اس ام اس خداحافظی با ماه رمضان و اشعار وداع ماه رمضان  

درخواست حذف این مطلب
اشعار وداع با ماه مبارک رمضانافسوس که ماه رمضان آمد و رفتآن توبه ده پیر و جوان آمد و رفتاز بهر صلاح کار ما آمده بوداز دست فساد ما به جان آمد و رفتوداع با ماه مبارک رمضانفرصت خوب رهـایی شد تمامماه عشق و آشتی ماه صیــامسـی شب ماه خدا پایان رسیدماه شــوال المکـرم شد پدیدجملات وداع با ماه رمضانشاید کسی حال مرا پرسیده باشدیا اشک چشمان ترم را دیده باشدحق دارد این قلبی که مهمان خدا بوداز دوری ماه خدا رنجیده باشداس ام اس آخر ماه رمضانلحظات دعا، خداحافظروزهای خدا، خداحافظلحظات غریب قبل سحربوی افطار هر شب مادراشعار وداع با ماه رمضانقسم به عشق جدایی ز آشنا سخت استجدایی از سحر و محفل دعا سخت استبرای دیده شب زنده دار خود گریمقسم به اشک سحر دوری از بکا سخت استصفای هر دل عاشق مرو مرو رمضانپیامک های ویژه وداع با ماه رمضانخداحافظ ای بهار دلم، ای دعای سحر، ای ابو حمزهخداحافظ ای رفیق دلم، می روی ز برم، با چنین غمزهخداحافظ افتتاح سحر، ای مجیر سحر، گریۀ شب هاخداحافظ جوشن تقوی، مونس دل ها هدیۀ زهراهمه هستم رفته از دستم، امید دل را به تو بستمای خدا العفو، ای خدا العفووداع با ماه مبارک رمضانحیف که از دست ما ماه خدا می رودماه مناجات و نور، ماه دعا می رودماه سحر خیزی اهل صفا می رودماه وصال علی، ماه ولا می رودماه خدا رفت رفت، جلوۀ بدرش به خیرمتن وداع با ماه مبارک رمضانالوداع ای ماه عفو بندگانالوداع ای ماه اشک عاشقانالوداع لبخند رب العالمینماه عشق و ماه سوز نادمینمتن دعای وداع با ماه مبارک رمضانگفته بودند آخر این ماهعاشقش سر به زیر خواهد شدگفته بودند با دلم هر شبتوبه کن! توبه، دیر خواهد شدوداع با ماه مبارک رمضانافسوس که ایّام شریف رمضان رفتسی عید به یک مرتبه از دست جهان رفتافسوس که سی پاره ی این ماه مبارکاز دست به یکبار چو اوراق خزان رفتاس ام اس وداع با ماه مبارک رمضانآقا سلام! ماه مبارک تمام شدشب­های آخر من و ماه صیام شددرهایی از ضیافت حق بسته شد ولیپشت در نگاه شما ازدحام شدپیامک وداع با ماه مبارک رمضانبدرود ای بزرگ ترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا.بدرود ای ماهی که تا تو بودی، امن و سلامت بود.بدرود ای آنکه نه در مصاحبت تو کراهت بود و نه در معاشرتت ناپسندی.بدرود که سرشار از برکات بر ما درآمدی و ما را از آلودگی های گناه شست وشو دادی.جملات وداع با ماه رمضانوقت جدایی من و ماه صیام شدیعنی غروب طلعت این بار عام شددارد بساط ماه خدا جمع می شودآه درون سینه ی ما مستدام شدوداع با ماه مبارک رمضانای ماه خدا رفتی و بی تاب شدمچون ماهی دور گشته از آب شدمای کاش تمام سال را می ماندیتو رفتی و من دوباره در خواب شدماس ام اس آخر ماه رمضانرمضان میرود و می برد از کف ماآن که سی روز صفا یافت از او محفل مارمضان رفت و دریغا که به امضاء نرسدطاعتِ ناقص ِ ما، روزه ناقابل ماپیامک های ویژه وداع با ماه رمضانماه خدا که ماه رفیع الکمال بودهنگامه زدون زنگ ضلال بوددر ه ...

ادامه مطلب  

اس ام اس تبریک تولد عزیزان و خوبان متن و پیام تبریک خاص  

درخواست حذف این مطلب
جدیدترین اس ام اس تبریک تولد پدر, تبریک خواهر, اس ام اس تبریک به دوست, اس ام اس تبریک به دختر, اس ام اس تبریک تولد به برادر, تبریک تولد به مادرالفبا برای سخن گفتن نیست / برای نوشتن نام توست اعدادپیش از تولد تو به صف ایستاده اند تا راز زاد روز تو را بدانند.تولدت مبارک—–زبان ما قاصر است از شکر نعمت تولد و حس بودن شمادر روز تولدت سر بر زمین سائیده و از درگاه حضرت حق نهایت سپاس خود را بجا آوردهو برایت سالهای سال عمر با عزت و برکت خواستاریم.باشد که بقاء عمرت با عزت و سربلندی و توام با خدمت باشد …—–امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاست / احسنت، به این جشن دل انگیز که برپاستگویا که گلی پای نهاده ست به گیتی / کز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاست …تولدت مبارک—–بیشتر : اس ام اس تبریک تولد به خواهر عزیزتو یک تولدی شدی به قلب زخمی ام ببین / که با تو من ظهور شدم احیا شدم مثل نگینعزیز مبارکت باشه امروز روز تولدت / این قلب خسته منه بردار برو ما خودت …—–جشن میلادت را به پرواز می رومدراین خانگی ترین آسمانِ بی انتهاآسمانی که نه برای مننه برای توکه تنها برای “ما” آبیست …همچنین : اس ام اس تبریک تولد به عزیزان—–امروز روز توست و من تمام دلتنگیهایم را به جای تو در آغوش می کشم. چقدر جایت میان بازوانم خالیست. تولدت مبارک—–صدای یک پروازفرود یک فرشتهآغاز یک معراجو شروع یک زندگیتولدت مبارک—–این هدیه ی آسمانی چشمانت / دلبسته به شمعدانی چشمانتای عشق تولدت مبارک، قلبم / تقدیم به مهربانی چشمانت …—–وجود زیبایت وارد به دنیا میشود / هدیه سالروزش این آوا میشودعاشقی چون من بی پروا میشود / در شعر تولد غرق رویا میشوداینگونه سالی دگر ازعمر تو آغاز میشودتولدت مبارک—–سالروز زمینی شدنت مبارک …راستی از ونوس و مریخ چه خبر !؟—–روزی که به دنیا آمدی هرگز نمیدانستی زمانی خواهد رسیدکه آرامش بخش روح و روان کسی هستی که با بودن تو دنیا برایش زیباتر استبهانه ی زندگیم تولدت مبارکهمچنین : اس ام اس عاشقانه تبریک تولد—–تو هیچی کم نداریبرای همه چیز من بودنتولدت مبارک—–زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد.قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم …—–زمین در انتظار تولد یک برگ، من در حال شمارش معکوسصفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز استتولدت مبارک—–از یک نگاه تو رنگم پریده است، قربان آن شوم که تو را آفریده استعزیزم تولدت مبارک—–تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند او نیستجشن میلادت بهترین بهانه برای فکر کردن به تو و به یاد آوردن خوبی هایت استسالروز تولدت مبارک—–همچنین : عکس تبریک روز تولد و پیامک های روز تولدامشب که شب تولدته بهترین ها رو آرزو کنمن هم از خدا همون بهترین ها رو برات آرزو مندمتبریک دست خالی مرا باسخاوت بی حدت بپذیر(تولدت مبارک)—–هدیه ای از آسمان برای؛روز تولدت رسید.و دیدم هیچ چیزگلم راجز عشقلایق نیست.تولدت مبارک—–تولدت مبارکای گل گلدون منهزار سال زنده باشیبسته به تو جون مناین هدیه تولدپیشکش چشمای تونازگل زیبای منچشام زیر پای تو—–سالروز تولد قشنگت را با رقص سفید برف ها همچون سفیدی دلتبر اسمان قلبمان جشن می گیریم و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییم—–آرزو می کردم که درجشن میلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشمتا در آغوشت طولانی ترین شبم را تقدیمت کنمو درکلبه انتظارت بوسه هایم را میهمانت !تولدت مبارک—–گل من تولد تو تولد من است، من تمام طول سال بیدار مانده امکه مبادا روز تولد تو تمام شود، و من در خواب بمانم و نتوانم به تو بگویمتولدمان مبارک!—–امروز تولد توست و بهترین زمانی که خدا میخواست مرا با هدیه ای شاد کند.آری درست است این هدیه قبل قبل از وجود خودم از آسمان آمده ولی مهماین است که از آن دل من بوده …تولدت مبارک—–از همان روزی که پای تو به این دنیا رسیدغصه هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشیدروز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بوداسمان در مقدمت باران گل باریده بودتولدت مبارک—–میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آنبه رنجهای زندگی هم دل بستو در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست.میلادتو معراج دستهای من استوقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم—–میلادت ای عزیز تر از جـان خجسته باددر مقـدمت غــزل به ترنم، نشسته بادتولد تو مــــبارک! بروی تودروازه های غم به چنین روز بسته باد!—–امروز روز توست … روز میلادتدنیا تبسم کرده است امروز با یادتامروز بی شک اسمان ابی ترین ابیستچرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیستتولدت مبارک—–عزیز دلم تولدت را تبریک می گویم و دعاگویم مزرعه ی زندگی اتهمواره پر از محصول موفقیت و بردباری باشد …—–برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی، باشکوهترین پدیده هستی استاین باشکوه ترین، بر شما مبارک باد …—–زندگیت را با لبخند هایت نگاه کن نه با اشکهایتسالهای عمرت با با دوستانت بشمار نه با تعداد شمع های روی کیک تولدت …—–امشب چه ناز دانه گلی در چمن رسیدگویی بساط عیش مداوم به من رسیدنور ستاره ای در شب تولدتانگار که فرشته ای از ازل رسیدفرشته ی من تولدت مبارک—–تولد تکرار امیدواری خداوندی است، یاداوری این تکرار بر شما گرامی باد—–یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشنیکی به نیت تو یکی از طرف منالهی که هزارسال همین جشنو بگیریمبه خاطر و جودت به افتخار بودن—–مبارک بادت این روز جهانیکه نوشیدی شراب زندگانیبدنیا آمدی لپّت تپل بودولیکن معده ات همواره شل بود ! تولدت مبارک—–امروز سالروز گزینش زمین اختیار و انتخاب و نفی بهشت بی دردی از جانب شماست.این انتخاب بر شما فرخنده باد …—–تو این روز پر از عشق تو با خنده شکفتیبا یه گریه ی ساده به دنیا بله گفتیببین تو اسمونا پر از نور و پرندستو قلبا پر عشقه، رو لبا پر خندستولد مبارک—–کدامین هدیه را به قلب مهربانت تقدیم کنیم که خود گنجینه ی زیبایی های عالمی؟ای شیرینی لطیف ترین سرود طبیعت، چگونه خدا را برای چنین بخشش رنگینی شکر گوییم؟تولدت مبارک—–تولدت عزیزم پراز ستاره بارونپر از باد کنک و شوق، پر از اینه و شمعدونالهی که همیشه واسه تبریک امروزبیان یه عالم عاشق، بیاد هزار تا مهمون—–تو این روز طلایی تو اومدی به دنیاوجود پاکت اومد تو جمع خلوت ماتو تقویما نوشتیم تو این ماه و تو این روزاز آسمون فرستاد خدا یه ماه زیبا—–بازم شادی و بوسه، گلای سرخ و میخکمیگن کهنه نمی شه تولدت مبارکتو این روز طلایی تو اومدی به دنیاو جود پاکت اومد تو جمع خلوت ما—–ای تنها دلیل رد کردن هر دلیل و ای تنها بهانه ی آوردن هر بهانهعاشق مهربانی تؤام…. برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنیتولدت مبارک—–آسمان با وسعتش تقدیم تورقص ماهی های دریا مال توهرچه دارم از تو دارم مهربانزندگیم امروز و فردا مال توتولدت مبارک—–روز میلاد تو، روزصدور شناسنامه عشق است! عشق من تولدت مبارک—–باشی نباشی پیشه من تو بهترین همنفسـیهرجای دنیـا که میــــری به ارزوهـــات بـرسیروزه تـــولـــده توئه میـــــلاده هرچی خاطــــرهروزی که غیـره ممکنه هیچ جـــوری از یادم بره—–مبارک بادت این روز جهانیکه نوشیدی شراب زندگانیبدنیا آمدی لپّت تپل بودولیکن معده ات همواره شل بودعمو،خاله،مامان،دائی و عمّهبگفتن تخته اش انگار کمّهولی بخت زمان گردید یارتهمان تخته، بشد بازار کارتکه هم هالو و هم استاد گشتیبه چشم حاسدانت خار گشتیخدا یارت بوَد ای دوست جونیایشالا تا ۱۲۰ سال بمونی—–تولد و مرگ را درمانی نیست. مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم …—–روز تولد تو، روز نگاه باران / بر شوره زار تشنه، بر این دل بیابانروز تولد تو، گویی پر از خیال است / یاس و کبوتر و باد، در حیرت تو خواب استتولدت مبارک عزیزم—–امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای نخریده امآنچه خریدنی است بی شک ٬ لایق تو نیست.نمی دانم با کدام جمله “دوستت دارم” را برایت انشا کنماما کاملتر از این چیزی ندارمدوستت دارم، تولدت مبارک—–سالروز تولدت را تسلیت میگم به فرشته های آسمون !چون ۲۰ سال پیش ازشون جدا شدیاما تبریک میگم به خودم چون فرشته زمینی من شدیتولدت مبارک—–شب میلاد تو ای دوست برای دل منشب میلاد همه خوبی هاست …تولدت مبارک—–یک سبد احساس را، با تو قسمت می کنمدر شب میلاد تو، جان نثارت می کنممی نشینم در برت، با تو صحبت می کنمداغ،لبهای تو را، بوسه باران می کنمتولدت مبارک—–امروز روز میلاد توستو من در تب در کنار تو بودنمیسوزممن نیستم و توبی من این روز را جشن خواهی گرفتو چه بی من ها و بی تو هااین روزها بر ما میگذردتولدت مبارک—–همیشه دوست دارم ساده و کوتاه بنویسمو باز هم کوتاه مینویسمعزیزم تولد ۲۰ سالگیت مبارک—–تولدت مبارک با صد هزار تا بوسه !عشق منی عزیزم نذار دلم بپوسه !—–زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد.قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم—–روز تولد تو و گرچه نه یم کنار تومبارک ای عزیز جان تولد و بهار تودر این دیار نازنین، که یاسمن شکفته استشکفته باد نرگس جمال نوربار تو …—–زمین در انتظار تولد یک برگ، من در حال شمارش معکوسصفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است …تولدت مبارک—–روز تولد توروز نگاه بارانبر شوره زار تشنهبر این دل بیابانروز تولد توگویی پر از خیال استیاس و کبوتر و باددر حیرت تو خواب استتولدت مبارک—–تودنیای بی سروته من چی دارم به جز خودتمی خوام که غوغا بکنم بیام جشن تولدتتویک تولدی شدی به قلب زخمی ام ببینکه با تومن ظهور شدم احیا شدم مثل نگین—–پرواز در آسمان آرزوها و فرود در فرودگاه موفقیت را برایتان آرزومندم !تولدتان مبارک—–روزی که تو آمدیشعر نابی بودیآفتاب و بهار با تو آمدندروزی که آمدیطوفان شد و پیکانی آتشیندر نقطه ای از جهان فرود آمد …و من با تو باور کردمکه می شود هم پای رنگین کمانی در باران قدم زد !تولدت مبارک—–در روز تولدتتنها کمیبرای چشم به هم زدنیدستت را به من بدهتا دلت را در آغوش گیرمتولدت مبارک—–مبارک باشه میلاد شما خاتونشمایی که ستاره جون میگیره توی چشماتونشمایی که شدید معنای شعرای من عاشقشما که زندگی میده بمن هرم نفسهاتون—–هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفریدتا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد …سالروز شکفتنت مبارک—–تولدت آغاز زیباییها ستهزاران گل یاس سپید تقدیمت میکنم—–نمی دانم که دانستی دلیل گریه هایم رانمی دانم که حس کردی سکوتم راولی دانم که می دانی من عاشق بودم و هستموجود ساده ات بوده که من اینگونه دل بستمعزیزم همیشه عشق من هستی و خواهی بودتولدت مبارک—–می خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسماما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباستتولدت مبارکدوستت دارم—–خوشبختی من در بودن باتو است و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من استتو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندیزیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو، بهترین عشق دنیاتولدت مبارک—–عزیزم به خاطر همه آرامشی که از تو دارم خدا را شکر میگویمبه پاس تمام خوبیهایت بهترینها را برایت آرزو میکنم …تولدت مبارک—–روز تولدت اولین روز از سفر ۳۶۵ روزه توست به دور خورشیداز سفرت لذت ببرتولدت مبارک—–ای زیباترین ترانه هستیبدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاستپس ای سرکرده خوبیها میلادت مبارک …—–دستانم تشنه دستان تو، شانه هایم تکیه گاه خستگیهایتبه پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو میمانمبی آنکه دغدغه فردا را داشته باشمچون میدانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشتعزیزم سالروز تولدت مبارک.—–وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق آن دانستو هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو میتپدعاشقانه و صادقانه دوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک میگویمتولدت مبارک—–تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توستبه دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنمورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویمتولدت آذین زندگی ام باد …—–الهی جاده زندگیت هموارآسمان چشمانت صاف و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشدو هیچ وقت از دنیا خسته نباشی …تولدت مبارک—–در تمام عمرم یک بار عاشق شدمو وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرمنبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپدسالروز تولدت مبارک—–عزیزماز وقتی خانه عشقت پناهگاه خستگی ام شداندیشیدم که الهه عشق بهترین را نصیب من کرده است.سالروز تولدت را که قشنگترین روز زندگی ام است تبریک میگویم.—–عشق را اولین بار در نگاهت تجربه کرم زندگی را در کنار تو آموختمدلم را به تو بهترین امینم سپردمروز تولدت را در تاریخنگار قلبم حک کردمتولدت مبارک—–عزیزتر از جانمتو قلبی به بزرگی دریا و روحی به وسعت آسمانها داریامیدوارم همیشه شاداب، خندان و سالم باشیتولدت مبارک—–زیبایی عشق، پاکی صداقت، اوج مهربانی و نهایت آرامشهمه در کنار تو برایم معنی پیدا کرده استسالروز تولدت را تبریک میگویم …—–عزیزم یکسال دیگر از بدنیا آمدن تو گذشتو امیدوارم بهترین سال عمرت را پیش رو داشته باشیتولدت مبارک—–تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توستبه دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنمورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویمتولدت آذین زندگی ام باد—–روز تولدت آغاز سفر زیبا و پرهیجان“دور خورشید در ۳۵۶ روز” استخیلی مواظب خودت یاش و سعی کن بهت خوش بگذرهتولدت مبارک—–زیباترین چشم انداز تندیس نگاه توستو قشنگترین لحظه لحظه روییدن توستسالروز تولدت را با تقدیم یک سبد گل سرخ تبریک میگویم …—–(تبریک تولد برای دوست)دوست عزیزمبه یمن آمدنت هزاران ستاره در آسمان دلم خندیدتنها برای تو که و اولین و آخرین حکایت بی انتهای دوستی هستیمینویسم که به یادت هستمو هزاران شاخه گل مریم را در روز تولدت تقدیمت میکنمتولدت مبارک—–(تبریک تولد برای پدر)پدر عزیزمانما با هر تبسمت هزاران بار می شکفیم و با هر تپش قلبمان هزار بار نامت را میخوانیماگر بر روی زمین تنهاییم، ولی تو مثل ماه نگاهمان میکنیما بر وجود نازنینت سجده شکر میگذاریم.تولدت مبارک. فرزندانت—–(تبریک تولد مادر)مادر مهربانمالهی جاده زندگیت هموار، آسمان چشمانت صاف و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشدو هیچ وقت از دنیا خسته نباشیتولدت مبارک—–روز میلاد روز آفرینش است و بهترین روز خداروز میلاد تو آفرینش بهترین هدیه برای قلب تنهای من استروز میلادت را با ۲۰ شاخه گل سرخ تبریک میگویم …—–(تبریک تولد همسر)(نام همسر) عزیزمتا دیروز نبودی ولی حس بودنت به من شوق زیستن بخشیدهبه دنیا آمدی و دنیای من شدی و بهترین صدا تپش قلب توست و بودنت تنها دلیل بودنمبه جای شمع غمهایت را به آتش میکشم و هدیه ام قلبی است کوچکتو را به روز تولدت تبریک میگویمهمسرت—–(تبریک تولد همسر)(نام همسر) جان تنها مونسم،یک باغ گل شقایق تقدیم به تو که بهترینی، (روز تولد)سالروز تولدت مبارک—–(تبریک تولد برادر)برادر عزیزتر از جانموقتی به دنیا آمدی خداوند با تمام عظمتش به زمین لبخند زدو بهار را به یمن حضورت به ما بخشیدعزیزم تولدت مبارک—–(تبریک تولد همسر)(نام همسر) جانبا وجود پرمهر و نگاه گرمت دنیایی از پاکی، صداقت و صمیمیت را برایم به ارمغان آوردیبرای توصیف مهربانی ات واژه ها یاری نمی دهند. تا ابد به تو وفادار خواهم ماندسالروز شکفتن گل وجودت را عاشقانه تبریک می گویم …—–(تبریک تولد همسر)(نام همسر) عزیزهمیشه برقرار باش تا بی قرار نباشیچرا که در تمام لحظه های سخت و مشکلات زندگی تو تنها تکیه گاهم هستیدوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک می گویم …—–تبریک تولد همکار یا مدیر (رسمی):جناب آقای .. ،تولدتان را صمیمانه تبر گفته و از ایزد منان برایتان شادی سلامتی و سربلندی آرزو دارم.مایه خوشبختی و سعادت برای من است که یکسال در کنار شما بوده ام—–عزیزتر از جانممی خواستم زیباتری ...

ادامه مطلب  

احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها 2  

درخواست حذف این مطلب
مراسم احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان بامداد یک شنبه بیست وهشتم خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم درسید حمزه بن موسی بن جعفر(ع) تبریز و مسجد قبا سنندج برگزار شد. تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان در استان ها -2تصاویر احیای شب بیست وسوم ماه مبارک ...

ادامه مطلب  

سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضان  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانتصاویر سنت حسنه اعتکاف در ماه مبارک رمضانت ...

ادامه مطلب  

پایگاه انتقال خون همدان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر پایگاه انتقال خون همدان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضانتصاویر پایگاه انتقال خون همدان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضانتصاویر پایگاه انتقال خون همدان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضانتصاویر پایگاه انتقال خون همدان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضانتصاویر پایگاه انتقال خون همدان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضانتصاویر پایگاه انتقال خون همدان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضانتصاویر پایگاه انتقال خون همدان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضانتصاویر پایگاه انتقال خون همدان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضانتصاویر پایگاه انتقال خون همدان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضانتصاویر پایگاه انتقال خون همدان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضانتصاویر پایگاه انتقال خ ...

ادامه مطلب  

مهمانی خدا در گوشه و کنار ایران؛ از افطاری حرم رضوی تا «شوخوانی»  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر ـ گروه استان ها: رمضان دیگری به دهه سوم خود رسید و مردم مشتاق ایران زمین عاشقانه آغوش گشودند تا مهمان سفره پربرکت خداوند باشند، مهمانی که در آن نوای آئین های رمضان به گوش می رسد، آیین هایی برای سفره های افطار و سحر که شیرینی آن زیر زبان ماندگار می شود و عزاداری ها و شب زنده داری های شب قدر که توشه راه دنیا و آخرت خواهد شد.ماه رمضان در گوشه گوشه ایران مملو از آداب ورسومی است که گرچه امروزه تنها یادگاری شیرین از برخی از آن رسم و رسوم باقی مانده اما هنوز هم می توان معنویت را از لابه لای این آئین ها احساس کرد.«رمضان» در هر گوشه ای از کشور علاوه بر حفظ ساختارهای متعارف شرعی، با آیین های خاصی برگزار می شود، البته برخی اقوام مختلف مردم ایران از لر، ترک، کرد، فارس، اهالی جنوب، شمال، غرب و شرق در برخی آداب و سنن با یکدیگر مشترک و تنها اختلاف در نام آن آیین به دلیل تفاوت در گویش ها و زبان ها است.با مرور این آئین ها می توان آیینه رسوم قدیمی را که غبار فراموشی گرفته اند صیقل داد و پای سفره های افطاری مردمان این کهن سرزمین نشست و دعای سحر را از قلب ایران زمزمه کرد.در هر کوی و برزنی بوی سادگی به مشام می رسد و این سفره های افطار است که به روی خلق گشوده می شود. از خرماهای جنوب تا کلوچه های شمال، از نان های محلی غرب و شرق تا رسم دعاهای مردمان این دیار که برای نعمت بی نهایت خداوند سربه مهر، بوته شکر می کارند.در بازخوانی این آئین ها می توان طعم «برساق» را زیر زبان حس کرد و نان کاکلی، زنجفیلی کوکه، هریس و ایران آشی را با ولع خورد و در این میان مگر می شود از شیرینی «کاسمسا» و نان های کلوچه ای زعفرانی و رنگینه به سادگی گذشت.خبرگزاری مهر در سلسله گزارش هایی به مناسبت ماه پربرکت رمضان به بازخوانی این آئین ها می پردازد.در این بین، شهرهایی نظیر مشهد، اصفهان، بیرجند، سمنان، زاهدان، بندرعباس و ... آداب و رسوم جالبی دارند که مرور آنها خالی از لطف نیست، آداب و رسومی که گاه بر سفره های سحری و افطاری و گاه بر اجرای یک رسم و سنت اشاره دارند.خراسان رضوی؛ رمضان در حال و هوای حرمهم زمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی نیز خود را آماده کردند تا بیشترین بهره معنوی را از این فرصت ناب عبادت و بندگی برده و توشه ای از برکات این ماه برای خود بچینند.حضور مردم در مساجد و حسینیه ها برای قرائت روزانه قرآن، جلسات شبانه قرآنی، حضور در حرم مطهر در شب های ماه مبارک رمضان و پهن کردن سفرهای افطاری برای خویشاوندان،نیازمندان و ایتام ازجمله رسومی است که مشهدی ها در این ایام به انجام می رسانند.امسال نیز همچون سنوات قبل، آستان قدس رضوی اقدام به اطعام روزه داران در حرم مطهر رضوی کرده که بزرگ ترین و باشکوه ترین مراسم افطار در جهان اسلام است.طبق اعلام آستان قدس رضوی هر شب ۱۳ هزار نفر از شهروندان مشهدی میهمان سفر افطار رضوی در صحن غدیر حرم مطهر هستند طبق اعلام آستان قدس رضوی هر شب ۱۳ هزار نفر از شهروندان مشهدی میهمان سفر افطار رضوی در صحن غدیر حرم مطهر هستند و دو هزار خدمه برای پذیرایی از این افراد ساماندهی شده اند. امسال برای نخستین مرتبه توزیع افطاری در محلات حاشیه شهر مشهد نیز توسط آستان قدس رضوی به انجام رسیده و هر روز۴۰ هزار بسته افطاری در این مناطق توزیع می شود.در شهرستان های دیگر خراسان رضوی نیز آئین های قدیمی رمضان همچنان پابرجاست. در شب های ماه مبارک رمضان اگر به خانه هر گنابادی وارد شوید، شاهد آن هستید که از سفره های پرزرق وبرق و غذاهای امروزی خبری نیست، زیرا مردم گناباد رسم نیاکان خود را در پهن کردن سفره های ساده همچنان حفظ کرده اند.به سفره افطاری گنابادی ها که نگاه می کنید آش «لخشک» و سوپ های محلی جایگاه ویژه ای دارد و در بیشتر سفره ها شاهد غذاهای محلی دست پخت زنان این دیار هستیم.نوشیدنی موردعلاقه مردم گناباد در سفره های افطار شربت خاکشیری است که خاکشیر آن نیز کاشت و داشت خوشان بوده و اگر سری به بازار بزنید در مغازه ها شاهد تابلوی «خاکشیر گنابادی» موجود است خواهید بود.این غذاهای سنتی را می توان حتی در وعده سحری نیز دید و از هر گنابادی که سؤال کنید سحر چه چیزی بخوریم که در طول روز دچار گرسنگی نشوید بلافاصله خواهند گفت: «چنگالی»! غذایی که پایه درست کردن آن شیره انگور است و در طول روز از تشنگی و گرسنگی شما جلوگیری می کند.همان طور که در اسلام توصیه شده افطاری دادن به روزه دار ثواب زیادی دارد، مردم گناباد نیز با پهن کردن سفره های افطار ساده این توصیه را انجام می دهند. این مهم به شکلی در گناباد جای خود را باز کرده که در امامزادگان و مرقد بهلول گنابادی هر شب شاهد پهن کردن سفره افطاری ساده در حد نان و پنیر و سبزی هستیم که با استقبال روزه داران نیز مواجه شده است.از رسم های دیگر گنابادی ها که از سالیان دراز به آن ها رسیده اند می توان به «شب خوانی» اشاره کرد. در گذشته که وسایل صوتی امروزی وجود نداشت، یکی از بزرگان روستا یا محله در حدود یک ساعت مانده به سحر در کوچه ها راه می رفته و یا در پشت بام خانه شروع به خواندن مناجات و یا اشعاری می کرده که مردم برای سحری بیدار شوند و امروز نیز این سنت باوجود پیشرفت های صورت گرفته ادامه دارد و مردم با صدای «شب خوان» برای سحری بیدار می شوند.خراسان جنوبی؛ میزبان آئین «شوخوانی»رمضان که می شود حال و هوای مردمان زمینی هم آسمانی می شود، بوی شله و آش غروب ها را دل انگیز می کند و صدای صلوات از میان دود مه آلود سپند به گوش می شود، صدا «ربنا» از مناره های مساجد شهر را با خاطره های خوب خدایی به تصویر می کشد.رمضان در خراسان جنوبی از گذشته های دور تاکنون با حال و هوای خاصی همراه بوده است، کلمه رمضان در گویش بیرجند به «رمزا» تلفظ می شد و مردم از روزها قبل از شروع ماه مبارک خود را برای این مهمانی بزرگ آماده می کردند.درواقع استقبال از رمضان در بین مردم این خطه کویری از ماه رجب و شعبان آغاز می شد آنجایی که بیشتر آن ها با روزه داری در این دو ماه خود را برای مهمانی بزرگ تر آماده می کنند. غبارروبی خانه ها و مساجد یکی دیگر از سنت هایی بود تا در کنار زدودن غبار از خانه و مساجد گردوغبار گناه را از دل های مؤمنان نیز بزداید.علاوه بر این مردم خراسان جنوبی در گذشته های دور از هفته های قبل از ماه رمضان به فکر آذوقه و تأمین مواد خوراکی خود در این ماه بودند به گونه ای که هرکدام از آن ها با قربانی کردن گوسفند در قبل از ماه مبارک و کبابی کردن آن یا به قول مردم محلی «گوشت داغ» گوشت موردنیاز خود در ماه رمضان را تأمین می کردند.یکی دیگر از مهم ترین مواد غذایی مصرفی مردم نان بود که از چند روز قبل از ماه مبارک طبخ می شد، مردم محل از ترس آفتاب گرم و سوزان روزهای خشک کویر، از چند روز قبل از آغاز ماه مبارک دورهم جمع می شدند و با همکاری یکدیگر در هرروز برای یک خانوار مقدار زیادی نان پخت می کردند. این نان ها در صندوق های چوبی نگهداری و نان موردنیاز مردم روزه دار را تا پایان ماه تأمین می کرد.علاوه بر این مردم با جمع آوری چندروزه شیر دام ها، ماست، پنیر و سایر لبنیات محلی موردنیاز خود را تهیه می کردند.مسئول حوزه پژوهش و مطالعات میراث فرهنگی خراسان جنوبی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهم ترین آداب ورسوم مردم استان در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: یکی از این مراسمات که هنوز نیز در برخی از روستاهای استان انجام می شود مراسم شب خوانی یا به اصطلاح مردم خراسان جنوبی« شوخوانی» است.احمد برآبادی با بیان اینکه این مراسم از سنت های قدیمی مردم خراسان جنوبی در لیالی ماه مبارک رمضان است که هنگام سحر اجرا می شد، بیان کرد: در این مراسم، اشعار و دعاهایی در پشت بام مساجد یا منازل یکی از افراد محله توسط فردی خوش صدا خوانده می شد تا مردم را به سحرخیزی و سحری خوری دعوت کند.مراسم «بیست و هفتمو»، آیین ملاقه زنی (کفچلزی ) و طبل زنی در طبس ازجمله دیگر سنت های مردم خراسان جنوبی در ماه مبارک رمضان بوده که هنوز هم در برخی از روستاها اجرا می شودوی با اشاره به اینکه در این مراسم برخی از مردان مؤمن و خوش صدا پس از نیمه شب به بالای بام خانه خود می رفتند و با صدای بلند به خواندن ادعیه و اشعار مذهبی می پرداختند، عنوان کرد: شب خوانی معمولاً در سه نوبت انجام می گرفت که هرکدام نمودار وقتی از سحرگاهان بود.وی با بیان اینکه مراسم «رمضان خوانی» به شماره ۸۱۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، عنوان کرد: این مراسم در حال حاضر در شهرها و روستاهای بیرجند، قاین، نهبندان، سربیشه برگزار و در شهرستان درمیان نیز سابق این مراسم اجرا می شده ولی در حال حاضر انجام نمی شود.مراسم «بیست و هفتمو»، آیین ملاقه زنی (کفچلزی ) و طبل زنی در طبس ازجمله دیگر سنت های مردم خراسان جنوبی در ماه مبارک رمضان بوده که هنوز هم در برخی از روستاها اجرا می شود.اصفهان و آئین «کلوخ اندازان» این روزها شاید دیگر تعداد کمی از رسوم گذشته در ارتباط با ماه مبارک رمضان اجرا شود به نوعی که بسیاری از رسوم جدید جای آن ها را گرفته و یا برخی رسوم قدیمی شکل و شیوه ای نوین تر به خود گرفته است.رسم مشاهده هلال ماه مبارک رمضان از علایق و سنت های قدیمی اصفهانی ها است و تقریباً تمام اصفهانی های قدیمی در شب های نزدیک به ماه رمضان اوقاتی از زمان غروب را روی پشت بام برای مشاهده هلال ماه سپری می کردند و امروز همین رسم توسط بسیاری از جوانان در قالبی نو اجرا می شود.اصفهان به عنوان یکی از شهرهایی که بیشترین علاقه مندان علم نجوم را دارد در شب های پیش از ماه رمضان میزبان جوانانی است که برای رصد هلال ماه رمضان با چشم غیرمسلح و یا ابزار نجومی به خارج از شهر و مناطق مرتفع می روند و در طول ماه مبارک رمضان نیز از برنامه های مرکز نجوم اصفهان در ارتباط با مشاهده آسمان و تنها قمر زمین بهره می گیرند.هنوز که هنوز است رسم «کلوخ اندازان» در پیش از ماه مبارک رمضان در برخی شهرستان های استان اصفهان جلوه خاص رمضانی دارد و خانواده های ایرانی روز پیش از آغاز این ماه را با دور یکدیگر جمع شدن ...

ادامه مطلب  

عکس: شب قدر در استان ها/ عکس های شب قدر و احیا 19 رمضان +گزارش تصویری  

درخواست حذف این مطلب
عکس: شب قدر در ایران| عکس های شب قدر و احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، ایران را غرق را معنویت و عبادت نشان می دهد. مراسم احیاء شب قدر، تا بامداد امروز در مساجد، اماکن متبرکه و حسینیه ها ادامه داشت. در این آلبوم عکس شب قدر مردم اردبیل و سمنان را در شب 19 رمضان شب عزاداری برای ضربت خوردن حضرت علی (ع) مشاهده کنید...عکس: شب قدر در ایران| عکس های شب قدر و احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، ایران را غرق را معنویت و عبادت نشان می دهد. مراسم احیاء شب قدر، تا بامداد امروز در مساجد، اماکن متبرکه و حسینیه ها ادامه داشت. در این آلبوم عکس، شب قدر اردبیل و سمنان را در شب 19 رمضان شب عز ...

ادامه مطلب  

رمضان ۲۰۱۷ در آمریکا چگونه گذشت؟  

درخواست حذف این مطلب
سایت آمریکایی آتلانتیک با انتشار یک گزارش تصویری به مرور ماه مبارک رمضان و جشن سه روزه عید فطر در میان مسلمانان این کشور پرداخته است.سرویس عکس و فیلم فردا: سایت آمریکایی آتلانتیک با انتشار یک گزارش تصویری به مر ...

ادامه مطلب  

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه رمضان - مسجدجامع بازار تهران  

درخواست حذف این مطلب
مجلس دولت احزاب و تشکل ها دفاعی امنیتی تحولات منطقه سیاست خارجی برنامه های ویژه خبری سایر حوزه ها عناوین کل اخبار سیاسی بین الملل ایران خاورمیانه اروپا و آمریکا اقتصاد بین الملل داعش کافه بین الملل عناوین کل اخبار بین الملل شهری حوادث و انتظامی رفاه و تعاون باشگاه شبانه دنیای ارتباطات محیط زیست حقوقی قضایی ازدواج و خا ...

ادامه مطلب  

جزء خوانی قرآن کریم در مدرسه علمیه امام صادق (ع) اصفهان  

درخواست حذف این مطلب
گروه فعالیت های قرآنی: مراسم جزءخوانی قرآن کریم این روزهای ماه رمضان در مدرسه علمیه امام صادق (ع) اصفهان برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از اصفهان، مراسم ...

ادامه مطلب  

عید اولیای خدا / آیت الله العظمی جوادی آملی  

درخواست حذف این مطلب
ماه مبارک رمضان حقیقت و باطنی دارد که در قیامت ظهور می کند. ماه مبارک را امام سجاد (ع) عید اولیاءالله می داند. در صحیفه سجادیه دعایی است به نام «دعای وداع ماه مبارک رمضان». این وداع برای کسی است که با ماه مبارک رمضان مأنوس بوده و ماه مبارک دوست او می باشد، والا آن که با این ماه نبوده، وداعی ندارد. انسان از دوستش یا با کسی که مدتی مأنوس بود، خداحافظی می کند. آن که اصلاً نمی داند چه وقت ماه مبارک آمد و چه وقت سپری شد، چرا آمد و چرا سپری شد، وداعی ندارد؛ اما امام سجاد (ع) آخر ماه مبارک که شد، در حد یک ضجه این دعا را می خواند. در مقدمة این دعا، حضرت کلیات نعمت های الهی را می شمارد و اینکه بخشش های خدای سبحان ابتدایی است، نه از روی استحقاق.رمضان بهترین بخشش خداوندبعد از آن مقدمه می فرماید: یکی از بهترین بخشش های خداوند سبحان، ماه مبارک رمضان و روزه در این ماه است: «و انت جعلت من صفایا تلک الوظائف و خصائص تلک الفروض شهر رمضان… و قد اقام فینا هذا الشهر مقام حمد و صحبنا صحبه مبرور». ۱خدایا، نعمت های فراوانی به ما دادی؛ یکی از آن برجسته ترین نعمت ها، ماه مبارک رمضان است و یکی از بهترین فضیلت ها، روزة این ماه است که نصیب ما کردی؛ و هیچ زمانی به عظمت زمان ماه مبارک نیست، گذشته از آنکه شب قدر را در آن قرار دادی، این ماه را ظرف نزول قرآن کریم قرار دادی که این فیض در این ماه نازل شده است. اگر کسی با قرآن باشد، همراه قرآن بالا می رود، و این را بر ملت مسلمان منت نهادی؛ زیرا دیگر ملل در ماه مبارک رمضان روزه نمی گرفتند و این نعمت را مخصوص مسلمانان کردی؛ و این ماه مبارک در بین ما اقامت داشت و جای حمد و ثنا بود؛ زیرا به همراه خودش رحمت آورد و رفیق بسیار خوبی برای ما بود. ما در صحبت با او به فضایل و نعمت هایی رسیدیم. دوستی بود که به همراهش رحمت و مغفرت و برکت آورد.اینکه رسول خدا (علیه آلاف التحیه و الثناء) در خطبه شعبانیه فرمود: «قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه و الرّحمه و المغفره»، این ماه، برکت و رحمت و مغفرت آورد. کسی که رفیق این ماه بود، برکت و رحمت و مغفرت این ماه را هم دریافت می کند.«و اربحنا افضل ارباح العالمین» در ماه رمضان برترین سودهای جهانیان را به ما ارزانی داشت که هیچ تاجری در هیچ گوشه دنیا به دست نیاورده است. هیچ کسی در سراسر عالم به اندازه ما از این ماه مبارک رمضان استفاده نکرد. اگر انسان مسافری است که سفر ابد در پیش دارد، ره توشه آن سفر ابد را باید در همین چند روز تهیه کند و اگر درهای آسمان به چهره مؤمن باز می شود و اگر مؤمن می تواند با وارستگی به باطن عالم راه پیدا کند و اگر بهترین فرصت ماه مبارک رمضان است، پس بهترین سود را ماه مبارک رمضان و اهلش دارند.ماه حسابرسیاز ابن طاووس نقل شده است که فرمود: عده ای اول سالشان اول فروردین است. یک نوجوان اول سال او اول فروردین است که تلاش می کند لباس نو در برکند؛ درخت ها اول سالشان فروردین است که لباس های نو و تازه در برمی کنند؛ اول سال یک کشاورز اول پاییز است که درآمد مزرعه را حساب می کند؛ تاجری که کارگاه تولیدی دارد، اول سال را در فرصت دیگری تعیین می کند؛ اما آنها که اهل سیر و سلوک اند، اول سالشان ماه مبارک رمضان است؛ حساب ها را از ماه مبارک تا ماه مبارک بررسی می کنند که ماه مبارک گذشته، چه درجه ای داشته و امسال چه درجه ای دارند؟ چقدر مطلب فهمیده و چقدر مسائل برای آنها حل شده است؟ چقدر در برابر گناه قدرت تمکین داشته و چقدر در برابر دشمن، قدرت تصمیم دارند؟ ماه مبارک برای سالکان الی الله، ماه محاسبه است؛ لذا امام سجاد (ع) فرمود: هیچ کس در سراسر جهان به اندازه ما در این ماه استفاده نکرد.هجران جانکاه«ثم قد فارقنا عند تمام وقته و انقطاع مدتّه و وفاء عدده و نحن مودعوه: این ماه بعد از آنکه پایانش فرا رسید، از ما مفارقت و هجرت کرد و ما را تنها گذاشت و ما الان این ماه را وداع می کنیم.» «وداع من عزّ فراقه علینا و غمنا»۲ چه وداعی؟ وداع تشریفاتی؟ نه، وداع با دوست عزیزی که مفارقتش برای ما توانفرساست. آن که اهل معنا بود، خیرش در این ماه بیشتر شد؛ آن که گرفتار گناه بود، گناهش در این ماه کمتر شد. ما کسی را وداع می کنیم که رفتنش برای ما عظیم و سخت است و ما را غمگین کرد؛ این ماهی بود که شب و روزش رحمت بود.بزرگان فقه ما همچون مرحوم صاحب جواهر و سید محمدکاظم ـ صاحب عروه الوثقی ـ و دیگران در کتاب هایشان آمده که در فضیلت روزه گرفتن، همین بس که انسان از نظر ترک بسیاری از کارها، شبیه فرشته می شود. همین که انسان از شکم رها شد، مقداری به فرشته نزدیک می شود. گفته اند شش روز اوایل ماه شوال را به عنوان بدرقه، روزه بگیرید. بعد از عید فطر، که عید فطر روزه اش حرام است؛ زیرا اگر کسی دوست عزیزی را بخواهد بدرقه کند، چند قدم به همراه او می رود؛ معنای وداع کردن این است که به دنبال او چند قدم راه برویم.«و اوحشنا انصرافه عنّا: از اینکه منصرف شد و از ما فاصله گرفت، ما را به وحشت انداخت.» ما دوست رئوف و مهربان و پربرکتی را از دست می دهیم، لذا به وحشت می افتیم و احساس غربت می کنیم.«و لزمنا له الذمام المحفوظ و الحرمه المرعیه و الحق المقضی». ما باید حقی را که او به عهده ما دارد، رعایت کنیم؛ حرمتی را که در پیش ما دارد باید ارج بنهیم؛ باید به تعهدی که بین ما و اوست وفا کنیم.بزرگترین ماهآنگاه چون این دوست عزیز از ما مفارقت می کند، در آخر ماه مبارک این چنین می گوییم: سلام بر تو ای بزرگترین ماه که به خدا انتساب داری و سلام بر تو ای عید اولیای الهی. «فنحن قائلون السلام علیک یا شهرالله الاکبر و یا عید اولیائه». این سلام تودیع است، چون ماه رمضان تنها ماهی است که اسمش در قرآن کریم است.عارفان هر دمی دو عید کنندعنکبوتان مگس قدید کنند۳کار عنکبوت آن است که بتند و با این تارها مگس صید کند و قرمه درست کند. کار عنکبوت آن است که مگس را ذخیره کند، قدید کرده و قرمه درست کند؛ کارش غیر از ذخیره کردن چیز دیگری نیست؛ اما عارف در هر دم و هر نفس دو عید دارد که سعدی گفت: «هر نفسی که فرومی رود، ممدّ حیات است و چون برمی آید مفرح ذات؛ پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب»؛ لذا عارف در هر دم دو عید دارد. بهترین دم انسان در ماه مبارک است که «انفاسکم فیه تسبیح»، نفس کشیدن در این ماه «سبّوحٌ قدوس» گفتن است؛ لذا امام سجاد (ع) می فرماید: سلام بر تو ای عید اولیای الهی.اینکه در آخر ماه مبارک رمضان، عید فطر می گیرند، چون جایزه های یک ماه را به ما می دهند؛ در حقیقت محصول ماه مبارک رمضان است. این ضیافه الله، آن لقاءالله را دربردارد و عظمت از آن ماه شوال نیست، بلکه عظمت از آن ماه رمضان است که نتیجة یک ماهه را در روز عید می دهند.روز عید است و من مانده در این تدبیرمکه دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم«السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات و یا خیر شهر فی الایام و الساعات». ۴ امام سجاد چندین بار به این ماه سلام می کند. این ماه اگر زمانی گذرا بود و باطن و سرّ و حقیقت و روح و جان نداشت، ولی الله به آن سلام نمی گفت. آیا اینها معاذالله نظیر اشعار خیالی است که بر خطابه های خیالی حمل شود که مثلاً به کوه یا آثار مخروبه خطاب می کنند، یا نه، این ماه یک حقیقتی دارد؟ می گوید: ما خیلی دوست داشته و داریم، اما هیچ دوستی به عظمت این ماه نبود؛ ماهی که نه هیچ روزی مثل روزهای او بود، و نه هیچ شبی مثل شبهای او.ماه آرزوها«السلام علیک من شهر قربت فیه الامال و نشرت فیه الاعمال»؛ سلام بر ماه آرزوهای مشروع و اعمال مرفوع٫ سلام بر ماهی که آرزوها در آن نزدیک شد و فهمیدیم چه بخواهیم، لذا آرزوهای طولانی نمی طلبیم و از طول امل آزاد شدیم و برآمدن آرزوهای مشروع ما نزدیک شد. در همین دعای سحر، امام سجاد (ع) به ما آموخت که عرض کنیم: خدایا، به آنها که تو را نمی شناسند و عبادت نمی کنند، روزی می دهی و این همه مار و عقرب ها را خدا تأمین می کند، پس حیف است که انسان تمام حاجت ها را در محور ماده و مادیات خلاصه کند و از خدا طبیعت و دنیا بطلبد.«السلام علیک من قرین جلّ قدره موجوداً و افجع فقده مفقودا»؛ سلام بر تو ای نزدیکی که وقتی بودی، گرامی بودی و حال که در آستانة رفتن هستی، غمگین هستیم، همچون کسی که عزیزترین عضو خانواده اش را از دست بدهد.«و مرجو آلم فراقه»؛ سلام بر تو ای تکیه گاه امید که در هنگام مفارقت، ما را متألم و رنجور کردی. ماهی که در جان انسان نفوذ داشت، وقتی از جان فاصله می گیرد، غم جای آن را پر می کند. دگر آن فهمیدن ها و صفای ضمیر نیست.نشاطی که انسان در ماه مبارک برای نثار و ایثار دارد، در غیر این ماه ندارد. اگر انسان در این ضیافت حق، از خدا غنا و بی نیازی طلب کند، چیزی او را به خود متوجه و مشغول نمی کند؛ نه از کسی می ترسد و نه از بذل جان دریغ می کند.«السلام علیک من الیف آنس مقبلا فسرّ و اوحش منقضیا فمض»۵ سلام بر تو ای دوست با الفت که وقتی آمدی، ما را مسرور کردی و وقتی رفتی، ما را گداختی و رفتی، داغ زدی و رفتی! این حرف، حرف انسانی است که با باطن روزة این ماه و با باطن لیلة قدر در تماس بوده است.زلال حکمت«السلام علیک من مجاور رقّت فیه القلوب و قلّت فیه الذنوب»؛ سلام بر تو ای همسایة عزیز که در مجاورت و جوار رحمت تو بودیم. تو همسایه ای بودی که در این مدت دلها رقیق می شد و گناهان کم.در مناطق ییلاقی و سرزمین های سبز و خرّم چشمه معدنی می جوشد، و چون این آب با املاح و رسوبات همراه است، ...

ادامه مطلب  

عید اولیای خدا  

درخواست حذف این مطلب
ابتدا پوشاندن است و بعد مغفرت. خدای سبحان اول می پوشاند، که آبروی انسان محفوظ باشد و سپس می بخشد. این ستار زمینه آن غفار را فراهم می کند. انسان اگر آبروی دیگران را حفظ کند، خدا هم آبروی او را حفظ می کند، مؤمن حق ندارد کاری بکند که ذلت آور باشد. به گزارش شفاف، ماه مبارک رمضان حقیقت و باطنی دارد که در قیامت ظهور می کند. ماه مبارک را امام سجاد(ع) عید اولیاءالله می داند. در صحیفه سجادیه دعایی است به نام «دعای وداع ماه مبارک رمضان». این وداع برای کسی است که با ماه مبارک رمضان مأنوس بوده و ماه مبارک دوست او می باشد، والا آن که با این ماه نبوده، وداعی ندارد. انسان از دوستش یا با کسی که مدتی مأنوس بود، خداحافظی می کند. آن که اصلا نمی داند چه وقت ماه مبارک آمد و چه وقت سپری شد، چرا آمد و چرا سپری شد، وداعی ندارد؛ اما امام سجاد(ع) آخر ماه مبارک که شد، در حد یک ضجه این دعا را می خواند. در مقدمة این دعا، حضرت کلیات نعمت های الهی را می شمارد و اینکه بخشش های خدای سبحان ابتدایی است، نه از روی استحقاق.رمضان بهترین بخشش خداوندبعد از آن مقدمه می فرماید: یکی از بهترین بخشش های خداوند سبحان، ماه مبارک رمضان و روزه در این ماه است: «و انت جعلت من صفایا تلک الوظائف و خصائص تلک الفروض شهر رمضان... و قد اقام فینا هذا الشهر مقام حمد و صحبنا صحبه مبرور».۱خدایا، نعمت های فراوانی به ما دادی؛ یکی از آن برجسته ترین نعمت ها، ماه مبارک رمضان است و یکی از بهترین فضیلت ها، روزة این ماه است که نصیب ما کردی. و هیچ زمانی به عظمت زمان ماه مبارک نیست، گذشته از آنکه شب قدر را در آن قرار دادی، این ماه را ظرف نزول قرآن کریم قرار دادی که این فیض در این ماه نازل شده است. اگر کسی با قرآن باشد، همراه قرآن بالا می رود، و این را بر ملت مسلمان منت نهادی؛ زیرا دیگر ملل در ماه مبارک رمضان روزه نمی گرفتند و این نعمت را مخصوص مسلمانان کردی.و این ماه مبارک در بین ما اقامت داشت و جای حمد و ثنا بود؛ زیرا به همراه خودش رحمت آورد و رفیق بسیار خوبی برای ما بود. ما در صحبت با او به فضایل و نعمت هایی رسیدیم. دوستی بود که به همراهش رحمت و مغفرت و برکت آورد.اینکه رسول خدا (علیه آلاف التحیه و الثناء) در خطبه شعبانیه فرمود: «قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه و الرّحمه و المغفره»، این ماه، برکت و رحمت و مغفرت آورد. کسی که رفیق این ماه بود، برکت و رحمت و مغفرت این ماه را هم دریافت می کند.«و اربحنا افضل ارباح العالمین» در ماه رمضان برترین سودهای جهانیان را به ما ارزانی داشت که هیچ تاجری در هیچ گوشه دنیا به دست نیاورده است. هیچ کسی در سراسر عالم به اندازه ما از این ماه مبارک رمضان استفاده نکرد. اگر انسان مسافری است که سفر ابد در پیش دارد، ره توشه آن سفر ابد را باید در همین چند روز تهیه کند و اگر درهای آسمان به چهره مؤمن باز می شود و اگر مؤمن می تواند با وارستگی به باطن عالم راه پیدا کند و اگر بهترین فرصت ماه مبارک رمضان است، پس بهترین سود را ماه مبارک رمضان و اهلش دارند.ماه حسابرسیاز ابن طاووس نقل شده است که فرمود: عده ای اول سالشان اول فروردین است. یک نوجوان اول سال او اول فروردین است که تلاش می کند لباس نو در بر کند؛ درخت ها اول سالشان فروردین است که لباس های نو و تازه در بر می کنند؛ اول سال یک کشاورز اول پاییز است که درآمد مزرعه را حساب می کند؛ تاجری که کارگاه تولیدی دارد، اول سال را در فرصت دیگری تعیین می کند؛ اما آنها که اهل سیر و سلوک اند، اول سالشان ماه مبارک رمضان است؛ حساب ها را از ماه مبارک تا ماه مبارک بررسی می کنند که ماه مبارک گذشته، چه درجه ای داشته و امسال چه درجه ای دارند؟ چقدر مطلب فهمیده و چقدر مسائل برای آنها حل شده است؟ چقدر در برابر گناه قدرت تمکین داشته و چقدر در برابر دشمن، قدرت تصمیم دارند؟ ماه مبارک برای سالکان الی الله، ماه محاسبه است؛ لذا امام سجاد(ع) فرمود: هیچ کس در سراسر جهان به اندازه ما در این ماه استفاده نکرد.هجران جانکاه«ثم قد فارقنا عند تمام وقته و انقطاع مدتّه و وفاء عدده و نحن مودعوه: این ماه بعد از آنکه پایانش فرا رسید، از ما مفارقت و هجرت کرد و ما را تنها گذاشت و ما الان این ماه را وداع می کنیم.» «وداع من عزّ فراقه علینا و غمنا»۲ چه وداعی؟ وداع تشریفاتی؟ نه، وداع با دوست عزیزی که مفارقتش برای ما توانفرساست. آن که اهل معنا بود، خیرش در این ماه بیشتر شد؛ آن که گرفتار گناه بود، گناهش در این ماه کمتر شد. ما کسی را وداع می کنیم که رفتنش برای ما عظیم و سخت است و ما را غمگین کرد؛ این ماهی بود که شب و روزش رحمت بود.بزرگان فقه ما همچون مرحوم صاحب جواهر و سید محمدکاظم ـ صاحب عروه الوثقی ـ و دیگران در کتاب هایشان آمده که در فضیلت روزه گرفتن، همین بس که انسان از نظر ترک بسیاری از کارها، شبیه فرشته می شود. همین که انسان از شکم رها شد، مقداری به فرشته نزدیک می شود. گفته اند شش روز اوایل ماه شوال را به عنوان بدرقه، روزه بگیرید. بعد از عید فطر، که عید فطر روزه اش حرام است؛ زیرا اگر کسی دوست عزیزی را بخواهد بدرقه کند، چند قدم به همراه او می رود؛ معنای وداع کردن این است که به دنبال او چند قدم راه برویم.«و اوحشنا انصرافه عنّا: از اینکه منصرف شد و از ما فاصله گرفت، ما را به وحشت انداخت.» ما دوست رئوف و مهربان و پربرکتی را از دست می دهیم، لذا به وحشت می افتیم و احساس غربت می کنیم.«و لزمنا له الذمام المحفوظ و الحرمه المرعیه و الحق المقضی». ما باید حقی را که او به عهده ما دارد، رعایت کنیم؛ حرمتی را که در پیش ما دارد باید ارج بنهیم؛ باید به تعهدی که بین ما و اوست وفا کنیم.بزرگترین ماهآنگاه چون این دوست عزیز از ما مفارقت می کند، در آخر ماه مبارک این چنین می گوییم: سلام بر تو ای بزرگترین ماه که به خدا انتساب داری و سلام بر تو ای عید اولیای الهی. «فنحن قائلون السلام علیک یا شهرالله الاکبر و یا عید اولیائه». این سلام تودیع است، چون ماه رمضان تنها ماهی است که اسمش در قرآن کریم است.عارفان هر دمی دو عید کنندعنکبوتان مگس قدید کنند۳کار عنکبوت آن است که بتند و با این تارها مگس صید کند و قرمه درست کند. کار عنکبوت آن است که مگس را ذخیره کند، قدید کرده و قرمه درست کند؛ کارش غیر از ذخیره کردن چیز دیگری نیست؛ اما عارف در هر دم و هر نفس دو عید دارد که سعدی گفت: «هر نفسی که فرو می رود، ممدّ حیات است و چون برمی آید مفرح ذات؛ پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب»؛ لذا عارف در هر دم دو عید دارد. بهترین دم انسان در ماه مبارک است که «انفاسکم فیه تسبیح»، نفس کشیدن در این ماه «سبّوحٌ قدوس»گفتن است؛ لذا امام سجاد(ع) می فرماید: سلام بر تو ای عید اولیای الهی.اینکه در آخر ماه مبارک رمضان، عید فطر می گیرند، چون جایزه های یک ماه را به ما می دهند؛ در حقیقت محصول ماه مبارک رمضان است. این ضیافه الله، آن لقاءالله را در بر دارد و عظمت از آن ماه شوال نیست، بلکه عظمت از آن ماه رمضان است که نتیجة یک ماهه را در روز عید می دهند.روز عید است و من مانده در این تدبیرمکه دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم«السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات و یا خیر شهر فی الایام و الساعات».۴ امام سجاد چندین بار به این ماه سلام می کند. این ماه اگر زمانی گذرا بود و باطن و سرّ و حقیقت و روح و جان نداشت، ولی الله به آن سلام نمی گفت. آیا اینها معاذالله نظیر اشعار خیالی است که بر خطابه های خیالی حمل شود که مثلا به کوه یا آثار مخروبه خطاب می کنند، یا نه، این ماه یک حقیقتی دارد؟ می گوید: ما خیلی دوست داشته و داریم، اما هیچ دوستی به عظمت این ماه نبود؛ ماهی که نه هیچ روزی مثل روزهای او بود، و نه هیچ شبی مثل شبهای او.ماه آرزوها«السلام علیک من شهر قربت فیه الامال و نشرت فیه الاعمال»؛ سلام بر ماه آرزوهای مشروع و اعمال مرفوع. سلام بر ماهی که آرزوها در آن نزدیک شد و فهمیدیم چه بخواهیم، لذا آرزوهای طولانی نمی طلبیم و از طول امل آزاد شدیم و برآمدن آرزوهای مشروع ما نزدیک شد. در همین دعای سحر، امام سجاد(ع) به ما آموخت که عرض کنیم: خدایا، به آنها که تو را نمی شناسند و عبادت نمی کنند، روزی می دهی و این همه مار و عقرب ها را خدا تأمین می کند، پس حیف است که انسان تمام حاجت ها را در محور ماده و مادیات خلاصه کند و از خدا طبیعت و دنیا بطلبد.«السلام علیک من قرین جلّ قدره موجوداً و افجع فقده مفقودا»؛ سلام بر تو ای نزدیکی که وقتی بودی، گرامی بودی و حال که در آستانة رفتن هستی، غمگین هستیم، همچون کسی که عزیزترین عضو خانواده اش را از دست بدهد.«و مرجو آلم فراقه»؛ سلام بر تو ای تکیه گاه امید که در هنگام مفارقت، ما را متألم و رنجور کردی. ماهی که در جان انسان نفوذ داشت، وقتی از جان فاصله می گیرد، غم جای آن را پر می کند. دگر آن فهمیدن ها و صفای ضمیر نیست.نشاطی که انسان در ماه مبارک برای نثار و ایثار دارد، در غیر این ماه ندارد. اگر انسان در این ضیافت حق، از خدا غنا و بی نیازی طلب کند، چیزی او را به خود متوجه و مشغول نمی کند؛ نه از کسی می ترسد و نه از بذل جان دریغ می کند.«السلام علیک من الیف آنس مقبلا فسرّ و اوحش منقضیا فمض»۵ سلام بر تو ای دوست با الفت که وقتی آمدی، ما را مسرور کردی و وقتی رفتی، ما را گداختی و رفتی، داغ زدی و رفتی! این حرف، حرف انسانی است که با باطن روزة این ماه و با باطن لیلة قدر در تماس بوده است.زلال حکمت«السلام علیک من مجاور رقّت فیه القلوب و قلّت فیه الذنوب»؛ سلام بر تو ای همسایة عزیز که در مجاورت و جوار رحمت تو بودیم. تو همسایه ای بودی ...

ادامه مطلب  

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه رمضان - بهشت زهرا(س)  

درخواست حذف این مطلب
مجلس دولت احزاب و تشکل ها دفاعی امنیتی تحولات منطقه سیاست خارجی برنامه های ویژه خبری سایر حوزه ها عناوین کل اخبار سیاسی بین الملل ایران خاورمیانه اروپا و آمریکا اقتصاد بین الملل داعش کافه بین الملل عناوین کل اخبار بین الملل شهری حوادث و انتظامی رفاه و تعاون باشگاه شبانه دنیای ارتباطات محیط زیست حقوقی قضایی ازدواج و خان ...

ادامه مطلب  

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم امام رضا(ع)  

درخواست حذف این مطلب
مجلس دولت احزاب و تشکل ها دفاعی امنیتی تحولات منطقه سیاست خارجی برنامه های ویژه خبری سایر حوزه ها عناوین کل اخبار سیاسی بین الملل ایران خاورمیانه اروپا و آمریکا اقتصاد بین الملل داعش کافه بین الملل عناوین کل اخبار بین الملل شهری حوادث و انتظامی رفاه و تعاون باشگاه شبانه دنیای ارتباطات محیط زیست حقوقی قضایی ازدواج و خ ...

ادامه مطلب  

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهران  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع بازار تهرانتصاویر مراسم احیای شب ...

ادامه مطلب  

پروفایل شب قدر/ عکس های جدید برای پروفایل شب قدر رمضان 96 +تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
عکس پروفایل شب قدر در این ایام پرفیض طرفداران بسیار دارد. جدیدترین عکس های پروفایل شب قدر برای اینستاگرام و تلگرام را اینجا ببینید. عکس پروفایل شب قدر در این ایام پرفیض طرفداران بسیار دارد. کاربران بسیاری در جستجوی عکس های مناسب برای پروفایل شب قدر در اینستاگرام و تلگرام خود هستند. جدیدترین عکس های پروفایل شب قدر برای اینستاگرام و تلگرام را اینجا ببینید.بیشتر ببینید:منتخبی از بهترین تصاویر برای پروفایل شب قدرپروفایل ماه رمضان خود را به روز کنیدبهترین تصاویر برای پروفایل ماه رمضان «۴»بهترین تصاویر برای پروفایل ماه رمضان «3»بهترین تصاویر برای پروفایل ماه رمضان ...

ادامه مطلب  

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام خمینی (ره)تصاویر مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلی امام ...

ادامه مطلب  

عکس کارت پستال و اس ام اس ماه رمضان  

درخواست حذف این مطلب
جدیدترین اس ام اس های تبریک ماه رمضانکارت پستال و عکس های ماه رمضانپیام تبریک ماه رمضانذهن ما باغچه ایست،گل در آن باید کاشت.چه گلی بهتر از آیات خداست؟ گل کوثر، گل توحید،گل یاسگل مریم،گل طه،گل ناسگل اخلاص و توکل به خدا، گل ایمان و ادب لایق ماست..اللهم نور قلوبنا بالقرآنماه رمضان بر شما مبارکاس ام اس تبریک ماه مبارک رمضانخوش به حالت ای عزیز روزه دارای که هستی دین حق را افتخارحضرت حق انتخابت کرده استجزو مشتاقان حسابت کرده استهر کسی لایق نباشد نزد اومثل تو مهمان شود خوش آبروماه رمضان بر شما مبارک«رمضان» ماهى است کهابتدایش «رحمت» ومیانه ‏اش «مغفرت» وپایانش «اجابت» است…ماه رمضان مبارک“خـدایا روزم را با بندگے تو آغاز میکنم”دارم برای میهمانےِ ماه رمضان آماده میشومنـــــگاه مهربانتـــــ را از من مگیر..ماه رمضان بر شما مبارکتبریک ماه رمضانروزه داران ای خوشا بر حالتانعرشیان در حسرت اقبالتانروزه تکلیفی برای انبیاستدر کلاس بندگی این فخر ماستشان هر امت نباشد این مقاممسلمین پس بر شما بادا سلامصف به صف آید ملائک سوی تانتا که لذت ها برند از بوی تانماه رمضان مبارکاس ام اس تبریک ماه رمضانالسلام ای ماهِ رحمت ماه رضوان ماه دوستجانِ مولا فهمِ شب هایت برایم آرزوستهر که این ...

ادامه مطلب  

رایحه خوش رمضان با آداب ورسوم کهن از سحرخوانی تا «طاباغ اوروجی»  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر گروه استان ها- سکینه اسمی: ماه رمضان در گوشه گوشه ایران مملو از آداب ورسومی است که گرچه امروزه تنها یادگاری شیرین از برخی از آن رسم و رسوم باقی مانده اما هنوز هم می توان صدای خدا را از بلندای ملکوت در این ماه زیبا شنید.ماه رمضان در هر گوشه ای از کشور علاوه بر حفظ ساختارهای متعارف شرعی با آیین های خاص برگزار می شود حتی اقوام مختلف مردم ایران از لر ترک کرد فارس اهالی جنوب شمال غرب و شرق در برخی آداب و سنن با یکدیگر مشترک و تنها اختلاف در نام آن آیین به دلیل تفاوت در گویش ها و زبان ها است.با مرور این آئین ها می توان آیینه رسوم قدیمی را که غبار فراموشی گرفته اند صیقل داد و پای سفره های افطاری مردمان این کهن سرزمین نشست و دعای سحر را از قلب ایران زمزمه کرد.در هر کوی و برزنی بوی سادگی به مشام می رسد و این سفره های افطار است که به روی خلق گشوده می شود. از خرماهای جنوب تا کلوچه های شمال از نان های محلی غرب و شرق تا رسم دعاهای مردمان این دیار که برای نعمت بی نهایت خداوند سربه مهر بوته شکر می کارند.در بازخوانی این آئین ها می توان طعم برساق را زیر زبان حس کرد و نان کاکلی زنجفیلی کوکه هریس و ایران آشی را با ولع خورد و در این میان مگر می شود از شیرینی کاسمسا و نان های کلوچه ای زعفرانی و رنگینه به سادگی گذشت.خبرگزاری مهر در سلسله گزارش هایی به مناسبت ماه پربرکت رمضان به بازخوانی این آئین ها می پردازد. در این گزارش سری به تعدادی از استان های نیمه غربی کشورمان زده ایم.روزهای دعا و شب های عبادت در «دارالارشاد»در استان اردبیل ماه شعبان که سپری شد در هفته پایانی زمزمه های آمادگی برای عیدی بزرگ در خانه ها می پیچد. بانوان کدبانو به تدارک مایحتاج یک ماه آینده می روند مساجد گردگیری و برای عبادت مردم آماده شده و مهم تر از همه جسم ها و روح ها برای حلول ماهی مبارک آماده می شوند.به دلیل کمبود امکانات در گذشته مردم اردبیل همدیگر را از زمان سحری و نماز صبح مطلع می کردند شلیک توپ در مواقع سه گانه اذان معمول بود و با توپ اذان صبح دست از غذا خوردن می کشیدندبه دلیل اهمیتی که مردم اردبیل برای ماه رمضان قائل هستند به صورت معمول سه روز آخر ماه شعبان را روزه گرفته و به پیشواز رمضان می روند.به دلیل کمبود امکانات در گذشته مردم اردبیل همدیگر را از زمان سحری و نماز صبح مطلع می کردند شلیک توپ در مواقع سه گانه اذان معمول بود و با توپ اذان صبح دست از غذا خوردن می کشیدند.به دلیل اهمیت این ماه تمامی افرادی که شرعاً می بایست روزه می گرفتند روزه دار بوده و حتی به کودکان نیز روزه داری را آموزش می دادند.به گفته پژوهشگر فرهنگ عامیانه اردبیل در گذشته رسمی به نام «طاباغ اوروجی» وجود داشت که همان روزه کله گنجشکی بود.اصغر زاده تصریح کرد: در واقع کودکان برای تمرین روزه داری سحری را خورده و می خوابیدند و در طول روز روزه بودند و هر فردی سؤال می کرد روزه ای؟ می گفتند: «طاباغ اوروجی توت موشام» که یعنی روزه طاباغ گرفته ام.وی افزود: نام این روزه از آنجا گرفته شده که نان را در طبق می چینند و کودک هر زمان گرسنه می شد مقداری از نان برمی داشت و می خورد.عید فطر و دیدار خانواده های داغداربه صورت معمول در طول روز روزه داران یا به کسب وکار یا عبادت و دعا مشغول می شدند و افرادی که فرصت بیشتری دارند قرآن و دعاهای این ماه را نیز می خوانند اما در نهایت بعد از اینکه به ساعات افطار نزدیک می شود اهالی خانه به تدارک مایحتاج سفره افطار می پردازند.مردم اردبیل دعا و مناجات ماه رمضان را به صورت ویژه در شب های قدر به اجرا درمی آورند. بطوریکه در این سه شب تا پاسی از صبح و تا وقت سحر در خانه ها و مساجد مراسم احیا بر پا می شود و حتی برخی برای رسیدن به خواسته و نذر خود این مراسم را برگزار می کنند.نهایت مراسمات در روز عید فطر انجام می شود. این روز در بین اردبیلی ها ارج و جایگاه ویژه ای داشته و مردم در مساجد جمع شده و نماز عید می خوانند.ندای قرآن از مصلای تبریز می آید«ماه رمضان ماه خدای عزوجل و آن ماهی است که خداوند کارهای نیک را در آن دوچندان کند و بدی ها را در آن محو سازد ماه برکت و ماه انابة و بازگشت و ماه توبه و ماه آمرزش و ماه آزادی از آتش دوزخ و کامیاب شدن به بهشت است.»در این ایام فقط چشیدن طعم تلاوت قرآن است که می تواند لذت این ماه را دوچندان کند ولاغیر. کافی است زبان پاک کلمات پاک تری را بخواند کافی است چشمان پاک صفحات پاک تری را ببینند یا حتی کافی است گوش های پاک سخنان پاک تری بشنوند تا عمق روزه داری به وسیله قرآن معنا پیدا کند.چند سال است که مراسم جزء خوانی قرآن کریم در ماه رمضان در نقاط مختلف کشورمان برگزار می شود و تبریز نیز یکی از آن شهرهاست که به نحو احسن در برگزاری این جمع های جزء خوانی تاکنون موفق عمل کرده است.رئیس دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز درباره برگزاری برنامه جزء خوانی قرآن در مصلای تبریز توضیحات بیشتری به خبرنگار مهر ارائه می کند و اعلام می دارد: سال است که این برنامه در مصلی تبریز با استقبال فراوان مردم برگزار می شود و امسال هفتمین سال متوالی برگزاری آن است.حجت الاسلام سید محمود حسینی درباره آثار قرائت قرآن در ایام مبارک ماه رمضان خاطرنشان می کند: ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن و به عبارتی بهار قرآن است تبریز یکی از شهرهایی است که در طرح جمع خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان موفق عمل کرده استبه طوری که ثواب قرائت یک آیه در این ایام برابر با ختم قرآن در ماه های دیگر است.وی ادامه می دهد: قرآن خواندن در این ایام می تواند به قدری پیوند بین انسان و این کتاب آسمانی ایجاد کند که این پیوند در تمام طول سال برقرار باشد پس باید تلاش کنیم تا از نعمات فراوان ماه رمضان بهره کافی و وافی را ببریم.حسینی خبر می دهد: همه علاقه مندان می توانند ساعت در مکان مصلا حاضر شوند و در مواردی هم که تمام اعضا خانواده قصد حضور دارند می توانند فرزند کوچک خود را به مهدکودک مصلا سپرده و با خاطری آسوده حضور یابند.رمضان در آئینه رسوم و سنن استان مرکزی بیدارباش معنوی با سحرخوانیضیافت الهی در رسوم و سنن استان مرکزی از بیدارباش معنوی در سحر خوانی ها آغازشده و رنگ و بوی معنویت در ماه خدا از مساجد و محافل روضه خوانی تا سفره های افطاری بر چهره این دیار می نشیند.ماه مبارک رمضان در استان مرکزی میزبان آئین هایی است که تحولی معنوی را در حال و هوای مردم همراه دارد و با برگزاری رسومی چون «سحرخوانی» روح و جسم انسان را به بیدارباش معنوی فرامی خواند.از گذشته دور در میان مردم استان مرکزی مرسوم بوده است وقتی در آستانه بهار قرار می گیرند به خانه تکانی مشغول می شوند. رمضان بهار قرآن و عید مسلمانان است بنا بر همین اعتقاد مردم استان مرکزی در آستانه ماه رمضان نیز به خانه تکانی می پردازند تا همچنان که روح و جسمشان را برای تهذیب و پاکی آماده می کنند محیط اطرافشان نیز پاکیزه باشد.مردمان استان مرکزی این ماه را آن قدر عظیم و پربرکت می دانند که به پیشواز و استقبال از آن می روند. سه روز آخر ماه شعبان برای مؤمنان روزهای استقبال و آمادگی برای ماه مهمانی خداست به این صورت که بیشتر مردمان مناطق مختلف استان این سه روز را روزه می گیرند و مصطلح است که می گویند: به پیشواز رمضان رفته ایم.عده ای نیز این روزه ها را روزه نذری اطلاق کرده و ...

ادامه مطلب  

تجلی فرهنگ«همسایه داری» در رمضان/نوای «الفراق» در کوچه ها می پیچد  

درخواست حذف این مطلب
سایت خبری ملکانه :رمضان فرصت تقویت فرهنگ «همسایه داری» است، فرهنگی که در لوای آئین هایی مانند «کاسما» و «هَمچه کاسه» تجلی می یابد؛ و حالا ماه خدا با نوای غم آلود «الفراق» به روزهای پایانی خود نزدیک می شود.خبرگزاری مهر ـ گروه استان ها: رمضان دیگری به روزهای پایانی خود رسید و مردم مشتاق ایران زمین عاشقانه آغوش گشودند تا مهمان سفره پربرکت خداوند باشند، مهمانی که در آن نوای آئین های رمضان به گوش می رسد، آیین هایی برای سفره های افطار و سحر که شیرینی آن زیر زبان ماندگار می شود.ماه رمضان در گوشه گوشه ایران مملو از آداب ورسومی است که گرچه امروزه تنها یادگاری شیرین از برخی از آن رسم و رسوم باقی مانده اما هنوز هم می توان معنویت را از لابه لای این آئین ها احساس کرد.«رمضان» در هر گوشه ای از کشور علاوه بر حفظ ساختارهای متعارف شرعی، با آیین های خاصی برگزار می شود، البته برخی اقوام مختلف مردم ایران از لر، ترک، کرد، فارس، اهالی جنوب، شمال، غرب و شرق در برخی آداب و سنن با یکدیگر مشترک و تنها اختلاف در نام آن آیین به دلیل تفاوت در گویش ها و زبان ها است.با مرور این آئین ها می توان آیینه رسوم قدیمی را که غبار فراموشی گرفته اند صیقل داد و پای سفره های افطاری مردمان این کهن سرزمین نشست و دعای سحر را از قلب ایران زمزمه کرد.در هر کوی و برزنی بوی سادگی به مشام می رسد و این سفره های افطار است که به روی خلق گشوده می شود. از خرماهای جنوب تا کلوچه های شمال، از نان های محلی غرب و شرق تا رسم دعاهای مردمان این دیار که برای نعمت بی نهایت خداوند سربه مهر، بوته شکر می کارند.در بازخوانی این آئین ها می توان طعم «برساق» را زیر زبان حس کرد و نان کاکلی، زنجفیلی کوکه، هریس و ایران آشی را با ولع خورد و در این میان مگر می شود از شیرینی «کاسمسا» و نان های کلوچه ای زعفرانی و رنگینه به سادگی گذشت.خبرگزاری مهر در سلسله گزارش هایی به مناسبت ماه پربرکت رمضان به بازخوانی این آئین ها می پردازد.در این بین، شهرهایی نظیر رشت، گرگان، ساری، کرج، خرم آباد و … آداب و رسوم جالبی دارند که مرور آنها خالی از لطف نیست، آداب و رسومی که گاه بر سفره های سحری و افطاری و گاه بر اجرای یک رسم و سنت اشاره دارند.رمضان از شمال تا غرب ایران«همسایه داری» فرهنگ غنی برگرفته از دین اجتماعی و انسانی اسلام و آیین کهن اقوام مختلف ایرانی بیش از هر زمان دیگری در ماه مبارک رمضان تجلی می یابد تا به هر نقطه از ایران که نگاه کنیم خبر از مهربانی و دست ودل بازی همسایه ها در تقسیم سفره افطار با یکدیگر باشد.رمضان ماهی برای تمرین بندگی خدای متعال و ماهی برای تمرین آداب اجتماعی است که شاید درگذر روزها و در خلال زندگی آپارتمان نشینی به فراموشی سپرده شده است، در میان روزمرگی هایی که رفت وآمد همسایه ها را به حداقل رسانده ماه مبارک رمضان با آیین های خاص خود مردم را تشویق به صله رحم و همسایه داری می کند.در ساری، رشت، خرم آباد، کرج و گرگان همسایه داری و تقسیم افطاری میان همسایگان پای ثابت آیین های رمضان است تا به مصداق این سخن پرمغز امام علی(ع) که می فرمایند: زکاتِ رفاه، نیکی با همسایگان و صله رحم است؛ مردم زکات رفاه خود را در ماه رمضان به همسایه ها بدهند و به مصداق این سخن پیامبر گرامی اسلام «صله رحم، خوش اخلاقی و خوش همسایگی، شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند» شهرهای خود را آباد کرده و روابطی از جنس مهربانی و یاری و خوش اخلاقی را در محله های خود حاکم کنند.«کاسمسا» سنت همسایه داری در لرستاندر لرستان سنت زیبای «کاسمسا»، فرهنگ همسایه داری را زنده نگه داشته تا مردم با انجام این آیین هم از حال همسایه خود باخبر شوند و هم روزی سفره افطار خود را با آن ها شریک شونددر لرستان سنت زیبای «کاسمسا»، فرهنگ همسایه داری را زنده نگه داشته تا مردم با انجام این آیین هم از حال همسایه خود باخبر شوند و هم روزی سفره افطار خود را با آن ها شریک شوند.مطابق این سنت هر خانواده ای مقداری از غذای افطار خود را برای همسایگان می برد و همسایه نیز مقداری از غذای افطار خود را در ظرف غذایی که با آن برایش غذا آورده اند می ریزد و پس می فرستد.اجرای این رسم ضمن تقویت روابط بین همسایگان و فامیل باعث خبر گرفتن از احوال و وضعیت معیشتی خانواده ها از یکدیگر می شود و به خصوص باعث شناسایی خانواده های کم بضاعت خواهد شد.آئین «هَمچه کاسه» در البرز«هَمچه کاسه» در البرز تجلی دیگری از فرهنگ همسایه داری است تا مردم البرز در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان شیر برنج، فرنی، حلوا و آش سفره افطاری خود را به یکدیگر تقدیم کنند و اجرای این آیین سبب نزدیکی دل های همسایگان شود.محراب رجبی رئیس بنیاد البرزشناسی به مراسم «هَمچه کاسه» در البرز اشاره کرد و گفت: این مراسم در ماه رمضان بیشتر برگزار می شود و ممکن است در ۳۰ روز ماه مبارک برگزار شود.وی ضمن توضیح مراسم هَمچه کاسه، گفت: در این مراسم، همسایگان معمولاً شیر برنج، فرنی، حلوا و آش را به یکدیگر تقدیم می کنند که این امر سبب نزدیکی دل ها می شود.رجبی با اشاره به اینکه در برخی مناطق کوهستانی البرز در ابتدای هرماه جشنی برپا و در این جشن ها عیدی و طعام میان همسایگان توزیع می شود، گفت: این مراسم بهانه ای برای توجه به همدیگر است.وی ادامه داد: پخت نان های محلی نظیر «اگردک» و «تفتان» میان آذری زبانان مقیم البرز رواج دارد و شاید کمتر سفره افطار آذری زبانان را می توان در این ایام خالی از این دو نان محلی یافت.رئیس بنیاد البرزشناسی با تأکید بر اینکه دیدار با دوستان و آشنایان ازجمله اموری است که در ساعات بعد از افطار انجام می شود، گفت: گاه این دیدارها تا هنگام سحر به طول می کشد.طنین نوای «سحر خوانی» در محله های گلستانگلستانی ها علاوه بر تقسیم سفره افطار خود با همسایه ها، اهل محل را قبل از اذان صبح و به هنگام سحر بیدار می کردند تا روزه داران برای صرف سحری خواب نمانند.البته در روزگاران قدیم مردی با نوای خوش سحر خوانی و یا ابیاتی موزون مردم را به بیداری دعوت می کرد، در بیشتر شهرهای گلستان هم مراسم «الله رمضانی» برگزار می شد. در این مراسم تعدادی از جوانان به جمع آوری کمک می پرداختند و از محل این کمک ها به نیازمندان افطاری می دهند؛ رسمی که فراموش شده و دیگر اجرا نمی شود.در قوم سیستانی در استان گلستان نیز چندین نفر از ریش سفیدان و معتمدان روستاهای سیستانی لحظاتی پیش از آغاز سحر از خواب بیدار می شوند و با رفتن به پشت بام خانه ها و خواندن اشعار مذهبی با لهجه محلی خود مردم روستا را از زمان سحری خوردن آگاه می کنند.همه این آداب و روسم نشان از جایگاه ویژه «همسایه» در روابط اجتماعی میان اقوام مختلف کشور است، موضوعی که با گذر زمان و تغییر سبک زندگی مردم به فراموشی سپرده می شود.سفره های رنگین و مقوی افطاریاز دیگر آداب و آیین های ماه مبارک رمضان پخت شیرینی و غذاهای محلی است که علاوه بر آنکه سفره های افطاری را رنگین می کند، رژیم غذایی متنوع و مقوی را برای روزه داران فراهم می کند.معمولاً در لرستان افطار ...

ادامه مطلب  

اس ام اس طنز ماه رمضان  

درخواست حذف این مطلب
مجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : یه لواشک ترش و بزرگ دارم چسبوندم به دیوار اتاقم .ولی نمیخورمش گذاشتمش وقتایی که تشنمهولی روزه ام و نمیتونم برم آب بخورم نگاش کنم هی آب دهنمو قورت بدمتشنگیم رفع شه ..!!!جوک ماه رمضانروزه داره گرامی.....لطفن یک لیوان اب هویج بستنی خنک را همراه با کیک مغز گردویی عسلی تجسم کنیدبنده دیگر عرضی ندارم باتچکرفقط فحش هم ندید روزتون باطل میشهاس ام اس طنز و خنده دار ماه رمضانیه ندایی درون شکمم می گه خیلی مونده تا اذان اذان اذان اذان اذان......اون اکو هم بخاطر خالی بودن شکمه !پیامک طنز ماه رمضانبهترین قسمت ماه رمضون اینه که وقتی یه چیزی میذاری تو یخچال تا غروب خیالت راحته که هنوز هستشجوک ماه رمضاندیروز تو تلویزیون می گفتند : درماه رمضان تمام شیاطین دربند هستند..شب رفتم دربند اونجا نبودندفکر کنم رفته بودند فرحزاد !اس ام اس طنز ماه رمضان ؟؟ جک ماه رمضانباطری شکم در حال حاضر 2درصد خدایا من دیگه متحول شدمنه نیمه ی گمشدمو میخوام نه مخاطب خاص........ فقط اذان میخوام اذاناس ام اس ماه رمضان طنزپیامبر اسلام فرمود هرکه روزه دار مومنی را افطار دهد ثواب حج بر او نوشته میشود..همچ ...

ادامه مطلب  

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان  

درخواست حذف این مطلب
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 june 12پیشرفتهکد خبر: 855270لینک کوتاه: http://www.javann.ir/855270 تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۴:۱۰چندرسانه ای » فرهنگی و هنریکد ویدیو دانلودفیلم اصلیمنبع: جوان آنلاینگزارش خطا نظر شما جوان آنلاین از انتشار هر گونه پیام حاوی تهمت، افترا، اظهارات غیر مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است روایت تکان دهنده رهبر انقلاب از شفا گرفتن «حسین الهی قمشه ای» در نوزادی فیلم کامل دوربین های مداربسته مجلس از حادثه تروریستی اخیر نماهنگ «مرد میخواهد» باصدای علیرضا عصار مهمانی واژه ها مراسم شب شانزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران امام و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ نامه جالب یک کودک کار به رهبر انقلاب مستند «یک دیدار صریح» شعرخوانی محمد جواد الهی پور در حضور رهبر انقلاب بیانات مهم رهبر انقلاب درباره حادثه تروریستی امروز تهران عکسی از "لباس شخصی ها" که ماندگار شد آخرین اخبار از وضعیت مجروحان حادثه تروریستی مجلس دوران بزن و در رو تمام شده است... فیلم لحظه انفجار انتحاری در حرم مطهر امام خمینی(ره) نماهنگ «پاسخ» فیلمی که داعش از داخل ساختمان مجلس منتشر کرد روایت کامل خبر ساعت ۱۴ سیما از حادثه تروریستی امروز ذوالفقاری: مهاجمان در لباس زنانه وارد مجلس شدند/ 2 کشته و بیش از 30 مجروح تا این لحظه درگیری نیروهای امنیتی با تروریستها در مجلس داعش مسئولیت تیراندازی در مجلس و حرم امام(ره) را برعهده گرفت اظهارات لاریجانی در پی تیراندازی در مجلس آخرین اخبار حادثه تیراندازی مجلس از زبان عضو هیات رئیسه مجلس فرار مردم در پی تیراندازی در مجلس فضای ملتهب در اطراف مجلس در پی تیراندازی صدای تیراندازی مداوم در مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش جزئیات تیراندازی در مجلس دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان روایت رهبرانقلاب از انتخابشان به عنوان رهبری تاثیرات عجیب سبک شمردن نماز، و نماز اول وقت بر زندگی اولین فیلم از حادثه ریزش ساختمان چهار طبقه در گیشا «باطل رفتنی است» دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان مراسم شب یازدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) دعای روز دهم ماه م ...

ادامه مطلب  

«داعش هم مال خودشونه!»  

درخواست حذف این مطلب
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 june 12پیشرفتهکد خبر: 856506لینک کوتاه: http://www.javann.ir/856506 تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۳چندرسانه ای » اجتماعیقسمت چهل و نهم برنامه آرمان پلاس شهر با محوریت «نظرات مردم درباره حادثه تروریستی تهران» توسط آرمان تی وی منتشر شد.کد ویدیو دانلودفیلم اصلیمنبع: جوان آنلاینگزارش خطا نظر شما جوان آنلاین از انتشار هر گونه پیام حاوی تهمت، افترا، اظهارات غیر مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است وحید جلیلی: فرمان آتش به اختیار از اختیارات ولی فقیه است، نه نقص قانون نه نفی قانون «داعش هم مال خودشونه!» تعبیر خنده دار مهمان 320 کیلویی برنامه ماه عسل از حرف بی حساب! فیلم درگیری نیروهای «حشد شعبی» با تکفیریها در غرب موصل بدهی یک ریالی دانشجویان هلاکت 4 نفر از اشرار مسلح در هرمزگان با پرچم داعش «ازگریه پاریس تا آرامش تهران» مراسم شب هفدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران بیانات رهبر انقلاب در دیدار شاعران روایت تکان دهنده رهبر انقلاب از شفا گرفتن «حسین الهی قمشه ای» در نوزادی فیلم کامل دوربین های مداربسته مجلس از حادثه تروریستی اخیر نماهنگ «مرد میخواهد» باصدای علیرضا عصار مهمانی واژه ها مراسم شب شانزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران امام و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ نامه جالب یک کودک کار به رهبر انقلاب مستند «یک دیدار صریح» شعرخوانی محمد جواد الهی پور در حضور رهبر انقلاب بیانات مهم رهبر انقلاب درباره حادثه تروریستی امروز تهران عکسی از "لباس شخصی ها" که ماندگار شد آخرین اخبار از وضعیت مجروحان حادثه تروریستی مجلس دوران بزن و در رو تمام شده است... فیلم لحظه انفجار انتحاری در حرم مطهر امام خمینی(ره) نماهنگ «پاسخ» فیلمی که داعش از داخل ساختمان مجلس منتشر کرد روایت کامل خبر ساعت ۱۴ سیما از حادثه تروریستی امروز ذوالفقاری: مهاجمان در لباس زنانه وارد مجلس شدند/ 2 کشته و بیش از 30 مجروح تا این لحظه درگیری نیروهای امنیتی با تروریستها در مجلس داعش مسئولیت تیراندازی در مجلس و حرم امام(ره) را برعهده گرفت اظهارات لاریجانی در پی تیراندازی در مجلس آخرین اخبار حادثه تیراندازی مجلس از زبان عضو هیات رئیسه مجلس فرار مردم در پی تیراندازی در مجلس فضای ملتهب در اطراف مجلس در پی تیراندازی صدای تیراندازی مداوم در مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش جزئیات تیراندازی در مجلس دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز پانزدهم ماه مبار ...

ادامه مطلب  

تعبیر خنده دار مهمان 320 کیلویی برنامه ماه عسل از حرف بی حساب!  

درخواست حذف این مطلب
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 june 12پیشرفتهکد خبر: 856498لینک کوتاه: http://www.javann.ir/856498 تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۶چندرسانه ای » اجتماعیسید موسی مهمان 320 کیلویی اهوازی برنامه ماه عسل پس از 8 سال امروز برای اولین بار از خانه اش خارج شده است.کد ویدیو دانلودفیلم اصلیمنبع: جوان آنلاینگزارش خطا نظر شما جوان آنلاین از انتشار هر گونه پیام حاوی تهمت، افترا، اظهارات غیر مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است وحید جلیلی: فرمان آتش به اختیار از اختیارات ولی فقیه است، نه نقص قانون نه نفی قانون «داعش هم مال خودشونه!» تعبیر خنده دار مهمان 320 کیلویی برنامه ماه عسل از حرف بی حساب! فیلم درگیری نیروهای «حشد شعبی» با تکفیریها در غرب موصل بدهی یک ریالی دانشجویان هلاکت 4 نفر از اشرار مسلح در هرمزگان با پرچم داعش «ازگریه پاریس تا آرامش تهران» مراسم شب هفدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران بیانات رهبر انقلاب در دیدار شاعران روایت تکان دهنده رهبر انقلاب از شفا گرفتن «حسین الهی قمشه ای» در نوزادی فیلم کامل دوربین های مداربسته مجلس از حادثه تروریستی اخیر نماهنگ «مرد میخواهد» باصدای علیرضا عصار مهمانی واژه ها مراسم شب شانزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران امام و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ نامه جالب یک کودک کار به رهبر انقلاب مستند «یک دیدار صریح» شعرخوانی محمد جواد الهی پور در حضور رهبر انقلاب بیانات مهم رهبر انقلاب درباره حادثه تروریستی امروز تهران عکسی از "لباس شخصی ها" که ماندگار شد آخرین اخبار از وضعیت مجروحان حادثه تروریستی مجلس دوران بزن و در رو تمام شده است... فیلم لحظه انفجار انتحاری در حرم مطهر امام خمینی(ره) نماهنگ «پاسخ» فیلمی که داعش از داخل ساختمان مجلس منتشر کرد روایت کامل خبر ساعت ۱۴ سیما از حادثه تروریستی امروز ذوالفقاری: مهاجمان در لباس زنانه وارد مجلس شدند/ 2 کشته و بیش از 30 مجروح تا این لحظه درگیری نیروهای امنیتی با تروریستها در مجلس داعش مسئولیت تیراندازی در مجلس و حرم امام(ره) را برعهده گرفت اظهارات لاریجانی در پی تیراندازی در مجلس آخرین اخبار حادثه تیراندازی مجلس از زبان عضو هیات رئیسه مجلس فرار مردم در پی تیراندازی در مجلس فضای ملتهب در اطراف مجلس در پی تیراندازی صدای تیراندازی مداوم در مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش جزئیات تیراندازی در مجلس دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضا ...

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شب قدر / منتخبی از بهترین ها +تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
در آستانه ی ایام مبارک شب قدر و سوگواری برای ضربت خوردن امام علی، بهترین عکس را برای پروفایل خود انتخاب کنید.بهترین تصویر و عکس پروفایل شب قدر. عکس های پروفایل و تصاویر زمینه به مناسب شب های پر فیض قدر.عکس پروفایل شب قدرپروفایل شب قدرعکس پروفایل شب قدرپروفایل شب قدرعکس پروفایل شب قدرپروفایل شب قدرعکس پروفایل شب قدرپروفایل شب قدرعکس پروفایل شب قدرپروفایل شب قد ...

ادامه مطلب  

دلبستگی ایرانیان به ماه رمضان در طول تاریخ  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صدخبر : هانری رونه دالمانی جهانگرد و عتیقه شناس پرآوازه فرانسوی در دوره قاجار ایرانیان را مردمانی می داند که «ذاتا به سنن و آداب و رسوم دیرینه خود دلبستگی تام دارند». او با اشاره به این ویژگی در کتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری» می نویسد «در تمامی انقلاباتی که بر اثر تهاجمات خارجی در این سرزمین روی داده است ایرانی همیشه کوشیده که از سنت ها و عادات نیاکان خود دست نکشد ایرانی نه فقط هیچگاه به آداب و رسوم فاتحان اعتنایی نکرده بلکه آنها را هم به آداب و رسوم خود آشنا ساخته و بعد در خود تحلیل برده است». از دریچه این نگاه نگرش ها و کنش های آیینی ایرانیان را در رویارویی با پدیده های طبیعی فرهنگی سرزمین و جامعه شان تااندازه ای می توان دریافت. از دریچه این توصیف و تحلیل جهانگرد فرانسوی به گذشته می رویم تا با یک پدیده ویژه آیینی در فرهنگ جامعه ایرانی روبه رو می شویم ماه رمضان و آیین های آن!ناگهان رمضان زمانه ای که زندگی دگرگون می شودفرد ریچاردز نقاش و جهانگرد انگلیسی که در دوره قاجار به ایران آمده است با اشاره به این که «ایرانیان هر سال چهل نوع مراسم مذهبی اعم از مراسم روزه و مراسم دیگر به جای می آورند» درباره ماه رمضان در فرهنگ ایرانی- اسلامی در سفرنامه اش می نویسد «در تقویم اسلامی نهمین ماه ماه رمضان یا ماه روزه است. کلیه ایرانیان مومن در این ماه از بامداد یعنی هنگامی که نخ سیاه از سفید تمیز داده شود تا هنگام غروب موقعی که تشخیص دو رنگ نخ مزبور میسر نباشد روزه می گیرند». منابع تاریخی به ویژه سفرنامه های جهانگردان تصویری از دگرگونی های زندگی روزمره ایرانیان در ماه رمضان در سده های گذشته به دست داده اند. دالمانی نیز توصیفی جذاب از حال و هوای شهرها و روستاهای ایران در رمضان ارایه کرده است «در ماه رمضان بازار تقریبا تعطیل میشود و معاملات متوقف میگردند حتی زارعین هم یک یا دو ساعت دیرتر از معمول مشغول بکار میشوند و در ساعت ٣ یا ٤ بعدازظهر دست از کار میکشند و کسبه و تجار هم فقط چند ساعتی در روز دکانهای خود را باز میکنند. کارمندان ادارات هم بیش از یک یا دو ساعت کار نمیکنند و کارهای عمده ببعد از ماه رمضان موکول میگردند». بررسی منابع و مستندهای تاریخی وضعیتی ویژه را بیانگرند که جامعه ایران را در ماه رمضان دربرمی گرفته است. پیدایش سنت ها و آیین ها و رفتار ویژه روزانه و شبانه در میان مردمان روزه دار ایرانی از همین مساله سرچشمه می گرفته است «کسی که در ایران زندگی نکرده است نمی تواند بفهمد که با شروع ماه رمضان چگونه همه چیز زیر و رو می شود روزها تبدیل به شب شده و شبها روز می شود». این روایت چارلز ادوارد ییت را در «سفرنامه خراسان و سیستان» اگر کنار توصیف سعید نفیسی ادیب و پژوهشگر برجسته در خاطرات اش از آیین های رمضان در ایرانِ روزگار گذشته بگذاریم درمی یابیم بیش از آن که با یک سنت مذهبی روبه رو باشیم دست کم در جغرافیای ایران با یک مناسبت آیینی و جشن واره ای روبه روییم «بیشتر مردم تمام شب را بیدار بودند و به همین جهت دیدوبازدید در شبهای رمضان و مهمانی بسیار معمول بود و تا نزدیک سحری خوردن می نشستند و پی درپی چیز می خوردند و این خوراکهای متنوع آن شبها را "شبچره" می گفتند.انواع شیرینی و تنقل و میوه خشک یا تازه خورده می شد. مخصوصا خوردن زولبیا و بامیه و پشمک و نان پنجره ای رواج کامل داشت و در ماههای دیگر نمی پختند. ... میرزا ابراهیم خان تفرشی- لَله ای که ما داشتیم- اعتقادی مفرط به صدرالعلما داشت که در مسجد سیدعزیزالله در بازار نماز می خواند ... وی اغلب روزها ما را با خود به آن مسجد می برد و در حدود چهار یا پنج ساعت در آن مسجد بودیم. در صحن مساجد بزرگ دیگر مانند مسجد شاه و مسجد جامع (معروف به مسجد جمعه) و مدرسه سپهسالار قدیم در بازار پامنار و مسجد سپهسالار جدید در جوار بهارستان در هر گوشه بساطی پرمشتری و پررونق برپا بود. در یک گوشه مردم گِرد "مساله گو" حلقه زده بودند. یک جا درویشی بساط گسترده و مداحی می کرد و مناقب می گفت. در سراسر ماه رمضان تقریبا همه مردم از ظهر به بعد در بیرون خانه ها وقت می گذراندند. مردم طبقه سوم در بازار و اطراف مسجد شاه و در خیابان ناصرخسرو گرد می آمدند».غوغای سحر فرنگی را فراری دادشهرها و روستاهای ایران در روزها و شب های رمضان شمایلی دگرگونه می یافتند. هیاهوهای آیینی و جشن واره ای ماه رمضان نشانه هایی داشت که روایت گران فرهنگ و تاریخ ایران بدان ها اشاره کرده اند. هانری دالمانی در این باره می نویسد «همینکه آفتاب قوس معمولی خود را در آسمان پیمود کوچه ها پر از جمعیت میشوند و چون موقع انداختن توپ که علامت افطار است نزدیک میشود قلیان فروشان دوره گرد تنباکو را در سر قلیان ها میریزند و قهوه چی ها چای را در قوری ها دم میکنند دکانهای آشپزی از جمعیت پر میشوند و بمحض اینکه صدای توپ شنیده شد استکانهای چای در قهوه خانه ها بسرعت در میان مردم تقسیم میشود ... تقریبا یک ساعت از غروب آفتاب گذشته مؤمنین غذائی میخورند و بعد مشغول دید و بازدید و گردش میشوند». این جهانگرد فرانسوی همچنین به عادت ایرانیان در میزبانی و میهمانی در ماه رمضان چنین اشاره می کند «پس از خوردن شام بشب نشینی میپردازند و با انواع تفریحات خود را سرگرم مینمایند مخصوصا با نهایت میل و اشتیاق بشنیدن و خواندن داستانها و تواریخ و اشعار میپردازند». این شرایط ویژه را نه تنها در پایتخت که در دیگر مناطق ایران نیز می توان به تماشا نشست.چارلز ادوارد ییت در «سفرنامه خراسان و سیستان» از وضعیتی سخن می راند که شهر مشهد در زمان افطار تجربه می کند «اطراف مرقد امام رضا [ع] غلغله می شود. در طول این ماه تمام مقررات موضوعه امنیتی برای منع رفت وآمد شبانه که در دیگر ماههای سال برقرار است ملغی می شود. نزدیکهای سحر یک غذای مفصل دیگر نیز صرف شده و تا وقتی که توپهای سحر شلیک نشده اند کسی به فکر خواب نیست». قیل وقالی که ایرانیان در مناسبت های ویژه شب های رمضان پدید می آوردند گاه برای مسافران فرنگ چنان غریب و شگفت می آمد که واکنش هایی جالب در پی می آورد. جعفر شهری هنگام توصیف غوغا و هیاهو در سحرها در تهران که شهر را یکپارچه بانگ و فریاد می کرد به یکی از این رخدادها اشاره دارد «دیپلماتی اروپائی هنگام سحر ماه رمضان وارد شهر می شود وقتی آن غوغا و ولوله می شنود به گمان آنکه مردم ورود او را به اعتراض برخاسته یا انقلاب شده است بازگشته فرار می کند!».یاکوب ادوارد پولاک پزشک اتریشی دربار ناصرالدین شاه قاجار هنگام توصیف دگرگونی های زندگی روزمره ایرانیان در ماه رمضان در کتاب «سفرنامه پولاک ایران و ایرانیان» بر توان مندی ایرانیان در هم سانی با شرایط ویژه اجتماعی و فرهنگی اشاره می کند «خواب و بیداری را ایرانی به فرمان خود درآورده است. هرگاه مشغله ای نداشته باشد وقتی که از کار خود خسته شده باشد می تواند روز و شب بخوابد و در عوض در حین کار و گرفتاری زیاد قادر است ماهها و سالها مدت خواب خود را به حداقل ممکن تقلیل دهد. در رمضان یک ماه تمام نحوه زندگی خود را تغییر می دهد. در این ماه روزها می خوابد در حالی که شبها غذا می خورد و به کارهایش می رسد. پس از انقضای این ماه باز به برنامه عادی روزانه خود باز می گردد بی آنکه اختلال چشمگیری در سلامتش حاصل شود». دگرگونی در شیوه زندگی در این ماه پدیده ای به شمار می آید که بسیاری از تاریخ نگاران به ویژه جهانگردان بدان اشاره کرده اند ژان باتیست فووریه پزشک ویژه ناصرالدین شاه قاجار در کتاب «سه سال در دربار ایران» در این باره می نویسد «در این ماه چون اکثر مردم روز را می خوابند روزها کوچه ها و بازارها از جمعیت خالی است برخلاف شب ها تمام مدت حتی تا صبح رفت وآمد و قال وقیل همه جا برقرار است».طعم نکوی اطعام و احسان در ماه روزهآغاز ماه رمضان در تهران قدیم برای بسیاری از افراد یادآور سنت ها و آیین هایی است که رنگی دیگر به زندگی می داده است زمانه ای که جنس یاری به مردمان تنگ دست و نیازمند نیز دگرگونه بود. ماه رمضان برای ایرانیان در گذر روزگار همواره زمانی برای نیکوکاری بوده است. احمد مسجد جامعی پژوهشگر تاریخ تهران قدیم در نوشتاری با نام «شب های شاداب و پرشکوه رمضان» از اینگونه یاری به دیگران روایت کرده است «از دیگر کارهای آن زمان ها رسیدگی بیشتر به فقرا در این ماه بود شیوه های رسیدگی با امروز فرق می کرد مثلا پدرم پولی به قصاب محل می داد تا به خانواده های نیازمند که برای خرید مراجعه می کنند از محل آن گوشت بیشتری بدهند بی آن که خریدار متوجه چنین کمکی شود. همین روال درباره بقالی و نانوایی هم رایج بود اما شیوه شبانه این کار صورتی دیگر داشت بعضی شب ها بعضی از اهالی محل غذای سحر را طبخ و آماده می ساختند و به بهانه ای به در منازل افراد نیازمند می فرستادند تا آنها هم سحری کاملی داشته باشند». آنچه این تهران شناس تاکید می کند مواردی است که اهمیت شیوه رفتار انسان دوستانه را با نیازمندان بازمی تاباند «در همه این موارد حق همسایگی و کرامت انسان ها رعایت می شد».این حق همسایگی در واقع به گونه ای رفتار ناظر بود که با پیوند میان افراد جدا از جایگاه و مرتبه اجتماعی و اقتصادی شان آن ها را در کنار یکدیگر جای می داد. طلبکار و بدهکار ارباب و نوکر و صاحب کار و کارگر همه گویی از پوستین همیشگی خود در سال برون آمده به مسوولیت هایی اخلاقی موظف می شدند. عبدالله مستوفی تاریخ نگار فرهنگ و مردم تهران قدیم در کتاب «شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه» جزییات این هم نشینی همراهی و هم نوایی را به روشنی بیان می دارد «اگر کسی طلبی از کسی داشت تا احتیاج مبرم محرک او نمیشد سروقت بدهکار خود نمیرفت. ... اگر کسی از دولت طلبی داشت در این ماه بمطالبه نمیرفت و محصلین دیوانی هم دنبال مطالبه بدهکاری افراد نمیرفتند حتی در خانه ها هم جز کارهای ناگزیر زندگانی کار دیگری از نوکر و خدمتکار توقع نمیکردند.بهمین جهت کارهای سنگین خانه را یا قبل از ماه انجام داده بودند یا ببعد از این ماه محول میکردند. اگر بنائی نیمه تمام بود صاحب کار بعمله و بناها مزد تمام میداد ولی بیشتر از نصف روز تقاضای کار نمیکرد و در دهات هم کارهای سنگین زراعتی را حتی المقدور تعطیل میکردند و اگر مثلا درو و خرمن کوبی و از این کارها که تعطیل آن خسارت جبران ناپذیر داشت پیش میآمد با رعایت بیشتر از کارگرها انجام میدادند. خلاصه اینکه ماه عبادت بود و در همه چیز مردم از همدیگر رعایت میکردند». او سپس چنین روایت می کند «در خانه ما ماه رمضان بنوکرها هم سحری میدادند. مطلقا در ا ...

ادامه مطلب  

اس ام اس تبریک عید فطر 96  

درخواست حذف این مطلب
پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس فرا رسیدن عید سعید فطر را به تمامی روزه داران و بندگان مخلص خداوند تبریک عرض می کند. به همین مناسبت مجموعه ای از پیامک های تبریک عید فطر را گردآوری کرده ایم که تقدیم شما کاربران گرامی می کنیم. نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شدباده خرم عید است که در ساغر شدروز عید است ، سوی میکده آیید به شکرکه ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .عید سعید فطر بر شما مبارک عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانیعید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاستعید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت استعید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت استپیشاپیش عید بر همه مبارک مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشته خویش آمد و هنگام دروآیا چیزی قابل درو در این رمضان کاشته ایم ؟ همیشه وقتی مهمونی ها تموم میشه، حس غریبی دارمچه برسه به این دفعه که مهمونی خدا داره تموم میشه . . . حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد . . . عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد . . . این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیامتبریک و تهنیت عرض می نمایم. با خوردن اگر حال تو جا می آید / خوش باش که ایام صفا می آیدآماده به حمله باش در این شب عید / وقتی که صدای ربنا می آید . . . کم کم غروب ماه خدا دیده می شود / صد حیف ازین بساط که برچیده میشوددر این بهار رحمت و غفران و مغفرت / خوشبخت آنکسی ست که بخشیده میشودعید شما مبارکبدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدابدرود ای ماه دست یافتن به آرزوهابدرود ای یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادیبدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیمو هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک.التماس دعا خداحافظ ای ماه غفران و رحمت / خداحافظ ای ماه عشق و عبادتخداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها / خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالیخداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه / خداحافظ ای بهترین ماه الله خدیا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده.آمین حلول ماه عید و شادی مسلمین است / پایان ماه روزه، برای صائمین استنشاط و افتخار و شادی و سربلندی / از محک الهی برای مؤمنین است . . . و چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانیماللهم عجل لولیک الفرج . . . عید فطر و جشن طاعت بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارک دلها همه بهاران شد از شمیم باران / مه رخ نموده امشب در عید روزه دارانهر کس که در دعایش یادی کند ز یاران / شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران . . . تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است / ماه مهمانی تمام و مه نگارم رفته استبا گل این بوستان تازه انسی داشتم / گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته استعید شما مبارک خدایااین همه روزه بگیریم ، گشنگی بکشیم ، آخرشم پول بدیم تا قبول شه !؟آخه این چه مهمونی بود !؟عید فطر مبارک ! خدایاعید است و دلم خانه ویرانه، بیا / این خانه تکاندیم ز بیگانه ، بیایک ماه تمام مهیمانت بودیم / یک روز به مهمانی این خانه بیاعید فطر بر شما مبارک برگ تحویل می کند رمضان / بار تودیع بر دل اخوانیار نادیده سیر، زود برفت/ دیر ننشست نازنین مهمانماه فرخنده روی برپیچید / و علیک السلام یا رمضانعید رمضان بر شما مبارک خوش بر کسی که سفره نشین خدا بوداز هرچه غیر خواسته ی او گر ، جدا بوددرب کلاس درس خدا چون گشوده شدخوش بر مطلبی که قبول انتها بودعید شما مبارک عید آمد و عید آمد با نقل و نبیدآمدرمضان مبارک رفت این فطر سعید آمددنیا شده یکسر گل هرگوشه پرازبلبلهر خاک شده بستان چون نور امیدآمد . . . هزاران آفرین بر جانت ای ماه / روان عاشقان قربانت ای ماهمبارک باد ماه عشق بازان / که بنشینند در ایوانت ای ماهمبارک باد عید روزه داران / نکویان جهان مهمانت ای ماه . . . بر ملک دلم روی تو خورشید شود / بر جان و دلم عشق تو امید شودمی نوش یکی جام سلامت ای دوست / خوش باشی و هرروز توچون عید شود . . . پیامک عید فطر عید صیام آمد و ماه صیام رفت / لطف تمام آمد و فیض تمام رفتشد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد / گرد غم گناه ز جان عوام رفت پیامک عید فطر عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانیعید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاستعید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت استعید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است خدایاسی شب به تو التماس کردم / این لحظه جواب طالب ام منخواهی بنواز و خواه رد کن/احسان و عتاب طالب ام من . . . ای ماه صیام ارچه مرا خود خطری نیست / حقا که مرا همچو تو مهمان دگری نیست ای داده به باد این مه بابرکت و باخیر / مانا که ت از این آتش در دل شرری نیست . . . پیامک عید فطر بگذشت مه روزه و عید آمد و عید آمد / بگذشت شب هجران معشوق پدید آمدآن صبح چو صادق ...

ادامه مطلب  

فیلم کامل دوربین های مداربسته مجلس از حادثه تروریستی اخیر  

درخواست حذف این مطلب
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 june 11پیشرفتهکد خبر: 856256لینک کوتاه: http://www.javann.ir/856256 تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۰چندرسانه ای » سیاسیبرنامه جهان آرا شبکه افق تصاویر جدیدی از دوربین های مداربسته مجلس شورای اسلامی پخش کرد.کد ویدیو دانلودفیلم اصلیمنبع: جوان آنلاینگزارش خطا نظر شما جوان آنلاین از انتشار هر گونه پیام حاوی تهمت، افترا، اظهارات غیر مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است فیلم کامل دوربین های مداربسته مجلس از حادثه تروریستی اخیر نماهنگ «مرد میخواهد» باصدای علیرضا عصار مهمانی واژه ها مراسم شب شانزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران امام و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ نامه جالب یک کودک کار به رهبر انقلاب مستند «یک دیدار صریح» شعرخوانی محمد جواد الهی پور در حضور رهبر انقلاب بیانات مهم رهبر انقلاب درباره حادثه تروریستی امروز تهران عکسی از "لباس شخصی ها" که ماندگار شد آخرین اخبار از وضعیت مجروحان حادثه تروریستی مجلس دوران بزن و در رو تمام شده است... فیلم لحظه انفجار انتحاری در حرم مطهر امام خمینی(ره) نماهنگ «پاسخ» فیلمی که داعش از داخل ساختمان مجلس منتشر کرد روایت کامل خبر ساعت ۱۴ سیما از حادثه تروریستی امروز ذوالفقاری: مهاجمان در لباس زنانه وارد مجلس شدند/ 2 کشته و بیش از 30 مجروح تا این لحظه درگیری نیروهای امنیتی با تروریستها در مجلس داعش مسئولیت تیراندازی در مجلس و حرم امام(ره) را برعهده گرفت اظهارات لاریجانی در پی تیراندازی در مجلس آخرین اخبار حادثه تیراندازی مجلس از زبان عضو هیات رئیسه مجلس فرار مردم در پی تیراندازی در مجلس فضای ملتهب در اطراف مجلس در پی تیراندازی صدای تیراندازی مداوم در مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش جزئیات تیراندازی در مجلس دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان روایت رهبرانقلاب از انتخابشان به عنوان رهبری تاثیرات عجیب سبک شمردن نماز، و نماز اول وقت بر زندگی اولین فیلم از حادثه ریزش ساختمان چهار طبقه در گیشا «باطل رفتنی است» دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان مراسم شب یازدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) دعای روز دهم ماه مبارک رمضان دعای روز نهم ماه مبارک رمضان دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان دعای روز ...

ادامه مطلب  

نماهنگ «مرد میخواهد» باصدای علیرضا عصار  

درخواست حذف این مطلب
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 june 11پیشرفتهکد خبر: 856255لینک کوتاه: http://www.javann.ir/856255 تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۵چندرسانه ای » فرهنگی و هنریبه مناسبت حوادث تروریستی تهرانکد ویدیو دانلودفیلم اصلیمنبع: جوان آنلاینگزارش خطا نظر شما جوان آنلاین از انتشار هر گونه پیام حاوی تهمت، افترا، اظهارات غیر مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است فیلم کامل دوربین های مداربسته مجلس از حادثه تروریستی اخیر نماهنگ «مرد میخواهد» باصدای علیرضا عصار مهمانی واژه ها مراسم شب شانزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران امام و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ نامه جالب یک کودک کار به رهبر انقلاب مستند «یک دیدار صریح» شعرخوانی محمد جواد الهی پور در حضور رهبر انقلاب بیانات مهم رهبر انقلاب درباره حادثه تروریستی امروز تهران عکسی از "لباس شخصی ها" که ماندگار شد آخرین اخبار از وضعیت مجروحان حادثه تروریستی مجلس دوران بزن و در رو تمام شده است... فیلم لحظه انفجار انتحاری در حرم مطهر امام خمینی(ره) نماهنگ «پاسخ» فیلمی که داعش از داخل ساختمان مجلس منتشر کرد روایت کامل خبر ساعت ۱۴ سیما از حادثه تروریستی امروز ذوالفقاری: مهاجمان در لباس زنانه وارد مجلس شدند/ 2 کشته و بیش از 30 مجروح تا این لحظه درگیری نیروهای امنیتی با تروریستها در مجلس داعش مسئولیت تیراندازی در مجلس و حرم امام(ره) را برعهده گرفت اظهارات لاریجانی در پی تیراندازی در مجلس آخرین اخبار حادثه تیراندازی مجلس از زبان عضو هیات رئیسه مجلس فرار مردم در پی تیراندازی در مجلس فضای ملتهب در اطراف مجلس در پی تیراندازی صدای تیراندازی مداوم در مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش جزئیات تیراندازی در مجلس دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان روایت رهبرانقلاب از انتخابشان به عنوان رهبری تاثیرات عجیب سبک شمردن نماز، و نماز اول وقت بر زندگی اولین فیلم از حادثه ریزش ساختمان چهار طبقه در گیشا «باطل رفتنی است» دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان مراسم شب یازدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) دعای روز دهم ماه مبارک رمضان دعای روز نهم ماه مبارک رمضان دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان «آی ...

ادامه مطلب  

مهمانی واژه ها  

درخواست حذف این مطلب
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 june 11پیشرفتهکد خبر: 856244لینک کوتاه: http://www.javann.ir/856244 تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۹چندرسانه ای » فرهنگی و هنریگزارشی از دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر انقلابکد ویدیو دانلودفیلم اصلیمنبع: جوان آنلاینگزارش خطا نظر شما جوان آنلاین از انتشار هر گونه پیام حاوی تهمت، افترا، اظهارات غیر مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است فیلم کامل دوربین های مداربسته مجلس از حادثه تروریستی اخیر نماهنگ «مرد میخواهد» باصدای علیرضا عصار مهمانی واژه ها مراسم شب شانزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران امام و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ نامه جالب یک کودک کار به رهبر انقلاب مستند «یک دیدار صریح» شعرخوانی محمد جواد الهی پور در حضور رهبر انقلاب بیانات مهم رهبر انقلاب درباره حادثه تروریستی امروز تهران عکسی از "لباس شخصی ها" که ماندگار شد آخرین اخبار از وضعیت مجروحان حادثه تروریستی مجلس دوران بزن و در رو تمام شده است... فیلم لحظه انفجار انتحاری در حرم مطهر امام خمینی(ره) نماهنگ «پاسخ» فیلمی که داعش از داخل ساختمان مجلس منتشر کرد روایت کامل خبر ساعت ۱۴ سیما از حادثه تروریستی امروز ذوالفقاری: مهاجمان در لباس زنانه وارد مجلس شدند/ 2 کشته و بیش از 30 مجروح تا این لحظه درگیری نیروهای امنیتی با تروریستها در مجلس داعش مسئولیت تیراندازی در مجلس و حرم امام(ره) را برعهده گرفت اظهارات لاریجانی در پی تیراندازی در مجلس آخرین اخبار حادثه تیراندازی مجلس از زبان عضو هیات رئیسه مجلس فرار مردم در پی تیراندازی در مجلس فضای ملتهب در اطراف مجلس در پی تیراندازی صدای تیراندازی مداوم در مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش جزئیات تیراندازی در مجلس دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان روایت رهبرانقلاب از انتخابشان به عنوان رهبری تاثیرات عجیب سبک شمردن نماز، و نماز اول وقت بر زندگی اولین فیلم از حادثه ریزش ساختمان چهار طبقه در گیشا «باطل رفتنی است» دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان مراسم شب یازدهم ماه مبارک رمضان در مسجد ارک تهران سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) دعای روز دهم ماه مبارک رمضان دعای روز نهم ماه مبارک رمضان دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان دعای روز هفتم ما ...

ادامه مطلب  

عکس: شب قدر در تهران/ عکس های راز و نیاز مردم تهران در شب قدر +عکس  

درخواست حذف این مطلب
عکس: شب قدر در تهران| دیشب مراسم شب قدر در امامزاده ها، مساجد، حسینیه ها و اماکن متبرکه تهران برگزار شد. مردم تهران همزمان و هماهنگ با سایر مردم کشور، مراسم احیای شب قدر را به جا آوردند. عکس های راز و نیاز مردم تهران در شب قدر را در ادامه مشاهده کنید... عکس: شب قدر در تهران| دیشب مراسم شب قدر در امامزاده ها، مساجد، حسینیه ها و اماکن متبرکه تهران برگزار شد. مردم تهران همزمان و هماهنگ با سایر مردم کشور، مراسم احیای شب قدر را به جا آوردند. عکس های راز و نیاز مردم تهران در شب قدر را در ادامه مشاهده کنید... عکس: شب قدر در تهران| مراسم احیا شب قدرعکس: شب قدر در تهران| مراسم احیا شب قدرعکس: شب قدر در تهران| مراسم احیا شب قدرعکس: شب قدر در تهران| مراسم احیا شب قدرعکس: شب قدر در تهران| مراسم احیا شب قدرعکس: شب قدر در تهران| مراسم احیا شب قدرعکس: شب قدر در تهران| مراسم احیا شب قدرعکس: شب قدر در تهران| مراسم احیا شب قدرعکس: شب قدر در تهران| مراسم احیا شب قدرعکس: شب قدر در تهر ...

ادامه مطلب  

نگاهی به منابع مطالعاتی ماه مبارک رمضان  

درخواست حذف این مطلب
سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» برخی منابع مطالعاتی که در بردارنده مضامینی درخصوص ماه مبارک رمضان است را منتشر می کند .* رمضان در تاریخ (حوادث تاریخی)نویسنده این کتاب آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی است که توسط دفتر ایشان در ۲۶۱ صفحه منتشر شده است.مروری بر حوادث تاریخی واقع شده در ماه مبارک رمضان است. در این اثر، با رویکردی تاریخی، برخی وقایع تاریخ اسلام که در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.این مرجع تقلید به شرح و بررسی اجمالی وقایعی چون: بیعت مردم با ولایتعهدی امام رضا-علیه السلام- و حکمت های آن، وفات ابوطالب و بیان فضایل ایشان، وفات خدیجه کبری-سلام الله علیها- همسر گرامی رسول خدا-صلی الله علیه و آله- و بیان گوشه هایی از شخصیت ایشان، ایجاد عقد اخوت میان مسلمانان توسط پیامبر اکرم-صلی الله علیه و آله-، ولادت امام حسن مجتبی-علیه السلام- و بررسی زوایای مختلف صلح آن امام با معاویه، ولادت امام جواد-علیه السلام- و بیان فضایل ایشان، وقوع جنگ بدر و درس های تاریخی مربوط به آن، فتح مکه و حوادث دیگر مرتبط با آن، شهادت امام علی-علیه السلام- و بیان گوشه هایی از سیره حکومتی ایشان و نیز نقد عملکرد خلفا پرداخته است.* ماه مبارک رمضان، مکتب عالی تربیت و اخلاقکتاب فوق نیز به قلم حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به رشته تحریر درآمده و توسط دفتر ایشان منتشر شده ، پیرامون آثار این ماه عظیم سخن می گوید.این کتاب آکنده از نکات جالب و جذاب تفسیری، حدیثی، تربیتی و اخلاقی است و خواننده، مطالب نافع و سودمندی را درباره ماه مبارک رمضان و آثار این ماه به دست می آورد.این کتاب، راهنمای خوبی برای همه خوانندگان و افرادی است که خواهان منبعی مفید درباره اخلاق اسلامی و ارتقای سطح معرفت و آگاهی خود در این زمینه هستند.قلم کتاب، روان و مطالب آن دارای چینش منطقی و دقت علمی خوبی است و مستندات به خوبی با ذکر آدرس ذکر شده اند و کثرت استفاده از آیات و روایات و حکایات اسلامی از ویژگی های برجستة این اثر است.اثر مزبور مشتمل بر شانزده باب است که عبارتند از: درباره باب اول: فضیلت ماه مبارک رمضان در خطبه رسول خدا صلی الله علیه وآله، باب دوم درباره روزه، ندای الهی است که شرحی بر آیة 183 سوره بقره است. باب سوم درباره ماه رمضان، ماه نزول قرآن است که در آن مطالب متنوعی درباره قرآن آمده است... و سرانجام باب شانزدهم درباره عید سعید فطر است.* ماه خدا؛پژوهشی جامع درباره ماه مبارک رمضان از نگاه قرآن و حدیثنویسنده این کتاب آیت الله محمد محمدی ری شهری است که به کوشش: رسول افقی تهیه شده جواد محدثی آن را ترجمه و محمدهادی خالقی ویراستاری نموده است. کتاب ماه خدا توسط انتشارات دارالحدیث در دو جلد چاپ شده است.این کتاب همچنین، به زبان عربی با عنوان مراقبات شهر رمضان به اهتمام جواد علی کسار ترجمه شده و توسط مؤسسه دارالحدیث منتشر گردیده است.کتاب ماه خدا پژوهشی جامع در اذکار، آداب و دعاهای ماه مبارک رمضان است که با استفاده از آیات قرآن، روایات فریقین و کتاب های دعا به بررسی این موضوع پرداخته است.این کتاب در پنج بخش تدوین شده که عبارتند از: از فضایل ماه خدا، آمادگی برای میهمانی خدا، آداب میهمانی خدا، شب قدر، آداب بیرون آمدن از میهمانی خدا.در بخشی از پیش گفتار این کتاب آمده است: خداوند سبحان، در این ماه، میهمانی ویژه ای را برای تربیت روح، به گونه ای ترتیب داده که می تواند در حیات معنوی انسان تحوّلی پدید آورد و او را به سعادت ابدی برساند. نکته مهم در این مسیر، آن است که انسانی که می خواهد به دنیای این ضیافت گسترده وارد شود، بداند به کجا می رود، معنای میهمانی الهی چیست و چگونه باید وارد آن شود.* برنامه ارتباط با خدا در ماه ر مبارک رمضاننویسنده کتاب ملا محمدمحسن فیض کاشانی است کتاب مذکور توسط انتشارات محمدی، در ۲۴۴ صفحه منتشر گردیده است.کتاب یاد شده ابتدا به احکام روزه می پردازد و با اشاره به شروط، واجبات، مکروهات و اسرار روزه و همچنین شروط باطنی آن، به مباحثی چون ادعیه ماه مبارک رمضان، شامل: دعای بعد از نماز، دعای شب های ماه مبارک رمضان، دعای افتتاح از ولی عصر، دعاهای منسوب به امام محمد باقر-علیه السلام-، دعای شب قدر، دعاهای شب های احیا و نماز عید فطر پرداخته است* ضیافت آسمانی: بررسی ابعاد تربیتی و عرفانی ماه مبارک رمضاننویسنده کتاب ضیافت آسمانی علی رضا نریمانی است که انتشارات ابتکار دانش، کتاب فوق را در۱۹۲ صفحه چاپ کرده است. کتاب حاضردرباره شناخت اهمیت و منزلت ماه رمضان و آثار و نتایج عبادی و تربیتی این ماه است. نویسنده، نخست واژه رمضان را از لحاظ لغوی، قرآنی و حدیثی بررسی کرده، سپس احکام عبادی و شرعی ماه رمضان را برشمرده، مبطلات روزه، مراتب روزه و شرایط آن، اقسام روزه، کفاره روزه، روزه مسافر و زکات فطره را شرح داده است. در ادامه راجع به آثار و فواید تربیتی و عرفانی این ماه، به تفصیل سخن گفته که تقوا و پرهیزکاری، صبر، مهمان نوازی، استغفار و توبه، بهداشت ...

ادامه مطلب  

اس ام اس ماه رمضان 96  

درخواست حذف این مطلب
ماه رمضان ماه خدا می باشدسر تاسر آن نور وضیا می باشدزنگار وجود را نماید صیقلبنگر که چگونه با صفا می باشدحلول ماه مبارک رمضان مبارک باد آمد رمضان و التهابی ست به لبهر لحظه مرا حسرت آبی ست به لببا شوق لب تو ربنا می خوانمهر بوسـه به پای تو دعای مستجابی ست به لباللهم عجل لولیک الفرجدوبیتی تبریک ماه مبارک رمضان اس ام اس ماه رمضاناین ماه سراسر بُوَدش ماه نیازبر درگۀ آن کریم و هم بنده نوازبر خیز توشبهآ وبه خلوت بنشینبا ذکر دعا و ختم قرآن و نمازحلول ماه مبارک رمضان مبارک باد اس ام اس ماه رمضان 96رمضان خوش آمدی من به تو عادت دارماز تو با نغمه ی پرسوز شفاعت دارمگرچه دیریست خدا رفته زیاد دل منمن به ایام خدا ولی ارادت دارمفرارسیدن ماه رحمت و مغفرت الهی مبارک باد اس ام اس ماه رمضان 1396روزه هنگام سوال است و دعاپر زدن با بال همت تا خداشهر بی رنگی و بی آلایشیماه تقصیر و گنه فرسایشی اس ام اس ماه رمضان جدیدمسافر پرواز رمضان:پروازت بی خطر امیدوارم توشه ات فراوانوسهم سوغات من دعای شب های قدرشما باشدالتماس دعا اس ام اس جدید ماه رمضانرمزها در رمضان است خدا می داندبرتر از فهم و گمان است خدا می داندحتما بخوانید اس ام اس های جدید و فوق العاده زیبای اسفند (2)موسم بندگی چشم و زبان و گوش استنه همین صوم دهان است خدا می داندبار عام و همه مهمان خداوند کریمماه آزادی جان است خدا می دانداشعار ویژه ماه مبارک رمضان اس ام اس رمضان 96از راه رسید قافله ناب زمانقرآن و دعا و ناله هنگام اذاننجوای شبانه و سحر های سپیدصد مژده که مومنین آمد رمضانحلول ماه مبارک رمضان مبارک باد پیامک ماه رمضانیا اله الخلق یا رب الفلقای خدای انجم و شمس و شفقاز تو می خواهم در این ماه شریفچشم پوشیدن ز جرم ما سبقماه مبارک رمضان ماه دوری از گناهان و ماه بندگی مبارکباد پیامک م ...

ادامه مطلب  

آداب و رسوم مردم آذربایجان شرقی در رمضان/ اجرای سنت «کیسه دوزی»  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه استان ها – بهنام عبداللهی: این روزها از ماه مبارک رمضان، تنها «روزه گرفتن» باقی مانده است. از تمام جنبه های ظاهری و باطنی زیبای این ماه، تنها یک واژه که تداعی گر سختی ست، برایمان باقی به جا مانده است.اما همیشه که این گونه نبود. گذشته ها وقتی کسی اسم رمضان را می برد، بی نهایت واژگان زیبا و احساس خوب می شد کنارش چید. بی نهایت صفت خوب می شد یاد کرد و خوشحال بود برای فرا رسیدن این همه حس خوب در یک مدت زمان فشرده و کوتاه.شاید بخش بزرگی از این احساس خوب را مردم مدیون چارچوب هایی بودند که «آداب و رسوم» نام داشت. چارچوب هایی که به شیرینی اصل ماجرا می افزودند و گاهی از خود ماجرا شیرین تر می شدند. آداب و رسوم بود که باعث می شد رمضان، این ماه خوبی ها تنها در روزه گرفتن محدود نشود و جنبه هایی بسیار بزرگ تر و عمیق تر پیدا کند.اما این آداب و رسوم از یک کشور مسلمان به کشوری دیگر، از شهری به شهری دیگر یا حتی از خانه ای به خانه ای دیگر متمایز بود. هرچند برخی رسوم جنبه همگانی پیدا کرده و جزو فرهنگ ماه رمضان به شمار می آمدند و هنوز هم می آیند، اما برخی دیگر از آداب و رسوم مختص یک منطقه خاص بود که نظیرش را به آسانی نمی شد در شرایط و موقعیتی دیگر یافت.آذربایجان شرقی و در مرکز آن تبریز، همواره در مراسم های دینی حرف های زیادی برای گفتن داشته اند و همین باعث شده در بسیاری از امور دینی و مذهبی برای خود سبک های خاص و زیبا و منحصر به فردی داشته باشند. روزه گرفتن نیز از این قاعده مستثنی نیست.همانگونه که برگزاری چهارشنبه آخر سال، همانطور که عید نوروز، همانطور که عزاداری ماه محرم و... در آذربایجان رنگ و بوی خاصی دارد، رمضان نیز در این خطه به شکل معمول خود می آید و به شکلی متفاوت اما اصیل می گذرد.یاد کردن از دست رفتگان در روز اولبرای اطلاع از جزییات نحوه روزه داری و آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در تبریز و آذربایجان، پیش کسی می رویم که عمری را در تالیف و تحقیق در باب فرهنگ این خطه گذرانده است. بهروز خاماچی از برجسته ترین چهره های فرهنگی تبریز، در گفتگو با خبرنگار مهر بیش تر درباره آداب و رسوم تبریزی ها صحبت می کند و می گوید: آداب و رسوم اهالی آذربایجان شرقی و مخصوصا تبریز را به دو دسته می توان تقسیم کرد. دسته اول کارها و امور اجتماعی و سیاسی آن ها و دسته دوم را کارهای شخصی شکل می دهند.وی می افزاید: مردم تبریز و استان در ایران به دینداری و انجام امور دینی و مذهبی به نحو احسن معروف هستند. شاهدان این ادعا بزرگان دینی هستند که از تبریز رشد یافته و به مراتب والا دست یافته اند.خاماچی تشریح می کند: قدیم ها در جایی مثل تبریز، مساجد مثل امروز آماده و پر از اسباب و اثاثیه نبودند بلکه مردم خودشان وسایلی از خانه شان مثل فرش و سماور و... به مسجد می آوردند تا مورد استفاده همگان قرار بگیرد. بعد از افطار نیز در مساجد عالمان دینی می آمدند و ضمن اقامه نماز، به صحبت با مردم و اهالی محل می پرداختند و اشکالات شرعی احتمالی آنان را نیز برطرف می کردند.وی اضافه می کند: همچنین با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، خانواده ها آذوقه رمضان به اسم «زومار» آماده می کردند تا غذای مورد نیاز در خانه برای افطار یا سحری فراهم باشد. خانم ها نیز با آن آذوقه ها غذاهایی بی نظیر و به خصوص برای مهمانان افطاری می پختند.آذربایجان شناس برجسته تبریزی درباره مهمانی افطار در روز اول رمضان نیز بیان می کند: در قدیم در بین اهالی آذربایجان معمول بوده که روز اول رمضان در خانه کسی که عزیزش را به تازگی از دست داده حضور یافته و برای ابراز هم دردی و محبت روزه شان را کنار آنان افطار کرده و همچنین هدیه ای مثل لباس سفید می دادند.خاماچی در ادامه اضافه می کند: روزهای دیگر رمضان نیز به ترتیب ایل و طایفه و آشنایان و همسایه ها در خانه بزرگان مهمان افطار می شدند.این روزها ثروت بیش تر شده، انصاف کم تروی با ذکر مثالی از نحوه اذان گفتن صبح هنگام و نیز بیدار کردن مردم برای صرف سحری می گوید: آن زمان رادیو و تلویزیون و... نبود و معمولا یکی از افرادی که صدای بلند و رسایی داشت هنگام سحر در کوچه قدم می زد و با کوبیدن درها یا ذکر جملاتی مردم را بیدار می کرد. همچنین فرد دیگری نیز با صدای بلند اذان صبح می گفت.وی راجع به مصرف انواع شیرینی جات و مواد غذایی در ماه مبارک رمضان اعلام می کند: شیرینی های عجیب و بسیار خوشمزه ای ما داشتیم و مخصوصا در ماه رمضان تمام تولید کنندگان مواد غذایی بدون اینکه پول کالا را افزایش دهند کیفیت آن را بهبود می دادند تا مردم در روزه داری دچار مشکل نشوند. همه چیز با حساب و کتاب بود واقعا.خاماچی درباره نحوه باز کردن روزه مردم هنگام افطار اظهار می دارد: علاوه بر اینکه بین مردم این قصه مرسوم بود که هنگامی که در تاریکی شب، نخ سفید و سیاه قابل تشخیص نباشد آن زمان می توان روزه را باز کرد ولی در آن زمان در توپخانه ای بیرون از شهر با زدن توپ پرصدایی زمان اذان را اعلام می داشتند.کارشناس مسایل فرهنگی و اجتماعی در سنت آذربایجان تصریح می کند: در روز عید فطر نیز تا ظهر خانه بزرگ ترها و باز کسانی که عزیزشان را از دست داده اند می رفتند و با خرما و با یک فنجان چای یا قهوه پذیرایی می شدند ولی الان انواع و اقسام میوه ها و شیرینی ها ...وی تاکید می کند: امروزه ثروت مردم بیش تر است ولی انصاف کم تری دارند. در گذشته مخصوصا در ماه مبارک رمضان که ماه احسان و نیکوکاری است مردم بیش تر به فکر فقرا و دردمندان بودند.وی می گوید: ضیافت الله نباید فقط در ...

ادامه مطلب  

رمضان در شهرهای کهن ایران؛ از سفره های ساده عشایر تا انس با قرآن  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر ـ گروه استان ها: ماه رمضان در گوشه گوشه ایران مملو از آداب ورسومی است که گرچه امروزه تنها یادگاری شیرین از برخی از آن رسم و رسوم باقی مانده اما هنوز هم می توان صدای خدا را از بلندای ملکوت در این ماه زیبا شنید.ماه رمضان در هر گوشه ای از کشور علاوه بر حفظ ساختارهای متعارف شرعی، با آیین های خاص برگزار می شود، حتی اقوام مختلف مردم ایران از لر، ترک، کرد، فارس، اهالی جنوب، شمال، غرب و شرق در برخی آداب و سنن با یکدیگر مشترک و تنها اختلاف در نام آن آیین به دلیل تفاوت در گویش ها و زبان ها است.با مرور این آئین ها می توان آیینه رسوم قدیمی را که غبار فراموشی گرفته اند صیقل داد و پای سفره های افطاری مردمان این کهن سرزمین نشست و دعای سحر را از قلب ایران زمزمه کرد.در هر کوی و برزنی بوی سادگی به مشام می رسد و این سفره های افطار است که به روی خلق گشوده می شود. از خرماهای جنوب تا کلوچه های شمال، از نان های محلی غرب و شرق تا رسم دعاهای مردمان این دیار که برای نعمت بی نهایت خداوند سربه مهر، بوته شکر می کارند.در بازخوانی این آئین ها می توان طعم برساق را زیر زبان حس کرد و نان کاکلی، زنجفیلی کوکه، هریس و ایران آشی را با ولع خورد و در این میان مگر می شود از شیرینی کاسمسا و نان های کلوچه ای زعفرانی و رنگینه به سادگی گذشت.خبرگزاری مهر در سلسله گزارش هایی به مناسبت ماه پربرکت رمضان به بازخوانی این آئین ها می پردازد.رمضان در شهرهای کهن ایرانمردم کشور ما در هر نقطه ای با آنچه از گذشتگان خود سینه به سینه دریافت کرده اند، به مهمانی خدا رفته اند و هر کدام سهمی در زیباتر برگزار شدن آیین های رمضان دارند. در این ایام حتی سنت های فراموش شده نیز به زیبایی یاد می شوند و بیان خاطرات رمضان سال هایی که افطار و سحرش حال و هوای دیگری داشت، ورد زبان مسن ترهای هر خانواده است.سحرهایی که با چاووشی خوانی ندا داده می شد و افطارهایی که با نقاره زنی و کوبیدن بر طبل خبررسانی می شد.در این بین، شهرهای کهنی نظیر شیراز، یزد، همدان، بوشهر، یاسوج، شهرکرد، اهواز و ... آداب و رسوم جالبی دارند که مرور آنها خالی از لطف نیست، آداب و رسومی که گاه بر سفره های سحری و افطاری و گاه بر اجرای یک رسم و سنت نگاه دارند.مراسم «مقابله» با رمضان های بوشهر عجین شده استدر بوشهر در کنار همه سنت های زیبا، برپایی محافل قرآن بیش از همه در دل و جان مردم جا باز کرده و همه رمضان بوشهر را با مراسم «مقابله» آن می شناسند.«مقابله» یکی از سنت های قدیمی ماه مبارک رمضان در استان بوشهر است که گاهی با عنوان جزءخوانی نیز از آن یاد می شود و شکل و نحوه اجرای آن از قدیم الایام تاکنون تقریبا حفظ شده است.در مقابله، افراد دور تا دور هم می نشینند و هر روز یک جزء از قرآن را به صورت مشارکتی قرائت می کنند؛ بدین ترتیب هم آموزش های لازم برای قرائت قرآن ارائه می شود و هم اینکه افراد در ختم کامل قرآن در ماه مبارک رمضان سهیم می شوند.در مقابله، افراد دور تا دور هم می نشینند و هر روز یک جزء از قرآن را به صورت مشارکتی قرائت می کنند؛ بدین ترتیب هم آموزش های لازم برای قرائت قرآن ارائه می شود و هم اینکه افراد در ختم کامل قرآن در ماه مبارک رمضان سهیم می شوند.در کنار حفط سنت مقابله به سبک قدیم، در برخی نقاط و محافل برنامه تفسیر قرآن نیز انجام می شود؛ بدین ترتیب که وقتی شخصی آیاتی را قرائت می کند، مفسر قرآن در مورد آن آیات توضیحاتی ارائه می کند که به فهم و درک بیشتر آیات قرآن کمک می کند.تفسیر آیات قرآن باعث می شود مجلس مقابله از خشکی قرائت صرف بیرون آمده و افرادی که توان قرائت ندارند نیز برای بهره مندی از نکات و توضیحات قرآنی در این مجالس حضور یابند.سنت هایی همچون مقابله از دیرباز نقش مهمی در جذب مردم بوشهر به برنامه های قرآنی داشته و باید تلاش شود که این سنت های ارزشمند حفظ و از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند.اما در استان چهارمحال و بختیاری رمضان حال و هوای دیگری دارد و به طور قطع آداب و سنن ویژه این استان عشایرنشین، تماشایی و البته خواندنی است.چاووشی خوانی سحر، پختن انواع مختلف آش ها و غذاها، آیین سنتی کاکولی پزان و حنا و.... از سنت ها و آیین های مهم مبارک رمضان در این استان است.هنوز در برخی از مناطق روستایی به خصوص در شهرستان کیار و اردل، یکی دو نفر در سحرگاهان ماه مبارک رمضان اقدام به چاووش خوانی می کنند.چاووشی خوانی از سنت های مردم چهارمحال و بختیاری در ماه رمضانمراسم چاووش خوانی یکی از سنت های مردم چهارمحال و بختیاری است که با شروع ماه مبارک رمضان آغاز می شود و نهایت آن سحرخوانی و اذان های حلقومی است که در برخی از نقاط این استان در سحرگاهان ماه مبارک رمضان وجود دارد.حنابران نیز از رسوم جالب مردم این خطه است و زنان علاقه بسیاری برای شرکت در این مراسم دارند.بازار طبخ خوراکی های خوشمزه و متنوع از نان های خاص محلی گرفته تا انواع آش با سبزی های کوهی در ماه مبارک رمضان در این استان داغ داغ است.فتیر، درشتی، کالاجوش، کاردین و البته کاکولی از غذاهای خوشمزه ای است که طبخ برخی از آنها نظیر کاکولی به یک رسم قدیمی در سراسر چهارمحال بختیاری به ویژه فرخ شهر تبدیل شده است.کاکولی نوعی نان است که خمیرش از شیر، آرد و خشکبار(گردو، کشکش، بادام) تشکیل شده و برای پختن آن بر روی این نان زرده تخم مرغ، گل رنگ، زعفران، رازیانه، سیاه دانه و بادیانه و...زده می شود و در تنور پخت می شود.کاکولی نوعی نان است که خمیرش از شیر، آرد و خشکبار(گردو، کشکش، بادام) تشکیل شده و برای پختن آن بر روی این نان زرده تخم مرغ، گل رنگ، زعفران، رازیانه، سیاه دانه و بادیانه و...زده می شود و در تنور پخت می شود.این نان در شب ۲۷ ماه رمضان پخته می شود و از آن به عنوان مراسم کاکولی پزان یاد می شود.در استان فارس نیز به عنوان یکی از استان های کهن ایران زمین، ماه رمضان به واسطه ختم قرآن های معنوی همچنین خوراکی های خوشمزه و سفره های رنگارنگ، حال و هوای ویژه ای دارد.خوراکی های مردم شیراز و استان فارس در ایام ماه رمضان نیز مانند دیگر روزهای سال رنگین و متنوع است که در این میان، رنگینک، کلم پلو، زولبیا و بامیه شیرازی، ترحلوا و انواع آش دارای جایگاه خاصی است.عرقیات شیراز هم که از گذشته های دور تاکنون در کشور و جهان دارای جایگاه است در ماه رمضان بیش از گذشته طرفدار دارد و رسم است که قبل از باز کردن روزه در هنگام افطار عرقیات گرم مصرف شود.جمعه الوداعی و رسم «چل بسم الله» در شیراززیارت امامزادگان نه تنها در طول سال برای مردم فارس دارای جایگاه است بلکه در ماه رمضان نیز این مهم بیش از گذشته رعایت می شود به خصوص ...

ادامه مطلب  

مراسم احیا شب بیست و یکم ماه رمضان - لنگرود  

درخواست حذف این مطلب
مجلس دولت احزاب و تشکل ها دفاعی امنیتی تحولات منطقه سیاست خارجی برنامه های ویژه خبری سایر حوزه ها عناوین کل اخبار سیاسی بین الملل ایران خاورمیانه اروپا و آمریکا اقتصاد بین الملل داعش کافه بین الملل عناوین کل اخبار بین الملل شهری حوادث و انتظامی رفاه و تعاون باشگاه شبانه دنیای ارتباطات محیط زیست حقوقی قضایی ازدواج و خانو ...

ادامه مطلب  

اخذ دیرکرد توسط بانک ها "ربا" و خلاف شرع است  

درخواست حذف این مطلب
آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد از گرفتن جریمه تاخیر در بانک ها این کار را خلاف شرع دانست و گفت: این مسئله ربای آشکار است. آفتاب نیوز : به گزارش ایسنا این مرجع تقلید روز چهارشنبه در درس خارج فقه و اصول خود در مسجد اعظم با بیان اینکه توجیه گناه از خود گناه بدتر است گفت: کسا ...

ادامه مطلب