تقویت ، افزایش و اصلاح رنگ آبی آسمان در عکس های عکاسی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران پرس ، مقاله حاضر در مورد اصلاح رنگی آبی آسمان در عکس های عکاسی می باشد که توسط امید اسدی عکاس و فیلمساز سه بعدی ایران نوشته شده است . رنگ آبی آسمان یک رنگ مهم حافظه رنگی ( مموری کالرز ) برای یک عکاسی در فضای باز است . بازتولید ان برای تکثیر دوباره تصاویر عکاسی یک امر مهم و ضروری استیک روش ساده برای افزایش رنگ آبی آسمان، تشخیص رنگ آبی آسمان است و سپس افزایش تمام پیکسل های آبی آسمان بدون در نظر گرفتن انواع شی های که درون ان وجود داردبه هر حال این روش یک افکت منفی دارد که رنگ آبی از اشیا که شامل آسمان نیستند را تغییر میدهد . در این صفحه ما یک روش کاربردی برای تشخیص ناحیه آسمان تصاویر گرفته شده با دوربین های دیجیتال ارائه می دهیم فراموش نکنیم که ما به دنبال یک روش برای افزایش رنگ آسمان آبی با یک نتیجه دلخواه هستیمو همین طور بهبود رنگ سفید آسمان (وقتی که رنگ آسمان نوردهی بیش از حد دارد و با توجه به ابرهای سفید) و غروب و طلوع خورشید که در ان هنگام رنگ آسمان گرم استمعرفی:بازیابی کردن رنگ های حافظه رنگی برای تکثیر رنگ های مورد علاقه در عکاسی بسیار مهم است . برای باز تولید ترجیحی از سه رنگ اولیه برای درک کیفیت تصاویر استفاده می کنیمتن پوست و رنگ سبز یک برگ و آسمان آبی از دسته مجموعه اصلی حافظه رنگی هستند در این مقاله تمرکز ما در افزایش رنگ آسمان می باشد که خود به دو بخش تشخیص رنگ آسمان و افزایش رنگ آسمان تقسیم می شودروش ساده برای پی بردن به رنگ آسمان آبی طبقه بندی کردن رنگ استفرض می کنیم که پیکسل های آسمان از یک تابع احتمالی دو بعدی گاوس پیروی می کننداز این رو فاصله ماهالانوبیس همراه با یک آستانه تعیین شده تطبیقی برای تعیین پیکسل های آسمان کاربردی خواهد بودتقسیم کردن آسمان به بخش های مختلف و سپس افزایش ناحیه اشباع با یک فاکتور مشخص توسط میانگین اشباع از مجموع ناحیه آسمان و سنگینی از موقعیت نسبی پیکسل و اصلی اشباع محاسبه خواهد شدمنظور از اشباع رنگی یعنی - درجه ای که یک رنگ با نور سفید روشن (کم رنگ یا رقیق) شده می باشد. اگر یک رنگ 100 درصد اشباع شده باشد، هیچ نور سفیدی ندارد. اگر رنگی هیچ اشباعی نداشته باشد، به سایه ای از رنگ خاکستری تبدیل می شودطراحی این روش تقسیم بندی آسمان مبتنی بر مدلی است که شامل طبقه بندی رنگ ، استخراج ناحیه آسمان فیزیکی است که البته این الگوریتم مبتنی بر یک مدل چند فرمولی دو بعدی آسمان آبی اصلاح شده است برای آسمان ابری به وسیله سنجش تشابه از تصویر دیداری ترکیب شده در بین ناحیه ای که از بخش های ورود یک تصویر و ناحیه آسمان که تقسیم شده اند در یک پایگاه داده ذخیره شده می باشد . روشی که انجام شده است برای تشخیص زود هنگام آسمان آبی است و می توان از ان برای کاهش نویز و افزایش رنگ آسمان برای فرمت hdtv استفاده کرد . تشخیص ویژگی های مبتنی بر pca برای تفکیک آسمان آبی می باشدروش مبتنی بر احتمال برای شناسایی کردن آسمان استفاده شده است و باز تولید آبی آسمان در پرینت های رنگی با یک رنگ ارغوانی - آبی بیشتر نسبت به حافظه رنگی مطابقت پیدا می کند از بررسی اولویت رنگ و درک طبیعی بودن رنگ تصویر دیجیتالی، رنگ آسمان آبی که انتخاب شده است یک خلوص قابل توجه ای نسبت به رنگ آسمان اصلی خواهد داشت که این رنگ آبی وقتی رنگ عمیقتر و خالص تر است بیشتر مورد پسند خواهد بود . بررسی و مطالعات تایید می کند در عکس های چاپی مردم رنگ آبی آسمان عمیقتر و سیرتر را از تصاویر و ویدیو هایی که بر روی صفحه نمایش هستند ترجیح میدهند. با این اوصاف رنگ آبی که ترجیح داده شده است سازگار کمتری خواهد داشت . بر اساس این قائده و روش تشخیص آسمان به وجود می آید به تعیین کردن یک ناحیه آسمان آبی از یک تصویر عمودی ، تصویر به دو قسمت تقسیم می شود یک قسمت دارای ناحیه آسمان در بالا و یک ناحیه غیر آسمان در پایین و چند فرمول کاربردی رگریسیون به تولید یک مرز صاف که دو شی را جدا می کند ایجاد می شود فرمول برای افزایش رنگ آسمان ایجاد شده است آسمان آبی ، آسمان سفید ، آسمان ابری و طلوع و غروب خورشید و ... با هم مطرح شده برای نتایج دیداری مورد پسند در نظر گرفته شده استتشخیص ناحیه آسمانبه طور کلی لبه های آسمان صاف است و لبه های سختی ندارد . ما فرض می کنیم که تصاویر در جهت عمودی راستگرا هستند که می تواند توسط دوربین های ژیروسکوپ تشخیص داده شوند . برای اینکه بتوانیم مرز آسمان و غیر آسمان را پیداکنیم می بایست لبه های سخت از بالا و پایین را بیابیم که در این صورت یک نقشه لبه ضخیم از یک تصویر کوچک به دست می آید قبل از هرچیزی گرادیان را با استفاده از فرمول زیر مجاسبه می کنیمدر اینجا w اندازه نیمی از پنجره است .سپس به سراغ احتمال گرادیان می رویم که به روش زیر محاسبه خواهد شدجایی که در ان tvl و tvu به ترتیب استانه ای در جهت مرز پایین و مرز بالایی در یک شیب عمودی هستند و th استانه ای برای شیب افقی استشکل پایین چند تصویر که مورد ازمایش قرار گرفته است را نشان می دهد تصویر پایین نتیجه گرادیان شیب از نقشه تصاویر بالا است به منظور استفاده pgrad به تولید یک مرز منحنی مانند که آسمان و غیر آسمان را جدا کند ، نقاط بیش از حد pgrad در ناحیه آسمان می بایست حذف شوندو خطوطی که بین آسمان و غیر آسمان به صورت شکسته وجود دارد نیاز به اتصال داردبرای این کار اطلاعات فعالیت مکانی برای حساب کردن احتمال افزوده شده استو این اختلاف مطلق در مجموع sad خطوط مجاور افقی در یک پنجره تجزیه و تحلیل قابل محسابه خواهد بود :و فعالیت در معادله زیر محاسبه می شود :حالتی که tsad در معرض نویز قرار داردتکستچر احتمالا به عنوان خروجی نهایی از فعالیت احتمال و احتمال گرادینت یا شیب بروز می شود یعنی :تصویر پایین نتایجی از نقشه احتمالات تکستچر از تست تصاویر انجام شده را نشان میدهددر حال حاضر انچه که دیده می شود خط مرزی بهتر بین آسمان و غیر آسمان است و با توجه به اینکه آسمان نیز تمیزکاری شده استتا به اینجا از اطلاعات رنگی استفاده نکردیم . رنگ هایی که در آسمان وجود دارند عبارت اند از : سفید ، آبی ( ابری و وجود بیش از حد نور در آسمان ) به علاوه نارنجی و تن قرمز ( غروب و طلوع خورشید ) چونکه رنگ آسمان ما افزایش میابد و رنگ آبی و رنگ سفید قابل تغییر است و رنگ غروب و طلوع خورشید را لمس نمی کنیم و همین طور از این مدلسازی رنگ آسمان ،تنها و تنها برای تشخیص دادن رنگ آبی و سفید استفاده می کنیم.بعد از اینکه انواع رنگ مختلف آسمان ...

ادامه مطلب  

کلید خاموشی بحران - مگیتو  

درخواست حذف این مطلب
حمید چیت چیان وزیر نیرو در دولت یازدهممدت زمان طولانی است که موضوع عدم تعادل درآمدها و هزینه های صنعت آب و برق به پرچالش ترین و بزرگ ترین تهدید فعالیت های وزارت نیرو تبدیل شده است؛ چراکه هزینه های تامین آب و برق بسیار بیش از درآمدهای حاصل از فروش این دو کالای حیاتی است. در سال ۱۳۹۵ در صنعت برق کشور ما، هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرف نیروگاه ها، حداقل حدود ۱۱۰ تومان بوده است.کلید خاموشی بحرانپس از فراغت از مسوولیت وزارت نیرو، بخشی از وقت خود را صرف تنظیم یادداشت ها و خاطره هایی از تجربیات اداره آب و برق کشور کرده ام و شاید در آینده مجال انتشار آنها دست دهد. یکی از این یادداشت ها درباره موضوع قیمت آب و برق در کشور است. امسال در فصل تابستان که کشور پس از سال ها مجددا با مشکل قطع گسترده برق مواجه شده است و یقینا چالشی جدی برای آینده خواهد بود، به ذهنم رسید که پیش از انتشار مجموعه یادداشت ها، مناسب است این یادداشت را جداگانه منتشر کنم، شاید که مفید واقع شود. به دلیل گذشت زمان، بعضی از فاکت ها و به طور خاص قیمت ارز دچار تغییر شده است، اما این تغییرات ایده اصلی مقاله را دگرگون نکرده است.قیمت آب و برقمدت زمان طولانی است که موضوع عدم تعادل درآمدها و هزینه های صنعت آب و برق به پرچالش ترین و بزرگ ترین تهدید فعالیت های وزارت نیرو تبدیل شده است؛ چراکه هزینه های تامین آب و برق بسیار بیش از درآمدهای حاصل از فروش این دو کالای حیاتی است. در سال ۱۳۹۵ در صنعت برق کشور ما، هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرف نیروگاه ها، حداقل حدود ۱۱۰ تومان بوده است. نیروگاه های حرارتی در ایران معمولا از سه سوخت گاز طبیعی، مازوت و گازوئیل برای تولید برق استفاده می کنند. اگر قیمت گاز طبیعی را برابر هزینه فرصت صادرات آن فرض کنیم، هزینه سوخت هر کیلووات ساعت برق حدود ۲۰۰ تومان خواهد شد و اگر قیمت هر لیتر سوخت مایع به ویژه گازوئیل را ۳۷ سنت دلار (یعنی هر بشکه ۶۰ دلار) محاسبه کنیم این هزینه ۳۷۰ تومان می شود. پس جمعا هزینه کامل تامین هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه های زیست محیطی) رقمی بین ۳۱۰ تا ۴۸۰ تومان بوده است.این هزینه، هزینه واقعی تامین برق است که کشور و اقتصاد ملی ما آن را تحمل می کند، چه قیمت فروش این میزان باشد یا نباشد و چه مصرف کنندگان این مبلغ را بپردازند یا نپردازند. لکن مطابق مقررات مصوب، در سال ۱۳۹۵ نیروگاه ها – چه دولتی و چه خصوصی – به ازای هر مترمکعب گاز یا یک لیتر سوخت مایع فقط یک تومان پرداخت می کردند. نیروگاه های حرارتی کشور در سال ۱۳۹۵ مجموعا ۵۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۱۰ میلیارد لیتر گازوئیل مصرف کرده اند. ارزش این مقدار سوخت بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال است. متاسفانه رقمی به این بزرگی در حساب و کتاب های کشور گم است. این سرمایه بزرگ توسط کسی میل نمی شود، اما تا دلتان بخواهد حیف می شود. اگر کشور ما بتواند تولید و مصرف برق را منطقی کند، فقط از محل صرفه جویی در مصرف سوخت نیروگاه ها می توان سرمایه و منابع عظیمی برای توسعه فراهم کرد. از آنجا که ارقام واقعی در حساب های مالی بنگاه ها و در تعاملات مالی بین بنگاه های عرضه کننده – از شرکت گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی گرفته تا نیروگاه ها و بازار برق و بورس انرژی و شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع برق – و نهایتا مصرف کنندگان برق هیچ ثبت و ضبط نمی شود، غالبا به هدر می رود و هیچ کس هم متوجه هدرروی این منابع عظیم مالی نیست.من نمی دانم آیا کشور دیگری هم در دنیا هست که این چنین منابع خود را پایمال کند یا خیر. در این نوشتار قصد این نیست که همه ابعاد گوناگون این فاجعه تحلیل شود و صرفا به تحلیلی درباره وضعیت اقتصادی آب و برق پرداخته شده است. اگر ما هزینه های زیست محیطی و سوخت مصرفی را از دایره بررسی خود خارج کنیم و فقط نگاهمان را به هزینه های تبدیل، انتقال و توزیع برق معطوف کنیم، از آنجا که متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق حدود ۶۶ تومان است، به سادگی معلوم خواهد شد که مجموعه صنعت برق با فروش هر کیلووات ساعت برق، ۳۴ تومان ضرر می کند. جمع این ضرر در هر سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود. آیا تاکنون از خود پرسیده اید که این ضرر را چه کسی پرداخت می کند؟ آیا وزیر نیرو از جیب خودش می پردازد؟ آیا پرسنل وزارت نیرو از حقوق دریافتی ماهانه شان پرداخت می کنند؟ من سعی خواهم کرد پاسخ را به طور مختصر بدهم:* تجهیزات صنعت برق مثل همه تاسیسات صنعتی دیگر و مثل خودرو حتی خانه شخصی شما، عمر مشخصی دارد و به تدریج دچار فرسودگی می شود. اگر عملیات تعمیر و نگهداری (o&m) مطابق استانداردهای مربوطه انجام شود، این تاسیسات برای حدود ۳۰ تا ۴۰ سال می تواند فعالیت خود را انجام دهد و اگر تعمیرات لازم انجام نشد، عمر تاسیسات به شدت کاسته خواهد شد. اولین تاثیر کاهش توان مالی صنعت برق این است که به دلیل هزینه بر بودن تعمیرات این کار انجام نشود و درنتیجه قطعی های مکرر برق اتفاق بیفتد، زندگی و رفاه مردم مختل شود و چه بسا لوازم خانگی برقی مردم بسوزد. پس اولین پرداخت کننده زیان مالی صنعت برق، عموم مصرف کنندگان برق یعنی تمام مردم ایران هستند.* صنعت برق انواع تجهیزات موردنیاز خود مثل ترانس، کابل، تابلو، کنتور، مولد برق، تیر و دکل را از کارخانه های تولیدکننده تجهیزات برق خریداری می کند. وقتی صنعت برق، منابع مالی کافی نداشته باشد امکان پرداخت مطالبات کارخانه ها و نیز شرکت های پیمانکار انجام دهنده پروژه ها را نخواهد داشت. این شرکت ها مدتی این شرایط را تحمل می کنند، بعد مجبورند به دریافت وام از بانک ها روی آورند و وقتی نتوانستند اقساط وام هایشان را بپردازند، دچار ورشکستگی می شوند، کارکنان و کارگرانشان از کار بیکار می شوند، از طرف دیگر، بانک ها مطالبات خود را نمی توانند دریافت کنند و امکان تامین تسهیلات برای سرمایه گذاران دیگر را از دست می دهند. روشن است که چنین وضعیتی به رکود دامن خواهد زد و بیکاری را در کشور افزایش خواهد داد و باز متضرر واقعی از ضرر و زیان صنعت برق، مردم خواهند بود.* شبکه برق کشور حدود ۶۰ درصد از برق موردنیاز مردم را از شرکت های خصوصی تولید برق (نیروگاه ها) می خرد و با انتقال آن به شهرها و روستاها و کارخانه ها آن را در اختیار مردم قرار می دهد. اکنون وزارت نیرو به دلیل ضرر در فروش برق، توان پرداخت همه مطالبات نیروگاه ها را ندارد و به آنها مقروض است. ادامه این روند نه تنها انگیزه سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه های جدید را از بخش خصوصی سلب می کند، بلکه امکان تداوم تولید برق در نیروگاه های موجود را هم از آنها خواهد گرفت. نتیجه این وضعیت، جز ناتوانی کشور در تامین تولید برق کافی و بروز خاموشی های گسترده نخواهد بود که باز متضرر آن غیر از عموم مردم ایران نخواهند بود.* مصرف برق کشور در هر سال به طور متوسط بین ۵ تا ۷ درصد در حال افزایش است. برای تامین این برق راهی به جز مدیریت مصرف و به طور همزمان، احداث نیروگاه ها و شبکه های جدید انتقال و توزیع برق نیست. هزینه احداث هزار مگاوات نیروگاه جدید و تاسیسات موردنیاز انتقال و توزیع بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. بنابراین در هر سال باید حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در کشور صورت گیرد. بدیهی است که زیان مستمر صنعت برق، نه امکانی برای سرمایه گذاری شرکت های دولتی باقی خواهد گذاشت و نه شرکت های خصوصی منابع مالی و انگیزه برای چنین سرمایه گذاری هایی خواهند داشت. با عدم تامین برق موردنیاز، ابتدا برق صنایع قطع خواهد شد که نتیجه ای جز پس رفت اقتصاد و بیکاری بیشتر نخواهد داشت و به دنبال آن امکان تامین برق منازل و ساختمان ها هم از بین خواهد رفت که باز دود آن به چشم مردم می رود.با مختصر توضیحاتی که داده شد، مشخص می شود که ضرر و زیان صنعت برق را نه وزیر نیرو و نه کارکنان صنعت و نه حتی مقامات بالاتر نمی پردازند، بلکه مستقیما این ضرر به مردم و اقتصاد ملی وارد می شود. تنها چیزی که هست اینکه اولا این ضررها با اندکی تاخیر زمانی روی می دهد و ثانیا رابطه بین علت ها و معلول های اقتصادی برای غلب مردم روشن نیست. بنابراین مردم مشکل را اعم از رکود، بیکاری، ورشکستگی بنگاه های خصوصی، خاموشی و کمبود برق می بینند، لکن ملتفت نمی شوند که این مشکلات از کجا نشأت گرفته است. مجموعه این زیان های انباشته صنعت برق، خود را به صورت بدهی وزارت نیرو به شرکت های مختلف که غالبا خصوصی هستند نشان می دهد. در ابتدای دولت یازدهم مجموع بدهی های سررسید شده بخش برق وزارت نیرو ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان فعالیت چهار ساله این دولت، بدهی از ۳۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.تمام توضیحاتی که ارائه شد درخصوص بخش برق بود. بخش آب هم کمابیش چنین وضعیتی دارد. متوسط هزینه تمام شده آب شرب حدود ۱۰۰۰ تومان و میزان آب بهای دریافتی حدود ۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب است. در این موضوع بین بخش های آب و برق تفاوتی وجود دارد. برخلاف بخش برق که تقریبا هیچ اعتباری از دولت نمی گیرد، برای طرح ها و پروژه های بخش آب مبالغی در بودجه عمومی پیش بینی و به وزارت نیرو پرداخت می شود. بنابراین معضلات مالی بخش آب به شدت بخش برق نیست، لکن همان مشکلات در تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود، اجرای طرح های جدید و پرداخت مطالبات شرکت های خصوصی در مقیاس اندکی کمتر از برق وجود دارد. برای اطلاع دقیق تر از موضوع قیمت آب و برق، ضروری است مقایسه ای با سایر کشورها داشته باشیم.در تمامی کشورها چه صنعتی و چه در حال توسعه، شرکت های عرضه کننده برق و آب اعم از دولتی یا خصوصی هزینه های آب و برق را به صورت کامل از مصرف کنندگان دریافت می کنند و به علاوه مقداری سود هم دارند. آری در بعضی کشورها، دولت ها برای تامین آب اندکی کمک مالی می کنند؛ چراکه معتقدند تامین آب شرب سالم، نقش قابل توجهی در سلامت و بهداشت جامعه ایفا می کند. لکن در بخش برق به ندرت می توان دولتی را یافت که یارانه ای پرداخت کند.اگر بخواهیم بدانیم قیمت برق در دنیا چقدر است، کافی است به نمودارهایی که از «world energy outlook ۲۰۱۶» نقل شده است، نگاهی بیندازیم. نمودار نشان می دهد که در کشورهای چین، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۵ قیمت برق صنعتی بین ۶/ ۵ تا ۱۶ سنت دلار و در مصارف خانگی بین ۱۲ و ۲۴ سنت بوده است. اگر قیمت هر دلار را ۴۸۰۰ تومان۱ بگیریم کمترین قیمت ۳۱۲ و بیشترین قیمت ۱۱۵۲ تومان بوده است. اگر از قیمت های برق در اروپا و آمریکا و چین و ژاپن بگذریم، بد نیست نگاهی هم به دور و بر خود بیندازیم. قیمت برق در ارمنستان ۱۰ سنت(۴۸۰ تومان)، در افغانستان ۴ افغانی(یعنی حدود ۲۸۸ تومان)، در ترکیه ۷ سنت یورو (حدود ۴۰۰ تومان) و در امارات ۰/ ۲۷ درهم (۳۷۸ تومان)به ازای هر کیلو وات ساعت است.ملاحظه می کنید که این رقم ها با قیمت ۶۶ تومان ایران فاصله چندین برابر دارند. اما در کشور ما تا صحبت از قیمت آب و برق می شود عده ای اعتراض می کنند که مگر درآمدهای ما ایرانیان مثل اروپاست که با آنجا مقایسه می کنید؟ پاسخ این است که اولا تولید و عرضه آب و برق هزینه هایی دارد که مستقل از درآمد مصرف کنندگان است. بله سیاست های قیمت گذاری می تواند از یک کشور به کشور دیگری فرق کند، مثلا بعضی کشورها در کنار قیمت برق، هزینه انتشار کربن و مالیات می گیرند و بعضی دیگر خیر. اما هزینه ها تابع نظرات متفاوت تصمیم گیرندگان نیست و از واقعیت های اقتصادی تبعیت می کنند. هزینه های سرمایه گذاری و تعمیر و نگهداری که عمده هزینه تامین برق را تشکیل می دهند بسته به نوع تکنولوژی، در کشورهای مختلف بسیار به هم نزدیک است. فرق نمی کند که این برق در افغانستان تولید شود یا در اروپا.ثانیا ما از خیر مقایسه قیمت های برق در ایران با کشورهای صنعتی که درآمد بالا دارند گذشتیم، اما ایران را با افغانستان و ارمنستان که در هر دو درآمد سرانه مردم کمتر از ایران است که می توان مقایسه کرد. در ارمنستان قیمت برق ۷ برابر و در افغانستان ۵/ ۴ برابر ایران است. ثالثا اگر درآمد ما ایرانی ها از مردم اروپا و آمریکا کمتر است، طبیعتا باید مصرفمان هم کمتر باشد. درآمد سرانه در اتحادیه اروپایی، به طور متوسط حدود پنج برابر هر ایرانی است. درحالی که مصرف خانگی انرژی در ایران از آن کشورها بیشتر است و در ضایع کردن انرژی و اسراف در مصرف آن جزو سرآمدان جهان هستیم. طبق آمارهای رسمی اتحادیه اروپایی، مجموع مصرف نهایی انرژی بخش خانگی ۲۸ کشور عضو در سال ۲۰۱۴ برابر ۲/ ۲۶۳ میلیون تن معادل نفت خام و جمعیت آنها، ۵۰۸ میلیون نفر بوده است. در ایران مصرف ۶/ ۵۰ و جمعیت کمتر از ۸۰ میلیون بوده، بنابراین مصرف سالانه خانگی هر فرد در اتحادیه اروپایی برابر ۵۱۸/ ۰ و در ایران برابر ۶۳۲/ ۰ تن معادل نفت خام است. به طور ساده و شفاف، به طور متوسط هر فرد اروپایی در خانه، ۸۲ درصد هر ایرانی انرژی مصرف می کند. این رقم در ترکیه، چین، هند و کشورهای غیر oecd آسیا به ترتیب ۵۶ درصد، ۴۹ درصد، ۲۲ درصد و ۲۵ درصد ایران است. آیا رفاه و برخورداری مردم در اروپا بیشتر است یا در ایران؟ چرا مردم ایران با اینکه انرژی بیشتر مصرف می کنند از رفاه کمتری برخوردار هستند. جواب، یک جمله بیشتر نیست. در ایران، انرژی بد مصرف می شود و غالبا هدر می رود و تلف می شود.20 (2)چرا مردم انرژی را تلف می کنند؟دلیل اصلی این است که قیمت انرژی به قدری پایین و کم است که کسی را وادار به صرفه جویی و اصلاح نحوه مصرف انرژی نمی کند. در اروپا سال به سال مصرف نهایی انرژی خانوارها کاهش می یابد، بر عکس در ایران افزوده می شود. نه فقط در اروپا و کشورهای صنعتی، همچنین در سایر کشورها، هزینه بالای انرژی و آب، مصرف کنندگان را وادار می کند، به دنبال تجهیزات کم مصرف، ساختمان های کم مصرف و روش های صرفه جویانه بروند و این گرایش و تمایل عمومی مصرف کنندگان، تولیدکنندگان لوازم خانگی، وسایل روشنایی، خودروها و سازندگان ساختمان ها را مجبور می کند با نوآوری های بیشتر به دنبال کارآیی و راندمان و کیفیت بالاتر محصولات خود باشند. در حالی که در کشور ما تولیدکنندگان محصولات با کیفیت بالاتر، از روش خود پشیمان هستند. چراکه مصرف کننده به دنبال قیمت پایین تر لوازم مصرفی است و اهمیتی به هزینه های آب و برق و انرژی نمی دهد.این روند افزایش مصرف انرژی در ایران، تا آنجا ادامه خواهد یافت که در آینده ای نزدیک، به ناچار همه نفت و گاز تولیدشده در ایران، در داخل کشور مصرف خواهد شد و گاز و نفت و برق مازادی نخواهد ماند که به خارج از کشور صادر شود و درآمد آن در تامین نیازهای توسعه ای و ضروری کشور مصرف شود. به این ترتیب ایران برای همیشه از گروه صادرکنندگان انرژی خارج و در آینده ای نه چندان دور به یک کشور واردکننده انرژی تبدیل خواهد شد. اینجانب جدا معتقدم که حتی قبل از وقوع این وضعیت، به دلیل محدودیت منابع مالی شرکت های عرضه کننده انرژی و آب، این شرکت ها قادر به تبدیل انرژی یا تصفیه و انتقال و توزیع حامل های انرژی و آب نخواهند بود و در آینده ای نزدیک، کشور با مشکلات بسیار حادی در زمینه تامین و عرضه آب و برق مواجه خواهد شد. در آن زمان حتی به فرض امکان تامین منابع مالی مکفی، حداقل چند سال زمان نیاز خواهد بود تا کشور بتواند به شرایط فعلی بازگردد. در اینجا این سوال مهم مطرح خواهد شد که چرا کشور ما به این وضعیت دچار شده است و چه باید کرد؟ برای روشن تر شدن موضوع لازم است اشاره ای به تاریخچه مساله و اقداماتی که در دوره دولت یازدهم انجام شد داشته باشم تا به پیشنهادها برسم.در ابتدای پیروزی انقلاب، عده کثیری از مسوولان به دلیل عدم تسلط به مسائل اقتصادی، اجرایی و مدیریتی تصور می کردند دولت قادر است هزینه های آب و برق و سایر حامل های انرژی را از اعتبارات عمومی تامین کند و این خدمات را حداقل برای اقشار کم مصرف به صورت بسیار ارزان ارائه کند. به همین دلیل قیمت انواع این خدمات کاهش یافت یا هماهنگ با سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا نکرد. قیمت های نازل این خدمات و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم داده و موجب شدند با تغییر الگوهای مصرفی مردم، یکباره مصرف آب و انرژی داخل کشور به شدت افزایش یابد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۵۷ جمعیت کشور حدود ۳۶ میلیون و ظرفیت نیروگاه ها حدود ۷۰۰۰ مگاوات بود. اکنون جمعیت ۲/ ۲ برابر یعنی ۸۰ میلیون شده ولی به دلیل تغییر شدید الگوهای مصرف و ضرورت پاسخگویی به نیاز مردم، ظرفیت نیروگاه ها به ۷۸هزار مگاوات یعنی بیش از ۱۱ برابر رسانده شده است و کشور باز هم نیازمند نصب نیروگاه های جدید هست. همین مثال به تنهایی نشان می دهد که مصارف با چه شدتی افزایش یافته است. این افزایش مصرف، امکان تامین هزینه های آب و برق مردم از محل بودجه های دولت را از بین برد و فعلا راهی جز این باقی نمانده که مصرف کنندگان، خود هزینه های مصرفی آب و برق خودشان را بپردازند.در زمان جنگ تحمیلی، دولت از افزایش قیمت ها خودداری کرد و از طرف دیگر به دلیل محدودیت بودجه، امکان چندانی برای توسعه ظرفیت های نیروگاهی و پالایشگاهی نبود یا بسیار محدود بود. بنابراین مصرف انواع سوخت ها مثل بنزین و گازوئیل جیره بندی و کوپنی شد و اعمال خاموشی نوبتی برق در سراسر کشور به امری عادی تبدیل شد. خاموشی های نوبتی در تهران حتی به ۹ ساعت در هر شبانه روز رسید.پس از پایان یافتن جنگ و در دوره دولت های سازندگی و اصلاحات، قیمت حامل های انرژی معمولا با شیبی ملایم هر ساله افزایش می یافت و امید می رفت با ادامه این روند، بدون تحمیل فشار غیرمنطقی به مصرف کنندگان، قیمت ها به حد منطقی خود برسند و یارانه از قیمت انرژی حذف شود. این افزایش قیمت ها و البته افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور، این امکان را به وجود آورد که دولت ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع برق و سایر حامل های انرژی و نیز تاسیسات تصفیه و انتقال و توزیع آب را در سراسر کشور توسعه دهد و به تدریج و البته با سرعت تحسین برانگیزی جیره بندی ها و خاموشی ها را به صفر برساند. ولی با کمال تاسف، این روند منطقی در فرآیند تصویب برنامه چهارم در مجلس شورای اسلامی که با آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات مصادف بود با توقف مواجه شد؛ زیرا با پیشنهاد فردی از نمایندگان تهران، قیمت حامل های انرژی تثبیت و افزایش آن موکول به پیشنهاد دولت در بودجه های سالانه و تصویب مجلس شد. دولت نهم، با وجود نظرات کارشناسی دستگاه های اجرایی، در لوایح بودجه، پیشنهاد اصلاح تعرفه ها را به مجلس ارائه نکرد و از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۹ قیمت ها تغییری نکرد و ثابت ماند.در اواخر سال ۱۳۸۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون دولت را مکلف کرد طی پنج سال قیمت انواع حامل های انرژی و آب و خدمات فاضلاب را به سطح قیمت های واقعی برساند. در این قانون به دولت اجازه داده شد حداکثر نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها را برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص دهد. دولت دهم در اواخل سال ۱۳۸۹، فقط یک بار قیمت ها را افزایش داد؛ ولی در ادامه با زیرپا گذاشتن تکالیف قانونی، مجددا تا اواخر سال ۱۳۹۲ قیمت ها را ثابت نگه داشت. به این ترتیب در دوره ده ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ قیمت ها به جز در یک مرحله هیچ تغییری نکرد. در حالی که در این مدت، هر سال با افزایش تورم، سطح عمومی قیمت ها بالا رفته و طبیعتا به همراه آن هزینه های تولید آب و برق به شدت افزایش یافته بود. به خصوص در سال ۱۳۹۱ با سه برابر شدن قیمت ارزهای خارجی هزینه های فوق العاده سنگینی بر بنگاه های اقتصادی و از جمله تامین کنندگان آب و برق تحمیل شد. افزایش هزینه ها از یکسو و ثابت نگه داشتن قیمت فروش آب و برق از سوی دیگر، مجموع بدهی های صنعت برق به سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و نیروگاه های تولید برق را که همگی شرکت های خصوصی بودند به رقم بی سابقه بیست هزار میلیارد تومان افزایش داد.نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هم پیش از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها (در قانون نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون ا ساسی) و هم پس از تصویب آن (در قوانین برنامه پنج ساله پنجم و حمایت از صنعت برق)، قانون گذار دولت را موظف کرده بود، در صورتی که بنگاهی مکلف شد محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی اقتصادی به مصرف کنندگان بفروشد، مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی را به بنگاه مربوطه پرداخت کند. با کمال تاسف این تکالیف قانونی هم از سوی دولت نادیده گرفته شد و اجرا نشد. به علاوه دولت با تفسیر نادرست قانون هدفمندی، هر ساله ۳۶۰۰ میلیارد تومان از منابع برق و ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای آب را برای پرداخت یارانه های نقدی از حساب های وزارت نیرو (شرکت های تابعه و وابسته) برداشت می کرد، با اینکه این شرکت ها زیانده و مقروض بودند. خب تا اینجا روند گذشته تا ابتدای استقرار دولت یازدهم به اختصار بیان شد. حال می رسیم به دوره ای که مسوولیت وزارت نیرو برعهده اینجانب قرار گرفت.آب و برق در دولت یازدهمدر اوایل تابستان ۱۳۹۲ رئیس جمهور منتخب جدید، از من خواست مسوولیت وزارت نیرو را عهده دار شوم و برنامه نحوه اداره صنعت آب و برق را تدوین و به ایشان ارائه کنم. من در برنامه ای که به ایشان دادم، صراحتا اعلام کردم بزرگ ترین و جدی ترین چالش وزارت نیرو، عدم تناسب و وجود شکاف عمیق بین هزینه ها و درآمدهاست که تداوم خدمات آب و برق را در مخاطره قرار داده و ضروری است در اسرع وقت، تصمیمات لازم مطابق قوانینی که یاد شد، اتخاذ و اجرا شود. ایشان برنامه اینجانب را پذیرفتند و همان را به عنوان برنامه دولت در بخش آب و برق به دولت ارسال کردند که در سوابق موجود است.چند ماه پس از شروع فعالیت دولت یازدهم، یعنی در مهر و آبان ۱۳۹۲، دولت مشغول تدوین لایحه بودجه سال ۹۳ شد. در این دوره اینجانب و همکارانم در وزارت نیرو، تلاش بسیاری کردیم که افزایش قیمت های آب و برق را مطابق آنچه قانون هدفمند کردن یارانه ها حکم کرده در بودجه دولت و شرکت های آب و برق بیاوریم ولی با مخالفت سرسختانه معاونت برنامه ریز ...

ادامه مطلب  

کلید خاموشی بحران  

درخواست حذف این مطلب
مدت زمان طولانی است که موضوع عدم تعادل درآمدها و هزینه های صنعت آب و برق به پرچالش ترین و بزرگ ترین تهدید فعالیت های وزارت نیرو تبدیل شده است...گروه اقتصادی: حمید چیت چیان / وزیر نیرو در دولت یازدهم * پس از فراغت از مسوولیت وزارت نیرو، بخشی از وقت خود را صرف تنظیم یادداشت ها و خاطره هایی از تجربیات اداره آب و برق کشور کرده ام و شاید در آینده مجال انتشار آنها دست دهد. یکی از این یادداشت ها درباره موضوع قیمت آب و برق در کشور است.به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، امسال در فصل تابستان که کشور پس از سال ها مجددا با مشکل قطع گسترده برق مواجه شده است و یقینا چالشی جدی برای آینده خواهد بود، به ذهنم رسید که پیش از انتشار مجموعه یادداشت ها، مناسب است این یادداشت را جداگانه منتشر کنم، شاید که مفید واقع شود. به دلیل گذشت زمان، بعضی از فاکت ها و به طور خاص قیمت ارز دچار تغییر شده است، اما این تغییرات ایده اصلی مقاله را دگرگون نکرده است.قیمت آب و برقمدت زمان طولانی است که موضوع عدم تعادل درآمدها و هزینه های صنعت آب و برق به پرچالش ترین و بزرگ ترین تهدید فعالیت های وزارت نیرو تبدیل شده است؛ چراکه هزینه های تامین آب و برق بسیار بیش از درآمدهای حاصل از فروش این دو کالای حیاتی است. در سال ۱۳۹۵ در صنعت برق کشور ما، هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرف نیروگاه ها، حداقل حدود ۱۱۰ تومان بوده است. نیروگاه های حرارتی در ایران معمولا از سه سوخت گاز طبیعی، مازوت و گازوئیل برای تولید برق استفاده می کنند. اگر قیمت گاز طبیعی را برابر هزینه فرصت صادرات آن فرض کنیم، هزینه سوخت هر کیلووات ساعت برق حدود ۲۰۰ تومان خواهد شد و اگر قیمت هر لیتر سوخت مایع به ویژه گازوئیل را ۳۷ سنت دلار (یعنی هر بشکه ۶۰ دلار) محاسبه کنیم این هزینه ۳۷۰ تومان می شود. پس جمعا هزینه کامل تامین هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه های زیست محیطی) رقمی بین ۳۱۰ تا ۴۸۰ تومان بوده است.این هزینه، هزینه واقعی تامین برق است که کشور و اقتصاد ملی ما آن را تحمل می کند، چه قیمت فروش این میزان باشد یا نباشد و چه مصرف کنندگان این مبلغ را بپردازند یا نپردازند. لکن مطابق مقررات مصوب، در سال ۱۳۹۵ نیروگاه ها – چه دولتی و چه خصوصی – به ازای هر مترمکعب گاز یا یک لیتر سوخت مایع فقط یک تومان پرداخت می کردند. نیروگاه های حرارتی کشور در سال ۱۳۹۵ مجموعا ۵۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۱۰ میلیارد لیتر گازوئیل مصرف کرده اند. ارزش این مقدار سوخت بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال است. متاسفانه رقمی به این بزرگی در حساب و کتاب های کشور گم است. این سرمایه بزرگ توسط کسی میل نمی شود، اما تا دلتان بخواهد حیف می شود. اگر کشور ما بتواند تولید و مصرف برق را منطقی کند، فقط از محل صرفه جویی در مصرف سوخت نیروگاه ها می توان سرمایه و منابع عظیمی برای توسعه فراهم کرد. از آنجا که ارقام واقعی در حساب های مالی بنگاه ها و در تعاملات مالی بین بنگاه های عرضه کننده – از شرکت گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی گرفته تا نیروگاه ها و بازار برق و بورس انرژی و شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع برق – و نهایتا مصرف کنندگان برق هیچ ثبت و ضبط نمی شود، غالبا به هدر می رود و هیچ کس هم متوجه هدرروی این منابع عظیم مالی نیست.من نمی دانم آیا کشور دیگری هم در دنیا هست که این چنین منابع خود را پایمال کند یا خیر. در این نوشتار قصد این نیست که همه ابعاد گوناگون این فاجعه تحلیل شود و صرفا به تحلیلی درباره وضعیت اقتصادی آب و برق پرداخته شده است. اگر ما هزینه های زیست محیطی و سوخت مصرفی را از دایره بررسی خود خارج کنیم و فقط نگاهمان را به هزینه های تبدیل، انتقال و توزیع برق معطوف کنیم، از آنجا که متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق حدود ۶۶ تومان است، به سادگی معلوم خواهد شد که مجموعه صنعت برق با فروش هر کیلووات ساعت برق، ۳۴ تومان ضرر می کند. جمع این ضرر در هر سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود. آیا تاکنون از خود پرسیده اید که این ضرر را چه کسی پرداخت می کند؟ آیا وزیر نیرو از جیب خودش می پردازد؟ آیا پرسنل وزارت نیرو از حقوق دریافتی ماهانه شان پرداخت می کنند؟ من سعی خواهم کرد پاسخ را به طور مختصر بدهم:* تجهیزات صنعت برق مثل همه تاسیسات صنعتی دیگر و مثل خودرو حتی خانه شخصی شما، عمر مشخصی دارد و به تدریج دچار فرسودگی می شود. اگر عملیات تعمیر و نگهداری (o&m) مطابق استانداردهای مربوطه انجام شود، این تاسیسات برای حدود ۳۰ تا ۴۰ سال می تواند فعالیت خود را انجام دهد و اگر تعمیرات لازم انجام نشد، عمر تاسیسات به شدت کاسته خواهد شد. اولین تاثیر کاهش توان مالی صنعت برق این است که به دلیل هزینه بر بودن تعمیرات این کار انجام نشود و درنتیجه قطعی های مکرر برق اتفاق بیفتد، زندگی و رفاه مردم مختل شود و چه بسا لوازم خانگی برقی مردم بسوزد. پس اولین پرداخت کننده زیان مالی صنعت برق، عموم مصرف کنندگان برق یعنی تمام مردم ایران هستند.* صنعت برق انواع تجهیزات موردنیاز خود مثل ترانس، کابل، تابلو، کنتور، مولد برق، تیر و دکل را از کارخانه های تولیدکننده تجهیزات برق خریداری می کند. وقتی صنعت برق، منابع مالی کافی نداشته باشد امکان پرداخت مطالبات کارخانه ها و نیز شرکت های پیمانکار انجام دهنده پروژه ها را نخواهد داشت. این شرکت ها مدتی این شرایط را تحمل می کنند، بعد مجبورند به دریافت وام از بانک ها روی آورند و وقتی نتوانستند اقساط وام هایشان را بپردازند، دچار ورشکستگی می شوند، کارکنان و کارگرانشان از کار بیکار می شوند، از طرف دیگر، بانک ها مطالبات خود را نمی توانند دریافت کنند و امکان تامین تسهیلات برای سرمایه گذاران دیگر را از دست می دهند. روشن است که چنین وضعیتی به رکود دامن خواهد زد و بیکاری را در کشور افزایش خواهد داد و باز متضرر واقعی از ضرر و زیان صنعت برق، مردم خواهند بود.* شبکه برق کشور حدود ۶۰ درصد از برق موردنیاز مردم را از شرکت های خصوصی تولید برق (نیروگاه ها) می خرد و با انتقال آن به شهرها و روستاها و کارخانه ها آن را در اختیار مردم قرار می دهد. اکنون وزارت نیرو به دلیل ضرر در فروش برق، توان پرداخت همه مطالبات نیروگاه ها را ندارد و به آنها مقروض است. ادامه این روند نه تنها انگیزه سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه های جدید را از بخش خصوصی سلب می کند، بلکه امکان تداوم تولید برق در نیروگاه های موجود را هم از آنها خواهد گرفت. نتیجه این وضعیت، جز ناتوانی کشور در تامین تولید برق کافی و بروز خاموشی های گسترده نخواهد بود که باز متضرر آن غیر از عموم مردم ایران نخواهند بود.مصرف برق کشور در هر سال به طور متوسط بین ۵ تا ۷ درصد در حال افزایش است. برای تامین این برق راهی به جز مدیریت مصرف و به طور همزمان، احداث نیروگاه ها و شبکه های جدید انتقال و توزیع برق نیست. هزینه احداث هزار مگاوات نیروگاه جدید و تاسیسات موردنیاز انتقال و توزیع بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. بنابراین در هر سال باید حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در کشور صورت گیرد. بدیهی است که زیان مستمر صنعت برق، نه امکانی برای سرمایه گذاری شرکت های دولتی باقی خواهد گذاشت و نه شرکت های خصوصی منابع مالی و انگیزه برای چنین سرمایه گذاری هایی خواهند داشت. با عدم تامین برق موردنیاز، ابتدا برق صنایع قطع خواهد شد که نتیجه ای جز پس رفت اقتصاد و بیکاری بیشتر نخواهد داشت و به دنبال آن امکان تامین برق منازل و ساختمان ها هم از بین خواهد رفت که باز دود آن به چشم مردم می رود.با مختصر توضیحاتی که داده شد، مشخص می شود که ضرر و زیان صنعت برق را نه وزیر نیرو و نه کارکنان صنعت و نه حتی مقامات بالاتر نمی پردازند، بلکه مستقیما این ضرر به مردم و اقتصاد ملی وارد می شود. تنها چیزی که هست اینکه اولا این ضررها با اندکی تاخیر زمانی روی می دهد و ثانیا رابطه بین علت ها و معلول های اقتصادی برای غلب مردم روشن نیست. بنابراین مردم مشکل را اعم از رکود، بیکاری، ورشکستگی بنگاه های خصوصی، خاموشی و کمبود برق می بینند، لکن ملتفت نمی شوند که این مشکلات از کجا نشأت گرفته است. مجموعه این زیان های انباشته صنعت برق، خود را به صورت بدهی وزارت نیرو به شرکت های مختلف که غالبا خصوصی هستند نشان می دهد. در ابتدای دولت یازدهم مجموع بدهی های سررسید شده بخش برق وزارت نیرو ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان فعالیت چهار ساله این دولت، بدهی از ۳۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.تمام توضیحاتی که ارائه شد درخصوص بخش برق بود. بخش آب هم کمابیش چنین وضعیتی دارد. متوسط هزینه تمام شده آب شرب حدود ۱۰۰۰ تومان و میزان آب بهای دریافتی حدود ۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب است. در این موضوع بین بخش های آب و برق تفاوتی وجود دارد. برخلاف بخش برق که تقریبا هیچ اعتباری از دولت نمی گیرد، برای طرح ها و پروژه های بخش آب مبالغی در بودجه عمومی پیش بینی و به وزارت نیرو پرداخت می شود. بنابراین معضلات مالی بخش آب به شدت بخش برق نیست، لکن همان مشکلات در تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود، اجرای طرح های جدید و پرداخت مطالبات شرکت های خصوصی در مقیاس اندکی کمتر از برق وجود دارد. برای اطلاع دقیق تر از موضوع قیمت آب و برق، ضروری است مقایسه ای با سایر کشورها داشته باشیم.در تمامی کشورها چه صنعتی و چه در حال توسعه، شرکت های عرضه کننده برق و آب اعم از دولتی یا خصوصی هزینه های آب و برق را به صورت کامل از مصرف کنندگان دریافت می کنند و به علاوه مقداری سود هم دارند. آری در بعضی کشورها، دولت ها برای تامین آب اندکی کمک مالی می کنند؛ چراکه معتقدند تامین آب شرب سالم، نقش قابل توجهی در سلامت و بهداشت جامعه ایفا می کند. لکن در بخش برق به ندرت می توان دولتی را یافت که یارانه ای پرداخت کند.اگر بخواهیم بدانیم قیمت برق در دنیا چقدر است، کافی است به نمودارهایی که از «world energy outlook ۲۰۱۶» نقل شده است، نگاهی بیندازیم. نمودار نشان می دهد که در کشورهای چین، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۵ قیمت برق صنعتی بین ۶/ ۵ تا ۱۶ سنت دلار و در مصارف خانگی بین ۱۲ و ۲۴ سنت بوده است. اگر قیمت هر دلار را ۴۸۰۰ تومان۱ بگیریم کمترین قیمت ۳۱۲ و بیشترین قیمت ۱۱۵۲ تومان بوده است. اگر از قیمت های برق در اروپا و آمریکا و چین و ژاپن بگذریم، بد نیست نگاهی هم به دور و بر خود بیندازیم. قیمت برق در ارمنستان ۱۰ سنت(۴۸۰ تومان)، در افغانستان ۴ افغانی(یعنی حدود ۲۸۸ تومان)، در ترکیه ۷ سنت یورو (حدود ۴۰۰ تومان) و در امارات ۰/ ۲۷ درهم (۳۷۸ تومان)به ازای هر کیلو وات ساعت است.ملاحظه می کنید که این رقم ها با قیمت ۶۶ تومان ایران فاصله چندین برابر دارند. اما در کشور ما تا صحبت از قیمت آب و برق می شود عده ای اعتراض می کنند که مگر درآمدهای ما ایرانیان مثل اروپاست که با آنجا مقایسه می کنید؟ پاسخ این است که اولا تولید و عرضه آب و برق هزینه هایی دارد که مستقل از درآمد مصرف کنندگان است. بله سیاست های قیمت گذاری می تواند از یک کشور به کشور دیگری فرق کند، مثلا بعضی کشورها در کنار قیمت برق، هزینه انتشار کربن و مالیات می گیرند و بعضی دیگر خیر. اما هزینه ها تابع نظرات متفاوت تصمیم گیرندگان نیست و از واقعیت های اقتصادی تبعیت می کنند. هزینه های سرمایه گذاری و تعمیر و نگهداری که عمده هزینه تامین برق را تشکیل می دهند بسته به نوع تکنولوژی، در کشورهای مختلف بسیار به هم نزدیک است. فرق نمی کند که این برق در افغانستان تولید شود یا در اروپا.ثانیا ما از خیر مقایسه قیمت های برق در ایران با کشورهای صنعتی که درآمد بالا دارند گذشتیم، اما ایران را با افغانستان و ارمنستان که در هر دو درآمد سرانه مردم کمتر از ایران است که می توان مقایسه کرد. در ارمنستان قیمت برق ۷ برابر و در افغانستان ۵/ ۴ برابر ایران است. ثالثا اگر درآمد ما ایرانی ها از مردم اروپا و آمریکا کمتر است، طبیعتا باید مصرفمان هم کمتر باشد. درآمد سرانه در اتحادیه اروپایی، به طور متوسط حدود پنج برابر هر ایرانی است. درحالی که مصرف خانگی انرژی در ایران از آن کشورها بیشتر است و در ضایع کردن انرژی و اسراف در مصرف آن جزو سرآمدان جهان هستیم. طبق آمارهای رسمی اتحادیه اروپایی، مجموع مصرف نهایی انرژی بخش خانگی ۲۸ کشور عضو در سال ۲۰۱۴ برابر ۲/ ۲۶۳ میلیون تن معادل نفت خام و جمعیت آنها، ۵۰۸ میلیون نفر بوده است. در ایران مصرف ۶/ ۵۰ و جمعیت کمتر از ۸۰ میلیون بوده، بنابراین مصرف سالانه خانگی هر فرد در اتحادیه اروپایی برابر ۵۱۸/ ۰ و در ایران برابر ۶۳۲/ ۰ تن معادل نفت خام است. به طور ساده و شفاف، به طور متوسط هر فرد اروپایی در خانه، ۸۲ درصد هر ایرانی انرژی مصرف می کند. این رقم در ترکیه، چین، هند و کشورهای غیر oecd آسیا به ترتیب ۵۶ درصد، ۴۹ درصد، ۲۲ درصد و ۲۵ درصد ایران است. آیا رفاه و برخورداری مردم در اروپا بیشتر است یا در ایران؟ چرا مردم ایران با اینکه انرژی بیشتر مصرف می کنند از رفاه کمتری برخوردار هستند. جواب، یک جمله بیشتر نیست. در ایران، انرژی بد مصرف می شود و غالبا هدر می رود و تلف می شود.چرا مردم انرژی را تلف می کنند؟دلیل اصلی این است که قیمت انرژی به قدری پایین و کم است که کسی را وادار به صرفه جویی و اصلاح نحوه مصرف انرژی نمی کند. در اروپا سال به سال مصرف نهایی انرژی خانوارها کاهش می یابد، بر عکس در ایران افزوده می شود. نه فقط در اروپا و کشورهای صنعتی، همچنین در سایر کشورها، هزینه بالای انرژی و آب، مصرف کنندگان را وادار می کند، به دنبال تجهیزات کم مصرف، ساختمان های کم مصرف و روش های صرفه جویانه بروند و این گرایش و تمایل عمومی مصرف کنندگان، تولیدکنندگان لوازم خانگی، وسایل روشنایی، خودروها و سازندگان ساختمان ها را مجبور می کند با نوآوری های بیشتر به دنبال کارآیی و راندمان و کیفیت بالاتر محصولات خود باشند. در حالی که در کشور ما تولیدکنندگان محصولات با کیفیت بالاتر، از روش خود پشیمان هستند. چراکه مصرف کننده به دنبال قیمت پایین تر لوازم مصرفی است و اهمیتی به هزینه های آب و برق و انرژی نمی دهد.این روند افزایش مصرف انرژی در ایران، تا آنجا ادامه خواهد یافت که در آینده ای نزدیک، به ناچار همه نفت و گاز تولیدشده در ایران، در داخل کشور مصرف خواهد شد و گاز و نفت و برق مازادی نخواهد ماند که به خارج از کشور صادر شود و درآمد آن در تامین نیازهای توسعه ای و ضروری کشور مصرف شود. به این ترتیب ایران برای همیشه از گروه صادرکنندگان انرژی خارج و در آینده ای نه چندان دور به یک کشور واردکننده انرژی تبدیل خواهد شد. اینجانب جدا معتقدم که حتی قبل از وقوع این وضعیت، به دلیل محدودیت منابع مالی شرکت های عرضه کننده انرژی و آب، این شرکت ها قادر به تبدیل انرژی یا تصفیه و انتقال و توزیع حامل های انرژی و آب نخواهند بود و در آینده ای نزدیک، کشور با مشکلات بسیار حادی در زمینه تامین و عرضه آب و برق مواجه خواهد شد. در آن زمان حتی به فرض امکان تامین منابع مالی مکفی، حداقل چند سال زمان نیاز خواهد بود تا کشور بتواند به شرایط فعلی بازگردد. در اینجا این سوال مهم مطرح خواهد شد که چرا کشور ما به این وضعیت دچار شده است و چه باید کرد؟ برای روشن تر شدن موضوع لازم است اشاره ای به تاریخچه مساله و اقداماتی که در دوره دولت یازدهم انجام شد داشته باشم تا به پیشنهادها برسم.در ابتدای پیروزی انقلاب، عده کثیری از مسوولان به دلیل عدم تسلط به مسائل اقتصادی، اجرایی و مدیریتی تصور می کردند دولت قادر است هزینه های آب و برق و سایر حامل های انرژی را از اعتبارات عمومی تامین کند و این خدمات را حداقل برای اقشار کم مصرف به صورت بسیار ارزان ارائه کند. به همین دلیل قیمت انواع این خدمات کاهش یافت یا هماهنگ با سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا نکرد. قیمت های نازل این خدمات و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم داده و موجب شدند با تغییر الگوهای مصرفی مردم، یکباره مصرف آب و انرژی داخل کشور به شدت افزایش یابد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۵۷ جمعیت کشور حدود ۳۶ میلیون و ظرفیت نیروگاه ها حدود ۷۰۰۰ مگاوات بود. اکنون جمعیت ۲/ ۲ برابر یعنی ۸۰ میلیون شده ولی به دلیل تغییر شدید الگوهای مصرف و ضرورت پاسخگویی به نیاز مردم، ظرفیت نیروگاه ها به ۷۸هزار مگاوات یعنی بیش از ۱۱ برابر رسانده شده است و کشور باز هم نیازمند نصب نیروگاه های جدید هست. همین مثال به تنهایی نشان می دهد که مصارف با چه شدتی افزایش یافته است. این افزایش مصرف، امکان تامین هزینه های آب و برق مردم از محل بودجه های دولت را از بین برد و فعلا راهی جز این باقی نمانده که مصرف کنندگان، خود هزینه های مصرفی آب و برق خودشان را بپردازند.در زمان جنگ تحمیلی، دولت از افزایش قیمت ها خودداری کرد و از طرف دیگر به دلیل محدودیت بودجه، امکان چندانی برای توسعه ظرفیت های نیروگاهی و پالایشگاهی نبود یا بسیار محدود بود. بنابراین مصرف انواع سوخت ها مثل بنزین و گازوئیل جیره بندی و کوپنی شد و اعمال خاموشی نوبتی برق در سراسر کشور به امری عادی تبدیل شد. خاموشی های نوبتی در تهران حتی به ۹ ساعت در هر شبانه روز رسید.پس از پایان یافتن جنگ و در دوره دولت های سازندگی و اصلاحات، قیمت حامل های انرژی معمولا با شیبی ملایم هر ساله افزایش می یافت و امید می رفت با ادامه این روند، بدون تحمیل فشار غیرمنطقی به مصرف کنندگان، قیمت ها به حد منطقی خود برسند و یارانه از قیمت انرژی حذف شود. این افزایش قیمت ها و البته افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور، این امکان را به وجود آورد که دولت ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع برق و سایر حامل های انرژی و نیز تاسیسات تصفیه و انتقال و توزیع آب را در سراسر کشور توسعه دهد و به تدریج و البته با سرعت تحسین برانگیزی جیره بندی ها و خاموشی ها را به صفر برساند. ولی با کمال تاسف، این روند منطقی در فرآیند تصویب برنامه چهارم در مجلس شورای اسلامی که با آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات مصادف بود با توقف مواجه شد؛ زیرا با پیشنهاد فردی از نمایندگان تهران، قیمت حامل های انرژی تثبیت و افزایش آن موکول به پیشنهاد دولت در بودجه های سالانه و تصویب مجلس شد. دولت نهم، با وجود نظرات کارشناسی دستگاه های اجرایی، در لوایح بودجه، پیشنهاد اصلاح تعرفه ها را به مجلس ارائه نکرد و از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۹ قیمت ها تغییری نکرد و ثابت ماند.در اواخر سال ۱۳۸۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون دولت را مکلف کرد طی پنج سال قیمت انواع حامل های انرژی و آب و خدمات فاضلاب را به سطح قیمت های واقعی برساند. در این قانون به دولت اجازه داده شد حداکثر نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها را برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص دهد. دولت دهم در اواخل سال ۱۳۸۹، فقط یک بار قیمت ها را افزایش داد؛ ولی در ادامه با زیرپا گذاشتن تکالیف قانونی، مجددا تا اواخر سال ۱۳۹۲ قیمت ها را ثابت نگه داشت. به این ترتیب در دوره ده ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ قیمت ها به جز در یک مرحله هیچ تغییری نکرد. در حالی که در این مدت، هر سال با افزایش تورم، سطح عمومی قیمت ها بالا رفته و طبیعتا به همراه آن هزینه های تولید آب و برق به شدت افزایش یافته بود. به خصوص در سال ۱۳۹۱ با سه برابر شدن قیمت ارزهای خارجی هزینه های فوق العاده سنگینی بر بنگاه های اقتصادی و از جمله تامین کنندگان آب و برق تحمیل شد. افزایش هزینه ها از یکسو و ثابت نگه داشتن قیمت فروش آب و برق از سوی دیگر، مجموع بدهی های صنعت برق به سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و نیروگاه های تولید برق را که همگی شرکت های خصوصی بودند به رقم بی سابقه بیست هزار میلیارد تومان افزایش داد.نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هم پیش از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها (در قانون نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون ا ساسی) و هم پس از تصویب آن (در قوانین برنامه پنج ساله پنجم و حمایت از صنعت برق)، قانون گذار دولت را موظف کرده بود، در صورتی که بنگاهی مکلف شد محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی اقتصادی به مصرف کنندگان بفروشد، مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی را به بنگاه مربوطه پرداخت کند. با کمال تاسف این تکالیف قانونی هم از سوی دولت نادیده گرفته شد و اجرا نشد. به علاوه دولت با تفسیر نادرست قانون هدفمندی، هر ساله ۳۶۰۰ میلیارد تومان از منابع برق و ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای آب را برای پرداخت یارانه های نقدی از حساب های وزارت نیرو (شرکت های تابعه و وابسته) برداشت می کرد، با اینکه این شرکت ها زیانده و مقروض بودند. خب تا اینجا روند گذشته تا ابتدای استقرار دولت یازدهم به اختصار بیان شد. حال می رسیم به دوره ای که مسوولیت وزارت نیرو برعهده اینجانب قرار گرفت.آب و برق در دولت یازدهمدر اوایل تابستان ۱۳۹۲ رئیس جمهور منتخب جدید، از من خواست مسوولیت وزارت نیرو را عهده دار شوم و برنامه نحوه اداره صنعت آب و برق را تدوین و به ایشان ارائه کنم. من در برنامه ای که به ایشان دادم، صراحتا اعلام کردم بزرگ ترین و جدی ترین چالش وزارت نیرو، عدم تناسب و وجود شکاف عمیق بین هزینه ها و درآمدهاست که تداوم خدمات آب و برق را در مخاطره قرار داده و ضروری است در اسرع وقت، تصمیمات لازم مطابق قوانینی که یاد شد، اتخاذ و اجرا شود. ایشان برنامه اینجانب را پذیرفتند و همان را به عنوان برنامه دولت در بخش آب و برق به دولت ارسال کردند که در سوابق موجود است.چند ماه پس از شروع فعالیت دولت یازدهم، یعنی در مهر و آبان ۱۳۹۲، دولت مشغول تدوین لایحه بودجه سال ۹۳ شد. در این دوره اینجانب و همکارانم در وزارت نیرو، تلاش بسیاری کردیم که افزایش قیمت های آب و برق را مطابق آنچه قانون هدفمند کردن یارانه ها حکم کرده در بودجه دولت و شرکت های آب و برق بیاوریم ولی با مخالفت سرسختانه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری آن زمان (سازمان ب ...

ادامه مطلب  

سیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهران  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری ایسنا: طی روزهای اخیر با اجرای سیزدهمین مرحله از طرح رعد ۴۷۹ سارق و مال خر و ۲۸۷ خرده فروش موادمخدر و ۲۸ قاچاقچی در تهران دستگیر شدند.ماموران با اخذ مجوز مقام قضایی به ۳۱۰ پاتوق و مخفیگاه این سارقان رفته و در عملیاتی جداگانه موفق به دستگیری ۴۷۹ مالخر و سارق شدند. این سارقان در پوشش ...

ادامه مطلب  

دانلود true skate - بازی موبایل اسکیت سواری  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: true skate اسکیت سواری download true skate download true skate for android true skate for android دانلود true skate دانلود true skate برای اندروید true skate برای اندروید بازی true skate برای اندروید اسکیت سواری بازی اسکیت سواری بازی true skate برای htc بازی true skate برای samsung بازی true skate برای motorola بازی true skate برای سامسونگ بازی true skate برای اچ تی سی بازی true skate برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسکیت سواری برای motorola بازی اسکیت سواری برای سامسونگ بازی اسکیت سواری برای اچ تی سی بازی اسکیت سواری برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسک ...

ادامه مطلب  

دانلود بازی موبایل limbo game  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: limbo game limbo game download limbo game download limbo game for ios limbo game for ios دانلود limbo game دانلود limbo game download limbo game for iphone limbo game for iphone download limbo game for ipad limbo game for ipad download limbo game for ipod limbo game for ipod download limbo game download limbo game for ios limbo game for ios دانلود limbo game download limbo game for iphone limbo game for iphone download limbo game for ipad limbo game for ipad download limbo game for ipod limbo game for ipod دانلود limbo game برای iphone limbo game برای iphone دانلود limbo game برای ipad limbo game برای ipad دانلود limbo game برای ipod limbo game برای ipod دانلود limbo game دانلود limbo game برای ios limbo game برای ios دانلود limbo game دانلود limbo game برای iphone limbo game برای iphone دانلود limbo game برا ...

ادامه مطلب  

کشف 30 میلیاردی اموال مسروقه در تهران/ دستگیری مامور قلابی ناجا با یونیفورم رسمی + تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
در راستای اجرای طرح رعد 2، مقادیر زیادی کالای قاچاق و اموال مسروقه کشف و ضبط شد.به گزارش صدخبربعد از اجرای موفقیت آمیز طرح رعد، نیروی انتظامی تهران بزرگ تصمیم به اجرای طرح رعد 2 گرفت. به همین منظور برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و ارتقا سطح امنیت رعد 2 نیز به اجرا رسید. در همان ساعات اولیه اجرای این طرح در روز دوشنبه سوم مهر ماه و تنها در مدت 24 ساعت با تلاش جمعی کلانتری ها و سرکلانتری ها، ماموران با هماهنگی مقامات قضایی اقدام به ورود به منزل و مخفی گاه مجرمین کرده و ضمن دستگیری آنها، مقادیر زیادی کالای سرقتی و قاچاق به کشف رسید.بر همین اساس در عملیات رعد2 در مدت 24 ساعت گذشته 161 خورده فروش دستگیر و از این مجرمان 32 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.329 سارق و مالخر به دام پلیس افتادند که از ا ...

ادامه مطلب  

علت خاموشی های اخیر چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
نتایج بررسی ها نشان می دهد که اگر مصرف برق کشور حدود 12 درصد کاهش نیابد، تابستان سال 97 را باید در قطعی مکرر برق بگذرانیم.ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، 11 تیر سال جاری بود که میزان مصرف برق کشور در اوج بار، با شکستن رکورد سال های قبل به 56 هزار و 672 مگاوات رسید، این میزان نسبت به تولید 52 هزار مگاواتی برق در سال جاری، حدود چهار هزار مگاوات بیشتر بود. ذکر این اعداد و ارقام تا زمانی که برق خانه های مردم به صورت زمان بندی قطع نشده بود یا تصویر یک نیسان آبی پر از مرغ های تلف شده را در فضای مجازی ندیده بودیم، شاید چندان مساله جدی ای نبود؛ اما حالا مساله قطعی برق جدی است، چنان که هر روز بر اساس زمان بندی برق مناطق شهر تهران در ساعات گرم روز قطع می شود که این موضوع می تواند موجب نارضایتی مردم، افزایش خطر برای بیماران، کودکان، سالمندان، آسیب به بخش های تولیدی و هزینه های جبران ناپذیر دیگر شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که اگر مصرف برق کشور حدود 12 درصد کاهش نیابد، تابستان سال 97 را باید در قطعی مکرر برق بگذرانیم. بررسی داده های آماری نیز نشان می دهد در شرایط عادی حدود 33 درصد و در شرایط اوج بار، حدود 50 درصد از برق مصرفی کشور در بخش خانگی مصرف می شود. همچنین تفاوت اوج مصرف برق در زمستان و تابستان حدود 20 هزار مگاوات است که نشان دهنده نقش چشمگیر وسایل سرمایشی در افزایش مصرف برق در تابستان است. لذا این دو موضوع حاکی که دولت باید تمرکز خود را بر مدیریت مصرف خانگی به ویژه کاهش مصرف وسایل سرمایشی بگذارد. در این زمینه راهکارهایی در کوتاه مدت و بلندمدت بررسی شده است که نشان می دهد دولت از مشترکان پرمصرف برق که ثروتمندان هستند، کمتر از کم مصرف ها و اقشار ضعیف هزینه دریافت می کند. همچنین بیش از 17 میلیون کولر آبی و گازی در کشور وجود دارد که گرید مصرف انرژِی آنها بیش از استاندارد جهانی است. علاوه بر مردم، بررسی ها نشان می دهد دولت طی سال های اخیر نیروگاه های تولید برق را به نسبت میزان مصرف کشور افزایش و ارتقا نداده است. هدررفت 12 درصدی برق در تاسیسات برق کشور نیز درحالی است که این میزان در کشورهای پیشرو حدود 5/4 درصد است. بر اساس بررسی «فرهیختگان» گرچه میزان صادرات برق ایران به کشورهای منطقه بیش از واردات از این کشورهاست،اما در تیرماه سال جاری ایران واردکننده برق بوده است، نه صادرکننده. درنهایت صادرات و واردات برق ایران با کشورهای منطقه صرفا تعامل است و نامش را نمی توان فروش برق به کشورهای دیگر گذاشت.دولت تولید برق را کم کرده است بررسی داده های آماری شرکت مادرتخصصی توانیر نشان می دهد طی 10 سال اخیر با وجود آنکه مصرف برق، تعداد مشترکین و سرانه مصرف برق در ایران رشد قابل توجهی داشته است، میزان تولید برق در ایران و سرمایه گذاری در تولید برق به نسبت مصرف کشور افزایش نیافته است، لذا در حال حاضر میزان حداکثر تقاضای مشترکان از حداکثر توان تولیدی شبکه کل کشور پیشی گرفته و شاهد خاموشی برق در شهر تهران و سایر نقاط کشور هستیم. بر این اساس گرچه روند قدرت نامی و عملی نیروگاه ها صعودی است، اما شیب آن از سال 91 به بعد کاهش یافته است، به طوری که قدرت نامی نیروگاه های تولید برق کشور در سال 83 حدود 37300 مگاوات بوده که این میزان در سال 96 به 78900 مگاوات رسیده است. همچنین قدرت عملی نیروگاه های تولید برق کشور نیز در سال 83 حدود 33802 مگاوات بوده که این میزان در سال 96 به 68471 مگاوات رسیده است. اما نکته قابل تأمل این است که رشد قدرت نامی و قدرت عملی نیروگاه های تولید برق کشور تا سال 89 سالانه بین هشت تا 10 درصد بوده که این میزان در سال 91 به 5.6 درصدی کاهش یافته است، اما از سال 92 تا پایان سال 96 رشد سالانه قدرت نامی و عملی نیروگاه های کشور، سالانه بین سه تا چهار درصد است و حتی در سال 94 این میزان به حدود 1/1 تا 1.3 درصد بوده است. چرا با وجود نیاز داخل، ایران برق صادر می کند؟ طی روزهای اخیر خبری در فضای مجازی به سرعت پخش شد که ایران با وجود کمبود برق را به کشورهای منطقه می فروشد. البته که اصل خبر صحیح است، اما آنچه در این خبر نادیده گرفته شده بود، میزان واردات و تبادل برق بین ایران و کشورهای منطقه است. بر این اساس داده های آماری نشان می دهد گرچه میزان صادرات سالانه برق ایران به کشورهای منطقه بیش از میزان واردات از آنهاست، دو نکته در این بین در محافل خبر مغفول مانده است، به طوری که اولا میزان صادرات برق ایران در قبال میزان مصرف و تولید برق بسیار ناچیز است و ثانیا ایران در روزهای اوج مصرف و به ویژه در تابستان، میزان واردات برق ایران از همسایگان، کمتر از صادرات برق به آنها است. نمودار پایانی به خوبی نشان دهنده این امر است. همان طور که گفته شد در روزهای اوج بار که ایران با قطعی برق مواجه است، آمارها نشان می دهد واردات برق ایران بیشتر از صادرات برق است، نتایج عملکرد سالانه شرکت توانیر نشان می دهد ایران در سال 87، 3876 مگاوات برق صادر کرده است که این میزان در سال 91 به 11هزار مگاوات، در سال 92 به 11هزار و 4500 مگاوات، در سال 93 و 94 به 9800 تا 9600 مگاوات و در سال 95 به 6600 مگاوات و درنهایت در سال 96 به 7800 مگاوات رسیده است. اما ایران طی سال های 89 تا 96 سالانه در قبال صادرات خود، بین 4200 تا 3000 مگاوات برق از کشورهای منطقه وارد کرده است که این موضوع نشان دهنده تبادل انرژی است و به آن معنا که برخی رسانه ها مدعی بودند مصداق ضرب المثل «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»، نیست. همچنین تفاوت میزان تبادل نیز به این معناست که در سایر فصل های سرد که مصرف برق کشور پایین است، ایران بخشی از برق مازاد بر نیاز خود را صادر کرده که قابل ذخیره نبوده و منطقی ترین روش، همان صادرات یا مصرف در بخش های دیگر چون صنعت و کشاورزی و... بوده است. ایمنی تولید برق ایران در مرز خطر است یکی از پارامترهای مهم برای تولید برق رعایت فاصله ایمن بین حداکثر تقاضای مصرفی با حداکثر توان تولید برق است. به عبارت دیگر این یک اصل اساسی در همه کشورهای جهان است که همواره میزان تولید حدود 10 درصد از میزان مصرف در اوج بار بیشتر باشد، اما بررسی «فرهیختگان» از داده های آماری شرکت توانیر نشان می دهد در سال های 84 تا 96، جز دو سال 90 و 91، در همه سال ها میزان تقاضای مصرفی در روزهای بحرانی سال بیش از حداکثر توان تولید شبکه بوده است. این مورد که در سال جاری نیز با شدت بیشتری رخ داده است، علاوه بر اینکه موجب خاموشی برق در کشور می شود با استفاده از تمام ظرفیت نیروگاهی کشور برای تولید برق موجب کاهش تولید، امنیت برق و فرسودگی زودهنگام نیروگاه ها و تاسیسات خواهد شد. بر این اساس در سال 83 بیشترین میزان تولید برق در اوج بار حدود 30 هزار و 754 مگاوات و پیک مصرف برق نیز 32 هزار و 302 مگاوات بوده که میزان مصرف حدود 1548 مگاوات بیشتر از توان تولید برق در همان زمان است. بررسی داده های آماری نشان می دهد طی 13 سال اخیر جز سه سال 86، 90 و 91 که میزان کمبود برق کمتر از 40۰0 مگاوات بوده، در همه سال ها همواره کمبود برق در اوج بار بین 1500 تا 2000 مگاوات بوده است و بیشترین میزان کمبود برق نیز مربوط به سال 87 با 3381 مگاوات است. در سال جاری نیز میزان مصرف برق در روز 11 تیر با شکستن رکورد مصرف لحظه ای برق به 56 هزار و 672 مگاوات رسید که این میزان، کمبود برق را به حدود 2000 مگاوات می رساند. با توجه به اینکه گفته شد میزان مصرف برق در اوج مصرف از میزان حداکثر توان تولید برق کمتر بود ...

ادامه مطلب  

علت خاموشی های اخیر چیست ؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، 11 تیر سال جاری بود که میزان مصرف برق کشور در اوج بار، با شکستن رکورد سال های قبل به 56 هزار و 672 مگاوات رسید، این میزان نسبت به تولید 52 هزار مگاواتی برق در سال جاری، حدود چهار هزار مگاوات بیشتر بود.ذکر این اعداد و ارقام تا زمانی که برق خانه های مردم به صورت زمان بندی قطع نشده بود یا تصویر یک نیسان آبی پر از مرغ های تلف شده را در فضای مجازی ندیده بودیم، شاید چندان مساله جدی ای نبود؛ اما حالا مسالهقطعی برق جدی است، چنان که هر روز بر اساس زمان بندی برق مناطق شهر تهران در ساعات گرم روز قطع می شود که این موضوع می تواند موجب نارضایتی مردم، افزایش خطر برای بیماران، کودکان، سالمندان، آسیب به بخش های تولیدی و هزینه های جبران ناپذیر دیگر شود.نتایج بررسی ها نشان می دهد که اگر مصرف برق کشور حدود 12 درصد کاهش نیابد، تابستان سال 97 را باید در قطعی مکرر برق بگذرانیم. بررسی داده های آماری نیز نشان می دهد در شرایط عادی حدود 33 درصد و در شرایط اوج بار، حدود 50 درصد از برق مصرفی کشور در بخش خانگی مصرف می شود. همچنین تفاوت اوج مصرف برق در زمستان و تابستان حدود 20 هزار مگاوات است که نشان دهنده نقش چشمگیر وسایل سرمایشی در افزایش مصرف برق در تابستان است. لذا این دو موضوع حاکی که دولت باید تمرکز خود را بر مدیریت مصرف خانگی به ویژه کاهش مصرف وسایل سرمایشی بگذارد.در این زمینه راهکارهایی در کوتاه مدت و بلندمدت بررسی شده است که نشان می دهد دولت از مشترکان پرمصرف برق که ثروتمندان هستند، کمتر از کم مصرف ها و اقشار ضعیف هزینه دریافت می کند. همچنین بیش از 17 میلیون کولر آبی و گازی در کشور وجود دارد که گرید مصرف انرژِی آنها بیش از استاندارد جهانی است.علاوه بر مردم، بررسی ها نشان می دهد دولت طی سال های اخیر نیروگاه های تولید برق را به نسبت میزان مصرف کشور افزایش و ارتقا نداده است. هدررفت 12 درصدی برق در تاسیسات برق کشور نیز درحالی است که این میزان در کشورهای پیشرو حدود 5/4 درصد است. بر اساس بررسی «فرهیختگان» گرچه میزان صادرات برق ایران به کشورهای منطقه بیش از واردات از این کشورهاست،اما در تیرماه سال جاری ایران واردکننده برق بوده است، نه صادرکننده. درنهایت صادرات و واردات برق ایران با کشورهای منطقه صرفا تعامل است و نامش را نمی توان فروش برق به کشورهای دیگر گذاشت.دولت تولید برق را کم کرده استبررسی داده های آماری شرکت مادرتخصصی توانیر نشان می دهد طی 10 سال اخیر با وجود آنکه مصرف برق، تعداد مشترکین و سرانه مصرف برق در ایران رشد قابل توجهی داشته است، میزان تولید برق در ایران و سرمایه گذاری در تولید برق به نسبت مصرف کشور افزایش نیافته است، لذا در حال حاضر میزان حداکثر تقاضای مشترکان از حداکثر توان تولیدی شبکه کل کشور پیشی گرفته و شاهد خاموشی برق در شهر تهران و سایر نقاط کشور هستیم.بر این اساس گرچه روند قدرت نامی و عملی نیروگاه ها صعودی است، اما شیب آن از سال 91 به بعد کاهش یافته است، به طوری که قدرت نامی نیروگاه های تولید برق کشور در سال 83 حدود 37300 مگاوات بوده که این میزان در سال 96 به 78900 مگاوات رسیده است. همچنین قدرت عملی نیروگاه های تولید برق کشور نیز در سال 83 حدود 33802 مگاوات بوده که این میزان در سال 96 به 68471 مگاوات رسیده است. اما نکته قابل تأمل این است که رشد قدرت نامی و قدرت عملی نیروگاه های تولید برق کشور تا سال 89 سالانه بین هشت تا 10 درصد بوده که این میزان در سال 91 به 5.6 درصدی کاهش یافته است، اما از سال 92 تا پایان سال 96 رشد سالانه قدرت نامی و عملی نیروگاه های کشور، سالانه بین سه تا چهار درصد است و حتی در سال 94 این میزان به حدود 1/1 تا 1.3 درصد بوده است.چرا با وجود نیاز داخل، ایران برق صادر می کند؟طی روزهای اخیر خبری در فضای مجازی به سرعت پخش شد که ایران با وجود کمبود برق را به کشورهای منطقه می فروشد. البته که اصل خبر صحیح است، اما آنچه در این خبر نادیده گرفته شده بود، میزان واردات و تبادل برق بین ایران و کشورهای منطقه است.بر این اساس داده های آماری نشان می دهد گرچه میزان صادرات سالانه برق ایران به کشورهای منطقه بیش از میزان واردات از آنهاست، دو نکته در این بین در محافل خبر مغفول مانده است، به طوری که اولا میزان صادرات برق ایران در قبال میزان مصرف و تولید برق بسیار ناچیز است و ثانیا ایران در روزهای اوج مصرف و به ویژه در تابستان، میزان واردات برق ایران از همسایگان، کمتر از صادرات برق به آنها است. نمودار پایانی به خوبی نشان دهنده این امر است.همان طور که گفته شد در روزهای اوج بار که ایران با قطعی برق مواجه است، آمارها نشان می دهد واردات برق ایران بیشتر از صادرات برق است، نتایج عملکرد سالانه شرکت توانیر نشان می دهد ایران در سال 87، 3876 مگاوات برق صادر کرده است که این میزان در سال 91 به 11هزار مگاوات، در سال 92 به 11هزار و 4500 مگاوات، در سال 93 و 94 به 9800 تا 9600 مگاوات و در سال 95 به 6600 مگاوات و درنهایت در سال 96 به 7800 مگاوات رسیده است. اما ایران طی سال های 89 تا 96 سالانه در قبال صادرات خود، بین 4200 تا 3000 مگاوات برق از کشورهای منطقه وارد کرده است که این موضوع نشان دهنده تبادل انرژی است و به آن معنا که برخی رسانه ها مدعی بودند مصداق ضرب المثل «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»، نیست.همچنین تفاوت میزان تبادل نیز به این معناست که در سایر فصل های سرد که مصرف برق کشور پایین است، ایران بخشی از برق مازاد بر نیاز خود را صادر کرده که قابل ذخیره نبوده و منطقی ترین روش، همان صادرات یا مصرف در بخش های دیگر چون صنعت و کشاورزی و... بوده است.ایمنی تولید برق ایران در مرز خطر استیکی از پارامترهای مهم برای تولید برق رعایت فاصله ایمن بین حداکثر تقاضای مصرفی با حداکثر توان تولید برق است. به عبارت دیگر این یک اصل اساسی در همه کشورهای جهان است که همواره میزان تولید حدود 10 درصد از میزان مصرف در اوج بار بیشتر باشد، اما بررسی «فرهیختگان» از داده های آماری شرکت توانیر نشان می دهد در سال های 84 تا 96، جز دو سال 90 و 91، در همه سال ها میزان تقاضای مصرفی در روزهای بحرانی سال بیش از حداکثر توان تولید شبکه بوده است.این مورد که در سال جاری نیز با شدت بیشتری رخ داده است، علاوه بر اینکه موجب خاموشی برق در کشور می شود با استفاده از تمام ظرفیت نیروگاهی کشور برای تولید برق موجب کاهش تولید، امنیت برق و فرسودگی زودهنگام نیروگاه ها و تاسیسات خواهد شد.بر این اساس در سال 83 بیشترین میزان تولید برق در اوج بار حدود 30 هزار و 754 مگاوات و پیک مصرف برق نیز 32 هزار و 302 مگاوات بوده که میزان مصرف حدود 1548 مگاوات بیشتر از توان تولید برق در همان زمان است.بررسی داده های آماری نشان می دهد طی 13 سال اخیر جز سه سال 86، 90 و 91 که میزان کمبود برق کمتر از 40۰0 مگاوات بوده، در همه سال ها همواره کمبود برق در اوج بار بین 1500 تا 2000 مگاوات بوده است و بیشترین میزان کمبود برق نیز مربوط به سال 87 با 3381 مگاوات است. در سال جاری نیز میزان مصرف برق در روز 11 تیر با شکستن رکورد مصرف لحظه ای برق به 56 هزار و 672 مگاوات رسید که این میزان، کمبود برق را به حدود 2000 مگاوات می رساند.با توجه به اینکه گفته شد میزان مصرف برق در اوج مصرف از میزان حداکثر توان تولید برق کمتر بوده است، شاید این سوال پیش بیاید که چرا برق در همه این سال ها قطع نشده است؟ ...

ادامه مطلب  

دانلود lucky patcher - نرم افزار موبایل حذف لایسنس برنامه ها  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: lucky patcher حذف لایسنس برنامه ها download lucky patcher download lucky patcher for android lucky patcher for android دانلود lucky patcher دانلود lucky patcher برای اندروید lucky patcher برای اندروید نرم افزار lucky patcher برای اندروید حذف لایسنس برنامه ها نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها نرم افزار lucky patcher برای htc نرم افزار lucky patcher برای samsung نرم افزار lucky patcher برای motorola نرم افزار lucky patcher برای سامسونگ نرم افزار lucky patcher برای اچ تی سی نرم افزار lucky patcher برای موتورولا نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها برای htc نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها برای samsung نرم افزار حذف لایسنس برنامه ها برای motorola نرم افزار حذف لایسنس ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger - نرم افزار موبایل چت گروهی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود instagram - نرم افزار موبایل اینستاگرام  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: اینستاگرام instagram download اینستاگرام download اینستاگرام for android اینستاگرام for android دانلود اینستاگرام دانلود اینستاگرام برای اندروید اینستاگرام برای اندروید نرم افزار اینستاگرام برای اندروید instagram نرم افزار instagram نرم افزار اینستاگرام برای htc نرم افزار اینستاگرام برای samsung نرم افزار اینستاگرام برای motorola نرم افزار اینستاگرام برای سامسونگ نرم افزار اینستاگرام برای اچ تی سی نرم افزار اینستاگرام برای موتورولا نرم افزار instagram برای htc نرم افزار ins ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود hill climb racing - بازی موبایل صعود به تپه  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: hill climb racing صعود به تپه download hill climb racing download hill climb racing for android hill climb racing for android دانلود hill climb racing دانلود hill climb racing برای اندروید hill climb racing برای اندروید بازی hill climb racing برای اندروید صعود به تپه بازی صعود به تپه بازی hill climb racing برای htc بازی hill climb racing برای samsung بازی hill climb racing برای motorola بازی hill climb racing برای سامسونگ بازی hill climb racing برای اچ تی سی بازی hill climb racing برای موتورولا بازی صعود به تپه برای htc بازی صعود به تپه برای samsung بازی صعود به تپه برای motorola بازی صعود به تپه برای سامسونگ بازی صعود به تپه برای اچ تی سی بازی صعود به تپه برای موتورولا بازی صعو ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger - نرم افزار موبایل چت گروهی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود flipboard - نرم افزار موبایل خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: flipboard خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان download flipboard download flipboard for android flipboard for android دانلود flipboard دانلود flipboard برای اندروید flipboard برای اندروید نرم افزار flipboard برای اندروید خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان نرم افزار خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان نرم افزار flipboard برای htc نرم افزار flipboard برای samsung نرم افزار flipboard برای motorola نرم افزار flipboard برای سامسونگ نرم افزار flipboard برای اچ تی سی نرم افزار flipboard برای موتورولا نرم افزار خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان برای htc نرم افزار خواندن خبرها و رویدادهای مهم جهان برای samsung نرم افزار خواندن خبرها و ر ...

ادامه مطلب  

دانلود temple run 2 - بازی موبایل فرار از معبد 2  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: temple run 2 فرار از معبد 2 download temple run 2 download temple run 2 for android temple run 2 for android دانلود temple run 2 دانلود temple run 2 برای اندروید temple run 2 برای اندروید بازی temple run 2 برای اندروید فرار از معبد 2 بازی فرار از معبد 2 بازی temple run 2 برای htc بازی temple run 2 برای samsung بازی temple run 2 برای motorola بازی temple run 2 برای سامسونگ بازی temple run 2 برای اچ تی سی بازی temple run 2 برای موتورولا بازی فرار از معبد 2 برای htc بازی فرار از معبد 2 برای samsung بازی فرار از معبد 2 برای motorola بازی فرار از معبد 2 برای سامسونگ بازی فرار از معبد 2 برای اچ تی سی بازی فرار از معبد 2 برای موتورولا بازی فرار از معبد 2 برای htc باز ...

ادامه مطلب  

دانلود soundhound - نرم افزار موبایل تشخیص آهنگ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: soundhound تشخیص آهنگ download soundhound download soundhound for android soundhound for android دانلود soundhound دانلود soundhound برای اندروید soundhound برای اندروید نرم افزار soundhound برای اندروید تشخیص آهنگ نرم افزار تشخیص آهنگ نرم افزار soundhound برای htc نرم افزار soundhound برای samsung نرم افزار soundhound برای motorola نرم افزار soundhound برای سامسونگ نرم افزار soundhound برای اچ تی سی نرم افزار soundhound برای موتورولا نرم افزار تشخیص آهنگ برای htc نرم افزار تشخیص آهنگ برای samsung نرم افزار تشخیص آهنگ برای motorola نرم افزار تشخیص آهنگ برای سامسونگ نرم افزار تشخیص آهنگ برای اچ تی سی نرم افزار تشخیص آهنگ برای موتورول ...

ادامه مطلب  

دانلود archos video player - نرم افزار موبایل پخش کننده فیلم  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: archos video player پخش کننده فیلم download archos video player download archos video player for android archos video player for android دانلود archos video player دانلود archos video player برای اندروید archos video player برای اندروید نرم افزار archos video player برای اندروید پخش کننده فیلم نرم افزار پخش کننده فیلم نرم افزار archos video player برای htc نرم افزار archos video player برای samsung نرم افزار archos video player برای motorola نرم افزار archos video player برای سامسونگ نرم افزار archos video player برای اچ تی سی نرم افزار archos video player برای موتورو ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger - نرم افزار موبایل چت گروهی  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition v1.1.0.4 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود minecraft - pocket edition v1.1.0.9 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: minecraft - pocket edition ساخت و ساز download minecraft - pocket edition download minecraft - pocket edition for android minecraft - pocket edition for android دانلود minecraft - pocket edition دانلود minecraft - pocket edition برای اندروید minecraft - pocket edition برای اندروید بازی minecraft - pocket edition برای اندروید ساخت و ساز بازی ساخت و ساز بازی minecraft - pocket edition برای htc بازی minecraft - pocket edition برای samsung بازی minecraft - pocket edition برای motorola بازی minecraft - pocket edition برای سامسونگ بازی minecraft - pocket edition برای اچ تی سی بازی minecraft - pocket edition برای موتورولا بازی ساخت و ساز برای htc بازی ساخت و ساز برای samsung بازی ساخت و ساز برای motorola بازی ساخت و ساز برای سامسونگ بازی ساخت ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger v2.17.174 - نرم افزار موبایل چت گروهی واتس آ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود subway surfers v1.71.1 + mod  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: subway surfers فرار در مترو download subway surfers download subway surfers for android subway surfers for android دانلود subway surfers دانلود subway surfers برای اندروید subway surfers برای اندروید بازی subway surfers برای اندروید فرار در مترو بازی فرار در مترو بازی subway surfers برای htc بازی subway surfers برای samsung بازی subway surfers برای motorola بازی subway surfers برای سامسونگ بازی subway surfers برای اچ تی سی بازی subway surfers برای موتورولا بازی فرار در مترو برای htc بازی فرار در مترو برای samsung بازی فرار در مترو برای motorola بازی فرار در مترو برای سامسونگ بازی فرار در مترو برای اچ تی سی بازی فرار در مترو برای موتورولا بازی فرار در مترو برای ht ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger v2.17.196 - نرم افزار موبایل چت گروهی واتس آ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

دانلود whatsapp messenger v2.17.200 - نرم افزار موبایل چت گروهی واتس آ  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: whatsapp messenger چت گروهی download whatsapp messenger download whatsapp messenger for android whatsapp messenger for android دانلود whatsapp messenger دانلود whatsapp messenger برای اندروید whatsapp messenger برای اندروید نرم افزار whatsapp messenger برای اندروید چت گروهی نرم افزار چت گروهی نرم افزار whatsapp messenger برای htc نرم افزار whatsapp messenger برای samsung نرم افزار whatsapp messenger برای motorola نرم افزار whatsapp messenger برای سامسونگ نرم افزار whatsapp messenger برای اچ تی سی نرم افزار whatsapp messenger برای موتورولا نرم افزار چت گروهی برای htc نرم افزار چت گروهی برای samsung نرم افزار چت گروهی برای motorola نرم افزار چت گروهی برای سامسونگ نرم افزار چت گروهی برای ...

ادامه مطلب  

غرش مهیب هالک در هالیوود+تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
جدول فروش هفتگی سینمای هالیوود موسوم به باکس آفیس با اعلام صدرنشینی قدرتمندانه فیلم سینمایی "ثور- راگناروک" منتشر شد.به گزارش شفاف، جدول فروش هفتگی سینمای هالیوود موسوم به باکس آفیس با اعلام صدرنشینی قدرتمندانه فیلم سینمایی "ثور- راگناروک" منتشر شد. این فیلم توانست گیشه بی رمق این روزهای هالیوود را جان بخشیده و با اختلاف ده برابری در فروش نسبت به فیلم دوم در جایگاه اول قرار بگیرد. فیلم سینمایی "کریسمس بد مادران" نیز که اولین هفته از اکران خود را پشت سر گذاشته، دومین فیلم در جدول فروش هفتگی سینمای هالیوود است.ثور- راگناروکفیلم سینمایی "ثور" به کارگردانی "تایکا وایتیتی" طوفان هالیوود در گیشه پیش بینی شده بود در اولین هفته توانست تمام پیش بینی ها را به واقعیت تبدیل کند. ثور در هفته اول 121 میلیون دلار فروش داشت.این فیلم دنباله ای بر فیلم های ثور (2011) و ثور: دنیای تاریک (2013) محسوب می شود و همچنین هفدهمین فیلم در فهرست فیلم های دنیای سینمایی مارول به شمار می رود.در این فیلم بازیگرانی همچون "کریس همسورث"، "تام هیدلستون"، "مارک روفالو"، "ری استیونسون"، "ادریس البا"، "آنتونی هاپکینز"، "کیت بلانشت"، "تسا تامپسون"، "جف گلدبلوم"، "کارل اوربان" و "مارک روفالو" ایفای نقش می کنند.فیلم سینمایی "جیگساو" در ژانر وحشت و به کارگردانی "پیتر گولد فینگر" دومین هفته از اکران خود را با فروش 6.7 میلیون دلاری به پایان رساند تا در رتبه سوم قرار گیرد.پس از اینکه در سطح شهر تعدادی جسد با کشتاری وحشیانه کشف می شد، تحقیقات در این زمینه آغاز می گردد و سرنخ ها به فردی ملقب به جیگساو می رسد که گمان می رفت سالها پیش مرده باشد.مایکل و پیتر اسپریگ نگارش فیلمنامه این فیلم ترسناک را بر عهده داشته و کمپانی پارامونت به عنوان پخش کننده آن معرفی شده است. واژه جیگساو برای اکثر علاقه مندان به سینما یادآور شخصیت اصلی مجموعه فیلم های اره استکه به تازگی ساخت قسمت هشتم آن نیز آغاز شده است.توبین بل، وورا واندولت، مت پاسمور، امیلی اندرسون، بونی سئو و تینا جانگ از جمله بازیگرانی هستند که در "جیگساو" به ایفای نقش می پردازند.جاش استالبرگ و پیت گلدفینگر نگارش فیلمنامه هشتمین نسخه از اره را برعهده داشته و کارگردانی آن را مایکل و پیتر اسپیریگ انجام داده اند.این فیلم در ادامه مجموعه فیلم های اره است و داستان آن حدود یک دهه پس از مرگ جیگ ساو و تحقیقات درباره ادامه قتل ها رخ می دهد.بوو - ساخته شده از هالووینفیلم سینمایی "بوو 2" به کارگردانی "تیلر پری" از 20 اکتبر 2017 اکران بین المللی خود را آغاز کرد و در سومین هفته از اکران با فروشی معادل 4.7 میلیون دلار رتبه چهارم باکس آفیس شد.این تنها کمتر یکسال پس از اکران نسخه یک آن به چرخه اکران اضافه شده و انتظار می رود با توجه به مضمون کمدی و ترسناک خود و اینکه هزی ...

ادامه مطلب  

اکشن فتوشاپ افکت ابر و رعد و برق celestial lightning photoshop action  

درخواست حذف این مطلب
اکشن فتوشاپ افکت ابر و رعد و برق celestial lightning photoshop action یکی از بهترین افکت های رعد و برق را در کمترین زمان ممکن روی عکس های شما ایجاد می کند. این اکشن به همراه پترن و براش فتوشاپ عرضه شده و قبل از استفاده از آن باید پترن و براش را نصب کنید. [ ...

ادامه مطلب  

به بهانه رعد و برق اخیر در تهران؛ نگاهی به این پدیده زیبا اما خطرناک  

درخواست حذف این مطلب
شرایط اقلیمی کشور ما به گونه ای است که سالانه موارد متعددی از رعد و برق در آن رخ می دهد و روز گذشته نیز برخی ساکنان پایتخت شاهد برخورد نسبتا طولانی یکی از این صاعقه ها به برج میلاد بودند.برخورد رعد و برق به سطح زمین سالانه باعث کشته شدن چندین نفر از هموطنان ما می شود به گونه ای که در اردیبهشت ماه گذشته ۶ مورد فوتی بر اثر وقوع این پدیده طبیعی ثبت شده است. در ادامه مطلب به دلایل شکل گیری، انواع مختلف و پیامدهای رعد و برق اشاره شده است.دلایل وقوع رعد و برقرعد و برق تخلیه الکتریکی است که به خاطر عدم تعادل بین ابرهای طوفانی و زمین یا بین ابرها به وجود می آید. رعد و برقدر طول طوفان ذرات برخورد کننده باران، تگرگ یا برف عدم تعادل بین ابر و زمین را افزایش داده و اغلب بارهای منفی به بخش پایین تر ابر سقوط می کنند. در نتیجه اشیاء مختلف روی زمین از قبیل درخت، ساختمان های مرتفع یا خود زمین بار مثبت را دریافت کرده و طبیعت با برقراری یک جریان چند هزار آمپری در یک چشم بر هم زدن، تعادل از دست رفته را بازمی گرداند.صاعقه حرارت فوق العاده بالایی دارد و گاهی اوقات هوای اطراف را تا پنج برابر سطح خورشید داغ می کند. این دما به قدری زیاد است که هوای اطراف را سریعا منبسط کرده و به ارتعاش وامی دارد و نتیجه آن غرش بلندی است که چند ثانیه پس از وقوع رعد و برق به گوش می رسد.انواع رعد و برقمتداول ترین نوع رعد و برق بین لایه های مختلف یک ابر یا بین چندین ابر مختلف دارای بار الکتریکی مخالف به وقوع می پیوندد. برخی دیگر از این پدیده ها بین ابر و سطح زمین برقرار می شود که بر اساس آمارهای رسمی تعداد آن در سراسر جهان برابر صد مو ...

ادامه مطلب  

دانلود no man's sky: next + update v1.51-codex  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: دانلود no man's sky: next برای ویندوز, دانلود نسخه ویندوز بازی no man's sky: next , دانلود آسمان هیچکس: آینده برای ویندوز, دانلود نسخه ویندوز بازی آسمان هیچکس: آینده , دانلود no man's sky: next برای کامپیوتر , دانلود نسخه کامپیوتر بازی no man's sky: next , دانلود آسمان هیچکس: آینده برای کامپیوتر , دانلود نسخه کامپیوتر بازی آسمان هیچکس: آینده , دانلود آسمان هیچکس: آینده برای windows , دانلود نسخه windows بازی آسمان هیچکس: آینده , دانلود no man's sky: next برای windows , دانلود نسخه windows بازی no man's sky: next , دانلود آسمان هیچکس: آینده برای pc , دانلود نسخه pc بازی آسمان هیچکس: آینده , دانلود no man's sky: next برای pc , دانلود نسخه کرک شده بازی no man's sky: next برای ویندوز, دانلود نسخه کرک شده بازی no man's sky: next برای کامپیوتر, دانلود نسخه کرک شده بازی آسمان هیچکس: آینده برای ویندوز, دانلود نسخه کرک شده بازی آسمان هیچکس: آینده برای کامپیوتر, دانلود نسخه کم حجم بازی no man's sky: next برای ویندوز, دانلود نسخه کم حجم بازی no man's sky: next برای کامپیوتر, دانلود نسخه کم حجم بازی آسمان هیچکس: آینده برای ویندوز, دانلود نسخه کم حجم بازی آسمان هیچکس: آینده برای کامپیوتر, , download no man's sky: next for windows, download no man's sky: next for pc, download no man's sky: next game for windows, download no man's sky: next full dlc, download no man's sky: next free, download no man's sky: next cracked, no man's sky: next direct download link, no man's sky: next crack, no man's sky: next keygen, no man's sky: next patch, no man's sky: next serial, no man's sky: next license, no man's sky: next torrent, nhkg,n fhcd no man's sky: next, دانلود no man's sky: next, داونلود, دانلد, بازی no man's sky: next, گیم no man's sky: next, کرک no man's sky: next, شماره سریال, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود بازی no man's sky: next برای ویندوز, دانلود بازی no man's sky: next برای کامپیوتر, دانلود بازی no man's sky: next برای pc, دانلود گیم no man's sky: next, دانلود رایگان بازی no man's sky: next, دانلود بازی no man's sky: next با لینک مستقیم, دانلود رایگان بازی no man's sky: next با لینک مستقیم, داونلود بازی no man's sky: next, دانلد بازی no man's sky: next, دریافت no man's sky: next, download آسمان هیچکس: آینده, crack آسمان هیچکس: آینده, keygen آسمان هیچکس: آینده, patch آسمان هیچکس: آینده, serial آسمان هیچکس: آینده, دانلود آسمان هیچکس: آینده, بازی آسمان هیچکس: آینده برای ویندوز, بازی آسمان هیچکس: آینده برای کامپیوتر, کرک آسمان هیچکس: آینده, آسمان هیچکس: آینده فول لایسنس, شماره سریال آسمان هیچکس: آینده, کیجن آسمان هیچکس: آینده, دریافت لایسنس رایگان آسمان هیچکس: آینده, لایسنس آسمان هیچکس: آینده, دانلود بازی آسمان هیچکس: آینده, داونلود آسمان هیچ ...

ادامه مطلب  

تصمیم گیری دولت به نفع مشترکان پرمصرف/ کم مصرف ها همچنان زیر فشار  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، چالش تولید کافی برق در سال جاری، همه بخش ­های کشور، به خصوص تولید را تحت تاثیر قرار داده و قطعا یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با این چالش، کنترل مصرف بخش خانگی است. اما سوال مهم این است که آیا همه مشترکان خانگی را پرمصرف ها تشکیل می دهند یا تنها بخشی از جامعه پرمصرف بوده و با مصارف بی­ رویه چالش ساز می­ شوند؟همایون حائری، معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو، به تازگی به این پرسش مهم این گونه پاسخ داد: «۹۰ درصد مشترکین برق کشور، زیر الگو، برق مصرف می کنند و زمانی که تعرفه ها اصلاح شود ۱۰ درصد باقی مانده نیز در سطح کشور، باید قیمت حقیقی برق را بپردازند». به همین دلیل به نظر می ­رسد این وزارتخانه عزم جدی دارد تا قیمت برق مشترکان پرمصرف خانگی را واقعی سازد. اما به راستی این امر تحقق پیدا می کند؟افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق به نفع پرمصرف هادر اسفندماه سال ۱۳۹۲ وزارت نیرو توانست مجوز ۲۴ درصدی افزایش قیمت برق را از هیات دولت دریافت کند. این وزارتخانه پس از دریافت مجوز، چند سناریو را برای افزایش بهای برق در پیش رو داشت. ساده ­ترین راه ممکن این بود که افزایش قیمت را در همه بخش ها اعم از خانگی، صنعتی و کشاورزی به طور یکسان اعمال کند. اما از آنجایی که بر خلاف کشورهای پیشرفته، قیمت برق صنعتی ایران گران تر از بخش خانگی بود، در درجه اول این وزارتخانه تصمیم گرفت که متوسط بهای برق خانگی را ۵۰ درصد و بخش صنعتی را ۱۰ درصد افزایش دهد. این شیوه افزایش قیمت منجر به حمایت از بخش تولید شده و زمینه رونق این بخش را برای سال­ های آتی فراهم می نمود. همچنین در اسفندماه سال ۹۲، میزان برق خانگی به طور یکسان بر همه اعمال نشد؛ بلکه شیوه افزایش قیمت به­ گونه ­ای بود که مشترکین پرمصرف با درصد افزایش قبض بیشتری روبه­ رو شدند؛ اما پس از زمان کوتاهی این اقدام توسط رییس جمهور وقت باطل و درصد افزایش قیمت برق برای همه مشترکین و حتی بخش خانگی و صنعت یکسان و برابر ۲۴ درصد در نظر گرفته شد. علاوه بر این با ایجاد یک قید مبنی بر«حفظ ساختار تعرفه» در مصوبات سالانه، دست وزارت نیرو برای افزایش بیشتر بهای برق مشترکین پرمصرف تا امروز بسته شد. تعرفه­ های برق در سال ۹۲ و اسفندماه این سال در جدول زیر آورده شده است.درباره لغوشدن این تصمیم وزارت نیرو از سوی دولت دلایل مختلفی گفته شده است. ابراهیم شاه حسینی، کارشناس انرژی علت لغو تصمیم وزارت نیرو را به دو محور تقسیم کرد و توضیح داد: برخی علت لغو تصمیم وزارت نیرو را فشار اقشار مرفه به دولت می ­دانند؛ چرا که «صدای پرمصرف ها بلندتر و نفوذ آن ها در لایه های تصمیم سازی بیشتر است».در نتیجه وقتی قیمت برق به نحوی تغییر می­ کند که مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت زیادی مواجه می ­شوند، مخالفت ­های زیادی با اقدام دولت ایجاد می ­شود.وی افزود: برخی دیگر نیز اعلام کرده ­اند که این تصمیم بر همه مردم فشار آورده و به همین دلیل رییس جمهوری دستور به ابطال قبوض برق داد. درباره نظر این گروه باید گفت که اگر بنا به حمایت اقشار ضعیف و کم مصرف جامعه بود، پس چرا درصد افزایش قبض به طور یکسان برای همه اعمال شد؟ درحالی که می ­شد برای حمایت از مشترکان کم­ مصرف، بهای برق این گروه ثابت بماند یا اینکه فقط اندکی افزایش یابد.بر اساس گفته های این کارشناس انرژی، چرا وقتی همه مردم مشمول ۲۴ درصدی افزایش قیمت شدند، هیات دولت و تیم اقتصادی اعتراض نکردند؟ در نتیجه می توان گفت مشکل ابطال قبوض به خاطر عموم مردم نبوده؛ بلکه به نظر می رسد سرو صدا و وارد آوردن فشار بخشی از اقشار مرفه به دولت، باعث ابطال قبوض برق شده است.افزایش بی ثمر قیمت هاشاه حسینی با اشاره به قید «حفظ ساختار تعرفه» از سمت هیات دولت، ادامه داد: طی سال های ۹۳ تا ۹۷ ، چهار مرتبه تعرفه­ های برق به میزان ۲۴ ، ۱۰ ، ۱۰ و ۷.۵ درصد در بخش خانگی افزایش پیدا کرد، اما در هر چهار مرتبه تفاوتی بین مشترکین کم­ مصرف و پرمصرف دیده نشد. این شیوه افزایش قیمت در حالی صورت می ­گیرد که نه می تواند به صورت قابل توجه بر درآمدهای وزارت نیرو بیفزاید و نه منجر به کاهش مصرف برق می ­شود. مطلبی که اخیرا معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو نیز به آن اشاره کرد.تجربه های بین المللی چه می گوید؟تمایز بین مشترکین پرمصرف و کم­ مصرف یکی از فاکتورهای مهم افزایش قیمت برق است که مکررا در کشورهای پیشرفته تجربه شده است. به خصوص زمانی که بحران برق وجود داشته باشد یا اینکه قیمت­ های برق واقعی نبوده و یارانه­ ای هم باشد. در اینجا به سه نمونه اشاره می­ شود: آمریکا در ایالت کالیفرنیا و هم زمان با بحران برق و انرژی، شرکت sce با مجوز رگولاتور انرژی آمریکا تصمیم به افزایش برق مشترکین خود گرفت. طی سه مرتبه افزایش قیمت بین سال­ های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی، مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت ­های بسیار بیشتری نسبت به مشترکین کم­ مصرف مواجه شدند. به طوری که در سال ۲۰۰۱ میلادی بهای برق مشترکین کم ­مصرف ثابت، در سال ۲۰۰۲ میلادی تنها ۱۷ درصد و در سال ۲۰۰۶ میلادی حدود ۳ درصد به تعرفه ­های برق این مشترکین افزوده شد. اما افزایش برق مشترکین پرمصرف در همین سال­ ها به ترتیب برابر با ۴۷ درصد، ۷۹ درصد و ۸۳ درصد بود.واضح است که سیاست افزایش قیمت برق در ...

ادامه مطلب  

هر مشترک چقدر پول برق می دهد؟  

درخواست حذف این مطلب
معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو گفت: براساس آمار سازمان حسابررسی کشور وزارت نیرو با احتساب سال ۱۳۹۵ و ۱۳۸۸، ۳۰ هزار میلیارد تومان طلب از دولت دارد.به گزارش صبحانه، هوشنگ فلاحتیان امروز در نشستی خبری در خصوص میزان طلب و بدهی وزارت نیرو، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که مابه التفاوت قیمت تمام شده و هزینه ای که بابت هر کیلووات ساعت مصرف از سوی مشترکان انجام می شود، از طریق یک ردیف در بودجه از سوی دولت برای وزارت نیرو جبران شود، اما این امر چندان تحقق نیافت و به همین خاطر نیز ما در حال حاضر حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار هستیم. وی گفت: بر اساس ارقام سازمان حسابرسی طلب وزارت نیرو از دولت از محل مابه التفاوت قیمت تمام شده و هزینه دریافتی از مشترکین از سال ۱۳۸۵ (به جز سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۵) تا امروز حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است که با احتساب دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۵ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.معاون برق و انرژی وزیر نیرو ادامه داد: اخیراً در جلسه شورای عالی انرژی برای تشویق سرمایه گذاران جهت روی آوردن به استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت برق مصوبه ای تصویب شد که براساس قرار شد میزان پولی که از محل صرفه جویی در مصرف برق پس انداز می شود به این سرمایه گذاران پرداخت شود.۶۷ درصد از مشترکان کمتر از ۱۵ هزار تومان پول برق می دهندفلاحتیان اظهار کرد: در زمان حاضر ۵۱ درصد مصرف کنندگان برق ماهانه کمتر از ۸۸۰۰ تومان و ۶۷ درصد مشترکانن نیز کمتر از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بابت استفاده از برق هزینه می کنند، بنابراین انگیزه کافی برای مدیریت مصرف از سوی مشترکین وجود ندارد.وی ادامه داد: در زمان حاضر ۵۱ درصد مصرف کنندگان برق ماهانه کمتر از ۸۸۰۰ تومان و ۶۷ درصد مشترکان نیز کمتر از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بابت استفاده از برق هزینه می کنند، بنابراین انگیزه کافی برای مدیریت مصرف از سوی مشترکان وجود ندارد.ضرر ۴۰ تومانی صنعت برق در هر کیلووات ساعتبه گفته معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در حال حاضر با احتساب هزینه تبدیل انرژی، تولید، توزیع و انتقال هر کیلووات ساعت برق حدود ۱۱۰ تومان است، در حالی که پولی که از مشترکان بابت هر کیلووات ساعت مصرف گرفته می شود حدود ۶۶ تومان است.فلاحتیان افزود: مسلماً در چنین شرایطی نمی توان انتظار صرفه جویی و مدیریت مصرف از سوی مشترکان را داشت، به همین خاطر است که ما شاهدیم در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مصرف برق حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۱ درصد مصرف کنندگان برق کمتر از ۸۸۰۰ تومان ماهیانه بابت استفاده از برق هزینه می کنند و ۶۷ درصد مشترکان نیز کمتر از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان ماهانه بابت استفاده از برق هزینه می کنند، بنابراین این امر نشان می دهد که انگیزه کافی برای مدیریت مصرف از سوی مشترکان وجود ندارد.رشد ۷ درصدی مصرف برقمعاون برق و انرژی وزیر نیرو خاطرنشان کرد: آمارها نشان می دهد پیک مصرف برق در سال جاری نسبت به پیک سال گذشته حدود ۷.۲ درصد رشد داشته است که اگر بخواهیم این میزان افزایش مصرف را پوشش دهیم بایستی سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان در صنعت برق سرمایه گذاری صورت گیرد.فلاحتیان تاکید کرد: این در حالی است که کل درآمد صنعت از محل فروش برق در سال گذشته حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.وی در ادامه در مورد مدیریت مصرف برق در تابستان جاری، گفت: در پیک تابستان سال جاری موفق شدیم حدود ۴۵۰۰ مگاوات را از طریق شیوه های مختلف از جمله انعقاد قرارداد با کشاورزان و مراکز صنعتی جهت انتقال زمان مصرف برق خود به ساعت های خارج از پیک، صرفه جویی کنیم.معاون برق و انرژی وزیر نیرو بیان کرد: استراتژی ما این است با توسعه نصب کنتورهای هوشمند تعامل دو طرفه با مشترکین بخش کشاورزی را گسترش داده و تا حد زیادی از مصرف بی رویه برق در زمان پیک جلوگیری کنیم.فلاحتیان تصریح کرد: اگر بتوانیم ساعت های پیک تابستان را که بین ۲۰۰ تا ۷۲۰ ساعت است را از نظر مصرف مدیریت کنیم در بخش اعظمی از سرمایه های کشور در صنعت برق صرفه جویی می شود.مصرف بیش از اندازه برق در تهرانوی اضافه کرد: پیک بار تهران در سال جاری حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ مگاوات بوده است در حالی که پیک سال گذشته برابر با ۹ هزار و ۲۰۰ مگاوات بوده است و این یعنی اینکه حدود ۱۰۰۰ مگاوات پیک تهران در یک سال گذشته افزایش داشته است.معاون برق و انرژی وزیر نیرو تاکید کرد: این در حالی است که اوج مصرف برق در بسیاری از استان های کشور کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات است؛ چنانچه چنین روندی ادامه یابد لازم است سالانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بخش انتقال و توزیع و حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان در بخش تولید تنها در شهر تهران سرمایه گذاری کرد.فلاحتیان خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار مگاوات موافقت نامه با شرکت های خصوصی داخلی برای احداث نیروگاه امضا شده که البته تا امروز حدود ۱۴ هزار مگاوات آن ابطال شده است.وی تاکید کرد: این در حالی است که تنها قرارداد احداث ۶۰۰۰ مگاوات با شرکت های خارجی موافقت نامه امضا شده و تاکنون احداث حدود ۲۰۰۰ مگاوات آن تبدیل به قرارداد شده است.واردات برق ایران چقدر است؟ معاون برق و انرژی وزیر نیرو در مورد واردات برق از کشورهای همسایه برای پوشش دادن پیک برق تابستان اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ مگاوات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان وارد می شود که این امر در صورت توسعه زیرساخت ها در این کشورها قابلیت افزایش به حدود ۲۰۰۰ مگاوات را خواهد داشت.فلاحتیان با بیان این که در یک سال آینده ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد شبکه برق سراسری می شود، اظهار کرد: در طول چهار سال گذشته در دولت یازدهم موفق شدیم ۵۴ واحد نیروگاه جدید را در سطح کشور به بهره برداری برسانیم و ظرفیت نیروگاهی را به مرز ۷۷ هزار مگاوات افزایش دهیم.افزایش ۸۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشوربه گفته معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در چهار سال گذشته عملیات اجرایی ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید نیز آغاز شده که تاکنون حدود ۸۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده و در طول سال جاری و قبل از تابستان ۱۳۹۷ نیز به میزان ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد شبکه برق سراسری می شود؛ مابقی طرح ها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ وارد مدار خواهند شد.وی با بیان اینکه با بهره برداری از این ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید تا سال آینده ظرفیت نیروگاهی کشور به ۸۰ هزار مگاوات خواهد رسید، افزود: در چهار سال گذشته ۴.۵ میلیون مشترک جدید نیز به مشترکان برق اضافه شده و شمار مشترکان برق کشور به مرز ۳۴ میلیون اشتراک رسیده است.فلاحتیان با بیان این مطلب که در دولت یازدهم ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده است، افزود: ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر در چهار سال اخیر از ۱۶۵ مگاوات به ۴۰۰ مگاوات نزدیک شده و تا پایان سال جاری نیز این میزان به حداقل ۶۰۰ مگاوات خواهد رسید.رشد نیروگاه های تجدیدپذیر در دولت یازدهممعاون برق و انرژی وزیر نیرو تاکید کرد: در چهار سال گذشته معادل سه برابر تمام عمر صنعت برق کشور نیروگاه تجدید پذیر در کشور احداث شده است.فلاحتیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش تلفات برق در دولت یازدهم از ۱۵.۲ درصد در انتهای ...

ادامه مطلب  

مازندران غرق در باران/ از تعطیلی مدارس خبری نیست  

درخواست حذف این مطلب
از ساعاتی پیش بارش شدید باران و رعد برق استان مازندران را فرا گرفته است. آفتاب نیوز : مطابق پیش بینی های هواشناسی سرتاسر استان مازندران با بارش شدید و سیل آسای باران رو به رو شده است.فریدونکناردر فریدونکنار بارش شدید باران و رعد و برق از ساعاتی پیش آغاز شده است. جوان ۳۰ ساله خرم آبادی که در هنگام اسب سواری پس از رعد و برق در ساحل این شهرستان دچار حادثه شد، از مرگ نجات یافت اما حال وی وخیم اعلام شده است و در حال حاضر پزشکان در بیمارستان امام خمینی فریدونکنار در حال انجام کمک های اولیه هستند.بازار قائم فریدونکنار که یکی از قدیمی ترین بازارهای این شهرستان است نیز دچار آبگرفتگی شده اما میزان خسارت آن هنوز مشخص نیست.تنکابندر تنکابن، رعد و برق و بارش باران از ساعت ۱۳ آغاز شده است و در حال حاضر نیز وضعیت به صورت عادی است.ساریبارش باران در ساری نیز از ساعت ۱۵ آغاز شده و هر لحظه بر شدت آن افزوده می شود. صدای رعد و برق های مکرر نیز از آسمان این شهر شنیده می شود.علی اصغر احمدی، مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با بیان این که با توجه به بارش های رگباری پیش بینی شده رواناب در شهرهای این استان گزارش شده است، اظهار کرد: وجود رواناب در شهرها و معابر، طبیعی است.وی خاطرنشان کرد: فرمانداران و شهرداران شهرستان ها به همراه معاون عمرانی استانداری مازندران در حالت آماده باش به سر می برند.مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران با بیان این که تا کنون جز قطعی درخت در خشرودپی استان مازندران موردی دیگر گزارش نشده است، خاطر نشان کرد: در صورت وقوع خسارت های احتمالی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.احمدی گفت: شهرهای قائم شهر، بابل و ساری آب گرفتگی معابر بیشتر از سایر شهرها گزارش شده است.وی با اشاره به اینکه در شهرهای ساری و قائم شهر بیشترین بارش بارندگی را شاهد هستیم، اظهار کرد: این وضعیت تا روز شنبه ادامه ادامه خواهد داشت.محمودآباددر محمودآباد نیز همانند تنکابن شاهد رعد و برق و بارش باران بودیم اما این بارش سنگین گزارش نشده است.جویبارخبرنگار از جویبار نیز گزارش داده است بارش باران و رعد برق شدت یافته و تگرگ در حال باریدن است.بابلبا ورود سامانه بارشی با شمال کشور، شهرستان بابل در ساعاتی از بعد از ظهر روز جمعه میزبان رعد و طوفان و تگرگ بود.با توجه هشدار هواشناسی، پس از گذشت حدود نیم ساعت از بارش های شدید، هنوز تلفات جانی گزارش نشده اما در بعضی نقاط شهر بابل سقوط شاخه های درخت بر روی خودروها گزارش شده است.همچنین آبگرفتگی معابر در بسیاری از نقاط شهر دیده می شود اما برای دریافت آمار دقیق باید منتظر برآورد کارشناسان ستاد بحران در شهرستان ماند.بهشهرباران در بهشهر حدودا از ساعت ۱۵ عصر امروز آغاز شد و کماکان در حال بارش است، برخی کوچه ها، خیابان ها و معابر شهر دچار آبگرفتگی شدند.رعد و برق هم به تعداد دفعات زیاد در خلال باران به گوش رسیده و همچنان تکرار می شود، ابرهای سیاه و باران زا آسمان بهشهر را پوشانده و دمای هوا رو به کاهش است و نسیم خنکی می وزد.سوادکوه و قائمشهردر قائمشهر و سوادکوه نیز آب و هوا شرایط نامناسبی دارد، بارش شدید باران و رعد و برق های پیاپی در این دو شهرستان کماکان ادامه دارد.بابلسردر بابلسر نیز بارش شدید باران به همراه رعد و برق ادامه دارد، در برخی از خیابان های این شهر آبگرفتگی به وجود آمده و تردد در این شهرستان به سختی صورت می گیرد.نوشهر و چالوسدر نوشهر و چالوس نیز بارش شدید باران از ساعت ۱۵ آغاز شده و کماکان ادامه دارد.علی امانی شهردار نوشهر دقایقی پیش با اشاره به پیش بینی وقوع سیل و آبگرفتگی معابر در این شهر، اظهار کرد: ادوات و تجهیزات خودرویی در مناطق مخت ...

ادامه مطلب  

اصفهانی ها مشترکین نمونه برق  

درخواست حذف این مطلب
ایرانی ها دو تا ٣برابر میانگین جهانی برق مصرف می کنند. این موضوع در شرایطی رخ می دهد که تابستان امسال رکورد تاریخی مصرف برق شکسسته و با ثبت عددی نزدیک به ٥٦ هزار مگاوات شبکه برق سراسری بارها به خاموشی کشانده شد. حمید چیت چیان وزیر نیرو رشد مصرف برق در ایران را بیماری دانسته و گفته است؛ رشد ٢٠درصدی مصرف برق به هیچ عنوان با دلایلی نظیر افزایش درجه حرارت، رشد اقتصادی، رشد جمعیت قابل توجیه نیست. وزیر نیرو مصرف بیمارگونه برق را منحصر به پایتخت ندانسته و گفته است؛ در برخی استان ها از نظر مصرف با شرایط به مراتب بدتری از تهران روبه رو هستیم و در برخی استان ها تا ۱۹.۸ درصد با رشد مصرف برق روبه رو بوده ایم. این درحالی است که در شرکت برق منطقه ای غرب ۱۸، گیلان ۱۳، فارس ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مصرف داشته ایم که در نوع خود بی سابقه بوده است.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، در این شرایط اصفهانی ها توانسته اند مصرف برق شان را مدیریت کنند و برای نخستین بار به رقمی کمتر از میانگین مصرف کشور برسند. حالا سرانه مصرف برق در اصفهان از ١٩٢کیلووات در ماه به ١٦٢کیلو وات رسیده است و به این ترتیب مردم نصف جهان رکورددار کمترین میزان مصرف برق شده اند. حمیدرضا پیرپیران مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان به راه اندازی خانه فرهنگ مدیریت مصرف در اصفهان اشاره می کند و می گوید: هر مدرسه اصفهان در این مرکز یک نماینده دارد و مردم اصفهان با فرهنگ سازی در ساعات پیک مصرف برق توانسته اند میزان مصرف خود را کاهش دهند.مصرف برق در ایران ٢ تا ٣ برابر میانگین جهانیاصفهانی ها کمترین مصرف کننده برق در کشور هستند. درحالی این روزها اصفهانی ها سرانه مصرف برق را به حد بسیار پایینی رسانده اند که بسیاری از ایرانی ها ٢,٥ تا ٣ برابر میانگین جهانی برق مصرف می کنند و مردم خیلی از کلانشهرها مثل تهران و تبریز و شیراز و... بارها در مصرف برق رکورد زده اند.سرانه مصرف برق در دنیا سالانه ۹۰۰کیلووات ساعت است، اما در کشور ما این میزان یک هزارو۸۵۰ کیلووات ساعت و ٢برابر میانگین جهانی است که در فصل گرما به ٢,٥ تا ٣برابر هم می رسد. مصرف بیشتر از میزان تولید در نیمی از تابستانی که پشت سر گذاشته ایم، بارها و بارها هشدار جدی مسئولان از وزیر نیرو گرفته تا مدیرعامل توانیر را به دنبال داشته است. به گفته آرش کردی، مدیرعامل توانیر قسمت عمده بار مصرف در فصل تابستان، بار سرمایشی است و نزدیک به ٣٠ درصد مصرف برق در پیک تابستان به مصرف کولرهای گازی و آبی اختصاص دارد.رتبه مصرف سرانه برق ایران در سال ٢٠٠٦ در میان ٢١٨ کشور جهان ٩٥ بوده، با این حال در سال ٢٠١٠ سرانه مصرف برق خانگی در ایران از متوسط جهانی پیشی گرفته است. مطابق آمارهای آژانس بین المللی انرژی در این سال مصرف سرانه برق ایران با افزایشی حدود ١٢,٥٦ درصد در چهار سال به ٢ هزارو٤٣١ کیلووات ساعت رسیده است، اما کارشناسان معتقدند که با توجه به وجود ٣٥ میلیون مشترک برق خانگی در کشور، اگر هر مشترک فقط یک لامپ ١٠٠وات را خاموش کند، حدود ٣ هزار مگاوات برق صرفه جویی می شود.اصفهان قطعی برق ندارداما در شرایطی از زمان تشدید گرما، بارها رکورد مصرف برق در کشور شکسته شده، در اصفهان که اتفاقا در منطقه کویری و خشک قرار دارد، سرانه مصرف برق از ١٩٢کیلووات در ماه به ١٦٢کیلووات رسید که به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، این میزان مصرف کمتر از میانگین کشوری است.آن طور که حمیدرضا پیرپیران گفته؛ در شهر اصفهان خاموشی و قطعی برق وجود ندارد و با اجرای طرح مدیریت مصرف برق و روش های نوین تولید، خاموشی و قطعی برق در این شهر تنها در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه اتفاق می افتد.فرهنگ سازی در صف مقدم کاهش مصرفمدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان توضیح می دهد که تعداد مشترکان برق خانگی در این شهر حدود ٨٥٩ هزار مشترک است که از این میان مشترکان تجاری حدود ١٧٥هزار، مشترکان اداری حدود ٥٠هزار، مشترکان کشاورزی حدود ١١ هزار و مشترکان صنعتی حدود ١١ هزار مشترک هستند. در این شهر مشترکان خانگی، ٣٦ درصد برق مصرف می کنند.آن طور که پیرپیران می گوید، سرانه مصرف برای قبوض دوماهه مشترکان خانگی در اصفهان بین ٣٥ تا ٤٠ هزار تومان است اما برای مشترکان پرمصرف خانگی تا دوبرابر این مقدار یعنی ٧٠ تا ٨٠ هزار تومان قبض صادر می شود که البته تعداد مشترکان پرمصرف زیاد نیست.پیرپیران با تأکید بر این که کاهش مصرف برق در اصفهان نتیجه چند اقدام در این زمینه است، می گوید: فرهنگ سازی در زمینه کاهش مصرف برق ممتد بوده و ما فرهنگ سازی را فقط معطوف به فصل گرما و تابستان نکرده ایم و از دو سال پیش مباحث فرهنگی را در طول سال انجام می دهیم.به گفته او، صداوسیما، رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها در طول سال، دو مبحث مدیریت مصرف و مدیریت بار را پیگیری می کنند. مدیریت مصرف که میانگین مصرف است و مدیریت بار مدیریت مصرف در زمان پیک است.آن طور که این مقام مسئول می گوید، علاوه بر فرهنگ سازی، مباحث فنی هم در شکل گیری این کاهش مصرف موثر بوده که معطوف به جلب همکاری بخش های صنعتی، تجاری، اداری و کشاورزی برای کاهش میزان مصرف است و در زمان پیک مصرف از این مشترکان خواسته شد که همکاری های لازم را داشته باشند.به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان از آن جا که برق مورد استفاده در بخ ...

ادامه مطلب  

صدرنشینی ملی پوشان با رکورد های جهانی در هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری  

درخواست حذف این مطلب
ملی پوشان وزنه بردای با رکوردهای جهانی خود صدرنشین هفته سوم لیگ برتر شدند.به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون وزنه برداری، هفته سوم لیگ برتر برگزار شد و با محاسبه رکورد ملی پوشان در مسابقات جهانی آمریکا آنها توانستند صدرنشین اوزان خود شوند. تنها در دسته 85 کیلوگرم بجای کیانوش رستمی که رکوردی در آمریکا ثبت نکرد، علی میری اول شد. نتایج به شرح زیر است:دسته 56 کیلوگرم1- مقداد مقدم پناه (رعد پدافند): حرکت یکضرب 95 کیلوگرم، حرکت دوضرب 111 کیلوگرم و در مجموع 206کیلوگرم2- محمداصغرنژاد(رعد پدافند): حرکت یکضرب 95 کیلوگرم، حرکت دوضرب 111 کیلوگرم و در مجموع 206کیلوگرم3- صاحب بدیعی (بیمه رازی): حرکت یکضرب 86 کیلوگرم، حرکت دوضرب 95 کیلوگرم و در مجموع 181 کیلوگرممقداد مقدم پناه به دلیل قرعه بهتر نسبت به اصغرنژاد هم تیمی خود در صدر قرار گرفت.دسته 62 کیلوگرم1-یعقوب پشوتنی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): حرکت یکضرب 115 کیلوگرم، حرکت دوضرب 145 کیلوگرم و در مجموع 260کیلوگرم2 -حافظ قشقایی (رعد پدافند): حرکت یکضرب 108 کیلوگرم، حرکت دوضرب 141 کیلوگرم و در مجموع 249کیلوگرم3- حسن گلپرور (عقاب): حرکت یکضرب 113 کیلوگرم، حرکت دوضرب 130 کیلوگرم و در مجموع 243 کیلوگرمدسته 69 کیلوگرمحرکت یکضرب:1- مجید عسگری (رعد پدافند): 137 کیلوگرم2- مرتضی شاهقلیان(عقاب): 126 کیلوگرم3- رضا قاسمی (بیمه رازی): 125 کیلوگرمحرکت دو ضرب:1-مجید عسگری (رعد پدافند): 160کیلوگرم2- رضا قاسمی (بیمه رازی): 150 کیلوگرم3- مرتضی شاهقلیان(عقاب): 143 کیلوگرممجموع:1- مجید عسگری (رعد پدافند): 297 کیلوگرم2- رضا قاسمی (بیمه رازی): 275 کیلوگرم3-مرتضی شاهقلیان(عقاب): 269 کیلوگرمدسته 77 کیلوگرمحرکت یکضرب:1- محمد نیری (بیمه رازی): 128 کیلوگرم2- فرید فلاح شمسی (نیروی زمینی ارتش): 127 کیلوگرم3- آرمان قربانی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 126 کیلوگرمحرکت دوضرب:1- محمد نیری (بیمه رازی): 155 کیلوگرم2- ایمان فروتن نیا (نیروی زمینی ارتش): 153 کیلوگرم3- فرید فلاح شمسی (نیروی زمینی ارتش): 150 کیلوگرممجموع:1- محمد نیری (بیمه رازی): 283 کیلوگرم2- ایمان فروتن نیا (نیروی زمینی ارتش): 278 کیلوگرم3- فرید فلاح شمسی (نیروی زمینی ارتش): 277 کیلوگرمدسته 85 کیلوگرم:حرکت یکضرب:1- عباس زندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 156 کیلوگرم2- علی میری(رعد پدافند): 155 کیلوگرم3- اکبر فرهنگی (نیروی زمینی ارتش): 145 کیلوگرمحرکت دوضرب:1- علی میری(رعد ...

ادامه مطلب  

مازندران غرق در باران/ از تعطیلی مدارس خبری نیست  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایسنا، مطابق پیش بینی های هواشناسی سرتاسر استان مازندران با بارش شدید و سیل آسای باران رو به رو شده است.فریدونکناردر فریدونکنار بارش شدید باران و رعد و برق از ساعاتی پیش آغاز شده است. جوان ۳۰ ساله خرم آبادی که در هنگام اسب سواری پس از رعد و برق در ساحل این شهرستان دچار حادثه شد، از مرگ نجات یافت اما حال وی وخیم اعلام شده است و در حال حاضر پزشکان در بیمارستان امام خمینی فریدونکنار در حال انجام کمک های اولیه هستند.بازار قائم فریدونکنار که یکی از قدیمی ترین بازارهای این شهرستان است نیز دچار آبگرفتگی شده اما میزان خسارت آن هنوز مشخص نیست.تنکابندر تنکابن، رعد و برق و بارش باران از ساعت ۱۳ آغاز شده است و در حال حاضر نیز وضعیت به صورت عادی است.ساریبارش باران در ساری نیز از ساعت ۱۵ آغاز شده و هر لحظه بر شدت آن افزوده می شود. صدای رعد و برق های مکرر نیز از آسمان این شهر شنیده می شود.علی اصغر احمدی، مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران در گفت و گو با ایسنا مازندران با بیان این که با توجه به بارش های رگباری پیش بینی شده رواناب در شهرهای این استان گزارش شده است، اظهار کرد: وجود رواناب در شهرها و معابر، طبیعی است.وی خاطرنشان کرد: فرمانداران و شهرداران شهرستان ها به همراه معاون عمرانی استانداری مازندران در حالت آماده باش به سر می برند.مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران با بیان این که تا کنون جز قطعی درخت در خشرودپی استان مازندران موردی دیگر گزارش نشده است، خاطر نشان کرد: در صورت وقوع خسارت های احتمالی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.احمدی گفت: شهرهای قائم شهر، بابل و ساری آب گرفتگی معابر بیشتر از سایر شهرها گزارش شده است.وی با اشاره به اینکه در شهرهای ساری و قائم شهر بیشترین بارش بارندگی را شاهد هستیم، اظهار کرد: این وضعیت تا روز شنبه ادامه ادامه خواهد داشت.محمودآباددر محمودآباد نیز همانند تنکابن شاهد رعد و برق و بارش باران بودیم اما این بارش سنگین گزارش نشده است.جویبارخبرنگار ایسنا از جویبار نیز گزارش داده است بارش باران و رعد برق شدت یافته و تگرگ در حال باریدن است.بابلبا ورود سامانه بارشی با شمال کشور، شهرستان بابل در ساعاتی از بعد از ظهر روز جمعه میزبان رعد و طوفان و تگرگ بود.با توجه هشدار هواشناسی، پس از گذشت حدود نیم ساعت از بارش های شدید، هنوز تلفات جانی گزارش نشده اما در بعضی نقاط شهر بابل سقوط شاخه های درخت بر روی خودروها گزارش شده است.همچنین آبگرفتگی معابر در بسیاری از نقاط شهر دیده می شود اما برای دریافت آمار دقیق باید منتظر برآورد کارشناسان ستاد بحران در شهرستان ماند.بهشهرباران در بهشهر حدودا از ساعت ۱۵ عصر امروز آغاز شد و کماکان در حال بارش است، برخی کوچه ها، خیابان ها و معابر شهر دچار آبگرفتگی شدند.رعد و برق هم به تعداد دفعات زیاد در خلال باران به گوش رسیده و همچنان تکرار می شود، ابرهای سیاه و باران زا آسمان بهشهر را پوشانده و دمای هوا رو به کاهش است و نسیم خنکی می وزد.سوادکوه و قائمشهردر قائمشهر و سوادکوه نیز آب و هوا شرایط نامناسبی دارد، بارش شدید باران و رعد و برق های پیاپی در این دو شهرستان کماکان ادامه دارد.بابلسردر بابلسر نیز بارش شدید باران به همراه رعد و برق ادامه دارد، در برخی از خیابان های این شهر آبگرفتگی به وجود آمده و تردد در این شهرستان به سختی صورت می گیرد.نوشهر و چالوسدر نوشهر و چالوس نیز بارش شدید باران از ساعت ۱۵ آغاز شده و کماکان ادامه دارد.علی امانی شهردار نوشهر دقایقی پیش در گفت و گو با ایسنا مازندران با اشاره به پیش بینی وقوع سیل و آبگرفتگی معابر در این شهر، اظهار کرد: ادوات و تجهیزات خودرویی در مناطق مختلف نوشهر برای مقابله با مشکلات ...

ادامه مطلب  

سایت خبری تحلیلی وانانیوز|vision news website  

درخواست حذف این مطلب
در فریدونکنار بارش شدید باران و رعد و برق از ساعاتی پیش آغاز شده است، جوان ۳۰ ساله خرم آبادی که در هنگام اسب سواری پس از رعد و برق در ساحل این شهرستان دچار حادثه شد از مرگ نجات یافت، اما حال وی وخیم اعلام شده است و در حال حاضر پزشکان در بیمارستان امام خمینی فریدونکنار در حال انجام کمک های اولیه هستند.بازار قائم فریدونکنار که یکی از قدینی ترین بازار های این شهرستان است نیز دچار آبگرفتگی شده است، اما خسارت احتمالی آن هنوز مشخص نیست.تنکابندر تنکابن، رعد و برق و بارش باران از ساعت ۱۳ آغاز شده است و در حال حاضر نیز وضعیت به صورت عادی است.ساریبارش باران در ساری نیز از ساعت ۱۵ آغاز شده و هر لحظه بر شدت آن افزوده می شود، صدای رعد و برق های مکرر نیز از آسمان این شهر شنیده می شود.علی اصغر احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با بیان اینکه با توجه به بارش های رگباری پیش بینی شده رواناب در شهر های این استان گزارش شده است، اظهار کرد: وجود رواناب در شهر ها و معابر، طبیعی است.وی خاطرنشان کرد: فرمانداران و شهرداران شهرستان ها به همراه معاون عمرانی استانداری مازندران در حالت آماده باش به سر می برند.مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با بیان اینکه تا کنون جز قطعی درخت در خشرودپی استان مازندران موردی دیگر گزارش نشده است، خاطرنشان کرد: در صورت وقوع خسارت های احتمالی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.احمدی گفت: شهر های قائم شهر، بابل و ساری آب گرفتگی معابر بیشتر از سایر شهر ها گزارش شده است.وی با اشاره به اینکه در شهر های ساری و قائم شهر بیشترین بارش بارندگی را شاهد هستیم، اظهار کرد: این وضعیت تا روز شنبه ادامه ادامه خواهد داشت.محمودآباددر محمودآباد نیز همانند تنکابن شاهد رعد و برق و بارش باران بودیم، اما این بارش سنگین گزارش نشده است.جویبارخبرنگاری از جویبار نیز گزارش داده است بارش باران و رعد برق شدت یافته و تگرگ در حال باریدن است.بابلبا ورود سامانه بارشی با شمال کشور، شهرستان بابل در ساعاتی از بعد از ظهر روز جمعه میزبان رعد و طوفان و تگرگ بود.با توجه هشدار هواشناسی، پس از گذشت حدود نیم ساعت از بارش های شدید، هنوز تلفات جانی گزارش نشده، اما در بعضی نقاط شهر بابل سقوط شاخه های درخت بر روی خودرو ها گزارش شده است.همچنین آبگرفتگی معابر در بسیاری از نقاط شهر دیده می شود، اما برای دریافت آمار دقیق بایستی منتظر برآورد کارشناسان ستاد بحران در شهرستان ماند.بهشهرباران در بهشهر حدودا از ساعت ۱۵ عصر امروز آغاز شد و کماکان در حال بارش است، برخی کوچه ها، خیابان ها و معابر شهر دچار آبگرفتگی شدند.رعد و برق هم به تعداد دفعات زیاد در خلال باران به گوش رسیده و همچنان تکرار می شود، ابر های سیاه و باران زا آسمان بهشهر را پوشانده و دمای هوا رو به کاهش است و نسیم خنکی می وزد.سوادکوه و قائمشهردر قائمشهر و سوادکوه نیز آب و هوا شرایط نامناسبی دارد، بارش شدید باران و رعد و برق های پیاپی در این دو شهرستان کماکان ادامه دارد.بابلسردر بابلسر نیز بارش شدید باران به همراه رعد و برق ادامه دارد، در برخی از ...

ادامه مطلب  

منافع و ملاحظات کشورهای خارج از طرح انتقال برق کاسا ۱۰۰۰  

درخواست حذف این مطلب
خط انتقال گاز تاپی (ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند)[۱] و طرح تجارت و انتقال برق آسیای مرکزی- آسیای جنوبی موسوم به کاسا ۱۰۰۰ (قرقیزستان- تاجیکستان- افغانستان- پاکستان)[۲] دو طرح مهم انتقال انرژی هستند که در صورت عملیاتی شدن، تحول بسیار بزرگی را در پیوندهای ژئواکونومیکی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی پدید خواهد آورد. طرح انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ که توافق مقدماتی آن در کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای (ریکا) در سال ۲۰۰۷ صورت گرفت و پس از گذشت بیش از ده سال هنوز به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی به مرحله اجرایی نرسیده است، صادرات برق مازاد دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان را در شش ماه اول سال یعنی ماه های می تا سپتامبر (از اوایل اردیبهشت تا نیمه مهر ماه) به افغانستان و پاکستان در دستور کار دارد. به منظور اجرایی نمودن طرح کاسا ۱۰۰۰، مقامات ارشد این چهار کشور یعنی «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرائی افغانستان، «نواز شریف» نخست وزیر وقت پاکستان و «سارانبای جئین بیک اف»، نخست وزیر وقت قرقیزستان در شهر «تورسون زاده» واقع در ۴۷ کیلومتری شهر دوشنبه در مراسم آغاز رسمی این طرح شرکت کردند. هزینه ساخت این طرح که در سال ۲۰۲۰ باید به بهره برداری برسد، بیش از یک میلیارد دلار برآورد شده است. سهم تاجیکستان در ساخت این طرح ۳۱۴ میلیون دلار، قرقیزستان ۲۰۹ میلیون، افغانستان ۳۵۴ میلیون و پاکستان ۲۰۹ میلیون دلار است. نیروگاه های «سنگ توده یک» در تاجیکستان و «قمبرآته» قرقیزستان به عنوان تأمین کنندگان اصلی کاسا ۱۰۰۰ محسوب می شوند که در صورت تکمیل سد بزرگ راغون در تاجیکستان، نیروگاه برق آبی این سد نیز به این ظرفیت اضافه خواهد شد. ظرفیت پیشبینی شده کاسا ۱۰۰۰، انتقال ۱۳۰۰ مگاوات برق است که از یک خط انتقال ۱۲۰۰ کیلومتری عبور می کند. نقطه شروع طرح کاسا ۱۰۰۰، یک نیروگاه برق با ولتاژ ۵۰۰ کیلو واتی در شهر داتکا در قرقیزستان است که با یک خط انتقال ۴۷۷ کیلومتری به شهرهای خجند، دوشنبه، ریگر، نوریک و سنگ توده در تاجیکستان منتقل می شود. کاسا ۱۰۰۰ در ادامه مسیر خود در منطقه سنگ توده تاجیکستان با تبدیل ولتاژ برق از ۵۰۰ به ۲۲۰ کیلو ولت وارد قندوز در خاک افغانستان می شود و با عبور از بغلان و پروان به کابل می رسد. در کابل مجدداً یک ایستگاه تقویتی و مبدل بزرگ برق با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات پیش بینی شده است که از آنجا جریان برق را از مسیر لغمان و ننگرهار به پشاور پاکستان منتقل می کند که در مجموع یک مسیر ۷۰۰ تا ۷۵۰ کیلومتری را از افغانستان تا پاکستان شامل می شود. نقشه شماره ۱ به روشنی گویای مسیر پیش بینی شده خط انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ است. نقشه شماره ۱: مسیر طرح انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ از قرقیزستان به پاکستان طی سال های اخیر، مباحث مختلفی در رابطه با عدم توانایی فنی و مالی کشورهای مشارکت کننده در طرح کاسا ۱۰۰۰، اختلافات ازبکستان و تاجیکستان، ظرفیت پایین و پرنوسان تولید برق در قرقیزستان و تاجیکستان که بر پایه نیروگاه های برق آبی (و نه نیروگاه های برق برق حرارتی) شکل گرفته است، خطر کم شدن ذخایر آب رودخانه نارین در فصل تابستان در قرقیزستان، مشکلات و مسائل امنیتی افغانستان و نیز اختلافات هند و پاکستان به عنوان چالش های اجرایی شدن طرح انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ مطرح شده است. اما ورای موارد یاد شده، در رابطه با خط انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ نکات و ملاحظات مهم دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد پیامدهای اجرای این طرح تنها مربوط به چهار کشور تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان نیست و کشورهای دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد. نخستین نکته مهم، نقش و تأثیر مهم طرح کاسا ۱۰۰۰ در کاهش وابستگی تاجیکستان به واردات انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل و دیگر فراورده های نفتی از دو کشور روسیه و قزاقستان است که فشار اقتصادی بالایی را متوجه اقتصاد ضعیف و شکننده تاجیکستان می کند. در چهارچوب طرح انتقال برق کاسا ۱۰۰۰، دولت تاجیکستان در نظر دارد به صورت تهاتری، از افغانستان نفت خام وارد کند و در مقابل برق صادراتی را در اختیار این کشور قرار دهد. براساس مطالعات و برآورد نهادهای بین المللی، شش حوزه بزرگ نفت و گاز به نام های حوزه نفتی آمودریا، حوزه نفتی افغان تاجیک، حوزه نفتی کشکه، حوزه نفتی ولایت هرات، حوزه نفتی کتواز و حوزه نفتی هلمند وجود دارند که از ظرفیت و قابلیت سرمایه گذاری و بهره برداری برخوردارند. به همین منظور هر دو طرف افغانی و تاجیکی در دو سوی مرز در تلاش هستند به این طرح مهم اقتصادی جنبه واقعیت ببخشند. طرف تاجیکی به شدت در پی ساخت پالایشگاه های جدید و توسعه صنعت پتروشیمی است تا در صورت دریافت نفت خام از افغانستان بتواند قادر به تبدیل و فرآوری آن به بنزین، گازوئیل و سایر فراورده های نفتی باشد. طرف افغانی نیز به شدت به دنبال اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی در شمال افغانستان و نزدیک مرزهای تاجیکستان است. در این بین، نقش شرکت های چینی در هر دو کشور تاجیکستان و افغانستان بسیار شایان توجه است. چینی ها از یک سو با سرمایه گذاری حدود ۴۶۰ میلیون دلاری در ناحیه دنغره در ۹۰ کیلومتری جنوب دوشنبه، مسئولیت احداث یک پالایشگاه بزرگ را در تاجیکستان برعهده گرفتند که پیش بینی می شود پس از راه اندازی فاز اول، این پالایشگاه قادر خواهد بود سالانه بیش از حدود ۳۰۰ هزار تن نفت خام را به فراوردهای مختلف پتروشیمی تبدیل کند. از سوی دیگر، شرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی) نیز در اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی قراردادی را با دولت افغانستان برای توسعه بلوک های نفتی در حوزه آمودریا در شمال این کشور امضا کرده است و کارشناسان چینی چند سالی است که در این بخش مشغول فعالیت هستند؛ بنابراین، یکی از مهم ترین آثار و نتایج اجرای طرح کاسا ۱۰۰۰ تقویت مناسبات تاجیکستان و افغانستان در حوزه انرژی، کاهش میزان وابستگی سنتی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان در این بخش و تقویت حضور و مشارکت شرکت های چینی در زمینه سرمایه گذاری در بخش های اکتشاف، بهره برداری و ساخت زیرساخت های بخش انرژی در دو کشور افغانستان و تاجیکستان است. ازبکستان و ترکمنستان دو کشور دیگر منطقه آسیای مرکزی هستند که تحت تأثیر خط انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ قرار گرفته اند. در حالی که به واسطه وجود رودخانه پرآب، ظرفیت و توانایی قرقیزستان و تاجیکستان بر نیروگاه های برق آبی است، اتکای ازبکستان و ترکمنستان با ذخایر عظیم گازی به نیروگاه های برق حرارتی است که به صورت مکمل می تواند ضریب امنیت انتقال برق به افغانستان و پاکستان را افزایش دهد. به همین دلیل، اشرف غنی بارها خواستار حضور و مشارکت این دو کشور در طرح کاسا ۱۰۰۰ شده است. در رابطه با مشارکت ازبکستان در طرح انتقال خط لوله گاز تاپی نیز درخواست مشابهی مطرح شده است که نقطه مشترک هر دو دعوت، نگرانی افغانستان و نیز هند و پاکستان از عدم تأمین برق و گاز مورد نیاز و پیش بینی شده از سوی ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان در دو طرح خط لوله گاز تاپی و خط انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ است. اما ورود ازبکستان و ترکمنستان به طرح انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ با ملاحظاتی همراه است. ملاحظه و مشکل اصلی، اختلافات دیرپا و عمیق کشورهای منطقه در زمینه بهره برداری از منابع آبی است. قرقیزستان و تاجیکستان دو کشور «بالادست» و ترکمنستان و ازبکستان دو کشور «پایین دست» در زمینه منابع آبی درمنطقه آسیای مرکزی محسوب می شوند و هر تحرکی در استفاده از منابع آبی به ویژه سدسازی در کشورهای بالادست انجام شود با واکنش کشورهای پایین دست مواجه می شود. در کانون این اختلافات، اقدام دولت تاجیکستان در احداث سد و نیروگاه برق آبی بزرگ راغون و طرح دولت قرقیزستان در احداث نیروگاه آبی «قمبرآته» در قرقیزستان قرار دارد. سد و نیروگاه راغون که بر روی روخانه وَخش در حال احداث است و با ظرفیت تولید ۳۶۰۰ مگاوات برق، بلندترین سد خاکی با هسته رُسی دنیا محسوب می شود. اهمیت نیروگاه راغون در این است که یکی از منابع اصلی تأمین برق مورد نیاز خط انتقال ...

ادامه مطلب  

نقش انشعابات غیرمجاز در خاموشی های اخیر  

درخواست حذف این مطلب
روز یکشنبه، محمودرضا حقی فام، سخنگوی صنعت برق در شرکت توانیر با خبرنگاران ملاقات کرد تا آخرین اخبار مربوط به صنعت برق کشور را بازگو کند و به پرسش های خبرنگاران پاسخ دهد.اقتصادگردان- این نشست خبری در راستای دو نشست خبری پیشین همایون حائری، معاون برق و انرژی وزیر نیرو برگزار شد. محمودرضا حقی فام، سخنگوی صنعت برق در این جلسه از راه اندازی سیستم پیامکی اطلاع رسانی خاموشی های احتمالی به شهروندان از سال آینده خبر داد و هدف از آن را ایجاد ارتباط یک به یک و هدفمند با مشترک های برق عنوان کرد. او در خصوص غرامت پرداخت شده از سوی توانیر به مشترکانی که به دنبال نوسانات برقی خسارت دیده اند نیز توضیحاتی ارائه کرده و گفت که در تابستان سال 1396 معادل 15 میلیارد تومان خسارت در این زمینه پرداخت شده است. او همچنین از مبارزه با «برق دزدی» برای کاهش تلفات شبکه برق صحبت کرد. انشعابات غیرمجازی که در خاموشی ها نیز نقشی قابل توجه ایفا می کنند. برای اینکه در جریان آخرین وضعیت برق در ایران قرار بگیرید، گزارش پیش رو را مطالعه کنید. دیروز، محمود رضا حقی فام سخنگوی صنعت برق، که به تازگی برای حفظ وحدانیت در عرصه پاسخگویی مسائل برقی و فراخور موقعیت جدید این عنوان را دریافت کرده است، نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد. پیش تر روزنامه تعادل در نشست خبری همایون حائری معاون برق وزیر نیرو موضوع شکایت شهروندان از نحوه پاسخگویی نهادهای مربوط در زمان نوسانات برقی را مطرح کرده بود. نشست خبری روز گذشته فرصتی برای پیگیری وعده های داده شده در خصوص بهبود نحوه اطلاع رسانی بود. محمودرضا حقی فام سخنگوی صنعت برق در پاسخ به پرسش روزنامه تعادل درباره اینکه راه اندازی سیستم پاسخگویی مستقیم به مشترکین در چه مرحله یی قرار دارد، بیان کرد: «طرح پاسخگویی مستقیم به مشترکین در دست اجرا است؛ اما این طرح هنوز تکمیل نشده است. برای این منظور، برنامه مد نظر توانیر استفاده از سیستم های gis است. با متصل شدن مشترکین به شبکه الکتریکی در سیستم gis، این توانایی ایجاد می شود که اگر قصد داشته باشیم برق هر منطقه یی را به هر دلیلی قطع کنیم، به جای آنکه اطلاع رسانی را از طریق تلویزیون یا سایت و... انجام دهیم، با یک پیامک مشترک ها را از قطعی آتی برق آگاه سازیم. »وی افزود: «این دستاورد بزرگی خواهد بود که نه تنها برای اطلاع رسانی خاموشی های نوبتی، بلکه برای تعمیرات و موارد دیگر نیز کاربرد دارد. برای راه اندازی چنین سیستمی در حال فراهم کردن امکانات لازم هستیم. در حال حاضر در بعضی از مناطق از جمله اصفهان به صورت پایلوت آن را اجرا کرده ایم و به دنبال گسترش آن هستیم. هدف ما صرفا بحث اطلاع رسانی خاموشی ها نیست و هدف بزرگ تر ایجاد ارتباط با مشترک به صورت یک به یک است تا این سیستم جایگزین اطلاع رسانی عمومی شود. پیش بینی می شود که این سیستم را بتوانیم برای سال آینده در کل کشور راه اندازی کنیم. » صادرات نداریماما آن چه در مدت اخیر توانسته است فشاری مضاعف را علاوه بر اصل موضوع قطعی برق بر مشترکان وارد سازد، اخباری ضد و نقیض است که پیرامون عرضه برق ایران به دیگر کشورها مطرح می شود. این اخبار که هر از چند گاهی با محتوایی یکسان اما با شکلی جدید به سراغ افکار عمومی می آیند، یکی از موارد صحبت محمود رضا حقی فام در نشست خبری روز گذشته بودند.او در وضعیت صادرات و واردات برق ایران عنوان کرد: «کشور ما از نظر ژئوپلتیکی و از نظر انرژی در موقعیت منحصر به فردی قرار دارد و ما می توانیم با تبادل انرژی با کشورهای همسایه از سرمایه گذاری های بیش از حد در صنعت برق اجتناب کنیم. در حال حاضر نیز به دلیل قرار گرفتن در پیک مصرف صادرات برق نداریم» سخنگوی صنعت برق ایران وضعیت کلی تبادلات برقی ایران با کشورهای همسایه را تشریح کرده و گفت: «همانطور که ملاحظه می کنید، نیاز مصرف برق کشور در تابستان بسیار زیاد می شود و اگر بتوانیم بخشی از نیاز مصرف مازاد را به عنوان مثال از کشور روسیه دریافت کنیم، دیگر نیازی به احداث نیروگاه برای تامین برقی که پاسخگوی پیک مصرف دو ماه از تابستان باشد، نخواهیم داشت. همچنین زمانی که آنها در زمستان به پیک بار می رسند، ما می توانیم از مازاد تولیدمان به کشور روسیه برق صادر کنیم. بنابراین، در صورت راه اندازی سیستم تبادل برق میان ایران و کشورهای دیگر، علاوه بر آنکه در تابستان فشار بیش از حد به نیروگاه هایمان وارد نخواهد شد، در زمستان ها نیز ضرورتی ندارد که بخشی از نیروگاه ها را از مدار خارج کنیم و تولیداتشان را متوقف کنیم. حقی فام در ادامه سخنان خود درباره تبادل برق با کشورهای همسایه اظهار کرد: «ما در توانیر معتقد هستیم که روند متصل شدن شبکه برق ایران به شبکه برق کشورهای همسایه باعث می شود که کشور ما به هاب انرژی منطقه تبدیل شود؛ بدین معنی که ایران می تواند از کشورهای شمالی انرژی دریافت کند و ضمن آنکه خودش به اندازه نیاز از آن انرژی مصرف می کند، بخشی از آن را به کشورهای جنوبی نیز منتقل کند. یا در زمان های دیگری از کشورهای جنوبی انرژی دریافت و به کشورهای شمالی منتقل کند. این رخداد هم به ثبات سیاسی و هم به ثبات انرژی کمک خواهد کرد. » سومین موضوع مهمی که در نشست خبری روز گذشته معاون هماهنگی توزیع توانیر مورد اشاره قرار ...

ادامه مطلب  

خورشید در کجای نقشه آسمان قرار گرفته است + عکس  

درخواست حذف این مطلب
جایگاه خورشید در نقشه آسمانارسال شده توسط: چنگیز قیاسی 06 اردیبهشت 97 ساعت 09:09نقشه آسمان در علم نجوم همان صور فلکی هستند که محل ستاره ها را به کمک آن ها می شناسیم ،اما امروز در میهن پست می خواهیم توضیح دهیم که خورشید در کجای هستی و به عبارتی در کدام صورت فلکی قرار دارد؟ سوالی که شاید تا به امروز برای شما هم بی پاسخ مانده باشد. در ادامه با میهن پست همراه باشید.نقشه آسمان یا همان صور فلکی تنها مرجع منجمان برای رصد ستارها در آسمان بوده است و به عبارتی از زمان های بسیار دور ، ستاره شناسان همواره سعی کرده اند ستاره های آسمان را در صور فلکی مختلف ، دسته بندی کنند. برخی از صور فلکی مانند صورت فلکی دُب اکبر (خرس بزرگ)، شکارچی، سگ بزرگ و سگ کوچک، شناخته شده تر از سایرین هستند و هر کسی می تواند به راحتی آن ها را در آسمان بیابد. خورشید ما همچون سایر نقاط نورانی آسمان، یک ستاره است و باید یک صورت فلکی داشته باشد.حال این سوال پیش می آید که آیا می توان در نقشه آسمان یا همان صور فلکی به دنبال خورشید گشت ؟ اگر بخواهیم خیلی ساده به این پرسش پاسخ دهیم، باید بگوییم با توجه به طالع بینی باستانی و ستاره شناسی مدرن ، خورشید در هیچ یک از صور فلکی شناخته شده قرار نمی گیرد؛ اما اگر شما بتوانید به جایی دوردست (یک سامانه ی ستاره ای دیگر) سفر کنید، آنگاه فاصله ی خورشید از شما بسیار زیاد می شود و همچون ستاره های دیگر به نظر می رسد و در این صورت شما می توانید بگویید خورشید در کدام صورت فلکی قرار گرفته است؛ اما متأسفانه اگر به نقاط مختلفی سفر کنید و خورشید را از زوایای مختلفی ببینید، ممکن است خورشید نیز در صور فلکی مختلفی قرار بگیرد.پیش از هر چیزی ، اجازه دهید که به کمک طالع بینی به این پرسش ، پاسخ دهیم. از زمانی که نیکلاس کوپرنیک توانست مدل خورشید مرکزی را برای سامانه خورشیدی ارائه دهد، همه ما به خوبی این موضوع را درک کردیم که زمین، به دور خورشید گردش می کند. در طول یک سال با توجه به موقعیتی که زمین نسبت به خورشید دارد، ستاره های آسمان نیز تغییر می کنند. در طول یک سال، خورشید از زمینه ی تمام صور فلکی بروج فلکی عبور می کند. به عنوان مثال، در اواخر ماه مرداد و اوایل شهریور، خورشید در برج اسد (شیر) قرار دارد و سپس در اواخر ماه شهریور و اوایل ماه مهر، در برج سُنبله (دوشیزه) قرار می گیرد. طالع بینی ستاره شناسی هر یک از شما نیز بر اساس موقعیت قرارگیری خورشید در هر یک از بروج فلکی به هنگام تولد شما، تنظیم می شود. تمام این ها نشان می دهند که خورشید هر مقطع زمانی از سال، در یک صورت فلکی خاص قرار می گیرد؛ بنابراین نمی توان گفت خورشید دقیقاً به کدام صورت فلکی تعلق دارد.با این حال، طالع بینی یک روش منسوخ و کاملاً غیر علمی است ؛ بنابراین هرگاه شخصی از شما درباره نام صورت فلکی که خورشید در آن قرار گرفته پرسید، این را بدانید که آن شخص می خواهد پاسخ پرسش خود را بر اساس علم ستاره شناسی به دست بیاورد و به دنبال طالع بینی نیست. برای آن که بتوانیم به کمک علم ستاره شناسی پاسخ این پرسش را بیابیم، ابتدا باید بررسی کنیم و ببینیم کدام یک از صور فلکی می توانند با توجه شرایط علمی، میزبان خورشید باشند.از زمان های بسیار دور، ستاره شناسان و دانشمندان همواره در جستجوی صور فلکی در آسمان شب بودند. صورت فلکی به مجموعه ای از ستاره ها گفته می شود که به شکل خاصی در آسمان دیده می شوند و موقعیت آن ها نسبت به یکدیگر تا مدت های طولانی تغییر نمی کند. این ستاره ها ممکن است از زمین، در یک خط دیده شوند؛ اما در واقعیت آن ها ممکن است هزاران سال نوری با یکدیگر فاصله داشته باشند و در مکان های متفاوتی نیز قرار گرفته باشند.در قرن دوم پس از میلاد مسیح، کلودیوس بطلیموس، ستاره شناس و فیلسوف مشهور عصر هلنی، تمام صور فلکی را که تا آن زمان شناسایی شده بو ...

ادامه مطلب  

دولت باید با شایسته سالاری انتخاب شوند ، ائمه جمعه استان تهران ، تهران نیوز  

درخواست حذف این مطلب
نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور پرشور مردم استان تهران برگزار شد.به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ، نماز عبادی _ سیاسی جمعه با حضور پرشور مردم استان تهران برگزار شد.نمازگزاران امروز تهران و ورامین نمازگزران پس از اقامه نماز جمعه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و میانمار راهپیمایی کردند.مقابله با تحریم های آمریکا، تشکیل کابینه، انتفاضه فلسطین، اهمیت نماز جمعه، اهمیت خدمت به امامزادگان، پرتاب ماهواره بر سیمرغ و جنایات آل سعود از مهم ترین مطالبی بودند که در نمازجمعه های استان تهران به آن پرداخته شد. مشروح خطبه های نماز جمعه در استان تهرانامام جمعه تهران: تحریم های جدید آمریکا تجمیع تحریم های قبل نیستحجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت این هفته نماز جمعه عبادی سیاسی تهران در خطبه اول با اشاره به موضوع آغاز دهه کرامت گفت: شفاعت حضرت زهرا(س) در بهشت یک شفاعت سری است. بهشی ها وقتی وارد بهشت می شوند منزلت خود را از آن بانو دریافت می کنند.وی تحریم های جدید آمریکا علیه ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: این تحریم ها تجمیع تحریم ها قبلی نیست و خودشان هم این را اعلام می کنند که تحریم های جدیدی است و اشخاص و نهادهای جدید را تحریم کردند. همه مسئولین اجرایی، تقنینی و قضایی همه گفتند که این تحریم ها نقض روح و پیکره برجام است. رهبر انقلاب هم در همان آغاز مذاکره ها فرمودند که ما به آمریکایی ها اعتماد نداریم و اگر شرایط آن روز رعایت شده بود امروز این مشلات را نداشتیم.امام جمعه موقت تهران با یادآوری این مطلب که در انتخابات اخیر گفته شد اگر فردی باشد که از نظر آنها ( آمریکا) انقلابی است اینها به به همین دلیل تحریم ها را تشدید می کنند و سایه جنگ به سراغ کشور می آید اما چنین نشد و حتی کسی آمد که آنها تبلیغ می کردند و مع ذالک می بینید که آمریکایی ها ذاتاً با دین ناسازگاری دارند، با اسلام تضاد دارند، ادامه داد: آمریکایی ها از ما راضی نخواهند بود، مگر اینکه ما را به نوکری برگردانند و تا اینها را آرزو دارند دست از ما برنخواهند داشت. راه علاج مسئله اقتصاد مقاومتی و خودکفایی داخلی است.حجت الاسلام صدیقی با تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: نیروهای انقلابی را دلسرد نکنند و از ادارت بیرون نکنند. در این مقطع باید همه، مسائلی را در راس امور قرار دهند که اولویت کشور باشد، ابتدا بازگشت به توصیه های قرآنی و مشی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در طول زندگی شان است. آنها دائما با مشرکین مبارزه کردند و عقب نشینی نکردند. سازش نکردند و نترسیدند و اینها را قرآن کریم توصیه کرده است. من از رئیس جمهور محترم با همه وجودم درخواست می کنم قبل از آنکه رضای حزب و گروهی خودش را در این موضوع طلب کار کند، توجه کند که بدهکار خدا هستید، لذا بدهکای خودت را به خدا و شهدا در اولویت اول قرار دهید. وی با بیان این مطلب که کشور با فضل الهی از نظر علمی و اقتصادی با عمل به وعده های قرآن رو به جلو خواهد بود، به موضوع تشکیل کابینه دولت داوزدهم اشاره کرد و گفت: من از رئیس جمهور محترم با همه وجودم درخواست می کنم قبلاز آنکه رضای حزب و گروهی خودش را در این موضوع طلب کار کند توجه کند که بدهکار خدا هستید، لذا بدهکای خودت را به خدا و شهدا در اولویت اول قرار بده و بدانید اگر من آخوند پشت این تریبون هستم و یا شما آخوند در راس قوه اجرایی هستید به برکت خون شهداست، در غیر این صورت دنیا به آخوند نیاز نداشت و سیاستمداران پیچیده با همان مدل می ماندند و حکومت می کردند اما آخوند یعنی مظهر پاکی و اعتلای دین و نجات بشریت و جوانان.خطیب موقت نماز جمعه تهران با توصیه این مطلب که رئیس جمهور در معرفی کابینه افرادی مومن، معتقد، ولایت مدار و بی رنگ و بی تعصب به جناح و متعصب در اعتقادات حقه باشند، را معرفی کند، وزراتخانه های علوم و آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داد و افزود: آقای رئیس جمهور محترم این دین امانت است، انقلاب امانت است، جوان ها امانت ما هستند؛ کسانی را بگذارید که دغدغه دین و اخلاق داشته باشند، دغدغه پیشرفت کشور را داشته باشند.وی در بخش پایانی سخنانش با تبریک پیروزی حزب الله لبنان در منطقه عرسال خاطر نشان کرد: همه حامیان ظالم دماغ شان به خاک مالیده خواهد شد. مردم یمن هم در اوج گرفتاری هستند اما پیروزی نهایی از آنِ مظلوم خواهد بود. شلیک و اصابت موشک یمن به هدف، نشانه پیروزی است و آمریکا و اذناب آنها رو به افول هستند، آنها شکست های دیگری خواهند داشت.به گزارش تسنیم، حجت الاسلام صدیقی در خطبه اول نماز جمعه تهران با تاکید بر مسئله تقوا و نماز اظهار داشت: خدا نور آسمان ها و زمین است و همه جا حضور دارد، هیچ نجوایی، صحبت خصوصی و مجلس سری نیست سه نفر باشند که چهارمیش او نباشد. نه کمتر و نه بیشتر؛ هو معکم. از حضور خدا نمی توانیم غایب باشیم و او همه جا حضور دارد.وی افزود: دنیا هواس ما را پرت کرده، آدم مست وقتی عربده می کشد به اطرافش توجه ندارد، اما وقتی مستیش برطرف می شود خجالت می کشد. برای همین گفته شده در حالت مستی نزدیک نماز نشوید. کسانی هم که مست شهوت، مست قدرت هستند، مست جلوه های ظاهری دنیا هستند و به این امور وهمی و خیالی خیره شدند نباید به نماز نزدیک شوند.خطیب موقت نماز جمعه تهران در ذکر برکات نماز گفت: گناهکار وقتی با توجه سر نماز بیاید و عطش پاکی داشته باشد نماز او را پاکیزه می کند و مشمول عفو الهی قرار می گیرد. همه چیز مقدمه یقین است و عبادت به انسان یقین می دهد. بالاتر از خدا چیزی نیست و اگر خدا را داشته باشید چیزی کم نخواهید داشت. امام جمعه خیرآباد: بعضی مسئولان به گونه ای برخورد می کنند که گویی قرار است برجام به هرقیمتی توسط آن ها حفظ شودحجت الاسلام طزری امام جمعه خیرآباد در خطبه نماز جمعه این هفته بیان کرد: یکی از عوامل تحکیم خانواده ایجاد محبت است، همین مسئله است که اعلام می کنند پیوندهای خانواده را مستحکم می کند. امام جمعه خیرآباد اظهار داشت: راه هایی برای ایجاد محبت وجود دارد که اکثر این راه ها هزینه مالی ندارد و ربطی هم به دارایی ندارد.وی یکی دیگر از عوامل ایجاد محبت روحیه را قدردانی و تشکر دانست و خاطر نشان کرد: اینکه مرد یا زن نسبت به زحماتی که همسر او برای آنان می کشد از او زبانی تشکر کند بسیار خوب است.حجت الاسلام طزری اضافه کرد: در روایت از امام سجاد(ع) آمده است روز قیامت خداوند به بنده خود می گوید آیا از فلانی تشکر کردی می گوید خدایا از تو تشکر کردم ندا می رسد چون از بنده من تشکر نکردی از من تشکر نکرده ای سپس فرمود شکر گزارترین شما از خدا همان شکر گزارترین شما از مردم است، لذا چه خوب است مرد از همسرش به خاطر زحماتی که برای او می کشد از او تشکر کند.حجت الاسلام والمسلمین جعفر طزری در خطبه دوم بیان کرد: در چند روز گذشته رژیم غاصب و جعلی اسرائیل با بستن درب های مسجد الاقصی و قرار دادن گیت های بازرسی، قبله اول مسلمین را مورد هتک حرمت قرار دادند و عده ای از فلسطینیان را به خاک و خون کشیدند.وی خاطر نشان کرد: این اقدام صهیونیست ها که با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت و بر خلاف تعهد اسرائیل به پیمان اردن بود، با واکنش جهان اسلام مواجه شد که بدنبال آن رژیم غاصب مجبور شد گیت های بازرسی را جمع نماید.حجت الاسلام طزری ادامه داد: چند نکته راجع به این مطلب قابل بیان است اول اینکه مسجد الاقصی قبله اول مسلمین جهان است و مورد احترام است، و اینکه تعرض به مسجدالاقصی اعلام جنگ با دنیای اسلام است و هدف از تشکیل گروه های تروریستی تکفیری، غافل کردن مسلمانان از مساله فلسطین است تا این رژیم هر جنایتی که می خواهد انجام دهد.وی بیان کرد: خروش عالم اسلام نشان داد که مساله فلسطین همچنان مساله اول دنیای اسلام است، همانطور که امام راحل فرمودند اسرائیل غده سرطانی است، همه باید برای محو این غده باید تلاش کنیم و بدانیم این تلاش ها ثمر خواهد داد و شاهد محو اسرائیل بزودی خواهیم بود.امام جمعه خیرآباد با بیان اینکه در چند روز گذشته کنگره آمریکا با ۴۱۹ رأی موافق در مقابل ۳ رأی مخالف تحریم های جدیدی را وضع کردند اظهار داشت: به گفته رئیس نمایندگان آمریکا بسته تحریمی وضع شده، از گسترده ترین تحریم های وضع شده در طول تاریخ است.حجت الاسلام طزری افزود: اجماعی بود که بر این مطلب از سوی جمهوری خواهان و دموکرات ها صورت گرفت و این امر نشان داد که هر دو جناح در آمریکا بر تغییر نظام در ایران اسلامی توافق دارند.وی اضافه کرد: این درسی برای مجلس شورای اسلامی است تا در جایی که منافع ملی در کار است بازیهای جناحی را کنار بگذارند.امام جمعه خیرآباد ادامه داد: این تحریم ها به چند منظور صورت گرفت، بالا بردن ریسک سرمایه گذاری در ایران، اعمال محدودیت بیشتر علیه اقتصاد ایران، نشانه رفتن بخش دفاعی، امنیت زدایی از ایران، انتقال هزینه برجام از حوزه اقتصاد به بخش امنیت و اقتدار کشور است.حجت الاسلام طزری با بیان اینکه ترامپ و اتحادیه اروپا پای بندی ایران اسلامی را به برجام تائید کردند گفت: ما شاهد آن هستیم که از سوی استکبار زمزمه هایی مبنی بر اینکه ایران مواظب باشد برجام را نقض نکند شنیده می شود و این بازی جدید آمریکایی ها است.وی خاطر نشان کرد: نکته دیگر عکس العمل مسئولان در قبال این تحریم ها است و تا کنون عکس العمل مناسبی در قبال این تحریم صورت نگرفته است.امام جمعه خیرآبادبیان کرد: بعضی مسئولان این تحریم ها را چیز جدیدی نمی دانند و آن را تجمیع تحریم های گذشته می دانند و بعضی دیگر در توئیت و فضای مجازی جواب می دهند و گلایه محترمانه می کنند گویا قرار است برجام به هر قیمتی از سوی آنان حفظ شود.وی تصریح کرد: آمریکا با این تحریم ها نقض برجام کرده و مسئولان با استفاده از شبکه های برون مرزی موارد نقض برجام را اعلام کنند و پایداری ایران اسلامی به تعهدات خود را بیان کنند.حجت الاسلام طزری با بیان اینکه تا زمانی که در قبال این گونه تحریم ها انفعالی عمل شود رفتار خصمانه آمریکا شدت خواهد گرفت، افزود: استکبار بداند این تحریم ها نشانه انتقام آمریکا از ایران اسلامی بخاطر شکست در منطقه خاورمیانه است و این تحریم ها کوچکتر از آن چیزی است که نظام تنومند اسلامی را از پای در آورد. امام جمعه قرچک: تکرار اشتباهات و خوش بینی ها نسبت به دشمن قسم خورده خسارت به همراه داردحجت الاسلام والمسلمین حجت اله اسماعیلی امام جمعه قرچک در خطبه های نماز جمعه این شهرستان اظهار داشت: امروز سالرو اقامه اولین نماز جمعه در نظام جمهوری اسلام ایران است و اولین نماز جمعه به امامت حضرت ایت الله طالقانی برگزار شد.وی گفت: تنها عمل عبادی سیاسی که ضامن حاکمیت تفکر و ولایت الهی و گران ترین محصول از محصولات نظام مقدس جمهوری اسلامی، ماندگاری دیگر نهادهای انقلابی و اسلامی منوط به پویایی و قدرت این نهاد است، موثرترین اهرم و قرارگاه مقتدر ولی فقیه نماز جمعه است .اسماعیلی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره)، بیان کرد: نماز جمعه در رأس همه امور است، جایگاه نماز جمعه و امامت جمعه، جایگاه ولایی است و امام جمعه منصوب از جانب ولی فقیه است.وی تاکید کرد: در حکومت اسلامی، همه مسئولان موظف به همکاری و شرکت در نماز جمعه هستند، اگر مسئولی پایبند و یا اعتقاد نداشته باشد، مسئولیت او مشروعیت ندارند، امام جمعه هم به اندازه شأنش تکلیف دارد و اگر موضع و محور اندیشه اش برخلاف ولی فقیه باشد، خیانت به اسلام و ولایت فقیه محسوب می شود .امام جمعه قرچک با گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتان نهاد نماز جمعه این شهرستان، بیان کرد: اهداف این اجتماع با شکوه هفتگی در جمعه اتحاد و همدلی امت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی، تقویت و توسعه معنویت، کسب مقام تقوا، آگاهی بخشیدن در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه در ایران وجهان، بیان مسائل مهم سیاسی و حکومتی، تبیین و توصیه رهنودهای مقام معظم رهبری؛ تقویت پیوند بین ملت و حاکمیت که نتیجه اش تشکیل قدرت اسلامی است.وی با بیان گستاخی اخیر استکبار، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب قبل از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای فرمودند: نتیجه هر چه بشود، موضع ایران علیه استکبار تغییر نمی کند و سیاست های آمریکا در منطقه با سیاست های جمهوری اسلامی ۱۸۰ درجه اختلاف دارد.اسماعیلی افزود: در برجام اشاره شده است که ما در زمینه های حفظ قابلیت های دفاعی و امنیتی خود هرگز تسلیم زیاده خواهی های دشمن نخواهیم شد و دست از حمایت ملت های مسلمان و مظلوم منطقه نخواهیم کشید.امام جمعه قرچک گفت: ما طرفدار مقاومت ملت های مسلمان هستیم و سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و بحرین و یمن و هر نقطه عالم را خط مقدم جبهه اسلام می دانیم، برائت دائمی از استکبار یک اصل است اگر نباشد نظام ما اسلامی نیست .وی گفت: بازگشت تحریم ها پیام داخلی و خارجی دارد، تکرار اشتباهات و خوش بینی ها نسبت به دشمن قسم خورده خسارت به همراه دارد، انگشت گذاشتن بر مراکز قدرت نظام از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانگر حقانیت و حقیقتی بودن این قدرت الهی است.اسماعیلی تاکید کرد: امروز ایران اسلامی به یک قدرت موثر در منطقه و جهان تبدیل شده است و دنیای انسانیت و عقلانیت ایران را مصلح ظلم است و مدافع حقوق بشر و ضد گروهک های تروریست می داند و دنیای استکبار و استبداد و حیوانیت، ایران را مزاحم می داند.وی تصریح کرد: امروز عربستان سعودی به عنوان منفرترین کشور دنیا و ذلیل ترین حاکمیت منطقه شناخته شده است، قاتل هزاران زن و کودک مسلمان در منطقه شده است وحامی جانی ترین آدم ها و تروریست در جهان شده است.امام جمعه قرچک خاطرنشان کرد: دشمن بدنبال شکاف و افتراق است و ما باید بشدت به دنبال اتحاد و انسجام باشیم، در این شرایط هر شخص یا گروهی با حاشیه سازی و یا با مداخله در مسئولیت ها فضا را ناآرام کند محکوم است .وی در پایان گفت: با فشار خارجی توسط افراد مجنونی مثل ترامپ، آل سعود و صهونیست ها که هیچ غلطی نمی توانند بکنند، برخورد و مقابله به مثل و پاسخ دندان شکن دولت و مجلس است، نباید به آسانی از کناراین مسائل بگذریم. امام جمعه شهرری: تنها راه مقابله با زیاده خواهی و تحریم های آمریکا، مقاومت استحجت الاسلام و المسلمین سید علی شاهچراغی امام جمعه شهرری در خطبه های نماز عبادی سیاسی این هفته که در مصلی بزرگ حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد، ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی، گفت: تقوا کلید عزت و سعادت انسان است.وی با تبریک ایام دهه کرامت، اظهار داشت: امام رضا(ع) میزبان این کشور بوده و ما میهمان ایشان هستیم و حرمت میزبان بر همگان لازم و ضروریست بنابراین با زیارت حضرت حرمت ثامن الحجج را نگاه می داریم.امام جمعه شهرری با بیان اینکه در آستانه سالروز نماز جمعه قرار داریم، گفت: نماز جمعه نعمت بزرگی در جامعه ما است و حضور به موقع در نماز جمعه شکرگزاری به این نعمت الهی است و مسئولان با حضور در نماز جمعه مشکلات ارباب رجوع را برطرف کنند.شاهچراغی با بیان اینکه آیت الله مشکینی عالمی زاهد و مفسر بود، تصریح کرد: ایشان ولایتمدار، انقلابی و سیاسی بود، حوزه علمیه قوام خود را مدیون این عالم اخلاقمدار می داند، با اینکه مرجع تقلید بود ولی رساله ای منتشر نکرد و به همه پست و مقام ها بی اعتنا بود.وی ادامه داد: حدود هفتاد سال است که از اشغال فلسطین می گذرد، در این مدت نشستهای زیادی برگزار شده ولی چیزی جز ذلت برای مردم فلسطین نداشته است. اما با پیروزی انقلاب و حمایت امام از فلسطین، انتفاضه ها یکی پس از دیگری رخ دهد و نشان داد که مردم فلسطین در برابر زیاده خواهی صهیونیسم می ایستند و مقاومت می کنند.امام جمعه شهرری با اشاره به مقاومت ۳۳روزه، بیان کرد: هفته پیش نخست وزیر صهیونیسم مجبور شد در برابر مردم فلسطین زانو بزند، همه گیت ها را جمع کند چرا که انتفاضه در سایه مقاومت به نتیجه رسید. همین مقاومت در لبنان جواب داد.شاهچراغی ادامه داد: تنها راه مقابله با زیاده خواهی و تحریم ها که از سوی سنا و رییس جمهور دیوانه آمریکا اعمال می شود، مقاومت و ایستادگی است، این چیزی است که در همه ادوار امام راحل و مقام معظم رهبری تاکید کرده و گفته اند؛ آمریکا عهد شکن و غیر قابل اعتماد است و فقط با مقاومت می توان نشان داد که ما خسته نمی شویم ولی به فضل الهی دشمن را خسته خواهیم کرد.وی ادامه داد: مشکل اینها بر سر ایران و منابع ایران نیست، بلکه مشکلشان با اسلامی است که ایران می خواهد، وگرنه با اسلام عربستان کاری ندارند. آنان از اسلام ناب محمدی می ترسند مسوولان نظام هم بدانند که خطای محض است با به آمریکا و دوستارانش دلداده باشیم.امام جمعه شهرری با بیان اینکه در آستانه حج هستیم، گفت: حج یک واجب دینی و شرعی است در روایت است که اگر کسی استطاعت حج پیدا کرد و به حج نرفت یهودی از دنیا خواهد رفت و بدانید که رفتن به حج تصمیم سازمان حج نیست، تصمیم نظام جمهوری اسلامی است.وی ادامه داد: وظیفه مهم میزبان این است که کرامت و امنیت را برای همه حجاج جهان حفظ کند و اجازه ندهد فاجعه دلخراش مسجدالحرام و منا تکرار شود. امام جمعه بخش گلستان: قلیان ها در بهارستان به زودی جمع می شوند / مدیران دولت باید با شایسته سالاری انتخاب شوندحجت الاسلام والمسلمین مرتضی صفایی امام جمعه بخش گلستان در خطبه های نماز جمعه خود بانوان نمازگزار را به قرائت سوره نور توصیه کرد، و گفت: سعی کنید در زندگی و در کارها حیا داشته باشید، و زبان خود را در ...

ادامه مطلب  

اقتصاد برق زیر فشار نا کارآمدی  

درخواست حذف این مطلب
صنعت برق ایران در حالی قدم به سال 97 گذاشت که بسیاری از مشکلات آن هنوز به صورت لاینحل باقی مانده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، مشکلاتی که در صدر آن ها غیرواقعی بودن قیمت برق و کوچک شدن اقتصاد برق در کشورمان قرار دارد و البته هر سال به سال آینده منتقل می شوند. پیام باقری، نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق از مشکلات صنعت برق و ریشه های آن سخن گفت. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:امروز60 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تامین می شود. با این حال گفته می شود اقتصاد برق در ایران از شرایط مناسبی برخوردار نیست و خصوصی سازی در این بخش نیز تجربه موفقی نبوده است. نظر شما در این باره چیست؟خصوصی سازی یک بحث راهبردی درهمه اقتصادهای در حال توسعه است. در دنیا از بابت خصوصی سازی هم تجربیات موفق وجود دارد و هم ناموفق اما در کشور ما به اذعان مسئولان، به لحاظ کمی و کیفی، آمار مناسبی بابت خصوصی سازی واقعی وجود ندارد. بخش خصوصی واقعی شاخصه های مشخصی دارد. یکی از مهم ترین شاخص ها، موضوع اهلیت است. متاسفانه با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست های کلی اصل 44 باید گفت که به این شاخص توجه بسیاری نشد و به همین دلیل امروز بر اساس آمارها در سطح اقتصاد کلان تنها 13 تا 14 درصد صنایع به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. این موضوع امروز یکی از چالش های صنعت برق است. مبحث دیگر موضوع نحوه واگذاری است. در کشورهای پیشرفته ارزش گذاری صنایع تنها بر اساس دارایی هایی همچون ملک یا قیمت زمین انجام نمی شود بلکه در ارزش گذاری مواردی همچون نیروی انسانی، تکنولوژی و فناوری لحاظ می شوند. متاسفانه فرآیند خصوصی سازی در کشور ما، بر خلاف کشورهایی مثل آلمان بر اساس برنامه های مشخص برای افزایش سطح اشتغال و خلق ارزش افزوده بیشتر برای کشور انجام نشد؛ در حالی که توجه به این دو موضوع می توانست به اقتصاد ایران برای شکل گیری یک بخش خصوصی قدرتمند کمک کند.در صنعت برق شرایط چگونه بود؟در صنعت برق نیز مانند سایر بخش ها، شاهد بروز همین مشکلات بودیم. به این نحو که یا شرکت ها و نهادهای خصولتی به موضوع ورود کردند یا افراد فاقد اهلیت .امروز این بحث مطرح می شود که به دلیل شرایط کشور، بخش خصوصی توانمند و دارای اهلیت وارد نمی شود.امکان دارد علت اصلی این موضوع مشکلات مربوط به اقتصاد برق است. اقتصاد برق در کشور ما همواره در فشار بوده است. درواقع اقتصاد برق در کشور ما ناکارآمد است. این ناکارآمدی در نتیجه نامتوازن بودن ترازهای مالی به وجود آمده و لطمات جدی به بدنه این صنعت از بخش خصوصی فعال در آن تا وزارت نیرو وارد آورده است. برق مثل هر کالای دیگری با هزینه هایی تولید می شود. چرخه تولید و خدمات در اقتصاد برق یک چرخه نرمال و مشخص است. شما در مکانی نیروگاهی می سازید. در نیروگاه برق تولید می کنید و بعد خط انتقال را می سازید و به وسیله خطوط برق منتقل کرده و در آنجا به وسیله شبکه توزیع به دست مصرف کننده نهایی می رسانید. بحث های دیگری همچون نگهداری، بهره برداری، خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی نیز وجود دارند. این فرآیند قیمت تمام شده برق را مشخص می کند، این یک عدد است. اگر برق با رقمی کمتر از بهای تمام شده در اختیار مصرف کننده نهایی قرارگیرد، یعنی اقتصاد برق دچار مشکل شده است. در این شرایط به جای بخش خصوصی واقعی که برای ورود به صنعت فاکتورهای واقعی اقتصاد را مد نظر قرار می دهد، خصولتی ها وارد می شوند.ورود خصولتی ها به صنعت برق، چه آسیب هایی را متوجه این صنعت کرده است؟ورود خصولتی ها به صنعت برق، مثل همه بخش های اقتصاد ایران، آسیب هایی به همراه داشته که مهم ترین آن ها غیررقابتی شدن فضای کسب و کار است. خصولتی ها به دلیل دسترسی به منابع مالی، برخی معافیت ها و دسترسی به رانت های اطلاعاتی فضای رقابتی را در هر صنعتی از بین می برند. برای مثال یکی از مشکلات اقتصاد ایران و از جمله صنعت برق به بحث عدم گسترش پایه مالیاتی کشور بازمی گردد. امروز شاهدیم که بار مالیات بر عهده بخش خصوصی واقعی که شناسنامه دار است، افتاده و سایر بخش های اقتصاد از معافیت هایی برخوردار هستند.اجازه بدهید، دقیق تر سوال کنم؛ آیا بخش خصوصی واقعی توانایی اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی مثل نیروگاه ها را دارد؟بله، دارد. مصادیق روشنی وجود دارد که نشان می دهد، بخش خصوصی واقعی دست کم در صنعت برق توانایی اداره بنگاه های بزرگ را دارد؛به عنوان مثال ما شرکت هایی داریم که در فهرست پیمانکارهای بین المللی همچون enr که 500 پیمانکار بزرگ را شامل می شود، قراردارند. واقعیت این است که سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد ناچیز است. ما باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد فراهم کنیم. اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 یکی از روش هاست. اگر سیاست های کلی اصل 44 به درستی اجرا می شد و به بخش خصوصی واقعی اعتماد می کردند، امروز کسی در توانایی بخش خصوصی تردید نمی کرد. اگر دولت در کار اقتصادی و تجاری وارد است که باید فرآیند خصوصی سازی متوقف شود؛ اگر نه، باید به الزامات حضور پرقدرت بخش خصوصی در کشور توجه کند. اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یکی دیگر از راه های تقویت بخش خصوصی واقعی است. به رتبه کشور در شاخص های کسب و کار در دنیا نگاه کنید. واقعیت این است که شرایط کسب و کار در کشور ما خوب نیست، در این فضا نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی قدرتمند در کشور شکل بگیرد.اقتصاد ایران متاثر از ریسک های مختلف است؛ از جمله ریسک های ناشی از تنش های سیاست خارجی اما این همه ماجرا نیست. بخش هایی از این ریسک ها به خود ما بازمی گردد. ما در حوزه هایی همچون مقررات صادرات، مالیات، بیمه و نظام بانکی مشکل داریم. امروز از هر صادرکننده ای در مورد مشکلات کسب و کار می پرسیم به رفتار نظام بانکی به عنوان نخستین مشکل اشاره می کند. در صنعت برق یک صادرکننده به حداقل هایی نیاز دارد. در این صنعت بیشترتجهیزات «های تک» هستند. تولید آن ها زمانبر و نیازمند سرمایه است. در امر صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز به همین ترتیب است. ساختار بانکی نه می تواند ال سی صادر کند، نه قادر به صدور ضمانتنامه در کشور هدف است و نه می تواند در نقل و انتقال مالی کمک کند. یک صادرکننده بدون کمک ساختار بانکی به مشکل می خورد و فضای رقابت را از دست می دهد. این در حالی است که در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی امروز صنعت برق جلودار است؛ به نحوی که در سال های اخیر سهم این بخش در صادرات خ ...

ادامه مطلب  

داستان اژدهایی که بی وقفه تنوره می کشد  

درخواست حذف این مطلب
گروه معدن: می غرد، باز هم می غرد. غرشی شگفت که تاکنون نشنیده بشر. گویی اژدهایی اینجا خفته بوده در دل زمین. با انبوهی از آتش،نه آن آتش که بر شعله او خندد شمع! کوه آتش و ابر تیره دود! اژدها سر بر آورده از رگ سفید، خزانه نفت آسماری! رگ سفید در محدوده زیدون واقع است از توابع بهبهان اما به دریا نزدیک تر است و به دیلم، که در باور مردمانش اژدها نگهبان و حافظ گنجینه های طلسم شده است. نگهبان خزانه امامزاده ها که گرداگرد این چاه محترق واقع شده اند؛ یک سو «شاه بهرام»، دیگر سو شاه عبدالله و آن سوتر بی بی حکیمه. اژدها بی حساب می غرید. رگ سفید به سرخی می زند از تلنبار آتش. هادی می گفت «این صدای اعماق زمین است». سید ناصر اما گفت «نفرین شدیم. ۱۰ شب است که نخوابیدم و شب ها از ترس آتش آن دنیا رعشه به تنم است» این روزها غرش رگ سفید نازکش دارد و حفارها از این سو به آن دورش طواف می کنند. اژدها سر بیرون کرده و نعره می زند. بی وقفه، پشت بند و یک نفس. باید خیس شد. باید زیر آتش، تنت، رختت، لباست خنک شود تا گامی نزدیک تر روی. همه خیس و شعله به رخ نشسته. صورت ها تف دیده، آتش به مشاطه نشسته و صدای غرش چاه در پیکر حنجره ها حلقه زده.آرام نمی شود. «نفرین شده ایم» آتش نشان ها چتر آب درست می کنند تا قدم به قدم به چاه بتوان نزدیک شد. حرارت دهنه را طهماسبی می گفت ۶۵۰ درجه است. مکوندی می گفت: «خود جهنم. بابای جهنم» لعنت به جهنم. دیشب ساعت ده شب به مخازن گل رسیدند. بیست متری دهانه. چتر آب و زمین باتلاق. و سخت مردانی که جان برای سرسختی بیشتر به بازار مکاره آورده بودند. درنگی و لحظه ای غفلت اینجا خطر، دست به گل چین نشسته است. چونان فرزاد. مهلکه جان است و اژدهای رگ سفید می غرد. گام ها به چاه نزدیک شده.همه هستندانواع مختلف آدم آنجاست. فیلمبردار. عکاس. فیلم ساز. خبرنویس. آتش نشان. حفار. مدیر ارشد. بالادست. مدیرعامل. مدیرفنی و اینکه برادر فرزاد آمده بود. با صدایی پر از بغض. در آغوشی آرام گرفت. برادر هنوز در آتش است. پیکر فرزاد برنگشته و آتش می غرد. نعره ای پیوسته و بی سکته. نفس از کجا می گیرد؟ از نفرین زمین. کفران کدام نعمت؟ اینجا نزدیک آب، لب به دریا، آب اما کیمیاست. باید ۲۰ میلیون لیتر آب فراهم شود برای روز حمله به آتش. همه در انتظار آن روز. استخر آب مهیاست و لوله ها آب را می مکند و خزینه را پر می کنند. اما وقت حمله نیست. کسی بی تاب حمله به آتش نیست. به حوصله افتاده اند. به چانه تدبیر انداختن. این غرش و نفس کش طلبیدن کارزاری سخت تر از شعر و شعار و خطابه است. اژدها می غرد. ناله های زمین از اعماق و از اعصار بیرون ریخته. صداهایی غریب و در هم. نعره های نیاکان. بزرگان خفته رگ سفید. نگهبان سفره می غرد. مردم می گویند. این غرش برایشان عادی است. نعمتی بی برکت اگر بود که مردم می گویند بود و بهره به این زمین نمی رساند، سوختنش لازم بود. غول خفته رگ سفید بیدار شده و می غرد. علی صفی خانی مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچ اس ای) مناطق نفتخیز با یک دست شکسته فرمان به فریادش گره خورده. باید از پس غرش چاه برآمد. چتر آب ها را هدایت می کند، با دستی به گردن و دستی به بی سیم چه کردن ها را می گوید. حمید دریس اما تاب ندارد. گویی آمده یک ساعته چاه را خاموش کند. هر روز می آید. بی چتر آب، با کیانی تا نزدیکی های چاه رفته بود. سوخته بود. صورتش داغ و رخ برافروخته برگشته. کیانی می خندید. همیشه با خنده روزگار را طی می کند. تخصصش حفاری است و زمین. هنوز برایم نگفته که چه شد رگ سفید به غرش افتاد. سه شنبه شب، آزمون پمپ نیتروژن برای خنک سازی و مصرف کمتر آب بود. بار نخست خوب جواب داد. کنار دهانه برای بچه های آن جلو ابری از نسیم و خنکای شمال ساخته بود. عجبا. اینجا و نسیم؟ «ها همین طوره» مکوندی حرف می زند. از قطرات ریز شبنم کنار این غول آتش می گوید. این خاصیت نیتروژن است. کمی با آب مخلوط می شود و این هرّه آتش را خنک می کند. آتش ابراهیم. گلستان خلیل. مسعود حیدری فرمانده میدان می گفت: «با پمپ نیتروژن چتری از هوای خنک نزدیک های چاه به وجود می آید که آتش نشان ها و بچه های اطفا می توانند به نزدیک ترین نقطه آتش برسند» باید مخازن گل را عقب می کشیدند. آخرین تکه های بازمانده از دکل. خودش کامل سوخته و در میانه آتش خم شده و چون درختی کهنسال به شکلی غریب درآمده. در دهانه اژدها. در دهانه نگهبان دره ها.ای ۹۵ لعنتی.این جان سختانسید ناصر راننده ۱۰ تن است. می گوید مردم اینجا عجیبند. می گویند اگر اژدهای شاه عبدالله و ش ...

ادامه مطلب  

خاموشی‎های بی برنامه اینترنت کشور را دچار اختلال کرد  

درخواست حذف این مطلب
این روزها با افزایش ناگهانی گرما در کشور شاهد خاموشی های غیرمنتظره بودیم به طوری که قطع برق بدون برنامه ریزی باعث شد برق سایت های برخی اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های اینترنتی دچار مشکل شود و این مشکل نارضایتی را در بین مشترکان شبکه اینترنت تلفن همراه و ثابت به وجود آورد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در پی بروز این مشکل به سراغ اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های دارنده پروانه ارتباطات ثابت رفت تا بداند خاموشی های غیرمنتظره چه مشکلاتی را برای تجهیزات و سرویس دهی اپراتورها و شرکت های ارائه دهنده اینترنت به همراه داشته است.دشوار شدن ارائه خدمات با قطعی برقاحمدرضا نخجوانی مدیر عامل یکی از دارندگان پروانه ارتباطات ثابت در این خصوص گفت: با قطعی برق، شرکت هایی که شبکه آنها و تجهیزات شان روی مراکز مخابراتی نصب است، دچار مشکل در سرویس دهی و خدمات رسانی به مشترکان خود نمی شوند. 90 تا 95 درصد شرکت ها نیز تجهیزات شان روی مراکز مخابراتی نصب است و از آنجایی که در مراکز مخابراتی برق اضطراری وجود دارد و می توانند برق خود را از ژنراتورها تأمین کنند بنابراین قطعی برق روی سرویس دهی شرکت های اینترنتی تأثیر منفی ندارد.وی افزود: البته باید گفت ممکن است قطعی برق روی دیتاسنترهای این شرکت ها که تجهیزات شان روی مراکز مخابراتی نصب است، تأثیر منفی بگذارد و با قطعی برق دچار مشکل شوند چرا که دیتاسنترها هم به گونه ای ساخته شده اند که با برق اضطراری و برقی که از ژنراتورها تأمین می شود کار می کند از این رو بسیاری از شرکت ها که برق اضطراری را تدارک می بینند این بخش نیز با قطعی برق دچار مشکل نمی شود و می تواند به سرویس دهی و ارائه خدمات به مشترکان خود ادامه دهد.نخجوانی با بیان اینکه درحقیقت کار شرکت های اینترنتی که تجهیزات آنها روی مراکز مخابراتی نصب نیست ، با خاموشی بسیار دشوار می شود، گفت: اعلام برنامه قطعی برق و خاموشی روی این بخش از شرکت های اینترنتی که دارای خدمات دهی در گستره وسیعی هستند نیز تأثیری ندارد، چرا که شرکتی مانند شرکت ما تجهیزاتش در هزار نقطه، خارج از مرکز مخابراتی است بنابراین برای این شرکت ها قطعی برق بسیار دردسرساز است و باید با ژنراتورهای سیار مدیریت کرد.وی با اشاره به اینکه شاید عده ای بگویند حال که شرکت برق برنامه قطعی را اعلام کرده است می توان بحث قطعی برق در مراکزی که خارج از مراکز مخابراتی است را نیز مدیریت کرد، گفت: در واقع این کار امکان پذیر نیست چرا که اگر قطعی برق شامل 5 یا 10 نقطه از شهر بود، امکان داشت با ژنراتورهای سیار برق رسانی را انجام داد در حالی که فقط در هفته گذشته 51 نقطه دچار قطعی برق شد و در چنین شرایطی باید گفت مگر شرکت های اینترنتی چند ژنراتور برق سیار دارند تا به این 51 نقطه از شهر ارسال کنند.این فعال بازار اینترنت در ادامه افزود: البته این مراکز برق یو پی اس یا باتری دارد ولی آنها نیز به شارژ شدن نیاز دارند و بعد از مدتی برق آنهاهم تمام می شود و از آنجایی که در نهایت 5 تا 6 ژنراتور برای مواقع اضطراری موجود است از این رو مدیریت بهینه را در این شرایط سخت و دشوار کرده است و به نوعی باید گفت شرکت هایی که به دنبال ارائه خدمات و سرویس کامل به مردم هستند با سختی روبه رو می شوند و عملاً با گستردگی قطعی برق در مناطق امکان سرویس دهی کامل وجود ندارد تنها کاری که می توان انجام داد شارژ یو پی اس ها به اندازه 30 دقیقه و رفتن به منطقه بعدی است و این کار بسیار سختی است.محمدرضا کریمی رئیس هیأت مدیره یکی دیگر از شرکت های اینترنتی نیز گفت: شرکت های اینترنتی معمولاً برای مواقع قطع برق و شرایط اضطراری پیش بینی های لازم را انجام می دهند ولی آن هم دارای محدودیت هایی است، چرا که همه جا استفاده از باتری دیزل وجود ندارد و باید از باتری استفاده شود، باتری هم ظرفیت محدودی دارد و بعد از پایان ظرفیت سرویس خود به خود down می شود.محمدرضا کریمی با بیان اینکه اصلی ترین مشکلی که وجود دارد، بحث خنک کردن تجهیزات است که به cooling معروف است، افزود: شرکت های اینترنتی معمولاً برای تجهیزات خود از یو پی اس استفاده کرده و برق لازم را برای تجهیزات خود فراهم می کنند اما این تجهیزات به صورت پراکنده در مکان هایی از کشور قرار دارد و همه جا امکان استفاده از دیزل برق را نداریم و خنک کردن تجهیزات نیز از مدار خارج می شود و اگر بعد از مدتی نتوانیم تجهیزات را خنک کنیم، دستگاه ها وقتی درجه حرارت شان از حدی بالاتر برود به صورت خودکار خاموش می شوند. از سوی دیگر برخی تجهیزات نمی توانند خودبه خود خاموش شوند بنابراین تجهیزات آسیب می ب ...

ادامه مطلب  

تصاویر جدید از محل سقوط هواپیمای atr آسمان  

درخواست حذف این مطلب
با تلاش نیروهای امدادگر هلال احمر و ارتش قطعات جدیدی از هواپیمای سقوط کرده تهران - یاسوج در ارتفا ...

ادامه مطلب  

آخرین اخبار از بارش باران و رعد و برق در مازندران  

درخواست حذف این مطلب
بارش شدید باران در مازندران تلفات جانی در پی داشت مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از قطع شدن ۱۵ خط اصلی برق در این استان خبر داد. به گزارش بولتن نیوز ،منطقه مازندران، بارش باران و رعد و برق در مازندران از ظهر جمعه آغاز شد و تاکنون نیز ادامه داشته است که موجب قطعی ۱۵ خط اصلی برق در این استان و کشته و مصدوم شدن ۳ نفر بر اثر برق گرفتگی شده است.رامسر در صدر شهرهای پربارانسیداحمد میرساداتی، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران در گفت وگو با ایسنای مازندران، با اشاره به این که بیشترین بارش گزارش شده از ایستگاه های هواشناسی مازندران، از ساعت ۱۴ تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه به ترتیب در شهرهای رامسر با ۱۶۸، گلوگاه با ۱۲۱، نوشهر با ۹۴، بابلسر با ۸۳، ساری با ۷۹ و دشت ناز با ۷۷، آمل با ۵۷، کیاسر با ۲۸ و بندرامیرآباد با ۲۳ میلی متر بوده است، اظهار کرد: بیشترین وزش باد از آمل و دشت ناز با سرعت حدود ۹۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.ترافیک سنگین در جاده هرازعلیرضا قدمی، رئیس پلیس راه مازندران نیز در گفت وگو با ایسنا در مورد محدودیت های محورهای مواصلاتی استان مازندران با توجه به بارش های فعلی خاطرنشان کرد: در محور هراز تردد کامیون و کامیونت تا ۱۲ امشب (جمعه ۱۳ مهر ماه) ممنوع است.وی با اشاره به این که بارش امشب باران موجب آبگرفتگی معابر شد و برخی از محورها را با مشکل تردد رو به رو کرده است، تصریح کرد: محور دو هزار تنکابن به دلیل آبگرفتگی و شدت باران امروز مسدود شده است و با توجه به این که این محور جایگزین نداشته و تا اطلاع ثانوی مسدود است، تلاش برای بازگشایی محور ادامه دارد.قدمی خاطرنشان کرد: ترافیک در محور هراز و کندوان در جهت خروج از مازندران، به صورت سنگین بوده و در سایر راه های مواصلاتی استان به صورت پرحجم و روان گزارش شده است.وی ادامه داد: برای فردا محدودیت جدیدی اعلام نشده و با توجه به شدت بارندگی خوشبختانه در محورهای مواصلاتی استان مازندران تاکنون تصادفی گزارش نشده است.قطع شدن ۱۵ خط اصلی برق در مازندرانمدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از قطع شدن ۱۵ خط اصلی برق در این استان خبر داد.قاسم شهابی در گفت وگو با ایسنا مازندران از قطعی تعدادی از خطوط انتقال برق در برخی شهرهای استان مازندران خبر داد و اظهار کرد: با توجه به رعد و برق و شدید در مازندران، در برخی شهرها قطعی برق اتفاق می افتد اما این قطعی طولانی نیست و مجددا وصل می شود.وی با اشاره به این که در حال حاضر ۱۵ خط اصل ...

ادامه مطلب  

بی تفاوتی مسئولان برق استان و انکار مشکلات شهروندان  

درخواست حذف این مطلب
پرستوغنیگروه گزارش :در طول گرمای مرداد ماه سال جاری بخش های مختلفی از مناطق شهری آذربایجان غربی و شهر ارومیه در زمان های مکرر و طولانی دچار قطع برق شدند که این امر سبب نارضایتی شهروندان شده است در دنیای تکنولوژی و در زمانی که تمام و اکثریت مردم برای انجام امور زندگی نیازمند نیروی برق و ارتباطات اجتماعی هستند عدم وجود برق و قطع های مکرر آن همچنان از موضوعات داغ روزهای تابستانی در آذربایجان غربی و سایر شهر های تابعه است .این معضل در آذربایجان علاوه بر مشکلاتی چون از کار افتادگی وسایل برقی،یخجال،از بین رفتن مواد غذایی و فاسد شدنی،بیماران بستری در بیمارستان ……که در برخی از موارد غیر قابل جبران است موجبات آسیب رساندن به شهروندان از جمله گرما زدگی افراد خردسال و سالمندان،و همچنین آسیب رساندن و نا کار آمدی ادارات و سازمان ها را برای شهروندان فراهم آورده است به گزارش آراز متاسفانه مسئولان مربوطه نه تنها پاسخ جدی در رابطه با قطع های مکرر برق در استان به شهروندان نمی دهند بلکه توجیهاتی از قبیل گرمای هوا و استفاده بیشر شهروندان از وسایل خنک کننده را علت قطع های مکرر برق اعلام می کند.گفتنی است یک پیرمرد شهروند به خبرنگار ما گفت که چند روز پیش دچار قطع برق به مدت ۶ ساعت شده،وی گفت با گذشت ۶ ساعت تحمل گرمای طاقت فرسا چندین مرتبه دخترم با مراکز نگهبانی برق تماس گرفت تا علت را سوال کند اما آنها حتی تلفن های ما را جواب ندادند و کسی پاسخگو نبود این شهروند در ادامه افزود خدمات شهری و عمومی حق همه مردم است من از مسئولین اداره برق گله مندم آنان هیچ پاسخ منطقی ندارند،راستی چطور اگر قبض برق یک دوره پرداخت نشود ماموران بلا فاصله دستور قطع برق را صادر میکنند و حتی برای نصب مجدد باید مردم هزینه و جریمه بدهند،چرا شرکت برق در طول گرمای تابستان دائما در زمان های طولانی و مکرر قطع می کند و هیچ مسئولی پاسخگو نیست.بر اساس این گزارش،با توجه به قطع های مکرر برق در سطح استان آذربایجان تنها پاسخ مسئولان این است که در صنعت برق مشکلات نقدینگی وجود دارد و سرمایه گذاری زیادی صورت نگرفته است.گفتنی است استانداران و سایر مدیران این صنعت علت مشکلات عدیده صنعت برق استان را اتاماسیون شبکه های هوایی،هوشمند سازی و تثبیت ولتاژ ها را علت اصلی مشکلات برق می دانن که باید در برنانه های زیر ساختی در جهت رضایتمندی مشترکان در این سازمان انجام شود تا به حال محقق نشده است .کاظمی ،مدیر شرکت برق آذربایجان مدتی پیش در گفته گوی خبری با ایرنا با اشاره به نقش نیروی انسانی عنوان کرد ارزشمند ترین سرمایه در هر صنعتی نیروی انسانی است . وی با تاکید بر این که بیشتر کارکنان شرکت برق به صورت خدماتی کار می کنند تصریح کرد،دستمزد ماهیانه کارکنان اداره برق در آذربایجان زیر یک ملیون تومان است و این مسئله برای تامین نیروی انسانی مشکلاتی را در سیستم صنعت برق استان فراهم آورده است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.به گزارش آرازآذربایجان باید در نظر داشت مسئولین صنعت برق در اذربایجان غربی با توجه به مشکلاتی از این قبیل با سیاست گذاری و ایجاد پتانسیل مناسب از جمله تامین نیروی انسانی پاسخگوی نیاز مردم در سطح استان باشند با ایجاد زیر ساخت ها می توان مشکلات صنعت برق را به سمت و سوی درست هدایت کرد .گفتنی است جدایی از معضلات قطع برق موضوع قبض های برق شهروندان با مبالغ بالا مشکل دیگر مردم است البته این موضوع آنقدر قابل توجه است که برخی از نمایندگان نیز در مورد آن اظهار نظر کرده اند و خواستار رسیدگی به تعرفه های بالای برق هستند این تعرفه ها در منطقه آذربایجان غربی که از مناطق محروم است مشکلات زیادی را برای شهروندان فراهم آورده است .بدیهی است،مردم استان آذربایجان غربی به سبب مشکلات معیشتی از قبیل بالا بودن سطح بیکاری،عدم رونق کشاورزی،و…. قادر به پرداخت تعرفه های بالای برق نیستند و متاسفانه شاهدیم که خانواده ها در این استان برای پرداخت هزینه های برق خدماتی دچار اوضاع آشفته و درهم و برهمی شده اند که فقط با این شرایط باید منتظر حرکتی در جهت بهبود شرایط از سوی مسئولان سازمان برق باشیم. به گزارش آرازآذربایجان زندگی به حاشیه کشیده شده عده ای از مردم روستا های آذربایجان غربی که به جهت فقر و بیکاری اقدام به مهاجرت کرده و به حاشیه های شهر آمده اند تا با تکه های سنگ و بلوک و تیرآهن به دور از چشم قانون آلونکی به نام خانه برای خود برپا کنند این اقشار آسیب پذیر را دچار مشکلات زیادی کرده است که ...

ادامه مطلب  

رصد رعد و برق توسط آژانس فضایی اروپا  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی به زودی رعد و برق را از طریق رصدگر طوفان آژانس فضایی اروپا(esa) رصد خواهند کرد.در تاریخ 13 آوریل یک بازوی رباتیک 16 متری این ابزار 314 کیلوگرمی را روی ماژول آزمایشگاه لومبوس اروپا نصب کرد که به بررسی گسترده رعد و برق ها کمک می کند.رعد و برق یکی از مهم ترین پدیده های طبیعت است. نمایش های دراماتیک درخشیدن و صدای رعد و برق، آن را به یک پدپده خیره کننده تبدیل می کند.با این وجود با وجود بیش از 250 سال تحقیق از زمان آزمایش شجاعانه "بنجامین فرانکلین" در سال 1752 تا به حال، شناخت ما از این طوفان ها هنوز ناقص است.با توجه به گفته های ناسا، مشکل این است که رعد و برق بسیار چموش است و اغلب در ناحیه های غیر قابل دسترس شکل می گیرد. بدتر از آن، برخی از جالب ترین و مهم ترین ویژگی های این طوفان ها در اتمسفر بالایی، جایی به مراتب فراتر از دسترس بالن ها یا هواپی ...

ادامه مطلب  

موافق: در دولت یازدهم 151 نفر از زنان در وزارت کشور مشغول فعالیت بودند/ در وی به درخواست های همه جناحها پاسخ داده شد/ مخالف: رحمانی فضلی برای کاه  

درخواست حذف این مطلب
اخبارسیاسیشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۷فریده اولادقبا در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور گفت:▪️وزارت کشور حافظ نظم، هماهنگ کننده سازمانهای دولتی و محلی در سطح محلی و استانی و اجرا کننده سیاست های عملی دولت و ماموریت هایش از تنوع زیادی برخوردار است. به همین دلیل نیازمند وزیری است که ضمن آگاهی از این چالش ها باید از حوزه کاری خود نیز اشراف داشته باشد.▪️رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل پدیده ها است و ابعاد سیاسی و اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد. کلیت نظام را بر سلایق فردی ترجیح میدهد. در معاونت سیاسی صدا و سیما و ... اعتقاد دارد باید با رویکرد توسعه محوری از تمام رویکردها بهره برد.▪️برگزاری انتخابات در فضایی سالم و با مشارکت حداکثری شکل گرفت. همچنین افزایش مشارکت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، انتخابات مکانیزه در بسیاری از شهرها، برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس، پنجمین دوره خبرگان رهبری و تامین امنیت عمومی در فضای مجازی و تبلیغات در دوره انتخابات از اقدامات ایشان بود.▪️ایشان با اعتقاد به کثرت گرایی با تمهیدات قانونمندی را برای برای برخی احزاب را صادر کردند. راه اندازی خانه احزاب ایرا،. میانگین 30 مورد کنگره احزاب در کشور و تقویت مشارکت اقوام در سمت هایی مثل استاندار و.. و به کارگیری اهل سنت قابل توجه است. ▪️در دوره ایشان ثمن ها رشد 70 درصدی داشت. 75درصد برنامه های او منطبق و همسو با احزاب بالادستی است. توجه به زنان، سند امنیت زنان و کودکان، به کارگیری 151 نفر از زنان در وزارت کشور نشان از توجه ایشان به موضوع زنان است.نماینده مخالف رحمانی فضلی: چرا اتباع خارجی در شرایطی که داعش به کشور حمله می کند شناسنامه ندارند و شناسایی نمی شوندعلی اسماعیلی، نماینده مخالف عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور:▪️آقای رحمانی فضلی را نیرویی انقلابی و زحمتکش می دانم و مخالفتم با برنامه های ایشان مخالفت با خودشان نیست. انتقادم از عملکرد ایشان جنبه اصلاحی دارد.▪️تا چه اندازه توانسته اید به اقتصاد مقاومتی جنبه عمل بپوشانید. مجلس طرح سواحل و عمران دریا را تصویب و به دولت الحاق کرد. چرا از آن زمان تا کنون اجرا نشده است. مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریای خزر بر عهده کیست؟▪️تهدید زباله که دیر زمانی است با شیوه مدیریت پسماند به فرصت تبدیل شده در استان های شمالی کشور بلای جان مردم شده است. این بحران اخیرا به بحران زیست محیطی تبدیل شده ...

ادامه مطلب  

برق را برای روز مبادا پس انداز کنیم  

درخواست حذف این مطلب
«دیوانه وار» تنها واژه یی است که می تواند رشد مصرف برق در سال های گذشته را توصیف کند. براساس آمارهای رسمی و غیررسمی منابع داخلی و خارجی، متوسط رشد پیک مصرف برق در سال های گذشته 6 درصد بوده است.اقتصادگردان- این رقم در سال جاری به 7 تا 8 درصد هم رسید. اما نکته آنجا است که برقی که زیرساخت رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود هم فراتر از نرخ رشد اقتصادی مصرفش افزایش می یابد و هم فراتر از رشد جمعیت کشور. تنها شاید افزایش دمای هوا و تغییر رفتارهای مصرفی مشترکین بتواند این رشد سریع و تقریبا مهارگسیخته را توجیه کند. رشد مصرف برق در حالی رقم می خورد که تعرفه های قیمتی بسیار پایین تر از بهای تمام شده هر کیلووات برق تولید شده است. این مساله به گفته مسوولان و کارشناسان صنعت برق 2 پیامد توأمان دارد. نخست آنکه مردم تصور «وفور» برق می کنند و در استفاده از آن، حساب شده عمل نمی کنند. دوم آنکه هر مقدار برق بیشتری فروخته می شود، بدهی های صنعت برق هم بیشتر می شود.در این شرایط، آنگونه که اسدلله صبوری، نایب رییس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در سومین کنگره نفت و نیرو عنوان کرد، «تاکنون صنعت برق به دنبال تامین تقاضا بوده و به دنبال تقاضا دویده است، اما اکنون ادامه این وضعیت امکان پذیر نیست.» وی راهکار عبور از این بحران را مدیریت تقاضا و اصلاح تعرفه های قیمتی می داند. این راهکار با وجود نیاز اساسی که به آن احساس می شود، تنها راهی نیست که می توان انجام داد و در کنار آن امکان به کارگیری یک راهکار مکمل و بنیادین دیگر وجود دارد.در همان کنگره نفت و نیرو، زمانی که علیرضا یزدی زاده، نماینده شرکت مپنا درباره ظرفیت ها و توانمندی های شرکتشان صحبت می کرد، راهکار مکمل مدیریت درمان تقاضا را مطرح کرد که با استقبال هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق مواجه شود. یزدی زاده مساله باتری سازی و ذخیره برق را مطرح کرد که باعث می شود بتوان از لزوم همزمان تولید و مصرف برق کاست و برق تولیدی را در زمان های دیگر مورد استفاده قرار داد. ذخیره سازی چه اندازه مورد نیاز است؟فلاحتیان در واکنش به پیشنهاد توسعه باتری سازی و ذخیره برق برای مصرف در آینده عنوان کرد: اگر چنین راهی عملی شود، بسیاری از مشکلات صنعت برق حل می شود؛ چرا که پیک مصرف تنها حدود 200 یا 300 ساعت ادامه دارد و تمام زیرساخت ها، نیروگاه ها و شبکه های انتقال و توزیعی که ساخته می شوند، تنها براساس میزان مصرف برق در این بازه 200 تا 300 ساعتی بوده و پس از آن نیاز چندانی به آنها نیست.حمید چیت چیان، وزیر پیشین نیرو نیز چند روز قبل و در ایین آغازین کنفرانس بین المللی برق به مساله پیک مصرف و مشکلات ناشی از آن پرداخت. وی گفت: پیک مصرف برق در سال جاری به بیش از 55 هزار مگاوات رسید و هم اکنون این رقم حدود 37 یا 38 هزار مگاوات است و در ماه های آینده کمتر از این نیز خواهد شد.براساس محاسبات تعادل از آمارهای رسمی توانیر، نیروگاه های کشور، بطور متوسط زمان زیادی را نباید برای تامین برق مصرفی مشترکان به فعالیت و تولید برق مشغول باشند. میانگین فعالیت نیروگاه ها در سال، تنها 13 ساعت در هر شبانه روز است. به عبارت دیگر، اگر هر کدام از نیروگاه های کشور بطور میانگین در هر شبانه روز 13 ساعت را به تولید برق مشغول باشند و بتوان برق تولیدی را با ذخیره سازی در زمان های خاموشی نیروگاه ها و پیک مصرف مصرف کرد، تمام نیاز داخلی به مصرف برق، تامین خواهد شد. این مساله به معنای آن است که بطور میانگین 54 درصد از توان تولید برق کشور برای تامین تقاضا کافی است و در عین حال، برای تامین برق در زمان پیک مصرف، این رقم باید به نزدیک 100 درصد برسد. حتی با این وجود نیز، در سال جاری نیاز شد تا 4 تا 5 هزار مگاوات (نزدیک به 8 درصد از پیک مصرف) پیک سایی شود تا خطر خاموشی برطرف شود. اما شاید هیچکدام از مسافران مترو فراموش نکنند که با وجود سخنان مسوولان برقی کشور مبنی بر آنکه رفاه کسی خدشه دار نشده، ایستگاه های مترو در 2 ماه پایانی تابستانی بسیار گرم و غیرقابل تحمل بودند. احتمالا سیستم های سرمایشی این ایستگاه ها در راستای کاهش بار مصرف برق، خاموش شده بودند.در هر صورت، به گفته چیت چیان، نوسان شدید مصرف برق، باعث افزایش چشمگیر هزینه های تولید می شود و این موضوع برخلاف خواسته مشترکین است؛ هر چند مشترکین برق در ایران، بهای واقعی آن را نمی پردازند. دلیل افزایش هزینه های تولید برق آن است که نیروگاه های مازاد در زمان کاهش مصرف برق و با وجود فعالیت نداشتن، همچنان مبالغی تحت عنوان «هزینه آمادگی» از سازمان های مربوطه دریافت می کنند.افزایش سریع پیک مصرف به معنای آن است که باید در هر 10 سال، تمام تاسیسات تولید، انتقال و توزیع برق 2 برابر شوند. با توجه به ...

ادامه مطلب