دیپلماسی سایبری  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش واحد بین الملل سایبربان؛ به طور کلی سه مزیت اصلی دیپلماسی سایبری در مقایسه با سایر دیپلماسی ها عبارت است از دسترسی به شمار زیادی از مخاطبان در سرتاسر دنیا، امکان معرفی ظرفیت ها و قابلیت های یک کشور در فضای مجازی و بهره گیری از رسانه های ارزان و فراگیر. از لحاظ تاریخی، دیپلماسی در پنهان کاری و پشت درهای بسته اتفاق می افتد، با این حال، امروزه فناوری های ارتباطی جدید، در حال ساختن دیپلماسی باز و عمومی هستند، این فناوری ها فرصت مناسبی برای دولت ها به وجود آورده اند تا با مردم در تعامل باشند. ارتباط دیپلماسی با مردم به جای دولت ها، سبب به وجود آمدن دیپلماسی عمومی شده است و دیپلماسی عمومی به اقتضای ابزاری که برای اجرای آن به کار می رود با عناوین مختلف دیگری مانند دیپلماسی رسانه ای، دیپلماسی دیجیتال، دیپلماسی تلفن همراه و سایبر دیپلماسی شناخته می شود. دیپلماسی عمومی به اقتضای ابزاری که برای اجرای آن به کار می رود با عناوین مختلف دیگری مانند دیپلماسی رسانه ای، دیپلماسی دیجیتال، دیپلماسی تلفن همراه و سایبر دیپلماسی شناخته می شود.سایبر دیپلماسی در نتیجه فناوری های نوین ارتباطات و رشد سریع و کاربردی آنها، اخیراً مورد اقبال بیشتر مقامات و سیاسیون قرار گرفته است. شبکه های اجتماعی بیشترین کاربرد را در این زمینه دارند که باعث شده اند دست اندرکاران و فعالان حوزه ی سیاست خارجی بتوانند نظرات و مطالب خود را در گستره ی وسیعی پخش کنند. یکی از اهداف استفاده از سایبر دیپلماسی، تأثیرگذاری بر افکار و به تبع آن روابط کشورها است. بررسی چرایی و چگونگی استفاده از ابزار سایبر دیپلماسی و تاثیر آن بر روابط کشورها در این یادداشت پژوهشی موردنظر است.سایبر دیپلماسی و ابزارهای آندیپلماسی را مدیریت روابط بین الملل بوسیله مذاکره می دانند. در این سطح، دیپلماسی به روابط دولت-دولت اطلاق می شود. دیپلماسی در طول تاریخ سیاسی جهان، متاثر از تحولات ایجاد شده در ساختارهای جهانی بوده است. پیشرفت فناوری و ایجاد اینترنت، تغییر نظام بین المللی، پیدایش بازیگران جدید بین المللی، اهمیت یافتن افکار عمومی و تاثیرگذاری آن ها در تصمیم سازی در عرصه سیاست خارجی کشورها و از همه مهم تر ناکارآمدی دیپلماسی کلاسیک در برابر چالش های جدید، باعث تحول مفهوم دیپلماسی و آغاز سایبر دیپلماسی شده است.سایبر دیپلماسی اشاره به مدیریت جدیدی (سایبری)، برای ابعاد مختلف سیاست خارجی و امور بین الملل دارد. که عمل دیپلماسی در ترکیب فضای مجازی با (سنتی) منابع دیپلماتیک صورت می گیرد. دیپلماسی سایبری در ساده ترین تعریف آن، استفاده از ابزارهایی فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی روز، برای تبیین، گسترش و ارتقای سطح اثربخشی دستگاه دیپلماسی یک کشور در فضای مجازی است. سایبر دیپلماسی تکامل دیپلماسی عمومی است که استفاده از امکانات جدید ارتباطی در قرن ۲۱ را شامل می شود، که ابتکارها در فناوری اطلاعاتی و ارتباطی را با دیپلماسی مربوط می کند و به عنوان بخشی از «دیپلماسی عمومی نسخه دوم»، «دیپلماسی عمومی الکترونیکی» و «دیپلماسی مجازی» شناخته می شود. دیپلماسی را مدیریت روابط بین الملل بوسیله مذاکره می دانند. در این سطح، دیپلماسی به روابط دولت-دولت اطلاق می شود. دیپلماسی در طول تاریخ سیاسی جهان، متاثر از تحولات ایجاد شده در ساختارهای جهانی بوده است.سایبر دیپلماسی در مقایسه با سایر دیپلماسی ها بیشتر از فضای مجازی و رسانه های اجتماعی استفاده می کند، امروزه فعالیت مقامات و سیاسیون در شبکه های اجتماعی موجب پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها شده است. وب سایت ها از محبوب ترین ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده در سایبر دیپلماسی می باشند، بر اساس آمار در دنیا ۱۷۰ وزارتخانه امورخارجه دارای وب سایت رسمی برای ارتباطات عمومی می باشد، پس از وب سایت ها، توئیتر از محبوب ترین شبکه های اجتماعی مورد استفاده سایبر دیپلماسی می باشد و بعد از آن فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی قرار دارند. جدول زیر تعداد کشورهایی که وزارت امورخارجه آنها از وب سایت ها و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، را نشان می دهد.توئیتر و فیس بوک در حال حاضر از محبوب ترین ابزارهای الکترونیکی هستند که توسط وزارتخانه های امورخارجه در سرتاسر جهان استفاده می شوند. از دیگر رسانه های اجتماعی می توان از یوتیوب، فلیکر، لینکدین، پینترست و اینستاگرام نام برد. انتخاب یک پلت فرم برای سایبر دیپلماسی به عوامل مختلفی مانند مخاطبان، در دسترس بودن منابع انسانی و حضور آنلاین در فضای مجازی بستگی دارد.سایبر دیپلماسی اشاره به مدیریت جدیدی (سایبری)، برای ابعاد مختلف سیاست خارجی و امور بین الملل دارد. که عمل دیپلماسی در ترکیب فضای مجازی با (سنتی) منابع دیپلماتیک صورت می گیرد.مزیت های سایبر دیپلماسی نسبت به انواع سایر دیپلماسی هاراحتی و انعطاف پذیری از جمله مزیت های سایبر دیپلماسی نسبت به سایر دیپلماسی ها می باشد، چرا که فضای مجازی می تواند اطلاعات را به سرعت و با هزینه بسیار کم در دنیا انتشار دهد، از همین رو، سایبر دیپلماسی راحت و انعطاف پذیر است و محدود به زمان و مکان نمی شود و اشکال متنوعی از ارتباطات مانند ارتباط «فرد با فرد» (از طریق پست الکترونیکی)، ارتباط «فرد با همگان» (از طریق پایگاه های شخصی و یا کنفرانس از راه دور)، ارتباط «همگان با فرد» (به وسیله رادیو) و ارتباط «همگان با همگان» (از طریق اتاق-های گفتگو) را در برمی گیرد.در این دیپلماسی بر خلاف دیپلماسی سنتی که طرفین ارتباط دو دولت و یا هیأت دیپلماتیک هستند، در یک سو یک دولت و در طرف دیگر مردم کشور یا کشورهای دیگر قرار دارند. این ارتباط به جای اینکه از طریق ارسال نماینده و نامه نگاری رسمی صورت گیرد از طریق کانال های مجازی و فضای سایبر صورت می پذیرد و دارای ویژگی هایی مانند قابلیت دسترسی بالا توسط افکار عمومی، شبکه ای و منعطف بودن، کارآمد و مافوق زمان، کم هزینه، چندبعدی، معطوف به فناوری پیچیده، پاسخ گو و مسئول و مبتنی بر دانش و علم می باشد. علاوه بر این، سایبر دیپلماسی به گونه ای موثر از بحران ها جلوگیری می کند، اعتمادسازی می کند، پیش از اتفاق افتادن حمله یا خطری به ایجاد اتحاد می انجامد و منافع ملی معمولی را به صحنه بین المللی می کشاند. این دیپلماسی اولین خط دفاعی را پایه گذاری می کند، بهترین تصویر را برای سیاست خارجی تبلیغ می کند، نسبت به دولت ها گرایش مردمی ایجاد می کند، و یک محیط بین المللی با ثبات تر و امن تر پدید می آورد. راحتی و انعطاف پذیری از جمله مزیت های سایبر دیپلماسی نسبت به سایر دیپلماسی ها می باشد، چرا که فضای مجازی می تواند اطلاعات را به سرعت و با هزینه بسیار کم در دنیا انتشار دهد، از همین رو، سایبر دیپلماسی راحت و انعطاف پذیر است و محدود به زمان و مکان نمی شود .به طور کلی سه مزیت اصلی سایبر دیپلماسی در مقایسه با سایر دیپلماسی ها عبارت است از دسترسی به شمار زیادی از مخاطبان در سرتاسر دنیا، امکان معرفی ظرفیت ها و قابلیت های یک کشور در فضای مجازی و بهره گیری از رسانه های ارزان و فراگیر.– اهداف به کارگیری سایبر دیپلماسییکی از مهمترین اهداف بکارگیری سایبر دیپلماسی افزایش نفوذ ایدئولوژیکی است که از طریق صادرات فرهنگ و موسسات سیاسی اعمال می شود. ماهیت سیال و نفوذ بی سابقه شبکه های اجتماعی در میان جوامع مختلف، دولت ها را ترغیب کرده است تا از این ابزارها برای گسترش تفکرات خود و تأثیرگذاری بر مخاطبین بهره ببرند. از دیگر اهداف بکارگیری سایبر دیپلماسی می تواند، تغییر در فرهنگ جوامع دیگر، همسو کردن آنها با سیاست ها و فعالیت های یک ...

ادامه مطلب  

سایبر دیپلماسی و تأثیر آن بر روابط کشورها  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، از لحاظ تاریخی، دیپلماسی در پنهان کاری و پشت درهای بسته اتفاق می افتد، با این حال، امروزه فناوری های ارتباطی جدید، در حال ساختن دیپلماسی باز و عمومی هستند، این فناوری ها فرصت مناسبی برای دولت ها به وجود آورده اند تا با مردم در تعامل باشند. ارتباط دیپلماسی با مردم به جای دولت ها، سبب به وجود آمدن دیپلماسی عمومی شده است و دیپلماسی عمومی به اقتضای ابزاری که برای اجرای آن به کار می رود با عناوین مختلف دیگری مانند دیپلماسی رسانه ای، دیپلماسی دیجیتال، دیپلماسی تلفن همراه و سایبر دیپلماسی شناخته می شود.سایبر دیپلماسی در نتیجه فناوری های نوین ارتباطات و رشد سریع و کاربردی آنها، اخیراً مورد اقبال بیشتر مقامات و سیاسیون قرار گرفته است. شبکه های اجتماعی بیشترین کاربرد را در این زمینه دارند که باعث شده اند دست اندرکاران و فعالان حوزه ی سیاست خارجی بتوانند نظرات و مطالب خود را در گستره ی وسیعی پخش کنند. یکی از اهداف استفاده از سایبر دیپلماسی، تأثیرگذاری بر افکار و به تبع آن روابط کشورها است. بررسی چرایی و چگونگی استفاده از ابزار سایبر دیپلماسی و تاثیر آن بر روابط کشورها در این یادداشت پژوهشی موردنظر است.سایبر دیپلماسی و ابزارهای آندیپلماسی را مدیریت روابط بین الملل بوسیله مذاکره می دانند. در این سطح، دیپلماسی به روابط دولت-دولت اطلاق می شود. دیپلماسی در طول تاریخ سیاسی جهان، متاثر از تحولات ایجاد شده در ساختارهای جهانی بوده است. پیشرفت فناوری و ایجاد اینترنت، تغییر نظام بین المللی، پیدایش بازیگران جدید بین المللی، اهمیت یافتن افکار عمومی و تاثیرگذاری آن ها در تصمیم سازی در عرصه سیاست خارجی کشورها و از همه مهم تر ناکارآمدی دیپلماسی کلاسیک در برابر چالش های جدید، باعث تحول مفهوم دیپلماسی و آغاز سایبر دیپلماسی شده است.سایبر دیپلماسی اشاره به مدیریت جدیدی (سایبری)، برای ابعاد مختلف سیاست خارجی و امور بین الملل دارد. که عمل دیپلماسی در ترکیب فضای مجازی با (سنتی) منابع دیپلماتیک صورت می گیرد. دیپلماسی سایبری در ساده ترین تعریف آن، استفاده از ابزارهایی فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی روز، برای تبیین، گسترش و ارتقای سطح اثربخشی دستگاه دیپلماسی یک کشور در فضای مجازی است. سایبر دیپلماسی تکامل دیپلماسی عمومی است که استفاده از امکانات جدید ارتباطی در قرن ۲۱ را شامل می شود، که ابتکارها در فناوری اطلاعاتی و ارتباطی را با دیپلماسی مربوط می کند و به عنوان بخشی از «دیپلماسی عمومی نسخه دوم»، «دیپلماسی عمومی الکترونیکی» و «دیپلماسی مجازی» شناخته می شود. سایبر دیپلماسی در مقایسه با سایر دیپلماسی ها بیشتر از فضای مجازی و رسانه های اجتماعی استفاده می کند، امروزه فعالیت مقامات و سیاسیون در شبکه های اجتماعی موجب پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها شده است. وب سایت ها از محبوب ترین ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده در سایبر دیپلماسی می باشند، بر اساس آمار در دنیا ۱۷۰ وزارتخانه امورخارجه دارای وب سایت رسمی برای ارتباطات عمومی می باشد، پس از وب سایت ها، توئیتر از محبوب ترین شبکه های اجتماعی مورد استفاده سایبر دیپلماسی می باشد و بعد از آن فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی قرار دارند. جدول زیر تعداد کشورهایی که وزارت امورخارجه آنها از وب سایت ها و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، را نشان می دهد.توئیتر و فیس بوک در حال حاضر از محبوب ترین ابزارهای الکترونیکی هستند که توسط وزارتخانه های امورخارجه در سرتاسر جهان استفاده می شوند. از دیگر رسانه های اجتماعی می توان از یوتیوب، فلیکر، لینکدین، پینترست و اینستاگرام نام برد. تصویر زیر، درصد استفاده از شبکه های اجتماعی در سایبر دیپلماسی را نشان می دهد. انتخاب یک پلت فرم برای سایبر دیپلماسی به عوامل مختلفی مانند مخاطبان، در دسترس بودن منابع انسانی و حضور آنلاین در فضای مجازی بستگی دارد.مزیت های سایبر دیپلماسی نسبت به انواع سایر دیپلماسی هاراحتی و انعطاف پذیری از جمله مزیت های سایبر دیپلماسی نسبت به سایر دیپلماسی ها می باشد، چرا که فضای مجازی می تواند اطلاعات را به سرعت و با هزینه بسیار کم در دنیا انتشار دهد، از همین رو، سایبر دیپلماسی راحت و انعطاف پذیر است و محدود به زمان و مکان نمی شود و اشکال متنوعی از ارتباطات مانند ارتباط «فرد با فرد» (از طریق پست الکترونیکی)، ارتباط «فرد با همگان» (از طریق پایگاه های شخصی و یا کنفرانس از راه دور)، ارتباط «همگان با فرد» (به وسیله رادیو) و ارتباط «همگان با همگان» (از طریق اتاق-های گفتگو) را در بر می گیرد.در این دیپلماسی بر خلاف دیپلماسی سنتی که طرفین ارتباط دو دولت و یا هیأت دیپلماتیک هستند، در یکسو یک دولت و در طرف دیگر مردم کشور یا کشورهای دیگر قرار دارند. این ارتباط به جای اینکه از طریق ارسال نماینده و نامه نگاری رسمی صورت گیرد از طریق کانال های مجازی و فضای سایبر صورت می-پذیرد و دارای ویژگی هایی مانند قابلیت دسترسی بالا توسط افکار عمومی، شبکه ای و منعطف بودن، کارآمد و مافوق زمان، کم هزینه، چندبعدی، معطوف به فناوری پیچیده، پاسخ گو و مسئول و مبتنی بر دانش و علم می باشد. علاوه بر این، سایبر دیپلماسی به گونه ای موثر از بحران ها جلوگیری می کند، اعتمادسازی می کند، پیش از اتفاق افتادن حمله یا خطری به ایجاد اتحاد می انجامد و منافع ملی معمولی را به صحنه بین المللی می کشاند. این دیپلماسی اولین خط دفاعی را پایه گذاری می کند، بهترین تصویر را برای سیاست خارجی تبلیغ می کند، نسبت به دولت ها گرایش مردمی ایجاد می کند، و یک محیط بین المللی با ثبات تر و امن تر پدید می آورد. به طور کلی سه مزیت اصلی سایبر دیپلماسی در مقایسه با سایر دیپلماسی ها عبارت است از دسترسی به شمار زیادی از مخاطبان در سرتاسر دنیا، امکان معرفی ظرفیت ها و قابلیت های یک کشور در فضای مجازی و بهره گیری از رسانه های ارزان و فراگیر.– اهداف به کارگیری سایبر دیپلماسییکی از مهمترین اهداف بکارگیری سایبر دیپلماسی افزایش نفوذ ایدئولوژیکی است که از طریق صادرات فرهنگ و موسسات سیاسی اعمال می شود. ماهیت سیال و نفوذ بی سابقه شبکه های اجتماعی در میان جوامع مختلف، دولت ها را ترغیب کرده است تا از این ابزارها برای گسترش تفکرات خود و تأثیرگذاری بر مخاطبین بهره ببرند. از دیگر اهداف بکارگیری سایبر دیپلماسی می تواند، تغییر در فرهنگ جوامع دیگر، همسو کردن آنها با سیاست ها و فعالیت های یک دولت خاص، بر پا کردن جنبش اعتراضی از طریق شبکه-های اجتماعی، بسیج گروه های برانداز از طریق فضای سایبر، جمع آوری اطلاعات در مورد صف آرایی نیروهایی اجتماعی–سیاسی طرف مقابل، تقویت و تشدید فعالیت مخالفان از طریق وبلاگ نویسی و روزنامه نگاری فضای مجازی باشد.غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر تلاش فراوانی برای استفاده از ابزار سایبر دیپلماسی به منظور پیش برد اهداف سیاست خارجی خود به عمل آورده است. جلوه هایی از کاربرد سایبر دیپلماسی آمریکا در قبال ایران عبارتند از: تاسیس سفارتخانه مجازی در ایران، تلاش برای اجرای طرح هایی مانند اینترنت چمدانی به منظور مقابله با فیلترینگ، همکاری در طراحی نرم افزارهای فیلترشکن، راه اندازی وب-سایت های فارسی زبان و حضور جدی در شبکه های اجتماعی پرطرفدار مانند فیس بوک و…– گونه شناسی مقایسه ای مخاطبین در سایبر دیپلماسی (نسبت به سایر دیپلماسی ها)مخاطبان اصلی سایبر دیپلماسی دیگر به مانند دیپلماسی سنتی، تنها دولت ها و نمایندگان رسمی کشورها نیستند، بلکه بازیگران غیردولتی، انجمن ها، سازمان های غیرانتفاعی و مردم نهاد و به طور کلی تمامی افرادی که تحت تاثیر فضای مجازی هستند را در بر می گیرد. ابزار سایبر دیپلماسی به طور ع ...

ادامه مطلب  

اعلام محدودیت های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور  

درخواست حذف این مطلب
طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۲۱ ترددشمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۴.۲ درصد کاهش را نشان می دهد. بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع که ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به روال عادی در جریان است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۴.۲ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۶.۱ درصد ، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند.محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته:آزادراه کرج – تهران/ آزادراه قزوین – کرج/ آزادراه کرج – قزوین/ آزادراه تهران – کرج/ تهران – شهریار/ تهران – پاکدشت/ پاکدشت – تهران/ آزادراه تهران – قم/ آزادراه قم – تهران/ آزادراه ساوه – تهرانممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی:۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.۲- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۳- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۴- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد. ۵- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۶-محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۷-محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۶ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده ای:۱- محور سیرجان – بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته ، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.۲- محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل بزرگ ماربره، کیلومتر ۲۲ ، مسدود بوده و تردد از محور جدید ایلام – صالح آباد انجام می گردد.۳- محور گچساران- بی بی حکیمه - رگ سفید، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱ اسفند ۹۶، بصورت شبانه روزی، بدلیل اجرای عملیات راهسازی ، کیلومتر ۳۱ الی ۵۲ ، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین زیدون-رگ سفید انجام می گردد.۴- محور هراز ، واقع در استان مازندران، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته بغیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی راه (محدوده پیچ ابتهاج) ، کیلومتر ۸۵ الی ۸۶ ، مسدود بوده و تردد از محور های فیروزکوه و کندوان انجام می گردد. محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده ای:الف) تهران و محورهای منتهی به آن:۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ ( عوارضی ) الی ۱۲.۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.۲- محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۷۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۳- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) ) ، واقع در استان تهران ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفو ژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.۴- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا ( باند جنوبی ) )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۴۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۵- آزاد راه قم – تهران و بالعکس، واقع در استان قم ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب(چاپ و نشر)، کیلومتر ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.ب) سایر محورها:آذربایجان شرقی:۱- آزاد راه تبریز– زنجان (تونل شیبلی) ، واقع در استان آذربایجان شرقی ، از مورخ ۲۷ تیر لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل، کیلومتر ۲۶ الی ۶۰۰+۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱- محور ورزقان– خاروانا ،واقع در استان آذربایجان شرقی ، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۳ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.اصفهان:۱- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان ، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر ۲۰ الی ۲۳، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذر امکان پذیر می باشد.۲- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۸ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۷۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور فولادشهر – اصفهان و بالعکس ( آزاد راه ذوب آهن )، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل،جمع آوری و تعویض پایه های روشنایی، زیرسازی و نصب حفاظ بلوک مفصلی بتنی، کیلومتر ۶ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور نجف آباد – تیران ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۹ مرداد لغایت ۹ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات تعریض محور ، کیلومتر ۱ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایرانشهر:۱- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۳۰ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ ۲ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی ( تعریض ) و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۵ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور سرباز – کافه بلوچی ،واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایلام:۱- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل ( تقاطع ماربره – صالح آباد ) کیلومتر ۱۴ تا ۳۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲- محور ملکشاهی – مهران ( حدفاصل ترشابه – ملکشاهی ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۴۵ تا ۵۰۰+۴۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ایلام – مهران ( حدفاصل ایلام – صالح آباد ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر ۴ تا ۱۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل بزرگ ماربره، کیلومتر ۲۲ ، مسدود بوده و تردد از محور جدید ایلام – صالح آباد انجام می گردد.۵- محور صالح آباد – مهران ( گلان ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۲۲، به دلیل اجرای عملیات بهسازی، کیلومتر ۱۰۰+۳۳ تا ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور صالح آباد – مهران ( کنجاچم ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۲۲، به دلیل اجرای عملیات بهسازی، کیلومتر ۵۵ تا ۶۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.بوشهر:۱- محور بوشهر - دیر ( ساحلی ) ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶ ، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۲۵ تا ۸۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۱۱ خرداد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی ، از کیلومتر ۲۵ تا ۲۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۳- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۶ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر ۰ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۴- محور چغادک – بوشهر ( تقاطع غیر همسطح چغادک )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر ۰ تا ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۵- محور اهرم – دلوار ( تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۶- محور ساحلی دلوار – بندر رستمی ( حدفاصل باشی تا خواجه خضر )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۳ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ تا ۴۲۳+۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۷- محور برازجان – شیراز ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی تقاطع غیر همسطح ، از کیلومتر ۰ تا ۷۰۰+۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۸- محور آبپخش – گناوه ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۲۵ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی ، از کیلومتر ۰ تا ۲۰۰+۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۹- محور اهرم – فراشبند ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی، از کیلومتر ۵۰۰+۶ تا ۵۰۰+۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۰- محور کلمه – بوشکان ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۸ بهمن ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و اصلاح قوس های سوم و چهارم، از کیلومتر ۱۱ تا ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۱- محور برازجان – شیراز ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات خط لوله انتقال آب در پروژه فاز اول بهسازی تقاطع غیر همسطح ، از کیلومتر ۰ تا ۳۰۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. خراسان جنوبی:۱- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۱۴۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی ، کیلومتر ۴۰ تا ۴۶ ، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می گردد.۶- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۲۵ تا ۳۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور قهستان – زیرکوه ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکبرداری، کیلومتر ۲ تا ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور فردوس – سرایان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۰۰+۶ تا ۲۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور فردوس – بجستان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۰تا ۷۰۰+۴۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات زیرسازی ،روسازی و ابنیه ،کیلومتر ۳۵ تا ۴۳۹+۵۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.خراسان رضوی:۱- محور باغچه – نیشابور – سبزوار - کاهک، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- آزاد راه مشهد - باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۳۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور کمربندی نیشابور - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات ایلند وسط و جدول گذاری، کیلومتر ۵ الی ۸۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات احداث قطعه یک باند دوم محور، کیلومتر ۴ الی ۹ ، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تربت جام انجام می شود.۵- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل های زیر گذر کاریز و انسداد مسیر کمربندی کاریز، کیلومتر ۴ الی ۲۰۰+۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تایباد انجام می شود.۶- محور مشهد – فریمان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ اردیبهشت لغایت ۶ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت پلیمر، کیلومتر ۰ الی۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور سلطان آباد - سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۸ الی ۵۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور سلطان آباد - مشکان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۵ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور سبزوار – جغتای (تقاطع برغمد- جغتای)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۳۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور تربت حیدریه – سه راهی شادمهر ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۱۴ الی ۵۸۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۱- محور تربت حیدریه – مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بلوار و آسفالت، کیلومتر ۲ الی ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۲- محور مشهد – نیشابور، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ خرداد لغایت ۶ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل تقاطع غیرهمسطح شهر جدید بینالود، کیلومتر ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر انحرافی احداثی انجام می شود.۱۳ ...

ادامه مطلب  

محدودیت های ترافیکی محورهای مواصلاتی  

درخواست حذف این مطلب
طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۹۹۱ ترددشمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۲.۸ درصد افزایش را نشان می دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه های ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به روال عادی در جریان است.طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۹۹۱ ترددشمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۲.۸ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۶.۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند.محدودیت های ترافیکی چهارشنبه ۲۸ تیر الی شنبه ۳۱ تیر ماه ۹۶۱.موتورسیکلت :تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۸ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۳۱ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.۲.سواری :محور کندوان :تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۳۰ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۳۱ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۳۰ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۳۱ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.۳.نقلیه سنگین(به استثناء حاملین موادسوختی ویا فاسدشدنی) :۳.۱- محور کندوان : تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می باشد.۳.۲- محور هراز :الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد.ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ های ۹۶/۰۴/۲۸، ۹۶/۰۴/۲۹ و ۹۶/۰۴/۳۰ ممنوع می باشد.۳.۳- محور فیروزکوه :تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۳۰ از تهران به قائم شهر و بالعکس، ممنوع می باشد.ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.۲- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۳- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۴- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد. ۵- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۶-محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۶-محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۶ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:۱- محور سیرجان – بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.۲- محور بندرعباس – حاجی آباد (حدفاصل باند برگشت - داخل تونل ۱۷ شهریور)، واقع در استان هرمزگان، از مورخ ۲۳ تیر لغایت ۲۸ تیر ماه، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۱۰۲، مسدود بوده و تردد از باند رفت محور بندرعباس - حاجی آباد (تونل شهسواری) بصورت دوطرفه انجام می گردد.محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:الف) تهران و محورهای منتهی به آن:۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ (عوارضی) الی ۱۲.۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می شود.۲- محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۳- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) )، واقع در استان تهران ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می شود.۴- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا (باند جنوبی) )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۵- آزاد راه قم – تهران و بالعکس، واقع در استان قم ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب(چاپ و نشر)، کیلومتر ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می شود.ب) سایر محورها:آذربایجان شرقی:۱- آزاد راه تبریز– زنجان (تونل شیبلی)، واقع در شمال استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۲۷ تیر لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل، کیلومتر ۲۶ الی ۶۰۰+۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.اصفهان:۱- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر ۲۰ الی ۲۳، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذر امکان پذیر می باشد.۲- محور انارک - نایین، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۴۸ الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۸ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۷۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور فولادشهر – اصفهان و بالعکس (آزاد راه ذوب آهن)، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل، جمع آوری و تعویض پایه های روشنایی، زیرسازی و نصب حفاظ بلوک مفصلی بتنی، کیلومتر ۶ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور نجف آباد – تیران ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۹ مرداد لغایت ۹ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات تعریض محور، کیلومتر ۱ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایرانشهر:۱- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۳۰ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی (تعریض) و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۵ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور سرباز – کافه بلوچی ، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایلام:۱- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل (تقاطع ماربره – صالح آباد) کیلومتر ۱۴ تا ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور ملکشاهی – مهران (حدفاصل ترشابه – ملکشاهی)، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۴۵ تا ۵۰۰+۴۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ایلام – مهران (حدفاصل ایلام – صالح آباد)، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر ۴ تا ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.بوشهر:۱- محور برازجان - گناوه (حدفاصل شبانکاره – دهداران)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۵ تا ۵۰۰+۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور بوشهر - دیر (ساحلی)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۲۵ تا ۸۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۱ خرداد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی، از کیلومتر ۲۵ تا ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۶ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر ۰ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور چغادک – بوشهر (تقاطع غیر همسطح چغادک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر ۰ تا ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور اهرم – دلوار (تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور ساحلی دلوار – بندر رستمی (حدفاصل باشی تا خواجه خضر)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۳ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ تا ۴۲۳+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور برازجان – شیراز ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی تقاطع غیر همسطح، از کیلومتر ۰ تا ۷۰۰+۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور آبپخش – گناوه ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۲۵ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی، از کیلومتر ۰ تا ۲۰۰+۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور اهرم – فراشبند ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی، از کیلومتر ۵۰۰+۶ تا ۵۰۰+۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.خراسان جنوبی:۱- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور حاجی آباد - ابیز، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۰ تا ۱۰، مسدود و تردد از کنارگذر محور انجام می شود.۴- محور حاجی آباد – کال شور، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، نصب تابلو و بوته کنی، کیلومتر ۰ تا ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور حاجی آباد – زهان، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و ابنیه فنی، کیلومتر ۰ تا ۵۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور حاجی آباد - تجنود، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و بوته کنی، کیلومتر ۰ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور حاجی آباد - یزدان، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۰ تا ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۱۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۴۰ تا ۴۶، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می گردد.۱۱- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۲۵ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۲- محور قهستان – زیرکوه ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکبرداری، کیلومتر ۲ تا ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۳- محور فردوس – سرایان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۰۰+۶ تا ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۴- محور فردوس – بجستان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۰تا ۷۰۰+۴۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۵- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات زیرسازی، روسازی و ابنیه، کیلومتر ۳۵ تا ۴۳۹+۵۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.خراسان رضوی:۱- محور بجستان – گناباد ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور بجستان – فیض آباد، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۴۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور باغچه – نیشابور – سبزوار - کاهک، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- آزاد راه مشهد - باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۳۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور کمربندی نیشابور - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات ایلند وسط و جدول گذاری، کیلومتر ۵ الی ۸۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات احداث قطعه یک باند دوم محور، کیلومتر ۴ الی ۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تربت جام انجام می شود.۷- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل های زیر گذر کاریز و انسداد مسیر کمربندی کاریز، کیلومتر ۴ الی ۲۰۰+۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تایباد انجام می شود.۸- محور مشهد – فریمان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ اردیبهشت لغایت ۶ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت پلیمر، کیلومتر ۰ الی۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور سلطان آباد - سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۸ الی ۵۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور سلطان آباد - مشکان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای ع ...

ادامه مطلب  

جزئیات ممنوعیت ها و محدودیت های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پارس نیوز، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه های تردد شمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به روال عادی در جریان است.طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۹۶ تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۳۰.۹ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۶.۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند.محورهای دارای بیشترینتردد طی 24 ساعت گذشته :ردیفنام محوراستانتعداد وسیله نقلیه۱آزادراه کرج - تهرانالبرز93118۲آزادراه قزوین - کرجالبرز92840۳آزادراه تهران - کرجالبرز82136۴آزادراه کرج - قزوینالبرز80151۵آزادراه تهران - قمتهران42677۶آزادراه قم - تهرانتهران39431۷تهران - شهریارتهران36325۸آزادراه ساوه - تهرانتهران35880۹مشهد - چنارانخراسان رضوی34148۱۰تبریز - ایلخچیآذربایجان شرقی33855محدودیت های ترافیکی چهارشنبه 5 مهرالی سه شنبه 11 مهرماه ۹۶۱.موتورسیکلت :تردد موتور سیکلت از ساعت۱۲:۰۰ظهر روز چهارشنبه مورخ۹۶/۰۷/۰۵ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ۹۶/۰۷/۱۱ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محورتهران - سمنان - مشهد وبالعکس ممنوع می باشد.تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.۲.سواری:۲.۱-محور کندوان:الف-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ الی ۰۲:۰۰بامداد روز دو شنبه مورخ۹۶/۰۷/۱۰ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ الی ۰۲:۰۰بامداد روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۰از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.۲.۲-محور هراز:تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ ازآب اسک به سمت رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.۳.نقلیه سنگین(به استثناء حاملین موادسوختی ویافاسدشدنی) :۳.۱- محور کندوان: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می باشد.۳.۲- محور هراز:الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد.ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۵ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز های پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخ های۹۶/۰۷/۰۶، 7و8 و همچنین از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ از محور هراز ممنوع می باشد.۳.۳- محور فیروزکوه:تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ از تهران به قائم شهر و بالعکس، ممنوع می باشد.۳.۴- محور قدیم ساوه-همدان و بالعکس :تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ روز پنجشنبه مورخ۹۶/۰۷/۰۶ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۷/۰۷و همچنین ازساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ الی ساعت ۰۷:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۰ در محور فوق ممنوع می باشد مسیر جایگزین آزادراه ساوه- همدان می باشد.۳.۵- محور مشهد- قوچان- شیروان- بجنورد- آشخانه- جنگل گلستان و بالعکس :تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۵و همچنین ازساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۶ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ در محور فوق ممنوع می باشد.۳.۶- محور مشهد-سبزوار و بالعکس :تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰روز چهارشنبه مورخ۹۶/۰۷/۰۵ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۶ و هچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ در محور فوق ممنوع می باشد.۳.۷- محور ایذه-دهدز-لردگان و بالعکس :تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۶و همچنین از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۹ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان- الیگودرز - خرم آباد- اندیمشک- خوزستان می باشد.ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی :۱- محوررامیان- اولنگ -شاهرود، واقع در استان های گلستان و سمنان ، از مورخ 29 فروردین95 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.۲- محور قدیم فسا -داراب، واقع در استان فارس از مورخ 6 فروردین 96 تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد. ۳- محور جدید استهبان -نی ریز ، واقع در استان فارس از مورخ 9 فروردین 96 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۴- محور فرعی شمشک -دیزین ، واقع در استان های البرز و تهران ، از مورخ 17 تیر 96 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۵- محور دارزین-دهبکری ، واقع در استان کرمان ، از مورخ 25 مرداد 96 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:۱- محور سیرجان -بندرعباس ، واقع در استان کرمان، از مورخ 1 مرداد لغایت 1 دی ۹۶، به صورت 24 ساعته، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر 65 الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.۲- محور گچساران- بی بی حکیمه - رگ سفید، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ 3 مرداد لغایت 1 اسفند ۹۶، بصورت شبانه روزی، بدلیل اجرای عملیات راهسازی، کیلومتر 31 الی ۵۲، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین زیدون-رگ سفید انجام می گردد.۳- محور دهکویه -شهرپیر-دبیران ، واقع در استان فارس (لارستان) ، از مورخ 25 شهریور لغایت 20 اسفند ماه 96بصورت 24 ساعته، به دلیل اجرای عملیات بهسازی، حدفاصل کیلومتر 2 تا ۱۵، مسدود بوده و فاقد مسیر جایگزین می باشد.۴- محور بنه گز -عالیشهر ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 2 مهر لغایت 15 اسفند ۹۶، بصورت 24 ساعته، به دلیل اجرای عملیات بهسازی محور، از کیلومتر 0 تا ۳۰۰+۴، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین چغادک - عالیشهر انجام می گردد.محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:الف) تهران و محورهای منتهی به آن:۱- محور کندوان ( حدفاصل چالوس تا دهانه شمالی تونل کندوان )، واقع در استان مازندران ، از مورخ 2 مهر لغایت 30 مهر ۹۶، از ساعت 2 بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه هر هفته، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر 0 الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۲- محور هراز ( حدفاصل آمل تا امامزاده هاشم )، واقع در استان مازندران ، ا زمورخ 2 مهر لغایت 30 مهر ۹۶، از ساعت 2 بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه هر هفته، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر 0 الی ۱۰۳، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۳- محور سوادکوه ( حدفاصل کمربندی قائمشهر- گدوک )، واقع در استان مازندران ، از مورخ 2 مهر لغایت 30 مهر ۹۶، از ساعت 2 بامداد الی ۱۲، روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه هر هفته، به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر 0 الی ۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۴- آزاد راه تهران -قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) )، واقع در استان تهران ، از مورخ 2 مهر لغایت 30 آبان ۹۶، از ساعت 8 الی ۱۸، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و همچنین روز های سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفورژ میانی، کیلومتر 0 الی ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می شود.۵- محور هراز ( محدوده پیچ ابتهاج )، واقع در استان مازندران ، از مورخ 11 مهر لغایت 8 آذر ۹۶، روزهای شنبه از ساعت 12 الی ۱۸، روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، از ساعت 7 الی 18 و روزهای چهارشنبه از ساعت 7 الی 12 هر هفته بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه (انجام عملیات در صورت مساعد بودن شرایط جوی) در صورت، بدلیل اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی راه ، کیلومتر 85 الی ۸۶، مسدود بوده وتردد از محورهای فیروزکوه و کندوان انجام می شود.ب) سایر محورها:آذربایجان شرقی:۱- آزاد راه تبریز-زنجان (تونل شیبلی)، واقع در استان آذربایجان شرقی، از مورخ 27 تیر لغایت 15 مهر ۹۶، ساعت 8 الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل، کیلومتر 26 الی ۶۰۰+۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور ورزقان-خاروانا ، واقع در استان آذربایجان شرقی، از مورخ 13 مرداد لغایت 11 مهر ۹۶، ساعت 7 الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر 3 الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.آذربایجان غربی:فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شدهاردبیل:۱- محور اردبیل-سرچم ، واقع در استان اردبیل، از مورخ 30 مرداد لغایت 30 مهر ۹۶، ساعت 8 الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات تکمیل سیستم روشنایی تونل های 1 تا ۱۲، کیلومتر ۸۰۰+۹۴ الی ۱۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.اصفهان:۱- محور داران - اصفهان ، واقع در استان اصفهان، از مورخ 7 تیر لغایت 7 آبان ۹۶، ساعت 8 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 28 الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور خور - طبس ، واقع در استان اصفهان، از مورخ 7 تیر لغایت 7 آبان ۹۶، ساعت 8 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 20 الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور اصفهان - داران ، واقع در استان اصفهان، از مورخ 7 تیر لغایت 7 آبان ۹۶، ساعت 8 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 73 الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور سه راهی جندق -معلمان ، واقع در استان اصفهان، از مورخ 11 تیر لغایت 20 اسفند ۹۶، ساعت 8 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 9 الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور فولادشهر -اصفهان و بالعکس (آزاد راه ذوب آهن)، واقع در استان اصفهان، از مورخ 15 تیر لغایت 20 اسفند ۹۶، ساعت 8 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل، جمع آوری و تعویض پایه های روشنایی، زیرسازی و نصب حفاظ بلوک مفصلی بتنی، کیلومتر 6 الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور نجف آباد -تیران ، واقع در استان اصفهان، از مورخ 9 مرداد لغایت 9 آبان ۹۶، ساعت 7 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات تعریض محور، کیلومتر 1 الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور کمربندی داران ، واقع در استان اصفهان، از مورخ 23 شهریور لغایت 30 مهر ۹۶، ساعت 7 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات باند دوم پل قفر، کیلومتر 8 الی ۱۱، رمپ و لوپ پل قفر به ورودی شهر داران مسد. ود بوده و تردد از محور جایگزین پل کارگران انجام می گردد.۸- محور گلپایگان-تیکن- خونداب ، واقع در استان اصفهان، از مورخ 5 شهریور لغایت 30 مهر ۹۶، ساعت 8 الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات تعریض پل ها ، کیلومتر 6 الی ۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور زرین شهر- شهرکرد ، واقع در استان اصفهان، از مورخ 14 شهریور لغایت 14 آبان ۹۶، ساعت 8 الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات تعریض پل ، کیلومتر 14 الی ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات از یک لاین باند مخالف با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور اصفهان- داران (مسیررفت و برگشت) ، واقع در استان اصفهان، از مورخ 22 شهریور لغایت 22 آبان ۹۶، ساعت 8 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات آسفالت ، کیلومتر 72 الی ۱۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۱- محور نائین- اصفهان ، واقع در استان اصفهان، از مورخ 22 شهریور لغایت 22 آبان ۹۶، ساعت 8 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات آسفالت ، کیلومتر 8 الی ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۲- محور فولادشهر- نجف آباد (مسیررفت و برگشت) ، واقع در استان اصفهان، از مورخ 2 مهر لغایت 1 دی ۹۶، ساعت 8 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 0 الی ۲۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایرانشهر۱- محور ایرانشهر -بم ، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ 12 اردیبهشت لغایت 29 مهر ۹۶، ساعت 7 الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 130 الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور ایرانشهر -خاش ، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ 2 خرداد لغایت 20 اسفند ۹۶، ساعت 7 الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی (تعریض) و روکش آسفالت، کیلومتر 35 الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳-محور ایرانشهر-بمپور(بزرگراه شهیدمرادی)، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ 15 خرداد لغایت 15مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر 0 الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴-محور سرباز -کافه بلوچی، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ 24 تیر لغایت 15 اسفند ۹۶، ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 0 الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵-محور ایرانشهر -جکیگور، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ 28 مرداد لغایت 27 مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 103 الی ۱۹۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶-محور سه راهی سرباز -جکیگور، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ 24 شهریور لغایت 24 بهمن ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰، به دلیل اجرای عملیات تاسیسات زیربنایی، کیلومتر 105 الی ۱۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایلام۱- محور ایلام -مهران، واقع در استان ایلام، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 20 اسفند ۹۶، ساعت 8 الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل (تقاطع ماربره - صالح آباد) کیلومتر 14 تا ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور ملکشاهی -مهران (حدفاصل ترشابه - ملکشاهی)، واقع در استان ایلام، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 30 آبان ۹۶، ساعت 7 الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر 45 تا ۵۰۰+۴۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ایلام -مهران (حدفاصل ایلام - صالح آباد)، واقع در استان ایلام، از مورخ 1 خرداد لغایت 20 اسفند ۹۶، ساعت 7 الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر 4 تا ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور صالح آباد -مهران (گلان)، واقع در استان ایلام، از مورخ 1 مهر لغایت 4 آبان ۹۶، ساعت 7 الی ۲۲، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر 33 تا ۶۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.بوشهر:۱- محور برازجان -کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 11 خرداد لغایت 11 مهر ۹۶، ساعت 8 الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی، از کیلومتر 25 تا ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محورکنگان -عسلویه ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 26 خرداد لغایت 26 مهر ۹۶، ساعت 7 الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر 0 تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور اهرم -دلوار (تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 7 تیر لغایت 7 اسفند ۹۶، ساعت 7 الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور ساحلی دلوار -بندر رستمی (حدفاصل باشی تا خواجه خضر)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 13 تیر لغایت 13 دی ۹۶، ساعت 7 الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر 0 تا ۴۲۳+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور برازجان -شیراز ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 28 تیر لغایت 20 اسفند ۹۶، ساعت 7 الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی تقاطع غیر همسطح، از کیلومتر 0 تا ۷۰۰+۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود۶- محور آبپخش -گناوه ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 25 تیر لغایت 25 دی ۹۶، ساعت 7 الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی، از کیلومتر 0 تا ۲۰۰+۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور اهرم -فراشبند ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 28 تیر لغایت 20 اسفند ۹۶، ساعت 7 الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی، از کیلومتر ۵۰۰+۶ تا ۵۰۰+۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور کلمه -بوشکان ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 8 مرداد لغایت 8 بهمن ۹۶، ساعت 7 الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و اصلاح قوس های سوم و چهارم، از کیلومتر 11 تا ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور اهرم -دلوار(حدفاصل اهرم تا روستای شورکی) ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 16 شهریور لغایت 16 آبان ۹۶، ساعت 7 الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی، تعریض و احداث پل و تقاطع، از کیلومتر 0 تا ۵۴۰+۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور ساحلی بوشهر-دیر(محدوده روستای گاهی) ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 22 شهریور لغایت 22 آذر ۹۶، ساعت 7 الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات احداث پل، از کیلومتر 50 تا ۲۵۰+۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از کنار گذر احداثی بصورت دو طرفه انجام می شود۱۱- محور بنه گز -عالیشهر ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 2 مهر لغایت 15 اسفند ۹۶، بصورت 24 ساعته، به دلیل اجرای عملیات بهسازی محور، از کیلومتر 0 تا ۳۰۰+۴، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین چغادک - عالیشهر انجام می گردد.چهار محال وبختیاری:فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شدهخراسان جنوبی:۱- محور سربیشه - نهبندان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 3 اردیبهشت لغایت 30 مهر ۹۶، ساعت 7 الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 0 تا ۱۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور حاجی آباد -آبیز ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 18 مرداد لغایت 30 مهر ۹۶، ساعت 7 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر 0 الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور حاجی آباد -کال شور- بند آخوند ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 18 مرداد لغایت 30 مهر ۹۶، ساعت 7 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی لکه گیری، کیلومتر 0 الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور حاجی آباد -پیشبر- زهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 18 مرداد لغایت 30 مهر ۹۶، ساعت 7 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات ابنیه فنی و نصب تابلو، کیلومتر 0 الی ۵۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور حاجی آباد -تجنود- ملکی ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 18 مرداد لغایت 30 مهر ۹۶، ساعت 7 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات ایمن سازی تقاطها وبوته کنی، کیلومتر 0 الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور حاجی آباد -یزدان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 18 مرداد لغایت 30 مهر ۹۶، ساعت 7 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بوته کنی، کیلومتر 0 الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور حاجی آباد -افین- شیرگ ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 18 مرداد لغایت 30 مهر ۹۶، ساعت 7 الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات نصب تابلو و دست انداز و ایمن سازی تقاطها و بوته کنی، کیلومتر 0 الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور طبس -اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 18 مرداد لغایت 10 مهر ۹۶، ساعت 7 الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی، کیلومتر 62 الی ۷۲، ت ...

ادامه مطلب  

جزئیات ممنوعیت ترافیکی در سراسر کشور/محدودیت در ۵ محور تهران  

درخواست حذف این مطلب
محورهای قم - تهران، کرج – چالوس حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر ، آزاد راه تهران – قم، محور کرج – بویین زهرا، آزاد راه قم – تهران و بالعکس با محدودیت ترافیکی مواجه هستند. ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج به دلیل تصادف منجر به فوتاعمال محدودیت ترافیکی در مسیر آزادراه قزوین – رشتحرکت خودرواز مرزن آباد به کرج یک طرفه شد/ تردد موتورسیکلت ممنوعترافیک در آزادراه تهران - پردیس/ برخورد تریلی حامل قیر با ٣ سواریرییس پلیس راه البرز اعلام کرد: ترافیک محور چالوس سنگین استقاچاقچیان موادمخدر خود را به دره پرت کردندبه گزارش ایسکانیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی،سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع که در ادامه ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به روال عادی در جریان است.طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۳۳ تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۵.۲ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۶ درصد ، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.۲- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۳- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۴- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد. ۵- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۶-محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۷-محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۶ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای۱- محور سیرجان – بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته ، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می شود.۲- محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل بزرگ ماربره، کیلومتر ۲۲ ، مسدود بوده و تردد از محور جدید ایلام – صالح آباد انجام می شود.۳- محور گچساران- بی بی حکیمه - رگ سفید ،واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱ اسفند ۹۶ ، بصورت شبانه روزی ، بدلیل اجرای عملیات راهسازی ، کیلومتر ۳۱ الی ۵۲ ، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین زیدون-رگ سفید انجام می شود.محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ایالف) تهران و محورهای منتهی به آن۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ ( عوارضی ) الی ۱۲.۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.۲- محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر ) ، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۷۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۳- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) ) ، واقع در استان تهران ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفو ژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.۴- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا ( باند جنوبی ) )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۴۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۵- آزاد راه قم – تهران و بالعکس، واقع در استان قم ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب(چاپ و نشر)، کیلومتر ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.ب) سایر محورهاآذربایجان شرقی۱- آزاد راه تبریز– زنجان (تونل شیبلی) ، واقع در شمال استان آذربایجان شرقی ، از مورخ ۲۷ تیر لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل، کیلومتر ۲۶ الی ۶۰۰+۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.اصفهان۱- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان ، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر ۲۰ الی ۲۳، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذر امکان پذیر می باشد.۲- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۸ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۷۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور فولادشهر – اصفهان و بالعکس ( آزاد راه ذوب آهن )، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل،جمع آوری و تعویض پایه های روشنایی، زیرسازی و نصب حفاظ بلوک مفصلی بتنی، کیلومتر ۶ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور نجف آباد – تیران ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۹ مرداد لغایت ۹ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات تعریض محور ، کیلومتر ۱ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایرانشهر۱- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۳۰ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ ۲ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی ( تعریض ) و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۵ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور سرباز – کافه بلوچی ،واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایلام۱- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل ( تقاطع ماربره – صالح آباد ) کیلومتر ۱۴ تا ۳۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲- محور ملکشاهی – مهران ( حدفاصل ترشابه – ملکشاهی ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۴۵ تا ۵۰۰+۴۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ایلام – مهران ( حدفاصل ایلام – صالح آباد ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر ۴ تا ۱۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل بزرگ ماربره، کیلومتر ۲۲ ، مسدود بوده و تردد از محور جدید ایلام – صالح آباد انجام می شود.بوشهر۱- محور بوشهر - دیر ( ساحلی ) ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶ ، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۲۵ تا ۸۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۱۱ خرداد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی ، از کیلومتر ۲۵ تا ۲۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۳- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۶ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر ۰ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود۴- محور چغادک – بوشهر ( تقاطع غیر همسطح چغادک )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر ۰ تا ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۵- محور اهرم – دلوار ( تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۶- محور ساحلی دلوار – بندر رستمی ( حدفاصل باشی تا خواجه خضر )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۳ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ تا ۴۲۳+۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۷- محور برازجان – شیراز ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی تقاطع غیر همسطح ، از کیلومتر ۰ تا ۷۰۰+۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۸- محور آبپخش – گناوه ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۲۵ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی ، از کیلومتر ۰ تا ۲۰۰+۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۹- محور اهرم – فراشبند ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی، از کیلومتر ۵۰۰+۶ تا ۵۰۰+۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۰- محور کلمه – بوشکان ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۸ بهمن ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و اصلاح قوس های سوم و چهارم، از کیلومتر ۱۱ تا ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۱۱- محور برازجان – شیراز ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات خط لوله انتقال آب در پروژه فاز اول بهسازی تقاطع غیر همسطح ، از کیلومتر ۰ تا ۳۰۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .خراسان جنوبی۱- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۱۴۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی ، کیلومتر ۴۰ تا ۴۶ ، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می شود.۶- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۲۵ تا ۳۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود۷- محور قهستان – زیرکوه ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکبرداری، کیلومتر ۲ تا ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور فردوس – سرایان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۰۰+۶ تا ۲۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور فردوس – بجستان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۰تا ۷۰۰+۴۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات زیرسازی ،روسازی و ابنیه ،کیلومتر ۳۵ تا ۴۳۹+۵۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.خراسان رضوی ۱- محور باغچه – نیشابور – سبزوار - کاهک، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- آزاد راه مشهد - باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۳۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور کمربندی نیشابور - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات ایلند وسط و جدول گذاری، کیلومتر ۵ الی ۸۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات احداث قطعه یک باند دوم محور، کیلومتر ۴ الی ۹ ، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تربت جام انجام می شود.۵- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل های زیر گذر کاریز و انسداد مسیر کمربندی کاریز، کیلومتر ۴ الی ۲۰۰+۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تایباد انجام می شود.۶- محور مشهد – فریمان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ اردیبهشت لغایت ۶ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت پلیمر، کیلومتر ۰ الی۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور سلطان آباد - سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۸ الی ۵۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور سلطان آباد - مشکان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۵ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور سبزوار – جغتای (تقاطع برغمد- جغتای)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۳۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور تربت حیدریه – سه راهی شادمهر ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۱۴ الی ۵۸۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۱- محور تربت حیدریه – مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بلوار و آسفالت، کیلومتر ۲ الی ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۲- محور مشهد – نیشابور، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ خرداد لغایت ۶ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل تقاطع غیرهمسطح شهر جدید بینالود، کیلومتر ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر انحرافی احداثی انجام می شود.۱۳- محور راه روستایی امام تقی ( باغچه – تربت حیدریه )، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ خرداد لغایت ۱۴ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل روگذر بر روی محور راه آهن مشهد- تهران، کیلومتر ۱۵، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین روستایی دلبران بصورت انجام می شود.۱۴- محور سرخس- مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ آذر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم با تعریض از طرفین، کیلومتر ۰ الی ۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۵- محور فیض آباد- بجستان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۲۱ الی ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۶- محور کلات - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ...

ادامه مطلب  

همه محدودیت های ترافیکی همه استان های کشور  

درخواست حذف این مطلب
بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۴.۹ درصد افزایش را نشان می دهد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به روال عادی در جریان است.طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۴.۹ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۳.۹ درصد ، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند. ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.۲- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۳- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۴- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد. ۵- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۶-محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۷-محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۶ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. محدودیت های ترافیکی چهارشنبه ۴ مرداد الی شنبه ۷ مرداد ماه ۹۶۱.موتورسیکلت :تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۴ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۷ از محورهای کرج - چالوس ، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.۲.سواری :محور کندوان :تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰الی ۲۴:۰۰روز جمعه مورخ ۹۶/۰۵/۰۶ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۵/۰۶ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.۳.نقلیه سنگین(به استثناء حاملین موادسوختی ویا فاسدشدنی) :۳.۱- محور کندوان : تردد انواع تریلر ، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می باشد .۳.۲- محور هراز :الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد.ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۴و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ های ۹۶/۰۵/۰۵ و ۹۶/۰۵/۰۶ ممنوع می باشد.۳.۳- محور فیروزکوه :تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۵/۰۶ از تهران به قائم شهر و بالعکس ، ممنوع می باشد.ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:۱- محور سیرجان – بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته ، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.۲- محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل بزرگ ماربره، کیلومتر ۲۲ ، مسدود بوده و تردد از محور جدید ایلام – صالح آباد انجام می گردد.۳- محور گچساران- بی بی حکیمه - رگ سفید ،واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱ اسفند ۹۶ ، بصورت شبانه روزی ، بدلیل اجرای عملیات راهسازی ، کیلومتر ۳۱ الی ۵۲ ، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین زیدون-رگ سفید انجام می گردد.محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:الف) تهران و محورهای منتهی به آن:۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ ( عوارضی ) الی ۱۲.۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.۲- محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر ) ، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۷۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۳- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) ) ، واقع در استان تهران ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفو ژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.۴- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا ( باند جنوبی ) )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۴۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۵- آزاد راه قم – تهران و بالعکس، واقع در استان قم ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب(چاپ و نشر)، کیلومتر ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.ب) سایر محورها:آذربایجان شرقی:۱- آزاد راه تبریز– زنجان (تونل شیبلی) ، واقع در شمال استان آذربایجان شرقی ، از مورخ ۲۷ تیر لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل، کیلومتر ۲۶ الی ۶۰۰+۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.اصفهان:۱- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان ، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر ۲۰ الی ۲۳، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذر امکان پذیر می باشد.۲- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۸ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۷۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور فولادشهر – اصفهان و بالعکس ( آزاد راه ذوب آهن )، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل،جمع آوری و تعویض پایه های روشنایی، زیرسازی و نصب حفاظ بلوک مفصلی بتنی، کیلومتر ۶ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور نجف آباد – تیران ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۹ مرداد لغایت ۹ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات تعریض محور ، کیلومتر ۱ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایرانشهر:۱- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۳۰ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ ۲ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی ( تعریض ) و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۵ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور سرباز – کافه بلوچی ،واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایلام:۱- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل ( تقاطع ماربره – صالح آباد ) کیلومتر ۱۴ تا ۳۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۲- محور ملکشاهی – مهران ( حدفاصل ترشابه – ملکشاهی ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۴۵ تا ۵۰۰+۴۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ایلام – مهران ( حدفاصل ایلام – صالح آباد ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر ۴ تا ۱۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل بزرگ ماربره، کیلومتر ۲۲ ، مسدود بوده و تردد از محور جدید ایلام – صالح آباد انجام می گردد.بوشهر:۱- محور بوشهر - دیر ( ساحلی ) ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶ ، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۲۵ تا ۸۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۱۱ خرداد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی ، از کیلومتر ۲۵ تا ۲۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۳- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۶ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر ۰ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۴- محور چغادک – بوشهر ( تقاطع غیر همسطح چغادک )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر ۰ تا ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۵- محور اهرم – دلوار ( تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۶- محور ساحلی دلوار – بندر رستمی ( حدفاصل باشی تا خواجه خضر )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۳ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ تا ۴۲۳+۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۷- محور برازجان – شیراز ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی تقاطع غیر همسطح ، از کیلومتر ۰ تا ۷۰۰+۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۸- محور آبپخش – گناوه ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۲۵ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی ، از کیلومتر ۰ تا ۲۰۰+۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .۹- محور اهرم – فراشبند ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی، از کیلومتر ۵۰۰+۶ تا ۵۰۰+۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور کلمه – بوشکان ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۸ بهمن ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و اصلاح قوس های سوم و چهارم، از کیلومتر ۱۱ تا ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۱- محور برازجان – شیراز ،واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات خط لوله انتقال آب در پروژه فاز اول بهسازی تقاطع غیر همسطح ، از کیلومتر ۰ تا ۳۰۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود . خراسان جنوبی:۱- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۱۴۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی ، کیلومتر ۴۰ تا ۴۶ ، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می گردد.۶- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۲۵ تا ۳۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور قهستان – زیرکوه ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکبرداری، کیلومتر ۲ تا ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور فردوس – سرایان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۰۰+۶ تا ۲۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور فردوس – بجستان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۰تا ۷۰۰+۴۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات زیرسازی ،روسازی و ابنیه ،کیلومتر ۳۵ تا ۴۳۹+۵۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.خراسان رضوی:۱- محور باغچه – نیشابور – سبزوار - کاهک، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- آزاد راه مشهد - باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۳۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور کمربندی نیشابور - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به دلیل اجرای عملیات ایلند وسط و جدول گذاری، کیلومتر ۵ الی ۸۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات احداث قطعه یک باند دوم محور، کیلومتر ۴ الی ۹ ، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تربت جام انجام می شود.۵- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل های زیر گذر کاریز و انسداد مسیر کمربندی کاریز، کیلومتر ۴ الی ۲۰۰+۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تایباد انجام می شود.۶- محور مشهد – فریمان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ اردیبهشت لغایت ۶ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت پلیمر، کیلومتر ۰ الی۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور سلطان آباد - سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۸ الی ۵۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۸- محور سلطان آباد - مشکان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۵ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور سبزوار – جغتای (تقاطع برغمد- جغتای)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۳۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور تربت حیدریه – سه راهی شادمهر ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۱۴ الی ۵۸۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۱- محور تربت حیدریه – مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بلوار و آسفالت، کیلومتر ۲ الی ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۲- محور مشهد – نیشابور، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ خرداد لغایت ۶ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل تقاطع غیرهمسطح شهر جدید بینالود، کیلومتر ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر انحرافی احداثی انجام می شود.۱۳- محور راه روستایی امام تقی ( باغچه – تربت حیدریه )، واقع در اس ...

ادامه مطلب  

جزئیات ممنوعیت ترافیکی در سراسر کشور  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع که در ادامه ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به روال عادی در جریان است.طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۳۳ تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۵.۲ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.۲- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۳- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۴- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد. ۵- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۶-محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۷-محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۶ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای: ۱- محور سیرجان – بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می شود. ۲- محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل بزرگ ماربره، کیلومتر ۲۲، مسدود بوده و تردد از محور جدید ایلام – صالح آباد انجام می شود. ۳- محور گچساران- بی بی حکیمه - رگ سفید ، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱ اسفند ۹۶، بصورت شبانه روزی، بدلیل اجرای عملیات راهسازی، کیلومتر ۳۱ الی ۵۲، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین زیدون-رگ سفید انجام می شود. محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:الف) تهران و محورهای منتهی به آن: ۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ (عوارضی) الی ۱۲.۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می شود. ۲- محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. ۳- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) )، واقع در استان تهران ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفو ژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می شود. ۴- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا (باند جنوبی) )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. ۵- آزاد راه قم – تهران و بالعکس، واقع در استان قم ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب(چاپ و نشر)، کیلومتر ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می شود. ب) سایر محورها:آذربایجان شرقی: ۱- آزاد راه تبریز– زنجان (تونل شیبلی)، واقع در شمال استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۲۷ تیر لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل، کیلومتر ۲۶ الی ۶۰۰+۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. اصفهان: ۱- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر ۲۰ الی ۲۳، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذر امکان پذیر می باشد. ۲- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۸ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۴- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۷۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۵- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۶- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۷- محور فولادشهر – اصفهان و بالعکس (آزاد راه ذوب آهن)، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل، جمع آوری و تعویض پایه های روشنایی، زیرسازی و نصب حفاظ بلوک مفصلی بتنی، کیلومتر ۶ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۸- محور نجف آباد – تیران ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۹ مرداد لغایت ۹ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات تعریض محور، کیلومتر ۱ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ایرانشهر: ۱- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۳۰ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۲- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی (تعریض) و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۵ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۴- محور سرباز – کافه بلوچی ، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ایلام: ۱- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل (تقاطع ماربره – صالح آباد) کیلومتر ۱۴ تا ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۲- محور ملکشاهی – مهران (حدفاصل ترشابه – ملکشاهی)، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۴۵ تا ۵۰۰+۴۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محور ایلام – مهران (حدفاصل ایلام – صالح آباد)، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر ۴ تا ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۴- محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل بزرگ ماربره، کیلومتر ۲۲، مسدود بوده و تردد از محور جدید ایلام – صالح آباد انجام می شود.بوشهر: ۱- محور بوشهر - دیر (ساحلی)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۲۵ تا ۸۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۲- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۱ خرداد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی، از کیلومتر ۲۵ تا ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۶ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر ۰ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود ۴- محور چغادک – بوشهر (تقاطع غیر همسطح چغادک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر ۰ تا ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۵- محور اهرم – دلوار (تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۶- محور ساحلی دلوار – بندر رستمی (حدفاصل باشی تا خواجه خضر)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۳ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ تا ۴۲۳+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۷- محور برازجان – شیراز ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی تقاطع غیر همسطح، از کیلومتر ۰ تا ۷۰۰+۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۸- محور آبپخش – گناوه ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۲۵ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی، از کیلومتر ۰ تا ۲۰۰+۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۹- محور اهرم – فراشبند ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی، از کیلومتر ۵۰۰+۶ تا ۵۰۰+۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۰- محور کلمه – بوشکان ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۸ بهمن ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و اصلاح قوس های سوم و چهارم، از کیلومتر ۱۱ تا ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۱- محور برازجان – شیراز ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات خط لوله انتقال آب در پروژه فاز اول بهسازی تقاطع غیر همسطح، از کیلومتر ۰ تا ۳۰۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. خراسان جنوبی: ۱- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۲- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۱۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۴- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۵- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۴۰ تا ۴۶، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می شود. ۶- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۲۵ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود ۷- محور قهستان – زیرکوه ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکبرداری، کیلومتر ۲ تا ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۸- محور فردوس – سرایان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۰۰+۶ تا ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۹- محور فردوس – بجستان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۰تا ۷۰۰+۴۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۰- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات زیرسازی، روسازی و ابنیه، کیلومتر ۳۵ تا ۴۳۹+۵۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. خراسان رضوی: ۱- محور باغچه – نیشابور – سبزوار - کاهک، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۲- آزاد راه مشهد - باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۳۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محور کمربندی نیشابور - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات ایلند وسط و جدول گذاری، کیلومتر ۵ الی ۸۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۴- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات احداث قطعه یک باند دوم محور، کیلومتر ۴ الی ۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تربت جام انجام می شود. ۵- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل های زیر گذر کاریز و انسداد مسیر کمربندی کاریز، کیلومتر ۴ الی ۲۰۰+۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تایباد انجام می شود. ۶- محور مشهد – فریمان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ اردیبهشت لغایت ۶ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت پلیمر، کیلومتر ۰ الی۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۷- محور سلطان آباد - سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۸ الی ۵۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۸- محور سلطان آباد - مشکان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۵ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۹- محور سبزوار – جغتای (تقاطع برغمد- جغتای)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۳۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۰- محور تربت حیدریه – سه راهی شادمهر ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۱۴ الی ۵۸۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۱- محور تربت حیدریه – مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بلوار و آسفالت، کیلومتر ۲ الی ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۲- محور مشهد – نیشابور، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ خرداد لغایت ۶ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل تقاطع غیرهمسطح شهر جدید بینالود، کیلومتر ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر انحرافی احداثی انجام می شود. ۱۳- محور راه روستایی امام تقی (باغچه – تربت حیدریه)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ خرداد لغایت ۱۴ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل روگذر بر روی محور راه آهن مشهد- تهران، کیلومتر ۱۵، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین روستایی دلبران بصورت انجام می شود. ۱۴- محور سرخس- مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ آذر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم با تعریض از طرفین، کیلومتر ۰ الی ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۵- محور فیض آباد- بجستان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۲۱ الی ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۶- محور کلات - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۲ الی ۵۰۰+۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۷- محور سرخس - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۰ الی ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۸- محور چکنه–عبداله گیو (حدفاصل سه راهی کلیدر تا تقاطع عبداله گیو)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظتی آسفالت گرم، کیلومتر ۲۰۰+۱۳ الی ۲۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از لاین مجاور انجام می شو ...

ادامه مطلب  

دیپلماسی پارسی، نیازمند تغییرات اساسی/تاملی بر یقه انگلیسی دستگاه دیپلماسی!  

درخواست حذف این مطلب
دیپلماسی در واقع مجری سیاست خارجی در چارچوب دکترین سیاست خارجی هر کشور است. دکترین سیاست خارجی یک کشور که معمولاً یک بیان کلی از سیاست خارجی آن محسوب می شود توسط رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه اعلام می شود.به افراد تاثیر گذار در دیپلماسی هر کشور دیپلمات گفته می شود.دیپلمات وظیفه دارد با وضعیت های مختلف پیش آمده در عرصه بین الملل به طور مناسب برخورد نماید و رفتار کشور در برابر سایر کشورها را توضیح داده و عکس العمل متناسب را در دستور کار خود قرار دهد.ایران به رغم تصور همگانی مرتبط با شهرت آن، چندان هم در جهان شناخته شده نیست، بسیاری از گردشگران یک میلیاردی جهان نمی دانند یکی از باتمدن ترین کشورهای جهان چگونه است.نمی دانند در این کشور خاورمیانه ای اولین لوح حقوق بشر نگاشته شده و آنها روزگاری یکی از بزرگ ترین امپراتوری های جهان را اداره می کردند.و در حال حاضر تعیین کننده ترین کشور جهان است. دلایل مهجور ماندن نام کشورمان چیست؟ یکی از دلایل اصلی این مساله، دیپلماسی دولت هاست.آنطور که ناظران سیاسی می گویند اگر به کارنامه حوزه سیاست خارجی دولت یازدهم نگاهی بیندازیم در حوزه آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین نتوانسته نمره قابل قبولی داشته باشد و دستگاه سیاست خارجی در طول مدیریت وزیرخارجه به میزان لازم فرایندهای تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی را نتوانست به نقطه مطلوب برساند؛ چنانچه تحکیم روابط با کشورهای دوست منطقه نیز آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.البته دستگاه دیپلماسی در تعامل با کشورهای اروپایی نسبتاً فعال عمل کرد که آن هم بیشتر تحت تاثیر پرونده هسته ای بود و تلاش های دستگاه وزارت خارجه برای جلب توجه این کشورها در مواردی موثر و در مواردی با دخالت آمریکایی ها غیرموثر بود.به بیان دیگر در حوزه اروپا با توجه به توافق نامه برجام فضای تعامل مناسب تری بین ایران و برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برقرار شده هرچند که این روابط و به وجود آمدن فضای تعامل دلپذیر نتوانست در شرایط اقتصادی ایران بهبودی ایجاد کند، البته کنش های تهاجمی کشورهای اروپایی علیه ایران کاهش یافته است.اما آنچه مورد نقد کارشناسان دلسوز عرصه سیاست خارجی است؛ در حوزه منطقه ای و ارتباط با کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین است که متأسفانه دستگاه دیپلماسی نتوانسته از ظرفیت این کشورها برای توسعه مناسبات استفاده کند.کارشناسان عرصه سیاست خارجی اکنون به دولت دوازدهم پیشنهاد می کنند تا توجه به کشورهای همسایه، آفریقا و حتی آمریکای لاتین را به دلیل برخی قرابت ها با جمهوری اسلامی ایران و نفوذ و الگوبرداری از انقلاب اسلامی در دولت آینده مورد توجه قراردهد تا جدا از فراهم شدن بازار بزرگ اقتصادی و تجاری؛ زمینه ائتلافی بزرگ علیه تروریسم و رژیم های استکباری ایجاد شود تا بار دیگر به دلیل غفلت مسئولان ما گستاخی رژیم هایی همچون سعودی را علیه ملت ایران شاهد نباشیم.اولویت قرار دادن صرف پرونده هسته ای از ضعف های سیاست خارجه دولت است که امیدواریم در دولت آتی تمامی مناسبات با ماجرای هسته ای گره نخورد!به جز ماجراهای هزار و یک شب برجام و مذاکره با گروه 1+5 ، برقراری اولین گفتگوی تلفنی میان روسای جمهور ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به درخواست مقامات آمریکایی در سال 92 عملا ً سودی برای ما نداشت و حرف دولتمردان که گفته بودند باید منتظر نتایج آن در سال 93 باشیم نیز شعاری بیش نبود.چیزی که نمی توان آن را در نقد منصفانه دستگاه دیپلماسی نادیده گرفت آن است که "عملکرد دولت در دیپلماسی اقتصادی بسیار ضعیف است".آنچه این روزها بیشتر از همیشه مردم را درگیر کرده و نیاز به تغییر جدی دارد، کمتر فضای سیاسی و بیشتر فضای اقتصادی است. از این رو تمرکز روی مسایل اقتصادی بیشتر باید مورد توجه دستگاه دیپلماسی باشد.دستگاه دیپلماسی ما با غفلت فرصت ها را از دست می دهد، یک رصد عادی طی همین یک ماه گذشته نشان می دهد غفلت مسئولین در سالم سازی محصولات، شناسایی و بهره برداری از بازارهای موجود در منطقه سبب شده محصولات ترکیه بازارهای قطر را پر کند و از شرایطی که به لحاظ سیاسی در اطراف ما پیش می آید به جهت تعلل بی بهره بمانیم .لزوم پیشبرد اهداف بلند سیاست خارجی در دولت دوازدهم با توجه به شرکت گسترده مردم در انتخابات اردیبهشت ۹۶به نظر می رسد دولت دوازدهم می تواند با دست بالاتر و قوی تری در سیاست خارجی به اهداف انقلاب اسلامی و پیش برد منافع ملی اقدام نماید.پیشنهاد می شود دستگاه سیاست خارجی ایران در دولت دوازدهم تلاش نماید از موضع اقتدار در عرصه بین المللی وارد شود و در ارتباط بیشتر و هدفمند با کشورهای منطقه که پایگاهی برای آمریکا و ...

ادامه مطلب  

محدودیت های ترافیکی جاده ها/ افزایش ۵ درصدی سفرهای برون شهری  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به روال عادی در جریان است.طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۹۰۸ تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۴.۹ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴.۸ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند.محدودیت های ترافیکی تا ۳ تیر۱.موتورسیکلت : تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۳۱ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۳ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود. ۲.سواری :محور کندوان :تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۲ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۲ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود. ۳.نقلیه سنگین(به استثناء حاملین موادسوختی ویا فاسدشدنی) :۳.۱- محور کندوان : تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می باشد. ۳.۲- محور هراز :الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد.ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۳۱ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ های ۹۶/۰۴/۰۱ و ۹۶/۰۴/۰۲ ممنوع است.۳.۳- محور فیروزکوه :تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۲ از تهران به قائم شهر و بالعکس، ممنوع می باشد. محدودیت های ترافیکی ایام عید سعید فطر ۱۳۹۶از تاریخ ۴ تیر ۹۶ لغایت ۱۰ تیر ۹۶۱. تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۹۶.۴.۴ ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ۹۵.۴.۱۰ از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد و، محورهای قوچان-مشهد، سبزوار-مشهد و تربت حیدریه-مشهد و بالعکس ممنوع است.تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود. ۲- محور کرج – چالوس۲-۱- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.۲-۲- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶.۴.۴ الی ۰۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۵.۴.۵ ۹۵از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ الی ۰۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۵ از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه است.۲-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۵ الی ۰۱:۰۰ بامداد روزسه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۶ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۵ الی ۰۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۶ از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه است.۲-۴- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶.۴.۹ الی ۰۳:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶.۴.۱۰ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶.۴.۹ الی ۰۳:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶.۴.۱۰ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه است. ۳- محور هراز۳-۱- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع است.۳-۲- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی ازساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶.۴.۴ الی ۰۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶.۴.۷ وهمچنین از ساعت ۰۸:۰۰الی ۲۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۹۶.۴.۸ و از ساعت ۰۸:۰۰ روزجمعه مورخ ۹۶.۴.۹ الی ساعت۱۲:۰۰ روز شنبه ۹۶.۴.۱۰ از محور هراز ممنوع است.۳-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶.۴.۹ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶.۴.۱۰ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶.۴.۹ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶.۴.۱۰ از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.۴- محور فیروز کوه تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای دوشنبه ۹۶/۰۴/۰۵ و سه شنبه ۹۶/۰۴/۰۶ و جمعه ۹۶/۰۴/۰۹ از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.۵- آزادراه کرج - قزوین تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶.۴.۴ درمسیر شرق به غرب (باند شمالی) واز ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای جمعه مورخ ۹۶.۴.۹۹ در مسیرغرب به شرق(باند جنوبی) محور فوق ممنوع است.۶- محور قدیم رشت – قزوین تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنج شنبه ویکشنبه مورخ های۱ و ۹۶.۴.۴ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای جمعه، دوشنبه و سه شنبه مورخ های ۲ و۵۵ و ۹۶.۴.۶۶در این محور ممنوع است.۷- محور قدیم ساوه – همدان و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰روز یکشنبه مورخ ۹۶.۴.۴ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۶.۴.۶ از محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین آزادراه ساوه-همدان است.۸- محور آستارا - اردبیل، اردبیل – سرچم و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای دوشنبه، سه شنبه و جمعه مورخ های ۶ و ۹۶.۴.۵ از محورهای فوق ممنوع است. ۹- محور سلفچگان – قم تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶.۴.۹۹ از محور سلفچگان به قم ممنوع است.۱۰- محور شیروان – بجنورد-جنگل گلستان و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶.۴.۴ و ازساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز سه شنبه از محورهای فوق ممنوع است.۱۱ - محور اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ۹۶.۴.۹ از محورهای فوق ممنوع بوده ومسیر جایگزین محور اصفهان-الیگودرز-خرم آباد وخوزستان است.۱۲- محور یاسوج – لردگان – بروجن - اصفهان و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ های ۹۶.۴.۹ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶.۴.۹ از محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان-یاسوج است.۱۳- محور اهواز – هفتگل – باغملک – ایذه – دهدز - شهرکردتردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶.۴.۴ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶.۴.۹ از محورهای فوق از محورهای فوق ممنوع می باشد و مسیر جایگزین محور اهواز – اندیمشک – خرم آباد – اصفهان – شهرکرد خواهد بود.۱۴- محور تبریز – اهر – مشکین شهر و اهر – هریس و اهر – ورزقان و اهر – کلیبر – هوراند – خدآفرین و بالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰الی ۲۲:۰۰ روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه وجمعه مورخ های۹و۸و۷و۶و ۹۶.۴.۵ از محورهای فوق ممنوع است.۱۵-محور های قوچان-مشهد، سبزوار-مشهد و تربت حیدریه-مشهد وبالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۹۶.۴.۱ الی ۲۴:۰۰ روزجمعه۹ مورخ ۹۶.۴.۲ و از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای یکشنبه، سه شنبه و جمعه مورخ ۹ و۴ و ۹۶.۴.۳ در محور های فوق ممنوع است.۱۶-محور قاین – بیرجند وبالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰الی ۲۳:۰۰ روزهای یکشنبه وجمعه مورخ ۹و۹۶.۴.۵ در محور فوق ممنوع است.ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافیمسدود است.۲- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود است. ۳- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود است. ۴- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود است. ۵- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود است. ۶- محور کوثر – خلخال، واقع در استان اردبیل از مورخ ۱۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از مسیر جایگزین خلخال - فیروزآباد انجام می گردد. ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:۱- محور گاجره - دیزین - شمشک، واقع در استان های البرز و تهران ، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه هرهفته از ساعت ۷ الی ۱۸۸، به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و نوسازی، از کیلومتر ۰ (اتصال محور چالوس) الی کیلومتر ۲۱ (خط الراس قله)، مسدود بوده و تردد از محور کرج – چالوس انجام می گردد.۲- محور جدید کازرون- دشت ارژن، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۷ خرداد لغایت ۵ تیر ۹۶، بصورت شبانه روزی، به دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۲۰۰+۵۱ الی ۸۰۰+۵۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین کازرون- قائمیه- ابوالحیات- دشت ارژن و کازرون- سه راهی کلائی- دیکانک - ابوالحیات - دشت ارژن انجام می گردد. ۳- محور سیرجان– بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد. محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:الف) تهران و محورهای منتهی به آن:۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ (عوارضی) الی ۱۲.۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می شود.۲- محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۳- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) )، واقع در استان تهران ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می شود.۴- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا (باند جنوبی) )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۷۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.ب) سایر محورها:اردبیل:۱- محور اردبیل – سرچم، واقع در استان اردبیل، از ۱۲ اردیبهشت لغایت ۱۱ تیر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات تکمیل سیستم روشنایی تونل ها، حدفاصل کیلومتر ۸۰۰+۹۴ تا ۹۰۰+۱۰۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. اصفهان:۱- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر ۲۰ الی ۲۳، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذرامکان پذیر است.۲- محور انارک - نایین، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۴۸ الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۸ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۷۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۷- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شودایرانشهر:۱.محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۳۰ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۲- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی (تعریض) و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۵ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.ایلام:۱- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل (تقاطع ماربره – صالح آباد) کیلومتر ۱۴ تا ۳۱۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور ایلام – دره شهر، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۹۰ تا ۱۰۳۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور ملکشاهی – مهران (حدفاصل ترشابه – ملکشاهی)، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۴۵ تا ۵۰۰+۴۹۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۴- محور ایلام – مهران (حدفاصل ایلام – صالح آباد)، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر ۴ تا ۱۴۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.بوشهر:۱- محور برازجان - گناوه (حدفاصل شبانکاره – دهداران)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۵ تا ۵۰۰+۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۲- محور بوشهر - دیر (ساحلی)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۲۵ تا ۸۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۱ خرداد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی، از کیلومتر ۲۵ تا ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۴- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۶ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر ۰ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور چغادک – بوشهر (تقاطع غیر همسطح چغادک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر ۰ تا ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۶- محور اهرم – دلوار (تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شودخراسان جنوبی:۱- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور حاجی آباد - ابیز، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۰ تا ۱۰، مسدود و تردد از کنارگذر محور انجام می شود.۴- محور حاجی آباد – کال شور، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، نصب تابلو و بوته کنی، کیلومتر ۰ تا ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور حاجی آباد – زهان، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و ابنیه فنی، کیلومتر ۰ تا ۵۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۶- محور حاجی آباد - تجنود، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و بوته کنی، کیلومتر ۰ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۷- محور حاجی آباد - یزدان، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۰ تا ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۸- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۱۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۹- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۰- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی ...

ادامه مطلب  

جزئیات ممنوعیت ها و محدودیت های ترافیکی سراسر کشور تا شنبه  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش رجانیوز به نقل از دانشجو محدودیت های ترافیکی ایام عید سعید فطر 1396 از تاریخ 4 تیر 96 لغایت 10 تیر 96 در سراسر کشور به شرح زیر است:1- تردد موتور سیکلت از ساعت 12:00 ظهر روز یکشنبه مورخ 96/04/04 الی ساعت 06:00 روز شنبه مورخ 96/04/10 از محورهای کرج – چالوس ، هراز ، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد و،محور های قوچان-مشهد،سبزوار-مشهد و تربت حیدریه-مشهد وبالعکس ممنوع می باشد.تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.2- محور کرج – چالوس2-1- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع می باشد.2-2-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 الی 24:00 روز پنجشنبه مورخ 96/04/08 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 18:00 الی 24:00 روز پنجشنبه مورخ 96/04/08 از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.2-3- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 الی 03:00 بامداد روز شنبه مورخ 96/04/10 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 الی 03:00 بامداد روز شنبه مورخ 96/04/10 از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه می باشد. 3- محور هراز3-1- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع می باشد.3-2- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 08:00الی 24:00 روز پنج شنبه مورخ 96/04/08 و از ساعت 08:00 روزجمعه مورخ 96/04/09 الی ساعت12:00 روز شنبه 96/04/10 از محور هراز ممنوع می باشد.3-3- تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت 17:00 الی 24:00 روز پنجشنبه مورخ 96/04/08 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت 19:00 الی 24:00 روز پنجشنبه از آب اسک به سمت تهران به صورت یکطرفه خواهد بود.3-4- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 الی ساعت 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 96/04/10 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 الی 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 96/04/10 از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.4- محور فیروز کوه تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 08:00 الی 24:00 روز جمعه 96/04/09 از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع می باشد.5- آزادراه کرج - قزوین تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 08:00 الی 24:00 روزهای جمعه مورخ 96/04/09 در مسیرغرب به شرق(باند جنوبی) محور فوق ممنوع می باشد. 6- محور سلفچگان – قم تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 18:00 الی 24:00 روز جمعه مورخ 96/04/09از محور سلفچگان به قم ممنوع می باشد.7 - محور اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 96/04/04 الی 24:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 از محورهای فوق ممنوع بوده ومسیر جایگزین محور اصفهان-الیگودرز-خرم آباد وخوزستان می باشد.8- محور یاسوج – لردگان – بروجن - اصفهان و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 96/04/04 الی 24:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 از محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان-یاسوج می باشد.9- محور اهواز – هفتگل – باغملک – ایذه – دهدز - شهرکرد تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 96/04/04 الی 24:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 از محورهای فوق از محورهای فوق ممنوع می باشد و مسیر جایگزین محور اهواز – اندیمشک – خرم آباد – اصفهان – شهرکرد خواهد بود.10- محور تبریز – اهر – مشکین شهر و بستان آباد-اردبیل و اهر – هریس و اهر – ورزقان و اهر – کلیبر – هوراند – خدآفرین و بالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 08:00الی 22:00 روزهای دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنج شنبه وجمعه مورخ های9و8و7و6و96/04/05 از محورهای فوق ممنوع می باشد.11- محور های قوچان-مشهد،سبزوار-مشهد و تربت حیدریه-مشهد وبالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14:00 الی 24:00 روز جمعه مورخ 9 و96/04/06 در محور های فوق ممنوع می باشد.12- محور قاین – بیرجند وبالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 15:00الی 23:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 در محور فوق ممنوع می باشد.ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:1- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ 29 فروردین95 تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.2- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ 26 بهمن 95 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. 3- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ 26 بهمن 95 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. 4- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ 6 فروردین 96 تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد. 5- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ 9 فروردین 96 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. 6- محور کوثر – خلخال، واقع در استان اردبیل از مورخ 16 فروردین 96 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از مسیر جایگزین خلخال - فیروزآباد انجام می گردد.ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای: 1- محور گاجره - دیزین - شمشک ، واقع در استان های البرز و تهران ، از مورخ 28 خرداد لغایت 30 آبان 96، روزهای شنبه تا سه شنبه هرهفته از ساعت 7 الی 18 ، به غیر از روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و نوسازی ، از کیلومتر 0 ( اتصال محور چالوس ) الی کیلومتر 21 ( خط الراس قله )، مسدود بوده و تردد از محور کرج – چالوس انجام می گردد. 2- محور سیرجان – بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ 1 تیر لغایت 1 دی 96، از ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر 65 الی 71، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:الف) تهران و محورهای منتهی به آن: 1- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ 2 اردیبهشت لغایت 20 شهریور96، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 و روز سه شنبه از ساعت 8 الی 12 هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر 0 ( عوارضی ) الی 12.5 ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود. - محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر ) ، واقع در استان البرز، از مورخ 2 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 96، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 8 الی 17 و روز چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر 0 الی 75 ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.3- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) ) ، واقع در استان تهران ، از مورخ 20 اردیبهشت لغایت 31 مرداد 96، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 8 الی 18 و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفو ژ میانی، حدفاصل کیلومتر 0 تا 30، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود. 4- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا ( باند جنوبی ) ) ، واقع در استان البرز، از مورخ 20 خرداد لغایت 20 شهریور 96، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 17 هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر 0 الی 45 ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. ب) سایر محورها:آذربایجان شرقی:فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شده آذربایجان غربی:فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شده اردبیل: 1- محور اردبیل – سرچم، واقع در استان اردبیل ، از 12 اردیبهشت لغایت 11 تیر ماه 96، ساعت 8 الی 17، به دلیل اجرای عملیات تکمیل سیستم روشنایی تونل ها ، حدفاصل کیلومتر 800+94 تا 900+105 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. اصفهان: 1- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان ، از مورخ 17 اردیبهشت لغایت 17 مرداد 96، ساعت 7 الی 17، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر 20 الی 23، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذر امکان پذیر می باشد. 2- محور انارک - نایین، واقع در استان اصفهان، از مورخ 30 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 8 الی 19، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر 48 الی 80 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 3- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ 7 تیر لغایت 7 آبان 96، ساعت 8 الی 19، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 28 الی 50، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 4- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ 7 تیر لغایت 7 آبان 96، ساعت 8 الی 19، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 20 الی 66، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 5- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ 7 تیر لغایت 7 آبان 96، ساعت 8 الی 19، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 73 الی 95، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.6- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ 15 تیر لغایت 15 مرداد 96، ساعت 8 الی 18، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر 8 الی 18، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.7- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ 11 تیر لغایت 20 اسفند 96، ساعت 8 الی 19، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 9 الی 81، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ایرانشهر: 1- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ 12 اردیبهشت لغایت 29 مهر 96، ساعت 7 الی17:30، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 130 الی 240، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.2- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ 2 خرداد لغایت 20 اسفند 96، ساعت 7 الی17:30، به دلیل اجرای عملیات بهسازی ( تعریض ) و روکش آسفالت، کیلومتر 35 الی 57، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 3- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ 15 خرداد لغایت 15 مهر 96، ساعت 7:30 الی17:30، به دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر 0 الی 14، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ایلام: 1- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام ، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 20 اسفند 96، ساعت 8 الی 17، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل ( تقاطع ماربره – صالح آباد ) کیلومتر 14 تا 31 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود . 2- محور ملکشاهی – مهران ( حدفاصل ترشابه – ملکشاهی )، واقع در استان ایلام ، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 30 آبان 96، ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر 45 تا 500+49، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 3- محور ایلام – مهران ( حدفاصل ایلام – صالح آباد )، واقع در استان ایلام ، از مورخ 1 خرداد لغایت 20 اسفند 96، ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر 4 تا 14 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. بوشهر: 1- محور برازجان - گناوه ( حدفاصل شبانکاره – دهداران ) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 30 فروردین لغایت 30 تیر 96، ساعت 6 الی 16 ، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، از کیلومتر 15 تا 500+18 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 2- محور بوشهر - دیر ( ساحلی ) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 20 اردیبهشت لغایت 20 مرداد 96، ساعت 6 الی 16 ، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر 25 تا 86 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.3- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 11 خرداد لغایت 11 مهر 96، ساعت 8 الی 18 ، به دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی ، از کیلومتر 25 تا 26 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .4- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 26 خرداد لغایت 26 مهر 96، ساعت 7 الی 18 ، به دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر 0 تا 80 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .5- محور چغادک – بوشهر ( تقاطع غیر همسطح چغادک )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 26 خرداد لغایت 20 شهریور 96، ساعت 6 الی 18، به دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر 0 تا 650+0، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود . 6- محور اهرم – دلوار ( تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 7 تیر لغایت 7 اسفند 96، ساعت 7 الی 20، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر 400+3 تا 5 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود . چهار محال وبختیاری:فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شده خراسان جنوبی: 1- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 30 شهریور 96، ساعت 7:30 الی 17 ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر 100 الی 150، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.2- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 30 شهریور 96، ساعت 7:30 الی 17 ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر 0 الی 35، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 3- محور حاجی آباد - ابیز، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 15 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر 0 تا 10 ، مسدود و تردد از کنارگذر محور انجام می شود. 4- محور حاجی آباد – کال شور، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 10 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، نصب تابلو و بوته کنی، کیلومتر 0 تا 55 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.5- محور حاجی آباد – زهان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 10 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و ابنیه فنی، کیلومتر 0 تا 53 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.6- محور حاجی آباد - تجنود، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 10 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و بوته کنی، کیلومتر 0 تا 80 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.7- محور حاجی آباد - یزدان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 10 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر 0 تا 95 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 8- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 3 اردیبهشت لغایت 30 مهر 96، ساعت 7 الی 17، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 0 تا 140 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.9- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 25 اردیبهشت لغایت 30 مرداد 96، ساعت 7:30 الی 17، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 65 تا 80 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 10- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 28 اردیبهشت لغایت 30 شهریور 96، ساعت 7:30 الی 17، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی ، کیلومتر 40 تا 46 ، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می گردد.11- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 10 خرداد لغایت 20 شهریور 96، ساعت 7:30 الی 17، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 25 تا 35 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 12- محور قهستان – زیرکوه ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 30 خرداد لغایت 20 مرداد 96، ساعت 7:30 الی 15، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکبرداری، کیلومتر 2 تا 10 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.خراسان رضوی:1- محور بجستان – گناباد ، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 26 فروردین لغایت 31 تیر 96، ساعت 7 الی 17 ، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر 8 الی 22 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.2- محور بجستان – فیض آباد، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 26 فروردین لغایت 31 تیر 96، ساعت 7 الی 17، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر 20 الی 42 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.- محور باغچه – نیشابور – سبزوار - کاهک، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 26 فروردین لغایت 31 شهریور 96، ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر 0 الی 41 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 4- آزاد راه مشهد - باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ 26 فروردین لغایت 31 شهریور 96، ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر 0 الی 39 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 5- محور کمربندی نیشابور - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 20 مرداد 96، ساعت 7 الی 18 ، به دلیل اجرای عملیات ایلند وسط و جدول گذاری، کیلومتر 5 الی 800+7، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 6- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 20 آبان 96، 24 ساعته، به دلیل اجرای عملیات احداث قطعه یک باند دوم محور، کیلومتر 4 الی 9 ، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تربت جام انجام می شود. 7- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 20 آبان 96، ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات احداث پل های زیر گذر کاریز و انسداد مسیر کمربندی کاریز، کیلومتر 4 الی 200+9، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تایباد انجام می شود. 8- محور مشهد – فریمان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 6 اردیبهشت لغایت 6 شهریور 96، ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت پلیمر، کیلومتر 0 الی20، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.9- محور سلطان آباد - سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 10 اردیبهشت لغایت 31 شهریور 96، ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر 8 الی 500+20، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.10- محور سلطان آباد - مشکان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 10 اردیبهشت لغایت 31 شهریور 96، ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر 500+5 الی 18، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 11- محور سبزوار – جوین (تقاطع برغمد-کاشک)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 17 اردیبهشت لغایت 20 تیر 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 0 تا 800+7 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 12- محور سبزوار – جغتای (تقاطع برغمد- جغتای)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 30 اردیبهشت لغایت 30 مرداد 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 0 تا 33 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.13- محور سبزوار – نیشابور ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 1 خرداد لغایت 31 تیر 96، ساعت 8 الی 16، به دلیل اجرای عملیات درزگیری و لق گیری، کیلومتر 0 تا 10 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 14- محور نیشابور – سبزوار ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 1 خرداد لغایت 31 تیر 96، ساعت 8 الی 16، به دلیل اجرای عملیات درزگیری و لق گیری، کیلومتر 0 تا 60 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. 15- محور تربت حیدریه – سه راهی شادمهر ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 1 خرداد لغایت 31 شهریور 96، ساعت 8 الی 18، به دلیل اجرای عملیا ...

ادامه مطلب  

ممنوعیت های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور/کاهش ۱.۶درصدی ترددها  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش بی باک به نقل از وزارت راه و شهرسازی، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به روال عادی در جریان است.طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۹۷۸ تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۱.۶ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۱ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند. محدودیت های ترافیکی ایام عید سعید فطر ۱۳۹۶از تاریخ ۴ تیر ۹۶ لغایت ۱۰ تیر ۹۶تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد و، محور های قوچان-مشهد، سبزوار-مشهد و تربت حیدریه-مشهد وبالعکس ممنوع می باشد.تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.۲- محور کرج – چالوس۲-۱- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع می باشد.۲-۲-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۸ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۸ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.۲-۳- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ الی ۰۳:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ الی ۰۳:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه می باشد. ۳- محور هراز۳-۱- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع می باشد.۳-۲- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰الی ۲۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۸ و از ساعت ۰۸:۰۰ روزجمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ الی ساعت۱۲:۰۰ روز شنبه ۹۶/۰۴/۱۰ از محور هراز ممنوع می باشد.۳-۳- تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۸ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه از آب اسک به سمت تهران به صورت یکطرفه خواهد بود.۳-۴- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.۴- محور فیروز کوه تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه ۹۶/۰۴/۰۹ از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع می باشد.۵- آزادراه کرج - قزوین تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ در مسیرغرب به شرق(باند جنوبی) محور فوق ممنوع می باشد. ۶- محور سلفچگان – قم تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹از محور سلفچگان به قم ممنوع می باشد.۷ - محور اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ از محورهای فوق ممنوع بوده ومسیر جایگزین محور اصفهان-الیگودرز-خرم آباد وخوزستان می باشد.۸- محور یاسوج – لردگان – بروجن - اصفهان و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ از محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان-یاسوج می باشد.۹- محور اهواز – هفتگل – باغملک – ایذه – دهدز - شهرکرد تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ از محورهای فوق از محورهای فوق ممنوع می باشد و مسیر جایگزین محور اهواز – اندیمشک – خرم آباد – اصفهان – شهرکرد خواهد بود.۱۰- محور تبریز – اهر – مشکین شهر و بستان آباد-اردبیل و اهر – هریس و اهر – ورزقان و اهر – کلیبر – هوراند – خدآفرین و بالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰الی ۲۲:۰۰ روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه وجمعه مورخ های۹و۸و۷و۶و۹۶/۰۴/۰۵ از محورهای فوق ممنوع می باشد.۱۱- محور های قوچان-مشهد، سبزوار-مشهد و تربت حیدریه-مشهد وبالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹ و۹۶/۰۴/۰۶ در محور های فوق ممنوع می باشد.۱۲- محور قاین – بیرجند وبالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰الی ۲۳:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ در محور فوق ممنوع می باشد.ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.۲- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۳- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۴- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد. ۵- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ۶- محور کوثر – خلخال، واقع در استان اردبیل از مورخ ۱۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از مسیر جایگزین خلخال - فیروزآباد انجام می گردد.ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای: ۱- محور گاجره - دیزین - شمشک، واقع در استان های البرز و تهران ، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه هرهفته از ساعت ۷ الی ۱۸، به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و نوسازی، از کیلومتر ۰ (اتصال محور چالوس) الی کیلومتر ۲۱ (خط الراس قله)، مسدود بوده و تردد از محور کرج – چالوس انجام می گردد. ۲- محور سیرجان – بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:الف) تهران و محورهای منتهی به آن: ۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ (عوارضی) الی ۱۲.۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می شود. - محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.۳- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) )، واقع در استان تهران ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می شود. ۴- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا (باند جنوبی) )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. ب) سایر محورها:آذربایجان شرقی:فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شده آذربایجان غربی:فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شده اردبیل: ۱- محور اردبیل – سرچم، واقع در استان اردبیل، از ۱۲ اردیبهشت لغایت ۱۱ تیر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات تکمیل سیستم روشنایی تونل ها، حدفاصل کیلومتر ۸۰۰+۹۴ تا ۹۰۰+۱۰۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. اصفهان: ۱- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر ۲۰ الی ۲۳، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذر امکان پذیر می باشد. ۲- محور انارک - نایین، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۴۸ الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۸ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۴- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۵- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۷۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ایرانشهر: ۱- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۳۰ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی (تعریض) و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۵ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ایلام: ۱- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل (تقاطع ماربره – صالح آباد) کیلومتر ۱۴ تا ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۲- محور ملکشاهی – مهران (حدفاصل ترشابه – ملکشاهی)، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۴۵ تا ۵۰۰+۴۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محور ایلام – مهران (حدفاصل ایلام – صالح آباد)، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر ۴ تا ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. بوشهر: ۱- محور برازجان - گناوه (حدفاصل شبانکاره – دهداران)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۵ تا ۵۰۰+۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۲- محور بوشهر - دیر (ساحلی)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۲۵ تا ۸۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۳- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۱ خرداد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی، از کیلومتر ۲۵ تا ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۴- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۶ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر ۰ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور چغادک – بوشهر (تقاطع غیر همسطح چغادک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر ۰ تا ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۶- محور اهرم – دلوار (تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. چهار محال وبختیاری:فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شده خراسان جنوبی: ۱- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۳- محور حاجی آباد - ابیز، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۰ تا ۱۰، مسدود و تردد از کنارگذر محور انجام می شود. ۴- محور حاجی آباد – کال شور، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، نصب تابلو و بوته کنی، کیلومتر ۰ تا ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۵- محور حاجی آباد – زهان، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و ابنیه فنی، کیلومتر ۰ تا ۵۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۶- محور حاجی آباد - تجنود، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و بوته کنی، کیلومتر ۰ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۷- محور حاجی آباد - یزدان، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۰ تا ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۸- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۱۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۰- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۴۰ تا ۴۶، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می گردد.۱۱- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۲۵ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۱۲- محور قهستان – زیرکوه ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکبرداری، کیلومتر ۲ تا ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.خراسان رضوی:۱- محور بجستان – گناباد ، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۲- محور بجستان – فیض آباد، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۴۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. - محور باغچه – نیشابور – سبزوار - کاهک، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۴- آزاد راه مشهد - باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۳۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۵- محور کمربندی نیشابور - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات ایلند وسط و جدول گذاری، کیلومتر ۵ الی ۸۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود. ۶- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات احداث قطعه یک باند دوم محور، کیلومتر ۴ الی ۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تربت جام انجام می شود. ۷- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات احداث پل های زیر گذر کاریز و انسداد مسیر کمربندی کاریز، کیلومتر ۴ الی ۲۰۰+۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تایباد انجام می شود. ۸- محور مشهد – فریمان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ اردیبهشت لغایت ۶ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت پلیمر، کیلومتر ۰ الی۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۹- محور سلطان آباد - سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۸ الی ۵۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.۱۰- محور سلطان آباد - مشکان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۵ الی ۱۸، تردد همزمان با اج ...

ادامه مطلب  

مرکز مدیریت راه ها اعلام کرد محدودیت های ترافیکی راه های کشور/ اوج تردد در ساعات 19 تا 20  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری فارس براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به روال عادی در جریان است.بر این اساس طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 1986 تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل 7.1 درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین 8.1 درصد ، اوج تردد بین ساعات 19 الی 20 و کمترین تردد بین ساعات 3 الی 4 صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند. *محورهای دارای بیشترین تردد طی 24 ساعت گذشته: بر اساس این گزارش آزادراه کرج - قزوین، آزادراه تهران - کرج، آزادراه کرج - تهران، آزادراه قزوین - کرج،آزادراه تهران - قم،امامزاده هاشم - رشت،پردیس - دماوند، آزادراه قزوین - رشت، آزادراه تهران - ساوه و تهران - جاجرود دارای بیشترین تردد بوده اند. محدودیت های ترافیکی ایام عید سعید فطر 1396از تاریخ 4 تیر 96 لغایت 10 تیر 96تردد موتور سیکلت از ساعت 12:00 ظهر روز یکشنبه مورخ 96/04/04 الی ساعت 06:00 روز شنبه مورخ 96/04/10 از محورهای کرج – چالوس ، هراز ، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد و،محور های قوچان-مشهد،سبزوار-مشهد و تربت حیدریه-مشهد وبالعکس ممنوع می باشد.تبصره-تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.2- محور کرج – چالوس2-1- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع می باشد.2-3- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 الی 03:00 بامداد روز شنبه مورخ 96/04/10 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 الی 03:00 بامداد روز شنبه مورخ 96/04/10 از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه می باشد. 3- محور هراز3-1- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع می باشد.3-2- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی ازساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 96/04/04الی 06:00 روز چهارشنبه مورخ96/04/07 وهمچنین از ساعت 08:00الی 24:00 روز پنج شنبه مورخ 96/04/08 و از ساعت 08:00 روزجمعه مورخ 96/04/09 الی ساعت12:00 روز شنبه 96/04/10 از محور هراز ممنوع می باشد.3-3- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 الی ساعت 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 96/04/10 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 الی 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 96/04/10 از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.4- محور فیروز کوه تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 08:00 الی 24:00 روزهای سه شنبه 96/04/06 و جمعه 96/04/09 از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع می باشد.5- آزادراه کرج - قزوین تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 08:00 الی 24:00 روزهای جمعه مورخ 96/04/09 در مسیرغرب به شرق(باند جنوبی) محور فوق ممنوع می باشد.6- محور قدیم رشت – قزوین تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 08:00 الی 24:00 روز سه شنبه مورخ 96/04/06 در این محور ممنوع می باشد.7- محور قدیم ساوه – همدان و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00روز یکشنبه مورخ 96/04/04 الی ساعت 24:00 روز سه شنبه مورخ 96/04/06 از محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین آزادراه ساوه-همدان می باشد.8- محور آستارا - اردبیل ، اردبیل – سرچم و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8:00 الی 24:00 روز سه شنبه مورخ 96/04/06از محورهای فوق ممنوع می باشد. 9- محور سلفچگان – قم تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 18:00 الی 24:00 روز جمعه مورخ 96/04/09از محور سلفچگان به قم ممنوع می باشد.10- محور شیروان – بجنورد-جنگل گلستان و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی ازساعت 14:00 الی 24:00 روز سه شنبه مورخ 96/04/06 از محورهای فوق ممنوع می باشد.11 - محور اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 96/04/04 الی 24:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 از محورهای فوق ممنوع بوده ومسیر جایگزین محور اصفهان-الیگودرز-خرم آباد وخوزستان می باشد.12- محور یاسوج – لردگان – بروجن - اصفهان و بالعکس تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 96/04/04 الی 24:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 از محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان-یاسوج می باشد.13- محور اهواز – هفتگل – باغملک – ایذه – دهدز - شهرکرد تردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 96/04/04 الی 24:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 از محورهای فوق از محورهای فوق ممنوع می باشد و مسیر جایگزین محور اهواز – اندیمشک – خرم آباد – اصفهان – شهرکرد خواهد بود.14- محور تبریز – اهر – مشکین شهر و بستان آباد-اردبیل و اهر – هریس و اهر – ورزقان و اهر – کلیبر – هوراند – خدآفرین و بالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 08:00الی 22:00 روزهای سه شنبه،چهارشنبه،پنج شنبه وجمعه مورخ های 9و8و7و96/04/06 از محورهای فوق ممنوع می باشد.15-محور های قوچان-مشهد،سبزوار-مشهد و تربت حیدریه-مشهد وبالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14:00 الی 24:00 روزهای سه شنبه و جمعه مورخ 9 و96/04/06 در محور های فوق ممنوع می باشد.16-محور قاین – بیرجند وبالعکستردد کلیه تریلر ها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 15:00الی 23:00 روز جمعه مورخ 96/04/09 در محور فوق ممنوع می باشد.ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:1- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ 29 فروردین95 تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.2- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ 26 بهمن 95 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. 3- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ 26 بهمن 95 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. 4- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ 6 فروردین 96 تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد. 5- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ 9 فروردین 96 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. 6- محور کوثر – خلخال، واقع در استان اردبیل از مورخ 16 فروردین 96 تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از مسیر جایگزین خلخال - فیروزآباد انجام می گردد.1- محور گاجره - دیزین - شمشک ، واقع در استان های البرز و تهران ، از مورخ 28 خرداد لغایت 30 آبان 96، روزهای شنبه تا سه شنبه هرهفته از ساعت 7 الی 18 ، به غیر از روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و نوسازی ، از کیلومتر 0 ( اتصال محور چالوس ) الی کیلومتر 21 ( خط الراس قله )، مسدود بوده و تردد از محور کرج – چالوس انجام می گردد.2- محور سیرجان– بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ 1 تیر لغایت 1 دی 96، از ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر 65 الی 71، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:1- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ 2 اردیبهشت لغایت 20 شهریور96، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 و روز سه شنبه از ساعت 8 الی 12 هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر 0 ( عوارضی ) الی 12.5 ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.2- محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر ) ، واقع در استان البرز، از مورخ 2 اردیبهشت لغایت 20 شهریور 96، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 8 الی 17 و روز چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر 0 الی 75 ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.3- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) ) ، واقع در استان تهران ، از مورخ 20 اردیبهشت لغایت 31 مرداد 96، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 8 الی 18 و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفو ژ میانی، حدفاصل کیلومتر 0 تا 30، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می شود.4- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا ( باند جنوبی ) ) ، واقع در استان البرز، از مورخ 20 خرداد لغایت 20 شهریور 96، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 17 هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر 0 الی 45 ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.ب) سایر محورها:آذربایجان شرقی:فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شدهآذربایجان غربی:فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شدهاردبیل: 1- محور اردبیل – سرچم، واقع در استان اردبیل ، از 12 اردیبهشت لغایت 11 تیر ماه 96، ساعت 8 الی 17، به دلیل اجرای عملیات تکمیل سیستم روشنایی تونل ها ، حدفاصل کیلومتر 800+94 تا 900+105 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.1- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان ، از مورخ 17 اردیبهشت لغایت 17 مرداد 96، ساعت 7 الی 17، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر 20 الی 23، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذر امکان پذیر می باشد.2- محور انارک - نایین، واقع در استان اصفهان، از مورخ 30 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 8 الی 19، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر 48 الی 80 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.3- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ 7 تیر لغایت 7 آبان 96، ساعت 8 الی 19، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 28 الی 50، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.4- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ 7 تیر لغایت 7 آبان 96، ساعت 8 الی 19، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 20 الی 66، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.5- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ 7 تیر لغایت 7 آبان 96، ساعت 8 الی 19، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 73 الی 95، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.6- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ 15 تیر لغایت 15 مرداد 96، ساعت 8 الی 18، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر 8 الی 18، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.7- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ 11 تیر لغایت 20 اسفند 96، ساعت 8 الی 19، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر 9 الی 81، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.1- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ 12 اردیبهشت لغایت 29 مهر 96، ساعت 7 الی17:30، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 130 الی 240، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.2- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ 2 خرداد لغایت 20 اسفند 96، ساعت 7 الی17:30، به دلیل اجرای عملیات بهسازی ( تعریض ) و روکش آسفالت، کیلومتر 35 الی 57، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.3- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ 15 خرداد لغایت 15 مهر 96، ساعت 7:30 الی17:30، به دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر 0 الی 14، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.1- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام ، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 20 اسفند 96، ساعت 8 الی 17، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل ( تقاطع ماربره – صالح آباد ) کیلومتر 14 تا 31 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .2- محور ملکشاهی – مهران ( حدفاصل ترشابه – ملکشاهی )، واقع در استان ایلام ، از مورخ 1 اردیبهشت لغایت 30 آبان 96، ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر 45 تا 500+49، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.3- محور ایلام – مهران ( حدفاصل ایلام – صالح آباد )، واقع در استان ایلام ، از مورخ 1 خرداد لغایت 20 اسفند 96، ساعت 7 الی 18، به دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر 4 تا 14 ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.1- محور برازجان - گناوه ( حدفاصل شبانکاره – دهداران ) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 30 فروردین لغایت 30 تیر 96، ساعت 6 الی 16 ، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، از کیلومتر 15 تا 500+18 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.2- محور بوشهر - دیر ( ساحلی ) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 20 اردیبهشت لغایت 20 مرداد 96، ساعت 6 الی 16 ، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر 25 تا 86 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.3- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 11 خرداد لغایت 11 مهر 96، ساعت 8 الی 18 ، به دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی ، از کیلومتر 25 تا 26 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .4- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ 26 خرداد لغایت 26 مهر 96، ساعت 7 الی 18 ، به دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر 0 تا 80 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .5- محور چغادک – بوشهر ( تقاطع غیر همسطح چغادک )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 26 خرداد لغایت 20 شهریور 96، ساعت 6 الی 18، به دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر 0 تا 650+0، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .6- محور اهرم – دلوار ( تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ 7 تیر لغایت 7 اسفند 96، ساعت 7 الی 20، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر 400+3 تا 5 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .چهار محال وبختیاری:فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شده1- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 30 شهریور 96، ساعت 7:30 الی 17 ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر 100 الی 150، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.2- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 5 اردیبهشت لغایت 30 شهریور 96، ساعت 7:30 الی 17 ، به دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر 0 الی 35، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.3- محور حاجی آباد - ابیز، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 15 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر 0 تا 10 ، مسدود و تردد از کنارگذر محور انجام می شود.4- محور حاجی آباد – کال شور، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ 10 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، نصب تابلو و بوته کنی، کیلومتر 0 تا 55 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.5- محور حاجی آباد – زهان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 10 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و ابنیه فنی، کیلومتر 0 تا 53 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.6- محور حاجی آباد - تجنود، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 10 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و بوته کنی، کیلومتر 0 تا 80 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.7- محور حاجی آباد - یزدان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 10 اردیبهشت لغایت 30 تیر 96، ساعت 7 الی 19، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر 0 تا 95 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.8- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 3 اردیبهشت لغایت 30 مهر 96، ساعت 7 الی 17، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 0 تا 140 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.9- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 25 اردیبهشت لغایت 30 مرداد 96، ساعت 7:30 الی 17، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر 65 تا 80 ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.10- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ 28 اردیبهشت لغایت 30 شهریور 96، ساعت 7:30 الی 17، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی ، کیلومتر 40 تا 46 ، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می گردد.11- محور فردوس – دیهوک ، واق ...

ادامه مطلب  

ایران ویج » دیپلماسی دفاعی و دستاوردهای آن در یک سفر  

درخواست حذف این مطلب
اگر چه در زمان های گذشته، دیپلماسی در اشکال مختلف در بین ملت ها و دولت ها جریان داشته است، اما آنچه نمود و برجستگی خاص و بیشتری بدان بخشیده است، دیپلماسی رسمی و سیاسی بوده و در واقع در موارد بسیاری این دیپلماسی روابط سیاسی بوده که دولت ها را مدیریت کرده است. این روند کلاسیک، معاصر با دو اتفاقی که در جهان رخ داد، دچار تغییرات عمده ای شد؛ یکی افزایش قدرت ابزارهای ارتباطی که نتیجه آن کمرنگ شدن نقش مرزهای سیاسی و جغرافیایی در ارتباط گیری بین ملت ها بود و دومین اتفاق، ظهور تعاریف جدیدی از قدرت ـ به خصوص توجه به قدرت نرم به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در عرصه بین المللی ـ بود. این دو عامل، نظام روابط سیاسی و به عبارت بهتر شکل و شمایل روابط دیپلماتیک کشورها را دچار تغییر کرد و حوزه کاری دیپلماسی را متوجه عرصه های دیگری از جمله دیپلماسی عمومی، دیپلماسی علمی – فرهنگی،دیپلماسی دفاعی و… ساخت. دیپلماسی ، به معنی هدایت روابط بین افراد، گروه ها، ساختارها و ملت ها از جمله واژه های مورد استفاده در عرصه مناسبات بین المللی است. دیپلماسی انواع مختلفی دارد که دیپلماسی دفاعی نیز یکی از انواع آن است. دیپلماسی دفاعی بین کشورها در واقع مربوط به روابط نظامی، دفاعی و امنیتی کشورها با یکدیگر است که شامل مصادیق مختلفی می شود و از آن جمله می توان به مواردی همچون تنظیم قواعد مشترک منطقه ای و جهانی، همکاری های آموزشی، علمی، فنی و صنعتی، اقدامات و برنامه های مشترک دفاعی ـ امنیتی و نیز تنظیم همکاری های صلح آمیز نظامی اشاره کرد. البته باید بحث امنیت مرزهای مشترک را نیز از جمله مصادیق دیپلماسی دفاعی در روابط کشورها دانست؛ زیرا بسیاری از کارشناسان در این حوزه بر این اعتقادند که دیپلماسی دفاعی امنیت ساز، هم در سطح روانی و هم در سطح راهبردی است.هدف دیپلماسی دفاعی ایجاد شرایط سیاسی و ملی و بین المللی مطلوب برای حفظ و گسترش ارزش های ملی و حیاتی کشور در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه است. این نوع دیپلماسی به عنوان یکی از بخش های سیاست های نظام، با ایجاد شرایط مطلوب برای حفظ و گسترش ارزش ها و منافع ملّی و حیاتی در مقابل دشمنان، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان نیروهای مسلح دارد. باید بر این نکته اذعان داشت که از مهم ترین کارکرد های دیپلماسی دفاعی می توان به ایجاد امنیت پایدار اشاره نمود. بر هیچ کس پوشیده نیست کشوری می تواند از یک امنیت پایدار برخوردار باشد که دیپلماسی دفاعی فعالی داشته باشد که ابتدا به ساکن از طریق یک نوع ارتباط موثر و هوشمندانه با همسایگان به دست خواهد آمد. هر کشوری که بخواهد امنیت پایدار داشته باشد، علاوه بر تعامل صحیح با همسایگان ـ که پیشتر بدان اشاره شد ـ باید امنیت مرزهای خود را استحکام بخشد تا بتواند با تلاش و برنامه ریزی در داخل، امنیت داخلی را نیز برقرار نماید. میزان امنیت داخلی و امنیت مرزها از معیارهای سنجش امنیت نسبی یک کشور محسوب می شود و در این جاست که نقش دیپلماسی دفاعی برجسته تر و نمودارتر می شود.از مهم ترین نکاتی که باید در دیپلماسی دفاعی به آن توجه نمود ضرورت شناخت تهدیدهای منطقه ای و بین المللی است. کار ویژه دیپلماسی دفاعی ، راهبرد بازدارندگی و کاربرد آن در تعامل واحد سیاسی با دیگر واحدهای نظام بین الملل است. در واقع دیپلماسی دفاعی اگر خوب و هوشمندانه دنبال شود، می تواند در بروز ناامنی ها و بی ثباتی ها نقش بازدارنده داشته باشد. در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی ما سیاسی است اما رویکرد آن می تواند امنیت کشور ما باشد که در این صورت دیپلماسی سیاسی ماهیت دفاعی و امنیتی به خود می گیرد.شایان ذکر است که در جمهوری اسلامی ایران، کارکردهای دیپلماسی دفاعی عبارتند از: «امنیت سازی، توانمندسازی نظامی و دفاعی، استحکام امنیت داخلی، تقویت بنیه اقتصادی و درآمد ارزی، حمایت از سیاست خارجی، تامین آمادی نیروهای مسلح، همکاری های آموزشی، علمی، فنّی و صنعتی و نیز تبادل اطلاعات و تجربیات و… .سفر ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به کشور ترکیه نیز از جهت دیپلماسی دفاعی، تولید قدرت نرم و سخت و نیز ساخت توان امنیتی و روانی در منطقه و جهان، قابل ارزیابی است. همچنین این سفر می تواند آغازگر یک سطح از دیپلماسی دفاعی باشد که ضمن قاعده سازی برای امنیت منطقه به حفظ دستاوردها و ثبات منطقه کمک کند و بی شک ادامه ی اینگونه اقدامات راهبردی، این مسیر را تقویت خواهد کرد. لذا می توان این اتفاق را در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی مورد تحلیل قرار داد.در سطح داخلی؛ در جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه، این سفر نشان داد که به رغم وجود اختلاف در دیدگاه های سیاسی ایران و ترکیه در مورد مسایلی مانند سوریه و داعش، این دو کشور در حوزه دفاعی از منافع مشترکی برخوردارند که امکان گسستن آن از سوی هر دو طرف به آسانی امکان پذیر نیست و ادامه روند همسایگی در صلح و آرامش برای هر دو ملت بسیار حایز اهمیت است و ایران و ترکیه به هیچ عنوان نا امنی در کشور همسایه را به سود خود نمی دانند و از این رو برای هر دو طرف منافع امنیتی پایدار و مشترکی، در سطوح بسیار بالا متصور است. نتیجه این سفر افزایش اعتماد و اطمینان در دو ملت نسبت به ادامه سیصد سال مرز صلح بین طرفین است.در سطح منطقه ای ؛ این مسئله نشان می دهد که ایران و ترکیه علاوه بر داشتن منافع امنیتی مشترک، اهداف امنیتی مشترکی نیز دارند و می توانند داشته باشند. این مطلوبیت های امنیتی به شکل بارز در تنش های بین عربستان و قطر خود را نشان داد و ایران و ترکیه را در کنار قطر و در یک جبهه نگه داشت.مسئله دوم، نیازمندی کشور ترکیه به ایران برای حل عقلایی مسئله کُردها بود. ترکیه سالهاست که درگیر تنش با کُردها است و نتوانسته این مسئله را به صورت منطقی و از طریق ایجاد یک گفتمان درونی با آنها حل و فصل نماید. اتفاقی که در ایران برعکس آن در حال وقوع است و جمهوری اسلامی تلاش کرده با به رسمیت شناختن حقوق قانونی کُردهای خود، آنها را به عنوان یک قوم ایرانی همواره مو ...

ادامه مطلب  

27هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در کهگیلویه وبویراحمد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایرنا، استان کهگیلویه وبویراحمد با مساحت 16هزار و 264 کیلومتر مربع یک درصدخاک و با جمعیتی حدود 713 هزار نفری دارای یک درصد جمعیت کشور است.دولت تدبیر و امید از سال 92 در حالی رئوس برنامه ها و خط و مشی و سیاست های راهبردی خود را با بینشی عمیق و روشن و با چاشی تدبیر، امید و اعتدال در حوزه های گوناگون ترسیم کرد که اکنون آثار و نتایج مثبت و امیدآفرین آن برای مردم قدرشناس این خطه از میهن مان به زیبایی ملموس است.سیاست های مبتنی بر رویکردهای یک جانبه نگری، فقدان توسعه نامتوازن منطقه ای، غفلت از ظرفیت ها و قابلیت های استانی توام با سوء تدبیر و مدیریت، زخمهای کهنه ای بوده که تا پیش از سال 92 به عقیده کارشناسان و نخبگان بر پیکر استان کهگیلویه وبویراحمد سنگینی می کرد.مسئولان و تیم اجرایی دولت یازدهم در کهگیلویه و بویراحمد از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید با کارکرد و رویکردی امیدبخش و کارشناسانه و همگام با حرکت امیدآفرین دولتمردان اقدام به تهیه و تدوین برنامه عملیاتی در طول چهارسال گذشته برای خروج از محرومیت و پرکردن گودال های عمیق و مشکلات انباشت شده از گذشته کردند.البته باید همواره به این نکته نیز توجه داشت که در بررسی شاخص ها و ارزیابی ها در زمینه کارکردهای اجرایی نباید وضعیت فعلی را با وضعیت مطلوب، آرمانی و ایده آل ها سنجش کرد.** توسعه پرشتاب کهگیلویه وبویراحمد در دولت یازدهمرشد سه برابری اعتبارات عمرانی، بهره برداری از 2 هزار و 990 طرح عمرانی و اقتصادی، آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه پس از 12 سال از کلنگ زنی آن، افزایش طول بزرگراههای استان از 50 کیلومتر به بالای 120کیلومتر در سال 95، افزایش میزان تجهیز زمین های کشاورزی به روش های نوین آبیاری از 20هزار هکتار به 28هزار هکتار، اجرای بیش از 15 طرح پمپاژ آب کشاورزی، آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به چهار شهر استان از طریق سد کوثر، سرمایه گذاری 6 هزار میلیارد ریالی بخش صنعت، رشد شاخص آبرسانی روستاهای استان از 67به 73درصد و جذب 381 میلیارد ریال اعتبار از طریق صندوق توسعه ملی برای 18 مجتمع آبرسانی روستایی بخشی ناچیزی از کارنامه درخشان دولت تدبیر و امید در این استان بوده است.**حوزه عمرانی و اقتصادی/سرمایه گذاری 27 هزار میلیارد ریالی دولت یازدهماستاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت که دولت تدبیر و امید ظرف چهار سال گذشته افزون بر 27هزار میلیارد ریال در حوزه های عمرانی و اقتصادی در این استان سرمایه گذاری کرده است.سید موسی خادمی تصریح کرد: این میزان سرمایه گذاری در قالب 2 هزار 990 طرح عمرانی و اقتصادی در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم در این استان بوده است.وی یادآور شد که یکهزار و 839 طرح عمرانی و اقتصادی از این تعداد ظرف سه سال گذشته از دهه فجر (92 تا 95) بوده است.خادمی گفت که اعتبار طرح های عمرانی و اقتصادی افتتاحی و کلنگ زنی این استان در این مدت افزون بر 23 هزار و 450 میلیارد ریال بوده است.وی اظهار داشت: این اعتبار مربوط به دهه فجر سال 1392 تا دهه فجر سال 1395 است که 13 هزار و 850 میلیارد ریال آن مربوط به طرح های افتتاحی و 9 هزار و 590 میلیارد ریال نیز مربوط به طرح های کلنگ زنی استان بود.وی افزود: در این مدت یکهزار و 839 طرح عمرانی و اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و یا کلنگ زنی شد.استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: از این تعداد طرح یکهزار و 580 مورد عمرانی و 259 مورد نیز اقتصادی بوده است.خادمی تاکید کرد: از مجموع این یکهزار و 839 طرح کهگیلویه و بویراحمد یک هزار و 555 مورد عمرانی افتتاحی و 284 مورد نیز عمرانی کلنگ زنی بود.وی ابراز داشت: برای اجرای طرح های عمرانی افتتاحی و کلنگ زنی کهگیلویه و بویراحمد در سه سال گذشته 12هزار و 580 میلیارد ریال و برای اجرای طرح های اقتصادی افتتاحی و کلنگ زنی استان در این مدت 10 میلیارد و 860 میلیون ریال هزینه شده است.استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هشت هزار و 98 فرصت شغلی از سال 1392 تا 1395 با افتتاح و یا کلنگ زنی این یک هزار 839 طرح عمرانی و اقتصادی در استان ایجاد شد.خادمی ابراز داشت: یکهزار و 160 مورد از این طرح های افتتاحی و آماده اجرا نیز مربوط به هفته دولت امسال است که ظرف روزهای آینده به طور رسمی افتتاح و کلنگ زنی خواهند شد.وی میزان اعتبار هزینه شده و یا پیش بینی شده برای این تعداد طرح را افزون بر سه هزار و 270 میلیارد ریال و میزان اشتغالزایی آنها را نیز افزون بر 2 هزار و 180 نفر ذکر کرد.وی یادآور شد: 248 طرح از این تعداد عمرانی و 912 مورد اقتصادی هستند.استاندار کهگیلویه وبویراحمد طرح های عمرانی افتتاحی هفته دولت سال 96 در این استان را 225 مورد با سرمایه گذاری افزون بر یکهزار و 691 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: 23 طرح با اعتباری افزون بر 856 میلیارد ریال نیز کلنگ زنی خواهد شد.وی گفت که از مجموع 912 طرح اقتصادی در هفته دولت امسال در کهگیلویه وبویراحمد 908 مورد افتتاحی و چهار طرح نیز کلنگ زنی است.** سفر رئیس جمهوری به کهگیلویه وبویراحمدسرآغاز تحولاستاندار کهگیلویه وبویراحمد همچنین گفت: سفر پر برکت رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت به استان در مرداد سال جاری سرآغاز و نقطه عطفی از تحول، امید و رونق در طرح های مختلف عمرانی و سرمایه گذاری در این استان شده است.خادمی یادآور شد که 46 مصوبه با اعتباری افزون بر 9 هزار و 600 میلیارد ریال رهاورد سفر رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت به این استان بود.وی اظهار داشت که این طرح ها در حوزه های راهسازی، بهداشت و درمان، کشاورزی، آب و فاضلاب، علمی و فرهنگی و توسعه شهری در سال های 95 و 96 مصوب شده است.وی تصریح کرد که پنج هزار و 890 میلیارد ریال از این میزان اعتبار برای سال 95و سه هزار و 770 میلیارد ریال نیز برای سال 96 مصوب شده است.چهار طرح از مجموع طرح های مصوب درحوزه عمران شهری، 6 طرح در بخش کشاورزی، 9 مورد در حوزه منابع آب، پنج طرح در بخش علمی، فرهنگی و گردشگری، هفت طرح در حوزه بهداشت و درمان و چهار مورد نیز در بخش حمل و نقل است.استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: 2 هزار و 600میلیارد ریال از این اعتبار در بخش راهسازی، 2 هزار و 190 میلیارد ریال آب و فاضلاب، یکهزار و 740 میلیارد ریال عمران شهری، یکهزار و 330 میلیارد ریال کشاورزی،970 میلیارد ریال به چهار بیمارستان در حال ساخت و 720 میلیارد ریال برای طرح های فرهنگی دانشگاه ها در نظر گرفته شده است.** بهره برداری از 158 طرح سفر رئیس جمهوریاستاندار کهگیلویه وبویراحمد همچنین گفت که تاکنون 158 طرح در بخش های مختلف دولتی و بخش خصوصی در قالب طرح های مصوب سفر هیات دولت در این استان به بهره برداری رسیده است.وی مجموع سرمایه گذاری این 158 طرح را افزون بر 6 هزار و 70 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: از این تعداد 128طرح دولیت و 30 مورد نیز خصوصی بوده است.خادمی ابراز داشت: عملیات اجرایی 9 طرح نیز با میزان اشتغالزایی پنج هزار و 283 نفر نیز آغاز شده است.** افزایش سه برابری اعتبارات عمرانیمعاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به تخصیص میزان بودجه سالانه و اعتبارات عمرانی استان در طول چهار سال گذشته نسبت به قبل از فعالیت دولت یازدهم گفت که در سال 91 کل بودجه عمرانی این استان اعم از استانی و ملی سه هزار و 420 میلیارد ریال بود که در سال 95 با بیش از 2 برابر رشد به رقمی افزون بر هفت هزار و320 میلیارد ریال رسید.نیک اقبالی اظهار داشت که سهم استان از کل اعتبارات عمرانی دولت در سال 92 حدود 62 صدم درصد بوده که در سال 96 به 1.7دهم درصد رسیده است.وی تصریح کرد که کل اعتبارات تملک و دارایی های کهگیلویه و بویراحمد در سال 91هزار و 800 میلیارد ریال بوده که در سال 96 نیز به هفت هزار و 930 میلیارد ریال رسید.نیک اقبالی یادآور شد که شورای برنامه ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد در حالی که در سال 91 تنها مجاز به توزیع و تصمیم گیری راجع به هزار و 800 میلیارد ریال بودجه بود اما در سال 96 میزان بودجه ای که استان می تواند بین شهرستان ها و مناطق مختلف توزیع کند به رقمی افزون بر هفت هزار و 930 میلیارد ریال رسیده است.وی ادامه داد که کل بودجه عمرانی مصوب در سال 96 در استان کهگیلویه و بویراحمد با بیش از سه برابر رشد نسبت به سال 92 رقمی افزون بر 12 هزار میلیارد ریال شده است.وی، توفیقات حاصل شده در زمینه رشد قابل محسوس اعتبارات عمرانی که منجر به توسعه و رشد همه جانبه در استان شده را نتیجه توجه و اهتمام ویژه دولت به استان های محروم، همدلی، هماهنگی و هم افزایی مجموعه مدیریت استان با مجمع نمایندگان و رهنمودهای نماینده ولی فقیه در کهگیلویه وبویراحمد ذکر کرد.وی افزود: کهگیلویه و بویراحمد در دولت یازدهم شاهد تحول اساسی و چشمگیر در حوزه های مختلف از جمله امور عمرانی بوده در حالی که وضعیت اقتصادی کشور در ابتدای دولت یازدهم به دلیل تحریم ها و قیمت پایین نفت چندان مطلوب نبوده است.** افزایش 70درصدی ظرفیت تصفیه خانه های فاضلابمدیر کل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویر احمد گفت که ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب در این استان با 70 درصد افزایش در دولت تدبیر و امید از 44 هزار متر مکعب به 75 هزار و 200 متر مکعب رسید.عدبالکریم عزیزی ابراز داشت: شمار مشترکان فاضلاب در این استان از 20 هزار و 639 مشترک در سال 92 با 60 درصد افزایش به 33 هزار مشترک افزایش یافت.تعداد مشترکان آب شرب این استان درحالی که در سال 92، 120 هزار و 983 مشترک بود در سال جاری به 148 هزار مشترک رسیده است.وی گفت: تا سال 92 یکهزار و 362 کیلومتر شبکه آبرسانی در استان احداث شده بود که این میزان در سال 95 به یک هزار و 400 کیلومتر افزایش یافته است.** کمک 770 میلیارد ریالی دولت یازدهم به دهیاری هامدیرکل رفتر امور روستایی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: دولت یازدهم ظرف چهار سال گذشته افزون بر 770 میلیارد ریال به دهیاری های این استان کمک کرده است.داریوش مظفر گفت که 155روستای این استان در دولت یازدهم از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.وی گفت که این تعداد روستا بیش از 11 هزار و 600 خانوار روستایی در قالب 47 هزار و 87 نفر را شامل می شود.کهگیلویه و بویراحمد دارای یکهزار و 676 روستای دارای سکنه است.یکهزار و 420 روستا از این تعداد دارای تأسیسات آب رسانی هستند.وی تصریح کرد که این تعداد روستا در قالب 65 طرح آب رسانی با اعتبار افزون بر 240 میلیارد ریال از آب سالم بهره مند شدند.وی گفت که شاخص بهره مندی از آب سالم در این استان هم اینک با پنج درصد افزایش نسبت به سال 92 از 68 درصد به حدود 73.15 درصد رسیده است.** اجرای 18مجتمع آب رسانی در کهگیلویه و بویراحمدمظفر همچنین تصریح کرد که 381 میلیارد ریال از محل بند ج تبصره پنج قانون بودجه سال 1394(صندوق توسعه ملی) برای اجرای 18 مجتمع آب رسانی روستایی این استان تخصیص یافته است.وی با اشاره به فرایند هزینه کرد 381 میلیارد ریال صندوق توسعه ملی برای طرح های آب رسانی روستایی در استان، گفت: این میزان اعتبار برای 18 مجتمع آب رسانی روستایی در قالب 470 روستا تخصیص یافته است.وی با بیان اینکه تخصیص این میزان اعتبار نیز 100 درصد است، گفت: 107 هزار نفر از جمعیت روستایی کهگیلویه و بویراحمد با بهره برداری و تکمیل این مجتمع های آب رسانی از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.**رشد 12 درصدی جایگاههای عرضه سوخت در کهگیلویه و بویراحمدمدیر کل دفتر فنی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت که فروش انرژی در این استان در دولت یازدهم از یکهزار و 28 مگاوات ساعت به یکهزار و 130 مگاوات ساعت رسید.سید حسین کاظمی ابراز داشت: تعداد جایگاه های عرضه بنزین و نفت گاز (گازوئیل) در کهگیلویه و بویراحمد در دولت یازدهم با 12 درصد رشد از 25 به 28، جایگاه های سی.ان.جی از 25 به 27، ظرفیت ناوگان ویژه حمل و نقل فرآورده های نفتی (نفتکش) از 80 دستگاه به 120 دستگاه و میزان توزیع فرآورده های نفتی از 956 هزار لیتر به 968 هزار لیتر افزایش یافت.** کمک 700میلیارد ریالی وزارت نفت به ورزش کهگیلویه و بویراحمدکاظمی گفت که استادیوم 15 هزار نفری شهر یاسوج سالها بلاتکلیف و رها شده بود و اکنون آماده برگزاری رقابت هاست و انتظار می رود با حمایت هر چه بیشتر حامیان و مسئولان ورزش این استان شاهد حضور تیم هایی از استان در لیگ های برتر باشیم.وی اظهار داشت: از اعتبارات وزارت نفت 700 میلیارد ریال برای ساخت طرح های ورزشی در شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد کمک گرفته شد.وی افزود که سرانه فضای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد در دولت یازدهم از هشت صدم مترمربع به 86 صدم مترمربع رسید.** کهگیلویه وبویراحمد میراث دار 1800 طرح نیمه تمام دولت گذشتهمدیرکل دفتر فنی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت که افزون بر یکهزار و 800 طرح عمرانی نیمه تمام استانی از دولت های نهم و دهم بر این استان تحمیل شده بود.کاظمی اظهار داشت که میانگین پیشرفت فیزیکی بخش عمده ای از آنها زیر 20 درصد بوده و اکثر آنها نیز تعطیل و یا راکد بود.وی بیان کرد که با توجه به کمبود اعتبار برای اجرا و تکمیل این طرح های عمرانی نیمه تمام کهگیلویه و بویراحمد مشکلات این طرح ها شناسایی و اولویت بندی شد.وی ادامه داد که یک برنامه چهار ساله به دستور سید موسی خادمی استاندارکهگیلویه و بویراحمد تدوین و با کار کارشناسی نیز شاخص ها مشخص شدند.وی عنوان کرد که این برنامه به یک کتابچه تبدیل و در پایگاه خبری استانداری کهگیلویه و بویراحمد برای جمع آوری نقدها و نظرات کارشناسان به نمایش گذاشته شد و شاخص ها نیز سال به سال ارزیابی می شوند.کاظمی ابراز داشت: درصد اعتبارات عمرانی کهگیلویه و بویراحمد در بخش ملی به نسبت جمعیت، وسعت و حق آن پایین و در ابتدای دولت یازدهم هشت دهم درصد بود.وی اظهار داشت: دلایل منطقی برای افزایش اعتبارات عمرانی کهگیلویه و بویراحمد به وزارتخانه ها اعلام و درخواست هایی نیز به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد.مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت که هر سه نماینده مردم این استان در مجلس شورای اسلامی در طرح های عمرانی بیشتر از مباحث سیاسی فعال و پای کار هستند.** هزینه افزون بر پنج هزار میلیارد ریال در حوزه راهسازیمعاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت که افزون بر پنج هزار میلیارد ریال در دولت تدبیر و امید در بخش بهسازی و زیرساخت راههای استان اعم از اصلی، فرعی و برطرف کردن نقاط حادثه خیز هزینه شده است.وی افزود که با ساخت 71.5 کیلومتر بزرگراه جدید در کهگیلویه و بویراحمد در دولت یازدهم طول بزرگراه های این استان از 50 به بیش از 122 کیلومتر رسید و حدود 200 کیلومتر بزرگراه در استان نیز در حال ساخت است.وی عنوان کرد که طرح ملی جاده ارتباطی پاتاوه - دهدشت تا سال 1392 تعطیل بود و مردم منطقه نیز هیچ امیدی برای ساخت و افتتاح آن نداشتند اما در سفر استانی 24 و 25 مرداد سال گذشته رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت به کهگیلویه و بویراحمد بر شتاب بخشی در اجرای آن تاکید شد زیرا جزء طرح های سفر رهبر معظم انقلاب به استان در خرداد سال 1373 بود.نیک اقبالی ابراز داشت: پیشرفت فیزیکی این جاده ارتباطی از 47 درصد سال 1392 به 71درصد در پایان سال 1395رسید.معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت که پایان اردیبهشت سال جاری قطعه دوم این جاده ارتباطی با نام دم چنار تا لوداب و به طول 28.5 کیلومتر با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.نیک اقبالی اظهار داشت: قطعه های اول و چهارم این جاده ارتباطی در گذشته افتتاح شده بود و قطعه سوم نیز توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حال ساخت است و تا پایان سال مالی 1396 (تیر 1397) افتتاح می شود.وی افزود که 15 کیلومتر از باند دوم جاده ارتباطی بابامیدان - گچساران - بهبهان و از شهر دوگنبدان تا پل عبداللهی افتتاح شد.نیک اقبالی بیان کرد: بهره برداری اولیه از جاده ارتباطی یاسوج - باغچه سادات - سرفاریاب انجام و برای نخستین بار ارتباط آسفالتی بین شهرستان های کهگیلویه و چرام با یاسوج برقرار و اکنون نیز این جاده در حال ارتقای وضعیت است.وی عنوان کرد که طول راه های روستایی آسفالت شده کهگیلویه و بویراحمد در دولت یازدهم از یکهزار و 752 کیلومتر به یکهزار و 975 کیلومتر رسید.** تحول در فرودگاه یاسوجنیک اقبالی ابراز داشت: فرودگاه یاسوج در ابتدای دولت یازدهم به دلیل کوتاهی طول باند، نزدیکی به زندان مرکزی این شهر، نداشتن دستگاه های ناوبری و کمبود فضای فیزیکی تنها یک پرواز در هفته داشت.معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت که پس از برگزاری نشست هایی در شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور 600 متر به طول باند فرودگاه یاسوج افزوده و از 2 هزار و 600 متر به سه هزار و 200 متر رسید.نیک اقبالی اظهار داشت: این طرح هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا یک ماه آینده افتتاح می شود.وی افزود که تطویل باند فرودگاه یاسوج سبب ایمنی پروازها، نشستن هواپیماهای متوسط، انجام پروازهای شبانه و افزایش تعداد پروازها می شود.نیک اقبالی با اشاره به اینکه هر هفته 6 پرواز با حداکثر ظرفیت در فرودگاه یاسوج انجام می شود، بیان کرد: دستگاه ناوبری یا d.v.o.r با اعتبار 25 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در این فرودگاه نصب، محوطه و سالن ترانزیت این فرودگاه بازسازی و تامین زمین برای جابجایی زندان مرکزی یاسوج نیز در حال انجام است.وی عنوان کرد که راه آهن اقلید به یاسوج که از خواسته های اصلی مردم کهگیلویه و بویراحمد است در سکوت رسانه ای و یک فضای آرام عملیات اجرایی آن در دولت یازدهم آغاز شد.نیک اقبالی ابراز داشت: هم اکنون 22.5 کیلومتر از این طرح به مناقصه رفته و به پیمانکار واگذار شد که زیرسازی این میزان به طور کامل انجام شده است.** اتمام طرح مطالعاتی سد تنگ سرخ یاسوجوی افزود که سد تنگ سرخ که با هدف تامین آب آشامیدنی شهرهای یاسوج و شیراز در حال اجراست با حساسیت و پیگیری های لازم آب آشامیدنی شیراز از آن جدا و آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت یاسوج از طریق آن در بلندمدت تامین می شود.داوودی بیان کرد: با افتتاح این طرح ها آب مورد نیاز 6 هزار هکتار زمین کشاورزی در این مناطق از طریق آبیاری تحت فشار تامین شد.وی عنوان کرد که جمعیت شهری زیر پوشش آبرسانی در کهگیلویه و بویراحمد در دولت یازدهم از 99.2 درصد به 99.8 درصد رسیده است.** رشد 55 درصدی گازرسانی به روستاهامعاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت که گازرسانی به روستاهای این استان در دولت یازدهم با 52 درصد رشد از 356 مورد به 576 مورد افزایش یافت.نیک اقبالی عنوان کرد که خانوارهای روستایی برخوردار از نعمت گاز در کهگیلویه و بویراحمد با 13 درصد افزایش از 59 درصد به 72 درصد رسید.وی ابراز داشت: 97 درصد شهرهای کهگیلویه و بویراحمد دارای نعمت گاز بودند و تنها 2 شهر قلعه رئیسی و دیشموک باقی مانده بود که عملیات اجرایی طرح گازرسانی به آنها در دولت یازدهم آغاز شد و اکنون با پیشرفت بالای 90 درصد در حال اجراست که یکهزار میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت که پایان سال جاری خط انتقال اصلی و پایان سال 1397 نیز کل طرح گازرسانی به این 2 شهر افتتاح می شود.نیک اقبالی اظهار داشت: حدود 99 درصد جمعیت شهری و 72 درصد جمعیت روستایی کهگیلویه و بویراحمد تا سال 1395 از نعمت گاز برخوردار بودند که حدود 200 روستای استان نیز در دولت یازدهم گازدار شدند.**افتتاح 20 طرح راکد کشاورزی در دولت یازدهموی افزود که مساحت زیر پوشش شبکه های آبیاری تحت فشار کهگیلویه و بویراحمد در دولت یازدهم از چهار هزار و 550 هکتار به 15 هزار و 410 هکتار رسید و به ازای هر هکتار نیز یک شغل ایجاد شده است.نیک اقبالی بیان کرد: 20 طرح راکد کشاورزی از دولتهای قبل که حدود 12 تا 16 سال از آغاز عملیات اجرایی آنها گذشته بود در این دولت تامین اعتبار و به بهره برداری رسیدند.وی ادامه داد: هشت مورد از این طرح ها شامل پمپاژ آب کشاورزی که عملیات اجرایی برخی 15 سال قبل آغاز شده بود در دولت یازدهم به اتمام رسید.**ساخت 240 باب مسکن برای خانواده های 2 معلولوی عنوان کرد که سهم مسکن حمایتی در کهگیلویه و بویراحمد برای افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در دولت یازدهم از 10.15 مترمربع به 15.7 مترمربع رسید.نیک اقبالی ابراز داشت: 240 باب مسکن برای خانواده های 2 معلولی کهگیلویه و بویراحمد در سه و نیم سال دولت تدبیر و امید ساخته شده است.معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت که یکهزار و 230 واحد مسکن مهر در این استان آماده افتتاح است.نیک اقبالی اظهار داشت: بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در کهگیلویه و بویراحمد در دولت یازدهم با 21.9 درصد افزایش از 22 هزار و 685 به 27 هزار و 648 واحد رسید.**برق رسانی به حدود 40 روستای کهگیلویه و وبر احمدمدیر کل دفتر روستایی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت که برق رسانی به روستاهای این استان در دولت یازدهم از یکهزار و 599 روستا به یکهزار و 631 روستا رسید.مظفر بیان کرد: تمامی روستاهای بالای 10 خانوار کهگیلویه و بویراحمد برق دار بوده و روستاهای زیر 10 خانوار استان نیز در حال برق رسانی هستند.** پرداخت 30 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به عشایرمدیر کل دفتر روستایی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: افزون بر 30 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره در سفر سال گذشته رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت به این استان به جامعه عشایری پرداخت شده است.مظفر تصریح کرد که ظرف چهار سال گذشته دولت یازدهم افزون بر 70 کیلومتر از مجموع چهار هزار کیلومتر جاده های عشایری این استان بهسازی و آسفالت شده است.وی عنوان کرد که برخورداری خانوارهای عشایری کهگیلویه و بویراحمد از راه ارتباطی مناسب در دولت یازدهم از 6 هزار خانوار به هشت هزار خانوار، میزان بهره مندی از آب آشامیدنی از چهار هز ...

ادامه مطلب  

واکاوی سناریوی آمریکا در سرانجام برجام  

درخواست حذف این مطلب
با گذری به گذشته متوجه می شویم به قدرت رسیدن ریگان، همراه با تغییر سیایت های خارجی آمریکا بود. او با بهره گیری از یک تیم قوی مشاوره ،راهبرد سیاست ایالات متحده آمریکا را در 43 صفحه نوشت و سال ها همانند یک بازیگر و کارگردان این سناریو را اجرا کرد. سران شوروی از جمله گورباچف و یلتسین نیز ناخواسته در این طرح 43 صفحه ای نقش بازی کردند تا اتحاد جماهیر شوروی علی رغم اخطار پیر جماران حضرت امام خمینی(ره) به زباله دان تاریخ برود...حال سناریوی مذکور باز نویسی شده توسط اوباما است که با مذاکرات برجام آغاز شده، در زمان ترامپ با هم پیمانی عرب های آسیای غربی ادامه یافته و هم اکنون در مسیر تحریم های جورواجور جدید برای ورود به مرحله بحران آفرین طرح مذکور علیه جمهوری اسلامی ایران است.متن حاضر به واکاوی مسئله مطرح شده پرداخته، در تحلیل خود به دنبال ارائه راهکارهایی برای خروج از این سناریو و حتی تغییر آن به نفع منافع ملی ایران است.دیپلماسی مهمترین شاخصه سیاست خارجی کشورهاست که در طول تاریخ ظهور دولت ها، تحولات گوناگونی در شکل، محتوا و ساختار آن پدید آمده است. با ظهور و گسترش رسانه ها و شکسته شدن اسطوره جغرافیا، تحول مفهومی شگرفی در شکل و معنای دیپلماسی آاپدیدار شده است. امروزه فرایند جهانی شدن وجوه گوناگونی دارد که بر تمامی جنبه های زندگی بشر تأثیرات بسیار زیادی داشته است که حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی نیز از این تحولات مستثنی نبوده است. [1]مذاکرات را می توان نقطه ی عطف دیپلماسی برای گذار از تنش زدایی سیاسی و ایجاد تعامل سازنده در سیاست بین الملل دانست. اگرچه ایران، آمریکا و سایر قدرت های بزرگ دارای تفاوت های ادراکی و کارکردی قابل توجهی درباره ی چگونگی اداره ی سیاست جهانی می باشند، اما کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقادند که می توان از طریق مذاکرات دیپلماتیک به حداکثر نتایج راهبردی در سیاست جهانی نائل گردید.کاربرد سیاست قدرت در رفتار خارجی آمریکاکاربرد سیاست قدرت در رفتار خارجی آمریکا از آن جهت اهمیت دارد که نشانه هایی از واکنش محیط پیرامونی نسبت به الگوهای رفتار امنیتی و راهبردی ایالات متحده شکل گرفته است. در اولین دهه پس از جنگ سرد، گروه های محافظه کار درصدد برآمدند تا نظم بین المللی نوظهور را بر اساس مدل هژمونی و فرادستی آمریکا تبیین کنند. اتخاذ چنین رویکردی -یعنی الگوی مبتنی بر سیاست قدرت و اقدام فراقانونی- همواره بخش اجتناب ناپذیر رفتار سیاسی آمریکا بوده و خواهد بود.[2]به طور کلی سه نوع دیپلماسی برای کشورها می ­توان متصور بود که شامل کنش مند، فعال و منفعل است. در دیپلماسی کنش مند، کشورها درصدد تعریف بازی، تدوین قواعد و صحنه آرایی بین المللی در جهت استقرار نظم مطلوب خود هستند. براساس دیپلماسی فعال، کشورها در پی استفاده بهینه از فرصت های به وجود آمده در راستای منافع و اهداف ملی خود می باشند. اما در دیپلماسی انفعالی، واکنش منفعلانه به رویدادها و رفتارهای بین المللی به صورت موردی و روزمرگی است. دیپلماسی کارآمد بر پایه تبدیل منافع متعارض به منافع رقابت آمیز و تبدیل این منافع به منافع موازی و سپس به منافع مشترک، تدوین و اعمال می شود. یعنی در این نوع دیپلماسی با معیار قراردادن منافع ملی در سیاست خارجی، دشمن را به مخالف، مخالف را به رقیب، رقیب را به همکار و همکار را به شریک تبدیل می نماید. در ایران، بر لزوم داشتن دید حداکثری به منافع ملی با توجه به قدرت و مقدورات ملی از سوی صاحب نظران و اولویت بندی آن براساس درجه ضرورت، فوریت، اهمیت و تخصیص منابع به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأکید شده است. [3]امروزه در عرصه سیاست بین الملل از یک سو شاهد ترکیبی از همزیستی مدل دولت های پست وستفالیایی و دولت های قرون وسطایی در سیستم بین المللی هستیم و از سوی دیگر یک جنبه مهم از دیپلماسی، دولت زدایی از آن است. دیپلماسی مؤثر در چنین فضا و اتمسفری نیازمند انجام تغییرات در نهادها، روشها و ابزارها و کارکردها می باشد. همچنین مستلزم همکاری با بازیگران در محیط جدید بین المللی و ایجاد ساختارهای کارآمد و منعطف می باشد. دیپلماسی به عنوان وسیله­ای برای تحقق دولت کارآمد، در برگیرنده ویژگی هایی چون شایسته سالاری، دیپلماسی مبتنی بر همکاری، دوری از انفعال و انطباق با شرایط می باشد. به هر حال دیپلماسی مهمترین وجهه و عینی­ترین شکل سیاست خارجی یک کشور می باشد. [4]در ادامه به بررسی پنج عرصه ی استفاده از راهبرد قدرت توسط آمریکا خواهیم پرداخت:راهبرد فراقدرت و اقدام غیر منطقی در سیاست خارجی آمریکا: درک الگوی دیپلماسی هسته ای آمریکا را باید به عنوان بخشی از فرهنگ راهبردی و اخلاق دیپلماتیک کارگزارانی دانست که نگرش آنان در قالب رهیافت واقع گرایانه در سیاست بین الملل شکل گرفته است.مداخله گرایی گسترش یابنده و اقدامات غیر منطقی در سیاست راهبردی آمریکا: آمریکا از قرن ۱۸ تا سال ۲۰۱۲ همواره مداخله گرایی را به نام آزادی و حقوق بشر انجام داده است. آزادی و حقوق بشر را می توان در زمره ی واژگان و اصطلاحات ادبیات جنگ نرم دانست.راهبرد قدرت در پوشش الهام بخشی سیاست خارجی: مداخله گرایی ایالات متحده با نشانه هایی از الهام بخشی بر برتری جویی در حوزه ی ساختاری و بین المللی همراه بوده است.راهبرد قدرت در قالب نهادگرایی بین المللی: در سال های پس از جنگ اول جهانی، بسیاری از تحلیل گران و کارگزاران سیاست خارجی آمریکا نسبت به تداوم نظامی گری به عنوان محور اصلی سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده ابراز نگرانی کردند.راهبرد قدرت در قالب مداخله گرایی منطقه ای: آمریکا برای اعمال سیاست «مداخله ی منطقه ای» و گسترش حوزه ی نفوذ، از ابزارهای ایدئولوژیک و دیگر شاخص های قدرت ملی بهره گرفت تا بتواند «حقوق مقدس» فاتحان را بر اساس آن تبیین کند.[5]حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار فرماندهان سپاه در باره مذاکره با آمریکا فرمودند: «مذاکره ی با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بی شماری که دارد و منفعتی که اصلاً ندارد.» [6] ایشان ادامه می دهند که آمریکا می گوید: «بیایید مذاکره کنیم.» نمی گوید: «بیایید رابطه برقرار کنیم.» مذاکره یعنی چه؟ یعنی آن پیوندی را که جمهوری اسلامی قطع کرد و برید و همان موجب شد که تمام عواطف صادقانه ی ملتهای دنیا به این نظام جلب شود، این را دو مرتبه برقرار کند. یعنی در درجه ی اوّل، یک ضربه ی نمایان به جمهوری اسلامی بزنند؛ و از آن جا که تبلیغات هم در دست آنهاست، در دنیا منعکس کنند که «جمهوری اسلامی، از حرفهایش برگشت!» به چه دلیل؟ به این دلیل که نشسته است و با امریکا مذاکره می کند. آن وقت، یک یأس عمومی در تمام ملتها در آسیا و در آفریقا و در کشورهای گوناگون و در خود اروپا و در خود امریکا به وجود آید. ملتهایی که امید پیدا کرده اند مسلمانان و حتی بعضی غیرمسلمانان ناامید شوند؛ و آن چهره ی با صلابت امام بزرگوارمان، که روی جمهوری اسلامی را پوشانده و آنها را وادار به حرکت می کرده است، مخدوش گردد؛ و بگویند: «نه آقا! جمهوری اسلامی هم توبه کرد!»... به صِرف این که جمهوری اسلامی بگوید «بله؛ ما مذاکره را قبول داریم.» یا این را بفهماند، یا طوری مشی کند که معلوم شود حرفی ندارد که با آمریکا مذاکره کند، این، اوّلین ضربه است. و بعد، تازه شروع تحمیلهاست. [7]از نظر برخی صاحب نظران، سیاست خارجی ایران به چندین دلیل نمی تواند در جریان تغییرات قرار گیرد از جمله اینکه سیاست خارجی ایران هنوز به طور باید و شاید به ساختار اقتصادی تولید ثروت در ایران متصل نیست. در کشورهایی که مهم ترین دغدغه حوزه قدرت، تولید ثروت است، سیاست خارجی قابلیت انعطاف پیدا می کند. مثال این امر چین و هند است که منطق تعامل با جهان را بر پایه های نوین بنا نهاده اند. مورد دیگر این است که ماهیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی، عقیدتی است و اندیشه اسلامی به طور طبیعی در تقابل با سلطه سرمایه داری و مادی موجود بین المللی است. مورد سوم این مسئله است که تغییر بنیادی در سیاست خارجی ایران، نظم و سامان سیاسی آن را خدشه دار می کند. مورد دیگری که قابل ذکر است این است که منطق مدیریت کلان و میانی تأمین امنیت ملی با جهت گیری های سیاست خارجی ایران گره خورده است. زیرا تغییر در یک بخش مستلزم تغییر در بخش های دیگری نیز هست و پیامدهای امنیتی ای در بردارد. البته با اقدامات اخیر وزارت خارجه، احتمال تغییرات مطلوب متصور است. شایان ذکر است از مدتی قبل تغییراتی در سطوح بالای وزارت خارجه شروع شده و این تغییرات تدریجا در حال تسری به رده های میانی و پایین آن وزارتخانه می باشد.[8]از موارد و مؤلفه های دیگری که در نگاه آسیب شناسانه به دیپلماسی و سیاست خارجی در ایران از سوی صاحب نظران طرح شده، نخبه گرایی تحت تأثیر توده گرایی است که نوعی نخبه گرایی ناقص را پدید می آورد. همچنین جهل دیپلماتیک به معنی آن که بازیگران عرصه دیپلماسی، قانونمندی دیپلماسی را بر نتابیده و فاقد دانش لازم برای آن می باشند و برخاسته از نوعی خود شیفتگی و نارسیسم سیاست گذاران عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی است، که یکی دیگر از چالش ها می باشد . به هر روی ایران به دلیل جغرافیای سیاسی، کشوری جهانی است و می تواند نقشی جهانی را ایفا نماید. اگر چنین نقشی را ایران انجام ندهد، این نقش به سایر کشورها واگذار می شود. موقعیت سیاسی-اقتصادی و برخورداری از انرژی به گونه­ای است که سطح روابط فعلی ایران ناچیز شمرده می شود ، یعنی با چنین نگاهی می توان روابط بالقوه ایران را بسیار فراتر از وضع موجود تصورکرد. ایران منطقه نفوذیست که همانند یک لوله اتصال است، لوله اتصال اگر نتواند ارتباط مناسبی برقرار کند به خودش فشار می آی ...

ادامه مطلب  

تئوریزه کردن ماهیت دیپلماسی دیجیتال از نظریه تا عمل  

درخواست حذف این مطلب
هدف کتاب «دیپلماسی دیجیتال: نظریه و عمل» تئوریزه کردن ماهیت دیپلماسی دیجیتال، ارزیابی رابطه آن با اشکال سنتی دیپلماسی و نیز بررسی شرایطی است که در آن دیپلماسی دیجیتال به سیاست خارجی آگاهی می دهد و آن را تنظیم و یا محدود می کند.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «دیپلماسی دیجیتال: نظریه و عمل» نوشته کورنلیو بیولا و مارکوس هلمز با ترجمه رعنا کاظمی مهرآبادی از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است. مارکوس هلمز اولین بخش کتاب را درباره «ابتکار سیاسی» با فصلی در مورد دیپلماسی دیجیتال به عنوان یک رویه بین المللی آغاز کرده است. او تصور معمول را از دیپلماسی دیجیتال به عنوان یک شکل صرفا مقرون به صرفه از دیپلماسی عمومی به چالش کشیده و به جای آن این بحث را مطرح می کند که یک رویکرد مفیدتر شامل بررسی نقش وسیع تر دیپلماسی دیجیتال در مدیریت تغییر بین المللی می شود. هلمز براساس تئوری عمل، دو نوع از تغییر در سیستم بین المللی را ترسیم می کند ـ تحولات برون زای از بالا به پایین ساختاری و تغییرات درون زای از پایین به بالای تدریجی و استدلال می کند که دیپلماسی در نهایت راهی برای دولت هاست که از طریق آن به طوری موثر بر این دو نوع تغییر نظارت کنند و به آن پاسخ دهند و این یعنی تغییر را مدیریت کنند.یافته های علوم اعصاب و روان شناسی معتقدند که دولت ها این روند را به طور متفاوتی مدیریت می کنند، چون هر یک از انواع تغییر، مستلزم پاسخ متفاوتی است. تحولات برون زا به ساختن روابط و فهم نیات نیاز دارند که این مورد اقداماتی هستند که بیشترین تاثیر را در اداره تعاملات شخصی رو در رو دارند و تغییرات درون زا نیازمند توان تجزیه و تحلیل حجم بزرگی از داده هاست تا روندهای تغییر معین شوند، کاری که به موثرترین شکل توسط تکنولوژی دیجیتال انجام می شود. دیپلماسی دیجیتال مجموعه دوم از فعالیت ها را نمایندگی می کند ـ جمع آوری و تحلیل داده ها از مردم بیگانه که از گوش دادن به گفتمان ها روی زمین حاصل شده است. در نهایت این مطالعات به سمت ایجاد نوعی نظریه دیپلماتیک پیشگویانه رهنمون می شود، که در آن منابع مختلف تغییر، انواع مختلفی از پاسخ های دیپلماتیک را پیشگویی می کنند.دیپلماسی دیجیتال به عنوان یک پیشرفت جدید، به شیوه های متفاوت البته مشابهی توسط پژوهشگران و متخصصان، تفسیر، تعریف و فهمیده شده است. به همین دلیل او در نوشته خود به دنبال این است که نویدها و محدودیت های سیاسی دیپلماسی دیجیتال را با توضیح تبارشناسی مفهومی آن، توصیف این که چه مطالعاتی تاکنون درباره دیپلماسی دیجیتال انجام شده و نمایش این که چگونه عرف توسط عاملان آن ارائه شده و ارتقا یافته است، بررسی کند. او با بررسی وعده های سیاسی و واقعیت دیپلماسی دیجیتال، استدلال می کند که دیپلماسی دیجیتال روندی گذرا در عرف دیپلماتیک نیست.دیپلماسی دیجیتال با توجه به تسلط انقلاب های اخیر تکنولوژیک و دیجیتال شدن فزاینده زندگی روزمره ما، آمده است که بماند او نتیجه می گیرد که موجب بعدی از استراتژی ها و سیاست های دیجیتال دیپلماتیک ممکن است در جهتی غیر از آنچه امروزه (توسط انگلو امریکایی ها) جریان دارد. تکامل یابد. در حالی که ترویج کنندگان دیپلماتیک دیپلماسی دیجیتال ممکن است به عنوان رویکردی موقتی آن را به کار برده باشند، مشارکت کنندگان «تدریجی تر» بازی، وقت بیشتری برای ایجاد یک استراتژی نسبتاً دیجیتال کامل از ارتباطات و گنجاندن استفاده های دنیوی بیشتر از رویکردهای دیجیتالشان اختصاص می دهند.الکسیس ویکوسکی، براساس تجربه اش به عنوان تحلیل گر و مشاور در دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی در نمایندگی امریکای سازمان ملل، موضوعی را از این زاویه بررسی می کند که دیپلماسی دیجیتال می تواند امنیت ملی را مورد مصالحه قرار دهد.کورنلیو بیولا و لو جیانگ در فصل خود بر ویژگی هایی تمرکز کر ...

ادامه مطلب  

دستاوردهای سفر سرلشکر باقری به ترکیه  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،اگر چه در زمان های گذشته، دیپلماسی در اشکال مختلف در بین ملت ها و دولت ها جریان داشته است، اما آنچه نمود و برجستگی خاص و بیشتری بدان بخشیده است، دیپلماسی رسمی و سیاسی بوده و در واقع در موارد بسیاری این دیپلماسی روابط سیاسی بوده که دولت ها را مدیریت کرده است.این روند کلاسیک، معاصر با دو اتفاقی که در جهان رخ داد، دچار تغییرات عمده ای شد؛ یکی افزایش قدرت ابزارهای ارتباطی که نتیجه آن کمرنگ شدن نقش مرزهای سیاسی و جغرافیایی در ارتباط گیری بین ملت ها بود و دومین اتفاق، ظهور تعاریف جدیدی از قدرت ـ به خصوص توجه به قدرت نرم به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در عرصه بین المللی ـ بود. این دو عامل، نظام روابط سیاسی و به عبارت بهتر شکل و شمایل روابط دیپلماتیک کشورها را دچار تغییر کرد و حوزه کاری دیپلماسی را متوجه عرصه های دیگری از جمله دیپلماسی عمومی، دیپلماسی علمی - فرهنگی، دیپلماسی دفاعی و... ساخت. دیپلماسی ، به معنی هدایت روابط بین افراد، گروه ها، ساختارها و ملت ها از جمله واژه های مورد استفاده در عرصه مناسبات بین المللی است.دیپلماسی انواع مختلفی دارد که دیپلماسی دفاعی نیز یکی از انواع آن است. دیپلماسی دفاعی بین کشورها در واقع مربوط به روابط نظامی، دفاعی و امنیتی کشورها با یکدیگر است که شامل مصادیق مختلفی می شود و از آن جمله می توان به مواردی همچون تنظیم قواعد مشترک منطقه ای و جهانی، همکاری های آموزشی، علمی، فنی و صنعتی، اقدامات و برنامه های مشترک دفاعی ـ امنیتی و نیز تنظیم همکاری های صلح آمیز نظامی اشاره کرد. البته باید بحث امنیت مرزهای مشترک را نیز از جمله مصادیق دیپلماسی دفاعی در روابط کشورها دانست؛ زیرا بسیاری از کارشناسان در این حوزه بر این اعتقادند که دیپلماسی دفاعی امنیت ساز، هم در سطح روانی و هم در سطح راهبردی است.هدف دیپلماسی دفاعی ایجاد شرایط سیاسی و ملی و بین المللی مطلوب برای حفظ و گسترش ارزش های ملی و حیاتی کشور در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه است. این نوع دیپلماسی به عنوان یکی از بخش های سیاست های نظام، با ایجاد شرایط مطلوب برای حفظ و گسترش ارزش ها و منافع ملّی و حیاتی در مقابل دشمنان، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان نیروهای مسلح دارد. باید بر این نکته اذعان داشت که از مهم ترین کارکرد های دیپلماسی دفاعی می توان به ایجاد امنیت پایدار اشاره نمود.بر هیچ کس پوشیده نیست کشوری می تواند از یک امنیت پایدار برخوردار باشد که دیپلماسی دفاعی فعالی داشته باشد که ابتدا به ساکن از طریق یک نوع ارتباط موثر و هوشمندانه با همسایگان به دست خواهد آمد. هر کشوری که بخواهد امنیت پایدار داشته باشد، علاوه بر تعامل صحیح با همسایگان ـ که پیشتر بدان اشاره شد ـ باید امنیت مرزهای خود را استحکام بخشد تا بتواند با تلاش و برنامه ریزی در داخل، امنیت داخلی را نیز برقرار نماید. میزان امنیت داخلی و امنیت مرزها از معیارهای سنجش امنیت نسبی یک کشور محسوب می شود و در این جاست که نقش دیپلماسی دفاعی برجسته تر و نمودارتر می شود.از مهم ترین نکاتی که باید در دیپلماسی دفاعی به آن توجه نمود ضرورت شناخت تهدیدهای منطقه ای و بین المللی است. کار ویژه دیپلماسی دفاعی ، راهبرد بازدارندگی و کاربرد آن در تعامل واحد سیاسی با دیگر واحدهای نظام بین الملل است. در واقع دیپلماسی دفاعی اگر خوب و هوشمندانه دنبال شود، می تواند در بروز ناامنی ها و بی ثباتی ها نقش بازدارنده داشته باشد.در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی ما سیاسی است اما رویکرد آن می تواند امنیت کشور ما باشد که در این صورت دیپلماسی سیاسی ماهیت دفاعی و امنیتی به خود می گیرد.شایان ذکر است که در جمهوری اسلامی ایران، کارکردهای دیپلماسی دفاعی عبارتند از: «امنیت سازی، توانمندسازی نظامی و دفاعی، استحکام امنیت داخلی، تقویت بنیه اقتصادی و درآمد ارزی، حمایت از سیاست خارجی، تامین آمادی نیروهای مسلح، همکاری های آموزشی، علمی، فنّی و صنعتی و نیز تبادل اطلاعات و تجربیات و... .سفر ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به کشور ترکیه نیز از جهت دیپلماسی دفاعی، تولید قدرت نرم و سخت و نیز ساخت توان امنیتی و روانی در منطقه و جهان، قابل ارزیابی است. همچنین این سفر می تواند آغازگر یک سطح از دیپلماسی دفاعی باشد که ضمن قاعده سازی برای امنیت منطقه به حفظ دستاوردها و ثبات منطقه کمک کند و بی شک ادامه ی اینگونه اقدامات راهبردی، این مسیر را تقویت خواهد کرد. لذا می توان این اتفاق را در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی مورد تحلیل قرار داد.در سطح داخلی؛ در جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه، این سفر نشان داد که به رغم وجود اختلاف در دیدگاه های سیاسی ایران و ترکیه در مورد مسایلی مانند سوریه و داعش، این دو کشور در حوزه دفاعی از منافع مشترکی برخوردارند که امکان گسستن آن از سوی هر دو طرف به آسانی امکان پذیر نیست و ادامه روند همسایگی در صلح و آرامش برای هر دو ملت بسیار حایز اهمیت است و ایران و ترکیه به هیچ عنوان نا امنی در کشور همسایه را به سود خود نمی دانند و از این رو برای هر دو طرف منافع امنیتی پایدار و مشترکی، در سطوح بسیار بالا متصور است. نتیجه این سفر افزایش اعتماد و اطمینان در دو ملت نسبت به ادامه سیصد سال مرز صلح بین طرفین است.در سطح منطقه ای ؛ این مسئله نشان می دهد که ایران و ترکیه علاوه بر داشتن منافع امنیتی مشترک، اهداف امنیتی مشترکی نیز دارند و می توانند داشته باشند. این مطلوبیت های امنیتی به شکل بارز در تنش های بین عربستان و قطر خود را نشان داد و ایران و ترکیه را در کنار قطر و در یک جبهه نگه داشت.مسئله دوم، نیازمندی کشور ترکیه به ایران برای حل عقلایی مسئله کُردها بود. ترکیه سالهاست که درگیر تنش با کُردها است و نتوانسته این مسئله را به صورت منطقی و از طریق ایجاد یک گفتمان درونی با آنها حل و فصل نماید. اتفاقی که در ایران برعکس آن در حال وقوع است و جمهوری اسلامی تلاش کرده با به رسمیت شناختن حقوق قانونی کُردهای خود، آنها را به عنوان یک قوم ایرانی همو ...

ادامه مطلب  

بازاریابی ورزشی چیست و چه کاربردهایی دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
بازاریابی ورزشی، استفاده از مفاهیم بازاریابی برای ارائه ی محصولات و خدمات ورزشی است. این روش را برای بازاریابی محصولات غیرورزشی، از طریق مفاهیم و رویدادهای مرتبط با ورزش هم به کار می برند.مقاله های مرتبط:در بازاریابی ورزشی دو مفهوم اساسی داریم، مفهوم اول، استفاده از روش های بازاریابی برای فروش محصولات و خدمات ورزشی، و مفهوم دوم، بازاریابی محصولات غیرورزشی از طریق ورزش است. مثل سایر روش های بازاریابی، بازاریابی ورزشی هم به دنبال تشخیص و برآورده کردن نیازها و خواسته ها ی مصرف کننده است و برای رسیدن به این هدف، خدمات و محصولات مرتبط با ورزش به مصرف کننده ارائه می شود. با این روش، برخلاف بازاریابی معمولی می توان مشتری را به استفاده از محصولات و خدمات غیر ورزشی هم تشویق کرد.درک این مفهوم ضروری است که بازاریابی ورزشی به معنی بازاریابی محصولات ورزشی و همچنین استفاده از ورزش به عنوان ابزاری برای بازاریابی سایر محصولات و خدمات است. شناخت این دو جنبه از بازاریابی ورزشی نقش مهمی در درک شیوه های متنوع استفاده از ورزش دارد. با این حال، مشکل این است که این دو بعد، بیشتر روی بخش فروش بازاریابی ورزشی تأکید می کنند. قبل از هر اقدامی باید تحلیل و آنالیزی طولانی و راهبردی صورت گیرد و مشخص شود مشتریان ورزش به دنبال چه هستند و بهترین راه ارائه ی آن به مشتریان کدام است. در نتیجه، بازاریابی ورزشی را باید مجموعه ای شامل برنامه ریزی و انجام فعالیت هایی مربوط به تحویل محصول و خدمت ورزشی به مشتری دانست.محصول و خدمات ورزشی باید قبل از فروش، جایی در ذهن مشتری داشته باشند، پس مشتری باید از وجود آن محصول یا خدمات آگاه باشد و به نحوی نسبت به آن واکنش نشان داده باشد. فرایندی که طی آن واکنش و پاسخ مشتری به دست می آید، «برندینگ» نام دارد و هنگامی که برندی ورزشی در ذهن مشتری جا بگیرد، آن برند موقعیت خود را تثبیت کرده است.نتیجه ی برندینگِ خوب و کسب جایگاه مستحکم در بازار فقط معامله ای خوب نیست. به عبارت دیگر، بازاریابی ورزشی نشان دهنده ی رابطه ای مداوم بین برند ورزشی و مصرف کننده ی آن است.آشنایی با سه مفهومی که در ادامه ی این مقاله به آن خواهیم پرداخت کمک می کند تا تعریف کاربردی و روشنی از بازاریابی ورزشی داشته باشیم.ابعاد بازاریابی ورزشیحال که به تعریف بازاریابی ورزشی پرداختیم، خوب است دوباره به دو بعد بازاریابی ورزشی برگردیم. همان طور که گفتیم در حالت اول خدمات و محصولات ورزشی را به صورت مستقیم به مشتری عرضه می کنند، در حالت دوم، برای محصولات و خدمات غیر ورزشی، از طریق ورزش، بازاریابی انجام می دهند. به عبارت دیگر بازاریابی ورزشی یعنی بازاریابی محصولات ورزشی و همچنین بازاریابی از طریق ورزش. برای مثال، بازاریابی برای تجهیزات ورزشی، مسابقات حرفه ای، رویدادهای ورزشی و باشگاه های محلی، بخشی از بازاریابی محصولات و خدمات ورزشی هستند. تبلیغ تیم های ورزشی، تبلیغ قهرمانان ورزش، فروش بلیت مسابقات و توزیع لباس های ورزشی مثال های ساده ی دیگری از بازاریابی ورزشی هستند.به عکس، بازاریابی از طریق ورزش به معنای فروش محصولات غیرورزشی از طریق ورزش و رویدادهای مربوط به آن است. تبلیغ غلات صبحانه توسط یک قهرمان ورزش، پشتیبانی یک رویداد ورزشی توسط یک سازمان و یا توزیع خوراکی های تولیدی یک برند خاص در مسابقات ورزشی مثال هایی از بازاریابی ورزشی برای محصولات غیر ورزشی هستند.فلسفه، اصول، فرایند و ابزار بازاریابی ورزشیبازاریابی ورزشی مفهومی دارای سلسه مراتب است، دانستن این موضوع به درک بهتر مفهوم این نوع بازاریابی کمک می کند. بنابراین بازاریابی ورزشی شامل سطوحی است. در سطح پایه ، فلسفه و باورهای مربوط به مفهوم بازاریابی ورزشی جای دارد.دانستن فلسفه بازاریابی فقط مختص مدیران بازاریابی و بخش های بازاریابی سازمان های ورزشی نیست. در فلسفه ی بازاریابی، خواسته ها و نیازهای مشتری، قلب هر تصمیم را می سازد. البته باید این نکته را اضافه کنیم که نیازهای مشتری باید مکمل اهداف سازمان باشند. در دنیای تجارت، هدف اصلی، کسب سود بیشتر است اما در سازمان های ورزشی معمولا هدف برنده شدن و یا ایجاد علاقه به ورزش یا آن واحد ورزشی است. فلسفه ی بازاریابی ایجاد وضعیت برد-برد برای سازمان و مشتریان سازمان است، اما شکی نیست که اگر نیازهای مشتریان برطرف نشود، هیچ بردی در کار نخواهد بود.در سطح دوم، بازاریابی ورزشی را به عنوان یک پروسه و فرایند ...

ادامه مطلب  

ظرفیت دیپلماسی علمی برای نفوذ هدفمند دشمن  

درخواست حذف این مطلب
پژوهش خبری صدا وسیما: مقوله نفوذ دشمن از دغدغه های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در دو دهه اخیر است. ایشان اسفندماه سال 1394 در جمع رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، با اشاره به برنامه ریزی دشمن در این زمینه اظهار داشتند: « شاید حدود ده راه مهم را- برای نفوذ در کشور پیدا کرده اند و دارند عمل می کنند؛ همین حالا دارند عمل می کنند.» از منظر رهبر انقلاب، نفوذ علمی یکی از اقسام نفوذ است که دشمنان برای تحقق آن ذیل عنوان «دیپلماسی علمی» برنامه ریزی و اهداف خودشان را دنبال می کنند.[1]با توجه به حساسیت و اهمیت «نفوذ علمی»، شناخت وجوه و اهداف دیپلماسی علمی به عنوان چارچوب رسمی این نوع نفوذ ضروری است. «طیبه محمدی پور»، کارشناس مطالعات منطقه ای در نوشتار پیش رو ضمن ارائه تعریف و ابعاد دیپلماسی علمی، به اهداف و اهمیت آن در سیاست خارجی دولت ها پرداخته است. تعریف دیپلماسی علمیدیپلماسی علمی، زیر مجموعه دیپلماسی عمومی و مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات است. این نوع دیپلماسی که متأثر از مؤلفه های قدرت و تأمین کننده اهداف و منافع آشکار و پنهان دولت هاست، بر اساس محتوای متنوع خود (علم و فناوری، حوزه های علوم انسانی و نظری)، به دنبال ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در توانمندی، باور و نگرش مخاطبان است. در واقع دیپلماسی علمی به مثابه قدرتی هوشمند به تولید قدرت برای دولت ها (در ابعاد سخت و نرم) مبادرت می ورزد. اینکه چرا فرایندهای علمی و آموزشی می تواند به مثابه ابزاری دیپلماتیک در راستای اهداف دیپلماسی عمومی عمل کند، به ماهیت جهانی و تعاملی علم و دانش باز می گردد؛ علم در بستر تعامل ایجاد می شود و با استفاده از ابزارهای آموزشی و دانشگاهی توسعه می یابد. بنابراین زمانی که توسعه علم و دانش در مجاری دیپلماتیک قرار می گیرد و با مؤلفه های دیپلماسی نوین که همانا ایجاد ارتباط با دیگر ملل و نفوذ بر آنهاست، پیوند می یابد، در مسیر تامین اهداف دولت ها خواهد بود. در چارچوب دیپلماسی علمی، تدوین محتوای علم، تعامل با نخبگان، جذب دانشجویان و پژوهشگران سایر جوامع و همکاری علمی با دیگر کشورها بر عهده دولت هاست. اعطای بورس، ایجاد دانشگاه، تجهیز مدارس و کتابخانه ها و ارائه حمایت های تحقیقاتی، آموزشی از جمله ابزارهایی است که آنها در این مسیر بکار می گیرند. به عنوان مثال دولت آمریکا که از سال های دور تاکنون با ایجاد دانشگاه و استقرار شعب دانشگاه های آمریکایی در کشورهای حوزه غرب آسیا، به دنبال نفوذ و تاثیرگذاری است، بعد از 11 سپتامبر رسما هدف دیپلماسی علمی خود را اشاعه دموکراسی و جلوگیری از رشد بنیادگرایی در کشورهای اسلامی، از طریق آموزش رهبران آینده و افراد کلیدی، نخبه و تاثیرگذار بر سیاست های این کشورها اعلام کرده است.وجوه دیپلماسی علمیاطلاعات و ارتباطات دو وجه اصلی دیپلماسی علمی است. دولت ها در چارچوب اطلاعاتی، ابتکارات، تبلیغات، برندسازی دانشگاهی و علمی و نیز گردشگری علمی، آموزشی را مد نظر قرار می دهند. در حوزه ارتباطات نیز علاوه بر بین المللی سازی آموزش و اجرای برنامه های مبادله، اقداماتی را جهت بومی کردن دانش انجام می دهند. در حوزه ارتباطات و تحت عنوان بین المللی سازی آموزش، حضور دانشجویان و اساتید برای تحصیل و آموزش در کشورهای دیگر فراهم می شود. به عنوان مثال در سال 2009 آمار دانشجویانی که خارج از کشورشان تحصیل می کردند، از 2 میلیون نفر سال 2001 به حدود س ...

ادامه مطلب  

اروپا از تهران در مقابل واشنگتن حمایت می کند  

درخواست حذف این مطلب
وب سایت دیپلماسی ایرانی: یکی از مهمترین تغییرات در سیاست خارجی دولت یازدهم نگاه به اروپا بود. رابطه ای که در ابتدای دولت یازدهم در شرایط مطلوبی قرار نداشت و سطوح دیپلماتیک به پایین ترین میزان خود رسیده بود. نباید از نظر دور داشت که دولت احمدی نژاد نقش به سزایی در بدتر کردن رابطه مذکور ایفا کرده بود آن چنان که حتی احمدی نژاد با اتخاذ سیاست های تهاجمی زمینه ساز سردی کم سابقه ای در روابط دیپلماتیک با اتحادیه اروپا شد و به مرور همکاری های سیاسی و اقتصادی طرفین و مذاکرات سطح بالا و مبادله هیات ها و رفت و آمدهای سیاسی و اقتصادی به صورت چشمگیری کاهش یافت و دیگر شاهد سفرهای سیاسی دیپلماتیک و اقتصادی - تجاری در سطح روسای کشورها و حتی وزرای امور خارجه یا وزرای اقتصادی به پایتخت های یکدیگر نبودیم. به بیان بهتر می توان گفت در دوره 1384 تا 1392 روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا به نحو بارزی کاهش یافت و تبادل هیئت ها و رفت و آمدهای دیپلماتیک در کمترین سطح خود قرار گرفت؛ این در حالی است که از زمان استقرار دولت یازدهم 28 هیئت دیپلماتیک اروپایی به ایران سفر کرده اند. این سفرها از یک سو در نتیجه تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر با توجه به شرایط به وجود آمده در منطقه و تمایل اروپا به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران بوده که هر دو نشان از هوش دیپلماتیک دولت یازدهم دارد چرا که سیاست خارجی دولت تدبیر و امید که مبتنی بر تعامل سازنده و همکاری مؤثر با دنیای خارج است، موجب حل موضوع هسته ای ایران، که یکی از عوامل عمده اروپا برای تعلیق و کاهش سطح روابط با ایران طی چند سال اخیر به شمار می رفت، شد و با گذشت زمان رسما شاهد پایان ممنوعیت سفرهای بلندپایه دیپلماتیک اروپایی به جمهوری اسلامی ایران که تقریبا از اوائل دولت نهم شروع شد، بوده ایم. امروز شاهدیم که سطح روابط به جایی رسیده است که محمد جواد ظریف در کمتر از یک ماه اخیر سه بار به اروپا سفرهای دیپلماتیک داشته است. از همین رو " وقایع اتفاقیه " برای تحلیل دقیق تر جایگاه اروپا در مناسبات دیپلماتیک دولت یاز دهم و بررسی این جایگاه در دستگاه سیاست خارجی دولت دوازدهم گفت وگویی را با دکتر علی بیگدلی، استاد دانشگاه و رئیس کارگروه تاریخ آمریکا و اورپا در دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگر سیاست خارجی و کارشناس مسائل بین المللی اروپا و آمریکا و مولف آثاری چون "تاریخ اروپا در قرن جدید" ، "تاریخ اندیشه سیاسی در غرب"، "تاریخ فرهنگ وهنر اروپا در قرن جدید"، "کرونولوژی مسیحیت و قرون وسطی"، "تاریخ اروپا در قرون وسطی" و ... صورت داده که در ادامه می خوانید: با توجه به روابط دیپلماتیک دیرینه و حسنه تهران با اتحادیه اروپا در ادوار مختلف و دولت های گوناگون، اساسا جایگاه اروپا در دیپلماسی تهران بویژه در یک دهه اخیر کجاست؟شاید بتوان به صورتی مستقل روابط تهران با اروپا را بررسی کرد اما برای بررسی و تحلیل دقیقتر جایگاه اتحادیه اروپا در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید آن را منوط به رفتارهای مهره سومی به نام واشنگتن دانست، به بیان دیگر تعریف روابط تهران با اتحادیه اروپا در رابطه این سه ضلع تعریف می شود در نتیجه با این دیدگاه اگر به سوال شما بنگریم خواهیم دید که ما در چند سال اخیر با دو مرحله متفاوت در گذار دیپلماتیک تهران با اتحادیه اروپا مواجه بوده ایم. دوره اول که به زمامداری باراک اوباما باز می گردد و در این دوران ارتباط بسیار نزدیکی میان واشنگتن و اتحادیه اروپا شکل گرفت لذا در این ارتباط نزدیک اتحادیه اروپا به مجری سیاست های واشنگتن حتی در اعمال تحریم ها در قبال تهران بدل شد از همین رو هم روابط تهران – اروپا در دولت های نهم و دهم به شدت با افول روبرو شد. در همین دوران هم بود که به واسطه برخی رفتارهای دولت در آن زمان حتی تحریم های اتحادیه اروپا علیه تهران به مراتب بدتر از واشنگتن بود. اما دوره دوم در دو لایه آغاز به کار دولت حسن روحانی و متعاقب آن شروع گفت وگوهای برجام و نهایتا در لایه دوم انتخاب ترامپ در جایگاه 45 امین رئیس جمهور ایالات متحده باز می گردد. از برهه ای که عملا کار دولت یازدهم سپرده شد با یک رفرم اساسی در رویه دولت در تهران تمامی پالس های مثبت به جهان مخابره شد و خوشبختانه جهان و به ویژه اتحادیه اروپا این پالس های مثبت را دریافت کرد که نهایت سازندگی روابط حسنه دیپلماتیک تهران – اروپا به دوران پسا برجام باز می گردد. اما در ادامه با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ باز متاسفانه تاثیرات سوء ضلع سوم که گفتم در تنظیم روابط تهران – اروپا نقش کلیدی را دارد به واسطه هوشمندی تهران و دستگاه سیاست خارجی اتفاقا در جهت عکس عمل کرد و اگر چه روابط نیم بندی که در اثر مذاکرات مستثیم و رودررو با خود واشنگتن هم شکل گرفته بود اما با رفتارهای ترامپ نه تنها این روابط تقریبا به صفر بازگشت که تلاش جدی علیه روابط تهران – اروپا هم در کاخ سفید صورت پذیرفت ولی گفتم با هوشمندی دولت برای بازسازی روابط، دولت مناسبات دیپلماتیک را به نقطه ای رساند که واشنگتن نتوانست بر این رابطه اثر گذار باشد و مضافا این که از همان ابتدا خود ترامپ هم بنای ارتباطی سردی را با کشورهای اتحادیه اروپا گذاشت که می توان انتقادات بیشمار ترامپ به ناتو در دوران تبلیغات انتخاباتی، اظهار نظرهای تند نسبت به ساختار اتحادیه اروپا یا در گام عملی دستور ترامپ مبنی بر خروج از برخی پیمان های مهم مانند پیمان پاریس شامل می شود که با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و حمایت ترامپ از کابینه ترزا می و جریان پوپولیست و راست رادیکال اروپایی، این روابط بیش از پیش سرد شد. یقینا این مسئله هم موجب نزدیکی بیشتر اروپا با جمهوری اسلامی شد. اگر چه روابط واشنگتن با اروپا به گرمی دوران اوباما نیست اما آمریکا بر قدرت اتحادیه اروپا اشراف دارد و علی رغم انتقادات دولت جدید ایالات متحده به ناتو، ترامپ در نشست 25 ماه می سران ناتو در بروکسل شرکت داشت.بله من هم با این نکته موافقم، هر چند که دوران کوتاه زمامداری ترامپ تا اکنون به تنش و ایجاد زاویه نسبی با اتحادیه اروپا با محوریت برلین گذشته است اما یقینا سطح روابط عمیق طرفین با برخی رفتارها از بین نخواهد رفت و شاید که امروز جنگ لفظی میان سران اتحادیه اروپا با واشنگتن هم باشد هم اروپا به رابطه با واشنگتن نیازمند است و هم آمریکا. اما نکته اینجاست که هر چه این میزان زاویه واشنگتن با اتحادیه اروپا بیشتر شود یقینا به همان نسبت میان تهران با اتحادیه اروپا روابط دیپلماتیک گرمتری بوجود خواهد آمد. اگر شما دقت کرده باشید پیوندهای بسیار عمیقی هم در ارتباطات اروپا با جمهوری اسلامی وجود دارد و علاوه بر عرصه دیپلماسی، هم در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم ارتباطات بسیار پررنگی بین هر دو طرف وجود دارد به گونه ای که من در یک سوال مشابه خبرنگار فرانسوی در خصوص میزان ارتباط تهران و اتحادیه اروپا گفتم که ما صنعت را از آلمان، سیاست را از انگلستان و فرهنگ را از فرانسه برای خود به دست آوردیم و اشاره هم داشتم که اتفاقا سفرهای اخیر آقای ظریف در این مرحله دوم که واشنگتن در اختلاف زاویه با اتحادیه اروپا قرار دارد نشان از هوشمندی دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم دارد چرا که هر چه ما هم بواسطه برخی بدعهدی های آمریکا بدلیل سیاست یک بام و دو هوا روبرو بوده ایم باید این خلاء را توسط اتحادیه اروپا پر کرد و قطعا روابط دیپلماتیک گرم به سود طرفین خواهد بود و باز هم بیان داشتم که امروز سطح روابط به نقطه ای رسیده است که نه تنها اتحادیه اروپا دیگر مجری سیاست های واشنگتن نیست که حتی در برابر برخی از رفتارهای ایالات متحده و ترامپ که در تناقض با برجام صورت می گیرد واکنش خود را نشان می دهد. البته پس از جنگ جهانی دوم واشنگتن سرمایه گذاری های بسیار زیادی را در اتحادیه اروپا داشته به صورتی که بیش از 27 تا 28 درصد سهام صنایع اتحادیه اروپا در قبضه ایالات متحده است از همین رو خود واشنگتن هم بدلیل آگاهی از توان و پتانسیل اتحادیه اروپا هیچ گاه تمایل ندارد در جهت افزایش اختلافات با این اتحادیه گام بردارد لذا به قول شما اگر ترامپ در اظهار نظری به ناتو یا ساختار اتحادیه اروپا حمله می کند اما در نشست سران ناتو شرکت می کند یا این که اگر ترامپ با یک دستور رسمی از معاهده پاریس خارج می شود و در زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه علاقه به پیروزی خانم لوپن دارد اما از سوی دیگر در کمتر از یک ماه از پیروزی امانوئل مکرون به فرانسه سفر می کند لذا رفتارهای دونالد ترامپ و واشنگتن شاید در عرصه تاکتیکی دیپلماسی تغییر یابد اما قطعا در استراتژی تغییری صورت نخواهد گرفت. بنابراین اقتصاد ما و مهمتر از آن سیاست خارجی ما در عرصه دیپلماسی با رصد این گونه رفتارها عکس العمل های بسیار سنجیده ای در سیاست خارجی را در پی بگیرد و با توجه به شرایط اقتصادی، چه در دوره یازدهم و چه در دولت دوازدهم، اروپا می تواند به محمل بسیار مناسبی برای مناسبات اقتصادی در سایه روابط دیپلماتیک بدل شود که یقینا این سطح از روابط اقتصادی می تواند از صنایع کلان خودروسازی و صدور نفت و گاز تا محصولاتی نظیر فرآورده ها و محصولات کشاورزی را در برگیرد، لذا اگر تهران بتواند بازیگری هوشمندانه ای را در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی با اتحادیه اروپا را در خلاء مناسبات رو به افول واشنگتن با این اتحادیه در پیش گیرد چنانی که تا کنوی در پیش گرفته، می تواند به مراتب جایگاه تهران را در عرصه بین الملل بالا برده و از سوی دیگر موجب رونق اقتصادی داخلی کشور هم بشود. شما به مسئله برجام اشاره داشتید. بسیاری از سران اتحادیه اروپا تلاش جدی برای حفظ برجام در پیش گرفته اند و در مقابل برخی رفتارهای خلاف وعده واشنگتن مقاومت از خود نشان می دهند. با توجه به اینکه سه مهره از شش مهره 1+5 اروپایی هستند نقش و جایگاه اروپا و اساسا توان اتحادیه اروپا در حفظ برجام در دوران پسابرجام را چونه برآورد و تحلیل می کنید؟در همان دور پایانی مذاکرات بین تهران و 1+5 در سال 2016 که منجر به خلق برجام شد وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه ای به طور صریح اعلام کرد که علاوه بر پکن و مسکو کشورهای اتحادیه اروپا هم با تهران مشکلی عمیق و ریشه ای ندارند و تمام اختلافات موجود (در آن زمان) بواسطه تاثیرات سوء واشنگتن صورت می گیرد که اتفاقا همین دست از اظهار نظرهای مقامات اتحادیه اروپا نشان از این داشت که رو ...

ادامه مطلب  

قدرت اول منطقه بودن ایران یک الزام است نه انتخاب/ دستگاه دیپلماسی در برابر کشورهای غربی از خود ضعف و سستی نشان ندهد  

درخواست حذف این مطلب
علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه قدرت اول منطقه بودن ایران یک الزام است نه انتخاب، عنوان کردند: دستگاه دیپلماسی در برابر کشورهای غربی از خود ضعف و سستی نشان ندهد.به گزارش خبرنگار عصرهامون، علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان در واکنش به سخنان اخیر روحانی مبنی بر اینکه"مشکل ما این است که می‎خواهیم قدرت منطقه باشیم" با بیان اینکهقدرت اول منطقه بودن ایران یک الزام است نه انتخاب، عنوان کردند: دستگاه دیپلماسی در برابر کشورهای غربی از خود ضعف و سستی نشان ندهد.ایران در سطح منطقه به دنبال قدرت طلبی نیستامام جماعت اهل سنت مسجد حضرت ابراهیم(ع) زاهدان گفت: کشور ایران با فعالیتهایی که در سطح منطقه انجام می دهد به دنبال قدرت طلبی نیست .مولوی یوسف گرگیچ در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون افزود: ایران در راستای اجرای دستورات خداوند که در کتاب قرآن کریم آمده است، برای دفاع از مظلوم و مقابله با ستمکار در منطقه درحال فعالیت می باشد.رئیس جمهور به فکر تحقق وعده ها باشدوی ادامه داد: کمک به هم نوع و و هم دین و مظلوم از دستورات دین ما می باشد.این کارشناس مذهبی اهل سنت در خصوص دیپلماسی کشور نیز گفت: دیپلماسی کشور را همه می دانند که در توافقات و ارتباطات همیشه کشور ایران پای کار بوده ولی طرف مقابل به دلیل زور کشور آمریکا و استکبار جهانی پایبند به ارتباط و توافقات با کشور ما نبوده اند.ایران به دنبال دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم در منطقه استامام جمعه اهل سنت گوهر گوه بخش نوک آباد شهرستان خاش گفت: ایران در سطح منطقه و بین الملل به دنبال دفاع از مظلوم و مقابله با ستمکار است که در این راه تمام تلاش خود را به کار می گیرد.مولوی خلیل الله ربانی در گفت و گو با عصرهامون، افزود: ایران با حضور در کشوری به مثل سوریه، دفاع سیاسی از کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان و یا حضور و کمک در دفاع از مردم مظلوم عراق در برابر داعش به دنبال داشتن قدرت اول منطقه نیست بلکه به دنبال اجرای فرامین خداوند در قرآن کریم است و باید به هم نوع و هم دینمان کمک کنیم و در برابر ظالم از مظلوم دفاع و از در مقابل ستمکاران ایستادگی کنیم.دیپلماسی کشور با برخی از کشورها مناسب نیستوی در خصوص دیپلماسی کشور با سایر کشورها نیز گفت: متاسفانه دیپلماسی خوبی با کشورها در برخی مواقع نداریم که هم اکنون می توان به عربستان اشاره کرد که تنها در زمینه اعزام حج ارتباط داشته و در موارد سیاسی و اجتماعی و غیره ارتباطی وجود ندارد.وی تاکید کرد: باید اقدام مناسب برای رفع مشکلات و معضلات بخش دیپلماسی در کشور در دستور کار قرار بگیرد.تحریم های جدید نتیجه ضعف دیپلماسی دولت بودامام جمعه اهل سنت سرباز گفت: تحریم های جدید آمریکا بر علیه ایران و نادیده گرفتن برجام توسط غربی ها از نشانه های ضعف بزرگ دولت در عرصه دیپلماسی است.مولوی عنایت الله رسولی زاده در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، با گلایه از عملکرد ضعیف دولت در عرصه دیپلماسی، اظهار داشت: متاسفانه عملکرد ضعیف دولت در عرصه های بین المللی باعث شده تا مشکلات فراوانی برای مردم و کشور ایجاد شود و علاوه بر بازگشت مجدد تحریم ها، عملا اقتصاد کشور در دستان بیگانگان افتاده و حق قانونی ایران برای استفاده صلح آمیزی از انرژی هسته ای هم به فراموشی سپرده شود.وی افزود: بسیاری از صاحب نظران در همان زمان مشکلات برجام را به دولت گوشزد کرده و مقام معظم رهبری نیز خطوط قرمز ایران را مشخص کردند اما متاسفانه میبینیم نه تنها در آن زمان دولت به سخنان دلسوزانه دیگران توجه نکرد حالا نیز با اینکه آمریکا عملا برجام را کاغذ پاره دانسته و تحریم های سنگینتری بر ضد ملت ایران وضع کرده است هیچ اقدامی در برابر این قانون شکنی آشکار انجام نمی دهد.امام جمعه اهل سنت سرباز با اشاره به قرارداد های اقتصادی با کشورهایی چون فرانسه، بیان کرد: اگر دستگاه دیپلماسی کشور درست عمل میکرد هیچ گاه با کشوری که میزبان تروریست هاست و در گذشته و حال دشمنی خود را با ما نشان داده است چنین قرارداد های مهم نفتی و اقتصادی منعقد نمی شد.مسئولین کشور باید از حقوق ملت دفاع کنندوی ادامه داد: دولت با اظهارات عجیب درباره برجام منطقه ای به دنبال فرار از پاسخ گویی نسبت به قرارداد گذشته بوده و در شرایطی که تروریست های تکفیری در تنگنا قرار گرفته و به نابودی کامل نزدیک شده اند میخواهد با قراردادی غیر الزامی برای غربی ها و تروریست ها تمامی مبارزات مردم سوری و عراق را بی نتیجه بگذارد.رسولی زاده با تاکید بر اینکه دیپلماسی تنها به معنای بخشیدن اموال عمومی و حقوق به حق مردم ایران نیست، خاطرنشان کرد: افرادی که دم از دیپلماسی میزنند در برابر زیاده گویی های عربستان چه کار مثبتی انجام داده اند؟ اگر در این برجام منطقه ای آل سعود جزایر سه گانه ایران را طلب کند آن را هم همچون حق طبیعی ملت ایران در انرژی هسته ای خواهند بخشید؟وی در پایان تصریح کرد: دولت باید در دیپلماسی بین المللی خود تجدید نظر کرده و از سخنان و نظرات افراد دلسوز انقلاب استفاده کند و در هر اقدامی با مقام معظم رهبری مشورت داشته باشد تا علاوه بر حقوق ملت، عزت نفس مردم ایران در جهان حفظ شود.توان دفاعی کشور ضامن امنیت و تمامیت ارضی ماستامام جمعه اهل سنت سرباز گفت: قدرت اول منطقه بودن ایران یک الزام است نه انتخاب، چراکه همین توان دفاعی و قدرت منطقه ای ماست که باعث شده هیچ کشوری جرات حمله به این مرز و بوم پاک را نداشته باشد.ولوی عنایت الله رسولی زاده در گفت و گو با خبرنگار پاپایا، با گلایه از صحبت های اخیر مسئولین درباره اینکه نباید قدرت اول منطقه باشم، اظهار داشت: اگر افردی که با قدرت برتر بودن ایران مخالف هستند سری به کتابهای تاریخی بزنند خواهند فهمید که این کشور همواره مورد تاخت و تاز بیگانگانی بوده است که از نظر نظامی برتر بوده و ضعف قدرت دفاعی ایران را بهترین عامل برای حمله به ما دانسته اند.وی افزود: در شرایطی که ایران جزیره ثبات در خاورمیانه بوده و در دریای پراز آشوب خاورمیانه با تکیه بر توان دفاعی، امنیت خود و کشورهای دوست را تامین میکند صحبت از کنار گذاشتن قدرت نظامی به معنای غوطه ور شدن در دریای آتش خاورمیانه است.امام جمعه اهل سنت شهرستان سرباز با طرح این سوال که به راستی چه چیز قدرت اول منطقه بودن بد است، بیان کرد: آنانی که صحبت از برجام منطقه ای می کنند بی شک به بیماری فراموشی گرفتار شده اند انگار فراموش کرده اند همین تروریست ها چه بر سر مردم ایران آوردند و اگر قدرت دفاعی سپاه و سربازان گم نام امام زمان(عج) نبود با آن همه مهمات وسلاح های کشف شده در قصرقند، چابهار، کردستان و دیگر نقاط کشور که از سوی آمریکا و عربستان به آنان اهدا شده بود چه حوادث تلخی در کشور رقم می خورد.قدرت اول منطقه بودن ایران یک الزام است نه انتخابوی ادامه داد: قدرت اول منطقه و جهان بودم یک انتخاب نیست که به راحتی آن را کنار بگذاریم بلکه یک الزام است و باید به آن دست یافت تا از گزنده دشمنان دور بوده و خیال خام حمله به کشور را از سر مستکبرین جهانی دور کرد.رسولی زاده با اشاره به خط و نشان کشیدن عربستان برای ایران و تهدیدات نظامی اسرائیل و آمریکا در سال های اخیر، خاطرنشان کرد: اگر همین توان دفاعی و موشک های قاره پیما و نقطه زن سپاه پاسداران و ارتش توانمند ایران نبود اسرائیل، آمریکا و این کشورهای شیخ نشین عربی تاکنون بارها به خود اجازه تعرض به خاک کشور را داده بودند و اگر کمک نظامی این قدرت اول منطقه به کشورهای دوست نبود باید حالا با تروریست های داعش در خیابان های شهرهای ایران مبارزه میکردیم.این مدرس حوزه علمیه اهل سنت در پایان با گلایه از هجمه اخیر برخی مسئولین نسبت به سپاه پاسداران، تصریح کرد: حمله به سپاه و صحبت از اشتباه بودن قدرت منطقه ای بودن قطعه هایی از پازل شوم نقشه های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، پس لازم است تا مسئولین عزیز کشور با تفکر بیشتری سخن گفته و اجازه ندهند دشمنان از آنان و سخنانشان استفاده ابزاری کنند.ایران حامی مظلومان و ضد استعمارگران استامام جمعه اهل سنت چابهار گفت: قدرت اول منطقه بودن ایران یک الزام قطعی است و همین امر موجب شده که ایران جزیره ثبات در خاورمیانه باشد.ولوی عبدالرحمن ترنجزر در گفت و گو با خبرنگار چهاربهاران، با اشاره به اظهارات اخیرا رئیس جمهور اظهار کرد: مشکل ما این است که میخواهیم قدرت منطقه باشیم، نباید دولتی های ما چنین افکار و صحبت هایی را بیان کنند زیرا هیچگاه ما مانند آمریکا ضالمانه رفتار نکرده ایم تا قدرت تمان را به رخ دنیا بکشیم بلکه همواره حامی مظلومان بوده ایم و از کشورهایی مانند فلسطین، یمن، سوریه و عراق که تحت استعمار قرار گرفته اند در همه زمینه ها دفاع کرده ایم، چنین بیاناتی بهانه دست دشمن میدهد و عملکردمان را زیر سؤال می برد.وی افزود: قدرت اول منطقه ای شدن جزو اهداف روشن سند بالادستی چشم انداز کشور است که دولت ها بتوانند آن را دنبال کرده یا کنار بگذارند بلکه یک الزام کلی و قطعی است. قدرت دفاعی کشور باعث اقتدار و امنیت مان در خاورمیانه شده استوی در خصوص روابط ایران با کشورهای عضو سازمان ملل گفت: ما باید با کشورهایی در ارتباط باشیم که صلاح کشور را مدّ نظر دارند بطوریکه در بسیاری از نشست ها بجای لغو تحریم های، فشارها بیشتر می شود و پشت خنده ها دشمنی بیشتری دیده می شود.وی اذعان کرد: وزیر خارجه ایران در نشست با دیپلمات های فرانسه در هفته گذشته بعد از برگشت به ایران بجای پیدا شدن روزنهُ امید با تصویب تحریم از سوی فرانسه مواجه شد.مولوی ترنجزر گفت: دیپلمات های ما باید بفکر خودکفایی باشند، امروز ما از هیچ کشوری در دنیا ترس نداریم که بخواهیم برای چاپلوسی و حمله کردن به ما با او مذاکره کنیم تنها مشکل ما در حیطه معیشت و نان و رفاه مردم است.وی ادامه داد: نمایندگان دولت نباید در نشست با کسانی که در ظاهر دوست و در دل دشمنند خود را حقیر کنند.در حالی که غربو عربستان از تروریست های ضدایرانی آشکارا حمایت می کنند و از لزوم کشاندن ناامنی به داخل ایران می گویند و در چنین منطقه آشوب زده ای آنچه تاکنون امنیت ایران را تضمین کرده، صرفا مولفه های قدرت آن بوده است، تضعیف این مولفه ها مساوی با ناامنی است.قدرت اول منطقه ای یعنی همین کاری که سپاه پاسدارن با داعش کردامام جمعه اهل سنت اسفند دلگان گفت:قدرت اول منطقه ای یعنی همین کاری که سپاه پاسدارن با داعش کرد و از راه دور به مواضع این گروه تروریستی حمله کرد.مولوی بلال مقدسیان امام جمعه اهل سنت اسفند دلگان در گفتگو با دلگان پرس با بیان اینکه باید در مقابل دشمنان انقلاب و نظام اسلامی قوی باشیم، اظهار کرد: هر کجا که مسلمانان در مقابل دشمن از خود ضعف نشان دادند، دشمن سوء استفاده کرده است. تقویت مواضع دفاعی در مقابل دشمن یک اصل استوی با بیان اینکه تقویت مواضع دفاعی در مقابل دشمن یک اصل است، تصریح کرد: رسول خدا (ص) در جنگ خندق از شیوه ایرانیان در شهر مدینه ...

ادامه مطلب  

مشروح نشست هفتگی سخنگوی وزارت خارجه ایران به مذاکره مجدد درباره برجام و مسائل هسته ای بازگشت نخواهد داشت/ برای حفظ برجام تلاش می کنیم و در نق?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان امروز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران روز خبرنگار را پیشاپیش تبریک گفت و یاد تمام شهدای خبرنگار کشور و از جمله شهید صارمی را گرامی داشت.قاسمی در پاسخ به سوالی درباره حضور هیات های خارجی در مراسم تحلیف رئیس جمهور عنوان کرد: نمایندگانی از 105کشور و 9 سازمان منطقه ای و بین المللی در این مراسم حضور داشتند و تا دیروز بعدازظهر135 تا 140 ملاقات حاشیه ای بین مقامات ایران و حاضران انجام شد.وی افزود: تعدادی از هیات ها امروز و فردا نیز در تهران حضور دارند که بر تعداد ملاقات ها افزوده خواهد شد و در این ملاقات ها مباحث مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و بین المللی مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.وی همچنین خاطرنشان کرد: سفر این هیات ها به تهران تنها در حوزه تشریفاتی نبود و فرصتی برای ما و آنها فراهم شد که درخصوص مسائل مورد علاقه گفت وگو کنیم.قاسمی در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه موشکی ایران خاطرنشان کرد: مسائل موشکی که آمریکایی ها مطرح می کنند با بحث اعتماد فاصله زیادی دارد و بحث بی اعتمادی بین ما و آمریکا وجود داشته و ادامه دارد و اقدامات اخیر آمریکا این دیوار را تا حدی بلندتر کرده است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی بحث موشکی را بحث داخلی، دفاعی و بازدارنده خواند که هیچ مغایرتی با قطعنامه 2231ندارد و افزود: حرف بی ربط و ادعای بی جایی را مطرح می کنند که به دلیل بدخواهی آنها و توان ایران بخصوص توان دفاعی ما است.به گزار فارس، قاسمی در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعامل با جهان این فرمایشات را مهم خواند و افزود: جمهوری اسلامی همواره سعی کرده که از یک سیاست مسالمت امیر و مسالمت جویانه در عرصه جهانی و بین المللی پیروی کند و تاکید ایشان در این دوره و آغاز دولت جدید برای تعامل بیشتر با جهان بحث مهمی است که باید روی آن کار شود.قاسمی ادامه داد: در برنامه های کشور و وزارت خارجه و در آغاز دولت جدید این موضوع منظور خواهد شد و از این منویات بهره برداری لازم به عمل خواهد آمد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی درخصوص سفر مقتدا صدر به عربستان و اظهارات مطرح شده بعد از این سفر روابط ایران و عراق را حسنه خواند و افزود: ایران بنا به دلایل تاریخی و مذهبی و اشتراکات همواره ارتباطاتی را با عراق چه به صورت دولتی و چه غیردولتی و با طرف های عراقی داشته و خواهد داشت.وی افزود: عراق کشوری مستقل و یکی از همسایگان ما است که روابط خوبی را داریم ولی قرار نیست شخصیت ها و مقامات عراقی در سفرهای خود به خارج از عراق و گفت وگوهایشان از ما اجازه بگیرند و به ما گزارش بدهند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل داخلی عراق دخالت نمی کنیم و این رفت و آمدها و آمد و شدها و صحبت ها به خودشان مربوط است و آنها هستند که درباره سیاست ها و اقدامات خودشان تصمیم گرفته و در راستای دیدگاه های خودشان حرکت می کنند.به گزارش فارس: قاسمی نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی درباره فلسطین اشغالی که در استانبول برگزار و ظریف به عنوان نماینده ایران در این نشست شرکت کرد را اجلاسی خوب خواند و ا فزود: در حاشیه این اجلاس وزیر خارجه دیدارهایی با مقامات شرکت کننده انجام داد و با توجه به موضوع اجلاس فوق العاده ای بود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص نقض برجام و اینکه آمریکا ایران را عامل شکست برجام معرفی کند خاطرنشان کرد: این خوابی است که تعبیر نخواهد شد. به نظر می رسد دولت جدید آمریکا در تلاش است که با هزینه ایران و بدست ایران برجام را تخریب و نقض کند ولی ایران بارها اعلام کرده و می کنیم که ما برای نقض برجام پیشقدم نخواهیم بود اما در مقابل بدعهدی ها و کارشکنی ها و نقض برجام با هوشیاری تمام و خردمندی لازم اقدامات مقتضی را در زمان لازم انجام می دهیم.قاسمی ادامه داد: بعد از تحریم های جدید کنگره و امضای آن توسط ترامپ اقدامات لازم و برنامه های مورد نیازی که باید در قبال این موضوع انجام شود در هیات نظارت بر اجرای برجام بحث و تصویب شد و در زمان خود و به شکل لازم انجام خواهد شد.این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با تاکید بر اینکه برای حفظ برجام تلاش خواهیم کرد و در نقض آن پیشقدم نخواهیم شد اظهار داشت: ما در تماس و رایزنی دائم با کشورهای بی نفوذ در این زمینه هستیم و در سفر خانم موگرینی به تهران فرصت خوبی فراهم شد که در سطوح مختلف عالی مذاکراتی انجام شود.وی گفت: ما راهمان را در مذاکره ادامه خواهیم داد.وی در پاسخ به سوال دیگری با بیان اینکه مصادیق نقض برجام را هیات عالی نظارت بر اجرای برجام تعیین می کند افزود: این بحثی فنی است که در زمان خودش هیات مذبور می تواند در این خصوص اظهارنظر داشته باشد.وی همچنین گفت: روند اقدامات ایران در خصوص برجام در جریان است و درمورد نشست وزرای خارجی ایران و 1+5 به منظور بررسی بدعهدی های آمریکا تارخی تعیین نشده و هنوز این موضوع در سطح صحبت است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد و تاریخی مشخص شود اعلام خواهد شد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به سوالی گفت: هیات انگلیسی که برای مراسم تحلیف در ایران حضور داشته با خانواده نازنین زاغری دیدار کرده و افزود: خانم زاغری از نظر ما تبعه ایران است و ما دو تابعیتی را به رسمیت نمی شناسیم همسر ایشان انگلیسی است ولی ایشان تبعه ایران است.وی یادآور شد: با مقامات انگلیسی هیچ صحبتی در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و انگلیس انجام نشده است.به گزارش فارس: سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص ادعای مقام عربستان مبنی بر اینکه ایران برای هیات این کشور به منظور بازدید از سفارت و کنسولگری عربستان در تهران ویزا صادر نکرده خاطرنشان کرد: قرار بود هیاتی از عربستان برای بازدید از اماکن دیپلماتیک این کشور به ایران سفر کند و هیاتی نیز از ایران بدنی منظور برای بازدید اماکن دیپلماتیک ایران به این کشور برود. بیش از چند هفته است که ویزای طرف عربستانی توسط ایران صادر شده و قرار بود که با هواپیمای اختصاصی به ایران سفر کنند که در ظرف مدت کوتاهی و با تلاش همکاران وزارت خارجه مجوز پرواز صادر شد.وی ادامه داد: البته به خاطر برخی مشکلات بروکراتیک شاید چند روزی تا خبررسانی به طرف سعودی به دلیل نبود کانال های مستقیم دیپلماتیک تاخیر شد و مجوز پرواز صادر شده و آنها می توانند هر وقت که تصمیم بگیرند به تهران سفر کنند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: ما هم در شرف دریافت ویزا هستیم و فکر می کنم طی روزهای آینده ویزای هیات ایرانی را دریافت کنیم.قاسمی بار دیگر تاکید کرد: ممانعتی برای هیات عربستانی به منظور سفر به تهران وجود نداشته و تصور می کنم نیت خاصی در برخی خبر رسانه ها وجود داشته که اعلام شود ایران کارشکنی کرده و مخالف سفر این هیات بوده است.قاسمی افزود: من تکذیب می کنم؛ هم ویزا را دریافت کرده اند و هم مجوز پرواز را دارند و می توانند هر وقت تصمیم بگیرند به ایران سفر کنند اطلاع بدهند و سفر را انجام بدهند.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران با بیان اینکه این بحث در حال انجام است خاطرنشان کرد: هر زمان مجوز صادر شود اطلاع رسای می شود و موضوعی است که در دستور کار ما و اتحادیه اروپا قرار دارد و مسیر طبیعی خود را طی می کند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره مطالب مطرح شده مبنی بر اینکه به نظر می رسد عربستان سیاست خود در قبال ایران را تغییر داده اظهار داشت: ما عربستان را تشویق می کنیم که سیاست های خود را در قبال ایران تغییر دهد.وی آنچه که در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در استانبول بین ظریف و همتای عربستانی و دست زدن دو وزیر را امری طبیعی برشمرد و افزود: معمولا در اجلاس های بین المللی همتایان همدیگر را می بینند و این برخورد ها طبیعی است نمی تواند نشانه اتفاق بارز و خاصی باشد.وی اضافه کرد: امیدواریم عربستان رفتارهای گذشته خود را تصحیح کند و علاقمند به ثبات در منطقه و رایزنی های بیشتر با کشورهای همسایه و پیرامونی هستیم.وی افزود: همه در یک حرکت جمعی و در جهت صلح و امنیت منطقه ای می توانمی دورنمای بهتری را برای مردم منطقه ترسیم کرده و به آنها کمک کنیم.وی درخصوص مطالب مطرح شده به نقل از مقتدا صدر درمورد ایران نیز خاطرنشان کرد: حرف های مطرح شده را نباید جدی گرفت شاید در ترجمه ای که از اظهاراتت ایشان شده تا حدی کم کاری و عدم دقت صورت گرفته و امیدارمی ایشان چنین سخنانی را مطرح نکرده باشند.قاسمی درمورد مشکلات بازرگانان ایرانی در عراق نیز خاطرنشان کرد: با توجه به حجم روابط ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه که تلاش و اراده لازم را برای همکاری دارند و پیچیدگی ها و وضعیت کشور نوپای عراق، می تواند مشکلاتی برای شرکت های ایرانی ایجاد شود بخصوص اینکه ما با عراق درگیر با تروریسم و مشکلات داخلی مواجه بودیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: مباحث زیادی می تواند در بخش های مختلف بین شرکت ها و بانک های دو کشور ایجاد شود که این موضوع به طور مستمر در دستور کار سفارتخانه های ما و دستگاه سیاست خارجی کشور است و به طور دائم با توجه به اهمیت عراق و بازار آن این موضوعات را پیگیری می کنیم.وی افزود: امیدواریم در صورت بروز مشکلات، در رایزنی های خود و دیدارها با مقامات عراقی این مشکلات را کاهش دهیم.به گزارش فارس: سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره مناسبات ایران و آذربایجان و ارمنستان و بحث مناقشه قره باغ خاطرنشان کرد: کشور ْآذربالیجاتن برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است و روابط بسیار خوبی با این کشور داریم و از روابط حسنه ای نیز با ارمنستان برخورداریم.وی ادامه داد: مشکل بزرگ درگیری های دو کشور و اختلافات آنها درخصوص مساله قره باغ است که مساله ای دیرپا است و جدید نیست و هرازگاهی شدت می گیرد.س ...

ادامه مطلب  

ایران به مذاکره مجدد درباره برجام و مسائل هسته ای بازگشت نخواهد داشت/ برای حفظ برجام تلاش می کنیم و در نقض آن پیشقدم نخواهیم شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایداری ملی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان امروز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران روز خبرنگار را پیشاپیش تبریک گفت و یاد تمام شهدای خبرنگار کشور و از جمله شهید صارمی را گرامی داشت.قاسمی در پاسخ به سوالی درباره حضور هیات های خارجی در مراسم تحلیف رئیس جمهور عنوان کرد: نمایندگانی از 105کشور و 9 سازمان منطقه ای و بین المللی در این مراسم حضور داشتند و تا دیروز بعدازظهر135 تا 140 ملاقات حاشیه ای بین مقامات ایران و حاضران انجام شد.وی افزود: تعدادی از هیات ها امروز و فردا نیز در تهران حضور دارند که بر تعداد ملاقات ها افزوده خواهد شد و در این ملاقات ها مباحث مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و بین المللی مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.وی همچنین خاطرنشان کرد: سفر این هیات ها به تهران تنها در حوزه تشریفاتی نبود و فرصتی برای ما و آنها فراهم شد که درخصوص مسائل مورد علاقه گفت وگو کنیم.قاسمی در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه موشکی ایران خاطرنشان کرد: مسائل موشکی که آمریکایی ها مطرح می کنند با بحث اعتماد فاصله زیادی دارد و بحث بی اعتمادی بین ما و آمریکا وجود داشته و ادامه دارد و اقدامات اخیر آمریکا این دیوار را تا حدی بلندتر کرده است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی بحث موشکی را بحث داخلی، دفاعی و بازدارنده خواند که هیچ مغایرتی با قطعنامه 2231ندارد و افزود: حرف بی ربط و ادعای بی جایی را مطرح می کنند که به دلیل بدخواهی آنها و توان ایران بخصوص توان دفاعی ما است.به گزار فارس، قاسمی در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعامل با جهان این فرمایشات را مهم خواند و افزود: جمهوری اسلامی همواره سعی کرده که از یک سیاست مسالمت امیر و مسالمت جویانه در عرصه جهانی و بین المللی پیروی کند و تاکید ایشان در این دوره و آغاز دولت جدید برای تعامل بیشتر با جهان بحث مهمی است که باید روی آن کار شود.قاسمی ادامه داد: در برنامه های کشور و وزارت خارجه و در آغاز دولت جدید این موضوع منظور خواهد شد و از این منویات بهره برداری لازم به عمل خواهد آمد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی درخصوص سفر مقتدا صدر به عربستان و اظهارات مطرح شده بعد از این سفر روابط ایران و عراق را حسنه خواند و افزود: ایران بنا به دلایل تاریخی و مذهبی و اشتراکات همواره ارتباطاتی را با عراق چه به صورت دولتی و چه غیردولتی و با طرف های عراقی داشته و خواهد داشت.وی افزود: عراق کشوری مستقل و یکی از همسایگان ما است که روابط خوبی را داریم ولی قرار نیست شخصیت ها و مقامات عراقی در سفرهای خود به خارج از عراق و گفت وگوهایشان از ما اجازه بگیرند و به ما گزارش بدهند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل داخلی عراق دخالت نمی کنیم و این رفت و آمدها و آمد و شدها و صحبت ها به خودشان مربوط است و آنها هستند که درباره سیاست ها و اقدامات خودشان تصمیم گرفته و در راستای دیدگاه های خودشان حرکت می کنند.به گزارش فارس: قاسمی نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی درباره فلسطین اشغالی که در استانبول برگزار و ظریف به عنوان نماینده ایران در این نشست شرکت کرد را اجلاسی خوب خواند و ا فزود: در حاشیه این اجلاس وزیر خارجه دیدارهایی با مقامات شرکت کننده انجام داد و با توجه به موضوع اجلاس فوق العاده ای بود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص نقض برجام و اینکه آمریکا ایران را عامل شکست برجام معرفی کند خاطرنشان کرد: این خوابی است که تعبیر نخواهد شد. به نظر می رسد دولت جدید آمریکا در تلاش است که با هزینه ایران و بدست ایران برجام را تخریب و نقض کند ولی ایران بارها اعلام کرده و می کنیم که ما برای نقض برجام پیشقدم نخواهیم بود اما در مقابل بدعهدی ها و کارشکنی ها و نقض برجام با هوشیاری تمام و خردمندی لازم اقدامات مقتضی را در زمان لازم انجام می دهیم.قاسمی ادامه داد: بعد از تحریم های جدید کنگره و امضای آن توسط ترامپ اقدامات لازم و برنامه های مورد نیازی که باید در قبال این موضوع انجام شود در هیات نظارت بر اجرای برجام بحث و تصویب شد و در زمان خود و به شکل لازم انجام خواهد شد.این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با تاکید بر اینکه برای حفظ برجام تلاش خواهیم کرد و در نقض آن پیشقدم نخواهیم شد اظهار داشت: ما در تماس و رایزنی دائم با کشورهای بی نفوذ در این زمینه هستیم و در سفر خانم موگرینی به تهران فرصت خوبی فراهم شد که در سطوح مختلف عالی مذاکراتی انجام شود.وی گفت: ما راهمان را در مذاکره ادامه خواهیم داد.وی در پاسخ به سوال دیگری با بیان اینکه مصادیق نقض برجام را هیات عالی نظارت بر اجرای برجام تعیین می کند افزود: این بحثی فنی است که در زمان خودش هیات مذبور می تواند در این خصوص اظهارنظر داشته باشد.وی همچنین گفت: روند اقدامات ایران در خصوص برجام در جریان است و درمورد نشست وزرای خارجی ایران و 1+5 به منظور بررسی بدعهدی های آمریکا تارخی تعیین نشده و هنوز این موضوع در سطح صحبت است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد و تاریخی مشخص شود اعلام خواهد شد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به سوالی گفت: هیات انگلیسی که برای مراسم تحلیف در ایران حضور داشته با خانواده نازنین زاغری دیدار کرده و افزود: خانم زاغری از نظر ما تبعه ایران است و ما دو تابعیتی را به رسمیت نمی شناسیم همسر ایشان انگلیسی است ولی ایشان تبعه ایران است.وی یادآور شد: با مقامات انگلیسی هیچ صحبتی در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و انگلیس انجام نشده است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص ادعای مقام عربستان مبنی بر اینکه ایران برای هیات این کشور به منظور بازدید از سفارت و کنسولگری عربستان در تهران ویزا صادر نکرده خاطرنشان کرد: قرار بود هیاتی از عربستان برای بازدید از اماکن دیپلماتیک این کشور به ایران سفر کند و هیاتی نیز از ایران بدنی منظور برای بازدید اماکن دیپلماتیک ایران به این کشور برود. بیش از چند هفته است که ویزای طرف عربستانی توسط ایران صادر شده و قرار بود که با هواپیمای اختصاصی به ایران سفر کنند که در ظرف مدت کوتاهی و با تلاش همکاران وزارت خارجه مجوز پرواز صادر شد.وی ادامه داد: البته به خاطر برخی مشکلات بروکراتیک شاید چند روزی تا خبررسانی به طرف سعودی به دلیل نبود کانال های مستقیم دیپلماتیک تاخیر شد و مجوز پرواز صادر شده و آنها می توانند هر وقت که تصمیم بگیرند به تهران سفر کنند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: ما هم در شرف دریافت ویزا هستیم و فکر می کنم طی روزهای آینده ویزای هیات ایرانی را دریافت کنیم.قاسمی بار دیگر تاکید کرد: ممانعتی برای هیات عربستانی به منظور سفر به تهران وجود نداشته و تصور می کنم نیت خاصی در برخی خبر رسانه ها وجود داشته که اعلام شود ایران کارشکنی کرده و مخالف سفر این هیات بوده است.قاسمی افزود: من تکذیب می کنم؛ هم ویزا را دریافت کرده اند و هم مجوز پرواز را دارند و می توانند هر وقت تصمیم بگیرند به ایران سفر کنند اطلاع بدهند و سفر را انجام بدهند.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران با بیان اینکه این بحث در حال انجام است خاطرنشان کرد: هر زمان مجوز صادر شود اطلاع رسای می شود و موضوعی است که در دستور کار ما و اتحادیه اروپا قرار دارد و مسیر طبیعی خود را طی می کند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره مطالب مطرح شده مبنی بر اینکه به نظر می رسد عربستان سیاست خود در قبال ایران را تغییر داده اظهار داشت: ما عربستان را تشویق می کنیم که سیاست های خود را در قبال ایران تغییر دهد.وی آنچه که در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در استانبول بین ظریف و همتای عربستانی و دست زدن دو وزیر را امری طبیعی برشمرد و افزود: معمولا در اجلاس های بین المللی همتایان همدیگر را می بینند و این برخورد ها طبیعی است نمی تواند نشانه اتفاق بارز و خاصی باشد.وی اضافه کرد: امیدواریم عربستان رفتارهای گذشته خود را تصحیح کند و علاقمند به ثبات در منطقه و رایزنی های بیشتر با کشورهای همسایه و پیرامونی هستیم.وی افزود: همه در یک حرکت جمعی و در جهت صلح و امنیت منطقه ای می توانمی دورنمای بهتری را برای مردم منطقه ترسیم کرده و به آنها کمک کنیم.وی درخصوص مطالب مطرح شده به نقل از مقتدا صدر درمورد ایران نیز خاطرنشان کرد: حرف های مطرح شده را نباید جدی گرفت شاید در ترجمه ای که از اظهاراتت ایشان شده تا حدی کم کاری و عدم دقت صورت گرفته و امیدارمی ایشان چنین سخنانی را مطرح نکرده باشند.قاسمی درمورد مشکلات بازرگانان ایرانی در عراق نیز خاطرنشان کرد: با توجه به حجم روابط ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه که تلاش و اراده لازم را برای همکاری دارند و پیچیدگی ها و وضعیت کشور نوپای عراق، می تواند مشکلاتی برای شرکت های ایرانی ایجاد شود بخصوص اینکه ما با عراق درگیر با تروریسم و مشکلات داخلی مواجه بودیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: مباحث زیادی می تواند در بخش های مختلف بین شرکت ها و بانک های دو کشور ایجاد شود که این موضوع به طور مستمر در دستور کار سفارتخانه های ما و دستگاه سیاست خارجی کشور است و به طور دائم با توجه به اهمیت عراق و بازار آن این موضوعات را پیگیری می کنیم.وی افزود: امیدواریم در صورت بروز مشکلات، در رایزنی های خود و دیدارها با مقامات عراقی این مشکلات را کاهش دهیم.به گزارش فارس: سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره مناسبات ایران و آذربایجان و ارمنستان و بحث مناقشه قره باغ خاطرنشان کرد: کشور آذربالیجاتن برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است و روابط بسیار خوبی با این کشور داریم و از روابط حسنه ای نیز با ارمنستان برخورداریم.وی ادامه داد: مشکل بزرگ درگیری های دو کشور و اختلافات آنها درخصوص مساله قره باغ است که مساله ای دیرپا است و جدید نیست و هرازگاهی شدت می گیرد.سخنگوی د ...

ادامه مطلب  

ایران به مذاکره مجدد درباره برجام و مسائل هسته ای بازگشت نخواهد داشت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران نیوز ، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان امروز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران روز خبرنگار را پیشاپیش تبریک گفت و یاد تمام شهدای خبرنگار کشور و از جمله شهید صارمی را گرامی داشت.قاسمی در پاسخ به سوالی درباره حضور هیات های خارجی در مراسم تحلیف رئیس جمهور عنوان کرد: نمایندگانی از ۱۰۵کشور و ۹ سازمان منطقه ای و بین المللی در این مراسم حضور داشتند و تا دیروز بعدازظهر۱۳۵ تا ۱۴۰ ملاقات حاشیه ای بین مقامات ایران و حاضران انجام شد.وی افزود: تعدادی از هیات ها امروز و فردا نیز در تهران حضور دارند که بر تعداد ملاقات ها افزوده خواهد شد و در این ملاقات ها مباحث مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و بین المللی مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.وی همچنین خاطرنشان کرد: سفر این هیات ها به تهران تنها در حوزه تشریفاتی نبود و فرصتی برای ما و آنها فراهم شد که درخصوص مسائل مورد علاقه گفت وگو کنیم.قاسمی در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه موشکی ایران خاطرنشان کرد: مسائل موشکی که آمریکایی ها مطرح می کنند با بحث اعتماد فاصله زیادی دارد و بحث بی اعتمادی بین ما و آمریکا وجود داشته و ادامه دارد و اقدامات اخیر آمریکا این دیوار را تا حدی بلندتر کرده است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی بحث موشکی را بحث داخلی، دفاعی و بازدارنده خواند که هیچ مغایرتی با قطعنامه ۲۲۳۱ندارد و افزود: حرف بی ربط و ادعای بی جایی را مطرح می کنند که به دلیل بدخواهی آنها و توان ایران بخصوص توان دفاعی ما است.به گزار فارس، قاسمی در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعامل با جهان این فرمایشات را مهم خواند و افزود: جمهوری اسلامی همواره سعی کرده که از یک سیاست مسالمت امیر و مسالمت جویانه در عرصه جهانی و بین المللی پیروی کند و تاکید ایشان در این دوره و آغاز دولت جدید برای تعامل بیشتر با جهان بحث مهمی است که باید روی آن کار شود.قاسمی ادامه داد: در برنامه های کشور و وزارت خارجه و در آغاز دولت جدید این موضوع منظور خواهد شد و از این منویات بهره برداری لازم به عمل خواهد آمد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی درخصوص سفر مقتدا صدر به عربستان و اظهارات مطرح شده بعد از این سفر روابط ایران و عراق را حسنه خواند و افزود: ایران بنا به دلایل تاریخی و مذهبی و اشتراکات همواره ارتباطاتی را با عراق چه به صورت دولتی و چه غیردولتی و با طرف های عراقی داشته و خواهد داشت.وی افزود: عراق کشوری مستقل و یکی از همسایگان ما است که روابط خوبی را داریم ولی قرار نیست شخصیت ها و مقامات عراقی در سفرهای خود به خارج از عراق و گفت وگوهایشان از ما اجازه بگیرند و به ما گزارش بدهند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل داخلی عراق دخالت نمی کنیم و این رفت و آمدها و آمد و شدها و صحبت ها به خودشان مربوط است و آنها هستند که درباره سیاست ها و اقدامات خودشان تصمیم گرفته و در راستای دیدگاه های خودشان حرکت می کنند.به گزارش فارس: قاسمی نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی درباره فلسطین اشغالی که در استانبول برگزار و ظریف به عنوان نماینده ایران در این نشست شرکت کرد را اجلاسی خوب خواند و ا فزود: در حاشیه این اجلاس وزیر خارجه دیدارهایی با مقامات شرکت کننده انجام داد و با توجه به موضوع اجلاس فوق العاده ای بود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص نقض برجام و اینکه آمریکا ایران را عامل شکست برجام معرفی کند خاطرنشان کرد: این خوابی است که تعبیر نخواهد شد. به نظر می رسد دولت جدید آمریکا در تلاش است که با هزینه ایران و بدست ایران برجام را تخریب و نقض کند ولی ایران بارها اعلام کرده و می کنیم که ما برای نقض برجام پیشقدم نخواهیم بود اما در مقابل بدعهدی ها و کارشکنی ها و نقض برجام با هوشیاری تمام و خردمندی لازم اقدامات مقتضی را در زمان لازم انجام می دهیم.قاسمی ادامه داد: بعد از تحریم های جدید کنگره و امضای آن توسط ترامپ اقدامات لازم و برنامه های مورد نیازی که باید در قبال این موضوع انجام شود در هیات نظارت بر اجرای برجام بحث و تصویب شد و در زمان خود و به شکل لازم انجام خواهد شد.این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با تاکید بر اینکه برای حفظ برجام تلاش خواهیم کرد و در نقض آن پیشقدم نخواهیم شد اظهار داشت: ما در تماس و رایزنی دائم با کشورهای بی نفوذ در این زمینه هستیم و در سفر خانم موگرینی به تهران فرصت خوبی فراهم شد که در سطوح مختلف عالی مذاکراتی انجام شود.وی گفت: ما راهمان را در مذاکره ادامه خواهیم داد.وی در پاسخ به سوال دیگری با بیان اینکه مصادیق نقض برجام را هیات عالی نظارت بر اجرای برجام تعیین می کند افزود: این بحثی فنی است که در زمان خودش هیات مذبور می تواند در این خصوص اظهارنظر داشته باشد.وی همچنین گفت: روند اقدامات ایران در خصوص برجام در جریان است و درمورد نشست وزرای خارجی ایران و ۱+۵ به منظور بررسی بدعهدی های آمریکا تارخی تعیین نشده و هنوز این موضوع در سطح صحبت است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد و تاریخی مشخص شود اعلام خواهد شد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به سوالی گفت: هیات انگلیسی که برای مراسم تحلیف در ایران حضور داشته با خانواده نازنین زاغری دیدار کرده و افزود: خانم زاغری از نظر ما تبعه ایران است و ما دو تابعیتی را به رسمیت نمی شناسیم همسر ایشان انگلیسی است ولی ایشان تبعه ایران است.وی یادآور شد: با مقامات انگلیسی هیچ صحبتی در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و انگلیس انجام نشده است.به گزارش فارس: سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص ادعای مقام عربستان مبنی بر اینکه ایران برای هیات این کشور به منظور بازدید از سفارت و کنسولگری عربستان در تهران ویزا صادر نکرده خاطرنشان کرد: قرار بود هیاتی از عربستان برای بازدید از اماکن دیپلماتیک این کشور به ایران سفر کند و هیاتی نیز از ایران بدنی منظور برای بازدید اماکن دیپلماتیک ایران به این کشور برود. بیش از چند هفته است که ویزای طرف عربستانی توسط ایران صادر شده و قرار بود که با هواپیمای اختصاصی به ایران سفر کنند که در ظرف مدت کوتاهی و با تلاش همکاران وزارت خارجه مجوز پرواز صادر شد.وی ادامه داد: البته به خاطر برخی مشکلات بروکراتیک شاید چند روزی تا خبررسانی به طرف سعودی به دلیل نبود کانال های مستقیم دیپلماتیک تاخیر شد و مجوز پرواز صادر شده و آنها می توانند هر وقت که تصمیم بگیرند به تهران سفر کنند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: ما هم در شرف دریافت ویزا هستیم و فکر می کنم طی روزهای آینده ویزای هیات ایرانی را دریافت کنیم.قاسمی بار دیگر تاکید کرد: ممانعتی برای هیات عربستانی به منظور سفر به تهران وجود نداشته و تصور می کنم نیت خاصی در برخی خبر رسانه ها وجود داشته که اعلام شود ایران کارشکنی کرده و مخالف سفر این هیات بوده است.قاسمی افزود: من تکذیب می کنم؛ هم ویزا را دریافت کرده اند و هم مجوز پرواز را دارند و می توانند هر وقت تصمیم بگیرند به ایران سفر کنند اطلاع بدهند و سفر را انجام بدهند.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران با بیان اینکه این بحث در حال انجام است خاطرنشان کرد: هر زمان مجوز صادر شود اطلاع رسای می شود و موضوعی است که در دستور کار ما و اتحادیه اروپا قرار دارد و مسیر طبیعی خود را طی می کند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره مطالب مطرح شده مبنی بر اینکه به نظر می رسد عربستان سیاست خود در قبال ایران را تغییر داده اظهار داشت: ما عربستان را تشویق می کنیم که سیاست های خود را در قبال ایران تغییر دهد.وی آنچه که در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در استانبول بین ظریف و همتای عربستانی و دست زدن دو وزیر را امری طبیعی برشمرد و افزود: معمولا در اجلاس های بین المللی همتایان همدیگر را می بینند و این برخورد ها طبیعی است نمی تواند نشانه اتفاق بارز و خاصی باشد.وی اضافه کرد: امیدواریم عربستان رفتارهای گذشته خود را تصحیح کند و علاقمند به ثبات در منطقه و رایزنی های بیشتر با کشورهای همسایه و پیرامونی هستیم.وی افزود: همه در یک حرکت جمعی و در جهت صلح و امنیت منطقه ای می توانمی دورنمای بهتری را برای مردم منطقه ترسیم کرده و به آنها کمک کنیم.وی درخصوص مطالب مطرح شده به نقل از مقتدا صدر درمورد ایران نیز خاطرنشان کرد: حرف های مطرح شده را نباید جدی گرفت شاید در ترجمه ای که از اظهاراتت ایشان شده تا حدی کم کاری و عدم دقت صورت گرفته و امیدارمی ایشان چنین سخنانی را مطرح نکرده باشند.قاسمی درمورد مشکلات بازرگانان ایرانی در عراق نیز خاطرنشان کرد: با توجه به حجم روابط ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه که تلاش و اراده لازم را برای همکاری دارند و پیچیدگی ها و وضعیت کشور نوپای عراق، می تواند مشکلاتی برای شرکت های ایرانی ایجاد شود بخصوص اینکه ما با عراق درگیر با تروریسم و مشکلات داخلی مواجه بودیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: مباحث زیادی می تواند در بخش های مختلف بین شرکت ها و بانک های دو کشور ایجاد شود که این موضوع به طور مستمر در دستور کار سفارتخانه های ما و دستگاه سیاست خارجی کشور است و به طور دائم با توجه به اهمیت عراق و بازار آن این موضوعات را پیگیری می کنیم.وی افزود: امیدواریم در صورت بروز مشکلات، در رایزنی های خود و دیدارها با مقامات عراقی این مشکلات را کاهش دهیم.به گزارش فارس: سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره مناسبات ایران و آذربایجان و ارمنستان و بحث مناقشه قره باغ خاطرنشان کرد: کشور ْآذربالیجاتن برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است و روابط بسیار خوبی با این کشور داریم و از روابط حسنه ای نیز با ارمنستان برخورداریم.وی ادامه داد: مشکل بزرگ درگیری های دو کشور و اختلافات آنها درخصوص مساله قره باغ است که مساله ای دیرپا است و جدید نیست و هرازگاهی شدت می گیرد.سخنگ ...

ادامه مطلب  

90/ دیپلماسی صحیح ایران در ورزش ستودنی بود  

درخواست حذف این مطلب
دیپلماسی ورزشی یکی از مهمترین دیپلماسی های دنیاست در واقع به دلیل آنکه ورزش رسانه قدرتمندی دارد و در همه دنیا بیشترین مخاطب ها را به خود اختصاص می دهد بسیار سیاسی است و راه مناسبی برای آنکه به امثال ترامپ بفهمانیم که روش ها و دیدگاه های آنها بسیار غلط است.محمد سررشته داریدی ...

ادامه مطلب  

نقش دیپلماسی عمومی در روابط ایران و سوئد  

درخواست حذف این مطلب
عباس درویش - دبیر کمیته فرهنگی و هنری انجمن دوستی ایران و سوئد: برای بررسی اثر دیپلماسی عمومی در روابط ایران با کشورهای توسعه یافته ابتدا باید به جایگاه و میزان توسعه یافتگی آن کشور پرداخت.سوئد از جمله کشورهایی است که با ایران در این زمینه تعاملات دوسویه داشته است. نگاهی اجمالی به جایگاه توسعه یافتگی کشور سوئد در رنکینگ جهانی نشان می دهد که شاخص رفاه در کشور سوئد پس از کشورهای نروژ، سوئیس، دانمارک و نیوزلند در رتبه پنجم جهان و از نظر علمی ۸ دانشگاه این کشور در رده برترین دانشگاه های جهان است. سوئد در ۳ فاکتور امنیت، عملکرد دولت و اقتصاد رتبه چهارم فهرست انستیتو لگام را به دست آورده و از نظر ایجاد فرصت های شغلی در رتبه نخست قرار دارد. در ویکی پدیا آمده است از نظر شاخص توسعه انسانی در فهرست منتشر شده سازمان ملل این کشور رتبه چهاردهم جهان را داراست. شاخص توسعه انسانی معیاری است برای سنجش امید به زندگی، چگونگی و سطح آموزش و به طور کلی میزان استانداردهای زندگی در جوامع بشری. اقتصاد سوئد در گزارش های بین المللی مرکز تحقیقات و بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در گزارش رقابت پایدار و سهولت کسب وکار در میان کشورهای جهان رتبه ای زیر ۱۰ داشته و از نظر صادرات ماشین آلات، حمل ونقل، تجهیزات الکتریکی و فناوری اطلاعات نیز در جایگاه مناسبی قرار دارد. این کشور از نظر سیاسی و فعالیت های منطقه ای و بین المللی دارای ارتباط قوی و موثری با دیگر کشورهای اسکاندیناوی و اروپایی بوده و به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا نقش مهمی در تصمیم های اتحادیه دارد. مدت هاست که دیپلماسی عمومی به عنوان شکل جدیدی از دیپلماسی در کنار نوع سنتی آن وارد عرصه روابط بین الملل شده و با بهره گیری از فناوری رسانه ای مدرن و مدیریت روش های ارتباط جمعی یاری رسان اهداف دیپلماتیک دولت ها شده است. در مقایسه مولفه های دیپلماسی عمومی با سنتی به چند ویژگی قابل تامل و متفاوت برمی خوریم، ازجمله اینکه دیپلماسی عمومی برخلاف نوع سنتی آن که به طور معمول پنهان و سری است علنی و روشن است؛ دیگر آنکه مخاطب آن عمومی و دربرگیرنده گروه های ویژه یا عموم مردم بوده و فارغ از امور سیاسی بیشتر دربرگیرنده امور فرهنگی، علمی، گردشگری و اقتصاد است. با این حال دیپلماسی عمومی به دلیل نداشتن تعریفی جامع و روشن هنوز در مراکز اصلی فکری و تصمیم گیری کشور جایگاه قابل توجهی پیدا نکرده است. نیاز به دیپلماسی عمومی امری است جهان شمول که تمامی کشورهای جهان با توجه به شرایط جدید معادلات بین المللی به منظور ثبات و امنیت و تقویت بنیه اقتصادی به ارزش و جایگاه آن پی برده و تلاش دارند با شناسایی و بهره مندی از قابلیت گسترده آن موجبات تقویت منافع ملی خود را فراهم کنند. اگر تعامل گسترده جهانی، ارتقای وجه بین المللی و کسب فرصت های بیشتر اقتصادی را بخشی از دغدغه های جامعه امروزی بدانیم بیش از پیش به اهمیت جایگاه دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از ظرفیت های قدرت نرم در پیشبرد موارد اشاره شده پی خواهیم برد. دیپلماسی عمومی مجموعه اقداماتی است برای تعامل و ارتباط با دیگر ملت ها که مولفه های اجرای آن گسترش و افزایش انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی و به اشتراک گذاشتن اهداف بین المللی مانند ارزش های انسانی و زیست محیطی است.موفقیت دیپلماسی عمومی نیازمند تحقق اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند از: ۱- درک، اقبال و حمایت آن از سوی دولتمردان، اندیشمندان سیاسی و فعالان اقتصادی و قبول این واقعیت که دیپلماسی عمومی حرکتی در جهت منافع ملی و عامل مهمی در تداوم و ارتقای فعالیت های سیاسی و اقتصادی است. ۲- دستیابی به زبان مشترک با دیگر ملل برای انتقال مفاهیم با در نظر گرفتن ارزش های ملی و دینی به عنوان بستر مناسب تقویت و گسترش دیپلماسی عمومی. دیپلماسی عمومی یک خیابان دوطرفه است که عامل حرکت و جوشش در آن، احترام متقابل به ارزش هاست که از الزامات آن ارتقای درک، فهم و کشف ریشه های مشترک است. هرگز نمی توان ارزش های دیگران را یکسره نادیده گرفت و در مقابل انتظار پذیرش ارزش های خود را داشت. زیبایی جهان در آمیخته شدن رنگ هاست و نمایش آن، نه در بی رنگی، که در جلوگیری تک تک آن است. ۳ - ابزارشناسی و شیوه های درست و زیباشناسانه استفاده از آنها در بیان و انتقال مفاهیم ملی و جهانی ازجمله مواردی است که با ایجاد ارتباط و هم ذات پنداری نقش مهمی در جذب مخاطب خواهد داشت. البته به جز موارد گفته شده مولفه های دیگری نیز وجود دارد که چون بیشتر ماهیت اجرایی دارند در ادامه به آنها اشاره می شود اما هدف نگارنده بررسی نقش دیپلماسی عمومی در بهبود و ارتقای جایگاه فعلی ارتباط ایران با کشور سوئد است. ساختار اجتماعی کشور سوئد به گونه ای است که به دلیل تعاریف پیش رویی که از حقوق شهروندی و آزادی های مدنی در آن وجود دارد درصد نفوذ جریانات مردمی بر نگرش و تصمیمات حکومتی بسیار زیاد است. با این حال مردم سوئد بیش از مردم هر کشور دیگری تابع مقررات و قوانین اجتماعی و دولتی هستند و تاکنون هیچ نمونه اعتراضی دیده نشده است. قوانین مدنی و آزادی های سیاسی و اجتماعی در سوئد به ناراضیان این اجازه را داد که به راحتی اقدام به تشکیل انجمن ها و گروه های معترض کنند فرآیند اشاره شده با توجه به شیوه نظام دموکراتیک دولت ها در اروپا و به ویژه کشور سوئد بسیار طبیعی و منطبق با اصول دموکراسی و مردم نهادی این کشور ا ...

ادامه مطلب  

ساماندهی اقتصاد در دولت یازدهم و راه هموار دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که وضعیت شاخص های اقتصادی در بخش های مختلف بسیار بغرنج و ناامید کننده بود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند مبارزه با مشکلات ایجاد شده برای کشور و برگرداندن چرخ اقتصاد به مسیر توسعه سال های متمادی به طول خواهد انجامید، اما عزم راسخ دولتمردان یازدهم دسترسی به این هدف را در عموم حوزه های در همان دور اول صدارت خود فراهم کرد تاجایی که تحلیلگران و ناظران داخلی و خارجی اذعان کردند پیش بینی چنین موفقیتی را هرگز نمی کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند، مسیر دولت دوازدهم برای فعالیت در عرصه های مختلف با وجود چالش هایی که پیش رو دارد بسیار هموارتر از دولت یازدهم است و این هموار شدن جاده توسعه در کشور هم مرهون تلاش های همه جانبه دولت یازدهم است. تورم نزدیک به 40 درصدی، رشد منفی 7 درصدی، بیکاری گسترده، مشکلات متعدد بانکی، تحریم های شدید و ظالمانه بین المللی، کاهش شدید قیمت نفت و فهرستی بلند بالا از این دست مشکلات که هر کدامش به تنهایی برای درگیر کردن یک دولت در 4 سال کافی است، همه پیش روی دولت یازدهم بود و امروز که در آستانه شکل گیری کابینه دوازدهم هستیم، تورم تک رقمی شده، رشد اقتصادی دو رقمی است، تحریم های همه جانبه شورای امنیت و بین المللی علیه کشورمان برداشته شده، زمینه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی فراهم شده و قراردادهای مهمی در این عرصه منعقد شده، سهم مان از بازار جهانی نفت پس گرفته شده، موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شده اند و باز هم فهرستی بلندبالا از موفقیت هایی که یکی از آنها کافی است که یک دولت به کارنامه 4 ساله اش افتخار کند. اگر شاخص های کلان اقتصادی در بخش های مختلف مانند نفت، گاز، کشاورزی، صنعت، خدمات و شاخص های اصلی اقتصادی را مد نظر داشته باشیم، کارشناسان منصف بر پیشرفت در این حوزه ها اذعان خواهند کرد. زیر سوال بردن موفقیت ها و پیشرفت هایی که در هر کدام از این بخش ها به دست آمده به نفع هیچ کس نخواهد بود و اگر هم انتقادی صورت می گیرد- که حتما جای انتقاد هم وجود دارد- باید مستدل و به دور از اغراض سیاسی باشد.بخش صنعتبسیاری از منتقدان دولت همچنان بر طبل رکود می کوبند و در کنار آنکه همه امکانات مالی و رسانه ای خود را بسیج کرده اند که به مردم بقبولانند رکودی که دولت یازدهم به ارث برد از اول وجود نداشت و این دولت مسبب آن است، خروج از رکود تحمیل شده حاصل از مدیریت خود را هم نمی خواهند بپذیرند. این در حالی است که آمارها حاکی از عملکرد موفق دولت در این بخش است، البته با توجه به امکاناتی که داشت. بخش های صنعتی و تولیدی در سال های قبل به میزانی تخریب شده بود که بسیاری از کارشناسان صنعتی امیدشان را برای بازسازی آن از دست داده بودند اما حاصل کار و تلاش اصولی در این دولت این بود که این بخش در مرحله اول از فروپاشی نجات یافت و با یک حرکت بنیادی و اصولی مسیر خود را به سوی پیشرفت پیدا کرد البته هنوز هم کارهای زیادی باید انجام شود که به نقطه مطلوب برسیم و عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم. دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را برعهده گرفت که مسایل حاکم بر اقتصاد کشور بسیاری از اقدامات دولت در بخش مختلف اقتصادی از جمله صنعت را تحت تاثیر قرار می داد به گونه ای که نرخ رشد صنعت براساس آمارهای موجود در سال 92 منفی 5.8 درصد بود. اغلب تولیدات صنعتی در آغاز به کار دولت یازدهم با اعداد و شاخص های منفی مواجه بودند و در این میان برخی واحدهای صنعتی به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی و حمایت نکردن نظام بانکی از آنها ناچار به تعطیلی واحد خود یا کاهش میزان تولید شدند. در دولت تدبیر و امید، اولویت ها و سیاست های بخش صنعت تحول یافت و نشاط محسوسی در بدنه تولید و تجارت کشور پیدا شد. حاکم شدن آرامش و ثبات در اقتصاد کشور امید را به میان اهالی صنعت و تولید بازگرداند. بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر رشد بخش های صنعتی و تولیدی مثبت شده و مسیر روشن و روبه رشدی را شاهد هستیم که تداوم آن می تواند تقویت تولید داخلی و حرکت در مسیر اشتغالزایی پایدار را در پی داشته باشد.بخش کشاورزییکی از مهم ترین نقاط اتکاء در دولت یازدهم توجه مضاعف به بخش کشاورزی با پیروی از اصول اقتصاد مقاومتی بوده است و دستیابی به خودکفایی در تولید گندم و حتی صادرات این محصول استراتژیک شاخصه ای مهم برای درستی این مدعا است. ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره وری آب و درآمد کشاورزان، کاهش ضایعات، افزایش ضریب مکانیزاسیون و افزایش عملکرد در واحد سطح از جمله تاثیرات عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی است. اقداماتی همچون ساخت و توسعه کشت در محیط های کنترل شده گلخانه ای، اجرای سیستم های نوین آبیاری، توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی از جمله شاخصه هایی است که توجه دولت به این بخش است.بخش نفت و انرژییکی از شاخصه های مهم اقتصادی که موید عملکرد موفق دولت در سطح کلان است، بازپسگیری سهم از دست رفته ایران از بازار جهانی نفت است، صنعت نفت کشورمان از سوی دشمنان عربی برای ایجاد ضربه های شدید به دولت در نظر گرفته شد و کاهش سهم فروش نفت کشورمان در بازار جهانی از نزدیک به 3 میلیون بشکه در روز به زیر یک میلیون بشکه نشان می دهد که اقتصاد انرژی کشورمان در چه وضعیت نامناسب و خطرناکی بود. دولت یازدهم با در پیش گرفتن سیاست های اصولی در این بخش موفق شد نقشه های دشمنان را خنثی و اقتصاد کشورمان را از فروپاشی نجات دهد. وزارت نفت در اجرای تمام مسئولیت ها و طرح هایی که به موجب سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برعهده داشت، سربلند بود. به گفته وزیر نفت، تمام فازهای اولویت دار پارس جنوبی هم اکنون به نتیجه و بهره برداری رسیده اند. در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، گازرسانی روستایی و حمایت از تولید داخلی در این عرصه عملکرد دولت از نظر کارشناسان مثبت ارزیابی می شود. انعقاد قراردادهای جدید نفتی و گاز از مهمترین برنامه های این وزارت در سال ٩٦ است تا تحرک بزرگ و همچنین اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای آینده ایجاد شود. به طوری کلی می توان گفت اگر همه شاخصه های کلان و خرد اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد، میزان اشتغالزایی، رشد صنعتی، رشد بخش کشاورزی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و .... را کنار هم بگذاریم، عملکرد دولت یازدهم با در نظر گرفتن شرایط و امکاناتی که در اختیار داشت، عملکردی موفق داشته است. حوزه رفاه و درماندر حوزه بهداشت و درمان که عموم کارشناسان و حتی منتقدان سر سخت دولت هم به دستاوردهای ویژه و اساسی این دولت در زمینه اجرای طرح تحول سلامت، رفع مشکل کمبود دارو و غیره معترفند. در حوزه رفاهی نیز بهبود پایدار و واقعی وضعیت معیشت مردم، از نظر کارشناسی در گرو تقویت زیرساخت‎های اقتصادی و فراهم شدن شرایط مناسب برای قرار گرفتن در مسیر توسعه همه جانبه است. برای دستیابی به چنین وضعیتی نیز شاخص‎های کلان اقتصادی باید در مسیر درست هدایت شود. دولت یازدهم با اتخاذ چنین رویکردی از نیمه دوم سال 1392 تلاش خود را برای فراهم کردن فضای مناسب در جهت تقویت پایدار وضعیت معیشتی مردم و از جمله کارگران به کار بست. در نتیجه این رویکرد امروز می‎توان با تکیه بر آمار رسمی وضعیت کارگران را با قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم مقایسه کرد. یکی از مهم‎ترین دستاوردهای دولت یازدهم در طول فعالیت خود کنترل نرخ تورم است و به اعتقاد عمده کارشناسان بازار کار یکی از برنده‎های اصلی کنترل نرخ تورم، کارگران و اقشار ضعیف هستند. به طور کلی رشد افسار گسیخته نرخ تورم به معنی فقیرتر شدن اقشار ضعیف در جامعه است. نرخ تورم در زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد به حدود 40 درصد رسیده بود. در طول سال‎هایی که نرخ تورم به سرعت در حال رشد بود، افزایش نرخ دستمزد کارگران هم هر سال به میزانی کم‎تر از آن نرخ افزایش پیدا می‎کرد و در نتیجه چنین وضعیتی شاهد کاهش شدید قدرت خرید کارگران بودیم با در اولویت قرار گرفتن کاهش نرخ تورم گامی مهم در زمینه جلوگیری از وسیع تر شدن دامنه این اثرات مخرب برداشته شد. دولت یازدهم با کاهش نرخ تورم موفق شد، امکان افزایش نرخ دستمزد کارگران به میزانی بالاتر از نرخ تورم را فراهم کند و از این طریق برای کاهش شکاف هزینه و درآمدهای خانوارهای کارگری تلاش کند. در طول فعالیت دولت یازدهم همواره نرخ دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته به طوری که در سال 93 دستمزد کارگران به میزان 25 درص افزایش یافت در حالی که تورم در این مدت براساس گزارش مرکز آمار حدود 15 درصد بود. این روند ادامه یافت تا اینکه در سال 95 با وجود نرخ تورم تک رقمی در حدود 8 درصد، نرخ دستمزد کارگران برای سال 96، 14 و نیم درصد افزایش یافت. یعنی شاهد افزایش دستمزد کارگران حدود دو برابر نرخ تورم بودیم. به باور عموم کارشناسان اقتصادی حمایت همه جانبه و پایدار از کارگران در صورتی محقق می‎شود که اقتصاد کشورمان در مسیر ثبات، آرامش و نشاط و امید حرکت کند. افزایش 5/14 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال جاری تنها یکی از، نشانه های توجه دولت به حمایت از کارگران است. دولت یازدهم همواره بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عقلانی تاکید کرده و به همین دلیل افزایش حداقل دستمزد در این حد قابل پیش‎بینی بود. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره معتقد است: «در سه سال گذشته شاهد افزایش حداقل دستمزد به میزانی بالاتر از تورم بودیم و این روند در سال 96 هم ادامه یافت که نشان می‎دهد دولت یازدهم انعطاف لازم را برای حمایت از کارگران دارد. همراهی دولت در این زمینه باعث شد با وجود اینکه کارفرماها مایل به پذیرش افزایش حداقل مزد بالاتر از ۱۰ درصد نبودند، چهارده و نیم درصد افزایش، که دو برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار است به دست بیاید و این موفقیت مناسبی برای نماینده‎های کارگری است چرا که که شاهد افزایش حداقل دستمزد در حدود ۲ برابر نرخ تو ...

ادامه مطلب  

بهرام قاسمی از کتاب و دیپلماسی فرهنگی گفت  

درخواست حذف این مطلب
بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی رسانه و دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه،گفت: باید برای مصونیت بیشتر امنیت ملی و منافع کشور جایگاه واقعی ایران را در ابعاد گوناگون به جهان معرفی کرد.خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رسانه ای ترین چهره دیپلماسی کشور است. وی علاوه بر سمت سخنگویی، ریاست مرکز دیپلماسی رسانه و دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه را نیز به عهده دارد. با این دیپلمات درباره دیپلماسی فرهنگی و اقدام های انجام شده در حوزه دیپلماسی فرهنگی با محوریت کتاب گفت وگو کردیم. تاثیر دیپلماسی فرهنگی با محوریت کتاب را بر مردم و آحاد ملت های دنیا و همچنین رهبران افکار در جهان امروز را چگونه ارزیابی می کنید؟ به طورکلی، دیپلماسی عمومی و بخشی از آن تحت عنوان دیپلماسی فرهنگی، جایگاه ویژه ای در جهان امروز دارد. در این میان، کتاب به عنوان یکی از زیرشاخه های آن نیز تعریف خاص خودش را دارد و آثار وسیعی از خود به جا گذاشته و خواهد گذاشت. هرچند کتاب به شکل سنتی آن و کتابخانه های جهان همچنان حال وهوای خاص خود را دارند، ولی در سال های اخیر در برخی از نقاط جهان، دیگر الزاما کتاب به صورت کاغذی عرضه نمی شود و به شکل های مختلفی همچون کتاب الکترونیکی در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. بنابراین دیپلماسی کتاب نیز دچار تغییراتی شده و برخلاف گذشته، در این عرصه از روش های سخت و پرهزینه کمتر استفاده می شود. یک زمانی شاید تصور بر این بود که کتاب در نقطه مشخصی تالیف، ترجمه و چاپ و سپس، جهت استفاده مردم جامعه جهانی، به نقاط دیگری در جهان ارسال شود. اما من احساس می کنم دیگر آن شیوه پاسخگوی دنیای امروز نیست و در فهم و درک مردم امروز جهان جایی ندارد. زیرا نوعی وجه تحمیلی در این شیوه وجود دارد و طبیعی است که عرضه چنین آثاری نوعی دافعه و مقاومت را درپی داشته باشد. بی شک باید همگام با تحولات جهانی، از روش های جدیدتری برای کسب نتایج مطلوب بهره برد.آیا درحال حاضر می توان به یک برنامه خاص و موفق، که در حوزه دیپلماسی فرهنگی با بهره گیری از کتاب در دنیا اجرا شده و تاثیر درخورتوجهی بر نزدیکی فرهنگ ها و شناخت متقابل از میراث مکتوب ملت ها گذاشته است، به عنوان یک الگوی اجرایی استناد کرد و از آن بهره برد؟ همان طور که اشاره کردم، دنیای امروز تغییرات بسیاری کرده و سبک زندگی، سطح آگاهی انسان ها، سلایق و گرایش های نسل های جدید بشر و شکل های جدیدی به خود گرفته است. علاوه بر لزوم ورود به عرصه تولید محتوا در قالب های نوینی همچون کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی، لزوم راه اندازی کتابخانه های مجازی و... در زمینه چاپ و انتشار کتاب به شیوه سنتی نیز، دیگر نمی توان از روش های قدیمی و بی ثمر بهره برد. با نگاهی به سیر تاریخی این حوزه می بینیم که در دهه های گذشته، کشورهای قدرتمند و ابرقدرت های دنیا، کتاب را به زبان کشور مقصد ترجمه، با کیفیت بسیار مطلوبی تولید و با قیمت نازلی منتشر می کردند و تصورشان بر این بود که می توانند از این طریق بر فکر و ذهن مردم دیگر کشورها اثرگذار باشند. ولی آثار این فرایند، به نسبت زحمات و هزینه های صورت گرفته، بسیار ناچیز بود. در این میان، تنها تعداد اندکی از مخاطبان، به دلایل فردی و پیش داوری های خاص خود، از این کتاب ها استفاده می کردند. اما اکثریت مردم این نوع کتاب ها را پس می زدند و برنامه مطالعاتی شان را برپایه انتخاب آزادانه و به دور از این قسم سیاست ورزی های دول بیگانه تنظیم می کردند. پس راهکار درست برای تاثیرگذاری فرهنگی روی دیگر جوامع چیست؟ در دنیای امروز به هیچ وجه روش های که گفتم پاسخگو نیست. اکنون دولت ها و جوامعی که علاقمند به انتقال ایده، فرهنگ و اندیشه خود هستند، در همان کشور مقصد اقدام به انتشار آثار خود می کنند؛ به این صورت که ابتدا متن را در اختیار مترجمی نام آشنا و صاحب تخصص در حیطه مربوطه قرار می دهند، سپس ترجیح می دهند که کتاب توسط ناشری معتبر و با قیمت معمول در همان کشور مقصد چاپ و منتشر شود. تصور می کنم که در این رویکرد، احتمال اقبال مخاطبان نسبت به کتاب موردنظر به مراتب بسیار بالاتر باشد و پرواضح است که در این روش، دیگر نیازی به صرف انرژی و زمان طولانی، هزینه های مازاد جهت ترجمه، احتمال ترجمه غلط و عدم استفاده صحیح از زبان مقصد، لزوم هزینه زیاد جهت ارسال کتاب و ... دیده نمی شود، و به راحتی می توان احتمال ترجمه غلط و یا ناقص متن را به صفر رساند و با اعتنا به سلایق ادبی و مطالعاتی مردم کشور موردنظر، اثری جذاب، تاثیرگذار و کارآمد در اختیار مخاطبان هدف قرار داد.ایده آل سیاسی و سیاست های برجسته فرهنگی ما در این عرصه باید شامل چه مواردی شود تا بتواند، ضمن معرفی داشته های ادبی و پشتوانه های فکری، فلسفی، علمی، دینی و اخلاقی، به قدرت نرم ما در سیاست خارجی بیفزاید؟ایران بنا به شاخصه ها و مشخصاتی که دارد، کشور ناشناخته ای در جهان نیست. اما با وجود اینکه، نسل های قدیمی تر جهان با تاریخ ایران و جایگاه آن در جهان آشنا هستند، متاسفانه برخی از مردم دنیا و افکار عمومی سراسر کره خاکی، به خصوص نسل های جدیدتر و اقشار جوان، اطلاعات ناچیز و گاهی غلط درمورد وضعیت داخلی ایران، مقررات کشور، اصول و مبانی حکومت جمهوری اسلامی، ویژگی ها و قابلیت های فرهنگی و ... دارند. جدای از عوامل متعددی که بر این موضوع تاثیرگذار بوده است، شاید تلاش ناکافی و فقدان فعالیت های موثر و اقدامات هدفمند ما در این زمینه بر نوع نگاه و برداشت افکار عمومی جهان درمورد واقعیت ها و پشتوانه های فرهنگی و تمدنی، شیوه حکومت در جمهوری اسلامی، توفیق ها و توانمندی های ملت ایران و... بی تاثیر نبوده است.با این اوصاف برنامه عملی وزارت خارجه برای صدور فرهنگ و ادبیات ایران به جهان چیست؟باید برای مصونیت بیشتر امنیت ملی و منافع کشور جایگاه واقعی ایران را در ابعاد گوناگون به جهان معرفی کرد. اگر این مهم به درستی اجرا شود، تا حد زیادی بر وظایف و تعهدات خود در زمینه تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهان جامه عمل پوشانده ایم. ذکر این نکته ضروری است که هدف غایی ما تاثیرگذاری بر افکار حکومت ها نیست (این رسالت را دیپلمات ها و سیاست خارجی کشور می تواند انجام دهد)، بلکه به دنبال تاثیرگذاری مطلوب بر نوع نگاه و ذهنیت افکار عمومی آحاد ملت ها و مردم جهان هستیم. زیرا حکومت ها مصالح و منافع خود را به شکلی مقطعی پیگیری می کنند، ولی ما به دنبال تاثیری ماندگار هستیم و برای تاثیرگذاری مانا بر افکار و اندیشه های عموم مردم دنیا، ما هیچ راهی، جز استفاده از داشته های عظیم و پشتوانه های غنی ایران، به ویژه در حوزه ادبیات، سینما، موسیقی و عرصه های گوناگون فرهنگ و هنر نداشته و نداریم. بی گمان بخش قابل توجهی از این پشتوانه های ما هنوز هم در عرصه جهانی ناشناخته باقی مانده اند و می بایست تلاش و برنامه ریزی ویژه ای در این زمینه صورت بگیرد.با وجود تمامی این ظرفیت های فرهنگی، متاسفانه در میان افکار عمومی جهان نوعی نگاه منفی نسبت به ایران مشهود است و متاسفانه این موضع گیری منفی با سیاست های دولت پیشین گسترش بیشتری یافت. آیا کتاب می تواند تاثیر سازنده و ماندگاری بر نوع برداشت آحاد مردم جهان از کشور ما بگذارد؟ابتدا باید تاکید کنم که کیفیت کتاب و نوع ارتباط مخاطب با کتاب، بر جایگاه و کارکرد آن تاثیرگذار است و نوع و شیوه های استفاده از کتاب بسیار متفاوت ا ...

ادامه مطلب  

ابلاغ ضمایم احکام وزرا از سوی رئیس‎جمهور/ اولویت‎هایی که روحانی برای تک تک وزرا تعیین کرد را ببینید  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرآنلاین به نقل پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده اند برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های مطرح شده تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس جمهوری ارائه نمایند.همچنین سازمان برنامه وبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت های عمومی و اولویت های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آن ها را نصب العین قرار داده و اجرایی نمایند.ضمایم احکام وزرا به شرح ذیل هستند:جناب آقای بطحایی وزیر محترم آموزش و پرورشدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش-های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه¬های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویت های تخصصی۱. توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده.۲. توجه به ارتقای توانمندی¬های اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان با توجه به آسیب های اجتماعی موجود.۳. بهبود برنامه های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش آموزان.۴. تقویت مبانی ارزش های دینی و اخلاقی دانش آموزان.۵. مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.۶. حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت.۷. ارتقای بهرهوری بودجه های دولتی آموزش و پرورش.۸. بهبود برنامه های آموزشی در جهت پاسخ دهی به تنوع دانش آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت های نرم و کارآفرینی دانش آموزان.جناب آقای مهندس آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعاتدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش-های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویت های تخصصی۱. ایجاد تحول در اشتغالزایی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.۲. توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن سازی و ممانعت از سوءاستفاده ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی.۳. افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه.۴. مشارکت مؤثر در شکل گیری و تقویت دولت الکترونیک.۵. تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت های اقتصادی مولد و زمینه سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.۶. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور.۷. ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می شوند.۸. بهبود و توسعه همکاری های بین المللی با شرکت های پیشروی خارجی و الزام شرکت های خارجی فعال در کشور به راه اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه های تحقیق و توسعه در کشور.حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علوی وزیر محترم اطلاعاتدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش-های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویت های تخصصی۱. تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات.۲. تاکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب و کار.۳. مشارکت موثر در برنامه های مقابله با فساد و قاچاق.۴. توجه به حفاظت از حقوق همه گروه های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران.۵. تنظیم رویه های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان های مرزی و نواحی کم برخوردار کشور.۶. مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته.۷. تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب.۸. تقویت اشراف و افزایش آمادگی های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی.۹. افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، تدوین گزارش های دقیق و کمک به هدایت راهبردی سامانه های تصمیم گیر نظام.۱۰. نقش آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی.جناب آقای دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و داراییدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویت های تخصصی۱. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک های دولتی.۲. رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.۳. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.۴. جدیت در خصوصی سازی با محور قراردادن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاستها.۵. مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.۶. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.۷. ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی و بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.۸. ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.۹. ایجاد تحول اساسی نرم افزاری در نظام خزانه داری کشور به منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه و بودجه کشور.۱۰. بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقاء مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجهدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویت های تخصصی۱. تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق ایران.۲. استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره گیری از ظرفیت های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون سازی کشور از تکانه های اقتصادی.۳. بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه ای با هدف تقویت بهره مندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم.۴. تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران های منطقه.۵. اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمانها و نهادهای بین المللی در زمینه های انرژی، تجارت، ترانزیت کالا و سرمایه گذاری.جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه¬ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویتهای تخصصی۱. ادامه اجرای طرح تحول سلامت در چارچوب منابع پیش بینی پذیر و باثبات قابل تامین از محل بودجه عمومی از طریق افزایش بهره وری.۲. اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامه های ارتقای سلامت جامعه.۳. ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت و سطح بندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع.۴. بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارائه مستقیم خدمات توسط واحد های درمانی دولتی با نظام خریدخدمت از بخش خصوصی.۵. هدفمند کردن حمایتها در نظام بیمه ای و حذف همپوشانی ها.۶. بازطراحی ساختار حکمرانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس روندها و آموخته های جهانی.۷. ارتقاء صنایع مرتبط دارویی و لوازم پزشکی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترک با شرکت های پیشروی جهانی.۸. برنامه ریزی برای توسعة کاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولات آن.۹. توجه به توسعة گردشگری سلامت و ایجاد بیمارستانهای مجهز به همین منظور.جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعیدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری ب ...

ادامه مطلب  

تحولات منطقه وزیرخارجه ای شجاع می طلبد/ظریف:بدنبال تک صدایی نیستم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی بررسی صلاحیت محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه کابینه دوازدهم برگزار شد.در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه، محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان، سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر و در موافقت با ظریف، بهرام پارسایی نماینده شیراز، حسین رضازاده نماینده کازرون، زهرا ساعی نماینده مردم تبریز، طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مردم تهران سخنرانی کرده و به بیان دیدگاه های خود درباره وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه پرداختند.روند جلسه بررسی برنامه ها و صلاحیت محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه به شرح زیر است:سفارت خانه ها عملکرد ضعیفی داشته اند/ چهار سال را از دست دادیممحمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه گفت: من چند انتقاد نسبت به عملکرد آقای ظریف دارم. آقای رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاستشان در چهار سال پیش چند نکته را فرمودند، یکی اینکه بانکها را ساماندهی و تعیین تکلیف می کنند. مسئله دیگری که قرار بود ایشان پیگیری کنند، بحث سفارتخانه هاست.وی افزود: در خصوص عملکرد سفارتخانه ها نقد جدی دارم و معتقدم عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند. من معتقدم باید به عملکرد امور سفارتخانه ها سامان ببخشیم.پورمختار ضعف مطلق در سفارتخانه ها را به علت نبود نظارت دانست و گفت: اگر می خواهیم در وضعیت اقتصادی، صادرات، بازاریابی و حل مشکلات تجار تغییری ایجاد شود، باید عملکرد سفارتخانه ها تغییر کند، اما متاسفانه برنامه ای برای تغییر این عملکرد دیده نمی شود. من معتقدم باید مجلس و وزارت خارجه از میان فعالان اقتصادی و یا تحصیلکردگان این رشته عده ای را به عنوان رایزن اقتصادی انتخاب کنند.این نماینده مجلس با اشاره به جلسه با وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه گفت: اگر چه آقای ظریف درباره ایجاد معاونت اقتصادی در دوره جدید قول هایی دادند، اما چهار سال را از دست داده ایم. از سوی دیگر در طول این دوره حمایت از اتباع ایرانی بسیار ضعیف شده است. نبود بودجه از سوی سفارتخانه ها دلیل عدم حمایت از اتباع ایرانی در خارج کشور اعلام می شود، اما این دلیل درستی نیست و این روند باید توسط وزیر آتی سامان یابد.نماینده بهار و کبودرآهنگ تصریح کرد: ضعف دیگری که وجود دارد در ارتباط با کشورهای جهان است، این اقدامات را باید سفارتخانه ها انجام بدهند، اما در حالی که ما شاهد عملکرد رسانه های استکبار برای تخریب جمهوری اسلامی ایران هستیم، سفارتخانه ها هیچ اقدامی برای روشنگری انجام نمی دهند. متاسفانه ضعف سفارتخانه ها از نقاط ضعیف دوران مدیریت آقای ظریف است. آنها مسائل مالی را دلیل این ضعف و کم کاری اعلام می کنند، در حالیکه برخی سفرا به جای انجام امور، به دنبال کارهای شخصی هستند و تجارتخانه راه انداخته اند و یا به تحصیل و امور دیگر می پردازند.وی در ادامه سخنان خود به ضعف روابط سیاسی با برخی از کشورهای جهان در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: روابط ما در حوزه آمریکای لاتین و برخی نقاط دیگر جهان در دوره وزارت آقای ظریف بسیار ضعیف شده، در حوزه خلیج فارس و همسایگان نیز این ضعف همکاری دیده می شود و در آسیای میانه و آفریقا نیز اوضاع به همین شکل است.پورمختار در بخش دیگری از سخنان خودش به اقدامات بین المللی علیه ایران اشاره کرد و گفت: وزارت خارجه نتوانسته در موضوع اقدامات ضدحقوق بشری، کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس اجماع جهانی را ایجاد و موجب صدور قطعنامه هایی از سوی سازمان ملل و سایر نهادها در این باره شوند. در آمریکا حقوق بشر رعایت نمی شود و این کشور به صورت آشکار از تروریسم حمایت می کند، اما وزارت خارجه ایران در این حوزه اقدامی نکرده و در مقابل شاهد قطعنامه هایی علیه ایران هستیم.سفرای ما در خارج از کشور رویکرد اقتصادی ندارندمحمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه، گفت: یکی از مسائل مهمی که در سالهای گذشته در مجلس به صورت جدی پیگیری شده، دیپلماسی اقتصاد است که از دولت های قبل مطرح بوده است.وی با اشاره به تعیین فرصت سه ماهه برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در خارج از کشور، ادامه داد: سفارتخانه های ما در حوزه اقتصادی باید با تغییر ساختاری مواجه می شدند، اما در ساختار جدید نیز اشاره ای به آن نشده است. در برنامه ششم بنا بود آنچه را که لازمه این موضوع است ارائه شود اما اتفاق نیافتاد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اساسنامه وزارت امور خارجه باید به منظور نهادینه شدن ادبیات دیپلماسی اقتصادی تغییر پیدا کند، خاطرنشان کرد: اگر پس از آقای ظریف وزیر دیگری آمد که اعتقادی به این ادبیات نداشت، از نظر قانونی باید ملزم به رعایت آن باشد.وی با بیان اینکه برنامه های آقای ظریف برنامه های خوبی است اما نیاز به تکمیل دارد، گفت: کمیسیون اقتصادی برای تکمیل این برنامه در خدمت وزارت امور خارجه خواهد بود. اگر این ساختار به معنای مفهوم پایه عملیاتی نشود، نمیتوانیم تضمین آینده را برای دیپلماسی اقتصادی بدهیم.پور ابراهیمی در پایان گفت: تمام سفرای ما در خارج از کشور رویکردشان یا امنیتی است و یا سیاسی و تنها چیزی که بلد نیستند اقتصادی است.انتظار داریم وزارت خارجه در مبارزه با استکبار تمام قد وارد شودبهرام پارسایی نماینده شیراز در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: در دوران آقای ظریف سفیران کارآمدی از سوی وزارت امور خارجه به فرانسه، هند، آلمان و استرالیا فرستاده شدند.وی همراهی تیم اقتصادی در سفرهای ظریف را گویای این حقیقت خواند که اقتصاد در وزارت امور خارجه پررنگ دیده شده است.عضو فراکسیون امید مجلس گفت: در برنامه ششم توسعه دست وزارت خارجه از اقتصاد کوتاه و این امور به وزارت صنعت سپرده شد.پارسایی ادامه داد: انتظار داریم وزارت خارجه در مبارزه با استکبار تمام قد وارد شود، اما در کشور این سربازان و سرداران دیپلماسی را مورد توهین قرار می دهیم، باید ادبیاتمان را با آنها همراه کنیم.سیاست مبتنی بر تحریم آمریکا از چالش های پیش روی وزارت خارجه استحسین رضازاده نماینده کازرون در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: از افتخارات آقای ظریف استفاده از رهنمودهای مقام رهبری انقلاب در مذاکرات خارجی است. مقام معظم رهبری در مورد آقای ظریف صفاتی را ذکر کردند که بزرگترین نعمت برای ایشان و دلیل رای اعتماد نمایندگان به ایشان خواهد بود. رهبری آقای ظریف را فردی پرتلاش، انقلابی، دلسوز، متدین، شجاع و مقاوم خواندند.وی با ترسیم وضعیت سیاست خارجی ایران قبل از دولت یازدهم گفت: ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، قرار گرفتن ذیل فصل هفت، مطرح کردن ابهاماتی پیرامون ابعاد فعالیت هسته ای ایران، تلاش برای منزوی کردن کشور، بررسی کردن پرونده هسته ای ایران به عنوان تهدید علیه بشریت، پیش از دولت یازدهم چارچوب سیاست خارجی ایران را تهدید می کرد.رضا زاده تصریح کرد: این وضعیت روابط خارجی تاثیرات بدی بر اقتصاد کشور داشت که موجب تورم ۴۵ درصدی، رشد اقتصادی منفی ۶، افزایش واردات، کاهش درآمدهای نفتی و افول رتبه کسب و کار شده بود؛ در چنین شرایطی دولت یازدهم سکان اداره کشور را برعهده گرفت.نماینده مردم کازرون در مجلس با تاکید بر اینکه انجام این رسالت سنگین امکانپذیر نبود مگر اینکه دیپلماتی برجسته آن را در دست گیرد، گفت: اتخاذ رویکرد منطقی، گفتگوی سازنده، خروج از فصل هفت سازمان ملل، تثبیت نظام جمهوری اسلامی در جهان به عنوان کشوری اهل تعامل، آشکار شدن قدرت دیپلماسی ایران، آزادشدن میلیارد ها دلار از دارایی های بلوکه شده کشور، بازشدن فضای بین المللی، خروج از انزوا، بر هم خوردن اتحاد آمریکا با کشورهای دیگر دنیا علیه ایران و ایجاد فضای مطلوب سرمایه گذاری خارجی از دستاوردهای سیاست خارجی در دوران آقای ظریف بود.وی همچنین برخی چالش های پیش روی وزارت خارجه در سال های آینده را برشمرد و گفت: سیاست های آمریکا مبتنی بر تهدید، تحریم و باج خواهی از ایران، تلاش برای بازگرداندن ایران هراسی و شیعه هراسی، تنش در روابط با همسایگان جنوبی به دلیل سیاست های مخرب سعودی ها از چالش های پیش روی جمهوری اسلامی است که غلبه بر این چالش ها نیازمند سپردن امور به وزیری کاردان و باتجربه است.رضازاده انتصاب اولین سفیر زن در جمهوری اسلامی و سفیر اهل سنت را از ابتکارات ظریف و وزارت امور خارجه خواند.تحولات جدید منطقه، وزیر خارجه ای شجاع و توانمند می طلبدزهرا ساعی نماینده مردم تبریز در مجلس در جلسه علنی امروز و در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه اظهار داشت: آقای ظریف در چهار سال اخیر با تلاش های شبانه روزی گام های مؤثری برای ارتقای جایگاه کشورمان در جهان برداشت اما در این راه ناملایمت های بسیاری دید.وی افزود: ظریف با اتخاذ راهبرد توقف ایران هراسی و در مذاکرات دشوار با ۶ قدرت جهانی توانست با جلب همکاری های بین المللی، به بحران ساختگی غرب علیه برنامه هسته ای ایران پایان دهد.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بارها دکتر ظریف و تیم مذاکره کننده را افراد امین، شجاع و متدین توصیف کرده اند.ساعی با اشاره به شرایط امروز جهان و تحولات آینده گفت: وزیری می خواهیم که در طول چهار سال آینده در چالش های بین المللی تأثیرگذار باشد، لذا باید با رأی بالا به آقای ظریف کمک کرد تا قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشد.وی با بیان اینکه دولت جدید آمریکا پرخاشگر و بی منطق است، تصریح کرد: با توجه به اظهارات آنها در قبال برجام، در ماه های آینده باید مذاکرات بیشتری با طرف های اروپایی، چینی و روسی برقرار شود.این نماینده مجلس ادامه داد: در حوزه عربستان، قطر و عراق تحولات جدیدی پیش روی ماست که همه آنها قدرت دیپلماسی را می طلبد و در چنین شرایطی باید وزیر خارجه ای شجاع، توانمند و عمل گرا در چنین دستگاهی قرار گیرد؛ البته دیپلمات هایمان باید همپای وزیر نقش تبلیغی ایفا کنند.ساعی خاطرنشان کرد: آقای ظریف مصمم است که ساختار قدیمی و به جا مانده از گذشته را بشکند و رویکرد دیپلماسی اقتصادی را در این وزارتخانه تقویت کند.ظریف بر دیپلماسی اقتصادی و بازطراحی ساختار وزارت خارجه تأکید داردطیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی امروز و در موافقت با محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه با بیان اینکه وزارت خارجه توانسته است روابط بحرانی با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی را به خوبی مدیریت کند، اظهار داشت: وزارت خارجه توانسته است روابط در حال سکون با کشورهای اروپایی را به تحرک تبدیل کند و روابط گسترده ای با کشورهای اروپایی برقرار کند.وی افزود: مخالفت با توافق هسته ای، وجه اشتراک کشورهای معاند با جمهوری اسلامی است که سعی می کنند با ایران هراسی و شیعه هراسی دست به تخریب بزنند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منش و مشی آقای ظریف، رویکرد جدیدی را به عرصه دیپلماسی کشور وارد کرده که مبتنی بر خودباوری و تعامل سازنده در جهان است.سیاوشی تصریح کرد: تأکید آقای ظریف بر دیپلماسی اقتصادی و بازطراحی ساختار وزارت خارجه، نشان از توجه وی به نیازهای مردم و کشور و برنامه های رئیس جمهور دارد.اعتماد نکردن به آمریکا بزرگترین دستاورد برجام استسید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه گفت: برنامه ای که دکتر ظریف برای دولت دوازدهم دارد تصمیم گرفتم به عنوان نماینده مخالف در امور سیاست خارجی صحبت کنم. معتقدم برنامه کلان سیاست خارجی باید در دایره قدرت قرار گیرد و افراد مطلوب که صلاحیت ندارند در این امور نباید دخالت کنند.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با انتقاد به برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه، تصریح کرد: تصمیم خواهی و تصمیم گیری و ساز و کار قانونی و پیشگیری از اظهارنظر غیرمسئولانه در سیاست خارجی دربرنامه وزیر خارجه آمده و ایشان به دنبال موانع قانونی و حقوقی برای افراد و دیپلمات های وزارت خارجه است و این پیام خوبی نیست. سیاست کشورنباید تنها در یک وزارتخانه تعیین شود.ابطحی ، یاد آور شد: سیاست کشور در بخش های اساسی و کلان به دست نهادهای بالادستی تعیین می شود. به نظر می رسد ممانعت از اعمال و سیاست بی تاثیر نباشد و این موضوع را می توان در برجام و ایرادات و مصوبه نمایندگان عنوان کرد. اما ابعاد حقوقی آن با نمایندگان است که اگر قرار باشد در حوزه سیاست خارجی اظهارنظر نکنند به غیر از آقای بروجردی، دیگر نمایندگان نمی توانند ورود کنند.این نماینده منتقد، عنوان کرد: در تحلیل برنامه جناب ظریف باید گفت، ائمه جمعه هم در نماز جمعه دیگر نمی توانند اظهارنظر کنند، بنابراین ان شاء الله دکتر ظریف خودشان تصمیم خواهند گرفت و این اظهارنظر را تصحیح خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه ایران در برجام به دستاوردی نرسیده است، اظهار داشت: باید گفت برجام یک مکانیزم کنترل بر ایران است و متاسفانه از سوی وزارت خارجه پذیرفته شده است. سوال من این است آیا این توقع دیپلماسی در جنگ است؟ امام صادق (ع) می فرماید ای فرزندم در جلب منفعت اندک و در زیان، کوچک را بزرگ بشمار. حال جای تعجب است که دشمن به این عمل می کند و جای حیرت این است که دوستان شعف دارند که این مذاکرات مثبت بوده است. آقای وزیر شما بارها فرمودید، اگر برجام نقض شود چه ها خواهید کرد. سوال این است که آمریکا چه باید بکند که برجام نقض شده تلقی شود. آمریکا، تحریم، پشت تحریم می آورد و ایران همچنان به برجام وفادار مانده است.وی که ظریف را با عنوان آقای برجام مورد خطاب قرار داد، عنوان کرد: ایران نیازمند وزیری شجاعی است که در زمان رویارویی با دشمن دیگر لبخند تحویل آن ها ندهد. اگر دستاورد برجام این باشد که به آمریکا اعتماد نکنیم، بزرگترین دستاورد است.این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ای ...

ادامه مطلب  

دیپلماسی کارنابلد در تحولات منطقه ای/ به منتقد دشنام ندهید  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، محمدحسن قدیری ابیانه در روزنامه حمایت نوشت: رکس تیلرسون رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در نشست اخیر کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ضمن تکرار ادعاهای سابق کاخ سفید در متهم کردن ایران به بی ثبات کردن غرب آسیا، پرده دیگری از راهبرد دولت این کشور را در قبال جمهوری اسلامی رونمایی و به صراحت درباره حمایت از «عناصری در داخل ایران»! برای «تغییر مسالمت آمیز رژیم»! سخن به میان آورده است. اظهارات تیلرسون در حالی است که مسئولین سابق آمریکایی در بیان مواضع ضد ایرانی خود محتاط تر بودند، ولی در دولت «ترامپ»، مقامات مسئول بدون هرگونه پرده پوشی نیات واقعی شان را بر زبان می رانند. با این حال، سیاست آمریکا برای تغییر نظام یا ماهیت انقلاب، به منظور همسو کردن کشورمان با منافع مادی و استراتژیک آمریکا در غرب، امری روشن و آشکار است و حتی نیاز به اعتراف تیلرسون ندارد، چراکه استراتژی آمریکا در تمام ادوار سیاسی پس از انقلاب، بر «سلب هویت اسلامی – ایرانی» و «نفی استقلال» کشور در جنگ نرم استوار شده است. اما پیش از اینکه مقامات کاخ سفید به جنگ نرم روی بیاورند، در تمام عرصه های تقابل با انقلاب اسلامی، طعم تلخ شکست را چشیده بودند. راهبرد آمریکایی ها در ابتدا این بود که با تحریک صدام به تهاجم و حمله نظامی از یکسو و گسیل داشتن تروریست ها و طراحی کودتا از سوی دیگر صفوف ملت را درهم بشکنند، ولی طولی نکشید که پی به اشتباه خود بردند. تحریم هم نتوانست جمهوری اسلامی را از پای در بیاورد، زیرا به خوبی می دانند که در سایه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، توطئه های آن ها شانسی برای موفقیت ندارند و از این رهگذر تهدیدات به فرصت تبدیل می شود.مصوبه ای لازم، اما ناکافیدر یادداشت روزنامه کیهان به قلم محمدحسین محترم می خوانید: سه شنبه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد تا درباره سند ۲۰۳۰ تصمیم گیری کند. هرچند از جزئیات جلسه اطلاعات دقیقی منتشر نشده است، اما از آنچه که منتشر شده دو نکته مهم قابل توجه است. اول اینکه رئیس جمهور که قبلا به صراحت بر پیگیری سند ۲۰۳۰ در دولت دوازدهم تاکید کرده بود، در سخنانش در این جلسه هیچ گونه موضع جدیدی درباره سند ۲۰۳۰ نگرفت و از حملات تروریستی تهران سخن گفت. هر چند رئیس جمهور مخیرند در هر کجا، چه موضعی بگیرند، اما اصحاب رسانه نیز مخیر و البته متعهد به نقد هستند؛ لذا به نظر می رسد که بهتر بود رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرهنگ و مهم ترین بحث فرهنگی روز یعنی سند ۲۰۳۰ سخن می گفت، نه از مسائل امنیتی، و به قول معروف فضای فرهنگی را امنیتی نمی کرد. دوم اینکه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان جلسه در جمع بندی مسائل مطرح شده در پیرامون سند ۲۰۳۰ در جلسه اخیر گفت: «آنچه تصویب شد این بود که مبنای کشور اسناد بالادستی و در حوزه آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و هر سند مغایر این سند، از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و کان لم یکن است». هر چند فضای عمومی کشور و رسانه ها از این سخنان برداشت ملغی شدن سند ۲۰۳۰ را داشتند و این سند را تمام شده تصور کردند، مخصوصا آن که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد این مصوبه در دومین جلسه بررسی سند ۲۰۳۰ به تصویب رسیده است. اما به نظر می رسد گله رهبر معظم انقلاب از شورای عالی انقلاب فرهنگی که ۱۷ اردیبهشت به مناسبت هفته معلم بیان و تاکید کرده بودند «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مراقبت می کردند و اجازه نمی دادند این کار تا اینجا پیش بیاید»، همچنان پابرجاست و اگرچه آن مراقبت اولیه را انجام ندادند، بعد از این گله مندی نیز انتظار می رفت مراقبت ثانویه را در جلسه اخیر انجام دهند. چرا که اولا در مصوبه ای که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است هیچ گونه سخنی از ملغی شدن سند ۲۰۳۰ نیامده است و فقط تاکید شده مبنا اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است؛ و حال آن که انتظار این بود که براساس این اصل بدیهی، مصوب می شد که تعهد داده شده در مراجع بین المللی درباره سند ۲۰۳۰ فاقد اعتبار و اصل سند ملغی اعلام می گردد.دیپلماسی کارنابلد در تحولات منطقه ایناصر نوبری سفیر پیشین ایران در اتحاد جماهیر شوروی در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت: اینکه شیوخ خلیج فارس با هم اختلافات دیرینه دارند و در این میان قطری ها و سعودی ها اختلاف شان عمیق تر است، موضوعی درست و تاریخی است. در ابتدای انقلاب، انگلیسی ها می گفتند هیچ عاملی در طول تاریخ مانند ایران نتوانسته بود این شیوخ را اینچنین دور هم جمع کند، آن ها اختلافات جغرافیایی، قومی و حتی عقیدتی فراوانی دارند، اما ماهیت و محور اصلی اختلافات شان تلاش برای شیخوخیت و آقایی یکی بر دیگری و متقابلا زیر بار نرفتن این در برابر آن است؛ بنابراین اختلاف بین شان ریشه ای بوده و ماهیت استقلال طلبانه از نوع قبیله گرایانه دارد. اختلاف کنونی قطر با سعودی با توجه به روحیه جاه طلبانه تر این شیخ نشین بعد از اجلاس اخیر ریاض سر باز کرد، زیرا قطری ها متوجه شدند ماندن زیر چتر این اجلاس، تمام و کمال رفتن تحت سیطره سعودی است. اینکه ما آن را اختلاف عربی بنامیم و بخواهیم از آن دور بمانیم منفعلانه و غیرحرفه ای بوده و مطابق با اصول دیپلماسی فعال و سنت دیرینه ایران در خلیج فارس نیست، برعکس اگر طرف هایی ادعا کنند موضوع عربی است و بخواهند ایران را دور و منفعل کنند و بدون ایران به آن هرگونه شکلی دهند، ما باید تصریح کنیم موضوع مربوط به همسایگان و امنیت ملی و منطقه ای ماست لذا فعال بودن ما ضروری است، بویژه آنکه این بار اختلاف شان نه بر سر مسائل خودشان بلکه بر سر ایران است.به منتقد دشنام ندهیدحسن کربلایی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه در مراسم افطاری با صاحبان قلم گفت؛ «امیرالمومنین در جنگ صفین از خیمه اش بیرون آمد، دید عده ای دارند رو به اصحاب معاویه ناسزا می گویند. میدان جنگ بود، طرف هم ناحق بود، امیرالمومنین بحق خلیفه مسلمین بود، اما ایستاد و گفت؛ من دوست ندارم شما فحش بدهید. من اصحابی را نمی خواهم که به دشمنانش فحش دهد. مگر ما شیعه علی (ع) نیستیم؟ چرا فحش را افتخار می دانیم. چرا ناسزاگویی را انقلابی گری می دانیم؟» این حرف ها از مولا بسیار زیباست، اما تا چه حد پایبند هستیم؟ پنج شنبه گذشته سنای آمریکا تحریم های جدیدی علیه ملت ایران به تصویب رساند. وزارت خارجه آمریکا اسناد دخالت واشنگتن در کودتای ۲۸ مرداد را فاش ساخت. تیلرسون وزیر خارجه آمریکا رسماً در یک اظهار نظر مداخله جویانه گفت؛ «از عناصر داخلی ایران که بتوانند به تغییر نظام جمهوری اسلامی ما کمک کنند، حمایت می کنیم». خب، منتقدین رئیس جمهور چه می گفتند که شایسته ناسزا بودند؟ آن ها می گفتند آمریکا قابل اعتماد نیست، به قول و قرار آن ها خوشبین نباشید، آن ها بدعهد هستند و نقض پیمان می کنند، اما رئیس جمهور محترم گوشش به این نقد ها بدهکار نبود و پاسخ منتقدین را با ناسزاگویی صریح می داد. فهرست ناسزاهای رئیس جمهور به منتقدین را در سایت اطلاع رسانی ریاست جمهوری می شود به شرح زیر ردیف کرد؛ بی دین، حسود، کاسب تحریم، بی شناسنامه، بی سواد، عصر حجری، مزدور، ترسو، بیکار، دین نشناس، بزدل، فاسد، عق ...

ادامه مطلب  

ست لباس ورزشی زنانه که برای پوشیدن در باشگاه انتخاب میکنند  

درخواست حذف این مطلب
ست لباس ورزشی زنانه که برای پوشیدن در باشگاه انتخاب می کنید اهمیت دارد، البته نه از این نظر که بین باشگاه و شوی مد شباهتی وجود دارد، بلکه به این دلیل که آنچه می پوشید باید آزادی کافی برای انجام حرکات ورزشی درست را به شما بدهد.اما روزهایی که زنان از همان مدل های لباس ورزشی مردانه استفاده می کردند هم گذشته است و امروزه طراحان لباس ورزشی و اسپرت، مدل ها و ست لباس ورزشی برای زنان طراحی می کنند، که در کنار کارایی بالا ، حالت زنانه اش را نیز دارد.ست لباس ورزشی زنانه شامل چه لباس هایی می شود؟برای آنکه ست لباس ورزشی زنانه خود را درست انتخاب کنید و لباس های ورزشی درستی را کنار یکدیگر قرار دهید باید بدانید دقیقا به چه لباس هایی در باشگاه نیاز خواهید داشت.پیش از آنکه سراغ خرید یک نیم تنه ورزشی تنگ بروید و آن را با شلوار یوگا یا لگ زنانه بپوشید، بهتر است انتخاب های دیگر را هم در این مورد چک کنید.خرید نیم تنه ورزشی زنانه با اندازه درست، تفاوت بین یک تجربه ورزشی راحت را با حس درد و فشار در تمرینات ورزشی را نشان می دهد. بهتر است سایز درستی از نیم تنه را انتخاب کنید و سراغ یک نیم تنه تنگ یا بیش از حد آزاد نروید.مدل های مختلف نیم تنه ورزشی که ویژگی های متنوعی چون قابلیت تنفس یا فرم دهی به بدن را دارد، مورد بررسی قرار دهید. این مدل ها را می توانید بین انواع لباس ورزشی زنانه مانگو (mango)، کفش و کتونی ورزشی ریبوک (reebok) یا سوپردرای (superdry) پیدا کنید.تاپ ورزشی یا تی شرت ورزشی مناسب برای زناندر حالیکه در گذشته استفاده از تی شرت ورزشی یا لباس ورزشی آزاد در ست لباس ورزشی زنانه مرسوم بوده است، امروزه متخصصان ورزش پیشنهاد می کنند زنان سراغ تاپ ورزشی یا تی شرت ورزشی بروند که درست اندازه شان است، نه بیش از اندازه آزاد نه نه خیلی تنگ.البته این انتخاب به ورزشی که سراغ آن می روید هم بستگی دارد، مثلا در یک باشگاه یا کلاس یوگا بهتر است کمی تاپ ورزشی شما تنگ تر باشد تا حرکات و وضعیت بدنی خود را کاملا حس کنید.از سوی دیگر تاپ ورزشی یا تی شرت ورزشی که اندازه بدن شما است و گشاد نیست، به اینکه عرق بدنتان خشک شده و ...

ادامه مطلب  

ظریف برای دومین بار سکاندار دستگاه دیپلماسی شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی وزارت امور خارجه امروز (یکشنبه) 29 مرداد ماه با کسب 236 رای موافق، 26 رای مخالف و 26 رای ممتنع، از 288 رای اخذ شده سکاندار دستگاه دیپلماسی در دولت دوازدهم شد.ظریف 25 مرداد ماه پس از اظهارات نماینده های موافق و مخالف به سؤالات مطرح شده پاسخ داد و به تشریح برخی از برنامه هایش در 4 سال آینده پرداخت.*پورمختار: روابطمان با برخی مناطق از جمله آمریکای لاتین ضعیف شدهبه گزارش فارس، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس 25 مرداد ماه سالجاری در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه، گفت: متاسفانه حمایت از اتباع ایرانی ضعیف بوده و حتی برخی از سفارتخانه ها به دنبال کاسبی، مسائل مالی و تحصیلات خود هستند که باید به این مسائل سامان بخشید.وی با بیان اینکه ما شاهدیم که در این 4 سال روابط ما با برخی از مناطق جهان مانند آمریکای لاتین، ضعیف شده است و این هم از نقاط ضعف عملکرد آقای ظریف است، خاطرنشان کرد: در کشورهای حوزه خلیج فارس ما نیاز به تدبیر بهتری داریم، در آسیای میانه، کشورهای استقلال یافته از شوروی و آفریقا روابط ما رو به سردی نهاده است.پورمختار با بیان اینکه وزارت امور خارجه نتوانسته در موضوعات مهمی همچون حقوق بشر آمریکایی اجماع ایجاد کند، یادآورشد: با اینکه آمریکا هزاران پرونده نقض حقوق بشر، رفتارهای دوگانه، حمایت تروریست و کشورهای تروریست پرور داشته است اما اقدام بین المللی مناسبی از سوی وزارت امور خارجه صورت نگرفته است وحتی قطعنامه هایی علیه ایران صادر می شود ولی با این وجود گزارشی از وزارت خارجه که این موضوع را تحلیل کند، شاهد نبودیم.نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: سؤال ما این است که چرا وزارت امور خارجه نتوانسته است فضا را طوری مدیریت کند که این قطعنامه ها صادر نشود لذا امیدواریم آقای ظریف این مسائل را سامان دهد.*پورابراهیمی: رویکرد سفرا امنیتی و سیاسی استبه گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه اظهار داشت: رویکرد سفرای ما امنیتی و سیاسی است و تنها چیزی که بلد نیستند مسائل اقتصادی است؛ لذا امیدواریم مجلس و دولت با کمک یکدیگر در این زمینه و اجرای برنامه ششم گام های بلندی بردارند.*رضازاده: گفت وگوهای هسته ای و برجام اولین آزمونی بود که ظریف با موفقیت به اتمام رساندحسین رضازاده نماینده مردم کازرون در موافقت با ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: روزها و ماه ها بحث کردن با نمایندگان کشورهایی که سابقه طولانی در استعمار و خنجر زدن از پشت دارند کاری بس دشوار و طاقت فرساست که آقای ظریف با اقتدار از آنها گذشت.نماینده مردم کازرون با بیان اینکه توجه به فرمایشات رهبری از دیگر ویژگی های ظریف است، گفت: اعتماد مقام معظم رهبری به آقای ظریف بزرگترین نعمت الهی برای او و بزرگترین دلیل برای نمایندگان در دفاع از ایشان است.وی افزود: برای متوجه شدن عملکرد ظریف باید تصویری از وضعیت سیاست خارجی و روابط خارجی قبل از دولت یازدهم را بررسی کنیم. وضعیت نامطلوب سیاست خارجی در آن زمان تاثیر بدی روی وضعیت اقتصادی کشور داشت که تحریم ها هم به دنبال آن بود.رضازاده تصریح کرد: گفت وگوهای هسته ای و برجام اولین آزمونی بود که آقای ظریف با موفقیت به اتمام رساند. برد مذاکرات هسته ای و تعامل سازنده با دنیا منجر به گشایش هایی در روابط خارجی ایران شد.رضازاده در پایان اظهار داشت: آقای ظریف با ایجاد معاونت اقتصادی رویکرد اقتصادی را در مقابل رویکرد سیاسی و امنیتی در وزارت خارجه تقویت می کند و قطعا با رای قاطع نمایندگان انتخاب خواهد شد.*پارسایی: دفاع از ظریف راحت ترین دفاع در بین وزراستبهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با ظریف، اظهار داشت: مخالفتی در سخنان نمایندگان مخالف آقای ظریف ندیدم که این نشان از اقتدار دیپلماسی کشور ماست. وی افزود: موقعیت ما در سیاست خارجی بسیار تقویت شده و ایران در بین کشورهای همسایه اثرگذارترین کشور منطقه به واسطه سیاست خارجی اش است.پارسایی با بیان اینکه سفیران ما سفیرانی بسیار کارآمد هستند، اظهار داشت: همراهی تیم های اقتصادی ما در سفرهای ظریف گویای این حقیقت است که اقتصاد در وزارت خارجه مورد اهمیت واقع شده است. نماینده شیراز تاکید کرد: ما انتظار داریم سرداران و سربازان دیپلماسی ما در مبازره با دشمن تمام قد حاضر شوند اما این سرداران و سربازان را در داخل مورد اهانت قرار می دهیم. وی در پایان گفت: دفاع از آقای ظریف راحت ترین دفاع در بین وزراست و آن به دلیل عملکرد موفق وی در وزارت خارجه است.* ظریف فردی کاملا حرفه ای و متخصص در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجیبه گزارش فارس، زهرا ساعی نماینده مردم تبریز هم در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه طی سخنانی اظهار داشت: آقای ظریف با اتخاذ راهبرد مناسب در سیاست خارجی مبتنی بر فضای ایران هراسی و حل و فصل موضوع هسته ای طی مذاکرات فشرده و دشوار با شش قدرت جهانی به توافقی دست یافت که ضمن حفظ و تثبیت دستاوردهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران، شناسایی حق غنی سازی و جلب همکاری های بین المللی در زمینه هسته ای به بحران ساختاری غرب علیه برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان پایان داد.نماینده مردم تبریز تصریح کرد: آقای ظریف به عنوان فردی کاملا حرفه ای و متخصص در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی است و در چارچوب ارتقای جایگاه کشور و ائتلای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران و در راستای حفظ مصالح کشور براساس رویکرد عزت، حکمت و مصلحت تلاش و کوشش وافری کرده است.این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به این مساله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رای اعتماد بالای مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود تا در مذاکرات و پیشبرد اهداف جهانی و منطقه ای قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشد و بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند.*سیاوشی شاه عنایتی: وزارت خارجه به ریاست ظریف توانست روابط در حال سقوط با کشورهای اروپایی را به تحرک واداردبه گزارش فارس، طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مردم تهران نیز به عنوان موافق با وزیر پیشنهاد ی امور خارجه طی سخنانی اظهار داشت: اقدامات و تلاش های وزارت امور خارجه نه تنها منجر به دستیابی به توافق هسته ای و خروج از قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شد، همچنین موجبات خروج ایران از انزوای بین المللی را فراهم کرد.وی افزود: به رغم قرار گرفتن کشورمان در منطقه پرتلاطم خاورمیانه و تحولات عمیق در جهان عرب و همچنین محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه با مهار تهدیدهای ایجادشده، توانست با حداکثرسازی فرصت پدیدآمده برای ایران توفیقات مهمی را در رابطه با کشور عراق در زمینه تحولات سیاسی و اقتصادی پیش ببرد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: وزارت امور خارجه دولت یازدهم توانست روابط بحرانی با عربستان سعودی را به خوبی مدیریت کند. همچنین گسترش روابط سازنده با دیگر کشورهای همسایه ازجمله ترکیه، ایران را تبدیل به یک بازیگر صلح ساز و شریک در حل سیاسی بحران ها در عرصه سیاست منطقه ای کرده است.سیاوشی ادامه داد: در عرصه بین المللی وزارت امور خارجه به ریاست دکتر ظریف توانست روابط در حال سقوط با کشورهای اروپایی را به تحرک و با دستیابی به توافق هسته ای عرصه سیاست بین الملل شاهد حضور فعال ایران در روابط دوجانبه با کشورهای اروپایی باشد.وی بر همین اساس اضافه کرد: به رغم چالش های فراوان در عرصه سیاست خارجی به ویژه پس از روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید آمریکا، وزارت امور خارجه به صدارت آقای ظریف و با به کارگیری توان دیپلماسی خود همچنان در مقابله با عناد دولت جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه ابتکار عمل را حفظ کرده است.سیاوشی همچنین عنوان کرد: وزارت امور خارجه کشورمان به ریاست آقای ظریف توانسته با اولویت قرار دادن منافع ملی و رعایت مصالح عمومی کشور، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از شرایط پیچیده و بعضاً خطرناک به سلامت خارج سازد و ائتلاف کشورها به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را متزلزل کند.وی ادامه داد: مشی تدبیر و اعتدال و توانایی آقای ظریف و تیم قدرتمند دستگاه سیاست خارجه کشورمان گفتمان جدیدی را وارد عرصه بین المللی کرده است. رویکردی که ناشی از خودباوری و اتکا به همه توانمندی های داخلی با هدف احتراز از قوانین آن کشور در حوزه تهدیدات است تا بدین ترتیب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کمک این سربازان فداکارش پویاتر از گذشته تعاملات سازنده و مؤثر با جهان خارج را محقق سازد.*ابطحی: تیم دیپلماسی را عوض کنیمسید محمد جواد ابطحی در جلسه علنی مجلس (25 مرداد 96) و در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: آقای ظریف شما و آقای روحانی بارها گفتید در صورت نقض برجام از سوی آمریکا چه ها و چه ها خواهید کرد. سئوال من این است که آمریکا دیگر چه کاری باید انجام دهد که شما بپذیرید که برجام نقض شده است.وی افزود: آقای ظریف شما گفتید ما هدیه نقض برجام از سوی ایران را به آمریکایی ها نمی دهیم. معنای این حرف این است که آمریکا می تواند هر قدر که بخواهد تحریم پشت تحریم اضافه کند و مطمئن باشد که ایران به طور یکطرفه به برجام وفادار خواهد ماند و هیچ اقدام متقابلی نخواهد داشت. بدین ترتیب چرا بیشتر تحریم نکنند وقتی برایشان هزینه ای ندارد.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اگر دستاورد برجام همین باشد که ما دیگر به آمریکا اعتماد نکنیم بزرگترین دستاورد برجام بوده است. آمریکا 400 قرارداد با سرخپوست ها نوشت و همه را زیر پا گذاشت. آمریکا به چه کسی وفادار بوده؟ ابطحی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی ببینیم دشمن در مقابل تیم دیپلماسی ما ایستاده ترفند دیگر این است که تیم دیپلماسی را عوض کنیم. آقای ظریف تعهداتی را داده و تلاشش را روز افزون کرده اما در این موقعیت و با این دولت یک تیم دیگر با یک زبان دیگر باید وارد کارزار شود.*ظریف در جلسه رای اعتماد چه گفت؟به گزارش فارس، ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه 25 مرداد ماه در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در بخشی از سخنانش خطاب به ابطحی نماینده مخالف وی گفت: به لطف خدا در دولت یازدهم گام هایی بلند و بعضا تاریخی برداشته شد که مهمترین آن گذر از پرونده هسته ای و تحمیل پذیرش حق مردم ایران در بهر ه برداری از فناوری صلح آمیز هسته ای به قدرت های جهانی بود.ظریف افزود: با فضل الهی و حمایت ها و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و مدیریت شجاعانه ریاست جمهوری و با پشتوانه توانمندی های کشور و حمایت مردم، خطرات متعددی از فراروی نظام مرتفع و موانع ظالمان برای بالندگی اقتصادی و علمی کشور رفع شد. بهبود معیشت مردم به عنوان هدف اصلی وزارت خارجه از موانع تهی و شرایط بین المللی دگرگون شد.ظریف خطاب به نمایندگان مجلس افزود: بپذیریم که مردم بزرگ ایران تنها نمونه خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد در تاریخ هفتاد ساله این سازمان را با افتخار به نام خود ثبت کردند.*گشوده شدن قفل مناسبات خارجیبه گزارش فارس، ظریف با یادآوری این نکته که دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی منحصر به مذاکرات هسته ای نیست، خاطرنشان کرد: قفل مناسبات خارجی به صورت متوازن، هدفمند و هوشمندانه گشوده شد که حضور نمایندگان عالی 105 کشور و سازمان بین المللی در مراسم تحلیف در مجلس نماد مهم و نمود بارزی از این گشایش و اقبال جهانی است.وی گفت: حضور 30 هیأت از اروپا شامل 10 هیأت به ریاست مقامات رده اول و 20 وزیر و نماینده ویژه، 27 هیأت از آسیا و با 16 مقام رده اول و 11 وزیر و نماینده ویژه، 26 هیأت از آفریقا با 14 مقام رده اول و 12 وزیر و نماینده ویژه، 9 هیأت از قاره آمریکا با 3 مقام رده اول و 6 وزیر و نماینده ویژه در هیچ مراسمی از آغاز انقلاب باشکوه اسلامی تا امروز سابقه نداشته و مجلس این افتخار را به نام خود ثبت کرده است.وزیر پیشنهادی امور خارجه در ادامه گفت: سیاست خارجی به جای تحمیل هزینه در خدمت بهبود شرایط اقتصادی مردم قرار گرفته و توفیقات فراوانی اعم از عادی شدن فروش نفت با حذف دلالی های پرفساد و بازگشت قانونمند درآمد حاصله باز شدن مسیر تعاملات بانکی، فراموش نکنیم 4 سال پیش در کجا بودیم، رفع موانع حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی حاصل شده است.*دستاوردهای ملت قهرمان ایران را کوچک نکنیدظریف در بخش دیگری از اظهاراتش افزود: اینها دستاوردهای بزرگ این ملت است و ارتباطی به وزارت خارجه ندارد. برداران و خواهران عزیز دستاوردهای ملت قهرمان ایران را کوچک نکنید.وی با بیان اینکه پیوند با ایرانیان خارج از کشور علیرغم کمبودهای مالی از پیش گسترده تر و عمیق تر شد، اظهار داشت: جلوه ای از آن را در صف های طولانی هموطنان مقیم خارج از کشور برای شرکت در انتخابات شاهد بودیم که بطلان ادعاهای معاندین نظام را به بهترین وجه ثابت کرد.*حتما بنده آخرین نفری خواهم بود که بخواهم در این کشور در حوزه سیاست خارجی تک صدایی ایجاد کنموی با بی ...

ادامه مطلب  

علیرضا صدرا تأکید کرد: پیشبرد دیپلماسی عمومی بر پایه گفت وگوهای قرآن محور میان نخبگان جهان اسلام  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) نوشت: علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، درباره اهمیت دیپلماسی عمومی و کارکرد مهم آن در مقابله با جنگ نرم دشمنان، به عنوان یکی از اولویت های دولت دوازدهم گفت: روابط کشورها چه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی معمولاً بر سه قسم است: سخت، نیمه سخت و یا نرم و این تقسیم بندی در همه جای دنیا وجود دارد. با رشد و توسعه ابزارهای ارتباطی، کشورهای مختلف به یکدیگر بسیار نزدیک شده اند و ملت ها و دولت از یکدیگر تأثیر می پذیرند.هوشمندی دولت در استفاده از ابزارهای فرهنگی برای مقابله با تهدیدات نرموی ادامه داد: دولت ها باید در عصر جدید همه امکانات ارتباطی را در در نظر بگیرند و همچنین این مهم را مدنظر قرار دهند که در مناسبات میان کشورها ما دوست و دشمن دایمی نداریم. مثلاً در زمان صدام حسین، عراق و رژیم بعث دشمن به حساب می آمد اما بعد از فروپاشی آن رژیم، دیگر عراق دشمن ما محسوب نمی شود بلکه به دوست نزدیک و استراتژیک ما تبدیل شده است.صدرا افزود: اشکال نرم که شامل جنگ نرم و یا قدرت نرم ما علیه دشمنان است، هزینه های کمتری برای منافع ملی و سیاست خارجی مان دارد؛ چرا که جنگ نرم بیشتر جنبه فرهنگی و فکری دارد و از لحاظ اقتصادی، انسانی و فیزیکی هم برای جمهوری اسلامی به صرفه و آثار آن عمیق تر و ماندگارتر است.کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: یک دولت کارآمد و هوشمند باید سیاست ها و چشم اندازهای خود را به گونه ای طراحی کند که بتواند بیشترین استفاده را از ابزار نرم و ظرفیت های مرتبط با آن ببرد و کمترین اثربخشی را برای جنگ نرم دشمنان نظام اعمال کند.استاد دانشگاه تهران یادآور شد: در کارزار جنگ نرم، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی کشور هردو یک هدف را دنبال می کنند اما دیپلماسی عمومی به واسطه برخورداری از ابزارهای مختص خود، تأثیرگذاری بیشتری در پیشبرد اهداف نظام دارد. نهادهای مردمی، دانشگاه ها، صنعت گران، فرهیختگان، دانشمندان و نهادهای مردم نهادی که در موضوعات حقوق بشری و صلح فعالیت دارند، از جمله ابزارهای دیپلماسی عمومی هستند. این را باید اضافه کنم که نهادهای دولتی ای که دولت ها در عرصه سیاست خارجی از آن ها بهره می برند زیرمجموعه دیپلماسی رسمی کشور محسوب می شوند.وی ادامه داد: در حوزه های سخت و نیمه سخت، کنش ها و واکنش ها موضوعیت دارند اما در جنگ نرم، بیشتر ارزش ها و بینش ها با شکل های مختلف مهم می باشند. معمولاً شکل دادن مباحث و جلسات قرآنی میان نخبگان فکری و علمی کشورهای اسلامی می تواند در خدمت دیپلماسی عمومی قرار گیرد.صدرا درباره توسعه روا ...

ادامه مطلب  

دیپلماسی کارنابلد در تحولات منطقه ای  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، ناصر نوبری، آخرین سفیر ایران در شوروی طی یادداشتی در وطن امروز نوشت:۱- اینکه شیوخ خلیج فارس با هم اختلافات دیرینه دارند و در این میان قطری ها و سعودی ها اختلاف شان عمیق تر است، موضوعی درست و تاریخی است. در ابتدای انقلاب، انگلیسی ها می گفتند هیچ عاملی در طول تاریخ مانند ایران نتوانسته بود این شیوخ را اینچنین دور هم جمع کند، آنها اختلافات جغرافیایی، قومی و حتی عقیدتی فراوانی دارند اما ماهیت و محور اصلی اختلافات شان تلاش برای شیخوخیت و آقایی یکی بر دیگری و متقابلا زیر بار نرفتن این در برابر آن است. بنابراین اختلاف بین شان ریشه ای بوده و ماهیت استقلال طلبانه از نوع قبیله گرایانه دارد. ۲- اختلاف کنونی قطر با سعودی با توجه به روحیه جاه طلبانه تر این شیخ نشین بعد از اجلاس اخیر ریاض سر باز کرد زیرا قطری ها متوجه شدند ماندن زیر چتر این اجلاس، تمام و کمال رفتن تحت سیطره سعودی است. اینکه ما آن را اختلاف عربی بنامیم و بخواهیم از آن دور بمانیم منفعلانه و غیرحرفه ای بوده و مطابق با اصول دیپلماسی فعال و سنت دیرینه ایران در خلیج فارس نیست، برعکس اگر طرف هایی ادعا کنند موضوع عربی است و بخواهند ایران را دور و منفعل کنند و بدون ایران به آن هرگونه شکلی دهند، ما باید تصریح کنیم موضوع مربوط به همسایگان و امنیت ملی و منطقه ای ماست لذا فعال بودن ما ضروری است، بویژه آنکه این بار اختلاف شان نه بر سر مسائل خودشان بلکه بر سر ایران است.۳- ممکن است گفته شود اختلاف درون عربی است و قطر صرفا ایران را بهانه و وسیله قرار داده است، اما در اینجا باید به ماهیت اختلاف توجه کرد که یکی نمی خواهد تحت سیطره و ائتلاف تحت رهبری دیگری قرار بگیرد، همین مقدار مطابق با استراتژی ماست، در حالی که مساله بسیار مهم تر است زیرا این بار این ائتلاف علنا و رسما علیه ایران و برای مقابله با ایران سازماندهی شده است.۴- با توجه به نکات یادشده نه تنها این بحران در خلیج فارس ماهیتا درون عربی نیست بلکه ما هر مساله ای در خلیج فارس را خلیج فارسی می شناسیم و اساسا به امری به نام درون عربی در خلیج فارس قائل نیستیم و به رسمیت نمی شناسیم. حال ببینید وقتی اکنون کشوری از خلیج فارس به خاطر طرفداری از ما مشکل پیدا می کند چقدر از اصول اولیه دیپلماسی خلیج فارسی سنتی ایران به دور است که بگوییم اختلاف، درون عربی است و ما ورود نمی کنیم! و این را روزنامه رسمی دولت تیتر بزند و خودمان واگرایی به وجود آمده شان را به همگرایی بین خود سوق دهیم. بعد از انقلاب برخی افکار چپ افراطی در بخش عربی و خلیج فارس وزارت امور خارجه فعال شدند و با تفکر اردوگاهی و دیپلماسی غیرحرفه ای با روند همگرایی عربی در خلیج فارس همساز شدند، امروز رگه های این همسازی های جبهه ای و جناحی چپگرایانه را در عربی- عجمی کردن خلیج فارس در رسانه های ماهیتا چپ موسوم به اصلاح طلب که عمدتا بر عربی بودن اختلاف فعلی در خلیج فارس تاکید می کنند می توان مشاهده کرد.۵- یک دیپلماسی علمی و حرفه ای باید نه تنها مطابق روحیات هر منطقه بلکه مطابق روحیات هر قوم و ملت مدل خاصی را طراحی و اعمال کند. چپ در ایران ریشه در تفکرات چپ مارکسیستی و سانترالیسم با نگاه جبهه ای اردوگاهی دارد و قادر به نگاه انفرادی نیست، دیپلماسی ما در خلیج فارس باید مبتنی بر مدل روابط شیخوخیت انفرادی تک به تک باشد، نه اردوگاهی عربی و عجمی. عجز ما در این زمینه علت ناتوانی همیشگی وزارت امور خارجه در دیپلماسی با شیوخ خلیج فارس بوده است. در مدل دیپلماسی شیخوخیتی همه روش ها با مدل کلاسیک دیپلماسی روابط متقابل به کلی متفاوت است و اساسا وزارت امور خارجه با آن آشنا نیست و عمدتا براساس یک مدل ساده کلاسیک با همه جهان یکسان عمل می کند. بعضا جسته و گریخته صحبت هایی در این باره بوده اما به دلیل غالب بودن تفکر چپ که نگاهش به همه پدیده ها و رویدادها جریانی و جبهه ای است، نتوانسته تبدیل به قالب بندی و مدل سازی با مشی ارجحیتی بر الگو و روش کار با خلیج فارس شود. این مدل براساس اطلاعات و روانشناسی ویژه منطقه ای و میدانی در همه زمینه های دیپلماسی سری، رسمی و علنی الگوها و روش های خاص خود را دارد.۶- عدم شناخت عمیق باعث شد بعضا تصور کنند عربستان مانند بحرین در قطر می تواند دخالت نظامی کند در حالی که در بحرین دولت مستقر درخواست کمک از عربستان کرده و در قطر دولت بسیار ثروتمند و مستقر با عربستان مخالفت کرده و پایگاه مرکزی آمریکا نیز در قطر قرار دارد که هرگونه اقدام نظامی علیه دولت مستقر را بسیار بغرنج می کند و برای همین قطری ها تصریح کرده اند اگر قرار بر معامله با آمریکا باشد ما مستقیم و بدون واسطه سعودی ها با آمریکا معامله می کنیم، از طرف دیگر انگلیس نفوذی دیرینه در خلیج فارس و همینطور در قطر دارد و قطر بدون توجه به معادلات جهانی و سیاست های قدرت ها و بویژه انگلیس وارد چنین معرکه ای نمی شد.نخست وزیر انگلیس بعد از جدایی از اروپا اول به آمریکا سفر کرد و گفت بیایید مانند قدیم با هم جهان را اداره کنیم اما ترامپ او را خیلی تحویل نگرفت، بعد به خلیج فارس آمد تا در منطقه ای که پایگاه سنتی اش است خود ...

ادامه مطلب  

نمایش تجهیزات شهدای آتش نشان/تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری بسیج دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری از صبح امروز در پژوهشگاه شرکت ملی نفت آغاز به کار کرده است.در این همایش دو روزه که با حضور مدیران شهری و اعضای ...

ادامه مطلب