهزاد شاه محمدی از کردستان با رکورد 127.5 کیلو گرممقام سوم حسین مرکبی از هلال احمر آستارا با رکورد 127.5 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول داریوش مناف زاده از آذربایجان غربی الف با رکورد 162.5 کیلو گرممقام دوم محمد حسین حسین خانی از لنجان اصفهان با رکورد 155 کیلو گرممقام سوم امین شاه علیزاده از آذربایجان غربی با رکورد 150 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول حامد فتاحی پور از لنجان اصفهان با رکورد 172.5 کیلو گرممقام دوم محمد عبدالهی از کردستان با رکورد 150 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول ابراهیم عبدالهی از آرش داراب با رکورد 192.5 کیلو گرممقام دوم ابوالفضل طاهری از مازندران با رکورد 180 کیلو گرممقام سوم توحید قلعه گیر از امیر ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 130 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگرم***مقام اول محمد عطارپری از آغاجاری با رکورد 180 کیلو گرممقام دوم مهران اسدی از کردستان با رکورد 170 کیلو گرممقام سوم وحید رشیدی نسب از آذربایجان غربی الف با رکورد 167.5 کیلو گرم***دسته وزنی 110 کیلوگرم***مقام اول محمد شیرانی از آذربایجان غربی با رکورد 207.5 کیلو گرممقام دوم ایمان احمدیان یزدی با رکورد 185 کیلو گرممقام سوم پویا مهرصفت از آذربایجان غربی با رکورد 175 کیلو گرم***دسته وزنی 125 کیلوگرم***مقام اول محمد بابایی از آذربایجان غربی الف با رکورد 202.5 کیلو گرممقام دوم علی صفری راد با رکورد 195 کیلو گرممقام سوم رضا میرداریان از مازندران با رکورد 192.5 کیلو گرم***دسته وزنی 140 کیلوگرم***مقام اول کمال مام رسولی از آذربایجان غربی با رکورد 235 کیلو گرممقام دوم آزاد بهرامی از کردستان با رکورد 200 کیلو گرممقام سوم ابوالفضل محمدزاده از امیر ارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 160 کیلو گرم***دسته وزنی 140 +کیلوگرم***مقام اول علی مهاجری از زنجان با رکورد 120 کیلو گرممقام دوم مهرشاد پوشیده از مازندران با رکورد 117.5 کیلو گرم""قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان"" 1 _کمال مام رسولی از آذربایجان غربی با رکورد 235 کیلو گرم در دسته 140 کیلو گرم2 _ابراهیم عبدالهی از آرش داراب با رکورد 192.5 کیلو در دسته 90 کیلو3 _حامد فتاحی پور از لنجان اصفهان با رکورد 172.5 کیلو گرم در دسته 82.5 کیلو گرم***دسته وزنی 56 کیلوگرم***مقام اول سید سعید موسوی از آذربایجان غربی الف با رکورد 130 کیلو گرممقام دوم مهدی ارباب از لنجان الف با رکورد 130 کیلو گرممقام سوم محمد زمانی از نخل تقی بوشهر با رکورد 120 کیلو گرم***دسته وزنی 60 کیلوگرم***مقام اول سعید نادری با رکورد 150 کیلو گرممقام دوم حمیدرضا جعفری از لنجان الف با رکورد 142.5 کیلو گرممقام سوم فاروق بهمنیار از آذربایجان غربی الف با رکورد 137.5 کیلو گرم***دسته وزنی 67.5 کیلوگرم***مقام اول حمید کریمی از آذربایجان غربی با رکورد 167.5 کیلو گرممقام دوم حسین اسدی از نخل تقی بوشهر با رکورد 160 کیلو گرممقام سوم حسن محمودوند از آذربایجان غربی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 75 کیلوگرم***مقام اول سید مرتضی سیدرضایی خرمزی از یزد با رکورد 160 کیلو گرممقام دوم مجتبی کهنسال از عماد نظام فردوس خراسان جنوبی با رکورد 155 کیلو گرممقام سوم جعفر هریسی از امیرارسلان آذربایجان شرقی با رکورد 155 کیلو گرم***دسته وزنی 82.5 کیلوگرم***مقام اول داود خضری نیا از لنجان الف با رکورد 187.5 کیلو گرممقام دوم رسول حسینیان از تهران با رکورد 180 کیلو گرممقام سوم سوران سلیمانی از کردستان با رکورد 172.5 کیلو گرم***دسته وزنی 90 کیلوگرم***مقام اول محمد رحیمی از لنجان الف با رکورد 220 کیلو گرممقام دوم محمد علیزاده حسین علیزاد از لنجان ب با رکورد 200 کیلو گرممقام سوم رحیم ختار از آذربایجان غربی الف با رکورد 177.5 کیلو گرم***دسته وزنی 100 کیلوگ ...

ادامه مطلب  

تصاویری جدید از مراسم عروسی لیونل مسی با آنتونلا روکوز  

درخواست حذف این مطلب
مراسم عروسی لیونل مسی , ساعاتی قبل مراسم ازدواج لیونل مسی اسطوره فوتبال جهان و همسرش برگزار شد.لیونل مسی 30 ساله با آنتونلا روکوز 29 ساله در یک مراسم پر زرق و برق و با میهمانان ویژهجشن مراسم ازدواج خود را برگزار کردند، جشنی که طبق برنامه ریزی های چند ماه قبل در زادگاه ستارهشماره 10 تیم فوتبال بارسلونا برپا شد.ستاره های جهان فوتبال به همراه همسرانشان با جت های شخصی یک به یک برای حضور در این ...

ادامه مطلب  

گذری به کوچه پس کوچه های بازار مس  

درخواست حذف این مطلب
نرگس قیصری کتایون ملکی: فلز مس که بیشتر به نام فلز سرخ مشهور است، کاربردهای فراوانی داشته و صنعت مس جزو صنایع مهم به شمار می رود اما در کنار کاربردهای صنعتی این فلز، صمت در سلسله گزارش های «سبک زندگی» خود به کاربردهای دیگر این فلز پرداخته است.از پخت وپز گرفته تا زیورآلات و چیدمان و.... حوزه هایی است که مس می تواند درخشش خوبی در آنها داشته باشد. جالب است که این روزها نیز مردم تمایل بسیاری به استفاده از این فلز داشته و به نوعی بازار مسگرها، ظروف مسی و... بسیار داغ شده است. مس در روزگاران قدیم نیز در ظروف آشپزخانه استفاده می شد اما با گذشت زمان و تقویت حس نوستالژی بار دیگر مردم به استفاده از مس در منازل خود روی آورده اند. صمت، در گزارشی تحلیلی میدانی به سراغ بازارهای مختلف مس رفته که حاصل آن را در این گزارش می خوانید:پیدایش مس از ۵هزارسال پیش از میلادبر اساس گزارش های موجود، پیشینه استفاده از ظروف ساخته شده از مس به دوران های بسیار دور باز می گردد. این موضوع در کشور پهناور ایران نیز صادق است به گونه ای که حدود ۵هزار سال پیش از میلاد، مردمی که در فلات ایران زندگی می کردند گاه به سفالگری و ساختن اشیا با گل می پرداختند و با پخت آنها آثاری زیبا پدید می آوردند اما استفاده از این ظروف تا مدتی می توانست پاسخگوی نیازشان باشد زیرا برخی از ظروف بر اثر ضربه شکسته می شدند. نکته جالب تر درباره سفالگری این بود زمانی که ظروف را در میان آتش می نهادند ماده ای از آن خارج می شد که پس از سرد شدن به شدت سفت و سخت می شد. آنها نام این ماده را مس گذاشتند و در ساخت ظروف و ابزار کشاورزی و جنگ از آن استفاده های بسیار کردند. در پایان عهد حجر پسین، مردم این منطقه آلات و ابزار خود را با مس می ساختند و کم کم اینگونه ادوات جای ابزار سنگی را که تا آن زمان متداول بود گرفت. در هزاره چهارم پیش از میلاد، مردم دشت نشین فلات ایران در کار و زندگی پیشرفت بیشتری کردند به طوری که فلز بیش از دوره پیش وارد صنعت شد. در این دوره ذوب مس نیز متداول شد و آلات و ادوات را به شیوه ریخته گری ساختند.استفاده از مس در چین باستان دستکم به ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مربوط بوده و تا ۱۲۰۰ سال پیش از میلاد در این کشور برنز مرغوب ساخته می شده است. در نظر داشته باشید چون مس به راحتی برای استفاده و کاربرد دوباره ذوب می شود، دوران یاد شده تحت تاثیر جنگ ها و کشورگشایی ها قرار می گیرد. نکته دیگر درباره استفاده از فلز مس، ساخت اشیای زینتی همچون مجسمه بود که در برهه ای از تاریخ مورد علاقه بسیاری از افراد به ویژه ثروتمندان قرار گرفت. نمونه این موضوع، ساخت برخی از مجسمه های عالی مسی متعلق به ۳هزار سال پیش از میلاد مسیح است که با کوبیدن ورقه های مسی روی قالب حکاکی شده چوبی ساخته شده اند. با گذر زمان و روی آمدن حکومت های مختلف در کشورهای بزرگ که در آن دوران، قدرت قابل قبولی داشتند ظروف مسی را به عنوان ظروف مورد علاقه خود در دربارهای شان انتخاب کردند به گونه ای که از جام نوشیدنی های شان تا ظروف درون مطبخ خود را از مس می ساختند. همچنین برخی روایت ها حاکی از آن است که نخستین فلزکاران در عراق می زیسته اند. ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد مردمانی که بین ۲رودخانه بزرگ دجله و فرات در عراق زندگی می کردند باهوش ترین مردمان جهان شناخته می شدند.وجود آثار مفرغی در دوران ایران باستانبراساس اطلاعاتی که از منابع خبری در فضای مجازی در اختیار ما قرار گرفته، آثار مسی و مفرغی بسیاری متعلق به تمدن ایرانی در دوران باستان و عصر اسلامی، در بیشتر موزه‫های ایران و جهان نگهداری می‫شود که همگی گواه روشنی بر وجود دانش ذوب مس و فلزگری در این مرز و بوم است.قدیمی‫ترین اشیای کشف شده مسی در ایران به هزاره پنجم پیش از میلاد مسیح باز می‫گردد؛ تپه زاغه، تپه سیالک و تل ابلیس از قدیمی ترین مناطقی هستند که ایرانیان برای نخستین بار در آنها از فلز مس استفاده کردند.آثار کشف شده مس در تپه زاغه واقع در سگزآباد قزوین که قدمت آن به ۴۹۰۰ ســال پیش از میلاد می‫رسد، حاکی از آن است که نخستین کسانی که از مس استفاده کرده اند ایرانی ها بوده اند. کوره‫ها و توده‫های مسی کشف شده در تپه زاغه، نشانی از احیا، ذوب و ریخته‫گری مس در این مکان دارد و دلیل مناسبی برای ما است که بتوانیم خود را جزو نخستین صنعتگران مس روی کره خاکی بدانیم.همچنین تپه سیالک از قدیمی‫ترین مناطق سکونت تمدن بوده و قدمت آن به حدود ۸ هزار سال بازمی گردد. نخستین ذوب مس در سیالک در اواسط هزاره چهارم پیش از میلاد انجام شده و وجود سرباره در حوالی این منطقه و تغییر شکل اشیای به دست آمده، می تواند دلیلی باشد بر این موضوع که برای ساخت این اشیا ابتدا سنگ را ذوب و بعد از ریخته گری نسبت به چکش کاری آن اقدام کرده اند.یکی دیگر از قدیمی ترین مناطق تولید مس در ایران تل ابلیس در استان کرمان است. کشف بوته های سفالین مربوط به ۶هزار سال پیش حاکی است که به احتمال زیاد نخستین ذوب مس در ایران در این منطقه انجام شده است.از دیگر مناطق قدیمی که از مس استفاده می کردند تپه یحیی، خبیض کرمان و تل آتشی در استان کرمان، تپه حصار در دامغان و طال مسی در استان اصفهان است. صنعت مس در دوران مختلف به ویژه در دوره سلجوقیان و صفویان رشد کرد و این فلز مورد استفاده مردم قرار گرفت.تجارت فلز سرخ رنگی به نام مسبه گزارش صمت، از دوران بسیار دور که ایران یکی از قدرتمندترین کشورها بود و نمی توانستیم تمامیت ارضی آن را مشخص کنیم تا به امروز که بخش عظیمی از این خاک به دلیل حضور پادشاهان وقت از آن جدا شده، می بینیم که در راه تجارت همواره صاحب قدم بوده ایم و انواع و اقسام محصولات تولید شده به دست هموطنان مان را به تمام نقاط جهان صادر کرده ایم. یکی از محصولاتی که در گذشته های دور بیشتر به مصرف مردم جامعه می رسیده مس بوده که با استفاده از آن، بسیاری از مصنوعات و وسایل مورد نیاز خود را می ساختند. البته صادرات محصولاتی از این نوع به دلیل اینکه در آن دوران هرکسی توان به دست آوردن یا ساختن این مصنوعات را نداشته، مورد علاقه بسیاری از ملت ها بوده است. این فلز از ۳ سال گذشته افزایش نرخ داشته و امروز در اوج قرار دارد و به تنی ۶هزار دلار در بازار جهانی نیز رسیده است. این در حالی است که در سال های گذشته به دلیل تحریم های بین المللی، امکان فروش محصولات مسی برای کشور فراهم نبود و تولیدکنندگان را با مشکلات بسیاری روبه روکرده بود اما با تلاش های دولت یازدهم و رفع بخشی از تحریم ها، زمینه برای فروش محصولات مسی تولید شده در کشور برای تولیدکنندگان ایجاد شد.در این میان روند روبه رشد مصرف فلز مس در جهان صنعتی امروز نیز سبب شده کشورهای دارنده این فلز ارزشمند به سمت تولید روزافزون مس پیش بروند؛ در این میان کشورهایی همچون شیلی و کانادا ذخایر فراوانی از مس دارند و سالانه درآمد قابل قبولی از فروش محصولات مسی خود به دست می آورند. ایران نیز به عنوان یکی از دارندگان ذخایر بزرگ مسی در منطقه که روی کمربند این فلز قرار گرفته تاحدودی توانسته در حوزه صادرات محصولات مسی ورود پیدا کند که بنا به عقیده کارشناسان جای پیشرفت زیادی در این بخش دارد. این موضوع در حالی مطرح می شود که افزایش نرخ مس در بازار جهانی روند رو به افزایش دارد و با تکیه بر آن می توان با تولید مواد اولیه و در اختیار گذاشتن آن برای صنایع پایین دستی محصولات با کیفیتی از مس تولید کرد و در بازار جهانی به فروش رساند و به سود رسید.کشش رو به افزایش بازار به ظروف مسیسیداحمد مشکانی، یکی از فعالان صنعت مس و استاد دانشگاه تهران درباره میزان کشش بازار به ظروف مسی به صمت گفت: کشش بازار به ظروف مسی به دلیل ویژگی های دارویی آن بسیار زیاد شده است زیرا جامعه به سمتی می رود که بتواند درمان بیماری ها را با کنترل میزان مصرف مواد مختلف که یکی از آنها مواد معدنی است به پیش ببرد. وی افزود: با تبلیغاتی که در این زمینه انجام می شود می بینیم بعضی از مواد معدنی که در گذشته در ظروف استفاده می شده دلیلی داشته که از سوی پزشکان به تازگی مطرح می شود. یکی از این ظروف، ظروف مسی است که در قدیم مورد استفاده قرار می گرفته و به مرور زمان متوجه شدند که این ظروف می توانند تبادل یونی با آب داشته باشند و از این طریق این مواد وارد بدن شده و منجر به ایمنی بدن می شوند. تاثیر مس، قلع، روی و نقره روی بدن انسان مشخص شده و استفاده از هرکدام از آنها در قالب دارو یا ظروف مسی مورد توجه قرار گرفته است.وی افزود: یکی از موضوعاتی که از سوی برخی از پزشکان طب سنتی مطرح می شود، استفاده از فلز مس برای رفع سفیدی موی است. در این زمینه می توان گفت از قلع برای زدودن سم از درون ظروف مسی استفاده می شود.وی افزود: در ایران از فلز مس استفاده های مختلفی می شود که ردیف نخست آن سیم و کابل یعنی صنایع پایین دستی آن است، ردیف دوم آن نیز می تواند ظروف مسی و تزئینی باشد. اما اکنون سیم و کابل رقیب دیگر مصرف کنندگان مس هستند زیرا میزان مصرف تولیدکنندگان سیم و کابل به اندازه ای است که به تولیدکنندگان ظروف مسی اجازه ورود به این بخش را نمی دهد. از طرفی سازندگان ظروف مسی را بیشتر مردمان محلی تشکیل می دهند و مس دست دوم را خریده و بعد از ذوب، آن را تبدیل به ظروف مسی کرده و به فروش می رسانند.به گفته وی، بازار این فلز بسیار روبه رشد است. در گذشته، ظروف مسی به شکلی ساخته می شد که زیبایی نداشت اما امروزه می بینیم در ساخت ظروف مسی طراحی های زیبا ...

ادامه مطلب  

مسی و رونالدو در آستانه شروع جام جهانی روسیه توسط گروه تروریستی داعش تهدید به قتل شدند!  

درخواست حذف این مطلب
گروه تروریستی داعش، در آستانه شروع جام جهانی روسیه، مسی و رونالدو را تهدید کرد که آنها را به قتل خواهد رساند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : گروه تروریستی داعش، در آستانه شروع جام جهانی روسیه، مسی و رونالدو را تهدید کرد که آنها را به قتل خواهد رساند.داعش که پیشتر بازیکنان فوتبال و ورزشگاه ها را تهدید به عملیات تروریستی کرده بود، بار دیگر در آستانه جام جهانی، تهدید جدیدی را رسانه ای کرد.تصاویر منتشر شده دو سرباز این گروهک، مسی و رونالدو را روی زمین خوابانده و در حال بریدن سر آنها هستند. در توضیح این عکس، داعش نوشته: “زمین را با خون شما پر خواهیم کرد”.پوستر دومی که از داعش منتشر شده، به نظر یک ریموت انفجار است که در یک ورزشگاه قرار دارد و در توضیح آن نیز نوشته شده: “جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه – پیروزی برای ما خواهد بود!”در طول چند سال اخیر، این گروهک تروریستی، عکس های متعددی در تهدید این دو ستاره فوت ...

ادامه مطلب  

جنگ ستارگان؛ مقایسه عملکرد رونالدو و مسی در فیفا 18  

درخواست حذف این مطلب
سارا احمدی :جنگ ستارگان؛ مقایسه عملکرد رونالدو و مسی در فیفا 18در چندین سال گذشته بحث رونالدو یا مسی آن قدر کلیشه ای شده است که بعضی اوقات از خود «فوتبال» هم پیشی گرفته.از سال 2007 تا سال 2017 توپ های طلا بین این دو افسانه رد و بدل شده است و احتمالا در چند روز آینده باز هم توپ طلا را در دستان کریستین رونالدو ببینیم و این احتمال وجود دارد که تا زمانی که آن ها مشغول به افتخار آفرینی و رکورد شکنی باشند توپ طلا این حیطه دایره شکل دو قطبی خود را ترک نکند.حال ما هم با توجه به مرسومات فوتبالی به بررسی این دو فوق ستاره مستطیل سبز و مقایسه عملکرد آن ها در دنیای بازی ها می پردازیم؛ جایی که کنترل حرکات آن ها در دستان ماست و برای پیروزی «ما» تلاش می کنند.مهاجرت میان ستاره ایتا قبل از سال 2016 عادت داشتیم تا چهره مسی را بر روی کاور های بازی فیفا ببینیم و رونالدو هم مدت مدیدی مرد شماره یک سری بازی های pro evolution soccer بود.به طبع وقتی بازیکنی طرف قرارداد بازی ای باشد، سازندگان بهای بیشتری به او و اوورال هایش می دهند. برای مثال زمانی که رونی مرد روی کاور سری فیفا بود، به شدت قوی طراحی می شد و بهترین مهاجم بازی به شمار می رفت.اما حالا در سال 2017 و سری 18 بازی ها شاهد این هستیم که تصویر رونالدو بر روی کاور های فیفا نقش بسته و تیم بارسلونا بر روی بازی pes تکیه زده اندالبته به دلیل جدایی نیمار، ستاره برزیلی تیم بارسا که به پی اس جی فرانسه رفت، کونامی مجبور به تعویض صفحه اول بازی خود شد.به دلیل کوچ این دو ستاره بین دو بازی، اوورال های آن ها هم دچار تغییراتی شده که در عملکرد ها موثر بوده. حالا رونالدو مرد اول فیفا است و با میانگین قدرتی 94 در رده اول دیده می شود.ستاره آرژانتینی در یک پله پایین تر و با اوورال 93 دومین قدرت برتر بازی محسوب می شود.بهتر و بهترهمان طور که گفتیم در میانگین تغییر محسوسی دیده نمی شود ولی این میانگین ها از عناصر زیرینی تشکیل شده که در ادامه به مقایسه یک دیگر آن ها با هم می پردازیم.سرعتهمانند میانگین مسی با یک امتیاز عقب تر از رونالدو قرار می گیرد. رونالدو 90 امتیاز در این بخش دریافت کرده است و لیونل مسی 89 امتیاز.90 امتیاز رونالدو متشکل از 89 امتیاز شتاب و 91 امتیاز سرعت دویدن تشکیل شده است و 89 امتیاز مسی از 92 امتیاز شتاب و 87 امتیاز سرعت دویدن.این به آن معنی است که در مسافت های طولانی تر مسی سریع تر می دود ولی استارت های رونالدو در بعد های مسافتی کمتر سریع تر عمل می کند.شوتقدرت کلی شوت برای رونالدو 93 در نظر گرفته شده است که این میزان برای مسی 90 است.امتیاز جایگیری: رونالدو 95 امتیاز و مسی 93قدرت تمام کنندگی: رونالدو 94 و مسی 95قدرت شوت: رونالدو 94 و مسی 85شوت از راه دور: رونالدو 92 و مسی 88توپ های هوایی: رونالدو 88 و مسی 85پنالتی: رونالدو 85 و مسی 74جزییات تشکیل دهنده میانگین شوت دو ب ...

ادامه مطلب  

چرا لیونل مسی با بارسلونا تمدید نمی کند؟  

درخواست حذف این مطلب
ساعت ها در بارسلونا در حال گذر هستند و کمتر از یک ماه دیگر به زمانی باقی مانده که لیونل مسی آزاد است تا با باشگاه های دیگر برای انتقال مذاکره کند.گروه ورزشی: باشگاه بارسلونا در ماه ژوئن اعلام کرد که تمدید قرارداد مسی انجام شده است. خبری که ارنستو والورده، مربی بارسا نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه آن را تایید کرد.به گزارش بولتن نیوز به نقل از ورزش سه، با این حال هیچ یک از افراد، نه خود مسی، نه پدرش خورخه مسی، که به عنوان مدیر برنامه اش مشغول است، نه هیچ یک از اعضای تیم حقوقی مسی این خبر را تایید نکرده است.در چنین شرایطی اضطراب در اردوی بارسا در حال افزایش است. زمانی که در هفته ی گذشته مسی تحت فشار قرار گرفته بود، رونالدینیو به سایت گل گفت: "اگر علاقه قلبی مسی رفتن به باشگاه دیگری باشد، حتی من به عنوان سفیر بارسلونا، از او حمایت خواهم کرد."در روز شنبه خوان مانوئل سرات مشهرترین خواننده و ترانه سرای اهل ایالت کاتالونیا هنگامی که یادداشتی برای نشریه ال پایس نوشت، کمتر به مسائل فلسفی توجه کرد.سرات در یادداشت خود در مورد تاخیر در تمدید قرارداد لیونل مسی ابراز نگرانی کرد و به طعنه جمله ای را بیان کرد که عصبانیت هواداران بارسا را افزایش داد: "خاطرتان هست که در مورد نیمار نیز نهایتا همه چیز حل شد؟"این جمله طعنه ای به معاون ورزشی بارسا بود که چند هفته قبل از رفتن ستاره برزیلی اعلام کرد 200 درصد مطمئن است که نیمار در این باشگاه باقی می ماند. اگر مسی در مورد قرارداد جدید با بارسلونا به توافق رسیده بود، اتفاق عادی این بود که او برای عکس تبلیغاتی در کنار رئیس باشگاه حاضر می شد.رامیرو مارتین نویسنده کتاب بیوگرافی لونل مسی، معتقد است که مشکلی در خصوص تمدید قرارداد مسی وجود دارد و انگار چیزی در این میان درست نیست.مارتین گفت:" صحبت از قطعی شدن توافق است اما عدم وجود یک عکس که گرچه نمادین است اما دارای ارزش بسیار بالایی است، بسیار مهم است؛ زیرا نشان می دهد که انگار مسی ماندنی نیست و این فاجعه است. شگفت آور است که بارسا این شرایط را برای مدتی طولانی تغییر نداده و انگار این باشگاه توانایی این را که مسی را خوشحال کند، ندارد."اما به هر حال درخشش بی حد و حصر مسی در فصل جاری ادامه یافته و زدن 12 گل در 12 بازی باعث شده تا بارسا با اقتدار در صدر جدول حضور داشته باشد.ویکتور فونت، یکی از نامزدهای ریاست بارسلونا در آینده ای نزدیک گفت: "افرادی که واقعیت را از درون می دانند، فهمیده اند که مسی به دلایل بسیاری با بارتومئو و هیئت مدیره او رابطه خوبی ندارد."شاید بخشی از این موضوع به این دلیل باشد که ساندو روسل، رئیس سابق بارسا، نیمار را به عنوان جایگزین مسی در آینده خریداری کرد؛ اما صورت مالی و مبلغ پرداخت شده برای نیمار شفاف نبود و همین موضوع این شائبه را ایجاد کرد که شاید مبلغ بیشتری برای خرید او نسبت به مسی پرداخته شده باشد.همچنین وقتی مسی از سوی اداره مالیات اسپانیا به فرار مالیاتی متهم شد، انتظار داشت که باشگاه بسیار بیشتر از او دفاع کند؛ به همین دلیل در تابستان 2016 او بسیار نزدیک به امضای قرارداد با منچستر سیتی بود؛ اما خوشبختانه این روند متوقف شد."فونت همچنین به سرخوردگی مسی از عملکرد بارسا در بازار نقل و انتقالات اشاره کرده است که نگرانی مسی باعث می شود که باشگاه تلاش بیشتری برای کسب عنوان داشته باشد.فونت افزود: "مسی علاقه مند است که بداند باشگاه چگونه قصد دارد خود را به عنوان یک تیم فوتبال تقویت کند تا او مطمئن شود که تلاش بلوگرانا برای حفظ رقابت ادامه خواهد داشت.مسی می خواهد برنده شود و به همین دلیل می خواهد بازیکنان خوبی را در کنار خودش ببیند؛ پس تصادفی نیست که در مورد فیلیپ کوتینیو، آنتوان گریزمان و دیگر ستارگان شایعات زیادی وجود دارد."اما زمان زیادی از وقتی که مسی تصمیم به جدایی گرفته بود، گذشته است و خیلی زمان از آن مقطع نگذشته است که بندیتو، رقیب بارتومئو در سال 2015 برای به پایین کشیدن او اقدام کرد ...

ادامه مطلب  

رضا پرستش با مسی واقعی به زودی دیدار می کند + عکس  

درخواست حذف این مطلب
رضا پرستشرضا پرستش با مسی واقعی به زودی دیدار می کند + عکسرضا پرستش که بانام مسی ایرانی یا بدل مسی شناخته می شود بزودی به اسپانیا سفر کرده و چند روزی با مسی خواهد بود.مصاحبه جدید مسی ایرانیشهرت بدل مسی آن قدر سریع رشد کرد که خیلی زود به گوش خارجی ها و به ویژه کشور اسپانیا رسید. رضا پرستش خودش هم باور نمی کند ظرف چند هفته این همه توجهات را به خود جلب کرده و معروف شده است. * داستان رضا پرستش و لیونل مسی از کجا شروع شد؟ اولین بار ۷، ۸ سال پیش بود که دوستان، اقوام و نزدیکان از شباهت من به لیونل مسی حرف زدند و به مرور اینصحبت ها بیشتر شد تا اینکه پدرم پیشنهاد داد عکس هایم را منتشر کنم و با رسانه ها ارتباط بگیرم. * گوش کردن به توصیه پدر همان و به سرعت معروف شدن هم همان! بله، همه چیز به سرعت برق و باد اتفاق افتاد و یک مرتبه متوجه شدم چه شهرتی به هم زدم! (می خندد) * (به شوخی) برخی ها معتقدند رضا پرستش بدون ریش خیلی شبیه لیونل مسی نیست و اگر ستاره بارسا ریش خود را بزند کارت تمام است! اتفاقاً آنهایی که سال هاست مرا می شناسند خوب می دانند من بدون ریش هم به لیونل مسی شبیه هستم. اولین عکس های من با لباس بارسا و آرژانتین بدون ریش منتشر شد و ربطی به این مسئله نداشت. * یعنی از اینکه لیونل مسی ریش خود را بزند استقبال می کنی؟ بله، دوست دارم مسی ریش خودش را بزند تا ثابت کنم بدون ریش هم شبیه ستاره بارسلونا و تیم ملی آرژانتین هستم. * می گویند به آرایشگاه مخصوص می روی که با گریم تو را شبیه لیونل مسی کند؟ این یکی را هم تکذیب می کنم. من سال هاست پیش یک آرایشگر می روم و گریم هم نمی کنم. * قد و وزن مسی چقدر است، می دانی؟ ۱۶۹ سانتی متر قد لیونل مسی است و ۶۸ کیلو هم وزن دارد. * قد و وزن خودت چقدر است؟ قد من هم دقیقاً ۱۶۹ سانتی متر است ولی ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم اضافه تر هستم که زیاد نیست و به راحتی می توانم کم کنم! * اگر توسط لیونل مسی به اسپانیا دعوت شدی یا اینکه برنامه ای جور شد که بتوانی ستاره آرژانتینی بارسا را از نزدیک ملاقات کنی، رژیم می گیری؟ قرار است همین تابستان به اسپانیا و ملاقات لیونل مسی بروم و یک هفته قبل از آن رژیم خواهم گرفت. * جداً؟ بله، از طریق اسپانسری که با کمپانی بارسلونا همکاری می کند و ارتباطات خوبی در کشور اسپانیا دارد قرار است به دیدار لیونل مسی بروم. * وقتی عکس های ملاقات تو با کاسیاس منتشر شد، برخی ها گفتند کاش حداقل چند کلمه اسپانیایی یاد می گرفتی که بهتر می توانستی با این دروازه بان سرشناس ارتباط بگیری. دو، سه کلمه را که بلدم. مثل اولا «به معنای سلام». در کویت همدیگر را دیدیم و قرار هم نبود انگلیسی صحبت کنیم. کاسیاس هم به من گفت اسپانیایی یاد بگیر و فقط به این زبان حرف بزن. * ولی کاسیاس که دل خوشی از لیونل مسی ندارد، دارد؟ (با خنده) بیشترین گل ها را کاسیاس از لیونل مسی خورده است! با این حال پشت دوربین کاسیاس بسیار بامزه تر بود و همین طور شوکه مرا نگاه می کرد و من هم فقط لبخند می زدم. * فکر می کنی لیونل مسی بیشتر از ۵ دقیقه به تو وقت بدهد؟ اتفاقاً قرار است ۲ یا ۳ روز پیش لیونل مسی باشم و حتی با او زندگی کنم! * امیدواریم این اتفاق بیفتد ولی خیلی بعید است ستاره آرژانتین ۲ یا ۳ روز به تو وقت بدهد. حالا بگو اگر مسی را ببینی از او چه چیزی یادگاری می گیری؟ (کلی فکر می کند) قطعاً توپ طلا یا کفش های طلایش را که نمی دهد. بنابراین یک کفش معمولی استوک دارش را به عنوان یادگاری می گیرم. * می دانی مسی کلکسیون پیراهن تیم هایی را دارد که مقابل آنها بازی کرده است؟ بله، در جریان آن هستم. شاید هم یکی از پیراهن های خود مسی را درخواست کردم (به شوخی ادامه می دهد) بستگی به کَرم مسی دارد! * با خودت سوغاتی یا هدیه ای برای لیونل مسی به اسپانیا می بری؟ یکسری نمادهای ایرانی را قرار است تهیه و تقدیم لیونل مسی کنیم. * بی تعارف رئالی هستی یا بارسایی؟ پدرم رئالی است اما خودم بارسایی هستم. * قبل از لیونل مسی طرفدار کدام بازیکن هستی؟ کارلوس پویول و رونالدینیو را خیلی دوست داشتم. البته به اینیستا هم علاقه مندم و در جام فوتسال ستارگان کویت قرار بود این ستاره بارسا را از نزدیک ببینم که ویزایم دیر جور شد. * ژاوی هم وقتی به ایران آمد خیلی تو را تحویل گرفت. جالب است. او مرا می شناخت و با دیدن ...

ادامه مطلب  

مسابقات پاورلیفتینگ کلاسیک قهرمانی باشگاه های کشور برگزار شد  

درخواست حذف این مطلب
مسابقات پاورلیفتینگ کلاسیک قهرمانی باشگاه های کشور برگزار شد ورزش > ورزش های دیگر - همشهری آنلاین:مسابقات پاورلیفتینگ بدون لوازم کلاسیک قهرمانی باشگاه های کشور در چهار رده سنی به میزبانی تهران برگزار و با معرفی نفرات برتر کشور به پایان رسید.به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ بدون لوازم باشگاه های کشور (کلاسیک با استفاده از زانوبند بانداژی 1 متری) 17 لغایت 19 اسفند ماه به میزبانی پایتخت ایران در لواسان، سالن تختی با حضور سرپرستان، مربیان و 110 ورزشکار در همه رده های سنی برگزار شد.در پایان این دوره از مسابقات نتایج به شرح زیر به دست آمد:*قهرمان قهرمانان نوجوانان1- امید دلشاد در دسته 100 کیلوگرم از باشگاه اوراز کرد کرستان2- حسین شاهی در دسته 90 کیلوگرم از باشگاه عارف ملایر3- عرفان جهانگیری در دسته 110 کیلوگرم از باشگاه قصر آهنین اهواز*دسته 52 کیلوگرم نوجوانان1- محمدرضا اسدآبادی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 260 کیلوگرم*دسته 56 کیلوگرم نوجوانان1- امیرحسین معین قفقازی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 225 کیلوگرم*دسته 60 کیلوگرم نوجوانان1- علی دُری از باشگاه مدرن اراک با رکورد 332.5 کیلوگرم2- حیدر محمدی از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 305 کیلوگرم 3- کارو جانی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 277.5 کیلوگرم*دسته 67.5 کیلوگرم نوجوانان1- علی بابایی از فریدونکنار با رکورد 290 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم نوجوانان1- علی احمدنژاد از فریدونکنار مازندران با رکورد 345 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم نوجوانان1- بهزاد فلاحی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 272.5 کیلوگرم 2- مهدی هادری زاده از باشگاه مردان فولادین خراسان جنوبی با رکورد 265 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم نوجوانان1- حسین شاهی از باشگاه عارف ملایر با رکورد 490 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم نوجوانان1- امید دلشاد از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 540 کیلوگرم2- افشین یزدانی چراتی از بابلسر مازندران با رکورد 485 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم نوجوانان1- عرفان جهانگیری از باشگاه قصر آهنین اهواز با رکورد 500 کیلوگرم 2- سینا مردانی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 242.5 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم نوجوانان1- میلاد مصطفایی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 240 کیلوگرم*تیمی رده سنی نوجوانان در بین 10 تیم1- باشگاه اوراز کرد کردستان با 44 امتیاز2- انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با 33 امتیاز3- فریدونکنار مازندران با 24 امتیاز*قهرمان قهرمانان جوانان1- محمد رییسی از فارس در دسته 82.5 کیلوگرم2- مهران اباذری از فارس در دسته 90 کیلوگرم 3- شهریار خُلقی از فارس در دسته 75 کیلوگرم*دسته 52 کیلوگرم جوانان1- یوسف پروانه از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 362.5 کیلوگرم2- یوسف کاید خورده از ایلام با رکورد 245 کیلوگرم*دسته 56 کیلوگرم جوانان1- محراب خوش دامن از انجمن بدنسازی کارگران استان کرمان با رکورد 315 کیلوگرم*دسته 67.5 کیلوگرم جوانان1- رسول حیدرپور از آذربایجان شرقی با رکورد 455 کیلوگرم*دسته 75 کیلوگرم جوانان1- شهریار خُلقی از فارس با رکورد 595 کیلوگرم2- عادل عبدالهی از باشگاه اوراز کرد کردستان با رکورد 455 کیلوگرم 3- حسین اباراد از باشگاه مردان فولادین خراسان جنوبی با رکورد 375 کیلوگرم*دسته 82.5 کیلوگرم جوانان1- محمد رییسی از فارس با رکورد 730 کیلوگرم 2- سید داود هاشمی از باشگاه ویتامین ث زنجان با رکورد 547.5 کیلوگرم 3- محمدنوید دایی چینی از کرمانشاه با رکورد 532.5 کیلوگرم*دسته 90 کیلوگرم جوانان1- مهران اباذری از فارس با رکورد 692.5 کیلوگرم 2- محمدعلی بابایی از اصفهان با رکورد 610 کیلوگرم 3- علی ترکه از باشگاه رویین تن تهران با رکورد 440 کیلوگرم*دسته 100 کیلوگرم جوانان1- عباس جمشیدی از لرستان با رکورد 495 کیلوگرم*دسته 110 کیلوگرم جوانان1- امین محمد حسن زاده از همدان با رکورد 665 کیلوگرم 2- محمد بهرامی فر از خوزستان با رکورد 597.5 کیلوگرم 3- حامد الهامی اصل دهیاری بایرام اسکو با رکورد 595 کیلوگرم*دسته 125 کیلوگرم جوانان1- علی جنگی از خانه پرورش اندام قزوین با رکورد 715 کیلوگرم*دسته 140 کیلوگرم جوانان1- علی رستمی از قم با رکورد 610 کیلوگرم*دسته 140 + کیلوگرم جوانان1- علی شرفی از کوهپایه محلات با رکورد 682.5 کیلوگرم2- علیرضا طلاپور از سیرجان با رکورد 650 کیلوگرم*تیمی رده سنی جوانان در بین 17 تیم1- فارس با 48 امتیاز2- خانه پرورش اندام قزوین با 21 امتیاز3- باشگاه رویین تن تهران با 20 امتیاز*قهرمان قهرمانان بزرگسالان1- اکبر عبادی از خانه پرورش اندام قزوین در دسته 82.5 کیلو گرم2- محمدجواد زارع از فارس در دسته 140+ کیلوگرم 3- فرشید جعفری ار لرستان در دسته 82.5 کیلوگرم*دسته 56 کیلوگرم بزرگسالان1- محمدرضا معتقد الحق از باشگاه نیکان تهران با رکورد 310 کیلوگرم 2- محمد میرزایی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 305 کیلوگرم*دسته 60 کیلوگرم بزرگسالان1- جواد رجبی از باشگاه مدرن اراک با رکورد 380 کیلوگرم2- علی ساریخانی از باشگاه آریاتن مهاجران اراک رکورد 290 کیلوگرم 3- کورش طهماسبی از ایلام با رکورد 205 کیلوگرم*دسته 67.5 کی ...

ادامه مطلب  

جالب و خواندنی درباره لیونل مسی  

درخواست حذف این مطلب
لیونل آندرس مسی معروف به «لئو» در حالی ۳۰ ساله می شود که رکوردهای زیادی را برجای گذاشته است. امروز سالروز تولد مسی است.به گزارش آلامتو به نقل از مجله مهر: لئو مسی متولد ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ در آرژانتین است، اما این چیزی نیست که کسی از آن خبر نداشته باشد، همه دیگر مسی را چند سالی است که می شناسند و حتی اگر از طرفداران بارسلونا یا آرژانتین نباشند، از جادوی او در زمین فوتبال لذت می برند. مسی را اعجوبه قرن فوتبال می دانند، او فقط دریبل نمی زند، او مهندسی می کند، زاویه های دقیق پاس های بلند و کوتاه او، ضربه های دقیق به طاق دروازه حریف، همه و همه از نگاه تیزبین او خبر می دهد. مسی قد بلندی ندارد، احتمالا در روزگار ۱۱ سالگی وقتی که می فهمد دیگر قرار نیست رشد عادی و نرمال داشته باشد و باید تحت درمان قرار بگیرد، فکر نمی کرد همین قد کوتاه در زمین فوتبال به کمک او بیاید! قد کوتاه مسی در مقابل بازیکانانی که دست کم ۲۰ سانتی متر از او بلندتر هستند، این امکان را به لئو می دهد که حرکت پا به توپ سریع تری داشته باشد و مرکز ثقل بدن او نسبت به بقیه پایین تر باشد؛ به همین دلیل است که در عکس های بسیاری می بینیم که در هنگام دریبل زدن زاویه بدن او خیلی خم می شود، اما زمین نمی افتد.احتمالا مسی دوستان خیلی از چیزهایی که در این گزارش نوشته شده را می دانند، اما مگر می شود تولد اسطوره آرژانتینی آبی اناری ها باشد و از او ننوشت؛ حتی اگر تکراری باشند!کوتاه قدترین مهاجم دنیابا قد یک متر ۶۹ سانتی متری اش کوتاه قدترین مهاجم دنیاست، اما همان طور که پیش تر گفتیم این چیزی نبوده که بخواهد جلوی او را بگیرد، به هر حال هوش و ذکاوت او اوضاع را خطرناک می کند.جوان ترین نامزد فیفادر سال ۲۰۰۸ و در حالی که تنها ۲۱ سال سن داشت، برای جایزه بهترین بازیکن سال نامزد شد و رکورد جوان ترین نامزدی در این جایزه را به نام خود کرد. البته مسی در آن سال نتوانست جایزه را ببرد.توپ طلا برای چهار سال متوالیاز سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ و از سن ۲۲ سالگی تا ۲۵ سالگی او توپ های طلای فیفا را با خود به خانه برد.بیشترین هت ریک کننده بارسلوناهت ریک کردن کار چندان ساده ای نیست، اما مسی به تنهایی بیش از ۳۵ بار این کار را در باسلونا انجام داده است. (هت ریک یعنی بازیکنی در یک بازی سه گل به ثمر برساند.)چهار کفش طلاییکفش طلایی اروپا جایزه ای است که هر سال به بازیکنی که بیشترین تعدا گل را زده باشد، اهدا می شود، لیونل مسی تنها بازیکنی که توانسته چهار بار این جایزه را از آنِ خود کند. فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ با ۳۴ گل، فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۲ با ۵۰ گل، فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۳ با ۴۶ گل و فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ با ۳۷ گل.قرار دادی روی دستمال سفرهکارلوس رکساچ، مدیر فنی پیشین بارسلونا که وظیفه شناسایی استعدادها را دارد، بازی مسی را در آرژانتین می بینید و شیفته بازی های این پسر ۱۳ ساله می شود. اما برای اینکه بتواند او را جذب بارسلونا کند، زحمت زیادی می کشد و بارها با خانواده او صحبت می کند، در نهایت یک روز که در رستوران هستند، روی یک دستمال سفره قراردادی را با پدر مسی امضا می کند که به گفته ...

ادامه مطلب  

بچه نق نقویی که سلطان فوتبال شد  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه شرق: از مسیری که به محله «ژنرال لاس هراس» در جنوب روساریو، جایی که لیونل مسی، سه دهه قبل در آنجا به دنیا آمد، منتهی می شود، به خوبی می توان علایق و سلایق فوتبالی ساکنان محل را متوجه شد. جدالی که بین «اینچاس» (تماشاگر) های نیوولز اولدبویز و روساریو سنترال وجود دارد، همه جای این محله ١,٢ میلیون نفری دیده می شود. اینجا ساکنانش در طول مسیر رودخانه پارانا، در٣٠٠ کیلومتری بوئنوس آیرس، سکونت دارند. روی نمای ساختمان ها، سقف های کوتاه و بلند و پست های الکتریکی که در شهر گذاشته شده، همه و همه نشان از رقابت و دوئل سختی است که هواداران این دوباشگاه با یکدیگر دارند؛ سرخ و سیاه برای نیوولز اولد بویزی ها و زرد و آبی برای تیم رقیب. منطقه ای که تقریبا در مرکز این گردان نظامی قرار گرفته، منطقه ١٢١ است که بیشتر در اختیار «کانائیس» (لقب هواداران روساریو سنترال) است. البته این موضوع مانع از این نشده که خانواده مسی طرفدار و حامی نیوولز اولدبویز باشند. خورخه، پدر مسی، به گواه همسایه هایی که در این محل حضور دارند، استعداد درخشانی در فوتبال نداشته است. چیزی که باعث شده ژن فوتبالیست شدن به سه فرزندش برسد، از سمت خانواده بیانسوکی است؛ یعنی ژنی که خانواده سلیا، مادر لیونل مسی داشته اند. به عنوان مثال امانوئل و ماکسیمیلیانو، پسردایی های مسی هم فوتبالیست های حرفه ای هستند؛ اولی یعنی امانوئل این روزها در لیگ دسته اول پاراگوئه بازی می کند، ولی او سابقه بازی در مونیخ ١٨٦٠ آلمان و تیم جیرونا در دسته دوم اسپانیا را هم در کارنامه داشته است. ماکسیمیلیانو هم از ابتدای دوران حرفه ای اش، بین دو کشور پاراگوئه و برزیل در حال رفت وآمد بوده و این روزها هم در باشگاه سئارا در دسته دوم برزیل بازی می کند. لطف مادربزرگهمه چیز را برای لئو و شروع زندگی فوتبالی، مادربزرگش در سال ١٩٩٢ رقم زد؛ همان سالی که هواداران نیوولز حسابی به خاطر اینکه مارسلو بیلسا تیمشان را به فینال کوپا لیبرتادورس رسانده و قهرمان آرژانتین کرده بود، مشعوف بودند. مسی سال ٢٠١٠ در گفت وگو با «لاناسیون» درباره آن روزها گفت: «اولین باری که به توپ ضربه زدم پنج سالم بود. پدرم برایم تعریف کرده که در خانه مادربزرگ سلیا، برادرها و پسردایی هایم یار کم داشته اند و از من خواسته اند بروم و با آنها بازی کنم. علاقه ای نداشته ام که بروم و با آنها بازی کنم، ولی به محض اینکه توپ به من رسیده، همگی با تعجب فقط به من نگاه کرده اند». اینجا درست جایی بوده که مادربزرگ مادری مسی، آغازگر دوران حرفه ای اش می شود. در واقع همین مادربزرگ، مسی را به باشگاه گراندولی می برد که دو برادر دیگر مسی، یعنی ماتیاس و رودریگو که بازیکنان خوبی بوده اند و در آن باشگاه حضور داشته اند. داستان از همان جا شروع می شود و مسی راه افسانه شدن را در پیش می گیرد. یک روز که در باشگاه یار کم داشته اند، مادربزرگ به مربی باشگاه می گوید که از نوه اش استفاده کنند تا ترکیب دو تیم کامل شود. لئوی کوچک با چند دریبل، نه تنها مربی، بلکه والدین حاضر در باشگاه را هم شوکه می کند. به همین خاطر است که مسی از زمانی که به عنوان یک بازیکن حرفه ای کار می کند، همه گل هایش را با بالابردن دستش به سمت آسمان به مادربزرگش سلیا تقدیم می کند که سال ١٩٩٨ درگذشت. دیگو وایخوس، یکی از دوستان دوران کودکی مسی می گوید: «برای لئو، مادربزرگش همه چیز بود. عادت نداشتیم هیچ وقت از بلوک های ساختمانی که در آن زندگی می کردیم دور شویم، ولی یک روز لئو از من خواست تا برای رفتن به قبرستانی که مادربزرگش در آنجا دفن شده بود، با او بروم. فاصله قبرستان تا محله ما چندین کیلومتر بود. سوار اتوبوس شدیم، ولی قبل از رسیدن به مقصد، از اتوبوس پیاده شدیم تا بقیه راه را با پای پیاده برویم. عجله ای نداشتیم. در مسیر سنگریزه ها را این طرف و آن طرف پرت می کردیم و قوطی های کنسرو را شوت می کردیم. ضمن اینکه زنگ درهای مختلف را هم می زدیم و فرار می کردیم... . لئو چند دقیقه ای سر قبر مادربزرگش بود و آرام شد. بعد ما دوباره مسیری را که آمده بودیم برگشتیم». در روساریو شب فرارسیده بود و والدین این دو کودک حسابی نگران شده بودند. دیگو می گوید: «از زمانی که برای برگشت به خانه داشتیم نهایت استفاده را کردیم: پایمان را در قوطی کرده بودیم و داشتیم مثل آدم آهنی راه می رفتیم. وقتی به خانه رسیدیم، دیدیم همه نگران شده اند، ولی آن روز یکی از بهترین خاطرات من است. فکر می کنم یکی از بهترین خاطرات لئو هم باشد». برادر مسی به لطف همین دوستی، با خواهر دیگو ازدواج کرده و خانواده آنها بیش از پیش به هم نزدیک شده اند. تودار در کلاس درس، رئیس در حیاط مدرسهمسی زیاد از خانه شان دور نمی شد؛ او یا مقابل ساختمان خانوادگی شان در محله ژنرال لاس هراس بازی می کرد یا اینکه به زمین بزرگ و خالی در شمال خیابان استادو ازرائیل می رفت که متعلق به ارتش بود. کلودیو بیانسوکی، دایی مسی، آن روزها را خوب به خاطر دارد: «در مسابقات بین محله ها، وقتی مسی، بزرگ ترها را دریبل می کرد، رویش خطا می کردند و به زمینش می زدند. او هم گریه می کرد... ولی دوباره برمی گشت و به بازی ادامه می داد». ماتیاس، برادر مسی، داستان را به گونه ای دیگر روایت می کند: «وقتی با همدیگر بازی می کردیم، قاعده این بود که هرکسی زودتر شش گل بزند، برنده است ولی از آنجا که لئو باختن را دوست نداشت و از طرفی کوچک هم بود، جیغ می کشید. در نتیجه باید آن قدر بازی را ادامه می دادیم تا او برنده شود». مسی از همان زمان کودکی به شکست آلرژی داشت و این موضوع را همه اطرافیانش به خوبی می دانستند. پدرش می گوید: «واقعا بازیکن بداخلاقی بود. وقتی او در خیابان با برادرهایش بازی می کرد، اگر می باخت گریه می کرد». دیگو وایخوس هم می گوید: «مطمئن هستم همان ویژگی اش کاری را کرد که مسی حالا یکی پس از دیگری رکوردها را بشکند».روی نیمکت های مدرسه، لیونل مسی پسری کامل، تودار و خجالتی بود؛ او ته کلاس می نشست و به زحمت سرش از پشت هم کلاسی هایی که جلویش نشسته بودند پیدا می شد. هم تیمی هایش برای این پسر ریزنقش که از حرف زدن متنفر بود لقب «پیکی» را در نظر گرفته بو ...

ادامه مطلب  

بدل ایرانی مسی قرار است 3 روز با مسی در اسپانیا زندگی کند!  

درخواست حذف این مطلب
رضا پرستش که بانام مسی ایرانی یا بدل مسی شناخته می شود بزودی به اسپانیا سفر کرده و چند روزی با مسی خواهد بود.شهرت بدل مسی آن قدر سریع رشد کرد که خیلی زود به گوش خارجی ها و به ویژه کشور اسپانیا رسید. رضا پرستش خودش هم باور نمی کند ظرف چند هفته این همه توجهات را به خود جلب کرده و معروف شده است.او مدتی است به عنوان بدل لیونل مسی، ستاره سرشناس باشگاه بارسا، مطرح شده و هوادارانی هم پیدا کرده است. آقا رضا دیروز به همراه پوریا نادری، دوست صمیمی و مدیر برنامه هایش (!)، مهمان ما بودند که با او به گفت وگو نشستیم.* داستان رضا پرستش و لیونل مسی از کجا شروع شد؟اولین بار 7، 8 سال پیش بود که دوستان، اقوام و نزدیکان از شباهت من به لیونل مسی حرف زدند و به مرور این صحبت ها بیشتر شد تا اینکه پدرم پیشنهاد داد عکس هایم را منتشر کنم و با رسانه ها ارتباط بگیرم.* گوش کردن به توصیه پدر همان و به سرعت معروف شدن هم همان!بله، همه چیز به سرعت برق و باد اتفاق افتاد و یک مرتبه متوجه شدم چه شهرتی به هم زدم! (می خندد)* (به شوخی) برخی ها معتقدند رضا پرستش بدون ریش خیلی شبیه لیونل مسی نیست و اگر ستاره بارسا ریش خود را بزند کارت تمام است!اتفاقاً آنهایی که سال هاست مرا می شناسند خوب می دانند من بدون ریش هم به لیونل مسی شبیه هستم. اولین عکس های من با لباس بارسا و آرژانتین بدون ریش منتشر شد و ربطی به این مسئله نداشت.* یعنی از اینکه لیونل مسی ریش خود را بزند استقبال می کنی؟بله، دوست دارم مسی ریش خودش را بزند تا ثابت کنم بدون ریش هم شبیه ستاره بارسلونا و تیم ملی آرژانتین هستم.* می گویند به آرایشگاه مخصوص می روی که با گریم تو را شبیه لیونل مسی کند؟این یکی را هم تکذیب می کنم. من سال هاست پیش یک آرایشگر می روم و گریم هم نمی کنم.* قد و وزن مسی چقدر است، می دانی؟169 سانتی متر قد لیونل مسی است و 68 کیلو هم وزن دارد.* قد و وزن خودت چقدر است؟قد من هم دقیقاً 169 سانتی متر است ولی 2 کیلو و 200 گرم اضافه تر هستم که زیاد نیست و به راحتی می توانم کم کنم!* اگر توسط لیونل مسی به اسپانیا دعوت شدی یا اینکه برنامه ای جور شد که بتوانی ستاره آرژانتینی بارسا را از نزدیک ملاقات کنی، رژیم می گیری؟قرار است همین تابستان به اسپانیا و ملاقات لیونل مسی بروم و یک هفته قبل از آن رژیم خواهم گرفت.* جداً؟بله، از طریق اسپانسری که با کمپانی بارسلونا همکاری می کند و ارتباطات خوبی در کشور اسپانیا دارد قرار است به دیدار لیونل مسی بروم.* وقتی عکس های ملاقات تو با کاسیاس منتشر شد، برخی ها گفتند کاش حداقل چند کلمه اسپانیایی یاد می گرفتی که بهتر می توانستی با این دروازه بان سرشناس ارتباط بگیری.دو، سه کلمه را که بلدم. مثل اولا «به معنای سلام». در کویت همدیگر را دیدیم و قرار هم نبود انگلیسی صحبت کنیم. کاسیاس هم به من گفت اسپانیایی یاد بگیر و فقط به این زبان حرف بزن.* ولی کاسیاس که دل خوشی از لیونل مسی ندارد، دارد؟(با خنده) بیشترین گل ها را کاسیاس از لیونل مسی خورده است! با این حال پشت دوربین کاسیاس بسیار بامزه تر بود و همین طور شوکه مرا نگاه می کرد و من هم فقط لبخند می زدم.* فکر می کنی لیونل مسی بیشتر از 5 دقیقه به تو وقت بدهد؟اتفاقاً قرار است 2 یا 3 روز پیش لیونل مسی باشم و حتی با او زندگی کنم!* امیدواریم این اتفاق بیفتد ولی خیلی بعید است ستاره آرژانتین 2 یا 3 روز به تو وقت بدهد. حالا بگو اگر مسی را ببینی از او چه چیزی یادگاری می گیری؟(کلی فکر می کند) قطعاً توپ طلا یا کفش های طلایش را که نمی دهد. بنابراین یک کفش معمولی استوک دارش را به عنوان یادگاری می گیرم.* می دانی مسی کلکسیون پیراهن تیم هایی را دارد که مقابل آنها بازی کرده است؟بله، در جریان آن هستم. شاید هم یکی از پیراهن های خود مسی را درخواست کردم (به شوخی ادامه می دهد) بستگی به کَرم مسی دارد!* با خودت سوغاتی یا هدیه ای برای لیونل مسی به اسپانیا می بری؟یکسری نمادهای ایرانی را قرار است تهیه و تقدیم لیونل مسی کنیم.* بی تعارف رئالی هستی یا بارسایی؟پدرم رئالی است اما خودم بارسایی هستم.* قبل از لیونل مسی طرفدار کدام بازیکن هستی؟کارلوس پویول و رونالدینیو را خیلی دوست داشتم. البته به اینیستا هم علاقه مندم و در جام فوتسال ستارگان کویت قرار بود این ستاره بارسا را از نزدیک ببینم که ویزایم دیر جور شد.* ژاوی هم وقتی ب ...

ادامه مطلب  

مسی، رونالدو و رابطه کفش طلا و توپ طلا!+ تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
علیرغم انتخاب به عنوان بهترین گلزن فصل و پیروزی در کورس کفش طلا، لیونل مسی هنوز هم شانس خیلی زیادی برای دریافت جایزه توپ طلا ندارد. به گزارش فوتبال آنلاین در کورس نفسگیر توپ طلا، اینلیونل مسی بود که بالاتر از ستاره هایی چون صلاح و ایموبیله (اگر معجزه ای در هفته آخر سری آ رخ ندهد) در نهایت به عنوان بهترین گلزن فصل انتخاب شده و برای پنجمین بار جایزه توپ طلا را از آن خود کرد.اما با مرور سالهای اخیر در می یابیم این جایزه تاثیر خیلی زیادی در دریافت عنوان مرد سال فوتبال جهان نداشته و معمولا یک ستاره با فتح جام است که بهترین بازیکن جهان خواهد شد.پس با توجه به صعود رئال مادرید به فینال لیگ قهرمانان و احتمال قهرمانی مجدد رونالدو، شانس ستاره پرتغالی برای پیش افتادن در رقابت توپ طلا بیشتر است و اگر مسی به دنبال ششمین توپ طلاست، باید در لباس آرژانتین در جام جهانی درخشیده و با آلبی سلسته معجزه کند.بیشتر بخوانید: نگاهی به ۵ آقای گُل جام جهانی +اینفوگرافیک2007-2008؛برنده کفش طلا: کریستیانو رونالدوبرنده توپ طلا: کریستیانو رونالدوستاره پرتغالی وقت منچستریونایتد برای اولین بار در سال 2008 برنده جایزه توپ طلا بالاتر از مسی و فرناندو تورس شده بود اما او همان سال با به ثمر رساندن 31 گل در لیگ برتر، کفش طلای اروپا را نیز از آن خود کرد و در لباس یونایتد و با برتری در ضربات پنالتی برابر چلسی، لیگ قهرمانان اروپا را نیز فتح کرده بود.2008-2009؛برنده کفش طلا: دیگو فورلانبرنده توپ طلا: لیونل مسیاگرچه دیگو فرورلان اروگوئه ای با درخشش خیره کننده در آن فصل و با زدن 32 گل در لالیگا موفق به فتح جایزه کفش طلا شد، اما لیونل مسی با لباس بارسلونا اولین سه گانه خود را فتح کرده و در فینال لیگ قهرمانان رونالدو را در لباس منچستریونایتد مغلوب کرده تا بالاتر از او و ژاوی، اولین توپ طلای خود را کسب کند.2009-2010؛برنده کفش طلا: لیونل مسیبرنده توپ طلا: لیونل مسیستاره آرژانتینی و شماره 10 بارسا اگرچه در آن فصل در لیگ قهرمانان اروپا توفیقی نداشته و شاهد شکست تیمش برابر اینتر مورینیو بود، اما با به ثمر رساندن 34 گل در لالیگا برای اولین بار کفش طلا را فتح کرده و علیرغم ناکامی در لیگ قهرمانان و البته جام جهانی، بالاتر از آندرس اینیستا و ژاوی فاتح جایزه مرد سال فوتبال جهان شد.2010-2011؛برنده کفش طلا: کریستیانو رونالدوبرنده توپ طلا: لیونل مسیدر آن فصل کریستیانو رونالدو پرتغالی عملکرد بسیار خوبی در لالیگا داشت و با به ثمر رساندن 40 گل کفش طلا را دریافت کرد اما لیونل مسی که در لیگ قهرمانان با برتری بارسا برابر یونایتد قهرمانی را ...

ادامه مطلب  

چرا لیونل مسی با بارسلونا تمدید نمی کند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پارس نیوز، باشگاه بارسلونا در ماه ژوئن اعلام کرد که تمدید قرارداد مسی انجام شده است. خبری که ارنستو والورده، مربی بارسا نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه آن را تایید کرد.با این حال هیچ یک از افراد، نه خود مسی، نه پدرش خورخه مسی، که به عنوان مدیر برنامه اش مشغول است، نه هیچ یک از اعضای تیم حقوقی مسی این خبر را تایید نکرده است.در چنین شرایطی اضطراب در اردوی بارسا در حال افزایش است. زمانی که در هفته ی گذشته مسی تحت فشار قرار گرفته بود، رونالدینیو به سایت گل گفت: "اگر علاقه قلبی مسی رفتن به باشگاه دیگری باشد، حتی من به عنوان سفیر بارسلونا، از او حمایت خواهم کرد."در روز شنبه خوان مانوئل سرات مشهرترین خواننده و ترانه سرای اهل ایالت کاتالونیا هنگامی که یادداشتی برای نشریه ال پایس نوشت، کمتر به مسائل فلسفی توجه کرد.سرات در یادداشت خود در مورد تاخیر در تمدید قرارداد لیونل مسی ابراز نگرانی کرد و به طعنه جمله ای را بیان کرد که عصبانیت هواداران بارسا را افزایش داد: "خاطرتان هست که در مورد نیمار نیز نهایتا همه چیز حل شد؟"این جمله طعنه ای به معاون ورزشی بارسا بود که چند هفته قبل از رفتن ستاره برزیلی اعلام کرد 200 درصد مطمئن است که نیمار در این باشگاه باقی می ماند. اگر مسی در مورد قرارداد جدید با بارسلونا به توافق رسیده بود، اتفاق عادی این بود که او برای عکس تبلیغاتی در کنار رئیس باشگاه حاضر می شد.رامیرو مارتین نویسنده کتاب بیوگرافی لونل مسی، معتقد است که مشکلی در خصوص تمدید قرارداد مسی وجود دارد و انگار چیزی در این میان درست نیست.مارتین گفت:" صحبت از قطعی شدن توافق است اما عدم وجود یک عکس که گرچه نمادین است اما دارای ارزش بسیار بالایی است، بسیار مهم است؛ زیرا نشان می دهد که انگار مسی ماندنی نیست و این فاجعه است. شگفت آور است که بارسا این شرایط را برای مدتی طولانی تغییر نداده و انگار این باشگاه توانایی این را که مسی را خوشحال کند، ندارد."اما به هر حال درخشش بی حد و حصر مسی در فصل جاری ادامه یافته و زدن 12 گل در 12 بازی باعث شده تا بارسا با اقتدار در صدر جدول حضور داشته باشد.ویکتور فونت، یکی از نامزدهای ریاست بارسلونا در آینده ای نزدیک گفت: "افرادی که واقعیت را از درون می دانند، فهمیده اند که مسی به دلایل بسیاری با بارتومئو و هیئت مدیره او رابطه خوبی ندارد."شاید بخشی از این موضوع به این دلیل باشد که ساندو روسل، رئیس سابق بارسا، نیمار را به عنوان جایگزین مسی در آینده خریداری کرد؛ اما صورت مالی و مبلغ پرداخت شده برای نیمار شفاف نبود و همین موضوع این شائبه را ایجاد کرد که شاید مبلغ بیشتری برای خرید او نسبت به مسی پرداخته شده باشد.همچنین وقتی مسی از سوی اداره مالیات اسپانیا به فرار مالیاتی متهم شد، انتظار داشت که باشگاه بسیار بیشتر از او دفاع کند؛ به همین دلیل در تابستان 2016 او بسیار نزدیک به امضای قرارداد با منچستر سیتی بود؛ اما خوشبختانه این روند متوقف شد."فونت همچنین به سرخوردگی مسی از عملکرد بارسا در بازار نقل و انتقالات اشاره کرده است که نگرانی مسی باعث می شود که باشگاه تلاش بیشتری برای کسب عنوان داشته باشد.فونت افزود: "مسی علاقه مند است که بداند باشگاه چگونه قصد دارد خود را به عنوان یک تیم فوتبال تقویت کند تا او مطمئن شود که تلاش بلوگرانا برای حفظ رقابت ادامه خواهد داشت.مسی می خواهد برنده شود و به همین دلیل می خواهد بازیکنان خوبی را در کنار خودش ببیند؛ پس تصادفی نیست که در مورد فیلیپ کوتینیو، آنتوان گریزمان و دیگر ستارگان شایعات زیادی وجود دارد."اما زمان زیادی از وقتی که مسی تصمیم به جدایی گرفته بود، گذشته است و خیلی زمان از آن مقطع نگذشته است که بندیتو، رقیب بارتومئو در سال 2015 برای به پایین کشیدن او اقدام کرده بود.کمپین بندیتو با شکست روبرو شد و از 16570 امضا لازم، تنها 4هزار امضا جمع آوری شد. مسی م ...

ادامه مطلب  

جنگ ستارگان؛ مقایسه عملکرد رونالدو و مسی در فیفا 18  

درخواست حذف این مطلب
در چندین سال گذشته بحث رونالدو یا مسی آن قدر کلیشه ای شده است که بعضی اوقات از خود «فوتبال» هم پیشی گرفته.از سال 2007 تا سال 2017 توپ های طلا بین این دو افسانه رد و بدل شده است و احتمالا در چند روز آینده باز هم توپ طلا را در دستان کریستین رونالدو ببینیم و این احتمال وجود دارد که تا زمانی که آن ها مشغول به افتخار آفرینی و رکورد شکنی باشند توپ طلا این حیطه دایره شکل دو قطبی خود را ترک نکند.حال ما هم با توجه به مرسومات فوتبالی به بررسی این دو فوق ستاره مستطیل سبز و مقایسه عملکرد آن ها در دنیای بازی ها می پردازیم؛ جایی که کنترل حرکات آن ها در دستان ماست و برای پیروزی «ما» تلاش می کنند.مهاجرت میان ستاره ایتا قبل از سال 2016 عادت داشتیم تا چهره مسی را بر روی کاور های بازی فیفا ببینیم و رونالدو هم مدت مدیدی مرد شماره یک سری بازی های pro evolution soccer بود.به طبع وقتی بازیکنی طرف قرارداد بازی ای باشد، سازندگان بهای بیشتری به او و اوورال هایش می دهند. برای مثال زمانی که رونی مرد روی کاور سری فیفا بود، به شدت قوی طراحی می شد و بهترین مهاجم بازی به شمار می رفت.اما حالا در سال 2017 و سری 18 بازی ها شاهد این هستیم که تصویر رونالدو بر روی کاور های فیفا نقش بسته و تیم بارسلونا بر روی بازی pes تکیه زده اندالبته به دلیل جدایی نیمار، ستاره برزیلی تیم بارسا که به پی اس جی فرانسه رفت، کونامی مجبور به تعویض صفحه اول بازی خود شد.به دلیل کوچ این دو ستاره بین دو بازی، اوورال های آن ها هم دچار تغییراتی شده که در عملکرد ها موثر بوده. حالا رونالدو مرد اول فیفا است و با میانگین قدرتی 94 در رده اول دیده می شود.ستاره آرژانتینی در یک پله پایین تر و با اوورال 93 دومین قدرت برتر بازی محسوب می شود.بهتر و بهترهمان طور که گفتیم در میانگین تغییر محسوسی دیده نمی شود ولی این میانگین ها از عناصر زیرینی تشکیل شده که در ادامه به مقایسه یک دیگر آن ها با هم می پردازیم.سرعتهمانند میانگین مسی با یک امتیاز عقب تر از رونالدو قرار می گیرد. رونالدو 90 امتیاز در این بخش دریافت کرده است و لیونل مسی 89 امتیاز.90 امتیاز رونالدو متشکل از 89 امتیاز شتاب و 91 امتیاز سرعت دویدن تشکیل شده است و 89 امتیاز مسی از 92 امتیاز شتاب و 87 امتیاز سرعت دویدن.این به آن معنی است که در مسافت های طولانی تر مسی سریع تر می دود ولی استارت های رونالدو در بعد های مسافتی کمتر سریع تر عمل می کند.شوتقدرت کلی شوت برای رونالدو 93 در نظر گرفته شده است که این میزان برای مسی 90 است.امتیاز جایگیری: رونالدو 95 امتیاز و مسی 93قدرت تمام کنندگی: رونالدو 94 و مسی 95قدرت شوت: رونالدو 94 و مسی 85شوت از راه دور: رونالدو 92 و مسی 88توپ های هوایی: رونالدو 88 و مسی 85پنالتی: رونالدو 85 و مسی 74جزییات تشکیل دهنده میانگین شوت دو بازیکن نشان گر این است که مسی ...

ادامه مطلب  

متنوع ترین مدل های ظروف هفت سین مسی و تنگ ماهی عید نوروز 97  

درخواست حذف این مطلب
ظروف هفت سین مسی متنوع ترین مدل های ظروف هفت سین مسی و تنگ ماهی عید نوروز 97ظروف هفت سین مسی به همراه انواع مدل های سفره هفت سین با ظروف مسی هفت سین با ظروف مسی تزیین سفره هفت سین با ظروف مسی . ظروف مسی باعث طول عمر مفید و سلامتی جسمی مخصوصاً برای خانم های نزدیک به دوران عادت ماهیانه دارد.و توصیه میشود برای پخت غذا از ظروف مسی استتفاده شود. به همراه مدل های متنوع ظروف هفت سین مسی مقالات زیبایی در زمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… برای شما در این مقاله از سایت روزگار قرار میدهیم مدل های ظروف هفت سین مسی فواید مس برای سلامتی شامل رشد مناسب بدن، استفاده کارآمد و موثر از آهن، واکنش های مناسب آنزیمی و نیز بهبود سلامت بافت های همبند، مو و چشم است. این ماده همچنین برای جلوگیری از پیری زودرس و تولید انرژی بسیار مهم است. علاوه بر این موارد، ریتم قلبی منظم، غده تیروئید تنظیم شده، کاهش نشانه های مرتبط با التهاب مفاصل، درمان سریع زخم، افزایش تشکیل گلبول های قرمز خون و کاهش کلسترول سایر مزایای مس برای سلامتی است. مس برای سلامت کلی بدن بسیار ضروری است و فرآیند متابولیک طبیعی در ارتباط با اسیدهای آمینه و ویتامین ها را قادر می سازد. این ماده داخل بدن تولید نمی شود ، بنابراین باید از طریق منابع خارجی وارد بدن گردد. مس سومین ماده معدنی در بدن است و تقریبا توسط پروتئین پلاسمای خون با نام سرولوپلاسمین حمل می شود. برای اینکه از مزایای این ماده بیشترین استفاده را ببرید باید آن را در رژیم غذایی روزانه خود بگنجانید. البته از دیدگاه طب جدید ظروف شیشه ای و پیرکس بهترین ظروف هستند چرا که هیچ واکنشی با غذا نمی دهند ولی بقیه ظروف از جمله آلمینیومی، روحی، مسی، تفلن، چدن، ملامین و … عناصر تشکیل دهنده آنها هنگام پخت وارد غذا می شود که خود ممکن است موجب بروز بیماری شود. از دیدگاه طب سنتی نیز ظروف سنگی و سفالی و لعابی و گلی بهترین ظروف هستند. از سوی دیگر محققین، یکی از علت های بروز بیماری آلزیمر را رسوب یون های آلومینیو ...

ادامه مطلب  

لیونل مسی؛ گمشده در سرزمین مادری  

درخواست حذف این مطلب
ورزش سه: درست پیش از آغاز بازی در کافه ای تقریباً خالی تحت مالکیت خانواده مسی در رساریوی آرژانتین، تلویزیون های پلاسما روی کانالی بودند که در حالت بی صدا داشتند یک مسابقه تنیس را پخش می کردند در حالی که در همان زمان بازی بارسلونا هم داشت پخش می شد.تنها نشانه ای که آنجا از مسی وجود داشت، عکس هایی از او آویخته به در و دیوار کافه بود. انگار هیچ کس به بازی بارسا توجه نداشت تا وقتی که یک زوج با عجله وارد کافه شدند و از گارسون خواستند کانال را عوض کند. آنها دانش آموختگان آلمانی یک کالج بودند که ماه ها پول هایشان را پس انداز کرده بودند تا آن همه راه را به رساریو بروند و شهر زادگاه الگوی شان را از نزدیک ببینند. آنقدر شیفته مسی بودند که اگر بگویم طرفدار دو آتشه او بودند هم به نوعی به آنها بی احترامی کرده ایم. با این حال تا این مقطع آنها کمی ناراحت بودند. آنها به شهری آمده بودند که نه از مجسمه مسی خبری بود، نه از بیلبورد های چهره او، نه پلاک، نه موزه و نه از هیچ چیز دیگری که به او مربوط باشد.اوشین قریبی 32 ساله و نامزد 23 ساله اش لنا واگنر نام این طرفداران مسی بود که حین تماشای بازی گفتند: «مسی دارد بازی می کند. او اهل رساریو است. می شود به من بگویید چرا مردم صف نکشیده اند که وارد اینجا شوند و بازی او را ببینند؟» لنا واگنر پیراهن آبی خارج از خانه بارسلونا با نام و شماره مسی را به تن داشت.قریبی ادامه داد: «به نظر می رسد من بیشتر از رساریویی ها طرفدار مسی هستم. مسی برای مکان کوچکی مانند اینجا ستاره واقعاً بزرگی است. چطور می توانید او را به آن اندازه که لایقش هست دوست نداشته باشید؟»این معمایی است که خیلی ها را گیج می کند. در پرتغال برای تجلیل از کریستیانو رونالدو یک فرودگاه را در جزیره زادگاهش مادیرا، به نام او نامگذاری کرده اند. برای پله برزیلی در شهر زادگاهش سانتوس یک موزه ساخته اند. حتی برای راکی بالبوا که یک بوکسور تخیلی بود هم در فیلادلفیا یک مجسمه ساخته اند. پس چرا در رساریو، شهری که با فوتبال زندگی می کند و نفس می کشد، رابطه مردم با لیونل مسی، با معروف ترین فوتبالیست دنیا اینقدر سرد است؟اینجا خیلی ها فرضیه های مشابهی را مطرح می کنند: یک شهر دیوانه فوتبال که مردمش براساس هواداری شان از دو باشگاه محبوب، به دو دسته تقسیم شده اند؛ مقایسه های بی پایان با دیه گو مارادونا و یک واژه که در آرژانتین بیش از اندازه تکرار شده است: exitismo. این واژه که به زحمت معادل مناسبی برایش پیدا شده است، به معنای آن است که هر چیزی که پیروز نباشد بی ارزش است. مسی در یک دهه ای که انواع و اقسام جام ها را برای باشگاهش بارسلونا ربوده و بهترین بازیکن دنیا در نسل خودش بوده است، هنوز نتوانسته برای آرژانتین یک قهرمانی در جام جهانی را به ارمغان بیاورد، کاری که مارادونا در سال 1986 انجام داد. جام جهانی روسیه شاید آخرین فرصت مسی برای محقق کردن این هدف باشد چون او در خلال برگزاری این مسابقات 31 ساله می شود.به کافه برمی گردیم، جایی که یک آگهی تلویزیونی برای جام جهانی می گوید که اکنون زمان آن است که آرژانتین یک بار دیگر خودش را باور کند. همان لحظه اتفاقی که فکر می کنی مثل یک نشانه است رخ می دهد و یکی به نام لئوناردو اینتیله از آن سوی خیابان می دود در حالی که پیراهن آبی و سفید تیم ملی آرژانتین را با شماره و نام مسی به تن دارد. این بچه مدرسه ای اما می گوید که پوشیدن این پیراهن کاملاً اتفاقی بوده است. او می گوید آن پیراهن را برای جام جهانی 2014 خریده بود و چون در کمد لباس هایش لباس تمیز دیگری نداشته مجبور شده آن را بپوشد.اینتیله می گوید: «مردم مسی را دنبال می کنند من هم همینطور اما داستان او مثل مارادونا نیست. ای ...

ادامه مطلب  

بزرگترین هواپیمای تاریخ به پرواز درمی آید/ تیم منتخب کاکا بدون مسی/ کشف 200 هزار دلار از مسافر پرواز مشهد/ استقلال چهارمین تیم برتر آسیا  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه جامعهخبرگزاری میزان، در بسته اخبار فضای مجازی امروز مطالب متنوعی از جمله بزرگترین هواپیمای تاریخ به پرواز درمی آید، تیم منتخب کاکا بدون مسی، کشف 200 هزار دلار از مسافر پرواز مشهد و استقلال چهارمین تیم برتر آسیا می خوانیم.تیم منتخب تاریخ فوتبال از نگاه کاکا بدون حضور لیونل مسی!بیشترین وفاداری یک بازیکن شاغل در یک تیم از 5 لیگ معتبر اروپاییواکنش مهدی طارمی به درخشش علیرضا جهانبخش در دیدار با ویتسهتیم فوتبال استقلال با میانگین ۸۲٪ پاس , چهارمین تیم از نظر میانگین پاس صحیح در لیگ قهرمانان آسیا شدمهسا قربانی به عنوان داور چهارم و انسیه خباز مافی نژاد به عنوان کمک داور ذخیره دیدار رده بندی مسابقات جام ملتهای بانوان ۲۰۱۸ بین چین و تایلند را قضاوت می کنند.حضور صادق محرمی در تیم منتخب هفته آخر دور گروهی لیگ قهرمانا ...

ادامه مطلب  

بدل مسی از جنس حلب با درآمد طلا  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش شمانیوز: ابتدای امسال در اینستاگرام خبر پیچید که یک نفر پیدا شده که به لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا بسیار شبیه است.اینگونه بود که پرستش تبدیل به یک ستاره اینستاگرامی شد و همه در مورد او حرف می زدند. البته فرق پرستش با بقیه این بود که این جوان متولد 1371 توانست شهرت خود را جهانی کند تا برخی رسانه های معتبر تصویرش را با مسی اشتباه بگیرند.او در کویت توانست کاسیاس ،دروازه بان سابق رئال مادرید را غافلگیر کند و در یک حرکت جالب بتواند با جذب اسپانسر به بارسلون سفر کند و با حضور در استادیوم نیوکمپ توجه فوتبال دوستان و رسانه های اسپانیایی را به خود جلب کند.بدل مسی از جنس حلب با درآمد طلاالبته سفری که در حاشیه دیدار بین بارسلونا و مالاگا انجام شده بود در نهایت با بی مهری لیونل مسی، روبرو شد و برخی از او انتقاد کردند که شان خود به عنوان یکی از مردم ایران را رعایت نکرده است.خود ماجرای بدل بود تا جایی مورد انتقاد قرار گرفت که مهران مدیری در در برنامه خودگفت: "آقاهه شغلش اینه که شبیه مسیه! یعنی اینجوری نیست که بهش بگی شبیه مسی هستی ،بعد ذوق کنه.شغلشه! آخر شب کشو رو میکشه بیرون ،دخلش رو می شماره ،میگه آخ امشب داغونم !باید زودتر بخوابم!از ۶/۵ صبح شبیه مسی بودم تا الان!"همین موضوع باعث واکنش های طنز هواداران در فضای مجازی شد.کینگ کنگ: جلو شوهر خالم بدل مسی رو مسخره میکنم میگه نکن.زحمت کشیده به اینجا رسیده.آره یه زیر پله اجاره کرده اول بدل محمود فکری شده بعد مسی.جورجیو: با این وضعیت چند وقت دیگه بدل مسی باید یه دعوتنامه بفرسته به مسی که بیاد باهاش عکس بگیره امضا بده بهش.پتانسیل : بدل مسی اگه همینجوری بهش خوش بگذره خود مسی فوتبالو ول میکنه میاد ایران بدل مسی میشه.جیسون: این بدل ایرانی مسی یه چیزش میشه ها ،خب بگو الان شبیه مسی ای ،پس فردا که مسی پیر شد فوتبالو گذاشت کنار اونموقع چیکار کنی؟نیمکو: یه سری بدل مسی میره جلو آیینه میگه اه رضا پرستش هم ولمون نمیکنه.ژنرال: رضا پرستش با ایکر کاسیاس دیدار کرده!لیونل مسی نصف این رضا پرستش عشق و حال نکر ...

ادامه مطلب  

تحلیل جالب زبان بدن مسی و رونالدو در مراسم بهترین های سال فوتبال ۲۰۱۷  

درخواست حذف این مطلب
آن چه در این مطلب به آن اشاره خواهد شد، واکاوی زبان صورت و بدن «مسی» و «رونالدو» از عکس های منتشر شده از این مراسم، قبل از اعلام بهترین بازیکن سال جهان است. آفتاب نیوز : مراسم انتخاب بهترین های سال فوتبال جهان در حالی به پایان رسید که رونالدو برای پنجمین بار برنده توپ طلا شد. آن چه در این مطلب به آن اشاره خواهد شد، واکاوی زبان صورت و بدن «مسی» و «رونالدو» از عکس های منتشر شده از این مراسم، قبل از اعلام بهترین بازیکن سال جهان است. یکی دست دادن مسی با پسر رونالدو، دیگری دست دادن مسی با رونالدو و عکس های لحظه ورود این دو نفر به سالن مراسم. واکنش اطرافیان به این دیداراگر بخواهیم در اولین قدم، به افراد پشت سر «رونالدو» و «مسی» با دقت بیشتری نگاه کنیم، تعجب و غافل گیری را در صورت «لوکا مودریچ»(1) و «مارسلو» (2) می بینیم که نشان می دهد توقع دیدن چنین صحنه ای را نداشتند.احتمالا توقع این که رونالدو با پسرش به دیدن مسی بیاید، برای افراد پشت سر وی حاوی پیام هایی است. نکته جالب تر، خنده یک طرفه «جورجو کیه لینی» (3) (فرد پشت سر رونالدو) است که بیانگر تمسخر اوست. باید توجه داشت که تمسخر به معنای کم اعتبار دیدن موضوعی نسبت به موضوع دیگر است.بنابراین به نظر می رسد که «کیه لینی» این رفتار را نپسندیده است. اینستا (4) هم در پشت مسی، ظاهرا خیلی بی تفاوت است اما اگر به سمت چپ چهره اش دقت کنید، ابرو و گوشه دهانش کمی به سمت بالا کشیده شده که نشان دهنده کمی تعجب و تمسخر از سمت اوست.اگر این دو واکنش اطرافیان یعنی تعجب و تمسخر را در کنار هم قرار بدهیم، متوجه جو به وجود آمده در سالن درباره این دیدار خواهیم شد.مسی در زمان دست دادن با پسر رونالدومسی در زمان دست دادن با پسر رونالدو، تقریبا چهره ای جدی به خود گرفته که در چشم ها، پلک ها، لب ها و حتی در ابروهایش به وضوح قابل تشخیص است. این نوع چهره بیانگر خشم هم هست. توجه داشته باشید که خشم همیشه به معنای عصبانیت نیست و به معنای جدیت هم می تواند باشد.انسان گاهی ناباوری و شک خودش را به یک اتفاق، با خشم نشان می دهد. به طور مثال و احتمالا این سوال برای مسی پیش آمده که چرا رونالدو با پسرش در این مراسم شرکت کرده و دست در دست پسرش به سراغ او آمده است. این چهره مسی می تواند تا حدودی نشان دهنده بدبینی او هم باشد که این رفتار رونالدو را نپسندیده و شاید تصور کرده که رونالدو با این رفتارش، قصد فخر فروشی به او را داشته است. فراموش نکنید سه سال پیش و در شرایطی مشابه، رونالدو درباره پسرش به مسی گفته ...

ادامه مطلب  

مسی، سر مربی بارسلونا!  

درخواست حذف این مطلب
لیونل مسی به عنوان برترین بازیکن تاریخ باشگاه بارسلونا اختیارات گسترده ای در این باشگاه دارد، اختیاراتی که از حد و حدود یک بازیکن خیلی بیشتر است.مجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : تصویر مسی؛ سرمربی غیر رسمی بارسلونا / والورده زیر سایه لیونلحدود اختیارات مسی اما به شدت بالاتر رفته است. از او درباره همه چیز در باشگاه بارسلونا نظرخواهی می شود، از نحوه خرید بازیکن گرفته تا نحوه فروش.از عزل و نصب در خود باشگاه گرفته تا حتی برنامه ریزی برای باشگاه. مسی روز به روز قدرت بیشتری در باشگاه بارسلونا پیدا می کند.در واقع در فوتبال کنونی دنیا هیچ بازیکنی به اندازه لیونل مسی در سیاست های باشگاه تحت هدایتش مداخله گری نمی کند. البته این خود بارسلوناست که نظرات بزرگ ترین اسطوره باشگاهش را صریحا می خواهد. هیچ ستاره ای به اندازه مسی تاثیر گذار نیست.رونالدو از لحاظ تاثیر گذاری بر روی باشگاه حتی یک دهم اختیارات مسی را هم ندارد. نه تنها برای کریس رونالدو اختیاری نیست که اخیرا هم به شدت با سران باشگاه با چالش مواجه شده است.مسی ، سرمربی زیر پوستی!لیونل مسی بر روی تصمیمات فنی و تاکتیکی ارنستو والورده سرمربی تیمش کاملا تاثیر گذار است. مداخله های فنی او از زمان پپ آغاز شد.اگر پپ گواردیولا کمی بیشتر در این تیم می ماند آنگاه این دو با یکدیگر به صورت جدی وارد چالش می شدند اما جدایی پپ هم از بروز این اختلافات جلوگیری کرد و هم راه مسی را بازتر. نفر بدی تیتو ویلانووای فقید بود که گاهی اوقات خودش از مسی مشاوره می گرفت.نفرات بعدی هم به همان میزان با نظرات فنی مسی درباره تاکتیک روبرو می شدند، از تیتو گرفته تا لوییس انریکه. حالا هم ارنستو والورده. مسی اکنون صریحا پشت درهای بسته با والورده درباره همه چیز صحبت می کند، از ترکیب گرفته تا نکات فنی. در واقع می توان گفت مسی سرمربی پنهانی بارسلونا شده است. اما والورده نسبت به این مداخله های ستاره تیمش ناراحت است؟ خیر.او پیش از ورود به بارسلونا خوب می دانست قرار است وارد چه محیطی شده است. در رابطه با ستاره تیمش به اندازه کافی توجیه شده بود.تعیین کننده در ورود و خروج بازیکناناز سال 2012 تاکنون مسی بارها در رابطه با جذب یا خرید یک بازیکن با سران باشگاه وارد مذاکره شده است.یکی از مواردی که خیلی بر روی آن اصرار داشت دوست ...

ادامه مطلب  

بدل مسی از جنس حلب با درآمد طلا  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش افکارنیوز، اینگونه بود که پرستش تبدیل به یک ستاره اینستاگرامی شد و همه در مورد او حرف می زدند. البته فرق پرستش با بقیه این بود که این جوان متولد 1371 توانست شهرت خود را جهانی کند تا برخی رسانه های معتبر تصویرش را با مسی اشتباه بگیرند.او در کویت توانست کاسیاس ،دروازه بان سابق رئال مادرید را غافلگیر کند و در یک حرکت جالب بتواند با جذب اسپانسر به بارسلون سفر کند و با حضور در استادیوم نیوکمپ توجه فوتبال دوستان و رسانه های اسپانیایی را به خود جلب کند.البته سفری که در حاشیه دیدار بین بارسلونا و مالاگا انجام شده بود در نهایت با بی مهری لیونل مسی، روبرو شد و برخی از او انتقاد کردند که شان خود به عنوان یکی از مردم ایران را رعایت نکرده است.خود ماجرای بدل بود تا جایی مورد انتقاد قرار گرفت که مهران مدیری در در برنامه خودگفت: "آقاهه شغلش اینه که شبیه مسیه! یعنی اینجوری نیست که بهش بگی شبیه مسی هستی ،بعد ذوق کنه.شغلشه! آخر شب کشو رو میکشه بیرون ،دخلش رو می شماره ،میگه آخ امشب داغونم !باید زودتر بخوابم!از ۶/۵ صبح شبیه مسی بودم تا الان!"همین موضوع باعث واکنش های طنز هواداران در فضای مجازی شد.کینگ کنگ: جلو شوهر خالم بدل مسی رو مسخره میکنم میگه نکن.زحمت کشیده به اینجا رسیده.آره یه زیر پله اجاره کرده اول بدل محمود فکری شده بعد مسی.جورجیو: با این وضعیت چند وقت دیگه بدل مسی باید یه دعوتنامه بفرسته به مسی که بیاد باهاش عکس بگیره امضا بده بهش.پتانسیل : بدل مسی اگه همینجوری بهش خوش بگذره خود مسی فوتبالو ول میکنه میاد ایران بدل مسی میشه.جیسون: این بدل ایرانی مسی یه چیزش میشه ها ،خب بگو الان شبیه مسی ای ،پس فردا که مسی پیر شد فوتبالو گذاشت کنار اونموقع چیکار کنی؟نیمکو: یه سری بدل مسی میره جلو آیینه میگه اه رضا پرستش هم ولمون نمیکنه.ژنرال: رضا پرستش با ایکر کاسیاس دیدار کرده!لیونل مسی نصف این رضا پرستش عشق و حال نکرده.الهه توئیتر: آنقدری که رضا پرستش بدل مسی تو صدر خبرهاست و معروف شده خ ...

ادامه مطلب  

جای لیونل مسی در آرژانتین کجاست؟ (گزارش ویژه)  

درخواست حذف این مطلب
مسی هنوز هم هر از گاهی به رساریو سفر می کند و حتی یک بار دیده شده که سوار دوچرخه بوده و در سطح شهر مشغول خرید بوده است. غذای مورد علاقه او هنوز هم همان گوشت گوساله با پنیر و سس گوجه است آن هم به شیوه ای که مادر و مادربزرگش آن را طبخ می کردند. به گزارش ایلنا، درست پیش از آغاز بازی در کافه ای تقریباً خالی تحت مالکیت خانواده مسی در رساریوی آرژانتین، تلویزیون های پلاسما روی کانالی بودند که در حالت بی صدا داشتند یک مسابقه تنیس را پخش می کردند در حالی که در همان زمان بازی بارسلونا هم داشت پخش می شد. تنها نشانه ای که آنجا از مسی وجود داشت، عکس هایی از او آویخته به در و دیوار کافه بود. انگار هیچ کس به بازی بارسا توجه نداشت تا وقتی که یک زوج با عجله وارد کافه شدند و از گارسون خواستند کانال را عوض کند. آنها دانش آموختگان آلمانی یک کالج بودند که ماه ها پول هایشان را پس انداز کرده بودند تا آن همه راه را به رساریو بروند و شهر زادگاه الگوی شان را از نزدیک ببینند. آنقدر شیفته مسی بودند که اگر بگویم طرفدار دو آتشه او بودند هم به نوعی به آنها بی احترامی کرده ایم. با این حال تا این مقطع آنها کمی ناراحت بودند. آنها به شهری آمده بودند که نه از مجسمه مسی خبری بود، نه از بیلبورد های چهره او، نه پلاک، نه موزه و نه از هیچ چیز دیگری که به او مربوط باشد.اوشین قریبی 32 ساله و نامزد 23 ساله اش لنا واگنر نام این طرفداران مسی بود که حین تماشای بازی گفتند: «مسی دارد بازی می کند. او اهل رساریو است. می شود به من بگویید چرا مردم صف نکشیده اند که وارد اینجا شوند و بازی او را ببینند؟» لنا واگنر پیراهن آبی خارج از خانه بارسلونا با نام و شماره مسی را به تن داشت.قریبی ادامه داد: «به نظر می رسد من بیشتر از رساریویی ها طرفدار مسی هستم. مسی برای مکان کوچکی مانند اینجا ستاره واقعاً بزرگی است. چطور می توانید او را به آن اندازه که لایقش هست دوست داشته باشید؟»این معمایی است که خیلی ها را گیج می کند. در پرتغال برای تجلیل از کریستیانو رونالدو یک فرودگاه را در جزیره زادگاهش مادیرا، به نام او نامگذاری کرده اند. برای پله برزیلی در شهر زادگاهش سانتوس یک موزه ساخته اند. حتی برای راکی بالبوا که یک بوکسور تخیلی بود هم در فیلادلفیا یک مجسمه ساخته اند. پس چرا در رساریو، شهری که با فوتبال زندگی می کند و نفس می کشد، رابطه مردم با لیونل مسی، با معروف ترین فوتبالیست دنیا اینقدر سرد است؟اینجا خیلی ها فرضیه های مشابهی را مطرح می کنند: یک شهر دیوانه فوتبال که مردمش براساس هواداری شان از دو باشگاه محبوب، به دو دسته تقسیم شده اند؛ مقایسه های بی پایان با دیه گو مارادونا و یک واژه که در آرژانتین بیش از اندازه تکرار شده است: exitismo. این واژه که به زحمت معادل مناسبی برایش پیدا شده است، به معنای آن است که هر چیزی که پیروز نباشد بی ارزش است. مسی در یک دهه ای که انواع و اقسام جام ها را برای باشگاهش بارسلونا ربوده و بهترین بازیکن دنیا در نسل خودش بوده است، هنوز نتوانسته برای آرژانتین یک قهرمانی در جام جهانی را به ارمغان بیاورد، کاری که مارادونا در سال 1986 انجام داد. جام جهانی روسیه شاید آخرین فرصت مسی برای محقق کردن این هدف باشد چون او در خلال برگزاری این مسابقات 31 ساله می شود.به کافه برمی گردیم، جایی که یک آگهی تلویزیونی برای جام جهانی می گوید که اکنون زمان آن است که آرژانتین یک بار دیگر خودش را باور کند. همان لحظه اتفاقی که فکر می کنی مثل یک نشانه است رخ می دهد و یکی به نام لئوناردو اینتیله از آن سوی خیابان می دود در حالی که پیراهن آبی و سفید تیم ملی آرژانتین را با شماره و نام مسی به تن دارد. این بچه مدرسه ای اما می گوید که پوشیدن این پیراهن کاملاً اتفاقی بوده است. او می گوید آن پیراهن را برای جام جهانی 2014 خریده بود و چون در کمد لباس هایش لباس تمیز دیگری نداشته مج ...

ادامه مطلب  

۳۰ جمله در ستایش مسی ۳۰ ساله  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از آس، لیونل مسی امروز (شنبه) ۳۰ ساله شد. ستاره فوتبال جهان همیشه مورد تجمید ورزشکاران و افراد مشهور جهان قرار گرفته است. مهاجم آرژانتینی با عملکرد فوق العاده ای که در طول این سال ها داشته است، باعث شده که جملات زیبایی در وصف او گفته شود. در ادامه به مناسبت ۳۰ سالگی مهاجم بارسلونا به ۳۰ جمله در ستایش او اشاره می شود.۱.خورخه سامپائولی (سرمربی تیم فوتبال آرژانتین): مقایسه مسی با دیگر بازیکنان مانند مقایسه یک پلیس خوب با بتمن است.۲.پپ گواردیولا (سرمربی منچسترسیتی): نمی توانید وارد ذهن مسی شوید. او هوش فوق العاده ای دارد.۳.لبرون جیمز (بازیکن تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز): مسی بهترین بازیکنی است که جهان فوتبال داشته است. اگر این چنین نباشد پس او بهترین بازیکن تمام ادوار است.۴.راجر فدرر (تنیسور سوییسی): مسی و من نشان دادیم که اگر انسان خوبی باشید می توانید موفق باشید.۵.یوسین بولت (دونده جامائیکایی): در فوتبال نیز همچون من یک ورزشکار پنج ستاره دیده می شود.۶.خورخه والدانو (سرمربی پیشین): مسی بهترین بازیکن جهان است و دومین بازیکن برتر دنیا، مسیِ آسیب دیده است.۷.کوکه (بازیکن اتلتیکومادرید): کریستیانو رونالدو یک ورزشکار است و مسی خدا است.۸.زلاتان ایبراهیموویچ (بازیکن پیشین منچستریونایتد): بازیکنی بهتر از مسی نیست. توپ طلا را باید به نام او ثبت کنند.۹.الکس فرگوسن (سرمربی پیشین منچستر یونایتد): مسی در سطح دیگو آرماندو مارادونا و پله است. او در میان بهترین های جهان قرار دارد.۱۰.رافائل نادال (تنیسور اسپانیایی): مسی بهترین بازیکنی است که تا به حال دیدم. او خوب بازی می کند و حتی به عنوان یک رقیب می توانید از تماشای بازی اش لذت ببرید.۱۱.وین رونی (مهاجم منچستریونایتد): مسی فقط از رونالدو بهتر نیست، او بهترین بازیکن تمام دوران است.۱۲.باراک اوباما (رییس جمهور پیشین آمریکا): فرزندان من پاپ فرانسیکو را می شناسند. آنها اکنون می خواهند مسی را نیز بشناسند اما هنوز نتوانستم خواسته شان را انجام بدهم.۱۳.آلفردو دی استفانو (بازیکن و سرمربی پیشین رئال مادرید): با ورودش به جهان فوتبال لحظات بی نظیری را رقم زد. بازیکنان کمی چن ...

ادامه مطلب  

نقشه گرافیکی از جبهه آرایی آمریکا و روسیه در مدیترانه/ مسی و با تشکیل کمپین آرژانتین به اسرائیل نمی رود/ 200 کشته در سقوط هواپیما در الجزایر/ تص  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، در بسته اخبار حوادث امشب مطالب متنوعی از جمله نقشه گرافیکی از جبهه آرایی آمریکا و روسیه در مدیترانه، مسی و تشکیل کمپین آرژانتین به اسرائیل نمی رود و 200 کشته در سقوط هواپیما در الجزایر می خوانیم.دیشب، بارش باران در کاظمین در آستانه شهادت حضرت امام کاظم(ع)اولین تصاویر از محل شهادت مدافعان حرم ایرانی در فرودگاه «t۴» سوریه«کلاه قرمزی» عید مبعث به تلویزیون می آیدمدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما از پخش قسمت جدید «کلاه قرمزی» در عید مبعث خبر داد.زوج ورزشکار مشهدی به همراه فرزندشان، سفر یک ساله خود را با دوچرخه به دور ایران از این شهر آغاز کردندسیاه پوش شدن حرم کریمه اهل بیت(س)در آستانه شهادت امام موسی کاظم(ع)قیمت سکه با سررسید های متفاوتآرژانتینی ها با تشکیل کمپین «آرژانتین به اسرائیل نمی رود» در حمایت از ملت مظلوم فلسطین خواستار لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور با رژیم اشغالگر قدس شدند.تصویری از فرزند شهید مدافع حرم اکبر زوار در برابر همرزمان پدرمیوه ه ...

ادامه مطلب  

عجیب ترین رکورد شکنی ها + عکس  

درخواست حذف این مطلب
برای ثبت رکورد بزرگترین باربیکیو جهان در کتاب رکورد های گینس حدود ۳۰٫۰۰۰ نفر دور هم جمع شدند و ۱۳٫۷۱۳ کیلو گوشت گاو را کباب کردند.کریس والتون رکورد بلندترین ناخن های دنیا را به نام خود ثبت کرده است.در سال ۲۰۱۲ این کودکان در یک راهپیمایی شرکت کردند تا به واسطه آن رکورد بزرگترین گردهمایی با لباس گاندی را به نام خود ثبت کنند.این اژدهای شناور به طول ۲٫۵۹۶ از کاغذ، بابمو و چوب ساخته شده است و در سال ۲۰۱۲ به عنوان طولانی ترین اژدهای ساخته شده ثبت شد. از این اژدها در طول فستیوال فانوس در گوتایان چین رونمایی شد.عجیب ترین رکورد شکنی هایی که تا به حال انجام شدهگائو بیینگگو را در تصویر پایین می بینید که تلاش می کند بیشترین تعداد زنبور را روی بدن خود بنشاند تا بدین وسیله از خود یک رکورد در کتاب گینس ثبت کند.تمام این خانم ها باردار هستند و به این خاطر دور هم جمع شده اند که رکورد بزرگترین کلاس یوگاه بارداری دنیا را بشکنند. رکورد کنونی ۵۵۳ نفر است.در سال ۲۰۱۴، یک گروه متشکل از ۲۶۱ کارمند هتل در اقدامی برای تقویت صنعت گردشگری اردن رکورد بزرگترین تصویر شناور در دریای مرده را شکستند.تانشوا گورگای یک توپ بسکتبال را به مدت ۲۲٫۴۱ ثانیه در حالی که روی یک مسواک در دهانش قرار داشت چرخاند تا این رکورد را در کتاب گینس به نام خود ثبت کند.۱۲۱۵ کشاورز تایوانی تنها در ۱۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه ۵٫۱ در هکتار زمین برنج کاشتند تا این رکورد را به نام خود ثبت کنند.در یکی از دردناک ترین تلاش ها برای رکورد شکنی آتیلا بانایی در یک فستیوال که در بوداپست مجارستان برگذار شده بود اجازه داد یک ماشین شاسی بلند روی تمام بدنش بایستد.این هم یک رکورد دیگر ک ...

ادامه مطلب  

مسی فرگوسن؛ سازنده بهترین تراکتور 2017  

درخواست حذف این مطلب
این محصول فرگوسن که توانایی تولید ۲۰۰ اسب بخار قدرت را دارد، اولین تراکتور چهارسیلندر در سراسر جهان شناخته می شود. به گزارش اخبار خودرو ، مسی فرگوسن (massey ferguson) یک شرکت صنایع سنگین آمریکایی مستقر در جورجیای آمریکاست که در زمینه طراحی و ساخت ماشین آلات کشاورزی و ارائه خدمات مهندسی کشاورزی فعالیت می کند.این شرکت که در سال ۱۹۵۸ تاسیس شده و یکی از شرکت های تابعه آگ کو محسوب می شود، در نمایشگاه سیما ۲۰۱۷ فرانسه موفق شد جایزه بهترین تراکتور سال را برای یکی از محصولاتش کسب کند.مسی فرگوسن (massey ferguson)مسی فرگوسن فراز و فرودهای بسیاری را در طول حیات خود پشت سر گذاشته است اما در حال حاضر انواع تراکتور، ماشین های برداشت، ادوات دنباله بند، ماشین های باغبانی و شهری و انواعی از ادوات دیگر را در سراسر عرضه می کند. تولیدات این شرکت با یک شبکه فروش متشکل از ۵ هزار نماینده به ۱۴۰ کشور جهان صادر می شود.mf 6718؛ بهترین تراکتور سالدر نمایشگاه سیما ۲۰۱۷ فرانسه، تراکتور مسی فرگوسن مدل ۶۷۱۸ به عنوان بهترین تراکتور سال انتخاب شد. این محصول فرگوسن که توانایی تولید ۲۰۰ اسب بخار قدرت را دارد، اولین تراکتور چهارسیلندر در سراسر جهان شناخته می شود.۶۷۱۸ از یک موتور ۴٫۹ لیتری برخوردار است و از فاصله محوری ۲٫۶۷ متری بهره می برد که این تراکتور را به یکی از کوچک ترین مدل های چهارسیلندر موجود در این بازار تبدیل می کند.مدل ۶۷۱۸ تنها در ظاهر با مدل های پیش از خود مانند ۶۷۰۰ و ۶۶۰۰ شباهت دارد اما از لحاظ طراحی موتور، گیربکس، خروجی هیدرولیک، سیستم pto چهارسرعته و مزایای کابین، نسبت به دیگر مدل ها متفاوت است.تولد مسی - هریسدانیل مسی در سال ۱۷۹۵ در خانواده انگلیس تباری که به آمریکا مهاجرت کرده بودند، در نیویورک به دنیا آمد. خانواده دانیل در سال ۱۸۰۲ به کانادا مهاجرت کردند اما در سال ۱۸۰۴، دانیل ۶ ساله دوباره به شهر محل زندگی پدر بزرگش برگشت تا با آنها زندگی کند. ۱۵ سال بعد، دانیل به کانادا بازگشت و ۲۰۰ ایکر زمین زراعی خریداری کرد تا در آن جا به کشاورزی مشغول شود.در سال های دهه ۱۸۳۰، دانیل برای خرید یک ماشین کاه خردکن به آمریکا رفت و یک دستگاه تراکتور از شرکت bull خریداری کرد و آن را به کانادا برد. چند سال بعد دانیل مسی، مزرعه خود را به پسرش واگذار کرد که اندکی بعد از این واقعه richard vaughan برای ساخت ادوات کشاورزی با هارت مسی شریک شد.در سال ۱۸۷۱، هارت مسی بازنشسته شد و هشت سال بعد، کارخانه تولید ادوات کشاورزی به علت کمبود مواد اولیه و وسایل موردنیاز از شهر نیوکاسل به تورنتو نقل مکان کرد و در سال ۱۸۹۱ با ادغام با شرکت هریس شرکت جدیدی به نام مسی- هریس به وجود آمد که با پیوستن شرکت فرگوسن به آن، شرکت مسی- فرگوسن پا به عرصه وجود گذاشت.در واقع تاریخچه مسی- هریس به سال ۱۸۴۷ بازمی گردد یعنی زمانی که دانیل مسی اقدام به تاسیس یک کارگاه ساخت ادوات ساده کشاورزی کرد و یک دهه بعد آلاستون هریس به منظور ساخت و تعمیر ماشین آلات کشاورزی اقدام به تاسیس یک ریخته گری کرد.نخستین فعالیت های مسی - هریسمسی- هریس در سال های فعالیت خود سرانجام دست به تاسیس یک شرکت در سال ۱۸۹۱ زد. این شرکت یک اختراع بسیار بزرگ انجام داد و توانست اولین کمابین خودگردان جهان را در سال ۱۹۳۸ تولید کند.از دیگر رویدادهای مهم در دهه ۹۰ می توان به تراکتور mf362 با یک سیستم انتقال قدرت ۱۲ سرعته با تنها یک دسته دنده اشاره کرد. با شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۱۴، نیاز اساسی به پیشبرد مکانیزاسیون کشاورزی احساس می شد و نقش اصلی تراکتورها در این میان بر کسی پوشیده نبود، چرا که تراکتورها چندین برابر یک نیروی انسانی کارایی داشتند.از سوی دیگر کانادا سربازان بسیاری در کشورهای اروپایی داشت، از این رو شرکت massey-harris دست به اقداماتی زد که بتواند نیروهای انسانی را با خودروها جایگزین کند. در آن زمان، کانادا با کمبود تراکتور مواجه بود، بنابراین دولت کانادا در سال ۱۹۱۷ اقداما ...

ادامه مطلب  

10 رکوردی که مسی به دنبال آن ها است  

درخواست حذف این مطلب
مسی در بازی بارسلونا و ایبار با رکورد میشل به عنوان رکورد دار پاس گل در تاریخ لالیگا برابری کرد.مسی ۳۰ ساله همچنان رکوردهای بیشتری را می شکند. او در بازی بارسلونا و ایبار به رکورد ۱۴۷ پاس گل دست پیدا کرد. به همین بهانه ده رکوردی که مسی می تواند بشکند را با هم مرور می کنیم:۱- تعداد بازی در بارسلونامسی در حال حاضر ۶۲۰ بازی برای بارسلونا انجام داده اما چهارمین بازیکن تاریخ این بازیکن از نظر تعداد بازی است. ژآوی با ۷۶۷ بازی و پویول دیگر در بارسا نیستند اما اینیستا با ۶۵۷ بازی همچنان هم تیمی اوست. مسی اگر سه، چهار سال دیگر در بارسلونا باشد می تواند این رکورد را بشکند.۲- آقای گل بارسلونا در کوپا دل ریمسی در حال حاضر ۴۷ گل در جام حذفی اسپانیا به ثمر رسانده است یعنی هجده گل کمتر از جوزپ سامی تیر که بین سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۲ در ترکیب کاتالان ها حضور داشت. مسی در چهار فصل اخیر حداقل پنج گل در کوپا زده بود اما در این فصل سه گل زده است. به همین خاطر دستیابی به این رکورد غیرممکن به نظر نمی رسد..۳- بازی ملی برای آرژانتینمسی در حال حاضر آقای گل تاریخ تیم ملی آرژانتین است اما می تواند رکورد دار تعداد بازی شود. او ۱۲۳ بازی ملی دارد یعنی ۲۰ تا کمتر از خاویر زانتی اما نکته این جاست که ماسکرانو نیز با ۱۳۹ بازی ملی هنوز در تیم ملی آرژانتین بازی می کند هر چند که این بازیکن به گفته خودش بعد از جام جهانی بازنشسته خواهد شد.۴- آقای گل تاریخ آرژانتین در جام جهانیمسی در ۱۳ بازی خود برای تیم ملی آرژانتین در جام جهانی پنج گل زده است. رکورد تاریخ آلبی ...

ادامه مطلب  

۱۰ رکوردی که هنوز توسط مسی شکسته نشده است  

درخواست حذف این مطلب
مسی در بازی بارسلونا و ایبار با رکورد میشل به عنوان رکورد دار پاس گل در تاریخ لالیگا برابری کرد.مجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : مسی ۳۰ ساله همچنان رکوردهای بیشتری را می شکند. او در بازی بارسلونا و ایبار به رکورد ۱۴۷ پاس گل دست پیدا کرد. به همین بهانه ده رکوردی که مسی می تواند بشکند را با هم مرور می کنیم:۱- تعداد بازی در بارسلونامسی در حال حاضر ۶۲۰ بازی برای بارسلونا انجام داده اما چهارمین بازیکن تاریخ این بازیکن از نظر تعداد بازی است. ژآوی با ۷۶۷ بازی و پویول دیگر در بارسا نیستند اما اینیستا با ۶۵۷ بازی همچنان هم تیمی اوست. مسی اگر سه، چهار سال دیگر در بارسلونا باشد می تواند این رکورد را بشکند.۲- آقای گل بارسلونا در کوپا دل ریمسی در حال حاضر ۴۷ گل در جام حذفی اسپانیا به ثمر رسانده است یعنی هجده گل کمتر از جوزپ سامی تیر که بین سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۲ در ترکیب کاتالان ها حضور داشت. مسی در چهار فصل اخیر حداقل پنج گل در کوپا زده بود اما در این فصل سه گل زده است. به همین خاطر دستیابی به این رکورد غیرممکن به نظر نمی رسد..۳- بازی ملی برای آرژانتینمسی در حال حاضر آقای گل تاریخ تیم ملی آرژانتین است اما می تواند رکورد دار تعداد بازی شود. او ۱۲۳ بازی ملی دارد یعنی ۲۰ تا کمتر از خاویر زانتی اما نکته این جاست که ماسکرانو نیز با ۱۳۹ بازی ملی هنوز در تیم ملی آرژانتین بازی می کند هر چند که این بازیکن به گفته خودش بعد از جام جهانی بازنشسته خواهد شد.۴- آقای گل تاریخ آرژانتین در جام جهانیمسی در ۱۳ بازی خود برای تیم ملی آرژانتین در جام جهانی پنج گل زده است. رک ...

ادامه مطلب  

تحلیل زبان بدن مسی و رونالدو در مراسم بهترینهای سال فوتبال 2017  

درخواست حذف این مطلب
مراسم انتخاب بهترین های سال فوتبال جهان در حالی به پایان رسید که رونالدو برای پنجمین بار برنده توپ طلا شد. آن چه در این مطلب به آن اشاره خواهد شد، واکاوی زبان صورت و بدن «مسی» و «رونالدو» از عکس های منتشر شده از این مراسم، قبل از اعلام بهترین بازیکن سال جهان است. در این مقاله قصد داریم دو رفتار زیر را مورد بررسی قرار دهیم : یکی دست دادن مسی با پسر رونالدو، دیگری دست دادن مسی با رونالدو و عکس های لحظه ورود این دو نفر به سالن مراسم .واکنش اطرافیان به این دیداراگر بخواهیم در اولین قدم، به افراد پشت سر «رونالدو» و «مسی» با دقت بیشتری نگاه کنیم، تعجب و غافل گیری را در صورت «لوکا مودریچ»(1) و «مارسلو» (2) می بینیم که نشان می دهد توقع دیدن چنین صحنه ای را نداشتند. احتمالا توقع این که رونالدو با پسرش به دیدن مسی بیاید، برای افراد پشت سر وی حاوی پیام هایی است. نکته جالب تر، خنده یک طرفه «جورجو کیه لینی» (3) (فرد پشت سر رونالدو) است که بیانگر تمسخر اوست. باید توجه داشت که تمسخر به معنای کم اعتبار دیدن موضوعی نسبت به موضوع دیگر است. بنابراین به نظر می رسد که «کیه لینی» این رفتار را نپسندیده است. اینستا (4) هم در پشت مسی، ظاهرا خیلی بی تفاوت است اما اگر به سمت چپ چهره اش دقت کنید، ابرو و گوشه دهانش کمی به سمت بالا کشیده شده که نشان دهنده کمی تعجب و تمسخر از سمت اوست. اگر این دو واکنش اطرافیان یعنی تعجب و تمسخر را در کنار هم قرار بدهیم، متوجه جو به وجود آمده در سالن درباره این دیدار خواهیم شد.مسی در زمان دست دادن با پسر رونالدومسی در زمان دست دادن با پسر رونالدو، تقریبا چهره ای جدی به خود گرفته که در چشم ها، پلک ها، لب ها و حتی در ابروهایش به وضوح قابل تشخیص است. این نوع چهره بیانگر خشم هم هست. توجه داشته باشید که خشم همیشه به معنای عصبانیت نیست و به معنای جدیت هم می تواند باشد. انسان گاهی ناباوری و شک خودش را به یک اتفاق، با خشم نشان می دهد. به طور مثال و احتمالا این سوال برای مسی پیش آمده که چرا رونالدو با پسرش در این مراسم شرکت کرده و دست در دست پسرش به سراغ او آمده است. این چهره مسی می تواند تا حدودی نشان دهنده بدبینی او هم باشد که این رفتار رونالدو را نپسندیده و شاید تصور کرده که رونالدو با این رفتارش، قصد فخر فروشی به او را داشته است. فراموش نکنید سه سال پیش و در شرایطی مشابه، رونالدو درباره پسرش به مسی گفته بود: «پسرم، خجالت نکش از مسی! او خیلی خجالتی است.» با توجه به این نکته، شاید ...

ادامه مطلب  

چیزهایی که درباره «لیونل مسی» نمی دانید!  

درخواست حذف این مطلب
لیونل آندرس مسی معروف به «لئو» در حالی ۳۰ ساله می شود که رکوردهای زیادی را برجای گذاشته است. امروز سالروز تولد مسی است. به گزارش شفاف، لئو مسی متولد ۲۴ ژوئن ۱۹۸۶ در آرژانتین است، اما این چیزی نیست که کسی از آن خبر نداشته باشد، همه دیگر مسی را چند سالی است که می شناسند و حتی اگر از طرفداران بارسلونا یا آرژانتین نباشند، از جادوی او در زمین فوتبال لذت می برند. مسی را اعجوبه قرن فوتبال می دانند، او فقط دریبل نمی زند، او مهندسی می کند، زاویه های دقیق پاس های بلند و کوتاه او، ضربه های دقیق به طاق دروازه حریف، همه و همه از نگاه تیزبین او خبر می دهد.مسی قد بلندی ندارد، احتمالا در روزگار ۱۱ سالگی وقتی که می فهمد دیگر قرار نیست رشد عادی و نرمال داشته باشد و باید تحت درمان قرار بگیرد، فکر نمی کرد همین قد کوتاه در زمین فوتبال به کمک او بیاید! قد کوتاه مسی در مقابل بازیکانانی که دست کم ۲۰ سانتی متر از او بلندتر هستند، این امکان را به لئو می دهد که حرکت پا به توپ سریع تری داشته باشد و مرکز ثقل بدن او نسبت به بقیه پایین تر باشد؛ به همین دلیل است که در عکس های بسیاری می بینیم که در هنگام دریبل زدن زاویه بدن او خیلی خم می شود، اما زمین نمی افتد.احتمالا مسی دوستان خیلی از چیزهایی که در این گزارش نوشته شده را می دانند، اما مگر می شود تولد اسطوره آرژانتینی آبی اناری ها باشد و از او ننوشت؛ حتی اگر تکراری باشند!کوتاه قدترین مهاجم دنیابا قد یک متر ۶۹ سانتی متری اش کوتاه قدترین مهاجم دنیاست، اما همان طور که پیش تر گفتیم این چیزی نبوده که بخواهد جلوی او را بگیرد، به هر حال هوش و ذکاوت او اوضاع را خطرناک می کند.جوان ترین نامزد فیفادر سال ۲۰۰۸ و در حالی که تنها ۲۱ سال سن داشت، برای جایزه بهترین بازیکن سال نامزد شد و رکورد جوان ترین نامزدی در این جایزه را به نام خود کرد. البته مسی در آن سال نتوانست جایزه را ببرد.توپ طلا برای چهار سال متوالیاز سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ و از سن ۲۲ سالگی تا ۲۵ سالگی او توپ های طلای فیفا را با خود به خانه برد.بیشترین هت ریک کننده بارسلوناهت ریک کردن کار چندان ساده ای نیست، اما مسی به تنهایی بیش از ۳۵ بار این کار را در باسلونا انجام داده است. (هت ریک یعنی بازیکنی در یک بازی سه گل به ثمر برساند.)چهار کفش طلاییکفش طلایی اروپا جایزه ای است که هر سال به بازیکنی که بیشترین تعدا گل را زده باشد، اهدا می شود، لیونل مسی تنها بازیکنی که توانسته چهار بار این جایزه را از آنِ خود کند. فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ با ۳۴ گل، فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۲ با ۵۰ گل، فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۳ با ۴۶ گل و فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ با ۳۷ گل.قرار دادی روی دستمال سفرهکارلوس رکساچ، مدیر فنی پیشین بارسلونا که وظیفه شناسایی استعدادها را دارد، بازی مسی را در آرژانتین می بینید و شیفته بازی های این پسر ۱۳ ساله می شود. اما برای اینکه بتواند او را جذب بارسلونا کند، زحمت زیادی می کشد و بارها با خانواده او صحبت می کند، در نهایت یک روز که در رستوران هستند، روی یک دستمال سفره قراردادی را با پدر مسی امضا می کند که به گفته خود فکر می کرد ...

ادامه مطلب  

ماه عسل لوکس و رویایی مسی و همسرش  

درخواست حذف این مطلب
ماه عسل مسی و همسرش , ماه عسل رویایی لیونل مسی و همسرش آنتونیا روکوزو در جزایر آنتیگوآ وباربادو سپری شد. قیمت دقیقی در دست نیست اما مسی برای این ماه عسل لوکس بیش از 250 هزار دلارهزینه صرف کرده است.این منطقه جایی است که فقط پای میلیونرها به آن می رس ...

ادامه مطلب  

حکم زندان مسی تأیید شد!  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: شمیم رضواندادگاه عالی اسپانیا محکومیت ماه زندان برای لیونل مسی را تأیید کرد. پس از آنکه در هفتم ژولای دادگاه محلی بارسلونا لیونل مسی و پدرش را به ماه زندان آن هم به دلیل پرداخت نکردن مالیات خود به مدت سه ماه محکوم کرد دیروز دادگاه عالی اسپانیا این رأی را تأیید کرد و ماه زندان را برای مسی و پدرش به ...

ادامه مطلب  

دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیداد  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادتصاویر دیدار تیم های فوتبال بارسلونا و رئال سوسیدادت ...

ادامه مطلب  

انتقال نیمار به پاری سن ژرمن؛ هر آنچه در مورد این انتقال جنجالی می دانیم  

درخواست حذف این مطلب
طرفداری- رفتن نیمار از بارسلونا، محدود به ماه اخیر نمی شود. تقریبا دو ماه پیش بود کهخبرهایی در مورد درگیری لفظی نیمار، با خوان کارلوس انزوئه، کمک مربی لوئیز انریکه، بر روی رسانه ها آمد. خبرهایی که پس از آن، صحبت هایی مبنی بر این شنیده شد که نیمار، ماندن انزوئه در بارسلونا را،مساوی با ترک خود می دانست. اما به هر حال، انریکه و انزوئه بارسلونا را ترک کردند و ارنستو والورده سرمربی بارسلونا شد البته روابط نیمار و انزوئه در روزهای پایانی، گویی باز هم خوب شده بود.پس از آن، اما، نیمار به نظر قصد ترک بارسلونا را نداشت و حتی در مصاحبه ایمسی را تمجید کرده و از حضور هر روزه در کنار او، ابراز خوشحالی کرده بود. البته این ستاره برزیلی،هیچگاه رویای توپ طلا گرفتن خود را نیز پنهان نکرده بود اما اذعان داشت که برای این مهم عجله ای ندارد.نیمار که در رونمایی از پیراهن فصل 2017/18 بارسلونا، نقشی پر رنگ را ایفا می کرد و در اکثر عکس هاحضور داشت، به نظر قصدی برای ترک بارسا نداشت. ارزشمند ترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان، حتی از حضور ستارگان جدید، مثل مارکو وراتی، هافبک پاری سن ژرمن (!)، در بارسلونا نیز استقبال کرده بود تا جایی که اسپورت،خبر از تلاش نیمار برای متقاعد کردناین ستاره ایتالیایی پاریسی ها (!) داده بود.جدایی این بازیکن برزیلی وقتی غیرممکن تر به نظر می رسید که بند آزادسازی وی، حدود یک ماه پیش، 22 میلیون یورو افزایش یافته و 222 میلیون یورو شد. رقمی که می توان گفت، تقریبا خیال بارسایی ها را در آن زمان راحت کرده بود. پس از این که فیفا، پرونده انتقال بحث برانگیز نیمار به بارسلونا را نیز مختومه اعلام و این انتقال را رسما قانونیاعلام کرد، دیگر همه چیز برای ستاره برزیلی بارسلونا و برای درخشش وی در این تیم، به نظر مهیا می رسید. او حتی وقتی خبرنگاران در مورد آینده او از وی سوال کردند، اذعان داشت کههرچیزی ممکن است و به شوخی، حتی رفتن به ایباررا مطرح کرد.اما در حالی که کاتالان ها آماده قدرت نمایی مثلث msn، برای چهارمین سال پیاپی بودند، خبرهایی عجیبی رفته رفته بر روی خروجی رسانه ها پخش شد. خبری که مبنی بر آن بود که ناصر الخلیفی، رئیس باشگاه پاری سن ژرمن، آمادهپرداخت بند آزادسازی 222 میلیون یورویی نیمار، برای خرید وی از بارسلونا است. فروش نیمار، اتفاقی بود که پیش تر، رابرت فرناندز، مدیر فنی بارسلونا آن را رد کرده بود. اما شنیده ها حاکی از این پیشنهاد بود و حتی دستمزد نیمار در پی اس جی،30 میلیون یورو خالص بر آورد شده بود.اولین نفراتی که به این شایعات، واکنش نشان دادند، سخنگوی بارسلونا و نایب رئیس آبی اناری ها بودند. هر دو نفر، انتقال نیمار به هر تیم دیگری را قویا رد کرده و تاکید بر ماندن وی در باسلونا داشتند. از طرفی خبرها در فرانسه نیز حاکی از آن بود که پاریسی ها علاقه ای به این انتقال ندارند اما رسانه های برزیلی، حتی اعلام کرده بودند که نیمار پیشنهاد پاری سن ژرمن راقبول هم کرده است و به نوعی آماده اضافه شدن به این تیم است.همانقدر که این انتقال، بزرگ و به نوعی عجیب بود، خبرهای پیرامون آن نیز زیاد و حتی گاهی ضد و نقیض بود.برای مثال در یک روز، موندو دیپورتیوو، گزارشی حاکی از نرفتن نیمار به پاریسن ژرمنداد در حالی که همان روز، اسکای اسپورتس خبر از تلاش نیمار برای پیوستن به پاریس داشت. همین طور خبری که در آن روزها، به شایعات دامن زد، خبر سفر پدر ستاره برزیلی به پاریس بود.نیمار اما، خود نیز باعث ایجاد و فروکش کردن شایعات می شد. او در مصاحبه ای باموندو دیپورتیوو، در ابتدا اعلام کرد کهدر بارسا خوشحال و راحت است اما چندی بعد، ویدیویی از او منتشر شد که در آن، نیمار از پاسخ به سوالی مبنی بر پیوستن وی به پاری سن ژرمن، اجتناب کرد. این ویدیو را در پایین می بینید:خبرها همچنان بر روی خبرگذاری ها می آمد و همچنان وضعیت نیمار نامشخص بود. شایعات پیرامون این انتقال آنقدر زیاد بود که حتی پای بازیکنان و مربیان دو تیم نیز در بین مصاحبه ها به میان آمد. روبرتو، مدافع بارسلونا در همان ابتدا اعلام کرد که نیمار این تیم را ترک نمی کند و بارتومئو، نیز خرید نیمار را مستلزم متعهد نبودن به قانون فیرپلی مالی می دانست. ماسکرانو، مدافع با تجربه بارسلونا هم واکنش خود نسبت به این انتقال را با بکار بردن واژه "تجارت بزرگ" برای فوتبال، نشان داد.در جهت دیگر، تیاگو سیلوا و مارکینیوش، دو بازیکن برزیلی پاری سن ژرمن که در تیم ملی نیز با نیمار هم بازی هستند، هیجان خود از آمدن نیمار به تیمشان را پنهان نمی کردند. تیاگو موتا ایتالیایی نیز گفت که هم بازی شدن با یکی از بازیکنان بزرگ را دوست دارد و اونای امری، سرمربی پاریسی ها هم با اذعان این که نیمار یکی از بهترین تیم های جهان است، گفت که پاری سن ژرمن به یکی از 5 بازیکن بزرگ دنیا نیاز دارد. البته او در مصاحبه مطبوعاتی چند روز بعد خود، نزدیک شدن نیمار به پاریس را تایید یا رد نکرد.واکنش ها حتی به افراد بیرون از دو باشگاه از جمله یورگن کلوپ، مربی آلمانی لیورپول، هم رسید که این انتقال را زمینه ساز تغییر همه چیز و یک اتفاق فرا فوتبالی دانسته بود. باشگاه بوردو نیز در یک توئیت، این انتقال را مورد تمسخر خود قرار داده بود. از دیگر افراد مهمی که در مورد این انتقال نظر داده بودند، آئولاس مدیر باشگاه لیون بود که این خرید را بسیار ریسکی خوانده بود. اما شاید یکی از جالب ترین اظهار نظرات از کاسیمیرو، هافبک باشگاه رئال مادرید بود که از حضور نیمار در رئال استقبال کرده و اظهار داشت دوست دارد با او در رئال مادرید هم بازی شود.با این حال، بدون شک، جنجالی ترین واکنش، واکنش جرارد پیکه در اینستاگرام خود بود که عکسی از خود و نیمار را گذاشته بود و در متن آن، "او میماند" را نوشته بود.واکنشی بحث برانگیز که هواداران بارسلونا را امیدوار و البته خوشحال کرد. هرچند که همانقدر که این پست برای طرفداران بارسلونا دوست داشتنی به نظر می رسید، رفته رفته غیر واقعی تر هم می شد. از ادعای رسانه ها از بی اطلاعی نیمار از این پست تا صحبت های پیکه مبنی بر این که آن پست، تنها برداشت خود از اتفاقات موجود اطراف باشگاه بوده است، اعتبار این صحبت را کمتر و کمتر می کرد.اما علیرغم همه این مسائل، وضعیت نیمار بسیار مبهم بود. او با باشگاه بارسلونا چندین جلسه برگزار کرد. در اولین جلسه، ظاهرا او درخواست خروج از بارسلونا را داشت، در جلسه دوم هم اوضاع بهتر نشد تا نیمار به طرف درب های خروجی نزدیک شود.از طرفی رسانه ها و خبرنگاران نیز، همچنان همانند گذشته اخباری ضد و نقیض را به گوش هواداران فوتبال می رساندند. اخباری که گاها یک دیگر را نقض می کرد و سردرگمی زیادی را برای هواداران به دنبال داشت. برای مثال، می توان به خبر منابع اسپانیایی مبنی بر ماندن نیمار اشاره کرد در حالی که در همان شب، عکس هایی از ملاقات نماینده این بازیکن برزیلی ...

ادامه مطلب  

بند جنجالی قرارداد لیونل مسی تکذیب شد  

درخواست حذف این مطلب
نشریه اسپورت به نقل از منابعش در باشگاه بارسلونا تایید کرد که بند فسخ در قرارداد مسی با بارسلونا، در صورت استقلال کاتالونیا از اسپانیا وجود ندارد.به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، نشریه اسپورت به نقل از منابعش در باشگاه بارسلونا تایید کرد که بند فسخ در قرارداد مسی با بارسلونا، در صورت استقلال کاتالونیا از اسپانیا وجود ندارد. اخیرا روزنامه ال موندو مدعی شده که در صورت استقلال کاتالونیا از اسپانیا، بندی در قرارداد مسی وجود دارد که فعال خواهد شد و با فعال شدن این بند، مسی می تواند به عنوان بازیکن آزاد از جمع آبی اناری ها جدا شده و به هر تیم دیگری که می خواهد بپیوندد.هر چند که پدر مسی نیز تایید کرده بود که بند فسخ به این شکل است که اگر بارسا در لیگ ضعیف تری شرکت کند، این قرارداد فسخ خواهد شد، حالا نشریه اسپورت مدعی شده که بند فسخ در صورت استقلال کاتالونیا از اسپانیا وجود ندارد و مسی تعهد کامل به باشگاه دارد. در نهایت حقیقت تنها در صورتی مشخص خواهد شد که کاتالونیا از اسپانیا جدا شود و در آن صورت باید دید که شرایط مسی به چه گونه خواهد بود.بیوگرافی لیونل مسیلیونل آندرس “لئو” مسی کوچیتینی (به اسپانیایی: lionel andrés “leo” messi cuccittini)[۳] فوتبالیست فوق حرفه ای اهل کشور آرژانتین و عضو بارسلونای اسپانیا و تیم ملی آرژانتین است که در پست های مهاجم و بال بازی می کند. از او به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال یاد می کنند. او اکنون کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین است. مسی در ۲۱ سالگی توپ طلای اروپا را ازآن خود کرد. وی همچنین نامزد دریافت عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال جهان شد. در سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۹، اولین جایزهٔ توپ طلای خود را دریافت کرد و همچنین بهترین بازیکن سال شد. وی موفقیت های خود را با دریافت توپ طلای سالهای ۲۰۱۱٬۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ تکمیل کرد. او در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ عنوان بهترین بازیکن سال اروپا را دریافت کرد. مسی در ۲۴ سالگی بهترین گلزن تاریخ فوتبال بارسلونا در تمامی رقابتها شد. لئو در سن ۲۵ سالگی جوانترین بازیکن تاریخ رقابتهای لالیگا لقب گرفت که توانسته ۲۰۰ گل در این لیگ به ثمر رساند؛ از او می توان به عنوان بهترین بازیکن نسل خود نام برد. همچنین وی از دیدگاه کارشناسان بزرگ فوتبال و تحقیقات کالج هلند باهوش ترین بازیکن دنیا به حساب می آید. بازیکنی که در یک صدم ثانیه توانایی تصمیم گیری با توپ را دارد.[۴][۵][۶] مسی اولین بازیکنی است که پنج بار برنده توپ طلای اروپا و جهان و یک بار هم به عنوان بهترین بازیکن زیر ۲۱ سال جهان برگزیده شده است. او هم چنین بهترین بازیکن سال فوتبال جهان در سال های ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ و[۷][۸][۹][۱۰][۱۱] بوده است و از این حیث رکورددار است.[۱۲] شیوهٔ بازی او و توانایی هایش باعث شده است که وی با دیه گو مارادونا مقایسه شود؛ این درحالی است که مارادونا مسی را «جانشین» خود می داند. تکنیک و هوش بسیار بالای این بازیکن باعث شده که بزرگان فوتبال به ستایش از او بپردازند.[۱۳][ ...

ادامه مطلب  

معرفی عکس پای مسی  

درخواست حذف این مطلب
فوتبال تری / اگر دنبال عکس های با موضوع ” عکس پای مسی ” هستید، می توانید از لینک های زیر استفاده نمائید. عکس پای مسی عکس پای لیونل مسی عکس کف پای مسی عکس پای زن مسی عکس های پای مسی عکس پای مصدوم مسی عکس شکستن پای مسی عکس عضلات پای مسی عکس پای طلا مسی عکس پای چپ مسیپایمسی(عکس)خالکوبی روی پای مسی از نمای نزدیکپای چپ مسی طلایی شد!مچ پای تکنیکی ترین بازیکن جهان آسیب دیدعکس ؛ پای راست لئو مسی آسیب دیده است بارسانیوزعکس/ پای مصدوم و ملتهب مسیخطای شدید روی لیونل مسی(عکس)خالکوبی ه ...

ادامه مطلب  

نگاهی دیگر به انتقال نیمار؛ از پاریس با عشق!  

درخواست حذف این مطلب
وبسایت نود: سرانجام پس از سه هفته تماس تلفنی و مذاکرات بین باشگاه پاریسن ژرمن و نیمار، بزرگ ترین نقل و انتقال تاریخ فوتبال به وقوع پیوست. نگاهی دیگر به این انتقال جنجالی و تاریخی خواهیم داشت.پاریسن ژرمن حدود یک سال قبل به نیمار پیشنهاد داد و حتی مذاکراتی صورت گرفت اما این ستاره برزیلی پس از مدتی، تصمیم به تمدید قرارداد با بارسلونا گرفت. حال پس از گذشت یک سال، مسئولان باشگاه پاریسی نا امید نشده و دوباره به سراغ نیمار رفتند. برخی گمان می کردند که هدف اصلی پاریسن ژرمن در بازار تابستانی، یک بازیکن بزرگ از بین ستاره هایی همچون کیلیان امباپه، الکسیس سانچز، فیلیپه کوتینیو یا سرخیو آگوئرو باشد اما یک تماس تلفنی همه چیز را تغییر داد. ناصر الخلیفی و پاریسن ژرمن برای تکمیل پروژه بلند پروازانه خود به یک ستاره تمام عیار همچون نیمار نیاز داشتند. نیمار که قرارداد خود با بارسلونا را در نوامبر گذشته تمدید کرده و بند آزادی وی از ۱۹۰ به ۲۲۲ میلیون یورو افزایش یافته بود، سرانجام از نیوکمپ جدا شد.درآمدهای جانبی حاصل از حضور نیمار همچون فروش پیراهن، فروش بلیت های اضافه، افزایش حق پخش تلویزیونی و قراردادهای جدید با حامیان مالی، به معنای جبران بخشی از این هزینه هنگفت بابت انتقال وی از نیوکمپ به پارک دو پرنس است. شاید هیچ کس تصور نمی کرد که در تاریخ فوتبال، یک بازیکن با چنین مبلغ گزاف به تیم دیگری منتقل شده و سقف شیشه ای نقل و انتقالات فوتبال را بشکند. یکی از بزرگ ترین موانع در مسیر انتقال نیمار به پاریسن ژرمن، وجود قانون «فیرپلی مالی» بود که ظاهراً با رعایت برخی تمهیدات، این سد قانونی نیز برداشته شد. نیمار و باشگاه پاریسن ژرمن با ۳۰ میلیون یورو خالص در هر فصل و به مدت ۵ سال به توافق رسیدند. پینی زهاوی یکی از مهم ترین دلال های دنیای فوتبال نقش کلیدی را در انتقال نیمار به پاریسن ژرمن ایفا کرد. وکلای باشگاه پاریسی نیز متن قرارداد را تنظیم کرده و سه هفته بعد، این متن به امضای نیمار رسید تا بزرگ ترین نقل و انتقال تاریخ فوتبال عملی شود.جالب این که نیمار در اردوی پیش فصل آمریکا، نمایش خوبی را با پیراهن بارسلونا ارائه داد و با زدن چند گل، آمادگی خویش را به رخ کشید. تلاش های لیونل مسی، جرارد پیکه و لوئیز سوارز نیز برای ترغیب نیمار به ادامه حضور در جمع آبی و اناری ها، هیچ حاصلی نداشت و درگیری لفظی نیمار با نلسون سمدو خرید جدید بارسلونا در جریان یکی از تمرینات پیش فصل، اوضاع را آشفته تر از قبل کرد. در مورد پدر نیمار نیز اخبار ضد و نقیضی به گوش می رسید. برخی منابع گفتند که پدر او نقش به سزایی در جدایی نیمار از بارسلونا داشت اما منابع دیگر مدعی شده اند که پدر نیمار خواستار ادامه حضور وی در کاتالونیا بود. حضور تیاگو سیلوا، لوکاس مورا، مارکینیوش و دنی آلوز دوستان برزیلی و قدیمی نیمار در تیم پاریسن ژرمن نیز انگیزه خوبی برای این ابرستاره برزیلی بود. پس از جدایی زلاتان ابراهیموویچ، پیراهن شماره ۱۰ پاریسن ژرمن به خاویر پاستوره آرژانتینی تعلق گرفت اما نیمار از این به بعد، صاحب این پیراهن است. نیمار چهره بسیار محبوبی در رختکن بارسلونا بود و نباید نقش دنی آلوز را در انتقال وی به پاریس، نادیده گرفت. او به تمامی افتخارات ممکن در کاتالونیا دست یافت و به قول خودش، دنبال چالش جدیدی بود.مارسلو بچلر نخستین خبرنگاری بود که طی یک تماس تلفنی، از تصمیم نیمار برای جدایی از بارسلونا آگاه شد. این خبرنگار نه چندان مشهور، حین صرف شام در منزل، با صدای زنگ تلفن از جا برخاست و خبر سری و جنجالی مربوط به جدایی نیمار را از یک منبع محرمانه دریافت کرد. او که در ابتدا این خبر را غیر قابل باور می دانست، به سراغ منابع دیگری رفت و هنگامی که به قطعیت دست یافت، اقدام به افشای آن نمود. طی یک مدت کوتاه، کلیه حساب های شخصی او در شبکه های اجتماعی، مملو از پیام های مردم برای پیگیری خبر انتقال نیمار به پاریسن ژرمن شد. دین جونز نویسنده bleacher report اعتقاد دارد که تمدید قرارداد لیونل مسی با باشگاه بارسلونا تا سال ۲۰۲۱، یکی از دلایل عمده نیمار برای جدایی از جمع آبی و اناری ها بود. البته نیمار و مسی همواره روابط خوبی در داخل یا خارج از زمین فوتبال داشتند اما هدف اصلی نیمار، کسب توپ طلا و عنوان بهترین بازیکن جهان است.نیمار بازیکن بسیار بزرگی محسوب می شود و این نوع ابر ستاره ها هرگز تمایل ندارند که در تیم های خود، نفر دوم باشند. با وجود مسی در بارسلونا، عملاً نیمار به حد کافی دیده نمی شد و در نهایت نیز به این نتیجه رسید که تحت سایه مسی، به آرزوهای بزرگ خویش دست پیدا نمی کند. نیمار در تیم ملی برزیل بیش از بارسلونا به چشم می آمد زیرا در آن جا، نفر اول تیمش بود و همه توجهات را به سوی خود معطوف می کرد. حتی در زمان مصدومیت مسی (زمستان ۲۰۱۳ و پائیز ۲۰۱۵)، شاهد بهترین بازی های نیمار با پیراهن بارسلونا بودیم. یوهان کرایوف پس از انتقال نیمار به بارسلونا، چنین مسائلی را پیش بینی می کرد زیرا در همان روزها گفت که نباید دو بازیکن خیلی بزرگ (منظور مسی و نیمار) در یک تیم بازی کنند. چه گونه نیمار می توانست بهترین بازیکن دنیا شود در حالی که حتی در تیم خودش یعنی بارسلونا نیز، بهترین بازیکن محسوب نمی شد زیرا بارسلونا یک نابغه بی همتا همچون لیونل مسی را در اختیار دارد. البته نیمار چنین مطلبی را تکذیب کرده و این تصمیم خود را فارغ از مسائل مالی و همچنین وجود مسی در بارسلونا می داند. از ای ...

ادامه مطلب  

جروبحث شکیرا و همسر مسی در خانه لئو!  

درخواست حذف این مطلب
یک خبرنگار اسپانیایی مدعی شد یک اتفاق پیش پا افتاده باعث شده همسران پیکه و مسی با یکدیگر اختلاف داشته باشند.سایت خبری ملکانه :موضوع بروز اختلافات میان همسران بازیکنان بارسلونا موضوعی است که در ماه های اخیر بارها به آن پرداخته شده است. آنچه مسلم است این است که شکیرا همسر کلمبیایی جرارد پیکه و آنتونیا روکوزو همسر آرژانتینی لیونل مسی ارتباط خوبی با هم ندارند و در اسپانیا تقریباً این موضوع را همه می دانند! در روزهای اخیر هم اتفاقی رخ داده که بار دیگر این موضوع را ثابت کرده است.طبق اعلام یانینا لاتوره خبرنگار اسپانیایی سوژه ای که این بار موجب ...

ادامه مطلب  

آلاوس 0 - 2 بارسلونا؛ مسی فقط هت تریک نکرد  

درخواست حذف این مطلب
ورزش سه: بارسلونا موفق شد با دبل لیونل مسی در نیمه دوم، 0-2 آلاوس را مغلوب کرده و به دومین پیروزی متوالی خود دست یابد. بازی با برتری بارسلونا آغاز شد و این تیم در همان دقایق ابتدایی و در 2 صحنه توسط مسی و دلوفئو صاحب موقعیت شد اما با عکس العمل های خوب پاچکو، بارسا از رسیدن به گل محروم ماند.در ادامه، توپ و میدان به طور کامل در اختیار شاگردن والورده بود اما دفاع منسجم آلاوس اجازه خلق موقعیت را از آنها گرفته بود.اما در دقیقه 31 و بر خلاف جریان بازی، آلاوس در آستانه به ثمر رساندن گل اول بود که البته ناکام ماند. سوبرینو با نفوذ از جناح چپ و گذر از سد پیکه با دروازه بارسا تک به تک شد اما تراشتگن با عکس العملی مناسب مانع باز شدن دروازه تیمش شد.در دقیقه 37 و با متوقف شدن جرارد پیکه در محوطه، داور نقطه پنالتی را به سود بلوگرانا نشان داد اما ضربه لیونل مسی با واکنش فوق العاده پاچکو همراه بود تا مسی همچنان در حسرت گلزنی در این فصل لالیگا باشد.لحظاتی بعد، جرارد دلوفئو در محوطه صاحب موقعیت شد اما ضربه روی پای این بازیکن جفت و جور نشد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.با شروع ...

ادامه مطلب  

لیونل مسی ستاره بارسلونا و برگزاری مراسم عروسی در شهر روساریو و دعوت از همه بازیکنان تیم  

درخواست حذف این مطلب
لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم بارسلونا در تابستان مراسم عروسی خود را برگزار خواهد کرد. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم بارسلونا در تابستان مراسم عروسی خود را برگزار خواهد کرد.لیونل مسی ستاره آرژانتینی مراسم عروسی اش با آنتونلا روکوزو را در همین تابستان برگزار خواهد کرد.این عروسی روز ۳۰ ژوئن و در شهر روساریو، زادگاه مرسی در کشور آرژانتین برگزار خواهد شد.لیونل مسی تمامی بازیکنان بارسلونا را برای این مراسم دعوت کرده اس ...

ادامه مطلب  

دانستنی های جالب و خواندنی در مورد شهر بارسلونا در اسپانیا  

درخواست حذف این مطلب
دومین شهر بزرگ کشور اسپانیا شهر بارسلونا است که در تمام فصول سال گردشگران از این شهر دیدن می کنند. نکات جالب و خواندنی در مورد شهر بارسلونا وجود دارد که در این مطلب می خوانید.شهر بارسلونا پایتخت منطقه خودمختار کاتالونیا است و یکی از مهمترین شهرهای اسپانیا محسوب می شود. در فهرسی گردشگری نیز بارسلونا دارای جایگاه ویژه ای است و یکی از مقاصد مهم گردشگری است.نکات جالب و حقایق خواندنی در مورد بارسلونا۱. بارسلونا، پایتخت منطقه ی خود مختار کاتالونیا محسوب می شود. کاتالونیا چهار شهر را در بر دارد که عبارتند از، بارسلونا، «جیرونا» (girona)، «لیجا» (lleida) و «تاراگونا» (tarragona).۲. برای پیدایش بارسلونا دو نظریه وجود دارد. یکی بیانگر این است که ۴۰۰ سال قبل از پیدایش شهر رم، اسطوره ای به نام «هرکول» (hercules) این شهر را بنا نهاد.در نظریه ی دیگر، تاسیس این شهر به قرن سوم و به «همیلکار بارسا» (hamilicar barca)، پدر «هانیبال» (hannibal)، سیاست مدار و فرمانده ی نظامی، نسبت داده می شود که پیرو آن این شهر نیز «بارسینو» (barcino) نامیده شد.۳. این منطقه با بهره بردن از آب و هوای مدیترانه ای که زمستان های مرطوب و معتدل و تابستان های گرم و خشکی دارد، در فصل گرما میانگین دمای ۲۷ درجه و در زمستان میانگین دمای ۱۳ درجه را به خود می بیند.۴. بارسلونا با سالانه بیش از ۸ میلیون گردشگر، پس از لندن، پاریس و استانبول بیشترین تعداد بازدیدکننده را در اروپا به خود می بیند. همچنین این منطقه در جایگاه دوازدهم پرگردشگرترین شهرهای جهان قرار دارد.۵. شهر بارسلونا بزرگ ترین شهر در نواحی ساحلی مدیترانه است. همچنین پس از شهر مادرید، با جمعیت ۱/۵ میلیون نفری خود، دومین شهر بزرگ اسپانیا نیز محسوب می شود.۶. مردم بارسلونا علاوه بر زبان اسپانیایی، به زبان مخصوص کاتالونیا نیز صحبت می کنند. زبان کاتالونیایی تا ۹۵٪ به زبان اسپانیایی شباهت دارد.۷. بندر این شهر بزرگ ترین بندر و لنگرگاه کشتی ها در جهان است. در طول سال حدودا نزدیک به ۴ میلیون کشتی از این بندر گذر می کنند.۸. امروزه بارسلونا نزدیک به ۵ کیلومتر نوار ساحلی دارد که بهترین ساحل های شهری را در جهان شامل می شود. این در حالی است که تا المپیک سال ۱۹۹۲، این سواحل تنها کاربرد صنعتی داشتند و پس از آن با انتقال این صنایع، به شکل امروزی تبدیل شد.۹. زمانی که از بارسلونا صحبت می شود، نمی تو ...

ادامه مطلب  

رکوردداران مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا  

درخواست حذف این مطلب
طرفداری - وب سایت یوفا به مناسبت آغاز مرحله یک چهارم نهایی فصل 2017/18 لیگ قهرمانان اروپا، اقدام به بررسی تمامی رکوردداران این مرحله از مسابقات پرداخته است.رایان گیگز و ژاوی هرناندز با 21 بازی رکورددار بازی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا هستند. آندرس اینیستا در صورت حضور در هر دیدار رفت و برگشت فصل جاری می تواند با رکورد تاریخ مسابقات که با 22 بازی در اختیار پاکو خنتو اسطوره رئال مادرید است، مساوی کند. (رکوردداران بازی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا)رکوردداران بازی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنتعداد بازیرایان گیگز (منچستریونایتد)21ژاوی (بارسلونا)21آندرس اینیستا (بارسلونا)20کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد، رئال مادرید)18لیونل مسی (بارسلونا)18رائول گونزالس (رئال مادرید، شالکه 04)17ژابی آلونسو (رئال سوسیداد، لیورپول، رئال مادرید، بایرن مونیخ)17دنی آلوز (بارسلونا، یوونتوس)17کلرنس سیدورف (آژاکس، رئال مادرید، میلان)17جرارد پیکه (بارسلونا)17فیلیپ لام (بایرن مونیخ)17خاویر ماسکرانو (لیورپول، بارسلونا)17ایکر کاسیاس (رئال مادرید)16ادوین فن در سار (آژاکس، منچستریونایتد)16مانوئل نویر (شالکه 04، بایرن مونیخ)16سرخیو بوسکتس (بارسلونا)16فرانک لمپارد (چلسی)16دیوید بکام (منچستریونایتد، رئال مادرید)16گری نویل (منچستریونایتد)16پل اسکولز (منچستریونایتد)16زلاتان ابراهیموویچ (یوونتوس، اینترمیلان، بارسلونا، میلان، پاری سن ژرمن)15جان تری (چلسی)15کلود ماکله له (نانت، رئال مادرید، چلسی)15ژاوی هرناندز رکورددار مشترک بازی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در جریان بازی مقابل شاختار دونتسک در سال 2011کریستیانو رونالدو با اقتدار بهترین گلزن مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپاست. روبرت لواندوفسکی، توماس مولر، آرتورو ویدال و لوئیس سوارز با به ثمر رساندن تنها یک گل دیگر در فصل جاری می توانند به لیست زیر اضافه شوند. (رکوردداران گلزنی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا) با احتساب جام باشگاه های اروپا، آلفردو دی استفانو (رئال مادرید، 14) و پاکو خنتو (رئال مادرید، 9) در بین بهترین های این مرحله قرار خواهند گرفت.بهترین گلزنان مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنتعداد گلکریستیانو رونالدو (منچستر یونایتد، رئال مادرید)20لیونل مسی (بارسلونا)10رائول گونزالس (رئال مادرید، شالکه 04)10آندری شوچنکو (دینامو کیف، میلان)9فیلیپو اینزاگی (یوونتوس، میلان)9فرانک لمپارد (چلسی)8دیدیه دروگبا (چلسی)7وین رونی (منچستریونایتد)6امانوئل آدبایور (موناکو، آرسنال)6ریکاردو کاکا (میلان)5کریستیانو رونالدو رکورددار گلزنی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که در سال 2016 مقابل وولفسبورگ هت تریک کردلیونل مسی تنها بازیکنی است که در یک مسابقه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، 4 گل وارد دروازه حریفان نموده است. کریستیانو رونالدو نیز تنها بازیکنی است که در این مرحله دو بار موفق به هت تریک شده است.بیشترین گل در یک مسابقه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپانام بازیکن (بازی - تاریخ)تعداد گللیونل مسی (بارسلونا مقابل آرسنال، 2010/04/06)4کریستیانو رونالدو (رئال مادرید مقابل بایرن مونیخ، 2017/04/18)3کریستیانو رونالدو (رئال مادرید مقابل وولفسبورگ، 2016/04/12)3رونالدو (رئال مادرید مقابل منچستر یونایتد، 2003/04/23)3جرارد لوپز (والنسیا مقابل لاتزیو، 2000/04/05)3فیلیپو اینزاگی (یوونتوس مقابل دیناموکیف، 1998/03/18)3بیشترین گل در یک مسابقه مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه های اروپانام بازیکن (بازی - تاریخ)تعداد گلساندور کوچیس (بارسلونا مقابل ولورهمپتون واندرز، 1960/03/02)4آلفردو دی استفانو (رئال مادرید مقابل واینر اس سی، 1959/03/18)4آلفردو دی استفانو (رئال مادرید مقابل سویا، 1958/01/23)4درخشش لیونل مسی در مقابل آرسنال در سال 2010 که با پوکر وی همراه بودکریستیانو رونالدو در فصل 2016/17 با 5 گلی که در مجموع دو دیدار در مقابل بایرن مونیخ به ثمر رساند رکورددار گلزنی در مجموع دو مسابقه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپاست، در حالی که لیونل مسی و فیلیپو اینزاگی موفق شده اند 4 گل در مجموع دو دیدار به ثمر رسانند.بیشترین گل در مجموع دو مسابقه رفت و برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپانام بازیکن (بازی - فصل)تعداد گلکریستیانو رونالدو (رئال مادرید مقابل بایرن مونیخ، 2016/17)5لیونل مسی (بارسلونا مقابل آرسنال، 2009/10)4فیلیپو اینزاکی (یوونتوس مقابل دیناموکیف، 1997/98)4گلزنی کریستیانو رونالدو در مقابل بایرن مونیخ در سال 2017لیونل مسی و آنتوان گریزمان در زمینه پنالتی زدن در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا رکورددار هستند. (رکوردداران گلزنی از روی نقطه پنالتی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا)بیشترین گل از روی نقطه پنالتینام بازیکنتعداد گل از روی نقطه پنالتیلیونل مسی (بارسلونا)2آنتوان گریزمان (اتلتیکو مادرید)2تنها چهار دروازه بان موفق شده اند پنالتی حریفان را در این مرحله از مسابقات مهار کنند.بیشترین مهار پنالتینام دروازه بانتعداد مهار پنالتیرومن وایدنفلر (بروسیا دورتموند)1مارسلو مورتو (بنفیکا)1سزار سانچز (رئال مادرید)1جو هارت (منچسترسیتی)1رایان گیگز بهترین پاسور این مرحله از لیگ قهرمانان اروپاست، اما در کمال تعجب نام کریستیانو رونالدو (آقای پاس گل تاریخ لیگ قهرمانان اروپا) در این بخش به چشم نمی خورد.بیشترین پاس گل در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپانام بازیکنتعداد پاس گلرایان گیگز6دنی آلوز5لیونل مسی4توماس مولر4فلورنت مالودا4مارسلو4آندرس اینیستا3زلاتان ابراهیموویچ3فرانک ریبری3میشل اسین3وین رونی3جیووانی البر3خوان سباستین ورون3دکو سوزا3آنتونیو والنسیا3مسوت اوزیل3رایان گیگز رکورددار پاس گل در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در جریان دیدار مقابل رم در سال 2007بایرن مونیخ رکورددار حضور در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپاست و بارسلونا و رئال مادرید در رده های بعدی قرار دارند. با احتساب جام باشگاه های اروپا، رئال مادرید با 35 حضور در این مرحله رکورددار است.باشگاه های رکورددار حضور در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپانام باشگاهتعداد حضوربایرن مونیخ17رئال مادرید16بارسلونا16منچستریونایتد13یوونتوس11چلسی9آث میلان7بروسیا دورتموند6اینترمیلان6آرسنال6لیورپول6اتلتیکو مادرید5پورتو5پاری سن ژرمن5باشگاه های رکورددار حضور در مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپانام باشگاهتعداد حضوررئال مادرید35بایرن مونیخ29بارسلونا20یوونتوس18منچستریونایتد18بایرن مونیخ مدل 2001نمایندگان اسپانیا رکورددار حضور در مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا هستند، در حالی که کشور آلمان (آلمان غربی و آلمان شرقی) بیشترین تنوع نماینده در این مرحله را داراست.کشورهای رکورددار حضور در مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا78: اسپانیا (رئال مادرید 35، بارسلونا 20، اتلتیکو مادرید 9، والنسیا 4، دپورتیوو 3، ویارئال 2، سویا 2، اتلتیک بیلبائو 1، مالاگا 1، رئال سوسیداد 1) 10 نماینده64: انگلستان (منچستر یونایتد 18، لیورپول 14، چلسی 9، آرسنال 7، لیدز یونایتد 3، استون ویلا 2، ناتینگهام فارست 2، تاتنهام هاتسپر 2، منچسترسیتی 2، اورتون 1، دربی کانتی 1، برنلی 1، وولورهمپتون واندررز 1، لسترسیتی 1) 14 نماینده63: آلمان* (بایرن مونیخ 29، بروسیا دورتموند 8، بروسیا مونشن گلادباخ 3، هامبورگ 3، شالکه 3، دینامو درسدن 3، بایرلورکوزن 2، دینامو برلین 2، کلن 2، کارل زایس یانا 1، آینتراخت برانشوایگ 1، آینتراخت فرانکفورت 1، کایزرسلاترن 1، ویکتوریا91 1، نورنبرگ 1، وردربرمن 1، ویسموت آو 1، وولفسبورگ 1) 18 نماینده52: ایتالیا (یوونتوس 18، آث میلان 15، اینترمیلان 12، آاس رم 4، فیورنتینا 2، لاتزیو 1) 6 نماینده31: فرانسه (موناکو 5، پاری سن ژرمن 5، لیون 4، بوردو 3، مارسی 3، استاده ریمس 3، سنت اتین 3، نیس 2، اوسر 1، نانت 1، استراسبورگ 1) 11 نماینده25: پرتغال (بنفیکا 17، پورتو 7، اسپورتینگ لیسبون 1) 3 نماینده24: هلند (آژاکس 12، پی اس وی آیندهوون 7، فاینورد 3، اف سی آمستردام 1، اسپارتا روتردام 1) 5 نماینده16: اسکاتلند (سلتیک 7، رنجرز 5، دندی 1، دندی یونایتد 1، هیبرنیان 1) 5 نماینده14: بلژیک (اندرلخت 7، استاندارد لیژ 4، کلوب بروخه 2، میشلن 1) 4 نماینده12: صربستان** (ستاره سرخ بلگراد 8، پارتیزان بلگراد 3، وویوودینا 1) 3 نماینده11: اوکراین*** (دیناموکیف 8، دنیپرو دنیپرو پتروفسک 2، شاختار دونتسک 1) 3 نماینده9: اتریش (راپید وین 4، آستریا وین 2، واینر اس سی 2، واکر اینسبروک 1) 4 نماینده9: جمهوری چک**** (دوکلا پراگ 4، اسپارتا پراگ 3، بانیک استروا 1، هرادک کرالو 1) 4 نماینده8: مجارستان(اویپست 3، واشاش 2، فرانس واروش 1، گیور 1، ام تی کی بوداپست 1) 5 نماینده8: سوئد (گوتبورگ 4، آتویدابرگ 1، دیورگاردن 1، ifk مالمو 1، مالمو 1) 5 نماینده7: لهستان(لژیا ورشو 3، گورنیک زابرزه 1، روش چورزو 1، ویدزو وودژ 1، ویسلا کراکو 1) 5 نماینده7: ترکیه (گالاتاسارای 5، بشیکتاش 1، فنرباحچه 1) 3 نماینده6: بلغارستان (زسکا صوفیه) 1 نماینده6: یونان (پاناتینایکوس 4، المپیاکوس 1، آاک آتن 1) ...

ادامه مطلب  

رفتار متفاوت رئال مادرید و بارسلونا در حمایت از رونالدو و مسی  

درخواست حذف این مطلب
سرویس ورزش مشرق - فساد مالی در دنیای فوتبال موضوع تازه ای نیست که ابعاد شوم و غیر اخلاقی آن مبهم باشد. بسیاری از بازیکنان و بزرگان دنیای فوتبال در زندگی ورزشی خود دچار این فساد شده اند و عده ای موفق به خروج از بحران شده و عده ای نیز در این بحران خود ساخته غرق شده اند.از مارادونا و ماجرای ناپولی گرفته تا کریستیانو رونالدویی که این روزها خود را برای تصاحب توپ طلا و افتخارات دیگر آماده می کند.تنها 6 ماه از اولین دادگاه رسمی مسی به خاطر فرار مالیاتی و پول شویی او و پدرش می گذرد. در آن زمان رسانه های اسپانیایی در کنار گزارش این فرایند از یک موضوع مهم متعجب و شگفت زده بودند و آن عدم حمایت بارسلونا از مسی بود. بارسا نه تنها هیچ حمایتی از مسی در پرونده پول شویی او و پدرش نکرد بلکه حتی مدارکی دال بر مجرمیت مسی نیز در اختیار دادستانی کاتالونیا و مادرید قرار داد.البته در همان تاریخ و شاید چند روز بعد، باشگاه بارسلونا با صدور یک بیانیه تلویحا از مسی حمایت کرد اما مسی نیازمند حمایت نامه ای بارسلونا نبود و از خالی شدن تکیه گاهش به شدت در آن پرونده صدمه دید.روزنامه های زیادی درباره حمایت کتبی بارسلونا نوشتند. در بیانیه باشگاه بارسلونا آمده بود: از اولین لحظاتی که اوراق پاناما منتشر شد، باشگاه بارسلونا حمایت و پیام های خودش را به مسی و خانواده او منتقل کرد. باشگاه بارسلونا تمامی توانایی های مالی، اداری و قضایی خود را در اختیار خانواده مسی قرار می دهد تا پیرامون این اتهامات شفاف سازی کند.اما این اتفاق عملا رخ نداد و بارسلونا حتی برای مسی وکیل رسمی به دادگاه عالی اسپانیا ارسال نکرد و مسی در کنار پدرش به تنهایی در دادگاه عالی این کشور حاضر شدند.مسی پیشتر ناگزیر شده بود میلیون ها یورو از مالیات معوقه اش را به اداره مالیات بپردازد. مبالغی که طبق اعلام مسئولان مالیاتی، از ۱۰ سال پیش باید پرداخت می شده. پدر مسی نیز همواره بخشی از پرونده های جنجالی او در خصوص فرارهای مالیاتی بوده است.اداره جرایم مالی بارسلونا شکایتی علیه مسی و پدرش تنظیم کرده و آنها را در تخطی از پرداخت مالیات متهم دانست اما وکلای مسی تأکید کردند که فوق ستاره آرژانتینی به شدت متعهد به رعایت قوانین اسپانیا بوده است.به تاریخ 13 ژوئن 2013 پرونده پول شویی مسی و پدرش در یک شرکت بین المللی بازرگانی بسته شد اما دادستانی پاناما بر این باور است که رقم 4 میلیون یورو در این میان با اسناد جعلی پنهان شده و هیچ سندی مبنی بر پرداخت مالیات برای آن وجود ندارد.چندی پیش نیز یورو نیوز تایید کرد: عالی ترین مر ...

ادامه مطلب  

مسی را بازی ندهید؛ بازی خراب کن است!  

درخواست حذف این مطلب
دسته اول که مشخص است چرا این بلا سرش می آمد، اما دلیل بیرون ماندن دسته دوم این است که ما معتقد بودیم او بازی را خراب می کند، یعنی توازن را به هم می زند. مسخره بود که یک نفر بردارد همه را پشت سر هم دریبل بزند یا از هرجای زمین شوت بزند و توپ برود توی گل! ما به این دوستمان می گفتیم که یا باید داور بایستد، یا کسی همتراز خودش پیدا کند و بیاورد یا از کنار زمین بازی را نگاه کند. تازه وقتی با هزار منت می پذیرفتیم بازی کند دعوای اصلی شروع می شد.این که این بازیکن توی کدام تیم باشد. مثلا یادم است یکی از بچه محل هایمان تازه رفته بود تیم پیام مشهد تست داده بود و بهش گفته بودند چند وقتی بیاید سر تمرین. آن موقع ها هم که مثل الان سیستم بازیکن حرفه ای و این داستان ها نبود که بخواهد مواظب خودش باشد و جایی به جز باشگاه بازی نکند. او هر روز عصر حاضر بود تا با ما توی زمین خاکی نزدیک محله دنبال توپ بدود. گرچه همیشه برای بازی کردن با ما به مشکل بر می خورد.شرایطی که مسی توی بازی دیشب بارسا چلسی راه انداخته بود مرا یاد این خاطرات قدیمی انداخت. والورده بعد از بازی گفت داشتن مسی یک نعمت است، می خواهم به سرمربی بارسا بگویم مسی نعمت نیست، مسی تمام آن چیزی است که باعث شده تو بعد از بازی بشوی سرمربی برنده و کونته بشود بازنده. مسی تمام آن چیزی است که یک مربی لازم دارد تا تفاوت ها را رقم بزند.اگر بازی دیشب را دیده باشید متوجه منظورم می شوید. بازی شروع می شود. به نام خدا و توی دروازه! کاری که مسی کرد. کورتوآ اشتباه کرد؟ بله من هم موافقم که دروازه بان چلسی لایی بدی خورد. اما وقتی به خیل دروازه بانانی که جلوی مسی بازی کرده اند نگاه می کنم، می بینم این اشتباهات خیلی عادی است. دلیلش هم در غیر قابل پیش بینی بودن زمان ضربه زدن مسی است. او هر لحظه و با هر پایی و از هر زاویه ای می تواند ضربه بزند. این دروازه بان را حسابی مستأصل می کند. این یک واقعیت است که اگر می خواهید نگذارید مسی گل بزند نباید بگذارید او شوت بزند. این را حتی علیرضا حقیقی هم می داند. واقعا سخت است که از دروازه بان انتظار داشته باشیم جلوی ضربات مسی را بگیرد.دانلود خلاصه و فول مچ بازی بارسلونا چلسیدر ادامه چلسی جلو کشید. چلسی دیشب واقعا خوب بود. توپ و میدان را در نیوکمپ در اختیار داشت. ویلیان جولان می داد. شیرهای لندن حمله می کردند و اما باز هم این مسی بود که آن ها را ناامید کرد. توپ میانه میدان لو می رود و دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست. چون مسی صاحب توپ است. این اتفاق سر گل سوم هم افتاد. و باز هم این مسی بود که به تنهایی کار کونته و ...

ادامه مطلب  

ادعای گواردیولا به شایعه جدایی مسی دامن زد  

درخواست حذف این مطلب
«پپ گواردیولا» سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی گفت که یک باشگاه ممکن است بند فسخ 300 میلیون یورویی فسخ قرارداد «لیونل مسی» با بارسلونا را فعال کند.به گزارش ایرنا از تارنمای خبری ساکرنت، باشگاه بارسلونا در ماه ژوییه اعلام کرد که با مسی برای تمدید قرارداد برای چهار سال دیگر به توافق رسیده، اما او هنوز قرارداد خود را امضا نکرده است. بارسلونا با وجود شایعات گسترده تایید کرده است که مسی قرارداد خود را تمدید می کند. اما بدنبال انتقال «نیمار» به پاری سن ژرمن در ازای 222 میلیون یورو، امکان اینکه یک باشگاه نیز بند فسخ قرارداد مسی را فعال کند، واقع بینانه به نظر می رسد. گواردیولا در مورد چشم انداز چنین باشگاهی گفت: نمی دانم. شاید کسی اگر پول داشته باشد و بخواهد خرج کند، این اقدام را انجام دهد. ممکن است این اتفاق بیفتد، چه کسی می داند.باوجود گمانه زنی های اخیر رسانه ای در مورد اینکه سیتی فعالانه در حال بررسی این موضوع است، منابع آگاه به ساکرنت گفتند که این باشگاه هیچ برنامه ای برای پرداخت 300 میلیون یورو فسخ بند آزادسازی مسی ندارد. گواردیولا گفت بارسلونا احتمال دارد مسی را از دست بدهد. قرارداد کنونی مسی تا 2018 ادامه دارد و اگر قرارداد خود را تمدید نکند از اول ژانویه بازیکن آزاد است و می تواند با باشگاه دیگری پیش قرارداد امضا کند و انتقال او تابستان آینده در فصل نقل و انتقالات انجام شود.در همین حال «آگوستی بندیتو» نامزد سابق ریاست بارسلونا نیز گفته است که اگر او (مسی) ...

ادامه مطلب  

جای خالی جام جهانی در ویترین افتخارات لیونل مسی  

درخواست حذف این مطلب
بسیاری آرژانتین را بدون وجود لیونل مسی، تیمی معمولی خطاب کرده و دیگو مارادونای افسانه ای نیز عنوان کرد که تیم کشورش آبرو و احترام خود را از دست داده است.جمهوریت؛جمهوریت؛ علی جباری نیکو؛ در گروه d مسابقات جام جهانی 2018 روسیه، تیم های ملی آرژانتین، ایسلند، کرواسی و نیجریه قرار گرفته اند و می توان گفت که همگی از بخت صعود به دور دوم برخوردارند. بزرگترین و قدرتمندترین تیم حاضر در این گروه آرژانتین است و علیرغم اینکه این روزها حال و روز مناسبی نداشته و در دیدارهای اخیر خود پُر نوسان ظاهر شده، اما با توجه به جایگاهی که در فوتبال جهان دارد از شانس بیشتری نسبت به سه تیم دیگر برای صعود از گروه برخوردار است.تیم ملی فوتبال آرژانتین یکی از قدرت های بزرگ فوتبال دنیا محسوب شده و از این حیث در میان تیم های فوتبال جهان صاحب نام و اعتبار می باشد و عناوین شایسته و قابل توجهی را در سال های گذشته بدست آورده است. اما عملکرد ضعیف این تیم در سال های اخیر باعث شده تا ساختار این تیم به لحاظ کادر فنی بارها دستخوش تغییراتی بشود.آلبی سلسته در رقابت های انتخابی جام جهانی و در میان 10 تیم منطقه آمریکای جنوبی با کسب 28 امتیاز، پس از برزیل و اروگوئه در جایگاه سوم ایستاد و با زحمت زیاد و با درخشش لیونل مسی در روز پایانی مسابقات انتخابی، جواز راهیابی مستقیم به جام جهانی روسیه را دریافت کرد و از کابوس حذف از جام جهانی گریخت. این تیم از وجود ستاره ای به نام "لیونل مسی" بهره می برد که بدون تردید در این مقطع زمانی، بهترین بازیکن جهان بوده و همراه با تیم بارسلونا در مستطیل سبز درخشیده است. با وجود اینکه او در این سال ها عناوین و افتخارات فراوانی همچون بهترین بازیکن اروپا و جهان را کسب کرده و جوایز ارزشمند بسیاری چون توپ طلا و کفش طلا را بدست آورده است، اما در فهرست افتخارات خود، فتح جام جهانی را با تیم ملی کشورش کم دارد و شاید روسیه آخرین شانس او برای کسب این افتخار باشد. مسی و یارانش در سال های اخیر دو بار به مسابقه نهایی کوپا آمه ریکا رسیدند و هر دو بار مغلوب شیلی شده و از کسب عنوان قهرمانی باز ماندند. همچنین لیونل مسی به همراه تیم فوتبال آرژانتین به دیدار فینال جام جهانی 2014 برزیل نیز رسید و در آن بازی پس از 90 دقیقه تساوی بدون گل مقابل آلمان، در وقت اضافه با یک گل مغلوب ژرمن ها شده و به مقام نایب قهرمانی جهان بسنده کرد. راه راه پوشان آبی و سفید آرژانتین، پس از چهار سال بار دیگر پا به رقابت های جام جهانی گذاشته و با هدایت "خورخه سمپائولی" و محوریت بازیکنی به نام "لیونل مسی"، امیدوارانه تلاش می کنند تا خود را به عنوان یک مدعی مطرح ساخته و در این تورنمنت به موفقیت برسند. آرژانتینی ها در این راه، علاوه بر مسی، از مُهره های ارزشمند و تأثیرگذار دیگری نیز مانند دیبالا، دی ماریا، ایگواین، آگوئرو، بانگا و ماسکرانو برخوردارند که با ایجاد هماهنگی بیشتر میان آنها می توانند به خواسته های خود دست یابند.آلبی سلسته در ماه های اخیر و با هدف آماده سازی تیم خود، بازی های دوستانه ای را مقابل روسیه، نیجریه، ایتالیا و اسپانیا برگزار کرد. آنها در جریان این دیدارها دو برد مقابل روسیه و ایتالیا بدست آوردند و بدون در اختیار داشتن مسی، با ارائه نمایشی غیر قابل قبول و انتقاد برانگیز، متحمل دو شکست مقابل نیجریه و اسپانیا شدند. سنگینی این شکست ها تا اندازه ای بود که هواداران آرژانتینی را بسیار نگران کرد و انتقادات زیادی را در آستانه جام جهانی، متوجه سمپائولی و شاگردانش ساخت؛ تا جاییکه بسیاری آرژانتین را بدون وجود لیونل مسی، تیمی معمولی خطاب کرده و دیگو مارادونای افسانه ای نیز عنوان کرد که تیم کشورش آبرو و احترام خود را از دست داده است.با این وجود، خورخه سامپائولی، سرمربی آرژانتین با اعتقاد به اینکه موفقیت تیمش در جام جهانی، بیشتر به لیونل مسی بستگی دارد، در مصاحبه های اخیر خود نسبت به موفقیت تیم تحت هدایتش خوشبین بوده و ابراز امیدواری کرده که این تیم به بازی فینال جام جهانی 2018 روسیه رسیده و جام جهانی را به همراه سایر مردان سرزمین نقره بالای سر ببرد. تیم شگفتی ساز رقابت های یورو 2016 یعنی ایسلند، در کنار کرواسی، تیم های اروپایی حاضر در گروه d جام جهانی 2018 هستند. این دو تیم در جریان مرحله انتخابی جام جهانی در قاره اروپا نیز با یکدیگر همگروه بوده و سابقه رویارویی باهم را دارند. ایسلندی ها در جریان رقابت های انتخابی قاره سبز، با کسب 22 امتیاز در گروه خود اول شده و بطور مستقیم به جام جهانی روسیه راه پیدا کرده و برای اولین بار جواز حضور در این رقابت ها را بدست آوردند.همانطور که عنوان شد تیم ایسلند در سال 2016 و در جام ملت های اروپا شگفتی ساز شده و با ارائه بازی های جالب توجه و شکست دادن انگلیس در مرحله یک هشتم نهایی به دور یک چهارم نهایی آن رقابت ها نیز راه یافت اما در آن مرحله با شکست 5 بر 2 مقابل فرانسه میزبان حذف شد. مردان سرزمین یخی که در یکی از سخت ترین گروه های مسابقات جام جهانی قرار دارند، امیدوارند در اولین حضور خود در این رقابت ها با "هیمیر هالگریمسون" سرمربی خود که پس از جدایی "لارس لاگربک" هدایت تیمشان را بر عهده گرفته است، با تکیه بر سبک بازی منحصر به فرد خود، نتایج خوب و قابل قبولی بدست آورده و این بار با تکرار شگفتی در سطح بین المللی به جهانیان ...

ادامه مطلب  

۳۶۶ گل مسی چگونه به ثمر رسید  

درخواست حذف این مطلب
مسی با گلزنی مقابل سوسیداد با عبور از گرد مولر ۳۶۶ گله شد.به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مسی با گلزنی مقابل سوسیداد با عبور از گرد مولر ۳۶۶ گله شد.مسی با گلزنی مقابل سوسیداد رکورد دیگری را جابجا کرد.گلزن آرژانتینی با گلی که وارد دروازه سوسیداد کرد آمار گل های خود را در لالیگا به عدد ۳۶۶ رساند و از رکورد گرد مولر گذشت تا به عنوان برترن گلزن ۵ لیگ برتر و معتبر اروپایی مبدل شود.تصویر زیر نشان می دهد مسی به چه شکل ۳۶۶ بار دروازه رقبا در لالیگا باز کرده است:۱۳ گل با ضربه شد، یک گل با دست چپ، ۲۸۸ گل با پای تخصصی چپ و ۶۴ گل با پای راستبیوگرافی لیونل مسیلیونل آندرس “لئو” مسی کوچیتینی (به اسپانیایی: lionel andrés “leo” messi cuccittini)[۳] فوتبالیست فوق حرفه ای اهل کشور آرژانتین و عضو بارسلونای اسپانیا و تیم ملی آرژانتین است که در پست های مهاجم و بال بازی می کند. از او به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال یاد می کنند. او اکنون کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین است. مسی در ۲۱ سالگی توپ طلای اروپا را ازآن خود کرد. وی همچنین نامزد دریافت عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال جهان شد. در سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۹، اولین جایزهٔ توپ طلای خود را دریافت کرد و همچنین بهترین بازیکن سال شد. وی موفقیت های خود را با دریافت توپ طلای سالهای ۲۰۱۱٬۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ تکمیل کرد. او در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ عنوان بهترین بازیکن سال اروپا را دریافت کرد. مسی در ۲۴ سالگی بهترین گلزن تاریخ فوتبال بارسلونا در تمامی رقابتها شد. لئو در سن ۲۵ سالگی جوانترین بازیکن تاریخ رقابتهای لالیگا لقب گرفت که توانسته ۲۰۰ گل در این لیگ به ثمر رساند؛ از او می توان به عنوان بهترین بازیکن نسل خود نام برد. همچنین وی از دیدگاه کارشناسان بزرگ فوتبال و تحقیقات کالج هلند باهوش ترین بازیکن دنیا به حساب می آید. بازیکنی که در یک صدم ثانیه توانایی تصمیم گیری با توپ را دارد.[۴][۵][۶] مسی اولین بازیکنی است که پنج بار برنده توپ طلای اروپا و جهان و یک بار هم به عنوان بهترین بازیکن زیر ۲۱ سال جهان برگزیده شده است. او هم چنین بهترین بازیکن سال فوتبال جهان در سال های ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ و[۷][۸][۹][۱۰][۱۱] بوده است و از این حیث رکورددار است.[۱۲] شیوهٔ بازی او و توانایی هایش باعث شده است که وی با دیه گو مارادونا مقایسه شود؛ این درحالی است که مارادونا مسی را «جانشین» خود می داند. تکنیک و هوش بسیار بالای این بازیکن باعث شده که بزرگان فوتبال به ستایش از او بپردازند.[۱۳][۱۴]مسی بهترین گلزن تاریخ باشگاه بارسلونا در بازی های رسمی به شمار می آید.[۱۵] او توانست در سال ۲۰۱۲ صاحب رکورد بیشترین گل زده در یک سال با ۹۱ گل شود.[۱۶] البته این رکورد را فیفا ثبت نکرد.[۱۷] مسی به همراه بارسل ...

ادامه مطلب  

گل زیبای مسی که رد شد ؛ وقتی که مسی داور را با فناوری کمک داور ویدیویی آشنا می کند  

درخواست حذف این مطلب
در نیمه اول دیدار شب گذشته دو تیم بارسلونا و والنسیا، ضربه مسی از خط دروازه والنسیا عبور کرد ولی پذیرفته نشد. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : در نیمه اول دیدار شب گذشته دو تیم بارسلونا و والنسیا ، ضربه مسی از خط دروازه والنسیا عبور کرد ولی شاهد عبور تیم دا ...

ادامه مطلب  

مسی ستاره آرژانتینی قراردادش را تا سال 2021 با بارسلونا تمدید کرده است  

درخواست حذف این مطلب
باشگاه بارسلونا با انتشار تصویری رسما اعلام کرد که لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی قراردادش را تا سال ۲۰۲۱ با این تیم تمدید کرده است. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : باشگاهبارسلونا با انتشار تصویری رسما اعلام کرد که لیونل مسی ، فوق ستاره آرژانتینی قراردادش را تا سال ۲۰۲۱ با این تیم تمدید کرده است.به گزارش سایت رسمی بارسلونا، لئو که سال ۲۰۰۰ از نیولز اولدبویز آرژانتین به لاماسیا پیوست، در حال سپری کردن چهاردهمین فصل حضورش در تیم اول باشگاه است و با قرارداد جدیدی که صبح امروز تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ امضا کرد، حداقل هفده فصل در ترکیب بارسا به میدان خواهد رفت. بند آزادسازی مسی ۳۰ ساله، ۷۰۰ میلیون یورو تعیین شده است.لئو پس از پشت سر گذاشتن همه رده های سنی باشگاه، زمانی که تنها ۱ ...

ادامه مطلب  

مسی - رونالدو؛ قاتل سنگربانان نامدار  

درخواست حذف این مطلب
ورزش سه: در سالهای اخیر لیونل مسی و کریستیانو رونالدو آمار گلزنی خیره کننده ای را از خود بر جای گذاشته و بارها تیم ها و سنگربانان بزرگ را مقهور هنرنمایی خویش کرده اند.گرچه طی سالها درخشش بارها برچسب کم اثر بودن برابر تیم های بزرگ و یا سنگربانان آماده به این دو فوق ستاره خورده، اما با مرور کارنامه آمار انها برابر گلرهای بزرگ دنیا در می یابیم که کمتر دروازه بانی از درخشش مسی یا رونالدو در امان مانده است.گفتنی است آمار زیر تنها مربوط به رقابت های باشگاهی بوده است؛جان لوییجی بوفونمسی 5 بازی 2 گل – رونالدو 5 بازی 7 گللیونل مسی تا همین امسال و دیدار لیگ قهرمانان مرحله گروهی بارسا برابر یوونتوس، در باز کردن دروازه بوفون ناکام مانده بود؛ اما با دبل در دیدار رفت، طلسم فوق ستاره آرژانتینی برابر بوفون بالاخره شکست و او نیز به صف گلرهایی که مغلوب درخشش مسی شده اند اضافه شد.اما رونالدو در گذشته و در نبردهای رئال مادرید برابر یوونتوس چه در نیمه نهایی سال 2015 و چه در فینال فصل قبل سابقه باز کردن دروازه گلر خوش سیمای ایتالیایی را در کارنامه داشت. بی شک مهم ترین درخشش cr7 برابر سوپرمن، دبل او در فینال لیگ قهرمانان کاردیف برابر بوفون بود.مانوئل نویرمسی 3 بازی 2 گل – رونالدو 6 بازی 9 گللیونل مسی اگرچه در 2 دیدار ابتدایی خود در نیمه نهایی 2013 اقبالی برابر نویر نداشت، اما درخشش فوق العاده او در نیمه نهایی سال 2015 و دبل برابر سنگربان آلمان طی چند دقیقه در نوکمپ، زمینه ساز صعود بارسا به فینال لیگ قهرمانان شد.اما نویر شاید به نوعی یکی از سنگربانان مورد علاقه رونالدو باشد. ستاره پرتغالی فصل قبل رفت و برگشت موفق به درخشش برابر نویر شد و در نیمه نهایی سال 2014 نیز در مونیخ با دبلی فراموش نشدنی، رئال مادرید را به فینال لیسبون هدایت کرد.پتر چکمسی 10 بازی 2 گل – رونالدو 9 بازی 6 گللیونل مسی هیچگاه تا به حال موفق به باز کردن دروازه چلس ...

ادامه مطلب