مشتریان از کیفیت کدام خودروها رضایت دارند؟ +اسامی  

درخواست حذف این مطلب
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نتایج ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت اولیه خودروهای سواری عرضه شده در بازار ایران در طول سال ۱۳۹۵ را، منتشر کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس این گزارش در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، تیبا ۶۵۱ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز، سایپا ۱۳۱ معادل ۶۳۹ امتیاز، سایپا ۱۳۲ معادل ۶۳۴ امتیاز و سایپا ۱۱۱ معادل ۶۱۷ امتیاز از میزان ۱۰۰۰ امتیاز رضایتمندی مشتریان را کسب کرده است.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان خودروی پارس تندر ۷۳۸ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز، ولیکس c۳۰ (mt) معادل 730 امتیاز، تندر ۹۰ پارس خودرو و ایران خودرو ۷۲۷ امتیاز، ساندرو (mt) معادل 722 امتیاز، برلیانس h۲۳۰ (mt) معادل 718 امتیاز، ساندرو استپ وی (mt) معادل 714 امتیاز، ام وی ام ۱۱۰s معادل ۷۱۰ امتیاز، برلیانس h۳۲۰(mt) معادل 708 امتیاز، برلیانس h۳۳۰ (mt) ۷۰۸ امتیاز، دنا ۷۰۸ امتیاز، تندر ۹۰ اتوماتیک ۷۰۶ امتیاز، ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک ۷۰۶ امتیاز و برلیانس (h۲۲۰ (mt معادل 705 امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز رضایتمندی مشتریان را کسب کرده اند.همچنین در این گروه قیمتی، ام وی ام سدان معادل ۷۰۵ امتیاز، ساندرو اتوماتیک ۷۰۰ امتیاز، دانگ فنگ h۳۰ کراس ۶۹۹ امتیاز، راین v۵ معادل 698 امتیاز، رانا ۶۹۸ امتیاز، برلیانس h۲۳۰ اتوماتیک ۶۹۳ امتیاز، سورن ۶۹۲ امتیاز، ام وی ام ۵۳۰ معادل ۶۹۱ امتیاز، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۶۸۷ امتیاز، برلیانس h۲۲۰ اتوماتیک ۶۸۷ امتیاز، سمند ef۷ معادل ۶۸۴ امتیاز، لیفان x۵۰ (mt) معادل 683 امتیاز، سورن توربو ۶۸۱ امتیاز، سمند ۶۷۶ امتیاز، پژو ۲۰۶ معادل ۶۷۱ امتیاز، پژو ۴۰۵ معادل ۶۶۵ امتیاز، پژوپارس ۶۶۰ امتیاز، تیبا هاچ بک ۶۵۷ امتیاز و ساینا ۶۵۴ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز رضایتمندی مشتریان را کسب کرده اند.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، خودروی چانگان cs۳۵ اتوماتیک ۷۴۴ امتیاز، چانگان cs۳۵ (mt) معادل 742 امتیاز، هاوال m۴ معادل ۷۲۹ امتیاز، جک معادل 726 امتیازj۵(mt، ام وی ام (x۲۲ (mt معادل 719 امتیاز، چری آریزو ۵ معادل ۷۱۵ امتیاز، ولیکس c۳۰ اتوماتیک ۷۱۵ امتیاز، ساندرو استپ وی اتوماتیک ۷۱۳ امتیاز، ام وی ام x۳۳ اتوماتیک ۷۱۰ امتیاز، ام وی ام ۵۵۰ (mt) معادل ۷۰۶ امتیاز، برلیانس h۳۳۰ اتومات ۷۰۰ امتیاز، ام وی ام x۲۲ اتومات ۶۹۸ امتیاز، جک j۵ اتومات ۶۹۶ امتیاز، ام وی ام ۵۵۰ اتومات ۶۸۹ امتیاز، برلیانس h۳۲۰ اتومات ۶۸۸ امتیاز، سابرینا ۶۸۷ ...

ادامه مطلب  

ارزیابی رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروها منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نتایج ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت اولیه خودروهای سواری عرضه شده در بازار ایران در طول سال ۱۳۹۵ را، منتشر کرد.اقتصادگردان- براساس این گزارش در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، تیبا ۶۵۱ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز، سایپا ۱۳۱ معادل ۶۳۹ امتیاز، سایپا ۱۳۲ معادل ۶۳۴ امتیاز و سایپا ۱۱۱ معادل ۶۱۷ امتیاز از میزان ۱۰۰۰ امتیاز رضایتمندی مشتریان را کسب کرده است. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان خودروی پارس تندر ۷۳۸ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز، ولیکس c۳۰ (mt) معادل 730 امتیاز، تندر ۹۰ پارس خودرو و ایران خودرو ۷۲۷ امتیاز، ساندرو (mt) معادل 722 امتیاز، برلیانس h۲۳۰ (mt) معادل 718 امتیاز، ساندرو استپ وی (mt) معادل 714 امتیاز، ام وی ام ۱۱۰s معادل ۷۱۰ امتیاز، برلیانس h۳۲۰(mt) معادل 708 امتیاز، برلیانس h۳۳۰ (mt) ۷۰۸ امتیاز، دنا ۷۰۸ امتیاز، تندر ۹۰ اتوماتیک ۷۰۶ امتیاز، ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک ۷۰۶ امتیاز و برلیانس (h۲۲۰ (mt معادل 705 امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز رضایتمندی مشتریان را کسب کرده اند.همچنین در این گروه قیمتی، ام وی ام سدان معادل ۷۰۵ امتیاز، ساندرو اتوماتیک ۷۰۰ امتیاز، دانگ فنگ h۳۰ کراس ۶۹۹ امتیاز، راین v۵ معادل 698 امتیاز، رانا ۶۹۸ امتیاز، برلیانس h۲۳۰ اتوماتیک ۶۹۳ امتیاز، سورن ۶۹۲ امتیاز، ام وی ام ۵۳۰ معادل ۶۹۱ امتیاز، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۶۸۷ امتیاز، برلیانس h۲۲۰ اتوماتیک ۶۸۷ امتیاز، سمند ef۷ معادل ۶۸۴ امتیاز، لیفان x۵۰ (mt) معادل 683 امتیاز، سورن توربو ۶۸۱ امتیاز، سمند ۶۷۶ امتیاز، پژو ۲۰۶ معادل ۶۷۱ امتیاز، پژو ۴۰۵ معادل ۶۶۵ امتیاز، پژوپارس ۶۶۰ امتیاز، تیبا هاچ بک ۶۵۷ امتیاز و ساینا ۶۵۴ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز رضایتمندی مشتریان را کسب کرده اند.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، خودروی چانگان cs۳۵ اتوماتیک ۷۴۴ امتیاز، چانگان cs۳۵ (mt) معادل 742 امتیاز، هاوال m۴ معادل ۷۲۹ امتیاز، جک معادل 726 امتیازj۵(mt، ام وی ام (x۲۲ (mt معادل 719 امتیاز، چری آریزو ۵ معادل ۷۱۵ امتیاز، ولیکس c۳۰ اتوماتیک ۷۱۵ امتیاز، ساندرو استپ وی اتوماتیک ۷۱۳ امتیاز، ام وی ام x۳۳ اتوماتیک ۷۱۰ امتیاز، ام وی ام ۵۵۰ (mt) معادل ۷۰۶ امتیاز، برلیانس h۳۳۰ اتومات ۷۰۰ امتیاز، ام وی ام x۲۲ اتومات ۶۹۸ امتیاز، جک j۵ اتومات ۶۹۶ امتیاز، ام وی ام ۵۵۰ اتومات ۶۸۹ امتیاز، برلیانس h۳۲۰ اتومات ۶۸۸ امتیاز، سابرینا ۶۸۷ امتیا ...

ادامه مطلب  

ارزیابی رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروها منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نتایج ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت اولیه خودروهای سواری عرضه شده در بازار ایران در طول سال ۱۳۹۵ را، منتشر کرد.به گزارش اخبار خودرو به نقل از ایسنا، براساس این گزارش در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، تیبا ۶۵۱ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز، سایپا ۱۳۱ معادل ۶۳۹ امتیاز، سایپا ۱۳۲ معادل ۶۳۴ امتیاز و سایپا ۱۱۱ معادل ۶۱۷ امتیاز از میزان ۱۰۰۰ امتیاز رضایتمندی مشتریان را کسب کرده است.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان خودروی پارس تندر ۷۳۸ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز، ولیکس c۳۰ (mt) معادل ۷۳۰ امتیاز، تندر ۹۰ پارس خودرو و ایران خودرو ۷۲۷ امتیاز، ساندرو (mt) معادل ۷۲۲ امتیاز، برلیانس h۲۳۰ (mt) معادل ۷۱۸ امتیاز، ساندرو استپ وی (mt) معادل ۷۱۴ امتیاز، ام وی ام ۱۱۰s معادل ۷۱۰ امتیاز، برلیانس h۳۲۰(mt) معادل ۷۰۸ امتیاز، برلیانس h۳۳۰ (mt) ۷۰۸ امتیاز، دنا ۷۰۸ امتیاز، تندر ۹۰ اتوماتیک ۷۰۶ امتیاز، ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک ۷۰۶ امتیاز و برلیانس (h۲۲۰ (mt معادل ۷۰۵ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز رضایتمندی مشتریان را کسب کرده اند.همچنین در این گروه قیمتی، ام وی ام سدان معادل ۷۰۵ امتیاز، ساندرو اتوماتیک ۷۰۰ امتیاز، دانگ فنگ h۳۰کراس ۶۹۹ امتیاز، راین v۵ معادل ۶۹۸ امتیاز، رانا ۶۹۸ امتیاز، برلیانس h۲۳۰ اتوماتیک ۶۹۳ امتیاز، سورن ۶۹۲ امتیاز، ام وی ام ۵۳۰ معادل ۶۹۱ امتیاز، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۶۸۷ امتیاز، برلیانس h۲۲۰ اتوماتیک ۶۸۷ امتیاز، سمند ef۷ معادل ۶۸۴ امتیاز، لیفان x۵۰ (mt) معادل ۶۸۳ امتیاز، سورن توربو ۶۸۱ امتیاز، سمند ۶۷۶ امتیاز، پژو ۲۰۶ معادل ۶۷۱ امتیاز، پژو ۴۰۵ معادل ۶۶۵ امتیاز، پژوپارس ۶۶۰ امتیاز، تیبا هاچ بک ۶۵۷ امتیاز و ساینا ۶۵۴ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز رضایتمندی مشتریان را کسب کرده اند.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، خودروی چانگان cs۳۵ اتوماتیک ۷۴۴ امتیاز، چانگان cs۳۵ (mt) معادل ۷۴۲ امتیاز، هاوال m۴ معادل ۷۲۹ امتیاز، جک معادل ۷۲۶ امتیازj۵(mt، ام وی ام (x۲۲ (mt معادل ۷۱۹ امتیاز، چری آریزو ۵ معادل ۷۱۵ امتیاز، ولیکس c۳۰ اتوماتیک ۷۱۵ امتیاز، ساندرو استپ وی اتوماتیک ۷۱۳ امتیاز، ام وی ام x۳۳ اتوماتیک ۷۱۰ امتیاز، ام وی ام ۵۵۰ (mt) معادل ۷۰۶ امتیاز، برلیانسh۳۳۰ اتومات ۷۰۰ امتیاز، ام وی ام x۲۲ اتومات ۶۹۸ امتیاز، جک j۵ اتومات ۶۹۶ امتیاز، ام وی ام ۵۵۰ اتومات ۶۸۹ امتیاز، برلیانس h۳۲۰ اتومات ۶۸۸ امتیاز، سابرینا ۶۸۷ امتیاز، لیفان x۵۰ اتوماتیک ۶۷۸ ...

ادامه مطلب  

اولین تمرین تیم استقلال تهران  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم استقلال تهرانتصاویر اولین تمرین تیم ...

ادامه مطلب  

اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستان  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی ارمنستانتصاویر اولین تمرین استقلال پس از ب ...

ادامه مطلب  

مقایسه ال جی g5 با اچ تی سی ۱۰ و سامسونگ گلکسی s7: نبرد پرچم داران!  

درخواست حذف این مطلب
تا همین چند سال پیش چیزی به اسم گوشی هوشمند در بازار پیدا نمی شد؛ اما حالا به لطف سرعت مافوق صوت تکنولوژی، بازار آن قدر گوشی هوشمند به خودش دیده که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، این زمین تشنه، سیراب شده است. حالا و در این دنیای اشباع شده هر کسی ساز خودش را می زند و مردم نمی دانند که با کدام برقصند! فنلاندی ها که قصد دارند دوباره به بازار برگردند، ردموندی ها که تقریبا قید این بازار را زده اند و چینی ها هم که کاری به بازار ندارند و فقط کپی می کنند! اما در این آشفته بازار ناگهان ۳ محصول به دنیا آمده اند که ظاهرا توپ شان خیلی پر است؛ بنابراین تصمیم گرفتیم تا مسابقه ای میان این ۳ مدعی برگزار کنیم تا ببینیم کدام یک واقعا لایق نشستن بر تخت آهنین این دنیای بی وفاست و می تواند رهبر این بازار در هم و بر هم باشد! در ابتدا از هر کدام خواستیم تا خودشان را به صورت خلاصه معرفی کنند:تبلیغاتسایت خودرو / خرید پاوربانک / آموزش بازاریابی اچ تی سی ۱۰: اهل تایوانم، روزگارم بد نیست؛ بدنه ای فلزی دارم، خرده هوشی و سر سوزن ذوقی! نامم ۱۰ هست و این ۱۰ سن و سالم نیست.سامسونگ گلکسی s7: سلام! همانطور که از اسمم مشخصه یک کهکشانی هستم. از راه دور و خیلی صبور آمده ام تا در این رقابت شرکت کنم.ال جی g5: یک کره ای با اصالتم و خیلی ریسک پذیر! عاشق اینم که کارهای جدید و خلاقانه بکنم. از اینکه اینجا هستم، خوش حالم.اشتباه نکنید، اینجا محفل شاعران، عاشقان و یا خوانندگان نیست! اینجا رینگ مبارزه بوده و قرار است نبردی خونین میان این مبارزان اهل دل در ۹ راند شکل بگیرد (پس جوجه را آخر پاییز می شمارند!). در طول برگزاری مسابقه و در پایان هر راند به هر یک از مبارزان امتیازی را از ۱ تا ۱۰ اهدا می کنیم تا ببینیم در پایان، کدام یک امتیاز بیشتری را کسب کرده و شایسته نشستن بر تخت آهنین است. سیستم امتیازدهی ما نیز به این گونه است که در ابتدای هر راند هر ۳ مبارز دارای بیشترین امتیاز (یعنی ۱۰) هستند و به محض یافتن موردی منفی و یا ضعفی در مقابل رقبا از هر یک امتیازی کم می کنیم. در پایان هر راند نیز ۳ طرفدار هر برند می آیند و نظرات خودشان را می گویند. خیلی درگیر صحبت های این ۳ نشوید، بالاخره طرفدارند و متعصب؛ بگذارید کارشان را بکنند! بیش از این منتظرتان نمی گذاریم، این شما و این راند نخست:راند نخست: طراحی و کیفیت ساختاگر بررسی تخصصی اچ تی سی ۱۰ را خوانده باشید، حتما با ما هم عقیده هستید که این کمپانی تایوانی برخلاف محصولات پیشینش، این بار از لحاظ طراحی آن طور که باید و شاید خوش ندرخشیده و اگر نگوییم همه، حداقل بخشی از طرفدارانش را از دست داده است. با اینکه بدنه دستگاه فلزی است و هنگام در دست گرفتنش حس یک کالای لوکس به شما منتقل می شود اما چنین چیزی را دو سال پیش و در نسل های گذشته هم از اچ تی سی دیده بودیم و با توجه به این بک گراندی که در ذهن مان از تایوانی ها داشتیم، حداقل انتظارمان این بود که با یک طراحی متفاوت در نسل جدید روبه رو شویم که اینگونه نشد. اوضاع در نمای جلویی از این هم بدتر می شود، جایی که با یک کلید (مشکل اینجاست که حتی کلید هم نیست!) در زیر نمایشگر، محصول اچ تی سی اصلا شباهتی به پرچمداران این کمپانی ندارد و بیش از همه به سری کهکشانی سامسونگ شبیه است. پس به خودمان اجازه می دهیم تا یک امتیاز از نماینده تایوانی ها کم کنیم.در سوی دیگر میدان، ال جی دست به یک طراحی انقلابی زده است. این گوشی با بدنه تمام فلزی عرضه می شود و از دو مدل دیگر سبک تر و همچنین نازک تر است. شما می توانید توسط کلید کوچکی که در کناره های بدنه جای گرفته، بخش زیرین دستگاه را جدا کنید و بدین ترتیب به باتری دستگاه دسترسی داشته باشید و یا از لوازم جانبی که ال جی از آن با نام “دوستان” یاد می کند، بهره بگیرید. البته این طراحی انقلابی برای ال جی سنگین تمام شده و باعث گردیده تا اصالت خودش را زیر پا بگذارد. این کمپانی پس از معرفی g2 جسارت به خرج داد و کلیدهای کنترل صدا را از کناره ها به پشت منتقل کرد. سپس این طراحی را در پرچم داران و حتی محصولات میان رده ال جی نیز شاهد بودیم و حالا و در جدیدترین محصول این کمپانی که لقب پرچمداری را هم با خود به یدک می کشد، می بینیم که ال جی به خودش خیانت کرده و کلیدها را دوباره به کناره ها منتقل کرده است. اینکه چرا و به چه دلیل چنین اتفاقی افتاده مهم نیست، مهم این است که نباید سبکی که جا انداختنش بیش از ۲ سال طول کشید را زیر پا می گذاشت. پس به دلیل خیانت به خود، حقش این است که ۲ امتیاز از آن کم کنیم اما چه کنیم که دست و بالمان بسته است و با کسر یک امتیاز ناقابل g5 را از گود خارج می کنیم.نماینده سامسونگ در این رقابت از طراحی جدیدی برخوردار نیست و شکل و شمایلش درست همانند چیزی است که در نسل قبلی دیده بودیم و تنها شاهد برخی بهبودها نسبت به گذشته هستیم. بخش پشتی دستگاه از شیشه ساخته شده و فریمش فلزی است. اگر دستگاه را به پشت برگرانید، می بینید که در اطراف آن، بدنه کمی خمیدگی دارد که همین امر موجب شده تا گلکسی s7 خیلی راحت در دست جای بگیرد. البته این بخش شیشه ای آن قدرها هم که فکرش را می کنید، بی عیب و نقص نیست و علاقه خاصی به جذب چربی انگشتان شما دارد. موردی که حداقل در دو مدل دیگر شاهدش نیستیم؛ پس در مقابل جدول امتیازات کهکشانی سامسونگ نیز یک منفی قرار می دهیم تا حساب کار دستش بیاید.هر سه مدل خیلی خوب در دست جای می گیرند و ایراد خاصی از این لحاظ به هیچ کدام وارد نیست اما اچ تی سی ۱۰ ضخامت بیشتری نسبت به دو محصول دیگر دارد و از طرفی وزنش هم از هر دو مدل بیشتر است، با این حساب می شود خیلی راحت یک امتیاز دیگر را از تایوانی ها کم کرد تا بدانند که قرار نیست یک مدل فلزی و لوکس را راهی بازار کنند و قید ضخامت، وزن و ارتفاع را بزنند و کسی هم به آن ها خرده نگیرد!اچ تی سی: ۸ امتیازال جی: ۹ امتیازسامسونگ: ۹ امتیازسامی: اچ تی سی جونم، واقعا خجالت نکشیدی از اینکه پرچمدارت رو شبیه به گلکسی های سامسونگ ساختی؟! هفته پیش تو ویترین یه مغازه دیدمش و واقعا اول فکر کردم این گوشی رو سامسونگ ساخته! ال جی هم که نیازی به توضیح نداره؛ خودش نمی دونه با خودش چند چنده! دو سال می گه مردم دکمه های صدا پشت بدنه است و فلانه و بهمان! حالا که همه فهمیدن پشته، با افتخار میاد و می گه پرچمدار جدید دکمه هاش کنار بدنه هست! فازش چیه دقیقا؟!جی جی: ای مردم، ببینید که چه کسی به طراحی ال جی خرده می گیرد. همان کسی که خودش تا سال ها پلاستیک را با قیمتی گزاف دست مردم می داد! چنان از ما ایراد می گیرد، گویی خودش طراحی تحسین برانگیزی را در s7 ارایه داده! تغییر مثبت یا منفی را کار ندارم، اما باز خوب است که اچ تی سی نسبت به گذشته تکانی خورده است؛ پرچمدار سامسونگ که رسما شبیه به نسل قبلی است!تی تی : امان از حرف مردم! اگر سنسور تشخیص اثر انگشت بر روی پرچمداران قرار ندهی، می گویند که از دنیا عقب است! کنار دستگاه بگذاری، می گویند شبیه به سونی است. پشت دستگاه بگذاری، اکثرا ناراضی هستند و ما را به تقلید از چینی ها متهم می کنند. حالا که جلو و در زیر نمایشگر گذاشتیم، می گویند شبیه به سامسونگ است! اگر قرار دادن چنین چیزی در زیر نمایشگر تقلید است، پس این خود سامسونگ است که تقلید کرده! آن هم از نوادگان استیوجابز خدا بیامرز! با گفتن این اسم ناخوداگاه یاد و خاطره گلکسی c5 در دلم زنده شد! واقعا سامی عزیز با چه رویی به من می گویی که شبیه به شما هستم، در حالی که خودتان شبیه به آی فون های اپل هستید؟!راند دوم: نمایشگرال جی بر خلاف پرچمداران سابقش، سایز نمایشگر g5 را کاهش داده و اکنون شاهد نمایشگری ۵.۳ اینچی در این مدل هستیم. اچ تی سی ۱۰ بر خلاف نماینده ال جی نسبت به گذشته با افزایش سایز همراه بوده و حالا از نمایشگر ۵.۲ اینچی سود می برد و سامسونگ برعکس هر دو، نسبت به قبل تغییری نداشته و سایز نمایشگرش همچنان همان ۵.۱ اینچ سابق است. از لحاظ نوع پنل به کار رفته همه چیز متفاوت است. اچ تی سی از super lcd5، سامسونگ از super amoled و ال جی از ips lcd بهره گرفته اند که هر کدام ویژگی های خاص خودش را دارد؛ یکی تمام شهرتش در نمایش عمق رنگ مشکی است و دیگری سفید را خیلی خوب و درخشان به نمایش می گذارد. ال جی که به نوعی بنیان گذار نمایشگر های qhd بود و طبیعی است که در محصول جدیدش نیز از چنین رزولوشنی بهره بگیرد. سامسونگ هم که مدتی است پا در این وادی گذاشته و محصولاتش را به چنین چیزی مجهز می کند اما جناب آقای ۱۰ نخستین پرچم دار اچ تی سی است که به جمع qhdها پیوسته است. جالب است بدانید که بر روی نمایشگر هر ۳ مدل گوریلا گلس ۴ قرار گرفته تا از آن در برابر خط و خش محافظت کند. بنابراین تا اینجای کار نمی توان امتیاز خاصی را برای هریک در نظر گرفت و همه چیز مساوی است. ال جی که زمانی رکورددار میزان نسبت نمایشگر به بدنه دستگاه بود، حالا نتوانسته آن طور که باید و شاید خودش را نشان دهد و در g5 در حدود یک سوم از نمای جلویی دستگاه به بدنه اختصاص یافته که این میزان نسبت به رقبا بیشتر است. به طور خلاصه اطراف نمایشگر g5 شاهد حاشیه های زیادی هستیم (به خصوص در بالا و پایین) و این یعنی می توان به همین بهانه یک امتیاز ناقابل را از آن کم کرد.قرار نیست در این راند تنها به اعداد و ارقام توجه کنیم و برای همین تصمیم گرفتیم تا هر ۳ را در کنار یکدیگر قرار داده و با به نمایش در آوردن تصاویری مشابه و بالا بردن میزان نور نمایشگر تا انتها، مشغول عکاسی از آن ها شویم که حاصل کار را در زیر مشاهده می کنید (از راست: ال جی g5، اچ تی سی ۱۰، سامسونگ گلکسی s7).هر سه در نگاه از زوایا عملکرد قابل قبولی داشتند و نقاط ضعف و قوت هر کدام در میزان کنتراست، کیفیت صفحه و نوع نمایش رنگ ها به نوعی است که واقعا نمی توان یکی را نسبت به دیگری برتر دانست. در نتیجه کارنامه این ۳ مبارز دست نخورده باقی می ماند.اگر قصد دارید که با این پرچمداران در محیط باز و زیر نور آفتاب کار کنید، g5 ال جی عملکرد قابل قبولی را از خود بر جای می گذارد و علاقه خاصی به نمایش آنچه که در آن سوی خیابان می گذرد، ندارد. اگر نمودار زیر را هم ببینید، متوجه می شوید که میزان نور نمایشگر این مدل نسبت به رقبا بیشتر بوده و با اختلاف در صدر ایستاده است، پس واقعا بی انصافی است اگر یک امتیاز مثبت را برایش در نظر نگیریم! این روزها که همه شب ها قبل از خواب مشغول چت با مخاطب خاص هستند، پس میزان حداقلی نور نمایشگر از اهمیت بالایی بر خوردار است و اگر این مقدار بالا باشد، رسما کور خواهید شد و دیگر یار را نخواهید دید. این میزان برای گلکسی s7 به کمترین مقدار خود رسیده و این یعنی می توانید در تاریکی با آن کار کنید و لذت ببرید بدون آنکه نور نمایشگر آزاردهنده باشد. از آنجایی که در این راند محصول سامسونگ با حداکثر امتیاز در صدر قرار دارد پس از رقبای آن یک امتیاز کم می کنیم تا بدانند که چت با مخاطب خاص از اهمیت بالایی برخوردار است!create bar chartsاز لحاظ نرم افزاری هر ۳ مدل قابلیت های خاص خودشان را در اختیار کاربر قرار می دهند. البته کره ای ها در این بخش کمی بهتر عمل کرده اند و هر دو نماینده سامسونگ و ال جی از نمایشگر همیشه روشن سود می برند. قابلیتی که به کاربر اجازه می دهد به ساعت، تاریخ و برخی اعلانات حتی زمانی که نمایشگر خاموش است، دسترسی داشته باشد. موردی که اچ تی سی ۱۰ فاقد آن است، پس یک امتیاز ناقابل از او کم می کنیم تا بداند که فقط رزولوشن نیست که اهمیت دارد!اچ تی سی: ۸ امتیاز (مجموع: ۱۶ امتیاز)ال جی: ۹ امتیاز (مجموع: ۱۸ امتیاز)سامسونگ: ۱۰ امتیاز (مجموع: ۱۹ امتیاز)سامی: ملت پیشرفت می کنن، ال جی پسرفت! اطراف نمایشگر g5 که تا دلتون بخواد حاشیه داریم مخصوصا بالا و پایینش! خود نمایشگر هم که چنگی به دل نمیزنه. اینا هم تا دیدند ما می خوایم از نمایشگر همیشه روشن استفاده کنیم، سریع تقلید کردن! اچ تی سی هم که بیچاره تازه qhd شده؛ این همه حرف می زدن که qhd با full hd فرقی نداره و از این چیزا، پس چی شد؟! اگه فرقی نداره برا چی خودتون qhd می زنین؟!جی جی: جناب سامی! وقتی g5 و s7 هم زمان معرفی شده اند، شما چطور به ما می گویید که تقلید کرده ایم؟! شما که خودتان استاد تقلید هستید! نگذارید دوباره صحبت از گلکسی c5 به میان آید! اچ تی سی نیز که از قافله عقب است. ما کره ای ها اگر در دنیای اسمارت فون ها عقب باشیم، در بخش های دیگر جبران می کنیم؛ تلویزیون معرفی می کنیم، یخچال می سازیم و دستی در کار داریم اما این تایوانی ها حتی تبلت های درست و حسابی هم ندارند!تی تی: شما هر دو به نمایشگرهای همیشه روشن می نازید، در حالیکه سال ها پیش نوکیای خدابیامرز چنین قابلیتی را با امکانات بیشتر در اختیار طرفدارانش گذاشته بود. از خدا بترسید، بروید تا آه فنلاندی ها دامان تان را نگرفته! وضوح qhd نیز مورد اختصاصی نیست که استفاده کردن یا نکردنش موجب تقلید شود! دلمان خواست، توانستیم و استفاده کردیم؛ تا کور شود هر آنکه نتواند دید.راند سوم: سخت افزارسخت افزار یکی از آن بخش هایی است که همیشه تعیین کننده است و این قدرت سخت افزاری یک مدل است که می تواند آن را از فرش به عرش برساند. سامسونگ مطابق رسم چندین و چند ساله اش، باز هم پرچمدارش را در دو نسخه سخت افزاری متفاوت راهی بازار کرد. یکی با چیپست اسنپدراگون ۸۲۰ و دیگری با اگزینوس ۸۸۹۰ که متاسفانه (شاید هم خوشبختانه) نسخه دوم در اختیار ما بود. اچ تی سی ۱۰ و ال جی g5 نیز هر دو با چیپست اسنپدراگون ۸۲۰ عرضه شده اند. جالب است بدانید که هر ۳ مبارز ما با ۴ گیگابایت رم وارد این رقابت شده تا تقریبا همه چیز مساوی به نظر برسد. اسنپدراگون ۸۲۰ شامل ۴ هسته پردازشی kryo است که دوتای آن ها با فرکانس ۲.۱۵ گیگاهرتز و دوتای دیگر با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز ایفای نقش می کنند. آدرنو ۵۳۰ نیز عهده دار کارهای گرافیکی در این چیپ است. در سوی دیگر چیپ اختصاصی سامسونگ با نام اگزینوس ۸۸۹۰ شامل ۴ هسته mongoose با فرکانس ۲.۳ گیگاهرتز و چهار هسته cortex-a53 با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز است و mali-t880 mp12 وظیفه دارد تا کارهای گرافیکی را انجام دهد. تا اینجا نمی توان امتیاز خاصی را برای آن ها در نظر گرفت، در نتیجه برای آنکه بدانیم این ۳ مبارز چند مرده حلاج اند، آن ها را وارد آزمایشگاه خودمان کردیم. در گام نخست از بنچمارک پی استفاده کردیم که در نمودار زیر شاهد نتایج به دست آمده توسط هر یک هستید.create bar chartsدر گام بعدی تصمیم گرفتیم تا از بنچمارک معروف و معتبر antutu بهره بگیریم و عملکرد کلی آن ها را به چالش کشیدیم.در نهایت از bonsai استفاده کردیم تا قدرت گرافیکی را به تنهایی بسنجیم.create bar chartsبا توجه به نتایج بدست آمده توسط مبارزان به این نتیجه رسیدیم که امتیاز کامل را به اچ تی سی ۱۰ اعطا کنیم. چرا که واقعا لیاقتش را دارد.هنگام کار با این سه مدل خبری از هنگ و لگ نیست و از این لحاظ نمی توان ایراد خاصی را به آن ها وارد کرد. وقتی هم که بخواهید با آن ها بازی کنید، هر سه مدل به یک اندازه داغ می شوند و این میزان آن قدری نیست که آزاردهنده باشد پس از این لحاظ نیز هر ۳ برابر هستند و نمی شود امتیازی از آن ها کم کرد.اچ تی سی: ۱۰ امتیاز (مجموع: ۲۶ امتیاز)ال جی: ۸ امتیاز (مجموع: ۲۶ امتیاز)سامسونگ: ۹ امتیاز (مجموع: ۲۸ امتیاز)سامی: دیگه عالم و آدم می دونن که سامسونگ همیشه و همه جا از لحاظ سخت افزار اول بوده و حرف اول رو می زده! اچ تی سی هم امیدی بهش نیست، باز فردا میاد و فرکانس هسته ها رو کم می کنه به خاطر اینکه کوره آجر پزی نشه، در نتیجه ضعیف و ضعیف تر میشه!جی جی : بنده تا حد بسیار زیادی با چنین برنامه هایی موافق نیستم! مشک آن است که خود ببوید؛ سخت افزار خوب نیز همانی است که بتواند به خوبی از پس اجرای فرامین شما برآید، دیگر این اعداد و ارقام برای چیست؟!تی تی: میان تمام آدم های کره زمین، نمی دانم چرا قرعه طرفداری از سامسونگ به شما افتاده است. عزیز جان شما که تا همین چند وقت پیش با همین برنامه ها دست تان در یک کاسه بود! این بار antutu برای تقلب و بالا نشان دادن امتیازات پول زیادی خواسته بود که نتوانستید در بنچمارک ها اول شوید؟! در ضمن آن قضیه داغ شدن، بیش از هر چیز به کوالکام و اسنپدراگون ۸۱۰ مربوط می شد نه ما!راند چهارم: دوربیندوربین یکی از آن قسمت هاست که طرفداران خاص خودش را دارد. اچ تی سی و سامسونگ این بار برای پرچمدارانشان از دوربینی ۱۲ مگاپیکسلی بهره گرفته اند در حالی که ال جی همچنان بر روی ۱۶ مگاپیکسل سابق مانده و قصد تغییر این میزان را ندارد. گشادگی دیافراگم دوربین برای محصولات اچ تی سی و ال جی f/1.8 بوده و برای سامسونگ f/1.7 است. هر سه مدل به لرزش گیر اپتیکال مجهز هستند و از فلاش led نیز سود می برند با این تفاوت که نماینده تایوانی ها ۲ فلاش led را با دوربین اصلی همراه ساخته است و همچنین از فناوری اولتراپیکسل نیز در ساخت دوربینش استفاده کرده تا برای رقبا خط و نشان بکشد. در این بین ال جی کمی متفاوت تر ظاهر شده و در کنار دوربین ۱۶ مگاپیکسلی اصلی دستگاه، یک دوربین ۸ مگاپیکسلی را نیز قرار داده تا با ترکیب تصاویر گرفته شده توسط این دو، بتوانید تصاویر وایدتر، خاص تر و زیباتری را ثبت کنید. تا اینجا و بر روی کاغذ، ال جی با قدرت ظاهر شده و نسبت به گلکسی s7 و ا چ تی سی ۱۰ از قابلیت های بیشتری برخوردار است، در نتیجه بی انصافی است اگر برای دوربین دوگانه ال جی امتیاز ویژه ای را در نظر نگیریم، بنابراین تا اینجا g5 امتیاز کامل را از آن خود کرده و از گلکسی s7 و اچ تی سی ۱۰ یک امتیاز را کم می کنیم. جالب است بدانید که لنزهای هر سه مدل از بدنه بیرون زده و حتی اگر خیلی سخت گیر نباشید، میزان بیرون زدگی آن ها نیز به یک اندازه است و نمی توان از این بابت امتیاز خاصی را برای یک مدل در نظر گرفت.سامسونگ اعتقاد داشت که پرچمدارش در نور کم، عملکرد فوق العا ده ای دارد و برای همین ما نیز تصمیم گرفتیم تا در محیط های داخلی و کم نور با آن عکاسی کنیم و نتایج را با رقبا مقایسه کنیم. همانطور که در دو تصویر زیر می بینید، واقعا گلکسی s7 توانسته در محیط های کم نور عملکرد خوبی داشته باشد. تصاویر ثبت شده در این حالت بسیار روشن تر از رقباست در حدی که برخی گمان می کنند در ثبت این تصاویر از فلاش دستگاه کمک گرفته شده در حالی که این گونه نیست! بنابراین بابت این دید خوب و درخشان در تاریکی، یک امتیاز کم شده از نماینده سامسونگ را به او برمی گردانیم!در نهایت به بیرون رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در بیرون از اتاق و در ...

ادامه مطلب  

نتایج مسابقات معارف قرآن استان یزد اعلام شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از یزد؛ اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد نتایج مرحله شهرستانی مسابقات معارف قرآن کریم در سه رشته تفسیر، حفظ موضوعی و معارف احادیث را به شرح ذیلاعلام کرد:توضیح مهم : منتخبانی که در مرحله شهرستانی جز پنج نفر اول بوده و امتیاز بالای 80 آورده باشند به مرحله استانی راه خواهند یافت.شهرستان یزد:بخش خواهران:رشته معارف حدیث: 1- زهرا مزین با امتیاز 862- زهره صالح بیگ با امتیاز 793- نجمه عاقبت خیری با امتیاز 75.5رشته تفسیر :1- فائزه ابراهیمی با امتیاز 932- بتول حیدری با امتیاز 90.53- فاطمه زارع زردینی با امتیاز 83.54- فهیمه فقیهی با امتیاز 81.55- محبوبه خیر اندیش با امتیاز 81رشته حفظ موضوعی:1 - الهام حسنی حسین آباد با امتیاز 1002- زینب مهدوی نیکو با امتیاز 1003- زهرا محمدی با امتیاز 96.54- اعظم السادات حیدری با امتیاز 96.55- نجمه امیری با امتیاز 93بخش برادران:رشته معارف حدیث: 1- مجید رفیعی بهابادی با امتیاز 86رشته تفسیر :1- محمد صادق غدیری با امتیاز 762- محمد سجاد زارع با امتیاز 51رشته حفظ موضوعی:1- محمد رضا اسماعیلی با امتیاز 89.5 2 - محسن سالاری با امتیاز 803- حسین یاوری با امتیاز 57شهرستان اشکذر:بخش خواهران:(اشکذر)رشته معارف حدیث: 1- مریم کریمی با امتیاز 26.52- فاطمه کریمی با امتیاز 23رشته تفسیر :1- عالیه دهقان با امتیاز 862- راضیه سیفی با امتیاز 83.53- مریم مختاری با امتیاز 80رشته حفظ موضوعی:1- زهرا زحمتکش با امتیاز 89.52- فهیمه کریمی با امتیاز 863- طیبه دهقانی با امتیاز 71.5بخش برادران (اشکذر):رشته معارف حدیث: 1- محمد حسن دهقانی با امتیاز 54.52- مصطفی خاکسار با امتیاز 51.53- مرتضی زارع با امتیاز 51رشته تفسیر :1- روح اله مطهری نسب با امتیاز 79رشته حفظ موضوعی:1- ابوالفضل دهقانی با امتیاز 72شهرستان اردکان:بخش خواهران:(اردکان)رشته معارف حدیث: 1- مرضیه برزگر با امتیاز 77.52- فاطمه خانه زر با امتیاز 733- طاهره افخمی با امتیاز 61.5رشته تفسیر :1- صدیقه دهستانی با امتیاز 96.52- راضیه سادات میرزایی با امتیاز 933- معصومه صداقت با امتیاز 83.5بخش برادران (اردکان):رشته تفسیر :1- ابراهیم ربانی با امتیاز 722- محمد دهستانی با امتیاز 49.5رشته ح ...

ادامه مطلب  

آمار رضایت مردم از خودروها در سال ۹۵، منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
تازه ترین نتایج سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خودروها طی شش سال گذشته، حکایت از آن دارند که بیشترین رضایتمندی مشتریان از خودروهای عرضه شده به بازار در سال ۹۵ اتفاق افتاده است.بر اساس نظرسنجی رضایت مشتریان از کیفیت خودروها طی شش سال گذشته، کمترین رضایتمندی از خودروهای ساخت داخل، در سال ۹۴ بوده است. طبق آخرین بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری کشور، از ابتدای سال ۹۰ تا ۹۵ دارای افت و خیز بوده است؛ به طوری که مشتریان در سال ۹۰ از هزار امتیاز در نظر گرفته شده از سوی شرکت بازرسی به خودروهای عرضه شده ۶۵۴ امتیاز دادند که با افزایش ۶ واحدی این امتیاز به ۶۶۰ در سال ۱۳۹۱ رسیده است. با وجود این گزارش کیفی رضایت مشتریان از خودروهای سواری در سال ۹۲ نشان می دهد رضایت عمومی از کیفیت خودروها در مقایسه با سال ۹۱ با افت همراه بوده است؛ به نحوی که میزان رضایتمندی مشتریان در این سال به ۶۵۲ امتیاز رسیده است که این موضوع به واسطه تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران در اواخر سال ۹۱ بوده است؛ موضوعی که اثر خود را در امتیاز مشتریان خودرو نیز نشان داده است. بر اساس این جدول، بررسی نتایج رضایتمندی مشتریان از سطح کیفی خودروها در سال ۹۳ روند ثابتی داشته است؛ چراکه امتیاز کسب شده در این دوره ۶۵۳ بوده است و تنها اختلاف این سال با ۹۲ افزایش یک امتیازی بوده است. با وجود این در سال ۹۴ مشتریان خودرو امتیاز ۶۵۱ را به کیفیت خودروهای داخلی دادند که نشان از کاهش دو امتیازی در این بخش دارد.در این بین اما روند رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای سواری در سال ۹۵ نشان می دهد که سطح رضایت عمومی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری کشور افزایش یافته است؛ به طوری که بالاترین امتیاز طی شش سال گذشته در سال ۹۵ رقم خورده است. بنابراین گزارش مشتریان ۶۷۴ امتیاز به خودروهای عرضه شده در بازار کشور داده اند. بر این اساس میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی طی سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ با افزایش ۵/ ۳ درصدی همراه بوده است. بازرسان شرکت بازرسی برای تهیه گزارش مربوط به میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی طی سال ۹۵، با ۲۷ هزار و ۵۸۹ نفر از مالکان خودرو در کشور، مکاتبه کرده اند و طی این مکاتبه ۱۱۴ خودرو سواری که از سوی ۱۶ شرکت عرضه کننده خودرو (اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان)، به مشتریان فروخته شده اند، رتبه های خاص خود را متناسب با میزان رضایتمندی، کسب کرده اند. در این ارزیابی، ۱۱۴ خودرو موردنظر در شش دسته قیمتی «کمتر از ۲۵ میلیون تومان»، «۲۵ تا ۵۰»، «۵۰ تا ۷۵»، «۷۵ تا ۱۰۰»، «۱۰۰ تا ۱۲۵» و «بیش از ۱۲۵ میلیون تومان» تقسیم شده اند و این در شرایطی است که در جمع خودروهای زیر ۲۵ میلیون تومان تیبا، در جمع ۲۵ تا ۵۰ میلیونی ها پارس تندر، در جمع ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومانی ها چانگان cs۳۵ (اتومات)، در جمع ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون کیا پیکانتو، در جمع ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون هیوندایی ولستر و در جمع بالای ۱۲۵ میلیونی ها نیز بی ام و ۷۳۰ بیشترین میزان رضایتمندی مردم را به دست آورده اند.نتایج رضایت مشتریان در سال ۹۵ نشان می دهد هرچند تنها ۱۸ مدل خودرو از ۱۱۴ خودروی مورد ارزیابی به هدف تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده اند ولی در سه دسته قیمتی کمتر از ۷۵ میلیون شاهد بهبود نسبی رضایت مشتریان هستیم؛ به طوری که در بیش از ۷۵ درصد محصولات این سه دسته شاهد افزایش رضایت نسبت به سال ۹۴ بوده ایم. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد دسته قیمتی خودروهای ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان با ۳۳ مدل خودرو بیش از ۵۸ درصد سهم بازار را از آن خود کرده است که بر این اساس خودروی پارس تندر تولیدی در شرکت پارس خودرو حائز بالاترین عدد رضایت مشتریان و خودروی ساینا پایین ترین رضایت را در میان خودروهای این رده کسب کرده اند. دسته ارزان قیمت ها - زیر ۲۵ میلیون توماناما نگاهی بیندازیم به جزئیات گزارش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای کشور در سال ۹۵ و ببینیم که رضایت مشتریان در دسته های قیمتی متعدد چگونه است. ابتدا از گروه زیر ۲۵ میلیونی ها شروع کنیم؛ در این دسته قیمتی که محصولات شرکت سایپا در آن جای گرفته و آن ها سهم ۱/ ۲۹ درصدی از بازار را در دست دارند، مشتریان امتیاز خود را از ۶۲۲ در سال ۹۴ به ۶۳۷ امتیاز در سال ۹۵ افزایش دادند که این موضوع نشان می دهد، میزان رضایت مشتریان از کیفیت این خودروها ۴/ ۲ درصد افزایش یافته است.صدرنشینی گروه به تیبای تولید شرکت سایپا رسیده است. طبق گزارش منتشره، تیبا توانسته با ۶۵۱ امتیاز بیشترین افزایش میزان رضایتمندی در گروه خودروهای ارزان را نصیب خود کند؛ پشت سر آن نیز با سایپا ۱۳۱ روبه رو می شویم. بعد از آن پراید مدل ۱۳۲ و پراید مدل ۱۱۱ در رده های بعدی رضایتمندی مشتریان جای گرفته اند. بیشترین تجمع خودرویی - ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومانبه گروه خودروهای ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومانی برویم، گروهی که ۳۳ خودرو داخلی در آن تجمع کرده اند؛ در این دسته قیمتی که سهم ۵۸ درصدی از بازار خودرو کشور را در دست دارند ۸/ ۳ درصد نسبت به سال ۹۴ رضایتمندی بیشتری کسب شده است. بیشترین امتیاز در این گروه به پارس تندر رسیده، محصولی که در پارس خودرو به تولید می رسد و تغییر شکل یافته تندر-۹۰ به شمار می رود و البته تنها ظاهر آن تغییر کرده و به لحاظ فنی تفاوتی با سایر تندرها ندارد. این خودرو با ۷۳۸ امتیاز توانسته در صدر جدول جای بگیرد؛ بنابراین گزارش پارس تندر دارای سهم بازار ۳/ ۱ درصدی از کل بازار خودرو کشور است. در رده بعدی اما ولکس c30 تولید خودروسازی راین دارای بیشترین میزان رضایتمندی است. این خودرو توانسته ۷۳۰ امتیاز کسب کند. بعد از این تندر ۹۰ پارس خودرو با ۷۲۷ امتیاز در رتبه سوم جای گرفته و همتای ایران خودرویی اش نیز با امتیاز ۷۲۲ رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است. ساندرو معمولی نیز با ۷۲۲ امتیاز در رتبه پنجم جای گرفته است. بعد از آن برلیانس h230 معمولی شرکت سایپا با ۷۱۸ امتیاز رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.رتبه هفتم این دسته قیمتی نیز به ساندرو استپ وی دنده ای تولیدشده در شرکت پارس خودرو با ۷۱۴ امتیاز تعلق گرفته است. بعد از آن سه خودروی چینی شامل ام وی ام ۱۱۰ با ۷۱۰ امتیاز، برلیانس h۳۲۰ معمولی با ۷۰۸ امتیاز، برلیانس h330 ...

ادامه مطلب  

والیبال جام قهرمانان قاره ها؛ ایران 3 - 2 ایتالیا؛ پیروزی ارزشمند شاگردان کولاکوویچ مقابل نایب قهرمان المپیک  

درخواست حذف این مطلب
طرفداری- تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در جام قهرمانان قاره ها، به مصاف ایتالیا رفت و موفق شد با نتیجه 3-2 نایب قهرمان المپیک را شکست دهد.ترکیب شروع کننده ایران: میلاد عبادی پور، سعید معروف، سامان فائزی، سید محمد موسوی، مهدی مرندی، مصطفی حیدری، فرهاد قائمی، امیر غفورست اولتیم ملی والیبال ایران بازی را به خوبی آغاز کرد. سرویس های هدفمند بازیکنان تیم ملی والیبال ایران، درکنار توپگیری های بی نقص در زمین ایران باعث شد تا در همان ابتدای کار ایران 5-2 پیش بیفتد. سرویس های قدرتمند سیمونه جیانه لی، ایتالیا را به بازی برگرداند (5-5). در این زمان از بازی دو تیم امتیاز به امتیاز پیش رفتند، سرویس فیلیپو لانزا به بیرون رفت(8-7). درخشش سامان فائزی در حمله ودفاع سبب شد تا تیم ملی والیبال ایران دو امتیاز از ایتالیا پیش بیفتد (11-9). اینبار نوبت به آنتونوف رسید تا با سرویس های قدرت مند خود تیم ایران را بهم بریزد و ایتالیا پیش بیفتد. (12-11) دو اشتیاه پیاپی از بازیکنان تیم ایتالیا سبب شد تا اختلاف امتیاز بازهم به دو امتیاز افزایش یابد (15-13) در نهایت آبشار زیبای محمد موسوی امتیاز 16 را برای ایران به ارمغان آورد. (16-14) وتوری در ادامه روند بد خود در این ست، توپ را به بیرون زد و بلافاصله تعویض شد (17-14). سید محمد موسوی پس از چند رالی زیبا امتیاز 18 را برای ایران به دست آورد. (18-14) امیر غفور به زیبای امتیاز 20 را برای ایران به ارمغان آورد(20-17)توپگیری زیبای سعید معروف، و ضربه هوشمندانه میلاد عبادی پور باعث شد تا بازهم اختلاف امتیاز به 4 امتیاز برسد(21-17). میلاد عبادی پور در این زمان از بازی مرد همه کاره زمین ایران بود! دو امتیاز سرویس از وی سبب شد تا ایران به امتیاز 24 برسد. (24-18)در نهایت فرهاد قائمی با آبشار خود امتیاز 25 را برای ایران به دست آورد. (25-19)ست دوم امیر غفور نخستین امتیاز را برای ایران درست دوم به دست آورد(1-0). اینبار نوبت به موسوی رسید تا با تک دفاع خود اختلاف را به دو امتیا افزایش دهد (2-0). لانزا بار دیگر به داد ایتالیا رسید! دو حرکت زیبا از لانزا سبب شد تا حساب کار برابر شود (2-2). دو تیم در این زمان از بازی امتیاز به امتیاز پیش می رفتند (7-7)، در نهایت امیر غفور موفق شد امتیاز 8 را برای ایران به دست آورد. توپ گیری های زیبا و چند باره سعید معروف و مصطفی حیدری سبب شد تا در نهایت امتیاز دهم به نام ایران ثبت شود(10-8). امیر غفور به زیبایی موفق شد لانزا را دفاع کند تا اختلاف امتیاز به سه امتیاز افزایش یابد(12-9). لوکا وتوری در این ست بازی به مراتب بهتری را از خود به نمایش گذاشت و با گرفتن دو امتیاز پیاپی حساب کار را برابر کرد. (13-13). لانزا به زیبای امتیاز 16 را برای ایتالیا به دست آورد(16-15). بازی همچنان نزدیک و پایاپای دنبال می شد(18-18). سرویس های زیبای آنتونوف سبب شد تا ایتالیا دو امتیاز پیش بیفتد (20-18). وتوری بازهم توپ را به تور زد و حساب کار بازهم برابر شد (20-20). لانزا به زیبایی و قدرت هرچه تمام تر امتیاز 21 را به دست آورد(21-20). غفور امتیاز 22 را برای ایران به دست آورد(22-22). دفاع زیبای مازونه سبب شد تا امتیاز 25 برای ایتالیا به دست بیاید. (25-23)ست سوم تیم ایتالیا با سرویس های زیبای آنتونوف دو امتیاز پیش افتاد(2-0). و این تیم موفق شد که این اختلاف را تا امتیاز 4 حفظ کند(4-4). توپگیری زیبای غفور با ضربه زیبا تر موسوی همراه شد و امتیاز 4 برای ایران به دست آمد. حرکت زیبای فائزی امتیاز 6 را برای ایران به ارمغان آورد و میر سعید معروف، با یک حرکت زیبا امتیاز 7 را برای ایران به دست آورد. (7-5) دفاع زیبای مازونه حساب کار را برابر کرد (7-7) امیرغفور با یک آبشار تماشایی امتیاز 8 را برای ایران به دست آورد (8-7). دو تیم در این زمان از بازی امتیاز به امتیاز پیش می رفتند (12-12) این روند همچنان ادامه د اشت و دو تیم حملات خود را به خوبی به امتیاز تبدیل می کردند (15-15). امیر غفور بازهم موفق شد امتیاز 16 را برای ایران به دست بیاورد(16-15). باز ی همچنان نفس گیر دنبال می شد دو اشتباه از معروف سبب شد تا ایتالیا پیش بیفتد(19-17). پس از ...

ادامه مطلب  

سکوت مجتبی جباری شکست  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش افکارنیوز، مجتبی جباری در آغاز لیگ هفدهم بعد از چهار سال دوری به فوتبال ایران بازگشت. هافبک محبوب هواداران استقلال که نقش پر رنگی در موفقیت های این تیم در دهه هشتاد و نود داشت و همواره یکی از بهترین های این تیم بود. هر چند جباری خودش را بازیکن خاصی نمی داند و عقیده دارد که تنها "خود"ش است؛ اما دقایقی بعد از پا گذاشتن به منزل شخصی او متوجه می شوید که با چهره ای متفاوت از اکثریت بازیکنان فوتبال ایران رو به رو شده اید. در و دیوار خانه جباری بر خلاف بسیاری از همبازیان او با تابلو های یادگاری از دوران ورزشی پر افتخار جباری پر نشده و خانه تا پیش از شروع مصاحبه با صدای موسیقی سنتی تزیین شده است. مشروح صحبت های مجتبی جباری با "ورزش سه" در ادامه می آید:مهدی یزدانی خرم -نشستن کنار مجتبی جباری برای من که فارغ از کار ادبی و نویسنده گی ام عاشقِ استقلال، تاریخ و آدم های اش هستم یک اتفاق جذاب است. مجتبی متفاوت است با بسیاری فوتبالیست های ایرانی و همین دوستی ما را رقم زده است. این گپ و گفت زمانی انجام شد که هر دو تازه کار نمایشِ «پچ پچ هاهای پشت خط نبرد» را دیده بودیم...زمانی که رفتارهای مدیرعامل عجیب استقلال جباری را که یکی ازفصل های آرام اش را می گذارند از تهِ جان رنجاند...ما روبروی هم نشستیم. او در مقامِ ستاره ی استقلال و من در جایگاه یک هوادار استقلال... تجربه ای منحصر به فرد برای من که اصولا نگاه ام متفاوت است با دوستان ورزشی نویس. از استقلال حرف زدیم و او حرف زد از راه رفته و رفتاری که با این باشگاهِ نخبه پسندِ کهنسال انجام می شود. پسرِ صریحِ استقلال نه دلخوش به انبوه گل ها و پاس گل های اش در دربی هاست نه القابی که برای اش ساخته اند... او نگران مفهومِ از دست رفته ای به نامِ «باشگاه» استقلال است...صریح حرف زد. مثل همیشه... و من امیدوارم بخش کوچکی از این حرف ها شنیده شود حداقل مگر کسی دیگر برای نتایجِ این تیم در جوانی بی جان یا کم نفس نشود...*از فوتبال لذت نمی بردم و خسته شده بودم!سوال: به عنوان یک داستان نویس رو به روی شما هستم و این موضوع عجیب نیست زیرا یک فوتبالیست خاص هستی و به علاقه ات به سینما، ادبیات، هنر و تئاتر شهره ای. به استقلال برگشتی و همه طرفداران جوان و سن و سال دار تر خوشحال شدند. چی شد که به استقلال برگشتی؟خیلی مردد بودم که به استقلال برگردم و نمی دانستم بازگشت به استقلال تصمیم درستی است یا نه. یک زمانی از فوتبال ایران به دلیل مدیریت، کمبودها و ضعفها خسته و دلزده شده بودم. اینها باعث شد تا خیلی زودتر از زمان موعود به فکر خداحافظی باشم زیرا از فوتبال لذت نمی برم و خسته شده بودم. حتی به سپاهان رفتم و در آن لحظه جام جهانی مهم نبود اما زمانیکه به فوتبال قطر رفتم همه چیز برای من تازه بود و فکر می کردم ابتدای راه هستم. چهار سال خوب در قطر داشتم. خیلی برای من سخت بود وقتی بازیکنان استقلال می گفتند اتفاقات خوبی نیفتاده و چیزی تغییر نکرده است. با این وجود اما دوست داشتم یک بار دیگر محیط پر هیجان فوتبال ایران را تجربه کنم. جلب حمایت تماشاگر استقلال چیزی نیست که یک بازیکن به راحتی از کنار آن عبور کند. در فوتبال قطر سکوت و آرامش هست. بازیکنان بزرگ می آیند اما همه چیز مانند شرایط تمرینی است و در ورزشگاه تنها با لباس شماره دار و رسمی مسابقه داریم و هیجانی نیست. آمدم به استقلال تا به این تیم کمک کنم. با بزرگترهای استقلال قبل از بازگشت صحبت کردم و احساس کردم حضورم به این تیم کمک می کند. به دلیل شرایط سنی و بدنی، بحثی برای کردن نداشتم و فکر می کردم می توانم با تجربه ام به تیم کمک کنم اما تا اینجای فصل نتایج خوبی کسب نکردیم.سوال: چوب صراحت خود را می خوری. یاغی هستی، نارضایتی داری، خواسته های زیادی از یک باشگاه داری. به عنوان یک فردی که بیرون می نشینم، شنیدم جباری خواسته زیادی دارد و شرایط فوتبال را در نظر نمی گیرد و می گویند صراحت لهجه تو مدیران را ناراحت می کند. چه شد که این صراحت لهجه پیدا شد؟من فقط چیزهایی که می دیدم را مقایسه می کردم. امکانات ایران شبیه هیچ کجای دنیا نبود. ما تماشاگرانی داریم که بزرگترین امتیاز ما هستند و فوتبال را زنده می کنند و رو به جلو نگه می دارند اما امکانات برای تیم های بزرگ مانند استقلال خیلی کم و محدود است. نحوه مدیریت و امکانات خوب نیست. می گویند توقع من بالا بوده اما من در این سالها دنبال حداقل ها بودم. امسال هم که آمدیم فصل را شروع کنیم، با مهدی رحمتی، خسرو حیدری، پژمان منتظری و علیرضا منصوریان به دفتر توفیقی رفتیم و با افتخاری جلسه ای داشتیم تا درباره تیم حرف بزنیم. همه ما 4 نفر می خواستیم به تیم کمک کنیم. درباره بحث های مالی حرف زدیم و یک سری حداقل ها را می خواستیم و به آنها زمان دادیم اما آنها انجام ندادند. نمی شود یک تیم با این قدمت و سابقه زمین تمرین نداشته باشد. ما در این سالهایک قدم جلو نرفتیم و پسرفت کردیم. ما گفتیم درگیر یخ ساز هستیم و هنوزیخ قالبی سر تمرین می آورند. مشکل سلفن، نایلون و روغن برای ماساژورهاداریم. اینها حداقل های فوتبالی است و خنده دار است که من مطرح می کنم. وقتی مطرح شد، اینها خندیدند و فکر می کردند تا فردا مهیا می شود اما این اتفاق نیفتاد و این مشکلات تا امروز با استقلال است. بعد از سه ماه که از شروع فصل گذشت، هفته قبل به بازیکنان پول دادند. در این مدت بازیکنان در تنگنا بودند و اذیت می شدند و به آنها فشار آمد. من فقط ناراحت این هستم که شاید بگویند توقع ما زیاد است و دنبال اتفاقات بزرگ هستیم اما می خواهم بگویم مشکل استقلال، مشکل مربی و مدیر نیست. اینها تاثیر دارند اما هر مربی، حتی مربی بزرگ دنیا هم بیاید، از بزرگی، هوادار و قدمت می گوییم اما اگر بخواهیم باشگاه را نشان بدهیم، هیچی نداریم. زمین تمرین نداریم. شایدیک زمین کرایه کنند اما با یک زمین مگر می شود؟ فوتبالیست باید دریک زمین تمرین کند و پایه ها نیز باید همین شرایط را داشته باشند. ما خیلی مشکل داریم. من امسال اصلا حرف نزدم و هدف کمک کردن بود و سعی کردیم کمک کنیم. بازیکنان جوان می آمدند و صحبت می کردیم اما مشکلات خیلی زیاد شد. در جلسه ای که افتخاری سر تمرین آمد و درباره پول حرف زدیم، من این صحبتها را به ایشان گفتم. الان هم اگر می گویم چون من را از تیم بیرون گذاشتند. مردم باید بدانند خواسته من چی بود و چرا در کنار تیمم نیستم.من اینها را در جلسه خصوصی بازیکنان با مربیان و مدیرعامل گفتم. من گفتم دیرتر از این نمی شد به تیم پول بدهیم. بازیکنان تازه وارد مشکل تهیه غذا داشتند و از بزرگترهای تیم پول می گرفتند تا غذا خرید کنند. من گفتم از بعد از جلسه تا به امروز، 2-3 ماه نبودید و کنار تیم حضور نداشتید. حداقل هایی که گفتیم مانند یخساز و نایلون اصلا فراهم نشد. شما بیاید از سرویس بهداشتی استفاده کنید و ببینید در شان ما هست؟ من این صحبت ها را مطرح کردم و گفتم که اینقدر این پرداخت ها دیر شده که بچه ها به شوخی می گیرند و هر روز می گویند امروز یا فردا دیگر پرداخت می شود. اینها موضوعاتی بود که به منصوریان و تیم کمک می کرد. گفتم به آنها شما مدیرعامل یک تیم فوتبال شدید و این تیم یک تیم فوتبال است و ما زمین فوتبال نداریم. علت مصدومیت ها را گفتم که زمین بد است و می تواند عمر بازیکن را بالا ببرند. تعداد کمی از فوتبالیست ها در فوتبال ایران تجربه زمین خوب را داشتند. در قطر با تیم الاهلی در زمین خوب تمرین می کردیم و اگر یک روز در زمین سفت می رفتیم و تمرین می کردیم، همه شکایت می کردند. در ایران اما زمین همیشه بد است و بازیکن نمی تواند تمرین اضافه کند زیرا زمین را بر اساس ساعتی که خالی است به ما می دهند. زمین 2 آزادی را بعد از ظهر کرایه می دهند و در دیگر زمان ها بقیه تیم ها در زمین حضور دارند. بعضی وقتها ما منتظر می شویم تا تمرین یک تیم تمام شود. من این مشکلات را گفتم و ایشان در اولین فرصت به جای اینکه مشکلات را برطرف کنند، تلاش کردند تا من را کنار بگذارند تا عمر مدیریت خود را بالا ببرند.*بازیکنان در ارمنستان دلار و یورو دادند تا در سالن غذاخوری و آنالیز باز شودسوال: وضعیت ورزش شبیه وضعیت هنر است. یک هیاهوی بیرونی دارد. در هنر فرهادی می درخشد اما روند وجود ندارد. شبیه به فوتبال است. سومین تیم پرافتخار آسیا، مدیرش با شما لج کرده است تا به روند خود ادامه دهد؟دقیقا همین اتفاق افتاد. شاید ایشان بر جو حاکم بر استقلال و محبوبیت بازیکنان اطلاع نداشتند و این تصمیم را گرفتند زیرا ایشان دلیل دیگری نداشتند. من به ایشان گفتم این رختکن حتی وسایل سرمایشی مانند کولر و پنکه ندارد و حداقل این است بچه ها دفعه بعدی در جلسه با شما عرق نریزند و یک کولری باشد تا شرایط خوب باشد. این شرایط اصلا در شان انسان نیست.من گفتم خجالت می کشم در رختکن کنار بازیکن جوان لباس عوض کنم زیرا این بازیکن با تصویری از استقلال به این تیم می آید و فکر می کند به همه رویاهایش رسیده است. این امکانات، محل دوش گرفتن و تمرین در شان باشگاه بزرگ استقلال نیست. بزرگی استقلال این است که وقتی در شهرستان می رویم، غافلگیر می شویم. مردم و هواداران ساعتها در هتل، فرودگاه و ورزشگاه انتظار می کشند. استقلال تا این اندازه برای مردم مهم است، چرا برای مسئولان مهم نیست؟ دوست دارم از این فرصت استفاده کنم و بگویم که تیم استقلال می خواهد باشگاه باشد. چند زمین تمرین، باشگاه بدنسازی، استخر و غیره که لازمه باشگاه ورزشی است، را داشته باشد. همه جای دنیا این موضوع رعایت می شود. تیم هایی که اصلا تماشاچی ندارند، این امکانات را دارند اما چرا استقلال ندارد.دوست دارم در مورد اردوی پیش فصل در ارمنستان حرف بزنم. تیم این اندازه بازیکن خریده و برای فصل آماده می شود. ارمنستان از ما ضعیف تر است اما چند زمین تمرین خوب در این کمپ وجود دارد. با این وجود اما مدیران با خودشان پول نداشتند و این شرایط خیلی بد بود. خیلی بد است که از بازیکن استقلال می پرسند شما چند دلار و یورو دارید؟ از بازیکن استقلال خواستند که پول بدهد و تعدادی از بچه ها که پول داشتند، دادند. در سالن غذاخوری را بسته بودند و اجازه نمی دادند که از سالن آنالیز استفاده کنیم. قبل از جلسه پول ها را بردیم و پول دادیم تا از امکانات استفاده کنیم. یکی دو مرتبه به تیم استراحت دادند اما کسی برای استراحت بیرون نمی رفت. بازیکنان جوان که تجربه سفر خارجی کم داشتند از هتل بیرون نمی رفتند و نمی توانستند خرید کنند زیرا حتی پول تو جیبی هم نداشتند. باشگاه برای بازیکنان پول تو جیبی در نظر نگرفته بود و بازیکنان بزرگ تیم به دیگر بازیکنان پول قرض می دادند. همه این مشکلات را نمی گویند تا تیم حاشیه دار نشود. حضور مربی و بازیکن در کوتاه مدت مسکن می شود اما چون هدف گذاری در بلند مدت نیست، باشگاه استقلال به اهداف خود نمی رسد.سوال: از منصوریان حمایت کردید؟ هواداران در صفحات مجازی بعد از بازی سایپا که حمایت کردید، می گفتند جباری که همیشه صریح بود و کریمی را فقط قبول داشت چرا از منصوریان حمایت کرد؟من شاهد بودم که کادرفنی در بحث فنی تلاش زیادی انجام می داد و با علاقه و عشق کار می کردند. به بازیکنان نزدیک بودند و تلاش می کردند هر چه دارند آموزش بدهند. جوان بودند و فوتبال روز دنیا را می شناختند. تمرینات استقلال به روز بود و دوست داشتم از این گروه حمایت کنم زیرا می دیدم منصوریان بیش تر از وظیفه تلاش می کند. برای تغذیه بازیکنان آشپز می آورد، با یک شرکت برای لباس سفرها صحبت می کرد. منصوریان یک استقلالی تمام عیار بود و خیلی استقلال را دوست دارد. همه چیز را برای این تیم می خواست. با همه وجودش مربی گری را دنبال می کرد. هیچوقت فشار نتیجه نگرفتن را به بازیکنان انتقال نداد و هیچوقت تشر نمی زد و همیشه با امیدواری حرف می زد. هواداران استقلال باید بدانند فشار روی بازیکنان و کادرفنی زیاد است. اگر کسی درک کند، برای یک باخت تا این اندازه سریع انتقاد نمی کند و بازیکنان و مربیان را تحت فشار قرار نمی دهد.*منصوریان از مربیانی که استقلال را قهرمان کردند چیزی کم نداشتسوال: از باب فنی منصوریان را قبول داشتی؟ بازی مالکانه را پیش کشیدی و منصوریان تکرار کرد. منصوریان اتلتیکویی بود و ضد حمله بود در فصل قبل. با تمام حاشیه ها منصوریان می توانست نتیجه بگیرد و تماشاگران زود واکنش نشان دادند؟الان دوست ندارم راجع به آقای منصوریان حرف بزنم زیرا نتایج بد اتفاق افتاده و هواداران راضی نبودند و حق داشتند. منصوریان به عنوان یک مربی استقلالی تمام تلاش خود را برای نتیجه گرفتن انجام داد. شبانه روز کار می کرد و زندگی شخصی او دچار اختلال شده بود زیرا می خواست استقلال را به جایگاهی برساند. خیلی ایده ها برای این کار داشت. بعضی وقتها تعداد مصدومان زیاد باعث شد کمکی به تیم نشود. شاید اگر ما در یکی از بازی های ابتدایی لیگ گل زودهنگام می زدیم، شرایط بر می گشت. منصوریان مانند همه مربیان یک سری اشتباهات داشت اما وقتی نتیجه نمی گیرد، این اشتباهات بزرگتر می شود. دوست داشتم ایشان و گروه جوانشان نتیجه بگیرند. دوست داشتم بیشتر به آنها کمک کنم زیرا تفاوت زیادی داشتند. من طرفدار مربی جوان و به روز هستم. فاصله درک فوتبالی آنها با بازیکنها نزدیک است و می توانند تعامل کنند. اما متاسفانه الان به هزار و یک دلیل این اتفاق نیفتاد. دوست دارم امشب درباره بحث مدیریتی و امکانات صحبت کنم که هیچ وقت در خور شان نیست و نمی دانم تا چند سال دیگر ادامه پیدا می کند.سوال: منصوریان انسان خوبی بود یا توانایی فنی هم داشت؟منصوریان خیلی مربی خوبی بود. از مربیان قبلی که موفق می شدند، چیزی کم نداشت. تمرینات بهتری داشتیم و به روز تمرین می کردیم. ایشات جز مربیان الیت آسیا بود. جز معدود مربیانی بود که برای یک دوره انتخاب شدند. منصوریان در تیمی که حرفه ای بود، می توانست موفق باشد. ضمن اینکه شانس مهم بود. بدشانسی و مصدومیت گریبان ما را گرفت. اگر در یک بازی اول فصل گل زود هنگام می زدیم، اتفاقات اینگونه رخ نمی داد. فیروز کریمی می گفت اگر لیگ از اول استارت زده شود، نتایج عوض می شود و بالا و پایین جدول تغییر نمی کند. منصوریان مربی خوبی بود و در آینده ثابت می کند. امیدوارم در شرایط بهتر به استقلال بازگردد.*باشگاه در اختیار تماشاگران باشد تا پیشرفت کندسوال: چگونه درست می شود؟ دولت باید عقب نشینی کند؟مسلما همینطور است. اگر دولت این وظیفه را بر عهده دارد که استقلال را داشته باشد، باید بدهی آن را بدهد. دولت باید امکانات اولیه یک باشگاه ورزشی با این میزان طرفدار را درست کند. نتایج این تیم به گوش رئیس جمهور می رسد و خیلی مهم است. چرا هیچکس حرکت مثبتی انجام نمی دهد؟ چرا امکانات اولیه و زمین تمرین ندارند؟ باید چند زمین فوتبال داشته باشیم. حتی اگر این پول در اختیار یک مدیر قرار بگیرد، این مدیران درکی از زمین و سالن وزنه ندارد. نه می بینند و نه اهمیت می دهند و نه می خواهند به روز باشد. می آیند حواشی را بپوشانند و می خواهند کمبود امکانات خودش را نشان ندهد. من یک جلسه تمرین تیم جوانان استقلال را دیدم و شرایط واقعا اسفناک بود. زمین بسیار بد مصنوعی که شبیه به موکت بود در اختیار این تیم قرار داشت. بازیکنی که به استقلال می آید، همه سختی ها را پشت سر گذاشته است. شرایط بد تمرینی، امکانات و شرایط مالی را از پشت سر گذاشته است. به استقلال رسیده تا درآمد داشته باشد و با امکانات پیشرفت کند تا به تیم اروپایی و تیم ملی برود. نمی شود که اینجا هم شروع مشکلات باشد. اینکه بازیکن می خواهد دو جلسه تمرین کند اما زمین ندارد و می خواهد سالن وزنه داشته باشد مشکل بزرگی است.بازیکن شهرستانی را کجا اسکان می دهیم؟ بازیکنهای شهرستانی ما برای تهیه مسکن درگیر پول پیش هستند. نمی توانند جای با کیفیت اجاره کنند. از فوتبالیستها این استنباط می شود که زندگی خوب و لوکسی دارند اما به جز یک تعداد محدود، اینگونه نیست و برای ما مالیات های سنگین به این قراردادها می بندند. در ازای مالیات چه امکاناتی به ما می دهند؟ نه بیمه داریم و نه باشگاه از ما حمایت می کند. خیلی از بازیکنان استقلال بعد از قهرمانی دنبال گرفتن پول خود از این باشگاه هستند. این باشگاه یا باشگاه های دیگر اجازه دارد همه بدهی ها را فراموش کند و کمیته انضباطی یا هر نهاد دیگری اجازه می دهد این باشگاه با بدهی و مدیریت ضعیف باز هم بازیکن بگیرد. این بازیکنان با مرور زمان شبیه بازیکنان قدیمی می شوند. اینها مشکلات بزرگی است. اگر باشگاه استقلال در اختیار تماشاگران و مردم قرار دهد، اتفاقات خوبی می افتد.*زمین تمرینی برای استقلال یک رویا استسوال: چرا به بخش خصوصی نمی دهند؟ من متوهم نیستم اما انگار می خواهند استقلال نتیجه نگیرد. از این تفکر بدم می آید اما در حال تسلیم شدن برابر این تفکر هستم. هیات مدیره و مدیرعامل بی کفایتی در استقلال. دلیل چیست که واگذار نمی شود؟واقعا نمی دانم که چه چیزی در فکر آنها می گذرد که این اتفاق رخ نمی دهد. یک الگویی در سطح دنیا هست و باید آن را دنبال کرد. اگر می شد تیم بزرگ را بدون امکانات ساخت، تیم های بزرگ دنیا احمق نبودند که این اندازه هزینه کنند. انتظار من این است که در یک سال، اتفاق رو به جلو بیفتد. الان زمین تمرینی یک رویا است. نمی توانم تصور کنم چرا استقلال با یک استادیوم قرارداد می بندد که تمرین کند و باید در مجموعه انقلاب وزنه بزند. چرا منصوریان باید وسایل بدنسازی بخرد تا بازیکنان قبل و بعد از تمرین استفاده کنند؟ اگر یک مربی مسائلی را می خواهد، خودش باید هزینه کند و این موضوع از مربی انرژی می گیرد. بازیکنان نگاه منفی پیدا می کنند. فوتبال در دنیا با سرعت زیادی پیشرفت می کند و فاصله ها در حال زیاد شدن است و مردم از این موضوع ناراحت هستند. مردم از اتفاقات برنامه 90 ناراحت هستند و همه در مدت زمان یک ساعت از فضای فوتبال متنفر شدند. ما هر روز این افراد را می بینیم و درگیر آنها هستیم. با این افراد قرارداد می بندیم و ببینید که چه فضای مسمومی هست. تماشاگر استقلال نباید دنبال مدیر و مربی باشد. باید یک باشگاه از دولت بخواهد. باید زمین تمرینی بخواهد که هر مربی آمد، در اختیار او قرار دهد. اگر در قطر ژاوی می آید چون زمین تمرین و امکانات پزشکی وجود دارد و او را ساپورت می کنند.شما ببینید چپاروف کاپیتان تیم ملی ازبکستان که در این زمین تمرین می کند، چه تصویری به آنجا می برد.ما یکی از بدترین امکانات ورزشی فوتبالی در دنیا را داریم. زما ...

ادامه مطلب  

ورزشگاه آزادی و برگزاری آخرین جلسه تمرینی تیم ملی ازبکستان به دور از چشم رسانه ها  

درخواست حذف این مطلب
آخرین جلسه تمرینی حریف تیم ملی در حالی عصر دیروز در زمین اصلی ورزشگاه آزادی برگزار شد که این تمرین به صورت مخفیانه و به دور از چشم رسانه ها برگزار شد. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : آخرین جلسه تمرینی حریف تیم ملی در حالی عصر دیروز در زمین اصلی ورزشگاه آزادی برگزار شد که این تمرین به صورت مخفیانه و به دور از چشم رسانه ها برگزار شد.در حالی که پیش بینی می شود مسئولان تیم ملی ازبکستان تنها تمرین خود در تهران را راس ساعت بازی و زیر نور ورزشگاه آزادی انجام دهند به درخواست سرمربی این تیم بازیکنان ازبکستان چند ساعت زودتر و هنگامی که هوا روشن بود این تمرین را به مدت یک سا ...

ادامه مطلب  

گزارش اولین تمرین آبی پوشان در سال جدید  

درخواست حذف این مطلب
اولین تمرین تیم فوتبال استقلال در سال جدید با غیبت علیرضا منصوریان و تحت هدایت محمد خرمگاه در هوایی بارانی برگزار شد. اولین تمرین تیم استقلال تهران در سال 96 پس از 5 روز استراحت نوروزی با نیم ساعت تأخیر و از ساعت 15 در هوایی بارانی آغاز شد.*حدود 50 هوادار از نزدیک شاهد تمرین تیم م ...

ادامه مطلب  

50 بازی برتر تاریخ (1)  

درخواست حذف این مطلب
برترین ها - ترجمه از محمدرضا مرتضایی: راه های زیادی برای انتخاب 50 بازی ویدئویی برتر تاریخ وجود دارد. در این فهرست حتی باز کلاسیک سوپرماریو نیز به چشم می خورد. این لیست در واقع بر اساس میزان فروش بازی ها، میزان محبوبیت آنها و اظهار نظر گیمرهای مختلف در مورد آنها تنظیم شده است.لیست حاضر متاثر از نقدهای فنی سایت معتبر متاکریتیک می باشد که به بررسی تخصصی بازی ها می پردازد. در نهایت متوسط امتیاز هر بازی از منتقدین دریافت شد و این لیست به این ترتیب تنظیم گردید. البته تغییر کوچکی در لیست اعمال شده است؛ چرا که نسخه های مختلف بازی هایی بودند که امتیازات بالایی آوردند اما ما تنها یکی از آنها را که بالاترین امتیاز را کسب کرده بود در لیست قرار دادیم.در ادامه با بررسی 50 بازی برتر تاریخ همراه ما باشید:50. call of duty: modern warfareامتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.4 از 10 خلاصه داستان: این بازی در واقع از نوع اول شخص است و یک بازیکن دارد و در هر چرخشی از بازی یک گیم پلی را شاهد هستیم به عنوان مثال در یک مرحله شما در حال پیاده شدن سریع از هلی کوپتر هستید و قصد دارید با حمایت نیروهای هوایی به خط اول جنگ بروید و با دشمن درگیر شوید ولی در جای دیگر شما یک تک تیرانداز در پوشش مخفی هستید که مایل ها دورتر از دشمن به دنبال نابود کردن دشمن هستید و یا در مرحله دیگر شما در پشت یک رگبار سوار بر هواپیما هستید و از بالا مشغول نابود کردن دشمن هستید. با کمی چاشنی جلوه های ویژه انفجار در این بازی، احساس حضور در یک نبرد واقعی به شما دست می دهد از جمله این فضاسازی ها می توان به نورپردازی زیبا، ساخت کاراکتر واقعی، واکنش در مقابل حوادث آنی، پس زمینه های طبیعی اشاره کرد که برخی افکت ها را فعال می کردند.شرکت اینفینیتی وارد، با محول کردن یه پروژه به یک تیم تخصصی سعی در اجرا و عرضه این بازی به صورت گروهی داشت. این تیم با ساخت بازی call of duty 2 که تجربه آنلاین این بازی بود و call of duty 4:modern warfare تعداد زیادی از گیمرها را در هر سطحی معتاد خود کرده است.49.devil may cryامتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.6 از 10 خلاصه داستان: در یک کلانشهر بزرگ واقع در آمریکا، مردی به نام دانته که کارآگاه مجرب در حوزه ماورالطبیعه است به دنبال گرفتن انتقام مرگ مادر و برادرش است. جهان منتظر دانته است؛ چرا که دانته یک فرد عادی نیست چرا که او با شمشیر پدرش که در دست دارد می بایست وارد قلمرو شیاطین شود و انتقام انسان ها را از آنها بگیرد.48. tony hawk's pro skater 4امتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.5 از 10خلاصه داستان: مهارت های خود را افزایش دهید،امتیاز جمع کنید و همه آنچه در توان دارید را در go pro نشان دهید. این بازی 190 هدف بسیار سخت دارد و از نوع بازی های با محدودیت زمانی و یا هر محدودیت دیگری نیست و در آن با چالش های خاصی مواجه می شوید. مراحل رفته رفته در آن سخت تر می شوند و بازیکنان قادرند با دیگر اسکیت بازان بازی کنند چرا که این بازی در نوع گروهی طراحی شده است. شما می توانید بازی را به دلخواه خود تغییر دهید.47. call of duty: modern warfare 2امتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز از کاربران: 6.3 از 10 خلاصه داستان: این بازی نیز جزو بازی های نفس گیر و رقابتی است که بازیکنان در هر لحظه با تهدیدات و خطرات بالقوه مختلف رو به رو می شوند تا دنیا را از فروپاشی نجات دهند. در این بازی شاهد گیم پلی متفاوت البته پشتیبانی از بازی دو نفره در عملیات مختلف و بازی به طور آنلاین گیمرها هستیم که همین ویژگی ها باعث شده، شرایط منحصر به فردی را نسبت به نسخه های قبل در این نسخه شاهد باشیم. ماموریت های متفاوتی در این نسخه می بینیم به طوری که برخی محدودیت زمانی دارند و در برخی، رسیدن به هدف ماموریت، بدون محدودیت زمانی مهم است. با اتمام موفقیت آمیز هر ماموریت، رتبه شما بالاتر می رود و البته در ماموریت های بعدی شاهد سطح سخت تری از بازی خواهیم بود. در هر مرحله شما می توانید رکورد بهترین بازیکن در آن ماموریت را در سطح جهان مشاهده نمایید. با قرار دادن ویژگی بازی انلاین در این نسخه، قابلیت های جدید، حالات بازی متفاوت و اختصاصی را در این بازی شاهد هستیم به طوری که هر بازیکن می تواند یک مرحله و ماموریت طراحی کند. مهمات مختلف، شات گان ها و اسلحه های متنوع و نارنجک های از نوع متفاوت این نسخه از بازی ندای وظیفه را به یکی از هیجان انگیز ترین بازی های جنگی تبدیل کرده است. در این نسخه همچنین شاهد جلیقه ضد گلوله، پرتاب تجهیزات مثل چاقو و یا کاور ضد انفجار و کارگذاری مین هستیم. در بحش سلاح های سنگین نیز ضد هوایی، ac130 سنتری و سلاح های مجهز دید در شب و البته اسنایپ های جدید هستیم.46.final fantasy ixامتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.9 از 10 خلاصه داستان: آخرین فاینال فانتزی که برای پلی استیشن عرضه شد، فاینال فانتزی ix نام دارد که به ریشه های اصلی خط داستان فاینال فانتزی بر می گردد. در این نسخه شاهد استفاده از کاراکترهای شخصیتی و محیط و وسایل نقلیه با جزئیات ریزی هستیم که از گرافیک بسیار بالایی برخوردارند. به علاوه در این نسخه شاهد معرفی ویژگی های جدیدی مثل سیستم ارتقا خط سیر داستان موسوم به active time event هستیم که همین ویژگی باعث می شود که این بازی تنها یک بازی خاطره انگیز نباشد بلکه قدم مهمی در مسیر ساخت سری های بعدی آن محسوب شود.45. bioshock infiniteامتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.5 از 10 خلاصه داستان : از وقتی کشور امریکا به عنوان سمبل قدرت جهانی در دنیا مطرح شد، کمپانی کلمبیا همواره در تلاش بوده تا با محصولات خود این مفهوم را به مخاطبین خود القا کند. داستان این بازی تا حدی جدید به نظر می رسد چرا که داستان آن در مورد شهری گمشده در ابرها است و قهرمان داستان باید به دنبال فردی در مکان ناشناخته بگردد. قهرمان این بازی در نقش مامور سابق و معروف fbi بوکر دویت ظاهر شده و برای یافتن و نجات الیزابت به شهر گمشده اعزام می شود. الیزابت دختر جوانی است که از بچگی در زندان بوده است. در ادامه این داستان شاهد برقراری روابط عاطفی بین این مامور و الیزابت هستیم و بوکر دویت با نشان دادن توانایی های خود به الیزابت، او را مجاب می کند که می توانند از زندان فرار کنند؛ فرار آنها به این صورت بود که باید از آسمان به پایین پرواز کنند؛ در مسیر رسیدن به زمین آنها با دشمنان آسمانی زیادی مواجه می شدند و دویت می بایست جنگ با این دشمنان را در شرایط مختلف در بین ابرها و یا خارج آنها با استفاده از تجهیزات و توانایی هایی که در اختیار دارد، تجربه کند.44. world of gooامتیاز منتقدین: 94 از 100امتیاز کاربران: 8.8 از 10 خلاصه داستان –این بازی در ژانر بازی های پازلی و فیزیکی محسوب می شود. میلیون ها توپ goo که در دنیای زیبای goo زندگی می کنند، نمی دانند که در بازی قرار دارند و بسیار هم خوشمزه هستند!43. metal gear solid : the phantom painامتیاز منتقدین: 95 از 100امتیاز کاربران: 7.3 از 10 خلاصه داستان: پس از سری اول و موفق این بازی که زیر زمینی ها نام داشت،در این نسخه شاهد قصه شخصیت اصلی داستان و رییس بزرگ که snake نام دارد، هستیم. این نسخه از متال گیر در واقع اولین تجربه تهیه کننده و کارگردان معروف هیدئو کوجیما هستیم که در خط داستانی آزادی را برای بازی طراحی کرده است که در فرانچایز متال گیر بی سابقه بوده است.42. portal 2امتیاز منتقدین: 95 از 100 امتیاز کاربران: 8.4 از 10 خلاصه داستان: بازی پورتال 2 در واقع دنباله عنوان game of the year است که در سال 2007 عرضه شد و با فروش بیش از 30 میلیونی در سراسر جهان جزو بازی های پرطرفدار محسوب شد.شازندگان پورتال 2 در نسل بعدی بازی های خود به طرفداران قول داده اند که شاهد خط داستانی خلاقانه تر و اثرگذارتر و همچنین استفاده از موسیقی متن زیباتر و البته امکان بازی گروهی در آن خواهند بود.41. madden nfl 2003امتیاز منتقدین: 95 از 100امتیاز کاربران: 7.7 از 10 خلاصه داستان: شما می توانید این بازی را به صورت آنلاین بازی کنید و در محیطی متعامل با دیگر بازکنان جهان به چت و تبادل نظرات بپردازید و یا با دیگر تیم ها از راه دور به بازی بپردازید.گزارشگر:به صورت تصاوفی هر بازی عوض می شود کهاز صدای گزارشگران و آنالیزورهای معروف مثل madden و micheals استفاده شده است.نحوه مسابقات و مینی کمپ ها: سوار بر اتوبوس جان مدن شده و به تمامی شهرهایی که مسابقات nfl در آن برگزار می شود رفته و با انجام تمرینات، مهارت های خود را افزایش می دهید. ساخت یک دفترچه یادداشت: شما می توانید با یک دفترچه یادداشت مجازی که در این بازی تعبیه شده است به نوشتن مسیرهای دریافت توپ،جایگاه و استقرار بازیکنان و دیگر نقش های بازیکنان خود بپردازید.این بازی را می توان یکی از قدیمی ترین فرانچایزهای موجود در بازار بازی دانشت چرا که بیش از 30 سال است که با برگزاری هر لیگnfl این بازی و بازیکنان و تیم هایش به روز می شوند و نسخه های جدیدی عرضه می شوند.40.the last of usامتیاز منتقدین: 95 از 100امتیاز کاربران: 9.1 از 10 خلاصه داستان: بیست سال پس از یک بیماری همه گیر، یک جامعه شهری مجدداً دچار آن شد به طوری که شهروندان آن شهر با الوده شدن به آن ویروس، دیوانه می شدند و افرادی که نجات یافته بودند می بایست این مجنونین قاتل را برای بقا و به دست آوردن سلاح، یکی پس از دیگری می کشتند. جوئل که یکی از بازماندگان سالم این شهر است برای فراری دادن دختری چهارده ساله به نام الی که در یک پایگاه نظامی نگهداری می شد، استخدام شده اما کاری که در وهله اول ساده به نظر می رسید با فراگیر شدن این ویروس دیوانگی در بین اهالی شهر، به ماموریتی خشرناک در کل کشور تبدیل شد.39.the legend of zelda:majora’s maskامتیاز منتقدین: 95 از 100 امتیاز کاربران: 9.2 از 10 خلاصه داستان: در این بازی به جهانی موازی پرتاب می شوید که قهرمان اصلی این بازی جمجمه بچه ای به نام لینک است که با متحمل شدن خطرات زیاد، به دنبال پیدا کردن راهی بین ارتباط آن جهان و جهان واقعی از طریق یک قبر است. قدرت شوم یک جادو موسوم به majora’s mask باعث ویران شدن شهروندان شهری مثل ترمینا شده است؛ مشکل بزرگ این شهر، فروپاشی ماه است که تکه های آن به سمت دنیا در حال حرکت است. لینک، تنها 72 ساعت فرصت دارد تا وقوع این فاجعه جلوگیری کند.38. the legend of the zelda:a link to the pastامتیاز منتقدین: 95 از 100امتیاز کاربران: 9.1 از 10 خلاصه داستان: در ارتباطی بین حال و گذشته،لینک از جهان روشن به جهان تاریک سفر می کند و با شکستن طلسم شیاطین و به دست آوردن بزرگترین راز هایرولز خط سیر اصلی این بازی را تشکیل می دهد.37.halo 2امتیاز منتقدین: 95 از 100امتیاز کاربران: 8.2 از 10 خلاصه داستان: بیگانگان فضایی قسم خورده اند تا تمام نسل بشر را از بین ببرند و تنها چیزی که می تواند ...

ادامه مطلب  

منصوریان: بعد از بازی مقابل پدیده می خواستم بروم اما دستیارانم گفتند بمان و بجنگ/ از فدراسیون فوتبال و ساکت هیچ وقت نمی گذرم! - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، علیرضا منصوریان پس از تساوی یک - یک استقلال تهران مقابل ذوب آهن، اظهار داشت: عذرخواهی می کنم دیر آمدم، چون داخل رختکن بودم و با بازیکنان صحبت می کردم. پیش از اینکه درباره بازی صحبت کنم، ابتدا از پیشکسوتان فوتبال بابت اتفاقاتی که در برنامه 90 افتاد که حتی صدای علی پروین و علی جباری را هم در آورده بود، معذرت می خواهم. همچنین از مردم ایران که سواد اجتماعی بالایی دارند از آنها هم بابت آن اتفاقات عذرخواهی می کنم، چون اتفاقات بدی بود و نقاط تاریکی بود که در آن برنامه به قداست مربیگری توهین شد، از عادل فردوسی پور خرده نمی گیرم. چون برنامه او در مسیر خوبی در حال حرکت بود که خودش هم گفت نباید اسرار خانواده فاش شود. آن برنامه نقطه تاریکی بود که بابت آن از همه و به خصوص پیشکسوتان عذرخواهی می کنم.خدا به جوانی ام رحم کرد که هم دربی را بردیم و هم دوم شدیموی ادامه داد: سال گذشته حدود 17 - 18 ماه پیش وقتی که به استقلال آمدم یادم هست، در آکادمی فوتبال یک کنفرانس خبری برگزار کردم که خیلی سر حال و با ذوق زیاد می خواستم کارم را شروع کنم، طی این مدت مطمئناً هواداران به من کمک زیادی کردند، اما شرایط که جلوتر رفت تیم کم کم با حواشی روبه رو شد، من در آن کنفرانس خبری گفتم که دربی را می بریم و بعد دیدم که استقلال چهار پنج سال است که موفق نشده در دربی پیروز شود و به خودم گفتم که این چه قولی بود که من دادم. در ادامه در کنفرانس گفتم که تیم را آخر فصل به رده اول یا دوم می رسانم، که خدا را شکر خداوند به جوانی ام رحم کرد که ما موفق شدیم هم در دربی پیروز شویم و هم تیم را در رده دوم تحویل دهیم.از هوادار استقلال بابت شعارهایی که شنیدم ناراحت نیستمسرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: من در استقلال روز های خوبی را داشتم و به نقطه ای که فکر می کردم نقطه ایده آلی است، رسیده بودم، من قبل از اینکه به استقلال بیایم می توانستم سال قبل تر به عنوان سرمربی به استقلال بازگردم، اما صبر کردم. در روزی که ما اولین تمرین مان را با استقلال در کمپ برگزار کردیم حدود پنج هزار نفر جمعیت به آنجا آمده بود. این صحنه برای من خیلی لذت بخش و بسیار ایده آل بود. هوادارانی که امروز روی سکوها شعار حیا کن، رها کن سر دادند، من از آنها اصلاً ناراحت نیستم. به هر حال سن این هواداران عوض شده است. درگذشته روی سکوها هواداران پیشکسوتی بودند که حتی تجربه آنها از سرمربی تیم هم بیشتر بود. من به عشق استقلال در سن شش هفت سالگی هوادار این تیم شدم و در سکوهای 18 - 19 و 20 می چرخیدم. به همین دلیل الان اصلاً از هوادار استقلال بابت شعارهایی که شنیدم ناراحت نیستم. می دانم این هواداری که روی سکو هست روزهای خوبی را با من گذرانده است. هرچند در سال های گذشته ما بزرگانی چون مظلومی، دهداری، حجازی و پورحیدری را از دست دادیم اما من هنوز استقلال را با قهرمانانش دوست دارم و از وقتی که وارد این تیم شدم مواظب بودم شأن قهرمانان این تیم شکسته نشود و شعار حیا کن، رها کن برای من به بدتر از آن ختم نشود. هرچند که برای افرادی در گذشته رخ داده بود.به این نقطه رسیدم که هوادار مانند سال گذشته صبر نداردمنصوریان افزود: بعد از بازی در رختکن با بازیکنانم صحبت کردم و آنها را نصیحت کردم که حرمت ها را نشکنند و به پیشکسوتان احترام بگذارند. من می توانستم پس از بازی مقابل پدیده از تیم بروم. من نمی خواهم بگویم که فلانی پشتم را خالی کرده است یا از اتفاقات برنامه 90 ناراحت هستم. واقعاً درباره این برنامه خنده ام می گیرد که فکر کنم باید ثابت کنم که دروغی نگفته ام. خدا را شکر خودم را در این برنامه کنترل کردم و خیلی از کوره در نرفتم. باید بگویم که مرا به آخر خط رساندند. یک زمانی هست که شما به آخر خط رسیده اید، اما شما را در فوتبال ایران به آخر خط می رسانند. به این نقطه رسیدم که هوادار مانند سال گذشته صبر ندارد. در دیدار مقابل ماشین سازی در فصل گذشته راحت از این تونل می رفتم، اما زمانی که امروز می خواستم از این تونل رد شوم بهتاش فریبا که اشک در چشمانش جمع شده بود، اجازه این کار را نداد. من با این ادبیات حیا کن، رها کن آشنا نیستم. مگر چه چیزی می شود که من از این تونل عبور کنم؟ من دست پرورده همین هواداران هستم. آنها مرا تبدیل به شماره 10 و سپس سرمربی استقلال کردند.بعد از بازی مقابل پدیده می خواستم بروم اما دستیارانم گفتند بمان و بجنگوی در ادامه تصریح کرد: فکر می کنم صبر برای تولیدات داخلی خیلی کم است. من آدم شجاعی هستم و می گویم که مرا به آخر خط رساندند. در این دو هفته تنهاترین آدم بودم و خانواده ام خیلی اذیت شدند. بازیکنانم هم شرایط سختی را پشت سر گذاشتند. من می توانستم پس از شکست مقابل پدیده از استقلال بروم، زمانی هم که به وسط زمین رفتم خدا را شکر کردم و آماده رفتن شدم، اما دستیارانم گفتند بمان و بجنگ. امروز هم که بازی شروع شد با انرژی خوبی بالا آمدم، اما احساس کردم که سکوها ملتهب است. پس از گل ما نیز هواداران 2 شقه شده بودند و خدا را خوش نمی آید که هواداران انقدر اذیت شوند. فهمیدم که یک آفساید می تواند سرنوشت یک مربی را عوض کند.می گویند که انسان های بی مو خوش شانس هستند اما من نبودم!سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: چند وقت پیش محمدرضا ساکت صحبت هایی را به بهتاش فریبا گفته بود. نمی خواهم بگویم که چه اتفاقاتی رخ داد. آقای تورک مرا به کمیته اخلاق دعوت کرد و برخلاف قوانین 3 بازیکن مرا محروم کردند، به نظرم می شد جلوی اینها را گرفت. می گویند که انسان های بی مو خوش شانس هستند اما من نبودم!هواداران استقلال گفتند حیاکن و رها کن اما بازهم آنها را دوست دارممنصوریان همچنین گفت: روی صحبتم با مهدی تاج است. می خواهم بگویم که فوتبال ادامه دارد و باید فوتبالی ها در مسند بمانند. یک آفساید می تواند سرنوشت یک تیم را عوض کند و شما دیدید که ما پس از گل حریف چند موقعیت را از دست دادیم. امروز آخر خط من است. من هواداران استقلال را با وجود سردادن شعار «حیا کن رها کن» دوست دارم. آنها سال گذشته صبر کردند و من تیم را درست کردم.امروز از تیمی که به عشق آن مربی شدم، جدا می شوموی اظهار داشت: می توانستیم در نیمه اول با دو سه گل به رختکن برویم، اما بازیکنانم به دلیل استرسی که داشتند نتوانستند از موقعیت ها استفاده کنند. بازیکنانم خیلی زحمت کشیدند و در صورت هر کدام از آنها می دیدم که می خواهند برای سرمربی خود جان بدهند. هر کدام از آنها یک خوشه از این کلاف را گرفته بودند. من امروز از تیمی که به عشقش مربی شدم جدا می شوم. وقتی یک نفر مربی استقلال می شود باید آماده انتقادات نیز باشد و من بابت این مسئله از پیشکسوتان ناراحت نیستم، چون آنها نیز زحمت کشیدند.افتخار می کنم که شاگرد مکتب استقلال هستمسرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: به بازیکنانم گفتم که روز آخرم است و دیگر نمی توانم خانواده استقلال را اذیت کنم. از مربیان و سرپرست تیم تشکر می کنم. من عاشق لبخند این دو نفر بودم و افتخار می کنم که شاگر مکتب استقلال هستم. نمی خواهم هواداران بیش از این اذیت شوند و نمی توانم قول بازی بعدی را بدهم و امروز هم از همه خداحافظی کردم.دیگر مقابل استقلال نمی ایستم حتی به قیمت فسخ قراردادم!منصوریان همچنین خاطر نشان کرد: اگر به کار مربیگری ادامه بدهم، ان شاءالله بستری فراهم نشود که در ورزشگاه آزادی مقابل استقلال قرار بگیرم. من در گذشته نمی دانستم زمانی که تیمم به استقلال گل می زند، باید خوشحالی کنم یا نه. اگر به کار مربیگری ادامه بدهم امکان ندارد در ورزشگاه آزادی جلو استقلال بایستم، حتی اگر این کار به قیمت فسخ قراردادم باشد.از فدراسیون فوتبال و ساکت هیچ وقت نمی گذرموی خاطر نشان کرد: از فدراسیون فوتبال و ساکت هیچ وقت نمی گذرم. باید بگویم که یک آفساید می تواند یک زندگی را تمام کند.از برنامه 90 درس گرفتم و دیگر اشتباهم را تکرار نمی کنمسرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال در واکنش به طرح این موضوع که شما در کنفرانس خبری که در آکادمی فوتبال برگزار کردید به هواداران قول دادید که یک روزی افشا می کنید که چه کسانی به استقلال ضربه می زنند، گفت: از من نخواهید که این را الان بگویم. من از برنامه 90 درس گرفتم و دیگر این اشتباه را تکرار نمی کنم. وقتی اسم ساکت و فدراسیون را آوردم، چون واقعاً چیزهایی را به چشم دیدم. من در آبادان دیدم اشتباهات داوری را و همچنین در این بازی که یک گل آفساید سه امتیاز را از ما گرفت. اگر بخواهم اسم بیاورم باید اسم 15 یا 16 نفر را به زبان بیاورم. من به عادل اعتراضی ندارم، چون جریان برنامه ای که دارد جریانی چالشی است و دیگر نمی خواهم این قضایا تکرار شود. من گفتم نام کسانی را که به استقلال ضربه می زنند، اعلام می کنم و در این مدت هر یک ماه یک بار دو اسم به ذهنم می آمد.استقلال هیولای درون دارد اما پرسپولیس آن را از خود دور کرده استمنصوریان ادامه داد: قدیمی ها می گفتند استقلال هیولای درون دارد و وقتی که وارد این تیم می شوید واقعاً می بینید که استقلال هیولای درون دارد. هیولای استقلال خود ما هستیم، کسانی که در این تیم هستند. ما همیشه نگاه می کنیم به صندلی داغ سرمربیگری و مدیریت این تیم و این هیولای درون ماست. فکر می کنم پرسپولیس در سال 94 موفق شد از این هیولای درون فرار کند. شما الان در این تیم هیچ وقت سر و صدایی از پیشکسوتان این تیم نمی شنوید، اما در استقلال این هیولای درون هنوز وجود دارد. قبلاً گفته بودم که تیم رقیب ما چند سال پیش موفق شد این هیولا را از خود دور کند.برای آوردن بعضی ها به استقلال واقعاً کار کارشناسی نشده استوی در ادامه با اشاره به سیستم مدیریت باشگاه استقلال، تصریح کرد: ما در باشگاه تصمیمات شخصی داشتیم. یک مثال می زنم که بحث جمع شود، الان فکر می کنید اگر من را بردارند و بدون سواد و اطلاعات در یک وزارتخانه به عنوان وزیر بگذارند من چه عکس العملی خواهم داشت؟ من ذوق زده می شوم و در همان ابتدا تصمیمات عجیب و غریب می گیرم و دیگر نگاه نمی کنم که قبلاً در این وزارتخانه و در این ساختمان چه کسانی کار می کردند، تصمیماتی می گیرم و بعد هم پای آنها ایستادگی می کنم. برای آوردن بعضی ها به استقلال واقعاً کار کارشناسی نشده است و آنها به یکباره می آیند. از هواداران می خواهم شأن مدیریت باشگاه را حفظ کنند، چون مدیر ما 20، 30 سال در فوتبال بوده است، اما شما وقتی آدم ها را بدون کارشناسی به مجموعه ای وارد می کنید، این می شود. ما در حوزه فوتبال به اشخاصی احتیاج داریم که فوتبال را بفهمند، برخی از افراد سیاسی وجود دارند که حتی آنها فوتبال را به خوبی می شناسند و می توانند کارشناسی کنند، که وجود این آدم ها هم در فوتبال می تواند مفید باشد. من نمی خواهم دوباره احساساتی شوم، اما این درخواست را دارم که اجازه بدهیم مدیران خوب به فوتبال بیایند نه این که حتماً از خود فوتبال باشند. یکسری آدم را بیاوریم که به جایگاه خودشان احترام بگذارند، چون وقتی طرف به خودش احترام بگذارد به شما هم احترام خواهد گذاشت.تیم ما فوق العاده فضای استرس داشت و با نگرانی به زمین آمدسرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که چرا استقلال تنها یک موقعیت توسط علی قربانی به دست آورد، گفت: من این پرسش شما را به این عنوان که شما یک هوادار هستید، گوش می دهم. شما در جایگاه خبری آمده اید، اما انگار به عنوان یک هوادار احساساتی شده اید. در نیمه اول کاملاً مسلط بر بازی بودیم، اما اینکه چرا این عملکرد خوب فنی تیم به سرمنزل مقصود نمی رسد باید بدانید که تیم ما فوق العاده فضای استرس داشت و با نگرانی به زمین آمد. این در حالی بود که تیم ما پارسال نگران به زمین نمی آمد. ما سال گذشته عقب می افتادیم و می بردیم، 10، 11 بازی را با پیروزی های سه گله به پایان رساندیم. برای خلق موقعیت بازیکنان باید فضای روحیه خوبی داشته باشند. به جرأت می گویم اگر می توانستیم یک بر صفر پیروز شویم شما می گفتید استقلال از بحران خارج شده است.نمی دانستیم با گریه های نورافکن چه کنیممنصوریان افزود: مقابل پدیده بازیکنان ما پنج بار با دروازه بان حریف تک به تک شدند، اما این موقعیت ها را از دست دادند که این به خاطر استرس تیم بود. با تمام احترامی که برای گل گهر سیرجان قائلم معتقدم استقلال باید این تیم را خیلی راحت شکست می داد، اما در این بازی هم موقعیت های زیادی از دست دادیم. من هم زمانی مانند شما یک هوادار بودم و از این وضعیت ناراحت می شدم، اما بدانید تیم ما استرس زیادی داشت. اگر فیلم نیمه دوم بازی را یکبار دیگر نگاه کنید می بینید که ما چند بار موقعیت های خوبی را از دست دادیم، اما باید اعتمادبه نفس را از روی سکوها بگیریم. بازیکن ما نگران است. آنها در رختکن گریه می کردند و نمی دانستیم با گریه های پشت سر هم نورافکن چه کنیم. این چند پیام دارد، شرایط ما اکنون خوب نیست، برای به موفقیت رسیدن باید حدود 15، 20 آیتم را داشته باشیم. آیتم اول در ورزشگاه آزادی، سکوهاست و عامل دوم نحوه آمادگی تیم. ستاره ها نیازی به کار تاکتیکی ندارند و زمانی که می بینیم ستاره ها شرایط مطلوبی دارند و اعتمادبه نفس خوبی هم می گیرند نباید موفقیت تیم را به پای کارهای تاکتیکی گذاشت.خنده عضو هیئت مدیره باشگاه برایم خیلی عجیب بودوی با بیان اینکه شب بازی با پدیده فضای بدی را داشته است، اظهار داشت: فردای شب برنامه 90 و زمانی که تکرار این برنامه را دیدم خنده ام گرفت و خنده عضو هیئت مدیره باشگاه برایم خیلی عجیب بود. باید حرف فردوسی پور را گوش می دادیم و از این موضوع بیرون می آمدیم، اما الان شب سختی را پشت سر نگذاشتیم. گفتیم که اگر ببریم می رویم برای بهبودی شرایط تیم و اگر هم شکست بخوریم پیش بینی این اتفاقات را کرده بودیم.50 نفر می گویند ما منصوریان را به استقلال آوردیم!سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال در خصوص صحبت های قلعه نویی که گفته بود من منصوریان را به استقلال آوردم، یادآور شد: من حدود 45، 46 سال دارم و 50 نفر می گویند ما منصوریان را به استقلال آوردیم، بعضی از این افراد که مربی من هم نبودند و به من می گویند یادت می آید ما تو را به استقلال آوردیم و من هم شک می کنم که نکند آنها باعث آمدن من به استقلال شدند، در آمدن من به استقلال چهار نفر دخالت داشتند. یکی نصرالله عبداللهی بود، که زمانی که از بازیکنی خوشش بیاید او را برای حضور در استقلال کاندیدا می کند. زمانی که روبه روی استقلال بازی می کردم اگر حدود 100 نمره خوب بودم، مقابل استقلال 10 هزار خوب بازی می کردم تا مربیان این تیم مرا ببینند و به استقلال بیاورند. پس از عبداللهی، بهتاش فریبا بود که باعث آمدن من به استقلال شد. بله، قلعه نویی هم برای آمدن من به استقلال خیلی کمک کرد.با تمام وجودم قلعه نویی را دوست دارممنصوریان افزود: آن زمان یعنی سال 73 موبایل نبود، یا اگر هم بود ما در جنوب شهر نداشتیم. همان زمان ها یک مدل موبایل به نام آلکاتل آمد که حدود دو متر بود. یک روز خوابیده بودم. ما در محله خود زیاد خودمان را جای یکدیگر جا می زدیم و من این شوخی را با بازیکنان تیم ملی در سال 98 زیاد انجام می دادم. یک نفر تماس گرفت، گفت من قلعه نویی هستم و عبداللهی و بهتاش فریبا به من خبر دادند که ما منصوریان را می خواهیم. من به دوستم که تلفن را برداشت گفتم قطع کن این یکی از بچه محل های خودمان است، اما این دوستم گفت صدای کسی که تلفن زد شبیه قلعه نویی است. خودم بیدار شدم و تلفن قلعه نویی را جواب دادم و گفتم خدایا قربانت بروم، قلعه نویی به من گفت عبداللهی و فریبا تو را می خواهند، اما یک چیز را باید بدانی ما پول نداریم. من هم گفتم می آیم. من با تمام وجودم قلعه نویی را دوست دارم.4 نفر به استقلالی شدنم کمک کردندوی با بیان اینکه گذشته اش را فراموش نکرده است، تصریح کرد: ما به کارخانه یخ آمدیم و نصرالله عبداللهی را دیدیم. یک نفر دیگر از این چهار نفر که به استقلالی شدنم کمک کردند، حاج کاظم اولیایی بود که رضایتنامه ام را از پارس خودرو گرفت و بهمن 73 به استقلال آمدم.سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که به نظرش چه کسی جایگزین او در استقلال خواهد شد، گفت: اگر الان اسمی بیاورم ذهن باشگاه را به هم می زنم و اگر نفر بعدی بیاید و اتفاقی بیفتد تا سکوها ملتهب شوند من هم شرایط بدی برای او ایجاد می کنم.رحمتی قداست من نه، قداست مربیگری را شکستمنصوریان در پاسخ به این پرسش که «آیا از رحمتی دلگیر است یا خیر؟»، خاطر نشان کرد: من به او گفتم که همه چیز خوب بود، اما او در برنامه 90 قداست مرا نشکست بلکه قداست مربیگری را شکست. من با بازیکنان باتجربه تیم مانند خسرو حیدری و مجتبی جباری صحبت کردم و گفتم که پشت هم باشید. از این دو بازیکن خواستم که به رحمتی کمک کنند. به بزرگ ترهای استقلال گفتم اگر من هم در استقلال نباشم شما پشت هم بمانید و تیم را حمایت کنید تا جوان های تیم با هم اختلافی پیدا نکنند.پایین ترین توقع من از رحمتی این بود که در حضور من و مدیرعامل باشگاه صحبت نمی کردوی ادامه داد: یک نفر می تواند با ادبیات درست برای خودش بزرگی کسب کند و همان نفر می تواند با ادبیات غلط یک جایگاه دیگری برای خود ایجاد کند. پایین ترین توقع من از رحمتی این بود که وقتی دید سرمربی و مدیرعامل باشگاه روی آنتن زنده حضور دارند، می گفت سرمربی آنجاست، خداحافظ. او نباید در این مورد مقاومت می کرد، اما تلاش کرد در آن شرایط مطلبی به نفع خود عنوان کند. من یک شخصیت حقیقی دارم که ممکن است با رحمتی شوخی هم بکنم، اما من به عنوان یک شخصیت حقوقی نماینده مربیان هستم و فکر می کنم قداست مربیان لطمه خورد. نمی توانم شفاف تر از این توضیح بدهم.برای بودن در مسند سرمربیگری استقلال باید بستر لازم فراهم باشدمنصوریان خاطر نشان کرد: در حال حاضر فوق العاده خسته هستم و البته تنها در استقلال. برای بودن در مسند سرمربیگری استقلال باید بستر لازم فراهم باشد، مگر اینکه در مسیر مربیگری ام بتوانم یک روند رو به رشد پیدا کنم تا روی سکو بدانند که یک مربی جوان ایرانی هم می تواند موفق باشد.قطبی گریه می کرد اما چون دستیارش بودم او را درک نمی کردموی ادامه داد: یک بار که دستیار افشین قطبی بودم، پس از بازی با کره جنوبی خیلی گریه کرد، اما باز هم نمی توانستم خوب درکش کنم، چون دستیار بودم. می خواهم به نسل بعد از خودم بگویم که اگر می خواهند سرمربی استقلال شوند، بستر خیلی سختی در اینجا وجود دارد و باید روزی 8، 9، 10 ساعت وقت بگذارند. دستیاری کار سبکی است و می توان در کنار سرمربی ایستاد و فیگورهای لازم را هم گرفت. من استقلال را خیلی دوست دارم. در واقع اول استقلال، دوم استقلال و سوم هم استقلال دوست دارم و چهارم رئال مادرید و میلان.اینقدر که از خودمان ضربه خوردم از پرسپولیسی ها نخوردمسرمربی مستعفی استقلال درباره پرسپولیس گفت: پرسپولیس حریف قابل احترامی است. من اینقدر که از حوزه خودمان ضربه خوردم ...

ادامه مطلب  

گزارش تمرین استقلال  

درخواست حذف این مطلب
هواداران استقلال پس از تمرین این تیم اقدام به سلفی گرفتن با بازیکنان کردند.تمرین امروز استقلال تهران در کمپ مرحوم ناصر حجازی از ساعت 12 و بدون حضور منصوریان آغاز شد.* امید ابراهیمی و وریا غفوری به دلیل حضور در اردوی تیم ملی غیبت داشتند همچنین کنعانی زادگان مگویان و فرشید اسم ...

ادامه مطلب  

تمرین اختصاصی بازیکنان استقلال!  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: این درست که تمرین امروز استقلال تنها به آنالیز و تماشای فیلم حریف اختصاص پیدا کرد و بازیکنان تمرین گروهی انجام ندادند اما شنیدیم برخی از بازیکنان به صورت هماهنگ شده تمرینات اختصاصی انجام دادند. باور این موضوع کمی سخت است که یک تیم بدون تمرین وارد مسابقه شود. شاگردا ...

ادامه مطلب  

تمرین هایی برای رفع قوز کمر و خمیدگی شانه ها  

درخواست حذف این مطلب
با طرز درست نشستن و ایستادن هم سالم تر هستید، هم اعتماد به نفس بیشتری دارید و هم لاغرتر به نظر می رسید. علیرغم تمام این ها تقریبا همه ما هنگام نشستن به خصوص جلوی کامپیوتر قوز کرده می نشینم. بدونیم چندین تمرین ساده به شما یاد می دهد تا هنگام نشستن و راه رفتن کمر را صاف نگه دارید.تمرین خوشامددست ها را پشت خود قرار دهید و همانند تصویر کف دست ها را به هم بچسبانید. دست ها از آرنج باید کاملا صاف باشد. با این تمرین شانه ها باید به یکدیگر نزدیک شوند. این حالت را ۱۰ ثانیه نگه دارید.تمرین قفلیکی از دست ها را پشت تان نگه دارید. دست دیگر را بلند کنید، دست را خم کنید و با آن دستی که در پشت قرار داده اید را بگیرید و قفل کنید. بازوی بالایی را بالاتر بکشید و بعد از ۵ ثانیه دست ها را جا به جا کنید.تمرین چرخشبدون این که قسمت پایین بدن را تکان بدهید دست ها را پشت سرتان قرار دهید و بالاتنه را به سمت چپ بچرخانید به طوری که شانه ها در یک زاویه مستقیم نسبت به پشتی صندلی قرار بگیرد. بعد از ۵ ثانیه به سمت راست بچرخید.تمرین خمشلبه صندلی بنشینید و بازوها را پشت سرتان قرار دهید. ستون فقرات را خم کنید و به سقف نگاه کنید. سر را عقب بگیرید و همینطور به سقف نگاه کنید تا به پشتی صندلی برسید.تمرین ایستادنمانند تصویر بایستید. مطمئن شوید که شانه ها، باسن و ساق پا دیوار را لمس کرده اند. شکم را صاف کنید و چندین نفس عمیق بکشید.تمرین حالت افتادهاین تمرین را در ادامه تمرین قبلی انجام دهید. همانطور که پشت ...

ادامه مطلب  

بدترین سقوط های تاریخ لالیگا  

درخواست حذف این مطلب
تیم های گرانادا و اوساسونا که در این 38 بازی موفق به کسب 30 امتیاز هم نشدند به لیگ دسته دوم اسپانیا سقوط کردند. به گزارش فوتبال آنلاین پرونده فصل 2017-2016 برای برخی از تیم های این فصل لالیگا بسته شد و آنها آخرین بازی شان در این فصل را برگزار کردند. حالا زمان آنالیز و بررسی تیم های نیمه پایینی جدول لالیگا فرا رسیده است.نکته جالب توجه اینجاست که تیم هایی که به دسته پایین تر لیگ اسپانیا سقوط کردند در طول رقابت های این فصل امتیازات خیلی کمی را کسب کرده بودند و می توان سقوط آنها به دسته پایین را سقوطی بسیار ضعیف از نظر امتیازی دانست.گرانادا اوساسونا و ...

ادامه مطلب  

پرسپولیس می خواهد رکورد سپاهان را بشکند  

درخواست حذف این مطلب
سال گذشته پرسپولیس در خاتمه لیگ با 57 امتیاز و به خاطر تفاضل گل نایب قهرمان شد.پرسپولیس می خواهد رکورد سپاهان را بشکندسال گذشته پرسپولیس در خاتمه لیگ با 57 امتیاز و به خاطر تفاضل گل نایب قهرمان شد. اما این فصل تا بدین جای کار توانسته 56 امتیاز کسب کند. این در حالیست که پیش از این ب ...

ادامه مطلب  

90/ کسر امتیاز از برق شیراز و پرسپولیس صحت دارد  

درخواست حذف این مطلب
90/ کسر امتیاز از برق شیراز و پرسپولیس صحت داردشماره خبر : 138317 در شماره دیروز مطلبی داشتیم تحت عنوان ضدحال فیفا به پرسپولیس که در این مطلب توضیح داده بودیم پرسپولیس در آستانه کسر 6 امتیاز از بازی هایش قرار دارد. ضمن این که برای اولین بار خبر دادیم فیفا به طور قطع سه امتیاز از امت ...

ادامه مطلب  

پرسپولیس تیم نخست ایران در رنکینگ دنیا  

درخواست حذف این مطلب
رده بندی برترین تیم های دنیا اعلام شد که بر این اساس پرسپولیس با جهشی 188 پله ای توانسته تیم نخست ایران در رنکینگ دنیا باشد. رده بندی برترین تیم های دنیا اعلام شد که بر این اساس پرسپولیس با جهشی 188 پله ای توانسته تیم نخست ایران در رنکینگ دنیا باشد.1- الاهلی عربستان با 1620 امتیاز (ی ...

ادامه مطلب  

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس  

درخواست حذف این مطلب
عکس: مهدی بلوریان ـ خبرگزاری فارسبه گزارش شفاف، اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در حضور هواداران و خبرنگاران برای حضور در لیگ برتر هفدهم عصر ...

ادامه مطلب  

منصوریان استعفا داد  

درخواست حذف این مطلب
سرمربی مستعفی استقلال گفت: با استقلال کارم به جایی رسیده بود که متوجه شدم دیگر به آخر خط رسیده ام زیرا هواداران دیگر صبور نیستند.علیرضا منصوریان در نشست خبری پس از بازی مقابل ذوب آهن افزود: ابتدا از پیشکسوتان فوتبال به ویژه علی پروین و علی جباری عذرخواهی می کنم بابت اتفاقاتی که در برنامه نود افتاد از مردم ایران هم عذر خواهی می کنم زیرا در برنامه نود اتفاقات بدی افتاد که فکر می کنم به قداصت مربی گری توهین شد.وی در ادامه گفت: پارسال وقتی که به استقلال آمدم خیلی با ذوق و شوق می خواستم کار مربی گری ام را ادامه دهم اما وقتی شرایط رو به جلو شد حاشیه ها نیز زیاد شد در آن نشست خبری گفتم که دربی را می بریم و حتی به خودم گفتم که این چه قولی بوده است که دادی اما خدا را شاکرم به جوانی ام رحم کرد که موفق شدیم بازی مقابل پرسپولیس را ببریم و تیم مان در نهایت دوم جدول شد.منصوریان افزود: در استقلال روزهای خوبی داشتم و روزی که اولین تمرینمان را شروع کردیم نزدیک به 5 هزار نفر به محل تمرین آمدند که بسیار لذت بخش بود اما امروز آنها روی سکوها شعار حیا کن رها کن سر دادند هرچند که اصلا از آنها ناراحت نیستم.وی ادامه داد: در گذشته روی سکوها هواداران پیشکسوت بودند که حتی سنشان از سرمربی تیم هم بیشتر بود من به عشق استقلال از 7 سالگی هوادار این تیم شدم به همین دلیل اصلا از شعارهایی که امشب شنیدم ناراحت نیستم زیرا می دانم هوادار روزهای خوبی را با من گذرانده است.منصوریان گفت: بعد از بازی امشب در رختکن به بازیکنان گفتم حرمت ها را نشکنید و به پیشکسوتان احترام بگذارید من بعد از بازی مقابل پدیده می خواستم از استقلال بروم نمی خواهم بگوییم که فلانی پشت من را خالی کرد یا از اتفاقات برنامه نود ناراحت هستم البته خداروشکرکه در این برنامه از کوره در نرفتم اما فراموش نکنید که در فوتبال ایران شما به آخر خط می رسانند امروز زمانی که می خواستم از تونل رد شوم بهتاش فریبا اجازه این کار را به من نداد و زمانی که اشک در چشمانش جمع شده بود به من گفت که اینکار را نکن اما من فراموش نمی کنم که دست پرورده همین هواداران هستم و آنها مرا منصوریان کردند.وی ادامه داد: چند وقت پیش ساکت صحبتهایی را با فریبا داشت که نمی خواهم بگویم چه اتفاقاتی رخ داد آقای تورک مرا دعوت به کمیته اخلاق کرد و بر خلاف قوانین سه بازیکن مرا محروم کرد می گویند انسان های بی مو خوش شانس هستند اما باور کنید من در استقلال خوش شانس نبودم.منصوریان گفت: امروز آخر خط من است من هواداران استقلال را با وجود سر دادن شعار حیا کن و رها کن دوست دارم زیرا آنها همیشه به من محبت داشتند.وی درباره بازی با ذوب آهن نیز هم افزود: نیمه اول می توانستیم با سه گل به رختکن برویم اما من امروز از تیمی جدا می شویم که به عشقش مربی شدم البته من می دانم وقتی یک نفر مربی استقلال می شود باید آماده انتقادات نیز شود هر چند من از پیشکسوتان بابت نقدهایی که داشتند ناراحت نیستیم.سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: به بازیکنانم گفتم که روز آخرم است و دیگر نمی توانم خانواده استقلال را اذیت کنم. از مربیان و سرپرست تیم تشکر می کنم. من عاشق لبخند این دو نفر بودم و افتخار می کنم که شاگر مکتب استقلال هستم. نمی خواهم هواداران بیش از این اذیت شوند و نمی توانم قول بازی بعدی را بدهم و امروز هم از همه خداحافظی کردم.منصوریان همچنین خاطر نشان کرد: اگر به کار مربیگری ادامه بدهم، ان شاءالله بستری فراهم نشود که در ورزشگاه آزادی مقابل استقلال قرار بگیرم. من در گذشته نمی دانستم زمانی که تیمم به استقلال گل می زند، باید خوشحالی کنم یا نه. اگر به کار مربیگری ادامه بدهم امکان ندارد در ورزشگاه آزادی جلو استقلال بایستم، حتی اگر این کار به قیمت فسخ قراردادم باشد.وی خاطر نشان کرد: از فدراسیون فوتبال و ساکت هیچ وقت نمی گذرم. باید بگویم که یک آفساید می تواند یک زندگی را تمام کند.سرمربی تیم فوتبال استقلال در واکنش به طرح این موضوع که شما در کنفرانس خبری که در آکادمی فوتبال برگزار کردید به هواداران قول دادید که یک روزی افشا می کنید که چه کسانی به استقلال ضربه می زنند، گفت: از من نخواهید که این را الان بگویم. من از برنامه 90 درس گرفتم و دیگر این اشتباه را تکرار نمی کنم. وقتی اسم ساکت و فدراسیون را آوردم، چون واقعاً چیزهایی را به چشم دیدم. من در آبادان دیدم اشتباهات داوری را و همچنین در این بازی که یک گل آفساید سه امتیاز را از ما گرفت. اگر بخواهم اسم بیاورم باید اسم 15 یا 16 نفر را به زبان بیاورم. من به عادل اعتراضی ندارم، چون جریان برنامه ای که دارد جریانی چالشی است و دیگر نمی خواهم این قضایا تکرار شود. من گفتم نام کسانی را که به استقلال ضربه می زنند، اعلام می کنم و در این مدت هر یک ماه یک بار دو اسم به ذهنم می آمد.منصوریان ادامه داد: قدیمی ها می گفتند استقلال هیولای درون دارد و وقتی که وارد این تیم می شوید واقعاً می بینید که استقلال هیولای درون دارد. هیولای استقلال خود ما هستیم، کسانی که در این تیم هستند. ما همیشه نگاه می کنیم به صندلی داغ سرمربیگری و مدیریت این تیم و این هیولای درون ماست. فکر می کنم پرسپولیس در سال 94 موفق شد از این هیولای درون فرار کند. شما الان در این تیم هیچ وقت سر و صدایی از پیشکسوتان این تیم نمی شنوید، اما در استقلال این هیولای درون هنوز وجود دارد. قبلاً گفته بودم که تیم رقیب ما چند سال پیش موفق شد این هیولا را از خود دور کند.وی در ادامه با اشاره به سیستم مدیریت باشگاه استقلال، تصریح کرد: ما در باشگاه تصمیمات شخصی داشتیم. یک مثال می زنم که بحث جمع شود، الان فکر می کنید اگر من را بردارند و بدون سواد و اطلاعات در یک وزارتخانه به عنوان وزیر بگذارند من چه عکس العملی خواهم داشت؟ من ذوق زده می شوم و در همان ابتدا تصمیمات عجیب و غریب می گیرم و دیگر نگاه نمی کنم که قبلاً در این وزارتخانه و در این ساختمان چه کسانی کار می کردند، تصمیماتی می گیرم و بعد هم پای آنها ایستادگی می کنم. برای آوردن بعضی ها به استقلال واقعاً کار کارشناسی نشده است و آنها به یکباره می آیند. از هواداران می خواهم شأن مدیریت باشگاه را حفظ کنند، چون مدیر ما 20، 30 سال در فوتبال بوده است، اما شما وقتی آدم ها را بدون کارشناسی به مجموعه ای وارد می کنید، این می شود. ما در حوزه فوتبال به اشخاصی احتیاج داریم که فوتبال را بفهمند، برخی از افراد سیاسی وجود دارند که حتی آنها فوتبال را به خوبی می شناسند و می توانند کارشناسی کنند، که وجود این آدم ها هم در فوتبال می تواند مفید باشد. من نمی خواهم دوباره احساساتی شوم، اما این درخواست را دارم که اجازه بدهیم مدیران خوب به فوتبال بیایند نه این که حتماً از خود فوتبال باشند. یکسری آدم را بیاوریم که به جایگاه خودشان احترام بگذارند، چون وقتی طرف به خودش احترام بگذارد به شما هم احترام خواهد گذاشت.سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که چرا استقلال تنها یک موقعیت توسط علی قربانی به دست آورد، گفت: من این پرسش شما را به این عنوان که شما یک هوادار هستید، گوش می دهم. شما در جایگاه خبری آمده اید، اما انگار به عنوان یک هوادار احساساتی شده اید. در نیمه اول کاملاً مسلط بر بازی بودیم، اما اینکه چرا این عملکرد خوب فنی تیم به سرمنزل مقصود نمی رسد باید بدانید که تیم ما فوق العاده فضای استرس داشت و با نگرانی به زمین آمد. این در حالی بود که تیم ما پارسال نگران به زمین نمی آمد. ما سال گذشته عقب می افتادیم و می بردیم، 10، 11 بازی را با پیروزی های سه گله به پایان رساندیم. برای خلق موقعیت بازیکنان باید فضای روحیه خوبی داشته باشند. به جرأت می گویم اگر می توانستیم یک بر صفر پیروز شویم شما می گفتید استقلال از بحران خارج شده است.منصوریان افزود: مقابل پدیده بازیکنان ما پنج بار با دروازه بان حریف تک به تک شدند، اما این موقعیت ها را از دست دادند که این به خاطر استرس تیم بود. با تمام احترامی که برای گل گهر سیرجان قائلم معتقدم استقلال باید این تیم را خیلی راحت شکست می داد، اما در این بازی هم موقعیت های زیادی از دست دادیم. من هم زمانی مانند شما یک هوادار بودم و از این وضعیت ناراحت می شدم، اما بدانید تیم ما استرس زیادی داشت. اگر فیلم نیمه دوم بازی را یکبار دیگر نگاه کنید می بینید که ما چند بار موقعیت های خوبی را از دست دادیم، اما باید اعتمادبه نفس را از روی سکوها بگیریم. بازیکن ما نگران است. آنها در رختکن گریه می کردند و نمی دانستیم با گریه های پشت سر هم نورافکن چه کنیم. این چند پیام دارد، شرایط ما اکنون خوب نیست، برای به موفقیت رسیدن باید حدود 15، 20 آیتم را داشته باشیم. یکی از این آیتم ها در ورزشگاه آزادی سکوهاست و عامل دوم نحوه آمادگی تیم است. ستاره ها نیازی به کار تاکتیکی ندارند و زمانی که می بینیم ستاره ها شرایط مطلوبی دارند و اعتمادبه نفس خوبی هم می گیرند نباید موفقیت تیم را به پای کارهای تاکتیکی گذاشت.وی با بیان اینکه شب بازی با پدیده فضای بدی را داشته است، اظهار داشت: فردای شب برنامه 90 و زمانی که تکرار این برنامه را دیدم خنده ام گرفت و خنده عضو هیئت مدیره باشگاه برایم خیلی عجیب بود. باید حرف فردوسی پور را گوش می دادیم و از این موضوع بیرون می آمدیم، اما الان شب سختی را پشت سر نگذاشتیم. گفتیم که اگر ببریم می رویم برای بهبودی شرایط تیم و اگر هم شکست بخوریم پیش بینی این اتفاقات را کرده بودیم.سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال در خصوص صحبت های قلعه نویی که گفته بود من منصوریان را به استقلال آوردم، یادآور شد: من حدود 45، 46 سال دارم و 50 نفر می گویند ما منصوریان را به استقلال آوردیم، بعضی از این افراد که مربی من هم نبودند و به من می گویند یادت می آید ما تو را به استقلال آوردیم و من هم شک می کنم که نکند آنها باعث آمدن من به استقلال شدند، در آمدن من به استقلال چهار نفر دخالت داشتند. یکی نصرالله عبداللهی بود، که زمانی که از بازیکنی خوشش بیاید او را برای حضور در استقلال کاندیدا می کند. زمانی که روبه روی استقلال بازی می کردم اگر حدود 100 نمره خوب بودم، مقابل استقلال 10 هزار خوب بازی می کردم تا مربیان این تیم مرا ببینند و به استقلال بیاورند. پس از عبداللهی، بهتاش فریبا بود که باعث آمدن من به استقلال شد. بله، قلعه نویی هم برای آمدن من به استقلال خیلی کمک کرد.منصوریان افزود: آن زمان یعنی سال 73 موبایل نبود، یا اگر هم بود ما در جنوب شهر نداشتیم. همان زمان ها یک مدل موبایل به نام آلکاتل آمد که حدود دو متر بود. یک روز خوابیده بودم. ما در محله خود زیاد خودمان را جای یکدیگر جا می زدیم و من این شوخی را با بازیکنان تیم ملی در سال 98 زیاد انجام می دادم. یک نفر تماس گرفت، گفت من قلعه نویی هستم و عبداللهی و بهتاش فریبا به من خبر دادند که ما منصوریان را می خواهیم. من به دوستم که تلفن را برداشت گفتم قطع کن این یکی از بچه محل های خودمان است، اما این دوستم گفت صدای کسی که تلفن زد شبیه قلعه نویی است. خودم بیدار شدم و تلفن قلعه نویی را جواب دادم و گفتم خدایا قربانت بروم، قلعه نویی به من گفت عبداللهی و فریبا تو را می خواهند، اما یک چیز را باید بدانی ما پول نداریم. من هم گفتم می آیم. من با تمام وجودم قلعه نویی را دوست دارم.وی با بیان اینکه گذشته اش را فراموش نکرده است، تصریح کرد: ما به کارخانه یخ آمدیم و نصرالله عبداللهی را دیدیم. یک نفر دیگر از این چهار نفر که به استقلالی شدنم کمک کردند، حاج کاظم اولیایی بود که رضایتنامه ام را از پارس خودرو گرفت و بهمن 73 به استقلال آمدم.سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که به نظرش چه کسی جایگزین او در استقلال خواهد شد، گفت: اگر الان اسمی بیاورم ذهن باشگاه را به هم می زنم و اگر نفر بعدی بیاید و اتفاقی بیفتد تا سکوها ملتهب شوند من هم شرایط بدی برای او ایجاد می کنم.منصوریان در پاسخ به این پرسش که «آیا از رحمتی دلگیر است یا خیر؟»، خاطر نشان کرد: من به او گفتم که همه چیز خوب بود، اما او در برنامه 90 قداست مرا نشکست بلکه قداست مربیگری را شکست. من با بازیکنان باتجربه تیم مانند خسرو حیدری و مجتبی جباری صحبت کردم و گفتم که پشت هم باشید. از این دو بازیکن خواستم که به رحمتی کمک کنند. به بزرگ ترهای استقلال گفتم اگر من هم در استقلال نباشم شما پشت هم بمانید و تیم را حمایت کنید تا جوان های تیم با هم اختلافی پیدا نکنند.وی ادامه داد: یک نفر می تواند با ادبیات درست برای خودش بزرگی کسب کند و همان نفر می تواند با ادبیات غلط یک جایگاه دیگری برای خود ایجاد کند. پایین ترین توقع من از رحمتی این بود که وقتی دید سرمربی و مدیرعامل باشگاه روی آنتن زنده حضور دارند، می گفت سرمربی آنجاست، خداحافظ. او نباید در این مورد مقاومت می کرد، اما تلاش کرد در آن شرایط مطلبی به نفع خود عنوان کند. من یک شخصیت حقیقی دارم که ممکن است با رحمتی شوخی هم بکنم، اما من به عنوان یک شخصیت حقوقی نماینده مربیان هستم و فکر می کنم قداست مربیان لطمه خورد. نمی توانم شفاف تر از این توضیح بدهم.منصوریان خاطر نشان کرد: در حال حاضر فوق العاده خسته هستم و البته تنها در استقلال. برای بودن در مسند سرمربیگری استقلال باید بستر لازم فراهم باشد، مگر اینکه در مسیر مربیگری ام بتوانم یک روند رو به رشد پیدا کنم تا روی سکو بدانند که یک مربی جوان ایرانی هم می تواند موفق باشد.وی ادامه داد: یک بار که دستیار افشین قطبی بودم، پس از بازی با کره جنوبی خیلی گریه کرد، اما باز هم نمی توانستم خوب درکش کنم، چون دستیار بودم. می خواهم به نسل بعد از خودم بگویم که اگر می خواهند سرمربی استقلال شوند، بستر خیلی سختی در اینجا وجود دارد و باید روزی 8، 9، 10 ساعت وقت بگذارند. دستیاری کار سبکی است و می توان در کنار سرمربی ایستاد و فیگورهای لازم را هم گرفت. من استقلال را خیلی دوست دارم. در واقع اول استقلال، دوم استقلال و سوم هم استقلال دوست دارم و چهارم رئال مادرید و میلان.سرمربی مستعفی استقلال درباره پرسپولیس گفت: پرسپولیس حریف قابل احترامی است. من اینقدر که از حوزه خودمان ضربه خوردم، از پرسپولیس ضربه نخوردم. واقعاً خجالت می کشم به علی پروین زنگ بزنم. من افتخار می کنم که سال گذشته پرسپولیس را شکست دادم، اما از آن حرکات جلفی که برخی جلوی حریفان انجام می دهند، نکردم، چون خودم روی این سکو بوده ام و شرایط را می دانم.این القاب و اعدادی را هم که شما می گویید، برای هواداران است، نه برای ما که جزو استقلال و پرسپولیس هستیم.وی درباره حضور مجتبی جباری در استقلال هم خاطر نشان کرد: مجتبی جباری یک استعداد فوق العاده در مربیگری دارد. من در مورد این آدم یک مسئله را بگویم که او بسیار آدم خوبی است و در این چند ماهی که در تیم حضور داشت به خوبی فهمیدم که علائم خوبی از مربیگری در او دیده می شود. اما زیاد رک بودن در این حرفه زیاد هم خوب نیست.سرمربی مستعفی تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: مسئله ای که در صحبت هایم فراموش کردم عنوان کنم، این بود که جا دارد از گودرزی وزیر ورزش گذشته تشکر کنم، که من را به استقلال آورد و همچنین جا دارد از سلطانی فر هم تشکر کنم چون در این مدت فشارهای زیادی روی او بود که می گفتند من را باید بردارد. در کلاس های مربیگری آسیا به من گفتند که می خواهند یک مربی مطرح خارجی را جایگزین من کنند و وقتی من این موضوع را شنیدم بسیار خوشحال شدم که همچین مربی خوبی می خواهد به استقلال بیاید. در کل هر کسی که به جای من به استقلال بیاید باعث خوشحالی من می شود و حتماً در روز معارفه او حضور پیدا خواهم کرد.وی افزود: چه خوب است که برای مربی که بعد از ما می آید به جای آرزوی بدبختی، آرزوهای خوب بکنیم. آینده استقلال بسیار روشن است و ...

ادامه مطلب  

چگونه مربی بدنسازی خود باشیم؟  

درخواست حذف این مطلب
تمرینات ورزشی بخشی جدانشدنی از یک سبک زندگی سالم است اما اینکه چگونه تمرین کنید بسیار مهم است؛ یا باید یک مربی حرفه ای داشته باشید یا خودتان به یک مربی حرفه ای تبدیل شوید.به گزارش آلامتو و به نقل از مجله تناسب اندام؛ خبرزدگی و اعتیاد به اطلاعات، یک مشکل بزرگ است. این روزها تمرین کردن، گیج کننده تر از آن چیزی شده که واقعا هست. اما در عین حال، سخت است که بدانید چه چیزی واقعا موثر است؟ چه چیزی موثر نیست؟ چه تمریناتی باید انجام دهید و به چه تعداد دفعاتی باید تمرین کنید. برای برخی افراد، آسان تر است که یک مربی شخصی استخدام کنند تا او نگران تمام آن جزئیات برای آنها باشد.اما اگر می خواهید به خودتان تکیه کنید، چون نمی توانید از پس هزینه های یک مربی شخصی بربیایید یا چون حس آزادی در دنبال کردن علایق تان را دوست دارید. مطالب زیر را بخوانید. همه چیزهایی که باید برای تبدیل شدن به مربی شخصی خودتان بدانید، در مقاله زیر آمده است.۱. یک هدف برای خودتان تعیین کنیدقدرت یک هدف، همیشه در رسیدن به آن نیست بلکه در داشتن چیزی برای رسیدن است. فرایند دنبال کردن یک هدف قدرتمند به جای صرفا دستیابی به آن چیزی است که برای تمرین و رشد شما مهم است. برای تعیین یک هدف برای خودتان، acronym smart، یک محل عالی برای شروع است. هدفی انتخاب کنید که خاص باشد و دقیقا به آنچه می خواهید برسید. (به عنوان مثال: من می خواهم ۵۰ بورپی پشت سر هم انجام دهم، به جای من می خواهم عضلانی تیکه پاره شوم ).هدفتان را قابل اندازه گیری کنید تا قادر باشید به طور مداوم، موفقیت تان را دنبال کنید. هدف شما باید دست یافتنی باشد. به جای انتخاب کردن یک چیز بسیار بلند پروازانه که نمی توانید انجام دهید، هدفی را انتخاب کنید که چالش برانگیز اما عملی باشد. هدف شما باید واقع بینانه باشد و زندگی و سلامت خودتان را در مسیری ببرد که می خواهید، نه اهداف پراکنده و متناقض که شما را به هیچ جا نمی رسانند. و در آخر، اهداف شما باید به موقع باشند تا یک حس ضرورت در تمرین تان ایجاد کنند.۲. خودتان را با انگیزه نگه داریدانگیزه تا حدی از اهداف شما و آنچه به دنبال دستیابی به آن هستید، سرچشمه می گیرد. شما چه بخواهید چربی بدنتان را از دست دهید، چه عضله بدست آورید یا عملکردتان را بهبود ببخشید، مهم است که بفهمید چرا می خواهید تغییر کنید؟ عمیق شوید، شاید دلیل واقعی آنکه چرا می خواهید ۲ کیلوگرم وزن کم کنید، بهتر به نظر رسیدن درلباس شنا نباشد. ممکن است به این خاطر باشد که می خواهید هنگام ملاقات با خویشاوندان همسرتان، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید یا سلامت قلب تان را بهبود ببخشید.با خودتان صادق باشید. دلایل شما، متعلق به خودتان هستند. هنگامی که « چرا » را مشخص کردید، یک یادآوری از آن را در دسترس تان قرار دهید. مثلا هنگامی که می خواهید از یک تمرین طفره بروید، یک لیست واقعا انگیزه دهنده را روشن کنید یا وقتی می خواهید پرخوری کنید، یک تصویر انگیزشی روی یخچال داشته باشید. به یاد داشتن اینکه چرا دارید یک کار خاص را انجام می دهید، به شما کمک خواهد کرد به برنامه تان پایبند بمانید.۳. یک برنامه تمرینی تهیه کنید مثل یک مربی شخصیسه جلسه تمرین قدرتی کل بدن در هفته برای اکثر افراد، کافی است تا پیشرفت های قبل توجهی در ترکیب بدن، عملکرد و سلامت خود ایجاد کنند. اگر تازه شروع به تمرین کرده اید، تمرینات قدرتی برای هریک از سه مورد بالا، عالی می باشد. تمرین کل بدن، هر یک از گروه های عضلانی اصلی را بیشتر از اختصاص دادن یک روز کامل برای عضله دو سر و سه سر شما به کار می گیرد.از آنجا که تمام بدن در طول هر جلسه، تمرین داده می شود، شما قدرت عضلانی بیشتری به دست خواهید آورد، کالری بیشتری می سوزانید و با وجود برنامه پرمشغله ای که دارید، به طور موثرتری تمرین می کنید. البته اگر شما حرفه ای تر هستید، می توانید یک برنامه تمرینی ایجاد کنید که گروه های مختلف عضلانی را در هر تمرین، هدف می گیرد.۴. تمرینات تان را طراحی کنیدبرای پیشرفت کل بدنتان، تمرینات شما باید متعادل باشند. برای به حداکثر رساندن بازده، شما باید یک تمرین فشاری بالاتنه (پرس سینه با دمبل یا هالتر، پرس بالای سر با دمبل، پرس تک بازو، شنای سوئدی)، یک تمرین کشیدنی بالاتنه (زیربغل هالتر یا دمبل، بارفیکس، لت از جلو دست باز، سیم کش پارویی، بارفیکس افقی)، یک تمرین پایین تنه (ددلیفت، اسکات گابلت، اسکات از پشت، لانژ، استپ آپ) و یک تمرین مرکز بدن (پلانک، پلانک از بغل، کرانچ با توپ سوئیسی، زیر شکم خلبانی) را در طول هر تمرین، جای دهید. ۳ تا ۴ ست شامل ۵ تا ۱۰ تکرار از هر تمرین اجرا کرده و ۳ تا ۴ ست ۳۰ تا ۴۰ ثانیه ای ، تمرینات مرکز بدن استاتیک انجام دهید.۵. در برنامه تمرینی تان، تغییر ایجاد کنیدمهم است که برنامه تمرینی تان را به مدت ۴ تا ۶ هفته به طور منظم دنبال کنید (به خصوص اگر یک مبتدی هستید.) ممکن است « سردرگمی عضلانی » یک اصطلاح جدید باشد اما بدن شما برای سازگار شدن با تمرین و پیشرفت، به زمان نیاز دارد، نه یک بمباران مدا ...

ادامه مطلب  

زمان تمرین فرداى استقلال مشخص شد  

درخواست حذف این مطلب
بازیکنان تیم فوتبال استقلال فردا در یک نوبت به تمرین خواهند پرداخت.طبق صلاحدید کادر فنى استقلال تمرین آبى پوشان پس از یک روز تعطیلى از فردا آغاز مى شود. بازیکنان تیم ...

ادامه مطلب  

زمان تمرین فرداى استقلال مشخص شد  

درخواست حذف این مطلب
بازیکنان تیم فوتبال استقلال فردا در یک نوبت به تمرین خواهند پرداخت.گروه ورزش «تیتریک» طبق صلاحدید کادر فنى استقلال تمرین آبى پوشان پس از یک روز تعطیلى از فردا آغاز مى شود. بازیکنان ت ...

ادامه مطلب  

گزارش کامل برنامه نود 27 شهریور/شب جنجالی و رسوایی استقلالی ها  

درخواست حذف این مطلب
برنامه نود دوشنبه شب (بیست و هفتم شهریورماه) از ساعت ۲۲:۴۳ آغاز شد که علاوه بر بازی های لیگ برتر، حواشی باشگاه استقلال به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت؛ طوری که سید رضا افتخاری مدیر عامل، ملکی عضو هیأت مدیره، علیرضا منصوریان سرمربی و سید مهدی رحمتی کاپیتان استقلال صحبت های مهمی به زبان آوردند.دانلود برنامه نود ۲۷ شهریورگزارش کامل جنجالی ترین نود سال را در ادامه بخوانید:* نظرسنجیمخاطبان برنامه نود می توانند از بین «بازیکنان»، «کادر فنی» و «مدیریت» یک گزینه را به عنوان مهم ترین عامل کسب نتایج ضعیف تیم استقلال تهران انتخاب کنند.* آنچه در برنامه نود امشب می بینید:– داستان یک صعود سخت؛ پرسپولیس در جمع چهار تیم برتر آسیا.– پیروزی بزرگ پارس جنوبی جم و صدرنشینی تیم تازه وارد.– ادامه ماجرای بلیت فروشی در ورزشگاه آزادی.– تداوم بحران در استقلال؛ ابقای منصوریان، اخراج کمک مربی و کنار گذاشتن رحمتی و جباری.* ترین های هفته ششم لیگ برتر– حرکات تکنیکی: مهدی شریفی، مهدی قائدی، مهدی طارمی، آگوستو سزار، مهدی کیانی، حسین بادامکی، ایوب والی، رضا ناصحی، علیرضا ارجمندیان، احسان پهلوان- مرتضی تبریزی، کریم احمدی، علی قلی زاده، کرار جاسم، فرشاد جانفزا، فرید محمدی زاده و سید محمد ستاری.– تیرک دروازه: سرور چپاروف(مقابل پارس جنوبی جم).– موقعیت از دست رفته: حسن مروان(برابر فولاد خوزستان).– پاس گل: محمدرضا خلعتبری(مقابل سایپا).– مهار برتر: فرزین گروسیان(برابر سیاه جامگان).– گل برتر: علی دشتی(مقابل استقلال تهران).* ذوب آهن ۶ استقلال خوزستان ۰نکات بازیمرتضی تبریزی بعد از پنج هفته گل نزدن، یک شبه با ۴ گل به صدر جدول گلزنان صعود کرد.برای نخستین بار بعد از پنج فصل، تیمی به این تعداد گل زده در پیروزی رسید.چهارمین برد قاطع در تاریخ لیگ برتر.– کنفرانس مربیانعبدالله ویسی: در هیچ نقطه ای از زمین نسبت به حریف برتری نداشتیم و کاملا بازنده بودیم؛ دعا می کردم هرچه زودتر بازی تمام شود.امیر قلعه نویی: از تک تک بازیکنانم تشکر می کنم که بعد از ۱۲۰ دقیقه دویدن در جام حذفی این نمایش را داشتند.* سپیدرود ۲ صنعت نفت آبادان ۰نکات بازیصنعت نفت آبادان بدون امتیاز در بازی های خارج از خانه.۸۰ درصد گل های این فصل سپیدرود در ۱۵ دقیقه ابتدایی به ثمر رسیده است.نخستین پاس گل سپیدرود در لیگ هفدهم توسط ابراهیمی داده شد.زوج نزهتی- ابراهیمی در تمام گل های این فصل سپیدرود نقش داشتند.– کنفرانس سرمربی سپیدرودعلی نظرمحمدی: تمام بازیکنانم عملکرد خوبی داشتند و به آنها خسته نباشید و تبریک می گویم.* محمدحسین میثاقی با گزارش جذابی روایتی از دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های الاهلی عربستان و پرسپولیس ایران داشت.همچنین محمد فنایی، کارشناس داوری برنامه نود هر دو پنالتی اعلام شده پرسپولیس برابر الاهلی عربستان را درست دانست؛ ولی اعلام کرد که خطا روی طارمی نیز پنالتی بود که داور به اشتباه آن را نگرفت.* کارشناسی داوری با محمد فنایی– ذوب آهن و استقلال خوزستانبازیکن خارجی استقلال خوزستان به دلیل زدن پرچم کرنر به مدافع ذوب آهن، باید کارت زرد می گرفت.کارت زرد به مدافع استقلال خوزستان به دلیل خطا روی تبریزی کافی بود.یک پنالتی به علت خطای ستاری روی فرید کریمی باید برای استقلال خوزستان اعلام می شد.مدافع ذوب خطایی انجام نداد و پنالتی به درستی به سود استقلال خوزستان گرفته نشد.– سپیدرود رشت و صنعت نفت آبادانپنالتی برای سپیدرود به درستی اعلام شد.مدافع سپیدرود توپ را زد و خطایی روی سزار نکرد.مدافع سپیدرود با دست روی کرار خطا کرد و اعلام پنالتی به سود صنعت نفت درست بود.در دقیقه ۵۲ خطا روی سزار در محوطه جریمه گرفته نشد.* پارس جنوبی جم ۲ استقلال تهران ۰نکات بازیاستقلال بدترین خط حمله لیگ برتر.استقلال مرتکب ۴ پنالتی در لیگ برتر و جام حذفی.برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر استقلال در سه مسابقه نه گل زد و نه امتیاز گرفت.۶ بازی، ۴ امتیاز و تفاضل گل ۵- بدترین شروع استقلال در تاریخ لیگ برتر.نخستین برد تارتار برابر استقلال تهران.– کنفرانس سرمربی پارس جنوبیمهدی تارتار: منسجم دفاع کردیم و موقعیتی به حریف ندادیم ولی اگر در خط حمله گذشت داشتیم به گل های بیشتری می رسیدیم؛ با دیدن فیلم ممکن است برای برخی بازیکنان جرایمی در نظر بگیریم.* گزارشی از افتتاحیه ورزشگاه امام رضا پخش شد.* فولاد خوزستان ۲ سپاهان ۰نکات بازینخستین کلین شیت فولاد در لیگ هفدهم.فولاد در پنج تقابل اخیر مقابل سپاهان شکست نخورده است.– کنفرانس مربیانزلاتکو کرانچار: شانس هایی داشتیم که از آنها استفاده نکردیم؛ حریف در نیمه اول با ضربات ایستگاهی از روی کرنر موقعیت هایی به وجود آورد ولی ما در زدن گل کم دقت بودیم.سید سیروس پورموسوی: این برد تقدیم به تمام مردم خوزستان؛ بچه های تیم ما با قلب خود بازی کردند و از آنها به ویژه بزرگترهای تیم تشکر می کنم.* پدیده مشهد ۳ سایپا تهران ۰نکات بازیحسین مهربان با زدن دو گل زده در دو هفته پیاپی، تعویضی طلایی لیگ است.نخستین پیروزی محمدرضا مهاجری برابر علی دایی.بهترین برد پدیده مقابل سایپا.– کنفرانس مربیانعلی دایی: فکر نمی کنم سه، چهار توپ روی دروازه ما آمد؛ ولی هر توپی بود تبدیل به گل شد؛ چند بازی است که اسیر اشتباهات خودمان می شویم.محمدرضا مهاجری: هرچه از زمان بازی گذشت، بازیکنان ما مسلط تر کار می کردند؛ سایپا تمرکزش را از دست داد؛ اما کمی هم اقبال و شانس با ما بود.* کارشناسی داوری– پارس جنوبی جم و استقلال تهراندر دقیقه ۳۵ روزبه چشمی خطای خطرناکی روی امید سینگ انجام داد ولی داور هیچ کارتی نداد در حالی که باید کارت قرمز نشان می داد.هیچ اتفاقی در محوطه جریمه پارس جنوبی مبنی بر اعلام پنالتی به سود استقلال نیفتاد.دادن کارت زرد دوم به فرشاد محمدی مهر به دلیل اتلاف وقت در پرتاب اوت درست بود.حسینی، دروازه بان استقلال عامل رخ دادن پنالتی بود.– فولاد خوزستان و سپاهانگل آرش افشین در موقعیت آفساید بود؛ چراکه پیش از زدن ضربه جلوتر از مدافعان سپاهان دیده می شود.– پدیده و سایپاخطای هند پنالتی دانیال ماهینی سخت گیرانه بود.آفساید محمد سلیمانی اشتباه گرفته شد.* آنالیز برنامه نود به تغییرات گسترده ای که علیرضا منصوریان طی ۱۵ ماه اخیر در ترکیب استقلال ایجاد کرده و موجب عدم نتیجه گیری این تیم شده پرداخت.* حرف های مهم افتخاری درباره اتفاقات استقلالسید رضا افتخاری، مدیر عامل باشگاه استقلال تهران در گفت وگوی حضوری با برنامه نود درباره تردید در این مصاحبه اظهار کرد: امروز در فدراسیون با آقای تاج و همکارانشان برای تعیین تکلیف بدهی دو بازیکن حضور داشتیم تا تکلیف را مشخص کنیم که خدا را شکر این کار انجام شد.وی ادامه داد: برای تعیین تکلیف بلیت فروشی برای بازی روز چهارشنبه با شورای تامین تشکیل جلسه دادیم که بنده باید حتما در این نشست حضور پیدا می کردم؛ به جلسه استانداری تهران رفتیم که البته نتیجه ای حاصل نشد و قرار شد فردا هم صحبت کنیم؛ ضمن اینکه به دلیل نزدیک بودن مسابقه حساس با ذوب آهن در نظر داشتم که حواس بازیکنان برای انجام مصاحبه من با برنامه نود پرت نشود.افتخاری درباره نتایج ضعیف استقلال ابراز کرد: ما امسال متاسفانه در شروع بازی ها با محرومیت سه بازیکن مواجه شدیم؛ مقصر بخشی از این محرومیت کادر فنی هستند که اجازه ندادند بازیکنان به تیم ملی بروند، در دیدار با صنعت نفت، سه ملی پوش را در اختیار نداشتیم، در مسابقه با استقلال خوزستان یک پنالتی برای ما گرفته نشد و گل ما را به اشتباه مردود گرفتند؛ پس از آن بازیکنان موثر ما آسیب دیدند و در مسابقات نبودند؛ همچنین از بیرون فشارهایی بر تیم وارد می شد که در این روند تاثیر گذاشت؛ افرادی که از آنها به عنوان یک استقلالی یاد می کردیم و انتظار حمایت داشتیم، متفاوت عمل کردند.مدیر عامل باشگاه استقلال تهران یادآور شد: برعکس آنها افرادی بودند که قبلا در استقلال حضور داشتند ولی فوتبالی نبودند. بنده بعد از ۲۰ سال حضور در فوتبال به استقلال آمدم؛ سال قبل که شروع فصل ما بود، نمایش خوبی داشتیم و تیم به مرور زمان نتیجه گرفت.افتخاری درباره اضافه کردن بازیکنان برای فصل جدید عنوان کرد: تمام بازیکنان را با نظر کادر فنی جذب کردم و خودم اقدامی انجام ندادم؛ برخی بازیکنان مثل شجاعیان، قائدی و منتظری را به سختی و با برگزاری ده ها و ساعت ها جلسه گرفتیم؛ گفتیم با اضافه کردن با تجربه ها در کنار جوانان برای قهرمانی می جنگیم ولی حالا برای برون رفت از این شرایط هواداران باید به کمک من بیایند؛ اینکه شعار بدهند، علیه سرمربی حرفی بزنند و … تیم را به موفقیت نمی رساند؛ پرسپولیس هم هفته گذشته به پیکان باخت؛ تمام تیم ها نیز بازنده می شوند و این شرایط در تمام دنیا طبیعی است.او در خصوص مصاحبه ها و عدم حمایت از کادر فنی گفت: سال گذشته به چنین بحرانی خوردیم و یکی از اعضای هیأت مدیره گفت اگر منصوریان دربی را ببازد، اخراج می شود که من فردای آن روز به رختکن تیم رفتم و گفتم منصوریان تا پایان فصل می ماند و روحیه مضاعفی به تیم وارد شد.مدیر عامل باشگاه استقلال تصریح کرد: هواداران باید بپذیرند ۹ بازیکن مصدوم به تیم آسیب می زند ولی البته تذکراتی به منصوریان دادم و گفتم باید دستیاران خود را تقویت کند؛ به منصوریان گفتم برخی بازیکنان ما شرایط آمادگی مطلوبی ندارند ولی بازی می کنند چون خودم هم تجربیاتی در این زمینه دارم.افتخاری درباره ممانعت از حضور جباری و رحمتی در تمرین استقلال اظهار کرد: کسی به آقای منصوریان نگفته جباری و رحمتی نباشند؛ روزی که این دو بازیکن به باشگاه دعوت می شوند، خبرنگاران زیادی هم به درب باشگاه آمدند که گفتیم به همین دلیل جباری و رحمتی بروند و جلسه دیگری پس از دیدار با ذوب آهن داشته باشیم؛ به این دو بازیکن اطلاع دادیم که جلسه بعدا برگزار می شود.افتخاری تاکید کرد: زمانی که باشگاه را تحویل گرفتم ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی داشتیم؛ از یک طرف مالیات بود و از سوی دیگر بدهی بازیکنان خارجی وجود داشت که سال قبل نیز اجازه نداد در نیم فصل بازیکن جذب کنیم؛ مقصر آن هم کسی بود که نامه را به اشتباه ترجمه کرده بود و به دلیل حرف های او، ما فکر کردیم سه روز زودتر پول را به حساب ریختیم؛ آخر هم از طریق یک صرافی در دبی پول را واریز کردیم ولی بعد از آن نیز پنج پرونده دیگر بود که چهار پرونده را بستیم اما پرونده پروپییچ ماند چون معتقد هستیم حق با ماست.وی یادآور شد: امروز تکلیف تیموریان و کاوه رضایی که از طریق afc شکایت کرده بودند را مشخص کردیم و قرار شد توافقات لازم را انجام دهیم.مدیر عامل باشگاه استقلال ابراز کرد: ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان چک برگشتی برای یک مدیری است که قبلا در استقلال بود؛ همان فردی که پرچم بالای دستش می گیرد؛ من به او می گویم بالای آن پرچم بنویسد ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدهی برای استقلال!افتخاری اضافه کرد: برای نخستین بار در تاریخ باشگاه استقلال بازیکنان در یک فصل ۸۰ درصد از قراردادشان را گرفتند.وی ادامه داد: ما به تعهدات مدیران قبلی که برای باشگاه گذاشته اند متعهد هستیم ولی توجه داشته باشید نمی شود بدهی ۱۱ سال قبل را یک شبه پرداخت کرد؛ در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان در حالی که بی پولی است، پرداخت کردم و در کنار آن ۱۳ میلیارد از بدهی ها را داده ایم؛ حالا هم برنامه داریم از هر درآمدزایی بخشی را به بدهی ها اختصاص دهیم.مدیر عامل باشگاه استقلال درباره جدایی مگویان گفت: در مورد مگویان باید آقای منصوریان توضیح دهد.افتخاری درباره اینکه به جباری و رحمتی گفته اند بر سر تمرین نروند، عنوان کرد: تصمیم هیأت مدیره بوده ولی آقای منصوریان در جریان قرار داشت؛ هیأت مدیره نباید در بحث فنی تیم نقش داشته باشد ولی جباری و رحمتی برای ادای توضیحاتی به باشگاه فرا خوانده شدند که به درخواست من قرار شد جلسه با آنها پس از دیدار با ذوب آهن برگزار شود؛ همه مسائل را نمی توان عنوان کرد چون یک سری افراد طاقت شنیدن برخی حرف ها را ندارند.مدیر عامل باشگاه استقلال پیرامون سوابق خود ابراز کرد:سال ۶۷ رییس هیأت فوتبال زنجان و قزوین بودم؛ بعد از آن دبیر کل آقای مصطفوی در فدراسیون بودم؛ رییس سازمان لیگ در زمان کیومرث هاشمی بودم؛ مدیر کل تربیت بدنی استان تهران در دولت های نهم و دهم را برعهده داشتم؛ در فوتسال هم رییس سازمان و کمیته فوتسال بودم که بهترین مقام ها را سوای از اقدامات زیربنایی در تاریخ گرفتیم.افتخاری تصریح کرد: بازیکنان برای حضور در استقلال مذاکرات طولانی مدتی انجام می دادند و اگر آقای توفیقی با بازیکنان عکس می گرفتند، به دلیل این بود که اعلام کنند با بازیکن به توافق نهایی رسیده ایم؛ آقای توفیقی در دوره مدیریت قبل مسؤولیت جذب بازیکن را داشته و از نظر علمی نیز دارای مدرک است.وی با تاکید بر اینکه ورود من به فوتبال به دلیل ژِن خوب نیست، اظهار کرد: من به دنبال کمک گرفتن برای استقلال از طریق روابط خود با دولت هستم و این ژِن خوب هیچ ارتباطی به حضورم در استقلال ندارد.مدیر عامل باشگاه استقلال ادامه داد: سوال کنید تیم جوانان استقلال الان چه شرایطی دارد؟ از ۱۵ مسابقه ۱۴ برد کسب کرده و ۹ بازیکن ملی پوش داریم.افتخاری درباره حمایت داماد او که در دولت مسؤولیت دارد، ابراز کرد: اگر پشتیبانی کرده بود که باشگاه استقلال تا این اندازه بدهی نداشت!منصوریان: کی روش گفت از استقلال استعفا نده!علیرضا منصوریان در گفت وگوی تلفنی با برنامه نود اظهار کرد: ۳۰ روز است در فضای مطبوعاتی نیستم و سعی کردم در شرایط آرامش برای خودم، کادر فنی و بازیکنان باشم اما متاسفانه چون تیم ما هواداران میلیونی دارد، این سکوت موجب گمانه زنی ها شد ولی امشب تصمیم گرفتم به ۳۲ روز سکوت پایان دهم.وی ادامه داد: به خاطر این نتایج از هواداران عذرخواهی می کنم چون خوب نیست ولی این نتایج عقبه ای دارد که می تواند به تیم کمک کند اما با این حال اینکه تماشاگران در شرایط بدی هستند، عذرخواهی می کنم؛ همین طور به این خاطر که سال گذشته تا لحظه آخر از من حمایت کردند تشکر می کنم؛ آقای افتخاری فصل قبل و امسال به شدت زیادی برای من می جنگد و مردم باید این مسائل را بدانند.سرمربی استقلال تهران اضافه کرد: هیچ موقع بازیکنان من متوجه نشدند چه اتفاقی در هیأت مدیره باشگاه در فصل قبل گذشت چون به دنبال آرامش بودم؛ اما حالا به دلیل نتایجی که اتفاق می افتد، باید به گزینه ۲ نظرسنجی که کادر فنی استقلال را مقصر می داند رای دهم؛ دوست ندارم با هواداران مسائل پنهانی داشته باشم اما وقتی کادر فنی مقصر می شود باید گفته شود.منصوریان با بیان اینکه دو هفته قبل مهمان بهترین مربیان نخبه آسیا بودم، اظهار کرد: در باشگاه استقلال هیچکس غیر از آقای افتخاری نگفت مربی ما به عنوان مربی الیت آسیا می رود؛ عضو هیأت مدیره ما در فصل قبل ۲۰۰ مصاحبه علیه من انجام داد ولی حالا هم هست که من گفتم باشگاه باید از بین من و او یک نفر را انتخاب کند.او با اشاره به عدم اجازه در مورد استفاده از بازیکنانش در هفته اول گفت: بازیکنان خود را به اردوی تیم ملی امید نفرستادم و درست هم تصمیم گرفتم چون در فیفادی نبود اما برخورد کردند؛ تراکتورسازی را شکست دادیم، هفته چهارم مقابل تیم علی دایی در نیمه اول خیلی خوب کار کردیم اما با یک پنالتی بازنده شدیم؛ چطور پس از هفته چهارم هوادارانی که فصل قبل حمایت کاملی از سرمربی داشتند، به یکباره نظرشان تغییر می کند.سرمربی استقلال به دلایل ناکامی این تیم هم اشاره کرد و افزود: مصدومان زیادی دادیم و ابراهیمی، کریمی و منتظری جراحی انجام دادند؛ به خاطر این وضعیت لازم بود من را به طبقه پنجم باشگاه دعوت کنند ولی آنها طبقه همکف را انتخاب کردند تا مصاحبه انجام دهند.منصوریان در خصوص اولتیماتوم دو هفته ای گفت: به خاطر این شرایط آنقدر بازیکنان می خواستند به من ابراز علاقه کنند که حد نداشت؛ از مردم سیرجان و جم تشکر ویژه ای می کنم؛ در نیمه دوم دیدار با پارس جنوبی مسلط بر بازی بودیم و موقعیت های زیادی از دست دادیم اما باختیم و پادوانی به من گفت به هواداران بگویید روز بدی داشتم.او تصریح کرد: دو هفته وقت به سرمربی و ایجاد فضا بین هواداران شرایط بدی به وجود آورد؛ ما تیم همدل، یکنواخت، دوست و صمیمی داریم که از روی علاقه به کادر فنی می خواهند کاری فراتر از حد انجام دهند.سرمربی استقلال تصریح کرد: در دیدار با پدیده تماشاگران ما ناراحت شدند و نهایتا سر و صدا و “حیا کن، رها کن” به من گفتند؛ به پژمان منتظری گفتم تیم را به رختکن ببرد تا حرف تماشاگران را بشنوم؛ امروز اصلا ناراحت نیستم چون ۱ ...

ادامه مطلب  

گزارش تمرین استقلال در دبی  

درخواست حذف این مطلب
بازیکنان تیم فوتبال استقلال عصر امروز به انجام یک نوبت تمرین پرداختند.طبق صلاحدید منصوریان بازیکنان تیم فوتبال استقلال عصر امروز در زمین باشگاه الاهلى به انجام یک نوبت تمرین پرداختند.شاگردان منصوریان پس از حضور در هتل جدید در زمین تمرین باشگاه الاهلى تمرینات خود را دنبال مى کنند. بازیکنان تیم فوتبال استقلال ساعت عصر امروز در زمین باشگاه الاهلى تمرینات خود را برگزار کردند.بازیکنان است ...

ادامه مطلب  

لیگ جهانی والیبال 2017؛ ایران 3 -2 آرژانتین؛ شام آخر ولاسکو در آزادی با درخشش معنوی نژاد (به همراه جدول)  

درخواست حذف این مطلب
طرفداری-تیم ملی والیبال ایران در سومین روز از هفته دوم مسابقات لیگ جهانی والیبال 2017، و در تهران به مصاف تیم ملی والیبال آرژانتین رفت که این دیدار در نهایت با نتیجه 3 بر 2 به سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.ست اول را هر دو تیم پایاپای شروع کردند. استفاده بهتر آرژانتینی ها از توپ های برگشتی، آن ها را پیش انداخت و اولین وقت استراحت فنی به دو تیم در امتیاز 8 به 6 به سود آرژانتین داده شد. علاقه پاسور آرژانتین به استفاده از توپ های سرعتی در اوایل این ست مشهود بود. دو سرویس پشت سر هم از آرژانتینی ها و دریافت بد از ایران آرژانتینی ها را 4 امتیاز پیش می اندازد. ایجاد اختلاف امتیاز بالا، کولاکوویچ را مجبور به استفاده از معنوی نژاد می کند و او از بدو ورودش به بازی امتیاز گیری می کند. آرژانتینی با امتیاز 16 بر 12 به سود خود به وقت استراحت فنی دوم می روند. با حضور معنوی نژاد، پاس های سعید معروف هم برای او بیشتر ساخته و پرداخته می شد. تک دفاع عالی معنوی نژاد اختلاف امتیاز را به یک می رساند. آرژانتین 19 بر 18 پیش است. رضا قرا به بازی می آید و با سرویس خوب یک امتیاز سرویس را می گیرد تا ایران در امتیاز 21 با آرژانتین برابر شود. سیستم ویدیو چک حاضر در سالن هم به نظر می رسد دقت مورد نظر را ندارد و اعتراض تماشاگران و بازیکنان ایرانی را در یک صحنه به دنبال دارد. با مشورت داوران در نهایت امتیاز مورد اعتراض واقع شده، به ایران داده می شود. حرکت ناشایست سعید معروف در یک صحنه با کادر داوری و اصابت و لمس کردن یکی از داوران با انگشت، یک کارت زرد را برای او به همراه دارد. در امتیاز 24 بر 23 به سود آرژانتین، ایران وقت استراحت می گیرد. آبشار قدرتی معنوی نژاد بازی را به تساوی در امتیاز 24 می کشاند. معنوی نژاد در این ست مانند یک ستاره ظاهر می شود و گره گشای کار ایران است. رالی طولانی این ست، در نهایت با آبشار عادلی غلامی و نتیجه 29 بر 27 به سود ایران به پایان می رسد.ست دوم را ایران بهتر شروع می کند. درخشش معنوی نژاد همچنان ادامه دارد. با دفاع خوب امیر غفور، اولین زمان استراخت فنی که در اختیار دو تیم قرار می گیرد، در امتیاز 8 بر 6 به سود ایران است. امتیاز 11 را که معنوی نژاد کسب می کند، آرژانتینی ها در امتیاز 7 مانده اند و وقت استراحت طلب می کنند. آرژانتین، اختلاف امتیاز را کم می کند اما دفاع خوب عادل غلامی امتیاز ایران را به 16 می رساند و آرژانتینی ها با امتیاز 14 به دومین وقت استراحت فنی این ست می روند. در ادامه این ست نیز ایران بهتر کار می کند و اختلاف امتیاز را به 4 هم رسانده است. نقشه های متنوعی را در خط حمله ایران شاهد هستیم، هر چند که سعید معروف از کار سرعتی کمتر استفاده می کند. در آخر ایران این ست را هم در ادامه روند خوب ست قبلی خودش با نتیجه 25 بر 20 به سود خود به پایان می برد.ست سوم پایاپای دنبال می شود ...

ادامه مطلب  

سومین پیروزی ایران در لیگ جهانی والیبال با شکست تیم ولاسکو  

درخواست حذف این مطلب
تیم ملی ایران در ششمین بازی خود در لیگ جهانی والیبال و آخرین دیدار تهران با نتیجه ۳ بر ۲ از سد آرژانتین گذشت.ایگور کولاکوویچ در سومین و آخرین بازی از هفته دوم لیگ جهانی به میزبانی تهران از ترکیب سعید معروف، امیر غفور، محمد موسوی، عادل غلامی، فرهاد قائمی، میلاد عبادی پور و مهدی مرندی (لیبرو) مقابل آرژانتین استفاده کرد. خولیو ولاسکو در این بازی مقابل شاگردان قدیمی خودش در تیم ملی ایران قرار می گرفت و بازیکنان ایران نیز به خوبی با تفکرات ولاسکو آشنا بودند. تیم ایران پس از شکست بدون امتیاز شب گذشته مقابل صربستان برای تثبیت حضور خود در بین مدعیان و حداکثر استفاده از امتیاز میزبانی، نیاز به پیروزی مقابل حریف خود داشت. بازی در ست نخست، گام به گام پیش می رفت اما باز هم حملات تیم ایران به قدرت حریف خود نبود. دو تیم در امتیاز ۲۳ مساوی بودند که داوران با پافشاری کادر فنی و تماشاگران در مورد یک صحنه مشکوک دفاع روی تور، رأی را به سود ایران دادند و در نهایت این ست دسدنی با نتیجه ۲۷ بر ۲۹ به سود ایران تمام شد. بازیکنان ایران در پایان این ست ۱۵ امتیاز از اسپک، ۳ امتیاز از دفاع روی تور، یک امتیاز سرویس و ۹ امتیاز از اشتباهات حریف کسب کردند. بازیکنان آرژانتین نیز ۲۱ امتیاز از اسپک، یک امتیاز از دفاع روی تور، ۲ امتیاز سرویس و ۳ امتیاز از اشتباهات ایران به دست آوردند.بازی خوب بازیکنان ایران در ست دوم هم ادامه داشت به طوری آنها در بیشتر لحظات بازی از حریف خود پیش بودند. آنها می خواستند انتقام شکست ۳ بر صفر المپیک ۲۰۱۶ ریو را از آرژانتین در تهران بگیرند. حضور موفق جواد معنوی نژاد به جای فرهاد قائمی در اواسط ست نخست بازی یکی از بهترین تعویض های کولاکوویچ بود. او تا پایان ست دوم، ۱۷ امتیاز به تنهایی برای ایران کسب کرده بود. بازیکنان ایران در پایان این ست که با پیروزی ۲۵ بر ۲۰ آنها همراه بود ۳۳ امتیاز از اسپک، ۶ امتیاز از دفاع روی تور، یک امتیاز سرویس و ۱۴ امتیاز از اشتباهات حریف کسب کردند. بازیکنان آرژانتین نیز ۳۵ امتیاز از اسپک، ۳ امتیاز از دفاع روی تور، ۳ امتیاز سرویس و ۶ امتیاز از اشتباهات ایران به دست آوردند. محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش و سرپرست فدراسیون والیبال، حامد حدادی، س ...

ادامه مطلب  

لیگ جهانی والیبال: پیروزی ایران مقابل آرژانتین  

درخواست حذف این مطلب
تیم ملی ایران در آخرین بازی هفته دوم لیگ جهانی والیبال موفق به شکست آرژانتین شد.تیم ملی ایران در ششمین بازی خود در لیگ جهانی والیبال و آخرین دیدار تهران با نتیجه ۳ بر ۲ از سد آرژانتین گذشت.ایگور کولاکوویچ در سومین و آخرین بازی از هفته دوم لیگ جهانی به میزبانی تهران از ترکیب سعید معروف، امیر غفور، محمد موسوی، عادل غلامی، فرهاد قائمی، میلاد عبادی پور و مهدی مرندی (لیبرو) مقابل آرژانتین استفاده کرد. خولیو ولاسکو در این بازی مقابل شاگردان قدیمی خودش در تیم ملی ایران قرار می گرفت و بازیکنان ایران نیز به خوبی با تفکرات ولاسکو آشنا بودند. تیم ایران پس از شکست بدون امتیاز شب گذشته مقابل صربستان برای تثبیت حضور خود در بین مدعیان و حداکثر استفاده از امتیاز میزبانی، نیاز به پیروزی مقابل حریف خود داشت. بازی در ست نخست، گام به گام پیش می رفت اما باز هم حملات تیم ایران به قدرت حریف خود نبود. دو تیم در امتیاز ۲۳ مساوی بودند که داوران با پافشاری کادر فنی و تماشاگران در مورد یک صحنه مشکوک دفاع روی تور، رأی را به سود ایران دادند و در نهایت این ست دسدنی با نتیجه ۲۷ بر ۲۹ به سود ایران تمام شد. بازیکنان ایران در پایان این ست ۱۵ امتیاز از اسپک، ۳ امتیاز از دفاع روی تور، یک امتیاز سرویس و ۹ امتیاز از اشتباهات حریف کسب کردند. بازیکنان آرژانتین نیز ۲۱ امتیاز از اسپک، یک امتیاز از دفاع روی تور، ۲ امتیاز سرویس و ۳ امتیاز از اشتباهات ایران به دست آوردند.بازی خوب بازیکنان ایران در ست دوم هم ادامه داشت به طوری آنها در بیشتر لحظات بازی از حریف خود پیش بودند. آنها می خواستند انتقام شکست ۳ بر صفر المپیک ۲۰۱۶ ریو را از آرژانتین در تهران بگیرند. حضور موفق جواد معنوی نژاد به جای فرهاد قائمی در اواسط ست نخست بازی یکی از بهترین تعویض های کولاکوویچ بود. او تا پایان ست دوم، ۱۷ امتیاز به تنهایی برای ایران کسب کرده بود. بازیکنان ایران در پایان این ست که با پیروزی ۲۵ بر ۲۰ آنها همراه بود ۳۳ امتیاز از اسپک، ۶ امتیاز از دفاع روی تور، یک امتیاز سرویس و ۱۴ امتیاز از اشتباهات حریف کسب کردند. بازیکنان آرژانتین نیز ۳۵ امتیاز از اسپک، ۳ امتیاز از دفاع روی تور، ۳ امتیاز سرویس و ۶ امتیاز از اشتباهات ایران به دست آوردند. محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش و سرپرست فدراسیون والی ...

ادامه مطلب  

ولاسکو باخت اما سخت باخت/ ایران انتقام المپیک را در تهران گرفت + تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تیم ملی ایران در ششمین بازی خود در لیگ جهانی والیبال و آخرین دیدار تهران با نتیجه 3 بر 2 از سد آرژانتین گذشت.ایگور کولاکوویچ در سومین و آخرین بازی از هفته دوم لیگ جهانی به میزبانی تهران از ترکیب سعید معروف، امیر غفور، محمد موسوی، عادل غلامی، فرهاد قائمی، میلاد عبادی پور و مهدی مرندی (لیبرو) مقابل آرژانتین استفاده کرد. خولیو ولاسکو در این بازی مقابل شاگردان قدیمی خودش در تیم ملی ایران قرار می گرفت و بازیکنان ایران نیز به خوبی با تفکرات ولاسکو آشنا بودند. تیم ایران پس از شکست بدون امتیاز شب گذشته مقابل صربستان برای تثبیت حضور خود بین مدعیان و حداکثر استفاده از امتیاز میزبانی، نیاز به پیروزی مقابل حریف خود داشت. بازی در ست نخست، گام به گام پیش می رفت اما باز هم حملات تیم ایران به قدرت حریف خود نبود. دو تیم در امتیاز 23 مساوی بودند که داوران با پافشاری کادر فنی و تماشاگران در مورد یک صحنه مشکوک دفاع روی تور، رأی را به سود ایران دادند و در نهایت این ست دیدنی با نتیجه 27 بر 29 به سود ایران تمام شد. بازیکنان ایران در پایان این ست 15 امتیاز از اسپک، 3 امتیاز از دفاع روی تور، یک امتیاز سرویس و 9 امتیاز از اشتباهات حریف کسب کردند. بازیکنان آرژانتین نیز 21 امتیاز از اسپک، یک امتیاز از دفاع روی تور، 2 امتیاز سرویس و 3 امتیاز از اشتباهات ایران به دست آوردند.بازی خوب بازیکنان ایران در ست دوم هم ادامه داشت به طوری آنها در بیشتر لحظات بازی از حریف خود پیش بودند. آنها می خواستند انتقام شکست 3 بر صفر المپیک 2016 ریو را از آرژانتین در تهران بگیرند. حضور موفق جواد معنوی نژاد به جای فرهاد قائمی در اواسط ست نخست بازی یکی از بهترین تعویض های کولاکوویچ بود. او تا پایان ست دوم، 17 امتیاز به تنهایی برای ایران کسب کرده بود. بازیکنان ایران در پایان این ست که با پیروزی 25 بر 20 آنها همراه بود 33 امتیاز از اسپک، 6 امتیاز از دفاع روی تور، یک امتیاز سرویس و 14 امتیاز از اشتباهات حریف کسب کردند. بازیکنان آرژانتین نیز 35 امتیاز از اسپک، 3 امتیاز از دفاع روی تور، 3 امتیاز سرویس و 6 امتیاز از اشتباهات ایران به دست آوردند. محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش و سرپرست فدراسیون والیبال، حامد ...

ادامه مطلب  

آرژانتین در تهران رنگ باخت ، تهران نیوز پایتخت خبری ایران ، تیم ملی والیبال  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران نیوز ، آرژانتین در تهران رنگ باخت ، تیم ملی والیبال ایران تیم ملی ایران در آخرین بازی هفته دوم لیگ جهانی تیم آرژانتین را مغلوب کرد.تیم ملی ایران در ششمین بازی خود در لیگ جهانی والیبال و آخرین دیدار تهران با نتیجه ۳ بر ۲ از سد آرژانتین گذشت.ایگور کولاکوویچ در سومین و آخرین بازی از هفته دوم لیگ جهانی به میزبانی تهران از ترکیب سعید معروف، امیر غفور، محمد موسوی، عادل غلامی، فرهاد قائمی، میلاد عبادی پور و مهدی مرندی (لیبرو) مقابل آرژانتین استفاده کرد. خولیو ولاسکو در این بازی مقابل شاگردان قدیمی خودش در تیم ملی ایران قرار می گرفت و بازیکنان ایران نیز به خوبی با تفکرات ولاسکو آشنا بودند. تیم ایران پس از شکست بدون امتیاز شب گذشته مقابل صربستان برای تثبیت حضور خود بین مدعیان و حداکثر استفاده از امتیاز میزبانی، نیاز به پیروزی مقابل حریف خود داشت. بازی در ست نخست، گام به گام پیش می رفت اما باز هم حملات تیم ایران به قدرت حریف خود نبود. دو تیم در امتیاز ۲۳ مساوی بودند که داوران با پافشاری کادر فنی و تماشاگران در مورد یک صحنه مشکوک دفاع روی تور، رأی را به سود ایران دادند و در نهایت این ست دیدنی با نتیجه ۲۷ بر ۲۹ به سود ایران تمام شد. بازیکنان ایران در پایان این ست ۱۵ امتیاز از اسپک، ۳ امتیاز از دفاع روی تور، یک امتیاز سرویس و ۹ امتیاز از اشتباهات حریف کسب کردند. بازیکنان آرژانتین نیز ۲۱ امتیاز از اسپک، یک امتیاز از دفاع روی تور، ۲ امتیاز سرویس و ۳ امتیاز از اشتباهات ایران به دست آوردند.بازی خوب بازیکنان ایران در ست دوم هم ادامه داشت به طوری آنها در بیشتر لحظات بازی از حریف خود پیش بودند. آنها می خواستند انتقام شکست ۳ بر صفر المپیک ۲۰۱۶ ریو را از آرژانتین در تهران بگیرند. حضور موفق جواد معنوی نژاد به جای فرهاد قائمی در اواسط ست نخست بازی یکی از بهترین تعویض های کولاکوویچ بود. او تا پایان ست دوم، ۱۷ امتیاز به تنهایی برای ایران کسب کرده بود. بازیکنان ایران در پایان این ست که با پیروزی ۲۵ بر ۲۰ آنها همراه بود ۳۳ امتیاز از اسپک، ۶ امتیاز از دفاع روی تور، یک امتیاز سرویس و ۱۴ امتیاز از اشتباهات حریف کسب کردند. بازیکنان آرژانتین نیز ۳۵ امتیاز از اسپک، ۳ امتیاز از دفاع روی تور، ۳ امتیاز سرویس و ۶ امتیاز از اشتباهات ایران به دست آوردند. محمدرض ...

ادامه مطلب  

داروگر ساله هم تعطیل شد  

درخواست حذف این مطلب
شرکت معروف به «داروگر» با عنوان شرکت سهامی عام کف با داشتن قدمت 90 ساله در تولید انواع صابون شامپو و سایر مواد شوینده در روزهای پایانی سال تعطیل شد و کارگران این شرکت در سال جاری با درهای بسته این کارخانه مواجه شدند و مرخصی اجباری رفتند. این شرکت علاوه بر آنکه پایه گذار تولید صنعتی صابون کشور محسوب می شود پایه و ساختار پودر لباسشویی را هم در ایران ایجاد کرده است. شرکت «داروگر» دارای شرکت هایی زیر مجموعه ای مانند تولی پرس کیوان تولیدارو کیمیا ایران و صنایع بسته بندی داروگر است که برندهای معتبر و مشهوری چون ریکا خمیر دندان پاوه صابون نخل ز ...

ادامه مطلب  

در برنامه نود دیشب چه گذشت؟ + تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
برنامه ۲۷ شهریو نود با محوریت بررسی هفته ششم رقابت های لیگ برتر، صعود پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان و نتایج ضعیف تیم استقلال از ساعت ۲۲:۴۳ دوشنبه از شبکه سه روی آنتن رفت. در ابتدای برنامه سوال مسابقه نظرسنجی درباره دلایل نتایج ضعیف استقلال به پخش رسید.کلیپ خلاصه ای از آنچه در برنامه امشب خواهیم دید پخش شد و شامل بخش های زیر بود:داستان یک صعود سخت، پرسپولیس در جمع چهار تیم برتر آسیاپیروزی بزرگ پارس جنوبی جم و صدرنشینی تیم تازه وارد در لیگادامه ماجرای بلیت فروشی در ورزشگاه آزادیتداوم بحران در استقلال، ابقای منصوریان، اخراج کمک مربی و کنار گذاشتن رحمتی و جباریترین های هفته ششم لیگ برتر پخش شد وشامل بخش های زیر بود:حرکات تکنیکی هفته: مهدی شریفی، مهدی قائدی، مهدی طارمی، آگوستو سزار، مهدی کیانی، حسین بادامکی، ایوب والی، رضا ناصحی، علیرضا ارجمندیان، احسان پهلوان، مرتضی تبریزی، کریم احمدی، علی قلی زاده، کرار جاسم، فرشاد جانفزا، فرید محمدی زاده، سیدمحمد ستاریتیر دروازه هفته: سرور جپاروف مقابل پارس جنوبیموقعیت از دست رفته هفته: حسن مروان مقابل فولادپاس گل برتر هفته: محمدرضا خلعتبری مقابل سایپامهار برتر هفته: فرزین گروسیان مقابل سیاه جامگانگل برتر هفته: علی دشتی مقابل استقلالذوب آهن ۶-۰ استقلال خوزستاننکته ها: قاطع ترین پیروزی چهار فصل اخیر لیگبرای اولین بار پس از پنج فصل بازیکنی موفق به زدن بیش از سه گل در یک بازی شدسپیدرود ۲-۰ نفت آباداننکته ها: صنعت نفت بدون امتیاز در بازی های خارج از خانهزوج ابراهیمی و نزهتی روی تمام گل های این فصل سپیدرود تاثیرگذار بوده اندقاطع ترین بردهای تاریخ لیگ بررسی شد که برتری ذوب آهن مقابل استقلال خوزستان در رده چهارم بود.گزارش ویژه دوربین نود از حواشی بازی الاهلی – پرسپولیس و صعود سرخپوشان به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا پخش شد.از ۲۲ مرداد ۹۴ که پرسپولیس با شکست مقابل سپاهان به رده آخر جدول لیگ رفت ۲۵ ماه طول کشید تا در ۲۱ شهریور ۹۶ پرسپولیس به جمع چهار تیم برتر آسیا رسید. پنج بازیکن از آن تیم در ترکیب تیم فعلی پرسپولیس بودند.تیم های ایرانی راه یافته به نیمه نهایی لیگ قهرمانان در سال های اخیر مرور شد که شامل، پرسپولیس(۲۰۱۷)، استقلال(۲۰۱۳)، ذوب آهن(۲۰۱۰) و سپاهان(۲۰۰۷) بود.محمد فنایی کارشناس این هفته به برنامه آمد و داوری مسابقه پرسپولیس – الاهلی بررسی شد: پنالتی روی طارمی گرفته نشد و مدافع الاهلی با پا کفش طارمی را لگد کرد. پنالتی اول پرسپولیس درست بود و مدافع حریف از دستش برای گرفتن توپ استفاده کرد و پنالتی بود. پنالتی دوم روی بشار رسن هم درست بود و مدافع الاهلی که نمی تواند توپ را بزند پای رسن را می زند.داوری مسابقه ذوب آهن – استقلال خوزستان: بازیکن استقلال خوزستان به دلیل زدن پرچم کرنر به صورت بازیکن ذوب آهن باید کارت زرد می گرفت. خطا روی تبریزی در شرایط تک به تک باید با کارت زرد جریمه می شد چون یک مدافع در کنارش حضور داشت کارت قرمز لازم نبود. سرنگونی مهاجم استقلال خوزستان در محوطه جریمه خطا بود و مدافع ذوب آهن دست او را گرفت و باید پنالتی اعلام می شد. برخورد بعدی مدافع ذوب آهن با بازیکن استقلال خوزستان عادی بود و خطای پنالتی نبود.داوری مسابقه سپیدرود – نفت آبادان: پنالتی سپیدرود درست بود و کارت زرد به درستی به دروازه بان نشان داده شد چون در جهت حرکت دروازه نبود. سرنگونی مهاجم نفت در محوطه جریمه خطا نبود و مدافع سپیدرود توپ را زد. پنالتی نفت آبادان درست بود و مدافع حریف کرار را کاملا هل داد. برخورد توپ به دست مدافع نفت در محوطه جریمه هند و پنالتی نبود. در نیمه دوم حسین کعبی در محوطه جریمه پای چپ آگوستو سزار را زد و باید پنالتی اعلام می شد.کلیپ هفته با مرور تصاویر جذاب هفته ششم لیگ برتر همراه با موزیک پخش شد.۹۰ درجه و مرور طنز مسابقات هفته ششم پخش شد که شامل لحظات زیر بود:دروازه بان سپاهان در مقابل هر گل قشنگی که می خورد یک گل هم اشانتیون می دهد!استفاده بازیکنان استقلال خوزستان از نیزه برای توقف حریفآرش افشین بعد از مدت ها گل زد و داور هم در جشن گلزنی او شرکت کرد!تلاش های بی نتیجه هواداران استقلال برای خداحافظی با سرمربی شان از پرتاب بطری تا تهیه اتوبوسپارس جنوبی ۲-۰ استقلالنکته ها: استقلال بدترین خط حمله لیگ۶ بازی و ۴ امتیاز، تفاضل ۵-، بدترین شروع استقلال در تاریخ لیگ برتراز بین ۸ تیمی که در سال های گذشته در شش هفته اول لیگ یک گل زدند فقط یک تیم(پیکان) تا به حال سقوط نکرده است. (ویدئو)گزارش بازی دوستانه منتخب مشهد و منتخب کربلا و افتتاحیه ورزشگاه امام رضا مشهد پخش شد.فولاد ۲-۰ سپاهاننکته ها: اولین کلین شیت فولادفولاد پنج بازی بدون شکست برابر سپاهانپدیده ۳-۰ سایپانکته ها: بهترین پیروزی تاریخ پدیده برابر سایپااولین پیروزی مهاجری برابر علی داییاز نود تا نود با مرور حواشی هفته گذشته فوتبال کشور پخش شد و شامل خبرهای زیر بود:عدم حضور ماموران مبارزه با دوپینگ در همه بازی های لیگبسته بودن سکوهای روبروی جایگاه ورزشگاه عضدی بعد از شش هفتهدرگذشت یکی از تماشاگران متعصب فولاد به دلیل خطای پزشکیشکایت باشگاه پارس جنوبی از محمد طیبی به فیفا به خاطر پیوستن به تیم القطرمسابقات فوتبال نمایشی قهرمانی ایران برگزار شد و احمدرضا فلسفی قهرمان شدقطع پای استانکو مربی اسبق پرسپولیس و تیم ملی به دلیل فشار خونبرگزاری مسابقه فینال جام شهدای صداوسیما و قهرمانی تیم شبکه سهداوری مسابقه پارس جنوبی – استقلال: تکل خطرناک روزبه چشمی روی پای بازیکن حریف باید با کارت قرمز مستقیم جریمه می شد در حالی که با کارت زرد دوم هم اخراج می شد اما داور هیچ کارتی نداد. سرنگونی مهاجم استقلال در محوطه جریمه خطا نبود و هیچ اتفاقی رخ نداد. کارت زرد دوم و اخراج فرشاد محمدی مهر به دلیل وقت کشی درست بود. پنالتی پارس جنوبی درست بود و دروازه بان استقلال باعث شد مدافع خودی روی مهاجم حریف بیفتد.داوری مسابقه فولاد – سپاهان: گل فولاد باید مردود اعلام می شد و آرش افشین در آفساید به توپ ضربه زد.داوری مسابقه پدیده – سایپا: پنالتی پدیده اشتباه بود و دانیال ماهینی هیچ کاری نکرد و حتی دستش را هم عقب کشید. آفساید بازیکن سایپا در موقعیت تک به تک به اشتباه اعلام شد.آیتم آنالیز عملکرد آشفته علیرضا منصوریان در دوران حضورش در استقلال و عبور او از فوتبال واکنش گرا به فوتبال مالکانه پخش شد.سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال به استودیو برنامه آمد و گفت و گوی ویژه و جنجالی درباره دلایل نتایج ضعیف استقلال آغاز شد.* حرف های مهم افتخاری درباره اتفاقات استقلالسید رضا افتخاری، مدیر عامل باشگاه استقلال تهران در گفت وگوی حضوری با برنامه نود درباره تردید در این مصاحبه اظهار کرد: امروز در فدراسیون با آقای تاج و همکارانشان برای تعیین تکلیف بدهی دو بازیکن حضور داشتیم تا تکلیف را مشخص کنیم که خدا را شکر این کار انجام شد.وی ادامه داد: برای تعیین تکلیف بلیت فروشی برای بازی روز چهارشنبه با شورای تامین تشکیل جلسه دادیم که بنده باید حتما در این نشست حضور پیدا می کردم؛ به جلسه استانداری تهران رفتیم که البته نتیجه ای حاصل نشد و قرار شد فردا هم صحبت کنیم؛ ضمن اینکه به دلیل نزدیک بودن مسابقه حساس با ذوب آهن در نظر داشتم که حواس بازیکنان برای انجام مصاحبه من با برنامه نود پرت نشود.افتخاری درباره نتایج ضعیف استقلال ابراز کرد: ما امسال متاسفانه در شروع بازی ها با محرومیت سه بازیکن مواجه شدیم؛ مقصر بخشی از این محرومیت کادر فنی هستند که اجازه ندادند بازیکنان به تیم ملی بروند، در دیدار با صنعت نفت، سه ملی پوش را در اختیار نداشتیم، در مسابقه با استقلال خوزستان یک پنالتی برای ما گرفته نشد و گل ما را به اشتباه مردود گرفتند؛ پس از آن بازیکنان موثر ما آسیب دیدند و در مسابقات نبودند؛ همچنین از بیرون فشارهایی بر تیم وارد می شد که در این روند تاثیر گذاشت؛ افرادی که از آنها به عنوان یک استقلالی یاد می کردیم و انتظار حمایت داشتیم، متفاوت عمل کردند.مدیر عامل باشگاه استقلال تهران یادآور شد: برعکس آنها افرادی بودند که قبلا در استقلال حضور داشتند ولی فوتبالی نبودند. بنده بعد از 20 سال حضور در فوتبال به استقلال آمدم؛ سال قبل که شروع فصل ما بود، نمایش خوبی داشتیم و تیم به مرور زمان نتیجه گرفت.افتخاری درباره اضافه کردن بازیکنان برای فصل جدید عنوان کرد: تمام بازیکنان را با نظر کادر فنی جذب کردم و خودم اقدامی انجام ندادم؛ برخی بازیکنان مثل شجاعیان، قائدی و منتظری را به سختی و با برگزاری ده ها و ساعت ها جلسه گرفتیم؛ گفتیم با اضافه کردن با تجربه ها در کنار جوانان برای قهرمانی می جنگیم ولی حالا برای برون رفت از این شرایط هواداران باید به کمک من بیایند؛ اینکه شعار بدهند، علیه سرمربی حرفی بزنند و … تیم را به موفقیت نمی رساند؛ پرسپولیس هم هفته گذشته به پیکان باخت؛ تمام تیم ها نیز بازنده می شوند و این شرایط در تمام دنیا طبیعی است.او در خصوص مصاحبه ها و عدم حمایت از کادر فنی گفت: سال گذشته به چنین بحرانی خوردیم و یکی از اعضای هیأت مدیره گفت اگر منصوریان دربی را ببازد، اخراج می شود که من فردای آن روز به رختکن تیم رفتم و گفتم منصوریان تا پایان فصل می ماند و روحیه مضاعفی به تیم وارد شد.مدیر عامل باشگاه استقلال تصریح کرد: هواداران باید بپذیرند 9 بازیکن مصدوم به تیم آسیب می زند ولی البته تذکراتی به منصوریان دادم و گفتم باید دستیاران خود را تقویت کند؛ به منصوریان گفتم برخی بازیکنان ما شرایط آمادگی مطلوبی ندارند ولی بازی می کنند چون خودم هم تجربیاتی در این زمینه دارم.افتخاری درباره ممانعت از حضور جباری و رحمتی در تمرین استقلال اظهار کرد: کسی به آقای منصوریان نگفته جباری و رحمتی نباشند؛ روزی که این دو بازیکن به باشگاه دعوت می شوند، خبرنگاران زیادی هم به درب باشگاه آمدند که گفتیم به همین دلیل جباری و رحمتی بروند و جلسه دیگری پس از دیدار با ذوب آهن داشته باشیم؛ به این دو بازیکن اطلاع دادیم که جلسه بعدا برگزار می شود.افتخاری تاکید کرد: زمانی که باشگاه را تحویل گرفتم 100 میلیارد تومان بدهی داشتیم؛ از یک طرف مالیات بود و از سوی دیگر بدهی بازیکنان خارجی وجود داشت که سال قبل نیز اجازه نداد در نیم فصل بازیکن جذب کنیم؛ مقصر آن هم کسی بود که نامه را به اشتباه ترجمه کرده بود و به دلیل حرف های او، ما فکر کردیم سه روز زودتر پول را به حساب ریختیم؛ آخر هم از طریق یک صرافی در دبی پول را واریز کردیم ولی بعد از آن نیز پنج پرونده دیگر بود که چهار پرونده را بستیم اما پرونده پروپییچ ماند چون معتقد هستیم حق با ماست.حتما بخوانید این کارها را جلوی کودکان انجام ندهید!وی یادآور شد: امروز تکلیف تیموریان و کاوه رضایی که از طریق afc شکایت کرده بودند را مشخص کردیم و قرار شد توافقات لازم را انجام دهیم.مدیر عامل باشگاه استقلال ابراز کرد: 9 میلیارد و 900 میلیون تومان چک برگشتی برای یک مدیری است که قبلا در استقلال بود؛ همان فردی که پرچم بالای دستش می گیرد؛ من به او می گویم بالای آن پرچم بنویسد 22 میلیارد و 500 میلیون تومان بدهی برای استقلال!افتخاری اضافه کرد: برای نخستین بار در تاریخ باشگاه استقلال بازیکنان در یک فصل 80 درصد از قراردادشان را گرفتند.وی ادامه داد: ما به تعهدات مدیران قبلی که برای باشگاه گذاشته اند متعهد هستیم ولی توجه داشته باشید نمی شود بدهی 11 سال قبل را یک شبه پرداخت کرد؛ در دو سال گذشته 13 میلیارد تومان در حالی که بی پولی است، پرداخت کردم و در کنار آن 13 میلیارد از بدهی ها را داده ایم؛ حالا هم برنامه داریم از هر درآمدزایی بخشی را به بدهی ها اختصاص دهیم.مدیر عامل باشگاه استقلال درباره جدایی مگویان گفت: در مورد مگویان باید آقای منصوریان توضیح دهد.افتخاری درباره اینکه به جباری و رحمتی گفته اند بر سر تمرین نروند، عنوان کرد: تصمیم هیأت مدیره بوده ولی آقای منصوریان در جریان قرار داشت؛ هیأت مدیره نباید در بحث فنی تیم نقش داشته باشد ولی جباری و رحمتی برای ادای توضیحاتی به باشگاه فرا خوانده شدند که به درخواست من قرار شد جلسه با آنها پس از دیدار با ذوب آهن برگزار شود؛ همه مسائل را نمی توان عنوان کرد چون یک سری افراد طاقت شنیدن برخی حرف ها را ندارند.مدیر عامل باشگاه استقلال پیرامون سوابق خود ابراز کرد:سال 67 رییس هیأت فوتبال زنجان و قزوین بودم؛ بعد از آن دبیر کل آقای مصطفوی در فدراسیون بودم؛ رییس سازمان لیگ در زمان کیومرث هاشمی بودم؛ مدیر کل تربیت بدنی استان تهران در دولت های نهم و دهم را برعهده داشتم؛ در فوتسال هم رییس سازمان و کمیته فوتسال بودم که بهترین مقام ها را سوای از اقدامات زیربنایی در تاریخ گرفتیم.افتخاری تصریح کرد: بازیکنان برای حضور در استقلال مذاکرات طولانی مدتی انجام می دادند و اگر آقای توفیقی با بازیکنان عکس می گرفتند، به دلیل این بود که اعلام کنند با بازیکن به توافق نهایی رسیده ایم؛ آقای توفیقی در دوره مدیریت قبل مسؤولیت جذب بازیکن را داشته و از نظر علمی نیز دارای مدرک است.وی با تاکید بر اینکه ورود من به فوتبال به دلیل ژِن خوب نیست، اظهار کرد: من به دنبال کمک گرفتن برای استقلال از طریق روابط خود با دولت هستم و این ژِن خوب هیچ ارتباطی به حضورم در استقلال ندارد.مدیر عامل باشگاه استقلال ادامه داد: سوال کنید تیم جوانان استقلال الان چه شرایطی دارد؟ از 15 مسابقه 14 برد کسب کرده و 9 بازیکن ملی پوش داریم.افتخاری درباره حمایت داماد او که در دولت مسؤولیت دارد، ابراز کرد: اگر پشتیبانی کرده بود که باشگاه استقلال تا این اندازه بدهی نداشت!گزارش از روند انتخاب اعضای هیئت مدیره استقلال و رزومه این افراد پخش شده و تاثیر تصمیمات افراد غیرفوتبالی بر باشگاه مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه علیرضا منصوریان پس از نزدیک به ۴۰ روز سکوت کردن روی خط تلفنی نود و آمد و درباره دلایل نتیجه نگرفتن استقلال صحبت کرد و گفت در درجه اول خودش را مقصر می داند و به گزینه کادرفنی در نظرسنجی رای می دهد.منصوریان: کی روش گفت از استقلال استعفا نده!علیرضا منصوریان در گفت وگوی تلفنی با برنامه نود اظهار کرد: 30 روز است در فضای مطبوعاتی نیستم و سعی کردم در شرایط آرامش برای خودم، کادر فنی و بازیکنان باشم اما متاسفانه چون تیم ما هواداران میلیونی دارد، این سکوت موجب گمانه زنی ها شد ولی امشب تصمیم گرفتم به 32 روز سکوت پایان دهم.وی ادامه داد: به خاطر این نتایج از هواداران عذرخواهی می کنم چون خوب نیست ولی این نتایج عقبه ای دارد که می تواند به تیم کمک کند اما با این حال اینکه تماشاگران در شرایط بدی هستند، عذرخواهی می کنم؛ همین طور به این خاطر که سال گذشته تا لحظه آخر از من حمایت کردند تشکر می کنم؛ آقای افتخاری فصل قبل و امسال به شدت زیادی برای من می جنگد و مردم باید این مسائل را بدانند.سرمربی استقلال تهران اضافه کرد: هیچ موقع بازیکنان من متوجه نشدند چه اتفاقی در هیأت مدیره باشگاه در فصل قبل گذشت چون به دنبال آرامش بودم؛ اما حالا به دلیل نتایجی که اتفاق می افتد، باید به گزینه 2 نظرسنجی که کادر فنی استقلال را مقصر می داند رای دهم؛ دوست ندارم با هواداران مسائل پنهانی داشته باشم اما وقتی کادر فنی مقصر می شود باید گفته شود.منصوریان با بیان اینکه دو هفته قبل مهمان بهترین مربیان نخبه آسیا بودم، اظهار کرد: در باشگاه استقلال هیچکس غیر از آقای افتخاری نگفت مربی ما به عنوان مربی الیت آسیا می رود؛ عضو هیأت مدیره ما در فصل قبل 200 مصاحبه علیه من انجام داد ولی حالا هم هست که من گفتم باشگاه باید از بین من ...

ادامه مطلب  

نتایج و جدول مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ در اروپا  

درخواست حذف این مطلب
رقابت های انتخابی جام جهانی روسیه در هفت گروه ۶ تیمی و دو گروه ۵ تیمی برگزار می شود.به گزارش تهران نیوز ، رقابت های انتخابی جام جهانی روسیه در هفت گروه ۶ تیمی و دو گروه ۵ تیمی خواهد بود. تاکنون حضور روسیه از این قاره به دلیل میزبانی قطعی شده است. تیم های صدرنشین هر گروه به طور مستقیم راهی جام جهانی خواهند شد و ۸ تیم برتر دوم نیز به صورت رفت و برگشت ۴ بازی برگزار می کنند تا ۱۲ سهمیه اروپا غیر از روسیه مشخص شود. برای تعیین بهترین تیم دوم نتیجه تیم های دوم گروه با تیم قعرنشین حساب نمی شود. همچنین کشور جبل الطارق که در انتخابی یورو ۲۰۱۶ حضور دارد نمی تواند در رقابت های انتخابی جام جهانی حضور داشته باشد چرا که هنوز عضویت دائم این کشور در اروپا به رسمیت شناخته نشده است .در گروه a مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه در اروپا تیم ملی فرانسه با ۱۷ امتیاز صدر نشین و تیم های سوئد با ۱۶ ، هلند با ۱۳ امتیاز ، بلغارستان با ۱۲ امتیاز ، بلاروس و لوگزامبورگ با ۵ امتیاز در رده های بعدی قرار دارند .برنامه بازی های این گروه به شرح زیر است :شنبه ۱۵ مهرسوئد _ لوکزامبورگ ۱۹:۳۰بلاروس_هلند ۲۲:۱۵بلغارستان _فرانسه ۲۲:۱۵سه شنبه ۱۸ مهرهلند _ سوئد ۲۲:۱۵لوکزامبورگ _ بلغارستان ۲۲:۱۵فرانسه _ بلاروس ۲۲:۱۵در گروه b مرحله مقدماتی جام جهانی در اروپا تیم ملی سوئیس با ۲۴ امتیاز در صدر جدول و تیم های پرتغال با ۲۱ ، مجارستان با ۱۱ امتیاز ، جزایر فارو با ۸ امتیاز ، آندورا با ۴ ، و لتونی با ۳ امتیاز در رده های بعدی قرار دارند .برنامه این گروه به شرح زیر است :یکشنبه ۱۵ مهرجزایرفارو_لتونی ۱۹:۳۰سوئیس _ مجارستان ۲۲:۱۵آندورا _ پرتغال ۲۲:۱۵سه شنبه ۱۸ مهرمجارستان _ جزایر فارو ۲۲:۱۵پرتغال _ سوئیس ۲۲:۱۵لتونی _ آندورا ۲۲:۱۵در گروه c مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه در اروپا تیم ملی آلمان با ۲۱ امتیاز صدر جدول و تیم های ملی ایرلند شمالی با ۱۶ امتیاز ، جمهوری چک با ۹ امتیاز ، نروژ و آذربایجان با ۷ امتیاز و سن مارینو بدون امتیاز در رده های بعدی قرار دارند .برنامه بازی های این گروه به شرح زیر است :پنجشنبه ۱۳ مهرآذربایجان _ جمهوری چک ۱۹:۳۰سن مارینو _ نروژ ۲۲:۱۵ ایرلند شمالی _ آلمان ۲۲:۱۵یکشنبه ۱۶ مهرنروژ _ ایرلند شمالی ۲۲:۱۵ آلمان _ آذربایجان ۲۲:۱۵ جمهوری چک _ سن مارینو ۲۲:۱۵در گروه d مرحله مقدماتی جام جهانی در اروپا صربستان با ۱۵ امتیاز صدر جدول و تیم های جمهوری ایرلند با ۱۳ امتیاز ، ولز با ۱۱ امتیاز ، اتریش با ۸ امتیاز ، گرجستان با ۴ امتیاز و مولداوی با امتیاز در رده های بعدی قرار دا ...

ادامه مطلب  

نتایج و جدول مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ در اروپا  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش افکارنیوز، رقابت های انتخابی جام جهانی روسیه در هفت گروه 6 تیمی و دو گروه 5 تیمی خواهد بود. تاکنون حضور روسیه از این قاره به دلیل میزبانی قطعی شده است. تیم های صدرنشین هر گروه به طور مستقیم راهی جام جهانی خواهند شد و 8 تیم برتر دوم نیز به صورت رفت و برگشت 4 بازی برگزار می کنند تا 12 سهمیه اروپا غیر از روسیه مشخص شود. برای تعیین بهترین تیم دوم نتیجه تیم های دوم گروه با تیم قعرنشین حساب نمی شود. همچنین کشور جبل الطارق که در انتخابی یورو 2016 حضور دارد نمی تواند در رقابت های انتخابی جام جهانی حضور داشته باشد چرا که هنوز عضویت دائم این کشور در اروپا به رسمیت شناخته نشده است .در گروه a مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه در اروپا تیم ملی فرانسه با 17 امتیاز صدر نشین و تیم های سوئد با 16 ، هلند با 13 امتیاز ، بلغارستان با 12 امتیاز ، بلاروس و لوگزامبورگ با 5 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند .برنامه بازی های این گروه به شرح زیر است :شنبه 15 مهرسوئد _ لوکزامبورگ 19:30بلاروس_هلند 22:15بلغارستان _فرانسه 22:15سه شنبه 18 مهرهلند _ سوئد 22:15لوکزامبورگ _ بلغارستان 22:15فرانسه _ بلاروس 22:15در گروه b مرحله مقدماتی جام جهانی در اروپا تیم ملی سوئیس با 24 امتیاز در صدر جدول و تیم های پرتغال با 21 ، مجارستان با 11 امتیاز ، جزایر فارو با 8 امتیاز ، آندورا با 4 ، و لتونی با 3 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند .برنامه این گروه به شرح زیر است :یکشنبه 15 مهرجزایرفارو_لتونی 19:30سوئیس _ مجارستان 22:15آندورا _ پرتغال 22:15سه شنبه 18 مهرمجارستان _ جزایر فارو 22:15پرتغال _ سوئیس 22:15لتونی _ آندورا 22:15در گروه c مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه در اروپا تیم ملی آلمان با 21 امتیاز صدر جدول و تیم های ملی ایرلند شمالی با 16 امتیاز ، جمهوری چک با 9 امتیاز ، نروژ و آذربایجان با 7 امتیاز و سن مارینو بدون امتیاز در رده های بعدی قرار دارند .برنامه بازی های این گروه به شرح زیر است :پنجشنبه 13 مهرآذربایجان _ جمهوری چک 19:30سن مارینو _ نروژ 22:15ایرلند شمالی _ آلمان 22:15یکشنبه 16 مهرنروژ _ ایرلند شمالی 22:15آلمان _ آذربایجان 22:15جمهوری چک _ سن مارینو 22:15در گروه d مرحله مقدماتی جام جهانی در اروپا صربستان با 15 امتیاز صدر جدول و تیم های جمهوری ایرلند با 13 امتیاز ، ولز با 11 امتیاز ، اتریش با 8 امتیاز ، گرجستان با 4 امتیاز و مولداوی با امتیاز در رده های بعدی قرار دارند .برن ...

ادامه مطلب  

اعلام هزینه سبدمعیشت کارگران در جلسه اسفند شورای عالی کار  

درخواست حذف این مطلب
ابوالفضل فتح الهی نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره جلسه روز گذشته شواری عالی کار گفت: هفته آینده 10 اسفند جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار می شود.نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: در جلسه روز گذشته مح ...

ادامه مطلب