اندیشکده برهان - علائم بیماری و سلامت روشن فکری  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی-اجتماعی اندیشکده برهان/ امیر سیاهپوش؛ جریان روشن فکری مقوله ای است محوری در جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر. این جریان از ابتدای شکل گیری با چالش ها و مسائل اساسی روبه رو بوده و در عین حال، منشأ چالش ها و معضلات گوناگونی نیز بوده است. رویکردهای متنوع و غالباً متعارضی در خصوص مفهوم و جریان روشن فکری در ایران وجود دارد. برخی رویکردی کاملاً مثبت به آن دارند و در آن چیزی جز «روشنی»، «خرد» و «پیشرفت» نمی بینند، اما برخی دیگر درست عکس این نظر را دارند و روشن فکری را پدیده ای شوم و تاریک و منشأ معضلاتی گوناگون می دانند. برخی دیگر نیز رویکردی چندوجهی دارند و به همه ی ابعاد، مناشی و مآثر آن نظری واحد ندارند.رهبر انقلاب اسلامی به این مفهوم توجه خاصی داشته اند. ایشان به تعبیر خودشان کسی است که همه ی جوانی اش را در فضاى روشن فکری زمان خود گذرانده و با خیلى از چهره‏هاى معروف روشن فکری ایران یا از نزدیک آشنا بوده‏ یا با آثارشان آشنا بوده‏ و درست آن‏ها را مى‏شناسند.[1]مبتنی بر همین آشنایی و تماس تنگاتنگ است که ایشان در خصوص این جریان و ماهیت و منشأ شکل گیری آن، به مناسبت های مختلف، نظراتی ارائه نموده اند. در این مقال تلاش می شود از مجموع مباحث تفصیلی ایشان، چکیده ای رسا و مفید عرضه گردد.مفهوم روشن فکری واژه ی «روشن فکر» واژه ای وارداتی است که ریشه در زبان و فرهنگ اروپایی دارد. این واژه در زبان فرانسه برگرفته از واژه ی «انتلکت» به معنای قوه ی عقلی است. این واژه قرن ها با توجه به ریشه ی لاتینی اش، به معنای وصفی و به عنوان صفت و به معناهای «عقلی»، «عقلانی»، «فکری» و «اندیشمندانه» به کار می رفت و در زبان های اروپایی برای بیان مواردی چون «کار فکری»، «تصمیم عقلانی» یا «نظریه ای اندیشمندانه» از آن استفاده می شد.[2] واژه ی «روشن فکر» در زبان فارسی، معادل واژه ی «intellectual» در زبان فرانسوی، «aufklarer» در زبان آلمانی، «intelligentsia» و «enlightenment» در زبان انگلیسی و واژه های «متنوّر»، «متنوّرالعقل»، «مفکّر» و «مثقّف» در زبان عربی است.[3] در لغت نامه ی دهخدا آمده که روشن فکر، صفت مرکب است و معنای (لغوی) آن عبارت است از: «کسی که دارای اندیشه ی روشن است.»[4]رهبر انقلاب روشن فکری را مقوله ای می داند که اساساً ضد ارتجاع است. از نظر ایشان، روشن فکری مقوله‏اى است که رو به جلو دارد و به آینده نگاه مى‏کند؛ یعنى همان مفهومى که در فارسى آن را از «انتلکتوئل» فرانسوى ترجمه کرده‏اند. ایشان با استناد به بیان کسانى که اهل فن و زبان اند، معتقدند این ترجمه، ترجمه ی‏ درست و دقیقى نیست. از نظر ایشان، این هویت پیشرو و آینده‏نگر، رو به مستقبل دارد و نمى‏تواند با رجعت و عقب گرد خو کند.[5] ایشان در بیان خصوصیات روشن فکر، روشن فکری را واقعیتی می داند که در آن، فکر علمى، نگاه به آینده، فرزانگى، هوشمندى، احساس درد در مسائل اجتماعى و به خصوص آنچه مربوط به فرهنگ است، مستتر است.[6] در مجموع از نظر ایشان، روشن فکرى عبارت است از حرکت، شغل، کار و وضعى که با فعالیت فکر سروکار دارد و روشن فکر، کسى است که بیشتر با مغز خودش کار مى‏کند تا با بازویش؛ با اعصاب خودش کار مى‏کند، تا با عضلاتش.[7]تاریخچه و مبنای بیمار روشن فکری در ایران از نظر رهبر انقلاب، بدون بررسی مناشی و روند شکل گیری جریان روشن فکری و نخستین فعالان و مروجان آن، به درک درستی از این جریان پیچیده و اثر گذار نخواهیم رسید. رهبر انقلاب معتقدند جریان روشن فکری متأثر از تحولات و پیشرفت های غربی بوده و به شکل مقلدانه و نامتناسبی در ایران بازسازی شده است که در مجموع، جاذب بسیاری از ویژگی های منفی نسخه ی اصلی و خالی از ویژگی های مثبت آن است.روشن فکری در ایران بیمار و معیوب متولد شد،[8] چون کسانى که روشن فکران اولِ تاریخ ما هستند، آدم‏هایى ناسالم اند؛ کسانی مثل میرزا ملکم‏خان ارمنى، میرزا فتحعلى آخوندزاده، حاج سیاح محلاتى که اولین نشانه‏ها و پیام هاى روشن فکری قرن نوزدهمى اروپا را وارد ایران کردند، به شدت نامطمئن بودند.[9]ایشان میرزا ملکم‏خان را، که داعیه ی‏ روشن فکری داشت و مى‏خواست علیه دستگاه استبداد ناصرالدین‏شاهى روشنگرى کند، دلال معامله‏ ی بسیار استعمارى و زیانبار «رویتر» و نیز دلال در قضیه ی‏ «رژى» می داند.[10] از نظر ایشان، میرزا فتحعلى آخوندزاده هم شبیه میرزا ملکم‏خان است. او قبل از انقلاب اکتبر به قفقاز رفت و در روسیه سر سفره ی تزارها نشست و با کمک تزارها و زیر سایه ی آن‏ها، شروع به مبارزه با استبداد کرد که از نظر رهبری، این مبارزه، مبارزه ی نامطمئن و غیرقابل قبولی بود. به این دلیل که اولین چیزى که این‏ها هدف قرار مى‏دادند، به جاى اینکه بیشتر به استبداد و جهات سیاسى بپردازند، به دین و اعتقادات مردم و سنت هاى اصیل بومى مى‏پرداختند.[11]از نظر رهبری، طبقات بعدى روشن فکری هم طبقات مطمئنى نبودند. اینان بیشتر شاهزاده‏ها، اشراف و اعیان‏زاده‏ها بودند. به طور کلی، در دوره ی قاجار، یک روشن فکر وطنىِ میهنىِ بى‏غرضِ دلسوزِ علاقه‏مند، در بین مجموعه ی روشن فکران ایران، کمتر دیده شد.[12] در دوره ی رضاخان نیز روشن فکران درجه ی یکِ کشور، از اساتید، از نویسندگان و از متفکرانى که جزء زبدگان روشن فکری بودند، در خدمت رضاخانى قرار گرفتند که از فرهنگ و معرفت بویى نبرده بود. مقام معظم رهبری معتقدند دفاع این ها از رضاخان، هیچ وجهى نداشت، چون نه باسواد بود، نه فرهنگى بود، نه ملى بود که همه می دانستند او مجری سیاست های انگلیسی هاست. خود روشن فکران می دیدند که انگلیسی ها رضاخان را آوردند، برکشیدند، به قدرت رساندند، سلطنت او را تقویت کردند، موانعش را نابود کردند و جاده را برای او صاف نمودند. در چنین شرایطی، روشن فکران، ایدئولوگ های حکومت کودتایی رضاخانی شدند! هر کاری که او خواست بکند، این ها ایدئولوژی و زیربنای فکری اش را فراهم می نمودند و برایش مجوز درست می کردند![13]آیت الله خامنه ای، دوره ی‏ بعد از رفتن رضاخان و بعد از شهریور بیست را دوره ای می داند که حکومت عجیب و غریبى در آن زمان تشکیل شده بود و بعضى از صادق ترین روشن فکران گرچه به شوروی وابسته بودند، به حزب توده پیوستند. دسته ای از روشن فکران مثل ستون پنجم شوروی ها در ایران عمل مى‏کردند.[14] بعد از 28 مرداد، از لحاظ نشان دادن انگیزه‏هاى یک روشن فکر در مقابل یک دستگاه فاسد، سکوت عجیبى در فضاى روشن فکری هست. خیلى از کسانى که در دهه ى بیست مورد غضب دستگاه‏ قرار گرفته بودند، در دهه ی‏ سى به همکاران مطیع دستگاه تبدیل شدند.[15]رهبر انقلاب روشن فکری را مقوله ای می داند که اساساً ضد ارتجاع است. از نظر ایشان، روشن فکری مقوله‏اى است که رو به جلو دارد و به آینده نگاه مى‏کند؛ یعنى همان مفهومى که در فارسى آن را از «انتلکتوئل» فرانسوى ترجمه کرده‏اند. ایشان با استناد به بیان کسانى که اهل فن و زبان اند، معتقدند این ترجمه، ترجمه ی‏ درست و دقیقى نیست. از نظر ایشان، این هویت پیشرو و آینده‏نگر، رو به مستقبل دارد و نمى‏تواند با رجعت و عقب گرد خو کند. نقش روشن فکران در تاریخ ایران به طور کلی رهبری معتقدند دلیل مبنایی بیماری روشن فکری در ایران، آن است که جریان مذکور در خدمت هویت و ارزش های ملی و دینی کشور قرار نگرفته و در بسیاری از مواقع، نه تنها خدمت مناسبی انجام نداده، بلکه با نوکری و سرسپردگی فکری و عملی، در خدمت منافع کشورهای استعمارگر و استبداد داخلی بوده است. این روند در دوران قاجار بیشتر ماهیت دلالی و مزدوری داشته و در دوران شکل گیری نهضت انقلاب ایران، صورت دیگری پیدا کرده است:«در قضیه‏ى 28 مرداد، هیچ مبارزه‏ى حقیقى از جانب روشن فکران صورت نگرفت... شدت عمل رژیم پهلوى در قضیه‏ى 28 مرداد، با روشن فکرانى که احیاناً به دکتر مصدق یا نهضت ملى علاقه‏اى هم داشتند، کارى کرد که به ‏کل کنار رفتند و هیچ مبارزه‏ى حقیقى از طرف مجموعه‏ى روشن فکر صورت نگرفت؛ در حالى که وظیفه‏ى روشن فکری ایجاب مى‏کرد که به نفع مردم و به نفع آینده‏ى آن ها وارد میدان شوند، شعر بگویند، بنویسند، حرف بزنند و مردم را روشن کنند؛ اما این کارها انجام نگرفت. آل احمد در همین کتابِ خدمت و خیانت روشن فکران، مى‏گوید: روشن فکران ایرانى ما به نظرم چنین تعبیرى دارد دست خودشان را با خون پانزده خرداد شستند! یعنى لب تر نکردند! همین روشن فکران معروف؛ همین هایى که شعر مى‏گفتند، قصه مى‏نوشتند، مقاله مى‏نوشتند، تحلیل سیاسى مى‏کردند؛ همین هایى که داعیه‏ى رهبرى مردم را داشتند؛ همین هایى که عقیده داشتند در هر قضیه از قضایاى اجتماعى، وقتى آن ها در یک روزنامه یا یک مقاله اظهار نظرى مى‏کنند، همه باید قبول کنند، این ها سکوت کردند!این قدر این ها از متن مردم دور بودند و این دورى همچنان ادامه پیدا کرد. گاهى نشانه‏هاى خیلى کوچکى از آن ها پیدا مى‏شد؛ اما وقتى‏که دستگاه یک تشر مى‏زد، برمى‏گشتند مى‏رفتند!... بدترین کارى که ممکن بود یک مجموعه‏ى روشن فکری در ایران بکند، کارهایى بود که روشن فکران ما در دوره‏ى پانزده‏ساله‏ى نهضت اسلامى انجام دادند؛ به‏ کل کنار رفتند! نتیجه هم معلوم شد؛ مردم مطلقاً از آن ها بریدند. البته تا حدودى، تعداد خیلى معدودى وسط میدان بودند. از جمله خود مرحوم آل احمد بود. حتى شاگردان و دوستان و علاقه‏مندانش وارد این میدان نشدند؛ خیلى دورادور حرکتى کردند. زندان ها از مردم، از روحانیون، از دانشجویان، از طلبه‏ها، از آحاد مردم، از کارگر و از کاسب پُر بود. تمام طول این سال هاى متمادى، بیشترین تعداد زندانیان را، زندانیان مربوط به نهضت امام تشکیل مى‏دادند؛ چون تلاش شان، تلاشى بود که دستگاه را به ستوه مى‏آورد. این چهره‏هاى معروفى که همه مى‏شناسید، زندان رفتند و ساعت هاى متمادى زیر شکنجه فریاد کشیدند؛ اما آن آقایان نه! البته بعضى از این ها که به خاطر چیز مختصرى به زندان مى‏افتادند، تقریباً به فوریت به توبه‏نامه مى‏رسیدند! الآن در میان همین چهره‏هاى معروفى که مى‏خواهند عامل ارتجاع روشن فکری در زمان ما شوند... کسانى بودند که در زندان نامه مى‏نوشتند و التماس و گریه مى‏کردند! ما این ها را کاملاً از نزدیک مى‏شناسیم؛ خودشان هم مى‏دانند که ما آن ها را مى‏شناسیم‏شان؛ اما جوانان این ها را نمى‏شناسند. آن مجموعه‏ى آن روز، تا زمان انقلاب نشان داد که یک قشر غیرقابل اعتماد براى رهبرى فکرى مردم است.»[16]در مجموع از دیدگاه رهبر انقلاب، روشن فکران عاملی شدند برای کمک به انحطاط اخلاقی و ترویج بی حجابی. یکى از همین فعالیت هاى فاجعه‏آمیز، قضایاى هفدهم دى بود که در زمان رضاشاه اتفاق افتاد. طبق نقشه‏ى دشمنان اسلام و ایران، به کمک روشن فکران‏ آن روزِ متصل به دربار پهلوى، تصمیم گرفتند که زن ایرانى را از دایره‏ى عفاف و حجاب خود بیرون کنند و این نیروى عظیم ایمانى را، که به برکت عفاف زن همواره در جوامع مسلمان وجود داشته است، نابود کنند و بر باد بدهند.[17]روشن فکران عاملی شدند برای ذلت و عقب ماندگی و اجرای نقشه های استعماری. دولت انگلستان از عواملى در میان روشن فکران برخوردار بود، این ها را دید و نسخه‏ى خودش را به این ها القاء کرد. گرچه در بین همان دلسوزان هم عده‏اى از روشن فکران بودند لیکن یک عده روشن فکر هم بودند که مزدور و خودفروخته و از عوامل انگلیس محسوب مى‏شدند.[18] روشن فکران عاملی شدند برای اخذ وجوه منفی فرهنگ غرب و در زمانی که به اصطلاح موج مدرنیته را وارد این منطقه کردند، در واقع باید گفت فاضلاب هاى مدرنیته را به این منطقه فرستادند! علم و ابتکار و اختراعات جدید و پیشرفت فکرى و دانشگاه هاى پیشرو را که به کشورهاى الجزایر و مصر و عراق و بقیه ی مناطق تحت استعمار نیاوردند. اول چیزى که آوردند، ابتذال فرهنگى، کشف‏ حجاب و کالاهاى مصرفى پس‏مانده بود یا حداکثر نظام هاى نسخ‏شده ی درجه ی دو و سه ی آموزش و پرورش خود را آوردند.[19]بعد از پیروزى انقلاب، روشن فکرى نوین به وجود آمد. از نظر ایشان، با وجود مقاومت هایی که وجود داشت، در دوره‏ى انقلاب، شاعر، نویسنده، منتقد، محقق، کارگردان، سینماگر، نمایشنامه‏نویس و نقاش، از دو قشر پدید آمد: یکى از عناصرى که انقلاب این ها را به وجود آورده بود و دوم عناصرى که از دوره‏ى قبل بودند و انقلاب این ها را به‏ کلى قلب ماهیت کرده بود. براى اولین بار بعد از گذشت تقریباً صد سال از آغاز تحرک روشن فکری در ایران، روشن فکری بومى شد. آن کسانى که در مقوله‏هاى روشن فکری فعال‏ترند و در مرکز دایره‏ى روشن فکری قرار دارند، یعنى نویسندگان و شعرا، تا برسد به قشرهاى گوناگون، مثل هنرمندان و نقاشان و... این ها براى اولین بار در این کشور مثل یک ایرانى فکر کردند، مثل یک مسلمان حرف زدند، محصول روشن فکری و هنرى و ادبى تولید کردند.[20]جنگ هم میدانى براى بروز استعدادها در این زمینه شد و فضایى را که روشن فکری براى رشد و شکوفایى خودش لازم داشت، در همان جهت درست تشدید کرد. به طور کلی، از نظر ایشان، در عالم حرکت روشن فکرى، این یک پیشرفت و یک ترقى و یک کار منطبق با طبیعت روشن فکری بود؛ چون روشن فکری طبیعتش پیشروى است و درستش همین بود که از آن اشتباه و از آن بیمارى نجات پیدا کند، اما در شرایط قبل از انقلاب امکان نداشت. شرایط انقلاب این تحول را ممکن و عملى کرد.[21]رهبری معتقدند بعد از جنگ تلاش‏هایى جدى و ارتجاعی شروع شد براى اینکه روشن فکری ایران را به همان حالت بیمارى قبل از انقلاب برگردانند:«ارتجاعِ روشن فکرى... یعنى برگشتن به دوران بیمارى روشن فکرى؛ برگشتن به دوران بى‏غمى روشن فکران؛ برگشتن به دوران بى‏اعتنایى دستگاه روشن فکری و جریان روشن فکری به همه‏ى سنت هاى اصیل و بومى و تاریخ و فرهنگ این ملت. امروز هر کس این پرچم را بلند کند، مرتجع است؛ ولو اسمش روشن فکر و شاعر و نویسنده و محقق و منتقد باشد. اگر این پرچم‏ را بلند کرد، پرچم بازگشت به روشن فکری دوران قبل از انقلاب، با همان خصوصیات و با جهت‏گیرى ضدمذهبى و ضدسنتى این مرتجع است؛ این اسمش ارتجاع روشن فکری است.»[22]به طور کلی رهبری معتقدند دلیل مبنایی بیماری روشن فکری در ایران، آن است که جریان مذکور در خدمت هویت و ارزش های ملی و دینی کشور قرار نگرفته و در بسیاری از مواقع، نه تنها خدمت مناسبی انجام نداده، بلکه با نوکری و سرسپردگی فکری و عملی، در خدمت منافع کشورهای استعمارگر و استبداد داخلی بوده است. شاخصه ها و منشأ بیماری روشن فکران رهبر انقلاب با وام گیری از اندیشه ی آل احمد، سه شاخصه را شاخصه های اصلی روشن فکری بیمار در ایران می دانند. به نظر رهبر انقلاب اولین شاخصه ی روشن فکری بیمار، مخالفت با مذهب و دین است؛ یعنى روشن فکر از نظر این طیف بیمار، کسی است که لزوماً بایستى با دین مخالف باشد.[23] به نظر ایشان، روشن فکری جدید، اصلاً این ‏طورى متولد شد؛ ضددین و مخالف با دین و عازم بر قلع‏وقمع دین. دانشگاه هم که طبعاً زایشگاه و پرورشگاه همین روشن فکری جدید اروپایى بود چنین فضایی پیدا کرد.[24] دومین شاخصه ی روشن فکری بیمار، از نظر رهبری، علاقه‏مندى به سنن غربى و اروپارفتگى و این‏ طور چیزها است[25] و سومین شاخصه ی روشن فکری بیمار هم درس‏خواندگى است.[26]از نظر مقام معظم رهبری، در فرهنگ بیمار روشن فکری ایران، اگر کسى متدین شد، چنانچه علامه‏ى دهر باشد، اول هنرمند باشد، بزرگ ترین فیلسوف باشد، روشن فکر نیست! از نظر ایشان، این سه خصوصیتى که برداشت عامیانه و خصوصیات عامیانه‏ى روشن فکری است، در حقیقت ساده‏شده‏ى دو خصوصیت دیگرى است که با زبان عالمانه یا زبان روشن فکری مى‏شود آن ها را بیان کرد. یکى از آن دو خصوصیت، عبارت است از بى‏اعتنایى به سنت هاى بومى و فرهنگ خودى که این دیگر بحث عوامانه نیست؛ این حتمى است. دیگرى، اعتقاد به جهان‏بینى علمى، رابطه‏ى علمى، دانش و قضا و قدرى نبودن این ها. این در حالى است که در معناى روشن فکری ساخته وپرداخته‏ى فرنگ، که این ها آن را از فرنگ گرفتند و آوردند، به ‏هیچ ‏وجه این مفهوم و این خط و جهت نیست! یعنى چرا باید یک روشن فکر حتماً به سنت هاى بومی اش بى‏اعتنا باشد؛ علت چیست؟ چرا باید کسى که با تفکر خودش کار مى‏کند، لزوماً به سنت هاى زادگاه و کشور و میهن و تاریخ خودش بیگانه باشد، حتى با آن ها دشمن باشد، یا بایستى با مذهب مخالف باشد؟[27]رهبر انقلاب دلیل این نوع برداشت انحرافی را در روحیه ی تقلید و خفت نسبت به فرهنگ غرب می داند. چیزی که در غرب بعد از دوران رنسانس اتفاق افتاد بسیار متفاوت از جریان فکری و مذهبی در ایران بود. مذهب و دین حاکم بر دوران قرون وسطا غیر از مذهب و دینی است که در ایران حاکم بود. بنابراین قیاس این دو اساساً بی مبنا و ناشی از جهل یا عمد بوده است.از نظر آیت الله خامنه ای روزى که مقوله‏ى روشن فکری اول بار در فرانسه به وجود آمد، اوقاتى بود که ملت فرانسه و اروپا از قرون وسطا خارج شده بودند؛ مذهب کلیسایىِ سیاهِ خشنِ خرافىِ مسیحیت را پشت سر انداخته و طرد کرده بودند. دانشمند را مى‏کُشد، مکتشف و مخترع را محاکمه مى‏کند، تبعید مى‏کند، نابود مى‏کند، کتاب علمى را از بین مى‏برد. این بدیهى است که یک عده انسان هاى فرزانه پیدا شوند و آن مذهبى که این خصوصیت را داشت و از خرافات و حرف هایى که هیچ انسان خردپسندى آن را قبول نمى‏کند، پُر بود، به کنارى بیندازند و به کارهاى جدید رو بیاورند و دایره المعارف جدید فرانسه را بنویسند و کارهاى بزرگ علمى را شروع کنند. بدیهى است که این ها طبیعت کارشان پشت کردن به آن مذهب بود. آن وقت روشن فکر مقلد ایرانى در دوره‏ى قاجار، که اول بار مقوله‏ى «انتلکتوئل» را وارد کشور کرد و اسم «منورالفکر» به آن داد و بعد به «روشن فکر» با همان خصوصیت ضدمذهبش تبدیل شد، آن را در مقابل اسلام آورد؛ اسلامى که منطقى‏ترین تفکرات، روشن‏ترین معارف، محکم‏ترین استدلال ها و شفاف ترین اخلاقیات را داشت؛ اسلامى که همان وقت در ایران همان کارى را مى‏کرد که روشن فکران غربى مى‏خواستند در غرب انجام دهند!یعنى در برهه‏اى از دوران استعمار، روشن فکران غربى، با مردم مناطق استعمارزده‏ى غرب هم‏صدا شدند. مثلاً اگر کشور اسپانیا، کوبا را استعمار کرده بود و ثروت آنجا شکر کوبا را در اختیار گرفته بود، ژان پل سارتر فرانسوى از مردم کوبا و از فیدل کاسترو و از چه‏گوارا، علیه دولت استعمارى فرانسه دفاع مى‏کرد و کتاب مى‏نوشت. به عبارت دیگر، روشن فکر غربى در برهه‏اى از زمان، با دولت و با نظام حاکم بر خودش، به نفع ملت هاى ضعیف مبارزه مى‏کرد. این کار در ایران به وسیله‏ى میرزاى شیرازى، میرزاى آشتیانى در تهران، سید عبدالحسین لارى در فارس انجام شد. این ها با نفوذ استعمار مبارزه مى‏کردند؛ اما چه کسى به انعقاد قراردادهاى استعمارى و دخالت استعمار کمک مى‏کرد؟ میرزا ملکم‏خان و امثال او و بسیارى از رجال قاجار که جزء روشن فکران بودند؛ یعنى درست مواضع جابه‏جا شده بود، اما در عین ‏حال مبارزه با دین خرافى مسیحیت در روشن فکری ایران، جاى خودش را به مبارزه با اسلام داد! بنابراین یکى از خصوصیات روشن فکر این شد که با اسلام، دشمن و مخالف باشد.[28]به نظر رهبر انقلاب اولین شاخصه ی روشن ...

ادامه مطلب  

کنایه پرستو صالحی به نوبخت ! چرا پس حال مردم بده؟  

درخواست حذف این مطلب
پرستو صالحیبازیگر ایرانی است که چند سالی است که نه در تلویزیون و نه در سینما بازی نمی کند. اما سال گذشته با حضور در برنامه ماه عسل احسان علیخانی، بار دیگر خود را به مردم معرفی کرد. او در برنامه ماه عسل از اعتیاد پدرش گفت و در مورد اینکه به خاطر اعتیاد با پدرش رفتار بدی کرده و حالا او فوت شده است، عذاب وجدان داشت، صحبت کرد. بعد از آن برنامه جایگاه او در میان مردم تغییر کرد و طرفدارانش بیشتر از قبل شد و همه این اعترافات او را ...

ادامه مطلب  

سیاست عشق و مرگ  

درخواست حذف این مطلب
قصه فیلم «سیانور» در دهه 50 می گذرد و محور اصلی آن زندگی عاشقانه یک زوج است که در آن دوره زمانی به تصویر کشیده می شود.قصه فیلم «سیانور» در دهه 50 می گذرد و محور اصلی آن زندگی عاشقانه یک زوج است که در آن دوره زمانی به تصویر کشیده می شود. این فیلم دومین اثر سینمایی بهروز شعیبی در مقام کارگردان است که مانند فیلم اولش «دهلیز» مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت و اکران خوبی را نیز تجربه کرد. در ادامه نقد وب سایت رسمی حوزه هنری بر این فیلم را به بهانه ورود به شبکه نمایش خانگی توسط مؤسسه رسانه تصویری سوره می خوانید. اتفاقات و شخصیت های تاریخ معاصر ا ...

ادامه مطلب  

سوءاستفاده ازمرده وزنده درتیزرتبلیغاتی یک فیلم  

درخواست حذف این مطلب
«آیا برای تبلیغ فیلم مان حق داریم هر کاری دلمان می خواهد بکنیم؟» عبارت مذکور را فرزاد موتمن کارگردان سینما درباره تیزر تبلیغاتی عجیب فیلم آباجان توئیت کرده است...به گزارش بولتن نیوز «آیا برای تبلیغ فیلم مان حق داریم هر کاری دلمان می خواهد بکنیم؟» عبارت مذکور را فرزاد موتمن کارگردان سینما درباره تیزر تبلیغاتی عجیب فیلم آباجان توئیت کرده است تیزری که فضای غیرمرتبط آن با فیلم هاتف علیمردانی همه را متعجب کرده است چراکه در این تیزر می توان کمترین ارتباطی با فیلم آباجان مشاهده کرد. فیلمی که از فضایی تلخ مانند فیلم ابد و یک روز برخوردار است و خی ...

ادامه مطلب  

سوءاستفاده ازمرده وزنده درتیزرتبلیغاتی یک فیلم  

درخواست حذف این مطلب
«آیا برای تبلیغ فیلم مان حق داریم هر کاری دلمان می خواهد بکنیم؟» عبارت مذکور را فرزاد موتمن کارگردان سینما درباره تیزر تبلیغاتی عجیب فیلم آباجان توئیت کرده است...به گزارش بولتن نیوز «آیا برای تبلیغ فیلم مان حق داریم هر کاری دلمان می خواهد بکنیم؟» عبارت مذکور را فرزاد موتمن کارگردان سینما درباره تیزر تبلیغاتی عجیب فیلم آباجان توئیت کرده است تیزری که فضای غیرمرتبط آن با فیلم هاتف علیمردانی همه را متعجب کرده است چراکه در این تیزر می توان کمترین ارتباطی با فیلم آباجان مشاهده کرد. فیلمی که از فضایی تلخ مانند فیلم ابد و یک روز برخوردار است و خی ...

ادامه مطلب  

تولید فیلم «پالمیرا» محصول مشترک سوریه و روسیه  

درخواست حذف این مطلب
آندره سیگل تولیدکننده اصلی این پروژه از امضای موافقتنامه ساخت فیلم «پالمیرا» بین دو شرکت روسی «پرولاین مدیا» و شرکت «شقف» سوریه خبر داد. به گفته وی علاوه بر روسیه و سوریه لبنان فرانسه مقدونیه ایتالیا و چند کشور دیگر نیز در ساخت این فیلم مشارکت دارند. قرار است این فیلم برای دریافت یارانه دولتی از وزارت فرهنگ روسیه در مناقصه شرکت کند. ولادیمیر مدینسکی وزیر فرهنگ روسیه در مراسم امضای این موافقتنامه گفت: ما خوشحالیم که شرکای سوری در فیلمبرداری شرکت دارند و مخاطبان این فیلم بین المللی هستند. وزیر فرهنگ روسیه ضمن اشاره به آخرین سفر خود به پال ...

ادامه مطلب  

اندیشکده برهان - دلایل ناکامی جریان های روشن فکری و نواندیش در جامعه ی ایران  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی- اجتماعی برهان/ عباسعلی منصوری؛ قبل از هر سخن‏، یادآور می شود که هدف این نوشتار به هیچ روی ستیز و تعارض با روشن فکران نیست و نیز قصد دفاع از شخصیت یا جریان خاصی را دنبال نمی کند؛ بلکه هدف، بررسی مسئله ی مهمی است که حتی اگر به پاره ای از آن دست یابیم، در رفع بسیاری سوء فهم ها و یافتن راهکارها، مؤثر خواهد بود. لذا ابداً در اینجا نمی خواهیم که روشن فکری و روشن فکران را زیر ذره بین بگذاریم و با برکشیدن کاستی ها و لغرش های آنان، در صدد ضعیف جلوه نمودن جایگاه و شخصیت ایشان برآییم.سؤالی که این مقاله در صدد یافتن پاسخ آن است به خوبی در عنوان نوشتار منعکس است. اگر بخواهیم پاسخ درستی برای مسئله ی اصلی این نوشتار بیابیم و به کلی گویی و پندگونه سخن گفتن اکتفا نکنیم و دچار ابهام و مغالطه های ناخواسته نشویم، ابتدا باید مرادمان را از هر یک از واژه های مطرح شده در عنوان مقاله روشن کنیم؛ زیرا تا مادامی که معلوم نباشد مراد ما از روشن فکر و نواندیش کیست، مرادمان از مردم، چه طبقه ای از ایشان است و مراد از اقبال و عدم اقبال چیست، مقاله از ساختار منطقی و علمی برخوردار نخواهد بود. بنابراین نیل به این مقصود اقتضا می کند که ترتیب مباحث این نوشتار بدین صورت باشد1. لغت شناسی و بررسی تاریخی دو واژه ی روشن فکر و نواندیش2. نسبت دو مفهوم نواندیش و روشن فکر3. تعریف اصطلاحات عنوان4. بحث اصلی: علل عدم اقباللغت شناسی و تاریخ واژههرچند معنای مورد نظر ما در این نوشتار از واژه ی روشن فکر و روشن فکری، معنایِ اسمی و مفهوم اجتماعی واژه است، نه معنای لغوی و وصفی آن و مباحث نوشتار حول معنای اصطلاحی واژه است، اما آشنایی با سیر تطوری این مفهوم، به روشن تر شدن معنای اجتماعی و اصطلاحی این واژه کمک می کند. لذا ابتدا اشاره ای اجمالی به معادل های این واژه در زبان های دیگر و تاریخ تطور آن می کنیم.معادل های واژه ی روشن فکر در زبان انگلیسی، «intellectual» و«enlightened» است (حییم، ج 1، ص 950).معادل فرانسوی آن «intellectual elle»، آلمانی «intellektuelle»، اسپانیولی «intellectual» و ایتالیایی «intellectuale» است (احمدی، 1384، ص 17).معادل واژه ی روشن فکری در انگلیسی «intellectualism»، در فرانسه «intellectuelité» و در زبان لاتین «intelligere» است (ویکی پدیا، دانشنامه ی آزاد، ذیل عنوان روشن فکری).البته گاه به اشتباه روشن فکری را معادل واژه ی «enlightenment» ذکر می کنند که به معنای روشن گری است؛ اما روشنگری غیر از روشن فکری است. مفهوم روشنگری (enlightenment) بر جریانی اطلاق می‏شود که هر مرجعی را به جز عقل انکار می‏کنند و تمام پدیده‏ها را با ملاک ‏«عقل مصلحت اندیش‏» می سنجند. دیگر اینکه روشنگری عمدتاً به یک جریان فکری که منجر به تحول اجتماعی شده است، اطلاق ‏می‏شود؛ در حالی که روشن فکری به ارائه ی مدل های فکری درباره ی زندگی و رفتار اجتماعی ‏نظر دارد (رضوی، 1379، ص 35). این واژه بیشتر مفهوم اجتماعی جامعه ی غرب است و در جامعه ی ایران، مصداق بیرونی وسیعی نداشته و ندارد.به لحاظ تاریخی، هنوز به دقت معلوم نیست که اصطلاح روشن فکر، چه در جهان غرب و چه در ایران، نخستین بار در چه زمان و در کدام متن به کار رفته است. هرچند شواهد و سندهایی در باب آغاز استعمال آن ارائه شده است، ولی مورد اجماع محققان نیست. اما با این وصف، آنچه یقینی است این است که واژه ی روشن فکر، اصطلاحی به نسبت جدید است که در زبان فرانسوی، برای نخستین بار در نیمه ی دوم دهه ی 1880، در ادبیات سیاسی به کار رفت. البته واژه ی انگلیسی «intellectual» در میانه ی سده ی نوزدهم تا حدودی به معنای امروزی اش به کار می رفت.اما در ایران، آغاز استعمال واژه ی روشن فکر و روشن فکری به عصر مشروطه برمی گردد. نویسندگان دوران تدارکِ فکریِ انقلابِ مشروطه ی ایران، در برابر اصطلاح فرانسوی «siécle des lumiéres» ترکیب «عصر منوّرالفکری» را به کار می بردند. در ادبیات اجتماعی و روزنامه نگاری سال های بعد، واژه ی «منورالفکر» با «روشن فکر» جایگزین شد؛ اما به تدریج، این واژه ی تازه به طور مشخص در برابر یک لفظ دیگر فرانسوی، یعنی «intellectual elle» به کار رفت و در برابر مفهوم «siécle des lumiéres» اصطلاح «عصر روشن گری» رایج شد (احمدی، 1384، ص 24).نسبت دو مفهوم نواندیش و روشن فکر«نواندیشی» در لغت به معنای ابتکار، خلاقیت، نوجویی، نوگرایی و نوآوری به کار می رود. در واقع مقصود از این معانی واژگانی، بیان اندیشه های نو و ارائه ی راه حل های جدید و تازه برای مسائل کهن و به کارگیری نوعی ابتکار است.روشن فکر، نواندیش، احیاگر، مصلح و متجدد، مفاهیمی هستند که اشتراک معنایی و مصداقی آن ها از اختلافشان بیشتر است و جغرافیای استعمال تقریباً یکسانی دارند، اما در باب نسبت دو مفهوم «نواندیش» و «روشن فکر»، به نظر می رسد که هرچند دو واژه با هم تفاوت هایی دارند که به آن ها اشاره خواهیم کرد، ولی این تفاوت آن قدر نیست که نتوان مبحثی مشترک راجع به آن ها مطرح نمود. مفهوم نواندیشی دینی در واقع نوعی جعل اصطلاح در برابر واژه ی روشن فکری دینی بوده است، اما تفاوت چندانی بین نواندیشی دینی و روشن فکری دینی در شاخصه ی اصلی این مفاهیم وجود ندارد، زیرا در هر دو مفهوم، نوعی تحول خواهی و دگراندیشی توأم با عقلانیت در مبانی نظری و معارف دینی، با توجه به نیازهای زندگی بشر امروز، وجود دارد. در نتیجه، ضرورتی در تفکیک بین دو مفهوم نواندیشی دینی و روشن فکری دینی نیست و لذا برای تحلیل مسائل نواندیشی دینی، می توان بحث را از مفهوم روشن فکری دینی آغاز کرد (دیبا، تیر 1389).اما با این همه قرابت مفهومی که بین دو واژه ی روشن فکر و نواندیش وجود دارد، بین آن ها تفاوت هایی نیز وجود دارد که اشاره بدان ها خالی از فایده نیست:1. مفهوم روشن فکر اعم از مفهوم نواندیش است. جغرافیای استعمال واژه ی روشن فکر، اکثر حوزه های علوم انسانی (اعم از دینی و غیردینی) و حتی متخصصان علوم دیگر را نیز شامل می شود؛ اما مفهوم نواندیش و نواندیشی یک مفهوم خاص تر است و خاستگاه ظهور و تطور آن در ادبیات دین پژوهی است، نه ادبیات اجتماعی. واژه ی روشن فکری برای خاص تر شدن، نیاز به انضمام واژه ی دین دارد، ولی واژه ی نواندیش در زمان کنونی، خود مشعر به مباحث دین است و محدوده ی فعالیت آن در حوزه ی دین نمود و استقرار یافته است.2. از لحاظ تاریخ پیدایش، واژه ی نواندیش متأخر از واژه ی روشن فکر است.3. واژه ی نواندیش نسبت به واژه ی روشن فکر یا بار منفی ندارد و یا بار منفی آن بسیار اندک است؛ چون به دلیل نوظهور بودن آن، هنوز مفهومی نشده است که جریان های اجتماعی فکری به وسیله آن از هم متمایز شوند و مشعر به اختلاف ها و تفاوت ها باشد. لذا در پهنه ی دین پژوهی، واژه ی نواندیشی دینی از محبوبیت و مقبولیت عام در میان دین پژوهان عصر نوین برخوردار است و کمتر ابهام و سوءتفاهم حول این واژه شکل گرفته است.دلایل عدم اقبال مردم به جریان های روشن فکری و نواندیشدر اینجا هلیه ی بسیطه ی مسئله (یعنی اثبات اینکه مردم به روشن فکران اقبال دارند یا خیر) مسئله ی ما نیست؛ بلکه از پیش فرض های تحقیق حاضر است. فلذا وارد بحث راجع به آن نمی شویم، اما فقط به این نکته اشاره می کنم که مطالعه ی تاریخ روشن فکری در ایران مؤید این است که روشن فکران با اقبال مردم مواجه نبودند و سند تأییدکنند ه ی این مدعا، وضعیت فعلی جامعه ی امروزی ماست که هنوز روشن فکران در ایران طبقه ی قلیلی هستند که مخاطبان خاص دارند و هنوز خود ایشان، مردم را با خود همراه و همدل نمی بینند و احساس نمی کنند که در طول این مدت، جامعه در مسیر اهداف ایشان سیر نموده است.شاهد دیگر آنکه هرچند امروزه در ادبیات سیاسی اجتماعی ایران، واژه ی روشن فکر عموماً به معنای مثبت و مطلوب به کار می رود، اما یک معنای منفی نیز با خود حمل می کند و گاه در ادبیات عامیانه، روشن فکر را بر کسی اطلاق می کنند که تافته ا ی جدابافته است و از راه درست و صواب منحرف شده است. مثلاً اگر می خواهند از بی قید شدن فرد به مذهب حکایت کنند یا کسی را که اندیشه های رادیکال دارد وصف کنند، می گویند: «او دیگر خیلی روشن فکر است یا مثلاً خودش را روشن فکر می داند.»یکی از علل عدم اقبال مردم، خصوصاً طبقه ی متوسط و تحصیل کرده ها نسبت به نواندیشان این است که نگاه سلبی ایشان بر نگاه ایجابی شان غلبه دارد؛ یعنی اینکه وجه سلبی نظریه پردازی های این روشن فکران، چه در قلمرو سیاست و چه در سایر قلمروها، بر وجه ایجابی آن می چربد. اینان در بیان اینکه چه نمی خواهند و چرا آن را نمی خواهند، موفق عمل کرده اند، اما در بیان و شرح و بسط اینکه چه می خواهند و چرا آن را می خواهند و چه نظریه ی بدیلی به عنوان جایگزین نظریه ی موجود در دست دارند، چندان توفیق نداشته اند.اما عدم اقبال و اطمینان مردم نسبت به شخصیت ها و جریان هایی روشن فکری معلول یک عامل واحد نیست و می توان حداقل سه عامل برای آن برشمرد: مردم، روشن فکران و زمانه و حکومت ها. هر یک از این عوامل، نقش و سهمی متمایز در ایجاد فضای بی اطمینانی و بی اقبالی دارند.سهم روشن فکران 1. تسلط نگاه سلبی و فقدان نگاه ایجابی:یکی از علل عدم اقبال مردم، خصوصاً طبقه ی متوسط و تحصیل کرده ها نسبت به نواندیشان این است که نگاه سلبی ایشان بر نگاه ایجابی شان غلبه دارد؛ یعنی اینکه وجه سلبی نظریه پردازی های این روشن فکران، چه در قلمرو سیاست و چه در سایر قلمروها، بر وجه ایجابی آن می چربد. اینان در بیان اینکه چه نمی خواهند و چرا آن را نمی خواهند، موفق عمل کرده اند، اما در بیان و شرح و بسط اینکه چه می خواهند و چرا آن را می خواهند و چه نظریه ی بدیلی به عنوان جایگزین نظریه ی موجود در دست دارند، چندان توفیق نداشته اند (فنایی، 1391). به عنوان مثال، می توان به چند مسئله ی اساسی اشاره نمود که نظریه های ایجابی در آن ها هنوز چندان شکل نگرفته است؛ حکومت، نسبت دین و اخلاق، کیفیت فهم متون دینی، راه مواجهه با مدرنیته و پدیده ی جهانی شدن، نوع مواجهه با فقه، نسبت فقه و اخلاق و...در شرایط بحران، مردم ممکن است به علت خستگی از یک شخص، حکومت یا جریان، به سخنان سلبی ابراز علاقه کنند، ولی این ابراز علاقه دوام ندارد و مقطعی و ناشی از شور است و پس از مدتی که راه نجات و حرکت به جلو را احساس نکنند، از این سخنان سلبی نیز خسته می شوند و دیگر شوقی به شنیدن آن ندارند.در شرایط عادی، میل مردم به شنیدن سخنان ایجابی، به مراتب بیشتر از سخنان سلبی است و به کسی چشم امید می دوزند که وعده های ایجابی به ایشان می دهد.نفی بدون اثبات و پیشبرد پروژه ی سلبی عاری از ایجاب، علاوه بر اینکه اقبال مردم به روشن فکران را کاهش می دهد، بعضاً راه را بر گفتمان هایی هموار می کند که خود روشن فکران هیچ گاه بدان رضا نمی دهند. بررسی چرایی غلبه ی این نگاه سلبی، خود یک تحقیق جداگانه می طلبد که بسیار مفید هم خواهد بود.2. شکاکیت و نسبی گرایی افکار ایشان:اینکه شکاکیت امری عارضی برای جریان ها و شخصیت های روشن فکری است یا از مؤلفه ها و ویژگی های جدانشدنی ایشان است خود یک مسئله است، چون برخی بر این عقیده اند که نوعی شکاکیت لازمه ی خرد مدرن و قطعاً لازمه ی روشن فکری است. ما فارغ از پیگیری چندوچون این مسئله، تأثیر منفی آن بر روی مخاطبان و خوانندگان را مد نظر داریم.معمولاً مخاطبان روشن فکران با مطالعه ی آثار و ایده های ایشان، این نکته را لمس می کنند که سیستم فکری روشن فکران به نوعی شکاکیت و نسبی گرایی می انجامد. هرچند در واقع خود روشن فکران نسبی گرا نباشند، ولی حداقل شکاکیتی غیرمسئولانه را منتشر می کنند و این احساس را به مخاطبان خود القا می نمایند. شاید یکی از علل این برداشت، همان غلبه ی سلبی گرایی بر اندیشه های ایشان است.همین احساس حرکت به سوی شکاکیت، یکی از علل عدم اقبال مردم به روشن فکران است، زیرا بدنه ی کلی جامعه و میل فطری بشر دنبال ثبات و یقین است و از نسبیت وحشت دارد. لذا در مقابل هر امری که سیستم فکری ایشان را به نوعی بی ثباتی بکشاند، مقاومت نشان می دهند و هیچ گاه نمی توانند خود را پیروان منادیان این راه قلمداد کنند.3. نوع مواجهه ی ایشان با سنت: ذکر این نکته را مقدم می دارم که مراد از نقد و مواجهه با سنت، در اینجا، معنای خفیف خرافه ستیزی نیست، بلکه معنای متعالی تر آن مراد است؛ یعنی نقد نوع نگاه، روش فکری، ترس ها و آمال ها، پیش فرض ها و مبانی. وجه مشترک همه ی جریان های روشن فکری، نقادی سنت است. آنچه تفاوت دارد، نوع نقد، شدت و ضعف آن و گستردگی، منظر، مفاهیم و شیوه ی نقد است. نقد سنت یکی از شاخص ها و عمده ی وظایف روشن فکری است و اصلی ترین عامل شهرت و تمایز ایشان نیز همین مطلب است؛ تا جایی که برخی مدعی اند که کار اصلی روشن فکر، نقد سنت است و نحله های مختلف روشن فکری را باید از چگونگی نقدی که نسبت به سنت می کنند تمیز داد (ثقفی، 1379، ص 7).دل بستگی مردم به آداب و سنن امری است که نیاز به بحث و اثبات ندارد و ما در زندگی روزمره ی خود، شاهد این حقیقت هستیم. در قرآن بارها به مجادله ی مشرکین و کفار با انبیا بر سر اقتدای ایشان به شیوه و سنت پدرانشان اشاره شده است. دل بستگی انسان ها به مکان، فرهنگ و تاریخ خود، نمودی از سنت گرایی است. مردم حتی نقدهای منصفانه به سنت خود را به تلخی و دشواری می پذیرند. حال اگر کشوری صاحب دیرینه و تاریخ بلندی باشد و انباشتگی سنت هایش بیشتر باشد، هم هنجارها و معیارهای کلان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شان در بستر سنت شکل می گیرد و هم مردم بیشتر هویت خودشان را مرهون سنت می دانند. لذا این جوامع رویاروی ...

ادامه مطلب  

فیلم برداری زن کارفرما از خدمتکار در حال خودکشی!  

درخواست حذف این مطلب
"پلیس کویت زنی را که از خدمتکار خانگی خود در هنگام سقوط از طبقه هفتم ساختمان فیلم برداری کرده بود بازداشت کرد. کارفرمای این زن از این صحنه فیلم برداری و سپس این فیلم را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است..." این خدمتکار ظاهرا قصد داشت خودکشی کند. این زن کویتی متهم است برای جلوگیری از خودکشی خدمتکار خود کاری نکرده و به فیلم برداری از او در هنگام سقوط از ساختمان مشغول شده است. این خدمتکار که اتیوپیایی است از این ماجرا جان سالم به در برده است.به نوشته روزنامه السیاسه کارفرمای این زن از این صحنه فیلم برداری و سپس این فیلم را در شبکه های اجتماعی منتشر کر ...

ادامه مطلب  

عشق کشتارگاه و خشونت سرمایه داری  

درخواست حذف این مطلب
جایزه بهترین فیلم جشنواره برلین به «درباره روح و بدن» به کارگردانی «ایدیکو انیدی» اختصاص یافت.گروه سینما و تلویزیون: جایزه بهترین فیلم جشنواره برلین به «درباره روح و بدن» به کارگردانی «ایدیکو انیدی» اختصاص یافت. انیدی را بیشتر به خاطر فیلم «قرن بیستم من» محصول می شناسیم فیلمی که در کن به عنوان اولین فیلم مورد تحسین قرار گرفت. در این سال ها این کارگردان چهار فیلم بلند را تهیه کرده ولی هیچ کدام این آثار به شهرت چندان زیادی دست نیافتند. «درباره روح و بدن» کاری بی پرواست که ابایی در نشان دادن بی رحمی انسان ها در کشتن حیوانات به منظور مصرف آ ...

ادامه مطلب  

دیمین شزل چگونه «لالالند» را خلق کرد؟  

درخواست حذف این مطلب
«لا لا لند» سومین ساخته بلندِ کارگردان جوان و سی ودو ساله امریکایی دیمین شزل چندان نیاز به معرفی ندارد. فیلم رُمانتیک موزیکالی که با ادای دین به نمونه های کلاسیک این ژانر سینمایی از زمان اکران نخست جهانی اش در فستیوال فیلم ونیز - که جایزه بهترین بازیگر زن را برای اِما استون به همراه داشت - تا زمان اکران عمومی و موفقیت در مراسم گلدن گلوب و اسکار توجه اکثر مخاطبان سینمایی را به خود جلب کرده است. یکی از مهم ترین فیلم های سال میلادی گذشته که فارغ از نقدهای موافق و مخالف بی تردید اثری حایز اهمیت به شمار می آید. به همین بهانه آنچه ...

ادامه مطلب  

عکس/فرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریال  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی، سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی و تعدادی از مسئولان نیروی انتظامی، عصر یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ با حضور در لوکیشن غرب تهران از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی «گشت ویژه» بازدید و با عوامل فیلم به گفتگو نشستند.فرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صح ...

ادامه مطلب  

عکس/فرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریال  

درخواست حذف این مطلب
گروه: فرهنگ و هنرساعت: 23:47منتشر شده در مورخ: 1397/04/17شناسه خبر: 1383929سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی، سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی و تعدادی از مسئولان نیروی انتظامی، عصر یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ با حضور در لوکیشن غرب تهران از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی «گشت ویژه» بازدید و با عوامل فیلم به گفتگو نشستند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک سریالفرماندهان ناجا در پشت صحنه یک ...

ادامه مطلب  

درباره «آرتور آراستگیسان» و سینمایش  

درخواست حذف این مطلب
کارگردان آرتور آراستگیسان اولین فیلم بلند خود را در سال ١٩٩٤به نام «کف دست» روانه اکران عمومی کرد این فیلم با رویکردی غیر آشنا در فرم و اجرا تلاشی است برای به تصویر کشیدن رنج رنج عظیم و دردناک مردم یک سرزمین سرزمینی عبوس و بی حاصل سرزمینی انباشته از کابوس شبح و مرگ! اما فیلم قرار را بر این نمی گذارد تا راه های رفته شده را برای دیده شدنش انتخاب کند فیلمساز در قدم اول رنگ را حذف می کند و سپس تمام حاشیه های صوتی و بعد موسیقی واقعیت تلخ و عریان بی هیچ بزکی به نمایش درمی آید نمایشی یکه درست آن گونه که مردم آن سرزمین در حال ...

ادامه مطلب  

«سه بیگانه» در خطر سانسور  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: محمد صادقی گفته می شود ارشاد برای حذف سکانس هایی از فیلم که در آن حمید لولایی نقش یک روحانی را بازی کرده به صاحبان فیلم «سه بیگانه» فشار آورده و این فیلم در خطر سانسور شدن قرار گرفته است. از سوی دیگر تهیه کننده و پخش کننده این فیلم می گوید تلویزیون به خاطر همراهی با دولت از پخش تیزرهای «سه بیگانه» جلوگیری کرده است. حبیب اسماعیلی در گفت و گو با «سینما روزان» به فشارهایی که منجر به ممنوعیت پخش تیزرهای فیلم شده اشاره می کند و می گوید: همواره این طور است که برخی با شوخی های حداقلی به خصوص اگر بار آسیب شناسانه داشته باشد مشکل دارند و در ...

ادامه مطلب  

جدیدترین مدل های عینک آفتابی زنانه برند گوچی  

درخواست حذف این مطلب
مدل عینک آفتابی زنانه برند گوچیعینک آفتابی زنانه برند گوچیشاید بتوان هر چیزی فیکش را خرید ولی به اعتقاد خیلی ها عینک آفتابی حتما باید اصل باشد چرا که مسئله سلامت چشم ها خیلی مهم است. برای خرید عینک آفتابی حتما نکاتی را که باید از قبل بدانید را بخوانید تا بعد از خریداز هزینه ای که کردید پشیمان نشوید، برای خرید عینک آفتابی حتما باید عینکی را بگیرید که به نور آفتاب به چشمانتان آسیب نرساند. در این قسمت عینک های آفتابی از برند گوچی را نشان داده ایم. چه زمانی استفاده از عینک آفتابی توصیه می شود؟ در تابستان که میزان تابش اشعه ی ماورای بنفش aو( b ( uvaو( uvb ) حداقل سه برابر بیشتر از زمستان است. وقتی در کنار ساحل یا در داخل آب هستید. در هنگام شرکت در مسابقه های ورزشی زمستانی به خصوص ارتفاع های بلند . در هنگام استفاده از داروهای ایجاد کننده حساسیت به نور. کارکردهای یک عینک آفتابیکارکرد عینک آفتابی در سه جهت کاهش شدت نور ورودی به چشم، مانع از ورود اشعه های مضر به چشم و به عنوان حفاظی برای محیط بیرونی چشم عمل می کنند. عینک آفتابی باید تا ۹۹ درصد از ورود اشعه ی ماوراء بنفش جلوگیری کند ، مواجهه طولانی مدت با اشعه ی ماورابنفش خورشید ارتباط نزدیکی با ابتلا به برخی بیماری های چشم دارد . uvbنسبت به uva خطرهای بیشتری برای چشم و پوست به دنبال دارد .عدسی های شیشه ای و پلاستیکی ،امواج uv را جذب می کنند ، اما میزان جذب uv با افزودن مواد شیمیایی خاص به عدسی در حین ساخت آن ویا پوشاندن سطح عدسی با این مواد پس از ساخت ،افزایش می یابد .در هنگام خرید ، نوعی از عینک آفتابی را که مانع از ورود ۹۹ یا ۱۰۰ در صد امواج ماورای بنفش به چشم می شود ، انتخاب کنید. بر چسب برخی از کارخانه ها بیانگر جذب اشعه uv تا ۴۰۰ نانو متر می باشد که به معنای جذب ۱۰۰ درصد اشعه uv می باشد . ‎انواع مختلف عینک های آفتابی‎کارخانه­های سازنده برای حفاظت چشم در مقابل اثرات مضر آفتاب، طرحهای جدیدی را ارایه کرده­اند. این سازندگان قول حفاظت چشم در مقابل اشعه ماورا بنفش یا دیگر انواع تشعشات طبیعی را می­دهند ولی باید توجه داشت که حفاظت در مقابل بعضی از این شعاع­ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.‎عینکهایی که ۹۹% اشعه ماورا بنفش را جذب می­کنند توصیه می­شود همواره عینکی را خریداری کنید که این خاصیت را داشته باشد. حضور طولانی مدت در مقابل اشعه ماورا بنفش، یا اولترا ویوله (uv) و آفتاب با برخی بیماریهای چشمی ارتباط دارند. ‎چه عدسیهای پلاستیکی و چه عدسی های شیشه ای تا حدی اشعه ماورا بنفش را جذب می­کنند، ولی جذب uv توسط این عدسی­ها را میتوان با اضافه نمودن موادی شیمیایی به ماده اصلی لنز و یا پوشاندن لنز با ماده­ای مخصوص ارتقا داد.‎همواره عینکی را خریداری کنید که ۹۹ تا ۱۰۰% اشعه uv را جذب کند. بعضی کارخانه­های سازنده برچسب­هایی را بروی عینک محصول خود نصب می­کنند با این مضمون که جذب uv تا بیش از ۴۰۰ نانومتر صورت می­گیرد که این نیز به معنای همان جذب ۱۰۰% شعاع uv است.‎عینکهایی که ۹۰% اشعه مادون قرمز را بلوک می­کنند طول موج­های مادون قرمز بخش غیرقابل رویت نور بوده (طول موج آنها بلند­تر از طول موج نور قابل رویت است) و سبب تولید گرما می­شوند. ‎بخش مادون قرمز نور خورشید ناچیز بوده و چشم نیز این طول موج را بخوبی تحمل می­کند. ادعای بعضی کارخانه -های سازنده عینکهای أفتابی در جهت حفاظت چشم در مقابل اشعه مادون قرمز است و حال آنکه تحقیقات موجود رابطه محکمی را بین بیماریهای چشمی و اشعه مادون قرمز نشان نداده­اند.‎عینکهای بلوک کننده نور آبی (blue- blocking) اینکه نور آبی هم برای چشم مضر باشد هنوز مورد بحث است. عدسیهایی که نور آبی را بلوک می­کنند ته رنگی کهربایی داشته و سبب می­شوند محیط اطراف برنگ زرد یا نارنجی دیده شود. لنزهای رنگی سبب می­ شوند که اشیا دور بویژه در شرایطی مثل برف و یا غبار واضح­تر دیده شوند. از این نظر عینکهای کهربایی مزبور بیشتر توسط اسکی بازان، شکارچیان، قایقرانان و یا خلبانان استفاده می­شود. ‎عینکهای پلاریزه عدسیهای پلاریزه خیرگی نور خورشید را که انعکاس یافته از سطوح صافی مثل سنگفرش خیابانها و یا سطح آب باشند از بین می­برند. از این نظر در مواردی مثل رانندگی و یا ماهیگیری می­توانند بسیار مفید باشند.‎پلاریزاسیون عدسیهای مزبور هیچ تاثیری بر جذب اشعه uv نخواهد داشت، و ...

ادامه مطلب  

خواستگاری عجیب از پرستو صالحی در اینستاگرام  

درخواست حذف این مطلب
پرستو صالحیخواستگاری عجیب از پرستو صالحی در اینستاگرام ازپرستو صالحی در لایو اینستاگرامش خواستگاری شد صالحی با بازیگری در سریال زیر آسمان شهر در بین مخاطبان تلویزیون به شهرت رسید هر از چند گاهی با حواشی مواجه میشود و نامش بر سر زبان ها در فضای مجازی می افتد. دردسرهای فضای مجازی گویی ادامه دار است و هر روز یکی از هنرمندان به سوژه کاربران شبکه های اجتماعی تبدیل میشوند. روز گذشته صالحی بازیگر سینما و تلویزیون لایو استوری در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و از دریچه این فضای مجازی با مخاطبانش به گفتگو نشست .در حالی که لایو استوری این خانم بازیگر به سوژه ای در فضای مجازی تبدیل شده است اما هنوز واکنشی از سوی این بازیگر کشورمان منتشر نشده است. پرستو صالحی در لایو استوری روز گذشته اش در پاسخ یکی از کاربران که درباره ازدواج کردن او سوال کرد گفت :ازدواج میکنم اما کس ...

ادامه مطلب  

آموزش اوریگامی پرستو مرحله به مرحله  

درخواست حذف این مطلب
دنیایی که ما در اون زندگی می کنیم، پر از شگفتی هاست. یکی از این شگفتی ها بازگشت پرستوهاست. در اوایل بهار، این پرنده کوچولو پس از سپری شدن زمانی دراز و پیمودن راهی طولانی، بدون اینکه اشتباه کنه، دوباره به همون لونه خودش برمی گرد ...

ادامه مطلب  

سورپرایز شدن پرستو صالحی قبل تولد 40 سالگی اش! عکس  

درخواست حذف این مطلب
پوری بنایی بازیگر قدیمی کشورمان, پرستو صالحی را به مناسبت تولدش غافلگیر کرد.پرستو صالحی چند روز دیگر 40 ساله می شود.پوری بنایی بازیگر قدیمی کشورمان به بهانه تولد پرستو صالحی عکس و متنی را برای این بازیگر منتشر کرده که باعث خوشحالی و غافلگیری پرستو صالحی شده است.پرستو صالحی نوشت:*****وقتی آدم چند روز قبل تولدش سوپرایز می شود ...آ ...

ادامه مطلب  

تقدیس فرقه ضاله و تمسخر ایرانیان در کن!  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: وحید مهریدر جشنواره امسال کن و در بخش «نوعی نگاه» فیلمی به نام «لرد» حضور دارد فیلمی به کارگردانی محمد رسول اف که هرچند ادعا می شود پروانه ساخت آن صادر شده است اما هنوز پروانه نمایش آن در داخل صادر نشده ضمن اینکه اجازه نمایش این فیلم در جشنواره فجر سال قبل هم داده نشد. با این حال گویا برای حضور این فیلم در جشنواره کن از سوی اداره نظارت پروانه نمایش جشنواره ای صادر شده است آن هم برای نسخه ای از فیلم که پر شده از طعنه و تمسخر به ایران و حتی تقدیس فرقه ضاله بهائیت. به مانند اغلب آثار جشنواره ای سال های اخیر سینمای ایران «لرد» هم تا توانس ...

ادامه مطلب  

بی عفتی و بی اخلاقی را نمی توان رفع توقیف کرد  

درخواست حذف این مطلب
با وجود اینکه آخر هفته گذشته برخی رسانه ها خبر رفع توقیف فیلم «خانه پدری» را با آب و تاب فراوان مخابره کردند اما صحبت های روز گذشته مدیر نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از بی اساس بودن این خبر حکایت داشت.گروه سینما و تلویزیون: رفع توقیف فیلم «خانه پدری» در ادامه سلسله اخبار و اظهارنظرهایی که از تشکیل کمیته ای برای تعیین تکلیف فیلم های مسئله دار حکایت داشت بازتاب رسانه ای یافت کمیته ای که دقیقاً معلوم نبود قرار است از چه طریقی فیلم ها را از بند توقیف آزاد کند.به گزارش بولتن نیوز محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی پیش از انتخابات نوید ...

ادامه مطلب  

تعمیر تلویزیون سامسونگ  

درخواست حذف این مطلب
تعمیر تلویزیون سامسونگتعمیرات تلویزیون سامسونگ دارای چند شاخه می باشد . مطالب را به دقت بخوانید . حتما یکی از حالت های زیر برای شما پیش آمده است .1 / تعمیر تلویزیون ال سی دی سامسونگ :- تلویزیون خاموش شده و روشن نمی شود .این حالت بیشتر در مدل های سری a , b , c اتفاق می افتد .- پس از روشن کردن دستگاه ، بلافاصله یا پس از مدتی تلویزیون خاموش شده و دوباره روشن می شود .- رنگ ها در تصویر به هم خورده است .- تلویزیون صدا دارد ولی تصویر ندارد .- خروجی hdmi یا a.v تصویر ندارد .- هنگامی که تلویزیون را روشن می کنید تصویر از یک طرف سیاه می باشد و پس از مدتی سیاهی از بین رفته و تصویر خوب می شود .- و بسیاری از موارد دیگر .2 / تعمیر تلویزیون ال ای دی سامسونگ :- تلویزیون خاموش شده و روشن نمی شود .- پس از روشن کردن تلویزیون و بالا آمدن لوگوی سامسونگ اندکی بعد تلویزیون خاموش شده و دوباره روشن می شود . این ایراد بیشتر در مدل d سری 5 رخ می دهد .- نوار سبز یا سیاه افقی در تصویر مشاهده می کنید . این حالت هم فقط در مدل d سری 5 اتفاق می افتد .- تلویزیون صدا دارد ولی تصویر ندارد . در اینجا دو حالت وجود دارد . اول اینکه اگر صفحه تلویزیون را تمییز کرده اید پنل شما آب خورده و معیوب شده است . دوم اگر خود به خود این حالت پیش آمده است بک لایت تلویزیون شما آسیب دیده که این حالت هم بیشتر در مدل های f , es , eh , ls , lm رخ می دهد .- نوار عمودی سفید یا سیاه و یا خطوط رنگی عمودی در تصویر مشاهده می کنید . در این حالت پنل تلویزیون شما آب خورده است .- رنگ ها در تصویر به هم خورده است .- خروجی hdmi یا a.v تصویر ندارد .- و بسیاری از موارد دیگر .3 / تعمیر تلویزیون پلاسما سامسونگ :- تلویزیون خاموش شده و روشن نمی شود .- پس از روشن کردن تلویزیون در تصویر دون دون های ریز رنگی مشاهده می کنید .- نوار سفید یا سیاه عمودی در تصویر وجود دارد .- تصویر کم رنگ شده است .- و بسیاری از موارد دیگر .۴ / تعمیر تلویزیون لامپی سامسونگ :- نور صفحه ضعیف شده است . در این حالت لامپ تصویر شما باید تعویض بشود .- خطوط عمودی یا افقی در تصویر مشاهده می کنید .- تصویر جم شده است .- تلویزیون خاموش شده و روشن نمی شود .- صدای تلویزیون بم شده است .- و بسیاری از موارد دیگر .۵ / تعمیر تلویزیون دی ال پی سامسونگ :- خط رنگی افقی در تصویر مشاهده می کنید .- تلویزیون خاموش شده و روشن نمی شود . در این حالت عمر لامپ تلویزیون شما پایان یافته و باید تعویض بشود .- و بسیاری از موارد دیگر .۶ / تعمیر تلویزیون پروجکشن سامسونگ :- رنگ ها در تصویر به هم خورده است .- تلویزیون خاموش شده و روشن نمی شود .- و بسیاری از موارد دیگر .این ها تنها بخشی از تجربیات ما از خرابی و تعمیر انواع تلویزیون های سامسونگ در این نمایندگی می باشد .هزینه ایاب و ذهاب در تمامی مناطق استان تهران رایگان می باشد . همکاران ما همه روزه آماده پاسخ گویی به شما مشتریان گرامی هستند .تلفن تماس : 02177713022 ساعت کاری : 22-08 جمعه : 22-09بازگشت به صفحه اصلیآشنایی با خرابی برخی مدل های تلویزیون سامسونگ :- تعمیر تلویزیون ال سی دی سامسونگ مدل 32a450 :تلویزیون خاموش شده و روشن نمی شود .- تعمیر تلویزیون ال سی دی سامسونگ مدل 32s81 :به هم ریختگی رنگ در تصویر مشاهده می کنید .تلویزیون روشن نمی شود .- تعمیر تلویزیون ال سی دی سامسونگ مدل 32e490 :چراغ قرمز جلوی تلویزیون خاموش شده و تلویزیون روشن نمی شود .- تعمیر تلویزیون ال سی دی سامسونگ مدل 32r91 :تداخل رنگ ها در تصویر را مشاهده می کنید .- تعمیر تلویزیون ال سی دی سامسونگ مدل 32b690 :تلویزیون روشن می شود ولی تصویر ندارد .- تعمیر تلویزیون ال سی دی سامسونگ مدل 32d430 :تلویزیون روشن نمی شود و چراغ قرمز جلوی تلویزیون خاموش می باشد .- تعمیر تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل ua40d5000 :پس از روشن شدن ، مجددا تلویزیون خاموش شده و دوباره روشن می شود .نوار سبز یا خاکستری افقی ( از چپ به راست ) در تصویر مشاهده می کنید .تلویزیون صدا دارد ولی تصویر ندارد .- تعمیر تلویزیون ال سی دی سامسونگ مدل la40a450 :تلویزیون خاموش شده و روشن نمی شود .رنگ تصویر سفید شده است .- تعمیر تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل ua40c6200 :تلویزیون پیاپی خاموش روشن می شود .تلویزیون تصویر ندارد ولی صدا دارد .- تعمیر تلویزیون ال سی دی سامسونگ مدل la40b530 :تلویزیون خود به خود کانال عوض می کند و یا خروجی عوض می کند .تلویزیون خاموش شده است .- تعمیر تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل ua40es6930 :تلویزیون صدا دارد ولی تصویر ندارد .تلویزیون خاموش بوده و روشن نمی شود .- تعمیر تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل ua40f5550 :پس از روشن کردن تلویزیون و بالا آمدن لوگو سامسونگ نور تلویزیون قطع می شود .تلویزیون صدا دارد ولی تصویر ندارد .تلویزیون خاموش شده و روشن نمی شود .- تعمیر تلویزیون پلاسما سامسونگ مدل 43f4950 :پس از روشن کردن ، تلویزیون خاموش شده و روی چراغ قرمز می ماند .- تعمیر تلویزیون ال سی دی سامسونگ مدل la40r88 :رنگ ها در تصویر به هم ریخته است .تلویزیون خاموش شده و روشن نمی شود .- تعمیر تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل ua40d5500 :پس از روشن شدن ، مجددا تلویزیون خاموش شده و دوباره روشن می شود .نوار سبز یا خاکستری افقی ( از چپ به راست ) در تصویر مشاهده می کنید .تلویزیون صدا دارد ولی تصویر ندارد .- تعمیر تلویزیون پلاسمای سامسونگ مدل 42b430 :پس از روشن کردن ، تلویزیون خاموش شده و روی چراغ قرمز می رود .- تعمیر تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل ua40es5960 :تلویزیون روشن نمی شود .تلویزیون روشن شده ولی تصویر ندارید .- تعمیر تلویزیون ال سی دی سامسونگ مدل la40d575 :تلویزیون خاموش شده و روشن نمی شود .- تعمیر تلویزیون پلاسمای سامسونگ مدل 43f4850 :پس از روشن کردن ، تلویزیون خاموش می شود و چراغ جلوی تلویزیون قرمز می ماند .- تعمیر تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل ua46f5300 :تلویزیون صدا دارد ولی تصویر ندارید .بخشی از تلویزیون تاریک شده است .تلویزیون روشن نمی شود .- تعمیر تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل ua46h6360 :پس از روشن کردن تلویزیون ، نور صفحه قطع می ...

ادامه مطلب  

موافق: در دولت یازدهم 151 نفر از زنان در وزارت کشور مشغول فعالیت بودند/ در وی به درخواست های همه جناحها پاسخ داده شد/ مخالف: رحمانی فضلی برای کاه  

درخواست حذف این مطلب
اخبارسیاسیشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۷فریده اولادقبا در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور گفت:▪️وزارت کشور حافظ نظم، هماهنگ کننده سازمانهای دولتی و محلی در سطح محلی و استانی و اجرا کننده سیاست های عملی دولت و ماموریت هایش از تنوع زیادی برخوردار است. به همین دلیل نیازمند وزیری است که ضمن آگاهی از این چالش ها باید از حوزه کاری خود نیز اشراف داشته باشد.▪️رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل پدیده ها است و ابعاد سیاسی و اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد. کلیت نظام را بر سلایق فردی ترجیح میدهد. در معاونت سیاسی صدا و سیما و ... اعتقاد دارد باید با رویکرد توسعه محوری از تمام رویکردها بهره برد.▪️برگزاری انتخابات در فضایی سالم و با مشارکت حداکثری شکل گرفت. همچنین افزایش مشارکت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، انتخابات مکانیزه در بسیاری از شهرها، برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس، پنجمین دوره خبرگان رهبری و تامین امنیت عمومی در فضای مجازی و تبلیغات در دوره انتخابات از اقدامات ایشان بود.▪️ایشان با اعتقاد به کثرت گرایی با تمهیدات قانونمندی را برای برای برخی احزاب را صادر کردند. راه اندازی خانه احزاب ایرا،. میانگین 30 مورد کنگره احزاب در کشور و تقویت مشارکت اقوام در سمت هایی مثل استاندار و.. و به کارگیری اهل سنت قابل توجه است. ▪️در دوره ایشان ثمن ها رشد 70 درصدی داشت. 75درصد برنامه های او منطبق و همسو با احزاب بالادستی است. توجه به زنان، سند امنیت زنان و کودکان، به کارگیری 151 نفر از زنان در وزارت کشور نشان از توجه ایشان به موضوع زنان است.نماینده مخالف رحمانی فضلی: چرا اتباع خارجی در شرایطی که داعش به کشور حمله می کند شناسنامه ندارند و شناسایی نمی شوندعلی اسماعیلی، نماینده مخالف عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور:▪️آقای رحمانی فضلی را نیرویی انقلابی و زحمتکش می دانم و مخالفتم با برنامه های ایشان مخالفت با خودشان نیست. انتقادم از عملکرد ایشان جنبه اصلاحی دارد.▪️تا چه اندازه توانسته اید به اقتصاد مقاومتی جنبه عمل بپوشانید. مجلس طرح سواحل و عمران دریا را تصویب و به دولت الحاق کرد. چرا از آن زمان تا کنون اجرا نشده است. مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریای خزر بر عهده کیست؟▪️تهدید زباله که دیر زمانی است با شیوه مدیریت پسماند به فرصت تبدیل شده در استان های شمالی کشور بلای جان مردم شده است. این بحران اخیرا به بحران زیست محیطی تبدیل شده ...

ادامه مطلب  

پوریا پورسرخ و بابک انصاری به فیلم "پاسیو" پیوستند  

درخواست حذف این مطلب
پوریا پورسرخ و بابک انصاری به گروه بازیگران فیلم «پاسیو» به کارگردانی مریم بحرالعلومی پیوستند. به گزارش فیلم نت نیوز، پوریا پورسرخ و بابک انصاری با نهایی شدن تست گریم به مجموعه بازیگران پاسیو پیوستند و به زودی مقابل دوربین خواهند رفت.پوریا پورسرخ در سال ۱۳۸۵ با بازی در سریال وفا به کارگردانی محمدحسین لطیفی به عنوان چهره ای جدید مطرح شد و در همان سال با حضور در فیلم روز سوم نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد از بیست وپنجمین جشنواره فیلم فجر شد. پورسرخ پس از آن در آثار متعددی از جمله آناهیتا ساخته عزیزالله حمیدنژاد، عیار ۱۴ ساخته پرویز شهبازی، لامپ صد ساخته سعید آقاخانی و رستاخیز ساخته احمدرضا درویش بازی کرد.بابک انصاری اولین بار با بازی در فیلم شهر زیبا ساخته اصغر فرهادی مورد توجه قرار گرفت و پس از آن در نوک برج کیومرث پوراحمد و رویای خیس پوران درخشنده بازی کرد و در جشنواره فجر سال گذشته نیز با دو فیلم ماجان رحمان سیفی آزاد و شنل حسین کندری حضور داشت.«پاسیو» این روزها در سطح شهر فیلمبرداری مى شود و تاکنون بهناز جعفری، محدثه حیرت، کریم امینى، یاسمن ترابى و حسین ملکی بخش هایی از نقش خود را ایفا کرده اند.قصه این فیلم در لوکیشن هاى متعددى می گذرد که تمامى آنها در تهران واقع شده اند.«پاسیو» که قصه اى زنانه را در بستر شهر روایت مى کند، اولین تجربه بلند مریم بحرالعلومى در مقام کارگردان است. او تحصیلکرده رشته سینما و عضو انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان خانه سینماى ایران است که بعد از ساخت چند فیلم کوتاه داستانى و تجربى، «پاسیو» را به عنوان نخستین تجربه بلند خود، مقابل دوربین برده ا ...

ادامه مطلب  

پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت روز و هفت ساعت»تصاویر پشت صحنه مستند مسابقه «هفت ر ...

ادامه مطلب  

نظر پرستو صالحی درباره مهمانان ماه عسل  

درخواست حذف این مطلب
نظر پرستو صالحی درباره مهمانان ماه عسل , پرستو صالحی بازیگر جوان کشورمان با انتشار پستی در اینستاگرامش از خواهران قهرمان منصوریان به عنوان شیرزنان آریایی یاد کرد.تعریف پرستو صالحی از خواهران منصوریانپرستو صالحی بازیگری که با سریال زیر آسمان شهر در بین مردم به شهرت رسیدسال گذشته مهمان احسان علیخانی در برنامه ماه عسل شد و از خاطرات زندگی سختی که در سالهای کودکی و جوانی داشت برای مردم صحبت کرد.این بازیگر جوان با انتشار عکسی از خواهران قهرمان منصوریان از آنان به ...

ادامه مطلب  

سندی که پرستو صالحی در پاسخ به ابهاماتی پیرامون خودش رو کرد + واکنش ایرج نوذری  

درخواست حذف این مطلب
پرستو صالحی فیلمی از خودش مربوط به دیدار هنرمندان با مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال 84 منتشر نمود. پرستو صالحی در سال 84 در دیدار هنرمندان با هاشمی رفسنجانی، از وی خواست که امکان بازگشت و ادامه فعالیت هنرمندان مردمی پیش از انقلاب محیا شود. وی از به دفاع از مظلومیت بیست و چند ساله فردین و خانه نشین شدن و مرگ غریبانه وی پرداخت و تقاضا نمود تا از پیش آمدن چنین اتفاقاتی برای سایر هنرمندان پیشکسوت جلوگیری شود. او این حرف هایش را از زبان خودش نه به عنوان یک بازیگر بلکه به عنوان یک شهروند بیان نمود. چند ماه بعد، پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد پرستو صالحی به اتهام تبلیغ هنرمندان فاسد و طاغوتی ، توبیخ و ممنوع الکار گشت. او که تا پیش از آن بازیگری بسیار پرکار و فعال بود، دیگر هرگز، حتی پس از پایان محرومیت چند ساله اش، نتوانست جایگاه پیشینش را در بازیگری به دست بیاورد، همچنان به گفتن سخنان تند و تیز اعتراضی و انتقادی، در عرصه های سیاسی و اجتماعی، ادامه داد. اما در چند سال اخیر در صفحه شخصی اش در اینستاگرام، واکنش های تند و پرحاشیه اش، بیشتر و جنجالی تر شده است. تا آنجا که از سوی برخی از کاربران متهم به خودنمایی در فضای مجازی گشته و گاهی پست های انتقادی ،سیاسی و اجتماعی وی را برای خودنمایی بیشتر در اینستاگرام دانسته اند. البته برخی از چهره های هنری نیز چنین اتهامی را به وی وارد دانسته اند. از جمله آزاده نامداری که دو روز پیش در جریان حمایت وی از رد دعوت رئیس جمهور از سوی برخی سلبریتی ها، کامنت تند و تا حدودی توهین آمیزی را برای وی نوشت. اکنون پرستو صالحی برای آنکه ثابت کند همیشه در تلاش برای گفتن حر ...

ادامه مطلب  

مهار آتش در سالن رنگ قدیمی ایران خودرو  

درخواست حذف این مطلب
آتش سوزی عصر روز جمعه در یکی از سالن های رنگ قدیمی و غیرفعال ایران خودرو در مدت زمان کوتاهی مهار و خاموش شد.اقتصاد گردان - به گزارش ایکوپرس این آتش سوزی در یکی از سالن های قدیمی و غیرفعال رنگ رخ داد که درحال بازسازی بوده است.این آتش سوزی با تلاش آتش نشانان ایران خودرو و شرکت های همجوار مهار و خاموش شد.حادثه در زمانی رخ داد که نیروهای نگهداری و تعمیرات در حال تعمیر و جوشکاری قطعات این سالن بوده اند.با وجود مهار سریع آتش رنگ ...

ادامه مطلب  

قتل پزشک ساله در هاله ای از ابهام  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش بولتن نیوز با توجه به اینکه تاکنون ردی از قاتل به دست نیامده خانواده قربانی با مراجعه به دادسرای جنایی تهران درخواست پرداخت دیه از بیت المال کردند.ساعت 11 نهم خرداد سال 89 گزارش جنایتی در خیابان گل نبی در اختیار پلیس قرار گرفت و طولی نکشید که مأموران به همراه قاضی ویژه قتل در محل جنایت حاضر شدند. قربانی مردی 60ساله و پزشک بود. او خون آلود در زیرزمین یک خانه ویلایی قدیمی افتاده و معلوم نبود چه بلایی سرش آمده است.نخستین کسی که با جسد روبه رو شده بود مرد لوله کشی بود که برای انجام کار به محل حادثه رفته بود. او به کارآگاهان گفت: مقتول پزشک بود ...

ادامه مطلب  

خیال های مجازی!  

درخواست حذف این مطلب
گزارشی از کارگاه مجازی شعر نوجوان خیال های مجازی! کودک و نوجوان > آثار نوجوانان - حسین تولایی:ما هشت نفر بودیم. در گروهی که جلسه ی شعر دوچرخه نام گرفت. در چله ی تابستان. اگرچه گروه ما مجازی بود و لی حرف ها و شعرهایی که می خواندیم، واقعیِ واقعی بود. حتی اعضای گروه هم واقعی بودند. یاسمن رضاییان، دبیر جلسه بود و آن چنان زمان را اداره می کرد که نگو و نپرس.البته کنترل کردن پنج نوجوان شاعر و یک شاعر نوجوان کار آسانی نیست؛ به ویژه این که کمی شیطنت هم داشته باشند!سیدسروش طباطبایی پور هم از دور، جلسه را و از نزدیک مرا زیر نظر داشت. دورهمی قشنگی شد. دورهمی به صرف شعر و نقد. مشخص است که پذیرایی یک جلسه ی مجازی حتماً مجازی است. شما هم بفرمایید شعر و نقد؛ واقعیِ واقعی.عکس: پایگاه خبری کانون پرورش فکری کودکان و نوجواناناز همان غروب پس از تواندوه شببر تمام وجودمسایه انداختهعمری ا ست گرگ هامیش امیدم را دریده اندبیا و برایمکمی سپیده بچینکمی آفتاب به صورتم بپاشاصلاً فقط بیاتو همان طلوعینسرین خرم آبادی، 16ساله از آران بیدگلفاطمه قاسملو: واقعاً قشنگ است. چون برای خواننده، صحنه ی غروب و لحظه ی سحر را تداعی می کند. اما یک مشکل دارد و آن قسمتی است که می گوید: «عمری است گرگ ها/ میش امیدم را دریده اند.» با این که فوری مرا به یاد گرگ و میش انداخت اما مشکلش این جاست که در شعر به ویژه در آخر آن امید دیده می شود و انگار این قسمت در تناقض با امید است.پرستو فیضی: فضای شعر به صورتی است که من توانستم دقیقاً طلوع آفتاب و سپیده دم و بقیه ی اجزای آن را تصور کنم. این خیلی مهم است. شعر پارادوکس خوبی هم دارد.کوثر مزینانی: نسرین عزیز، به عنوان خواننده ی شعر شما، ترجیح می دهم به جای «اصلاً فقط تو بیا»، از عبارت دیگری استفاده کنی. اما شعر شما حس قشنگی دارد. تبریک!فرشته محمودنژاد: به نظر من چون در ابتدا گفته شده «پس از تو» بهتر است در پایان به جای «اصلاً فقط تو بیا» «فقط تو برگرد» باشد.تولائی: آفرین نسرین. در انتقال حس و عاطفه ی شعر موفق بودی. چیدمان تصاویر شعرت فضای آرام غروب و شب را تداعی می کند. فقط چند پیشنهاد دارم:اول این که در تشبیه امید به میش، کلمه ی میش را برداری. این طوری در تقابل با گرگ سطر بالا، مخاطب متوجه تشبیه ات می شود و دیگر نیاز نیست تشبیه را به طور مستقیم بیاوری. درواقع با این کار از آرایه ی تشبیه مضمر (پوشیده) استفاده کرده ای.نکته ی بعد، من با پایان شعر تو خیلی موافق نیستم. به نظرم مستقیم گویی دارد. فکر می کنم تا آن جا که می گویی «...آفتاب به صورتم بپاش» کافی است و شعر باید تمام شود. به جای آن، اسم شعر را می توانی بگذاری «طلوع».این تکنیک نام گذاری، همان بحثی است که اسم شعرمی تواند بخشی از خود شعر باشد.بهتر است تا می توانیم از مستقیم گویی در شعر پرهیز کنیم. بگذاریم خواننده در کشف شاعرانه با شاعر همراه و شریک شود.آیینه را که نگاه می کنمفقط چشم هایم را می بینمو در عمق چشمانمدختربچه ای استکه با همان شوق کودکانه اشانتظار آمدنت را می کشدپرستو فیضی، 16ساله از همدانفاطمه: این شعر با این که کوتاه است اما حس شاعر را خوب انتقال می دهد. مرا یاد نوجوانی دختری می اندازد که با احساساتش هنوز کنار نیامده.تولائی: موافقم با فاطمه. نسرین: خیلی قشنگ و لذت بخش است. به نظرم بهتر است در شعر از آرایه های مختلفی استفاده شود و فقط توصیف نباشد.یک نکته ی دیگر که البته زیاد هم مهم نیست. یک جا از چشمانم استفاده شده و جای دیگر، از چشم هایم. به نظرم هر دو یک شکل باشد بهتر است.فرشته: چشم، فقط چشم (یعنی خودش) را می بیند. این تصویر کلی مفهوم دارد و خیلی خوب است.تولائی: آفرین به نظر پرستو. شعر نباید فقط توصیف باشد. اما این شعر کمی فراتر از توصیف است.آخر توصیف تنها، شعر را در سطح باقی نگه می دارد. اما در شعر پرستو، ما با نوعی عمق مواجهیم و شاعر یک انتظار طولانی را از کودکی با خودش به همراه آورده است و مخاطب را به فکر می برد. کوثر : شعرت خیلی عالی است. حس شاعرانه را به راحتی دریافت می کنیم. ولی کاش به مخاطب هم اجازه می دادی برای دریافت مضمون شعر، کمی تلاش کند. یعنی اگر شعرت مخاطب را وادار می کرد با کمی تأمل، به مضمون شعر پی ببرد، بهتر بود.تولائی: به هر حال به فکر انداختن مخاطب یکی از عناصر اصلی شعر است. فقط باید مراقب باشیم اندیشه، به اندازه باشد و شعر را به معما و چیستان تبدیل نکند.نکته ی مهم دیگر این که به نظرم زبان شعر، خیلی به نثر نزدیک است، بنابراین به ویرایشی کلی نیاز دارد. همین زبان نثر باعث شده که فضای شعر از شاعرانگی دور شود. مثلاً چیزی که همین الآن البته به ذهنم رسید:چشم هایم در آینهدخترکی ست که هنوزآمدنت را انتظار می کشدفاطمه: این طوری واقعا قشنگ تر است.کوثر: در آینه می نگرمدر پس چشمانمدختربچه ای استکه در همان انتظار کود ...

ادامه مطلب  

پوستر فیلم « ماجرای نیمروز » منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
اولین پوستر فیلم «ماجرای نیمروز» برای اکران عمومی رونمایی شد این فیلم از 25 اسفند روی پرده می رود.به گزارش مووی مگ به نقل از خبرآنلاین محمدحسین مهدویان در صفحه اینستاگرام خود از رونمایی پوستر فیلم «ماجرای نیمروز» خبر داد.این کارگردان در توضیح این عکس نوشت: «سلام اولین پوستر«ماجرای نیم روز» رونمایی شد.اولین پوستر «ماجرای نیم روز» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی سید محمود رضوی رونمایی شد.این فیلم که د ...

ادامه مطلب  

آیا سینمای ایران پر رونق است؟- سال گذشته فقط فیلم بیش از میلیون تماشاگر داشته اند  

درخواست حذف این مطلب
این افزایش قابل ملاحظه موجب شده برخی از رونق اقتصادی چشمگیر سینمای ایران سخن بگویند درحالی که سینمای ایران همچنان با رونق اقتصادی به معنای واقعی کلمه فاصله بسیاری دارد. در کشورهایی که صنعت سینمای پررونقی دارند مثلا در آمریکا شهروندان آنها حداقل سه بار در سال به سینما می روند. این در حالی است که هر ایرانی در سال گذشته فقط 0 3 مرتبه به سینما رفته است. همچنین نیمی از فروش و مخاطب کل سینمای ایران در سال فقط متعلق به هفت فیلم است و این نشان می دهد که اکثریت فیلم اکران شده در سال گذشته را آثار کم مخاطب ی ...

ادامه مطلب  

تصویر/ پرستو صالحی نفیسه روشن و پوریا پورسرخ در پشت صحنه یک فیلم قدیمی  

درخواست حذف این مطلب
فلور نظری عکسی از سال پیشِ پرستو صالحی نفیسه روشن فرامرز صدیقی هائده حائری پوریا پورسرخ و... در پشت صحنه فیلم داستانی «مسافر» منتشر کرد.به گزارش گزوه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از خبرآنلاین فلور نظری بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار عکسی قدیمی از پشت صحنه فیلم داستانی «مسافر» به کارگردانی محمد دستگری محصول سال 84 نوشت: «یه عکس قدیمی باحال. یادش به خیر رضا سعیدى عزیز بودند و خسرو شکیبایی نازنین هم بودند. فیلم سینمایی «مسافر» که ...

ادامه مطلب  

درّه های رنگی عجیب در چین+تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.به گزارش بولتن نیوز، درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.ویژگی خاص این درّ ه های رنگی موجب می شود، سالانه هزاران نفر گردشگر از سراسر دنیا برای دیدن آنها به این منطق ...

ادامه مطلب  

دستورالعمل اقتصادی از امام صادق (ع)  

درخواست حذف این مطلب
شیعه نیوز: داستانی است که در کافی مرحوم کلینی در رابطه با امام صادق علیه السلام آمده است: یکی از اصحاب امام صادق شخصی به نام عبدالرحمان بن سیابه است.پدرش از اصحاب حضرت بود. می گوید: پدرم که از دنیا رفت، یک کسی از دوستان پدرم در خانه ما را زد. به من تسلیت گفت و سؤال کرد: آیا پدرت ارثی به جا گذاشته است؟ گفتم: نه، ما وضع مالی مان خوب نبود. هزار درهم به من داد و گفت: این را حفظ کن و با آن کاسبی کن و از سودش استفاده کن. نگذار سرمایه ات از دست برود.می گوید: نزد مادرم آمدم و گفتم و مادرم هم خوشحال شد. فردای آن روز رفتم یکی دیگر از دوستان پدرم را پیدا کردم. گفتم: یک چنین پولی به من رسیده است. او هم یک مقدار پارچه ابریشمی برایم خریداری کرد و یک مغازه ای برایم گرفت و روزی زیادی خدا نصیب ما کرد. پدر از دست رفته بود و این دو رفیق پدر یک کمکی کردند و وضع ما خیلی خوب شد.فصل حج که رسید به ذهنم رسید حج خانه خدا بروم. گفتم: حالا که اوضاع خوب است، پول حج هم داریم، به حج برویم. به مادر گفتم: تصمیم دارم حج بروم. گفت: پسرم اول هزار درهمی را که رفیق پدر داده تسویه کن و بعد به حج برو.سراغ رفیق پدرم آمدم، هزار درهم را دادم. نگاهی کرد و تعجب کرد. گفت: هزار درهم کم است؟ من بیشتر به تو بدهم؟ گفتم : نه پول با برکتی بود. وضع ما خوب شده است. می خواهم حج بیت الله بروم و آماده ام پول شما را پس بدهم. پول را دادم و با سود پول هایی که بدست آورده بودم به حج بیت الله الحرام رفتم.از حج که برگشتم به مدینه خانه امام صادق(علیه السلام) آمدم. جمعیتی نشسته بودند، من یک جوانی بودم و سن و سالی نداشتم. یک گوشه مجلس نشستم تا دیگران سؤالاتشان را از امام صادق(علیه السلام) بپرسند.جمعیت که رفتند و خلوت شد، حضرت به من اشاره کردند که سؤالی داری؟ خدمت حضرت رفتم و گفتم: من پسر فلانی هستم. پ ...

ادامه مطلب  

روشن شدن پوست ؛ با 15 ماسک و برنامه غذایی پوستی روشن و صاف داشته باشید  

درخواست حذف این مطلب
برای اینکه پوست روشن و سفیدی داشته باشید می توانید با روش های خانگی و 5 نوع ماسک سفید کننده که از مواد طبیعی تشکیل شده اند استفاده کنید.یکی از مواردی که باعث زیبایی می شود رفع تیرگی پوست و داشتن پوست روشن است که در این مطلب روش های روشن کردن پوست با نسخه های طب سنتی را بررسی می کنیم. در این مطلب ماسک های طبیعی روشن کننده پوست را معرفی می کنیم.15 روشن کننده و سفید کننده پوست خانگی1- ماسک پاپایا و عسل:برای تهیه این ماسک به یک قاشق چای خوری عسل و نصف فنجان پاپایا نیاز دارید. تکه های پاپایا را خرد و له کنید و یک خمیر ضخیم و صاف بدست آورید. سپس عسل را به این خمیر اضافه کنید و بگذارید تا مواد به خورد هم بروند. این خمیر یا ماسک را به مدت 20 دقیقه روی پوست خود قرار دهید و سپس با آب گرم بشویید و دوباره با آب سرد بشویید. هر شب قبل از خواب این ماسک را امتحان کنید. این ماسک برای پوست های چرب و معمولی مناسب است.احتیاط: پاپایا ممکن است برای بعضی ها ایجاد حساسیت کند و اگر شما به پاپایا حساس هستید از آن استفاده نکنید.2- ماسک پوست پرتغال خشک شده و ماست:به مقداری پوست پرتقال و یک قاشق غذاخوری ماست احتیاج داریم. در ابتدا باید پوست پرتقال را به مدت 3 روز در مقابل نور خورشید قرار دهیم تا خشک شوند. بعد از خشک شدن آنها را پودر می کنیم. یک قاشق غذاخوری از پودر بدست آمده را با ماست ترکیب می کنیم تا خمیری صاف و نسبتا ضخیم به دست اید. ماسک و خمیر را بر روی پوست خود قرار بدهید و بعد از حدود 20 دقیقه با آب گرم بشویید. می توانید از این ماسک هر شب استفاده کنید. این ماسک برای انواع پوست مناسب است.3- ماسک گوجه فرنگی،ماست و جو پرک:برای تهیه این ماسک به یک قاشق چای خوری ماست تازه و یک قاشق جوی پرک و یک عدد گوجه فرنگی نیاز دارید.گوجه فرنگی را نصف کنید و آب ان را بگیرید. سپس جو پرک را درون کاسه بریزید و آب گوجه فرنگی و ماست را با آن مخلوط نمایید، پوست را تمیز بگیرید و این مخلوط را بر روی پوست قرار دهید. بعد از گذشت 20 دقیقه آن را با آب گرم بشویید. می توانید این ماسک را 2 یا 3 بار در هفته مورد استفاده قرار دهید.این ماسک برای پوست معمولی و چرب مناسب است.4-ماسک شیر،آب لیمو و عسل:تمام مواد را مخلوط کنید. صورت خود را خوب بشویید و تمیز باشد. این ترکیب را روی پوست خود بمالید و بعد از گذشت 20 دقیقه آن را با آب گرم بشویید.این ماسک بهتر است قبل از خوابیدن استفاده شود و در نظر داشته باشید که برای انوع پوست هم مناسب می باشد.احتیاط: اگر حس سوش کردید که به دلیل اسیدی بودن لیمو است خیلی سریع ماسک را بشویید و کمی یخ بر روی ناحیه ملتهب قرار بدهید.5- ماسک آرد نخود چی و گلاب یا ماست:دو قاشق ارد نخودچی و سه قاشق چای خوری گلاب برای این ماسک مورد نیاز است.مواد را با هم ترکیب کنید و وقتی ترکیب همگن شد و ینواخت شد می توانید مورد استفاده قرار دهید. توجه داشته باشید که اگر پوست شما چرب و نرمال است از گلاب و اگر پوست شما خشک است از گلاب استفاده نید. بعد از 30 دقیقه با اب گرم بشویید و بهتر است که قبل از خوابیدن انجام دهید.احتیاط: مطمئن شوید که برای پوست های خشک،به جای گلاب ،از ماست استفاده کنید.و گرنه مایک گلاب باعث میشود که پوستتان خشک تر هم شود.6- ماسک پودر پوب صندل :یک قاشق غذاخوری از پودر پوب صندل و یک قاشق غذاخوری از پودر بادام و شیر را با هم مخلوط کنید تا خمیری صاف به دست آید و سپس مصرف کنید.احتیاط: اگر به لبنیات حساسیت دارید بهتر است به جای شیر از گلاب یا آلوئه ورا استفاده کنید.8- ماسک مرکبات:به یک سفیده تخم مرغ، یک قاشق چای خوری اب گریپ فروت، یک قاشق چای خوری ابلیمو و دو قاشق چای خوری خامه ترش نیاز دارید.سفیده تخم مرغ را درون یک کاسه بریزید و هم بزنید تا پف کند و در کاسه دیگر خامه ترش و اب گریپ فروت و لیمو را با هم ترکیب کنید و د آخر این دو ترکیب را با هم مخلوط کنید. ماسک را بر روی صورت خود بمالید و بعد از 15 دقیقه بشویید. این ماسک را قبل از خواب استفاده کنید. این ماسک برای پوست های چرب معمولی و مختلط مناسب است.احتیاط: افرادی که پوست خشک دارند ،هم میتوانند از این ماسک استفاده کنند ،اما مطمئن باشند که بلافاصله بعد از آن ،پوست خود را مرطوب کنید.9- آب سیب زمینی:برای این ماسک فقط به یک سیب زمینی نیاز دارید. پوست سیب زمینی را بگیرید و خرد کنید و مواد را در قسمت هایی که می خواهید روشن شود، بمالید. بعد از 20 دقیقه با اب بشویید. می تانید آب سیب زمینی را بگیرید و با استفاده از یک پد به صورت خود بمالید. بهتر است این کار را تا سه بار در هفته انجام دهید. این ماسک برای هر نوع پوستی مناسب است.احتیاط: توجه داشته باشید که این ماسک سبب خشکی پوست میشود، سپس فراموش نکنید که بلافاصله بعد از آن ،از مرطوب کننده استفاده کنید.تا برای انواع پوست مناسب شود.10- ماسک آرد برنج و شیر:نیاز به نصف فنجان برنج خام و 4 قاشق چای خوری شیر دارید.برنج خام را خوب پودر کنید و با شیر ترکیب کنید و این مخلوط را بر روی پوست خود بمالید و بعد از 30 دقیقه با آب گرم بشویید، این کار باید دو تا سه بار در هفته تکرار کنید. این ماسک برای هر نوع پوستی مناسب است.احتیاط : اگر به لبنیات حساسیت دارید، میتوانید گلاب و یا آب معمولی را جایگزین کنید.11- ماسک زغال اخته:به تعدادی زعال اخته و نصف فنجان ماست نیاز دارید. زعال اخته را له کنید و با ماست مخلوط نمایید و بعد این ترکیب را روی صورت خود بمالید و بعد از 15 دقیقه با اب گرم بشویید. این کار را دو بار در هفته و قبل از خواب انجام دهید. این ماسک برای انواع پوست مناسب است.احتیاط: اگر به زغال اخته حساس هستید باید قبل از استفاده به عنوان ماسک بر روی صورت، بر روی دیگر قسمت های بدن تست کنید.12- اسکراب آلوئه ورا و آرد برنج:یه یک عدد برگ الوئه ورا و دو قاشق غذاخوری ارد برنج نیاز است.درد ابتدا برگ الوئه ورا را باز کنید و ژل داخت ان را تخلیه کنید. سپس ارد برنج را درون ژل خیس نمایید و خیلی آرام و به صورت دایره ای روی پوست خود ماساژ دهید. چند دقیقه صبر کنید و سپس ابتدا با اب گرم و بعد با آب سرد بشویید. با یک پد صورت خود را خشک کنید و از مرطوب کننده استفاده کنید. این اسکراب را بعد از ظهر استفاده کنید تا تاثیر شگفت انگیز ان را کمی بعد ببینید. این اسکراب برای انواع پوست مناسب است.احتیاط: در هنگام استفاده از اسکراب،به آرا ...

ادامه مطلب  

سال پربار نمایش های دفاع مقدس / ۳۷ نمایش و برگزاری ۸ جشنواره با موضوع فرهنگ مقاومت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش هنرآنلاین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی که ماحصل مقاومتی تاریخی در برابر طاغوت محسوب می شد و در ادامه آن شروع جنگ تحمیلی، گونه ا ی در هنر ایران شکوفا شد که به دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت شهرت یافت. در این دوره هنری، عمده تلاش هنرمندان نمایش ایثار، شجاعت، مقاومت دلیرمردانی شد که برای دفاع از مرز و بوم خود از جان و مال گذشتند.فرهنگ مقاومت به مرور جایگاه ویژه ای باز کرد و ماندگاری این تفکر تعالی و نهادینه شدن آن در نسل های بعدی، به عنوان یک دغدغه در میان هنرمندان مطرح گردید. بار اصلی این انتقال فرهنگی بر عهده هنر نمایش بود. هنری که اجتماعی شدن و نهادینه کردن فرهنگ را به عنوان یک وظیفه ذاتی مدنظر دارد.گروه های نمایشی از آغاز جنگ تحمیلی فعالیت های خود را در مسیر تحقق این ایده نوظهور آغاز کردند و اگرچه در سالهای ابتدایی، برنامه های اجرایی که عمدتاً در مسیر ارتقای روحیه حماسی و نمایش فداکاری ها، قهرمانی ها، ایثارها و ... صورت می پذیرفت، مبتنی بر زمانه خود آرمانی بود اما با ورود جوانان خوش ذوق، خلق طرح های نو و ارتقای کیفی و کمی نمایش ها سال به سال این مسیر منطقی تر و واقع گرایانه تر شد.در سال 95 فعالیت های هنرمندان عرصه تئاتر در حوزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت رشد قابل توجهی داشت و اقدامات ارزشمندی صورت گرفت.برگزاری 8 جشنواره و همایش اختصاصی تئاتر و اجرای عمومی 37 نمایش مهمترین دستاورد توجه مدیریت کلان تئاتر کشور به این موضوع ملی است. به گزارش ایران تئاتر، در زیر به صورت مختصر به اهم فعالیت های نمایشی کشور در سال 95 در حوزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت پرداخته شده است.8جشنواره، همایش و برنامه جمعی مختص تئاتر دفاع مقدس و فرهنگ مقاومتسال گذشته در کنار جشنواره های مختلفی که همگی به موضوع مقاومت توجه داشتند، 8جشنواره، همایش و برنامه جمعی مختص تئاتر دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت در کشور با برگزار شد، رخدادهای فرهنگی ای که بابرنامهریزی ، مشارکت ، همکاری و همراهی اداره کل هنرهای نمایشی کشور انجام شد. جشنواره لاله های سرخ اندیشمکبیست و دومین جشنواره تئاتر لاله های سرخ با حضور هنرمندان تئاتر 12 استان اصفهان، ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان از ۱۸ الی ۲۱ بهمن ماه در شهرستان اندیمشک برگزار شد.در این جشنواره 93 اثر نمایشی (نمایش خیابانی 20 اثر و در بخش صحنه ای 73 اثر) به دبیرخانه ارسال شد که پس از مرحله بازبینی در بخش صحنه ای 12 اثر و در بخش خیابانی 4 اثر به بخش نهایی راه پیدا کردند.جشنواره سراسری تئاتر کوتاه خلاق ایثاراین جشنواره که اولین دوره آن در سال 1390 با هدف بیان ارزش های والای انسانی ،ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین ارائه تجربه های نو و بروز خلاقیت در حوزه تئاتر در گرگان برگزار شد، پس از 5 سال وقفه در 29 بهمن ماه سال 95 به مدت 4 روز به میزبانی استان گلستان و در گرگان برگزار شد.در این جشنواره 250 اثر از 13 استان به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت ۱۵ نمایش صحنه ای و ۶ نمایش خیابانی به بخش پایانی راه یافتند.جشنواره تئاتر بسیججشنواره تئاتر بسیج که از سال 1383 با هدف شناسایی و جذب هنرمندان بسیجی آغاز شد و در 26 بهمن ماه سال 95 دوزادهمین دوره خود را به مدت 4 روز در بندرعباس برگزار نمود.در دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج910 طرح (290 طرح خیابانی و 620 طرح صحنه ای) از 20 استان کشور، به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت پس از بازبینی نهایی 14اثر در بخش صحنه ای و 10 نمایش در بخش خیابانی شرکت کردند.از نکات حائز اهمیت در این دوره از جشنواره تئاتر بسیج، حضور 5 گروه نمایشی تئاتر بچه های مسجد برای اولین بار به این جشنواره بود.همچنین 2 نمایش نیز به عنوان نمونه کار هنرمندان بسیجی در طول برگزاری جشنواره به نمایش در آمدند.جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی شرهانینخستین جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی شرهانی با محوریت معرفی الگوهای برجسته ایثار و شهادت با الهام از سیره شهیدان به ویژه شهدای عملیات محرم در منطقه عملیاتی شرهانی، ایثار و فداکاری پدران، مادران و همسران شهیدان و جانبازان، نقش ایستادگی و مقاومت مردم مناطق مرزی در توسعه و امنیت پایدار کشور، جلوه های ایثار و فداکاری در سبک زندگی ایرانی و اسلام، ایثار و مقاومت مدافعان حرم در خارج از مرزهای جغرافیایی و جلوه های مشابه آن در سایر کشورهای تحت ستم و تاثیر روحیه ایثار و مقاومت در تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی از 16 تا 18 اسفندماه 1395 در شهر دهلران برگزار شد.در این جشنواره 49 اثر از استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، همدان و ایلام به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت 12 اثر به بخش نهایی راه یافتند. همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نورنخستین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور با هدف رونق‎بخشی به جریان راهیان نور از 20 اسفندماه 95 تا 10 فروردین 96 در یادمان‎های دفاع مقدس استان خوزستان برگزار شد.در این همایش 12 گروه نمایشی برگزیده تئاتر خیابانی دفاع مقدس کشور از استان‎های تهران، کرمان، ایلام، کردستان و خوزستان به مدت 4 روز در خرمشهر (شلمچه، موزه دفاع مقدس خرمشهر، روبروی مسجد جامع خرمشهر) و آبادان (یادمان شهدای اروند و انتهای بازار ته لنجی) به اجرای نمایش پرداختند.همایش رهروان عشقاین برنامه به کوشش دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی از اول تا هفتم فروردین ماه 1396 در 4 استان مرزی خوزستان ، کردستان ، ایلام و کرمانشاه برگزار شد.در برنامه رهروان عشق 13 نمایش (5نمایش روایت مرصاد کار هومن روح تافی، آب کار سعید ذبیحی، آن مرد کار هاشم پورمحمد، فروشی کار مجتبی مرادی و کاغذ ها کار مرتضی اسدی در کرمانشاه، 2 نمایش شاداماد کار سعید خیرالهی و حراجی کار علی اصغر اسماعیلی در ایلام، 4نمایش اسو کار بهنام کاوه، حکایتی از یک پیرمرد کار عبدالحسین جلیل نسب ، نمایش العماره کار فواد رابحی، کوچه های شهر کار احمد مسافری و 2 نمایش گمشده کار کژال راست بین، داد و بیداد کار عزیز زادسر در کردستان ) به اجرا در آمد.جشنواره منطقه ای تئاتر دفاع مقدساین جشنواره که از سال 1393 که به کوشش انجمن هنرهای نمایشی و با محوریت دفاع مقدس، دفاع مقدس در آئینه عاشورا و ما و بازماندگان دفاع مقدس و با هدف تجلیل و تکریم از مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس، اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توجه به فعالیت هنرمندان متعهد و ترویج معنویت و فرهنگ مقاومت، تقویت و استمرار حرکت های هنری متعهد و منطبق با اهداف والای فرهنگی و ایجاد فضای همدلی و هم اندیشی در حوزه تئاتر در ساوه برگزار شد، امسال هفتمین دوره خود را در منطقه ویژه پارس جنوبی برگزار کرد.در هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر دفاع مقدس که با حضور استان های بوشهر، فارس، کهکیلویه، کرمان، یزد، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان از 30 اردیبهشت تا 3 خردادماه 96 برگزار شد، 73 اثر نمایشی در بخش های صحنه ای و خیابانی به دبیرخانه ارسال، که پس از بازبینی 15 اثر شامل 9 نمایش صحنه ای و شش نمایش خیابانی از استانهای کرمان، یزد، فارس، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان انتخاب شدند. جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهرجشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر از سال 1377 به همت هنرمندان خرمشهری و با محوریت حماسه فتح خرمشهر و رخدادهای هشت سال دفاع مقدس ، شروع به کار کرد و امسال بیستمین دوره خود را از دهم تیرماه به مدت 4 روز در شهرهای خرمشهر و آبادان برگزار می شود.در بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت که در سه بخش مسابقه تئاتر صحنه ای ، مسابقه نمایش های میدانی، بخش میهمان برگزار خواهد شد، 186 طرح و نمایشنامه از 28 استان کشور به دبیرخانه رسید، که پس از بررسی و بازبینی، 11 اثر در بخش صحنه ای و 9 اثر در بخش میدانی جواز حضور در رقابت ها را دریافت کردند.گفتنی است در نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر که از 28 اردیبهشت تا 2 خردادماه سال 95 برگزار شد، 265 اثر نمایشی از 28 استان کشور به دبیرخانه رسید که از این میزان 17 اثر به بخش پایانی راه یافت.جشنواره تئاتر فجر و دیگر جشنواره هایی که به موضوع مقاومت توجه کردنددر کنار این جشنواره ها، در یکساله اخیر مسئولان حوزه نمایشی کشور تمام تلاش خود را در مسیر ارتقای فرهنگ مقاومت در کشور و آشنایی نسل جوان با 8 سال دفاع مقدس بکار بستند.یکی از مهمترین این اقدامات حضور آثاری با محوریت دفاع مقدس و مقاومت در سی و پنجمین جشنواره بین المللی فجر بود.براساس آمار، 7 اثر نمایشی با موضوع دفاع مقدس و یک اثر کمدی با نگاهی به موضوع جنگ در این جشنواره بین المللی حضور داشتند که 3 اثر در بخش مروز آثار صحنه ای( جدا از نمایش آکواریوم کانگورو که با محور مصائب جنگ ساخته شده)، 2 اثر در بخش محیطی، خیابانی و... و 2 اثر در بخش فجر استانی اجرا شدند.همچنین در عموم جشنواره های مطرح تئاتر کشور از جمله جشنواره تئاتر سوره، تئاتر کریمه قم، جشنواره تئاتر بچه های مسجد، جشنواره خمسه، جشنواره منطقه ای وتار، جشنواره تئاتر مونولوگهای 15 دقیقه ای تهران، جشنواره تئاتر رضوان، جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، دهمین جشنواره سراسری « تئاتر های کوتاه » ارسباران، جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی و ... نگاه جامعی به این مقوله شد و آثار مختلفی را در این حوزه در معرض دید عموم قرار داد.نمایش هایی که با مضمون دفاع مقدس و مقاومت در یکسال گذشته به اجرای عموم در آمدنددر کنار برگزاری جشنواره ها، همایش ها و برنامه های مختلفی که مسئولان حوزه تئاتر کشور در سال گذشته به اجرا گذاردند و هر یک مجموعه ای از تئاترهای این حوزه را در دل خود جای داده بود، 36 نمایش در حوزه تئاتر دفاع مقدس، فرهنگ مقاومت و جهاد و شهادت به اجرای عمومی رسید، که 26 نمایش صحنه ای و 11 نمایش به صورت خیابانی و محیطی برگزار شد که این مسئله از یک سو نشان دهنده علاقه مندی گروههای نمایشی به این حوزه و از دیگر سو خالی نبودن سالنهای تئاتر کشور از تئاتر دفاع مقدس در طول ماههای سال بوده است.در زیر به نمایشهایی که در سال گذشته در این حوزه به نمایش درآمدند، براساس تاریخ اجرا اشاره می شود:الف: نمایش های صحنه ای:"فصل بهارنارنج": سه بار اجرا در یک فرآیند یکساله"فصل بهارنارنج" را باید از آثار موفق سال گذشته در حوزه دفاع مقدس بنامیم. این اثر که نوشته محمود ناظری است و توسط غلامرضا اعرابی و با هنرمندی بازیگران روشندل به روی صحنه می رفت، کار خود را با 6 اجرایی که در روز یکم اسفند ماه 1394در پلاتوی اجرای تئاتر شهر داشت، آغاز کرد. پس از استقبال بی نظیر مخاطبان، نمایش برای بار دوم از 16فروردین تا 17 اردیبهشت 1395، در خانه نمایش اداره تئاتر به روی صحنه رفت.استقبال از این نمایش باعث شد تا اعرابی برای بار سومین آنرا به پلاتوی اجرای مجموعه تئاتر شهر ببرد و از 10 تا 20 مهرماه یکبار دیگر به اجرا گذارد.نمایش "فصل بهارنارنج" مضمونی مرتبط با دفاع مقدس داشت. این اثر داستان دختری به نام گلی را روایت می کرد که برای او خواستگار آمد، اما او در فکر حمید است که در بحبوحه جنگ به سربازی رفته و خبری از او نیست. در حین مراسم نامه ای از حمید به گلی می رسد که در آن حقیقتی بیان می شود و گلی باید تصمیم در این خصوص بگیرد ...ندا سلیمانی، علی بلبلی، مریم دیهیم بخت، حجت الله سنگانه، محسن رستمی، بابک محمدزاده، حمیدرضا کیانی خواه و شیما شوری در نمایش فصل بهارنارنج ایفای نقش کردند."دخترشینا" اقتباسی از یک رمان پرطرفدار"دختر شینا" اقتباسی از رمانی به همین نام است که با محوریت خاطرات همسر شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر توسط بهناز ضرابی زاده به رشته تحریر در آمده و مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.این نمایش با حمایت انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس و به نویسندگی وکارگردانی علی مست علی از 20 اردیبهشت 95 به مدت 20 روز در تماشاخانه سرو به روی صحنه رفت.این نمایش یکی از هزاران روایت ناگفته از مردانگی زنان در جنگ است؛ زنانی که جنگ به خانه های آنها رسید، اما زندگی را حفظ کردندنازنین بابایی، مریم اشوری و محمدرضا قلمبر دبازیگران این نمایش بودند."پچپچه های پشت خط نبرد" با نمایشنامه ای که معادلات تئاتر دفاع مقدس را به هم ریخت"پچپچه های پشت خط نبرد" از جمله نمایشنامه های جنجالی و در عین حال بی نقص حوزه دفاع مقدس است که توسط علیرضا نادری نوشته و یکبار در سال 1374 به اجرا در آمد. این نمایش در سال 1391 نیز یکبار دیگر به کارگردانی افشین خیل نژاد در سالن بزرگ تالار مولوی در معرض دید عموم قرار گرفت.استقبال از این نمایشنامه جنجالی که به عقیده برخی با ورودش در سال 1374معادلات تئاتر دفاع مقدس را به هم ریخت، باعث شد تا این بار احمد ستاری برای به روی صحنه بردن آن ابراز تمایل کند و این نمایش از 20 خرداد تا 24 تیرماه 95 با بازی محمدرضا ستاری، عباس خداوردیان، افشین واعظی، حجت غلامی، رامین دلفان، مسعود عابد، مسعود شیرانی فرد وکسری بنائی در سالن بزرگ تالار مولوی به اجرا در آمد."پچپچه های پشت خط نبرد" به بازسازی خاطره ای از یک دسته پیاده نظام در رمضان سال۶۱ و دوران آتش بس موقت می پردازد و 8سرباز با دیدی خاص از زندگی، مورد تهاجم زبانی یکدیگر قرار گرفته و توسط شخصیت اصلی این نمایش علیرضا به سخره گرفته می شود."بهشت با طعم چای" روایتی از یک خیانتنمایش "بهشت با طعم چای تلخ" از جمله نمایش هایی بود که در بیست و سومین دوره جشنواره تئا تر سوره ماه روی صحنه رفت. این نمایش به ماجرای یک جوان بسیجی می پرداخت که مدتی را در یک بیمارستانی درجوار بارگاه امام رضا (ع) جهت درمان می گذراند. همزمان با بستری شدن او، برادر خلافکارش لباس و چفیه و کارت او را بر می دارد و در مرز خراسان مواد مخدر جابجا می کند و...این نمایش به نویسندگی و کارگردانی خسرو امیری از 29 تیر تا 29 مرداد 95 تماشاخانه ماه حوزه هنری اجرا شد.علی رجایی، کوروش شاهونه و بهار ارجمند بازیگران این نمایش بودند"جهان انزوا" رویکردی متفاوت به فرهنگ مقاومت"جهان انزوا" براساس نمایشنامه ای از نائومی والاس نمایشنامه نویس امریکایی و به کارگردانی رضاکوچک زاده با حمایت انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس و برای سیزدهم جشنواره تئاتر مقاومت تهیه و تولید شده بود.نمایش نگاهی منتقدانه و ضدجنگ بر رخداد های پیرامونی منطقه خاورمیانه داشت و از یکم تا 22 مرداد 95 در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران بر روی صحنه بود.امیر محمدی و محسن خدری در این نمایش ایفای نقش کردند."فوبیا" حیات بر مزار صداها"فوبیا" نمایشی ضد جنگ درباره کودکی بود که مادرش او را از رعد و برق می ترساند و کودک هر چه بزرگتر شد به صداهای خشن حساس تر شد تا جایی که رخدادهای جنگ مثل صدای زنگ اخبار، آژیر، جیغ و... برایش به یک چالش بزرگ تبدیل شد.این نمایش به نویسندگی و کارگردانی شیوا خسرومهر از سوم تا نوزدهم مرداد 95 در تماشاخانه مشایخی روی صحنه رفت و جلال تبریزی و فرشید ابولحسنی در آن بازی می کردند."نوبت یعنی بعدی"؟!نمایش "نوبت یعنی بعدی" کاری از گروه نمایش دیدومک به سرپرستی ابراهیم گله دارزاده است که به کارگردانی و نویسندگی مرتضی شاه کرم پس از اجرا در دو استان البرز و یزد، از 10 مرداد 95 در مشهد به روی صحنه رفت.این نمایش که در بخش مرور سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز حضور داشت، ماجرای پیرزنی را روایت می کند که به دنبال یافتن عضو برای پیوند زدن به پسر بیمارش است. او خانه اش را اجاره می دهد و مستاجرش که قصد عمل جراحی دخترانش را دارد برای یافتن عضو او را همراهی می کند.نمایشنامه "نوبت یعنی بعدی" در پنجمین جشنواره ملی تئاتر ایثار، نمایشنامه نویس برگزیده شناخته شده بود."پوتین های پایدار" قصه رنج های ماندگارنمایش "پوتین های پایدار" به نویسندگی علی حاتمی نژاد و با کارگردانی یوسف دادجو از 23 تا 26 مردادماه 95 در دو شهرستان بیله سوار و اردبیل به نمایش در آمد.این نمایش داستان رزمنده ای به نام رسول پایدار را روایت می کند که با لو رفتن عملیات تنها فرد زنده مانده عملیات است. او پس از این ماجرا دچار مشکلات روانی شده و حل این مشکل جریاناتی را به دنبال دارد."جهشه" نمایشی که سه بار تمدید شدنمایش "جهشه" را باید یکی از تاثیرگذارترین آثار سال 95 در حوزه دفاع مقدس بنامیم، که به دلیل استقبال، سه بار تمدید شد.داستان روایتگر افراد جامانده در یکی از محلات خرمشهر پس از اشغال این شهر در سال 59 است و وضعیت این لحظه بحرانی را نشان می دهد و توسط مرتضی شاه کرمی نوشته شده است.این نمایش که مورد حمایت انجمن تئاتر و دفاع مقدس بود، پس از اجرا در جشنواره سوگواره خمسه، از 21 مرداد تا 12 شهریورماه در تماشاخانه سرو به روی به اجرای عموم گذاشته شد و به دلیل اسقبال، ابتدا تا 5 مهر و سپس تا 10 مهر 95 تمدید شد.علی برجی به عنوان کارگردان و محمدعلی حسینعلی پور، شیرین صنعتگر، بهناز پورفلاح، روزبه اختری، شادی امیری، اکبر مددی مهر، بهناز نجفی، امین مؤذن، پرستو آراسته، مهرناز احدیان، بهرام کاظمی، سیروس سپهری، کیوان بدری، افشین واعظی، شیرین صنعتگر، المیرا معظمی، سمانه حبیب پور، نگار محمدی به عنوان بازیگر در این نمایش حضور داشتند."دیلان" گذرگاهی به سمت آسمان نمایش "دیلان" به نویسندگی و کارگردانی ندا قربانیان از 8 شهریور تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۵در تماشاخانه ی ماه حوزه هنری به صحنه رفت.در این نمایش که روایتگر داستان دو زن و یک دختر جوان در غسالخانه ای در یک شهر کردنشین مرزی در دوران دفاع مقدس است، ندا قربانیان، علیرضا یعقوبی، دنیا رحیمی و هانیه کریم ایفای نقش کردند.دیلان پیش از این از 30 بهمن تا 15 اسفند 93 در پلاتوی رودکی کرج روی صحنه رفته بود."بهشت 50 درجه بالای صفر" روایت یک چشم انتظاری تلخ"بهشت ۵۰ درجه بالای صفر" به نویسندگی مشترک علی حیدری و طیبه نیک آزاد از ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه 95 در تماشاخانه مهر حوزه هنری به روی صحنه رفت.این نمایش که برگزیده انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بود و افتخار بهترین بازیگری زن از سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را در پرونده داشت، داستان زندگی زنی رنج کشیده و داغ دیده آبادانی را روایت می کرد که در زمان جنگ مجبور شد از شهر خود به تهران برود اما در حقیقت روح و تمام وجود خود را در آبادان جا گذاشته است و همواره چشم انتظار بازگشت پسرش از جنگ بود.مسعود زبیدی، طیبه نیک آزاد، طاهره نیک آزاد، زینب حقیقت، علی شیخ رباط و شهرام پور عسکر در این نمایش ایفای نقش می کردند."سردار" روایتی از زندگی با یک فرماندهنمایش "سردار" ساخته نادر برهانی مرند از آثار پرمخاطب یازدهمین جشنواره رضوی بود که از 4 مهر تا 20 آبان 95 در سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.این نمایش که به دنبال ارائه یک تصویر درست، واقعی و ملموس از فرماندهان جنگ بود، از زوایه ای شاعرانه و نو به زندگی آنها پرداخت و روایتی از سال های نه چندان دور جنگ است که تا امروز امتداد دارند. داستان سربازان پاکباخته ای که گمنام، به خاک وطن پیوسته اند و نبودشان دینی بر ذهن و گرده تاریخ معاصر این سرزمین شده است.در مراسم افتتاح این نمایش که با حضور سردار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده قرارگاه راهیان نورسپاه و بسیج، سردارحسن حمیدزاده معاون پارلمانی سازمان پدافند غیرعامل، علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سعید الفتی مشاور امور ایثارگران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، سید حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی، برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و ... برگزار شد، سردار فضلی در خصوص این نمایش گفت: امشب شاهد اجرای بسیار ارزشمندی بودیم که برای من یادآور رشادت ها و دلاوری های شهیدان والا مقامی چون شهید همت و شهید باقری بود.هدایت هاشمی، نسیم ادبی، احمد کاوری، میرطاهر مظلومی، فریدون محرابی، ناهید مسلمی و حسین پاکدل بازیگران این نمایش بودند."آخرین انار دنیا" تقابل جنگ و عشقنمایش "آخرین انار دنیا" اثر ابراهیم پشت کوهی از 12 مهر تا 12 آبان ماه 1395، اجرای خود را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد.ابراهیم پشت کوهی این نمایشنامه را از رمان معروف «آخرین انار دنیا» نوشته بختیار علی، نویسنده معروف کردزبان اقتباسی کرده بود و با این اثر در دو بخش تازه های تئاتر و بین الملل سی وچهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور داشت.نمایش "آخرین انار دنیا" در یک فضای رئالیسم جادویی، به بررسی تقابل جنگ و عشق پرداخت.محمد سایبانی، حسین اصیلی، الهام اسکندری، بهنام پانیزه، سارا شاهی، میراث پری دار، سعید عیسایی، وحید فراهانی، الناز امینی و فاطمه احسان فر، بازیگران این نمایش 65 دقیقه ای هستند.قرارمان فصل خرما راوی دو زندگی در جنگاین نمایش که از 23 مهر تا 8 آبان 95 در تماشاخانه سرو به روی صحنه رفت، روایتگر داستان دو خانواده در بحبوحه جنگ تحمیلی است که قتل ناخواسته ذبیح زندگی و دوستی این دو خانواده را دچار چالش می کند.نمایش به کارگردانی «رضا رمضانی» و بر اساس نمایش نامه ای از فرح ازادیان به روی صحنه می رفت و هدی نوری زاده، نادیا فرجی، سعید مقبری، میثم جهانگیری، سارا عابدی، رضا رمضانی به عنوان بازیگر در آن ایفای نقش کردند."شراره" خاطراتی از عشق مانده در جنگ"شراره" روایت گر داستان زنی است که در روزهای آغازین جنگ نامزد خود را از دست می دهد و در طول سالیان سال با خاطرات او زندگی می کند. جنگ و تبعات آن به م ...

ادامه مطلب  

مأموریت ساحلی  

درخواست حذف این مطلب
مأموریت ساحلی کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی - داستان > مریم کوچکی:هیچ کس شک ندارد که برنامه های تلویزیون اگر خیلی خوب نباشند، خیلی هم بد نیستند. مثلاً همین مادرجان خودم از وقتی که تبلیغات تلویزیون را دیده، دیگر کارت عابر بانکش و رمز آن را به ما نمی دهد. یا مثلاً نگین، خواهر کوچکم، حتماً باید مو هایش را شبیه دختری ببافد که شامپوی گل کاسنی تبلیغ می کند.حالا برویم سر مأموریت. مأموریت هم به خودی خود و به قول آقای روستایی، معلم فلسفه مان، فی نفسه بد نیست. اگر مأموریت نبود بعضی قطار ها، اتوبوس ها و هواپیمایی ها بی کار که نه، ولی کم کار تر می شدند. بالأخره انسان های زیادی هستند توی دنیا که باید به مأموریت بروند. حالا از این سر شهر به آن سر یا از این استان به آن استان و گاهی هم از این کشور به آن کشور.دلم می خواهد شغلم مأمور باشد. یعنی اسمم کلاً مأمور باشد. هی در حال سفر و سیاحت. اگر این مأموریت ها نباشد، چوب لای چرخ خیلی از ادارات، کارخانه ها و شرکت ها می رود و حرکت نمی کنند و خر بیار و باقالی بار کن. پس ما همه مدیون مأموران و مأموریت ها هستیم.نکته ی دیگر سفر است. سفر هم چیز خوبی است. نمی دانم چه کسی اولین بار بقچه برداشت و تکه نانی و کوزه آبی و سوار بر اسبی یا خری، تا دور دنیا را بگردد و سفر کند.پس نه تلویزیون، نه مأموریت و نه سفر هیچ کدام به تنهایی بد نیستند. انسان ها هم بد نیستند. هر چند مثل دانه های نخود و لوبیا بعضی از آن ها را باید از سینی زندگی بیرون آورد و بعضی ها را هم مثل اسپری خوش بو کننده ی هوا، هی دم دست داشت و به همه معرفی کرد.کش ندهم. ماجرا به زمانی برمی گردد که ما آش رشته خوردیم. آن هم چه آشی! کشک با سیر و نعنا داغ و چه بویی. اگر فکر کنید مامان آش درست کرده بود، اشتباه می کنید؛ چون آش های مامان طوری است که ارتش سبزی یک گوشه ی بشقاب جمع می شود و ارتش آب و نخود طرف دیگر. پنج دانه رشته هم بی طرف در کناری مانده و نظاره می کنند.خلاصه آش رشته را پرستو خانم، زن آقای داوودی، برایمان آورد. آش پشت پای آقای داوودی بود که رفته بود مأموریت.البته از بس پرستو خانم گریه کرد که داوودی از هواپیما می ترسد و اگر هواپیما سقوط کند یا مجبور به فرود اضطراری شود و چتر نجاتی نباشد و روی کوه ها یا توی اقیانوس بیفتد، چه خاکی باید روی سرش بریزد، آش کوفتمان شد و هر لحظه فکر می کردیم توی مراسم ختم طفلی آقای داوودی هستیم.مامان برایش چایی و نبات آورد و گفت: «مگه این اولین باره که آقای داوودی مأموریت رفته؟ پرستو جان آروم باش.»پرستو خانم چنان نبات را در چایی اش حل کرد که نزدیک بود اثری از ...

ادامه مطلب  

آغاز اجرای 13 نمایش در روزهای پایانی تابستان / در تماشاخانه های پایتخت چه می گذرد؟  

درخواست حذف این مطلب
سرویس تئاتر هنرآنلاین: "رویای شب تابستان"، "مرگ مولف"، "سوءتفاهم"، "همه دختران امیرکبیر"، "مرگ و پنگوئن"، "عنداز مطالبه"، "خنجره ها"، "کفخواب"، "شاپرک ها"، "پدران"، "آلبوم خانوادگی"، "گزارش یک مهمانی" و "دینید اینچ"؛ 13 اثر نمایشی هستند که هفته جاری در تماشاخانه های تهران به روی صحنه آمدند. مجموعه تئاترشهرمریم کاظمی ساعت 19:30 نمایش "رویای شب تابستان" نوشته ویلیام شکسپیر را در تالار اصلی تئاترشهر صحنه آورده است. عرفان میدانلو، هومن رهنمون، حسام کلانتری، رسول حق شناس، راضیه ده پایینی، سمیه کیادربندسری، فاطمه خدابنده لو، رضامحمدیان، آرزو رستمی فر، آرزوحلاجی، رضا نجاری، محسن شیرازی، حسن همتی، عباس ابوالفضلی، الهام قره خان بیکلو، فربدتجویدی، میثم سپاه منصوری، امیرمحمدملکی، محمد نسترن، نیلوفر کوشامهر، شقایق اصلانی، ریحانه فدایی اردستانی، عطیه اسلامی، آتنا طالبی آذر، حدیثه سهرابی، امید کفایتی، بهادرمیرناصری، امیرحسین شیخی، مرتضی کریمیان، بهرنگ رهنمون، علی پناهی، پارسا پازوکی و علی اصغر حق شناس بازیگران این اثر نمایشی هستند."مرگ و پنگوئن" عنوان اثر نمایشی نوشته محمد چرم شیر و کار پیام دهکردی است که این نمایش نیز ساعت 20:30 با بازی مهران امام بخش، عباس جمالی، محمدحسین زیگساری، محمد شهبازطهرانی، فرید قبادی، عارفه لک، امین موحدی پور و باران وقارکاشانی در تالار چهارسو این مجموعه اجرا می شود.سامان خلیلیان نیز ساعت 19 نمایش "عنداز مطالبه" به نویسندگی مرتضی شاه کرم را در تالار قشقایی به روی صحنه دارد. محمد زوار بی ریا، آتیه جاوید، سید علی موسویان، الهه شه پرست، مرتضی شاه کرم و پروا آقاجانی در این نمایش به عنوان بازیگر حضور دارند."خنجره ها" نام نمایشی به نویسندگی، کارگردانی و بازی امیرآتشانی است که در ساعت های 18:30 و 20 در تالار سایه میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.تماشاخانه ایرانشهرنمایش "او" نوشته مهدی تاج الدین است که آرش دادگر آن را کارگردانی کرده است. این اثر نمایشی ساعت 19 و 20 با بازی امین طباطبایی، سوگل قلاتیان، عمار عاشوری، نازنین نادرپور، سید شهاب الدین خاضع حق، ندا حبیبی و حورا رستگار در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه است."شازده کوچولو" به نویسندگی، دراماتورژی و کارگردانی مصطفا قربان پور ساعت 21:30 در سالن استاد ناظرزاده کرمانی این تالار نمایشی به روی صحنه است و بازیگران نمایش مسعود کرامتی، بهناز جعفری و با حضور کیکاووس یاکیده است.پردیس تئاتر شهرزادسعید زارعی ساعت 16:30 نمایش "کفخواب" را با بازی مهسا علا فر، امیرعلی چهاردولی، نازنین غیانی، عسل رمضانی، احمدرضا گراوند، سعید اوجانی، مهدیه فلاح، یوسف غیانی، علی پیری، رضا چهاردولی، اشکان غلامی و سجاد افشاریان در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه آورده است.مرتضی اسماعیل کاشی برای بار دوم نمایش "صد در صد" نوشته مارکس لید و ترجمه وحید رهبانی را ساعت 20 در سالن شماره دو پردیس تئاترشهرزاد به روی صحنه آورده است و هوتن شکیبا و ستاره پسیانی بازیگران این اثر نمایشی هستند. این نمایش سال گذشته در تماشاخانه ایرانشهر اجرا شده است."تارانتینو" به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی پوریا جاویدپور ا ساعت 22 در این پردیس تئاتری به روی صحنه است و بازیگران آن مانی آخشی، نادر آقایی، محمود آقامحسنی، سیاوش پایاب، جوانه دلشاد، حمیدرضا خلیلی، امید زارع، ماهان عبدی، منوچهر عبدی، فراز عتابی، هدیه فروغ، ندا فروغ، میثم قاسمی نژاد، افشین قدیمی، پرهام کریمی و کیان مهدوی هستند.نمایش "بانوایان" اثر داریو فو و کار علی نیکزاد ساعت 21:45 با بازی حسین میرزائیان، سمیه برجی، محسن میرزاخانی، سارا والیانی، آناهیتا خسروی، رامتین مقدادی و میلاد شوریده در سالن شماره 3 این تالار نمایشی اجرا می شود."روزهای بی باران" عنوان اثر نمایشی نوشته و کار امین بهروزی است که ساعت 18:30 در این پردیس تئاتری به روی صحنه است و سجاد افشاریان، نازنین احمدى، وحید آقاپور و سوگل خلیق در آن ایفای نقش می کنند.نمایش "پادشاه می میرد" اثر اوژن یونسکو و به کارگردانی محمدرضا سعادتی ساعت 20:15 در سالن شماره 3 این مجموعه اجرا می شود و بازیگران آن محمد پورحسن، فاطیما سرلک، آرمین راستگو، بهار ذوالقدری، تارا یونس تبار و ندا گلرنگی هستند."خون آشام کشی" عنوان نمایشی نوشته سیدجواد موسوی و کار حامد رحیمی نصر با بازی ایلیامنفرد، نفیسه روشن، نادرعلیمردانی و حامد رحیمی نصر است که ساعت 19 سالن شماره سه این تالار نمایشی اجرا می شود.سالن استاد انتظامی"فکت بث" به نویسندگی مهدی معبودی و کار فرزین نوبرانی ساعت 20:30 در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به روی صحنه است و بازیگران آن صائم متانی، شبنم اسکندری، رضا افشار، امین اکبری نسب، عباس علیرضا و امیر فراهانی هستند.این تالار نمایشی ساعت 19 نیز میزبان نمایش "دینید اینچ" نوشته و کار فریبرز کریمی است و اجراگر این نمایش فریبرز کریمی است.تئاتر مولوی"از خط زرد فاصله بگیرید" ساعت 19:30 به نویسندگی الهه مجلسی و کارگردانی رضا رشادت در سالن اصلی این مجموعه دانشجویی اجرا می شود و بازیگران آن امین اسفندیار، گلزار حذفی، نادر خوش بخت، داریوش رشادت، بی تا عزیز اقلی، گلنوش قهرمانی و حسین کریمی هستند.نمایش "ادیپ افغانی" نیز ساعت 18 در این تالار نمایشی به روی صحنه است و نویسنده آن احمد مهران فر و کارگردان این نمایش مجتبی جدی است و مجتبی پیرزاده و پریسا هاشم پور نقش آفرینان این اثر نمایشی هستند."فرایند" به نویسندگی امیر ابراهیم زاده و علی کرسی زر و طراحی وکارگردانی علی کرسی زر ساعت 21 در این سالن نمایشی به روی صحنه است و بازیگران آن سپهر طهرانچی، مریم زارعی، مهرنوش حاجی خانی، بهراد سلاح ورزی، مازیار سیدین، دنیا دائمی، سعید کرمی و کیمیا کاوند هستند.همچنین وحید منتظری نمایش "راندوو" را ساعت 20 در سالن کوچک تالار مولوی با بازی آبان حسین آبادى، فاطیما بهارمست، شهاب مهربان و على نورانى به روی صحنه آورده است.سالن کوچک مولوی ساعت 17 میزبان نمایش "ال.اس.دی" به نویسندگی سیاوش حیدری و کارگردانی و بازی پوریا عربگری شده است.تماشاخانه پالیزاستنداپ کمدی "آن مرد با اسب آمد" به کارگردنی اشکان خطیبی و اجرای میثم دروشان پور 15 و 16 شهریور ماه ساعت 22:30 در این تالار نمایشی به روی صحنه است.نمایش "ماهی سیاه کوچولو" ساعت 21 در این تالار نمایشی به روی صحنه است و نویسنده این اثر مهرنوش علیا وکارگردان آن محمد عاقبتی است. شهرزاد بهشتیان، مازیار سیدی، ناز شادمان، آوا درویشی، محمدهادی عطایی، مانیا علیجانی، پارمیس عقدایی و مانلی قراخان بازیگران آن هستند.نمایش "شاهکار (سرگذشت جمالزاده)" نوشته احسان بدخشان به کارگردانی لادن نازی ساعت 21:15 در سالن شماره 2 این مجموعه با بازی سجاد دیرمینا، مصطفی ملک مکان، ایمان سلگی، علی قربانخانی، نسیم افشار پور، افشین حسنلو، میثاق آقامولایی، سهیل قناعتی، پویا باقری، محمدرضا صفری، علی اکبر کرمی، آصفه غدیری بیدهندی، شیوا رضایی، مریم صادقیان امین، مونا عرب، یکتا طبیبی، سپیده زینلی، آتوسا بهشتی و فاطمه بیک اجرا می شود."فیل در تاریکی" نام نمایشی است که ساعت 19:10 به نویسندگی محمد زارعی و کارگردانی مهرداد مصطفوی و بازی آیدین بهاری، پویا پورامین، امیر جنانی، آوا شریفی، ابراهیم عزیزی و پرهام یداللهی در سالن شماره 2 این مجموعه اجرا می شود.عمارت نوفل لوشاتوسعید هاشم‎زاده ساعت 21 نمایش "آلبوم خانوادگی" را با بازی مرضیه شاطرطوسی، نونا نیسی، مریم قاسمی، امین بشارتی، کیمیا شهریه، علیرضا عزیزی و محمدعلی ترابیان در سالن شماره 2 عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه دارد.همچنین سالن شماره 1 این تماشاخانه ساعت 21:15 میزبان نمایش "گزارش یک مهمانی" به نویسندگی و کارگردانی احسان حاجی پور است. محسن افشانی، نازآفرین کاظمی، مرتضی خالقی، رضا مرشد، مینا دلشاد، علی میرشجاعی، هیراد محمدی، الهام جدی، مونا شناس، بهار سهراب بیگی و امیرحسین ابراهیمی در این اثر نمایشی ایفای نقش می کنند."تو کجا بودی وقتی اوفلیا خودشو کشت؟" نام نمایشی نوشته و کار مینا میرزاآقا است که ساعت 19:30 در سالن شماره 2 این مجموعه به روی صحنه است و بازیگران آن نسیم عرفانی، محمدصادق ملک و پریسا محمدی هستند.نمایش "سوءتفاهم" در تاریخ های 15، 16 و 17 شهریور ماه ساعت 17 در سالن شماره 2 عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه است و بازیگران آن ارشیا امینیان، فاطمه آفاخانی، زهره شریفی، پانته آ رضوانی و علی افتخاری هستند.تئاتر باراننمایش "رستاخیز هوراشیو" به نویسندگی، طراحی و کارگردانی محسن بهادری کیان ساعت 21:15 با بازی شیوا احمدی خواه، محمود پیری، ثمر جوهرچی، عرفان دانا، نوید رضوی، سامان سیوس، مهدی علی اکبر، مینا میرزایی و پوریا نیکجو در این تماشاخانه اجرا می شود.پرفورمنس "گوژپشت نتردام" به کارگردانی الهام شکیب و اشکان صادقی ساعت 19:30 در این تماشاخانه به روی صحنه است و اشکان صادقی، رایسا آوانسیان، حسام الدین مختاری، مهبد قناعت پیشه، نیما بختیاری و متین کاکاوند نقش آفرینان این اثر نمایشی هستند.خانه نمایش مهرگان"روی پوست شهر" عنوان اثر نمایشی نوشته و کار علی جعفری است که ساعت 18 در این سالن از مجموعه مهرگان با بازی معصوم احمدزاده، رضا قراگوزلو، ایمان عبادیان، زهرا طراحی و علی جعفری به روی صحنه آمده است.رضا قنبرزاده فرید نیز ساعت 20 نمایش "به من میگن مک کنا" را در سالن شماره یک این تالارنمایشی اجرا می کند و بازیگران آن آرش مهاجر، پیام سلیمانی، صبا گرگین پور، هامون سیدی و فرزان بهنام هستند.نمایش کودک "موش+گربه" نوشته حسن حامد و به کارگردانی زری طالبی روزهای فرد و جمعه ها با بازی سارنگ بهمنی (پیشی الشعرا)، فرناز جهانسوز (شاه گربه ها)، فرزانه شجاعی (نقاش باشی)، الهام فرج پورمقدم (پیک موش ها)، آذین فولادوند (شاه موش ها)، علیرضا فتحعلیان (موش عاشق)، یکتا افشار (بچه موش)، امیر ابراهیمی (موش رپر) و راضیه رفیع زاده (افسانه) در این تماشاخانه اجرا خواهدشد."هملت" اثر ویلیام شکسپیر با طراحی، دراماتورژی و کرگردانی میکائیل شهرستانی ساعت 20 در سالن شماره 2 خانه نمایش مهرگان اجرا می شود و بازیگران آن محمد علی صادقی، پژمان المعی، محمد سلیمانی، فرزان اسدیان، فرشاد کوکبیان، مسعود آشوری، پیمان مقدم، سعید پارسا، آیدا جهاندیده، شیما زادپور، بهمن هراتی، امید داودوندی، رضا خلیل آبادی، نکیسا عقبایی، ماهان زارع، الهام قاسمی، بهناز دانش، سورن گرم آبادی، یاسین حسینی و منصور رضایی هستند.علی عابدی نمایش "تیولا" را ساعت 21:30 در سالن شماره 1 خانه نمایش مهرگان با بازی پرستو گلستانی، وحید آقاپور، محمدصادق ملک و سامان دارابی به روی صحنه دارد.تئاتر مستقل تهراننمایش "تئاتر بد" به نویسندگی و کارگردانی مهدی کوشکی ساعت 18 در تئاتر مستقل روی صحنه است و بازیگران این اثر نمایشی امیر باباشهابى، شهروز دل افکار، حسین برفى نژاد، محمد عبدالوند، مهدى کوشکى و سعید اویسی هستند.مهتاب شکریان ساعت 22 نمایش "سرحدا ...

ادامه مطلب  

تغییر چهره پرستو گلستانی پس از 30 سال  

درخواست حذف این مطلب
تغییر چهره پرستو گلستانی , عکس جالبی از تغییر چهره بازگر زن کشورمان پرستو گلستانی پس از 30 سال منتشر شده است که مشاهده خواهید کرد.عکس جالب از چهره پرستول گلستانیپرستو گلستانی بازیگر 48 ساله کشورمان می باشد که سال هاست در زمینه بازیگری فعالیت م ...

ادامه مطلب  

پرستو صالحی, السا فیروزآذر و علی انصاریان در اکران خصوصی ساعت 5 عصر  

درخواست حذف این مطلب
اکران خصوصی فیلم سینمایی «ساعت پنج عصر» شب گذشته در پردیس کوروش با حضور تعداد زیادی از سینماگران و هنرمندان برگزار شد. محمد باقر نوبخت معاون حسن روحانی مهمان ویژه این مراسم بود و مهران مدیری کارگردان این فیلم از مراسم شب گذشته به عنوان بزرگترین اکران خصوصی تاریخ سینمای ایران یاد کرد. در ادامه می توانی ...

ادامه مطلب  

حضور پرستو گلستانی در هلال احمر برای کمک به زلزله زدگان  

درخواست حذف این مطلب
پرستو گلستانی پستی از حضور خود در هلال احمر تهران منتشر کرد.گلستانی بازیگر سینما و تلویزیون ایران به هلال احمر تهران رفت تا عملا به زلزله زدگان کمک کند.وی تصویری از این حضور را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.پرستو گلستانی در هلال احمر تهران برای کمک به زلزله زدگانپرستوگلستانی در حال کمک به زلزله زدگانپرستو گلستانی (زادهٔ ۱۳۵۰، تهران)بازیگر سینما و تلویزیون ایران است.او خواهرزاده شاعر معاصر م ...

ادامه مطلب  

حمله کوبنده پرستو صالحی به روزنامه کیهان و مسئولین + عکس  

درخواست حذف این مطلب
پرستو صالحی، بازیگر محبوب سریال زیر آسمان شهر، در صفحه شخصی اش به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر، تصویری از صفحه اول روزنامه کیهان سال 1361 را با دخل و تصرفی معنادار و کنایه آمیز منتشر کرد. پرستو صالحی، از وضعیت کنونی خرمشهر پس از گذشت بیش از سه دهه ، گلایه کرد و با تغییراتی که در تصویر صفحه اول کیهان آن روزها ایجاد کرده, به شرایط و کاستی های شهرهای آسیب دیده از جنگ واکنش نشان ...

ادامه مطلب  

حمله تند پرستو صالحی به آزاده نامداری: تبلور واژه عوامفریبی ...  

درخواست حذف این مطلب
پرستو صالحی در پستی در صفحه شخصی اش, آزاده نامداری را سمبل دو رویی نامید.پرستو صالحی در واکنش به انتقاد آزاده نامداری از هنرمندانی که ضیافت رئیس جمهور را تحریم کرده بودند, نوشت:تبلور واژه ی عوامفریبی رو ما در شما دیدیم و سکوت کردیم, گفتیم ز ...

ادامه مطلب  

عکس جدید پوریا پورسرخ در رستوران وی آی پی شاندیز  

درخواست حذف این مطلب
عکس جدید پوریا پورسرخ در رستوران وی آی پی شاندیزپوریا پورسرخ در رستوران لاکچریپوریا پورسرخ بازیگر کشورمان عکس جدیدی از خودش را منتشر کرد.این بازیگر ۴۰ ساله در این عکس در ر ...

ادامه مطلب  

عذرخواهی مهرداد میناوند بخاطر حمایت از حسن روحانی و واکنش پوریا پورسرخ! عکس  

درخواست حذف این مطلب
مهرداد میناوند بازیکن سابق تیم ملی, از مردم بابت انتخاب و طرفداری از حسن روحانی عذرخواهی کرد.مهرداد میناوند با انتشار متنی, از مردم عذرخواهی کرد.این فوتبالیست سابق کشورمان که حالا دیگر 42 ساله شده است, بخاطر انتخاب حسن روحان ...

ادامه مطلب  

آغاز اجرای 6 نمایش جدید در تهران / معرفی بیش از 70 اثر نمایشی در حال اجرا  

درخواست حذف این مطلب
سرویس تئاتر هنرآنلاین، "پا"، "موسویی"، "تیولا"، "بی تابستان"، "آشغال مرد" و "بانوایان" عنوان 6 نمایشی هستند که در هفته ای که گذشت به نمایش های روی صحنه در تالارهای نمایشی خصوصی و دولتی تهران پیوستند. در ادامه به روال هفته های گذشته مروری داریم بر آثار نمایشی که در تماشاخانه های پایتخت به روی صحنه است: مجموعه تئاتر شهرنمایش "خسیس" نوشته ژان بابتیست مولیر و به کارگردانی مریم کاظمی ساعت 20 در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر به روی صحنه است. حسین محب اهری، جمشید جهانزاده، ساقی زینتی، افشین زارعی وهومن رهنمون از جمله بازیگران این نمایش هستند."گزارش وضع هوا" عنوان اثر نمایشی با طراحی حرکت و کارگردانی عاطفه تهرانی است که ساعت 20:30 در سالن قشقایی این مجموعه اجرا می شود. نمایشگران این اثر نمایشی ساسان قلی پور، نازنین میهن، امین حسن زاده، نورا کاظمی، سنا میرجعفری و فرهنگ اسکندری هستند.همچنین، نمایش "خداحافظ باغ آلبالوی من" به نویسندگی و کارگردانی سارا مخاوات ساعت 20 در تالار سایه روی صحنه آمده است. در این نمایش نازنین احمدی، پرنده علایی و هاله گرجی به عنوان بازیگر حضور دارند."سس توت فرنگی" نوشته سپیده فلاح فرد و به کارگردانی مهدی پاشایی ساعت 19 با سهیل برخورداری، سمیرا حسن پور، مهدی زمین پرداز، سحر صباغ سرشت، منصور عربی، پرستو علیزاده و علیرضا مهران در سالن قشقایی پذیرای علاقمندان تئاتر است.تالار سایه این مجموعه نیز میزبان نمایش "پانزده سال آینده" در ساعت 18:30 است. این اثر نمایشی نوشته مهدی کوشکی و کار سعید زارع است و با بازی پریزاد مهدی محمدی به روی صحنه می رود."ریچارد سوم اجرا نمی شد" نوشته ماتئی ویسنی یک و کارروح الله جعفری ساعت 19:45 در سالن چهارسو این مجموعه به روی صحنه خواهد آمد و حمید رحیمی، نسیم شجاعی، پوریا سلطان زاده، شهاب عباسیان، حسام الدین مختاری، مهدی بجستانی، محمد فرجی پو، آذر خوارزمی، حمید حبیبی فر، ندا حاجی بابایی، رضا علوی، کامیار محبی و مجید رحمتی بازیگران این اثر نمایشی هستند.تماشاخانه ایرانشهرامیررضا کوهستانی از 14 مرداد ماه ساعت 19 و 21:30 نمایش "بی تابستان" را در سالن سمندریان ایرانشهر با بازی لیلی رشیدی، سعید چنگیزیان و مونا احمدی اجرا می کند."خاموشی دریا" نوشته رضا گوران و کار نیما دهقان ساعت 21:15 در سالن استاد ناظرزاده کرمانی این تالار نمایشی به روی صحنه است و بازیگران نمایش شهرام حقیقت دوست، علیرضا آرا و خاطره اسدی هستند.پارسا پیروزفر نمایش "یک روز تابستانی" اثر اسلاومیر مروژک را ساعت 17 و 19 در سالن استاد ناظرزاده کرمانی این مجموعه به روی صحنه آورده است که این اثر با بازی رضا بهبودی، پارسا پیروزفر و سوگل قلاتیان اجرا می شود.پردیس تئاتر شهرزادنمایش "بانوایان" اثر داریو فو و کار علی نیکزاد از 14 مرداد ماه ساعت 21:45 با بازی حسین میرزائیان، سمیه برجی، محسن میرزاخانی، سارا والیانی، آناهیتا خسروی، رامتین مقدادی و میلاد شوریده در سالن شماره 3 این تالار نمایشی به روی صحنه آمده است."پا" عنوان نمایشی به تهیه کنندگی نوید محمدزاده، نویسندگی و کارگردانی آرمین حمدی پور است که از 14 مرداد ماه ساعت 19 در سالن سه این تماشاخانه به روی صحنه آمده است و بازیگران آن پویان فریدونی، نگین تهمتن، فرزاد نام آوری، حانیه رضایی و رعنا شبانکاره هستند."روزهای بی باران" عنوان اثر نمایشی نوشته و کار امین بهروزی است که ساعت 18:30 در این پردیس تئاتری به روی صحنه است و سجاد افشاریان، نازنین احمدى، وحید آقاپور و سوگل خلیق در آن ایفای نقش می کنند.نمایش "آفتاب کاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه" به نویسندگی و کارگردانی پویا پیرحسینلو ساعت 18 در سالن شماره یک این مجموعه اجرا می شود و بازیگران آن امیرعباس توفیقی، آرمین بشرویه، ندا جبرائیلی، امیر عباسیان، مرضیه سهراب، نفیسه زارع، پژمان یاوری، حامد جعفری کیا، صبا میرزانژاد، آرمان دولت کیا، رایا نویدی شمالی، سهند صمدی راد و مرصاد بابارحمتی هستند.نمایش "فلیک" نوشته آنی بیکر به طراحی و کارگردانی محمدحسن معجونی ساعت 19:30 و 22 به روی صحنه است. نوید محمد زاده، ستاره پسیانی( مهمان از گروه بازی)، حسین حسینیان و برنا انصاری در این نمایش ایفای نقش می کنند."دلاک ها" نوشته فرهاد نقدعلی و کار شهرام عبدلی ساعت 21:30 در سالن شماره 3 پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می شود. بهرام ابراهیمی، عمار تفتی، جمشید صفری، علی عطایی حور، محمد باقر مرادی، مجتبی طباطبایی و شهرام عبدلی بازیگران آن هستند.نمایش "فصل شکار بادبادک ها" نوشته جلال تهرانی و کار شاهین صادقیان با بازی متین ستوده ساعت 20 در سالن شماره یک این تالار نمایشی اجرا می شود."درای بن" اثر نیل دوفیلد، ترجمه حسین فدایی حسین و به کارگردانی ژاکلین آواره ساعت 18 در سالن شماره یک این تالار نمایشی اجرا می شود. ژاکلین آواره، مریم عسکری، مجید علم بیگی و هومن مجابی در این نمایش ایفای نقش می کنند.نمایش "رومرز" نوشته نیل سایمون و به کارگردانی بهروز محمودی بختساری و مینا رضاپور ساعت 20:30 در سالن شماره سه پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه است و بازیگران این اثر نمایشی ساناز شاه علی، علی ریاحی، گلاره فعلی، مهیار کوچکی، رومینا آزادرضایی، معین کرمی، یاسمین فرخزا، سینا خوانساری و مرصاد فیضی هستند."آمیز قلمدون" به نویسندگی اکبر رادی و کارگردانی هادی مرزبان ساعت 20 در این مجموعه به روی صحنه است و بازیگران آن ایرج راد، فرزانه کابلی، پریسا مقتدی و .... هستند.تماشاخانه پالیزکنسرت نمایش "چهارمین شنبه" نوشته مهرداد کوروش نیا، علی اصغری و ابراهیم گله دارزاده و به کارگردانی مهرداد کوروش نیا ساعت 22 در سالن شماره 2 تماشخانه پالیر اجرا می شود و بازیگران آن هومن شاهی، مهدی صباغی، محمد اشکان فر، سروش قهرمانلو، سحر شاطری و فرهنگ سرخوش هستند.همچنین نمایش "راز بقا" نوشته على نورانى، سهیل کرمیار، امیر نجفى و تمامى بازیگران و با طراحی و کارگردانی صالح علوى زاده ساعت 18 در سالن شماره 2 این تالار نمایشی به روی صحنه است و بازیگران آن آذین آرمون، مهدى آذربخش، امیرحسین آینه ورزانى، کیمیا الوانى، على پسیان، مصطفى پوریوسف، على چاقوچى، سام دادخواه، رضا دشتکى، شایان دیلمقانى، پگاه زارعیان، امید سلیمى، تارا صلاحى، فاطمه عباسى، محمد عبدالوند، فرزین فولاد پنجه، دنا فیروزیا، آرمیتا قبادى، مریم قاسمى، هدیه کازرونى، محمد گل محمدنیا، پانیذ محمدى، کیوان محمدى، پویان محمودى، على میرى، بنیامین میلان، سمیرا نجارى، عرفان نظریان پور، نریمان نیک نژاد و ترانه یوسفى هستند."تناسخ 3 تا 35 تومن" نوشته و کار امیرعلی نبویان، عنوان نمایشی است که ساعت 20 در سالن شماره 2 این مجموعه به روی صحنه است و بازیگران آن هومن حاجی عبداللهی و بهار نوروزپور هستند.احسان گودرزی نیز ساعت 19 نمایش "آهواره" را با بازی علی باقری، نگار جواهریان، الهام کردا و محمد ولی زادگان در سالن شماره 1 این تالار نمایشی به روی صحنه آورده است.عمارت نوفل لوشاتونمیش "موسویی" نوشته و کار سعید هاشم زاده از 18 مرداد ماه ساعت 19:45 در سالن شماره 2 عمارت نوفل لوشاتو اجرا می شود و شیدا یوسفی، محمد فتح اللهیو سجاد طوماری در آن ایفای نقش می کنند."خانه نم زده" نام اثر نمایشی نوشته حامد مکملی و کار شادی اسدپور است که ساعت 21:30 در این مجموعه تئاتری با بازی راد پورجبار، نیلوفر شهفری، رهام بیگلو، سیمین عسگری و شاهین اسماعیلی به روی صحنه است.نمایش "ضیافت شبانه ای برای شبنم" نوشته مریم تاجیک و روزبه روحی پور و به کارگردانی روزبه روحی پور ساعت 21:30 در سالن شماره 1 این مجموع هاجرا می شود و ریحانه سلامت، فربدفرهنگ، هدیه رضایی، گل ناز عباسی، علی توانگری، گلبرگ بقایی، سید پویا بیکى، محمدرضا جمال، متین نظری و ساغر مسعودی بازیگران این اثر هستند."عروس دریایی" به نویسندگی و کارگردانی محسن ستوده ساعت 19:30 در سالن شماره 2 این تالا نمایشی اجرا می شود و بازیگران آن روژان آریا منش، مریم کیان پیشه، سجاد شکورنیا، محسن ستوده، پگاه الله وردی زاده، احسان فروزش، تیما تقى زاده و شقایق مهدی پور هستند.نمایش "بلوری ها" ساعت 19:30 در سالن شماره 1 این تماشاخانه اجرا می شود. بازیگران این اثر محمد هادى عطایى، ایمان اشراقى، مهرخ افضلى و وحید نفر هستند.آرش سنجابی ساعت 22:45 نمایش "انقباض علیه بازوی راست" را با بازی ایمان اصفهانى، رامین پرچمى، امیر تیمورى، سپیده جعفرى، عاطفه جلالى، نیما راد، مینا زرنانى، مهرداد سنجابى، سارینا شاد، الهه شه پرست، شبنم عبدالهى، علیرضا میرزامحمدعلى، نرگس نیک سیرت و اشکان هورسان در سالن شماره 2 این تالار نمایشی به روی صحنه می آورد. نویسنده این نمایش نیز آرش سنجابی است.تالار مولوی"سوء تفاهم" اثر آلبر کامو به کارگردانی جواد مولانیا ساعت 20:30 در سالن اصلی این تماشاخانه به روی صحنه است و بازیگران آن ازنین خلیلیان (مهمان از گروه تئاتر مردم)، مهشاد بهرامی نژاد، مهرناز فراهانی و محمد ذبحی هستند.مسعود سالاری نمایش "اتفاق" را ساعت 20 در سالن کوچک تالار مولوی اجرا می کند. محمد جواد بشارت، پدرام عزیزی، صادق ملکی، آزاده نوبهار و ریحانه یزدانیار در این اثر ایفای نقش می کنند."ترس و لرز" به نویسندگی و کارگردانی مریم زرینی ساعت 18 در سالن کوچک تالار مولوی اجرا می شود. زینب گرمارودى در این نمایش ایفای نقش می کند.نمایش "آنشرلی با موهای قرمز" ساعت 19 در سالن اصلی تالار مولوی اجرا می شود. این اثر نمایشی نوشته فراز مهدیان دهکردی و کار امیر بهاور اکبرپور دهکردی است. سیدمهدی حسام الذاکرین، آرزو عبداللهی، مائده رفیعی و مهرداد حبیبیان بازیگران آن هستند.تئاتر باران"پس از برخورد جسم سخت به سر" نام اثر نمایشی نوشته و کار سجاد داغستانی است که از 13 مرداد ماه ساعت 21 در این تماشاخانه با بازی هادی احمدی، علیرضا حسن پور، صحرا اسدالهی، اودین روشن، بهنام شریفی، منصور تمیزی فر و حسین فرجی اجرا می شود.این مجموعه تئاتری میزبان نمایش "مردان مریخی زنان ونوسی" به نویسندگی و کارگردانی علی حسینی است و امید مقدم، شهریار حیدری، آزاده شاه پسندزاده، رضا صادق، آرزو یاهوئیان، وحید محرابی، سحر هنرور، عزیز تبیان، سلاله ارغوان، میثم همایونی فرد، سحر ببران، مرتضی حسنلو، مریم اسکندری، محمدجواد محمدی، زهرا رئیس ساداتو حسام اسماعیلی در آن ایفای نقش می کنند."بوتولیسم" نوشته نوشین تبریزی و کار سیما تیرانداز ساعت 21 در این تماشاخانه به روی صحنه است و ایمان بابایی، نیلوفر بیانی، علی بیکی، آرمین پور اسمعیل، مارال جمال پناه، شهاب حیدری، محمد امین رحیمی، فرزانه رسولی، رمیصا صمدی، رضا قائدی فر، کسری قائم مقامی، بهداد قادری، کیمیا کرمی، بهزاد کریمی، شیما ملکی، پیام میر مصطفی و کوشا نشتایی نقش آفرینان این اثر نمایشی هستند.تالار هنرنمایش "شازده کوچولو" نوشته بهرام جلالی پور، کارگردانی آناهیتا غنی زاده و با بازی علی باروتی، هدیه حاج طاهری، هانی حسینی، سوده سعدایی و رعنا قادری ساعت 18:45 در این تالار نمایشی اجرا می شود.نمایش "چارلی و کارخانه شکلات سازی" به کارگردانی فریبا دلی ...

ادامه مطلب  

تعطیلات پایان هفته با تئاتر / آغاز اجرای 15 نمایش در تماشاخانه های تهران  

درخواست حذف این مطلب
سرویس تئاتر هنرآنلاین: تماشاخانه های تهران در هفته جاری میزبان 15 اثر نمایشی جدید شدند که عناوین آن ها از این قرار است: "پادشاه می میرد"، "زمان از حرکت می ایستد"، "جادوی کلاه"، "آرت سیرکل"، "لابیرنت"، "شاهکار"، "پله"، "در اعماق"، "قاتل بی رحم"، "هملت"، "مردگان"، "پاراسمپاتیک"، "زندگی به سبک شروین"، "موسیو آنجل" و "چراغ آخر". طبق روال هر هفته مروری داریم بر بیش از 70 اثر نمایشی که در تالارهای نمایشی پایتخت به روی صحنه هستند: مجموعه تئاتر شهرنمایش "خسیس" نوشته ژان بابتیست مولیر و به کارگردانی مریم کاظمی ساعت 20 در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر به روی صحنه است. حسین محب اهری، جمشید جهانزاده، ساقی زینتی، افشین زارعی وهومن رهنمون از جمله بازیگران این نمایش هستند."گزارش وضع هوا" عنوان اثر نمایشی با طراحی حرکت و کارگردانی عاطفه تهرانی است که ساعت 20:30 در سالن قشقایی این مجموعه اجرا می شود. نمایشگران این اثر نمایشی ساسان قلی پور، نازنین میهن، امین حسن زاده، نورا کاظمی، سنا میرجعفری و فرهنگ اسکندری هستند.همچنین، نمایش "خداحافظ باغ آلبالوی من" به نویسندگی و کارگردانی سارا مخاوات ساعت 20 در تالار سایه روی صحنه آمده است. در این نمایش نازنین احمدی، پرنده علایی و هاله گرجی به عنوان بازیگر حضور دارند."سس توت فرنگی" نوشته سپیده فلاح فرد و به کارگردانی مهدی پاشایی ساعت 19 با سهیل برخورداری، سمیرا حسن پور، مهدی زمین پرداز، سحر صباغ سرشت، منصور عربی، پرستو علیزاده و علیرضا مهران در سالن قشقایی پذیرای علاقمندان تئاتر است."ریچارد سوم اجرا نمی شد" نوشته ماتئی ویسنی یک و کارروح الله جعفری ساعت 19:45 در سالن چهارسو این مجموعه به روی صحنه خواهد آمد و حمید رحیمی، نسیم شجاعی، پوریا سلطان زاده، شهاب عباسیان، حسام الدین مختاری، مهدی بجستانی، محمد فرجی پو، آذر خوارزمی، حمید حبیبی فر، ندا حاجی بابایی، رضا علوی، کامیار محبی و مجید رحمتی بازیگران این اثر نمایشی هستند.تماشاخانه ایرانشهرامیررضا کوهستانی ساعت 19 و 21:30 نمایش "بی تابستان" را در سالن سمندریان ایرانشهر با بازی لیلی رشیدی، سعید چنگیزیان و مونا احمدی اجرا می کند."خاموشی دریا" نوشته رضا گوران و کار نیما دهقان ساعت 21:15 در سالن استاد ناظرزاده کرمانی این تالار نمایشی به روی صحنه است و بازیگران نمایش شهرام حقیقت دوست، علیرضا آرا و خاطره اسدی هستند.پارسا پیروزفر نمایش "یک روز تابستانی" اثر اسلاومیر مروژک را ساعت 17 و 19 در سالن استاد ناظرزاده کرمانی این مجموعه به روی صحنه آورده است که این اثر با بازی رضا بهبودی، پارسا پیروزفر و سوگل قلاتیان اجرا می شود.پردیس تئاتر شهرزادنمایش "بانوایان" اثر داریو فو و کار علی نیکزاد ساعت 21:45 با بازی حسین میرزائیان، سمیه برجی، محسن میرزاخانی، سارا والیانی، آناهیتا خسروی، رامتین مقدادی و میلاد شوریده در سالن شماره 3 این تالار نمایشی به روی صحنه آمده است."پا" عنوان نمایشی به تهیه کنندگی نوید محمدزاده، نویسندگی و کارگردانی آرمین حمدی پور است که ساعت 19 در سالن سه این تماشاخانه به روی صحنه آمده است و بازیگران آن پویان فریدونی، نگین تهمتن، فرزاد نام آوری، حانیه رضایی و رعنا شبانکاره هستند."روزهای بی باران" عنوان اثر نمایشی نوشته و کار امین بهروزی است که ساعت 18:30 در این پردیس تئاتری به روی صحنه است و سجاد افشاریان، نازنین احمدى، وحید آقاپور و سوگل خلیق در آن ایفای نقش می کنند.نمایش "پادشاه میمیرد" اثر اوژن یونسکو و به کارگردانی محمدرضا سعادتی ساعت 20:15 در سالن شماره 3 این مجموعه اجرا می شود و بازیگران آن محمد پورحسن، فاطیما سرلک، آرمین راستگو، بهار ذوالقدری، تارا یونس تبار و ندا گلرنگی هستند.نمایش "فلیک" نوشته آنی بیکر به طراحی و کارگردانی محمدحسن معجونی ساعت 19:30 و 22 به روی صحنه است. نوید محمد زاده، ستاره پسیانی( مهمان از گروه بازی)، حسین حسینیان و برنا انصاری در این نمایش ایفای نقش می کنند.نمایش "فصل شکار بادبادک ها" نوشته جلال تهرانی و کار شاهین صادقیان با بازی متین ستوده ساعت 20 در سالن شماره یک این تالار نمایشی اجرا می شود."آمیز قلمدون" به نویسندگی اکبر رادی و کارگردانی هادی مرزبان ساعت 20 در این مجموعه به روی صحنه است و بازیگران آن ایرج راد، فرزانه کابلی، پریسا مقتدی و .... هستند.تماشاخانه پالیزاین تالار نمایشی از 21 مرداد ماه ساعت 21:30 میزبان نمایش "شاهکار" (سرگذشت جمالزاده) به نویسندگی احسان بدخشان و کارگردانی لادن نازی است. روزبه حصاری، مصطفی ملک مکان، ایمان سلگی، علی قربانخانی، نسیم افشار پور، افشین حسنلو، میثاق آقامولایی، سهیل قناعتی، پویا باقری، محمدرضا صفری، علی اکبر کرمی، آصفه غدیری بیدهندی، شیوا رضایی، مریم صادقیان امین، مونا عرب، یکتا طبیبی، سپیده زینلی، آتوسا بهشتی و فاطمه بیک بازیگران این نمایش هستند.کنسرت نمایش "چهارمین شنبه" نوشته مهرداد کوروش نیا، علی اصغری و ابراهیم گله دارزاده و به کارگردانی مهرداد کوروش نیا ساعت 22 در سالن شماره 2 تماشخانه پالیر اجرا می شود و بازیگران آن هومن شاهی، مهدی صباغی، محمد اشکان فر، سروش قهرمانلو، سحر شاطری و فرهنگ سرخوش هستند.همچنین نمایش "راز بقا" نوشته على نورانى، سهیل کرمیار، امیر نجفى و تمامى بازیگران و با طراحی و کارگردانی صالح علوى زاده ساعت 18 در سالن شماره 2 این تالار نمایشی به روی صحنه است و بازیگران آن آذین آرمون، مهدى آذربخش، امیرحسین آینه ورزانى، کیمیا الوانى، على پسیان، مصطفى پوریوسف، على چاقوچى، سام دادخواه، رضا دشتکى، شایان دیلمقانى، پگاه زارعیان، امید سلیمى، تارا صلاحى، فاطمه عباسى، محمد عبدالوند، فرزین فولاد پنجه، دنا فیروزیا، آرمیتا قبادى، مریم قاسمى، هدیه کازرونى، محمد گل محمدنیا، پانیذ محمدى، کیوان محمدى، پویان محمودى، على میرى، بنیامین میلان، سمیرا نجارى، عرفان نظریان پور، نریمان نیک نژاد و ترانه یوسفى هستند."تناسخ 3 تا 35 تومن" نوشته و کار امیرعلی نبویان، عنوان نمایشی است که ساعت 20 در سالن شماره 2 این مجموعه به روی صحنه است و بازیگران آن هومن حاجی عبداللهی و بهار نوروزپور هستند.احسان گودرزی نیز ساعت 19 نمایش "آهواره" را با بازی علی باقری، نگار جواهریان، الهام کردا و محمد ولی زادگان در سالن شماره 1 این تالار نمایشی به روی صحنه آورده است.عمارت نوفل لوشاتونمایش "موسوبی" نوشته و کار سعید هاشم زاده ساعت 19:45 در سالن شماره 2 عمارت نوفل لوشاتو اجرا می شود و شیدا یوسفی، محمد فتح اللهیو سجاد طوماری در آن ایفای نقش می کنند."خانه نم زده" نام اثر نمایشی نوشته حامد مکملی و کار شادی اسدپور است که ساعت 21:30 در این مجموعه تئاتری با بازی راد پورجبار، نیلوفر شهفری، رهام بیگلو، سیمین عسگری و شاهین اسماعیلی به روی صحنه است.نمایش "ضیافت شبانه ای برای شبنم" نوشته مریم تاجیک و روزبه روحی پور و به کارگردانی روزبه روحی پور ساعت 21:30 در سالن شماره 1 این مجموعه اجرا می شود و ریحانه سلامت، فربدفرهنگ، هدیه رضایی، گل ناز عباسی، علی توانگری، گلبرگ بقایی، سید پویا بیکى، محمدرضا جمال، متین نظری و ساغر مسعودی بازیگران این اثر هستند.نمایش "بلوری ها" ساعت 19:30 در سالن شماره 1 این تماشاخانه اجرا می شود. بازیگران این اثر محمد هادى عطایى، ایمان اشراقى، مهرخ افضلى و وحید نفر هستند.آرش سنجابی ساعت 22:45 نمایش "انقباض علیه بازوی راست" را با بازی ایمان اصفهانى، رامین پرچمى، امیر تیمورى، سپیده جعفرى، عاطفه جلالى، نیما راد، مینا زرنانى، مهرداد سنجابى، سارینا شاد، الهه شه پرست، شبنم عبدالهى، علیرضا میرزامحمدعلى، نرگس نیک سیرت و اشکان هورسان در سالن شماره 2 این تالار نمایشی به روی صحنه می آورد. نویسنده این نمایش نیز آرش سنجابی است.تئاتر باراناین مجموعه تئاتری میزبان نمایش "مردان مریخی زنان ونوسی" به نویسندگی و کارگردانی علی حسینی است و امید مقدم، شهریار حیدری، آزاده شاه پسندزاده، رضا صادق، آرزو یاهوئیان، وحید محرابی، سحر هنرور، عزیز تبیان، سلاله ارغوان، میثم همایونی فرد، سحر ببران، مرتضی حسنلو، مریم اسکندری، محمدجواد محمدی، زهرا رئیس ساداتو حسام اسماعیلی در آن ایفای نقش می کنند."بوتولیسم" نوشته نوشین تبریزی و کار سیما تیرانداز ساعت 21 در این تماشاخانه به روی صحنه است و ایمان بابایی، نیلوفر بیانی، علی بیکی، آرمین پور اسمعیل، مارال جمال پناه، شهاب حیدری، محمد امین رحیمی، فرزانه رسولی، رمیصا صمدی، رضا قائدی فر، کسری قائم مقامی، بهداد قادری، کیمیا کرمی، بهزاد کریمی، شیما ملکی، پیام میر مصطفی و کوشا نشتایی نقش آفرینان این اثر نمایشی هستند.تالار هنرنمایش "شازده کوچولو" نوشته بهرام جلالی پور، کارگردانی آناهیتا غنی زاده و با بازی علی باروتی، هدیه حاج طاهری، هانی حسینی، سوده سعدایی و رعنا قادری ساعت 18:45 در این تالار نمایشی اجرا می شود.نمایش "چارلی و کارخانه شکلات سازی" به کارگردانی فریبا دلیری ساعت 20:15 در این تماشاخانه به روی صحنه است.خانه نمایش مهرگان"هملت" اثر ویلیام شکسپیر با طراحی، دراماتورژی و کرگردانی میکائیل شهرستانی از 21 مرداد ماه ساعت 20 در سالن شماره 2 خانه نمایش مهرگان اجرا می شود و بازیگران آن محمد علی صادقی، پژمان المعی، محمد سلیمانی، فرزان اسدیان، فرشاد کوکبیان، مسعود آشوری، پیمان مقدم، سعید پارسا، آیدا جهاندیده، شیما زادپور، بهمن هراتی، امید داودوندی، رضا خلیل آبادی، نکیسا عقبایی، ماهان زارع، الهام قاسمی، بهناز دانش، سورن گرم آبادی، یاسین حسینی و منصور رضایی هستند.علی عابدی نمایش "تیولا" را ساعت 21:30 در سالن شماره 1 خانه نمایش مهرگان با بازی پرستو گلستانی، وحید آقاپور، محمدصادق ملک و سامان دارابی به روی صحنه آورده است."آشغال مرد" نام نمایشی است که ساعت 18 در این تالار نمایشی اجرا می شود و بازیگران آن فائزه احمدی، جواد اینانلو، بهار بیگ زاده، پریا جعفرمحمدی، حمیده جعفری، سجاد خلیفه هاشمی، مهشید دلاوری، یلدا دهقانی، محمد راشد، هدیه رضازاده، پریسا روزبهانی، شقایق سادات موسوی، امیرعلی سلطانی، حمیدرضا سنگیان، مهدی شمس، ندا صحرایی، حسین کرمی، بوژان کریم پوریان، پگاه مصدق، ملیکا عابدینی و غزاله وهاب زاده هستند.نمایش "روز بیست و یکم" نوشته و کار نیوشا محرابی ساعت 18 در سالن شماره یک این مجموعه اجرا می شود و ایوب آقاخانی، سولماز غنی، سروش طاهری، بهرام سروری نژاد، رویا فلاحی، محمدرضا قلمبر، پویان یحیی پور، پریسا خواجه دهی، نگین فیروزمنش و یاسمن تبریزی در این اثر نمایشی نقش آفرینی می کنند."خاله پیرزن مهربون" عنوان نمایش شاد و موزیکال به نویسندگی و کارگردانی سینا نورایی است که روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 17 در سالن شماره 2 این تماشاخانه به روی صحنه است و بازیگران آن آنا نمکچیان، صالح خواجه، مهرزاد شربت خاری، نسترن پارساییان و سینا نورائی هستند.نمایش "زخم های وحشتناک زمین بازی" ساعت 19:30 در سالن شماره 2 مهرگان اجرا می شود. نویسنده این اثر نمایشی راجیو جوزف، مترجم و کارگردان علی منصوری است و آیه کیان پور و محمد صدیق مهر بازیگران این نمایش هستند.سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان نمایش "آپارتمان" به نویسندگی سپیده قربانی و کارگردانی امیر شاه علی ساعت 21 در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان اجرا می شود. محمدرضا ایمانیان (مهمان از گروه گره)، غزل میرزایی، فائقه شلالوند، سهیل بابایی، مهناز مهدی زاده و امیر شاه علی در این اثر نمایشی ایفای نقش می کنند.نمایش "جنوبی" نوشته میثم یوسفی و کار ...

ادامه مطلب  

نرم افزارهای تدوین فیلم (قسمت اول)  

درخواست حذف این مطلب
تبلیغاتسایت خودرو / خرید پاوربانک / آموزش بازاریابی ساخت فیلم پروسه ای بسیار جالب و مهیج است. اما اگر پیش از شروع به کار صحنه را آماده نکرده باشید عکس برداری از سوژه ها می تواند بسیار زمان بر و سردرگم کننده باشد. در اینجا به ذکر برخی فاکتورهای مهم در عکس برداری و سپس برترین ...

ادامه مطلب  

آغاز کار نخستین دوره "جلسات کارتون تهران"  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش هنرآنلاین، نخستین شب این جلسات با حضور پرستو کاردگر کارگردان انیمیشن، امیر سحرخیز مشاور تولید، جمال رحمتی استاد راهنما و محمود یعقوبی انیماتور از عوامل انیمیشن "ایکی"، مهدی خرمیان کارگردان انیمیشن، علی حضرت پور فیلم نامه نویس، حمید محمدی انیماتور و مهدی شرکت معصوم مسئول جلوه های ویژه از عوامل انیمیشن "سوزن بان" و اشکان رهگذر کارگردان و مجری در شب یک شنبه 26 شهریورماه در پلتفرم داربست برگزار شد."جلسات کارتون تهران" با نمایش انیمیشن "ایکی" آغاز شد و سپس عوامل سازنده درباره روند تولید این انیمیشن با مخاطبان صحبت کردند. پرستو کاردگر، کارگردان "ایکی" ضمن تشکر از مخاطبان برای حضور در این جلسه گفت: انیمیشن "ایکی" اولین انیمیشن من است که آن را به عنوان پایان نامه دانشجویی دوره کارشناسی ارشدم در دانشگاه سوره ارائه کردم.نمی دانستم در ایران انیمیشن تدریس می شوداو با اشاره به این که تا پیش از حضور در دوره کارشناسی ارشد انیمیشن هیچ سابقه ای در این زمینه نداشته است توضیح داد: در دوره کارشناسی رشته کامپیوتر خوانده بودم و اصلاً نمی دانستم ما در دانشگاه های ایران رشته انیمیشن داریم و به خاطر علاقه ای که به انیمیشن داشتم می خواستم در خارج از کشور در این زمینه تحصیل کنم تا این که در سال 91 بسیار اتفاقی با وبلاگ آقای گلپایگانی آشنا شدم و متوجه شدم در ایران هم انیمیشن تدریس می شود. تقریباً از دو ماه بعد آماده حضور در کنکور این رشته شدم.کاردگر ادامه داد: قبل از ساخت انیمیشن، کارهای هنری مثل ساخت مجسمه و طراحی فیگور انجام می دادم اما انیمیشن کار نمی کردم. قصه نوشتن را بسیار دوست داشتم و داستان کوتاه می نوشتم."ایکی" به شخصیت خودم نزدیک تر استاو درباره این که چطور قصه "ایکی" را برای ساخت اولین انیمیشنش انتخاب کرد گفت: در ابتدا قصه دیگری داشتم اما چون پایان نامه دانشگاه حتماً باید بیش از سه دقیقه باشد و قصه اولی که انتخاب کرده بودم تنها 70 ثانیه بود، تصمیم گرفتم قصه بلندتری را انتخاب کنم.کارگردان "ایکی" عنوان کرد: می خواستم برای کار اولم قصه ای را انتخاب کنم که شخصی تر باشد. "ایکی" به شخصیت خودم نزدیک تر بود.انیمیشن "ایکی" پانزده میلیون تمام شدکاردگر بابیان این که تمام هزینه های مالی پروژه را خودش تأمین کرده توضیح داد: وقتی فیلم نامه "ایکی" را نوشتم، استادانم آقای رحمتی و سحرخیز واکنش های خوبی نشان دادند؛ بنابراین به این نتیجه رسیدم که "ایکی" ارزش ساخته شدن را دارد. در ابتدا می خواستم آن را به شیوه استاپ موشن بسازم، چون از قبل تجربه ساخت عروسک و دکور را داشتم؛ اما هزینه آن بسیار بالا می شد از طرف دیگر هیچ فضایی برای ساخت پروژه نداشتم و دانشگاه هم چنین فضایی را در اختیارم قرار نمی داد؛ بنابراین تصمیم گرفتم آن را به شکل دو بعدی بسازم چون از ابتدا هم علاقه ای به کارهای سه بعدی نداشتم؛ اما چون ممکن بود با کمی اشتباه شدن پرسپکتیو روبیک ها مشکلات بسیاری پیش بیاید، تصمیم گرفتیم آن را به شکل سه بعدی بسازیم و به شکل دو بعدی خروجی بگیریم. در کل انیمیشن شش دقیقه ای "ایکی" پانزده میلیون تمام شد.طراحی پس زمینه انیمیشن 9 ماه طول کشیداو با بیان این که بخش طراحی بک گراند (پس زمینه) بیش از 9 ماه زمان برد گفت: استاد رحمتی از من خواستند که برای طراحی بک گراندهای متفاوت کارهای بیشتری ببینم. یکی از کارهایی که دیدم بازی machinarium بود که خودم نمی توانم قضاوت کنم چقدر کارم به این بازی شبیه شده اما سعی کردم از نظر رنگ و پرداخت "ایکی" شبیه به این بازی باشد؛ اما کانسپت ها را نزدیک به جنس قصه کردم. از عکس های قدیمی نیویورک هم برای طراحی فضای شهر استفاده کردم.جمال رحمتی درباره این که چرا طراحی بک گراند طولانی شده توضیح داد: در آن دوره درگیر نوشتن فیلم نامه انیمیشن سینمایی بودم و مو همزمان باید به پرستو کاردگر کمک می کردم بنابراین یک وقفه ایجاد شد.در این بخش تصاویری که برای طراحی فضا از آنها الهام گرفته شده بود برای مخاطبان به نمایش در آمد و کاردگر توضیحاتی درباره آنها ارائه داد.برای کاهش هزینه به سراغ سادگی رفتمکارگردان "ایکی" ادامه داد: به دلیل این که طراحی شخصیت ها، بک گراند، هزینه مدل سازی و رندر به اندازی کافی گران بود ترجیح دادم در طراحی به سراغ سادگی برم؛ مثلا مجبور شدم از شخصیت ها به عنوان آدم های شهر هم استفاده کنم. هرچند که این اتفاق در نهایت به نفع کارم تمام شد و به پیش برد قصه که شباهت ظاهری آدم هاست کمک کرد.محمود یعقوبی انیماتور "ایکی" درباره چگونگی طراحی شخصیت ها گفت: خوشبختانه تلگرام پل ارتباطی بین من و خانم کاردگر بود. چون ریل آماده نبود و کم کم آماده می شد از جعبه های ساده برای شناختن فضای کار استفاده می کردم و بعد آنها را برمبنای ریل می گذاشتم. در ابتدا شمایل ساده طراحی می کردم و بعد تایید کارگردان به کارم ادامه می دادم."ایکی" تجربه موفقی از تلفیق تکنیک دو بعدی و سه بعدی بودامیر سحرخیز مشاور تولید با اشاره به این که انیمیشن "ایکی" یکی از اتفاقات خوبی بود که در دانشگاه سوره با دانشجویان این رشته افتاده است گفت: من از ابتدا در بخش فنی با ترکیب سه بعدی و دو بعدی موافق نبودم. چون به نظرم هیچ وقت این دو باهم ترکیب خوبی نمی شوند و یک دست از آب درنمی آیند؛ اما ما در این پروژه تکنیکال دایرکتوری داشتیم به اسم علیرضا اخباری که از ایران رفته است و او چندین بار تست زد و از رندری استفاده کرد که بیشتر ژاپنی ها برای مانگاهای خودشان از آن استفاده می کنند و نتیجه کار به این دلیل خوب شد.او ادامه داد: ما فریم ریت خروجی را 12 گرفتیم و نگذاشتیم حرکت دوربین به شکل نرمال یک فریمی اتفاق بیافتد. نتیجه کار برای خودم هم بسیار جذاب بود. تصورم این است که تکنیک سه بعدی به درد کارهای کوتاه نمی خورد اما در "ایکی" استفاده هوشمندانه ای از آن شد و در مجموع "ایکی" تجربه موفقی بود."ایکی" را از ابتدا کار دانشجویی ندیدمکاردگر محدودیت ها را از چالش های دیگر تولید "ایکی" نام برد و گفت: به خاطر دانشگاه محدودیت زمانی داشتم و از طرف دیگر کارگردانی "ایکی" بسیار سخت بود. نمی توانستم حرکت دوربین در عمق داشته باشم. یا مثلا هیچ شخصیتی نمی توانست با بک گراند ارتباط داشته باشد. آنها نباید هیچ دری را باز می کردند و فقط در یک صحنه هست که ایکی مدادی را در دستش می گیرد و با آن می نویسد.او تاکید کرد: اگر قرار باشد دوباره این انیمیشن را بسازم، تنها چیزی را که تغییر نمی دهم فیلم نامه است؛ اما در بقیه موارد حاضر هستم آن را با تکنیک ها و تغییرات دیگری تست کنم.کاردگر با اشاره به این که از ابتدا به "ایکی" به عنوان کار دانشجویی نگاه نکرده است گفت: ساخت آن یک سال و نیم طول کشید. با این که برنامه ریزی هایی داشتم اما نتوانستم خودم را به دلیل شرایط با آن هماهنگ کنم.روزی چند ساعت برای ارسال "ایکی" به جشنواره ها وقت می گذارمکارگردان "ایکی" درباره حضور و موفقیت این انیمیشن در جشنواره های داخلی و خارجی توضیح داد: از فردای روی که نسخه نهایی کارم تمام شد آن را به جشنواره های مختلف فرستادم. اولین قدم برای ارسال انیمیشن این است که انیمیشنتان را در یکی از سایت های ویدیو مثل vimo آپلود کنید و سپس در چند پلتفرمی که برای ارسال کار به جشنواره های مختلف وجود دارد مثل film free way انیمیشن تان را معرفی کنید. سپس باید تصمیم بگیرید کارتان را در چه جشنواره هایی شرکت دهید. بسیاری از انیمیشن سازان کارهایشان را در اختیار شرکت های پخش کننده می گذارند اما چون "ایکی" کار اولم بود دوست داشتم تمام مراحل آن را تجربه کنم. هرچند که پاسخگویی به ایمیل ها با این که در حال حاضر 9 ماه از پخش انیمیشن گذشته روزی چند ساعت از وقتم را می گیرد.ناخودآگاه در خلق آثار هنری تاثیرگذار استرحمتی خطاب به دانشجویان انیمیشن گفت: بحثی را خانم کاردگر مطرح کرد، این که به او توصیه کردم قبل از شروع به ساخت انیمیشنش کارهای مختلفی را ببیند. باید توجه داشته باشید که فرایند خلق هر اثر هنر ...

ادامه مطلب  

صحنه هایی که بازیگران را به فکر انصراف از بازی انداخت  

درخواست حذف این مطلب
شاید به نظر برسد که دنیای هالیوود پر است از زرق و برق و ثروت و شهرت و افراد حاضر در این عرصه زحمت آن چنانی جز دریافت دستمزدهای سرسام آور ندارند. اما باید بدانید که واقعیت با چیزی که شما فکر می کنید بسیار متفاوت است زیرا برای رسیدن به شهرت، بازیگران باید کارهایی را بکنند که نه تنها شما تصور آن را نمی کنید بلکه خود این بازیگران نیز فکر نمی کنند باید دست به چه کارهای عجیب غریبی بزنند که بازی شان در یک فیلم دیده شود. شنیده ایم که برخی برای پیدا کردن خود در نقش فیلمی که می خواهند بازی کنند برای مدت چند ماه خود را از خانواده جدا کرده و منزوی شده اند، برخی دیگر به اجبار نقش به ورزش های سخت و رژیم های طاقت فرسا روی آورده اند و برخی دیگر ده ها کیلو وزن خود را افزایش یا کاهش داده اند.پس باید بدانید که در پشت صحنه ی فیلم هایی که می بینید ساعت ها، روزها و ماه ها کار و تلاش سخت در جریان بوده است. برخی از نقش های موجود در فیلم نه تنها طاقت و قابلیت شخص را به عنوان یک بازیگر مورد سنجش قرار می دهند بلکه موجودیت او به عنوان یک انسان را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهند به نحوی که در حین فیلم برداری بازیگر کنترل خود را از دست داده و حتی تصمیم به ترک پروژه در میانه راه می گیرد. در ادامه ی این مطلب قصد داریم شما را با تعدادی از چنین رخدادهایی آشنا کنیم که در سر صحنه ی فیلم برداری فیلم های معروف اتفاق افتاده اند. با ما همراه باشید.۱- لورن کوهن در سریال تلویزیونی «مردگان متحرک»در فصل سوم سریال پرطرفدار «مردگان متحرک» (the walking dead) چیزی نمانده بود که یکی از بازیگران اصلی سریال با ترک پروژه صدمه ی جبران ناپذیری به سریال بزند. این اتفاق زمانی رخ داد که نلورن کوهن» که در این سریال نقش «مگی» را بر عهده دارد تصمیم گرفت به خاطر یک صحنه ی جنجالی و پر استرس پروژه را به طور کلی رها کند. کوهن بعد از خواندن فیلمنامه فصل سوم دریافت که قرار است یک عمل سزارین اورژانسی را روی یکی از شخصیت های دیگر سریال انجام دهد.از این رو نگرانی هایش در این موضوع را با «استیون یون» بازیگر نقش «گلن» در سریال در میان گذاشت و اعلام کرد که بازی کردن چنین صحنه ای برایش بسیار سخت خواهد بود. در ابتدا قصد داشت بازی در فصل سوم را رد کند اما بعد از مدتی فکر کردن به این نتیجه رسید که سریال «مردگان متحرک» درباره ی افرادی است که تا آخرین اندازه ی تحمل و توان خود در معرض تهدید و فشار قرار می گیرند. از این رو تصمیم گرفت که ناراحتی خود را از چنین صحنه ای نادیده گرفته و علی رغم این که برای بازی کردن آن مشکل داشت و بسیار برایش سخت بود اما صحنه ی مربوط را به خوبی بازی کرد.۲- یان مک کلین در «هابیت ها»بسیار سخت است که تصور کنیم نقش «گاندالف» در فیلم های «هابیت ها» (hobbit) و «ارباب حلقه ها» (lord of the rings) را کسی غیر از یان مک کلین بازی کند، نقشی که تنها با بازی او قابل تصور است. اما اگر در صحنه های فیلم برداری فیلم «هابیت ها: سفر غیرمنتظره» (the hobbit: an unexpected journey) اوضاع کمی متفاوت پیش می رفت، پیتر جکسون مجبور می شد کس دیگری را برای ایفای نقش «گاندالف» استخدام کند.داستان از این قرار بود که مک کلین تقریباً تمامی صحنه ها را در کنار پرده ی سبز بازی می کرد و قرار بود همراهی او با هابیت ها و تعاملاتش با آن ها بعداً به صورت دیجیتالی به دیگر صحنه ها اضافه شود. خستگی بازی به صورت جداگانه و تنها بر مک کلین غالب شد به طوری که در مرحله ای از فیلم برداری کنترل خود را از دست داده و خواسته بود محل فیلم برداری را ترک کند اما پیتر جکسون با مدت کوتاهی مرخصی دادن به وی، مک کلین را راضی کرده بود که ادامه ی صحنه ها را بازی کرده و پروژه را رها نکند.۳- آل پاچینو در «پدر خوانده»آل پاچینو برای بازی در فیلم «پدر خوانده» (the godfather) و قسمت دوم آن به ترتیب نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش دوم و بهترین بازیگر نقش اول شد پس با این شرایط اگر بگوییم کمپانی سازنده قرار بود وی را از این نقش کنار بگذارد باور نکرده و این کار را بسیار احمقانه می دانید. اما به توجه به گفته های خود آل پاچینو این همان اتفاقی است که قرار بود بیفتد. بر اساس گفته های خود پاچینو اگر حمایت ها و دلداری های فرانسیس فورد کاپولا نبود، پاچینو در همان روزهای اول از این پروژه ی مشهور سینمایی کناره گیری می کرد.۴- جیم کری در «چگونه گرینچ کریسمس را دزدید»جیم کری برای بدست آوردن نقش «گرینچ» در فیلم «چگونه گرینچ کریسمس را دزدید» (how the grinch stole christmas) علاوه بر این که باید در تست های سخت بازیگری این نقش شرکت می کرد بلکه باید نظر مثبت همسر بیوه دکتر زئوس، نویسنده ی داستان فیلم، را نیز جلب می کرد. اما این موضوعات در مقایسه با فشارهایی که در طول فیلم برداری به کری وارد شد چیزی نبودند. کری برای بازی در این نقش هر روز مدت زمان زیادی را باید روی صندلی گریم می نشست و گریم های سنگینی را روی صورت خود تحمل می کرد.یکی از این گریم ها لنزهای تماسی عجیبی بود که کری باید حتما به چشم می زد و کری با وجود آن ها و ساعات طولانی فیلم برداری شدیداً احساس درد می کرد. در نهایت کار چنان بالا گرفت که مسئولین ساخت فیلم مجبور شدند دست به دامان یک مشاور شکنجه نظامی شوند تا به جیم کری کمک کند وضعیت موحود را تحمل نماید. تکنیک هایی که این مشاور نظامی به او یاد داد باعث شد که کری بقیه ی مدت زمان فیلم برداری را نیز تحمل کرده و از فکر ترک پروژه منصرف شود. البته با این وجود در برخی از صحنه ها نیز کری نتوانست لنزها را تحمل کند بنابراین سازندگان مجبور شدند لنزها را به صورت دیجیتالی و پس از پایان فیلم برداری ها به نسخه ی اصلی اضافه کنند.۵- جسیکا آلبا در «چهار شگفت انگیز»جسیکا آلبا بازیگر نقش «سو زن نامرئی» (sue "invisible woman) در فیلم «چهار شگفت انگیز: قیام موج سوار نقره ای» (fantastic four: rise of the silver surfer) چنان ایفای این نقش برایش سخت بود که تقریباً از ادامه ی حضور در پروژه انصراف داده بود. مشکل اصلی وی این بود که با کارگردان فیلم، تیم استوری، مشکل پیدا کرده بود که بعدها آلبا ادعا می کرد خواست های بی معنی از وی داشته است برای مثال، به ادعای آلبا، استوری از وی خواسته بود که در طول یکی از صحنه ها وی باید طوری گریه می کرد که صورتش صاف باقی مانده و بدین ترتیب زیبایی صورتش از بین نرود.مشکلات او در این فیلم با کارگردان باعث شد که وی دیگر در این مجموعه فیلم ایفای نقش نکند اما این تصمیم در کل به نفع وی تمام شد زیرا بعد از پایان فیلم برداری فیلم «چهار شگفت انگیز: قیام موج سوار نقره ای»، آلبا تصمیم گرفت برای مدتی بازیگری را کنار بگذارد و همراه با یکی از دوستانش کمپانی آنست (honest company) را تاسیس کند که الان ۲ میلیارد دلار ارزش دارد.۶- برد پیت در «مصاحبه با خون آشام»فیلم «مصاحبه با خون آشام» (interview with the vampire) در سال ۱۹۹۴ با بازی برد پیت و تام کروز و بر اساس رمان پرفروشی از آن رایس با هزینه ی بالایی ساخته شد اما موفقیت زیادی کسب نکرد و برای برد پیت نیز تجربه ی خوشایندی نبود. سال ها گذشت و پیت تایید کرد که در حین فیلم برداری این فیلم چنان احساس ناخوشایندی داشته که یک بار نزد دیوید گفن، تهیه کننده فیلم رفته و از او خواسته که با پرداخت غرامت وی را از فیلم کنار بگذارد اما بعد از اینکه می فهمد چنین کاری برای وی ۴۰ ...

ادامه مطلب