اس ام اس تبریک تولد عزیزان و خوبان متن و پیام تبریک خاص  

درخواست حذف این مطلب
جدیدترین اس ام اس تبریک تولد پدر, تبریک خواهر, اس ام اس تبریک به دوست, اس ام اس تبریک به دختر, اس ام اس تبریک تولد به برادر, تبریک تولد به مادرالفبا برای سخن گفتن نیست / برای نوشتن نام توست اعدادپیش از تولد تو به صف ایستاده اند تا راز زاد روز تو را بدانند.تولدت مبارک—–زبان ما قاصر است از شکر نعمت تولد و حس بودن شمادر روز تولدت سر بر زمین سائیده و از درگاه حضرت حق نهایت سپاس خود را بجا آوردهو برایت سالهای سال عمر با عزت و برکت خواستاریم.باشد که بقاء عمرت با عزت و سربلندی و توام با خدمت باشد …—–امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاست / احسنت، به این جشن دل انگیز که برپاستگویا که گلی پای نهاده ست به گیتی / کز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاست …تولدت مبارک—–بیشتر : اس ام اس تبریک تولد به خواهر عزیزتو یک تولدی شدی به قلب زخمی ام ببین / که با تو من ظهور شدم احیا شدم مثل نگینعزیز مبارکت باشه امروز روز تولدت / این قلب خسته منه بردار برو ما خودت …—–جشن میلادت را به پرواز می رومدراین خانگی ترین آسمانِ بی انتهاآسمانی که نه برای مننه برای توکه تنها برای “ما” آبیست …همچنین : اس ام اس تبریک تولد به عزیزان—–امروز روز توست و من تمام دلتنگیهایم را به جای تو در آغوش می کشم. چقدر جایت میان بازوانم خالیست. تولدت مبارک—–صدای یک پروازفرود یک فرشتهآغاز یک معراجو شروع یک زندگیتولدت مبارک—–این هدیه ی آسمانی چشمانت / دلبسته به شمعدانی چشمانتای عشق تولدت مبارک، قلبم / تقدیم به مهربانی چشمانت …—–وجود زیبایت وارد به دنیا میشود / هدیه سالروزش این آوا میشودعاشقی چون من بی پروا میشود / در شعر تولد غرق رویا میشوداینگونه سالی دگر ازعمر تو آغاز میشودتولدت مبارک—–سالروز زمینی شدنت مبارک …راستی از ونوس و مریخ چه خبر !؟—–روزی که به دنیا آمدی هرگز نمیدانستی زمانی خواهد رسیدکه آرامش بخش روح و روان کسی هستی که با بودن تو دنیا برایش زیباتر استبهانه ی زندگیم تولدت مبارکهمچنین : اس ام اس عاشقانه تبریک تولد—–تو هیچی کم نداریبرای همه چیز من بودنتولدت مبارک—–زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد.قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم …—–زمین در انتظار تولد یک برگ، من در حال شمارش معکوسصفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز استتولدت مبارک—–از یک نگاه تو رنگم پریده است، قربان آن شوم که تو را آفریده استعزیزم تولدت مبارک—–تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند او نیستجشن میلادت بهترین بهانه برای فکر کردن به تو و به یاد آوردن خوبی هایت استسالروز تولدت مبارک—–همچنین : عکس تبریک روز تولد و پیامک های روز تولدامشب که شب تولدته بهترین ها رو آرزو کنمن هم از خدا همون بهترین ها رو برات آرزو مندمتبریک دست خالی مرا باسخاوت بی حدت بپذیر(تولدت مبارک)—–هدیه ای از آسمان برای؛روز تولدت رسید.و دیدم هیچ چیزگلم راجز عشقلایق نیست.تولدت مبارک—–تولدت مبارکای گل گلدون منهزار سال زنده باشیبسته به تو جون مناین هدیه تولدپیشکش چشمای تونازگل زیبای منچشام زیر پای تو—–سالروز تولد قشنگت را با رقص سفید برف ها همچون سفیدی دلتبر اسمان قلبمان جشن می گیریم و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییم—–آرزو می کردم که درجشن میلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشمتا در آغوشت طولانی ترین شبم را تقدیمت کنمو درکلبه انتظارت بوسه هایم را میهمانت !تولدت مبارک—–گل من تولد تو تولد من است، من تمام طول سال بیدار مانده امکه مبادا روز تولد تو تمام شود، و من در خواب بمانم و نتوانم به تو بگویمتولدمان مبارک!—–امروز تولد توست و بهترین زمانی که خدا میخواست مرا با هدیه ای شاد کند.آری درست است این هدیه قبل قبل از وجود خودم از آسمان آمده ولی مهماین است که از آن دل من بوده …تولدت مبارک—–از همان روزی که پای تو به این دنیا رسیدغصه هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشیدروز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بوداسمان در مقدمت باران گل باریده بودتولدت مبارک—–میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آنبه رنجهای زندگی هم دل بستو در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست.میلادتو معراج دستهای من استوقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم—–میلادت ای عزیز تر از جـان خجسته باددر مقـدمت غــزل به ترنم، نشسته بادتولد تو مــــبارک! بروی تودروازه های غم به چنین روز بسته باد!—–امروز روز توست … روز میلادتدنیا تبسم کرده است امروز با یادتامروز بی شک اسمان ابی ترین ابیستچرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیستتولدت مبارک—–عزیز دلم تولدت را تبریک می گویم و دعاگویم مزرعه ی زندگی اتهمواره پر از محصول موفقیت و بردباری باشد …—–برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی، باشکوهترین پدیده هستی استاین باشکوه ترین، بر شما مبارک باد …—–زندگیت را با لبخند هایت نگاه کن نه با اشکهایتسالهای عمرت با با دوستانت بشمار نه با تعداد شمع های روی کیک تولدت …—–امشب چه ناز دانه گلی در چمن رسیدگویی بساط عیش مداوم به من رسیدنور ستاره ای در شب تولدتانگار که فرشته ای از ازل رسیدفرشته ی من تولدت مبارک—–تولد تکرار امیدواری خداوندی است، یاداوری این تکرار بر شما گرامی باد—–یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشنیکی به نیت تو یکی از طرف منالهی که هزارسال همین جشنو بگیریمبه خاطر و جودت به افتخار بودن—–مبارک بادت این روز جهانیکه نوشیدی شراب زندگانیبدنیا آمدی لپّت تپل بودولیکن معده ات همواره شل بود ! تولدت مبارک—–امروز سالروز گزینش زمین اختیار و انتخاب و نفی بهشت بی دردی از جانب شماست.این انتخاب بر شما فرخنده باد …—–تو این روز پر از عشق تو با خنده شکفتیبا یه گریه ی ساده به دنیا بله گفتیببین تو اسمونا پر از نور و پرندستو قلبا پر عشقه، رو لبا پر خندستولد مبارک—–کدامین هدیه را به قلب مهربانت تقدیم کنیم که خود گنجینه ی زیبایی های عالمی؟ای شیرینی لطیف ترین سرود طبیعت، چگونه خدا را برای چنین بخشش رنگینی شکر گوییم؟تولدت مبارک—–تولدت عزیزم پراز ستاره بارونپر از باد کنک و شوق، پر از اینه و شمعدونالهی که همیشه واسه تبریک امروزبیان یه عالم عاشق، بیاد هزار تا مهمون—–تو این روز طلایی تو اومدی به دنیاوجود پاکت اومد تو جمع خلوت ماتو تقویما نوشتیم تو این ماه و تو این روزاز آسمون فرستاد خدا یه ماه زیبا—–بازم شادی و بوسه، گلای سرخ و میخکمیگن کهنه نمی شه تولدت مبارکتو این روز طلایی تو اومدی به دنیاو جود پاکت اومد تو جمع خلوت ما—–ای تنها دلیل رد کردن هر دلیل و ای تنها بهانه ی آوردن هر بهانهعاشق مهربانی تؤام…. برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنیتولدت مبارک—–آسمان با وسعتش تقدیم تورقص ماهی های دریا مال توهرچه دارم از تو دارم مهربانزندگیم امروز و فردا مال توتولدت مبارک—–روز میلاد تو، روزصدور شناسنامه عشق است! عشق من تولدت مبارک—–باشی نباشی پیشه من تو بهترین همنفسـیهرجای دنیـا که میــــری به ارزوهـــات بـرسیروزه تـــولـــده توئه میـــــلاده هرچی خاطــــرهروزی که غیـره ممکنه هیچ جـــوری از یادم بره—–مبارک بادت این روز جهانیکه نوشیدی شراب زندگانیبدنیا آمدی لپّت تپل بودولیکن معده ات همواره شل بودعمو،خاله،مامان،دائی و عمّهبگفتن تخته اش انگار کمّهولی بخت زمان گردید یارتهمان تخته، بشد بازار کارتکه هم هالو و هم استاد گشتیبه چشم حاسدانت خار گشتیخدا یارت بوَد ای دوست جونیایشالا تا ۱۲۰ سال بمونی—–تولد و مرگ را درمانی نیست. مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم …—–روز تولد تو، روز نگاه باران / بر شوره زار تشنه، بر این دل بیابانروز تولد تو، گویی پر از خیال است / یاس و کبوتر و باد، در حیرت تو خواب استتولدت مبارک عزیزم—–امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای نخریده امآنچه خریدنی است بی شک ٬ لایق تو نیست.نمی دانم با کدام جمله “دوستت دارم” را برایت انشا کنماما کاملتر از این چیزی ندارمدوستت دارم، تولدت مبارک—–سالروز تولدت را تسلیت میگم به فرشته های آسمون !چون ۲۰ سال پیش ازشون جدا شدیاما تبریک میگم به خودم چون فرشته زمینی من شدیتولدت مبارک—–شب میلاد تو ای دوست برای دل منشب میلاد همه خوبی هاست …تولدت مبارک—–یک سبد احساس را، با تو قسمت می کنمدر شب میلاد تو، جان نثارت می کنممی نشینم در برت، با تو صحبت می کنمداغ،لبهای تو را، بوسه باران می کنمتولدت مبارک—–امروز روز میلاد توستو من در تب در کنار تو بودنمیسوزممن نیستم و توبی من این روز را جشن خواهی گرفتو چه بی من ها و بی تو هااین روزها بر ما میگذردتولدت مبارک—–همیشه دوست دارم ساده و کوتاه بنویسمو باز هم کوتاه مینویسمعزیزم تولد ۲۰ سالگیت مبارک—–تولدت مبارک با صد هزار تا بوسه !عشق منی عزیزم نذار دلم بپوسه !—–زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد.قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم—–روز تولد تو و گرچه نه یم کنار تومبارک ای عزیز جان تولد و بهار تودر این دیار نازنین، که یاسمن شکفته استشکفته باد نرگس جمال نوربار تو …—–زمین در انتظار تولد یک برگ، من در حال شمارش معکوسصفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است …تولدت مبارک—–روز تولد توروز نگاه بارانبر شوره زار تشنهبر این دل بیابانروز تولد توگویی پر از خیال استیاس و کبوتر و باددر حیرت تو خواب استتولدت مبارک—–تودنیای بی سروته من چی دارم به جز خودتمی خوام که غوغا بکنم بیام جشن تولدتتویک تولدی شدی به قلب زخمی ام ببینکه با تومن ظهور شدم احیا شدم مثل نگین—–پرواز در آسمان آرزوها و فرود در فرودگاه موفقیت را برایتان آرزومندم !تولدتان مبارک—–روزی که تو آمدیشعر نابی بودیآفتاب و بهار با تو آمدندروزی که آمدیطوفان شد و پیکانی آتشیندر نقطه ای از جهان فرود آمد …و من با تو باور کردمکه می شود هم پای رنگین کمانی در باران قدم زد !تولدت مبارک—–در روز تولدتتنها کمیبرای چشم به هم زدنیدستت را به من بدهتا دلت را در آغوش گیرمتولدت مبارک—–مبارک باشه میلاد شما خاتونشمایی که ستاره جون میگیره توی چشماتونشمایی که شدید معنای شعرای من عاشقشما که زندگی میده بمن هرم نفسهاتون—–هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفریدتا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد …سالروز شکفتنت مبارک—–تولدت آغاز زیباییها ستهزاران گل یاس سپید تقدیمت میکنم—–نمی دانم که دانستی دلیل گریه هایم رانمی دانم که حس کردی سکوتم راولی دانم که می دانی من عاشق بودم و هستموجود ساده ات بوده که من اینگونه دل بستمعزیزم همیشه عشق من هستی و خواهی بودتولدت مبارک—–می خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسماما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباستتولدت مبارکدوستت دارم—–خوشبختی من در بودن باتو است و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من استتو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندیزیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو، بهترین عشق دنیاتولدت مبارک—–عزیزم به خاطر همه آرامشی که از تو دارم خدا را شکر میگویمبه پاس تمام خوبیهایت بهترینها را برایت آرزو میکنم …تولدت مبارک—–روز تولدت اولین روز از سفر ۳۶۵ روزه توست به دور خورشیداز سفرت لذت ببرتولدت مبارک—–ای زیباترین ترانه هستیبدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاستپس ای سرکرده خوبیها میلادت مبارک …—–دستانم تشنه دستان تو، شانه هایم تکیه گاه خستگیهایتبه پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو میمانمبی آنکه دغدغه فردا را داشته باشمچون میدانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشتعزیزم سالروز تولدت مبارک.—–وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق آن دانستو هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو میتپدعاشقانه و صادقانه دوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک میگویمتولدت مبارک—–تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توستبه دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنمورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویمتولدت آذین زندگی ام باد …—–الهی جاده زندگیت هموارآسمان چشمانت صاف و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشدو هیچ وقت از دنیا خسته نباشی …تولدت مبارک—–در تمام عمرم یک بار عاشق شدمو وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرمنبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپدسالروز تولدت مبارک—–عزیزماز وقتی خانه عشقت پناهگاه خستگی ام شداندیشیدم که الهه عشق بهترین را نصیب من کرده است.سالروز تولدت را که قشنگترین روز زندگی ام است تبریک میگویم.—–عشق را اولین بار در نگاهت تجربه کرم زندگی را در کنار تو آموختمدلم را به تو بهترین امینم سپردمروز تولدت را در تاریخنگار قلبم حک کردمتولدت مبارک—–عزیزتر از جانمتو قلبی به بزرگی دریا و روحی به وسعت آسمانها داریامیدوارم همیشه شاداب، خندان و سالم باشیتولدت مبارک—–زیبایی عشق، پاکی صداقت، اوج مهربانی و نهایت آرامشهمه در کنار تو برایم معنی پیدا کرده استسالروز تولدت را تبریک میگویم …—–عزیزم یکسال دیگر از بدنیا آمدن تو گذشتو امیدوارم بهترین سال عمرت را پیش رو داشته باشیتولدت مبارک—–تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توستبه دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنمورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویمتولدت آذین زندگی ام باد—–روز تولدت آغاز سفر زیبا و پرهیجان“دور خورشید در ۳۵۶ روز” استخیلی مواظب خودت یاش و سعی کن بهت خوش بگذرهتولدت مبارک—–زیباترین چشم انداز تندیس نگاه توستو قشنگترین لحظه لحظه روییدن توستسالروز تولدت را با تقدیم یک سبد گل سرخ تبریک میگویم …—–(تبریک تولد برای دوست)دوست عزیزمبه یمن آمدنت هزاران ستاره در آسمان دلم خندیدتنها برای تو که و اولین و آخرین حکایت بی انتهای دوستی هستیمینویسم که به یادت هستمو هزاران شاخه گل مریم را در روز تولدت تقدیمت میکنمتولدت مبارک—–(تبریک تولد برای پدر)پدر عزیزمانما با هر تبسمت هزاران بار می شکفیم و با هر تپش قلبمان هزار بار نامت را میخوانیماگر بر روی زمین تنهاییم، ولی تو مثل ماه نگاهمان میکنیما بر وجود نازنینت سجده شکر میگذاریم.تولدت مبارک. فرزندانت—–(تبریک تولد مادر)مادر مهربانمالهی جاده زندگیت هموار، آسمان چشمانت صاف و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشدو هیچ وقت از دنیا خسته نباشیتولدت مبارک—–روز میلاد روز آفرینش است و بهترین روز خداروز میلاد تو آفرینش بهترین هدیه برای قلب تنهای من استروز میلادت را با ۲۰ شاخه گل سرخ تبریک میگویم …—–(تبریک تولد همسر)(نام همسر) عزیزمتا دیروز نبودی ولی حس بودنت به من شوق زیستن بخشیدهبه دنیا آمدی و دنیای من شدی و بهترین صدا تپش قلب توست و بودنت تنها دلیل بودنمبه جای شمع غمهایت را به آتش میکشم و هدیه ام قلبی است کوچکتو را به روز تولدت تبریک میگویمهمسرت—–(تبریک تولد همسر)(نام همسر) جان تنها مونسم،یک باغ گل شقایق تقدیم به تو که بهترینی، (روز تولد)سالروز تولدت مبارک—–(تبریک تولد برادر)برادر عزیزتر از جانموقتی به دنیا آمدی خداوند با تمام عظمتش به زمین لبخند زدو بهار را به یمن حضورت به ما بخشیدعزیزم تولدت مبارک—–(تبریک تولد همسر)(نام همسر) جانبا وجود پرمهر و نگاه گرمت دنیایی از پاکی، صداقت و صمیمیت را برایم به ارمغان آوردیبرای توصیف مهربانی ات واژه ها یاری نمی دهند. تا ابد به تو وفادار خواهم ماندسالروز شکفتن گل وجودت را عاشقانه تبریک می گویم …—–(تبریک تولد همسر)(نام همسر) عزیزهمیشه برقرار باش تا بی قرار نباشیچرا که در تمام لحظه های سخت و مشکلات زندگی تو تنها تکیه گاهم هستیدوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک می گویم …—–تبریک تولد همکار یا مدیر (رسمی):جناب آقای .. ،تولدتان را صمیمانه تبر گفته و از ایزد منان برایتان شادی سلامتی و سربلندی آرزو دارم.مایه خوشبختی و سعادت برای من است که یکسال در کنار شما بوده ام—–عزیزتر از جانممی خواستم زیباتری ...

ادامه مطلب  

ستاره هایی که مجلل ترین جشن تولدها را داشته اند  

درخواست حذف این مطلب
ستاره ها برای خانه، حلقه نامزدی، جشن عروسی، لباس و آرایش خود هزینه زیادی می پردازند، بنابراین تعجبی ندارد که جشن تولد خود را نیز باشکوه و مجلل برگزار کنند.به گزارش صدخبر؛ ستاره ها برای خانه، حلقه نامزدی، جشن عروسی، لباس و آرایش خود هزینه زیادی می پردازند، بنابراین تعجبی ندارد که جشن تولد خود را نیز باشکوه و مجلل برگزار کنند. اگر دوست دارید بدانید که مجلل ترین جشن تولدها متعلق به کدام ستاره بوده است، با ما همراه باشید.جاستین بیبر جاستین بیبر جشن تولد 21 سالگی خود را در جزیره ای خصوصی برپا کرد. او این جزیره را تنها برای تولدش کرایه کرد تا بتواند برای میهمانانی چون هایلی بالدوین سنگ تمام بگذارد. چه چیزی مجلل تر از یک جشن تولد رویایی در جزیره ای زیبا میان آب ها؟ بیانسه در سال 2016، زمانی که بیانسه 35 ساله شد، تصمیم گرفت که یک جشن تولد باشکوه برای خود برگزار کند. لیست میهمان های او پر بود از ستاره های هالیوودی چون جی زی، آشر، آلیشا کیز، سویز بیتز، میشل ویلیامز و کلی رولند. تم این جشن مد دهه 70 بود که بسیار میهمانان را سر ذوق آورد. اما تولد او به همین جا ختم نشد، بلکه او تعطیلات خود را با خانواده اوباما و بیل کلینتون گذراند و در نهایت تولدی خاطره انگیز را برای خود رقم زد. کریس جنر کریس جنر برای تولد 60 سالگی اش توسط دخترانش سورپرایز شد. در این تولد ستاره های بسیاری چون ویل و جیدا پینکت اسمیت، جان لجند و کریسی تیگن و تینا نوولس حضور داشتند. سالن میهمان ها پر از چلچراغ، بادکنک، فشفشه و توپ های رنگی بود که فضای پر از هیجانی را ایجاد کرده بود. کریسی تیگن جان لجند به خوبی می داند که چگونه دل همسرش را به دست آورد. این خواننده مشهور، برای تولد 30 سالگی همسرش، جشنی باشکوه در نیویورک ترتیب داد. او حتی خودش نیز برای او آهنگی را به صورت زنده اجرا کرد. مطمئنا کریسی از این سورپرایز بی نهایت خوشحال شد. اپرا وینفری اپرا وینفری برای تولد خودش سنگ تمام گذاشت. در سال 2014 او جشن تولد 60 سالگی خودش را به همراه جشن تولد 80 سالگی یکی از دوستانش به نام باب ولوز، با بیش از 200 میهمان در کالیفرنیا برگزار کرد. در سال 2004 باب ولوز این کار را برای اپرا انجام داده بود، بنابراین تعجبی ندارد که او نیز بخواهد این لطف او را جبران کند. لرد شاید تعجب کنید اما یکی از باشکوه ترین تولدها میان ستاره ها، تولد لرد بود که توسط دوست صمیمی اش تیلور سوئیفت برگزار شد. در سال 2016 تیلور سوئیفت به مناسب 20 سالگی لرد، جشنی را در نیویورک ترتیب داد. در این میهمانی افرادی چون کارلی کلاوس، عزیز انصاری، لینا دانمر، جک آنتونوف و... دعوت بودند. کیت ماس این سوپرمدل مشهور تولد 40 سالگی اش را با حضور 150 میهمان و به مدت 4 روز در خانه اش در انگلستان جشن گرفت. این مراسم که با تم فستیوال گلاستونبری برگزار شد، حدود 100000 یورو هزینه برداشت. از هیجان های این جشن نیز حضور فالگیر (فال تاروت)، آتش باز، نقاش صورت و... بود. نائومی کمبل نائومی کمبل تولد 40 سالگی اش ...

ادامه مطلب  

اس ام اس تبریک تولد به خواهر عزیز  

درخواست حذف این مطلب
پیام تبریک تولد به خواهرزندگی ات سرشار از خوشبختی و هوای تازهروز زمینی شدنت مبارک خواهر گلممتن زیبا جهت تبریک تولد به خواهرمی گویند آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار استاما برای من روز میلاد تو سر آغاز فصلی دگر از زندگیستتولدت مبارکاس ام اس تبریک تولد به خواهرامشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاست / احسنت، به این جشن دل انگیز که برپاستگویا که گلی پای نهاده ست به گیتی / کز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاست …تولدت مبارک خواهرم عزیزمتبریک تولدشب هست باز دلم بهانه میگیردغم غریب دلم را نشانه میگیردهوای دیدن تو ای تولد خورشیدتمام هستی من را شبانه میگردتولدت مبارک خواهر نازنینماس ام اس تبریک تولدعزیزم به اندازه تمام کسانی که نمیشناسم دوستت دارم و سبدی از گلهای یاس و پونه با یهآسمون ستاره تقدیم تو به خاطر تولد زیبایت.متن تبریک تولدتولدت مبارک گل پونه، گل عزیز من یکی یه دونههمه ترانه هام پیشکش چشمات، دلم میخواد فقط از تو بخونهعزیزترینم تولدت مبارکاس ام اس تبریک تولد جدیدای زیباترین ترانه هستیبدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاستپس ای سرکرده خوبیها میلادت مبارکﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ...

ادامه مطلب  

«نگهبانان قانون؛ دیروز و امروز»  

درخواست حذف این مطلب
با وجود تمام مباحثی که درباه جایگاه، وظایف و صلاحیت شورای نگهبان مطرح می شود، شاید مروری بر نام و یاد نگهبانان دیروز این شورا در سالروز تشکیل این نهاد، خالی از لطف نباشد. به گزارش ایسنا، نظارت بر قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مهم ترین وظایف شورای نگهبان است که این امور توسط اعضای این شورا که شامل شش فقیه و شش حقوقدان است، انجام می شود.«فقهای شورای نگهبان»شرایط فقهادر اصل 91 قانون اساسی آمده که «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می­ گردد:شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است...»به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به کسی گفته می ­شود که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است.شرط دیگر، «عدالت» است. نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب می­ کند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. عدالت، مخالف فسق است و عادل به کسی گفته می­ شود که از هوای نفس خویش پیروی نمی­ کند و در رفتار و گفتار خود مراقبت می­ کند تا بر خلاف رضایت خداوند اقدام ننماید. لحاظ کردن چنین شرطی برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است.سومین شرط، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» است. لازمه مصون ماندن از کج ­اندیشی و انحراف در رأی و نظر، آگاه بودن از نیازهای زمان و مسایل روز است. در روایات دینی ما تأکید شده است: «کسی که نسبت به زمان خویش،آگاه باشد، مورد هجوم شبهات واقع نمی­شود.»وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث می­ شود که آنها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیازها و اقتضائات جاری جامعه کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.بدین ترتیب، کسانی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسایل و نیازهای روز آگاهی داشته و از حیث اخلاقی نیز در مرتبه عدالت قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.نحوه تعیین، عزل و استعفای فقهابه موجب اصل 91 قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می­کند. علاوه بر اصل 91، بند (6) اصل 110 نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری می­ تواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری است.فقهای سابق شورای نگهبانآیت الله غلامرضا رضوانینام پدر: محمد کریمتاریخ و محل تولد: 1309 - خمینتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: اول، سوم تا پنجمسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، تدریس خارج در نجف اشرف و تهران، نماینده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در بازار و رییس دیوان عدالت اداری.توضیحات: وی از 1 اسفند 1358 تا 29 تیر 1362 به عضویت شورای نگهبان در آمد و پس از مدتی مجددا از 9 شهریور 1368 تا فروردین 1392 عضو این شورا بود. ایشان در شامگاه 30 فروردین 1392 دعوت حق را لبیک گفت.آیت الله صادق اردشیر (آملی) لاریجانینام پدر: میرزا هاشمتاریخ و محل تولد: 1339 - نجفتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: چهارم و پنجمسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو هیت علمی و هیات امنای دانشنامه جهان اسلام، رئیس هیات امنای موسسه تحقیقات رایانه ای علوم اسلامی، تدریس در دانشگاه و رئیس قوه قضائیه.توضیحات: وی در مرداد 1388 به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد. پس از وی آقای هاشمی شاهرودی به شورای نگهبان پیوست.آیت الله رضا استادینام پدر: حاج خدادادتاریخ و محل تولد: 1316 - تهرانتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: چهارمسوابق: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو شورای عالی حوزه و مدیر حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو هیأت امنای دائرة المعارف اسلامی، عضو هیأت مدیره موسسه در راه حق و امام جمعه موقت قم.توضیحات: آقای امامی کاشانی همراه با آقای خزعلی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای ایشان آقایان طاهری خرم آبادی و استادی به شورای نگهبان پیوستند.آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادینام پدر: سید حیدرتاریخ و محل تولد: 1317 - خرم آباددوره عضویت: چهارمتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، رئیس مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان، عضو مجلس خبرگان رهبر ی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، نماینده حضرت امام خمینی(ره) در سازمان حج ، نماینده حضرت امام خمینی(ره) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در کشور پاکستان، عضو شورای مدیریت حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو هیات موسس دانشگاه قضایی قم و امام جمعه موقت تهران.توضیحات: آقای امامی کاشانی همراه با آقای خزعلی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای آنها آقایان طاهری خرم آبادی و استادی به شورای نگهبان پیوستند. ایشان پس از مدتی بیماری ، صبح روز شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ در بیمارستان شهید بهشتی قم از دنیا رفت.آیت الله محمدحسن قدیرینام پدر: علیتاریخ و محل تولد: 1315 - اصفهاندوره عضویت: چهارمتحصیلات: اجتهادسوابق: عضویت در هیات استفتائات حضرت امام خمینی)ره(، آیت الله اراکی و بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری، امام جمعه بخش "رویدشت" اصفهان، و مدرس حوزه علمیه قم.توضیحات: وی در تیرماه 1380 در پی استعفای آقای طاهری خرم آبادی، به عضویت شورای نگهبان درآمد و در مهرماه 1387 دارفانی را وداع گفت.آیت الله ابوالقاسم خزعلینام پدر: غلامرضاتاریخ و محل تولد: 1304 - بروجرددوره عضویت: اول تا سومتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، مدیرکل بنیاد بین المللی غدیر، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان رهبری و مدرس دانشگاه امام صادق(ع)توضیحات: آقای خزعلی پس از استعفای آقای مهدوی کنی به عضویت شورا درآمد. ایشان همراه با آقای امامی کاشانی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای آنها آقایان طاهری خرم آبادی و استادی به شورای نگهبان پیوستند.آیت الله محمدآقا امامی (کاشانی) نام پدر: ابوترابتاریخ و محل تولد: 1310 - کاشاندوره عضویت: اول تا سومتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو و دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دیوان عدالت اداری، نماینده مجلس شورای اسلامی، امام جمعه موقت تهران و تولیت مدرسه عالی شهید مطهریتوضیحات: آقای امامی کاشانی همراه با آقای خزعلی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای ایشان آقایان طاهری خرم آبادی و استادی به شورای نگهبان پیوستند.آیت الله محمد محمدی دعوی سرایی(گیلانی) نام پدر: محمدجعفرتاریخ و محل تولد: 1307 - رودسردوره عضویت: اول تا سومتحصیلات: اجتهادسوابق: دبیر شورای نگهبان، رئیس دیوان عالی کشور، مشاور عالی قوه قضائیه، نماینده امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، رئیس هیات عفو حضرت امام (ره)، حاکم شرع و رییس دادگاه های انقلاب اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.توضیحات: وی در اسفند 1373 به دلیل تصدی ریاست دیوان عالی کشور از شورای نگهبان خارج شد و آقای هاشمی شاهرودی به جای ایشان منصوب شد.آیت الله لطف الله صافی(گلپایگانی)نام پدر: محمّد جوادتاریخ و محل تولد: 1297 - گلپایگاندوره عضویت: اول و دومتحصیلات: اجتهادسوابق: مرجع تقلید، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و دبیر شورای نگهبان.توضیحات: وی در تیرماه 1367 از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و پس از آن آقای یزدی از سوی حضرت امام خمینی(ره) به عضویت شورای نگهبان درآمد.آیت الله یوسف صانعینام پدر: محمدعلیتاریخ و محل تولد: 1316 - اصفهاندوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: دادستان کل کشور، عضو شورای عالی قضایی و عضو مجلس خبرگان رهبریتوضیحات: آقای صانعی 19 دی 1361 از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و به جای وی آقای ربانی املشی در تاریخ 28 دی ماه 1361 به شورای نگهبان پیوست.آیت الله محمدرضا مهدوی کنینام پدر: اسداللهتاریخ و محل تولد: 1310 - تهراندوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: وزیر کشور، نخست وزیر کابینه موقت پس از شهادت شهیدان رجائی و باهنر، عضو ستاد انقلاب فرهنگی، امام جمعه موقت تهران، دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس دانشگاه امام صادق(ع).توضیحات: وی در 12 آذر 1359 به دلیل پذیرش وزارت کشور کابینه شهید رجایی از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و به جای او آقای خزعلی به عضویت شورای نگهبان درآمد. آقای مهدوی کنی در 21 بهمن 1360 پس از رحلت آقای ربانی شیرازی مجددا به عضویت شورای نگهبان درآمد.آیت الله محمد مهدی ربانی رانکوهی (املشی)نام پدر: ابوالمکارمتاریخ و محل تولد: 1317 - املشدوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو ستاد انقلاب فرهنگی، دادستان کل کشور و عضو شورای عالی قضایی، عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی.آیت الله عبدالرحیم ربانی(شیرازی)نام پدر: بمونعلیتاریخ و محل تولد: 1301 - شیرازدوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده امام خمینی (ره) در استان فارس.توضیحات: وی از اولین افرادی بود که مرجعیت حضرت امام خمینی(ره) را مطرح کرد. وی یک بار در فروردین 1360 از سوی گروهک فرقان، ترور شد تا اینکه در 17 اسفند 1360 در تصادفی مشکوک به دیار باقی شتافت.فقهای کنونی شورای نگهبانآیت الله احمد جنتی(دبیر کنونی شورای نگهبان) نام پدر: هاشمتاریخ و محل تولد: 1305 - اصفهانتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: اول تا هفتمسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، عضو شورای عالی تبلیغات خارج از کشور، عضو و رئیس شورای مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نماینده مقام معظم رهبری در امور بالکان، نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،امام جمعه موقت تهران، قم، اهواز و کرمانشاه، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قاضی دادگاه های انقلاب اسلامی اهواز و دبیر شورای نگهبان ، رئیس مجلس خبرگان رهبریتوضیحات: وی با سابقه ترین عضو فقهای شورای نگهبان است و پس از منصوب شدن از سوی حضرت امام خمینی(ره) در اسفند 1358 در تمام ادوار شورای نگهبان حضور داشته است.آیت الله محمد مومن نام پدر: عباستاریخ و محل تولد: 1319 - قمتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: اول تا ششمسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای عالی قضایی، نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای عالی سیاستگذاری و رئیس حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجمع جهانی اهل بیت(س)، عضو هیئت امنای دانشگاه قم و رئیس دادگاه عالی قم.آیت الله محمد یزدی نام پدر: علیتاریخ و محل تولد: 1310 -اصفهانتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: دوم، چهارم ، پنجم و ششمسوابق: رئیس دفتر حضرت امام (ره) در قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی قم و باختران، عضو موسس و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران، امام جمعه موقت تهران، عضو هیأت امنای حوزه علمیه شهید شاه آبادی و عضو هیأت امنای دانشگاه فاطمیه قم.توضیحات: در پی استعفای آقای صافی گلپایگانی در تیرماه 1367 ، آقای یزدی از سوی حضرت امام خمینی(ره) به جای وی به عضویت شورا درآمد. وی در سال 1368 به عنوان رییس قوه قضائیه منصوب شد. پس از پایان خدمت در قوه قضائیه در سال 1378 مجددا به عضویت شورای نگهبان در آمد.آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودینام پدر : سید علیتاریخ و محل تولد: 1327- کربلاتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: سوم، پنجم و ششمسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو موسس جامعه روحانیت مبارز عراق، موسس و رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، رییس دایره المعارف فقه اسلامی، رئیس قوه قضائیه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.توضیحات: وی در اسفند 1373 به جای آقای محمدی گیلانی به عضویت شورای نگهبان درآمد. در تیر 1378 به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب شد و آقای یزدی به جای ایشان به عضویت شورای نگهبان درآمد. پس از پایان خدمت در قوه قضاییه مجددا در مرداد 1388 به جای آقای لاریجانی به عضویت شورای نگهبان درآمد. آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدینام پدر: سیدجوادتاریخ و محل تولد: 1334 - یزدتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: پنجم، ششم و هفتمسوابق: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سابقه سی سال تدریس در حوزه علمیه قم (بیش از دو دهه درس خارج فقه و اصول)، مدرس دانشگاه و عضو هیات امناء بنیاد ملی نخبگان.آیت الله مهدی شب زنده دارنام پدر: حسینتاریخ و محل تولد: 1332 - دارابتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: ششم و هفتمسوابق: عضو شورای عالی حوزه علمیه قم و نمایندگی شورای عالی در هیات امنای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور ، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ...

ادامه مطلب  

ایده های ناب برای یک جشن تولد خاص+عکس  

درخواست حذف این مطلب
اگر شما هم از آن دسته خوش ذوقانی هستید که میخواهید میز ضیافتی زیبا برای جشن تولد فرزندتان یا عزیزتان بچینید مدل های چیدن میز تولد زیر را از دست ندهید بی شک ایده های خوبی در اختیارتان خواهند گذاشت.تحریریه پارسینه: تیین میز برای مهمانی ها بسیار مهم است چون علاوه بر زیبایی ، نظم و آراستګی میز مهمانی به پذیرایی بهتر از مهمان کمک می کند . اگر میز مهمانی به شکل اصولی و منظم چیده شود پذیرایی بهتری صورت می گیرد و به مهمانان بیشتر خوش خواهد گذشت. غذای تولد بهتر است فینگر فود یا غذاهای کوچک پرسی با ...

ادامه مطلب  

سابرینا گونزالس رقیب انیشتین در سن 23 سالگی  

درخواست حذف این مطلب
یک خانم جوان رقیب جدیدی برای آلبرت اینشتین فیزیکدان نابغه جهان شد. سابرینا گونزالس پاسترسکی یکی معروف ترین فیزیکدانان حال حاضر در امریکا است.نشریه فوربس اعلام کرد که دانشگاه هاروارد آمریکا از خانم سابرینا گونزالس پاسترسکی به عنوان اینشتین بعدی نام می برد. سابرینا ز ...

ادامه مطلب  

مقایسه خودروهای 50 میلیونی بازار ایران؛ خرید کدام یک منطقی است؟  

درخواست حذف این مطلب
در بازار ایران خودروهای 50 میلیونی زیادی به فروش می رسند و این رده قیمتی از تنوع خوبی برخوردار است. در این مطلب گزینه های موجود در این رده را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.خودروهای سواری زیادی از دنده ای گرفته تا اتوماتیک و چینی یا فرانسوی در رده قیمتی 50 میلیون تومان حضور دارند و تنوع نسبتا خوبی را در این بخش ایجاد کرده اند. در این مطلب قصد داریم خودروهای تندر 90 پلاس، رنو ساندرو دنده اتوماتیک، دانگ فنگ اچ 30 کراس، هاوال ام 4، جک جی 5 و بایک سابرینا را مقایسه کنیم که همگی بین 50 تا 53 میلیون تومان قیمت دارند.دانگ فنگ اج 30 کراس (dongfeng h30 cross) اولین گزینه در میان خودروهای 50 میلیونی است که آن را مورد بررسی قرار می دهیم. این خودرو توسط ایران خودرو با موتور پژو 206 تیپ 5 عرضه می شود و مشتریان زیادی را به خود جذب می کند. متاسفانه اچ 30 کراس ظاهر معمولی داشته و مشکلات پژوهای اتوماتیک را با خود به همراه دارد؛ بنابراین انتظار یک خودروی کم استهلاک را از آن نداشته باشید.دانگ فنگ h30 کراسهاوال ام 4 (haval m4) دیگر خودروی 50 میلیونی است که تقریبا مانند همه خودروهای عرضه شده توسط دیارخودرو با شکست مواجه شده است. گریت وال، یکی از بهترین برندهای خودروسازی در چین است و هاوال نیز خودرویی باکیفیت در کلاس کراس اوورهای کوچک محسوب می شود اما با این حال نتوانست انتظارها را در بازار ایران برآورده کند. یکی از اصلی ترین مشکلات هاوال m4 نبود خدمات پس از فروش و همچنین افت قیمت شدید خودرو است.هاوال m4در سوی دیگر تندر 90 پلاس خودرویی باکیفیت است که نسخه جدید آن با تغییرات ظاهری و امکانات بیشتری همراه شده است. این خودرو با گیربکس اتوماتیک و قیمت حدود 53 میلیون تومان عرضه می شود و انتخاب مناسبی برای خانواده ها به شمار می رود. بایک سابرینا، دیگر خودروی شکست خورده بازار ایران است که بر روی پلتفرم بنز کلاس b ساخته شده و توسط دیارخودرو در بازار کشورمان عرضه می شود. این خودروی 51 میلیونی، خدمات پس از فروش بسیار ضعیفی دارد و به همین دلیل با استقبال خوبی از سوی مشتریان مواجه نشد.تندر 90 پلاسرنو ساندرو یکی دیگر از خودروهای 50 میلیونی باکیفیت بازار ایران است و توانسته جایگاه خوبی را در میان مشتریان پیدا کند. هاچ بک ساندرو اتومات با قیمت 53 میلیون تومان در ایران به فروش می رسد و از بهترین های حال حاضر بازار در ...

ادامه مطلب  

عکس: آتنا | عکس های دیده نشده از آتنا و خواهرش آسنا | عکس تولد آتنا | عکس پدر و مادر آتنا اصلانی  

درخواست حذف این مطلب
عکس: آتنا | عکس های دیده نشده از آتنا و خواهرش آسنا، عکس های تولد آتنا، پدر و مادر آتنا اصلانی و... این مجموعه عکس های دیده نشده از آتنا اصلانی را روزنامه شرق در شماره امروز خود منتشر کرده است...بیشتر بخوانید: جزئیات جدید قتل آتنا اصلانیببینید: فیلم ماجرای آتنا دختر پارس آبادیآتنا و آسنا خواهرشآتنا و آسنا خواهرشعکس: بازی آتنا و آسنا در خانه!عکس: آسنا خواهر آتنا که 4 ساله است و دلتنگ آتناعکس مادر آتنا بر مزار دخترشعکس: پدر آتنا اصلانی ...

ادامه مطلب  

جشن تولد در کشور های دیگر چگونه است؟  

درخواست حذف این مطلب
بسیاری از آداب و رسوم جشن تولد، در کشورهای مختلف دنیا یکسان است اما برخی از این رسوم با یکدیگر تفاوت دارند و در برخی موارد نیز بسیار جالب یا عجیب هستند. ببینید در کشور های دیگر چه چیز مرشوم است!آلمانی های معاف از کاردر آلمان، اگر شخصی که سال گرد تولد اوست یک کودک باشد در آن روز، هیچ کار و وظیفه ای به او محول نمی شود و حتی انجام دادن کارهای روزمرّه اش را نیز از او نمی خواهند. جالب است بدانید که طبق سنت خانواده های آلمانی، تمامی اعضای خانواده صبح روزِ تولد، هنگام طلوع آفتاب از خواب بیدار شده و به تعداد سن آن عضو خانواده که برایش جشن تولد گرفته می شود شمع روشن می کنند و جالب تر این که این شمع ها طوری انتخاب می شوند که تمام روز روشن بمانند . تنها پس از صرف شام است که صاحب جشن، شمع ها را فوت می کند! یکی از آداب و رسوم جالب جشن تولد آلمانی ها این است که اگر کسی که سال روز تولد اوست، پسری ۳۰ ساله و مجرد باشد، دوستانش او را به زور و با شوخی و تفریح به ساختمان شهرداری شهر برده و او را وادار می کنند که پلکان شهرداری شهر را جارو کند! پس از جارو کردن پلکان شهرداری، دوستان آن شخص مجدداً درمسیر پلکان های ساختمان شهرداری آشغال می ریزند تا فرد مذکور دوباره آن ها را جارو کند! این عمل ادامه می یابد تا زمانی که تمامی دخترانی که در اطراف بنای شهرداری هستند این شخص مجرد را در حال جارو کردن محوطه ی شهرداری ببینند!انگلیسی ها ارسال کارت تبریک تولد را باب کردندارسال کارت تبریک تولد توسط انگلیسی ها و از بیش از 100 سال قبل به عنوان یک رسم مطلوب جای خود را در برخی جوامع باز کرده است. در انگلستان برای این که فردی که جشن تولد اوست در زندگی شانس بیاورد، توسط دوستانش سه بار به هوا پرتاب می شود! کیک جشن تولد در انگلستان گاهی تحت عنوان کیک فال آماده می شود که در درون آن سکه های پول جاسازی می گردد. انگلیسی ها اعتقاد دارند که این نوع کیک تولد، یعنی کیک فال، برای فرد مذکور خوشبختی به همراه می آورد!گلریزان چینی هااز جالب ترین آداب و رسوم جشن تولد در چین، جمع شدن افراد خانواده و فامیل در نخستین سال روز تولد کودک بر گرد اوست که طی آن کودک را در میان سکه های پول خرد، کتاب و عروسکی به شکل اطفال کوچک قرار داده و منتظر می مانن ...

ادامه مطلب  

جشن تولد ۶۳ سالگی گوهر خیراندیش  

درخواست حذف این مطلب
تولد گوهر خیراندیش , عصر روز شنبه ۱۱ شهریور بیست و ششمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد گوهرخیر اندیش ، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.گوهر خیراندیش (زاده ۱ شهریور ۱۳۳۳، شیراز) بازیگر و مدرس پیشکسوت سینما، تئاتر، تلویزیون و گوینده رادیو است.وی دارای مدرک کارشناسی بازیگری و کارگردانی ت ...

ادامه مطلب  

رنگ ماه تولد شما و مفهوم آن چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
برترین ها - ترجمه از پردیس بختیاری: برخی ها برای طالع بینی به ستاره ها نگاه می کنند و برخی دیگر به فنجان قهوه یا کف دست، ما اما برای شخصیت شناسی رنگ ها را انتخاب کرده ایم. رنگ ها معانی مختلفی را القا می کنند. هر ماه تولدی رنگ مخصوص به خود را دارد که شما می توانید به کمک آنها تا حدودی شخصیت و مفهوم رنگ متعلق به خود را بدانید. اگر دوست دارید که خصوصیات رنگ ماه تولدتان و به تبع خودتان را بدانید، در ادامه مطلب با ما همراه باشید. ژانویهرنگ: کاراملیشخصیت: منطقی، با اراده، مرد عمل، واقع گراچه زمانی از این رنگ استفاده کنید؟ زمانی که می خواهید در راهی که در پیش گرفته اید ثبات قدم داشته باشید یا این که احساس مسئولیت کنید.مفهوم: مفهوم این رنگ اراده ای آهنین است. ین رنگ جسارت لازم را به شما می دهد تا با اراده قوی ای که دارید به آرزوهایتان رنگ واقعیت بپاشید. فوریهرنگ: بنفششخصیت: خلاق، رویاپرداز، الهام بخش چه زمانی از این رنگ استفاده کنید؟ زمانی که احساس گرفتاری می کنید، این رنگ به شما حس آزادی و رهایی می دهد.مفهوم: این رنگ به شما کمک می کند تا روح بشریت را درک کنید و در نتیجه با دوستان و خانواده های خود ارتباط بیشتری برقرار کرده و از آنها کمک بگیرید. مارسرنگ: سبز دریاییشخصیت: همدل، دلسوز، احساساتیچه زمانی از این رنگ استفاده کنید؟ زمانی که می خواهید از چیزی الهام بگیرید، این رنگ می تواند به شما ایده های نابی را انتقال دهد.مفهوم: این رنگ تخیل شما را بر می انگیزد اما نه در حدی که در این کار غرق شوید، بلکه به گونه ای که میان جهان خودآگاه و ناخودآگاه تان تعادل را رعایت کنید. آوریلرنگ: قرمزشخصیت: آتشین، پر انرژی، پرشور و شجاعچه زمانی از این رنگ استفاده کنید؟ هر وقت خواستید که انرژی تان را افزایش دهید یا با ترس هایتان مقابله کنید.مفهوم: این رنگ شور و اشتیاق شما را افزایش می دهد به طوری که در هر رقابتی پیروز خواهید شد. مهرنگ: سبزشخصیت: با ثابت، دارای شور و نشاط جوانی، موفق، خوشبخت چه زمانی از این رنگ استفاده کنید؟ زمانی که می خواهید شور و نشاط درونی تان را به تعادل برسانید.مفهوم: سبز رنگ زندگی است، به همین دلیل به کمک آن می توانید زخم هایتان را التیام بخشید. علاوه بر آن ثبات شخصیتی شما را نیز افزایش می دهد ...

ادامه مطلب  

مدل های جدید ست اسپرت مادر و پسر مد سال 96-2017  

درخواست حذف این مطلب
ست اسپرت مادر و پسرست لباس مادر و پسرست اسپرت لباس مادر و پسر تیپ اسپرت زیبا مدل های جدید ست لباس مادر و پسر ست اسپرت مادر و پسر خیلی از مادرها لباس هاشونو با دختر و پسر کوچولوشون ست می کنند و با رنگبندی مناسب یک هارمونی و هماهنگی بین لباس ها ایجاد می کنند. ما در ادامه تصاویری زیبا و قشنگ از مدل های ست کردن لباس مادر و پسر به همراه نکات لازم برای آموزش ست کردن رنگ های مختلف با یکدیگر آورده ایم که می توانید برای خودتان و فرزندتان از این نوع مدل های شیک و اسپرت ایده بگیرید: ست کردن لباس با رنگ زرد: رنگ زرد گرما و زیبایی خورشید را مجسم می کند، شما نیز اگر این رنگ را درست بپوشید می توانید در خیابان و یا مهمانی با این رنگ زیبا بدرخشید.طیف رنگ زرد از زرد طلایی پر رنگ، زرد گل آلاله و گل ابریشم و زرد کمرنگ را شما می توانید با رنگ های نارنجی سوخته، قهوه ای توتونی رنگ و قرمز درخشان ست کنید.اگر رنگ زرد کمرنگ به شما می آید می توانید این رنگ را با آبی کمرنگ (آکوا)، عاجی کمرنگ یا نارنجی کمرنگ ست کنید و ظاهری متین و باوقار پیدا کنید همچنین با یک رنگ گلی کمرنگ نیز می توانید شیرین و زیبا جلوه کنید.خواه نا خواه زرد، نگاه ها را به سمت خود جذب می کند، اگر دوست دارید مانند چراغ نورافکن جلب توجه کنید زرد قطعا رنگ شماست پس از پوشیدن ان لذت ببرید. ست کردن لباس با رنگ قرمز: جذاب اما خطرناک قرمز قابلیت جور شدن با سفید، مشکی، قرمز، بنفش، نارنجی و سبز را دارد. وقتی می خواهید ست لباسی با رنگ قرمز بسازید، بهترین کار این است که از ترکیبات مختلف قرمز استفاده کنید یعنی رنگ هایی مثل بنفش که قرمز در آن استفاده شده ولی حواستان باشد سراغ تیره و روشن قرمز برای ست کردن و ترکیب نروید. حواستان باشد قرمز را با آبی و زرد ست نکنید؛ این رنگ ها فقط زمانی با هم هماهنگ می شوند که آبی به سمت بنفش و زرد به سمت نارنجی متمایل شده باشد. ست کردن لباس با رنگ آبی: در ساحل آرامشرنگ آبی با سفید، مشکی، آبی، سبز، بنفش و نارنجی هماهنگ می شود. رنگ مکمل آبی، نارنجی است و قرار گرفتن این دو رنگ در کنار هم نارنجی را تشدید می کند. دقت کنید آبی را با زرد و قرمز ست نکنید، فقط در صورتی می توانید ست کنید که قرمزتان به بنفش و زردتان به سبز نزدیک باشد. ست کردن لباس با رنگ سورمه ای: برای ایجاد جلوه و جذابیت بیشتر در کنار رنگ سورمه ای می توانید از رنگ های روشن تر استفاده کنید. رنگ های هم خانواده سرمه ای م ...

ادامه مطلب  

باشکوه ترین جشن تولدها متعلق به چه کسانی بود؟  

درخواست حذف این مطلب
ستاره ها برای خانه، حلقه نامزدی، جشن عروسی، لباس و آرایش خود هزینه زیادی می پردازند، بنابراین تعجبی ندارد که جشن تولد خود را نیز باشکوه و مجلل برگزار کنند.گروه گوناگون "تیتریک"،ستاره ها برای خانه، حلقه نامزدی، جشن عروسی، لباس و آرایش خود هزینه زیادی می پردازند، بنابراین تعجبی ندارد که جشن تولد خود را نیز باشکوه و مجلل برگزار کنند. اگر دوست دارید بدانید که مجلل ترین جشن تولدها متعلق به کدام ستاره بوده است، با ما همراه باشید.جاستین بیبرجاستین بیبر جشن تولد 21 سالگی خود را در جزیره ای خصوصی برپا کرد. او این جزیره را تنها برای تولدش کرایه کرد تا بتواند برای میهمانانی چون هایلی بالدوین سنگ تمام بگذارد. چه چیزی مجلل تر از یک جشن تولد رویایی در جزیره ای زیبا میان آب ها؟اپرا وینفریاپرا وینفری برای تولد خودش سنگ تمام گذاشت. در سال 2014 او جشن تولد 60 سالگی خودش را به همراه جشن تولد 80 سالگی یکی از دوستانش به نام باب ولوز، با بیش از 200 میهمان در کالیفرنیا برگزار کرد. در سال 2004 باب ولوز این کار را برای اپرا انجام داده بود، بنابراین تعجبی ندارد که او نیز بخواهد این لطف او را جبران کند.میشل اوباما تولد 50 سالگی میشل اوباما در کاخ سفید ...

ادامه مطلب  

آداب نخستین ساعات تولد نوزاد در اسلام  

درخواست حذف این مطلب
نخستین ساعات تولد هر نوزاد در بین مسلمانان با انجام آداب و سنن #اسلامی برگزاری میشود.یکی از این آداب برداشتن کام نوزاد با تربت امام_حسین و آب فرات است. به گزارش شمانیوز: تربیت انسان ها کار پیچیده و مشکلی است و جز با توکل بر خدا و توسل به معصومان (علیهم السلام) و نیز استفاده از شیوه های ارائه شده از سوی دین مبین اسلام، ممکن نیست. همچنین عملکرد انسان هایی که در تربیت موفق بوده اند می تواند کمک بسیار مؤثری در این امر مهم باشد. از این رو با توجه به مطالبی که در فصول و مباحث پیشین مطرح شد، در این مبحث به بررسی آداب و سنن زمینه ساز تربیت در آغاز تولد می پردازیم تا با پیروی از سیره تربیتی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت (علیهم السلام) بتوانیم گامی مؤثر در تربیت فرزندان خویش برداریم.در سیره معصومان (علیهم السلام) آداب و سنت هایی یافت می شود که از آغاز تولد فرزند تا روز هفتم به آنها عمل می کرده اند. عمل به این آداب، زمینه های مساعد تربیت را در فرزند به وجود می آورد. ممکن است نقش برخی از این آداب در تربیت فرزند برای ما مخفی باشد یا تأثیر کمتری در تربیت داشته باشد، ولی به هر حال تأثیر خود را در فرزند خواهد گذاشت.بخشی از این روش ها، زمینه های تربیت بعدی را فراهم می کند و برخی، علاوه بر آن، خود نیز اثر تربیتی مستقیمی دارند. از مجموع همین تأثیرات جزئی است که تربیت تحقق می یابد؛ زیرا تربیت امری لحظه ای نیست که یکباره صورت پذیرد، بلکه امری تدریجی است که با فراهم شدن زمینه های آن، از بین رفتن عوامل مزاحم و رعایت آداب و دستورهای تربیتی و استفاده از شیوه های مناسب تحقق می یابد. برخی از این آداب چنین است:1. اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد نخستین کاری که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) پس از تولد فرزند انجام می دادند، این بود که در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه می گفتند. امام سجاد (علیه السلام) می فرماید:هنگامی که امام حسین (علیه السلام) متولد شد، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در گوش او اذان گفت (مجلسی، 1403، ج 43، ص 240).همچنین در روایتی دیگر آمده است:هنگامی که امام حسن (علیه السلام) متولد شد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در گوش او اذان گفت (همان، ج 104، ص 123).نجمه، مادر امام رضا (علیه السلام) نیز می گوید:وقتی حضرت رضا (علیه السلام) متولد شد، امام کاظم (علیه السلام) در گوش راست او اذان و در گوش چپ اقامه گفت (حر عاملی، 1367، ج 15، ص 138).امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نیز می فرماید:هنگامی که زایمان حضرت زهرا (علیهاالسلام) فرا رسید، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به اسماء بنت عمیس و ام سلمه فرمود: بر بالین حضرت فاطمه (علیهاالسلام) حاضر شوید و وقتی فرزند متولد شد، در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگویید؛ زیرا اگر چنین کنید، از شیطان در امان خواهد بود (إربلی، 1405، ج 2، ص 148).در این باره روایات فراوان دیگری نیز آمده است که معصومان (علیهم السلام) در زندگی خویش چنین شیوه ای داشتند و به دیگران نیز سفارش می کردند که این گونه عمل کنند.در اینجا ممکن است بپرسید: آیا این عمل، در کودک تأثیری نیز باقی می گذارد یا اینکه آداب و سننی است که والدین با عمل به آن کسب ثواب می کنند؟ در پاسخ باید گفت: اولاً در برخی روایات آثار تربیتی و همچنین آثار جسمی و روحی دیگری نیز برای این عمل بیان شده است؛ از جمله محفوظ ماندن از جنون، پیسی، غش، که برای اطلاع بیشتر می توان به آن روایات مراجعه کرد (حر عاملی، 1367، ج 15، ص 137). (1)براساس این روایات، اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد، موجب آرامش روحی کودک و ایمنی وی از شیطان، جنون و پیسی می شود. البته اذان هرجا گفته شود، شیطان از آنجا دور می شود؛ از این روست که برای کودکان نیز سفارش شده است. سلیمان الجعفری می گوید از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که می فرمود:أذن فی بیتک فانه یطرد الشیطان و یستحب من أجل الصبیان (کلینی، 1365، ج 3، ص 308)؛ در خانه ات اذان بگو که موجب دوری شیطان می شود و برای کودکان پسندیده است.ثانیاً، این عمل، از نظر علمی نیز توجیه پذیر است. پژوهشگران اثبات کرده اند که کودکان نه تنها در روزهای اول تولد گفته های ما را می شنوند و در ذهن خود ضبط می کنند، بلکه پیش از تولد نیز از صدای قلب و حرکت غذا در روده و معده مادر و حتی صداهای بیرونی مثل صدای پدر و مادر و اطرافیان اثر می پذیرند و نسبت به آن صداها شناخت پیدا می کنند و بعد از تولد با آنها مأنوس خواهند بود.یکی از علل آرامش فرزند، هنگامی که مادر او را در آغوش می گیرد، انس با صدای قلب مادر در رحم است. ویلیام سیرز در این باره می گوید:با کودک صحبت کنید و برایش آواز بخوانید. برای کودکی که در رحم دارید خاطره های خوش ایجاد کنید. بررسی ها نشان داده است که کودکان بعدها به صداهای آشنایی که در دوران زندگی در رحم مادر شنیده اند، و به صدای کسانی که با آنها صحبت کرده اند و برایشان آواز خوانده اند، عکس العمل نشان داده اند. نوزادان به صدای پدرانشان - اگر قبل از تولد با آنها صحبت کرده باشند - بیشتر توجه می کنند و آوازهایی را که مادر در ماه های زندگی در زهدان برای آنها خوانده است، آسان تر یاد می گیرند (سیرز، 1369، ص 20).همچنین «در یک آزمایش، 5 تا 6 هفته آخر بارداری، برای تعدادی از کودکان نوار سرودی که مادرشان خوانده بود، روزی دوبار پخش شد. پس از تولد، کودکان ترجیح می دادند که این سرود را از مادرشان بشنوند تا سرودی دیگر، هر چند آن را هم مادرشان می خواند. در آزمایشی دیگر، کودکان ترجیح می دادند به سرودی که مادرشان خوانده است، گوش دهند تا سرودی که شخص دیگری خوانده است. این هم به دلیل آن است که قبلاً با صدای مادر آشنا بودند (هترینگتون، 1373، ج 1، ص 212). (2)بنابراین، اذان و اقامه گفتن در گوش کودک از سه جهت می تواند تأثیر تربیتی داشته باشد: نخست، تأثیرات جسمی و ایمنی از بیماری هایی که ممکن است کودک به آنها دچار شود. دوم، تأثیرات معنوی و آرامش روحی که با دوری شیطان برای کودک حاصل می شود. سوم، تأثیرات آموزشی که کودک با مفاهیم اعتقادی و مذهبی آشنا می شود و در آینده به این مفاهیم انس و علاقه بیشتری پیدا کی کند.2. نحنیک یا کام برداشتن از دیگر آدابی که معصومان (علیهم السلام) در آغاز تولد فرزند رعایت کرده اند، برداشتن کام نوزاد است. کام برداشتن بدین معناست که مقداری خرما، شیرینی یا چیز دیگری را نرم و ملایم کرده، به صورت مایع در آورند و آن را در کام کودک بریزند (طریحی، 1408، ص 590). پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) خود به این سنت عمل می کردند و دیگران را نیز به آن سفارش می نمودند. امام صادق (علیه السلام) از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نقل می کند که فرمود:حنکوا أولادکم بالتمر، فکذا فعل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بالحسن و الحسین (علیهماالسلام) (حر عاملی، 1367، ج 15، ص 137)؛ کام فرزندانتان را با خرما بردارید؛ زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با حسن و حسین (علیهماالسلام) چنین کرد.همچنین از مادر امام رضا (علیه لسلام)، نقل شده که وقتی علی بن موسی الرضا (علیه السلام) متولد شد، او را در پارچه سفیدی پیچیدم به امام کاظم (علیه السلام) دادم. امام (علیه السلام) در گوش راست او اذان و در گوش چپ اقامه گفت و آب فرات طلبید و با آن کام نوزاد را برداشت و او را به من برگرداند (همان، ص 138).نیز وقتی عبدالله بن عباس صاحب فرزندی شد، علی (علیه السلام) به منزل او رفت و فرمود: او را بیاورید. کودک را آوردند. امام (علیه السلام) او را گرفت، کام او را برداشت، برای او دعا کرد و او را برگرداند... (ابن ابی الحدید، 1385، ج 7، ص 148).بنابراین، کام برداشتن، از سیره معصومان (علیهم السلام) بوده است و با چیزهای مختلفی از قبیل خرما، آب (در صورت امکان آب فرات و پس از آن آب باران) (کلینی، 1365، ج 6، ص 24)، تربت امام حسین (علیه السلام)، عسل یا هر نوع شیرینی دیگر انجام می شده است. در روایات، برای کام برداشتن با برخی از این چیزها، فوائدی نیز ذکر شده است. برای مثال، امام صادق (علیه السلام) کام برداشتن با تربت امام حسین را موجب ایمنی فرزند می داند:حنکوا اولادکم بتربه الحسین (علیه السلام) فانه امان (نوری، 1408، ج 15، ص 138).مراد از امان، ممکن است ایمنی از شیطان یا بلاها یا هر دو باشد. همچنین آن حضرت کام برداشتن با آب فرات را موجب دوستی اهل بیت (علیهم السلام) می داند:ما أظن أحدا یحنک بماء الفرات إلا أحبنا أهل البیت (همان، ص 139).و یاالا کان لنا شیعه (همان، ش 4).کام برداشتن با تربت امام حسین (علیه السلام) به دلیل قرب و منزلتی که آن امام نزد خدا دارد، آثار روحی و معنوی بسیاری دارد. در روایات متعدد از آثار مادی و معنوی آن، حتی در شفای بیماران سخن به میان آمده است. افراد بسیاری نیز این را تجربه کرده اند. روایات ما برای آب فرات اهمیت خاصی از حیث معنوی قائل است. (3) این اهمیت شاید از آن جهت باشد که این آب طعم گوارایی دارد. آب باران نیز چون آب خالص است و شوری و تلخی و مواد مخلوط ندارد، از سایر آب ها گواراتر است.یادآور می شویم که مستحب است که عمل کام برداشتن و تحنیک به دست بزرگان دین و افراد صالح و باتقوا واقع شود. این خود، علاوه بر آثاری که در روایات آمده و نیز آثار احتمالی که بیان شد، نوعی تیمن و تبرک است و چون مستحب است که هنگام این عمل برای کودک دعا کنند، دعای بزرگان دینی برای کودک تأثیرات معنوی فراوانی خواهد داشت. در صدر اسلام معمولاً کام کودکان مسلمان را پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) برمی داشتند و برای کودک دعا می کردند.3. پوشش نوزادپیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومان (علیهم السلام) به پوشش کودک، به ویژه در آغاز تولد، اهمیت فراوان می دادند. تأکید بر پوشاندن لباس سفید بر کودک و نهی از پوشاندن لباس زرد بر او، در سیره، حکایت از اهمیت و تأثیر رنگ لباس بر کودک دارد. زید بن علی از پدرش امام سجاد (علیه السلام) نقل می کند کهلما ولدت فاطمه (علیهاالسلام) الحسن (علیه السلام) أخرج إلی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فی خرقه صفراء، فقال (صلی الله علیه و آله و سلم) ألم أنهکم أن تلفوه فی خرقه صفراء، ثم رمی بها و أخذ خرقه بیضاء فلفه فیها (مجلسی، 1403، ج 104، ص 109)؛ زمانی که حضرت فاطمه (علیهاالسلام) امام حسن (علیه السلام) را به دنیا آورد، [اطرافیان] او را در پارچه زردی پیچیدند و نزد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) آوردند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مگر شما را از پوشاندن پارچه زرد بر نوزاد منع نکرده بودم؟ سپس پارچه زرد را به دور افکند و پارچه سفیدی بر او پوشاند.همچنین گذشت که مادر امام رضا (علیه السلام) فرمود:لما ولد الرضا (علیه السلام) ناولته موسی (علیه السلام) فی خرقه بیضاء (حر عاملی، 1367، ج 15، ص 138)؛ وقتی [امام] رضا (علیه السلام) به دنیا آمد، او را در پارچه سفیدی پیچیدم و به امام کاظم (علیه السلام) دادم.بنابراین، رنگ پوشش نوزاد در سیره معصومان (علیهم السلام) مهم دانسته شده و اصرار بر این است که رنگ لباس نوزاد سفید باشد، نه زرد. درباره سرّ رنگ سفید و اینکه چه آثار جسمی یا روحی برای کودک خواهد داشت، در روایات چیزی بیان نشده است. البته در این مورد، حدس هایی می توان زد و نیز می توان فوائد احتمالی برای آن بیان کرد. امروزه در روان شناسی رنگ ها، تحقیقات بسیاری در زمینه تأثیر رنگ ها بر حالات روحی - روانی انسان ها انجام شده و نتایج تحقیقات، تأثیر رنگ ها را تأیید کرده است (لوشر، 1371). اما گرچه تأثیر رنگ لباس بر کودک انکار ناپذیر است، ولی در نوع و کیفیت تأثیر آن، داوری قطعی و روشنی نمی توان کرد.4. تبریک و دعااز دیگر آداب آغاز تولد کودک که در سیره معصومان (علیهم السلام) رعایت شده، تبریک ولادت کودک به پدر و مادر اوست. مرازم از برادش نقل می کند:مردی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد که صاحب پسری شده ام. امام (علیه السلام) فرمود: خدا سپاسِ بخشنده را روزی ات کند و فرزند را برایت مبارک گرداند و او را حفظ فرماید و تو را از خیر او بهره مند سازد (کلینی، 1365، ج 6، ص 17).همچنین در سیره ای که پیشتر از ابن ابی الحدید نقل شد آمده بود کهوقتی عبدالله بن عباس صاحب پسری شده امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با اصحاب به دیدار او رفتند و حضرت این گونه به او تبریک گفت: خدا سپاسِ بخشنده را روزی ات کند و فرزند را بر تو مبارک گرداند (ابن ابی الحدید، 1385، ج 7، ص 148).همچنین، امام صادق (علیه السلام) می فرماید:مردی ولادت فرزند مردی دیگر را چنین تبریک گفت: یهنئک الفارس؛ قدم سوارکار نورسیده مبارک! امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرمود: از کجا می دانی که او سوارکار خواهد بود؟ آن مرد عرض کرد: فدایت شوم پس چه بگویم؟ امام فرمود: بگو: خدا سپاس بخشنده را روزی تو کند و فرزند را برایت مبارک گرداند و او را به رشد و کمال رساند (عمری طولانی به او بدهد) و تو را از نیکی او بهره مند سازد (کلینی، 1365، ج 6، ص 17).چنان که در این سیره ها آمده است، اولاً تبریک گفتن و اظهار شادمانی کردن برای تولد نوزاد، از سنن و آداب اسلامی است؛ ثانیاً باید تعبیرهای تبریک، آمیخته با ارزش های الهی و معنوی، آموزنده و یادآور شکر پروردگار و در برگیرنده دعا برای پدر و مادر و آینده نوزاد باشد.در اینجا دو نکته مهم وجود دارد: نخست اینکه اظهار شادمانی دیگران مستقیماً در والدین تأثیر دارد و آنها را اگر احیاناً از تولد فرزند ناراحت اند، خوشحال می کند. با یادآوری نعمت الهی آنها را به شکر نعمت وا می دارد؛ در نتیجه والدین با علاقه و رضایت کامل به تربیت کودک می پردازند و این رضایت، در کودک اثر خواهد گذاشت. مادری که با رضایت کامل به فرزند خویش شیر دهد، به نظافت او بپردازد و به او محبت کند، در شکل گیری هرچه بهتر شخصیت کودک مؤثر است. «نتیجه تحقیقات نشان می دهد تمایل و علاقه مندی مادر، ضمن شیر دادن طفل، در ثبات شخصیت او مؤثر است. بدین ترتیب، تأثیر رفتار مادر در رشد شخصیت طفل از لحظه تولد نوزاد آشکار می شود... مادرانی که علاقه مند به شیر دادن کودکان خود نیستند و آنها را با بی میلی در آغوش می گیرند، انزوا، بی حسی و احتمالاً غش را در اطفال خودشان به وجود می آورند» (عظیمی، 1369، ص 106).دوم آنکه دعا برای سلامت و رستگاری کودک، در هر لحظه و مرحله ای از تربیت کودک مؤثر، و در تبریک ولادت نیز مطرح است. در روایات و سیره تربیتی معصومان (علیهم السلام) دعا کردن برای فرزند در مراحل متعددی از جمله هنگامی که انسان قصد ازدواج می کند، وقت ورود بر همسر و هنگام آمیزش، وارد شده است؛ علاوه بر اینها هنگام کام برداشتن کودک، وقت عقیقه برای او و هنگام نامگذاری کودک، دعا وارد شده است و معصومان (علیهم السلام) در سیره خود بدان عمل می کردند. دعا برای کودک گذشته از تأثیرات روحی، معنوی و جسمی، تأثیرات روانی و تلقینی نیز دارد؛ زیرا وقتی کودک با والدینی روبه روست که هر آن، دم از ارتباط با خدا و استمداد از او می زنند، او نیز بدان سوی کشیده خواهد شد.5. نام نیکنامگذاری برای همه اشیائی که انسان با آنها سر و کار دارد، ضروری است؛ زیرا انسان برای شناختن و شناساندن هر چیز محتاج نام آن است؛ مثلاً برای شناساندن خود به دیگران، ناگزیر از بیان نام است. امام مهم، زمان نامگذاری و انتخاب نام است. البته در سیره معصومان (علیهم السلام) بر هر دو کار تأکید شده است. تأکید اسلام بر نامگذار پیش از تولد فرزند است و اگر نشد، در بدو تولد، تا روز هفتم ولادت و همراه با عقیقه است. امام صادق (علیه السلام) می فرماید: پدرم از جدم نقل کرد که امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:فرزندان خود را قبل از اینکه متولد شوند، نامگذاری کنید و اگر نمی دانید پسر است یا دختر، از نام هایی استفاده کنید که بر هر دو می نهند؛ زیرا کودکانی که بر آنها نام نهاده نشده است، روز قیامت به پدر خود اعراض می کنند که چرا بر من نام ننهادی و [حال آنکه] پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز محسن را قبل از تولد نام نهاد (کلینی، 1365، ج 6، ص 18).ابی بصیر نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که درباره مولود فرمود:مولود را در روز هفتم ولادت نامگذاری می کنند و برای او عقیقه می دهند و (موی) سرش را می تراشند (کلینی، 1365، ج 6، ص 29).یادآور می شویم که این دو دسته روایات با هم منافاتی ندارند؛ زیرا طبق برخی روایات تا روز هفتم می توان نام را تغییر داد. امام صادق (علیه السلام) فرمود:هیچ پسری برای ما متولد نمی شود، مگر اینکه نام او را محمد می گذاریم؛ وقتی هفت روز از ولادت وی گذشت، اگر خواستیم نام او را تغییر می دهیم یا باقی می گذاریم (همان، ص 18).بنابراین، نامگذاری پیش از تولد به احترام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و برای تیمن و تبرک به نام او صورت می گیرد و تا روز هفتم نیز قابل تغییر است. اما چرا پیش از تولد نامگذاری انجام می شود؟یک احتمال همان است که در روایت ذکر شده است که کودک پیش از تولد نیز دارای روح و شخصیت و احترام است و اگر نامگذاری نشود و سقط شود، به او احترام لازم گذاشته نشده است و آن کودک، در قیامت به این بی احترامی والدین معترض خواهد شد.احتمال دیگر اینکه اگر تا روز هفتم نامگذاری صورت نگیرد، چه بسا اقوام و آشنایان نامهای نامناسب و ناشایستی را بر والدین تحمیل کنند. بنابراین، بهتر است نامگذاری پیش از تولد صورت پذیرد. به همین دلیل در سیره معصومان (علیهم السلام) و بزرگان صدر اسلام تأکید بر این بوده است که بزرگان برای کودکان نامگذاری کنند و خود نیز چنین می کرده اند؛ برای مثال، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برای فرزندان علی (علیه السلام) نام برگزید (مجلسی، 1403، ج 43، ص 242) (4) و علی (علیه السلام) فرزند ابن عباس را نامگذاری کرد. صحابه نیز فرزندان خود را برای نامگذاری نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) می آوردند تا نامهای مناسب و شایسته ای برای آنها برگزینند. پس بهتر است نامگذاری تا روز هفتم به تأخیر نیفتد.مسئله دیگری که اهمیت خاصی دارد، انتخاب نام است. در سیره معصومان (علیهم السلام) انتخاب نام نیک و پرمعنا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:اولین خوبی انسان به فرزندش، نام نیکی است که برای او انتخاب می کند (کلینی، 1365، ج 6، ص 18).پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز نام نیک را از حقوق فرزندان بر والدین می داند. امام کاظم (علیه السلام) م ...

ادامه مطلب  

چه کیکی برای جشن تولد کودکمان انتخاب کنیم؟  

درخواست حذف این مطلب
به نظر شما جالب ترین قسمت یک جشن تولد کدام قسمت است؟ آیا کودک تان هم مثل شما فکر می کند؟ بگذارید جور دیگری بپرسیم: در دوران کودکی برای شما جالب ترین قسمت جشن تولد کدام قسمت بود؟ بیش ترِ مردم در پاسخ به این سؤال از تزیینات جشن تولد یا کیک تولد کودک به عنوان جالب ترین قسمت جشن تولد نام می برند.اکنون سؤال این است: حالا که شما می خواهید برای کودک تان جشن تولد برگزار کنید، چه نوع کیکی باید سفارش دهید؟ چگونه سفارش دهید و از کجا سفارش دهید؟یک جشن تولد، بدون یک کیک خوب چنگی به دل نخواهد زد! به همین دلیل انتخاب یا تهیه ی صحیح کیک تولد کودک اهمیت زیادی دارد و اگر بخواهید کیک تولد کودک را به درستی انتخاب کنید این انتخاب دقت بیش تری می طلبد.مرحله ی اول: انتخاب سوژه یا موضوع کیکنخستین قدم والدین در انتخاب درست کیک تولد، تعیین موضوع و سوژه برای جشن تولد است. لابد می پرسید سوژه ی کیک تولد را چطور باید پیدا یا انتخاب کنیم؟برخی از نکاتی که می تواند برای شما در انتخاب سوژه ی جشن تولد و کیک تولد فرزندتان الهام بخش باشد شامل موارد زیر است:روش های پیدا کردن سوژه ی مناسب کیک تولد۱. از فرزندتان مشورت بگیریدبرای انتخاب سوژه ی کیک تولد، قبل از سفارش یا تهیه ی کیک، اجازه دهید که فرزند دلبندتان نیز در این تصمیم گیری سهم داشته باشد، این امر بهترین منبع الهام برای شما خواهد بود!۲. از قهرمانان کارتون ها الهام بگیریدمی توانید از قهرمان یا کاراکتر تلویزیونیِ مورد علاقه ی کودکتان برای طراحی و سفارش کیک جشن تولد کودک الهام بگیرید.۳. به بازی فرزندتان دقت کنیداین امکان هست که از طریق دقت در بازی هایی که یکی یک دانه ی شما آنها را بیش تر دوست دارد به موضوع مناسب برای کیک جشن تولد او دست پیدا کنید! شما می توانید از بازی های فیزیکی یا بازی های رایانه ای مور علاقه ی فرزندتان در این مورد الهام بگیرید.معمولا کودکان خردسال تر از مواردی چون کاریکاتورهای اشخاص، کاراکتر پرنسس ها، حیوانات باغ وحش و موجوداتی نظیر دایناسورها و سایر علاقه مندی های خاص خودشان به هیجان می آیند. در مورد کودکان کمی بزرگ تر، سعی کنید موضوع را بر روی یکی از علاقه مندی های آنان پیاده سازی کنید. این موضوع هر چیزی می تواند باشد، مانند یک ورزش، فیلم، یک راز، یا نکته ای علمی و مواردی مانند اینها. موارد و بازی های کودکانه ی بسیاری وجود دارند که می توان آنها را به سادگی وارد جشن تولد کودک کرد.مرحله ی دوم: انتخاب طعم و مزهطعمی را انتخاب کنید که بچه ها بیشتر دوست دارند. عموما بچه ها عاشق شکلات و خامه هستند. کیک های فوندانت زیبا و جذاب هستند ولی خود فوندانت مزه ی دلچسبی ندارد و در بسیاری از موارد کنار زده می شود.حواس تان به حساسیت باشد! ممکن است یکی از مهمان های شما به برخی مواد کیک حساسیت داشته باشد. مثلا حساسیت به خشکبار و آجیل یا گلوتن از دسته حساسیت های رایج هستند. همچنین ممکن است بعضی ها رژیم های غذایی خاصی داشته باشند که نتوانند مثلا از شکر یا چربی معمولی استفاده کنند. اگر می خواهید این مهمانان هم از خوردن کیک لذت ببرند، به سراغ کیک های رژیمی بروید.مرحله ی سوم: چگونه سفارش دهیم؟نتیجه ی دو مرحله قبل، در این مرحله خود را نشان می دهد. به طور خلاصه، از روش های زیر می توانید کیک تولد فرزندتان را تهیه کنید. البته هرکدام شرایط و محسنات خود را دارد و شما بسته به شرایط خود می توانید یکی را انتخاب کنید:از قنادی نزدیک منزل سفارش بدهیدخب این اولین راهی هست که به ذهن شما خواهد رسید. یکی از مزیت های خوب این روش در سفارشات دقیقه نودی است. مثلا یهو یادتان میفتد که امروز تولد فرزند عزیزم است و من کیک نخریدم. خب می روید و از یخچال قنادی یک کیک خوشگل انتخاب می کنید و اگر خوش اقبال باشید و کیک ساز قنادی منزل نرفته باشد می گویید یک نوشته بر رویش بنویسد. البته قنادی ها از قبل هم سفارش می گیرند و می توانید از آلبوم های آنها انتخاب کنید. برای این کار معمولا دو تا سه روز زودتر باید اقدام کنید.از یک قنادی معروف که درمورد آن شنیده اید خرید کنیددر این روش باید کمی زودتر مثلا از ۲-۳ روز قبل به قنادی بروید و طرح خود را انتخاب کنید و بسته به موقعیت منزل هم باید کمی در ترافیک شهر بچرخید. همین طور روز تولد، قبل از مراس ...

ادامه مطلب  

دانلود قالب آماده کارت دعوت جشن تولد کودک psd لایه باز  

درخواست حذف این مطلب
categories: فایل های آماده فون کودکtags: psd تولددانلود رایگان طرح لایه باز کارت تولددانلود رایگان کارت دعوت تولد لایه بازدانلود فایل لایه باز کارت دعوت تولد کودکدانلود فون کارت دعوت تولددانلود کارت دعوت تولد کودکدانلود کارت دعوت تولد کودک لایه بازدانلود کارت دعوت تولد کودکانهطرح لایه باز کارت دعوت تولدطرح لایه باز کارت دعوت تولد کودکطرح کارت دعوت تولد کودکطرح کارت دعوت تولد کودکانهفایل لایه باز کارت تولدفون کارت دعوت تولد لایه بازقالب کارت دعوت تولد کودکنمونه کارت دعوت تولدنمونه کارت دعوت تولد کودککارت تولدک ...

ادامه مطلب  

جزئیات جدید از انهدام تیم تروریستی انصارالفرقان/ شلیک مرگبار 4 نقابدار چرا تکذیب شد/ تولد نوزادی با 24 انگشت  

درخواست حذف این مطلب
۴۵ : ۲۰ - پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ تعداد خبرهای امروز : ۶۳۷خبر کد خبر: ۶۱۳۰۲۰۲ گروه : استان ها » استان هاتاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۵اندازه فونت نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره از استان ها چه خبر؟ به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان پربازدیدترین و جذاب ترین اخبار روز پنجشنبه 25خردادماه را در اینجا مشاهده می کنید. جزئیات جدید از انهدام تیم تروریستی انصارالفرقان/ کشف سلاح های جنگی در محل درگیریتشنگی در جوار آب / سرچشمه حیات رو به مرگ استگرفتاری اشرار مسلح در کمین تکاوران پلیس/ اعتراف اشرار به 4 فقره قتل مسلحانهانفجار خیابان انقلاب تبریز حادثه آفرید / مدفون شدن یک خانم زیر آوار شلیک مرگبار 4 نقابدار در آمل تکذیب شدکشف تزئینات منحصر به فرد عصر صفوی در تالار اشرف اصفهانتولد نوزادی با 24 انگشت در گنابادتیراندازی در اراک پنج مجروح بر جای گذاشت/ 5 نفر از اراذل و اوباش دستگیر شدندانتهای پیام/ساشتراک گذاریمطالب مرتبطبرچسب هاجذاب ترین اخبار استان ها ، اخبار استان ها ، تیر اندازی در اراک ، آتش سوزی جنگلارسال نظرجزئیات جدید از انهدام تیم تروریستی انصارالفرقان/ کشف سلاح های جنگی در محل درگیری+عکس صدور کیفرخواست پرونده برخورد خودروی حامل فرماندار ملایر با مامور پلیس راهور حضور «خفاش شب داعش» در بندر عباس کذب محض است/ دستگیری فرد شایعه ساز گرفتاری اشرار مسلح در کمین تکاوران پلیس/ اعتراف اشرار به 4 فقره قتل مسلحانه انفجار خیابان انقلاب تبریز حادثه آفرید / مدفون شدن یک خانم زیر آوار و صدمه به ۱۷ خانه همجوار+ عکس از هشدار اینستاگرامی روحانی تا دورویی مدیران تولد نوزادی با 24 انگشت در گناباد یک ماه اسارت به دلیل اختلافات مالی برادر تب کنگو به بروجن رسید ناو گروه چین در بندرعباس پهلو گرفت هلاکت تروریست های انصارالفرقان در چابهار (۷۴ نظر)جزئیات جدید از انهدام تیم تروریستی انصارالفرقان/ کشف سلاح های جنگی در محل درگیری+عکس (۱۹ نظر)صدور کیفرخواست پرونده برخورد خودروی حامل فرماندار ملایر با مامور پلیس راهور (۱۳ نظر) ...

ادامه مطلب  

یک زن رقیب جدید اینشتین +عکس  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش نشریه فوربس دانشگاه هاروارد آمریکا از خانم سابرینا گونزالس پاسترسکی فیزیکدان و پدیده بدیع به عنوان اینشتین بعدی نام می برد. سابرینا در سالگی وقتی هم کلاسی هایش ویدیو گیم بازی می کردند در گاراژ خانه پدرش هواپیمای تک موتوره اش را از اول تا آخر ساخت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جام جم آنلاین سابرینا در سالگی اولین خانمی است که در سال گذشته شاگرد اول دوره لیسانس دانشگاه mit شده و اکنون دوره دکترای فیزیک دانشگاه هاروارد را شروع می کند.این خانم نسل اول مهاجر کوب ...

ادامه مطلب  

این زن رقیب جدید آلبرت اینشتین و معروف ترین فیزیکدان آمریکا است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز دانشگاه هاروارد آمریکا از خانم سابرینا گونزالس پاسترسکی فیزیکدان و پدیده بدیع به عنوان اینشتین بعدی نام می برد. سابرینا در سالگی وقتی هم کلاسی هایش ویدیو گیم بازی می کردند در گاراژ خانه پدرش هواپیمای تک موتوره اش را از اول تا آخر ساخت.سابرینا در سالگی اولین خانمی است که در سال گذشته شاگرد اول دوره لیسانس دانشگاه mit شده و اکنون دوره دکترای فیزیک دانشگاه هاروارد را شروع می کند.این خانم نسل اول مهاجر کوبایی-آمریکایی است و ...

ادامه مطلب  

یک زن رقیب جدید اینشتین +عکس  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از جام جم آنلاین دانشگاه هاروارد آمریکا از خانم سابرینا گونزالس پاسترسکی فیزیکدان و پدیده بدیع به عنوان اینشتین بعدی نام می برد. سابرینا در سالگی وقتی هم کلاسی هایش ویدیو گیم بازی می کردند در گاراژ خانه پدرش هواپیمای تک موتوره اش را از اول تا آخر ساخت. سابرینا در سالگی اولین خانمی است که در سال گذشته شاگرد اول دوره لیسانس دانشگاه mit شده و اکنون دوره دکترای فیزیک دانشگاه هاروارد را شروع می کند. این خانم نسل اول مهاجر کوبایی-آ ...

ادامه مطلب  

این زن رقیب جدید آلبرت اینشتین و معروف ترین فیزیکدان آمریکا است  

درخواست حذف این مطلب
آلبرت اینشتین رقیب جدیدی پیدا کرده و او هم اکنون یکی از معروف ترین فیزیکدانان ایالات متحده آمریکاست.دانشگاه هاروارد آمریکا از خانم سابرینا گونزالس پاسترسکی فیزیکدان و پدیده بدیع به عنوان اینشتین بعدی نام می برد. سابرینا در سالگی وقتی هم کلاسی هایش ویدیو گیم بازی می کردند در گاراژ خانه پدرش هواپیمای تک موتوره اش را از اول تا آخر ساخت.سابرینا در سالگی اولین خانمی است که در سال گذشته شاگرد اول دوره لیسانس دانشگاه mit شده و اکنون دوره دکترای فیزیک دانشگاه هاروارد را شروع می کند.این خانم ن ...

ادامه مطلب  

اینشتین رقیب پیدا کرد! + عکس  

درخواست حذف این مطلب
نشریه فوربس اعلام کرد که دانشگاه هاروارد آمریکا از خانم سابرینا گونزالس پاسترسکی به عنوان اینشتین بعدی نام می برد. سابرینا زمانی که فقط ساله بود در گاراژ خانه ی پدرش توانست یک هواپیمای تک موتوره ی کامل را بسازد. سابرینای ساله نخستین خانمی است که در طی سال گذشته رتبه ی اول دوره لیسانس دانشگاه mit را کسب کرده است و در حال حاضر دوره دکترای فیزیک دانشگاه هاروارد را شروع می کند.سابرینا جزو نسل اول مهاجران کوبایی-آمریکایی است وی تلفن همراه هوشمند نداشته به علاوه از شبکه های ...

ادامه مطلب  

این دختر ساله اینشتین جدید دنیا است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش شفاف نشریه فوربس اعلام کرد که دانشگاه هاروارد آمریکا از خانم سابرینا گونزالس پاسترسکی به عنوان اینشتین بعدی نام می برد. سابرینا زمانی که فقط ساله بود در گاراژ خانه ی پدرش توانست یک هواپیمای تک موتوره ی کامل را بسازد.سابرینای ساله نخستین خانمی است که در طی سال گذشته رتبه ی اول دوره لیسانس دانشگاه mit را کسب کرده است و در حال حاضر دوره دکترای فیزیک دانشگاه هاروارد را شروع می کند.سابرینا جزو نسل اول مهاجران کوبایی-آمریکایی است وی تلفن همراه هوشمند نداشته به علاوه ...

ادامه مطلب  

آیین گرامیداشت یکصدمین سالروز تولد استاد حشمت سنجری  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر آیین گرامیداشت یکصدمین سالروز تولد استاد حشمت سنجریتصاویر آیین گرامیداشت یکصدمین سالروز تولد استاد حشمت سنجریتصاویر آیین گرامیداشت یکصدمین سالروز تولد استاد حشمت سنجریتصاویر آیین گرامیداشت یکصدمین سالروز تولد استاد حشمت سنجریتصاویر آیین گرامیداشت یکصدمین سالروز تولد استاد حشمت سنجریتصاویر آیین گرامیداشت یکصدمین سالروز تولد استاد حشمت سنجریتصاویر آیین گرامیداشت یکصدمین سالروز تولد استاد حشمت سنجریتصاویر آیین گرامیداشت یکصدمین سالروز تولد استاد حشمت سنجریتصاویر آیین گرامیداشت یکصدمین سالروز تولد استاد حشمت سنجریتصاویر آیین گرا ...

ادامه مطلب  

عکس هایی از نمود احساس شیرین مهرانه مهین ترابی در روز تولدش  

درخواست حذف این مطلب
بیست و پنجمین تولد ماه به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، امروز (جمعه ۲۰ مردادماه) با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.در ادامه می توانید عکس های اختصاصی سیمرغ را از مراسم جشن تولد مهرانه مهین ترابی مشاهده نمایید:مهرانه مهین ترابی و مرضیه برومندمراسم ت ...

ادامه مطلب  

اتاق تولد بنیانگذار انقلاب اسلامی غبار روبی شد  

درخواست حذف این مطلب
گروه اجتماعی: اتاق تولد بنیانگذار انقلاب اسلامی در آستانه سی وهشتمین سالگرد ارتحال ایشان غبار روبی و عطر افشانی شد.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، در آستانه بیست وهشتمین سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی(ره) اتاق تولد ایشان در خمین امروز، پنجشنبه 11 خردادماه غبارروبی شد.آیین غبار روبی و عطرافشانی محل تولد بنیانگذار انقلاب اسلامی با حضور جمعی از بانوان برگزار شد.صابره عظیمی، فرمانده بسیج بانوان شهرستان خمین در ...

ادامه مطلب  

15 ایده جذاب برای تزئین دکوراسیون منزل با شمع  

درخواست حذف این مطلب
شمع آرایی در منزل ۱۵ ایده جذاب برای تزئین دکوراسیون منزل با شمع | شمع آرایی در منزلتزئین شمع و شمع آرایی در منزل شمع تزئینی شمع آرایی زیباسازی منزل با شمع شیک ترین و جدیدترین طرح های دکوراسیون منزل را در سایت روزگار دنبال کنید.شمع آرایی در منزل تزیین منزل با شمع در کنار اینکه زیبایی خاصی به منزل می بخشد، فضای منزل را آرامش بخش و رمانتیک خواهد کرد. تزیین منزل با شمع بنا به سلیقه هر کسی فرق می کند. هم می توانید یکسری فضاهای مناسب روی دیوارها ایجاد کنید ودیوارها را با شمع تزیین کنید، هم می توانید با تزیین میز ناهار خوری، شومینه و سایر دکورهای موجود در منزل یک فضای زیبایی رو در منزل ایجاد کنید. در ادامه میتوانید چندین مدل از این تزیینات و ایده های زیبا و شیک را به همراه نکاتی مهم برای تزیین دکوراسیون منزل مشاهده کنید. شمع تزیینی یکی از وسایل جذاب برای دکوراسیون متفاوت منزل است. زیرا می تواند در قسمت های مختلف خانه قرار داده شده و در مناسبت های خاص و یا حتی بدون مناسبت روشن شود. برخی از افراد شمع را صرفا در مراسم هایی مثل تولد، سالگرد ازدواج و یا سفره ی هفت سین تهیه می کنند. اما همانطور که خودتان هم می دانید شمع تزیینی با شمع تولد یا شمع هفت سین فرق دارد. شمع های تزیینی در انواع و مدل های مختلفی قابل تهیه هستند که هر کس طبق سلیقه ی خود می تواند مدل دلخواه خود را انتخاب کند. هر چند می توانید شمع های ساده ای تهیه کرده و با ایده های خلاقانه خودتان در منزل آن ها را تزیین کنید. خانم های باسلیقه و پر انرژی معمولا از شمع تزیینی برای دکوراسیون اتاق خواب، کنسول آینه و میزغذاخوری خود استفاده می کنند زیرا شمع موجب دلگرمی اعضای خانواده شده و گرمای محبت را به تک تک اعضای خانواده منتقل می کند. آشنایی با نکات ظریف در دکوراسیون منزل ۱- تجسم کنید مرحله اول تجسم است. برای طراحی اتاق پذیرایی لازم نیست عینا از مجلات دکوراسیون کپی برداری کنید. در ذهن خود مجسم کنید که دوست دارید خانه شما، دکورها، دیوارها و تابلوهای آن چطور باشد. تجسم تک تک اتاق ها، کار طراحی و دکوراسیون را برای شما آسان تر می کند. ۲- با موارد مهم و مورد توجه شروع کنید هر دکوراتور باتجربه ای می داند که باید در هر اتاق به چیزهای مهم بپردازد. بقیه موارد دکوری به راحتی فراهم می شوند. بهتر است ابتدا چیزی را انتخاب کنید که تاثیر بیشتری داشته باشد (مانند شومینه، پیانو یا یک کاناپه). ۳- رنگ ها اثر روانشناسی دارند رنگ ها عامل مهمی در طراحی هستند. چون به جز تغییر حال و هوای یک اتاق روی افراد تاثیر روانشناسی دارند.مثلا رنگ آبی چون اشتها را کم می کند، مناسب اتاق ناهارخوری یا آشپزخانه نیست، برعکس رنگ های روشن، شاد و آرامش بخش مناسب اتاق پذیرایی هستند. مطمئن شوید که رنگ هایی که انتخاب می کنید، مکمل یکدیگرند. ۴- سبک دکوراسیون به هماهنگی کمک می کند سبک دکوراسیون نه تنها کار دکوراسیون را آسان می کند، بلکه چون سلیقه و نحوه زندگی صاحب خانه را نشان می دهد، دارای اهمیت است. سبک دکوراسیون می تواند کلاسیک، مدرن، دریایی، استوایی، اروپایی، آسیایی یا هر چیزی که فکر آن را بکنید، باشد. مبلمان و وسایلی بخرید که با سبک و موضوع مورد نظر هماهنگی داشته باشد. ۵- وسایل اضافی و درهم بر هم بهترین دکوراسیون را خراب می کنند از دست هر چیزی که احتیاجی به آن ندارید، یا به ندرت مورد استفاده تان است، خلاص شوید و آن ها را مرتب در کمد طبقه بندی کنید. حتی اگر گران قیمت ترین و زیباترین دکوراسیون را داشته باشید، ب ...

ادامه مطلب  

فیلم: آموزش تزئین کیک تولد  

درخواست حذف این مطلب
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶برترین هاآشپزیشیرینی و دسر۵۸۳۲۱۱۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۹۱۱۲ بازدیددر این ویدیو به شما آموزش میدهیم که چگونه کیک های تولد را خودتان به زیبایی تزئین کنید و همه را شگفت زده کنید.امتیاز خبر: 18 از 100 تعداد رای دهندگان 112برترین ها: در این ویدیو به شما آموزش میدهیم که چگونه کیک های تولد را خودتان به زیبایی تزئین کنید و همه را شگفت زده کنید. در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید. شستشوی فرش با عالی ترین قیمت و تحویل 48 ساعته فرصت استفاده از موثرترین لیزر 2017، فقط برای 100 نفر برچسب ها:تزئین کیک تولد ، کیک تولد کودک ، آموزش تزئین کیک ، فیلمبه اشتراک بگذارید: گزارش خطامطالب مرتبطفیلم: کیک تولد اسب تک شاخفیلم: آموزش تزئین کیک به شکل گل رزطرز تهیه کیک رنگین کمانیجالب ترین کیک های تولد را ببینیدکودکان با این کیک ذوق می کنندکیک تولد نارگیلیِ خودم پَز!ساده ترین روش تهیه کیککیک تولد، کیک فندقیِ صورتی!کیک تولد با تزیین توت فرنگی و بادامفیلم: کیک تولد اسب تک شاخفیلم: آموزش تزئین کیک به شکل گل رزطرز تهیه کیک رنگین کمانیجالب ترین کیک های تولد را ببینیدکودکان با این کیک ذوق می کنندکیک تولد نارگیلیِ خودم پَز!ساده ترین روش تهیه کیککیک تولد، کیک فندقیِ صورتی!کیک تولد با تزیین توت فرنگی و بادامطرز تهیه حمص کلاسیک و حمص فلفل قرمزطرز تهیه انواع کوفته (1)صبحانه فلفل دلمه ای!فیلم: آموزش تزئین کیک تولدروح سرگردان در نمایش «شرق دور، شرق نزدیک»جدیدترین فیلم های سینمایی دنیا اینجاست (57)جوخه ی انتحار؛ بررسی قسمت پنجم فصل هفتم «بازی تاج و تخت»ایرلندی؛ فیلم پرستاره و پرهزینه اسکورسیزی14 اعتراف شوکه کننده در مورد زندگی «آنجلینا جولی»با آدم های بی ادب چطور رفتار کنیم؟عناوین روزنامه های امروز 96/05/26خون انسان ها، رنگین تر از یوزپلنگ ها نیست!رئال مادرید، فاتح سوپر کاپ اسپانیا شد«آب زمزم» را سمی کرده اند؟محسن هاشمی: کاندید ریاست شورای شهر هستماولین تساوی پرسپولیس در شب فرصت سوزیراز «سرهای بریده» در خیابان شیخ بهایی فاش شدشرط آمریکا برای مذاکره با کره شمالیسرنوشت مبهم شجاعی و حاج صفیدرآمد ماهانه خانوارهای ایرانی؛ 3 میلیون تومانوزارت خارجه: گزارش آمریکایی ها غرض ورزانه استسپاه عملیات مستقل زمینی در سوریه نداشته استتکذیب صدور مجوز برای فعالیت شرکت های هرمیفعالیت خانه فساد به اسم مهاجم پرسپولیس!هتاکی به ظریف در صحن علنی مجلسپلیس پایتخت: برخورد گشت ارشاد، قهرآمیز نیستبررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی روحانی در مجلس راز «سرهای بریده» در خیابان شیخ بهایی فاش شد اولین تساوی ...

ادامه مطلب  

قدم زدن در میان بود و نبود شکسپیر / وقتی توریست تاریخ ادبیات نمایش می شوید  

درخواست حذف این مطلب
سرویس تئاتر هنرآنلاین: کشورهای زیادی در سراسر جهان با فرهنگ ها و ویژگی های گوناگون وجود دارند که افراد بسیاری برای دیدن و تجربه کردن آنها کوله بار سفر می بندند تا بتوانند از نزدیک شاهد اتفاقات و رویدادهای مهم و گاهی عجیب زندگی باشند. من هم از این قاعده مستثنی نیستم و هرگاه بتوانم، بر اساس شنیده هایم از نقاط مختلف به آنها سفر می کنم. معتقدم، همه کشورها برای خود صدا و آوایی خاص دارند که آنها را از یکدیگر مجزا می کند. صداهایی که گاه شنیدن شان، برایم بسیار زیبا، دلنشین و حتی رویاگونه است. انگلستان؛ کشوری نام آشنا در قاره سبز. وقتی به این کشور سفر می کنید یک صدا بیشتر از هر آوایی برایتان آشناست چراکه حتما ساکن هر نقطه از جهان هستی که باشید یک بار آن را شنیده اید؛ صدایی که می خواند: "بودن یا نبودن مساله این است! آیا پسندیده تر آن است که تازیانه ها و بلاهای روزگار غدار را با پشت شکسته و خمیده مان متحمل شویم یا آن که ساز و برگ نبرد برداشته، به جنگ مشکلات فراوان رویم تا آن دشواری ها را از میان برداریم؟ مردن... آسودن... سرانجام همین است و بس؟ اگر خواب مرگ دردهای قلب مان و هزاران آلام دیگر را که طبیعت در پیکر ما فرو ریخته پایان بخشد، نهایت و سرانجامی است که باید آرزومند آن بود..." این آوایی است که هر مسافر این سرزمین را در نخستین روزهای حضورش به شهر کوچک "استراتفورد"، در جنوب بخش واریک می کشاند. شهر محل تولد و درگذشت خالق تعدادی از مهمترین آثار ادبیات نمایشی جهان یعنی "ویلیام شکسپیر". شهر کوچک "استراتفورد" در نزدیکی دومین شهر بزرگ انگلستان،" بیرمنگام"، واقع شده و روزانه میزبان حضور توریست های بی شماری است که به این منطقه و بخش قدیمی شهر که محل تولد و فوت این هنرمند بزرگ در آن قرار دارد، می شوند. وارد شهر که می شوید به واسطه وجود تابلوهای زیاد به راحتی می توانید به مرکز شهر جایی که خانه محل تولد شکسپیر (shakspeares birthplace) در آن قرار دارد، دسترسی پیدا کنید. در اطراف این بخش، امکانات لازم و مناسب برای توریست های بسیار فراهم آمده است تا هیچ کس با مشکل خاصی، مواجه نشود. خیابان "henley" که خانه محل تولد شکسپیر در آن قرار دارد، خیابان نه چندان بزرگی است که به نظر می رسد از یک سر آن تا سر دیگر را می توان در عرض ده دقیقه پیاده طی کرد، اما این اتفاق به دلیل وجود کافه ها و مغازه های فروش هدیه که مدت ها حاضران را سرگرم می کند هیچ گاه برایتان رخ نمی دهد. نکته قابل توجه علاقه مردم شهر "استراتفورد" به هر چیز لوکس و قدیمی است به شکلی که در اکثر مواقع نمایشگاهای مختلفی در شهر برپا می شود که خود جذابیت های بسیاری برای مسافران این شهر به وجود می آورد مانند تجربه من از تماشای نمایشگاه ماشین های لوکس و قدیمی در روز سفرم. خانه محل تولد شکسپیر، ساختمانی دو طبقه و چوبی به سبک خانه های قدیمی انگلستان است که به همان شکل از زمان ساخته شدن حفظ و نگهداری شده است. برای ورود به خانه باکمی فاصله از ساختمان اصلی، ساختمان دیگری قرار دارد که افراد بعد از تهیه بلیت می توانید از طریق آن وارد محوطه اصلی شوند. آشنایی با خانه محل تولد نابغه ادبیات نمایشی اولین مکان قبل از ورود، موزه کوچکی است که در آن آثار متعدد هنرمندان در مورد شکسپیر و محل اکران فیلم قرار دارد. در آغاز بازدید حاضران می توانند بخش هایی از اجراهای مختلف نمایشنامه های شکسپیر را بر پرده مشاهده کنند. آثاری که به بررسی مساله عشق در آثار این نویسنده می پردازد. از این بخش که عبور کنید، می توانید تعدادی از وسایل و ابزار، دست نوشته ها و تابلوهای نقاشی به جا مانده از گذشته های دور را مشاهده کنید مانند کتاب "the first folio" یکی از اولین کتاب هایی که به این هنرمند و آثار او اختصاص دارد. (شکسپیر هیچ کدام از آثارش را منتشر نمی کرد. "جان همینگز" و " هنری کوندل" بازیگرانی که در نمایش های او بازی می کردند، پس از مرگ اش و در سال 1623 تمامی آثار او را جمع آوری و 36 نمایشنامه اش را در این کتاب منتشر کردند که منبعی برای تمامی آثاری است که شکسپیر نوشته است.) یکی دیگر از آثاری که در این بخش توجه ها را به خود جلب می کند تصاویر نقاشی شده از اعضا خانواده شکسپیر یعنی مادر، مادربزرگ، همسر و دخترش "susanna" است. گویا نسخه اصلی تابلو همسر شکسپیر که نام هنرمند آن نیز مشخص نیست در آمریکا نگهداری می شود. پس از دیدن این بخش از در پشتی ساختمان وارد خانه چوبی دو طبقه ای می شوید که مانند همه خانه های انگلیسی اتاق هایی مجزایی دارد. در طبقه اول سه اتاق کوچک وجود دارد آشپزخانه که محل گردهم آمدن اعضا خانواده بوده است و پس از آن در سوی دیگر تخت خوابی قدیمی قرار دارد که محل خواب پدر بوده است و در نهایت وارد اتاق کار که محل ساخت دستکش های چرمی است می شوید. کارگاهی که گویا محل کسب و کار خانواده به شمار می رفته و اکنون نیز در آن تولیدات و دست ساخته هایی وجود دارد که اگر بازدیدکننده ای علاقمند به خرید باشد، می تواند اقدام به تهیه آنها کند. با عبور از راه پله بسیار کوچک و باریکی به طبقه دوم دسترسی پیدا می کنید. طبقه دوم نیز مانند طبقه اول از سه اتاق اصلی و یک اتاق زیر شیروانی شکل گرفته است ...

ادامه مطلب  

نوزاد نارس؛ از فقر تا هزینه گران  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صبحانه،نوزادان در این بخش به واسطه چند سیم متصل به بینی و دهانشان ادامه حیات می دهند. براساس بررسی های انجام شده، مشکلات تنفسی شایع ترین علت مرگ نوزادان و شیرخواران است. در این شرایط باید از گفتن کلمه «مادرزادی» برای این ناهنجاری ها ابا داشت، زیرا این مساله به مادر، ارث و ژنتیک مربوط نیست و در ضمن، بعد از کم وزنی و مشکلات تنفسی مهم ترین عامل مرگ نوزادان محسوب می شود.براساس آمار سالانه 120 هزار نوزاد نارس در کشور متولد می شود. هشت درصد نوزادانی که در ایران متولد می شوند، بعد از تولد در بیمارستان بستری می شوند، سه تا پنج درصد نوزادان وضعشان وخیم است و باید در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بستری شوند. بسیاری از این نوزادان دچار مشکلات تنفسی جدی هستند و بدون کمک وسایل کمک تنفسی امکان مرگ آنها وجود دارد.ناهنجاری نوزادان به دلیل شیوه زندگی مادرانیکی از علت های اصلی تولد نوزادان نارس، عفونت است و با اقدامات ساده همچون شستن مداوم دست در دوران بارداری برطرف می شود. البته سطح سواد سلامت خانواده نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعات نشان می دهد میزان تولد نوزاد نارس در خانواده هایی مطلع در زمینه سواد سلامت اندک است. میزان سطح سواد سلامت مردم در کشور ما حدود 18درصد است. این میزان در کشورهای اسکاندیناوی صددرصد و در آمریکا 80 درصد است، یعنی 80 درصد مردم آمریکا می دانند که چگونه باید زندگی سالم داشته باشند. این مسائل بخش مهمی از سواد سلامت است که از تولد نوزاد نارس پیشگیری می کند. البته هنوز علت بخش مهمی از این تولدها مشخص نشده است. در ضمن برخی نوزادان نارس نیز بر اثر بیماری مادر متولد می شوند. برای مثال مسمومیت یا دیابت بارداری که یکی از بیماری های شایع دوران بارداری است، بیماری های تیروئید، کلیه، قلب و عفونت های دوران بارداری ازجمله مهم ترین علت های تولد نوزادان نارس است. سالانه بیش از یک میلیون و 500 هزار نوزاد در کشور متولد می شود که حدود 120 هزار تن از این نوزادان نارس به دنیا می آیند. این در حالی است که با تولد یک نوزاد نارس فقط یک نفر دچار مشکل نمی شود، بلکه یک خانواده به هم می ریزد. پدر و مادر این نوزادان که عمدتا جوانان بین 20 تا 27 سال هستند و هنوز تجربه کافی ندارند و تازه زندگی مشترک را آغاز کرده اند با تولد نوزاد نارس به شدت دچار مشکلات روانی و حتی معنوی می شوند. همچنین 10 تا 15 درصد نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان با وجود تلاش های فراوان فوت می کنند. این در حالی است که بسیاری از خانواده ها توان پرداخت هزینه های درمان نوزادنشان در این بخش را ندارند.هزینه بخش مراقبت های ویژه نوزادان گران استیک خانواده برای بستری نوزاد خود در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دولتی، باید ماهانه بین چهار تا پنج میلیون تومان پرداخت کند. بنابراین انتظار می رود بیمه ها و دولت هزینه این خانواده ها را پرداخت کرده و از خانواده ها فرانشیز (سهم بیمار) اخذ نکند. بررسی ها نشان می دهد که تفاوت معناداری بین 20 درصد جمعیت ثروتمند و 20 درصد قشر فقیر کشور وجود دارد، چون میزان تولد نوزاد نارس در بین 20 درصد قشر فقیر دو تا سه برابر خانواده های ثروتمند است، اما مساله سواد عامل بسیار مهم تری است و ارتباط معنادارتری بین سطح سواد و تولد نوزاد نارس وجود دارد و در خانواده های باسوادتر تولد نوزاد نارس و ناهنجار اندک است.نوزادی با ریه ناقصهانیه به تازگی مادر شده است. او در این مدت در خانه استراحت کرده و فرزندش به دلیل تشکیل نشدن بخشی از ریه در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان بستری است. او می گوید: من به تالاسمی مینور مبتلا هستم. در زمان بارداری هم قرص آهن و خون مصرف کردم، اما در ماه هشتم بارداری پزشک آمپول خون تجویز کرد. حال بعد از تولد نوزاد متوجه شدیم که به دلیل کم خونی و تزریق آمپول، رشد جنین در بدن مادر متوقف شده است. با اینکه من سر وقت برای زایمان مراجعه کردم، اما نوزاد تاخیر در رشد دارد و به اصطلاح نارس است. این مادر جوان در پاسخ به این سوال که آیا غربالگری یا سونوگرافی وجود چنین عارضه ای را در زمان بارداری تشخیص نداده است، می گوید: غربالگری ژنتیک نمی تواند در این زمینه موثر باشد. اگر متخصص در سونوگرافی باتجربه باشد، می تواند بخش مهمی از ناهنجاری های ژنتیک را تشخیص دهد. به گفته او اغلب نوزادان در بدو تولد باید در بخش مراقبت های ویژه بستری شوند. این در حالی است که هزینه نگهداری در این بخش گران است و از عهده اغلب خانواده ها برنمی آی ...

ادامه مطلب  

تولد نوزاد ۲۴ انگشتی در گناباد + تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،در واقعه ای نادر نوزادی با ۲۴ انگشت در دست و پا در بیمارستان علامه بهلول شهرستان گناباد واقع در خراسان رضوی متولد شد. این نوزاد که پسر است سومین فرزند این خانواد ...

ادامه مطلب  

دانلود name photo on birthday cake v1.4  

درخواست حذف این مطلب
نرم افزار اندروید name photo on birthday cake نرم افزاری برای روز تولد می باشد. با استفاده از این نرم افزار در روز تولد شما نام شما روی کیک تولد اضافه می شود تا روز تولد شما بسیار ویژه باشد. این نرم افزار کیک های زیادی را برای نوشتن نام شما ارایه می دهد و می توانید بسته به سلیقه خود هر کدام را که می خواهید انتخاب نمایید. با کمک این نرم افزار کیک و عکس ویژه درست کنید و از روز تولد خود لذت ببرید. این نرم افزار بهترین کیک های تولد hd که شما دوست دارید را ارایه می دهد. در این نرم افزار ابتدا دکمه استارت را فشار دهید تا نام و عکس شما روی کیک اعمال گردد. حالا شما یک کیک تولد دارید که عکس شما روی آن اضافه شده است سپس نام را اضافه کنید. اگر اولین کیک تولد را دوست نداشتید روی گزینه های بیشتر کلیک کنید تا بیش از ۳۰ کیک تولد دری ...

ادامه مطلب  

الهام پاوه نژاد, بهزاد فراهانی و...  

درخواست حذف این مطلب
بیست و پنجمین تولد ماه به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، امروز (جمعه ۲۰ مردادماه) با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.در ادامه می توانید عکس های اختصاصی سیمرغ را از مراسم جشن تولد مهرانه مهین ترابی مشاهده ...

ادامه مطلب  

دانلود birthday cake photo frame v1.3.2  

درخواست حذف این مطلب
نرم افزار اندروید birthday cake photo frame یک نرم افزار کیک تولد می باشد. این نرم افزار برای ایجاد قاب کیک تولد بسیار مناسب می باشد. در این نرم افزار می توانید از بهترین قاب عکس تولد استفاده کنید و عکس خود را به زیباترین تصاویر تبدیل نمایید. شما می توانید یک کارت تولدت مبارک شخصی ایجاد کنید و به دوست خود هدیه دهید و یا یک دعوتنامه تولد ایجاد کنید و دوستان خود را به جشن تولد دعوت نمایید.این نرم افزار دارای فریم های رنگارنگ با بهترین تصاویر می باشد. با این نرم افزار می توان عکسهای تولد را به بهترین نحو تزیین و خاطرات به یاد ماندنی را ثبت کرد. می توانید آروزهای خود را برای دوستان و خانواده در کیک تولد بنویسید و برای آنها ارسال نمایید. می توانید عکسها را برای ویرایش از گالری انتخاب کنید و یا با دوربین عکس جدید بگیرید.این نرم افزار یک نرم افزار شگفت انگیز برای ایجاد کیک تولد و عکسهای تولد می باشد که می توانید با افزودن نام شخص روی کیک و تزیین آن از طریق شبکه های اجتماعی برا ...

ادامه مطلب  

جدیدترین کارت پستال آنلاین و پیام تبریک عاشقانه  

درخواست حذف این مطلب
کارت پستال آنلاینجدیدترین و شیک ترین کارت پستال آنلاین و پیام تبریک عاشقانهانواع مجموعه مدل کارت پستال جدید و شیکپیشنهاد تصاویر مدل کارت پستال های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۷ و ۹۶ می باشدهمراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیمتبریک تولد عاشقانه و زیبالبخند زدی و آسمان آبی شد ٫ شب های قشنگ بهمن مهتابی شدپروانه پس از تولد زیبایتتا آخر عمر غرق بی تابی شد . . .تولدت مبارک عزیزم . . . خدا را به خاطر خلقت وجودت پاکت سپاسگذارمو برای سالروز آغاز زندگی تو خوشبختی بیشتر آرزو میکنم . . .اس ام اس های عاشقانه تولدشناسنامه رو بی خیال محل تولد من ،آغوش گرم توستتولدت مبارک عشقم ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ،ﭼﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﯽ ﺩﺍﺷﺖ،ﭼﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﯼﺍﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎ، ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡتولدت مبارک روز تولد تو روز نگاه باران بر شوره زار تشنه بر این دل بیابانروز تولد تو گویی پر از خیال استیاس و کبوتر و باد در حیرت تو خواب استتولدت مبارک دوست عزیزاس ام اس های عاشقانه تولدهپلبلت ممالک چیست؟عبارتی که دخترا روز تولد دوستشونبه هم اس ام اس میدن تولدت مبارکزندگی سه تا پیچ داره. تولد ، رفاقت و مرگتو پیچ دوم دیدمت تا پیچ سوم باهاتمتولدت مبارک دوست خوبمتن تبریک تولد عاشقانه و زیبا ای روشنی گسترده ، ای زیبایی محض ، ای آسمان بی کران مهربانی کلامی می آفرینم تا با تو سخن بگویمسالروز زمینی شدنت مبارک . . .شب هست باز دلم بهانه میگیردغم غریب دلم را نشانه میگیرد هوای دیدنتو ای تولد خورشید تمام هستی من راشبانه میگرد تولدت مبارک نازنینمبدون که قلبم فقط و فقط برای تو میتپه وبی تو هیچمعاشقانه ترین حس رو با تو دارمو خوشحالم که دارمتخوشحالم که به ...

ادامه مطلب  

یوونتوس در زمین پورتو پیروز شد/ امیدواری لستر سیتی به دیدار برگشت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر پرونده مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا چهارشنبه شب با برگزاری دو مسابقه بسته شد و طی آن تیم های یوونتوس و سویا برابر حریفان پیروز شدند.پورتو و یوونتوس در حالی به مصاف یکدیگر رفتند که پورتو انتظار داشت با حمایت هوادارنش در دیدار رفت نتیجه ای خوب کسب کند اما اخراج الکس ته یس در دقیقه برنامه های این تیم را بهم ریخت و نتیجه را در پایان بر صفر واگذار کرد.اگرچه پورتو در نیمه نخست برابر حملات یووه مقاومت کرد اما در نیمه دوم تعویض های آلگری جواب داد و دو بازیکن تعویضی یوونتوس گلزنی کردند. مارکو پیاتسا ( ) و ...

ادامه مطلب