دانلود bridge constructor - بازی موبایل پل سازی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: bridge constructor پل سازی download bridge constructor download bridge constructor for android bridge constructor for android دانلود bridge constructor دانلود bridge constructor برای اندروید bridge constructor برای اندروید بازی bridge constructor برای اندروید پل سازی بازی پل سازی بازی bridge constructor برای htc بازی bridge constructor برای samsung بازی bridge constructor برای motorola بازی bridge constructor برای سامسونگ بازی bridge constructor برای اچ تی سی بازی bridge constructor برای موتورولا بازی پل سازی برای htc بازی پل سازی برای samsung بازی پل سازی برای motorola بازی پل سازی برای سامسونگ بازی پل سازی برای اچ تی سی بازی پل سازی برای موتورولا بازی پل سازی برای htc بازی پل سازی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود true skate - بازی موبایل اسکیت سواری  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: true skate اسکیت سواری download true skate download true skate for android true skate for android دانلود true skate دانلود true skate برای اندروید true skate برای اندروید بازی true skate برای اندروید اسکیت سواری بازی اسکیت سواری بازی true skate برای htc بازی true skate برای samsung بازی true skate برای motorola بازی true skate برای سامسونگ بازی true skate برای اچ تی سی بازی true skate برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسکیت سواری برای motorola بازی اسکیت سواری برای سامسونگ بازی اسکیت سواری برای اچ تی سی بازی اسکیت سواری برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسک ...

ادامه مطلب  

دانلود hill climb racing - بازی موبایل صعود به تپه  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: hill climb racing صعود به تپه download hill climb racing download hill climb racing for android hill climb racing for android دانلود hill climb racing دانلود hill climb racing برای اندروید hill climb racing برای اندروید بازی hill climb racing برای اندروید صعود به تپه بازی صعود به تپه بازی hill climb racing برای htc بازی hill climb racing برای samsung بازی hill climb racing برای motorola بازی hill climb racing برای سامسونگ بازی hill climb racing برای اچ تی سی بازی hill climb racing برای موتورولا بازی صعود به تپه برای htc بازی صعود به تپه برای samsung بازی صعود به تپه برای motorola بازی صعود به تپه برای سامسونگ بازی صعود به تپه برای اچ تی سی بازی صعود به تپه برای موتورولا بازی صعو ...

ادامه مطلب  

دانلود temple run 2 - بازی موبایل فرار از معبد 2  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: temple run 2 فرار از معبد 2 download temple run 2 download temple run 2 for android temple run 2 for android دانلود temple run 2 دانلود temple run 2 برای اندروید temple run 2 برای اندروید بازی temple run 2 برای اندروید فرار از معبد 2 بازی فرار از معبد 2 بازی temple run 2 برای htc بازی temple run 2 برای samsung بازی temple run 2 برای motorola بازی temple run 2 برای سامسونگ بازی temple run 2 برای اچ تی سی بازی temple run 2 برای موتورولا بازی فرار از معبد 2 برای htc بازی فرار از معبد 2 برای samsung بازی فرار از معبد 2 برای motorola بازی فرار از معبد 2 برای سامسونگ بازی فرار از معبد 2 برای اچ تی سی بازی فرار از معبد 2 برای موتورولا بازی فرار از معبد 2 برای htc باز ...

ادامه مطلب  

دانلود real steel - بازی موبایل جنگ ربات ها  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: real steel جنگ ربات ها download real steel download real steel for android real steel for android دانلود real steel دانلود real steel برای اندروید real steel برای اندروید بازی real steel برای اندروید جنگ ربات ها بازی جنگ ربات ها بازی real steel برای htc بازی real steel برای samsung بازی real steel برای motorola بازی real steel برای سامسونگ بازی real steel برای اچ تی سی بازی real steel برای موتورولا بازی جنگ ربات ها برای htc بازی جنگ ربات ها برای samsung بازی جنگ ربات ها برای motorola بازی جنگ ربات ها برای سامسونگ بازی جنگ ربات ها برای اچ تی سی بازی جنگ ربات ها برای موتورولا بازی جنگ ربات ها برای htc بازی جنگ ربات ها برای samsung بازی جنگ ربات ه ...

ادامه مطلب  

دانلود angry birds friends - بازی موبایل پرندگان خشمگین دوستان  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: angry birds friends پرندگان خشمگین دوستان download angry birds friends download angry birds friends for android angry birds friends for android دانلود angry birds friends دانلود angry birds friends برای اندروید angry birds friends برای اندروید بازی angry birds friends برای اندروید پرندگان خشمگین دوستان بازی پرندگان خشمگین دوستان بازی angry birds friends برای htc بازی angry birds friends برای samsung بازی angry birds friends برای motorola بازی angry birds friends برای سامسونگ بازی angry birds friends برای اچ تی سی بازی angry birds friends برای موتورولا بازی پرندگان خشمگین دوستان برای htc بازی پرندگان خشمگین دوستان برای samsung بازی پرندگان خشمگین دوستان برای motorola بازی پرندگان خشمگی ...

ادامه مطلب  

دانلود subway surfers - بازی موبایل فرار در مترو  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: subway surfers فرار در مترو download subway surfers download subway surfers for android subway surfers for android دانلود subway surfers دانلود subway surfers برای اندروید subway surfers برای اندروید بازی subway surfers برای اندروید فرار در مترو بازی فرار در مترو بازی subway surfers برای htc بازی subway surfers برای samsung بازی subway surfers برای motorola بازی subway surfers برای سامسونگ بازی subway surfers برای اچ تی سی بازی subway surfers برای موتورولا بازی فرار در مترو برای htc بازی فرار در مترو برای samsung بازی فرار در مترو برای motorola بازی فرار در مترو برای سامسونگ بازی فرار در مترو برای اچ تی سی بازی فرار در مترو برای موتورولا بازی فرار در مترو برای ht ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition v1.1.0.4 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition v1.1.0.9 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود subway surfers v1.71.1 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: subway surfers فرار در مترو download subway surfers download subway surfers for android subway surfers for android دانلود subway surfers دانلود subway surfers برای اندروید subway surfers برای اندروید بازی subway surfers برای اندروید فرار در مترو بازی فرار در مترو بازی subway surfers برای htc بازی subway surfers برای samsung بازی subway surfers برای motorola بازی subway surfers برای سامسونگ بازی subway surfers برای اچ تی سی بازی subway surfers برای موتورولا بازی فرار در مترو برای htc بازی فرار در مترو برای samsung بازی فرار در مترو برای motorola بازی فرار در مترو برای سامسونگ بازی فرار در مترو برای اچ تی سی بازی فرار در مترو برای موتورولا بازی فرار در مترو برای ht ...

ادامه مطلب  

«توطئه زبانی» به جای «اقدام و عمل» عامل غلبه ن?  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی رجانیوز - مهدی جمشیدی*: در این مقاله، دوازدهمینِ انتخاباتِ ریاست جمهوری که در سالِ نودوشش برگزار گردید، «تبیین» شده است. به بیان دیگر، پرسش این است که چرا در این انتخابات، نیروهای اعتدال گرا توانستند بیشتر از نیروهای انقلابی، توجه و اعتنای افکارِ عمومی را به سوی خود جذب کرده و اکثریتِ آراء را به دست آورند؟ از آنجا که در این انتخابات، «زبان» و «گفتار» از جایگاه و نقشِ متمایز و بسیار برجسته ای برخوردار بود، کامیابی نیروهای اعتدال گرا به عنصرِ زبان و گفتار ارجاع داده شد. نیروهای اعتدال گرا به دلیل این که کارنامه اشان در مدّتِ چهار سالی که دولت را در اختیار داشتند، از «عمل» و «اقدام» و «کار» تهی بود، «توطئۀ زبانی» را جایگزینِ «نقدِ عمل» کردند و به این واسطه، بر نیروهای انقلابی، غلبة نسبی یافتند. در این نوشته، بازی زبانی و گفتاریِ نیروهای اعتدال گرا، از این جهت «توطئه» خوانده شده که آنها در این بازی، «حقیقت» و «اخلاق» را نادیده گرفتند و به انجامِ عملیّاتِ روانی رو آوردند تا بتوانند نیروهای انقلابی را به حاشیه کشانده و به هر وسیله ای، حضورِ خود را در قدرت، تداوم بخشند. در این مقاله، فروعِ «تدافعی» و «تهاجمیِ» توطئۀ زبانیِ نیروهای اعتدال گرا، برشمرده شده و مشخص گردیده که آنها بر اساسِ کدام «دوگانه سازی های غیرواقعی و جعلی»، خود را از لبة پرتگاه رهانده و دولتِ بعدی را نیز از آنِ خود کردند. در حالی که نیروهای انقلابی از اهمیت و قدرتِ زبان و گفتار در جهانِ اجتماعی و میدانِ رقابت ها و کشمکش های سیاسی، غافل هستند، نتیجه ای که از این مطالعه حاصل شد، سلسله قواعد و مقولاتِ زبان شناختی و گفتاری است که به آنها پیشنهاد شده است تا نقص ها و خلاء های زبان و ادبیات خود را برطرف سازند.عالَمی را یک سخن، ویران کندروبَهانِ مُرده را شیران کند[1]مقدّمه:انتخاباتِ ریاست جمهوری سالِ نودوشش، یک «واقعیّتِ اجتماعی» به شمار می آید؛ چراکه از متنِ «جهانِ اجتماعی» برخاسته و حاصلِ کنشِ جمعی در پهنه ای گسترده است که وضعِ سیاسی را مشخص کرده است. نتیجۀ این واقعیّتِ اجتماعی، احوال و اوضاعِ «فکری» و «بینشیِ» جهانِ اجتماعی را آشکار کرد و نشان داد که در زیرِ پوستِ جامعه، چه می گذارد و برآیندِ جهت گیری های آن چگونه است. به این سبب، انتخابات از این منظر که به شناختِ دقیق و معتبرِ جهانِ اجتماعی کمک می کند، اهمیت فراوان دارد.«تبیینِ» واقعیّتِ اجتماعی، به معنی «تعلیل» آن است؛ و تعلیل یعنی محققِ اجتماعی باید مطالعه کند که واقعیّتِ اجتماعی، چرا شکل گرفته است. پس تبیین، ناظر به «چرایی» است و از عواملِ مؤثر بر پدید آمدنِ واقعیّتِ اجتماعی سخن می گوید. از آنجا که تبیینِ هر واقعیّتِ اجتماعی، «ریشه ها» و «خاستگاه ها»ی آن را مشخص می کند، خواه نا خواه، به روشن شدنِ «ماهیّتِ» آن نیز می انجامد. دربارۀ انتخاباتِ ریاست جمهوری سالِ نودوشش نیز، نخستین و عمده ترین پرسشی که باید به آن پرداخت، پرسش از چراییِ نتیجه ای است که در اثرِ آن به دست آمد.در مقالۀ پیش رو، نگارنده کوشیده است از زاویۀ گفتار و زبان، به انتخابات سال نودوشش بنگرد و آن را تحلیل کند؛ زاویه ای که تا حدّ زیادی، مغفول واقع شده و کمتر محققی به آن توجه کرده است، حال آن که به طورِ کلّی، اهمیت و منزلتِ گفتار و زبان در جهانِ اجتماعی، فراتر از توصیف است و به طورِ خاص، آنجا که مباحثات و مجادلات به عرصۀ عمومی کشیده می شود و نخبگان باید با توده های مردم سخن بگویند تا آنها را به خود جذب کنند، مسأله بسیار حساس تر و پیچیده تر می شود و چه بسا تمامِ تقابل ها و کشمکش ها، به ساحتِ گفتار و زبان منحصر گردد و این ساحت، سرنوشتِ شخصیت ها و جریان ها را تعیین کند.در انتخاباتِ ریاست جمهوری سالِ نودوشش، نه پیروزیِ نیروهای اعتدال گرا، قطعی بود و نه پیروزیِ نیروهای انقلابی. از یک سو، نیروهای انقلابی در شرایطی قرار داشتند که همراه کردنِ اکثریّتِ مردم با خود، کاری نبود که برای آنها ساده باشد؛ و از سوی دیگر، نیروهای اعتدال گرا نیز دچارِ این ضعف و محدودیّت بودند که در عمل، نتوانسته بودند تغییری ایجاد کنند و واقعیت های جاری، با وعده های آنها فاصلۀ بسیار زیادی داشت. بر این اساس، نیروهای اعتدال گرا برای این که نتیجۀ انتخابات را از آنِ خود کنند، «روش ها»ی خاص و متفاوتی را در پیش گرفتند که پیروزیِ «غیرطبیعی» و «نابهنجار» آنها را به دنبال داشت. به عبارتِ دیگر، آنچه که بیش از پیروزیِ دوبارۀ نیروهای اعتدال گرا اهمیت دارد، «روش ها»ی بی سابقه یا کم سابقه ای بود که آنها در تبلیغاتِ انتخاباتیِ خود به کار گرفتند. در حالی که نیروهای انقلابی، بر حوزۀ اقتصاد تمرکز کرده بودند و به درستی، این نقطه را پاشنۀ آشیلِ نیروهای اعتدال گرا می دانستند، نیروهای اعتدال گرا نیز جهت گیریِ متقابلِ تهاجمی را برگزیدند، اما با این تفاوت که بی پروا و گستاخانه، به برخی از «خطوطِ قرمز» و «بیّنات» و «محکماتِ» انقلاب حمله کردند. حسن روحانی به خوبی می دانست که برجام، از آنچنان قدرتی برخوردار نیست که بتواند دوباره او را بر کرسیِ ریاست جمهوری بنشاند و همین واقعیت، به طورِ واضح، او را «نگران» و «آشفته» و «عصبی» کرده بود. منطقِ عمل گرایانۀ او اقتضاء می کرد که با وجودِ این نقص و ضعفِ بزرگ، چاره ای بیندیشید و به هر روشی روآورد تا به رئیس جمهورِ تک دوره ای تبدیل نشود. او که «قشرِ متجدِّد» و «قشرِ خاکستری» را به عنوانِ مخاطبانش انتخاب کرده بود، خود را ناگزیر دید که به واسطۀ «ساختارشکنیِ زبانی» و «عبورِ گفتاری از خطوطِ قرمز»، مقبولیّتِ اجتماعی خود را در میانِ این دو قشر، بازتولید و احیاء کند. کار حسن روحانی در جنبۀ ایجابی نیز، ماهیّتِ غیرزبانی نداشت؛ او در اینجا نیز به زبان روآورد و به واسطۀ «اقتدار و غلبۀ زبانی»- و نه غلبۀ «عملکردی» یا «برنامه ای» یا «شخصی»- دوباره به قدرت دست یافت. بر این اساس، او بر «زبان» تمرکز کرد و از آن، بهره های فراوان برد.[یکم]. کارنامۀ نیروهای اعتدال گرا، از «عمل» تهی بوددر طولِ چهار سال که نیروهای اعتدال گرا، در دولت مستقر بودند و قدرتِ اجرایی را در اختیار داشتند، «فرضیه ها»ی خود را آزمودند، اما تمامِ فرضیه های شان دربارۀ چگونگیِ مدیریتِ انقلاب، ابطال گردید. نیروهای اعتدال گرا معتقد بودند که بازسازیِ رابطه با دولت های غربی، به خصوص ایالات متحدۀ امریکا، کلیدِ گشایشِ اقتصادی است و باید بی درنگ، در مسیرِ مذاکرۀ مستقیم و مستقل با امریکا حرکت کرد تا هر چه زودتر، توافق حاصل شود و رونق و شکوفاییِ اقتصادی پدید آید. کوشش های نیروهای اعتدال گرا در این باره، به شکل گیریِ توافق نامۀ «برجام» انجامید، اما گذشته از این که محتوای برجام، دلالت بر عقب نشینی های گستردۀ مذاکره کنندگان ایرانی از منافعِ هسته ای داشت، امریکا در عمل حتی به همین توافق نامه هم پایبند نبود و برخلافِ وعدۀ نیروهای اعتدال گرا، نه تنها در روزِ اجرای برجام، همۀ تحریم ها لغو نشدند و این روند تاکنون نیز ادامه یافته است، بلکه گفته شد مقصود از لغو تحریم ها، لغو تحریم هایی بوده که در برابرِ فعالیت های هسته ای ایران برقرار گردیده است، و نه تحریم های دیگر. بنابراین، برجام به عنوانِ بزرگ ترین پیروزیِ موردِ ادعای نیروهای اعتدال گرا، تأثیری بر «معیشتِ مردم» ننهاد و با این که «چرخِ سانتریفیوژها» از کار افتاد، اما «چرخِ اقتصاد» به حرکت درنیامد. علاوه بر این، چون در طولِ این مذاکراتِ چهار ساله، دولت از «ظرفیت ها و استعدادهای درونی» غفلت کرد و تمامِ همّت و توان خود را صَرفِ به نتیجه رسیدنِ مذاکرات نمود، خود نیز نتوانست گِرهی از مشکلاتِ معیشتیِ مردم بگشاید و طبقاتِ محروم و فقیر را از چنگالِ دشواری ها و تنگناهای غیرقابلِ تحمل برهاند.به این ترتیب، نیروهای اعتدال گرا در ماه های پایانیِ دولتِ خویش، و پس از یک فرصتِ چهار ساله ، کارنامۀ درخور و درخشانی نداشت که رضایت و خشنودیِ مردم را به دست آورد. دستِ نیروهای اعتدال گرا، خالی از «عمل» و «اقدام» بود؛ انبوهِ «وعده های بر زمین مانده»، آنها را به هراس افکنده بود؛ کلیدِ آنها، هیچ قفلی را نگشوده بود؛ فاصلۀ میانِ «ادعا» و «عمل»، بسیار بود؛ آنها سخت از مناظره می هراسیدند، چون می دانستند در «لبۀ پرتگاه» قرار دارند و با تلنگری، به عمقِ درّه فرومی افتند. از این رو، احتمالِ «تک دوره ای شدنِ» دولتِ نیروهای اعتدال گرا، بلوفِ سیاسی نبود، بلکه یک امکانِ واقعی و برخاسته از شواهد و قراینِ عینی بود. این «بن بستِ هولناک»، آنها را وادشت تا چاره ای بجویند.[دوم]. نیروهای اعتدال گرا، «توطئۀ زبانی» را جایگزینِ «نقدِ عمل» کردنددر این میان، ناگهان نیروهای اعتدال گرا، جنگِ روانیِ عجیب و غریبی به راه انداختند که متکی بر «گفتار» و «زبان» بود. نیروهای اعتدال گرا که در قلمرو «عمل» و «اقدام»، برگِ برنده ای در اختیار نداشتند، به گفتار و زبان پناه بردند تا شاید از مهلکه ای که در آن گرفتار شده بودند، رهایی یابند. حسن روحانی، چه در سخنرانی های انتخاباتی و چه در مناظره های انتخاباتی خویش، شروع به «لفّاظی» و «مغالطه» کرد و کوشید با «فرار به جلو»، سایۀ نقد را از سرِ خود بردارد و رقیبان را منفعل گرداند. او در تجربۀ انتخاباتِ سالِ نودودو، به خوبی دریافته بود که در فعالیّت های انتخاباتی، «حرف» و «سخن» و «کلامِ» کوتاه و مجمل و ساده، اما جذاب و گیرا و ابتکاری، بیش از هر سلاحی، بُرنده است و او باید تلاش کند از طریقِ «زبان»، همه را کنار زده و دوباره قدرت را در دست گیرد. حسن روحانی که هم بیش از هر چیز، به کارهای امنیتی پرداخته بود و هم به دلیل برخورداری از روحیۀ عمل گرایی، معیارهای اخلاقی در نظرش اهمیتی نداشت، بازی باخته را تنها بر اساسِ به کار گرفتنِ «شگردها و حیله های زبانی»، بُرد: او میانِ «مردم» و «واقعیت»، دیوار کشید تا واقعیت، از جامعه پنهان بماند؛ او برای خودش، از «هیچ»، «همه چیز» ساخت؛ «کذب» را به جای «حقیقت» نشاند؛ «جوفروشی» و «گندم نمایی» کرد؛ «تزویر» و «نفاق» و «دوگانگی» را به اوج رساند؛ از «خدعه» و «نیرنگ» و «فریب کاری» نهراسید؛ و ... . نیروهای اعتدال گرا، دست شان از «عمل» تهی بود، ولی دهان شان پُر از «حرف» بود؛ آنها با «دستِ خالی» و «دهانِ پُر»، بر نیروهای انقلابی غلبه یافتند. آنها نتوانستند در طول چهار سال، واقعیّت ها را متناسب با وعده هایی که به مردم داده بودند، دگرگون سازند، اما توانستند در طول چند هفته، «حقیقت» را از دسترسِ ذهنِ مردم خارج سازند. آنها از طریقِ «تهاجمِ زبانی»، واقعیت ها را وارونه تصویر کردند، و از این جمله باید به «تصویرسازیِ بسیار منفی از رقیب» یا «رقیب هراسی» اشاره نمودکه بخش هایی از مردم را از نیروهای انقلابی، گریزان کرد.[سوم]. تقدیرِ جهانِ انسانی، در اختیارِ زبان استتأکید و حساسیّتِ نگارنده بر گفتار و زبان، برخاسته از علومِ انسانیِ غربی نیست، بلکه قرن ها پیش از این، میراثِ معرفتیِ ما بر اهمیتِ خاصِ زبان در جهانِ اجتماعی، اصرارِ فراوان ورزیده و نقش و منزلتِ زبان را به شکل های گوناگون، بازگو کرده است. از جمله در قرآن کریم می خوانیم:وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحی‏ بَعْضُهُمْ إِلی‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً[2]و این گونه است که در برابرِ هر پیامبری، دشمنانی از شیاطینِ انس و جنّ قرار دادیم؛ آنها به طورِ پنهانی و برای فریفتنِ مردم، سخنانِ آراسته اما باطل، به یکدیگر می گفتند.شیطان در لغت به معناى شریر است و در اثرِ غلبۀ استعمال، بیشتر به ابلیس اطلاق مى شود. کلمۀ جِنّ از مادۀ جَنّ و در لغت به معناى استتار و نهان شدن است و در عرفِ قرآن به معناى طائفه اى از موجوداتِ غیرملائکه هستند که شعور و اراده دارند و از حواسِ ما پنهانند، و خداوند، ابلیس را از سنخِ جنّ معرفى کرده است. کلمۀ وحى به معناى گفتارِ درِ گوشى و پنهانى و محرمانه است. و زُخْرُف، آن آرایشی را گویند که آدمى را به اشتباه بیندازد، پس زُخْرُفَ الْقَوْل، آن گفتارى است که امر را بر انسان مُشتبه سازد. بنابراین، معناى آیه چنین مى شود: ای پیامبر! همان طور که براى تو، دشمنانى از شیطان هاى اِنسى و جنّى قرار داده ایم که «پنهانى» و «با اشاره»، بر ضدّ تو نقشه می ریزند و با «سخنانِ آراسته»، مردم را «اغفال» و دچارِ «خطا» و «اشتباه» می کنند، براى تمامىِ انبیاى گذشته نیز، چنین دشمنانى قرار دادیم. از طرفِ دیگر، گویا مُراد آیه این باشد که شیطان هاى جنّى به وسیلۀ وسوسه، مطالبی را به شیطان هاى اِنسى منتقل و القاء مى کنند و شیطان هاى اِنسى هم، آن مطالب را به طور مَکر و تسویلِ[3] پنهانى و براى این که مردم را فریب دهند - یا براى این که خودشان فریب آن را خورده اند - به همدیگر مى رسانند.[4]پس در اینجا، حکمتِ آهسته سخن گفتنِ شیاطین با یکدیگر این است که کسی از آن مطلع نگردد تا نقشه های شان، به سرانجام برسد. و نکتۀ دیگر این که شیاطین، راه های اغفالِ مردم را به یکدیگر می آموزند و در واقع، تجربه های خود را بازگو می کنند تا بر قدرتِ شیاطینِ دیگر نیز در گمراه کردنِ انسان ها، افزوده شود. آنچه در این آیه، ارتباطی تنگاتنگ با مسألۀ این نوشته دارد، «زُخْرُفَ الْقَوْل» که همچون ابزار و وسیله ای برای پیشبردِ هدف های خبیث و شیطانی، به کار گرفته می شود. «زُخْرُفَ الْقَوْل»، در درجۀ اول، «قَوْل» است؛ یعنی «سخن» و «بیان» و «گفتار» است، و نه بیشتر، اما سخن و بیان و گفتاری که «زُخْرُف» است؛ به این معنی که «زیبا» و «آراسته» است، دلنشین و جذاب به نظر می رسد، در حالی که زیبایی و آراسته گی، فقط خصوصیتِ «ظاهر» و «پوستۀ» آن است، اما «باطن» و «مغزش»، باطل و تباه است. اصلِ مسأله نیز همین «زیبایی» و «آراسته گی» است؛ چه این که اگر گفته های شیاطین، «زُخْرُف» نباشد، شاید کمتر کسی به دامِ شیاطین گرفتار شود و از گفته های شان تبعیّت کند. از این رو، می توان گفت اقوالِ شیاطین نه به سببِ باطل بودن شان، که به سببِ تزیین و زیباییِ ظاهری، انسان را به سوی خود جذب می کنند.به طورِ کلّی گفته می شود که چون «اکثریّتِ افردِ جامعه» از کسانی هستند که سخنانِ باطل و انحرافی در آنها اثر می گذارد و در دیانت شان، خلل ایجاد می کند، مقتضای «مصلحتِ جامعه» این است سخنانی که تودۀ مردم را دچار انحراف و گمراهی می کند، در عرصۀ عمومی مطرح نشود، به خصوص از این جهت که برخی اشکالات و شبهات را می توان به صورتی بیان کرد که هم مستحکم و معقول به نظر آیند، و هم با به کارگیری چاشنی های ادبی از قبیلِ شعر و داستان، جذاب و اثرگذار و گیرا شوند؛ چنان که قرآن کریم در آیۀ دوازدهم از سورۀ انعام تصریح می کند که «شیاطینِ إنس»، به وسیلۀ سخنانِ زیبا و شیرین (زُخْرُفَ الْقَوْل)، دیگران را مى فریبند.[5]در نهج البلاغه نیز، روایتِ پُرمغز و عمیقی از رسول اکرم - صل الله علیه و آله و سلم - دربارۀ زبانِ منافق نقل شده است:وَ لَقَدْ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله علیه وآله) إِنِّی لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِی مُؤْمِناً وَ لَا مُشْرِکاً أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَیَمْنَعُهُ اللَّهُ بِإِیمَانِهِ وَ أَمَّا الْمُشْرِکُ فَیَقْمَعُهُ اللَّهُ بِشِرْکِهِ وَ لَکِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمْ کُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ عَالِمِ اللِّسَانِ یَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَ یَفْعَلُ مَا تُنْکِرُونَ[6]رسول خدا - صلی الله علیه و آله – می فرمود: من بر امّتم نه از مؤمن هراسانم و نه از مشرک ترسان، چه مردِ با ایمان را، خدا به خاطرِ ایمان وى باز مى دارد، و مشرک را به خاطرِ شرکِ او، از پاى در مى آرد. لیکن من بر شما از مردِ دورویى مى ترسم که - به حُکمِ شرع - داناست. او چیزى را مى گوید که آن را نیکو مى شمارید و کارى مى کند که آن را ناپسند مى دارید.در این روایتِ شریف، دوگانۀ «جَنَان/ لِّسَان»، متناسب با دوگانۀ «مُنَافِق/ عَالِم» بیان شده است، به طوری که «نِفَاق» به «جَنَان» نسبت داده شده است، و «علم» به «لِّسَان».«جَنَان» مفهومی است ناظر به «قلب/ دل/ درون/ باطن» که امری «پنهان» و «ناپیدا»ست، و «لِّسَان» مفهومی ناظر به «زبان/ گفتار/ حرف/ سخن» که امری «آشکار» و «پیدا»ست. بنابراین، انسانِ منافق کسی است که از لحاظِ «باطن»، «منافق» است، نه «مؤمن»، یعنی ایمان/ اعتقاد/ باورِ قلبی به دین ندارد و مسلمان نیست؛ و از لحاظِ «زبان»، «عالم» است نه «جاهل»، یعنی هر چند «دین دار» و «متدیّن» نیست، ولی در مقامِ زبان/ گفتار/ سخن، «دین شناس» و «دین دان» است. آنچه که باعث می شود کارِ شناخت منافق بر مردم دشوار شود، یکی پنهان بودنِ نفاق در دلِ اوست (مُنَافِقِ الْجَنَان)، و دیگری تظاهرِ او از طریقِ سخن دانی و سخنوری اش (عَالِمِ اللِّسَان) که امر را بر مردم، مُشتَبه می سازد. منافق در مقامِ «قَول» و «لِّسان»، عالِم و اهلِ مَعروف است و در قلمرو «دل» و «قلب»، منافق، و در «عمل» و «رفتار»، اهلِ مُنکَر.جلال الدین محمد بلخی، شاعرِ حکیمِ مسلمان، همین مضمون را به صورتی دیگر بیان کرده است:راه هموار است، زیرش دام هاقحطِ معنی در میانِ نام هالفظ ها و نام ها چون دام ها ستلفظِ شیرین، ریگِ آبِ عمرِ ماست[7]مقصود این است که اگر چه راهی که انسان پیش رو دارد، «هموار» است و انسان تصوّر می کند به آسانی می تواند آن را بپیماید، اما در زیرِ این راهِ هموار، «دام ها»ی فراوانی نهفته است که ممکن است انسان را گرفتار خود کند. و از جمله این دام ها، «الفاظ» و «اصطلاحات» هستند. پاره ای از الفاظ و اصطلاحات و گفتارها، از این جهت «معنا» ندارند و «دام» هستند که از هیچ حقیقتی حکایت نمی کنند و دروغین و ساختۀ توهم و نفسانیّتِ انسان هستند. ریگ عبات است از شن و رمل و سنگ ریزه، که خصوصیت آن این است که آب را در خود فرو می بَرد، و الفاظِ به ظاهر شیرین و در باطن «تهی» و «بیگانه با حقیقت»، از این لحاظ به ریگ تشبیه شده اند، که عمر و زندگیِ انسان را هدر می دهند و نابود می کنند. به بیانِ دیگر، اگر انسان فرصت های خود را صَرفِ سرگرم شدن با «الفاظِ بی محتوا» و «اصطلاحاتِ باطل» کند، در واقع، نه تنها حاصلی به دست نیاورده، بلکه سرمایۀ بی بدیل و گرانسنگِ عمرِ خود را به باد داده است. چه فرصت های بزرگی که به سببِ پرداختن به الفاظِ پُر طُمْطُراق و پُر هیاهو و صاحبِ شوکت و شکوه، از دست رفته اند، و چه انسان هایی که به واسطۀ بازی با الفاظ، انسان های دیگر را فریفته و جامعۀ انسانی را به انحطاط و سقوط کشاندند. ما در انتخاباتِ سالِ نودوشش، به روشنی مشاهده کردیم که «بازی با الفاظ» و «بازی گریِ زبانی» و «حرف های عامه پسند اما غلط و دورغین»، چگونه موجب گردید نتیجۀ انتخابات، تغییر یابد و نیروهای اعتدال گرا از موقعیتِ لرزانی که در آن قرار داشتند، عبور کنند، در حالی که شاید در نگاه ابتدایی و خام، نتوان شأن و نقشِ چندانی برای گفتار و زبان در نظر گرفت.و به راستی، زبان مقوله ای بس پیچیده و حیرت زاست:ای زبان! هم گنجِ بی پایان توییای زبان! هم رنجِ بی درمان تویی [8][چهارم]. توطئۀ زبانیِ نیروهای اعتدال گرا، فروعِ تدافعی و تهاجمی داشتتوطئۀ زبانیِ نیروهای اعتدال گرا، در دو حوزه سامان دهی و طراحی شده بود: حوزۀ «تدافعی» و حوزۀ «تهاجمی». اما در حوزۀ تدافعی، راهبردهای زبانی که از پی می آیند، در پیش گرفته شد:[الف]. برجام، یک موفقیتِ بزرگ و بی نظیر بود.[ب]. تمام تحریم ها در اثرِ برجام، لغو شده است.[ج]. می توان با برجام های دیگر، بقیۀ تحریم ها را نیز لغو کرد.[د]. مطابقِ آمار، تورم و بیکاری کاهش یافته، و رشد و سرمایه گذاری، افزایش.[هـ]. بقیۀ دستاوردها و نتایجِ اقتصادیِ برجام، به تدریج و در دولتِ دوم، ظاهر خواهد شد.[و]. باید راهی را که با یکدیگر شروع کردیم را ادامه دهیم، و از نیمۀ راه بازنگردیم.نیروهای اعتدال گرا در انتخاباتِ سالِ نودودو نیز گفته بودند «باید چرخِ سانتریفیوژ بچرخد، اما چرخِ اقتصاد هم باید بچرخد». اگرچه این گفته، تأثیر زیادی بر بخش هایی از مردم نهاد و آنها را با خود همراه کرد، اما تن ...

ادامه مطلب  

مردم آماده تغییر وضع موجود هستند  

درخواست حذف این مطلب
جمع 3هزار نفری نیروهای انقلابی در جوار حرم امام راحل شور سیاسی جریان انقلابی را افزون کرده است.جمع 3هزار نفری نیروهای انقلابی در جوار حرم امام راحل شور سیاسی جریان انقلابی را افزون کرده است. از شهرستان ها تا پایتخت همه جمع شدند تا آرمان مشترک و انقلابی خود را یک صدا و هماهنگ دنبال کنند. یک شور انقلابی برخاسته از عقلانیت سیاسی به نمایش گذاشته شد تا نه حزبی با دستور و فرمایش از بالا و نه حزبی دولت ساخته و مدافع دولتمردان بلکه جبهه ای از مردم و برای مردم تشکیل شود و قدم های مانده تا انتخابات 96 را با آنان بپیماید. اتفاقی که پیش از این نیفتاده بود و ...

ادامه مطلب  

راز تأکید رهبر انقلاب بر موضوع «انقلابی گری»  

درخواست حذف این مطلب
بیادی: مردم مقابل افرادی که به دستاوردهای انقلاب بی تفاوت هستند سکوت نکنند مفهوم انقلابی گری از نگاه یک عضو جبهه ایستادگینگاهی به رفتار انقلابی و مصادیق آن سجادی: افراد انقلابی اهداف انقلاب را گم نمی کنند انقلابی گری یعنی طی کردن راه های میان بر برای رسیدن به اهداف انقلابی/فرمایشات رهبر انقلاب پاسخ به کسانی است که تلاش کردند برخی را تبرئه کنندمعاون رئیس جمهوری: امروز شاخص انقلابی گری تحقق اقتصاد مقاومتی استبه گزارش ایسکانیوز، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم سالگرد بنیانگذار انقلاب،امام راحل را شخصیت «مؤمنِ متعبدِ انقلابی» خواندند و با تأکید بر ادامه راه «امامِ انقلابیِ ملت» به عنوان تنها راه پیشرفت و تحقق اهداف مردم و نظام، پنج شاخص مهم «انقلابی گری» را تبیین کردند.بررسی شاخص های انقلابی گری بارها و بارها از زبان مسئولان و کارشناسان شنیده است اما پس از سخنرانی هفته گذشته مقام معظم رهبری، این عبارت بیش از پیش شنیده می شود و هر کسی از نگاه خود به تبیین «انقلابی گری» می پردازد.از این رو موضوع پرونده این هفته در بررسی و رصد مهمترین اخبار به این موضوع اختصاص پیدا کرده است و نظرات سیاسیون و کارشناسان سیاسی در این خصوص از جنبه های مختلفی پایش شد که در ذیل تحلیل ها و ابعاد مختلف انقلابی گری را به طور شفاف عنوان خواهیم کرد.*سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری: افراد انقلابی اهداف انقلاب را گم نمی کنندسیدکمال الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری درخصوص فرمایشات مقام معظم رهبری درباره "انقلابی گری" در گفت و گو با خبرنگار ایسکانیوز بیان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری مجموعه ای از نظرات ایشان در ارتباط با مسایل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مباحث بود که هر کدام در جای خود بحث مهمی را دارد.وی ادامه داد: گرایش های مختلفی در کشور وجود دارد که سلیقه ای است و در بسیاری از موارد این نسخه ها کارآمدی ندارد و نتیجه ای که باید بدهد عاید نمی شود؛ اما مقام معظم رهبری با توجه به برداشت درست و روشنی که از گفتمان انقلاب اسلامی دارند تحلیل های خوبی در زمینه مسایل انقلابی مطرح کرده اند. [ادامه مطلب...]*مسئول امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی:انقلابی گری یعنی طی کردن راه های میان بر برای رسیدن به اهداف انقلابیحمیدرضا ترقی مسئول امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در رابطه با فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص انقلابی گری در گفت و گو با خبرنگار ایسکانیوز، بیان کرد: فرمایشات ایشان مربوط به امسال نیست، سال گذشته در حرم حضرت امام (ره) راجع به نگاه حضرت امام به انقلابی گری مطالب مهمی را فرمودند و تاکیدشان بر این است که تا وقتی انقلاب اسلامی به اهداف و آرمان های خود نرسیده ما نباید روحیه انقلابی گری را در جامعه تضعیف کنیم.وی تصریح کرد: جامعه ای که به آرمان های خود در قله اهدافش می خواهد برسد باید با همان روحیه ای که از ابتدا انقلاب مبارزه کرده و در راه آن فداکاری و ایثارگری داشته است راه را ادامه دهد تا به قله اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی که ایجاد شده است بتواند یک جامعه نمونه اسلامی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی برسد.ترقی تاکید کرد:روحیه انقلابی گری حفظ همان خصوصیات، ویژگی ها و شاخصه های انقلاب کنندگانی است که با دقت، مراقبت، عقلانیت، اندیشه و برنامه ریزی در کنار حضرت امام ضمیمه سقوط و براندازی رژیم ستم شاهی را فراهم کردند.[ادامه مطلب...]*مفهوم انقلابی گری از نگاه یک عضو جبهه ایستادگیحسین کنعانی مقدم عضو جبهه ایستادگی درباره فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر "انقلابی گری" در گفت و گو با خبرنگار ایسکانیوز بیان کرد: ما باید در مسیری حرکت کنیم تا آرمان های انقلاب در آن مسیر حاصل شود و آن مسیر نبض انقلابی گری در مقابل شورش گری و بی قانونی عمل کردن است؛ به این معنا که فرد انقلابی معتقد بر این باشد تا در چارچوب قانون برای رسیدن به آرمان و اهدافی که حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری ترسیم کردند حرکت کند.وی با اشاره به این که استکبارستیزی نبض دوم انقلابی گری است، ادامه داد: شخص انقلابی تسلیم زور، استکبار، استبداد، استعمار و ظلم نمی شود و تفکرش عاشورایی یا همان "هیهات من الذله" است.[ادامه مطلب...]*عضو جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت: مردم مقابل افرادی که به دستاوردهای انقلاب بی تفاوت هستن ...

ادامه مطلب  

دولت موسوی خشن ترین برخوردها را با مخالفان علوم انسانی غربی داشت/ نمی توان لیبرال ها را بر سر کار آورد و انتظار داشت حقوق نجومی نگیرند/ قوه مج?  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی خبرگزاری فارس- فاطمه تذری:معتقد است دقیقا از سال ٥٧ به بعد جریان روشنفکری در ایران برای اینکه مقابل انقلاب بایستد فعال می شود و این موضوع را القا می کند که انقلابی عمل کردن، انقلابی بودن و انقلابی اندیشیدن، منجر به استبداد می شود و پشیمانی می آورد.تاکید می کند که اندیشمندان نئولیبرال و آنها که تنها راه حل موجود را «هضم شدن در نظام جهانی» می دانند، هنوز هم وظیفه دارند مخاطب را از این جهت اقناع کنند که هر انقلابی به استبداد می انجامد و شکست می خورد؛ هر انقلابی نوعی حکومت توتالیتر و حتی بدتر از استبداد آغازین ایجاد می کند؛ هر انقلابی خردگریزی و افراطی گری است.او عمیقا بر این باور است که ما جزئی از کل هستیم که نظام جهانی برای ما فقر و بی عدالتی را برنامه ریزی کرده است.«شهریار زرشناس» ایدئولوژیست و اندیشمند فعال در حوزه علوم انسانی در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس به روایت نحوه استعمار فرانو، تاریخ آغازین تهاجم فرهنگی در ایران و نفوذ فکری و سیاسی پرداخت و به شدت از سیاست های نئولیبرالیستی دولتی انتقاد کرد و هشدار داد که اگر وضع تفکر حاکمان کنونی بر همین منوال باشد، گفتمان انقلاب دچار بحران خواهد شد.آنچه در زیر می خوانید، بخش اول از گفتگوی ٤ ساعته ما با «شهریار زرشناس» است:فارس: تطورات مختلفی برای استعمار قائل می شوند؛ «استعمار نو»، «استعمار فرا نو» و «استعمار قدیم». در استعمار فرانو بحث جنگ نرم و به طبع آن مفاهمیمی مانند شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی و نفوذ مطرح می شود.نفوذ وجوه مختلف فرهنگی، علمی، امنیتی و سیاسی دارد و برخی معتقدند که نفوذ فکری و فرهنگی، لایه های جدی و عمیق نفوذ است. نظر حضرتعالی در این خصوص چیست و جریان نفوذ کدام یکی از بخش های جامعه را بیشتر تحت الشعاع قرار می دهد؟زرشناس: ماجرای نفوذ به خصوص با توجه به مفهومی که شما فرمودید، طی چند دهه اخیر رواج پیدا کرده است. یعنی با ظهور استعمار «پسامدرن» یا «استعمار فرانو» نقش رسانه ها و نقش فرآیندهای فرهنگی در ادغام کشورها، ملت ها و اقوام در جهت پروژه جهانی سازی نئولیبرال پررنگ شده است؛ با پررنگ شدن این نقش مسئله نفوذ هم اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.دوران استعمار کلاسیک یا کهن که از حدود قرن 14 و 15 میلادی شروع شد و دست کم تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت، دورانی است که عمدتاً با اشغال سرزمین و با تهاجم مستقیم نظامی و یا گماردن حاکمانی از کشور استعمارگر برای مردمان تحت سلطه، عملی و اجرایی می شد؛ مانند مواردی که ما در هند، ویتنام، آمریکای جنوبی و نمونه های عدیده دیگر شاهد بودیم.بعد از پایان جنگ جهانی اول و به خصوص از سال های دهه 1940 به بعد که جنبش های اعتراضی مردم کشورهای تحت سلطه، رو به گسترش رفت، موج جدیدی از استعمار پدیدار شد که عموما آن را «استعمار نو» می نامند.* ظهور دست نشانده ها در استعمار نودر «استعمار نو» به جای اینکه کشور استعمارگر مستقیماً کشور استعمار شده را اشغال کند و حاکمانی از خودش را آنجا بگمارد، معمولاً از میان مردم بومی همان سرزمین عده ای را به عنوان دست نشانده و حاکم انتخاب می کند.فرآیند وابستگی های سیاسی و اقتصادی ایجاد می کنند که مدارهای وابستگی عمدتاً حول سیاست و اقتصاد بنا شود؛ هرچند این به آن معنا نیست که به فرهنگ بی توجه هستند. موارد وابستگی به فرهنگ هم وجود دارد اما عمدتاً وابستگی از طریق اقتصادی و سیاسی ایجاد می شود.در موج «استعمار نو» وابستگی اقتصادی به این شکل است که معمولاً کشوری که تحت سلطه است تا حدٌ معینی از تکنیک و صنعت برخوردار می شود و همیشه نیازمند کشور «مادر» یا «متروپل» است.* دوران پهلوی مصادق عینی استعمار نو بودنمونه استعمار نو برای ما تجربه روشنی است و در سراسر دوران پس از مشروطه، به خصوص رژیم پهلوی (چه پهلوی اول چه پهلوی دوم) حکومت های استعماری از نوع استعمار نو بودند. عراق، مصر، شیلی، فیلیپین و کوبا از دیگر مصادیق کشورهای مستعمره نو هستند.از دهه 1980 یعنی درست چند سال بعد از اینکه ایدئولوژی مسلط نظام جهانی سلطه، از «لیبرال سوسیال دموکراسی» به سمت «نئولیبرالیسم» حرکت کرد، موج جدیدی در جهان سیاسی شروع شد که می توان آن را موج جهانی «نئو لیبرالیسم» نامید.این موج جهانی سازی دقیقاً با آن چیزی که ما آن را «استعمار فرانو» می نامیم توازن دارد. جالب است که در این موج جدید استعمار، کشورهای استعمارگر، کشورهای تحت سلطه را حتی از طریق حاکمان مستقیم دست نشانده اداره نمی کنند بلکه آن جوامع از راه وابستگی هایِ ایجاد شدهِ سیستمی، مدیریت می شوند.* رژیم های نئولیبرال، جای دست نشانده ها را می گیرندیعنی اگر در دوره استعمار نو، معمولاً دولتمردانِ دست نشانده ی استعمار، مردان خشن نظامی و چهره هایی مانند رضاخان، محمدرضا پهلوی و... بودند؛ در دوره استعمار «فرانو» و یا استعمار «پسامدرن»، معمولا آنها (آستعمارگران) سعی می کنند رژیم های «نئولیبرالی» با ظواهر «دموکراتیک» را بر سر کار بیاورند.این حاکمان شاید مستقیماً دست نشانده نباشند اما سیستم به نحوی طراحی شده که از طریق در هم تنیدگی اقتصادی توسط مدارهای نظام جهانی به طور کامل کنترل می شوند.ممکن است به کشور تحت سلطه در موج استعمار «پسامدرن» صنایع سنگین یا صنایع کلیدی هم داده شود ولی در هم تنیدگی و فشردگی اقتصاد جهانی، به گونه ای است که کشوری که جزء کشورهای متروپل نباشد، جزء کشورهای تحت سلطه محسوب می شود حتی اگر مانند هند صنایع کلیدی و مادر را هم دارا باشد؛ چون در مدار و ساختار نظامی جهانی حرکت می کند که اهرم های اصلی مدیریتی آن توسط کشور متروپل اداره می شود.ادغام شدن در این موج جدید به معنای «وابستگی» است، حتی اگر شما صنایع مادر را هم داشته باشید؛ یعنی کنترل شدن توسط هضم شدن در سیستم جهانی امکان پذیر می شود.فارس: همان جهانی شدن؟بله. اما یک پارامتر جدید هم اضافه شده که آن پارامتر «فرهنگ» است که از طریق نظام رسانه ای جهانی وارد می شود.زمانی که موج سوم انقلاب صنعتی که همان انقلاب الکترونیک است پدیدار شد، امکانی به نام «انقلاب انفورماتیک» به وجود آمد و «انقلاب انفورماتیک» شبکه درهم تنیده جهانی تحت عنوان فرآیند اطلاعات آزاد را با محوریت ماهواره، اینترنت و .... ایجاد کرد.* شبکه جهانی رسانه ای تقویت کننده وابستگی تمام عیار استاین مسئله یک فرهنگ واحد جهانی را که الگو گرفته از فرهنگ مدرن «نئولیبرال» است ایجاد و همه جا القا می کند. بنابراین از این به بعد وابستگی ها نه اینکه سیاسی نباشد اما نوع آن تغییر کرده است.نوع وابستگی اقتصادی نیز تغییر کرده است، یعنی اولاً از طریق در هم تنیدگی و پیوستن و هضم شدن نظام جهانی عملی می شود و ثانیاً نکته جدیدی با عنوان نفوذ فراگیر فرهنگی هم به آن اضافه شده است. یعنی درواقع خود شبکه جهانی رسانه ای که در حال حاضر در تک تک خانه های ما و در گوشی های ما است خودش مقوّم این وابستگی به صورت تمام عیار است.فارس: آن طوری که من از صحبتتان برداشت کردم قبلاً در «استعمار نو» نفوذ از طریق حاکمان وابسته انجام می شد اما در عصر کنونی، توده مردم خود خواهان پذیرش این نفوذ به دلیل پدیده «جهانی شدن» هستند.از طریق فرهنگ سازی و ادغام کردن وجوه اقتصادی و فرهنگی همه آحاد مردم در نظام جهانی!یعنی در واقع آحاد هر کشور به سمت این موضوع می روند که فرهنگ واحد و مدل واحد جهانیِ اقتصادی را بپذیرند و عملی کنند. البته حاکمان نیز نقش دارند؛ یعنی نه اینکه حاکمان بی نقش باشند منتهی مسئله این است که حاکمان، دیگر دست نشانده های مستقیم و خشن نیستند بلکه حاکمان همسو با نظام جهانی هستند اما بدون وجهه خشن موج دوم استعمار.* در استعمار فرانو کشور بدون کودتا و مشت آهنین وابسته کامل می شودتوجه کنید ما در سه موج استعمار با سه دسته حاکم روبرو هستیم: در موج اول، حاکمان از کشورهای استعمارگر هستند و به هیچ عنوان از کشورهای بومی نیستند. مثلا در الجزایر، حاکمان فرانسوی حکومت می کردند، در استرالیا پادشاه انگلستان حاکم بود و هند را نیز سر فرمانداری بریتانیا اداره می کرد.در موج دوم، حاکمان وابسته، دست نشانده هایی خشن، دیکتاتور و نظامی از خود سرزمین مستعمره هستند.و در موج سوم، ظاهر این دیکتاتوری خیلی خشن نیست و چهره نظامی اش کمرنگ شده اما جای آن ابزارهای تحمیق، سرکوب فرهنگی، حاکم کردن مدل جهانی و سبک زندگی نئولیبرال به عنوان سبک زندگی جهانی را جایگزین کردند.حاکمان سرزمین مستعمره موج سوم، از طریق انتخابات نیمه آزاد و در ظاهر انتخاباتی، برگزیده می شوند و با کودتا به قدرت نمی رسند ولی مدل فکر کردن این حاکمان؛ مدلی کاملاً غربی و نئولیبرال است و طوری برنامه سازی می کنند که روند جهانی سازی را به طور مستمر در جامعه تعمیق و تشدید کنند.این روند وابستگی کامل کشور است بی آنکه لازم باشد لزوماً از مشت آهنین و کودتای خشن استفاده شود.* فرهنگ؛ زمینه ای قوی تر در به وابستگی کشاندن جوامعبه این ترتیب پارامتر فرهنگ واحد جهانی بسیار موثر واقع شده و این فرهنگ واحد جهانی به طرق مختلف وارد زندگی تک تک مردم کشورهای تحت سلطه می شود.از طریق نظام دانشگاهی وارد کتب درسی می شود و ذهن دانشجویان را شستشو می دهد. از طریق بازار نشر در کتاب ها رخنه می کند و تفکر اقشار کتابخوان را تغییر می دهد. از طریق سینما با اقشار وسیع تری از جامعه روبرو می شود. از طریق برنامه های ماهواره ای و غیر ماهواره ای و فیلم ها و سریال های تلویزیونی سبک زندگی مورد نظر خود را ترویج می کند و به این ترتیب فرآیندهای وابستگی فرهنگی، نقش بسیار پررنگ تر از دو صورت قبلی استعمار پیدا می کند و کار به جایی می رسد که اساساً حرکت عمومی جامعه به گونه ای پیش می رود که فرهنگ مستقلِ رها از سبک زندگی نئولیبرال، اجازه نفس کشیدن پیدا نمی کند. اینجا مسئله نفوذ بسیار مهم می شود.* حاکمان در ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی همسو نیستندفارس: مسئله این است که ما در کشوری مانند ایران از «نفوذ» حرف می زنیم، در ایران وضعیت مقداری فرق دارد.درست است؛ در ایران نظام سیاسی کشور نظام همسو با امپریالیسم و استعمار جهانی نیست. نظامی است که از دل یک انقلاب مردمی ضداستعماری و ضداستبدادی و عدالت خواه برآمده و اتفاقاً نظامی است که می خواهد مقابل ساختار نظام جهانی بایستد.اینجا مسئله نفوذ مهم می شود. حاکمان همسو نیستند. البته ما به حاکمان دولت فعلی کاری نداریم؛ اینها روندشان فرق دارد، من ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب را می گویم.این ساختار، یک نظام انقلابی است که نمی خواهد به اصطلاح نُرم های نظام جهانی را بپذیرد چون این شیوه را ظالمانه می داند و می خواهد کاملاً در برابر آن ایستادگی کند و مسیر مستقلی را برود.* نسخه هایی که از طرف نظام جهانی داده می شود یک وجه نفوذ استبه تعبیر حضرت آقا محاسبه برخی آقایان تغییر کرده است و نظام انقلابی وطیفه دارد ذهنیت مسئولان را عوض کند.این مسئولان باید بپذیرند نسخه هایی که از طرف نظام جهانی به آنان داده می شود یک وجه نفوذ است. جامعه جهانی قصد دارد از دو وجه، نفوذِ خود را عملی کند: نخست از طریق رسوخ به درون حاکمیت و دولتمردانی که انقلاب کرده و دغدغه استقلال و عدالت و مبارزه با نظام جهانی را داشتند و دوم از راه نفوذ به توده جامعه.* تهاجم فرهنگی از راه تغییر در ذهنیت کارگزاران نظامتجربه برخورد با ایران پس از انقلاب نشان داد تجاوز نظامی به این کشور هیچ نتیجه ای ندارد. کودتای نوژه شکست می خورد، درگیرهای قومی شکست می خورد، جنگ تحمیلی شکست می خورد. بنابراین باید با روندهای فرهنگی نفوذ را عملیاتی کنند. به همین جهت است که امپریالیسم تصمیم می گیرد در جامعه کاری کند که ذهنیت مسئولان در سطوح مختلف قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه را تغییر دهد.این همان اتفاقی است که تحت عنوان «تهاجم فرهنگی» رخ می دهد. یعنی فرآیندی در جامعه شکل می گیرد که تدریجاً تلاش می کند بگوند نمی توانیم با مدل ها و رویکردهای انقلابی و جدا از نسخه های نظام جهانی دوام بیاوریم. ما باید در واحد نظام جهانی هضم شویم و هر آنچه آنها می گویند، بپذیریم.* آغاز جریان سازمان یافته تهاجم فرهنگی از ابتدای دهه 60فرایند تهاجم یا شبیخون فرهنگی یک شبه ممکن نیست و از یک مقطع به بعد تبدیل به نفوذ درون سیستم و جامعه می شود.ما از اوایل سال 60 و تحقیقاً از سال های 62 و 63، شاهد یک جریان سازمان یافته تهاجم فرهنگی هم در درون حاکمیت و هم در خارج آن هستیم که این جریان می خواهد معادله های انقلابی افراد را تغییر دهد.اگر دقت کنید می بینید که مضمون اصلی بیشتر آثاری که در دهه 60 در ایران مجوز می گیرد یا ترجمه شده و برای آن پروپاگاندای رسانه ای نیز صورت می گیرد، آثاری هستند که نوعی پشیمانی از انقلاب را القا می کنند.فارس: این اتفاق بیشتر از سال 67 به بعد و پس از جنگ رخ می دهد؟خیر. قبل از آن هم وجود داشت. مثال هایی از سال 60 تا 67 می زنم. در فضای فکری و در فضای بازار نشر کتاب، آثار نویسندگانی مانند «هانا آرنت»، «مانس اشپربر»، «آرتور کستلر»، « جورج اوروِل»، «کارلوس کاستاندا» ترجمه می شود. به موازات آن در سینما نیز فیلم هایی از «تارکوفسکی» و «پاراجانف» مطرح می شود.نگاه کنید خط بستر واحد اندیشه های این افراد چیست؟ دقیقاً القای این مطلب که هر انقلابی به استبداد می انجامد وشکست می خورد. هر انقلابی نوعی حکومت «توتالیتر» و حتی بدتر از استبداد آغازین ایجاد می کند. هر انقلابی افراطی گری است. هر انقلابی، خِردگریزی است.«هانا آرنت» در سال 1975 درگذشت اما تا سال 1980 هیچ گاه مورد اقبال بازار نشر کتاب کشور ما قرار نگرفته است.فارس:چرا؟به این دلیل که اصلاً ترجمه آثار او به فارسی در آن زمان ضرورتی نداشت زیرا «هانا آرنت» یکی از همکاران ناتوی فرهنگی است.فارس:نمی توان اینگونه توجیه کرد که 1975 میلادی مصادف با 1354 شمسی و در زمان حکومت شاهنشاهی بوده اما 1980 میلادی مصادف با سال 1359 بود که کشور در یک فضای به شدت باز و شاید بهتر است بگوییم هرج و مرج فرهنگی بوده است؟خیر؛ در زمان حکومت شاه هیچ مشکلی برای ترجمه آثار «هانا آرنت» وجود نداشت؛ مشکل برای ترجمه و انتشار آثار نویسندگان مارکسیست یا ضدامپریالیست یا رادیکال های ضداستعمار بود نه برای امثال نویسندگانی مانند آرنت و کستلر!فارس: می خواهم بگویم یک ولنگاری فرهنگی درست پس از پیروزی انقلاب به وجود آمد و همه از آن سوء استفاده کردند.فضای باز، قبل از انقلاب هم وجود داشت اما پس از انقلاب خطی در وزارت ارشاد شکل گرفت که به صورت سازمان یافته این اندیشه را ترویج می کرد.می خواهم روی این نکته دست بگذارم که آثار اصلی «هانا آرنت» در حد فاصل 1950 تا 1970 نوشته می شود. خانم آرنت همکار ناتوی فرهنگی است، ناتوی فرهنگی تشکیلاتی است که در سال 1949 توسط ناتو تاسیس شد، همانطور که می دانید ما یک ناتوی نظامی داریم که در سال 1948 ایجاد شد و درست یک سال بعد از آن، ناتوی فرهنگی را تاسیس می کنند.هدف ناتوی فرهنگی چیست؟ اولاً مبارزه با ایدئولوژی سوسیالیستی اردوگاه بلوک شرق و ثانیاً مبارزه با هر نوع آرمانگرایی انقلابی. هدف ناتوی فرهنگی این بود که در میان جوانان آرمان گرای انقلابی، القای یاس و تردید و شبهه کند.انبوهی از نویسندگان و تئوریسین ها، همکاران ناتوی فرهنگی هستند؛ از«هانا آرنت» و «آرتور کستلر» تا «برتراند راسل» و «ناباکوف».اتفاقاً در سال های پیش از انقلاب، مشکلی برای نشر آثار نویسندگان لیبرالِ مدافع نظام سرمایه داری وجود نداشت. به عنوان مثال انبوهی از آثار «برتراند راسل»، «ژان پل سارتر» و «رمون آرون» ترجمه شده است و برای چاپ آثار نویسندگان راستگرای به اصطلاح همسو با نظام سرمایه داری هیچ مشکلی نداشت.حتی آثار برخی نویسندگانی که کم و بیش دیدگاه های رادیکال دارند، مانند «فرانتس فانون» یک بار مجوز گرفت اما بعداً نگذاشتند.* زرادخانه ناتوی فرهنگی در اختیار روشنفکران ایرانیمسئله این است که دقیقاً از سال 57 به بعد یک جریان روشنفکری در ایران برای اینکه مقابل انقلاب بایستد، فعال می شود و این موضوع را القاء می کند که انقلابی عمل کردن، انقلابی بودن، انقلابی اندیشیدن منجر به استبداد می شود، پشیمانی می آورد، انقلابی نباید بود.این جریان می خواستند یک نوع یاس و پشیمانی از انقلاب را القاء کنند و به این منظور از زرادخانه ای که نویسندگان ناتوی فرهنگی در اختیارشان قرار داده بودند، استفاده کردند؛ شما یک دفعه می بینید ترجمه کتاب های «هانا آرنت» به بازار نشر تزریق می شود، سال 1359 عزت الله فولادوند «خشونت» را ترجمه می کند، سال 60 و 61 «انقلاب»، یکسال بعد «ریشه های توتالیتاریسم» و دو سال بعد «امپریالیزم توتالیتر» ترجمه می شود.فارس: نشریات هم پروپاگاندای زیادی برای این آثار می کنند.دقیقاً همینطور است. خانم «سیما کوبان» کتاب «چراغ» را برای تبلیغ «هانا آرنت» چاپ می کند، برخی اوقات گاه نامه های «آگه» در می آید و «کیهان فرهنگی» که از سال 63،64 توسط شمس الواعظین و رضا تهرانی منتشر می شد، تبلیغات سیاسی اینها بود.از سال 64 به بعد دو یا سه ترجمه از پوپر منتشر می شود؛ یکی ترجمه فولادوند است و دیگری ترجمه علی اصغر مهاجر.سوابق این مترجمین را نگاه کنید؛ همگی طرفداران اندیشه های لیبرال هستند و در همان زمان هم اوج ترجمه آثار «اریک فروم» به راه می افتد.شما قبل از انقلاب را که نگاه کنید یک کتاب «گریز از آزادی» اریک فروم چاپ شده بود که برنده جایزه سلطنتی نیز شد. کتاب «انسان برای خویشتن»، « جامعه سالم» احیاناً «زبان از یاد رفته» و نهایتاً 4 -5 کتاب دیگر نیز منتشر شد. در صورتی که پس از انقلاب تمام آثار او به فارسی ترجمه می شود؛ یعنی در مقطع 60 تا 67 همه آثار او به جز کتاب «به نام زندگی» ترجمه شد. معنی این چیست؟مثال دیگری می زنم. در دهه 30 یک کتاب از «جورج اورول» با ترجمه مغشوش و مغلوط منتشر می شود و دیگر کتابی از او نمی بینیم تا سال 60 که به یک باره کتاب «1984» و «قلعه حیوانات» با چند ترجمه و چند چاپ وارد حوزه نشر می شود.از «آرتور کستلر» نیز قبل از انقلاب تنها کتاب «از ره رسیدن و بازگشت» برای یک بار ترجمه و چاپ شد اما بعد از انقلاب موجی از کارهای کستلر به راه می افتد، به خصوص کتاب «ظلمت در نیمروز» که با چند ترجمه و چند چاپ وارد بازار نشر می شود و هنوز هم ادامه دارد.این روند قطعاً هدف دارد. شما وقتی این آثار را چه به لحاظ مضمون و چه به لحاظ محتوا بررسی می کنید می بینید آثار سفارشی ناتوی فرهنگی در جنگ نرم بوده است.کتابهایی که اساساً به این جهت منتشر می شد تا اولاً شهروندان کشورهای سوسیالیستی را هدف قرار دهد تا آنها را از هر نوع آرمان گرایی ضد سرمایه داری دور کند و ثانیاً آرمان گراهای جهان سوم را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا در دهه های 1950- 1960- 1970 نظام جهانی با موج جوانان آرمان گرای انقلابی از ویتنام تا نیکاراگوئه و از کوبا تا کره جنوبی روبرو بود.اینها باید این موج را به گونه ای کنترل و خفه می کردند. راه نظامی برایشان کافی نبود. بنابراین هم با چریک اسلحه به دست؛ مسلحانه می جنگیدند و هم از طریق نشر افکار ضدانقلابی، مروج یاس از انقلابی گری و القاگر پشیمانی از انقلاب می شدند.زمانی که انقلاب اسلامی در ایران رخ می دهد و حکومت انقلابی تاسیس می شود، روشنفکری ایران همین زرادخانه فرهنگی را به کار می گیرد و موج ترجمه این آثار آغاز می شود.* تهاجم فرهنگی از دوران سازندگی، یک مکمل اقتصادی هم پیدا می کندفارس: جالب این است که وزارت ارشاد وقت نیز هیچ حساسیتی نشان نمی دهد.نه تنها حساسیتی نشان نمی دهد بلکه فراتر از آن حمایت نیز می کند. یعنی وزارت ارشاد باد به بادبان اینها می زند. جریان بازار نشر کتاب در اختیار خط فکری قرار می گیرد که به انحاء مختلف نوعی پرهیز از مبارزه، پشیمانی از انقلاب، پشیمانی از آرمانگرایی، دعوت به نوعی زندگی عادی و معمولی تحت عنوان «خردگرایی» و فراتر از آن دعوت به گریز از جهاد و مبارزه و حتی نوعی عرفان سکولار بریده از مبارزه را القا می کند.حتی از طریق آثار «کارلوس کاستاندا» و فیلم های «تاراکوفسکی» وجه مذهبی این ماجرا را نیز در نظر می گیرند.* «عبدالکریم سروش» لیدر و ایدئولوگ جریان نفوذ در دهه 60 بوداین خط از سال 62-63 آغاز شد اما از 67 به بعد تفاوت هایی می کند و وارد فاز تازه ای می شود. از سال 68 و زمانی که دولت سازندگی سر کار می آید چون قوه مجریه علناً در حوزه اقتصاد، سیاست های نئولیبرالی را پیش می گیرد، تهاجم فرهنگی یک مکمل اقتصادی پیدا می کند؛ این مکمل اقتصادی موجب تشدید روند فرهنگی می شود.جریان نفوذی که در سال های 60 در کشور شکل گرفته و به اعتقاد من لیدر اصلی و ایدئولوگ آن «عبدالکریم سروش» بود و بسیاری از دولتمردان وقت، دولتمردان عضو کابینه مهندس موسوی و دولتمردانی که بعدها عضو دولت هاشمی رفسنجانی شدند، پای درس سروش می نشستند و قبل از حلقه «کیان» یک حلقه فکری غیررسمی و اعلام نشده شکل دادند.این حلقه فکری یک ظهور ژورنالیستی دارد، از سال های 62-63 به بعد، کل موسسه کیهان در اختیار این افراد بود؛ افرادی از جمله شمس الواعظین، رضا تهرانی، رخ صفت که هم «کیهان فرهنگی» و هم مجله «زن روز» را دست گرفتند و یک خط فکری ایجاد کردند و کار تیمی و تشکیلاتی اعلام نشده را شروع کردند.* از براهنی و خویی تا شاملو و ساعدی زیر بیانیه های حمایت از رجوی را امضا می کردندفارس: خصوصیات این حلقه فکری مخفی چه بود؟خصوصیات این حلقه فکری این است که در فضای مطبوعاتی کشور به صورت بسیار دقیق فضا را برای روشنفکری باز می کند و محرّک فعالیت جریان روشنفکری می شود که بعد از سال 60 خانه نشین شده، ضربه خورده، سازمانش از هم پاشیده و بسیاری از چهره هایش فرار کرده اند.روشنفکری بعد از انقلاب ضربه خورد چون بخشی از روشنفکران مسلحانه مقابل انقلاب ایستادند و بخش دیگری هم از حرکت تروریستی پشتیبانی کردند.از رضا براهنی ...

ادامه مطلب  

بزرگراه های طبقاتی معروف جهان که تخریب شدند/تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
پل های طبقاتی سال ها در سراسر دنیا کاربرد داشته اند اما آسیب پذیری آن ها برابر زلزله در سالیان گذشته، عاملی بازدارنده برای طراحی و ساختن پل های طبقاتی جدید بوده است. سال ها پیش ساخت پل های دو طبقه در چند کشور دنیا با هدف کمک به حمل و نقل داخل شهری و جلوه ویژه شهرهای مدرن شروع شد و اولین آنها در آمریکا سال 1943 در شهر پورتلند ساخته شد.پس از این به سرعت این عمل به عنوان نماد مدرنیته در دنیا دیده شد اما از 40 سال پیش بنا به تصمیم شهرداران شهرهای چندملیتی بزرگ و ارزیابی این پل ها، نه تنها دیگر چنین سازه هایی نباید ساخته شوند، بلکه پل های موجود هم یا تخریب و یا به ناچار به فضای سبز و پیاده رو تبدیل می شوند.دلایل این امر هم عدم دستیابی به عملکرد مورد نظر آن ها از دیدگاه ترافیکی، هزینه های سرسام آور نگهداری و بهره برداری، عدم تامین مقاصد اقتصادی-اجتماعی، ازدیاد حمل ونقل های ناخواسته و مهمتر از همه خطر ریزش آنها در شهرهای زلزله خیز اعلام شده است.در ادامه این مطلب قصد داریم به مواردی از بزرگراههای طبقاتی معروف در دنیا بپردازیم که با پیش بینی بروز مشکل یا در پی بروز یک بلای طبیعی توسط مسئولان شهری برچیده شده اند.پل "سایپرس استریت" (cypress street viaduct) در آمریکا نمونه بارزی از این پل های طبقاتی است که در 17 اکتبر سال 1989 آسیب شدیدی را بر اثر زلزله"لوما پریتا" در سال متحمل شد و بخش فوقانی سازه آن روی بخش زیرین سقوط کرد. همچنین پل "آلاسکان وی" (alaskan way viaduct) در زلزله سال 2001 نیز چنین تجربه تلخی را از سر گذراند و این دو سازه، نمونه پل هایی از هفت پل طبقاتی بودند که در طول دهه های 1950 و 1960 در آمریکا ساخته شده بودند.علاوه بر این طی زلزله "کوبه" ژاپن که در 17 ژانویه 1995 رخ داد، پل های طبقاتی زیادی منهدم شدند و با از بین رفتن این سازه ها ، تردد در منطقه زلزله زده فلج و عملیات کمک رسانی به ویژه در ساعت های اولیه پس از زلزله کاملاً ناممکن شد.نگاهی گذرا به متون موجود نشانگر حقایق بسیار تلخی از عملکرد این پل ها در زمان زلزله است و در همین راستا با جسارت کامل برای اصلاح اشتباهات گذشته، اولین پل طبقاتی در پورتلند در سال 1974 تخریب و سپس تعداد زیادی از آنها در آمریکا، کانادا، کره و برزیل یا به طور کامل، تخریب و یا به فضای سبز و پیاده رو تبدیل شدند. همچنین از 20 سال پیش ساخت این پل ها در آمریکا ممنوع شد و کره نیز تا سال2030 موظف به تبدیل این پل ها به باغ و پیاده رو شده است.واقعیتی که وجود دارد این است که بسیاری از این پل های طبقاتی که در شکل آزادراه ظاهر می شدند، در نواحی پرترافیک ساخته می شدند و بعدها مسئولان بسیاری از شهرهای پیشرفته دنیا متوجه شدند که بدون وجود چنین آزادراه هایی، شهرهایشان سالم تر، سبزتر و ایمن تر خواهد بود. پروژه تخریب پل طبقاتی در بوستون مثال بارزی از این قضیه است و به دنبال حذف آزادراه های این شهر، خیابان های چندکاربرده ای به وجود آمدند که محله های مختلفی را دوباره به یکدیگر متصل کردند؛ محله هایی که قبلا به دلیل ساخت این آزادراه ها از بین رفته بودند. وزارت حمل و نقل ایالات متحده اخیرا طرح ابتکار ...

ادامه مطلب  

بزرگراههای طبقاتی معروف جهان که تخریب شدند+تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
پل های طبقاتی سال ها در سراسر دنیا کاربرد داشته اند اما آسیب پذیری آن ها برابر زلزله در سالیان گذشته، عاملی بازدارنده برای طراحی و ساختن پل های طبقاتی جدید بوده است.به گزارش صد خبرسال ها پیش ساخت پل های دو طبقه در چند کشور دنیا با هدف کمک به حمل و نقل داخل شهری و جلوه ویژه شهرهای مدرن شروع شد و اولین آنها در آمریکا سال 1943 در شهر پورتلند ساخته شد. پس از این به سرعت این عمل به عنوان نماد مدرنیته در دنیا دیده شد اما از 40 سال پیش بنا به تصمیم شهرداران شهرهای چندملیتی بزرگ و ارزیابی این پل ها، نه تنها دیگر چنین سازه هایی نباید ساخته شوند، بلکه پل های موجود هم یا تخریب و یا به ناچار به فضای سبز و پیاده رو تبدیل می شوند.دلایل این امر هم عدم دستیابی به عملکرد مورد نظر آن ها از دیدگاه ترافیکی، هزینه های سرسام آور نگهداری و بهره برداری، عدم تامین مقاصد اقتصادی-اجتماعی، ازدیاد حمل ونقل های ناخواسته و مهمتر از همه خطر ریزش آنها در شهرهای زلزله خیز اعلام شده است.در ادامه این مطلب قصد داریم به مواردی از بزرگراههای طبقاتی معروف در دنیا بپردازیم که با پیش بینی بروز مشکل یا در پی بروز یک بلای طبیعی توسط مسئولان شهری برچیده شده اند.پل "سایپرس استریت" (cypress street viaduct) در آمریکا نمونه بارزی از این پل های طبقاتی است که در 17 اکتبر سال 1989 آسیب شدیدی را بر اثر زلزله"لوما پریتا" در سال متحمل شد و بخش فوقانی سازه آن روی بخش زیرین سقوط کرد. همچنین پل "آلاسکان وی" (alaskan way viaduct) در زلزله سال 2001 نیز چنین تجربه تلخی را از سر گذراند و این دو سازه، نمونه پل هایی از هفت پل طبقاتی بودند که در طول دهه های 1950 و 1960 در آمریکا ساخته شده بودند.علاوه بر این طی زلزله "کوبه" ژاپن که در 17 ژانویه 1995 رخ داد، پل های طبقاتی زیادی منهدم شدند و با از بین رفتن این سازه ها ، تردد در منطقه زلزله زده فلج و عملیات کمک رسانی به ویژه در ساعت های اولیه پس از زلزله کاملاً ناممکن شد.نگاهی گذرا به متون موجود نشانگر حقایق بسیار تلخی از عملکرد این پل ها در زمان زلزله است و در همین راستا با جسارت کامل برای اصلاح اشتباهات گذشته، اولین پل طبقاتی در پورتلند در سال 1974 تخریب و سپس تعداد زیادی از آنها در آمریکا، کانادا، کره و برزیل یا به طور کامل، تخریب و یا به فضای سبز و پیاده رو تبدیل شدند. همچنین از 20 سال پیش ساخت این پل ها در آمریکا ممنوع شد و کره نیز تا سال2030 موظف به تبدیل این پل ها به باغ و پیاده رو شده است.واقعیتی که وجود دارد این است که بسیاری از این پل های طبقاتی که در شکل آزادراه ظاهر می شدند، در نواحی پرترافیک ساخته می شدند و بعدها مسئولان بسیاری از شهرهای پیشرفته دنیا متوجه شدند که بدون وجود چنین آزادراه هایی، شهرهایشان سالم تر، سبزتر و ایمن تر خواهد بود. پروژه تخریب پل طبقاتی در بوستون مثال بارزی از این قضیه است و به دنبال حذف آزادراه های این شهر، خیابان های چندکاربرده ای به وجود آمدند که محله های مختلفی را دوباره به یکدیگر متصل کردند؛ محله هایی که قبلا به دلیل ساخت این آزادراه ها از بین رفته بودند. وزارت حمل و نقل ایالات متحده اخی ...

ادامه مطلب  

اعتیاد آورترین بازی های اندروید و آیفون  

درخواست حذف این مطلب
اعتیاد آورترین بازی های اندروید و آیفون در این مقاله قصد داریم بازی های اعتیادآور اندروید و آیفون را معرفی کنیم. به گزارش ملکانه : بین بازی های موبایل، یک بازی ایده آل چه بازی است؟ آیا اهل بازی هستید که نهایت دو سه روز شما را سرگرم کند یا اینکه ترجیح می دهید به سمت بازی هایی بروید که وقت شما را حسابی پر کرده و حالا حالاها شما را سرگرم کنند و به هیچ وجه گذر زمان را حس نکنید؟ معمولا یک بازی موبایل ایده آل جدا از ساده بودنش، باید شدیدا شما را به خود درگیر کند. حال بعضی از بازی ها نسبت به محتویاتی که دارند، در بازه زمانی کمتری شما را معتاد خود می کنند و بعضی دیگر، تا طولانی مدت مهمان شما خواهند بود. در این مطلب بازی های اعتیادآور اندروید و آیفون را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. alto’s adventureبازی موبایل alto’s adventure یکی از سرگرم کننده ترین بازی هایی است که تا به حال روی گوشی های موبایل عرضه شده است. در ظاهر با یک بازی ساده طرف هستید که مدام می بایست سکه و لاما (شترهای بی کوهان آمریکای جنوبی) جمع آوری کرده و اسکیت سواری کنید ولی، دنیای بازی اندروید و آیفون alto’s adventure، فراتر از این حرف ها است و در وهله ی اول، طراحی هنری و موسیقی گوش نواز آن شما را جذب خود خواهد کرد. در ادامه بازی تشکیل شده است از ۱۱ سطح مختلف که هر سطح چالش هایی را به دنبال دارد. اگر در انجام تمامی چالش ها موفق باشید، به سطح بعدی راه پیدا خواهید کرد و اگر ناکام بمانید، جاذبه ی بازی آن قدر شما را به خود جذب می کند که بارها و بارها تلاش خواهید کرد تا درنهایت موفق شوید. نکته ی دیگر بازی که شما را به خود جذب می کند، سیستم شب و روز و آب و هوایی بازی است که به خوبی در درجه سختی های بازی تاثیر گذار است. فرض کنید در شب و هوای بارانی به اسکی کردن می پردازید و طبیعتا تمامی دنیای بازی تاریک است و باید حسابی حواس خود را جمع کنید. اگر این بازی را تجربه نکرده اید، همین حالا به فروشگاه گوشی موبایل خود رفته و این بازی اعتیادآور اندروید و آیفون را دانلود کرده و از آن لذت ببرید.دانلود بازی alto’s adventure پلی استور اپ استور ویندوز استورbig hunterدانلود بازی big hunterیکی دیگر از بازی های اعتیادآور اندروید و آیفون، بازی موبایل big hunterاست. بازی اندروید و آیفون bug hunterr نیز جز آن دسته از بازی هایی است که به واسطه ی چالشی که برای بازیکن به وجود می آورد، شما را حسابی سرگرم می کند. نحوه بازی کردن هم بدین شکل است که شما یک شکارچی ماموت هستید که باید با شکار کردن، قبیله ی خود را از گرسنگی و انقراض نجات بدهید. حال روز به روز به شکار می روید و باید یک ماموت را کشته و برگردید. هر روز که می گذرد، چالش های جدیدی برای شما در نظر گرفته می شود. برای مثال در چند روز ابتدایی تنها نوار سلامت ماموت ها افزایش پیدا می کند و می بایست در زمان مشخصی آن ها را بکشید. اما در ادامه زمان بازی برداشته می شود و نیزه های شما محدود می شوند. شاید در یک نگاه بازی ساده به نظر آید ولی ماموت ها قطعا سر جای خود نمی ایستند و به شما حمله کرده یا صرفا به واسطه ی خرطوم های خود، نیزه های شما را دفع می کنند. همچنین بازی از پرداخت درون برنامه ای نیز برخوردار است و با مراجعه به فروشگاه بازی، شما می توانید نیزه های قوی تری را برای خود خریداری کنید. اگر به دنبال یک بازی بدون دیتا و اعتیادآور برای گوشی های اندرویدی یا آیفون خود هستید، بازی big hunter می تواند گزینه ی مناسبی باشد. پلی استور اپ استورcircleاگر می خواهید بازی ای را امتحان کنید که در عین حال هم اعصاب اتان را خورد کند و هم اینکه شدیدا شما را سرگرم کند، بازی موبایل circle بهترین گزینه برای شما خواهد بود. یک بازی کاملا ساده دیگر که شدیدا جذاب و اعتیادآور است. شما در نقش یک حلقه هستید و یک مسیر و پیچ و خم دار را باید جوری پشت سر بگذارید که به خط برخورد نکنید. به عبارتی بازی اندروید و آیفون circle، یک بازی تسلط بر اعصاب است که اگر نتوانید بر آن پیروز شوید، بازنده ی میدان خواهید بود. بازی دارای یک سری چالش است که باید آن ها را پشت سر بگذارید تا اچیومنت های بازی را دریافت کنید. همچنین سیستم ثبت رکورد بازی، سبب می شود تا هر بار این بازی را امتحان کرده و رکورد جدیدی را ثبت کنید. زمانی که می خواهید به آرامش برسید یا اعصاب خود را آرام کنید، بازی موبایل circle بهترین گزینه برای شما خواهد بود.دانلود بازی circle پلی استور اپ استورclash of clansدانلود بازی clash of clansنمی توان شخصی را پیدا کرد که بازی موبایل clash of clans را نشناسد یا آن را تجربه نکرده باشد. استودیو سوپرسل، سازنده ی بازی clash of clanss با ساخت این بازی اعتیادآور، نشان داد که هنوز می توان از طریق پلتفرم موبایل کسب درآمد کرد و حال ساخته ی این استودیو به یکی از پرمخاطب ترین و محبوب ترین بازی های موبایل دهه ی اخیر تبدیل شده است. بازی اندروید و آیفون clash of clans، زمانی روی واقعی خود را نشان می دهد که وارد کلن های دوستان اتان شده و به مبارزات کلن به کلن می پردازید. اگر یک رهبر خوب هستید، در اینجا می توانید خود را نشان داده و با چیدن استراتژی های جنگی و تنظیم کردن زمان مبارزات، کلن خود را به بهترین شکل اداره کرده و قدرتمند باقی بمانید. مورد دیگری که شدیدا پیروز شدن یا نشدن شما در طول جنگ ها را تعیین می کند، منابع و سربازانی است که در اختیار دارید. اگر نیروهای خود را تقویت نکرده و از جدیدترین سربازان برخوردار نباشید، کار برای شما کمی سخت می شود. از این رو اگر بخواهید به صورت حرفه ای به بازی موبایل clash of clans بپردازید، باید به واسطه ی پرداخت های درون برنامه ای بازی، مدام به خریدن جم پرداخته و منابع خود را لول آپ کنید. از آن جایی که از یک نقطه به بعد ارتقای سطح منابع شما زمان بسیار زیادی نیاز دارد، استفاده از جم برای بازیکنان حرفه ای منطقی ترین راه است. از این رو شاید در نگاه اول با یک بازی رایگان طرف باشیم ولی می بینیم که درآمد این بازی از یک بازی متوسط نسل هشتمی کنسول های خانگی هم بیشتر است. شاید اصلی ترین موردی که این بازی اعتیادآور را هنوز سرگرم کننده نگه داشته، به روزرسانی های متوالی و محتویاتی باشند که استودیو سوپرسل برای بازی خود در نظر گرفته است. همیشه یک پشتیبانی عالی از بازی های آنلاین می تواند باعث موفقیت تیم سازنده و اثر مورد نظر شود. شاید با خود بگویید که سوپرسل تنهای روی بازی clash of clans موفق بوده است؛ اما قضیه متفاوت بوده و این استودیو با ساخت بازی موبایل clash royale، نشان داد که در زمینه ی نوآوری، حرف ها برای گفتن دارد و جدیدترین ساخته ی سوپرسل نیز همانند clash of clans، هم اعتیادآور است و هم اینکه می توان آن را در سبک خود بهترین دانست. پلی استور اپ استورoffice space: idle profitsدانلود بازی office space: idle profitsبازی اندروید و آیفون office space: idle profits در نگاه اول اصلا بازی جذابی به نظر نمی رسد. با همین دید به خود می گویید بگذار کمی دیگر وقت خود را صرف بازی بکنم شاید از آن خوشم آمد. با این دید به سراغ بخش های مختلف بازی اندروید و آیفون office space: idle profits می روید و وقتی به خودتان می آیید، می بینید که ساعت ها است به جمع آوری سکه و خرید بخش های مختلف یک ساختمان اداری و نصب یک ویروس روی سیستم این بخش ها هستید تا پول بیشتری به جیب بزنید. بازی برگرفته از یک کلیپ به نام office space است و بازیگرهای همان کلیپ در دنیای office space: idle profits نیز استفاده شده اند. شما یک کارمند ناراضی از شغل خود هستید و ظاهرا همین روزها است که اخراج شوید. خب چه کاری بهتر از این که ویروسی روی سیستم های مختلف کمپانی نصب کرده و شروع به دزدیدن پول بکنید! با همین نگرش بازی را شروع می کنید و مدام به ذخایر خود افزوده و از آن طرف با پرداخت هزینه های بیشتر بخش های مختلفی را در دسترس خود قرار می دهید. با کارگذاری ویروس روی سیستم ها، هر از چند ثانیه مقداری پول به حساب شما واریز می شود و حتی می توانید افراد خاصی را برای پیشرفت در پروسه کاری خود استخدام کرده تا از آن بخش پول های بیشتری به دست بیاورید. بازی موبایل office space: idle profits در نگاه اول هیجان انگیز به نظر نمی رسد ولی رفته رفته خود را یک بازی اعتیادآور اندروید و آیفون معرفی می کند. پلی استور اپ استورpinoutبازی محبوب و دوست داشتنی pinball را که یادتان است، حال این بازی سرگرم کننده و اعتیادآور را روی گوشی های موبایل آورده و گرافیک و نحوه طراحی و مکانیسم بازی را کمی تغییر دهید تا بازی اندروید و آیفون pinout به وجود آید. بازی موبایل pinout شامل یک سری محل های مختلف است که از طراحی های متفاوتی برخوردار بوده و به عبارتی هر محل جدید یک چک پوینت به حساب می آید. حال شما با توجه به زمانی که در اختیار دارید، می بایست توپ را به چک پوینت های بعدی رسانده و رکورد جدیدی را برای خود به ثبت برسانید. البته پس از تمام شدن زمان مورد نظر، اگر می خواهید از آخرین چک پوینت خود به بازی کردن بپردازید، باید نسخه ی پرمیوم بازی را خریداری کنید. اما همین نسخه ی رایگان بازی آن قدر اعتیادآور و سرگرم کننده است که به هیچ وجه به خرید نسخه ی پرمیوم بازی موبایل pinout احتیاج پیدا نمی کنید.دانلود بازی pinout پلی استور اپ استورrodeo stampede: sky zoo safariدانلود بازی rodeo stampedeیکی از بهترین بازی های اعتیادآور که می توانید تجربه کرده و از آن خسته نشوید. بازی موبایل rodeo stampede شما را در نقش یک گاوچران قرار می دهد که یک باغ وحش دارد و حال باید مدام حیوانات جدید را در اختیار گرفته و آن ها را وارد باغ وحش خود کند. جدای از این موارد، موردی که باعث جذابیت بازی اندروید و آیفون rodeo stampede شده، المان های نقش آفرینی است. جدای از اینکه باید حیوان های جدیدی را وارد باغ وحش خود کنید، باید باغ وحش خود را نیز توسعه داده و بخش های مختلفی برای آن بسازید و ارتقا دهید. در همین ابتدا بگویم که تنها موردی که در این زمینه شما را اذیت می کند، ویدیوهای تبلیغاتی بازی است که این روزها در اکثر بازی های رایگان برای دریافت سکه یا آیتم های بیشتر، باید تبلیغ های مخلتفی را تماشا کنید یا اینکه به واسطه ی پرداخت درون برنامه ای، هزینه کرده و کار خود را پیش ببرید. نحوه ی بازی کردن هم بدین شکل است که در محیط بازی که شامل کوهستان، دشت های سرسبز و محیط های برفی و سایر موارد می شود، می بایست از این حیوان به حیوان دیگر پرش کرده و نه به موانع بازی برخورد کرده و نه اینکه به سایر حیوان ها برخورد کنید. حال در این میان با پریدن روی حیوان های جدید، می توانید آن ها را اهلی کرده و در اختیار بگیرید. اگر به دنبال دانلود بازی سرگرم کننده بدون دیتا برای اندروید و آیفون هستید، بازی موبایل rodeo stampede می تواند گزینه ی مناسبی برای شما باشد. پلی استور اپ استورshooty skiesدانلود بازی shooty skiesبه شخصه معتقدم یکی از دسته بازی های مورد نیاز برای پلتفرم موبایل، بازی های هواپیمایی هستند که تنها کاری که نیاز است انجام دهید، جا خالی دادن و شلیک کردن است. بازی اندروید و آیفون shooty skies به خوبی خواسته های شما را فراهم خواهد کرد. نکته ی جالب دیگری که در این بازی توجه شما را جلب خواهد کرد، گرافیک پیکسلی آن است که شدیدا با فضا و اتمسفر آن هم خوانی دارد. همچنین دشمنان شما صرفا رادیو و تلویزیون یا موارد این چنینی هستند که به شما حمله خواهند کرد. به عبارتی جدای از مکان ...

ادامه مطلب  

عکس هایی از مراسم عجیب ازدواج همجنسگرایان!  

درخواست حذف این مطلب
عکس های شرم آور از ازدواج زنان و مردان همجنسگرادر کشورهای زیادی همجنسگرایان به رسمیت شناخته شده اند و آنها حتی مراسم ازدواج نیز می گیرند. یکی از زشت ترین رابطه بین انسان ها همجنس گرایی است که در بیشتر ادیان رد شده است.ازدواج مردان همجنسبازیکی از عبرت ها ...

ادامه مطلب  

دانلود drag racing - بازی موبایل مسابقات اتومبیلرانی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: drag racing drag racing direct download drag racing for ios drag racing free download drag racing free download for ios ios games ios games free download بازی drag racing دانلود بازی دانلود بازی drag racing دانلود رایگان بازی دانلود رایگان بازی drag racing دانلود رایگان بازی آیفون دانلود رایگان و مستقیم بازی drag racing برای ios دانلود رایگان و مستقیم بازی drag racing برای آی او اس دانلود رایگان و مستقیم بازی drag racing برای آیفون دانلود رایگان و مستقیم بازی drag racing برای آیپاد تاچ دانلود مستقیم drag racing دان ...

ادامه مطلب  

معیار آزادی چیست؟ موانع آزادی کدامند؟ علت احساس "عدم آزادی" چیست؟ - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- عبدالله عبداللهی- مونا رحیم بصیری: مفهوم آزادی و چارچوب نظری آن، بویژه معیاری که بتوان با آن وجود یا عدم و مهمتر از آن میزان آزادی در یک جامعه را تا حدی اندازه گیری کرد، از جمله مباحث بسیار مهم در طول تاریخ بوده است. اساساً مفاهیمی مانند عدالت و آزادی جزو قدیمی ترین مفاهیم مورد بحث در طول تاریخ بوده و اندیشمندان بزرگی درباره آن بحث کرده اند. امروز نیز در ایران، موضوع آزادی همچنان مبحث داغ و جذابی است، بویژه در میان گروه های سیاسی چالش های مهمی راجع به آن وجود دارد. اما مهمتر از چالش های میان گروه های سیاسی، تصویر و تصوری است که جامعه از آزادی دارد و اینکه اولاً چه مکیال و معیاری برای سنجش آن در دست دارد و ثانیاً احساس او از میزان آزادی در کشور چقدر است و ثالثاً اگر این احساس آزادی با واقعیت آزادی در کشور متفاوت است، این فاصله از کجا و از چه نقصانی در حکومت ناشی می شود؟خبرگزاری تسنیم بنا دارد طی گفت وگوها و میزگردهایی با حضور اندیشمندان و صاحب نظرانی که هم به مباحث اندیشه ای حول مفاهیم اساسی و هم به حوزه جامعه شناسی سیاسی آشنایی دارند، این موضوع را به بحث گذاشته و سعی کند معیار مقبول و تصویر روشن تری از فضای آزادی در جامعه ایران به مخاطبان ارائه کند. آنچه در ادامه می آید، نخستین میزگرد از این مجموعه است که با حضور آقایان عباس عبدی و پرویز امینی در خبرگزاری تسنیم و با مشارکت آقای علی علیزاده از لندن از طریق اسکایپ برگزار شد و در آن مباحث جذابی در این رابطه مطرح شده است. در ذیل متن کامل به همراه تصاویر و ویدئوهای این میزگرد را می خوانید:تسنیم: با تشکر از بزرگواران که وقت خود را در اختیار ما قرار دادند؛ آقایان عباس عبدی و پرویز امینی تحلیل گران شناخته شده و صاحب نظر که در خبرگزاری تسنیم در خدمتشان هستیم و آقای علیزاده تحلیل گر گرامی که از لندن و از طریق اسکایپ در میزگرد ما حضور دارند. موضوع بحث ما "آزادی و گفت وگو" است؛ ناظر به وضعیتی که در کشورمان بین گروه ها و جریانات مختلف داریم. بررسی این موضوع که آیا در کشور ما آزادی به آن میزانی که قانون اساسی توصیه کرده وجود دارد؟ معیارهای سنجش این آزادی چه چیزهایی هستند و از همه مهمتر اینکه آیا به اندازه خود آزادی، احساس آزادی در کشور ما هست یا خیر؟ در ابتدا هر کدام از شما عزیزان یک مقدمه ای بفرمایید تا به طرح سوالات برسیم.عباس عبدی: از حدود سال 1370 در مجموعه یادداشت های خودم مفهوم آزادی پیگیری می کردم به چند مولفه تاکید داشتم که سعی میکنم در این نشست به صورت خلاصه اما روشن به آنها اشاره کنم. به نظر من آزادی صرفاً یک مفهوم ارزشی نیست. یعنی یک چیزی نیست که فقط بتوان به آن نگاه ارزشی کرد. به این معنا که اگر جامعه می تواند آزادی داشته باشد یا نداشته باشد اما اگر داشته باشد، خوب است. به نظر بنده اینگونه نیست. در واقع آزادی یک پدیده کارکردی است. برای یکسری از جوامع حدی از آزادی اگر وجود نداشته باشد، امکان پیشرفت آن جامعه وجود ندارد.نکته دوم در مورد آزادی این است که آزادی یک مفهوم مطلق نیست. اینگونه نیست که بخواهیم فکر کنیم که یک جامعه آزاد است یا نیست؛ یا دو جامعه متفاوت لزوما نباید سطح آزادی یکسانی داشته باشند. از آنجا که آزادی «کارکردی» است باید به ابعاد آن دقیقا در چارچوب کارکرد آزادی در آن جامعه به آن نگاه کرد.در چارچوب نگاه کارکردی، می توان از تحلیل «امیل دورکیم» استفاده کرد که معتقد است جوامع از حالت همبستگی مکانیکی و مشابه هم بودن، به سمت همبستگی ارگانیک در حرکت هستند. در همبستگی ارگانیک، پایه وحدت اجتماعی «تفاوت »ها است و هنگامی که قرار است، تفاوت ها را رسمیت دهیم، آدمها باید آزادی داشته باشند. اما این یک سیر است، یعنی صفر و یک نیست. شما ممکن است حدی از عدم تشابه در جامعه افغانستان هم ببینید، در ایران هم ببینید و پیشرفته تر آن را در سوئیس هم ببینید. در جامعه ای که وحدت براساس تشابهات است اصلا نیازی به آزادی وجود ندارد. همه عین هم هستند و افراد نمی تواند، متفاوت از یکدیگر باشند. آینده هر فردی هم در گذشته و در همان لحظه تولد رقم خورده است.نکته دیگر این است که از نظر من آزادی «حجم» است. یعنی آزادی محصول «عمق» و «گستره » خود است، یعنی اگر فرض کنیم، در یک جامعه که 80 میلیون نفر زندگی می کنند، اگر این 80 میلیون نفر از یک واحد آزادی برخوردار باشند، حجم آزادی 80 میلیون می شود. در حالیکه اگر یک میلیون نفر اینها 10 واحد آزادی داشته باشند و بقیه از آزادی محروم باشند، در اینجا حجم آزادی بسیار پایین می آید. چیزی که تعیین کننده اثرگذاری آزادی در جامعه است، «حجم» آزادی است یعنی اینکه چه تعداد از انسان ها می توانند، در پیشرفت، تحصیل، شغل و ابراز تمایزاتشان آزاد باشند.از این منظر به آزادی از زاویه ارزش و امر فانتزی نگاه نمی کنم و آزادی را مطلق نمی بینم و معتقدم آزادی متناسب با شرایط اجتماعی است و جامعه ای که در حال توسعه است به همان نسبت باید آزاد شود و آزادی می تواند آن را به جلو ببرد.از این زاویه نظام شاه را هم فقدان آزادی در تحلیل می کنم. مشکل سیستم شاه این بود وقتی که در مقایسه با وجوه اقتصادی و اجتماعی آن به لحاظ آزادی عقب افتاد، عین چهارپایه ای که یک پایه آن ضعیف است، ناپایدار شد. حتی اگر سه پایه دیگر آن قوی باشد، اما به دلیل همان پایه ضعیف احتمال شکستن و سقوطش زیاد است. آن سیستم چون حد متناسبی از آزادی سیاسی نداشت، نتوانست ساخت سیاسی خود را حفظ کند.علی علیزاده: تا حد زیادی با حرف های آقای عبدی موافقم. بد نیست نگاه تاریخی به این مسئله داشته باشیم؛ بویژه در این دو دهه اخیر. من به عنوان کسی که در ایران بزرگ شدم، اولین برخوردم با مفهوم آزادی بیان پس از سال 76 بود. زمانی که مجموعه ای از ارزش ها به شکلی برای من رونمایی شد. ارزش هایی که ریشه در انقلاب 57 داشت اما به شکل به روز شده آنها از طریق و به واسطه جنبش اصلاح طلبی در سال 76 به عرصه عمومی آمدند، از جمله آزادی بیان، رواداری، پلورالیسم و چند صدایی و غیره.وقتی به این 20 سال نگاه می کنم، می بینم چه بسا با تمام نگاه خیّرانه ای که اصلاح طلبان به این موضوع داشتند اما نحوه بازنمایی و عرضه یک باره این مجموعه مفاهیم، یکی از دلایل «انسداد سیاسی» در سال های بعد از آن بود. این موضوع چند علت داشت؛ جایی که آقای عبدی در حال حاضر ایستادند، جای هوشمندانه ای است که محصول یک پروسه تاریخی است. یعنی ما بفهمیم به جای اینکه آزادی را به عنوان ارزشی فی نفسه همانند آنچه در لیبرالیسم غربی موجود است و از طریق نهادهای غربی در دهه 70 شمسی به همه کشورها تحمیل می شود و به شکلی ارزش های یکسان شونده و یکسان کننده جهانی شدن در آن دوره است، در نظر بگیریم، باید دقت کنیم که ما در یک پروسه تاریخی به جایی رسیدیم که بتوانیم اول از درون سنت ها و تاریخ خودمان و دوم از منظر عملگرایانه به آن نگاه کنیم.برای همین به نظر من، کسانی که در این 20 سال نگاهی «انتزاعی» به آزادی به عنوان ارزشی درونی از لیبرالیسم داشتند، یکی از دلایل شکل نگرفتن و پا نگرفتن آزادی انضمامی در این جامعه خیلی خاص با این چارچوب خیلی خاص بودند.فکر می کنم یکی از راه های آن(راه نهادینه کردن موضوع آزادی در کشور)، این است که این مفاهیم را ترجمه کنیم به چیزهایی که جناح دیگر هم به انها معتقد است و سعی کنیم به چارچوب مشترک برسیم. به عنوان فردی که 17 سال در خارج از کشور هستم، فکر می کنم نداشتن آزادی بیان به محدودیت های رسانه ای کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت-ملت ایرانی منتهی شده است و در جاهایی خطرات امنیتی بوجود آورده است: مثلاً خطر نداشتن رسانه ای که در قرن بیست و یکم نیازمند شکلی خاص از عرضه اندیشه ها، تقابل و تضارب اندیشه ها و ارائه شکلی خاص از آزادی انضمامی است. نداشتن یک رسانه ای که متعلق به ملت ایران در عرصه بین المللی باشد، چیزی که پرس.تی.وی تا 7 یا هشت سال پیش داشت و به شکلی از دست رفت.در داخل ایران که نگاه می کنم، مقوله آزادی در شکل انضمامی آن، می شود جایی که می توان به آن تهاجم فرهنگی گفت. یعنی شب به شب بخش مهمی از جامعه مان را در اختیار چتربازهای گفتمانی قرار می دهیم. اگر دقت کرده باشید، در همه جاهایی که غرب به آنها حمله نظامی کرده است، یک هفته قبل از آن هواپیما رد می شد و تراکت و بروشور پایین می انداختند که اگر شما تسلیم شوید، ما با شما کاری نخواهیم کرد، کاری که در سال 2003 و سال 1990 در عراق انجام دادند و مشابه همین دعوت به خلع سلاح را در رسانه ای خارج کشور می بینم که متاسفانه اکنون برای مردم مرجعیت پیدا کردند.بنابراین اگر ما از حیطه برخورد فلسفی با آزادی عبور کنیم و به جایی برسیم که میزان حداقلی از امکان گفت وگو و تضاد اندیشه ها را در جایی که متناسب با ظرفیت یک جامعه و نهادهای اجتماعی و نهادهای حکومتی ما باشد، داشته باشیم و همچنین بگونه ای هم نباشد که هیچ کدام از این نهادها، وحشت زده شود و این تضارب اندیشه ها خطر امنیتی بوجود بیاورد، آن زمان می توانیم با فساد بهتر مقابله کنیم، در بُعد سیاست خارجی بهتر بیندیشیم . و همین طور هم دیگر ما در فضایی نیستیم که اگر سرمان را زیر برف کنیم، اتفاقی نیفتد. اگر در سیاست خارجی ما بحث را باز نکنیم، آن طرف بی.بی.سی و رسانه آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا حضور دارند و افکار عمومی ما را در اختیار می گیرند.به نظرم ما می توانیم حتی اگر به آزادی از منظر ارزشی هم اعتقاد نداشته باشیم، برای باز شدن بحث و گفتگو به این فکر کنیم که بن بست هایی که در زمینه آزادی و فلسفه داشتیم، چقدر ما را در دفاع نرم ضعیف نگه داشته است؛ چه دفاع نرم منطقه ای و چه دفاع نرم در داخل کشور به ویژه در بحث همراه کردن افکار عمومی داخل کشور با سیاست خارجی در راستای منافع ملی ایران.به نظر من اگر بتوانیم مفاهیمی از آزادی و آزادی بیان که برای بخشی از جامعه مهم است و برای بخش دیگری امنیتی هستند، ترجمه کنیم و نشان بدهیم که اینها آنقدر از یکدیگر مفنک نیستند و می توانند به هم مربوط شوند، راه گفت وگو بین دو جناح را بهتر باز می کند.پرویز امینی: با تشکر از جناب مهندس عبدی و آقای علیزاده. من سعی می کنم مقداری انضمامی تر بحث کنم. اگر بخواهم آزادی را انضمامی تر(concrete) توضیح دهم، از فلاسفه اگزیستانس مفهومی را وام می گیرم، تحت عنوان موقعیت مرزی(boundary situation ). فلاسفه اگزیستانس معتقدند انسانها زمانی که در معرض یک شرایط بخصوصی مثل مواجهه با مسئله مرگ و مسائلی از این دست قرار می گیرند، «وجود اصیل» پیدا کرده و خود واقعی شان ظهور و بروز پیدا می کند. وگرنه در زندگی متعارف ممکن است در واقع با خودهای قلابی مواجه شویم.در مسئله آزادی هم مدعای آزادی زمانی قابل سنجش و داوری است و می توانیم بپرسیم یک جریان یا یک گروه یا یک فرد یا یک نهاد به این مدعای آزادی پایبند است که "در معرض مخالفت قرار بگیرد" یا در "مواجهه با مخالفین" خود باشد. آنجاست که این مدعای آزادی قابل سنجش است. اما اگر بنده، جناب عبدی و جناب علیزاده یک حرفی داشته باشیم و ظاهرا در گفتارها، ظواهر و جایگاه های جغرافیایی که هستیم، تکثر وجود دارد، اگر یک حرف را همه ما بزنیم، اینجا آزادی شکل نگرفته و یا مدعای آزادی سنجش نشده است.بنابراین به نظر من آزادی زمانی داوری و سنجش می شود که در معرض مخالفت قرار بگیرد یا مخالفی وجود داشته باشد. بنابراین اگر بخواهم با این تلقی از آزادی، شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را براساس معیار آزادی بفهمم، جامعه ایران را می توان به دو گروه تقسیم کرد. یک گروهی که مدعای آزادی دارد و گروهی که مدعای آزادی ندارد، اما فصل مشترک هر دو گروه این است که در ارتباط با مخالفین و کسانی که جور دیگری می اندیشند، تحمل و ظرفیت تحمل و رواداری لازم را ندارند.در واقعیت آزادی هم بین مجموعه گروه های سیاسی و محیط های روشنفکری و حتی فضای اکادمیک ما چندان تفاوتی نیست اما در اینکه برخی بیشتر از دیگران مدعای آزادی دارند، باید گفت: بله، این تفاوت وجود دارد و به نظرم استاندارد آزادی در حال حاضر در جامعه ما به اندازه ای که ظرفیت اجتماعی و ظرفیت قانون اساسی در اختیار ما قرار می دهد، نیست که این موضوع دلایل و عللی دارد.در مجموع محیط فکری و سیاسی ما در مساله آزادی چندان موفق نبودند و فاصله ای هم بین بخش های مختلف سیاسی و فکری نمی بینم البته بخشی مدعای بیشتری دارند و بیشتر با آزادی معرفی می شوند و ذیل آزادی شناخته و تعریف می شوند اما در واقعیت وقتی به صحنه عمل می آیند، می بینیم که در سنجش با آن معیاری که من گذاشتم که آزادی در مواجهه با مخالف تعیین تکلیف می شود، چندان پای محکم و سفتی ندارند.تسنیم: آقای علیزاده یکی از مهمترین علل شکل نگرفتن حد قابل قبولی از آزادی بیان در کشور را محدودیت های رسانه ای و نداشتن رسانه قدرتمند که امکان گفت وگو و تضاد اندیشه ای را بوجود بیاورد و فضایی فراهم کند که این احساس به جامعه منتقل شود، مطرح کردند. آقای امینی هم معتقد بودند که دو گروه داریم که یکی ادعای آزادی دارد و دیگری ادعای آزادی ندارد، اما وضعیت هر دو گروه از منظر پایبندی به آزادی در مواجهه با مخالفین خود چندان خوب نیست. و در مجموع در کشور ما آن استاندارد آزادی که قانون اساسی و ظرفیت های اجتماعی اجازه می دهد، وجود ندارد. آقای عبدی شما این حرفها را می پذیرید و آیا اساساً این معیار و سنگ محکی که آقای امینی ذکر کردند را برای آزادی قبول دارید؟عباس عبدی: ببینید من نه تنها در ایران بلکه در هرکجای دیگر جهان به هرکسی که ادعا کند "من آزادی خواه هستم"، اصلاً اهمیت نمی دهم. اصلاً برایم موضع شخص به تنهایی مهم نیست، بویژه آنکه کسی در موضع اپوزیسیون و منتقد باشد. آزادی یک شعار مُفتی هست که می شود سر داد. آنچه برای من مهم است این است که یک فرد از چه ساختارهایی دفاع می کند؟ ساختارهایی که منجر به آزادی بشود. آیا می گوید رادیو و تلویزیون دست من باشد، تا آزادی به شما بدهم؟ این فرد آزادیخواه واقعی نیست. یا اینکه از تنوع رادیو و تلویزیون دفاع می کند؟ این دومی حتی اگر شعار آزادی هم ندهد در عمل آزادیخواه است. اینکه کسانی بتوانند از تنوع و وجود نهاد مدنی و استقلال رسانه دفاع کنند، سرمنشا آزادی است.یا مثلا اینکه کسی بگویند منابع مالی دولت باید وابسته به مردمش باشد، این شعار در عمل صدبرابر بالاتر از این است که چهارتا آزادی خواه شعار آزادی بدهند، ضمن اینکه خیلی از افرادی که شعار آزادی می دهند، دروغگو نیستند، بلکه به تبعات آن ملتزم نیستند. مثلا من تردیدی ندارم که نیروهای مبارز و چریکی قبل از انقلاب، طرفدار آزادی بودند و می خواستند مملکت خوب شود اما ساختار سازماندهی آنها به گونه ای بود که اجازه نمی داد چنین آزادی را حتی در درون خودشان داشته باشند.درباره وضعیت آزادی در ایران ابتدا یک خاطره ای را نقل کنم. در سال 71 یک هیئت روزنامه نگار درجه یک مراکشی به ایران آمد. جلسه ای با حضور من و چند نفر دیگر به عنوان میزبان با آنها برگزار شد. آنها در این نشست توضیح می دادند که وضعیت آزادی در مراکش چگونه است. بعد از من پرسیدند "وضع آزادی در ایران چگونه است؟". من در پاسخ گفتم: آزادی در ایران به طور قطع از کشور شما بیشتر است اما من آزادی شما را ترجیح می دهم. علت این است که آزادی در ایران دو ویژگی دارد. نخست اینکه «ناپایدار» است و دیگر اینکه «نامتوازن» است.در همین کشور ما آدمهایی هستند که می توانند بیانیه بدهند، اظهارنظر کنند و صدر تا ذیل نظام را زیر سوال ببرند و هیچ کس هم با آنها برخورد نکند اما ممکن است یک فرد دیگری در یک روزنامه یادداشت عادی بنویسد، اما وی را به زندان بیندازند.این همان عمق و گستره ای است که عرض کردم. تو می توانی به اولی استناد کنی و بگویی ببین در ایران چقدر آزادی زیاد است که کسی می تواند چنین حرفهایی بزند فرد دیگر هم به مورد دومی برای نبود آزادی استناد می کند. اما اولی برای من مهم نیست. مهم این است که همه بتوانند این کار را بکنند. این وضعیت "غیرعادلانه بودن آزادی" است.همانطور که عرض کردم، ویژگی دیگر آزادی در ایران «ناپایدار» بودن آزادی است. اگر اندازه و ابعاد آزادی یک مفهوم تاریخی و مرتبط با شرایط اجتماعی است، به طور قطع باید به صورت تاریخی ثبات داشته باشد و گسترش پیدا کند و جلو برود. در مورد نبود آزادی هم مطلب آقای علیزاده در این قضیه بسیار مهم است. یکی از نقاط ضعف جامعه ایران این است که نمی تواند از آن آزادی که دارد، چون پایدار نیست و نامتوازن است، دفاع کند.در رژیم گذشته، شاه نه تختی، نه آل احمد و نه شریعتی را کشت و نقشی هم در سینما رکس آبادان نداشت اما همه آنها را به گردن شاه نوشتند، چون او می خواست بگوید من این کار را نکردم اما کسی از او نمی پذیرد. چون روزی که جلوی اخبار انتشار شکنجه و یا کشتن افراد بیگناه دیگر را می گرفت باید حواسش به چنین روزی هم باشد که هر اقدامی را به وی منتسب کنند.در واقع نظامی که آزاد نباشد، از جاهایی ضربه می خورد که حسابش را نمی کند. بنابراین متاسفانه وضعیت آزادی در ایران عمیق است ولی گستره آن کم است و افراد خاصی می توانند، حرفهای خاصی بزنند. ضمن اینکه ناپایدار است. باید کوشش کنیم آزادی را بسط دهیم و قانونمند کنیم. معتقدم اگر آزادی در حد همین قانون اساسی اجرا شود، بسیار خوب است و می تواند نیاز جامعه به مساله آزادی را تامین کند.تسنیم: درباره بخش دوم سوال نکته ای نفرمودید؛ وضعیت جریان های سیاسی را از نظر پایبندی واقعی به مسئله آزادی چگونه می بینید؟ آقای امینی گفتند هر دو گروه پایبندی واقعی ندارند اما در این میان یک گروه مدعایش بیشتر است.عباس عبدی: من اصلاً به مدعا و ادعای هیچ جریانی کاری ندارم اگر من ادعا می کنم طرفدار آزادی هستم، باید از من بپرسید چگونه آن را محقق می کنی؟ به عنوان مثال اگر من می گویم، طرفدار بهداشت هستم، شما باید بگویی چگونه طرفدار بهداشت هستی؟ دستت را می شویی؟ میوه تمیز می خوری؟ آشغال نمی ریزی؟ یا اینکه همه این کارها را انجام نمی دهی اما باز ادعای بهداشتی بودن داری؟بنابراین با ادعای آزادی کسانی که در موضع اپوزیسیون هستند، کاری ندارم و اصلاً به آن توجه نمی کنم. برای من مهم این است که این افراد از چه ساختارها و چه شرایطی دفاع می کنند که آن شرایط مُقوّم آزادی های واقعی خواهد بود یا نه؟تسنیم: آقای علیزاده نظرات شما را هم مایلیم درباره اظهارات آقایان عبدی و امینی بشنویم.علی علیزاده: من فکر می کنم اولا مقایسه با زمان شاه، - به ویژه اینکه در ایران ما با احساس عدم آزادی سروکار داریم. فارغ از اینکه شما از کدام جناح هستید و یا اینکه اصلا سیاسی هستید یا نیستید، فکر می کنم خیلی صحیح نیست. خود این که ما درباره آزادی صحبت می کنیم، محصول انقلاب 57 و انقلاب اسلامی است. یعنی در یک دوره چند ساله یک حاکمیت جدید بوجود آمده است و کلیت سیستم و نظام قدرت پیشین مورد سوال قرار گرفته و مردم احساس متفاوتی از توان و قدرت خودشان داشتند که مسلماً در دوره تثبیت یک نظام سیاسی نمی تواند به آن شکل باشد. ولی همین که مردم ایران مرتب این سوال را دارند که آیا آزادی من اکنون کافی است یا خیر و یا بیرون از کشور چه اتفاقی می افتد؟ خود این موضوع محصول انقلاب اسلامی است. قبل از آن، مردم ایران اصلا نمی توانستند، چنین سوالاتی داشته باشند. برای اینکه آن ارزشهایی که بتوانیم با آنها میزان آزادی یا عدم آزادی را بسنجیم، در ما اساساً نهادینه نشده بود.برای همین این موضوع را به ویژه افرادی که منتقد انقلاب 57 هستند، بایددر نظر بگیرند که سوژه ایرانی و یا در واقع عاملیت سیاسی- تاریخی ایرانی از سال 57 توانست این سوال را از خود بپرسد و به آزادی و عدم آزادی خود آگاه شود.موضوع دیگری که به صورت تاریخی می خواهم به آن نگاه می کنم، این است که درست است آقای عبدی می گوید به ادعا و مدعای این جناح و آن جناح کاری ندارند، اما بالاخره ما با یک جریانی روبرو بودیم که ایدئولوژی آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه داشته است و در 20 سال گذشته این موضوع را در میان طرفداران و پایگاه اجتماعی خود به ویژه جوانان آرمان خواهی که مرتب گفتند "آزادی ما کم است یا زیاد است"، منتشر کرده است.همچنین در کنار این مساله، یک سری نهادهایی در بعد جهانی، اندازه گرفتند که ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران هست یا نیست و این احساس عدم آزادی را تشدید کرد. درحالی که وقتی از بیرون به داخل ایران و مناظره های انتخاباتی نگاه می کنیم، به یاد می آوریم هیچ کس 4 سال، 8 سال یا 16 سال پیش نمی توانست تصور کند که تا چنین میزانی از اصول کلی یک حاکمیت، توسط این جناح یا آن جناح مورد پرسش قرار می گیرد.بنده فکر می کنم این موضوع خود شاخص این مساله است. رواداری ما در ایران به صورت تاریخی بسیار بسیار بیشتر شده است. درواقع زیرساخت هایی که برای آزادی، آزادی بیان، پرسشگری و هم زیستی تفاهم هایمان لازم داریم، گویا بدون اینکه بدانیم به صورت تاریخی بوجود آمده است. اگر همین انتخابات 96 را جلوی آقایان خاتمی و ناطق در سال 76 می گذاشتید، فکر می کردند که چه حرف های نگفتنی گفته شده و شاید باور نمی کردند، در حالیکه در این 20 سال این اتفاق افتاده است و هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان روادارتر شده اند.اما مسئله احساس عدم آزادی چیست؟ این است که به نظر می آید توقع مردم و نیروهای اجتماعی و یا حتی فعالان متناسب با این پیشرفتی که در سطح فضای رسمی انجام شده، نیست.من در اینجا می خواهم بین روادار شدن جامعه ایرانی و روادار شدن نهادهای این جامعه از جمله نهاد روحانیت، نهاد روشنفکری، نهاده ...

ادامه مطلب  

انتقادات تند "وحید جلیلی" از اصولگرایان  

درخواست حذف این مطلب
ولی فقیه کسی است که نه تنها صلاحیت دارد بلکه اصلحیت دارد. نمی شود نظامی با این شعار، با این مبنا آغاز بکند و بعد به مرور، یک عده با قیافه های ظاهرالصلاح تلاش کنند که این اصول را تغییر بدهند و بعد با وقاحت خودشان را اصولگرا ودیگران را ضد ولایت فقیه بنامند! به گزارش ایران خبر، وحید جلیلی در سالهای اخیر معاونت فرهنگی شهردار مشهد (صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات احمدی نژاد) را بر عهده داشته است. او در انتخابات 92 گرداننده اصلی ستاد انتخاباتی برادرش بود. فلش اصلی حملات وحید جلیلی در این سخنرانی متوجه تشکیلات جمنا (جبهه انقلاب اسلامی) است که با هدف انتخاب نامزد نهایی اصولگرایان در انتخابات 96 شروع بکار کرد اما هر دو کاندیدای آن یعنی رئیسی و قالیباف شکست خورد. سعید جلیلی در انتخابات با فشار اصولگرایان کنار گذاشته شد تا رئیسی برنده انتخابات باشد تا او را مانند سال ۹۲ یک «وحدت شکن» لقب ندهد.متن سخنرانی با عنوان آسیب شناسی جریان اصولگرایی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ «قصص ۸۳» نکته ای که به نظرم آمد در این جلسه مطرح بشود یکی از چالش هایی است که ما در دهه ی چهارم انقلاب با آن به طور جدی مواجه هستیم. چالش مهم دهه چهارم: رویش در صف؛ ریزش در ستاد بنظر می رسد که انقلاب اسلامی توانسته در "صف" ؛ انسان طراز و نمونه های تربیت مکتبی خودش را، بازتولید کند. نمونه های پنجاه و هفتی، نمونه های دفاع مقدسی ؛ در بدنه و توده ی حزب اللهی همچنان در حال رویش است و از "اردوهای جهادی" گرفته تا "مدافعان حرم" هنوز رایحه ی تفکر انقلابی حس می شود. بعضی از شهدای مدافع حرم، متولد دهه ی ۷۰ هستند . سالها پس از پایان دفاع مقدس به دنیا آمده اند و امروز می روند با این یقین در خطوط مقدم دفاع از انقلاب اسلامی ، جان خودشان را نثار می کنند. مدافعین حرم در شرایطی برای انقلاب اسلامی جان فدا می کنند که فساد، فقر و تبعیض در کشور به چشم می خورد. معلوم است که چه بسا یقین شان بالاتر از نسل اول است که اینجور چیزها هم موجب نشده که وسوسه خناسان ، آنها را از فداکاری در راه جمهوری اسلامی باز بدارد. با گذشت حدود ۴۰ سال، رویش های زیادی در مسیر آرمان ها و مبانی انقلاب همچنان در بین نسل های جدید ، شکل می گیرد. اما این ها در حوزه "صف" و بدنه مردمی انقلاب است. اما وقتی که به ستاد و به خواص و چهره ها نگاه می کنیم، عکس این جریان را می بینیم! یعنی انگار انقلاب اسلامی از بازتولید انسان های طراز خودش در سطح "ستاد" عقیم شده و کمتر آدم هایی در طراز رجایی ها و چمران ها و خامنه ای ها و… به سطوح ستادی، مدیریتی و… می رسند. این یک خلأ و چالش مهم است که باید در موردش فکر کرد . اما الان من راجع به این مسئله نمی خواهم صحبت کنم بلکه می خواهم از یک چالش بزرگتر، یک خطر عظیم تر که احتمالا اگر جلویش گرفته نشود خدای ناکرده ممکن است به انهدام مجموعه ی انقلاب اسلامی بیانجامد صحبت بکنم. خواص منحرف، در اندیشه استحاله صف! آن چالش این است که در ستاد ها یا به تعبیر مقام معظم رهبری در بین "خواص" ؛ چه در خواص و ستاد های فکری، چه ستادهای مدیریتی، چه ستادهای سیاسی و … الان جریانی شکل گرفته که به جای اینکه آن نسل اولِ چهره های مکتبی را الگوی خودش قرار بدهد یا به "صف" امروز انقلاب اسلامی نگاه کند و از روحیه ی معنوی و انقلابی توده ها الهام و الگو بگیرد و خودش را تصحیح و تکمیل کند و ارتقا بدهد؛ به دنبال این است که یک جریان معکوس را در صفوف بدنه اجتماعی انقلاب اسلامی ایجاد کند! به جای این که صفات ممتاز مجاهدان و انقلابیون واقعی را در خودش بوجود بیاورد، تلاش می کند که ویژگی های منحوسی را که در خودش نفوذ کرده ؛ در "صف" و دربین مردم، نفوذ بدهد و کاری کند که حتی نسل جوان مومن هم، نرم افزارِ تفکر انقلابی اش استحاله یا آلوده بشود. در ظاهر فکر کند انقلابی است اما به مرور جنس نگاهش به مسایل، جنس سلوکش در فضای اجتماعی و سیاسی شبیه بشود به ستادی های سرگردان ! شبیه بشود به چهره های مذبذب قدرت پرست ! دارند این را تئوریزه می کنند و متاسفانه چون بعضا از تریبون های موجه و با قیافه های ظاهرالصلاح این کار را انجام می دهند ؛ بخشی از رویش های بدنه ی انقلاب را دارند آلوده می کنند و این نگرانی وجود دارد که "خواص منحرف" به مرور همان اعوجاجاتی که در تفکرشان به وجود آمده را به بدنه اجتماعی انقلاب اسلامی تسری بدهند. در همین انتخابات اخیر هم نمونه اش را شاهد بودیم. تشکیلاتی مرکب از مخلص ها و قالتاق ها ! و معلوم است با صحنه گردانی کدامشان! مخلص ها برای اینکه با انرژی شان حرکت ایجاد کنند و قالتاق ها جهت بدهند و حرکت را سکولاریزه کنند؛ وحدت مکتبی را نابود و ائتلاف چرتکه ای را جایگزینش کنند. این مشکلی است که در دو دهه گذشته کم و بیش دچارش بوده ایم. بزرگترین نگرانی: اصولگرایی قلابی! امروز به نظر حقیر یکی از مهمترین خطر هایی که ماباید نگران و مواظبش باشیم همین است. یعنی ویروسی شدن تفکر انقلاب اسلامی و تفکر ولایی توسط آدم های ظاهرالصلاح که خودشان را اصولگرا و… نامگذاری کرده اند. شما با کسانی مواجه هستید که سالها رای مردم را گرفتند ، انتخابات های پیاپی را بردند، مجلس هفتم را بردند، مجلس هشتم را بردند، مجلس نهم را بردند و عنوان اصولگرایی راهم یدک می کشیدند و امروز وقتی ما می خواهیم بررسی بکنیم عملکرد و رویکرد آنها را که چقدر آنها واقعا براساس حجت شرعی عمل کردند و بر اساس مبانی انقلابی و با نگاه به افق های آرمانی جمهوری اسلامی در آن جایگاه هایی که حضور داشتند رفتار کردند، نتیجه ، نتیجه ی درخشانی نیست و کارنامه کارنامه ی پرباری نیست. اینها حتما باید امروز مورد بررسی قرار بگیرد که نعل وارونه زده نشود، که همه چیز را به قدرت رقیب یا به لاقیدی رقیب نسبت ندهند. اگر مابه یک سری شکست های ظاهری می رسیم ؛ حتما ضعف های جدی ای در بین خواص و بدنه انقلابی وجود داشته است و اگر کسی بخواهد اینها را بپوشاند و انگشت اتهام را به سمت دیگری بگیرد بعید است که ما بتوانیم از این چالش عبور بکنیم. پراگماتیزم کورِ زندگی های انتخاباتی اگر بخواهم عرائضم را به شکل صریح تری خدمت دوستان طرح بکنم، امروز خطر اصلی این نیست که جامعه ما غیر انقلابی بشود، مردم ماغیر انقلابی بشوند؛ خطر اصلی این است که حزب اللهی های ما غیر انقلابی بشوند! جماعتی که به ظاهر و درشعار، خود را اصولگرا و انقلابی و حزب اللهی می دانند ومی نامند در عمل از مبانی انقلاب اسلامی فاصله بگیرند و این فاصله روز به روز بیشتر بشود و به مبانی سکولار یا یک پراگماتیزم کورِ بدون مبنایِ بدون حجت دچار بشوند و ذهنیت ها و زندگی شان به جای اینکه بر اساس مبانی اخلاقی و معرفتی دینی شکل بگیرد براساس یک سری تقویم های سیاسی و انتخاباتی تنظیم بشود و روز به روز، هم ؛ آن ابتهاج معنوی وخلوص و روحیه ی بسیجی را از دست بدهند و هم مبانی معرفتی در آنها تضعیف بشود ولی در ظاهر در جنگ های زرگری سیاسی، پرچم بدنه انقلابی دست اینها باشد. حزب الله واقعی و حزب الله دروغین به بعضی از این تفاوت های بین حزب الله واقعی وحزب الله دروغین در این جلسه می خواهم اشاره بکنم. یکی از مهم ترین مبانی نظام جمهوری اسلامی یا نظام ولایت فقیه این است که ما معتقدیم درنظام دینی کسانی باید جایگاه های حقوقی را در ساختار قدرت در دست بگیرند که دارای صلاحیت حقیقی باشند، اصلا ولایت فقیه وجمهوری اسلامی با همین گزاره آغاز می شود که : " جایگاه های حقوقی در اختیار صلاحیت ها و اصلحیت های حقیقی" ! ولی فقیه اقتدار خودش را از کجا می آورد؟ از اعتباریات ؟ از اینکه اسمش در فلان لیست بوده یا فلان ائتلاف چرتکه ای ِ سیاسی حمایتش کرده ؟ یا از یک سری حقائق و شایستگی های واقعی ؟ چرا کسی نمی تواند منّتی بر سر رهبر انقلاب بگذارد، مثلا یک عده از خبرگان جمع بشوند وبگویند چون ما به شما رای دادیم پس شما اینجا این خلاف را بکن! ایشان بلافاصله به آنها خواهد گفت که می خواستید رای ندهید! چرا؟ بخاطراینکه آن ویژگی هایی که برای آن جایگاه مشخص شده در او تعیّن پیدا کرده است و شما از لحاظ شرعی هیچ حجتی نداشتید که به کس دیگری بخواهید رای بدهید. منّتی بر سر او ندارید. ولی فقیه کسی است که نه تنها صلاحیت دارد بلکه اصلحیت دارد. نمی شود نظامی با این شعار، با این مبنا آغاز بکند و بعد به مرور ، یک عده با قیافه های ظاهرالصلاح تلاش کنند که این اصول را تغییر بدهند و بعد با وقاحت خودشان را اصولگرا ودیگران را ضد ولایت فقیه بنامند! اصولگرایی سکولار! این اتفاقی است که در یکی دو دهه اخیر در جمهوری اسلامی ابتدا به شکل نامحسوس شروع شد و الان متاسفانه انا رجل می زند و با وقاحت، میدان داری می کند. بعضی مناسبات که به اسم اصولگرایی در کشور حاکم شده، رسما و علنا مناسبات سکولار و ضد دینی است، رسما و علنا مناسبات خلاف حجت شرعی و حجت دینی است ولی هم چنان این نام را یدک می کشند، نام های تهی، عناوین پوچ! یک عده آمدند گفتند که ما در جمهوری اسلامی باید تشکیلاتی عمل بکنیم،خب حرف بدی نیست اما تشکیلات با کدام مبنا؟ با چه ضوابطی؟ تحت چه مراقبت هایی؟ به مرور دیدیم که تشکیلات محض ! تشکیلات کمونیستی! مقدس ترین جریان های نظام را تلاش کردند تبدیل به تشکیلات کمونیستی و تشکیلات چینی کنند .همه اش از بالا به پایین و دستوری و الزام بدون اقناع، تبدیل کردن انسان هایِ مختارِ مجاهدِ داوطلبِ مبتهجِ معنویِ بصیرِ حجت جو به مهره های تشکیلاتی مثل آدم های ماشینی. استحاله "بسیجی" به "بسیطی"! بسیجی باید مصداق المومن کیس باشد. پیاده نظام انقلاب اسلامی باشد ولی پیاده و بسیط نباشد. اشعری مسلکی را مد کردند. در شهرهای مختلف در انتخابات مجلس یا … به جای آنکه ببینند چه کسانی شایستگی حقیقی دارند و برای آنها تبلیغ کنند قاعده را بر عکس کردند ؛ گفتند ما به جای آدم شایسته دنبال آدم هماهنگ (همان حرف گوش کن و اهل لابی) هستیم. هر که با ما جماعت " لابیست" هماهنگ بود شایسته است! "شایستگی؛ ملاک حقیقی ندارد. همه اش اعتباری است و مبنای اعتبار، تغلب تشکیلاتی است اگر چه از راه اغوا و حذف و قالتاق بازی به دست آمده باشد !" این گزاره ، کلید براندازی نظامی است که اساسش طبق نظ یه ولایت فقیه، بر شایستگی حقیقی کارگزاران، بنا شده. اگر در حالی که تفکر ولایی اساسش شایستگی و اصلحیت حقیقی است مخالفان این تفکر اسم خودشان را گذاشته باشند اصولگرا! باید منتظر خیلی اتفاقات ناگوار باشیم. هیچ کس اجازه ندارد تفکر را تعطیل کند، آگاهی بخشی و اقناع را تعطیل کند و تشکیلات ماشینی را جایگزین همه چیز بکند، این حتما خلاف مبانی انقلاب اسلامی است. جریانات هلو – لولو در همین مشهد ما یک جریاناتی، من اسمشان را جریانات هلو-لولو گذاشته ام، با لولو کردن یک سری جریانات دیگر و ایجاد یک هیجان کاذب تلاش کردند و متاسفانه موفق هم شدند، جریانات حزب اللهی را و بدنه مردمی انقلاب را بترسانند و بگویند که فعلا وقت این حرف ها نیست؛ چون یک لولویی وجود دارد به نام جناح مثلا دوم خرداد یا اصلاح طلب یا فلان؛ بنابراین باید مبانی خودتان را کنار بگذارید و رایتان را بدهید ما دولپی مثل هلو تناول کنیم. آگاهی را، تحلیل را، تبیین را، اقناع را، بیّنه را، از فضای انتخاب سیاسی حذف بکنیم به جای آن، اضطرار را، شرایط بحرانی را و به تبعش حکومت نظامی را ، اجبار را ، الزام را، تشکیلات را جایگزین بکنیم. اینها اول می گویند "فعلا" شرایط اضطراریست و لولو ممکن است بخوردتان و چشمتان را ببندید و به ما اعتماد کنید. اما کم کم می بینند چه فرمول خوبی! چرا همیشه شرایط را اضطراری نگه نداریم؟! وقتی که با القای شرایط اضطراری می توانیم از پاسخگویی فرار کنیم و حرف غلط خودمان را و آدمهای کم صلاحیت یا بعضا فاسدِ حرف گوش کنِ خودمان را به کرسی بنشانیم و بسیاری چهره های حزب اللهی ِ اصلح و مستقل و ناهماهنگ با لابی ها را حذف کنیم، چرا به خودمان زحمت بدهیم؟ تعبیر دیگری که من در مورد اینها به کار بردم، "دوپینگی ها" بود که ما به جای اینکه پهلوانانه در صحنه سیاسی چالش کنیم، دوپینگ بکنیم. وقتی که می توانیم با استفاده از یک سری امکاناتی، توده را بسیج بکنیم و این توده بسیج شده را با ترساندن از حریف ، مجبور بکنیم که به کاندیداهایی رای بدهند که آن کاندیداها، هیچ اصلحیتی لااقل ندارند(در بسیاری از موارد که حتی صلاحیت هم ندارند) ابتدا با این شروع کردند، گفتند فعلا رقیب خیلی جدی است، لولو خیلی خطرناک است، فعلا صحبت نکنید، به همین لیستی که ما می گوییم رای بدهید، سؤال هم نکنید که آقا این آدم چقدرساده زیست است؟ چقدر اهل تفکر است؟ چقدر اهل اصرار بر موضع حق است؟ چقدر اهل هزینه دادن سر بزنگاه ها برای حمایت از انقلاب اسلامی است؟ نه! این سوال ها را تعطیل کنید، ما پشت درهای بسته می نشینیم، برای شما تصمیم می گیریم، لیست مشخص می کنیم، شما بروید به این ها رای بدهید. صبح روز انتخابات، لیست می آمد درِ خانه، می گفتند بروید به همین ها رای بدهید. کسانی که اسم هایشان را هم، مردم به زور بلد بودند، تا چه برسد به این که برنامه این ها را بدانند، آرمان این ها را بدانند، سابقه این ها را اطلاع چندانی داشته باشند و … و اسمش را هم می گذاشتند لیست ولایت! لیست آقا! دیگر ظلم از این بالاتر به ولایت نمی شود کرد؛ که یک تفکر ضد ولایی دیگران را متهم بکند به ضد ولایت فقیه! در همین شهری که بچه حزب اللهی ها برای دیالمه ها تبلیغ می کردند که آن ها رای بیاورند، کسانی توسط عناصر موجّه، خواصِّ ظاهرالصّلاح _مراکزِ خوشنام _ تایید شدند و با همین شیوه ی کمونیستی رای آوردند، که بعدها ما اینها را در یک بزنگاه هایی، دراردوگاه مقابل دیدیم! کسانی که بچه حزب اللهی ها به این ها رای داده بودند و در مساجد و پایگاه های خودشان برای این ها بدون هیچ فکری، تامّلی تبیلغ کرده بودند، یک دفعه دیدند این ها که صد و هشتاد درجه تفکرات مقابل را دارند حمایت می کنند! بعضی دیگرشان علنا خیانت نمی کنند اما آدم های ساکتی هستند؛ در بسیاری از بزنگاه ها اگر در کنار فتنه گران نایستادند، اما سکوت کردند، توان خودشان را، آبروی خودشان را برای حمایت از انقلاب به صحنه نیاوردند. این چیزهایی که من دارم می گویم، درباره مصداق مشهد است، اما حتما کسانی که این بحث را می بینند یا می خوانند، مصادیق متعددش را در ذهنشان، در استان ها و شهرستان های خودشان، به یاد خواهند آورد. اصولگرا نما های تروریست و قتل عام های خاموش! به مرور به جایی رسیدیم که همه چیز شد اعتباری! و ترورها آغاز شد. ترور چه کار می کند؟ ترور یک آدم صالح را از دسترس جامعه خارج می کند. با این تروریسم موجّه ، عناصر بسیاری را در این ده بیست سال اخیر حذف کردند. انقلاب اسلامی نیروهای زیادی را پرورش داده بود، تربیت کرده بود. نیروهایی که هم خلوص داشتند، هم تخصّص داشتند، هم تجربه داشتند، ولی اتّفاقا به خاطر همین خلوص و تخصص وتجربه شان، نمی توانستند با لابی های سیاست، با پاتوق های قدرت _چه چپش،چه راستش، چه اصولگرایش، چه اصلاحطلبش_ تعامل بکنند. می دیدند مناسبات در آن فضاها مناسبات دیگری است! اینها ترور شدند. از لحاظ جسمی ترور نشدند، ولی توان آن ها و قابلیّت و ظرفیّت آن ها، از مردم، از انقلاب، از نظام، از رهبری دریغ شد. باز شما نمونه های متعدد این ها را در شهرستان های مختلف می بینید. در همین مشهد بسیاری آدم های قابل وجود داشتند و وجود دارند، که جریان حزب اللابی ! آن ها را حذف می کند با قیافه ظاهرالصلاح ! در شهرهای دیگر هم که من پای درددل دوستان حزب اللهی می نشینم، می بینم که یک چنین فضایی متأسفانه وجوددارد. یک اشعری مسلکی، یک نوع تفکر کمونیستی می آید در بین حزب اللهی ها نفوذ می کند و آن ها را مجاب می کند که از مبانی انقلابی دست بردارند، از سلوک دینی در عرصه سیاست دست بردارند و گردن بگذارند به تاکتیک ها و تکنیک های یک سری آدم های سیاست زده. تکنیسینهای انتخاباتی که توسط بعضی از نهادها، تریبون در اختیارشان قرار می گیرد، این ها بشوند ایدئولوگ های انقلاب اسلامی! امروز با وفور این تکنسین ها و تاکتیسیَن های سیاست زده، جایی برای ایدئولوژی و سلوک مکتبی باقی نمی ماند. مهم این است که قبیله ای که اسمش را اصولگرا گذاشته ایم حاکم باشد؛ حالا با مبانی دینی شد، شد، نشد از چین ، کمونیستی اش را وارد می کنیم، بهتر هم جواب میدهد. حوصله پاسخ دادن و مسئولیت پذیرفتن هم نداریم. وقتی که می شود با متهم کردن دیگران به ضدّولایت فقیه، به راحتی فضا ایجاد کرد و دوپینگ کرد و انتخابات های متعددی را برد، برای چه ما باید بیاییم برای توده، برای جمهور مردم وقت بگذاریم؟ برای آحاد تک تک مردم ارزش قائل باشیم؟ آن ها را قانع بکنیم، آن ها را مجاب بکنیم؟ آن ها را از لحاظ فکری اشراب کنیم، سیراب کنیم؟ برای چه باید این کار را بکنیم وقتی روش های بسیار ساده تری وجود دارد که با دو مانور سیاسی، می توانیم به نتیجه برسیم. اولین مخالفان سلوک انقلابی؛ خودی اند! این را از این جهت خدمت شما عزیزان عرض میکنم که شمایی که دارید بحمدالله روی مبانی انقلاب اسلامی، کار می کنید، حواستان باشد که در مقابل شما، فقط آنهایی که از لحاظ گفتمانی، پرچم های مخالف برافراشته اند نیستند، بلکه امروز در گام اول کسانی جلوی سلوک انقلابی را می گیرند، که در بین خود انقلابی ها متاسفانه تریبون دار هستند و تشکیلات دارند و برای خودشان عناوین پرطمطراق می تراشند. باید آماده بشویم، امروز روز ویرایشِ تفکر انقلابی است. روز ویروس زدایی از تفکر انقلاب اسلامی است. تا ما این ویروس زدایی را انجام ندهیم، آن قدر ضعیف خواهیم شد که نه در برابر حریف های قَدَر که در برابر حریف های ضعیف هم خواهیم باخت. دوپینگی های قدیم؛ مافنگی های جدید! دوپینگ ها، بنیه ی فکری و اجتماعی و فرهنگی ما را به شدت ضعیف کرده. یک ورزشکار دوپینگ می کند، می رود قهرمان مقابل را می زند. همان آدم چند سال بعد، یک آدم مفنگی ای می شود که از یک پشه ممکن است بخورد و زمین گیر شود. امروز متاسفانه ما دچار این مسئله شده ایم و نباید از آن غافل بشویم. اصولگراهای مافنگی امروز همان پهلوان پنبه هایی هستند که به دوپینگ عادت کردند. با قدرت لابی و تشکیلات، شایسته تر ها را حذف کردند و نوچه بازی و قبیله گرایی راه انداختند و حالا که عمرشان سرآمده می خواهند از طریق تئوریزه کردن فساد سیاسی شان و تسری دادن آن به بدنه اجتماعی؛ احتضارشان را عقب بیاندازند. آدرس غلط می دهند که مشکل ما اجتماعی و فرهنگی است.بله حتما ما مشکل فرهنگی و اجتماعی داریم .خود بنده هم در تبیین خلائ های فرهنگی و اجتماعی در حد بضاعتم قلم زده ام. ولی اساسِ همه اینها و پشتیبان همه اینها فساد سیاسی جریان "حزب اللابی" است که خود را رنگ کرده و حزب اللهی یا اصولگرا جا زده است. حتما باید همزمان با فعالیت اجتماعی و فرهنگی با این فساد سیاسی که ریشه در فساد عقیدتی و سکولاریسم روشی دارد مبارزه کرد تا نتیجه درست به دست بیاید. دوپینگ های سیاسی، دوپینگ های پروپاگاندایی و تبلیغات موقتی هیجانی، بنیه ی فکری و فرهنگی و اجتماعیِ بدنه ی انقلاب را ضعیف کرده و در این مورد، ما هیچ تعارفی نباید بکنیم وگرنه روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد. حزب الله باید به مبانی معرفتی انقلاب برگردد بازگشت به مبانی انقلاب اسلامی، باید از بین خود حزب اللهی ها آغاز بشود، از بین همین ماهایی که مدّعی هستیم باید آغار بشود، از من گوینده گرفته تا دیگران. حزب الله باید به مبانی معرفتی انقلاب برگردد و خودش را از تکنسین های انتخاباتی و پراگماتیست های سیاسی خلاص کند. خوشبختانه ادبیات معارفی ما و منابع دینی ما، بسیار سرشار هستند برای ترمیم تفکر ما، برای ویروس زدایی از تفکر ما. در قرآن کریم، بارها و بارها در آیات متعدد، شما می بینید که هم انذار و هشدار داده شده نسبت به این که مواظب باشید و و هم راهکار نشان داده شده است. این آیاتی که با «یا ایها الذین آمنوا» شروع می شود، همه اش هشدار به حزب اللهی هاست دیگر. «یاأیها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون»؛ خیلی آیه ی تفکر برانگیزی است. «کبر مقتا عندالله أن تقولوا ما لاتفعلون»؛ یعنی ممکن است خدا از شما اهل ایمان، از همین شما حزب اللهی ها، به شدت به خشم بیاید. این عین آیه ی قرآن است. ما می گوییم نه ! خدا فقط از فلان جناح به خشم می آید، از کارهایی که آن ها می کنند نه از کارهایی که ما نمی کنیم! اما قران بر این دومی هم تاکید می کند: «تقولون ما لاتفعلون»؛ وقتی بین قول و عمل شما فاصله بیفتد خشم خدا متوجه شما خواهد شد: " کبر مقتا عندالله" کلاه خودمان را قاضی کنیم ببینیم چقدر بین قول و عمل ما فاصله هست؟ در رفتار سیاسی، ما چقدر به مبانی دینی معتقدیم؟ در بزنگاه ها، آن موقع که هیجان نتیجه ما را می گیرد، آیا هر وسیله ای را بر خودمان مباح می دانیم ؟ یک دفعه ملت نگاه می کنند می بینند که ما چقدر شبیه آن کسی هستیم که داریم با او می جنگیم! ما هم که شبیه رقیبمان هستیم! در منش ها، مثلا او لااُبالی است. هرچه به زبانش بیاید می گوید، هر تهمتی را می زند، هر دروغی را حاضر است بر زبان براند. بعد ملت نگاه می کند، می بیند ما هم که برای اینکه بر او غلبه پیدا کنیم، چون در خیال خودمان هدف مقدسی داریم، به همان منش دچار شدیم؛ می خواهیم این را به ملت منتقل کنیم که اگر او قالتاق است، ما از او قالتاق تریم! چون فکر می کنیم که ملت به قالتاق ها رای می دهند. و تلاش می کنیم در زمین حریف بازی کنیم و بازی را ببریم و وقتی که این بار می بازیم، دیگر فقط انتخابات را نباختیم؛ بلکه گفتمان خودمان را باخته ایم، مبانی خودمان را باخته ایم و خسارت عظیم و شکست بزرگ این جاست، که اگر این را باختید، دیگر نمی توانید خودتان را بازسازی کنید. قرآن ...

ادامه مطلب  

بهترین بازی های اندروید و آیفون مناسب مهمانی  

درخواست حذف این مطلب
یکی از خاص ترین دسته بازی های موبایل، بازی های مناسب مهمانی و جمع های دوستانه است که در این مقاله به معرفی بهترین های این دسته خواهیم پرداخت.یکی از مشکلاتی که این روزها گریبان گیر جامعه شده، این است که به هنگام رفتن به مهمانی، همه در حال کار کردن با موبایل های خود و چت کردن هستند. از طرفی بعضی ها هم اهل شرکت در بحث های گروهی نیستند و حوصله اشان سر می رود. حال به جای هدر دادن وقت خود و کسل شدن، می توانید به سراغ بازی های موبایل بروید. بازی هایی که صرفا مناسب مهمانی هستند. یکی از ویژگی های مهم بازی های مهمانی این است که به صورت چند نفره انجام می گیرند. به عبارتی شما و کسانی که در مهمانی حضور دارید، بتوانید به صورت گروهی به بازی کردن پرداخته و خود را سرگرم کنید. حال در این مقاله قصد داریم بهترین بازی های مناسب مهمانی اندروید و آیفون را با شما به اشتراک بگذاریم تا در صورت داشتن مشکلات مشابه، بتوانید خود را سرگرم نگه دارید. شما می توانید با ورود به بخش معرفی بازی موبایل زومجی، معرفی روزانه بازی های موبایل را مطالعه کنید. زومجی همچنین بهترین بازی های اندروید رایگان و بهترین بازی های اندروید پولی را به صورت ماهیانه معرفی می کند.dualمقاله مرتبطبازی موبایل dual، یک بازی کاملا آنلاین و سرگرم کننده است که ساعت ها شما و دوست اتان یا به عبارتی همبازی اتان را سرگرم خواهد کرد. نحوه بازی کردن به این شکل است که ابتدا از طریق اتصال وای فای یا بلوتوث به گوشی نفر مقابل خود متصل می شوید. حال هر کدام از شما در نقش یک شی ء مکعبی شکل قرار خواهید گرفت که باید با تیرهایی که در اختیار دارید، حریف خود را از بین ببرید. نکته ی بسیار جالب این بازی پیکسلی در این است که در صفحه نمایش خود، حریف را مشاهده نخواهید کرد و حریف اتان نیز شما را مشاهده نمی کند. به عبارتی تا نصف صفحه را خواهید دید و اگر گوشی های موبایل خود را به یکدیگر بچسبانید، تصویر کامل مبارزه ی خود را مشاهده می کنید. اگر به دنبال دانلود بازی اندروید و آیفون برای یک دورهمی دوستانه هستید، بازی dual را حتما تجربه کنید.دانلود بازی dual پلی استور اپ استورheads upبازی موبایل heads up یک بازی کاملا سرگرم کننده است که برای مهمانی و جمع شدیدا پیشنهاد می شود. در این بازی شما باید گوشی موبایل خود را به پیشانی اتان چسبانده تا یک واژه یا عبارت به نمایش درآید. حال سایرین با کمک یکدیگر باید آن کلمه را حدس بزنند و بدون صحبت کردن، آن را اجرا کنند. اگر این کار درست صورت بگیرد، سر خود را به پایین تکان می دهید تا درستی عبارت تایید شده و واژه ی بعدی به نمایش درآید. حال اگر نتوانید آن واژه را حدس بزنید، سر خود را به بالا تکان می دهید تا عبارت بعدی به نمایش در آید. یکی از نکات جالب بازی اندروید و آیفون heads up این است که واژه ها در دسته بندی های مختلفی قرار داده شده اند و می توانید وارد دسته ی مورد علاقه ی خود شوید.دانلود بازی heads up پلی استور اپ استورویندوز استورjackbox party packبازی jackbox party pack یکی از معروف ترین بازی های چند نفره است که برای مهمانی و دورهمی های دوستانه و خانوادگی شدیدا پیشنهاد می شود. حال نسخه ی موبایل این بازی نیز جذابیت های نسخه کنسولی خود را به همراه دارد. این پک شامل یک سری بازی چند نفره و جالب است که از میان آن ها می توان به بازی drawful اشاره کرد که در جریان آن باید نقاشی های خنده دار و مسخره ای بکشید. نکته ی جالب این بازی، این است که در یکی از بازی های این پک، حداکثر ۱۰۰ بازیکن می توانند با یکدیگر بازی کرده و لذت ببرند. در سایر بازی ها حداکثر هشت یا چهار بازیکن و حداقل دو بازیکن می توانند با یکدیگر بازی کنند. البته این نکته را بگویم که این بازی با این اسم برای آیفون در دسترس است و علاقه مندان به بازی های کمپانی جک باکس، می توانند بازی موبایل jack pad را دانلود کنند.دانلود بازی jackbox party pack اپ استورkeep talking and nobody explodes!هیجان و سرگرمی پایه و اساس بازی موبایل keep talking and nobody explodes استاگر بخواهم در این لیست تنها یکی از بازی ها را انتخاب کنم، قطعا بازی موبایل keep talking and nobody explodes انتخاب من خواهد بود. یک بازی سراسر هیجان که شدیدا آدرنالین شما را بالا خواهد بود. بازی اندروید و آیفون keep talking and nobody explodes معنی واقعی کارتیمی را به شما نشان خواهد داد. برای بازی کردن بازی موبایل keep talking and nobody explodes باید حتما یک گروه سه الی چهار نفره تشکیل بدهید زیرا وظیفه ی شما در این بازی خنثی کردن بمب هایی است که با چالش های سخت و نفس گیری همراه شده اند. اگر در زمانی که برای شما تعیین شده است بتوانید بمب را خنثی کنید، برنده خواهید بود و دلیل نام گذاری این بازی دقیقا همین مورد است که مدام باید با هم گروهی های خود در تعامل و صحبت باشید تا بتوانید معماها را یکی پس از دیگری حل کرده و بمب را خنثی کنید. بعضی از چالش ها و معماهای بازی چند بخشی بوده و هرکدام از بخش ها، به خوبی شما و سایرین را به فکر کردن مشغول می کند.دانلود بازی keep talking and nobody explodes پلی استورcharades!بین ما ایرانی ها یکی از بازی هایی که شدیدا در مهمانی و دورهمی ها طرفدار دارد، بازی پانتومیم است. بازی که در جریان آن دو تیم روبروی یکدیگر قرار گرفته و یک سری کلمات را انتخاب می کنند. حال شما باید بدون صحبت کردن منظور و مفهوم این کلمات را برای هم تیمی های خود توضیح داده تا آن را حدس بزنند. حال بازی موبایل charades دقیقا همان پانتومیم خودمان است ولی به صورت دیجیتالی و نیازی نیست کلمات را شما حدس بزنید بلکه، کلمات و واژه ها از پیش تعیین شده هستند و باید خود را برای هر چیزی آماده کنید. حال اگر تیم مقابل کلمه را درست حدس زد، آن را تایید خواهید کرد و در غیر این صورت از آن خواهید گذشت تا واژه ی جدید نمایش داده شود. هر تیم که بتواند تصویرسازی درستی از واژه ی مورد نظر برای هم تیمی های خود داشته باشد، برنده است.دانلود بازی charades! پلی استور اپ استورویندوز استور2 player games freeسادگی و جذابیت بازی های این مجموعه به خوبی می تواند کاربر را سرگرم کندبازی های مهمانی نیازی ندارند که پیچیده یا پلتفرمر باشند. هرچه ساده تر، جذاب تر و در این میان بازی موبایل 2 player games free به خوبی می تواند شما و یکی دیگر از اعضای مهمانی را سرگرم کند. بازی اندروید و آیفون 2 player games free از پنج دسته بازی مختلف تشکیل شده است. بخش هایی نظیر بازی های ساده، بازی هایی که توانایی های شما را به چالش می کشند، بازی های منطقی، بازی هایی که به توجه و عکس العمل شما نیاز دارند و بازی هایی که حافظه و ذهن شما را درگیر می کنند. حال هرکدام از این بخش ها دارای چند بازی مرتبط به عنوان زیر مجموعه های خود است و تمامی آن ها از جذابیت بالایی برخوردار هستند. به عبارتی اگر از یک بخش خسته شدید، به راحتی می توانید به سراغ بخش بعدی رفته و در آن جا خود و سایرین را به چالش بکشید. شاید در ابتدا فکر کنید که این بازی ها بچه گانه هستند ولی وقتی آن ها را اجرا می کنید، می بینید که ساعت ها است وقت خود را صرف بازی های 2 player games کرده اید.دانلود بازی 2 player games free پلی استور اپ استورbam fuبازی موبایل bam fu، یک بازی مناسب مهمانی و بیرون رفتن با دوستان اتان است و از طرفی از سادگی و هیجان بالایی برخوردار است. در بازی اندروید بدون دیتا bam fu شما یک سری ایتم را روی صفحه نمایش خود مشاهده خواهید کرد و موظف هستید که با انگشتان خود به آن ها ضربه بزنید تا به رنگ مختص به شما درآید. حال اگر تمامی آیتم ها همرنگ شوند، برنده خواهید شد. این بازی را باید به صورت دو نفره انجام بدهید البته، اگر از گوشی موبایل یا تبلتی با صفحه نمایش بزرگ تر برخوردار هستید، می توانید با تعداد بیشتری از دوستان خود به بازی کردن بپردازید. هرچقدر نفرات بیشتر باشد، هیجان و استرس بازی بیشتر است و سرعت عمل، مهم ترین فاکتوری است که می تواند برنده یا بازنده بودن شما را تضمین کند. این نکته را نیز توجه داشته باشید که آرام به صفحه نمایش ضربه بزنید!دانلود بازی bam fu پلی استور اپ استورspecial forces group 2تا به حال به این فکر کنید که در وسط مهمانی یا جمع های دوستانه بخواهید counter strike بازی کنید؛ بازی موبایل special force group 2 دقیقا همان بازی counter strike است ولی با اندکی تفاوت که جذابیت خاصی را به همراه دارد. بازی اندروید و آیفون special forces group 2 یک بازی شوتر اول شخص است که وقتی به زاویه دوربین، گرافیک، روند بازی و نقشه ها نگاه می کنید، دقیقا بازی کانتر استرایک را به یاد خواهید آورد. قبل از ورود به هر نقشه، می توانید کلاس سربازان خود را انتخاب کنید. می توانید در تیم تروریست بوده یا در قالب نیروهای ویژه بازی کنید. جدای از بخش تک نفره، یک بخش چند نفره نیز تعبیه شده است که تمام لذت بازی، به همان بخش چند نفره است. در قسمت آنلاین بازی موبایل special forces group 2 می توانید با سایر بازیکنان جهان تیم تشکیل داده و به رقابت کردن بپردازید یا اگر با دوستان خود قصد بازی کردن دارید، می توانید از طریق شبکه ی داخلی، این کار را انجام دهید. نوع کنترل بازیکن و شلیک کردن نیز به راحتی هرچه تمام تر انجام می شود و شما را دچار مشکل نمی کند.دانلود بازی special forces group 2 پلی استور اپ استورbomb squadمقاله مرتبطاگر به دنبال یک بازی مبارزه ای بزن بزن هستید که در مهمانی یا قرارهای دورهمی با دوستان اتان بازی کنید، به هیچ وجه بازی موبایل bomb squad را از دست ندهید. نحوه بازی کردن به این صورت است که هر مرحله یک سری wave دارد و در جریان آن ها باید زنده مانده و سایر دشمنان خود را ...

ادامه مطلب  

باشگاه اندیشه › لمپنیسم متجددانه  

درخواست حذف این مطلب
برخلاف غرب که در آنجا تجدد دارای مبدأیی معرفتی بود، تجددخواهی ایرانی از میل فرم گرایانه اشراف به نو شدن آغاز شد. برای اشراف ایرانی، قدرت یک هدف است.تاریخ تجدد در ایران همپای تاریخ اشرافیت و مترادف با آن است. هر آنچه که تجدد می نامیم، حداقل در ساحت فرم و نمادین، خاستگاهی اشرافی داشته است؛ تجددی که صدر آغازش به مشروطه باز می گردد و چنین است که نمی توان گسست نظری میان این دو قائل شد. «مشروطه» صدر تاریخ تجدد ایرانی است، هر دو لازم و ملزوم معنایی هم به شمار می آید؛ اما در این خصوص چه چیز جدیدی برای گفتن وجود دارد؟ صدها کتاب و مقاله در این باب نوشته شده و هر کس از ظن خود کوشیده تا سخنی به میان آورد. فارغ از همه مجادلات نظری، اشرافیت کلاسیک و معاصر ایران را به صورت توأمان می توان نماد «مدرنیت صوری گرا» به شمار آورد؛ مدرنیته ای که نه تنها گامی به جلو برنداشته، بلکه عقب گرد نیز کرده است. این سنخ مدرنیت، از لحاظ تاویل فلسفی، اعراض از ذات و اکتفا به «عرض» است. برای منورالفکرهای کلاسیک در ایران مفهوم «مدرنیته» هیچ گاه به عنوان یک امر فلسفی طرح نشد، بلکه به مثابه یک «مساله اجتماعی ـ سیاسی» ظاهر شد. این چنین است که در ایران اول «سیاست مدرن» سر برآورد و بعد از گذشت مدت بسیاری به «فلسفه سیاست» پرداخت. منورالفکرهای صدر مشروطه، سطحی نگری و صوری گرایی بیش از پیش را نشان می دهند و همتایان معاصر آنان نیز همان مسیر را طی می کنند. نزد آنان مدرن شدن تنها به اعراض از مفاهیم دینی و دیانت معنا یافت. در رویکرد آن ها «فرم گرایی» و اکتفا به «پوسته لفظ» موج می زند. برای نمونه، آنچه که ملکم خان و نویسندگان مطبوعات نوظهور آن دوران می گفتند، تنها لفاظی در باب جلوگیری از «زیان سیاسی» و چگونگی کسب قدرت بود، نه پی ریزی یک بنیان نظری با هدف نهادینه کردن آرای مدرن در بافت اجتماعی ایران.جدالی که میان اسلام گرایان و اشراف عرفی اندیش در صدر مشروطه رخ داد، تقابل حقیقت گرایی و عمل گرایی بود. اسلام گرایانی نظیر آیت الله نائینی می کوشیدند بنای لرزان مشروطه را بر بنیادهای اجتماعی ایران استوار کنند، اما عرفی اندیشان به دنبال «مدرنیت صوری» بودند که در آن «اسلام گرایی» به مثابه «امر کهن» به شمار می آمد. این نوگرایان می خواستند «غرب» را در ساحت اجتماعی شرق بسط دهند، اما فرزند خلف این «التقاط عملی» در کنار تشتت نظری، تنها «استبداد سکولار» بود. استغنای کاذب «اشراف» و «تجدد طلبان» حقیقت گرایی اسلام گرایان را برنتابید و تجدد ایرانی ناقص الخلقه ای متولد شد. این نقص ذهنی و تاریخی هنوز هم ادامه دارد و هنوز هم از این «نقض» به عنوان یک عامل پویا یاد می شود. این نقص را باید در ساحت های مختلفی تحلیل کرد و ابتدا باید به تجلیات عینی آن نظر داشت.آریستوکراسی شهری ایرانیاصلی ترین و عینی ترین محمل تجلی «لمپنیسم اشرافی ایرانی» در شهرهاست. بنابراین، باید به بستر اجتماعی ای که به این امر عینیت بخشیده، بپردازیم. آنچه امروز می توان آریستوکراسی شهر ایرانی نامید، گونه ای از «تظاهرات مدرن» است که در یک سبک زندگی شهری و چالش های روزمره، بر سر مساله «پوشش» ظاهر می شود. این مقولات جلوه هایی از میل به «نو شدن» را با خود دارد، اما آیا این پدیده ناشی از یک تفکر خاص است یا فقط در فرم ابراز وجود می کند؟ برای این تظاهرات شبه مدرن آیا می توان صبغه فکری و نظری قائل شد؟ اگر این اطوارهای شبه مدرن، بر اساس یک تفکر فلسفی و معرفتی مشخص بود، سهل تر می توان سخن گفت. اکنون «آنومی مدرن» که شاخ و شانه می کشد، یک نو شدگی بی مبناست که اساساً با یک نگاه معرفت شناختی، حتی «مدرن» هم نیست؛ زیرا اگر مدرن شده بود، حداقل یک سری وجوه «شبه» مثبت اخلاقی ای درون خود داشت که امکان مدیریت آن بود.از انتزاعیات تئوریک یک نمونه عینی می آورم: ما شهری داریم به نام تهران که «پایتخت تجدد و اشرافیت ایرانی» هم هست. سبک زندگی متجددانه در تهران چگونه است؟ اشراف تهران چگونه مردمانی هستند؟ آیا اساساً تهران شهری مدرن و اشرافی است؟ اگر چنین نیست، پس مدعیات روزمره مردمان آن چگونه قابل فهم است؟ یک نمونه مشخص می تواند پاسخ به این سوالات باشد: آپارتمان های تهران، این کشور ـ شهر توسعه نیافته، هر روز چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ ارتفاع، سیر صعودی به خود می گیرد، اما به موازات این جهش فیزیکی و عمرانی، ارتقای اجتماعی و پذیرش ملزومات این سنخ خاص از زندگی اجتماعی، امری است که به فراموشی سپرده شده است. می توان ادعا کرد «اشرافیت تهرانی» هنوز با این سنخ از زیست متجددانه و مردن خو نگرفته است. فریادهای ملال انگیز و کاربرد عبارت «چاردیواری، اختیاری» برای توصیف «آپارتمان» مصداقی بر این امر محسوب می شود. آن فرهنگ اجتماعی که در دورن خانه های بزرگ و پر از سبزه و گل به وجود آمد و در ذهنیت فردی اشراف امروزی ریشه دواند، بدیهی است به استمرار خود ادامه بدهد، زیرا آن فرهنگ معلول شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشخصی بود که یک شبه به وجود نیامده بود که حال با نمود یافتن این آپارتمان ها از بین برود.مشکل آنجاست که آن زندگی اشرافی سنتی می خواهد خود را در محیطی بازتولید کند که نه از لحاظ فیزیکی و عمرانی و نه از لحاظ تحمل اجتماعی و فردی، قابلیت پذیرش و تحقق ندارد. این چنین است که با ملغمه ای از تداخل «سنت گرایی وارونه» و«تجددخواهی واژگونه» مواجهیم که همه وجود داستان اشراف لمپن در ایران را باز می تاباند. قشری که اساساً جامعه پذیری مدرن ندارد و نمی تواند قید و بند این شکل از زندگی مدرن را بپذیرد، قواعد بازی را بر هم می زند و علیه آن می شورد و این شورش را نیز تجدد خواهی غرب گرایانه می نامد، اما این شورش طنزآلود، غالباً نتیجه معکوس می دهد: اشرافیت «مجبور» می شود به قید و بندهایی که نمی پسندد، گردن نهد و سپس می کوشد این تسلیم را از لحاظ عینی مشاطه کند و به عبارتی «تجدد مالی» کند! این وضعیت آنومیک و بی هنجاری که در کلانشهرهای ایران نمود یافته، در بدیهی ترین شکل ممکن، آمیزه ای است از حس سرکوب ذهنی، تشویش اجتماعی و تلاش برای رهایی و دیده شدن.اگر در غرب رشد بورژوازی، اهمیت یافتن تجارت و پیشرفت صنایع سبب تولد «کلانشهر» شد، در شرق تبانی حکومت مطلقه و اشراف لمپن چنین پدیده ای را رواج داد. نتیجه آنکه «شمال شهر» رنگ و بویی دارد و «پایین شهر» صورتی دیگر. در غرب، ساحت معنایی و «مصلحت اجتماعی برآمده از یک منش تئوریک مشخص» برای توسعه شهر حکم می داد، اما در «تهران اشرافی» ساحت معنایی و خصایص اجتماعی (جز در مواقع اندکی که بسیار خاص است) به فراموشی سپرده شد و توسعه به ...

ادامه مطلب  

عکس/ شهر سوخته ای که قالیباف تحویل شهردار بعدی داد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، در طول این مدت تحولات عمرانی چشمگیری در شهر تهران به وجود آمد که به وضوح قابل مشاهده بود. از افزایش چشمگیر خطوط مترو و حمل و نقل عمومی تا افتتاح و احداث پل ها، تونل ها، اتوبان ها و مراکز تفریحی و ورزشی گردشگری در این گزارش تصاویر بخشی از فعالیت های عمرانی انجام شده در طول ۳ دوره مدیریت محمد باقر قالیباف در شهر تهران را مشاهده می کنید.دریاچه شهدای خلیج فارس -بزرگترین دریاچه مصنوعی خاورمیانه با چشم اندازهای زیبا و متنوع در فضایی به وسعت حدود۱۴۰هکتار واقع در شمال پارک جنگلی چیتگر در محدوده شمال غرب پایتخت با سرعتی مضاعف دنبال می شود. دریاچه چیتگر از بارش های فصلی و آب موقت رودخانه کن و روان آبهای تهران بهره می برد و می تواند در تعدیل هوای پایتخت و افزایش رطوبت هوا کمک کند. باغ موزه دفاع مقدس-این مجموعه با زیربنای ۲۰۵هزار متر مربع با ۷تالار و یک قسمت انتهایی که یادمان دفاع مقدس است تشکیل شده است. باغ موزه دفاع مقدس، یک موزه رویدادی است و متفاوت از موزه هایی است که صرفا بناها و اشیای تاریخی را به نمایش می گذارند. تونل توحید-بزرگ ترین تونل شهری ایران تونل توحید به عنوان یکی از شریانهای اصلی شمالی- جنوبی در محدوده غرب تهران واقع شده است . طول کلی پروژه۲۱۳۶متر بوده که با احتساب۸۶۴ متر رمپ های ورودی و خروجی، بالغ بر۳۰۰۰متر می شود. برای مدیریت و نظارت دقیق بر جریان ترافیک در تونل توحید ، مرکز کنترل ترافیک تونل راه اندازی گردیده و داراری سیستم تهویه ، برق اظطراری، سیستم اطفا ء حریق، سیستم روشنایی هوشمند و سامانه تشخیص آلودگی می باشد. بوستان جوانمردان ایران-با حدود ۶۶ هکتار زیربنا کنترل و مدیریت بر سیلاب های فصلی رفع آلودگی های زیست محیطی از سفره های آب زیرزمینی شهر تهران واقع در غرب تهران احداث شده است. ویژگی خاص این بوستان استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی می باشد. باغ کتاب-بزرگترین کتابفروشی جهان در دو بخش کودک و بزرگسال با ۲۵ هزار مترمربع زیربنا، در حاشیه بزرگراه شهید حقانی مجموعه فرهنگی و چند منظوره با محوریت کتاب احداث شده است.در مجموعه باغ کتاب تهران یک باشگاه رباتیک نیز برای برگزاری دوره های تخصصی هوش مصنوعی ایجاد شده است. ایوان انتظار-پلازایی که در زیر زمین و با ۴۳ هزار متر مربع زیربنا در میدان ولیعصر تهران ساخته شده است. این ایوان در۷طبقه در زیر زمین بنا شده است. معماری این بنا سادگی و در عین حال خلوص و زیبایی را القاء می کند که این ویژگی ها توسط طراح این سازه برای مفهوم انتظار و میدانی که با نام حضرت ولیعصر (عج) نامگذاری شده در نظر گرفته شده است. باغ پرندگان-بزرگترین باغ پرندگان کشوراست در محوطه ای به مساحت ۲۳هکتار در نیمه شرقی پارک جنگلی لویزان در۲فاز طراحی شده است. هم اکنون بیش از۶۵۰۰ پرنده از۵۵گونه متفاوت در اینجا نگهداری می شوند. سامانه اتوبوس های تندرو- سامانه اتوبوس تندرو تهران که با نام بی آرتی هم شناخته می شود، یکی از اولین سامانه اتوبوس از این دست در ایران است.در حال حاضر از۳ هزار کیلومتر خط اتوبوسرانی تهران، ۱۱۴ کیلومتر به خطوط تندرو اختصاص دارد که در ده (۱۰) مسیر روزانه ۲میلیون مسافر را جابجا می کنند.پل جوادیه-نخستین پل معلق در کشور با طول۲۱۰متر سومین نماد شهر تهران پس از برج آزادی و برج میلاد، شناخته می شود، از جهت مهندسی و فنی منحصربه فرد است و نخستین پل سه پایه با تکنولوژی خاص در ایران به شمار می رود. پل جوادیه در برابر زلزله مقاوم است. پل محمدعلی جناح - شیخ فضل الله نوری-پل غیر همسطح بزرگراه محمد علی جناح و شیخ فضل الله نوری دارای ۲دستگاه پل اصلی قوسی به طول۲۴۸متر ۴ پل جهتی به مساحت ۹هزار و ۳۴۲متر مربع در ۳سطح بر روی پایه های بتنی است. این پل در تنظیم و تقسیم سفرهای ورودی و خروجی آزاد راه تهران - کرج و همچنین تسهیل رفت و آمد در خ ...

ادامه مطلب  

توصیه و نکته هایی برای علاقه مندان به بازی سازی  

درخواست حذف این مطلب
بازی سازی فرایندی پیچیده، ظریف، هیجان انگیز و صد البته طاقت فرسایی است که هر کسی نمی تواند به راحتی وارد آن شده و به موفقیت برسد. با این شرایط آیا باز هم می توانیم بازی ساز شویم؟ به گزارش مجموعه زندگی به نقل از زومجی، می خواهم بازی ساز شوم! جمله ای که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر به آن پرداخته می شود. همه ما می دانیم به طور دقیق شغلی با عنوان بازی ساز در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و این اصطلاح رایج بیشتر معطوف به این است که مثلا شخص مورد نظر ما می خواهد در آینده وارد فرایند بازی سازی بشود. مسئولیت ها در فرایند بازی سازی بسیار پراکنده و متفاوت است و معدود بازی موفقی را می توان پیدا کرد که یک نفر سازنده ی آن باشد.به طور دقیق شغلی با عنوان بازی ساز در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و این اصطلاح رایج بیشتر معطوف به این است که مثلا شخص مورد نظر ما می خواهد در آینده وارد فرایند بازی سازی بشودبازی های مستقل هم اگرچه سازندگان محدودی دارند ولی سازندگان معمولا در فرایند ساخت بازی مجبورند از کمک دیگران در ساخت موسیقی و … کمک بگیرند. حتی بازی بسیار موفق minecraft هم با اینکه در ابتدا توسط یک نفر (markus “notch” persson) توسعه پیدا کرده بود سرانجام مجبور به استفاده از توانایی دیگران برای توسعه ی کامل خود شد اما خب به هر حال کار که نشد ندارد و ما هم آن را کاملا رد نمی کنیم!روزی یکی از دوستان پرسید که برای بازی سازی به غیر از انیمیشن سازی و کد نویسی چه چیز دیگری هم لازم است؟ بد نیست برای پاسخ به این سوال نگاهی به بخشی از فهرست مشاغلی که استودیوی respawn، سازنده ی بازی زیبای titanfall برای جذب نیرو منتشر کرده است بیاندازیم:کارگردان هنریآرتیست محیطمدیر ساخت و ترخیصآرتیست شخصیتطراح مبارزاتاسکریپ تر طراحیتهیه کننده اجراییتهیه کنندهمسئول کنترل کیفیتطراح شخصیت ارشدانیماتور ارشدطراح مبارزات ارشداسکریپت نویسی طراحیطراح مرحله ارشدتهیه کننده ارشدطراح سیستم ارشدانیماتور فنی ارشدآرتیست فنی ارشدطراح رابط کاربری/تجربه کاربریهنرمند جلوه های بصریمهندس نرم افزار – گیم پلیمهندس نرم افزار – برنامه نویس گرافیکمهندس نرم افزار – برنامه نویس ابزارمهندس نرم افزار – برنامه نویس رابط کاربریطراح سیستم هاانیماتور فنیآرتیست فنیطراح مرحلهطراح رابط کاربری/تجربه کاربریهنرمند جلوه های بصریمشاهده می کنید که این استودیوی خوشنام برای ۳۰ تخصص مختلف درخواست داده است و البته می دانیم که این موارد همه ی مهارت های موجود را شامل نمی شود. شاید بتوان آنان را در دسته های بزرگ تری هم فهرست بندی کرد ولی اهل فن خوب می دانند که مثلا برنامه نویسی گرافیک با برنامه نویسی ابزار یا هوش مصنوعی چقدر متفاوت است. برای همین اولین توصیه به علاقمندان بازی سازی این است که هیچ گاه به دنبال یادگیری شمار زیادی از مهارت ها نروید و از همین حالا آینده و جایگاه خود در صنعت بازی سازی را مشخص نمایید. البته با کوچک شدن بازی ها و استودیوهای بازی سازی بسیاری از این مهارت ها با هم ادغام، حذف و سرانجام محدود می شوند ولی در انتها باز هم سرشاخه های موجود خود دنیایی از مهارت و موضوعات مختلف را شامل می شود. بد نیست بدانید که بزرگان این صنعت هم آدم هایی همه فن حریف نبودند و روی موارد مشخصی تمرکز داشته اند.به دلیل اینکه صنعت بازی سازی ایران در اول راه است و هنوز آن گونه که باید استودیوهای بزرگ و کوچک به وجود نیامده است احیانا در ابتدای کار مجبورید در یک گروه چند نفره جمع و جور به ساخت بازی های خود بپردازید. جدای از اینکه چه جایگاهی در تیم بازی سازی خود دارید شما باید در کنار تخصص خود آشنایی هر چند مختصری هم با مراحل کلی ساخت یک بازی ویدیوییداشته باشید تا بتوانید پروژه ی خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید.ساخت یک بازی ویدیویی در کلی ترین حالت خود ۴ مرحله را شامل می شود که به ترتیب مرحله مفهومی، طراحی، تولید و آزمایش نام دارندساخت یک بازی ویدیویی در کلی ترین حالت خود ۴ مرحله را شامل می شود که به ترتیب مرحله مفهومی، طراحی، تولید و آزمایش نام دارند. این مراحل و جزئیات مربوط به آن ّها در مقاله های بعدی مورد بررسی قرار می گیرند اما دانش مختصر در مورد کلیات آن ها در وضعیت فعلی صنعت بازی سازی ایران بسیار کارگشا است. در تیم های بزرگ بازی سازی این مسئولیت ها بر عهده رهبران و مدیران ارشد است و برای همین نیازی نیست که حتما همه اعضا در مورد مراحل مختلف ساخت بازی اطلاع داشته باشند. بنابراین دومین توصیه ما به شما کسب اطلاعات کافی در مورد مراحل ساخت یک بازی ویدیویی است چرا که در گروه های کوچک تقربیا همه ی کارها به صورت مشارکتی پیش می رود و برای همین همه ی افراد باید اطلاعات مناسبی درباره روند توسعه بازی داشته باشند.البته اگر شما هم از آن گروه آدم هایی هستید که می خواهید در آینده یک تیم بازی سازی را رهبری کنید، باید بدانید که دامنه ی اطلاعاتی شما باید بسیار گسترده تر از دانستن یک مهارت محض باشد. شما باید در پایه ای ترین حالت ممکن، در مورد انواع سبک های بازی سازی و ویژگی های بارز هر کدام از آن ها به اندازه کافی اطلاعات داشته باشید و به راحتی بتوانید تک تک اجزای یک بازی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. مواردی از قبیل گیم پلی، گرافیک، داستان، صدا و موسیقی، ui/ux و جایگاه آنان در بدنه ی یک بازی ویدیویی، سرفصل ها و نکات بسیار مهمی را شامل می شود. چگونه یک گیم پلی جذاب و و روان داشته باشیم؟ اصول طراحی یک hud ساده و جذاب چگونه است؟ و سوالات بسیاری از این قبیل که شما باید برای تک تک آن ها جواب قابل قبولی داشته باشید. به نوعی باید روح یک منتقد بازی درون شما شکل بگیرد و چشمان و گوش های شما همانند یک منتقد، قسمت های مختلف بازی را هم به صورت جداگانه و هم در کنار یکدیگر مورد ارزیابی قرار دهد.امروزه کسانی می توانند در این صنعت رو به رشد حرف تازه ای برای گفتن داشته باشند که بتوانند استاندارد ها و ویژگی ّها جدیدی را در بازی های خود ارائه بدهندامروزه کسانی می توانند در این صنعت رو به رشد حرف تازه ای برای گفتن داشته باشند که بتوانند استاندارد ها و ویژگی ّها جدیدی را در بازی های خود ارائه بدهند. این مهم تنها زمانی به دست می آید که شما شناخت مناسبی روی سبک های مختلف این صنعت داشته باشید و بدانید که چه ویژگی هایی، فلان بازی در فلان سبک را تبدیل به استانداردی برای دیگر بازی های هم سبک خود کرده است. بازی هایی از قبیل limbo و witcher نمونه های بارز این مسئله در سال های اخیر هستند.مورد بعدی و توجه بیش از اندازه به آن، امروزه یکی از عوامل بی کیفیت بودن بیشتر بازی های ایرانی است و برای همین مراقب باشید در ابتدای کار گرفتار چنین موضوعی نشوید. در وضعیت فعلی صنعت بازی سازی ایران و آن هم تنها به دلیل سودجویی عده ای، در یک بازه ی زمانی که همچنان ادامه دارد مانور بیش از اندازه ای روی اهمیت موتور های بازی سازی و به دنبال آن آموزش های ...

ادامه مطلب  

اعتیاد آورترین بازی های اندروید و آیفون کدامند؟  

درخواست حذف این مطلب
alto’s adventureبازی موبایل alto’s adventure یکی از سرگرم کننده ترین بازی هایی است که تا به حال روی گوشی های موبایل عرضه شده است. در ظاهر با یک بازی ساده طرف هستید که مدام می بایست سکه و لاما (شترهای بی کوهان آمریکای جنوبی) جمع آوری کرده و اسکیت سواری کنید ولی، دنیای بازی اندروید و آیفون alto’s adventure، فراتر از این حرف ها است و در وهله ی اول، طراحی هنری و موسیقی گوش نواز آن شما را جذب خود خواهد کرد. در ادامه بازی تشکیل شده است از ۱۱ سطح مختلف که هر سطح چالش هایی را به دنبال دارد. اگر در انجام تمامی چالش ها موفق باشید، به سطح بعدی راه پیدا خواهید کرد و اگر ناکام بمانید، جاذبه ی بازی آن قدر شما را به خود جذب می کند که بارها و بارها تلاش خواهید کرد تا درنهایت موفق شوید. نکته ی دیگر بازی که شما را به خود جذب می کند، سیستم شب و روز و آب و هوایی بازی است که به خوبی در درجه سختی های بازی تاثیر گذار است. فرض کنید در شب و هوای بارانی به اسکی کردن می پردازید و طبیعتا تمامی دنیای بازی تاریک است و باید حسابی حواس خود را جمع کنید. اگر این بازی را تجربه نکرده اید، همین حالا به فروشگاه گوشی موبایل خود رفته و این بازی اعتیادآور اندروید و آیفون را دانلود کرده و از آن لذت ببرید.دانلود بازی alto’s adventure پلی استور اپ استور ویندوز استورbig hunterیکی دیگر از بازی های اعتیادآور اندروید و آیفون، بازی موبایل big hunterاست. بازی اندروید و آیفون bug hunter نیز جز آن دسته از بازی هایی است که به واسطه ی چالشی که برای بازیکن به وجود می آورد، شما را حسابی سرگرم می کند. نحوه بازی کردن هم بدین شکل است که شما یک شکارچی ماموت هستید که باید با شکار کردن، قبیله ی خود را از گرسنگی و انقراض نجات بدهید. حال روز به روز به شکار می روید و باید یک ماموت را کشته و برگردید. هر روز که می گذرد، چالش های جدیدی برای شما در نظر گرفته می شود. برای مثال در چند روز ابتدایی تنها نوار سلامت ماموت ها افزایش پیدا می کند و می بایست در زمان مشخصی آن ها را بکشید. اما در ادامه زمان بازی برداشته می شود و نیزه های شما محدود می شوند. شاید در یک نگاه بازی ساده به نظر آید ولی ماموت ها قطعا سر جای خود نمی ایستند و به شما حمله کرده یا صرفا به واسطه ی خرطوم های خود، نیزه های شما را دفع می کنند. همچنین بازی از پرداخت درون برنامه ای نیز برخوردار است و با مراجعه به فروشگاه بازی، شما می توانید نیزه های قوی تری را برای خود خریداری کنید. اگر به دنبال یک بازی بدون دیتا و اعتیادآور برای گوشی های اندرویدی یا آیفون خود هستید، بازی big hunter می تواند گزینه ی مناسبی باشد.دانلود بازی big hunter پلی استور اپ استورcircleاگر می خواهید بازی ای را امتحان کنید که در عین حال هم اعصاب اتان را خورد کند و هم اینکه شدیدا شما را سرگرم کند، بازی موبایل circle بهترین گزینه برای شما خواهد بود. یک بازی کاملا ساده دیگر که شدیدا جذاب و اعتیادآور است. شما در نقش یک حلقه هستید و یک مسیر و پیچ و خم دار را باید جوری پشت سر بگذارید که به خط برخورد نکنید. به عبارتی بازی اندروید و آیفون circle، یک بازی تسلط بر اعصاب است که اگر نتوانید بر آن پیروز شوید، بازنده ی میدان خواهید بود. بازی دارای یک سری چالش است که باید آن ها را پشت سر بگذارید تا اچیومنت های بازی را دریافت کنید. همچنین سیستم ثبت رکورد بازی، سبب می شود تا هر بار این بازی را امتحان کرده و رکورد جدیدی را ثبت کنید. زمانی که می خواهید به آرامش برسید یا اعصاب خود را آرام کنید، بازی موبایل circle بهترین گزینه برای شما خواهد بود.دانلود بازی circle پلی استور اپ استورclash of clansنمی توان شخصی را پیدا کرد که بازی موبایل clash of clans را نشناسد یا آن را تجربه نکرده باشد. استودیو سوپرسل، سازنده ی بازی clash of clans با ساخت این بازی اعتیادآور، نشان داد که هنوز می توان از طریق پلتفرم موبایل کسب درآمد کرد و حال ساخته ی این استودیو به یکی از پرمخاطب ترین و محبوب ترین بازی های موبایل دهه ی اخیر تبدیل شده است. بازی اندروید و آیفون clash of clans، زمانی روی واقعی خود را نشان می دهد که وارد کلن های دوستان اتان شده و به مبارزات کلن به کلن می پردازید. اگر یک رهبر خوب هستید، در اینجا می توانید خود را نشان داده و با چیدن استراتژی های جنگی و تنظیم کردن زمان مبارزات، کلن خود را به بهترین شکل اداره کرده و قدرتمند باقی بمانید. مورد دیگری که شدیدا پیروز شدن یا نشدن شما در طول جنگ ها را تعیین می کند، منابع و سربازانی است که در اختیار دارید. اگر نیروهای خود را تقویت نکرده و از جدیدترین سربازان برخوردار نباشید، کار برای شما کمی سخت می شود. از این رو اگر بخواهید به صورت حرفه ای به بازی موبایل clash of clans بپردازید، باید به واسطه ی پرداخت های درون برنامه ای بازی، مدام به خریدن جم پرداخته و منابع خود را لول آپ کنید. از آن جایی که از یک نقطه به بعد ارتقای سطح منابع شما زمان بسیار زیادی نیاز دارد، استفاده از جم برای بازیکنان حرفه ای منطقی ترین راه است. از این رو شاید در نگاه اول با یک بازی رایگان طرف باشیم ولی می بینیم که درآمد این بازی از یک بازی متوسط نسل هشتمی کنسول های خانگی هم بیشتر است. شاید اصلی ترین موردی که این بازی اعتیادآور را هنوز سرگرم کننده نگه داشته، به روزرسانی های متوالی و محتویاتی باشند که استودیو سوپرسل برای بازی خود در نظر گرفته است. همیشه یک پشتیبانی عالی از بازی های آنلاین می تواند باعث موفقیت تیم سازنده و اثر مورد نظر شود. شاید با خود بگویید که سوپرسل تنهای روی بازی clash of clans موفق بوده است؛ اما قضیه متفاوت بوده و این استودیو با ساخت بازی موبایل clash royale، نشان داد که در زمینه ی نوآوری، حرف ها برای گفتن دارد و جدیدترین ساخته ی سوپرسل نیز همانند clash of clans، هم اعتیادآور است و هم اینکه می توان آن را در سبک خود بهترین دانست.دانلود بازی clash of clans پلی استور اپ استورoffice space: idle profitsبازی اندروید و آیفون office space: idle profits در نگاه اول اصلا بازی جذابی به نظر نمی رسد. با همین دید به خود می گویید بگذار کمی دیگر وقت خود را صرف بازی بکنم شاید از آن خوشم آمد. با این دید به سراغ بخش های مختلف بازی اندروید و آیفون office space: idle profits می روید و وقتی به خودتان می آیید، می بینید که ساعت ها است به جمع آوری سکه و خرید بخش های مختلف یک ساختمان اداری و نصب یک ویروس روی سیستم این بخش ها هستید تا پول بیشتری به جیب بزنید. بازی برگرفته از یک فیلم به نام office space است و بازیگرهای همان فیلم در دنیای office space: idle profits نیز استفاده شده اند. شما یک کارمند ناراضی از شغل خود هستید و ظاهرا همین روزها است که اخراج شوید. خب چه کاری بهتر از این که ویروسی روی سیستم های مختلف کمپانی نصب کرده و شروع به دزدیدن پول بکنید! با همین نگرش بازی را شروع می کنید و مدام به ذخایر خود افزوده و از آن طرف با پرداخت هزینه های بیشتر بخش های مختلفی را در دسترس خود قرار می دهید. با کارگذاری ویروس روی سیستم ها، هر از چند ثانیه مقداری پول به حساب شما واریز می شود و حتی می توانید افراد خاصی را برای پیشرفت در پروسه کاری خود استخدام کرده تا از آن بخش پول های بیشتری به دست بیاورید. بازی موبایل office space: idle profits در نگاه اول هیجان انگیز به نظر نمی رسد ولی رفته رفته خود را یک بازی اعتیادآور اندروید و آیفون معرفی می کند.دانلود بازی office space: idle profits پلی استور اپ استورpinoutبازی محبوب و دوست داشتنی pinball را که یادتان است، حال این بازی سرگرم کننده و اعتیادآور را روی گوشی های موبایل آورده و گرافیک و نحوه طراحی و مکانیسم بازی را کمی تغییر دهید تا بازی اندروید و آیفون pinout به وجود آید. بازی موبایل pinout شامل یک سری محل های مختلف است که از طراحی های متفاوتی برخوردار بوده و به عبارتی هر محل جدید یک چک پوینت به حساب می آید. حال شما با توجه به زمانی که در اختیار دارید، می بایست توپ را به چک پوینت های بعدی رسانده و رکورد جدیدی را برای خود به ثبت برسانید. البته پس از تمام شدن زمان مورد نظر، اگر می خواهید از آخرین چک پوینت خود به بازی کردن بپردازید، باید نسخه ی پرمیوم بازی را خریداری کنید. اما همین نسخه ی رایگان بازی آن قدر اعتیادآور و سرگرم کننده است که به هیچ وجه به خرید نسخه ی پرمیوم بازی موبایل pinout احتیاج پیدا نمی کنید.دانلود بازی pinout پلی استور اپ استورrodeo stampede: sky zoo safariیکی از بهترین بازی های اعتیادآور که می توانید تجربه کرده و از آن خسته نشوید. بازی موبایل rodeo stampede شما را در نقش یک گاوچران قرار می دهد که یک باغ وحش دارد و حال باید مدام حیوانات جدید را در اختیار گرفته و آن ها را وارد باغ وحش خود کند. جدای از این موارد، موردی که باعث جذابیت بازی اندروید و آیفون rodeo stampede شده، المان های نقش آفرینی است. جدای از اینکه باید حیوان های جدیدی را وارد باغ وحش خود کنید، باید باغ وحش خود را نیز توسعه داده و بخش های مختلفی برای آن بسازید و ارتقا دهید. در همین ابتدا بگویم که تنها موردی که در این زمینه شما را اذیت می کند، ویدیوهای تبلیغاتی بازی است که این روزها در اکثر بازی های رایگان برای دریافت سکه یا آیتم های بیشتر، باید تبلیغ های مخلتفی را تماشا کنید یا اینکه به واسطه ی پرداخت درون برنامه ای، هزینه کرده و کار خود را پیش ببرید. نحوه ی بازی کردن هم بدین شکل است که در محیط بازی که شامل کوهستان، دشت های سرسبز و محیط های برفی و سایر موارد می شود، می بایست از این حیوان به حیوان دیگر پرش کرده و نه به موانع بازی برخورد کرده و نه اینکه به سایر حیوان ها برخورد کنید. حال در این میان با پریدن روی حیوان های جدید، می توانید آن ها را اهلی کرده و در اختیار بگیرید. اگر به دنبال دانلود بازی سرگرم کننده بدون دیتا برای اندروید و آیفون هستید، بازی موبایل rodeo stampede می تواند گزینه ی مناسبی برای شما باشد.دانلود بازی rodeo stampede پلی استور اپ استورshooty skiesبه شخصه معتقدم یکی از دسته بازی های مورد نیاز برای پلتفرم موبایل، بازی های هواپیمایی هستند که تنها کاری که نیاز است انجام دهید، جا خالی دادن و شلیک کردن است. بازی اندروید و آیفون shooty skies به خوبی خواسته های شما را فراهم خواهد کرد. نکته ی جالب دیگری که در این بازی توجه شما را جلب خواهد کرد، گرافیک پیکسلی آن است که شدیدا با فضا و اتمسفر آن هم خوانی دارد. همچنین دشمنان شما صرفا رادیو و تلویزیون یا موارد این چنینی هستند که به شما حمله خواهند کرد. به عبارتی جدای از مکانیسم های گیم پلی، طراحی هنری بازی نیز عامل دیگری است که باعث می شود ساعت ها وقت خود را صرف بازی موبایل shooty skies کنید. دنیای بازی تشکیل شده از سطح های مختلف که با هر بار بازی کردن، در بالای صفحه نوار مخصوص به آن سطح را مشاهده خواهید کرد که با پر شدن آن، به باس فایت بازی خواهید رسید. چالشی بودن بازی، دلیل دیگری است که به سراغ آن بروید. سختی بازی جوری است که با هر بار شکست خوردن، بیشتر م ...

ادامه مطلب  

بهترین بازی های نمایشگاه e3 2017  

درخواست حذف این مطلب
نمایشگاه e3 را می توان مهم ترین و بزرگ ترین رویداد مرتبط با بازی های ویدیویی دانست که هر سال کمپانی های مطرح آخرین دستاورد های خود را در آن با گیمر ها به اشتراک می گذارند. نمایشگاه امسال هم چندی پیش برگزار شد و شرکت هایی چون سونی، مایکروسافت، بتسدا، نینتندو و حتی دیوالور دیجیتال کنفرانس اختصاصی خود را در آن برگزار کردند و الکترونیک آرتز نیز مانند سال گذشته، رویداد اختصاصی ea play 2017 را پیش از آغاز رسمی نمایشگاه برگزار کرد.در جریان این کنفرانس ها و همچنین در طول روز های برگزاری نمایشگاه، بازی های جدید زیادی معرفی شده یا نمایش های جدید و جذابی از بازی های قبلا معرفی شده ارائه شد. در این مطلب تصمیم گرفتیم تا ۱۵ بازی برتر این نمایشگاه را که نمایش های جذابی داشتند، انتخاب و معرفی کنیم. البته پیش از اینکه سراغ بازی ها برویم، باید به این موضوع اشاره کنیم که این لیست فاقد رتبه بندی بوده و بازی ها بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند.۱- anthemپیش از برگزاری نمایشگاه e3 2017، یکی از بازی هایی که خیلی ها منتظر رونمایی از آن بودند ساخته جدید استودیو بایوور بود. این استودیو بازی های درخشان زیادی از جمله سری مس افکت و dragon age را در کارنامه دارد و البته آخرین ساخته آن ها یعنی mass effect: andromeda، آنطور که باید و شاید نتوانست رضایت طرفداران را جلب کند. با اینکه شاید برخی از طرفداران بایوور دوست داشتند تا این استودیو در e3 2017 نسخه جدید سری dragon age را معرفی کند، اما این استودیو تصمیم گرفت تا سراغ یک ip کاملا جدید برود. نام این بازی anthem است که اولین بار تیزری از آن در جریان ea play 2017 نمایش داده شد و در جریان کنفرانس مایکروسافت هم شاهد یک ویدیو جذاب و هیجان انگیز از گیم پلی بازی بودیم. anthem یک بازی علمی/تخیلی است که با موتور فراست بایت ساخته می شود و برای پلی استیشن 4، پی سی و ایکس باکس وان عرضه خواهد شد. در این بازی همکاری نقش بسیار پررنگی دارد و تا چهار گیمر به طور همزمان می توانند مراحل بازی را با هم تجربه کنند.در anthem گیمر در نقش اعضای گروهی از انسان ها با نام freelancer قرار می گیرد و به لباس هایی دسترسی خواهد داشت که می توان آن ها را بسته به سبک مبارزه ای، شخصی سازی کرد. در ویدیو گیم پلی بازی شاهد مبارزه با انواع و اقسام دشمن ها در محیط های وسیع و زیبا بودیم و همچنین مواردی مانند آب و هوای پویا نیز در ویدیو بازی دیده می شدند. anthem در سال ۲۰۱۸ منتشر خواهد شد و با نمایشی که داشت، توانست به یک بازی موردانتظار تبدیل شود.۲- assassin's creed originsدر اینکه سری اساسینز کرید کمپانی یوبی سافت یکی از محبوب ترین و دوست داشتنی ترین ip های تاریخ است شکی نیست. نسخه های اولیه این بازی آنقدر جذاب و سرگرم کننده بودند که به راحتی هر طرفدار بازی های اکشن و ماجراجویی را عاشق خود می کردند. با این حال نبود ایده های نو در بازی و صرفا تغییر بازه های زمانی، باعث شده بود تا این سری در نسخه های آخر کمی خسته کننده شود و به همین دلیل هم یوبی سافت تصمیم گرفت تا در نهایت بی خیال انتشار سالیانه آن شده و یک سال به بازی استراحت بدهد. کمپانی فرانسوی پیش از آغاز نمایشگاه نسخه جدید این سری را رسما تایید کرد و در جریان کنفرانس مایکروسافت بالاخره شاهد رونمایی رسمی از بازی با نام assassin's creed origin بودیم.بازی assassin's creed origin همان طور که پیش از نمایشگاه هم شایعه شده بود در مصر جریان دارد و در آن کنترل شخصیتی به اسم ba yek را برعهده خواهیم داشت. یکی از اساسی ترین تغییرات بازی، اضافه شدن المان های نقش آفرینی به آن است و حتی مانند بازی های مطرح این سبک، شاهد درخت مهارت ها نیز خواهیم بود. علاوه بر این محیط های بازی شدیدا یادآور نسخه نخست این مجموعه هستند و شاید انتخاب نام «ریشه ها» برای این بازی هم به همین دلیل باشد. به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا assassin's creed origin می تواند این سری محبوب را به ریشه های دوست داشتنی اش برگرداند یا خیر.assassin's creed origin در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۶ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۷) برای رایانه های شخصی ویندوزی، پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان منتشر خواهد شد.۳- beyond good and evil 2یوبی سافت در e3 2017 کنفرانس بسیار خوبی برگزار کرد و ضمن ارائه نمایش های جذاب از بازی هایش، چند بازی جدید نیز رونمایی کرد. درست است که بازی هایی چون skull & bones جذابیت خاص خود را خواهند داشت، اما شاید بتوان جذاب ترین رونمایی در کنفرانس یوبی سافت را مربوط به بازی beyond good and evil 2 دانست. جایی که میشل انسل با چهره ای بغض کرده در محل کنفرانس حاضر شد و پس از گذشت ۱۵ سال از انتشار نسخه اول، این دنباله را معرفی کرد. البته نسخه دوم beyond good and evil از حیث داستانی حالت یک پیش درآمد را داشته و وقایع آن پیش از تولد جید، شخصیت اصلی نسخه اول، روایت می شوند. در این بازی شاهد جهان بزرگی خواهیم بود و بازی دارای بخش های تک نفره و چندنفره است. علاوه بر این سازندگان بازی را به gta فضایی تشبیه کرده اند که آزادی عمل زیادی به گیمر می دهد. همچنین در این بازی قادر خواهید بود شخصیت خودتان را بسازید و با اینکه در ابتدای بازی تجهیزات و قدرت خاصی ندارید، به مرور زمان قوی تر خواهید شد. انسل اعلام کرده که پیشرفت تکنولوژی باعث شده تا آن ها بتوانند بازی را دقیقا به همان شکلی که واقعا می خواهند بسازند. به هر حال نسخه اول این سری برای خیلی از گیمر ها بازی خاطره انگیزی به حساب می آید و حال نسخه دوم آمده تا بتواند تجربه ای حتی لذت بخش تر از قسمت قبلی ارائه کند. ۴- call of duty: wwiiزمانی بازی های شوتر اول شخص که با مجوریت جنگ جهانی دوم عرضه می شدند، محبوبیت فوق العاده ای داشتند. با این حال این ایده پس از مدتی تکراری شد و از این رو سری بازی هایی چون call of duty یا battlefield سراغ نبرد های مدرن و حتی آینده رفتند. البته ایده یک بازی شوتر در آینده در مورد سری call of duty خیلی جواب نداد و طرفداران استقبال چندانی از این بازی ها نداشتند. پس از اینکه سال گذشته الکترونیک آرتز با بتلفیلد 1 سراغ نبرد های جنگ جهانی اول رفت، مشخص شد که زمان بازگشت بازی های جنگ جهانی محور رسیده و اکتیویژن هم با درک درست این موضوع، تصمیم گرفت در نسخه جدید سری call of duty دوباره سراغ جنگ جهانی دوم برود تا شاید بتواند بازی ای ارائه کند که قرار است دوباره طرفداران قدیمی این سری را ساعت ها و روز ها سرگرم کند. call of duty: wwii چندی پیش از نمایشگاه e3 2017 معرفی و حتی تریلری از آن منتشر شده بود. با این حال در جریان کنفرانس سونی بود که یک ویدیو جدید از گیم پلی این بازی نمایش داده شد و توانستیم نگاهی به بخش چندنفره بازی نیز داشته باشیم. موضوعی که از ویدیو بازی مشخص است و باعث شد که این بازی را در لیست بهترین های e3 2017 قرار دهیم، این است که بازی call of duty: wwii شدیدا یادآور نسخه های بسیار موفق این سری از جمله call of duty 2 است. فضا و اتمسفر بازی و گیم پلی آن که در ویدیو بسیار جذاب به نظر می رسید، می توانند همان حلقه گم شده نسخه های اخیر این مجموعه باشند و دوباره سری کال آف دیوتی را به روز های اوج خود برگردانند. بازی call of duty: ww2 در تاریخ سوم نوامبر (۱۲ آبان) برای رایانه های شخصی، پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان منتشر خواهد شد.۵- detroit become humanدیوید کیج از آن دست بازیسازانی نیست که هر ساله بازی جدیدی روانه بازار کند اما تمامی بازی های وی از farenheit گرفته تا heavy rain، آثار تاثیرگذار و خلاقانه ای به حساب می آیند. تمرکز اصلی بازی های وی نه ارائه یک گیم پلی جدید که روایت داستانی عمیق و غنی است که معمولا هم انتخاب های گیمر تاثیر بسیار زیادی در آن دارند و نتیجه و سرانجام داستان را تعیین می کنند. بازی جدید این بازیساز بزرگ اولین بار در هفته بازی های پاریس ۲۰۱۵ با نام detroit become human معرفی شد و در جریان نمایشگاه e3 2017، شاهد ارائه نمایش جدید و جذابی از گیم پلی بازی بودیم. بازی detroit become human در شهر دیترویت و در آینده جریان خواهد داشت. در دنیای این بازی انسان ها و اندروید ها در کنار یکدیگر زندگی می کنند تا اینکه مشکلاتی آرامش جامعه را به هم می زند. گیمر در این بازی در نقش شخصیت های مختلفی بازی خواهد کرد و سازندگان تاکید زیادی کرده اند که انتخاب ها، تاثیر به مراتب بیش تری در مقایسه با ساخته های پیشین دیوید کیج و استودیو کوانتیک دریم روی بازی خواهند داشت. سازندگان حتی اعلام کرده اند که هر گیمر در این بازی «داستان خودش» را روایت و خلق می کند و بسته به آن، شاهد پایان های متعددی در بازی خواهیم بود. با اینکه سونی می توانست با اعلام تاریخ انتشار دقیق بازی نمایش بازی را جذاب تر هم کند، اما همین ویدیو گیم پلی هم کافی بود تا انتظار برای تجربه این بازی بیش از پیش سخت تر شود. ۶- forza motorsport 7مایکروسافت پیش تر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۷ نباید انتظار نسخه جدید سری بازی هایی چون gears of war یا halo را داشته باشیم و از این رو غیبت این بازی ها در کنفرانس e3 2017 این شرکت کاملا منطقی بود. با این حال مایکروسافت خیلی هم از حیث بازی انحصاری دست خالی به نمایشگاه نیامد و بازی forza motorsport 7 به خوبی جور غیبت دیگر بازی های انحصاری این شرکت را کشید. جدا از اینکه مایکروسافت با رونمایی از یک ماشین پورشه واقعی هیجان خاصی به کنفرانسش داد، نمایش خود بازی نیز بسیار جذاب و زیبا بود و به خوبی قدرت کنسول ایکس باکس وان ایکس در ارائه جزییات گرافیکی زیبا را به رخ کشید. forza motorsport 7 قرار است در تاریخ ۱۱ مهر برای ایکس باکس وان و ویندوز 10 منتشر شود و استودیو ترن 10 وعده داده تا در این بازی یک تجربه شبیه ساز عالی و غنی ارائه دهد. گرافیک کاملا طبیعی و زیبا در کنار ویژگی هایی چون آب و هوای پویا و همچنین تنوع بسیار بالایی از ماشین هایی که همگی به صورت لایسنس شده در بازی گنجانده شده اند، ویژگی هایی هستند که باعث خواهند شد طرفداران بازی های ریسینگ بتوانند یک اثر عالی را تجربه کنند. در این بازی شاهد ۷۰۰ ماشین مختلف خواهیم بود و گیمر ها می توانند در ۳۰ منطقه متفاوت با یکدیگر مسابقه بدهند.۷- god of war god of war به انتخاب شما کاربران عزیز زومجی بهترین بازی نمایشگاه e3 2017 بود و دلیل این موضوع را می توان ویدیو هیجان انگیز از بازی دانست که در کنفرانس سونی نمایش داده شد. بازی god of war یکی از سورپرایز های سونی در نمایشگاه e3 2016 بود و با اینکه امسال انتظار اعلام تاریخ انتشار بازی را داشتیم و سونی چنین کاری نکرد، اما هنوز هم شاهد نمایش هیجان انگیزی از بازی بودیم. تریلر زیبای بازی از جایی آغاز شد که کریتوس و پسرش سوار بر یک قایق بودند و پس از آن شاهد صحنه های اکشن و کشت و کشتارهای کریتوس بودیم. علاوه بر این جزییات بالای محیط بازی نیز در این تریلر کاملا به چشم می آید. همچنین این ویدیو شاهد یک سری رمز و راز مخفی نیز بود که زومجی در قالب مقاله ای به طور دقیق آن ها را بررسی خواهد کرد. تریلر در نهایت به روبرو شده کریتوس و فرزندش با یک مار عظیم جثه به پایان رسید که در ابتدا خیلی ها تصور کردیم شاید وی یکی از دشمنانی باشد که باید در بازی به سراغش برویم اما مکالمه وی با کریتوس و فرزندش و همچنین توضیحات سازندگان پس از کنفرانس، مشخص کرد که ای ...

ادامه مطلب  

باشگاه اندیشه › طبقه متوسط، تصمیم ساز است  

درخواست حذف این مطلب
طبقه متوسط شهری به این دلیل که در شهر است و در نقش های مهم قرار دارد، به یقین از تمام اجزای طبقات روستایی اهمیت بیشتری در سیاست دارد.متن پیش رو، بخش دوم از مقاله «افسانه هویت طبقاتی» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از قسمت لینک های پیوست قابل دسترسی است:سرشت طبقه متوسط انقلابیانقلاب اسلامی به چند دلیل در گسترش طبقه متوسط شهری نقش بسیار مهمی داشت. اول اینکه در نتیجه انقلاب اسلامی نظم پیشین که مبتنی بر فرهنگ و اندیشه محافظه کاری سلطنت بود، فرو ریخت و دیگر اینکه سیل مهاجرت از روستاها به شهرها تحت لوای فرهنگ جدید انقلابی، عدالت خواهانه و تعالی خواهانه گسترش یافت و سوم اینکه آموزش عالی نیز گسترش یافت. با وقوع انقلاب اسلامی بر جمعیت شهرنشین افزوده شد. این فرآیند در دو دهه نخست انقلاب با سرعت بیشتری همراه بود. افزایش جمعیت شهری که در فربه سازی طبقه متوسط شهری به طور مستقیمی نقش دارد و همچنین نتیجه باز تولید اقتصاد نفتی در سال های پس از انقلاب بود. نباید انکار کرد که فرهنگ کمال جویی و تعالی خواهان انقلاب که در قالب پیشرفت و میل به دانش و دانشگاه تجلی می یافت، در هموار سازی تبدیل طبقات پایین به طبقات بالا نقش داشت. از سوی دیگر پس از انقلاب بسیاری از حامیان و مدافعان انقلاب که تا پیش از آن در طبقه پایین جامعه تقسیم می شدند، به تدریج در بدنه بوروکراسی انقلاب و در نهاد های مختلفی که یا تازه تاسیس بودند و یا در شرف تغییرات انقلابی قرار داشتند، جذب شدند و با وقوع انقلاب اسلامی قشر دیگری بر طبقه متوسط شهری افزوده شدند. انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، تغییر نظام آموزشی در مراکز علمی که با جلب اعتماد اقشار مذهبی همراه بود، موجب شد که در سال های بعد بسیاری از پذیرفته شدگان دانشگاهی از گروه های مذهبی باشند. ایجاد دانشگاه های خاصی که در پی تربیت دانش آموختگانی متناسب با ایدئولوژی انقلاب اسلامی بودند و نیز باز تحصیل مدیران انقلابی در این مراکز و حتی پیش رفتن آن ها تا اخذ مدرک دکترا، همگی مزید بر علت شد که در دوران انقلاب نیز طبقه متوسط مدافع انقلاب اسلامی پدید آید.در جمع بندی علل رشد طبقه متوسط شهری در دوران پهلوی به طور خلاصه باید به چهار علت اشاره کرد:1.تاسیس و توسعه نظام آموزشی جدید از مدارس تا دانشگاه و نیز ارتباط فرهنگی ـ علمی با اروپا.2. سرکوب خوانین و از بین بردن نظم سنتی نواحی و مناطق مختلف که با اصلاحات ارضی به مرحله نهایی خود رسید.3. رسوب دلارهای نفتی در اقتصاد کشور و ایجاد ساختارهای شهری، صنعتی و اداری متناسب با خود.4. توسعه تکنولوژی و صنعتی که زندگی شهری را رونق بخشید و به اشتغالات فراوان در شهر انجامید. این موضوع را حتی می توان در تسهیل رفت و آمد روستائیان به شهرهای بزرگی چون تهران مورد ارزیابی قرار داد.در جمع بندی تداوم رشد طبقه متوسط شهری در دوران پس از انقلاب نیز باید به پنج علت اشاره کرد:1. توسعه مراکز علمی و دانشگاهی با انگیزه ها و تفسیرهای دینی و گسترش این آموزش ها در میان توده و طبقات پایین.2. ایجاد گسترش فرهنگ کمال جویی و تعالی خواهی یا به عبارت دیگر فرهنگ رشدخواهی و جاه طلبی در میان اقشار مختلف جامعه که محصول آرمان هایی چون عدالت خواهی و تساوی طلبی انقلابی بود.3. تداوم اقتصاد نفتی.4. تداوم سیاست های جدید ارضی که بعضاً موجبات فروش آن ها و مهاجرت به شهرها را فراهم ساخت.5. گسترش رسانه های جمعی و نفوذ آن ها در طبقات مختلف.در دوران پیش از انقلاب، رسانه های جمعی به علت های مختلفی از جمله ابتدایی بودن تکنولوژیکی، وابستگی به حکومت نامشروع پهلوی و نیز فرهنگ غیر دینی ای که داشتند، نمی توانستند در همه اقشار نفوذ پیدا کنند، اما بعد از انقلاب و اولا با تاسیس حکومت مردمی، رسانه های حکومتی مشروعیت گرفت و ثانیاً به دلیل دینی بودن حکومت و اعتماد به برنامه های آن، گرایش به رسانه های عمومی افزایش یافت و ثانیاً با پیشرفت فناوری در حوزه رسانه به تدریج و در طول چندین دهه نقش آن در زندگی روزمره جامعه به ویژه طبقات شهری افزایش یافت. نمونه مهم این رسانه ها در دهه نخست انقلاب رادیو و و تلویزیون بود که مورد استقبال شدید طبقات و گروه هایی قرار گرفت که تا پیش از آن به دلایل یاد شده مورد توجه نبود. از دهه 1370 نیز رسانه های جدیدتری بر رسانه های قبلی افزوده شد.اهمیت رسانه و ارتباط آن با موضوع طبقات متوسط شهری از آنجاست که اساساً بیشتر تولید کنندگان برنامه های رسانه های غیر دولتی توسط صاحبان سرمایه و افراد طبقه بالا تاسیس می شوند، اما تولید محتوا در دستان طبقه متوسط قرار دارد. بنابراین، گسترش نفوذ رسانه های جمعی در هر جامعه ای به معنای گسترش فرهنگ طبقه متوسط نیز تلقی می شود. در مجموع باید گفت مطابق این تحولات و سیاست ها ابتدا جمعیت شهری رشد کرد و سپس در مراحل گوناگون از طبقه پایین جذب طبقه متوسط شد. در هر دو دوره پیش از انقلاب و بعد از آن جمعیت شهری و طبقه متوسط رشد کرد، اما در این دو دوره اهداف، شیوه جذب و ایدئولوژی متفاوت بود. و جمهوری اسلامی هر دو تمایل به ایجاد طبقه متوسطی داشتند که حامی آن ها باشد. هر چند که انگیزه ها فرق داشت و یکی برای توسعه بود و دیگری برای عدالت خواهی و مساوات و تعالی خواهی.تصمیم سازی سیاسی طبقه متوسططبقه متوسط شهری در سیاست نقش موثرتری از طبقات دیگر دارد؛ به خصوص اگر به لحاظ جمعیتی نیز میزان آن ها قابل توجه باشد. طبقه متوسط شهری به این دلیل که در شهر است و در نقش های مهم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد، به یقین از تمام اجزای طبقات روستایی اهمیت بیشتری در سیاست دارد. گروه هایی که در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می کنند، به دلیل دوری از مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز، نهایتاً حتی توانایی کوچکترین عرض اندامی را نخواهند داشت. آن ها حتی از هویت سازی مشترک و بسیج نیرو نیز ناتوان هستند و به تنهایی توانایی چنین رفتارهای سیاسی و اجتماعی را نخواهند داشت. به عنوان مثال اگر در مهمترین پدیده های سیاسی 100 سال اخیر مانند مشروطه، نهضت نفت و انقلاب اسلامی بنگریم، همگی پدیده ها و جنبش های شهری هستند که نیروهای اصلی آن جزء طبقات شهری به حساب می آیند.در این پدیده ها گرچه طبقات پایین شهری را نمی ...

ادامه مطلب  

نسبی گرایی علم؛ ایده ای شوربرانگیز و ویرانگرانه  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، مطلب زیر با عنوان«نسبی گرایی در مورد علم» را ماریا باقرامیان نوشته و زهیر باقری نوع پرست به فارسی ترجمه کرده است.نسبی گرایی معرفتی دیدگاهی است که عنوان می کند مدعاهای مربوط به دانش همواره توسط چهارچوب های مفهومی، فرهنگی و تاریخی به خصوصی محدود می شوند و تنها در نسبت با شرایط تولید آن صحیح یا مشروع هستند. نسبی گرایی در مورد علم، گونه ای از نسبی گرایی معرفتی، مدعی است که دانش علمی محصول شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی به خصوصی است و برخلاف بلندپروازی هایی که دارد نمی تواند عینیت یا جهانی بودنی را که مدعی آن است به دست بیاورد. ادعای نسبی گرایی این است که نظریه های علمی تنها در نسبت با پشتوانه مفهومی و فرهنگی خودشان صحیح یا موجه هستند.نگرش های نسبی گرایانه در مورد علم اغلب به شکل سلبی ، از طریق نپذیرفتن آنچه که می توان «تصور عینی گرایانه از علم» (oc) نامید، عنوان می شوند، به طور خاص نسبی گراها ادعاهای زیر را نمی پذیرند:(oc۱) واقع گرایی علمی: دیدگاهی که بر مبنای آن نظریه های علمی تلاش هایی برای توصیف جهان واحد واقعی هستند – جهانی که مستقل از اندیشه انسان وجود دارد – و همچنین در این دیدگاه یک توصیف صحیح از جهان وجود دارد.(oc۲) جهانی بودن علم: قوانین اصیل علمی در همه زمان ها و مکان ها برقرار، تغییرناپذیر و به لحاظ ارزشی خنثی هستند.(oc۳) روش علمی واحد: چیزی به اسم روش علمی صحیح وجود دارد.(oc۴) استقلال نسبت به زمینه: تمایز سفت و سختی بین زمینه توجیه یک نظریه علمی و زمینه کشف آن وجود دارد. شرایط اجتماعی، اقتصادی، و روانشناختی را که منجر به بروز نظریه علمی می شوند نباید با فرآیندهای روش شناختی که برای توجیه آن نظریه ها به کار می روند اشتباه گرفت.(oc۵) ثابت ماندن معنا: مفاهیم علمی و عبارات نظریه ای معنای ثابت و بدون تغییری دارند. معنای خود را با تغییر نظریه ها حفظ می کنند.(oc۶) همگرایی: دیدگاههای علمی متنوع و به ظاهر غیرقابل جمع در نهایت در یک نظریه منسجم قابل جمع هستند.(oc۷) دانش علمی روز به روز رشد می کند: رشدی ثابت در عمق و گستره دانش ما در هر زمینه ای از علم و پیشرفت در علم وجود دارد که به خاطر چنین رشد روزافزونی ممکن شده است. (باقرامیان، ۲۰۰۴، صص ۱۸۲-۳).گستره ای از نگرانی ها و تکانش های فلسفی موجب نپذیرفتن این هفت تز می شوند. مهم تر این که، نسبی گرایان در مورد علم استدلال می کنند که دانش علمی، همانند همه انواع دانش، به شکل گریزناپذیری تحت تاثیر پرسپکتیو انسانی محلی است و از آنجایی که نمی توانیم از چهارچوب های مفهومی و فرهنگی خود خارج بشویم و جهان را آن چنان که هست مطالعه کنیم، مدعاهای مرتبط به جهانی بودن یا عینیت علم را نمی توان توجیه کرد. علاوه بر این، آنها اشاره می کنند که دوره های تاریخی و فرهنگ های متفاوت استانداردها و پارادایم های گوناگونی برای عقلانیت و تعقل صحیح تولید می کنند، بنابراین، معیاری ناتاریخی برای داوری بین این پرسپکتیوهای متفاوت موجود نیست. همچنین یکی از انگیزه های نسبی گرایی در مورد علم، اغلب با بی اعتمادی به تاثیرهای سیاسی و اقتصادی علم تشویق می شود. به علم به عنوان نهادی سرکوبگر نگریسته می شود که منافع گروه های مسلط اقتصادی و فرهنگی را تامین می کند و نظرات مخالف، به خصوص نظرات زنان و افراد غیرغربی را به حاشیه می راند. در دهه های اخیر نگرش های نسبی گرایانه توسط جامعه شناسان علم، برخی معرفت شناسان فمینیستی و پست مدرنیست ها مطرح شده و مورد دفاع قرار گرفته اند.جامعه شناسی علمبرنامه سخت (the strong programme)، که به برخی از جامعه شناسان علم -به طور خاص بری بارنز و دیوید بلور - در ادینبورگ نسبت داده می شود، و به اصطلاح «مطالعات علم» که تحت تاثیر برونو لاتور و دیگر سازه گرایان است از رویکردهای نسبی گرایانه جلودار در مورد علم هستند. از نظر سازه گرایی اجتماعی جامعه شناسان علم، فکت های علمی، و حتی واقعیت – یا آنچه ما «جهان» می نامیم با ابژه هایش، مقوله هایش، ویژگی هایش و مقولاتش – جایی آن بیرون، در انتظار کشف شدن توسط دانشمندان نیستند، بلکه از طریق فرآیندهای هنجارمحور تعاملی و فعالیت هایی مانند مذاکره، تفسیر و دست کاری اطلاعات (علاوه بر پیشرفت های فرصت طلبانه و تصادفی) ساخته می شوند. کشفیات علمی و دانش نظری محصول هنجارها و اعمال اجتماعی هستند و توسط پروژه هایی که اهمیت سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی دارند هدایت می شوند. همانطور که لاتور و وولگار در کتاب تاثیرگذار خود «زندگی آزمایشگاه: ساخت فکت های علمی» عنوان می کنند «نکته ای که می خواهیم بر آن تاکید کنیم این است که «آن بیرون بودن» نتیجه فعالیت علمی است و نه علت آن» (۱۹۷۹:۱۸۰). هرچند وجود جهان یا واقعیتی مستقل از ما محل بحث نیست، آنها تاکید دارند که که به اصطلاح «فکت های علمی» یا ابژه هایی که دانشمندان مطالعه می کنند، به عنوان مثال ذرات ریزاتمی، از فعالیت های اجتماعی و مفهومی بروز پیدا می کنند؛ در زمینه فعالیت آزمایشگاهی، و توسط این فعالیت ها تعیَن پیدا می کنند (عنوان فرعی کتاب هم به همین خاطر است).رویکرد سازه گرایانه شبیه نظرات نلسون گودمن است، او بر این باور بود که در علم، همانند هنر، درگیر عمل «جهان-سازی» هستیم. ما با انتخاب و کنار هم قرار دادن ستاره های به خصوصی به جای دیگرِ ستارگان، صور فلکی را می سازیم، و ستاره ها و سیاره ها را با کشیدن مرزهای به خصوصی به جای دیگرِ مرزها می سازیم. گودمن مدعی است هیچ چیزی در طبیعت وجود ندارد که تحکم کند که آسمان را باید با صورفلکی یا دیگر ابژه ها شکل بدهیم. لاتور به روشی مشابه استدلال می کند که باکتری ها از طریق فعالیت های دانشمندان سده نوزدهمی «ابداع» شدند، و آن طور که به شکل متداول تصور می شود کشف نشده بودند. رویکرد سازه گرایانه دانش علمی را تا بدان جایی نسبی می کند که دلالت آن این می شود که شرایط مفهومی و اجتماعی متفاوت می توانند به ساختن سیستم های دانش متفاوت بینجامند؛ چرا که محصولات علم «ساخته های مختص به یک زمینه هستند و نشان احتمالات آن زمینه و ساختار علایق فرآیندی را که از طریق آن ساخته می شوند حمل می کنند» (کنور ستینا ۱۹۸۱: ۲۲۶).پرسپکتیو جامعه شناختی در مورد علم، معیار تصحیحی مفیدی درباره فهم زمینه زدایی شده از علم که در ابتدای سده بیستم توسط پوزیتیویست های منطقی و دیگر فیلسوفان تحلیلی ترویج می شد است. بدون شک صحیح است که علم یک فعالیت اجتماعی است و دانشمندان از هنجارها و فرآیندهایی که توسط و از طریق فعالیت هایشان مشخص می شوند پیروی می کنند؛ از این نظر، فعالیت های اجتماع دانشمندان نشانه تفکر گروهی آنها را دارد. همچنین آگاه بودن از ماهیت توافقی فعالیت علمی و توجه داشتن به ارتباط بین علم و دیگر ابعاد زندگی ما – سیاست و اقتصاد به طور خاص - مفید است. ولی هیچ یک از این اعطای امتیازها به جامعه شناسان علم نباید ما را مجبور کند که از این مشاهدهات غیرمناقشه برانگیز درباره فرآیندهایی که در کاوش علمی وجود دارند به این نتیجه شگفت انگیز برسیم که آنچه که دانشمندان کشف می کنند یا مورد بررسی قرار می دهند صرفا سازه های اجتماعی هستند.معرفت شناسی فمینیستی و تفسیرهای نسبی گرایانه از علممعرفت شناسان فمینیست هم نسبت به ارزش هر رویکردی به دانش که شرایط اجتماعی و فردی تولید را نادیده بگیرد بدبین هستند. از نظر معرفت شناسان فمینیست، تاریخ فلسفه و علم نشان می دهد که سوژه معرفتی که فرض بر این است که جهانی و عام است در واقع مرد سفیدپوست ثروتمند است و آنچه تحت عنوان دانش علمی شناخته می شود ماهیتا مردانه و مردمحور است. شاخه رادیکال تر معرفت شناسی فمینیستی ایده آل عینیت در علم را به طور کلی رد می کند، و این ایده را به عنوان ایده ای که نامنسجم، غیرقابل دسترس، و نامطلوب است معرفی می کند. این شاخه استدلال می کند که جانبداری مردانه صرفا مسئله اشتباه فکری یا ایمان بد نیست؛ بلکه خود ایده عینیت ابداع فیلسوفان و دانشمندان مذکر است و از این رو نشانی سازندگان خود را با خود دارد. طی آنچه «روش علمی» نامیده می شود و در به کارگیری آن، دیدگاه ها و تجربیات زنان جدی گرفته نشده و اغلب نظرات آنها، تحت عنوان «ذهنی»، «شهودی»، «غیرعقلانی»، «غیرمنطقی»، «احساسی» و غیره مورد بی توجهی قرار داده می شود. بنابراین، علم از دست یافتن به مدعای جهانی بودن و خنثی بودن خود باز می ماند.معرفت شناسان فمینیست، همانند سازه گرایان اجتماعی، اغلب مشروعیت تمایز بین زمینه کشف و زمینه توجیه را زیر سوال می برند و مدعی هستند که این به اصطلاح فضیلت های معرفتی «خنثیِ» عینیت و عقلانیت که به عنوان اجزا ضروری روش علمی در نظر گرفته می شوند، اغلب وسیله ای برای تقویت منافع مردسالارانه به قیمت از بین بردن منافع زنان و گروه های محروم هستند (آنتونی ۱۹۹۳: ۲۰۶). برخی از معرفت شناسان فمینیست حتی فراتر می روند و استدلال می کنند که بین تجارب اجتماعی، احساسی و شناختی زنان و مردان از جهان تفاوت بنیادین وجود دارد، و بنابراین ایده آل تصور خنثی و جهانی عقلانیت بی اساس است. اِوِلین فاکس کلر بدین شکل این مسئله را بیان می کند: «مطالعات اخیر در تاریخ و فلسفه علم به ارزشیابی مجددی انجامیده که تایید می کند که اهداف، روش ها، نظریه ها، و حتی اطلاعات واقعی علم در طبیعت نگاشته نشده اند؛ همه اینها تحت تاثیر نیروهای اجتماعی هستند» (۱۹۹۰:۱۵). نیروهای متفاوت اجتماعی روش ها و نظریه های متفاوتی به ما ارائه می کنند، بنابراین هم در فعالیت علمی و در ساخت نظریه دانش خود باید فرد، جزییات اجتماعی و تاریخی سوژه های دانش را در گونه های متنوع آن در نظر بگیریم، و به سابجکتیویتی را احترامی که لایقش است بگذاریم. ادعای اصلی، همانند سازه گرایان اجتماعی، این است که «دانش سازه ای است که توسط عاملان شناختی درون فعالیت های اجتماعی تولید شده» و این فعالیت ها ممکن است بین گروه های اجتماعی مختلف تفاوت داشته باشد (کد ۱۹۹۳:۱۵). اگر همه دانش، که شامل دانش علمی نیز می شود، پرسپکتیوی است و تحت تاثیر زمینه تولیدش است، بنابراین ارزیابی آن هم زمینه ای خواهد بود. این ادعا چنین است که دانش زنانه، همانند دانش مردانه، قلمرو توجیه خودش را دارد؛ بنابراین، دانش علمی نسبت به جنسیت نسبی در نظر گرفته می شود، که خود جنسیت نیز سازه ای اجتماعی است و مقوله ای طبیعی نیست.برای بسیاری از معرفت شناسان فمینیست، نسبی گرایی به عنوان موثرترین دفاع علیه تحمیل یکسانی جهانی است؛ یک شعار جنگی علیه امپریالیسم سرکوبگر جهان بینی علم غربی و ادعای بهره مندان که خودشان و فقط خودشان به «تنها داستان حقیقی» دسترسی دارند. اما چنین استراتژی ای خطر به حاشیه راندن زنان را دارد. استدلال کردن برای قلمروی زنانه ی دانش و علاوه بر آن، این قلمرو را سابجکتیو، نامنطقی و حکمرانی نشده توسط هنجارهای عقلانیت معرفی کردن صرفا استریوتایپ هایی را که مدت ها علیه زنان وجود داشته تایید می کنیم و همان مرزها و تعصباتی را که فمینیست ها ابتدا می خواستند از بین ببرند تثبیت می کند.نسبی گرایی پست مدرنیست و علمنگرش های نسبی گرایانه پست مدرن به علم از آثار فیلسوفان پساساختارگرای فرانسوی مانند ژاک دریدا، ژان لیوتار و به طور خاص میشل فوکو الهام می گیرند. فیلسوفان پست مدرن و پیروان آنها در مطالعات علم، مدعی هستند که این به اصطلاح «ابزار علم» - دلیل، منطق و عقلانیت – ابزار تسلط فرهنگی و سیاسی هستند: آنها نه تنها حامل روابط قدرت موجود در جامعه هستند و آن را بازتولید می کنند، بلکه همچنین ابزار فکری برای بقای آنها هستند. از نظر فوکو، تحلیل تاریخی عقل و دانش نشان می دهد که «همه دانش بر مبنای بی عدالتی بنا نهاده شده (که هیچ چیز منصفانه و درستی، حتی در عمل دانستن در رابطه با حقیقت یا بنیانی برای حقیقت وجود ندارد) و غریزه موجود برای کسب دانش مخرب است» (۱۹۷۰:۱۶۰).فوکو بر این باور است که هر دوره تاریخی، با نظم اقتصادی و سیاسی متمایز خود، ادعایی به قدرت را مطرح می کند، و به این وسیله ادعایی به دانش و حقیقت را نیز مطرح می کند. به عنوان مثال، رنسانس، دوران کلاسیسیسم (سده های هفده و هجده) و دوران مدرن (سده های نوزده و بیست) به عنوان دوره های کلیدی تاریخی با مفاهیم متنوعی از دانش، یا اپیستمه، حقایق و الزامات اخلاقی خود را تولید کرده اند. مفاهیم حقیقت بر اساس این اپیستمه هایی که به لحاظ تاریخی تعین پیدا می کنند تغییر می کنند، که برای افرادی که با این اپیستمه ها کار می کنند دیدگاه هایی ضمنی ولی متمایز درباره «نظم» یا رابطه بین چیزها فراهم می کنند. به عنوان مثال، رنسانس بر رابطه شباهت تاکید می کرد، در حالی که دوران کلاسیسیسم به رابطه هویت اولویت می بخشید (به فوکو ۱۹۷۰ مراجعه کنید). علاقه پروژه روشنگری به عقل و عقلانیت و تاکید متعاقب آن بر روش علمی به عنوان امن ترین روش به دست آوردن دانش عینی، زمینه بروز علم مدرن را فراهم کرد، ولی قدرت مدعاهایش در نسبت با نگرش های قبل از آن جهانی تر نیستند. علم و به طور خاص علوم اجتماعی ابزاری برای کنترل اجتماعی است تا حدی که حتی بنیان آن از اعمال قدرت سیاسی و اجتماعی تفکیک ناپذیر است. برای فوکو، همانند معرفت شناسان فمینیست، نپذیرفتن هنجارهای غالب عینیت، حقیقت و عقل مشارکت در اکتیویسم سیاسی و نه یک رویکرد عقلانی خنثی است. بنابراین، نسبی گرایی، همانقدر که تصوری به خصوص از چگونه کار کردن علم است، ایدئولوژی سیاسی رهایی بخشی ای هم است.پست مدرنیسم به برخی از ادعاهای نسبی گرایانه افراطی در مورد علم شدت بخشیده است. بحث های داغ در مورد این مسائل با چاپ «شوخی فریب دهنده سوکال» و «جنگ های علم» متعاقب آن (به کتاب سوکال و بریکمون ۱۹۹۸ مراجعه کنید) شکل جدیدی به خود گرفت. هرچند این مناظره ها همچنان ادامه دارند، ولی به نظر می رسد از شدت آنها کاسته شده است.به رغم برخی تفاوت های مهم در رویکردها و نقاط تاکیدشان، پست مدرنیست ها، معرفت شناسان فمینیست، و جامعه شناسان علم در نپذیرفتن این دیدگاه که نظریه ها و روش شناسی های علمی را می توان از زمینه اجتماعی سیاسی آنها جدا کرد متحد هستند. با انکار این مبنای کلیدیِ تصور عینی گرایانه از علم ([span dir='ltr']oc۴ ) در ابتدای نوشته، نپذیرفتن oc ۱-۳ بلافاصله در ادامه آن اتفاق خواهد افتاد. اگر روش های علمی با شرایط مسلط سیاسی و اجتماعی هدایت می شوند یا حتی تعیین می شوند، آنگاه با توجه به تنوع این شرایط oc۳ یا باور به وجود روش شناسی منحصرا صحیح در علم غیرقابل دفاع خواهد بود. علاوه بر این، اگر نظریه های سیاسی از محدودیت های زمان و مکان خود رها نیستند، آنگاه نمی توانند جهانی باشند (oc۲). رئالیسم علمی یا oc۱ هم سست خواهد شد چرا که جهانی که به لحاظ اجتماعی ساخته شده است نمی تواند به راحتی با جهان مستقل از ذهن رئالیست های علمی یکسان در نظر گرفته شود.تعین ناقص و پیامدهای آنبخش زیادی از الهام بخشی فلسفی در پس نسبی گرایی در مورد علم، از پست مدرنیسم فرانسوی نمی آید بلکه از تز تعین ناقض نظریه به وسیله داده های دوهم-کواین و تز قیاس ناپذیری کوهن-فایرآبند می آید.تز تعین ناقص نظریه های علمی ادعایی در مورد رابطه بین نظریه ها و داده ها یا شواهدی که به نفع آنها ارائه می شوند است. ادعای این تز این است که شواهد، تعین ناقصی از نظریه ارائه می دهد مادامی به شکلی انحصاری تضمینی برای پذیرفتن آن یا اثباتی برای صحیح بودن آن فراهم نکند. از آنجایی که مجموعه ای واحد از داده های تجربی می تواند از بیش از یک نظریه حمایت کند، فرضیه های رقیب نیز ممکن است به همان اندازه با همان مجموعه مشاهدات موجه باشد یا به شکلی برابر با مجموعه یکسانی از شواهد قابل جمع باشد. به تعبیر کواین «نظریه های فیزیکی ممکن است با یکدیگر در تعارض باشند ولی با همه داده های ممکن حتی در گسترده ترین معنای ممکن قابل جمع باشد. در یک کلام آنها می توانند به لحاظ منطقی قابل جمع نباشند ولی به لحاظ تجربی هم ارز باشند» (۱۹۷۰:۱۷۹).آنچه «تز تعین ناقص نظریه به وسیله داده های دوهم-کواین» نامیده می شود این ادعای شدیدتر را هم می کند که چون در علم تنها با کمک فرضیه های کمکی می توانیم تصمیم بگیریم که یک مجموعه مشخص از پیامدهای مشاهده ای از یک نظریه منتج می شوند، برای هر نظریه ای همیشه ممکن است که به همراه یک فرضیه کمکی مناسب، تمام داده ها و نتایج تجربی لگام گسیخته را در خود جا دهد. بنابراین، کواین در سخنان رادیکال تر خود در «دو دگمای تجربه گرایی» مدعی است که به عنوان نتیجه تعین ناقص دانشمندان می توانند هر نظریه علمی را فارغ از هر اتفاقی حفظ کنند، یا به عبارت دقیق تر «هر گزاره ای می تواند فارغ از هر اتفاقی صحیح باشد، اگر جاهای دیگر سیستم خود را به اندازه کافی با آن سازگار کنیم» (۱۹۵۳:۴۳).تفسیرهای ضدعقلانی و نسبی گرایانه زیادی از تز کواین وجود دارد. به عنوان مثال، لری لودن (۱۹۹۰) کواین را اینچنین تفسیر می کند که کواین هر گونه پایه و اساس عقلانی را برای ترجیح یک نظریه به نظریه دیگر، زمانی که همه نظریه های در حال رقابت با مشاهدات سازگار هستند، رد می کند. از طرف دیگر، پل فایرآبند از تز تعین ناقص برای دفاع از «نسبی گرایی دموکراتیک» خود بهره می برد – دیدگاهی که جوامع متفاوت ممکن است به جهان به روش های مختلفی بنگرند و چیزهای متفاوتی را پذیرفتنی بیابند (۱۹۸۷:۵۹). بر اساس نسبی گرایی دموکراتیک او «برای هر گزاره، نظریه یا دیدگاهی که وجود دلایل خوب برای باور به درست بودن آن در دست است، استدلال هایی وجود دارد ...

ادامه مطلب  

دنیاطلبی مسئولان عامل عدم رشدکشور/افزایش مشکلات با حضور آمریکا  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر-گروه سیاست- هادی رضائی: امام خمینی نامی ماندگار در تاریخ ایران و جهان است. آثار وجودی دوران زندگانی امام، به گونه ای است که او را به حقیقتی زنده و پویا برای عصرها و نسل های پس از خود تبدیل کرده است. عشق و علاقۀ وافر امت اسلامی و حتی غیر مسلمانان به این مرد الهی و تجدید خاطرۀ با آن امام راحل، حکایت از استمرار حیات پویا و تأثیر علمی ژرف ایشان دارد. بزرگداشت امام، ابعاد گوناگونی را می طلبد اما مهم ترین آن ها بازخوانی اندیشه های نورانی و استوار امام راحل و معرفی آن ها به نسل جوان و طالب حقیقت است. در میان اندیشه ها و دیدگاه های امام، بازشناسی اندیشه های حکومتی ایشان اهمیتی خاص و جایگاهی ویژه دارد که خود برخاسته از دو دلیل است: اول آن که بزرگ ترین دست آورد عملی امام، بنیان نهادن جمهوری اسلامی ایران بر ویرانه های رژیم سلطنتی است که از رهیافت ایشان به تعامل دین و حکومت و نگرش ایشان به حکومت اسلامی در عصر غیبت سرچشمه گرفته است. در استمرار این راه نیز، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز ازنظریه پردازی ایشان در باب حکومت تأثیر پذیرفته است. روشن است که اندیشه هایی که علت محدثه و مبقیۀ انقلاب بوده، شایسته تأمل، بازشناسی و ترویج است. دوم آن که اندیشه های امام در این عرصه، در حجمی وسیع و در دوران های مختلفِ قبل از شروع مبارزات، دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب و به گونه های مختلفِ کتاب، مصاحبه، سخنرانی و اعلامیه ارائه شده است. بی تردید تدوین، تبیین و ارائه به روزِ این مجموعۀ ارزشمند، کاری بایسته و شایسته است؛ به ویژه آن که نظام جمهوری اسلامی ایران برای پویایی و پایایی خود سخت بدان نیازمند است. برای آشنایی بیشتر با سیره و اندیشه های الهی امام خمینی (ره) با «حجت الاسلام عبدالعلی گواهی» نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله(ص) تهران و تولیت آستان مقدس امامزاده صالح به گفتگو نشستیم.وی در این رابطه گفت: جایگاه امام برای نسل دیروز، امروز و فردای جامعه ما هنوز ناشناخته و هنوز اندیشه های ایشان برای همگان تبیین نشده است. ایشان یک شخصیت بسیار ممتازی بودند که شاید نسل های آینده بتوانند به جایگاه و بزرگی ایشان پی ببرند، ما هنوز حضور امام را در میان خود حس می کنیم و هیچ گاه احساس نکردیم که ایشان از میان ما رفته، ایشان بنیانی را در جامعه ما بنا نهادند و بعد از آن حضرت نیز فرد بسیار لایقی در این جایگاه قرار گرفت، که خلا ایشان را حس نکردیم. آینده گان می توانند پی ببرند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی هایی داشته است.متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:در ایام سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) قرار داریم، به نظر شما دلیل اهمیت بزرگداشت این مرد بزرگ برای جوانان و نسل امروز چیست؟ مسئله بزرگداشت حضرت امام(ره) موضوعی بسیار حائز اهمیت است. همانطور که می دانید خرداد، ماه بسیار سرنوشت سازی در نهضت امام خمینی(ره) بوده است. آغاز نهضت امام در خرداد شروع شد و رحلت ایشان نیز در همین ماه. امام(ره) نیز همواره می فرمودند «من همه چیز را از نیمه خرداد طلب می کنم».امام (ره) برای نسل دیروز، امروز و فردای جامعه ما هنوز ناشناخته استجایگاه امام برای نسل دیروز، امروز و فردای جامعه ما هنوز ناشناخته و هنوز اندیشه های ایشان برای همگان تبیین نشده است. ایشان یک شخصیت بسیار ممتازی بودند که شاید نسل های آینده بتوانند به جایگاه و بزرگی ایشان پی ببرند، ما هنوز حضور امام را در میان خود حس می کنیم و هیچ گاه احساس نکردیم که ایشان از میان ما رفته، ایشان بنیانی را در جامعه ما بنا نهادند و بعد از آن حضرت نیز فرد بسیار لایقی در این جایگاه قرار گرفت، که خلا ایشان را حس نکردیم. آیندگان می توانند پی ببرند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی هایی داشته است.امام(ره) به همه مردم به ویژه جوانان و کوخ نشینان اعتقاد داشت و همگان در اندیشه ایشان جایگاه ویژه ای داشتند. ایشان معتقد بودند در جامعه اسلامی همواره کوخ نشینان مدافعان انقلاب هستند و آنها هستند که از انقلاب نگهداری و حراست می کنند. این مستضعفان و ضعفا هستند که در موقع مشکلات و جنگ به دفاع از میهن اسلامی و آرمان های انقلاب می پردازند. این ضعفا هستند که در مقابل تحریم ها، دشمنی ها و همه سختی ها ایستادگی می کنند.جوانان در اندیشه امام(ره) جایگاه خاص و ویژه ای داشتندجوانان در اندیشه امام(ره) جایگاه خاص و ویژه ای داشتند، ایشان در نجف به زنان فرمودند: «شما بروید و از کودکانتان مراقبت ونگهداری و تربیت کنید، زیرا ما به این کودکان نیازمندیم»؛ این جمله را امام(ره) سال ۱۳۴۲ گفتند «سربازان من هنوز در گهواره هستند» و در سال ۱۳۵۷ همین کودکان بودند که در صحنه انقلاب نقش آفرینی کردند. در جنگ تحمیلی نیز شاهد بودیم که ۹۹ درصد از فرماندهان جنگ جوانان بودند و شما می بینید مسئولینی که امروز در کشور دارای جایگاه و مقامی هستند در ابتدای انقلاب نیز مسئول بودند. رهبر معظم انقلاب ۲۹ سال پیش رئیس جمهور این کشور بود. اینها مشخص می کند که امام(ره) اعتقاد ویژه ای به جوانان داشتند و می دانستند که جوانان مدافعان انقلاب و میهن اسلامی هستند.ماه گذشته شاهد برگزاری دو انتخابات مهم به صورت همزمان بودیم و مشاهده کردیم که ملت ایران حضور گسترده ای پای صندوق های رای داشتند؛ به نظر شما اهمیت حضور مردم در صحنه ها در دیدگاه امام چه جایگاهی داشت؟ یکی از بزرگان می فرمودند وقتی به نجف برای دیدار امام(ره) رفتم، چهار ویژگی بارز را در ایشان دیدم، آمن به ربه، آمن به قوله، آمن به سبیله و آمن به رسوله، حضرت امام به این چهار ویژگی اعتقاد اساسی داشتند. ایشان اعتقاد کامل به خداوند داشتند و می دانستند که در لحظات سخت این خداوند است که به دادمان می رسد. ایمان به رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) داشتند و از طرفی معتقد به هدف شان بودند، شما اگر به سخنرانی های این بزرگوار از سال ۴۲ تا ۶۸ نگاه کنید هیچ تغییری در هدفش ایجاد نشده بود و مشکلات و سختی ها نتوانست تغییری در هدف امام(ره) ایجاد کند. از طرفی دیگر ایشان به قول و حرفش اعتقاد داشت و همواره بر حضور مردم تاکید داشت و شما مشاهده می کنید که در وصیت نامه سیاسی و الهی اش آورده اند که مردم ما از مردم زمان رسول الله(ص) و حضرت علی (ع) در عراق بالاتر هستند این جمله جایگاه بالای مردم نزد امام(ره) را نشان می دهد.مشکلات و سختی ها نتوانست تغییری در اهدف امام ایجاد کندایشان جایگاه مردم زمان ما را از مردم زمان رسول الله(ص) بالاتر می دانستند و به مردم اعتماد کردند؛ البته مردم نیز حقیقتا جواب درستی به این اعتماد امام(ره) دادند و حق را نسبت به امام(ره) ادا کردند. شما در هیچ جای دنیا مشاهده نکردید که یک رهبر وقتی به قدرت می رسد با آن اجتماع عظیم روبرو و در زمان رحلتش نیز یک جمعیت چندین برابری او را بدرقه کنند. این نشان دهنده الفت میان ملت و امام شان است و لفظی که برای این ارتباط بین مردم و امام به کار برده شد که در دیگر انقلاب ها شاهد آن نیستیم، لفظ امت و امام و یا امام امت است که تنها در انقلاب اسلامی و قاموس امام(ره) به کار رفته و در هیچ جای دیگر شاهد آن نیستیم. برخورد امام(ره) با مردم بحث مرید و مراد و پدر و فرزندی بود. ایشان همان گونه که پیامبر(ص) نسبت به امتش دلسوز بود نسبت به مردم دلسوز و خیرخواه بود و به دنبال احقاق حق و حقوق مردم بود. او انواع تهمت های خشک مقدسان و متحجرین را شنید اما ذره ای خم به ابرو نیاورد و چیزی از اراده او کاسته نشد. یکی از مسئولین می گفتند هرگاه امام(ره) را می دیدیم اعتقاد و امیدمان به آینده و انقلاب مستحکم تر می شد.به نظر شما اساسی ترین اصول اندیشه امام راحل چه بوده است؟ برای شناخت بهتر اندیشه امام(ره) باید تمام مکتوبات و سخنرانی های حضرت امام را یک دوره بازخوانی کرد و این موضوعات را به معرض دید مردم گذاشت. ایشان گفتارشان همان بود که کردارشان بود و آن چیزی را می گفت که خود عمل می کرد؛ این برخلاف سایر سیاستمداران و رهبران انقلاب های جهان است. قول و فعل امام یکی بود و باید اندیشه امام(ره) برای جوانان بازخوانی شود. توصیه می کنم به جوانان که برای شناخت بهتر امام به سخنرانی های مقام معظم رهبری در ۲۸ سال گذشته و در مراسم ارتحال ایشان رجوع کنند، سپاه تهران مجموع این سخنرانی رهبری را تبدیل به یک کتاب با عنوان «امام بزرگوار ما» کرده، جوانان برای شناخت بهتر امام راحل می توانند از این کتاب استفاده کنند. سخنرانی های رهبری شناخت درست و جامعی از حضرت امام(ره) به جوانان می دهد.حضرت امام در مقابل استکبار جهانی به ویژه آمریکا رویکرد و نگاه ویژه ای داشتند، دستاورد این نگاه برای نظام جمهوری اسلامی چیست؟ امام معتقد بود مشکلات کشور با ارتباط و حضور آمریکایی ها بیشتر می شودامام حقیقتا استکبار را برخلاف بسیاری از سیاستمداران و رهبران جهان ضعیف ترین موجود می دانست. امروز شما شاهدید پادشاه عربستان در مقابل رئیس جمهور امریکا چگونه برخورد می کند و او را مقتدرترین حاکم جهان می داند و دولتمردان امریکا همانند یک گاو شیرده در حال دوشیدن آل سعود هستند. اما امام بزرگ ما می فرمودند «امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» و همواره به آن معتقد بودند. ایشان معتقد بودند که مشکلات کشور با ارتباط و حضور آمریکایی ها نه تنها کم نمی شود بلکه بیشتر می شود. در عمل نیز دیدیم که در این سالهای بعد از انقلاب مسائل و مشکلات کشور به خاطر دشمنی های آمریکا بوده و هست. دولت مردان آمریکایی هیچگاه خیرخواه ملت ما نبوده و همواره در حال توطئه علیه نظام و ملت ما هستند. این خیلی ساده لوحانه است که مسئولین جمهوری اسلامی توقع داشته باشند، امریکا به آنها کمکی بکند. هرگز امریکا به ما کمک نمی کند و این حس مسئولیت به امریکا و غرب برای حل مشکلات کشور بسیار بد و مخرب است. مسئولین باید توجه داشته باشند که امام(ره) امریکا را به درستی شناخته بود و همواره در دشمنی امریکا با ملت ما تاکید داشتند و نگاه مسئولین برای حل مشکلات و امید به امریکا داشتن برای کشور بیچارگی است.وقتی به روزهای اول انقلاب نگاه می کنیم شاهد بحران ها و مسائل بزرگی از قبیل ترور شهیدان بهشتی، رجایی، مطهری و جنگ تحمیلی هستیم؛ اما همواره امام(ره) از اطمینان خاطر ویژه ای برخوردار بودند و هیچ گاه از پیروزی ناامید نشدند. به نظر شما این اطمینان خاطر و آرامش از کجا نشات می گیرد؟ کسی که خود و هدفش را بر حق بداند، هیچ توفانی نمی تواند او را حرکت دهد. امام(ره) به مسیری که انتخاب کرد اعتقاد داشت و کمک پروردگار را در این راه مشاهده می کرد. در قرآن نیز آمده است که: «إن تنصروا الله ینصرکم»، «اگر شما خدا را یاری کنید خدا نیز شما را یاری می کند» امام چون به این موضوع معتقد بود، هیچ گاه از هدفش کوتاه نیامد و نگران هیچ موضوعی نبود. امام چون به خدا ایمان داشت از همان روز اول در مسیر خود راسخ بود و زمانی که شب ۲۲ بهمن آیت الله طالقانی به او می گوید حکومت نظامی است و مردم نباید در خیابان ها حضور پیدا کنند، می فرمایند: «اگر کسی دیگری گفته که مردم باید در خیابان ها حضور پیدا کنند چه؟» این نشان می دهد که انقلاب ما به جایی وصل است و ما امروز معتقدیم که انقلاب ما یک انقلاب الهی است و از سوی خداوند هدایت می شود. وگرنه بعد از رحلت امام انقلاب باید با مشکلات بسیاری روبرو می شد، اما مشاهده می کنیم که انقلاب با یک شکوفایی بیشتری راه خود را ادامه می دهد.شاید رهبر کبیر انقلاب در ۱۰ سال زمان حکومتشان فرصت تدوین و پیاده کردن مبانی انقلاب اسلامی را نداشتند، اما شخصی بعد از ایشان در جایگاه رهبری قرارمی گیرد که اهداف و قواعد اصول امام را به بهترین شکل پیاده کرده است.یکی از اصول اساسی زندگی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ساده زیستی است و ما شاهد آن بودیم روزی که امام آمد و روزی که دعوت حق را لبیک گفت بر دارایی های مادی ایشان افزوده نشد، بعد از امام(ره) نیز مقام معظم رهبری بنا بر اعتراف همگان ساده زیست هستند و همواره مسئولان را به ساده زیستی و دوری از اشرافی گیری سفارش می کنند. به نظر شما دلیلی که حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بر ساده زیستی مسئولین تاکید داشتند چیست؟ آیا مسئولین توانسته اند در اجرای این توصیه موفق باشند؟ دنیا طلبی مسئولین یکی از عوامل پیاده نشدن قوانین الهی استاگر به فرمایشات مقام معظم رهبری در مراسم ارتحال سال گذشته توجه کنید یکی از اصولی که ایشان بر آن تاکید کردند اصل ساده زیستی امام(ره) و دوری از تجملات و اشرافی گری بود. یکی از عوامل مهم موفقیت یک مسئول به ویژه در جایگاه رهبر ...

ادامه مطلب  

دنیاطلبی مسئولان عامل عدم رشدکشور/افزایش مشکلات با حضور آمریکا  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر-گروه سیاست-هادی رضائی:امام خمینی نامی ماندگار در تاریخ ایران و جهان است. آثار وجودی دوران زندگانی امام، به گونه ای است که او را به حقیقتی زنده و پویا برای عصرها و نسل های پس از خود تبدیل کرده است. عشق و علاقۀ وافر امت اسلامی و حتی غیر مسلمانان به این مرد الهی و تجدید خاطرۀ با آن امام راحل، حکایت از استمرار حیات پویا و تأثیر علمی ژرف ایشان دارد. بزرگداشت امام، ابعاد گوناگونی را می طلبد اما مهم ترین آن ها بازخوانی اندیشه های نورانی و استوار امام راحل و معرفی آن ها به نسل جوان و طالب حقیقت است. در میان اندیشه ها و دیدگاه های امام، بازشناسی اندیشه های حکومتی ایشان اهمیتی خاص و جایگاهی ویژه دارد که خود برخاسته از دو دلیل است: اول آن که بزرگ ترین دست آورد عملی امام، بنیان نهادن جمهوری اسلامی ایران بر ویرانه های رژیم سلطنتی است که از رهیافت ایشان به تعامل دین و حکومت و نگرش ایشان به حکومت اسلامی در عصر غیبت سرچشمه گرفته است. در استمرار این راه نیز، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز ازنظریه پردازی ایشان در باب حکومت تأثیر پذیرفته است. روشن است که اندیشه هایی که علت محدثه و مبقیۀ انقلاب بوده، شایسته تأمل، بازشناسی و ترویج است. دوم آن که اندیشه های امام در این عرصه، در حجمی وسیع و در دوران های مختلفِ قبل از شروع مبارزات، دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب و به گونه های مختلفِ کتاب، مصاحبه، سخنرانی و اعلامیه ارائه شده است. بی تردید تدوین، تبیین و ارائه به روزِ این مجموعۀ ارزشمند، کاری بایسته و شایسته است؛ به ویژه آن که نظام جمهوری اسلامی ایران برای پویایی و پایایی خود سخت بدان نیازمند است. برای آشنایی بیشتربا سیره و اندیشه های الهی امام خمینی (ره) با «حجت الاسلام عبدالعلی گواهی» نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله(ص) تهران و تولیت آستان مقدس امامزاده صالح به گفتگو نشستیم.وی در این رابطه گفت:جایگاه امام برای نسل دیروز، امروز و فردای جامعه ما هنوز ناشناخته و هنوز اندیشه های ایشان برای همگان تبیین نشده است. ایشان یک شخصیت بسیار ممتازی بودند که شاید نسل های آینده بتوانند به جایگاه و بزرگی ایشان پی ببرند، ما هنوز حضور امامرا در میان خود حس می کنیم و هیچ گاه احساس نکردیم که ایشان از میان ما رفته، ایشان بنیانی را در جامعه ما بنا نهادند و بعد از آن حضرت نیز فرد بسیار لایقی در این جایگاه قرار گرفت، که خلا ایشان را حس نکردیم. آینده گانمی توانند پی ببرندبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی هایی داشته است.متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:در ایام سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) قرار داریم، به نظر شما دلیل اهمیت بزرگداشت این مرد بزرگ برای جوانان و نسل امروز چیست؟ مسئله بزرگداشت حضرت امام(ره) موضوعی بسیار حائز اهمیت است. همانطور که می دانید خرداد، ماه بسیار سرنوشت سازی در نهضت امام خمینی(ره) بوده است. آغاز نهضت امام در خرداد شروع شد و رحلت ایشان نیز در همین ماه. امام(ره) نیز همواره می فرمودند «من همه چیز را از نیمه خرداد طلب می کنم».امام (ره) برای نسل دیروز، امروز و فردای جامعه ما هنوز ناشناخته استجایگاه امام برای نسل دیروز، امروز و فردای جامعه ما هنوز ناشناخته و هنوز اندیشه های ایشان برای همگان تبیین نشده است. ایشان یک شخصیت بسیار ممتازی بودند که شاید نسل های آینده بتوانند به جایگاه و بزرگی ایشان پی ببرند، ما هنوز حضور امامرا در میان خود حس می کنیم و هیچ گاه احساس نکردیم که ایشان از میان ما رفته، ایشان بنیانی را در جامعه ما بنا نهادند و بعد از آن حضرت نیز فرد بسیار لایقی در این جایگاه قرار گرفت، که خلا ایشان را حس نکردیم. آیندگانمی توانند پی ببرندبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی هایی داشته است.امام(ره) به همه مردمبه ویژه جوانان و کوخ نشینان اعتقاد داشت و همگان در اندیشه ایشان جایگاه ویژه ای داشتند. ایشان معتقد بودند در جامعه اسلامی همواره کوخ نشینان مدافعان انقلاب هستند و آنها هستند که از انقلاب نگهداری و حراست می کنند. این مستضعفان و ضعفا هستند که در موقع مشکلات و جنگ به دفاع از میهن اسلامی و آرمان های انقلاب می پردازند. این ضعفا هستند که در مقابل تحریم ها، دشمنی ها و همه سختی ها ایستادگی می کنند.جوانان در اندیشه امام(ره) جایگاه خاص و ویژه ای داشتندجوانان در اندیشه امام(ره) جایگاه خاص و ویژه ای داشتند، ایشان در نجف به زنان فرمودند: «شما بروید و از کودکانتان مراقبت ونگهداری و تربیت کنید، زیرا ما به این کودکان نیازمندیم»؛ این جمله را امام(ره) سال ۱۳۴۲ گفتند «سربازان من هنوز در گهواره هستند» و در سال ۱۳۵۷ همین کودکان بودند که در صحنه انقلاب نقش آفرینی کردند. در جنگ تحمیلی نیز شاهد بودیم که ۹۹ درصد از فرماندهان جنگ جوانان بودند و شما می بینید مسئولینی که امروز در کشور دارای جایگاه و مقامی هستند در ابتدای انقلاب نیز مسئول بودند. رهبر معظم انقلاب ۲۹ سال پیش رئیس جمهور این کشور بود. اینها مشخص می کند که امام(ره) اعتقاد ویژه ای به جوانان داشتند و می دانستند که جوانان مدافعان انقلاب و میهن اسلامی هستند.ماه گذشته شاهد برگزاری دو انتخابات مهمبه صورت همزمان بودیم و مشاهده کردیم که ملت ایران حضور گسترده ای پای صندوق های رای داشتند؛ به نظر شما اهمیت حضور مردم در صحنه ها در دیدگاه امام چه جایگاهی داشت؟ یکی از بزرگان می فرمودند وقتی به نجف برای دیدار امام(ره) رفتم، چهار ویژگی بارز را در ایشان دیدم، آمن به ربه، آمن به قوله، آمن به سبیله و آمن به رسوله، حضرت امام به این چهار ویژگی اعتقاد اساسی داشتند. ایشان اعتقاد کامل به خداوند داشتند و می دانستند که در لحظات سخت این خداوند است که به دادمان می رسد. ایمان به رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) داشتند و از طرفی معتقد به هدف شان بودند، شما اگر به سخنرانی های این بزرگوار از سال ۴۲ تا ۶۸ نگاه کنید هیچ تغییری در هدفش ایجاد نشده بود و مشکلات و سختی ها نتوانست تغییری در هدف امام(ره) ایجاد کند. از طرفی دیگر ایشان به قول و حرفش اعتقاد داشت و همواره بر حضور مردم تاکید داشت و شما مشاهده می کنید که در وصیت نامه سیاسی و الهی اش آورده اند که مردم ما از مردم زمان رسول الله(ص) و حضرت علی (ع) در عراق بالاتر هستند این جمله جایگاه بالای مردم نزد امام(ره) را نشان می دهد.مشکلات و سختی ها نتوانست تغییری در اهدف امام ایجاد کندایشان جایگاه مردم زمان ما را از مردم زمان رسول الله(ص) بالاتر می دانستند و به مردم اعتماد کردند؛ البته مردم نیز حقیقتا جواب درستی به این اعتماد امام(ره) دادند و حق را نسبت به امام(ره) ادا کردند. شما در هیچ جای دنیا مشاهده نکردید که یک رهبر وقتی به قدرت می رسد با آن اجتماع عظیم روبرو و در زمان رحلتش نیز یک جمعیت چندین برابری او را بدرقه کنند. این نشان دهنده الفت میان ملت و امام شان است و لفظی که برای این ارتباط بین مردم و امام به کار برده شد که در دیگر انقلاب ها شاهد آن نیستیم، لفظ امت و امام و یا امام امت است که تنها در انقلاب اسلامی و قاموس امام(ره) به کار رفته و در هیچ جای دیگر شاهد آن نیستیم. برخورد امام(ره) با مردم بحث مرید و مراد و پدر و فرزندی بود. ایشان همان گونه که پیامبر(ص) نسبت به امتش دلسوز بود نسبت به مردم دلسوز و خیرخواه بود و به دنبال احقاق حق و حقوق مردم بود. او انواع تهمت های خشک مقدسان و متحجرین را شنید اما ذره ای خم به ابرو نیاورد و چیزی از اراده او کاسته نشد. یکی از مسئولین می گفتند هرگاه امام(ره) را می دیدیم اعتقاد و امیدمان به آینده و انقلاب مستحکم تر می شد.به نظر شما اساسی ترین اصول اندیشه امام راحل چه بوده است؟ برای شناخت بهتر اندیشه امام(ره) باید تمام مکتوبات و سخنرانی های حضرت امام را یک دوره بازخوانی کرد و این موضوعات را به معرض دید مردم گذاشت. ایشان گفتارشان همان بود که کردارشان بود و آن چیزی را می گفت که خود عمل می کرد؛ این برخلاف سایر سیاستمداران و رهبران انقلاب های جهان است. قول و فعل امام یکی بود و باید اندیشه امام(ره) برای جوانان بازخوانی شود. توصیه می کنم به جوانان که برای شناخت بهتر امام به سخنرانی های مقام معظم رهبری در ۲۸ سال گذشته و در مراسم ارتحال ایشان رجوع کنند، سپاه تهران مجموع اینسخنرانی رهبری را تبدیل به یک کتاب با عنوان «امام بزرگوار ما» کرده، جوانانبرای شناخت بهتر امام راحل می توانند از این کتاب استفاده کنند. سخنرانی های رهبری شناخت درست و جامعی از حضرت امام(ره) به جوانان می دهد.حضرت امام در مقابل استکبار جهانی به ویژه آمریکا رویکرد و نگاه ویژه ای داشتند، دستاورد این نگاه برای نظام جمهوری اسلامی چیست؟ امام معتقد بودمشکلات کشور با ارتباط و حضور آمریکایی ها بیشتر می شودامام حقیقتا استکبار را برخلاف بسیاری از سیاستمداران و رهبران جهان ضعیف ترین موجود می دانست. امروز شما شاهدید پادشاه عربستان در مقابل رئیس جمهور امریکا چگونه برخورد می کند و او را مقتدرترین حاکم جهان می داند و دولتمردان امریکا همانند یک گاو شیرده در حال دوشیدن آل سعود هستند. اما امام بزرگ ما می فرمودند «امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» و همواره به آن معتقد بودند. ایشان معتقد بودند که مشکلات کشور با ارتباط و حضور آمریکایی ها نه تنها کم نمی شود بلکه بیشتر می شود. در عمل نیز دیدیم که در این سالهای بعد از انقلاب مسائل و مشکلات کشور به خاطر دشمنی های آمریکا بوده و هست. دولت مردان آمریکاییهیچگاه خیرخواه ملت ما نبوده و همواره در حال توطئه علیه نظام و ملت ما هستند. این خیلی ساده لوحانه است که مسئولین جمهوری اسلامی توقع داشته باشند، امریکا به آنها کمکی بکند. هرگز امریکا به ما کمک نمی کند و این حس مسئولیت به امریکا و غرب برای حل مشکلات کشور بسیار بد و مخرب است. مسئولین باید توجه داشته باشند که امام(ره) امریکا را به درستی شناخته بود و همواره در دشمنی امریکا با ملت ما تاکید داشتند و نگاه مسئولین برای حل مشکلات و امید به امریکا داشتن برای کشور بیچارگی است.وقتی به روزهای اول انقلاب نگاه می کنیم شاهد بحران ها و مسائل بزرگی از قبیل ترور شهیدان بهشتی، رجایی، مطهری و جنگ تحمیلی هستیم؛ اما همواره امام(ره) از اطمینان خاطر ویژه ای برخوردار بودند و هیچ گاه از پیروزی ناامید نشدند. به نظر شما این اطمینان خاطر و آرامش از کجا نشات می گیرد؟ کسی که خود و هدفش را بر حق بداند، هیچ توفانی نمی تواند او را حرکت دهد. امام(ره) به مسیری که انتخاب کرد اعتقاد داشت و کمک پروردگار را در این راه مشاهده می کرد. در قرآن نیز آمده است که: «إن تنصروا الله ینصرکم»، «اگر شما خدا را یاری کنید خدا نیز شما را یاری می کند» امام چون به این موضوع معتقد بود، هیچ گاه از هدفش کوتاه نیامد و نگران هیچ موضوعی نبود. امام چون به خدا ایمان داشت از همان روز اول در مسیر خود راسخ بود و زمانی که شب ۲۲ بهمن آیت الله طالقانی به او می گوید حکومت نظامی است و مردم نباید در خیابان ها حضور پیدا کنند، می فرمایند: «اگر کسی دیگری گفته که مردم باید در خیابان ها حضور پیدا کنند چه؟» این نشان می دهد که انقلاب ما به جایی وصل است و ما امروز معتقدیم که انقلاب ما یک انقلاب الهی است و از سوی خداوند هدایت می شود. وگرنه بعد از رحلت امام انقلاب باید با مشکلات بسیاری روبرو می شد، اما مشاهده می کنیم که انقلاب با یک شکوفاییبیشتری راه خود را ادامه می دهد.شاید رهبر کبیر انقلاب در ۱۰ سال زمان حکومتشان فرصت تدوین و پیاده کردن مبانی انقلاب اسلامی را نداشتند، اما شخصی بعد از ایشان در جایگاه رهبری قرارمی گیرد که اهداف و قواعد اصول امام را به بهترین شکل پیاده کرده است.یکی از اصول اساسی زندگی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ساده زیستی است و ما شاهد آن بودیم روزی که امام آمد و روزی که دعوت حق را لبیک گفت بر دارایی های مادی ایشان افزوده نشد، بعد از امام(ره) نیز مقام معظم رهبری بنا بر اعتراف همگان ساده زیست هستند و همواره مسئولان را به ساده زیستی و دوری از اشرافی گیری سفارش می کنند. به نظر شما دلیلی که حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بر ساده زیستی مسئولین تاکید داشتند چیست؟ آیا مسئولین توانسته اند در اجرای این توصیه موفق باشند؟ دنیا طلبیمسئولین یکی از عوامل پیاده نشدن قوانین الهیاستاگر به فرمایشات مقام معظم رهبری در مراسم ارتحال سال گذشته توجه کنید یکی از اصولی که ایشان بر آن تاکید کردند اصل ساده زیستی امام(ره) و دوری از تجملات و اشرافی گری بود. یکی از عوامل مهم موفقیت یک مسئول به ویژه درجایگاه رهبری آن ...

ادامه مطلب  

«آتش به اختیار» الزام امروز فرهنگ و هنر کشور؛ وقتی شبیخون فرهنگی به ولنگاری می انجامد!/ از ناکارآمدی مدیران فرهنگی تا نقش آفرینی نیروهای ارز?  

درخواست حذف این مطلب
سینماپرس: در پی مطرح شدن «آتش به اختیار» در حوزه فرهنگ، تعدادی از هنرمندان و کارشناسان فرهنگی با اشاره به لزوم برکناری مدیران دولتی، به کارگیری نیروهای ارزشی و متعهد به نظام و انقلاب اسلامی و حضور حداکثری افسران جوان جنگ نرم؛ خواهان برچیده شدن دست معاندان، باندبازان و رانت خواران از سینمای کشور شدند. به گزارش سینماپرس وضعیت فرهنگی کشور طی سال های اخیر دوران بسیار اسفناکی را پشت سر می گذارد. بی توجهی به تولید و عرضه آثار فرهنگی و هنری ارزشی، استراتژیک و مبتنی بر ارزش ها و آرمان های انقلاب و نظام اسلامی توسط مسئولان دولتی و در عوض توجه ویژه به تولید و عرضه آثار قبح شکن، سخیف و روشنفکرمآبانه برای خوشامد غربی ها امروزه بیش از هر زمان دیگری در حوزه فرهنگ و هنر کشور و به ویژه سینما خودنمایی می کند.مقام معظم رهبری طی این سال ها توجه و تأکید ویژه ای نسبت به حوزه فرهنگ و هنر داشته اند و بارها در سخنرانی های شان نسبت به تهاجم فرهنگی بیگانگان هشدار داده و از مسئولان خواسته اند تا با تقویت روحیه جهادی و انقلابی گری در آثار فرهنگی و هنری مانع دستیابی دشمن به اهداف شوم و پلیدش شوند اما اسفا که هیچ گوش شنوایی در میان هیچ یک از دولتمردان وجود نداشت و همه به صورت آشکار از کنار فرامین ایشان عبور کردند.همین امر باعث شد رهبر معظم انقلاب که پیش از این مسأله «ولنگاری فرهنگی» در کشور را مطرح فرموده بودند در یکی از سخنرانی های شان در ایام ماه مبارک رمضان در دیدار با دانشجویان آن ها را به تلاش جدی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه ها توصیه نمودند و فرمان دادند که هر نیروی انقلابی باید به صورت مستقل در حوزه فرهنگ فعال شود و در این حوزه به صورت «آتش به اختیار» فعالیت کند.در همین رابطه ۲۰ تن از سینماگران و کارشناسان امور فرهنگی کشور شامل: سیدضیاء الدین دری، ماشاالله شاهمرادی زاده، جهانگیر الماسی، جمال شورجه، سیدسعید سیدزاده، رضا برجی، حمید بهمنی، شاهد سلطانی آزاد، مریم پوریامین، پرویز فارسیجانی، علی مهام، شاهرخ کیوان نیا، شفیع آقامحمدیان، محمد قهرمانی، امیرحسین شریفی، محمدتقی فهیم، سعید مستغاثی، سهیل سلیمی، داود بیدل و جواد شمقدری با ما گفتگو کردند که حاصل آن در ذیل برای اطلاع بیشتر مخاطبان گرامی نقل شده است.سیدضیاء الدین دری کارگردان سینما و تلویزیون در این باره گفت: احساس رهبری در رابطه با شرایط فرهنگی جامعه باعث فرمان «آتش به اختیار» توسط نیروهای متعهد و انقلابی شده است چرا که مدت ها است ایشان در رابطه با ۲ حوزه مهم «فرهنگ» و «اقتصاد» تأکیدات ویژه ای دارند اما هیچ اتفاق مثبتی در این حوزه ها رخ نداده است. یأس مقام معظم رهبری از ناحیه کسانی است که مسئولیت های مستقیم دارند و نسبت به دغدغه ها و فرمایشات ایشان بی توجه هستند؛ سازماندهی ۲ حوزه مهم «فرهنگ» و «اقتصاد» که ایشان بارها در سخنرانی ها و فرمایشات شان به آن ها اشاره داشته و تأکید ویژه ای مبنی بر توجه روی این حوزه ها داشته اند در دست دولت ها است اما دولت ها بی تفاوت از کنار آن عبور کرده اند. در حوزه اقتصادی به دلایل مختلف از جمله بالا و پایین شدن قیمت جهانی نفت، مسأله تحریم ها و... دولت ها همیشه بهانه هایی برای کم کاری های شان داشته اند و معمولاً هم تلاش هایی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام شده که متأسفانه هیچ گاه به نتیجه نرسیده است اما در حوزه فرهنگ و هنر متأسفانه ما شاهد هیچ گونه تلاشی توسط دولتمردان برای برطرف شدن مشکلات نبوده ایم.ماشاالله شاهمرادی زاده بازیگر و کارگردان سینما نیز در این راستا اظهار داشت: همه در خواب مانده ها باید بیدار شوند و بر اساس فرمان «آتش به اختیار» مقام معظم رهبری به میدان بیایند؛ ما نباید بگذاریم این آشفته بازاری که این روزها در تمامی حوزه های کشور به وجود آمده وضعیت پیچیده و بغرنج تری به خود بگیرد. همه نیروهای متعهد به اصل ولایت فقیه، افرادی که دغدغه ترویج آرمان ها و اهداف نظام و انقلاب اسلامی را دارند و تمامی متدینین بایستی با یکدیگر اعلام همبستگی کنند و بر اساس فرامین و دغدغه های مقام معظم رهبری به میدان بیایند و نگذارند تا دشمنان بیش از آنچه که امروزه شاهد آن هستیم کشور را بر اساس منافع غربی ها اداره کنند.جهانگیر الماسی بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون نیز در این راستا گفت: بسیار افسوس می خورم از اینکه به دغدغه های مقام معظم رهبری بی توجهی می شود و ایشان به ناچار مجبور می شوند به نیروهای حزب الهی در تمامی حوزه ها و زمینه ها فرمان «آتش به اختیار» بدهند و از آن ها بخواهند که به میدان بیایند و برای جلوگیری از مشکلات بیشتر تدبیری کنند. متأسفانه ما با پدیده ای در جامعه مان روبرو هستیم که میل به سوء برداشت و هو و جنجال در آن دیده می شود؛ دولت به عنوان نهادی که قدرت اجرایی کشور را در دست دارد متأسفانه بیش از مردم به این هو جنجال ها دامن می زند و این مسأله بسیار تأسف باری است. وضعیت امروز کشور ما متأسفانه در هیچ یک از حوزه ها و به خصوص ۲ حوزه مهم «فرهنگ» و «اقتصاد» به هیچ عنوان شبیه به یک کشور اسلامی نیست و تمامی این ها نشان از کم کاری دولتمردان دارد؛ بنده یقین دارم اگر مسئولان محترم قضایی، امنیتی و انتظامی با یک حرکت انقلابی و جهادی یک بار برای همیشه دست اغنیا، چپاول گران و غارتگرانی را که به ملت ایران خیانت کرده و با سوء استفاده از جایگاه های خود بیت المال را به تاراج برده اند برای همگان رو کند و آن ها را در یک برنامه زنده تلویزیونی بیاورد و وادار به اعتراف شان کند دیگر شاهد این همه دزدی در کشور نخواهیم بود.جمال شورجه کارگردان مطرح سینمای کشور با انتقاد از شرایط اسفبار وضعیت فرهنگی کشور تصریح کرد: به طور قطع و یقین سوء مدیریت دولتمردان باعث فرمان آتش به اختیار شده است چرا که ما در مباحث مهمی همچون فرهنگ و اقتصاد و سیاست با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستیم. امروزه در سینمای نیازمند تولید آثاری در جهت ترویج اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی هستیم و مسئولان حق ندارند برای ساخت این قبیل آثار مانع تراشی کنند. سوء مدیریت ها از سوی مدیران و مسئولان دولتی باعث شد تا مقام معظم رهبری برای اولین بار این طور صریح و شفاف صحبت کنند و از نیروهای انقلابی و متعهد بخواهند که نسبت به مشکلات واکنش نشان داده و وارد میدان شوند. سوء مدیریت دولتمردان باعث بروز مشکلات و معضلات بسیاری در کشور شده و این روزها ما در تمامی زمینه ها به خصوص حوزه های مهم اجتماعی، سیاست خارجه، فرهنگی و اقتصادی با مشکلات بسیار رو به رشد و طاقت فرسا و عجیبی روبرو هستیم.سیدسعید سیدزاده تهیه کننده سینما نیز در این باره گفت: فرمان آتش به اختیار از سوی مقام معظم رهبری به تمامی جوانان و فرهیختگان دغدغه مند حفظ و ترویج ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی داده شده و از این رو افرادی که قرابتی با نظام و انقلاب اسلامی ندارند اگر فرمایشات مقام معظم رهبری را به نفع خود بدانند به دلیل ذهن و ذات بیمارشان است. مقام معظم رهبری در دیدار با فرزندان خود فرمان «آتش به اختیار» را صادر کرده اند و زمانی که پدری با فرزند خود حرف می زند و او را راهنمایی می کند به دلیل دغدغه و دلسوزی هایش است؛ اگر فردی بیگانه و غیرخودی و غریبه و کج فهم بخواهد از این فرمان حضرت آقا سوء برداشت و سوء استفاده کند اصلاً مهم نیست چرا که مشخص است این فرمان به چه کسانی داده شده است.رضا برجی عکاس و مستندساز نیز اظهار داشت: متأسفانه این روزها اوضاع فرهنگی کشور در شرایط اسفناکی قرار دارد و به همین دلیل مقام معظم رهبری به ناچار فرمان «آتش به اختیار» را برای تمامی نیروهای جبهه فرهنگی انقلاب صادر کردند تا آن ها به میدان آمده و کشور را نجات دهند. متأسفانه مدیران فرهنگی کشور ما بسیار سهل انگارانه از کنار تهاجم فرهنگی غربی ها عبور می کنند و هیچ توجهی به ترویج فرهنگ ایرانی، اسلامی و انقلابی ندارند. این در حالی است که کشورهایی مانند آمریکا که هیچ فرهنگ و تاریخچه غنی ندارند توسط ابزارها و رسانه های تأثیرگذاری مانند سینما همچنان در رابطه با جنگ هایی نظیر ویتنام فیلم می سازند و برای خود قهرمان سازی و قهرمان پروری می کنند اما ما که دنیایی از رشادت ها و دلاورمردی ها را در دوران انقلاب اسلامی و همینطور ۸ سال دفاع مقدس شاهد بودیم منفعلانه نشسته ایم و هیچ کاری برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره فرهنگ ایثار و شهادت انجام نمی دهیم.حمید بهمنی کارگردان سینما نیز در این باره گفت: فرمان «آتش به اختیار» خیلی نکات را به اثبات رساند از جمله آنکه دیگر سینه سوختگان و دغدغه مندان نظام و انقلاب نباید درگیر ضوابط به ظاهر ساده اما پیچیده شوند و از سوی دیگر تمامی نیروهای ارزشی، انقلابی و حزب الهی در تمامی حوزه ها باید از دولتمردان مطالبه داشته باشند. من خداوند متعال را هزاران بار شکر می کنم که کشور ما با حضور رهبری فرزانه، هوشیار، قدرتمند، زمان شناس، فهیم و دانا بر تمامی مصائب و مشکلات فائق می شود. بر هیچ کس پوشیده نیست که اگر در کشور ما چنین رهبر فرزانه ای وجود نداشت چه بلاهای سهمگینی به سرمان می آمد. من خوشحالم که هر زمانی که ما در گرفتاری ها غوطه ور می شویم و از نالایقی و بی کفایتی مدیران صبرمان به سر می رسد حضرت آقا با فرمایشات اندک شان امید را در دل و ذهن تمامی طرفداران و دغدغه مندان نظام و انقلاب اسلامی زنده می کنند. حضرت آقا همیشه دغدغه مسائل فرهنگی را داشته اند و مدت های مدیدی است که به مدیران دولتی به خصوص در حوزه فرهنگ و هنر این اخطار را می دهند که دشمنان با تمام توان شان درصدد هستند با انجام تهاجم فرهنگی، شبخیون فرهنگی و فتنه گری کشور ما را به بیراهه کشانده و نگذارند حتی نامی از دین مبین اسلام و انقلاب اسلامی در کشور باقی بماند.شاهد سلطانی آزاد فیلمنامه نویس و کارگردان سینما هم در پی سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان که آن ها را به تلاش جدی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه ها توصیه نمودند و فرمان دادند که هر نیروی انقلابی باید به صورت مستقل کار کنند و از اصطلاح «آتش به اختیار» در این باره استفاده فرمودند، گفت: نیروهای متعهد به اسلام و انقلاب باید امیدوارنه و با تمام توان بر اساس فرمان «آتش به اختیار» مقام معظم رهبری به میدان بیایند و از هیچ مانع تراشی، سنگ اندازی، تحقیر و... هراسی به دل های شان راه ندهند. فرمانی که مقام معظم رهبری دادند از سر دلسوزی و دغدغه مندی ایشان است؛ بنده شخصاً مدت ها است بر اساس آیه شریفه «قُل إنَّما أَعِظُکُم بِواحِدَة أَن تَقُومُوا لِلّهِ مَثنی وَ فُردی…؛ ای پیامبر! بگو: شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم و آن اینکه: دو نفر دو نفر و یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید»، به میدان آمده ام و بدون هیچ گونه حمایت دولتی هر کاری را که در توانم دارم برای رشد انقلاب و اسلام در حوزه فرهنگ و هنر انجام می دهم.پرویز فارسیجانی تهیه کننده سینما و تلویزیون و کارشناس فرهنگی نیز در این راستا اظهار داشت: متأسفانه مقام معظم رهبری از مسئولان کشور خسته و ناامید هستند و از این رو تمامی نیروهای ارزشی و متعهد با آرمان های نظام و انقلاب اسلامی باید تلاش کنند تا ضمن خودکفا شدن با استکبار مبارز ...

ادامه مطلب  

معرفی تمامی بازی هایی که در سال 2017 منتشر خواهند شد  

درخواست حذف این مطلب
در ادامه سال ۲۰۱۷ شاهد عرضه بازی های بزرگ و کوچک در انواع و اقسام سبک ها خواهیم بود. با زومجی همراه باشید تا نگاهی کوتاه به آن ها و تاریخ عرضه شان داشته باشیم.سال ۲۰۱۷ پر از بازی های جذابی بود که در ابتدای سال عرضه شدند و تجربه های فوق العاده ای را به همراه داشتند. از بازی بسیار جذاب horizon zero dawn گرفته تا اثر فوق العاده موفق the legend of zelda: breath of the wild. البته در این بین بازی های شکست خورده ای مانند mass effect: andromeda هم عرضه شدند و از طرفی دیگر بازی resident evil 7: biohazard تجربه جدیدی را از این بازی ترسناک به ارمغان آورد.حال در این مطلب سعی داریم به معرفی کوتاه بازی هایی که تا انتهای سال 2017 عرضه خواهند شد بپردازیم و زمان دقیق عرضه آن ها را با شما به اشتراک بگذاریم. بازی های زیر شامل پلتفرم های ایکس باکس وان، پلی استیشن 4، رایانه های شخصی، نینتندو سوییچ و کنسول دستی نینتندو 3ds می شوند.برخی از بازی های سال ۲۰۱۷ هنوز تاریخ عرضه دقیقی ندارند. به همین دلیل اسم آن ها در لیست قرار داده نشده است.تاریخ عرضه: ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4 سازنده: اسکوئر انیکس سبک: نقش آفرینی حالت: تک نفره در سال ۲۰۰۷، نسخه ای به نام final fantasy xii: revenant wings برای کنسول دستی نینتندو ds از سری فاینال فانتزی منتشر شد. این نسخه که ادامه ای بر داستان های بازی تحسین شده final fantasy xii محسوب می شود، قرار است به صورت یک ریمستر با کیفیت برای پلی استیشن 4 عرضه شود. این ریمستر که the zodiac age نام خواهد داشت، داستانی در مورد شاهدختی به نام اش را روایت می کند.تاریخ عرضه: ۳ مرداد ۱۳۹۶ پلتفرم: ویندوز 10، ایکس باکس وان سازنده: مدیاتونیک سبک: کارتی حالت: تک نفره، چند نفره بازی fable fortune یک بازی کارتی است که می توان به صورت تک نفره، آنلاین و همکاری چند نفره بازی کرد. بازی حول محور دو دسته از کارت های یونیت و اسپل می چرخد و هر یک از کارت ها ویژگی های خاصی خواهند داشت. در ابتدای هر بازی، باید یک کوئست را انتخاب کنید که هر کدام از آن ها بسته به محیط مسابقه متغیر خواهند بود. همانند نسخه های اصلی سری fable، در نهایت می توان بین خیر و شر، یک سمت را انتخاب کرد.تاریخ عرضه: ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: نینتندو سوییچ سازنده: نینتندو سبک: تیراندازی سوم شخص حالت: تک نفره، چند نفرهبازی splatoon 2 که ادامه ای بر نسخه اول آن در کنسول نینتندو wii u محسوب می شود، یک بازی تیر اندازی سوم شخص تیمی است که هشت بازیکن را به صورت چهار در برابر چهار رو به روی هم قرار خواهد داد. splatoon 2 یک بازی خالی از هرگونه خشونت است و تمی سرتاسر فانتزی و رنگارنگ دارد. در این بازی با استفاده از جوهرهای رنگی به حریف های خود حمله می کنید که هر یک از رنگ ها و تیم ها ویژگی های خاص خود را خواهند داشت.تاریخ عرضه: ۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: رایانه های شخصی، پلی استیشن 4 سازنده: سوپرجایت گیمز سبک: اکشن نقش آفرینی حالت: تک نفرهبازی در محیطی فانتزی جریان خواهد داشت و بازیکنان در نقش یک تبعیدی به ایفای نقش خواهند پرداخت. در طول راه با تبعیدی های دیگری آشنا خواهید شد که به گروه شما ملحق می شوند. هدف شما و همراهان تان این است که با غلبه بر دیگر تبعیدی ها، روح خود را پاکیزه از گناه کنند. گیم پلی بازی ترکیبی از dota و بازی transistor خواهد بود.hey pikminتاریخ عرضه: ۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: نینتندو 3ds سازنده: نینتندو سبک: پلتفرمر حالت: تک نفرهبازی پلتفرمر دو و نیم بعدی hey pikman ادامه ای بر سری بازی های محبوب pikmin است که شما را در یک بازی هم زمان استراتژی و با محیطی سه بعدی رها می کند تا به وسیله کاپیتان اُلیمار به کاوش دنیای جدید بپردازید. کاپیتان الیمار دارای قدرت های مختلفی است و باید به حل کردن پازل ها و سکوبازی در طول مراحل بپردازید.تاریخ عرضه: ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: رایانه های شخصی، ایکس باکس وان، پلی استیشن 4 سازنده: استودیو وایلدکارد سبک: اکشن نقش آفرینی، تلاش برای بقا حالت: تک نفره، چند نفره آنلاینبازی ark: survival evolved یک اثر اکشن ماجراجویی تلاش برای بقا است که بازیکنان را در دنیای عجیب با حضور دایناسورها و دیگر مخلوقین افسانه ای رها می کند و در دست شان اسلحه های مدرن قرار می دهد! بازیکنان می توانند به صورت اول شخص یا سوم شخص بازی را تجربه کنند و با رام کردن دایناسور ها، سوار بر آن ها شده و به سمت دشمن یورش ببرند. در کنار عناصر نقش آفرینی مختلف، می توانید پایگاه خود را بسازید و در برابر شرایط مختلفی مانند حجوم دیگر بازیکن ها از آن دفاع کنید.تاریخ عرضه: ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: رایانه های شخصی، پلی استیشن 4 سازنده: نینجا تئوری سبک: اکشن، هک اند اسلش حالت: تک نفرهبازی hellblade: senua’s sacrifice یک بازی اکشن و ماجراجویی خواهد بود که توسط استودیو انگلیسی نینجا تئوری در حال ساخت است. این بازی مستقل که به گفته سازنده آن در حد و اندازه بازی های بزرگ aaa خواهد بود، شما را به عصر سلتیک و افسانه شناسی نورس خواهد بود. شما در نقش سِنوئا به یک ماجراجویی تیره و تار به دنیای جهنمی زیرین خواهید رفت و باید جایی در بین واقعیت و افکار روان پریشانه سنوئا داستان را پیش ببرید.تاریخ عرضه: ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: رایانه های شخصی، پلی استیشن 4 سازنده: باس کی پروداکشنز سبک: اول شخص تیراندازی حالت: چندنفرهبازی lawbreakers جدیدترین اثر خالق سری بازی های gears of war است. این بازی اول شخص تیراندازی، به صورت کاملا آنلاین شما را در دو گروه چند نفره از شخصیت های مختلف رو به روی هم قرار خواهد داد تا در حالت های مختلفی با هم به نبرد بپردازید. ۱۸ شخصیت مختلف و ۹ منطقه متفاوت که در طول آپدیت های پس از عرضه افزایش پیدا خواهند کرد، محیط هایی بدون جاذبه و چالش های هیجان انگیز، و از همه مهم تر، آن خشونت های هیجان انگیزی که کلیف بلزنسکی در خلق آن ها مهارت دارد، از جمله نکات این بازی محسوب می شود.تاریخ عرضه: ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: رایانه های شخصی، ایکس باکس وان، پلی استیشن 4 سازنده: ولیشن سبک: اکشن ماجراجویی حالت: تک نفرهجدیدترین اثر سازندگان بازی saint row، بازی agents of mayhem نام دارد. این بازی در یک دنیای جهان باز جریان دارد و به صورت سوم شخص انجام می شود. بازی در سئول، پایتخت کره جنوبی روایت می شود. ۱۲ مامور مختلف در بازی وجود دارد که از بین آن ها می توان یکی از ۳ مامور را انتخاب کرد و به انجام ماموریت ها پرداخت. هر یک از مامورها دارای قابلیت های مختلف خود هستند و همچنین هر کدام اسلحه ای مخصوص در دست دارند. همچنین می توان به طور آزادانه بین سه مامور مشخص شده سوییچ کرد و تنوع خوبی به پشت سر گذاشتن مراحل داد. این بازی به نوعی یک نسخه فرعی از سری saints row محسوب می شود.تاریخ عرضه: ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4 سازنده: هاوس مارک سبک: تیراندازی دو و نیم بعدی حالت: تک نفرهبازی matterfall یک شوتر دو بعدی یا ساید اسکرولینگ با المان های پلتفرمر است. بازی در دنیای خیالی و آینده محور جریان دارد که توسط مواد بیگانه ای به نام اسمارت متر آلوده شده است. بازیکن در نقش شخصیتی به نام آوالون دارو که یک لباس مخصوص مبارزه بر تن دارد بازی را پیش خواهد برد. پریدن، جاخالی دادن و مبارزه با بیگانه ها از جمله مهم ترین بخش گیم پلی بازی به شمار می روند.تاریخ عرضه: ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، رایانه های شخصی، نینتندو سوییچ سازنده: هدکنون سبک: پلتفورمر حالت: تک نفره، چند نفرهبازی sonic mania با الهام گیری از نسخه های گذشته و به یادماندنی خود، سعی کرده تا با همان گرافیک جذاب و دو بعدی خود در کنار ریمستر شدن محیط های خاطره انگیز، نوستالژی سونیک را برای ما زنده کند. در این بازی طبق معمول همیشه در نقش سونیک پرسرعت ایفای نقش می کنیم و دیگر دوستان او مانند مایلز و ناکلس نیز در کنارش حضور خواهند داشت و باید در برابر آنتاگونیست همیشگی این سری یعنی دکتر اگمن ایستادگی کنیم. تمامی عناصر جذاب و گذشته سونیک، از سرعت بالا برای پشت سرگذاشتن انواع و اقسام موانع گرفته تا سکه هایی که صدای شان را هنوز به خاطر داریم، در این اثر گنجانده شده اند.تاریخ عرضه: ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4 سازنده: ناتی داگ سبک: اکشن ماجراجویی حالت: تک نفره، چند نفرهبا پایان یافتن مجموعه آنچارتد از نگاه نیتن دریک، ماجراجویی ها در دنیای این بازی همچنان ادامه دارد. بازی اکشن ماجراجویی uncharted: the lost legacy، ادامه ای فرعی بر نسخه های گذشته این سری است که این بار با به دست گرفتن کنترل شخصیت محبوب کلوئی روایت می شود. داستان بازی ۶ ماه پس از وقایع نسخه چهارم آنچارتد دنبال می شود و کلوئی در کنار ندین، باید به هند بروند و راز و گنج کهن این منطقه را کشف کنند. اما آن ها در این راه با مشکلاتی رو به رو خواهند شد و شخصی به نام asav، بزرگ ترین مانع سر راه آن ها خواهد بود.f1 2017تاریخ عرضه: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، رایانه های شخصی سازنده: کدمسترز سبک: ریسینگ حالت: تک نفرهبازی های سبک ماشین سواری همیشه طرفداران فراوانی داشته اند، اما بازی های ریسینگ فرمول یک طرفداران خاصی دارند که هر سال منتظر عرضه شدن نسخه جدیدی از آن هستند. امسال نیز استودیو کدمسترز بیرمنگام وظیفه ساخت این بازی را بر عهده دارد. ۲۰ پیست، ۲۰ راننده و ۱۰ تیم همراه با ماشین های فرمول یک خود و همچنین ماشین های فرمول یک کلاسیک در این بازی طراحی شده اند.madden nfl 18تاریخ عرضه: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان سازنده: الکترونیک آرتز سبک: ورزشی حالت: تک نفره، چند نفرهبازی madden nfl 18، شبیه ساز ورزش فوتبال آمریکایی است که طرفداران پرشماری دارد. این بازی محبوب ورزشی و البته شبیه ساز فوتبال آمریکایی، همانند نسخه های بازی fifa، بخش داستانی مختص به خود را خواهد داشت که با نام the longshot شناخته می شود. داستان بازی حول محور شخصیتی به نام دوین وید از تگزاس روایت می شود و سعی دارد به بالاترین مقام ها در این ورزش دست پیدا کند. او کار خود را از مسابقات دبیرستانی آغاز می کند و به مراتب بالا خواهد رسید. بهبود شبیه ساز فوتبال آمریکایی و وجود حالت آرکید، از جمله ویژگی های بازی madden nfl 18 خواهند بود.تاریخ عرضه: ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، رایانه های شخصی سازنده: اسلوکلپ سبک: اکشن نقش آفرینی حالت: چند نفرهبازی absolver، یک اثر اکشن نقش آفرینی است که بر اساس هنرهای رزمی طراحی شده است. این بازی شما را در یک دنیای آزاد قرار خواهد داد و می توانید به تنهایی یا صورت همکاری چند نفره به رقابت با سایر بازیکنان بپردازید. دشمنان بازی شامل هوش مصنوعی و دیگر بازیکنانی هستند که همانند شما در دنیای بازی آزادانه در حال حرکت هستند. می توان تمامی حرکات شخصت اصلی را در بخش کامبت دِک بازی شخصی سازی کرد. برای به دست آوردن و انجام حرکات بیشتر نیز باید کارت های مختلف هنرهای رزمی را به دست آورید.تاریخ عرضه: ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: ایکس باکس وان، رایانه های شخصی سازنده: داینامیک پیکسل سبک: مخفی کاری، ترسناک بقا حالت: تک نفرهدر بازی hello neghbor، بازیکنان وارد خانه اسرارآمیز همسایه می شوند که رازهایی در زیرزمین خود مخفی کرده است. وظیفه بازیکنان این است که به صورت مخفی وارد خانه همسایه شوند و آیتم های مورد نیاز را برای ورود به زیرزمین او به دست آورند. در حالی که مشغول گشت و گذار در این خانه هستید، نباید توسط صاحب خانه مخوف آن دیده شوید. این صاحب خانه دارای ابزار بسیار زیاد و مختلفی برای پیدا کردن و متوقف کردن شما است. دوربین ها، تله ها و ابزار به چنگ انداختن این همسایه، کار را برای تان سخت خواهد کرد، چرا که او حتی با یک صدای اضافی نیز مشکوک خواهد شد و به سمت شما خواهد آمد.تاریخ عرضه: ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: نینتندو سوییچ سازنده: یوبی سافت سبک: تاکتیکی نوبتی حالت: تک نفره، چند نفرهبازی mario + rabbids: kingdom battle یک بازی مبارزه ای نوبتی و نقش آفرینی است که باید با اعمال انواع و اقسام استراتژی ها بر دشمن پیروز شوید. ساخت این بازی مورد انتظار، با همکاری جذاب کمپانی یوبیسافت و نینتندو صورت گرفته و شاهد شخصیت های فوق العاده محبوب خرگوش های معروف در کنار ماریو و دوستانش هستیم. هشت شخصیت قابل بازی در این اثر در اختیار بازیکنان قرار می گیرند که از جمله آن ها می توان به ماریو، لویجی، پرنسس پیچ و یوشی از دنیای نینتندو اشاره کرد و در عین حال چهار خرگوش بازیگوش نیز از دیگر کاراکترهای قابل کنترل هستند.تاریخ عرضه: ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: ایکس باکس وان، پلی استیشن 4 سازنده: آبسیدین اینترتینمنت سبک: نقش آفرینی حالت: تک نفرهبازی pillars of eternity یک بازی نقش آفرینی ساخته استودیو آبسیدین است که در سال ۲۰۱۵ برای رایانه های شخصی منتشر شد و به موفقیت بسیار بالایی از نظر منتقدان و گیمرها دست یافت. حال این بازی تحت نام pillars of eternity: complete edition برای کنسول های نسل هشتمی عرضه خواهد شد. بازی در دنیای فانتزی eora جریان دارد، جایی که کودکان بدون روح به دنیا می آیند. شخصیت اصلی بازی که طی یک حادثه فراطبیعی شاهد بیدار شدن قدرتی کهن بوده است، خود را به عنوان یک نگهبان می بیند، کسی که قادر است با ارواح ارتباط برقرار کند. حال او باید پرده از راز به دنیا آمدن کودکان بدون روح بردارد و راهی برای حل این مشکل پیدا کند.تاریخ عرضه: ۹ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: ایکس باکس وان، پلی استیشن 4، رایانه های شخصی سازنده: دک ناین گیمز سبک: ماجراجویی حالت: تک نفرهفصل اول بازی life is strange را می توان یکی از بهترین بازی های داستان محوری دانست که در نسل هشتم توسط استودیو دونت ناد اینترتینمنت ساخته شد. حال این استودیو مشغول ساخت فصل دوم این بازی جذاب است و استودیو دک ناین گیمز نیز مشغول ساخت یک نسخه پیش درآمد از این بازی به نام before the storm است. داستان بازی مربوط به ماجرای شخصیت کلوئی پرایس در سن ۱۶ سالگی می شود، زمانی که مکس در کنارش نبود و با دختری به نام ریچل امبر آشنا می شود. در این بازی خبری از کنترل زمان نیست، اما در عوض قابلیتی به نام backtalk وجود دارد که می توان شرایط و داستان را توسط آن پیش برد.تاریخ عرضه: ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4 سازنده: استودیو ژاپن سونی سبک: اکشن پلتفرمر حالت: تک نفره، چند نفرهبازی knack ii دومین نسخه از بازی knack است که پیش از این به عنوان بازی هنگام عرضه کنسول پلی استیشن 4 منتشر شده بود. در این بازی اکشن پلتفرمر، در نقش شخصیت نَک قرار خواهید گرفت و مشت زدن، لگ زدن، استفاده از سپر و همچنین تغییر سایز، از جلمه قابلیت های مبارزه ای او به شمار می رود. در طول ماجرا می توانید به لطف درخت مهارتی که برای او طراحی شده قابلیت هایش را گسترش دهید. همچنین می توانید این بازی را به صورت همکاری چند نفره انجام دهید.تاریخ عرضه: ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، رایانه های شخصی سازنده: بانجی سبک: اکشن تیراندازی نقش آفرینی حالت: چند نفرهdestiny 2 دومین نسخه از این بازی آنلاین چند نفره تیراندازی اول شخص است که توسط استودیو بانجی در حال توسعه است و توسط اکتیویژن منتشر خواهد شد. گیم پلی بازی شباهت بسیاری به نسخه اول دارد که البته دچار تغییرات و بهبودهایی شده است. در بازی شاهد دنیای بزرگی برای گشت و گذار هستیم که در آن بازیکنان می توانند کلاس کاراکتر خود را انتخاب کنند و به پیشرفت و پیشروی در دنیای بازی بپردازند. همچنین بازی شامل اتفاقات و حالت های مبارزه ای نظیر بازیکن در برابر محیط می شود که باید در برابر موجودات عجیب و غریب به مبارزه بپردازید. همچنین همانند نسخه اول، بخشی از بازی را حالت بازیکن در برابر بازیکن تشکیل می دهد که crucible نام دارد و در حالت های مختلف باید به صورت ۶ بازیکن در برابر ۶ بازیکن رو به روی هم قرار بگیرید و به نبرد بپردازید. نسخه رایانه های شخصی این بازی در تاریخ ۲ آبان ماه عرضه خواهد شد.تاریخ عرضه: ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ پلتفرم: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، رایانه های شخصی، ایکس ب ...

ادامه مطلب  

بهترین بازی های اندرویدی سال 2017  

درخواست حذف این مطلب
همه ما می دانیم که بازی های مجانی اندروید این روزها همیشه هم مجانی ارائه نمی شوند اما اگر کمی صبور باشید بسیاری از آنها را می توانید مجانی بازی کنید.به گزارش شفاف، همه ما می دانیم که بازی های مجانی اندروید این روزها همیشه هم مجانی ارائه نمی شوند اما اگر کمی صبور باشید بسیاری از آنها را می توانید مجانی بازی کنید. آنچه در ادامه میخوانید، مجموعه ای از بهترین بازی های اندرویدی هستند که بدون هیچ مشکلی و به طور رایگان می توانید از آنها لذت ببرید. پس اگر به دنبال بازی های برتر اندروید بدون پرداخت درون برنامه ای هستید، در ادامه با ما همراه باشید.asphalt 8: airborne or asphalt: xtremeوقتی این بازی به دنیای بازی های مسابقه ای بدون هیچ پرداخت اولیه ای معرفی شد، در واقع کمپانی سازنده آن یعنی gameloft برنده اصلی این عرضه بود. نسخه قبلی این بازی در واقع، شاهد ماشین های مسابقه ای در شکل ماشین های آف رود بود که از پیست های مختلف و ویژگی بازی چند نفره به طور آنلاین بهره می برد که شما در آن قادر بودید، ماشین های مختلفی را آنلاک کنید.این بازی در واقع یکی از بهترین بازی های مسابقه ای عرضه شده در اندروید است که بدون پرداخت اولیه قادر به انجام آن هستید اما پرداخت درون برنامه ای آن کمی ماجرا را پیچیده می کند. در هر صورت انجام این بازی می تواند تجربه خوبی برای شما رقم بزند و هر دو نسخه بازی در زمره بهترین بازی های اندروید قرار دارند. critical opsبازی ماموریت های کلیدی در بین نسل جدید بازی های شوتر اول شخص طبقه بندی می شود و ار قضا جزو بهترین ها نیز به حساب می آید. در این بازی، شما می بایست با تروریست ها در نقاط مختلف شهر درگیر شوید که البته در عین حال قادر هستید تا نقش تروریست ها را در این بازی، ایفا کنید. اجرای این بازی در فضای آنلاین به صورت چند نفره ممکن است و شما می توانید در محیطی بسیار جذاب با دوستان خود از راه دور به انجام این بازی بپردازید.البته پروسه ارتقا این بازی متوقف نشده است و رو زبه روز در حال به روز شدن و بهتر شدن است اما با همین وضعیت نیز به نظر می رسد نمره خوبی از کارشناسان بگیرد. اگر به انجام بازی های شوتر اول شخص علاقه دارید، بازی nova 3 نیز به خوبی بازی ماموریت های کلیدی است که هر دو در زمره بازی های رایگان اندروید قرار دارند. clash royaleکلش رویال در واقع بزرگترین بازی کمپانی سوپرسل به شمار می رود. این کمپانی تا قبل از این بازی محبوب کلش اف کلنز را نیز ساخته بود که در زمره بهترین بازی های جهان به شمار می رفت. در کلش رویال، شما باید با جمع آوری کارتها و ساخت عرشه ها، به جنگ تن به تن با حریفان بروید. با هر بردی که به دست آورید یک عنوان به شما تعلق می گیرد و به طور مشابه با هر باخت، یکی از عناوینی که تاکنون کسب کرده اید از شما گرفته می شود.در این بازی می توانید با رفتن بین قبایل به توزیع کارت ها بپردازید و افراد قبیله را برای مبارزه فرا بخوانید، در این بازی شانس های زیادی برای آنلاک کردن کارت های جدید در اختیار شما قرار می گیرد و در موقعیت های مختلف شما قادر خواهید بود کارت های خود را افزایش دهید. این بازی یکی از بازی های مطرح در حوزه کارت محسوب می شود و جایگزین مناسبی برای بازی heartstone به شمار می رود. البته اگر کلش آف رویالز بازی مورد علاقه شما نیست، کمپانی سوپرسل بازی های محبوب تر کلش اف کلنز و boom beach را نیز ساخته است که هر دوی آنها نیز قابلیت قرار گرفتن در این لیست را داشتند. cut the rope:magicبا اطمینان می توان گفت با ورود بازی طناب را ببر، بازی پرندگان خشمگین که وقت تلف کن ترین بازی تاریخ بازی های موبایلی محسوب می شود، به حاشیه رانده شد.در سری جدید بازی طناب را ببر شاهد تغییرات جدید و مثبتی هستیم که آن را با نسخه های قبلی متفاوت کرده است. قوانین فیزیکی و مکانیکیدر حل معماهای این بازی به اوم نوم کمک خواهند کرد تا به آب نبات خود برسد. در سری جدید، شاهد سطوح مختلف بسیار با توجه به قدرت، ترکیبات مختلف و تاکتیک های کاربران هستیم که در صورتی که کاربر بتواند از سد هر مرحله عبور کند نیاز به پرداخت درون برنامه ای ندارد. انجام این بازی شاید ساعت ها وقت شما را بگیرد و همین امر ممکن است باتری موبایل شما را تمام کند. fallout shelterبازی پناهگاه فاخته هیاهوی بسیاری در سال 2015 ایجاد کرد و عنوان بهترین بازی اندروید سال 2015 را از آن خود کرد. در این بازی باید با ساخت پناهگاه و قرار دادن پناهجویان در آن به ساخت اکوسیستم قوی کمک کنیم. در پناهگاه فاخته باید از سد موانعی همچون آتش، حملات افراد بد بگذرید که این بازی را در زمره بازی های شبیه سازی شده استاندارد قرار می دهد. پرداخت درون برنامه ای این بازی، بسیاری از کاربران را به عقب می راند و از انجام آن منصرف می کند؛ با این حال سازندگان بازی از ارائه به روزرسانی های مناسب برای آن دست نکشیده اند. final fantasy brave exviusشاید از این بازی بتوان به عنوان بهترین بازی با تم بازی معروف فاینال فانتزی نام برد. در این بازی شاهد موارد مشابه بسیاری با بازی اصلی هستیم که شامل شهرهای واقعی، انفجارات طبیعی، گنج های پنهان، اسلحه های مخفی و هزاران اکسیر عشق است. یادگیری این بازی ساده است اما شکست دادن غول های بازی و حریفان سرسخت در آن کمی دشوار به نظر می رسد. در این بازی با هر بار لاگین کردن و انجام ماموریت های مختلف، امتیاز کسب می کنید که شما را برای انجام بهتر بازی یاری می کند. این بازی در زمره بازی های فریمیوم طبقه بندی می شود اما اگر این بازی چندان مطابق انتظار شما نیست، می توانید فاینال فانتزی موبیوس و فاینال فانتزی رکورد کیپر را که هر دو در گروه بازی های رایگان قرار دارند، تجربه کنید. heartstone: heroes of warcraftاین بازی در زمره بازی های کارتی طبقه بندی می شود که در ان باید به آنلاک کارت های مختلف بپردازید و سپس به مبارزه با رقبای خود با توجه به کارتهایی که در اختیار دارید، بروید.در این بازی قادرید دسته های کارت چندگانه بسازید و کمپانی بلیزارد نیز در ارائه به روزرسانی های به موقع و مناسب و ایجاد محتوای جدید در این بازی، به جذابیت این بازی افزوده است. شم ...

ادامه مطلب  

بهترین بازی های اندرویدی سال ۲۰۱۷  

درخواست حذف این مطلب
همه ما می دانیم که بازی های مجانی اندروید این روزها همیشه هم مجانی ارائه نمی شوند اما اگر کمی صبور باشید بسیاری از آنها را می توانید مجانی بازی کنید. آنچه در ادامه میخوانید، مجموعه ای از بهترین بازی های اندرویدی هستند که بدون هیچ مشکلی و به طور رایگان می توانید از آنها لذت ببرید. پس اگر به دنبال بازی های برتر اندروید بدون پرداخت درون برنامه ای هستید، در ادامه با ما همراه باشید.asphalt 8: airborne or asphalt: xtremeوقتی این بازی به دنیای بازی های مسابقه ای بدون هیچ پرداخت اولیه ای معرفی شد، در واقع کمپانی سازنده آن یعنی gameloft برنده اصلی این عرضه بود. نسخه قبلی این بازی در واقع، شاهد ماشین های مسابقه ای در شکل ماشین های آف رود بود که از پیست های مختلف و ویژگی بازی چند نفره به طور آنلاین بهره می برد که شما در آن قادر بودید، ماشین های مختلفی را آنلاک کنید.این بازی در واقع یکی از بهترین بازی های مسابقه ای عرضه شده در اندروید است که بدون پرداخت اولیه قادر به انجام آن هستید اما پرداخت درون برنامه ای آن کمی ماجرا را پیچیده می کند. در هر صورت انجام این بازی می تواند تجربه خوبی برای شما رقم بزند و هر دو نسخه بازی در زمره بهترین بازی های اندروید قرار دارند. critical opsبازی ماموریت های کلیدی در بین نسل جدید بازی های شوتر اول شخص طبقه بندی می شود و ار قضا جزو بهترین ها نیز به حساب می آید. در این بازی، شما می بایست با تروریست ها در نقاط مختلف شهر درگیر شوید که البته در عین حال قادر هستید تا نقش تروریست ها را در این بازی، ایفا کنید. اجرای این بازی در فضای آنلاین به صورت چند نفره ممکن است و شما می توانید در محیطی بسیار جذاب با دوستان خود از راه دور به انجام این بازی بپردازید.البته پروسه ارتقا این بازی متوقف نشده است و رو زبه روز در حال به روز شدن و بهتر شدن است اما با همین وضعیت نیز به نظر می رسد نمره خوبی از کارشناسان بگیرد. اگر به انجام بازی های شوتر اول شخص علاقه دارید، بازی nova 3 نیز به خوبی بازی ماموریت های کلیدی است که هر دو در زمره بازی های رایگان اندروید قرار دارند.clash royaleکلش رویال در واقع بزرگترین بازی کمپانی سوپرسل به شمار می رود. این کمپانی تا قبل از این بازی محبوب کلش اف کلنز را نیز ساخته بود که در زمره بهترین بازی های جهان به شمار می رفت. در کلش رویال، شما باید با جمع آوری کارتها و ساخت عرشه ها، به جنگ تن به تن با حریفان بروید. با هر بردی که به دست آورید یک عنوان به شما تعلق می گیرد و به طور مشابه با هر باخت، یکی از عناوینی که تاکنون کسب کرده اید از شما گرفته می شود.در این بازی می توانید با رفتن بین قبایل به توزیع کارت ها بپردازید و افراد قبیله را برای مبارزه فرا بخوانید، در این بازی شانس های زیادی برای آنلاک کردن کارت های جدید در اختیار شما قرار می گیرد و در موقعیت های مختلف شما قادر خواهید بود کارت های خود را افزایش دهید. این بازی یکی از بازی های مطرح در حوزه کارت محسوب می شود و جایگزین مناسبی برای بازی heartstone به شمار می رود. البته اگر کلش آف رویالز بازی مورد علاقه شما نیست، کمپانی سوپرسل بازی های محبوب تر کلش اف کلنز و boom beach را نیز ساخته است که هر دوی آنها نیز قابلیت قرار گرفتن در این لیست را داشتند. cut the rope:magicبا اطمینان می توان گفت با ورود بازی طناب را ببر، بازی پرندگان خشمگین که وقت تلف کن ترین بازی تاریخ بازی های موبایلی محسوب می شود، به حاشیه رانده شد.در سری جدید بازی طناب را ببر شاهد تغییرات جدید و مثبتی هستیم که آن را با نسخه های قبلی متفاوت کرده است. قوانین فیزیکی و مکانیکیدر حل معماهای این بازی به اوم نوم کمک خواهند کرد تا به آب نبات خود برسد. در سری جدید، شاهد سطوح مختلف بسیار با توجه به قدرت، ترکیبات مختلف و تاکتیک های کاربران هستیم که در صورتی که کاربر بتواند از سد هر مرحله عبور کند نیاز به پرداخت درون برنامه ای ندارد. انجام این بازی شاید ساعت ها وقت شما را بگیرد و همین امر ممکن است باتری موبایل شما را تمام کند. fallout shelterبازی پناهگاه فاخته هیاهوی بسیاری در سال ۲۰۱۵ ایجاد کرد و عنوان بهترین بازی اندروید سال ۲۰۱۵ را از آن خود کرد. در این بازی باید با ساخت پناهگاه و قرار دادن پناهجویان در آن به ساخت اکوسیستم قوی کمک کنیم. در پناهگاه فاخته باید از سد موانعی همچون آتش، حملات افراد بد بگذرید که این بازی را در زمره بازی های شبیه سازی شده استاندارد قرار می دهد. پرداخت درون برنامه ای این بازی، بسیاری از کاربران را به عقب می راند و از انجام آن منصرف می کند؛ با این حال سازندگان بازی از ارائه به روزرسانی های مناسب برای آن دست نکشیده اند.final fantasy brave exviusشاید از این بازی بتوان به عنوان بهترین بازی با تم بازی معروف فاینال فانتزی نام برد. در این بازی شاهد موارد مشابه بسیاری با بازی اصلی هستیم که شامل شهرهای واقعی، انفجارات طبیعی، گنج های پنهان، اسلحه های مخفی و هزاران اکسیر عشق است. یادگیری این بازی ساده است اما شکست دادن غول های بازی و حریفان سرسخت در آن کمی دشوار به نظر می رسد. در این بازی با هر بار لاگین کردن و انجام ماموریت های مختلف، امتیاز کسب می کنید که شما را برای انجام بهتر بازی یاری می کند. این بازی در زمره بازی های فریمیوم طبقه بندی می شود اما اگر این بازی چندان مطابق انتظار شما نیست، می توانید فاینال فانتزی موبیوس و فاینال فانتزی رکورد کیپر را که هر دو در گروه بازی های رایگان قرار دارند، تجربه کنید. heartstone: heroes of warcraftاین بازی در زمره بازی های کارتی طبقه بندی می شود که در ان باید به آنلاک کارت های مختلف بپردازید و سپس به مبارزه با رقبای خود با توجه به کارتهایی که در اختیار دارید، بروید.در این بازی قادرید دسته های کارت چندگانه بسازید و کمپانی بلیزارد نیز در ارائه به روزرسانی های به موقع و مناسب و ایجاد محتوای جدید در این بازی، به جذابیت این بازی افزوده است. شما می توانید این بازی را از گوشی موبیال یا کامپیوتر خود انجام دهید و اگر برای دوئل و مب ...

ادامه مطلب  

نجفی: گزارش آمانو تایید کرد تمام فعالیت های هسته ای ایران درچارچوب برجام است  

درخواست حذف این مطلب
نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین اعلام کرد:اولین گزارش یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درسال 2017 باردیگر تایید کردکه تمام فعالیت های هسته ای ایران درچارچوب برجام پیش می رود.به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از ایرنا نخستین گزارش فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2017 درباره اجرای برجام در ایران عصر امروز - جمعه - در اختیار 35 عضو این شورا در وین پایتخت اتریش قرار گرفت.رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین درمورد این گزارش تاکید کرد: بطور کلی بیشتر گزارش مشابه گزارش ...

ادامه مطلب