گزارش مشروح فارس از میزگرد « ۱۳ آبان و مطالبات عدالت خواهانه دانشجویی» جنبش دانشجویی با تحقق مطالبات رهبری انقلاب سوم را شکل دهد/ ظالم بودن آ  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با حضور مسئولان و نمایندگان اتحادیه بزرگ دانشجویی کشور میزگرد « 13آبان و مطالبات عدالت خواهانه دانشجویی» به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 58 و روز ملی مبارزه با استکبار در خبرگزاری فارس برگزار شد و حاضران در این میزگرد در ضمن تاکید بر لزوم توجه به استکبارستیزی و عدالتخواهی در جنبش دانشجویی در خصوص دلایل افول جنبش دانشجویی در سال های اخیر به گفت وگو نشستند.مشروح این میزگرد در ادامه آمده است:* معتمدی نژاد: مطالبات جنبش دانشجویی از خواسته های حقیقی مردم نیست/دچار شدن به سیاسی بازی ها از دلایل اصلی افول جنبش دانشجویی استمحمدجواد معتمدی نژاد دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در این میزگرد گفت: جنبش دانشجویی یکسری مولفه ها دارد که اگر اینها نباشد بود و نبود جنبش دانشجویی فرقی ندارد. یعنی جنبش دانشجویی با رعایت این شاخص ها است که می تواند جایگاه اصلی خودش را داشته باشد.این فعال دانشجویی ادامه داد: یکی از اصلی ترین شاخصه های جنبش دانشجویی آرمانخواهی است. یعنی دائم آرمانها را بدون در نظر گرفتن مصلحت ها و برخی ملاحظات متذکر شود.معتمدی نژاد تاکید کرد: همانطور که گفته شد جنبش دانشجویی اگر ظلم ستیزی و عدالتخواهی خودش را از دست بدهد دیگر جایگاه حقیقی خودش را ندارد.وی افزود: امروز یکی از مسائل اصلی افول جنبش دانشجویی دچار شدن به سیاسی بازی هاست. البته جنبش دانشجویی سیاسی است به این معنا که آنچه مربوط به حکومت و نظام می شود را باید متذکر شود.دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: وقتی جنبش دانشجویی خودش را درچارچوب قدرت تعریف کند و به جنبش دانشجویی به عنوان یک سکوی پرتاب نگاه شود دیگر آن موقع است که از آن آرمانخواهی و مبارزه و ظلم ستیزی بیرون نمی آید.معتمدی نژاد افزود: متاسفانه امروز جنبش دانشجویی با مردم یک فاصله جدی گرفته و مطالبات جنبش دانشجویی از خواسته های حقیقی مردم نیست.وی تصریح کرد: اینکه مردم می گویند وضعیت معشیتی ما با مشکل روبرو شده باید به سراغ سرمنشاءهای آن برویم که در مرحله اول ساختارها به معنی قوانین است. یک پله عقب تر هم که بیائیم ساختار به معنی رویه های ایدئولوژیک حاکم بر نهادها و سیستم.وی در ادامه با اشاره برخی مشکلات که در دادگاه ها وجود دارد، گفت: چنانچه جنبش دانشجویی روی این سرمنشاءها دست نگذارد این جنبش معنایی ندارد. به طور مثال اگر قوه قضائیه خودش را به عنوان ارکان اصلی نظام پاسخگو نبیند و نگاه پاسخگویی را نداشته باشد مردم هزاران مشکل پیدا خواهند کرد.معتمدی نژاد گفت: ما نمی توانیم از مبارزه با استکبار جهانی حرف بزنیم ولی نسبت به استکبار داخلی بی توجه باشیم. اگر ما مبارزه با استکبار را به مبارزه با استکبار جهانی محدود کنیم و نسبت به استکبار داخلی بی تفاوت باشیم آنجاست که شعارهای ما یکسری شعار پوچ خواهد بود.دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی افزود: باید یک تعریفی از استکبار داشته باشیم وقتی خوی استکباری در داخل نظام خودمان رواج دارد نمی توانیم با استکبار خارجی مبارزه کنیم.وی گفت: امروز ما از ابعاد مختلف تحت فشاریم و تمام کارهای ما دیده می شود. وقتی ما در داخل بگوییم مرگ بر آمریکا و یک عده از مستضعفان جهان نگاهشان با نشست و برخواست های جمهوری اسلامی ما باشد و نسبت به این مسئله هم نگاه خاصی نداشته باشیم جمهوری اسلامی دچار آسیب خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: مثلا در بحث مذاکرات، بحث دست دادن آقای ظریف با جان کری، باعث شد یک عده که جمهوری اسلامی را الگوی خودشان کرده بودند احساس کردند همه چیز تمام شده و پیوند جمهوری اسلامی با آمریکا باعث ما یک فروپاشی در داخل اذهان و افکار مستضعفان جهان داشته باشیم. پس ما باید به آثار این مسائل توجه کنیم.معتمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز نمی شود به اقتصاد، فرهنگ و از این دست موارد به عنوان اولویت کشور نگاه کرد، اینها هیچکدام اولویت امروز کشور نیست. الان وضعیت کشور در رابطه با فساد را ببنید، ما با یک فساد انبوه و ساختاری مواجهیم و این تنها از یک راه حل خواهد شد و از دست سیستم هم خارج است.دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی ادامه داد: الان اصلی ترین کاری که باید انجام شود این است که شرایط و بستری برای ابراز اراده و تاثیرگذاری مردم بوجود آید. وقتی می گوئیم جنبش دانشجویی وقتی که خودش را درچارچوب قدرت تعریف کند دیگر مطالبتش ارزش و رنگ و بویی ندارد از این جهت است.وی تصریح کرد: جنبش دانشجویی نباید در مقام توجیه وضعیت کنونی برآید ما باید روی نقاطی دست بگذاریم که می توانیم در آنجا جهت دهی کنیم.معتمدی نژاد تصریح کرد: مثلا ما از دو سال پیش با فردی به نام سیدمحمد صفاریان روبرو شدیم که نسبت به فساد در یک بخش های اقتصادی اعتراض کرد ولی بجای برخورد با فساد دستگیر و البته بعد از مدتی هم تبرئه شد ولی امروز همان فسادها پابرجا هستند.دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: از طرفی ما با فردی به نام منصور نظری برخورد کردیم که یکسری پرونده های فساد در بخش دیگری را به قوه قضائیه داد ولی متاسفانه به نتیجه نرسید. به اعتقاد ما اگر قرار باشد اتفاقی در این رابطه رخ دهد ابتدا باید بستر عدالتخواهی مردم بوجود آید ما نیز برای همین کمیته عدالت قضائی در جنبش عدالتخواه تشکیل دادیم.وی در ادامه با اشاره به موانعی که در راه تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد، گفت: مردم باید در عرصه های مختلف پای کار بیایند. تا نگاه مسئولان درست نشود مشکلات اقتصادی و فساد هم حل نخواهد داشت. معتمدی نژاد افزود: وقتی در فکر مسئولان شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی هیچ فرقی با قبل انقلاب ندارد و هیچ تفاوتی ایدولژیکی در این رابطه دیده نمی شود نمی توانیم اقتصاد مقاومتی درستی را محقق کنیم.این فعال دانشجویی یادآور شد: هر فکری بخواهد پیاده شود در مرحله اول به وسیله یکسری از نهادها بوجود می آید. ما اگر بخواهیم آرمانهای انقلاب را پیاده کنیم باید از نهادهای انقلابی شروع کنیم.وی افزود: جمهوریت و دخیل کردن مردم باید مورد توجه قرار گیرد ولی متاسفانه گاهی می بینیم خلاف آن عمل می شود، باید ببینیم چقدر توانسته ایم مردمی بودن را در عرصه حکومت جاری و ساری کنیم.دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: جنبش دانشجویی باید ابتدا روی نقاطی دست بگذارد که مبدا اصلی و اساسی تغییرات می شوند، مثلا روی شعارها. جنبش دانشجویی اصلا در پی توجیه وضعیت فعلی نیست، ما باید از به سمت این رویه ای که گفته شد جهت دهی داشته باشیم.وی اضافه کرد: جنبش دانشجویی باید روی مسائل اصلی دست بگذارد و آرمانهای اصلی را متذکر شود و بیاید ببنید جمهوریت و استقلال کشور در کجا خدشه دار شده و چه کاری در این رابطه باید انجام شود.* گلرو مفرد: شعار «مرگ بر آمریکا» باید به یک گفتمان قالب تبدیل شود/ 3 آسیب مهم آسیب مهم جنبش دانشجوییمحمدرضا گلرو مفرد دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در این میزگرد گفت: در ایام سیزده آبان و روز تسخیر لانه جاسوسی هستیم اتفاقی که دانشجویان سال 58 آن را رقم زدند و وارد سفارت آمریکا شدند ابتدا برای همه این اقدام عجیب بود اما امام(ره) بدرستی این حرکت دانشجویان را انقلاب دوم نامید.وی اظهار داشت: برای این اقدام دانشجویان چند دلیل وجود دارد، به عقیده عده ای دیدار رئیس دولت موقت با «برژینسکی» در الجزایر و از آن طرف پذیرفتن شاه برای درمان توسط آمریکا و پیام امام(ره) ضد آمریکا چند روز قبل از تسخیر لانه جاسوسی باعث شد تا یک اجماع ضد امریکایی و ضد استعماری بوجود آید و دانشجویان تصمیم بگیرند منتظر سیاسیون نمانند و وارد سفارت آمریکا شوند. این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: اخیرا برخی برای القای شبهه این بحث را مطرح می کنند که ورود دانشجویان به سفارت آمریکا به معنی وارد شدن به خاک کشور دیگری است و چرا دانشجویان این کار را کردند! ولی واقعیت این است که این اقدام یک حرکت متقابل بود.دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل افزود: چند روز قبل از این ماجرا سخنگوی دولت موقت اعلام می کند که سفرای اسبق آمریکا در ایران مشغول خرابکاری هستند و یکی از آنها هم اکنون در کردستان مشغول تحریک کردهای منطقه علیه انقلاب است. وی گفت: این یک گواه متقنی است که نشان می دهد ابتدا آمریکایی ها بودند که وارد خاک ایران شدند و دشمنی علیه جمهوری اسلامی را شروع کردند.گلرو با بیان اینکه اقدام دانشجویان در سال 1358 پاسخی به اقدامات خرابکارانه ایالت متحده آمریکا بود، یادآور شد: دانشجویان آن زمان با بصیرت خود این کار را انجام دادند و امام (ره) نیز آن را انقلاب دوم نامید.وی افزود: استکبارستیزی یکی از عناصر گفتمان انقلاب اسلامی است و یکی از دلایل موفقیت انقلاب اسلامی نسبت به سایر انقلاب ها است. حتی انقلاب هایی که در بهار عربی شکل گرفت. وجه تمایزی که انقلاب اسلامی را نسبت به سایر انقلاب ها متمایز کرده است همین استکبارستیزی است. وی افزود: در مصر انقلابی شکل گرفت و اخوان المسلمین روی کار آمدند اما اعتماد آنها به آمریکا و بی توجهی آنها به استکبار باعث شد که انقلاب آنها شکست بخورد و کسانی که به آمریکا اعتماد کرده بودند نتیجه اعتماد خود را دیدند.وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: گفتمان استکبارستیزی دوباره باید زنده شود و شعار «مرگ بر آمریکا» آنقدر باید چه در گفتار و چه در عمل تکرار شود که به یک گفتمان قالب تبدیل شود. گلرو افزود: اگر مسئله استکبارستیزی در سیاست های داخلی و خارجی ما کمرنگ شود متحمل هزینه های بسیاری خواهیم شد. مثال بارز آن همین عملکرد دولت یازدهم در ماجرای برجام است که می بینیم دولت با ایده مذاکره و تعامل و بستن با کدخدا می آید و خیلی خوشبینانه به مذاکره نگاه می کند و در نهایت نتیجه آن را هم می بیند.این فعال دانشجویی اضافه کرد: دولتی که ابتدا می گفت ما نمی خواهیم به کره شمالی تبدیل شویم به جایی می رسد که خود آقای روحانی می گوید کشورهای شرق آسیا مگر دیوانه اند که با آمریکا مذاکره کنند. حالا ما عبرتی شده ایم برای سایر کشورها در تعامل و مذاکره با آمریکا.گلرو گفت: جنبش دانشجویی امروز با سه آسیب مواجه است. یکی بحث توجیه گرایی است، در تاریخ جنبش دانشجویی می بینیم که در دوره ای دچار این آسیب شده بود و از آرمانخواهی فاصله گرفته بود. اوج ماجرا هم ابتدای دهه 70 است که شعار قالب آن دوره هم این بود که « مخالف هاشمی، مخالف رهبریست، مخالف رهبری دشمن پیغمبر است.» و جنبش دانشجویی سیاست غلط دولت وقت را توجیه می کرد.وی تاکید کرد: اما به نظر من باید هوشیاری خودمان را حفظ کنیم. شاید ما به یک نهاد حاکمیتی انتقادی هم داشته باشیم ولی وقتی شرایط را نگاه کنیم می بینیم داریم در پازل دشمن بازی می کنیم.این فعال دانشجویی گفت: برای مثال ما انتقاداتی به قوه قضائیه داریم ولی باید مراقب باشیم ضدانقلاب و دشمن از این ماجرا سوءاستفاده نکند.دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل افزود: اخیرا هم دیدیم جنبش عدالتخواه دانشجویی انتقاداتی را از قوه قضائیه مطرح کرد ولی وقتی پای ضدانقلاب به این موضوع کشیده شد، این اتحادیه دانشجویی با بصیرت کامل و به درستی اعلام برائت کردند و گفتند که ما اگر انتقادی هم داریم در چارچوب نظام است و حتی اگر محکوم هم شویم دست از نظام نمی کشیم.گلرو تبدیل شدن به پیاده نظام احزاب سیاسی را هم یکی از آسیب هایی دانست که جنبش دانشجویی با آن مواجه است و گفت: در تاریخ جنبش دانشجویی ما این ماجرا را هم می بینیم و به خصوص در انتهای دهه هفتاد زمانی که دفتر تحکیم وحدت در آن وقت به پیاده نظام جریان اصلاحات در دانشگاه تبدیل شده بود و اوج ماجرا هم فتنه18تیر 78 بود و البته اصلاح طلبان بعد از اینکه استفاده خود را از جنبش دانشجویی کردند آنها را کنار زدند.وی گفت: در دولت یازدهم مشابه چنین عملکردی را می بینیم و وزارت علوم می خواست فضا را به همان اواخر دهه هفتاد بازگرداند.گلرو ادامه داد: از اوایل دولت یازدهم مخصوصا دوران وزارت آقای فرجی دانا ما شاهد آن بودیم که سیاست دولت و وزارت علوم این است که دوباره در دانشگاه برای خودش پیاده نظامی داشته باشد و این کار را با تاسیس تشکل های یکبار مصرف انجام داد و در انتخاباتهای مجلس و ریاست جمهوری بهره برداری خودش را هم کرد و بعد در زمان معرفی وزیر علوم در دولت دوازدهم هیچ توجهی به مخالفت طرفداران خود در دانشگاه نکردند.دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل تاکید کرد: این مسائل نشان می دهد جنبش دانشجویی نباید پیاده نظام احزاب سیاسی شوند و باید آنچه می بینید در فضای آزاد بیان کند.وی نداشتن اولویت در کارها را سومین آسیب جنبش دانشجویی دانست و افزود: ما الان در آستانه 13 آبان قرار داریم و مهمترین موضوع بحث مبارزه با استکبار است. ما هزینه های بسیاری در دولت یازدهم و دولت های گذشته از بی توجهی به این مسئله داشته ایم و امروز باید جنبش دانشجویی استکبارستیزی را در اولویت خود قرار دهد و مسائل دیگر را در حاشیه قرار بدهد.* کوهی مقدم: ظالمی آمریکا باید برای مردم تبیین شود/ جنبش دانشجویی باید محلی برای تقویت نیروهای در تراز انقلاب باشداسماعیل کوهی مقدم دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ( دفتر تحکیم وحدت) هم در ادامه این میزگرد، گفت: قشر دانشجو یکسری ویژگی ها دارد مانند اینکه جنبش دانشجویی جوان است، به جایی وابستگی ندارد و در مسائل سیاسی و اقتصادی پاک تر است و این ویژگی ها باعث می شود خوی ظلم ستیزی و عدالتخواهی در دانشجو زیاد شود که در بعد داخلی آن استبداد ستیزی و در بعد خارجی آن استکبارستیزی می شود.وی ادامه داد: ما هم قبل و هم بعد از انقلاب در جنبش دانشجویی این ویژگی ها را دیده ایم و ممکن است تطور قالب داشته باشد ولی محتوا تقریبا ثابت است ولی یک نکته جدی که وجود دارد این است که، هر کسی توانست ظلم را به درستی تبیین کند، می تواند بخش خوبی از بدنه دانشجویی را با خودش همراه کند چون خود به خود با تبیین ظلم و مظلوم، خوی ظالم ستیزی هم در بین دانشجویان بوجود می آید.این فعال دانشجویی اظهار داشت: از این مساله که به آن اشاره شد به شدت هم استفاده می شود، به طور مثال در بحث مظلوم نمایی رئیس دولت اصلاحات و همین مساله ممنوع التصویری وی، که باعث شد یک مظلوم نمایی اتفاق افتد و توانست یک بدنه دانشجویی را همراه کند و این خوی ظلم ستیزی باعث محبوبیت افرادی مانند او شد.کوهی مقدم خاطرنشان کرد: آنها توانستند به ادله خودشان ظلم را به خوبی تبیین کنند، البته ما فکر می کنیم این دلیل منطقی نبوده و این ضعف کار رسانه ای ما بوده است.وی گفت: در بعد استکبارستیزی هم این مساله وجود دارد و اگر ما توانستیم ظلم امریکا را به ملت تبیین کنیم این خوی ظلم ستیزی در مردم به وجود می آید ولی اگر نتوانستیم این کار را انجام دهیم با بنر «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» و با راهپیمایی سیزده آبان و بیست و دوم بهمن این استکبارستیزی به درستی شکل نخواهد گرفت.دبیر دفتر تحکیم وحدت خاطرنشان کرد: حل این مساله به تقویت رسانه باز می گردد، یعنی بعد رسانه ای جریان انقلابی امروز باید خیلی قوی عمل کنید. یعنی رسانه ای که قبل از این در رابطه با شکستن هیمنه استکبار ستیزی کشور فقط در خارج از کشور فعال بود الان در داخل نیز فعال شده است.وی ادامه داد: اگر احساس می کنیم امروز استکبار ستیزی در بین مردم کمرنگ شده شاید یک دلیلش این باشد که مردم الان آمریکا را ظالم نمی بینند و آن را یک طرف معامله و مذاکره می بینند به همین دلیل اگر بدعهدی هم می کند شاید این حس پیش بیاد که ما کار اشتباهی کرده ایم، مثلا اینکه در ذهن مردم این متبادر می شود که شاید اشتباه از ما بوده که الان صنعت هسته ای و موشکی داریم.کوهی مقدم در قسمت دیگری از سخنانش در رابطه با اینکه چرا جنبش دانشجویی افول داشته است، هم گفت: اگر منظور از افول حجم فعالیت است که باید بگویم جنبش دانشجویی اصلا افول نداشته است و حتی حجم برنامه های جنبش دانشجویی بیشتر هم شده است ولی اگر در بعد تاثیرگذاری و فکری بخواهیم این مسئله را بررسی کنیم جای بحث وجود دارد.وی تصریح کرد: امروز حوزه اثر جنبش دانشجویی در حوزه سیاسی کمتر شده است، در بعد فکری هم تنها جنبش دانشجویی نبوده که افول داشته است، برخی نهادها مانند مجلس هم همین طور بوده است به طور مثال در بحث رای اعتماد به وزیر علوم ما هرچه این جلسه را دنبال کردیم متاسفانه نتوانستیم حتی یک نکته کارشناسی هم از مجلس برداشت کنیم.این فعال دانشجویی گفت: اینکه جنبش دانشجویی امروز تاثیرگذاری کمتری نسبت به گذشته دارد برای این است که الگوی ما جنبش دانشجویی دهه هفتاد نیست. مانند آن دورانی که مثلا دفتر تحکیم وحدت در جلسه اش تصمیم بگیرد فلان شخص رئیس جمهور شود و همینطور هم می شود.وی افزود: وقتی می خواهند بگویند عامل فتنه 78 چه بود می گویند یک مثلث وجود داشت که یک ضلع آن دفتر تحکیم است، یعنی وابستگی کامل به احزاب سیاسی و این یعنی هم خط فکری و تاثیر می گیرد و هم اینکه دست و پایش بسته است.دبیر دفتر تحکیم وحدت ادامه داد: امروز جنبش دانشجویی به دنبال این نیست که به هر قیمتی تاثیرگذار باشد و خودش را به یک حزب سیاسی وصل کند تا اثرگذاریش بیشتر شود با اینکه بارها هم به اتحادیه ها پیشنهاداتی برای این موضوع شده است.وی تاکید کرد: اینکه الان جنبش دانشجویی نتواند نیرو تربیت کند دهه آینده ما با کمبود نیروی زبده و آموزش دیده مواجه خواهیم شد، یعنی یکی از کارکردهای جنبش دانشجویی باید این باشد که محلی برای تقویت نیروهای در تراز انقلاب باشد.این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: ضعفی که الان در مجلس وجود دارد و اینکه نیروهای غیرمتخصص به مجلس وارد شده اند به نظر من بخشی از آن به دلیل عملکرد جنبش دانشجویی در دهه اخیر است.کوهی مقدم اظهار داشت: جنبش دانشجویی مطالبات خود را همواره داشته است ولی متاسفانه برخی مواقع عدم شناخت از مسائل و بیان مطالبات غیرکارشناسی مشکلاتی را ایجاد کرده است. از طرفی می شود گفت تریبون جنبش دانشجویی ضعیف است که به همین دلیل هم می بینیم رهبری بحث سخنرانی دانشجویان در نماز جمعه را مطرح می کنند.* ...

ادامه مطلب  

مسئولان فعلی و سابق باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس دیگر رسانه های خبرگزاری شبستان به نقل از مهر؛بیش از ۳۳۰ فعال دانشجویی و فرهنگی طی نامه ای ضمن بیعت مجدد با مقام معظم رهبری آمادگی خود را برای جهاد علمی و عملی برای پیشبرد آرمان های جمهوری اسلامی اعلام کردند.متن کامل این نامه به شرح ذیل است:« «وَ کَأَیِّن مِّن نَّبیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصابهُمْ فی سبِیلِ اللَّهِ وَ مَا ضعُفُوا وَ مَا استَکانُوا وَ اللَّهُ یحِب الصابرِینَ. وَ مَا کانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسرَافَنَا فی أَمْرِنَا وَ ثَبِّت أَقْدَامَنَا وَ انْصرْنَا عَلی الْقَوْمِ الْکفِرِینَ. فَئَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَاب الدُّنْیَا وَ حُسنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ وَ اللَّهُ یحِب المُحْسِنِینَ. » (آل عمران، ۱۴۶- ۱۴۸)محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ایسلام علیکم و رحمه الله و برکاتهرخدادهای روزهای اخیر کشور، ما - جمعی از فرزندان شما و معتقدان به ولایت فقیه و قانون اساسی- را بر آن داشت تا مطالبی را به محضر شریف آن رهبر فرزانه عرضه بداریم.جمعی از برادران جوان ما در تشخیص اولویت ها، چالش ها یا راهکارها متفاوت اندیشیده اند و نظرات خود را طی نامه ای سرگشاده، به استحضار حضرتعالی رسانده اند. ما و آنها، همه، زیر خیمه انقلابیم و به این اختلاف، برادرانه می نگریم. اما در مورد چهره های سیاسی، از امام راحل (ره) آموخته ایم که با هیچ کس در هر مرتبه ای که باشد عقد اخوت نبندیم و چهارچوب دوستی ما در درستی راه هر فرد نهفته باشد.با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، در ادوار مختلف انتخابات، سلایق مختلف سیاسی در دولت و مجلس و شوراها فرصت خدمت به کشور را یافته اند. پس از اتمام هر دوره قانونی، ملت فرصت خدمت گزاری را در اختیار گروه دیگری از داوطلبان قرار داده و بدین ترتیب از طریق انتخابات، مسیر مورد پسند خود برای اداره کشور را ترسیم می کند.اتکای ساختار مدیریتی کشور به صندوق رأی، مقوّم استقلال سیاسی کشور و موجب مشارکت و رشد سیاسی آحاد مردم است.حضرتعالی همواره بزرگترین محافظ این حق انتخاب ملت بوده اید و با سعه صدر، منتخبان را در پیگیری خواسته مردم یاری نموده اید. بر این اساس، مسئولان فعلی و سابق باید در قبال عملکرد خود در پیشگاه خداوند، قانون و ملت پاسخگو باشند.یکجانبه نگری، تمرکز بر مشکلات و نادیده گرفتن کارکرد چهل ساله جمهوری اسلامی، قضاوتی شتاب زده و غیرمنصفانه است. چهار دهه خباثت، شیطنت و اقدام دشمنان این مرز و بوم نتوانسته است از بالندگی شجره طیبه انقلاب اسلامی جلوگیری کند.تعالی جمهوری اسلامی در سطح جهانی، تعمیق مردمسالاری، تأمین آزادی و امنیت پایدار، اعتماد به نفس ملی و استقلال مثال زدنی، توسعه زیرساخت ها و پیشرفت های علمی و فناوری چشمگیر، از ثمرات این شجره طیبه هستند که با تلاش و فداکاری مردم عزیز ایران و مسئولان خدمتگزار در سایه ولایت فقیه حاصل شده اند. با این حال، چالش هایی همچون عدم باور بعضی مسئولین به ظرفیّت های انسانی و طبیعی کشور، فاصله از تراز مطلوب عدالت اسلامی، تنبلی و کم کاری، اعتماد به نسخه بیگانگان، عدم مبارزه ی جدّی با فساد، اشرافی گری و مصرف گرایی افراطی، متّکی بودن کشور به نفت و قبیله گرایی سیاسی و جناحی -که در بیانات نوروزی حضرتعالی تبیین شد- واقعیات پیش رو هستند.در این میان، مهم ترین عامل امیدبخش، باور قلبی به نصرت خداوند به جماعت با اخلاص و پرتلاش و خداباور است که بارقه های شمس سعادت را در ورای افق ابتلائات نمایان می سازد. این بسته به همت ماست که همه توان خود را برای پیشرفت کشور به میدان بیاوریم. از مجاهدان دفاع مقدس و مدافعان حرم آموختیم که انقلابی، اهل عمل درست در صحنه های خطیر، دلسرد نشدن از قدرنشناسی ها و نترسیدن از اجتماع قدرت های شیطانی در برابر جبهه حق است.انقلابی، مرد میدان اعانت ولی است با ورع و اجتهاد و عفت و سداد. جوان انقلابی، مرد برافراشتن پرچم استقلال و عظمت و شرافت این کشور است، بلندتر از آنچه تا امروز بوده است.ما ضمن بیعت مجدد با حضرتعالی، آمادگی خود را برای جهاد علمی و عملی برای پیشبرد آرمان های جمهوری اسلامی اعلام می کنیم. در این راه چشم به دعای خیرتان داریم که دعای پدر در حق فرزندان، البته قرین استجابت است.وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَی الطَّریقَةِ لَأَسقَیناهُم ماءً غَدَقًا.»امضا کنندگان نامه به رهبر معظم انقلاب اسلامی (جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان دانشجویی و فرهنگی شهر اصفهان)فعالان دانشجویی - فرهنگی:۱ ـ ابوالحسنی، محمدصادق؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۲ ـ احمدلو، حسین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۳ ـ احمدی، زهره؛ کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، مسئول سابق خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۴ ـ احمدی، فرشاد؛ دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، فعال دانشجویی مستقل.۵ ـ احمدیان، حسن؛ دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).۶ ـ احمدیان نژاد، داوود؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۷ ـ اخباریه، امیر؛ عضو سابق شورای مسجد دانشگاه صنعتی اصفهان.۸ ـ اژه ای، محمد؛ مدیر سابق دبیرستان شهید اژه ای اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۹ ـ اژه ای، مهدی؛ استاد مدعو مرکز معارف دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه فرهنگیان اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۰ ـ اسفندیاری، مهدی؛ مسئول سیاسی سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱ ـ اسکندری، محمد؛ دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دبیر سابق انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۲ ـ اسماعیل زاده، مهدی؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز، مسئول سابق شورای مسجد دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳ ـ افراز، مهدی؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۴ ـ اکبر اژه ای، علی؛ دانش آموخته مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۵ ـ اکبریان، حامد؛ عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۶ ـ الحاجی، امیر؛ دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر، عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۷ ـ امامی، سیدمحمدامین؛ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو تشکل رویش نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان.۱۸ ـ امیرحسنی، رضا؛ کارمند شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، کارشناس مهندسی مواد و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۹ ـ امیریان، محمدعلی؛ دانشجوی دکتری، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان.۲۰ ـ انصاری، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۲۱ ـ آبیار، زهرا؛ دانشجوی دکتری و مدرس حوزه و گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.۲۲ ـ آذرانی، محمد؛ پژوهشگر، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.۲۳ ـ آذربایجانی، نفیسه؛ دکتری علوم قرآنی و حدیث از دانشگاه اصفهان، فعال فرهنگی - دانشجویی.۲۴ ـ آقاجانی، رسول؛ دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، فعال در حوزه فناوری اطلاعات، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۲۵ ـ آقایی، عاطفه؛ دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان.۲۶ ـ بازش، مهدی؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.-۲۷باوی، امید؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۲۸ ـ بختیاری، حمیدرضا؛ دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانش آموخته کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان.۲۹ ـ بختیاری، حمیدرضا؛ دانش آموخته کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین (ع).۳۰ ـ برکتین فرد، محمود؛ مدیر عامل گروه فنی مهندسی سپهر آذین، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۱ ـ بزرگی، سعید؛ کارشناس ارشد سازه های امن، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۲ ـ نی سرتنگی، حمیده؛ دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان.۳۳ ـ پرنیان، ضرغام؛ دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، دبیر کرسی های آزاداندیشی دانشگاه های استان لرستان، مسئول سابق پایگاه بسیج صنعتی اصفهان.۳۴ ـ پیرزادی جهرمی، محمدرضا؛ کارمند شرکت ملی گاز، کارشناس ارشد مهندسی شیمی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و مسئول اردوهای جهادی دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۵ ـ تاریخی، حسین؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۶ ـ تدینی، مهدی؛ طلبه، دانش آموخته مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۷ ـ تشانی فر، ابراهیم؛ کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، فعال فرهنگی سابق دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۸ ـ تقوی، سهیل؛ مشاور توسعه کسب وکار پیام رسان بله، کارشناس ارشد ارتباطات، عضو هیأت موسس تشکل عدالتخواهی آرمان در دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۹ ـ تمنایی، زهرا؛ دانش آموخته مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۰ ـ توحیدی، محمد؛ مدیرعامل شرکت یکتافرایندمبین، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی و پژوهشکده شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۱ ـ ثنایی پور، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۲ ـ جان نثاری، محیا؛ مدیر مسئول سابق نشریه پژواک بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۳ ـ جاویدپرور، علی اصغر؛ دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۴ ـ جعفرزاده، محمدرضا؛ مدیرمجمع فرهنگی علویون اصفهان.۴۵ ـ جعفری، حسین؛ مدرس هنر قلمزنی دانشگاه هنر اصفهان.۴۶ ـ جعفری، عبداله؛ مدیر بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۷ ـ جعفری، محمد؛ کارشناس ارشد صنایع، مسئول سابق پایگاه بسیج شهید خرازی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۸ ـ جلوانی، جواد؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان.۴۹ ـ جوادمحب، رضا؛ دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۰ ـ جوادی، مجید؛ معاون اجرایی سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۱ ـ جوکار، مجتبی؛ دانشجوی دکتری مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۲ ـ حاج ناصری، حمیدرضا؛ مهندس عمران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۳ ـ حاجی باباییان، سیدعلی؛ کارشناس ارشد مدیریت it دانشگاه شهید بهشتی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۴ ـ حاجی محمد حسن، مجید؛ جانشین سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۵ ـ حاجیان، امیرحسین؛ دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول سیاسی سابق و عضو فعلی شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۶ ـ حامدیان، محمد؛ طلبه، دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۷ ـ حامدیان، محمدحسین؛ طلبه، دانش آموخته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۵۸ ـ حری، محمدمهدی؛ فعال فرهنگی و عضو سابق شورای مسجد و کانون قرآن دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۹ ـ حسنی، محمد؛ دکتری فرهنگ و ارتباطات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و تشکل اشراق دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۰ ـ حسین زاده، محمد؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۱ ـ حسین زاده حسینی، سیدمهدی؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۲ ـ حسینی، اعظم سادات؛ دانش آموخته کارشناسی ریاضی محض دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۳ ـ حسینی، مهدی؛ مدیر امور اداری سازمان فرهنگی هنری اوج، قائم مقام سابق خبرگزاری دانشجو، معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۶۴ ـ حسینی سرشت، سیدروح اله؛ دبیر آموزش و پرورش، فعال سابق فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۵ ـ حسینیان، سیدحسن؛ دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۶ ـ حق پرست، امید؛ دبیر سابق کانون قرآن و عترت دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۷ ـ حق شناس، حمید؛ دانشجوی دکتری کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، فعال فرهنگی در اصفهان.۶۸ ـ حقوقی، مهدی؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، معاون سابق اجرایی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۹ ـ حقیقی، مهدی؛ دانشجوی دکتری عمران دانشگاه امیرکبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه های صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر تهران.۷۰ ـ خاصه باف، نوید؛ مدیرعامل شرکت پارس ام سی اس، دکتری مدیریت صنعتی.۷۱ ـ خالقی، حسن؛ طلبه، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۲ ـ خداجو، عرفان؛ کارشناس ارشد امنیت شبکه، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۳ ـ خرازیها، محسن؛ دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۴ ـ خسروشاهی، حسین؛ دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول سابق سیاسی بسیج دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۵ ـ خسروی، مجید؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه ترنج بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷۶ ـ داداشی، مسعود؛ مسئول سابق پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۷ ـ درفشان، احسان؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۸ ـ دوستانی، علیرضا؛ فعال فرهنگی و مؤسس حکمت سرای نور در اصفهان.۷۹ ـ ده شیری پاریزی، محمدحسین؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، دبیر سابق کانون جهاد سازندگی و خدمت رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان.۸۰ ـ دهقانی، محمدحسین؛ عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۸۱ ـ دیلمی، محمدرضا؛ کارشناس ارشد مهندسی مکانیک در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه فرهنگی مذهبی ترنج بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۸۲ ـ ذریّه، محمدجواد؛ دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان، مدرس گروه معارف دانشگاه، فعال فرهنگی.۸۳ ـ ذوقی، محمد؛ فعال رسانه ای، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول سیاسی سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران.۸۴ ـ ربانی، احسان؛ دبیر سابق تشکل دانشجویی حضرت امیرالمومنین دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.۸۵ ـ ربانی، فریدالدین؛ کارشناسی مهندس برق و الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر، عضو مرکز فرهنگی شهید مفتح اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۸۶ ـ ربانی، روح الله؛ دکتری عمران، مشاور شرکت برق، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق هیأت مدیره جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو شورای مؤسسین تشکل رویش نیروهای انقلاب اسلامی.۸۷ ـ رحیم زاده، رئوف؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۸۸ ـ رحیمی، فاطمه؛ کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۸۹ ـ رستمی، محمد؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۰ ـ رسولی، صادق؛ کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۱ ـ رفیعی طباطبائی، سیدحمید؛ فعال فرهنگی سابق دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۲ ـ رمضانی، عباس؛ سرپرست نوبتکاری پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی، فعال فرهنگی سابق دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۳ ـ روشن ضمیر، محمد؛ دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۴ ـ روشن ضمیر، محمدامین؛ دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق جامعه اسلامی دانشجویان.۹۵ ـ زاده عمله، سارینا؛ دانش آموخته روانشناسی دانشگاه اصفهان، مسئول سابق کانون تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان.۹۶ ـ زالی، زهره؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان.۹۷ ـ زاهدی یگانه، محمدحسین؛ دانشجوی دکتری مهندسی هسته ای گرایش راکتور دانشگاه اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جهادعلمی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۸ ـ زائری اصفهانی، زهرا؛ دبیر ریاضی، عضو سابق جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۹ ـ زمانی، رسول؛ دانشجوی ارشد مخابرات میدان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۰ ـ زین العابدین، سیدمحمد؛ طلبه، مسئول فرهنگی سابق جهاد علمی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۱ ـ سامونی، محمد؛ کارشناسی ارشد mba دانشگاه تهران، کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول سیاسی سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۲ ـ سجادزاده، سیدمحمد؛ مدیر فرهنگسرای خانواده شهرداری اصفهان، مدرس دانشگاه، فعال سابق دانشجویی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه اصفهان.۱۰۳ ـ سلامی، عبدالرحیم؛ مهندس آزمایشگاه در سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۴ ـ سلیمانی، حجت الله؛ عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه های صنعتی اصفهان و صنعتی شریف.۱۰۵ ـ سلیمانی، یحیی؛ کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۶ ـ سنگونی، حامد؛ مدرس مدعو دانشگاه ها، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان، بسیجی فعال.۱۰۷ ـ سهرابی، اصغر؛ طلبه، فعال فرهنگی سابق دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۸ ـ سیف، رحمان؛ معاون صنعتی پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۹ ـ سیفی نسب، امین؛ دانش آموخته کارشناسی آمار دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۰ ـ سینی ساز شهشهانی، زکیه؛ عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۱ ـ شاکری نژاد، محسن؛ معاون آموزش و پژوهش دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۲ ـ شایسته فرد، مهدی؛ مدیرعامل کانون نخبگان جوان استان اصفهان، دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه صنایع و معادن ایران، دبیر سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۳ ـ شبان، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۴ ـ شریف احمدیان، احسان؛ دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، دبیر سیاسی سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.۱۱۵ ـ شعربافیون، امین؛ فعال فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۶ ـ شمس، احمد؛ مدیر عامل شرکت دانش بنیان تجهیز صنعت نصر، مسئول سابق پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۷ ـ صادق زاده، مصطفی؛ مسئول امار و اطلاعات اداره کل مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی، مسئول سابق دفتر بسیج دانشجویی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۸ ـ صادقی امینی، محسن؛ دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۹ ـ صالحیون، محمد؛ مدیر اجرایی بنیاد نخبگان استان اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۲۰ ـ صبوحانیان، علی؛ عضو پژوهشکده شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۲۱ ـ صدفی، محمد؛ نایب دبیر سابق کانون قرآن و عترت دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۲۲ ـ صرامی، رضا؛ دبیر تشکل دانشجویی امیرالمومنین (ع) دانشگاه آزاد اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی تشکل های مستقل دانشگاه آزاد.۱۲۳ ـ صفاری، رضا؛ عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان.۱۲۴ ـ صفری، محمدحسین؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی.۱۲۵ ـ صمدانی، حمیدرضا؛ موسس و دبیرسابق مجمع همفکری - هماهنگی تشکل های دانشجویی استان اصفهان، نماینده سابق تشکل های دانشگاه آزاد استان اصفهان.۱۲۶ ـ صناعی، حوریه؛ دانش آموخته مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۲۷ ـ ضیایی چمگردانی، ملیحه؛ کارمند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بسیجی و فعال سیاسی.۱۲۸ ـ طالبیان، منصوره؛ دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، عضو شورای راهبردی مجموعه فرهنگی فانوس (بزرگترین گروه فرهنگی دخترانه کشور) در اصفهان.۱۲۹ ـ طالع زاده شیرازی، امین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳۰ ـ طاهری، حامد؛ دبیر انجمن اسلامی امید ایران دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد.۱۳۱ ـ طاهری، مرتضی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳۲ ـ طباطبایی، عاطفه سادات؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان.۱۳۳ ـ طباطبایی حسان، امیرمحمد؛ تولیدکننده ادوات دامپروری، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی، شورای مسجد و مسئول اردوهای جهادی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳۴ ـ طوقی، مصطفی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳۵ ـ عابدینی، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳۶ ...

ادامه مطلب  

مسئولان فعلی و سابق باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۳۳۰ فعال دانشجویی و فرهنگی طی نامه ای ضمن بیعت مجدد با مقام معظم رهبری آمادگی خود را برای جهاد علمی و عملی برای پیشبرد آرمان های جمهوری اسلامی اعلام کردند.متن کامل این نامه به شرح ذیل است:« «وَ کَأَیِّن مِّن نَّبیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصابهُمْ فی سبِیلِ اللَّهِ وَ مَا ضعُفُوا وَ مَا استَکانُوا وَ اللَّهُ یحِب الصابرِینَ. وَ مَا کانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسرَافَنَا فی أَمْرِنَا وَ ثَبِّت أَقْدَامَنَا وَ انْصرْنَا عَلی الْقَوْمِ الْکفِرِینَ. فَئَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَاب الدُّنْیَا وَ حُسنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ وَ اللَّهُ یحِب المُحْسِنِینَ. » (آل عمران، ۱۴۶- ۱۴۸)محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ایسلام علیکم و رحمه الله و برکاتهرخدادهای روزهای اخیر کشور، ما - جمعی از فرزندان شما و معتقدان به ولایت فقیه و قانون اساسی- را بر آن داشت تا مطالبی را به محضر شریف آن رهبر فرزانه عرضه بداریم.جمعی از برادران جوان ما در تشخیص اولویت ها، چالش ها یا راهکارها متفاوت اندیشیده اند و نظرات خود را طی نامه ای سرگشاده، به استحضار حضرتعالی رسانده اند. ما و آنها، همه، زیر خیمه انقلابیم و به این اختلاف، برادرانه می نگریم. اما در مورد چهره های سیاسی، از امام راحل (ره) آموخته ایم که با هیچ کس در هر مرتبه ای که باشد عقد اخوت نبندیم و چهارچوب دوستی ما در درستی راه هر فرد نهفته باشد.با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، در ادوار مختلف انتخابات، سلایق مختلف سیاسی در دولت و مجلس و شوراها فرصت خدمت به کشور را یافته اند. پس از اتمام هر دوره قانونی، ملت فرصت خدمت گزاری را در اختیار گروه دیگری از داوطلبان قرار داده و بدین ترتیب از طریق انتخابات، مسیر مورد پسند خود برای اداره کشور را ترسیم می کند.اتکای ساختار مدیریتی کشور به صندوق رأی، مقوّم استقلال سیاسی کشور و موجب مشارکت و رشد سیاسی آحاد مردم است.حضرتعالی همواره بزرگترین محافظ این حق انتخاب ملت بوده اید و با سعه صدر، منتخبان را در پیگیری خواسته مردم یاری نموده اید. بر این اساس، مسئولان فعلی و سابق باید در قبال عملکرد خود در پیشگاه خداوند، قانون و ملت پاسخگو باشند.یکجانبه نگری، تمرکز بر مشکلات و نادیده گرفتن کارکرد چهل ساله جمهوری اسلامی، قضاوتی شتاب زده و غیرمنصفانه است. چهار دهه خباثت، شیطنت و اقدام دشمنان این مرز و بوم نتوانسته است از بالندگی شجره طیبه انقلاب اسلامی جلوگیری کند.تعالی جمهوری اسلامی در سطح جهانی، تعمیق مردمسالاری، تأمین آزادی و امنیت پایدار، اعتماد به نفس ملی و استقلال مثال زدنی، توسعه زیرساخت ها و پیشرفت های علمی و فناوری چشمگیر، از ثمرات این شجره طیبه هستند که با تلاش و فداکاری مردم عزیز ایران و مسئولان خدمتگزار در سایه ولایت فقیه حاصل شده اند. با این حال، چالش هایی همچون عدم باور بعضی مسئولین به ظرفیّت های انسانی و طبیعی کشور، فاصله از تراز مطلوب عدالت اسلامی، تنبلی و کم کاری، اعتماد به نسخه بیگانگان، عدم مبارزه ی جدّی با فساد، اشرافی گری و مصرف گرایی افراطی، متّکی بودن کشور به نفت و قبیله گرایی سیاسی و جناحی -که در بیانات نوروزی حضرتعالی تبیین شد- واقعیات پیش رو هستند.در این میان، مهم ترین عامل امیدبخش، باور قلبی به نصرت خداوند به جماعت با اخلاص و پرتلاش و خداباور است که بارقه های شمس سعادت را در ورای افق ابتلائات نمایان می سازد. این بسته به همت ماست که همه توان خود را برای پیشرفت کشور به میدان بیاوریم. از مجاهدان دفاع مقدس و مدافعان حرم آموختیم که انقلابی، اهل عمل درست در صحنه های خطیر، دلسرد نشدن از قدرنشناسی ها و نترسیدن از اجتماع قدرت های شیطانی در برابر جبهه حق است.انقلابی، مرد میدان اعانت ولی است با ورع و اجتهاد و عفت و سداد. جوان انقلابی، مرد برافراشتن پرچم استقلال و عظمت و شرافت این کشور است، بلندتر از آنچه تا امروز بوده است.ما ضمن بیعت مجدد با حضرتعالی، آمادگی خود را برای جهاد علمی و عملی برای پیشبرد آرمان های جمهوری اسلامی اعلام می کنیم. در این راه چشم به دعای خیرتان داریم که دعای پدر در حق فرزندان، البته قرین استجابت است.وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَی الطَّریقَةِ لَأَسقَیناهُم ماءً غَدَقًا.»امضا کنندگان نامه به رهبر معظم انقلاب اسلامی (جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان دانشجویی و فرهنگی شهر اصفهان)فعالان دانشجویی - فرهنگی:۱ ـ ابوالحسنی، محمدصادق؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۲ ـ احمدلو، حسین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۳ ـ احمدی، زهره؛ کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، مسئول سابق خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۴ ـ احمدی، فرشاد؛ دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، فعال دانشجویی مستقل.۵ ـ احمدیان، حسن؛ دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).۶ ـ احمدیان نژاد، داوود؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۷ ـ اخباریه، امیر؛ عضو سابق شورای مسجد دانشگاه صنعتی اصفهان.۸ ـ اژه ای، محمد؛ مدیر سابق دبیرستان شهید اژه ای اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۹ ـ اژه ای، مهدی؛ استاد مدعو مرکز معارف دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه فرهنگیان اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۰ ـ اسفندیاری، مهدی؛ مسئول سیاسی سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱ ـ اسکندری، محمد؛ دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دبیر سابق انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۲ ـ اسماعیل زاده، مهدی؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز، مسئول سابق شورای مسجد دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳ ـ افراز، مهدی؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۴ ـ اکبر اژه ای، علی؛ دانش آموخته مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۱۵ ـ اکبریان، حامد؛ عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۶ ـ الحاجی، امیر؛ دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر، عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۷ ـ امامی، سیدمحمدامین؛ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو تشکل رویش نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان.۱۸ ـ امیرحسنی، رضا؛ کارمند شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، کارشناس مهندسی مواد و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۹ ـ امیریان، محمدعلی؛ دانشجوی دکتری، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان.۲۰ ـ انصاری، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۲۱ ـ آبیار، زهرا؛ دانشجوی دکتری و مدرس حوزه و گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.۲۲ ـ آذرانی، محمد؛ پژوهشگر، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.۲۳ ـ آذربایجانی، نفیسه؛ دکتری علوم قرآنی و حدیث از دانشگاه اصفهان، فعال فرهنگی - دانشجویی.۲۴ ـ آقاجانی، رسول؛ دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، فعال در حوزه فناوری اطلاعات، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۲۵ ـ آقایی، عاطفه؛ دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان.۲۶ ـ بازش، مهدی؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.-۲۷باوی، امید؛ عضو سابق شورای مسجد و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۲۸ ـ بختیاری، حمیدرضا؛ دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانش آموخته کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان.۲۹ ـ بختیاری، حمیدرضا؛ دانش آموخته کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین (ع).۳۰ ـ برکتین فرد، محمود؛ مدیر عامل گروه فنی مهندسی سپهر آذین، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۱ ـ بزرگی، سعید؛ کارشناس ارشد سازه های امن، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۲ ـ نی سرتنگی، حمیده؛ دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان.۳۳ ـ پرنیان، ضرغام؛ دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، دبیر کرسی های آزاداندیشی دانشگاه های استان لرستان، مسئول سابق پایگاه بسیج صنعتی اصفهان.۳۴ ـ پیرزادی جهرمی، محمدرضا؛ کارمند شرکت ملی گاز، کارشناس ارشد مهندسی شیمی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و مسئول اردوهای جهادی دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۵ ـ تاریخی، حسین؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۶ ـ تدینی، مهدی؛ طلبه، دانش آموخته مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۷ ـ تشانی فر، ابراهیم؛ کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، فعال فرهنگی سابق دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۸ ـ تقوی، سهیل؛ مشاور توسعه کسب وکار پیام رسان بله، کارشناس ارشد ارتباطات، عضو هیأت موسس تشکل عدالتخواهی آرمان در دانشگاه صنعتی اصفهان.۳۹ ـ تمنایی، زهرا؛ دانش آموخته مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۰ ـ توحیدی، محمد؛ مدیرعامل شرکت یکتافرایندمبین، عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی و پژوهشکده شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۱ ـ ثنایی پور، محمد؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۲ ـ جان نثاری، محیا؛ مدیر مسئول سابق نشریه پژواک بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۳ ـ جاویدپرور، علی اصغر؛ دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۴ ـ جعفرزاده، محمدرضا؛ مدیرمجمع فرهنگی علویون اصفهان.۴۵ ـ جعفری، حسین؛ مدرس هنر قلمزنی دانشگاه هنر اصفهان.۴۶ ـ جعفری، عبداله؛ مدیر بازرگانی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۷ ـ جعفری، محمد؛ کارشناس ارشد صنایع، مسئول سابق پایگاه بسیج شهید خرازی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۴۸ ـ جلوانی، جواد؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان.۴۹ ـ جوادمحب، رضا؛ دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۰ ـ جوادی، مجید؛ معاون اجرایی سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۱ ـ جوکار، مجتبی؛ دانشجوی دکتری مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۲ ـ حاج ناصری، حمیدرضا؛ مهندس عمران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۳ ـ حاجی باباییان، سیدعلی؛ کارشناس ارشد مدیریت it دانشگاه شهید بهشتی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۴ ـ حاجی محمد حسن، مجید؛ جانشین سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۵ ـ حاجیان، امیرحسین؛ دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول سیاسی سابق و عضو فعلی شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۶ ـ حامدیان، محمد؛ طلبه، دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۷ ـ حامدیان، محمدحسین؛ طلبه، دانش آموخته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۵۸ ـ حری، محمدمهدی؛ فعال فرهنگی و عضو سابق شورای مسجد و کانون قرآن دانشگاه صنعتی اصفهان.۵۹ ـ حسنی، محمد؛ دکتری فرهنگ و ارتباطات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و تشکل اشراق دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۰ ـ حسین زاده، محمد؛ مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۱ ـ حسین زاده حسینی، سیدمهدی؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۲ ـ حسینی، اعظم سادات؛ دانش آموخته کارشناسی ریاضی محض دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۳ ـ حسینی، مهدی؛ مدیر امور اداری سازمان فرهنگی هنری اوج، قائم مقام سابق خبرگزاری دانشجو، معاون سابق طرح و برنامه بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۶۴ ـ حسینی سرشت، سیدروح اله؛ دبیر آموزش و پرورش، فعال سابق فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۵ ـ حسینیان، سیدحسن؛ دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۶ ـ حق پرست، امید؛ دبیر سابق کانون قرآن و عترت دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۷ ـ حق شناس، حمید؛ دانشجوی دکتری کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، فعال فرهنگی در اصفهان.۶۸ ـ حقوقی، مهدی؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، معاون سابق اجرایی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۶۹ ـ حقیقی، مهدی؛ دانشجوی دکتری عمران دانشگاه امیرکبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه های صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر تهران.۷۰ ـ خاصه باف، نوید؛ مدیرعامل شرکت پارس ام سی اس، دکتری مدیریت صنعتی.۷۱ ـ خالقی، حسن؛ طلبه، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۲ ـ خداجو، عرفان؛ کارشناس ارشد امنیت شبکه، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۳ ـ خرازیها، محسن؛ دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۴ ـ خسروشاهی، حسین؛ دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول سابق سیاسی بسیج دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۵ ـ خسروی، مجید؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه ترنج بسیج دانشجویی صنعتی اصفهان.۷۶ ـ داداشی، مسعود؛ مسئول سابق پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۷ ـ درفشان، احسان؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی دانشگاه صنعتی اصفهان.۷۸ ـ دوستانی، علیرضا؛ فعال فرهنگی و مؤسس حکمت سرای نور در اصفهان.۷۹ ـ ده شیری پاریزی، محمدحسین؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، دبیر سابق کانون جهاد سازندگی و خدمت رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان.۸۰ ـ دهقانی، محمدحسین؛ عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۸۱ ـ دیلمی، محمدرضا؛ کارشناس ارشد مهندسی مکانیک در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان، سردبیر سابق نشریه فرهنگی مذهبی ترنج بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۸۲ ـ ذریّه، محمدجواد؛ دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان، مدرس گروه معارف دانشگاه، فعال فرهنگی.۸۳ ـ ذوقی، محمد؛ فعال رسانه ای، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول سیاسی سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران.۸۴ ـ ربانی، احسان؛ دبیر سابق تشکل دانشجویی حضرت امیرالمومنین دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.۸۵ ـ ربانی، فریدالدین؛ کارشناسی مهندس برق و الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر، عضو مرکز فرهنگی شهید مفتح اصفهان، فعال فرهنگی در شهر اصفهان.۸۶ ـ ربانی، روح الله؛ دکتری عمران، مشاور شرکت برق، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق هیأت مدیره جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو شورای مؤسسین تشکل رویش نیروهای انقلاب اسلامی.۸۷ ـ رحیم زاده، رئوف؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۸۸ ـ رحیمی، فاطمه؛ کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه اصفهان، عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۸۹ ـ رستمی، محمد؛ مسئول سابق واحد فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۰ ـ رسولی، صادق؛ کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۱ ـ رفیعی طباطبائی، سیدحمید؛ فعال فرهنگی سابق دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۲ ـ رمضانی، عباس؛ سرپرست نوبتکاری پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی، فعال فرهنگی سابق دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۳ ـ روشن ضمیر، محمد؛ دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۴ ـ روشن ضمیر، محمدامین؛ دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق جامعه اسلامی دانشجویان.۹۵ ـ زاده عمله، سارینا؛ دانش آموخته روانشناسی دانشگاه اصفهان، مسئول سابق کانون تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان.۹۶ ـ زالی، زهره؛ عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان.۹۷ ـ زاهدی یگانه، محمدحسین؛ دانشجوی دکتری مهندسی هسته ای گرایش راکتور دانشگاه اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جهادعلمی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۸ ـ زائری اصفهانی، زهرا؛ دبیر ریاضی، عضو سابق جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان.۹۹ ـ زمانی، رسول؛ دانشجوی ارشد مخابرات میدان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۰ ـ زین العابدین، سیدمحمد؛ طلبه، مسئول فرهنگی سابق جهاد علمی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۱ ـ سامونی، محمد؛ کارشناسی ارشد mba دانشگاه تهران، کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول سیاسی سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۲ ـ سجادزاده، سیدمحمد؛ مدیر فرهنگسرای خانواده شهرداری اصفهان، مدرس دانشگاه، فعال سابق دانشجویی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه اصفهان.۱۰۳ ـ سلامی، عبدالرحیم؛ مهندس آزمایشگاه در سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۴ ـ سلیمانی، حجت الله؛ عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه های صنعتی اصفهان و صنعتی شریف.۱۰۵ ـ سلیمانی، یحیی؛ کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۶ ـ سنگونی، حامد؛ مدرس مدعو دانشگاه ها، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان، بسیجی فعال.۱۰۷ ـ سهرابی، اصغر؛ طلبه، فعال فرهنگی سابق دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۸ ـ سیف، رحمان؛ معاون صنعتی پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۰۹ ـ سیفی نسب، امین؛ دانش آموخته کارشناسی آمار دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۰ ـ سینی ساز شهشهانی، زکیه؛ عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۱ ـ شاکری نژاد، محسن؛ معاون آموزش و پژوهش دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۲ ـ شایسته فرد، مهدی؛ مدیرعامل کانون نخبگان جوان استان اصفهان، دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه صنایع و معادن ایران، دبیر سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۳ ـ شبان، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۴ ـ شریف احمدیان، احسان؛ دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، دبیر سیاسی سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان.۱۱۵ ـ شعربافیون، امین؛ فعال فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۶ ـ شمس، احمد؛ مدیر عامل شرکت دانش بنیان تجهیز صنعت نصر، مسئول سابق پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۷ ـ صادق زاده، مصطفی؛ مسئول امار و اطلاعات اداره کل مالی و اداری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی، مسئول سابق دفتر بسیج دانشجویی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۸ ـ صادقی امینی، محسن؛ دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۱۹ ـ صالحیون، محمد؛ مدیر اجرایی بنیاد نخبگان استان اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۲۰ ـ صبوحانیان، علی؛ عضو پژوهشکده شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۲۱ ـ صدفی، محمد؛ نایب دبیر سابق کانون قرآن و عترت دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۲۲ ـ صرامی، رضا؛ دبیر تشکل دانشجویی امیرالمومنین (ع) دانشگاه آزاد اصفهان، عضو سابق شورای مرکزی تشکل های مستقل دانشگاه آزاد.۱۲۳ ـ صفاری، رضا؛ عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان.۱۲۴ ـ صفری، محمدحسین؛ دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان، عضو فعال بسیج دانشجویی.۱۲۵ ـ صمدانی، حمیدرضا؛ موسس و دبیرسابق مجمع همفکری - هماهنگی تشکل های دانشجویی استان اصفهان، نماینده سابق تشکل های دانشگاه آزاد استان اصفهان.۱۲۶ ـ صناعی، حوریه؛ دانش آموخته مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۲۷ ـ ضیایی چمگردانی، ملیحه؛ کارمند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بسیجی و فعال سیاسی.۱۲۸ ـ طالبیان، منصوره؛ دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، عضو شورای راهبردی مجموعه فرهنگی فانوس (بزرگترین گروه فرهنگی دخترانه کشور) در اصفهان.۱۲۹ ـ طالع زاده شیرازی، امین؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و شورای مسجد دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳۰ ـ طاهری، حامد؛ دبیر انجمن اسلامی امید ایران دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد.۱۳۱ ـ طاهری، مرتضی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳۲ ـ طباطبایی، عاطفه سادات؛ عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان.۱۳۳ ـ طباطبایی حسان، امیرمحمد؛ تولیدکننده ادوات دامپروری، عضو فعال سابق بسیج دانشجویی، شورای مسجد و مسئول اردوهای جهادی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳۴ ـ طوقی، مصطفی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو سابق جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳۵ ـ عابدینی، مهدی؛ عضو فعال سابق بسیج دانشجوئی دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳۶ ـ عباسی، علی؛ کارشناسی ارشد مهندسی ع ...

ادامه مطلب  

دانشجویان سر منافع ملی کشور معامله نمی کنند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ؛ جمعی از فعالان دانشجویی سیاسی دانشگاه های استان تهران طی نامه ای خطاب به مسئولان تاکید کردند: دانشجویان سر منافع ملی کشور معامله نمی کنند.متن نامه ۱۲۰ نفر از دانشجویان استان تهران پیام به شرح زیر است:یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ (سوره ممتحنه ۱)ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید، هرگز نباید کافران را که دشمن من و شمایند یاران خود برگرفته و طرح دوستی با آن ها افکنید.«از نظر من هیچ کس مصونیت آهنین ندارد همه در مقابل قانون و مسئولیت های خودشان پاسخگو هستند و باید جواب دهند. همیشه این ملت نیاز دارد به این که مسئولان او پاسخگوی مسئولیت های بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و روح پرسش و مطالبه گری در مردم وجود داشته باشد.»رهبر معظم انقلابدر آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با توجه به هجمه ی سراسری دشمنان این مرز و بوم از هر سو که کمر همت به از بین بردن آن بسته اند، با خبر شدیم که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب لوایحی در مجلس شورای اسلامی هستند که دشمن را بیش از پیش به پیشبرد اهداف خود امیدوار می کند.در حالی که طعم تلخ میوه برجام که جبراً به خوردمان داده شد هنوز در کام ماست و بد عهدی های پی در پی آمریکا و اروپا گواهی بر این مدعاست ، تصویب لایحه ای مانند fatf و یا الصاقات آن نه تنها راه به جایی نبرده بلکه جام زهر دیگری برای این ملت خواهد شد و می تواند خشم عمومی را برانگیخته نماید.حال که دشمن تمام قوای خود را به کار گرفته تا مردم غیور و همیشه در صحنه را به زانو در آورد و در این راه از هیچ خدعه و حیله و ضربه ای فرو گزار نکرده است و هنوز مردم عزیز ما ، داغدار و عزادار پاره های تن خود در حادثه ی تروریستی اهواز ، که نتیجه ی پیروزی های پی در پی محور مقاومت و شکست حکام مرتجع سعودی و امریکایی و اسرائیلی است، هستند؛ تصویب لایحه fatt و امثال آن در مجلس شورای اسلامی محلی از اعراب نخواهد داشت.پرسشی که ذهن همگان را به خود درگیر کرده این است که آیا بی تدبیری نسبت به اوضاع اقتصادی کشور در سطوح تصمیم گیری و اجرایی با تصویب لوایحی از این دست، حل می شود؟آیا کم کاری و عدم اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی که تنها راه برون رفت از وضع کنونی کشور است با وضع این لایحه قابل جبران است؟نگاه و اعتماد مجدد به دولت های آمریکا و اروپایی آن هم بعد از بدعهدی هایی که در برجام کردند کاری بس بیهوده است و ما به عنوان دانشجویان این کشور از مجلس شورای اسلامی و یا هر مرجع رسمی دیگر تقاضی داریم در تصویب لایحه هایی همانند fatf ضمن در نظر گرفتن مصالح عمومی به مسئله خود تحریمی های شدید و دنباله دار نگاهی دقیق تر بیاندازند.با توجه به هجمه ی همه جانبه ی دشمن و اعمال تحریم های شدید اقتصادی توسط اتاق جنگ تشکیل شده علیه ایران یعنی وزارت خزانه داری آمریکا در صورت تصویب fatf (گروه ویژه اقدام مالی) تمام اطلاعات نظام مالی ایران، سوابق معاملات بانک های ایرانی و سیاست های بانکی و پولی همه در اختیار این گروه قرار می گیرد و ایران هیچ وقت مشابه همچین سو استفاده هایی را که در مباحث هسته ای صورت گرفته و منجر به شهادت چند تن از نخبگان هسته ای شد را از یاد نخواهد برد.تصویب fatf یعنی دشمن پاشنه آشیل های اقتصادی را راحت تر شناسایی کرده و قصد دارد از آن برای فشار اقتصادی بیشتر علیه ملت شریف ایران استفاده کند.مگر نه این که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود، پس چگونه عده ای بدون توجه به تجربه تلخ اعتماد به اروپا و آمریکا در ارتباط با برجام باز هم سودای اعتماد دوباره به …محمدحسین بهشتی موذنین جامعه هستند و این قشر فرهیخته و علمی هیچ گاه بر سر منافع ملی کشور معامله نخواهد کرد و همواره به روشنگری خود ادامه خواهند داد ، در این راه از تمامی مسئولین می خواهیم با حضور جدی در دانشگاه ها و گفتگو با دانشجویان به بررسی دقیق و تخصصی تر لوایحی همچون fatf در زمینه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بپردازند تا در مقام مسئولیت بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.سالن های آمفی تاتر در دانشگاه ها منتظر حضور شما هستند.والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته۱/ محمد نوری (معاون سیاسی بسیج دانشجویی استان تهران)۲/ علیرضا تسلیمی (دبیر شورای هماهنگی دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران)۳/ محمدحسین سراج (دبیر شورای تببین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران)۴/ مهدی خطیب دماوندی (معاونت سیاسی دفتر بسیج دانشجویی شمال شرق استان تهران)۵/ مجتبی اقابابایی (عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران)۶/ مسعود بخشی (دبیر نهضت روشنگری بسیج دانشجویی استان تهران)۷/ میلاد فلاح (دبیر اندیشگاه های بسیج دانشجویی استان تهران)۸/ فاطمه تورانی (فعال دانشجویی_سیاسی) دانشگاه تهران۹/ صبا بیاتانی (فعال سیاسی_دانشجویی) بسیج دانشجویی دانشگاه تهران شرق۱۰/ زهرا اصلانی (مطالعات زنان و مسئول بررسی و تحلیل دانشگاه آزاد پیشوا)۱۱/ زینب خلیلی (جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شرق)۱۲/ حانیه اکبری (بررسی و تحلیل دانشگاه آزاد تهران شرق)۱۳/ بهروز عبدالمالکی (فعال دانشجویی_سیاسی)دانشگاه آزاد رودهن۱۴/ محمدرضا فروهرمنش (معاونت اسبق علمی بسیج دانشجویی استان تهران)۱۵/ میلاد حبی (عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران)۱۶/ فاطمه کمیزی (معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی استان تهران)۱۷/ محمد مهدی خالصی (مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد دماوند)۱۸/ مهسا رضاسلطانی (فعال دانشجویی_سیاسی) بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رودهن۱۹/عرفان قاسمی (فعال دانشجویی_سیاسی)۲۰/محمد ابراهیمی (سردبیر فصلنامه ی راز دانشگاه آزاد دماوند)۲۱/محمدمهدی جهانشاهی (مدیرمسئول فصلنامه سودا دانشگاه آزاد دماوند)۲۲/مهران کربلایی اسدی (فعال دانشجویی_سیاسی)۲۳/امیر مالامیر(فرهنگی بسیج دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران شرق)۲۴/محمد کامکار(معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شرق)۲۵/احسان علیرضایی(مسئول علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شرق)۲۶/محمد معصومی(مسئول بسیج دانشجویی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران شرق)۲۷/فرزاد فرتاش(فعال دانشجویی-سیاسی)دانشگاه آزاد تهران شرق۲۸/جواد رحیمی(فعال دانشجویی-سیاسی)۲۹/زهرا زارع(فعال دانشجویی_سیاسی) بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شرق۳۰/فاطمه طایفه خانی(فعال دانشجویی_سیاسی)۳۱/زهرا سیلسپور(فعال دانشجویی_سیاسی) بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شرق۳۲/عارفه رمضانی(فعال دانشجویی دانشگاه پیام نور گیلان)۳۳/مرضیه رحیم زاده(فعال دانشجویی دانشگاه پیام نور گنبدکاووس)۳۴/معصومه یوسف زاده(فعال دانشجویی_سیاسی)۳۵/محمدحسین یدی(مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد شهرری ( یادگار امام (ره))۳۶/آیلر صاحبی(فعا ...

ادامه مطلب  

جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم امام رضا (ع)  

درخواست حذف این مطلب
عصر امروز پنجشنبه سوم اسفندماه، افتتاحیه دهمین کاروان ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» با سخنرانی آی ...

ادامه مطلب  

انتشار700نشریه دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت گفت:یکی از اصلی ترین سیاست های وزارت بهداشت توسعه کمی و کیفی نشریات دانشجویی بوده است که خوشبختانه اکنون شاهد فعالیت ۷۰۰ نشریه فعال دانشجویی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستیم.به گزارش دانشجو، به نقل از معاونت فرهنگی وزارت بهداشت مفدا،امیر للگانی،مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت گفت: در سه سال اخیر در حوزه فعالیت های اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت، سعی شده، بستر ها و شرایط لازم برای دریافت مجوز برای فعالیت نشریات دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی تسهیل شود که در این راستا نتایج ثمربخشی در حوزه نشریات برای وزارت بهداشت به دست آمده است.وی با بیان اینکه در گذشته صدور مجوز برای فعالیت نشریات دانشجویی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی به راحتی امکان پذیر نبود، خاطرنشان کرد: رشد کمی نشریات دانشجویی در طول چهار سال اخیر گواهی این مدعاست که زمینه های لازم برای فعالیت نشریات دانشجویی به خوبی در سطح دانشگاه ها حاکم شده است. امروزه بالغ بر ۷۰۰ نشریه دانشجویی فعال در سطح دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت می کنند که این رقم در حالی به دست آمده که در سال ۹۳ شاهد فعالیت ۳۰۰ نشریه دانشجویی بوده ایم.دانشگاه های علوم پزشکی، فعالیت در حوزه نشریات دانشگاهی را به عنوان یک اصل راهبردی قلمداد می کنندللگانی با بیان اینکه استقبال دانشجویان علوم پزشکی در عرصه عمومی نشریات و فعالیت های رسانه ای ستودنی است، اظهار کرد: معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت توجه به حوزه نشریات دانشگاهی را امری راهبردی می داند و برگزاری نشست های منطقه ای و ملی با محوریت نشریات دانشجویی و برپایی کارگاه های آموزشی و همچنین انتخابات سالانه نمایندگان شورای مرکزی ناظر بر نشریات و نیز انتخابات مناطق دهگانه خانه نشریات و مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی در این برنامه ها، موید آن است که دانشگاه ها نسبت به فعالیت در حوزه نشریات اهتمام خاصی ورزیده اند و فعالیت در حوزه نشریات دانشگاهی را به عنوان یک امر راهبردی و مطابق با سیاست های وزارت بهداشت به عنوان یک اصل می دانند.دبیر شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه همکاری و تعامل خوبی میان ستاد وزارت بهداشت و مدیران دانشگاهی در حوزه نشریات دانشگاهی حاکم است، گفت: در صورت بروز مشکل در حوزه نشریات در دانشگاه ها، این مشکلات با همفکری و تعامل دوسویه و رایرنی های انجام شده، مرتقع می شود.وی، انگیزه دانشجویان علوم پزشکی برای فعالیت و کار در حوزه نشریات در سطح دانشگاه ها را بالا دانست و گفت: به نظر می رسد ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی در دانشجویان علوم پزشکی برای فعالیت حرفه ای در حوزه نشریات نسبت به سال های گذشته ایجاد شده است و باید تلاش کرد از این ظرفیت ها و استعداد ها در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها استفاده کنیم.للگانی افزود: نشریات دانشگاهی جزو ۴ نهاد مستقل دانشجویی هستند که مطابق با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز خود را در دانشگاه ها می گیرند و در چارچوب فعالیت های خود حرکت می کنند. فعالیت تشکل های اسلامی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و نشریات دانشجویی که همگی جزو نهاد های مستقل دانشجویی هستند، بر اساس سند های بالادستی و قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شکل گرفته اند.فضای نشریات دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی، فضایی است که اندیشه و فکر به خوبی در آن ساری و جاری استمدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت تصریح کرد: دانشجویانی که عضو نشریات دانشجویی هر دانشگاهی به شمار می روند همگی فعال و توانمند در عرصه رسانه و نشریه هستند و معمولا افرادی اهل قلم، اندیشمند و متفکر هستند، از این رو به نظر می رسد فضای نشریات دانشجویی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی، فضایی است که بحث اندیشه و فکر در آن به خوبی ساری و جاری است و اگر بتوان بستر مناسبی برای حضور و فعالیت طیف های مختلف دانشجویی با سلایق سیاسی مختلف در نشریات دانشگاهی در دانشگاه ها فراهم کرد، قطعا می توان مشارکت دانشجویان در عرصه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن ها را در دانشگاه ها افزایش داد.للگانی با تاکید بر اینکه فضا های دانشگاهی، بستری مناسب برای تمرین، کسب تجربه و یادگیری برای دانشجویان در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی، هنری و ورزشی است، اظهار کرد: نشریات دانشجویی، بستری مناسب برای فعالیت دانشجویان علاقه مند به حوزه رسانه است و به خوبی دانشجویان می توانند در سایه فعالیت در نشریات دانشجویی، تمرین وتجربه اندازی کنند و بعد از فارغ التحصیل شدن، با کوله باری از تجربه وارد جامعه شوند.ممنوعیت پیش از چاپ، از جمله قوانین بالادستی است که دانشگاه ها پایبند به آن هستندوی بخش دیگری از سخنان خود به ممنوعیت نظارت پیش از چاپ در حوزه فعالیت نشریات دانشگاهی اشاره کرد و گفت: موضوع ممنوعیت نظارت پیش از چاپ در حوزه نشریات، از جمله قوانین بالادستی است که همه دانشگاه ها باید در حوزه فعالیت های رسانه ای به آن پایبند باشند. بر اساس ضوابط، هرگونه نظارت پیش از چاپ و انتشار و کنترل یا سانسور محتوای نشریات قبل از توزیع، تحت هر عنوانی و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع است و دانشگاه ها باید این موضوع را در حوزه فعالیت نشریات خود رعایت می کنند.للگانی گفت: کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تنها نهاد رسیدگی کننده به امور نشریات است و رسیدگی های کمیته ناظر نیز باید صرفا در چارچوب مقررات مربوطه باشد. بر اساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی، هرگونه نظارت پیش از چاپ و انتشار و کنترل یا سانسور محتوای نشریات قبل از توزیع، تحت هر عنوانی و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع است.وی به ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: ضوابط و اصول نظارت بر فعالیت نشریات دانشجویی در قالب آیین نامه مشخص شده است و در این آیین نامه خواسته شد که دستورالعمل اجرایی برای این ضوابط، توسط شورا های مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی دستگاه ها تدوین و به دانشگاه ها ابلاغ شودکه سال ۸۶ این دستورالعمل اجرایی مصوب شد.للگانی گفت: در حوزه نشریات دانشگاهی، ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین دستورالعمل ضوابط مصوب شورا های مرکزی نشریات دانشگاهی دستگاه ها به عنوان دو قانون بالادستی برای فعالیت ما در حوزه نشریات وجود دارند. در این قوانین حقوقی برای نشریات دانشگاهی مشخص شده که یکی از این مباحث ممنوعیت نظارت قبل از چاپ است. نشریات بر اساس چارچوب قوانین و مقرارات کشور مجاز هستند اخبار خود را درج کنند و طبق این قوانین ما نمی توانیم قبل از چاپ، در عرصه نظارت به مطالب و مقالات درج شده در نشریات، ورود کنیم. چرا که در هر نشریه مدیر مسؤول پاسخگوی مطالب انتشار یافته است.مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت گفت: در چهار سال اخیر و از ابتدای دولت دوازدهم خیلی تلاش شده است که قانون ممنوعیت نظارت پیش از چاپ در حوزه نشریات در سطح دانشگاه های علوم پزشکی اجرا شود و خوشبختانه این قانون بدون اعمال سلیقه ها، در دانشگاه های علوم پزشکی به خوبی مراعات شده است. به هرحال در کلیات این قانون ما در دانشگاه ها مشکل عمده ای نداریم و احیانا اگر مشکلی نیز در این خصوص باشد با رایزنی هایی که از سوی اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت با مسؤولان دانشگاهی شکل می گیرد، بر طرف می شود.مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت به عدم ضرورت تعلق کار دانشجویی به دانشجویان و فعالان کانون های فرهنگی، تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی و نشریات دانشجویی اشاره کرد و گفت: تعلق مبالغی با عنوان «کاردانشجویی» به دانشجویان و فعالان نهاد های دانشجویی، انگیزه ...

ادامه مطلب  

مردم سالاری نه دموکراسی غربی است و نه توده گرایی افراطی/ نسل جوان برآورد دقیقی از دستاوردها و شکست های چپ، راست و بهاری دارد  

درخواست حذف این مطلب
مردم شریف و انقلابی ایران؛امت رشید و قیام کرده برای ظهور نهایی؛امام عزیز امت! اینک در آستانه ی 40 سالگی انقلاب اسلامی زمان مناسبی است برای محاسبه این که در کجای راه قرارداریم و افت و خیزهای حقیقی و سرمایه های واقعی ما، در کنار موانع و آسیب های اساسی چیست؟ما امروز در مسیری سخت و طاقت فرسا پیش رفته ایم و سختی هایی که سر راه ما و کشور ما وجود دارد، به مراتب پیچیده تر از هر روز شده و این، خود مهمترین نشانه است برای این حقیقت روشن که ما پیش رفتیم! ما قوی شدیم!اگر ضعیف بودیم، اگر در آستانه سقوط یا فروپاشی از درون بودیم؛ این انبوه هزینه کردن ها و دست و پا زدن های خصمانه ی بین المللی برای تحریم و جنگ اقتصادی صورت نمی پذیرفت؛ این حجم از جنگ روانی سنگین و هجمه تبلیغاتی متمرکز بر « شما بدون ما نمی توانید!» ترتیب داده نمی شد؛ این تلاش های گسترده که همین امروز برای تهاجم امنیتی همه جانبه، دور تا دور کشورمان و با پیمانکاریِ دولت های مزدور و مرتجع در حال انجام است، صورت نمی گرفت! اگر تسلیم شده بودیم اساسا دیگر نیازی به این همه سرمایه گذاری روی دشمنان داخلی ملت _ از منافقین و نفوذی ها تا اپوزسیون داخلی _ در لباس های مختلف نبود! و این همه، خود بهترین نشانه است که این مردم و نظام برآمده از انقلاب این مردم، هم مسیر را درست رفته اند و هم آن­چنان قدرت ­مند ایستاده اند که بدخواهان هرچه را در چنته دارند رو کرده­اند.برای محاسبه نقاط قوت و ضعف باید مجموعه­ای از شاخص­ها را گردآوری کرد:مهمترین شاخص جهت سنجش دستاوردهای یک انقلاب اسلامیِ مردمی، میزان توفیق انقلاب در رشد، هدایت و انسان پروری است:یک) مردم:در حداقل 30 سال اخیر نظام سلطه مشغول جنگ فرهنگی سنگینی برای سست کردن باورهای درونی این مردم بوده؛ بعضی از خواص در جناح­های مختلف، کاسبی قدرت خود را در اعتقادهای سست، در سبک زندگی غربی، در خودناباوری و خداگریزی و در سیاسی نبودن مردم می­دیده و در اداره بخش دیوان سالار کشور _ دولت ها، مجلس ها و دیگر نهادهای حاکمیتی _ هرچه توانسته برای تحقق اهدافشان کرده­ اند. اما به وضوح می توان رشد مردم در فهم دینی و سیاسی، تحلیل از پدیده های اجتماعی در دنیا و عبور از ظاهرگرایی به سمت حقیقت دین را دید.البته این هجمه ها بی اثر هم نبوده و باید بپذیریم که در برخی شاخص های اخلاقی، فرهنگ عمومی، زیست جمعی و... آن­چنان که شایسته بود پیش نرفتیم. به خصوص در عقبه­های مردمی- نخبگانی جریانِ غرب گرا این عقب ماندگی ها و ضعف ها با وضوح بیشتری قابل رؤیت است و عطش این طبقه خاص برای ترویج فرهنگ­های ارتجاعی زیاد است. هرچند که این نواقص و عقب­ ماندگی­ های ظاهری درواقع باطن همان مسئولین سیاست­باز است.اگر با مصادیق جزئی و شاخص­های دقیق واقعیت را بررسی کنیم و مردم رشید این سرزمین را با مردم در هر سرزمین، هر تمدن یا حتی هر دوره تاریخی دیگری مقایسه کنیم اذعان خواهیم کرد که مردم در 40سالگی انقلاب اسلامیچنان عمق و پختگی سیاسی یافتند که در زمان انتخابات یا هر عرصه مشارکت سیاسی با حضور و نقش­آفرینی در نصابی کم نظیر تعیین سرنوشت خود را به دیگری واگذار نکرده، توانایی رصد دشمنی های ظریف را پیدا کرده، نظام دیوان سالار و ضعف ها و رنج های تحمیلی آن را از نعمت نظام امت - امامت تفکیک کرده و علی رغم گله­مندی­ها نمی گذارند میدان آشوب هایی مثل دی ماه 96 جولانگاه طمع نفوذی ها، پشیمان ها و دشمنان خارجی بشود.چنان منسجم و به هم آمیخته­اند که در هر فاجعه ملی مثل زلزله کرمانشاه و ... یک حرکت خودجوش، بی­نظیر و شکوه­مند را برای التیام زخم­های دردمندان جامعه رقم می­زنند.چنان رشدی در معنویت داشته­اند که حضور اعجاب آورشان در میدان­های معنوی و نمادهای حضور دینی زبانزد خاص و عام شده است. از پیاده روی اربعین تا تشیبع شهدای غواص، از سنگ تمام گذاشتن برای شهید حججی تا حضور در اعتکاف ها و هیئات مذهبی، از حضور کم­نظیر در راهپیمایی 22 بهمن، 9 دی و روز قدس تا هم­دلی و حضور گسترده در میدان­های خدمت جهادی به دردمندان و مستضعفین.به سطح بالایی از خودباوری و استقلال رسیده است. ما امروز به معنای واقعی کلمه از شرق و غرب گسسته ایم، مردم ما نسبت به رفتارها و گفتارهایی که بوی وابستگی بدهد حساس اند و جوان های ما، با اعتماد به نفس، سودای برچیدن ظلم و بی عدالتی را در تمام سطوح و مراتب آن در سر می پرورند، برای تحقق آرمان ها و باورهایشان دست به اقدامات عینی و عملی زده اند و فتح قله های علم، اقتصاد و فرهنگ را «ممکن» و «در دسترس» می انگارند. چه­ بسا ریشۀ گله­مندی عموم مردم از مسئولین را بتوان در باور عمیق آن­ها به همین ممکن بودن پیشرفت واقعی و مستقل دانست.چه عنصری مردم ما را به این طراز از رشدیافتگی رسانده؟ چه عنصری عقلانیت و ایمان و سیاست و بصیرت و معنویت را این اندازه در مردم ما بارور کرده؟ چه عنصری مردم -حتی بخش کوچک مخالفین خودش- را این اندازه خودباور و توانمند کرده است؟ اگر این رشد اتفاقی و خودرو است چرا جای دیگری از دنیا چنین نشده؟ اگر این باروری ته­مانده­های دارایی یک ملت انقلاب کرده از 40 سال پیش است چرا با وجود این همه هجمه این شاخص­ پیشرفته تر از پیش از انقلاب ارزیابی می­شود؟ بی شک نمی­توان از نقش بی­بدیل شیوه راهبری رهبر انقلاب در تحقق این رشد عمومی جامعه گذشت. آن­جا که با عدم دخالت در جزییات، تمرکز روی حرکت اصولی انقلاب، گفت و گوی مستمر و مستقیم با عموم مردم و نخبگان اجازه دادند تا همه ما با تکیه بر نظر عموم حرکت کنیم و با کسب تجربه تاریخی و اصلاح اشتباه­­های ملی جلو برویم.دو) نسل جواندر ارزیابی انسان­مدار از یک انقلاب 40 ساله، وضعیت نسل جوان آن انقلاب در واقع نقطه کانونی کارنامه آن است. نسل جوان انقلاب امروز مومن تر، با فهمی عمیق­تر از مبانی و آرمان­های انقلاب، دارای درکی ریشه­ای­تر از مسائل حقیقی کشور و مصمم تر و کمربسته تر از نسل­های گذشته برای حل بنیادین مشکلات مردم و کشور است. پرورش چنین جوانانی به حق فتح الفتوح انقلاب اسلامی است.نسلی که مثل برخی جوان­های ابتدای انقلاب جوزده­ی یک فضای پرشور نیست و از ذخیره های اجتماعی فضای شعاری ابتدای هر انقلابی ارتزاق نمی­کند؛ بلکه روی پای فهم عمیق خودش ایستاده و مصمم است ایرانِ انقلابیِ الگو را بسازد و تمامی نهادهای حاکمیتی را از دست مدیریت های جناحی،خسته و کهنۀ نسل های پیشین نجات دهد. نسلی که اتفاقا برآورد دقیقی از حرکت نظام دیوان سالار کشور، دستاوردها و شکست های مدیریت چپ، راست و بهاری، گلایه های مردم از این مدیریت ها، عدم پاسخ­گویی و فرار به جلوهای آن مدیریت ها، تلاش ها و پیروزی ها و سعی ها و خطاهای آنها دارد. نسل جوانی که قصد کرده در سنین آغاز جوانی خود روی شانه 40سال تجربه های پر بیم و امید جمهوری اسلامی سوار شود و قد کشیده به مردم خدمت کند.نسل جوان مومن انقلابی، همین تربیت شده­های جمهوری اسلامی در عرصه­های نیاز کشور وارد شده و توفیقات کم­نظیری پدید آورده است.در عرصه های مهمی از فرهنگ و رسانه ورود کردند؛ محصولاتی بی نظیر در تولیدات فکری، مستند، انیمیشن، فیلم، شعر، داستان، الگوهایی بی نظیر از مدیریت فرهنگی، مجموعه های فرهنگی، هیئات، تشکل ها و شبکه های موثر فرهنگی و فکری آفریدند که با شاخص اقبال مردمی کارنامه­ای ممتاز رقم زده­اند.در میدان اقتصاد مقاومتی به صحنه آمده یک تنه جلوی این همه حملۀ هوشمندانه را سد کرده، حوضچه های فکری، تربیتی و اقدام ساز را به وجود آورده، فارغ بالانه خود را کنار نکشیده و با ورود به ساختارهای حاکمیتی مشغول اصلاح های کوچک و بزرگند. در راه اندازی شرکت های دانش بنیان و زنجیرۀ تولید ثروت از دانش بسیار جلودارند و آرام در پشت صحنه مشغول رقابت و مبارزه با شبکۀ نفوذ بیگانگان در صحنه اند.در خط مقدم جهاد علمی این جوانان ایرانی­اند که طلایه دار شکستن مرزهای دانشند. در فناوری های نو همین نسل جوانند که کشور را پیش برده و به افق های بالا فکر می کنند. پیشرفت­ در عرصه صنایع دفاعی و دیگر صنایع هایتک که به دست همین جوانان مومن رقم خورده نشان­دهنده توان این نسل است.در امنیت و دفاع حججی ها و خیل عظیم حججی هایی که تا شهادت به چشم نخواهند آمد، مظلومانه ومقتدرانه در صحنه میدان­گردانی می کنند و...در میدان خدمات اجتماعی و حرکت­های جهادی صدها هسته جوان و انقلابی شکل گرفته که در شهر و روستا رسالت خود را رفع مشکلات و مسائل مردم به خصوص مستضعفین می­دانند.در حوزه علوم انسانی و اندیشه معدود حرکت­های امیدبخش و پیشتاز در مسیر علوم انسانی بومی از سوی جمع­های حوزوی و دانشگاهی جوان سامان یافته است.چگونه می شود اینها را ندید؟ چگونه کوربینی و یأس دستاورهای بدیهی انقلاب را در چشم عده­ای خسته و تنگ نظر محو می ­کند؟منصفانه بنگریم. امروز چگونه در میان هجمۀ آتش پر حجم توپخانه های تبلیغاتی دشمن و در دوران کم­کاری­ها، ضعف­ها و خیانت­های بعضی از مسئولین و نخبگان، نسل جوانی انقلابی، خداباور و مصمم به حل مشکلات داریم؟حتی همان بخش کوچک نسل جوان که تحت اثر تبلیغات و یأس آفرینی ها قرار گرفتند و امروز دست به قلم می­برند را کجا و چه کسی، انسان شناسانه و اسلام شناسانه، صبورانه هدایت کرد و بارور کرد که امروز با جسارت از تحلیل خود، حرف نوی خود و مخالفت و موافقت خود با روندهای حاکم بر کشور سخن بگویند؟شاخص های ارزیابی بسیارند و مجال برای بیان تحلیل و ارزیابی فرزندان شما کوتاه! ناگزیریم از مرور صرفاً گذرا بر شاخص های دیگر برای ارزیابی موقف کنونی ما. بیان تفصیلی را به مجال های دیگر گفتگوی فرزندان با امام و امت شان موکول می­کنیم:ایرانِ ما، پیش از انقلابِ اسلامی ما، عبارت بود از حکومتی نامشروع و ضدمردمی؛ دولتی وابسته و ناکارآمد، در اکثر شاخص های اجتماعی و رفاهی مردمی که از حقوق اولیه و اساسیِ خود محروم، دستشان از دخالت در سرنوشت خود کوتاه و در برابر دنیا ناتوان و تحقیرشده بودند. ظلم، بی عدالتی و فساد ساختاری و سازمان یافته از یک سو و فقدان اعتماد به نفس از سوی دیگر، سبب شده بود تا اراده ی مستکبرین عالم به جای خواست و باورهای مردم مسلمان، حرف اول و آخر را در ادارۀ جامعه ایرانی بزند.ما علیه نظم ظالمانۀ حاکم قیام کردیم تا حقوق اساسی و آرمان های متعالی خویش را به دست خود، محقق سازیم. مردم ما «انقلاب» کردند، طاغوتِ در چتر حمایتیِ نظام جهانیِ سلطه را سرنگون کردند و جمهوری اسلامی را وکیل خود قرار دادند تا دست منحوس آمریکا و شوروی را از سر کشور کوتاه کند و استقلال، آزادی و عدالت را برای عموم ملت مستضعف به ارمغان آورد.اینها شعارهای اساسی انقلاب ما بود که همه را در سایه آن انسان سازی جستجو می کردیم:آزادی:هرچند برخی چهره ها و مسئولین از سویی با شعار آزادی برای خود کاسبی راه انداخته و از طرف دیگر حصاری آهنین در نقد از خود یا حیطه مسئولیت­شان ایجاد می­کنند؛ هرچند که برخی از قوا، دستگاه­ها و جریان­ها جایگاه ویژه آرمان آزادی در انقلاب اسلامی را درنیافته­اند و معادله­ی آزادی، قانون، امنیت و مصلحت را خودمحورانه حل می­کنند، اما منصفانه بنگریم: در این سال­ها نمونه های بسیاری را می­توان فهرست وار برشمرد که سخت ترین نقدها و بلکه فحاشی ها به اصل نظام، شخص اول کشور و برخی مسئولین اهل سعه صدر بدون کوچکترین هزینه­ای انجام شده و انجام می شود. این وضعیت را با دوران پیش از انقلاب که نقض آزادی بیان یک رویه بوده است مقایسه کنید! حتی اگر حرکت عمومی نظام و جامعه را واکاوی کنیم حتما به پیشرفت مستمر این شاخصه هم گواهی خواهیم داد و چند برخورد معدود از سر جناح بازی یا رفتارهای سلیقه­ای را به پای این حرکت 40 ساله نخواهیم نوشت.در شاخص­های عمومی عدالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، هرچند از وضعیت مطلوب فاصله جدی داریم، اما بعنوان مثال در برخی از همان شاخصه­های عدالت اجتماعی مثل شکاف طبقاتی و از آن مهم­تر در خودآگاهی و اراده قطعیِ مردم نسبت به حقوق اساسی خویش، به نحوی غیرقابل مقایسه با گذشته، پیش رفته ایم. امروز مردم ما برابری و شفافیت در اقتصاد و سیاست را «حق»ِ خود می داند، اشرافی گری و بهره مندی های ناعادلانه کارگزاران را خیانتِ غیرقابل بخشش می دانند و کارگزاران نظام را نسبت به کوتاهی در برچیدن زمینه چنان مفاسدی، به سختی مؤاخذه می کند.کوچک­ترین فاصله طبقاتی و کم­ترین محرومیت های طبقه مستضعف و ولی نعمت انقلاب هم لکه سیاه بزرگی بر دامن نظام محسوب می­شود اما دو سوی مهم دیگر این سیاهی ها را هم نباید فراموش کنیم: اول این­که بنا بر همه شاخصه­های بومی و حتی بین­المللی پیش آمده­یم، هرچند کم اندازه و کم شدت و هرچند که بسیار عقب­مانده­ایم؛ دوم این­که منشأ و مسبّب این پیش نیامدن­ها چه بوده؟ مبادا آن­ها که سالها مدیریت کشور را به عهده داشتند نسخه های درد ساز خود را به­ عنوان درمان جا بزنند! مبادا نگاه های غلط له کنندۀ محرومین و یا به دنبال بیرون کردن عموم مردم از اقتصاد را میدان دهیم.چه بوقچی­ها بخواهند باور کنند و چه نکنند، ما با دست خالی توانستیم دست آمریکا را، نه فقط از مرزهای جغرافیایی و سیاسی خودمان کوتاه کنیم، بلکه امروز عمق نفوذ و تسلط نظام استکبار بر غرب آسیا را، که روزگاری حیاط خلوت آمریکا و صهیونیسم شمرده می شد، محدود ساخته و آمریکا را روز به روز از منطقه عقب و عقب تر رانده ایم. آمریکا خواست دولت های مرتجع مصر و تونس بمانند و نماندند، آمریکا خواست دولت سوریه سقوط کند و ما خواستیم که بماند؛ آنچه خواسته آمریکا بود نشد و آنچه خواسته جمهوری اسلامی بود محقق شد به نصرت الهی.امروز قدرت معنویِ انقلابِ مردم مسلمان ایران سبب شده تا یک جبهۀ واقعی به گستردگی کل غرب آسیا، از بحرین و یمن تا عراق و سوریه و از افغانستان و پاکستان تا لبنان و فلسطین، در برابر آمریکا صف آرایی کند، تحقق اهداف او را ناممکن سازد و اذناب و مزدورانش را زمین­گیر نماید. امروز و علی­رغم هجمه­های سنگین تبلیغی،امنیتی و نظامی در حوزه بین­الملل نسبت به سال­های اولیه انقلاب بسیار جلوتر بوده، از مرحله وجود علاقمندانی به انقلاب اسلامی به نقطه تثبیت و حرکت پیش­رونده جبهه درهم­تنیده مقاومت رسیده­ایم.در ایستادگی جمهوری اسلامی و مردم بر آرمان استقلال سیاسی و کم­نظیر و الگو بودن ایران اسلامی در مقوله استقلال سیاسی برای همۀ آرمان­خواهان دنیا تردیدی نیست. کدام کشور را در دنیا مستقل­تر از ایران می­شناسید؟ کدام مردم و کدام نظام سیاسی این­چنین بر سر ایدۀ مستقل خود ایستاده و غرب و شرق عالم را از خود عصبانی کرده است؟ اما عده­ای خسته و مایوس با تصویب برجام گویی در استقلال جمهوری اسلامی تردید جدی کردند. حقیقت برجام چه بود و از کجا شروع شد و الان در چه موقفی هستیم؟مردم ایران سال­هاست که پای استقلال خود ایستاده­ و بذل مال و جان کرده­اند. اما دستگاه محاسباتی غلط برخی مسئولین در دولت قبل به بهانه « مذاکره گرگ و گرگ به جای مذاکره گرگ و میش» عملا منجر به تبلیغ ایده مذاکره و به حاشیه رفتنِ تلاش و خدمت شد؛ و دولت­­مردان فعلی نیز با تصویر دنیایی که «کدخدای آن آمریکاست و زیستن بدون آمریکا در آن معنا ندارد و آب خوردن ما هم بند مذاکره با آمریکاست.» ایده مذاکره را دنبال کرده و در دستگاه تحلیلی و محاسباتی مردم به هم ریختگی ایجاد کردند.نتیجه­ی خطاها و خیانت­های مسئولین وقت و این اشتباه محاسباتی مردم می­توانست هزینه­های فراوان و جبران ناپذیری برای مردم و کشور بیافریند. اما رهبر و امامی که به مردمش و نشاندن بار حرکت به دوش امتش مطمئن است و صادقانه مردمسالاری دینی را باور دارد، دین شناسانه و پدرانه به میدان آمد و اجازه داد تا مردم در برجام، طعم تلخ تجربه اعتماد به آمریکا و هزینه های فراوان آن را چشیده اما برای حرکت آینده درس های بزرگی بگیرند.البته این­جا هم آن­ها که با معادلات سیاست و اصلاح از منظر اسلام انقلابی آشنا نبودند، آن­ها که شعار مردم می­دهند اما حاضر به تن دادن به قواعد مردمسالاری دینی نبودند، آن­ها که با ادعای صدای مردم درخواست داشتند رهبری با تقلب کردن دولت نورس و منتخب مردم را کناری نهاده و جلوی رشد مردم را بگیرد، پس از مقداری تلاش برای روشن­گری و تبیین چیستی ماهیت آمریکا در بین مردم و با تحقق نیافتن فرجام عملی­ مطلوبشان و به دلیل درک نکردن طراحی اصلاحیِ کلان امام این امت، شروع کردند به تردید در اصل این نظام، در صداقت و انقلابی بودن رهبرش. و به تدریج از انقلابی بودن خود و انقلابی نماندن نظام سخن گفتند. و این شد سرآغاز سقوط عده ای از دوستداران انقلاب به دنیای یأس و حیرت و پشیمانی. و سرسپردگی سیاسی محض به یک شخص منجی نما! برای نجات انقلاب از دستان نظام!در ضرورت محاسبه و ارزیابی عملکرد 40ساله جمهوری اسلامی سخن گفته شد. اما در این میان مسئلۀ حائز اهمیت آن است که یک ارزیابی صحیح، مستلزم درک صحیح از واقعیت، با تمام ابعاد و و مراتب آن است.نکته بسیار مهم آن است که مهم­ترین مؤلفه در شکست یا پیروزی، "احساس شکست" یا "احساس پیروزی" است. دشمنان نظام اسلامی، اگرچه از رویارویی واقعی و متوقف ساختن حرکت نظام اسلامی ناتوان اند، اما در مدیریت این «احساس» شکست در میان مردم و مسئولین، به ویژه در سال های اخیر، توانمند و خطرناک شده اند. این شکاف میان واقعیت نظام اسلامی و نمود رسانه­ای آن، به یک معنا همان خطر مهلکِ تغییر دستگاه محاسبه است. مسئله زمانی بغرنج می شود که تحلیل و تصمیم بخشی از نسل سوم و چهارم انقلاب و خاصه، جوانان مؤمن انقلابی را نیز متأثر سازد.امروز تحلیل ها و ارزیابی هایی که در طول عمر 40 سالۀ نظام، از سوی افراد و جریانات گوناگون تبیین و تبلیغ شده است که تقریر بی پرده آن­ها این است که نظام اسلامی، در میدان عمل از تحقق ایده اش ناکام مانده و هرچند تا به امروز در برابر براندازی و تهاجمات خارجی و توطئه های داخلی مقاومت کرده؛ اما تحولات نسلیِ پیشِ رو، شکست ایده نظام انقلابی ایران را تعیّن خواهد بخشید. یک عقب گرد آشکار! اتمام و اعلام شکست ولو آنکه این شکست در شکل نوعی تحولِ نرمِ ارزشی- ایدئولوژیک و هویتی بروز کند که رفته رفته در تصمیم های خرد و کلان نظام سیاسی و اداری ایران خود را نشان دهد.می توان جملات فوق را، با اندکی تسامح، قدر مشترک تحلیل های تمامی جریاناتی دانست که در این چهل سال به انحاء گوناگون از همراهی با حرکت بالندۀ مردم ناکام مانده اند. از راست های محافظه کار غرب­گرا تا چپ­های انحصارطلب متظاهر به خط امام، و از لیبرال­های تکنوکرات تا روشنفکرهای دین ستیز؛ و چه جای تعجب که همین جملات از زبان دوستان انقلابیِ دیروز و بریدگانِ خسته و ناامید امروز بازگو شود! مرور گذرای تاریخ انقلاب نشانگر این واقعیت است که اینان نخستین گروهی نیستند که سخن از بن بست و انسداد و فروپاشی قریب الوقوع به میان می آورند و سال بعد را آخرین سال جمهوری اسلامی می­نامند.از دیدن این سرنوشت تلخ و عبرت­آموز باید آموخت و مراقب بود تا پیچیدگی صحنه واقعی، نباید به عدم تشخیص مسئله اصلی از مسائل فرعی و در یک کلام «خطای محاسبه» منجر گردد. البته خطا و اشتباه، مادام که به اغراض فردمحورانه و فرقه گرایانه و تمنای قدرت آلوده نگردد، قابل اصلاح است؛ اما اصرار بر اشتباه محاسبه، لاجرم به اختلال در دستگاه محاسبه می انجامد و این، همان نقطه گسست از حرکت عمومی ملت است! نقطه ای که دشمن قسم خوردۀ مردم ایران و انقلاب مردم ایران، روی آن حساب باز کرده است.البته نباید فراموش کنیم که ما باید همچنان در مسیر انقلاب به تحولات بزرگتر بیاندیشیم و ضعف­های جدی و کژکارکردهای نظامات کنونی دیوان سالاری کشور را اصلاح کنیم.ما در حوزه های مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی _ همان­طور که به بخشی از آنها اشاره شد_ دچار بیماری های مزمن، مشکلات بنیادین و برخی فسادهای جاخوش کرده در عمق ساختارها هستیم. این ساختارهای کهنه باید اصلاح شوند و نیاز به بازبینی اساسی در برخی ساختارهای کلان کشور داریم.اقتصاد کشور که سال­هاست گرفتار یک ضعف جدی و مزمن است باید با یک حرکت جهادی و منطبق بر نسخه بومی به سرعت قوی شده تا دیگر دشمن طمع نکند که از این طریق بر ملت فشار وارد کند.باید قوۀ قصاییه، از این بروکراسی بزرگ و ساختارهای ناکارای حاکم نجات پیدا کند. نباید این­گونه باشد که مردم در امکان احقاق حق خود توسط دستگاه قضایی تردید داشته باشند. ایضا برخورد قاطع، فوری و متقن با مفسدین باید سرعتی دوچندان پیدا کرده و از هرگونه شائبه جناح­بازی فاصله بگیرد.مجلس باید بتواند جایگاه اصلی و محوری خود را در حاکمیت را بیش از پیش تحقق بخشد و از کم کاری ها و کم عمقی ها و بیگانگی ها با مسائل اصلی کشور فاصله بگیرد.دولت و قوه مجریه که عمده بار اجرایی کشور و علی الخصوص راهبری فضای اقتصادی و اداری کشور را بر عهده دارد، باید اصلاحات جدی در خود رقم بزند تا کم کاری ها و عقب افتادگی­های گذشته در ایجاد عدالت اقتصادی و رسیدگی به محرومین و تأمین معاش مردم و توزیع عادلانه ثروت و ایجاد اشتغال ذیل سایۀ نظام اقتصادی پویا در کشور رقم زند.اگر نگوییم که برخی از دستگاه­های فرهنگی دولتی و حاکمیتی خلاف فلسفۀ وجودی خود عمل می­کنند باید اذعان کرد که عمده آن­ها دچار اختلال جدی در عملکرد خود هستند. این دستگاه­ها نیاز به باز طراحی اساسی بر پایۀ تفکر انقلابی و ایدۀ حکومتی مردم­سالارانۀ امام(ره) دارند.شفافیت به عنوان اصلی اساسی باید روز به روز در همۀ عرصه ها گسترش یابد. چراکه زمینۀ اصلی مشارکت و نظارت مردمی در بخش های مختلف حکومت است. باید سازوکارهایی برای پاسخ­گو نگه­داشتن همه­ی مسئولین فعلی و گذشته ایجاد کرد. نباید در نظام اسلامی امکان شانه خالی کردن از مسئولیت­ها برای هیچ کدام از افراد، دستگاه­ها و جریانات فراهم باشد.باید با قانون­گذاری شفاف و برخورد با معدود خطاکارها زمینه­ای فراهم کرد تا افکار عمومی احساس نکند که بنای دستگاه­های انتظامی یا امنیتی دخالت در حریم خصوصی آحاد جامعه و یا اعمال سلیقه­های شخصی هستند.فضای مجازی تقریبا یله و رها شده و در نتیجه عرصه خوب ...

ادامه مطلب  

راهنمای تحصیل در خارج از کشور: از ارز دانشجویی تا دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم  

درخواست حذف این مطلب
ارز دانشجویی، اهمیت تایید مدارک تحصیلی دانشجویان خارج از کشور و اطلاع از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، از مواردی هستند که باید پیش از مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور به اندازه کافی در مورد آنها بدانید.تحصیل در خارج از کشور، یکی از مهم ترین مقاطع پیش روی محققان و پژوهشگران ایرانی است که در واقع اهمیت بسیاری دارد. انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظر برای ادامه تحصیلات و چالش های مرتبط با آن، گرفتن پذیرش تحصیلی، آماده شدن برای آزمون های تافل و آیلتس، آماده کردن مدارک، نوشتن رزومه برای پذیرش در دانشگاه ها، دریافت ویزای تحصیلی، مسائل مربوط به توصیه نامه و حتی نکاتی برای کسانی که معدل پایینی دارند ولی قصد دارند در خارج از کشور تحصیل کنند در سری مقالات «راهنمای عملی تحصیل در خارج از کشور» ارائه خواهد شد. در اولین بخش از این سری مقالات همراه کجارو باشید.ارز دانشجوییارز دانشجویی برای خیلی از متقاضیان تحصیل در خارج از کشور، یکی از مهم ترین المان ها برای تحصیل است. تفاوت نرخ ارز آزاد با نرخ ارز دانشجویی باعث شده افرادی که قصد مهاجرت تحصیلی دارند، به این موضوع فکر کنند. تفاوت ۲۰ تا ۳۰ درصدی ارز دولتی با ارز بازار آزاد در چند سال اخیر، باعث افزایش میزان متقاضیان دریافت ارز دانشجویی شده است.فرقی نمی کند در دانشگاهی پذیرش شوید که لازم باشد شهریه پرداخت کنید یا در دانشگاهی که از پرداخت شهریه معاف باشید؛ در هر دو صورت امکان دریافت ارزش دانشجویی را خواهید داشت. یعنی، مهم نیست که شما برای تحصیل خود شهریه می دهید یا کمک هزینه دریافت می کنید، در هر صورت، ارز دانشجویی در صورتی که شرایط آن را داشته باشید، به شما تعلق می گیرد و نباید در این باره نگران باشید.ارز دانشجویی تنها به دانشجویانی تعلق می گیرد که دانشگاه مقصدشان را بر اساس فهرست ارزیابی شده وزارت علوم انتخاب کرده اندیکی از مهم ترین شروط برای دریافت ارز دانشجویی این است که متقاضیان، حتما باید در دانشگاهی مشغول به تحصیل شوند یا مشغول به تحصیل باشند که آن دانشگاه، توسط اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم ایران، به عنوان دانشگاه ارزشیابی شده و معتبر، فهرست بندی شده باشد.یعنی شما نمی توانید در دانشگاهی که ارزشیابی مشخصی ندارد، مشغول به تحصیل شده و برای تحصیل در مقاطع مختلف، خواستار ارز دانشجویی شوید. در واقع، ارز دانشجویی تنها به دانشجویانی که دانشگاه مقصد خود را بر اساس فهرست ارزشیابی شده وزارت علوم انتخاب کرده اند، تعلق می گیرد.انتخاب رشته و دانشگاه برای تحصیل در خارجشاید در نگاه نخست، گرفتن ارز دانشجویی بسیار آسان باشد و هر دانشجویی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل است، شرایط دریافت این ارز را داشته باشد. اما در واقع چنین نیست. متقاضیان تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در مراکز علمی خارج از کشور، باید به تایید مدارک تحصیلی خود بعد از فراغت از تحصیل توجه کنند و تا حد امکان دانشگاهی را انتخاب کنند که مورد تایید اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم قرار باشد.به انتخاب دانشگاه در کشور مورد نظر بر اساس فهرست ارزشیابی وزارت علوم توجه کنیدبسیار اتفاق می افتد که دانشجویی، به خاطر علاقه به رشته، دانشگاه یا حتی سوپروایزر (supervisor) مورد نظرش، در رشته ای پذیرش می گیرد که بعدا مشخص می شود دانشگاهی که در آن تحصیل کرده، مورد تایید وزارت علوم ایران نیست و ارزشیابی نشده است.همچنین بعد از فارغ التحصیلی، مدرک دانشگاهی وی از طرف وزارت علوم تایید نمی شود. بنابراین همواره به مساله انتخاب دانشگاه در کشور مورد نظر بر اساس فهرست ارزشیابی وزارت علوم توجه کنید تا نه تنها در زمینه ارز دانشجویی برای مدت تحصیلی خود با مشکل روبه رو نشوید، بلکه برای تایید مدرک و استفاده از خدمات جانبی آن، به چالش خاصی برخورد نکنید. برای دسترسی به اطلاعات مربوط به اداره دانش آموختگان وزارت علوم به نشانی اینترنتی آن مراجعه کنید.در این صفحه، اطلاعات مربوط به دانش آموختگان خارج از کشور، کتاب نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی و همچنین اطلاعاتی درباره دانش آموختگان داخل ارائه شده است. کتاب نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی، حاوی اطلاعات دانشگاه های مورد تایید در بیش از ۱۰۰ کشور جهان است. این اطلاعات را در این نشانی اینترنتی خواهید دید.نکات مهم برای ارزشیابی مدارکبسیاری از مشکلات ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به دلیل عدم توجه متقاضیان به شرایط ارزشیابی پیش از شروع به تحصیل است. بنابراین متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه‏ های خارج از کشور و افرادی که برای ارزشیابی مدارک خود اقدام می کنند باید علاوه بر مطالعه دقیق ضوابط و مقررات به موارد زیر توجه کنند:۱. معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (قرار داشتن دانشگاه در لیست مورد تأیید)۲. توجه به مدت لازم برای اقامت در کشور محل تحصیل طبق ضوابط و مقررات عمومی۳. نگهداری گذرنامه(های) دوران تحصیل (حتی پس از ابطال آنها)۴. ارائه گواهی رسمی شروع به تحصیل با ذکر تاریخ دقیق (شامل روز، ماه، سال)، صادره از مراجع رسمی دانشگاه (registrar)، تاریخ اخذ پذیرش در دانشگاه ملاک نیست.۵. توجه به مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی مندرج در تقاضانامه۶. ممهور کردن مدارک تحصیلی (اصل دانشنامه یا ریز نمرات) به مهر صحت صدور و تعلق از سوی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران مستقر در کشور محل تحصیلاطلاعات مربوط به دانش آموختگان خارج از کشور و کتاب نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور در سایت رسمی آن ارائه شده و پاسخگوی نیاز مخاطبان است. از طریق بخش «تماس با ما» در این وب سایت نیز می توانید سوالات خود را مطرح کرده و از مسئولان مربوطه پاسخ دریافت کنید.رتبه بندی و ارزشیابی مدارک در وزارت علوموزارت علوم برای رتبه بندی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادر شده در خارج از کشور، ۵ گروه زیر تعریف کرده است:گروه الف – عالیگروه ب – خوبگروه ج – متوسطگروه د – ضعیفگروه ه _ خیلی ضعیفکمتر دیده می شود که دانشگاه های مطرح جهان، در گروه ب قرار بگیرند یا دانشگاه غیر معتبری، در گروه الف تا ج باشد. بنابراین، همواره توجه داشته باشید که دانشگاه های مطرح جهان در کشورهای مختلف، معمولا در گروه الف و ب قرار دارند. بنابراین اگر دانشگاه مورد نظر شما در گروه ج یا د بود، بدانید که دانشگاه از نظر علمی در شرایط ممتازی نیست و بهتر است دانشگاه های ردیف الف و ب مد نظر شما قرار بگیرد. در صورتی که دانشگاه مد نظر شما در گروه ه قرار گرفت، بدانید که احتمال تایید مدرک تحصیلی شما بعد از فارغ التحصیلی تقریبا صفر است.برخی تصور می کنند که نبودن دانشگاه مورد نظر آنها در فهرست ارزشیابی اداره کل دانش آموختگان وزات علوم، به مساله سیاسی یا غیر علمی مربوط است در حالی که چنین برداشتی نادرست است. ارزشیابی دانشگاه ها، بر مبنای استاندارد و معیارهای وزارت علوم انجام می شود و توسط کارشناسان زبده این مجموعه صورت می گیرد. بنابراین باید توجه کنید که اگر دانشگاه شما در فهرست ارزشیابی شده نبود، با کارشناسان این اداره رایزنی کنید.به هر حال، این اداره کل هر ساله نسبت به بروزرسانی این فهرست اقدام می کند و دانشگاه های جدیدی را به این فهرست اضافه می کند. مثلا دانشگاهی که از راه دور به شما آموزش مهندسی در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری می دهد و بدون پایان نامه مدرک عالی برای شما صادر می کند، قطعا نامش در این فهرست نیست و در صورتی که چنین مدرکی صادر شود، در ایران ارزشیابی علمی نخواهد شد.هیچ دانشگاهی که دوره های از راه دور برگزار می کند، در این فهرست تایید شده جایی ندارد و شما نمی توانید از طریق این مراکز علمی، admission letter اخذ کنید و بعد، برای دریافت ارز دانشجویی اقدام کنید. چرا که اصولا این دانشگاه ها مورد تایید نیست. حتی اگر دانشگاه های معتبر جهان، این دوره ها را برگزار کنند. به این موضوع همواره توجه کنید تا بعدا با زیان و سرخوردگی مواجه نشوید.اگر می خواهید از مزایای تایید مدارک تحصیلی خارجی خود در ایران استفاده کنید، از صلاحیت آن در فهرست وزرات علوم مطلع شویددر یک جمله، به شما توصیه می کنیم در صورتی که قصد دارید تا از فواید تایید مدرک تحصیلی خارجی خود در ایران استفاده کنید، حتما پیش از انتخاب و اخذ پذیرش از دانشگاه خارجی، نسبت به صلاحیت آن در این فهرست مطلع شوید. به نظر می رسد چند مورد زیر می تواند برای شما اثر باشد:نکته ۱: فقط و فقط، اگر قصد دارید مدرک علمی شما که از مراکز خارج از کشور اخذ می شود، در ایران ارزشیابی شود و از مزایای معنوی و مادی آن استفاده کنید، از فهرست دانشگاه های ارزشیابی شده وزارت علوم بهره ببرید و آن را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، پیش از انتخاب دانشگاه، صلاحیت آن را با نمایندگی ایران در کشور مطبوع و کارشناسان دانشجویان خارج اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم بررسی و استعلام کنید. به همین خاطر، در دام موسساتی که در رسانه های داخلی، شبکه های اجتماعی و حتی شبکه های ماهواره ای دانشگاه خاصی را تبلیغ می کنند، قرار نگیرید و قبل از هر اقدامی، صلاحیت علمی آن دانشگاه را از وزارت علوم ایران استعلام کنید.نکته ۲: در صورتی نسبت به ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از فهرست ارزشیابی تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور اقدام کنید که قصدی برای دریافت تاییدیه از نهادهای دولتی ایران نداشته باشید و قصد شما از ادامه تحصیل در این دانشگاه، مسائل دیگری جز تایید مدرک تحصیلی در ایران باشد. این موضوع را باید دانشجویان متقاضی تحصیل در مالزی، هند، بلاروس، فیلیبین و اوکراین در نظر داشته باشند.نکته ۳: تایید مدرک و ریز نمرات شما در دانشگاه های خارج از کشور توسط سفارت جمهوری اسلامی در کشور متبوع، به معنای تایید نهایی مدرک تحصیلی نیست و تاییدیه سفارت، تنها گواهی مالکیت مدارک به شخص شما است. بعضی از دانشجویان به اشتباه تصور می کنند که اگر سفارت خانه ایرانی در کشور تحصیل آنها، اعتبار مهر و امضای دانشگاه را تایید کند، به معنای تایید مدرک است که این برداشت صحیح نیست.نکته ۴: قبل از انتخاب دانشگاه مورد نظر در یکی از کشورهای جهان، به این موضوع توجه داشته باشید که مقطع تحصیلی خاصی که قصد دارید در دانشگاه مورد نظر بگذرانید، مورد تایید این فهرست باشد. بسیار اتفاق می افتد که دانشگاهی فقط صلاحیت علمی برای تدریس مقطع لیسانس را دارد و برای مقاطع بعدی، مورد ارزشیابی اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم قرار نگرفته است. بنابراین اگر شما در این دانشگاه مقطع فوق لیسانس یا دکتری را طی کنید، با آن که دانشگاه مورد تایید است، اما مقطع تحصیلی گذرانده شده مورد تایید قرار نخواهد گرفت و در نتیجه مدرک شما ارزشیابی تحصیلی نمی شود.نکته ۵: حتی اگر دانشگاه مورد نظر شما در فهرست دانشگاه های ارزشیابی شده و با تایید صلاحیت از اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم باشد نیز تلاش کنید تا فهرست واحدهایی که باید در دانشگاه مزبور بگذرانید نیز، با اداره کل رایزنی شود. بعضا اتفاق می افتد که نوع و تعداد واحدهایی که دانشجو برای اخذ مدرک تحصیلی از دانشگاه مورد نظر گذرانده است، بعدا نتوانسته به تایید اداره کل برسد. چرا که مثلا دانشجو در ترمی که دانشجوی تبادلی (exchange student) بوده و در خارج از دانشگاه مقصد تحصیل کرده، دروس زبان یا غیر مرتبط با رشته و گرایش مد نظر گذرانده است.به این موضوع مهم، همواره توجه کنید. البته این قضیه، تاثیری در گرفتن ارز دانشجویی ندارد. این بدان خاطر است که به عنوان مثال، اگر شما ۲۰ واحد از ۱۲۰ واحد مقطع فوق لیسانس خود را زبان فرانسوی در مقطع فوق لیسانس مهندسی شیمی در یکی از دانشگاه های آلمان بگذرانید، امکان تطبیق واحد و تای ...

ادامه مطلب  

گزارش کامل میزگرد «برجام و پیمان شکنی شیطان بزرگ» در خبرگزاری فارس نتیجه برجام باید به عنوان خسارت محض در مدارس تدریس شود/ دولت از چاله بستن ?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، میزگرد «برجام و پیمان شکنی شیطان بزرگ» با حضور اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران در خبرگزاری فارس برگزار شد و دانشجویان در این میزگرد ضمن محکوم کردن پیمان شکنی آمریکا از مسئولان خواستند به اروپا هم اعتماد نکرده و پاسخ قاطعی به پیمان شکنی آمریکا بدهند.* رئیس جمهور شرافتمندانه نتیجه برجام را برعهده بگیرد/ این توافق باعث شد چند دهه عقب بیفتیمهادی حفیظی جانشین مسئول بسیج دانشجویی استان تهران در میزگرد « برجام و پیمان شکنی شیطان بزرگ » که در خبرگزاری فارس برگزار شد، با اشاره به خروج آمریکا از برجام، گفت: امروز شاهد افول خورشید برجام هستیم و پس از 3 سال درگیری دولتمردان و کشور با برجام و تحمیل هزینه های گزاف در ابعاد مختلف، شاهد بودیم از درخت بی ثمر برجام هیچ میوه ای چیده نشد.وی افزود: البته طرف مقابل نهایت بهره برداری را از برجام کرد و هر خواسته ای داشت به واسطه برجام به آن رسید و اکنون تفاله برجام را دور می ریزد.این فعال دانشجویی در ادامه با اشاره به هشدار دلسوزان نظام در خصوص عهدشکنی آمریکا و بی ثمر بودن برجام گفت: متأسفانه در مقابل هشدارهای دلسوزان کشور شاهد برخوردهای تند دولتمردان و شخص رئیس جمهور و تعابیر تندی که نسبت به منتقدان داشتند، بودیم. جانشین مسئول بسیج دانشجوی استان تهران تصریح کرد: از طرفی رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به چنین اتفاقی هشدار دادند و برای اینکه جلوی چنین اتفاقی را بگیرند شروطی را گذاشتند ولی متأسفانه این مسأله هم مورد توجه قرار گرفت. حفیظی خاطرنشان کرد: برجام تنها مزیتی که داشت این بود که یک تجربه بود، یک تجربه پرهزینه برای ملت. رهبر انقلاب هم فرمودند که اگر تنها این دستاورد از برجام به دست بیاید که آمریکا و غرب قابل اعتماد نیستند، خیلی خوب است. وی افزود: جنبش دانشجویی اکنون باید بین مردم این دستاورد برجام که قابل اعتماد نبودن آمریکا و غرب است را تبیین کند البته مردم ما همواره نسبت به این مسأله واقف بودند ولی نگاه دولتمردان باعث شده بود تا برخی ها نسبت به این مسأله شک و تردید کنند.جانشین مسئول بسیج دانشجویی استان تهران یادآور شد: متأسفانه برجام باعث شد که ما چند دهه عقب بیفتیم و الان چند سال است وقت دولت و مسئولان اجرایی صرف برجامی می شود که ثمری نداشته است و مسئولان باید نسبت به این اقدام پاسخگو باشند.وی ادامه داد: اگر ما بحث موشکی و قدرت منطقه ای را هم به دولتمردان سپرده بودیم امروز آنها هم به سرنوشت برجام گرفتار می شدند ولی خوشبختانه دولت نتوانست به این حوزه ورود کند.حفیظی گفت: دولت چند سال هر کاری خواست در مذاکرات کرد بدون اینکه هیچ توجهی به هشدار و انتقادات کند ولی امروز زمان پاسخگویی است و ما به عنوان جنبش دانشجویی پیگیر این مطالبه خواهیم بود.وی با اشاره به وعده های دولت درباره برداشته شدن تحریم ها و ورود سرمایه به کشور اظهار داشت: متأسفانه هیچ کدام از وعده هایی که داده شد محقق نشد و امروز بعد از 5 سال شاهد وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی مردم هستیم و دولت و رئیس جمهور باید پاسخگو باشند.حفیظی گفت: حداقل انتظار ما از رئیس جمهور این است که شرفتمندانه نتیجه اقدام خود را بر عهده بگیرند و مسئولیت آن را گردن دیگران نیندازند.جانشین مسئول بسیج دانشجویی استان تهران خطاب به روحانی افزود: جنبش دانشجویی کوتاه نمی آید و گریبان مسئولان را رها نمی کند و مسئولان باید پاسخگو باشند ما از آنها می خواهیم که اولاً توبه کنند و در مرحله بعد از مردم بابت کوتاهی های صورت گرفته عذرخواهی کنند.وی یادآور شد: دولت از این پس بایستی نگاه درون گرا داشته باشد و با نگاه به ظرفیت های داخلی در تمام عرصه ها برای رفع مشکلات مردم تلاش کند.حفیظی ادامه داد: خواسته ملت این است که دولت در بحث برجام هم با اقتدار و غیرت با طرف های مقابل برخورد کند.وی گفت: مسئولان در گذشته می گفتند اگر آمریکا از برجام خارج شود دیگر چیزی از این توافق نمی ماند، امروز اگر هم قرار است کاری انجام شود، باید از موضع اقتدار و عزت باشد مردم دیگر انفعال را نمی پذیرند.* دل بستن به اروپا برای ادامه برجام ساده انگاری است/ نکند دولت بعد خروج اروپا هم بخواهد به تعهداتش عمل کندمحمد نوری مسئول سیاسی بسیج دانشجویی استان تهران در ادامه این میزگرد، گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر از کلید واژه آزمون عزت استفاده کردند و استفاده از این واژه توسط ایشان به دلیل خدشه ای ست که به خاطر برجام به عزت ما وارد شده است. وی گفت: دولت می گوید خروج آمریکا به برجام خسارتی وارد نکرده و ما می توانیم آن را با اروپا ادامه بدهیم ولی این اشتباه است. برجام خسارت خودش را وارد کرده، الان صنعت هسته ای ما با مشکل روبرو شده، به واسطه برجام نفوذهایی در حوزه امنیت رخ داده، برجام خسارت های بزرگی زده و جلوی ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است.مسئول سیاسی بسیج دانشجویی استان تهران ادامه داد: مذاکره با استکبار جهانی، غرب و پذیرش کدخدایی آمریکا کاملاً غلط بود و ما الان متوجه ضررهای آن شده ایم.نوری در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس جمهور درباره ادامه برجام با اروپا گفت: تجربه تاریخی نشان می دهد اروپایی ها بدون اجازه آمریکا آب هم نمی خورند و در معادلات سیاسی کاملاً همسو و همراه با آمریکا هستند و این خیلی ساده انگارانه است که در بحث برجام به اروپایی دل ببندیم. این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: تیم مذاکره کننده و سیاست خارجی دولت علیرغم اینکه خودشان را در مذاکره بسیار چیره دست می دانند ولی در واقعیت بسیار بی تجربه اند یا اینکه شاید هم خودشان را به تجربگی زده اند و این برای جنبش دانشجویی شائبه ای ایجاد کرده که نکند فضای خیانت در حال اتفاق افتادن است.نوری خاطرنشان کرد: سگ زرد برادر شغال است و ادامه مذاکره با اروپا نباید از موضع انفعال باشد اینکه کوتاه بیاییم نشانه التماس است و نباید منفعلانه عمل کنیم.مسئول سیاسی بسیج دانشجویی استان تهرانگفت: گاهی ما به این فکر می کنیم که نکند طرف های اروپایی هم از برجام کنار برود و دولت بگوید اشکالی ندارد ما که خودمان هستیم و به تعهدمان عمل می کنیم.این فعال دانشجویی با اشاره به راهکارهای جنبش دانشجویی برای بی اثر کردن تحریم ها گفت: تفکر «ما نمی توانیم» و پذیرش آمریکا به عنوان کدخدا مانع شنیدن نقدهای ما شده و گرنه ما بارها راهکارهای خود را در این خصوص ارائه کردیم. یکی از راهکارها این است که ما شرق را به غرب و آمریکا ترجیح بدهیم. ما همسایگان بزرگی داریم که اگر وقتمان را صرف آنها می کردیم سهم ما از اقتصاد بسیار زیاد بود.وی ادامه داد: مسئولان نباید با موضوع اقتصاد مقاومتی شعاری برخورد کند ما باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم و اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی اجرا کنیم.نوری گفت: حذف دلار از معاملات بین المللی هم یکی از راهکارهای مهم است که باید به آن توجه کرد. البته شنیده می شود برخی ها در دولت مخالف حذف دلار هستند ولی تا زمانی که این مشکل حل نشود ما شاهد مشکلاتی در این رابطه هستیم. مسئول سیاسی بسیج دانشجویی استان تهران ادامه داد: از مسئولان و دولتمردان می خواهیم یک مقدار از تناقض گویی دست بردارند و مردم را محرم خود بدانند و مسائل را با مردم در میان بگذارند و به سؤالات مردم پاسخ دهند.* ایجاد «نهضت بازخوانی برجام» اولویت اول جنبش دانشجویی است/ لزوم خروج ایران از nptعلیرضا تسلیمی دبیر شورای هماهنگی دانشگاه های آزاد استان تهران هم در این در میزگرد با اشاره به نافرجام بودن برجام گفت: در مرحله اول باید تجربه تاریخی برجام را در تاریخ ثبت و ضبط کنیم تا تجربه ای که با هزینه های سنگین به دست آمده از بین نرود.وی افزود: امروز وظیفه ما و اولویت اول جنبش دانشجویی ایجاد نهضت بازخوانی برجام است و باید از روند آغاز مذاکرات گرفته تا شکل گیری آن و بسته شدن این توافق و همچنین نقش دولت، مجلس و همه ابعاد آن بررسی شود.تسلیمی گفت: نباید برجام را فقط به دولت تدبیر و امید بچسبانیم، در این معاهده ننگین و ترکمنچایی افراد زیادی سهیم بودند، از مسئولان گرفته تا نمایندگان مجلسی که در 20 دقیقه معاهده را تصویب کردند.وی گفت: متأسفانه یک زمان به جای امید بستن به خدا به دنبال بستن با کدخدا رفتند و تا مادامی که در نظام ما نقش افراد و نهادهایی که در برجام نقش داشتند بررسی نشود ما بارها از این سوراخ گزیده خواهیم شد.دبیر شورای هماهنگی دانشگاه های آزاد استان تهران گفت: برجام در مرحله اول نماد شکست تفکر بستن با کدخدا بود، باید حافظه تاریخی مردم را تقویت کرد و گفت چه کسانی از برجام دفاع می کردند و سنگ آن را بر سینه می زدند.تسلیمی خاطرنشان کرد: نقش رسانه ملی که در برجام را هم نمی توان نادیده گرفت، رسانه ای که جلوی انتقاد از برجام را در خود گرفت و در تحمیل برجام به کشور نقش بسزایی داشت.وی ادامه داد: امیدواریم از این پس صدا و سیما با توجه با اتفاقی که رخ داده فضا را برای منتقدان برجام باز کند و اجازه بدهد که دلسوزان نظام هم فرصتی برای حرف های خود در مورد برجام پیدا کنند.این فعال دانشجویی در ادامه با اشاره به ضربه برجام به حوزه علمی کشور گفت: حتی جنگ تحمیلی هم چنین ضربه ای نتوانست به حوزه علمی بزند رشته های هسته ای امروز با مشکلات فراوانی مواجه شده اند و متأسفانه نگاه دولتمردان چنین مشکلاتی را ایجاد کرده است و تا زمانی که این نگاه ادامه داشته باشد وضع همین گونه خواهد بود.دبیر شورای هماهنگی دانشگاه های آزاد استان تهران گفت: دولت بهتر است به جای حمله به منتقدان در یک فضای منطقی و به دور از تعصب های سیاسی و جناحی سخنان و راهکارهای منتقدان را بشنود و هر چه سریعتر برای دادن پاسخ مناسب به آمریکا در بحث برجام عمل کند و به جای دل بستن به اروپا به فکر توان داخلی باشد. وی اظهار کرد: تاکنون به یاد نداریم که اروپا بدون هماهنگی با آمریکا قدمی برداشته باشد، توقع دولتمردان از اتحادیه اروپا برای عمل به تعداتش بیشتر شبیه یک معجزه است.تسلیمی گفت: امروز نه تنها ما خواهان خروج از برجام هستیم بلکه می خواهیم دولت از npe هم خارج شود تا پاسخ اقدام آمریکا داده شود از مجلس هم می خواهیم از تصویب برجام درس عبرت گرفته باشد و در بحث پالرمو با دقت بیشتری عمل کنند.* دولت از چاله بستن با کدخدا به چاه اعتماد به اروپا نیفتندمسعود بخشی دبیر نهضت روشنگری بسیج دانشجویی استان تهران در میزگرد «برجام و پیمان شکنی شیطان بزرگ» که در خبرگزاری فارس برگزار شد، گفت: امروز برجام به عنوان یک تجربه تلخ و پرهزینه برای ملت ما است. امروز دیگر این تفکر که همه چیز بسته به نظر کدخداست و باید کدخدا را ببینیم تا مشکلاتمان حل شود نیست و تاریخ انقضای این مسأْه گذشته است. وی افزود: امروز مسئولین باید به سمت داخل و توان داخلی نگاه خود را به بچرخانند و از ظرفیتی که در کشور وجود دارد استفاده کنند و بیش از این فرصت را هدر ندهند. زیرا یک روز دوران بیانیه خوانی و شعار دادن تمام خواهد شد و وقت امتحان خواهد رسید. مسئولین دولت لازم است یک تغییر در رویکرد خود داشته باشند و به جای تکیه بر خارج و آن سوی مرزها به داخل و جوانان و دانشمندان کشور تکیه کنند.بخشی تصریح کرد: بدعهدی آمریکا را ما بارها تجربه کرده ایم و متأسفانه برجام تکراری شد و امروز یک تجربه تلخ و پرهزینه پیش روی ما است که نباید به فراموشی سپرده شود.این فعال دانشجویی تأکید کرد: وقتی به مردم القا می شود که همه مشکلات با برجام حل می شود مشکل هم آغاز می شود یک روز برای برجام جشن گرفته می شود و امروز می بینیم که هیچ اتفاقی رخ نداده و هیچ کدام از وعده های برجامی محقق نشده است. ما برای برجام صنعت هسته ای و ثمره خون شهدایمان را دادیم ولی هیچ چیزی عایدمان نشد. وی گفت: امروز مردم می بینند که یک فرصت چند ساله از کشور به هدر رفت و هیچ نتیجه ای برایمان نداشت. امروز تمام کسانی که در تصویب و اجرای برجام نقش داشتند باید پاسخگو باشند، امروز، روز پاسخگویی است و کسانی که به جهنم حواله داده شده بودند برگشته اند و می پرسند که چه اتفاقی افتاده است.دبیر نهضت روشنگری بسیج دانشجویی استان تهران ادامه داد: امروز مردم ما به خوبی درک کردند که مذاکره با شیطان بزرگ هیچ نتیجه ای ندارد و تنها آنها را گستاخ تر می کند. امروز باید از دولت تدبیر و امید در حو ...

ادامه مطلب  

منتظر باطبی ها و طبرزدی ها باشید!  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: مرتضی دهقانجنبش دانشجویی در ایران سابقه طولانی دارد به طوری که جنبش دانشجویی مسلمان را می توان متولد دهه 20 دانست که به علت مقابله و اقدام جمعی در برابر دانشجویان وابسته به جریان چپ به وجود آمد. دانشگاه به عنوان جامعه ای کوچک از برآیند افکار اجتماع همیشه در خود سلایق و تفکرات مختلفی را نظاره می کند و در این بین منطق و استدلال های گوناگونی را بروز و ظهور می دهد که گاهی برخی از این تفکرات با دیگر تفکرات در تضاد می باشند. اما آنچه مسلم است اینکه دانشگاه به دلیل آنکه محل بروز و ظهور تفکر بوده هیچ گاه در شأن خود نمی داند که صرفاً در تمجید یا ...

ادامه مطلب  

ثبت نام در سامانه نشا ؛ نحوه دریافت ارز دانشجویی از سایت نشا  

درخواست حذف این مطلب
آدرس سایت نشا و ثبت نام در سامانه نشا برای دریافت ارز دانشجویییکی از کارهای سخت دریافت ارز دانشجویی برای دریافت ارز دانشجویان غیر بورسیه در سال 97 است. بعد از افزایش قیمت ارز در فروردین 97، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه هایی به منظور ساماندهی بازار آشفته ارز، دستورالعمل های جدیدی را به نظام بانکی و صرافی های کشور ابلاغ کرد.بر این ساساس دلار 4200 تومان اعلام گردید و بقیه ارزها هم بر همین مبنا قیمت گذاری شدندو به مسافران اعلام شده است که علاوه بر پرداخت عوارض خروج از کشور به مبلغ 220 هزار تومان، نهیت 1000 یورو به قیمت دولتی می توانند در گیت خروجی فرودگاه های بین المللی کشور و یا مرزهای زمینی دریافت کنند. فروش ارز اسکناسی در صرافی ها متوقف شده است و تمام این مسائل باعث شده است تا بخشی از سفر ایرانیان به عنوان مسافر، گردشگری، تاجر و به خصوص دانشجوی شاغل به تحصیل در خارج از کشور با مشکل جدی روبرو شوند.در این مطلب تاپ ناز روش های دریافت ارز دانشجویی بر اساس اطلاعیه های جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شما می گوییم با ما همراه باشید.اطلاعیه های بانک مرکزی در مورد ارز مسافرتی و دانشجوییداستان ارز دانشجویی از اطلاعیه شماره ۲ بانک مرکزی در ۲۳ فروردین ۹۷ آغاز شد. پیرو اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز با توجه به پرسش ها و ابهامات مطرح شده در خصوص ارز مسافرتی و دانشجویی، اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه تامین این ارزها به شرح ذیل ارایه می شود:۱. مبلغ قابل تامین ارز دانشجویی قابل پرداخت/حواله حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.۲. پرداخت ارز دانشجویی پس از تایید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.۳. برای پرداخت ارز دانشجویی تایید وزارتخانه ذیربط می بایست در هر سال تمدید شود.۴. علاوه بر بانک ملی، بانک سامان نسبت به ارایه ارز مسافرتی اقدام می کند. ترتیبات ارایه ارز مسافرتی توسط بانک سامان همان ترتیبات مندرج در اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز است. سایر بانک های ارایه کننده ارز مسافرتی متعاقبا به اطلاع عموم خواهند رسید.جزییات کامل اطلاعیه های بانک مرکزی درباره ارز دانشجویی و ارز مسافرتیشرایط متقاضی دریافت ارز دانشجوییمتقاضیان ارز دانشجویی باید دارای شرایط زیر باشند:معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل. فهرست دانشگاه های مورد تایید را از اینجا ببینید.نداشتن طول مدت تحصیل بیش از حد مجازطول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ۶ سال ، دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته ٣ سال، کارشناسی ارشد پیوسته ٨ سال و دکتری ۵ سال است.فاصله دو مقطع تحصیلی بیش از یک سال نباشد.خروج از کشور بطور قانونی انجام شده باشد.دانشگاه محل تحصیل در خارج از کشور، مورد تایید اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم باشد.مراحل دریافت ارز دانشجویی در سال ۱۳۹۷۱- ثبت نام: اولین قدم برای دریافت ارز دانشجویی ثبت نام در سامانه اختصاصی دریافت ارز دانشجویی (نشا) و تشکیل پرونده است. پس از ثبت نام شما به صورت الکترونیکی، شماره پرونده، نام کاربری و گذرواژه حساب کاربری به شما ارایه می شود که باید حتما این اطلاعات را نزد خود نگهدارید.سامانه نشا در فرآیند دریافت ارز دانشجوییشرایط مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه نشا١‑ داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری. فهرست دانشگاه های مورد تایید را از اینجا ببینید.سامانه اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم برای شناسایی دانشگاه هایی که مورد تایید این اداره کل جهت دریافت ارز دانشجویی استتذکر : معافیت تحصیلی برای هر مقطع تحصیلی فقط یک بار صادر می شود و متقاضیان برای نوبت بعدی دریافت ارز دانشجویی می بایست در مقطع بالاتری از آخرین مدرک تحصیلی خود اقدام کنند.٢‑ کسب حد نصاب یکی از آزمون های زبان خارجی مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:msrt(mche)=۴۰tolimo=۴۴۰ielts=۵toefl/pbt=۴۴۰toefl/ibt=۴۵٣‑ دارا بودن اصل پذیرش (قطعی و غیر مشروط) از دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.تذکر: برای متقاضیان ادامه تحصیل در کش ...

ادامه مطلب  

تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهدتصاویر تجمع دانشجویی ضداست ...

ادامه مطلب  

با دانه درشت ها و مقصران اصلی وضع موجود برخورد کنید/ دادگاه اخلال گران اقتصادی را از رسانه ملی پخش کنید  

درخواست حذف این مطلب
نامه 40 بسیج دانشجویی کشور به نمایندگان مجلس در خصوص طرح شفافیت آراءبا فرصت طلبان و اخلالگران اقتصادی برخورد قاطع کنید نامه ی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خطاب به وزیر آموزش و پرورشبه گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز،۳۰ دفتر بسیج دانشجویی سراسر کشور در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه بر لزوم برخورد سریع و قاطعانه با مقصران اصلی وضع فعلی اقتصادی کشور تاکید کردند.متن این نامه به شرح ذیل است:حضرت آیت الله آملی لاریجانیرئیس محترم قوه قضائیهسلام علیکمبیش از یک ماه است که از استجازه شما برای برخورد قاطع و سریع با اخلال گران و مفسدان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی کنونی میگذرد، اتفاقی که امید ها را برای محاکمه دانه درشتان و مقصران اصلی برانگیخت. علی رغم حرکت های قابل تقدیری که در برگزاری محاکم برخی متهمین صورت گرفته است اما افکار عمومی بسیار پر سوال است که چرا با دانه درشت ها و مقصران اصلی برخورد نمی شود و برخورد ها محدود شده به چند ثبت سفارش کننده و واردات کننده و غیره؟ چرا مقصران اصلی یعنی کسانی که ذخائر ارزی کشور را بی محابا به قاچاقچیان ، سفرهای غیر ضروری خارج از کشور، دلالان و... دادند و امکان فسادها و رانت های گسترده را با بی تدبیری خود فراهم کردند و از ایشان شاید بعضی مدیران ارشد فعلی یا سابق اقتصادی باشند به میز محاکمه کشیده نمی شوند و صرفا به محاکمه کسانی که از فرصت بی تدبیری موجود سوء استفاده کرده و ارز را گرفته و در موارد غیر، مصرف نمودند اکتفا می شود؟ کسانی که بخش زیادی از حدود 18 میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی از ذخائر ارزی کشور در چند ماهه اخیر را در شرایطی که کشور در شرایط جنگ همه جانبه ارزی قرار داشته و در آستانه سر رسید تحریم های مالی آبانماه و شدت گرفتن این محدودیت های ارزی است، با بی تدبیری ارزی دست سوء استفاده کنندگان قرار دادند. سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای هر مصرف و آن هم بدون نظارت های کافی که متاسفانه چند ماه استمرار داشت مصداق بی کفایتی در تقسیم صحیح بیت المال و دارایی های ملی و هم چنین حماقت، بی تدبیری و خطاکاری در مدیریت ارزی و حفظ منافع ملی بود و اگر نتوان به ضرس قاطع آن را خیانت ارزی نامید قطعا می توان آن را یک خطا و تخلف بزرگ ارزی نامید.محاکمه مقصران اصلی توسط قوه قضائیه مطالبه رهبر انقلاب بوده تا جایی که ایشان با تصریح خود به میدان مطالبه آمدند و فرمودند «ارز را یا سکّه را وقتی که به صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه ی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان کَس ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضر ...

ادامه مطلب  

سراهای دانشجویی رتبه بندی شدند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش شمانیوز: معصومه علی نژاد معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس اظهار کرد: برنامه هایی که در معاونت دانشجویی انجام می شود جهت حفظ صیانت دانشجو معلمان، ترقی افکار بلند دانشجومعلمان و منش معلمی است؛ در واقع دانشگاه فرهنگیان به دنبال این است که در طی چهار سال آموزشی، یک معلم در طراز جمهوری اسلامی برای ۳۰ سال تربیت کند.وی ادامه داد: آینده در دست معلم است و این آینده را از آن دانش آموزانی می دانم که هنوز یا پا به عرصه مدرسه نگذاشته اند یا در حال تحصیل هستند و این آینده نگری را یک معلم باید داشته باشد و بداند نونهالانی در دستش خواهند بود و او باید باغبان بسیار خوبی باشد.* تغییر نام خوابگاه های دانشجویی به سرای دانشجوییعلی نژاد با بیان اینکه نام خوابگاه های دانشجویی را به سرای دانشجویی تغییر داده ایم، تأکید کرد: خوابگاه، دانشجویان را به یاد خواب می اندازد در حالی که برنامه غیر رسمی شان قرار است در سراهای دانشجویی اتفاق بیفتد.وی در خصوص اهمیت فضای سراهای دانشجویی افزود: سراهای دانشجویی برای بسیاری از دانشجویان، جایگزین محیط خانواده است؛ اگر شرایط مناسبی برای سرای دانشجویی در نظر گرفته شود این محیط های بسته و مراکز جمعی، محیط‎های مطلوبی برای بهبود فرایند یادگیری محسوب می شوند، از طرفی اگر این مکان ها دارای شرایط نامناسب باشند خود به عنوان عاملی برای ایجاد اختلال در سلامت جسمانی، روانی و وضعیت تحصیلی دانشجویان عمل خواهند کرد.علی نژاد تصریح کرد: دانشجومعلمان ۳۶ ساعت در هفته سر کلاس هستند و اگر ساعت خواب آنها را کنار بگذاریم، ۱۲۰ ساعت وقت آزاد دارند که باید برای آنها برنامه ریزی کرد زیرا این افراد می خواهند معلم می شوند و باید اوقات آزادشان برای برنامه های فرهنگی و تربیتی استفاده شود.* استفاده از «کارِ دانشجویی»معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به سامانه نقل و انتقال و مهمانی دانشجومعلمان ادامه داد: برای اولین بار با استفاده از این سامانه، توانستیم تمام فعالیت های نقل و انتقال و مهمانی دانشجومعلمان را انجام دهیم به عبارت دیگر دانشجومعلمان از دولت الکترونیک به جای شکل سنتی استفاده کردند که این اتفاق شهریور ماه سال گذشته آغاز شد و دانشجو معلمان در این زمینه رضایتمندی بسیار زیادی دارند.وی به جذب ۲۴ هزار دانشجو معلم در سال ۹۷ در دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و افزود: با توجه به کمبود نیرو در آموزش و پرورش تلاش می کنیم جذب حداکثری دانشجو معلم را در دانشگاه فرهنگیان داشته باشیم و از سوی دیگر با توجه به کمبود نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان تلاش کردیم در بخش سراهای دانشجویی و سامانه ها از «کارِ دانشجویی» استفاده کنیم؛ به عنوان مثال در سراهای دانشجویی، از دانشجویان به عنوان «سرپرست یار» استفاده می شود که سرپرست یار در سامانه تغذیه و سایر سامانه دولت الکترونیک نیز به کمک ما می آید؛ البته تمام این فعالیت ها با نظارت کارشناس، کارشناس مسئول و معاونت دانشجویی استان ها انجام می شود.* ایجاد بازارچه های دانشجوییعلی نژاد در همین راستا به ایجاد بازارچه های دانشجویی اشاره کرد و افزود: این بازارچه همان بوفه های دانشجویی است که به نام بازارچه های دانشجویی تغییر نام دادیم و در پردیس های دختران و پسران وجود دارد و هر آنچه که مورد نیاز دانشجو معلمان است را می توان با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار داد.وی از طرح رستوران مکمل در بازارچه های دانشجویی خبر داد و گفت: این رستوران های مکمل می تواند بعضاً نیاز دانشجومعلمان را مرتفع سازد و کیفیت غذاها را افزایش دهد البته در حد طرح است و تا به صورت پایلوت اجرایی نشود و به نتیجه نرسد به صورت سراسری اجرایی نخواهد شد.* سراهای دانشجویی رتبه بندی شدندمعاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به طرح رتبه بندی سراهای دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اشاره و تصریح کرد: برای اولین بار در دانشگاه فرهنگیان سراهای دانشجویی رتبه بندی شده است که البته با توجه به گستردگی پردیس ها و مراکز آموزش عالی استان ها و وجود کارگروه های متعدد برای این کار سعی شد از نمایندگان مناطق وزارت علوم نیز استفاده شود که این طرح نتایج بسیار مطلوبی نیز داشته است.وی با تاکید بر نگاه فناورانه و به دور از دیدگاه تربیتی تک بعدی، توضیح داد: هدف ما در معاونت دانشجویی اجرای طرح «هر دانشجو یک مهارت» است و به دنبال این موضوع هستیم که هر دانشجویی که وارد دانشگاه فرهنگیان می شود علاوه بر رشته ای که تحصیل می کند یک مهارت در کنار تحصیل یاد بگیرد که بعد از فارغ التحصیلی از تخصصش استفاده کند و از آن مهارت بهره ببرد.وی در همین راستا به انعقاد تفاهم نامه ای با دانشگاه فنی و حرفه ای اشاره کرده و افزود: سعی شد تا از امکانات دانشگاه فنی و حرفه ای استفاده شود و دانشجومعلمان به غیر از درس تخصصی شان در دانشگاه، یک مهارت را آموزش ببینند.* انجمن دانش آموختگی دانشگاه فرهنگیان تأسیس شدمعاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از تأسیس انجمن دانش آموختگی خبر داد و اظهارکرد: بنده به عنوان رئیس هیأت مؤسس به همراه سه نفر از معاونان دانشگاه، چهار نفر از اعضای هیأت علمی و چهار نفر از نومعلمان پس از برگزاری جلسات متعدد، موفق به اخذ مجوز تشکیل انجمن شده و بلافاصله با تشکیل سایت انجمن، شرایط عضویت و شیوه اطلاع رسانی، اولین مجمع عمومی دانش آموختگان در مشهد مقدس برگزار شد.وی تأکید کرد: انجمن مذکور به عنوان پل ارتباطی بین دانش آموختگان و دانشگاه سعی دارد گامی هرچند کوچک در راه رشد و اعتلای فرهنگی و علمی جامعه بردارد و این مهم میسر نمی شود، مگر با برقراری ارتباط بیشتر با دانش آموختگان و استفاده از تجربیات علمی و اجتماعی این افراد.علی نژاد افزود: دانش آموختگان این دانشگاه از جمله نیروهای شایسته کشور در زمینه های مختلف بوده و ...

ادامه مطلب  

مطالبات دانشجویی یادتان نرود!  

درخواست حذف این مطلب
محیط دانشجویی محیط سیالی است یعنی شما امروز دانشجویید پنج سال دیگر اغلب تان دانشجو نیستید یک گروه دیگری به جای شما دانشجویند. خب اینجا دو تا محیط برای استمرار هست: یکی خودِ شما هستید. شما به مجرد اینکه از محیط دانشجویی دانشگاه خارج شدید یادتان نرود که در تشکل دانشجویی در محیط دانشجویی در کلاس درس در یک چنین جلساتی چه می گفتید چه می خواستید و به عنوان آرمان چه چیزهایی را مشخص می کردید اینها را فراموش نکنید اینها را نگه دارید. این یک مطلب است. ما یکی از آفت هامان همین است آدم ها چند صباحی در محیطی قرار می گیرند رنگی به خودشان می گیرن ...

ادامه مطلب  

دادگاه اخلال گران اقتصادی را از رسانه ملی پخش کنید/ چرا با دانه درشت ها و مقصران اصلی وضع موجود برخورد نمی شود؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، ۳۰ دفتر بسیج دانشجویی سراسر کشور در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه بر لزوم برخورد سریع و قاطعانه با مقصران اصلی وضع فعلی اقتصادی کشور تاکید کردند. متن این نامه به شرح ذیل است:حضرت آیت الله آملی لاریجانیرئیس محترم قوه قضائیهسلام علیکمبیش از یک ماه است که از استجازه شما برای برخورد قاطع و سریع با اخلال گران و مفسدان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی کنونی میگذرد، اتفاقی که امید ها را برای محاکمه دانه درشتان و مقصران اصلی برانگیخت. علی رغم حرکت های قابل تقدیری که در برگزاری محاکم برخی متهمین صورت گرفته است اما افکار عمومی بسیار پر سوال است که چرا با دانه درشت ها و مقصران اصلی برخورد نمی شود و برخورد ها محدود شده به چند ثبت سفارش کننده و واردات کننده و غیره؟ چرا مقصران اصلی یعنی کسانی که ذخائر ارزی کشور را بی محابا به قاچاقچیان ، سفرهای غیر ضروری خارج از کشور، دلالان و... دادند و امکان فسادها و رانت های گسترده را با بی تدبیری خود فراهم کردند و از ایشان شاید بعضی مدیران ارشد فعلی یا سابق اقتصادی باشند به میز محاکمه کشیده نمی شوند و صرفا به محاکمه کسانی که از فرصت بی تدبیری موجود سوء استفاده کرده و ارز را گرفته و در موارد غیر، مصرف نمودند اکتفا می شود؟ کسانی که بخش زیادی از حدود 18 میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی از ذخائر ارزی کشور در چند ماهه اخیر را در شرایطی که کشور در شرایط جنگ همه جانبه ارزی قرار داشته و در آستانه سر رسید تحریم های مالی آبانماه و شدت گرفتن این محدودیت های ارزی است، با بی تدبیری ارزی دست سوء استفاده کنندگان قرار دادند. سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای هر مصرف و آن هم بدون نظارت های کافی که متاسفانه چند ماه استمرار داشت مصداق بی کفایتی در تقسیم صحیح بیت المال و دارایی های ملی و هم چنین حماقت، بی تدبیری و خطاکاری در مدیریت ارزی و حفظ منافع ملی بود و اگر نتوان به ضرس قاطع آن را خیانت ارزی نامید قطعا می توان آن را یک خطا و تخلف بزرگ ارزی نامید.محاکمه مقصران اصلی توسط قوه قضائیه مطالبه رهبر انقلاب بوده تا جایی که ایشان با تصریح خود به میدان مطالبه آمدند و فرمودند «ارز را یا سکّه را وقتی که به صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه ی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّف ...

ادامه مطلب  

مدل مانتو اسپرت دانشجویی برای پاییز 2017  

درخواست حذف این مطلب
پاییز فصل شروع مدارس و دانشگاه ها است و به همین بهانه در این مقاله مدل مانتو اسپرت دانشجویی را برای شما گردآوری کرده ایم.مدل مانتو اسپرت دانشجویی برای پاییز 2017 - عکس شماره 1مدل مانتو اسپرت دانشجویی برای پاییز 2017 - عکس شماره 2مدل مانتو اسپرت دانشجویی برای پاییز 2017 - عکس شماره 3مدل مانتو اسپرت دانشجویی برای پاییز 2017 - عکس شماره 4اگر می خواهید بیشتر ...

ادامه مطلب  

هیات «سیاسی» با هیات «جناحی» تفاوت دارد  

درخواست حذف این مطلب
هر ساله با شروع ماه محرم دسته ها و خیمه های عزاداری در سراسر کشور برپا می شود؛ هیات هایی که ضمن بازخوانی حادثه کربلا سعی در معارف بخشی به مردم دارند. از سوی دیگر دانشگاه وظیفه حساس تری در این عمق بخشی با توجه به مخاطب جوان خود دارد.به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، هر ساله با شروع ماه محرم دسته ها و خیمه های عزاداری در سراسر کشور برپا می شود؛ هیات هایی که ضمن بازخوانی حادثه کربلا سعی در معارف بخشی به مردم دارند. از سوی دیگر دانشگاه وظیفه حساس تری در این عمق بخشی با توجه به مخاطب جوان خود دارد. جوانان امروز، قطعا به دنبال روایات ناصحیح و غیرمعتبر نیستند و همین مساله تکلیف هیات های دانشجویی را در برگزاری برنامه های مناسبتی در ماه محرم سخت تر کرده است. این موضوع بهانه ای شد که سراغ دو تن از مسئولان هیات دانشجویی دو دانشگاه مطرح کشور برویم و با آنها درباره هیات دانشجویی در موضوعات مختلف به گفت وگو بنشینیم. در ادامه گفت وگوی ما را با امیرحسین زیاری از هیات الزهرا(س) دانشگاه صنعتی شریف و مجتبی نیکخواه از هیات رهروان شهدای دانشگاه امیرکبیر می خوانید.هیات دانشگاه شما چگونه شکل گرفت و چند نفر هستید؟زیاری: هیات الزهرا اولین هیات دانشجویی کشور است که سال 76 راه اندازی شد. سابقه آن به سال های 69 و 70 بر می گردد. در یکی از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه، یکسری از دوستانی که جبهه رفته بودند پس از بازگشت به دانشگاه، تصمیم گرفتند چنین هیاتی را راه اندازی کنند. ما در برنامه های محرم و خصوصا در شب عاشورا حدود 50 هزار نفر شرکت کننده داریم. کادری هم که در مجموع درگیر برنامه های عادی هستند حدود 100 نفرند. در برنامه های بزرگ خصوصا ایام محرم این تعداد به 400 تا 500 نفر می رسد.نیکخواه: هیات دانشگاه امیرکبیر از سال 78 با توجه به نیازی که حس می شد، راه اندازی شد. ما معتقدیم هیات و تمامی اجزایی که در دانشگاه هست هدفی دارند. هدف اصلی این نظام هم تشکیل جامعه اسلامی بوده است. ما به دنبال آن هستیم که دانشگاه ما به یک دانشگاه اسلامی تبدیل شود که یکی از آن کارها، تشکیل هیات دانشجویی بود. در کنار آن نیز باید به اشاعه فرهنگ اهل بیت بپردازیم. کادر ما هم به صورت ثابت حدود 300 تا 400 نفر است ولی در برنامه های مختلف متغیر است. مثلا در محرم این تعداد به 150 نفر می رسد که مستقیما درگیر کارها هستند.دانشگاه می تواند چه ربطی با هیات داشته باشد؟زیاری: نکته ای که باید گفت این است که در دانشگاه هم انسان ها در حال زیستند و نیاز به رشد معنوی دارند و به دنبال استفاده از معارف اهل بیت هستند. از طرفی هم دانشجو موذن جامعه است. دانشگاه کارخانه انسان سازی است. ما در دانشگاه ها در حال تربیت مدیران آینده جامعه هستیم. قاعدتا آنان اگر از معارف اهل بیت و انقلاب اسلامی بی بهره باشند، آن چیزی که مد نظر ماست به ثمر نمی نشیند. دانشگاه صرفا جایی نیست که فقط در آن درس بخوانیم و پس از چهار سال از آن خارج شویم. باید یکسری ارزش افزوده هم به دانشجویان اضافه شود تا بتوانیم به بحث تمدن و جامعه اسلامی مد نظر برسیم.نیکخواه: یکسری چیزها جزء لاینفک زندگی ما ست. اگر هیات حتی در بیرون نبود باید در دانشگاه می بود. به دلیل اینکه معتقدیم جامعه دانشگاهی باید در جهت ارتقای فرهنگ، سواد و مسائل صحیحی که در جامعه هست، تلاش کند. قشنگی هیات دانشجویی این است که یکسری دانشجویان با افکار نو و با تصحیح ایراداتی که از قبل هست، نمود خیلی زیبایی به هیات می بخشند. در این راستا همچنین ایده های نویی پرورش پیدا می کند.تفاوت هیات دانشجویی با هیات های خارج از دانشگاه چیست؟نیکخواه: هیات دانشجویی هم از لحاظ نفراتی که در آن شرکت می کنند و هم از لحاظ کارهایی که در آن انجام می گیرد و هم از لحاظ مدیریتی، تفاوت چشمگیری با هیات های بیرونی دارد. اول اینکه تمامی نیروهایی که کار می کنند، تقریبا دانشجو هستند و با فکر دانشجویی هیات پیش می رود. نیاز جامعه دانشجویی هم از لحاظ سخنرانی و نوع مداحی هایی که انجام می گیرد با هیات های بیرونی متفاوت است. به عنوان مثال سخنرانی که دعوت می شود چون اکثریت مخاطبان دانشجو هستند سطح خاصی را برای سخنرانی خود انتخاب می کند. باید توجه داشته باشیم در انتخاب سخنران شخصی را انتخاب کنیم که با این فضا آشنایی داشته باشد. یکی از نکات دیگر این است که هیات های دانشجویی با احزاب و تشکل های دانشجویی خیلی فرق می کنند، یعنی هیات دانشگاه نباید خودش را محدود کند. پرچم هیات آنقدر باید وسیع باشد که هر دانشجویی با هر اختلاف سلیقه ای که دارد، بتواند در آن حضور یابد.زیاری: تفاوت هیات دانشجویی با هیات های دیگر به کادر اجرایی آن بر می گردد، چرا که این کادر از دانشجویانی هستند که در کنار مشغله های دیگرشان در این ایام با حضور در هیات اقدام به فعالیت می کنند و کارها کاملا دانشجویی پیش می رود. نکته بعدی اینکه مفاهیمی که در حال انتقال است، مفاهیم عمیق تری است. مردمی که در هیات های دانشجویی حضور می یابند صرفا برای عزاداری خشک و خالی نمی آیند؛ بلکه به دنبال معرفت بیشتر هستند. برخی سخنرانانی که شناخته شده نبودند وقتی با جامعه دانشگاهی همراه شدند و معارف عمیق اهل بیت را به خوبی برای دانشجویان بازگو کردند؛ با هیات های دانشجویی معروف شدند. آنان در مراسم مختلف و رسانه ها به ارائه مفاهیم اهل بیت می پرداختند.ما یک شور حسینی و یک شعور حسینی داریم. چقدر توانسته اید به موازات شور حسینی، معارف دانشجویان را هم افزایش بدهید و در این زمینه چقدر موفق بوده اید؟نیکخواه: اینکه صرفا شور حسینی را بخواهیم منتقل کنیم ولی معرفتی انتقال پیدا نکند، هدف اصلی ما نیست. بالاخره ما حتما باید در کنار مراسم عزاداری بحث معرفت داشته باشیم. بچه های کادر دانشجویی از مدت ها قبل به سخنران موضوع ارائه می کنند تا در مورد آن مباحث لازم مطرح شود. از طرفی هم المان های مختلفی کنار هیات های دانشجویی استفاده می شود. هیات های دانشجویی فقط سخنرانی و عز ...

ادامه مطلب  

لزوم حمایت از اقدامات بسیج دانشجویی/ فعالیت 1300 گروه جهادی دانشجویی در کشور  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی دفاع پرس، «داوود گودرزی» رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی کشور صبح امروز در مراسم تکریم خود و معارفه رئیس جدید این سازمان که در مجموعه فرهنگی 13 آبان برگزار شد، اظهار داشت: بسیج دانشجویی مظلوم است و این مظلومیت از سوی سه گروه مسئولین آموزش عالی کشور که به فرمایش امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج و تاکیدات مقام معظم رهبری برای حمایت از بسیج دانشجویی آنچنان توجه نکردند و نگاه حداقلی به بسیج دانشجویی دارند، مسئولین سپاه و بسیج که اقتضائات بسیج دانشجویی را درک نکردند و گروه سوم خود بسیج دانشجویی به بسیج دانشجویی تحمیل شده است.وی در خصوص حمایت های کم سپاه و بسیج از بسیج دانشجویی بیان داشت: حمایت های کم سپاه و بسیج از بسیج دانشجویی در حالی صورت می گیرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: سپاه تکیه گاه بسیج دانشجویی است. اما برخی با نگاه سلیقه ای پای کار نیامدند و از بسیج دانشجویی حمایت نکردند.گودرزی افزود: ما دانشجویان بسیجی هم به نسبت آن چه که می بایست تلاش می کردیم، برای این مولود ارزشمند انقلاب تلاش نکردیم و نسبت به آن نگاه کلان نداشتیم، زیرا طی این مدت از 10 درصد ظرفیت بسیج دانشجویی استفاده شده در حالی که بسیج دانشجویی بیش از این ها پتانسیل دارد.وی سپس در گزارشی از فعالیت های بسیج دانشجویی ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و 300 گروه جهادی داریم، تعداد 55 هزار دانشجوی جهادی در تابستان به مناطق محروم برای کار جهادی اعزام شدند، یک هزار یادواره شهدا ...

ادامه مطلب  

درد دل های دانشجویان در محضر رهبر انقلاب  

درخواست حذف این مطلب
نمایندگان تشکل های دانشجویی عصر امروز در محضر رهبر انقلاب به بیان دیدگاه های خود پرداخته و از عملکرد دولت، مسئولان آموزش عالی، وزیر مسکن، رسانه ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم انتقاد کردند.به گزارش فارس، در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان 1439، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی، در حسینیه امام خمینی (رحمه الله) با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.بنابراین گزارش در این دیدار وزرای علوم و بهداشت، معاون علمی رئیس جمهور، رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هم حضور داشتند.همچنین نمایندگان تشکل های دانشجویی در این دیدار به بیان دیدگاه های خود پرداختند و در لابلای سخنان خود از عملکرد دولت، مسئولان آموزش عالی، وزیر مسکن، رسانه ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم انتقاد کردند.که در ادامه مشروح سخنان دانشجویان در محضر رهبر انقلاب آمده است.اخگرپور: دانشگاه ها برای رژیم سکولار دانشجو تربیت می کنند/باید روح جدیدی در کالبد شورای انقلاب فرهنگی دمیده شودحسین اخگرپور دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی سخنانی در محضر رهبر معظم انقلاب گفت: بنده امروز به عنوان نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، بزرگترین اتحادیه دانشجویی ایران در محضر شما حاضر شده و حامل سلام گرم اعضای این اتحادیه خدمت شما هستم. سلامی به مظلومیت تمامی دانشجویان و جوانان بی نام و نشان سرزمینم که با تمامی بی مهری ها و فشارها و سختی هایی که در راه تحقق آرمان ها از جانب دشمنان خارجی و منافقان داخلی متحمل می شوند دست از ارزش ها نکشیده و تا جان در تن و خون در رگ دارند، امام زمان، شما و ملت عزیزمان را تنها نمی گذارند.وی ادامه داد: وضعیت امروز کشور در حالت عجیبی قرار گرفته و دولتی که خود مسئول اجرایی کشور است به مروج تئوری های غربی بدل گشته و با فراموش کردن عموم مردم، موجب نارضایتی اجتماعی و اعتراض مردم به عدم رسیدگی به وضع معیشتی شان است مگر ملت رقم زننده 22 بهمن های تماشایی چه گناهی مرتکب شده اند که این سزایشان است؟* نگاه مسئولان به وزارتین بهداشت و علوم سیاست زده استاخگرپور تاکید کرد: ای پدر مهربان! دانشگاه دیگر مبدا تحولات نیست چرا که وقتی نگاه مسئولین به وزارت بهداشت و علوم سیاست زده است نباید بیش از این هم انتظار داشت، وقتی علم را فدای انتصابات سیاسی می کنند، وقتی در برخی از دانشگاه ها اساتید و مسئولانی جذب شده اند که عملا کارشان پمپاژ ناامیدی نسبت به آینده نظام است.وی تاکید کرد: وقتی دانشجو را با چوب سیاسی کاری می رانند، وقتی معاونت فرهنگی دانشگاه تبدیل به معاونت سیاسی شده است، آیا می توان دانشگاه را مبدا تحول نامید؟!* دانشگاه ها برای رژیم سکولار دانشجو تربیت می کننداین فعال دانشجویی یادآور شد: مسئولین امر هیچ استراتژی و برنامه ای برای فضای فرهنگی دانشگاه ها ندارند، امروز فضای عمومی دانشگاه ها بی صاحب مانده و دانشگاه های ایران عملا دانشجویانی تربیت می کنند برای یک رژیم سکولار نه یک نظام اسلامی، ولنگاری فرهنگی در دانشگاه ها موج می زند و روز به روز شاهد گسترش فساد اخلاقی و اعتیاد در دانشگاه ها هستیم.* باید روح جدیدی در کالبد شورای عالی انقلاب فرهنگی دمیده شوداخگرپور تصریح کرد: لازم است از شورای عالی انقلاب فرهنگی بگویم که فقط اسمش هست و هیچ خبری از رسمش نیست.وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز تبدیل به یک دستگاه سند ساز شده، اسنادی که هیچ ضمانت اجرائی ندارند و نظارتی هم بر اجرا یا عدم اجرای آنها نمی شود.دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: به نظر می رسد که بایستی روح جدیدی در کالبد شورای عالی انقلاب فرهنگی دمیده شده و ان شاءالله شاهد جوانگرایی و حضور چهره های جدید در ترکیب این شورا و حتی انتصاب عضوی دانشجویی در آن باشیم.اخگرپور تصریح کرد: آقاجان! اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در سال گذشته به این نتیجه رسیده است که با رفع و حل این مسئله بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد، آرمان رفع محرومیت به عنوان یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و از تاکیدات اصلی بنیان گذار کبیر انقلاب و شما می باشد که با گذشت 4 دهه از عمر پر برکت این نظام ، هنوز با شرایط ایده آل فاصله ها دارد.وی ادامه داد: می بایست منابع ملی بر اساس عقلانیت، استحقاق و استعداد مناطق تخصیص یابد تا از رانت خواری، چانه زنی و عدم شفافیت تخصیص بودجه ها که باعث بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی می گردد جلوگیری به عمل آید.اخگرپور اضافه کرد: بر این اساس در زمینه برنامه ریزی فضای سرزمینی، وجود مرکز سیاست گذاری و تصمیم ساز در مورد آمایش سرزمینی که فراتر از جریانات و زد و بندهای سیاسی دولت و مجلس باشد لازم به نظر می رسد.دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ادامه داد: آقا جان! دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نام داشت روبه پایان است و نسل سوم و چهارم انقلاب در دهه بعد پیش قراولان تحقق آرمان های انقلاب خواهند بود لذا از حضرتعالی استدعا داریم که فتح بابی به دهه پنجم داشته باشید تا نسل جدید انقلاب اسلامی خود را آماده این مساله نموده و جوانب تحقق آن را با تمام قوا پیش ببرند.* رسانه ملی به تریبون افراد، هنرمندان و تهیه کنندگان ثابتی بدل شده استوی گفت: حضرت آقا! صدا و سیما به جای اینکه ملی رفتار کرده و از ظرفیت تمام استانها بهره گیرد به صورت فاحش به تریبون افراد و هنرمندان و تهیه کنندگان ثابتی بدل شده است به گونه ای که در شبکه های جدید این مساله به وضوح دیده می شود.اخگرپور یادآور شد: بارها و بارها ثابت شده است که اگر تلویزیون برنامه هایی بسازد که نیازهای مردم را بازگو کند، مخاطب خواهد داشت. چه بسا که برنامه های پرمخاطب مثل خندوانه و دورهمی از این قبیل بوده است.این فعال دانشجویی تصریح کرد: آقاجان هنر در جامعه کنونی ما شکلی نخبه زده به خود گرفته است و به جای اینکه از هنرمندان واقعی این سرزمین هم چون شعرا، نویسندگان، سازندگان هنرهای تجسمی و صنایع دستی چهره سازی شود از عده ای صورت سازی یا سلبریتی سازی می گردد که نه هنر را می شناسند و نه ابزار آن را.دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اظهار داشت: آقاجان شاید این مطلب که امروز می خواهم بر زبان جاری کنم سخت ترین جملاتی باشد که باید تصمیم می گرفتم در دیدار امروز بگویم یا نه.وی افزود: ما فرزندان شما ولایت مطلقه فقیه را به عنوان نیابتی عام از جانب حضرت حجت تلقی می نماییم و از خداوند متعال آرزومندیم که در زیر لوای رهبری شما علم انقلاب را به ید نورانی حضرتش برسانیم و هیچ مسیر دیگری را جز مشیت اللهی بر ذهنمان نمی پرورانیم.* عده ای در پنهان و عیان بی شرفانه فردای بعد از رهبری را برنامه ریزی می کننداخگرپور ادامه داد: اما آقاجان عده ای در این کشور در پنهان و عیان، بی شرفانه فردای بعد از شما را برنامه ریزی می کنند و یاللعجب از شیطان و دسیسه هایش. اینان در اتاق های فکر خود با نقشه های دنیوی سعی بر تغییر ماهیت انقلاب بعد از شما را دارند چون می دانند تا شما هستید علم انقلاب نمی افتد، تا شما هستید کوتاه نمی آیید، تا شما هستید نمی گذارید انقلاب خمینی کبیر با تمام فراز و فرودها به خاطر خون های به خاک ریخته شهدا و ایثاری که ملت انجام داده است به موزه تاریخ بپیوندد.* نمی گذاریم انقلاب دست نااهلان بیافتددبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: آقا جان، اگر می بینید عده ای به شما نامه بدون سلام و والسلام می نویسند، یا عده ای دیگر نامه سرگشاده خطاب به جنابعالی می نگارند، اگر می بینید عده ای فتنه و اردو کشی خیابانی را ساماندهی می کنند و عده ای دیگر فساد چند میلیاردی را انجام می دهند، اگر می بینید عده ای سمپادهای دانشجویی شان را ترغیب به نامه نگاری به جنابعالی می کنند و عده ای دیگر پیاده نظام یکبار مصرفشان را متحد کرده و اتحادیه سازی می کنند؛ اگر می بینید عده ای از درون حصر سعی بر انشقاق بین حوزه و خبرگان دارند و عده ای در جامعه با مواضعشان سعی بر تفرقه و آشوب در کشور می کنند؛ تحلیل ما این است که این مسایل ربطی به امروز ندارد و فردا را نشانه گرفته اند.وی گفت: انگار احمق ها یادشان رفته سرنوشت مهدی هاشمی را، احمق ها یادشان رفته تاریخ دهه 60 و قائم مقام معذول را. دل ما از دست این دنیا طلبان خون است و بدانند تا خون در رگ های ما باشد و از سرهای ما کوه بسازند نمی گذاریم انقلاب دست نااهلان بیافتد پس بچرخند تا بچرخیم.به گزارش فارس، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که ابتدای سخنان خود را با این جمله شهید بهشتی که « من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم» آغاز کرده بود، با قرائت شعر زیر به سخنانش پایان داد.« جاده و اسب مهیا است بیا تا برویمکربلا منتظر ماست بیا تا برویمهر چه خواندند ز تحریم بدان بی اثر استشور و امید چو با ما است بیا تا برویمکس ندیدست ز دشمن اثر خیر و امیددل ما مخزن دریاست بیا تا برویمهست چهل سالگی رویش این نهضت خونرهبر عشق چو اینجاست بیا تا برویمملتفت باش که بدعهدی شیطان بزرگزاده ی شر اروپا است بیا تا برویممطلب موشک و تعطیلی آن هیهات استاسلحه غیرت دریاست بیا تا برویمبا ظهور گل نرگس که رسد از مکهمنتقم منتظر ماست بیا تا برویم»واردی: عده ای با ناامیدی از کاخ سفید به کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اندسیدمحمدعلی واردی نماینده بسیج دانشجویی هم طی سخنانی در این مراسم گفت: اکنون که در ماه های پایانی چهارمین دهه انقلاب اسلامی به سر می بریم، به عنوان سومین نسل، به دستاوردهای انقلابمان مفتخریم. افتخاری که نه به معنای چشم پوشی از کاستی ها است و نه مانع جدی ترین نقدها؛ بلکه ناشی از سنجشگری در «دستگاه محاسبه ای» پویا و مؤمنانه است.وی ادامه داد: دستگاه محاسباتی ای که اولا پویاست؛ چرا که به انقلاب اسلامی در تمامی شاخصه ها، به عنوان یک حرکت فرآیندی می نگرد و نه مقطعی؛ و سختی های این مسیر رو به رشد را جزیی از این حرکت میداند. و این داستان انقلاب ماست، که میان ما و قلیلی از هم رزمان دیروزمان به واسطه همان تحلیل ساده انگارانه، فاصله انداخته است.* عده ای پس از حاجت نگرفتن از کاخ سفید به پنجره های کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اندواردی افزود: ثانیا دستگاه محاسباتی مؤمنانه است؛ زیرا علاوه بر محاسبات دقیق مادی، مؤمن به سنت الهی است و می داند که در صورت همراهی امام و امت و عدم اتکا به طاغوت، پیروزی اش قطعی است. اشکال دستگاه محاسباتی جریان غرب گرا؛ عدم درک همین مسئله است. وجه تمایز میان امامی که معتقد بود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند با آنانی که پس از حاجت نگرفتن از آستان کاخ سفید، حال به پنجره های کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اند و توسل به «اروپای آزمون پس داده» را تجویز می کنند، دقیقاً همین تفاوت در دستگاه محاسباتی است.* روی کارآمدن مجلسی که بیشتر شبیه باشگاه احزاب است تا خانه ملتمسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف تاکید کرد: بر همین اساس، معتقدیم آنچه کشور را در برابر بسیاری از فشارها مقاوم ساخته، جایگاه ویژه ای است که برای نقش مردم قائل شده است. جایگاهی که گاهی به واسطه عملکرد برخی کارگزاران با چالش های مهمی روبه رو است و به همین واسطه است که امروز شاهد عدم بسط مفهوم مردمسالاری در حوزه های فرهنگی، رسانه ای و اقتصادی هستیم که عاملی اثرگذار در تحقق ناقص مردمسالاری سیاسی نیز هست.وی ادامه داد: از مصادیق آن ، روی کار آمدن مجلسی است که بیشتر شبیه باشگاه احزاب است تا خانه ملت و شاید بیراه نباشد اگر بی اهمیتی مسئولین دو قوه دیگر به امر مهم پاسخگویی و اقناع مردم را نتیجه چنینن عملکردهایی در نماد مردمسالاری کشور بدانیم.واردی یادآور شد: حال در آستانه ورود به پنجمین دهه انقلاب اسلامی، معتقدیم مردمسالاری نظام باید در قالب تحول در الگوهای تصمیم سازی و تصمیم گیری آن تحقق پیدا کند و این تغییر می بایست از طریق تغییر نسل صورت پذیرد؛ تحولی که اگر تا دیروز یک انتخاب ، پیش رو مدیران ارشد نظام بود، امروز یک واقعیت گریزناپذیر است که لاجرم اتفاق خواهد افتاد.نماینده بسیج دانشجویی گفت: حضرت آقا! سال گذشته در ترسیم موانع پیش روی انقلاب، به برخی اختلالات و ایرادات ساختاری در دستگاه های مرکزی کشور اشاره کردیم که فرمان «آتش به اختیار» حضرتعالی را به دنبال داشت، اما، به نظر می رسد که باید نیم نگاهی هم به رفع اختلال از دستگاه مرکزی و فرماندهی داشته باشیم. از این روی، معتقدیم تغییر معماری موجود و رعایت قواعد صحیحِ تغییر نسل، یگانه راه شکل گیری پیوستار منسجم فرماندهی است.* نسخه هایهای پوسیده ژنرالهای خسته جنگ کلاسیک، پیامدی جز عقب نشینی نداردوی افزود: معتقدیم امروز همانند تجربه دفاع مقدس، نسخه های پوسیده "ژنرالهای" خسته جنگ کلاسیک، پیامدی جز عقب نشینی ندارد و "حسن باقری ها" می خواهیم تا با تغییر در استراتژی جنگ اقتصادی و فرهنگی "بن بست شکنی" کنند و این تنها با ورود جوانانی با «تفکر انقلابی» و «روحیه جهادی» ممکن خواهد بود .این فعال دانشجویی اضافه کرد: تحقق صحیح چنین تغییر گسترده ای ، مستلزم فراهم شدن شرایطی است که در ادامه به آن ها اشاره خواهم کرد.اصلی ترین معضل پیش رو آن است که به نظر می رسد مجموعه نهادهای نظام حتی مجموعه های انتصابی و انقلابی ، برنامه درستی برای «تربیت» و «به کارگیری» جوانان مومن انقلابی در عرصه های «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری» ندارند.وی با اشاره به عرصه تربیت تاکید کرد: در فرآیندهای رسمی تربیت، دانشگاه هایمان نه تنها به صورت برنامه ریزی شده به تربیت نیروی جوان توانمند و دغدغه مند برای حل مسائل کشور نمی پردازند بلکه در خوشبینانه ترین حالت، آموزشگاه های خوبی هستند که به واسطه ماشین های ترجمه، دانشی بی ارتباط با نیازهای واقعی کشور را ، به جوانان مملکت می خورانند. به راستی در مدل و محتوای آموزشی چه تفاوتی میان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی آریامهر وجود دارد؟! هرچند ما مدعی هستیم در این حوزه حرف و مدل داریم ولی گوش شنوایی برای آن نمی یابیم.واردی ادامه داد: در عرصه فعالیت های تشکلی نیز، تلاشی نامبارک برای نابودسازی و یا کنترل جریان مستقل دانشجویی در جریان است؛ آقایان، ؛ اگر دستشان برسد، ریشه سیاست ورزی را در دانشگاه می خشکانند و اگر نتوانند، جریان دانشجویی را به پادویی جناح های سیاسی و خائن نسبت به مردم، نظام و رهبری سوق می دهند. اطلاق دسته بندی جعلی اصولگرا اصلاحطلب به تشکلهای دانشجویی، یک نمونه از این تلاش نامبارک است؛ پروژه ای که در وزارت علوم دولت یازدهم شروع شد و هنوز هم دنبال میشود. بعنوان نماینده بسیج دانشجویی اعلام میکنم که این عناوین جعلی مناسب سیاست بازی آقایان است، و دامان جنبش اصیل دانشجویی به این عناوین فرقه ای و ضدمردمی آلوده نخواهد شد.* فشارهای مکرر دولتی و غیردولتی برای حذف سخنرانی دانشجویان در نمازجمعهوی در عرصه تصمیم سازی هم گفت: بسیج دانشجویی، دوشادوش سایر تشکل های انقلابی همواره سعی نموده است در خط مقدم مطالبه گری از مسئولین باشد، اما در این راه با چالش ها و مانع تراشی هایی روبرو شده است.واردی در تکمیل سخنانش افزود: برای مثال دانشجویی که گفته می شود موذن جامعه است چه ماذنه هایی دارد تا در لایه تصمیم سازی ورود کند؟! چرا مسئولین سعی در تولید نسلی «گوش به فرمان» و «محافظه کار» دارند؟! از تجمعات دانشجویی و برنامه های علمی زیرسقفی بگذریم؛ حتی همین نمازجمعه ای که چندسال گذشته خود حضرتعالی دستور حضور دانشجویان برای روشنگری را داده اید با فشارهای مکرر دولتی و غیردولتی در معرض خطر و حذف قرار دارد.وی گفت: چرا صدا و سیما جایی را ندارد تا دانشجویان به دور از هیاهوی جناح بازی ها در میان مردم روشنگری کنند؟! در بسیاری از مواقع با استفاده از کلیدواژه " تصمیم نظام" به دنبال ساکت کردن موجی از انتقادات مردمی و دانشجویی هستند.نماینده بسیج دانشجویی اظهار داشت: آقاجان برایمان سوال است که این نظام دقیقا شامل چه کسانی می شود که تصمیمات آن هم مخالف صریح بیانات حضرتعالی ست و هم مخالف نظر آحاد مردم بخصوص قشر انقلابی جامعه است!؟ حتی در مورد لوایح چهارگانه مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همانند تصویب اصل برجام ، برخی نمایندگان مجلس در پاسخ به انتقادات دلسوزان، مسئله را به شما یا دفتر شما منسوب کرده اند و گفته اند تصمیم نظام است. البته آقایان به اصطلاح تصمیم گیر نظام بدانند، ما همچنان منتظر عذرخواهی آنان به خاطر تحمیل برجام به ملت ایران هستیم .واردی در ادامه با تاکید بر لزوم ورود جوانان به عرصه تصمیم گیری، گفت: در بحث ورود جوانان به عرصه تصمیم گیری، با وجود تاکیدات مکرر حضرتعالی مبنی بر جوانگرایی ، متاسفانه هنوز سازوکاری فراگیر و نظام مند برای جایگزینی ماموریت ها تعیین نشده و نسل قبلی کارگزاران، اهتمامی بر این امر ندارد. اکنون اینگونه به نظر می رسد که جوانان برای به عهده گرفتن مأموریت ها به وسط مهلکه ها پرتاب می شوند، یا با موفقیتی مهم همراه خواهند بود و یا به دلیل درگیری شدید آنان با سازوکارهای فعلی ، از صحنه حذف می شوند.* اگر در عرصه جنگ نرم کوتاهی کنیم در حق مادران، همسران و فرزندان شهدای مدافع حرم خیانت کرده ایماین فعال دانشجویی افزود: با توضیحات گفته شده به نظر می رسد تغییر نسل برنامه ریزی شده و حل چالش های آن تنها راه پیشرفت انقلاب است چرا که بیم آن داریم معماری گذشته و حامیان آن بخواهند از طریق شکل دادن معارضینی جوان، جوانان انقلابی تحول خواه را کنار بزنند. آقازاده ها و بعضاً حزب اللابی هایی که اگرچه جوان هستند اما در عمل مدافع الگوهای موجود و مخالف وقوع تحولات اساسی اند.وی ادامه داد: رهنمود حضرتعالی به عنوان منادی اصلی جوانگرایی در کشور برای مواجه شدن این نسل «دلسوز» و «کاردان» با چالش های مذکور چیست؟ آقاجان ! به ما می گویند همسنگران مصطفای شهید! ما امیدوارانه به آینده انقلاب می نگریم و معتقدیم تا جوانه زدن و ظهور راهی نمانده است اگر لایق باشیم خود را همرزم مدافعان حرم می دانیم و به این ایمان داریم و معتقدیم که اگر امروز ما در ایران در قلب تهران در کف دانشگاه های خودمان در عرصه جنگ نرم کوتاهی کنیم در حق خون دل مادران و همسران و فرزندان شهدای مدافع حرم خیانت کرده ایم، حاشا و کلا که در تاریخ بنویسند سربازان امام خامنه ای خیانت کرده اند.* کوهی مقدم: پاسخگویی به مردم در میان مسئولان کم رنگ است/ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به انقلاب در درون خود دارداسماعیل کوهی مقدم دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ( دفتر تحکیم وحدت) هم طی سخنانی در محضر رهبر معظم انقلاب گفت: حرف نوی انقلاب اسلامی در بسیاری از مسائل کرامت انسانی و تجلی آن در مسائل سیاسی چیزی نیست جز مردم سالاری دینی، چرا که رای مردم بر اساس کرامت انسان در پیشگاه خدای متعال معتبر است.وی افزود: مردم سالاری دینی دارای دو مرحله است، نخست آنکه تشکل نظام به وسیله اراده و رای مردم اتفاق بیافتد دوم مسئولان نظام نسبت به مردم وظایف خود را انجام دهند.کوهی مقدم ادامه داد: اما این وظائف اول، دخیل کردن نظرات و مطالبات مردم در امور (در یک کلام مشارکت دادن آنها) و دوم، اقناع مردم و تبیین مسائل. نظام اسلامی در مرحله اول مردم سالاری دینی یکی از بی سابقه ترین عملکردها را به نمایش گذاشته است، یعنی مشارکت پر شور در انتخابات.* سطح ارتباط مسئولین با نخبگان علمی و تشکل های مرتبط مطلوب نیستدبیر دفتر تحکیم وحدت افزود: اما همه مسئولین باید بدانند! برای نظامی که سرمایه اجتماعی را یکی از مولفه های قدرت می داند حفظ این سرمایه عظیم و قدردانی از این مشارکت مردم تنها در گرو عملی شدن مرحله دوم یعنی انجام وظائف مسئولین نسبت به مردم است. که در قالب شعار مسئول مردمی، نظارت همگانی به بررسی آن می پردازیم.وی گفت: در خصوص بعد مشارکتِ نظرات و مطالبات مردم، باید از ظرفیت های نظارتی مردم استفاده شود. به نظر می رسد سطح ارتباط مسئولین با نخبگان علمی و تشکل های مرتبط مطلوب نیست.دبیر دفتر تحکیم وحدت یادآور شد: شما تاکید فراوانی به حفظ امید در جامعه دارید، اما این امیدواری الزاماتی دارد و یکی از این الزامات جوان گرایی و شنیدن نظرات آنها است. به عنوان یک پیشنهاد، در سال حمایت از کالای ایرانی، یکی از دیدارهای خودتان را به کارآفرینان جوان اختصاص دهید.وی ادامه داد: اما در سطح مطالبات عموم مردم! اخیرا اجتماعاتی توسط اقشار مستضعف و مظلوم جامعه، عموما با مطالبات اقتصادی شکل گرفت. این تجمعات یا مورد بی توجهی مسئولین قرار گرفت و یا با بی تدبیری کامل با برچسب "امنیت" به شکل بدی با آن مقابله شد.* اگر صدا و سیما به فهم درستی از روش های تبلیغاتی و رسانه ای برسد گام بزرگی پیش رفته ایمکوهی مقدم تصریح کرد: مثل تجمعات کارگران و برخی مالباختگان. اگر این تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز و کوچک، توجه و پیگیری یک نماینده مجلس یا حتی امام جمعه شهر را در پی داشته باشد، فضا برای میدان داری دشمنان ملت فراهم نمی شود تا اتفاقاتی مثل دی ماه سال گذشته را رقم زنند. بعد از 4 دهه حیات انقلاب اسلامی هنوز نتوانستیم یک ساز و کار برای طرح اعتراضات مردمی به وجود بیاوریم.وی یادآور شد: اما در باب اقناع و تبیین، اگر نظام اسلامی در پی کسب اعتماد مردم است باید قدرت تبیین مسائل را در خود ایجاد کند. ما معتقدیم این ضعف در تبلیغات، بخشی از ضعف در حوزه عدالت را موجب شده است. چرا که بدون ابزار رسانه، تبیین عدالت و تبدیل آن به گفتمان غالب در جامعه امکان پذیر نیست.وی ادامه داد: در میان انبوهی از دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی که در چارچوب نظام فعال هستند، اگر تنها صدا و سیما به فهم درستی از روش های تبلیغاتی و رسانه ای برسد گام بزرگی پیش رفته ایم.دبیر تحکیم وحدت گفت: ما سیره حضرت امام و شما را در مورد مستضعفین می شناسیم، رسانه ای که برای مردم و به نام ملت ایجاد شده است امروز تا چه حد صدای مطالبات عدالت طلبانه مستضع ...

ادامه مطلب  

جنبش دانشجویی باید مستقل، آرمانگرا و عدالتخواه باشد/فضای دانشگاه ها امنیتی خواهد شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مجتبی بختیاری در نشست «دانشجو و جنبش دانشجویی» در خبرگزاری آنا، درباره جنبش دانشجویی و جایگاه آن در دانشگاه ها اظهار کرد: جنبش دانشجویی به مانند تیری است که نوک پیکان «جنبش» است، بدنه آن «مردم و سازمان ها» هستند و پرهای هدایت کننده آن «رهبری جامعه» است.او افزود: جنبش دانشجویی می تواند فضا را آسان بشکند. جنبش دانشجویی می تواند گفتمانی که در جامعه وجود ندارد را ایجاد کند چنانکه در گذشته هم شاهد آن بودیم، در پیروزی انقلاب گفتمان صحیح و درست و در دهه 70 گفتمان غلط و اشتباه توانستد ایجاد کنند.جنبش دانشجویی باید مستقل، آرمانگرا، و عدالتخواه باشددبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت: جنبش دانشجویی باید مستقل، آرمانگرا، و عدالتخواه باشد و به سمت تمدن و جامعه اسلامی حرکت کند و در عین حال وحدت خود را نیز حفظ کند. چهار شعاری که در اسامی چهار اتحادیه دانشجویی وجود دارد که هم صادق و هم برازنده جنبش دانشجویی است.بختیاری درباره سیاست زدگی تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها بیان کرد: سیاست زدگی نتیجه نمی دهد همانطور که قبل از انقلاب عده ای که در دانشگاه کار می کردند، حریت نداشتند و تفکر مارکسیستی و مجاهدین خلق و التقاطی داشتد، باعث شدند جنبش دانشجویی آن زمان با آن تفکرات عقب بمانند، در کنارشان جنبش دانشجویی که تفکرات اسلامی و حریت داشت توانست از آنها پیشی بگیرد.انحراف جنبش دانشجویی به جای درمان در انقلاب و نظام، به آن ضربه زداو در ادامه اظهار کرد: جنبش دانشجویی در کنار سیاسی بودنش باید ابعاد دیگری که در واحدهای آن هست را مهم بداند مانند حوزه های فرهنگی، آموزشی، علمی و دیگر فعالیت ها. این کار در اوایل دهه انقلاب بهتر بود و جنبش دانشجویی در هر مساله ای ورود می کرد اما بعد از آن، جنبش دانشجویی به ویژه دفتر تحکیم وحدت دهه 70 سیاست زده شد و باعث شد پرچم جنبش دانشجویی پایین بیاید و انحرافی در آن پدیدار شود، از قدرت آن کم نشد، اما این انحراف باعث شد به جای درمان درد انقلاب و نظام، ضربه ای به آن وارد کرد.دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه جنبش دانشجویی دارای قدرت بالایی است، افزود: این موضوع غیرقابل انکار است و هدایت آن به سمت و سوهای مختلف مهم است. عده ای می خواهند جریان دانشجویی را از مسیر اصلی خود منحرف کنند، در دهه 70 موفق شدند اما با درایت مقام مع ...

ادامه مطلب  

معرفت افزایی؛ رویکرد اصلی فعالیت های فرهنگی یکسال اخیر دانشگاه آزاد اسلامی  

درخواست حذف این مطلب
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا- فرهنگ واژه ای است که به دلیل انتزاعی بودن آن از تعاریف و پیچیدگی های متفاوتی برخوردار است و فرهنگ سازی امری است که در طول سالیان با برنامه ریزی های دقیق از سوی افراد و دستگاه ها امکان پذیر می شود.یکی از نهادهایی که بیشترین تاثیر را در فرهنگسازی و تبلیغات فرهنگی در دنیای امروز دارد دانشگاه است. دانشگاه امروزه در جوامع مختلف به دلیل تربیت افراد فرهیخته ای که ارتباط مستقیم با جامعه و اقشار مختلف دارند نقش بسزایی در امر فرهنگ دارند. در ایران به دلیل شرایط ویژه تهاجم فرهنگی، دانشگاه ها نقش ویژه ای دارند و در صورت کج روی در فرهنگسازی تاثیرات منفی بر سطح عمومی فرهنگ خواهند داشت.دانشگاه آزاد اسلامی با بیشترین تعداد دانشجو، فارغ التحصیل و استاد، نقش محوری در کانون فرهنگ سازی کشور دارد ولی متاسفانه در برخی سال های گذشته به گفته کارشناسان، این دانشگاه مروج فرهنگ غربی بوده است و در طی توسعه کمّی خود، توجهی به فرهنگ اسلامی و هویت ملی نشده است.اما با روی کار آمدن مدیریت جدید، راس مدیریت فرهنگی این دانشگاه دچار تغییر و تحول شد. امروز حدود یک سال از انتصاب معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گذشته است و برنامه های مختلفی در این یکسال طرح ریزی و اجرا شده است اما هنوز فرهنگ تا قرار گرفتن در جایگاه اصلی خود در دانشگاه فاصله بسیاری دارد.در یکسال اخیر برنامه های معرفتی و اندیشه ای محوریت فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تشکیل می داد.اردوهایی مانند شمیم بصیرت، شمیم معرفت، حیات طیبه که بیشتر اردوهای آموزشی و معرفتی بودند و در دوره های چند روزه به فراگیری سلسله معارف انقلاب، اسلام و تشیع پرداخته می شد. راهپیمایی اربعین بین نجف و کربلا با حضور هزاران نفر از دانشجویان، راهپیمایی بین نیشابور و مشهد مقدس در ایام شهادت امام رضا(ع) ، دو نشست سراسری با گروه های معارف اسلامی، نشست بسیج دانشجویی، نشست معاونین فرهنگی و دانشجویی سراسر کشور، نشست استادان راوی در اردوی راویان نور، از جمله برنامه های سراسری و بزرگ دانشگاه ازاد اسلامی در یک سال گذشته بود.به گفته مسئولین فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی رویکرد اساسی در تمام کارهایی که در این مدت انجام شده است این بوده که برنامه ها با معرفت و اندیشه همراه باشد و صرفا یک کار مراسمی، روبنایی و گذرا نباشد؛ کاری عمیق که هم در ظاهر یک نمونه از کار فرهنگی موفق، و هم به لحاظ محتوا بتواند بر دانشجو موثر باشد و به اقدامات فرهنگی در جهات مثبت کمک کند.اردوی حیات طیبه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه اردوی حیات طیبه که با حضور جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه آزاد و با حضور مسئولین دانشگاه برگزار شد. نخستین اردوی آموزشی، تشکیلاتی تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «حیات طیبه» به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه برگزار شد.در طول یک هفته برگزاری این اردو، کارگاه های آموزشی متعددی با حضور استادان رتبه اول کشوری با موضوع شناخت جریان های سیاسی، آشنایی با مقررات و حقوق دانشجویی، بیانیه نویسی، اخلاق تشکیلاتی و... برگزار شد.شمیم بصیرت در واحد نجف آبادیکی دیگر از اردوهای دانشجویی با هدف معرفت افزایی و تحلیل مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... کشور اردوی شمیم بصیرت بود.دومین دوره آموزشی مهارتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تحت عنوان «شمیم بصیرت» و نخستین ضیافت فرهنگی دانشجویان و فعالان عرصه فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی به همت معاونت فرهنگی این دانشگاه از یازدهم شهریور به مدت یک هفته و به میزبانی واحد نجف آباد برگزار شد.در این دوره شخصیت های برجسته علمی و فرهنگی کشور از جمله حجت الاسلام والمسلمین قرائتی، حجت الاسلام خسروپناه، مهندس ضرغامی و دکتر محمد باقر خرمشاد حضور داشتند و جلسات و کارگاه های مختلف و جذاب فرهنگی و برنامه های ورزشی و تفریحی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود.تبیین سیاست های فرهنگی اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، پرورش نخبگان فرهنگی، تحکیم پایه های فرهنگی و اعتقادی و مشارکت و هم افزایی دانشجویان، هماهنگی در اجرای برنامه های فرهنگی و دانشجویی و فعال کردن جریان های دانشجویی در زمینه های مختلف فرهنگی از اهداف اصلی این ضیافت بزرگ فرهنگی دانشجویی بود.شمیم معرفت در دانشگاه های آزاد 20 استان دوره «شمیم معرفت» با هدف دانش افزایی و معرفت افزایی دانشجویان، به مدت 4 روز در بیست استان کشور برگزار شد و سرفصل هایی شامل معرفت و بینش انقلابی، طرح کلی مبانی اندیشه اسلامی، نظام فکری انقلاب اسلامی، منظومه فکری امام خمینی و مقام معظم رهبری و غرب شناسی، در 20 استان محل برگزاری دوره ها، تدریس شد.یک روز از 4 روز دوره طرح «شمیم معرفت» به صورت اردوی کاروان روایی-هویتی بود، کاروان ها، در محله هایی حضور پیدا کردند که مرتبط با یکی از مناسبت ها و مسائل تاریخی یا معرفتی انقلاب اسلامی بود و مباحث در همان مکان ارائه می شد.در طرح شمیم معرفت علاوه بر برنامه های سالنی و همایشی، گعده های دانشجویی، حلقه های معرفتی و نشست های اندیشه ورزی نیز انجام شد.نخستین گردهمایی مدیران و استادان گروه معارف اولین گردهمایی بزرگ مدیران و استادان گروه های معارف دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور روز چهارشنبه 22 شهریور به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد و میزبانی واحد علوم و تحقیقات تهران با حضور 600 نفر از استادان و مدیران گروه معارف دانشگاه ازاد اسلامی برگزار شد.در این گردهمایی علمی بیان راهبرد های جدید در عرصه فرهنگی و دینی، کارگاه ها و کمیسیون های تخصصی در پنج گرایش قرآن و متون اسلامی، ریشه های انقلاب اسلامی، اخلاق اسلامی، مبانی نظری اسلام و تاریخ و تمدن اسلامی مطرح و همچنین وضعیت واحدها در حوزه معارف دینی بررسی شد.همچنین در آخرین روز از گردهمایی مدیران و اعضای هیات علمی گروه های معارف دانشگاه آزاد سراسر کشور، از مدیران و استادان برتر معارف اسلامی تجلیل به عمل آمد.همایش فرهنگی راویان دفاع مقدس در دانشگاه آزادهمایش فرهنگی استادان راوی دفاع مقدس 27 و 28 آذر در واحد علوم و تحقیقات با حضور تعداد زیادی از مسئولین کشوری و لشکری و همچنین مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.بیش از ۳۰۰ نفر از روایان و استادان در همایش فرهنگی راویان دفاع مقدس در دانشگاه آزاد به میزبانی واحد علوم و تحقیقات حضور داشتند و علاوه بر جمعی از یادگاران دوران مقاومت و ایثار ملت بزرگ ایران مقابل استکبار جهانی دکتر علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه در مورد مسائل بین المللی دفاع مقدس سخنرانی خواهند نمود.واحد علوم و تحقیقات میزبان نشست های تخصصی با م ...

ادامه مطلب  

چرا مستضعفان احساس عدالت نمی کنند؟/ گلایه از سانسور اعتراضات مردمی در صدا وسیما/ نسخه های پوسیده ژنرال های خسته جنگ پیامدی جز عقب نشینی ندارد  

درخواست حذف این مطلب
نمایندگان تشکل های دانشجویی عصر امروز در محضر رهبر انقلاب به بیان دیدگاه های خود پرداخته و در لابلای سخنان خود از عملکرد دولت، مسئولان آموزش عالی و رسانه ملی هم انتقاد کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی، در حسینیه امام خمینی (رحمه الله) با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. بنابراین گزارش در این دیدار وزرای علوم و بهداشت، معاون علمی رئیس جمهور، رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هم حضور داشتند. همچنین نمایندگان تشکل های دانشجویی در این دیدار به بیان دیدگاه های خود پرداختند و در لابلای سخنان خود از عملکرد دولت، مسئولان آموزش عالی، وزیر مسکن، رسانه ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم انتقاد کردند. که در ادامه مشروح سخنان دانشجویان در محضر رهبر انقلاب آمده است. اخگرپور: دانشگاه ها برای رژیم سکولار دانشجو تربیت می کنند/باید روح جدیدی در کالبد شورای انقلاب فرهنگی دمیده شود حسین اخگرپور دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی سخنانی در محضر رهبر معظم انقلاب گفت: بنده امروز به عنوان نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، بزرگترین اتحادیه دانشجویی ایران در محضر شما حاضر شده و حامل سلام گرم اعضای این اتحادیه خدمت شما هستم. سلامی به مظلومیت تمامی دانشجویان و جوانان بی نام و نشان سرزمینم که با تمامی بی مهری ها و فشارها و سختی هایی که در راه تحقق آرمان ها از جانب دشمنان خارجی و منافقان داخلی متحمل می شوند دست از ارزش ها نکشیده و تا جان در تن و خون در رگ دارند، امام زمان، شما و ملت عزیزمان را تنها نمی گذارند. وی ادامه داد: وضعیت امروز کشور در حالت عجیبی قرار گرفته و دولتی که خود مسئول اجرایی کشور است به مروج تئوری های غربی بدل گشته و با فراموش کردن عموم مردم، موجب نارضایتی اجتماعی و اعتراض مردم به عدم رسیدگی به وضع معیشتی شان است مگر ملت رقم زننده ۲۲ بهمن های تماشایی چه گناهی مرتکب شده اند که این سزایشان است؟ * نگاه مسئولان به وزارتین بهداشت و علوم سیاست زده است اخگرپور تاکید کرد: ای پدر مهربان! دانشگاه دیگر مبدا تحولات نیست چرا که وقتی نگاه مسئولین به وزارت بهداشت و علوم سیاست زده است نباید بیش از این هم انتظار داشت، وقتی علم را فدای انتصابات سیاسی می کنند، وقتی در برخی از دانشگاه ها اساتید و مسئولانی جذب شده اند که عملا کارشان پمپاژ ناامیدی نسبت به آینده نظام است. وی تاکید کرد: وقتی دانشجو را با چوب سیاسی کاری می رانند، وقتی معاونت فرهنگی دانشگاه تبدیل به معاونت سیاسی شده است، آیا می توان دانشگاه را مبدا تحول نامید؟! * دانشگاه ها برای رژیم سکولار دانشجو تربیت می کنند این فعال دانشجویی یادآور شد: مسئولین امر هیچ استراتژی و برنامه ای برای فضای فرهنگی دانشگاه ها ندارند، امروز فضای عمومی دانشگاه ها بی صاحب مانده و دانشگاه های ایران عملا دانشجویانی تربیت می کنند برای یک رژیم سکولار نه یک نظام اسلامی، ولنگاری فرهنگی در دانشگاه ها موج می زند و روز به روز شاهد گسترش فساد اخلاقی و اعتیاد در دانشگاه ها هستیم. * باید روح جدیدی در کالبد شورای عالی انقلاب فرهنگی دمیده شود اخگرپور تصریح کرد: لازم است از شورای عالی انقلاب فرهنگی بگویم که فقط اسمش هست و هیچ خبری از رسمش نیست. وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز تبدیل به یک دستگاه سند ساز شده، اسنادی که هیچ ضمانت اجرائی ندارند و نظارتی هم بر اجرا یا عدم اجرای آنها نمی شود. دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: به نظر می رسد که بایستی روح جدیدی در کالبد شورای عالی انقلاب فرهنگی دمیده شده و ان شاءالله شاهد جوانگرایی و حضور چهره های جدید در ترکیب این شورا و حتی انتصاب عضوی دانشجویی در آن باشیم. اخگرپور تصریح کرد: آقاجان! اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در سال گذشته به این نتیجه رسیده است که با رفع و حل این مسئله بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد، آرمان رفع محرومیت به عنوان یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و از تاکیدات اصلی بنیان گذار کبیر انقلاب و شما می باشد که با گذشت ۴ دهه از عمر پر برکت این نظام ، هنوز با شرایط ایده آل فاصله ها دارد. وی ادامه داد: می بایست منابع ملی بر اساس عقلانیت، استحقاق و استعداد مناطق تخصیص یابد تا از رانت خواری، چانه زنی و عدم شفافیت تخصیص بودجه ها که باعث بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی می گردد جلوگیری به عمل آید. اخگرپور اضافه کرد: بر این اساس در زمینه برنامه ریزی فضای سرزمینی، وجود مرکز سیاست گذاری و تصمیم ساز در مورد آمایش سرزمینی که فراتر از جریانات و زد و بندهای سیاسی دولت و مجلس باشد لازم به نظر می رسد. دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ادامه داد: آقا جان! دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نام داشت روبه پایان است و نسل سوم و چهارم انقلاب در دهه بعد پیش قراولان تحقق آرمان های انقلاب خواهند بود لذا از حضرتعالی استدعا داریم که فتح بابی به دهه پنجم داشته باشید تا نسل جدید انقلاب اسلامی خود را آماده این مساله نموده و جوانب تحقق آن را با تمام قوا پیش ببرند. * رسانه ملی به تریبون افراد، هنرمندان و تهیه کنندگان ثابتی بدل شده است وی گفت: حضرت آقا! صدا و سیما به جای اینکه ملی رفتار کرده و از ظرفیت تمام استانها بهره گیرد به صورت فاحش به تریبون افراد و هنرمندان و تهیه کنندگان ثابتی بدل شده است به گونه ای که در شبکه های جدید این مساله به وضوح دیده می شود. اخگرپور یادآور شد: بارها و بارها ثابت شده است که اگر تلویزیون برنامه هایی بسازد که نیازهای مردم را بازگو کند، مخاطب خواهد داشت. چه بسا که برنامه های پرمخاطب مثل خندوانه و دورهمی از این قبیل بوده است. این فعال دانشجویی تصریح کرد: آقاجان هنر در جامعه کنونی ما شکلی نخبه زده به خود گرفته است و به جای اینکه از هنرمندان واقعی این سرزمین هم چون شعرا، نویسندگان، سازندگان هنرهای تجسمی و صنایع دستی چهره سازی شود از عده ای صورت سازی یا سلبریتی سازی می گردد که نه هنر را می شناسند و نه ابزار آن را. دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اظهار داشت: آقاجان شاید این مطلب که امروز می خواهم بر زبان جاری کنم سخت ترین جملاتی باشد که باید تصمیم می گرفتم در دیدار امروز بگویم یا نه. وی افزود: ما فرزندان شما ولایت مطلقه فقیه را به عنوان نیابتی عام از جانب حضرت حجت تلقی می نماییم و از خداوند متعال آرزومندیم که در زیر لوای رهبری شما علم انقلاب را به ید نورانی حضرتش برسانیم و هیچ مسیر دیگری را جز مشیت اللهی بر ذهنمان نمی پرورانیم. * عده ای در پنهان و عیان بی شرفانه فردای بعد از رهبری را برنامه ریزی می کنند اخگرپور ادامه داد: اما آقاجان عده ای در این کشور در پنهان و عیان، بی شرفانه فردای بعد از شما را برنامه ریزی می کنند و یاللعجب از شیطان و دسیسه هایش. اینان در اتاق های فکر خود با نقشه های دنیوی سعی بر تغییر ماهیت انقلاب بعد از شما را دارند چون می دانند تا شما هستید علم انقلاب نمی افتد، تا شما هستید کوتاه نمی آیید، تا شما هستید نمی گذارید انقلاب خمینی کبیر با تمام فراز و فرودها به خاطر خون های به خاک ریخته شهدا و ایثاری که ملت انجام داده است به موزه تاریخ بپیوندد. * نمی گذاریم انقلاب دست نااهلان بیافتد دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: آقا جان، اگر می بینید عده ای به شما نامه بدون سلام و والسلام می نویسند، یا عده ای دیگر نامه سرگشاده خطاب به جنابعالی می نگارند، اگر می بینید عده ای فتنه و اردو کشی خیابانی را ساماندهی می کنند و عده ای دیگر فساد چند میلیاردی را انجام می دهند، اگر می بینید عده ای سمپادهای دانشجویی شان را ترغیب به نامه نگاری به جنابعالی می کنند و عده ای دیگر پیاده نظام یکبار مصرفشان را متحد کرده و اتحادیه سازی می کنند؛ اگر می بینید عده ای از درون حصر سعی بر انشقاق بین حوزه و خبرگان دارند و عده ای در جامعه با مواضعشان سعی بر تفرقه و آشوب در کشور می کنند؛ تحلیل ما این است که این مسایل ربطی به امروز ندارد و فردا را نشانه گرفته اند. وی گفت: انگار احمق ها یادشان رفته سرنوشت مهدی هاشمی را، احمق ها یادشان رفته تاریخ دهه ۶۰ و قائم مقام معذول را. دل ما از دست این دنیا طلبان خون است و بدانند تا خون در رگ های ما باشد و از سرهای ما کوه بسازند نمی گذاریم انقلاب دست نااهلان بیافتد پس بچرخند تا بچرخیم. دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که ابتدای سخنان خود را با این جمله شهید بهشتی که « من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم» آغاز کرده بود، با قرائت شعر زیر به سخنانش پایان داد. « جاده و اسب مهیا است بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم هر چه خواندند ز تحریم بدان بی اثر است شور و امید چو با ما است بیا تا برویم کس ندیدست ز دشمن اثر خیر و امید دل ما مخزن دریاست بیا تا برویم هست چهل سالگی رویش این نهضت خون رهبر عشق چو اینجاست بیا تا برویم ملتفت باش که بدعهدی شیطان بزرگ زاده ی شر اروپا است بیا تا برویم مطلب موشک و تعطیلی آن هیهات است اسلحه غیرت دریاست بیا تا برویم با ظهور گل نرگس که رسد از مکه منتقم منتظر ماست بیا تا برویم» واردی: عده ای با ناامیدی از کاخ سفید به کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اند سیدمحمدعلی واردی نماینده بسیج دانشجویی هم طی سخنانی در این مراسم گفت: اکنون که در ماه های پایانی چهارمین دهه انقلاب اسلامی به سر می بریم، به عنوان سومین نسل، به دستاوردهای انقلابمان مفتخریم. افتخاری که نه به معنای چشم پوشی از کاستی ها است و نه مانع جدی ترین نقدها؛ بلکه ناشی از سنجشگری در «دستگاه محاسبه ای» پویا و مؤمنانه است. وی ادامه داد: دستگاه محاسباتی ای که اولا پویاست؛ چرا که به انقلاب اسلامی در تمامی شاخصه ها، به عنوان یک حرکت فرآیندی می نگرد و نه مقطعی؛ و سختی های این مسیر رو به رشد را جزیی از این حرکت میداند. و این داستان انقلاب ماست، که میان ما و قلیلی از هم رزمان دیروزمان به واسطه همان تحلیل ساده انگارانه، فاصله انداخته است. * عده ای پس از حاجت نگرفتن از کاخ سفید به پنجره های کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اند واردی افزود: ثانیا دستگاه محاسباتی مؤمنانه است؛ زیرا علاوه بر محاسبات دقیق مادی، مؤمن به سنت الهی است و می داند که در صورت همراهی امام و امت و عدم اتکا به طاغوت، پیروزی اش قطعی است. اشکال دستگاه محاسباتی جریان غرب گرا؛ عدم درک همین مسئله است. وجه تمایز میان امامی که معتقد بود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند با آنانی که پس از حاجت نگرفتن از آستان کاخ سفید، حال به پنجره های کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اند و توسل به «اروپای آزمون پس داده» را تجویز می کنند، دقیقاً همین تفاوت در دستگاه محاسباتی است. * روی کارآمدن مجلسی که بیشتر شبیه باشگاه احزاب است تا خانه ملت مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف تاکید کرد: بر همین اساس، معتقدیم آنچه کشور را در برابر بسیاری از فشارها مقاوم ساخته، جایگاه ویژه ای است که برای نقش مردم قائل شده است. جایگاهی که گاهی به واسطه عملکرد برخی کارگزاران با چالش های مهمی روبه رو است و به همین واسطه است که امروز شاهد عدم بسط مفهوم مردمسالاری در حوزه های فرهنگی، رسانه ای و اقتصادی هستیم که عاملی اثرگذار در تحقق ناقص مردمسالاری سیاسی نیز هست. وی ادامه داد: از مصادیق آن ، روی کار آمدن مجلسی است که بیشتر شبیه باشگاه احزاب است تا خانه ملت و شاید بیراه نباشد اگر بی اهمیتی مسئولین دو قوه دیگر به امر مهم پاسخگویی و اقناع مردم را نتیجه چنینن عملکردهایی در نماد مردمسالاری کشور بدانیم. واردی یادآور شد: حال در آستانه ورود به پنجمین دهه انقلاب اسلامی، معتقدیم مردمسالاری نظام باید در قالب تحول در الگوهای تصمیم سازی و تصمیم گیری آن تحقق پیدا کند و این تغییر می بایست از طریق تغییر نسل صورت پذیرد؛ تحولی که اگر تا دیروز یک انتخاب ، پیش رو مدیران ارشد نظام بود، امروز یک واقعیت گریزناپذیر است که لاجرم اتفاق خواهد افتاد. نماینده بسیج دانشجویی گفت: حضرت آقا! سال گذشته در ترسیم موانع پیش روی انقلاب، به برخی اختلالات و ایرادات ساختاری در دستگاه های مرکزی کشور اشاره کردیم که فرمان «آتش به اختیار» حضرتعالی را به دنبال داشت، اما، به نظر می رسد که باید نیم نگاهی هم به رفع اختلال از دستگاه مرکزی و فرماندهی داشته باشیم. از این روی، معتقدیم تغییر معماری موجود و رعایت قواعد صحیحِ تغییر نسل، یگانه راه شکل گیری پیوستار منسجم فرماندهی است. * نسخه هایهای پوسیده ژنرالهای خسته جنگ کلاسیک، پیامدی جز عقب نشینی ندارد وی افزود: معتقدیم امروز همانند تجربه دفاع مقدس، نسخه های پوسیده "ژنرالهای" خسته جنگ کلاسیک، پیامدی جز عقب نشینی ندارد و "حسن باقری ها" می خواهیم تا با تغییر در استراتژی جنگ اقتصادی و فرهنگی "بن بست شکنی" کنند و این تنها با ورود جوانانی با «تفکر انقلابی» و «روحیه جهادی» ممکن خواهد بود . این فعال دانشجویی اضافه کرد: تحقق صحیح چنین تغییر گسترده ای ، مستلزم فراهم شدن شرایطی است که در ادامه به آن ها اشاره خواهم کرد.اصلی ترین معضل پیش رو آن است که به نظر می رسد مجموعه نهادهای نظام حتی مجموعه های انتصابی و انقلابی ، برنامه درستی برای «تربیت» و «به کارگیری» جوانان مومن انقلابی در عرصه های «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری» ندارند. وی با اشاره به عرصه تربیت تاکید کرد: در فرآیندهای رسمی تربیت، دانشگاه هایمان نه تنها به صورت برنامه ریزی شده به تربیت نیروی جوان توانمند و دغدغه مند برای حل مسائل کشور نمی پردازند بلکه در خوشبینانه ترین حالت، آموزشگاه های خوبی هستند که به واسطه ماشین های ترجمه، دانشی بی ارتباط با نیازهای واقعی کشور را ، به جوانان مملکت می خورانند. به راستی در مدل و محتوای آموزشی چه تفاوتی میان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی آریامهر وجود دارد؟! هرچند ما مدعی هستیم در این حوزه حرف و مدل داریم ولی گوش شنوایی برای آن نمی یابیم. واردی ادامه داد: در عرصه فعالیت های تشکلی نیز، تلاشی نامبارک برای نابودسازی و یا کنترل جریان مستقل دانشجویی در جریان است؛ آقایان، ؛ اگر دستشان برسد، ریشه سیاست ورزی را در دانشگاه می خشکانند و اگر نتوانند، جریان دانشجویی را به پادویی جناح های سیاسی و خائن نسبت به مردم، نظام و رهبری سوق می دهند. اطلاق دسته بندی جعلی اصولگرا اصلاحطلب به تشکلهای دانشجویی، یک نمونه از این تلاش نامبارک است؛ پروژه ای که در وزارت علوم دولت یازدهم شروع شد و هنوز هم دنبال میشود. بعنوان نماینده بسیج دانشجویی اعلام میکنم که این عناوین جعلی مناسب سیاست بازی آقایان است، و دامان جنبش اصیل دانشجویی به این عناوین فرقه ای و ضدمردمی آلوده نخواهد شد. * فشارهای مکرر دولتی و غیردولتی برای حذف سخنرانی دانشجویان در نمازجمعه وی در عرصه تصمیم سازی هم گفت: بسیج دانشجویی، دوشادوش سایر تشکل های انقلابی همواره سعی نموده است در خط مقدم مطالبه گری از مسئولین باشد، اما در این راه با چالش ها و مانع تراشی هایی روبرو شده است. واردی در تکمیل سخنانش افزود: برای مثال دانشجویی که گفته می شود موذن جامعه است چه ماذنه هایی دارد تا در لایه تصمیم سازی ورود کند؟! چرا مسئولین سعی در تولید نسلی «گوش به فرمان» و «محافظه کار» دارند؟! از تجمعات دانشجویی و برنامه های علمی زیرسقفی بگذریم؛ حتی همین نمازجمعه ای که چندسال گذشته خود حضرتعالی دستور حضور دانشجویان برای روشنگری را داده اید با فشارهای مکرر دولتی و غیردولتی در معرض خطر و حذف قرار دارد. وی گفت: چرا صدا و سیما جایی را ندارد تا دانشجویان به دور از هیاهوی جناح بازی ها در میان مردم روشنگری کنند؟! در بسیاری از مواقع با استفاده از کلیدواژه " تصمیم نظام" به دنبال ساکت کردن موجی از انتقادات مردمی و دانشجویی هستند. نماینده بسیج دانشجویی اظهار داشت: آقاجان برایمان سوال است که این نظام دقیقا شامل چه کسانی می شود که تصمیمات آن هم مخالف صریح بیانات حضرتعالی ست و هم مخالف نظر آحاد مردم بخصوص قشر انقلابی جامعه است!؟ حتی در مورد لوایح چهارگانه مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همانند تصویب اصل برجام ، برخی نمایندگان مجلس در پاسخ به انتقادات دلسوزان، مسئله را به شما یا دفتر شما منسوب کرده اند و گفته اند تصمیم نظام است. البته آقایان به اصطلاح تصمیم گیر نظام بدانند، ما همچنان منتظر عذرخواهی آنان به خاطر تحمیل برجام به ملت ایران هستیم . واردی در ادامه با تاکید بر لزوم ورود جوانان به عرصه تصمیم گیری، گفت: در بحث ورود جوانان به عرصه تصمیم گیری، با وجود تاکیدات مکرر حضرتعالی مبنی بر جوانگرایی ، متاسفانه هنوز سازوکاری فراگیر و نظام مند برای جایگزینی ماموریت ها تعیین نشده و نسل قبلی کارگزاران، اهتمامی بر این امر ندارد. اکنون اینگونه به نظر می رسد که جوانان برای به عهده گرفتن مأموریت ها به وسط مهلکه ها پرتاب می شوند، یا با موفقیتی مهم همراه خواهند بود و یا به دلیل درگیری شدید آنان با سازوکارهای فعلی ، از صحنه حذف می شوند. * اگر در عرصه جنگ نرم کوتاهی کنیم در حق مادران، همسران و فرزندان شهدای مدافع حرم خیانت کرده ایم این فعال دانشجویی افزود: با توضیحات گفته شده به نظر می رسد تغییر نسل برنامه ریزی شده و حل چالش های آن تنها راه پیشرفت انقلاب است چرا که بیم آن داریم معماری گذشته و حامیان آن بخواهند از طریق شکل دادن معارضینی جوان، جوانان انقلابی تحول خواه را کنار بزنند. آقازاده ها و بعضاً حزب اللابی هایی که اگرچه جوان هستند اما در عمل مدافع الگوهای موجود و مخالف وقوع تحولات اساسی اند. وی ادامه داد: رهنمود حضرتعالی به عنوان منادی اصلی جوانگرایی در کشور برای مواجه شدن این نسل «دلسوز» و «کاردان» با چالش های مذکور چیست؟ آقاجان ! به ما می گویند همسنگران مصطفای شهید! ما امیدوارانه به آینده انقلاب می نگریم و معتقدیم تا جوانه زدن و ظهور راهی نمانده است اگر لایق باشیم خود را همرزم مدافعان حرم می دانیم و به این ایمان داریم و معتقدیم که اگر امروز ما در ایران در قلب تهران در کف دانشگاه های خودمان در عرصه جنگ نرم کوتاهی کنیم در حق خون دل مادران و همسران و فرزندان شهدای مدافع حرم خیانت کرده ایم، حاشا و کلا که در تاریخ بنویسند سربازان امام خامنه ای خیانت کرده اند. * کوهی مقدم: پاسخگویی به مردم در میان مسئولان کم رنگ است/ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به انقلاب در درون خود دارد اسماعیل کوهی مقدم دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ( دفتر تحکیم وحدت) هم طی سخنانی در محضر رهبر معظم انقلاب گفت: حرف نوی انقلاب اسلامی در بسیاری از مسائل کرامت انسانی و تجلی آن در مسائل سیاسی چیزی نیست جز مردم سالاری دینی، چرا که رای مردم بر اساس کرامت انسان در پیشگاه خدای متعال معتبر است. وی افزود: مردم سالاری دینی دارای دو مرحله است، نخست آنکه تشکل نظام به وسیله اراده و رای مردم اتفاق بیافتد دوم مسئولان نظام نسبت به مردم وظایف خود را انجام دهند. کوهی مقدم ادامه داد: اما این وظائف اول، دخیل کردن نظرات و مطالبات مردم در امور (در یک کلام مشارکت دادن آنها) و دوم، اقناع مردم و تبیین مسائل. نظام اسلامی در مرحله اول مردم سالاری دینی یکی از بی سابقه ترین عملکردها را به نمایش گذاشته است، یعنی مشارکت پر شور در انتخابات. * سطح ارتباط مسئولین با نخبگان علمی و تشکل های مرتبط مطلوب نیست دبیر دفتر تحکیم وحدت افزود: اما همه مسئولین باید بدانند! برای نظامی که سرمایه اجتماعی را یکی از مولفه های قدرت می داند حفظ این سرمایه عظیم و قدردانی از این مشارکت مردم تنها در گرو عملی شدن مرحله دوم یعنی انجام وظائف مسئولین نسبت به مردم است. که در قالب شعار مسئول مردمی، نظارت همگانی به بررسی آن می پردازیم. وی گفت: در خصوص بعد مشارکتِ نظرات و مطالبات مردم، باید از ظرفیت های نظارتی مردم استفاده شود. به نظر می رسد سطح ارتباط مسئولین با نخبگان علمی و تشکل های مرتبط مطلوب نیست. دبیر دفتر تحکیم وحدت یادآور شد: شما تاکید فراوانی به حفظ امید در جامعه دارید، اما این امیدواری الزاماتی دارد و یکی از این الزامات جوان گرایی و شنیدن نظرات آنها است. به عنوان یک پیشنهاد، در سال حمایت از کالای ایرانی، یکی از دیدارهای خودتان را به کارآفرینان جوان اختصاص دهید. وی ادامه داد: اما در سطح مطالبات عموم مردم! اخیرا اجتماعاتی توسط اقشار مستضعف و مظلوم جامعه، عموما با مطالبات اقتصادی شکل گرفت. این تجمعات یا مورد بی توجهی مسئولین قرار گرفت و یا با بی تدبیری کامل با برچسب "امنیت" به شکل بدی با آن مقابله شد. * اگر صدا و سیما به فهم درستی از روش های تبلیغاتی و رسانه ای برسد گام بزرگی پیش رفته ایم کوهی مقدم تصریح کرد: مثل تجمعات کارگران و برخی مالباختگان. اگر این تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز و کوچک، توجه و پیگیری یک نماینده مجلس یا حتی امام جمعه شهر را در پی داشته باشد، فضا برای میدان داری دشمنان ملت فراهم نمی شود تا اتفاقاتی مثل دی ماه سال گذشته را رقم زنند. بعد از ۴ دهه حیات انقلاب اسلامی هنوز نتوانستیم یک ساز و کار برای طرح اعتراضات مردمی به وجود بیاوریم. وی یادآور شد: اما در باب اقناع و تبیین، اگر نظام اسلامی در پی کسب اعتماد مردم است باید قدرت تبیین مسائل را در خود ایجاد کند. ما معتقدیم این ضعف در تبلیغات، بخشی از ضعف در حوزه عدالت را موجب شده است. چرا که بدون ابزار رسانه، تبیین عدالت و تبدیل آن به گفتمان غالب در جامعه امکان پذیر نیست. وی ادامه داد: در میان انبوهی از دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی که در چارچوب نظام فعال هستند، اگر تنها صدا و سیما ...

ادامه مطلب  

صداوسیما به کارخانه سلبریتی سازی تبدیل شده است/ مجلس بیشتر شبیه باشگاه احزاب است تا خانه ملت  

درخواست حذف این مطلب
نمایندگان تشکل های دانشجویی در این دیدار به بیان دیدگاه های خود پرداختند و از عملکرد دولت، مسئولان آموزش عالی، رسانه ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کردند. به گزارشپایگاه خبری 598، در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی، در حسینیه امام خمینی (رحمه الله) با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.در این دیدار وزرای علوم و بهداشت، معاون علمی رئیس جمهور، رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هم حضور داشتند.همچنین نمایندگان تشکل های دانشجویی در این دیدار به بیان دیدگاه های خود پرداختند و در لابلای سخنان خود از عملکرد دولت، مسئولان آموزش عالی، وزیر مسکن، رسانه ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم انتقاد کردند.که در ادامه مشروح سخنان دانشجویان در محضر رهبر انقلاب آمده است.اخگرپور: دانشگاه ها برای رژیم سکولار دانشجو تربیت می کنند/باید روح جدیدی در کالبد شورای انقلاب فرهنگی دمیده شودحسین اخگرپور دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی سخنانی در محضر رهبر معظم انقلاب گفت: بنده امروز به عنوان نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، بزرگترین اتحادیه دانشجویی ایران در محضر شما حاضر شده و حامل سلام گرم اعضای این اتحادیه خدمت شما هستم. سلامی به مظلومیت تمامی دانشجویان و جوانان بی نام و نشان سرزمینم که با تمامی بی مهری ها و فشارها و سختی هایی که در راه تحقق آرمان ها از جانب دشمنان خارجی و منافقان داخلی متحمل می شوند دست از ارزش ها نکشیده و تا جان در تن و خون در رگ دارند، امام زمان، شما و ملت عزیزمان را تنها نمی گذارند.وی ادامه داد: وضعیت امروز کشور در حالت عجیبی قرار گرفته و دولتی که خود مسئول اجرایی کشور است به مروج تئوری های غربی بدل گشته و با فراموش کردن عموم مردم، موجب نارضایتی اجتماعی و اعتراض مردم به عدم رسیدگی به وضع معیشتی شان است مگر ملت رقم زننده 22 بهمن های تماشایی چه گناهی مرتکب شده اند که این سزایشان است؟* نگاه مسئولان به وزارتین بهداشت و علوم سیاست زده استاخگرپور تاکید کرد: ای پدر مهربان! دانشگاه دیگر مبدا تحولات نیست چرا که وقتی نگاه مسئولین به وزارت بهداشت و علوم سیاست زده است نباید بیش از این هم انتظار داشت، وقتی علم را فدای انتصابات سیاسی می کنند، وقتی در برخی از دانشگاه ها اساتید و مسئولانی جذب شده اند که عملا کارشان پمپاژ ناامیدی نسبت به آینده نظام است.وی تاکید کرد: وقتی دانشجو را با چوب سیاسی کاری می رانند، وقتی معاونت فرهنگی دانشگاه تبدیل به معاونت سیاسی شده است، آیا می توان دانشگاه را مبدا تحول نامید؟!* دانشگاه ها برای رژیم سکولار دانشجو تربیت می کننداین فعال دانشجویی یادآور شد: مسئولین امر هیچ استراتژی و برنامه ای برای فضای فرهنگی دانشگاه ها ندارند، امروز فضای عمومی دانشگاه ها بی صاحب مانده و دانشگاه های ایران عملا دانشجویانی تربیت می کنند برای یک رژیم سکولار نه یک نظام اسلامی، ولنگاری فرهنگی در دانشگاه ها موج می زند و روز به روز شاهد گسترش فساد اخلاقی و اعتیاد در دانشگاه ها هستیم.* باید روح جدیدی در کالبد شورای عالی انقلاب فرهنگی دمیده شوداخگرپور تصریح کرد: لازم است از شورای عالی انقلاب فرهنگی بگویم که فقط اسمش هست و هیچ خبری از رسمش نیست.وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز تبدیل به یک دستگاه سند ساز شده، اسنادی که هیچ ضمانت اجرائی ندارند و نظارتی هم بر اجرا یا عدم اجرای آنها نمی شود.دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: به نظر می رسد که بایستی روح جدیدی در کالبد شورای عالی انقلاب فرهنگی دمیده شده و ان شاءالله شاهد جوانگرایی و حضور چهره های جدید در ترکیب این شورا و حتی انتصاب عضوی دانشجویی در آن باشیم.اخگرپور تصریح کرد: آقاجان! اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در سال گذشته به این نتیجه رسیده است که با رفع و حل این مسئله بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد، آرمان رفع محرومیت به عنوان یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و از تاکیدات اصلی بنیان گذار کبیر انقلاب و شما می باشد که با گذشت 4 دهه از عمر پر برکت این نظام ، هنوز با شرایط ایده آل فاصله ها دارد.وی ادامه داد: می بایست منابع ملی بر اساس عقلانیت، استحقاق و استعداد مناطق تخصیص یابد تا از رانت خواری، چانه زنی و عدم شفافیت تخصیص بودجه ها که باعث بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی می گردد جلوگیری به عمل آید.اخگرپور اضافه کرد: بر این اساس در زمینه برنامه ریزی فضای سرزمینی، وجود مرکز سیاست گذاری و تصمیم ساز در مورد آمایش سرزمینی که فراتر از جریانات و زد و بندهای سیاسی دولت و مجلس باشد لازم به نظر می رسد.دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ادامه داد: آقا جان! دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نام داشت روبه پایان است و نسل سوم و چهارم انقلاب در دهه بعد پیش قراولان تحقق آرمان های انقلاب خواهند بود لذا از حضرتعالی استدعا داریم که فتح بابی به دهه پنجم داشته باشید تا نسل جدید انقلاب اسلامی خود را آماده این مساله نموده و جوانب تحقق آن را با تمام قوا پیش ببرند.* رسانه ملی به تریبون افراد، هنرمندان و تهیه کنندگان ثابتی بدل شده استوی گفت: حضرت آقا! صدا و سیما به جای اینکه ملی رفتار کرده و از ظرفیت تمام استانها بهره گیرد به صورت فاحش به تریبون افراد و هنرمندان و تهیه کنندگان ثابتی بدل شده است به گونه ای که در شبکه های جدید این مساله به وضوح دیده می شود.اخگرپور یادآور شد: بارها و بارها ثابت شده است که اگر تلویزیون برنامه هایی بسازد که نیازهای مردم را بازگو کند، مخاطب خواهد داشت. چه بسا که برنامه های پرمخاطب مثل خندوانه و دورهمی از این قبیل بوده است.این فعال دانشجویی تصریح کرد: آقاجان هنر در جامعه کنونی ما شکلی نخبه زده به خود گرفته است و به جای اینکه از هنرمندان واقعی این سرزمین هم چون شعرا، نویسندگان، سازندگان هنرهای تجسمی و صنایع دستی چهره سازی شود از عده ای صورت سازی یا سلبریتی سازی می گردد که نه هنر را می شناسند و نه ابزار آن را. دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اظهار داشت: آقاجان شاید این مطلب که امروز می خواهم بر زبان جاری کنم سخت ترین جملاتی باشد که باید تصمیم می گرفتم در دیدار امروز بگویم یا نه.وی افزود: ما فرزندان شما ولایت مطلقه فقیه را به عنوان نیابتی عام از جانب حضرت حجت تلقی می نماییم و از خداوند متعال آرزومندیم که در زیر لوای رهبری شما علم انقلاب را به ید نورانی حضرتش برسانیم و هیچ مسیر دیگری را جز مشیت اللهی بر ذهنمان نمی پرورانیم.* عده ای در پنهان و عیان بی شرفانه فردای بعد از رهبری را برنامه ریزی می کننداخگرپور ادامه داد: اما آقاجان عده ای در این کشور در پنهان و عیان، بی شرفانه فردای بعد از شما را برنامه ریزی می کنند و یاللعجب از شیطان و دسیسه هایش. اینان در اتاق های فکر خود با نقشه های دنیوی سعی بر تغییر ماهیت انقلاب بعد از شما را دارند چون می دانند تا شما هستید علم انقلاب نمی افتد، تا شما هستید کوتاه نمی آیید، تا شما هستید نمی گذارید انقلاب خمینی کبیر با تمام فراز و فرودها به خاطر خون های به خاک ریخته شهدا و ایثاری که ملت انجام داده است به موزه تاریخ بپیوندد.* نمی گذاریم انقلاب دست نااهلان بیافتد دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: آقا جان، اگر می بینید عده ای به شما نامه بدون سلام و والسلام می نویسند، یا عده ای دیگر نامه سرگشاده خطاب به جنابعالی می نگارند، اگر می بینید عده ای فتنه و اردو کشی خیابانی را ساماندهی می کنند و عده ای دیگر فساد چند میلیاردی را انجام می دهند، اگر می بینید عده ای سمپادهای دانشجویی شان را ترغیب به نامه نگاری به جنابعالی می کنند و عده ای دیگر پیاده نظام یکبار مصرفشان را متحد کرده و اتحادیه سازی می کنند؛ اگر می بینید عده ای از درون حصر سعی بر انشقاق بین حوزه و خبرگان دارند و عده ای در جامعه با مواضعشان سعی بر تفرقه و آشوب در کشور می کنند؛ تحلیل ما این است که این مسایل ربطی به امروز ندارد و فردا را نشانه گرفته اند.وی گفت: انگار احمق ها یادشان رفته سرنوشت مهدی هاشمی را، احمق ها یادشان رفته تاریخ دهه 60 و قائم مقام معذول را. دل ما از دست این دنیا طلبان خون است و بدانند تا خون در رگ های ما باشد و از سرهای ما کوه بسازند نمی گذاریم انقلاب دست نااهلان بیافتد پس بچرخند تا بچرخیم.به گزارش فارس، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که ابتدای سخنان خود را با این جمله شهید بهشتی که « من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم» آغاز کرده بود، با قرائت شعر زیر به سخنانش پایان داد.« جاده و اسب مهیا است بیا تا برویمکربلا منتظر ماست بیا تا برویمهر چه خواندند ز تحریم بدان بی اثر استشور و امید چو با ما است بیا تا برویمکس ندیدست ز دشمن اثر خیر و امیددل ما مخزن دریاست بیا تا برویمهست چهل سالگی رویش این نهضت خونرهبر عشق چو اینجاست بیا تا برویمملتفت باش که بدعهدی شیطان بزرگزاده ی شر اروپا است بیا تا برویممطلب موشک و تعطیلی آن هیهات استاسلحه غیرت دریاست بیا تا برویمبا ظهور گل نرگس که رسد از مکهمنتقم منتظر ماست بیا تا برویم»واردی: عده ای با ناامیدی از کاخ سفید به کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اندسیدمحمدعلی واردی نماینده بسیج دانشجویی هم طی سخنانی در این مراسم گفت: اکنون که در ماه های پایانی چهارمین دهه انقلاب اسلامی به سر می بریم، به عنوان سومین نسل، به دستاوردهای انقلابمان مفتخریم. افتخاری که نه به معنای چشم پوشی از کاستی ها است و نه مانع جدی ترین نقدها؛ بلکه ناشی از سنجشگری در «دستگاه محاسبه ای» پویا و مؤمنانه است.وی ادامه داد: دستگاه محاسباتی ای که اولا پویاست؛ چرا که به انقلاب اسلامی در تمامی شاخصه ها، به عنوان یک حرکت فرآیندی می نگرد و نه مقطعی؛ و سختی های این مسیر رو به رشد را جزیی از این حرکت میداند. و این داستان انقلاب ماست، که میان ما و قلیلی از هم رزمان دیروزمان به واسطه همان تحلیل ساده انگارانه، فاصله انداخته است. * عده ای پس از حاجت نگرفتن از کاخ سفید به پنجره های کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اند واردی افزود: ثانیا دستگاه محاسباتی مؤمنانه است؛ زیرا علاوه بر محاسبات دقیق مادی، مؤمن به سنت الهی است و می داند که در صورت همراهی امام و امت و عدم اتکا به طاغوت، پیروزی اش قطعی است. اشکال دستگاه محاسباتی جریان غرب گرا؛ عدم درک همین مسئله است. وجه تمایز میان امامی که معتقد بود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند با آنانی که پس از حاجت نگرفتن از آستان کاخ سفید، حال به پنجره های کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اند و توسل به «اروپای آزمون پس داده» را تجویز می کنند، دقیقاً همین تفاوت در دستگاه محاسباتی است.* روی کارآمدن مجلسی که بیشتر شبیه باشگاه احزاب است تا خانه ملتمسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف تاکید کرد: بر همین اساس، معتقدیم آنچه کشور را در برابر بسیاری از فشارها مقاوم ساخته، جایگاه ویژه ای است که برای نقش مردم قائل شده است. جایگاهی که گاهی به واسطه عملکرد برخی کارگزاران با چالش های مهمی روبه رو است و به همین واسطه است که امروز شاهد عدم بسط مفهوم مردمسالاری در حوزه های فرهنگی، رسانه ای و اقتصادی هستیم که عاملی اثرگذار در تحقق ناقص مردمسالاری سیاسی نیز هست.وی ادامه داد: از مصادیق آن ، روی کار آمدن مجلسی است که بیشتر شبیه باشگاه احزاب است تا خانه ملت و شاید بیراه نباشد اگر بی اهمیتی مسئولین دو قوه دیگر به امر مهم پاسخگویی و اقناع مردم را نتیجه چنینن عملکردهایی در نماد مردمسالاری کشور بدانیم. واردی یادآور شد: حال در آستانه ورود به پنجمین دهه انقلاب اسلامی، معتقدیم مردمسالاری نظام باید در قالب تحول در الگوهای تصمیم سازی و تصمیم گیری آن تحقق پیدا کند و این تغییر می بایست از طریق تغییر نسل صورت پذیرد؛ تحولی که اگر تا دیروز یک انتخاب ، پیش رو مدیران ارشد نظام بود، امروز یک واقعیت گریزناپذیر است که لاجرم اتفاق خواهد افتاد.نماینده بسیج دانشجویی گفت: حضرت آقا! سال گذشته در ترسیم موانع پیش روی انقلاب، به برخی اختلالات و ایرادات ساختاری در دستگاه های مرکزی کشور اشاره کردیم که فرمان «آتش به اختیار» حضرتعالی را به دنبال داشت، اما، به نظر می رسد که باید نیم نگاهی هم به رفع اختلال از دستگاه مرکزی و فرماندهی داشته باشیم. از این روی، معتقدیم تغییر معماری موجود و رعایت قواعد صحیحِ تغییر نسل، یگانه راه شکل گیری پیوستار منسجم فرماندهی است. * نسخه هایهای پوسیده ژنرالهای خسته جنگ کلاسیک، پیامدی جز عقب نشینی نداردوی افزود: معتقدیم امروز همانند تجربه دفاع مقدس، نسخه های پوسیده "ژنرالهای" خسته جنگ کلاسیک، پیامدی جز عقب نشینی ندارد و "حسن باقری ها" می خواهیم تا با تغییر در استراتژی جنگ اقتصادی و فرهنگی "بن بست شکنی" کنند و این تنها با ورود جوانانی با «تفکر انقلابی» و «روحیه جهادی» ممکن خواهد بود .این فعال دانشجویی اضافه کرد: تحقق صحیح چنین تغییر گسترده ای ، مستلزم فراهم شدن شرایطی است که در ادامه به آن ها اشاره خواهم کرد.اصلی ترین معضل پیش رو آن است که به نظر می رسد مجموعه نهادهای نظام حتی مجموعه های انتصابی و انقلابی ، برنامه درستی برای «تربیت» و «به کارگیری» جوانان مومن انقلابی در عرصه های «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری» ندارند.وی با اشاره به عرصه تربیت تاکید کرد: در فرآیندهای رسمی تربیت، دانشگاه هایمان نه تنها به صورت برنامه ریزی شده به تربیت نیروی جوان توانمند و دغدغه مند برای حل مسائل کشور نمی پردازند بلکه در خوشبینانه ترین حالت، آموزشگاه های خوبی هستند که به واسطه ماشین های ترجمه، دانشی بی ارتباط با نیازهای واقعی کشور را ، به جوانان مملکت می خورانند. به راستی در مدل و محتوای آموزشی چه تفاوتی میان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی آریامهر وجود دارد؟! هرچند ما مدعی هستیم در این حوزه حرف و مدل داریم ولی گوش شنوایی برای آن نمی یابیم.واردی ادامه داد: در عرصه فعالیت های تشکلی نیز، تلاشی نامبارک برای نابودسازی و یا کنترل جریان مستقل دانشجویی در جریان است؛ آقایان، ؛ اگر دستشان برسد، ریشه سیاست ورزی را در دانشگاه می خشکانند و اگر نتوانند، جریان دانشجویی را به پادویی جناح های سیاسی و خائن نسبت به مردم، نظام و رهبری سوق می دهند. اطلاق دسته بندی جعلی اصولگرا اصلاحطلب به تشکلهای دانشجویی، یک نمونه از این تلاش نامبارک است؛ پروژه ای که در وزارت علوم دولت یازدهم شروع شد و هنوز هم دنبال میشود. بعنوان نماینده بسیج دانشجویی اعلام میکنم که این عناوین جعلی مناسب سیاست بازی آقایان است، و دامان جنبش اصیل دانشجویی به این عناوین فرقه ای و ضدمردمی آلوده نخواهد شد.* فشارهای مکرر دولتی و غیردولتی برای حذف سخنرانی دانشجویان در نمازجمعهوی در عرصه تصمیم سازی هم گفت: بسیج دانشجویی، دوشادوش سایر تشکل های انقلابی همواره سعی نموده است در خط مقدم مطالبه گری از مسئولین باشد، اما در این راه با چالش ها و مانع تراشی هایی روبرو شده است. واردی در تکمیل سخنانش افزود: برای مثال دانشجویی که گفته می شود موذن جامعه است چه ماذنه هایی دارد تا در لایه تصمیم سازی ورود کند؟! چرا مسئولین سعی در تولید نسلی «گوش به فرمان» و «محافظه کار» دارند؟! از تجمعات دانشجویی و برنامه های علمی زیرسقفی بگذریم؛ حتی همین نمازجمعه ای که چندسال گذشته خود حضرتعالی دستور حضور دانشجویان برای روشنگری را داده اید با فشارهای مکرر دولتی و غیردولتی در معرض خطر و حذف قرار دارد.وی گفت: چرا صدا و سیما جایی را ندارد تا دانشجویان به دور از هیاهوی جناح بازی ها در میان مردم روشنگری کنند؟! در بسیاری از مواقع با استفاده از کلیدواژه " تصمیم نظام" به دنبال ساکت کردن موجی از انتقادات مردمی و دانشجویی هستند.نماینده بسیج دانشجویی اظهار داشت: آقاجان برایمان سوال است که این نظام دقیقا شامل چه کسانی می شود که تصمیمات آن هم مخالف صریح بیانات حضرتعالی ست و هم مخالف نظر آحاد مردم بخصوص قشر انقلابی جامعه است!؟ حتی در مورد لوایح چهارگانه مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همانند تصویب اصل برجام ، برخی نمایندگان مجلس در پاسخ به انتقادات دلسوزان، مسئله را به شما یا دفتر شما منسوب کرده اند و گفته اند تصمیم نظام است. البته آقایان به اصطلاح تصمیم گیر نظام بدانند، ما همچنان منتظر عذرخواهی آنان به خاطر تحمیل برجام به ملت ایران هستیم .واردی در ادامه با تاکید بر لزوم ورود جوانان به عرصه تصمیم گیری، گفت: در بحث ورود جوانان به عرصه تصمیم گیری، با وجود تاکیدات مکرر حضرتعالی مبنی بر جوانگرایی ، متاسفانه هنوز سازوکاری فراگیر و نظام مند برای جایگزینی ماموریت ها تعیین نشده و نسل قبلی کارگزاران، اهتمامی بر این امر ندارد. اکنون اینگونه به نظر می رسد که جوانان برای به عهده گرفتن مأموریت ها به وسط مهلکه ها پرتاب می شوند، یا با موفقیتی مهم همراه خواهند بود و یا به دلیل درگیری شدید آنان با سازوکارهای فعلی ، از صحنه حذف می شوند.* اگر در عرصه جنگ نرم کوتاهی کنیم در حق مادران، همسران و فرزندان شهدای مدافع حرم خیانت کرده ایماین فعال دانشجویی افزود: با توضیحات گفته شده به نظر می رسد تغییر نسل برنامه ریزی شده و حل چالش های آن تنها راه پیشرفت انقلاب است چرا که بیم آن داریم معماری گذشته و حامیان آن بخواهند از طریق شکل دادن معارضینی جوان، جوانان انقلابی تحول خواه را کنار بزنند. آقازاده ها و بعضاً حزب اللابی هایی که اگرچه جوان هستند اما در عمل مدافع الگوهای موجود و مخالف وقوع تحولات اساسی اند.وی ادامه داد: رهنمود حضرتعالی به عنوان منادی اصلی جوانگرایی در کشور برای مواجه شدن این نسل «دلسوز» و «کاردان» با چالش های مذکور چیست؟ آقاجان ! به ما می گویند همسنگران مصطفای شهید! ما امیدوارانه به آینده انقلاب می نگریم و معتقدیم تا جوانه زدن و ظهور راهی نمانده است اگر لایق باشیم خود را همرزم مدافعان حرم می دانیم و به این ایمان داریم و معتقدیم که اگر امروز ما در ایران در قلب تهران در کف دانشگاه های خودمان در عرصه جنگ نرم کوتاهی کنیم در حق خون دل مادران و همسران و فرزندان شهدای مدافع حرم خیانت کرده ایم، حاشا و کلا که در تاریخ بنویسند سربازان امام خامنه ای خیانت کرده اند.* کوهی مقدم: پاسخگویی به مردم در میان مسئولان کم رنگ است/ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به انقلاب در درون خود دارداسماعیل کوهی مقدم دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ( دفتر تحکیم وحدت) هم طی سخنانی در محضر رهبر معظم انقلاب گفت: حرف نوی انقلاب اسلامی در بسیاری از مسائل کرامت انسانی و تجلی آن در مسائل سیاسی چیزی نیست جز مردم سالاری دینی، چرا که رای مردم بر اساس کرامت انسان در پیشگاه خدای متعال معتبر است.وی افزود: مردم سالاری دینی دارای دو مرحله است، نخست آنکه تشکل نظام به وسیله اراده و رای مردم اتفاق بیافتد دوم مسئولان نظام نسبت به مردم وظایف خود را انجام دهند.کوهی مقدم ادامه داد: اما این وظائف اول، دخیل کردن نظرات و مطالبات مردم در امور (در یک کلام مشارکت دادن آنها) و دوم، اقناع مردم و تبیین مسائل. نظام اسلامی در مرحله اول مردم سالاری دینی یکی از بی سابقه ترین عملکردها را به نمایش گذاشته است، یعنی مشارکت پر شور در انتخابات.* سطح ارتباط مسئولین با نخبگان علمی و تشکل های مرتبط مطلوب نیستدبیر دفتر تحکیم وحدت افزود: اما همه مسئولین باید بدانند! برای نظامی که سرمایه اجتماعی را یکی از مولفه های قدرت می داند حفظ این سرمایه عظیم و قدردانی از این مشارکت مردم تنها در گرو عملی شدن مرحله دوم یعنی انجام وظائف مسئولین نسبت به مردم است. که در قالب شعار مسئول مردمی، نظارت همگانی به بررسی آن می پردازیم.وی گفت: در خصوص بعد مشارکتِ نظرات و مطالبات مردم، باید از ظرفیت های نظارتی مردم استفاده شود. به نظر می رسد سطح ارتباط مسئولین با نخبگان علمی و تشکل های مرتبط مطلوب نیست.دبیر دفتر تحکیم وحدت یادآور شد: شما تاکید فراوانی به حفظ امید در جامعه دارید، اما این امیدواری الزاماتی دارد و یکی از این الزامات جوان گرایی و شنیدن نظرات آنها است. به عنوان یک پیشنهاد، در سال حمایت از کالای ایرانی، یکی از دیدارهای خودتان را به کارآفرینان جوان اختصاص دهید.وی ادامه داد: اما در سطح مطالبات عموم مردم! اخیرا اجتماعاتی توسط اقشار مستضعف و مظلوم جامعه، عموما با مطالبات اقتصادی شکل گرفت. این تجمعات یا مورد بی توجهی مسئولین قرار گرفت و یا با بی تدبیری کامل با برچسب "امنیت" به شکل بدی با آن مقابله شد. * اگر صدا و سیما به فهم درستی از روش های تبلیغاتی و رسانه ای برسد گام بزرگی پیش رفته ایمکوهی مقدم تصریح کرد: مثل تجمعات کارگران و برخی مالباختگان. اگر این تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز و کوچک، توجه و پیگیری یک نماینده مجلس یا حتی امام جمعه شهر را در پی داشته باشد، فضا برای میدان داری دشمنان ملت فراهم نمی شود تا اتفاقاتی مثل دی ماه سال گذشته را رقم زنند. بعد از 4 دهه حیات انقلاب اسلامی هنوز نتوانستیم یک ساز و کار برای طرح اعتراضات مردمی به وجود بیاوریم.وی یادآور شد: اما در باب اقناع و تبیین، اگر نظام اسلامی در پی کسب اعتماد مردم است باید قدرت تبیین مسائل را در خود ایجاد کند. ما معتقدیم این ضعف در تبلیغات، بخشی از ضعف در حوزه عدالت را موجب شده است. چرا که بدون ابزار رسانه، تبیین عدالت و تبدیل آن به گفتمان غالب در جامعه امکان پذیر نیست.وی ادامه داد: در میان انبوهی از دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی که در چارچوب نظام فعال هستند، اگر تنها صدا و سیما به فهم درستی از روش های تب ...

ادامه مطلب  

مدل مانتو دانشجویی  

درخواست حذف این مطلب
- پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ دانلود مناجات استاد شجریان با کیفیت بالا *دانلود ربنای استاد شجریان با کیفیت بالا - پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ کد خبر: ۱۱۴۷۳۴تاریخ انتشار: 16 شهریور 1396 - 08:00مد و دکوراسیون » پوشاک ارسال چاپ مد و دکوراسیون » پوشاکگلچینی از شیک ترین مدل مانتوهای دانشجوییمجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : مانتو رسمیمدل مانتو رسمی ...

ادامه مطلب  

مانتو دانشجویی - سری دوم  

درخواست حذف این مطلب
- جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ دانلود مناجات استاد شجریان با کیفیت بالا *دانلود ربنای استاد شجریان با کیفیت بالا - جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ کد خبر: ۱۱۴۷۹۶تاریخ انتشار: 17 شهریور 1396 - 08:00مد و دکوراسیون » پوشاک ارسال چاپ مد و دکوراسیون » پوشاکگلچینی از شیک ترین مدل مانتوهای دانشجوییمجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : مانتو اسپرتمدل مانتو رسمیمد ...

ادامه مطلب  

ایران ویج » امنیتی شدن دانشگاه ها محصول نگاه امنیتی دولت فعلی است/ اصلاح طلبان، استاد شلوغ کاری هستند  

درخواست حذف این مطلب
امنیتی شدن دانشگاه ها محصول نگاه امنیتی دولت فعلی است/ اصلاح طلبان، استاد شلوغ کاری هستندreviewed by on nov 26rating: به گزارش ایران ویج به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در آستانه فرارسیدن ۵ آذر و سالروز تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) در دفتر شبکه اطلاع رسانی مرآت، میزبان دو تن از دانشجویان نخبه بسیجی دانشگاه سمنان بودیم و پیرامون کارکردهای بسیج دانشجویی و نیز چالش های فراروی جنبش دانشجویی به گفتگو پرداختیم. در این گفتگو «مقصود درودی» دانشجوی دکترای فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه سمنان و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان و نیز «حامد خوانساری» دانشجوی مهندسی کامپیوتر نرم افزار که مسئولیت واحد تحلیل و بررسی بسیج دانشجویی این دانشگاه را برعهده دارد علاوه بر پاسخ به سوالات ما، دیدگاه های خود را در خصوص موضوعات سیاسی و اجتماعی بیان کردند. درودی و خوانساری در این گفتگوی صمیمانه اما صریح با بیان اینکه اهداف و کارکردهای علمی و دانشگاهی بسیج دانشجویی فراتر از کارکردهای سیاسی و اجتماعی آن است بر لزوم ورود فعال جنبش دانشجویی به موضوعات مختلف کشور بویژه مشکلات اقتصادی تاکید کردند. بخش اول این گفتگو را در ادامه می خوانید: مرآت- جناب درودی، پیش از ورود به گفتگو لطفا مختصری از سوابق علمی خود را بفرمایید. درودی- در سال ۱۳۸۸ وارد مقطع کارشناسی رشته فیزیک دانشگاه سمنان شدم و از سال ۹۲ تا ۹۴ نیز تحصیلات خود را در دانشگاه صنعتی شاهرود مقطع کارشناسی ارشد ادامه دادم. در سال ۹۴ در مقطع دکتری فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه سمنان پذیرفته شدم و هم اکنون نیز در سال سوم مقطع دکتری در حال تحصیل هستم. مرآت- از فرصت های تحصیلی که در سالهای اخیر برای شما ایجاد شد بگویید. درودی- برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد یکی دو پیشنهاد از کشورهای خارجی داشتم اما به دلیل آنکه آنها را کشورهای مناسبی ارزیابی نمی کردم تصمیم گرفتم در ایران ادامه تحصیل دهم. سال گذشته نیز به یکی از سمینارهای علمی کشور اسکاتلند دعوت شدم اما این بار به دلایل دیگری نتوانستم در آن کشور حضور پیدا کنم. مرآت- با توجه به مسئولیت شما در بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان، چه دیدگاهی در خصوص جنبش دانشجویی بویژه در سطح استان سمنان دارید؟ درودی- پس از سال ۸۸ برخی تشکل های دانشجویی دچار نوعی تحول منفی در خودشان شدند و آن فضای فعال و کنشگر دانشجویی از بین رفت. در سالهای ۸۹ و ۹۰ دیگر شاهد آن جوش و خروش از تشکل های دانشجویی انقلابی نبودیم و آهسته آهسته به فراموشی رفت. متاسفانه این فراموشی منجر به آن شد که جبهه انقلاب بویژه در سطح دانشگاه ها از مطالبات و ایده آل های خود کوتاه بیاید که این امر در نهایت به آسیب هایی در سالهای بعد انجامید. از آن سو اما تشکل ها و گروههای غیرانقلابی تحرکات خود را افزایش دادند و با حضور فعال در دانشگاه ها و مراکز حساس فشار زیادی به دولت دهم که دولتی پرتلاش و خدمتگزار بود آوردند. متاسفانه در همان زمان هم نیروهای انقلابی از دولت دهم حمایت قاطعی نکردند و در نهایت در شرایط هضم شدند. این روند ادامه یافت تا آنجا که در سال ۹۲ دولتی سرکار آمد که با مبانی و آرمانهای انقلاب فاصله داشت. پس از انتخابات سال ۹۲ تشکل های انقلابی و معتقد به مبانی انقلاب اسلامی تلاش کردند فعالیت و اثرگذاری خود را در دانشگاه ها افزایش دهند اما شرایط این اجازه را نمی داد. دیگر از آن آزادی سالهای قبل خبری نبود و بسیاری از آزادی های جنبش های دانشجویی در دولت یازدهم گرفته شد. این محدودیت ها بیشتر متوجه تشکل های انقلابی دانشگاه ها شد که در ادامه به آن خواهم پرداخت. معتقدم از سال ۹۲ به بعد فضای دانشگاه ها به میدانی برای عرض اندام گروه ها و عناصر غیرانقلابی و حتی ضدانقلاب تبدیل و نقش جنبش های دانشجویی فعال کمرنگ تر شد. نکته مهم آنکه نه تنها تشکل های انقلابی برای فعالیت خود محدود شده بودند بلکه به نظر می رسید در پشت پرده از تشکل های غیرانقلابی حمایت نیز انجام می شود. این روند به از دست دادن فرصت انتخابات های ۹۴ و ۹۶ منجر شد. البته از سال ۹۴ به بعد جریان انقلابی دانشگاه ها به این نتیجه رسید که برای اثرگذاری بیشتر باید جدی تر و منسجم تر عمل کند و حوزه های فعالیت خود را گسترش دهد. به عنوان نمونه امروز کارکرد فضای مجازی و رسانه ها بی بدیل است که به هیچ وجه نباید از آن غافل شد. مرآت- جناب خوانساری، ضمن معرفی خودتان، بفرمایید چه هدفی را از ورود به بسیج دانشجویی دنبال می کردید؟ خوانساری- من در سال ۹۳ در رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه سمنان پذیرفته شدم و پس از یکسال وارد بسیج دانشجویی شدم. در بدو ورودم به دانشگاه سمنان دنبال فضایی بودم تا ایده آل های خود را به صورت فعال و منسجم دنبال کنم. مدتی در انجمن علمی فعالیت کردم اما مدتی بعد به این نتیجه رسیدم که این فضا نمی تواند خواسته های مرا مرتفع کند. در همان بین توسط یکی از دوستانم با بسیج دانشجویی آشنا شدم و در آن حضور یافتم. مرآت- چه شاخص هایی برای شما اهمیت داشت؟ خوانساری- از همان سال ورود به دانشگاه احساس کردم دانشگاه و دانشجویان تحت تاثیر فضای انفعال قرار دارند و این موضوع را حتی در انجمن علمی نیز حس کردم. اما وقتی در بسیج دانشجویی حضور یافتم مشاهده کردم دغدغه بیشتری نسبت به موضوعات مختلف وجود دارد. به عنوان نمونه وقتی موضوع اردوهای جهادی را دنبال می کردم برای من جالب بود که مسئولان و اعضای بسیج دانشجویی اینقدر به رفع مشکلات مناطق محروم اهمیت می دهند. یکی از عللی که جذب بسیج دانشجویی شدم همین فعال بودن و در اختیار داشتن ابتکار عمل بود. دومین نکته آنکه من به شدت قائل به وظیفه اجتماعی دانشجو بودم. طبیعتا بسیاری از افراد صرفا دنبال آن هستند که مدرک خود را بگیرند و به دنبال زندگی خود بروند اما من همواره دنبال آن بودم که در مناسبات اجتماعی نقشی موثر و فعال داشته باشم. مرآت- به کارکردهای علمی و اجتماعی بسیج دانشجویی اشاره کنید. خوانساری- ببینید بسیج دانشجویی تلاش می کند نیازهای علمی دانشجویان را در حد توان خود پیگیری کند. این موضوع یا مستقیما صورت می گیرد و یا از طریق مسئولان دانشگاه. اخیرا دوره ای را برای دانشجویان فیزیک برگزار کردیم که در آن یکی از پروفسورهای علم فیزیک به سخنرانی علمی پرداخت که از آن استقبال زیادی شد. در حقیقت بسیج دانشجویی یک تشکل صرفا سیاسی نیست. از سوی دیگر اردوهای جهادی گسترده ای توسط بسیح دانشجویی دانشگاه برگزار می شود که دهها و نزدیک به ۲۰۰ دانشجو را در طول سال برای حضور و سازندگی در مناطق محروم سازماندهی می کند. خوب این ماموریت به ساخته شدن دانشجو و ارتقای دیدگاه او در مورد مسائل جامعه ای که در آن زندگی می کند کمک خواهد کرد. تمام این موضوعات نشان می دهد که بسیج دانشجویی هرجا که کشور نیاز داشته باشد حضور پیدا می کند. در حوزه مسائل فرهنگی اخیرا برنامه ای برای بزرگداشت شهید حججی در تالار بزرگ امیرکبیر دانشگاه سمنان برگزار شد که اتفاقا دانشجویان زیادی با سلایق گوناگون در آن حضور داشتند. من وقتی علت حضور دانشجویان را جویا می شدم متوجه شدم تمام دانشجویان با نگرش های مختلف سیاسی و اجتماعی به شهدا و بویژه شهدای مدافع حرم عشق می ورزند و احترام ویژه ای برای آنها قائل هستند. تنوع حضور دانشجویان در برنامه اخیر این موضوع را اثبات می کند. مرآت- بسیج دانشجویی برای دستیابی به اهداف خود چه برنامه هایی دارد؟ درودی- بسیج دانشجویی در سطح کلان و وسیع هیچ گاه خود را به یک طیف محدود نکرده است و تلاش دارد با ق ...

ادامه مطلب  

جناح های سیاسی گروکشی ها و دعواهای کاذب خود را به صحن دانشگاه نیاورند  

درخواست حذف این مطلب
داره تشکل های اسلامی- سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی این روزها، روزهای پرکاری دارد. تشکل های دانشجویی در واحدهای دانشگاه به استقبال روز دانشجو می روند و در همین باره برنامه هایی را تدارک دیده اند. به همین بهانه سراغ محمد قربانی، مدیرکل تشکل های اسلامی- سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی رفته ایم تا درباره آخرین وضعیت تشکل های دانشگاه گفت وگو کنیم.قربانی معتقد است که تمامی تشکل های دانشجویی با هر گرایش فکری در چارچوب قانون می توانند در دانشگاه فعالیت و آزادانه برنامه های خود را برگزار کنند. او همچنین با ارائه گزارشی از آنچه وضعیت نابسامان در این اداره می دانست، درباره برنامه های خود برای این اداره مهم در دانشگاه آزاد اسلامی و اینکه چه برنامه هایی برای تعالی آن دارد، سخن گفت. متن گفت وگو با محمد قربانی را در ادامه خواهید خواند.با توجه به مسئولیت شما، تشکل های استادی و دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی در چه وضعیتی قرار دارند و در آینده چگونه خواهند بود؟ دانشگاه آزاد اسلامی مولود مبارک انقلاب اسلامی بوده و با حمایت های حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و تلاش خستگی ناپذیر مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی و مدیران خدوم و زحمتکش آن در طول سنوات گوناگون به دانشگاهی بالنده و پویا تبدیل شده است تا جایی که نیمی از آموزش عالی کشور را به خود اختصاص داده و به بزرگ ترین دانشگاه حضوری جهان تبدیل شده است.در شرایط جدید هم که با راهبری رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سکانداری آن به استاد دانشمند دکتر علی اکبر ولایتی سپرده شده، یقینا این روند با شتاب، سرعت و دقت بیشتری تداوم خواهد داشت. مایه افتخار و مباهات است که ریاست دانشگاه هم برعهده دکتر فرهاد رهبر که یکی از مدیران توانمند دانشگاهی است، گذاشته شده که قریب به پنج سال مدیریت دانشگاه تهران (مادر دانشگاه های ایران) را برعهده داشته و منشا خیرات و برکات بوده و در این چند ماه تحولات شگرفی ایجاد کرده است.من قبل از پاسخ به این سوال بر خود فرض می دانم که از زحمات مدیران بزرگوار قبل از خود تشکر کنم، گرچه توفیق آشنایی و رفاقت برای هیچ کدام از این عزیزان برای حقیر میسر نبوده است. با این وجود ممکن است به دلیل حجم، تنوع، پیچیدگی، ظرافت و... نقایصی وجود داشته باشد یا حتی کاری نقص نداشته باشد ولی نیاز به کیفی سازی پیدا کند. ضمن اینکه تحول و تعالی جزء ذات کار فرهنگی آن هم در حوزه تشکل هاست.یکی از مشکلات ما در بدو ورود نمایندگان رئیس دانشگاه در هیات های نظارت برفعالیت تشکل های دانشگاهیان بوده است. می دانید براساس آیین نامه فعالیت تشکل های دانشگاهیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید برنامه های تشکل ها تحت نظارت یک هیات سه نفره شامل رئیس دانشگاه، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد که در دانشگاه های دیگر نماینده وزیر حضور دارد یا در برخی دانشگاه های تابعه، نماینده رئیس دستگاه مربوطه.متاسفانه به دلایل گوناگون وضعیت این نمایندگان، نابسامان بود؛ به طور مثال برخی از این نمایندگان مسئولیت گرفته و مشغله داشتند، برخی انتقالی گرفته بودند، برخی به ستاد دانشگاه آزاد اسلامی آمده و امکان حضور در استان و دانشگاه های مربوط را نداشتند، بسیاری از آنها اساسا دانشگاهی نبودند و... .مشکل دیگر این بود که برای تشکل های دانشجویی و استادی، هرکدام جداگانه نماینده وجود داشت و درمجموع حدود 80 نفر نماینده داشتیم. استان تهران وضعیت اسف باری پیدا کرده بود.برای ساماندهی این وضعیت و عمق بخشی به فعالیت تشکل ها چه اقداماتی انجام شد؟گام اول، ساماندهی وضعیت نمایندگان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هیات های نظارت بود. براساس مشورت ها و استفاده از تجارب همان نمایندگان سابق و نهادها، تشکل ها و اشخاص فرهنگی فعال در دانشگاه ها، تصمیم گرفته شد که برای هر استان یک نماینده انتخاب شود که اولا از خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی باشند و خارج از آن نباشند. ثانیا حتی المقدور عضو هیات علمی باشند. همچنین سابقه کار فرهنگی و تشکیلاتی داشته و قدرت تعامل با نهادهای فرهنگی و تشکل های دانشگاهی را داشته باشند. علاوه بر اینها محبوبیت علمی و وجاهت دانشگاهی داشته باشند. شناسایی و کشف و معرفی این افراد با این خصوصیات مشکل بود که انجام شد و همه احکام توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ و کار شروع شد.البته برخی نمایندگان سابق هم مجدد معرفی و منصوب شدند. در استان تهران هم براساس منطقه بندی، 6 نماینده معرفی شدند که همه با انگیزه بالایی شروع به کار کردند.ما در اولین اقدام، یک نشست مهم با همه این نمایندگان در تهران داشتیم که ان شاءا... این نشست ها منظم و مستمر و در فواصل زمانی کوتاه تداوم خواهد داشت که در تصمیم گیری عزیزان موثر خواهد بود.گام دوم، طراحی و تدوین و عملیاتی کردن آموزش های مهارتی، تشکیلاتی و سیاسی است که بخشی از آن اجرا شد و بخشی هم در حال اجراست. این آموزش ها در سطح واحد، استان، منطقه و به صورت متمرکز و ملی امکان برگزاری خواهد داشت که درحال اجراست. متاسفانه در گذشته این آموزش ها در این سطح تیم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی وجود نداشته است.برگزاری حیات طیبه در دانشگاه آزاد اسلامی هم در همین راستا بود؟بله؛ ما در همان بدو امر، اولین دوره آموزشی سیاسی – تشکیلاتی اعضای شورای مرکزی تشکل های دانشجویی حیات طیبه را در شهریور ماه امسال و در واحد فیروزکوه برگزار کردیم که در این دوره حدود 420 نفر از دانشجویان به مدت یک هفته حضور داشتند. مدرسان این دوره، از بهترین اساتید مدرس دوره های دانش افزایی انتخاب شدند و براساس برآوردهای متکی بر پایش های میدانی و نظرسنجی و رضایت سنجی، نمره خیلی خوبی اخذ شد و نظرات دانشجویان و اساتید مدرس، تدوین و تجمیع شد که ا ن شاءا... در سال های بعد مورد توجه قرار خواهد گرفت.دوره تکمیلی حیات طیبه بهمن ماه امسال در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. اداره کل تشکل ها برای تداوم ارتباط به مراتب بیش از برگزاری دوره اهمیت قائل است و از طرق گوناگون این ارتباط و شبکه سازی حفظ شده و باید البته جدی تر پیگیری شود که یکی از بهترین راه ها آموزش مجازی است که در آینده ای نزدیک شروع خواهد شد.گام سوم، هیچ برآوردی از وضعیت تشکل های استادی وجود نداشت و اساسا هیچ جلسه ای در این رابطه برگزار نشده بود. در فضای موجود با پیگیری های متعدد و متنوع در بیستم آذر ماه اولین نشست هم اندیشی دبیران تشکل های استادی برگزار خواهد شد و تحول عظیمی در این زمینه رخ خواهد داد.گام چهارم، وضعیت اتحادیه های دانشجویی است. در این حوزه لازم است عرض کنم که به دلیل نوع نگاه مدیریتی، امکان حضور فعال اتحادیه های دانشجویی سراسری (اعم از دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های وزارتین و... ) با مرارت و مشقت بوده است. به عنوان مثال اتحادیه ای که 55 تشکل دانشجویی در دانشگاه ها دارد، تنها 6 دفتر آن به دانشگاه آزاد اسلامی مربوط است و این اساسا متوازن نیست که با محوریت خود تشکل ها درحال تناسب سازی آن هستیم.دانشگاه آزاد اسلامی چند اتحادیه دانشجویی دارد؟خود دانشگاه آزاد اسلامی هم سه اتحادیه دانشجویی سراسری دارد که به اتحادیه اول، دوم و سوم معروف هستند. در این بین اتحادیه اول وضعیت تشکیلاتی و انتخاباتی بهتری دارد ولی مابقی به دلایل گوناگون ازجمله دخالت های نابجا دچار مشکلاتی هستند که با محوریت خود این اتحادیه ها، درحال بازسازی و فعال سازی آنها هستیم.لازم است توضیح دهم نقش ما صرفا حمایتی است که امیدوارم با پویایی و نشاطی که از این اتحادیه ها قابل مشاهده است، قبل از پایان سال تحصیلی، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی، وضعیت این اتحادیه ها به سطح مطلوبی برسد.تمام تلاش ما این است که فضای بهتر و مناسب تری برای فعالیت این اتحادیه ها ایجاد کنیم. جلسات مکرر متعدد در فضایی صمیمانه برگزار شده و در آینده هم تداوم خواهد یافت تا بتوانیم به دغدغه های فعالان دانشجویی در حمایت های مادی و معنوی جامه عمل بپوشانیم.در گام پنجم، بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با فعالیت تشکل های دانشگاهی است که تمامی این آیین نامه ها، تجمیع و بازنویسی شده و به صورت شفاف و روشن وظایف، تکالیف و شیوه نامه اجرایی اداره کل تشکل ها و واحدهای دانشگاهی تعیین و تبیین شده است و درحال مطالعه نهایی و ویرایش نهایی و درنهایت به عنوان یک سند بخشنامه ای ابلاغ خواهد شد وخود به خود بخشنامه های مرتبط قبلی، کان لم یکن خواهد شد. گام ششم، حمایت های محتوایی از تشکل هاست. این حمایت ها هم بستگی به نوع درخواست تشکل ها و اتحادیه های دانشجویی دارد. به عنوان مثال، ما برای چاپ و ارسال نشریات و البته برای تشکل ها در یک فرآیند کاملا فوری اقدام می کنیم. در صورت درخواست تشکل ها و اتحادیه ها، در خصوص تدوین و طراحی دوره های آموزشی و تشکیلاتی، تامین محتوای مرتبط و اساتید مربوط کمک می کنیم.چندی پیش شایعاتی مبنی بر عدم امکان حضور برخی چهره ها در مراسم 16 آذر مطرح شد. در این باره توضیح دهید.اخیرا برخی افراد، که خیلی از آنها به دلیل عدم اطلاع و برخی البته به دلیل عناد و ناراحتی از وضعیت موجود در دانشگاه آزاد اسلامی است، شایعه پراکنی کردند که تشکل های اصلاح طلب قلع و قمع شدند یا اصلاح طلبان امکان حضور در دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه در ایام نزدیک 16 آذر نخواهند داشت. روشن است که همه ...

ادامه مطلب  

نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد برای همه ی دستگاه های کشور الگوی اخلاق است  

درخواست حذف این مطلب
نماینده نشریات دانشجویی در مراسم روز دانشجو گفت: به جرات میتوانیم بگوییم نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد برای همه ی دستگاه های کشور امروزه الگوی اخلاق است؛ چرا که با هر عقیده ای جز به منافع ملی و خواسته های مقام معظم رهبری به چیز دیگری نمی اندیشند.به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، سید محمدرضا موسوی دانشجوی دکتری علوم سیاسی این واحد و مدیرمسئول فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات سیاسی بین المللی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به نمایندگی از نشریات دانشجویی به ایراد سخنان پرداخت.موسوی با بیان اینکه به نمایندگی از ۵۰۰ نشریه دانشجویی حاضر شده که هزاران دانشجوی فعال و فرهیخته و نخبه مشغول کار در آن هستند، افزود: بدون تعارف باید گفت در همه ی بخش های کشور رنگ های جناحی وجود دارد، اما به لطف پروردگار ما در نشریات دانشجویی دانشگاه همانطور که مقام معظم رهبری تاکید دارند که دانشگاهیان پیاده نظام جناح ها نباشند، شاهدیم کوچکترین تضادی در میان دانشجویان نیست و همانند دفاع مقدس برادری حاکم است و این موضوع را میتوان در بیانیه ها و موضع گیری های نشریات دانشجویی مشاهده کرد.نماینده نشریات دانشجویی گفت: به جرات میتوانیم بگوییم نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد برای همه ی دستگاه های کشور امروزه الگوی اخلاق است؛ چرا که با هر عقیده ای جز به منافع ملی و خواسته های مقام معظم رهبری به چیز دیگری نمی اندیشند.این فعال دانشجویی در ادامه افزود: در این میان دانشجو به عنوان ناخدای اصلی کشتی نشریات، با داشتن سه ویژگی منحصر به فرد پرسشگری، مطالبه گری و آرمان خواهی خود را تبدیل به قشری حساس و پر توجه در جامعه کرده است.موسوی با تشکر از همکاری های رئیس رسانه های دانشگاه آزاد اسلامی با نشریات دانشجویی گفت: از شما ...

ادامه مطلب  

جزئیات پیاده روی اربعین دانشجویی/ مجوز خروج و ثبت نام  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس فرهنگی پایگاه 598،علی بهرامی، مسول قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی و مسئول دبیرخانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان در گفتگو با دانشجو با اشاره به برنامه های ستاد ملی اربعین دانشگاهیان برای اعزام دانشجویان به پیاده روی اربعین گفت: از سال ۹۴ ستاد مشترکی با عنوان ستاد ملی اربعین دانشگاهیان با همکاری دستگاههای آموزش عالی به منظور تسهیل گری برای حضور دانشجویان در پیاده روی اربعین راه اندازی شد که وزیر علوم به عنوان رییس و مسئول سازمان بسیج دانشجویی دبیر این ستاد انتخاب شدند و دستگاههای آموزش عالی و ستاد عمره و عتبات عضو این ستاد هستند.جزئیات دریافت مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول وی با اشاره به جزییات مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول پسر افزود: مهمترین موضوعی که دانشجویان نیاز داشتند و در دستور کار ستاد ملی اربعین دانشگاهیان قرار گرفت، مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول بود که در چند سال اخیر تسهیل گری خوبی صورت گرفته و کار کاملا به صورت الکترونیکی انجام می شود.بهرامی ادامه داد:سال گذشته توانستیم برای۵۱ هزار دانشجو مجوز خروج از کشور بصورت کاملا رایگان ثبت کنیم.مسول قرارگاه نور بسیج دانشجویی اضافه کرد: امسال با رایزنی هایی که با نظام وظیفه داشتیم قرار بر این شد که دانشجویان با کدملی و کد سخا(که از دفاتر پلیس+10 اخذ می شود.) به سامانه نظام وظیفه مراجعه کنند و درخواست مجوز خروج خود را ثبت کنند در بخش وثیقه مالی دانشجویان هم می توانند بصورت نقدی مبلغ 3 میلیون تومان پرداخت کنند و هم می توانند گزینه ضمانت سازمانی(ستاد ملی اربعین دانشگاهیان) را انتخاب کنند که ضمانت سازمانی را ستاد ملی دانشگاهیان و بسیج دانشجویی به عنوان شبکه این کار در کل کشور انجام می دهند. که پس از انتخاب این گزینه سامانه نظام وظیفه گزینه کد سخا را برایشان نمایش داده که این کد(کد سخا) را با مراجعه به سامانه ستاد اربعین دانشگاهیان و ثبت اطلاعات خود و ضامنشان و تحویل مدارک به دفاتر بسیج دانشجویی سراسر کشور پس از نهایتا ۴۸ساعت پیامکی دریافت می کنند که کد اعتباری ۳ میلیون تومانی صادر شده و می توانند به سامانه(ستاد ملی اربعین دانشگاهیان) مراجعه کرده کد را بردارند و آن را در گزینه کد سخا نظام وظیفه وارد کنند و خروجشان را نهایی کنند؛ در واقع این کد اعتباری کار 3میلیون تومان وثیقه نقدی را انجام می دهد.بهرامی اظهار داشت: ماموریت دیگر این ستاد کمک به کسانی است که امکان حضور انفرادی در پیاده روی اربعین را ندارند مانند دختران دانشجو،که علاقه زیادی به حضور در پیاده روی را دارند و یا دانشجویان ورودی جدید که با روند کار آشنا نیستند لذا ما ساز و کار اعزام های کاروانی را تعبیه کردیم که این دو قشر مخاطب را پوشش دهیم و بتوانیم انها را اعزام کنیم لذا اولویت اعزام با زیارت اولی ها است و با توجه به شرایط اجتماعی عراق در اربعین با ظرفیت محدود خواهران را اعزام می کنیم اما در همه استانها اعزام داریم.وی ادامه داد:امسال ثبت نام اعزام کاروانها هم به صورت یکپارچه از طریق سامانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان انجام می شود و همه دانشجویان می توانند در این سامانه ثبتنام کنند و سامانه با توجه به دانشگاه،شهرستان و استانی که دانشجویان در اطلاعات خود آن را وارد می کنند کاروان مورد نظر را به آنها معرفی می کند که می توانند با توجه به اطلاعات نمایش داده شده کاروانها، کاروان مورد نظرشان را انتخاب کنند و ثبت نام خود را انجام دهند که برای هر دانشجوی ثبت نامی حداقل یک کاروان نمایش داده خواهد شد،اما ثبت نام در سامانه به معنی ثبت نام نهایی نیست و مرحله نهایی توسط دفاتر بسیج دانشجویی به دانشجویان زائر اطلاعرسانی خواهد شد.آغاز ثبت نام های پیاده روی اربعین دانشجویی از 10 مهرماهبهرامی نور: وی افزود:ثبت نام مجوز خروج از هفته دوم مهرماه ۸ مهرماه آغاز می شود و ثبت نام کاروانها از ۱۰ مهرماه آغاز می شود.وی گفت: در ستاد ملی اربعین دانشگاهیان آمادگی این موضوع را داریم که تمام کاروانهای دانشجویی از سامانه و همه تسهیلات ستاد در عراق استفاده کنند و بهره گیری لازم را داشته باشند بنابراین هر مسول کاروانی که نیاز دارد می تواند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کند البته این که تشخیص داده شود که فردی می تواند کاروان اعزام کند بر عهده ستادهای استانی است.بهرامی یادآور شد:این کاروانها در چارچوب قوانین و الزامات ستاد ملی اربعین دانشگاهیان و ستاد مرکزی اربعین کشور اعزام می شوند و نظارت لازم را خواهیم داشت.یک میلیون تومان حداقل هزینه اعزام به پیاده روی اربعینوی در خصوص هزینه های اعزام خاطر نشان کرد: عمدتا هزینه ویزا و نقلیه است اما هزینه اسکان رایگان است،ویزا ی عراق در حال حاضر ۴۱ دلار قیمت گذاری شده که باید زایران مابه التفاوت ریالی آن که در سامانه نیما،سامانه بانک مرکزی مشخص شده و الان ۸هزار ۵۰۰ تومان است را پرداخت کنند.و امیدواریم همین مبلغ باقی بماندکه حدودا ۳۵۰ هزار تومان است. هزینه حمل و نقل هم دو برابر شده است و شاید عدد یک میلیون تومان به طور میانگین برای کاروانها را بتوان برای پیاده روی امسال در نظر گرفت.وی افزود: سعی کردیم هزینه کاروانها را کمتر کنیم که به مسولان کاروانها اطلاع رسانی خواهد شد تا بتوانند از خدمات ستاد استفاده کنند یکی از این خدمات اسکانهای متمرکز کاروانی در نجف و کربلا می باشد که کاملا رایگان است و هزینه ای از زایر و مسول کاروان دریافت نمی شود که اسکان نجف در صحن حضرت زهرا(س) و در کربلا ۱۳۰۰ متری حرم امام حسین(ع) هستیم که در واقع این مکانها با کمک گروههای جهادی راه اندازی می شود که عموم زائران و کاروانهای دانشجویی می توانند از آنها بهره مند شوند.مسول قرارگاه نور بسیج دانشجویی اضافه کرد:در نجف و کربلا ۴ هزار نفر ظرفیت اسکان داریم که در نجف دو شب و سه روز و در کربلا سه شب و چهار روز از ۲۸ مهرماه تا ۹ آبان در خدمت زائران اباعبدالله خواهیم بود.بهرامی افزود: به دلیل شلوغی زیاد در کربلا و کاهش سطح کیفی خدمات رفاهی به خواهران در روزهای منتهی به اربعین حسینی، برای اسکان خواهران تا 5 آبان امکان اسکان داریم به همین دلیل سه روز قبل از اربعین کاروا ...

ادامه مطلب  

عده ای با ناامیدی از کاخ سفید به کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اند/ دانشگاه ها برای رژیم سکولار دانشجو تربیت می کنند/ نتیجه برجام باید در مد?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان 1439، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی، در حسینیه امام خمینی (رحمه الله) با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.بنابراین گزارش در این دیدار وزرای علوم و بهداشت، معاون علمی رئیس جمهور، رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هم حضور داشتند.همچنین نمایندگان تشکل های دانشجویی در این دیدار به بیان دیدگاه های خود پرداختند و در لابلای سخنان خود از عملکرد دولت، مسئولان آموزش عالی، وزیر مسکن، رسانه ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم انتقاد کردند.که در ادامه مشروح سخنان دانشجویان در محضر رهبر انقلاب آمده است.اخگرپور: دانشگاه ها برای رژیم سکولار دانشجو تربیت می کنند/باید روح جدیدی در کالبد شورای انقلاب فرهنگی دمیده شودحسین اخگرپور دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی سخنانی در محضر رهبر معظم انقلاب گفت: بنده امروز به عنوان نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، بزرگترین اتحادیه دانشجویی ایران در محضر شما حاضر شده و حامل سلام گرم اعضای این اتحادیه خدمت شما هستم. سلامی به مظلومیت تمامی دانشجویان و جوانان بی نام و نشان سرزمینم که با تمامی بی مهری ها و فشارها و سختی هایی که در راه تحقق آرمان ها از جانب دشمنان خارجی و منافقان داخلی متحمل می شوند دست از ارزش ها نکشیده و تا جان در تن و خون در رگ دارند، امام زمان، شما و ملت عزیزمان را تنها نمی گذارند.وی ادامه داد: وضعیت امروز کشور در حالت عجیبی قرار گرفته و دولتی که خود مسئول اجرایی کشور است به مروج تئوری های غربی بدل گشته و با فراموش کردن عموم مردم، موجب نارضایتی اجتماعی و اعتراض مردم به عدم رسیدگی به وضع معیشتی شان است مگر ملت رقم زننده 22 بهمن های تماشایی چه گناهی مرتکب شده اند که این سزایشان است؟* نگاه مسئولان به وزارتین بهداشت و علوم سیاست زده استاخگرپور تاکید کرد: ای پدر مهربان! دانشگاه دیگر مبدا تحولات نیست چرا که وقتی نگاه مسئولین به وزارت بهداشت و علوم سیاست زده است نباید بیش از این هم انتظار داشت، وقتی علم را فدای انتصابات سیاسی می کنند، وقتی در برخی از دانشگاه ها اساتید و مسئولانی جذب شده اند که عملا کارشان پمپاژ ناامیدی نسبت به آینده نظام است.وی تاکید کرد: وقتی دانشجو را با چوب سیاسی کاری می رانند، وقتی معاونت فرهنگی دانشگاه تبدیل به معاونت سیاسی شده است، آیا می توان دانشگاه را مبدا تحول نامید؟!* دانشگاه ها برای رژیم سکولار دانشجو تربیت می کننداین فعال دانشجویی یادآور شد: مسئولین امر هیچ استراتژی و برنامه ای برای فضای فرهنگی دانشگاه ها ندارند، امروز فضای عمومی دانشگاه ها بی صاحب مانده و دانشگاه های ایران عملا دانشجویانی تربیت می کنند برای یک رژیم سکولار نه یک نظام اسلامی، ولنگاری فرهنگی در دانشگاه ها موج می زند و روز به روز شاهد گسترش فساد اخلاقی و اعتیاد در دانشگاه ها هستیم.* باید روح جدیدی در کالبد شورای عالی انقلاب فرهنگی دمیده شوداخگرپور تصریح کرد: لازم است از شورای عالی انقلاب فرهنگی بگویم که فقط اسمش هست و هیچ خبری از رسمش نیست.وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز تبدیل به یک دستگاه سند ساز شده، اسنادی که هیچ ضمانت اجرائی ندارند و نظارتی هم بر اجرا یا عدم اجرای آنها نمی شود.دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: به نظر می رسد که بایستی روح جدیدی در کالبد شورای عالی انقلاب فرهنگی دمیده شده و ان شاءالله شاهد جوانگرایی و حضور چهره های جدید در ترکیب این شورا و حتی انتصاب عضوی دانشجویی در آن باشیم.اخگرپور تصریح کرد: آقاجان! اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در سال گذشته به این نتیجه رسیده است که با رفع و حل این مسئله بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد، آرمان رفع محرومیت به عنوان یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و از تاکیدات اصلی بنیان گذار کبیر انقلاب و شما می باشد که با گذشت 4 دهه از عمر پر برکت این نظام ، هنوز با شرایط ایده آل فاصله ها دارد.وی ادامه داد: می بایست منابع ملی بر اساس عقلانیت، استحقاق و استعداد مناطق تخصیص یابد تا از رانت خواری، چانه زنی و عدم شفافیت تخصیص بودجه ها که باعث بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی می گردد جلوگیری به عمل آید.اخگرپور اضافه کرد: بر این اساس در زمینه برنامه ریزی فضای سرزمینی، وجود مرکز سیاست گذاری و تصمیم ساز در مورد آمایش سرزمینی که فراتر از جریانات و زد و بندهای سیاسی دولت و مجلس باشد لازم به نظر می رسد.دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ادامه داد: آقا جان! دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نام داشت روبه پایان است و نسل سوم و چهارم انقلاب در دهه بعد پیش قراولان تحقق آرمان های انقلاب خواهند بود لذا از حضرتعالی استدعا داریم که فتح بابی به دهه پنجم داشته باشید تا نسل جدید انقلاب اسلامی خود را آماده این مساله نموده و جوانب تحقق آن را با تمام قوا پیش ببرند.* رسانه ملی به تریبون افراد، هنرمندان و تهیه کنندگان ثابتی بدل شده استوی گفت: حضرت آقا! صدا و سیما به جای اینکه ملی رفتار کرده و از ظرفیت تمام استانها بهره گیرد به صورت فاحش به تریبون افراد و هنرمندان و تهیه کنندگان ثابتی بدل شده است به گونه ای که در شبکه های جدید این مساله به وضوح دیده می شود.اخگرپور یادآور شد: بارها و بارها ثابت شده است که اگر تلویزیون برنامه هایی بسازد که نیازهای مردم را بازگو کند، مخاطب خواهد داشت. چه بسا که برنامه های پرمخاطب مثل خندوانه و دورهمی از این قبیل بوده است.این فعال دانشجویی تصریح کرد: آقاجان هنر در جامعه کنونی ما شکلی نخبه زده به خود گرفته است و به جای اینکه از هنرمندان واقعی این سرزمین هم چون شعرا، نویسندگان، سازندگان هنرهای تجسمی و صنایع دستی چهره سازی شود از عده ای صورت سازی یا سلبریتی سازی می گردد که نه هنر را می شناسند و نه ابزار آن را. دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اظهار داشت: آقاجان شاید این مطلب که امروز می خواهم بر زبان جاری کنم سخت ترین جملاتی باشد که باید تصمیم می گرفتم در دیدار امروز بگویم یا نه.وی افزود: ما فرزندان شما ولایت مطلقه فقیه را به عنوان نیابتی عام از جانب حضرت حجت تلقی می نماییم و از خداوند متعال آرزومندیم که در زیر لوای رهبری شما علم انقلاب را به ید نورانی حضرتش برسانیم و هیچ مسیر دیگری را جز مشیت اللهی بر ذهنمان نمی پرورانیم.* عده ای در پنهان و عیان بی شرفانه فردای بعد از رهبری را برنامه ریزی می کننداخگرپور ادامه داد: اما آقاجان عده ای در این کشور در پنهان و عیان، بی شرفانه فردای بعد از شما را برنامه ریزی می کنند و یاللعجب از شیطان و دسیسه هایش. اینان در اتاق های فکر خود با نقشه های دنیوی سعی بر تغییر ماهیت انقلاب بعد از شما را دارند چون می دانند تا شما هستید علم انقلاب نمی افتد، تا شما هستید کوتاه نمی آیید، تا شما هستید نمی گذارید انقلاب خمینی کبیر با تمام فراز و فرودها به خاطر خون های به خاک ریخته شهدا و ایثاری که ملت انجام داده است به موزه تاریخ بپیوندد.* نمی گذاریم انقلاب دست نااهلان بیافتد دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: آقا جان، اگر می بینید عده ای به شما نامه بدون سلام و والسلام می نویسند، یا عده ای دیگر نامه سرگشاده خطاب به جنابعالی می نگارند، اگر می بینید عده ای فتنه و اردو کشی خیابانی را ساماندهی می کنند و عده ای دیگر فساد چند میلیاردی را انجام می دهند، اگر می بینید عده ای سمپادهای دانشجویی شان را ترغیب به نامه نگاری به جنابعالی می کنند و عده ای دیگر پیاده نظام یکبار مصرفشان را متحد کرده و اتحادیه سازی می کنند؛ اگر می بینید عده ای از درون حصر سعی بر انشقاق بین حوزه و خبرگان دارند و عده ای در جامعه با مواضعشان سعی بر تفرقه و آشوب در کشور می کنند؛ تحلیل ما این است که این مسایل ربطی به امروز ندارد و فردا را نشانه گرفته اند.وی گفت: انگار احمق ها یادشان رفته سرنوشت مهدی هاشمی را، احمق ها یادشان رفته تاریخ دهه 60 و قائم مقام معذول را. دل ما از دست این دنیا طلبان خون است و بدانند تا خون در رگ های ما باشد و از سرهای ما کوه بسازند نمی گذاریم انقلاب دست نااهلان بیافتد پس بچرخند تا بچرخیم.به گزارش فارس، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که ابتدای سخنان خود را با این جمله شهید بهشتی که « من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم» آغاز کرده بود، با قرائت شعر زیر به سخنانش پایان داد.« جاده و اسب مهیا است بیا تا برویمکربلا منتظر ماست بیا تا برویمهر چه خواندند ز تحریم بدان بی اثر استشور و امید چو با ما است بیا تا برویمکس ندیدست ز دشمن اثر خیر و امیددل ما مخزن دریاست بیا تا برویمهست چهل سالگی رویش این نهضت خونرهبر عشق چو اینجاست بیا تا برویمملتفت باش که بدعهدی شیطان بزرگزاده ی شر اروپا است بیا تا برویممطلب موشک و تعطیلی آن هیهات استاسلحه غیرت دریاست بیا تا برویمبا ظهور گل نرگس که رسد از مکهمنتقم منتظر ماست بیا تا برویم»واردی: عده ای با ناامیدی از کاخ سفید به کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اندسیدمحمدعلی واردی نماینده بسیج دانشجویی هم طی سخنانی در این مراسم گفت: اکنون که در ماه های پایانی چهارمین دهه انقلاب اسلامی به سر می بریم، به عنوان سومین نسل، به دستاوردهای انقلابمان مفتخریم. افتخاری که نه به معنای چشم پوشی از کاستی ها است و نه مانع جدی ترین نقدها؛ بلکه ناشی از سنجشگری در «دستگاه محاسبه ای» پویا و مؤمنانه است.وی ادامه داد: دستگاه محاسباتی ای که اولا پویاست؛ چرا که به انقلاب اسلامی در تمامی شاخصه ها، به عنوان یک حرکت فرآیندی می نگرد و نه مقطعی؛ و سختی های این مسیر رو به رشد را جزیی از این حرکت میداند. و این داستان انقلاب ماست، که میان ما و قلیلی از هم رزمان دیروزمان به واسطه همان تحلیل ساده انگارانه، فاصله انداخته است. * عده ای پس از حاجت نگرفتن از کاخ سفید به پنجره های کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اند واردی افزود: ثانیا دستگاه محاسباتی مؤمنانه است؛ زیرا علاوه بر محاسبات دقیق مادی، مؤمن به سنت الهی است و می داند که در صورت همراهی امام و امت و عدم اتکا به طاغوت، پیروزی اش قطعی است. اشکال دستگاه محاسباتی جریان غرب گرا؛ عدم درک همین مسئله است. وجه تمایز میان امامی که معتقد بود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند با آنانی که پس از حاجت نگرفتن از آستان کاخ سفید، حال به پنجره های کاخ الیزه و باکینگهام دخیل بسته اند و توسل به «اروپای آزمون پس داده» را تجویز می کنند، دقیقاً همین تفاوت در دستگاه محاسباتی است.* روی کارآمدن مجلسی که بیشتر شبیه باشگاه احزاب است تا خانه ملتمسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف تاکید کرد: بر همین اساس، معتقدیم آنچه کشور را در برابر بسیاری از فشارها مقاوم ساخته، جایگاه ویژه ای است که برای نقش مردم قائل شده است. جایگاهی که گاهی به واسطه عملکرد برخی کارگزاران با چالش های مهمی روبه رو است و به همین واسطه است که امروز شاهد عدم بسط مفهوم مردمسالاری در حوزه های فرهنگی، رسانه ای و اقتصادی هستیم که عاملی اثرگذار در تحقق ناقص مردمسالاری سیاسی نیز هست.وی ادامه داد: از مصادیق آن ، روی کار آمدن مجلسی است که بیشتر شبیه باشگاه احزاب است تا خانه ملت و شاید بیراه نباشد اگر بی اهمیتی مسئولین دو قوه دیگر به امر مهم پاسخگویی و اقناع مردم را نتیجه چنینن عملکردهایی در نماد مردمسالاری کشور بدانیم. واردی یادآور شد: حال در آستانه ورود به پنجمین دهه انقلاب اسلامی، معتقدیم مردمسالاری نظام باید در قالب تحول در الگوهای تصمیم سازی و تصمیم گیری آن تحقق پیدا کند و این تغییر می بایست از طریق تغییر نسل صورت پذیرد؛ تحولی که اگر تا دیروز یک انتخاب ، پیش رو مدیران ارشد نظام بود، امروز یک واقعیت گریزناپذیر است که لاجرم اتفاق خواهد افتاد.نماینده بسیج دانشجویی گفت: حضرت آقا! سال گذشته در ترسیم موانع پیش روی انقلاب، به برخی اختلالات و ایرادات ساختاری در دستگاه های مرکزی کشور اشاره کردیم که فرمان «آتش به اختیار» حضرتعالی را به دنبال داشت، اما، به نظر می رسد که باید نیم نگاهی هم به رفع اختلال از دستگاه مرکزی و فرماندهی داشته باشیم. از این روی، معتقدیم تغییر معماری موجود و رعایت قواعد صحیحِ تغییر نسل، یگانه راه شکل گیری پیوستار منسجم فرماندهی است. * نسخه هایهای پوسیده ژنرالهای خسته جنگ کلاسیک، پیامدی جز عقب نشینی نداردوی افزود: معتقدیم امروز همانند تجربه دفاع مقدس، نسخه های پوسیده "ژنرالهای" خسته جنگ کلاسیک، پیامدی جز عقب نشینی ندارد و "حسن باقری ها" می خواهیم تا با تغییر در استراتژی جنگ اقتصادی و فرهنگی "بن بست شکنی" کنند و این تنها با ورود جوانانی با «تفکر انقلابی» و «روحیه جهادی» ممکن خواهد بود .این فعال دانشجویی اضافه کرد: تحقق صحیح چنین تغییر گسترده ای ، مستلزم فراهم شدن شرایطی است که در ادامه به آن ها اشاره خواهم کرد.اصلی ترین معضل پیش رو آن است که به نظر می رسد مجموعه نهادهای نظام حتی مجموعه های انتصابی و انقلابی ، برنامه درستی برای «تربیت» و «به کارگیری» جوانان مومن انقلابی در عرصه های «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری» ندارند.وی با اشاره به عرصه تربیت تاکید کرد: در فرآیندهای رسمی تربیت، دانشگاه هایمان نه تنها به صورت برنامه ریزی شده به تربیت نیروی جوان توانمند و دغدغه مند برای حل مسائل کشور نمی پردازند بلکه در خوشبینانه ترین حالت، آموزشگاه های خوبی هستند که به واسطه ماشین های ترجمه، دانشی بی ارتباط با نیازهای واقعی کشور را ، به جوانان مملکت می خورانند. به راستی در مدل و محتوای آموزشی چه تفاوتی میان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی آریامهر وجود دارد؟! هرچند ما مدعی هستیم در این حوزه حرف و مدل داریم ولی گوش شنوایی برای آن نمی یابیم.واردی ادامه داد: در عرصه فعالیت های تشکلی نیز، تلاشی نامبارک برای نابودسازی و یا کنترل جریان مستقل دانشجویی در جریان است؛ آقایان، ؛ اگر دستشان برسد، ریشه سیاست ورزی را در دانشگاه می خشکانند و اگر نتوانند، جریان دانشجویی را به پادویی جناح های سیاسی و خائن نسبت به مردم، نظام و رهبری سوق می دهند. اطلاق دسته بندی جعلی اصولگرا اصلاحطلب به تشکلهای دانشجویی، یک نمونه از این تلاش نامبارک است؛ پروژه ای که در وزارت علوم دولت یازدهم شروع شد و هنوز هم دنبال میشود. بعنوان نماینده بسیج دانشجویی اعلام میکنم که این عناوین جعلی مناسب سیاست بازی آقایان است، و دامان جنبش اصیل دانشجویی به این عناوین فرقه ای و ضدمردمی آلوده نخواهد شد.* فشارهای مکرر دولتی و غیردولتی برای حذف سخنرانی دانشجویان در نمازجمعهوی در عرصه تصمیم سازی هم گفت: بسیج دانشجویی، دوشادوش سایر تشکل های انقلابی همواره سعی نموده است در خط مقدم مطالبه گری از مسئولین باشد، اما در این راه با چالش ها و مانع تراشی هایی روبرو شده است. واردی در تکمیل سخنانش افزود: برای مثال دانشجویی که گفته می شود موذن جامعه است چه ماذنه هایی دارد تا در لایه تصمیم سازی ورود کند؟! چرا مسئولین سعی در تولید نسلی «گوش به فرمان» و «محافظه کار» دارند؟! از تجمعات دانشجویی و برنامه های علمی زیرسقفی بگذریم؛ حتی همین نمازجمعه ای که چندسال گذشته خود حضرتعالی دستور حضور دانشجویان برای روشنگری را داده اید با فشارهای مکرر دولتی و غیردولتی در معرض خطر و حذف قرار دارد.وی گفت: چرا صدا و سیما جایی را ندارد تا دانشجویان به دور از هیاهوی جناح بازی ها در میان مردم روشنگری کنند؟! در بسیاری از مواقع با استفاده از کلیدواژه " تصمیم نظام" به دنبال ساکت کردن موجی از انتقادات مردمی و دانشجویی هستند.نماینده بسیج دانشجویی اظهار داشت: آقاجان برایمان سوال است که این نظام دقیقا شامل چه کسانی می شود که تصمیمات آن هم مخالف صریح بیانات حضرتعالی ست و هم مخالف نظر آحاد مردم بخصوص قشر انقلابی جامعه است!؟ حتی در مورد لوایح چهارگانه مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همانند تصویب اصل برجام ، برخی نمایندگان مجلس در پاسخ به انتقادات دلسوزان، مسئله را به شما یا دفتر شما منسوب کرده اند و گفته اند تصمیم نظام است. البته آقایان به اصطلاح تصمیم گیر نظام بدانند، ما همچنان منتظر عذرخواهی آنان به خاطر تحمیل برجام به ملت ایران هستیم .واردی در ادامه با تاکید بر لزوم ورود جوانان به عرصه تصمیم گیری، گفت: در بحث ورود جوانان به عرصه تصمیم گیری، با وجود تاکیدات مکرر حضرتعالی مبنی بر جوانگرایی ، متاسفانه هنوز سازوکاری فراگیر و نظام مند برای جایگزینی ماموریت ها تعیین نشده و نسل قبلی کارگزاران، اهتمامی بر این امر ندارد. اکنون اینگونه به نظر می رسد که جوانان برای به عهده گرفتن مأموریت ها به وسط مهلکه ها پرتاب می شوند، یا با موفقیتی مهم همراه خواهند بود و یا به دلیل درگیری شدید آنان با سازوکارهای فعلی ، از صحنه حذف می شوند.* اگر در عرصه جنگ نرم کوتاهی کنیم در حق مادران، همسران و فرزندان شهدای مدافع حرم خیانت کرده ایماین فعال دانشجویی افزود: با توضیحات گفته شده به نظر می رسد تغییر نسل برنامه ریزی شده و حل چالش های آن تنها راه پیشرفت انقلاب است چرا که بیم آن داریم معماری گذشته و حامیان آن بخواهند از طریق شکل دادن معارضینی جوان، جوانان انقلابی تحول خواه را کنار بزنند. آقازاده ها و بعضاً حزب اللابی هایی که اگرچه جوان هستند اما در عمل مدافع الگوهای موجود و مخالف وقوع تحولات اساسی اند.وی ادامه داد: رهنمود حضرتعالی به عنوان منادی اصلی جوانگرایی در کشور برای مواجه شدن این نسل «دلسوز» و «کاردان» با چالش های مذکور چیست؟ آقاجان ! به ما می گویند همسنگران مصطفای شهید! ما امیدوارانه به آینده انقلاب می نگریم و معتقدیم تا جوانه زدن و ظهور راهی نمانده است اگر لایق باشیم خود را همرزم مدافعان حرم می دانیم و به این ایمان داریم و معتقدیم که اگر امروز ما در ایران در قلب تهران در کف دانشگاه های خودمان در عرصه جنگ نرم کوتاهی کنیم در حق خون دل مادران و همسران و فرزندان شهدای مدافع حرم خیانت کرده ایم، حاشا و کلا که در تاریخ بنویسند سربازان امام خامنه ای خیانت کرده اند.* کوهی مقدم: پاسخگویی به مردم در میان مسئولان کم رنگ است/ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به انقلاب در درون خود دارداسماعیل کوهی مقدم دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ( دفتر تحکیم وحدت) هم طی سخنانی در محضر رهبر معظم انقلاب گفت: حرف نوی انقلاب اسلامی در بسیاری از مسائل کرامت انسانی و تجلی آن در مسائل سیاسی چیزی نیست جز مردم سالاری دینی، چرا که رای مردم بر اساس کرامت انسان در پیشگاه خدای متعال معتبر است.وی افزود: مردم سالاری دینی دارای دو مرحله است، نخست آنکه تشکل نظام به وسیله اراده و رای مردم اتفاق بیافتد دوم مسئولان نظام نسبت به مردم وظایف خود را انجام دهند.کوهی مقدم ادامه داد: اما این وظائف اول، دخیل کردن نظرات و مطالبات مردم در امور (در یک کلام مشارکت دادن آنها) و دوم، اقناع مردم و تبیین مسائل. نظام اسلامی در مرحله اول مردم سالاری دینی یکی از بی سابقه ترین عملکردها را به نمایش گذاشته است، یعنی مشارکت پر شور در انتخابات.* سطح ارتباط مسئولین با نخبگان علمی و تشکل های مرتبط مطلوب نیستدبیر دفتر تحکیم وحدت افزود: اما همه مسئولین باید بدانند! برای نظامی که سرمایه اجتماعی را یکی از مولفه های قدرت می داند حفظ این سرمایه عظیم و قدردانی از این مشارکت مردم تنها در گرو عملی شدن مرحله دوم یعنی انجام وظائف مسئولین نسبت به مردم است. که در قالب شعار مسئول مردمی، نظارت همگانی به بررسی آن می پردازیم.وی گفت: در خصوص بعد مشارکتِ نظرات و مطالبات مردم، باید از ظرفیت های نظارتی مردم استفاده شود. به نظر می رسد سطح ارتباط مسئولین با نخبگان علمی و تشکل های مرتبط مطلوب نیست.دبیر دفتر تحکیم وحدت یادآور شد: شما تاکید فراوانی به حفظ امید در جامعه دارید، اما این امیدواری الزاماتی دارد و یکی از این الزامات جوان گرایی و شنیدن نظرات آنها است. به عنوان یک پیشنهاد، در سال حمایت از کالای ایرانی، یکی از دیدارهای خودتان را به کارآفرینان جوان اختصاص دهید.وی ادامه داد: اما در سطح مطالبات عموم مردم! اخیرا اجتماعاتی توسط اقشار مستضعف و مظلوم جامعه، عموما با مطالبات اقتصادی شکل گرفت. این تجمعات یا مورد بی توجهی مسئولین قرار گرفت و یا با بی تدبیری کامل با برچسب "امنیت" به شکل بدی با آن مقابله شد. * اگر صدا و سیما به فهم درستی از روش های تبلیغاتی و رسانه ای برسد گام بزرگی پیش رفته ایمکوهی مقدم تصریح کرد: مثل تجمعات کارگران و برخی مالباختگان. اگر این تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز و کوچک، توجه و پیگیری یک نماینده مجلس یا حتی امام جمعه شهر را در پی داشته باشد، فضا برای میدان داری دشمنان ملت فراهم نمی شود تا اتفاقاتی مثل دی ماه سال گذشته را رقم زنند. بعد از 4 دهه حیات انقلاب اسلامی هنوز نتوانستیم یک ساز و کار برای طرح اعتراضات مردمی به وجود بیاوریم.وی یادآور شد: اما در باب اقناع و تبیین، اگر نظام اسلامی در پی کسب اعتماد مردم است باید قدرت تبیین مسائل را در خود ایجاد کند. ما معتقدیم این ضعف در تبلیغات، بخشی از ضعف در حوزه عدالت را موجب شده است. چرا که بدون ابزار رسانه، تبیین عدالت و تبدیل آن به گفتمان غالب در جامعه امکان پذیر نیست.وی ادامه داد: در میان انبوهی ا ...

ادامه مطلب  

ایران ویج » اولویت امروز ما جهاد فرهنگی با تحجر گرایی است  

درخواست حذف این مطلب
اولویت امروز ما جهاد فرهنگی با تحجر گرایی استreviewed by on dec 11rating: به گزارش ایران ویج به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ابصارخبر، عصر امروز نشست بصیرت افزایی با موضوع اسلام شناسی با سخنرانی حجت الاسلام عزیز عابدی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج دانشجویی استان در آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد. حجت الاسلام عابدی در این نشست به بررسی تفاوت دیدگاه های اسلامی با دیدگاه های لیبرال و تحجر پرداخت و گفت: اسلام لیبرالی خطرناک تر از اسلام تحجر است. وی در ادامه سخنان خود به تبیین معنی و مفهوم علامت های موجود در پرچم کشورهای اسلامی بخصوص مالزی و ترکیه پرداخت و گفت: علامت هایی چون ماه و ستاره داخل هم نشانگر لیبرالی بودن این کشورهای اسلامی است. مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج دانشجویی استان از ترکیه به عنوان رهبر کشورهای لیبرالیم اسلامی نام برد و گفت: روشنفکران این کشور می کوشند تا بین اسلامی حقیقی با لیبرال که نگاه غربی به اسلام صلح و آشتی برقرار کنند. وی در ادامه سخنان خود به تبیین نگاه اسلام به انسان و حقوق او و جهان هستی پرداخت و گفت: این نگرش در واقع نگاهی متفاوت با نگاه غرب است و این ناشی از تفاوت در معرفت شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی اسلام و غرب است. غرب بر اساس مبانی اومانیسم و لیبرالیسم و سکولاریزم نگاهی مادی به انسان داشته و ابعاد روحی او را نادیده گرفته است، هر چند شعار اومانیسم و انسان مداری را سر داده است اما به دلیل نگاه ناقص به انسان و نیازهای او، انسان را به حیوان تنزل داده است. عابدی با بیان اینکه اسلام حقیقی نیز قائل به آزادی است،گفت: لیبرال به دنبال آزادی بی قید و شرط است و این با ارزش های انسانی در منافات است بطوریکه غرب خود نیز برای مردمانش در بحث آزادی محدودیت هایی قائل شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به به بحث تکوین و تشریع پرداخت و گفت: از نگاه تکوینی برای انسان هیچ اجباری در پذیرفتن دین نیست ولی وقتی فرد دین را پذیرفت بر اساس احکام تشریعی باید به تمام قواعد، احکام و قوانین آن نیز احترام بگذارد و به آنها عمل کند، چونکه هیچ عذری از فرد دین دار پذیرفته نیست. مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج دانشجویی تصریح کرد: در تشریع، جزء به جزء دین باید رعایت شود. وی با بیان اینکه اتاق فکر استکبار مدام در حال برنامه ریزی برای مقابله با اسلام حقیقی است،گفت: اسلام حقیقی تنها رویکردی از اسلام است که مبتنی بر دیدگاه های قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) است. عابدی به دلایل ترس غرب از گسترس اسلام حقیقی در جهان پرداخت و گفت: آمریکا و غرب به خاطر این از انقلاب اسلامی ایران می ترسند که این انقلاب در صدد گسترش اسلام حقیقی در جهان است و این با منافع آنها در تضاد است. وی طاغوت ستیزی، رهایی از ظلمت، رسیدگی به محرومین و دستگیری از مستمندان در کنار ترویج عدالت را از ویژگی های آرمانی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: اگر اسلام حقیقی در جهان مستقر شود جائی برای مستکبران و مستبددان عالم وجود نخواهد داشت. این م ...

ادامه مطلب  

اطلاعات موبایل جدید سونی فاش شد اکسپریا xz premium با نمایشگر 4k به بازار می آید  

درخواست حذف این مطلب
تمامی شک و تردیدهایتان در مورد سونی را کنار بگذارید. تصویری که ساعاتی پیش در رسانه ها فاش شده نمایانگر آن است که سونی امسال با دست پر به mwc آمده و قصد دارد که از یک گجت پرچمدار جدید رونمایی کند.شایعات حاکی از آنند که نام این گجت اکسپریا xz premium خواهد بود. با توجه به ویژگی های پرچمدار قدیمی تر سونی یعنی z5 premium از نام گجت جدید می توان حدس زد که احتمالا با نمایشگر 4k وارد بازار می شود تا بهترین اسمارت فون ممکن برای تجربه واقعیت مجازی باشد.مطابق تصویر فاش شده به نظر می رسد که طراحی این موبایل جدید تفاوت چندانی با اکسپریا xz نداشته باشد که البته مسئله چندان عجیب ...

ادامه مطلب