درک مفهوم بصیرت افزایی مانع از نفوذ دشمن می شود/ عدم مشارکت در انتخاتات موجب تضعیف نظام می شود  

درخواست حذف این مطلب
سید حمزه میرتقی گفت: عدم شناخت و درک مفهوم بصیرت افزایی با ورود دشمن در عرصه های اجتماعی فرهنگی و سیاسی برابر است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از فردیسان سید حمزه میرتقی شامگاه روز گذشته (پنج شنبه) در همایش افرایش بصیرت سیاسی و دینی در مسجد قمر بنی هاشم(ع) مشکین دشت گفت: عدم شناخت و درک مفهوم بصیرت افزایی با ورود دشمن در عرصه های اجتماعی فرهنگی و سیاسی برابر است. وی در ادامه افزود: عدم وجود بصیرت دینی و سیاسی موجب می شو دشمن با حربه های مخفیانه اهداف خود را با تاثیر بر افکار اقشار مختلف جامعه پیش ببرد. سردار میرتقی با تاکید بر سخ ...

ادامه مطلب  

مساله ی دموکراسی در ایران از زاویه بیعت و ولایت  

درخواست حذف این مطلب
ماهنامه ایران فردا - ابوطالب آدینه وند:به عنوان نخستین سوال و مقدمه بحث از استاد می خواهیم که تعریفی از بیعت ارائه دهند که ماهیت بیعت چیست؟ آیا از جنس عقود است یا قراردادی عرفی است؟ و نسبتش با متون شرعی چگونه است؟در ابتدا مقدمه ای می گویم و اگر لازم شد بیشتر به آن می پردازیم. در هر نوع بحث سیاسی در ایران، نمی توان تفاوت جامعه ایرانی را نادیده گرفت؛ در جامعه ایرانی، متفاوت با جوامع اهل سنت، فکر سیاسی با مفهوم سنت گره نخورده است، بلکه در حوزه کلامی ابتدا با وصایت و نظریه امامات درآمیخته است که این مفهوم با بیعت در خلافت خیلی تفاوت دارد، همچنین در دوره جدید با مفهوم حق گره خورده است نه با مفهوم بیعت.نظریه پردازان اهل سنت دو مفهوم کلیدی دارند که جامعه ما خیلی به آن ورود نکرده است؛ یکی از آنها مفهوم بیعت است و دیگری شوراست که نظریه های دموکراتیک شان نیز از درون این دو مفهوم بیرون آمده است. ما در جامعه ما، متفاوت با اهل سنت، نظریه های دموکراتیک از درون مفهوم غیبتِ وصی درآمده است و چیزی که بسیار مهم است، تولد مفهوم حق و حقوق عمومی و مباحثی از جنس قرارداد است. یکی از این قراردادها ممکن است بیعت باشد اما بیعت لزوما نقطه شروع نیست، به بیانی دیگر، مفهوم بیعت برای متفکران اهل سنت اساسی می شود، اما برای جامعه ما این گونه نیست، درواقع بیعت فقط بخشی از اندیشه سیاسی جامعه ما است نه نقطه کلیدی آن.این تفاوت تفکر سیاسی معاصر شیعه با اهل سنت است، به همین دلیل هرکجا که از بیعت صحبت می کنند شاید فقط واژه آن را نگه می دارند و از مفاهیم دیگر آن دور می شوند.برای مثال در ادبیات مرحوم نایینی و آخوند خراسانی، در جایگاه نخستین متفکران دولت مدرن، و نیز افراد دیگری همچون مرحوم مدرس و مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی و بزرگانی دیگر، هر چقدر که تفحص کنیم می بینیم که جای مفهوم بیعت خالی است، زیرا مفهوم بیعت با اپیستمولوژی (شناخت شناسی) اهل سنت گره خورده است. در نظریه بیعت انشایی است که درواقع نوعی قرارداد است؛ قراردادی بین اهل حل و عقد و حاکم که تمام مختصات یک قرارداد را دارد و نوعی قرارداد شرعی به شمار می رود، مانند دیگر قراردادهای شرعی هم چون بیع و اجاره. اما نوع دیگری از بیعت با نام بیعت عامه وجوددارد که معنای قرارداد زیاد در آن پررنگ نیست، بلکه بیشتر به معنای اظهار اطاعت است. این نوع بیعت، حاکم را وصیت می کند اما در بیعت خاصه بیشتر اصل قرارداد است که مطرح می شود؛ این از مباحث اهل سنت است اما با نظام سیاسی ما خیلی نسبتی ندارد.مفهوم حق در ایران در پس نظریه غیبت توسعه هایی پیدا کرده است که هم در ادبیات مرحوم نایینی خیلی مهم است، هم در میان متفکران دوره مشروطه و هم در ادبیات مرحوم امام و آیت الله منتظری و دیگر بزرگان این دوره اهمیت دارد و سبب ایجاد توسعه در مفهوم حق شده است.این مسئله که بیعت عامه به شکلی منوط به بیعت خاصه است، آیا ظرفیت دموکراتیک آن را به چالش نمی کشد؟ در دموکراسی جدای از اینکه مردم به اقتدار حاکم وجه اجرایی می دهند، منشا مشروعیت هم هستند، آیا در بیعت هم این اتفاق می افتد و می توان گفت که مردم مرجع مشروعیت آن هستند یا نه؟این مسئله به طور کلی عوض شده و در تفکر اهل سنت هم از 1924 به بعد تغییر کرده است، البته پیش از این تاریخ، رگه هایی از آن در آثار بزرگانی همچون کَرَکی، رشید رضا و... هم دیده می شود؛ آنها به تدریج بیعت خاصه را به کل شهروندان توسعه داده و گفته اند که دلیل مقبولیت بیعت در آن زمان، این بوده که بیعت تکنیک محسوب می شده و امکان ارتباط با بقیه فراهم نبوده است.در ادبیات حضرت علی هم این موضوع دیده می شود که خود امام علی (ع) می فرماید که «اگر این امکان وجود داشت همه می توانستند». بنابراین متفکران جدید اهل سنت- که به نظام فکری ما خیلی ربط ندارد- بعد از مرحوم اشماوی و پدر همسرش (نادیه سنهوری)، عبدالرزاق سنهوری، مفهوم شورا را توسعه دادند و از مفهوم شورای اهل حل و عقد به کل شورای امت حرکت کردند تا بتوانند راهی به سوی دموکراسی پیدا کنند. اما حتی با این توسعه، مفهوم بیعت باز هم یک اشوار دارد؛ درواقع شورا حقی را به شهروندان نمی دهد بلکه شورا به شهروندان تکلیف می دهد و مردم اگر هم حقی دارند، حق ناشی از تکلیف است.اما دموکراسی های مردن از تلاقی حقوق شروع می شوند نه تکالیف. در ادبیات شیعی نیز دموکراسی از توسعه در تکلیف شروع نمی شود، بلکه از تلاقی حقوق آغاز می شود، به همین سبب نقطه عزیمت آن فرق می کند؛ ما می توانیم توضیح دهیم که مفهوم حق چگونه در ایران ظاهر می شود و چگونه مفهوم constitutionalization از تلاقی حق ها پیدا می شود که این بیان شیعی است. اما در بیان سنی از توسعه در مفهوم شورا و توسعه در مفهوم بیعت سخن می گویند و بحث را تعمیم می دهند البته امکانات این تعمیم دهی را هم دارند، ولی به باورم مفهوم بیعت به حقوق منتهی نمی شود. بنابراین در بهترین حالت حتی اگر دموکراسی ذیل مفهوم امت توسعه پیدا کند، ممکن است از دیکتاتوری اکثریت سر دربیاورد، چون فرض بر این است که اهل شورا به دنبال پیدا کردن حکم شرع اند، بنابراین ممکن است اقلیت خلاف شرع باشد چون درست و غلط می شود مثل همان حرفی که در بحث های روسو هم مطرح بود. اما در ادبیات شیعی بحث بر سر تلاقی حقوق است و حقوق اکثریت لزوما به معنای نفی اقلیت نیست. این بحث به دیالکتیک اکثریت و اقلیت باز می گردد که در درون خود پتانسیلی برای مفهوم حزب دارد. بنابراین تجربه ما متفاوت است.یعنی همان طور که شما در آثار خود اندیشه سیاسی اهل سنت و شعیه را به قدیم و جدید تقسیم می کنید، آیا این تقسیم بندی را برای بیعت هم قائل اید؟بله این تقسیم بندی وجود دارد اما تقسیمی است که درون اهل سنت دیده می شود، یعنی ما مربعی از تقسیم داریم: شیعه و سنی، قدیم و جدید. در شیعه قدیم و اهل سنت قدیم و اهل سنت جدید مفهوم بیعت قوی است. اما در شیعه جدید با توجه به مفهوم غیبت، بیعت سالبه به انتفاء موضوع است، بنابراین تحلیل های نظام سیاسی در دوره مدرن از جایی شروع می شود که دیگر امام معصومی وجود ندارد.در دوره غیبت چگونه است؟ آیا در دوره غیبت به این اعتبار که امام معصوم غایب است، ظرفیتی برای گسترش بیعت در تشیّع پیدا نشد؟بله، اما من ندیدم درباره بیعت بحث زیادی صورت بگیرد. چون اصلا وقتی که اصل حکومت بر پایه غیبت اداره شود، دچار تعلیق شده و تمام واژه هایی که در قلمروی میدانی آن اصل هستند، متلاشی می شوند؛ بنابراین وقتی از حکومت در دوره غیبت صحبت می کنیم باید ببینیم این حکومت دوباره از کجا جمع می شود. درواقع فضای میدانی جدیدی پیدا می کند و مفاهیم جدیدی را مطرح می کند که می توانیم از آنها نام ببریم.در نظریات بیعت جدید و قدیم آیا تفویض حاکمیت به حاکم از سوی مردم صورت می گیرد یا اینکه مردم فقط نقش مویّد را دارند و آیا باز مسئله بر سر منشا حاکمیت است؟در نظریه بیعت تفویض حاکمیت وجود ندارد؛ نظریه های بیعت به دنبال تشخیص کی هستند که صلاحیت اجرای شرع را دارد، بنابراین همانند مرجعیت به دبنال تشخیص اعلم و اصلح بودن افراد است؛ یعنی نظریه بیعت به دنبال انتخاب نیست (هرچند که در ظاهر واژه انتخاب را در درون خود دارد) بلکه به دنبال تشخیص کسی است که اهل حل و عقد بوده و شایسته است.در نظریات جدید اهل سنت چگونه است؟در نظریات جدید اهل سنت هم این پتانسیل هست، اما تفاوتش با قدیم این است که در نظریات جدید تعداد تشخیص دهنده ها بیشتر می شود. مثلا غزالی می گفت که یک نفر اهل شور است، در ادبیات ماوردی چند نفر (بیش از سه نفر)، در نظریه های متاخر به همه مسلمان ها توسعه پیدا می کند، اما آن مکانیزم همچنان سر جای خودش باقی است؛ درواقع امت، درستی و غلطی آن را تشخیص می دهند، مثل نظریه ولایت فقیه در مباحث خودمان، با این تفاوت که در ادبیات نصب تشخیص می دهند که چه کسی منصوب است، اما در اینجا بررسی می کنند که چه کسی شایسته است و هر زمان که احساس کردند که شایسته نیست می توانند او را عزل کنند، بنابراین گفته می شود که اهل حل و عقد چه یک نفر باشد و چه کثیر، «لهم التوریه و العزل» آنها می توانند انشا ولایت کنند و یا از ولایت عزل کنند. ولایت هم مفهوم خاصی دارد.یک مروری هم به بحث وصایت در اندیشه شیعی داشته باشیم. فقدان چه زمینه و بستری قبل از مشروطه سبب شد که ادبیات وصایت و نظریه غیبت به حق انتخاب (امثال مباحث نایینی) و حق رای و جمهوریت ختم نشود؟این موضوع ریشه های متفاوتی دارد. تقریبا می توان گفت که چند بار اتفاق افتاده که مسئله وصایت و حکومت در جامعه مطرح شده است: 1. در دوران سقیفه؛ 2. دوران حضرت علی (ع) در سال های 36 تا 40؛ 3. در دوران انقلاب عباسیه که مناقشه را زنده کرد؛ 4. دوران مغول؛ 5. در دوران صفویه و بعد از آن نیز که یکی از مهم ترین نقاط عطف آن جنگ ایران و روس است. جنگ ایران و روس گسلی در ایران ایجاد کرد که بعد از آن دو بحث را زنده کرد. در حوزه دولت، ایرانی ها بعد از جنگ های ایران و روس متوجه شدند که دولت مشکلاتی دارد و باید اصلاح شود. در آن زمان دولت در ایران به «دولت مستقله» معروف بود، آن زمان نخستین تلاش ها این بود که دولت مستقله را دولت مرتب یا تنظیمات کنند؛ تنظیمات میرزا سپهسالار و مستشارالدوله و ملکم و میرزا جعفر و امیرکبیر که بعدا به تدریج دولت را مشروطه کردند. همین تلاش برای مشروطه کردن دولت، رابطه اش را با دین تضمین می کرد که این یک مسیر است. مسیر دیگر در جنگ های ایران و روس که سبب بروز این اتفاق شد، این بود که وقتی روس ها بخش بزرگی از ایران را غارت کردند، دربار سلطنت در تبریز، یعنی عباس میرزا و قائم مقام، امیرکبیر، مشیرالدوله و در کل دارالسلطنه تبریز، به این فکر افتادند که شاید با تحریک مذهب بتوانند جنگ ایران و روس را از یک جنگ ملی به جنگی مذهبی تبدیل کنند که حامیان بزرگی داشته باشد، در این زمان مرحوم قائن مقام فراهانی از علما فتاوی جهاد گرفت و این بحث مطرح شد که اصلا علما چه حقی داشتند که چنین فتوایی دهند و بحث از رابطه علما با جنگ و با عباس میرزا و روسیه، کم کم به رابطه علما و قدرت و اختیارات علما کشیده شد و به دنبال این بحث از درون ادبیات دوره ناصری، ایده ای به نام حقوق عمومی ظاهر شد که راه را برای دموکراسی در ایران باز کرد.دوره گذار ما به طور کلی متفاوت از عثمانی است. در ایران خطایی پیدا شد که روشنفکران ما متوجه آن نشدند و آن خطا این بود: آمدند گفتند که ما می خواهیم دولت مستقله را اصلاح به دولتی تبدیل کنیم که قوانینش از درون شورا در می آید و نام این دولت را اصطلاحات تنظیمات گذاشتند. ساختار تنظیمات زیر نظر پادشاه و سلطنت از دو مجلس تشکیل می شد که یکی از آنها قانون وضع می کرد و دیگری قانون را اجرا می کرد؛ یعنی هیئت دولت و هیئت مقننه. با این حال در این دوره مردم هنوز حقی نداشتند و پادشاه بود که مجلس را تشکیل می داد. در آن زمان روشنفکران سه الگو در جهان داشتند که از جنس تنظیمات بود: 1. روسیه پطر کبیر، 2. دولت نَمسه یا اتریش امروزی، 3. عثمانی. بیشتر روشنفکران ما فکر می کردند که چون دولت عثمانی مذهبی است می توان مدل آن را در ایران اجرا کرد، بنابراین ناصرالدین شاه با سلام و صلوات سپه سالار را آورد که در اصلاحات تنظیمات به بازوی قدرت تبدیل شود و افرادی همچون میرزا ملکم خان هم به مشاور صدارت اعظم تبدیل شوند.الگوی امیرکبیر و همچنین عثمانی، روسیه بوده است، اما مشکل این بود که مذهب عثمانی سنی بود و طبق مذهب سنی خلیفه هم نماینده مذهب و هم رییس دولت است؛ یعنی قدرت قانون گذاری و قدرت اجرا را به صورت متمرکز به دست دارد. اگر بنا به تنظیمات بود این دو را به دو جا تقسیم می کرد تا تفکیک قوا اتفاق بیفتد. اما در ایران قضیه برعکس بود، در ایران از قدیم ایده ای وجود داشت که پادشاه نه حق قانون گذاری داشت و نه حق قضاوت، بلکه فقط حق اجرا داشت، بنابراین پادشاه ایران اصلا نمی توانست تنظیماتی انجام دهد بنابراین مجبور می شد دوباره به رابطه علما با سیستم جدید برگردد و در اینجا چون راهی به تنظیمات نداشتند، راه به حقوق عمومی باز شد و در ایران تنظیمات ناتمام ماند چون تنظیمات با مدل دولت های مطلقه جور در می آمد؛ دولت ایران استبدادی بود اما مطلقه نبود و نمی توانست بدون نهاد مذهب اصلاحات را انجام دهد، زیرا بر خلاف اهل سنت پادشاه نماینده مذهب نبود بلکه به تعبیر ناصرالدین شاه در بهترین حالت «فراش باشی» مذهب بود.اگر این گونه است مدلی که از دولت های متمرکز گرفته می شد در ایران کارایی نداشت و سپهسالار متوجه این دقیقه نبود اما افراد دیگری مثل مستشار الدوله کم کم فهمیدند که بحث بر سر تنظیمات نیست، بلکه بحث بر سر قانون و گره زدن قانون به شریعت و مذهب است، در نتیجه باید یک تبیین دینی از مفهوم قانون پیدا شود که در آنجا به چنین چیزی نیاز نبود. چون خلیفه به طور نظری نماینده مذهب بود می توانست تصمیم بگیرد و مجلس تنظیمات را درست کند، اما این اتفاق نیفتاد و بحث به سمت گفت و گوی قانون رفت و گفت و گوی قانون هم سر از مجلس مشروطه درآورد.حال بحث بر اسر این است که قانون چیست. گفته اند که قانون دو تا بیشتر نیست؛ یکی اینکه قانون عبارت است از تبدیل حقوق مردم به مصوبات مجلس که بحث انتخاباتی از آن در می آید، دومین بحث که بعد از مرحوم نایینی مطرح شد و او اصلا متوجهش نبود این بود که چگونه شریعت را به قانون تبدیل کنیم. نایینی توضیحاتی داشت اما بعدها مرحوم امام توضیحات کامل ...

ادامه مطلب  

درک مفهوم بصیرت افزایی مانع از نفوذ دشمن می شود/ عدم مشارکت در انتخاتات موجب تضعیف نظام می شود  

درخواست حذف این مطلب
گروه استانی «تیتریک» به نقل از فردیسان سید حمزه میرتقی شامگاه روز گذشته (پنج شنبه) در همایش افرایش بصیرت سیاسی و دینی در مسجد قمر بنی هاشم(ع) مشکین دشت گفت: عدم شناخت و درک مفهوم بصیرت افزایی با ورود دشمن در عرصه های اجتماعی فرهنگی و سیاسی برابر است. وی در ادامه افزود: عدم وجود بصیرت دینی و سیاسی موجب می شو دشمن با حربه های مخفیانه اهداف خود را با تاثیر بر افکار اقشار مختلف جامعه پیش ببرد.سردار میرتقی با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با بصیرت افزایی عنوان کرد: مفهوم بصیرت افزایی در دشمن شناسی نهفته است و تنها راه جلوگیری از تهاجمات دشمن ...

ادامه مطلب  

دولت موسوی خشن ترین برخوردها را با مخالفان علوم انسانی غربی داشت/ نمی توان لیبرال ها را بر سر کار آورد و انتظار داشت حقوق نجومی نگیرند/ قوه مج?  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی خبرگزاری فارس- فاطمه تذری:معتقد است دقیقا از سال ٥٧ به بعد جریان روشنفکری در ایران برای اینکه مقابل انقلاب بایستد فعال می شود و این موضوع را القا می کند که انقلابی عمل کردن، انقلابی بودن و انقلابی اندیشیدن، منجر به استبداد می شود و پشیمانی می آورد.تاکید می کند که اندیشمندان نئولیبرال و آنها که تنها راه حل موجود را «هضم شدن در نظام جهانی» می دانند، هنوز هم وظیفه دارند مخاطب را از این جهت اقناع کنند که هر انقلابی به استبداد می انجامد و شکست می خورد؛ هر انقلابی نوعی حکومت توتالیتر و حتی بدتر از استبداد آغازین ایجاد می کند؛ هر انقلابی خردگریزی و افراطی گری است.او عمیقا بر این باور است که ما جزئی از کل هستیم که نظام جهانی برای ما فقر و بی عدالتی را برنامه ریزی کرده است.«شهریار زرشناس» ایدئولوژیست و اندیشمند فعال در حوزه علوم انسانی در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس به روایت نحوه استعمار فرانو، تاریخ آغازین تهاجم فرهنگی در ایران و نفوذ فکری و سیاسی پرداخت و به شدت از سیاست های نئولیبرالیستی دولتی انتقاد کرد و هشدار داد که اگر وضع تفکر حاکمان کنونی بر همین منوال باشد، گفتمان انقلاب دچار بحران خواهد شد.آنچه در زیر می خوانید، بخش اول از گفتگوی ٤ ساعته ما با «شهریار زرشناس» است:فارس: تطورات مختلفی برای استعمار قائل می شوند؛ «استعمار نو»، «استعمار فرا نو» و «استعمار قدیم». در استعمار فرانو بحث جنگ نرم و به طبع آن مفاهمیمی مانند شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی و نفوذ مطرح می شود.نفوذ وجوه مختلف فرهنگی، علمی، امنیتی و سیاسی دارد و برخی معتقدند که نفوذ فکری و فرهنگی، لایه های جدی و عمیق نفوذ است. نظر حضرتعالی در این خصوص چیست و جریان نفوذ کدام یکی از بخش های جامعه را بیشتر تحت الشعاع قرار می دهد؟زرشناس: ماجرای نفوذ به خصوص با توجه به مفهومی که شما فرمودید، طی چند دهه اخیر رواج پیدا کرده است. یعنی با ظهور استعمار «پسامدرن» یا «استعمار فرانو» نقش رسانه ها و نقش فرآیندهای فرهنگی در ادغام کشورها، ملت ها و اقوام در جهت پروژه جهانی سازی نئولیبرال پررنگ شده است؛ با پررنگ شدن این نقش مسئله نفوذ هم اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.دوران استعمار کلاسیک یا کهن که از حدود قرن 14 و 15 میلادی شروع شد و دست کم تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت، دورانی است که عمدتاً با اشغال سرزمین و با تهاجم مستقیم نظامی و یا گماردن حاکمانی از کشور استعمارگر برای مردمان تحت سلطه، عملی و اجرایی می شد؛ مانند مواردی که ما در هند، ویتنام، آمریکای جنوبی و نمونه های عدیده دیگر شاهد بودیم.بعد از پایان جنگ جهانی اول و به خصوص از سال های دهه 1940 به بعد که جنبش های اعتراضی مردم کشورهای تحت سلطه، رو به گسترش رفت، موج جدیدی از استعمار پدیدار شد که عموما آن را «استعمار نو» می نامند.* ظهور دست نشانده ها در استعمار نودر «استعمار نو» به جای اینکه کشور استعمارگر مستقیماً کشور استعمار شده را اشغال کند و حاکمانی از خودش را آنجا بگمارد، معمولاً از میان مردم بومی همان سرزمین عده ای را به عنوان دست نشانده و حاکم انتخاب می کند.فرآیند وابستگی های سیاسی و اقتصادی ایجاد می کنند که مدارهای وابستگی عمدتاً حول سیاست و اقتصاد بنا شود؛ هرچند این به آن معنا نیست که به فرهنگ بی توجه هستند. موارد وابستگی به فرهنگ هم وجود دارد اما عمدتاً وابستگی از طریق اقتصادی و سیاسی ایجاد می شود.در موج «استعمار نو» وابستگی اقتصادی به این شکل است که معمولاً کشوری که تحت سلطه است تا حدٌ معینی از تکنیک و صنعت برخوردار می شود و همیشه نیازمند کشور «مادر» یا «متروپل» است.* دوران پهلوی مصادق عینی استعمار نو بودنمونه استعمار نو برای ما تجربه روشنی است و در سراسر دوران پس از مشروطه، به خصوص رژیم پهلوی (چه پهلوی اول چه پهلوی دوم) حکومت های استعماری از نوع استعمار نو بودند. عراق، مصر، شیلی، فیلیپین و کوبا از دیگر مصادیق کشورهای مستعمره نو هستند.از دهه 1980 یعنی درست چند سال بعد از اینکه ایدئولوژی مسلط نظام جهانی سلطه، از «لیبرال سوسیال دموکراسی» به سمت «نئولیبرالیسم» حرکت کرد، موج جدیدی در جهان سیاسی شروع شد که می توان آن را موج جهانی «نئو لیبرالیسم» نامید.این موج جهانی سازی دقیقاً با آن چیزی که ما آن را «استعمار فرانو» می نامیم توازن دارد. جالب است که در این موج جدید استعمار، کشورهای استعمارگر، کشورهای تحت سلطه را حتی از طریق حاکمان مستقیم دست نشانده اداره نمی کنند بلکه آن جوامع از راه وابستگی هایِ ایجاد شدهِ سیستمی، مدیریت می شوند.* رژیم های نئولیبرال، جای دست نشانده ها را می گیرندیعنی اگر در دوره استعمار نو، معمولاً دولتمردانِ دست نشانده ی استعمار، مردان خشن نظامی و چهره هایی مانند رضاخان، محمدرضا پهلوی و... بودند؛ در دوره استعمار «فرانو» و یا استعمار «پسامدرن»، معمولا آنها (آستعمارگران) سعی می کنند رژیم های «نئولیبرالی» با ظواهر «دموکراتیک» را بر سر کار بیاورند.این حاکمان شاید مستقیماً دست نشانده نباشند اما سیستم به نحوی طراحی شده که از طریق در هم تنیدگی اقتصادی توسط مدارهای نظام جهانی به طور کامل کنترل می شوند.ممکن است به کشور تحت سلطه در موج استعمار «پسامدرن» صنایع سنگین یا صنایع کلیدی هم داده شود ولی در هم تنیدگی و فشردگی اقتصاد جهانی، به گونه ای است که کشوری که جزء کشورهای متروپل نباشد، جزء کشورهای تحت سلطه محسوب می شود حتی اگر مانند هند صنایع کلیدی و مادر را هم دارا باشد؛ چون در مدار و ساختار نظامی جهانی حرکت می کند که اهرم های اصلی مدیریتی آن توسط کشور متروپل اداره می شود.ادغام شدن در این موج جدید به معنای «وابستگی» است، حتی اگر شما صنایع مادر را هم داشته باشید؛ یعنی کنترل شدن توسط هضم شدن در سیستم جهانی امکان پذیر می شود.فارس: همان جهانی شدن؟بله. اما یک پارامتر جدید هم اضافه شده که آن پارامتر «فرهنگ» است که از طریق نظام رسانه ای جهانی وارد می شود.زمانی که موج سوم انقلاب صنعتی که همان انقلاب الکترونیک است پدیدار شد، امکانی به نام «انقلاب انفورماتیک» به وجود آمد و «انقلاب انفورماتیک» شبکه درهم تنیده جهانی تحت عنوان فرآیند اطلاعات آزاد را با محوریت ماهواره، اینترنت و .... ایجاد کرد.* شبکه جهانی رسانه ای تقویت کننده وابستگی تمام عیار استاین مسئله یک فرهنگ واحد جهانی را که الگو گرفته از فرهنگ مدرن «نئولیبرال» است ایجاد و همه جا القا می کند. بنابراین از این به بعد وابستگی ها نه اینکه سیاسی نباشد اما نوع آن تغییر کرده است.نوع وابستگی اقتصادی نیز تغییر کرده است، یعنی اولاً از طریق در هم تنیدگی و پیوستن و هضم شدن نظام جهانی عملی می شود و ثانیاً نکته جدیدی با عنوان نفوذ فراگیر فرهنگی هم به آن اضافه شده است. یعنی درواقع خود شبکه جهانی رسانه ای که در حال حاضر در تک تک خانه های ما و در گوشی های ما است خودش مقوّم این وابستگی به صورت تمام عیار است.فارس: آن طوری که من از صحبتتان برداشت کردم قبلاً در «استعمار نو» نفوذ از طریق حاکمان وابسته انجام می شد اما در عصر کنونی، توده مردم خود خواهان پذیرش این نفوذ به دلیل پدیده «جهانی شدن» هستند.از طریق فرهنگ سازی و ادغام کردن وجوه اقتصادی و فرهنگی همه آحاد مردم در نظام جهانی!یعنی در واقع آحاد هر کشور به سمت این موضوع می روند که فرهنگ واحد و مدل واحد جهانیِ اقتصادی را بپذیرند و عملی کنند. البته حاکمان نیز نقش دارند؛ یعنی نه اینکه حاکمان بی نقش باشند منتهی مسئله این است که حاکمان، دیگر دست نشانده های مستقیم و خشن نیستند بلکه حاکمان همسو با نظام جهانی هستند اما بدون وجهه خشن موج دوم استعمار.* در استعمار فرانو کشور بدون کودتا و مشت آهنین وابسته کامل می شودتوجه کنید ما در سه موج استعمار با سه دسته حاکم روبرو هستیم: در موج اول، حاکمان از کشورهای استعمارگر هستند و به هیچ عنوان از کشورهای بومی نیستند. مثلا در الجزایر، حاکمان فرانسوی حکومت می کردند، در استرالیا پادشاه انگلستان حاکم بود و هند را نیز سر فرمانداری بریتانیا اداره می کرد.در موج دوم، حاکمان وابسته، دست نشانده هایی خشن، دیکتاتور و نظامی از خود سرزمین مستعمره هستند.و در موج سوم، ظاهر این دیکتاتوری خیلی خشن نیست و چهره نظامی اش کمرنگ شده اما جای آن ابزارهای تحمیق، سرکوب فرهنگی، حاکم کردن مدل جهانی و سبک زندگی نئولیبرال به عنوان سبک زندگی جهانی را جایگزین کردند.حاکمان سرزمین مستعمره موج سوم، از طریق انتخابات نیمه آزاد و در ظاهر انتخاباتی، برگزیده می شوند و با کودتا به قدرت نمی رسند ولی مدل فکر کردن این حاکمان؛ مدلی کاملاً غربی و نئولیبرال است و طوری برنامه سازی می کنند که روند جهانی سازی را به طور مستمر در جامعه تعمیق و تشدید کنند.این روند وابستگی کامل کشور است بی آنکه لازم باشد لزوماً از مشت آهنین و کودتای خشن استفاده شود.* فرهنگ؛ زمینه ای قوی تر در به وابستگی کشاندن جوامعبه این ترتیب پارامتر فرهنگ واحد جهانی بسیار موثر واقع شده و این فرهنگ واحد جهانی به طرق مختلف وارد زندگی تک تک مردم کشورهای تحت سلطه می شود.از طریق نظام دانشگاهی وارد کتب درسی می شود و ذهن دانشجویان را شستشو می دهد. از طریق بازار نشر در کتاب ها رخنه می کند و تفکر اقشار کتابخوان را تغییر می دهد. از طریق سینما با اقشار وسیع تری از جامعه روبرو می شود. از طریق برنامه های ماهواره ای و غیر ماهواره ای و فیلم ها و سریال های تلویزیونی سبک زندگی مورد نظر خود را ترویج می کند و به این ترتیب فرآیندهای وابستگی فرهنگی، نقش بسیار پررنگ تر از دو صورت قبلی استعمار پیدا می کند و کار به جایی می رسد که اساساً حرکت عمومی جامعه به گونه ای پیش می رود که فرهنگ مستقلِ رها از سبک زندگی نئولیبرال، اجازه نفس کشیدن پیدا نمی کند. اینجا مسئله نفوذ بسیار مهم می شود.* حاکمان در ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی همسو نیستندفارس: مسئله این است که ما در کشوری مانند ایران از «نفوذ» حرف می زنیم، در ایران وضعیت مقداری فرق دارد.درست است؛ در ایران نظام سیاسی کشور نظام همسو با امپریالیسم و استعمار جهانی نیست. نظامی است که از دل یک انقلاب مردمی ضداستعماری و ضداستبدادی و عدالت خواه برآمده و اتفاقاً نظامی است که می خواهد مقابل ساختار نظام جهانی بایستد.اینجا مسئله نفوذ مهم می شود. حاکمان همسو نیستند. البته ما به حاکمان دولت فعلی کاری نداریم؛ اینها روندشان فرق دارد، من ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب را می گویم.این ساختار، یک نظام انقلابی است که نمی خواهد به اصطلاح نُرم های نظام جهانی را بپذیرد چون این شیوه را ظالمانه می داند و می خواهد کاملاً در برابر آن ایستادگی کند و مسیر مستقلی را برود.* نسخه هایی که از طرف نظام جهانی داده می شود یک وجه نفوذ استبه تعبیر حضرت آقا محاسبه برخی آقایان تغییر کرده است و نظام انقلابی وطیفه دارد ذهنیت مسئولان را عوض کند.این مسئولان باید بپذیرند نسخه هایی که از طرف نظام جهانی به آنان داده می شود یک وجه نفوذ است. جامعه جهانی قصد دارد از دو وجه، نفوذِ خود را عملی کند: نخست از طریق رسوخ به درون حاکمیت و دولتمردانی که انقلاب کرده و دغدغه استقلال و عدالت و مبارزه با نظام جهانی را داشتند و دوم از راه نفوذ به توده جامعه.* تهاجم فرهنگی از راه تغییر در ذهنیت کارگزاران نظامتجربه برخورد با ایران پس از انقلاب نشان داد تجاوز نظامی به این کشور هیچ نتیجه ای ندارد. کودتای نوژه شکست می خورد، درگیرهای قومی شکست می خورد، جنگ تحمیلی شکست می خورد. بنابراین باید با روندهای فرهنگی نفوذ را عملیاتی کنند. به همین جهت است که امپریالیسم تصمیم می گیرد در جامعه کاری کند که ذهنیت مسئولان در سطوح مختلف قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه را تغییر دهد.این همان اتفاقی است که تحت عنوان «تهاجم فرهنگی» رخ می دهد. یعنی فرآیندی در جامعه شکل می گیرد که تدریجاً تلاش می کند بگوند نمی توانیم با مدل ها و رویکردهای انقلابی و جدا از نسخه های نظام جهانی دوام بیاوریم. ما باید در واحد نظام جهانی هضم شویم و هر آنچه آنها می گویند، بپذیریم.* آغاز جریان سازمان یافته تهاجم فرهنگی از ابتدای دهه 60فرایند تهاجم یا شبیخون فرهنگی یک شبه ممکن نیست و از یک مقطع به بعد تبدیل به نفوذ درون سیستم و جامعه می شود.ما از اوایل سال 60 و تحقیقاً از سال های 62 و 63، شاهد یک جریان سازمان یافته تهاجم فرهنگی هم در درون حاکمیت و هم در خارج آن هستیم که این جریان می خواهد معادله های انقلابی افراد را تغییر دهد.اگر دقت کنید می بینید که مضمون اصلی بیشتر آثاری که در دهه 60 در ایران مجوز می گیرد یا ترجمه شده و برای آن پروپاگاندای رسانه ای نیز صورت می گیرد، آثاری هستند که نوعی پشیمانی از انقلاب را القا می کنند.فارس: این اتفاق بیشتر از سال 67 به بعد و پس از جنگ رخ می دهد؟خیر. قبل از آن هم وجود داشت. مثال هایی از سال 60 تا 67 می زنم. در فضای فکری و در فضای بازار نشر کتاب، آثار نویسندگانی مانند «هانا آرنت»، «مانس اشپربر»، «آرتور کستلر»، « جورج اوروِل»، «کارلوس کاستاندا» ترجمه می شود. به موازات آن در سینما نیز فیلم هایی از «تارکوفسکی» و «پاراجانف» مطرح می شود.نگاه کنید خط بستر واحد اندیشه های این افراد چیست؟ دقیقاً القای این مطلب که هر انقلابی به استبداد می انجامد وشکست می خورد. هر انقلابی نوعی حکومت «توتالیتر» و حتی بدتر از استبداد آغازین ایجاد می کند. هر انقلابی افراطی گری است. هر انقلابی، خِردگریزی است.«هانا آرنت» در سال 1975 درگذشت اما تا سال 1980 هیچ گاه مورد اقبال بازار نشر کتاب کشور ما قرار نگرفته است.فارس:چرا؟به این دلیل که اصلاً ترجمه آثار او به فارسی در آن زمان ضرورتی نداشت زیرا «هانا آرنت» یکی از همکاران ناتوی فرهنگی است.فارس:نمی توان اینگونه توجیه کرد که 1975 میلادی مصادف با 1354 شمسی و در زمان حکومت شاهنشاهی بوده اما 1980 میلادی مصادف با سال 1359 بود که کشور در یک فضای به شدت باز و شاید بهتر است بگوییم هرج و مرج فرهنگی بوده است؟خیر؛ در زمان حکومت شاه هیچ مشکلی برای ترجمه آثار «هانا آرنت» وجود نداشت؛ مشکل برای ترجمه و انتشار آثار نویسندگان مارکسیست یا ضدامپریالیست یا رادیکال های ضداستعمار بود نه برای امثال نویسندگانی مانند آرنت و کستلر!فارس: می خواهم بگویم یک ولنگاری فرهنگی درست پس از پیروزی انقلاب به وجود آمد و همه از آن سوء استفاده کردند.فضای باز، قبل از انقلاب هم وجود داشت اما پس از انقلاب خطی در وزارت ارشاد شکل گرفت که به صورت سازمان یافته این اندیشه را ترویج می کرد.می خواهم روی این نکته دست بگذارم که آثار اصلی «هانا آرنت» در حد فاصل 1950 تا 1970 نوشته می شود. خانم آرنت همکار ناتوی فرهنگی است، ناتوی فرهنگی تشکیلاتی است که در سال 1949 توسط ناتو تاسیس شد، همانطور که می دانید ما یک ناتوی نظامی داریم که در سال 1948 ایجاد شد و درست یک سال بعد از آن، ناتوی فرهنگی را تاسیس می کنند.هدف ناتوی فرهنگی چیست؟ اولاً مبارزه با ایدئولوژی سوسیالیستی اردوگاه بلوک شرق و ثانیاً مبارزه با هر نوع آرمانگرایی انقلابی. هدف ناتوی فرهنگی این بود که در میان جوانان آرمان گرای انقلابی، القای یاس و تردید و شبهه کند.انبوهی از نویسندگان و تئوریسین ها، همکاران ناتوی فرهنگی هستند؛ از«هانا آرنت» و «آرتور کستلر» تا «برتراند راسل» و «ناباکوف».اتفاقاً در سال های پیش از انقلاب، مشکلی برای نشر آثار نویسندگان لیبرالِ مدافع نظام سرمایه داری وجود نداشت. به عنوان مثال انبوهی از آثار «برتراند راسل»، «ژان پل سارتر» و «رمون آرون» ترجمه شده است و برای چاپ آثار نویسندگان راستگرای به اصطلاح همسو با نظام سرمایه داری هیچ مشکلی نداشت.حتی آثار برخی نویسندگانی که کم و بیش دیدگاه های رادیکال دارند، مانند «فرانتس فانون» یک بار مجوز گرفت اما بعداً نگذاشتند.* زرادخانه ناتوی فرهنگی در اختیار روشنفکران ایرانیمسئله این است که دقیقاً از سال 57 به بعد یک جریان روشنفکری در ایران برای اینکه مقابل انقلاب بایستد، فعال می شود و این موضوع را القاء می کند که انقلابی عمل کردن، انقلابی بودن، انقلابی اندیشیدن منجر به استبداد می شود، پشیمانی می آورد، انقلابی نباید بود.این جریان می خواستند یک نوع یاس و پشیمانی از انقلاب را القاء کنند و به این منظور از زرادخانه ای که نویسندگان ناتوی فرهنگی در اختیارشان قرار داده بودند، استفاده کردند؛ شما یک دفعه می بینید ترجمه کتاب های «هانا آرنت» به بازار نشر تزریق می شود، سال 1359 عزت الله فولادوند «خشونت» را ترجمه می کند، سال 60 و 61 «انقلاب»، یکسال بعد «ریشه های توتالیتاریسم» و دو سال بعد «امپریالیزم توتالیتر» ترجمه می شود.فارس: نشریات هم پروپاگاندای زیادی برای این آثار می کنند.دقیقاً همینطور است. خانم «سیما کوبان» کتاب «چراغ» را برای تبلیغ «هانا آرنت» چاپ می کند، برخی اوقات گاه نامه های «آگه» در می آید و «کیهان فرهنگی» که از سال 63،64 توسط شمس الواعظین و رضا تهرانی منتشر می شد، تبلیغات سیاسی اینها بود.از سال 64 به بعد دو یا سه ترجمه از پوپر منتشر می شود؛ یکی ترجمه فولادوند است و دیگری ترجمه علی اصغر مهاجر.سوابق این مترجمین را نگاه کنید؛ همگی طرفداران اندیشه های لیبرال هستند و در همان زمان هم اوج ترجمه آثار «اریک فروم» به راه می افتد.شما قبل از انقلاب را که نگاه کنید یک کتاب «گریز از آزادی» اریک فروم چاپ شده بود که برنده جایزه سلطنتی نیز شد. کتاب «انسان برای خویشتن»، « جامعه سالم» احیاناً «زبان از یاد رفته» و نهایتاً 4 -5 کتاب دیگر نیز منتشر شد. در صورتی که پس از انقلاب تمام آثار او به فارسی ترجمه می شود؛ یعنی در مقطع 60 تا 67 همه آثار او به جز کتاب «به نام زندگی» ترجمه شد. معنی این چیست؟مثال دیگری می زنم. در دهه 30 یک کتاب از «جورج اورول» با ترجمه مغشوش و مغلوط منتشر می شود و دیگر کتابی از او نمی بینیم تا سال 60 که به یک باره کتاب «1984» و «قلعه حیوانات» با چند ترجمه و چند چاپ وارد حوزه نشر می شود.از «آرتور کستلر» نیز قبل از انقلاب تنها کتاب «از ره رسیدن و بازگشت» برای یک بار ترجمه و چاپ شد اما بعد از انقلاب موجی از کارهای کستلر به راه می افتد، به خصوص کتاب «ظلمت در نیمروز» که با چند ترجمه و چند چاپ وارد بازار نشر می شود و هنوز هم ادامه دارد.این روند قطعاً هدف دارد. شما وقتی این آثار را چه به لحاظ مضمون و چه به لحاظ محتوا بررسی می کنید می بینید آثار سفارشی ناتوی فرهنگی در جنگ نرم بوده است.کتابهایی که اساساً به این جهت منتشر می شد تا اولاً شهروندان کشورهای سوسیالیستی را هدف قرار دهد تا آنها را از هر نوع آرمان گرایی ضد سرمایه داری دور کند و ثانیاً آرمان گراهای جهان سوم را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا در دهه های 1950- 1960- 1970 نظام جهانی با موج جوانان آرمان گرای انقلابی از ویتنام تا نیکاراگوئه و از کوبا تا کره جنوبی روبرو بود.اینها باید این موج را به گونه ای کنترل و خفه می کردند. راه نظامی برایشان کافی نبود. بنابراین هم با چریک اسلحه به دست؛ مسلحانه می جنگیدند و هم از طریق نشر افکار ضدانقلابی، مروج یاس از انقلابی گری و القاگر پشیمانی از انقلاب می شدند.زمانی که انقلاب اسلامی در ایران رخ می دهد و حکومت انقلابی تاسیس می شود، روشنفکری ایران همین زرادخانه فرهنگی را به کار می گیرد و موج ترجمه این آثار آغاز می شود.* تهاجم فرهنگی از دوران سازندگی، یک مکمل اقتصادی هم پیدا می کندفارس: جالب این است که وزارت ارشاد وقت نیز هیچ حساسیتی نشان نمی دهد.نه تنها حساسیتی نشان نمی دهد بلکه فراتر از آن حمایت نیز می کند. یعنی وزارت ارشاد باد به بادبان اینها می زند. جریان بازار نشر کتاب در اختیار خط فکری قرار می گیرد که به انحاء مختلف نوعی پرهیز از مبارزه، پشیمانی از انقلاب، پشیمانی از آرمانگرایی، دعوت به نوعی زندگی عادی و معمولی تحت عنوان «خردگرایی» و فراتر از آن دعوت به گریز از جهاد و مبارزه و حتی نوعی عرفان سکولار بریده از مبارزه را القا می کند.حتی از طریق آثار «کارلوس کاستاندا» و فیلم های «تاراکوفسکی» وجه مذهبی این ماجرا را نیز در نظر می گیرند.* «عبدالکریم سروش» لیدر و ایدئولوگ جریان نفوذ در دهه 60 بوداین خط از سال 62-63 آغاز شد اما از 67 به بعد تفاوت هایی می کند و وارد فاز تازه ای می شود. از سال 68 و زمانی که دولت سازندگی سر کار می آید چون قوه مجریه علناً در حوزه اقتصاد، سیاست های نئولیبرالی را پیش می گیرد، تهاجم فرهنگی یک مکمل اقتصادی پیدا می کند؛ این مکمل اقتصادی موجب تشدید روند فرهنگی می شود.جریان نفوذی که در سال های 60 در کشور شکل گرفته و به اعتقاد من لیدر اصلی و ایدئولوگ آن «عبدالکریم سروش» بود و بسیاری از دولتمردان وقت، دولتمردان عضو کابینه مهندس موسوی و دولتمردانی که بعدها عضو دولت هاشمی رفسنجانی شدند، پای درس سروش می نشستند و قبل از حلقه «کیان» یک حلقه فکری غیررسمی و اعلام نشده شکل دادند.این حلقه فکری یک ظهور ژورنالیستی دارد، از سال های 62-63 به بعد، کل موسسه کیهان در اختیار این افراد بود؛ افرادی از جمله شمس الواعظین، رضا تهرانی، رخ صفت که هم «کیهان فرهنگی» و هم مجله «زن روز» را دست گرفتند و یک خط فکری ایجاد کردند و کار تیمی و تشکیلاتی اعلام نشده را شروع کردند.* از براهنی و خویی تا شاملو و ساعدی زیر بیانیه های حمایت از رجوی را امضا می کردندفارس: خصوصیات این حلقه فکری مخفی چه بود؟خصوصیات این حلقه فکری این است که در فضای مطبوعاتی کشور به صورت بسیار دقیق فضا را برای روشنفکری باز می کند و محرّک فعالیت جریان روشنفکری می شود که بعد از سال 60 خانه نشین شده، ضربه خورده، سازمانش از هم پاشیده و بسیاری از چهره هایش فرار کرده اند.روشنفکری بعد از انقلاب ضربه خورد چون بخشی از روشنفکران مسلحانه مقابل انقلاب ایستادند و بخش دیگری هم از حرکت تروریستی پشتیبانی کردند.از رضا براهنی ...

ادامه مطلب  

دیدار فرماندهان سپاه با رئیس جمهوری حرکتی وحدت آفرین/دولتمردان و دستگاه دیپلماسی پاسخ دندان شکنی به اقدامات آمریکا دهند/نمازجمعه قرارگاه ف?  

درخواست حذف این مطلب
خطیبان جمعه در شهرستانهای استان مرکزی تصویب تحریم های جدید علیه ایران را از سوی آمریکا نقض کامل برجام و نشانه اراده خصمانه آمریکا علیه ایران برشمردند و خواستار اقدام قاطعانه دولتمردان و دستگاه دیپلماسی به این اقدامات شدند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ خطیبان جمعه در شهرستانهای استان مرکزی تصویب تحریم های جدید علیه ایران را از سوی آمریکا نقض کامل برجام و نشانه اراده خصمانه آمریکا علیه ایران برشمردند و خواستار اقدام قاطعانه دولتمردان و دستگاه دیپلماسی به این اقدامات شدند. همچنین خطیبان جمعه شهرستان های استان مرکزی فلسطین را مسئله اول جهان اسلام دانستند و از ملت مظلوم فلسطین حمایت کردند. در ادامه مشروح بیانات خطیبان جمعه در شهرستانهای استان مرکزی را می خوانید.امام جمعه موقت اراک: خوش بینی به آمریکا، ساده لوحی برخی مسئولان را نشان می دهد/نمازجمعه قرارگاه فرهنگی، مطالبه گری و روشنگری به گزارش دیار آفتاب؛ حجت الاسلام سید علی حسینی پور امام جمعه موقت اراک در خطبه های این هفته نماز جمعه اراک با اشاره به جایگاه کرامت در سطح جامعه یادآور شد: انسان در هر مقطعی از عمر باید همواره خود را ارزیابی کند و در مسیر رسیدن به قله های عزت و کرامت برنامه ریزی داشته باشد. وی افزود: انسانی که پیشگاه و راهنمای او هوای نفس باشد، زندگی با کرامتی نخواهد داشت و این انسان جایگاه مناسبی را در دنیا و آخرت کسب نخواهد کرد.حج کنگره بزرگ عالم اسلام است امام جمعه موقت اراک با اشاره به در پیش بودن کنگره عظیم و جهانی حج اظهار کرد: کم لطفی برخی از افراد جامعه برای وادار کردن مردم برای نرفتن به حج به هیچ وجه قابل قبول نیست چراکه ما در حج می توانیم اصول اساسی خود را به کل دنیای اسلام و عالم بشریت بفهمانیم. وی با یادآوری حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون حج گفت: فواید حج فقط برای حج گزاران نیست. و برای همه انسان هایی که در شرق و غرب زندگی می کنند، حج موثر است. حسینی پور افزود: بنا به روایت و احادیث اگر محل حج خالی بماند، حاکم اسلامی باید عده ای را حاضر کند تا این عمل را به جا بیاورند و این مکان خالی نماند. وی با اشاره به فشارهای کشورهای مستکبر علیه جهان اسلام گفت: امروز در سراسر جهان، دشمنان شمشیر را از رو برای مقابله با اسلام بسته اند و تمام قدرت خود را برای تضعیف اسلام به کار برده اند. امام جمعه موقت شهر اراک با اشاره به محاصره مسجد الاقصی توسط اشغالگران رژیم صهیونیستی اظهار کرد: رزمندگان جبهه مقاومت با نثار جان خود در حال نبرد هستند و به خواست خداوند پیروزی های بزرگ برای جهان اسلام نزدیک است.نمازجمعه قرارگاه فرهنگی، مطالبه گری و روشنگری حسینی پور با اشاره به 5 مرداد، سالگرد اولین نمازجمعه کشور گفت: در سراسر کشور بیش از 900 میعادگاه نمازجمعه در شهرهای مختلف برقرار است و نمازجمعه قرارگاه فرهنگی ایمان و روشنگری محسوب می شود. وی با بیان اینکه نمازجمعه محل مبارزه با فتنه و فساد است، اظهار کرد: دشمنان ما نسبت به نمازجمعه کینه ورزی می کنند و اگر این نمازجمعه دارای اهمیت نبود هیچگاه دشمنان ما 5 نفر از عالمان جمهوری اسلامی را در محراب و تریبون نمازجمعه به شهادت نمی رساندند.تحریم های جدید علیه ایران بزرگترین و گسترده ترین تحریم ها در طول تاریخ امام جمعه موقت شهر اراک با اشاره به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفت:خود آمریکایی ها صراحتاً اظهار کرده اند که تحریم های جدیدی که با اکثریت آرا تصویب شد، بزرگترین و گسترده ترین تحریم ها در طول تاریخ به شمار می رود. حسینی پور با ابراز تاسف از ساده لوحی برخی مسئولان داخلی گفت: جای تاسف دارد که هنوز هم برخی از مسئولان در داخل کشور اعتقاد دارند که ما باید به سراغ آمریکا برویم و مذاکره کنیم. وی در ادامه افزود: چرا با این حجم جنایت و بدعهدی آمریکا در حق ملت ایرا ، هنوز هم برخی مسئولان به آمریکا خوشبین هستند؟ در صورتی که آمریکا هدفی جز براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ندارد. امام جمعه موقت شهر اراک با بیان اینکه از مسئولین می خواهیم با قدرت، شجاعت و بصیرت در مقابل آمریکایی ها ایستادگی کنند، گفت: این حجم ظلم آمریکا در عدم اجرای برجام صورت گرفته و مسئولان باید قاطعانه در برابر آمریکا از خود مقاومت نشان بدهند. حسینی پور در پایان خاطرنشان کرد: با دلی مطمئن از ایمان و یاد خدا و با بصیرتی کامل در مسیر اسلام حرکت خواهیم کرد و پیروزی نهایی به خواست خداوند نزدیک است.امام جمعه شهر جاورسیان:اقتصاد مقاومتی، تنها راه مقابله با تحریم ها/تحریم های اخیر آمریکا نقض کامل برجام است به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از پایگاه خبری نسیم خنداب، حجت الاسلام احمدی، امام جمعه شهر جاورسیان در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته با اشاره به ماه پرفضیلت ذی القعده این ماه را فرصت مناسبی برای عبادت، بندگی و مناجات دانست و گفت: براساس روایات این ماه شریف زمان اجابت دعاها خصوصا دعای مظلوم بر علیه ظالم است. احمدی با اشاره به فضائل نماز روز یکشنبه ماه ذی القعده، بیان کرد: آمرزش گناهان، مرگ راحت، رضایت خُصّماء و طلبکاران در روز قیامت، وسعت و نورانیت قبر، وسعت رزق و روزی از جمله برکات این نماز است، همچنین روزه در سه روز پنجشنبه، جمعه و شنبه هر یک از ماه های حرام نیز معادل یک سال عبادت است.برگزاری نماز جمعه در 900 نقطه از کشور امام جمعه جاورسیان با اشاره به سالروز اقامه اولین نماز جمعه در نظام مقدس جمهوری اسلامی، گفت: اولین جمعه مردادماه را به برکت همین روز به نام «روز نمازجمعه» نامیده اند و در حال حاضر به پشتوانه نظامِ مبتنی بر ولایت فقیه بیش از 900 منطقه در گوشه و کنار مملکت، از برکات نماز جمعه بهره مند هستند، این آمار تنها مربوط به شیعیان است و اهل سنت نیز در برپایی این آیین مذهبی نهایت اهتمام و توجه را دارند.تحریم های جدید؛ گسترده ترین تحریم های آمریکا علیه ایران است/تحریم های اخیر آمریکا نقض کامل برجام است احمدی در ارتباط با تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، بیان کرد: این تحریم ها که در صورت تصویب و اجرا، گسترده ترین تحریم علیه کشور ایران خواهد بود، شامل تحریم موشک های بالستیک، تحریم سپاه به بهانه حمایت از تروریسم، تحریم های تسلیحاتی و تحریم های حقوق بشری است. وی در ادامه افزود: در داخل آمریکا افراد و محافلی هستند که وضع تحریم های جدید علیه ایران را ناقض برجام دانسته و با آن مخالفند و نسبت به تصویب آن هشدار می دهند. امام جمعه جاورسیان با اشاره به اهداف آمریکا از وضع این تحریم های بی سابقه و ظالمانه گفت: هدف راهبردی آمریکا از وضع تحریم ها مقابله با ایران و ایجاد مانع در برابر انتفاع ایران از منافع برجام است. احمدی اظهار کرد: این گمان آمریکا نسبت به اینکه تحریم بهترین شیوه مبارزه با ایران است غلط است چراکه آن ها تصور می کنند ایران توان مقابله با این تحریم ها را نخواهد داشت. وی افزود: پیروزی های اخیر مقاومت در عراق و سوریه، گسترش حوزه نفوذ ایران در منطقه و ناکامی عربستان در یمن نشان از تصمیمات نابخردانه آمریکا دارد.تضعیف مولفه های قدرت ایران از اهداف تحریم های اخیر علیه ایران امام جمعه جاورسیان با اشاره به اهداف میدانی آمریکا در وضع تحریم های جدید عنوان کرد: تشدید دوقطبی کاذب داخلی، گسترش نارضایتی های اجتماعی و تضعیف مولفه های قدرت ایران از جمله سپاه، از اهداف میدانی این تحریم ها است.ناکامی دشمن با تحقق اقتصادمقاومتی وی درخصوص راهکار مقابله با موج تحریم ها گفت: حمایت همه جانبه از خط مقاومت اسلامی در منطقه، تکیه بر استعداد و توان داخلی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند همچون گذشته، دشمن را در رسیدن به اهداف شوم ناکام بگذارد. احمدی با اشاره به دیدار اخیر جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران با رئیس جمهور، بیان کرد: این دیدار نقطه عطفی در راستای تقویت وحدت و انسجام حول محور ولایت و محکمات نظام به منظور مقاومت و مبارزه با سیاست های ضد ایرانی کاخ سفید است.حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی دغدغه سپاه وی خاطرنشان کرد: آنچه سران سپاه را به انجام این دیدار و مذاکرات صریح و رو دررو با رئیس دولت واداشت، دغدغه آن ها نسبت به دستاوردهای انقلاب و لزوم حفظ و صیانت از آنها بود نه مسائلی از قبیل پروژه های سپاه و کابینه آینده که اصولا سپاه نسبت به چینش کابینه دخالتی ندارد و نگران پروژه های اقتصادی خود نیست؛ زیرا این پروژه ها علاوه بر اینکه به دعوت خود دولت بوده، در بخش هایی است که بخش خصوصی توان یا انگیزه ای برای سرمایه گذاری در آنها را ندارد.امام جمعه فرمهین:دولتمردان و دستگاه دیپلماسی پاسخ دندان شکنی به اقدامات آمریکا دهند به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از فراهان خبر؛ حجت الاسلام محمدمهدی فیض کرمیان، امام جمعه شهر فرمهین در خطبه های این هفته نمازجمعه این شهرستان با اشاره به سالروز اقامه اولین نمازجمعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: نماز جمعه از بزرگترین عنایت نظام جمهوری اسلامی و قرارگاه ایمان، بصیرت و اخلاق است.نماز جمعه پایگاه هدایتگری/نماز جمعه میعادگاه امور فرهنگی هر شهرستان وی افزود: نماز جمعه قرارگاه ایمان و تقوا و عامل وحدت بین آحاد مردم است. بایستی در نماز جمعه صدای وحدت شنیده شود و آحاد امت با هر سلیقه ای در این پایگاه هدایت حضور به هم رسانند. فیض کرمیان اظهار کرد: نماز جمعه قلب فرهنگی و مرکز فرهنگی هر شهری است و مکانی محسوب می شود که در آنجا هدایتگری انجام می گیرد. این هدایتگری تنها سیاسی نیست بلکه هدایتگری فرهنگی را نیز شامل می شود.آمریکا حامی رژیم صهیونیستی امام جمعه فرمهین ادامه داد: پس از پایان تاریخ مصرف داعش، استکبار با پروژه جدید آل سعود به دنبال اهداف خود در منطقه خاورمیانه است. وی با تاکید بر محکوم بودن ضرب و شتم مسلمانان در بیت المقدس، گفت: ادعای رئیس جمهور آمریکا برای انتقال سفارت از تل آیو به بیت المقدس نتیجه نشست لابی صهیونیستی در آمریکا است و نشان می دهد که آمریکا در کنار اسرائیل است. فیض کرمیان گفت: ملت ایران از مردم مظلوم فلسطین حمایت می کند و بر اساس آموزه های دینی همواره یاور مظلومان است.دولتمردان و دستگاه دیپلماسی پاسخ دندان شکنی به اقدامات آمریکا دهند امام جمعه فرمهین درباره تصویب تحریم های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا گفت: پیش بینی ها در مورد بدعهدی آمریکا رنگ واقعیت به خود گرفت، این تحریم های جدید فراتر از برجام است و نوعی اعلان جنگ علیه نظام جمهوری اسلامی است. وی گفت: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در مقابل این اقدامات آمریکا ایستادگی خود را نشان داده است و امروز می طلبد دولتمردان و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دندان شکنی به اقدامات اخیر آمریکا بدهند. فیض کرمیان افزود: دیگر دیپلماسی خنده جوابگو نیست، حسن نیت هم اندازه دارد، قرآن هم می فرماید؛ «در مقابل کفر بجنگیم و مقابله به مثل کنیم». امام جمعه فرمهین تصریح کرد: برخی ها گمان می کنند برای اقدام در مقابل اقدامات آمریکا باید از آمریکا اجازه بگیرند، همه مسئولان از دولت و مجلس باید بنشینند فکر کنند و جواب این اقدامات آمریکا را بدهند. وی خاطرنشان کرد: آمریکا باید بداند که زمان قلدری و یکه تازی او به سر آمده است، اکنون نوبت ایران است که پاسخ این رفتار بی شرمانه را بدهد، آمریکا اقدام عملی انجام داده و مسئولان صرفا به محکوم کردن اکتفا نکنند. امام جمعه شازند:تحریم های جدید، نشانه اراده خصمانه آمریکا علیه ایران/کشور ما احتیاجی به قراردادهایی همچون توتال ندارد به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از پایگاه خبری شازند ما، حجت الاسلام موسوی امام جمعه شازند در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهر به اهمیت سبک زندگی اسلامی اشاره کرد و گفت: سبک زندگی اسلامی راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است و خانواده ها در عملیاتی کردن این سبک زندگی وظایف سنگینی بر عهده دارند. وی افزود: در سیره و زندگی انبیا و امامان تا ظریف ترین مسائل می توان سبک زندگی جامع و کاملی را احصا کرده و با بهره گیری از آن سعادت دنیوی و اخروی را کسب کرد. امام جمعه شازند در ادامه به تحریم های آمریکا علیه ایران اشاره و بیان کرد: دولت آمریکا با وضع تحریم های جدید در عمل برجام را زیر پا گذاشت. دولت آمریکا قصد دارد با فلج کردن اقتصاد ایران، فشارهای اقتصادی را بر ملت ایران تحمیل کند. موسوی با بیان اینکه تحریم های جدید نشان می دهد آمریکا هیچ توجهی به تعهداتش ندارد و کاملا اراده خصمانه اش علیه ایران را هم نشان داده است، تصریح کرد: آمریکا خود یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر بوده و هیچ گاه آن را رعایت نکرده و حتی بویی از حقوق بشر نبرده است.مترادف دانستن نمازجمعه با ذکر خدا، نشانه اهمیت این فریضه است وی در ادامه با اشاره به اهمیت و جایگاه نماز جمعه و با بیان اینکه در کتاب آسمانی مسلمانان تصریح شده که مومنان هنگام شنیدن صدای اذان نماز جمعه باید به سوی ذکر خدا بشتابند، اظهار کرد: مترادف دانستن نمازجمعه با ذکر خدا، نشانه اهمیت این فریضه است. اما برخی برای شرکت نکردن در نمازجمعه کار و مسائل روزمره را بهانه می کنند که با توجه به روشنگری و اشاره مستقیم قرآن کریم و روایات به این موضوع، هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست. امام جمعه شازند به مسئله فلسطین و اهمیت آن اشاره و تاکید کرد: تمام تلاش رژیم غاصب اسرائیل این است که با ایجاد توطئه های مختلف ذهن جهانیان را از مساله فلسطین منحرف کند و از سوی دیگر کشورهای عربی به جای دفاع از حقانیت مردم فلسطین اعلام می کنند که پس از 70 سال، به حتم این سرزمین از آن رژیم صهیونیستی است و باید این رژیم را به رسمیت شناخت.مسئولان با همت و تلاش اقتصاد کشور را فعال و پویا سازند موسوی همچنین به موضوع قرارداد توتال اشاره و یادآور شد: کشور ما احتیاجی به قراردادهایی همچون توتال ندارد و این خود مسئولان هستند که باید همت کرده و با وحدت و تلاش، اقتصاد کشور را فعال و پویا کنند.امام جمعه شهرستان کمیجان:تحریم های جدید نتیجه سیاست های تسلیم طلبانه دولت/هدف برجام رفع تحریم ها بود به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از سلام کمیجان؛ حجت الاسلام مقدسی پور امام جمعه کمیجان در خطبه های این هفته نمازجمعه کمیجان با اشاره به فلسفه ساده زیستی در سبک زندگی اسلامی گفت: از نظر اسلام ساده زیستی، یک ارزش معنوی است. ساده زیستی در اسلام تحمل محرومیت بی منطق نیست، بلکه باید براساس حکم عقل و نقل صورت گیرد. وی بیان کرد: فلسفه ساده زیستی، همدردی و شرکت عملی در غم مستمندان است. اگر افراد جامعه به خصوص مدیران و مسئولین جامعه زندگی ساده ای را برگزینند؛ هم درد و رنج محرومان را لمس کرده هم با آنان همدردی کرده اند. دیدار فرماندهان سپاه با رئیس جمهوری حرکتی وحدت آفرین امام جمعه کمیجان با اشاره به دیدار فرماندهان سپاه با رئیس جمهور گفت: دیدار رئیس جمهور با فرماندهان عالی رتبه سپاه، نشانگر ضرورت وحدت و همکاری همه جانبه نیروها و نهادها برای پیشبرد اهداف عالیه کشور است. وی در ادامه افزود: بی شک وحدت و وفاق ملی یکی از ضرورت های مهم و اصلی برای هر کشور به شمار می رود و هر جامعه ای برای رویارویی با تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی، ناگزیر از حرکت به سوی انسجام و وحدت است. حجت الاسلام مقدسی پور تصریح کرد: برخلاف ادعای برخی رسانه ها، دو بحث پروژه های اقتصادی و دیگری بحث های مرتبط با شکل گیری کابینه جدید در این دیدار از سوی فرماندهان سپاه مطرح نشده است چراکه سپاه پاسداران ورود در این حوزه را مسئولیت خویش نمی داند و آن را بخشی از حوزه صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهور میداند.هدف برجام رفع تحریم ها بود امام جمعه کمیجان با اشاره به تحریم های جدید آمریکا علیه ملت ایران گفت: بالا بردن ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران، اعمال محدودیت های بیشتر علیه اقتصاد ایران، نشانه رفتن بخش دفاعی کشور، و.. از مهم ترین اهداف تحریم های جدید علیه ایران است. وی در ادامه اظهار کرد: هدف اصلی ایران از ورود به مذاکرات هسته ای و پذیرش توافقی به نام برجام که در برخی موارد برای ایران دلچسب نبوده است، کاهش تحریم هایی بود که مشکلات اقتصادی را برای کشور ایجاد کرده بود. امام جمعه کمیجان بیان کرد: امروز پس از گذشت دوسال پس از امضای قرارداد برجام این قرارداد به هدف اصلی خودش که لغو تحریم های هسته ای بود به هیچ وجه دست پیدا نکرده است. حجت الاسلام مقدسی پور گفت: در حال حاضر سیاست انفعالی حفظ برجام به هر قیمت در مقابل نقض مکرر برجام از سوی طرف مقابل موجب شده است تا فشار علیه ایران و افزایش تحریم ها و تهدید منافع ملی وارد فاز گسترده تری شود. خطیب نمازجمعه کمیجان خاطرنشان کرد: با گذشت دوسال از امضای برجام نه تنها آمریکایی ها پایبند تعهداتشان نبودند و مکررا هم جسم و روح برجام را به گفته مسئول امور خارجه کشورمان نقض کردند، بلکه استراتژی تغییر و سرنگونی جمهوری اسلامی را کنار نگذاشته اند.نماز جمعه پایگاه حمایت از نظام و رهبری است وی با اشاره به 5 مردادماه اقامه اولین نمازجمعه در کشور گفت: نماز جمعه در واقع کانون عبودیت الله، بصیرت افزایی عمومی، تجلی گاه اخوت، مهربانی، همدردی و تبادل نظر در بین آحاد مردم است.فلسطین درسی از مقاومت انقلابی/قدس خط قرمز جهان اسلام حجت الاسلام مقدسی پور با اشاره به عملیات استشهادی جوانان فلسطینی در روزهای اخیر گفت: عملیات استشهادی این جوانان نشان داد که رژیم صهیونیستی نفوذ پذیرتر از آن چیزی است که این رژیم تبلیغ می کند. همچنین نشان داد که «قدس» خط قرمز ملت فلسطین و جهان اسلام است و گروه های مبارز فلسطینی اجازه تعدی به این مکان و تغییر بافت سیاسی و جمعیتی آن را نخواهند داد.وزارت ارشاد دغدغه رفع مسائل فرهنگی را ندارد امام جمعه کمیجان از نبود امکانات فرهنگی در شهرستان گلایه کرد و افزود: یکی از گلایه هایی که هنرمندان شهرستان بارها اظهار داشته اند نداشتن سالن نمایش برای هنرمندان شهرستانی است. مجتمع فرهنگی نیمه کاره به ارث رسیده از دولت دهم را امید داشتیم که در دولت یازدهم تکمیل و به بهره برداری برسد اما متاسفانه همچنان نیمه کار مانده و در این دولت هم اقدامی برای تکمیل آن صورت نگرفت. وی در ادامه اظهار کرد: مدیران اداه کل ارشاد استان در طول این چهارسال هیچ عنایتی به این شهرستان نداشته اند حتی یکبار هم به این شهرستان سفر نکرده اند. جای تاسف دارد که وزارت ارشاد دغدغه برگزاری کنسرت های مختلط با وضعیت بسیار زشت و زننده را دارد اما دغدغه مسائل فرهنگی جوانان را نداشته باشد. حجت الاسلام مقدسی پور از فرماندار و مسئولین شهرستان خواست تا هرچه سریعتر موضوع بهسازی و تکمیل پروژه بلوار شهید عبدالنبی وفسی را پیگیری کنند.امام جمعه خمین: مسئولان پاسخ قاطعی به تحریم های اخیر آمریکا بدهند به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از پایگاه خبری خمین نیوز؛ حجت الاسلام سید علی حسینی امام جمعه شهرستان خمین با اشاره به تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران گفت: همانطور که مقام معظم رهبری در سال های گذشته در مورد رفتار آمریکا تذکر داده بودند و امروزه مسئولین به آن پی برده اند آمریکا پایبند به وعده های خود نیست. وی اظهار کرد: تحریم های آمریکا نشان بدعهدی آنها است، با توجه به این موضوع همه باید دست به دست هم بدهند و مقابل این تح ...

ادامه مطلب  

چهار نکته به بهانه دو سالگی برجام/ تجار دولتمردان خوبی نمی شوند!  

درخواست حذف این مطلب
سرویس سیاست مشرق -روزنامه ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه ها و نظریات اصلی و اساسی خود می پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله های روزنامه های صبح کشور با گرایش های مختلف سیاسی را می خوانید: ********انقلابی باشید؛ یعنی پای کار بیایید محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:۱- «صلاح و فساد» امور و «ثبات و امنیت یا بی ثباتی و ناامنی» دل مشغولی مهمی است. همواره برای دلسوزان جوامع این پرسش مطرح می شود که جامعه ما محکوم به قهقرا و فناست؛ یا بقا و ارتقا و اعتلا و پیشرفت؟ بی تردید پرسش هایی از این قبیل، دغدغه یک ملتِ جویای پیشرفت و نشانه حیات اوست؛ اینکه عوام و خواص جامعه رصد کنند که آیا روند امور به سامان و صلاح است یا میل به نابسامانی (تباهی فرصت ها و تولید ناامنی و بی ثباتی) دارد؟۲- فساد فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی کمش هم زیاد است؛ درست مانند میوه گندیده درون یک سبد که اگر به موقع پالایش نشود، میوه های سالم را هم متعفن و تباه می کند. برخی از این عفونت ها، عوام و خواص ما را متاثر و هوشیار می کند (مانند جنایت وحشیانه پارسال و امسال علیه دو کودک معصوم به نام های ستایش و آتنا) و برخی دیگر، حساسیت کمتری برمی انگیزد. از شنیدن خبر جنایت جنسی علیه دو کودک بشدت به هم می ریزیم_ و حق هم همین است _ اما بعضا در قبال ترویج فساد در شبکه های انبوه ماهواره ای و مجازی که مانند افروختن آتش جرم و جنایت و خیانت یا ریختن بنزین روی آن است، حساسیت خود را از دست داده ایم. حتی برخی مدیران ما به نحوی به ماجرا نگاه می کنند که لاجرم، خروجی ذهن و قول و عمل آنها، بسترسازی تولید انبوه فساد است.۳- درباره فساد دو تلقی وجود دارد. اولی بر آن است که انواع مفاسد، به شکل طبیعی اتفاق می افتد و هیچ مهندسی و نقشه ای پشت آن نیست؛ هرچه هست متعلق به سازوکار خود ماست. اما نظریه دوم ضمن پذیرش عوامل عادی و طبیعی، این گمانه مستند به انواع شواهد را مطرح می کند که پشت سر برخی ناهنجاری ها و مفاسد، طراحی بدخواهانه ای نیز علیه ملت و نظام ما وجود دارد. یعنی دشمنانی که ما را حریف قدرتمندی در مقابل یکه تازی جهانی خود می بینند، ترویج انواع مفاسد یا نابسامانی های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را به عنوان «راهبرد بی ثبات سازی» و « تضعیف اقتدار ملی ایران» در دستور کار قرار داده اند.۴- یک قرینه این است که طیف بدخواه خارجی-داخلی در اغلب مفاسد، یا سهیم است و یا در مقابل مبارزه و برخورد با آن، هوچی گری و کارشکنی می کنند تا جایی که دست مسئولان برای مبارزه بلرزد. کار سوم این جبهه در عرصه پیام و رسانه، بزرگ کردن و چند برابرنمایی فساد است به نحوی که احساس غرق شدگی مصنوعی و ناامیدی و فشلی به مردم و مسئولان دست دهد. ترکیب این ۳ اتفاق، پدیده خطرناکی است که وقتی با بی عملی و انفعال برخی مسئولان همراه شود، می تواند راه اصلاح امور را ببندد و ترمز راه پیشرفت شود.۵- همین جا باید به تاکید گفت که الزاما هر سوء تدبیر یا تخلف و فسادی، توطئه نیست. چه بسا سوء تدبیرها و مفاسدی که حاصل «طغیان شهوات» در افراد یا « مستی اشرافیت» است. اما ماجرا از جایی تبدیل به پروژه می شود که پای شگرد «آلوده سازی» عمومی یا خواص از سوی دشمن به میان می آید و نشانه هایی از ریل گذاری دشمن دیده می شود؛ یا دست کم در مواجهه با فساد و انحراف، هیاهو و کارشکنی دیده می شود. در عین حال، درهر دو فرض طبیعی یا مهندسی شده بودن نابهنجاری ها، اگر توانستیم بسیج اجتماعی مقابله جویانه و برخورد قاطع حاکمیتی را تدارک کنیم، راه فسادگری و بی ثبات سازی سد خواهد شد و بی تردید – حتی اگر جایی هم خطا و کم کاری کرده باشیم - روند حرکت کلی ما رو به صلاح و پیشرفت خواهد بود. اما اگر در این بسیج دو سویه کوتاهی کردیم، نقطه پایان بر پویش تمدن سازی ملی خود گذاشته ایم.۶- اشرافیت چه در شکل فردی و چه در وجه سیاسی آن، میل به قانون شکنی، دست درازی و خودکامگی دارد. اگر این روحیه سرکش و طغیانگر مهار نشود، ابتدا عرصه را بر آمران به معروف و ناهیان از منکر و سپس بر نهادهای نظارتی حاکمیتی تنگ می کند. چنین اشرافیتی تا آنجا جسور می شود که مثلا جناب ابوذر را به خاطر اعتراض به بدعت ها و زراندوزی ها، به بیابان ربذه تبعید می کند و تنها امیرمومنان و حسنین (علیهم السلام) جرئت می کنند این صحابی صریح و صادق پیامبر(ص) را بدرقه کنند. یا؛ ولید حاکم کوفه با مستی به نماز جماعت می ایستد اما اشرافیت غالب جرئت می کنند در پایتخت (مدینه) شاهدان معترض را به باد تنبیه و کتک بگیرند!۷- چرا این انحراف و انحطاط پیش آمد؟ به تعبیر سعدی « درختی که اکنون گرفتست پای - به نیروی شخصی برآید ز جای/ و گر همچنان روزگاری هلی - به گردونش از بیخ بر نگسلی/ سر چشمه شاید گرفتن به بیل - چو پر شد، نشاید گذشتن به پیل». پس از رحلت پیامبر اعظم (ص)، وضعیت بغرنجی به واسطه کجروی برخی اصحاب و انفعال و تعلل و محافظه کاری برخی دیگر پدید آمد که امیرمومنان(ع) را خانه نشین کرد. صبر و سکوت پرغصه امیرمومنان و امام حسن (ع)، بی تردید برترین مصلحت آن روزگار بود اما آیا اگر اصحاب پیامبر (ص) در همان روز رحلت حضرت پای حق می ایستادند و صریح سخن می گفتند و به تدریج در مارپیچ سکوت (زبان در کام کشیدن به خاطر احساسِ در اقلیت بودن) گرفتار نمی شدند، کار به شهادت حضرت زهرا (س) و تبعید جناب ابوذر و تنبیه شاهدان بدمستی ولید می کشید؟ یا اگر همه به رسم عمار روشنگری می کردند، معاویه و عمروعاص غالب می شدند؟۸- از فتح مکه تا جنایت کشتن فرزند رسول خدا (ص) در کربلا، نیم قرن سال فاصله است. این انحراف و جنایت بزرگ به تدریج ساخته شد. عبدالله بن سعد بن ابی سرح، برادر رضاعی یکی از صحابه بود. هنگامی که پیامبر(ص) وارد مکه شد، فرمان عفو عمومی حتی برای امثال ابوسفیان صادر کرد اما با همه عطوفت، به حکم الهی فرمود شش مرد و چهار زن باید مجازات شوند که عبدالله بن سعد یکی از آنها بود. او جزو کاتبان وحی بود، امّا پس از مدتی مُرتَدّ شد و به مکه بازگشت و ضمن تحریف قرآن، به سبّ پیامبر پرداخت تا آنجا که آیه توبیخ آمیز « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَی عَلَی الله کذِباً أَوْ قَالَ أُوحِیَ إِلَیَّ وَلَمْ یوحَ إِلَیهِ شَیْ ءٌ...» نازل شد.۹- پیامبر پس از فتح مکه به حکم پروردگار فرمود عبداللّه را بکشند، حتی اگربه پرده کعبه آویخته باشد. عبدالله به برادر رضاعی خود پناه برد. آن صحابی، عبدالله را نزد پیامبر آورد و امان خواست. رسول خدا(ص) دیرزمانی ساکت ماند و سر بلند نکرد، تا اینکه سرانجام پذیرفت. آن صحابی و برادرش بازگشتند. پیامبر (ص) روی به حاضران کرد و فرمود «من سکوت کردم تا مگر یک تن از شما برخیزد و گردن او را بزند». اصحاب در پاسخ گفتند «ایما و اشاره ای به ما می کردی تا گردنش را بزنیم». و رسول خدا(ص) فرمود « شایسته نیست پیامبر به گوشه چشم ایما و اشاره کند». این قبیل بی عملی و تعلل اصحاب موجب شد تا همان مرتد محکوم به اعدام، در زمان خلیفه دوم و سوم به امارت مصر برسد!۱۰- عبیدالله بن زیاد هنگامی که همراه چند نفر به شکل ناشناس به کوفه آمد، حتی اقلیت هم محسوب نمی شد اما با تطمیع و تهدید و فریب، اکثریت ساخت. او امثال شریح قاضی را به خدمت گرفت تا با شهادت دروغ درست سربزنگاه، عوام و خواص را متحیر و منفعل و خلع سلاح کنند. سلیمان بن صردهایی هم بودند که تردید دینی کردند آیا صلاح است به کمک امام بشتابند یا نه! ابن زیاد ظرف چند هفته در کوفه کودتا کرد و سپس جنایت کربلا را پدید آورد. امام حسین(ع) یک سال قبل از قیام کربلا، در منا خطاب به ۷۰۰ نفر از اصحاب پیامبر(ص) و تابعین، درباره تکرار سرنوشت علما و بزرگان لعنت شده یهود که امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل کرده بودند، هشدار داد و فرمود شما به اعتبار دین آبرو پیدا کرده اید اما در برابر زیر پا ماندن احکام الهی و حقوق مردم اعتراض نمی کنید، هر چند که در قبال تعصبات جاهلی و قبیله ای خود، به خشم و غیرت در می آیید.۱۱- رهبر حکیم انقلاب ۲۱ سال قبل به تبیین نقش دوگانه خواص در اعتلا و انحطاط جامعه پرداختند و فرمودند « تصمیم گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم؛ اینهاست که تاریخ و ارزش ها را نجات می دهد و حفظ می کند. در لحظه لازم، باید حرکت لازم را انجام داد. اگر تأمّل کردید و وقت گذشت، دیگر فایده ندارد». ایشان در چند سال اخیر نیز از همه ( دانشجویان، اساتید، علما و اعضای مجلس خبرگان، دولتمردان، نمایندگان مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سفرا و دیپلمات های جمهوری اسلامی و ... .) یک مطالبه راهبردی داشته اند؛ صریح باشید، انقلابی بمانید و انقلابی عمل کنید. از متن این راهبرد کلان، هرگز دعوت به عدم تحلیل، چشم بستن بر نفوذطلبی دشمن یا رخنه جویی مفسدان و جماعت زد و بندچی با اجنبی، و تردید و تعلل به جای اقدام و عمل در نمی آید.۱۲- در مقابل نابهنجاری ها و مفاسد و سوءتدبیرها مخصوصا آنجا که مقیاس ملی پیدا می کند، نمی توان بی تفاوت یا منفعل بود و یا نظارت های قانونی و مطالبات رسانه ای قانونمند را به تعطیلی کشاند. برخی مدیران مایلند ضمن پنهانکاری و مدیریت تاریکخانه ای، جامعه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و ضمنا با پیشدستی در قبال سؤال و مواخذه های بعدی، از خود و عملکرد خویش، امر مقدس بسازند. ما این رویکرد را در ماجرای برجام و سپس تعهد یواشکی به fatf و یونسکو (سند فرهنگی ۲۰۳۰) و برخی قراردادهای محرمانه گاز و نفت و خودرو و ... مشاهده می کنیم. رهبری بارها به صراحت می فرمایند « من در جزئیات دخالت نمی کنم ... ما چیز محرمانه ای نداریم... مسئولین امر باید مراکز نظارتی را در جریان جزئیات قرار دهند و روال قانونی را طی کنند و نظر منتقدان را (مثلا در موضوع برجام یا قراردادهای جدید نفتی و ... ) بشنوند». اما باز هم برخی مدیران ادعا می کنند که همه چیز با جزئیات هماهنگ شده است! (حتی اگر مثلا درست در زمان میزبانی فرانسه از منافقین، با شرکت فرانسوی قرارداد ببندند و امضاکننده هم محکوم پرونده فساد کرسنت باشد و...). به عنوان یک تجربه، ۲۹شرط برای قبول و اجرای برجام از سوی نظام تعیین شد اما دولت، توافق را بدون رعایت اغلب آن شروط به اجرا گذاشت، حالاهم که کار گره خورد و خسارت ها آشکار شده، با بی صداقتی می گویند این تصمیم کل نظام بود و تخطئه برجام و روند اجرای آن، تخطئه کل نظام است!۱۳- برخی متولیان امر که باید دستگاه های نظارتی و نخبگان اجتماعی و رسانه ای را ترغیب به امر به معروف کنند، بعضا به خاطر تشخیص اشتباه، تبدیل به ترمز مؤاخذه و مطالبه می شوند. این به دور از مطالبه رهبری است . تنگ کردن عرصه نقد منصفانه ، مطلوب بدخواهان خارجی و داخلی است. فراتر از مصادیق نقد، باید در مقابل این خودکامگی اشرافیت آلوده به نفوذ ایستاد. اگر توانستیم فریضه امر به معروف و نهی از منکر را ( که «تقام بها الفرائض» است) در مقیاس ملی و اجتماعی و سیاسی برپا کنیم، بی تردید بالنده و رو به پیشرفت هستیم حتی اگر خطا و نقصان در برخی امور ما باشد. اما اگر این مهم به حاشیه افتاد، بی تردید میل به قهقرا کرده ایم، حتی اگر مثلا در ظواهر اقتصادی و تمدنی پیش برویم.تجار دولتمردان خوبی نمی شوند! صادق فرامرزی در روزنامه وطن امروز نوشت:۱- وزیر بهداشت «عصبانی» است؛ این را کسی نمی گوید بلکه کافی است به رفتار چند ماه پیش او در برخورد با یکی از مسؤولان دولتی شهرستان بدره که در مقابل انتقاد از وضع نامساعد این شهر مرزی جمله «اگر گذاشتم یک روز دیگر اینجا بمانی، بیشعور! » را از وزیر شنید، نگاه کنیم. البته آنچه رخ داد به یک مصداق قابل اغماض محدود نشد و چندی بعدترش نیز این وزیرحاشیه ساز در جواب سوال خبرنگار روزنامه قدس جواب قانع کننده ای داد و گفت: «شما مگر مزدورید؟ هر چرتی را که به شما می دهند نباید بپرسید، آدم از گرسنگی بمیرد بهتر از این است که برای این روزنامه کار کند». حالا هم داستان از «بیشعور» و «مزدور» بودن طرف های سوال کننده گذشته و این وزیر در خوانشی جدید اساسا سوال و مطالبه گری را چه از سمت مقام دولتی، چه از سمت روزنامه ای کم حاشیه «کتک کاری» تفسیر کرده است و با گلایه از حجم کتک هایی که خورده تهدید به پایان فعالیت دولتی خویش کرده و گفته: «اگر بخواهم صادقانه سخن بگویم باید به این موضوع اشاره کنم که اینطور نمی شود کار کرد که ما زندگی و امور شخصی مان را بگذاریم و وسط میدان بیاییم و ۴ سال کار کنیم آن هم برای مردم، ملت و انقلاب و در عین حال کتک هم بخوریم. من این مدلی کار نمی کنم».نه سخنان وزیر میلیاردر دولت برای «صرفه نداشتن» ادامه وزارت، جدید است نه رفتار او با خبرنگاران و مقامات محلی؛ آنچه امروز از زبان قاضی زاده هاشمی بیرون آمد را چند ماه پیش هم طیب نیا به زبان آورده بود و مدعی شده بود: «در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد.بمانم که چه؟ می روم دانشگاه درسم را می دهم، انتقادم را می کنم، کارهای پژوهشی ام را پیش می گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می خورم. » و ایضا آنچه از ناحیه او نسبت به خبرنگاران صورت گرفت در دولتی که مفتخر به داشتن «عباس آخوندی»، «بیژن زنگنه» و «اکبرترکان» است حرکت جدیدی نیست!۲- وزیر بهداشت دقیقا از چه چیزی عصبانی است؟ جواب چندان دشوار نیست چرا که این بار نه کمبود بودجه، نه ممانعت در پیگیری برنامه ها و نه مواردی از این دست باعث عصبانیتش شده است، بلکه وزیر از ۲ چیز عصبانی است: «کتک کاری» ای که رسانه های مزدور و مسؤولان بیشعور نسبت با او داشتند و «صرفه نداشتن» کار دولتی وزارت در مقابل امور شخصی. گویا کدورت خاطر وزیر محترم از رسانه هایی که بابت افشا کردن مساله حقوق های نجومی به «حزب توده» تشبیه شان کرده بود، آنقدر مضاعف شده که هر سوال و نقدی را به مثابه کتک کاری خویش می بیند و از خود سوال می کند آیا باید کسی را که با فداکاری(!) مسؤولیت دولتی را قبول کرده است مورد سوال قرار داد؟۳- واقعیت آن است که نه فقط برای وزیر بهداشت، بلکه برای قاطبه مسؤولان دولتی نیز این شبهه مطرح است که چرا باید مقابل فداکاری آنها در قبول مسؤولیت دولتی، رسانه ها جای تقدیر، مطالبه را سرلوحه اقدام خود قرار دهند؟ و شاید شاه کلید جواب این سلسله سوالات نیز به آنجا بازگردد که چرا اساسا مسؤولان دولتی خود را بابت قبول سمت وزارت و معاونت «فداکار» فرض می کنند؟ جواب چندان دشوار و دور از ذهن نیست، چرا که در دوگانه ارزشی دولت مستقر،«خادم - مخدوم» جای خود را به«اشراف - رعیت» داده است و در این میان «ولی نعمتان» جامعه نه رعیت که اشرافی هستند که حرفه اصلی خود یعنی تجارت را کنار گذارده و چند سالی به کار مردم می پردازند.نگاه «تاجرمسلکانه» وزرایی که برابر هر سوال و نقد، گوینده را تخطئه و تحقیر می کنند و انتظار تقدیر از خود را بابت قبول شغل وزارت «با حقوق کمتر» نسبت به دریافتی سابق شان دارند، عنصر غالب بر منظومه نظری دولت اشراف سالار است. دولت اشراف سالاری که برای «خدمت» شأن ویژه قائل نباشد حقوق نجومی را تطهیر و در اثبات الزامش برای کارآمدی، آن را تئوریزه می کند. دولت اشراف سالار شأن همه چیز را در حد مناسبات تجاری خویش نازل و سطحی می کند تا مقام مسؤول به جای حس بدهکاری نسبت به مردم، خود را طلبکار مازاد حقوقی بداند که می توانسته بهره مند آن باشد اما قبول مسؤولیت او را از آن محروم کرده است. دولتی که به دست تجار بیفتد حتی صدای «آدام اسمیت» را هم درمی آورد، او که عمر خود را صرف تئوریزه کردن منطق بازار آزاد کرده بود نیز گفته بود: «دولت، تاجر خوبی نیست، همانطور که تجار نمی توانند دولتمردان خوبی باشند! »۴- نمی شود به تمام مصادیق رفتاری دولت نگاه کرد و غافل از آن بود که نگرش «خدمت محور» برآمده از گفتمان اسلام تبدیل به حلقه مفقوده ای در مشی رفتاری تاجرمسلکانه جریان تکنوکرات شده است. نگاهی که همه چیز را با مناسبات بازاری می سنجد، مطالبه گری(طلبکاری) مردم را کتک کاری و گذشتن از زندگی شخصی خویش را همچون بدهی ای از جانب مردم زیر دین می بیند. مسؤولی که قبول مسؤولیت را «منت» بر سر مردم می بیند، طبیعی است برابر هر پرسشی عصبانی شود و گوینده را در طیفی بنشاند که باید میان بیشعوری و مزدوری یکی را انتخاب کند.دولت اشراف سالار حکومت را نه حق مردم که لطف طبقه ممتاز بر رعایایی می بیند که سپاسگزار آنها در گذشتن از حقوق بالاتر و قبول مسؤولیت حکومتی باید باشد. دولت اشراف سالار، دولت تاجرانی است که حق خود را برابر وظیفه حکمرانی از کیسه نجومی بیت المال طلب می کنند. آنها همیشه طلب می کنند، چرا که دولت تجار اساسا همیشه طلبکار است. برای یک تاجر کاری که «صرفه نداشته باشد» و ۲ تا را ۳ تا نکند عبث و غیرمعقول است.چهار نکته به بهانه دو سالگی برجامسید مسعود علوی در روزنامه رسالت نوشت:۱- رسانه های دوم خردادی دل و دماغ درستی از اجرای برجام در ۲ سالگی آن نشان نمی دهند. دیگر از آن تیترهای جنجالی و چشم پر کن نمی زنند. دیگر سخنی از فتح الفتوح، تدبیر بر پیشانی برجام، انفجار امید، خورشید درخشان و سیب و گلابی برجام نیست. انگار نه انگار آنها ۲ سال پیش چنین حرف هایی زدند. آنها امروز مشغول سهم خواهی در مورد قدرتی هستند که با تشویش اذهان، نشر اکاذیب و ایراد تهمت و اهانت به منتقدین دولتی به دست آوردند. تیم مذاکره کننده هم زیاد جلوی دوربین نمی آیند و رغبتی به آنتن نیز ندارند.دبه کردن آمریکایی ها، دستاورد تقریباً هیچ برجام را رقم زده است. این را دیگر منتقدین نمی گویند بلکه بارها سیف، صالحی و ظریف به آن اعتراف دارند. روزنامه های دوم خردادی و اصلاح طلب و حتی ارگان دولت هم اذعان دارند؛الف - آمریکایی ها به عهد و پیمان خود پایبند نیستند؛ب - هنوز مشکلات وجود دارد و تحریم های بانکی برداشته نشده است؛ج - موانعی جدی بر سر راه فعالیت های غیر نفتی وجود دارد؛د - تردید بانک های خارجی برای ارتباط محدود مالی با ایران بر اثر فشار آمریکایی ها از بین نرفته است.۲- قرار بود با برجام فصل جدیدی از مناسبات با غرب آغاز شود، آنها از خر شیطان خصومت ورزی با ملت ایران پایین بیایند، ایران هراسی نداشته باشند، شیعه هراسی نکنند، تعامل سازنده داشته باشند. اما آن هم نشد!آمریکایی ها در ۲ سالگی برجام رسماً از براندازی و تغییر نظام جمهوری اسلامی سخن می گویند و وزرای خارجه و جنگ آمریکا بی پروا از تغییر نظام ما می گویند و حتی اعتراف می کنند با پسران نیویورکی در تهران و نیز مخالفان نظام و ضد انقلاب در سرنگونی نظام مشارکت دارند. آنها در پاریس میتینگ سرنگونی نظام برگزار می کنند و رجال و نساء سیاسی، نظامی آمریکا، فرانسه و انگلیس در آن شرکت می کنند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ایام ۲ سالگی برجام به عربستان می رود و طبل ایران هراسی را به صدا درمی آورد و به داعش فرمان حمله به تهران و انجام عملیات تروریستی صادر می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رسماً می گوید؛ واشنگتن در سر راه ارتباط ایران با کشورهای دنیا اخلال می کند. اموال و دارایی های ایران در آمریکا و اروپا مصادره می شود.روزنامه شرق در برابر این همه پرسش های سهمگین، دو سال پیش در تیتر درشت صفحه اول خود نوشته بود:«اینک بدون تحریم»!عکس جناب آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه را در صفحه اول دیروز در حالی که مشت خود را گره کرده، درج نموده و از قول او می نویسد:«گزینه دیگری جز برجام نبود»!آیا واقعاً گزینه دیگری جز برجام نبود!؟ آیا فکر می کنند این حرف ها پاسخ آن پرسش ها را کفایت می کند؟۳- سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی، اتحادیه اروپا و... همه گزارش داده اند که ایران تمام و کمال به تعهدات خود عمل کرده است و حتی فراتر از برجام، مشتاقانه کارهایی برای اعتمادسازی کرده است، اما یک کلمه از بدعهدی و نقض عهد آمریکایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و... که طرف قرارداد ما هستند، نمی گویند.عقل حسابگر در هر قراردادی می گوید تضمین اجرا در هر قراردادی باید در متن قرارداد باشد. یعنی بین داده و ستانده باید تناسب مقداری، زمانی و مکانی وجود داشته باشد. مثلاً اگر ما در تأسیسات اراک بتن می ریزیم، در ازای آن، همان زمان نه دو سال دیگر، باید چیزی را بگیریم. یا اینکه وقتی تعداد سانتریفیوژها را از فلان تعداد به فلان تعداد فرومی کاهیم، باید نقداً همان موقع در برابر این داده، ستانده ای داشته باشیم. یا اینکه اگر غلظت اورانیوم غنی شده را به مقداری که طرف های ما خواسته اند کاهش می دهیم، باید این داده در ازای ستانده ای باشد.اما این عقلانیت قراردادی اصلاً در اجرا و عمل و حتی متن دیده نمی شود! چرا؟ برای اینکه به آمریکایی ها اعتماد شد! به اتحادیه اروپا اعتماد شد! برای اینکه این طرف میز حسن نیت بود و آن طرف میز، سوء نیت، خصومت ورزی و بی اعتمادی!یکی نیست این وسط بگوید با آن همه سابقه خصومت غرب با ایران، این اعتماد و حسن نیت را حضرات از کجا آورده اند!؟۴- یکی از شیرین کاری های برجام این بود که طرف های مقابل بپذیرند ایران در فعالیت های هسته ای هیچ گونه انحرافی نداشته است و تهران قصد ساختن بمب ندارد. سه شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۴ آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه صادر کرد و رسماً اعلام نمود آژانس مدرکی دال بر نظامی بودن برنامه هسته ایران نیافته است.پس آنها هم پذیرفتند فعالیت های هسته ای ما انحراف نداشته و ساخت بمبی در کار نبوده است! سؤال این است که اگر پذیرفتند باید به ملت ایران و افکار عمومی جهان پاسخ دهند چرا تحریم های ظالمانه علیه ایران وضع کردند و تا سرحد تهدید نظامی پیش رفتند؟ اگر پذیرفتند چرا تحریم ها را ادامه دادند و حتی بر خلاف برجام، بر آن هنوز پای می فشارند؟ اگر پذیرفتند فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است، چرا می خواهند تأسیسات هسته ای ما را ۱۰-۱۵ سال زیر دوربین های نظارت سازمان انرژی اتمی بین المللی نگه دارند و محدودیت های علمی و فنی در سر راه پیشرفت های هسته ای ایران وضع کرده اند؟صدر و ذیل توافق هسته ای با هم نمی ...

ادامه مطلب  

کمر داعش با آزادی موصل ، ائمه جمعه استان تهران ، تهران نیوز پایتخت خبری ایران  

درخواست حذف این مطلب
نماز عبادی _ سیاسی جمعه امروز (بیست و سوم تیر ماه) با حضور پرشور مردم در شهر و شهرستان های استان تهران برگزار شد.به گزارش تهران نیوز ، نماز عبادی _ سیاسی جمعه امروز با حضور پرشور اقشار مختلف جامعه برگزار شد.ائمه جمعه شهر و شهرستان های استان تهران در خطبه های نماز دشمن شکن جمعه امروز پس از توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی ضمن بیان مسائل اعتقادی به تبیین مسائل روز پرداختند.عهدشکنی های آمریکا ، افزایش تحریم ها علیه ملت ایران توسط غربی ها ، جنایات استکبار علیه مسلمین ، موفقیت های جبهه مقاومت در عراق ، تضعیف اقتدار ایران توسط برخی افراد و … از جمله مواردی بود که ائمه جمعه استان تهران به آن اشاره کردند که در ادامه مشروح سخنان خطبای جمعه استان را با هم می خوانیم:* امام جمعه تهران: تحریم ها نه تنها برداشته نشد، بلکه پی درپی اضافه شدآیت الله محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران که با حضور مردم در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره «روز قیامت» اظهار داشت: در روز قیامت همه پرده ها کنار می رود و همه مسائل آشکار می شود؛ کسانی در این روز رسوا نمی شوند و مورد لطف خداوند قرار می گیرند که در دنیا آبروی افراد را نمی بردند و پرده پوشی می کرده اند.وی افزود: در مقابل، کسانی در این روز رسوا شده و پرده شان دریده می شود که در دنیا آبروی برادر مومن خود را بریزند و اهل غیبت باشند.خطیب نماز جمعه تهران در همین رابطه تاکید کرد: رسانه ها مراقبت کنند که آبروی افراد را نبرند؛ کلمه ای را نگویند که موجب سقوط یک فرد شود.آیت الله موحدی کرمانی افزود: افرادی که دستشان به مال حرام آلوده می شود، آدم هایی که رشوه و ربا می گیرند و کسانی که در مسند قدرت ستم می کنند، به یاد قیامت باشند که «یوم الحسرت» است.خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های دوم نماز جمعه امروز تهران، با اشاره به آزادسازی شهر موصل عراق گفت: این پیروزی بزرگ را به مردم، مرجعیت بزرگ و دولت عراق تبریک می گویم؛ پیام این پیروزی آن بود که اگر مردم مقابل ستمگران قیام کنند، خداوند آنها را یاری می کند.آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه داعش را در موصل ریشه کن کردند، ادامه داد: پلیس عراق اعلام کرد که در جریان آزادسازی موصل بیش از هزار تکفیری کشته شد و دهها دستگاه خودروی بمبگذاری شده منهدم شد؛ همچنین رئیس فراکسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق، از هلاکت بیش از ۲۸ هزار داعش و دستگیری ۴ هزار نفر دیگر در طول جنگ خبر داد که ۱۲۸ نفر از آنها فرمانده ارشد بوده اند و اتباع ۸۶ کشور جهان در بین اینها دیده می شوند.وی همچنین با مناسبت روز ملی حجاب و عفاف اشاره کرد و افزود: چهارشنبه هفته گذشته سالروز سرکوب خونین قیام مردم علیه کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ شمسی بود؛ این روز در نظام ما به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است.امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: مسئله حجاب بسیار مهم است؛ هم با دین ارتباط دارد، هم با سیاست و استقلال کشور. وقتی دنیا ببیند در ایران حجاب مورد توجه است، قضاوت می کند که این مردم متدین اند و پایبند دین هستند، بنابراین به سادگی نمی شود به این مردم و کشور آسیب رساند.آیت الله موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: می گویند در برخی ماشین ها چیزی شبیه کشف حجاب وجود دارد؛ در حالی که فضای داخل اتوموبیل فضای خصوصی نیست؛ باید نیروی انتظامی بر اساس قانون با قاطعیت با چنین افرادی برخورد کند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم در این زمینه تصریح کردند که ماشین فضای خصوصی نیست؛ بلکه عمومی است.وی تاکید کرد: چه بسا برخی افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند، آدم های نجیبی هم باشند ولی فرهنگ غلطی در خانواده هایشان حاکم است، آگاه باشند که در قیامت نمی توانند جواب دهند.خطیب نماز جمعه امروز تهران در ادامه با اشاره به جنایات آمریکا در منطقه و جهان اظهار داشت: آمریکا روز به روز بر جنایاتش می افزاید؛ حمایت از خون ریزان و اسرائیل و قاتلان نیا برای آمریکا عادی شده است.آیت الله موحدی کرمانی تصریح کرد: ماهیت آمریکا ماهیت کثیفی است؛ اما آنچه مایه تعجب است، این است که برخی ضعیفان بیماردل می گویند که آمریکا قوی است و ایران قدرت مقاومت ندارد، پس بهتر که دست از مقاومت بردارد و مذاکره و سازش کند!وی با بیان اینکه اینها یا وعده های قرآن کریم را نخوانده اند یا خوانده اند و باور ندارند، خاطرنشان کرد: ما رهبری مقتدر و توانا و صاحب عزم قوی و جا گرفته در دل های پاکان داریم که رئیس جمهور روسیه از فرودگاه مستقیم به دیدار ایشان می رود و شیفته او می شود.امام جمعه تهران ادامه داد: ما نیروهای مسلح خستگی ناپذیر و کاردان و عاشق شهادت داریم که در صنایع نظامی پیشرفت چشمگیری دارند؛ سپاهی داریم که با موشک، دل دشمن را لرزاند.آیت الله موحدی کرمانی افزود: رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در یک اندیشکده آمریکایی گفته است که ایران یکی از بزرگترین چالش های بلندمدت واشنگتن است؛ ایران با حمله به مواضع داعش در دیرالزور نشان داد که نیروی همتراز روسیه و آمریکاست، ایران می تواند صدها کیلومتر دورتر از مرزهایش اعمال قدرت کند.وی گفت: ما با هدایت الهی خیلی قدرت داریم، قلوب آزادگان جهان با ماست که اگر آمریکا دست از پا خطا کند و عزم ایران کند، آنها مرکزی سالم برای آمریکا در جهان باقی نخواهند گذاشت.عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: آمریکا می پندارد که با فشار اقتصادی بر ملت ایران، می تواند آنها را خسته کرده و در مقابل نظام قرار دهد؛ غافل از اینکه مردم ۳۶ سال مقاومت کردند و خسته نشدند.آیت الله موحدی کرمانی در عین حال تاکید کرد: البته مسئولان باید در مقام حل مشکلات بویژه مشکلات اقتصادی برآیند و به موضوع تولید و اشتغال توجه ویژه کنند.وی تصریح کرد: آمریکا فهمیده است که ستون نظام، ولایت است و همه سعی آن، سست کردن این پایه است؛ از جمله اینکه در مقابل هر سخن رهبر انقلاب، مردم را به تردید بیندازد، البته این وسوسه ها در مردم تاثیری ندارد، چون اشراف بر مسائل داخلی و خارجی را به خوبی در بیانات رهبر انقلاب مشاهده می کنند که به برکت همین بصیرت و صلابت، کشور ما در یک منطقه ناامن جزیره امن است.خطیب نماز جمعه پایتخت با یادآوری این نکته که سابقه پیمان شکنی و خیانت های آمریکا را ملت ایران خوب می دانند، اظهار داشت: می دانند که آمریکا با مرسی در مصر چه کرد، رژیم خودگردان فلسطین که سال ها مذاکره کرد، چه دستاوردی به دست آورد؟ چه بر سر سودان آمد؟آیت الله موحدی کرمانی گفت: رهبر انقلاب فرمودند که چرا ۷۰ جلد کتاب مربوط به اسناد لانه جاسوسی در دانشگاهها و مدارس نیست؟!وی خاطرنشان کرد: در جریان برجام که بنا برود تحریم ها یکجا برداشته شود، نه تنها برداشته نشد که پی در پی اضافه شد؛ جان کری گفت گه ایران را بعد از توافق مجددا تحریم کردیم؛ آیا بعد از اینهمه خباثت و خیانت و پیمان شکنی آمریکا جا ندارد که ملت ایران با فریاد رسا «مرگ بر آمریکا» بگوید؟!امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از خطبه های امروز نماز جمعه با اشاره به مشکات برخی موسسات اعتباری اظهار داشت: نظام باید مشکل سپرده های مردم را در موسسات مالی و اعتباری حل کند؛ مجلس محترم گام موثری برداشته، دولت هم کارهایی را شروع کرده که باید به سرانجام برساند؛ این مسئله به اعتماد مردم به نظام و دولت برمی گردد، اعتماد مردم را حفظ کنید.آیت الله موحدی کرمانی افزود: مبادا نظام گرفتار رشوه شود، مبادا بانک ها گرفتار ربا شوند که متاسفانه شده اند! باید بر اساس عقود شرعی عمل کنند؛ وگرنه، ربا و حرام است.وی تصریح کرد: خطر، بسیار بزرگ است؛ نظام را تهدید می کند، یک درهم ربا تهدید بزرگی است، می خواهید ربا نشود، قرارداد شرعی ببندید و رحم کنید به خودتان! * امام جمعه رباط کریم: برخی ها به دنبال تضعیف قدرت کشور هستندحجت الاسلام محمدی نژاد، امام جمعه رباط کریم در خطبه های نماز جمعه امروز رباط کریم پس از توصیه همگان به تقوای الهی اظهار داشت: بیاییم شرایط ازدواج را راحت تر کنیم، امروزه چشم هم چشمی سبب مشکل شدن ازدواج شده است.وی افزود: با تقوایی و خوش رفتاری زندگی را زیبا و سبب تقویت بنیان خانواده می شود.امام جمعه رباط کریم ادامه دارد: عروسها به دنبال جهزیه کامل نباشند باید کمی در اول زندگی ساده زندگی کنند و به دور از تجملات باشند.حجت الاسلام محمدی نژاد تاکید کرد: رضا خان در ابتدا خودش را فردی مذهبی نشان می داد تا علما را جذب خود کند اقدامات زیادی هم انجام داد تا اطمینان علما را جذب کند اما در سال ۱۳۰۵ روی دیگر خود را نشان داد و بعد از سفر به خارج ماجرای کشف حجاب را ایجاد کرد و بعد از ان فاجعه های دیگر مانند مسجد گوهر شاد که حدود ۳ الی ۵ هزار نفر را شهید کرد، رضا خان نیامد روزه و نماز را بردارد بلکه دست روی عفاف و حجاب گذاشت که اول پایه را سست کند سپس بقیه دین از بین می رود.امام جمعه رباط کریم ادامه داد: باید خانواده ها این موضوع را جدی بگیرند نباید بگذاریم دشمن به هدف خود برسد امر به معروف کنیم اگر کسی را دیدیم حتما بهش تذکر بدهیم .امام جمعه رباط کریم تصریح کرد: این قرار داد های نفتی است که ما را نگران می کند در این سرمایه گذاری های خارجی کسانی مخالف هستند و بعضی ها با شرکت توتال فرانسه قرارداد نفتی امضا کرده، این قرار داد ۲۰ ساله حتی تا ۲۵ سال هم تمدید می شود. * امام جمعه خیرآباد: برخی ها به جای پاسخگویی به مردم در مورد قرارداد توتال آن را برکت برجام می دانندحجت الاسلام والمسلمین طزری در خطبه های عبادی سیاسی جمعه این هفته منطقه خیرآباد ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ، رئیس مذهب شیعه گفت: امام صادق علیه السلام با جنگ های نرمی که صورت داد توانست مکتب برحق تشیع را زنده نگه دارد.وی گفت: چیزی که دشمن امروز بدنبال آن است این مسئله اس که با جنگ نرم باورها و اعتقادات مردم را تغییر دهند، به همین دلیل نیز باید هوشیار باشیم که مبادا گرفتار توطئه های دشمن قرار گیریم.امام جمعه خیرآباد در خطبه دوم نمازجمعه این هفته منطقه خیرآباد گفت: موصل پس از ۳ سال آزاد شد و این چیزی که دشمن هرگز آن را باور نمی کرد، اما با فتوای مرجعیت و حضور گروه های مردمی و اتحاد بین سنی و شیعه این امر محقق شد.حجت الاسلام طزری ضمن بیان اینکه آزادسازی موصل مقدمه نابودی داعش در عراق است، بیان کرد: با آزاد سازی موصل توطئه تجزیه عراق شکست خورد و آمریکا به رویای خاور میانه جدید و بزرگ خود نرسید.وی با توجه به اینکه به پایان عمر دولت یازدهم نزدیک می شویم و رئیس جمهور منتخب بدنبال تعیین کابینه دوازدهم است بیان داشت: آنچه مردم از دولت دوازدهم و وزرای دولت دوازدهم درخواست دارند این است که هم دولت و هم رئیس جمهور، اولویت کار خود را برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم قرار دهند.امام جمعه خیرآباد افزود: رئیس جمهور در وعده های انتخاباتی خود از مردم خواست که پیگیر وعده های داده شده باشند و امروز مردم این حق را دارند که از رئیس دولت دوازدهم بخواهند که وعده ۹۵۰ هزار شغل در سال را محقق کند.وی ادامه داد: دولت دوازدهم این وعده را داد که نرخ تورم را کنترل کند و امروز که زمزمه های تک نرخی شدن قیمت ارز و گران شدن آن است، مردم حق دارند بدانند دولت چگونه می خواهد نرخ تورم را همچنان تک رقمی نگه دارد.حجت الاسلام طزری اضافه کرد: رئیس جمهور منتخب وعده داد که در پایان دولت دوازدهم همه تحریم ها را بر طرف کند لیکن نه تنها همه تحریم های گذشته که قرار بود با برجام بر طرف شود انجام شد بلکه تحریم های جدیدی در راه است و این رئیس جمهور است که باید جواب دهد که چگونه می خوهد تحریم ها را برطرف کند.وی تصریح کرد: این مسائل و مسائل دیگر انتظارات مردم از کابینه دولت دوازدهم و وزرای این کابینه است اما عده ای از هم اکنون سعی دارند با حاشیه سازی های مداوم، مردم را از مطالبه گری غافل کنند و گاهی بر عکس طلبکار مردم می شوند و مردم را بدهکار خود میدانند گویا مردم به آنان وعده داده اند.امام جمعه خیرآباد گفت: هیئت نظارت بر برجام که وظیفه اش نظارت بر اجرای برجام است موظف است که برجام را مو به مو رصد کند تا مبادا در انجام آن خللی پیش آید.وی اظهار داشت: متاسفانه با تحریم های جدید که از طرف مجلس سنا تصویب شد و منتظر امضای رئیس جمهور آمریکاست، با روح و جسم برجام ناسازگار و نقض صریح برجام است.حجت الاسلام طزری خاطر نشان کرد: عده ای سعی دارند برجام را به هر قیمتی حفظ کنند و برای آن ثمرات و برکات ذکر کنند، قرارداد ۲۰ ساله نفت با شرکت فرانسوی امضا می کنند و بجای آنکه برای ملت و مجلس توضیح دهند آن را محرمانه و از برکات برجام می دانند.وی در پایان گفت: از هیئت نظارت بر برجام انتظار میرود که موارد تخلف برجام را رصد و اقدام متناسب با آن را انجام دهند. * امام جمعه دماوند: ریشه داعش و حکومت اختلاف افکنانه غربی در عراق خشکانده شدحجت الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی در خطبه های سیاسی عبادی این هفته نماز جمعه شهر دماوند، با اشاره به احادیثی از فضیلت مال حلال و کسب حلال، اظهار داشت: در کلام معصومان آمده است که شیعه حضرت علی (ع) نیست کسی که مال حرام بخورد و مال حرام، زیان های جسمی، روحی و اجتماعی فراوانی دارد.وی گفت: حرام خواری جامعه را دچار مرگ و خودکشی می کند و گاهی برای کسب این مال، به قاضی و حاکم رشوه می دهد یا پولی را از راه زنا و یا فروش مردار، شراب و یا … به دست می آورند که این مال، مال باطل است.امام جمعه دماوند با اشاره به شهادت امام صادق (ع) و زحمات فراوان ایشان برای فقه شیعه، بیان کرد: بررسی شرایط نشان دارد که امام صادق فعالیت سیاسی گسترده ای داشته است و امام یاران خویش را از همکاری با دستگاه جور خلافت عباسی، منع می کردند.فتاح دماوندی با بیان اینکه ۲۶ تیرماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان است، بیان کرد: شورای نگهبان نبض نظام اسلامی است و در همه انتخابات، گروه های سیاسی مختلفی حضور نیست و روا نیست افرادی به سبب مسائل حزبی، جناحی و منافع شخصی، این نهاد مهم را تضعیف کنند.وی با اشاره به آزادسازی موصل و خشکیده شدن ریشه داعش در عراق، تصریح کرد: پیروزی مقاومت در عراق، پایان عمر حکومت ساختگی و اختلاف افکنانه استکباری در این منطقه بود و ان شاءالله به زودی شاهد پیروزی مردم سوریه باشیم.امام جمعه دماوند با تشکر از حساسیت های مردم نسبت به عدم جدایی امامزاده هاشم از دماوند، خاطرنشان کرد: از مسئولان، خبرنگاران و اصحاب رسانه که نظرات مردم و مسئولان را انعکاس دادند و موضوع را در سطح کشوری مطرح کردند تشکر می کنیم و البته مردم دماوند و لاریجان سال هاست در کنار هم با رفاقت زندگی می کنند و افرادی به خاطر مطامع دنیوی، نباید منجر به تحریکات مردم شوند.* امام جمعه قرچک: جرم ترور شهدای ما قابل محاسبه و جبران نیستحجت الاسلام والمسلمین حجت اله اسماعیلی ، امام جمعه قرچک اظهار داشت: خداوند کسانی را که در راهش پیکار می کنند دوست دارد و این گروه مقاومت چنان محکم اند گویی بنایی آهنینی و پایدارهستند.وی ضمن گرامیداشت سالروز بهزیستی و تامین اجتماعی، گفت: با داشتن حدود ۳ هزار معلول با شرایط سخت شهرستان کار دشواری است، اعتبار، امکانات و نیرو هم وجود ندارد.اسماعیلی افزود: اکثراً این خانوادهای شریف و ارزشمند هستند که در شرایط سخت زندگی می کنند و در این راه توفیقاتی را که انسانهای سالم جسمانی نمی توانند کب می کنند.وی تاکید کرد: امتیاز مددکاران و خدمتگزاران نهادهای مددجویی در حکومت اسلامی که با هدف الهی و قربه الی الله خدمت می کنند، نزد خداوند متعال محفوظ است و با دید الهی قرآنی و اهل بیتی (ع) توفیقات فراوان بدست می آورند.امام جمعه قرچک با اشاره به سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبانف بیان کرد: اگر شورای نگهبان را حفظ نکنید سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد وکسانی نفوذ کردند که بدون ذره ای اعتقاد به دین و به آخرت ، نهضت را از مسیر منحرف می کنند.وی با بیان سخنان مقام معظم رهبری، تاکید کرد: شورای نگهبان نبض نظام اسلامی است و ماندگاری اسلامیت نظام با شورای نگهبان امکان پذیراست، حراست از حقوق ملت آن هم حقوق الهی دین و آخرتی با شورای نگهبان است.اسماعیلی در ادامه گقت: شاکلید این شورا باید سلامت و قداست خود را حفظ کند و صد در صد تابع ولی فقیه باشد، ذره ای از حقوق دین و دنیای ملت و نظام اسلامی کوتاهی نکند.وی تصیح کرد: همه ما با تمام توان از عزت و استقلال و اسلامیت نظام کشور دفاع کنیم و از عامل اصلی اجرایی شدن اسلام در حکومت اسلامی یعنی ولایت مطلقه فقیه حمایت کنیم، میزان رد و قبولی ما ولی فقیه ماست تحسین یا سرزنش ما بر مهور رضایت ولی است.امام جمعه قرچک افزود: هیچ اعتقادی و توجهی به دروغ پردازی ها و ادعایی پوچ و توصیه های بی اساس دیگران نداریم، انتقادات ما جز نهی از منکر نیست، ما تند رو و بهانه جو نیستیم، ما به هیج وجه ذلت را نمی پذیریم.وی تاکید کرد: ما امروز قدرت و نظام اسلامی داریم و شرایط حزب الله در همه جای منطقه در حد عالی است، غیرت و شوکت جهادی جوانان مخلص ما بی نظیر است.اسماعیلی تصریح کرد: ما ذره ای اعتقاد به حامیان، قاتلان ۱۷ هزار انسان الهی نداریم، جرم ترور شهدای عزیز ما قابل محاسبه و قابل جبران هم نیست.وی افزود: ما مخالف باج دهی به دشمن هستیم و مخالف تعامل با دنیا نیستیم و ما مدل مدیریتی اشرافی، سلطنتی و استکباری را قبول نداریم و حضرت آقا فرمودند: صاحبان تفکر اشرافی و حامیان حقوق نجومی لیاقت مسئولیت را ندارند.امام جمعه قرچک گفت: سران کشور های استکبار بخصوص آمریکا و رئیس جمهور مجنون اش را عامل اصلی جنگ و تخریب در کره زمین دانستند، ولی بدانند که تدبیر امور بدست آن مدبر قادر خداوند است .وی در پایان خاطرنشان کرد: همه بیچارگی های ما بخاطر دوری از خدا، بی تقوایی و بی اعتقادی است، با مهجور کردن شایستگان و بهاء دادن به مفسدان و منحرفان شاهد رکود، جمود، عقب ماندگی و تضعیف حکومت و نظام خواهیم بود.* امام جمعه فیروزکوه: توطئه های آمریکا و حمایت مالی آل سعود سبب ناامنی منطقه شده استحجت الاسلام عبدالله اسماعیلی، خطیب نماز جمعه شهرستان فیروزکوه، با اشاره به کسانی که خدا، قرآن و پیامبر(ص) را رها می کنند، گفت: کسانی در دنیا سرپرست و راهنمای خود را شیطان قرار می دهند؛ اینها در دنیا خسران دیده هستند.وی در ادامه افزود: شیطان به حضرت نوح گفت دو چیز موجب گرفتاری من و حضرت آدم شد؛ من را تکبر بیچاره کرد؛ خدا به جناب آدم گفت حرص نخورید و او طمع کرد و مرتکب ترک اولی شد؛ هر کس تکبر کرد در او صفت شیطان است؛ گروه دیگری که در دنیا خسران دیده هستند، کسانی که عبادت می کنند اما خدا را اول زندگی خود قرار نمی دهند؛ در حد حرف دین، خدا، قران و پیامبر را می خواهند داشته باشند؛ اول کار کاسبی و امور دنیایی است، اگر چه نماز و خمس و زکات را خواهند داشت.اسماعیلی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به شهادت امام صادق (ع) گفت: امام صادق برای شیعیان امیرالمومنین (ع) بسیار تلاش کردند؛ امام صادق (ع) می فرماید به خودتان در تقوای الهی برسید اگر می خواهید در قیامت با پیامبر و قران باشید؛ یکی از فرمول های همراهی با خدا تقوای الهی است.وی با اشاره به ۴ نشانه مومن از دید امام صادق (ع)، اذعان داشت: خواب او همانند خواب غریق (کسی که منتظر سانحه در حال آماده باش است) است، غذا خوردن او همانند بیمار است که پرخوری نمی کند، گریه او همانند کسی که مادر خود را از دست داده، نشستن او همانند مردم هراسان است.خطیب نماز جمعه شهرستان فیروزکوه با تاکید بر این که امام صادق ۴ هزار شاگرد برای این مکتب تربیت کرد، خاطر نشان کرد: امام صادق(ع) می فرماید زمانی می رسد که دینداری همانند نگه داشتن آتش در د ...

ادامه مطلب  

غفلت از مساله فلسطین؛ مهمترین دلیل حمایت از تکفیری ها  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر-گروه سیاست- هادی رضائی: جهان زمانی رنگ و روی عدالت و دادگری را خواهد دید که ستمگری رخت بر بندد و دادخواهان به ستم ستیزان روی آورند، چرا که بی نفی ستم نمی توان امید به دادخواهی و عدالت گرایی داشت.اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی مسئله ای است که سالهاست توجه جهانیان را معطوف خود کرده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) همگان منتظر بودند تا ببینند ایشان چه موضعی در این باره می گیرند، رهبر کبیر انقلاب در روز ۱۶ مرداد سال ۱۳۵۸ مصادف با سیزدهم رمضان ۱۳۹۹ همزمان با شروع دور تازه ای از جنایات بی رحمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در لبنان طی پیامی، روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان «روز جهانی قدس» تعیین کردند و عموم مسلمین جهان را به همبستگی اسلامی در این روز بزرگ فراخواندند.در آستانه روز جهانی قدس برای آشنایی بیشتر با ابعاد مسئله فلسطین و دلایل اهمیت بزرگداشت روز جهانی قدس با سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به گفتگو نشستیم.وی در این رابطه گفت: امام خمینی (ره) با درایت و آینده نگری که داشتند برای اینکه تمام امت اسلامی را پیگیر موضوع فلسطین کنند و فلسطین را مسئله اول جهان اسلام کنند، البته تقدس هم به موضوع حمایت مردم از ملت مظلوم فلسطین بدهند و به گونه ای جغرافیای اسلام را در کل جهان علیه رژیم صهیونیستی بسیج کنند آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس معرفی کردند.تصور من این است که امام راحل با این رویکرد که مشارکت مسلمانان و همه آزاداندیشان و مخالفان ظلم و ستم را متوجه مسئله فلسطین کند، این روز را روز جهانی قدس نامید. از سوی دیگر به لحاظ موقعیت زمانی، ماه مبارک رمضان در نزد مسلمان از یک تقدس خاص و بالایی برخوردار است. تلاقی تقریبی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با شب های قدر بر معنویت این موضوع می افزاید. امام با این مجموعه شرایط این نامگذاری هوشمندانه را انجام داده اند.متن کامل این گفتگو به شرح زیر است: دلیل نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان از سوی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز قدس چیست؟ قبل از هر چیزی باید یاد کنیم از امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی برای این نامگذاری هوشمندانه ای که خیر و برکت بسیاری برای رهایی ملت مظلوم فلسطین از ظلم، جور و ستم رژیم اشغالگر قدس داشته است.موضوع اشغال فلسطین به ۷۰ سال قبل برمی گردد؛ یعنی اگر از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۷ سال گذشته باشد در همین حدود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این اشغال گری اتفاق افتاده است. همواره در کشورهای اسلامی و به ویژه در کشورهای عربی، برای ایجاد یک هم افزایی علیه رژیم صهیونیستی نامگذاری هایی در گذشته و در سرزمین فلسطین صورت گرفته بود اما این نامگذاری ها محدود به مردم فلسطین و کشورهای عربی بود.نامگذاری امام راحل بسیار هوشمندانه استامام خمینی (ره) با درایت و آینده نگری که داشتند برای اینکه تمام امت اسلامی را پیگیر موضوع فلسطین کنند و فلسطین را مسئله اول جهان اسلام کنند، البته تقدس هم به موضوع حمایت مردم از ملت مظلوم فلسطین بدهند و به گونه ای جغرافیای اسلام را در کل جهان علیه رژیم صهیونیستی بسیج کنند آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس معرفی کردند.تصور من این است که امام راحل با این رویکرد که مشارکت مسلمانان و همه آزاداندیشان و مخالفان ظلم و ستم را متوجه این مسئله فلسطین کند، این روز را روز جهانی قدس نامید از سوی دیگر به لحاظ موقعیت زمانی، ماه مبارک رمضان در نزد مسلمان از یک تقدس خاص و بالایی برخوردار است. تلاقی تقریبی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با شب های قدر بر معنویت این موضوع می افزاید. امام با این مجموعه شرایط این نامگذاری هوشمندانه را انجام داده است.همه ساله در ماه مبارک رمضان توجه جهانیان به مسئله فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی معطوف می شود، در کلیه تلاش هایی که برای آزادی قدس شریف و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در طی ۷۰ سال گذشته صورت گرفته است روز جهانی قدس یک برجستگی خاصی را داشته و دلیل عمده آن این است که برآمده از گفتمان یک انقلاب اسلامی بزرگ توسط یک عالم و فقیه برجسته است که همه افکار عمومی به صداقت، شهامت، اخلاص و استحکام در کلام و عمل این مرد الهی در مبارزه با رژیم صهیونیستی و امریکا اذعان می کند.امام خمینی (ره) رهبری انقلابی را برعهده داشتند که یکی از بزرگترین رژیم های حامی صهیونیست و آمریکا را در جهان ساقط کرده بود و همگان منتظر بودند ببینند امام در مورد مسئله فلسطین چه موضعی می گیرد. البته ایشان در سالهای قبل از پیروزی انقلاب در کنار مبارزه با رژیم پهلوی، پرچم مبارزه با رژیم جعلی صهیونیست را نیز در دست داشتند. ایشان حتی در مجوزی که برای برداشت از وجوهات شرعی برای مبارزه با شاه داده بودند اجازه برداشت را برای مبارزه با رژیم صهیونیستی را نیز صادر کردند.شاید این جمله موشه دایان وزیر جنگ رژیم صهیونیتسی گویای عظمت این موضوع است که وقتی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ در ایران پیروز شد موشه دایان گفت ایران یک زلزله بسیار قدرتمندی بود که اتفاق افتاده که پس لرزه های آن اسرائیل را خراب خواهد کرد. پیوند میان آرمان های انقلاب اسلامی و آرمان آزادی فلسطین بسیار گسترده و عمیق است.همانطور که می دانید دشمنی با یک رژیم که مورد حمایت ابرقدرت هاست برای یک انقلاب نوپا می تواند تبعات زیادی داشته باشد به نظر شما روز قدس و حمایت از آرمان فلسطین، چه تأثیری بر منافع ملی و سیاست خارجه جمهوری اسلامی داشته است؟ سیاست خارجی جمهوری اسلامی، براساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.انقلاب اسلامی یک زلزله بزرگ است که پس لرزه های آن رژیم اسرائیل را نابود خواهد کردرژیم صهیونیستی می دانست که انقلاب اسلامی ایران علیه آنهاست و بنابر اعلام موشه دایان پیروزی انقلاب اسلامی یک زلزله بزرگ است که پس لرزه های آن رژیم اسرائیل را نابود خواهد کرد. این دو تعبیر دارد، یکی اینکه این سخنان احساس خطر این مسئول از وقوع انقلاب اسلامی در ایران را نشان می دهد و منظر دوم آنچه رژیم صهیونیستی تمام امکانات و قدرت اقتصادی دیپلماتیک خود را آماده و مهیا برای رویارویی با انقلاب اسلامی می داند.رویارویی رژیم صهیونیستی با انقلاب اسلامی یعنی رویارویی با ملت شریف ایران، که به تازگی از شر یک رژیم وابسته به آمریکا رها شده است. اگر به سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه کنیم تقریباً در همه توطئه ها علیه ملت ما از قبیل مسئله قومی و قبیله ای و ایجاد گروهک دست سازی مانند منافقین و حمایت هایی که از رژیم بعث و صدام داشتند و همچنین تلاش در جهت ایجاد اختلاف میان ایران و کشورهای همسایه رد پای رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس که سازنده اصلی رژیم صهیونیستی است به خوبی مشاهده می شود.شاید تا قبل از ترور دانشمندان هسته ای توسط اسرائیل خیلی ها در خصوص تقابل جدی رژیم صهیونیستی ابهام داشتندشاید تا قبل از ترور دانشمندان هسته ای توسط اسرائیل خیلی ها در خصوص تقابل جدی رژیم صهیونیستی ابهام داشتند. اما زمانی که همگان دیدند این رژیم افرادی را آموزش داده و مجهز کرد تا دانشمندان هسته ای را در خیابان ها ترور کند، این تقابل صهیونیست ها با منافع ایران به خوبی روشن شد اما واقعیت مطلب این است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ضدیت و دشمنی صهیونیست همواره وجود داشته است. در سالهای اخیر نیز همواره می بینیم که رژیم صهیونیستی به صورت علنی انقلاب اسلامی را تهدید می کند و تمام ظرفیت خود را برای مقابله با ملت ایران به کار گرفته است.اینکه نامگذاری روز قدس چه کمکی به منافع ملی ایران کرده است باید گفت برای عقب راندن رژیم صهیونیستی و فاصله گرفتن آنها از جغرافیای کشورمان و کم تأثیرسازی بحران های آنها برای انقلاب بسیار موثر بود. باید گفت این یک واقعیت است که اگرچه راهبرد امام، راه حلی برای حمایت از ملت فلسطین یک وظیفه شرعی و دینی است اما به صورت جدی توأم شده با منافع ملی ایران، رژیم صهیونیستی دشمن فلسطینی ها، امت اسلامی و به طور خاص ملت ایران است. بسته شدن سفارت این رژیم در ایران بعد از پیروزی انقلاب و بازگشایی سفارت فلسطین نشان دهنده این رویارویی و تقابل است.قطعاً روز جهانی قدس و حمایت از مردم فلسطین توانسته پشتیبانی امت اسلامی را در حمایت از آرمان امام راحل جاری و ساری سازد اگرچه ایران اسلامی گاهی با حکام منطقه مشکلاتی را داشته اما این یک واقعیت است که آزادی قبله اول مسلمانان خواست عموم امت اسلامی است و زمانی که امام خمینی صادقانه پرچم حمایت از ملت مظلوم فلسطین را در دست گرفت طبیعی است که امت اسلامی از او حمایت کند شاید جدی ترین لحظه بروز حمایت امت اسلامی از امام راحل را در مرتد اعلام کردن سلمان رشدی می توان دید که همه افکار عمومی و علما اسلام از شیعه و سنی از امام حمایت می کنند.حدود ۱۲۰ الی ۱۳۰ کشور جهان روز جهانی قدس را از طریق برگزاری راهپیمایی، نشست ها و میتینگ های سیاسی گرامی می دارند و این یعنی اجابت خواست امام برای برپایی روز قدس.انتخاب امروز قطعاً در جهت منافع ملی و دور شدن دشمنان از موقعیت جغرافیای ایران و هم هدف مقدسی است که این نامگذاری مدنظر امام راحل بود. یعنی توانمندسازی ملت فلسطین برای گرفتن حق خودش و مبارزه با رژیم صهیونیستی است. بالاخره تأسیس نیروی قدس سپاه که وظیفه آن توانمندسازی جریان مقاومت ضد صهیونیستی از جمله ملت فلسطین برای احقاق حق خودشان است و حمایت های همیشگی و دائمی رهبر معظم انقلاب از آرمان آزادی فلسطین یک واقعیت غیرقابل انکار است که با منافع ملی ایران نیز تطبیق پیدا کرده است.تأثیر انتخاب روز جهانی قدس در منطقه و جهان چه بوده و چه کمکی به مردم مظلوم فلسطین کرده است؟ مبارزات مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی را باید به دو دوره، یعنی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد. روند تحولاتی که می بینیم مردم مظلوم فلسطین مبارزات بسیاری با رژیم اشغالگر قدس داشته اند و به دست آوردهایی نیز دست پیدا کرده اند اما زمانی که پیمان کمپ دیوید بسته شد و مصر از جرگه حامیان فلسطین جدا شد واقعاً یک خلاء در حامیان آزادی فلسطین به وجود آمد. همین موضوع سازمان آزادی بخش فلسطین را به سمت دست برداشته شدن از مبارزه و مقاومت و روی آوردن و گفتگو و سازش با رژیم صهیونیستی برد.اگر مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را نگاه کنیم، رژیم صهیونیستی به هدفش که تثبیت قدرتش بود دست یافت. شعار آنها در آن زمان تثبیت رژیم صهیونیستی و تلاش در جهت گسترش سرزمین جغرافیایی و عمق نفوذی خود بود اما زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست امام راحل با نامگذاری روز قدس و بازگشایی سفارت فلسطین و البته تأسیس نیروی قدس سپاه موجب شد تا راهبرد رژیم صهیونیستی که تصور می کرد تثبیت شده است به موضوع و بحث براندازی برگردد.مهمترین دستاورد روز جهانی قدس این بود که اجازه نداد موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شوداگر بخواهیم مهمترین دستاوردهای روز قدس را برشمریم، به اعتقاد من مهمترین دستاورد روز جهانی قدس این بود که اجازه نداد موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شود. همه ساله در روز جهانی قدس مسئله فلسطین برای نسل های آینده بشری و امت اسلامی مورد بازنگری و واکاوی قرار می گیرد.همواره در این ایام دیدگاه های مختلف در موافقت و مخالفت با مسئله فلسطین مطرح می شود و طرح این مسائل در عرصه رسانه ای و افکار عمومی و هزاران گزارش خبری و تحلیل هایی که نوشته می شود و البته حضور میدانی ملت های مختلف در راهپیمایی ها مانند ایران که دومین راهپیمایی سطح ملی کشورمان است بازتاب فراوانی دارد و در کشورهای افریقایی حضور تا یک میلیون نفر را در راهپیمایی ها داشته ایم و این در کنار مناظرات و میتینگ های مختلفی است که با موضوع فلسطین برگزار می شود و موجب می شود مسئله فلسطین هر سال زنده شود. این در حالی است که مهمترین استراتژی رژیم صهیونیستی این است که در نسل های آینده مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود.در کل می توان گفت روز جهانی قدس موجب می شود که با خواست ملت های اسلامی، حکومت ها حمایت های عملی خود را از فلسطین به عمل آورند. از طرفی شاهد الهام بخشی انقلاب اسلامی ودفاع مقدس و البته راهکارهایی که این حرکت های عظیم به ملت ها آموخته و به کارگیری این راهکارها موجب شده تا حمایت عملی و میدانی از آرمان آزادی فلسطین را به دنبال داشته باشیم.محصور شدن رژیم صهیونیستی در دیوارهای بلند بیانگر تأثیر مثبت روز جهانی قدساسرائیل یک روز مدعی بود که اگر تمام کشورهای عربی جمع شوند تازه می توانند با ارتش آنها بجنگند اما به برکت آموزه های امام راحل و انقلاب اسلامی و نامگذاری روز جهانی قدس و الهام بخشی دفاع مقدس شاهد بودیم در جنگ ۳۳ روزه یکی از کوچکترین کشورهای عربی توانست با رژیم صهیونیستی مقابله کند و به اعتراف همه کارشناسان نظامی برنده این نبرد باشد. این سناریو در رویارویی حماس با رژیم صهیونیستی در جنگ های ۵۲ روزه و ۲۱ روزه تکرار شد. این اعتماد به نفسی که فلسطینی ها و لبنانی ها برای رویارویی با رژیم صهیونیستی دارند از انقلاب اسلامی گرفته اند و دستاوردهایی که داشته اند رژیم صهیونیستی را از تفکر «نیل تا فرات» به اینجا رسانده که دور سرزمین محدودی که اشغال کرده را دیوار بلند بکشد. محصور شدن رژیم صهیونیستی بیانگر تأثیر مثبت روز جهانی قدس و حمایت های امام راحل و مقام معظم رهبری و امت اسلامی از فلسطین است. البته مردم فلسطین و غزه در سالهای اخیر برای تحقق آرمان فلسطین سختی های بسیاری را تحمل کردند.من فکر می کنم علی رغم کج فهمی هایی که وجود داشته جنگ های ۳۲ روزه و ۲۱ روزه می رفت که رژیم صهیونیستی را در یک انزوا قرار دهد و یک موقعیت ویژه را برای امت اسلامی رقم بزند اما موضوع بیداری اسلامی یا عربی که اتفاق افتاد دشمن از این اختلافات قومی و قبیله ا ی که وجود داشت و البته طراحی هایی که کرده بود برای تولید گروه های تکفیری و وهابی یا دسیسه های مختلف حدود ۶ سال است که توانسته درگیری را به جغرافیای کشورهای اسلامی برساند که نمونه های بارز آن در سوریه، عراق و یمن وجود دارد. این اقدامات و درگیری ها یک تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستی بود تا بتواند تجدید قوا کند.اگر به زمان قبل از بیداری اسلامی توجه کنید می بینید تمام نگاه ها متوجه مبارزه با رژیم صهیونیستی با محوریت مردم فلسطین و غزه بود. این یک واقعیت غیر قابل انکار است که امروز این درگیریها به جغرافیای کشورهای اسلامی آمده و دشمن هم همواره تلاش می کند که بر این آتش در خرمن بدمد و به اختلافات قومی و مذهبی دامن بزند هر چه این درگیری ها بیشتر شود قطعاً به تحقق آرمان آزادی فلسطین لطمه بیشتری می خورد و کمک ویژه ای به رژیم صهیونیستی است.من فکر می کنم تنها پتانسیلی که می تواند امت اسلامی را دور یک پرچم واحد جمع کند و همه نگاه ها را معطوف به یک آرمان مشترک و دشمن مشترک کند روز جهانی قدس و حمایت از مردم فلسطین است. زیرا ظلم و ستم رژیم صهیونیستی همچنان در سایه اختلافات در جهان اسلام ادامه دارد اگرچه ما شاهدیم که با توجه به پیشرفت های جبهه مقاومت به لطف خدا به زودی بساط خلافت خودخوانده داعش از سرزمین عراق و سوریه جمع می شود. حتماً یک بار دیگر نگاه ها معطوف فلسطین و دشمن مشترک یعنی رژیم صهیونیستی می شود.به اعتقاد من، روز جهانی قدس تنها ظرفیتی است که امت اسلامی می تواند حول آن جمع شود و از این خونریزی ها در جهان اسلام جلوگیری کند و با تقویت جبهه مقاومت بتواند ملت مظلوم فلسطین را به حق و حقوق خودشان برساند.مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان در "کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام" در تبیین کارکردهای گروه های تکفیری در منطقه فرمودند یک نکته غیرقابل انکاری وجود دارد و آن این است که جریان تکفیر کاملاً در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارند حرکت می کنند. کار آنها در جهت هدف های آمریکا و دولتهای استعماری اروپا و رژیم اشغالگر صهیونیستی است. حال این پرسش مطرح می گردد که نفع آمریکا و متحدانش از جنایات گروه های تکفیری در کشورهایی همچون سوریه و عراق در جهت اهداف اسرائیل چیست؟ بدیهی است سیاست امنیتی که از سوی رژیم صهیونیستی و عربستان دنبال و ائتلاف بین سلفی های تکفیری و رژیم صهیونیستی برای تضعیف محور مقاومت از طریق سرنگونی بشار اسد در سوریه و تضعیف حزب الله در لبنان و سرنگونی دولت عراق پیگیری می شود، از جمله مهمترین راهبردهای امریکا برای تداوم حیات ننگین اسرائیل است.لذا در خصوص حمایت آمریکا از این گ ...

ادامه مطلب  

غفلت از مساله فلسطین؛ مهمترین دلیل حمایت از تکفیری ها است  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر-گروه سیاست- هادی رضائی: جهان زمانی رنگ و روی عدالت و دادگری را خواهد دید که ستمگری رخت بر بندد و دادخواهان به ستم ستیزان روی آورند، چرا که بی نفی ستم نمی توان امید به دادخواهی و عدالت گرایی داشت.اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی مسئله ای است که سالهاست توجه جهانیان را معطوف خود کرده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) همگان منتظر بودند تا ببینند ایشان چه موضعی در این باره می گیرند، رهبر کبیر انقلاب در روز ۱۶ مرداد سال ۱۳۵۸ مصادف با سیزدهم رمضان ۱۳۹۹ همزمان با شروع دور تازه ای از جنایات بی رحمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در لبنان طی پیامی، روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان «روز جهانی قدس» تعیین کردند و عموم مسلمین جهان را به همبستگی اسلامی در این روز بزرگ فراخواندند.در آستانه روز جهانی قدس برای آشنایی بیشتر با ابعاد مسئله فلسطین و دلایل اهمیت بزرگداشت روز جهانی قدس با سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به گفتگو نشستیم.وی در این رابطه گفت: امام خمینی (ره) با درایت و آینده نگری که داشتند برای اینکه تمام امت اسلامی را پیگیر موضوع فلسطین کنند و فلسطین را مسئله اول جهان اسلام کنند، البته تقدس هم به موضوع حمایت مردم از ملت مظلوم فلسطین بدهند و به گونه ای جغرافیای اسلام را در کل جهان علیه رژیم صهیونیستی بسیج کنند آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس معرفی کردند.تصور من این است که امام راحل با این رویکرد که مشارکت مسلمانان و همه آزاداندیشان و مخالفان ظلم و ستم را متوجه مسئله فلسطین کند، این روز را روز جهانی قدس نامید. از سوی دیگر به لحاظ موقعیت زمانی، ماه مبارک رمضان در نزد مسلمان از یک تقدس خاص و بالایی برخوردار است. تلاقی تقریبی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با شب های قدر بر معنویت این موضوع می افزاید. امام با این مجموعه شرایط این نامگذاری هوشمندانه را انجام داده اند.متن کامل این گفتگو به شرح زیر است: دلیل نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان از سوی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز قدس چیست؟ قبل از هر چیزی باید یاد کنیم از امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی برای این نامگذاری هوشمندانه ای که خیر و برکت بسیاری برای رهایی ملت مظلوم فلسطین از ظلم، جور و ستم رژیم اشغالگر قدس داشته است.موضوع اشغال فلسطین به ۷۰ سال قبل برمی گردد؛ یعنی اگر از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۷ سال گذشته باشد در همین حدود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این اشغال گری اتفاق افتاده است. همواره در کشورهای اسلامی و به ویژه در کشورهای عربی، برای ایجاد یک هم افزایی علیه رژیم صهیونیستی نامگذاری هایی در گذشته و در سرزمین فلسطین صورت گرفته بود اما این نامگذاری ها محدود به مردم فلسطین و کشورهای عربی بود.نامگذاری امام راحل بسیار هوشمندانه استامام خمینی (ره) با درایت و آینده نگری که داشتند برای اینکه تمام امت اسلامی را پیگیر موضوع فلسطین کنند و فلسطین را مسئله اول جهان اسلام کنند، البته تقدس هم به موضوع حمایت مردم از ملت مظلوم فلسطین بدهند و به گونه ای جغرافیای اسلام را در کل جهان علیه رژیم صهیونیستی بسیج کنند آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس معرفی کردند.تصور من این است که امام راحل با این رویکرد که مشارکت مسلمانان و همه آزاداندیشان و مخالفان ظلم و ستم را متوجه این مسئله فلسطین کند، این روز را روز جهانی قدس نامید از سوی دیگر به لحاظ موقعیت زمانی، ماه مبارک رمضان در نزد مسلمان از یک تقدس خاص و بالایی برخوردار است. تلاقی تقریبی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با شب های قدر بر معنویت این موضوع می افزاید. امام با این مجموعه شرایط این نامگذاری هوشمندانه را انجام داده است.همه ساله در ماه مبارک رمضان توجه جهانیان به مسئله فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی معطوف می شود، در کلیه تلاش هایی که برای آزادی قدس شریف و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در طی ۷۰ سال گذشته صورت گرفته است روز جهانی قدس یک برجستگی خاصی را داشته و دلیل عمده آن این است که برآمده از گفتمان یک انقلاب اسلامی بزرگ توسط یک عالم و فقیه برجسته است که همه افکار عمومی به صداقت، شهامت، اخلاص و استحکام در کلام و عمل این مرد الهی در مبارزه با رژیم صهیونیستی و امریکا اذعان می کند.امام خمینی (ره) رهبری انقلابی را برعهده داشتند که یکی از بزرگترین رژیم های حامی صهیونیست و آمریکا را در جهان ساقط کرده بود و همگان منتظر بودند ببینند امام در مورد مسئله فلسطین چه موضعی می گیرد. البته ایشان در سالهای قبل از پیروزی انقلاب در کنار مبارزه با رژیم پهلوی، پرچم مبارزه با رژیم جعلی صهیونیست را نیز در دست داشتند. ایشان حتی در مجوزی که برای برداشت از وجوهات شرعی برای مبارزه با شاه داده بودند اجازه برداشت را برای مبارزه با رژیم صهیونیستی را نیز صادر کردند.شاید این جمله موشه دایان وزیر جنگ رژیم صهیونیتسی گویای عظمت این موضوع است که وقتی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ در ایران پیروز شد موشه دایان گفت ایران یک زلزله بسیار قدرتمندی بود که اتفاق افتاده که پس لرزه های آن اسرائیل را خراب خواهد کرد. پیوند میان آرمان های انقلاب اسلامی و آرمان آزادی فلسطین بسیار گسترده و عمیق است.همانطور که می دانید دشمنی با یک رژیم که مورد حمایت ابرقدرت هاست برای یک انقلاب نوپا می تواند تبعات زیادی داشته باشد به نظر شما روز قدس و حمایت از آرمان فلسطین، چه تأثیری بر منافع ملی و سیاست خارجه جمهوری اسلامی داشته است؟ سیاست خارجی جمهوری اسلامی، براساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.انقلاب اسلامی یک زلزله بزرگ است که پس لرزه های آن رژیم اسرائیل را نابود خواهد کردرژیم صهیونیستی می دانست که انقلاب اسلامی ایران علیه آنهاست و بنابر اعلام موشه دایان پیروزی انقلاب اسلامی یک زلزله بزرگ است که پس لرزه های آن رژیم اسرائیل را نابود خواهد کرد. این دو تعبیر دارد، یکی اینکه این سخنان احساس خطر این مسئول از وقوع انقلاب اسلامی در ایران را نشان می دهد و منظر دوم آنچه رژیم صهیونیستی تمام امکانات و قدرت اقتصادی دیپلماتیک خود را آماده و مهیا برای رویارویی با انقلاب اسلامی می داند.رویارویی رژیم صهیونیستی با انقلاب اسلامی یعنی رویارویی با ملت شریف ایران، که به تازگی از شر یک رژیم وابسته به آمریکا رها شده است. اگر به سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه کنیم تقریباً در همه توطئه ها علیه ملت ما از قبیل مسئله قومی و قبیله ای و ایجاد گروهک دست سازی مانند منافقین و حمایت هایی که از رژیم بعث و صدام داشتند و همچنین تلاش در جهت ایجاد اختلاف میان ایران و کشورهای همسایه رد پای رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس که سازنده اصلی رژیم صهیونیستی است به خوبی مشاهده می شود.شاید تا قبل از ترور دانشمندان هسته ای توسط اسرائیل خیلی ها در خصوص تقابل جدی رژیم صهیونیستی ابهام داشتندشاید تا قبل از ترور دانشمندان هسته ای توسط اسرائیل خیلی ها در خصوص تقابل جدی رژیم صهیونیستی ابهام داشتند. اما زمانی که همگان دیدند این رژیم افرادی را آموزش داده و مجهز کرد تا دانشمندان هسته ای را در خیابان ها ترور کند، این تقابل صهیونیست ها با منافع ایران به خوبی روشن شد اما واقعیت مطلب این است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ضدیت و دشمنی صهیونیست همواره وجود داشته است. در سالهای اخیر نیز همواره می بینیم که رژیم صهیونیستی به صورت علنی انقلاب اسلامی را تهدید می کند و تمام ظرفیت خود را برای مقابله با ملت ایران به کار گرفته است.اینکه نامگذاری روز قدس چه کمکی به منافع ملی ایران کرده است باید گفت برای عقب راندن رژیم صهیونیستی و فاصله گرفتن آنها از جغرافیای کشورمان و کم تأثیرسازی بحران های آنها برای انقلاب بسیار موثر بود. باید گفت این یک واقعیت است که اگرچه راهبرد امام، راه حلی برای حمایت از ملت فلسطین یک وظیفه شرعی و دینی است اما به صورت جدی توأم شده با منافع ملی ایران، رژیم صهیونیستی دشمن فلسطینی ها، امت اسلامی و به طور خاص ملت ایران است. بسته شدن سفارت این رژیم در ایران بعد از پیروزی انقلاب و بازگشایی سفارت فلسطین نشان دهنده این رویارویی و تقابل است.قطعاً روز جهانی قدس و حمایت از مردم فلسطین توانسته پشتیبانی امت اسلامی را در حمایت از آرمان امام راحل جاری و ساری سازد اگرچه ایران اسلامی گاهی با حکام منطقه مشکلاتی را داشته اما این یک واقعیت است که آزادی قبله اول مسلمانان خواست عموم امت اسلامی است و زمانی که امام خمینی صادقانه پرچم حمایت از ملت مظلوم فلسطین را در دست گرفت طبیعی است که امت اسلامی از او حمایت کند شاید جدی ترین لحظه بروز حمایت امت اسلامی از امام راحل را در مرتد اعلام کردن سلمان رشدی می توان دید که همه افکار عمومی و علما اسلام از شیعه و سنی از امام حمایت می کنند.حدود ۱۲۰ الی ۱۳۰ کشور جهان روز جهانی قدس را از طریق برگزاری راهپیمایی، نشست ها و میتینگ های سیاسی گرامی می دارند و این یعنی اجابت خواست امام برای برپایی روز قدس.انتخاب امروز قطعاً در جهت منافع ملی و دور شدن دشمنان از موقعیت جغرافیای ایران و هم هدف مقدسی است که این نامگذاری مدنظر امام راحل بود. یعنی توانمندسازی ملت فلسطین برای گرفتن حق خودش و مبارزه با رژیم صهیونیستی است. بالاخره تأسیس نیروی قدس سپاه که وظیفه آن توانمندسازی جریان مقاومت ضد صهیونیستی از جمله ملت فلسطین برای احقاق حق خودشان است و حمایت های همیشگی و دائمی رهبر معظم انقلاب از آرمان آزادی فلسطین یک واقعیت غیرقابل انکار است که با منافع ملی ایران نیز تطبیق پیدا کرده است.تأثیر انتخاب روز جهانی قدس در منطقه و جهان چه بوده و چه کمکی به مردم مظلوم فلسطین کرده است؟ مبارزات مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی را باید به دو دوره، یعنی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد. روند تحولاتی که می بینیم مردم مظلوم فلسطین مبارزات بسیاری با رژیم اشغالگر قدس داشته اند و به دست آوردهایی نیز دست پیدا کرده اند اما زمانی که پیمان کمپ دیوید بسته شد و مصر از جرگه حامیان فلسطین جدا شد واقعاً یک خلاء در حامیان آزادی فلسطین به وجود آمد. همین موضوع سازمان آزادی بخش فلسطین را به سمت دست برداشته شدن از مبارزه و مقاومت و روی آوردن و گفتگو و سازش با رژیم صهیونیستی برد.اگر مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را نگاه کنیم، رژیم صهیونیستی به هدفش که تثبیت قدرتش بود دست یافت. شعار آنها در آن زمان تثبیت رژیم صهیونیستی و تلاش در جهت گسترش سرزمین جغرافیایی و عمق نفوذی خود بود اما زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست امام راحل با نامگذاری روز قدس و بازگشایی سفارت فلسطین و البته تأسیس نیروی قدس سپاه موجب شد تا راهبرد رژیم صهیونیستی که تصور می کرد تثبیت شده است به موضوع و بحث براندازی برگردد.مهمترین دستاورد روز جهانی قدس این بود که اجازه نداد موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شوداگر بخواهیم مهمترین دستاوردهای روز قدس را برشمریم، به اعتقاد من مهمترین دستاورد روز جهانی قدس این بود که اجازه نداد موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شود. همه ساله در روز جهانی قدس مسئله فلسطین برای نسل های آینده بشری و امت اسلامی مورد بازنگری و واکاوی قرار می گیرد.همواره در این ایام دیدگاه های مختلف در موافقت و مخالفت با مسئله فلسطین مطرح می شود و طرح این مسائل در عرصه رسانه ای و افکار عمومی و هزاران گزارش خبری و تحلیل هایی که نوشته می شود و البته حضور میدانی ملت های مختلف در راهپیمایی ها مانند ایران که دومین راهپیمایی سطح ملی کشورمان است بازتاب فراوانی دارد و در کشورهای افریقایی حضور تا یک میلیون نفر را در راهپیمایی ها داشته ایم و این در کنار مناظرات و میتینگ های مختلفی است که با موضوع فلسطین برگزار می شود و موجب می شود مسئله فلسطین هر سال زنده شود. این در حالی است که مهمترین استراتژی رژیم صهیونیستی این است که در نسل های آینده مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود.در کل می توان گفت روز جهانی قدس موجب می شود که با خواست ملت های اسلامی، حکومت ها حمایت های عملی خود را از فلسطین به عمل آورند. از طرفی شاهد الهام بخشی انقلاب اسلامی ودفاع مقدس و البته راهکارهایی که این حرکت های عظیم به ملت ها آموخته و به کارگیری این راهکارها موجب شده تا حمایت عملی و میدانی از آرمان آزادی فلسطین را به دنبال داشته باشیم.محصور شدن رژیم صهیونیستی در دیوارهای بلند بیانگر تأثیر مثبت روز جهانی قدساسرائیل یک روز مدعی بود که اگر تمام کشورهای عربی جمع شوند تازه می توانند با ارتش آنها بجنگند اما به برکت آموزه های امام راحل و انقلاب اسلامی و نامگذاری روز جهانی قدس و الهام بخشی دفاع مقدس شاهد بودیم در جنگ ۳۳ روزه یکی از کوچکترین کشورهای عربی توانست با رژیم صهیونیستی مقابله کند و به اعتراف همه کارشناسان نظامی برنده این نبرد باشد. این سناریو در رویارویی حماس با رژیم صهیونیستی در جنگ های ۵۲ روزه و ۲۱ روزه تکرار شد. این اعتماد به نفسی که فلسطینی ها و لبنانی ها برای رویارویی با رژیم صهیونیستی دارند از انقلاب اسلامی گرفته اند و دستاوردهایی که داشته اند رژیم صهیونیستی را از تفکر «نیل تا فرات» به اینجا رسانده که دور سرزمین محدودی که اشغال کرده را دیوار بلند بکشد. محصور شدن رژیم صهیونیستی بیانگر تأثیر مثبت روز جهانی قدس و حمایت های امام راحل و مقام معظم رهبری و امت اسلامی از فلسطین است. البته مردم فلسطین و غزه در سالهای اخیر برای تحقق آرمان فلسطین سختی های بسیاری را تحمل کردند.من فکر می کنم علی رغم کج فهمی هایی که وجود داشته جنگ های ۳۲ روزه و ۲۱ روزه می رفت که رژیم صهیونیستی را در یک انزوا قرار دهد و یک موقعیت ویژه را برای امت اسلامی رقم بزند اما موضوع بیداری اسلامی یا عربی که اتفاق افتاد دشمن از این اختلافات قومی و قبیله ا ی که وجود داشت و البته طراحی هایی که کرده بود برای تولید گروه های تکفیری و وهابی یا دسیسه های مختلف حدود ۶ سال است که توانسته درگیری را به جغرافیای کشورهای اسلامی برساند که نمونه های بارز آن در سوریه، عراق و یمن وجود دارد. این اقدامات و درگیری ها یک تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستی بود تا بتواند تجدید قوا کند.اگر به زمان قبل از بیداری اسلامی توجه کنید می بینید تمام نگاه ها متوجه مبارزه با رژیم صهیونیستی با محوریت مردم فلسطین و غزه بود. این یک واقعیت غیر قابل انکار است که امروز این درگیریها به جغرافیای کشورهای اسلامی آمده و دشمن هم همواره تلاش می کند که بر این آتش در خرمن بدمد و به اختلافات قومی و مذهبی دامن بزند هر چه این درگیری ها بیشتر شود قطعاً به تحقق آرمان آزادی فلسطین لطمه بیشتری می خورد و کمک ویژه ای به رژیم صهیونیستی است.من فکر می کنم تنها پتانسیلی که می تواند امت اسلامی را دور یک پرچم واحد جمع کند و همه نگاه ها را معطوف به یک آرمان مشترک و دشمن مشترک کند روز جهانی قدس و حمایت از مردم فلسطین است. زیرا ظلم و ستم رژیم صهیونیستی همچنان در سایه اختلافات در جهان اسلام ادامه دارد اگرچه ما شاهدیم که با توجه به پیشرفت های جبهه مقاومت به لطف خدا به زودی بساط خلافت خودخوانده داعش از سرزمین عراق و سوریه جمع می شود. حتماً یک بار دیگر نگاه ها معطوف فلسطین و دشمن مشترک یعنی رژیم صهیونیستی می شود.به اعتقاد من، روز جهانی قدس تنها ظرفیتی است که امت اسلامی می تواند حول آن جمع شود و از این خونریزی ها در جهان اسلام جلوگیری کند و با تقویت جبهه مقاومت بتواند ملت مظلوم فلسطین را به حق و حقوق خودشان برساند.مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان در "کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام" در تبیین کارکردهای گروه های تکفیری در منطقه فرمودند یک نکته غیرقابل انکاری وجود دارد و آن این است که جریان تکفیر کاملاً در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارند حرکت می کنند. کار آنها در جهت هدف های آمریکا و دولتهای استعماری اروپا و رژیم اشغالگر صهیونیستی است. حال این پرسش مطرح می گردد که نفع آمریکا و متحدانش از جنایات گروه های تکفیری در کشورهایی همچون سوریه و عراق در جهت اهداف اسرائیل چیست؟ بدیهی است سیاست امنیتی که از سوی رژیم صهیونیستی و عربستان دنبال و ائتلاف بین سلفی های تکفیری و رژیم صهیونیستی برای تضعیف محور مقاومت از طریق سرنگونی بشار اسد در سوریه و تضعیف حزب الله در لبنان و سرنگونی دولت عراق پیگیری می شود، از جمله مهمترین راهبردهای امریکا برای تداوم حیات ننگین اسرائیل است.لذا در خصوص حمایت آمریکا از این گ ...

ادامه مطلب  

غفلت از مساله فلسطین؛ مهمترین دلیل حمایت از تکفیری ها است  

درخواست حذف این مطلب
سایت خبری ملکانه :سخنگوی سپاه گفت: قدرت های استکباری در راستای غفلت از مسئله فلسطین از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند؛ حمایت و تجهیز گروه های تکفیری از جمله این تلاش هاست.اخبارگزاری مهر-گروه سیاست- هادی رضائی: جهان زمانی رنگ و روی عدالت و دادگری را خواهد دید که ستمگری رخت بر بندد و دادخواهان به ستم ستیزان روی آورند، چرا که بی نفی ستم نمی توان امید به دادخواهی و عدالت گرایی داشت.اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی مسئله ای است که سالهاست توجه جهانیان را معطوف خود کرده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) همگان منتظر بودند تا ببینند ایشان چه موضعی در این باره می گیرند، رهبر کبیر انقلاب در روز ۱۶ مرداد سال ۱۳۵۸ مصادف با سیزدهم رمضان ۱۳۹۹ همزمان با شروع دور تازه ای از جنایات بی رحمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در لبنان طی پیامی، روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان «روز جهانی قدس» تعیین کردند و عموم مسلمین جهان را به همبستگی اسلامی در این روز بزرگ فراخواندند.در آستانه روز جهانی قدس برای آشنایی بیشتر با ابعاد مسئله فلسطین و دلایل اهمیت بزرگداشت روز جهانی قدس با سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به گفتگو نشستیم.وی در این رابطه گفت: امام خمینی (ره) با درایت و آینده نگری که داشتند برای اینکه تمام امت اسلامی را پیگیر موضوع فلسطین کنند و فلسطین را مسئله اول جهان اسلام کنند، البته تقدس هم به موضوع حمایت مردم از ملت مظلوم فلسطین بدهند و به گونه ای جغرافیای اسلام را در کل جهان علیه رژیم صهیونیستی بسیج کنند آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس معرفی کردند.تصور من این است که امام راحل با این رویکرد که مشارکت مسلمانان و همه آزاداندیشان و مخالفان ظلم و ستم را متوجه مسئله فلسطین کند، این روز را روز جهانی قدس نامید. از سوی دیگر به لحاظ موقعیت زمانی، ماه مبارک رمضان در نزد مسلمان از یک تقدس خاص و بالایی برخوردار است. تلاقی تقریبی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با شب های قدر بر معنویت این موضوع می افزاید. امام با این مجموعه شرایط این نامگذاری هوشمندانه را انجام داده اند.متن کامل این گفتگو به شرح زیر است: دلیل نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان از سوی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز قدس چیست؟ قبل از هر چیزی باید یاد کنیم از امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی برای این نامگذاری هوشمندانه ای که خیر و برکت بسیاری برای رهایی ملت مظلوم فلسطین از ظلم، جور و ستم رژیم اشغالگر قدس داشته است.موضوع اشغال فلسطین به ۷۰ سال قبل برمی گردد؛ یعنی اگر از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۷ سال گذشته باشد در همین حدود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این اشغال گری اتفاق افتاده است. همواره در کشورهای اسلامی و به ویژه در کشورهای عربی، برای ایجاد یک هم افزایی علیه رژیم صهیونیستی نامگذاری هایی در گذشته و در سرزمین فلسطین صورت گرفته بود اما این نامگذاری ها محدود به مردم فلسطین و کشورهای عربی بود.نامگذاری امام راحل بسیار هوشمندانه استامام خمینی (ره) با درایت و آینده نگری که داشتند برای اینکه تمام امت اسلامی را پیگیر موضوع فلسطین کنند و فلسطین را مسئله اول جهان اسلام کنند، البته تقدس هم به موضوع حمایت مردم از ملت مظلوم فلسطین بدهند و به گونه ای جغرافیای اسلام را در کل جهان علیه رژیم صهیونیستی بسیج کنند آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس معرفی کردند.تصور من این است که امام راحل با این رویکرد که مشارکت مسلمانان و همه آزاداندیشان و مخالفان ظلم و ستم را متوجه این مسئله فلسطین کند، این روز را روز جهانی قدس نامید از سوی دیگر به لحاظ موقعیت زمانی، ماه مبارک رمضان در نزد مسلمان از یک تقدس خاص و بالایی برخوردار است. تلاقی تقریبی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با شب های قدر بر معنویت این موضوع می افزاید. امام با این مجموعه شرایط این نامگذاری هوشمندانه را انجام داده است.همه ساله در ماه مبارک رمضان توجه جهانیان به مسئله فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی معطوف می شود، در کلیه تلاش هایی که برای آزادی قدس شریف و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در طی ۷۰ سال گذشته صورت گرفته است روز جهانی قدس یک برجستگی خاصی را داشته و دلیل عمده آن این است که برآمده از گفتمان یک انقلاب اسلامی بزرگ توسط یک عالم و فقیه برجسته است که همه افکار عمومی به صداقت، شهامت، اخلاص و استحکام در کلام و عمل این مرد الهی در مبارزه با رژیم صهیونیستی و امریکا اذعان می کند.امام خمینی (ره) رهبری انقلابی را برعهده داشتند که یکی از بزرگترین رژیم های حامی صهیونیست و آمریکا را در جهان ساقط کرده بود و همگان منتظر بودند ببینند امام در مورد مسئله فلسطین چه موضعی می گیرد. البته ایشان در سالهای قبل از پیروزی انقلاب در کنار مبارزه با رژیم پهلوی، پرچم مبارزه با رژیم جعلی صهیونیست را نیز در دست داشتند. ایشان حتی در مجوزی که برای برداشت از وجوهات شرعی برای مبارزه با شاه داده بودند اجازه برداشت را برای مبارزه با رژیم صهیونیستی را نیز صادر کردند.شاید این جمله موشه دایان وزیر جنگ رژیم صهیونیتسی گویای عظمت این موضوع است که وقتی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ در ایران پیروز شد موشه دایان گفت ایران یک زلزله بسیار قدرتمندی بود که اتفاق افتاده که پس لرزه های آن اسرائیل را خراب خواهد کرد. پیوند میان آرمان های انقلاب اسلامی و آرمان آزادی فلسطین بسیار گسترده و عمیق است.همانطور که می دانید دشمنی با یک رژیم که مورد حمایت ابرقدرت هاست برای یک انقلاب نوپا می تواند تبعات زیادی داشته باشد به نظر شما روز قدس و حمایت از آرمان فلسطین، چه تأثیری بر منافع ملی و سیاست خارجه جمهوری اسلامی داشته است؟ سیاست خارجی جمهوری اسلامی، براساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.انقلاب اسلامی یک زلزله بزرگ است که پس لرزه های آن رژیم اسرائیل را نابود خواهد کردرژیم صهیونیستی می دانست که انقلاب اسلامی ایران علیه آنهاست و بنابر اعلام موشه دایان پیروزی انقلاب اسلامی یک زلزله بزرگ است که پس لرزه های آن رژیم اسرائیل را نابود خواهد کرد. این دو تعبیر دارد، یکی اینکه این سخنان احساس خطر این مسئول از وقوع انقلاب اسلامی در ایران را نشان می دهد و منظر دوم آنچه رژیم صهیونیستی تمام امکانات و قدرت اقتصادی دیپلماتیک خود را آماده و مهیا برای رویارویی با انقلاب اسلامی می داند.رویارویی رژیم صهیونیستی با انقلاب اسلامی یعنی رویارویی با ملت شریف ایران، که به تازگی از شر یک رژیم وابسته به آمریکا رها شده است. اگر به سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه کنیم تقریباً در همه توطئه ها علیه ملت ما از قبیل مسئله قومی و قبیله ای و ایجاد گروهک دست سازی مانند منافقین و حمایت هایی که از رژیم بعث و صدام داشتند و همچنین تلاش در جهت ایجاد اختلاف میان ایران و کشورهای همسایه رد پای رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس که سازنده اصلی رژیم صهیونیستی است به خوبی مشاهده می شود.شاید تا قبل از ترور دانشمندان هسته ای توسط اسرائیل خیلی ها در خصوص تقابل جدی رژیم صهیونیستی ابهام داشتندشاید تا قبل از ترور دانشمندان هسته ای توسط اسرائیل خیلی ها در خصوص تقابل جدی رژیم صهیونیستی ابهام داشتند. اما زمانی که همگان دیدند این رژیم افرادی را آموزش داده و مجهز کرد تا دانشمندان هسته ای را در خیابان ها ترور کند، این تقابل صهیونیست ها با منافع ایران به خوبی روشن شد اما واقعیت مطلب این است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ضدیت و دشمنی صهیونیست همواره وجود داشته است. در سالهای اخیر نیز همواره می بینیم که رژیم صهیونیستی به صورت علنی انقلاب اسلامی را تهدید می کند و تمام ظرفیت خود را برای مقابله با ملت ایران به کار گرفته است.اینکه نامگذاری روز قدس چه کمکی به منافع ملی ایران کرده است باید گفت برای عقب راندن رژیم صهیونیستی و فاصله گرفتن آنها از جغرافیای کشورمان و کم تأثیرسازی بحران های آنها برای انقلاب بسیار موثر بود. باید گفت این یک واقعیت است که اگرچه راهبرد امام، راه حلی برای حمایت از ملت فلسطین یک وظیفه شرعی و دینی است اما به صورت جدی توأم شده با منافع ملی ایران، رژیم صهیونیستی دشمن فلسطینی ها، امت اسلامی و به طور خاص ملت ایران است. بسته شدن سفارت این رژیم در ایران بعد از پیروزی انقلاب و بازگشایی سفارت فلسطین نشان دهنده این رویارویی و تقابل است.قطعاً روز جهانی قدس و حمایت از مردم فلسطین توانسته پشتیبانی امت اسلامی را در حمایت از آرمان امام راحل جاری و ساری سازد اگرچه ایران اسلامی گاهی با حکام منطقه مشکلاتی را داشته اما این یک واقعیت است که آزادی قبله اول مسلمانان خواست عموم امت اسلامی است و زمانی که امام خمینی صادقانه پرچم حمایت از ملت مظلوم فلسطین را در دست گرفت طبیعی است که امت اسلامی از او حمایت کند شاید جدی ترین لحظه بروز حمایت امت اسلامی از امام راحل را در مرتد اعلام کردن سلمان رشدی می توان دید که همه افکار عمومی و علما اسلام از شیعه و سنی از امام حمایت می کنند.حدود ۱۲۰ الی ۱۳۰ کشور جهان روز جهانی قدس را از طریق برگزاری راهپیمایی، نشست ها و میتینگ های سیاسی گرامی می دارند و این یعنی اجابت خواست امام برای برپایی روز قدس.انتخاب امروز قطعاً در جهت منافع ملی و دور شدن دشمنان از موقعیت جغرافیای ایران و هم هدف مقدسی است که این نامگذاری مدنظر امام راحل بود. یعنی توانمندسازی ملت فلسطین برای گرفتن حق خودش و مبارزه با رژیم صهیونیستی است. بالاخره تأسیس نیروی قدس سپاه که وظیفه آن توانمندسازی جریان مقاومت ضد صهیونیستی از جمله ملت فلسطین برای احقاق حق خودشان است و حمایت های همیشگی و دائمی رهبر معظم انقلاب از آرمان آزادی فلسطین یک واقعیت غیرقابل انکار است که با منافع ملی ایران نیز تطبیق پیدا کرده است.تأثیر انتخاب روز جهانی قدس در منطقه و جهان چه بوده و چه کمکی به مردم مظلوم فلسطین کرده است؟ مبارزات مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی را باید به دو دوره، یعنی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد. روند تحولاتی که می بینیم مردم مظلوم فلسطین مبارزات بسیاری با رژیم اشغالگر قدس داشته اند و به دست آوردهایی نیز دست پیدا کرده اند اما زمانی که پیمان کمپ دیوید بسته شد و مصر از جرگه حامیان فلسطین جدا شد واقعاً یک خلاء در حامیان آزادی فلسطین به وجود آمد. همین موضوع سازمان آزادی بخش فلسطین را به سمت دست برداشته شدن از مبارزه و مقاومت و روی آوردن و گفتگو و سازش با رژیم صهیونیستی برد.اگر مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را نگاه کنیم، رژیم صهیونیستی به هدفش که تثبیت قدرتش بود دست یافت. شعار آنها در آن زمان تثبیت رژیم صهیونیستی و تلاش در جهت گسترش سرزمین جغرافیایی و عمق نفوذی خود بود اما زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست امام راحل با نامگذاری روز قدس و بازگشایی سفارت فلسطین و البته تأسیس نیروی قدس سپاه موجب شد تا راهبرد رژیم صهیونیستی که تصور می کرد تثبیت شده است به موضوع و بحث براندازی برگردد.مهمترین دستاورد روز جهانی قدس این بود که اجازه نداد موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شوداگر بخواهیم مهمترین دستاوردهای روز قدس را برشمریم، به اعتقاد من مهمترین دستاورد روز جهانی قدس این بود که اجازه نداد موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شود. همه ساله در روز جهانی قدس مسئله فلسطین برای نسل های آینده بشری و امت اسلامی مورد بازنگری و واکاوی قرار می گیرد.همواره در این ایام دیدگاه های مختلف در موافقت و مخالفت با مسئله فلسطین مطرح می شود و طرح این مسائل در عرصه رسانه ای و افکار عمومی و هزاران گزارش اخباری و تحلیل هایی که نوشته می شود و البته حضور میدانی ملت های مختلف در راهپیمایی ها مانند ایران که دومین راهپیمایی سطح ملی کشورمان است بازتاب فراوانی دارد و در کشورهای افریقایی حضور تا یک میلیون نفر را در راهپیمایی ها داشته ایم و این در کنار مناظرات و میتینگ های مختلفی است که با موضوع فلسطین برگزار می شود و موجب می شود مسئله فلسطین هر سال زنده شود. این در حالی است که مهمترین استراتژی رژیم صهیونیستی این است که در نسل های آینده مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود.در کل می توان گفت روز جهانی قدس موجب می شود که با خواست ملت های اسلامی، حکومت ها حمایت های عملی خود را از فلسطین به عمل آورند. از طرفی شاهد الهام بخشی انقلاب اسلامی ودفاع مقدس و البته راهکارهایی که این حرکت های عظیم به ملت ها آموخته و به کارگیری این راهکارها موجب شده تا حمایت عملی و میدانی از آرمان آزادی فلسطین را به دنبال داشته باشیم.محصور شدن رژیم صهیونیستی در دیوارهای بلند بیانگر تأثیر مثبت روز جهانی قدساسرائیل یک روز مدعی بود که اگر تمام کشورهای عربی جمع شوند تازه می توانند با ارتش آنها بجنگند اما به برکت آموزه های امام راحل و انقلاب اسلامی و نامگذاری روز جهانی قدس و الهام بخشی دفاع مقدس شاهد بودیم در جنگ ۳۳ روزه یکی از کوچکترین کشورهای عربی توانست با رژیم صهیونیستی مقابله کند و به اعتراف همه کارشناسان نظامی برنده این نبرد باشد. این سناریو در رویارویی حماس با رژیم صهیونیستی در جنگ های ۵۲ روزه و ۲۱ روزه تکرار شد. این اعتماد به نفسی که فلسطینی ها و لبنانی ها برای رویارویی با رژیم صهیونیستی دارند از انقلاب اسلامی گرفته اند و دستاوردهایی که داشته اند رژیم صهیونیستی را از تفکر «نیل تا فرات» به اینجا رسانده که دور سرزمین محدودی که اشغال کرده را دیوار بلند بکشد. محصور شدن رژیم صهیونیستی بیانگر تأثیر مثبت روز جهانی قدس و حمایت های امام راحل و مقام معظم رهبری و امت اسلامی از فلسطین است. البته مردم فلسطین و غزه در سالهای اخیر برای تحقق آرمان فلسطین سختی های بسیاری را تحمل کردند.من فکر می کنم علی رغم کج فهمی هایی که وجود داشته جنگ های ۳۲ روزه و ۲۱ روزه می رفت که رژیم صهیونیستی را در یک انزوا قرار دهد و یک موقعیت ویژه را برای امت اسلامی رقم بزند اما موضوع بیداری اسلامی یا عربی که اتفاق افتاد دشمن از این اختلافات قومی و قبیله ا ی که وجود داشت و البته طراحی هایی که کرده بود برای تولید گروه های تکفیری و وهابی یا دسیسه های مختلف حدود ۶ سال است که توانسته درگیری را به جغرافیای کشورهای اسلامی برساند که نمونه های بارز آن در سوریه، عراق و یمن وجود دارد. این اقدامات و درگیری ها یک تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستی بود تا بتواند تجدید قوا کند.اگر به زمان قبل از بیداری اسلامی توجه کنید می بینید تمام نگاه ها متوجه مبارزه با رژیم صهیونیستی با محوریت مردم فلسطین و غزه بود. این یک واقعیت غیر قابل انکار است که امروز این درگیریها به جغرافیای کشورهای اسلامی آمده و دشمن هم همواره تلاش می کند که بر این آتش در خرمن بدمد و به اختلافات قومی و مذهبی دامن بزند هر چه این درگیری ها بیشتر شود قطعاً به تحقق آرمان آزادی فلسطین لطمه بیشتری می خورد و کمک ویژه ای به رژیم صهیونیستی است.من فکر می کنم تنها پتانسیلی که می تواند امت اسلامی را دور یک پرچم واحد جمع کند و همه نگاه ها را معطوف به یک آرمان مشترک و دشمن مشترک کند روز جهانی قدس و حمایت از مردم فلسطین است. زیرا ظلم و ستم رژیم صهیونیستی همچنان در سایه اختلافات در جهان اسلام ادامه دارد اگرچه ما شاهدیم که با توجه به پیشرفت های جبهه مقاومت به لطف خدا به زودی بساط خلافت خودخوانده داعش از سرزمین عراق و سوریه جمع می شود. حتماً یک بار دیگر نگاه ها معطوف فلسطین و دشمن مشترک یعنی رژیم صهیونیستی می شود.به اعتقاد من، روز جهانی قدس تنها ظرفیتی است که امت اسلامی می تواند حول آن جمع شود و از این خونریزی ها در جهان اسلام جلوگیری کند و با تقویت جبهه مقاومت بتواند ملت مظلوم فلسطین را به حق و حقوق خودشان برساند.مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان در “کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام” در تبیین کارکردهای گروه های تکفیری در منطقه فرمودند یک نکته غیرقابل انکاری وجود دارد و آن این است که جریان تکفیر کاملاً در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارند حرکت می کنند. کار آنها در جهت هدف های آمریکا و دولتهای استعماری اروپا و رژیم اشغالگر صهیونیستی است. حال این پرسش مطرح می گردد که نفع آمریکا و متحدانش از جنایات گروه های تکفیری در کشورهایی همچون سوریه و عراق در جهت اهداف اسرائیل چیست؟ بدیهی است سیاست امنیتی که از سوی رژیم صهیونیستی و عربستان دنبال و ائتلاف بین سلفی های تکفیری و رژیم صهیونیستی برای تضعیف محور مقاومت از طریق سرنگونی بشار اسد در سوریه و تضعیف حزب الله در لبنان و سرنگونی دولت عراق پیگیری می شود، از جمله مهمترین ...

ادامه مطلب  

اسب تروا پشت درِ دولت/خط حمله سایبری از تحریم تا جنگ لفظی  

درخواست حذف این مطلب
سرویس سیاست مشرق -روزنامه ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه ها و نظریات اصلی و اساسی خود می پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله های روزنامه های صبح کشور با گرایش های مختلف سیاسی را می خوانید: ********اسب تروا پشت درِ دولتمحمد ایمانی در کیهان نوشت:1- نوع و درجه حساسیت ، مسئله ای مهم در حیات فردی و اجتماعی و سیاسی ماست. عقب افتادن یک وعده غذا، هر کدام ما را به تکاپو می اندازد اما مثلا هفته ها مطالعه نکردن، احتمالا حساسیتی در برخی از ما برنیانگیزد. کمترین بیماری جسم، بلافاصله ما را به هم می ریزد، اما نابسامانی فکر و روح، شاید نه! دیدن چند تروریست که شلیک می کنند، بلافاصله موج قدرتمند و فراگیر ملی درست می کند. اما موضوع نفوذ، اغلب به چشم نمی آید؛ چه رسد به اینکه حساسیت و اقدامی را برانگیزد. گاه حتی این نفوذ در قواره اسب تروا، تحفه ای از سوی دشمن تلقی می شود که باید برایش دست افشانی و پایکوبی هم کرد! قبیل این هیجان آفرینی ها را در ماجرای برجام و برخی قرار مدارهای بعدی دیده ایم.2– مجوز اخیر دولت فرانسه به یک گروه تروریستی منفور ملت ایران برای برگزاری نشست، هر چند متضمن اهانت به وزیر خارجه ماست که دو روز قبل از آن مهمان دولت فرانسه بود، در عین حال می تواند حاوی برخی احتمالات و دلالت ها باشد. این اتفاق، یک دلالت مهم با خود دارد و آن تهیدستی روزافزون حریف غربی در مقابل ملت ایران است. اینکه «مریم فیصل» ( قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی! ) در میتینگ کذایی چه چیزی بلغور می کند، چقدر واجد اعتبار است؟ همین طور است اظهارات جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و برنار کوشنر وزیرخارجه اسبق فرانسه که روزگاری متولی مهار ایران در درون مرزهایش بودند و حالا نفوذ بی بدیل ایران در چهار گوشه منطقه و شاخ و برگ گستراندن آن را با استیصال نظاره می کنند. نشست منافقین بدین معنا ، فوران عقده های طیفی ورشکسته از مقامات ناکام غربی بود. همین ترکی الفیصل زمانی در ریاست استخبارات سعودی، طراح پروژه های بزرگ ضد ایرانی در لبنان و عراق و سوریه بود و امروز یک ورشکسته به تمام معنا محسوب می شود.3– نشانه قدرتمندی روز افزون ایران را از جمله باید در ناکامی منطقه ای رژیم سعودی و عزل چند رئیس استخبارات این رژیم در طول دهه گذشته بازخوانی کرد. میدل ایست آن لاین مرداد 1391 درباره برکناری «امیر مقرن» نوشت « 4 شکست بزرگ عربستان از ایران در عراق و سوریه و لبنان و بحرین، علت برکناری مقرن بن عبد العزیز از ریاست استخبارات عربستان بوده است، چرا که ملک عبدالله از نفوذ فزاینده ایران در منطقه هراسان است. آمریکایی ها به پادشاه عربستان توصیه کردند مقرن را از این سمت برکنار کند، آنها به صراحت گفتند وی در موقعیت مهم خود این جدیت لازم در کار را ندارد. برکناری مقرن و جایگزینی بندربن سلطان، نشانه شکست سیاست های رژیم سعودی در قبال سیاست منطقه ای ایران است».4– بندر بن سلطان با دستور مستقیم آمریکا مأمور شده بود تا شکست های فاحش ریاض- واشنگتن در حد فاصل عراق تا سوریه و لبنان و بحرین را جبران کند اما به دو سال نکشید که او هم در فروردین 93 به خاطر ناتوانی در مقابل گسترش نفوذ ایران، از ریاست سرویس جاسوسی عربستان عزل شد. اردیبهشت ماه 92، یعنی در فاصله میان عزل مقرن و بندر، شاهزاده ترکی فیصل (رئیس اسبق استخبارات سعودی و سفیر سابق این رژیم در آمریکا) ضمن سخنانی در اندیشکده بلفر وابسته به دانشگاه هاروارد گفته بود « ایران مسئله اول سیاست خارجی عربستان در دهه آینده است. عراق اکنون به لطف پیامدهای اشغال آمریکا به یک حوزه مهم برای نفوذ فزاینده ایران تبدیل شده است. هدف ما این است که این نفوذ را کنار بزنیم». اما ترکی فیصل 4 سال پس از این سخنان در کدام موقعیت است؟ به عنوان همدم جدید زنجموره های بیوه رئیس یک سازمان تروریستی، جانشین ابریشمچی و مسعود رجوی شده است!5– استناد به عزل زنجیره ای چند رئیس سرویس اطلاعاتی دولت عربستان با همه اهمیتش، ناقص و نارسا به نظر می آید وقتی که سخنان هفته گذشته مایک پمپئو رئیس جدید سازمان سیا را در گفت وگو با شبکه «msnbc» مرور می کنیم. پمپئو در این گفت وگو تاکید کرد: « نفوذ ایران در منطقه در مقایسه با ۷سال گذشته ( 2010 میلادی/ 1389 شمسی) بسیار بیشتر شده است. امروز، این کشور نفوذ بسیار زیادی دارد، نفوذی که فراتر از نفوذ آنها در ۶ یا 7 سال گذشته است. ایران در همه جای خاورمیانه حضور دارد». بر مبنای این قبیل ارزیابی های راهبردی، ترکی فیصل و جان بولتون و برنارکوشنر و جولیانی و گینگریچ و جو لیبرمن و ... برخی بازیافتی های چندباره منافقین، سرجمع ، چقدر می ارزند؟6- ماجرای پاریس و نظایر فراوان آن با وجود بی اهمیتی، درعین حال می تواند نوعی عملیات فریب برای پرت کردن حواس مخاطب ایرانی از برخی موضوعات مهم باشد؛ آنجا که پای نفوذ دیپلماتیک یا سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برای شکستن اقتدار بی بدیل ایران در منطقه در میان است. اگر این نفوذ طلبی نسبت به محافل تصمیم گیر و تصمیم ساز واقعیت داشته باشد و دشمن بخواهد نسخه به روزرسانی شده عملیات «اسب تروا» یا مثلا پروژه آژاکس را دنبال کند، آن گاه سؤال مهم این است که آیا حساسیت کافی در افکار عمومی، دیدبان های امنیتی و به ویژه مراکز مدیریتیِ هدف دشمن وجود دارد؟ آیا مثلا به اندازه حساسیت در مقابل نفوذ تیم های تروریستی هوشیار و مراقب هستیم؟7- نگاه اسب تروایی جریان نفوذ به برخی اجزای دولت ، واقعیتی انکار ناپذیر است، همچنان که «ابراهیم – الف» از افراطیون مدعی اصلاح طلبی اسفند 1392 در گفت وگو با روزنامه قانون صراحتا اظهار داشت « دولت روحانی، رحم اجاره ای ماست». و پس از او «عبداله – ن» از اعضای حزب منحله مشارکت ، به روزنامه فرهیختگان گفت « اگر رحم اجاره ای دولت ، جنین را خوب محافظت کند، حتما اصلاح طلبان آن را دوباره اجاره خواهند کرد»! مشابه این گزاره های خبری بارها درباره آقایان هاشمی و خاتمی ادا شده است. «سعید – ح» مشاور ارشد رئیس دولت اصلاحات که در برخی پروژه های ضد امنیتی نقش داشت ، یکی دو سال پیش گفت ماموریت دولت روحانی، نُرمالیزاسیون است. اما سمت و سوی این تغییر طلبی از انقلابیگری به عادی سازی کذایی امورچیست؟ کافی است قضاوت سال 84 همین فرد را درباره خاتمی و مجمع روحانیون مرور کنیم.8– «سعید- ح» اواخر مرداد ۸۴ ( آخرین روزهای ریاست خاتمی ) در یکی از ساختمان های نهاد ریاست جمهوری میزبان خبرنگار سایت ضدانقلابی «پیک نت» (مدیریت شده از خارج کشور) بود. آن خبرنگار ماجرای دیدار و گفت وگوی با «سعید- ح» را چنین بازگو می کند؛ «در یکی از کوچه های فرعی خیابان نوفل لوشاتو، یکی از ساختمان های فرعی ریاست جمهوری قرار دارد. وارد این ساختمان قدیمی که می شوید، تابلویی در روبرو نظرتان را جلب می کند که با امضای حراست ریاست جمهوری از مکالمه کنندگان می خواهد در هنگام صحبت پشت تلفن احتیاط کنند و مواظب شنود بیگانگان باشند. این تابلوها همه جا حتی کنار در آسانسوری که سوار آن می شوم تا در طبقه دوم به مصاحبه با سعید - ح بروم، به چشم می خورد. او در گفت وگویی که داشتم، گفت: ترجیح می دهم درباره خاتمی صحبت نکنم مبادا که به او بر بخورد. او با ما تفاوت داشت. خاتمی روحانی بود و گروه خونی اش بیشتر به مجمع روحانیون می خورد. حزب مشارکت ما هم با مجمع خیلی فرق دارد، هرچند خاتمی در بین اعضای مجمع بهترین است. مجمع روحانیون، بدترین خیلی دارد. ما از ابتدا هم می دانستیم خاتمی با ما فرق دارد. بین اجزای سیستم فکری او سازگاری وجود ندارد. او آخرین میخ را بر تابوت اصلاحات زد». آیا سران مجمع روحانیون زنده بودند که هیچ اعتراضی به این مصاحبه نکردند؟9- مشابه این رویکرد منافقانه بارها درباره مرحوم هاشمی اعمال شد. «صادق – ز» از شبه روشنفکرانی که بارها اجازه مصاحبت و مصاحبه با هاشمی را پیدا کرد، 12 خرداد 92 به روزنامه بهار گفت « هاشمی دارد به اپوزیسیون تبدیل می شود و حاکمیت اندک اندک می گوید آشیخ اکبر باید تکلیفت را معلوم کنی... هاشمی 5 یا 10 سال دیگر با ما نخواهد بود اما جنبش ادامه پیدا می کند... ایده آل من نه تنها آقای روحانی بلکه حتی عارف و رئیس دولت اصلاحات هم نیست. ایده آل من واسلاو هاول، آنگ سان سوچی، مهدی بازرگان و ماندلاست». او دو هفته پیش از آن در مصاحبه با «مسیح-ع» روزنامه نگار فراری گفته بود «اگر خداوند یک سی چهل سالی به هاشمی عمر بدهد ایشان هم [مانند دخترش] نه می گوید بهائیان خائن هستند و نه به مجاهدین می گوید منافق. منتها یادمان باشد هاشمی، واسلاو هاول و ایده آل ما نیست».10- همین فرد 21 مرداد 92 در مصاحبه با ارگان فتنه درپاریس (سایت کلمه) ضمن مرور دردمندانه ناکامی های اپوزیسیون می گوید «یکی از دلایل ناکامی این است که وقتی به فضای باز رسیدیم روشنفکران به کمتر از شتر رضایت نداده اند. مثلا دوران انقلاب کنار دانشگاه تهران چادر زده بودند و برای حزب [تروریست] کومله و دموکرات کردستان، لباس و پتو و غذا جمع می کردند در حالی که این احزاب در جنگ با سپاه و ارتش بودند. این مشخص بود که دوام نمی آورد. بعد از دوم خرداد فضا باز شد؛ ما چه کار کردیم؟ گفتیم درباره ولایت فقیه بحث کنیم، جنگ بعد از سوم خرداد و فتح خرمشهر درست نبوده، قصاص این گونه است، نعوذبالله خدا و پیغمبر آن گونه است. ببینید اگر این دفعه هم دچار همین خطا شویم نه روحانی و نه پدرجد روحانی کاری نمی توانند بکنند. یاد بگیریم میلی متر به میلی متر جلو برویم».11- این قبیل اظهارات ، به مثابه نشتی شبکه نفوذ است و الا قطعا در محافل داخلی خود صریح تر از این ادبیات را به کار می گیرند. سؤال مهم این است که آیا امثال آقای روحانی با سوابق ممتد امنیتی، نمی توانند بفهمند جریان انگل وار نفوذ ، واقعا دنبال کدام مقصود است و در این میان، چرا ادعای حمایت از روحانی و دولت او را دستاویز قرار داده است؟! این طیف در سال 88 که تنشان داغ بود و نقاب از چهره کنار زده بودند، شعار دادند» انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». یا در سال 92 به بهانه جشن پیروزی روحانی ، علیه یکی از نامزدها شعار می دادند « خاک تو سر {...} بدون هیچ دلیلی»!!12- فعال کردن انواع شکاف های اجتماعی و سیاسی و قومی و مذهبی و گسترش آن به عمق حاکمیت (پروژه سوخته حاکمیت دوگانه)، سیاست دیرینه سرگرم سازی و فرسایش نیروها و انگیزه ها به عنوان مقدمه شبیخون است. آمریکا و انگلیس یک بار در حد فاصل سال های 1330 تا 1332، این کار را نسبت به دو طیف مذهبی و ملی و مشخصا در قبال آیت الله کاشانی و دکتر مصدق انجام دادند. وقتی مردم به ویژه با معارضه جویی های مصدق علیه نیروهای انقلابی و مماشات وی با وابستگان دربار و اعتماد محض به آمریکا سرخورده شدند، زمان به میدان گسیل کردن شعبان بی مخ ها و پری بلنده ها فرا رسیده بود.13- امروز البته سال 1332 نیست، چنان که نظام و مردم، در سال های 78 و 88 نشان دادند. اما کوتاهی برخی دولتمردان ارشد در باز گذاشتن مجاری نفوذ از یک سو و سرگرم کردن عوام و خواص با مجادلات غفلت آفرین، همچنان که فرصت تحمیل هزینه های هنگفت را به دشمن می دهد، موجبات سوء ظن جدی را فراهم می کند. مومن به اجتناب از مواضع تهمت امر شده و اگر کسی با وجود تذکر اجتناب نکند، تردید درباره او به یقین تبدیل خواهد شد. بازنده و قربانی اول چنین روندی - به شهادت تاریخ انقلاب -میزبانان «طیف طفیلی نفوذ» خواهند بود که از اعتبار و حیات خود برای اغیارهزینه کرده اند. به یاد بیاوریم که نهضت آزادی، گروهک رجوی و باند مهدی هاشمی معدوم ، چه بلای عبرت آموزی سر بنی صدر و منتظری آوردند؟حقوق بشر آمریکایی در دوران ترامپمصطفی طاهری در خراسان نوشت:هفته دوم تیرماه در تقویم کشورمان به عنوان هفته «حقوق بشر آمریکایی» نامگذاری شده است. وجه تسمیه آن هم قرارگرفتن سالروز فاجعه حمله شیمیایی سردشت در سال 66، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 60 و حمله ناو دریایی آمریکا به هواپیمای مسافربری کشورمان در این بازه یک هفته ای است. شاید برای افرادی که مانند من سال های ابتدایی و میانی دهه شصت را ندیده اند، این مثال ها کمی دور به نظر برسد و احتمال تغییر رویه آمریکا وجود داشته باشد. سعی خواهم کرد با نگاهی واقع بینانه برخی از حوادث و اتفاقاتی را که در چند ماه اخیر درباره حقوق ملت ها رخ داده است مرور کنم.یکی از حقوق اولیه انسان ها «حق حیات» است. امروز کشورهایی مورد حمایت آمریکا هستند که به راحتی جنایت می کنند و بدون هیچ واهمه ای جنایات خود را استمرار می بخشند. سعودی ها از ابتدای سال 94 (25مارس سال 2015) به یمن حمله نظامی کردند و تاکنون خبری از حقوق بشر آمریکایی در این باره نشده است. شاید حق مردم یمن از نظر آن ها این است که بمب های قوی تر و بهتری نصیب آن ها شود! اخیراً «رانیا خالک» نویسنده و تحلیلگر آمریکایی در توئیتر خود به حمله وحشیانه سعودی ها به مردم مظلوم یمن اشاره کرد و نوشت: «در یمن، در هر ساعت، یک شهروند جان خود را به علت ابتلا به بیماری وبا از دست می دهد و علت شیوع گسترده وبا در یمن، بمباران ها و محاصره عربستان سعودی است که از سوی آمریکا مورد حمایت قرار گرفته است.» کمتر از دو هفته پیش نیز سنای آمریکا در کمال ناباوری با طرح منع فروش تسلیحات بیشتر به سعودی مخالفت کرد و به فروش سلاح به این کشور با اکثریت آرا رأی داد. این درحالی است که سازمان عفو بین الملل در شهریور ماه سال گذشته از به کارگیری بمب های ساخت آمریکا در حمله به یمن خبر داده بود. نکته تلخ دیگر تاریخ هم این است که آمریکای امروز در حالی پرچمدار مقابله با تسلیحات اتمی و کشتار جمعی است و برای کره شمالی کُری می خواند که خود به عنوان تنها کشور استفاده کننده از بمب اتمی علیه انسان ها شناخته می شود. در دوران جدید آمریکا نیز استفاده از بمب های هولناک تکرار شده است. به عنوان مثال ارتش آمریکا در فروردین ماه سال جاری بمب 11تنی موسوم به «مادر بمب ها»را در کشور افغانستان و هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود آزمایش کرد. یکی دیگر از حقوق جوامع، پذیرش حاکمان و اعمال نظر در این خصوص است. اما آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی علی رغم این که خود را مدافع «دموکراسی» می دانند، در این باره استانداردهای دوگانه ای دارند. کشورهایی مانند بحرین و عربستان که تاکنون رنگ انتخابات واقعی را به خود ندیده اند، به صراحت تحت الحمایه یانکی ها هستند. این موضع حتی محل انتقاد شخصیت ها و رسانه های آمریکایی هم قرار گرفته است. این تناقض رفتاری آمریکا در قبال مواجهه با استبداد خاندان آل سعود پس از سفر ترامپ به این کشور در نشست خبری استوارت جونز دستیار وزیر امور خارجه آمریکا مورد سوال قرار گرفت که با مکث طولانی و پاسخ بی ربط او به این تناقض روبه رو شد. با این حال این ماجرا در قبال ایران رنگ و بویی دیگر می گیرد! مقامات رسمی و عالی دولت ترامپ به فاصله کمی از برگزاری انتخابات در ایران و مشارکت 73درصدی مردم در انتخابات، حرف از تغییر نظام در ایران می زنند! درباره مبارزه ادعایی آمریکا با تروریسم هم گفتنی زیاد است. فارغ از آن که نقش آمریکا در ایجاد، شکل گیری و استمرار حمایت از تروریسم در منطقه چقدر است، این کشور از حامیان علنی تروریست ها هم حمایت می کند. چندی پیش رئیس جمهور جدید آمریکا درحالی با پادشاه عربستان به رقص شمشیر پرداخت که این کشور توسط افکارعمومی به عنوان مهد تروریسم و افراط گرایی در جهان شناخته می شود. پایگاه اینترنتی گلوبالیست در یادداشتی با اشاره به همین مسئله تأکید کرد: «تروریسم امروز، تروریسم تکفیری است و محتوای آموزشی مدارس وهابی و مسیری که ریال های سعودی در داخل و خارج کشور طی می کنند، نشان می دهد عربستان منبع اصلی آن است.» رژیم صهیونیستی هم که اصل و اساس آن برپایه ترور، زور و تهدید شکل گرفته است، حامی بارز تروریسم در منطقه است. هفته گذشته وبگاه تایمز اسرائیل به نقل از منابعی در گروه های معارض و تروریستی در سوریه نوشت: « اسرائیل از زمان آغاز بحران در این کشور، به صورت مداوم از طریق مرز بلندی های جولان، حمایت های مالی، انسانی و پزشکی به معارضان سوری ارائه می کند.» از این دست نمونه ها در ماه های اخیر بی شمار است؛ بگذریم. ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره «حق تابعیت» انسان هاست. این اعلامیه که مورد پذیرش همه کشورهای غربی مدعی حقوق بشر است، تأکید کرده که هیچ کس را نمی توان از تابعیت اش محروم کرد. اما رژیم آل خلیفه در بحرین در یک سال گذشته تابعیت تعداد قابل توجهی از مخالفان خود ازجمله شیخ عیسی قاسم را سلب کرده است بدون آن که صدای این مدعیان به اعتراض بلند شود. شاید دوشیدن شیخ نشین های عربی با فروش اسلحه بیشتر، برای انگلیس و آمریکا اولویت بیشتری نسبت به این حقوق اولیه دارد! درباره نسبت آمریکا با «آزادی بیان» هم حرف های زیادی قابل ذکر است اما روز گذشته نوام چامسکی تحلیلگر برجسته آمریکایی در گفت و گو با راشاتودی به نکته ظریفی درباره آزادی بیان در این کشور اشاره کرد. وی در این مصاحبه به فشار بر منتقدان سیاست های داخلی اشاره کرد و گفت: «اگر شما از سیاست ها انتقاد کنید، ضد آمریکایی به شمار می آیید، این اتفاق فقط در دیکتاتوری ها روی می دهد.» این نمونه ها و ده ها مصداق دیگر حاکی از رویکرد ابزاری آمریکا به خصوص در دوره دونالد ترامپ به مقوله حقوق بشر است. ابزاری که «ظاهر» آن حمایت از مردم جهان و در «باطن» تأمین کننده منافع کانون های قدرت در دولت آمریکاست.خط حمله سایبری از تحریم تا جنگ لفظیزهرا طباخی در وطن امروز نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران در یک پیش بینی قابل تامل گفت: «به عنوان فردی که از اول انقلاب تا امروز در دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی بودم، تجربه ثابت کرده بعد از هر تخریبی علیه سپاه و برخی عناصر انقلابی، یک اقدام خطرناک اتفاق افتاده است. امروز که آمریکا به یک نحوی کری می خواند و افراد و نهادهای انقلابی مثل سپاه، بسیج و دستگاه قضایی از لسان برخی مسؤولان تحقیر می شوند و وقتی به تجربه گذشته نگاه می کنم، به گمانم یک فتنه جدید در پیش است».معاون اول دستگاه قضا انقلابی کارکشته ای است که در ایام فتنه 88 وزیر اطلاعات بود. در دهه 70 نیز بر کرسی دادستان کل ویژه روحانیت تکیه داشت و پیش تر نیز سال ها مسؤولیت سنگین قضاوت را عهده دار بوده است. پس هشدار وی پیرامون خطر وقوع فتنه ای جدید را باید جدی گرفت. اگر مهم ترین هزینه تحمیلی بروز فتنه در کشورمان در برهه های مختلف را از دست رفتن «وحدت کلمه» ایرانیان بدانیم، آیا جز هشدار مذکور نشانه های دیگری از بسترسازی برای ایجاد اختلاف سیاسی- اجتماعی در جامعه به چشم می خورد؟سکوت رادیوییمطالعه روند تاریخی رصد و پایش دشمن نشان می دهد پیش از وقوع فتنه های سیاسی در داخل ایران، از مدتی قبل سکوت خبری در دستگاه فکری و برنامه ریز دشمن در حوزه رسانه به شکل عملیاتی بروز می یابد. در یک سال اخیر پسابرجام انتشار مقالات و خلاصه مطالب کنفرانس ها و هم اندیشی های متخصصان «برنامه ایران» در اندیشکده های شناخته شده آمریکا و اروپا به شکل محسوسی کاهش یافته و تقریبا متوقف شده است. اعلام «سکوت رادیویی» زمانی اولویت قرارگاه فرماندهی است که صحبت پیرامون سوژه، عملیات در حال اجرا را با خطر لو رفتن مواجه کند و هویت و موقعیت عوامل دشمن در زمین هدف را در معرض سوختن قرار دهد. پس، از منظر رصد موضوع ایران نیز شرایط «عملیاتی» و «مشکوک» ارزیابی می شود.تضعیف اقتصاددر عرصه اجتماعی نیز کاتالیزورهای ایجاد شکاف اجتماعی در حال واکنش هستند.برای ایجاد اختلاف در جوامع مقاوم و پایدار چند مسیر متصور است:الف- تحریک موثر نقاط ضعف جامعه هدفب- حمله به کانون های قدرت افزای ملی«اقتصاد» نقطه ضعف غیرقابل انکار جامعه ایرانی است. در حوزه نظام سازی، پس از تثبیت سیاسی نوبت به بومی سازی اقتصاد و ایجاد سازوکارهای ملی برای رشد و توسعه زیرساخت اقتصاد می رسد. با این احتساب کشور انقلابی ما از چرخه رشد خود عقب نمانده اما به هر حال در مرحله مهمی به سر می بریم. پس وضع تحریم های هوشمند فزاینده توسط دولت آمریکا و تمدید تحریم های اقتصادی قدیمی توسط اتحادیه اروپایی را باید پیشران ایجاد فتنه جدید به حساب آورد. کما اینکه پیش تر «رکس تیلرسون» وزیر خارجه ترامپ آشکارا عنوان کرد برنامه ایالات متحده «براندازی ایران» از مسیر «نرم» و «درونی» است.اختلاف سیاسیاما تحریم علاوه بر اقتصاد بر رفتار سیاسی مسؤولان نیز تاثیر گذاشته است. بقای تحریم های قدیمی در حوزه های پولی و بانکی، ممانعت دشمن از تجارت آزاد ایران، وضع تحریم های جدید پسابرجامی و جلوگیری از دسترسی کشورمان به درآمدهای نفتی و دارایی های بلوکه؛ گزینه های دولتی را که به برجام امید بسته بود بشدت محدود کرده است.دولت عصبی است و عصبانیت خود را از شکست پروژه برجام در نحوه تعامل با قوا به بدترین شکل ممکن مقابل چشمان بهت زده مردم بروز می دهد و ناخواسته پازل دشمن ...

ادامه مطلب  

برای منافقان باید سالگرد ذلّت گرفت/ فرار از مالیات زرنگی نیست/ ضرورت تصویب قانون برای حجاب  

درخواست حذف این مطلب
خطبه های نماز جمعه این هفته شهرها و بخش های مختلف استان اصفهان با حضور مردم ولایتمدار در جای جای این استان پهناور برگزار شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ امام جمعه اصفهان گفت: امیرالمؤمنین(ع) راه افزایش مالیات با ایجاد کار را پیشنهاد داده است در غیر این صورت مالیات زیاد شهرها را خراب می کند و مردم را هلاک می کند بنابراین نباید در سال های رکود اقتصادی مالیات را زیاد کرد. آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد ظهر امروز در خطبه اول نماز جمعه این هفته اصفهان با همه به تقوای الهی اظهار کرد: نکته مستحبی که در جامعه درست اجرا نمی شود این است که در زمان گفتن اذان دیگران اذان نگویند چرا که مستحب است زمان اذان مثل قران گوش فرا دهیم، نکته دیگر قرآن خواندن در زمان قرآن خواندن دیگری با صدای بلند است، فرهنگ غلطی که در زمان خواندن قران توسط یک شخص با صدای بلند بقیه قران بخوانند باید تصحیح شود. وی افزود: یکی از سنت های الهی امتحان الهی است و خداوند همه را امتحان می کند، سنت دیگر این است که اگر کسی نافرمانی کند به خصوص در دنیا فوری عذابش نمی کند و به او مهلت می دهد، این مهلت هم برای کفار است هم مؤمنان اما تفاوت این است که به مؤمن مهلت می دهد تا توبه کند اما به کافران مهلت می دهد تا گناهشان زیاد شود. امام جمعه اصفهان با اشاره به آیه 45 سوره فاطر گفت: این آیه به همین مهلت اشاره دارد که اگر خدا به خاطر گناه کسی را در دنیا عذاب کند همه هلاک می شوند اما به آن ها مهلت می دهد تا زمان مشخص، وقتی زمانش رسید به حسابشان می رسد، آیه 3 سوره حجر هم می فرماید کفار را رها کن تا گناه کنند بگذار بخورند و بیاشامند و آرزوهای طولانی این ها را در غفلت نگه دارد، خود این مهلت خدا یک عذاب برای انسان های بدکار است. وی با تأکید بر اینکه کافران گمان نکنند این مهلت برایشان خیر است، عنوان کرد: این مهلت برای غفلت بیشترشان است چرا که لیاقت برگشتن ندارد، خداوند می فرماید گمان نکنید این مهلت برایشان خیر است و امام علی(ع) می فرمایند بدترین عذاب همین مهلت دادن است، کسانی که لیاقت رشد را از دست ندادند مهلت داده می شوند تا رشد کنند و زنده می مانند چون زندگی به نفعشان است و پله های رشد را بالا می روند. طباطبایی نژاد تصریح کرد: در دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه امام سجاد(ع) می فرماید خدایا به من عمر بده مادامی که عمر من در مسیر طاعت تو است، اما زمانی که عمر من مرتع شیطان شد جانم را بگیر قبل از اینکه غضب تو به من برسد؛ بنابراین عمر طولانی برای مؤمن نعمت است اما یکی از عذاب های دنیا عمر طولانی دادن به کافران است. وی در خطبه دوم نماز جمعه خاطرنشان کرد: امام علی(ع) فرمودند کسی که در راه خدا مجاهدت کرده و شهید شده مقامش از کسی که توان انجام گناه داشته و گناه نکرده، بالاتر نیست. امام جمعه اصفهان تصریح کرد: مالیات در طول تاریخ حتی در زمان پیامبر نیز بوده که به آن خراج می گفتند، علتش هم این است که مردم با رأی کارگذار انتخاب می کنند تا برایشان کار کند و این افراد نمی توانند بدون پول کار کنند و باید به آن ها پول داد، کسانی که درآمد دارند از امکانات کشور استفاده کرده اند پس باید به دولت کمک کند تا دولت هم بتواند کار کند. وی با اشاره به اینکه حکومت باید کار ایجاد کند تا مالیات دهنده ها بیشتر شوند نه با افزایش مالیات باعث از بین رفتن همان اندک مالیات دهنده ها هم شود، ابراز کرد: امیرالمؤمنین(ع) راه افزایش مالیات با ایجاد کار را پیشنهاد داده است و به مالک می فرماید مالیات زیاد به غیر از آباد کردن ممکن نیست؛ در غیر این صورت مالیات زیاد شهرها را خراب می کند و مردم را هلاک می کند بنابراین نباید در سال های رکود اقتصادی مالیات را زیاد کرد. امام جمعه اصفهان اذعان ;vn: دنیا به این روایت امام عمل کرده و به همین دلیل بهره بانکی بعضی کشورها صفر است، در کشور ایران برخی مناطق محروم هستند اما می بینید هر جا بخواهند منطقه محروم حساب می کنند تا مالیات ندهند. آیت الله طباطبایی نژاد در ادامه با اشاره به جشن هایی که برگزار می شود، بیان کرد: در خصوص جشن ها مسأله این نیست که برگزار کننده ها مشکلی داشته باشند اما در مورد کنسرت، که طرفداری های زیادی هم از آن می شود، به وزیر فرهنگ گفتم اگر حتی یک نمونه سود برای کشور داشته باشد جایزه دارید و نباید به خاطر یک جمعی خواسته عموم مردم را کنار گذاشت. وی اظهار کرد: کسی در ایران پیدا می شود که خوشی مردم را نخواهد، اما خوشی به خندیدن نیست به حل کردن مشکلات مردم است. وی ادامه داد: مناسبت دیگر هفته جنگ 33 روزه است که پیروز شدن در آن باور کردنی نبود، این آیه که با اذن خدا جمع کمی می تواند بر جمع کثیری غلبه کند تجلی پیدا کرد در این جنگ و دلیل آن هم این بود که با ایمان مقابل دشمن ایستادند. امام جمعه اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: برای منافقان باید سالگرد ذلت گرفت اما امروز می بینیم در کشورهای دیگر دارند ادعای حقوق بشر و آزادی می کنند اما همین افراد بسیاری از کودکان و زنان و مردم ما را ترور کردند، حتی مینی بوسی که بچه ها را به مدرسه می برد منفجر می کردند. امام جمعه کاشان:فرار از مالیات زرنگی نیست/ تقدیر از پروژه فرودگاه کاشان و پل مُصلا نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در خطبه های نماز جمعه این هفته، با انتقاد از فرهنگی که فرار از مالیات را نوعی زرنگی می داند، اظهار کرد: ساز و کار وزارت اقتصاد و دارایی نباید به گونه ای باشد که مالیات فقط از اقشار کم درآمد مانند کارمندان گرفته شود و سرمایه داران با روابط نادرست از پرداخت مالیات فرار کنند. آیت الله عبدالنبی نمازی در آغاز هفته مالیات با بیان اینکه مالیات یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت و بخش عمده بودجه اداره کشور است تصریح کرد: پرداخت مالیات یک وظیفه ملی است. وی با اشاره به 14 تیر روز شهرداری ها گفت: در کاشان به فضل پروردگار و وحدت و صمیمیت شورای شهر و شهردار کاشان، اقدامات مثبت و بزرگی رقم خورده است. امام جمعه کاشان با برشمردن پروژه هایی نظیر پل مصلا و فرودگاه کاشان ابراز کرد: علی رغم اینکه مجوز برای راه اندازی فرودگاه فقط در مراکز استان ها صادر می شود اما با تلاش فرماندار و شهردار و پیگیری هایی که انجام دادیم فرودگاه که منشا برکت است در کاشان نیز راه اندازی شد. وی افزود: در آینده نزدیک پرواز کاشان – نجف اشرف برقرار می شود و پیشتر هم که مردم برای زیارت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) با هواپیما به تهران یا اصفهان سفر می کردند اما امروز، خدمات این سفر در فرودگاه کاشان فراهم شده است. عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن اشاره به دیدار رهبر انقلاب با فرماندهان عالی سپاه پس از حمله موشکی لیله القدر تصریح کرد: رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار بر سرمایه گذاری در صنعت موشکی تاکید کردند؛ زیرا دشمن باید از موشک سیلی بخورد. آیت الله نمازی با اشاره به گذشت 820 روز از تجاوز آل سعود با چراغ سبز آمریکا به مردم بی گناه و مظلوم یمن، گفت: این جنایتکاران نتوانستد مقاومت یمن را ناگریز به سازش و تسلیم کنند و ملت مقاوم یمن با تقدیم 15 هزار شهید و چندین هزار مجروح و میلیون ها آواره در مقابل این تجاوز ایستادگی کرده است. وی در پایان بیان کرد: پرونده و طومار حیات سیاسی نظامی گروه تکفیری تروریستی داعش در عراق و سوریه در حال بسته شدن است و در نفس های آنان به شماره افتاده است. امام جمعه فولادشهر لنجان:اقدام شایسته مجلس در برخورد با تحریم های آمریکا امام جمعه فولادشهر، در خطبه های نماز جمعه این هفته مصلای بزرگ فولادشهر گفت: مجموعه دوره سیاه حکومت پهلوی پدر و پسر، لکه ننگی بر پیشانی مدعیان امروز دموکراسی غربی است. حجت الاسلام مسعود سرافراز با اشاره به سالروز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به‏ دست رضاخان خاطرنشان کرد: مدعیان دروغین غرب بیش از ۵۰ سال از حکومت سیاهی حمایت کردند که کاری جز خفقان، استبداد، دیکتاتوری و شکنجه های قرون وسطایی نداشت. وی بابیان اینکه جبهه استکبار به واسطه وطن فروشی های حکومت پهلوی، رفتار تحقیرآمیزی با ملت شریف ایران داشتند متذکر شد: الحمدالله ملت بزرگ ایران با پیروزی انقلاب، تودهنی محکمی هم به نوکران غرب که رژیم سیاه پهلوی بود زدند و هم حامیان آنان را برای همیشه منزوی ساختند. خطیب نماز جمعه فولادشهر با تأکید براینکه جبهه استکبار با همین شعار دروغین دموکراسی و طرح خاورمیانه بزرگ به عراق حمله کردند یادآور شد: امروز دنیا فهمیده است که شعار دموکراسی غرب چیزی جز دروغ و عوام فریبی نیست و دموکراسی آمریکایی درواقع همان ایجاد ناامنی در کشورهای تحت اشغال آن ها به حساب می آید. وی بابیان اینکه روحیه انقلابی و اتکا به داخل است که ملت بزرگ ایران را بر بام عزت منطقه ای و جهانی قرار خواهد داد تصریح کرد: امنیت و پیشرفت ایران به طور یقین در سایه ثروت و سرمایه بیگانه و انفعال در مقابل دشمنان کشورمان به دست نخواهد آمد. امام جمعه فولادشهر ضمن تقدیر از اقدام شایسته مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح دوفوریتی مقابله با تحریم های آمریکا خاطرنشان کرد: شایسته است که دولتمردان نیز تصمیم و تدبیرى درخور شأن ملت ایران اتخاذ و به پشتوانه حمایت مردمی، قاطعانه در برابر زیاده خواهی های جبهه استکبار ایستادگى کنند. امام جمعه زاینده رود:تضعیف جریان مقاومت و سپاه همراهی با دشمن است امام جمعه زاینده رود نیز ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زاینده رود اظهار کرد: حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی قیدوشرط زن و مرد در جامعه است. حجت الاسلام حسن صفرزاده بابیان اینکه فلسفه حجاب و احکام آن باید آموزش داده شود خاطرنشان کرد: حجاب و عفت عمومی امنیت روانی و سلامت اخلاقی جامعه را حفظ می کند و بسیاری از ناهنجاری ها را کنار می زند. وی با توجه به اهمیت رسالت قوه قضائیه در کشورمان یادآور شد: قوه ی قضائیه به عنوان پرچم دار دفاع از حقوق مردم، باید عدالت در جامعه را گسترش دهد و با هرگونه بی عدالتی برخورد کند. امام جمعه زاینده رود افزود: ضروری است تا قوه قضائیه مردم را با آموزش های حقوقی و قضایی نسبت به حقوق خود و انواع تخلف و جرم آشنا کنند تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم. وی تامین امنیت اقتصادی را یکی دیگر از رسالت های قوه قضائیه برشمرد و تصریح کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی همچون گذشته باید به جد در دستور کار دستگاه قضایی کشور قرار گیرد و در این مسیر با هیچ کسی تعارفی نداشته باشند. حجت الاسلام صفرزاده ضمن انتقاد از اظهارات برخی از افراد داخلی نسبت به تخریب نیروهای انقلابی در کشور متذکر شد: تضعیف جریان مقاومت و سپاه درواقع همراهی باکسانی است که چشم دیدن بازوان انقلاب را ندارند و به طور یقین چنین اظهارنظرهایی خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی است. امام جمعه زاینده رود خاطرنشان کرد: کاش مسئولان به جای پرداختن به مباحث حاشیه ای داخلی و دیپلماسی طفره نسبت به نشست اخیر منافقان در فرانسه اظهارنظر می کردند. امام جمعه موقت سمیرم:به جای امید به غرب باید به جوانان تکیه کرد امام جمعه موقت سمیرم در خطبه های این هفته نماز جمعه سمیرم با اشاره به ۲۱ تیرماه اظهار کرد: عفاف و حجاب یکی از اصلی ترین و مهمترین امور جامعه به شمار می رود. حجت الاسلام سجاد زینعلی گفت: رضاخان به دستور استعمارگران و عده ای روشنفکر نمای غرب زده با نام متحد شکل کردن پوشش جامعه اقدام به کشف حجاب و زدودن عفاف از جامعه کرد که در این راه حتی از کشتار نیز بهره گرفت. وی تبعیت از غرب و غرب زدگی عده ای در زمان رضا خان را موجب ریخته شدن خون هزاران بی گناه عنوان کرد وافزود: کشتار دسته جمعی در مسجد گوهرشاد یک حادثه تلخ بود. خطیب نماز جمعه سمیرم تصریح کرد: غرب هیچگاه دلسوز نبوده و تنها با مظلوم نمایی برای پیاده سازی افکار و اهداف خود گام برداشته ولی متاسفانه امروز برخی مسئولان چشم امید را از جوانان و نیروی داخلی بسته و به غرب امیدوارند. وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: هزینه سازش با غرب به مراتب از هزینه نبرد با آن کمتر بوده و در موضوع برجام دیدیم با انجام کامل تعهدات علاوه بر زیان هایی که به کشور وارد شد امروز قطر تحریم ها بیشتر شده است. حجت الاسلام زینعلی گفت: باید دولت دوازدهم رویه خود را تغییر داده تا کشور بیش از این دچار آسیب و زیان نشود. وی اذعان کرد: دشمن امروز برای نابودی ارکان جامعه خانواده را هدف قرار داده و در این هدف کلمه مقدس مادر را هدف اصلی برای به نابودی کشیدن جامعه انتخاب کرده است. امام جمعه موقت سمیرم افزود: دشمنان امروز به این نتیجه رسیدند که با لجن مال کردن کلمه مقدس مادر جامعه به سوی هرزگی و زوال خواهد رفت که برای این امروز برای دختران جامعه ما برنامه ریزی کاملی انجام داده اند. وی کمرنگ شدن امر به معروف و نهی از منکر را از دلایل افزایش بی حجابی و بدحجابی درجامعه عنوان کرد و گفت: آتش به اختیار همان ترجمه شده امر به معروف و نهی از منکر بوده که نباید در برابر آن بی تفاوت عمل کنیم. حجت اسلام زینعلی افزود: کمرنگ شدن امر به معروف و نهی از منکر جامعه را به سوی جامعه مرده پیش خواهد برد و باید امروز همه خود را در برابر این فریضه واجب مسئول و موظف بدانیم. امام جمعه خور:زن در حفظ خانواده نقش کلیدی دارد امام جمعه خور در نماز جمعه این هفته ضمن گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، گفت: زن در خانواده نقش کلیدی دارد، زن عضو اصلی خانواده است که اگر زن متزلزل شود هیچ چیز در جای خود قرار نخواهد داشت. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مهدی نژاد با اشاره به هدف قرار دادن جایگاه زنان به عنوان مادر در خانواده گفت: دشمن به سمت خانواده حمله ور شده است و می خواهد مادر را که به عنوان ستون استحکام بخش خانواده است و فرزندان را در نظام اسلامی پایبند به اصول اعتقادی نگاه داشته است هدف بگیرد. وی خاطرنشان کرد: دشمن قصد دارد تا با حمله به جایگاه مادر، منزلت او را به انحراف بکشد تا بتواند از نتیجه آن خانواده و پس از آن جامعه را به نابودی بکشاند. خطیب جمعه خور با اشاره به اهمیت نیاز های زن و مرد در محیط خانواده بر قناعت همسران تأکید کرد و افزود: زن و مرد در تمام امور توانایی همسر خود را در نظر بگیرند تا درخواستی خارج از توانایی همسر نداشته باشند و زندگی مستحکمی داشته باشند. وی پرتوقعی را صفت ناپسندی عنوان کرد و افزود: ریشه توقع های بالا و نامعقول کبر و غرور است که یک بیماری روحی و روانی است، در برابر آن کم توقعی محصول وقار و ادب و نتیجه معرفت و کرامت و فروتنی و تواضع است. حجت الاسلام والمسلمین مهدی نژاد تصریح کرد: اگر بخواهیم زندگی شیرین تر از عسل باشد و اختلاف، رنجش و تلخی به وجود نیاید در امور زندگی نسبت به هم کم توقع باشیم، کم توقعی جلوه رحمت خداست و موجب خوشنودی خداوند می شود. امام جمعه خور در مورد فرمان آتش به اختیار رهبر معظم انقلاب ادامه داد: آتش به اختیار یعنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز، همان طور که در محرم مردم خودجوش برای عزاداری امام حسین(ع) آماده می شوند و منتظر اقدام هیچ مسئول و رئیسی نمی شوند در دیگر امور جامعه که اقدامی نشده است و جای خالی احساس می شود انجام وظیفه کنند. امام جمعه محمد آباد:عده ای می خواهند جریان مؤمن و انقلابی کشور درگیر حواشی باشدامام جمعه شهر محمد آباد پس از دعوت مردم به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: جریان مؤمن و انقلابی کشور باید در مسائل جاری بصیرت داشته باشند؛ چراکه بینش صحیح و بصیرت برآمده از آموزه های دینی، نقش بسزایی در تصحیح افعال انسان دارد. حجت الاسلام سید حسین هاشمی ادامه داد: بصیرت، قوّه ای است نفسانی که به مدد نور الهی پدید آمده، و باعث می شود تا صاحب آن قوه، حقیقت و باطن امور را چنان که هست دریابد؛ انسانِ با بصیرت، می تواند حق و حقیقت را از باطل تشخیص دهد، صحیح بشنود و بیاندیشد. وی افزود: عده ای علاقه مندند که جریانات مؤمن و انقلابی کشور درگیر حواشی شوند و از توجه به اتفاقات و مسائل اصلی کشور غافل بمانند، مسائلی نظیر بازداشت ها، توهین ها و تخریب ها مس ...

ادامه مطلب  

برای منافقان باید سالگرد ذلّت گرفت/ فرار از مالیات زرنگی نیست/ ضرورت تصویب قانون برای حجاب  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صاحب نیوز؛ امام جمعه اصفهان گفت: امیرالمؤمنین(ع) راه افزایش مالیات با ایجاد کار را پیشنهاد داده است در غیر این صورت مالیات زیاد شهرها را خراب می کند و مردم را هلاک می کند بنابراین نباید در سال های رکود اقتصادی مالیات را زیاد کرد.آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد ظهر امروز در خطبه اول نماز جمعه این هفته اصفهان با همه به تقوای الهی اظهار کرد: نکته مستحبی که در جامعه درست اجرا نمی شود این است که در زمان گفتن اذان دیگران اذان نگویند چرا که مستحب است زمان اذان مثل قران گوش فرا دهیم، نکته دیگر قرآن خواندن در زمان قرآن خواندن دیگری با صدای بلند است، فرهنگ غلطی که در زمان خواندن قران توسط یک شخص با صدای بلند بقیه قران بخوانند باید تصحیح شود.وی افزود: یکی از سنت های الهی امتحان الهی است و خداوند همه را امتحان می کند، سنت دیگر این است که اگر کسی نافرمانی کند به خصوص در دنیا فوری عذابش نمی کند و به او مهلت می دهد، این مهلت هم برای کفار است هم مؤمنان اما تفاوت این است که به مؤمن مهلت می دهد تا توبه کند اما به کافران مهلت می دهد تا گناهشان زیاد شود.امام جمعه اصفهان با اشاره به آیه 45 سوره فاطر گفت: این آیه به همین مهلت اشاره دارد که اگر خدا به خاطر گناه کسی را در دنیا عذاب کند همه هلاک می شوند اما به آن ها مهلت می دهد تا زمان مشخص، وقتی زمانش رسید به حسابشان می رسد، آیه 3 سوره حجر هم می فرماید کفار را رها کن تا گناه کنند بگذار بخورند و بیاشامند و آرزوهای طولانی این ها را در غفلت نگه دارد، خود این مهلت خدا یک عذاب برای انسان های بدکار است.وی با تأکید بر اینکه کافران گمان نکنند این مهلت برایشان خیر است، عنوان کرد: این مهلت برای غفلت بیشترشان است چرا که لیاقت برگشتن ندارد، خداوند می فرماید گمان نکنید این مهلت برایشان خیر است و امام علی(ع) می فرمایند بدترین عذاب همین مهلت دادن است، کسانی که لیاقت رشد را از دست ندادند مهلت داده می شوند تا رشد کنند و زنده می مانند چون زندگی به نفعشان است و پله های رشد را بالا می روند.طباطبایی نژاد تصریح کرد: در دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه امام سجاد(ع) می فرماید خدایا به من عمر بده مادامی که عمر من در مسیر طاعت تو است، اما زمانی که عمر من مرتع شیطان شد جانم را بگیر قبل از اینکه غضب تو به من برسد؛ بنابراین عمر طولانی برای مؤمن نعمت است اما یکی از عذاب های دنیا عمر طولانی دادن به کافران است.وی در خطبه دوم نماز جمعه خاطرنشان کرد: امام علی(ع) فرمودند کسی که در راه خدا مجاهدت کرده و شهید شده مقامش از کسی که توان انجام گناه داشته و گناه نکرده، بالاتر نیست.امام جمعه اصفهان تصریح کرد: مالیات در طول تاریخ حتی در زمان پیامبر نیز بوده که به آن خراج می گفتند، علتش هم این است که مردم با رأی کارگذار انتخاب می کنند تا برایشان کار کند و این افراد نمی توانند بدون پول کار کنند و باید به آن ها پول داد، کسانی که درآمد دارند از امکانات کشور استفاده کرده اند پس باید به دولت کمک کند تا دولت هم بتواند کار کند.وی با اشاره به اینکه حکومت باید کار ایجاد کند تا مالیات دهنده ها بیشتر شوند نه با افزایش مالیات باعث از بین رفتن همان اندک مالیات دهنده ها هم شود، ابراز کرد: امیرالمؤمنین(ع) راه افزایش مالیات با ایجاد کار را پیشنهاد داده است و به مالک می فرماید مالیات زیاد به غیر از آباد کردن ممکن نیست؛ در غیر این صورت مالیات زیاد شهرها را خراب می کند و مردم را هلاک می کند بنابراین نباید در سال های رکود اقتصادی مالیات را زیاد کرد.امام جمعه اصفهان اذعان ;vn: دنیا به این روایت امام عمل کرده و به همین دلیل بهره بانکی بعضی کشورها صفر است، در کشور ایران برخی مناطق محروم هستند اما می بینید هر جا بخواهند منطقه محروم حساب می کنند تا مالیات ندهند.آیت الله طباطبایی نژاد در ادامه با اشاره به جشن هایی که برگزار می شود، بیان کرد: در خصوص جشن ها مسأله این نیست که برگزار کننده ها مشکلی داشته باشند اما در مورد کنسرت، که طرفداری های زیادی هم از آن می شود، به وزیر فرهنگ گفتم اگر حتی یک نمونه سود برای کشور داشته باشد جایزه دارید و نباید به خاطر یک جمعی خواسته عموم مردم را کنار گذاشت.وی اظهار کرد: کسی در ایران پیدا می شود که خوشی مردم را نخواهد، اما خوشی به خندیدن نیست به حل کردن مشکلات مردم است.وی ادامه داد: مناسبت دیگر هفته جنگ 33 روزه است که پیروز شدن در آن باور کردنی نبود، این آیه که با اذن خدا جمع کمی می تواند بر جمع کثیری غلبه کند تجلی پیدا کرد در این جنگ و دلیل آن هم این بود که با ایمان مقابل دشمن ایستادند.امام جمعه اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: برای منافقان باید سالگرد ذلت گرفت اما امروز می بینیم در کشورهای دیگر دارند ادعای حقوق بشر و آزادی می کنند اما همین افراد بسیاری از کودکان و زنان و مردم ما را ترور کردند، حتی مینی بوسی که بچه ها را به مدرسه می برد منفجر می کردند.امام جمعه کاشان:فرار از مالیات زرنگی نیست/ تقدیر از پروژه فرودگاه کاشان و پل مُصلانماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در خطبه های نماز جمعه این هفته، با انتقاد از فرهنگی که فرار از مالیات را نوعی زرنگی می داند، اظهار کرد: ساز و کار وزارت اقتصاد و دارایی نباید به گونه ای باشد که مالیات فقط از اقشار کم درآمد مانند کارمندان گرفته شود و سرمایه داران با روابط نادرست از پرداخت مالیات فرار کنند.آیت الله عبدالنبی نمازی در آغاز هفته مالیات با بیان اینکه مالیات یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت و بخش عمده بودجه اداره کشور است تصریح کرد: پرداخت مالیات یک وظیفه ملی است.وی با اشاره به 14 تیر روز شهرداری ها گفت: در کاشان به فضل پروردگار و وحدت و صمیمیت شورای شهر و شهردار کاشان، اقدامات مثبت و بزرگی رقم خورده است.امام جمعه کاشان با برشمردن پروژه هایی نظیر پل مصلا و فرودگاه کاشان ابراز کرد: علی رغم اینکه مجوز برای راه اندازی فرودگاه فقط در مراکز استان ها صادر می شود اما با تلاش فرماندار و شهردار و پیگیری هایی که انجام دادیم فرودگاه که منشا برکت است در کاشان نیز راه اندازی شد.وی افزود: در آینده نزدیک پرواز کاشان – نجف اشرف برقرار می شود و پیشتر هم که مردم برای زیارت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) با هواپیما به تهران یا اصفهان سفر می کردند اما امروز، خدمات این سفر در فرودگاه کاشان فراهم شده است.عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن اشاره به دیدار رهبر انقلاب با فرماندهان عالی سپاه پس از حمله موشکی لیله القدر تصریح کرد: رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار بر سرمایه گذاری در صنعت موشکی تاکید کردند؛ زیرا دشمن باید از موشک سیلی بخورد.آیت الله نمازی با اشاره به گذشت 820 روز از تجاوز آل سعود با چراغ سبز آمریکا به مردم بی گناه و مظلوم یمن، گفت: این جنایتکاران نتوانستد مقاومت یمن را ناگریز به سازش و تسلیم کنند و ملت مقاوم یمن با تقدیم 15 هزار شهید و چندین هزار مجروح و میلیون ها آواره در مقابل این تجاوز ایستادگی کرده است.وی در پایان بیان کرد: پرونده و طومار حیات سیاسی نظامی گروه تکفیری تروریستی داعش در عراق و سوریه در حال بسته شدن است و در نفس های آنان به شماره افتاده است.امام جمعه فولادشهر لنجان:اقدام شایسته مجلس در برخورد با تحریم های آمریکاامام جمعه فولادشهر، در خطبه های نماز جمعه این هفته مصلای بزرگ فولادشهر گفت: مجموعه دوره سیاه حکومت پهلوی پدر و پسر، لکه ننگی بر پیشانی مدعیان امروز دموکراسی غربی است.حجت الاسلام مسعود سرافراز با اشاره به سالروز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به‏ دست رضاخان خاطرنشان کرد: مدعیان دروغین غرب بیش از ۵۰ سال از حکومت سیاهی حمایت کردند که کاری جز خفقان، استبداد، دیکتاتوری و شکنجه های قرون وسطایی نداشت.وی بابیان اینکه جبهه استکبار به واسطه وطن فروشی های حکومت پهلوی، رفتار تحقیرآمیزی با ملت شریف ایران داشتند متذکر شد: الحمدالله ملت بزرگ ایران با پیروزی انقلاب، تودهنی محکمی هم به نوکران غرب که رژیم سیاه پهلوی بود زدند و هم حامیان آنان را برای همیشه منزوی ساختند.خطیب نماز جمعه فولادشهر با تأکید براینکه جبهه استکبار با همین شعار دروغین دموکراسی و طرح خاورمیانه بزرگ به عراق حمله کردند یادآور شد: امروز دنیا فهمیده است که شعار دموکراسی غرب چیزی جز دروغ و عوام فریبی نیست و دموکراسی آمریکایی درواقع همان ایجاد ناامنی در کشورهای تحت اشغال آن ها به حساب می آید.وی بابیان اینکه روحیه انقلابی و اتکا به داخل است که ملت بزرگ ایران را بر بام عزت منطقه ای و جهانی قرار خواهد داد تصریح کرد: امنیت و پیشرفت ایران به طور یقین در سایه ثروت و سرمایه بیگانه و انفعال در مقابل دشمنان کشورمان به دست نخواهد آمد.امام جمعه فولادشهر ضمن تقدیر از اقدام شایسته مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح دوفوریتی مقابله با تحریم های آمریکا خاطرنشان کرد: شایسته است که دولتمردان نیز تصمیم و تدبیرى درخور شأن ملت ایران اتخاذ و به پشتوانه حمایت مردمی، قاطعانه در برابر زیاده خواهی های جبهه استکبار ایستادگى کنند.امام جمعه زاینده رود:تضعیف جریان مقاومت و سپاه همراهی با دشمن استامام جمعه زاینده رود نیز ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زاینده رود اظهار کرد: حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی قیدوشرط زن و مرد در جامعه است.حجت الاسلام حسن صفرزاده بابیان اینکه فلسفه حجاب و احکام آن باید آموزش داده شود خاطرنشان کرد: حجاب و عفت عمومی امنیت روانی و سلامت اخلاقی جامعه را حفظ می کند و بسیاری از ناهنجاری ها را کنار می زند.وی با توجه به اهمیت رسالت قوه قضائیه در کشورمان یادآور شد: قوه ی قضائیه به عنوان پرچم دار دفاع از حقوق مردم، باید عدالت در جامعه را گسترش دهد و با هرگونه بی عدالتی برخورد کند.امام جمعه زاینده رود افزود: ضروری است تا قوه قضائیه مردم را با آموزش های حقوقی و قضایی نسبت به حقوق خود و انواع تخلف و جرم آشنا کنند تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم.وی تامین امنیت اقتصادی را یکی دیگر از رسالت های قوه قضائیه برشمرد و تصریح کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی همچون گذشته باید به جد در دستور کار دستگاه قضایی کشور قرار گیرد و در این مسیر با هیچ کسی تعارفی نداشته باشند.حجت الاسلام صفرزاده ضمن انتقاد از اظهارات برخی از افراد داخلی نسبت به تخریب نیروهای انقلابی در کشور متذکر شد: تضعیف جریان مقاومت و سپاه درواقع همراهی باکسانی است که چشم دیدن بازوان انقلاب را ندارند و به طور یقین چنین اظهارنظرهایی خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی است.امام جمعه زاینده رود خاطرنشان کرد: کاش مسئولان به جای پرداختن به مباحث حاشیه ای داخلی و دیپلماسی طفره نسبت به نشست اخیر منافقان در فرانسه اظهارنظر می کردند.امام جمعه موقت سمیرم:به جای امید به غرب باید به جوانان تکیه کردامام جمعه موقت سمیرم در خطبه های این هفته نماز جمعه سمیرم با اشاره به ۲۱ تیرماه اظهار کرد: عفاف و حجاب یکی از اصلی ترین و مهمترین امور جامعه به شمار می رود.حجت الاسلام سجاد زینعلی گفت: رضاخان به دستور استعمارگران و عده ای روشنفکر نمای غرب زده با نام متحد شکل کردن پوشش جامعه اقدام به کشف حجاب و زدودن عفاف از جامعه کرد که در این راه حتی از کشتار نیز بهره گرفت.وی تبعیت از غرب و غرب زدگی عده ای در زمان رضا خان را موجب ریخته شدن خون هزاران بی گناه عنوان کرد وافزود: کشتار دسته جمعی در مسجد گوهرشاد یک حادثه تلخ بود.خطیب نماز جمعه سمیرم تصریح کرد: غرب هیچگاه دلسوز نبوده و تنها با مظلوم نمایی برای پیاده سازی افکار و اهداف خود گام برداشته ولی متاسفانه امروز برخی مسئولان چشم امید را از جوانان و نیروی داخلی بسته و به غرب امیدوارند.وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: هزینه سازش با غرب به مراتب از هزینه نبرد با آن کمتر بوده و در موضوع برجام دیدیم با انجام کامل تعهدات علاوه بر زیان هایی که به کشور وارد شد امروز قطر تحریم ها بیشتر شده است.حجت الاسلام زینعلی گفت: باید دولت دوازدهم رویه خود را تغییر داده تا کشور بیش از این دچار آسیب و زیان نشود.وی اذعان کرد: دشمن امروز برای نابودی ارکان جامعه خانواده را هدف قرار داده و در این هدف کلمه مقدس مادر را هدف اصلی برای به نابودی کشیدن جامعه انتخاب کرده است.امام جمعه موقت سمیرم افزود: دشمنان امروز به این نتیجه رسیدند که با لجن مال کردن کلمه مقدس مادر جامعه به سوی هرزگی و زوال خواهد رفت که برای این امروز برای دختران جامعه ما برنامه ریزی کاملی انجام داده اند.وی کمرنگ شدن امر به معروف و نهی از منکر را از دلایل افزایش بی حجابی و بدحجابی درجامعه عنوان کرد و گفت: آتش به اختیار همان ترجمه شده امر به معروف و نهی از منکر بوده که نباید در برابر آن بی تفاوت عمل کنیم.حجت اسلام زینعلی افزود: کمرنگ شدن امر به معروف و نهی از منکر جامعه را به سوی جامعه مرده پیش خواهد برد و باید امروز همه خود را در برابر این فریضه واجب مسئول و موظف بدانیم.امام جمعه خور:زن در حفظ خانواده نقش کلیدی داردامام جمعه خور در نماز جمعه این هفته ضمن گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، گفت: زن در خانواده نقش کلیدی دارد، زن عضو اصلی خانواده است که اگر زن متزلزل شود هیچ چیز در جای خود قرار نخواهد داشت.حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مهدی نژاد با اشاره به هدف قرار دادن جایگاه زنان به عنوان مادر در خانواده گفت: دشمن به سمت خانواده حمله ور شده است و می خواهد مادر را که به عنوان ستون استحکام بخش خانواده است و فرزندان را در نظام اسلامی پایبند به اصول اعتقادی نگاه داشته است هدف بگیرد.وی خاطرنشان کرد: دشمن قصد دارد تا با حمله به جایگاه مادر، منزلت او را به انحراف بکشد تا بتواند از نتیجه آن خانواده و پس از آن جامعه را به نابودی بکشاند.خطیب جمعه خور با اشاره به اهمیت نیاز های زن و مرد در محیط خانواده بر قناعت همسران تأکید کرد و افزود: زن و مرد در تمام امور توانایی همسر خود را در نظر بگیرند تا درخواستی خارج از توانایی همسر نداشته باشند و زندگی مستحکمی داشته باشند.وی پرتوقعی را صفت ناپسندی عنوان کرد و افزود: ریشه توقع های بالا و نامعقول کبر و غرور است که یک بیماری روحی و روانی است، در برابر آن کم توقعی محصول وقار و ادب و نتیجه معرفت و کرامت و فروتنی و تواضع است.حجت الاسلام والمسلمین مهدی نژاد تصریح کرد: اگر بخواهیم زندگی شیرین تر از عسل باشد و اختلاف، رنجش و تلخی به وجود نیاید در امور زندگی نسبت به هم کم توقع باشیم، کم توقعی جلوه رحمت خداست و موجب خوشنودی خداوند می شود.امام جمعه خور در مورد فرمان آتش به اختیار رهبر معظم انقلاب ادامه داد: آتش به اختیار یعنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز، همان طور که در محرم مردم خودجوش برای عزاداری امام حسین(ع) آماده می شوند و منتظر اقدام هیچ مسئول و رئیسی نمی شوند در دیگر امور جامعه که اقدامی نشده است و جای خالی احساس می شود انجام وظیفه کنند.امام جمعه محمد آباد:عده ای می خواهند جریان مؤمن و انقلابی کشور درگیر حواشی باشدامام جمعه شهر محمد آباد پس از دعوت مردم به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: جریان مؤمن و انقلابی کشور باید در مسائل جاری بصیرت داشته باشند؛ چراکه بینش صحیح و بصیرت برآمده از آموزه های دینی، نقش بسزایی در تصحیح افعال انسان دارد.حجت الاسلام سید حسین هاشمی ادامه داد: بصیرت، قوّه ای است نفسانی که به مدد نور الهی پدید آمده، و باعث می شود تا صاحب آن قوه، حقیقت و باطن امور را چنان که هست دریابد؛ انسانِ با بصیرت، می تواند حق و حقیقت را از باطل تشخیص دهد، صحیح بشنود و بیاندیشد.وی افزود: عده ای علاقه مندند که جریانات مؤمن و انقلابی کشور درگیر حواشی شوند و از توجه به اتفاقات و مسائل اصلی کشور غافل بمانند، مسائلی نظیر بازداشت ها، توهین ها و تخریب ها مسائل حاشیه ای کشور است.خطیب جمعه محمدآباد تصریح کرد: لازم است جوانان انقلابی به هوش باشند، در این زمین بازی نکنند ...

ادامه مطلب  

یکپارچگی دوسویه؛ رابطهٔ میان روان شناسی و الهیات  

درخواست حذف این مطلب
در مقالهٔ پیش رو از میان روابط چهارگانهٔ متداول بین علم و دین به رابطهٔ «یکپارچگی»، پرداخته شده و این مدل در قالب تعریفی متفاوت، شرح وتبیین می شود. طبق این نگره، که «یکپارچگی دوسویه»۱ نامیده می شود؛ به جای یکپارچگی روان شناسی و الاهیات، بر لزوم ایجاد یکپارچگیِ متقابل، میان خودِ روان شناسان و متکلمان تأکید شده است. در این راستا، نویسنده در تلاش است تا در پارادایم مسیحیت به تبیین این رویکرد بپردازد.***مقدمهدر این نوشتار، در تبیین رابطهٔ میان روان شناسی و الهیات به توصیف رویکرد یکپارچگی۲ دوسویه می پردازیم. این رویکرد مبتنی بر وجود رابطهٔ وحدت و یکپارچگی۳، میان روان شناسی و الهیات است؛ اما این نسبت را در سطوح محتوا، مفهوم و فرایند مطرح می کند. این گونه استدلال می کنیم که (صرفا) این تمایل افراد است که می تواند بر یکپارچه سازی مبتنی باشد (یا نباشد). در نتیجه؛ یکپارچگی و مکملیت، فرایندی ارتباطی است، مشتمل بر چالش هایی است همچون قرارگرفتن در معرض موقعیت های تعارض، قدرت، کنترل و نیز تفاوت. (به عبارتی موقعیت های مذکور، در فرایندِ تلقیِ این رابطه، تأثیر گذارند). بنابراین، یکپارچگی دوسویه، مستلزم ایجاد ظرفیت های متفاوت برای شناخت دوطرفه و نیز همکاری و ارتباط، علی رغم اختلافات در مبانی است. ما رویکرد مبتنی بر مبنای متفاوت خود را در یکپارچگی دوسویه، با دیگر دیدگاه های ارائه شده در باب رابطه روان شناسی والهیات، مقایسه نموده و این رویکرد را به عنوان یک نمونه هرمنوتیکی مطرح می کنیم.***اگرچه بررسی های تاریخی نشان می دهند که تلاش های مختلفِ صورت گرفته برای یکپارچگی میان روان شناسی و الهیات را می توان به شخصیت های اصلی کلیسا، مانند آگوستین و آکویناس نیز، نسبت داد؛ اما رابطهٔ بین روان شناسی و الهیات موضوع اصلی ادبیات مسیحیت در استعمال یکپارچگی، در ۵۰ سال گذشته بوده است. (در این مدت) مدل های ناظر به رابطهٔ روان شناسی و الهیات، همچنان در میان دانشمندان و پزشکان مسیحی محل بحث و بررسی بوده است. همچنین می توان بحث هایی موازی را، با ادبیاتی گسترده تر، در حوزه هایی مانند علم و دین یا معنویت و سلامت یافت. این بحث ها اغلب شامل سؤالاتی همچون این سؤال بوده است که آیا به لحاظ معرفت شناسانه، علم برتری دارد یا دین؛ و پیامدهای عملی چنین برتری چه چیزهایی می تواند باشد. قریب به دورهٔ معاصر «یکپارچگیِ» میان روان شناسی و الهیات یا علم و دین به صورت صریح و روشن تبیین می شد و دارای موقعیت مشخص و تعریف شده بود. همچنین گاهی یکپارچگی یا اتحاد، به طور گنگ و مبهم در قالب هدفِ نحوه تعامل دو رشته پیشنهاد می شد.ما در این مقاله بر دینامیک بودن وپویایی رابطهٔ یکپارچگی در روان شناسی و الهیات تمرکز می کنیم و برخی موارد مبتنی بر رابطهٔ متقابل را، در مدل یکپارچگی میان دو رشته، به نحوی وسیع تر مطرح می نماییم. از آنجا که پژوهشگران، اغلب اولین افرادی هستند که ادبیات مربوط به مقالاتِ مربوط به مدل یکپارچگی را منتشر می کنند، لذا تعجب آور نیست که به طور معمول بر یکپارچگی و اتحادِ بخش های انتزاعی دانش تمرکز می کنیم. چیزی که تا حد زیادی نادیده گرفته شده است، پویایی های بین فردی حقیقی، درمدل یکپارچگی است. توجه محدود به پویایی های متقابل و دوسویهٔ حقیقی، که میان روان شناسان و متکلمان برقرار است، به ویژه در میان مسیحیان که به رابطهٔ خدا و نحوه هستی شناسی شخص توجه ویژه ای دارند، قابل ذکر است. (در این راستا) اِنتویسل۴ در رابطهٔ یکپارچگی و مکملیت؛ یک استثناء جانب دارانه و مغرضانه، با استعاره و مجازهای دوسویهٔ پیشنهادی، برای موقعیت های فردی (از جمله دشمنان، جاسوسان، استعمارگران، احزاب خنثی، متحدان) مطرح می کند؛ اما تمرکز او بر پویایی های دوسویه و تجسّم واقعی آن نیست.در شرح و تبیین چهار دیدگاه در باب ارتباط بین روان شناسی و الهیات، جانسون و جونز به این احتمال می پردازند که در میان برخی از نظریه پردازان (به عنوان مثال، سورنسون، ۱۹۹۶) رویکرد پنجمی در حال ظهور است. این دیدگاه پنجم، از میان ابعاد درگیری مسیحیان با روان شناسی، بالقوه به یک بعد اخلاقی (تجسم یافته، تجربی، عملی، شخصی) می پردازد، اگر چه جانسون و جونز به این نتیجه رسیدند که «بعد اخلاقی» رویکردی جداگانه تلقی نمی شود. در جلد به تازگی به روزرسانی شده، جانسون (۲۰۱۰) رویکرد پنجم کو و هال۵ را مطرح می کند و در ضمنِ آن با تأکید بر «رابطهٔ مهم بین ارتباط و دانستن» و ابعاد روحی روانی و توسعهٔ شخصیت روان شناس، توجه ما را بخود جلب می کند. ما نیز این نوع تأکید بر درکِ شکل گیریِ رابطهٔ معنوی و نیز روشی که در آن نفوذ هستی شناسی بر رابطهٔ معرفت شناسی تأثیر می گذارد را با آغوش باز می پذیریم. بااین حال، می خواهیم ارتباطات را به فراسوی دیدگاه یک فرد دربارهٔ یکپارچگی و به سوی درک سیستماتیک از رابطهٔ یکپارچگی دوسویه ببریم. هیچ کدام از نویسندگان در مقالهٔ جانسون (۲۰۱۰) به طورخاص بر چالش ها یا پتانسیل اثر متقابل رابطهٔ دوسویهٔ واقعی و همکاری؛ میان متکلمان و روان شناسان توجه نکرده اند، و هیچ کدام بر جنبه های مثبت تنوّع و تمایزِ دیدگاه خاص خود نپرداخته اند.ما نه تنها به پویایی های دوسویهٔ سیستماتیک و بین فردی علاقه مندیم، بلکه به واقعیتی که فرایند یکپارچگی دوسویه میان روان شناسی و الهیات، در زمینه های گوناگون اجتماعی آشکار می کند، نیز علاقه مندیم. الهیات و روان شناسی رشته های علمی رسمی اند، اما در سطح محلی، هرکس عالِم به الهیات و روان شناسی محسوب می شود. بااین حال، همه دارای مفروضات ضمنی و دل نگرانی هایی دربارهٔ الهیات اند، و همه در مشاهدات مربوط به مردم و جهان اطراف آنها (روان شناسی) درگیرند. همه افراد، از جمله علما و پیشوایان روحانی۶، در برخی انواع روان شناسی درگیرند؛ و روان شناسان و درمانگران به ناچار اصول الهیات یا فرضیات آنها را در باب آنچه در نهایت مهم و خوب است، به کار می گیرند. در آن زمان، روان شناسان، متکلمان، پیشوایان روحانی، و درمانگران نیاز به این داشتند که بیشترین تلاش خود را در زمینهٔ یکپارچگی به کار گیرند. یعنی به دنبال یکپارچه کردن درک خود از الهیات و روان شناسی با وضعیت موجود بودند. اما میان متکلمان و روان شناسان و همچنین کشیشان و درمانگران، که بر فرایندهای ارتباطی و اجتماعی یکپارچگی یا ممانعت از آن تأثیر می گذارند، یک پویایی فردی و دینامیک واقعی در جریان است. واضح است که نفسِ کتاب ها و مقالات مجله، کار یکپارچگی را انجام نمی دهند، در عوض، خودِ اشخاص حقیقی اند که به عنوان بخشی از سیستم های ارتباطی و فرهنگی که روند گفتمان میان رشته ای را شکل می دهد به دنبال یکپارچگی یا عدم یکپارچگی مشترک اند. ما در فرایند مذکور با رویکرد اخیر یعنی رویکرد «مبتنی بر سنّت» عمل می کنیم که از متخصصان می خواهد تا خاص بودن شرایط هر سنّت و تجسم کلامی و نظری را به جای اشاره به این موضوع که یکپارچه کردن متون عمومی یا پیوستگی هر دو رشته ممکن است را، محل بررسی قرار بدهند. هدف کلی ما در این نوشتار بیان خطوط اصلی رویکرد یکپارچگی روان شناسی و الهیات است که آن را «یکپارچگی دوسویه» می نامیم. نشان می دهیم که این رابطه الف) روندی تجسم یافته۷ ب) هرمنوتیکی، ج) توسعه یابنده و بین فرهنگی است. دیدگاه ما در باب این مدل، برمبنای کار قبلی نظریه پردازان مربوطه در روان شناسی و الهیات استوار است. بااین حال، تأکید بر رویکردی کاملاً متقابل و دوسویه در باب یکپارچگی با این تز مطرح می شود که رابطهٔ متفاوت در شکل گیری یکپارچگی مشترک اهمیت دارد. ما به درک تثلیثی و تجسم یافته۸ از رابطهٔ مبتنی بر تمایز به عنوان قلب انسان شناسیِ دینی که به جامعه، همکاری، مغایرت، و عدالت اجتماعی توجه می کند، متعهد بوده و نشان می دهیم که همکاری سالم، چالشی است که به دلایل کلامی و روانی در روابط انسانی بسیار کمتر محل توجه قرار گرفته است. بااین حال، رشد ظرفیت های همکاری سالم و اجتماعی فقط برای بلوغ مسیحیت در جهانِ به طور فزآینده متنوع ما ضروری است. ما اعتقاد داریم که «یکپارچگی دوسویه» یک دیدگاه نسبتاً منحصر به فردی است که می تواند در خدمت یکپارچگی مفهومی و عملاً چند روند مثبت در گفتمان معاصر یکپارچگی روان شناسی و الهیات، از جمله تأکید بر رابطه، شکل گیری معنوی، همکاری، تنوع، اخلاق و عدالت اجتماعی باشد.یکپارچگی/ اتحاد؛ به مثابهٔ پروسه ای ارتباطیغفلت از وابستگی در ادبیاتِ متضمنِ یکپارچگی درخور توجه است؛ چراکه طبق تحقیقات سورنسون، تنها برنامهٔ منظم تحقیقات تجربی در خصوص یکپارچگی، میان آموزش دهندگان مسیحی فارغ التحصیل روان شناسی تا به امروز نشان دهندهٔ پویایی رابطه بین اعضای هیئت علمی و آموزش دهندگان به عنوان تأثیرگذارترین عاملان، طبق گزارش کارآموزان، در باب یادگیری آن است. سورنسون (۱۹۹۶) از اصطلاح «یکپارچگی رابطه ای» استفاده نمی کند، اما یکپارچگی را به شکل عمیق فردی و ارتباطی مطرح می کند:یکپارچگی و اتحاد (در رابطه)، فرایندی شخصی است؛ به این معنا که از طریق تماس با سایر افراد- از جمله موجودات دیگر و خدا- رخ می دهد. نحوهٔ ارتباط و رفتار ما با یکدیگر، بر کیفیت مدل های یکپارچگی؛ که می توانیم آنها را تصوّر و حفظ کنیم، تأثیر مستقیمی دارد.به تازگی، با چند تن از همکاران به بررسی یکپارچگی دوسویه به عنوان چارچوبی برای درک و تمرین رابطهٔ میان رشته ای بین متکلمان و دانشمندان علوم اجتماعی پرداختیم. یکپارچگی دوسویه؛ شامل انتقال پویای رابطه، از پس زمینه به پیش زمینه اتحاد میان رشته ای و توجه به پویایی رابطهٔ شخصی، میان متکلمان و روان شناسان (یا هر زوج دیگری در گفتمان میان رشته ای) است. اینجا ما با مطرح کردن رابطه در دو سطح محتوا و فرایند، به خطوط یک رویکرد متقابل، به یکپارچگیِ روان شناسی و الهیات می پردازیم.ارتباط، به خصوص در سنت تثلیثی مسیحی، موضوعی مفید برای محتوای یکپارچه سازی فراهم می کند. اما نشان می دهیم که ارتباط نیز، با ایجاد موانع و مسیرهایی در یکپارچگی مشترک روند مکملیت را شکل می دهد؛ چراکه انسان ها موجوداتی ارتباطی هستند. موضوع رابطه نیز درصدد برجسته کردن این واقعیت است که روان شناسی و الهیات در متن های اجتماعی فرهنگی ظهور پیدا می کنند. درحالی که دیدگاه های مربوط به روابط میان رشته ای غالباً به عنوان مواضع فلسفی انتزاعی محل بحث و بررسی قرار می گیرند، لذا می خواهیم این احتمال را در نظر بگیریم که قالب های رابطهٔ زیست شناسی عصبی در واقع ممکن است دیدگاه های مختلف معرفت شناسانه و ظرفیت های همکاری را شکل بدهد. رابطه در الهیات و علوم اجتماعی یک موضوع زنده است. سنّت مسیحی به طور خاص تأکید می کند که (درک) خداوند مبتنی بر رابطهٔ متقابل است. همچون تثلیث، خدا همیشه وجود دارد و در رابطه عمل می کند. نظریه های مختلف علوم اجتماعی نیز پویایی ارتباط انسان را در زمینه های اجتماعی یا زیست محیطی برجسته می کنند. به عنوان مثال، روابط در حال ظهور بین پژوهش های مرتبط و در زمینه بیولوژی عصبی فردی نشان می دهد که چگونه تجارب رابطهٔ متقابل، شکل و قالب ارتباط را در مغز، برای پیکربندی مدل های کار «خود و دیگری» ایجاد می کنند. این مدل های داخلی ارتباط، باعث مغایرت می شوند؛ یعنی طرح واره های تفسیری و سطوحی گشوده نسبت به کسانی که «دیگری» تلقی می شوند. تأکید علوم اجتماعی بر اهمیت عمیق روابط انسانی در توسعه و تحول، به شیوه های درخور توجهی با تأکید کتاب مقدس بر جامعه و دوست داشتن همسایه انطباق دارد.یکپارچگی به مثابهٔ تضادی دوسویهاگر یکپارچگی به عنوان فرایندی متقابل در نظر گرفته شود، حتی زمانی که با نیت مثبت همراه باشد، به ناچار به تعارض دوسویه منجر می شود. یک قیاس خوب را می توان در تلاش برای ادغام نژادی در مدارس و سایر سیستم های اجتماعی در ایالات متحده مشاهده کرد. از لحاظ تاریخی، نگاهی ایده آل وجود دارد مبنی بر اینکه از بین بردن آسان تبعیض نژادی و یکپارچگی و پیوستگی نژادهای مختلف موجب ایجاد روابط همکاری می شود. بدیهی است که از بین بردن تبعیض نژادی اغلب دستاوردهای مهمی در برابری و عدالت اجتماعی دربرداشته و بخشی حیاتی در تشکیل جوامع چند فرهنگی سالم بوده است. بااین حال، محدودیت بشر واحتمال سقوط۹ او موجب تغییرات خطرناکی شده است که حتی زمانی که میزان برخوردها در گسترهٔ تفاوت ها افزایش می یابد به پویایی ساختاری و فردی محدودیت کمک کرده است. (ولف، ۱۹۹۶). در بسیاری از موارد، این نگرش خوب اما آرمانی از ادغام نژادی، زمانی که واقعیت های دشوار تضاد و مقاومت در برابر تفاوت ها ظاهر شده است، به خصوص هنگامی که اعضای گروه مسلط و دارای قدرت سیطره، با اقلیت مخالفت کرده اند، موجب کنار گذاشتن هر نوع تلاش شده است. در متن ایالات متحده، غفلت از ادغام نژادی موجب ایجاد سلسله مراتب ناعادلانه امتیاز سفیدپوستان شده است.مارتین لوترکینگ جونیور (۱۹۶۳/۱۹۸۶)، مسلماً مهم ترین «تمامیت طلب» تاریخ ایالات متحده، پویایی دوسویهٔ یکپارچگی را در مقالهٔ خود که به درستی با عنوان «خواستهٔ اخلاقی برای یکپارچگی» نام گذاری شده است، مطرح می کند:یکپارچگی نوعی خلاقیت است، و بنابراین عمیق تر و گسترده تر از لغو تبعیض نژادی است. یکپارچگی؛ پذیرش مثبت لغو تبعیض نژادی و استقبال از مشارکت سیاهان در تمامی فعالیت های بشر است. ادغام به معنای فعالیت بین گروهی واقعی فردی است؛ لذا لغو تبعیض نژادی تنها هدفی کوتاه برد است. یکپارچگی هدف نهایی جامعهٔ ملی ماست (ص:۱۱۸).بدیهی است که یکپارچگی نژادی در ایالات متحده داستانی به مراتب دراماتیک، پیچیده، و حتی خشن تر از چالش های یکپارچگی متکلمان و روان شناسان است، اما ما معتقدیم روند موازی بسیار خشنی وجود دارد و نوعی واقع گرایی را دربارهٔ نقش تعارض در یکپارچگی متقابل، نشان می دهد. یکپارچگی اجتماعی و بین فردی در میان تفاوت های شایان توجه بشری موجب چالش هایی دوسویه می شود و رشد در بلوغ معنوی و روانی را ضروری می سازد.ایجاد ارتباط مؤثر علی رغم تفاوت ها، نیاز به فروتنی و ظرفیت گشودگی دارد تا بتوان عقاید دیگری را قبول کرد. کینگ((۱۹۶۸ / ۱۹۸۶ همچنین می گوید: یکپارچگی بدون تقسیم قدرت بی معنی است. هنگامی که من از یکپارچگی صحبت می کنم، منظور من ادغام عاشقانهٔ رنگ ها نیست. منظور من به اشتراک گذاری واقعی قدرت و مسئولیت است (ص، ۳۱۷). به نظر برخی افراد، پیگیری قدرت یکپارچه به اشتراک گذاشته شده و مسئولیت، می تواند موجب از دست دادن موقعیت ممتاز شود. همچنین ممکن است موجب از دست دادن راحتی و آشنایی با دیگران دارای نژاد، جنسیت، جهان بینی، یا نظم و انضباط یکسان شود. این فرایند می تواند شامل لحظات اضطراب سوءتفاهم یا دیدگاه های متضاد باشد. با توجه به این واقعیت ها، فضائلی مانند تواضع، عدالت، و بخشش در فرایند سازنده یکپارچگی رابطه لازم اند.مطالعهٔ موردی کتاب مقدس در خصوص تضاد رابطه که به صراحت شامل مجموعه ای از فضایل برای دور شدن از تفاوت های قومی و دینی است، در رومیان ۱۴–۱۵ مطرح شده است، که در آن پل بر دو گروه در کلیسای روم تأکید می کند، که هر کدام دارای اعتقادات و شیوه های مذهبی متمایزند. افراد ضعیف به احتمال زیاد در پاسخ به تشکل های بت پرستی یا طاغوت۱۰ با این نوع غذا خوردن، خوردن گوشت، پرهیز می کنند، درحالی که افراد «قوی» این نوع محدودیت را بر خود اعمال نمی کنند. پل به وضوح بیان می کند که این کارها از مجموع اعتقادات هر گروه ناشی می شود. برخی از مفسران معتقدند که تقسیم بندی افراد ضعیف و قوی، حداقل بخشی از آن، یک تفکیک قومیتی است (شوگرن، ۲۰۰۰). ۱۱ راه حل پیشنهادی پل این نیست که یک گروه باید باورها و اعمال گروه دیگر را قبول بکند؛ همچنین، او هیچ موضع واسطه گرانه ای اتخاذ نکرده و برای خاطر تمام اعضای کلیسای روم فعالیت می کند. مخصوصاً، نصایح پل به هر گروه اجازه می دهد تا همچنان به اعتقادات خود باور داشته باشند و با موعظه های روشن به هر دو گروه از آنها می خواهد تا با آغوش باز گروه دیگر را بپذیرند. هر دو گروه باید خوش رویی مسیحی داشته باشند و از قضاوت یا تحقیر دیگری خودداری کنند. به اعتقاد پل، وحدت در پیکره مسیحیت به معنای یکسان بودن تمام اعضا نیست؛ بلکه به معنی نوعی همبستگی است که می تواند فشار ناشی از تفاوت ها را تحمل پذیر کند (کازمن، ۱۲ ۱۹۷۱: ۳). خوش رویی عمیق، بدون داشتن انتظار مشابه، عمل یکپارچگی است، نه صرفاً لغو تبعیض نژادی.تمایز الهیاتی (کلامی)۱۳هم بخش کلامی و هم هرمنوتیک کتاب مقدّس، برای درک یکپارچگی به عنوان رابطهٔ تمایزیافته (در عین اتحاد) مدل هایی را ارائه می کنند. در چشم انداز دینی، خدا، همچون تثلیث، ۱۴ همیشه در رابطه (به شکل) متمایز وجود دارد؛ همان گونه که افراد (با ماهیتی) جداگانه، در روابط صمیمی و همکاری وجود دارند و به این ترتیب مدل تمایز نهایی را ارائه می کنند. تثلیث نیز رابطهٔ احساسی و اشتراکی بین اعضای الوهی را نشان می دهد. (براون وهمکاران، ۲۰۱۱؛ ص:۱۱۶). لاکوگنا۱۵(1991)، تثلیث را به صورت رابطه ای بررسی کرده است، نگه دارندهٔ هویت الهی در وحدت و ارتباط دهندهٔ سه «عضو در رابطه» (ص۲۷۰–۲۷۱؛ همچنین براون و هنکاران، ۲۰۱۱؛ ص۱۱۴–۱۱۷). خوانش اولیهٔ مسیحیت بر مُدالیزم۱۶(modalism) بر یگانگی خداوند تا خروج از تمایز بیش از حد، تأکید کرده و نشان می دهد که پدر، پسر و روح القدس، «حالت های» خدا هستند، نه افراد واقعی و قادر به برقراری ارتباط متمایز. گرایش مخالف -برای درک تثلیث به عنوان سه خدای تقریباً مجزا- به وضوح در بررسی کلیسای اولیه (شورای اول) رد شد. اهمیت حفظ درک دیالکتیکی از تثلیث به عنوان یک خدا (در اصل) و سه خدا (در تبرّج) در این فرمولاسیون بسیار مهم بود. این نوع صورت بندی دقیق، الگوی مشابهی را برای یکپارچی نظام مند فراهم می کند. درحالی که انسان ها هرگز به تمایز کامل خدا در عنوان تثلیث دست نخواهند یافت. خلق شدن در قالب خدا، (در تفکر مسیحی) بدان معنی است که روابط انسانی به طور بالقوه می توانند به درجاتی از تمایز سالم دست یابند.هرمنوتیک کتاب مقدس نیز برای مفهوم یکپارچگی، به صورت رابطه ای متمایز، مدلی را ارائه کرده و وجود مفسران با «تمایز خود» بالا را ضروری می داند. گادامر (۱۹۷۵/۱۹۸۹) از تصویر «امتزاج افق ها»۱۷ برای توصیف تجربه خوانندگان درگیر متن (یا افراد یا فرهنگ دیگر) استفاده کرده است. اگر یک خواننده از طریق شبیه سازی۱۸ متن به محل سکونت خود (فقط افق) را تجربه کند، در این صورت هیچ تمایزی بین متن و خواننده وجود نخواهد داشت. با تداوم در شناخت و تعهد به متن به عنوان «دیگری»، خواننده امکان تجربه «امتزاج افق ها» را دارد-که در آن محل و تجربه آنها از طریق تعامل بین الاذهانی با متن گسترش می یابد - و از فروریختن۱۹ متن و خواننده، اجتناب می شود. بااین حال، بین دو افق، تناسب و تعامل رابطه وجود دارد. به این معنا که بین دو واقعیت هنوز تمایز از هم پیوستگی وجود دارد (ر.ک. براون، ۲۰۰۷، ص ۱۵۶۶).ارتباط یافتن با تفاوترابطهٔ تمایزیافته برای درک و مشارکت در چالش های شخصی مربوط به یکپارچگی میان رشته ای، مفید است (سانداژ و شولتس، ۲۰۰۷). دانشمندان و متخصصان اغلب نگران این هستند که در صورت نبود مرزهای رشته ای، آیا تفاوت ها و تشابهاتی تفسیر می شود که برخی۲۰ آن را به صورت یک نظام خانواده ذوب شده یا گرفتار معنی توصیف می کنند. برخلاف مفهوم مثبت گادامر از «امتزاج افق ها» که مبتنی بر حفظ تمایز دو دیدگاه متفاوت است، این گروه از اصطلاح «فیوژن» استفاده می کند تا ادغام و امتزاج نسبتاً تمایزنیافتهٔ دو دیدگاه را در یک افق رابطه ای نشان دهد. کسانی که سال های زیادی را صرف توسعه تخصص حرفه ای یا رشته ای کرده اند، عاقلانه از حفظ شرافت حرفه ای و روش شناسانه حمایت کرده و در مرزهای صلاحیت و شایستگی حضور پیدا می کنند. روان شناسی و الهیات رشته های مختلف با روش ها، سنت، زبان، و شبکه های اجتماعی مختلف اند. آنها را می توان به جوامع مختلف فرهنگی تشبیه کرد، و مانند تمام جوامع فرهنگی، تفاوت های موجود در این رشته ها اغلب به اندازه پیچیدگی میان رشته هاست. رابطهٔ تمایزیافته، این امکان را فراهم می کند که یکپارچگی به شیوه ای اتفاق بیفتد که بدون نیاز به فروپاشی تفاوت های واقعی بین رشته ها یا صرف نظر کردن از گفتمان یکپارچگی از طریق ادعاهای استبدادی یک یا چند رشته دیگر از رشتهٔ مطرح شده، بتوان به این پارامترها و تمایزهای میان رشته ای افتخار کرد.رابطهٔ تمایزیافته نیز امکان تعامل عمیق بین رشته ها را فراهم می کند، به ویژه هنگامی که مکالمات مربوط به یکپارچگی، بین دانشمندانی روی می دهد که از ماهیت مشترک بهم پیوستگی رابطه ای برخوردار بوده و قادرند در فرایند مکالمه به صورت شخصی یا رشته ای خود را از دیگری متمایز سازند. چنین افرادی می توانند حتی در تعامل عمیق با دیگرانی که متفاوت از آنهایند، حالت پیوستگی و (در عین حال) خود بودن را حفظ کرده یا مجدداً آن را به دست بیاورند. (چنین افرادی اصطلاحاً دارای «داس» بالا هستند). افرادی هم که از «داس» کمتری برخوردار هستند، معمولاً از طریق مرزهایی که مانع نفوذ دیگران می شود، می توانند «فردیت۲۱» خود را حفظ کنند؛ بنابراین، یکپارچگی دوسویه، نیاز به روان شناسان و متکلمانی دارد که «داس» آنها رشد کرده باشد و بتوانند در میان تفاوت های میان رشته ای بدون «فروریختن» یکپارچگی رشته ای از طریق توصیف تفاوت های مهم (schnarch, 2009) یا ایجاد موانع اضطراب کنترل که مانع شناخت متقابل و نفوذ می شود، کار کنند. ما می خواهیم «شبه یکپارچگی» را به صورت «یکپارچگی تمایزیافته ضعیف» یا «یکپارچگی نامنظم» روان شناسی و الهیات توصیف کنیم. همچنین، امتناع از ارتباط و نفوذ متخصصان دیگر رشته ها نیز مشکل ساز است (برای مثال، کسانی که به شکلی تقلیل گرایانه به سمت روان شناسی دین و مشاوره کتاب مقدس کشیده شده اند). واضح است که موانع متعددی در یکپارچگی ...

ادامه مطلب  

جنگ بعدی در عراق بر سر چیست؟/ fatf ابزار تحریم های هوشمند  

درخواست حذف این مطلب
سرویس سیاست مشرق -روزنامه ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه ها و نظریات اصلی و اساسی خود می پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله های روزنامه های صبح کشور با گرایش های مختلف سیاسی را می خوانید: ********پاس گل نمی دادیم گستاخ نمی شدندجعفر بلوری در کیهان نوشت:در علوم سیاسی می خوانیم، قالب سیاسی حاکم بر کشورها معمولا یا «ساختارمحور» است یا «کارگزارمحور». در قالب «ساختار»، این قانون است که رهبران آن کشور را «محدود» و «کنترل» می کند و رهبران سیاسی نیز تصمیمات خود را بر اساس قوانین مدون و «ساختار» موجود، تنظیم می کنند. اما، در قالب سیاسیِ «کارگزارمحور»، قانون نمی تواند افراد را آن طور که باید، محدود نماید و تصمیمات غالبا «فردمحور» هستند. از میان این دو قالب سیاسی نیز، بیشتر کشورها بنا به دلایل متعدد ترجیح می دهند ساختارمحور باشند چرا که ریسک موجود در این مدل را کمتر و کارایی آن را بیشتر از قالبِ «کارگزاری» می دانند. در این مدل، از آنجایی که تصمیمات اصلی بر عهده فرد می باشد، این «ساختار» است که تحت تاثیر «کارگزار» قرار دارد و کاملا طبیعی است که در چنین مدلی، ضریب خطا بالاتر رفته و خطر افزایش یابد.ظاهر امر نشان می دهد در دو کشور آمریکا و عربستان افرادی روی کار آمده اند که نه تنها ساختارمحور نیستند، بلکه ساختارشکنند. اگر فرض بگیریم ترامپ فردی «کنترل شده» از سوی لابی های صهیونیستی نیست و بپذیریم ایشان با شکستن ساختارها، آمریکا را در قالب «کارگزار» اداره می کند به طریق اولی، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و همه کاره این کشور را نیز می توان یک ساختارشکن تمام عیار توصیف کرد. در واقع دو فرد خاص با ویژگی های نزدیک به هم که از قضا روابط بسیار نزدیک و غیر عادی هم با یکدیگر دارند، در دو کشور مهم روی کار آمده اند و در ظاهر هم که شده نشان داده اند، در قالب ساختار ها نمی گنجند. محمد بن سلمان با شکستن «ساختار » 85 ساله حاکم بر خاندان سعودی، ولیعهد را برکنار و خود همه کاره عربستان می شود و ترامپ نیز بی اعتنا به تلاش های گسترده صورت گرفته از سوی کشورهای جهان، در چشم بر هم زدنی، توافقات مهمی چون «توافق آب و هوایی پاریس» را در میان فریادهای اعتراضی رهبران اروپا و حتی آمریکا لغو ، طرح بهداشتی و درمانی «اوباماکر» را ملغی و برجام را پاره می کند! این دو ساختارشکن، ویژگی های مشترک دیگری هم دارند و آن، ناپخته بودن در حوزه مسائل سیاسی است. در خام بودن این دو همین بس که ترامپ تا یک ماه قبل از رسیدن به قدرت، «سردار سلیمانی» را با «سلیمانیه» عراق اشتباه می گرفت و محمد بن سلمان 32 ساله نیز تا سال 2009 با الفبای سیاست هم آشنا نبود! افتادن اداره کشورهای مهمی مثل آمریکا و عربستان به دست چنین موجوداتی، می تواند هم برای خود آنها و هم برای کشورهای دیگر خطرآفرین باشد. طی این چند ماه گذشته، تحلیلگران زیادی گفته یا نوشته اند، آمریکا را ترامپ و آل سعود را محمد بن سلمان و سایر کشورها را هر دوی اینها به فنا خواهند داد!این دو اما مدتی است، در حال رجزخوانی برای کشورمان ایران هستند. ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات، عربستان را بنا به دلایلی از جمله دلارهای سعودی، به عنوان نخستین کشور خارجی برای سفر انتخاب و قراردادی به ارزش 500 میلیارد دلار! با این کشور امضا می کند که 110 میلیارد دلار آن نظامی است؛ رقمی که بالاترین قرارداد نظامی تاریخ لقب گرفته است. هدف اول این سفر نیز تشکیل یک «ناتوی عربی»(شبیه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو) برای مقابله با ایران و متحدانش اعلام می شود!در بحبوحه واکنش ها به این خبر است که ناگهان اعلام می شود، بین کاخ سفید و پنتاگون، بر سر حمله به نیروهای مقاومت و نزدیک به ایران در سوریه بحث هایی آغاز شده است. طبق این گزارش ها، کاخ سفید خواستار درگیری حتی با نیروهای ایرانی است و پنتاگون، به شدت با این تصمیم به خاطر «تبعات غیر قابل پیش بینی آن برای آمریکا و منطقه» مخالفت می کند. این را هم می شنویم که مقامات خام و نوجوان! سعودی در تریبون های رسمی می گویند می خواهد داعش و جنگ را به تهران بکشانند!فارغ از اینکه این تهدیدات را چقدر باید جدی تلقی کرد و در صورت آغاز جنگ علیه کشورمان، نتیجه آن چه خواهد شد باید پرسید، چه چیزی باعث چنین گستاخی هایی از سوی این دو و دنباله روهای آنها شده است؟ آیا صرفا شخصیت های خاص و خودمحور ترامپ و محمد بن سلمان، باعث شروع چنین رویکردی علیه کشورمان شده است؟ سؤال مهم دیگر اینکه، در چنین شرایطی، چه باید کرد؟به نظر می رسد قالب سیاسی کارگزارمحور حاکم بر این دو کشور در اتخاذ چنین رویکردی بی تاثیر نباشد. چه بخواهیم چه نخواهیم، یک جوان خام فاسد و یک پیرمرد تاجر فاسد زمام امور را در این کشورهای مهم به دست گرفته اند و دائم مقابله با ایران را نشخوار می کنند. حال اینکه چرا مقابله با ایران، تمام هم و غم این دو کشور و نوچه هایشان شده، سؤال مهم دیگری است که می بایست، پاسخ آن را پیدا کنیم؛به نظر می رسد بخشی از «دلایل» چنین گستاخی هایی را باید در تحولات خارجی به ویژه منطقه و بخش دیگر آن را در تحولات داخلی جست و جو کنیم. دلایلی که در هر دو حوزه داخلی و خارجی نهایتا، به یک نهاد نظامی قدرتمند یعنی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ختم می شود! همه قبول دارند که سپاه، یکی از مهمترین دلایل به ثمر ننشستن پروژه پرهزینه و سنگین داعش است. غرب، رژیم صهیونیستی و سعودی، سرمایه گذاری بسیار سنگینی روی این پروژه کرده و نقشه های بزرگی در سر داشتند که در این باره زیاد گفته و شنیده ایم. تضعیف ایران و مقاومت، اسلام هراسی، تجزیه کشورها با تغییر مرزها و تجارت اسلحه برای رونق اقتصاد بیمار غرب، از جمله اهداف تعریف شده از راه اندازی قائله داعش و تکفیری ها بود که در صورت موفقیت در نهایت، به ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل ختم می شد. سپاه با کمک مردم و دولت های عراق، سوریه و لبنان این پروژه شیطانی بزرگ را عقیم و هزینه سنگینی را روی دست صاحبان داعش گذاشته است. به قول ستون نویس روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، آمریکا میلیاردها دلار در لبنان سرمایه گذاری کرد اما ایران با کمک حزب الله لبنان، سود این سرمایه گذاری هنگفت را به جیب زد و اکنون تهران، در حال تکرار همین سناریو در عراق، این بار به کمک حشدالشعبی است.آزادسازی حلب، ناکام گذاشتن طرح اشغال استان حماء، مقابله با طرح ویژه کمربند امنیتی آمریکا در مناطق مرزی سوریه (که با هدف تامین امنیت اسرائیل طراحی شده بود) حمله موثر موشکی به دیرالزور سوریه و کمک به الحاق نیروهای حشدالشعبی به ارتش سوریه در منطقه مرزی «البوکمال» و... از جمله دیگر موفقیت های بزرگ سپاه طی همین یکی دو ماه گذشته در منطقه هستند و این سوای پیروزی های شگرف سپاه طی 5 سال گذشته است. بنا بر این طبیعی است که این کشورها از سپاه و ایران عزیز عصبانی باشند. تحریم هایs722 سنای آمریکا علیه سپاه و همراهی شماری از نمایندگان پارلمان اروپا با این تحریم ها نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی هستند.بنابر این، چرایی تلاش های غرب و متحدانش برای تضعیف سپاه که مسبوق به سابقه است، قابل درک است اما آنچه قابل درک نیست، برخی اظهار نظرهای داخلی علیه این نهاد است که همه معترفیم، در تامین امنیت ایران و منطقه، کم نگذاشته و الحق والانصاف به گردن همه ما و مردم منطقه حق دارد. شاید برای توجیه ناکامی ها، شاید هم برای حاشیه سازی ها؛ هدف اما هر چه که باشد، زخم زبان زدن و «تکه پرانی» به چنین نهادی روش مناسبی نیست و قطعا نتیجه عکس خواهد داشت.حکایت عجیبی شده؛ دولت از یک طرف اعتراف می کند پروژه های اقتصادی سپرده شده به سپاه را، نه به اجبار که به درخواست خود و بنا به نیازی که به این نهاد داشته، امضاء کرده و از این بابت نیز میلیون ها دلار بدهکار سپاه است. اما از آن طرف با متلک پرانی، القاء می کند که «دولت با تفنگ» عامل ناکار آمدی «دولت بی تفنگ» است تا بدین ترتیب سعی در توجیه ناکامی ها کند. ظهور دولت بدهکار در قامت یک طلبکار، نه منطقی است و نه چاره کار است. شاید دولت تصمیم گرفته باشد این پروژه ها را برون سپاری کند، چرا که شنیدیم عده ای معتقدند، مدیر را هم باید از خارج وارد کنیم، چون توان ما در حد همان تهیه آبگوشت بزباش است.نکته مهم دیگر آن است که، این نیش و کنایه ها و فشارهای داخلی، همزمان شده با تلاش های غرب برای تحت فشار قرار دادن سپاه که ان شاءالله کاملا اتفاقی است. البته ممکن است علت این همزمانی، زیاد هم «اتفاقی» نباشد. شاید دولت به فکر کلید زدن برجام 2 و 3 است! غربی ها می گویند، برجام 1 همان بود که دیدید و اگر به دنبال بهره برداری از منافع اقتصادی آن هستید، باید در حوزه مسائل منطقه ای هم با ما وارد مذاکره شوید. اظهارات اخیر آقای ظریف در برلین درباره لزوم حل بحران منطقه با مذاکره ای شبیه به مذاکرات هسته ای! تداعی کننده برجام 2 بود آن هم در شرایطی که شرایط در منطقه صد در صد به نفع محور مقاومت، سپاه و ایران و علیه محور تکفیری، سعودی، آمریکایی است. برجام تجربه موفقی نبود و مولفه قدرت هسته ای ما را هدف قرار داد، بنا بر این 2و3و4 کردن آن، سایر مولفه های قدرت را از ما گرفته و ایران را به لقمه راحتی برای بلعیده شدن تبدیل خواهد کرد؛ یا با قشون کشی داعش به تهران یا عملی شدن تهدیدات، صاحبان داعش. با بی مهری به سپاه پای داعشی ها را به کشور باز نکنیم!اشاره کردیم، تلاش ها برای تحت فشار قرار دادن سپاه از سوی آمریکا و متحدانش، مسبوق به سابقه است. چنین فشارهایی در سی و چند سال گذشته همواره وجود داشته و در برهه های مختلف و بسته به شرایط! افزایش یا کاهش یافته است. به نظر هم نمی رسد هدف دشمن از تهدید به تحریم سپاه، مصادره اموال آن باشد چرا که سپاه اصولا در خارج از کشور سرمایه ای ندارد. دشمن امروز، «شرایط» فشار را مهیا دیده و این نیش و کنایه های داخلی است که آن شرایط را فراهم کرده! دشمن دو قطبی سازی های کاذب را که در داخل به آن دامن زده می شود، یک «فرصت» می بیند برای ضربه زدن به دولت و سپاه به طور توأمان. بنا بر این به نفع دولت هم هست که با ارسال پالس های«غلط انداز»، به دشمن پاس گل ندهد. پاس گل دادیم که، محمد بن سلمان و دونالد ترامپ، اینگونه گستاخ گستاخ شدند.جنگ بعدی در عراق بر سر چیست؟سید رضا قزوینی غرابی در خراسان نوشت: نیروهای مسلح عراق موفق شدند مسجد بزرگ نوری، جایی که سرکرده گروه تروریستی داعش از آنجا خلافت خود را اعلان کرده بود آزاد کنند. با اینکه حیدر العبادی نخست وزیر عراق سقوط دولت خودخوانده داعش در موصل را اعلام کرد اما این به معنای نابودی کامل این گروه در استان نینوا و برخی دیگر ازمناطق عراق نیست. نخست وزیر عراق احتمالا طی یک یا دو روز آینده آزاد سازی کامل شهر را اعلام خواهد کرد تا علاوه بر آنکه عراقی ها جشن بزرگ پیروزی را برگزار کنند چشم به چالش های فراروی عراق پس از آزادی موصل داشته باشند.هرچند تکفیری ها همچنان در مناطقی از چهار استان سنی نشین نینوا، صلاح الدین، الانبار و کرکوک حضور دارند و آزاد سازی آنها ممکن است هفته ها یا چند ماه به طول بینجامد اما سخن از چالش های عراق غالبا متوجه مرحله پس از موصل و نه نابودی کامل داعش است و این موضوع به دلیل اهمیت راهبردی داخلی و خارجی استان نینوا و شهر موصل باز می گردد.علاوه بر اینکه داعش آواره یا داعشی که در مناطق بسیار کوچک حضور دارد با داعشی که دارای یک پایتخت و زمین برای حکومت داری است تفاوت هایی دارد.در هر صورت دولت عراق به ویژه شخص نخست وزیر با مشکلات جدی بر سر راه خود مواجه است. این مشکلات از آنجایی بیشتر می شود که بدانیم کمتر از یک سال دیگر انتخابات مهم و حساس پارلمانی عراق برگزار خواهد شد و خود این انتخابات در سایه چالش هایی که به آن اشاره خواهد شد می تواند بر بسیاری از موضوعات سیاسی و امنیتی عراق سایه بیفکند همانگونه که آن چالش ها نیز قطعا بر انتخابات تأثیر گذار خواهد بود.مشکلات و چالش های فراروی عراق را می توان در حوزه های اجتماعی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی جای داد.اداره استان جنگ زده نینوا بزرگ ترین مشکل العبادی پس از اعلان آزادی کامل این استان خواهد بود. نینوا استانی با تنوع قومیتی و مذهبی بالاست و به دلیل اهمیت بالایی که دارد از هم اکنون طرف های داخلی و خارجی چشم طمع به آن دارند. عرب های سنی به شدت به دنبال تبدیل آن به یک اقلیم هستند تا عملا دست مرکز را از مدیریت آن کوتاه کنند. کردها از این موضوع حمایت می کنند اما شیعیان با جداشدن آن از مرکز مخالفند و این موضوع را زمینه سازی برای تقسیم کشور و تشکیل اقلیم هایی بر مبنای طایفه ای و مذهبی می دانند.از سوی دیگر موضوع بازسازی نینوا یکی دیگر از چالش های بزرگ بغداد خواهد بود. این استان از رهگذر حضور داعش متحمل زیان های اقتصادی هنگفتی شد، زیر بناها تخریب، خانه های مردم و بخش های خدماتی به میزان قابل توجهی از بین رفته است و پیش بینی می شود دولت حداقل 100 میلیارد دلار برای بازسازی این استان نیاز دارد که به تنهایی از پس آن بر نمی آید و قطعا نیاز به کمک های کشور ها و سازمان های بین المللی دارد. کما اینکه بازگشت یک میلیون آواره موصلی به خانه های ویران شده خود و مشکل مسکن و کار و بهداشت و نیازهای اولیه آنان به خودی خود چالشی بزرگ برای مدیریت بحران العبادی به شمار می آید.مناطق غیر وابسته به اقلیم که اکنون در دست پیشمرگه های کرد است نیز از جمله مسائل مهم و بحث برانگیز میان اربیل و بغداد خواهد بود.پس از تصرف موصل توسط داعش در سال 2014 تاکنون و بعدها در جریان آزاد سازی آن مناطق، پیشمرگه های اقلیم کردستان بر مناطقی گسترده در نینوا و کرکوک مسلط شدند و حاضر به تحویل آنها به دولت مرکزی نیستند. این موضوع چالشی بزرگ در روابط مرکز و اقلیم به وجود آورده است و در صورتی که حل و فصل نشود حتی می تواند به تهدیدات نظامی میان دو طرف یا تنش های جدی در روابط آنها منجر شود. بازگشت همه نیروهای نظامی به مرزهای ما قبل ژوئن 2014 راه حلی است که باید مورد توجه همه باشد.علاوه بر اینکه همه پرسی احتمالی کردها برای استقلال کردستان در 3 مهرماه جاری و اصرار اربیل بر مشارکت مناطق مورد منازعه با بغداد در آن و تبعات احتمالی نتایج این همه پرسی بر اوضاع سیاسی و امنیتی عراق و چگونگی برخورد بغداد با آن، چالشی جدی برای عراقی ها می باشد. تجربه استان الانبار و عصیان این مناطق در دوران نخست وزیر پیشین عراق نشان می دهد شکل مناسبات دولت مرکزی با مردم نینوا بسیار حائز اهمیت است.در جریان اشغال موصل بخش قابل توجهی از مردم این شهر به دلیل بی اعتمادی به دولت مرکزی، از حضور داعش استقبال کردند. هر چند تجربه سه سال حضور داعش در این مناطق، تجربه ای تلخ برای اهالی بوده است اما توانایی بغداد در ایجاد فضای اعتماد دو طرفه می تواند مسئله ای مهم در فضای پسا داعش و ایجاد ثبات در آنجا باشد. تسریع در خدمت رسانی و بهبود سریع اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم سهم اصلی در بازگشت اعتماد را ایفا خواهد کرد. وضعیت گروه های مسلح موجود در استان نینوا که در عملیات آزاد سازی موصل نقش داشتند نیز بسیار مهم است. ارتش، پیشمرگه ها، الحشد الشعبی و الحشد العشائری چهار گروه عمده ای هستند که در این مناطق حضور دارند. حضور هر یک از این نیروها در این مناطق با حساسیت هایی همراه است. به خصوص آنکه گروه های شبه نظامی محلی که با داعش جنگیدند هر یک وابسته به یکی از طرف های سیاسی است و عملا این به معنای آن است که این افراد یا گروه ها در آینده برای تحقق خواسته ها و اهداف سیاسی و اقتصادی خود می توانند بر نیروی شبه نظامی در اختیار خود حساب کنند.حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق و اصرار آنها بر ماندن تا این لحظه، وضعیت اجتماعی و فرهنگی موصل و استان نینوا به ویژه سه سال تلاش های فرهنگی داعش برای کاشتن بذر افراط گرایی در میان 300 هزار کودک، نوجوان و جوان محصل از طریق آموزش های مذهبی، مبارزه با فساد موجود در عراق که العبادی قول به ریشه کنی آن داده بود و در دوران بازسازی موصل، اهمیت آن بیش از پیش احساس خواهد شد، تظاهرات دوره ای جریان صدر برای مطالبه اصلاحات توسط دولت، تلاش شخصیت ها و احزاب اهل سنت در برگزاری نشست هایی چالش برانگیز و تطهیر مسئولان سابقی که پرونده جنایی و تروریستی و سوابق بعثی دارند و بازگرداندن مجدد آنها به فضای سیاسی، از جمله چالش های دیگر دولت مرکزی پس از دوران سقوط داعش در موصل می تواند باشد.در میان این موضوعات نباید از کشورهای منطقه که در تقویت داعش و گروه های تروریستی در عراق نقش داشتند و نگاه آینده آنان به عراق غافل شد. عربستان سعودی، امارات و قطر به طور جدی در حمایت از گروه های شبه نظامی و تروریستی فعال در عراق نقش ایفا کردند و شکست داعش به معنای شکست سیاست آنها خواهد بود. آیا این کشورها که اکنون خود را در مقابل ایران ناکام می بینند به فاز جدیدی از حمایت از ناامنی در عراق متوسل نخواهند شد؟ به خصوص آنکه نیروهای الحشد الشعبی به قدرت نظامی مهمی تبدیل شده اند که می تواند علاوه بر افزون شدن قدرت شیعیان به قدرت بیشتر ایران در عراق نیز کمک کند. این چالش و صدور 14 ساله بی ثباتی و ناامنی به عراق توسط این 3 کشور را باید به طور جدی در نظر داشت.هرچند برخی از چالش های مورد اشاره می تواند تهدیداتی بالقوه باشد و هیچ گاه بالفعل نشود اما تجربه عراق پس از صدام نشان می دهد که مشکلات سیاسی یا امنیتی همیشه در صحنه این کشور بوده اند و این دو ارتباط معناداری با یکدیگر دارند. بروز مشکلات سیاسی جدی به نا امنی و ظهور گروه های تروریستی کمک کرده است و غلبه بر مشکلات امنیتی در سایه ساختار نادرست حقوقی و سیاسی، به بروز مشکلات جدید سیاسی منجر می شود.آیا می توان در فرصت کم باقیمانده تا انتخابات و تمرکز دولت و گروه های سیاسی بر آن، به حل بخش قابل توجهی از مشکلات و چالش های پس از داعش در موصل امیدوار بود؟ سهم قدرت های منطقه ای و بین المللی در اوضاع پیش روی عراق چه خواهد بود؟ آیا ناتوانی در مدیریت عراق پسا داعش می تواند به ظهور مجدد افراط گرایان جدید یا قدرت یابی مجدد داعش کمک کند؟ به نظر می رسد جنگ با این مشکلات مهم ترین چالش دولت عراق و آینده این کشور خواهد بود.fatf ابزار تحریم های هوشمندمحمدعلی مسعودی در وطن امروز نوشت: با انتشار بیانیه نهایی نشست fatf در والنسیای اسپانیا، تحلیل های غلطی از اعلام نظر fatf درباره ایران در حال انتشار است. تحلیل های مبتنی بر پیروزی ایران در مواجهه با fatf، تقدیر fatf از اقدامات ایران، وعده بهبود روابط بانکی در ماه های پیش رو به واسطه تصمیم fatf، رفع شدن خطر تحریم های بانکی و...تحلیل های غلط ناشی از نگاه های غلطی است که تحلیلگران و رسانه ها به ماهیت fatf دارند و به همین علت از فهم درست سیاست fatf در قبال ایران عاجزند. این نگاه غلط منجر به ارائه تحلیل غلط می شود و زمانی که این تحلیل غلط در فضای جامعه پمپاژ شود، تصمیم گیری غلط بر اساس آن شکل خواهد گرفت.هرچند بخشی از این تحلیل های غلط خاستگاه سیاسی دارد و به منظور دستیابی به اهداف سیاسی است که اینگونه خلاف واقع تحلیل می کنند و جامعه را به ادراک اشتباه می رسانند اما لازم است برای روشن شدن افکار عمومی تحلیل های غلط را مورد نقد قرار داد.ماهیت fatf چیست؟به رغم آنکه خیلی ها تصور می کنند fatf یک نهاد مستقل بین المللی با رویه کاملا کارشناسی است و لذا مساله ایران با این نهاد کاملا جنس کارشناسی داشته و ربطی به سیاست های نظام سلطه در قبال ایران ندارد، باید مجددا تاکید کرد fatf نقشی کاملا منطبق با سیاست های آمریکا برای پیگیری سیاست خارجی خود در جهان دارد. برای همین است که fatf از ۲۰۰۱ به بعد است که ضریب می گیرد چرا که آمریکا با تصویب قانون وطن پرستی ۲۰۰۱ اراده خود برای استفاده از ابزار پولی- بانکی برای مقابله با تهدیدهای خارجی را بروز می دهد. آیا تحریم های fatf واقعیت دارد؟صحبت از تحریم های fatf یک آدرس غلط است. درست است fatf یک لیست سیاه (اقدام متقابل) و یک لیست خاکستری (بیانیه عمومی) دارد که با توجه به سیاست های خود در قبال کشورها، آنها را در درون این لیست ها قرار می دهد اما قرار گرفتن در این لیست ها به معنای اعمال تحریم نیست. تحریم معنای مشخصی دارد، مانند آنچه آمریکا علیه ایران وضع کرده و می کند یا آنچه شورای امنیت سازمان ملل ذیل بند ۴۱ فصل 7 منشور و در قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران وضع کرده است اما قرار گرفتن در یکی از 2 لیست fatf به معنای هشدارهایی است که این گروه به کشورهای عضو و غیرعضو می دهد و تنها نشان دهنده بالا بودن ریسک همکاری با آن کشور در زمینه بانکی است و صرفا هشداری است که می تواند نادیده گرفته شود. همانند سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ که ایران به عنوان نخستین کشور در لیست سیاه (اقدام متقابل) این گروه قرار گرفت اما دچار مشکل جدی در روابط بانکی خود با خارج نشد اما زمانی که تحریم های ثانویه بانکی آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۲ به اوج خود رسید و بانک مرکزی و اکثر بانک های ایرانی تحت تحریم قرار گرفتند، روابط بانکی دچار مشکلات اساسی شد.نکته دیگر، توجه به این مساله است که چرا ریسک همکاری افزایش می یابد؟ آیا اگر کشوری به هشدار fatf توجه نکند، fatf ضمانت اجرایی برای اعمال سیاست های خود دارد؟ جواب منفی است. آنچه سبب افزایش ریسک می شود وجود تحریم های بانکی است که یا به واسطه آمریکا وضع یا توسط شورای امنیت تصویب شده است. به عبارت دیگر fatf تنها به شناسایی این ریسک ها می پردازد و هیچ اهرم فشاری برای اعمال سیاست های خود ندارد اما به دلیل آنکه در طول تحریم های بانکی نظام سلطه قرار گرفته است، هشدارهایش معنادار می شود.اینکه تنها ایران و کره شمالی 2 کشوری که به صورت مشخص سیاست های سلطه گرانه آمریک ...

ادامه مطلب  

مشروح سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت روز قدس  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تلویزیون المنار، دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: رژیم سعودی ناتوان و ترسوتر از آن است که به جمهوری اسلامی ایران حمله کند. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی قدس به عنوان مقدمه ای درباره پیشینه روز قدس گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و به برکت فداکاری های گسترده ملت عزیز ایران و برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران، امام خمینی(ره) آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس انتخاب کرد. این روز یک روز ایرانی یا عربی برای قدس نیست بلکه این روز را روز جهانی قدس اعلام کرد. انتخاب این روز بر اساس یک حکمت روشن در ماه خداوند بوده است، ماهی که روزها و شبهای آن بهترین روزها و شبهاست و ساعات آن بهترین ساعات بوده و روز جمعه نیز بهترین روز هفته است. طبیعی است که ده روز و شب آخر ماه مبارک رمضان نیز از ارزش بالایی برخوردار است. آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان بهترین روزی بوده که امام خمینی(ره) آن را انتخاب کرده است تا روز جهانی برای بزرگ ترین و مقدس ترین آرمان باشد و امروز بشریت و امت اسلامی و نه فقط ملت فلسطین مسئول حفظ این آرمان است. از زمان اعلام انتخاب این روز، این روز در مراسم و جشنواره ها، تظاهرات، راهپیمایی ها، کنفرانس ها، نشست ها و همه نوع فعالیت های رسانه ای، مردمی و سیاسی گرامی داشته می شود تا هر سال پیام روشنی داده شود.وی افزود: پس از وفات امام خمینی(ره)، امام خامنه ای بر این خط و احیای این روز و این مسئولیت تاکید کردند. بنابراین از سال 1979 سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا امروز روز جهانی قدس گرامی داشته می شود و شکر خدا بر عظمت و اهمیت این روز در کشوهای مختلف جهان افزوده و از قاره ای به قاره دیگر منتقل می شود و احیای این روز به یک کشور و گروه مشخصی محدود نیست و این همان خواسته ما بوده است. روزی خواهد آمد که مردم خواهند دید که در روز قدس همه مردم جهان تظاهرات کرده و با از بین رفتن موانع تعهدات خود را بیان می کنند. ای برادران و خواهران، روز قدس در سال جاری همزمان با پنجاهمین سالگرد حادثه تاسف بار و اندوهبار اقدام صهیونیست ها در اشغال قدس است. اسرائیلی ها دیروز سیطره خود را بر قدس جشن گرفته بودند. من می خواهم تاکید بیشتری درباره اصل این مناسبت داشته باشم و به شماری از موضوعات بسنده و به سرعت عبور می کنم چرا که همه ما تحولات را دنبال می کنیم و نتیجه گیری و تحلیل و موضع مناسب را اعلام می کنیم.دبیر کل حزب الله افزود: منطقه ما از هفت سال گذشته وارد مرحله کاملا متفاوتی شده که یک نقطه عطف تاریخی، دشوار، خونبار و اندوهبار و دردآور است و در این مرحله خطرات و چالش ها و تهدیدات زیادی وجود دارد و در برابر شاهد عزم و اراده قوی، فداکاری ها، مقاومت و دستاوردهای گسترده ای هستیم. شکی در این نیست آنچه را که امروز در منطقه ما در جریان بوده به ویژه تحرکات مردمی در شمار زیادی از کشورهای عربی یک تحرک مردمی اصیل، صادق و ملی است و این تحرکات بر اساس توطئه و طرح های خارجی نیست. متاسفانه به دلیل این که این تحرکات از چارچوب قوی و رهبران حکیم برخوردار نبوده و همچنین همکاری لازم و انسجام ملی در کشورهای مختلف وجود نداشته است و همچنین به دلیل قدرت آمریکا و ابزارهای منطقه ای این کشور، تلاش های زیادی برای مهار این تحرکات مردمی صورت گرفت و منطقه به سوی شرایط کنونی برای محقق کردن اهداف مختلف سوق داده شد. یکی از این اهداف همان بازتولید سیطره و سلطه قدرت های استکباری بر کشورها و منابع، نفت، گاز، پول و تصمیم گیری های ما بوده است. نابود کردن مسئله فلسطین و تلاش برای حصول راه حل مشخص میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و اسلامی به زیان حقوق و منافع فلسطین از دیگر اهداف بوده است. یکی از مهم ترین اهداف اصلی حوادث بزرگ و جنگ در منطقه ما از سوریه تا عراق، یمن، لیبی و کشورهای دیگر برای فراهم کردن شرایط لازم سیاسی، مردمی و عملی و احساسی جهت ایجاد راه حلی بوده که به سود دشمن اسرائیلی و شروط این رژیم و به زیان ملت فلسطین است. محور مقاومت از کشورها و جنبش ها و ملت ها در طول سالهای گذشته تلاش کردند این هدف اصلی و بزرگ را در منطقه به شکست بکشانند و تلاش های این محور همچنان ادامه دارد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت: این هدف از گذشته وجود داشته است ولی در هر مرحله و شرایط گام ها و ابزارها و ادبیات و شیوه های مشخصی دارد و ما در سالهای گذشته با این وضع روبرو بوده این و همچنان با آن روبرو هستیم. در این مرحله شاهد آن هستیم که ملت فلسطین در داخل و خارج از فلسطین با فشارها و مشکلات گسترده ای روبرو شده و این مشکلات در داخل فلسطین بیشتر است به طوری که فلسطینیان با محاصره، گرسنگی، قطع برق، تعطیلی بیمارستان ها، بازداشت ها، زندانی شدن و کشتار روبرو هستند. نظامیان صهیونیست ها هر دختر و پسر فلسطین را به محض مشکوک شدن هدف قرار می دهند و ادعا می کنند این جوان به دنبال عملیات بوده است. اسرائیلی ها ارتباط مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن را از یکدیگر قطع کرده اند و شهرک سازی با قدرت ادامه دارد و یهودی سازی در اراضی فلسطینی به ویژه در قدس در جریان است و مردم فلسطین با اوضاع معیشتی دشواری روبرو هستند، خانه ها و اراضی کشاورزی تخریب می شود و هیچ چشم انداز سیاسی در برابر فلسطینیان وجود ندارد و تحولات کشورهای منطقه و جهان فشارهای روانی عظیمی را علیه فلسطینیان اعمال می کند و اسرائیلی ها از این وضع در هر مناسبتی سوء استفاده می کنند.وی افزود: هدف اصلی اسرائیلی ها ناامید کردن ملت فلسطین و رهبران فلسطینی بوده است تا فلسطینیان به هر چیزی حتی بی ارزش راضی شوند و برای آنان این مسئله القاء می شود که هیچ گزینه و راه حل و چشم انداز و امیدی وجود ندارد. مسئله قابل توجه برای من در چند هفته پیش این بود که تظاهراتی در شهر الخلیل برگزار شد و یکی از اسرائیلی ها خطاب به فسلطینیان به زبان عربی می گفت که اعراب کجا هستند شما را رها کرده و فروخته اند. این گونه سخنان بخشی از جنگ روانی موجود علیه فلسطینیان است.دبیر کل حزب الله لبنان با بیان این که ایران حامی اصلی فلسطین و جنبش های مقاومت در منطقه است افزود: ایران با مجازات های اقتصادی و فشارهای سیاسی و توطئه هایی برای منزوی کردن این کشور روبروست. این توطئه ها در گذشته شکست خورد و امروز پس از نشست ریاض تلاش هایی علیه ایران وجود دارد. شعار این کنفرانس بر اساس دو سخنرانی ترامپ و سلمان منزوی کردن ایران و تبدیل کردن این کشور به دشمن به جای اسرائیل و تضعیف قدرت ایران در خلال جنگ های منطقه و منتقل کردن نبرد به داخل این کشور از طریق گروه های تکفیری است. ولیعهد جدید عربستان سعودی زمانی که جانشین ولیعهد بود تهدید کرده بود جنگ را به داخل ایران می کشاند. منظور وی استفاده از گروه های تروریستی و تکفیری و وهابی در هدف قرار دادن ایران است. در چند روز اخیر تحلیل هایی درباره احتمال جنگ عربستان و ایران مطرح شده است. من می گویم رژیم سعودی ضعیف تر، ناتوان تر و ترسوتر از آن است که جنگی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کند. بنابراین تلاش ها برای اعمال فشار علیه ایران و منزوی کردن این کشور ادامه دارد. ایران حامی بزرگ محور مقاومت است.دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: داعش و گروه های تروریستی ساخته و پرداخته آمریکا هستند. سید حسن نصرالله افزود: مسئله دیگر درباره سوریه است. سوریه کشوری اساسی در محور مقاومت است. از ویژگی های سوریه این بوده که خط مقدم و جبهه ای بوده که با دشمن صهیونیستی مرز دارد و بخشی از اراضی این کشور اشغال شده و حامی اساسی جنبش های مقاومت در لبنان و فلسطین است. این کشور از این گروه ها حمایت کرده است و همچنان با وجود مشکلات به حمایت از این گروه ها ادامه می دهد. سوریه مانع بزرگی برای حاصل شدن هر گونه سازش عربی فراگیر در گذشته بوده و در شرایط کنونی نیز چنین است. بدون سوریه نمی توان به توافق صلح عربی کامل با اسرائیل رسید. سوریه مانع بزرگی در برابر هر گونه سازش عربی به زیان منافع عربی به ویژه فلسطینی است. در سالهای گذشته تلاش های زیادی برای سرنگون کردن نظام سیاسی سوریه و از بین بردن ارتش و منابع این کشور داشتند تا سوریه ای ضعیف تشکیل شود که مسئولان متزلزلی داشته باشد و تسلیم آمریکا و کشورهای منطقه نظیر عربستان، قطر،ترکیه و امارات شوند. برای رسیدن به این هدف از گروه های تکفیری استفاده کردند. این گروهک تکفیری صهیونیستی داعش و جبهه النصره را به سوریه وارد نکردند تا این گروه ها بر سوریه حکومت کنند.وی گفت: همسویی منافع میان آمریکا و کشورهای منطقه با داعش و النصره وجود دارد. آمریکا، عربستان سعودی و کشورهای دیگر گروه های داعش و جبهه النصره را به سوریه وارد کردند تا نظام این کشور را سرنگون و ارتش سوریه را تخریب و کل این کشور را نابود کنند تا در نهایت زمینه برای نابودی داعش و النصره فراهم شود و سوریه تحویل افرادی داده شد که به اصطلاح میانه روی عربی مشهور بوده، افرادی که ضعیف و ذلیل هستند. سید حسن نصرالله در ادامه گفت: مسئله دیگر درباره جنبش های مقاومت در لبنان و فلسطین است. همیشه این جنبش ها در سالهای گذشته با تهدیدات جنگی روبرو و شماری از اعضای ارشد این جنبش ها ترور شده اند و تلاش هایی برای مخدوش نشان دادن وجهه این گروه ها صورت و این گروه ها به تروریسم متهم شده اند. در نشست ریاض شاهد آن بودیم که پنجاه رئیس کشور عربی و اسلامی در کنار ترامپ ایستادند و وی دو جنبش مقاومت را در لبنان و فلسطین متهم به تروریسم کرد و جهان نیز در برابر این اتهام زنی ها سکوت ذلت باری داشته است. محیط طرفدار گروه های مقاومت را هدف قرار می دهند و تلاش هایی برای قطع منابع کمک گروه ها و جنبش های مقاومت آغاز شده است و این جنبش را در همه نقاط جهان تحت پیگرد قرار داده اند تا این جنبش ها ضعیف و فروپاشیده شوند. این گونه اقدامات و حملات نشان می دهد که فلسطین را به عنوان موضوع اصلی هدف قرار داده اند.وی افزود: ما اهداف دیگر نظیر سلطه، نفت، گاز و سیطره بر تصمیم گیری و حاکمیت را رد نمی کنیم بلکه به یکی از اهداف اصلی دشمنان در منطقه اشاره کردیم. ما در هر نبردی که در شرایط کنونی حضور داریم برای مقابله با این هدف اصلی دشمن است. زمانی که حزب الله در سوریه شهید و زخمی و اسیر می دهد و چنین فداکاری هایی دارد برای مقابله با این هدف دشمن است. مسئله دیگر درباره عراق است. پس از این که این کشور اراده سیاسی روشنی از خود از طریق انتخابات متعدد و شکل گیری دولت های پی در پی نشان داد که اراده سیاسی روشنی دارد و بخشی از روند سیاسی آمریکا و عربی برای نابودی مسئله فلسطین نیست. همچنین پس از روشن شدن اراده سیاسی در عراق شاهد آن هستیم که جریان های مردمی و جهادی قوی در این کشور شکل گرفت. در این کشور فرهنگ و روحیه مقاومت وجود دارد و مردم این کشور آمادگی قوی در حمایت از جنبش های مقاومت در رویارویی با اسرائیل دارند و به این دلیل داعش را به عراق اعزام کردند. ای برادران و خواهران این مسئله را فراموش نکنید که داعش ساخته و پرداخته آمریکاست و سعودی ها و دیگر کشورهای عرب خلیج(فارس) از این گروه حمایت مالی می کنند و ترکیه نیز برای فعالیت این گروه تسهیلاتی ایجاد کرده است. ما درباره کشور اصلی که داعش را ساخته است، سخن می گوییم.رئیس جمهور فعلی آمریکا یک سال پیش در مبارزات انتخاباتی خود در سخنرانی های خود می گفت دولت اوباما و کلینتون داعش را درست کردند و سعودی ها و کشورهای دیگر از این گروه با تصمیم واشنگتن حمایت مالی کردند و اقدام ترکیه در دادن تسهیلات به داعش بر اساس تصمیم آمریکا بوده است. دبیر کل حزب الله لبنان افزود: داعش را به میان مردم عراق اعزام کردند و امیدوار بودند که این گروه می تواند دولت عراق و نظام سیاسی جدید این کشور و ملت و اراده مردم عراق را سرنگون کند و پس از این وضع عراق یا با گزینه تجزیه روبرو می شد یا این که آمریکایی ها به عراق باز می گشتند تا این کشور را از داعش بازپس گیرند و در این مرحله حکامی برای عراق به دور از هر گونه انتخاب و نظر مردم عراق تعیین می کردند. بنابراین عراق نیز هدف این حملات قرار گرفته است چرا که راضی نشد بخشی از روند سیاسی آمریکا برای از بین بردن مسئله فلسطین باشد.وی همچنین درباره تحولات یمن گفت: دلایل زیادی درباره جنگ علیه یمن وجود دارد که می توان به سیطره بر یمن و به بردگی کشیدن این کشور اشاره کرد. از مهم ترین دلایل جنگ علیه یمن از بین بردن آرمان ملت فلسطین است. همه طرف های کنونی در یمن به ویژه انصارالله تاکید کردند که به دنبال قدرت و سیطره در یمن نیستند و به دنبال تشکیل دولت فراگیر و مشخصا دولت وحدت ملی در این کشور با حضور همه طرف ها هستند ولی عربستان سعودی و آمریکا حاضر به پذیرش جریان های مردمی، اسلامی و ملی و ریشه دار در یمن نیستند،جریان هایی که موضع ثابت و اصولی درباره نبرد با دشمن اسرائیلی دارند.وی گفت: این جنگ را علیه یمن به راه انداختند، یمنی که مشرف بر دریای سرخ و تنگه باب المندب است. یمن از جایگاه راهبردی حساسی برخوردار است و این جایگاه ارتباط مستقیمی به منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه دارد. این جنگ را علیه ملت یمن به راه انداخته اند چرا که این ملت در کنار فلسطین ایستاده است. از برادران فلسطینی نیز می خواهم به این مسئله توجه داشته باشند که این، دلیل اصلی جنگ علیه یمن است. بنابراین این جنگ را در یمن به راه انداخته اند تا نیروها و جریان هایی که به نبرد با اسرائیل باور دارند، ریشه کن کنند. این طرف ها هرگز نمی توانند به مانند افرادی باشند که برای راضی کردن ترامپ و به دست آوردن قدرت، فلسطین را فروخته اند و قدس را به اسرائیل واگذار کرده اند. یمن به دلیل این موضع خود با جنگ روبرو شد و همچنان مردم این کشور در این نبرد حضور دارند.وی با بیان این که مسئله دیگر درباره تضعیف همه کشورهای عربی و اسلامی در منطقه است افزود: پس از این که تحرکات مردمی در کشورهای عربی و اسلامی آغاز شد بجای این که با این تحرکات تعامل داشته باشند و خواسته های مردم را محقق کنند به بحرانی کردن کشورها و درگیری ها روی آوردند. دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه افزود: امروز شاهد جنگ داخلی در لیبی هستیم و سرکوبگری های شدید در بحرین وجود دارد و رهبر مظلوم و حکیم این ملت محاصره شده است و بازداشت و زندانی کردن مردم در بحرین ادامه دارد. سرکوبگری های شدیدی در مناطق شرقی عربستان و مشخصا در شهر عوامیه وجود دارد. این وضع را در بیشتر کشورهای مختلف عربی و اسلامی شاهد هستیم و مردم این کشورها با درگیری ها و مشکلات زیادی روبرو هستند. هدف از این درگیری ها این است که ملت های عربی و اسلامی و دولت ها تضعیف شوند و مردم به اوضاع خود مشغول باشند و دل نگرانی آنان غذا، بازداشتی ها و زندانی ها و کار و برق باشد و دیگر فلسطین مورد توجه نباشد و در نهایت این مسئله القاء شود که همه ما خسته شده ایم و هیچ چشم اندازی برای فلسطین وجود ندارد و باید دولت های عربی و اسلامی فلسطین را رها کنند.وی تاکید کرد: حمایت قدرتمندانه ایران از محور مقاومت در منطقه ادامه خواهد یافت.سید حسن نصرالله در ادامه گفت: در نهایت امر این ملت فلسطین بوده که هدف اصلی تحولات و تحرکات منطقه است و می خواهند مردم فلسطین را نا امید کنند. بنابراین می خواهند ملت فلسطین نا امید و تسلیم شود و از سرزمین، حقوق و مقدسات خود چشم پوشی کند و به این دلیل فشارهای اصلی علیه ملت فلسطین وجود دارد.وی افزود: در چند روز گذشته کنفرانس سالانه هرتزیلیا برگزار شده است که در آن مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی اسرائیل و کشورهای دیگر حضور می یابند و درباره موضوعات راهبردی سخن می گویند. در چند روز گذشته مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی اسرائیل درباره این مسئله اجماع نظر داشتند که در مسئله فلسطین هیچ مشکلی وجود ندارد و صحبت از فلسطین فقط درباره غزه است. اسرائیلی ها می گویند قدس پایتخت ابدی اسرائیل است. لیبرمن گفته است که حتی نباید یک چهارم آوارگان فلسطینی به فلسطین بازگردند. بنابراین مسئله بازگشت آوارگان مطرح نیست. همچنین اسرائیلی ها می گویند مرزهای اردن و بخشی از کرانه باختری رود اردن متعلق به اسرائیل است. این رژیم سطح خواسته های خود را بالا برده است. اسرائیلی ها می گویند آنچه را ایهود اولمرت داده بالاترین سطح عقب نشینی اسرائیل است و این رژیم حاضر نیست بیش از اولمرت امتیاز بدهد.دبیر کل حزب الله لبنان افزود: اسرائیلی ها می گویند دیگر هیچ کابینه ای در این رژیم وجود ندارد که امتیازاتی به مانند امتیازات اولمرت بدهد. اسرائیلی ها می گویند اوضاع منطقه تغییر کرده است. در حال حاضر مسئله مهم و بسیار حساسی مطرح است و همه علما، نخبگان، روشنفکران، احزاب سیاسی و ملت های عربی و اسلامی در این زمینه مسئولیت هایی دارند، مقامات اسرائیلی به ویژه لیبرمن وزیر جنگ این رژیم در این کنفرانس گفته است که در گذشته این ایده مطرح بود که با فلسطینیان به صلح برسیم و سپس روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای عربی برقرار شود. لیبرمن گفته این ترتیبات و سازوکار پایان یافته است. امروز اسرائیلی ها می گویند که باید در درجه نخست روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای عربی برقرار و روابط این رژیم با این کشورها عادی شود و سپس اسرائیل و کشورهای عربی و فلسطینیان درباره شیوه های رسیدن به سازش گفتگو خواهند کرد تا چه چیز بی ارزشی باقی مانده است که به فلسطینیان بدهند. این موضع اسرائیلی ها تحول بسیار مهمی است. مذاکره کننده فلسطینی مهم ترین کارتی که داشت درباره عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی بود و برای این که این رژیم به این هدف برسد باید با فلسطینیان به صلح برسد و سپس کشورهای عربی نیز اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت و روابط کاملی با این رژیم برقرار خواهند کرد. امروز اوضاع تغییر کرده است به طوری که اسرائیل می گوید باید اول همه امتیازات را بدهید و سپس ببینیم که چگونه می توانیم با فلسطینیان به صلح برسیم.وی در ادامه گفت: این موضع اسرائیلی ها، تحول به شدت خطرناک است. امروز اسرائیل با هر گونه مذاکره با فلسطینیان مخالف است چرا که امروز اسرائیل با وضع جدیدی روبرو بوده و امیدهای بزرگی برای این رژیم شکل گرفته است به طوری که کشورهای عربی در گذشته از تماس و گفتگو با اسرائیلی ها و تفاهم با این رژیم خودداری می کردند ولی امروز کشورهای عربی آماده هستند. اسرائیلی ها می گویند در صورتی که می توانیم بدون این که امتیازی به فلسطینیان بدهیم به همه خواسته های خود برسیم پس به چه دلیل باید به فلسطینیان امتیاز بدهیم. بنابراین اسرائیلی ها این گونه روی جنگ ها و نبردها و ابزارهای خود محاسبه می کنند. در بخش دیگری از این تحولات به این مسئله اشاره کنم که باید جهان درک کند که دو محور وجود دارد. در محور نخست، آمریکا، اسرائیل و شماری از کشورهای عربی و اسلامی حضور دارند که به دنبال نابودی مسئله فلسطین هستند و در محور دوم که همان محور مقاومت است از مسئله، حقوق فلسطینیان و استقلال و حاکمیت ملت های منطقه دفاع می کند. من به افرادی که می گویند بی طرف هستند، کاری ندارم ولی اصل بر این است که این دو محور در رویارویی با یکدیگر قرار دارند.سید حسن نصرالله خاطر نشان کرد، آمریکایی ها و متحدان این کشور بر این باور بودند که محور مقاومت به دلیل حملات گسترده و جنگ بین المللی با استفاده از بدترین ابزارها و اقدامات به سرعت فرو می پاشد. اولین دستاوردی که در محور مقاومت از فلسطین تا لبنان،سوریه، عراق، ایران،یمن، بحرین و اماکن دیگر حاصل شده همان مقاومت، فرونپاشیدن و تسلیم نشدن و صحنه را ترک نکردن و عمل به مسئولیت بوده و محور مقاومت برای رسیدن به این دستاورد فداکاری های گسترده ای داشته است. این محور در طول شش سال گذشته مقاومت کرده است و ما امروز در سال هفتم هستیم. وی همچنین تاکید کرد: این مقاومت همه را غافلگیر کرده است. مقاومت سوریه، عراق، رزمندگان و ملت یمن و ایران مراکز تصمیم گیری را در جهان غافلگیر کرده است. این مراکز این نبردها را در منطقه اداره می کنند. امروز در محور مقاومت با اهداف دشمنان مقابله و تلاش می شود مسئله فلسطین به عنوان موضوع اصلی و منافع ملت های منطقه حفظ شود و بار دیگر منافع ملت ها در سیطره آمریکا قرار نگیرد. از دیگر دستاوردهای این محور این است که ایران منزوی نشده و در برابر تحریم ها مقاومت کرده و قدرت این کشور بیشتر شده است. ایران با تکیه بر توان داخلی خود، صنایع خود را در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه های نظامی و هسته ای تقویت کرده است و قدرتمند ترین حضور را در منطقه و بیشترین تاثیر را در معادلات منطقه دارد. امروز طرف هایی وجود دارند که می خواهند از طریق اقدامات تروریستی با ایران مبارزه کنند. این طرف ها نظیر منافقین در ابتدای انقلاب چنین رفتارهای تروریستی نیز داشتند. ایران در تعامل با تروریسم تساهلی نخواهد داشت و برای ایران میان داعش و دیگر گروه های تکفیری و منافقین خلق هیچ تفاوتی وجود ندارد و این کشور با قدرت پاسخ می دهد و چنین نیز کرده است. سید حسن نصرالله افزود: نبرد با ایران از طریق اقدامات تروریستی یک نبرد شکست خورده است و هیچ نتیجه ای برای دشمنان این کشور نخواهد داشت و تنها به سود ایران خواهد بود. حتی می توان گفت که حملات تروریستی اخیر در تهران نتایج وارونه ای برای دشمنان داشته است. اگر قبل از این حمله در تهران، افرادی بودند که حضور ایران را در سوریه بی فایده می دانستند دیگر چنین باوری ندارند. در صورتی که برخی ها در موضع ایران در دفاع از جنبش های مقاومت و مقابله با محور دیگر شک و تردید داشتند دیگر چنین شکی ندارند. ایران پس از این حملات حضور پررنگ تر و قوی تری خواهد داشت و این موضع را از طریق حملات موشکی مهم به اهداف داعش در استان دیرالزور نشان داد. حملات موشکی به معنای عبور از همه خطوط قرمز بوده است و برای ایران اهمیتی نداشت که آمریکایی ها و غیره چه می گویند. حملات موشکی ایران با دقت به اهداف خود اصابت کرد و تروریست ...

ادامه مطلب  

قاب قطع نامه 598 و زبان تفسیر ما  

درخواست حذف این مطلب
قطعنامه 598 سازمان ملل در 30 تیرماه 1366 به تصویب رسید و ایران در 27 تیرماه 1367 رسماً آن را پذیرفت. مدتی بعد، آتش بس بین ایران و عراق برقرار شد و سرانجام در 18 آذر 1371 عراق بعنوان کشور متجاوز شناخته شد.فاصله زمانی بین تصویب این قطع نامه و پذیرش آن از طرف جمهوری اسلامی ایران این پرسش را مطرح می کند که چه دلایل و عواملی در این تأخیر دخالت داشته اند.سؤال مهم این است که اگر در پذیرش قطع نامه 598 بیش از این تأخیر می شد، چه اتفاقی رخ می داد؟در 22 مرداد ماه 1367، محمدجواد لاریجانی، معاون وقت بین الملل وزارت امور خارجه، در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به همین موضوع گفت: «ما باید دو مطلب را از هم جدا کنیم. نخست تصمیم ما در زمینه پایان هر چه سریع تر درگیری ها» از این سخن معلوم می شود که در آن هنگام ختم تشنج اولویت پیدا کرده بود و در مقطعی به این نکته رسیدیم که ختم تشنج حقیقتاً ضروری است.به نظر می آمد قطع نامه 598 می تواند یکی از معقول ترین وسیله های ختم تشنج باشد. به علاوه در آن زمان مسیر دیگری آماده نبود. اگر دنبال راهکار های دیگری می گشتیم، باید منتظر می ماندیم تا زمینه هایی آماده شود. اما راهکار قطع نامه آماده بود؛ طرح اجرایی آن حاضر بود؛ از نظر بین المللی مقبول به شمار می آمد و طبیعی بود که قطع نامه 598 وسیله ختم تشنج انتخاب شود.زمان پذیرش قطع نامه 598 در کالبد شکافی دلایل قبول آن می تواند راهگشا باشد. حجه الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، امام جمعه موقت تهران و جانشین وقت فرماندهی کل قوا، در خطبه های نماز جمعه تهران در 28 مردادماه 1367 با بجا ارزیابی کردن زمان پذیرش قطع نامه دلیل آن را غرور ملی دانسته و می گوید: «از دیدگاه دیگر، ما به مسائلی رسیدیم که آن موقع (چند ماه زودتر از پذیرش قطع نامه) نمی رسیدیم. رفع ادعای جنگ طلبی ما و صلح طلبی عراق، از جمله دستاوردهایی بود که پس از پذیرش قطع نامه 598 در زمان فعلی به دست آمد». صرف نظر از زمان پذیرش قطع نامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران، دلایل مختلف پذیرش آن از جمله دلایل سیاسی بسیار با اهمیت هستند. البته، دلایل اقتصادی و نظامی و ملاحظات دیگر نیز در پذیرش قطع نامه مزبور نقش داشتند، اما به نظر می رسد دلایل سیاسی وجه غالب این روند محسوب می شوند. هرچند تاکنون مسئولان رسمی کشور دلایل سیاسی آن را به صورت رسمی و روشن اعلام نکرده اند، اما از محتوای اظهارات آنها می توان استنباط کرد که تحولات بین المللی و منطقه ای نیز از جمله دلایل پذیرش این قطع نامه بوده اند.در 21 مردادماه 1367، آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت کشور، در خطبه های نماز جمعه تهران عنوان کردند: «اعلام قبول قطع نامه از طرف جمهوری اسلامی ایران دو فایده اساسی داشت: اول این که، آتش بس را به صلاح انقلاب و کشور دانستیم و دوم این که، با اعلام قبول قطع نامه، ماهیت رژیم عراق علی رغم ادعاهای صلح طلبی، آشکار شد و تحولات بعدی اصالت هر دو مصلحت را مشخص ساخت... رژیم عراق در مقابل این حرکت غیرمنتظره جمهوری اسلامی ایران درماند. اگر طالب پوشاندن چهره جنگ طلب خود بود، باید آتش بس را قبول می کرد. اگر می خواست زیربار نرود، چهره منافقانه این رژیم افشا می شد و این هر دو به نفع کشور ما بود». به دنبال پذیرش قطع نامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران، نظامیان عراقی حملات خود را به مناطق تحت اختیار ایران متوقف نکردند. این امر گویای آن است که مسئولان جمهوری اسلامی در برآوردهای خود مبنی بر جنگ طلب بودن عراق در نزد افکار عمومی جهان موفق عمل کردند و در واقع، یکی از دلایل سیاسی پذیرش قطع نامه نیز ناظر بر همین موضوع است.در روزهای پایانی جنگ، پیروزی های نسبی محدود ارتش عراق در مناطق جنگی این موضوع را در ذهن برخی از تحلیلگران سیاسی و نظامی ایجاد کرده بود که جمهوری اسلامی قطع نامه مزبور را از سر استیصال و ضعف پذیرفته است، اما حجه الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، جانشین وقت فرمانده کل قوا، یک روز پس از پذیرش قطع نامه 598 گفت: «در روزهای آینده، در حدی که دشمن نتواند سوء استفاده کند، مردم عزیز ایران در جریان امور قرار خواهند گرفت... این تصمیم تحقیقاً در جهت مصالح اسلام و امت برداشته شده و هیچ گونه شبهه ای از ضعف و ناتوانی در آن نیست». رفسنجانی شرایط جدیدی را که به پذیرش قطع نامه 598 و قبول آتش بس منجر شد این چنین بیان می کند: «مسائل فراوانی وجود دارد و مهم ترین آن این است که کفر جهانی و استکبار در این مقطع تصمیم گرفته اند که به طور جدی، از پیروزی سریع ما جلوگیری کنند و پافشاری ما در این مقطع ممکن است منجر به خسارات فوق العاده ای برای مردم ما و مردم عراق شود که در محاسبه مان آن چیزها را فعلاً مصلحت ندیدیم». به دنبال پذیرش قطع نامه 598، آیت الله خامنه ای نیز به آن دسته از مردم و رزمندگانی که قبول قطع نامه را به معنی عقب نشینی یا عدول از مواضع قبلی قلمداد کردند، چنین پاسخ دادند: «... آنچه امروز لازم است گفته شود این است که پذیرفتن این نقطع نامه به معنای برگشت از شعارهای انقلاب اسلامی نیست و انشاءالله نه چند سال بعد، بلکه به همین زودی ها دلایل واقعی پذیرش قطع نامه به اطلاع مردم خواهد رسید». درباره دیگر دلایل سیاسی پذیرش قطع نامه برخی از کارشناسان خارجی اظهاراتی مطرح کرده اند که به دلیل عدم شناخت کافی از واقعیت های سیاسی و تصمیم گیران جمهوری اسلامی چندان با واقعیت مطابقت ندارد.دیدگاه رابین رایت، کارشناس مسائل منطقه، در گفت و گو با رادیو آمریکا از جمله این اظهار نظرهاست. این گفت وگو یک روز پس از پذیرش قطع نامه، انجام شد. به اعتقاد وی نا امیدی ایران از راه حل نظامی و نیز وضعیت اقتصادی و تحولات اخیر جبهه های جنگ در این تصمیم گیری مؤثر بودند. نتیجه گیری از چنین اظهارنظری آن است که ایران با توجه به حمایت های گسترده بین المللی از عراق، راه حل نظامی برای پایان جنگ را منتفی دانسته و وضعیت اقتصادی کشور نیز در این تصمیم مؤثر بوده است. البته، به دلیل آن که هنوز پس از پانزده سال از پایان جنگ، چنین اظهاراتی به صورت رسمی تأیید یا تکذیب نشده اند، نمی توانند مبنای درستی داشته باشند.اما به رغم این اظهارنظر، آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع در زمان جنگ، چنین استدلال کرده اند: «اگر تا به حال آتش بس را قبول نکرده ایم، علت آن این بود که مهاجم هنوز تأدیب نشده بود. باید تمامی همفکران صدام در می یافتند که چنین تجاوزی چه پیامدی دارد و دنیا اکنون فهمیده است و ملت ایران بدون تردید یک قدرت نظامی و سیاسی است.» از طرف دیگر، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه، ضمن اشاره به توهم عراقی ها درباره قطع نامه 598 می نویسد: «پذیرش قطع نامه از سوی ایران این توهم را در عراقی ها پدید آورد که ایران ضعیف شده است؛ لذا دوباره رجز خوانی های ابتدای جنگ را آغاز کردند. پس دو هفته تلاش کردیم و در برابر باج خواهی های عراق پایداری کردیم تا توانستیم آتش بس را بگیریم. وقتی به تهران برگشتم بعضی از دولت مردان به من گفتند تو که آتش بس را به دست آوردی، موضوع عقب نشینی را هم یکباره حل می کردی. این نشان می داد که بعضی از همکاران ما در دولت راجع به ماهیت حکومت عراق هم چنان دچار خوش باوری بودند». در هر حال، هرچند هنوز بین عراق و ایران آتش بس و صلح کامل برقرار نشده است، اینک، همان طور که مسئولان کشور عنوان کرده اند، ثابت شده است که تأخیر بیش از اندازه در پذیرش قطع نامه، لطمه های جبران ناپذیری به کشور وارد می کرد. ارتش عراق همانطور که در هنگام جنگ و نیز در جنگ خلیج فارس مشخص شد، در آستانه دست یافتن به سلاح های اتمی تاکتیکی قرار داشت و در استفاده از سلاح های شیمیایی نیز هیچگونه تردیدی نداشت. تهدید عراق در بیانیه ای که در تاریخ 23 مرداد 1367 منتشر کرد به خوبی نمایانگر این نکته است که در صورت تأخیر در پذیرش قطعنامه، پیامدهای بسیار تلخی در انتظار مردم ایران بود . مردمی که کیلومترها از مناطق جنگی دور بودند و حقوق بین الملل عدم تعرض به آنان را به رسمیت شناخته بود.در هر صورت، قطعنامه 598 با تدبیر حضرت امام(ره) پذیرفته شد. با این تصمیم هرچند مردم و رزمندگان شگفت زده شدند اما امام خمینی(ره )، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به آنها سفارش کردند: «این روزها ممکن است بسیاری از افراد به خاطر احساسات و عواطف خود صحبت از چراها و بایدها و نبایدها کنند که هرچند این مسئله به خودی خود یک ارزش بسیار زیباست، اما اکنون وقت پرداختن به آن نیست». در نهایت هم پس از برقراری آتش بس رسمی بین ایران و عراق در مرداد 1367 پس از گذشت بیش از چهارسال از 27 تیر 1367 در تاریخ 18 آذر 1371 سازمان ملل متحد رژیم عراق را بعنوان تجاوزگر به خاک جمهوری اسلامی به جهانیان معرفی کرد، اقدامی که بسیار می توانست سالها پیش از این و در همان آغاز جنگ تحمیلی صورت بگیرد که متاسفانه بنا به دلایلی که چندان هم نامعلوم نیست این اقدام در نهایت بسیار دیر انجام شد.در آن برهه از زمان مردم، مسئولان و رسانههای گروهی از پرداختن به جزئیات دلایل سیاسی پذیرش قطع نامه 598 خودداری کردند، اما به نظر می رسد در حال حاضر، در صورتی که مصلحت کشور اجازه دهد، مسئولان خواهند توانست به طور شفاف، شرایط آن روز کشور، فشارهای بین المللی برای در انزوا قرار دادن جمهوری اسلامی و نیز در تنگنا قرار دادن ایران از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی را برای مردم و افکار عمومی تبیین کنند تا از هر گونه قضاوت شتاب زده و نارسا اجتناب شود.مجموعه ای که در مقابل شما قرار دارد، حاصل تحلیل قطعنامه 598 از زوایای مختلف است که شاید بخشی از دلایل پذیرش را بیان نماید.در تحلیل پذیرش قطعنامه از سوی امام خمینی ضروری است قبل از طرح قبول و پذیرش موضوعی دردناک به نام «جام زهر» به بسترها و زمینه های پیشین آن اشاره گردد.اینک پس از گذشت دو دهه از پذیرش قطعنامه 598 باید تبیین شود که براستی چه عواملی به وجود آمد که امام خمینی راهی غیر از پذیرش در مقابل خود ندید و به حکمیت رقیب تن داد؟ برای پاسخ صحیح این سؤال بایستی به دور از حب و بغض ها و مصلحت نگری ها در رفتارهای مدیران سیاسی و فرماندهان نظامی در عرصه دفاع مقدس دقت نمود تا حقیقت مطلب بر ملا گردد.مسلماً این تحلیل در صدد بیان حلقه های مفقودة تحلیل از چرایی قبول قطعنامه توسط امام خمینی می باشد. براین اساس برای تبیین موضوع باید به یک بعد از ابعاد امام تنها اشاره ننمود بلکه منظومه فکری امام می تواند به حل این معما کمک نماید.با نگاهی به تاریخ جنگ تحمیلی هشت ساله در می یابیم که اولین دستاورد فرهنگی دفاع مقدس، «توسعه اندیشه ولایت فقیه در جهان» و تأثیر آن در هدایت جنگ و مدیریت درگیری با کفر است، اصل اندیشه ولایت فقیه را می‏توان از مدخل مباحث فقهی مورد گفتگو قرارداد و بدنبال ارزیابی ادله نقلی برای اثبات ولایت فقیه بود آنهم در چارچوبه‏ای که در پیشفرضهای مسایل فقهی، فرض بل تعریف شده است. هرچند از این زاویه می‏توانیم بحث مطلوبی را مورد بررسی قرار دهیم ولی فعلاً این موضوع، مورد نظر ما نیست.همچنین می‏توان اندیشه ولایت فقیه را از مدخل «مبانی کلامی و سیاسی» بررسی نمود. این نیز یک بحث بسیار گسترده و طولانی را طلب می‏کند که در اینجا ضرورتاً به زاویه‏ای از آن اشاره می‏کنم:اصولاً اصل مدیریت و مهندسی اجتماعی در هیچ شأنی از شئون حیات اجتماعی تعطیل‏پذیر نیست؛ یعنی نه اینگونه است که حیات جامعه نسبت به شأنی از شئون آن قابل تعطیل شدن باشد و نه بگونه‏ای است که بتوان این امر را بدون یک مدیریت و مهندسی اجتماعی سامان داد. لذا هم جامعه رو به تکامل دارد و دائماً روابط آن در حال پیچیده‏تر شدن است و هم این تکامل بر اساس یک هماهنگی واقع میشود که می‏تواند ارکان مختلف جامعه را در مسیر این تکامل با هم هماهنگ نماید.حال با توجه به همین دو نکته کافی است که ما ضرورت مدیریت اجتماعی را در تمامی شئون حیات اجتماعی بپذیریم؛ یعنی «ولایت» و سرپرستی که شئون مختلف را بر یک محور تنظیم و بین آنها تناسب ایجاد میکند باید بگونه‏ای عمل کند تا پرورش اجتماعی در هیچ مرتبه‏ای تعطیل نشود و یا همچون اشکال کاریکاتوری، صورت ناهماهنگی بخود نگیرد. این هماهنگی تکامل اجتماعی برپایه یک «مدیریت تاریخی و اجتماعی» واقع میشود. بنابراین این نوع مدیریت، ضرورت بقاء جوامع انسانی است.نکته دوم این است که این مدیریت یا بر پایه عبودیت و بندگی خدای متعال است و هماهنگی شئون اجتماعی را برای توسعه تقرب بندگی و پرستش حضرت حق سامان میدهد یا اینکه مدیریتی است که بر مبنای عبودیت و پرستش نیست و این هماهنگ‏سازی را بر پایه توسعه پرستش دنیا سازماندهی میکند. با این وصف فرض سومی وجود ندارد چون مبنای این اداره و مهندسی اجتماعی یا عبودیت است و یا این عنصر حیاتبخش در آن ملحوظ نیست. اگر این اداره بر مبنای عبودیت الهی شکل نگرفت حتماً انگیزه حاکم بر چنین توسعه‏ای، انگیزه میل به دنیا خواهد بود. پس مقدمه دوم این است که چون مدیریت اجتماعی نمی‏تواند بدون یک هدف یک انگیزه مطرح شود لاجرم یا بایست آن انگیزه را به توسعه تعبد و بندگی تعریف نمائیم یا آنکه انگیزه حاکم بر آن حتماً نیل بدنیا از همین‏جاست که می‏توان کلیه نظامهای حکومتی و مدیریتی را که حاکم بر تاریخ بشریتند به دو دسته تقسیم نمود: 1 - نظامهای «مدیریت الهی» که تحت مدیریت، اشراف و تعالیم انبیاء الهی و اوصیاء معصوم(س) آنها هستند و بدنبال ایجاد یک بستر اجتماعی برای توسعه کلمه توحید و عبودیت خدای متعال می‏باشند. 2 - نظامهای «مدیریت مادی» و ضد دینی که تجلّی مدیریت فراعنه تاریخند و قطب مخالف انبیاء الهی(ع) محسوب می‏شوند.تا بدین جا به دو مقدمه «ضرورت حکومت» و «ضرورت جهتگیری حکومت» اشاره نمودم که ضرورت حکومت برای ایجاد هماهنگی در توسعه تاریخی زندگی بشر است و ضرورت جهتگیری برای تعیین هدف این توسعه. بر پایه این دو ضرورت است که می‏توان حکومتها را به دو قسم تقسیم نمود. حال اگر پذیرفتیم جوامع انسانی دارای حکومتند و این حکومت هم یا مادی است و یا الهی و معلوم شد که هماهنگی همه شئون زندگی هم بر عهده حکومت و حاکمیت است، آنگاه می‏توان نتیجه‏گیری کرد که هر زاویه از زوایای زندگی اجتماعی که تحت مدیریت و ولایت دینی واقع میشود - یعنی مدیریتی که میخواهد این زاویه را بستر تقرب و بندگی خدای متعال و توسعه کلمه توحید قرار بدهد - حتماً مورد تاخت‏وتاز و هجوم قدرتهای مادی و توسعه دنیاپرستی قرار می‏گیرد تا بتواند وجود خود را بر چنین جوامعی تحمل کند. از این مدخل، حکومت و مدیریت دینی برای ایجاد هماهنگی اجتماعی در مسیر قرب الهی، ضرورت و قطعیت می‏یابد چون اصولاً هدایت تکامل اجتماعی برای تکامل کلمه توحید و پرستش خدای متعال در زندگی اجتماعی بشر، رسالت حکومت دینی است و تعطیل شدن آن بمعنای توسعه حکومت مادی و پذیرش سلطه حکومت غیر الهی بر روابط «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» جامعه است. از دیگر سو چون نمی‏توان مدیریت کفر را بر توسعه حیات انسانی پذیرفت، ضرورتاً نقطه مقابل آن، باید «حکومت دینی» پذیرفته شود.بر این اساس می‏توان مدعی شد اندیشه «ولایت فقیه» بر پایه دو اندیشه استوار است: 1 - ضرورت حکومت 2 - درگیری دو نوع حاکمیت در طول تاریخ که توسعه هریک موجب تضییق دیگری است. بر اساس این اندیشه، بنیان ولایت فقیه بر بنیان حکومت دینی است که این حکومت هم در عصر غیبت، قهراً در شکل حکومت عالم آگاه و متعهد نسبت به دین، تفسیر میشود. به دیگر بیان اگر ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت پذیرفته شد آنگاه نظام قدرتی که برای حکومت دینی تعریف میشود، ساختاری خواهد بود که بر محور «عدالت» و «فقاهت» شکل می‏گیرد. در این حال این دو امر جزء ضوابط مناصب اجتماعی بشمار می‏رود چون بنابراین که این حکومت، دینی باشد.با بیان مطلب اخیر، سه اصل مورد دقت قرار گرفت: اصل اول پیرامون ضرورت حکومت اجتماعی و لزوم مهندسی و مدیریت توسعه بود چون این توسعه تعطیل‏پذیر نیست و اصولاً بدون هماهنگی واقع نمیشود.اصل دوم از ضرورت حکومت دینی از زاویه ضرورت جهتگیری در حکومت و مدیریت سخن می‏گفت به اینکه جهتگیری یا بسوی توسعه قرب است و یا در جهت توسعه پرستش دنیا؛ و البته هیچیک از این دو روند هم تعطیل‏پذیر نیست.وبالاخره اصل سوم به این مطلب اشعار داشت که چون اصل توسعه ضرورت دارد و اصل جهتگیری هم بر آن حاکم است لذا هرجا که پای مدیریت دینی در کار نباشد عملاً حضور مدیریت کفر غیرقابل اجتناب می‏باشد. پس مدیریت دینی برای مهندسی اجتماعی در جهت توسعه تقرب، یک ضرورت محسوب می‏شود. این مدیریت دینی در عصر غیبت رسول اکرم(ص) و اوصیاء معصومش(س) بر مدار فقاهت و عدالت شکل میگیرد؛ یعنی ساختار نظام قدرت، مقیّد به «آگاهی» و «تعهد» دینی است.حال بر اساس این تفسیر از ولایت فقیه، اولین امری که حکومت دینی بایست در سایه ولایت فقیه انجام دهد، «توسعه کلمه توحید» در عالم است چون اساساً ولایت فقیه بعنوان یک تئوری قدرت در سطح جهانی مطرح است نه یک تئوری قدرت در سطح منطقه‏ای یا ملّی؛ تا آنگاه سخن از مرزهای جغرافیای سیاسی بمیان آید! این چیزی نیست جز تئوری توسعه کلمه توحید در سراسر دنیا که عهده‏دار گسترش بندگی خدا در تمامی کره خاک و منزوی کردن دولت کفر در تمامی اشکال آن است. این تفسیر از ضرورت حکومت، در متن خود تفسیری از رسالت حکومت دینی را ارائه می‏دهد. تمامی این معانی براحتی از کلمات حضرت امام(ره) نیز مشهود است. اصولاً تئوری ولایت فقیه که توسط امام راحل(ره) ارائه گردید تئوری توسعه قدرت دینی در دنیاست که آنرا برای هدایت بشریت یک ضرورت میدانند بگونه‏ای که هرگاه این نوع مدیریت، توسعه پیدا نکند، نقطه مقابل آن که توسعه کفر است حتماً واقع میشود. کاملاً از کلمات معظم‏لّه می‏توان چنین تفسیری را از بنیان ولایت فقیه استفاده کرد.نقش «دفاع مقدس» در توسعه قدرت جهانی اسلامبنابراین درگیری دو قطب قدرت در عالم و رابطه متقابل بین توسعه هریک و انزوای دیگری، مبنای اندیشه ولایت فقیه امام(ره) است. برپایه این اندیشه بود که حضرت امام(ره) انقلاب اسلامی را در ایران به پیروزی رساندند و در قدم بعد و پس از تسخیر قدرت در ایران، هجوم به کفر جهانی را آغاز کردند و شرق و غرب را مورد تاخت و تاز قرار دادند؛ بویژه ایشان پس از تسخیر لانه جاسوسی، درگیری با کفر بین‏المللی را آشکار کردند. ایشان این اندیشه را در مقام عمل یک گام فراتر از درگیری استبداد منطقه‏ای به درگیری با کفر بین‏المللی کشاندند. این حرکت رفته‏رفته موجب شد تا انقلاب اسلامی به مرحله‏ای از توسعه سیاسی در دنیا نائل شود و از مرزهای جغرافیای ایران فراتر رود. طبیعی است که دشمن نیز آرام نگیرد و راهکار جنگ تمام عیار نظامی را از طریق یکی از کشورهای همسایه گزینش کند. از این منظر، جنگ هشت‏ساله، نبرد دو کشور بر سر خاک یا مرز جغرافیایی نیست بلکه به اعتقاد ما انقلاب اسلامی ایران توانست یک تئوری بر پایه ضرورت توسعه حکومت دینی به تمامی اقطاب عالم ارائه دهد و با تعقیب این تئوری در عمل، گام اول را در نفی استبداد شاهنشاهی در ایران و گام دوم را در هجوم همه‏جانبه به قدرتهای کفرآلود در سطح بین‏المللی - بخصوص هجوم به «سازمان ملل» که سازمان مرکز مدیریت قدرتهای استکباری در عالم پس از جنگ دوم جهانی است - بردارد. حضرت امام(ره) هجوم انقلاب را پس از تسخیر دولت و تأمین قدرت در ایران، به این کانونهای قدرت بین‏المللی سرایت دادند که همگی برپایه تئوری ولایت فقیه ایشان بود، البته امام راحل(ره) تمامی این مواضع را در قدم اول بیان نکردند بلکه گام‏به‏گام پیش رفتند و تدریجاً در جای خود تک‏تک آنها را مطرح نمودند.مبنای این نظریه صرفاً در احتیاج جامعه اسلامی به حاکمیت دولت دینی خلاصه نمی‏شد بلکه در آن، اندیشه تقابل دو قطب قدرت در عالم و ضرورت توسعه یکی برای محو دیگری دائماً گوشزد می‏گردید. این نگاه امام(ره) به ولایت فقیه بود و همین را هم در عمل دنبال میکردند و در عین حال بعنوان یک تکلیف الهی حق حاکمیت، مدیریت و مشروعیت تصمیم‏گیری فقیه جامع‏الشرایط عادل نسبت به توسعه اسلام در عصر غیبت را هم برای خود قائل و معتقد بودند. این مشروعیتی است که خدای متعال به چنین مدیریتی عطا فرموده است.طبیعی است اگر ما ضرورت قدرت و توسعه حکومت را بپذیریم و اگر بناست دین، اداره بشر را در امور اجتماعی برعهده بگیرد باید تنفیذ تصمیم‏گیریهای نظام مدیریتی که برپایه فقاهت و عدالت شکل می‏گیرد نیز از جانب خداوند متعال باشد. اما نکته مهم این است که مدیریت ولی‏فقیه بر پایه اهواء نیست؛ چون شرط اول اعمال ولایت از سوی فقیه، عدالت و شرط دوم آن، فقاهت است لذا این امر مقیّد به تعهد به دین برپایه «فقه حکومت» است. همین فقه است که می‏بایست جامعه را اداره کند. بالطبع تصمیماتی که برای توسعه قدرت بر پایه فقه حکومت گرفته می‏شود معتبر خواهد بود. البته اساسی‏ترین اصل فقه حکومت هم اصل توسعه قدرت اسلام در عالم است. یعنی اولین اصلی که در فقه حکومت مطرح است اصل توسعه ضرورت است. این توسعه بایست به ساختار قدرت تبدیل شود تا عملاً قالب حکومتی ایجاد شود. با این وصف اصل توسعه قدرت اسلام، عزت مسلمین، آبرومندی اسلام در نظر مردم، عزت روزافزون آن در دنیا همگی جلوه‏هائی از مهمترین اصل فقه حکومت است.حضرت امام(ره) صاحب این اندیشه هستند؛ اندیشه‏ای که ریشه در بنیان «کلامی» دارد، اصولاً از این منظر هم می‏توان یک نگاه اعتقادی به مسئله داشت و هم تحلیل جامعه‏شناسانه دقیق از تکامل اجتماعی و توسعه تحول قدرت. ایشان بر پایه همین اندیشه با کفر بین‏المللی درگیر شدند و در عین حال قدرت را در یک محدوده خلاصه نکردند، این واقعیت به جوهره تئوری مزبور بازگشت دارد که از ولایت فقیه تفسیر جدیدی در سایه حکومت دینی ارائه می‏دهد. به تعبیر بهتر تئوری حکومت دینی، هم بر پایه یک جامعه‏شناسی و هم یک فلسفه تاریخ خاص استوار شده است. لذا هم مبنای کلامی دارد هم مبنای فلسفه تاریخ و هم مبانی جامعه‏شناختی که همگی اینها ...

ادامه مطلب  

مفهوم رنگ ها در دکوراسیون داخلی  

درخواست حذف این مطلب
دکوراسیون داخلی, مفهوم رنگ هامفهوم و معنای رنگ ها در دکوراسیون داخلی رنگ ها نقش مهمی در دکوراسیون داخلی منزل دارند و می توانند روحیه افراد خانه را تحت تاثیر قرار دهد و تاثیر مستقیم دارد. روانشناسی رنگ ها در دکوراسیون داخلیشاید بتوان گفت که رنگ ها در دکوراسیون حرف اول را میزنند و تاثیر زیادی در معنا بخشیدن به دکوراسیون داخلی خانه دارند . هر کدام از رنگ ها مفهوم خاصی دارند که در این مطلب به معرفی آنها می پردازیم و برایتان از بهترین و مناسب ترین رنگ برای هر قسمت از خانه میگوییم. آیا می توانید دنیای اطراف خود را بدون وجود هیچ گونه رنگی تصور کنید؟ هر رنگ تاثیر فیزیکی و روانی خاصی را بر بیننده می گذارد و افراد واکنش های متفاوتی به رنگ های مختلف از خود نشان می دهند. برای استفاده مناسب از رنگها در دکوراسیون و خانه آرایی نیز باید پیش از هر کاری، نقش و مفهوم رنگها را دانست. نقش و مفهوم رنگ ها در دکوراسیون داخلی مفهوم و معنای رنگ محققان تاکنون نتوانسته اند یک سیستم منسجم جهانی که قادر به دسته بندی کلیه واکنش های افراد به رنگ های مختلف باشد را پایه ریزی کنند. آنها معتقدند عکس العمل افراد به فاکتورهای متعددی نظیر فرهنگ، جنسیت، سن، موقعیت احساسی و ذهنی، تجربه های خاص فردی بستگی دارد. البته نوع و شدت این واکنش ها نیز منحصر به فرد است. روان شناسی رنگ ها یک شاخه نظری نیست که تنها به بخش آکادمیک محدود شود، بلکه گستره تحقیقات این حوزه در زندگی روزمره عموم مردم نمود پیدا می کند. روان شناسی رنگ ها در دنیای تجاری امروز حائز اهمیت است و می توان اظهار داشت که هر چیزی را که در اطراف خود می بینیم به گونه ای در ارتباط مستقیم با این علم است. نگاهی به رنگ هایی که در زیر لیست کرده ایم بیندازید، چند ثانیه صبر کنید و با خود بیندیشید که هر کدام از آن ها چه احساسی در شما ایجاد می کنند، بعد هم ادامه مطلب را بخوانید تا ببینید واقعیت چیست. البته این امکان هم وجود دارد که با تغییر حالات درونی، ویژگی های فردی، و سایر فاکتورهای آماری برخی احساسات فردی دستخوش دگرگونی قرار گیرد. به عنوان مثال اگر کسی در اعماق اقیانوس ها گیر افتاده باشد و تا مرز غرق شدن پیش رفته باشد، دیگر به احتمال زیاد آبی به عنوان رنگی آرامبخش برای او به شمار نمی رود. از سوی دیگر یک دختر خانم ۸ ساله از هر رنگی بجز صورتی ایراد می گیرد. ‎رنگ ها در روحیه افراد و در معنا بخشیدن به دکوراسیون تاثیرگذارند ‎قرمز:یکی از رنگ هایی است که اکثر افراد ارتباط قوی با آن برقرار می کنند و واکنش شدیدتری به آن نشان می دهند. احساساتی نظیر قدرت، رشادت، تخطی، بر انگیختگی جنسی و هیجان به آن نسبت داده می شود. قرمز ضربان قلب را افزایش داده و میزان انرژی را بالا می برد؛ و تنها هاله هایی از رنگ قرمز بر روی هر چیزی می تواند توجه بیننده را به آن جلب نماید. چه علامت خطر، چه علامت عشق، به هر حال قرمز آنجاست تا حواس شما را به خود جلب کند و چشمانتان را خیره سازد. ‎نارنجی: می تواند واکنش های جدی را برانگیزاند. افراد در برابر نارنجی دو واکنش نشان می دهند:یا عاشق آن می شوند یا از آن متنفر می شوند. نارنجی اصولا با زرق و برق، اشتعال، توانایی، انرژی، گرما، و آسایش در ارتباط است. زرد:رنگ خوشحالی، شادی، خرسندی، و سعادتمندی است. مردم اصولاً با مشاهده این رنگ اشتیاق، وجد و سرور، انرژی، خوش بینی، نیک اندیشی، و شور را تجربه می کنند. برخی از ترکیبات و سایه های زرد می توانند فرد را از نظر ذهنی تحریک کرده و خلاقیت او را افزایش دهند، اما از طرفی برخی از ترکیب های زرد نیز وجود دارند که ممکن است سبب ایجاد ترس، وحشت، اضطراب، و نگرانی شوند. ‎سبز:بیشتر برای به تصویر کشیدن عناصر سمبلیک مورد استفاده قرار می گرد و بعد از آبی دومین رنگ پر طرفدار در میان عموم افراد است. سایه های طبیعی سبز حس تازگی، طراوت، نو شدن، تعادل، آرامش، و تسکین را به افراد القا می کند. ترکیب نادرست سبز ممکن است احساساتی نظیر بی حالی و ناخوشی، را در فرد ایجاد کند. به طور کلی سبز معمولاً نماد مفاهیمی نظیر صلح، افتخارآفرینی، خوش شانسی، و باروری و حاصلخیزی است. ‎آبی:اکثریت قریب به اتفاق مردم موافقند که «آبی بهترین رنگ» است. شاید به آن خاطر باشد که مشاهده این رنگ سبب ایجاد هورمون های شیمیایی خاصی در بدن می شود که آرامش را ارتقا می بخشند. آبی اصولاً با احساساتی نظیر اعتماد، اطمینان، صداقت، وفاداری، منطق، آرامش، سکون و سکوت، و توجه و تمرکز همراه است. باید توجه داشت که برخی از ترکیبات رنگ آبی اثرات پویا تر و پرتحرکتری دارند و برخی از آن ها سرد تر و دور از دسترس می نمایند. در برخی پژوهش ها اثبات شده که آبی توانایی کارمندان و ورزشکاران را نیز افزایش می دهد. ‎بنفش:عموماً حد تعادلی میان انرژی و هیجان قرمز و آرامش و سکون آبی ایجاد می کند. گاهی برخی از سایه روشن های بنفش ذهن افراد را درگیر می کند و آن ها را مضطرب کرده و از آن ها افراد درونگرای افراطی می سازد و از این رو به سوی کسب عرفان، معرفت، دانش پیش می روند. ‎رنگ ها در ...

ادامه مطلب  

دوره های دانش افزایی زبان فارسی اهمیت بسیار در وجهه بین المللی ایران دارد  

درخواست حذف این مطلب
رئیس بنیاد سعدی با بیان اینکه برگزاری دوره های دانش افزایی زبان فارسی از لحاظ وجهه بین المللی ایران بسیار اهمیت دارد، گفت: نحوه برگزاری این دوره ها، تصور فارسی آموزان درباره کشور ایران را شکل می دهد و اگر خوب برگزار شود، این افراد ذهنیت خوبی در مورد تمام ایران خواهند داشت و به مردم کشورشان نیز دیدگاه مثبت خود را منتقل می کنند.به گزارش روابط عمومی بنیاد سعدی، غلامعلی حداد عادل در نشست همکاران بنیاد سعدی برای برگزاری هشتادوچهارمین دوره دانش افزایی زبان فارسی اظهار کرد: دوره های دانش افزایی بلند مدت، سنگین ترین وظیفه بنیاد سعدی در طی سال است بنابراین همانطور که پیش از نوروز، نیروی راهنمایی و رانندگی به حالت آماده باش در می آید تا مردم با خیال راحت سفر داشته باشند، ما نیز امروز در اینجا جمع شدیم تا برای شروع یک کار سنگین، فشرده، مهم و حساس آماده شویم.وی با بیان اینکه برگزاری موثر این دوره ها از لحاظ حیثیتی برای کشور و بنیاد سعدی اهمیت ویژه ای دارد، ادامه داد: نحوه برگزاری این دوره ها تصور فارسی آموزان در مورد کشور ایران را شکل می دهد بنابراین دوره های دانش افزایی از نظر وجهه بین المللی بسیار مهم است. همچنین این فارسی آموزان معلمان زبان فارسی آینده در کشور خودشان خواهند بود و کیفیت و محتوای دوره دانش افزایی اهمیت زیادی خواهد داشت.حداد عادل در ادامه گفت: از دو سال گذشته تصمیم گرفتیم دوره های دانش افزایی را در یکی از دانشگاه های تهران برگزار کنیم، چراکه از طریق اقامت در تهران، زبان آموزان شناخت بهتری از ایران خواهند داشت و همچنین برنامه ریزی بهتری می توان برای برنامه های فوق برنامه فرهنگی داشت و با توجه به تجربه های برگزاری دوره های دانش افزایی در سال های گذشته، هر سال تحولاتی را برای هرچه بهتر و موثرتر برگزار شدن این دوره ها ایجاد کرده ایم.وی ادامه داد: امسال با توج ...

ادامه مطلب  

دوره های دانش افزایی زبان فارسی اهمیت بسیار در وجهه بین المللی ایران دارد  

درخواست حذف این مطلب
رئیس بنیاد سعدی با بیان اینکه برگزاری دوره های دانش افزایی زبان فارسی از لحاظ وجهه بین المللی ایران بسیار اهمیت دارد، گفت: نحوه برگزاری این دوره ها، تصور فارسی آموزان درباره کشور ایران را شکل می دهد و اگر خوب برگزار شود، این افراد ذهنیت خوبی در مورد تمام ایران خواهند داشت و به مردم کشورشان نیز دیدگاه مثبت خود را منتقل می کنند.غلامعلی حدادعادلبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، غلامعلی حداد عادل در نشست همکاران بنیاد سعدی برای برگزاری هشتادوچهارمین دوره دانش افزایی زبان فارسی اظهار کرد: دوره های دانش افزایی بلند مدت، سنگین ترین وظیفه بنیاد سعدی در طی سال است بنابراین همانطور که پیش از نوروز، نیروی راهنمایی و رانندگی به حالت آماده باش در می آید تا مردم با خیال راحت سفر داشته باشند، ما نیز امروز در اینجا جمع شدیم تا برای شروع یک کار سنگین، فشرده، مهم و حساس آماده شویم.وی با بیان اینکه برگزاری موثر این دوره ها از لحاظ حیثیتی برای کشور و بنیاد سعدی اهمیت ویژه ای دارد، ادامه داد: نحوه برگزاری این دوره ها تصور فارسی آموزان در مورد کشور ایران را شکل می دهد بنابراین دوره های دانش افزایی از نظر وجهه بین المللی بسیار مهم است. همچنین این فارسی آموزان معلمان زبان فارسی آینده در کشور خودشان خواهند بود و کیفیت و محتوای دوره دانش افزایی اهمیت زیادی خواهد داشت.حداد عادل در ادامه گفت: از دو سال گذشته تصمیم گرفتیم دوره های دانش افزایی را در یکی از دانشگاه های تهران برگزار کنیم، چراکه از طریق اقامت در تهران، زبان آموزان شناخت بهتری از ایران خواهند داشت و همچنین برنامه ریزی بهتری می توان برای برنامه های فوق برنامه فرهنگی داشت و با توجه به تجربه های برگزاری دوره های دانش افزایی در سال های گذشته، هر سال تحولاتی را برای هرچه بهتر و موثرتر برگزار شدن این دوره ها ایجاد کر ...

ادامه مطلب  

تضعیف قدرت کشور ، مشروح خطبه های ائمه جمعه استان تهران ، تهران نیوز  

درخواست حذف این مطلب
ائمه جمعه استان تهران ضمن تاکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به اظهارات برخی از افراد که در راستای تضعیف قدرت کشور است انتقاد کردند.به گزارش تهران نیوز ، نماز عبادی _ سیاسی امروز جمعه شانزدهم تیر ماه با حضور پرشور مردم خداجو و عاشقان آل الله در شهر تهران و تمام شهرستان های استان تهران برگزار شد.ائمه جمعه استان تهران در خطبه های نماز جمعه امروز پس از توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و بزرگداشت هفته قوه قضائیه، به تبیین جایگاه والای این قوه پرداخته و موضوعات مختلفی در راستای اقتدار جمهوری اسلامی ایران و … مطرح کردند که در ادامه مشروح این سخنان را با هم می خوانیم: * امام جمعه موقت تهران: دست قوه قضائیه همه جا باز است / نباید تخلف در هیچ وزارتخانه ای واقع شودامام جمعه موقت تهران با اشاره به این که برخی مسئولان تحمل ندارند ، گفت: بعضی از آقایان منتظرند کسی چیزی بگوید تا پاسخ دهند.به گزارش تهران نیوز ، حجت الاسلام والمسلیمن کاظم صدیقی خطیب نمازجمعه این هفته تهران در خطبه دوم نماز عبادی _ سیاسی جمعه، پس از توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی ، با اشاره به ایام هفتم تیر و هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، گفت: بهشتی نه تنها در زمان خود مظلوم بود، بعد از شهادتش هم گوهر ناشناخته ای بود. شهید بهشتی هیچ گاه ادعای دانشمندی نداشت. با فلسفه غرب و هگل آشنایی داشت، بسیار دغدغه فرهنگی داشت و در این زمینه از آقای قرائتی خواسته بود که شما به هیچ اداره ای نروید و همین تخته سیاه را برای جوان ها رها نکنید.وی افزود: شهید آیت الله بهشتی در سعه صدر بی نظیر بودند؛ امروز متاسفم که برخی مسئولان ما منتظر هستند کسی چیزی بگوید، تحمل ندارند و زود باید پاسخ بگویند و اقدام و بیرون کنند و حذف کنند. بهشتی همه مخالفان خود را تحمل می کرد و در برابر آن همه تهمت و جوسازی برای دفاع از خودش لب باز نمی کرد و این عظمت آقای بهشتی بود. در برابر بنی صدر و ملی گراها و گروه های مخالف دین علیه ایشان که خار چشم دشمنان بود، جمله ای از خود دفاع نکرد. آیا امروز چنین کسی مثل بهشتی سراغ داریم؟ نمی دانید چه از ما گرفتند.امام جمعه موقت تهران با اشاره به دیدار مسئولان قضایی کشور با رهبر انقلاب و بیانات معظم له در این دیدار، اظهار داشت: دستگاه قضایی در همه جا براساس اختیاراتی که قانون اساسی داده، دستش باز است، نظارت بر اجرای قانون با داشتن بازوی مهم بازرسی کل کشور در تمام وزارتخانه ها چترش باید باز باشد و پیشگیری کند.حجت الاسلام صدیقی ادامه داد: توقع از آیت الله آملی رئیس محترم قوه قضائیه این است که این قوه تقویت شود و جایگاه واقعی خود را باز کند و نسبت به اموری که حضرت آقا تذکر دادند، به خصوص در مسئله بورسیه ها که سال ها گذشت و تعدادی از این افراد مظلوم بودند و مکرر پیش ما آمدند، عمل کند، ولی تاکنون اقدام موثری در این زمینه نشده، امیدواریم قضات ما بدانند در لبه آتش هستند. آنجا جای جهت گیری و پارتی بازی و ملاحظه این و آن نیست و هم از نظر اشراف به قانون و هم رعایت اخلاق بدانند خدا بشر را تکریم کرده است.وی با اشاره به وضعیت مردم یمن تصریح کرد: یمن تحت سخت ترین فشارهای اقتصادی نظامی و وضعیت وخیم زندگی هستند، آنجا را آل سعود ویران می کند و انسانیت مدفون شده و وضعیت یمن نشان می دهد که حقوق بشر اینها قلابی و حامی ظالم و مظلوم کش است و ما به اینها نفرین می کنیم و برای نجات مظلومین یمن همه باید تلاش کنند.خطیب نمازجمعه این هفته تهران اضافه کرد: در داخل کشور عربستان در شهرهای شیعه نشین با حمایت آمریکا چه می گذرد؟ در آذربایجان می بینیم که مردم اجازه گرامیداشت مراسم های مذهبی را ندارند، در هیچ کشوری سراغ نداریم که مثل همین آذربایجان مردم در مراسم مذهبی آزاد نباشند، در کشورهای کفر هم این کار را نمی کنند که در این کشورها صورت می گیرد و مجامع حقوق بشری خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.حجت الاسلام صدیقی در ادامه پیگیری بین المللی جنایت های بشری را یکی از وظایف دستگاه قضایی دانست و افزود: یکی از مطالباتی که مقام معظم رهبری داشتند و البته متوجه معاونت فرهنگی و حقوق بشر قوه قضائیه است که باید از انصاف هم نگذشت که قدم های خوبی برداشته شده، ولی تا حد مطلوب فاصله داریم، پیگیری حقوقی و قضایی مسائل بین المللی از جمله حمایت از مظلومین است. آیت الله زکزاکی به چه جرمی زندن است؟ علمای آذربایجان به چه جرمی در زندان هستند؟ و باید این مسائل در چارچوب حقوقی پیگیری شود.به گزارش تسنیم، صدیقی در خطبه اول نمازجمعه نیز با اشاره به اهمیت تقوا در جامعه اسلامی، گفت: مومن، دوستی حرام ندارد. کسی که خودش را تحت نظر می بیند و آزاد نمی بیند و خود را بنده می داند و اگر در کسی این حالت ایجاد شد و فهمید مالک دارد و مخلوق است و خالق او همراه اوست، لذا هیچگاه به خود اجازه نمی دهد کار خلاف کند. * امام جمعه ری: ترویج عفاف و حجاب وظیفه همه مردم استامام جمعه شهرری ضمن بزرگداشت هفته عفاف و حجاب بر رعایت حجاب فاطمی توسط بانوان ایرانی تاکید کرد و گفت: ترویج عفاف و حجاب وظیفه همه مردم است.حجت الاسلام و المسلمین سید علی شاهچراغی در خطبه های نماز عبادی _ سیاسی این هفته شهرری که با حضور پرشور اقشار مختلف جامعه در مصلی بزرگ آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام برگزار شد، ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار داشت: انسان با پرهیزکاری به درجات والا می رسد.وی با بیان اینکه دوشنبه نوزدهم تیرماه سالگرد وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) است، گفت: ثواب زیارت حضرت سیدالکریم علیه السلام برابر با زیارت حضرت سیدالشهداء علیه السلام است و این امامزاده عظیم الشان دارای زیارتنامه نیز می باشد که با واسطه بسیار اندک به امام حسن مجتبی علیه السلام می رسد.امام جمعه شهرری افزود: امامزادگان حمزه و طاهر علیهم السلام نیز که در این آستان مدفون هستند، از شخصیت های بزرگ و برجسته ای هستند و حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام در زمان حیاتش به زیارت امامزاده حمزه علیه السلام می رفت.شاهچراغی با بیان اینکه حجاب ا ز ضروریات دین است، ابراز کرد: امروز حجاب یک امر سیاسی شده و دشمن برای با اسلام در کشورهای غربی در دانشگاه ها برداشتن روسری ها را قانون کرده است.وی بیان کرد: امروز فریضه اسلامی امر به معروف و نهر از منکر در جامعه ترک شده و مسوولان باید این فریضه را احیا کنند و قوه قضاییه نیز باید از آمران به معروف حمایت کند.امام جمعه شهرری در ارتباط با وضعیت قطر گفت: پرونده این کشور پرونده روشنی برای ما نیست همین قطر روزی با کشورهای مرتجع و اسرائیل همکاری داشت و به صدام هم کمک می کرد و امروز به این نتیجه رسیده است که نباید در نسل کشی یمن مشارکت داشته باشد و همچنین گفته که می خواهیم با ایران سخن مسالمت آمیز داشته باشیم.حجت الاسلام شاهچراغی ادامه داد: این امور باعث شد برخی از کشورها شروط ۱۳گانه برای آن ها تنظیم کنند و قطر آن را نپذیرفت و فشارها را زیاد کرد. برخی از کشورها از قطر حمایت می کنند و قرار شد ایران هم از آنهاحمایت کند. قطر نباید عقب نشینی کند چرا که عربستان می خواهد شاه منطقه باشد. از قطر انتظار می رود مقاومت و ایستادگی کند.وی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب در ملاقات با نیروهای سپاه پاسداران فرمودند «ما هرگز از مواضع قوی و مقتدرانه خودمان کوتاه نخواهیم آمد. اقتدار موشکی و دفاعی ما بازدارنده است. ما قصد حمله به کشور ها را نداریم. ولی اگر کسی به ملت ما بد نگاه کند، ساکت نمی مانیم.» * امام جمعه رباط کریم: برخی ها به دنبال تضعیف قدرت کشور هستندامام جمعه رباط کریم گفت: رضا خان در ابتدا خودش را فردی مذهبی نشان می داد تا علما را جذب خود کند اقدامات زیادی هم انجام داد تا اطمینان علما را جذب کند اما در سال ۱۳۰۵ روی دیگر خود را نشان داد.حجت الاسلام محمدی نژاد در خطبه های نماز جمعه امروز رباط کریم پس از توصیه همگان به تقوای الهی اظهار داشت: بیاییم شرایط ازدواج را راحت تر کنیم، امروزه چشم هم چشمی سبب مشکل شدن ازدواج شده است.وی گفت: با تقوایی و خوش رفتاری زندگی را زیبا و سبب تقویت بنیان خانواده می شود.امام جمعه رباط کریم ادامه دارد: عروس ها به دنبال جهزیه کامل نباشند باید کمی در اول زندگی ساده زندگی کنند و به دور از تجملات باشند.وی تاکید کرد: رضا خان در ابتدا خودش را فردی مذهبی نشان می داد تا علما را جذب خود کند اقدامات زیادی هم انجام داد تا اطمینان علما را جذب کند اما در سال ۱۳۰۵ روی دیگر خود را نشان داد و بعد از سفر به خارج ماجرای کشف حجاب را ایجاد کرد و بعد از آن فاجعه های دیگر مانند مسجد گوهرشاد که حدود ۳ تا ۵ هزار نفر را شهید کرد، رضا خان نیامد روزه و نماز را بردارد بلکه دست روی عفاف و حجاب گذاشت که اول پایه را سست کند سپس بقیه دین از بین می رود.حجت الاسلام محمدی نژاد بیان داشت: باید خانواده ها این موضوع را جدی بگیرند نباید بگذاریم دشمن به هدف خود برسد امر به معروف کنیم اگر کسی را دیدیم حتماً بهش تذکر بدهیم.امام جمعه رباط کریم تصریح کرد: این قرار دادهای نفتی است که ما را نگران می کند در این سرمایه گذاری های خارجی کسانی مخالف هستند و بعضی ها با شرکت توتال فرانسه قرارداد نفتی امضا کرده، این قرار داد ۲۰ ساله حتی تا ۲۵ سال هم تمدید می شود.* امام جمعه اسلامشهر: ملت عراق مراقب توطئه های حامیان داعش باشندامام جمعه اسلامشهر با اشاره به نقشه های شوم گروه تروریستی داعش و حامیان آن گفت: ملت عراق باید همواره مراقب توطئه های حامیان داعش باشند.حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی نوروزی در خطبه های نماز جمعه در اسلامشهر گفت: قرآن کریم در آیه ۴۱ و ۴۲ سوره انفال یک سفارش به همه مؤمنین می کند: ای مؤمنان خدا را بسیار یاد کنید، چراکه ذکر خدا آرامش بخش دل هاست. اگر ذکر خدا در ما نباشد ما گرفتار بدبختی می شویم. پیامبر اکرم (ص) نیز در حدیثی می فرمایند: ای مؤمنان مرگ، حساب و میزان و سنجش اعمال را فراموش نکنید.وی اضافه کرد: همه اعمال ما حساب دارد، امام علی (ع) می فرمایند همه اعمال و حتی تعداد نفس های ما ثبت می شود.وی با اشاره به روز دوشنبه ۱۹ تیرماه مصادف با ۱۵ شوال، سالروز شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا گفت: در جنگ احد مسلمانان به دلیل غفلت و بی توجهی برخی، شکست سختی خوردند تا جایی که ۹۰ نفر از جمله حضرت حمزه به شهادت رسیدند. تا پیش از حادثه کربلا، سیدالشهدا به حضرت حمزه (ع) گفته می شد اما پس از حادثه کربلا ائمه اطهار امام حسین (ع) را سیدالشهدا را خطاب کردند.امام جمعه اسلامشهر ادامه داد: ۱۵ شوال سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی است، این شخصیت به محضر پنج امام معصوم رسیدند و دوران زندگی ایشان را درک کردند. ایشان وقتی در سامرا در محضر امام هادی (ع) بودند دینشان را به امام عرضه کردند، امام هادی پس از شنیدن و تائید اعتقادات آن حضرت گفتند که تو به حق ولی و دوستدار ما هستی.وی با اشاره به روز ۱۷ شوال که جنگ خندق یا احزاب اتفاق افتاد خاطرنشان کرد: پس از رشادت ها و جان فشانی های حضرت علی (ع) دشمنان اسلام به تعبیر قرآن در این جنگ هیچ خیری نصیبشان نشد و نتوانستند به هیچ یک از اهداف خود برسند.وی با اشاره به پیشروی ارتش و نیروهای مردمی عراق در موصل گفت: ارتش و نیروهای مردمی عراق توانستند موصل و مسجد النوری- که مرکز خلافت داعش در عراق بود -را از کنترل داعشی ها آزاد کنند و تنها مقدار کمی از پاکسازی کامل موصل باقی مانده است.خطیب نماز جمعه اسلامشهر یادآور شد: باید ملت و رزمندگان عراق مراقب باشند چراکه به وجود آورندگان و حامیان داعش فریبکار و حیله گر هستند و معلوم نیست به این زودی دست از توطئه هایشان بردارند. این پیروزی تنها متعلق به ملت عراق نبود بلکه متعلق به نیروهای مقاومت بود نیروهایی که مقابل رژیم صهیونیستی می ایستند.وی با اشاره به نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در این انتخابات یکی از کاندیداها بیشترین آرای مردمی را کسب کرد، طرفداران بقیه کاندیدها همه باید فرد منتخب را رئیس جمهور خود بدانند، رئیس جمهور، رئیس جمهور همه این کشور است، مقام معظم رهبری برنده انتخابات ملت شریف ایران هستند و شخص خاصی برنده نیست.حجت الاسلام نوروزی اضافه کرد: جناح ها و کاندیداهای دیگر به آیه ۴۶ سوره انفال توجه کنند که می فرماید: مسلمان از خدا و رسول او طاعت کنند و با هم درگیری و کشمکش نداشته باشید چراکه قدرت خود را از دست می دهند. حالا که در انتخابات ملت برنده شده اند همه باید آنچه نظر مقام معظم رهبری است از دولت، نظام و رزمندگان قدرتمندمان دفاع کنیم. * امام جمعه دماوند: نیروی انتظامی با افراد غریبه بدحجاب و هنجارشکن در دماوند برخورد کندامام جمعه دماوند با انتقاد نسبت به برخی هنجارشکنی ها گفت: نیروی انتظامی با افراد غریبه بدحجاب و هنجارشکن در دماوند برخورد کندحجت الاسلام و المسلمین کاظم فتاح دماوندی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر دماوند در جمع نمازگزاران اظهار داشت: سبک زندگی اسلامی سبب پاک شدن زندگی و سعادتمندی افراد در آخرت می شود.وی افزود: یکی از وظایف ما در تحقق سبک زندگی اسلامی کسب رزق و روزی حلال، طیب و طاهر است و همانطور این موضوع در قرآن کریم اشاره فراوانی شده است.امام جمعه دماوند ادامه داد: اگر مردم در زندگی خود از حرام خوری تقلب، کم فروشی و احتکار و اختلاس و بی انصافی دوری کنند در این صورت چهره جامعه اسلامی دوست داشتنی و روابط اقتصادی پاک و سالم برقرار می شود.فتاح دماوندی تأکید کرد: اگر لقمه های ما در زندگی پاک و حلال باشد، فرزندانی که در اثر خوردن آنها رشد می کنند بسیار پاک خواهند و این فرزندان زمینه بهتری برای رشد معنوی خواهند داشت.وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ۲۱ تیرماه، سالروز حجاب و عفاف در جامعه اسلامی گفت: مسئولان نظام اسلامی باید بدانند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مجبور نیستیم که هرچه کشورهای بیگانه به ما امر کردند، چشم بگوییم.امام جمعه دماوند افزود: دوره تسلط آمریکا و انگلیس بر این کشور گذشت و همه ما باید قدردان زحمات فراروان امام خمینی (ره) باشیم و در آستانه سالروز حجاب و عفاف از عوامل نیروی انتظامی خواستاریم که نسبت به بدحجابی در جامعه و شهرستان دماوند برخوردهای لازم را داشته باشند.فتاح دماوندی تصریح کرد: نیروی انتظامی باید کلیه توان خود را با معضل بدحجابی در جامعه اسلامی بکار گیرد، چراکه دین اسلام با بی عفتی و بی حیایی در جامعه مخالف است.وی ادامه داد: هم اکنون در فصل تابستان شاهد حضور مهمان عزیزی از استان تهران و سطح کشور به شهر دماوند هستیم که بسیاری به نماز جمعه و جماعت تشریف می آورند و برخی افراد غریبه قصد حرمت شکنی با بدحجابی و ناهنجاری های اجتماعی در این شهر را دارند که باید نیروی انتظامی با این افراد برخورد جدی داشته باشد.وی با اشاره به تحرکات برخی از مسئولان وزارت در خصوص جدایی بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) شهرستان دماوند و واگذاری آن با نامه ای از سوی وزارت کشور به بخش لاریجان گفت: وزارت کشور استانداران و فرمانداران مسئول تأمین امینت کشور هستند و نباید با ایجاد اقداماتی تأسف بار باعث ایجاد تنش و اختلاف بین مردم شهرستان دماوند و مازندران شوند.امام جمعه دماوند تأکید کرد: وزارت کشور نباید اجازه بدهد، برخی از افراد سودجو و فرصت طلب با دست گذاشتن برروی موضوعاتی منطقه ای همچون جداسازی بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) از شهرستان دماوند، باعث ایجاد تحریک مردم شوند.فتاح دماوندی بیان کرد: اما متأسفانه در چند روز گذشته و بعد از تعطیلات عید سعید فطر بجای اینکه مسئولان وزارت کشور به مردم ما عیدی بدهند با امضای نامه ای تعجب برانگیز، باعث ناراحتی مردم متدین شهرستان دماوند شدند.وی ادامه داد: در این نامه ارسالی از سوی مسئولان ورازت کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر واگذاری امامزاده هاشم (ع) لاریجان به استان مازندران چند خطا رخ داده است.امام جمعه دماوند گفت: چرا که بیش از هزار سال است، مردم شهرستان دماوند خادم پرافتخار بقعه امامزاده هاشم (ع) هستند و مسئولان وزارت کشور و دیگر دوستان هیچ موقع نمی توانید، خدمتگذاری به این امامزاده را از مردم این منطقه بگیرید.فتاح دماوندی تصریح کرد: در کتب تاریخی قرن های گذشته این بقعه متبرکه جزء قلمرو دهستان آبعلی واقع در شهرستان دماوند ثبت شده است و کلیه اسناد و مدارک آن در اداراتی همچون سازمان میراث فرهنگی و گردشکری، ثبت و احوال و اوقاف و امور خیریه ابن شهرستان موجود می باشد. * امام جمعه قرچک: هر حرکتی بر خلاف نظر ولی فقیه محکوم استامام جمعه قرچک با تاکید بر تبعیت پذیری نسبت به ولایت فقیه گفت: هر حرکتی و برنامه ای بر خلاف نظر ولی فقیه از هر مسئولی محکوم است.حجت الاسلام والمسلمین حجت الله اسماعیلی در خطبه های نماز جمعه این قرچک پس از توصیه همگان به تقوای الهی اظهار داشت: اگر کسی در جهت پاکی و طهارت خود و دیگران تلاش کند او همیشه زنده است، محبوب خدا و خلق است .وی گفت: هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع است، هرچه هم ظالمین و مستکبرین زمانشان به آنها ظلم کردند به جسم و جانشان لطمه زدند حتی به قبور مطهر شان هم دستبرد زدند ولی حقیقت آنها، شخصیت آنها، تفکر آنها بیشتر شناخته شد و بیشتر طرفدار پیدا کرد .اسماعیلی تاکید کرد: وعده الهی هم همین است، انسان بدون بندگی، طهارت و تقوی، بدون انجام واجبات و ترک محرمات به جایی نمی رسد وهمه بدبختیهای جامعه ما از بی تقوایی است .وی افزود: برادران و خواهران عزیز ، دین یعنی تقوا و تقوا یعنی رعایت حقوق مردم ، و خدمت به خلق خدا ست.امام جمعه قرچک گفت: چنگ زدن به ریسمان الهی ، اعتماد به خداوند و توکل بر خدا شرط نجات است . وی گفت: امروز فرعونیان و نمرودیان زمان در مقابل جهل و نادانی و خفتگی مبارزه نمی کنند بلکه در مقابل بیدارگر ی و آگاهی ملتها مبارز ه می کنند و با ابزار دوستی و کلاس دیپلماسی بی سر و صدا سردمداران غافل کشورها را اغفال کرده و اموال و سرمایه های ملت ها را غارت می کنند .وی بیان کرد: شأن و تراز ...

ادامه مطلب  

تضعیف سپاه موجب تضعیف امنیت ملی می شود  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی دفاع پرس، سردار سرلشکر پاسدار «سیدیحیی صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در پنجمین همایش سلحشوران دفاع مقدس که عصر امروز در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، درباره تضعیف سپاه و تهمت هایی که علیه سپاه زده می شود اظهار داشت: تضعیف سپاه، موجب تضعیف امنیت داخلی و خارجی ایران است. اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی و داعش دشمن سپاه باشند، طبیعی است اما اینکه در داخل تهمت، دروغ و تضعیف سپاه صورت گیرد، غیر منصفانه است.وی افزود: تضعیف سپاه تضعیف اقتصاد کشور است در واقع اگر امنیت باشد شرکت توتال می آید و قرار داد نفتی منعقد می کند اما اگر امنیت نباشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور صورت نمی گیرد.سردار صفوی ادامه داد: سپاه حافظ امنیت ملی و سپر مستحکم ...

ادامه مطلب  

پیام امام خامنه ای در اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) + متن  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صاحب نیوز روزنامه خراسان پیام رهبر انقلاب به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) را بازنشر داده است که آن را در ادامه می خوانید:پس از رحلت امام خمینی(ره) انقلاب باید چه مسیری را طی می کرد؟ آیت ا خامنه ای که از سوی مجلس خبرگان رهبری به رهبری انقلاب اسلامی انتخاب شده بود چه شاخص ها و راهبردهایی برای راهبری کشتی تازه از توفان جنگ تحمیلی خلاص شده انقلاب داشت؟ شرایط آن روزهای انقلاب و کشور چگونه بود و دورنمای نظام اسلامی بر مبنای کدام ملاک ها پایه گذاری شد؟ چقدر افکار و اندیشه ها و نیز سیره عملی و عقیدتی امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی در این ملاک ها و شاخص ها نقش داشت؟ این پرسش ها را آن هایی که سن و سال شان به روزهای حزن انگیز خرداد 1368 قد می دهد به خوبی بیاد دارند.آن هایی که مریدشان را در عنفوان دوره نوجوانی انقلاب اسلامی پس از یک جنگ تمام عیار 8 ساله از دست داده بودند به خوبی به یاد می آورند چه لحظات غیرقابل تحملی را گذراندند که آن روز به قول رهبر انقلاب «روز عزای بزرگ عالم اسلام شد». عبور سرافرازانه کشتی انقلاب از گرداب خطیر حادثه ارتحال امام که خیلی ها می پنداشتند کشتی انقلاب را در خود فرو خواهد برد باعث شد تا همین حادثه حزن انگیز به حیات انقلاب اسلامی اوج بخشد و این نبود جز تاسی ملت به آموزه هایی که امام راحل در طول 15 سال مبارزه نهضت و 10 سال رهبری انقلاب در سهمگین ترین توفان های پس از بهمن 57 به مردم آموخته بود.جایی که به گفته رهبری انقلاب « صحنه پرداز اصلی و عامل حقیقی همانا اسلام و عقیده و ایمان و تربیت اسلامی» بود و «مغزهای علیل تحلیلگران مادّی عاجز از فهم و تحلیل حوادث» بودند. یک سال پس از رحلت امام خمینی و رهبری آیت ا خامنه ای ایشان در یک پیام بسیار مهم به تبیین شاخص های انقلاب اسلامی و نیز الگوی عملی سیره امام خمینی در حوزه های مختلف پرداختند. این پیام که از آن می شود به عنوان مانیفست یا منشور رهبری آیت ا خامنه ای نام برد حاوی راهبردهای اصلی انقلاب و نظام اسلامی برای دوران پس از حیات دنیوی امام خمینی (ره) است و رجوع به آن به مثابه رجوع به الگویی است که مسیر انقلاب در این سال ها پیموده است. الگویی که در آن تقریبا در همه زمینه ها به سوالات پاسخ داده است از عدالت اجتماعی تا دیپلماسی تراز انقلاب اسلامی.الگویی که با این جملات به پایان می رسد: « دوران 10 ساله حیات مبارک امام خمینی الگو و نمونه حیات جامعه انقلابی ماست و خطوط اصلی انقلاب همان است که امام ترسیم فرمود برای آمریکا ودیگر سردمداران استکبار چیزی مهمتر از این نیست که ملت ایران از راه 10 ساله خود برگردد یا در آن تردید کند ». حالا 25 سال پس از صدور این پیام و 26 سال پس از آغاز زعامت انقلاب اسلامی توسط حضرت آیت ا خامنه ای مرور خط به خط این پیام نتایجی شگرف از تطبیق مسیر کنونی انقلاب اسلامی با راهبردهای طراحی شده در 25 سال قبل که مبتنی بر حیات مبارک امام خمینی(ره) بوده است پیش روی ما می گذارد. این متن را که در دهم خرداد 1369 با قلمی ادبی شیوا و بسیار دلنشین و زیبا توسط رهبر انقلاب اسلامی نگارش یافته است را به نقل از پایگاه حفظ و نشر آثار ایشان (khamenei.ir) می خوانید.حضرت آیت ا خامنه ای ولی امر مسلمین جهان و رهبر انقلاب اسلامی در اولین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی قدس سره الشریف پیام بسیار مهمی صادر فرمودند. متن پیام به این شرح است:بسم ا الرّحمن الرّحیم رجال لاتلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکرا و اقام الصّلوه و ایتاء الزکوه یخافون یوما تتقلّب فیه القلوب والابصار. لیجزیهم ا احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و ا یرزق من یشاء بغیر حساب(1)در تاریخ پُرماجرای انقلاب هیچ روزی مانند دوازدهم بهمن نبوددر تاریخ پُرماجرای انقلاب هیچ روزی مانند دوازدهم بهمن نبود که در آن مردی از دودمان پیامبران و بر شیوه آنان با دستی پُرمعجزه و دلی به عمق و وسعت دریا در میان مردمی شایسته و چشم به راه چون آیه رحمت فرود آمد و آنان را بر بال فرشتگان قدرت حق نشانید و تا عرش عزت و عظمت برکشید.و هیچ روزی چون چهاردهم خرداد نبود و هیچ روزی چون چهاردهم خرداد نبود که در آن طوفان مصیبت و عزا بر این مردم تازیانه غم و اندوه فرود آورد. ایران یک دل شد و آن دل در حسرتی گدازنده سوخت و یک چشم شد و آن چشم در مصیبتی عظیم گریست. در آن روز خورشیدی غروب کرد که با طلوع آن هزار چشمه نور در زندگی ملت ایران جوشیده بود روحی عروج کرد که با نَفَس روح اللهی اش پیکر ملت را جان بخشیده بود حنجره ای خاموش شد که نَفَس گرمش سردی و افسردگی از جهان اسلام زدوده بود لبانی بسته شد که آیات الهی عزت و کرامت را بر مسلمین فروخوانده و افسونِ یأس و ذلت را در روح آنان باطل ساخته بود.آن روز روز عزای بزرگ عالم اسلام شدآن روز روز عزای بزرگ عالم اسلام شد. سوزش آن غم به ملت ایران منحصر نماند. در سراسر جهان هرجا دل روشن و جان بیداری بود مصیبت زده شد. هرجا مسلمانی آگاه از انقلاب و مسائل آن بود خود را صاحب عزا شمرد. پس در روی زمین جایی نماند که در آن دلهایی از این حادثه عظیم از اندوه لبریز نشود و انسان هایی از این فقدان بی جبران به عزا ننشینند.مصیبت فقدان امام همان به بزرگی امام بود و جز خدا و اولیایش کیست که حد و مرز این عظمت را بشناسد؟و اما ایران یکسر عزاخانه ا ی شد که در هر شهر و روستایش شیون حسرت بار از یکایک خانه ها سرریز شد و کوی و میدان و خیابان را پُر کرد. هیچ کس نتوانست این جرعه درد را خاموش فرو برد از دلاوران میدان های نبرد تا مادران و پدرانی که غم شهادت جوانان شان نتوانسته بود گره عجز و اندوه بر جبین شان بیفکند تا بزرگمردان عرصه علم و عرفان و سیاست و تا یکایک آحاد این ملت عظیم القدر همه و همه در این مصیبت عظمی زار زار گریستند یا صدا به فغان بلند کردند یا بی صبرانه بر سروسینه زدند. مصیبت فقدان امام همان به بزرگی امام بود و جز خدا و اولیایش کیست که حد و مرز این عظمت را بشناسد؟ آن جا که دل های بزرگ بی تاب می شوند آن جا که انسان های بزرگ دست وپا گم می کنند آن جا که صحنه از بی قراری میلیون ها و میلیون ها انسان پُر است کدام زبان و قلم انسانی است که بتواند نمایشگر و صحنه پرداز گردد؟ من که خود قطره بی تابی در اقیانوس متلاطمِ آن روز و آن روزها بوده ام چگونه خواهم توانست آن را شرح کنم؟!و اما روی دیگر صحنه یعنی فضای ملکوت جهان و اما روی دیگر صحنه یعنی فضای ملکوت جهان در آن روز تنها برای اصحاب بصیرت و معرفت مشهود بوده است.شاید چشم های نافذی که حجاب ملک را می گشایند و مرغ نگاه را تا ملکوت پرواز می دهند شگفتی های بیشتر و صحنه های تماشایی تری را آن روز در آن عاشورای خمینی دیده باشند: عروج نفس مطمئنه ای را به قرارگاه لطف و رحمت خدا صعود کلمه طیبه ای و نفس راضیه و مرضیه ای را به سوی حق رجوع جویباری را به دریا و وصال عاشقی را به معشوق استقبال خیل عظیم شهدا را از آن روح مطهر و خیرمقدم ارواح طیبه اولیا را به آن میهمان تازه وارد فوز و فلاح جان مزکّایی را که بر بال ملایک رحمت نشسته و شمیم حسنات بی شمارش مشام فرشتگان و خزنه بهشت نعیم حق را معطر ساخته عمل صالحی را که ردایی از نور گشته و بر پیکر ملکوتی آن روح مجرد پوشانیده شده و باران غفران و فضل خداوندی گشته و بر سراپای آن عبد صالح فروریخته و دارالسّلام ابدی شده و آن مشتاق رضوان حق را در خود جای داده است.افسوس که برای ما خاکیان از آن آیینه بندان جشن ملکوتی بارقه تسلایی نمی درخشید و جز اشک دیدگان نَمی بر آتش هجران آن قبله دل ها افشانده نمی شد. شور عزا در غم پدر مهربان معلم دلسوز و مرشد حکیم و دیده بان همیشه بیدار و طبیب درد و درمان شناس و سروش رحمت خدا بر امت و یادگار انبیا و اولیا در زمین اهل زمین را می گداخت و غمی بی تسلا بر آنان فرو می ریخت.زمان یگانه خود را از دست داد و زمین گوهری یکدانه را در خود گرفتزمان یگانه خود را از دست داد و زمین گوهری یکدانه را در خود گرفت. پرچمدار بزرگ اسلام پس از عمری مبارک که در راه اعتلای اسلام سپری شده بود دنیا را وداع کرد و قطب عالم امکان و ولىّ ا الاعظم(ارواحنافداه) در مصیبت خلیفه خود سوگوار شد. اکنون یک سال از آن روزهای مالامال درد و رنج می گذرد. سالی که در آن یاد و حضور امام لحظه ای ملت ما را ترک نگفته و زنده و برجسته و درخشان در ذهن و زندگی آنان و دیگر مسلمانان و مستضعفان در سراسر جهان برجا مانده است. آنچه پس از حیات پُربرکت امام و در این یک سال برای ما و همه دلسوزان امت اسلام بیشترین اهمیت را داشته میراث عظیم و تاریخی و بی نظیر او جمهوری اسلامی و سلامت و توان و شتاب و جهت گیری صحیح آن در راه و خط امام بوده است. این همان چیزی است که در دوران زندگی آن بزرگوار نیز مسئله اول برای ملت ایران و دوستان آن در سراسر جهان بلکه برای هر مسلمانی به حساب می آمده که به مجد و عظمت اسلام دل بسته بوده است و حق نیز همین است.جمهوری اسلامی در مدت 10 سال واندی رهبرىِ امام راحل عظیم بارها قلدران زمان را عملاً تحقیر کرد و دروغ شکست ناپذیری آنان را باطل ساخت.جمهوری اسلامی که با پیدایش خود راه نوینی در مقابله با زورگویان تراز اول عالم باز کرد و به ملت های مستضعف مخصوصاً مسلمانان امیدی تازه بخشیده و در مدت 10 سال واندی رهبرىِ امام راحل عظیم بارها قلدران زمان را عملاً تحقیر کرده و دروغ شکست ناپذیری آنان را باطل ساخته است باید هم بیشترین اهتمام امت اسلام و ملت ستم کشیده ما را به خود جلب کند.آن فقیه عظیم القدر و اسلام شناس بی بدیل حفظ جمهوری اسلامی را برتر و با اهمیت تر از هر واجبی می دانست.همچنان که آن پیشوای صالحان نیز همیشه بیشترین همت خود را به همین دو مسئله می گماشت: پاسداری از جمهوری اسلامی و مراقبت از جهت گیری راست و درست آن. و آن فقیه عظیم القدر و اسلام شناس بی بدیل حفظ جمهوری اسلامی را برتر و با اهمیت تر از هر واجبی میدانست.با رحلت امام خمینی(ره) طیف وسیع دشمنان اسلام این امید را پنهان نکردند که جمهوری اسلامی یا به کلی از پای درآید و یا به ناچار به زیر دامان این و آن پناه گیرد!با رحلت امام خمینی(ره) طیف وسیع دشمنان اسلام که در صفوف مقدّم معارضه با جمهوری اسلامی بودند این امید را پنهان نکردند که جمهوری اسلامی در غیاب پدیدآورنده و پروراننده خود نیروی دفاع و رشد را از دست بدهد و چون کودک بی صاحبی احساس ضعف و درماندگی کند یا به کلی از پای درآید و یا به ناچار به زیر دامان این و آن پناه گیرد! در محاسبات تنگ نظرانه دشمنان که همه بی استثنا اسیر محاسبات صددرصد مادّی و از فهمِ روابط معنوی و برکات ایمان و تقوا بی نصیبند نمی گنجید که معجزه الهی در طلیعه قرن پانزدهم هجری یعنی حکومت صلاح و دین و حیات دوباره ارزش های اسلامی آن قله مرتفعی باشد که دست آلوده بندگان هوا و هوس به آن نرسد و دیپلماسی زر و زور از به دام افکندن آن عاجز بماند!نظام اسلامی رشد و کارایی خود را در مصیبت و ابتلای عظیم الهی نشان داداما اراده الهی این بود و همان شد که اراده الهی بود. نظام اسلامی رشد و کارایی خود را در این مصیبت و ابتلای عظیم الهی نشان داد و ملت عالیقدر و مسئولان دلسوز و اهل حل و عقد به پاداش صبر بر این مصیبت عظمی استحقاق درود و رحمت حق را یافتند و به کمک خداوند و توجهات حضرت ولىّ ا اعظم (ارواحنافداه) توانستند با گشودن گره هایی که به طور طبیعی در صورت ارتحال امام پدید می آمد از امتحانی بزرگ سربلند بیرون آیند. نظام اسلامی که قلب تپنده خود را از دست داده بود به برکت ایمان و توکلش و به برکت درس های جاودانی که مردمش از آن استاد و مرشد خود آموخته بودند نه فقط از حرکت و حیات و نشاط بازنماند بلکه با نشان دادن کارآزمودگی و حکمت و سرعت عمل اعتبار خود را مضاعف ساخت.تحولاتی که اعتباری افزونتر از پیش به ایران و ایرانی و انقلاب و نظام اسلامی بخشیدابراز وفاداری ملت در آن عزاداری بی نظیر که در مقیاس جهان و تاریخ فوق العاده بود حل مسئله رهبری اعلام حضور عاشقانه همه جایی و همگانی مردم در دفاع از راه امام و از میراث معنوی امام در برابر رهزنان کمین گرفته و رستاخیز شگفت انگیز و به یادماندنی 40 روزه ایران و آن گاه تصویب ملّی اصلاحات قانون اساسی و شرکت در انتخاب رئیس جمهورِ گزیده و تشکیل دولت و جریان یافتن همه امور کشور در عین تازگی و جاودانگی داغ رحلت امام و یاد ماندگار او همه و همه اعتباری افزونتر از پیش به ایران و ایرانی و انقلاب و نظام اسلامی بخشید.عبور سرافرازانه کشتی انقلاب از گرداب خطیر حادثه ارتحال امامدرست در آن هنگام که از حادثه ارتحال امام نفس دنیا در سینه اش حبس شده و خواب از چشم دوست و دشمن در سطح جهان گرفته شده بود ایران اسلامی نمایشی قهرمانانه داد و با عنایات خداوندی سنگین ترین آزمون خود را به سرافرازی طی کرد و کشتی انقلاب از گردابی خطیر با آرامش و اطمینان عبور کرد. و این خود آیت دیگری از شمول الطاف الهی بر ملتی شد که قدم در راه خدا نهاده و به نصرت او قیام کرده است.حادثه ای که دشمنان می پنداشتند انقلاب را درهم خواهد پیچید به انقلاب اوج و حیات بخشیددوستان یعنی توده های مسلمان و مستضعفانِ بسیاری از مناطق عالم جان و امیدی دوباره گرفتند و به پایه های نظام سلطه جهانی ضربه ا ی دوباره پس از ضربه آغاز پیروزی انقلاب وارد آمد. یعنی حادثه ای که می پنداشتند انقلاب را درهم خواهد پیچید به انقلاب اوج و حیات بخشید و امام ما آن برافروزنده مشعل انقلاب با رحلت خود یک بار دیگر شعله انقلاب را برافروخته کرد. «فرحمه ا حیّا و میّتا والسّلام علیه یوم ولد و یوم قادالامّه و یوم ارتحل و یوم یبعث حیّا.»در همه این حوادث صحنه پرداز اصلی و عامل حقیقی همانا اسلام و عقیده و ایمان و تربیت اسلامی استدر همه این حوادث و با نگاهی وسیعتر در سرگذشت یازده ساله نظام اسلامی و اساساً در پیدایش این نظام و مقدمات آن و مبارزاتی که به آن منتهی شد صحنه پرداز اصلی و عامل حقیقی همانا اسلام و عقیده و ایمان و تربیت اسلامی است. هم ملت ایران که با قیام شجاعانه اش در برابر نظام سلطه جهانی و برضد ابرقدرتهای شرق و غرب کاری عظیم و بی سابقه انجام داد هم رهبر و قائد عظیم الشأن این انقلاب که مثل کوه در برابر همه بادهای مخالف ایستاد و هجوم طوفانها را شکست اما خود کمترین تکانی نخورد هم نظام نوین اسلامی که توانست کشور را بدون اندک تکیه ا ی به بیگانگان اداره کند و جنگی را که محل تلاقی نیروهای شرق و غرب بر ضد او بود و نزدیک به سه چهارم سالیان پس از پیروزی را فرا گرفت بدون گرایش به هیچ طرف و فقط با تکیه برخود شرافتمندانه و با عزت و پیروزی به پایان بَرَد همه و همه توان خود را از اسلام گرفته اند و اسلام جوهراصلی این حوادث شگفت آور و مایه حقیقی قدرت و صلابت و عزتی است که ایران و ایرانی و ملت و رهبر و انقلاب و نظام ما در تاریخ معاصر از خود بروز داده اند.همه عزت و اعتلایی که به مسلمین وعده داده شده در سایه ایمان و درک روشن و عمیقی از توحید استاسلام دین توحید است و توحید یعنی رهایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هرکس به جز خدا یعنی گسستن بندهای سلطه نظام های بشری یعنی شکستن طلسم ترس از قدرت های شیطانی و مادّی یعنی تکیه بر اقتدارات بی نهایتی که خداوند در نهاد انسان قرارداده و از او بکارگیری آن ها را همچون فریضه ا ی تخلف ناپذیر طلب کرده است یعنی اعتماد به وعده الهی در پیروزی مستضعفین بر ستمگران و مستکبرین به شرط قیام و مبارزه و استقامت یعنی دل بستن به رحمت خدا و نهراسیدن از احتمال شکست یعنی استقبال از زحمات و خطراتی که در راه تحقق وعده الهی آدمی را تهدید می کند یعنی مشکلات راه را به حساب خدا گذاشتن و خود را به پیروزی حتمی و نهایی امیدوار داشتن یعنی در مبارزه چشم به هدف عالی که نجات جامعه از هرگونه ستم و تبعیض و جهل و شرک است دوختن و عوض ناکامیهای شخصی و میان راهی را نزد خدا جستن و خلاصه یعنی خود را مرتبط و متصل به اقیانوس لایزال قدرت و حکمت الهی دیدن و به سمت هدف اعلی با امید و بی تشویش شتافتن. همه عزت و اعتلایی که به مسلمین وعده داده شده در سایه چنین ایمان و درک روشن و عمیقی از توحید است. بدون فهم درست و پایبندی عقیدتی و عملی به توحید هیچ کدام از وعده های الهی درباره مسلمانان عملی نخواهد شد.عامل اصلی بازگذاشتن صحنه برای بت های استعمار در دوران سلطه استکباردر دوران سلطه استکبار غفلت از توحید ناب اسلامی و مفهوم زندگی شمول آن بود که صحنه را برای بُتهای استعمار باز گذاشت و به خداوندان زر و زور فرصت تاخت وتاز داد. دشمنان با نقشه های از پیش آماده شده دین را در کشورهای اسلامی از صحنه زندگی راندند و شعار جدایی دین از سیاست را در این کشورها تحقق بخشیدند. نتیجه این شد که پیشرفت علمی غرب بتواند این کشورها را یک باره به صورت تابعی از کشورهای صنعتی درآورد و سرنوشت سیاسی و اقتصادی آن را برای مدتهای طولانی و جبران ناپذیر به دست غارتگران غربی بدهد. امروزه غالب کشورهای اسلامی پس از ده ها سال که جیب کمپانی ها و دولت های غربی از منابع آن ها پُرشده در وادی عقب ماندگی سرگردانند و هنوز محتاج صنعت و علم و کالای غربی و هنوز در عالم سیاست طفیلی و پیرو ناگزیر آنان. این همان خسران عظیمی است که از روز اول بر اثر عدم توجه به اصل بنیادین اسلام یعنی توحید اسلامی پیش آمده و هرچه زمان پیشتر رفته و علم کامل تر شده و دولت ها و کشورهایی را مجهزتر کرده کشورهای اسلامی ناتوان تر وابسته تر کم جرأت تر و بی ابتکارتر شده اند.راه علاج کشورهای اسلامیراه علاج آن است که مسلمانان به اسلام ناب که در آن توحید و نفی عبودیتِ غیرخدا از هر چیز برجسته تر و درخشنده تر است برگردند و عزت و قدرت خود را در اسلام بجویند. و این چیزی است که طراحان توطئه های ضد اسلامی همیشه از آن بیمناک بوده و در راه پیدایش آن موانع جدی می نهاده اند. هنگامی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد از آن جا که پیش بینی میشد که جاذبه و محبوبیت انقلاب ملتهای مسلمان و حتّی بعضی غیرمسلمانها را شیفته اسلام کند همه دست های استعماری به کار افتاد تا از نفوذ معنوی اسلام جلوگیری کند. تلاش وسیع و همه جانبه استکبار در برابر نفوذ اسلام هیچ موجبی جز این ندارد که گسترش اسلام و مفاهیم اسلامی در هر نقطه جهان به معنای جمع شدن بساط استکبار و ایادی آن در آن نقطه است.نمونه هایی از سرفصل جدید در مبارزات ملل اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامیهمان طور که همه می دانند بلافاصله پس از پیروزی انقلاب که معنای درست توحید و نفی عبودیت غیرخدا و عزت در برابر هرکس و هرچیز غیرخدا را در عمل و واقعیت به همه نشان داد مسلمانان در نقاط بسیاری از جهان احساس شخصیت و عزت نموده در مقابل قدرتمندان و زورگویان ایستادند و سرفصل جدیدی در مبارزات ملل مسلمان به وجود آمد از جمله حرکت عظیم مردم مسلمان در افغانستان و شروع مبارزات مردمی در سرزمین فلسطین و ایستادن مردم مسلمان و مبارز فلسطین در برابر احزاب معامله گر و شروع نهضت های اسلامی زیادی در کشورهای مسلمان آفریقایی و آسیایی و حتّی در اروپا که همه براساس جاذبه اسلام و شوق به تحقق احکام الهی به وجود آمده و اسلام را رهایی بخش و عزت بخش خود می داند.نتایج پیروزی انقلاب اسلامی در نجات ملت از ضعف و بی حالی و ایجاد نظامی استوارتا پیش از پیدایش جمهوری اسلامی به توده های عظیم مسلمان عالم تفهیم شده بود که اسلام قادر نیست برای آنان عزت و عظمت بیافریند و آنان در جستجوی سعادت باید یا به دنبال الگوی غربی و فرهنگ اروپا و آمریکا بروند و یا به سمت تئوری های خیالی و پوچ مارکسیسم گرایش یابند اما پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران و عزت و عظمتی که تحقق اسلام به ملت ایران بخشید همه بافته های دیرینه استعمارگران غربی را باطل کرد و در عمل نشان داد که اسلام می تواند ملتی را از ضعف و بیحالی و انظلام نجات بدهد و به اوج عزت و شجاعت و اعتماد به نفس برساند و هم می تواند نظامی استوار و قادر بر زورآزمایی با قدرت های مادّی جهان بر آنان ببخشد و دست قدرتهای ظالمانه و تحقیرکننده استعمار و استکبار را از سر آنان کوتاه کند.پشتوانه مردمىِ نیرومند در مقیاس جهانی بر آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی افزوده استو چنین بود که جمهوری اسلامی به برکت اسلام از پشتوانه مردمىِ نیرومندی در مقیاس جهانی برخوردار گشت و این به نوبه خود بر توانایی و آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی که همه سلطه های بزرگ جهانی با آن سرناسازگاری دارند افزوده است.قهرمان اصلی ماجرای عظیم 10 سال ابتدایی عمر نظامی اسلامیآثار پیروزی ملت ایران در زورآزمایی قدرتهای جهانی با آن به جهان اسلام منحصر نماند بلکه در کشورهای غیرمسلمان و در نظامهایی که قفس آهنین استبداد حزبی یا ستم قومی اجازه نداده بود که مسلمانانِ آن کشورها حتّی مسلمانی خود را احساس کنند نسیم هویت اسلامی وزیدن گرفت و ایمانهای خفته به جوش آمد و گلبانگ مسلمانی خواب اهریمنان را برآشفت: «و تری الارض هامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزّت و ربت و انبتت من کلّ زوج بهیج».(2) پس در ماجرای عظیم این 10 سال گذشته قهرمان اصلی اسلام است. و این رستاخیزی اسلامی است که جان های مرده را بیدار کرده و زمینه را برای روزی آماده می سازد که در پاسخ به سئوال «لمن الملک» در بسیط زمین از چهارگوشه عالم گفته شود: «للَّه الواحد القهّار.» (3)مغزهای علیل تحلیلگران مادّی هنوز عاجز از فهم و تحلیل حوادث اسلامی در 10 سال اخیر استامروزه گرچه مغزهای علیل تحلیلگران مادّی هنوز عاجز از فهم و تحلیل حوادث اسلامی در 10 سال اخیر است و آنان بدرستی نمی توانند بفهمند که چه شد که پس از تلاش 200 ساله استعمار در کشورهای اسلامی و پس از هزاران شیوه موفق برای راندن اسلام از صحنه زندگی و حتّی از صفحه ذهن و دل مردم در این کشورها و مهمتر از آن پس از قرن ها بدآموزىِ قدرت های اس ...

ادامه مطلب  

زبان آموزی به سود صلح جهانی است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار لیزنا مراسم اختتامیه هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی با حضور سید رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،غلامعلی حداد عادل، رییس بنیاد سعدی، حسین سلیمی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی، سفیران و نمایندگان کشورهای مختلف و بیش از 140 فارسی آموز از 44 کشور جهان برگزار شد.«آغاز دوستی» شعار امسال دوره دانش افزایی در ابتدای جلسه رضا مراد صحرایی، معاون آموزش و پرورش بنیاد سعدی گزارشی از برگزاری این دوره دانش افزایی ارائه داد.صحرایی تسلط قابل قبول به زبان فارسی از سوی پذیرفته شدگان در این دوره، ثبت نام اینترنتی و ارائه آزمون شفاهی از طریق برنامه های اینترنتی جهت پذیرفته شدن در این دوره را از تفاوت های هشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی برشمرد.به گفته وی 452 نفر از کشورهای مختلف دنیا متقاضی شرکت در این دوره دانش افزایی بودند؛ 352 نفر در آزمون اینترنتی شرکت کردند و 145 نفر قبول شدند و 123 نفر در نهایت به ایران آمدند. میانگین سنی دانشجویان 29 سال و 60 درصد زنان و 40 درصد آنان را مردان تشکیل می دادند.او ادامه داد: دوره دانش افزایی با برگزاری آزمونی متناسب با استانداردهای مرجع آموزش زبان فارسی در سه بخش دانش زبانی، مهارت نگارش و مهارت شفاهی برگزار شد. دانشجویان در سطح مقدماتی و پیشرفته و همچنین سطح آموزش برای آموزگاران زبان فارسی، روزانه 6 ساعت، هفته ای 30 ساعت و در کل 100 ساعت آموزش دیدند.وی دلیل عدم غیبت هیچ زبان آموزی از این کلاس ها را، علاقه دانش جویان و توانایی مدرسان عنوان کرد و از استفاده این دانشجویان از سه اپلیکیشن آموزش زبان به نام های مینا، جای خالی و واژه یابی خبر داد.به گفته صحرایی شرکت کنندگان در این دوره در قالب برنامه های فرهنگی تفریحی از مراکز فرهنگی تهران، کاشان و اصفحان دیدن کردند.او در پایان شعار امسال دوره دانش افزایی را #آغاز-دوستی عنوان کرد.دانشجویان دوره های دانش افزایی در اشاعه نظریه های ایرانی-اسلامی کمک کنندحسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در آیین اختتامیه دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی با حضور دانشجویان و سفرای کشورهای مختلف گفت: دانشگاه علامه طباطبایی برای دومین سال متوالی میزبان این جمع تاثیرگذار و مروج فرهنگ، اندشه و مفاهیمی که مبتنی بر زبان و فرهنگ فارسی است. سلیمی فارسی آموزان به دلیل انتخاب زبان فارسی به عنوان نماد اندیشه، فرهنگ، دانش و مفاهیم تبریک گفت و زبان و ادب فارسی را راه نجات انسان امروز در مواجه با چالش های پیش روی جهان جدید عنوان کرد.به گفته او دانشگاه علامه طباطبایی با 600 استاد و 17 هزار دانشجو، پایگاه اصلی نظریه پردازی ایرانی مبتنی بر اندیشه های اسلامی است. در این دانشگاه نظریه های جدیدی که مسئولین و نظریه پردازان ایرانی مطرح کرده اند ارائه می شود.سلیمی ادامه داد: حضور شما زبان آموزان فرصت مغتنمی است تا بتوانیم اندیشه های جدید و نظریه های علمی ایرانی-اسلامی را در سطح جهان مطرح کنیم.او به زبان آموزان گفت که اگر می خواهند در دوره های دیگر شرکت کنند و یا در ایران ادامه تحصیل بدهند، در این دانشگاه همیشه به روی آنان باز خواهد بود.وی علامه طباطبایی را فیلسوف بزرگ ولی ناشناخته در جهان امروز خواند که توانسته است واقع گرایی را با بنیاد اندیشه های اسلامی ترکیب کند و از زبان آموزان درخواست کرد تا در اشاعه و معرفی تفکرات وی کمک کنند.رییس دانشگاه علامه طباطبایی در پایان ابراز امیدواری کرد که همکاری این دانشگاه با بنیاد سعدی زمیننه را برای همکاری دیگر مراکز علمی با این بنیاد فراهم کند.سالار آملی، قائم مقام وزارت علوم تحقیقات و فناوری سالار در سخنان کوتاهی گفت: زبان و ادبیات فارسی در طول تاریخ و در طی قرن ها شاهد حملات بسیاری بوده ولی به دلیل فرهنگ غنی مردم در طول تاریخ همیشه از میان این حملات سربلند بیرون آمده است. در حالی که بسیاری از زبان ها مثل زبان رومی از میان رفته اند. امیدوارم در قرن 21 که زبان فارسی در میان آماج حملات پیشرفت و تکنولوژی قرار گرفته است نیز سربلند بیرون بیاید و در جهان توسعه یابد.زبان آموزی گامی است برای ایجاد صلحغلامعلی حداد عادل در ابتدای سخنان خود از سفیران کشورهای خارجی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد ایران شناسی و مسئولان دانشگاه طباطبایی به دلیل شرکت در این جلسه و همکاری در برگزاری دوره دانش افرایی تشکر کرد.حداد عادل دنیای امروز را دنیای اختلاف زبانی نامید و گفت: این اختلاف زبانی باعث می شود که ما مقصود یکدیگر را درک نکنیم. آموزش زبان گامی است برای تفاهم بین المللی و برای درک یکدیگر تا سخن همدیگر را بفهمیم و از ذهن یکدیگر آگاه شویم. زبان آموزی گ ...

ادامه مطلب  

ضرورت جلب مشارکت مردم دربرنامه های ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار  

درخواست حذف این مطلب
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ستاد ملی مقابله با گرد و غبار باید در موضوع استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و جلب مشارکت مردم، به ویژه جلب همکاری تشکل ها و سازمان های مردم نهاد نیز اقدام کند، زیرا جلب مشارکت مردم در مراحل مختلف آموزش، پیشگیری، کاهش مواجه و تمامی مسائل مرتبط با پدیده گرد و غبار کمک می کند تا میزان آسیب وارده به مردم بر اثر افزایش آگاهی، کاهش پیدا کند.به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه ابتکار در جلسه کمیته راهبردی مقابله با گرد و غبار با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار در تهران و دستاوردها و بازتاب این کنفرانس در سطح بین المللی، افزود: این کنفرانس از آن جهت که نشان دهنده اراده جمهوری اسلامی ایران برای افزایش همکاری های محیط زیستی به ویژه در زمینه مقابله با گرد و غبار در سطح منطقه و بین الملل بود، بسیار حائز اهمیت است.وی اظهار کرد: در واقع برگزاری این کنفرانس موجب شد تا مسأله ای ملی و منطقه ای به مسأله و مطالبه ای جهانی تبدیل شود.معاون رئیس جمهور ادامه داد: دو بیانیه وزرا و تخصصی و فنی که از جمله دستاوردهای کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار بود هم به اسناد سازمان ملل افزوده می شود و هم می تواند به عنوان دستور کاری در سطح ملی باشد تا با استفاده از تجربیات سایر کشورها بتوانیم برای کاهش آثار این چالش مهم برنامه ریزی کنیم.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به جدول مدون ستاد ملی مقابله با گرد و غبار در خصوص شناسایی کانون های گرد و غبار در استان ها، همچنین برنامه های استانی مقابله با این کانون ها داشت و اظهار کرد: تمامی استان ها باید برنامه مصوب برای مقابله با گرد و غبار داشته باشند و این برنامه ها ضمن طرح در شورای برنامه ریزی استان ها، باید در برنامه ملی مقابله با گرد و غبار نیز مورد استفاده قرار گیرد، البته برای اجرای تمامی این برنامه ها باید جدول زمان بندی وجود داشته باشد.ابتکار خاطرنشان کرد: ضروری است برای تهیه جدول زمان بندی برنامه ها در سطح استانی و ملی ستاد ملی مقابله با گرد و غبار با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همکاری کند زیرا این موضوع در تکالیف برنامه ای هم آمده و استان ها نیز می توانند با استفاده از ظرفیت شورای برنامه ریزی و اعتبارات استانی در این زمینه اقدام کنند.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن استقبال از پیشنهاد حمیدرضا عدل مدیر کل دفتر امور آب ، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر ضرورت ارائه و تصویب تمامی طرح های مقابله با گرد و غبار در ستاد ملی به منظور جلوگیری از هر گونه تبعات احتمالی، گفت: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز با توجه به محدودیت اعتبارات و امکانات باید برنامه های تثبیت خود را بر اساس اولویت های ستاد وکانون های بحرانی و فوق بحرانی تعیین کند تا برنامه های استانی و ملی با هم تطبیق پیدا کنند.وی خاطرنشان کرد: ستاد ملی مقابله با گرد و غبار باید در موضوع استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و جلب مشارکت مردم، به ویژه جلب همکاری تشکل ها و سازمان های مردم نهاد نیز اقدام کند.ابتکار با بیان اینکه این اقدام می تواند از طریق تشکل های مرتبط با سازمان مدیریت بحران همچون هلال احمر نیز صورت گیرد، ادامه داد: جلب مشارکت مردم در مراحل مختلف آموزش، پیشگیری، کاهش مواجه و تمامی مسائل مرتبط با پدیده گرد و غبار کمک می کند تا میزان آسیب وارده به مردم بر اثر افزایش آگاهی، کاهش پیدا کند.معاون رئیس جمهوری ضمن تاکید بر ضرورت نقش و حضور پر رنگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کارگروه های فنی و مالچ و برنامه های آموزشی، تصریح کرد: وزارتخانه های نیرو و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز باید به کارگروه آموزش اضافه شوند.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به اهمیت تالاب ها و احیاء و حفظ آنها در راستای مقابله با گرد و غبار داشت و خاطرنشان کرد: پیوستگی و ارتباط تالاب ها و پدیده گرد و غبار قابل چشم پوشی و غفلت نیست و از این رو باید طی جلسه ای جداگانه میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو، این موضوع مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گیرد.وی در خصوص مرکز توان افزایی مقابله با گرد و غبار در عراق نیز با یادآوری این موضوع که ایجاد مرکزی، اقدامی از سوی کل ستاد است نه یک دستگاه یا سازمان، گفت: این اقدام بسیار حائز اهمیت است و همه باید برای انجام هر چه بهتر و کسب نتایج مطلوب تر از این اقدام، تلاش کنیم.ابتکار با اشاره به صحبت های رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی گرد و غبار در خصوص پروژه گاپ ترکیه، اظهار کرد: موضع محکم رئیس جمهوری در این سخنرانی قابل تقدیر بود.معاون رئیس جمهور ادامه داد: اعتراض به پروژه های سد سازی ترکیه معروف به پروژه گاپ باید خیلی قبل تر صورت می گرفت، زیرا حداقل از اواسط دهه ۸۰، آثار و تبعات این پروژه به خوبی مشخص شد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ترکیه برای تامین منابع مالی اجرای این پروژه در ابتدا به بانک جهانی مراجعه کرده بود اما به دلیل اینکه تسهیلات این بانک به پروژه ها در صورت برخورداری ارزیابی محیط زیستی تعلق می گیرد، همچنین آثار و تبعات منطقه ای و محیط زیستی پروژه، بانک جهانی در این زمینه کمک نکرد.وی خاطرنشان کرد: جلسات ستاد راهبردی مقابله با پدیده گرد و غبار با توجه به اهمیت، گستردگی و پیچیدگی موضوع باید به صورت دو هفته یکبار برگزار شود، همچنین معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی برای شرح سیاست ها و اقدامات صورت گرفته به منظور حفظ مراتع و جلوگیری از تبدیل مراتع به بیابان و کانون های گرد و غبار، همچنین سیاست های تعادل بخشی دام و مرتع به این جلسات دعوت شود.ابتکار در خصوص بهره گیری از مالچ نفتی برای تثبیت اراضی بیابانی و کانون های گرد و غبار، گفت: آلودگی ها و تبعات این نوع مالچ برای خاک و محیط زیست بسیار زیاد است از این رو سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از این نوع مالچ به دلیل ترکیبات آروماتیک و نفتی بالای آن مخالف است.معاون رئیس جمهوری ضمن تاکید بر اهمیت شفاف سازی فرآیند تایید یا رد مالچ های پیشنهادی توسط شرکت های دانش بنیان، افراد حقیقی و دانشگاه ها، تصریح کرد: کارگروه فنی با همکاری تمامی دستگاه های مرتبط از جمله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تشکیل جلسات مستمر در این زمینه اقدام کند و گزارش این اقدام ها نیز در ستاد ملی ارائه شود.همچنین، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست صدور دو بیانیه وزرا و فنی و تخصصی در کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار در تهران را دستاوردی مهم ارزیابی کرد و گفت: این کنفرانس، یکی از موفق ترین کنفرانس های بین المللی بود.وی ادامه داد: اما این موفقیت نباید باعث شود تا کاستی ها را فراموش کنیم بلکه باید ما را برای رفع نواقص و کاستی ها مصمم کند و از جمله این کاستی ها، ضعف در مستند سازی است.متصدی خاطرنشان کرد: برای موفقیت در عرصه دیپلماسی محیط زیست، نیازمند هدایت تحقیقات به سمت تعیین و پیش بینی آثار، همچنین مستند سازی اقدامات و اطلاع رسانی به مجامع بین المللی هستیم.معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون استفاده از مالچ برای تثبیت اراضی بیابانی و کانون های گرد و غبار با بیان اینکه مدعی در این حوزه بسیار هست، گفت: آنچه مشهود است، اثرات محیط زیستی مالچ ها است.وی تاکید کرد: به رغم همه مسائل موجود در خصوص مالچ ها، تصمیم گیری در خصوص مالچ های ارائه شده نباید به فرآیندی طولانی تبدیل شود و موارد ارجاعی باید به قید فوریت پاسخ داده شود.*** مرکز توان افزایی مقابله با گرد و غبار عراق می تواند به مرکز توان افزایی منطقه ای تبدیل شودضیاء الدین شعاعی مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار با اشاره به اهمیت مقابله با کانون های خارجی پدیده گرد و غبار در کشور، گفت: به دلیل عدم شکل گیری همکاری های مطلوب میان کشورهای منطقه در این حوزه به سمت استفاده از زیرساخت های سازمان ملل برای گسترش همکاری ها در این زمینه رفتیم و در منطقه نیز با عراق و سوریه اقداماتی را آغاز کردیم.وی هدف از این اقدامات را به اشتراک گذاشتن توان تخصصی و تجربه ای سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و ۷۰ سال فعالیت ایران در موضوع بیابان زدایی و همچنین بهره مندی از تجارب و دانش سایر کشورها در این زمینه اعلام کرد و افزود: سال ها بود موضوع همکاری پایلوت در عراق برای مقابله با گرد و غبار را پیگیری می کردیم که بنا به دلایل مختلف این اقدام اجرایی نشده بود اما از سال ۱۳۹۲ و پس از سفر معصومه ابتکار به عراق، این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد و نهایتا با واگذاری ۲۰۰ هکتار زمین برای انجام این اقدام پایلوت در شمال غرب کربلا پس از مصوبه دولت این کشور، ایجاد مرکز توان افزایی مقابله با گرد و غبار خدیجه کبری (س) در عراق را با همکاری ستاد عتبات عالیات در دستور کار قرار گرفت.شعاعی با تاکید بر اینکه این مرکز، تحقیقاتی و آموزشی است، تصریح کرد: پژوهشکده محیط زیست برنامه ۱۰ ساله آموزشی برای توان افزایی کارشناسان عراقی در زمینه مقابله با گرد و غبار تهیه کرده است که پس از بحث و بررسی با حضور تمامی اعضای ستاد، برای اجرا از سوی مرکز توان افزایی مقابله با گرد و غبار خدیجه کبری (س)، در دستور کار قرار می گیرد.مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار ابراز امیدواری کرد: مرکز توان افزایی مقابله با گرد و غبار خدیجه کبری (س) در آینده نه چندان دور به مرکز توان افزایی منطقه ای تبدیل شود.وی در خصوص بهره گیری از مالچ برای کنترل اراضی بیابانی و کانون های گرد و غبار نیز با اشاره به اینکه مالچ تنها گزینه در این خصوص نیست، گفت: مدیریت منابع آبی، نهال کاری، کنترل چرای دام و حفظ مراتع برخی دیگر از اقدام های مهم در این زمینه است که باید مورد توجه قرار گیرد.شعاعی ضمن یادآوری محدودیت بهره گی ...

ادامه مطلب  

نفوذ فرهنگی؛ تدبیری که صنعت سینمای ایران را به ابزار پول شویی تبدیل نمود  

درخواست حذف این مطلب
سینماپرس: آرین اقبال افسری/ اگر چه امروزه نفوذ فرهنگی با موضوع نفوذ اقتصادی همراه می گردد، در کالبد هنر سفارتی ظهور و بروز می نماید، موفق می شود با چمدان هایی حامل فیلم های سینمایی ویژه و خاص، به مقصد برلین و... قصد سفر کند، بر بستر فقر ناشی از بی تدبیری متولیان فرهنگی و عدم توجه ایشان به موضوع معیشت هنرمندان، به حضور معنی دار پول های کثیف می انجامد و...؛ اما باید توجه داشت که ابعاد این تلفیق نامبارک به همین موضوعات خلاصه نخواهد شد. طی چند مطلب گذشته؛ پس از طرحآنچه درباره نفوذ نمی دانیم و همچنین بعد از مرور مختصر جوانب و ابعاد مختلف نفود؛ از تهاجم در ظواهر فرهنگ همانند تئاتر، سینما و فعالیت رسانه ای تا رسوخ در اندیشه و باورهای جامعه؛ به بررسی موضوع تماس فرهنگی یا الغای فرهنگ بومی در پروژه نفوذ پرداختیم و سپس سعی کردیم در مطلبی با عنوان سبک زندگی آریامهری؛ تخطئه و استخفاف دین و ملت؛ گذری محدود به تاریخ کنیم تا مبحث شفاف شود. پس از آن بحث به بررسی ابعاد نفوذ فرهنگی در جمهوری اسلامی به ویژه عرصه سینما و در حوزه مالی و نفوذ اقتصادی کشیده شد؛ بالاخص طی مطالبی که با عنوان ماجراهای غول سازندگی؛ رجعت با فرمان مانور تجمل و کارکرد اقتصاد در عرصه نفوذ؛ ماجرای مدیران سفیه و مدبّرِان لرزان ارائه گردید. در ادامه به طرح موضوع چگونه نفوذ اقتصادی در حوزه فرهنگ یک جامعه موضوعیت پیدا می کند، پرداختیم و این امر موجب شد تا پس از آن در مطلبی با عنوان تبدیل نفوذ رسمی به نفوذ سفارتی به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه موضوعات مالی و اقتصادی در سابقه ی فرهنگی و بالاخص سینمایی کشور، اسباب نفوذ رسمی و غیر رسمی را مهیا ساخته است. بعد از آن بود که به موضوعهنر سفارتی و تزریق بودجه های ۵۰ هزار یورویی به بدنه ی فرهنگی کشور پرداخته شد و نقش شفاف و قابل پیگیری سفارتخانه های غربی در نفوذ غیررسمی بر بدنه ی فرهنگی کشور و تغییر سبک زندگی اسلامی-ایرانی جامعه تا حدودی مورد بررسی و نقش مدیران فرهنگی کشور در این زمینه طی مطلبی با عنوان نفوذ با طعم وادادگی برخی مدیران جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفت. اکنون در ادامه بررسی موضوع نفوذ فرهنگی و تلفیق آن با نفوذ اقتصادی و مالی، به مبحث ورود پول های کثیف در بخش فرهنگ و به ویژه در عرصه صنعت سینمای ایران خواهیم پرداخت.در ادامه مباحث گذشته بایستی در نظر داشت که توجه ویژه به بحث نفوذ مالی در عرصه فرهنگ می تواند ابعاد ویژه ی دیگری را نیز در برگیرد که از جمله این موارد وجود پول های کثیف در بخش فرهنگ و خصوصاً صنعت سینمای ایران است؛ پول های مجهول الهویه و مجعول المنبعی که امروزه در ادبیات رایج جامعه به پول کثیف شهرت یافته است و همانند هنر سفارتی ماحصل تداخل نفوذ فرهنگی و نفوذ اقتصادی می باشد و در عین حال ارتباط و تعامل دو حوزه فرهنگ و اقتصاد را از زاویه ای دیگر بیان می کند. و این همه در حالی است که طی دهه گذشته و بالاخص پس از افزایش و تجدید فشار تحریم های اقتصادی بر کشور، این روند افزایش چشمگیری پیدا کرد. در این روند اوضاع آشفته صنعت سینمای کشور نیز مجالی ویژه برای جذب حداکثری این گونه از حضور یافت و همچنین تبدیل به محیطی مناسب و کاملاً جذاب برای حضور مفسدان مالی با چمدان هایی سرشار از پول های کثیف شد. نمونه ای از این گونه حضور را می توان طی یکی از پروژه های جنجالی این سال های سینمای خانگی کشور مشاهده کرد؛ پروژه ای که بر بستر آن برخی از مفسدان اقتصادی که در سال های اخیر فساد اقتصادی برخی از ایشان برملا شده است، در قالب حامیان و سرمایه گذارانی پیدا و پنهان، اقدام به سرمایه گذاری فرهنگی نمودند و به این ترتیب سعی کردند تا از عرصه ی فرهنگی کشور به عنوان محللی برای نفوذ خود در عرصه ی اقتصادی کشور استفاده نمایند. غلامرضا موسوی یکی از تهیه کننده پیشکسوت سینما، درباره پول های کثیف وارد شده به این عرصه می گوید: کل مالیِ سینمای ایران در سال گذشته ۸۰-۷۰ میلیارد تومان بوده و یک نفر در معامله با یک بانک و براساس سیستم هایی که بوده ۱۶۰ میلیارد تومان به دست می آورد و چنین آدمی وقتی وارد شبکه خانگی یا سینما شود، پرداختی هایی دارد که حساب و کتاب ندارد و بیشتر سعی می کند با پول، هم خود را بیشتر مطرح کند و هم افرادی را ناخودآگاه به بردگی بکشاند. موسوی در جای دیگری نیز گفته است: وقتی پول تمیز و سالم وارد سینما نشود، فساد ایجاد می کند و به اقتصاد سینمای ایران ضرر می زند. هم اکنون در شبکه نمایش خانگی چند سریال در حال ساخت است که به طور مشخص یکی دو تای آنها دارند هزینه های خارج از عرف انجام می دهند، دستمزدهایشان بسیار بیشتر از عرف های معمول است و برای مواردی هزینه می کنند که اصلاً در سیستم سینما وجود ندارد. من به عنوان مسئول صنفی باید جلوی لطمه ای را که این فعالیت ها به سینمای ایران می زند، بگیرم. وقتی بازیگران را با هزینه های بسیار بالا می خرند، توقع بازیگران را بالا می برند و این خطرناک است چون کارهای بعدی خواسته هایشان را برآورده نمی کند و همین اقتصاد سینما را به سمت فروپاشی می برد. البته باید بر این نکته توجه داشت که قطعاً موضوع استفاده از پول های کثیف محدود به صنعت سینمای ایران و جو فرهنگی و اقتصادی ویژه کشور در این عرصه ها نخواهد بود و همچنین منحصر به شرایط خاص نفوذ در ایران اسلامی نیست و اساساً حضور پول های کثیف در عرصه ی فرهنگ و هنر، پدیده ای جهانی و رایج به منظور پولشویی (money laundering) محسوب می شود.پول با منشا کثیف و ناسالم، پس از ورود به چرخه رسمی اقتصادی کشورها، تبدیل به ثروت گروه زیادی از مردم می شود که خواسته یا ناخواسته در خلق این درآمدها سهم داشتند. برای مثال می توان به درآمد بسیاری از باشگاه های ورزشی خصوصی در سراسر دنیا اشاره کرد. نکته مورد توجه آن است که این درآمدها پس از ورود به فرهنگ و ورزش، نوعی مشروعیت برای صاحبانشان ایجاد می کند، در حالی که منشأ اصلی پیدایش آن گم شده است. همانطور که گفته شد حضور جریان فاسد اقتصادی در بدنه دولت یازدهم و استفاده این جریان از ظرفیت های صنعت سینما نمی بایست پدیده ای جدید و منحصر به شرایط نفوذ در ایران اسلامی قلمداد شود و باید دانست که فرآیند گم کردن منشا پول های ناسالم یا همان پولشویی، به واسطه ی صنعت سینما، پدیده ای رایج در جهان امروز است. در این راستا می توان به درگیری مارتین اسکورسیزی با پدید ه ی پول های کثیف در موضع ساخت فیلم گرگ وال استریت (the wolf of wall street) در سال ۲۰۱۳ میلادی اشاره کرد؛ فیلمی که بر اساس نظر پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) ، بیش از صد میلیون دلار از هزینه ساخت آن از منبع صندوق های سرمایه گذاری دولتی در مالزی به نام وان ام دی بی (۱malaysia development ber ...

ادامه مطلب  

حماس آماده همکاری با طرف های داخلی و گسترش روابط با خارج است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بر آمادگی این جنبش برای همکاری با تمامی گروه ها و طرف های فلسطینی و گسترش روابط با کشورهای عربی و اسلامی و نیز دیگر کشورهای جهان تاکید کرد.وی همچنین به تشریح جدیدترین مواضع این جنبش در قبال مسائل داخلی و خارجی پرداخت. متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمسخنرانی رئیس دفتر سیاسیجنبش مقاومت اسلامی حماسحمد و سپاس مخصوص خداوند جهانیان است و سلام و درود بر سرور پیامبران...(سبحان الذی أسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر) (فإذا جاء وعد الآخرة لیسوؤا وجوهکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا){ پاک و منزّه است آن (خدایی ) که بنده اش را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی که اطرافش را برکت داده ایم شبانه برد، تا از نشانه های خود به او نشان دهیم . همانا او شنوا و بیناست} { و آن گاه که وقت (انتقام ظلم) دیگر شما (که کشتن یحیی و زکریاست یا عزم قتل عیسی) فرا رسید (باز بندگانی قوی و جنگ آور را بر شما مسلط می کنیم) تا اثر بیچارگی و خوف و اندوه بر رخسار شما نشانند و به مسجد بیت المقدس (معبد بزرگ شما) مانند بار اول درآیند و به هر چه رسند نابود سازند}پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:{گروهی از امت من همچنان از حق حمایت می کنند و بر دشمن شان پیروز می شوند و هر کسی هم با آنها مخالفت کند، هیچ آسیبی به آنها نمی زند و مصیبت ها هم ضرری به آنها نمی رساند تا اینکه وعده خداوند فرا برسد و آنها در همین حال باشند}ای فرزندان ملت مقاوم فلسطینای اقشار امت عربی و اسلامیبرادران و خواهران... حضار گرامیسلام و درود خداوند بر شما... اما بعد،اولین چیزی که می خواهم پس از افتخاری که برادرانم با اعتماد به من در سمت ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" دادند و مرا مسئول عهده داری این مسئولیت کردند، سخنانم را با آن آغاز کنم، حمد و سپاس خداوند و درخواست از درگاه او برای کمک به من برای حفظ این امانت و پایبندی به عهد و پیمانی است که با خود در برابر خداوند و در برابر این ملت بزرگ و برادرانم بسته ام تا اینکه به اصول ملت فلسطین و در راس آنها آزاد سازی سرزمین و قدس و مسجد الاقصی و اسرا، تحقق حق بازگشت و تاسیس کشور فلسطین به پایتختی قدس پایبند بمانم. این عهد و پیمان جهادی است که از آغاز انقلاب های فلسطین تا به امروز بسته شده است و همان پیمانی است که شهدای انتفاضه قدس و الاقصی که جانشان را فدای دفاع از سرزمین فلسطین و قدس و مقدسات اسلامی و مسیحی کردند، بسته بودند و برخی از آنها به فیض شهادت نائل گشتند و برخی دیگر همچنان چشم به راه لحظه شهادت هستند و راه مقاومت و انتفاضه را ادامه می دهند. درود بر شهدا و مجروحان ملت فلسطین و خانواده ها و نزدیکان شان و درود بر اسرای قهرمانی که دست به فداکاری زده و در راه خدا ثابت قدم هستند و با صبر و پایداری در برابر دشمن جلاد به راه خود ادامه می دهند. تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه اسرای دربند زندان های رژیم جنایتکار صهیونیستی باید متوقف شود. تداوم سیاست بازداشت اداری ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه صدها نفر از رهبران، نمایندگان و فرزندان ملت فلسطین، تروریسمی است که در مقابل چشم و گوش جهانیان صورت می گیرد و آنها هیچ اقدامی برای مقابله با این روند انجام نمی دهند. ما تاکید می کنیم که ظلم زندانبان به درازا نخواهد انجامید و اراده اسرای آزاده ما را نخواهد شکست و آزادی آنها بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.من در اینجا همچنین به مقاومت قهرمان فلسطین و تمامی گردان ها و شاخه های نظامی آنها و در راس شان؛ گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس درود می فرستم. درود بر مقاومت قهرمان ما و گردان های قسام، گروهان های قدس، گردان های شهدای الاقصی، گردان های شهدای الاقصی، گردان های ابو علی مصطفی، گردان های مقاومت ملی و تمامی شاخه ها و تشکل های نظامی. این مقاومت با دشمن و تروریسم آن در تمامی میدان ها مقابله کرده و همچنان به صورت شبانه روزی برای تحقق آرمان های ملت در زمینه آزادی و حق بازگشت تلاش می کند. این مقاومت بسیار قابل تقدیر و منبع افتخار و عزت ملت و امت و تمامی آزادگان جهان است و در عین حال، حقی شریف برای فلسطین و مایه افتخار ملت و مایه امید امت است.علاوه بر این، من در اینجا از سرویس های امنیتی که به ترور شهید "مازن فقها" واکنش نشان داده و ضربه ای سنگین به سرویس های امنیتی دشمن وارد کردند مزدوران و عناصر آنها را تحت تعقیب قرار دادند، درود می فرستم و به شهید قهرمان مهندس "محمد زواری" متولد تونس که در راستای انجام وظیفه خود در زمینه حمایت و جهاد در سرزمین مقدس فلسطین، به عضویت گردان های قسام درآمد، درود می فرستم.و نباید فراموش کنم که به تمامی اقشار ملت فلسطین و کارکنان قوای مقننه، مجریه و قضائیه، اعضای چهارمین دستگاه دولتی که فعالان مطبوعاتی و اصحاب قهرمان رسانه ها باشند، کشاورزان، کارگران، بازرگانان، صاحبان صنایع، تجار، ماهیگیرانی که به صورت شبانه روزی در معرض حملات دشمن صهیونیستی قرار دارند و با این وجود به پایداری و ایستادگی خود ادامه می دهند، تیم های پزشکی، اورژانس و امداد و نجات، معلمان و اساتید دانشگاه ها، دانش آموزان و دانشجویان، پزشکان، مهندسان و تمامی فعالان بخش ساختمان و سازندگی و سازندگان آینده بهتر برای پسران و دختران مان درود بفرستم.برادران و خواهران:من امروز از سرزمین فلسطین و از وسط غزه سربلند با ملت فلسطین در هر جایی که هستند و تمامی طیف ها و جریان های آن صحبت می کنم. ملت ما، ملت یکپارچه است که از هم جدا نخواهند شد. آنها صاحبان آرمان حقی هستند که قابل تقسیم و تجزیه نیست. آنها صاحبان حق ثابت در فلسطین هستند که نمی توان حتی از یک ذره از خاک آن چشم پوشی کرد.می خواهم درباره دردها، اهداف و آرمان های مشترک صحبت کنم. شمایی که از چندین دهه قبل در مسیر مبارزه علیه گروهک های صهیونیستی گام نهاده اید و عشق به فلسطین و دفاع از وطن را نسل به نسل به فرزندان خود انتقال می دهید و به اغواگری های کسانی که می خواهند آنها را از این راه منحرف کنند و ارعاب و تهدیدهای آنهایی که می خواهند در دل این ملت ترس و وحشت ایجاد کنند و تجاوزات دشمنان، توجهی نمی کنند؛ دشمنانی که با استفاده از تمامی امکاناتی که در اختیار دارند و اقدامات تروریستی نظام هایشان می خواهند شما را به تسلیم در برابر واقعیت های موجود وادار کنند و گاهی با تطمیع و گاهی دیگر با ارعاب، ما را مجبور به فراموشی حقوق و اصول ثابت مان در سرزمین و مقدسات مان کنند.حضار گرامی، ملت فلسطین در هر جایی که هستید، اقشار مختلف امت سرافراز ما:امروز می خواهم برای شما درباره اوضاع کنونی و راهی که قرار است طی کنیم و نیز اولویت های ملی در مرحله آینده صحبت کنم و در این راه اولا از خداوند متعال و در مرحله بعد از ملت بزرگ فلسطین که صد سال در برابر وعده بالفور و 70 سال با طرح اسکان آوارگان فلسطینی در وطن جایگزین ایستادگی کرده است و با تجاوزات، محاصره و تلاش ها برای یهودی سازی، گسترش جهل و وادار کردن مردم به مهاجرت و حذف هویت دهها ساله مقابله کرده است، کمک می جوییم.اولا: جنبش حماس در تمامی مراحل خود ثابت کرده است که یک جنبش جوان، تسلیم ناپذیر و اصیل است و این اصالت را در موضع و خط مشی ریشه دار و رشادت های فرزندان و بنیانگذاران پاک خود و در راس آنها، شیخ شهید احمد یاسین و با خون هزاران نفر از شهدا و درد و رنج هزاران نفر از اسرا و مجروحان ثابت کرده است. این مردان راه و روش بزرگی را که جنبش حماس در سایه خون و تلاش ها و مجاهدت های آنها طی می کند، برای ما ترسیم کرده اند و ما امروز می بینیم که من و گروهی از برادرانم رهبری این جنبش بزرگ را از برادران بزرگوار و رهبران گرانقدری مانند برادر مبارز استاد خالد مشعل "ابو الولید" تحویل بگیریم. این برادران ما طی سالیان گذشته امانت رهبری این جنبش را بر عهده گرفته و از آن حفاظت کرده اند و به اذن خداوند این پرچم در اهتزاز را با پیروزی به ما تحویل داده اند و به لطف خداوند توانسته اند زمینه پیشرفت جنبش حماس و حفظ وحدت و ارتقای نقش و تقویت تاثیرگذاری آنرا طی مراحل سختی که ملت فلسطین پشت سر گذاشته اند، فراهم سازند تا اینکه مورد اعتماد ملت قرار گرفته و به مایه امید امت تبدیل شوند. و امروز اگر چه برادرم ابو الولید (مشعل) ـ خدا حفظش کند ـ در نتیجه یک تصمیم مشورتی در سطح جنبش حماس که مایه عزت و افتخار ماست، از مسئولیت رهبری حماس کنار می رود، اما مطمئنا سنگر مقاومت و ایفای نقش جهادی و سیاسی به عنوان یک رهبر ملی و یک شخصیت برجسته و نماد مبارزاتی بزرگ ملت و مقاومت فلسطین را ترک نخواهد کرد و من به برادرم ابو الولید و دیگر برادران بزرگواری که در مرحله گذشته مسئولیت رهبری حماس را بر عهده داشتند، درود می فرستم.دوم: حماس اخیر سند سیاسی را منتشر کرد که در آن به دیدگاه و اصول و اهدافی که این جنبش بر اساس مبانی خود دنبال و به موجب آنها عمل می کند، اشاره شده بود. این سند موضع یکپارچه حماس در قبال مجموعه مسائل پیش روی این جنبش را تشریح کرده و قدرت آن برای جمع میان اصالت و حرکت به موازات نیازهای عصر و اصول ثابت و متغیرها و مسائل مرحله ای و راهبردی را نشان داد و در چارچوب واقع بینی زمینه را برای مواضع سیاسی و فکری که نشانگر پویایی حماس و قدرت آن برای تجدید و برقراری توازن در عصر تغییرات شتاب زده است، فراهم کرد. ما در قالب این سندی که به ملت فلسطین ارائه دادیم، شفاف و صریح بر این مساله تاکید نمودیم که می خواهیم با تمامی طرف ها بر اساس راهبرد ملی جامع در عرصه سیاست مقاومت و سازندگی نهادهای رهبری و اداری و نیز مدیریت امور داخلی و روابط خارجی مان همکاری کنیم.برادران و خواهران حاضر در این جمع:ملت فلسطین در هر جایی که هستید:شما می دانید که امت ما مرحله بی سابقه ای از درگیری های داخلی میان قدرت های منطقه ای و داخلی و کشمکش های بین المللی را پشت سر گذ اشته و در نتیجه جنگ ها و خونریزی هایی که هنوز هم ادامه دارد و باعث تضعیف مقدرات این امت می شود، درد و رنج زیادی را متحمل شده است. این درگیری ها باعث تضعیف تمامی طرف ها و پاره پاره شدن منطقه و نیز پیچیده شدن عرصه شده است و برخی طرف ها خواهان تداوم و تشدید این وضعیت و گسترش دامنه درگیری ها و خرابی ها در هر نقطه ای از منطقه هستند تا زمینه ویرانی بیشتر جبهه داخلی کشورها و ایجاد موانع و دیوارهای ساختگی میان ملت های منطقه و حتی میان اقشار یک ملت واحد فراهم شود و امت ما به سمت بیابان سرگردانی و بلاتکلیفی، بر هم خوردن وحدت، بقا در دایره جنگ و درگیری و خونریزی، هتک حرمت، تهدید تمامیت ارضی کشورها و یکپارچگی آنها پیش رود و در نتیجه ضعیف شده و به زانو درآید تا عرصه برای تحمیل برخی گزینه های دشمنان به آن، تقویت دشمن صهیونیستی و تضمین امنیت و هژمونی و بقای آن فراهم گردد.از زمانی که "دونالد ترامپ" رئیس جمهور جدید آمریکا در این کشور به قدرت رسیده است، با فشار و تشویق دشمن صهیونیستی تحرکات و تلاش های شتابزده ای برای بهره برداری از اوضاع کنونی و باجگیری از طرف های عربی و اسلامی خسته و تضعیف شده به منظور نابودی مساله فلسطین و تحمیل سازش تاریخی و نیز فشار شدید برای ایجاد چتر حمایتی فلسطینی، عربی و اسلامی از آن آغاز شده است.در برابر این وضعیت، ما ملت فلسطین راهی جز در اختیار گرفتن ابتکار عمل، ساماندهی به اوضاع، مقاوم سازی بیشتر خود، تامین امنیت جبهه داخلی و حمایت از حقوق خود نداریم و باید یکپارچه سعی در رساندن این پیام آشکار به جهانیان را داشته باشیم که هر گونه راه حل و طرح سازشی که با حق ملت ما در زمینه آزادی و استقلال و تشکیل کشور فلسطینی برخوردار از حق حاکمیت به پایتختی قدس مخالفت داشته باشد، به سرانجامی نخواهد رسید و ما به هر قیمتی، همچون سدی مستحکم در برابر آن ایستادگی خواهیم کرد و همان طوری که ملت قهرمان ما توطئه های قبلی برای نابودی آرمان بحق خود را به شکست کشانده است، این بار هم به حول و قوه الهی می تواند این کار را انجام دهد و جهانیان باید ندای حق و عدالت و انصاف را بشنوند.ملت فلسطین:مسئولیتی که من و برادرانم در موضع رهبری حماس در داخل و خارج بر عهده داریم، ایجاب می کند که کلیات رویکردی را که سعی در تحقق آن داریم و اولویت کاری ما در مرحله آتی برای تحقق اهداف بزرگ ملت فلسطین به شمار می رود، تشریح کنیم. این اصول کلی عبارتند از:نخست: مقابله با اشغالگران متجاوز به سرزمین و مقدسات مان و اقدامات نامتعارف و مغایر ارزش ها و قوانین بین المللی؛ چه در زمینه سرکوب و محاصره و چه در زمینه مصادره اراضی، یا یهودی سازی و یا شهرک سازی. بهترین سلاح کارآمد ما در این زمینه وحدت موضع فلسطینی بر پایه رویکرد سیاسی جام ملی است که زمینه تشریک مساعی و پایان دادن به امیدها به وعده های دروغینی را که ملت فلسطین در طول سالیان مذاکره آنها را تجربه کرده اند، فراهم کند.دوم: قدس و مسجد الاقصی:محور اصلی منازعه؛ یعنی مساله قدس به عنوان قبله گاه نخست و سومین حرم شریف در کانون توجه ما قرار دارد و ما برای حمایت از هویت عربی و اسلامی این شهر و مقابله با تلاش ها برای یهودی سازی، اخراج ساکنان و تغییر ترکیب جمعیتی آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و در عین حال، برای تقویت پایداری و بقای ساکنان آن به عنوان نماد مبارزه ملت جهاد امت و حفظ این نماد مبارزه و مقاومت تلاش خواهیم نمود.تلاش های رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت های موجود در مسجد مبارک الاقصی از طریق طرح های یهودی سازی و تقسیم زمانی و مکانی و تجاوزات بی وقفه و نیز تصمیم اخیر نتانیاهو در موافقت با رود وزرا و اعضای کنست به این مسجد، نمی تواند باعث تحقق اهداف این رژیم شود و به لطف پایداری اهالی قدس، اراده حافظان سنگر الاقصی و ابتکارات قهرمانان انتفاضه قدس هیچ تاثیری نخواهند داشت و مسجد مبارک الاقصی همچنان مکانی کاملا اسلامی باقی خواهد ماند و اشغالگران هیچ جایی در آن نخواهند داشت. ما همچنان مشعل جهاد و مقاومت را با خود حمل خواهیم کرد تا امت ما زمینه اقامه نماز در مسجد الاقصی را که خداوند به اطراف آن برکت داده است، داشته باشد و خداوند با دستان مبارزان ما امید ملت و امت مان در زمینه آزادی و بازگشت آوارگان را محقق سازد. ما از همین جا به صراحت اعلام می کنیم که مخالف ایجاد هر گونه ارتباط میان دیوار برق و صهیونیست های اشغالگر هستیم و این دیوار بخشی از مسجد مبارک الاقصی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. ما امروز با ساکنان قدس که به نیابت از امت از بیت المقدس و اطراف آن دفاع می کنند، عهد و پیمانی دوباره می بندیم.سوم: ما کرانه باختری مقاوم را که در معرض حملات متعدد برای قطع ارتباط بخش های مختلف، یهودی سازی و شهرک سازی و تبدیل به مناطق جدا افتاده و نیز قطع پیوندهای طبیعی و ارتباط با اراضی گسترده شان از طریق دیوار و جاده های کمربندی و ایست های بازرسی قرار دارد، زیر نظر داریم.کرانه باختری قهرمان ما همچنان ریشه های انقلابی را در خود دارد که شراره های آن تغذیه کننده نسلی است که تلاش ها برای ارعاب و تهدید و به تسلیم واداشتن آن نتوانسته است ذات و فطرت آنها را تغییر دهد و این نسل مقدس با عملیات ایتمار و عملیات شهید مهند حلبی و شهید هدیل هشلمون انتفاضه قدس را رقم زد و با خون و تحرکات و پویایی جوانی شان سعی در تجدید بیداری را دارند. ما کاملا به صراحت اعلام می کنیم که کرانه باختری همچنان محور منازعه و نماد انتفاضه و مقاومت در اشکال مختلف باقی خواهد ماند و هیچ کس نمی تواند جلوی آنرا بگیرد و جنبش حماس برای مقابله با تمامی سیاست های سرکوب و تلاش ها برای به حاشیه راندن این منطقه از طریق دو محور اصلی تلاش خواهد کرد: نخست؛ حمایت از پایداری اهالی کرانه باختری و ملت فلسطین در برابر طرح های دشمن و تلاش های آن برای به تسلیم واداشتن این ملت و دوم؛ مقاومتی که تاوان سنگینی از دشمن به خاطر اشغالگری اش بگیرد. ما در این راه با طرف های مختلف ملت برای مقابله با گسترش شهرک سازی و احداث دیوار حائل و نیز توسعه شهرک های صهیونیستی همکاری خواهیم کرد و مشکل ملی ما در کرانه باختری همکاری و هماهنگی امنیتی است و بازداشت ها و تعقیب ها و تلاش ها برای ضربه زدن به انتفاضه ریشه در همین مشکل ملی دارد و از همین رو، ما هر گونه همکاری امنیتی در کرانه باختری را محکوم می کنیم و خواستار توقف فوری این همکاری ها در راستای پایبندی به رویکرد ملی سالم و ادبیات جنبش های ملی و نیز اجر ای مصوبات شورای مرکزی (ساف) هستیم و حمایت خود از برادران مان در پارلمان فلسطین را که بسیاری از آنها توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده اند، اعلام می کنیم. آخرین نفر از این نمایندگان بازداشت شده "محمد بدر" و "خالده جرار" بودند که تاوان مواضع آزادانه و جسورانه ملی و مخالفت با همکاری های امنیتی را می دهند. ما همچنین بر همبستگی و حمایت خود از برادران نماینده مان در قدس که از شهر و دیار خود تبعید شده اند، اعلام می کنیم و خواستار بازگشت آنها به عنوان حقی مشروع و غیر قابل چانه زنی و سازش هستیم.چهارم: ملت مقاوم ما در اراضی اشغالی سال 1948، در نقب و المثلث و الجلیل امانتداران سرزمین و هویت ما هستند که در معرض تروریسم، تبعیض نژادی و تلاش ها برای حذف هویت و سلب مشروعیت قرار دارند و سینه های عریان خود را سپر دفاع در بر ابر سیاست تخریب منازل و الحاق اراضی به مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی و نیز تلاش ها برای اخراج صاحبان شرعی سرزمین فلسطین از آن کرده اند و درد و رنج ناشی از تعلق خاطر به این وطن و پایداری در سرزمین فلسطین را به جان می خرند. این شهروندان فلسطینی در خط مقدم دفاع از مسجد مبارک الاقصی و مقدسات فلسطین و پایداری در نبرد هویتی قرار گرفته اند و صدای اذان را از هر منبری می شنوند و بر تعلق خاطر تغییر ناپذیر خود به این سرزمین تاکید دارند. آنها مانند کوه های الجلیل و المثلث پایدار و مانند قلعه های عکا و صفد و مناره های حیفا و دریاچه طبریه استوار هستند و نقش کاروان های حامل پرچم فلسطین و پرچم های عزیمت به مسجد الاقصی و سنگربانان این مسجد هستند.حمایت از پایداری فلسطینیان در اراضی اشغالی سال 1948 و خواسته ها و حقوق و دستاوردهایشان و نیز تحکیم ارتباط آنها با ملت فلسطین، حقی بر گردن ملت و امت است که آنها را تنها نخواهد گذاشت و تسلیم دشمن صهیونیستی نخواهد کرد؛ چرا که آنها نگین تاج و بارقه امید این ملت و امت هستند.پنجم: ما اعلام می کنیم که درد و رنج ملت فلسطین در اردوگاه های پایداری در مرزهای وطن و در اردوگاه های لبنان، سوریه و اردن مانند یرموک، وحدات، بقعه، عین حلوه، رشیدیه، صبرا و شاتیلا، نهرالبارد و تمامی مناطقی را که فلسطینیان در آنجا حضور دارند، بر دوش می کشیم و مسائل آنها را دنبال می کنیم. آنها بازوان مقاومت هستند که پرچم مبارزه را طی سالیان متمادی و چندین دهه به دوش کشیده اند و به وطن بازخواهند گشت تا آنرا بسازند. ما در اینجا تاکید می کنیم که هر چقدر هم به طول بیانجامد، مساله آوارگان از یاد نخواهد رفت، بلکه آوارگان محور اصلی مساله فلسطین باقی خواهند ماند و این مساله کاملا سیاسی است حق بازگشت، حقی مقدس است که به مرور زمان از بین نمی رود هیچ طرفی در جهان هم حق حذف آنرا ندارد. لذا، ما هم در کنار آنها با تمامی تلاش ها برای اسکان این آوارگان در کشورهای دیگر و اجرای راهکار موسوم به "وطن جایگزین" مقابله می کنیم. فلسطین وطن ماست و هرگز به وطنی جایگزین آن راضی نخواهیم شد. ما امروز با کمال اطمینان و قدردانی از تمامی تلاش های قبلی کشورهای عربی میزبان آوارگان فلسطینی، از آنها می خواهیم شرایط زندگی عزتمندانه این آوارگان در اردوگاه ها را فراهم سازند و راهبردی عربی ـ فلسطینی برای حمایت از حق بازگشت و مقابله با پروژه های اسکان آوارگان وضع کنند. ما همچنین از سازمان ملل متحد می خواهیم به وظایف خود در قبال شهروندان فلسطینی در هر جایی که هستند، عمل کند؛ چرا که این نهاد بین المللی مسئول امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی تا زمان بازگشت شان به سرزمین اصلی شان در فلسطین است.ما امروز شاهد وقوع فاجعه جدیدی برای برادران فلسطینی مان در سوریه هستیم که تلخی کوچانده شدن و آوارگی را چشیدند و راهی سرزمین ها و کشورهای دور و نزدیک شدند و تاوان سنگینی در قبال آوارگی و محرومیت تقبل کردند. ما خواستار حمایت از این افراد و پناه دادن به آنها و حفظ کرامت شان هستیم و در عین حال، از انجام وظیفه ملی و انسانی خود در قبال آنها کوتاهی نخواهیم کرد.درباره وضعیت منحصر به فرد لبنان هم باید گفت که جنبش حماس در کنار دیگر گروه های ملی و اسلامی فلسطین سعی در حمایت از حضور فلسطینیان در اردوگاه های لبنان و دور نگه داشتن آنها از درگیری های طائفه ای و منطقه ای و داخلی و نیز تقویت روابط برادرانه میان این گروه از فلسطینیان و لبنانی ها را دارد و اوضاع آوارگان فلسطینی در لبنان را در تمامی ابعاد سیاسی، انسانی و اجتماعی دنبال می کند. ما با تمامی اقشار ملت فلسطین در لبنان برای تامین امنیت اردوگاه های فلسطینی و برقراری آرامش در آنها تلاش می کنیم و در عین حال، می خواهیم این اردوگاه ها به عاملی برای برقراری آرامش و تحکیم صلح داخلی در لبنان تبدیل شوند؛ چرا که آرامش لبنان و کشورهای عربی به نفع فلسطین است و لبنان سالم و قوی مایه قدرت آرمان فلسطین است.در همین راستا، ما به تمامی اقلیت های فلسطینی در اروپا درود فرستاده و از نقش ارزشمند آنها در حمایت از آرمان فلسطین و دفاع از حق ثابت شان در فلسطین قدردانی می کنیم. ما همچنین به اقلیت فل ...

ادامه مطلب  

متن کامل سخنان اسماعیل هنیه درباره سیاست های حماس در مرحله آتی  

درخواست حذف این مطلب
رئیس دفتر سیاسی حماس بر آمادگی این جنبش برای همکاری با تمامی گروه ها و طرف های فلسطینی و گسترش روابط با کشورهای عربی و اسلامی و نیز دیگر کشورهای جهان تاکید کرد.به گزارش شفاف، «اسماعیل هنیه» در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به تشریح سیاست ها و مواضع این جنبش در قبال مسائل داخلی و خارجی پرداخت.به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین،متن کامل این سخنان به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمحمد و سپاس مخصوص خداوند جهانیان است و سلام و درود بر سرور پیامبران...(سبحان الذی أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر) (فإذا جاء وعد الآخرة لیسوؤا وجوهکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا){ پاک و منزّه است آن (خدایی ) که بنده اش را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی که اطرافش را برکت داده ایم شبانه برد، تا از نشانه های خود به او نشان دهیم . همانا او شنوا و بیناست.} { و آن گاه که وقت (انتقام ظلم) دیگر شما (که کشتن یحیی و زکریاست یا عزم قتل عیسی) فرا رسید (باز بندگانی قوی و جنگ آور را بر شما مسلط می کنیم) تا اثر بیچارگی و خوف و اندوه بر رخسار شما نشانند و به مسجد بیت المقدس (معبد بزرگ شما) مانند بار اول درآیند و به هر چه رسند نابود سازند.}پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:{گروهی از امت من همچنان از حق حمایت می کنند و بر دشمن شان پیروز می شوند و هر کسی هم با آنها مخالفت کند، هیچ آسیبی به آنها نمی رساند و مصیبت ها هم ضرری به آنها نمی رساند تا اینکه وعده خداوند فرا برسد و آنها در همین حال باشند.}ای فرزندان ملت مقاوم فلسطیناقشار امت عربی و اسلامیبرادران و خواهران... حضار گرامیسلام و درود خداوند بر شما... اما بعد،اولین چیزی که می خواهم پس از افتخاری که برادرانم با اعتماد به من در سمت ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» دادند و مرا مسئول عهده داری این مسئولیت کردند، سخنانم را با آن آغاز کنم، حمد و سپاس خداوند و درخواست از درگاه او برای کمک به من برای حفظ این امانت و پایبندی به عهد و پیمانی است که با خود در برابر خداوند و در برابر این ملت بزرگ و برادرانم بسته ام تا اینکه به اصول ملت فلسطین و در راس آنها آزاد سازی سرزمین و قدس و مسجد الاقصی و اسرا، تحقق حق بازگشت و تاسیس کشور فلسطین به پایتختی قدس بسته ام. این عهد و پیمان جهادی است که از آغاز انقلاب های فلسطین تا به امروز بسته شده است و همان پیمانی است که شهدای انتفاضه قدس و الاقصی که جانشان را فدای دفاع از سرزمین فلسطین و قدس و مقدسات اسلامی و مسیحی کردند، بسته بودند و برخی از آنها به فیض شهادت نائل گشتند و برخی دیگر همچنان چشم به راه لحظه شهادت هستند و راه مقاومت و انتفاضه را ادامه می دهند. درود بر شهدا و مجروحان ملت فلسطین و خانواده ها و نزدیکان شان و درود بر اسرای قهرمانی که دست به فداکاری زدند و در راه خدا ثابت قدم هستند و با صبر و پایداری در برابر دشمن جلاد به راه خود ادامه می دهند. تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه اسرای دربند زندان های رژیم جنایتکار صهیونیستی باید متوقف شود.تداوم سیاست بازداشت اداری ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه صدها نفر از رهبران، نمایندگان و فرزندان ملت فلسطین، تروریسمی است که در مقابل چشم و گوش جهانیان صورت می گیرد و آنها هیچ اقدامی برای مقابله با این روند انجام نمی دهند. ما تاکید می کنیم که ظلم زندانبان به درازا نخواهد انجامید و اراده اسرای آزاده ما را نخواهد شکست و آزادی آنها بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.من در اینجا همچنین به مقاومت قهرمان فلسطین و تمامی گردان ها و شاخه های نظامی آنها و در راس شان؛ گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس درود می فرستم. درود بر مقاومت قهرمان ما و گردان های قسام، گروهان های قدس، گردان های شهدای الاقصی، گردان های شهدای الاقصی، گردان های ابو علی مصطفی، گردان های مقاومت ملی و تمامی شاخه ها و تشکل های نظامی. این مقاومت با دشمن و تروریسم آن در تمامی میدان ها مقابله کرده و همچنان به صورت شبانه روزی برای تحقق آرمان های ملت در زمینه آزادی و حق بازگشت تلاش می کند. این مقاومت بسیار قابل تقدیر و منبع افتخار و عزت ملت و امت و تمامی آزادگان جهان است و در عین حال، حقی شریف برای فلسطین و مایه افتخار ملت و مایه امید امت است.علاوه بر این، من در اینجا از سرویس های امنیتی که به ترور شهید "مازن فقها" واکنش نشان داده و ضربه ای سنگین به سرویس های امنیتی دشمن وارد کردند و مزدوران و عناصر آنها را تحت تعقیب قرار دادند، درود می فرستم و به شهید قهرمان مهندس "محمد زواری" متولد تونس که در راستای انجام وظیفه خود در زمینه حمایت و جهاد در سرزمین مقدس فلسطین، به عضویت گردان های قسام درآمد، درود می فرستم.و نباید فراموش کنم که به تمامی اقشار ملت فلسطین و کارکنان قوای مقننه، مجریه و قضائیه، اعضای چهارمین دستگاه دولتی که فعالان مطبوعاتی و اصحاب قهرمان رسانه ها هستند، کشاورزان، کارگران، بازرگانان، صاحبان صنایع، تجار، ماهیگیرانی که به صورت شبانه روزی در معرض حملات دشمن صهیونیستی قرار دارند و با این وجود به پایداری و ایستادگی خود ادامه می دهند، تیم های پزشکی، اورژانس و امداد و نجات، معلمان و اساتید دانشگاه ها، دانش آموزان و دانشجویان، پزشکان، مهندسان و تمامی فعالان بخش ساختمان و سازندگی و سازندگان آینده بهتر برای پسران و دختران مان درود بفرستم.برادران و خواهران:من امروز از سرزمین فلسطین و از وسط غزه سربلند با ملت فلسطین در هر جایی که هستند و تمامی طیف ها و جریان های آن صحبت می کنم. ملت ما، ملت یکپارچه ای است که از هم جدا نخواهند شد. آنها صاحبان آرمان حقی هستند که قابل تقسیم و تجزیه نیست. آنها صاحبان حق ثابت در فلسطین هستند که نمی توان حتی از یک ذره از خاک آن چشم پوشی کرد.می خواهم درباره دردها، اهداف و آرمان های مشترک صحبت کنم. شمایی که از چندین دهه قبل در مسیر مبارزه علیه گروهک های صهیونیستی گام نهاده اید و عشق به فلسطین و دفاع از وطن را نسل به نسل به فرزندان خود انتقال می دهید و به اغواگری های کسانی که می خواهند شما را از این راه منحرف کنند و ارعاب و تهدیدهای آنهایی که می خواهند در دل این ملت ترس و وحشت ایجاد کنند و تجاوزات دشمنان، توجهی نمی کنید؛ دشمنانی که با استفاده از تمامی امکاناتی که در اختیار دارند و اقدامات تروریستی نظام هایشان می خواهند شما را به تسلیم در برابر واقعیت های موجود وادار کنند و گاهی با تطمیع و گاهی دیگر با ارعاب، ما را مجبور به فراموشی حقوق و اصول ثابت مان در سرزمین و مقدسات مان کنند.حضار گرامی، ملت فلسطین در هر جایی که هستید، اقشار مختلف امت سرافراز ما:امروز می خواهم برای شما درباره اوضاع کنونی و راهی که قرار است طی کنیم و نیز اولویت های ملی در مرحله آینده صحبت کنم و در این راه اولا از خداوند متعال و در مرحله بعد از ملت بزرگ فلسطین که صد سال در برابر وعده بالفور و 70 سال با طرح اسکان آوارگان فلسطینی در وطن جایگزین ایستادگی کرده است و دهها سال است با تجاوزات، محاصره و تلاش ها برای یهودی سازی، گسترش جهل و وادار کردن مردم به مهاجرت و حذف هویت آنها مقابله کرده و می کند، کمک می جوییم.اولا: جنبش حماس در تمامی مراحل خود ثابت کرده است که یک جنبش جوان، تسلیم ناپذیر و اصیل است و این اصالت را در موضع و خط مشی ریشه دار و رشادت های فرزندان و بنیانگذاران پاک خود و در راس آنها، شیخ شهید احمد یاسین و با خون هزاران نفر از شهدا و درد و رنج هزاران نفر از اسرا و مجروحان ثابت کرده است. این مردان راه و روش بزرگی را که جنبش حماس در سایه خون و تلاش ها و مجاهدت های آنها طی می کند، برای ما ترسیم کرده اند و ما امروز می بینیم که من و گروهی از برادرانم رهبری این جنبش بزرگ را از برادران بزرگوار و رهبران گرانقدری مانند برادر مبارز استاد خالد مشعل "ابو الولید" تحویل می گیریم.این برادران ما طی سالیان گذشته امانت رهبری این جنبش را بر عهده گرفته و از آن حفاظت کرده اند و به اذن خداوند این پرچم در اهتزاز را با پیروزی به ما تحویل داده اند و به لطف خداوند توانسته اند زمینه پیشرفت جنبش حماس و حفظ وحدت و ارتقای نقش و تقویت تاثیرگذاری آنرا طی مراحل سختی که ملت فلسطین پشت سر گذاشته است، فراهم سازند تا اینکه مورد اعتماد ملت قرار گرفته و به مایه امید امت تبدیل شوند. و امروز اگر چه برادرم ابو الولید (مشعل) ـ خدا حفظش کند ـ در نتیجه یک تصمیم مشورتی در سطح جنبش حماس که مایه عزت و افتخار ماست، از مسئولیت رهبری حماس کنار می رود، اما مطمئنا سنگر مقاومت و ایفای نقش جهادی و سیاسی به عنوان یک رهبر ملی و یک شخصیت برجسته و نماد مبارزاتی بزرگ ملت و مقاومت فلسطین را ترک نخواهد کرد و من به برادرم ابو الولید و دیگر برادران بزرگواری که در مرحله گذشته مسئولیت رهبری حماس را بر عهده داشتند، درود می فرستم.دوم: حماس اخیرا سند سیاسی خود را منتشر کرد که در آن به دیدگاه و اصول و اهدافی که این جنبش بر اساس مبانی خود دنبال و به موجب آنها عمل می کند، اشاره شده بود. این سند موضع یکپارچه حماس در قبال مجموعه مسائل پیش روی این جنبش را تشریح کرده و قدرت آن برای جمع میان اصالت و حرکت به موازات نیازهای زمانه و اصول ثابت و متغیرها و مسائل مرحله ای و راهبردی را نشان داد و در چارچوب واقع بینی زمینه را برای مواضع سیاسی و فکری که نشانگر پویایی حماس و قدرت آن برای تجدید و برقراری توازن در عصر تغییرات شتاب زده است، فراهم کرد. ما در قالب این سندی که به ملت فلسطین ارائه دادیم، شفاف و صریح بر این مساله تاکید نمودیم که می خواهیم با تمامی طرف ها بر اساس راهبرد ملی جامع در عرصه سیاست مقاومت و سازندگی نهادهای رهبری و اداری و نیز مدیریت امور داخلی و روابط خارجی مان همکاری کنیم. ملت فلسطین در هر جایی که هستید:شما می دانید که امت ما مرحله بی سابقه ای از درگیری های داخلی میان قدرت های منطقه ای و داخلی و کشمکش های بین المللی را پشت سر گذ اشته و در نتیجه جنگ ها و خونریزی هایی که هنوز هم ادامه دارد و باعث تضعیف مقدرات این امت می شود، درد و رنج زیادی را متحمل شده است. این درگیری ها باعث تضعیف تمامی طرف ها و پاره پاره شدن منطقه و نیز پیچیده شدن عرصه شده است و برخی طرف ها خواهان تداوم و تشدید این وضعیت و گسترش دامنه درگیری ها و خرابی ها در هر نقطه ای از منطقه هستند تا زمینه ویرانی بیشتر جبهه داخلی کشورها و ایجاد موانع و دیوارهای ساختگی میان ملت های منطقه و حتی میان اقشار یک ملت واحد فراهم شود و امت ما به سمت بیابان سرگردانی و بلاتکلیفی، بر هم خوردن وحدت، بقا در دایره جنگ و درگیری و خونریزی، هتک حرمت، تهدید تمامیت ارضی کشورها و یکپارچگی آنها پیش رود و در نتیجه ضعیف شده و به زانو درآید تا عرصه برای تحمیل برخی گزینه های دشمنان به آن، تقویت دشمن صهیونیستی و تضمین امنیت و هژمونی و بقای آن فراهم گردد.از زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا در این کشور به قدرت رسیده است، با فشار و تشویق دشمن صهیونیستی تحرکات و تلاش های شتابزده ای برای بهره برداری از اوضاع کنونی و باجگیری از طرف های عربی و اسلامی خسته و تضعیف شده به منظور نابودی مساله فلسطین و تحمیل سازش تاریخی و نیز فشار شدید برای ایجاد چتر حمایتی فلسطینی، عربی و اسلامی از آن آغاز شده است.در برابر این وضعیت، ما ملت فلسطین راهی جز در اختیار گرفتن ابتکار عمل، ساماندهی اوضاع، مقاوم سازی بیشتر خود، تامین امنیت جبهه داخلی و حمایت از حقوق خود نداریم و باید یکپارچه سعی در رساندن این پیام آشکار به جهانیان را داشته باشیم که هر گونه راه حل و طرح سازشی که با حق ملت ما در زمینه آزادی و استقلال و تشکیل کشور فلسطینی برخوردار از حق حاکمیت به پایتختی قدس مخالف باشد، به سرانجامی نخواهد رسید و ما به هر قیمتی، همچون سدی مستحکم در برابر آن ایستادگی خواهیم کرد و همان طوری که ملت قهرمان ما توطئه های قبلی برای نابودی آرمان بحق خود را به شکست کشانده است، این بار هم به حول و قوه الهی می تواند این کار را انجام دهد و جهانیان باید ندای حق و عدالت و انصاف را بشنوند.ملت فلسطین:مسئولیتی که من و برادرانم در موضع رهبری حماس در داخل و خارج بر عهده داریم، ایجاب می کند که کلیات رویکردی را که سعی در تحقق آن داریم و اولویت کاری ما در مرحله آتی برای تحقق اهداف بزرگ ملت فلسطین به شمار می رود، تشریح کنیم.این اصول کلی عبارتند از:نخست: مقابله با اشغالگران متجاوز به سرزمین و مقدسات مان و اقدامات نامتعارف و مغایر ارزش ها و قوانین بین المللی؛ چه در زمینه سرکوب و محاصره و چه در زمینه مصادره اراضی، یا یهودی سازی و یا شهرک سازی. بهترین سلاح کارآمد ما در این زمینه وحدت موضع فلسطینی بر پایه رویکرد سیاسی جامع ملی است که زمینه تشریک مساعی و پایان دادن به امیدها به وعده های دروغینی را که ملت فلسطین در طول سالیان مذاکره آنها را تجربه کرده اند، فراهم کند.دوم: قدس و مسجد الاقصی:محور اصلی منازعه؛ یعنی مساله قدس به عنوان قبله گاه نخست و سومین حرم شریف در کانون توجه ما قرار دارد و ما برای حمایت از هویت عربی و اسلامی این شهر و مقابله با تلاش ها برای یهودی سازی، اخراج ساکنان و تغییر ترکیب جمعیتی آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و در عین حال، برای تقویت پایداری و بقای ساکنان آن به عنوان نماد مبارزه ملت، جهاد امت و حفظ این نماد مبارزه و مقاومت تلاش خواهیم نمود.تلاش های رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت های موجود در مسجد مبارک الاقصی از طریق طرح های یهودی سازی و تقسیم زمانی و مکانی و تجاوزات بی وقفه و نیز تصمیم اخیر نتانیاهو در موافقت با ورود وزرا و اعضای کنست به این مسجد، نمی تواند باعث تحقق اهداف این رژیم شود و به لطف پایداری اهالی قدس، اراده حافظان سنگر الاقصی و ابتکارات قهرمانان انتفاضه قدس، این اقدامات هیچ تاثیری نخواهند داشت و مسجد مبارک الاقصی همچنان مکانی کاملا اسلامی باقی خواهد ماند و اشغالگران هیچ جایی در آن نخواهند داشت. ما همچنان مشعل جهاد و مقاومت را با خود حمل خواهیم کرد تا امت ما زمینه اقامه نماز در مسجد الاقصی را که خداوند به اطراف آن برکت داده است، داشته باشد و خداوند با دستان مبارزان ما امید ملت و امت مان در زمینه آزادی و بازگشت آوارگان را محقق سازد. ما از همین جا به صراحت اعلام می کنیم که مخالف ایجاد هر گونه ارتباط میان دیوار برق و صهیونیست های اشغالگر هستیم و این دیوار بخشی از مسجد مبارک الاقصی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. ما امروز با ساکنان قدس که به نیابت از امت از بیت المقدس و اطراف آن دفاع می کنند، عهد و پیمانی دوباره می بندیم.سوم: ما کرانه باختری مقاوم را که در معرض حملات متعدد برای قطع ارتباط بخش های مختلف، یهودی سازی و شهرک سازی و تبدیل به مناطق جدا افتاده و نیز قطع پیوندهای طبیعی و ارتباط با اراضی گسترده شان از طریق دیوار حائل و جاده های کمربندی و ایست های بازرسی قرار دارد، زیر نظر داریم.کرانه باختری قهرمان ما همچنان ریشه های انقلابی را در خود دارد که شراره های آن تغذیه کننده نسلی است که تلاش ها برای ارعاب و تهدید و به تسلیم واداشتن آن نتوانسته است ذات و فطرت آنها را تغییر دهد و این نسل مقدس با عملیات ایتمار، عملیات شهید مهند حلبی و شهید هدیل هشلمون انتفاضه قدس را رقم زد و با خون و تحرکات و پویایی جوانی شان سعی در تجدید بیداری را دارند. ما کاملا به صراحت اعلام می کنیم که کرانه باختری همچنان محور منازعه و نماد انتفاضه و مقاومت در اشکال مختلف باقی خواهد ماند و هیچ کس نمی تواند جلوی آنرا بگیرد و جنبش حماس برای مقابله با تمامی سیاست های سرکوب و تلاش ها برای به حاشیه راندن این منطقه از طریق دو محور اصلی تلاش خواهد کرد: نخست؛ حمایت از پایداری اهالی کرانه باختری و ملت فلسطین در برابر طرح های دشمن و تلاش های آن برای به تسلیم واداشتن این ملت و دوم؛ مقاومتی که تاوان سنگینی از دشمن به خاطر اشغالگری اش بگیرد.ما در این راه با طرف های مختلف ملت برای مقابله با گسترش شهرک سازی و احداث دیوار حائل و نیز توسعه شهرک های صهیونیستی همکاری خواهیم کرد و مشکل ملی ما در کرانه باختری همکاری و هماهنگی امنیتی است و بازداشت ها و تعقیب ها و تلاش ها برای ضربه زدن به انتفاضه ریشه در همین مشکل ملی دارد و از همین رو، ما هر گونه همکاری امنیتی در کرانه باختری را محکوم می کنیم و خواستار توقف فوری این همکاری ها در راستای پایبندی به رویکرد ملی سالم و ادبیات جنبش های ملی و نیز اجر ای مصوبات شورای مرکزی (ساف) هستیم و حمایت خود از برادران مان در پارلمان فلسطین را که بسیاری از آنها توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده اند، اعلام می کنیم. آخرین نفر از این نمایندگان بازداشت شده "محمد بدر" و "خالده جرار" بودند که تاوان مواضع آزادانه و جسورانه ملی و مخالفت با همکاری های امنیتی را می دهند. ما همچنین بر همبستگی و حمایت خود از برادران نماینده مان در قدس که از شهر و دیار خود تبعید شده اند، اعلام می کنیم و خواستار بازگشت آنها به عنوان حقی مشروع و غیر قابل چانه زنی و سازش هستیم.چهارم: ملت مقاوم ما در اراضی اشغالی سال 1948، در نقب و المثلث و الجلیل امانتداران سرزمین و هویت ما هستند که در معرض تروریسم، تبعیض نژادی و تلاش ها برای حذف هویت و سلب مشروعیت قرار دارند و سینه های عریان خود را سپر دفاع در برابر سیاست تخریب منازل و الحاق اراضی به مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی و نیز تلاش ها برای اخراج صاحبان شرعی سرزمین فلسطین از آن کرده اند و درد و رنج ناشی از تعلق خاطر به این وطن و پایداری در سرزمین فلسطین را به جان می خرند. این شهروندان فلسطینی در خط مقدم دفاع از مسجد مبارک الاقصی و مقدسات فلسطین و پایداری در نبرد هویتی قرار گرفته اند و صدای اذان را از هر منبری می شنوند و بر تعلق خاطر تغییر ناپذیر خود به این سرزمین تاکید دارند. آنها مانند کوه های الجلیل و المثلث پایدار و مانند قلعه های عکا و صفد و مناره های حیفا و دریاچه طبریه استوار هستند و نقش کاروان های حامل پرچم فلسطین و پرچم های عزیمت به مسجد الاقصی و سنگربانان این مسجد هستند.حمایت از پایداری فلسطینیان در اراضی اشغالی سال 1948 و خواسته ها و حقوق و دستاوردهایشان و نیز تحکیم ارتباط آنها با ملت فلسطین، حقی بر گردن ملت و امت است که آنها را تنها نخواهد گذاشت و تسلیم دشمن صهیونیستی نخواهد کرد؛ چرا که آنها نگین تاج و بارقه امید این ملت و امت هستند.پنجم: ما اعلام می کنیم که درد و رنج ملت فلسطین در اردوگاه های پایداری در مرزهای وطن و در اردوگاه های لبنان، سوریه و اردن مانند یرموک، وحدات، بقعه، عین حلوه، رشیدیه، صبرا و شاتیلا، نهرالبارد و تمامی مناطقی را که فلسطینیان در آنجا حضور دارند، بر دوش می کشیم و مسائل آنها را دنبال می کنیم. آنها بازوان مقاومت هستند که پرچم مبارزه را طی سالیان متمادی و چندین دهه به دوش کشیده اند و به وطن بازخواهند گشت تا آنرا بسازند. ما در اینجا تاکید می کنیم که هر چقدر هم به طول بیانجامد، مساله آوارگان از یاد نخواهد رفت، بلکه آوارگان محور اصلی مساله فلسطین باقی خواهند ماند و این مساله کاملا سیاسی است و حق بازگشت، حقی مقدس است که به مرور زمان از بین نمی رود و هیچ طرفی در جهان هم حق حذف آنرا ندارد. لذا، ما هم در کنار آنها با تمامی تلاش ها برای اسکان این آوارگان در کشورهای دیگر و اجرای راهکار موسوم به "وطن جایگزین" مقابله می کنیم.فلسطین وطن ماست و هرگز به وطنی جایگزین آن راضی نخواهیم شد. ما امروز با کمال اطمینان و قدردانی از تمامی تلاش های قبلی کشورهای عربی میزبان آوارگان فلسطینی، از آنها می خواهیم شرایط زندگی عزتمندانه این آوارگان در اردوگاه ها را فراهم سازند و راهبردی عربی ـ فلسطینی برای حمایت از حق بازگشت و مقابله با پروژه های اسکان آوارگان وضع کنند. ما همچنین از سازمان ملل متحد می خواهیم به وظایف خود در قبال شهروندان فلسطینی در هر جایی که هستند، عمل کند؛ چرا که این نهاد بین المللی مسئول امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی تا زمان بازگشت شان به سرزمین اصلی شان در فلسطین است.ما امروز شاهد وقوع فاجعه جدیدی برای برادران فلسطینی مان در سوریه هستیم که تلخی کوچانده شدن و آوارگی را چشیدند و راهی سرزمین ها و کشورهای دور و نزدیک شدند و تاوان سنگینی در قبال آوارگی و محرومیت تقبل کردند. ما خواستار حمایت از این افراد و پناه دادن به آنها و حفظ کرامت شان هستیم و در عین حال، از انجام وظیفه ملی و انسانی خود در قبال آنها کوتاهی نخواهیم کرد.درباره وضعیت منحصر به فرد لبنان هم باید گفت که جنبش حماس در کنار دیگر گروه های ملی و اسلامی فلسطین سعی در حمایت از حضور فلسطینیان در اردوگاه های لبنان و دور نگه داشتن آنها از درگیری های طائفه ای و منطقه ای و داخلی و نیز تقویت روابط برادرانه میان این گروه از فلسطینیان و لبنانی ها را دارد و اوضاع آوارگان فلسطینی در لبنان را در تمامی ابعاد سیاسی، انسانی و اجتماعی دنبال می کند. ما با تمامی اقشار ملت فلسطین در لبنان برای تامین امنیت اردوگاه های فلسطینی و برقراری آرامش در آنها تلاش می کنیم و در عین حال، می خواهیم این اردوگاه ها به عاملی برای برقراری آرامش و تحکیم صلح داخلی در لبنان تبدیل شوند؛ چرا که آرامش لبنان و کشورهای عربی به نفع فلسطین است و لبنان سالم و قوی مایه قدرت آرمان فلسطین است.در همین راستا، ما به تمامی اقلیت های فلسطینی در اروپا درود فرستاده و از نقش ارزشمند آنها در حمایت از آرمان فلسطین و دفاع از حق ثابت شان در فلسطین قدردانی می کنیم. ما همچنین به اقلیت فلسطینی در آمریکا و آمریکای لاتین و تمامی کسانی که در برگزاری کنفرانس های فلسطینی در خارج نقش و مشارکت داشتند و بدین ترتیب، پایبندی خود به اصول ملی و ارتباط راستین شان با وطن و آرمان فلسطین را نشان دادند، درود می فرستیم. این ...

ادامه مطلب  

«بصیرت» لازمه مبارزه با جنگ نرم/ دشمن بدنبال جدا کردن روحیه انقلابی از نظام است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، سید مرتضی بختیاری عصر امروز (۲ تیر) در دیدار صمیمی با جمعی از مردم بیرجند در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه روز قدس از یادگارهای امام راحل است که هر چه از آن می گذرد آثار با برکت آن را با تمام وجودمان بیشتر درک می کنیم، گفت: روز جهانی قدس جایگاه ویژه ای را در جهان اسلام پیدا کرده است.وی افزود: روز جهانی قدس سیلی محکمی به استکبار و صهیونیست بین المللی فرود می آورد. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه شرایط حساس است و دشمن ما هوشمندانه وارد مبارزه شده است، گفت: درست است که هرچند هم که هوشمند باشند اما در برابر اراده خدا هوشمندی آنها ناچیز است، اما اگر ما هوشمندی به خرج ندهیم ضربه کاری را خواهیم خورد.بختیاری با بیان اینکه تلاش بسیاری می شود که روحیه انقلابی بودن را از نیروهای انقلابی بگیرند، تصریح کرد: دلیل آن این است که اسلام انقلابی نظام 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون کرد و این اسلام انقلابی توانست منافقین پلید را به زباله دان تاریخ فرو ببرد.وی با اشاره به اینکه در اعترافات منافقین دهه 60 هست که می گفتند ما حتی در جماران و مجلس شورای اسلامی هم عامل نفوذی داشتیم، افزود: این منافقین در همه ارکان نظام نفوذ پیدا کرده بودند و پشتوانه این ها کسانی بودند که الان از آنان حمایت می کنند.قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب به زیبایی اشاره کردند که جای شهید و جلاد نباید عوض شود، افزود: این حرف رهبری خیلی پیام دارد، چراکه برخی ها داشتند جای شهید و جلاد را عوض می کردند.روحیه انقلابی را از ما بگیرند؛ تفاوتی بین اسلام ما و عربستان نخواهد بودبختیاری با بیان اینکه جهت گیری هایی که استکبار می کند و فلش هایی که به ما نشان می دهند و می خواهند مسیر ما را عوض کنند، اینها خیلی برای ما مهم است، گفت: دشمن می خواهد که روحیه انقلابی را از اسلام انقلابی جدا کند، اگر این طور شد دیگر اسلام ما با اسلام عربستان چه فرقی خواهد کرد.وی با بیان اینکه دشمن در جنگ نظامی علیه ایران اسلامی شکست خورد، گفت: در جنگ فرهنگی هم باید تلاش کنیم تا دشمن را با شکست مواجه کنیم.قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه دشمن اگر احساس می کرد که از طریق جنگ نظامی موفق می شود به ایران حمله کند، حتما تا الان این کار را کرده بود، افزود: دشمن از جان خود ترسید که به ایران تا الان حمله نکرده است وگرنه اینها بر ما رحم نمی کردند.بختیاری با اشاره به اینکه قاطعان ...

ادامه مطلب  

درّه های رنگی عجیب در چین+تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.به گزارش بولتن نیوز، درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.ویژگی خاص این درّ ه های رنگی موجب می شود، سالانه هزاران نفر گردشگر از سراسر دنیا برای دیدن آنها به این منطق ...

ادامه مطلب  

مفهوم ازدواج تا ۲۰۳۰ در آمریکا غیرقابل فهم است/در "سند ۲۰۳۰" و "پیمان برن" چه می گذرد؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اسناد بالادستی که بر اساس اسناد و قوانین بین المللی تدوین شده اند در حوزه علمیه قم در جریان است. در همین راستا جلسه ای با محوریت سند 2030 با حضور فضلای حوزه در مدرسه فیضیه برگزار شد. در این سخنرانی حجت الاسلام علی کشوری ــ کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ــ ابعاد تبعیت از اسناد گوناگون بالادستی بین المللی، از جنله 2030 را تشریح کرد. متن زیر مشروح این نشست است.* * * * * * *سلام علیکم و رحمة الله و برکاته، بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله فی الأرضین ارواحنا لآماله الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف.همان طور که برادر عزیزمان فرمودند موضوع گزارش حقیر به حضرات آقایان، یک بحث کلان هست نسبت به جایگاه اسناد بین المللی در سال 1396. عرائض بنده سه بخش دارد و بنده بسیار مختصر در این سه بخش این سه موضوع را محضر شما گزارش می دهم.* اسناد بین المللی را ذیل یک درگیری کلان ببینیمبخش اول که مهم است همه به آن توجه کنند این است که داستان اسناد بین المللی، یکی از 5 محور مواجهه ما با نظام سلطه و تمدن مدرنیته است. من می خواهم به صورت ساده این موضوع را محضر دوستان گزارش دهم که ما باید به صورت ماهواره ای و کلان به این داستان نگاه کنیم. اگر واقعاً ما پدیدۀ اسناد بین المللی –درست تر تعبیر کنم، با پدیده هجوم اسناد بین المللی به هویت شیعی- روبرو هستیم، علت این است که فکر انقلاب اسلامی در دنیا یک درخشش و پیشرفت داشته است. همین الآن که ما باهم صحبت می کنیم، ظرف کمتر از چند هفته طرح ناتوی عربی با شکست جدی روبرو شده است؛ در ایام انتخابات 29 اردیبهشت ماه سفر معروف آقای ترامپ به منطقه اتفاق افتاد و مصوبه اصلی این سفر نیز تشکیل ناتوی عربی علیه جمهوری اسلامی بود. طرحی بود برای اینکه نفوذ ژئوپلیتیک ایران را کنترل کند. اما در کمتر از چند هفته کویت، عمان و قطر با این طرح مخالفت جدی کردند و به ایران پیغام دادند که ما با این طرح همراهی نمی کنیم. به هر حال این، جزء چیزهایی عجیب است که طرحی هنوز متولدنشده به شکست بینجامد و کنترل قطر به موضوع آنها تبدیل شود و دستور کار آنها تغییر یابد.عرض بنده این است که ما حتماً باید مسأله اسناد بین المللی را ذیل این درگیری کلان ببینیم. واقعیت مطلب این است که علی رغم تمام ضعف هایی که داریم فکر انقلاب اسلامی در منطقه در حال پیشروی است و در داخل نیز نسبت به دوره های قبل رشد قابل توجهی داشته است. جبهه فکری فرهنگی و مردمی انقلاب اسلامی در انتخابات اخیر نشان داد که منسجم تر است و نقشه دشمن را بهتر می شناسد، اختلافاتش کمتر شده است و نقاط اساسی را خوب شناسایی می کند. لذا در داخل نیز اتفاقات مثبتی رخ می دهد. حادثه امروز تهران نیز این گزارۀ جبهه توسعه گرا و غرب گرا که امنیت نیز میوه نظریات توسعه غربی است را با یک ابطال روشن روبرو کرد. لذا به نظر من انقلاب اسلامی هم در بعد ژئوپلیتیک منطقه ای و هم در بعد داخلی در حال پیشروی است. پرونده این پیشروی انقلاب اسلامی و محورهای آن قابلیت بازخوانی دارد ولی موضوع بحث بنده نیست، خواستم بگویم وقتی راجع به اسناد بین المللی بحث می کنیم باید موضوع بحث را ذیل این درگیری کلان ببینیم. همان طور که عرض کردم 5 محور برای کنترل انقلاب اسلامی طراحی شده است که یک محور آن اسناد بین المللی است؛ یعنی اسناد بین المللی به دنبال این هستند که این مقاومت درخشان قبل از ظهور را به شکست کشانده و برای آن چالش ایجاد کنند. در کنار این شما می توانید پروژۀ مسأله سازی و ایجاد فشار به جمهوری اسلامی را نیز یکی از محورها تلقی کنید. دائماً یا علیه ما تحریم وضع می شود و یا طراحی های امنیتی علیه ما صورت می گیرد و... . این موضوع غیر از مسأله اسناد است. 5 محور وجود دارد و ما اینها را در جلساتی شرح می دهیم، بنده می خواهم به مسأله اسناد بپردازم. پس مسأله اسناد، یک محور مواجهه بین انقلاب و مدرنیته است و از نظر بنده مهم است که بدانیم –شاید این تحلیل، خلاف برخی از تحلیل هایی باشد که در حال مشهورشدن هستند- ما در موضع ضعف نیستیم؛ بلکه در موضع قدرت قرار داشته و در حال شکست دادن بسیاری از طراحی هایی هستیم که علیه انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است.*توصیه های الزام آوربا این فضا و با این پیش فرض، سؤال این است که اسناد می خواهند چه کار کنند؟ این سؤال اول است. این اسناد چه نقشی برعهده دارند تا در این درگیری نقش ایفا کنند؟ برای اینکه این بحث روشن شود بنده ناچارم مقدمه ای را عرض کنم. ببینید، در رویه سازمان های بین المللی؛ وقتی کشوری در فضای تعامل با سازمان های بین المللی قرار می گیرد، با دو دسته کار مهم روبرو می شود. یکی الزاماتی است که سازمان های بین المللی به آن کشور تحمیل می کنند؛ اصطلاحا تعهدات و معاهداتی است که تحمیل می شود. دسته دیگرِ فعالیت هایی که در تعامل بین یک کشور و سازمان های بین المللی مورد توجه قرار می گیرد، توصیه هایی است که سازمان های بین المللی به آن کشور می کنند. ظاهر توصیه ها نیز این است که الزام آور نیستند. پس بنابراین اگر جمهوری اسلامی ارتباطاتی با who، fao، unesco، شورای امنیت و نهادهای مختلف سازمان ملل دارد، سازمان ملل در بعضی از موارد به امضای معاهده دعوت می کند و منظور از معاهده در عرف بین الملل این است که اگر معاهده را نقض کنید ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار می گیرد و شورای امنیت می تواند علیه شما اقدام کند. در موضوعات مختلف اگر یک بحث الزام آوری نقض شود ما یا هر کشور دیگری باید ذیل فصل هفتم تنبیه شویم. این موضوع به موارد اندکی از موارد تعامل مربوط می شود؛ بیشتر موارد تعامل به موضوعی به نام توصیه های بین المللی مربوط می شود.به این نکته توجه کنید که توصیه های بین المللی مانند توصیه های منابر ما در حوزه های علمیه نیستند تا شما بگویید که یک نصیحت یا خیرخواهی است. عنوان، توصیه است که در مقابل الزام قرار دارد. چرا توصیه را در مقابل الزام قرار داده اند؟ علت این نیست که می خواهند اختیار طرف مقابل را به رسمیت بشناسند و شأنی برای او قائل باشند؟ نه؛ بلکه ذیل این است که تمام اهداف سازمان های بین المللی در قالب الزام قابلیت پیشبرد ندارند.چرا تمام اهداف سازمان های بین المللی در قالب الزام قابلیت پیشبرد ندارند؟ دلیل این موضوع بسیار روشن است. چون سازمان بین المللی ابتدا باید هدفی که دنبال می کند را در کشور مورد نظر جا بیندازد و اصطلاحاً برای آن فرهنگ سازی کند. بنده خواهش می کنم حضرات علمای بصیر حاضر در جلسه توجه کنند، این نکته بسیار فنی است؛ وقتی یک سازمان بین المللی به کشوری توصیه می کند، یعنی هنوز فکری که در آن سازمان بین المللی پخته و پذیرفته شده مثلاً در ایران طرفدار ندارد و وقتی فکر طرفدار نداشت، حتی اگر معاهده هم داشته باشد با اقبال افکار عمومی روبرو نمی شود و افکار عمومی مقابل آن جبهه می گیرند. اساساً خبر ندارند تا به سمت مرحله اجراشدن نیز پیش بروند. لذا از تکنیکی استفاده می کنند که در ادبیات حقوق بین الملل از آن به توصیه تعبیر می شود. بنده خواهش می کنم معاونت حقوقی جناب آقای رئیس جمهور و بعضی از دوستانی که دائماً می گویند ما در موضوع سند 2030 حق تحفظ اعلام کرده ایم به این تحلیلِ مستند توجه کنند که ما با چنین پدیده ای روبرو هستیم. برای اینکه بحث بنده مستند باشد و مشخص شود که معنای توصیه در روابط بین الملل چیست، این عبارت را برای شما می خوانم. این عبارتی که می خوانم در اساسنامه یونسکو و مصوب سال 2016 است. وقتی توصیه ای به کشوری می شود ــ حالا فرض می گیرم که سند 2030 یک توصیه است ــ مقرراتی مربوط به توصیه وجود دارد. بنده این مقررات و ماده یکم این اساس نامه را برای شما می خوانم. شواهد بسیاری وجود دارد که سند 2030 تعهدآور است ولی ما نرمش قهرمانانه می کنیم و فرض می گیریم دفاعیه ای که آقای دکتر فیض و آقایان دیگر فرمودند ــ مبنی بر اینکه ما حق تحفظ اعلام کرده ایم ــ [درست است.] در همین جلسه آخر شورای عالی انقلاب فرهنگی چند تن از وزرا و جناب آقای رئیس جمهور صحبت کردند و محور بحث آنها این بود که ما حق تحفظ اعلام کرده ایم. ما نیز به استناد روایت امام صادق حرف برادر مؤمن خودمان را می پذیریم و فرض می گیریم که حق تحفظ وجود دارد. البته بعداً به ما جواب دهند که مجموعه قرائنی که اثبات می کنند این سند تعهدآور است را چکار کنیم. ما از این موضوع رفع ید نموده و فرض می کنیم توصیه است.سند 2030 یک توصیه است و این توصیه باید ذیل اسناد یونسکو نگاه شود. نباید فکر کنند تشکل های پژوهشی حوزه علمیه قم، مجموعه های ساده اندیشی هستند که وقتی به آنها گفته می شود توصیه است، فکر کنند که همان توصیه منابر است؛ خیر، توصیه مقرراتی دارد که ذیل این مقررات اجرا می شود. «این مقررات شامل آماده سازی و بررسی و پذیرش و موارد زیر از سوی مجمع عمومی می شود.» پس اگر توصیه ای شد، ما باید این مجموعه کارها را انجام دهیم.1. «معاهدات بین المللی برای تبدیل شدن به قانون در کشورهای عضو.» اگر توصیه ای شد آن کشور باید قوانین کشور خود را مبتنی بر این توصیه بازتعریف کند. جناب آقای دکتر فیض ــ که پیغام می دهید و می گویید توصیه است ــ دقت می کنید؟ شنیدم مسئول عالی رتبه ای به حوزه علمیه قم و نزد یکی از حضرات آقایان تشریف آورده و همین استدلال را مطرح کرده و گفته اند توصیه است و حق تحفظ داریم. بنده دارم از روی اساسنامۀ یونسکو می خوانم. شما می فرمائید توصیه است ولی این اساسنامه که گفته ذیل توصیه باید تغییر قانون اتفاق بیفتد.* چرا حوزه قم را ساده فرض می کنند؟2. «توصیه هایی که در آنها مجمع عمومی اصول و هنجارهایی را برای سازماندهی جهانی مسائل خاص صورت بندی کرده است.» خود اساسنامه می گوید اساساً فلسفه توصیه، تغییر هنجارها و ارزش هاست. چرا آقایان جامعه مسلمان ایران را ساده فرض می کنند؟ بنده از این ناراحتم که چرا حوزه علمیه پربرکت و دقیق قم را ساده فرض می کنند! خب این مجموعه اسناد بین المللی در دسترس است و زبان انگلیسی نیز زبان پیچیده ای نیست. کسی اندکی زبان انگلیسی بلد باشد می تواند این مسائل را از روی اسناد بین المللی مطالعه کند. به محض اینکه اشکال می کنیم می گویند توصیه است! اساسنامه یونسکو می گوید اصول و هنجارهایی را برای سازمان دهی جهانی مسائل خاص صورت بندی می کند. پس تصریح می کند که قرار است اتفاقات خاصی بیفتد. در قسمت دوم عرائض خودم این اتفاقات خاص را توضیح خواهم داد. قرار است اتفاقات خاصی بیافتد اما هنجارها و اصول هایی وجود دارند که مانع تحقق این اتفاقات خاص هستند. سازمان های بین المللی سعی می کنند این اصول ها و هنجارها را با توصیه تغییر دهند. یکی از کارکردهایی که توصیه دارد این است که وقتی مطرح می شود، منشأ گفتمان و بحث و گفتگو می گردد. به عنوان مثال who در حوزه بهداشت توصیه نموده و تحلیلی را ارائه می دهد. بنده اخیراً به ضلالت افتاده بودم و گزارش های who را در موضوع سلامت مرور می کردم. در آنجا بحث طبقه بندی بیماری ها در جهان مطرح بود. بحث، حول بیماری های جنسی بود و یک مجموعه رفرنس بین المللی ــ که عمده این تحقیقات نیز در کشور آمریکا بوده است ــ به این گزارشِ who پیوست شده بود. این گزارش ها اثبات تجربی و پوزیتیویستی می کردند که بیماری های جنسی، بیماری نیستند، بلکه یک سلیقه و یک نوع علاقه است. یک مجموعه تحقیقات میدانی بر روی طایفه خاصی انجام داده و گفته اند چرا شما همجنس بازی و... را بیماری تلقی می کنید. ببینید؛ به بهانه توصیه و گزارش، برای حرف های غلط خود گفتمان سازی می کنند. الآن در همین چند ماهی که سند 2030 در کشور ما مورد بحث قرار گرفته، چه مقدار تعریف غلط و تعریف مضر به رفاه مردم در جامعه ما رواج پیدا کرده و بحث شده است! بنده چون می خواهم به اصل بحث برسم، این مقدمه مهم را تذکر دادم. دوستان در دولت محترم جمهوری اسلامی ــ که ما این دولت را به تنفیذ رهبری محترم می شماریم و واقعاً قصد ما بحث علمی و صلاح و سداد است و با کسی دعوای سیاسی نداریم ــ مدام نگویند که ما حق تحفظ داریم و صرفاً یک توصیه است؛ نخیر آقا! توصیه ابزار گفتمان سازی و تغییر هنجارها و اصول است. بر اساس اسنادی که در اساسنامه یونسکو وجود دارد و بخشی از آنها را محضر شما قرائت کردم نظام قانون گذاری باید بر اساس توصیه تغییر کند.* سازمانهای بین المللی از 2030 چه هدفی را دنبال می کنند؟از دل قسمت اول عرائض بنده سؤالی متولد می شود؛ یونسکو و باقی سازمان های بین المللی چه هدفی را در ایران پیگیری می کنند؟ البته مسأله دگرگون سازی جهان به نفع نظام سرمایه داری، یک پروژه جهانی است و بنده قبول دارم و فقط ایران نیست. قرار است همه به نفع سرمایه دارهای بزرگی که در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی حضور دارند دوشیده شوند. بنده این را قبول دارم ولی بنده می خواهم راجع به ایران بحث کنم. من عبارت یونسکو را مستند قرار می دهم؛ قرار است برای سامان دهی مسائل جهانی خاص اصول و هنجارها تغییر پیدا کنند. سؤال فنی دوم این است که اصول و هنجارهایی که یونسکو به دنبال تغییر آنهاست، چه چیزی می باشد؟ پس بنابراین با ابزار توصیه می خواهند اصول و هنجارهایی را تغییر دهند. برای چه منظوری؟ برای مسائلی خاص. اولاً این مسائل خاص چه چیزی هستند؟ باید عبارات را از کلیت خارج کنیم. ما خودمان هم در بحث های طلبگی و خصوصاً در سطوح عالی ــ حضرات آقایان مستحضر هستند ــ گاهی در کفایه به عبارتی می رسیم و این عبارت به قدری سخت است که ــ به قول مرحوم آقا رضا همدانی که به مرحوم آخوند گفته بودند هنر شما این است که مسائل آسان را سخت بیان می کنید ــ گاهی آنچه در انتها به دست طلبه می رسد این است که برخی از اساتید به طلبه فحش داده و می گویند فتأمل. عبارت مغلق است و شرح های مختلفی نیز داده شده است و در پایان نیز طلبه به تأمل دعوت می شود. این اسناد بین المللی بدتر از کفایه هستند. بعضی از جاهای کفایه خیلی روشن تر از این اسناد هستند. آقایان می گویند برای سامان دهی جهانی مسائل خاص. چرا توضیح نمی دهند که این مسائل خاص در ایران چه چیزی هستند تا مسأله قدری واضح شود؟ چرا نمی گویند سازمان های بین المللی دقیقاً به دنبال چه چیزی هستند؟بنده با استناد به برخی از اسناد بین المللی برخی از این مسائل خاص را خدمت شما عرض می کنم. اولین مسأله ای که در دنیا برای سازمان ملل مسأله می باشد، مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار است؛ یعنی اگر شما مجموعه ای از اسناد بین المللی را مطالعه کنید، متوجه می شوید که سازمان های بین المللی دغدغه توسعه پایدار و مفاهیم مرتبط با آن را دارند. چون جلسه به صورت ملی منعکس می شود، بنده از روی برخی از اسناد برای شما به صورت مستند بخوانم.این سندی که بنده الآن از روی آن می خوانم، کنوانسیون مریدا است. کنوانسیون مریدا به مسأله مبارزه با فساد و مسأله شفافیت اختصاص دارد. همان طور که اذعان دارید، ظاهر مسأله فساد و شفافیت، بسیار مثبت است. بنده دارم از روی متن دفتر کنوانسیون در ایران می خوانم. بعدا نیایند بگویند دروغ ها بزرگ. بنده کاری ندارم به اینکه ممکن است برخی بدون سند حرف بزنند ولی دأب ما در فعالیت هایی که با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فضای سند 2030 داریم این است که مستند حرف بزنند. بنده از رو برای شما می خوانم. «با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد.» بسیار صریح آقایان گفته اند که توسعه پایدار به خطر افتاده است و ما برای این ورود پیدا کرده ایم که توسعه پایدار را از طریق بخش قضائی تقویت کنیم. این سند، مربوط به سند حوزه قضائی است که سازمان ملل پیشنهاد داده است. حتماً متن سند 2030 یونسکو را نیز خوانده اید. هدف سند 2030، دگرگون سازی جهان ماست؛ در عنوان سند آمده است که «دگرگون ساختن جهان ما، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار». پس هدف در آموزش نیز [توسعه پایدار است.] آقایان نگویند آموزش جامع چیز خوبی است. سؤال این است که آموزش جامع برای چی؟ برای انتقال نظام مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار. گاهی اوقات کلمه را برای ما ناقص می گویند [و ما فکر می کنیم خوب است.] همین عنوان آموزش جامع با تمام مشتقات و کلمات مشابه خود در اسناد بین المللی آمده است. منتهی دگرگون سازی جهان از طریق آموزش برای توسعه پایدار. در سند یونسکو بود. متأُسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سند (توانمند سازی و کاهش فقر) را ترجمه کرده و در اختیار تمام نهادهای نظام نیز قرار داده است. همان طور که مشاهده می کنید عنوان کتاب، «توانمندسازی و رفع فقر» است. همان طور که می بینید ورودی جذاب است و ادبیات کاملاً خنثی و بلکه حذاب است ولی وقتی به درون آن می رویم این سند می گوید نظام سرمایه داری نتوانسته به حوزه فقرا تعمیم پیدا کند و ما می خواهیم از طریق اعمال این تجربیات، فقرا را در نظام سرمایه داری ضرب کنیم. بنده در آن چهل جلسه ای که در دانشگاه شریف الگوی برنامه ریزی با نگاه اسلامی را شرح می دادم مستندات این حرف را آورده و بحث کرده ام و در آن بحث های تفصیلی موجود است. پس یکی از مسائل خاص، توسعه پایدار است.* مفهوم توسعه پایدارخب مگر توسعه پایدار چیز بدی است؟ خواهش می کنم دقت کنید؛ قسمت مهم گزارش حقیر به حضرات آقایان و فضلائی که در جلسه حضور دارند این است که مگر توسعه پایدار امر مذمومی است؟ آیا توسعه پایدار آنچنان که آقایان در ایران می گویند باعث رفع مشکلات می شود؟ ما همیشه در بیش از هزار جلسه ای که در سراسر کشور داشته ایم، دو دسته استدلال را [برای نقد توسعه] در کشور خودمان مطرح کرده ایم و از محضر برادران عزیز خواهش می کنم به این دو دسته استدلال توجه کنند تا ماهیت توسعه پایدار وضوح بیشتر پیدا کند. دسته اول استدلالاتی که ما به استناد به آنها می گوییم توسعه پایدار آرمان شهر مطلوب ما نمی تواند باشد و رفاه مردم را در جمهوری اسلامی به چالش می کشد، بررسی وضعیت فعلی کشورهای توسعه یافته است. تمام کشورهای توسعه یافته از حیث روابط انسانی در وضعیت وخیمی قرار دارند.بنده توضیح بدهم. مهم ترین عامل رفاه و تکامل انسان ها روابط انسانی است. یعنی اگر کسی می خواهد انسانی را کامل کند یا برای او رفاه ایجاد کند، بسته اولِ توصیه های او به آن انسان باید حول این باشد که چگونه روابط خود را با دیگران تنظیم کند. شما تصور کنید یک زن و شوهر نتوانند روابط خود را بهینه کنند. معنای این حرف آن است که رفاه آن زن و شوهر و تکامل آنها به چالش کشیده می شود. مسأله روابط انسانی و بهینه شدن آنها ...

ادامه مطلب  

چرا برخی فریب مهدی های دروغین را می خورند  

درخواست حذف این مطلب
کسی که دین خود را عمیقاً نشناسد و باورهای دینی را از افراد صالح و دین شناس فرانگیرد، با کوچک ترین شبهه دچار انحراف می شود و با اغواگری های افراد منحرف، به مذهب های ساختگی و فرقه های پوچ کشیده می شود و از مسلمانی فاصله می گیرد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) شبستان نوشت: بصیرت به معنای بینش عمیق در مسائل فکری اجتماعی است، تا انسان فریب نخورد، باطل را به جای حق نپذیرد، مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد، دچار فتنه های اجتماعی نشود و معنای «زندگی صحیح» را بر مبنای رهنمودهای دین بشناسد و پیرو امامان معصوم(ع) باشد.اگر چشم و بصر، برای دین راه و چاره است تا در چاه نیفتیم، بینایی و بصیرت هم برای شناخت حق و باطل و دوست و دشمن و راه و بیراهه است، تا گمراه نشویم و بازیچه شیطان نگردیم. امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند: «نَظَرُالبَصَرِلا یُجدی اذاعَمِیَتِ البَصیرةٌ؛ نگاه چشم فایده ندارد آنگاه ه چشم بصیرت کور باشد» (1)پیامبر خدا صل الله علیه وآله فرموده است: «لَیس الأعمی مَن یعمی بَصَرهُ، إنما الأعمی مَن تَعمی بَصیرَتُه؛ کور کسی نیست که چشمش نابینا باشد، همانا کور کسی است که چشم بصیرتش کور باشد.»(2)«بصیرت در دین» توصیه امامان(ع) به شیعه است. کسی که دین خود را عمیقاً نشناسد و باورهای دینی را از افراد صالح و دین شناس فرا نگیرد، با کوچک ترین شبهه دچار انحراف می شود و با اغواگری های افراد منحرف، به مذهب های ساختگی و فرقه های پوچ کشیده می شود و از مسلمانی فاصله می گیرد.اگر بصیرت بود کسانی فریب ادعاهای امام زمان و خدایی «سیدعلی محمد باب» را نمی خوردند و او را به عنوان امام زمان یا خدا نمی شناختند و بهایی نمی شدند. اگر بصیرت باشد، شیعه هرگز با شنیدن چند شبهه از سوی مخالفان در اعتقادات خود دچار تزلزل و شک نمی شود.از شاخص های بصیرت دینی، شناخت حجت خدا و امام معصوم وعقیده به امامت است، چه درعصر حضور، چه در دوران غیبت. اگر در دعای دوران غیبت از خدا می خواهیم که «اللهم عرفنی حجتک؛ خدایا حجت خود را به من بشناسان» برای مصون ماندن از گمراهی و ضلالتی است که به دنبال همین جمله آمد ...

ادامه مطلب  

شاید مرغ همسایه غاز است / نقدی ساختارگرا بر نمایش "دیگری" بهاره رهنما  

درخواست حذف این مطلب
سرویس تئاتر هنرآنلاین: "دیگری" (نوشته انزو کرمن و مترجم: زیبا خادم حقیقت) نمایشی نیست که بتواند تلاطمات زنانه را در بستر درست اجرایی برای شگفت زدگی مخاطب فراهم سازد. این ناکوک بودن اجرا یحتمل در فراخور پریشان حالی متن و نداشتن ایده اجرایی در خور تامل اتفاقی است که ناممکن بودن توان اجرایی آن را بر صحنه سالن سمندریان آشکار می کند.شاید مرغ همسایه غاز است و ما بی خبریم از اینکه دیگر دوره این تبانی های غیرآگاهانه سر آمده است که هر چه از آن سوی آب ها می آید و مهر و امضای غربی دارد، می تواند متعالی باشد. دیگر می دانیم بسیاری از متون نمایشی اروپایی حتی ضعیف تر از متونی است که در ایران ما به دست تازه کارهای مستعد نوشته می شود. نمونه اش همین "دیگری" نوشته انزو کرمن که در سال ۲۰۰۶ چاپ شد و نمایش آن در سال ۲۰۰۸ در فرانسه بر صحنه رفت. انزو کرمن نویسنده معاصر فرانسوی در 1953 متولد شده است و از سال 1983 تا امروز به عنوان نمایشنامه نویس به فعالیت می پردازد. نمایشنامه "دیگری" نوشته کرمن پیش از این هم به کارگردانی علی منصوری در سالن قشقایی تئاتر شهر به صحنه رفته است.سه اپیزودنمایش سه اپیزود دارد که به واسطه مرور دو زن، خط و ربط بسیاری به همدیگر دارد اما آنچه مانع از درک این متن می شود که بسیار دم دستی می نماید و البته در اپیزود اول، تا حدودی همه چیز قابل درک است چراکه دو هوو بعد از 15 سال متوجه اتفاقات ناگواری شده اند. اول اینکه همسر مشترک شان مدتی است گم و گور هست و بعد اینکه او با زن سومی که کتابدار هست، روی هم ریخته اند و شاید این دلیلی برای مفقود شدن آن دو باشد. به هر تقدیر اگر مرگ و قتلی در میان هست، در متن و اجرای بهاره رهنما آشکار نیست. اما در اپیزود دوم، این دو به هوای انتقام گرفتن از مرد نداشته یشان به خارج از کشورشان می روند و به فسق و فجور می پردازند و انگار مردی هم در این میان کشته شده که کنسول آنها را نجات داده است و اپیزود سوم، داستان نویسنده شدن این دو زن هست که دارند یک رمان تازه می نویسند و بعد از مدت ها دوستی و رمان نوشتن، حالا به مرزهای دور شدن از هم و یحتمل جدایی نزدیک تر می شوند. بین سه موقعیت، جهش های گسترده ای هست که منطقی نیست. اینکه دو زن با تمام وفاداری زنانه چگونه است که به سوی انتقام جویی می روند که در آن هیچ ملاک و معیار اخلاقی ای وجود ندارد؟! دوم اینکه چگونه است که این دو داستان نویس شده اند بی آنکه اشاره ای به چنین ماهیتی در اپیزود اول شده باشد که اینها غیر از خانه داری از پس چیز دیگری هم برمی آیند و آن هم کار خطیر نوشتن است که به همین سادگی ها هم نیست. اینکه اینها باید دچار تحول بنیادین شده اند باید که پایه گذاری اش در اپیزود اول اتفاق بیفتد. به لحاظ تئوریک هم معلوم نیست که چرا باید از فمنیسم به درستی در آن استفاده نشده است. دیگریدیگری مفهومی غنی و بسیار فاخر است که در آن مقام انسان روشن تر است به دلیل آنکه از من و منیت در گذر است و در این ایثارگری و فنا شدن، دیگری رجحان می یابد در رابطه دو جانبه. حتی اگر یک نفر حالت قربانی به خود بگیرد، به هر روی نفس قضیه مفهوم انسان متعالی را نمایان می سازد که نمایشنامه انزو کرمن در ظاهر از این عنوان بهره برده است، اما در باطن طریقتی درست در پیش نگرفته است که تجلی زنانه در متن اش به دور از بن بستی قابل درک و دریافت باشد. شاید هم خودممیزی مانع از بروز چنین روالی شده باشد. اما باید بدانیم که این روزها بیشتر از هر جایی می شود بسیاری از مسائل و دغدغه های زنانه را در تئاتر فمنیستی آشکار کرد و در این زمینه نظریه پرازی های دقیقی شده است.فمینیسم (به انگلیسی: feminism) گستره ای از جنبش های سیاسی، ایدئولوژی ها و جنبش های اجتماعی است که هدفی مشترک را دنبال می کنند: تعریف، برقراری و دستیابی به سطحی از حقوق زنان که در زمینه های سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی، با مردان برابر باشد. این هدف شامل تلاش برای برقراری فرصت های برابر برای زنان در آموزش و پرورش و اشتغال می شود.بازنمایی زن به عنوان "دیگری" در نظریه فمینیسم فرانسوی جایگاه ویژه ای دارد. سه نظریه پرداز مطرح در این زمینه، الن سیکسو، لوس ایریگاره و ژولیا کریستوا هستند.زن به عنوان ابژه مبادله و میل مرد در نوشته های الن سیکسو مورد نقد قرار گرفته است. سیکسو به طور عمده به واسطه معرفی زن به عنوان دیگری و رد ساختارهای لوگوس- فالوس محوری که جهان را بر مبنای تفاوت های جنسی طبقه بندی می کنند، معرفی شده است. او این ادعا را دارد که زن منشاء زندگی، قدرت و انرژی است. سیکسو زایش زبان زنانه جدیدی را نوید می دهد که به طور پیوسته، ساختارهای مردسالار را سرنگون می کند، ساختارهایی که لوگوس محوری و فالوس محوری را ترکیب می کنند تا زن سرکوب و ساکت شود.لوس ایریگاره معتقد است که میل زنانه "زبان مشترکی با میل مردانه ندارد" و این موضوع در تکثر تنانی لذت نیز حاضر است. همین صحبت از تن/ تنی که صحبت می کند، پیشنهادی جذاب در زمینه نوشتار و اجرای زنانه در تئاتر است. ژوزت فرال "گفتمان زنانه" ایریگاره را در متون نمایشی زنان بررسی می کند و "صدای زنانه" را به عنوان صدایی مطرح می کند که با "هم زمانی" مشخص می شود. در نتیجه معنا باید حرکتی مداوم در متن باشد و حرکت متن نیز باید غیرخطی باشد و در آن واحد به تمام جهات حرکت کند، هم چون بدن در هم تنیده باشد، و از معنا بگریزد.مفهوم دوگانه ی "نشانه ای" و "نمادین" در آثار کریستوا، تبدیل به معیاری در نوشته های نظری فمینیستی راجع به تئاتر زنان شده است. استفاده ی کریستوا از "نشانه ای" به تمامی با آن چه نشانه شناسی مطرح می کند، متفاوت است. "نشانه ای" از نظر کریستوا، وابسته به درک "شکاف" است. در واقع او به جای "امر نمادین" و "امر خیالی" لکان، از "نمادین" و "نشانه ای" استفاده می کند و معتقد است: "تعامل میان این دو اصطلاح، روند دلالت گری را می سازد". نشانه ای با مرحله ی پیشاادیپی یکسان است و وابسته به "کرا" است، اصطلاحی به معنی "ظرف" که کریستوا از افلاطون وام گرفته است. افلاطون آن را به عنوان وجودی نامرئی و بی شکل توصیف می کند که همه چیز را در خود دریافت می کند و به شکلی مرموز ملموس است، اما به شدت غیرقابل درک است.حتی درصدی از این حس و حالت زنانه که بشود با آن بسیاری از مصائب را به چالش کشید در اجرای "دیگری" مشهود نیست و این خود ضعف ساختاری اجرای بهاره رهنما را برای مان اثبات می کند. اینکه بخواهیم کار کنیم حق طبیعی هر کسی است و نباید جلوی افراد به لحاظ تجربه کردن گرفته شود، اما آنچه بهاره رهنما به معنای تئاتر فوق مدرن به صحنه آورده است به دلیل در چهارچوب قرار نگرفتن و گریز از ساخت شکنی قابل درک و لمس راه به جایی نمی برد و گویی از هر جا می طلبد آنچه نباید را و این همان مفهوم الکن دراماتورژی است که متاسفانه همگان را در ایران، به بیراهه برده است و این ضعف بزرگی است که هر کسی می پندارد چون فکر می کند پس دراماتورژ هست و این بسا درنگ می خواهد و تامل که بسیار باید دانست که ندانستگی امری محال است برای هر یک از ما که به سختی واژگان را اسیر توهمات من خواهانه خود گردانیم. سهراب حسینی شاعر ظریفی است و در تجسمی چشم اندازی پیش رویش دارد و اگر "دیگری" می خواهد مثال روشنی برای او در زمینه دراماتورژی باشد، این دیگر ما را با تردید بسیار مواجه می کند که "دیگری" متن برازنده نیست با آنکه یک فرانسوی آن را نوشته باشد و نمی تواند مسائل زنانه را مورد مداقه قرار دهد که هنوز برای خودش بسیاری از این گره ها و گره گشایی انسانی لاینحل باقی مانده است. تعارف که نداریم، او که لذت را زمینه انتقام می کند دیگر جایی برای زنانه زیستن باقی نمی ماند. دستکم در ایران ما هنوز هم زنانگی در چنبره قید و قیود خاص خود است و نمی شود به هر دری زد که از این قیود بی دلیل گریز زد. دیگر آنکه زن به فراخور زحمتش باید دچار تغییر و دگرگونی شود که یک باره و جهشی عمل کردن شان اصلا منطقی نیست با آنکه متن ساخت شکن است و غیر اصولی وارد بازی می شود اما باری به هر جهت بودنش هست که از عمق یافتن آن باز می داردش.ژانر و سبکرهنما اگر در ساختار تئاترش، به دو رکن اساسی ژانر و بعد سبک توجه می کرد؛ گام های موثری برای انجام کارش برمی داشت. الان این نمایش هم فاقد ژانر در خور تامل هست و هم در بلاتکلیفی بسیار به سر می برد که خود را فوق مدرن و پسامدرن نمایان سازد یا جزیی از کارهای مدرن هست که در آن به دنبال بیان وضعیت و فحوای روابط دگرگونه و در تضاد با جامعه سنتی باشد اما در این مورد نیز هنوز به یقین نرسیده و بلاتکلیفی اش رنج آور هست که در این سردرگمی باید که مخاطبش کلافه بماند و عصبی بشود از این همه بیراهه و گم شدن در مسیر...ساختارلو ...

ادامه مطلب  

جامعه در معرض تهاجم فرهنگی/بصیرت تنها راه مقابله با هجمه های فرهنگی  

درخواست حذف این مطلب
دشمن به فکر خدشه دار کردن از راه زر و زور و تزویر و نفاق و هجمه فرهنگی افتاده که تنها راه مقابله با هجمه دشمن ، بصیرت و تربیت فرهنگی است.مقدمهبه گزارش خبرگزاری بسیج از لرستان ،از اول انقلاب تاکنون دشمن به رهبری شیطان بزرگ و اقمارش مرتب برعلیه ولایت انقلابی، سپاه و بسیج توطئه، تبلیغ و جنگ روانی بپا می کند و هر حرکتی را ولو اندک در کشور یا منطقه را به مخالفت با این عناصر قلمداد می کند. چون می داند ستون خیمه اسلام و مسلمانان در عصر حاضر ولایت انقلابی، سپاه قهرمان و عزیز و بسیج مخلص و مکتبی با اطاعت از ولایت است که سد نفوذناپذیری در برابر تمامی دسیسه ها و توطئه ایجاد کرده است.اینجانب یک کشاورز بسیجی عضو پایگاه حزب الله گوشه شهنشاه بر خود این وظیفه را دیدم که مطلبی را هر چند ناقص جهت تنویر افکار عمومی نگارش کنم و اگر از نظر متن و محتوا کمبودی دارد پوزش خواسته و از همگی خوانندگان التماس دعا دارم.مظلوم اما تابان؛چرا ولایت مظلوم است و مظلوم ترین است؟حضرت علی (ع) ۲۵ سال خانه نشین می شود، پهلوی حضرت زهرا (س) شکسته می شود، جنگ صفین رخ می دهد و قرآن کریم سرنیزه می رود، حضرت علی (ع) در محراب مسجد کوفه شهید می شود، صلح امام حسن (ع) با معاویه منعقد و ایشان با زهر شهید می شود، امام حسین (ع) در عاشورا به شهادت می رسد و در ادامه آن مظلومیت تمامی امامان شیعه. اما چرا با تمامی این واقعیات تاریخی هنوز هم ولایت مظلوم است و شاید هم اکنون با این همه وسایل ارتباط جمعی و یاران با وفا بازهم ولایت مظلوم است اما با این همه مظلومیت ها ما مفتخریم که پیرو ولایتیم و ما مفتخریم که سربازان ولایت انقلابی هستیم و مثل کوه پشت علی زمان ایستاده ایم و ما مفتخریم که دشمن ما هر روز از ما بیشتر عصبانی می شود و این عصبانی مرگ او را نزدیک می کند ما مفتخریم که با اطاعت از ولایت فقیه، حکومت شاهنشاهی را با صبر و استقامت و تحمل سختی ها سرنگون کردیم و با اطاعت از ولایت، صدام را بعد از ۸ سال شکست دادیم. صدامی که تمامی استکبار و ارتجاع منطقه آشکار و نهان پشت او بود و هم اکنون وظیفه ما بسیار سنگین تر است زیرا فقط با اطاعت از ولایت است که می توان طعم شیرین پیروزی را چشید.شیطان بزرگ و اقمارش سال های متمادی به دنبال این است که هر روز و هر شب توطئه کند، اما مردم حقایق را می فهمند و دشمن در حال زبونی و تقلا برای احیای آبروی از دست رفته خود است چون که صبر و اطاعت ما، الگوی جهانی شده و مردم و کشورهای منطقه به زودی از زیر فشار تبلیغات دروغین و جو امنیتی رهایی پیدا می کنند و حکام منطقه سرنوشتی جز صدام نخواهند داشت.عزم مقاومت در جهت صبر و استقامت و اطاعت از ولایتاسلام ناب محمدی (ص) و ایران انقلابی و ولایت فقیه پناه مظلومان جهان شده و استکبار و ارتجاع منطقه چنان در بهت و حیرت اند که سرگردان در حال تکاپو و حیله و دسیسه چینی هستند و با نشر افکار تکفیری و جنگ فرقه ای در کشورها از سراسر جهان و بخصوص در منطقه ما به فکر ضربه به اسلام و کشور و مقاومت بودند و هستند. اما فعالیت های دشمن نتیجه عکس داده و ولایت و مقاومت منطقه هر روز عزیزتر و محبوب تر می شود، چون «و الله خیر الماکرین» و مردم بعد از چند سال پی به حقیقت اسلام و درستی خط ولایت و مقاومت برده اند. که این حقیقت را می توان از حیرت و سرافکندگی دشمن فهمید و کشورهای بزرگ و کوچک در حال فهمیدن این حقیقت هستند آنان فهمیده اند کشتار و آتش زدن و انفجار و ویرانی و کوچ دادن مردم و خونریزی نه تنها بر عزم مقاومت در جهت صبر و استقامت و اطاعت از ولایت تأثیری نداشته بلکه نتیجه عکس داش ...

ادامه مطلب  

امروز گاهی به عنوان طرفداری از هنر، ابتذال ترویج می شود/ دشمن می خواهد روحیه استقامت و انقلابی گری را از ما بگیرد  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان قوه قضائیه که همزمان با اولین روز هفته قوه قضائیه و در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: خدا راسپاسگزارم که توفیق یافتم در جمع شما خانواده های معظم شهدا و ایثارگران حضور یابم.وی ضمن گرامیداشت روز قدس ادامه داد: در آستانه روز قدس هستیم از خداوند می خواهم که توفیق دهد بتوانیم این وظیفه دینی، سیاسی و ملی را انجام دهیم و با حضور خود دِینی را که به شهدا و آزادگان و ایثارگران داریم، ادا کنیم.معاون اول قوه قضاییه گفت: هفته قوه قضاییه را خدمت شما و همه مردم تبریک می گویم و یاد و خاطره همه شهدا و شهدای هفتم تیر به خصوص شهید بهشتی، شهید قدوسی و شهید لاجوردی را گرامی می دارم.معاون اول قوه قضاییه گفت: در روزهای پایانی ماه رمضان هستیم و از خدای بزرگ خواستاریم که اگر خدای نکرده نتوانسته ایم از این ایام بهره کافی ببریم بتوانیم در ایام باقی مانده از این فیوضات استفاده کنیم.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: انسان وقتی در مقابل شما خانواده شهدا ، جانبازان و ایثارگران قرار می گیرد از خودش شرمنده می شود که چه بگوید چون ما همه با همه وجود بدهکار شما هستیم.وی گفت: همه شما عزیزان می دانید که فرزندان و پدران و بستگان شما برای چه چیزی شهید شده یا اعضای بدن خود را از دست داده و یا برای چه چیزی چندین سال از عمر خود را در چنگال صدام گرفتار بوده اند.وی گفت: امروز برای ما ادامه این مسیری که شهدا و جانبازان طی کرده اند یک وظیفه است. نظام سلطه امروز به سرکردگی آمریکا بیش از گذشته نسبت به نظام ما عناد و کینه دارد. علت این بیشتر شدن دشمنی هم مشخص است؛ چون آن ها فکر می کردند که چند صباحی می گذرد و انقلاب ما مثل سایر انقلاب ها با فریب و تخریب و عداوت از بین می رود معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: سال ها گذشت و دشمنان مشاهده کردند که این ملت و انقلاب ظاهراً با سایر انقلاب ها تفاوت دارد. 8 سال تمام هر آن چه که سلاح نظامی داشتند به سوی ما گسیل دادند. از همان روزهای اول انقلاب ما را محاصره کردند. اموال ما را بلوکه کردند و ما را تحت فشار قرار دادند و جنگ داخلی را همزمان با جنگ نظامی به ما تحمیل کردند .حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: ده ها گروه خود فروخته را به جان ما انداختند و عالمان، دانشمندان، سربازان، کشاورزان و کاسبان ما را به شهادت رساندند؛ اما این ملت زنده بود و به راه خود ادامه داد، حتی از ستون پنجم با تمام ظرفیت استفاده کردند و با انجام ترور فیزیکی و جنگ نظامی با ما مقابله کردند که هیچ کدام از اقدامات آن ها بر اصل انقلاب اثر نکرد. پس طبیعی است که با این همه سرمایه که گذاشتند باید کینه و عداوت بیشتری نسبت به ما داشته باشند.وی گفت: نظام سلطه امروز جنگ نرم و سخت را در هم آمیخته است دشمن امروز می داند که اسلام ناب مرزها را در هم نوردیده است.معاون اول قوه قضاییه گفت: علویون، حیدریون و فاطمیون و سایر نیروهای رزمنده به عنوان لشکر اسلام در گوشه و کنار جهان در حال کار هستند وی گفت: دشمن تمام تلاش خود را می کند که جنگ سرد و نرم را باهم درآمیزد در حالی که این نظام با تمام توان در حال صادرر کردن انقلاب است .معاون اول قوه قضاییه گفت: یمن با موشک های چه کشوری که به سمت آن ها پرتاب می شود در حال جنگ است؟ در سوریه چه کسانی علیه نظام مشروع آن می جنگند؟ در لبنان، عراق و افغانستان نظام سلطه چه اقداماتی انجام داده ؟ دشمن آن جایی که می تواند با جنگ سرد و آن جا که نمی تواند مثل ایرانِ امام زمانی (عج) با جنگ نرم وارد می شود.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: امروز وجه غالب نظام سلطه که در رأس آن آمریکا و انگلیس است با جنگ نرم پیش می رود.وی افزود:جنگ نرم توپ و هواپیما و انفجار نیست؛ چون دشمن نمی تواند این کارها را کند؛ لذا وجه غالب جنگ امروز جنگ نرم است.وی پرسید: اما راهکار ما برای مقابله با این جنگ نرم چیست؟ بصیرت یک راهکار اساسی برای مقابله با جنگ نرم است. دشمن امروز از طریق راه های مختلف مثل سینما، تلویزیون ، رادیو و ماهواره و تریبون های دیگر حق و باطل را باهم در می آمیزد که حتی برای بعضی از افراد متدین و خوب هم مسئله غامض می شود.وی گفت: در هر ساعت و دقیقه ده ها خبر را پمپاژ می کنند که آدم نمی داند کدام خبر درست است و کدام خبر غلط است. یک خبر را در کمترین زمان بدون آن که بدانید از کجا سرچشمه گرفته و منبع آن کجاست و چقدر صحت دارد، مخابره می کنند که خیلی سریع میلیون ها نفر از مردم از آن خبر مطلع می شوند.وی گفت: امروز می بینیم که فضا را به گونه ای مشوش می کنند که برای آدم های اهل غفلت اصل و فرع به سختی شناسایی می شود و برخی افراد متوجه نمی شوند که زمین دوست کدام است و زمین دشمن کجا ...

ادامه مطلب  

شما الان داری من را نصیحت می کنی؟  

درخواست حذف این مطلب
«منتقدی به جای نقد علمی از کلمات زشت و سخیف استفاده می کند و اهالی سینما هم با همان ادبیات جواب او را می دهند و چنین به نظر می رسد اگر این جنگ و دعوا ادامه یابد جایی برای نقد باقی نمی ماند و آنچه در بین عموم مردم از بین می رود احترام به سینما سینماگران منتقدان و نویسندگان ح ...

ادامه مطلب