آیا سند تحول آموزش و پرورش راه گشاست؟  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی – اجتماعی برهان؛ تحول در نظام و تعلیم و تربیت چند سالی است که با تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری در این حوزه در دستور کار مسؤلین فرهنگی و در رأس آن ها شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.در این راستا سندی تحت عنوان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین و در سال گذشته رونمایی شد. در ارتباط با چگونه اجرایی شدن این سند گفت و گویی با «دکتر علیرضا علی احمدی» وزیر سابق آموزش و پرورش ترتیب داده ایم.کلیات سند طرح تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش را تشریح بفرمایید. هدف از ارائه ی این سند چه بوده است؟این سند تحول بنیادین دارای اجزایی اصلی بدین شرح می باشد:1. مبانی نظری سند شامل:1.1. فلسفه ی تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران؛1.2. فلسفه ی تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی؛1.3. رهنامه (دکترین) نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران؛1.4. نظریه های تعلیم و تربیت اسلامی در عصر حاضر.2. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شامل:2.1. کلیات و تعریف مفاهیم و اصطلاحات سند؛2.2. بیانیه ی ارزش ها، مأموریت و چشم انداز و هدف های کلان؛2.3. راهبردهای کلان (15 مورد)؛2.4. هدف های عملیاتی و راهکارها (23 مورد اهداف عملیاتی و 129 راهکار پیاده سازی)؛2.5. چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین در آموزش و پرورش.3. اسناد مکمل سند تحول بنیادین شامل:3.1. سیاست های اجرایی و سازوکارهای تحقق اهداف اصلاح ساختارها و فرآیندهای تحول آفرین توسط شورای عالی آموزش و پرورش؛3.2. برنامه ی درس ملی و راهنمای تحول محتوایی آموزش و پرورش (در حال تکمیل)؛3.3. سند خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش (در شرف تصویب)؛3.4. الزامات تحولات بنیادین در آموزش و پرورش با همکاری سایر دستگاه های نظام اسلامی؛3.5. طراحی و تدوین برنامه های اجرای سند تحول بنیادین خصوصاً برنامه های تحول در زیر نظام های اصلی آموزش و پرورش.4. اهم اهداف طراحی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عبارت اند از:4.1. ترسیم چشم انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و مدرسه در افق چشم انداز ایران 1404؛4.2.طراحی نظام تعلیم و تربیتی که زمینه ساز تحقق بخش حیات طیبه، جامعه ی عدل جهانی و تمدن اسلامی ایرانی است؛4.3.طراحی راهبردها و راهکارهای حرکت از وضع موجود برای تحقق چشم اندازهای مدیریت آموزش و پرورش و مدرسه؛4.4.برنامه ریزی محتوایی برای تربیت انسان های عالم، متقی، آزاد و اخلاقی در طراز جمهوری اسلامی ایران؛4.5.ترسیم نقشه راه برای تحول آفرینی، تخصیص منابع و امکانات، تقسیم کار بین نهادهای ذی ربط.چه میزان از مشکلات فعلی نظام تعلیم و تربیت با اجرای این طرح مرتفع می شود؟اساساً هر نوع برنامه ریزی با نگرش راهبردی، از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به منظور ترسیم وضعیت مطلوب و طراحی راهبردها و راهکارها برای حرکت از وضع موجود به چشم انداز مطلوب است.در عین حال، هر برنامه ای هر قدر هم جامع و بدون نقص طراحی شده باشد، به دلیل تغییراتی که در جامعه با سرعت در حال وقوع است و انتظاراتی که در طول زمان از ایفای نقش آموزش و پرورش بالا می رود، همیشه بین وضع مطلوب تعلیم و تربیت و وضع موجود آن فاصله ای وجود خواهد داشت؛ خصوصاً با فرض آنکه همه چیز درست و خوب طراحی شده باشد و همه ی لوازم کار نیز فراهم شده باشد، پذیرش دانش آموزان و خانواده ها ممکن است به طور مطلوب فراهم نشود، چرا که به اجبار نمی توان فرآیند تعلیم و تربیت را به نحو احسن پیاده سازی نمود و میل و اراده ی متربّی نیز مهم است.در عین اینکه سند مصوب، جامع ترین سند موجود برای تحول آفرینی فرهنگی در جامعه ی ما تلقی می شود، لیکن دارای نارسایی هایی نیز می باشد که اهم آن ها عبارت اند از:- اندیشمندان ما هنوز نتوانسته اند به طور کامل نقش مبانی واصول ارزش های اسلامی را، آن گونه که حق مطلب است، در فرآیندها و رویکردهای برنامه ریزی در کشور دخالت دهند، گرچه تلاش قابل توجهی در این راستا به عمل آورده اند.- مبانی و اصول ارزش های اسلامی و دستاوردهای آموزش های وحیانی اسلام، پیرامون موضوعات و مقولات و مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت، بایستی به منظور جمع بندی در قالب نظریه های راهنمای عملی تهیه شوند که این کار در تنظیم سند تحول در آموزش و پرورش شکل نگرفته است.برنامه ی درس ملی بایستی محتوای تعلیم و تربیتی آموزش رسمی عمومی را مشخص می کرد و بر مبنای آن و مطالعات تطبیقی، نظام مقاطع تحصیلی طراحی می شد.- برنامه ی درس ملی بایستی محتوای تعلیم و تربیتی آموزش رسمی عمومی را مشخص می کرد و بر مبنای آن و مطالعات تطبیقی، نظام مقاطع و سنوات پایه های تحصیلی طراحی می شد، در حالی که مقاطع تحصیلی موسوم به 6 ـ 3 ـ 3، که اکنون ملاک تغییرات شکلی در آموزش و پرورش قرار گرفته است، منتج از برنامه ی درسی ملی نیست و حسن آن جایگزینی سال ششم تحصیلی در مقطع ابتدایی به جای دوره ی پیش دانشگاهی در دوره ی بعد از دیپلم است.- جا دارد بررسی شود اجرای طرح موسوم به 6 ـ 3 ـ 3، که در یکی از مراجع ذی ربط رسمیت یافته است، چه مشکلاتی را از نظام آموزش عمومی رسمی کشور حل خواهد کرد و چه مشکلاتی را ممکن است ایجاد نماید و این مهم نیازمند چاره جویی دست اندرکاران است، گرچه چاره اندیش در این مورد قدری هم دیر شده است.- در اینجا اکیداً یادآوری می نماید که طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک عنصر کالبدی دارد که نظام مقاطع تحصیلی موسوم به 6 ـ 3 ـ 3 است و نباید رسانه های ما اجرای این عنصر را با طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش اشتباه بگیرند و موجب سردرگمی خانواده ها و دانش آموزان عزیز شوند. اجرای چارچوب 6 ـ 3 ـ 3 شاید یک اقدام در بین بیش از 129 اقدام دیگر است و اقدام مهمی است و هر گونه نارسایی در آن، ممکن است لطمات جبران ناپذیری در مسیر تحول بنیادین در آموزش و پرورش فراهم نماید.طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک عنصر کالبدی دارد که نظام مقاطع تحصیلی موسوم به 6 ـ 3 ـ 3 است و نباید رسانه های ما اجرای این عنصر را با طرح تحول بنیادین اشتباه بگیرند و موجب سردرگمی خانواده ها و دانش آموزان عزیز شوند.با گذشت چند ماه از رونمایی سند طرح تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، نتایج عملی این طرح چه بوده است؟این سؤال را باید از دست اندرکاران فعلی آموزش و پرورش پرسید، در عین حال مجموعه ای از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش از مرحله ی تصویب نسخه ی اولیه ی سند تحول در شورای عالی آموزش و پرورش تا مقطع انتشار مجموعه ی فوق را مسئولین وزارت آموزش و پرورش به عنوان اقدامات خود در راستای تحقق سند و ایجاد تحولی در آموزش و پرورش معرفی نموده اند و شاید اصلی ترین اقدام صورت گرفته را همانا وارد کردن سال ششم به دوره ی ابتدایی باید تلقی کرد که با همه ی زحماتی که کشیده شده است، چگونگی اجرای آن را با تهیه یک گزارش میدانی توسط رسانه ی ملی می توان ارزیابی اولیه نمود تا در صورتی که نیازمند بازنگری و یا اقدامات ترسیمی باشد، تا در شروع سال تحصیلی هستیم این کار توسط مراجع ذی ربط سریع تر انجام شود.به مبانی نظری و عملی سند چه انتقاداتی وارد است؟ آیا راهکارها و مبانی مطرح شده قابلیت عملی شدن دارند؟در خصوص مبانی نظری و نارسایی های آن در سؤال سوم به مطالبی اشاره کردم. در مورد قابلیت عملیاتی شدن راهکارها باید یادآوری نمود که خوشبختانه سند تحول بنیادین، علاوه بر راهبردها، به طراحی و ارائه ی راهکارهای اصلی نیز پرداخته است. لیکن همان گونه که در سؤال اول اشاره شد، این سند نیاز به اسناد تکمیلی دارد که از جمله ی آن ها طراحی راهبردها و راهکارهای مرتبط با زیرنظام های اصلی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی است.با توجه به رهنامه، مبانی نظری سند زیرنظام هایاصلی آموزش و پرورش بدین شرح می باشد:- راهبردها و راهکارهای زیرنظام راهبری و مدیریت؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام برنامه ی درسی؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام پژوهش و ارزشیابی؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام شیوه های یاددهی ـ یادگیری.راهبردها و راهکارهای مورد نظر پیرامون هر یک از زیرنظام های فوق بایستی برای هر یک از ساحت های تربیت دانش آموزان (تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت زیستی و بدنی، تربیت زیبایی شناختی و هنری، تربیت اقتصادی و حرفه ای) با به کارگیری رویکردهای مطروحه در مبانی نظری تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و رعایت هر یک از اصول تعلیم و تربیت مطروحه در تمام موارد مد نظر قرار گیرد و راهکارهای عملیاتی ارائه شود.یکی از خلأهای جدی که در همه ی اسنادی که به عنوان اسناد تحول در جمهوری اسلامی تدوین شده اند به چشم می خورد رابطه ی بین مبانی فلسفی، اصول و آموزه های دینی و اسلامی برگرفته از مکتب و جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی با راهبردها و راهکارها و برنامه هایی است که برای اجرا مد نظر قرار می گیرند. در سند آموزش و پرورش تلاش شده که تا جایی که میسر بوده است این رعایت شود، ولی چون تجربه ی تنزیل مطالب از سند تا پیاده سازی و بخش نامه و برنامه ریزی را هنوز در اختیار نداریم، به طور کامل اداء نشده است.چند راهکار به نظر می رسد که بتواند کمک کند. یکی اینکه ما مبانی نظری ای را که از اسلام ناب محمدی اقتباس می کنیم باید به صورت منطقی و نظام مند جمع بندی مفهومی کنیم و در قالب نظریه های کاربردی تدوین نماییم. این موضوع مستلزم تشکیل همان کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی است که مقام معظم رهبری فرمودند. باید اختلاف نظرهای موجود در مسائل فکری و برداشت های تفسیری که از موضوعات مکتبی وجود دارد در نشست هایی هدایت و برنامه ریزی شوند و به جمع بندی های متقن برسند. روش های علمی هم وجود دارد که به اندیشمندان کمک می کند که از دیدگاه هایی که وجوه اشتراک و در عین حال افتراقی دارند استفاده کنند، از جمله ی آن ها متدلوژی سیستم های نرم، ssm، soft system methodology ، فرآیند تفکر ارزشی و همچنین روش رویش نظریه ها (grounded theory) است که می شود این قبیل روش ها را به کار گرفت و بین آثار مکتوب و نقطه نظرات شفاهی اندیشمندان هر حوزه یک توافق قابل قبولی به دست آورد.در حوزه ی اجرای احکام در مواردی که بین فقها اختلاف نظر باشد احکام نیز نظر ولی فقیه تعیین کننده است. مراجع هر نظری داشته باشند، وقتی که در حوزه ی اجتماعی می آید، اگر نارسایی یا تعارضی در مقایسه با نظر مقام معظم رهبری داشت، نظر مقام عظمای ولایت ملاک عمل مسئولین خواهد بود، ولی در حوزه ی نظری ما جایگاهی را برای این کار پیش بینی نکرده ایم. لازم است که از تکنیک های مدیریت دانش (knowledge management) نیز استفاده شود و با تمرین و تلاش بتوانیم بر این مشکل فائق آییم.همچنین باید در هنگام تدوین برنامه ها، جایی که فرصت ها و تهدیدها، قوت ها و ضعف ها، عوامل پیش برنده و عوامل بازدارنده را تحلیل می کنیم، با یک رویکرد عِلّی ـ معلولی و ریشه یابی های عمیق و دقیق و دریافت روابط منطقی پدیده های موجود و اولویت بندی مناسب طرح ها و برنامه ها، به حل معضل اصلی بپردازیم.راه دیگر آن است که ما رویکرد جدیدی در برنامه ریزی های راهبردی در پیش گیریم. علاوه بر تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت فرصت ها و ...

ادامه مطلب  

به بهانه تربیت  

درخواست حذف این مطلب
متأسفانه بسیاری از والدین حتی تصور درستی از تربیت صحیح ندارند. برخی بی تحرکی و آرام بودن را نشانه یک کودک باتربیت می دانند درحالی که سکون کودک موجب بروز اختلال در رشد جسمی و روانی او می شود. گروه چشمگیری از والدین تربیت کودک را در گرو اطاعت محض و مقابله نکردن با خواسته های بزرگ تر ها می دانند یعنی هرچه کودک در مقابل خواسته های بزرگ تر ها مخالفت کند «بی تربیت» تر قلمداد می شود! این ذهنیت غلط علاوه بر اینکه موجب می شود عزت نفس کودک از بین برود توانایی «نه» گفتن و مقابله با رفتارهای انحرافی ای که در محیط خارج به او پیشنهاد می شود را د ...

ادامه مطلب  

بایسته های تربیت اسلامی دانش آموزان  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی-اجتماعی برهان/ زهرا شهیدزاده؛ قرآن کریم مهم ترین منبع علوم آسمانی است، از آنجا که شناخت کامل همه جانبه، که همه ی ابعاد وجودی انسان را مورد توجه قرار دهد، برنامه ای الهی دارد، با توجه به سخنان خدای متعال در ارتباط با راه و رسم زندگی کامیاب و تعالی روح و معنویت بشر، به آسانی می توان دریافت که گنجینه ای الهی است. توجه و دقت در این سرمایه ی بزرگ علم و معرفت انسان را به اوج تکامل در بُعد علمی و عملی می رساند و راز و رمز های سعادت دنیا و آخرت را می گشاید.حضرت محمد(صلی الله و علیه و آل) و امامان معصوم نیز با استفاده از آیات و روایات و علم الهی دستورات تعالیم اسلامی را به گونه ای برای مسلمانان تبیین کرده اند. این موضوع، با توجه به تمام جنبه های زندگی دنیا و تعالی روح در قرآن کریم، به خوبی بیان شده است و اما علوم دینی اسلامی، که دین رسمی کشور ایران است و دستورات جامع با توجه به شناخت همه جانبه ای که از انسان دارد، چه جایگاهی در ساختار آموزشی کشور مسلمان نشین ایران دارد. در این مقاله، تلاش ما بر این است که با توجه به دستورات اسلامی بر تربیت کودک، جایگاه تربیت اسلامی را با استفاده از منابع غنی و معتبر اسلامی، قرآن، احادیث و روایات در ساختار آموزشی در دوران ابتدایی کشور ایران اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.نظام های تربیتی، با توجه به ملاک ها و مقاصد مورد نظرشان، اهداف خاصی را تبیین می کنند و تلاش خود را جهت رسیدن به اهداف تعیین شده معطوف می دارند. در کشورهای اروپایی، نظام آموزشی بر پایه ی رویکرد سکولاریسم و غیردینی است، ساختار آموزشی آن ها نیز بر مبنای سعادت و خوشبختی زندگی دنیوی طراحی شده است و معنویات و تعالی روح انسان را مغفول دانسته اند و تأکید آن ها بر پیشرفت علم و تکنولوژی و امکانات رفاهی است. آن نیز در تربیت اسلامی، هدف اساسی و غایی تربیت، تعالی روح و قرب الهی است که همراه با سعادت زندگی در جهان مادی است. آیات شریفه ی مذکور نیز بر این نکته تأکید دارد: «یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم» (سوره ی بقره، آیه ی 29)، «نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی» (سوره ی نحل، آیه ی 89) و «ولارطب ولا یابس الا فی کتاب مبین» (سوره ی انعام، آیه ی 59).جهت رسیدن به این اهداف، نظام آموزشی اسلامی برنامه ای جامع و دقیق طراحی کرده تا ظرفیت های وجودی و استعدادهای نهفته ی انسان به فعلیت برسد. خداوند متعال خود آفریننده ی انسان است و از همه ی ظرفیت های وجودی و استعدادهای درونی انسان آگاه است، اهمیت ویژه ی تربیت اسلامی از آن جهت است که مطابق با فطرت الهی انسان برنامه دارد، علوم اسلامی بهترین منابع تربیتی را در بر دارند. تربیت مقدس است، زیرا که گوهر وجودی انسانیت را شکوفا و انسان را از خودشناسی به خداشناسی می رساند؛ «إنَّ فی خلق السّماوات و الارض و اختلاف الّیل و النّهار لآیاتٍ لاولی الالباب» (سوره ی آل عمران، آیه ی 190) مسلّماً در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز، نشانه های روشنی برای خردمندان است.برنامه ای جامع و غنی، با توجه به مراحل رشد و نیازهای آینده، دارد و حتی قبل از ازدواج ملاک های انتخاب همسر، که فرزندان از والدینی نیکو برخوردار گردند، در اولین روز زندگی سفارش به خواندن دعاهایی می کند؛ محتوای بسیار غنی و شیوا دارد که تکالیف والدین و آینده ی فرزندان را یادآور می شود. برنامه ی دوران بارداری را مشخص می کند، از لحظه ای که کودک به دنیا می آید وظایف پدر و مادر را مشخص می کند و مرحله به مرحله جهت تربیت و آینده ی کودک برنامه دارد. خداوند متعال در سوره ی فرقان یکی از ویژگی های بندگان راستین را توجه خاص به تربیت فرزند و خانواده ی خویش می داند تا آنجا که آن ها برای خود در برابر آن ها احساس مسئولیت می کنند. این چنین اسلام، مسلمانان را راغب می کند تا با شوق و امید به آینده ی نور چشمان خود تلاش کنند و زندگی هدفمند داشته باشند، از الطاف الهی برخوردار گردند، در ضمن رشد معنوی آخرت خود را آباد می گردانند.مسلمانان تلاش می کنند هر آنچه در توان دارند، در تربیت فرزندان و همسران و آشنایی آن ها با احکام اسلامی و راه و رسم زندگی اسلامی؛ از جمله خودشناسی، اخلاص حق و عدالت فروگذار نکنند و در آنجا که از اسباب مادی ناامید می شوند، با خلوص و به امید گشایش امور خنای خویش را می خوانند، حاجات و نیاز خود را می طلبند.در آیه ی شش سوره ی التحریم، خیرخواهی برای اعضای خانواده و تربیت دینی آنان را تکلیفی بایسته بر عهده ی مؤمنان دانسته، روی سخن را به همه ی مؤمنان کرده است و دستوراتی درباره ی تعلیم و تربیت همسر و فرزندان و خانواده به آن ها می دهد. نگه داری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هرگونه آلودگی، در فضای خانه و خانواده است. به تعبیر دیگر، حق زن و فرزند تنها با تأمین هزینه ی زندگی و مسکن و تغذیه ی آن ها حاصل نمی شود، مهم تر از آن تغذیه ی روح و جان آن ها و به کار گرفتن اصول تعلیم و تربیت صحیح است.خداوند متعال از لحظه ای که کودک به دنیا می آید وظایف پدر و مادر را مشخص می کند و مرحله به مرحله جهت تربیت و آینده ی کودک برنامه دارد. خداوند متعال در سوره ی فرقان یکی از ویژگی های بندگان راستین را توجه خاص به تربیت فرزند و خانواده ی خویش می داند تا آنجا که آن ها برای خود در برابر آن ها احساس مسئولیت می کنند.تعلیم و تربیت مربیان بزرگ مسلمان ایرانی از جمله سعدی، غزالی، خواجه نصیر و ابن سینا نیز مبنی بر اصول اسلامی برگرفته از قرآن و سنت است و حیات طیبه ی انسان را در دین و دین باوری و علم و معرفت دینی و پروردن دین لحاظ کرده اند. سعدی شاعر بزرگ می گوید: علم از بهر دین پروردن است، نه از بهر دنیا خوردن است (بوستان، باب 7، ص 153).نظام آموزشی در اسلام نظامی مرحله ای و تدریجی و بر مبنای محبت است. قرآن کریم در آیه ی 54 سوره ی اعراف این مطلب را ذکر نمود: «ان ربکم الذی خلق السماوات والعرض فی سنه ایام» همانا پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید. این آیه متذکر آن است که انسان مطابق با فطرت خود باید گام به گام و با درایت و هوشیاری حرکت کند، پیش رود، ژرف اندیش باشد، آهسته و پیوسته حرکت کند تا مرارت های زندگی او را از پای در نیاورد و ثمره ی کار را بهره برداری کند.امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در لحظات واپسین مرگ به فرزندشان امام حسن سفارش می کنند: «انهاک عن التسریع بالقول و الفعل»فرزندم تو را از شتاب زدگی در حیطه ی گفتار و عمل باز می دارم و در روایت دیگری نیز می فرماید:«الظفر بالجزم والجزم باجاله الرای بتحصین الاسرار» پیروزی در گرو جزم و احتیاط است و راز احتیاط به کار انداختن اندیشه و جوهر اندیشه ی نگه داری راز است (نهج البلاغه، قصارالحکم، ص 48) قرآن روش محبت، بخشش، مدارا، ایثار و عطوفت را یادآور می شود و می گوید فضل و رحمت و بردباری اولین مربی انسان، خدای متعال، از انسان دریغ نمی شود و پیامبر اسلام، که به صراحت قرآن «رحمه للعالمین» انسان خطاکار ناآگاه سزاوار عفو و بخشش می داند. آن حضرت می فرماید: «فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ» (سوره ی آل عمران، آیه ی 159) به برکت رحمت الهی در برابر آنان (مردم) نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند. پس آن ها را ببخش و برای آن ها آمرزش بطلب و به مردم خطاب می کند: «لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ» (سوره ی توبه، آیه ی 128) به یقین رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.با توجه به این آیات روشن، به صراحت می توان دریافت که محبت بخشش و گذشت مؤثرترین شیوه ی تربیتی است که عمیق ترین و اساسی ترین روش تربیتی محسوب می شود، اسلام این روش را برگزیده است. در مورد فراریان جنگ «احد» که جبهه را رها کردند و گناه بزرگی را مرتکب شدند، خداوند می فرماید: «وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ» (سوره ی اسرا، آیه ی 9) و خداوند آن ها را بخشید، خداوند آمرزنده و بردبار است. می بخشد، به پیامبرش نیز دستور داده است که با دوستان و حتی دشمنان با مهر و محبت و لطف و مدارا برخورد کند. روش تربیتی اسلام مبنی بر محبت است و فرهنگ اسلامی به آن توجه خاصی نموده و دستور داده که پدر و مادر باید بر اساس محبت فرزندان را تربیت کنند. کودک نیازمند محبت والدین است.کودکی که از این فیض الهی بهره مند گردد، لبریز از محبت می گردد. طبق ایده ی روان شناسان، کودک باید قبل از سن 7سالگی لبریز از محبت گردد، این پر شدن روح از محبت و محبت در دوران کودکی در آینده ی کودک تأثیر بسزایی دارد از جمله آرامش درون، عزت نفس، اعتماد به نفس، شخصیت متعادل در مهرورزی به دیگران، پیشگیری از انحرافات و آمادگی جهت زندگی اجتماعی است و اما اگر این نیاز ذاتی کودک برآورد نشود، در مراحل دیگر قابل جبران نیست. اسلام شیوه ی محبت را با توجه به نکاتی از جمله افراط و تفریط و چگونگی استفاده از این روش را در مراحل مختلف مد نظر دارد.خداوند در سوره ی «منافقون» مسلمانان را از دلبستگی و وابستگی به فرزندان بر حذر می دارد. یک روش مهرورزی و محبت به کودکان آموزش همراه بازی است؛ در رغبت و بر انگ ...

ادامه مطلب  

به بهانه تربیت  

درخواست حذف این مطلب
حجت الاسلام مجتبی علی نژاد: یکی از مهم ترین دغدغه های متولیان هر خانواده ای تربیت صحیح فرزندان است.به گزارش بولتن نیوز متأسفانه بسیاری از والدین حتی تصور درستی از تربیت صحیح ندارند. برخی بی تحرکی و آرام بودن را نشانه یک کودک باتربیت می دانند درحالی که سکون کودک موجب بروز اختلال در رشد جسمی و روانی او می شود. گروه چشمگیری از والدین تربیت کودک را در گرو اطاعت محض و مقابله نکردن با خواسته های بزرگ تر ها می دانند یعنی هرچه کودک در مقابل خواسته های بزرگ تر ها مخالفت کند «بی تربیت» تر قلمداد می شود! این ذهنیت غلط علاوه بر ...

ادامه مطلب  

آشنایی با نکات صحیح تربیتی در کودکان  

درخواست حذف این مطلب
آشنایی با نکات صحیح تربیتی پیش شرط تربیت اصولی در کودکان است و عدم آگاهی اولین و مهمترین ضربه تربیتی است که والدین مرتکب می شوند؛ متخصصان ومشاوران تربیتی معتقد هستند: آگاهی از زمان درست ارائه نکات تربیتی به کودک، توازن میان تشویق وتنبیه،برخورد مناسب درمواجه با شیطنت کودکان وبه طور کلی آشنایی با رمز و رموز تربیت از مواردی است که تمامی والدین باید نسبت به آن واقف باشند تا بتوانند فرزند پروری صحیحی داشته وافراد موثر وموفقی تربیت کنند.متأسفانه عدم آگاهی خانواده ها از این نکات وراهکارهای تربیتی موجب می شود کودک از ابتدا با تربیت صحیح آشنا نشود وبه مرور رفتارهای نادرست در او نهادینه شود وزمانی که به سنین بزرگسالی می رسد در معرض بسیاری از آسیب های اجتماعی قرار گرفته ونسلی را قربانی کرده وجامعه را دستخوش آسیب کند؛ لذا تربیت کودک بیش از آنچه به نظر می رسد حائز اهمیت بوده وضرورت دارد والدین نسبت به آن بی تفاوت نباشند.تربیت کودک از چه سنی باید اعمال شود؟دکتر الهه میرآخورلی روان شناس تربیتی در این خصوص گفت: طبیعی است که تا یک سالگی تربیت کودک ضرورت ندارد زیرا تا این سنین تنها کودک نیاز به رفع نیازهای اولیه از جانب والدین خصوصا مادر دارد و تا این سن کودک متوجه امر و نهی و آموزش نکات تربیتی نمی شود ونیازمند حمایت مادر است و تربیت در مورد او موثر نیست.تا این سن والدین تنها ملزم به برطرف ساختن نیازهای اولیه کودک هم به لحاظ روانی وهم به لحاظ جسمی هستند.رفته به رفته کودک توانایی فهم سخنان والدین را پیدا کرده ومتوجه امر ونهی های آنها می شود.آموزش تربیت از یک سالگی به بعد شروع می شود ولی این به این معنی نیست که والدین از همین زمان می توانند قوانین سختی برای کودک در نظر گرفته واعمال کنند.در واقع تنها می توان در مواقعی که کودک دست به کار خطرناکی می زند تنها با گفتن نه او را از انجام کار بازداشت زیرا در این زمان متوجه حرف می شود وبه مرور وقتی به سنین دوسالگی می رسد قادر به تمیز رفتار بد وخوب شده ومی توان به شکل جدی تری تربیت کودک را آغاز کرد. از دوسالگی والدین باید در تربیت کودک جدی باشند واصول تربیتی خاصی را برای کودک مشخص کنند و این اصول را حتما رعایت کنند.نقش مادر در تربیت کودک بیشتر استوی در پاسخ به این پرسش که تربیت کودک بیشتر بر عهده مادر است یا هر دو والد به یک میزان در این خصوص نقش دارند اظهار کرد: پدر ومادر هر دو در این امر موثر هستند و به یک میزان نقش دارند لیکن به دلیل اینکه ارتباط مادر با کودک بیشتر از پدر است و زمان بیشتری را با کودک سپری می کند،تأثیر تربیتی مادر بیشتر است.پدر زمان کمتری با کودک همراه است و در این زمان ممکن است مسائل کمتری پیش بیاید که نیاز به اعمال اصول تربیتی داشته باشد لیکن مادر به دلیل اینکه زمان بیشتری با کودک است مسائل بیشتری را شاهد است که نیاز به اعمال نکات تربیتی دارد و به دلیل همین ارتباط بیشتر مادر با کودک طبیعتا تربیت کودک بیشتر با مادر است.این به این معنی نیست که پدر نقشی نداشته و باید خود را کنار بکشد بلکه توصیه این است که حتی اگر پدر از کودک دور است در مواقعی که حضور دارد در هماهنگی با اصول تربیتی مادر کوشا باشد ودر این زمینه نظر دهد.دوگانگی در رفتار وسوءاستفاده کودک آسیب ناشی از دخالت تربیتی مادریزرگ وپدربزرگ هاوی ضمن اشاره به این نکته مهم که معمولا دخالت مادربزرگ وپدربزرگ ها در رفتار با کودک یکی از ضربه های تربیتی مهم در این خصوص است افزود: مشخص است که بنابر مقتضیات زمان نحوه تربیت مادربزرگ وپدربزرگ ها با والدین کودکان متفاوت است واصول تربیتی زمان آن ها کاملا با اصول تربیتی این دوران متفاوت است.حتما بخوانید حکایت جالب خندیدن به مشکلاتاین اختلاف تربیتی وجود دارد واصولا مادربزرگ وپدربزرگ ها در رفتار با کودک بسیار عاطفی ودر موارد بسیاری غیر منطقی عمل می کنند که این رفتار به اصطلاح منجر به لوس شدن کودک می شود.این مساله اختلاف تربیتی را بوجود می آورد ودر واقع کودک متوجه نخواهد شد که نحوه درست رفتار کدام است اصولی که والدین به کار می گیرند ویا اصولی که مادربزرگ وپدربزرگ ارائه می کنند.در نتیجه دوگانگی برای او بوجود آمده ومنجر به سوءاستفاده شده ومعمولا به اهداف خود می رسد. به همین دلیل بهتر است اگر والدینی مجبور به سپردن کودک به والدین خود هستند آن ها را با اصول تربیتی خود آشنا کرده و از آن ها بخواهند این اصول را رعایت کنند حتی اگر به این اصول اعتقادی ندارند زیرا این اصول به نفع تربیت کودک است.هماهنگی در تربیت کودک مهمترین نکته ای است که باید نسبت به آن اهمیت داد و آگاه بود.عوارض بلند مدت عدم هماهنگی اصول تربیتی والدیناین استاد دانشگاه در خصوص عوارض عدم هماهنگی در شیوه تربیتی والدین با یکدیگر گفت : اهمیت این امر به حدی است که گفته می شود ارائه یک الگوی تربیتی غلط ولو یکسان آسیب تربیتی کمتری نسبت به اعمال اصول تربیتی صحیح لیکن غیر هماهنگ والدین به کودک می زند. زیرا کودک زمانی که مشاهده کند انجام برخی رفتارها از جانب او توسط یکی از والدین مورد شماتت قرار می گیرد و توسط والد دیگر مورد تأیید قرار می گیرد دچار دوگانگی می شود.قرار بر این است که به کودک آموزش داده شود که رفتار غلط کدام است و رفتار درست چیست و علت تربیت این است ولی زمانی که والدین خود در خصوص درست وغلط بودن رفتاری هماهنگ نیستند طبیعی است که قادر به آموزش صحیح نیستند.کودک در این شرایط دچار بهت می شود که بالاخره فلان رفتار من درست است یا خیر؟ در نتیجه این دوگانگی منجر به استرس وا ...

ادامه مطلب  

خانواده مطالبه گر زمینه ساز ارتقاء سواد قرآنی دانش آموزان  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی:خانواده و مدرسه برای اعتلای روحی و فکری کودکان و نوجوانان باید از قرآن به عنوان الگویی بی نظیر بهره مند شوند و آنچه در این بین بسیار حائز اهمیت است همگام بودن مدرسه و خانواده در راستای آموزش های قرآنی است.به گزارش از خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از همدان قرآن کریم به عنوان چراغ راه انسان ها آموزه های فراوانی برای افراد در مسیر زندگانی دارد و نمونه و الگوی کامل برای سیر به سوی کمال و سعادت است و تأثیر بسزایی در تربیت انسان ها دارد حال آنکه اگر این تربیت از دوران کودکی و نوجوانی باشد تأثیر آن صدچندان خواهد بود اما آن ...

ادامه مطلب  

معادلات غلط در نظام آموزشی کشور  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی - اجتماعی برهان؛ نظام تعلیم و تربیت از مهم ترین مبانی پویایی و رشد جوامع محسوب می شود؛ چرا که پرورش نسل فردای هر نظامی را عهده دار است. با توجه به تحولات سریع دنیای مدرن، همگام شدن آموزش و پرورش با این تغییرات در کشور، امری ضروری محسوب می شود. در این ارتباط با «دکتر حسن بنیانیان» استاد دانشگاه، گفت و گویی ترتیب داده ایم.به نظر حضرتعالی، مهم ترین ضعف های موجود در نظام آموزشی ما چیست و این مشکلات از کجا نشئت می گیرند؟ مهم ترین ضعف آموزش و پرورش این است که از تحولات جامعه ی ما به شدت عقب است. اگر ما می خواهیم پیشرفت و توسعه داشته باشیم، مستلزم این است که آموزش و پرورش پیشتاز باشد.2 دلیل برای این امر وجود دارد:1. این نهاد تربیت بچه های جامعه را بر عهده دارد.2. معلمانی که در این مجموعه کار می کنند از فرهیختگان جامعه هستند و اگر دانش و معلومات و اندیشه های صحیحی داشته باشند، خودشان منشأ تحول در فرهنگ عمومی جامعه خواهند بود.به دلیل مشکلات ریشه ای آموزش و پرورش که از قبل و بعد انقلاب وجود داشته است، این کارکرد فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش در صحنه ی جامعه مشهود نیست. اگر خلاصه کنیم، به نظر می رسد مدت هاست رسالت اصلی آموزش و پرورش، که فرهنگ سازی است، تحت تأثیر انتقال حجم وسیع اطلاعات ناقص به دانش آموزان قرار گرفته است. حتی می توان گفت کارکرد تربیتی آموزش و پرورش بعد از انقلاب ضعیف تر هم شده است.قبل از انقلاب، نیروهای خدومی که دلشان نمی خواست در بخش های دیگر کار کنند در آموزش و پرورش مشغول می شدند و در آنجا وظایف تربیتی شان را به خوبی انجام می دادند. به همین دلیل، آموزش و پرورش در شکل گیری انقلاب نقشی جدی ایفا می کرد. این نهاد، از قبل انقلاب، بدنه ی بسیار سالمی داشت که هنوز آن بدنه ی سالم را حفظ کرده است.ابزارهای تحول در نظام آموزشی ما چیستند و در کدام حوزه ها نیاز به تحول بیشتر حس می شود؟ آموزش و پرورش یک سازمان اجتماعی گسترده است و بخشی از مشکلش ریشه در ذهنیت پدرها و مادرها دارد که در مراجعه به مدارس، مدیر و معلمان مدرسه را تحت فشار قرار می دهند و از آن ها می خواهند که صرفاً اطلاعات فرزندانشان را افزایش دهند. اگر اکثریت خانواده ها، در موقع مراجعه به مدارس، اول از معلمان و مدیران راجع به شرایط فرهنگی و تربیتی فرزندان خود سؤال کنند، انتظارات تربیتی شان را به مدرسه منتقل نمایند و در عین حال با مدرسه همکاری کنند، تحول سریع تری در آموزش و پرورش آغاز می شود.از سویی دیگر، آموزش و پرورش به شدت تحت تأثیر جریان های سیاسی جامعه است. به دلیل گستردگی آموزش و پرورش، همه ی جریان های سیاسی چشم طمع به تحولات درونی آن دارند. سیاست زدگی در سطوح مختلف آموزش و پرورش اجازه نمی دهد تحولات کیفی این نهاد مسیر منطقی خودش را طی کند. این ها مسائلی هستند که بعد از انقلاب با آن ها روبه رو بوده ایم. البته این مسائل در سال ها و دوره های مختلف شدت و ضعف داشته اند.از جهت دیگر، رسانه های عمومی مثل صداوسیما باید به تحولات آموزش و پرورش کمک کنند، اما نه تنها کمک نمی کنند، بعضاً با شیوه ی تولید برنامه هایشان باعث کُند شدن تحولات آموزش و پرورش می شوند. اگر ما بخواهیم افکار عمومی پدرها و مادرها را نسبت به آموزش و پرورش اصلاح کنیم، باید رسانه ی ملی به کمک بیاید، اما متأسفانه رسانه ی ملی معمولاً درگیر مسائل و مشکلات درونی خودش است و نمی تواند به مشکلات نهاد بزرگ تری مثل آموزش و پرورش بپردازد. متأسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده است، اما امیدواریم که در آینده این موضوع برطرف شود.اگر اکثریت خانواده ها، در موقع مراجعه به مدارس، اول از معلمان و مدیران راجع به شرایط فرهنگی و تربیتی فرزندان خود سؤال کنند، انتظارات تربیتی شان را به مدرسه منتقل نمایند و در عین حال با مدرسه همکاری کنند، تحول سریع تری در آموزش و پرورش آغاز می شود.با توجه به اینکه مقام معظم رهبری همواره بر تحول در نظام آموزشی تأکید کرده اند، چرا آن طور که باید این اصلاحات صورت نمی گیرد؟اگر سازوکارهای لازم را به شکلی تعبیه نکنیم که همه ی عناصر تشکیل دهنده ی آموزش و پرورش، از یک مدیر مدرسه در روستا تا یک مدیر دبیرستان در شهر و یا یک مدیرکل در استان یا یک معاون وزیر در تهران، هم زمان تحول را آغاز کنند، هیچ وقت این تحول اتفاق نمی افتد. تا یک تغییر از سطوح بالا به پایین برسد، نسل مدیران متأثر از فضای سیاسی کشور عوض می شود و دوباره به اول خط برمی گردیم.تحول در آموزش و پرورش مستلزم ثبات در سیاست های کلان و یک حرکت همگانی از پایین تا بالای آموزش و پرورش است. ما آموزش و پرورش را مثل ساختارهای دیگر کوچک می شمریم و فکر می کنیم اگر در رأس آموزش و پرورش تحولی اتفاق افتاد و طرحی تهیه شد، منشأ تحول آموزش و پرورش خواهد بود. در حالی که این گونه نیست. این یک سند برای آغاز تحول است.باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا در این طرح تحول یک مدیر مدرسه در یک روستا دانش، مهارت و انگیزه ی لازم برای تحول را دارد یا خیر. اگر گفتیم که به دلیل سال ها بی توجهی به بدنه ی آموزش و پرورش او آمادگی این تحول را ندارند، تا بخواهیم این آمادگی را ایجاد کنیم، طرح تحول هم قدیمی شده است.همان طور که برای اصلاح یارانه ها در کشور زمینه را مهیا کردیم، برای طرح تحول در آموزش و پرورش هم باید یک عزم ملی در بیرون و داخل آموزش و پرورش به وجود بیاید. پدرها و مادرها و مسئولان نظام در سطوح مختلف باید آموزش ببینند. نمایندگان مجلس باید یاد بگیرند که به آموزش و پرورش فشار نیاورند و آدم خودشان را به عنوان رئیس فلان منطقه ی آموزش و پرورش تحمیل نکنند، در شکل گیری شبکه ی مدیریت دخالت نکنند تا مدیرها ثبات پیدا کنند و آموزش ببینند.علاوه بر این، کارکردهای تربیتی مدارس باید از طریق پدرها و مادرها و مسئولان فرهنگی بیرون از آموزش و پرورش رصد شود تا آن تحولات مورد انتظار اتفاق بیفتد. همه ی کشورهای دنیا که امروز به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند، چندین سال قبل، یک دوره با جدیّت آموزش و پرورش خودشان را اصلاح کرده اند. در این کشورها همواره تعداد زیادی از افراد در نوبت استخدام در آموزش و پرورش بودند و مسئولان حق انتخاب داشتند که به چه کسی اجازه ی معلم شدن بدهند. علاوه بر این، معلم ها دائماً تحت آموزش های جدید بودند، مهارت هایشان را به روز می کردند و نظام های ارزیابی علمی روی کار آن ها نظارت داشتند.یکی از رسالت های بزرگ آموزش و پرورش این است که از انتقال بخش های غلط فرهنگ به نسل بعد جلوگیری کند. ما هنوز یاد نگرفته ایم که باید این انتظارات را به آموزش و پرورش منتقل کنیم. می خواهیم در خیابان و کوچه و بازار یا با نصب یک تابلو فرهنگ سازی کنیم. مثلاً می بینیم مردم به قانون کم توجهی می کنند و می خواهیم با چند تابلو در آن ها تحول فرهنگی ایجاد کنیم، در حالی که باید این کار را از آموزش و پرورش شروع کنیم و نسل امروز را قانون پذیر و نظم پذیر کنیم.این اتفاقات هنوز در افکار عمومی ما نیفتاده است. یکی از دلایل این امر این است که از روز تولدِ نظامِ مدرنِ آموزش و پرورش افراد بچه هایشان را در مدارس ثبت نام می کردند که درس بخوانند تا سروری کنند و کار نکنند. معلمان هنوز هم سر کلاس ها وقتی می خواهند بچه های من و شما را نصیحت کنند، می گویند اگر درس نخوانید، بدبخت می شوید و باید کار بکنید؛ در حالی که جمله ی درست این است که بگویند خوب درس بخوانید تا بتوانید بهتر به مملکت خدمت کنید.همه ی کشورهای دنیا که امروز به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند، چندین سال قبل، یک دوره با جدیّت آموزش و پرورش خودشان را اصلاح کرده اند.به نظر شما، آموزش و پرورش ما در تربیت اسلامی دانش آموزان چه اندازه موفق بوده است؟ اساساً آیا در این زمینه این نهاد توانسته است توفیقی حاصل کند؟ حدود 200 سال است که در ذهنمان مسئله ی تربیت دینی را از فعالیت های آموزشی تفکیک کرده ایم. هنوز هم با این نگاه غلط در آموزش و پرورش فکر می کنیم که کار تربیت به عهده ی مربی تربیتی است. تا موقعی که این فکر غلط در ذهن ماست، تربیت انجام نمی شود، فقط اختلاف افکنی بین دانش آموزان اتفاق می افتد. کار تربیت به عهده ی مدیر مدرسه است. اگر مربی یا مشاور تربیتی به مدرسه اعزام می کنیم، برای این است که به مدیر و معلمان مدرسه کمک کند. مجموعه ی معلمان در تعامل با یکدیگر می توانند محیط مدرسه را محیطی مناسب برای تربیت، آموزش و رشد همه جانبه ی دانش آموزان کنند.به نظر من، مجموعه ی مدیران آموزش و پرورش نگاه ناقصی به مقوله ی تربیت و فرهنگ دارند. از سویی دیگر، اگر یک مدیر خوش ذوق هم یک کار تربیتی انجام دهد، پدرها و مادرها اعتراض می کنند که ما می خواهیم فرزندمان در کنکور قبول شود، چرا او را به اردو می فرستید؟ در این ساختار مشکلات تربیتی حل نمی شوند، مگر اینکه مشکلات ریشه ای و نگاه های تاریخی غلط در آموزش و پرورش اصلاح شوند. همه ی دبیران در هر رشته ای باید بدانند که حرف زدن، لباس پوشیدن و رفتارشان برای دانش آموزان بُعد تربیتی داشته باشد. آن ها باید بدانند که چگونه باید با دانش آموزان ارتباط برقرار کنند تا این تحول در آن ها اتفاق بیفتد.نظر شما در خصوص روش های آموزشی مدارس چیست؟ چرا ما از روش های جدید آموزشی بی بهره ایم؟ خیلی از مشکلات آموزش و پرورش، که ما ناخودآگاه به مدیران آموزش و پرورش منتقل می کنیم، به سطح جامعه برمی گردد. متأسفانه حس عمومی افراد این است که برای پیدا کردن کار، علاوه بر مدرک، به پارتی هم نیاز است و کار در اداره یا مغازه تعریف می شود. از سویی دیگر، نظام شایسته سالاری آن طور که باید هنوز پا نگرفته است. وقتی یک وزیر اصفهانی است، بسیاری از معاونین او هم کسانی خواهند بود که اصفهانی هستند. ما معضلات فرهنگی ریشه ای داریم و وزیر به راحتی می گوید که من به این افراد می توانم اعتماد کنم.در واقع در کشور ما صلاحیت های استخدام، با دانش، مهارت و ظرفیت های فرهنگی افراد گره نخورده است تا افراد حس کنند برای موفقیت باید ظرفیت های شخصی شان را رشد دهند. مسائلی از این دست بر فضای درونی آموزش و پرورش ما سایه انداخته اند. وقتی بچه های قوی تر را از درون آموزش و پرورش بیرون می کشیم و آن ها را به مدارس تیزهوشان یا غیرانتفاعی می فرستیم، در واقع به مدارس معمولی پیام می دهیم که از شما انتظاری نداریم، همین که از این بچه ها نگهداری می کنید کفایت می کند. این نوع سیاست گذاری به بدنه ی بزرگ آموزش و پرورش ما می گوید که ما مجموعه ای از مدارس سوگلی و خاص درست کرده ایم و مسائل خود را با آن ها حل می کنیم. این القا غلط است.علاوه بر این، بعد از 30 سال هنوز ما کارنامه ی تربیتی برای مدارس نداریم که موقعیت مدارس را به لحاظ کارکرد تربیتی بسنجیم و نقاط ضعف آن ها را گوشزد کنیم. اگر هم کارنامه ای وجود دارد، میزان قبولی در کنکور را می سنجد. قبولی در کنکور هم رابطه ی مستقیمی با تست زدن و به تبع آن پول داشتن خانواده ها دارد. باید تأکید کنم که بخش کوچکی از این انتقادات متوجه مسئولان آموزش و پرورش است. در واقع باید در مجموعه ی این نظام عزم ملی شکل بگیرد تا دولت ها، مجلس ها، ائمه ی جمعه، روحانیون، پدرها و مادرها و همه تکلیفشان را نسبت به آموزش و پرورش در کشور بشناسند و آن را اصلاح کنند.در حال حاضر بسیاری از مراودات و مراجعات و همکاری ها با آموزش و پرورش ناقص و بعضاً تخریب کننده است. اینکه بچه های مسئولین، از جمله خود بنده، در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند باعث می شود ما هیچ اطلاعی از بدنه ی آموزش و پرورش نداشته باشیم. منظورم فقط پول نیست. آموزش و پرورش کشور باید محل ورود بهترین استعدادهای کشور باشد؛ یعنی مثلاً فارغ التحصیل های دانشگاه صنعتی شریف آرزو داشته باشند که دبیر یا مدیر مدرسه شوند. اگر ما بخواهیم کشور با تعریف اسلامی پیشرفت کند، شرایطمان باز سخت تر و پیچیده تر می شود، چون باید این افراد از صلاحیت های مذهبی بالایی هم برخوردار باشند.این نیاز هنوز در کشور ما احساس نشده و دلیل اصلی آن هم وجود پول نفت است. تا موقعی که دولت ها همه ی معضلاتشان را می توانند با بودجه های نفت برطرف کنند، مقوله ی انسان و نیروی انسانی مورد توجه مدیران اجرایی قرار نمی گیرد تا از این طریق مشکلات آموزش و پرورش خودش را نشان دهد و عزم جدی برای حل آن به وجود بیاید. همان طور که امروز این ایده در کشور شکل گرفته است، پول های نفت باید به یک صندوق خاص منتقل شود و دولت ها فقط در چارچوب قانون این پول ها را بتوانند سرمایه گذاری بلندمدت کنند و کشور با مالیات اداره شود.اگر این کار انجام شود، می فهمیم که امروز کارگرهای ما فرهنگشان چقدر در تولید پایین است و تا مشکل فرهنگی کارگرها را حل نکنیم، تولید کیفی نداریم. ضمن اینکه ایرانی ها نمی توانند کالای ایرانی را بخرند، مگر اینکه اول مشکل کیفیت آن ها حل شود. این ها به همدیگر کاملاً پیوسته است.جامعه شناسان می گویند اگر می خواهید به توسعه دست پیدا کنید، در آموزش و پرورش تحول ایجاد کنید. این موضوع به کشف روابط جامعه مربوط است و متأسفانه در کشور ما هنوز این کشف آغاز نشده است. علتش این است که مدیران اجرایی کشور ما توسعه را با ساختمان سازی اشتباه گرفته اند. به نظرم اینکه به ساخت بزرگ ترین کارخانه ی خاورمیانه افتخار کنیم یک نقطه ضعف است، چون ما دم از عدالت می زنیم و باید این کارخانه ها و بیمارستان های بزرگ از نظر اقتصادی بهینه باشند و در جغرافیای کشور توزیع شوند، اما چون می خواهیم توسعه را با چشم مان ببینیم و دولت ها از این طریق رأی جمع کنند، پول های نفت را می گیریم و با آن ساختمان می سازیم.به همین خاطر، استعدادهای درخشان ما می خواهند مهندس ساختمان شوند، به جای اینکه دبیر شوند یا در بخش های نرم افزاری کشور کار کنند. این فرآیند موجب می شود که امروز به یکی از صادرکنندگان مغز تبدیل شویم، چون آن قدر مهندس تربیت کرده ایم که جامعه ی ما قدرت جذب آن ها را ندارد. این ها مباحثی جدی هستند که در این فرصت امکان بسط آن ها وجود ندارد.در حال حاضر بسیاری از مراودات و مراجعات و همکاری ها با آموزش و پرورش ناقص و بعضاً تخریب کننده است. اینکه بچه های مسئولین، از جمله خود بنده، در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند باعث می شود ما هیچ اطلاعی از بدنه ی آموزش و پرورش نداشته باشیم.آقای دکتر، به نظر شما، نقش الگوهای خارجی، مثل کشورهای ژاپن، فرانسه و ترکیه، در نظام تعلیم و تربیت پس از انقلاب اسلامی ما چیست؟ حدود 140 سال پیش، زمانی که امیرکبیر در کشور ما به واسطه ی حسادت و قبیله گرایی کشته شد، ژاپن بی سوادی را ریشه کن کرد. علت اینکه ژاپن چنین حرکتی را آغاز کرد این بود که آن ها نه معدن داشتند و نه زمین برای کشاورزی، فقط آدم داشتند. بنابراین به این نتیجه رسیدند که سرمایه و ذخیره ی اصلی شان مغز مردمشان است. به این ترتیب، درباره ی فرهنگ خودشان مطالعه کردند و به وسیله ی آموزش و پرورش نقاط مثبت فرهنگی شان را تقویت و نقاط منفی را حذف نمودند.به همین دلیل، بهترین نیروها را به آموزش و پرورش فرستادند و تلاش کردند نسل تازه ای را تربیت کنند. بعد از 140 سال، به تدریج میوه های این تحول ظاهر شد و امروز در ژاپن وقتی فرد لباس کار می پوشد، احساس غرور می کند. درست 180 درجه خلاف ما ایرانی ها که وقتی کت و شلوار نو می پوشیم احساس غرور می کنیم؛ خجالت می کشیم لباس کار بپوشیم. اگر از یکی بپرسند پدرت چه کاره است، خجالت می کشد بگوید پدرم کارگر است، در حالی که باید افتخار کند به اینکه پدرش یک نقش تولیدکنندگی دارد. اگر پدرش تاجر باشد و در جامعه نقش واسطه گری داشته باشد، زودتر به زبان می آورد که پدر من تاجر است.آن ها این مشکل را اول در آموزش و پرورش حل کرده اند. برای مثال، اگر به کلاس های آن ها بروید، بچه ها را گروه بندی کرده اند و نمراتشان گروهی است، برای اینکه اعضای گروه سعی کنند هر چه می دانند به همدیگر یاد بدهند تا گروهشان بیشترین نمره را بیاورد. وقتی گروهی اول شود، افتخار زیباسازی کلاس را به دست می آورد؛ یعنی آن گروه دیوارها و کف کلاس را می شوید و کلاس را تمیز می کند. این ها برای ما ایرانی ها خنده دار است. آنجا کسی که خوب درس خوانده است اجازه دارد کف کلاس را تمیز کند، در حالی که معلم ما وقتی تخته پاک کن را می خواهد به دانش آموز تنبل کلاس می گوید که آن را از دفتر بیاورد یا مثلاً اگر بخواهند شیشه های کلاس را پاک کنند، این کار را به بچه هایی که درس نخوانده اند می سپارند.در واقع با این کار به دانش آموزان می فهمانیم آن هایی که درس خوانده اند نباید کار کنند. به همین دلیل، وقتی فرد لیسانس کشاورزی می گیرد، فکر می کند باید در شهر ول بچرخد، در حالی که لیسانس کشاورزی یعنی اینکه فرد علم را در مزرعه با طبیعت پیوند بدهد. چند نفر از مهندس های ما دانش شان را در مزرعه به کار می گیرند؟ کشورهای دیگر هم کم وبیش با کار جدی در آموزش و پرورش توانسته اند موضوع خلاقیت، نوآوری، کار جمعی، انتقال دانش به یکدیگر و ویژگی های یک انسان توسعه آفرین را در آموزش و پرورش پایه گذاری کنند. این مسائل در دانشگاه ها استحکام پیدا می کند و در محیط کار متجلی می شود. امروز در هر جای دنیا که یک فرد ژاپنی را ببینید، در حال انجام 2 کار است؛ یکی اینکه پول جمع می کند و می فرستد ژاپن و دوم اینکه به دنبال شناسایی یک نکته ی علمی یا فناوری جدید است تا از آن عکس بگیرد یا درباره اش گزارش تهیه کند و برای کشورش بفرستد.در واقع آن ها از دوران دبستان عشق به وطن را در وجود افراد نهادینه می کنند، در حالی که در کشور ما دبیر به دانش آموز می گوید درس بخوان تا بروی خارج، ایران جای زندگی نیست. جالب تر اینکه هیچ سازوکاری برای توبیخ این دبیر وجود ندارد تا او را بازخواست کند که چرا نیروی تیزهوش جامعه را تشویق به ترک وطن می کند و از او یک مزدور برای سیستم دشمن می سازد. اگر امروز یک استعداد درخشان به کانادا برود، چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند و چه نداند، به دشمن نظام جمهوری اسلامی خدمت می کند. در محیط دانشگاه های ما استادان بسیاری هستند که دانشجویان را تشویق به ترک وطن می کنند. دلیل این اقدامات هم آن است که خود این دبیر یا استاد در آموزش و پرورش درست تربیت نشده است.از سویی دیگر، اگر دانش آموز را خوب تربیت کرده بودیم، سر آن استاد فریاد می کشید که چرا داری خیانت می کنی؟ تو از بیت المال استفاده می کنی و در بهترین دانشگاه های این کشور درس می دهی و افراد را تحریک می کنی که بروند در آمریکا زندگی کنند؟ این ها دردهای بزرگی است که از بس در جامعه زیاد است، برایمان کاملاً عادی شده است و دیگر نسبت به آن ها حساسیت نداریم. نداشتن حساسیت یعنی یک بیماری عمومی در فرهنگ عمومی و در مرحله ی اول صداوسیما و آموزش و پرورش باید این دردها را درک کنند و به صورت گسترده آن ها را منعکس کنند، وگرنه همیشه وضعیت به همین شکل باقی می ماند.در واقع ما نفت را از زیر زمین می کشیم بالا و با پول آن بهترین دانشگاه ها را درست می کنیم تا تیزهوشان را آموزش دهیم و به قلب آمریکا و کانادا و اروپا بفرستیم. بعد هم چون جُربزه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی نداشتیم، می گوییم به حمدالله ما به سرتاسر دنیا نیرو صادر می کنیم. سؤال اینجاست که کدام کشور جهان سوم استعدادهای درخشان خودش را صادر می کند؟همه ی کشورها سعی می کنند مغزهای خودشان را برای توسعه ی کشور نگه دارند، اما در کشور ما این موضوع عادی سازی می شود. به جای اصلاح ساختارها و روش ها و ظرفیت سازی برای جذب استعدادهای درخشان و کارآفرین کردن این عزیزان برای توسعه ی کشور، ما امروز افتخارمان این است که نفرات اول کنکورمان پزشک شده اند و تعدادی از آن ها را به کشورهای عربی فرستاده ایم تا کودکان آن ها را مداوا کنند.آن عزیز هم این خبر دردناک را با افتخار به عنوان یک سند موفقیت در اخبار و رسانه ها مطرح می کند و هیچ رسانه یا خبرنگاری هم اعتراض نمی کند، در حالی که خبر فرار یک نیرو برای فرد مسلمانی که به ایران عشق می ورزد تلخ است.به نظر شما، آسیب های مدیریت گسسته در نظام آموزش و پرورش ما چیست؟ چرا عمر مدیریت در نظام آموزشی ما کوتاه است؟ ما تحلیلمان این است که باید هویت آموزش و پرورش از حالت مردم سالاری خارج شود. البته مردم سالاری در آموزش و پروش هم نتیجه می دهد، اما در ساختار کشور ما هنوز مردم سالاری در ابتدای کار است و به بلوغ نرسیده است. به همین دلیل، هر نماینده ی مجلسی می خواهد به رئیس دفتر انتخاباتی اش مدیریت یک بخش از آموزش و پرورش را بدهد. با این روش در آموزش و پرورش مدیریت کارآمد شکل نمی گیرد.بنابراین به نظر ما، باید شورای عالی آموزش و پرورش تقویت شود تا سیاست های درونی آموزش و پرورش از حوزه ی اختیار وزرای آموزش و پرورش خارج شود، چون مجلس همیشه چاقوی استیضاح را بالای سر وزیر گرفته است و ظاهراً او را به دلیل عدم رسیدگی به خواست معلمان و مسائلی از این دست استیضاح می کند، اما باطن قضیه این است که یک عده نماینده خواسته اند نیروهای خودشان را به آموزش و پرورش تحمیل کنند و وزیر مقاومت کرده است.با توجه به این مسائل، اگر آموزش و پرورش بخواهد ثبات مدیریت داشته باشد، باید سازوکار جدیدی اقتباس کند که سلسله مراتب مدیران آموزش و پرورش زیر نظر وزارت آموزش و پرورش نباشد. به این ترتیب، ثبات مدیریت موجب می شود نسل فرهیخته تری از مدیران در سلسله مراتب مدیران آموزش و پرورش قرار گیرند و کم کم این نهاد کیفیت از دست رفته اش را به دست بیاورد. من می خواهم بگویم تحول در نیروی انسانی آموزش و پرورش مهم تر از تحول محتوایی در این نهاد است.اگر کسی در آموزش و پرورش باشد، این معانی را خوب می فهمد. ممکن است این نقد را مطرح کنند که ما در آموزش و پرورش هم باید به سمت مردم سالاری برویم، اما خود این مسئله مستلزم این است که خواسته های مردم را به لحاظ فرهنگی مدیریت کرده باشیم؛ یعنی مردم بدانند که به چه کسی باید رأی بدهند. وقتی اکثریت مجل ...

ادامه مطلب  

نامه سرگشاده جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان به «بنگاه کاریابی» تبدیل شده است/ ۴ معاونت اصلی دانشگاه در اختیار اف?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در نامه ای نارضایتی و اعتراض خود را از عملکرد هیأت حاکمه این دانشگاه ابراز کردند. در این نامه قید شده است: «1- عدم توجه به منویات مقام معظم رهبری در راستای حفظ و اعتلای دانشگاه فرهنگیان: برای نشان دادن نظر مرحمت آمیز و موشکافانه مقام معظم رهبری نسبت به اهمیت این دانشگاه و بی اعتنایی مسئولان با این بصیرت و دقت تنها به دو مورد بسنده می کنیم. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است:الف : "دانشگاه فرهنگیان خیلی مهم است. همه فرآیندهایی که منتهی می شود به جذب معلم برای تدریس و برای تعلیم و تربیت بایستی سالم و با معیاراسلام و انقلاب سنجیده بشود اگر این کار را کردیم؛ نتیجه همان چیزی خواهد بود که شما می خواهید هم مورد رضای خدا خواهد بود هم برای آینده کشور مولّد یک نسل باعظمت و امیدبخش خواهد بود اگر این ها نشود نه."ب: "دانشگاه فرهنگیان یکی از مراکز بسیار مهم است که باید برای توسعه کمی و کیفی آن هر آنچه می توان سرمایه گذاری کرد."آیا روشن تر از این می شود نقشه راه ترسیم کرد؟ یعنی مسئولان واقعا این دقت نظر را تشخیص نمی دهند؟ آیا نتایج ویران کننده این سرپیچی از رهنمودها را نمی توان پیش بینی کرد؟ بلاشک نسل های آینده از این بی توجهی آسیب خواهند دید. 2- عدم اعتقاد به ضرورت و اهمیت دانشگاه فرهنگیان: در بخش اهداف اساسنامه دانشگاه فرهنگیان (ماده 1- بند 1) آمده است: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش و پرورش، سرآمد در آموزش و شایستگی های حرفه ای و تخصصی تربیت محور، توانمند در بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در انجام مأموریت ها، مبتنی بر معیارهای نظام اسلامی، توانمند در زمینه سازی برای شکوفایی فطرت، استعدادها و شکل گیری هویت یکپارچه اسلامی- ایرانی- انقلابی دانشجومعلمان، برخوردار از هیأت علمی و مدیران مؤمن، آراسته به فضائل اخلاق اسلامی، عامل به عمل صالح، تعالی جو و تحول آفرین، باورمند به جامعه عدل جهانی....حتی بررسی کم عمقی از وضعیت کنونی این دانشگاه نمایانگر این مسأله است که مسیر در حال طی شدن، به هیچ عنوان ما را به اهداف اساسنامه نزدیک هم نخواهد کرد چه رسد به آنکه آن را محقق سازد!دانشگاهی که بر طبق آمار موجود از کمترین ظرفیت خود برای جذب دانشجو معلم 4 ساله استفاده می کند چگونه قرار است به پرورش معلمانی مطابق با اهداف اساسنامه دانشگاه نائل آید؟!دانشگاهی که تبدیل به مؤسسه کاریابی فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه ها و برگزاری دوره های ضمن خدمت شده چگونه قرار است نقشی در تربیت کسانی داشته باشد که حتی 6 ماه هم در فضای این دانشگاه حضور ندارند؟! آن هم کسانی که شخصیتی کاملاً شکل یافته دارند! 3- عدم اعتقاد به جذب دانشجو به شیوه تأکید شده در اساسنامه دانشگاه:در اساسنامه دانشگاه در تبیین وظایف و اختیارات دانشگاه (ماده 3- بند1) صراحتا ذکر شده: تعلیم و تربیت دانشجومعلمان و مدیران و کارشناسانی با شایستگی های اخلاقی، اعتقادی، انقلابی، تخصصی و حرفه ای و مسلط بر مبانی و شیوه های تربیت اسلامی، در طراز جمهوری اسلامی ایران از طریق آموزش های بلندمدت، با مجوز شورای گسترش آموزش عالی بر اساس همین بند اساسنامه مسؤولان وقت در سال 91 دستور جذب 25 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان را صادر کردند که نهایتاً قریب به 22500 نفر جذب گردید؛ جالب آنکه از مجموع یک میلیون داوطلب ادامه تحصیل در دانشگاه های سراسر کشور بیش از 700 هزار نفر برای ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ابراز تمایل کرده بودند!ولی متاسفانه پس از آن سیر نزولی جذب دانشجوی شبانه روزی آغاز شد، به گونه ای که در سال 92: 17500 نفر؛ در سال 93: 10000 نفر؛ در سال 94: 4300 نفر و در سال 95: 3800 نفر (بدون احتساب تکمیل ظرفیت به دلیل نامشخص بودن تعداد) در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدند.همچنین در سال 94 به بهانه عدم وجود امکانات و منابع مالی کافی، ماده 28 اساسنامه را دستاویز قرار دادند و شروع به جذب حدود 5000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگر کردند. در ماده 28 اساسنامه آمده است: تأمین "بخشی از" نیازهای "خاص" آموزش و پرورش در رشته هایی که امکان توسعه آن ازطریق «دانشگاه» وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزه های علمیه، مشروط به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی در «دانشگاه» "بلامانع می باشد.باید توجه کرد که در تمامی رشته هایی که هم اکنون دانشگاه در آن دانشجوی ماده 28 می پذیرد، کرسی فعال برای جذب دانشجومعلم متعهد خدمت و شبانه روزی وجود دارد و هیچ یک از این رشته ها رشته خاص نیستند!دیگر اینکه ذکر مشخص "بخشی از نیازها" نشان می دهد که جذب دانشجو معلم از طریق این ماده، تنها جزء کوچکی از پذیرش اصلی (پذیرش بر اساس بند 1 ماده 3 اساسنامه) است؛ نه آنکه دو تا سه برابر پذیرش دانشجوی شبانه روزی را به خود اختصاص دهد!دیگر اینکه ذکر عبارت "بلامانع می باشد" در پایان این ماده، نشان از تأکید تنظیم کنندگان اساسنامه بر استفاده از آن، تنها در شرایط اضطراری و خاص دارد و اختصاص ردیف 28 از 31 ماده به آن شاهدی بر این ادعاست. نهایتا اینکه هیچ کدام از دانشجویان ماده 28 دوره یک ساله برای مهارت آموزی نداشته اند و نهایتاً 6 ماه دوره دیده اند. جالب تر آنکه کارورزی خود را نیز در تابستان و در دانشگاه گذرانده اند و برای این دوره، پول هم داده اند!!با وجود اینکه جذب از طریق ماده 28 بازخورد بسیار نامناسبی در داخل و خارج دانشگاه داشت و منجر به ورود معلمانی نامطمئن، بی انگیزه و سردرگم و با سنین بالا به نظام آموزش و پرورش شد، امسال هم به جذب 10000 نفر دیگر از طریق این ماده اقدام شده است!متأسفانه به نظر می رسد حریم متعالی و مقدس تربیت معلم در حد یک بنگاه کاریابی برای جویندگان کار تنزل کرده و صرفه اقتصادی برای مسؤولان فعلی، اولویت اول و آخر شده است!اگر چه برنامه ریزان دانشگاه، ماده 28 را برای استفاده ای مناسب منظور کرده اند، ولی مطمئناً چنانچه سوءاستفاده از آن را پیش بینی می کردند، از آوردن این ماده صرف نظر می نمودند؛ علاوه بر این در نهایت تأسف، راهکار جدیدی نیز توسط مسئولان دانشگاه برای پذیرش معلمان آینده پیشنهاد شده است: ترکیبی از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه های کشور! موسوم به روش 2+2!! مطمئنا این شیوه نیز در اجرا و بازخورد نتایج، ضعف های بسیاری را نمایان خواهد ساخت و ما را بیش از پیش از دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و اهداف تربیتی و اخلاقی دانشگاه فرهنگیان عقب خواهد انداخت و نتایج آن زمانی مشخص خواهد شد که دیگر کار از کار گذشته است!الگوبرداری ناقص و بدون تناسب از دیگر دانشگاه های وزارت علوم و روش های تربیت معلم سایر کشورها، نه تنها کارساز نیست که تربیت معلمان آینده نظام را با سردرگمی و ابهام هر چه بیشتر روبه رو خواهد کرد. به نظر می رسد برای مسئولان دانشگاه، اجرای آزمایشی نظریات شواب، شون و... از اهمیت بیشتری نسبت به اجرای اهداف اساسنامه یافته است!بدین شرح دانشگاه فرهنگیان نیازی به اساسنامه ای خاص ندارد و تکرار اساسنامه یکی از دانشگاه ها مانند آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و.... می تواند پاسخگوی نیازها و اهداف کنونی این دانشگاه باشد!مطمئنا کاهش روزافزون دانشجویان پیوسته و حضوری دانشگاه، زنگ خطری جدی برای سیاست گذاران تعلیم و تربیت کشور است.4- به کارگیری مدیران وارداتی و عدم استفاده از نیروهای متخصص تربیت معلم:متأسفانه عدم اعتقاد و اطمینان به نیروهای قدیمی و پیشکسوت تربیت معلم باعث شده که شاهد وجود جمع کثیری از وابستگان به سایر دانشگاه ها و سازمان ها در سطح مدیریت های خرد و کلان دانشگاه باشیم. چگونه می توان امید داشت اشخاصی که هرگز فضای تربیت معلم را درک نکرده اند در پیشبرد اهداف متعالی آن مؤثر واقع شوند؟!مطمئنا عدم اعتقاد سرپرست محترم دانشگاه به توانمندی های افراد درون مجموعه، موجب گشته که هر 4 معاونت اصلی دانشگاه و اکثر مدیریت های استانی به دست افرادی از اغیار اداره شوند!متأسفانه تعلق مدیران و مسئولان حاکم به فضایی خارج از دانشگاه، موجب شده که حرف و دیدگاه چندان مشترکی میان ستاد و صف موجود نباشد و نیازهای هیأت حاکمه دانشگاه کاملاً متفاوت و گاه در تقابل با نیازها و درخواست های اعضای هیأت علمی و کارکنان صف قرار گیرد.برای اثبات مدعا کافی است نگاهی به مصوبات هیأت امنا در سه سال اخیر بیاندازیم؛ کاملاً واضح است که دغدغه اصلی دانشگاه اجرای نظریات هیأت رئیسه در رابطه با شیوه های مختلف جذب دانشجو معلم به جز شیوه اصلی است! که با دغدغه های کارکنان و اعضای هیأت علمی فاصله بسیار دارد!باید پرسید اگر این همه تغییر در سیستم پذیرش دانشجو معلم به بهانه کمبود بودجه و امکانات است، پس چه نیازی به ورود نیروهای آزاد، بازنشسته و هیأت علمی دیگر دانشگاه هاست که به صورت قراردادی ماهانه، بودجه های کلان دانشگاه به آنان تحت عنوان حقوق و مزایا پرداخت می شود؟! 5- تغییرات نامناسب در چارت سازمانی دانشگاه:متأسفانه یکی از بلاهای جبران ناپذیری که دانشگاه بدان گرفتار آمد، تغییرات نامناسب و غیر اصولی در چارت سازمانی دانشگاه است؛ با وجود اینکه در اساسنامه دانشگاه تنها پردیس ها (ماده 5، ماده 18،ماده 16 بند4) و دانشکده ها (ماده 5، ماده 8 بند 10، ماده 15) دیده شده و هیچ ذکری از مدیریت پردیس های استانی وجود ندارد، در یک حرکت ناباورانه تأسیس مدیریت پردیس های استانی توسط دانشگاه پیشنهاد و اجرا شد! و لایه ای جدید به لایه های مدیریتی قبل افزوده شد!دانشگاهی که به گفته مسئولانش با کمبود بودجه بسیار مواجه است، لایه مدیریتی ای را بنیان نهاد که هر ماهه بودجه کلانی از دانشگاه را برای پرداخت حقوق مدیران و کارکنان و سایر مخارج می بلعد.این درحالی است که مراکزی که دانشجویان در آن زندگی و تحصیل می کنند از حداقل امکانات برخوردارند و برای انجام امور روزانه خود با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کنند؛ علاوه بر این در چارت جدید توسعه بیش از پیش حوزه ستادی باعث گردیده بیش از 3000 کارمند در دانشگاه پدید آید که این نسبتی بی بدیل به تعداد اعضای هیأت علمی و میزان پذیرش دانشجومعلم در میان کل دانشگاه های ایران است!در چارت جدید با کمال تأسف، مراکز آموزش عالی به "واحد" یا همان "ساختمان" تنزل یافته و از کمترین میزان پرسنل و منابع مالی برخوردار گردیده است. مراکزی که روزی خود در حد یک دانشگاه فعالیت داشتند، اکنون به مکان هایی متروک و بی متولی تبدیل شده که حتی از کوچک ترین امکانات درآمدزایی نیز محروم مانده اند!هرگونه درآمدی باید به پردیس، لایه استانی و نهایتا سازمان مرکزی واریز گردد تا پس از یک تا دو سال درصد کوچکی از آن به واحدها باز گردد. این روند دقیقا متناقض با سیاست های درآمدزایی کشور و دیگر دانشگاه ها در حرکت است.متأسفانه نظام لایه لایه مدیریتی با هم پوشانندگی های بسیار و تعدد پست های مشابه در پردیس، مدیریت پردیس های استانی و نهایتاً سازمان مرکزی، نه تنها موجب توسعه و پیشرفت دانشگاه فرهنگیان نشده که موجبات کندی بسیار در انجام وظایف محوله و پاسخ گویی به کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجو معلمان عزیز را پ ...

ادامه مطلب  

ضرورت ترویج مباحث تربیتی در جامعه  

درخواست حذف این مطلب
مسئول بسیج فرهنگیان استان گفت: ترویج مباحث تربیتی در چامعه ضروری است.به گزارش خبرگزاری بسیج استان چهارمحال و بختیاری؛ سرهنگ پاسدار ایزدی در کارگروه تربیت و اخلاق اظهار کرد: این کارگروه به ضورت موضوعی و تخصصی به مباحثی همچون تولید فکر و ایده، تبیین و ایجاد درک مشترک از گفتمان ولایت، ارائه راهکارها برای تحقق اهداف و ... می‎پردازد.وی با بیان اینکه بسیج فرهنگیان دبیر ...

ادامه مطلب  

۴۰ درصد دانش آموزان مشکل اضافه وزن و چاقی دارند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، رضا مددی قبل از ظهر شنبه در آیین نواختن زنگ مهر و مقاومت که به مناسبت شروع سال تحصیلی در مدرسه خوارزمی برگزار شد، با بیان اینکه یکی از دلایل اهمیت کار آموزش و پرورش مسئله تربیت است که در این مهم، با انسان سر و کار دارد و انسان اشرف مخلوقات است، افزود: هر جامعه ای به آموزش نیاز دارد و کشورهای توسعه یافته نیز در تعلیم و تربیت سرمایه گذاری بسیاری انجام داده اند.وی با تاکید بر اینکه تعلیم و تربیت مهم ترین موضوع هر کشور بعد از امنیت است، تصریح کرد: تربیت نیاز اساسی همه انسان ها و جامعه است و وقتی گفته می شود که آموزش و پرورش بخش مهمی محسوب می شود؛ بدان دلیل است که ماموریت آموزش و پرورش تعلیم و تربیت بوده و بعد از امنیت پراهمیت ترین موضوع هر کشور است.مددی با اشاره به اینکه جامعه هم نیازمند تربیت نیروی انسانی است، ادامه داد: پایه و اساس تربیت نیرو هم در آموزش و پرورش گذاشته می‎شود.مشاور وزیر و رئیس ستاد اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان در حوزه تعلیم و تربیت سرمایه‎گذاری کرده اند، افزود: همه سازمان‎ها به محصولات آموزش و پرورش نیاز دارند و محصول آموزش و پرورش هم دانش‏ آموزان هستند.مددی با اشاره به اینکه اگر می‎خواهیم کشوری پیشرفته با الگوی ایرانی- اسلامی داشته باشیم، راه آن پیشرفت کلاس‎های درسی است، اظهار کرد: همه چیز در مدارس رقم می‎خورد و معلم عنصر اصلی تعلیم و تربیت به شمار می‏ رود.وی با یادآوری اینکه موضوع تعلیم و تربیت بخش های مهم جامعه را با خود همراه و نظمی را در جامعه حاکم می کند، ادامه داد: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مدارس باید شش نوع تربیت را به دانش آموزان یاد دهد که متاسفانه در حال حاضر فقط یک نوع ترب ...

ادامه مطلب  

سازناکوک معاونت پرورشی/برنامه ها بانیاز دانش آموزان همخوانی ندارد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه جامعه -فائزه مومنی: مقام معظم رهبری همزمان با روز معلم در دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۵ در جمع فرهنگیان فرمودند: «آن روزی که معاونتهای پرورشی را از سطوح مختلف حذف کردند بنده صریحاً با این کار مخالفت کردم. به من هم نگفتند که بنا ندارند این حرف را گوش نکنند اما گوش نکردند. مهمترین کاری که باید امروز در کنار آن قاعده ‏سازی انجام بگیرد این است که به مقوله‏ پرورش - به هر شکلی - اهمیت داده شود نه چون ما مسلمانیم، مسئله فقط این نیست. امروز در دنیای غرب از لحاظ دانش و فناوری پیشرفته، مسئله‏ پرورش در بسیاری از کشورها جزو آن مبانی اصلی است و مسئول و مأمور پرورشی وجود دارد. به پرورش اهمیت میدهند».به دنبال سخنان ایشان در حوزه امور تربیتی و پرورشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سیزدهم تیر ۱۳۸۵ خواستار ایجاد «سازمان امور تربیتی و تربیت بدنی» در وزارت آموزش و پرورش کشور شد و اعلام کرد: حذف ستاد امور تربیتی در واقع نوعی پاک کردن صورت مسئله بوده است.مرکز پژوهش ها همچنین تصریح کرد که سازمان امور تربیتی و تربیت بدنی باید کاملا ستادی بوده و وظایف آن صرفا به اعمال حاکمیت دولت و راهبری امور راهبردی خلاصه شود.یکسال بعد در تاریخ ششم تیر ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی طرح احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی را به صورت یک ماده واحده و سه تبصره در صحن علنی دنبال کرد و وزارت آموزش و پرورش موظف شد در ساختار این وزارتخانه یکی از معاونتها را به عنوان معاونت پرورشی اختصاص دهد و تمامی امور مرتبط با پرورشی را از معاونتهای دیگر انتزاع و در این معاونت ساماندهی کند.در تبصره دو قانون احیای معاونت پرورشی مبنای تشکیل معاونت پرورشی اهداف تعریف شده شهید باهنر شد و با مواجهه به مسائل روز ساماندهی شد و رئیس جمهور وقت در هجدهم مرداد ماه ۱۳۸۵ قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس ماده واحده معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش احیا و تمامی وظایف، اختیارات و امکانات و پستهای امور پرورشی و تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان به این معاونت واگذار شد.معاونان پرورشی آموزش و پرورش از سال ۸۵ تاکنوناولین معاون پرورشی پس از احیا سید باقر پیشنمازی بود که در اول مرداد ۸۵ به این معاونت آمد. پیشنمازی در ابتدای کار، مدیریت امور مالی و تدارکات، اداره کل تربیت بدنی مدارس، دفتر مطالعات و استاندارد سازی منابع و برنامه ها، دفتر سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، دفتر فضاسازی قرآنی، فرهنگی و هنری، دفتر برنامه ریزی تربیت اقتصادی، زیستی و اجتماعی را در این معاونت ایجاد کرد. اما پیشنمازی مدت زیادی در این معاونت دوام نیاورد و ۲۱ اسفند ۱۳۸۶ چند ماه پس از ورود علی احمدی به وزارت آموزش و پرورش از این منصب خداحافظی کرد. پس از خروج پیشنمازی از معاونت پرورشی و تربیت بدنی سید مهدی امینی هفتم اردیبهشت ۸۷ به این معاونت آمد که وی هم ترکیب ساختار را تغییر داد.دفتر مشاوره تربیتی و تحصیلی، دفتر توسعه فعالیتهای اردویی، فرهنگی، هنری و فوق برنامه، دفتر گسترش فرهنگ نماز، فعالیتهای قرآن و عترت، دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و بلایای طبیعی و اداره کل تربیت بدنی ساختار جدیدی بود که امینی برای معاونت پرورشی و تربیت بدنی برگزید. اما امینی نیز در پانزدهم بهمن ۱۳۸۷ از این معاونت خداحافظی کرد تا این معاونت طی دو سال با تغییرات مدیریتی متفاوت روبرو شود. یزدانی سومین معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش است که بیست و نهم بهمن ماه ٨٧ در این معاونت منصوب شد و ساختار قبلی را چندان تغییر نداد.یزدانی نیز در تاریخ ۲۲ آذر ۸۹ و در زمان وزارت حمیدرضا حاجی بابایی پس از حدود دو سال فعالیت در معاونت پرورشی و تربیت بندی در حالی که هنوز نتوانسته بود رضایت نمایندگان مجلس از احیای امور پرورشی را کسب کند به عنوان قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل و رئیس مرکز بین الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شد تا معاونت پرورشی بار دیگر دچار تغییر وتحول بشود. قرعه معاونت پرورشی پس از ۳ ماه بی سرپرستی این بار به نام زکریا یازرلو افتاد و این چهره نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی نهم بهمن ۸۹ به عنوان معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد و از اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به این معاونت آمد تا با رویکرد پژوهشی خود، به معاونت نابسامان پرورشی سر و سامان دهد. اما عمر معاونت یازرلو نیز به یک سال نرسیده معاون پرورشی، آموزش و پرورش را به مقصد محیط زیست ترک کرد تا حاجی بابایی طی حکمی که در ۱۱ بهمن ۹۰ صادر شد سکان کشتی پرتلاطم معاونت پرورشی را به حسین هژبری، پنجمین معاون بدهد. همزمان با معاونت هژبری، معاونت پرورشی و تربیت بدنی هم به معاونت پرورشی و فرهنگی تغییر پیدا کرد. هژبری در دوران وزارت حاجی بابایی سه بار معاون شد. معاون مدارس غیردولتی، مشارکتهای مردمی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و در نهایت معاون پرورشی و فرهنگی. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و وزارت علی اصغر فانی، کفاش، از سال ٩٢تا آبان ماه ٩٥ میراث دار معاون های پرورشی گذشته شد. بعد از کفاش، مهدی فیض، از آذر ماه سال گذشته سکان دار این معاونت است. از اقدامات اخیر او می توان به تفکیک فعالیت سازمان دانش آموزی و معاونت پرورشی فرهنگی اشاره کرد.برنامه های تکراری و قدیمی معاونت پرورشییکی از بزرگترین انتقاداتی که به معاون پرورشی آموزش و پرورش در همه دوره ها از سوی کارشناسان وارد می شود، نداشتن برنامه کامل و جامع در این حوزه است. هنوز و بعد از گذشت یک دهه از احیای معاونت پرورشی برنامه های آن ها در مدارس، ایجاد گروه تواشیح، برگزاری مسابقات قرآنی و اردوهای سیاحتی بی نتیجه است.این در حالی است که با تغییر جامعه و ظهور شبکه های اجتماعی نوع زندگی و رفتار بچه ها نسبت به گذشته تغییر زیادی کرده و آسیب های اجتماعی خطرناکی میان آن ها به وجود آمده است. این تغییرات ایجاب می کند نوع انتقال مفاهیم دینی و پرورشی به آن ها تغییر پیدا کند تا با پیچیدگی ذهن دانش آموزان امروز همخوانی داشته باشد.به گفته شیرزاد عبدا ...

ادامه مطلب  

فارس گزارش می دهد «بهبود عفاف و حجاب در جامعه» معطل اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، مدرسه یکی از مهم ترین نهادهای آموزشی و تربیتی کشور محسوب می شود و در حساس ترین دوره های سنی یک کودک و نوجوان، نقش مهم تربیت او را بر عهده می گیرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قوانین حاکم بر مدارس کشور نیز تغییر کرد و سیاست آموزشی در راستای تقدم تربیت و تزکیه بر تعلیم در مدارس قرار گرفت و در کنار آن به مراکز تربیت معلم برای آموزش نیروی انسانی مؤمن توجه ویژه ای شد و با ابتکار عمل شهیدان رجایی و باهنر و مرحوم پرورش نهاد امور تربیتی در آموزش و پرورش شکل گرفت.مجموع این اقدامات در راستای تربیت دینی دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی انجام شد منتها ظرف و قالب اجرا همان نظام سابق بود و شاید به همین دلیل نتیجه دلخواه را به دنبال نداشت و بر همین اساس نخبگان تعلیم و تربیت کشور به فکر تغییر کلی نظام آموزش و پرورش کشور افتادند و نتیجه مطالعات تطبیقی و کاوش مبانی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی پس از 10 سال، تولد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور بود که در سال 90 رونمایی شد و با گذشت بیش از 6 سال از رونمایی، بخش های کوچکی از آن دست و پا شکسته اجرا شده است.یکی از اهداف مهم نظام تعلیم و تربیت کشور ایجاد هویت دینی و ملی در دانش اموزان است و حجاب و پوشش اسلامی نقش یک پرچم را برای تربیت دینی دارد.سال هاست که متولیان تعلیم و تربیت تلاش می کنند این مسئله مهم را برای دانش اموزان تبدیل به یک باور کنند اما در این راستا چقدر موفق بوده اند؟!گذری در مدارس کشور، چه مدارس دخترانه و چه مدارس پسرانه نشان می دهد نظام تعلیم و تربیت شاید در مقایسه با شرایط فرهنگی پیش از انقلاب و شرایط هم زمان کشورهای دیگر، شرایط بدی نداشته باشد اما آنچه در کشور شاهد آن هستیم هیچ تناسبی با اهداف اولیه تعیین شده انقلاب ندارد.*تلاش برای جلب توجه در شبکه های اجتماعی از عوامل مهم گسترش بی حیایییک معلم پرورشی که در گوهردشت کرج در یک دبیرستان متوسطه دوم مشغول به کار است در خصوص وضعیت حجاب در مدارس گفت: وضعیت حجاب هر سال نسبت به سال قبل بدتر می شود و متأسفانه در حادتر شدن شرایط همه عوامل از جمله گسترش شبکه های اجتماعی دست به دست هم داده اند.وی افزود: با دانش آموزان بسیاری صمیمی هستم که برخی از آنها اهل نماز و دیگر عبادات هستند و اعتقاد محکم به اهل بیت (ع) و حتی باور به درستی حجاب و پوشش دارند اما نمی توانند آن را بپذیرند.این معلم پرورشی ادامه داد: ترس از مسخره شدن و پذیرفته نشدن، ترس از نداشتن خواستگار، الگو قرار دادن مدل های زیبایی مروج بی حیایی، گسترش شبکه های اجتماعی و تلاش برای جلب توجه در این شبکه ها با اشتراک گذاشتن تصاویر خود از جمله دلایل کمرنگ شدن حجاب است که در گفت وگوهای مختلف با این دانش آموزان به آن رسیده ام.معلم دیگری درباره وضعیت حجاب در مدارس الشتر اظهار داشت: باورهای دینی هنوز در این شهر قوی هستند اما متأسفانه فضای مجازی در چند سال اخیر عامل کمرنگ شدن برخی نمادهای دینی از جمله حجاب شده است.وی عدم توجه معلما ...

ادامه مطلب  

پلیس حرفه ای نیازمند آموزش کاربردی و مستمر است  

درخواست حذف این مطلب
سردار حسین اشتری در جشنواره سراسری دو سالانه تجلیل از برترین های حوزه تربیت و آموزش ناجا گفت: توجه بر مقوله آموزش به عنوان یکی از اولویت های نیروی انتظامی در سال تعیین شد که این اولویت در سال جاری و سال آتی نیز دنبال خواهد شد. وی با اشاره به راه اندازی و فعالیت قرارگاه جهادی تربیت و آموزش افزود: انصافاً با فعالیت این قرارگاه اقدام جهادی توأم با عمل و اعتقاد در حوزه تربیت و آموزش محقق شد. فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه «پیگیری» اصل مهم و پیش رونده در تحقق امور است خاطر نشان کرد: با وجود گذشت دو سال از فعالیت و راه اندازی قرار ...

ادامه مطلب  

رویکرد ناجا از مدرک گرایی به مهارت افزایی/ نیروی انتظامی در مسیر تحول و انقلاب آموزشی/ رونمایی از رباط سبیل متحرک با سه کارکرد متفاوت  

درخواست حذف این مطلب
معاون تربیت و آموزش ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی در مسیر تحول و انقلاب آموزشی است، گفت : رویکرد ناجا از “مدرک گرایی” به “مهارت افزایی” در حال تغییر است.به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل از ناجا سردار امیر حسین یاوری با بیان اینکه ” پویایی ” مهم ترین ویژگی معاونت آموزش و تربیت ناجا است، اظهار کرد: به واسطه این شاخص بارز لازم است که این معاونت به صورت “مستمر” تغییر کند؛ در واقع باید متناسب با تغییراتی که در محیط پیرامونی و یا درون سازمان صورت می گیرد ،”آموزش” هم دستخوش تغییر و به روز شدن شود.وی تغییر در منابع و متون آموزشی، تجهیزات، شرایط آموزشی و … را از الزامات تغییر در آموزش بر شمرد و افزود : ” تغییر مستمر” نیازمند بودجه و هزینه مستمر است و باید گفت یکی از دلایلی که اصولا تغییر در فرایند آموزش مورد توجه و استقبال قرار نمی گیرد همین مسئله است.معاون تربیت و آموزش ناجا با بیان اینکه متاسفانه طی سال های گذشته در مجموعه آموزش و تربیت ناجا شاهد یک نوع آموزش بودیم، اضافه کرد: آموزش ها در پلیس به چند دسته تقسیم می شود؛ بعضی آموزش ها از جنس” ثابت” و به عنوان آموزش “پایه”محسوب می شود و بعضی از آموزش ها براساس شرایط تغییر می کند.این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: همانگونه که روش ها و ارتباطات زندگی مردم مدام دستخوش دگرگونی است بنابراین آموزش هم باید به طور مستمر و دائم تغییر کند و به روز شود، در واقع کشوری موفق است که در مسیر آموزش متغیر، پویا و به روز باشد.تشریح ۳ راهبرد اولویت دارسردار یاوری خاطرنشان کرد: از زمان قبول مسئولیت در معاونت آموزش و تربیت ناجا و براساس دستوراتی که توسط فرماندهی ناجا به بنده ابلاغ شد، طی برگزاری جلساتی با کارشناسان و صاحب نظران، راهبردهای این معاونت در سال های آتی تدوین و تعریف شد، به طوری که سه برنامه راهبردی “ارتقاء مهارت تیراندازی”، “دفاع شخصی ـ آمادگی جسمانی” و “خودامدادی و دیگر امدادی” در راس اقدامات معاونت آموزش و تربیت ناجا در سال ۹۵ و ۹۶ ، قرار گرفت که این ۳ عنصر به یک دایره مرکزی یعنی “مهارت افزایی”منتج می شود، بنابراین معاونت های آموزشی رده ها، پلیس های تخصصی، رده های ستادی، استانی و مراکز آموزش موظف شدند در مسیر رسیدن به این سه راهبرد گام بردارند.این مقام ارشد انتظامی مطرح کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته تا اواخر سال ۹۴ نمره تیراندازی مطلوب و ایده ال نبود بنابر این از اواخر ۹۴ به بعد “قرارگاه جهادی آموزش و تربیت ” در راستای ارتقاء مهارت های عملی کارکنان نیروی انتظامی فعال و شروع به کار کرد.وی اضافه کرد: با فعال شدن قرارگاه جهادی آموزش و تربیت ناجا در اولین گام، ۸۹ درصد پرسنل ناجا مورد آزمون عملی تیراندازی قرار گرفتند و آزمون “مهارت سنجی” در این حوزه را دادند و ارزیابی دقیق و درستی از سطح و وضعیت تیراندازی کارکنان نیروی انتظامی به دست آمد.معاون آموزش و تربیت ناجا افزود: بر اساس این آزمون و در گام اول مسئولان ناجا، روسای پلیس و معاونت ها باید برنامه ریزی ها را در مسیر ارتقاء مهارت ها متمرکز می کردند که در بازه زمانی، مشخص شد هزینه کرد در فرایند آموزش و ارتقاء مهارت های کارکنان به نتایج مثبتی خواهد رسید.حرکت ناجا در مسیر انقلاب و تحول آموزشیاین مقام ارشد انتظامی بیان کرد: بنا به گفته سرلشکر باقری در اختتامیه قرارگاه جهادی آموزش و تربیت ناجا در اسفندماه سال ۹۵، نیروی انتظامی نیاز به انقلاب آموزشی دارد.وی در توضیح نیاز نیروی انتظامی به انقلاب آموزشی عنوان کرد: هرچند برای انجام عملیات ها نیاز به یک سری امکانات وجود دارد اما واقعیت این است که به موازات ارتقاء تجهیزات و تزریق امکانات به روز، باید توانمندی کارکنان را در مسیر بهره وری از تجهیزات و یا واکنش سریع و به موقع در موقعیت های مختلف با آموزش صحیح ارتقاء داد.وی با اشاره به اهمیت تحول آموزشی در ناجا تاکید کرد: برای تحقق این مهم باید به هدف گذاری و ساختار بندی بر اساس نیاز سنجی ، منابع انسانی، بودجه و … توجه شود.سردار یاوری یادآور شد: با احساس نیاز به انقلاب آموزشی در ناجا، از سال ۹۴ و با تأکیدات سردار ” حسین اشتری ” فرمانده ناجا در سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بر “آموزش محوری ” متمرکز شدیم و با تمرکز بر این رویکرد، به تدریج شاهد تغییرات مثبت و جدی در حوزه بودجه در ناجا بودیم به طوری که بودجه آموزش تیراندازی افزایش محسوس و چشمگیری پیدا کرد.این مقام عالی انتظامی در معاونت آموزش و تربیت ناجا یاد آور شد : در گذشته پرسنل ناجا در تمام سطوح ستادی و عملیاتی می توانستند سالی ۱۳ عدد فشنگ تیراندازی کنند بنابر بر اساس نیازسنجی، کارکنان نیروی انتظامی را به دو دسته تقسیم کردیم؛ کسانی که سلاح به دست هستند و درگیر اقدامات عملیاتی که به نوعی یک سوم ناجا در این طیف قرار دارند بر اساس رویکرد جدید مجاز هستند در ۴ دوره ۱۳ فشنگ با سلاح های مختلف شلیک کنند و دسته دوم کسانی که جزء بخش ستادی و اداری محسوب می شوند که سهمیه سالیانه تیراندازی همان عدد ۱۳ باقی می ماند.رونمایی از “رباط سبیل متحرک” با سه کارکرد متفاوتوی اضافه کرد: در فرایند ارتقاء مهارت تیراندازی، سپری کردن چند مسیر آموزشی را برای همگان اجباری کردیم به طوری که آموزش های اولیه سلاح کشی، لیزری، بادی و سلاح جنگی بخشی از این آموزش ها است، هم چنین در اواخر فروردین ماه امسال از یک “رباط سبیل متحرک” رونمایی کردیم که سه حالت متفاوت دارد؛ در حالت اول شکل سبیل شبیه ماشین است ؛ در واقع مأمورها باید با یک ماشین آن را ( سیبل را ) تعقیب کنند.در حالت دوم شکل سیبل و مکان تیر انداز ثابت است و در حالت سوم نیز تیرانداز در ماشین با سرعت ۴۰ کیلومتر متحرک و سبیل هم با سرعت ۴۰ کیلومتر متحرک و مامور باید از بین (ماشین و آدم) رد شود.وی در بخش دیگری به تمرکز بر ارتقاء مهارت کارکنان در حوزه دفاع شخصی پرداخت و توضیح داد : برنامه های مختلفی پیش بینی شده است به عنوان مثال علاوه بر آموزش های همگانی برای پرسنل، در یک برنامه ریزی استاد دفاع شخصی به کلانتری ها رفته تا سطح دفاع شخصی ماموران را بالا ببریم.این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: به موازات انقلاب آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی بحث ” سرکلاس حضور فیزیکی داشتن” توام با ماموریت های پیش بینی نشده و لحظه ای یکی از دغدغه ها است بنابراین آموزش ها را در حوزه “آی تی” و بهره وری از تکنولوژی های روز متمرکز کردیم، به طور مثال برنامه ریزی به سمتی رفت که برخی از آموزش ها چون بازرسی خودرو ، بازرسی منزل ، بازرسی سر صحنه قتل و … از طریق ” وی آر(vr) ” انجام شود و در این راستا با وزارت دفاع قراردادی منعقد و در رابطه با مفاد ای ...

ادامه مطلب  

نیروی انتظامی در مسیر تحول و انقلاب آموزشی است  

درخواست حذف این مطلب
معاون تربیت و آموزش ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی در مسیر تحول و انقلاب آموزشی است، گفت: رویکرد ناجا از مدرک گرایی به مهارت افزایی در حال تغییر است. به گزارش ایلنا، سردار امیر حسین یاوری با بیان اینکه پویایی مهم ترین ویژگی معاونت آموزش و تربیت ناجا است، اظهار کرد: به واسطه این شاخص بارز لازم است که این معاونت به صورت «مستمر» تغییر کند؛ در واقع باید متناسب با تغییراتی که در محیط پیرامونی و یا درون سازمان صورت می گیرد، «آموزش» هم دستخوش تغییر و به روز شدن شود.وی تغییر در منابع و متون آموزشی، تجهیزات، شرایط آموزشی و … را از الزامات تغییر در آموزش برشمرد و افزود: «تغییر مستمر» نیازمند بودجه و هزینه مستمر است و باید گفت یکی از دلایلی که اصولاً تغییر در فرایند آموزش مورد توجه و استقبال قرار نمی گیرد همین مسئله است.معاون تربیت و آموزش ناجا با بیان اینکه متأسفانه طی سال های گذشته در مجموعه آموزش و تربیت ناجا شاهد یک نوع آموزش بودیم، اضافه کرد: آموزش ها در پلیس به چند دسته تقسیم می شود؛ بعضی آموزش ها از جنس «ثابت» و به عنوان آموزش «پایه» محسوب می شود و بعضی از آموزش ها براساس شرایط تغییر می کند.این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: همانگونه که روش ها و ارتباطات زندگی مردم مدام دستخوش دگرگونی است بنابراین آموزش هم باید به طور مستمر و دائم تغییر کند و به روز شود، در واقع کشوری موفق است که در مسیر آموزش متغیر، پویا و به روز باشد.تشریح ۳ راهبرد اولویت دارسردار یاوری خاطرنشان کرد: از زمان قبول مسئولیت در معاونت آموزش و تربیت ناجا و براساس دستوراتی که توسط فرماندهی ناجا به بنده ابلاغ شد، طی برگزاری جلساتی با کارشناسان و صاحب نظران، راهبردهای این معاونت در سال های آتی تدوین و تعریف شد، به طوری که سه برنامه راهبردی «ارتقاء مهارت تیراندازی»، «دفاع شخصی ـ آمادگی جسمانی» و «خودامدادی و دیگر امدادی» در راس اقدامات معاونت آموزش و تربیت ناجا در سال ۹۵ و ۹۶، قرار گرفت که این ۳ عنصر به یک دایره مرکزی یعنی «مهارت افزایی»منتج می شود، بنابراین معاونت های آموزشی رده ها، پلیس های تخصصی، رده های ستادی، استانی و مراکز آموزش موظف شدند در مسیر رسیدن به این سه راهبرد گام بردارند.این مقام ارشد انتظامی مطرح کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته تا اواخر سال ۹۴ نمره تیراندازی مطلوب و ایده ال نبود بنابر این از اواخر ۹۴ به بعد "قرارگاه جهادی آموزش و تربیت " در راستای ارتقاء مهارت های عملی کارکنان نیروی انتظامی فعال و شروع به کار کرد.وی اضافه کرد: با فعال شدن قرارگاه جهادی آموزش و تربیت ناجا در اولین گام، ۸۹ درصد پرسنل ناجا مورد آزمون عملی تیراندازی قرار گرفتند و آزمون «مهارت سنجی» در این حوزه را دادند و ارزیابی دقیق و درستی از سطح و وضعیت تیراندازی کارکنان نیروی انتظامی به دست آمد.معاون آموزش و تربیت ناجا افزود: بر اساس این آزمون و در گام اول مسئولان ناجا، روسای پلیس و معاونت ها باید برنامه ریزی ها را در مسیر ارتقاء مهارت ها متمرکز می کردند که در بازه زمانی، مشخص شد هزینه کرد در فرایند آموزش و ارتقاء مهارت های کارکنان به نتایج مثبتی خواهد رسید.حرکت ناجا در مسیر انقلاب و تحول آموزشیاین مقام ارشد انتظامی بیان کرد: بنا به گفته سرلشکر باقری در اختتامیه قرارگاه جهادی آموزش و تربیت ناجا در اسفندماه سال ۹۵، نیروی انتظامی نیاز به انقلاب آموزشی دارد.وی در توضیح نیاز نیروی انتظامی به انقلاب آموزشی عنوان کرد: هرچند برای انجام عملیات ها نیاز به یک سری امکانات وجود دارد اما واقعیت این است که به موازات ارتقاء تجهیزات و تزریق امکانات به روز، باید توانمندی کارکنان را در مسیر بهره وری از تجهیزات و یا واکنش سریع و به موقع در موقعیت های مختلف با آموزش صحیح ارتقاء داد.وی با اشاره به اهمیت تحول آموزشی در ناجا تأکید کرد: برای تحقق این مهم باید به هدف گذاری و ساختار بندی بر اساس نیاز سنجی، منابع انسانی، بودجه و … توجه شود.سردار یاوری یادآور شد: با احساس نیاز به انقلاب آموزشی در ناجا، از سال ۹۴ و با تأکیدات سردار حسین اشتری فرمانده ناجا در سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بر "آموزش محوری " متمرکز شدیم و با تمرکز بر این رویکرد، به تدریج شاهد تغییرات مثبت و جدی در حوزه بودجه در ناجا بودیم به طوری که بودجه آموزش تیراندازی افزایش محسوس و چشمگیری پیدا کرد.این مقام عالی انتظامی در معاونت آموزش و تربیت ناجا یادآور شد: در گذشته پرسنل ناجا در تمام سطوح ستادی و عملیاتی می توانستند سالی ۱۳ عدد فشنگ تیراندازی کنند بنابر بر اساس نیازسنجی، کارکنان نیروی انتظامی را به دو دسته تقسیم کردیم؛ کسانی که سلاح به دست هستند و درگیر اقدامات عملیاتی که به نوعی یک سوم ناجا در این طیف قرار دارند بر اساس رویکرد جدید مجاز هستند در ۴ دوره ۱۳ فشنگ با سلاح های مختلف شلیک کنند و دسته دوم کسانی که جزء بخش ستادی و اداری محسوب می شوند که سهمیه سالیانه تیراندازی همان عدد ۱۳ باقی می ماند.رونمایی از «رباط سبیل متحرک» با سه کارکرد متفاوتوی اضافه کرد: در فرایند ارتقاء مهارت تیراندازی، سپری کردن چند مسیر آموزشی را برای همگان اجباری کردیم به طوری که آموزش های اولیه سلاح کشی، لیزری، بادی و سلاح جنگی بخشی از این آموزش ها است، هم چنین در اواخر فروردین ماه امسال از یک «رباط سبیل متحرک» رونمایی کردیم که سه حالت متفاوت دارد؛ در حالت اول شکل سبیل شبیه ماشین است؛ در واقع مأمورها باید با یک ماشین آن را (سیبل را) تعقیب کنند.در حالت دوم شکل سیبل و مکان تیرانداز ثابت است و در حالت سوم نیز تیرانداز در ماشین با سرعت ۴۰ کیلومتر متحرک و سبیل هم با سرعت ۴۰ کیلومتر متحرک و مأمور باید از بین (ماشین و آدم) رد شود.وی در بخش دیگری به تمرکز بر ارتقاء مهارت کارکنان در حوزه دفاع شخصی پرداخت و توضیح داد: برنامه های مختلفی پیش بینی شده است به عنوان مثال علاوه بر آموزش های همگانی برای پرسنل، در یک برنامه ریزی استاد دفاع شخصی به کلانتری ها رفته تا سطح دفاع شخصی مأموران را بالا ببریم.این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: به موازات انقلاب آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی بحث " سرکلاس حضور فیزیکی داشتن" توأم با ماموریت های پیش بینی نشده و لحظه ای یکی از دغدغه ها است بنابراین آموزش ها را در حوزه "آی تی" و بهره وری از تکنولوژی های روز متمرکز کردیم، به طور مثال برنامه ریزی به سمتی رفت که برخی از آموزش ها چون بازرسی خودرو، بازرسی منزل، بازرسی سر صحنه قتل و … از طریق " وی آر(vr) " انجام شود و در این راستا با وزارت دفاع قراردادی منعقد و در رابطه با مفاد این قرارداد نیز نیازه ...

ادامه مطلب  

روش خود کنترل محور، بهترین روش تربیت فرزندان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری شبستاناز قم، حجت الاسلام والمسلمین محمد مسلم وافی در اولین جلسه توانمندسازی شورای مشورتی خواهران مناطق کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم با اشاره به روش های رایج تربیت گفت: چهار روش برای تربیت فرزندان وجود دارد.وی ادامه داد: اولین نوع تربیت فرزند، تربیت «تحمیل محور» یا به زبان عامیانه تربیت زوری است، در این روش والدین فنری را روی سر فرزندان قرار می دهند و فرزندان را به انجام اعمال دینی و غیره مجبور می کنند.وافی با نقد این روش گفت: در این روش کافی است، والدین دست خود را از روی فنر بردارند، آن لحظه فرزند به هوا پرتاب می شود و خود را از همه آن ها رها می کند.حجت الاسلام وافی دومین نوع تربیت فرزند را «تربیت شوری» عنوان کرد و افزود: در این نوع تربیت به فرزند تلقین می شود که فرزند خوبی است و چنانچه گناهی از او سر بزند می تواند با توبه به درگاه خداوند جبران کند ولی در این نوع تربیت، اگر فرزند از ...

ادامه مطلب  

موتلفه، مدارسی را برای تربیت نیروها دایر کرده است/ برگزاری کنگره حزب موتلفه در سال ۹۷  

درخواست حذف این مطلب
حمیدرضا ترقی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا با بیان اینکه باید بررسی شود چرا با یک دولت و جامعه اسلامی بعد از ۴۰ سال موانعی بر سر راه ما برای اسلامی شدن نظام و جامعه وجود دارد، گفت: در درجه اول باید به ضعفی که در کار فرهنگی در جامعه و تلاش دشمنان در جهت فاصله گرفتن نسل جوان از مسیر اهداف انقلاب و نهایتاً تهاجم فرهنگی غرب برای دور کردن جامعه و نظام در عمل به اسلام وجود دارد، توجه کرد، چون از جمله مباحثی است که در حوزه فرهنگ و سیاست به عملکرد دستگاه ها که نقش تربیت نسل انقلابی را دارند، مربوط می شود. عضو حزب موتلفه اسلامی افزود: در آغاز سال تحصیلی باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که آیا نسلی را که برای آینده انقلاب پرورش می دهیم، در تراز انقلاب تربیت می شود و می تواند اهداف آن را به ثمر برساند، یا اینکه در حال تربیت نسلی هستیم که تعهدی به این مسائل ندارد.چرا ما نیروی های هم تراز انقلاب را به اندازه تربیت نمی کنیم وی با تاکید بر کادرسازی برای مدیریت کشور اظهار داشت: باید بررسی شود که در نظام آموزش عالی برای کادرسازی و تربیت نیرو برای مدیریت انقلابی چه باید کرد و چه کسانی مسئولند و چرا ما نیروی هم تراز انقلاب را درست و به اندازه تربیت نمی کنیم که این مسئولیت ها را به آنها بسپاریم و بتوانند اهداف را محقق کنند. همچنین باید مشخص شود که نقش احزاب در زمینه تربیت نسل انقلابی چیست و چرا احزاب نمی توانند کادرسازی انجام دهند. ترقی در زمینه چگونگی کادرسازی و جوانگرایی و موثر واقع شدن جوانان، گفت: برای رسیدن به اهداف انقلابی نباید رفتار و کارکرد انقلابی را فراموش کنیم. طبیعی است که نسل های بعدی که تربیت می شوند باید براساس روحیه انقلابی آموزش ببینند و کارها به دست چنین افرادی سپرده شود تا بتوانند اهداف انقلاب اسلامی را در این فرآیند محقق کنند. بنابراین اگر بر این اساس نیروها تربیت شوند، باید آرمان و ارزش های انقلاب را مانند نسل اول درک کرده و متوجه آن باشند و همچنین انگیزه لازم برای رسیدن به آرمان ها را در خود تقویت کنند. احزاب در زمینه کادرسازی امکانات لازم را در اختیار ندارندوی با بیان اینکه متاسفانه احزاب در زمینه کادرسازی امکانات لازم را در اختیار ندارند و هدف گذاری در کار تشکیلاتی به نحو مطلوب وجود ندارد، افزود: تربیت نیروها به دست برخی مراکز آموزشی سپرده می شود که نه تنها محصول آنها برای نیاز آینده کشور کافی نیست، بلکه متاسفانه دانشگاه ها هم نمی توانند نسل جوان هم تراز انقلاب تربیت کنند و چنین اشکالی به مدارس هم وارد است که نه در متون و نه در محتوا و روش های تربیتی هیچ کدام موثر واقع نمی شوند.ترقی گفت: اگر برخی دانشگاه ها و مراکز آموزشی که در مسیر کادرسازی حرکت می کنند ...

ادامه مطلب  

به بهانه تربیت  

درخواست حذف این مطلب
به بهانه تربیت زندگی > مهارت ها - همشهری دو - حجت الاسلام مجتبی علی نژاد:یکی از مهم ترین دغدغه های متولیان هر خانواده ای تربیت صحیح فرزندان است. متأسفانه بسیاری از والدین حتی تصور درستی از تربیت صحیح ندارند. برخی بی تحرکی و آرام بودن را نشانه یک کودک باتربیت می د ...

ادامه مطلب  

آداب نخستین ساعات تولد نوزاد در اسلام  

درخواست حذف این مطلب
نخستین ساعات تولد هر نوزاد در بین مسلمانان با انجام آداب و سنن #اسلامی برگزاری میشود.یکی از این آداب برداشتن کام نوزاد با تربت امام_حسین و آب فرات است. به گزارش شمانیوز: تربیت انسان ها کار پیچیده و مشکلی است و جز با توکل بر خدا و توسل به معصومان (علیهم السلام) و نیز استفاده از شیوه های ارائه شده از سوی دین مبین اسلام، ممکن نیست. همچنین عملکرد انسان هایی که در تربیت موفق بوده اند می تواند کمک بسیار مؤثری در این امر مهم باشد. از این رو با توجه به مطالبی که در فصول و مباحث پیشین مطرح شد، در این مبحث به بررسی آداب و سنن زمینه ساز تربیت در آغاز تولد می پردازیم تا با پیروی از سیره تربیتی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت (علیهم السلام) بتوانیم گامی مؤثر در تربیت فرزندان خویش برداریم.در سیره معصومان (علیهم السلام) آداب و سنت هایی یافت می شود که از آغاز تولد فرزند تا روز هفتم به آنها عمل می کرده اند. عمل به این آداب، زمینه های مساعد تربیت را در فرزند به وجود می آورد. ممکن است نقش برخی از این آداب در تربیت فرزند برای ما مخفی باشد یا تأثیر کمتری در تربیت داشته باشد، ولی به هر حال تأثیر خود را در فرزند خواهد گذاشت.بخشی از این روش ها، زمینه های تربیت بعدی را فراهم می کند و برخی، علاوه بر آن، خود نیز اثر تربیتی مستقیمی دارند. از مجموع همین تأثیرات جزئی است که تربیت تحقق می یابد؛ زیرا تربیت امری لحظه ای نیست که یکباره صورت پذیرد، بلکه امری تدریجی است که با فراهم شدن زمینه های آن، از بین رفتن عوامل مزاحم و رعایت آداب و دستورهای تربیتی و استفاده از شیوه های مناسب تحقق می یابد. برخی از این آداب چنین است:1. اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد نخستین کاری که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) پس از تولد فرزند انجام می دادند، این بود که در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه می گفتند. امام سجاد (علیه السلام) می فرماید:هنگامی که امام حسین (علیه السلام) متولد شد، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در گوش او اذان گفت (مجلسی، 1403، ج 43، ص 240).همچنین در روایتی دیگر آمده است:هنگامی که امام حسن (علیه السلام) متولد شد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در گوش او اذان گفت (همان، ج 104، ص 123).نجمه، مادر امام رضا (علیه السلام) نیز می گوید:وقتی حضرت رضا (علیه السلام) متولد شد، امام کاظم (علیه السلام) در گوش راست او اذان و در گوش چپ اقامه گفت (حر عاملی، 1367، ج 15، ص 138).امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نیز می فرماید:هنگامی که زایمان حضرت زهرا (علیهاالسلام) فرا رسید، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به اسماء بنت عمیس و ام سلمه فرمود: بر بالین حضرت فاطمه (علیهاالسلام) حاضر شوید و وقتی فرزند متولد شد، در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگویید؛ زیرا اگر چنین کنید، از شیطان در امان خواهد بود (إربلی، 1405، ج 2، ص 148).در این باره روایات فراوان دیگری نیز آمده است که معصومان (علیهم السلام) در زندگی خویش چنین شیوه ای داشتند و به دیگران نیز سفارش می کردند که این گونه عمل کنند.در اینجا ممکن است بپرسید: آیا این عمل، در کودک تأثیری نیز باقی می گذارد یا اینکه آداب و سننی است که والدین با عمل به آن کسب ثواب می کنند؟ در پاسخ باید گفت: اولاً در برخی روایات آثار تربیتی و همچنین آثار جسمی و روحی دیگری نیز برای این عمل بیان شده است؛ از جمله محفوظ ماندن از جنون، پیسی، غش، که برای اطلاع بیشتر می توان به آن روایات مراجعه کرد (حر عاملی، 1367، ج 15، ص 137). (1)براساس این روایات، اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد، موجب آرامش روحی کودک و ایمنی وی از شیطان، جنون و پیسی می شود. البته اذان هرجا گفته شود، شیطان از آنجا دور می شود؛ از این روست که برای کودکان نیز سفارش شده است. سلیمان الجعفری می گوید از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که می فرمود:أذن فی بیتک فانه یطرد الشیطان و یستحب من أجل الصبیان (کلینی، 1365، ج 3، ص 308)؛ در خانه ات اذان بگو که موجب دوری شیطان می شود و برای کودکان پسندیده است.ثانیاً، این عمل، از نظر علمی نیز توجیه پذیر است. پژوهشگران اثبات کرده اند که کودکان نه تنها در روزهای اول تولد گفته های ما را می شنوند و در ذهن خود ضبط می کنند، بلکه پیش از تولد نیز از صدای قلب و حرکت غذا در روده و معده مادر و حتی صداهای بیرونی مثل صدای پدر و مادر و اطرافیان اثر می پذیرند و نسبت به آن صداها شناخت پیدا می کنند و بعد از تولد با آنها مأنوس خواهند بود.یکی از علل آرامش فرزند، هنگامی که مادر او را در آغوش می گیرد، انس با صدای قلب مادر در رحم است. ویلیام سیرز در این باره می گوید:با کودک صحبت کنید و برایش آواز بخوانید. برای کودکی که در رحم دارید خاطره های خوش ایجاد کنید. بررسی ها نشان داده است که کودکان بعدها به صداهای آشنایی که در دوران زندگی در رحم مادر شنیده اند، و به صدای کسانی که با آنها صحبت کرده اند و برایشان آواز خوانده اند، عکس العمل نشان داده اند. نوزادان به صدای پدرانشان - اگر قبل از تولد با آنها صحبت کرده باشند - بیشتر توجه می کنند و آوازهایی را که مادر در ماه های زندگی در زهدان برای آنها خوانده است، آسان تر یاد می گیرند (سیرز، 1369، ص 20).همچنین «در یک آزمایش، 5 تا 6 هفته آخر بارداری، برای تعدادی از کودکان نوار سرودی که مادرشان خوانده بود، روزی دوبار پخش شد. پس از تولد، کودکان ترجیح می دادند که این سرود را از مادرشان بشنوند تا سرودی دیگر، هر چند آن را هم مادرشان می خواند. در آزمایشی دیگر، کودکان ترجیح می دادند به سرودی که مادرشان خوانده است، گوش دهند تا سرودی که شخص دیگری خوانده است. این هم به دلیل آن است که قبلاً با صدای مادر آشنا بودند (هترینگتون، 1373، ج 1، ص 212). (2)بنابراین، اذان و اقامه گفتن در گوش کودک از سه جهت می تواند تأثیر تربیتی داشته باشد: نخست، تأثیرات جسمی و ایمنی از بیماری هایی که ممکن است کودک به آنها دچار شود. دوم، تأثیرات معنوی و آرامش روحی که با دوری شیطان برای کودک حاصل می شود. سوم، تأثیرات آموزشی که کودک با مفاهیم اعتقادی و مذهبی آشنا می شود و در آینده به این مفاهیم انس و علاقه بیشتری پیدا کی کند.2. نحنیک یا کام برداشتن از دیگر آدابی که معصومان (علیهم السلام) در آغاز تولد فرزند رعایت کرده اند، برداشتن کام نوزاد است. کام برداشتن بدین معناست که مقداری خرما، شیرینی یا چیز دیگری را نرم و ملایم کرده، به صورت مایع در آورند و آن را در کام کودک بریزند (طریحی، 1408، ص 590). پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) خود به این سنت عمل می کردند و دیگران را نیز به آن سفارش می نمودند. امام صادق (علیه السلام) از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نقل می کند که فرمود:حنکوا أولادکم بالتمر، فکذا فعل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بالحسن و الحسین (علیهماالسلام) (حر عاملی، 1367، ج 15، ص 137)؛ کام فرزندانتان را با خرما بردارید؛ زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با حسن و حسین (علیهماالسلام) چنین کرد.همچنین از مادر امام رضا (علیه لسلام)، نقل شده که وقتی علی بن موسی الرضا (علیه السلام) متولد شد، او را در پارچه سفیدی پیچیدم به امام کاظم (علیه السلام) دادم. امام (علیه السلام) در گوش راست او اذان و در گوش چپ اقامه گفت و آب فرات طلبید و با آن کام نوزاد را برداشت و او را به من برگرداند (همان، ص 138).نیز وقتی عبدالله بن عباس صاحب فرزندی شد، علی (علیه السلام) به منزل او رفت و فرمود: او را بیاورید. کودک را آوردند. امام (علیه السلام) او را گرفت، کام او را برداشت، برای او دعا کرد و او را برگرداند... (ابن ابی الحدید، 1385، ج 7، ص 148).بنابراین، کام برداشتن، از سیره معصومان (علیهم السلام) بوده است و با چیزهای مختلفی از قبیل خرما، آب (در صورت امکان آب فرات و پس از آن آب باران) (کلینی، 1365، ج 6، ص 24)، تربت امام حسین (علیه السلام)، عسل یا هر نوع شیرینی دیگر انجام می شده است. در روایات، برای کام برداشتن با برخی از این چیزها، فوائدی نیز ذکر شده است. برای مثال، امام صادق (علیه السلام) کام برداشتن با تربت امام حسین را موجب ایمنی فرزند می داند:حنکوا اولادکم بتربه الحسین (علیه السلام) فانه امان (نوری، 1408، ج 15، ص 138).مراد از امان، ممکن است ایمنی از شیطان یا بلاها یا هر دو باشد. همچنین آن حضرت کام برداشتن با آب فرات را موجب دوستی اهل بیت (علیهم السلام) می داند:ما أظن أحدا یحنک بماء الفرات إلا أحبنا أهل البیت (همان، ص 139).و یاالا کان لنا شیعه (همان، ش 4).کام برداشتن با تربت امام حسین (علیه السلام) به دلیل قرب و منزلتی که آن امام نزد خدا دارد، آثار روحی و معنوی بسیاری دارد. در روایات متعدد از آثار مادی و معنوی آن، حتی در شفای بیماران سخن به میان آمده است. افراد بسیاری نیز این را تجربه کرده اند. روایات ما برای آب فرات اهمیت خاصی از حیث معنوی قائل است. (3) این اهمیت شاید از آن جهت باشد که این آب طعم گوارایی دارد. آب باران نیز چون آب خالص است و شوری و تلخی و مواد مخلوط ندارد، از سایر آب ها گواراتر است.یادآور می شویم که مستحب است که عمل کام برداشتن و تحنیک به دست بزرگان دین و افراد صالح و باتقوا واقع شود. این خود، علاوه بر آثاری که در روایات آمده و نیز آثار احتمالی که بیان شد، نوعی تیمن و تبرک است و چون مستحب است که هنگام این عمل برای کودک دعا کنند، دعای بزرگان دینی برای کودک تأثیرات معنوی فراوانی خواهد داشت. در صدر اسلام معمولاً کام کودکان مسلمان را پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) برمی داشتند و برای کودک دعا می کردند.3. پوشش نوزادپیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومان (علیهم السلام) به پوشش کودک، به ویژه در آغاز تولد، اهمیت فراوان می دادند. تأکید بر پوشاندن لباس سفید بر کودک و نهی از پوشاندن لباس زرد بر او، در سیره، حکایت از اهمیت و تأثیر رنگ لباس بر کودک دارد. زید بن علی از پدرش امام سجاد (علیه السلام) نقل می کند کهلما ولدت فاطمه (علیهاالسلام) الحسن (علیه السلام) أخرج إلی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فی خرقه صفراء، فقال (صلی الله علیه و آله و سلم) ألم أنهکم أن تلفوه فی خرقه صفراء، ثم رمی بها و أخذ خرقه بیضاء فلفه فیها (مجلسی، 1403، ج 104، ص 109)؛ زمانی که حضرت فاطمه (علیهاالسلام) امام حسن (علیه السلام) را به دنیا آورد، [اطرافیان] او را در پارچه زردی پیچیدند و نزد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) آوردند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مگر شما را از پوشاندن پارچه زرد بر نوزاد منع نکرده بودم؟ سپس پارچه زرد را به دور افکند و پارچه سفیدی بر او پوشاند.همچنین گذشت که مادر امام رضا (علیه السلام) فرمود:لما ولد الرضا (علیه السلام) ناولته موسی (علیه السلام) فی خرقه بیضاء (حر عاملی، 1367، ج 15، ص 138)؛ وقتی [امام] رضا (علیه السلام) به دنیا آمد، او را در پارچه سفیدی پیچیدم و به امام کاظم (علیه السلام) دادم.بنابراین، رنگ پوشش نوزاد در سیره معصومان (علیهم السلام) مهم دانسته شده و اصرار بر این است که رنگ لباس نوزاد سفید باشد، نه زرد. درباره سرّ رنگ سفید و اینکه چه آثار جسمی یا روحی برای کودک خواهد داشت، در روایات چیزی بیان نشده است. البته در این مورد، حدس هایی می توان زد و نیز می توان فوائد احتمالی برای آن بیان کرد. امروزه در روان شناسی رنگ ها، تحقیقات بسیاری در زمینه تأثیر رنگ ها بر حالات روحی - روانی انسان ها انجام شده و نتایج تحقیقات، تأثیر رنگ ها را تأیید کرده است (لوشر، 1371). اما گرچه تأثیر رنگ لباس بر کودک انکار ناپذیر است، ولی در نوع و کیفیت تأثیر آن، داوری قطعی و روشنی نمی توان کرد.4. تبریک و دعااز دیگر آداب آغاز تولد کودک که در سیره معصومان (علیهم السلام) رعایت شده، تبریک ولادت کودک به پدر و مادر اوست. مرازم از برادش نقل می کند:مردی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد که صاحب پسری شده ام. امام (علیه السلام) فرمود: خدا سپاسِ بخشنده را روزی ات کند و فرزند را برایت مبارک گرداند و او را حفظ فرماید و تو را از خیر او بهره مند سازد (کلینی، 1365، ج 6، ص 17).همچنین در سیره ای که پیشتر از ابن ابی الحدید نقل شد آمده بود کهوقتی عبدالله بن عباس صاحب پسری شده امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با اصحاب به دیدار او رفتند و حضرت این گونه به او تبریک گفت: خدا سپاسِ بخشنده را روزی ات کند و فرزند را بر تو مبارک گرداند (ابن ابی الحدید، 1385، ج 7، ص 148).همچنین، امام صادق (علیه السلام) می فرماید:مردی ولادت فرزند مردی دیگر را چنین تبریک گفت: یهنئک الفارس؛ قدم سوارکار نورسیده مبارک! امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرمود: از کجا می دانی که او سوارکار خواهد بود؟ آن مرد عرض کرد: فدایت شوم پس چه بگویم؟ امام فرمود: بگو: خدا سپاس بخشنده را روزی تو کند و فرزند را برایت مبارک گرداند و او را به رشد و کمال رساند (عمری طولانی به او بدهد) و تو را از نیکی او بهره مند سازد (کلینی، 1365، ج 6، ص 17).چنان که در این سیره ها آمده است، اولاً تبریک گفتن و اظهار شادمانی کردن برای تولد نوزاد، از سنن و آداب اسلامی است؛ ثانیاً باید تعبیرهای تبریک، آمیخته با ارزش های الهی و معنوی، آموزنده و یادآور شکر پروردگار و در برگیرنده دعا برای پدر و مادر و آینده نوزاد باشد.در اینجا دو نکته مهم وجود دارد: نخست اینکه اظهار شادمانی دیگران مستقیماً در والدین تأثیر دارد و آنها را اگر احیاناً از تولد فرزند ناراحت اند، خوشحال می کند. با یادآوری نعمت الهی آنها را به شکر نعمت وا می دارد؛ در نتیجه والدین با علاقه و رضایت کامل به تربیت کودک می پردازند و این رضایت، در کودک اثر خواهد گذاشت. مادری که با رضایت کامل به فرزند خویش شیر دهد، به نظافت او بپردازد و به او محبت کند، در شکل گیری هرچه بهتر شخصیت کودک مؤثر است. «نتیجه تحقیقات نشان می دهد تمایل و علاقه مندی مادر، ضمن شیر دادن طفل، در ثبات شخصیت او مؤثر است. بدین ترتیب، تأثیر رفتار مادر در رشد شخصیت طفل از لحظه تولد نوزاد آشکار می شود... مادرانی که علاقه مند به شیر دادن کودکان خود نیستند و آنها را با بی میلی در آغوش می گیرند، انزوا، بی حسی و احتمالاً غش را در اطفال خودشان به وجود می آورند» (عظیمی، 1369، ص 106).دوم آنکه دعا برای سلامت و رستگاری کودک، در هر لحظه و مرحله ای از تربیت کودک مؤثر، و در تبریک ولادت نیز مطرح است. در روایات و سیره تربیتی معصومان (علیهم السلام) دعا کردن برای فرزند در مراحل متعددی از جمله هنگامی که انسان قصد ازدواج می کند، وقت ورود بر همسر و هنگام آمیزش، وارد شده است؛ علاوه بر اینها هنگام کام برداشتن کودک، وقت عقیقه برای او و هنگام نامگذاری کودک، دعا وارد شده است و معصومان (علیهم السلام) در سیره خود بدان عمل می کردند. دعا برای کودک گذشته از تأثیرات روحی، معنوی و جسمی، تأثیرات روانی و تلقینی نیز دارد؛ زیرا وقتی کودک با والدینی روبه روست که هر آن، دم از ارتباط با خدا و استمداد از او می زنند، او نیز بدان سوی کشیده خواهد شد.5. نام نیکنامگذاری برای همه اشیائی که انسان با آنها سر و کار دارد، ضروری است؛ زیرا انسان برای شناختن و شناساندن هر چیز محتاج نام آن است؛ مثلاً برای شناساندن خود به دیگران، ناگزیر از بیان نام است. امام مهم، زمان نامگذاری و انتخاب نام است. البته در سیره معصومان (علیهم السلام) بر هر دو کار تأکید شده است. تأکید اسلام بر نامگذار پیش از تولد فرزند است و اگر نشد، در بدو تولد، تا روز هفتم ولادت و همراه با عقیقه است. امام صادق (علیه السلام) می فرماید: پدرم از جدم نقل کرد که امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:فرزندان خود را قبل از اینکه متولد شوند، نامگذاری کنید و اگر نمی دانید پسر است یا دختر، از نام هایی استفاده کنید که بر هر دو می نهند؛ زیرا کودکانی که بر آنها نام نهاده نشده است، روز قیامت به پدر خود اعراض می کنند که چرا بر من نام ننهادی و [حال آنکه] پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز محسن را قبل از تولد نام نهاد (کلینی، 1365، ج 6، ص 18).ابی بصیر نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که درباره مولود فرمود:مولود را در روز هفتم ولادت نامگذاری می کنند و برای او عقیقه می دهند و (موی) سرش را می تراشند (کلینی، 1365، ج 6، ص 29).یادآور می شویم که این دو دسته روایات با هم منافاتی ندارند؛ زیرا طبق برخی روایات تا روز هفتم می توان نام را تغییر داد. امام صادق (علیه السلام) فرمود:هیچ پسری برای ما متولد نمی شود، مگر اینکه نام او را محمد می گذاریم؛ وقتی هفت روز از ولادت وی گذشت، اگر خواستیم نام او را تغییر می دهیم یا باقی می گذاریم (همان، ص 18).بنابراین، نامگذاری پیش از تولد به احترام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و برای تیمن و تبرک به نام او صورت می گیرد و تا روز هفتم نیز قابل تغییر است. اما چرا پیش از تولد نامگذاری انجام می شود؟یک احتمال همان است که در روایت ذکر شده است که کودک پیش از تولد نیز دارای روح و شخصیت و احترام است و اگر نامگذاری نشود و سقط شود، به او احترام لازم گذاشته نشده است و آن کودک، در قیامت به این بی احترامی والدین معترض خواهد شد.احتمال دیگر اینکه اگر تا روز هفتم نامگذاری صورت نگیرد، چه بسا اقوام و آشنایان نامهای نامناسب و ناشایستی را بر والدین تحمیل کنند. بنابراین، بهتر است نامگذاری پیش از تولد صورت پذیرد. به همین دلیل در سیره معصومان (علیهم السلام) و بزرگان صدر اسلام تأکید بر این بوده است که بزرگان برای کودکان نامگذاری کنند و خود نیز چنین می کرده اند؛ برای مثال، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برای فرزندان علی (علیه السلام) نام برگزید (مجلسی، 1403، ج 43، ص 242) (4) و علی (علیه السلام) فرزند ابن عباس را نامگذاری کرد. صحابه نیز فرزندان خود را برای نامگذاری نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) می آوردند تا نامهای مناسب و شایسته ای برای آنها برگزینند. پس بهتر است نامگذاری تا روز هفتم به تأخیر نیفتد.مسئله دیگری که اهمیت خاصی دارد، انتخاب نام است. در سیره معصومان (علیهم السلام) انتخاب نام نیک و پرمعنا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:اولین خوبی انسان به فرزندش، نام نیکی است که برای او انتخاب می کند (کلینی، 1365، ج 6، ص 18).پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز نام نیک را از حقوق فرزندان بر والدین می داند. امام کاظم (علیه السلام) م ...

ادامه مطلب  

تولید ۸ نرم افزار باموضوع تربیت فرزند در حوزه علمیه اصفهان/ نقش مادر در تربیت فرزند بسیار پررنگ است  

درخواست حذف این مطلب
مدیر مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان گفت: در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان سبک زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در نخستین گام تولیدات مرتبط با سبک زندگی فردی که شامل ۸ نرم افزار با موضوع تربیت فرزند از دوران بارداری تا جوانی است، تهیه شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مباحث؛ صبح امروز همزمان با دهه کرامت، مراسم رونمایی از مجموعه پنج جلدی کتاب ها و نرم افزارهای تربیت و پرورش کودکان از مجموعه «سبک زندگی فردی » با حضور علما، روحانیون و اساتید حوزه خانواده و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین تراشیون کارشناس برجسته کشوری موضوعات خانواده، برگزار شد. در این مراسم مجموعه پنج جلدی که مشتمل که برکتب و نرم افزارهای مرتبط بود، بههمت مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان به دست امام امام جمعه اصفهان رونمایی شد.*توجه به تربیت فرزندان یکی از مضوعات اصلی سبک زندگیمدیر مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان در ابتدای این مراسم، اظهار کرد: مرکز تحقیقات رایانه ای اصفهان که تحت اشراف آیت الله العظمی مظاهری راه اندازی شده است، در چند سال اخیر یکی از سیاست های مهم خود را براساس منویات رهبر معظم انقلاب بر محوریت سبک زندگی قرار داده است. حجت الاسلام سید احمد سجادی تصریح کرد: مسئولان حوزه علمیه اصفهان معتقدند که تمرکز و توجه به اصل موضوع پرورش فرزند و تربیت فرزندان یکی از مضوعات اصلی در بحث سبک زندگی برای جوامع اسلامی است، چرا که دشمنان درصدد هجمه فرهنگی به بنیان های خانواده ایرانی و اسلامی هستند، لذا اقدام مطالعاتی و پژوهشی و ترویج آن در بین جامعه بسیار حائز اهمیت است. وی ادامه داد: براین اساس موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان توانسته در بحث تربیت و پرورش کودکان تحقیقاتی را منطبق بر اصول دینی انجام و به صرت نرم افزار و مجموعه کتب تولید کند.*تولید 8نرم افزار باموضوع تربیت فرزند در حوزه علمیه اصفهان مدیر مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های مهم رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر بحث سبک زندگی اسلامی بوده است،الگو پذیری و ارائه الگوی مناسب دینی و تعیین شاخصه هاو تدوین مطالب مرتبط از نکات مورد تاکید رهبری دراین سال ها بوده است، لذا این مرکز دراین مسیر گام برداشت. وی عنوان کرد:فرمان آتش به اختیار رهبری به افسران فرهنگی کشور نشان از جایگاه والای فرهنگ سازی در امر مقابله با تهاجم فرهنگی است حجت الاسلام سجادی اذعان کرد: در این مرکز سبک زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و در نخستین گام مباحث و تولیدات مرتبط با سبک زندگی فردی که شامل 8 نرم افزار با موضوع تربیت فرزند از دوران بارداری تا جوانی است.، تهیه شد. وی تاکید کرد: در نرم افزار اول که با موضوع دوران بارداری تهیه شده است، همچنین مطالبی مربوط به دوران بارداری و پرورش نوزاد و شیرخوار (تا 2 سا ...

ادامه مطلب  

کتاب طنز "پادشاه بی تربیتها" برای نوجوانان منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
مدیر ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ ۴:۳۲ ب.ظ 40 بازدید کتاب «پادشاه بی تربیت ها» نوشته شهرام شفیعی برای گروه سنی نوجوان منتشر شد.به گزارش شیرین طنز، به نقل از خبرنگار فرهنگی ایرنا، «پادشاه بی تربیت ها » کتابی طنز و خواندنی است که انتشارات شهر قصه آن را در ۱۵۲ صفحه، با شمارگان سه هزار نسخه و به قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر کرده است.«پادشاه بی تربیت ها» پس از کتاب «جزیره بی تربیت ها» نوشته شفیعی منتشر شده ، این کتاب قبلا توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راهی بازار شده است.شفیعی نویسنده، طنزپرداز، مدرس ادبیات داستانی، طنز و کمدی، روزنامه نگار و ویراستار بهمن ماه ۱۳۴۹ در تهران متولد شد. او سال ۱۳۶۸ همزمان با ورود به دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی، نخستین کتاب خود را منتشر کرد.شفیعی نویسنده ده ها کتاب در زمینه داستان و طنز برای کودکان است که از جمله آنها در زمینه طنز می توان به «جزیره بی تربیت ها» و «قصه های غرب وحشی» و در زمینه ادبیات داستانی به «آوازهای پینه بسته» و «آن ها از آتش نمی ترسند» اشاره کرد.او همچنین آثار دیگری را در قالب طنز و ادبیات داستانی برای بزرگسالان و مقالات نظری مختلف در مطبوعات تخصصی در کارنامه هنری فعالیت های خود در عرصه نویسندگی دارد.او در عرصه های مختلف به عنوان سر ویراستار در مطبوعات و گاهی در ویراستاری کتاب نقش ...

ادامه مطلب  

ساختار فعلی آموزش وپرورش ناتوان از حل مشکلات/مطالبات اولویت اصلی است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دولت دوازدهم کمتر از یک ماه دیگر مستقر خواهد شد و در میان مطالبات مختلف اقتصادی و معیشتی، اجتماعی و فرهنگی، معلمان و دانش آموزان نیز مطالبات مختلفی را از دولت جدید خواهند داشت.هر چند در مناظرات ریاست جمهوری مقوله مهم آموزش وپرورش تحت تاثیر مسائل دیگر از جمله موضوعات اقتصادی بازهم نادیده ماند اما یک میلیون فرهنگی و 13.5 میلیون دانش آموز مخاطبان وزارت آموزش وپرورش هستند که نمی توان نسبت به خواسته ها و مشکلات آنها بی تفاوت بود.هر چند دولت های مختلف بر طبل حمایت از آموزش وپرورش به عنوان دستگاه تامین کننده نیروی انسانی کشور کوبیده اند اما همچنان آموزش وپرورش با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم می کند و در دولت یازدهم نیز آموزش وپرورش در اولویت قرار نگرفت.رهبر معظم انقلاب، اردیبهشت امسال در دیدار با فرهنگیان با تأکید بر اینکه قدرت، اعتبار و آبروی کشور بیش از هر چیز وابسته به نیروی انسانی است و معلمان هستند که سازنده نسل آینده و نیروی انسانی آن هستند، بر لزوم قدردانستن شأن و منزلت معلم و تکریم آن در جامعه اشاره کرده و گفتند: هزینه کردن برای معلم از وظایف مسئولان و دولت است زیرا همان طور که بارها گفته ام هزینه کردن برای معلم در واقع، سرمایه گذاری است.برای بررسی مسائل و مشکلات مختلف وزارت آموزش وپرورش، تهدیدات پیش روی این نهاد و وظیفه خطیر تربیت نسل با شعبانعلی رمضانیان رئیس بسیج جامعه فرهنگیان به گفت وگو نشستیم.مشروح این گفت وگو بدین شرح است:* تسنیم: سند آموزش 2030 لغو و از دستور کار دولت و آموزش وپرورش خارج شده است در شرایط فعلی و پس از لغو سند 2030 برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش باید چه اقداماتی انجام داد؟* رمضانیان: در تاریخ 25 شهریور سال 95 دولت ابلاغیه ای را به وزارت آموزش وپرورش داشت تا مفاد سند 2030 در این وزارتخانه به اجرا دربیاید و مطابق آن آئین نامه هایی صادر و از استان ها درخواست شد در این مسیر حرکت کنند در حقیقت آئین نامه های مربوط به سند 2030 برای اجرا در اختیار استان ها قرار گرفت.هم اکنون جامعه تصور می کند که عمده محتوای سند 2030 دررابطه با آموزش وپرورش است اما در سایر حوزه ها از جمله آموزش عالی، زنان و محیط زیست نیز مطالبی وجود دارد که به خوبی رصد نشده است.رهبر معظم انقلاب در رابطه با اجرای سند آموزش 2030 واژه پنهانی را به کار بردند اما باید بررسی کرد چه کسانی به صورت پنهانی اجرای این سند را آغاز کردند و اساساً چرا این اقدام صورت گرفت؟ متاسفانه هنوز هم در داخل و خارج از آموزش وپرورش برخی افراد همچنان از سند 2030 دفاع می کنند و برخی از بندهای آن را مثبت می دانند.شورای عالی انقلاب فرهنگی با ملغی کردن سند 2030 مطرح کرد، هر سندی که مغایر با سند تحول بنیادین باشد دنبال نخواهد شد، این حرف مبهم است و چگونه می خواهند اثبات کنند که سایر اسناد مغایر با تحول بنیادین هستند آن هم در شرایطی که سند تحول هنوز اجرا نشده است، چگونه می خواهند مقایسه کنند تا بدانیم این اسناد با سند تحول بنیادین مغایرت دارند یا خیر، زیرنظام های سند تحول بنیادین که هنوز به طور کامل آماده نشده است.* سند تحول بنیادین به سخنرانی خلاصه شده استهم اکنون عزم جدی برای اجرای سند تحول بنیادین وجود ندارد و حدود 5 سال از تصویب و ابلاغ این سند می گذرد اما عمده مباحث در رابطه با تحول بنیادین به سخنرانی ها خلاصه شده است.* تسنیم: برخی صاحب نظران معتقدند یکی از دلایل اجرایی نشدن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، آرمانی بودن آن است و اساساً با وضعیت فعلی نظام آموزش وپرورش کشور نمی توان به چنین اهداف والایی دست یافت، این استدلال تا چه اندازه قابل پذیرش است؟* رمضانیان: میان اسناد راهبردی با اسناد عملیاتی و اجرایی باید تفاوت هایی وجود داشته باشد، به اذعان تدوین کنندگان سند تحول بنیادین، این سند راهبردی بوده و طبیعی است که آرمان ها را در نظر بگیرد. این سند متناسب با اقتضائات تعلیم و تربیت جامعه اسلامی تدوین شد و فضای مطلوب را ترسیم کرده است، میان فضای مطلوب و موجود باید اسناد دیگری تدوین شود تا بتوان سند تحول را وارد فاز عملیاتی و اجرایی کرد.اسناد راهبردی تابع ساختار نیستند و این ساختار است که باید خود را با آن هماهنگ کند، اگر فردی عنوان می کند که آموزش وپرورش فعلی توانایی اجرای سند تحول بنیادین را ندارد نیاز است که آموزش وپرورش تغییر یافته و با وضع مطلوب هماهنگ شود.* ساختار فعلی آموزش وپرورش مربوط به 70 سال قبل استآموزش وپرورش به لحاظ ساختاری، نیروی انسانی و منابع مالی با مشکل مواجه است و سند تحول بنیادین نسخه شفابخش آن است در حقیقت خیابان کشی ها در آموزش وپرورش و شاکله ای که به آن سوار است، اجازه نمی دهند این وزارتخانه به خوبی نفس بکشد.هم اکنون مسیرهای وزارت آموزش وپرورش متناسب با نگاه 70 سال قبل بوده و طبیعی است که پاسخگوی تحول نباشد.* با ساختار فعلی نمی توان مشکلات آموزش وپرورش را حل کردنمی توان ابتدا به گشایش در امور رسید و پس از آن به فکر اجرای تحول بود، تحول باید برای اجرای گشایش در آموزش وپرورش باشد، هم اکنون عکس آنچه که باید اتفاق بیفتد را به عنوان نظرات کارشناسی شاهد هستیم و می گویند آموزش وپرورش باید خود را با امکانات و شرایط تطبیق دهد اما بارها گفته ایم چه مدت زمان نیاز است تا با حفظ این سیستم بتو ...

ادامه مطلب  

مهم ترین آثار تربیت توحیدی و دینی در زندگی بشر  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی: کارشناس مذهبی رسانه ملی در ادامه نشست های طرح تقویت مبانی اعتقادی در شهرکرد به تببین مهم ترین آثار تربیت توحیدی و دینی از جمله دوری از اضطراب، انحراف و سقوط پرداخت.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری، کارشناس مذهبی رسانه ملی، شب گذشته 13 مردادماه، در طرح تقویت مبانی اعتقادی که با حضور عموم مردم و مسئولان استان در مهدیه مصلی بزرگ شهرکرد برگزار شد، با بیان اینکه تنها پناهگاه مطمئن در عالم هستی، زندگی توحیدی است، تصریح کرد: تربیت توحیدی انسان را از سه عذاب الهی نجات خواهد داد.وی با اشاره به اینکه نخستین عذابی که به واسطه تربیت دینی از زندگی انسان دور می شود، اضطراب است، خاطرنشان کرد: این خاصیت دنیا است؛ انسان بدون تربیت توحیدی خواسته هایش بسیار می شود و امکانات و فرصت هایش محدود که خروجی این خاصیت چیزی به جزء اضطراب نیست.رئیس مؤسسه روایت سیره شهدا، انحراف را دومین عذاب دنیا و تعلقاتش دانست که به واسطه تربیت دینی و توحیدی می توان از شر آن رهایی جست و افزود: وقتی جاده تاریک باشد و انسان نیز برای حرکت نور نداشته باشد، به یقین منحرف خواهد شد.این مقام مسئول دنیا را یک جاده تاریک دانست و اظهار کرد: تربیت توحیدی نور زندگی ما است که انسان را از انحراف و اضطراب نجات خواهد داد.وی سقوط را سومین عذابی دانست که به واسطه تربیت دینی از انسان دور خواهد شد و گفت: به یقین انسانی که بدون نور خدا در زندگی حرکت کند، سقوط خواهد کرد و از جایگاه رفیعی که خداوند برای او ترسیم کرده و او را اشرف مخلوقات قرار داده به پست ترین جایگاه ها نزول خواهد رسید.حجت الاسلام ماندگاری، ولایت محمد(ص) و آل محمد(ص) را تنها معلم تربیت توحیدی بیان کرد و افزود: اگر می خواهیم در زندگی رشد کنیم و به مقصد نهایی برسیم و در یک کلام انسا ...

ادامه مطلب  

مبناهای تربیت نسل مهدوی  

درخواست حذف این مطلب
گروه معارف: استاد حوزه و دانشگاه با بیان مبناهایی برای تربیت نسل مهدوی گفت: اگر ما بخواهیم نسل منتظری را با تلقی صحیح تربیت پیش ببریم دو عنصر وجود دارد؛ اعتراض به وضع موجود و آگاهی از وضع مطلوب. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از همدان، حجت الاسلام سید مجتبی حسینی یمین استاد حوزه و دانشگاه عصر چهارشنبه در اولین همایش خانواده و تربیت نسل منتظر با اشاره به میزان اثرگذاری خانواده بر تربیت فرزندان بیان کرد: طبق گفته قرآن انسان ها بر اساس شاکله رفتار می کنند.وی افزود: انسان ها براساس سرشت به دنیا می آیند و بر اساس شاکله رفتار می کنند. شاکله مجموع چند عامل؛ محیط اجتماع، وراثت،محیط خانواده و اراده انسان است.حسینی یمین اظهار کرد: خانواده در دو عنصر وراثت و محیط خانواده موثر است.وی با اشاره به وجود دو نگاه زوجین در فرزند آوری بیان کرد: اکثر افراد دید اشتباهی نسبت به این موضوع دارند که بر اساس میل خود برای فرزند دار شدن رفتار می کنند، به این صورت که زمانی که دوست باشند بچه دار می شوند و اگر تمایلی نباشد و بچه دار شوند این موضوع بر وراثت اثرگذار است؛ نگاه درست فرزند دار شدن برای تربیت یک انسان است.وی خاطرنشان کرد: در باب تربیت یک تلقی رایج و غلط وجود دارد که استاد مرتضی مطهری در این باره می گوید تلقی غلط از تربیت؛ اعمال کردن و ایجاد کردن است، تربیت به این معنی نیست بلکه در چنین حالتی باعث تقابل شخص و فرار او می شود. تربیت از واژه رب می آید که به میزانی در آن اجبار وجود دارد. خداوند در قرآن پیامبران را به عنوان هادی مطرح کرده است نه اینکه مبعوث شده باشند برای تربیت بشر، چرا که قرار نیست انسان ها را تربیت کنند فقط برای نشان دادن راه و بعنوان هادی هستند.وی ادامه داد: تلقی صحیح از تربیت بنا به گفته شهید مطهری در یک عبارت یعنی زمینه سازی شرایطی برای شکوفا شدن استعدادهای دینی.وی با بیان مبناهایی برای تربیت نسل مهدوی گفت: اگر ما بخواهیم نسل منتظری را با تلقی صحیح تربیت پیش ببریم دو عنصر وجود دارد؛ یک اعتراض به وضع موجود و دو آگاهی از وضع مطلوب.وی ادامه داد: انسان وقتی می تواند منتظر باشد که از شرایط موجود ناراضی باشد و آن وضع را نفی کند. متاسفانه در جامعه ما مردم از وضع موجود راضی هستند.وی با بیان مصادیق اعتراض به وضع موجود تصریح کرد: یکی از این اعتراضات، نفی سبک زندگی غربی در زندگی است که در 4 مورد نمود دارد؛ پوشش غربی، زبان غربی، مشاهده فیلم و عکس های غربی و سفرهای غربی.وی در مورد پوشش غربی یادآور شد: امام باقر(ع) می فرمایند من رق ثوبه رق دینه کسی که لباسش نازک باشد دینش نازک می شود.این استاد حوزه و دانشگاه و مسلط به زبان فرانسه بیان کرد: در بحث آموزش زبان غربی، قصه وارد کردن سبک زندگی غربی است. اگر هم میخواهیم زبان غربی بخوا ...

ادامه مطلب  

آغاز راهی به نام «تکانش»  

درخواست حذف این مطلب
گروه جامعه: پیش رویداد تکانش با هدف ارائه، بحث و بررسی ایده ها و خلاقیت های جدید در حوزه آموزش و تربیت با تأکید بر اینکه نباید منتظر وزیر آموزش و پروش و نظام آموزشی ماند و افراد دغدغه مند باید خود فعالیت کنند، برگزار شد.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) پیش رویداد «تکانش» با حضور محمد حسن داوودی، مدیر مجتمع صبح رویش و محمد آزین، مدیر عامل مؤسسه تعلیم و تربیت برهان به همت مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرانی و بنیاد فرهنگ و تربیت برهان روز گذشته در سالن کنفرانس سازمانی قرآنی دانشگاهیان برگزار شد.در ابتدای این برنامه چالش صبحانه اجرا شد و طبق بازی از پیش برنامه ریزی شده افراد در قالب بازی صبحانه گروه بندی و پذیرایی شدند.در ادامه، محمد حسن داوودی مدیر مجتمع صبح رویش به عنوان کارآفرین آموزشی صحبت های خود را با معرفی مجتمع صبح رویش اینگونه آغاز کرد: مدرسه صبح رویش ترکیبی از آسیب های اجتماعی و کودکان کار و آموزش است که به عنوان مدرسه شناخته می شود. وی با اشاره به وضعیت نامطلوب آسیب های اجتماعی در کشور افزود:آنچه باعث شد در دروازه غار کار مدرسه صبح رویش را شروع کنیم بحران جدی و غول بزرگ آسیب های اجتماعی بود که بحث کودکان کار تنها یکی از بخش های آن است.در ادامه داوودی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت مقابله با آسیب های اجتماعی تاکید کرد: همه این مشکلات از رده مسئولین قابل حل نیست و باید افراد دغدغه مند وارد این حوزه شوند. بر همین اساس تیمی دغدغه مند، فعال، عاشق و جهادی تشکیل شد. در آغاز آنچه برای تیم ما مهم بود فرایند علمی بود چرا که از ابتدا مشخص نبود که فعالیت ما راه اندازی مدرسه باشد هر چند سابقه تیم، مدرسه و آموزش بود. ما فعالیت خود را با بررسی های میدانی و اردوها آغاز و مدل آموزشی رویش را طراحی کردیم.چرا همیشه باید منتظر وزیر آموزش و پرورش برای اصلاح امور آموزشی باشیم؟وی با طرح این سوال که «چرا همیشه باید منتظر وزیر آموزش و پرورش برای اصلاح امور آموزشی باشیم؟» ضمن اشاره به برخی معلمان که همیشه در انتظار پرداخت های مطلوب یا مقایسه حقوق و شان اجتماعی معلمان کشورهای گوناگون با خودشان هستند، گفت: نگاه من معکوس است و این ما هستیم که باید در نظام تعلیم و تربیت اصلاحاتی انجام دهیم و طبق تعابیر ادبیات جهادی مجموعه صبح رویش، اگر خروجی دریافت نمی کنیم اولین مقصر خود ما هستیم.مدیر مجتمع آموزشی صبح رویش، در مورد الگوی آموزشی مدرسه تشریح کرد: سعی کردیم الگوی آموزشی را در مسیر تئوری و علمی، خروجی محور طراحی کنیم تا بچه ها در مدرسه مهارت ها را هدف محور بیاموزند.ما در مدرسه صبح رویش با وجدان خود رو به رو هستیموی ضمن نقد برخی طراحی های آموزشی که به اهداف کامل خود نمی رسند و خروجی مدرسه را تشکیل نمی دهند، گفت: تمام سعی ما بر هدف محور بودن برنامه آموزشی است چون ما مجبور بودیم که اینگونه مسیر آموزشی را طراحی کنیم. ما در مدرسه صبح رویش با وجدان خود رو به رو هستیم. در مدارس عادی با وجدان خود به زودی روبرو نمی شویم ولی در صبح رویش با وجدان خود در همان بعد ازظهر رو برو هستیم و به همین سبب به موثر واقع شدن برنامه ها فکر می کنیم.داوودی پیرامون خلاقیت آموزشی در مدرسه صبح رویش اشاره کرد و گفت: میز گفت وگو، زنگ حال خوب و صف مارپیچ که در آن بچه ها کلاس به کلاس مانند همه مدرسه ها تفکیک نمی شوند و هدف ما این است که بچه ها وحدت را بیاموزند از جمله کارهایی است که در مدرسه انجام می دهیم. در این برنامهبچه های بزرگ تر باید نقش حامی بچه های کوچک تر را داشته باشند مانند فرزند بزرگ تر در خانواده که حامی فرزند کوچک تر است. همکاری و کار تیمی باید از مدرسه شکل بگیرد و سپس به جامعه انتقال می یابد.وی درباره دیگر برنامه های خلاقیت آموزشی صبح رویش افزود: کلاس «با هم بهتر از دیروز»، از دیگر برنامه هایی است که در حال طراحی آن هستیم و هدف ما این است که بچه ها حامی یکدیگر باشد و بچه های کلاس های بالاتر و کلاس های پایین تر در تقابل همدیگر نباشند. سعی داشتیم در بحث آموزش های رفتاری برنامه ریزی های جدی داشته باشیم. آموزش های مهارتی را به شغلی و رفتاری تقسیم بندی کرده ایم. در کلاس های زیست کده، آموزش مهارت های زندگی ارائه می شود که بسیاری از مهارت ها به صورت جدی در این کلاس ها آموزش داده می شود. آموزش قرآن در «وطن کده»داوودی همچنین اضافه کرد: در کلاس بازیکده با طراحی های خاصی که انجام می شود بچه ها بازی کردن را یاد می گیرند. در کلاس «وطن کده» که مانند مکتب خانه های قدیم است شاهنامه خوانی و قرآن خوانی آموزش داده می شود. اسطوره بچه ها هم می تواند شهید همت مطرح شود و هم رستم دستان که بچه ها این افراد را در کنار هم ببیند.وی در تشریح الگوی آموزشی «صبح رویش» یادآور شد: بر اساس مدل های آموزشی کشورهای دیگر و مدل های موفق کشورمان تحقیقاتی انجام داده ایم و حتی در برنامه تربیتی و مهارتی بچه ها فرآیند آموزشی تهیه کرده ایم که با هدف پیش برویم. باید به بچه ها مهارتی داده شود تا وارد جامعه شوند و مهارت ها نهادینه شود تا نتیجه عمل را درک کنند. داوودی پیرامون برنامه دوره بالاتر مدرسه نیز گفت: در دوره بالاتر بچه ها مجموعه ای از مهارت ها را به اندازه دروس هنرستان یاد می گیرند و حتی شکست در کار اقتصادی را درک می کنند.داوودی در بخش پایانی صحبت های خود اینگونه نتیجه گیری کرد که: به خروجی های مورد انتظار مدرسه صبح رویش نزدیک هستیم. سر چهارراه خیابان ها وقتی با کودکان کار مواجهه می شویم همیشه عده ای هستند که سوال کنند «یکی نیست این بچه ها را سامان بدهد و آموزش دهد؟» این یکی نیست، اکنون صبح رویش شده است. بچه های تمام مدارس، آینده سازان کشور هستند و باید به خروجی نظام آموزشی فکر کنیم.در بخش بعدی مراسم محمد آزین، مدیر عامل موسسه تعلیم و تربیت برهان ضمن تشکر و تایید سخنان داوودی گفت: ویژگی مؤسسه تعلیم و تربیت برهان، افرادی است که دغدغه مشترک تعلیم و تربیت دارند.وی در ادامه با معرفی مختصر پروژه های مؤسسه برهان افزود: رویداد چهارسوق تا به امروز 60 ارائه توسط صاحبان تجربه، مسئولین رسمی نظام رسمی کشور، معلم روستایی مدرسه خلاق و ... داشته است. مخاطبین چهارسوق مدیران، معلمان، دانشجویان و عموم علاقه مندان به تعلیم و تربیت هستند که با نمونه هایی از تجربه های خوب آشنا شوند. چهارسوق از امسال احتمالا یک رویداد یک روزه کامل با ...

ادامه مطلب  

تربیت ازدست مدارس خارج شده است/بحران فقرنیرو درانتظارآموزش وپرورش  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه جامعه - فائزه مومنی: همزمان با معرفی محمد بطحایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با علیرضا علی احمدی، وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش و استاد دانشگاه درباره اولویت های این وزارت خانه، چالش ها و راهکارهای حل مشکلات آن گفتگو کردیم.به گفته وی ورود به مشکلات این وزارت خانه و چاره جویی مستلزم عزم ملی است و همه ی دستگاه های ذی ربط باید حضور و مشارکت فعالانه ای در این حوزه داشته باشد. در غیر اینصورت فاصله آنچه که به عنوان مطالبات خانواده ها به عنوان وضعیت مطلوب قانون اساسی، چشم انداز سند تحول بنیادین و سیاست های آموزش و پرورش است با آنچه ک واقعیت های فعلی است فاصله زیاد می شود.این استاد دانشگاه با بیان اینکه یک عزم ملی و کمک همه به نهاد تعلیم و تربیت می تواند این وزارت خانه را نجات دهد، اضافه کرد: برای اینکه این اتفاق بیفتد، راهکارهای مختلفی وجود دارد یکی از این راهکارها تشکیل یک قرارگاه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران است. قرارگاهی که هم مرجع نظام تعلیم و تربیت باشد و هم بتواند برای اقدامات کوتاه و بلندمدت تصمیم گیری کند.علی احمدی با اشاره به اینکه آنچه آموزش و پروش نیاز دارد در توان و اختیار آن نیست، گفت: باید وزارت خانه های آموزشی ما از علوم تحقیقات و فناوری گرفته تا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، صدا و سیما، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسیج، سازمان تبلیغات، امور مساجد و حتی قوه قضاییه کمک کنند تا مشکلات آموزش و پرورش برطرف شود.وی ادامه داد: باید فرادولت، این نهادها را در راستای اهداف نظام تعلیم و تربیت و تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هماهنگ کنند که به نظر من این جایگاه فقط در مجموعه دستگاه رهبری نظام است یا اینکه حداقل یک کارگروه اصل ۱۲۷ قانون اساسی درون خود دولت باشد.این کارشناس آموزشی با بیان اینکه قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه می دهد با تصویب هیئت دولت، نماینده یا نمایندگانی را منصوب و حتی کارگروهی را برای این امور ایجاد کند، اضافه کرد: این کارگروه می تواند با همکاری همه سازمان ها اعم از وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات وغیره بخشی از مشکلات آموزش و پرورش را حل کند.علی احمدی گفت: در زمان وزارت من، کارگروهی در دولت وجود داشت داشت که با اختیار قانونی از سوی رییس جمهوری هم پشتوانه قانونی برای اجرای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش در مجلس فراهم شده بود و هم مجلس بودجه و قوانین لازم را برای این کار تصویب می کرد. فقر نیرو در آموزش و پرورش بحرانی خواهد شدبه گفته وزیر سابق آموزش و پرورش، تامین نیرو یکی از معضلات آینده نه چندان دور این وزارت خانه خواهد بود و تعداد قابل توجهی از معلمان در آموزش و پرورش به صورت سنواتی بازنشسته می شوند. اگر قانونی برای ساماندهی این موضوع نباشد که بالاخره مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان فقط نیرو برای ما تامین می کنند یا می شود از استعداد های درخشان و بهترین دانش آموختگان دانشگاه ها هم به موازات دانشگاه فرهنگیان نیرو جذب کنیم، قطعا با بحران بزرگی مواجه خواهیم شد.وی معتقد است باید سهمیه استخدامی برای این کار گذاشته شود چون در نهایت وزارت آموزش و پرورش در فقر نیروی انسانی قرار خواهد گرفت. باید مشخص شود که این نیرو چگونه تامین می شود و چه سهمی مربوط به دانشگاه فرهنگیان و از بین دانش آموختگان و متعهدین خدمت به آموزش و پرورش باشد و چه بخش و حوزه هایی از بین دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها با شرایط گزینشی که وجود دارد.علی احمدی با بیان اینکه نصف معلمان ما در آموزش و پرورش مربی آموزشیاران نهضت سواد آموزی اند که طبق قانون جذب آموزش و پرورش شدند و در دوره ابتدایی تدریس می کنند، گفت: مابقی هم معلمان حق التدریسی اند که نه فارغ التحصیل مراکز تربیت معلم اند و نه در بهترین دانشگاه ها تحصیل کرده اند بلکه آن زمان که نیاز بوده کمک کردند و بعد هم بنا به مصالحی جذب آموزش و پرورش شده اند.مراکز تربیت معلم ما و دانشگاه فرهنگیان ما حتی اگر با حداکثر ظرفیت هم کار کنند باز هم نمی توانند نیازهای آینده آموزش و پرورش را با این فوج بازنشستگی که در پیش داریم، تامین بکننداین کارشناس آموزشی با بیان اینکه باید تعیین کنیم که بالاخره چه بخشی از نیروی انسانی ما از بین ممتازان و نخبگان انتخاب شوند و چه بخشی از بین تحصیل کردگان دانشگاه فرهنگیان، اضافه کرد: در این وضع بازارکار، دانش آموخته جویای کار زیادی وجود دارد که می شود بهترین ها را به استخدام آموزش و پرورش درآورد و در عین حال دوره های آموزش ضمن خدمت هم به آن ها داد.وی تاکید کرد: مراکز تربیت معلم ما و دانشگاه فرهنگیان ما حتی اگر با حداکثر ظرفیت هم کار کنند باز هم نمی توانند نیازهای آینده آموزش و پرورش را با این فوج بازنشستگی که در پیش داریم، تامین بکنند. البته مراکز تربیت معلم هم به اصلاح برنامه درسی و ارتقای مقطع تحصیلی نیاز دارند که اگر اتفاق نیفتد، نیرویی که مورد نظر است هم به خوبی تربیت نمی شود.تعلیم و تربیت از کنترل مدارس خارج شده استعلی احمدی با بیان اینکه تعلیم و تربیت از کنترل مدارس ما و خانواده ها تا حد زیادی خارج شده است و بچه ها در اختیار فضای مجازی اند، گفت: البته فضای مجازی در کنار تهدید، فرصت هایی هم دارد اما چون خانواده ها، معلمان، مدیران مدارس و بخشی از مسئولین کشور به اندازه ی کافی نسبت به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شناخت ندارند و نمی دانند در حال حاضر در این فضا چه اتفاقی میفتد، یک خلاء اطلاعاتی و شناختی بین دانش آموزان، اولیای آن ها و مسئولین ذی ربط به وجود آمده است.وی ادامه داد: این موضوع باعث شده نه تنها خانواده ها، مربیان و معلمین از مزایا و فرصت های فضای مجازی برای دانش آموزان استفاده نکنند، بلکه تهدیدها و آسیب های آن دامن دانش آموزان ما را گرفته است و افت شدید تحصیلی را در آموزش و پرورش و به تبع آن در دانشگاه به همراه داشته است.تعلیم و تربیت از کنترل مدارس ما و خانواده ها تا حد زیادی خارج شده است و بچه ها در اختیار فضای مجازی انداین کارشناس آموزشی با بیان اینکه این موضوع مستلزم یک مجموعه اقدامات گسترده ای است تا بخشی از آسیب های وارد شده جبران شود، گفت: اولین کاری که ما باید انجام بدهیم ایجاد یک شبکه از فرآورده های چند رسانه ای و تولید محتوای جذاب و در عین حال سازگار با فرهنگ اسلامی و ایرانی است که بخشی از آن می تواند از فضای مجازی گرفته شود و بخشی دیگر تولید داخلی مثل شبکه رشد که در آموزش و پرورش وجود دارد. او ادامه داد: ما باید شبکه مولتی مدیا یا چند رسانه ای داشته باشیم که البته این کار آموزش و پرورش نیست و باید به هنرمندان، ادبا، شعرا، اهالی رسانه، خبرنگاران، گزارشگران و افرادی که ذائقه و سلیقه این کار دارند سپرده شود تا انبوهی از محتوای چند رسانه ای که نسل جدید ما نیاز دارد اما در فضای مجازی و اینترنت همراه با بدآموزی است، تولید کنند.ما باید شبکه مولتی مدیا یا چند رسانه ای داشته باشیم که البته این کار آموزش و پرورش نیست و باید به هنرمندان، ادبا، شعرا، اهالی رسانه، خبرنگاران، گزارشگران و افرادی که ذائقه و سلیقه این کار دارند سپرده شود تا انبوهی از محتوای چند رسانه ای که نسل جدید ما نیاز دارد اما در فضای مجازی و اینترنت همراه با بدآموزی است، تولید کنندوزیر سابق آموزش و پرورش با بیان اینکه تولید این محتوا باید عطشی که در نوجوانان وجود دارد را پاسخگو باشد، تصریح کرد: فرایند یادگیری و یاددهی باید از حالت کتابی و معلمی به فعالیتی که دانش آموزان ما از طریق فرایند جستجو در شبکه انجام می دهند، تغییر پیدا کند. متکلم الوحده بود معلم و تکرار متن کتاب برای بچه ها جذابیتی ندارد و آن ها را خسته می کند.علی احمدی با اشاره به اینکه باید سطح سواد رسانه ای معلمان و دانش آموزان را مبتنی بر نیازسنجی ارتقا ببخشیم، تاکید کرد: چاپ کتاب در فرایند تعلیم و تربیت کفایت نمی کند، ما باید مبتنی بر نیازهایی که معلمان، مربیان و دانش آموزان دارند سواد رسانه ای را با رویکرد بومی آموزش دهیم. باید سیستم ارتباط دانش آموزان را با اینترنت و نوت بوکی که مخصوص دانش آموزان است توسعه دهیم تا دانش آموزان م ...

ادامه مطلب  

آغاز راهی به نام «تکانش»  

درخواست حذف این مطلب
پیش رویداد تکانش با هدف ارائه، بحث و بررسی ایده ها و خلاقیت های جدید در حوزه آموزش و تربیت با تأکید بر اینکه نباید منتظر وزیر آموزش و پروش و نظام آموزشی ماند و افراد دغدغه مند باید خود فعالیت کنند، برگزار شد. به گزارش شمانیوز: پیش رویداد «تکانش» با حضور محمد حسن داوودی، مدیر مجتمع صبح رویش و محمد آزین، مدیر عامل مؤسسه تعلیم و تربیت برهان به همت مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرانی و بنیاد فرهنگ و تربیت برهان روز گذشته در سالن کنفرانس سازمانی قرآنی دانشگاهیان برگزار شد.در ابتدای این برنامه چالش صبحانه اجرا شد و طبق بازی از پیش برنامه ریزی شده افراد در قالب بازی صبحانه گروه بندی و پذیرایی شدند.در ادامه، محمد حسن داوودی مدیر مجتمع صبح رویش به عنوان کارآفرین آموزشی صحبت های خود را با معرفی مجتمع صبح رویش اینگونه آغاز کرد: مدرسه صبح رویش ترکیبی از آسیب های اجتماعی و کودکان کار و آموزش است که به عنوان مدرسه شناخته می شود. وی با اشاره به وضعیت نامطلوب آسیب های اجتماعی در کشور افزود:آنچه باعث شد در دروازه غار کار مدرسه صبح رویش را شروع کنیم بحران جدی و غول بزرگ آسیب های اجتماعی بود که بحث کودکان کار تنها یکی از بخش های آن است.در ادامه داوودی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت مقابله با آسیب های اجتماعی تاکید کرد: همه این مشکلات از رده مسئولین قابل حل نیست و باید افراد دغدغه مند وارد این حوزه شوند. بر همین اساس تیمی دغدغه مند، فعال، عاشق و جهادی تشکیل شد. در آغاز آنچه برای تیم ما مهم بود فرایند علمی بود چرا که از ابتدا مشخص نبود که فعالیت ما راه اندازی مدرسه باشد هر چند سابقه تیم، مدرسه و آموزش بود. ما فعالیت خود را با بررسی های میدانی و اردوها آغاز و مدل آموزشی رویش را طراحی کردیم.چرا همیشه باید منتظر وزیر آموزش و پرورش برای اصلاح امور آموزشی باشیم؟وی با طرح این سوال که «چرا همیشه باید منتظر وزیر آموزش و پرورش برای اصلاح امور آموزشی باشیم؟» ضمن اشاره به برخی معلمان که همیشه در انتظار پرداخت های مطلوب یا مقایسه حقوق و شان اجتماعی معلمان کشورهای گوناگون با خودشان هستند، گفت: نگاه من معکوس است و این ما هستیم که باید در نظام تعلیم و تربیت اصلاحاتی انجام دهیم و طبق تعابیر ادبیات جهادی مجموعه صبح رویش، اگر خروجی دریافت نمی کنیم اولین مقصر خود ما هستیم.مدیر مجتمع آموزشی صبح رویش، در مورد الگوی آموزشی مدرسه تشریح کرد: سعی کردیم الگوی آموزشی را در مسیر تئوری و علمی، خروجی محور طراحی کنیم تا بچه ها در مدرسه مهارت ها را هدف محور بیاموزند.ما در مدرسه صبح رویش با وجدان خود رو به رو هستیموی ضمن نقد برخی طراحی های آموزشی که به اهداف کامل خود نمی رسند و خروجی مدرسه را تشکیل نمی دهند، گفت: تمام سعی ما بر هدف محور بودن برنامه آموزشی است چون ما مجبور بودیم که اینگونه مسیر آموزشی را طراحی کنیم. ما در مدرسه صبح رویش با وجدان خود رو به رو هستیم. در مدارس عادی با وجدان خود به زودی روبرو نمی شویم ولی در صبح رویش با وجدان خود در همان بعد ازظهر رو برو هستیم و به همین سبب به موثر واقع شدن برنامه ها فکر می کنیم.داوودی پیرامون خلاقیت آموزشی در مدرسه صبح رویش اشاره کرد و گفت: میز گفت وگو، زنگ حال خوب و صف مارپیچ که در آن بچه ها کلاس به کلاس مانند همه مدرسه ها تفکیک نمی شوند و هدف ما این است که بچه ها وحدت را بیاموزند از جمله کارهایی است که در مدرسه انجام می دهیم. در این برنامهبچه های بزرگ تر باید نقش حامی بچه های کوچک تر را داشته باشند مانند فرزند بزرگ تر در خانواده که حامی فرزند کوچک تر است. همکاری و کار تیمی باید از مدرسه شکل بگیرد و سپس به جامعه انتقال می یابد.وی درباره دیگر برنامه های خلاقیت آموزشی صبح رویش افزود: کلاس «با هم بهتر از دیروز»، از دیگر برنامه هایی است که در حال طراحی آن هستیم و هدف ما این است که بچه ها حامی یکدیگر باشد و بچه های کلاس های بالاتر و کلاس های پایین تر در تقابل همدیگر نباشند. سعی داشتیم در بحث آموزش های رفتاری برنامه ریزی های جدی داشته باشیم. آموزش های مهارتی را به شغلی و رفتاری تقسیم بندی کرده ایم. در کلاس های زیست کده، آموزش مهارت های زندگی ارائه می شود که بسیاری از مهارت ها به صورت جدی در این کلاس ها آموزش داده می شود. آموزش قرآن در «وطن کده»داوودی همچنین اضافه کرد: در کلاس بازیکده با طراحی های خاصی که انجام می شود بچه ها بازی کردن را یاد می گیرند. در کلاس «وطن کده» که مانند مکتب خانه های قدیم است شاهنامه خوانی و قرآن خوانی آموزش داده می شود. اسطوره بچه ها هم می تواند شهید همت مطرح شود و هم رستم دستان که بچه ها این افراد را در کنار هم ببیند.وی در تشریح الگوی آموزشی «صبح رویش» یادآور شد: بر اساس مدل های آموزشی کشورهای دیگر و مدل های موفق کشورمان تحقیقاتی انجام داده ایم و حتی در برنامه تربیتی و مهارتی بچه ها فرآیند آموزشی تهیه کرده ایم که با هدف پیش برویم. باید به بچه ها مهارتی داده شود تا وارد جامعه شوند و مهارت ها نهادینه شود تا نتیجه عمل را درک کنند. داوودی پیرامون برنامه دوره بالاتر مدرسه نیز گفت: در دوره بالاتر بچه ها مجموعه ای از مهارت ها را به اندازه دروس هنرستان یاد می گیرند و حتی شکست در کار اقتصادی را درک می کنند.داوودی در بخش پایانی صحبت های خود اینگونه نتیجه گیری کرد که: به خروجی های مورد انتظار مدرسه صبح رویش نزدیک هستیم. سر چهارراه خیابان ها وقتی با کودکان کار مواجهه می شویم همیشه عده ای هستند که سوال کنند «یکی نیست این بچه ها را سامان بدهد و آموزش دهد؟» این یکی نیست، اکنون صبح رویش شده است. بچه های تمام مدارس، آینده سازان کشور هستند و باید به خروجی نظام آموزشی فکر کنیم.در بخش بعدی مراسم محمد آزین، مدیر عامل موسسه تعلیم و تربیت برهان ضمن تشکر و تایید سخنان داوودی گفت: ویژگی مؤسسه تعلیم و تربیت برهان، افرادی است که دغدغه مشترک تعلیم و تربیت دارند.وی در ادامه با معرفی مختصر پروژه های مؤسسه برهان افزود: رویداد چهارسوق تا به امروز ۶۰ ارائه توسط صاحبان تجربه، مسئولین رسمی نظام رسمی کشور، معلم روستایی مدرسه خلاق و ... داشته است. مخاطبین چهارسوق مدیران، معلمان، دانشجویان و عموم علاقه مندان به تعلیم و تربیت هستند که با نمونه هایی از تجربه های خوب آشنا شوند. چهارسوق از امسال احتمالا یک رویداد یک روزه کامل با تعداد بیشتری سخنرانی و بخش های ...

ادامه مطلب  

وجود گفتمان تخصصی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان/ آموزش معلمان برای تربیت نسلی دغدغه مند در رشد اجتماعی جامعه  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار صاحب نیوز، شهرام عروف زاد پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آموزش وپرورش یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار در تمامی حوزه های کشور است و برای رشد یک جامعه بر اساس فعالیت های این نهاد است.سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان با بیان اینکه تربیت نیروی متخصص برای بکارگیری در جامعه، توسط آموزش وپرورش انجام می گیرد، گفت: معلمان دلسوز آموزش و پرورش در تربیت و رشد افراد متعهد بسیار مؤثر هستند.* سیاست های جذب و نگاه داشت معلمان در آموزش و پرورشوی با اشاره به سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش اظهار کرد: طراحی سیاست های مناسب در جذب و نگاه داشت معلمان در آموزش وپرورش توسط دانشگاه فرهنگیان به صورت ویژه انجام شده است.عروف زاد با بیان اینکه معلمی شغل بسیار سختی است، گفت: تلاش می کنیم معلمانی که از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل می شوند بتوانند در لباس معلمی دانش آموزان را به گونه ای بار بیاورند که در رشد اجتماعی وظیفه خود را به درستی انجام دهند.* نگاه جدید در تربیت معلمان توسط دانشگاه فرهنگیانسرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان کیفیت بالای معلمان را نیاز همیشه جامعه بیان کرد و افزود: نقش تربیت معلم کاری بسیار سخت است و نیاز است تمامی دستگاه ها به کمک دانشگاه در این زمینه بیایند.وی با بیان اینکه نگاه جدیدی در تربیت معلمان در دانشگاه فرهنگیان به وجود آمده است، گفت: دست کاری در هویت بچه ها و افزودن به اضلاع هویتی دانش آموزان طرح ریزی شده است.عروف زاد اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان گفتمان تخصصی تربیت معلم را در دستور کار خود قرار داده است.* برخی اهداف دانشگاه فرهنگیانسرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در خصوص هدف دانشگاه هم گفت: مأموریت این دانشگاه تأمین و تربیت معلمان، مدیران، کارکنان و پژوهشگران متعهد و معتقد به اصول ارزشی و کارآمد در تراز انقلاب اسلامی است.وی تربیت، توانمندسازی و ارتقای شایستگی نیروهای انسانی در آموزش وپرورش را یکی از اهداف دانشگاه فرهنگیان بیان و اظهار کرد: ایجاد تقویت روحیه پژوهشی و توسعه و گسترش پژوهش، دانشگاه فرهنگیان را با توجه به مأموریتی که دارد از سایر دانشگاه متمایز کرده است.عروف زاد تأکید کرد: دانشگاه فرهنگیان تبدیل به پدیده ای شده است که با توجه به کارکردهای زیربنایی خود، زمینه تداوم و بقای انقلاب را فراهم می کند.* کاهش ورودی ها به دانشگاه فرهنگیان در سال 96 به منظور کیفی سازی آموزشسرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس آمار سال 95 دانشگاه فرهنگیان 67 هزار دانشجو داشته است، گفت: با توجه به سیاست های سازمان مرکزی دانشگاه در حوزه کیفیت بخشی آموزشی در سال جاری روند کاهشی داشته ایم و در سال 96 در سطح سازمان مرکزی 10 هزار نفر به صورت دانشجوی پیوسته، دانشجوی ماده 28، مقطع ارشد و دانشجوی معلمان شاغل در آموزش وپرورش را شاهد بوده ایم.وی با اشاره به قطبی شدن رشته ها بر اساس استان ها، اظهار کرد: در دانشگاه فرهنگیان 16 رشته فعالند که اصفهان در 14 رشته آن فعال است و دو رشته در مقطع ارشد وجود دارد که ادبیات فارسی، آموزش ابتدایی و مدیریت و برنامه ریزی ازجمله این برنامه ها است.* تربیت «دانشجو معلم» در هفت رشته در دانشگاه فرهنگیان اصفهانعروف زاد با بیان اینکه بر اساس برنامه های جامع آموزش قرار است اصفهان در هفت رشته تربیت دانشجو معلم داشته باشد، گفت: علوم پایه، تربیت بدنی و علوم ورزشی و علوم تربیتی ازجمله این رشته ها است در ضمن اینکه دو رشته در مقطع ارشد نیز همچنان در اصفهان پابرجاست.سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان با تأکید بر اینکه یکی از حوزه های روبه رشد در این دانشگاه پژوهشی است، اظهار کرد: کارهای بسیار خوبی در این حوزه انجام گرفته است که از آن جمله می توان به ایجاد همایش های ملی تربیت معلم، برگزاری نشست های تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت، اجرای پژوهش ها با توجه به اولویت های دانشگاه در حوزه های مختلف، حمایت از تدوین کتب در حوزه منابع درسی را اشاره کرد.وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در استان اصفهان نزدیک به هشت هزار عنوان کتاب به کتابخانه های تخصصی دانشگاه فرهنگیان افزوده شد.* دانشگاه فرهنگیان مأموریت گراستعروف زاد درباره شرایط پذیرش دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه مأموریت گرا است، دانشجویان ما زیر 22 سال هستند، ازلحاظ جسمانی باید از سلامت عمومی برخوردار باشند و شرط معدل 15 ازجمله معیارهای ورود به این دانشگاه است.سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان با بیان اینکه بورسیه شدن این دانشجویان یک امر مهم است، گفت: دانشجو معلمان از ابتدای ورود به دانشگاه فرهنگیان بورسیه آموزش وپرورش می شوند.* سهم 400 نفری اصفهان در جذب آزمون استخدامی آموزش و پرورشوی در پاسخ به صاحب نیوز در رابطه با میزان به کارگیری و ...

ادامه مطلب  

اسلام کم فروغ در آموزش و پرورش  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: نیره ساریمعاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در اظهارنظری بی سابقه گفته است: توقعی که از نظام جمهوری اسلامی داریم فراتر از نظام های دیگر است، این در حالی است که در یک کشوری که ادعای مسلمان بودن نمی کنند، تلاوت هر روزه قرآن جزو سیستم آموزشی شان شده است و از ما در این موضوع جلوتر هستند. ظاهراً چاقوی آموزش و پرورش دسته خودش را بریده است که خود مسئولان آموزش و پرورش نسبت به تعلیم و تربیت دینی در این وزارتخانه لب به اعتراض گشوده اند ! ادامه مطلب را بخوانید. آموزش و پرورش به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهایی محسوب می شود که وظیفه اصلی آشناکردن فرزندان با ارزش ها، هنجارها، نگرش ها و مجموعه عوامل تربیتی بر اساس راه اصلی ترسیم شده را دارا است. یکی از جملاتی که بارها و بارها به گوش ما خورده است، بر اساس گفته حضرت امام خمینی (ره) و تأکید بر تربیت دینی بوده است که ایشان معتقد بودند: «تربیت ما باید تربیت قرآنی باشد»؛ اما نه تنها این صحبت امام و منویات بارها تأکید شده رهبر انقلاب راجع به تربیت دینی دانش آموزان در مدارس مطمح نظر واقع نشده، بلکه در مواردی بر خلاف آن هم عمل شده است. تربیت قرآنی و دینی را می توان از چند جهت بررسی کرد؛ نخست آنکه عبادات بخشی از دین اسلام است و بدون تربیت عبادی، تربیت دینی ناقص خواهد بود، دوم آنکه عبادات، رشد دهنده و تقویت کننده ایمان و به عبارتی، مکمل ایمان و اعتقادات هستند. سوم آنکه تربیت اعتقادی بدون توجه به عبادت و تربیت عبادی ارزش ندارد، همچنان که درخت میوه ای که به بار ننشیند، ارزش ندارد. اما آیا این تربیت دینی یعنی فعالیت های منظم و منطقی جهت تربیت ابعاد وجودی انسان در قالب دین در مدارس کشورمان به گونه ای هست که متربی به اصول عقاید، اخلاق و احکام شناخت و ایمان پیدا کند و این شناخت منجر به عمل پایدار در وی شود؟یعنی آیا نهاد آموزش و پرورش با ترسیم درست اهداف خود به گونه ای گام بر می دارد که نسل های فردا را به هدف تربیت دینی یعنی عبادت و بندگی خداوند سوق دهد؟!جالب است که مع ...

ادامه مطلب  

اولین جلسه هیات اندیشه ورز تعلیم و تربیت برگزار شد/ تحقق اقتصاد مقامتی نیازمند کار فرهنگی است  

درخواست حذف این مطلب
مسئول تعلیم و تربیت سازمان بسیج کارگری کشور با توجه به برگزار اولین جلسه هیات اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری کشور، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن آن نیازمند کار فرهنگی است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری کشور، اولین جلسه از هیات اندیشه ورز تعلیم و تربیت بسیج کارگری کشور روز گذشته در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد. مهدی وکیلی مسئول تعلیم و تربیت بسیج کارگری کشور با اشاره به چگونگی عملکرد این هیات در راستای برنامه ‎ریزی های سازمان بسیج کارگری کشور اظهار داشت: هیات اندیشه ورز تعلیم و تربیت در واقع تجمیعی از شورای عالی قشر و همچنین شورای راهبردی تعلیم و تربیت سازمان می باشد. وی ادامه داد: هدف ما در این مجموعه ترویج مباحث تعلیم و تربیت بصورت عملی در واحدهای تولیدی می باشد که روز گذشته هم طی این جلسه پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی در واحدهای تولیدی از دیدگاه نظام تعلیم و تربیت و راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه مورد توجه و بررسی قرار گرفت. مسئول تعلیم و تربیت بسیج کارگری کشور با بیان اینکه بیشترین دغدغه ما مباحث اقتصادی واحدهای تولیدی است، عنوان کرد: فرهنگ سازی در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی یکی از اصلی ترین موضوعات مطرح شده در جلسات هیات اندیشه ورز تعلیم و تربیت می باشد که چگونه می توانیم با استفاده از فرهنگ سازی در حوزه محتوی، تولید فیلم و مستند سازی به تحقق این امر کمک کنیم. وکیلی افزود: یکی دیگر از مسائلی که تلاش داریم تا این موضوع را در واحدهای تولیدی جا بیاندازیم اهمیت کار و تلاش از دیدگاه اسلام، بزرگان دینی، تاریخی و اجتماعی است تا بتواینم با جا انداختن این موضوع در اجتماع به سمت حل شدن معضلات اقتصادی که در کشور وجود دارد حرک ...

ادامه مطلب  

برگزاری اولین استارت آپ با موضوع آموزش در مدرسه کودکان کار "صبح رویش"  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ، پیش رویداد تکانش با هدف ارائه، بحث و بررسی ایده ها و خلاقیت های جدید در حوزه آموزش و تربیت با تأکید بر اینکه نباید منتظر وزیر آموزش و پروش و نظام آموزشی ماند و افراد دغدغه مند باید خود فعالیت کنند، برگزار شد.پیش رویداد «تکانش» با حضور محمد حسن داوودی، مدیر مجتمع صبح رویش و محمد آزین، مدیر عامل مؤسسه تعلیم و تربیت برهان به همت مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرانی و بنیاد فرهنگ و تربیت برهان روز گذشته در سالن کنفرانس سازمانی قرآنی دانشگاهیان برگزار شدتکانش سرواژه توسعه کارآفرینی و نوآوری آموزشی است. در تکانش باید مسائلی را به عنوان شرکت کنندگان در رویداد حل کنیم و صرفا ایده پردازی برای انجام کاری نیست. مدرسه صبح رویش، پاسخی برای مسئله ای است که با آن مواجهه شده ایم.محمد حسن داوودی مدیر مجتمع صبح رویش به عنوان کارآفرین آموزشی صحبت های خود را با معرفی مجتمع صبح رویش اینگونه آغاز کرد: مدرسه صبح رویش ترکیبی از آسیب های اجتماعی و کودکان کار و آموزش است که به عنوان مدرسه شناخته می شود. وی با اشاره به وضعیت نامطلوب آسیب های اجتماعی در کشور افزود:آنچه باعث شد در دروازه غار کار مدرسه صبح رویش را شروع کنیم بحران جدی و غول بزرگ آسیب های اجتماعی بود که بحث کودکان کار تنها یکی از بخش های آن است.در ادامه داوودی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت مقابله با آسیب های اجتماعی تاکید کرد: همه این مشکلات از رده مسئولین قابل حل نیست و باید افراد دغدغه مند وارد این حوزه شوند. بر همین اساس تیمی دغدغه مند، فعال، عاشق و جهادی تشکیل شد. در آغاز آنچه برای تیم ما مهم بود فرایند علمی بود چرا که از ابتدا مشخص نبود که فعالیت ما راه اندازی مدرسه باشد هر چند سابقه تیم، مدرسه و آموزش بود. ما فعالیت خود را با بررسی های میدانی و اردوها آغاز و مدل آموزشی رویش را طراحی کردیم.چرا همیشه باید منتظر وزیر آموزش و پرورش برای اصلاح امور آموزشی باشیم؟وی با طرح این سوال که «چرا همیشه باید منتظر وزیر آموزش و پرورش برای اصلاح امور آموزشی باشیم؟» ضمن اشاره به برخی معلمان که همیشه در انتظار پرداخت های مطلوب یا مقایسه حقوق و شان اجتماعی معلمان کشورهای گوناگون با خودشان هستند، گفت: نگاه من معکوس است و این ما هستیم که باید در نظام تعلیم و تربیت اصلاحاتی انجام دهیم و طبق تعابیر ادبیات جهادی مجموعه صبح رویش، اگر خروجی دریافت نمی کنیم اولین مقصر خود ما هستیم.مدیر مجتمع آموزشی صبح رویش، در مورد الگوی آموزشی مدرسه تشریح کرد: سعی کردیم الگوی آموزشی را در مسیر تئوری و علمی، خروجی محور طراحی کنیم تا بچه ها در مدرسه مهارت ها را هدف محور بیاموزند.ما در مدرسه صبح رویش با وجدان خود رو به رو هستیموی ضمن نقد برخی طراحی های آموزشی که به اهداف کامل خود نمی رسند و خروجی مدرسه را تشکیل نمی دهند، گفت: تمام سعی ما بر هدف محور بودن برنامه آموزشی است چون ما مجبور بودیم که اینگونه مسیر آموزشی را طراحی کنیم. ما در مدرسه صبح رویش با وجدان خود رو به رو هستیم. در مدارس عادی با وجدان خود به زودی روبرو نمی شویم ولی در صبح رویش با وجدان خود در همان بعد ازظهر رو برو هستیم و به همین سبب به موثر واقع شدن برنامه ها فکر می کنیم.داوودی پیرامون خلاقیت آموزشی در مدرسه صبح رویش اشاره کرد و گفت: میز گفت وگو، زنگ حال خوب و صف مارپیچ که در آن بچه ها کلاس به کلاس مانند همه مدرسه ها تفکیک نمی شوند و هدف ما این است که بچه ها وحدت را بیاموزند از جمله کارهایی است که در مدرسه انجام می دهیم. در این برنامهبچه های بزرگ تر باید نقش حامی بچه های کوچک تر را داشته باشند مانند فرزند بزرگ تر در خانواده که حامی فرزند کوچک تر است. همکاری و کار تیمی باید از مدرسه شکل بگیرد و سپس به جامعه انتقال می یابد.وی درباره دیگر برنامه های خلاقیت آموزشی صبح رویش افزود: کلاس «با هم بهتر از دیروز»، از دیگر برنامه هایی است که در حال طراحی آن هستیم و هدف ما این است که بچه ها حامی یکدیگر باشد و بچه های کلاس های بالاتر و کلاس های پایین تر در تقابل همدیگر نباشند. سعی داشتیم در بحث آموزش های رفتاری برنامه ریزی های جدی داشته باشیم. آموزش های مهارتی را به شغلی و رفتاری تقسیم بندی کرده ایم. در کلاس های زیست کده، آموزش مهارت های زندگی ارائه می شود که بسیاری از مهارت ها به صورت جدی در این کلاس ها آموزش داده می شود. آموزش قرآن در «وطن کده»داوودی همچنین اضافه کرد: در کلاس بازیکده با طراحی های خاصی که انجام می شود بچه ها بازی کردن را یاد می گیرند. در کلاس «وطن کده» که مانند مکتب خانه های قدیم است شاهنامه خوانی و قرآن خوانی آموزش داده می شود. اسطوره بچه ها هم می تواند شهید همت مطرح شود و هم رستم دستان که بچه ها این افراد را در کنار هم ببیند.وی در تشریح الگوی آموزشی «صبح رویش» یادآور شد: بر اساس مدل های آموزشی کشورهای دیگر و مدل های موفق کشورمان تحقیقاتی انجام داده ایم و حتی در برنامه تربیتی و مهارتی بچه ها فرآیند آموزشی تهیه کرده ایم که با هدف پیش برویم. باید به بچه ها مهارتی داده شود تا وارد جامعه شوند و مهارت ها نهادینه شود تا نتیجه عمل را درک کنند. داوودی پیرامون برنامه دوره بالاتر مدرسه نیز گفت: در دوره بالاتر بچه ها مجموعه ای از مهارت ها را به اندازه دروس هنرستان یاد می گیرند و حتی شکست در کار اقتصادی را درک می کنند.داوودی در بخش پایانی صحبت های خود اینگونه نتیجه گیری کرد که: به خروجی های مورد انتظار مدرسه صبح رویش نزدیک هستیم. سر چهارراه خیابان ها وقتی با کودکان کار مواجهه می شویم همیشه عده ای هستند که سوال کنند «یکی نیست این بچه ها را سامان بدهد و آموزش دهد؟» این یکی نیست، اکنون صبح رویش شده است. بچه های تمام مدارس، آینده سازان کشور هستند و باید به خروجی نظام آموزشی فکر کنیم.در بخش بعدی مراسم محمد آزین، مدیر عامل موسسه تعلیم و تربیت برهان ضمن تشکر و تایید سخنان داوودی گفت: ویژگی مؤسسه تعلیم و تربیت برهان، افرادی است که دغدغه مشترک تعلیم و تربیت دارند.وی در ادامه با معرفی مختصر پروژه های مؤس ...

ادامه مطلب  

نگاهی به مفهوم تعلیم و تربیت از منظر اهل بیت (ع)  

درخواست حذف این مطلب
کتاب «تعلیم و تربیت از دیدگاه اهل بیت» با نگرشی به دین اسلام و کتاب آسمانی، گوشه هایی از مبانی و اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اهل بیت (ع) را تبیین می کند.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) سیده خدیجه میران، نویسنده «تعلیم و تربیت از دیدگاه اهل بیت» در بیان ضرورت تالیف این کتاب می نویسد: «از آن جایی که نقش آفرین ترین مساله در حیات انسان چگونگی تعلیم و تربیت او می باشد و این امر از مکاتب گوناگون و با دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد، لذا بر آن شدم با توجه به وظیفه خود در خانه که همانا نقش مادری و شغل اجتماعی ام که امر خطیر تعلیم و تربیت است، به نگارش کتابی در این زمینه بپردازم. با توجه به آموزه های عمیق و استوار دین اسلام در این مورد و بهره گیری موثر از دیدگاه های نظری و سیره عملی مکتب اهل بیت (ع) در باب تعالیم سازنده بشری، لازم دیدم این موضوع را از دو منظر بررسی نمایم: الف) بررسی تعلیم و تربیت فردی و نقش خانواده و جامعه از منظر مکتب اهل بیت (ع). ب) بررسی تعلیم و تربیت اجتماعی و نقش متولیان جامعه از منظر مکتب اهل بیت (ع).» کتاب حاضر در چهار فصل با عنوان های «مقدمه ای بر کتاب»، «جایگاه تعلیم و تربیت در اسلام و سیر آن در آغاز تا شهادت امام علی (ع)»، «تعلیم و تربیت اسلامی از عصر امامت امام حسن (ع) تا شهادت امام صادق (ع)» و «تعلیم و تربیت اسلامی از عصر امام کاظم (ع) تا عصر غیبت صغری» تدوین شده است. نویسنده در صفحه 27 کتاب موضوع «علم و دانش در منطق پیامبر اسلام (ص)» را این گونه تبیین کرده است: «از طریق محدثان شیعه، حدیثی با اسناد صحیح از ابی الحسن علی بن موسی الرضا (ع) نقل شده است که او از پدر و اجداد خود و آنان از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده اند که آن حضرت فرمود: دانش آموختن بر هر فرد مسلمان (اعم از زن و مرد) ضروری و واجب است. باید علم و دانش را ...

ادامه مطلب  

«انیمیشن» و «سینما»، ابزارهای القای سبک زندگی غربی به کودکان ایرانی  

درخواست حذف این مطلب
مصطفی شاه کرمیژانر «کودک» در عالم هنر هفتم (سینما و انیمیشن) به دلیل جامعه هدف مؤثر در سرنوشت جوامع بشری و همچنین به جهت اینکه کودکان امروز تشکیل دهنده شاکله اصلی حکومت ها و دولت ها در آینده گیتی هستند؛ موجب شده برخی کشورهای دنیا نه فقط برای کودکان سرزمین خودشان بلکه برای تسری و ترویج فرهنگ و نگاه خاص خودشان به دنیا و زندگی (سبک زندگی) در دیدگاه کودکان دیگر ملل و نحل جهان، برنامه ریزی های مدون و راهبردی انجام بدهند. متاسفانه طی چند سال اخیر در حوزه سینمایی و انیمیشنی و همچنین تولید محتواهایی که دربرگیرنده اهداف بلند مدت و استراتژیک نظام در قالب تربیت نیروها و جوانهای تجهیز شده با آداب و سنن اسلامی و ایرانی باشد؛ و همچنین تعلیم و آموزش نسلی نوجوانانی که مدافع و محاجه کننده در حوزه ارزش ها و شعائر دینی و مذهبی باشند، نه تنها منفعل شده بلکه درصد قابل توجهی از عرصه و میدان بازی را به حریفان غربی و مروجان تفکرات اومانیستی و لیبرالیستی واگذار کرده اند. این واقعیت تلخ زمانی گزنده تر می شود که در بین مسئولان و فعالان این عرصه که تفکراتشان منبعث از تعالیم و ارزش های اسلامی است، حرکت و یا برنامه و طرح تئوریزه شده ای که بتواند در عین ایجاد سرگرمی و احساس تلذذ جوابگوی شبهات و نیازهای تربیتی و تعلیمی نوجوانان و آینده سازان کشورمان باشد، وجود ندارد یا لااقل تا کنون چنین چیزی مشاهده نشده است. متاسفانه این موضوع و مبحث استراتژیک و فوق العاده مهم حتی در بین مسئولان و مدیران ارشد کشورمان نیز به رسمین شناخته نشده است. چه اینکه اگر غیر از این بود می بایستی دولت و دیگر سازمانها و نهادهای حاکمیتی ذی مدخل در این رابطه ، برنامه یا نگاه راهبردی را در قالب یک برنامه بلند مدت و درست ارائه و تایید می کردند. تفاوت دیدگاه مسئولان ایرانی و امریکایی!بر خلاف مسئولان کشور ما که بحث تولیدات سینمایی و انیمیشنی برای کودک را نوعی سرگرمی و کار بچه گانه تلقی می کنند، جری ترین دشمن ما یعنی امریکا و مسئولانش سالهای سال است که نه تنها برای کودکان و نوجوانان خودشان بلکه برای تمامی این جامعه هدف در مقیاس جهانی برنامه ریزی و هدف گذاری کرده و می کنند. چند سال پیش اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در دیدار با اعضای کمپانی بزرگ دریم ورکز مباحثی را مطرح کرد که افشاء کننده بخش کوچکی از دیدگاه ایالات متحده و علت سرمایه گذاری این کشور در حوزه انیمیشن است. اهمیت این سخنان از این جهت است که این جملات در میان کارکنان یکی از مهمترین شرکت های انیمیشن سازی جهان -دریم ورکز- که خالق انیمیشن های مهمی چون، «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم»، «شِرِک»، سری «پاندای کونگ فوکار» و چندین و چند انیمیشن پرطرفدار و محبوب جهانی دیگر بوده، مطرح می شود. این سخنان را در دو بخش می توان ارزیابی کرد:1-از منظر فرهنگ سازی : «ما از طریق شما یک فرهنگ جهانی را شکل می دهیم... هالیوود نقشی اساسی در اشاعه ارزش های فرهنگ آمریکایی و همچنین شکل دهی یک فرهنگ جهانی دارد، چه باور کنید و چه نکنید، هالیوود و صنعت سرگرمی از برخی جهات، بخشی از دیپلماسی آمریکاست، صنعت سرگمی بخش بزرگی از صادرات کشور ما را در بر می گیرد.»2-از منظر جهانی سازی: «این (فرهنگ سازی) درست همان چیزی است که ما را از دیگران متمایز می کند و ما را به یک قدرت جهانی تبدیل می کند. شما می توانید در عین حال در هر جایی از این کره خاکی حضور داشته باشید، هچمون لحظه ای که کودکی را در آن سوی دنیا در حالی می بینید که یک تی شرت با تصویر انیمیشن «ماداگاسکار» به تن کرده است و به زبان او سخن بگویید و او شما را بفهمد. در حالی که مردم دیگری کشورهای دنیا از این زبان مشترک خبر ندارند.»باراک اوباما در خطاب خود به کارمندان و اعضای کمپانی های بزرگ فیلم و انیمیشن سازی برای کودکان و نوجوانان دو بار از واژه هالیوود که در ادبیات شفاهی اهالی سینما غالباً به حوزه از فیلمسازی آمریکا که ویژه بزرگسالان است، اشاره می کند. چنین تاکید و اشاره ای این معنا را در بردارد که بر خلاف آنچه در میان اهالی سینما مشهور است در سیاست فرهنگی آمریکا، «سینمای فرهنگ ساز» از انیمیشن (حوزه کودکان) و فیلمهای سینمایی (حوزه بزرگسالان) تشکیل شده است و هر یک نسبت به دیگری دارای اهمیتی بالایی هستند. چیزی که اثر بسیار ناچیزی از آن را در سیاستهای فرهنگی و سینمایی ...

ادامه مطلب  

دانشگاه فرهنگیان مرکز تحول و تعالی آموزش و پرورش است  

درخواست حذف این مطلب
سرپرست دانشگاه فرهنگیان افزود: تربیت معلمانی که حامل باورها و ظرفیت های متناظر باشند می تواند بستر ساز تحقق ایده های آموزش و پرورش باشد و این نگاه موجب شده که شعار استراتژیک دانشگاه فرهنگیان این گونه بیان شود که این دانشگاه مرکز تحول و تعالی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی است.و ...

ادامه مطلب  

شجاعت خلاقیت و ایده پردازی از مشخصه های یک کارآفرین است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس آموزش و پرورش پانا فخرالدین دانش آشتیانی عصر روز گذشته در دیدار صمیمانه با کارکنان دانشگاه شهید رجایی در سالن جلسات این دانشگاه با اشاره به ایام مبارک ماه رجب و ایام البیض ضمن ابراز امیدواری از خدمتگزاری شایسته مسئولان به نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: در نظام ...

ادامه مطلب  

مربی_گری  

درخواست حذف این مطلب
مربی یعنی تربیت کننده و مربی گری یعنی توانمندسازی تیم ورزشی برای استفاده از بالاترین سطح کارایی خود.. مربی_گریبه قلم ولاییمربی یعنی تربیت کننده و مربی گری یعنی توانمندسازی تیم ورزشی برای استفاده از بالاترین سطح کارایی خود.مربی را در زبان انگلیسی کوچ می نامند و برخلا ...

ادامه مطلب