دانلود maxthon cloud browser v5.2.3.3000  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: browser, website browser, browse webpage, multipage, مرورگر, مرورگر سایت اینترنت, جستجوی صفحات وب, چند صفحه, بروزر, وب سایت بروزر, بروز وب پیج, مولتی پیج, دانلود نرم افزار مرورگر, دانلود مرورگر, دانلود بروزر, دانلود نرم افزار بروزر, دانلود نرم افزار مرورگر سایت, دانلود نرم افزار مکسون کلود بروزر, دانلود maxthon, download maxthon cloud browser for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, cracked, maxthon cloud browser direct download link, crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv maxthon cloud browser, دانلود maxthon cloud browser, داونلود, دانلد, نرم افزار maxthon cloud browser, سافت ور maxthon cloud browser, کرک maxthon cloud browser, شماره سریال maxthon cloud browser, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار maxthon cloud browser, دانلود سافت ور, دانلود آخرین نسخه نرم افزار maxthon cloud browser, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, دانلود نرم افزار با لینک مستقیم, دانلود رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, download مکسون کلود بروزر, crack, keygen, patch, serial, دانلود, نرم افزار مکسون کلود بروزر برای ویندوز, کرک مکسون کلود بروزر, فول لایسنس, شماره سریال مکسون کلود بروزر, کیجن, دریافت لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار مکسون کلود بروزر, داونلود, دانلد, دانلود سافت ور, دانلود رایگان نرم افزار م ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.2.3.4000  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: browser, website browser, browse webpage, multipage, مرورگر, مرورگر سایت اینترنت, جستجوی صفحات وب, چند صفحه, بروزر, وب سایت بروزر, بروز وب پیج, مولتی پیج, دانلود نرم افزار مرورگر, دانلود مرورگر, دانلود بروزر, دانلود نرم افزار بروزر, دانلود نرم افزار مرورگر سایت, دانلود نرم افزار مکسون کلود بروزر, دانلود maxthon, download maxthon cloud browser for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, cracked, maxthon cloud browser direct download link, crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv maxthon cloud browser, دانلود maxthon cloud browser, داونلود, دانلد, نرم افزار maxthon cloud browser, سافت ور maxthon cloud browser, کرک maxthon cloud browser, شماره سریال maxthon cloud browser, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار maxthon cloud browser, دانلود سافت ور, دانلود آخرین نسخه نرم افزار maxthon cloud browser, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, دانلود نرم افزار با لینک مستقیم, دانلود رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, download مکسون کلود بروزر, crack, keygen, patch, serial, دانلود, نرم افزار مکسون کلود بروزر برای ویندوز, کرک مکسون کلود بروزر, فول لایسنس, شماره سریال مکسون کلود بروزر, کیجن, دریافت لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار مکسون کلود بروزر, داونلود, دانلد, دانلود سافت ور, دانلود رایگان نرم افزار م ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.2.3.6000  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: browser, website browser, browse webpage, multipage, مرورگر, مرورگر سایت اینترنت, جستجوی صفحات وب, چند صفحه, بروزر, وب سایت بروزر, بروز وب پیج, مولتی پیج, دانلود نرم افزار مرورگر, دانلود مرورگر, دانلود بروزر, دانلود نرم افزار بروزر, دانلود نرم افزار مرورگر سایت, دانلود نرم افزار مکسون کلود بروزر, دانلود maxthon, download maxthon cloud browser for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, cracked, maxthon cloud browser direct download link, crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv maxthon cloud browser, دانلود maxthon cloud browser, داونلود, دانلد, نرم افزار maxthon cloud browser, سافت ور maxthon cloud browser, کرک maxthon cloud browser, شماره سریال maxthon cloud browser, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار maxthon cloud browser, دانلود سافت ور, دانلود آخرین نسخه نرم افزار maxthon cloud browser, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, دانلود نرم افزار با لینک مستقیم, دانلود رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, download مکسون کلود بروزر, crack, keygen, patch, serial, دانلود, نرم افزار مکسون کلود بروزر برای ویندوز, کرک مکسون کلود بروزر, فول لایسنس, شماره سریال مکسون کلود بروزر, کیجن, دریافت لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار مکسون کلود بروزر, داونلود, دانلد, دانلود سافت ور, دانلود رایگان نرم افزار م ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.2.2.3000  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: browser, website browser, browse webpage, multipage, مرورگر, مرورگر سایت اینترنت, جستجوی صفحات وب, چند صفحه, بروزر, وب سایت بروزر, بروز وب پیج, مولتی پیج, دانلود نرم افزار مرورگر, دانلود مرورگر, دانلود بروزر, دانلود نرم افزار بروزر, دانلود نرم افزار مرورگر سایت, دانلود نرم افزار مکسون کلود بروزر, دانلود maxthon, download maxthon cloud browser for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, free, cracked, maxthon cloud browser direct download link, torrent, crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv maxthon cloud browser, دانلود maxthon cloud browser, داونلود, دانلد, نرم افزار maxthon cloud browser, سافت ور maxthon cloud browser, کرک maxthon cloud browser, شماره سریال maxthon cloud browser, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار maxthon cloud browser, دانلود سافت ور, دانلود آخرین نسخه نرم افزار maxthon cloud browser, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, دانلود نرم افزار با لینک مستقیم, دانلود رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, download مکسون کلود بروزر, crack, keygen, patch, serial, دانلود, نرم افزار مکسون کلود بروزر برای ویندوز, کرک مکسون کلود بروزر, فول لایسنس, شماره سریال مکسون کلود بروزر, کیجن, دریافت لایسنس رایگان ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.2.3.1000  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: browser, website browser, browse webpage, multipage, مرورگر, مرورگر سایت اینترنت, جستجوی صفحات وب, چند صفحه, بروزر, وب سایت بروزر, بروز وب پیج, مولتی پیج, دانلود نرم افزار مرورگر, دانلود مرورگر, دانلود بروزر, دانلود نرم افزار بروزر, دانلود نرم افزار مرورگر سایت, دانلود نرم افزار مکسون کلود بروزر, دانلود maxthon, download maxthon cloud browser for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, free, cracked, maxthon cloud browser direct download link, torrent, crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv maxthon cloud browser, دانلود maxthon cloud browser, داونلود, دانلد, نرم افزار maxthon cloud browser, سافت ور maxthon cloud browser, کرک maxthon cloud browser, شماره سریال maxthon cloud browser, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار maxthon cloud browser, دانلود سافت ور, دانلود آخرین نسخه نرم افزار maxthon cloud browser, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, دانلود نرم افزار با لینک مستقیم, دانلود رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, download مکسون کلود بروزر, crack, keygen, patch, serial, دانلود, نرم افزار مکسون کلود بروزر برای ویندوز, کرک مکسون کلود بروزر, فول لایسنس, شماره سریال مکسون کلود بروزر, کیجن, دریافت لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار مکسون کلود بروزر, داونلود, دانلد, دانلود سافت ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.1.7.1000  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: browser, website browser, browse webpage, multipage, مرورگر, مرورگر سایت اینترنت, جستجوی صفحات وب, چند صفحه, بروزر, وب سایت بروزر, بروز وب پیج, مولتی پیج, دانلود نرم افزار مرورگر, دانلود مرورگر, دانلود بروزر, دانلود نرم افزار بروزر, دانلود نرم افزار مرورگر سایت, دانلود نرم افزار مکسون کلود بروزر, دانلود maxthon, download maxthon cloud browser for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, free, cracked, maxthon cloud browser direct download link, torrent, crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv maxthon cloud browser, دانلود maxthon cloud browser, داونلود, دانلد, نرم افزار maxthon cloud browser, سافت ور maxthon cloud browser, کرک maxthon cloud browser, شماره سریال maxthon cloud browser, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار maxthon cloud browser, دانلود سافت ور, دانلود آخرین نسخه نرم افزار maxthon cloud browser, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, دانلود نرم افزار با لینک مستقیم, دانلود رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, download مکسون کلود بروزر, crack, keygen, patch, serial, دانلود, نرم افزار مکسون کلود بروزر برای ویندوز, کرک مکسون کلود بروزر, فول لایسنس, شماره سریال مکسون کلو ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.1.7.2000  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: browser, website browser, browse webpage, multipage, مرورگر, مرورگر سایت اینترنت, جستجوی صفحات وب, چند صفحه, بروزر, وب سایت بروزر, بروز وب پیج, مولتی پیج, دانلود نرم افزار مرورگر, دانلود مرورگر, دانلود بروزر, دانلود نرم افزار بروزر, دانلود نرم افزار مرورگر سایت, دانلود نرم افزار مکسون کلود بروزر, دانلود maxthon, download maxthon cloud browser for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, free, cracked, maxthon cloud browser direct download link, torrent, crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv maxthon cloud browser, دانلود maxthon cloud browser, داونلود, دانلد, نرم افزار maxthon cloud browser, سافت ور maxthon cloud browser, کرک maxthon cloud browser, شماره سریال maxthon cloud browser, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار maxthon cloud browser, دانلود سافت ور, دانلود آخرین نسخه نرم افزار maxthon cloud browser, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, دانلود نرم افزار با لینک مستقیم, دانلود رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, download مکسون کلود بروزر, crack, keygen, patch, serial, دانلود, نرم افزار مکسون کلود بروزر برای ویندوز, کرک مکسون کلود بروزر, فول لایسنس, شماره سریال مکسون کلو ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.1.0.4000  

درخواست حذف این مطلب
the maxthon browser application was designed to be a powerful tabbed browser built for all users. besides basic browsing functionality, maxthon browser provides a rich set of features to improve your surfing experience.please remember to uninstall any previous versions of maxthon 2.x before installing the beta version!here are some key features of "maxthon":- easy surfing - browsing with joytabbed browsing:- all the web pages are arranged as tabs inside main window to ease your navigation.- you can find almost all common operations in the right-click menu of tabs.mouse gestures:- hold right mouse button and perform the gestures to access common features such as back, forward, refresh and close tab.- you can set up your own mouse gestures in setup center.maxthon smart acceleration:- boost the browsing speed of your frequent visit websites.- and the super acceleration mode can improve your browse speed even more.magic fill:- fill all the forms with magic fill by a single click. it can recognize almost any form fields automatically.- you can also save existing form data for further use.feed reader:- with the built-in feed reader, you don't have to install other software to subscribe and read rss 0.9/1.0/2.0 and atom 0.3/1.0 feeds.- click on the feed icon on the address bar, or drag & drop the url into my subscriptions sidebar to subscribe to a feed.url alias:- give a name to your favorite website, and then visit it by simply typing the name in the address bar.- you can set the url alias via right-click menu of the tab.utilities:- you can add shortcuts of your programs in maxthon, and start them with a single click.- you can even set programs to start and shutdown with maxthon browser.ad hunter:- ad hunter can efficiently clean up the web pages by stopping popup windows and removing ad content blocks.- you can add content block to the filter with the "block page content..." command in the right-click menu.web sniffer:- web sniffer can help you find the real urls of flv video file on those online video website.- you can also set which file types to sniff in the dialog.anti-freeze:- the emergence of tabbed browsing mode and the increasing usage of ajax technology in websites might cause frequent freezing while browsing.- maxthon browser has developed a new technology to solve this problem, makes your surfing more fluent.super drag&drop:- type the keywords in addre ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.1.4.3000  

درخواست حذف این مطلب
the maxthon browser application was designed to be a powerful tabbed browser built for all users. besides basic browsing functionality, maxthon browser provides a rich set of features to improve your surfing experience.please remember to uninstall any previous versions of maxthon 2.x before installing the beta version!here are some key features of "maxthon":- easy surfing - browsing with joytabbed browsing:- all the web pages are arranged as tabs inside main window to ease your navigation.- you can find almost all common operations in the right-click menu of tabs.mouse gestures:- hold right mouse button and perform the gestures to access common features such as back, forward, refresh and close tab.- you can set up your own mouse gestures in setup center.maxthon smart acceleration:- boost the browsing speed of your frequent visit websites.- and the super acceleration mode can improve your browse speed even more.magic fill:- fill all the forms with magic fill by a single click. it can recognize almost any form fields automatically.- you can also save existing form data for further use.feed reader:- with the built-in feed reader, you don't have to install other software to subscribe and read rss 0.9/1.0/2.0 and atom 0.3/1.0 feeds.- click on the feed icon on the address bar, or drag & drop the url into my subscriptions sidebar to subscribe to a feed.url alias:- give a name to your favorite website, and then visit it by simply typing the name in the address bar.- you can set the url alias via right-click menu of the tab.utilities:- you can add shortcuts of your programs in maxthon, and start them with a single click.- you can even set programs to start and shutdown with maxthon browser.ad hunter:- ad hunter can efficiently clean up the web pages by stopping popup windows and removing ad content blocks.- you can add content block to the filter with the "block page content..." command in the right-click menu.web sniffer:- web sniffer can help you find the real urls of flv video file on those online video website.- you can also set which file types to sniff in the dialog.anti-freeze:- the emergence of tabbed browsing mode and the increasing usage of ajax technology in websites might cause frequent freezing while browsing.- maxthon browser has developed a new technology to solve this problem, makes your surfing more fluent.super drag&drop:- type the keywords in addre ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.1.5.2000  

درخواست حذف این مطلب
the maxthon browser application was designed to be a powerful tabbed browser built for all users. besides basic browsing functionality, maxthon browser provides a rich set of features to improve your surfing experience.please remember to uninstall any previous versions of maxthon 2.x before installing the beta version!here are some key features of "maxthon":- easy surfing - browsing with joytabbed browsing:- all the web pages are arranged as tabs inside main window to ease your navigation.- you can find almost all common operations in the right-click menu of tabs.mouse gestures:- hold right mouse button and perform the gestures to access common features such as back, forward, refresh and close tab.- you can set up your own mouse gestures in setup center.maxthon smart acceleration:- boost the browsing speed of your frequent visit websites.- and the super acceleration mode can improve your browse speed even more.magic fill:- fill all the forms with magic fill by a single click. it can recognize almost any form fields automatically.- you can also save existing form data for further use.feed reader:- with the built-in feed reader, you don't have to install other software to subscribe and read rss 0.9/1.0/2.0 and atom 0.3/1.0 feeds.- click on the feed icon on the address bar, or drag & drop the url into my subscriptions sidebar to subscribe to a feed.url alias:- give a name to your favorite website, and then visit it by simply typing the name in the address bar.- you can set the url alias via right-click menu of the tab.utilities:- you can add shortcuts of your programs in maxthon, and start them with a single click.- you can even set programs to start and shutdown with maxthon browser.ad hunter:- ad hunter can efficiently clean up the web pages by stopping popup windows and removing ad content blocks.- you can add content block to the filter with the "block page content..." command in the right-click menu.web sniffer:- web sniffer can help you find the real urls of flv video file on those online video website.- you can also set which file types to sniff in the dialog.anti-freeze:- the emergence of tabbed browsing mode and the increasing usage of ajax technology in websites might cause frequent freezing while browsing.- maxthon browser has developed a new technology to solve this problem, makes your surfing more fluent.super drag&drop:- type the keywords in addre ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.1.6.2000  

درخواست حذف این مطلب
the maxthon browser application was designed to be a powerful tabbed browser built for all users. besides basic browsing functionality, maxthon browser provides a rich set of features to improve your surfing experience.please remember to uninstall any previous versions of maxthon 2.x before installing the beta version!here are some key features of "maxthon":- easy surfing - browsing with joytabbed browsing:- all the web pages are arranged as tabs inside main window to ease your navigation.- you can find almost all common operations in the right-click menu of tabs.mouse gestures:- hold right mouse button and perform the gestures to access common features such as back, forward, refresh and close tab.- you can set up your own mouse gestures in setup center.maxthon smart acceleration:- boost the browsing speed of your frequent visit websites.- and the super acceleration mode can improve your browse speed even more.magic fill:- fill all the forms with magic fill by a single click. it can recognize almost any form fields automatically.- you can also save existing form data for further use.feed reader:- with the built-in feed reader, you don't have to install other software to subscribe and read rss 0.9/1.0/2.0 and atom 0.3/1.0 feeds.- click on the feed icon on the address bar, or drag & drop the url into my subscriptions sidebar to subscribe to a feed.url alias:- give a name to your favorite website, and then visit it by simply typing the name in the address bar.- you can set the url alias via right-click menu of the tab.utilities:- you can add shortcuts of your programs in maxthon, and start them with a single click.- you can even set programs to start and shutdown with maxthon browser.ad hunter:- ad hunter can efficiently clean up the web pages by stopping popup windows and removing ad content blocks.- you can add content block to the filter with the "block page content..." command in the right-click menu.web sniffer:- web sniffer can help you find the real urls of flv video file on those online video website.- you can also set which file types to sniff in the dialog.anti-freeze:- the emergence of tabbed browsing mode and the increasing usage of ajax technology in websites might cause frequent freezing while browsing.- maxthon browser has developed a new technology to solve this problem, makes your surfing more fluent.super drag&drop:- type the keywords in addre ...

ادامه مطلب  

معرفی 10 تا از سریعترین و بهترین مرورگر اینترنت اندروید در دنیا  

درخواست حذف این مطلب
مرورگرهای وب یکی از مهمترین برنامه های هر گوشی اندرویدی است. در طول روز ما از دستگاه های اندرویدمان برای تماس، اس ام اس، چک کردن ایمیل، بررسی شبکه های اجتماعی و .. استفاده می کنیم. داشتن ویژگی هایی همچون سرعت، عملکرد مناسب در هنگام مرور وب به معنای واقعی کلمه می تواند تجربه شما را تحت شعاع قرار دهد. پیدا کردن بهترین مرورگر اندروید شاید دشوار باشد چون گزینه های زیادی وجود دارند و چهره وب همیشه در حال تغییر است. بیایید با هم سریعترین و بهترین مرورگر های اندروید را بررسی کنیم.introducing 10 of the best and fastest android browser in the worldهمانطور که اشاره کردیم مرورگرهای وب یکی از مهمترین برنامه هایی است که این روزها در هر گوشی اندرویدی یافت می شود. حتما هنگام دانلود مرورگر اینترنت از خود پرسیده اید که کدام مرورگر بهتر است؟ کدام مرورگر اینترنت عملکرد بهتری دارد؟ کدام مرورگر اندروید صفحات را سریعتر بارگذاری می کند؟ اگر این سوالات را از دوستان خود بپرسید هر کدام به شما جوابی متفاوت خواهند داد. پست امروز انزل وب از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول ما ۱۰ برنامه مرورگر اندروید را به شما معرفی خواهیم کرد. در قسمت دوم برای کسانی که می خواهند بدانند کدام مرورگر بهترین عملکرد و سرعت را دارد ما ۱۰ برنامه مرورگر اندروید را با استفاده از ۴ بنچمارک معروف آزمایش می کنیم. شما با استفاده از قسمت دوم پست امروز مطمئن خواهید شد که سریعترین مرورگر اندروید کدام است.قسمت اول – معرفی و دانلود ۱۰ تا از بهترین برنامه مرورگر اندرویددر ادامه ۱۰ برنامه برتر مرورگر اندروید رایگان را به شما معرفی خواهیم کرد. با کلیک روی لینک هایی که در متن قرار داده ایم شما به سمت گوگل پلی یا سایت اصلی سازنده هدایت خواهید شد. با کلیک روی دکمه install یا download شما می توانید این برنامه های مرورگر را برای دستگاه اندرویدی خود دانلود کنید.معرفی مرورگر اندروید braveمرورگر brave یکی از جدیدترین مرورگرهای اندروید است که در سال ۲۰۱۶ عرضه شد. این برنامه مرورگر دارای ویژگی های گوناگونی است به طور مثال حاوی یک بلاک کننده تبلیغاتی است. علاوه براین شما می توانید کوکی های برنامه های جانبی را مسدود کنید، کد اسکریپت ها را مسدود کنید و از https ها در همه جا استفاده کنید. شما می توانید سایت هایی که به آن نیاز دارید را تنظیم کنید. همچنین این مرورگر اندروید شامل یک بهینه سازی برای بهبود سرعت و عمر باتری است. از ویژگی های دیگر این مرورگر می توان به بوک مارک ها، تاریخ و حالت حریم خصوصی (ناشناس) اشاره کرد.chromer سبک ترین برنامه مرورگر اندرویدبرنامه کروم یکی از مشهورترین برنامه های مرورگر اندروید است. شما می توانید در این مرورگر لینک های وب را به صورت سربرگ های جدا از هم اجرا کنید. شما می توانید مرورگر کروم را به طور رایگان دانلود کنید و اگر می خواهید نسخه حرفه ای تر این مرورگر اینترنت را داشته باشید باید آن را خریداری کنید.مرورگر اینترنتی اندروید dolphinمرورگر دلفین موفقیت های زیادی را در اندروید تجربه کرده است و دارای ویژگی های مناسبی است. از جمله پشتیبانی از فلش، مسدود کردن آگهی های تبلیغاتی، حالت ناشناس، پشتیبانی از افزونه ها و غیره. مرورگر دلفین بیشتر پایگاه ها را پوشش می دهد تا در بین بهترین رتبه ها قرار بگیرد. قبل از دانلود مرورگر دلفین پیشنهاد می کنیم قسمت دوم این پست را مطالعه بفرمایید.دانلود مرورگر اندروید فایرفاکسمرورگر اندروید فایرفاکس در حال حاضر یکی از قوی ترین مرورگرهای اندروید است و دارای ویژگی های قابل توجهی است. برخی از این ویژگی ها شامل حفظ حریم خصوصی، بوک مارک ساده، اشتراک گذاری سریع، پشتیبانی از کروم است، دسترسی به افزونه ها و غیره است. این مرورگر وب قدرتمند اندروید کاملا رایگان است. اگر می خواهید از جدیدترین ویژگی ها استفاده کنید می توانید از نسخه بتای فایرفاکس استفاده کنید.دانلود مرورگر اندروید flynxمرورگر flynx توسط آزمایشگاه های infiken شروع به کار کرد. این مرورگر منحصر به فرد در یک پنجره شناور و در حالت تمام صفحه کار می کند. این مرورگر به شما اجازه می دهد صفحات وب را سریع مرور کنید. هنگامی که روی لینک ها کلیک می کنید حباب کوچکی در کنار صفحه باز می شود و صفحه در پس زمینه لود می شود. شما مجبور به ترک صفحه ای که در آن هستید نمی باشید البته تا زمانی که بخواهید روی حباب کلیک کنید تا آن را بخوانید. این مرورگر دارای ویژگی حالت شب است و این یک ویژگی متفاوت در مرورگرهای android است.گوگل کروم محبوب ترین برنامه مرورگر اندرویدبیشتر ما مرورگر اندروید گوگل کروم را روی دستگاه اندروید خود به صورت نصب شده داریم. از ویژگی های این مرورگر اندروید می توان به همگام سازی مرورگر گوگل کروم دسکتاپ با مرورگر اندروید، ایجاد سربرگ های نامحدود اشاره کرد. گوگل همچنین تضمین می کند که مرورگر کروم از آخرین ویژگی های اندروید استفاده می کند. اگر می خواهید از آخرین ویژگی های این مرورگر اندروید استفاده کنید نسخه بتا آن را دانلود کنید. در اکثر اوقات از گوگل کروم به عنوان سریعترین مرورگر اینترنت نام می برند. اما باید به شما اطلاع دهیم که اینگونه نیست. برای اینکه مطمئن شوید که سریعترین مرورگر اندروید کدام است پیشنهاد می کنیم قسمت دوم پست امروز را مطالعه بفرمایید.مرورگر اندروید lightning برای مسدود کردن تبلیغات، تایمینگ و ..مرورگر lightning یک برنامه اندروید سبک با طراحی ساده است. از ویژگی های این مرورگر اندروید می توان به مسدود کردن تبلیغات، تایمینگ، سازگاری با orbot به عنوان یک پراکسی tor، امن بودن، متن باز بودن اشاره کرد. شما می توانید نسخه رایگان مرورگر lightning را دانلود کنید. با این حال برای اینکه سربرگ های نامحدودی داشته باشید و تبلیغات را مسدود کنید باید نسخه پولی برنامه را خریداری کنید.معرفی مرورگر naked برای دستگاه اندرویدیمرورگر naked بسیار ساده به نظر می رسد. اما بسیاری از ویژگی های فعلی مرورگرهای اندروید از سرعت تا سادگی را به همراه دارد. کلیدهای میانبر، بوک مارک ها و هیستوری از ویژگی های این مرورگر وب اندروید است. با توجه به ماهیت کوچک این برنامه سایت ها خیلی سریع لود می شوند. توسعه دهندگان این مرورگر اندرویدی توجه کمی به برخی فیدبک های کاربران داشته اند اما با وجود این یکی از بهترین برنامه های مرورگر اندروید است. اما آیا واقعا در عمل هم اینگونه است؟ برای پاسخ این سوال به قسمت دوم این پست انزل وب مراجعه کنید.مرورگر اندروید اپرا برای بلاک آگهی های تبلیغاتی، فشرده سازی ویدیو و ..احتمال زیادی وجود دارد که مرورگر اپرا را روی کامپیوتر دسکتاپ یا لپ تاپ خود نصب کرده باشید. شما می توانید از مرورگر ا ...

ادامه مطلب  

آپدیت دانلود maxthon browser 5.2.0.3210 – سریع ترین مرورگر اندروید !  

درخواست حذف این مطلب
maxthon web browser – fast v5.2.0.3210 – مرورگر وب عالی و محبوب “ماکستون” اندروید ! امتیاز 4.4 از 5.0 و بیش از 100.000.000 دانلود از گوگل پلی!maxthon browser – fast & safe cloud web browser سریع ترین ، بهترین و امن ترین مرورگر وب برای دیوایس های با سیستم عامل اندروید می باشد که با موتورهای هوشمند و تکنولوژی جدید ساخته شده است و با آن قادر خواهید بود صفحات وب را در زیباترین شکل ممکن مشاهده کنید! با نصب مرورگر ماکستون برروی اسمارت فون خود به جمع 600 میلیون طرفدار این برنامه بپیوندید و لذت یک وبگردی واقعی را در موبایل خود به ارمغان بیاورید! اگر بخواهیم کمی از این مرورگر تعریف کنیم باید بگوییم که این مرورگر با اخرین تکنولوژی پشتیبانی از صفحات وب html5 ساخته شده و در سه سال متوالی جایزه بهترین مرورگر وب را از about.com کسب نماید! این مرورگر وب برای تمامی سیستم عامل ها عرضه شده و هم اکنون ما قصد معرفی نسخه اندرویدی ان را داریم که با میلیون ها دریافت توانسته امتیاز خوب 4.5 از 5.0 را از ان خودش نماید و نظر کاربرانی که به دنیال یک مرورگر وب سریع، آسان و کاربرپسند باشند را به سمت خودش جلب نماید. شما نیز می توانید اخرین نسخه این مرورکروب را دریافت و نصب نمایید و به دیگر کاربران اعلام کنید ...

ادامه مطلب  

فست فود آینده ikea تا 50 برابر مغذی تر از غذاهای امروزی است!  

درخواست حذف این مطلب
گروه ikea این مرتبه در آزمایشگاه space10 خود مجموعه ای از چند فست فود را ارائه کرد. برخلاف دیدی که مردم از فست فود به عنوان غذایی خوشمزه اما ناسالم دارند، این غذاها چندان جذاب نیستند، اما پر از مواد مغذی در نظر گرفته شده اند.space10 به عنوان مرکز تحقیق و آزمایش نوآوری های گروه بزرگ ikea شناخته شده و در آن، به توسعه مدل های کسب و کار جدید، جسورانه و پایدار پرداخته می شود. جدیدترین پروژه ای که از این آزمایشگاه بیرون آمده، به پنج ظرف غذا تعلق دارد که هر کدام با موادی نه چندان دلچسب و متداول، اما بسیار مفید برای سلامتی پر شده اند.در این پروژه که ترکیب مواد مدرن غیر متعارف را شامل می شود، موادی همچون اسپیرولینا (نوعی جلبک سبز آبی) و کرم خوراکی درون ظرف های غذای کلاسیک همچون هات داگ ها و برگرها قرار می گیرند. ایده اصلی این پروژه، تغییر دادن عادت های غذایی مردم به استفاده از مواد طبیعی، سالم تر و مفیدتر از موادی که به صورت متداول استفاده می کنند بوده است.داگ لس هات داگ (dogless hotdog) به عنوان فست فود ستاره این پروژه شناخته می شود که در واقع یک ساندویچ گیاهی پر شده با چندین نوع گیاه، پیاز، هویج های کوچک، سالاد خیار، چغندر و سس گوجه فرنگی است. چنین ساندویچ غنی را هر شخصی می تواند با ترکیب چند نوع سبزی و دیگر انواع گیاه در منزل خود درست کند، پس ویژگی محصولات پروژه جدید بیرون آمده از دل space10 چیست؟وجود میکرو جلبک هایی با نام اسپیرولینا که نوعی جلبک آبی محسوب شده و در مقایسه با اسفناج 50 برابر آهن بیشتری دارند، یکی از ویژگی های منحصربه فرد ساندویچ فرآوری شده آن ها است. نباید از وجود مقدار بسیار زیادی بتاکاروتن ن ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser 5.1.4.3000 مرورگر مکستون  

درخواست حذف این مطلب
مرورگر مکستونmaxthon cloud browser 5.1.4.3000 + portable که به وسیله موتور ابری مکستون طراحی شده باعث امنیت بالای مرورگر شده و مرورگر های نسل بعدی را نمایان می کند. این مرورگر برای استفاده کاربران اینترنتی به صورت اسان طراحی شده که البته تنها به سیستم عامل های خاص محدود نمی شود. از ویژگی های بارز این مرورگر امکان سوئیچ داده ها و اطلاعات از مروگر های دیگر به این مرورگر میباشد که به همراه مجموعه ویژه های توسط سازندگان آن ارائه می شود. ماکستون با طراحی دوهسته ای که دارد سریع و کارامد اجرا می شود و کوچک ترین هنگ و بهم ریختگی در صفحات مشاهده نخواهید نمود و یکپارچگی را تمام و کمال حس خواهید و کرد و در یک کلام با اطمینان و سرعت تمام قادر به باز کردن صفحات وب خواهید بود.مرورگر maxthon cloud با ایجا ...

ادامه مطلب  

بهترین مرورگرهای اندروید؛ لذت وب گردی با تلفن همراه!  

درخواست حذف این مطلب
مطمئنا معیارهای هر کاربر برای انتخاب بهترین مرورگر اندروید متفاوت است. برخی از کاربران به دنبال سریع ترین مرورگر اندروید هستند و عده ای دیگر می خواهند عملکرد بهتری را در بخش کاهش مصرف داده ها داشته باشند. در ادامه قرار است با بهترین مرورگرهای اندروید در بخش های مختلف آشنا شویم، تا بتوانیم انتخابی را مناسب با نیاز و سلیقه خود داشته باشیم.تبلیغاتسایت خودرو / خرید پاوربانک / آموزش بازاریابی opera: بهترین مرورگر در صرفه جویی مصرف داده“do more online with opera for android”، این شعار مرورگر محبوب و نام آشنای اپرا برای نسخه موبایل خود است. نسخه اندروید مرورگر اپرا با بیش از 50 میلیون بار دانلود یکی از محبوب ترین مرورگرهای اندروید محسوب می شود. اپرا حدود 20 سال است که در کامپیوترهای دسکتاپ در حال رشد است، نسخه موبایل این مرورگر نیز همان ویژگی های بزرگ را به همراه دارد و علاوه بر آن چند قابلیت مفید دیگر نیز به ارمغان خواهد آورد.اپرا می تواند دستگاه های مختلف را بایکدیگر هماهنگ کند، بنابراین با اتصال حساب خود به هر دو نسخه دسکتاپ و تلفن همراه می توانید به راحتی اطلاعات را در هر دو نسخه در دسترس داشته باشید. با این حال مهم ترین ویژگی اپرا بخش صرفه جویی داده است که آن را از سایر مرورگرهای اندروید جدا کرده است. اپرا می تواند فیلم های در حال مشاهده در مرورگر را فشرده کند تا از حجم کمتری استفاده شود، با این حال مشاهده فیلم هنوز لذت بخش و بدون نقص خواهد ماند. هم چنین هنگام مشاهده صفحات مختلف، در حجم مصرفی صرفه جویی می شود.اپرا شاید سریع ترین مرورگر نباشد، اما هنگامی که یک صفحه را فراخوانی می کنید، تقریبا همه اجزای صفحه به صورت یکجا دریافت می شود، بنابراین برای مشاهده تصاویر و یا دیگر بخش های حجیم لازم نیست صبر کنید.chrome beta: به روز باشیدقرار نیست در رابطه با نسخه قدیمی و کسل کننده گوگل کروم صحبت کنیم، در واقع یک نسخه بهتر از کروم اصلی وجود دارد: کروم بتا!این نسخه از کروم، آخرین و جدیدترین ویژگی های کروم را پیش از عرضه برای نسخه رسمی در اختیار شما می گذارد. کروم بتا به شما این امکان را می دهد به ویژگی های آینده گوگل کروم اصلی دسترسی داشته باشید و با ارایه بازخوردها و نظرات خود، گوگل را در توسعه مرورگر فوق العاده محبوبش یاری برسانید.از آن جایی که این نسخه بتا است ممکن است با مشکلاتی در پایداری مواجه شود، اما تعداد این مشکلات آن قدر زیاد نیست که آزاردهنده باشد.flyperlink: بهترین مرورگر مولتی تسکینگاپلیکیشن هایی هم چون flyperlink، دید شما را به مرورگرهای تلفن همراه تغییر می دهند. این گونه اپلیکیشن ها به گونه ای طراحی شده اند که استفاده از یک مرورگر را به عنوان یک اپلیکیشن مستقل زیر سوال می برند. flyperlink به شما این اجازه را می دهد که لینک ها را در یک پنجره شناور به نمایش بگذارید. به این ترتیب همیشه می توانید به محتوای اصلی صفحه دسترسی داشته باشید. دسترسی به این مرورگر توسط یک حباب کوچک که همیشه روی صفحه شما نمایش داده می شود، امکان پذیر است.با استفاده از flyperlink با انتخاب هر لینک پنجره ای به صورت پاپ آپ باز شده و محتوای لینک به نمایش در می آید. اگ ...

ادامه مطلب  

دانلود montego browser plus v1.4b19  

درخواست حذف این مطلب
ورود به صفحه دانلودتوجه داشته باشید:چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.تماس از خط ثابت با شماره: 9099070345montego browser plus v1.4 build 19 یکی از جدیدترین مرورگرهای ارایه شده برای گوشیها و تبلتهای اندرویدی است که توسط توسعه دهنده ای بنام eagle development منتشر شده و در دسترس کاربران قرار گرفته است. این مرورگر سازگاری مناسبی با تمامی دستگاه های مجهز به سیستم عامل اندروید داشته و از قابلیتهای مناسبی نیز برخوردار میباشد. آنطور که ناشر مصری این اپلیکیشن ادعا کرده، میزان مصرف دیتا بوسیله این برنامه تا 50% کمتر از نمونه های مشابه میباشد که در صورت صحت این ادعا میتواند نقش تعیین کننده در کاهش هزینه های وبگردی شما داشته باشد. نکته کاربردی اینکه دارا بودن downloads manager داخلی به شما اجازه میدهد که بصورت مستقیم و از طریق خود برنامه اقدام به دانلود فایلهای مختلف نموده و نیازی به سایر اپلیکیشنهای مدیریت دانلود نداشته نباشید. چنانچه بدنبال یک مرورگر اینترنتی سریع، امن و سبک هستید، پیشنهاد میکنیم اپلیکیشن montego browser plus را هم امتحان نمایید.ویژگیهای برنامه montego browser plus:▣ مصرف کم دیتا تا 50%▣ عملکرد سریع▣ امکان ترجمه صفحات وب▣ دارا بودن منوهای انعطاف پذیر▣ دارا بودن download manager داخلی▣ بهره گیری از قابلیت تب بندی صفحات▣ پشتیبانی از adobe flash player▣ شروع بکار بسیار سریع▣ بهره گیری از موتور jаvascript و webkit ▣ دارا بودن بخش بوکمارک▣ اشغال کم منابع سیستمی▣ قابلیت استفاده بصورت فول اسکرین▣ امکان به اشتراک گذاری مکان بصورت خودکار یا دستی▣ بهینه سازی شده برای گوشیها و تبلتها▣ دارا بودن مسدود کننده تبلیغات آزاردهنده▣ امکان وارد کردن بوکمارکها از سایر مرورگرها▣ نداشتن تبلیغات▣ مصرف کم باتری▣ امکان ذخیره سازی پسوردها▣ و ...what's new 1.4 build 19 :v 1.4- bugs fix- more reliability- more devices support- improvements speed browse fast on your android phone and tablet with the amazing montego browser the best web browser app on the play store and save up to 50% of data usage while browsing . montego browser for android gives you a fast all-in-one web experience - an excellent searching, browsing, downloading, video, gaming, shopping and social sharing experience at the fastest speeds!main features► save data - reduce mobile data usage by up to 50% while browsing ► faster browsing - choose from search results that instantly appear as you type ...

ادامه مطلب  

دانلود brave browser v0.23.73 macosx  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: مرورگر سریع و امن برای مک, مرورگر سریع و امن مک, نرم افزار مرورگر سریع و امن برای مک, نرم افزار مرورگر سریع و امن مک, نرم افزار مرورگر سریع و امن, brave browser, brave browser برای مک, brave browser مک, دانلود مکینتاش, دانلود رایگان برای مک, دانلود لینک مستقیم مکینتاش, دانلود رایگان مستقیم مکینتاش, داونلود مکینتاش, دانلد, nhkg,n l;dkjha, download brave browser, crack brave browser, keygen brave browser, patch brave browser, serial brave browser, دانلود brave browser, نرم افزار brave browser, سافت ور brave browser, کرک brave browser, شماره سریال brave browser, کیجن brave browser, دانلود brave browser, دانلود محصولات بریو سافت ور اینک download brave browser for macintosh, full version for mac, full licensed for macosx, free license for macintosh, free for macintosh, cracked for macintosh, crack brave browser for mac, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv brave browser, دانلود brave browser برای مک, نرم افزار brave browser برای مکینتاش, دانلود آخرین نسخه نرم افزار brave browser, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, سافت ور برای مک بوک, کرک, شماره سریال, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار brave browser برای مک او اس ایکس, دانلود سافت ور برای کامپیوتر مک, برای مک بوک ایر, برای مک مینی, برای سیستم عامل اپل, دانلود رایگان نرم افزار مکینتاش brave browser, دانلود نرم افزار میکنتاش با لینک مستقیم, دانلود رایگان نرم افزار میکنتاش با لینک مستقیم, داونلود نرم افزار میکنتاش, دانلد نرم افزار مک, دریافت, download بریو بروزر for macintosh, crack, keygen, patch, serial, دانلود بریو بروزر برای مک, نرم افزار بریو بروزر ب ...

ادامه مطلب  

8 راهکار جلوگیری از استخراج غیر قانونی بیت کوین در مرورگر کروم، فایرفاکس و.. کامپیوتر  

درخواست حذف این مطلب
آیا میدانید سیستم کامپیوتری، گوشی های همراه، تبلت ها، تلویزیون های هوشمند شما، همه و همه در خطر بد افزارهای cryptojacking هستند؟ این بد افزارها به صورت غیرقانونی و بدون اجازه شما از قدرت محاسباتی دستگاه های شما استفاده می کنند تا بیتکوین، لایتکوین، اتریوم و … بیشتری استخراج کنند و در نتیجه درآمدشان بیشتر شود. آیا شما نحوه جلوگیری استخراج بیت کوین در مرورگر کروم ، فایرفاکس، اپرا و .. را بلد هستید؟ آیا می توانید از خودتان محافظت کنید؟ آیا مطمئن هستید که همین الان به cryptojacking آلوده نشده اید؟how to test your web browser’s cryptojacking protectionقبلا ما در مورد یکی از انواع ارزهای دیجیتال که به طلای دیجیتال مشهور است در پست بیت کوین چیست؟ آموزش کامل استخراج بیت کوین در ۸ مرحله ! صحبت کردیم. با پیشرفت ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین، لایتکوین، اتریوم، ریپل و غیره ماینرها بیشتر مشتاق شدند که به ثروت بیشتری برسند. در حقیقت ماینرها به بدست آوردن سود بیشتر ارز دیجیتال خود علاقمند هستند. ماینرها برای استخراج بیتکوین، اتریوم و غیره نیاز به سخت افزارهای مخصوص و حرفه ای دارند که قیمت کمی هم ندارند، مخصوصا در بازار امروز که قطعاتی مانند کارت گرافیک ماینینگ به سختی پیدا می شود. حتی انویدیا برای اینکه کمبود کارت های گرافیک خود را جبران کند به خرده فروشان اعلام کرده است تا از فروش بیش از یک کارت گرافیک به افراد خودداری کنند.به همین دلیل برخی افراد برای اینکه به منافع خود دست پیدا کنند مرورگر افراد دیگر را هک می کنند و از قدرت کارت گرافیک، پردازنده و دیگر قطعات مهمی که نقش مهمی در استخراج ارزهای دیجیتال دارند استفاده می کنند. در واقع این کار با تزریق اسکریپت ها به مرورگرها، یا نصب برنامه ها و غیره انجام می شود.cryptojacking یا استخراج غیرقانونی بیت کوین چیست؟همانطور که در بالا اشاره کردیم هکرها با تزریق اسکریپت ها به مرورگرهای شما و یا نصب یک برنامه یا روش های دیگر به صورت مخفیانه از قدرت محاسباتی دستگاه شما برای استخراج ارزهای دیجیتال خود استفاده می کنند به چنین حملاتی cryptojacking گفته می شود که در واقع از cryptocurrency hijacking که به معنای سرقت ارزهای دیجیتال است گرفته شده است. در هر وب سایتی که شما بازدید می کنید جاوا اسکریپت اجرا می شود بنابراین جاوا اسکریت مسئول ماینینگ است و نیاز به نصب هیچ برنامه ای ندارد. وقتی شما یک صفحه را لود می کنید کد ماینینگ تزریق شده به مرورگر اجرا می شود. اما شاید شما هم یکی از قربانیان این ماجرا باشید برای محافظت خود چه کاری انجام می دهید.چگونه متوجه شویم که در کامپیوتر ما استخراج غیر قانونی بیت کوین صورت می گیرد؟به غیر از بد افزارها، استخراج غیر قانونی بیت کوین از طریق مرورگر با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است. طبق گزارشات اخیر، افزونه گوگل کروم به نام archive poster حاوی اسکریپت های ماینینگ ارزهای دیجیتال است که cpu شما را به طور فعال استفاده می کرد. اولین بار این گزارش در کانال توییتر بیان شد. یکی دیگر از افزونه هایی که در اکتبر ماه گذشته توسعه داده شد افزونه caught cryptojacking بود. خوشبختانه گوگل این افزونه ها را از لیست اکستنشن های خود حذف کرده است اما باز هم احتمال این وجود دارد که افزونه های آلوده دیگری وجود داشته باشند.همانطور که اشاره کردیم هکرها از پردازنده و کارت گرافیک شما برای استخراج ارزهای دیجیتال استفاده می کنند بنابراین شما هنگام بازدید از وب سایت ها می توانید با نظارت روی میزان پردازنده مصرفی متوجه استخراج غیرقانونی بیت کوین شوید. شما می توانید از task manager یا هر ابزار حرفه ای دیگری که در اینترنت وجود دارد استفاده کنید.نحوه شناسایی cryptojacking یا سارقان ارزهای دیجیتالدر پاسخ به حملات اخیر هکرها اپرا مرورگر خود را برای جلوگیری از حملات جدید به روز کرده است. علاوه بر این آنها یک وب سایت به نام cryptojackingtest ساخته اند که در آنجا می توانید آزمایش کنید که آیا مرورگر شما می تواند شما را در مقابل حملات هکرها محافظت کند یا نه. اگر قصد دارید از این سایت استفاده کنید برای شروع تست دکمه آبی start را کلیک کنید.تست این سایت کمی زمانبر است و ممکن است سیستم شما کمی داغ کند.پس از آن سایت به شما اعلام می کند که آیا مرورگر شما در مقابل حملات هکرها از شما محافظت می کند یا نه.اگر نتیجه تست شما منفی است نگران نباشید راه های زیادی وجود دارد که برای جلوگیری از هک شدن می توانید از آنها استفاده کنید.جلوگیری استفاده از مرورگر فایرفاکس و کروم برای ماین یا استخراج بیت کوین با افزونهاگر مرورگر شما هنوز از شما محافظت نمی کند می توانید تلاش کنید که با استفاده از یک افزونه اسکریپت های ماینینگ ارزهای دیجیتال را بلاک کنید. از افزونه های ضد سرقت ارزهای دیجیتال می توان به افزونه no coin کروم و no coin فایرفاکس اشاره کرد. این افزونه متن باز یک راه قابل اعت ...

ادامه مطلب  

مقایسه سرویس ایمیل جیمیل و یاهو ؛ کدام ایمیل بهتر است؟  

درخواست حذف این مطلب
جیمیل و یاهو دو سرویس ایمیل پرطرفدار بوده و هر دو ایمیل پرکاربرد و سریع هستند. در این مطلب به مقایسه دو سرویس ایمیل جیمیل و یاهو می پردازیم و نشان می دهیم که بهترین سرویس ایمیل، باید دارای چه قابلیت هایی باشد.مقایسه دو سرویس ایمیل جیمیل و یاهو ، همانند مقایسه مرورگرهای مختلف خواهد بود. سرویس های ایمیلی که بیشتر روی گوشی ها به طور پیش فرض نصب هستند، بیشتر مورداستفاده قرار خواهند گرفت، همان طور که برای گوگل کروم نیز در بخش مرورگرها این مسأله صدق می کرد. جیمیل و آوتلوک ازنظر میزان استفاده، آمار بهتری نسبت به یاهو دارند. اما نباید فراموش کنیم که یاهو به دنبال ارتقاء سرویس ایمیل خود با بهینه سازی قابلیت ها و بهبود یاهو میل پرو بدون تبلیغات است.آیا تلاش یاهو برای رسیدن به جیمیل بی ثمر است؟ و آیا تغییرات یاهو باعث خواهد شد که کاربران بیشتری سمت خود بکشد؟ دقیقاً این مسأله به نوع رویکرد یاهو و تغییرات آن نسبت به نسخه قدیمی و نسبت به دیگر سرویس های ایمیل برمی گردد. بنابراین برای روشن شدن موضوع به مقایسه دو سرویس ایمیل جیمیل و یاهو به طور گسترده می پردازیم.یاهو میل سنتی و جدیددر ابتدا نگاهی به تغییرات یاهو میل جدید نسبت به نسخه سنتی آن می اندازیم و نکته مهم در این مقایسه تفاوت ظاهری بسیار زیادی این دو خواهد بود.تفاوت های ظاهریدر نگاه اول ویژگی های ظاهری خاصی به چشم می خورد که ازجمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:منو بالایی عریض تر، شامل پیوندهایی به دیگر برنامه های یاهو می شود که به صورت یک دکمه نمایش داده شده. دقیقاً همان چیزی که در جیمیل نیز موجود است.دکمه های مسنجر، مخاطبین، تقویم و نوت پد در سمت راست قرارگرفته همچنین دکمه تنظیمات نیز در این بخش قرار دارد.بخش ارسال ایمیل به شکل یک دکمه آبی رنگ بزرگ مشخص شده است.بخش views به منو سمت چپ اضافه شده و دارای بخش های تصاویر، اسناد و گزینه های مختلف دیگر خواهد بود.همچنین به صورت کلی رابط کاربری بهبود پیداکرده و منظم تر شده است.این تغییرات شاید زیاد به چشم نیاید اما درهرصورت سرویس ایمیل یاهو را ازنظر ظاهری مدرن کرده است و شما به سرعت می توانید تشخیص دهید که کدام نسخه را مورداستفاده قرار می دهید.تفاوت های کاراییصدالبته زمانی که نسخه جدیدی از سرویس ایمیل در اختیار کاربران قرار می گیرد، دستخوش تغییرات کارایی زیادی شده است. تغییرات مثبت را به صورت لیست وار بررسی می کنیم:ایجاد بخش views برای پیام ها و مدیریت آیتم هابرنامه واکنش گرا تر و همچنین باثبات بیشترپوسته های متفاوتهمچنین از سوی دیگر نسخه جدید سرویس ایمیل یاهو برخی قابلیت ها را در خود ندارد که در نسخه سنتی آن یافت می شدند ازجمله:ذخیره جست وجوهافوروارد خودکار ایمیلگزینه های حرفه ای برای اضافه کردن اسناد و فایلآخرین بازدیدهاتفاوت موجود دیگر بین نسخه جدید یاهو میل و نسخه سنتی آن ایجاد مسنجر، مخاطبین و آیتم های مشابه است.در نسخه سنتی یاهو میل، مسنجر در یک صفحه پاپ آپ باز می شد و نیازی نبود که در حال چت کردن، صفحه ارسال ایمیل را ببندید، اما در نسخه جدید مسنجر در یک صفحه جدید باز خواهد شد.اگر در نسخه سنتی یاهو میل از هر آیتمی مثل مسنجر، مخاطبین و غیره استفاده می کردید، در یاهو میل جدید نیز این گزینه ها هنوز هم برای شما به شکل قبل موجود خواهند بود، کافی است که روی هرکدام از دکمه های مربوط به آن کلیک کنید، زبانه جدیدی باز می شود که آیتم های نسخه سنتی یاهو میل را به شما نشان خواهد داد.برای اغلب کاربران این تفاوت ها بیشتر از تفاوت های ظاهری به چشم می آید، مخصوصاً برای آن دسته از افرادی که با به کار بردن یاهو میل جدید، قابلیت های قبلی را ازدست داده اند. اگر تمایل دارید که قابلیت ها را بازگردانی کنید می توانید طی مراحل زیر نسخه ایمیل خود را به نسخه سنتی بازگردانی کنید.در سمت راست قسمت بالا روی دکمه تنظیمات کلیک کنید.گزینه switch to classic mail link را در قسمت انتهایی پاپ آپ بازشده انتخاب کنید.یکی از دلایل نشان داده را انتخاب کرده و برای دلیل خود توضیحی بنویسید.درنهایت گزینه switch back to classic mail یا بازگردانی به نسخه سنتی یاهو را انتخاب کنید.تفاوت های یاهو میل و جیمیلخب حالا که تقریباً تفاوت های بین نسخه های سنتی و جدید یاهو میل را می دانید، بهتر است به مقایسه یاهو میل و جیمیل، این دو سرویس ایمیل پرطرفدار بپردازیم.در قسمت ارسال پیام برای هر دو سرویس ایمیل، نوع فرمت فونت ها، ضمیمه سازی عکس و اسناد و اموجی ها یکسان است. همچنین کلیاتی مثل مرتب کردن اینباکس، پیام ها خوانده شده و ایمیل های آرشیو نیز تقریباً یکسان خواهند بود.پس تفاوت ها در کجاست؟ با نگاهی دقیق تر به این تفاوت ها، یک به یک هرکدام را بررسی می کنیم.حالت اینباکسدر سرویس ایمیل جیمیل، می توانید بین گزینه های comfortable، cozy و compact برای ظاهر اینباکس یکی را انتخاب کنید. هرکدام از حالت ها سطح فشردگی و فواصل بین ایمیل ها در اینباکس را تغییر می دهد. در جیمیل قابلیتی وجود دارد که می توان با استفاده از آن ایمیل های مهم، خوانده نشده و یا خوانده شده را به صورت الویت بندی در اینباکس نشان داد.یاهو میل جدید نیز برای اینباکس سه حالت متفاوت ارائه می دهد. حالت های list، right و bottom برای ظاهر کلی و همچنین حالت های small، medium یا large برای فواصل بین پیام ها. این گزینه ها قابلیت انعطاف بیشتری به اینباکس می دهد. اگر حالت اینباکس لیست جیمیل را دوست دارید، می توانید حالت لیست را در یاهو میل انتخاب کنید. اما اگر به طور مثال می خواهید پیام ها را در سمت چپ و متن آن را در سمت راست مشاهده کنید، تنها با یاهو این کار امکان پذی ...

ادامه مطلب  

جدید دانلود browse simply gold – fast incognito web browser 1 – مرورگر وب ساده و پر امکانات طلایی اندروید !  

درخواست حذف این مطلب
browse simply gold – fast incognito web browser v1 – اپلیکیشن مرورگر وب ساده و پر امکانات اندروید نسخه خریداری شده به قیمت 4.49 دلار برای اولین بار در سایت های فارسی زباناستفاده از مرورگر ها برای دسترسی به محتویات وبسایت های مختلف امری اجتناب ناپذیر می باشد و همین استفاده زیاد نیز باعث انتشار عناوین مختلفی از این نوع برنامه ها شده است. یکی از انواع پر طرفدار ترین مرورگر ها در سیستم عامل های مختلف ساده ترین آن ها می باشد که کاربر دچار سردرگمی نمی شود و به راحتی هر چه تمام تر نیاز هایش را برطرف می کند، با توجه به این موضوع قصد داریم در این پست شما را با یک مرورگر ساده اما در عین حال پر امکانات آشنا سازیم. browse simply gold – fast incognito web browser عنوان یک مرورگر وب ساده و پر سرعت مخصوص اندروید می باشد که توسط sheikh square توسعه و در مارکت بزرگ گوگل پلی منتشر شده است. مجموعه امکانات موجود در این برنامه به کاربرانش اجازه می دهد با سرعتی باور نکردنی و به صورت ناشناس صفحات وب را به صورت یک به یک مشاهده کرده و هیچ گاه ردپایی از آن ها در هیچ وبسایتی باقی نماند. به راحتی هر چه تمام تر تبلیغات را بلاک کنید و مطمئن ب ...

ادامه مطلب  

دانلود udemy professional web scraping with java  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: web scraping, آموزش web scraping, آموزش تصویری web scraping, آموزش ویدیویی web scraping, آموزش کامل web scraping, آموزش کاربردی web scraping, فیلم آموزشی web scraping, فیلم آموزش web scraping, آموزش web scraping به صورت تصویری, آموزش web scraping به صورت ویدیویی, web scraping with java, آموزش web scraping with java, آموزش تصویری web scraping with java, آموزش ویدیویی web scraping with java, آموزش کامل web scraping with java, آموزش کاربردی web scraping with java, فیلم آموزشی web scraping with java, فیلم آموزش web scraping with java, آموزش web scraping with java به صورت تصویری, آموزش web scraping with java به صورت ویدیویی, خراش دادن وب, آموزش خراش دادن وب, آموزش تصویری خراش دادن وب, آموزش ویدیویی خراش دادن وب, آموزش کامل خراش دادن وب, آموزش کاربردی خراش دادن وب, فیلم آموزشی خراش دادن وب, فیلم آموزش خراش دادن وب, آموزش خراش دادن وب به صورت تصویری, آموزش خراش دادن وب به صورت ویدیویی, خراش دادن وب با جاوا, آموزش خراش دادن وب با جاوا, آموزش تصویری خراش دادن وب با جاوا, آموزش ویدیویی خراش دادن وب با جاوا, آموزش کامل خراش دادن وب با جاوا, آموزش کاربردی خراش دادن وب با جاوا, فیلم آموزشی خراش دادن وب با جاوا, فیلم آموزش خراش دادن وب با جاوا, آموزش خراش دادن وب با جاوا به صورت تصویری, آموزش خراش دادن وب با جاوا به صورت ویدیویی, udemy professional web scraping with java, آموزش حرفه ای خراش دادن وب با جاوا, , download udemy professional web scraping with java, download tutorial, nhkg,n hl,ca udemy professional web scraping with java, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, دانلود udemy professional web scraping with java, دانلود آموزش, دانلود فیلم آموزش, دانلود راهنمای تصویری, دانلود رایگان آموزش, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگان آموزش با لینک مستقیم, داونلود آموزش, دانلد آموزش, download آموزش حرفه ای جمع آوری اطلاعات وب با جاوا, دانلود آموزش حرفه ای جمع آوری اطلاعات وب با جاوا, دانلود آموزش آموزش حرفه ای جمع آوری اطلاعات وب با جاوا, دانلود فیلم آموزشی آموزش حرفه ای جمع آوری اطلاعات وب با جاوا, دانلود راهنمای تصویری آموزش حرفه ای جمع آوری اطلاعات وب با جاوا, دانلود رایگان آموزش آموزش حرفه ای جمع آوری اطلاعات وب با جاوا, دانلود آموزش با لینک مستقیم, دانلود رایگا ...

ادامه مطلب  

با برنامه vivid browser تجربه وبگردی دسکتاپ را در موبایل امتحان کنید  

درخواست حذف این مطلب
مرورگرهای زیادی برای ویندوز ۱۰ موبایل موجود هستند که از هر بی نظیر و کامل هستند، اما امروز می خواهیم مرورگری کاملا متفاوت را به شما معرفی کنیم که تجربه وبگردی دسکتاپ را در موبایل برای شما به ارمغان می آورد، نام این مرورگر vivid browser است و امکانات جالبی دارد. در ادامه با معرفی این مرورگر همراه وینفون باشید.vivid browser یک مرورگر متفاوت است که تجربه وبگردی مانند دسکتاپ را به شما می دهد، زبانه ها به خوبی طراحی شده اند و تمام قابلیت های یک مرورگر خوب را دارد. همچنین مخصوص ویندوز ۱۰ موبایل ساخته شده است تا بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد.این مرورگر تقریبا مانند اج طراحی شده است ولی با کارکردی متفاوت و مانند نسخه دسکتاپ اج، تجربه خوبی را در وبگردی به شما منتقل می کند. می توانید تا ۱۰ زبانه را به صورت مجزا باز کنید و اندازه های آن را به دلخواه تغییر دهید. همچنین امکان دانلود در پس زمینه نیز وجود دارد که فعلا عملکرد خوبی ندارد.اگر به تصویر زیر دقت کنید متوجه می شوید که این مرورگر چقدر به نسخه دسکتاپ مرورگر اج شب ...

ادامه مطلب  

دانلود brave browser v0.23.19 x86/x64  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: internet browser, web browser, open source browser, مرورگر اینترنت, بروزر, بروزر اینترنت, بروزر متن باز, وب بروزر, مرورگر وب, web explorer, مرورگر ضد تبلیغات, مرورگر سریع, مرورگر ایمن, مرورگر سریع و ایمن, download brave browser for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, cracked, brave browser direct download link, crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv brave browser, دانلود brave browser, داونلود, دانلد, نرم افزار brave browser, سافت ور brave browser, کرک brave browser, شماره سریال brave browser, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار brave browser, دانلود سافت ور, دانلود آخرین نسخه نرم افزار brave browser, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, دانلود نرم افزار با لینک مستقیم, دانلود رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم ...

ادامه مطلب  

دانلود brave browser v0.23.107 x86/x64  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: internet browser, web browser, open source browser, مرورگر اینترنت, بروزر, بروزر اینترنت, بروزر متن باز, وب بروزر, مرورگر وب, web explorer, مرورگر ضد تبلیغات, مرورگر سریع, مرورگر ایمن, مرورگر سریع و ایمن, download brave browser for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, cracked, brave browser direct download link, crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv brave browser, دانلود brave browser, داونلود, دانلد, نرم افزار brave browser, سافت ور brave browser, کرک brave browser, شماره سریال brave browser, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار brave browser, دانلود سافت ور, دانلود آخرین نسخه نرم افزار brave browser, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, دانلود نرم افزار با لینک مستقیم, دانلود رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم ...

ادامه مطلب  

دانلود magic browser recovery v1.0  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: gather browser data, extract browser data, browser information, browser, history, bookmark, browsing, east imperial soft, نرم افزار بازیابی سوابق مرورگر, بازیابی تاریخچه مرورگر, برگرداندن تاریخچه فایرفاکس, برگرداندن تاریخچه گوگل کروم, برگرداندن تاریخچه اینترنت اکسپلورر, بازیابی بوک مارک های مرورگر, بازیابی بوک مارک, استخراج داده های مرورگر, بازیابی هیستوری مرورگر, بازیابی تاریخچه حذف شده مرورگر, برگرداندن بوک مارک ها, استخراج داده های مرورگر, استخراج سوابق مرورگر, استخراج تاریخچه مرورگر, download magic browser recovery for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, free, cracked, magic browser recovery direct download link, torrent, crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv magic browser recovery, دانلود magic browser recovery, داونلود, دانلد, نرم افزار magic browser recovery, سافت ور magic browser recovery, کرک magic browser recovery, شماره سریال magic browser recovery, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار magic browser recovery, دانلود سافت ور, دانلود آخرین نسخه نرم افزار magic browser recovery, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, دانلود نرم افزار با لینک مستقیم, دانلود رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, east imperial soft full software coll ...

ادامه مطلب  

14 ترفندی که هر کاربر کامپیوتر باید بداند – دیجی رو  

درخواست حذف این مطلب
اگر شما یکی از کاربران همیشگی کامپیوترها هستید، بهتر است از ترفندهای مختلف برای سرعت بخشیدن به کارهای خود استفاده کنید. در این پست ترفندهایی از ویندوز، مکینتاش، مرورگر وب، اکسل و یوتیوب را قرار داده ایم که همه موارد ذکر شده در زیر یک ویژگی مشترک خواهند داشت؛ استفاده از آنها زندگی کامپیوتری شما را آسان تر و لذت بخش تر می کند.در ادامه 14 مورد از بهترین ترفندها را که هر کس در طول کار با کامپیوتر با آنها برخورد خواهد کرد، آمده است، با دیجی رو همراه باشید.بازگردانی تب بسته شده در مرورگراگر به اشتباه در مرورگر وب یک تب را بستید، برای بازگرداندن آن کافی است کلید shift + کلید ctrl (در مک command) + کلید t را فشار دهید تا آخرین تب بسته شده به صورت جادویی باز شود. گرفتن اسکرین شات از بخش مورد نظراگر شما نیاز به تهیه اسکرین شات تنها از بخش خاصی از صفحه نمایش دارید، این امکان هم در ویندوز و هم در مک برای شما مهیا است.در مک command + shift + دکمه 4 را همزمان فشار دهید تا ابزار مخصوص باز شود. کافیست ایت ابزار را به هر جایی که می خواهید تصویر تهیه کنید بکشید.در ویندوز هم ابتدا دکمه sart را بزنید و سپس snipping tool را تایپ و باز کنید.به راحتی آخرین دستور اکسل را تکرار کنیداگر از کاربران اکسل هستید و مدام با فرمول ها و دستورات تکراری سر و کار دارید، می توانید با زدن کلید f4 آخرین دستور را تکرار کنید.برای مثال فرض کنید که یک سلول را هایلایت زرد کرده اید و می خواهید سلول دیگری را نیز به همین صورت در آورید. کافی است آن سلول را انتخاب و کلید f4 را بزنید تا به صورت هایلایت زرد در آید.لینک ها را با یک کلیک در تب جدید باز کنیداگر با کلید میانی ماوس بر روی یک لینک کلیک کنید، آن لینک در یک تب جدید باز می شود. همچنین اگر بر روی یک تب باز کلیک میانی را بزنید آن تب بسته خواهد شد.کپی کردن فایل ها تنها با درگ کردنشما می توانید با انتخاب فایل ها و سپس نگه داشتن کلید alt در مک و کلید ctrl در ویندوز، با درگ کردن فایل ها آنها را کپی کنید. اگر کلید مورد نظر را نگه ندارید، عملیات cut صورت خواهد گرفت.جستجو معکوس تصاویر در کروماگر در مروگر کروم کلید s را نگه داشته و سپس بر روی تصویر راست کلیک کنید، جستجو معکوس اتفاق می افتد. جستجوی معکوس عکس به این معناست که گوگل محل و موقعیت مکانی گرفتن تصویر یا سایر اطلاعات مربوطه را برای شما جستجو می کند.با کلیدها پخش ویدیو در یوتیوب را کنترل کنیدغالب مردم برای متوقف کردن پخش ویدیو در یوتیوب بر روی محل نم ...

ادامه مطلب  

۹ مرورگر برتر برای سیستم عامل اندروید در سال ۲۰۱۷ کدامند؟  

درخواست حذف این مطلب
ما در دنیای مجازی شاهد رشد روز افزون انتشار و تولید نرم افزار و اپلیکیشن های متفاوتی هستیم. مرور وب سایت ها یکی از کارهای مهمی است که روزانه وقت زیادی برای آن اختصاص می دهیم ولی لازمه یک وب گردی خوب، انتخاب یک مرورگر مناسب با سرعت خوب است تا بتوانیم به وسیله آن راحت و با سرعت بالا وب گردی کنیم. به همین منظور در این مقاله آموزشی قصد داریم تا بهترین مرورگرهای وب را که برای اندروید منتشر شده است، به شما معرفی کنیم.گویا آی تی – برای سیستم عامل اندروید مرورگرهای زیادی وجود دارند و هم چنان در حال انتشار هستند، اما شاید سوالی که بیش تر کاربران اندروید با آن روبه رو باشند این است که کدام مرورگر در اندروید ویژگی های خوب و مناسب برای وب گردی دارد؟ با کدام مرورگر وب گردی کنیم؟ ما امروز به این سوال شما پاسخ می دهیم و مرورگرهای برتر در اندروید را با بیان عملکرد و قابلیت برای شما توضیح می دهیم.تبلیغاتمواردی که برای انتخاب یک مرورگر مناسب باید به آن توجه کنیم، سرعت مرورگر، میزان مصرف حافظه، سازگاری، مقدار فضایی که اشغال می کنند و ویژگی ها و قابلیت های مرورگر است.مرورگر کروممرورگر گوگل کروم برای بسیاری از شما مرورگر اصلی برای وب گردی در دستگاه های هوشمند و دسکتاپ ها است، چرا که قابلیت و ویژگی های زیادی دارد و سرعت بارگذاری مناسبی دارد. از دیگر ویژگی های این مرورگر می توان به رابط کاربری خوب و قابل درک آن و سازگاری موتور داخلی این مرورگر با اکثر وب سایت ها اشاره کرد. این مرورگر هم چنین از چند زبان پشتیبانی می کند و امنیت مناسبی چون قابلیت وب گردی به صورت مخفیانه (incognito) دارد. مرورگر اپرا“opera browser”، صفحات وب را با سرعتی بالا و در محیطی ساده و زیبا برای شما به نمایش می گذارد. با اپرا موبایل می توانید صفحات وب را با کیفیتی بالا و سریع بارگذاری کنید و از وب گردی لذت ببرید. این مرورگر از کدهای اچ تی ام ال ۵ و جاوا اسکریپت صفحات وب پشتیبانی می کند. هم چنین این مرورگر دارای یک دانلود منیجر داخلی است. مرورگر “opera mobile” یک انتخاب کامل است ولی برخلاف برادر کوچک ترش، این مرورگر سریع ترین مرورگر نیست، در حقیقت رتبه این مرورگر از نظر سرعت متوسط است. مرورگر اپرا مینیتولیدکنندگان مرورگر “opera mini” ادعا دارند که سریع ترین مرورگر برای گوشی های موبایل موجود را ارائه داده اند. در مورد این ادعا در ابتدا نمی توان مطمئن بود، اما پس از استفاده از این مرورگر کاملا قابل باور است که “opera mini” سریع ترین مرورگر وب برای گوشی های اندرویدی است، به طوری که احساس می شود زمانی برای لود شدن صفحات وب صرف نمی شود. هم چنین سرعت بالای این مرورگر در تماشای ویدیو، دانلود و ارسال فایل نیز کاملا متمایز است. از ویژگی قابل توجه “opera mini” قابلیت تب بندی(tabbed) است که حس استفاده از یک مرورگر در کامپیوتر را به کاربر منتقل می کند و امکان دسترسی سریع به چندین سایت مختلف به صورت همزمان را فراهم می سازد. اپرا مینی هم چنین به تازگی با ویژگی های جدید به روزرسانی شده است. در بحث مربوط به سرعت در مرورگرهای پلتفرم اندروید، مرورگر “opera mini” تمامی رقبای خود را کنار زده و در صدر ایستاده است. ویژگی فشرده سازی این مرورگر باعث شده است تا زمان مورد نیاز برای بارگذاری صفحات کاهش یابد. حتی در بعضی موارد مشاهده شده است که مرورگر “opera mini” حدود پنج برابر سریع تر از رقبای خود عمل می کند، در نتیجه اگر هدف اصلی شما سرعت است پیشنهاد می کنیم حتما این مرورگر را امتحان کنید.مرورگر فایرفاکسمرورگر موزیلا فایرفاکس از جمله بهترین و پرسرعت ترین مرورگرهای تولید شده برای سیستم عامل اندروید است. فایرفاکس از حریم خصوصی شما به شدت محافظت می کند و در برابر هکرهای اینترنتی بسیار مقاوم است. شما می توانید صفحات متعددی را با این نرم افزار باز کنید. بدون شک فایرفاکس از بهترین مرورگرهای اندروید است. از قابلیت های اصلی این نرم افزار می توان به ایمن بودن و پر سرعت بودن آن اشاره کرد. مرورگر دلفینبسیاری از کاربر ...

ادامه مطلب  

مروری بر برترین مرورگرهای اندرویدی کنونی؛ وبگردی را هیجان انگیز کنید!  

درخواست حذف این مطلب
0همه ما روزانه وقت زیادی را از طریق مرورگر گوشی خود به گشت و گذار در سایت های مختلف اختصاص میدهیم. مرورگر پیش فرض بر روی بیشتر گوشی های اندرویدی مرورگر chrome بوده و این مورد برای افرادی که از سرویس های گوگل همچون google drive استفاده میکنند انتخاب مناسبی است. با این حال ممکن است شما خواهان خصوصیات بیشتری باشید که در مرورگر کروم در دسترس نباشند. به همین دلیل در این مطلب قصد داریم به سایر مرورگرهایی که میتوانند به عنوان جایگزین کروم مورد استفاده قرار بگیرند بپردازیم.mozilla firefoxفایروفاکس امروزه نام آشنایی بوده و صدها میلیون نفر در سراسر جهان از این مرورگر بر روی کامپیوتر خود استفاده میکنند. نسخه اندروید این مرورگر بسیار شبیه به نسخه کامپیوتر آن بوده و بسیاری از ویژگی هایی که در نسخه دسکتاپ آن موجود است را در نسخه اندروید نیز شاهد هستیم. صفحه homepage بسیار مناسب طراحی شده و مواردی همچون وب سایت های بیشتر بازدید شده، بوک مارک ها و وبسایت هایی که به تازگی به آنها مراجعه کرده اید جزء گزینه های این مرورگر است. به این ترتیب شما زمانی کمتر را به جست و جو اختصاص داده و به میزانی بیشتر از گشت و گذار در اینترنت لذت خواهید برد. طراحی رابط کاربری فایروفاکس بسیار شبیه به کروم بوده و در بالای صفحه، نوار مربوط به جست و جو قرار گرفته است.مرورگر فایرفاکس اندرویدقابلیت افزونه یا add-ons فایرفاکس سبب میشود که دست کاربر در شخصی سازی آزادتر بوده و به مواردی همچون “مدیریت رمزها” و “تغییر تم” بپردازد. شما همچنین میتوانید از طریق اکانت فایرفاکس خود به همگام سازی فایرفاکس موجود بر روی تلفن همراه و کامپیوتر دست زده تا صفحاتی که بر روی هر کدام از آن دو باز میشود، در اطلاعات نسخه دیگر نیز ذخیره شود. بنابراین اگر گزینه مورد استفاده شما بر روی کامپیوتر موزیلا فایرفاکس است، پیشنهاد ما به شما این است که این مرورگر را بر روی گوشی خود نیز نصب نمایید.operaمرورگر اپرا به دلیل “طراحی زیبا” و “سهولت استفاده” برای مدت ها گزینه محبوب کاربران بود.مرورگر opera اندرویدرابط کاربری نسخه اندروید این مرورگر بسیار ساده طراحی شده و ویژگی های همچون مسدود کردن آگهی های داخلی و “صرفه جویی در مصرف داده” که برای کاربرانی با سرعت کم اینترنت مناسب خواهد بود از جمله ویژگی های این مرورگر است. اگر نگرانی اصلی شما صرفه جویی در مصرف داده است، پس امتحان کردن مرورگر اپرا که به این منظور بهینه شده است میتواند تصمیم خوب ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.0.3.2000  

درخواست حذف این مطلب
the maxthon browser application was designed to be a powerful tabbed browser built for all users. besides basic browsing functionality maxthon browser provides a rich set of features to improve your surfing experience.please remember to uninstall any previous versions of maxthon 2.x before installing the beta version!here are some key features of "maxthon":- easy surfing - browsing with joytabbed browsing:- all the web pages are arranged as tabs inside main window to ease your navigation.- you can find almost all common operations in the right-click menu of tabs.mouse gestures:- hold right mouse button and perform the gestures to access common features such as back forward refresh and close tab.- you can set up your own mouse gestures in setup center.maxthon smart acceleration:- boost the browsing speed of your frequent visit websites.- and the super acceleration mode can improve your browse speed even more.magic fill:- fill all the forms with magic fill by a single click. it can ...

ادامه مطلب  

دانلود maxthon cloud browser v5.0.4.2000  

درخواست حذف این مطلب
the maxthon browser application was designed to be a powerful tabbed browser built for all users. besides basic browsing functionality maxthon browser provides a rich set of features to improve your surfing experience.please remember to uninstall any previous versions of maxthon 2.x before installing the beta version!here are some key features of "maxthon":- easy surfing - browsing with joytabbed browsing:- all the web pages are arranged as tabs inside main window to ease your navigation.- you can find almost all common operations in the right-click menu of tabs.mouse gestures:- hold right mouse button and perform the gestures to access common features such as back forward refresh and close tab.- you can set up your own mouse gestures in setup center.maxthon smart acceleration:- boost the browsing speed of your frequent visit websites.- and the super acceleration mode can improve your browse speed even more.magic fill:- fill all the forms with magic fill by a single click. it can ...

ادامه مطلب  

دانلود avant browser 2018 build 6 ultimate  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: browser, مرورگر, مرورگر اینترنت, دانلود مرورگر اینترنت, دانلود نرم افزار avant browser, اوانت بروزر, avant force, دانلود browser اینترنت, نرم افزار مرورگر اینترنت کامل, دانلود بروزر اینترنت, دانلود بروزر, دانلود مرورگر, دانلود اوانت بروزر, download avant browser for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, cracked, avant browser direct download link, crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv avant browser, دانلود avant browser, داونلود, دانلد, نرم افزار avant browser, سافت ور avant browser, کرک avant browser, شماره سریال avant browser, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار avant browser, دانلود سافت ور, دانلود آخرین نسخه نرم افزار avant browser, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, دانلود نرم افزار با لینک مستقیم, دانلود رایگان, داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, download اوانت بروزر, crack, keygen, patch, serial, دانلود, نرم افزار اوانت بروزر برای ویندوز, کرک اوانت بروزر, فول لایسنس, شماره سریال اوانت بروزر, کیجن, دریافت لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود نرم افزار اوانت بروزر, داونلود, دانلد, دانلود سافت ور, دانلود رایگان ...

ادامه مطلب