دانلود real steel - بازی موبایل جنگ ربات ها  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: real steel جنگ ربات ها download real steel download real steel for android real steel for android دانلود real steel دانلود real steel برای اندروید real steel برای اندروید بازی real steel برای اندروید جنگ ربات ها بازی جنگ ربات ها بازی real steel برای htc بازی real steel برای samsung بازی real steel برای motorola بازی real steel برای سامسونگ بازی real steel برای اچ تی سی بازی real steel برای موتورولا بازی جنگ ربات ها برای htc بازی جنگ ربات ها برای samsung بازی جنگ ربات ها برای motorola بازی جنگ ربات ها برای سامسونگ بازی جنگ ربات ها برای اچ تی سی بازی جنگ ربات ها برای موتورولا بازی جنگ ربات ها برای htc بازی جنگ ربات ها برای samsung بازی جنگ ربات ه ...

ادامه مطلب  

دانلود bridge constructor - بازی موبایل پل سازی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: bridge constructor پل سازی download bridge constructor download bridge constructor for android bridge constructor for android دانلود bridge constructor دانلود bridge constructor برای اندروید bridge constructor برای اندروید بازی bridge constructor برای اندروید پل سازی بازی پل سازی بازی bridge constructor برای htc بازی bridge constructor برای samsung بازی bridge constructor برای motorola بازی bridge constructor برای سامسونگ بازی bridge constructor برای اچ تی سی بازی bridge constructor برای موتورولا بازی پل سازی برای htc بازی پل سازی برای samsung بازی پل سازی برای motorola بازی پل سازی برای سامسونگ بازی پل سازی برای اچ تی سی بازی پل سازی برای موتورولا بازی پل سازی برای htc بازی پل سازی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود true skate - بازی موبایل اسکیت سواری  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: true skate اسکیت سواری download true skate download true skate for android true skate for android دانلود true skate دانلود true skate برای اندروید true skate برای اندروید بازی true skate برای اندروید اسکیت سواری بازی اسکیت سواری بازی true skate برای htc بازی true skate برای samsung بازی true skate برای motorola بازی true skate برای سامسونگ بازی true skate برای اچ تی سی بازی true skate برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسکیت سواری برای motorola بازی اسکیت سواری برای سامسونگ بازی اسکیت سواری برای اچ تی سی بازی اسکیت سواری برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسک ...

ادامه مطلب  

دانلود hill climb racing - بازی موبایل صعود به تپه  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: hill climb racing صعود به تپه download hill climb racing download hill climb racing for android hill climb racing for android دانلود hill climb racing دانلود hill climb racing برای اندروید hill climb racing برای اندروید بازی hill climb racing برای اندروید صعود به تپه بازی صعود به تپه بازی hill climb racing برای htc بازی hill climb racing برای samsung بازی hill climb racing برای motorola بازی hill climb racing برای سامسونگ بازی hill climb racing برای اچ تی سی بازی hill climb racing برای موتورولا بازی صعود به تپه برای htc بازی صعود به تپه برای samsung بازی صعود به تپه برای motorola بازی صعود به تپه برای سامسونگ بازی صعود به تپه برای اچ تی سی بازی صعود به تپه برای موتورولا بازی صعو ...

ادامه مطلب  

دانلود temple run 2 - بازی موبایل فرار از معبد 2  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: temple run 2 فرار از معبد 2 download temple run 2 download temple run 2 for android temple run 2 for android دانلود temple run 2 دانلود temple run 2 برای اندروید temple run 2 برای اندروید بازی temple run 2 برای اندروید فرار از معبد 2 بازی فرار از معبد 2 بازی temple run 2 برای htc بازی temple run 2 برای samsung بازی temple run 2 برای motorola بازی temple run 2 برای سامسونگ بازی temple run 2 برای اچ تی سی بازی temple run 2 برای موتورولا بازی فرار از معبد 2 برای htc بازی فرار از معبد 2 برای samsung بازی فرار از معبد 2 برای motorola بازی فرار از معبد 2 برای سامسونگ بازی فرار از معبد 2 برای اچ تی سی بازی فرار از معبد 2 برای موتورولا بازی فرار از معبد 2 برای htc باز ...

ادامه مطلب  

دانلود subway surfers - بازی موبایل فرار در مترو  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: subway surfers فرار در مترو download subway surfers download subway surfers for android subway surfers for android دانلود subway surfers دانلود subway surfers برای اندروید subway surfers برای اندروید بازی subway surfers برای اندروید فرار در مترو بازی فرار در مترو بازی subway surfers برای htc بازی subway surfers برای samsung بازی subway surfers برای motorola بازی subway surfers برای سامسونگ بازی subway surfers برای اچ تی سی بازی subway surfers برای موتورولا بازی فرار در مترو برای htc بازی فرار در مترو برای samsung بازی فرار در مترو برای motorola بازی فرار در مترو برای سامسونگ بازی فرار در مترو برای اچ تی سی بازی فرار در مترو برای موتورولا بازی فرار در مترو برای ht ...

ادامه مطلب  

دانلود angry birds friends - بازی موبایل پرندگان خشمگین دوستان  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: angry birds friends پرندگان خشمگین دوستان download angry birds friends download angry birds friends for android angry birds friends for android دانلود angry birds friends دانلود angry birds friends برای اندروید angry birds friends برای اندروید بازی angry birds friends برای اندروید پرندگان خشمگین دوستان بازی پرندگان خشمگین دوستان بازی angry birds friends برای htc بازی angry birds friends برای samsung بازی angry birds friends برای motorola بازی angry birds friends برای سامسونگ بازی angry birds friends برای اچ تی سی بازی angry birds friends برای موتورولا بازی پرندگان خشمگین دوستان برای htc بازی پرندگان خشمگین دوستان برای samsung بازی پرندگان خشمگین دوستان برای motorola بازی پرندگان خشمگی ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition v1.1.0.4 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition v1.1.0.9 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود subway surfers v1.71.1 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: subway surfers فرار در مترو download subway surfers download subway surfers for android subway surfers for android دانلود subway surfers دانلود subway surfers برای اندروید subway surfers برای اندروید بازی subway surfers برای اندروید فرار در مترو بازی فرار در مترو بازی subway surfers برای htc بازی subway surfers برای samsung بازی subway surfers برای motorola بازی subway surfers برای سامسونگ بازی subway surfers برای اچ تی سی بازی subway surfers برای موتورولا بازی فرار در مترو برای htc بازی فرار در مترو برای samsung بازی فرار در مترو برای motorola بازی فرار در مترو برای سامسونگ بازی فرار در مترو برای اچ تی سی بازی فرار در مترو برای موتورولا بازی فرار در مترو برای ht ...

ادامه مطلب  

اپ نت: جزیره ایزولند؛ isoland  

درخواست حذف این مطلب
شما به عنوان یک کاوشگر وارد جزیره isoland شده و به جستجوی اسرار آن می پردازید در این بین متوجه شده که به دام افتاده و باید تنها با استفاده از هوش و سرعت عملتان خود را رها کنید. هرکدام از پازل ها به گونه ای طراحی شده که یک چالش جدید و مهیج را برایتان به همراه بیاورد. پس با دقت و هوشمندی بالا آن ها را حل کنید تا هر مرحله از حالت قفل درآمده و وارد مرحله بعدی شوید.isoland prev1 از 4next زمینه تصویر برای شما تداعی کننده داستانی مرم ...

ادامه مطلب  

بهترین بازی های ورزشی اندروید و آیفون  

درخواست حذف این مطلب
بازی های ورزشی همیشه جزو سبک های مورد علاقه بسیاری از بازیکنان بوده اند. در این مقاله سعی داریم تا بهترین بازی های ورزشی موبایل را با شما به اشتراک بگذاریم.وقتی به شما می گویند که در هر سبک از بازی های موبایل یا بازی های ویدیویی، بهترین ها را معرفی کنید تا بتوانید شخصی را به این صنعت وابسته کنید، دنبال گزینه های مختلفی می گردید و بعضی وقت ها نمی دانید که کدام اثر، تاثیر بهتری روی شخص مورد نظر دارد. به عبارتی نبود مقالات جامع و کاربردی سبب می شود نتوانیم بهترین گزینه را انتخاب کنیم. در این مطلب سعی شده است ۱۱ بازی اندروید و آیفون برتر سبک ورزشی، برای شما مخاطبان معرفی شود تا در صورت قرار گرفتن در موقعیت های مشابه، همیشه دست تان باز بوده و یک لیست در اختیار داشته باشید. اصلا شاید خود شما علاقه خاصی به بازی های ورزشی روی پلتفرم موبایل دارید و نمی دانید کدام یک از بازی ها بهترین انتخاب هستند. این روزها فروشگاه های موبایل پر شده اند از بازی های متنوع ولی با کیفیت کم و مخاطب اشتیاق خاصی برای تجربه و پیدا کردن بهترین اثر از خود نشان نمی دهد. در ادامه می توانید نگاهی به بهترین بازی های اندروید ورزشی بی اندازید. table tennis touchیکی از ورزش های محبوب، تنیس روی میز است که تا به حال بازی های ویدیویی و موبایل بسیاری از این سبک بازی ورزشی ساخته شده است. اما در این میان بازی اندروید و آیفون table tennis touch را می توان بهترین بازی موبایل ساخته شده برای این ورزش محبوب دانست. در بازی موبایل table tennis touch جدا از بخش quick match، می توانید وارد بخش career mode شده و برای خود اعتبار دست و پا کرده و مشهور شوید. جدای از این موارد اگر فکر می کنید در این ورزش هیچ استعدادی ندارید و سرگرم نخواهید شد، باید بگویم سخت در اشتباه هستید. با شروع بازی یک بخش تمرینی برای شما در نظر گرفته شده است که در جریان آن به خوبی سبک و سیاق بازی را یاد خواهید گرفت. در ادامه در بخش quick match به خوبی می توانید تمرین کرده و ماهر شوید. بازی از ۱۱ درجه سختی مختلف تشکیل شده که هر درجه سختی نمایان گر یک حریف است. اما موردی که بازی موبایل table tennis touch را از رقیبان خود متمایز می کند، سیستم گیم پلی و قوانین جهانی بازی تنیس است که لذت بازی را دوچندان کرده و همچنین، وجود مینی گیم ها و چالش های مختلف و بخش آنلاین تجربه بازی را بیش از پیش لذت بخش تر کرده است.دانلود بازی table tennis touch پلی استور اپ استور basketball starsبازی basketball stars به خوبی می تواند تمرکز شما را بالا ببرداگر به دنبال یک بازی بسکتبال خیابانی هستید، بازی موبایل basketball stars گزینه ی خوبی برای شما است. البته این بازی را نمی توان یک بازی بسکتبال کامل دانست ولی در سبکی که ارائه می دهد، بهترین است. در بازی اندروید و آیفون basketbal stars شما در نقش یک بازیکن بسکتبال خیابانی هستید که وظیفه ی شما پرتاب توپ از فواصل مختلف به داخل سبد و امتیاز گیری است. نحوه بازی کردن هم به این شکل که شما با کشیدن انگشت خود روی صفحه نمایش، می توانید قدرت و نحوه پرتاب توپ را تعیین کنید. حال موردی که بازی بسکتبال basketball stars را جذاب می کند، سیستم بازی کردن یک به یک آن است. به عبارتی شما در طول حالت ها و چالش های بازی، در قالب نبردهای یک به یک با سایر بازیکنان به رقابت کردن پرداخته و هر شخص که بتواند امتیاز بیشتری کسب کند، برنده است. همچنین بخش آنلاین بازی سبب شده تا قدرت خود در این بازی را با سایر بازیکنان جهان مقایسه کرده و برتری خود را در این بازی اثبات کنید. جدای از این موارد، بخش شخصی سازی بازی با بیش از ۴۰۰ آیتم متفاوت دلیل دیگری است که این بازی ساعت ها شما را به خود سرگرم می کند.دانلود بازی basketball stars پلی استور اپ استور touchgrind skate 2بخواهیم کمی دقیق به این قضیه نگاه کنیم، در ورزش اسکیت ، بازی موبایل زیادی وجود ندارد. در میان اندک بازی های موجود، بازی موبایل touchgrind skate 2 را بهترین و محبوب ترین دانست. بازی که سه حالت مختلف را در اختیار شما قرار می دهد، در جریان آن می توانید آزادانه به انجام کارهای متفاوت بپردازید. در حالت تمرینی می توانید به تمرین کردن پرداخته و در محیطی که در اختیار شما قرار داده شده است، آزادانه بچرخید و حرکات جدیدی را یاد بگیرید. حالت بعدی، حالت رقابتی است که با سایر بازیکنان می توانید به رقابت کردن پرداخته و درصورت کسب امتیازهای بیشتر، برنده شوید. حال آخرین حالت بازی موبایل touchgrind skate 2 مربوط به jam session می شود که شما را به چالش خواهد کشید. نکته ی جالب دیگر این بازی، وجود ویدیوهای آموزشی در خود بازی است که کار شما را راحت کرده و با مشاهده آن ها، نحوه انجام حرکات جدید را یاد خواهید گرفت. همچنین وجود موانع و اسکیت های جدید، استیکرها و نوارهای رنگی مختلف دلیلی است تا شما ساعت ها وقت خود را صرف چالش های بازی کنید تا بتوانید آن ها را آزاد کرده و در اختیار بگیرید.دانلود بازی touchgrind skate 2 پلی استور اپ استور asphalt 8مقاله مرتبطاگر به دنبال یک هیجان تمام نشدنی هستید، بازی موبایل asphalt 8 بهترین گزینه برای شما است. یک بازی ماشین سواری ناب و پرهیجان که به هیچ وجه شما را خسته نخواهد کرد. دنیای بازی اندروید و آیفون asphalt 8 تشکیل شده است از تعداد زیادی مسابقه های مختلف که باید آن ها را انجام داده تا جواز حضور در مسابقات بعدی را به دست بیاورید. به عبارتی هر مرحله از یک سری ستاره تشکیل شده است و رتبه شما در بازی و همچنین چالش های هر مسابقه، تعیین کننده مقدار ستاره ای است که دریافت خواهید کرد. از طرفی سیستم شخصی سازی بازی به شما اجازه می دهد تا اتومبیل خود را مطابق سلیقه و میل تان شخصی سازی کرده یا اگر به این بخش علاقه ندارید، با خرید یک اتومبیل جدیدتر، کار را برای خود ساده تر کنید. البته پول درآوردن در بازی اتومبیل رانی asphalt 8 نیز با انجام حرکات نمایشی و دریافت ستاره های بیشتر در طول هر مسابقه گره خورده است. نکته ی دیگری که بازی اندروید و آیفون asphalt 8 را به یکی از بازی های خاص ورزشی روی پلتفرم موبایل تبدیل کرده است، گرافیک خیره کننده و جاده های متنوعی است که هیچ گاه از آن ها خسته نخواهید شد. بازی موبایل asphalt 8 باتوجه به حجم بالایی که در اختیار دارد، تا حد زیادی بهینه است و می توانید ساعت ها روی گوشی موبایل خود به انجام این بازی بپردازید.دانلود بازی ماشین سواری asphalt 8: airborne پلی استور اپ استورویندوز استور fifa mobile soccerاگر عاشق بازی فوتبال هستید و به دنبال یک بازی موبایل فوتبالی می گردید، به هیچ وجه بازی اندروید و آیفون fifa mobile soccer ساخته الکترونیک آرتز را از دست ندهید. بازی موبایل fifa mobile soccer را می توان نسخه ی کوچک تر از بازی فیفا روی رایانه های شخصی و کنسول های خانگی دانست که این بار سعی کرده به شکل متفاوتی مخاطبین را به خود جذب کند. در این بازی موبایل ۳۰ لیگ و ۳۶۰ تیم دنیای فوتبال وجود دارد و همچنین ۱۷ هزار بازیکن این ورزش در دل بازی موبایل fifa mobile soccer جای داده شده است تا مخاطبان بتوانند با تیم های مورد علاقه خود بازی کرده و لذت ببرند. پایه و اساس این بازی را بخش پرطرفدار و محبوب آلتیمیت تیم تشکیل داده و همانند بازی فیفا می توانید تیم خود را ساخته و آن را مدیریت کنید. از نظر بازی کردن و گیم پلی، این بازی جذاب و زیبا جوری تعبیه شده است که به خوبی بتوانید بازیکنان را کنترل کرده یا با آن ها بازیکنان حریف را دریبل زده و گل بزنید. درآخر می توان به رویدادهای روزانه بازی اندروید و آیفون fifa mobile soccer اشاره کرد که به صورت روزانه چالش های متفاوتی برای شما در نظر گ ...

ادامه مطلب  

تجربه یک هفته ای من با گوشی galaxy s8 plus  

درخواست حذف این مطلب
روزی که galaxy s7 مدل edge به بازار اومد و اون رو دست چند نفر از دوستان و همکاران دیدم، خیلی راحت از کنار edge بودنش گذشتم و گفتم حالا حالاها کار داره تا موضوع خمیده بودن صفحه نمایش کاربردی بشه و اون اتفاق رو جدی نمی دونستم. ولی زمانی که شنیدم قرار است در galaxy s8 حاشیه های صفحه نمایش برداشته بشه و از دکمه home خبری نخواهد بود، خوشحال شدم و مطمئن بودم این گوشی شروع یک جسارت بزرگ در تولید موبایل های آینده خواهد بود.سروصداهای اطراف گلکسی اس ۸ خیلی زیاد بود و کسی از موضوع اصلی حرفی نمی زد. دلیل آن هم مشکلاتی بود که برای شرکت سامسونگ در زمان تولید و عرضه galaxy note 7 اتفاق افتاد. همه در انتظار اتفاقات جدید و برنامه سامسونگ برای برطرف کرد ذهنیت های بد اطرافش بودند. در مورد کیفیت باتری حرف شایعه و حرف زیاد زده شد. همه از روش های منفجر نشدن می نوشتند و از برنامه ها و اقدامات جدید این شرکت برای بهینه سازی موبایل بعدی خود و تضمین های آتی می گفتند.تجربه یک هفته ای من با گوشی galaxy s8 plusولی وقتی که بعد از کش و قوس های فراوان که همه در مورد آن زیاد خواندیم، galaxy s8 رونمایی شد، دیگر کسی از محصولاتی که کمی قبل یا بعد از آن هم به بازار آن، حرفی نزد. به نظر من اونقدر s8 حواس ها را به خود پرت کرده بود که کسی lg g6 و htc u11 و حتی one plue 5 را ندید. دلیل آن هم نه فقط حواشی s8، بلکه کیفیت محصول و تحولات جدیدی بود که همه منتظر بودند که آنرا تجربه کنند.تجربه یک هفته ای من با گوشی galaxy s8 plusتجربه یک هفته ای من با گوشی galaxy s8 plusتجربه یک هفته ای من با گوشی galaxy s8 plusgalaxy s8 از صفحه نمایش خمیده و edge مطمئن شده و هر دو نسخه galaxy s8 و galaxy s8 plus از لبه های edge استفاده می کنند. این موبایل دست به جسارت بزرگی زد و از حواشی موبایل تا حد امکان برداشت و به صفحه نمایش اضافه کرد. وقتی موبایل را دست می گیرید و بلند می کنید، احساس می کنید که صفحه نمایش را در دست دارد. زمانی که به صفحه نمایش نگاه می کنید، حواشی مشکی و بی استفاده، حواس شما را پرت نمی کند.تجربه یک هفته ای من با گوشی galaxy s8 plusیادم هست چند سال پیش، روزی که شایع شده بود سامسونگ قرار است برخی دکمه های روی موبایل را بردارد، همه می گفتند سامسونگ شکست خواهد خورد و موبایل های آن به دلیل سختی کارکرد، فروش نخواهد داشت. برعکس من همان موقع هم دلیل وجود دکمه home را نمی دانستم. وقتی همه چیز می توانیم لمسی کنیم، آن گزینه چه کاربردی دارد؟ آن هم روی صفحه نمایش که بخش جدی از فضا را می گیرد. امروز به راحتی همه s8 را در دست می گیرند و به دنبال دکمه home برای خاموش و روشن کردن و بازی کردن با موبایل، نمی گردند. بدون اعتراض!خبر و مقالات زیادی در مورد galaxy s8 و مشخصات فنی و نرم افزاری آن منتشر شده است. لینک های زیر را برای مطالعه پیشنهاد می کنم:واقعیت این است که در نوشته امروز قصد بررسی دقیق مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری galaxy s8 را ندارم. موضوعی که تقریبا جایی در مورد آن صحبت نمی شود، حس و تجربه ما در استفاده از یک گوشی موبایل است. من در این مقاله تجربه یک هفته ای خودم با galaxy s8 را بیان می کنم. تجربه ای فارغ از حساسیت های نهفته در اعداد.برای اولین بار موبایل را در مراسم رونمایی این محصول از نزدیک مشاهده کردم. قبل از آن فقط بررسی های دیگران را مطالعه کرده بودم و تصاویر زیبای آنرا دیده بودم. نکته های منفی و مثبتی که بیان می شد به ذهنم آمد و تقریبا هرچه خوانده بودم با اولین لمس galaxy s8 plus پاک یا بی اهمیت شد!گلکسی اس ۸ پلاس در نظرم موبایلی خوش دست، شیک و پر نور آمد. اتفاقا افراد زیادی از بزرگی بیش از حد آن نوشته بودند و راحت نبودن حمل و نقل آن. برعکس، من کاملا حس خوبی از بزرگی آن داشتم. به نظر من بزرگ بودن این موبایل، اگر حسن آن نباشد، حتما ویژگی خاص آن خواهد بود. بقیه کاربردهای دیگر این موبایل در همین اندازه، می توانند خودنمایی کنند.برای مدت حدودا یک هفته گوشی galaxy s8 plus را در اختیار داشتم و سعی کردم احساس خودم را به عنوان فردی که این موبایل تنها گوشی او خواهد بود، داشته باشم و نتیجه آنها را نیز با شما در میان بگذارم. واقعیت این است که هرچقدر مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری یک موبایل، شما را مجذوب خود کند، تجربه کاربری و احساس درونی شما از آن است که شما را مجاب به خرید می کند. در غیر اینصورت شما تنها یک طرفدار خوب باقی خواهید ماند!تو جیب جا میشه!اولین چیزی که با دیدن موبایل انجام دادم این بود که تو جیبم بگذارم. بر خلاف تصورم تو جیب جا شد! اونقدر در مورد بزرگ بودن این گوشی، مخصوصا مدل plus آن گفتیم و شنیدیم که باورم شده بود اونقدر بزرگ است که باید همیشه تو دست نگه ش دارم. از روزهای بعد به راحتی و بدون مکث، تو جیب می گذاشتمش! واقعیت این است که اونقدر بزرگ بود که نتوانم برای مدت زیاد در مشت خودم نگه دارم و احتمال افتادنش زیاد بود.عادت کردن هم جزئی از خصوصیت ماست. الان که به galaxy s7 خودم برگشتم، چقدر احساس می کنم موبایل کوچکی ست! احتمالا این حس را برای اندازه کوچک galaxy s8 هم خواهم داشت!تجربه یک هفته ای من با گوشی galaxy s8 plusبه هر حال نیاز هر فرد و علاقه اش به داشتن موبایلی در اندازه های بزرگ که شاید برای کاربردهای دیگر، برای شما تسهیلاتی داشته باشد، ملاک ارزشگذاری است و ممکن است فردی آنقدر به موبایل های با اندازه کوچکتر عادت کرده باشد یا انگشتان کوچکی داشته باشد یا … که که انتخاب او galaxy s8 plus نباشد. ولی به عنوان کسی که علاقه به دیدن جزئیات بیشتر و بعضا استفاده از آن به عنوان وسیله مطالعه دارم، صفحه نمایش بزرگ، نعمت است. مخصوصا که در جیب هم جا میشه!رو باتری حساسیت نداشتمراستش را بخواهید باتری هیچ وقت برای من موضوع حساسی نبوده. شاید به این دلیل که همیشه حد استانداردی از باتری در همه موبایل ها وجود داشته است. دعوای نویسندگان مقالات روی نیم ساعت شارژ بیشتر و سرعت شارژ ۵ دقیقه سریعتر هست. در صورتی که هیچوقت اینها تحول آفرین نبودند.از حد استاندارد که بگذریم، اگر شما هم مثل من زیاد از موبایل مصرف می کنید، حتما باید کابل شارژ اضافه، یا پاور بانک همراه داشته باشید. در غیر اینصورت حتی اگر موبایل شما نیم ساعت هم از بهترین موبایل دنیا بیشتر شارژ نگه دارد، باز هم دچار معضل باتری خواهید بود. مگر اینکه تکنولوژی جدیدی بیاید که مثلا خود موبایل بعد از مدتی شارژ شود یا قدرت باتری آن تغییری مثلا در حد یک هفته ماندگاری بیشتر را داشته باشد. برای افرادی که مصرف باتری کمتری هم دارند، باز هم فرقی نمی کند. آنقدرها در قیمت موبایل صرفه جویی نخواهند کرد.در مورد galaxy s8 هم هرچند مقالات متعددی در مورد آن منتشر شده، ولی من تقریبا هیچ حس متفاوتی با galaxy s7 در آن مشاهده نکردم. شاید تنها حس، احساس آرامشی بود که در عین حال که از صفحه نمایش بزرگتری استفاده می کردم و کیفیت صفحه نمایش خیلی خوب بود، باز هم نگران زود پایین آمدن علامت باتری روی موبایل نبودم.مصارف من هم هیچ وقت در اندازه بازی های عجیب موبایلی و گوش دادن به موسیقی به مدت طولانی نیست. اکثر مصرف من در موبایل به تماس، استفاده دائمی از ۴g ، مطالعه مقالات و استفاده از نرم افزار pocket و از همه مهمتر، گشت و گذار در شبکه های اجتماعی، بر می گردد. آمارها هم نشان می دهد که اکثر دارندگان موبایل، تقریبا همین استفاده را بصورت عمومی از موبایل دارند. هرچند افرادی هستند که بیشتر مصرف آنها تماس برقرار کردن است. آنها مطمئنا در آمار افراد نگران به باتری قرار نخواهند گرفت!صفحه نمایش بزرگ برای مطالعهبه نظر من تبلت یکی از بلاتکلیف ترین ابزارهای موجود در بازار است. هنوز نتوانستم تعداد افراد زیادی را پیدا کنم که به همان دلیلی که تبلت را خریده اند، همچنان هم به همان دلیل از آن در حال اس ...

ادامه مطلب  

گسترش موبایل پوزها در کسب و کارهای خرد ایران  

درخواست حذف این مطلب
استفاده از موبایل بانک و موبایل پوز با سرعت رو به گسترش است و در شرایطی که استفاده از کارت های اعتباری به جای استفاده از پول نقد مزایایی مانند کاهش مصرف کاغذ و مراجعات مالی به بانک ها را دارد استفاده از موبایل پوزها به شدت رشد کرده تا حتی افراد و شرکت های تحویل دهنده غذا و کالا در منزل هم بتوانند با کارتخوان های خود که متصل به تلفن همراه آنهاست به بانک وصل شده و تراکنش بانکی انجام دهند و در نتیجه استفاده از کارتخوان های متصل به موبایل به شدت افزایش یافته است و نیازی به استفاده از خط تلفن ثابت نیست و از موبایل و موبایل پوزها می توان برای پر ...

ادامه مطلب  

دانلود drag racing - بازی موبایل مسابقات اتومبیلرانی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: drag racing drag racing direct download drag racing for ios drag racing free download drag racing free download for ios ios games ios games free download بازی drag racing دانلود بازی دانلود بازی drag racing دانلود رایگان بازی دانلود رایگان بازی drag racing دانلود رایگان بازی آیفون دانلود رایگان و مستقیم بازی drag racing برای ios دانلود رایگان و مستقیم بازی drag racing برای آی او اس دانلود رایگان و مستقیم بازی drag racing برای آیفون دانلود رایگان و مستقیم بازی drag racing برای آیپاد تاچ دانلود مستقیم drag racing دان ...

ادامه مطلب  

بهترین بازی های پولی اندروید ژوئن 2017  

درخواست حذف این مطلب
در بهترین بازی های پولی اندروید ژوئن 2017 به سراغ بازی شبیه سازی کشاورزی رفتیم و در ادامه نگاهی به بازی dead age انداخته ایم. ماه ژوئن پر از بازی های خوب برای اندروید و آیفون بود.یک ماه دیگر گذشت و در اول ماه جولای میلادی فرصتی را برای نگاهی به بهترین بازی های ماه گذشته به دست آورده ایم. مقاله بهترین بازی های پولی اندروید، مقاله ای ماهیانه است که زومجی در آن ۱۵ عدد از بهترین بازی های پولی را برای علاقمندان معرفی می کند. بیشتر این بازی ها برای آیفون نیز عرضه شده اند و در نتیجه می توانید به راحتی بازی های فوق را برای آیفون نیز خریداری کنید. در این ماه یک شبیه ساز کشاورزی را از مجموعه farming simulator داریم و در ادامه نگاهی را به بازی اندروید و آیفون dead age می اندازیم. اگر از بازی های زیر خوش تان نیامد می توانید با ورود به بخش معرفی بازی موبایل زومجی، به انبوهی از معرفی های زومجی از بازی های موبایل دسترسی پیدا کنید. زومجی همچنین به صورت ماهیانه بهترین بازی های رایگان اندروید را معرفی می کند و در پایان هر هفته پنج بازی بهتر اندروید و آیفون را به اشتراک می گذارد.alone planetموتور یونیتی دیگر به قطب ساخت بازی های موبایل و سایر پلتفرم ها تبدیل شده و هرروزه بازی های بسیاری را می بینیم که با این موتور توسعه یافته اند. یکی از بازی ها که با این موتور ساخته شده، بازی alone planet است که داستان پسرکی فضایی و سفید رنگ را روایت می کند. به دنبال گیر افتادن پسرک در سیاره ای مرموز، باید با جاخالی دادن از تله ها، معماها را برای پیدا کردن راز پشت هیولاها و سیاره ی مرموز پیدا کنید. هدف نهایی طبیعتا پیدا کردن راه خروج از سیاره است و این شما هستید که باید پسرک را در مسیر پر پیچ و خم هدایت کنید. دنیای تاریک اما زیبای alone planet پر از رمز و راز است که باید آن را کشف کنید. alone planet با قیمت ۰.۹۹ دلار فروخته می شود.دانلود بازی alone planet پلی استور اپ استورchibi survivor weather lordدر جریان بازی قادر به تغییر آب و هوا خواهید بودجهانی تشکیل شده از مناطق شناور در آسمان و پسرکی جوان که باید در ماجراجویی خود در کنار زنده ماندن، ابزار مورد نیازش را بسازد. پسرک در دنیای ناشناخته ها، لرد آب و هوا محسوب می شود و قدرت کنترل آب و هوا را در این مناطق شناور دارد. با جمع آوری منابع، آیتم و ساختمان های مورد نیاز تان را بسازید و هر از گاهی هم با حیواناتی که به خون تان تشنه هستند، مبارزه کنید. بازی نقش آفرینی chibi survivor weather lord، طراحی زیبایی دارد و قادر است تا سلایق مختلف را راضی کند. اهدافی مانند ساخت پلی برای اتصال دو جزیره ی شناور یا ساخت آیتم هایی که برای مبارزه کاربرد دارند، از جمله نکات مثبت بازی هستند. کنترل آب و هوا، نقش اساسی در گیم پلی دارد و به عنوان مثال، با تغییر آب و هوا به زمستانی می توانید از آبشار یخ زده بالا بروید. این بازی اکنون با قیمت ۲.۹۹ دلار به فروش می رسد.دانلود بازی chibi survivor weather lord پلی استورdead ageزامبی ها شهر را تسخیر کرده اند و شخصیت اصلی داستان به دنبال لیلی، خواهر خود وارد شهر می شود. بازی dead age دنیایی پر از زامبی، خون و شخصیت های مختلف دارد و باید به صورت روزانه برای تار و مار کردن زامبی ها وارد شهر شوید. مبارزات در dead age به صورت نوبتی انجام می گیرد و باید قبل از حمله به خوبی شرایط را بسنجید. سبک بازی ترکیبی از نقش آفرینی، بقا و نوبتی است و با کشتن هر یک از زامبی ها آیتم های پوشیدنی جدیدی را به دست می آورید. درخت ارتقاء مهارت ها و همچنین سلاح های پرشماری که می توانید در گوشه و کنار پیدا کنید از دیگر ویژگی های این بازی زامبی محور است. dead age محصولی با کیفیت و گرافیک زیبا است که با داستانی احساسی، المان های مختلف نقش آفرینی را در اختیار علاقمندان قرار می دهد. اگر به دنبال یک نقش آفرینی متفاوت هستید، حتما dead age را تجربه کنید.دانلود بازی dead age پلی استور اپ استورepic little war gameبه دنبال بازی آنلاینی برای رقابت با دوستان تان هستید؟ بازی اندروید و آیفون epic little war game محصولی استراتژیک است که در آن باید سرباز های کوچکی را برای شکست حریف کنترل کنید. در کنار حالت تک نفره پر جزئیات، بازی حالت pvp را نیز پشتیبانی می کند. حالت pvp علاوه بر پشتیبانی از جنگ 1v1، نبردهایی تا ۶ بازیکن را نیز پشتیبانی می کند. epic little war game پیش از این روی استیم منتشر شده بود و اکنون برای دستگاه های موبایل نیز در دسترس قرار گرفته است. انبوهی از سازه های دفاعی و امکان ساخت نیروهای مختلف از بازوکا گرفته تا اسنایپر تنها بخشی از محتوای بازی هستند. از جمله خصوصیات epic little war game ساخت تصادفی مراحل است که باعث می شود تا بازیکنان نتوانند استراتژی خاصی را پیروی کنند. برای ساخت نیروها نیاز به سکه دارید و باید با شکست دادن دشمنان، شرایط را برای ساخت انبوهی از سربازهای کوچک فراهم کنید. این بازی ۵ دلار و ۹۹ سنت قیمت دارد.دانلود بازی epic little war game پلی استور اپ استورendlessبا پسرکی مرموز دنیایی از ناشناخته های باستانی را کشف کنید تا در مسیری به همراه یک سگ، پرده از خاطرات گمشده بردارید. ماجراجویی دوبعدی و سایداسکرولینگ بازی endless-a lost note دارای پازل های متنوع و ماجراجویی های جذابی است که باید با جمع آوری آیتم ها به دنبال آن بروید. گرافیک های زیبای بازی endless در هماهنگی کاملی با موسیقی متن گوش نواز بازی قرار گرفته و شما در طول تجربه این بازی می توانید نهایت لذت را از شنیدن آهنگ های آرامش بخش آن ببرید. اگر بخواهیم از داستان عبور کنیم، کنترل بازی نیز به سادگی قابل یادگیری است. نمایشگر به دوقسمت تقسیم شده و قسمت چپ و راست برای هدایت شخصیت اصلی استفاده می شود. endless هرچند اکنون مشکلاتی در اجرا روی برخی گوشی ها دارد، اما هنوز هم ارزش تجربه آن بسیار بالا است. این بازی اکنون با قیمت ۱.۹۹ دلار به فروش می شود. بازی روی برخی گوشی های مثل گلکسی اس ۸ (فعلا) اجرا نمی شود.دانلود بازی endless پلی استور اپ استورfarming simulator 18بازی farming simulator 18 این بار با گرافیکی بالاتر عرضه شده استاگر از علاقمندان به بازی های شبیه سازی باشید حتما نام بازی شبیه ساز کشاورزی farming simulator را شنیده اید. در این بازی با برداشتن تراکتور و وسایل کشاورزی باید محصولات را کشت کنید و در پایان بعد از برداشت، برای فروش راهی شهر شوید. هجدهمین شماره از farming simulator گرافیک بالایی روی گوشی های موبایل دارد و برای دستیابی به بالاترین گرافیک باید بازی را روی گوشی های جدید تجربه کنید. در کنار حالت تکنفره که به مدیریت کامل دخل و خرج کشاورزی و دامداری مربوط می شود، بازی از حالت چندنفره لوکال نیز با اتصال به وای فای و بلوتوث پشتیبانی می کند تا در کنار دوستان به بازی بپردازید. ۵۰ وسیله ی نقلیه کشاورزی، ویژگی های دامداری و خرید و فروش محصولات لبنی و در مجموع هر آنچه که برای تجربه ای کامل از یک شبیه ساز کشاورزی لازم است در بازی farming simulator 18 در اختیار شما خواهد بود. این بازی اکنون با قیمت ۴.۹۹ دلار به فروش می رسد.دانلود بازی farming simulator 18 پلی استور اپ استورhologrid: monster battle tangohologrid یکی از مجموعه بازی های عجیب گوشی های موبایل است که در آن بازیکنان می توانند با یکدیگر به مسابقه ای با ویژگی های واقعیت افزوده بپردازند. این بازی کارتی یکی از بهترین نمونه های بازی های رقابتی واقعیت مجازی است که به لطف آن می توانید از طریق موبایل روی یک میز خالی در دنیای واقعی به مسابقه بپردازید. البته بازی هنوز مشکلاتی را در گوشی های همراه دارد، با این حال با نصب آن به سرعت وارد بازی شده و باید حریف را با حرکت دادن کارت ها شکست دهید. تنها تفاوت این بازی با سایر بازی های کارتی، ویژگی واقعیت افزوده آن است که به دنیای واقعی، از طریق نمایشگر موبایل شخصیت های خیالی را وارد می کند. بازی دارای ده ها کارت متفاوت و ویژگی های رقابتی است که در صورت پشتیبانی گوشی شما، می توانید با دوستان تان به رقابت بپردازید.دانلود بازی hologrid: monster battle tango پلی استورilliدیگر در بسیاری از بازی های موبایل شاهد هنر طراحی توسعه دهندگان هستیم. از نمونه ی این بازی ها می توان به سری monument valley اشاره کرد که اشکال هندسی و دنیای رنگارنگ آن هنوز هم شگفت آ ...

ادامه مطلب  

دانلود بازی ایزولند فول برای اندروید isoland full 1.0.0  

درخواست حذف این مطلب
isoland full apk free downloadone of the most anticipated independent puzzle games of 2017! nominated for the indieplay awards of "best art". "the most merciful thing in the world, i think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. we live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far." -- h.p. lovecraft appearing deceptively peaceful to the casual passerby, a mysterious island exists in the far reaches of the atlantic ocean. the inhabitants know not how they got there or why they stay; all they’re sure of is that the place in which they are trapped is called isoland. you are a researcher who has received a letter from a friend imploring you to help with an investigation on isoland. you travel to the mysterious island, seeking to unravel its mysteries -- but after you arrive, you realize all too late that you, too, are now trapped. beware of being ...

ادامه مطلب  

بهترین بازی های نمایشگاه e3 2017  

درخواست حذف این مطلب
نمایشگاه e3 را می توان مهم ترین و بزرگ ترین رویداد مرتبط با بازی های ویدیویی دانست که هر سال کمپانی های مطرح آخرین دستاورد های خود را در آن با گیمر ها به اشتراک می گذارند. نمایشگاه امسال هم چندی پیش برگزار شد و شرکت هایی چون سونی، مایکروسافت، بتسدا، نینتندو و حتی دیوالور دیجیتال کنفرانس اختصاصی خود را در آن برگزار کردند و الکترونیک آرتز نیز مانند سال گذشته، رویداد اختصاصی ea play 2017 را پیش از آغاز رسمی نمایشگاه برگزار کرد.در جریان این کنفرانس ها و همچنین در طول روز های برگزاری نمایشگاه، بازی های جدید زیادی معرفی شده یا نمایش های جدید و جذابی از بازی های قبلا معرفی شده ارائه شد. در این مطلب تصمیم گرفتیم تا ۱۵ بازی برتر این نمایشگاه را که نمایش های جذابی داشتند، انتخاب و معرفی کنیم. البته پیش از اینکه سراغ بازی ها برویم، باید به این موضوع اشاره کنیم که این لیست فاقد رتبه بندی بوده و بازی ها بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند.۱- anthemپیش از برگزاری نمایشگاه e3 2017، یکی از بازی هایی که خیلی ها منتظر رونمایی از آن بودند ساخته جدید استودیو بایوور بود. این استودیو بازی های درخشان زیادی از جمله سری مس افکت و dragon age را در کارنامه دارد و البته آخرین ساخته آن ها یعنی mass effect: andromeda، آنطور که باید و شاید نتوانست رضایت طرفداران را جلب کند. با اینکه شاید برخی از طرفداران بایوور دوست داشتند تا این استودیو در e3 2017 نسخه جدید سری dragon age را معرفی کند، اما این استودیو تصمیم گرفت تا سراغ یک ip کاملا جدید برود. نام این بازی anthem است که اولین بار تیزری از آن در جریان ea play 2017 نمایش داده شد و در جریان کنفرانس مایکروسافت هم شاهد یک ویدیو جذاب و هیجان انگیز از گیم پلی بازی بودیم. anthem یک بازی علمی/تخیلی است که با موتور فراست بایت ساخته می شود و برای پلی استیشن 4، پی سی و ایکس باکس وان عرضه خواهد شد. در این بازی همکاری نقش بسیار پررنگی دارد و تا چهار گیمر به طور همزمان می توانند مراحل بازی را با هم تجربه کنند.در anthem گیمر در نقش اعضای گروهی از انسان ها با نام freelancer قرار می گیرد و به لباس هایی دسترسی خواهد داشت که می توان آن ها را بسته به سبک مبارزه ای، شخصی سازی کرد. در ویدیو گیم پلی بازی شاهد مبارزه با انواع و اقسام دشمن ها در محیط های وسیع و زیبا بودیم و همچنین مواردی مانند آب و هوای پویا نیز در ویدیو بازی دیده می شدند. anthem در سال ۲۰۱۸ منتشر خواهد شد و با نمایشی که داشت، توانست به یک بازی موردانتظار تبدیل شود.۲- assassin's creed originsدر اینکه سری اساسینز کرید کمپانی یوبی سافت یکی از محبوب ترین و دوست داشتنی ترین ip های تاریخ است شکی نیست. نسخه های اولیه این بازی آنقدر جذاب و سرگرم کننده بودند که به راحتی هر طرفدار بازی های اکشن و ماجراجویی را عاشق خود می کردند. با این حال نبود ایده های نو در بازی و صرفا تغییر بازه های زمانی، باعث شده بود تا این سری در نسخه های آخر کمی خسته کننده شود و به همین دلیل هم یوبی سافت تصمیم گرفت تا در نهایت بی خیال انتشار سالیانه آن شده و یک سال به بازی استراحت بدهد. کمپانی فرانسوی پیش از آغاز نمایشگاه نسخه جدید این سری را رسما تایید کرد و در جریان کنفرانس مایکروسافت بالاخره شاهد رونمایی رسمی از بازی با نام assassin's creed origin بودیم.بازی assassin's creed origin همان طور که پیش از نمایشگاه هم شایعه شده بود در مصر جریان دارد و در آن کنترل شخصیتی به اسم ba yek را برعهده خواهیم داشت. یکی از اساسی ترین تغییرات بازی، اضافه شدن المان های نقش آفرینی به آن است و حتی مانند بازی های مطرح این سبک، شاهد درخت مهارت ها نیز خواهیم بود. علاوه بر این محیط های بازی شدیدا یادآور نسخه نخست این مجموعه هستند و شاید انتخاب نام «ریشه ها» برای این بازی هم به همین دلیل باشد. به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا assassin's creed origin می تواند این سری محبوب را به ریشه های دوست داشتنی اش برگرداند یا خیر.assassin's creed origin در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۶ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۷) برای رایانه های شخصی ویندوزی، پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان منتشر خواهد شد.۳- beyond good and evil 2یوبی سافت در e3 2017 کنفرانس بسیار خوبی برگزار کرد و ضمن ارائه نمایش های جذاب از بازی هایش، چند بازی جدید نیز رونمایی کرد. درست است که بازی هایی چون skull & bones جذابیت خاص خود را خواهند داشت، اما شاید بتوان جذاب ترین رونمایی در کنفرانس یوبی سافت را مربوط به بازی beyond good and evil 2 دانست. جایی که میشل انسل با چهره ای بغض کرده در محل کنفرانس حاضر شد و پس از گذشت ۱۵ سال از انتشار نسخه اول، این دنباله را معرفی کرد. البته نسخه دوم beyond good and evil از حیث داستانی حالت یک پیش درآمد را داشته و وقایع آن پیش از تولد جید، شخصیت اصلی نسخه اول، روایت می شوند. در این بازی شاهد جهان بزرگی خواهیم بود و بازی دارای بخش های تک نفره و چندنفره است. علاوه بر این سازندگان بازی را به gta فضایی تشبیه کرده اند که آزادی عمل زیادی به گیمر می دهد. همچنین در این بازی قادر خواهید بود شخصیت خودتان را بسازید و با اینکه در ابتدای بازی تجهیزات و قدرت خاصی ندارید، به مرور زمان قوی تر خواهید شد. انسل اعلام کرده که پیشرفت تکنولوژی باعث شده تا آن ها بتوانند بازی را دقیقا به همان شکلی که واقعا می خواهند بسازند. به هر حال نسخه اول این سری برای خیلی از گیمر ها بازی خاطره انگیزی به حساب می آید و حال نسخه دوم آمده تا بتواند تجربه ای حتی لذت بخش تر از قسمت قبلی ارائه کند. ۴- call of duty: wwiiزمانی بازی های شوتر اول شخص که با مجوریت جنگ جهانی دوم عرضه می شدند، محبوبیت فوق العاده ای داشتند. با این حال این ایده پس از مدتی تکراری شد و از این رو سری بازی هایی چون call of duty یا battlefield سراغ نبرد های مدرن و حتی آینده رفتند. البته ایده یک بازی شوتر در آینده در مورد سری call of duty خیلی جواب نداد و طرفداران استقبال چندانی از این بازی ها نداشتند. پس از اینکه سال گذشته الکترونیک آرتز با بتلفیلد 1 سراغ نبرد های جنگ جهانی اول رفت، مشخص شد که زمان بازگشت بازی های جنگ جهانی محور رسیده و اکتیویژن هم با درک درست این موضوع، تصمیم گرفت در نسخه جدید سری call of duty دوباره سراغ جنگ جهانی دوم برود تا شاید بتواند بازی ای ارائه کند که قرار است دوباره طرفداران قدیمی این سری را ساعت ها و روز ها سرگرم کند. call of duty: wwii چندی پیش از نمایشگاه e3 2017 معرفی و حتی تریلری از آن منتشر شده بود. با این حال در جریان کنفرانس سونی بود که یک ویدیو جدید از گیم پلی این بازی نمایش داده شد و توانستیم نگاهی به بخش چندنفره بازی نیز داشته باشیم. موضوعی که از ویدیو بازی مشخص است و باعث شد که این بازی را در لیست بهترین های e3 2017 قرار دهیم، این است که بازی call of duty: wwii شدیدا یادآور نسخه های بسیار موفق این سری از جمله call of duty 2 است. فضا و اتمسفر بازی و گیم پلی آن که در ویدیو بسیار جذاب به نظر می رسید، می توانند همان حلقه گم شده نسخه های اخیر این مجموعه باشند و دوباره سری کال آف دیوتی را به روز های اوج خود برگردانند. بازی call of duty: ww2 در تاریخ سوم نوامبر (۱۲ آبان) برای رایانه های شخصی، پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان منتشر خواهد شد.۵- detroit become humanدیوید کیج از آن دست بازیسازانی نیست که هر ساله بازی جدیدی روانه بازار کند اما تمامی بازی های وی از farenheit گرفته تا heavy rain، آثار تاثیرگذار و خلاقانه ای به حساب می آیند. تمرکز اصلی بازی های وی نه ارائه یک گیم پلی جدید که روایت داستانی عمیق و غنی است که معمولا هم انتخاب های گیمر تاثیر بسیار زیادی در آن دارند و نتیجه و سرانجام داستان را تعیین می کنند. بازی جدید این بازیساز بزرگ اولین بار در هفته بازی های پاریس ۲۰۱۵ با نام detroit become human معرفی شد و در جریان نمایشگاه e3 2017، شاهد ارائه نمایش جدید و جذابی از گیم پلی بازی بودیم. بازی detroit become human در شهر دیترویت و در آینده جریان خواهد داشت. در دنیای این بازی انسان ها و اندروید ها در کنار یکدیگر زندگی می کنند تا اینکه مشکلاتی آرامش جامعه را به هم می زند. گیمر در این بازی در نقش شخصیت های مختلفی بازی خواهد کرد و سازندگان تاکید زیادی کرده اند که انتخاب ها، تاثیر به مراتب بیش تری در مقایسه با ساخته های پیشین دیوید کیج و استودیو کوانتیک دریم روی بازی خواهند داشت. سازندگان حتی اعلام کرده اند که هر گیمر در این بازی «داستان خودش» را روایت و خلق می کند و بسته به آن، شاهد پایان های متعددی در بازی خواهیم بود. با اینکه سونی می توانست با اعلام تاریخ انتشار دقیق بازی نمایش بازی را جذاب تر هم کند، اما همین ویدیو گیم پلی هم کافی بود تا انتظار برای تجربه این بازی بیش از پیش سخت تر شود. ۶- forza motorsport 7مایکروسافت پیش تر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۷ نباید انتظار نسخه جدید سری بازی هایی چون gears of war یا halo را داشته باشیم و از این رو غیبت این بازی ها در کنفرانس e3 2017 این شرکت کاملا منطقی بود. با این حال مایکروسافت خیلی هم از حیث بازی انحصاری دست خالی به نمایشگاه نیامد و بازی forza motorsport 7 به خوبی جور غیبت دیگر بازی های انحصاری این شرکت را کشید. جدا از اینکه مایکروسافت با رونمایی از یک ماشین پورشه واقعی هیجان خاصی به کنفرانسش داد، نمایش خود بازی نیز بسیار جذاب و زیبا بود و به خوبی قدرت کنسول ایکس باکس وان ایکس در ارائه جزییات گرافیکی زیبا را به رخ کشید. forza motorsport 7 قرار است در تاریخ ۱۱ مهر برای ایکس باکس وان و ویندوز 10 منتشر شود و استودیو ترن 10 وعده داده تا در این بازی یک تجربه شبیه ساز عالی و غنی ارائه دهد. گرافیک کاملا طبیعی و زیبا در کنار ویژگی هایی چون آب و هوای پویا و همچنین تنوع بسیار بالایی از ماشین هایی که همگی به صورت لایسنس شده در بازی گنجانده شده اند، ویژگی هایی هستند که باعث خواهند شد طرفداران بازی های ریسینگ بتوانند یک اثر عالی را تجربه کنند. در این بازی شاهد ۷۰۰ ماشین مختلف خواهیم بود و گیمر ها می توانند در ۳۰ منطقه متفاوت با یکدیگر مسابقه بدهند.۷- god of war god of war به انتخاب شما کاربران عزیز زومجی بهترین بازی نمایشگاه e3 2017 بود و دلیل این موضوع را می توان ویدیو هیجان انگیز از بازی دانست که در کنفرانس سونی نمایش داده شد. بازی god of war یکی از سورپرایز های سونی در نمایشگاه e3 2016 بود و با اینکه امسال انتظار اعلام تاریخ انتشار بازی را داشتیم و سونی چنین کاری نکرد، اما هنوز هم شاهد نمایش هیجان انگیزی از بازی بودیم. تریلر زیبای بازی از جایی آغاز شد که کریتوس و پسرش سوار بر یک قایق بودند و پس از آن شاهد صحنه های اکشن و کشت و کشتارهای کریتوس بودیم. علاوه بر این جزییات بالای محیط بازی نیز در این تریلر کاملا به چشم می آید. همچنین این ویدیو شاهد یک سری رمز و راز مخفی نیز بود که زومجی در قالب مقاله ای به طور دقیق آن ها را بررسی خواهد کرد. تریلر در نهایت به روبرو شده کریتوس و فرزندش با یک مار عظیم جثه به پایان رسید که در ابتدا خیلی ها تصور کردیم شاید وی یکی از دشمنانی باشد که باید در بازی به سراغش برویم اما مکالمه وی با کریتوس و فرزندش و همچنین توضیحات سازندگان پس از کنفرانس، مشخص کرد که ای ...

ادامه مطلب  

دانلود isoland full 1.0.3 - بازی فکری فوق العاده "ایزولند" اندروید + مود  

درخواست حذف این مطلب
isoland full v1.0.3 بازی فوق العاده زیبا و متفاوت فکری ایزولند اندروید ! قیمت 2.99 دلار و امتیاز 5 از 5 در مارکت گوگل تست شده با اجرای آفلاینisoland ایزولند بازی جدید و فوق العاده زیبا با گیم پلی اعتیاداور در سبک بازیهای فکری و ماجرایی از استودیوی بازی سازی cottongame برای اندروید است که ساعت ها ...

ادامه مطلب  

معرفی تمامی بازی هایی که در سال 2017 منتشر خواهند شد  

درخواست حذف این مطلب
در ادامه سال ۲۰۱۷ شاهد عرضه بازی های بزرگ و کوچک در انواع و اقسام سبک ها خواهیم بود. با زومجی همراه باشید تا نگاهی کوتاه به آن ها و تاریخ عرضه شان داشته باشیم.سال ۲۰۱۷ پر از بازی های جذابی بود که در ابتدای سال عرضه شدند و تجربه های فوق العاده ای را به همراه داشتند. از بازی بسیار جذاب horizon zero dawn گرفته تا اثر فوق العاده موفق the legend of zelda: breath of the wild. البته در این بین بازی های شکست خورده ای مانند mass effect: andromeda هم عرضه شدند و از طرفی دیگر بازی resident evil 7: biohazard تجربه جدیدی را از این بازی ترسناک به ارمغان آورد.حال در این مطلب سعی داریم به معرفی کوتاه بازی هایی که تا انتهای سال 2017 عرضه خواهند شد بپردازیم و زمان دقیق عرضه آن ها را با شما به اشتراک بگذاریم. بازی های زیر شامل پلتفرم های ایکس باکس وان، پلی استیشن 4، رایانه های شخصی، نینتندو سوییچ و کنسول دستی نینتندو 3ds می شوند.برخی از بازی های سال ۲۰۱۷ هنوز تاریخ عرضه دقیقی ندارند. به همین دلیل اسم آن ها در لیست قرار داده نشده است.تاریخ عرضه: ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4 سازنده: اسکوئر انیکس سبک: نقش آفرینی حالت: تک نفره در سال ۲۰۰۷، نسخه ای به نام final fantasy xii: revenant wings برای کنسول دستی نینتندو ds از سری فاینال فانتزی منتشر شد. این نسخه که ادامه ای بر داستان های بازی تحسین شده final fantasy xii محسوب می شود، قرار است به صورت یک ریمستر با کیفیت برای پلی استیشن 4 عرضه شود. این ریمستر که the zodiac age نام خواهد داشت، داستانی در مورد شاهدختی به نام اش را روایت می کند.تاریخ عرضه: ۳ مرداد ۱۳۹۶ پلتفرم: ویندوز 10، ایکس باکس وان سازنده: مدیاتونیک سبک: کارتی حالت: تک نفره، چند نفره بازی fable fortune یک بازی کارتی است که می توان به صورت تک نفره، آنلاین و همکاری چند نفره بازی کرد. بازی حول محور دو دسته از کارت های یونیت و اسپل می چرخد و هر یک از کارت ها ویژگی های خاصی خواهند داشت. در ابتدای هر بازی، باید یک کوئست را انتخاب کنید که هر کدام از آن ها بسته به محیط مسابقه متغیر خواهند بود. همانند نسخه های اصلی سری fable، در نهایت می توان بین خیر و شر، یک سمت را انتخاب کرد.تاریخ عرضه: ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: نینتندو سوییچ سازنده: نینتندو سبک: تیراندازی سوم شخص حالت: تک نفره، چند نفرهبازی splatoon 2 که ادامه ای بر نسخه اول آن در کنسول نینتندو wii u محسوب می شود، یک بازی تیر اندازی سوم شخص تیمی است که هشت بازیکن را به صورت چهار در برابر چهار رو به روی هم قرار خواهد داد. splatoon 2 یک بازی خالی از هرگونه خشونت است و تمی سرتاسر فانتزی و رنگارنگ دارد. در این بازی با استفاده از جوهرهای رنگی به حریف های خود حمله می کنید که هر یک از رنگ ها و تیم ها ویژگی های خاص خود را خواهند داشت.تاریخ عرضه: ۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: رایانه های شخصی، پلی استیشن 4 سازنده: سوپرجایت گیمز سبک: اکشن نقش آفرینی حالت: تک نفرهبازی در محیطی فانتزی جریان خواهد داشت و بازیکنان در نقش یک تبعیدی به ایفای نقش خواهند پرداخت. در طول راه با تبعیدی های دیگری آشنا خواهید شد که به گروه شما ملحق می شوند. هدف شما و همراهان تان این است که با غلبه بر دیگر تبعیدی ها، روح خود را پاکیزه از گناه کنند. گیم پلی بازی ترکیبی از dota و بازی transistor خواهد بود.hey pikminتاریخ عرضه: ۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: نینتندو 3ds سازنده: نینتندو سبک: پلتفرمر حالت: تک نفرهبازی پلتفرمر دو و نیم بعدی hey pikman ادامه ای بر سری بازی های محبوب pikmin است که شما را در یک بازی هم زمان استراتژی و با محیطی سه بعدی رها می کند تا به وسیله کاپیتان اُلیمار به کاوش دنیای جدید بپردازید. کاپیتان الیمار دارای قدرت های مختلفی است و باید به حل کردن پازل ها و سکوبازی در طول مراحل بپردازید.تاریخ عرضه: ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: رایانه های شخصی، ایکس باکس وان، پلی استیشن 4 سازنده: استودیو وایلدکارد سبک: اکشن نقش آفرینی، تلاش برای بقا حالت: تک نفره، چند نفره آنلاینبازی ark: survival evolved یک اثر اکشن ماجراجویی تلاش برای بقا است که بازیکنان را در دنیای عجیب با حضور دایناسورها و دیگر مخلوقین افسانه ای رها می کند و در دست شان اسلحه های مدرن قرار می دهد! بازیکنان می توانند به صورت اول شخص یا سوم شخص بازی را تجربه کنند و با رام کردن دایناسور ها، سوار بر آن ها شده و به سمت دشمن یورش ببرند. در کنار عناصر نقش آفرینی مختلف، می توانید پایگاه خود را بسازید و در برابر شرایط مختلفی مانند حجوم دیگر بازیکن ها از آن دفاع کنید.تاریخ عرضه: ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: رایانه های شخصی، پلی استیشن 4 سازنده: نینجا تئوری سبک: اکشن، هک اند اسلش حالت: تک نفرهبازی hellblade: senua’s sacrifice یک بازی اکشن و ماجراجویی خواهد بود که توسط استودیو انگلیسی نینجا تئوری در حال ساخت است. این بازی مستقل که به گفته سازنده آن در حد و اندازه بازی های بزرگ aaa خواهد بود، شما را به عصر سلتیک و افسانه شناسی نورس خواهد بود. شما در نقش سِنوئا به یک ماجراجویی تیره و تار به دنیای جهنمی زیرین خواهید رفت و باید جایی در بین واقعیت و افکار روان پریشانه سنوئا داستان را پیش ببرید.تاریخ عرضه: ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: رایانه های شخصی، پلی استیشن 4 سازنده: باس کی پروداکشنز سبک: اول شخص تیراندازی حالت: چندنفرهبازی lawbreakers جدیدترین اثر خالق سری بازی های gears of war است. این بازی اول شخص تیراندازی، به صورت کاملا آنلاین شما را در دو گروه چند نفره از شخصیت های مختلف رو به روی هم قرار خواهد داد تا در حالت های مختلفی با هم به نبرد بپردازید. ۱۸ شخصیت مختلف و ۹ منطقه متفاوت که در طول آپدیت های پس از عرضه افزایش پیدا خواهند کرد، محیط هایی بدون جاذبه و چالش های هیجان انگیز، و از همه مهم تر، آن خشونت های هیجان انگیزی که کلیف بلزنسکی در خلق آن ها مهارت دارد، از جمله نکات این بازی محسوب می شود.تاریخ عرضه: ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: رایانه های شخصی، ایکس باکس وان، پلی استیشن 4 سازنده: ولیشن سبک: اکشن ماجراجویی حالت: تک نفرهجدیدترین اثر سازندگان بازی saint row، بازی agents of mayhem نام دارد. این بازی در یک دنیای جهان باز جریان دارد و به صورت سوم شخص انجام می شود. بازی در سئول، پایتخت کره جنوبی روایت می شود. ۱۲ مامور مختلف در بازی وجود دارد که از بین آن ها می توان یکی از ۳ مامور را انتخاب کرد و به انجام ماموریت ها پرداخت. هر یک از مامورها دارای قابلیت های مختلف خود هستند و همچنین هر کدام اسلحه ای مخصوص در دست دارند. همچنین می توان به طور آزادانه بین سه مامور مشخص شده سوییچ کرد و تنوع خوبی به پشت سر گذاشتن مراحل داد. این بازی به نوعی یک نسخه فرعی از سری saints row محسوب می شود.تاریخ عرضه: ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4 سازنده: هاوس مارک سبک: تیراندازی دو و نیم بعدی حالت: تک نفرهبازی matterfall یک شوتر دو بعدی یا ساید اسکرولینگ با المان های پلتفرمر است. بازی در دنیای خیالی و آینده محور جریان دارد که توسط مواد بیگانه ای به نام اسمارت متر آلوده شده است. بازیکن در نقش شخصیتی به نام آوالون دارو که یک لباس مخصوص مبارزه بر تن دارد بازی را پیش خواهد برد. پریدن، جاخالی دادن و مبارزه با بیگانه ها از جمله مهم ترین بخش گیم پلی بازی به شمار می روند.تاریخ عرضه: ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، رایانه های شخصی، نینتندو سوییچ سازنده: هدکنون سبک: پلتفورمر حالت: تک نفره، چند نفرهبازی sonic mania با الهام گیری از نسخه های گذشته و به یادماندنی خود، سعی کرده تا با همان گرافیک جذاب و دو بعدی خود در کنار ریمستر شدن محیط های خاطره انگیز، نوستالژی سونیک را برای ما زنده کند. در این بازی طبق معمول همیشه در نقش سونیک پرسرعت ایفای نقش می کنیم و دیگر دوستان او مانند مایلز و ناکلس نیز در کنارش حضور خواهند داشت و باید در برابر آنتاگونیست همیشگی این سری یعنی دکتر اگمن ایستادگی کنیم. تمامی عناصر جذاب و گذشته سونیک، از سرعت بالا برای پشت سرگذاشتن انواع و اقسام موانع گرفته تا سکه هایی که صدای شان را هنوز به خاطر داریم، در این اثر گنجانده شده اند.تاریخ عرضه: ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4 سازنده: ناتی داگ سبک: اکشن ماجراجویی حالت: تک نفره، چند نفرهبا پایان یافتن مجموعه آنچارتد از نگاه نیتن دریک، ماجراجویی ها در دنیای این بازی همچنان ادامه دارد. بازی اکشن ماجراجویی uncharted: the lost legacy، ادامه ای فرعی بر نسخه های گذشته این سری است که این بار با به دست گرفتن کنترل شخصیت محبوب کلوئی روایت می شود. داستان بازی ۶ ماه پس از وقایع نسخه چهارم آنچارتد دنبال می شود و کلوئی در کنار ندین، باید به هند بروند و راز و گنج کهن این منطقه را کشف کنند. اما آن ها در این راه با مشکلاتی رو به رو خواهند شد و شخصی به نام asav، بزرگ ترین مانع سر راه آن ها خواهد بود.f1 2017تاریخ عرضه: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، رایانه های شخصی سازنده: کدمسترز سبک: ریسینگ حالت: تک نفرهبازی های سبک ماشین سواری همیشه طرفداران فراوانی داشته اند، اما بازی های ریسینگ فرمول یک طرفداران خاصی دارند که هر سال منتظر عرضه شدن نسخه جدیدی از آن هستند. امسال نیز استودیو کدمسترز بیرمنگام وظیفه ساخت این بازی را بر عهده دارد. ۲۰ پیست، ۲۰ راننده و ۱۰ تیم همراه با ماشین های فرمول یک خود و همچنین ماشین های فرمول یک کلاسیک در این بازی طراحی شده اند.madden nfl 18تاریخ عرضه: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان سازنده: الکترونیک آرتز سبک: ورزشی حالت: تک نفره، چند نفرهبازی madden nfl 18، شبیه ساز ورزش فوتبال آمریکایی است که طرفداران پرشماری دارد. این بازی محبوب ورزشی و البته شبیه ساز فوتبال آمریکایی، همانند نسخه های بازی fifa، بخش داستانی مختص به خود را خواهد داشت که با نام the longshot شناخته می شود. داستان بازی حول محور شخصیتی به نام دوین وید از تگزاس روایت می شود و سعی دارد به بالاترین مقام ها در این ورزش دست پیدا کند. او کار خود را از مسابقات دبیرستانی آغاز می کند و به مراتب بالا خواهد رسید. بهبود شبیه ساز فوتبال آمریکایی و وجود حالت آرکید، از جمله ویژگی های بازی madden nfl 18 خواهند بود.تاریخ عرضه: ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، رایانه های شخصی سازنده: اسلوکلپ سبک: اکشن نقش آفرینی حالت: چند نفرهبازی absolver، یک اثر اکشن نقش آفرینی است که بر اساس هنرهای رزمی طراحی شده است. این بازی شما را در یک دنیای آزاد قرار خواهد داد و می توانید به تنهایی یا صورت همکاری چند نفره به رقابت با سایر بازیکنان بپردازید. دشمنان بازی شامل هوش مصنوعی و دیگر بازیکنانی هستند که همانند شما در دنیای بازی آزادانه در حال حرکت هستند. می توان تمامی حرکات شخصت اصلی را در بخش کامبت دِک بازی شخصی سازی کرد. برای به دست آوردن و انجام حرکات بیشتر نیز باید کارت های مختلف هنرهای رزمی را به دست آورید.تاریخ عرضه: ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: ایکس باکس وان، رایانه های شخصی سازنده: داینامیک پیکسل سبک: مخفی کاری، ترسناک بقا حالت: تک نفرهدر بازی hello neghbor، بازیکنان وارد خانه اسرارآمیز همسایه می شوند که رازهایی در زیرزمین خود مخفی کرده است. وظیفه بازیکنان این است که به صورت مخفی وارد خانه همسایه شوند و آیتم های مورد نیاز را برای ورود به زیرزمین او به دست آورند. در حالی که مشغول گشت و گذار در این خانه هستید، نباید توسط صاحب خانه مخوف آن دیده شوید. این صاحب خانه دارای ابزار بسیار زیاد و مختلفی برای پیدا کردن و متوقف کردن شما است. دوربین ها، تله ها و ابزار به چنگ انداختن این همسایه، کار را برای تان سخت خواهد کرد، چرا که او حتی با یک صدای اضافی نیز مشکوک خواهد شد و به سمت شما خواهد آمد.تاریخ عرضه: ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: نینتندو سوییچ سازنده: یوبی سافت سبک: تاکتیکی نوبتی حالت: تک نفره، چند نفرهبازی mario + rabbids: kingdom battle یک بازی مبارزه ای نوبتی و نقش آفرینی است که باید با اعمال انواع و اقسام استراتژی ها بر دشمن پیروز شوید. ساخت این بازی مورد انتظار، با همکاری جذاب کمپانی یوبیسافت و نینتندو صورت گرفته و شاهد شخصیت های فوق العاده محبوب خرگوش های معروف در کنار ماریو و دوستانش هستیم. هشت شخصیت قابل بازی در این اثر در اختیار بازیکنان قرار می گیرند که از جمله آن ها می توان به ماریو، لویجی، پرنسس پیچ و یوشی از دنیای نینتندو اشاره کرد و در عین حال چهار خرگوش بازیگوش نیز از دیگر کاراکترهای قابل کنترل هستند.تاریخ عرضه: ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: ایکس باکس وان، پلی استیشن 4 سازنده: آبسیدین اینترتینمنت سبک: نقش آفرینی حالت: تک نفرهبازی pillars of eternity یک بازی نقش آفرینی ساخته استودیو آبسیدین است که در سال ۲۰۱۵ برای رایانه های شخصی منتشر شد و به موفقیت بسیار بالایی از نظر منتقدان و گیمرها دست یافت. حال این بازی تحت نام pillars of eternity: complete edition برای کنسول های نسل هشتمی عرضه خواهد شد. بازی در دنیای فانتزی eora جریان دارد، جایی که کودکان بدون روح به دنیا می آیند. شخصیت اصلی بازی که طی یک حادثه فراطبیعی شاهد بیدار شدن قدرتی کهن بوده است، خود را به عنوان یک نگهبان می بیند، کسی که قادر است با ارواح ارتباط برقرار کند. حال او باید پرده از راز به دنیا آمدن کودکان بدون روح بردارد و راهی برای حل این مشکل پیدا کند.تاریخ عرضه: ۹ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: ایکس باکس وان، پلی استیشن 4، رایانه های شخصی سازنده: دک ناین گیمز سبک: ماجراجویی حالت: تک نفرهفصل اول بازی life is strange را می توان یکی از بهترین بازی های داستان محوری دانست که در نسل هشتم توسط استودیو دونت ناد اینترتینمنت ساخته شد. حال این استودیو مشغول ساخت فصل دوم این بازی جذاب است و استودیو دک ناین گیمز نیز مشغول ساخت یک نسخه پیش درآمد از این بازی به نام before the storm است. داستان بازی مربوط به ماجرای شخصیت کلوئی پرایس در سن ۱۶ سالگی می شود، زمانی که مکس در کنارش نبود و با دختری به نام ریچل امبر آشنا می شود. در این بازی خبری از کنترل زمان نیست، اما در عوض قابلیتی به نام backtalk وجود دارد که می توان شرایط و داستان را توسط آن پیش برد.تاریخ عرضه: ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4 سازنده: استودیو ژاپن سونی سبک: اکشن پلتفرمر حالت: تک نفره، چند نفرهبازی knack ii دومین نسخه از بازی knack است که پیش از این به عنوان بازی هنگام عرضه کنسول پلی استیشن 4 منتشر شده بود. در این بازی اکشن پلتفرمر، در نقش شخصیت نَک قرار خواهید گرفت و مشت زدن، لگ زدن، استفاده از سپر و همچنین تغییر سایز، از جلمه قابلیت های مبارزه ای او به شمار می رود. در طول ماجرا می توانید به لطف درخت مهارتی که برای او طراحی شده قابلیت هایش را گسترش دهید. همچنین می توانید این بازی را به صورت همکاری چند نفره انجام دهید.تاریخ عرضه: ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، رایانه های شخصی سازنده: بانجی سبک: اکشن تیراندازی نقش آفرینی حالت: چند نفرهdestiny 2 دومین نسخه از این بازی آنلاین چند نفره تیراندازی اول شخص است که توسط استودیو بانجی در حال توسعه است و توسط اکتیویژن منتشر خواهد شد. گیم پلی بازی شباهت بسیاری به نسخه اول دارد که البته دچار تغییرات و بهبودهایی شده است. در بازی شاهد دنیای بزرگی برای گشت و گذار هستیم که در آن بازیکنان می توانند کلاس کاراکتر خود را انتخاب کنند و به پیشرفت و پیشروی در دنیای بازی بپردازند. همچنین بازی شامل اتفاقات و حالت های مبارزه ای نظیر بازیکن در برابر محیط می شود که باید در برابر موجودات عجیب و غریب به مبارزه بپردازید. همچنین همانند نسخه اول، بخشی از بازی را حالت بازیکن در برابر بازیکن تشکیل می دهد که crucible نام دارد و در حالت های مختلف باید به صورت ۶ بازیکن در برابر ۶ بازیکن رو به روی هم قرار بگیرید و به نبرد بپردازید. نسخه رایانه های شخصی این بازی در تاریخ ۲ آبان ماه عرضه خواهد شد.تاریخ عرضه: ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، رایانه های شخصی، ایکس ب ...

ادامه مطلب  

بازاریابی موبایلی چیست و چگونه می توان یک استراتژی مناسب آن طراحی کرد؟  

درخواست حذف این مطلب
بازاریابی موبایلی یکی از انواع استراتژی بازاریابی دیجیتال است که مخاطبانِ مرتبط با اقسام موبایل (تلفن همراه هوشمند، تبلت و…) را هدف قرار می دهد. طراحی وب سایت های سازگار با موبایل، ارسال ایمیل، sms و mms و استفاده از شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های موبایلی از انواع شیوه های مورداستفاده برای بازاریابی موبایلی هستند. در این مقاله قصد داریم شما را با این نوع بازاریابی آشنا کنیم.مقاله مرتبط: انواع بازاریابی؛ معرفی ۴۷ استراتژی که ضامن افزایش مشتریان شماستاهمیت بازاریابی موبایلی در کسب وکارگستردگی کاربرد موبایل در تمام دنیا سبب شده بسیاری از کارهایی که افراد در گذشته با کامپیوترهای شخصی خود انجام می دادند، همگی با استفاده از موبایل به راحتی انجام پذیر باشند: از چک کردن ایمیل گرفته تا بازدید وبسایت ها و… . براساس آخرین آمارها اکثر کاربران اینترنت، صاحب تلفن همراه هوشمند هم هستند و روزانه وقت زیادی را با رسانه های دیجیتال سپری می کنند. پس باتوجه به فراگیری موبایل و جایگاهی که در زندگی روزمره ی مردم برای خود باز کرده است، فرصت مغتنمی است که از آن در راستای توسعه ی فعالیت های بازاریابی هم استفاده شود.هر برند یا سازمانی در مسیر تلاش های بازاریابیِ خود درصدد است استراتژی بازاریابی منحصربه فردی را باتوجه به ویژگی های صنعت و مخاطب هدف، برای خود ایجاد و دنبال کند. دو ویژگی «سفارشی بودن» و «شخصی بودنِ» تکنولوژی موبایل، استراتژی بازاریابی موبایلی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. مراحل ایجاد استراتژی بازاریابی موبایلی را می توان به صورت زیر برشمرد.گام ۱: ایجاد پایگاه اطلاعات مشتریانمرحله ی اول در طراحی هر استراتژی بازاریابی، شناخت مخاطب است. در یک پایگاه اطلاعات با عنوان «مشتریان»، می توان تمامی اطلاعات عمومیِ مربوط به شغل، سلیقه، مکان، محتوای ترجیحی و سایر اطلاعات شخصی مشتریان را ذخیره کرد. فایده ی این کار این است که درنهایت تصویر واضحی از مخاطب هدف در اختیار خواهیم داشت که می توان در طراحی پیام های بازاریابی از آن کمک گرفت.به علاوه خوب است اطلاعات تخصصی تری درمورد عادت های مشتریان در استفاده از موبایل در اختیار داشته باشیم: مثلا آیا برای بازدید وبسایت ها از اینترنت موبایل استفاده می کنند؟ آیا می توانند با موبایل شان به راحتی سفارش خرید بدهند؟ آیا ایمیل های خود را با استفاده از موبایل چک می کنند؟ و اطلاعات ریزتری نظیر اینکه چنددرصد مشتریان برای پیداکردن اطلاعات مربوط به فروش کالاها از موبایل استفاده می کنند؟ به علاوه برای شناخت بهترِ بازار هدف، می توان از اطلاعات گوگل درمورد ترافیک وبسایت و اینکه چه تعداد از بازدیدها مربوط به بازدیدهای موبایل است هم استفاده کرد.در ادامه برای تکمیل اطلاعات مربوط به مشتریان، می توان از تست a-b استفاده کرد. در این روش دو کمپین بازاریابی را با هم مقایسه می کنند: مثلا می توان بررسی کرد آیا ایمیل هایی که در آخر هفته برای مشتریان فرستاده می شود، بازدیدکننده ی بیشتری دارد یا در روزهای عادی هفته؟ در صبح ها یا بعدازظهرها؟ یا کدام عنوان یا موضوع ایمیل، کلیک خورِ بیشتری دارد؟مقاله مرتبط: دیجیتال مارکتینگ چیست و چه مزایایی برای کسب وکارها دارد؟گام ۲: اهداف خود را مشخص کنیدکلید تعریف هر استراتژیِ مؤثری، تصمیم گیری درخصوص اهداف و چشم انداز موفقیت است. پس برای اینکه بتوان نقشه ی مشخصی از بازاریابی موبایلی طراحی کرد، باید درخصوص اهداف با ذی نفعان مجموعه یا سازمان گفت وگو کرد. پرسش های نظیر آنچه در ادامه آمده است، ممکن است در تعیین اهداف مؤثر باشد:تاکنون چه اقداماتی برای هدف قراردادن مخاطب از طریق موبایل انجام شده است؟ اگر در زمینه ی بازاریابی موبایلی تلاشی صورت گرفته، جزئیات انجام آن به چه صورت بوده است؟ نقاط قوت و ضعف ما در این زمینه چه بوده و چه نکاتی تاکنون از نظر دور مانده است؟ هدف اصلی سازمان از به کارگیری این استراتژیِ بازاریابی چیست و چه انتظاراتی از به کارگیری این روش در بازاریابی وجود دارد؟ مخاطبانِ کلیدی در بازاریابی موبایلی چه کسانی هستند؟ عادات مشتریان، به ویژه مشتریان ثابت، در استفاده از موبایل چگونه است؟ چه نقاط اشتراک و تفاوتی در استفاده از موبایل میان آنها وجود دارد؟یکی دیگر از نکاتی که باید مدنظر داشت، این است که چگونه می توان کانال های بازاریابیِ مورداستفاده تاکنون را در بازاریابی موبایلی نیز به کار گرفت.مانند سایر برنامه های بازاریابی، بازاریابی موبایلی نیز نیازمند آزمون و بهینه سازی است. برای این منظور از شاخص kpi استفاده می کنند که بیانگر میزان عملکرد موفق بازاریابی است. عوامل زیر قادرند عملکرد بازاریابی موبایلی را تحت تأثیر قرار دهند:میزان درگیرشدن مخاطب: برای آنکه مشتری بتواند به سهولت به اطلاعات موردنیاز خود دست پیدا کند، باید محتوای سازگار با موبایل ایجاد کرد. به عبارتی باید سئوی وبسایت، مناسب برای دستگاه های موبایل باشد.تصاحب: اطمینان حاصل کنید که محتوای ایمیل های ارسالی بدون نقص باشد. دکمه های درنظر گرفته شده در متنِ ایمیل ها باید در قسمت های بالاییِ پیام قرار بگیرند و به اندازه ی کافی بزرگ باشند تا بتوان به آسانی رویشان کلیک کرد. هرکسی با موبایل کار می کند، باید بتواند فرم های ارائه شده را به راحتی تکمیل کند.خدمات مشتری: خدمات مشتری، فرصت فوق العاده ای برای بازاریابی فراهم می کند، به ویژه در شبکه های اجتماعی. اجازه دهید مشتریان تان به آسانی و به هر صورتی که مایل اند، به شما دسترسی داشته باشند، مثلا با کلیک بر دکمه ای در گوشی هوشمندشان.برای تعیین شاخص عملکرد در بازاریابی موبایلی به این پرسش ها پاسخ دهید: آیا به دنبال افزایش پیام رسانی و ارتباط با مخاطب از طریق ایمیل هستیم؟ آیا می خواهیم ترافیک صفحات فروش وبسایت را افزایش دهیم؟ ایجاد گزینه های حرفه ای تر چقدر اهمیت دارد؟ آیا برای بهبود فروش برند، لازم است ترافیک صفحه ی خاصی در وبسایت افزایش پیدا کند؟گام ۴: اندازه گیری میزان بازدید کاربران موبایلمیزان بازدید کاربران موبایل از وبسایت را می توان با کمک تحلیلگرهای گوگل اندازه گرفت. اطلاعاتی که تحلیلگر گوگل فراهم می کند، درواقع روشن می کند که محتوای سایت تا چه اندازه توانسته است برای مخاطبان موبایل جذاب باشد. اطلاعات مربوط به انتقال موبایل، مشخص می کند که آیا کلید های صفحه ی سایت نیازمند بهینه سازی برای موتورهای جست وجوی موبایل هستند یا خیر.با اضافه کردن ابزار category در قسمت داشبورد وبسایت، می توان کمیت و کیفیت ترافیک بازدید کاربران موبایل را برای هر صفحه از سایت مشخص کرد. جدولی که در قسمت داشبورد وجود دارد، شامل اندازه گیری های مربوط به بازدیدکنندگان صفحات و همچنین نرخ دفع کاربر است. با کلیک روی قسمت secondory dimension در بالای اولین ستون و انتخاب device category از زیر منوی users می توان ابزار category را اضافه کرد. به این ترتیب، اندازه گیری مربوط به صفحات پربازدید، در جدولی نشان داده خواهد شد.مقاله مرتبط: راهنمای کامل تحقیقات بازاریابیوبسایت سازگار با موبایلدر بازاریابی موبایلی، طراحی وبسایتِ همخوان با ویژگی های موبایل، اهمیت فراوانی دارد. براساس آمارها ۶۴درصد کاربرانی که از موبایل برای بازدید سایت ها استفاده می کنند، درصورتی که صفحات در حدود ۱۰ ثانیه بارگذاری نشوند، سایت را ترک می کنند. ۳۵درصدِ کاربران درصورتی که نتوانند به خوبی از اطلاعات موجود در سایت استفاده کنند، بازدیدشان منجر به خرید نمی شود. اما ویژگی های وبسایت دوستدار موبایل چیست؟ مهم ترین ویژگی های چنین وبسایت هایی متناسب بودن محتوای سایت با صفحه نمایش موبایل، قدرت سریع بارگذاری اطلاعات و بالاخره مواجه نشدن کاربران با پیغام خطاست. در گوگل، ابزارهایی برای بهینه سازی سایت متناسب با موبایل وجود دارد. در فضای رقابتیِ بازاریابی موبایلی، اینکه سایت یک برند به سادگی برای کاربران موبایل در دسترس و قابل استفاده باشد، بسیار اهمیت دارد.مقاله مرتبط: برندینگ چیست؛ ۲۹ تعریف از ۲۹ صاحب نظر در زمینه بازاریابیبازاریابی موبایلی از طریق ایمیلبررسی ها نشان داده است ۵۷درصدِ افراد، ایمیل ه ...

ادامه مطلب  

دانلود isoland - بازی موبایل ایزولند  

درخواست حذف این مطلب
appearing deceptively peaceful to the casual passerby a mysterious island exists in the far reaches of the atlantic ocean. the inhabitants know not how they got there or why they stay; all they re sure of is that the place in which they are trapped is called isoland. you are a researcher who has received a letter from a friend imploring you to help with an investigation on isoland. you travel to the mysterious island seeking to unravel its mysteries but after you arrive you realize all too late that you too are now trapped. beware of being lulled into complacency by the beauty of the island: use yo ...

ادامه مطلب  

دانلود isoland 2.0.2 بازی جزیره ایزولند اندروید  

درخواست حذف این مطلب
one of the most anticipated independent puzzle games of 2017! nominated for the indieplay awards of "best art"."the most merciful thing in the world, i think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. we live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far." -- h.p. lovecraftappearing deceptively peaceful to the casual passerby, a mysterious island exists in the far reaches of the atlantic ocean. the inhabitants know not how they got there or why they stay; all they’re sure of is that the place in which they are trapped is called isoland. you are a researcher who has received a letter from a friend imploring you to help with an investigation on isoland. you travel to the mysterious island, seeking to unravel its mysteries -- but after you arrive, you realize all too late that you, too, are now trapped. beware of being lulled int ...

ادامه مطلب  

50 بازی برتر تاریخ (1)  

درخواست حذف این مطلب
برترین ها - ترجمه از محمدرضا مرتضایی: راه های زیادی برای انتخاب 50 بازی ویدئویی برتر تاریخ وجود دارد. در این فهرست حتی باز کلاسیک سوپرماریو نیز به چشم می خورد. این لیست در واقع بر اساس میزان فروش بازی ها، میزان محبوبیت آنها و اظهار نظر گیمرهای مختلف در مورد آنها تنظیم شده است.لیست حاضر متاثر از نقدهای فنی سایت معتبر متاکریتیک می باشد که به بررسی تخصصی بازی ها می پردازد. در نهایت متوسط امتیاز هر بازی از منتقدین دریافت شد و این لیست به این ترتیب تنظیم گردید. البته تغییر کوچکی در لیست اعمال شده است؛ چرا که نسخه های مختلف بازی هایی بودند که امتیازات بالایی آوردند اما ما تنها یکی از آنها را که بالاترین امتیاز را کسب کرده بود در لیست قرار دادیم.در ادامه با بررسی 50 بازی برتر تاریخ همراه ما باشید:50. call of duty: modern warfareامتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.4 از 10 خلاصه داستان: این بازی در واقع از نوع اول شخص است و یک بازیکن دارد و در هر چرخشی از بازی یک گیم پلی را شاهد هستیم به عنوان مثال در یک مرحله شما در حال پیاده شدن سریع از هلی کوپتر هستید و قصد دارید با حمایت نیروهای هوایی به خط اول جنگ بروید و با دشمن درگیر شوید ولی در جای دیگر شما یک تک تیرانداز در پوشش مخفی هستید که مایل ها دورتر از دشمن به دنبال نابود کردن دشمن هستید و یا در مرحله دیگر شما در پشت یک رگبار سوار بر هواپیما هستید و از بالا مشغول نابود کردن دشمن هستید. با کمی چاشنی جلوه های ویژه انفجار در این بازی، احساس حضور در یک نبرد واقعی به شما دست می دهد از جمله این فضاسازی ها می توان به نورپردازی زیبا، ساخت کاراکتر واقعی، واکنش در مقابل حوادث آنی، پس زمینه های طبیعی اشاره کرد که برخی افکت ها را فعال می کردند.شرکت اینفینیتی وارد، با محول کردن یه پروژه به یک تیم تخصصی سعی در اجرا و عرضه این بازی به صورت گروهی داشت. این تیم با ساخت بازی call of duty 2 که تجربه آنلاین این بازی بود و call of duty 4:modern warfare تعداد زیادی از گیمرها را در هر سطحی معتاد خود کرده است.49.devil may cryامتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.6 از 10 خلاصه داستان: در یک کلانشهر بزرگ واقع در آمریکا، مردی به نام دانته که کارآگاه مجرب در حوزه ماورالطبیعه است به دنبال گرفتن انتقام مرگ مادر و برادرش است. جهان منتظر دانته است؛ چرا که دانته یک فرد عادی نیست چرا که او با شمشیر پدرش که در دست دارد می بایست وارد قلمرو شیاطین شود و انتقام انسان ها را از آنها بگیرد.48. tony hawk's pro skater 4امتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.5 از 10خلاصه داستان: مهارت های خود را افزایش دهید،امتیاز جمع کنید و همه آنچه در توان دارید را در go pro نشان دهید. این بازی 190 هدف بسیار سخت دارد و از نوع بازی های با محدودیت زمانی و یا هر محدودیت دیگری نیست و در آن با چالش های خاصی مواجه می شوید. مراحل رفته رفته در آن سخت تر می شوند و بازیکنان قادرند با دیگر اسکیت بازان بازی کنند چرا که این بازی در نوع گروهی طراحی شده است. شما می توانید بازی را به دلخواه خود تغییر دهید.47. call of duty: modern warfare 2امتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز از کاربران: 6.3 از 10 خلاصه داستان: این بازی نیز جزو بازی های نفس گیر و رقابتی است که بازیکنان در هر لحظه با تهدیدات و خطرات بالقوه مختلف رو به رو می شوند تا دنیا را از فروپاشی نجات دهند. در این بازی شاهد گیم پلی متفاوت البته پشتیبانی از بازی دو نفره در عملیات مختلف و بازی به طور آنلاین گیمرها هستیم که همین ویژگی ها باعث شده، شرایط منحصر به فردی را نسبت به نسخه های قبل در این نسخه شاهد باشیم. ماموریت های متفاوتی در این نسخه می بینیم به طوری که برخی محدودیت زمانی دارند و در برخی، رسیدن به هدف ماموریت، بدون محدودیت زمانی مهم است. با اتمام موفقیت آمیز هر ماموریت، رتبه شما بالاتر می رود و البته در ماموریت های بعدی شاهد سطح سخت تری از بازی خواهیم بود. در هر مرحله شما می توانید رکورد بهترین بازیکن در آن ماموریت را در سطح جهان مشاهده نمایید. با قرار دادن ویژگی بازی انلاین در این نسخه، قابلیت های جدید، حالات بازی متفاوت و اختصاصی را در این بازی شاهد هستیم به طوری که هر بازیکن می تواند یک مرحله و ماموریت طراحی کند. مهمات مختلف، شات گان ها و اسلحه های متنوع و نارنجک های از نوع متفاوت این نسخه از بازی ندای وظیفه را به یکی از هیجان انگیز ترین بازی های جنگی تبدیل کرده است. در این نسخه همچنین شاهد جلیقه ضد گلوله، پرتاب تجهیزات مثل چاقو و یا کاور ضد انفجار و کارگذاری مین هستیم. در بحش سلاح های سنگین نیز ضد هوایی، ac130 سنتری و سلاح های مجهز دید در شب و البته اسنایپ های جدید هستیم.46.final fantasy ixامتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.9 از 10 خلاصه داستان: آخرین فاینال فانتزی که برای پلی استیشن عرضه شد، فاینال فانتزی ix نام دارد که به ریشه های اصلی خط داستان فاینال فانتزی بر می گردد. در این نسخه شاهد استفاده از کاراکترهای شخصیتی و محیط و وسایل نقلیه با جزئیات ریزی هستیم که از گرافیک بسیار بالایی برخوردارند. به علاوه در این نسخه شاهد معرفی ویژگی های جدیدی مثل سیستم ارتقا خط سیر داستان موسوم به active time event هستیم که همین ویژگی باعث می شود که این بازی تنها یک بازی خاطره انگیز نباشد بلکه قدم مهمی در مسیر ساخت سری های بعدی آن محسوب شود.45. bioshock infiniteامتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.5 از 10 خلاصه داستان : از وقتی کشور امریکا به عنوان سمبل قدرت جهانی در دنیا مطرح شد، کمپانی کلمبیا همواره در تلاش بوده تا با محصولات خود این مفهوم را به مخاطبین خود القا کند. داستان این بازی تا حدی جدید به نظر می رسد چرا که داستان آن در مورد شهری گمشده در ابرها است و قهرمان داستان باید به دنبال فردی در مکان ناشناخته بگردد. قهرمان این بازی در نقش مامور سابق و معروف fbi بوکر دویت ظاهر شده و برای یافتن و نجات الیزابت به شهر گمشده اعزام می شود. الیزابت دختر جوانی است که از بچگی در زندان بوده است. در ادامه این داستان شاهد برقراری روابط عاطفی بین این مامور و الیزابت هستیم و بوکر دویت با نشان دادن توانایی های خود به الیزابت، او را مجاب می کند که می توانند از زندان فرار کنند؛ فرار آنها به این صورت بود که باید از آسمان به پایین پرواز کنند؛ در مسیر رسیدن به زمین آنها با دشمنان آسمانی زیادی مواجه می شدند و دویت می بایست جنگ با این دشمنان را در شرایط مختلف در بین ابرها و یا خارج آنها با استفاده از تجهیزات و توانایی هایی که در اختیار دارد، تجربه کند.44. world of gooامتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.8 از 10 خلاصه داستان –این بازی در ژانر بازی های پازلی و فیزیکی محسوب می شود. میلیون ها توپ goo که در دنیای زیبای goo زندگی می کنند، نمی دانند که در بازی قرار دارند و بسیار هم خوشمزه هستند!43. metal gear solid : the phantom painامتیاز منتقدین: 95 از 100امتیاز کاربران: 7.3 از 10 خلاصه داستان: پس از سری اول و موفق این بازی که زیر زمینی ها نام داشت،در این نسخه شاهد قصه شخصیت اصلی داستان و رییس بزرگ که snake نام دارد، هستیم. این نسخه از متال گیر در واقع اولین تجربه تهیه کننده و کارگردان معروف هیدئو کوجیما هستیم که در خط داستانی آزادی را برای بازی طراحی کرده است که در فرانچایز متال گیر بی سابقه بوده است.42. portal 2امتیاز منتقدین: 95 از 100 امتیاز کاربران: 8.4 از 10 خلاصه داستان: بازی پورتال 2 در واقع دنباله عنوان game of the year است که در سال 2007 عرضه شد و با فروش بیش از 30 میلیونی در سراسر جهان جزو بازی های پرطرفدار محسوب شد.شازندگان پورتال 2 در نسل بعدی بازی های خود به طرفداران قول داده اند که شاهد خط داستانی خلاقانه تر و اثرگذارتر و همچنین استفاده از موسیقی متن زیباتر و البته امکان بازی گروهی در آن خواهند بود.41. madden nfl 2003امتیاز منتقدین: 95 از 100امتیاز کاربران: 7.7 از 10 خلاصه داستان: شما می توانید این بازی را به صورت آنلاین بازی کنید و در محیطی متعامل با دیگر بازکنان جهان به چت و تبادل نظرات بپردازید و یا با دیگر تیم ها از راه دور به بازی بپردازید.گزارشگر:به صورت تصاوفی هر بازی عوض می شود کهاز صدای گزارشگران و آنالیزورهای معروف مثل madden و micheals استفاده شده است.نحوه مسابقات و مینی کمپ ها: سوار بر اتوبوس جان مدن شده و به تمامی شهرهایی که مسابقات nfl در آن برگزار می شود رفته و با انجام تمرینات، مهارت های خود را افزایش می دهید. ساخت یک دفترچه یادداشت: شما می توانید با یک دفترچه یادداشت مجازی که در این بازی تعبیه شده است به نوشتن مسیرهای دریافت توپ،جایگاه و استقرار بازیکنان و دیگر نقش های بازیکنان خود بپردازید.این بازی را می توان یکی از قدیمی ترین فرانچایزهای موجود در بازار بازی دانشت چرا که بیش از 30 سال است که با برگزاری هر لیگnfl این بازی و بازیکنان و تیم هایش به روز می شوند و نسخه های جدیدی عرضه می شوند.40.the last of usامتیاز منتقدین: 95 از 100امتیاز کاربران: 9.1 از 10 خلاصه داستان: بیست سال پس از یک بیماری همه گیر، یک جامعه شهری مجدداً دچار آن شد به طوری که شهروندان آن شهر با الوده شدن به آن ویروس، دیوانه می شدند و افرادی که نجات یافته بودند می بایست این مجنونین قاتل را برای بقا و به دست آوردن سلاح، یکی پس از دیگری می کشتند. جوئل که یکی از بازماندگان سالم این شهر است برای فراری دادن دختری چهارده ساله به نام الی که در یک پایگاه نظامی نگهداری می شد، استخدام شده اما کاری که در وهله اول ساده به نظر می رسید با فراگیر شدن این ویروس دیوانگی در بین اهالی شهر، به ماموریتی خشرناک در کل کشور تبدیل شد.39.the legend of zelda:majora’s maskامتیاز منتقدین: 95 از 100 امتیاز کاربران: 9.2 از 10 خلاصه داستان: در این بازی به جهانی موازی پرتاب می شوید که قهرمان اصلی این بازی جمجمه بچه ای به نام لینک است که با متحمل شدن خطرات زیاد، به دنبال پیدا کردن راهی بین ارتباط آن جهان و جهان واقعی از طریق یک قبر است. قدرت شوم یک جادو موسوم به majora’s mask باعث ویران شدن شهروندان شهری مثل ترمینا شده است؛ مشکل بزرگ این شهر، فروپاشی ماه است که تکه های آن به سمت دنیا در حال حرکت است. لینک، تنها 72 ساعت فرصت دارد تا وقوع این فاجعه جلوگیری کند.38. the legend of the zelda:a link to the pastامتیاز منتقدین: 95 از 100امتیاز کاربران: 9.1 از 10 خلاصه داستان: در ارتباطی بین حال و گذشته،لینک از جهان روشن به جهان تاریک سفر می کند و با شکستن طلسم شیاطین و به دست آوردن بزرگترین راز هایرولز خط سیر اصلی این بازی را تشکیل می دهد.37.halo 2امتیاز منتقدین: 95 از 100امتیاز کاربران: 8.2 از 10 خلاصه داستان: بیگانگان فضایی قسم خورده اند تا تمام نسل بشر را از بین ببرند و تنها چیزی که می تواند ...

ادامه مطلب  

۱۰ بازی انحصاری پلی استیشن 4 که بهتر است تجربه کنید  

درخواست حذف این مطلب
آیا به تازگی کنسول پلی استیشن 4 خریده اید؟ نمی دانید که برای شروع چه بازی هایی را خریداری کنید؟ پس با زومجی همراه باشید تا در زمینه خرید بازی شما را راهنمایی کنیم.چند سالی است که از اولین قدم های کنسول های نسل هشتم به صنعت گیم می گذرد و حال کمپانی های سونی و مایکروسافت به جایی رسیده اند که با کنسول های پلی استیشن 4 پرو و ایکس باکس وان ایکس سعی کرده اند تا عمر کنسول های نسل هشتم را بالاتر ببرند و قدرت بیشتری در اختیار سازندگان و بازیکنان قرار دهند. اما در این بین بازیکنانی هستند که به تازگی کنسول های نسل هشتمی این دو کمپانی را خریداری کرده اند و برای شان سوال است که کدام بازی ها ارزش پولی که بابتش می پردازند را خواهند داشت؟ در این لیست سعی داریم تا ۱۰ بازی برتر انحصاری پلی استیشن 4 را معرفی کنیم تا شمایی که به تازگی این کنسول را خریداری کرده اید با نگاهی کوتاه و آشنایی جزیی با آن ها، بتوانید بازی مورد علاقه خود را انتخاب و خریداری کنید. قطعا بازی های بسیار بیشتری می توانند در این لیست حضور داشته باشند که ارزش بسیار بالایی دارند اما در این بخش به ۱۰ بازی برتر انحصاری پلی استیشن 4 می پردازیم.این لیست بر اساس ترتیب خاصی تهیه نشده و انتخاب آن ها تنها به سلیقه شما واگذار می شودthe order: 1886مقاله مرتبطبازی the order: 1886 از جمله بازی هایی بود که قبل از فرا رسیدن زمان انتشار خود، خیلی ها انتظار یک شاهکار را از آن داشتند. جلوه های بصری بی نظیر، محیط لندن همراه با فضایی اتمسفریک، شخصیت هایی با ظاهر جذاب و بسیاری از نکات دیگر از جمله مواردی بودند که در تبلیغات این بازی شاهد بودیم. اما در نهایت و پس از عرضه بازی، the order: 1886 آن چیزی نبود که انتظارش را داشتیم. مشکلات و ضعف گیم پلی، دکمه زنی های بی روح (qte)، ماموریت های بسیار خطی و کوتاه بودن بازی و از همه مهم تر، خسته کننده بودن بازی از جمله ایراداتی بود که پس از عرضه بازی، زومجی در نقد خود به آن ها اشاره کرد. اما این دلیل نمی شود که سمت the order: 1886 نروید و این بازی را برای یک بار هم که شده تجربه نکنید. اتمسفر فوق العاده محیط های بازی، اسلحه های جذاب، موسیقی های گوش نواز و در کل یک اثر سینمایی همراه با شخصیت های قوی نقاط قوتی بود که باعث می شود تا بازی the order: 1886 ارزش یک بار تجربه کردن را داشته باشد.داستان بازی در لندن رخ می دهد، جایی که گروهی از شوالیه ها سعی دارند تا دنیا را در برابر انسان های نیمه هیولا نجات دهند. در این بازی شما در نقش سِر گالاهاد، ایفای نقش خواهید کرد و باید در برابر هیولاها ایستادگی کنید. این بازی بر اساس سیستم کاورگیری طراحی شده و دشمنان مختلفی از جمله انسان ها، موجودات نیمه انسان، موجوداتی شبیه به گرگنما و غیره در برابر گالاهاد قرار خواهند گرفت. یکی دیگر از عناصر مبارزه در بازی دکمه زنی های سریع یا quick time evenets است که در طول بازی چندین و چند بار باید از این روش مراحل را طی کنید. the order: 1886 شاید از جنبه های مهمی مانند داستان و مراحل خطی و مشکلات متعدد گیم پلی رنج ببرد، اما تجربه محیط جذاب لندن، انیمیشن و مدل سازی های جالب کاراکترها و گرافیک بصری بسیار عالی بازی باعث شده تا حداقل یک بار ارزش تجربه کردن را داشته باشد.niohسازنده: تیم نینجاتاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵سبک: اکشن ماجراجوییمقاله مرتبطاگر به گذشته استودیو تیم نینجا نگاه کنیم، آثار درخشانی مانند سری ninja gaiden را مشاهده می کنیم طرفداران بسیاری دارند. حال این استودیو در سال های اخیر مشغول به ساخت اثری بود که امضای اصلی این استودیو روی آن خورده باشد و به خوبی حس و حال یک بازی ساخته شده توسط استودیو تیم نینجا را به رخ بکشد. اولین مراحل ساخت این بازی از سال ۲۰۰۴ شروع شد و بالاخره پس مدت ها منتشر شد که از قضا به یک بازی موفق، جذاب و منحصر به فرد تبدیل شد.داستان بازی در سال ۱۶۰۰ روایت می شود، جایی که شخصیتی به نام ویلیام برای به چنگ درآوردن یک دشمن، راهی ژاپن می شود؛ ژاپنی که درگیر یک جنگ داخلی خونین است. جدای از روایت خوب بازی nioh در بخش داستان و نحوه درست شروع و پایان بندی آن، استفاده از دوره ای تاریخی، آن هم تاریخ ژاپن یکی از بهترین گزینه هایی بود که تیم سازنده می توانست آن را انجام دهد. وجود شخصیت هایی مثل اودا نوبوناگا که بارها اسم وی به گوش می رسد یا جنگ بزگ سکیگاهارا جذابیت بازی nioh را دو چندان کرده است. سازندگان سعی کرده اند برای ساخت nioh، از بازی هایی نظیر dark souls الهام بگیرند، اما این بازی هرگز یک کپی برداری ساده و شکست خورده نیست و می تواند شما را شگفت زده کند. بنابراین مهم ترین بخش این بازی، قسمت گیم پلی چالش برانگیز آن است. در ابتدا از شما پرسیده می شود که نحوه بازی کردن خود را انتخاب کنید. می توانید یک سامورایی باشید که با دوکاتانا به مبارزه کردن می پردازد یا سامورایی که عاشق سلاح های سنگین مثل تبر است. سپس کار خود را در دنیای عجیب و غریب بازی آغاز خواهید کرد.البته تنوع کم دشمنان، حالت مشارکتی نه چندان درست و حسابی بازی، عملکرد نادرست هوش مصنوعی و تکراری شدن برخی از مراحل به این بازی ضربه زده است، اما از طرفی دیگر، شخصیت پردازی عالی، باس فایت های بازی، طراحی بصری زیبا و در نهایت موسیقی گوش نواز nioh، می تواند از جمله نکاتی باشد که از این اثر لذت ببرید.god of war iii remasteredسازنده: سانتا مونیکاپورت: هُل سیل الگوریتمزتاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۴سبک: اکشن ماجراجویی، هک اند اسلشمقاله مرتبطبعید می دانم شخصی سمت کنسول های پلی استشن بیاید و با سری god of war آشنایی نداشته باشد. اثر تحسین شده ای که با گرافیک خیره کننده، گیم پلی فوق العاده و لحظات باشکوه هر گیمری را عاشق خود کرده است. قسمت سوم از سری بازی های god of war یکی از چندین بازی ریمستر شده ای است که مطمئنا ارزش حضور در کلکسیون بازی های تان را دارد. به لطف قدرت بالای پلی استیشن 4، نسخه ریمستر این بازی با وضوح کامل 1080p و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه عرضه شده است و همچنین می توانید به طور کامل از قابلیت عکس برداری از صحنه های بازی بهره مند شوید. تمام بسته های الحاقی عرضه شده برای god of war iii همراه با این ریمستر در اختیارتان قرار خواهد گرفت. god of war iii ماجرای انتقام کریتوس از خدایان یونان را ادامه می دهد. باس های قسمت سوم این بازی خدایان مهمی هستند که یکی یکی باید اُلیمپوس را از وجود آن ها پاک کنید. پوزئیدون خدای دریا، هادس خدای دنیای زیرین، هفائستوس خدای آهنگری، هرمس پیام رسان خدایان یونان، تایتان هایی چون گایا، گرونوس و حتی هرکول، برادر کریتوس، از جمله خدایان و شخصیت هایی هستند که باید با آن ها رو به رو شوید و به خشن ترین شکل ممکن آن ها را به سزای اعمال شان برسانید. اکشن های هیجان انگیز همراه با صحنه های باشکوه و نفس گیر، یک هک اند اسلش فوق العاده جداب و ابزار جنگی مختلفی که از کشتن خدایان به دست می آورید همگی باعث شده اند تا قسمت سوم این بازی بسیار هیجان انگیز ظاهر شود. وضوح تصویر 1080p و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه باعث شده اند تا اکشن بازی فراتر از آن چه که در پلی استیشن 3 تجربه کرده بودید باشد. البته نسخه ریمستر بازی شامل بهبودهای بصری نیز می شود، اما اکشن بازی و خشونت بی حد و مرز کریتوس، آن چیزی است که ما را عاشق سری god of war کرده است.horizon: zero dawnسازنده: گوریلا گیمزتاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵سبک: اکشن ماجراجوییمقاله مرتبطهمه ما استودیو گوریلا گیمز را با سری killzone می شناسیم. اثر اول شخص شوتری که نسخه دوم آن جزو شاهکارهای نسل هفتم بود. اما این استودیو در آخرین شماره این سری یعنی shadow fall بسیار ضعیف کار کرد و خیلی ها از این استودیو ناامید شده بودند. اما این استودیو با حرکتی شجاعانه، بازی killzone را کنار گذاشت یا حداقل به آن استراحتی طولانی داد. در عوض به سراغ یک ایده جدید رفت، به آن پر و بال داد و اثری خلق کرد که باعث شگفتی همه شد. horizon zero dawn، یکی از بهترین آثار ماجراجویی است که تجربه خواهید کرد. horizon zero dawn از آن دست بازی هایی است که چندین سبک را در خود جای داده و توانسته در تک تک آن ها عالی عمل کند. یک بازی سوم شخص ماجراجویی؟ عالی و جذاب! یک بازی هیجان انگیز با انواع و اقسام المان های نقش آفرینی؟ در آن کم نقص عمل کرده است! یک بازی که پس از مدت ها شما را وارد دنیایی کند که مناظر آن زیبا و دشمنانش کاملا حس جدیدی داشته باشند؟ هورایزن خود جنس است!در راس تمامی خوبی ها و نکات مثبت بازی، کاراکتری قرار دارد که بدون هیچ پیش زمینه ای، بدون این که با چند نسخه از بازی و چندین کتاب و کامیک خودش را به شهرت برساند، خیلی زود در دل شما جا می گیرد و تبدیل به یکی از بهترین کاراکتر هایی می شود که دوست دارید همیشه آن را ببینید و در کنار لارا و نیتن، عکسش را در پس زمینه رایانه خود بگذارید؛ او ایلوی، دختر موآتشین بازی horizon zero dawn است. داستان ایلوی، هزاران سال پس از دنیای امروزی آغاز می شود. تمدنی که ما می شناسیم نابود شده و زیر قدرت طبیعتی در هم تنیده با ربات های عجیب و غریب به زانو درآمده است. دختر داستان ما نمی داند از کجا آمده و خانواده اش چه کسانی هستند. او از آن ها هیچ خبری ندارد و تمامی افراد قبیله او را نادیده می گیرند. حالا او تنها سعی دارد به جواب سوال هایش برسد، اما در طول ماجراجوی اش اتفاقات مختلفی رخ خواهد داد و درگیر حوادثی جذاب می شوید.until dawnمقاله مرتبطبرخلاف بازی the order: 1886 که تماما قصد داشت یک بازی سینمایی بی نقص را به بازیکنان ارایه دهد و در نهایت با شکستی غیره منتظره رو به رو شد، اما در عوض بازی until dawn توانست موجب شگفتی خیلی از بازیکن ها شود. با این که مشکلاتی از قبیل قابل پیشبینی بودن نیمه دوم بازی، برخی از مشکلات دوربین و برخی از مشکلات گرافیک فنی گریبان گیر این بازی شد، اما در نهایت until dawn توانست با ارایه داستانی که می توانید آن را از چندین و چند راه مختلف پیش ببرید، تاثیر گذاری انتخاب هایی که پیش روی تان قرار خواهند گرفت، مدل سازی و بازیگری بسیار خوب کاراکترها، استفاده از المان های بسیار خوب ایجاد یک بازی ترسناک و ایجاد محیط هایی به شدت جذاب که شایسته یک بازی ترسناک شده اند، خود را به عنوان یک بازی موفق معرفی کند. داستان این بازی جایی در کانادا دنبال می شود. هشت نوجوان تصمیم می گیرند تا به مسافرت بروند و شب را در یک کلبه وسط جنگل بگذرانند. بعد از مدتی کوتاه، ناگهان تحت حمله یک شخص روانی قرار می گیرند و باید سعی کنند تا طلوع خورشید از دست این روانی ج ...

ادامه مطلب  

فروش شماره موبایل اصناف مختلف سازندگان ساختمان، مدیران، موبایل، پزشکان،وکلا و..(بروز رسانی 96.3.18)  

درخواست حذف این مطلب
به نام خداوند بخشنده مهربان با توجه به احتیاج روز افزون مشاغل مختلف به توسعه کسب کار، تبلیغات، بازاریابی و همچنین جهت جلوگیری از اتلاف هزینه و وقت شما برای ارسال پیامک به شماره های انبوه که در بیشتر مواقع نتیجه مطلوبی ندارند صرفا باعث به هدر رفتن منابع مالی شما می شود، ما برای شما مجموعه های شماره موبایل اصناف مختلف را کاملا تخصصی و 100%تضمینی از طریق های مختلف جمع آوری کرده و با قیمت ارزان و مناسب در اختیار شما قرار دهیم.مژده >>>>>>>>>>>>>>>> آخرین بروز رسانی این مجموعه های شماره موبایل اصناف مختلف (96/4/3) می باشند قیمت : 8000 تومان18 – شماره موبایل خدمات منزل < تعداد شماره ها : 1200 > قیمت : 4000 تومان19 – شماره موبایل خدمات مسافرتی < تعداد شماره ها : 1150 > قیمت : 4000 تومان20 – شماره موبایل خدمات ساختمانی < تعداد شماره ها : 3200 > قیمت : 7000 تومان21 – شماره موبایل سمسار ها (خریدار لوازم منزل و... ) < تعداد شماره ها : 3200 > قیمت : 7000 تومان22 – شماره موبایل مشاوره < تعداد شماره ها : 1800 > قیمت : 5000 تومان23 – شماره موبایل مزایده-مناقصه (منظور از مزایده گران و مزایده کنندگان، شماره موبایل تمام کسانی که در روزنامه های کثیر الانتشار و اینترنت اعلام کردند مزایده برگزار می کنند. ) < تعداد شماره ها : 800 > قیمت : 4000 تومان24 – شماره موبایل صنعت < تعداد شماره ها : 7800 > قیمت : 10000 تومان25 – شماره موبایل فعالان وام (م ...

ادامه مطلب  

دانلود isoland 1.0.3 بازی ایزولند اندروید  

درخواست حذف این مطلب
جدیداگر از علاقه مندان به بازی های فکری و پازلی هستید به شما پیشنهاد می کنیم با ما همراه شده و در معرفی و شرح ویژگی های بازی جذاب isoland در کنار ما باشید. این بازی که چندی پیش برای سیستم عامل اندروید ارائه شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است در مورد شخصیتی محقق است که نامه از دو ...

ادامه مطلب  

۱۰ بازی انحصاری ایکس باکس وان که بهتر است تجربه کنید  

درخواست حذف این مطلب
آیا به تازگی کنسول ایکس باکس وان خریده اید؟ نمی دانید که برای شروع چه بازی هایی را خریداری و تجربه کنید؟ پس با زومجی همراه باشید تا در زمینه خرید بازی شما را راهنمایی کنیم.چند سالی است که از اولین قدم های کنسول های نسل هشتم به صنعت گیم می گذرد و حال کمپانی های سونی و مایکروسافت به جایی رسیده اند که با کنسول های پلی استیشن 4 پرو و ایکس باکس وان ایکس سعی کرده اند تا عمر کنسول های نسل هشتم را بالاتر ببرند و قدرت بیشتری در اختیار سازندگان و بازیکنان قرار دهند. اما در این بین بازیکنانی هستند که به تازگی کنسول های نسل هشتمی این دو کمپانی را خریداری کرده اند و برای شان سوال است که کدام بازی ها ارزش پولی که بابتش می پردازند را خواهند داشت؟ در این لیست سعی داریم تا ۱۰ بازی برتر انحصاری ایکس باکس وان را معرفی کنیم تا شمایی که به تازگی این کنسول را خریداری کرده اید با نگاهی کوتاه و آشنایی جزیی با آن ها، بتوانید بازی مورد علاقه خود را انتخاب و خریداری کنید. قطعا بازی های بسیار بیشتری می توانند در این لیست حضور داشته باشند که ارزش بسیار بالایی دارند اما در این بخش به ۱۰ بازی برتر انحصاری ایکس باکس وان می پردازیم. همچنین به خاطر داشته باشید که برخی از بازی های معرفی شده، به لطف قابلیت play anywhere کمپانی مایکروسافت روی پلتفرم ویندوز 10 نیز قابل بازی هستند.این لیست بر اساس ترتیب خاصی تهیه نشده و انتخاب آن ها تنها به سلیقه شما واگذار می شودhalo: the master chief collectionسازنده: بانجی (bungie)بازسازی: ۳۴۳ اینداستریز (343 industries)تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۲سبک: اول شخص تیراندازیاگر نگاهی به تاریخ بازی های ویدیویی بندازیم، همیشه نامی از سری halo برده شده است. این سری توانست در بسیاری از المان ها و سبک هایی که امروزه در بازی های ویدیویی می بینیم اولین باشد. زمانی که کسی فکرش را هم نمی کرد می توان با کنسول ها و کنترلر یک بازی اول شخص تیراندازی حرفه ای انجام داد، نسخه اول هیلو با نام combat evolved توانست به همه ثابت کند که این کار شدنی است و از قضا یکی از بهترین و جاودانه ترین بازی های تاریخ صنعت گیم را نیز تحویل داد. سه گانه اول سری halo را می توان جزو بهترین بازی های اول شخص تیراندازی دانست که تجربه آن به هر کسی پیشنهاد می شود.استودیو ۳۴۳ اینداستریز که سکان هدایت سری halo را به دست گرفت، کمی این بازی را از ریشه ها دور کرد، اما نمی توان منکر این شد که آن ها از نظر گیم پلی و مکانیزم باعث پیشرفت های بسیار خوبی در این سری نشدند. آن ها در اقدامی نسخه های گذشته سری halo را در قالب کالکشنی با ارزش به نام halo: the master chief collection به صورت بازسازی درست و حسابی عرضه کردند. هرچند این نسخه در ابتدای عرضه خود مشکلات عجیب و غریبی مانند سرورهای بخش چند نفره داشت که باعث ناراحتی طرفداران شد، اما از نظر بخش های داستانی این بازی، کیفیت بصری، فنی چه از نظر گرافیکی و چه از نظر گیم پلی، قطعا ارزش تجربه این کالکشن را بالا برده است. اگر دوست دارید یکی از بهترین مجموعه بازی های اول شخص تیراندازی تاریخ را تجربه کنید، هرگز halo: the master cheif collection را از دست ندهید.gears of war 4سازنده: کوالیشن (the coalition)تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۵سبک: سوم شخص تیراندازیمقاله مرتبطوقتی سری gears of war پا به صنعت گیم گذاشت، خیلی از المان ها و استانداردهای صنعت گیم را متحول کرد. این سری توانست با گرافیک خارق العاده خود در سال ۲۰۰۶، نگاه خیل عظیمی از مردم را به سمت خود جلب کند و در زمان خود، گرافیک بصری و فنی فوق العاده ای را روی کنسول به جای بگذارد. نه تنها از نظر گرافیکی، بلکه گیم پلی بازی هم استانداردهای زیادی برای سبک بازی های تیراندازی سوم شخص معین کرد. تا قبل از آن، بحث کاورگیری در بازی های مختلف اصلا جایگاه مشخصی نداشت و gears of war توانست با سیستم کاورگیری و تیراندازی عالی خود، از همان ابتدای کار به همه بگوید که یکی از بهترین آثار سوم شخص تیراندازی است.این بازی به قدری موفق بود که استودیوهای زیادی سعی داشتند با بازی های خود جایگاه این اثر جاودانه را تصاحب کنند، اما خب موفق نشدند و پس از پایان قرار داد مایکروسافت با کمپانی اپیک، واقعا جای خالی نسخه جدیدی از این سری حس می شد. اما مایکروسافت که می دانست این سری چقدر قدرتمند است، تیمی متشکل از اعضای قدیمی سری gears of war و اعضای جدید و با تجربه را دور هم جمع کرد تا نسخه جدیدی از این بازی بسازند و در نتیجه gears of war 4 شکل گرفت. نسخه جدید این بازی چند سال پس از وقایع نسخه سوم آغاز می شود، جایی که پسر مارکوس همراه با دوستانش وارد ماجرایی جدید می شوند و خطری جدید سیاره سرا را تهدید می کند.gears of war 4 دیگر همانند گذشته یک بازی انقلابی نیست و آن تاثیری را که سه گانه قبل در صنعت گیم گذاشت تکرار نمی کند. اما gears of war 4 یک بازی فوق العاده است که طعم و مزه گذشته خود را حفظ کرده و حتی با عوض شدن سرآشپز جدید آن یعنی the coalition، اوضاع گیم پلی و گان پلی حتی بهتر از قبل شده است. به عنوان اولین بازی استودیو کوالیشن، gears of war 4 عالی عمل کرد و از بسیاری جهات، یکی از برترین بازی های نسل هشتمی مایکروسافت به شمار می رود.quantum breakسازنده: رمدی (remedy)تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۵سبک: اکشن ماجراجویی، سوم شخص تیراندازیمقاله مرتبطبازی quantum break جدیدترین اثر خالق max payne و alan wake یعنی رمدی است. این بازی از آن آثاری است که در بین منتقدان و گیمرها یک بازی سلیقه ای به شمار می روند. عده ای آن را جذاب و خوب می دانند و عده ای آن را خسته کننده و بد. اما به طور کلی، سایت زومجی، روند تکراری، محیط ها و طراحی مراحل خسته کننده و گان پلی ضعیف بازی را بلای جان quantum break دانسته است. اما این بازی نقاط قوت بسیار خوبی نیز دارد. داستان و شخصیت پردازی بسیار خوب، کنترل لذت بخش زمان، گرافیک عالی و فیزیک خارق العاده و در نهایت مدل سازی عالی شخصیت ها از جمله موارد مثبت این بازی به شمار می روند. این بازی همراه با مینی سریال های کوتاه عرضه شده است که می توانید آن ها را به صورت جدا دانلود کنید. اما به راحتی می توان گفت اجرای بسیار خوب بازیگران و کیفیت بالای این سریال به روایت داستان بازی بسیار کمک کرده است.داستان بازی مربوط به دانشمندی است که مشغول به اختراع دستگاه سفر در زمان است. اما هنگامی که قصد داشتند این دستگاه را آزمایش کنند، اتفاقات آن جور که باید پیش نمی رود و این افراد تحت تاثیر قدرت زمان قرار می گیرند. یکی از آن ها به شخصیت منفی و دیگری شخص مثبت را ایفا می کند. شما در نقش جک جویس، شخصیت خوب داستان ایفای نقش خواهید کرد و باید جلوی پائول سرین، شخصیت منفی داستان را بگیرید. می توان گفت گان پلی بازی ضعیف است، اما در نقطه مقابل کنترل زمان به لطف گرافیک فنی بازی به شدت جذاب و عالی کار شده است. توقف زمان، سپر زمان، حرکت در زمان از جمله کارهایی هستند که می توان انجام داد. همچنین در انتهای هر مرحله در نقش پائول سرین ایفای نقش خواهید کرد و باید بین دو رویداد پیش رو یکی را انتخاب کنید. زومجی در نقد خود بیان کرده که اگر استودیو رمدی تنوع مراحل بیشتر همراه با یک گان پلی درگیر کننده تر را در این بازی به ثمر می نشاند، quantum break می توانست جایگاه بهتری داشته باشد. اما از نظر سینمایی بودن این بازی، گرافیک بصری و فنی، فیزیک، شخصیت پردازی، داستان و بسیاری از نکات دیگر، quantum break اثری است که به بهترین شکل ممکن توانسته آغازگر محو کردن مرزها بین سینما و گیم باشد.killer instinctسازنده: آیرن گلکسی (iron galaxy)تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۵سبک: مبارزه در صنعت گیم، بازی های فایتینگ مختلفی وجود دارند. از street fighter گرفته تا mortal kombat، که تنوع و سبک این بازی ها نسبتا خوب است. اما شاید زیاد با بازی killer instinct آشنا نباشید. این بازی مبارزه ای انحصاری که همانند دیگر بازی های مبارزه ای به آن صورت تبلیغ نمی شود، از سال ۲۰۱۳ تا به حال به صورت چند فصل مختلف عرضه شده است. این اثر که به خواسته طرفداران بازی که تعداد آن ها هم کم نیست، توسط خالق اصلی آن دوباره ساخته شده است و می توان گفت گرافیک عالی و بالانس بسیار خوب آن، killer instinct را به یکی از بازی های بسیار خوب مبارزه ای تبدیل کرده است. چیزی حدود ۲۵ شخصیت در این بازی وجود دارند که می توانید از بین آن ها انتخاب کنید و به مبارزه بپردازید. بسیاری از آن ها از نسخه های قدیمی بازگشته اند. اما در این بین شخصیت هایی مانند جنرال raam از بازی gears of war یا آربیتر از بازی halo در این بازی وجود دارند. البته این بازی را می توان جزو سخت ترین های سبک مبارزاتی نیز نام برد. چرا که تک تک شخصیت ها طیف وسیعی از ضربات را پیاده می کنند و باید به خوبی با حرکات تمامی آن ها آشنا باشید. به دلیل عرضه فصلی این بازی، نقدهای زیادی برای این بازی انجام نشده است. اما به طور کلی سیستم مبارزات جذاب و بخش تمرینی بسیار خوب این بازی از جمله نکات ویژه killer instinct هستند. اگر از بازی هایی مانند mortal kombat خسته شده اید، بهتر است این بازی را نیز امتحان کنید.gears of war: ultimate editionسازنده: اپیک (epic)ریمستر: کوالیشنتاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۴سبک: سوم شخص تیراندازیمقاله مرتبطسری gears of war را باید در راس تیراندازی های سوم شخص صنعت گیم دانست. گیم پلی فوق العاده و گرافیک خارق العاده مواردی بودند که این سری را در نسل هفتم جزو بهترین ها قرار دادند. اما نسخه اول این بازی که در کنسول ایکس باکس 360 عرضه شد، به خودی خود یک انقلاب در صنعت گیم بود. در سال ۲۰۰۶، این بازی با گرافیک عالی و اتمسفر لذت بخش، گیم پلی درگیر کننده همراه با المان های جدید و شخصیت هایی دوست داشتنی از جمله نکاتی بودند که این بازی را بسیار محبوب و مهم کردند. بعد از این که نام تجاری این بازی در تصاحب مایکروسافت درآمد، استودیو کوالیشن مسئول ساخت ادامه این سری شد. اما آن ها برای آن که نشان دهند چه چیزی در چنته دارند، نسخه اول این سری را بازسازی کردند.gears of war: ultimate edition فراتر از یک بازی ریمستر است. وضوح تصویر 1080p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه در بخش تک نفره و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه در بخش چند نفره اولین نکات مهم این بازسازی به شمار می روند. اما این آخر کار نیست. بلکه کل بازی، ابتدا تا انتهای آن بهبود گرافیکی داشته است و کاملا نسل جدید شده اند. بخش داستانی بسیار خوب بازی شما را در نقش یکی از اعضای cog یعنی مارکوس فنیکس قرار می دهد. ۱۴ سال پس از حلمه لوکاست ها به سیاره سِرا و قتل عام مردم، حال مارکوس و دوستانش قصد دارند تا از شر لوکاست ها، این موجودات ترسناک و باهوش از روی زمین خلاص شوند. گیم پلی بازی نیز نقطه قوت آن به شمار م ...

ادامه مطلب  

مصاحبه اختصاصی زومجی با پیتر والش و کریستوفر میچل در tgc 2017  

درخواست حذف این مطلب
در جریان نمایشگاه tgc تهران، زومجی مصاحبه ای با پیتر والش، عضو سابق الکترونیک آرتز و مایکروسافت و همچنین کریستوفر میچل، استاد موسسه vfs داشته است. پیتر والش بیش از ۱۵ سال سابقه حضور در صنعت بازی های ویدیویی را دارد. وی از جمله اعضای تیم سازنده بازی هایی چون هری پاتر و medal of honor بوده و همچنین در کمپانی های الکترونیک آرتز، مایکروسافت، سونی و اکتیویژن فعالیت داشته است. پیتر این روز ها مدیر برنامه های آموزشی، طراحی و برنامه ریزی بازی در مدرسه فیلم ونکوور است و نقش موثری در تاسیس اولین لابراتوار توسعه فناوری واقعیت مجازی کانادا داشته است. پیتر والش این روز ها برای حضور در نمایشگاه tgc به تهران سفر کرده و نادر امرایی در این فرصت توانسته مصاحبه ای اختصاصی از طرف زومجی با وی داشته باشد. همچنین در اواسط این مصاحبه، کریستوفر میچل نیز به جمع نادر امرایی و پیتر والش اضافه می شود. میچل یکی از اساتید مدرسه فیلم ونکوور است. در ادامه می توانید این مصاحبه را بخوانید:زومجی: ضمن عرض خیر مقدم به ایران، لطفا کمی در مورد خودتان توضیح دهید. حضور در ایران و این نمایشگاه برای من اتفاق غیرمنتظره ای بود که خوشحالم رخ داد و از بودن در اینجام خوشحالم. من در حال حاضر مدیر مدرسه فیلم ونکوور (vfs) هستم و آنجا در زمینه برنامه نویسی برای بازی های موبایل و تحت وب فعالیت دارم. مدرسه ما یکی از بهترین مراکز آموزشی بازی سازی در دنیا به شمار می رود. همچنین پیش از آن من برای نزدیک به ۱۵ سال در صنعت بازی های ویدیویی به عنوان توسعه دهنده فعالیت داشته ام. در این مدت در شرکت هایی چون مایکروسافت، اکتیویژن و سونی حضور داشتم و روی بازی های بزرگی از جمله crackdown، هری پاتر و medal of honor فعالیت کرده ام. زومجی: شما به واسطه حضور طولانی مدت در این صنعت تجربه بالایی دارید. این تجربه چه تاثیری روی فعالیت تان در موسسه vfs دارد؟vfs در مقایسه با مراکز آموزشی دیگر، یک ویژگی خاص و منحصر به فرد دارد و آن هم این است که تمامی مدرسان این موسسه، افرادی هستند که در صنعت بازی های ویدیویی فعالیت داشته اند. به بیان دیگر ما فقط افرادی را به عنوان مدرس استخدام می کنیم که یا بازی ساز بوده اند یا اینکه در این زمینه تجربیات بسیاری دارند. به همین دلیل هم زمانی که من وارد vfs شدم، تجربیاتی که من در طی این مدت کسب کرده بودم به من کمک کرد تا بتوانم بازی سازی را به بهترین شکل ممکن آموزش بدهم. در سراسر جهان موسسه های مختلفی هستند که ادعا دارند بازی سازی را آموزش می دهند، اما در واقع فعالیت آن ها بیش تر جنبه تئوری و تحقیقاتی دارد و خیلی از این مراکز هرگز موفق به ساخت یک بازی واقعی که بتواند در بازار ها عرضه شود، نشده اند. اما هدف ما این است که آموزش مان را وارد حالتی عملی کنیم و فرایند ساخت بازی را کامل آموزش دهیم تا پس از تمام دوره، فارغ التحصیل واقعا قادر به ساخت یک بازی باشد.زومجی: نام موسسه شما، مدرسه فیلم ونکوور است. با این حال در زمینه آموزش بازی سازی هم فعالیت دارید. چه زمانی این ایده به ذهن تان رسید که در زمینه بازی های ویدیویی و آموزش ساخت آن ها فعالیت کنید؟مرکز آموزشی ما فعالیتش را با محوریت فیلم آغاز کرد. اما از ۱۱ سال پیش برنامه های طراحی بازی را نیز در این موسسه آغاز کردیم و امروزه بازی های ویدیویی یکی از اصلی ترین فعالیت های ما به شمار می روند. پس درست است که ما کارمان را با محوریت فیلم آغاز کردیم، اما این روز ها بیش تر برای فعالیت در حوزه بازی، انیمیشن و جلوه های ویژه شناخته می شویم. مرکز آموزشی ما فعالیتش را با محوریت فیلم آغاز کرد. اما از ۱۱ سال پیش برنامه های طراحی بازی را نیز در این موسسه آغاز کردیم و امروزه بازی های ویدیویی یکی از اصلی ترین فعالیت های ما به شمار می روندزومجی: شما پیش از آغاز مصاحبه به من گفتید که ۸۰ درصد افرادی که از موسسه شما فارغ التحصیل می شوند، مستقیما وارد صنعت بازی های ویدیویی و بازی سازی می شوند. کمی در این مورد و اقداماتی که برای ورود این افراد به حوزه بازی سازی انجام می دهید، صحبت کنید. ما از همان روز اول به دانشجویان می گوییم که اینجا یک مدرسه نیست. بلکه یک استودیو است که در آن افراد فعال در حوزه بازی سازی قرار است به آن ها آموزش بدهند و محوریت این آموزش ها هم تکنیک هایی است که در صنعت بازی سازی به درد آن ها خواهد خورد. ما همچنین سه نوع استاد در vfs داریم. اول اساتید تمام وقت که همگی افراد باتجربه حوزه بازی سازی هستند. نوع دوم اساتید پاره وقتی هستند که در حال حاضر خودشان به عنوان بازی سازی فعالیت دارند و تجربیات و فعالیت هایشان را در vfs با دانشجویان به اشتراک می گذارند. و در نهایت ما منتور ها یا مربیان را داریم که نه تنها در حال حاضر در زمینه بازی سازی فعالیت دارند، که تجربه فوق العاده زیادی هم در این زمینه دارند و دانشجویان را در ساخت پروژه نهایی شان راهنمایی می کنند. در کل ما افراد بسیار با تجربه و مطرحی در موسسه خودمان داریم؛ برای مثال طراح بازی mass effect یا طراح بازی هیلو، یا طراحی هنری بازی need for speed و افراد دیگر مطرح از جمله اساتید vfs هستند. زومجی: من دیده ام که فارغ التحصیلان موسسه شما در بین سازنده های بازی هایی چون فیفا یا destiny 2 حضور دارند و این نشان می دهد که کار موسسه شما عالی است. همچنین وقتی من بیوگرافی شما را می خواندم، متوجه شدم که در خاورمیانه بزرگ شده اید. در این مورد هم کمی توضیح دهید.راستش را بخواهید من در دوران کودکی در اکثر جاهای جهان زندگی کرده ام! من متولد ایرلند هستم اما شهروند انگلستان نیز محسوب می شوم. همچنین به مدت ۱۰ سال در عربستان سعودی زندگی کرده ام. علاوه بر این در مدت فعالیت هایم در حوزه بازی سازی سفر های مختلفی به خاورمیانه داشتم و شرایط اینجا را بررسی کرده ام. به نظرم ایران و دبی دو منطقه ای هستند که پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به مرکز توسعه بازی های ویدیوی دارند. زومجی: برای افرادی که تمایل دارند به vfs بیایند و به بازی سازی علاقه دارند، چه برنامه هایی دارید؟ همچنین این افراد باید چه شرایطی داشته باشند تا بتوانند در موسسه شما مشغول یادگیری شوند؟ما در کل برنامه های آموزشی مختلفی در vfs ارائه می کنیم. برای مثال آموزش بازی سازی، بازیگری، ساخت فیلم، طراحی طرح های هنری، طراحی انیمیشن و جلوه های ویژه تنها بخشی از برنامه ها و فعالیت های ما هستند. همچنین هر دوره برنامه ای ما یک سال طول می کشد و البته در طی این مدت به میزان ۲.۵ سال برنامه رایج دانشگاه ها، محتوای آموزشی به دانشجویان ارائه می دهیم که نتیجه این کار، فشردگی بالای برنامه های آموزشی ما است. همچنین پذیرش ما هم مبتنی بر مهارت است. به این صورت که ما کاری به سواد آکادمیک فرد نداریم، بلکه مهم چیزی است که آن ها موفق به ساخت و خلق کردنش شده اند. برای مثال فعالیت هایی که آن ها در زمینه طراحی مرحله یا طراحی هنری داشته اند، می تواند روی پذیرش شان تاثیر داشته باشد. همچنین اگر حس کنیم افرادی موفق به خلق چیزی فوق العاده شده اند، از آن ها حمایت مالی هم خواهیم کرد و کمک زیادی به هزینه تحصیل شان می کنیم. زومجی: پس تنها راهی که یک فرد می تواند از vfs کمک هزینه تحصیلی دریافت کنم، داشتن نمونه های کار قوی و عالی است؟بله دقیقازومجی: بر اساس آنچه که در ایران مشاهده کرده اید، به نظرتان صنعت بازی سازی در این کشور چه شرایطی دارد؟vfs این روز ها در حال صحبت با دانشگاه های اصفهان و تهران است تا شاید بتواند با این مراکز هم همکاری کنددرست است که این اولین حضور من در ایران به شمار می رود، اما پیش از این در سال ۲۰۱۱ با بازی سازان ایرانی در نمایشگاه بازی دبی ملاقات داشته ام. در آن زمان واقعا از مهارت های این افراد شگفت زده شدم و لذت بردم. مخصوصا که بازی سازان ایرانی به دلیل تحریم ها و مشکلات دیگر، به بسیاری از ابزاری که ما ها به آن ها دسترسی داریم، دسترسی نداشتند و در نتیجه خیلی از چیز ها را خودشان ساخته و طراحی کرده بودند. به همین دلیل واقعا از مهارت آن ها لذت بردم. در کل همیشه ایران را تحت نظر داشته ام و خوشحالم که این روز ها محدودیت ها برای این کشور کم کم از بین می روند و هم برای ما راحت تر است که بتوانیم به اینجا سفر کنیم و هم ایرانی ها راحت تر می توانند به کانادا بیایند. به همین دلیل هم من پتانسیل زیادی در این کشور و مردمش می بینم و امید زیادی به آینده همکاری ها دارم. زومجی: آیا برنامه ای برای همکاری با دانشگاه های دیگر یا حتی تاسیس شعبه ای از vfs در ایران دارید؟بله. vfs با دانشگاه های زیادی در سراسر جهان همکاری می کند و ما این روز ها در حال صحبت با دانشگاه های اصفهان و تهران هستیم تا شاید بتوانیم با این مراکز هم همکاری کنیم. البته فکر نمی کنم که مثلا شعبه مستقیمی در اینجا داشته باشیم، اما شاید با برخی دانشگاه های این کشور همکاری کنیم. زومجی: کمی هم در مورد نمایشگاه tgc بگویید. نظرتان در این مورد چیست؟واقعا حس خوبی نسبت به نمایشگاه دارم. مخصوصا که چنین رویدادی برای اولین بار در اینجا برگزار می شود اما با این وجود مسوولان آن کار بسیار خوبی انجام داده اند و برخورد خیلی خوبی هم با ما چه در داخل نمایشگاه چه در نشان دادن جاهای مختلف شهر تهران داشته اند. ما دیروز این شانس را داشتیم تا گردشی در شهر داشته باشیم و بتوانیم با فرهنگ مردم این کشور بیش تر آشنا شویم که شخصا از این کار لذت زیادی بردم. زومجی: به نظرتان tgc چه تاثیری روی صنعت بازی ایران خواهد داشت؟به نظرم تاثیر رویداد بسیار مهم و حیاتی است. چرا که باعث خواهد شد فعالان این حوزه در سراسر جهان دید متفاوت تری نسبت به ایران داشته باشند. به نظرم به دلیل شرایط خاص، مردم دیگر نقاط جهان دید درستی از وضعیت ایران ندارند. اما چنین رویدادی می تواند ...

ادامه مطلب  

دانلود سریال قهوه تلخ  

درخواست حذف این مطلب
خانه/آخرین پست ها/دانلود سریال قهوه تلخگل رز 8 ساعت agoآخرین پست ها, جدیدترین ها9 بازدید دانلود سریال قهوه تلخ به کارگردانی مهران مدیری که در ۱۰۲ قسمت ساخته شد و میانگین هر قسمت قهوه تلخ ۴۰ دقیقه میباشد . داستان این سریال کمدی و خنده دار به یک تاریخ دان به نام نیما زند کریمی که استاد تاریخ است و با دختری آشنا میشود که در رابطه با دوره ای تاریخی تحقیق میکرد این دوره تاریخی در هیچ کتابی چاپ نشده و نیما عقیده داشت که این دوره اصلا وجود خارجی نداشته برای اثبات حرف خود دختر جوان را همراهی میکند تا اینکه متوجه میشود حق با دختر جوان است. در این سریال جالب شما شاهد داستان های جدید و متفاوت از مهران مدیری هستید که قهوه تلخ را میتوان بهترین ساخته این کارگردان طنز نامید. برای دانلود سریال قهوه تلخ میتوانید از بخش دانلود سریال قهوه تلخ را با لینک مستقیم از وب سایت اسکای رز دانلود کنید . کارگردان: مهران مدیریژانر: طنز، تاریخیسال انتشار: ۱۳۸۹تعداد قسمت ها: ۱۰۲ قسمتمدت زمان هر قسمت: ۴۰ دقیقهکیفیت: dvdripمیانگین حجم: ۱۵۰ مگابایتخلاصه داستان: نیما زند کریمی که استاد تاریخ است با دختری آشنا می شود که در رابطه با دوره ای تاریخی تحقیق میکرد که در هیج کتابی چاپ نشده است. نیما که عقیده داشت چنین دوره ای وجود ندارد، برای اثبات حرف خود دختر جوان را همراهی میکند تا اینکه متوجه میشود حق با دختر جوان است و دوره ای وجود دارد که تخت پادشاهی در تهران قرار داشته اما در هیچ کتابی از این دوره نقل نشده است. سپس نیما برای تحقیقات بیشتر وارد کاخی میشود و قهوه تلخی را می نوشد. نیما پس از خوردن قهوه از حال میرود و وقتی چشم باز میکند می بیند که در همان دوره ای که هست که در رابطه با آن تحقیق میکند. وی ابتدا فکر میکرد که همه چیز یک خواب است اما پس از مدتی که با این قضیه کنار می آید تصمیم میگیرد که با توجه به دانسته های تاریخی خود به درباریان کمک کند اما با افرادی در دربار روبرو می شود که نادان هستند که این مسئله باعث به وجود امدن ماجراهای طنز و خنده دار می شود. بازیگران: مهران مدیری، سیامک انصاری، محمدرضا هدایتی، رضا فیض نوروزی، رضا نیکخواه، برزو ارجمند، الیکا عبدالرزاقی، سحر جعفری جوزانی، هادی کاظمی، آرام جعفری، بیژن بنفشه خواه، ساعد هدایتی، سعید پیردوست، رامین پور ایمان، سحر زکریا، جواد عزتی، نادر سلیمانی، فلامک جنیدی، ماندانا سوری، عارف لرستانی، مریم بخشی، شایان احدی فر، شادی احدی فر، فاطمه هاشمی، علی لک پوریان، شقایق رحیمی راد و حمید کاشانی پسورد : www.skyrose.ir (بصورت حروف کوچک)~ ۱۵۰mb دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت اول دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت دوم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت سوم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت چهارم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت پنجم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت ششم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت هفتم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت هشتم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت نهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت دهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت یازدهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت دوازدهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت سیزدهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت چهاردهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت پانزدهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت شانزدهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت هفدهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت هجدهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت نوزدهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت بیستم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت بیست و یکم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت بیست و دوم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت بیست و سوم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت بیست و چهارم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت بیست و پنجم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت بیست و ششم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت بیست و هفتم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت بیست و هشتم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت بیست و نهم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت سی ام دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت سی و یکم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت سی و دوم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت سی و سوم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت سی و چهارم دانلود سریال قهوه تلخ – قسمت سی و پنجم دانلود سریال قهوه تلخ – قس ...

ادامه مطلب  

دانلود بازی apb reloaded برای pc بکاپ استیم  

درخواست حذف این مطلب
apb مخفف all points bulletin بازی مولتی پلیر آنلاینی است که توسط david jones خالق بازی های همچون gta طراحی شده است . بازی در سال ۲۰۱۰ بر روی ویندوز منتشر شد و هم اکنون به زودی بر روی کنسول های نسل جدید نیز بزودی منتشر خواهد شد . بازی در شهر مدرن san paro اتفاق میافتد که بازیکنان در دو گروه خلافکاران و مجریان به بازی میپردازند . بازی به این صورت است که یک گروه هدف هایی را دنبال میکند و برای به انجام رساندن آن ها تلاش میکنند و گروه دیگر باید جلوگیری از پیشرفت گروه مقابل شود و سد راه انجام هدف های آن ها شوند . بازی به صورت سوم شخص است و در دنیای بازی اتفاق میافتد که بازیکنان میتوانند به آپگرید کاراکتر خود و همچنین تهیه ماشین ، لباس و … بپردازند . این بازی در سال ۲۰۱۱ تقریبا دوباره ساخته شد و اینبار به صورت کاملا رایگان و free2play عرضه شد که اسم آن نیز به apb reloaded تغییر یافت .تاریخ انتشارdec 06, 2011بستر های نرم افزاری مورد نیازpcزبانengژانراکشن ، free to play ، آنلاینکمپانی منتشرکنندهreloaded gamesحجم فایل۵.۶۲ گیگابایتامتیاز بازی ( metacritic )۵۶ از ۱۰۰صحنه هایی از بازی :حداقل سیستم مورد نیاز:os:windows xp(processor:intel core 2 duo e6420 (2.13ghz) or amd athlon x2 5800+ (3.0ghzmemory:3 gb ramgraphics:geforce 7800 with 256mb and support for pixel shader 3.0, or amd equivalentdirectx®:dx90c ...

ادامه مطلب  

isoland 1.0.3 - بازی پازلی جزیره ایزولند اندروید  

درخواست حذف این مطلب
isoland یکی از بازی های جذاب در سبک پازل است که اخیرا توسط استودیوی بازیسازی redfish games و با قیمت . دلار در مارکت اندروید به انتشار رسیده و توانسته مورد توجه میلیون ها بازیکن قرار گیرد و امتیاز عالی . از گوگل پلی را کسب کند.نوعی بازی فکری که با گیم پلی اعتیاد آور و گرافیک عالی خود می ...

ادامه مطلب  

دیوانگی نوستالوژیک | نقد و بررسی بازی crazy taxi  

درخواست حذف این مطلب
یکی از بازی های قدیمی ای که بسیاری با آن خاطره دارند، علاوه بر ماریو و آتاری و سگا، بازی جدید تری به نام “تاکسی دیوانه” یا همان crazy taxi است. بسیاری از گیمر های قدیمی با بازی رانندگی شرکت سگا (sega) به خوبی آشنایی دارند. بازی هیجان انگیز با حالت های مختلف برای بازی کردن که با توجه به سال عرضه، بسیار کامل به نظر می ­رسد. بازی crazy taxi نخستین بار برای دستگاه های بازی در کافه ها و مکان های مخصوص (arcade cabinet) در سال ۱۹۹۹ ارائه شد و یک سال بعد برای کنسول dreamcast به صورت یک بازی جداگانه منتشر شد. به دلیل محبوبیت بالا این بازی در میان بازیبازان، سگا این بازی را در سال های بعد برای کنسول های پلی ­استیشن ۲، نینتندو گیم ­کیوب و ویندوز منتشر کرد. داستان انتشار بازی در پلتفرم های مختلف به همین جا خلاصه نمی­ شود و در سال ۲۰۱۰ از طریق فروشگاه های آنلاین سونی پلی­ استیشن و ایکس­ باکس، برای پلی استیشن ۳ و ایکس­ باکس ۳۶۰ نیز در دسترس علاقه مندان قرار گرفت. بعد از امکان بازی بر روی کنسول های مختلف حالا نوبت موبایل است. در سال ۲۰۱۲ اولین نسخه این بازی با نام crazy taxi classic برای سیستم عامل آی او اس به صورت رایگان منتشر شد و بعد از آن یک سال بر روی سیستم عامل اندروید هم در دسترس قرار گرفت. حال پس از گذشت ۵ سال از عرضه نخستین نسخه بازی crazy taxi روی موبایل، هفته گذشته آخرین آپدیت این بازی برای سیستم عامل های اندروید و آی او اس منتشر شد و در این مقاله می­ خواهیم به بررسی آخرین نسخه این بازی بر روی تلفن های هوشمند بپردازیم. مجموعه بازی crazy taxi نسخه های مختلفی تاکنون داشته و حتی بر روی موبایل عنوان های انحصاری نیز دارد. آخرین عنوان رسمی این سری بازی، crazy taxi city rush نام دارد که سال ۲۰۱۴ برای اندروید و آی او اس منتشر شد که در واقع بازی آبرومندی برای این سری بازی نبود و مورد انتقاد بسیاری از علاقه مندان و همچنین منتقدان قرار گرفت. بازی جدید به سبک بازی های دوندگی بی پایان (endless running game) طراحی شده و تمامی المان های آن را دارد اما با این تفاوت که بی پایان نیست و برای ماموریت های بازی ماموریت جداگانه در نظر گرفته شده است. امروزه زیاد خبر نسخه های بازسازی شده عناوین بزرگ بازی را می ­شنویم و در همه پلتفرم ها و کنسول های مختلف شرکت های بازی سازی به دنبال بازسازی و عرضه دوباره بازی های قدیمی و محبوب خود هستند. شرکت سگا هم، علاوه بر انتشار این عنوان محبوب، به تازگی سرویس جدیدی را با نام sega forever معرفی کرده که در آن علاقه مندان می­ توانند بازی های محبوب کنسول سگا جنسیس و دریم­ کست را روی موبایل تجربه کنند. البته بازی های این سرویس محدود است و در آینده بازی های جدید تری به آن اضافه خواهد شد. علاوه بر این سرویس، سگا بعضی بازی های محبوب را در قالب نسخه های جداگانه نیز برای دانلود در فروشگاه های اپلیکیشن منتشر کرده است که crazy taxi classic یکی از آنهاست. این بازی ها رایگان بوده اما دارای تبلیغات نسبتا آزار دهنده هستند که با پرداخت مبلغ حدود ۲ دلار برای هر بازی می­ توانید تبلیغات را غیرفعال کنید. در ادامه با بررسی نسخه کلاسیک بازی تاکسی دیوانه همراه باشید.این مقاله توسط رضا توکلی برای وبسایت گینفا به صورت اختصاصی نوشته شده است.از نکات بسیار خوب این نسخه از بازی، وفاداری کامل بازی به نسخه اصلی خود است. crazy taxi که هم اکنون بر روی موبایل در دسترس است دقیقا همان بازی­ ای است که در سال ۱۹۹۹ ساخته شده و تغییری در ساختار کلی بازی ایجاد نشده است. در بازی تاکسی دیوانه شما باید از بین ۴ شخصیت بازی، یکی را انتخاب کرده و در حالت های مختلف وارد شهر شوید و مسافران را به مقصد برسانید. ماموریت های اصلی بازی به صورت زمانی هستند و باید زمان مشخص شده بیشترین امتیاز را برای خود بدست آورید و در پایان نمره بالایی بگیرید. معیار و اساس این ارزش گذاری، مقدار پولی است که در هر مرحله بدست می ­آورید. مسلما بخش اصلی آن از رساندن مسافران بدست می ­آید اما لایی کشیدن بین ماشین ها و پرش های مختلف در جایگاه های مخصوص می­ تواند برای شما درآمدزا باشد. هر یک از شخصیت های بازی، اتومبیل متفاوتی برای مسافرکشی دارند ولی جایگاه مسافران و محل های موردنظر آن ها در هر ۴ شخصیت یکسان است. در واقع دو بخش اصلی بازی، arcade و original است که هرکدام نقشه جداگانه ای داشته و هر یک از آنها ساختار محیط و مسافران متفاوت است. بخش arcade، بسیار ساده تر و کم ترافیک تر ساخته شده و شما راحت تر می­ توانید در شهر عبور کنید. ولی در بخش original که محیط بازی متفاوت است، کمی حجم ترافیک بیشتر است و راهنمای بالای تصویر سریع به شما مسیر مقصد را نشان نمی ­دهد و باید تا نزدیکی پیچ ها برای راهنمایی بهتر حرکت کنید. در مجموع بخش دوم، چالش اصلی بازی به حساب می ­آید و می­ توانید در حالت های ۳ دقیقه تا ۱۰ دقیقه به مسافرکشی مشغول شوید.علاوه بر دو بخش اصلی نام برده، بازی بخش های فرعی دیگری هم دارد. در بخش crazy box می­توانید ۹ ماموریت جالب و کوتاه بازی را تجربه کنید که گاهی بسیار لذت بخش تر از بخش های اصلی بازی می­ شوند. این مراحل در سخت ترین حالت طراحی شده اند و باید با فوت و فن ...

ادامه مطلب  

حاصل خلاقیت | نقد و بررسی بازی mini metro  

درخواست حذف این مطلب
همیشه در میان بلاک باستر های سینمایی و تبلیغات گسترده و انبوده، فیلم های مستقل تاثیر گذاری ساخته می شوند. بلاک باستر ها همیشه صدرنشین جدول فروش هفتگی هستند و طرفداران زیادی هم برای خود دارند، اما حرف و ایده جدید می­ تواند از زبان کارگردان تازه کاری هم بیرون بیاید. چه در دنیای سینما چه در دنیای بازی گاهی باید به سبک­ تر ها در فرم، نگاه کرد. در میان گرافیک و اکشن بازی بتلفیلد و یا در میان ماجراجویی های بازی آنچارتد، کمپانی “پلی دد” ی هم خودنمایی می­ کند. مستقل باش و ایده پردازی کن تا لیمبو را وارد بازار کنی. ایده را پرورش بده و حرف های بزرگ تری را وارد داستان کن تا “اینساید” ساخته شود. بازی که امروز قصد بررسی آن را داریم یک نوع اینساید بازی های موبایل در میان انبوهی از بازی های تکراری و مشابه هم هست. بازی mini metro ، یک بازی نو و نشانه خلاقیت سازندگان و طراحان بازی سازی موبایل است. در بین بازی های موبایل در هر سال با چند ایده جدید روبرو می­ شویم که با سایر بازی های کپی شده فرق دارند. در دو سه سالی که همه سازندگان بازی های موبایل سعی می­ کنند کلش او کلنز دوم را وارد بازار کنند، گروهی دیگر به دنبال ایده های جدید می­ روند. dinosaur polo club خالق این بازی جذاب است. بازی سازی برای موبایل اغلب ساده تر و کم هزینه تر از بازی های سایر پلتفرم هاست به همین دلیل هر روز با عناوین جدید روبرو می ­شویم. در این فضای داغ بازار ایده پردازی کلید موفقیت بازی ها است. شاید به جرعت به توان گفت که همه علاقه مندان به بازی های موبایل به دنبال تجربه یک بازی جدید و چالش برانگیز هستند (که البته در همه پلتفرم ها این مورد صدق می­ کند). در دوره ای که پایانش مشخص نیست همچنان ادامه دارد بازی های امتیاز محور تقریبا در هر سبکی خودشان را جای می ­دهند. برای کسب امتیاز بیشتر، بیشتر بازی کنید، بیشتر تلاش کنید، رتبه خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. بازی mini metro هم از این طرح پیروی می­ کند و پایانی برای بازی درنظر گرفته نشده و شما برای کسب امتیاز بیشتر باید مدت زمان بیشتری بتوانید خطوط مترو شهری را بر عهده بگیرید و مسافران را در ایستگاه بیش از حد منتظر نگذارید. این بازی زیبا به شیوه ای جدید قسمت سرگرم کردن شما را دارد و در نوع خودش بسیار بازی کامل و بی نقصی می­باشد. همچنین در مقاله “بهترین بازی های موبایل در سال ۱۳۹۵” که در شماره پانزدهم مجله گیمفا منتشر شد، این بازی در رده دوم بهترین بازی جای گرفت.همه چیز در بازی با همین چند خط آغاز می شوددر بازی mini metro شما باید کنترل خطوط مترو شهر را بر عهده بگیرید و به درخواست مراجعه کنندگان پاسخ دهید. تمامی عناصر درون بازی، از مترو و ایستگاه ها گرفته تا خود مسافران، شبیه اشکال هندسی طراحی شده که با رنگ آمیزی های متفاوت به زیبایی در بازی قرار گرفته اند. در حال حاضر در بازی ۱۵ شهر مختلف برای اداره کردن سیستم مترو وجود دارد که برای بازی کردن در هر شهر نیاز به کسب امتیاز بالا در شهر قبلی دارید. ایستگاه های مترو در این بازی به شکل دایره، مثلت و مربع هایی هستند که مجدد همین اشکال به شکل مسافر در کنار آن به وجود می ­آیند. شما با وصل کردن دو ایستگاه به هم می توانید خطی را برای عبور لوکوموتیو باز کنید تا مسافران هر ایستگاه را سوار کند. چالش اصلی بازی استفاده درست از کشیدن خطوط، ریل ها و عناصر دیگری مثل پل و اضافه کردن لوکوموتیو به بازی است. منابع شما برای مرحله محدود است و برای مثال نمی ­توانید از روی آب بیش از ۲ بار پل بزنید. خط زمانی بازی که در بالا سمت راست تصویر دیده می­ شود، روز های هفته را برای شما به نمایش می­ گذارد و می ­توانید ببینید که چند روز توانستید سیستم مترو را مدیریت کنید. در هر هفته با گسترش سیستم و خطوط، بازی به شما پیشنهاد اضافه کردن ریل های بیشتر، لوکوموتیو اضافی و یا بزرگ تر کردن حجم یک ایستگاه شلوغ را می­ دهد که با انتخاب آنها نباید بگذارید، تقاضا در این ایستگاه زیاد شده و باعث شما شما game over شوید. زمانی تعداد مسافران در یک ایستگاه زیاد شد و لوکوموتیوی به آن نرسید، نواری دایره ای شکل روی آن شروع به کامل شدن می­ کند و اگر دایره کامل شده و باز هم مسافران در ایستگاه باشند بازی به اتمام می­رسد و باید مجدد شروع به بازی کنید.در بازی ۲ سطح مختلف برای بازی کردن در نظر گرفته شده که به صورت پیشفرض بازی نرمال است و درجه دوم اکستریم نام دارد که اداره سیستم مترو را برای شما بسیار سخت می­ کند. البته برای بازی کردن در حالت اکستریم باید در حالت عادی بازی امتیازات بالایی در مراحل مشابه بدست آورده باشید و به صورت آزاد نمی ­توانید بازی کنید. هرچه هفته های بیشتری را پشت سر بگذارید تقاضا در اینستگاه ها بیشتر شده و باید لوکوموتیو های بیشتری را وارد بازی کنید. به غیر از امکاناتی که در اول هفته بدست می­ آورید، در حالت نرمال بازی می­ توانید خودتان مسیر لوکوموتیو ها را تعیین کنید. برای مثال اگر یک لوکوموتیو با یک مسافر در حا ...

ادامه مطلب  

پاک کردن سابقه مرور در مروگرهای مختلف موبایل  

درخواست حذف این مطلب
حذف تاریخچه و سابقه فعالیت ها در مرورگرها یکی از مهمترین و حیاتی ترین کارهایی است که هر فردی که در اینترنت به گشت و گذار می پردازد، می بایست با آن آشنا باشد و توانایی پاک کردن رد پاها و اطلاعات را از آنها داشته باشد.بسیاری از افراد برای نداشتن ردپا در سایت های مختلف بر روی موبایل، از حالت خصوصی یا private mode استفاده می کنند. این خصوصیت که بعضا با نام incognito هم شناخته می شود باعث می شود که مرورگرهای موبایل اطلاعات مرور و فعالیت ها، هیستوری و کوکی را نگه ندارد و به محض بسته شدن، کل اطلاعات پاک شود. ولی خیلی ها هستند که از این ویژگی استفاده نمی کنند.پاک کردن سابقه مرور در مروگرهای مختلف موبایلبا وجود موضوعات امنیتی و نیز حملات هکرها و ویروس های مختلف که هر روز در مورد آنها می شنویم، پاک کردن اطلاعات شخصی و حیاتی از ابزارهای موبایلی که بعضا دچار مشکلات امنیتی می شود، بسیار مهم است و باید راهی برای حذف آن و جلوگیری از لو رفتن آن داشته باشیم.معمولا پاک کردن هیستوری و سابقه مرور در موبایل با دسکتاپ متفاوت است. هرچند وقت یکبار باید این سوابق از روی موبایل پاک شود. در این مقاله روش پاک کردن سابقه مرور در ۴ نوع مرورگر مختلف موبایلی chrome، firefox و opera ، internet را بررسی خواهیم کرد.chromeمروگر chrome مهمترین مرورگر سیستم عاملی اندرویدی است و حدود ۸۸٫۳ درصد داده های پخش شده در اینترنت از طریق کروم مصرف می شود.برای پاک کردن سابقه باید به بخش history از طریق menu > history یا وارد کردن chrome://history در بخش آدرس، عمل کنید. در صفحه باز شده در بالای موبایل گزینه clear browsing data را بزنید.پاک کردن سابقه مرور در مروگرهای مختلف موبایلدر بخش بالایی این صفحه می توانید بازه زمانی را تعیین کنید و با انتخاب گزینه browsing history و زد ...

ادامه مطلب  

بیانیه علمای بحرین درباره تشدید بازداشت زنان از سوی آل خلیفه  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از العهد از آغاز انقلاب 14 فوریه سال 2014 بحرین تاکنون زنان حضور پررنگی در حرکت های اصلاح طلبانه داشته و در راهپیمایی های صلح آمیزی که به همین منظور برگزار شده به طور گسترده مشارکت کرده اند.بر اساس این گزارش زنان بحرینی بهای این موضع گیری را با جان خود داده اند و در این راه به شهادت رسیده و یا روانه زندان های رژیم شده اند.هم اکنون 9 زن بحرینی به دلیل اتهامات سیاسی در بند اسارت رژیم آل خلیفه هستند و شورای عالی زنان بحرین که همسر حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور ریاست آن را بر عهد دارد از زمان آغا ...

ادامه مطلب