تعداد تراکنش های بانکی افزایش یافت  

درخواست حذف این مطلب
بالغ بر یک هزار و ۲۸۸ میلیون تراکنش در شبکه الکترونیک پرداخت کارت در خرداد ماه پردازش شده و کارت خوان فروشگاهی از این تعداد با ۸۷.۸۸ درصد بیشترین سهم را داشته است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، در خرداد ماه سال جاری بالغ بر یک هزار و ۲۸۸ میلیون تراکنش با ارزش ۱۳۸۶ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اردیبهشت ماه افزایش ۰.۳۲ درصدی در تعداد و ۴.۳۳ درصدی در ارزش ریالی داشته است. تراکنش های خرداد ماه ۱۳۹۶ به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۵ از نظر تعدادی ۲۷.۳۴ درصد و از نظر ریالی ۳۳.۸۳ درصد رشد داشته است اما بخشی از رشد ارزش ریالی تراکنش ها ناشی از تورم در مدت مورد بررسی است. از جمله سایر عوامل تاثیرگذار بر تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرک، می توان به افزایش تعداد ابزارهای پذیرش، افزایش تعداد دارندگان کارت، افزایش تعداد کارت و افزایش میل استفاده از شیوه های مختلف پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی اشاره کرد. همچنین سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی توسط شاپرک پشتیبانی می شوند که تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش، دسترسی و توسعه شبکه پرداخت الکترونیک کارتی را نشان خواهد داد. در ارائه تعداد ابزارهای پذیرش، به جهت قیاس بهتر و تحلیل دقیقتر از تعداد ابزار "فعال سیستمی" استفاده شده است. در این راستا تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در خرداد ۱۳۹۶ در قیاس با اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در جدول زیر ارائه شده است. داده های جدول حاکی از آن است که تعداد تمامی ابزارهای پذیرش در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه رشد مثبت را تجربه کرده است که در این بین بیشترین رشد تعداد ابزار پذیرش در خرداد ماه ۱۳۹۶ مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است که ۵.۸۵ درصد از کل ابزارهای پذیرش فعال سیستمی شاپرک را شامل شده است. همچنین با بررسی عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها مشخص شده است که کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۷.۸۸ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. بر این اساس بیشترین سهم بازار تراکنش های شاپرکی در حالی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است که عواملی از جمله وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، همچنین تعداد ابزار، فراگیر بودن، عدم نیاز به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل را نیز می توان از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست. این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز ا ...

ادامه مطلب  

پردازش بیش از یک میلیارد تراکنش در شاپرک  

درخواست حذف این مطلب
تراکنش های خرداد ماه ۱۳۹۶ به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۵ از نظر تعدادی ۲۷.۳۴ درصد و از نظر ریالی ۳۳.۸۳ درصد رشد داشته است اما بخشی از رشد ارزش ریالی تراکنش ها ناشی از تورم در مدت مورد بررسی است. از جمله سایر عوامل تاثیرگذار بر تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرک، می توان به افزایش تعداد ابزارهای پذیرش، افزایش تعداد دارندگان کارت، افزایش تعداد کارت و افزایش میل استفاده از شیوه های مختلف پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی اشاره کرد.همچنین سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی توسط شاپرک پشتیبانی می شوند که تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش، دسترسی و توسعه شبکه پرداخت الکترونیک کارتی را نشان خواهد داد.در ارائه تعداد ابزارهای پذیرش، به جهت قیاس بهتر و تحلیل دقیقتر از تعداد ابزار “فعال سیستمی” استفاده شده است. در این راستا تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در خرداد ۱۳۹۶ در قیاس با اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در جدول زیر ارائه شده است.داده های جدول حاکی از آن است که تعداد تمامی ابزارهای پذیرش در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه رشد مثبت را تجربه کرده است که در این بین بیشترین رشد تعداد ابزار پذیرش در خرداد ماه ۱۳۹۶ مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است که ۵.۸۵ درصد از کل ابزارهای پذیرش فعال سیستمی شاپرک را شامل شده است.همچنین با بررسی عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها مشخص شده است که کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۷.۸۸ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.بر این اساس بیشترین سهم بازار تراکنش های شاپرکی در حالی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است که عواملی از جمله وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، همچنین تعداد ابزار، فراگیر بودن، عدم نیاز به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل را نیز می توان از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست. این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که امکان دارد در هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد. متوسط تعداد تراکنش به ازای هر یک از ابزارها به خوبی این موضوع را نشان می دهد.متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۱۰.۱۸۴ تراکنش است ک ...

ادامه مطلب  

برگزیدگان بخش های غیر حضوری جشنواره قرآنی وزارت بهداشت تجلیل شدند + اسامی  

درخواست حذف این مطلب
گروه مسابقات: برگزیدگان بخش های غیر حضوری بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در مراسم افتتاحیه این جشنواره تجلیل شدند. به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به فارس، در مراسم افتتاحیه بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت از برگزیدگان برخی از بخش های غیر حضوری این جشنواره که نفرات برگزیده آن قبلاً معرفی شده بودند، تجلیل شد که به شرح زیر است.در بخشی از مراسم افتتاحیه بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت از آقایان، شاکری و صالح مقدم دو نفر از دست اندرکاران دوره گذشته این جشنواره قدردانی شد. همچنین از ۱۵ برگزیده دانشگاه علوم پزشکی در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان نیز تجلیل شد که عبارتند از؛ ابوالفضل خلیلی، رتبه دوم رشته ترتیل از دانشگاه بقیة الله الاعظم(عج)سیداحمد حسینی میرمحمدی، رتبه سوم رشته دعاخوانی از دانشگاه علوم پزشکی ایرانمنیره حسینی زاده، رتبه سوم در حفظ 10 جزء از دانشگاه علوم پزشکی سمنانمحسن محمدی، رتبه سوم رشته حفظ 20 جزء از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانعلیرضا پیوندی، رتبه سوم حفظ 10 جزء از دانشگاه علوم پزشکی مشهدسمیه نجفی، رتبه اول رشته آشنایی با سیره معصومین(ص) از دانشگاه علوم پزشکی اراکفاطمه شفیعی، رتبه دوم رشته آشنایی با سیره معصومین(ص) از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمعصومه حاجی زاده چناری، رتبه دوم آشنایی با احادیث از دانشگاه علوم پزشکی بابلفروزان وحیدی، رتبه سوم رشته ترجمه و تفسیر قرآن از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمسیب امینی، رتبه دوم رشته نهج البلاغه از دانشگاه علوم پزشکی اهوازحمیدرضا شجاعی فر، رتبه سوم رشته فیلمنامه نویسی از دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیدمجید میرحسینی٬ رتبه سوم رشته نمایشنامه نویسی از دانشگاه علوم پزشکی پروانه کاویانی٬ رتبه سوم رشته معرق و منبت از دانشگاه علوم پزشکی تبریزمریم حسنی، رتبه سوم رشته مقاله نویسی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرودگروه تواشیح «فاطر» رتبه سوم رشته تواشیح از دانشگاه علوم پزشکی تبریزبرگزیدگان بخش پژوهشی سیدکمال صولتی و پریسا آسمند رتبه اول مشترک در رشته طرح پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از گروه اساتیدرشته ترجمه و تالیف کتابشیرین خلیلی آذرنوش از دانشگاه علوم پزشکی تبریز از گروه کارمندان رتبه اولمرضیه مومن نسب و آزیتا جابری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز از گروه اساتید رتبه سوم مشترکرشته مقاله نویسی گروه اساتیدفرشته بهمنش از دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه اولراحله سروستانی از دانشگاه علوم پزشکی فسا رتبه دومنسیم بیگی بروجنی و اصغر سپهوند حائز رتبه سوم مشترک از دانشگاه علوم پزشکی لرستانمقاله نویسی گروه دانشجوییحسین قائدامینی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان رتبه اول محمدحسن سموری از دانشگاه علوم پرشکی کاشان رتبه دومامیدرضا تمتاجی کاشان رتبه سوممقاله نویسی گروه کارکناننقی دشتی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رتبه اولمریم امیدی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه دوم علی عمارلو و عادل میرزاعلی زاده از دانشگاه علوم پزشکی زنجان رتبه سوم مشترکبرگزیدگان بخش فناوری رشته کانال شبکه های مجازی گروه دانشجویانحسن واعظی از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رتبه اولمجتبی محجور از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رتبه دومفاطمه سلحشور و علی ریحانیان از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه سوم مشترکرشته کانال شبکه های مجازی گروه کارکنانحمید رحیمی از دانشگاه علوم پزشکی اراک رتبه اولهمایون سلحشور از دانشگاه علوم پزشکی شاهد رتبه دومرشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن از گروه دانشجویانسامان چام از دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه اولعباس عابدی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه دوممهدی پایمرد و علی قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم رشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن از گروه کارکنانزهرا خرامان از دانشگاه علوم پزشکی ایلام رتبه اول رسول میرزایی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم برگزیدگان بخش های«نشریات» رشته تیتر گروه دانشجویانکبری صالحی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رشته گرافیک و صفحه آرایی گروه دانشجویانمحمدجواد سلطانی از دانشگاه علوم پزشکی گلستانرشته گرافیک و صفحه آرایی گروه کارکنانعلی یوری از دانشگاه علوم پزشکی گلستانرشته گزارش گروه دانشجویانامیرحسین تیموری از دانشگاه علوم پزشکی کاشانرشته گزارش گروه کارکنانمعصومه عسکری از دانشگاه علوم پزشکی همدان رتبه اولسمیه تیموری جروکانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه سومرشته مصاحبه گروه دانشجویانرویا صیام پور از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانرشته طرح روی جلد گروه دانشجویانعلی نورانیان از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه اولمحمد صدقیان از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رتبه دومعلی فرشباف از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه سومرشته مقالات دینی و قرآنیالناز سادات سجادی نیا اصفهان رتبه اولسحر برزگر تبریز رتبه دومسمیرا نادری تبریز رتبه سوم بخش نشریات گروه دانشجویانحسین سعیدی برای فصلنامه تنفس از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول نرگس محمدی برای نشریه بینات از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه دوم زینب همتی برای نشریه برهان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه سومبرگزیدگان بخش معارفرشته نهج البلاغه در بخش اساتیدمحمدرضا شریف کاشان رتبه اول مهدی پاسالار شیراز رتبه دومطاهره اسکویی تبریز رتبه سومرشته نهج البلاغه در گروه کارکنانرضا میرزایی شیراز رتبه اولزینب غلام نیا شیروانی بابل رتبه دومپریرخ مهرپور شیراز رتبه سومرشته نهج البلاغه در گروه دانشجویانمعصومه حاجی زاده بابل و افسانه جعفرپور لرستان رتبه اول نجمه آخوند زردینی یزد رتبه دوم فهمیه رستمی بهزیست ...

ادامه مطلب  

پارسیان درکنار دولت و بانک مرکزی از هر خدمتی به مردم دریغ نخواهدکرد  

درخواست حذف این مطلب
مدیرعامل بانک پارسیان درمراسم افتتاح شعبه هشتگرد:شعبه بانک پارسیان درهشتگرد با حضوردکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان، خسروانی عضو هیات مدیره این بانک، قبادی معاون برنامه ریزی فرمانداری هشتگرد، حسینی رییس ستاد اجرایی فرمان امام(ره(هشتگرد و روسای اتاق بازرگانی و اصناف و اعضای شورای اسلامی هشتگرد برگزارشد.کد خبر: ۹۴۶۶۳تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۸اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان ، سیصد و هفتمین شعبه بانک در شهر هشتگرد افتتاح شد. در این مراسم مدیرعامل بانک پارسیان از مردم فهیم، صاحبفکر و خلاق ساوجبلاغ نیز که همه جا دلسوزانه خدمتگزار کشور هستند، قدردانی کرده و تأسیس شعبه جدید را اتفاقی مثبت در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم ساوجبلاغ ارزیابی کرد.دکتر پرویزیان درخصوص عملکرد پارسیان گفت: بانک پارسیان به عنوان یک ثروت ملی که به برکت انقلاب اسلامی و از زمانی که اجازه تاسیس بانک¬های خصوصی داده شد، مشغول به فعالیت بوده و درحال حاضر برند بانک پارسیان برندی مطمئن است که قابلیت تبدیل شدن به یک برند بین المللی را داشته و به عنوان یک بانک معتبر، ظرفیت کار در مقیاس جهانی را دارد. این بانک در دوران تحریم با عملکرد خوب خود توانست به عنوان یک بانک خوشنام و جایگزین بسیاری از بانک های تحریمی، خدمات بین المللی خود را به صنعتگران، بازرگانان، اصناف و تجار داخلی و خارجی ارائه دهد. از طرف دیگر هم اکنون سیستم کارگزاری بانک پارسیان، یکی از شبکه های کم نظیر بانکی کشور است که روز به روز تقویت و گسترش می یابد. بانک پارسیان از ابتدا با داشتن همکاران توانمند، صادق و امانت دار توانسته شیوه نوینی در خدمت رسانی را برای مشتریان به ارمغان آورد . مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به اقدام این بانک در ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: یکی از مهم ترین اقدامات بانک پارسیان در دوره اخیر، کمک به ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در همراهی با بانک مرکزی و دستگاه های مسؤول کشور بود. بانک پارسیان با قبول مسوؤلیت و با هدف کمک به دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاستهای ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی، عاملیت ساماندهی بزرگترین تعاونی غیر مجاز کشور را بر عهده گرفت. موفقیت همکاران بانک پارسیان در این امر خطیر، متأسفانه خار چشم برخی گردید، چرا که با این موفقیت، امکان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز دیگر درکشور، میسر و دست یافتنی شد. تلاش خالصانه همکاران بانک پارسیان که منجر به پرداخت و تعیین تکلیف سپرده عده بسیار زیادی از مال باختگان تعاونی گردید، به جای قدردانی با کج اندیشی و حسادت های کورکورانه برخی اشخاص که از بی نظمی و تلاطم در بازار پولی کشور نفع داشتند، روبرو شد. برخی حتی با اجیر کردن برخی افراد، همکاران و مدیران بانک پارسیان را مورد هجمه، دروغ و تهمت های ناروا قرار دادند و تلاش کردند تا مانع ساماندهی شده و در عین حال منافع غیرقانونی خود را حفظ نمایند. برخی از این سودجویان، در فضای مجازی و به دروغ گفتند که مبالغ سپرده های سپرده گذاری شده در بانک بدون سود است، در صورتی که می دانستند مبلغی به بانک پارسیان منتقل نشده و فقط فهرست و لیستی از اسامی داده شده که بانک موظف بود حسب اسامی و دستورالعمل، پول مبلغ مندرج در لیست را حسب تأییدها و مدارک پرداخت کرده و سپس از بانک مرکزی تقاضای مبالغ پرداخت شده را نماید. یا برخی به دروغ می گفتند که اموال تعاونی را که متعلق به سپرده گذاران ثامن الحجج است، به رایگان به بانک پارسیان داده اند، در صورتی که به خوبی می دانستند، هیچ دارایی منتقل نشده و همه دارایی¬های شناسایی شده در اختیار مسئولین ذیربط و هیات تصفیه تعاونی قرار دارد. برخی، حتی کارکنان تعاونی را خلافکار دانسته و علیه آنها و نیز علیه اقدام بانک پارسیان در جذب شماری از این کارکنان، واکنش نشان داده، سنگ اندازی و کارشکنی می کردند، در صورتی که بخش عمده ای از کارکنان این تعاونی افرادی صحیح العمل بوده و اکثراً جوانان جویای کار بودند که در فرایند کاریابی به استخدام این موسسه درآمده و گناهی نداشتند. متأسفانه برخی به جای اینکه از مالکین، سهامداران و ذینفعان این گونه مؤسسات پرسش نمایند و پیگیری کنند که در قبال از بین رفتن میلیاردها پول مردم بی گناه که اندک دارایی و اندوخته خود را در آن موسسه قرار داده اند، چه برخوردی با آنها شده است؟ به بانک پارسیان که پول صدها هزار نفر مالباخته را پرداخت کرده توهین، تهمت و افترا زدند. علی ایحال همکاران بانک پارسیان جوانمردانه و با صلابت کار خود را طبق چهارچوب تنظیم شده ابلاغی به خوبی انجام دادند، که البته انتظار داریم مسؤولین مرتبط جبران هزینه های مرتبط را در دولت و مجلس محترم بنماین.د وی درادامه خاطرنشان کرد: موفقیت های بانک پارسیان از دید مخالفان ساماندهی و نظم پولی، فعالیت مخرب تلقی شده و لذا از اوضاع ناآرام مقطعی کنونی در بازار پول، ناشی از فعالیت¬های دیگر مؤسسات سوء استفاده کرده و ناجوانمردانه و برای ایجاد هراس در سپرده گذاران و مشتریان عزیز بانک پارسیان، کلیپ ساخته و در فضای مجازی منتشر کردند؛ که البته دروغ آنها توسط رسانه های رسمی کشور و همکاران بانکی روشن و توطئه آنها خنثی شد. پخش کلیپ در فضای مجازی که با هدف انتقام از پارسیان و در شرایط ناآرام بازار پول و با نیت تخریب بانک پارسیان ترتیب داده شده، با انتشار توسط برخی سایت ها و جریان های خارجی همراه شد. علاوه بر آن برخی بدهکاران بزرگ بدحساب و نیز فضای رقابتی مخرب توسط برخی افراد در شبکه ب ...

ادامه مطلب  

سخنان پرویزیان درباره بانک پارسیان،ثامن الحجج و شایعات بانکی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان ، سیصد و هفتمین شعبه بانک در شهر هشتگرد افتتاح شد. در این مراسم مدیرعامل بانک پارسیان از مردم فهیم، صاحبفکر و خلاق ساوجبلاغ نیز که همه جا دلسوزانه خدمتگزار کشور هستند، قدردانی کرده و تأسیس شعبه جدید را اتفاقی مثبت در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم ساوجبلاغ ارزیابی کرد.نگاهی به عملکرد بانک پارسیاندکتر پرویزیان درخصوص عملکرد پارسیان گفت: بانک پارسیان به عنوان یک ثروت ملی که به برکت انقلاب اسلامی و از زمانی که اجازه تاسیس بانک های خصوصی داده شد، مشغول به فعالیت بوده و درحال حاضر برند بانک پارسیان برندی مطمئن است که قابلیت تبدیل شدن به یک برند بین المللی را داشته و به عنوان یک بانک معتبر، ظرفیت کار در مقیاس جهانی را دارد. این بانک در دوران تحریم با عملکرد خوب خود توانست به عنوان یک بانک خوشنام و جایگزین بسیاری از بانک های تحریمی، خدمات بین المللی خود را به صنعتگران، بازرگانان، اصناف و تجار داخلی و خارجی ارائه دهد. از طرف دیگر هم اکنون سیستم کارگزاری بانک پارسیان، یکی از شبکه های کم نظیر بانکی کشور است که روز به روز تقویت و گسترش می یابد. بانک پارسیان از ابتدا با داشتن همکاران توانمند، صادق و امانت دار توانسته شیوه نوینی در خدمت رسانی را برای مشتریان به ارمغان آورد . پشت پرده ساماندهی موسسه ثامن الحججمدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به اقدام این بانک در ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: یکی از مهم ترین اقدامات بانک پارسیان در دوره اخیر، کمک به ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در همراهی با بانک مرکزی و دستگاه های مسؤول کشور بود. بانک پارسیان با قبول مسوؤلیت و با هدف کمک به دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاستهای ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی، عاملیت ساماندهی بزرگترین تعاونی غیر مجاز کشور را بر عهده گرفت. موفقیت همکاران بانک پارسیان در این امر خطیر، متأسفانه خار چشم برخی گردید، چرا که با این موفقیت، امکان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز دیگر درکشور، میسر و دست یافتنی شد. تلاش خالصانه همکاران بانک پارسیان که منجر به پرداخت و تعیین تکلیف سپرده عده بسیار زیادی از مال باختگان تعاونی گردید، به جای قدردانی با کج اندیشی و حسادت های کورکورانه برخی اشخاص که از بی نظمی و تلاطم در بازار پولی کشور نفع داشتند، روبرو شد. برخی حتی با اجیر کردن برخی افراد، همکاران و مدیران بانک پارسیان را مورد هجمه، دروغ و تهمت های ناروا قرار دادند و تلاش کردند تا مانع ساماندهی شده و در عین حال منافع غیرقانونی خود را حفظ نمایند. برخی از این سودجویان، در فضای مجازی و به دروغ گفتند که مبالغ سپرده های سپرده گذاری شده در بانک بدون سود است، در صورتی که می دانستند مبلغی به بانک پارسیان منتقل نشده و فقط فهرست و لیستی از اسامی داده شده که بانک موظف بود حسب اسامی و دستورالعمل، پول مبلغ مندرج در لیست را حسب تأییدها و مدارک پرداخت کرده و سپس از بانک مرکزی تقاضای مبالغ پرداخت شده را نماید. وی ادامه داد: یا برخی به دروغ می گفتند که اموال تعاونی را که متعلق به سپرده گذاران ثامن الحجج است، به رایگان به بانک پارسیان داده اند، در صورتی که به خوبی می دانستند، هیچ دارایی منتقل نشده و همه دارایی¬های شناسایی شده در اختیار مسئولین ذیربط و هیات تصفیه تعاونی قرار دارد. برخی، حتی کارکنان تعاونی را خلافکار دانسته و علیه آنها و نیز علیه اقدام بانک پارسیان در جذب شماری از این کارکنان، واکنش نشان داده، سنگ اندازی و کارشکنی می کردند، در صورتی که بخش عمده ای از کارکنان این تعاونی افرادی صحیح العمل بوده و اکثراً جوانان جویای کار بودند که در فرایند کاریابی به استخدام این موسسه درآمده و گناهی نداشتند. پرویزیان گفت: متأسفانه برخی به جای اینکه از مالکین، سهامداران و ذینفعان این گونه مؤسسات پرسش نمایند و پیگیری کنند که در قبال از بین رفتن میلیاردها پول مردم بی گناه که اندک دارایی و اندوخته خود را در آن موسسه قرار داده اند، چه برخوردی با آنها شده است؟ به بانک پارسیان که پول صدها هزار نفر مالباخته را پرداخت کرده توهین، تهمت و افترا زدند. علی ایحال همکاران بانک پارسیان جوانمردانه و با صلابت کار خود را طبق چهارچوب تنظیم شده ابلاغی به خوبی انجام دادند، که البته انتظار داریم مسؤولین مرتبط جبران هزینه های مرتبط را در دولت و مجلس کنند.جریان شایعات پیرامون بانک پارسیانوی درادامه خاطرنشان کرد: موفقیت های بانک پارسیان از دید مخالفان ساماندهی و نظم پولی، فعالیت مخرب تلقی شده و لذا از اوضاع ناآرام مقطعی کنونی در بازار پول، ناشی از فعالیت های دیگر مؤسسات سوء استفاده کرده و ناجوانمردانه و برای ایجاد هراس در سپرده گذاران و مشتریان عزیز بانک پارسیان، کلیپ ساخته و در فضای مجازی منتشر کردند؛ که البته دروغ آنها توسط رسانه های رسمی کشور و همکاران بانکی روشن و توطئه آنها خنثی شد. پخش کلیپ در فضای مجازی که با هدف انتقام از پارسیان و در شرایط ناآرام بازار پول و با نیت تخریب بانک پارسیان ترتیب داده شده، با انتشار توسط برخی سایت ها و جریان های خارجی همراه شد. علاوه بر آن برخی بدهکاران بزرگ بدحساب و نیز فضای رقابتی مخرب توسط برخی افراد در شبکه بانکی پوشش داده شد تا پدیده هراس بانکی را درمیان مردم تشدید و نظام اقتصادی و پولی کشور را با بحران مواجه سازند. خ ...

ادامه مطلب  

توصیه برترین های کنکور ۹۶ به پشت کنکوری ها/ وقت تان را در "فضای مجازی" هدر ندهید/ مطالعه روزانه ۸ تا ۱۵ ساعت برای کسب "رتبه برتر" - خبرگزاری تسنی?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیمگروه استان ها، صبح امروز نتایج اولیه آزمون سراسری سال 96 اعلام شد و داوطلبان باید با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی از روز پنج شنبه (19 مرداد) برای انتخاب رشته به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.در همین راستا سازمان سنجش اسامی نفرات برتر کنکور 96 در رشته های مختلف را اعلام کرد که میان آنها دانش آموزانی از سراسر کشور دیده می شود.براساس اعلام ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش در کنکور 96، تمام داوطلبان مجاز شده اند و در مجموع 453 هزار نفر در دوره های روزانه و شبانه پذیرش می شوند؛ همچنین سال گذشته 753 هزار ظرفیت وجود داشت که امسال به 744 هزار ظرفیت رسیده است.در ادامه گفت وگوی خبرنگاران تسنیم در سراسر کشور را با رتبه های برتر کنکور 96 می خوانید:روزانه 12 ساعت درس می خواندم/ پشت کنکوری ها با "فضای مجازی" خود را سرگرم نکنندسیدرضا سالاری کیا در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با ابراز اینکه "پیش از اعلام نتایج رتبه 10 تا 20 را برای خودم پیش بینی می کردم"، اظهار داشت: در طول مدتی که برای کنکور درس می خواندم خیلی کم از رسانه ها و فضای مجازی استفاده می کردم چراکه معتقدم استفاده از این شبکه ها مانع موفقیت می شود.وی با بیان اینکه تنها در دروس ریاضی و فیزیک از کلاس خصوصی استفاده کرده است، گفت: روزانه 12 تا 13 ساعت درس می خواندم و رقابت سالم با دوستان و آرامش فضای خانه را از عوامل موفقیت خود می دانم.سالاری کیا با اعلام اینکه "رشته پزشکی را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کردم"، افزود: علاقه شخصی به این رشته علت انتخابم است اما برای انتخاب دانشگاه بین شیراز و شهید بهشتی تهران شک دارم. دارنده رتبه 7 رشته تجربی با اظهار اینکه "از دوم دبیرستان برای کنکور شروع به درس خواندن کردم که ابتدا چندان زیاد و جدی نبود"، گفت: در دوران پیش دانشگاهی ساعت درس خواندنم را بیشتر کردم.وی خطاب به داوطلبان کنکور سال آینده توصیه کرد در طول درس خواندن روحیه خود را از دست ندهند و با فضای مجازی خود را سرگرم نکنند.سید اسدلله سالاری کیا، پدر سید رضا نیز در گفت وگو با تسنیم گفت: سخت کوشی کنار تیزهوشی ویژگی بارز سیدرضا است و از همان ابتدا با برنامه و مدیریت زمان درس می خواند. پیگیری و پشتکار از دیگر ویژگی های سیدرضا است به گونه ای که هر منبع جدید درسی که وارد بازار می شد ظرف 48 ساعت خریداری می کرد و می خواند.روزانه 11 ساعت درس می خواندم/کلاس کنکور نرفتممهدی روانخواه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج، با تأکید بر اینکه "به دست آوردن این رتبه را پیش بینی می کردم" اظهار داشت: طبق برنامه ریزی قبلی درس می خواندم به طوری که روزانه 11 ساعت مشغول مطالعه بودم.وی با بیان اینکه "در کلاس های کنکور شرکت نکردم" عنوان کرد: پدر و مادرم در به دست آوردن این رتبه نهایت همکاری را داشتند به گونه ای که خود را برای همیشه مدیون آنان می دانم و امیدوارم بتوانم پاسخگوی محبت های بی دریغشان باشم.روانخواه ابراز کرد: جا دارد از مشاورم سرکار خانم شقایق بناوند که خود نیز از برگزیدگان کنکور سال گذشته بوده تشکر کنم زیرا نهایت همکاری را با حقیر برای موفقیتم داشتند.وی عنوان کرد: بنا دارم در رشته پزشکی تحصیل کنم و امیدوارم فرزندان این استان با برنامه ریزی دقیق بتوانند در کنکورهای بعدی حائز بهترین رتبه ها شوند.به گزارش تسنیم، مهدی روانخواه متولد 77 از اهالی شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در کنکور امسال توانست رتبه 10 کشوری در رشته علوم تجربی و رتبه یک منطقه 3 را کسب کند.کلاس فوق برنامه استفاده نکردم/ مطمئن بودم رتبه برتر را کسب می کنمامیرحسین قاسمی نژاد رائینی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در سیرجان اظهار داشت: قبل از کنکور پیش بینی این نتیجه را داشتم، چون واقعاً تلاش کردم اما بعد از کنکور واقعاً با محاسبات خودم مطمئن بودم رتبه برتر را کسب می کنم.وی بیان کرد: قبل از آزمون و در دوران درس خواندن، مطالعه رسانه ها به ویژه مصاحبه رتبه های برتر سال های قبل، نکات بسیار خوبی برای موفقیت بنده داشت.رتبه یک کنکور تجربی کشور افزود: سال های گذشته و در دوران متوسطه نیز درس خواندن را به صورت مداوم دنبال می کردم و همیشه از نفرات برتر در شهرستان بودم.وی با ابراز اینکه "به کلاس های فوق برنامه اعتقاد ندارم" گفت: من اصلاً از کلاس های فوق برنامه استفاده نکردم و هیچ کلاس آموزشی نرفتم چون به این کلاسها اعتقاد ندارم و تنها آزمون های قلم چی شرکت می کردم.قاسمی نژاد رائینی با اشاره به برنامه خود برای آینده تصریح کرد: همیشه به پزشکی علاقمند بودم و اگر بخواهم رشته تحصیلی انتخاب کنم رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را نتخاب می کنم.وی خاطر نشان کرد: از شبکه های اجتماعی در دوران تحصیل کمتر استفاده می کردم و تنها در حد خواندن پیامک بود و قطعاً استفاده کمتر از این شبکه ها برای کسانی که می خواهند در کنکور موفق شوند مؤثر خواهد بود.رتبه یک کنکور تجربی کشور نقش پدر و مادر خود را در کسب رتبه برتر مهم خواند و افزود: اول عنایت خداوند و سپس تلاش خودم و راهنمایی های والدین باعث کسب این رتبه شد.پیش بینی می کردم رتبه 3 را کسب کنم/ روزانه 8 ساعت برای کنکور درس خواندممحمدامین مطهری نیا در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در یزد با اشاره به اینکه برای موفقیت در کنکور تلاش بسیاری کرده، اظهار داشت: در یک سال آخر مانده به کنکور، برای اینکه بتوانم به موفقیت دست پیدا کنم و هدف مد نظرم را انجام دهم، روزانه هشت ساعت مطالعه می کردم.وی در ارتباط با کلاس های کنکور و استفاده از این کلاس ها، خاطرنشان کرد: زیاد در کلاس های کنکور شرکت نکردم و تنها دو جلسه برای ادبیات و سه جلسه هم برای زبان کلاس کنکور رفتم.رتبه 6 کنکور سراسری ریاضی ادامه داد: البته پیش بینی من کسب رتبه سه کنکور بود و این پیش بینی هم بر اساس یک حس درونی به وجود آمده بود که به این پیش بینی نرسیدم و رتبه شش را کسب کردم.مطهری نیا خاطرنشان کرد: به دوستان و هم سن وسالان خودم که قصد شرکت در کنکور را دارند پیشنهاد می کنم که پیش از شرکت در کلاس های کنکور ابتدا خود و هدفشان را بشناسند و بعد اقدام به این کار کنند نه اینکه چون دوستشان به کلاس رفته، آنها هم حتماً این کار را انجام دهند.وی تصریح کرد: در حال حاضر قصد دارم که رشته برق را برای ادامه تحصیل انتخاب کنم البته این رشته را به صورت صددرصد انتخاب نکردم و قطعاً بررسی های بیشتری انجام می دهم.رتبه شش کنکور سراسری ریاضی تصریح کرد: بیشتر افرادی که رتبه های خوب ریاضی را کسب می کنند به این رشته گرایش پیدا می کنند، من هم حتماً بررسی می کنم ببینم آنها از این انتخاب چه دلیلی داشتند و در صورتی که دلیل مناسبی بود، رشته برق را انتخاب می کنم.کنکوری ها وقتشان را در کلاس های کنکور هدر ندهند/در هیچ شبکه اجتماعی عضو نبودمصابر دین پژوه، رتبه یک رشته علوم ریاضی و فنی در کنکور 96، در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز ضمن اشاره به پیش بینی رتبه تک رقمی در کنکور امسال اظهار کرد: با توجه به درصد پاسخ های صحیح خودم و مقایسه آن با وضعیت برگزیدگان کنکورهای گذشته، پیش بینی می کردم که رتبه ام تک رقمی شود.وی افزود: اما اینکه رتبه یک را کسب کنم کمی غیرقابل باور بود چرا که در سال های گذشته، درصد پاسخ های صحیح در رتبه های اول بیشتر و بهتر بوده است. در حال حاضر لحظات شیرینی پشت سر می گذارم و خوشحال هستم که به نوعی مزد زحماتم را گرفته ام.دین پژوه در مورد مدت زمان و برنامه مطالعه خود برای آمادگی هرچه بیشتر در کنکور سراسری خاطرنشان کرد: در روزهایی که به مدرسه می رفتیم روزانه 7ــ6 ساعت برای مطالعه وقت می گذاشتم. در روزهایی هم که مدارس تعطیل بود، ابتدا 11 ساعت مطالعه داشتم که رفته رفته و در این اواخر به 13 ساعت رساندم.وی در ادامه تصریح کرد: من در هیچ یک از کلاس های متفرقه و کنکور شرکت نکردم چون با توجه به سطح علمی مدرسه مان، نیازی برای حضور در این کلاس ها احساس نکردم. به کنکوری ها هم پیشنهاد می کنم بیشتر خودشان برای موفقیت تلاش کنند، مطالعه کنند و وقتشان را در کلاس های کنکور هدر ندهند. فکر می کنم اگر کنکوری ها خودشان بخواهند، می توانند موفقیت بیشتری کسب کنند.رتبه یک علوم ریاضی و فنی در مورد حضور در فضای مجازی نیز گفت: تاکنون در فضای مجازی و هیچ یک از شبکه های اجتماعی حضور نداشتم و زمانی که کنکور دادم تازه می خواستیم گوشی تلفن همراه قدیمی ام را تعویض کنیم.وی افزود: شخصاً به رشته نرم افزار علاقه دارم اما فعلاً نتیجه قطعی را نمی دانم و باید کمی بیشتر تحقیق کنم، بااین حال احتمال انتخاب رشته نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف زیاد است.دین پژوه در مورد تأثیر خانواده در کسب رتبه یک کنکور سراسری گفت: فکر می کنم پس از لطف خدا و تلاش های خودم، خانواده ام با مهیاکردن شرایط، بیشترین نقش را در کسب این موفقیت ایفا کرده است. در پایان از مدیریت مدرسه تیزهوشان مدنی 1 تبریز هم تشکر می کنم.در دوره های آموزشی مؤسسات کنکور شرکت نکردم/ پیش بینی رتبه های خوب را داشتمسیدحسن موسوی بندرآبادی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در یزد با اشاره به اینکه تلاش بسیار زیادی برای موفقیت در کنکور انجام داده، اظهار داشت: هر کسی بنا به ظرفیتی که در خود می بیند لازم است که ساعاتی را برای درس خواندن و شرکت در کنکور اختصاص دهد.وی افزود: من با توجه به اینکه احساس نیاز می کردم، ساعت های زیادی را برای درس خواندن اختصاص داده بودم و تلاش زیادی کردم که بتوانم به این رتبه برسم.رتبه 10 کنکور سراسری ریاضی در ارتباط با استفاده از کلاس های کنکور گفت: به جز یک درس که احساس نیاز کردم و کلاس خصوصی گرفتم از کلاس کنکور استفاده نکردم و در هیچ یک از مؤسسات کنکور هم شرکت نکردم.موسوی بندرآبادی گفت: سایر هم سن های خودم که قصد شرکت در کنکور دارند هم به نظرم باید در صورتی که احساس نیاز می کنند وارد کلاس های کنکور شوند وگرنه اراده و همت خود شخص بسیار تأثیرگذار تر از سایر موارد است.وی افزود: من برای کنکور امسال پیش بینی رتبه خوبی داشتم و با توجه به تلاشی هم که کرده بودم، احساس می کردم توانایی لازم برای کسب این رتبه و یا رتبه های خوب دیگر را دارم.رتبه 10 کنکور سراسری ریاضی ادامه داد: برای رشته ای که می خواهم در آن ادامه تحصیل بدهم تحقیق زیادی کرده و منابع مختلفی را مطالعه کردم ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم و ان شاءالله در روزهای آینده و پس از کمی تحقیق و بررسی دیگر تصمیم قطعی را می گیرم.کسب رتبه سوم برایم دور از ذهن نبود/ خودم را درگیر فضای مجازی نکردمآتوسا عبداللهی امانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرج اظهار داشت: رتبه ای که در کنکور به دست آورده ام مدیون زحمات پدر و مادر و همچنین تلاش های خود هستم.وی افزود: قبل از کنکور سراسری هنر که در آزمون های آزمایشی کشوری شرکت می کردم اکثرا رتبه تک رقمی را به دست می آوردم و این رتبه در کنکور برای من دور از ذهن نبوده است.نفر سوم کنکور با بیان اینکه به موسیقی علاقه دارم و 10 سال پیانو می نواختم گفت: من برای شرکت در کنکور فقط یکسال درس خوانده ام.وی با اشاره به اینکه در کنار منابع درسی آموزش و پرورش حتماً برای ورود به این رشته باید کلاس کنکور گذرانده شود گفت: من به تمام کسانی که پشت کنکور هستند توصیه می کنم به هیچ عنوان ناامید نشوند و راه خود را ادامه دهند و برای رسیدن به راه خود تلاش کنند. رشته مورد علاقه و مورد انتخاب من موسیقی است و دوست دارم در دانشگاه موسیقی ادامه تحصیل بدهم.عبداللهی بیان کرد: در زمان کنکور خود را درگیر فضای مجازی نکرده ام و در تمام مدت تمرکز خود را بر روی درس و این رشته گذاشته ام. کسب رتبه سوم در رشته هنر را مدیون خداوند و والدینم هستم.تمام تلاشم را برای موفقیت در کنکور انجام دادم/ برنامه ریزی های مناسب و هدفمندی برای مطالعه داشتممهدی شفیعی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای موفقیت در کنکور انجام داده ام و برنامه ریزی های مناسب و هدفمندی برای مطالعه داشتم و در این زمینه کمک خداوند متعال و خانواده ام در رسیدن به موفقیت همیشه شامل حال من بوده است که از تشکر پدر و مادر کامل تشکر و قدردانی را دارم.وی افزود: فراهم کردن شرایط و فضای مناسب برای مطالعه در خانه برای دستیابی به این موفقیت نیز بسیار تاثیرگذار بود و خودم پیش بینی می کردم که بتوانم جزو نفرات برتر کنکور باشم که هم اکنون نیز از به دست آوردن این رتبه بسیار خوشحال هستم.شفیعی بیان کرد: توصیه من به پشت کنکوری ها و دوستانم این است که مطالعه و برنامه ریزی با زمان بندی صحیح را مبنای کار خود قرار دهند تا بتوانند به اهداف و خواسته های خود دست یابند.وی اظهار کرد: از شبکه فضای مجازی به ندرت استفاده می کردم و تمام سعی ام بر این بود که خودم را سرگرم شبکه و فضای مجازی نکنم و از اوقات فراغتم برای کمک به خانواده ام استفاده کنم.رتبه نهم کنکور علوم تجربی گفت: هر روز زمان زیادی را به مطالعه اختصاص می دادم به طوری که تا ساعت دو بامداد مطالعه می کردم و تحصیلاتم را نیز در مدرسه تیزهوشان به اتمام رسانده ام که به امید خداوند سرانجام توانستم به هدف خود در موفقیت کنکور دست یابم.مهدی شفیعی از اهالی اردبیل در کنکور امسال توانست رتبه 9 کشوری در رشته علوم تجربی کسب کند و افتخاری برای مردم استان اردبیل باشد.هیچ وقت تسلیم کنکور نشدم/ پدر و مادرم بیسوادند/ فقط در آزمون آزمایشی شرکت کردمصبح امروز (15 مرداد ماه) با اعلام نتایج کنکور سراسری سال 96 باخبر شدیم که یکی از دانش آموزان موفق شهرستان کامیاران با نام "فرید صابری" در رشته ادبیات و علوم انسانی که برای نخستین بار در آزمون سراسری شرکت کرده بود موفق به کسب رتبه ششم کشوری شد.در این گفت وگو سعی بر این است که بیشتر با "فرید صابری" دانش آموز موفق کامیارانی آشنا شویم.مشروح گفت وگوی تسنیم با نفر ششم کنکور سراسری سال 96 در رشته ادبیات و علوم انسانی را در ادامه می خوانید:تسنیم: ضمن عرض ادب و احترام، جناب صابری در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟صابری: " فرید صابری" هستم اهل و ساکن شهرستان کامیاران و در خانواده ای 6نفره شامل سه برادر و یک خواهر به دنیا آمده ام و پدر و مادرم هم بیسواد هستند و در طبقه متوسط شهرستان کامیاران زندگی می کنیم.بنده فرزند آخر خانواده و در حقیقت با برادر دیگرم دوقلو هستیم و وی هم در رشته علوم تجربی در کنکور سراسری سال 96 موفق شدند رتبه 400 را کسب کنند.تسنیم: چه کسانی در کسب این موفقیت شما نقش داشتند و نقش خانواده از جمله پدر و مادر در این آزمون چگونه بود؟صابری: این موفقیتی را که در کنکور سراسری کسب کردم مدیون خانواده و پدر و مادرم به ویژه زحمات مادرم هستم و این موفقیت تابع تلاش های شخصی خودم و حمایت های بی دریغ پدر و مادرم بود چراکه در طول یک سال گذشته خانواده ام کنارم بودند و اگر حمایت های آنان نبود اکنون این موفقیت و رتبه ششم کشوری هم حاصل نمی شد.تسنیم: برای چندمین بار است که در کنکور سراسری شرکت می کنید و پیش بینی شما درباره رتبه خود قبل از اعلام نتیجه چه بود؟صابری: بنده متولد بیست و ششم اردیبهشت ماه سال 78 هستم و برای نخستین بار در آزمون سراسری کنکور هم شرکت کردم و توانستم با تلاش و پشتکار موفق به کسب رتبه ششم کشوری در رشته علوم انسانی شوم.پیش بینی خودم از این رتبه این بود که من در آزمون های آزمایشی که شرکت می کردم همیشه رتبه های اول و دوم را در کشور کسب می کردم اما متأسفانه با وجود این همه موفقیت در آزمون های آزمایشی در دفترچه تخصصی بر اساس وقتی که سر جلسه کنکور تنظیم کرده بودم در درس فلسفه به دلیل کمبود زمان نتوانستم به خوبی امتیاز بالا کسب کنم.تسنیم: شما در چه مدرسه ای در دوران دبیرستان تحصیل کرده اید؟صابری: من در دبیرستان نمونه دولتی شهید صیاد شیرازی شهرستان کامیاران تحصیل کردم و برای اولین بار هم رشته ادبیات و علوم انسانی در این دبیرستان برای ما راه اندازی شده بود.تسنیم: بفرمایید دلیل موفقیت خود را در چه می دانید؟صابری: اگر اجازه بدهید برای پاسخ به این سؤال شما از مفهومی از یکی از بزرگان به نام آندرنو استفاده کنم که مفهوم "هستی با ترس" را عنوان می کند؛ به این معنا است که هر ساله هزاران و صدها هزار نفر در کشورمان کنکور را تجربه می کنند و این ترس ترسی است که همه دارند و خود من هم این ترس را داشتم چراکه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در وجود همه افراد بوده و قرار است این ترس تا ابد وجود داشته باشد.تسنیم: در طول شبانه روز چند ساعت مطالعه می کردید؟صابری: من متأسفانه مانند بیشتر دانش آموزان شهرستان کامیاران به دلیل کمبود امکانات آموزشی و محرومیت در سال دوم دبیرستان به علت کمبود مشاوره و اطلاعات نتوانستم خوب درس بخوانم اما از سال سوم دبیرستان سعی کردم بهتر و بیشتر تلاش کنم و درس بخوانم به طوری که در طول شبانه روز 10 تا 11 ساعت مطالعه می کردم و در زمستان گذشته تا 12 ساعت مطالعه کردن را تثبیت کردم.تسنیم: چه رشته ای را انتخاب خواهید کرد و علت انتخاب این رشته چیست؟ در چه دانشگاهی قصد ادامه تحصیل دارید؟صابری: به احتمال بسیار زیاد رشته فلسفه در دانشگاه تهران را انتخاب می کنم.تسنیم: توصیه شما به دیگر کنکوری ها در سال های آینده چیست؟صابری: توصیه من به کنکوری های امسال و سال های آینده این است که اگر به هر دلایلی در کنکور امسال موفق نشدید و اتفاقی که می خواهد بیفتد، آنچه مهم است افق اخلاقی است و کنکور چیزی غیرانسانی است و «هیچ وقت خود را تسلیم کنکور نکنیم» و به خاطر کنکور خود را سرزنش نکنیم و از نفرتی که از کنکور خواهیم داشت خود را حفظ کنیم چون در این میان می توانیم تصمیم بگیریم و تمام انرژی خود را برای شرکت در کنکور بگذاریم.تسنیم: آیا شما در مؤسسات و برنامه های فوق برنامه کلاسی شرکت داشتید؟صابری: من خودم فقط در آزمون های آزمایشی یکی از مؤسسات خصوصی شرکت می کردم اما تأکید من بر خودآموزی است چراکه به تثبیت مطالب کمک می کند و خودم تمام مطالب را یاد گرفتم و اگر افراد تلاش کنند خودشان مطالب را یاد بگیرند بهتر می توانند موفق شوند.تسنیم: چقدر در ایام پیش از کنکور از رسانه ها استفاده کردید؟صابری: دوران کنکور برای من سخت بود و یک دیوار سخت و بتونی و سیاهی بود که اگر دوستان و حمایت خانواده نبود نفسم قطع می شد و از طریق رسانه های جمعی با برخی دوستانم صحبت می کردم و در این میان یک دوست صمیمی به نام "پژمان برخورداری" که خود وی دانشجوی فوق جامعه شناسی دانشگاه تهران است و 5 سال از من بزرگتر است داشتم که برخی مباحث درسی را با آن در میان می گذاشتم.بدون شک بخش عظیم تحمل آن دوران را مدیون و وامدار این دوست عزیزم "پژمان برخورداری" هستم و از وی تشکر و قدردانی بی نهایت را دارم.تسنیم: در پایان چه صحبتی دارید؟صابری: در تمام طول این سال ها موضوعی که برای من مهم بوده و روز به روز این نکته هم برایم جالب بود و متوجه آن شدم «امر آموزش» بود و اساساً آموزش برای استان کردستان که استانی محروم است امری کلیدی بوده و می تواند نوعی تشابه با کشور ژاپن را داشته باشد.آموزش بهترین پتانسیل از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می تواند به روی منابع انسانی داشته باشد و از طرف دیگر آموزش را باید خیلی جدی گرفت چرا که می تواند افراد متخصص در حوزه های مختلف منابع انسانی تربیت کند.به رتبه 2 رقمی راضی بودم/ کیفیت درس خواندن مهم است نه کمیت آنبه گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمد حسین زارعی اصفهانی نوجوان اصفهانی موفق به کسب رتبه هشتم گروه ریاضی در آزمون سراسری سال 96 شد، این دانش آموز اصفهانی، فرزند اول یک خانواده 4 نفره است، مادر وی دارای لیسانس حسابداری و پدرش فوق دیپلم مهندسی عمران است. گفت وگوی اختصاصی تسنیم با این نوجوان اصفهانی را در ادامه می خوانید:تسنیم: برنامه ریزی و مطالعه ویژه برای شرکت در کنکور را از چه زمانی آغاز کردید؟زارعی: شروع به خواندن برای کنکور مرز مشخصی نداشت، حتی زمانی که در سال دوم دبیرستان درس می خواندم برای کنکور بود، اما اگر تنها برای کنکور مد نظر باشد از تیر ماه سال گذشته بعد از امتحانات نهایی آغاز کردم.ساعات مطالعه در روز مرز ثابتی نداشت به گونه ای که یک روز 6 ساعت و روز دیگر10 ساعت بود و بیشتر بستگی به شرایط آن روز داشت.تسنیم: فکر می کنید مهم ترین عامل موفقیت شما در این آزمون چه بود؟زارعی: نمی توان گفت یک یا چند عامل دلیل موفقیت شده است زیرا موفقیت چیزی نیست که ناگهانی به دست آید، لطف خداوند، زحمات خودم، کمک های پدر و مادر، همراهی دوستانم، شرایط مدرسه، دبیران خوب و منابع درسی خوبی که انتخاب کردم از دلایل موفقیت من به شمار می رود.تسنیم: در مدتی که برای کنکور درس می خواندید تفریحات و زمان استراحت را چطور پشت سر می گذاشتید؟زارعی: برای یک شخص کنکوری تفریح زیاد معنایی ندارد و ممکن است بعضی اوقات این وقت را پیدا کند که به تفریح بگذراند، اوقات تفریح من نسبتا زیاد بود و اکثر اوقات را به پیاده روی در پارک و تماشای تلویزیون می پرداختم و فقط درس خواندن نبود.تسنیم: در کلاس های کنکور هم شرکت می کردید؟زارعی: خیر، در هیچ کلاس کنکوری شرکت نمی کردم و حضور من تنها در آزمون های آزمایشی بود و علاوه بر آن از اطلاعات کلاس درس و دبیران بیشتر استفاده می کردم.تسنیم: آیا در دوران کنکور از فضای مجازی استفاده می کردید؟زارعی: بله، به همان اندازه که تلویزیون تماشا می کردم از فضای مجازی نیز استفاده می کردم و می ...

ادامه مطلب  

افزایش تراکنش های تجارت الکترونیک پارسیان  

درخواست حذف این مطلب
بزرگنمایی۱۵:۴۳ - ۱۳۹۶/۳/۲۸کد خبر: 191889تعداد تراکنش های اینترنتی در اردیبهشت ماه امسال به نسبت بهمن ماه سال گذشته که به صورت سنتی بیشترین تعداد تراکنش را نسبت به ۱۱ ماه دیگر سال دارد بیشتر گزارش شده است؛ افزایشی که بدون شک تحت تأثیر جهش تعداد تراکنش های اینترنتی یکی از شرکت های پی اس پی است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، در میان ابزارهای پرداخت الکترونیک، درگاه های پرداخت اینترنتی یا همان ipg از جمله ابزارهایی است که سرمایه گذاری کمتری نسبت به ابزاری مانند کارتخوان نیاز دارد و به همین اعتبار باید بیشتر از ابزارها و روش های سرمایه بر مورد توجه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک قرار بگیرد.با این حال اما امرور تعداد تراکنش ها، ابزار و سهم تراکنش های اینترنتی نسبت به تراکنش های با کارتخوان یا تراکنش های موبایلی، نشان می دهد استفاده از درگاه های اینترنتی آنچنان که باید و شاید مورد توجه سرمایه گذاران و کاربران نیست. آمارهای شاپرک نشان می دهد در پایان بهمن ماه سال گذشته سرانه تعداد ابزار پذیرش اینترنتی برای جمعیت بالای ۲۰ سال کشور حدود ۵۹.۵ ابزار و کل تعداد این ابزار ۳۴۱ هزار و ۷۹۴ دستگاه بوده است.سرانه تعداد تراکنش ابزارهای پذیرش اینترنتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۵.۸۶ واحد کاهش داشته و به ۵.۲۴ تراکنش رسیده است! در میان شرکت های پی اس پی، شرکت به پرداخت ملت در سال ۹۵ بیشترین رشد را در سهم از تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی داشته سهم به پرداخت ملت از ۱۳ درصد به ۲۵.۵ درصد طی سال ۹۵ افزایش یافته است.در مقابل اما تجارت الکترونیک پارسیان با ۳۶.۵ درصد افت ...

ادامه مطلب  

پارسیان درکنار دولت و بانک مرکزی از هر خدمتی به مردم دریغ نخواهدکرد  

درخواست حذف این مطلب
شعبه بانک پارسیان درهشتگرد با حضوردکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان، خسروانی عضو هیات مدیره این بانک، قبادی معاون برنامه ریزی فرمانداری هشتگرد، حسینی رییس ستاد اجرایی فرمان امام(ره(هشتگرد و روسای اتاق بازرگانی و اصناف و اعضای شورای اسلامی هشتگرد برگزارشد.خبراقتصادی - سیصد و هفتمین شعبه بانک در شهر هشتگرد افتتاح شد. در این مراسم مدیرعامل بانک پارسیان از مردم فهیم، صاحبفکر و خلاق ساوجبلاغ نیز که همه جا دلسوزانه خدمتگزار کشور هستند، قدردانی کرده و تأسیس شعبه جدید را اتفاقی مثبت در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم ساوجبلاغ ارزیابی کرد.دکتر پرویزیان درخصوص عملکرد پارسیان گفت: بانک پارسیان به عنوان یک ثروت ملی که به برکت انقلاب اسلامی و از زمانی که اجازه تاسیس بانک¬های خصوصی داده شد، مشغول به فعالیت بوده و درحال حاضر برند بانک پارسیان برندی مطمئن است که قابلیت تبدیل شدن به یک برند بین المللی را داشته و به عنوان یک بانک معتبر، ظرفیت کار در مقیاس جهانی را دارد. این بانک در دوران تحریم با عملکرد خوب خود توانست به عنوان یک بانک خوشنام و جایگزین بسیاری از بانک های تحریمی، خدمات بین المللی خود را به صنعتگران، بازرگانان، اصناف و تجار داخلی و خارجی ارائه دهد. از طرف دیگر هم اکنون سیستم کارگزاری بانک پارسیان، یکی از شبکه های کم نظیر بانکی کشور است که روز به روز تقویت و گسترش می یابد. بانک پارسیان از ابتدا با داشتن همکاران توانمند، صادق و امانت دار توانسته شیوه نوینی در خدمت رسانی را برای مشتریان به ارمغان آورد . مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به اقدام این بانک در ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: یکی از مهم ترین اقدامات بانک پارسیان در دوره اخیر، کمک به ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در همراهی با بانک مرکزی و دستگاه های مسؤول کشور بود. بانک پارسیان با قبول مسوؤلیت و با هدف کمک به دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاستهای ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی، عاملیت ساماندهی بزرگترین تعاونی غیر مجاز کشور را بر عهده گرفت. موفقیت همکاران بانک پارسیان در این امر خطیر، متأسفانه خار چشم برخی گردید، چرا که با این موفقیت، امکان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز دیگر درکشور، میسر و دست یافتنی شد. تلاش خالصانه همکاران بانک پارسیان که منجر به پرداخت و تعیین تکلیف سپرده عده بسیار زیادی از مال باختگان تعاونی گردید، به جای قدردانی با کج اندیشی و حسادت های کورکورانه برخی اشخاص که از بی نظمی و تلاطم در بازار پولی کشور نفع داشتند، روبرو شد. برخی حتی با اجیر کردن برخی افراد، همکاران و مدیران بانک پارسیان را مورد هجمه، دروغ و تهمت های ناروا قرار دادند و تلاش کردند تا مانع ساماندهی شده و در عین حال منافع غیرقانونی خود را حفظ نمایند. برخی از این سودجویان، در فضای مجازی و به دروغ گفتند که مبالغ سپرده های سپرده گذاری شده در بانک بدون سود است، در صورتی که می دانستند مبلغی به بانک پارسیان منتقل نشده و فقط فهرست و لیستی از اسامی داده شده که بانک موظف بود حسب اسامی و دستورالعمل، پول مبلغ مندرج در لیست را حسب تأییدها و مدارک پرداخت کرده و سپس از بانک مرکزی تقاضای مبالغ پرداخت شده را نماید. یا برخی به دروغ می گفتند که اموال تعاونی را که متعلق به سپرده گذاران ثامن الحجج است، به رایگان به بانک پارسیان داده اند، در صورتی که به خوبی می دانستند، هیچ دارایی منتقل نشده و همه دارایی¬های شناسایی شده در اختیار مسئولین ذیربط و هیات تصفیه تعاونی قرار دارد. برخی، حتی کارکنان تعاونی را خلافکار دانسته و علیه آنها و نیز علیه اقدام بانک پارسیان در جذب شماری از این کارکنان، واکنش نشان داده، سنگ اندازی و کارشکنی می کردند، در صورتی که بخش عمده ای از کارکنان این تعاونی افرادی صحیح العمل بوده و اکثراً جوانان جویای کار بودند که در فرایند کاریابی به استخدام این موسسه درآمده و گناهی نداشتند. متأسفانه برخی به جای اینکه از مالکین، سهامداران و ذینفعان این گونه مؤسسات پرسش نمایند و پیگیری کنند که در قبال از بین رفتن میلیاردها پول مردم بی گناه که اندک دارایی و اندوخته خود را در آن موسسه قرار داده اند، چه برخوردی با آنها شده است؟ به بانک پارسیان که پول صدها هزار نفر مالباخته را پرداخت کرده توهین، تهمت و افترا زدند. علی ایحال همکاران بانک پارسیان جوانمردانه و با صلابت کار خود را طبق چهارچوب تنظیم شده ابلاغی به خوبی انجام دادند، که البته انتظار داریم مسؤولین مرتبط جبران هزینه های مرتبط را در دولت و مجلس محترم بنماین.د وی درادامه خاطرنشان کرد: موفقیت های بانک پارسیان از دید مخالفان ساماندهی و نظم پولی، فعالیت مخرب تلقی شده و لذا از اوضاع ناآرام مقطعی کنونی در بازار پول، ناشی از فعالیت¬های دیگر مؤسسات سوء استفاده کرده و ناجوانمردانه و برای ایجاد هراس در سپرده گذاران و مشتریان عزیز بانک پارسیان، کلیپ ساخته و در فضای مجازی منتشر کردند؛ که البته دروغ آنها توسط رسانه های رسمی کشور و همکاران بانکی روشن و توطئه آنها خنثی شد. پخش کلیپ در فضای مجازی که با هدف انتقام از پارسیان و در شرایط ناآرام بازار پول و با نیت تخریب بانک پارسیان ترتیب داده شده، با انتشار توسط برخی سایت ها و جریان های خارجی همراه شد. علاوه بر آن برخی بدهکاران بزرگ بدحساب و نیز فضای رقابتی مخرب توسط برخی افراد در شبکه بانکی پوشش داده شد تا پدیده هراس بانکی را درمیان مردم تشدید و نظام ...

ادامه مطلب  

تقدیر از بیمه گذاران و نمایندگان برتر بیمه پارسیان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان طی مراسم باشکوهی از بیمه گذاران و نمایندگان برتر این شرکت تقدیر شد.دراین مراسم که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه پارسیان مدیران بیمه گذاران و نمایندگان این شرکت برگزار شد از بیمه گذار بزرگ و وفادار بیمه پارسیان و همچنین از نماینده برتر کشوری و نماینده برتر بیمه عمر با اهدای تندیس و جوایز ارزنده ای تقدیر به عمل آمد.آقای اویارحسین عضو هیات مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان در این مراسم ضمن تاکید بر رعایت حقوق تمامی مشتریان از بیمه گذاران بزرگ این شرکت که همواره به بیمه پارسیان وفادار بوده و به آن اعتما ...

ادامه مطلب  

تقسیم سود 400 ریالی پککو به ازای هر سهم  

درخواست حذف این مطلب
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو) راس ساعت 10روز چهار شنبه مورخ 14 تیرماه در محل سالن آمفی تاتر مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با حضور بیش از 88 درصد از سهامداران تشکیل شد.جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو) راس ساعت 10روز چهار شنبه مورخ 14 تیرماه در محل سالن آمفی تاتر مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با حضور بیش از 88 درصد از سهامداران تشکیل شد.بر اساس گزارش بورس نیوزدر این مجمع آقای مهندس مظفر پوررنجبر به عنوان رییس مجمع ، آقایان حبیب اله فدایی و مسعود بیرمی به عنوان ناظرین و آقای زین العابدین گندمکار به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.مصوبات این مجمع عبارتست از:1. تقسیم 400 ریال سود نقدی به ازای هر سهم2. انتخاب موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل3. انتخاب روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی4. انتخاب اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل:· شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین· شرکت بانک پارسیان· شرکت بانک تجارت· شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش· شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیانحاشیه مجمعمجمع عمومی عادی سالیانه تجارت الکترونیک پارسیان در تاریخ 1396.04.14در موسسه مطالعات بهره­وری و منابع انسانی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران برگزار شد. رتاپ 400 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد و این در حالی بود که 477 ریال سود به ازای هر سهم در سال مالی 1395 سود محقق کرد.در این جلسه ابتدا آقای مهندس عبدالعظیم قنبریان مدیر عامل شرکت، گزارشی را از عملکرد سال 1395 ارائه و سپس برنامه های آتی شرکت را در سال 1396برای سهامداران تشریح نمودند.در این جلسه صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1395 مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.همچنین هیأت رییسه مجمع ضمن تصویب تقسیم 400 ریال سود نقدی به ازای هر سهم ، مقرر نمود سود سهامداران حقیقی خرد در اسرع وقت به حساب ایشان واریز گردد.شایان ذکر است سود سهامداران شرکت که حساب بانک پارسیان معرفی نموده اند در تاریخ1396.04.17 واریز و برای سایر سهامداران از تاریخ1396.05.01 و براساس جدول زمانبندی شده با مراجعه به شعب بانک پارسیان قابل پرداخت خواهد بود .همچنین بر اساس دستور مصوبه مجمع ، عمومی بانک پارسیان، بانک تجارت، شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین، گروه داده پردازی بانک پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند .نگاهی به عملکرد رتاپ:تعداد تراکنش­ها در سال مالی 1395 حدود 4 درصد رشد پیدا کرد و سهام بازار معادل 2.3 درصد رشد پیدا کرد و به 14.3درصد رسید.نرم افزار تاپ بیشترین افزایش سهم بازار در تراکنش کارتخوان­ها را داشته است. همچنین تاپ در حال حاضر 2.000.000 کاربر را رد کرده­است. همچنین رشد 90درصد در تعداد تراکنش­موبایل داشته­است.افزایش تعداد قراردادها با بانکها (صنعت و معدن، موسسه مالی و اعتباری کوثر، صندوق کارآفرین امید). همچنین در سه ماهه 1396 با سه بانک جدید قرارداد های جدیدی بسته شده استافزایش 19درصدی نسبت بهره­وری کارتخوان از لحاظ تعداد تراکنش نسبت به سال 1394نگاهی به برنامه­ های آتیتوسعه نرم افزار تاپراه­اندازی اپلیکیشن و سایت موتور جستجوی خرید اینترنتی(راه­اندازی kala.ir به منظور فروش اینترنتی کالا و مشارکت در سرمایه­گذاری از پاساژ 500 مغازه­ای در خیابان امام خمینی به همراه شرکایی مانند گروه داده پردازی بانک پارسیان)حضور در جایگاه­های سوختطراحی و پیاده­سازی ابزارmposتوسعه و بهینه سازی ارائه سرویس­های ارزش افزوده به پذیرندگانصدور کارت­های بین المللی، صدور کارت هدیه از طریق فروشگاهها، کارت اعتباری مرابحه با مجوز بانک مرکزی، صدور کارت برای تعاونی ایران خودروهمکاری با شرکت پارسیان همراه لوتوس در طرح اپراتور مجازی (رونمایی از سیم کارت پارسیان از 24 شهریور)توسعه اجرای طرح­های وفاداریتوسعه و استمرار نوسازی ناوگان پذیرندگانپیاده­سازی استاندارد pcidssاستقرار و راه­اندازی آزمایشگاه امنیت اطلاعاتبهینه­سازی تجهیزات زیرساخت دیتا سنتراستخراج it master planپیاده­سازی اسکیمای جدید ظرفیت­های شاپرک/شتابپیاده سازی سامانه جامع پذیرندگان شرکتتوسعه سوئیچ کارت اعتباریتبدیل کاربری کارتخوان فروشگاهی ثابت به سیارتوسعه راهکارهای خاص فروشگاه­های زنجیره­ایاجرای مرحله دوم افزایش سرمایه 50% در سال 1396نکات با اهمیتدرآمد اجاره pos رتاپ از سایر هم گروه­های خود پایین­تر است ، مدیرعامل شرکت اشاره داشت که بانک پارسیان بیش از 50% پذیرندگی رتاپ را دارد و بانک دوم پذیرنده که بانک تجارت است تنها 100.000 دستگاه با رتاپ قرارداد دارد. لذا رتاپ و بانک پارسیان با دادن یکسری امتیازات به یکدیگر منافع همدیگر رو جبران می نمایند.همچنین ایشان توضیح دادند که درآمد اجاره pos با بانک پارسیان و سینا مدل درصدی از تراکنش است.در مورد طرح اپراتور مجازی mvno رتاپ چند شریک برای سرمایه­گذاری دارد و طرح 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری اولیه داشته­است. و از سال سوم به سودآوری می­رسد و تنها mvno است که با همراه اول و هم با رایتل قرارداد دارد.مدیرعامل شرکت در مورد دلایل محتاطانه دیدن نرخ تراکنش­ها در بودجه 1396 ، اشاره به عدم ثبات در مصوبات نظام پرداخت کارمزد کشور و اینکه بانکها در این زمینه زیان ده هستند زیرا هم به بانک مرکزی (طرح شاپرک) و هم بابت اجاره pos به شرکتهای psp پرداخت انجام می­دهند و با توجه به وضعیت بحرانی بانکها، آنها نسبت به این وضع معترض هستند.گزیده اطلاعات:پیام هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز فعالیت های خود منشأ خدمات و نوآوری های متعددی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور بوده که تحقق این مهم در کنار حفظ کیفیت بالای محصولات و خدمات و تلاش بی وقفه در راستای افزایش رضایت ذینفعان با تکیه بر دانش مجموعه کارکنان شرکت و با حمایت سهامداران محترم حاصل شده است. شکرگزاریم که باردیگر خداوند منان در سایة الطاف بی دریغش، توفیق خدمتگـزاری را بـه مـا عطـا فرم ...

ادامه مطلب  

رونق پرداخت الکترونیک مصرف اسکناس در کشور را کاهش داد  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ها نشان می دهد در پی رونق تراکنش های الکترونیک، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال های اخیر به کمتر از نصف رسیده است. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) تسنیم نوشت: شرکت شاپرک به عنوان بازوی بانک مرکزی در حوزه پرداخت های الکترونیک طی چهار سال اخیر اقدامات فراوانی در راستای بهبود کیفیت خدمات، افزایش امنیت و اعتماد عمومی به ابزارها و همچنین ایجاد شفافیت در تراکنش های پولی و مالی کشور انجام داده است.بسیاری از برنامه ها و اقدامات شاپرک نیز در انتظار بررسی توسط بانک مرکزی است که در صورت تأیید و عملیاتی شدن آن ها، تحولات بزرگی در تنوع بخشی، سهولت و همگامی خدمات پرداخت الکترونیک با دنیا رخ خواهدداد.تراکنش های الکترونیک و ابزارهای آن پدیده ای نسبتا نوظهور در اقتصاد ایران بحساب می آیند و طبیعتا ابزارها و شیوه های نظارت بر این حوزه نیز از قدمت چندانی در کشور ما برخوردار نیست و به همین خاطر چندان دور از ذهن نیست اگر در برخی از موارد شاهد آزمون و خطا و بکارگیری روش های نظارتی و کنترلی قابل تصحیح باشیم.آنچه اکنون پیش روی مسئولان، فعالان و کارشناسان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور قراردارد، کارنامه عملکرد، موفقیت ها و ناکامی های چهار ساله نهادی است که نخستین تجربه نظارت بر ابزارهای پرداخت الکترونیک در ایران بحساب می آید و توانسته است تأثیرات قابل ملاحظه ای در سطح خرد و کلان اقتصاد ملی بجا بگذارد. آنچه مورد تأکید شاپرک بوده، استفاده از ابزارها و روش های نظارت هوشمند برای سامان بخشی به خدمات پرداخت الکترونیک در کشور بوده که تا کنون گام های بلندی در این مسیر برداشته و البته مسیری طولانی نیز باقی مانده است.تراکنش های شاپرکی چقدر مصرف اسکناس را کاهش داده است؟نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی همچنین شاخص نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، یکی از شاخص هایی است که می تواند تأثیر صنعت پرداخت الکترونیک را در اقتصاد ملی و تسهیل مبادلات اقتصادی کشور نشان دهد.بررسی ها نشان می دهد نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال های اخیر به شدت کاهش یافته و از حدود 6 درصد در سال 92 به 2,66 درصد در پایان سال 95 رسیده است. این کاهش نشان دهنده افزایش کاربری و اعتماد عمومی به شبکه پرداخت الکترونیک کشور است.افزایش 40 درصدی تراکنش های الکترونیک در تولید ناخالص داخلیبهبود نسبت مبلغی تراکنش های شبکه پرداخت از تولید ناخالص داخلی، شاخص دیگری است که نشان دهنده تأثیر شاپرک بر پرداخت های الکترونیک در کشور است.در حالت عمومی رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت های صورت گرفته در آن دوره وجود دارد چرا که بهای کالای مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیک یا نقدی پرداخت می شود. از سوی دیگر عواملی از قبیل تورم، نرخ بهره، رکود و رونق اقتصادی، اوضاع سیاسی و سایر عوامل، بر تقاضا، عادات و رفتار مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است. یعنی رفتار مصرفی مصرف کننده با کاهش یا افزایش تقاضا و خرید کالاها و خدمات تغییر می کند و انتظار بر آن است که پرداخت وجوه چه به صورت نقدی و چه به صورت الکترونیک در مجموع تغییر کند. به عبارت دیگر روند ارزش پرداخت های الکترونیک کارتی، به تنهایی عملکرد شرکت شاپرک یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را نشان نداده و لازم است بررسی ارزش تراکنش های کارتی را با توجه به وضعیت سیکل های تجاری 6 و دوره های رکود و رونق اقتصادی کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد تحلیل قرار داد. با این حال به منظور نشان دادن اندازه اقتصادی بخش پرداخت الکترونیک، مقایسه مبالغ شبکه و تولید ناخالص داخلی می تواند قابل استناد باشد.در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش کالای تولید شده، صرفا ارزش کالاهای نهایی و نه واسط محاسبه می شود اما از آنجا که ارزش تراکنش های شبکه پرداخت الکترونیک، شامل بهای همه انواع کالا، چه نهایی و چه واسط است، امکان بالاتر رفتن ارزش تراکنش ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد که به این دلیل ارزش تراکنش های شاپرک از میزان تولید ناخالص داخلی در برخی برهه های زمانی بیشتر است. نسبت مبلغی تراکنش های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از 71 درصد در تابستان 93 به 111 درصد در پائیز 95 رسیده است که رشد قابل توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می دهد.کدام ابزارها بیشترین استفاده را دارند؟ابزار اصلی شبکه پرداخت همچنان کارتخوان های فروشگاهی هستند که از ابتدای تشکیل شاپرک و با وجود وضع قوانین و ساماندهی آن ها تا کنون صعودی باقی مانده و از نظر تعدادی و مبلغی رشد چشمگیری داشته است.روند افزایشی تراکنش های ابزار اینترنت هم تا شهریور ماه سال 94 صعودی بود ولی با ساماندهی درگاه های پرداخت اینترنتی و به خصوص درگاه های واسط، کاهش شدیدی داشت اما از آن تاریخ تا کنون مجددا در مسیر صعود قرار دارد البته از نظر مبلغی کاهش وجود نداشته و صرفا ساماندهی منجر به کاهش تراکنش های کم ارزش ریالی شده است.در مورد ابزارهای پذیرش موبایلی، هم تعداد تراکنش های موبایلی در ابتدای تشکیل شاپرک رو به افزایش بود تا شهریورماه 1394 که اعمال قوانین ممنوعیت تراکنش خرید روی موبایل آغاز شد. با توجه به اینکه بیشترین تراکنش های ابزار موبایل، تراکنش های قبض و شارژ است و تراکنش های خرید با مبالغ بالا توسط این ابزار به انجام نمی رسید بنابراین کاهش تعدادی تراکنش های این ابزار، منجر به کاهش مبلغ نشده و مبالغ همچنان روند صعودی دارد.کدام سرویس های پرداخت الکترونیک بیشتر طرفدار دارند؟تراکنش های سرویس خرید هنوز بیشترین تعداد تراکنش های شبکه پرداخت هستند. تعداد و مبالغ تراکنش های خرید در سال های تشکیل شاپرک به طور صعودی در حال افزایش بوده که نشان از افزایش اعتماد عمومی به ابزارهای پذی ...

ادامه مطلب  

قاب قطع نامه 598 و زبان تفسیر ما  

درخواست حذف این مطلب
قطعنامه 598 سازمان ملل در 30 تیرماه 1366 به تصویب رسید و ایران در 27 تیرماه 1367 رسماً آن را پذیرفت. مدتی بعد، آتش بس بین ایران و عراق برقرار شد و سرانجام در 18 آذر 1371 عراق بعنوان کشور متجاوز شناخته شد.فاصله زمانی بین تصویب این قطع نامه و پذیرش آن از طرف جمهوری اسلامی ایران این پرسش را مطرح می کند که چه دلایل و عواملی در این تأخیر دخالت داشته اند.سؤال مهم این است که اگر در پذیرش قطع نامه 598 بیش از این تأخیر می شد، چه اتفاقی رخ می داد؟در 22 مرداد ماه 1367، محمدجواد لاریجانی، معاون وقت بین الملل وزارت امور خارجه، در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به همین موضوع گفت: «ما باید دو مطلب را از هم جدا کنیم. نخست تصمیم ما در زمینه پایان هر چه سریع تر درگیری ها» از این سخن معلوم می شود که در آن هنگام ختم تشنج اولویت پیدا کرده بود و در مقطعی به این نکته رسیدیم که ختم تشنج حقیقتاً ضروری است.به نظر می آمد قطع نامه 598 می تواند یکی از معقول ترین وسیله های ختم تشنج باشد. به علاوه در آن زمان مسیر دیگری آماده نبود. اگر دنبال راهکار های دیگری می گشتیم، باید منتظر می ماندیم تا زمینه هایی آماده شود. اما راهکار قطع نامه آماده بود؛ طرح اجرایی آن حاضر بود؛ از نظر بین المللی مقبول به شمار می آمد و طبیعی بود که قطع نامه 598 وسیله ختم تشنج انتخاب شود.زمان پذیرش قطع نامه 598 در کالبد شکافی دلایل قبول آن می تواند راهگشا باشد. حجه الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، امام جمعه موقت تهران و جانشین وقت فرماندهی کل قوا، در خطبه های نماز جمعه تهران در 28 مردادماه 1367 با بجا ارزیابی کردن زمان پذیرش قطع نامه دلیل آن را غرور ملی دانسته و می گوید: «از دیدگاه دیگر، ما به مسائلی رسیدیم که آن موقع (چند ماه زودتر از پذیرش قطع نامه) نمی رسیدیم. رفع ادعای جنگ طلبی ما و صلح طلبی عراق، از جمله دستاوردهایی بود که پس از پذیرش قطع نامه 598 در زمان فعلی به دست آمد». صرف نظر از زمان پذیرش قطع نامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران، دلایل مختلف پذیرش آن از جمله دلایل سیاسی بسیار با اهمیت هستند. البته، دلایل اقتصادی و نظامی و ملاحظات دیگر نیز در پذیرش قطع نامه مزبور نقش داشتند، اما به نظر می رسد دلایل سیاسی وجه غالب این روند محسوب می شوند. هرچند تاکنون مسئولان رسمی کشور دلایل سیاسی آن را به صورت رسمی و روشن اعلام نکرده اند، اما از محتوای اظهارات آنها می توان استنباط کرد که تحولات بین المللی و منطقه ای نیز از جمله دلایل پذیرش این قطع نامه بوده اند.در 21 مردادماه 1367، آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت کشور، در خطبه های نماز جمعه تهران عنوان کردند: «اعلام قبول قطع نامه از طرف جمهوری اسلامی ایران دو فایده اساسی داشت: اول این که، آتش بس را به صلاح انقلاب و کشور دانستیم و دوم این که، با اعلام قبول قطع نامه، ماهیت رژیم عراق علی رغم ادعاهای صلح طلبی، آشکار شد و تحولات بعدی اصالت هر دو مصلحت را مشخص ساخت... رژیم عراق در مقابل این حرکت غیرمنتظره جمهوری اسلامی ایران درماند. اگر طالب پوشاندن چهره جنگ طلب خود بود، باید آتش بس را قبول می کرد. اگر می خواست زیربار نرود، چهره منافقانه این رژیم افشا می شد و این هر دو به نفع کشور ما بود». به دنبال پذیرش قطع نامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران، نظامیان عراقی حملات خود را به مناطق تحت اختیار ایران متوقف نکردند. این امر گویای آن است که مسئولان جمهوری اسلامی در برآوردهای خود مبنی بر جنگ طلب بودن عراق در نزد افکار عمومی جهان موفق عمل کردند و در واقع، یکی از دلایل سیاسی پذیرش قطع نامه نیز ناظر بر همین موضوع است.در روزهای پایانی جنگ، پیروزی های نسبی محدود ارتش عراق در مناطق جنگی این موضوع را در ذهن برخی از تحلیلگران سیاسی و نظامی ایجاد کرده بود که جمهوری اسلامی قطع نامه مزبور را از سر استیصال و ضعف پذیرفته است، اما حجه الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، جانشین وقت فرمانده کل قوا، یک روز پس از پذیرش قطع نامه 598 گفت: «در روزهای آینده، در حدی که دشمن نتواند سوء استفاده کند، مردم عزیز ایران در جریان امور قرار خواهند گرفت... این تصمیم تحقیقاً در جهت مصالح اسلام و امت برداشته شده و هیچ گونه شبهه ای از ضعف و ناتوانی در آن نیست». رفسنجانی شرایط جدیدی را که به پذیرش قطع نامه 598 و قبول آتش بس منجر شد این چنین بیان می کند: «مسائل فراوانی وجود دارد و مهم ترین آن این است که کفر جهانی و استکبار در این مقطع تصمیم گرفته اند که به طور جدی، از پیروزی سریع ما جلوگیری کنند و پافشاری ما در این مقطع ممکن است منجر به خسارات فوق العاده ای برای مردم ما و مردم عراق شود که در محاسبه مان آن چیزها را فعلاً مصلحت ندیدیم». به دنبال پذیرش قطع نامه 598، آیت الله خامنه ای نیز به آن دسته از مردم و رزمندگانی که قبول قطع نامه را به معنی عقب نشینی یا عدول از مواضع قبلی قلمداد کردند، چنین پاسخ دادند: «... آنچه امروز لازم است گفته شود این است که پذیرفتن این نقطع نامه به معنای برگشت از شعارهای انقلاب اسلامی نیست و انشاءالله نه چند سال بعد، بلکه به همین زودی ها دلایل واقعی پذیرش قطع نامه به اطلاع مردم خواهد رسید». درباره دیگر دلایل سیاسی پذیرش قطع نامه برخی از کارشناسان خارجی اظهاراتی مطرح کرده اند که به دلیل عدم شناخت کافی از واقعیت های سیاسی و تصمیم گیران جمهوری اسلامی چندان با واقعیت مطابقت ندارد.دیدگاه رابین رایت، کارشناس مسائل منطقه، در گفت و گو با رادیو آمریکا از جمله این اظهار نظرهاست. این گفت وگو یک روز پس از پذیرش قطع نامه، انجام شد. به اعتقاد وی نا امیدی ایران از راه حل نظامی و نیز وضعیت اقتصادی و تحولات اخیر جبهه های جنگ در این تصمیم گیری مؤثر بودند. نتیجه گیری از چنین اظهارنظری آن است که ایران با توجه به حمایت های گسترده بین المللی از عراق، راه حل نظامی برای پایان جنگ را منتفی دانسته و وضعیت اقتصادی کشور نیز در این تصمیم مؤثر بوده است. البته، به دلیل آن که هنوز پس از پانزده سال از پایان جنگ، چنین اظهاراتی به صورت رسمی تأیید یا تکذیب نشده اند، نمی توانند مبنای درستی داشته باشند.اما به رغم این اظهارنظر، آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع در زمان جنگ، چنین استدلال کرده اند: «اگر تا به حال آتش بس را قبول نکرده ایم، علت آن این بود که مهاجم هنوز تأدیب نشده بود. باید تمامی همفکران صدام در می یافتند که چنین تجاوزی چه پیامدی دارد و دنیا اکنون فهمیده است و ملت ایران بدون تردید یک قدرت نظامی و سیاسی است.» از طرف دیگر، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه، ضمن اشاره به توهم عراقی ها درباره قطع نامه 598 می نویسد: «پذیرش قطع نامه از سوی ایران این توهم را در عراقی ها پدید آورد که ایران ضعیف شده است؛ لذا دوباره رجز خوانی های ابتدای جنگ را آغاز کردند. پس دو هفته تلاش کردیم و در برابر باج خواهی های عراق پایداری کردیم تا توانستیم آتش بس را بگیریم. وقتی به تهران برگشتم بعضی از دولت مردان به من گفتند تو که آتش بس را به دست آوردی، موضوع عقب نشینی را هم یکباره حل می کردی. این نشان می داد که بعضی از همکاران ما در دولت راجع به ماهیت حکومت عراق هم چنان دچار خوش باوری بودند». در هر حال، هرچند هنوز بین عراق و ایران آتش بس و صلح کامل برقرار نشده است، اینک، همان طور که مسئولان کشور عنوان کرده اند، ثابت شده است که تأخیر بیش از اندازه در پذیرش قطع نامه، لطمه های جبران ناپذیری به کشور وارد می کرد. ارتش عراق همانطور که در هنگام جنگ و نیز در جنگ خلیج فارس مشخص شد، در آستانه دست یافتن به سلاح های اتمی تاکتیکی قرار داشت و در استفاده از سلاح های شیمیایی نیز هیچگونه تردیدی نداشت. تهدید عراق در بیانیه ای که در تاریخ 23 مرداد 1367 منتشر کرد به خوبی نمایانگر این نکته است که در صورت تأخیر در پذیرش قطعنامه، پیامدهای بسیار تلخی در انتظار مردم ایران بود . مردمی که کیلومترها از مناطق جنگی دور بودند و حقوق بین الملل عدم تعرض به آنان را به رسمیت شناخته بود.در هر صورت، قطعنامه 598 با تدبیر حضرت امام(ره) پذیرفته شد. با این تصمیم هرچند مردم و رزمندگان شگفت زده شدند اما امام خمینی(ره )، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به آنها سفارش کردند: «این روزها ممکن است بسیاری از افراد به خاطر احساسات و عواطف خود صحبت از چراها و بایدها و نبایدها کنند که هرچند این مسئله به خودی خود یک ارزش بسیار زیباست، اما اکنون وقت پرداختن به آن نیست». در نهایت هم پس از برقراری آتش بس رسمی بین ایران و عراق در مرداد 1367 پس از گذشت بیش از چهارسال از 27 تیر 1367 در تاریخ 18 آذر 1371 سازمان ملل متحد رژیم عراق را بعنوان تجاوزگر به خاک جمهوری اسلامی به جهانیان معرفی کرد، اقدامی که بسیار می توانست سالها پیش از این و در همان آغاز جنگ تحمیلی صورت بگیرد که متاسفانه بنا به دلایلی که چندان هم نامعلوم نیست این اقدام در نهایت بسیار دیر انجام شد.در آن برهه از زمان مردم، مسئولان و رسانههای گروهی از پرداختن به جزئیات دلایل سیاسی پذیرش قطع نامه 598 خودداری کردند، اما به نظر می رسد در حال حاضر، در صورتی که مصلحت کشور اجازه دهد، مسئولان خواهند توانست به طور شفاف، شرایط آن روز کشور، فشارهای بین المللی برای در انزوا قرار دادن جمهوری اسلامی و نیز در تنگنا قرار دادن ایران از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی را برای مردم و افکار عمومی تبیین کنند تا از هر گونه قضاوت شتاب زده و نارسا اجتناب شود.مجموعه ای که در مقابل شما قرار دارد، حاصل تحلیل قطعنامه 598 از زوایای مختلف است که شاید بخشی از دلایل پذیرش را بیان نماید.در تحلیل پذیرش قطعنامه از سوی امام خمینی ضروری است قبل از طرح قبول و پذیرش موضوعی دردناک به نام «جام زهر» به بسترها و زمینه های پیشین آن اشاره گردد.اینک پس از گذشت دو دهه از پذیرش قطعنامه 598 باید تبیین شود که براستی چه عواملی به وجود آمد که امام خمینی راهی غیر از پذیرش در مقابل خود ندید و به حکمیت رقیب تن داد؟ برای پاسخ صحیح این سؤال بایستی به دور از حب و بغض ها و مصلحت نگری ها در رفتارهای مدیران سیاسی و فرماندهان نظامی در عرصه دفاع مقدس دقت نمود تا حقیقت مطلب بر ملا گردد.مسلماً این تحلیل در صدد بیان حلقه های مفقودة تحلیل از چرایی قبول قطعنامه توسط امام خمینی می باشد. براین اساس برای تبیین موضوع باید به یک بعد از ابعاد امام تنها اشاره ننمود بلکه منظومه فکری امام می تواند به حل این معما کمک نماید.با نگاهی به تاریخ جنگ تحمیلی هشت ساله در می یابیم که اولین دستاورد فرهنگی دفاع مقدس، «توسعه اندیشه ولایت فقیه در جهان» و تأثیر آن در هدایت جنگ و مدیریت درگیری با کفر است، اصل اندیشه ولایت فقیه را می‏توان از مدخل مباحث فقهی مورد گفتگو قرارداد و بدنبال ارزیابی ادله نقلی برای اثبات ولایت فقیه بود آنهم در چارچوبه‏ای که در پیشفرضهای مسایل فقهی، فرض بل تعریف شده است. هرچند از این زاویه می‏توانیم بحث مطلوبی را مورد بررسی قرار دهیم ولی فعلاً این موضوع، مورد نظر ما نیست.همچنین می‏توان اندیشه ولایت فقیه را از مدخل «مبانی کلامی و سیاسی» بررسی نمود. این نیز یک بحث بسیار گسترده و طولانی را طلب می‏کند که در اینجا ضرورتاً به زاویه‏ای از آن اشاره می‏کنم:اصولاً اصل مدیریت و مهندسی اجتماعی در هیچ شأنی از شئون حیات اجتماعی تعطیل‏پذیر نیست؛ یعنی نه اینگونه است که حیات جامعه نسبت به شأنی از شئون آن قابل تعطیل شدن باشد و نه بگونه‏ای است که بتوان این امر را بدون یک مدیریت و مهندسی اجتماعی سامان داد. لذا هم جامعه رو به تکامل دارد و دائماً روابط آن در حال پیچیده‏تر شدن است و هم این تکامل بر اساس یک هماهنگی واقع میشود که می‏تواند ارکان مختلف جامعه را در مسیر این تکامل با هم هماهنگ نماید.حال با توجه به همین دو نکته کافی است که ما ضرورت مدیریت اجتماعی را در تمامی شئون حیات اجتماعی بپذیریم؛ یعنی «ولایت» و سرپرستی که شئون مختلف را بر یک محور تنظیم و بین آنها تناسب ایجاد میکند باید بگونه‏ای عمل کند تا پرورش اجتماعی در هیچ مرتبه‏ای تعطیل نشود و یا همچون اشکال کاریکاتوری، صورت ناهماهنگی بخود نگیرد. این هماهنگی تکامل اجتماعی برپایه یک «مدیریت تاریخی و اجتماعی» واقع میشود. بنابراین این نوع مدیریت، ضرورت بقاء جوامع انسانی است.نکته دوم این است که این مدیریت یا بر پایه عبودیت و بندگی خدای متعال است و هماهنگی شئون اجتماعی را برای توسعه تقرب بندگی و پرستش حضرت حق سامان میدهد یا اینکه مدیریتی است که بر مبنای عبودیت و پرستش نیست و این هماهنگ‏سازی را بر پایه توسعه پرستش دنیا سازماندهی میکند. با این وصف فرض سومی وجود ندارد چون مبنای این اداره و مهندسی اجتماعی یا عبودیت است و یا این عنصر حیاتبخش در آن ملحوظ نیست. اگر این اداره بر مبنای عبودیت الهی شکل نگرفت حتماً انگیزه حاکم بر چنین توسعه‏ای، انگیزه میل به دنیا خواهد بود. پس مقدمه دوم این است که چون مدیریت اجتماعی نمی‏تواند بدون یک هدف یک انگیزه مطرح شود لاجرم یا بایست آن انگیزه را به توسعه تعبد و بندگی تعریف نمائیم یا آنکه انگیزه حاکم بر آن حتماً نیل بدنیا از همین‏جاست که می‏توان کلیه نظامهای حکومتی و مدیریتی را که حاکم بر تاریخ بشریتند به دو دسته تقسیم نمود: 1 - نظامهای «مدیریت الهی» که تحت مدیریت، اشراف و تعالیم انبیاء الهی و اوصیاء معصوم(س) آنها هستند و بدنبال ایجاد یک بستر اجتماعی برای توسعه کلمه توحید و عبودیت خدای متعال می‏باشند. 2 - نظامهای «مدیریت مادی» و ضد دینی که تجلّی مدیریت فراعنه تاریخند و قطب مخالف انبیاء الهی(ع) محسوب می‏شوند.تا بدین جا به دو مقدمه «ضرورت حکومت» و «ضرورت جهتگیری حکومت» اشاره نمودم که ضرورت حکومت برای ایجاد هماهنگی در توسعه تاریخی زندگی بشر است و ضرورت جهتگیری برای تعیین هدف این توسعه. بر پایه این دو ضرورت است که می‏توان حکومتها را به دو قسم تقسیم نمود. حال اگر پذیرفتیم جوامع انسانی دارای حکومتند و این حکومت هم یا مادی است و یا الهی و معلوم شد که هماهنگی همه شئون زندگی هم بر عهده حکومت و حاکمیت است، آنگاه می‏توان نتیجه‏گیری کرد که هر زاویه از زوایای زندگی اجتماعی که تحت مدیریت و ولایت دینی واقع میشود - یعنی مدیریتی که میخواهد این زاویه را بستر تقرب و بندگی خدای متعال و توسعه کلمه توحید قرار بدهد - حتماً مورد تاخت‏وتاز و هجوم قدرتهای مادی و توسعه دنیاپرستی قرار می‏گیرد تا بتواند وجود خود را بر چنین جوامعی تحمل کند. از این مدخل، حکومت و مدیریت دینی برای ایجاد هماهنگی اجتماعی در مسیر قرب الهی، ضرورت و قطعیت می‏یابد چون اصولاً هدایت تکامل اجتماعی برای تکامل کلمه توحید و پرستش خدای متعال در زندگی اجتماعی بشر، رسالت حکومت دینی است و تعطیل شدن آن بمعنای توسعه حکومت مادی و پذیرش سلطه حکومت غیر الهی بر روابط «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» جامعه است. از دیگر سو چون نمی‏توان مدیریت کفر را بر توسعه حیات انسانی پذیرفت، ضرورتاً نقطه مقابل آن، باید «حکومت دینی» پذیرفته شود.بر این اساس می‏توان مدعی شد اندیشه «ولایت فقیه» بر پایه دو اندیشه استوار است: 1 - ضرورت حکومت 2 - درگیری دو نوع حاکمیت در طول تاریخ که توسعه هریک موجب تضییق دیگری است. بر اساس این اندیشه، بنیان ولایت فقیه بر بنیان حکومت دینی است که این حکومت هم در عصر غیبت، قهراً در شکل حکومت عالم آگاه و متعهد نسبت به دین، تفسیر میشود. به دیگر بیان اگر ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت پذیرفته شد آنگاه نظام قدرتی که برای حکومت دینی تعریف میشود، ساختاری خواهد بود که بر محور «عدالت» و «فقاهت» شکل می‏گیرد. در این حال این دو امر جزء ضوابط مناصب اجتماعی بشمار می‏رود چون بنابراین که این حکومت، دینی باشد.با بیان مطلب اخیر، سه اصل مورد دقت قرار گرفت: اصل اول پیرامون ضرورت حکومت اجتماعی و لزوم مهندسی و مدیریت توسعه بود چون این توسعه تعطیل‏پذیر نیست و اصولاً بدون هماهنگی واقع نمیشود.اصل دوم از ضرورت حکومت دینی از زاویه ضرورت جهتگیری در حکومت و مدیریت سخن می‏گفت به اینکه جهتگیری یا بسوی توسعه قرب است و یا در جهت توسعه پرستش دنیا؛ و البته هیچیک از این دو روند هم تعطیل‏پذیر نیست.وبالاخره اصل سوم به این مطلب اشعار داشت که چون اصل توسعه ضرورت دارد و اصل جهتگیری هم بر آن حاکم است لذا هرجا که پای مدیریت دینی در کار نباشد عملاً حضور مدیریت کفر غیرقابل اجتناب می‏باشد. پس مدیریت دینی برای مهندسی اجتماعی در جهت توسعه تقرب، یک ضرورت محسوب می‏شود. این مدیریت دینی در عصر غیبت رسول اکرم(ص) و اوصیاء معصومش(س) بر مدار فقاهت و عدالت شکل میگیرد؛ یعنی ساختار نظام قدرت، مقیّد به «آگاهی» و «تعهد» دینی است.حال بر اساس این تفسیر از ولایت فقیه، اولین امری که حکومت دینی بایست در سایه ولایت فقیه انجام دهد، «توسعه کلمه توحید» در عالم است چون اساساً ولایت فقیه بعنوان یک تئوری قدرت در سطح جهانی مطرح است نه یک تئوری قدرت در سطح منطقه‏ای یا ملّی؛ تا آنگاه سخن از مرزهای جغرافیای سیاسی بمیان آید! این چیزی نیست جز تئوری توسعه کلمه توحید در سراسر دنیا که عهده‏دار گسترش بندگی خدا در تمامی کره خاک و منزوی کردن دولت کفر در تمامی اشکال آن است. این تفسیر از ضرورت حکومت، در متن خود تفسیری از رسالت حکومت دینی را ارائه می‏دهد. تمامی این معانی براحتی از کلمات حضرت امام(ره) نیز مشهود است. اصولاً تئوری ولایت فقیه که توسط امام راحل(ره) ارائه گردید تئوری توسعه قدرت دینی در دنیاست که آنرا برای هدایت بشریت یک ضرورت میدانند بگونه‏ای که هرگاه این نوع مدیریت، توسعه پیدا نکند، نقطه مقابل آن که توسعه کفر است حتماً واقع میشود. کاملاً از کلمات معظم‏لّه می‏توان چنین تفسیری را از بنیان ولایت فقیه استفاده کرد.نقش «دفاع مقدس» در توسعه قدرت جهانی اسلامبنابراین درگیری دو قطب قدرت در عالم و رابطه متقابل بین توسعه هریک و انزوای دیگری، مبنای اندیشه ولایت فقیه امام(ره) است. برپایه این اندیشه بود که حضرت امام(ره) انقلاب اسلامی را در ایران به پیروزی رساندند و در قدم بعد و پس از تسخیر قدرت در ایران، هجوم به کفر جهانی را آغاز کردند و شرق و غرب را مورد تاخت و تاز قرار دادند؛ بویژه ایشان پس از تسخیر لانه جاسوسی، درگیری با کفر بین‏المللی را آشکار کردند. ایشان این اندیشه را در مقام عمل یک گام فراتر از درگیری استبداد منطقه‏ای به درگیری با کفر بین‏المللی کشاندند. این حرکت رفته‏رفته موجب شد تا انقلاب اسلامی به مرحله‏ای از توسعه سیاسی در دنیا نائل شود و از مرزهای جغرافیای ایران فراتر رود. طبیعی است که دشمن نیز آرام نگیرد و راهکار جنگ تمام عیار نظامی را از طریق یکی از کشورهای همسایه گزینش کند. از این منظر، جنگ هشت‏ساله، نبرد دو کشور بر سر خاک یا مرز جغرافیایی نیست بلکه به اعتقاد ما انقلاب اسلامی ایران توانست یک تئوری بر پایه ضرورت توسعه حکومت دینی به تمامی اقطاب عالم ارائه دهد و با تعقیب این تئوری در عمل، گام اول را در نفی استبداد شاهنشاهی در ایران و گام دوم را در هجوم همه‏جانبه به قدرتهای کفرآلود در سطح بین‏المللی - بخصوص هجوم به «سازمان ملل» که سازمان مرکز مدیریت قدرتهای استکباری در عالم پس از جنگ دوم جهانی است - بردارد. حضرت امام(ره) هجوم انقلاب را پس از تسخیر دولت و تأمین قدرت در ایران، به این کانونهای قدرت بین‏المللی سرایت دادند که همگی برپایه تئوری ولایت فقیه ایشان بود، البته امام راحل(ره) تمامی این مواضع را در قدم اول بیان نکردند بلکه گام‏به‏گام پیش رفتند و تدریجاً در جای خود تک‏تک آنها را مطرح نمودند.مبنای این نظریه صرفاً در احتیاج جامعه اسلامی به حاکمیت دولت دینی خلاصه نمی‏شد بلکه در آن، اندیشه تقابل دو قطب قدرت در عالم و ضرورت توسعه یکی برای محو دیگری دائماً گوشزد می‏گردید. این نگاه امام(ره) به ولایت فقیه بود و همین را هم در عمل دنبال میکردند و در عین حال بعنوان یک تکلیف الهی حق حاکمیت، مدیریت و مشروعیت تصمیم‏گیری فقیه جامع‏الشرایط عادل نسبت به توسعه اسلام در عصر غیبت را هم برای خود قائل و معتقد بودند. این مشروعیتی است که خدای متعال به چنین مدیریتی عطا فرموده است.طبیعی است اگر ما ضرورت قدرت و توسعه حکومت را بپذیریم و اگر بناست دین، اداره بشر را در امور اجتماعی برعهده بگیرد باید تنفیذ تصمیم‏گیریهای نظام مدیریتی که برپایه فقاهت و عدالت شکل می‏گیرد نیز از جانب خداوند متعال باشد. اما نکته مهم این است که مدیریت ولی‏فقیه بر پایه اهواء نیست؛ چون شرط اول اعمال ولایت از سوی فقیه، عدالت و شرط دوم آن، فقاهت است لذا این امر مقیّد به تعهد به دین برپایه «فقه حکومت» است. همین فقه است که می‏بایست جامعه را اداره کند. بالطبع تصمیماتی که برای توسعه قدرت بر پایه فقه حکومت گرفته می‏شود معتبر خواهد بود. البته اساسی‏ترین اصل فقه حکومت هم اصل توسعه قدرت اسلام در عالم است. یعنی اولین اصلی که در فقه حکومت مطرح است اصل توسعه ضرورت است. این توسعه بایست به ساختار قدرت تبدیل شود تا عملاً قالب حکومتی ایجاد شود. با این وصف اصل توسعه قدرت اسلام، عزت مسلمین، آبرومندی اسلام در نظر مردم، عزت روزافزون آن در دنیا همگی جلوه‏هائی از مهمترین اصل فقه حکومت است.حضرت امام(ره) صاحب این اندیشه هستند؛ اندیشه‏ای که ریشه در بنیان «کلامی» دارد، اصولاً از این منظر هم می‏توان یک نگاه اعتقادی به مسئله داشت و هم تحلیل جامعه‏شناسانه دقیق از تکامل اجتماعی و توسعه تحول قدرت. ایشان بر پایه همین اندیشه با کفر بین‏المللی درگیر شدند و در عین حال قدرت را در یک محدوده خلاصه نکردند، این واقعیت به جوهره تئوری مزبور بازگشت دارد که از ولایت فقیه تفسیر جدیدی در سایه حکومت دینی ارائه می‏دهد. به تعبیر بهتر تئوری حکومت دینی، هم بر پایه یک جامعه‏شناسی و هم یک فلسفه تاریخ خاص استوار شده است. لذا هم مبنای کلامی دارد هم مبنای فلسفه تاریخ و هم مبانی جامعه‏شناختی که همگی اینها ...

ادامه مطلب  

سرمایه گذاری بانک پارسیان برای تامین مالی طرح های نفت،گاز و صنایع  

درخواست حذف این مطلب
با افتتاح شعبه میدان شهدای اهواز بانک پارسیان، که با حضور مسوولین، اهالی کسب و پیشه اهواز، و دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان برگزار شد، تعداد شعب بانک پارسیان به 311 شعبه رسید.تیتر 20 - مهندس خسروانی عضو هیات مدیره بانک پارسیان در این مراسم، با اعلام این خبر افزود: امروز علاوه برافتتاح شعبه جدید بانک در اهواز و خرمشهر، در ماه آینده نیز شعب جدیدی در پادادشهر و بهبهان، افتتاح می شود .وی با اشاره به برنامه پارسیان برای توسعه شعب در خوزستان گفت: طی ماه های پیش نیز در اندیمشک و ماهشهر دو واحد دیگر به مجموعه شعب خوزستان اضافه شده است.خسروانی افزود : در بانک پارسیان به مدد برنامه های دانش محور و گسترش خدمات نوین، علاوه بر حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق مشتری، معتقدیم که ارتباط با مشتری در قالب شریک تجاری معنا دار است و تلقی ما این است که سود بانک درجایی است که مشتریان آن سود کنند و بانک به مشتری و کسب وکار مانند یک شریک تجاری می نگرد. این مفهوم کلیدی باعث شده که شرکت های زیرمجموعه پارسیان به سمت توسعه خطوط کسب وکار در رابطه با بازار پول و سرمایه حرکت کنند.مهندس خسرواتی تاکید کرد: ما به هیچ عنوان دنبال بنگاه داری نیستیم و ارائه خدمات گسترده مالی، ارزی ، مشارکت در راه اندازی فین تک و استارتاپ ها و... مورد توجه این بانک است.وی با اشاره به فعالیت های ارزشمند شرکت های بیمه پارسیان، تجارت الکترونیک پارسیان، تامین سرمایه لوتوس، صندوق قرض الحسنه و... گفت: زیرمجموعه های پارسیان چابک هستند و بیمه پارسیان یک شرکت مقتدر بیمه ای است که به عنوان نماد بیمه و بیمه گری در کشور مطرح است.وی افزود شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان نیز براساس شاخص های اعلام شده بورس، طی سه سال اخیر در بسیاری از شاخص ها در رده اول بوده است. اولین صندوق جسورانه با همکاری پژوهشکده رویان راه اندازی شده که تحقیقاتی را در زمینه ناباروری انجام می دهد . در تامین سرمایه، همچنین تشکیل صندوق طلا در حال راه اندازی است و ظرفیت خرید و فروش آنلاین را برای خرید و فروش ایجاد کرده ایم.وی با اشاره به توان بالای بانک پارسیان در بازار ارز گفت در زمینه ارزی نیز بانک پارسیان با استفاده از شبکه گسترده کارگزاری خود در کشورهای جهان توانست معاملات ارزی قابل توجهی را در دوران تحریم انجام داده و به اقتصاد ملی کمک کرده و بخش عمده ای از نقل و انتقال ارزی را برای بانک های دیگر انجام داده و تامین نیاز کالاهای وارداتی برای انتقال ارز را انجام داده استوی تصریح کرد ...

ادامه مطلب  

رونق پرداخت الکترونیک مصرف اسکناس در کشور را کاهش داد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت شاپرک به عنوان بازوی بانک مرکزی در حوزه پرداخت های الکترونیک طی چهار سال اخیر اقدامات فراوانی در راستای بهبود کیفیت خدمات، افزایش امنیت و اعتماد عمومی به ابزارها و همچنین ایجاد شفافیت در تراکنش های پولی و مالی کشور انجام داده است.بسیاری از برنامه ها و اقدامات شاپرک نیز در انتظار بررسی توسط بانک مرکزی است که در صورت تأیید و عملیاتی شدن آن ها، تحولات بزرگی در تنوع بخشی، سهولت و همگامی خدمات پرداخت الکترونیک با دنیا رخ خواهدداد.تراکنش های الکترونیک و ابزارهای آن پدیده ای نسبتا نوظهور در اقتصاد ایران بحساب می آیند و طبیعتا ابزارها و شیوه های نظارت بر این حوزه نیز از قدمت چندانی در کشور ما برخوردار نیست و به همین خاطر چندان دور از ذهن نیست اگر در برخی از موارد شاهد آزمون و خطا و بکارگیری روش های نظارتی و کنترلی قابل تصحیح باشیم.آنچه اکنون پیش روی مسئولان، فعالان و کارشناسان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور قراردارد، کارنامه عملکرد، موفقیت ها و ناکامی های چهار ساله نهادی است که نخستین تجربه نظارت بر ابزارهای پرداخت الکترونیک در ایران بحساب می آید و توانسته است تأثیرات قابل ملاحظه ای در سطح خرد و کلان اقتصاد ملی بجا بگذارد. آنچه مورد تأکید شاپرک بوده، استفاده از ابزارها و روش های نظارت هوشمند برای سامان بخشی به خدمات پرداخت الکترونیک در کشور بوده که تا کنون گام های بلندی در این مسیر برداشته و البته مسیری طولانی نیز باقی مانده است.تراکنش های شاپرکی چقدر مصرف اسکناس را کاهش داده است؟نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی همچنین شاخص نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، یکی از شاخص هایی است که می تواند تأثیر صنعت پرداخت الکترونیک را در اقتصاد ملی و تسهیل مبادلات اقتصادی کشور نشان دهد.بررسی ها نشان می دهد نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال های اخیر به شدت کاهش یافته و از حدود 6 درصد در سال 92 به 2,66 درصد در پایان سال 95 رسیده است. این کاهش نشان دهنده افزایش کاربری و اعتماد عمومی به شبکه پرداخت الکترونیک کشور است.افزایش 40 درصدی تراکنش های الکترونیک در تولید ناخالص داخلیبهبود نسبت مبلغی تراکنش های شبکه پرداخت از تولید ناخالص داخلی، شاخص دیگری است که نشان دهنده تأثیر شاپرک بر پرداخت های الکترونیک در کشور است.در حالت عمومی رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت های صورت گرفته در آن دوره وجود دارد چرا که بهای کالای مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیک یا نقدی پرداخت می شود. از سوی دیگر عواملی از قبیل تورم، نرخ بهره، رکود و رونق اقتصادی، اوضاع سیاسی و سایر عوامل، بر تقاضا، عادات و رفتار مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است. یعنی رفتار مصرفی مصرف کننده با کاهش یا افزایش تقاضا و خرید کالاها و خدمات تغییر می کند و انتظار بر آن است که پرداخت وجوه چه به صورت نقدی و چه به صورت الکترونیک در مجموع تغییر کند. به عبارت دیگر روند ارزش پرداخت های الکترونیک کارتی، به تنهایی عملکرد شرکت شاپرک یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را نشان نداده و لازم است بررسی ارزش تراکنش های کارتی را با توجه به وضعیت سیکل های تجاری 6 و دوره های رکود و رونق اقتصادی کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد تحلیل قرار داد. با این حال به منظور نشان دادن اندازه اقتصادی بخش پرداخت الکترونیک، مقایسه مبالغ شبکه و تولید ناخالص داخلی می تواند قابل استناد باشد.در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش کالای تولید شده، صرفا ارزش کالاهای نهایی و نه واسط محاسبه می شود اما از آنجا که ارزش تراکنش های شبکه پرداخت الکترونیک، شامل بهای همه انواع کالا، چه نهایی و چه واسط است، امکان بالاتر رفتن ارزش تراکنش ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد که به این دلیل ارزش تراکنش های شاپرک از میزان تولید ناخالص داخلی در برخی برهه های زمانی بیشتر است. نسبت مبلغی تراکنش های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از 71 درصد در تابستان 93 به 111 درصد در پائیز 95 رسیده است که رشد قابل توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می دهد.کدام ابزارها بیشترین استفاده را دارند؟ ابزار اصلی شبکه پرداخت همچنان کارتخوان های فروشگاهی هستند که از ابتدای تشکیل شاپرک و با وجود وضع قوانین و ساماندهی آن ها تا کنون صعودی باقی مانده و از نظر تعدادی و مبلغی رشد چشمگیری داشته است.روند افزایشی تراکنش های ابزار اینترنت هم تا شهریور ماه سال 94 صعودی بود ولی با ساماندهی درگاه های پرداخت اینترنتی و به خصوص درگاه های واسط، کاهش شدیدی داشت اما از آن تاریخ تا کنون مجددا در مسیر صعود قرار دارد البته از نظر مبلغی کاهش وجود نداشته و صرفا ساماندهی منجر به کاهش تراکنش های کم ارزش ریالی شده است.در مورد ابزارهای پذیرش موبایلی، هم تعداد تراکنش های موبایلی در ابتدای تشکیل شاپرک رو به افزایش بود تا شهریورماه 1394 که اعمال قوانین ممنوعیت تراکنش خرید روی موبایل آغاز شد. با توجه به اینکه بیشترین تراکنش های ابزار موبایل، تراکنش های قبض و شارژ است و تراکنش های خرید با مبالغ بالا توسط این ابزار به انجام نمی رسید بنابراین کاهش تعدادی تراکنش های این ابزار، منجر به کاهش مبلغ نشده و مبالغ همچنان روند صعودی دارد.کدام سرویس های پرداخت الکترونیک بیشتر طرفدار دارند؟تراکنش های سرویس خرید هنوز بیشترین تعداد تراکنش های شبکه پرداخت هستند. تعداد و مبالغ تراکنش های خرید در سال های تشکیل شاپرک به طور صعودی در حال افزایش بوده که نشان از افزایش اعتماد عمومی به ابزارهای پذیرش شاپرکی است.همچنین علیرغم وجود مسیرهای متعدد دریافت شارژ و پرداخت قبوض نظیر اینترنت بانک ها و دستگاه های خودپرداز هنوز تعداد و مبلغ تراکنش ها روی ابزارهای شاپرک در حال رشد است.با وجود رشد تراکنش ها در همه انواع سرویس های شبکه پرداخت، سرویس مانده گیری به علت سیاست گذاری شاپرک رو به نزول ...

ادامه مطلب  

ارایه خدمات متنوع بانکی در سوپرمارکت های مالی بانک پارسیان  

درخواست حذف این مطلب
عضو هیات مدیره بانک پارسیان اعلام کرد:عضو هیات مدیره بانک پارسیان درمراسم افتتاح شعبه فرهنگ شهرشیرازگفت : بانک پارسیان جدا از ارایه خدمات پایه، برای تولید محصولات متنوع درحوزه خدمات پولی و بانکی برنامه ریزی کرده که دراین مسیر با دراختیارداشتن زیرساخت های منعطف و مستحکمit، ارتباطات جدیدی را در بسترهای غیرحضوری برای مشتریان تعریف کرده است.کد خبر: ۹۵۷۲۵تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۸اقتصادگردان- مهندس خسروانی از یک اتفاق خوب در بانک پارسیان خبر داد و افزود: طی سنوات اخیر براساس سیاست هایی که دربانک تدوین شده و با رویکرد جدیدی که در مدیریت ارشد بانک به وجودآمده گام های بزرگی درجهت خروج از بنگاه داری و توسعه خطوط کسب وکار و ارائه خدمات بانکی گسترده برداشته شده است.وی با ارزیابی عملکرد موفق شرکت بیمه پارسیان گفت: شرکت بیمه پارسیان یکی از بزرگترین و خوش نام ترین شرکت های بیمه درسطح کشور است که با ارائه خدمات متنوع درحوزه بیمه ای رضایت خاطرمشتریان را فراهم آورده و جایگاه این شرکت در صنعت بیمه طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.معاون اجرایی بانک پارسیان درمورد جایگاه خدمات ارزی این بانک نیز تصریح کرد: بزرگترین شبکه کارگزاری دربین بانک های کشور متعلق به بانک پارسیان است که این ویژگی و زیرساخت های بانک پارسیان دردوران تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران، امکان ورود کالا به کشور را فراهم کرده بود و بخش عمده ای از واردات به واسطه کریدورهای ایجادی از سوی بانک پارسیان انجام می شد. به طوریکه با گشایش اعتبار چندین میلیارد دلاری، سهم قابل توجهی در تحقق اهداف اقتصادی دولت داشته ایم. همچنین صرافی بانک پارسیان نهادی توانا است که با نقل و انتقال ارز به اقصی نقاط دنیا با نرخ های ترجیحی کمک زیادی به اقتصاد ایران و صنعت و تولید وبازرگانی کشورکرده است. مهندس خسروانی با اشاره به عملکرد شرکت های لیزینگ و تامین سرمایه پارسیان نیز گفت: به گواهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، شرکت های لیزینگ پارسیان و تامین سرمایه لوتوس، در بسیاری از شاخص ها جایگاه تراز اول را کسب کرده و از طریق شرکت های تامین سرمایه به ارائه خدمات در سرویس های مشترک بازار پول و سرمایه اقدام کرده است. ضمنا درهمین رابطه قصد داریم که فعالیت هایمان را درحوزه خدمات غیرحضوری توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که یکی از بزرگترین ارایه دهنده سرویس های itبانکی کشور است گسترش دهیم زیرا معتقدیم که این موارد جز با اعتماد مشتریان حاصل نخواهد شد وی افزود: درحوزه اعتباری نیز برنامه های جدیدی در بانک پارسیان اجرا خ ...

ادامه مطلب  

اعلام اسامی برگزیدگان سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن دانش آموزان دختر کشور  

درخواست حذف این مطلب
گروه فعالیت های قرآنی: مراسم اختتامیه سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان دختر کشور در بخش آوایی با اعلام اسامی برگزیدگان این دوره از رقابت ها به کار خود در مشهد پایان داد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، اختتامیه سی وپنجمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان دختر کشور در بخش آوایی با معرفی برگزیدگان این رقابت ها در رشته های همخوانی، قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ 5 جزء، 10 ، 20 و حفظ کل قرآن کریم صبح امروز، 23 مردادماه در سالن جوار حرم مطهر رضوی به کار خود پایان داد.رشته قرائت ترتیلدوره متوسطه اولرتبه اول: زهرا السادات موسوی از خراسان رضویرتبه دوم: فائزه جلمبادانی از شهرستان های تهرانرتبه سوم: فاطمه نادری از آذربایجان شرقیرتبه چهارم: زهرا حسینی از شهر تهرانرتبه پنجم: مریم باقریان از کهگیلویه و بویر احمددوره متوسطه دومرتبه اول: لیلا دورقی احمدی از خوزستانرتبه دوم: ریحانه هادی زاده از خراسان رضویرتبه سوم: سحر سلطانی از البریزرتبه چهارم: زینب صفارزاده از قمرتبه پنجم: مریم سالاری از هرمزگانرشته قرائت و تحقیق پایه هفتمرتبه اول: رقیه شا وردی از خوزستان رتبه دوم رتبه دوم: معصومه عباسی از آذربایجان شرقیرتبه سوم: فاطمه سجودی از شهرستان های تهران رتبه چهارم: الهام عرفان پور از خراسان رضویرتبه پنجم: زهرا سلیمانی از خراسان جنوبیپایه هشتمرتبه اول: فاطمه خسروی از مازندرانرتبه دوم: زهرا نوروزی از مرکزی رتبه سوم: رقیه پارسا از خراسان رضویرتبه چهارم: سمیرا امیری از چهارمحال بختیاری رتبه پنجم: زهرا شاهین از فارسپایه نهمرتبه اول : محدثه رمضانپور از سمنانرتبه دوم: ندا امیری از خوزستانرتبه سوم: زهرا نوری از مازندرانرتبه چهارم: ضحی بحیرایی از البریزرتبه پنجم: نسترن محمودی از مرکزیپایه دهمرتبه اول: معصومه آلبوغبیش از خوزستانرتبه دوم: فاطمه نایبی موحد از قمرتبه سوم: فاطمه خوش دل نیت از خراسان رضویرتبه چهارم: مطهره میرلطیفی از گلستانرتبه پنجم: ام البنین رویگر از شهرستان های تهرانپایه سوم متوسطه رتبه اول: عذری صبری نژاد از خوزستانرتبه دوم: زینب آقایی گلی از البریزرتبه سوم: مائده بشیری از گیلانرتبه چهارم: زهرا میرایی از خراسان شمالیرتبه پنجم: مهلا پرندها از خراسان رضویپایه پیش دانشگاهیرتبه اول: زینب مقدم از خوزستانرتبه دوم: مینا حسن پور از شهرستان های تهرانرتبه سوم: فاطمه احمدی از خراسان رضویرتبه چهارم: مریم شاه بهرامی از مازندرانرتبه پنجم: سمیه احدی از اردبیلرشته حفظ 5 جزء قرآن کریمدوره متوسطه اولرتبه اول: مریم شهبازی نیا از خراسان رضویرتبه دوم: زینب حسین پور اصطهباناتی از فارسرتبه سوم: فاطمه کریمی از قمرتبه چهارم: فاطمه بازرگان از زنجانرتبه پنجم: معصومه عبدالخانی از خوزستاندوره متوسطه دومرتبه اول: رقیه خزعلی زاده از خوزستان رتبه دوم: زه ...

ادامه مطلب  

احتمال توقف تراکنشهای خرد توسط بانکها  

درخواست حذف این مطلب
اگرچه در سال های اخیر و همزمان با توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور همه ما به استفاده از کارت های بانکی در انجام فعالیت های روزمره ( خرید ریز و درشت مایحتاج زندگی مان) عادت کرده ایم، اما با رشد تصاعدی تعداد تراکنش های خرد الکترونیکی و به دلیل افزایش هزینه های بانکی به دلیل ساختار غلط کارمزد هیچ بعید نیست بانک ها ناچار به توقف ارایه خدمات تراکنش های خرد شوند. نگاهی به ساختار کارمزد تراکنش های بانکی گویای این است که بیشتر منافع ناشی از کارمزد تراکنش های بانکی بین نهاد ناظر و شرکت های psp مبادله می شود و در نتیجه بانک ها عملاً پرداخت کننده هزینه انجام هر تراکنش هستند که همین موضوع انجام عملیات تراکنش خرد را برای آنها بی فایده کرده است. این موضوع به این معنی است که ممکن است بانک ها با توجه به تبعات ناشی از هزینه های کارمزد تصمیم بگیرند که از این پس برای مبالغ پایین تر از مبلغ مشخصی خدمات ارایه ندهند. البته هم اکنون این اتفاق برای سرویس خرید شارژ زیر 5 هزار تومان تلفن همراه توسط بانک های ملی، صادرات، رفاه و ملت به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی افتاده است. باید توجه داشت این ابتدای روند نزول در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور است و مدیران بانک ها معتقدند ادامه این روند موجب می شود، سرمایه گذاری برای توسعه خدمات الکترونیکی توجیهی نداشته باشد و هر گونه سرمایه گذاری در راستای توسعه خدمات پرداخت متوقف شود.فرایند پیچیده انجام یک تراکنش ساده شاید در نگاه اول خرید از یک پایانه فروشگاهی، دریافت وجه از خودپرداز و تمامی خدمات الکترونیکی پرداخت به نظرتان فرایندی ساده برسد. دارنده کارت بر روی ابزار پرداخت کارت خود را وارد، سرویس را انتخاب و و رمز را وارد می کند. با این وجود حقیقت این است که برای انجام یک تراکنش ساده بانکی ابزارها، شرکت ها، بانک ها و شبکه های واسط و سیستم های متفاوت و پیچیده ای باهم در تعامل هستند که بدون کارکرد صحیح همگی، امکان یک تراکنش موفق وجود ندارد و دریافت کارمزد نیز دقیقاً به علت وجود همین ابزارها و سیستم های پیچیده است. باید توجه داشت که در سیستم های بانکی و به منظور تضمین تعاملات و وجوه تبادلی، نقش واسط بسیار تأثیرگذار است و به همین دلیل در این معادله، نقش رگولاتور، شبکه شتاب وشرکت شاپرک نیز بسیار تعیین کننده بوده و با تبادل اطلاعات و تراکنش های بین بانکی عملاً امکان تبادل اطلاعات بین بانک های مختلف را فراهم می کند.جایگاه شتاب و شاپرک در شبکه بانکی در سال 1380 سنگ بنای اولیه شبکه شتاب توسط بانک مرکزی گذاشته شد و از همان ابتدا مهمترین اهداف ایجاد این شبکه، اشتراک گذاری ابزارهای پرداخت، توسعه و بستر سازی بانکداری الکترونیکی و مدیریت و امنیت شبکه عنوان شد. با وجود آنکه این شبکه از سال 1380 ایجاد شد، اما چندین سال طول کشید تا بانک های سرشناس کشور به این سیستم متصل شوند. در سال های ابتدایی ایجاد شتاب، بانک ها صرفا با این شبکه ارتباط داشتند و طبیعتاً همه ابزارهای پرداخت باید توسط همین بانک ها ایجاد می شدند و بر همین اساس شبکه شتاب نیز فقط بانک ها را طرف حساب قرار می داد. با توجه به ساختار کارمزدی شتاب در این دوره بانک ها همواره سعی در برقراری توازن بین تعداد کارت های صادره و ابزارهای پرداخت با توجه به مقیاس خود داشتند و به همین منظور بانک های بزرگ، سرمایه گذاری عظیمی در بخش زیرساخت های پرداخت خود انجام دادند. در ابتدای شکل گیری شبکه شتاب، شرکت شاپرک و شرکت های psp وجود خارجی نداشتند و این بانک ها بودند که برای ارایه خدمات ناچار به سرمایه گذاری در این بخش بودند. این در حالی بود که در سال 1390 بانک مرکزی به منظور اعمال نقش حاکمیتی خود در حوزه پرداخت، شرکت شاپرک را ایجاد کرد. با ایجاد شاپرک و بر اساس دستورالعمل جدید، ارایه خدمات پرداخت توسط بانک ها ممنوع و به شرکت های psp واگذار شد. به این ترتیب سرمایه گذاری بانک ها در این حوزه تماماً به شرکت های psp منتقل شد.نقش شاپرک و شتاب در نرخ پایین کارمزد بانکی یکی از علل مشکلات اقتصادی امروز بانک ها، هزینه بالای تراکنش هاست، چرا که نرخ های تعیین شده بر اساس قیمت تمام شده تراکنش در ابتدای پیاده سازی مرکز شتاب (سال های ابتدایی دهه 80) و با توجه به زیرساخت موجود و تعداد تراکنش ها در همان زمان تعیین شده ا ...

ادامه مطلب  

حفظ پرتفو و خدمت رسانی بهینه در دستور کار بیمه پارسیان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان طی مراسم باشکوهی از بیمه گذاران و نمایندگان برتر این شرکت تقدیر شد.دراین مراسم که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه پارسیان مدیران بیمه گذاران و نمایندگان این شرکت برگزار شد از 20 بیمه گذار بزرگ و وفادار بیمه پارسیان و همچنین از 30نماینده برتر کشوری و 3 نماینده برتر در بخش بیمه عمر با اهدای تندیس و جوایز ارزنده ای تقدیر به عمل آمد.اویارحسین عضو هیات مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان در این مراسم ضمن تاکید بر رعایت حقوق تمامی مشتریان از بیمه گذاران بزرگ این شرکت که همواره به بیمه ...

ادامه مطلب  

برنامه بانک پارسیان برای تاسیس شعبه در اروپا  

درخواست حذف این مطلب
با افتتاح شعبه میدان شهدای اهواز بانک پارسیان، که با حضور مسوولین، اهالی کسب و پیشه اهواز، و دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان برگزار شد، تعداد شعب بانک پارسیان به ۳۱۱ شعبه رسید. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،مهندس خسروانی عضو هیات مدیره بانک پارسیان در این مراسم، با اعلام این خبر افزود: امروز علاوه برافتتاح شعبه جدید بانک در اهواز و خرمشهر، در ماه آینده نیز شعب جدیدی در پادادشهر و بهبهان، افتتاح می شود . وی با اشاره به برنامه پارسیان برای توسعه شعب در خوزستان گفت: طی ماه های پیش نیز در اندیمشک و ماهشهر دو واحد دیگر به مجموعه شعب خوزستان اضافه شده است. خسروانی افزود : در بانک پارسیان به مدد برنامه های دانش محور و گسترش خدمات نوین، علاوه بر حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق مشتری، معتقدیم که ارتباط با مشتری در قالب شریک تجاری معنا دار است و تلقی ما این است که سود بانک درجایی است که مشتریان آن سود کنند و بانک به مشتری و کسب وکار مانند یک شریک تجاری می نگرد. این مفهوم کلیدی باعث شده که شرکت های زیرمجموعه پارسیان به سمت توسعه خطوط کسب وکار در رابطه با بازار پول و سرمایه حرکت کنند. مهندس خسرواتی تاکید کرد: ما به هیچ عنوان دنبال بنگاه داری نیستیم و ارائه خدمات گسترده مالی، ارزی ، مشارکت در راه اندازی فین تک و استارتاپ ها و... مورد توجه این بانک است. وی با اشاره به فعالیت های ارزشمند شرکت های بیمه پارسیان، تجارت الکترونیک پارسیان، تامین سرمایه لوتوس، صندوق قرض الحسنه و... گفت: زیرمجموعه های پارسیان چابک هستند و بیمه پارسیان یک شرکت مقتدر بیمه ای است که به عنوان نماد بیمه و بیمه گری در کشور مطرح است. وی افزود شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان نیز براساس شاخص های اعلام شده بورس، طی سه سال اخیر در بسیاری از شاخص ها در رده اول بوده است. اولین صندوق جسورانه با همکاری پژوهشکده رویان راه اندازی شده که تحقیقاتی را در زمینه ناباروری انجام می دهد . در تامین سرمایه، همچنین تشکیل صندوق طلا در حال راه اندازی است و ظرفیت خرید و فروش آنلاین را برای خرید و فروش ایجاد کرده ایم. وی با اشاره به توان بالای بانک پارسیان در بازار ارز گفت در زمینه ارزی نیز بانک پارسیان با استفاده از شبکه گسترده کارگزاری خود در کشورهای جهان توانست معاملات ارزی قابل توجهی را در دوران تحریم انجام داده و به اقتصاد ملی کمک کرده و بخش عمده ای از نقل و انتقال ارزی را برای بانک های دیگر انجام داده و تامین نیاز کالاهای وارداتی برای انتقال ارز را انجام داده است. ...

ادامه مطلب  

مسابقه بانک مرکزی با بانک ها در کسب سود / برخی مقررات، بانک ها را مجبور به تخلف می کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی همنشین بوده، یکی از اساسی ترین مشکلات و چالش های بانک ها را در همراهی نکردن بانک مرکزی با سایر بانک ها می داند. زمانی که از نام افراد صحبت می شد، تنها به خنده ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام دولت دکتر احمدی نژاد که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته های همراهی اش با چند نفر از «بانک مرکزی نشین ها» مواجه می شود، شرط ادامه گفت وگو را قطع ضبط صدا می داند. مجتهد بعد از یک ساعت ونیم گفت وگوی ضبط شده، حدودا یک ساعت ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند. درحال حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ ترین چالش های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟اقتصاد مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته است؛ بنابراین اتفاق هایی را که در اقتصاد رخ می دهد، نمی توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در دولت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست ودل بازی های زیادی شد. بر همین اساس، طرح های جاه طلبانه ای مطرح شد که به علت بررسی نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می توان مطرح کرد که اگر درست عمل می شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می شد.در ابتدا باید عوامل سیاسی را در نظر بگیریم. در شرایط دولت دهم، بحث تحریم ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می شد، می توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه ها در واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد کرد. دولت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه ها انجام می شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی دولت برای پرداخت یارانه ها، دست به برداشت از بانک ها زد. حتما برداشت های شبانه در دولت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد کننده های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به کسری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی دولت، بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و دولت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که از نظر اجتماعی می توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک های دولتی با مشکلات زیادی روبه رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه های دولتی شد و دولت و شرکت های دولتی بدهی سنگینی به بانک ها پیدا کردند. حتی بانک های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، دولت دهم طرح اشتغال زایی زودبازده را به صورت ضرب الاجل برای کاهش بی کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات دولت احمدی نژاد بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخالت مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی کردن نرخ سود بانک ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به هرحال، منابع درآمدی بانک ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می شود ریسک بانک ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه رو شوند. این بنگاه داری بانک ها غیرقانونی نیست؟خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری کنند. این ٢٠ درصد رعایت می شد؟البته این رعایت نشد. بنابراین می توان گفت قضیه سرمایه گذاری بانک ها به صورت غیرقانونی رخ می داد.اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی کردند که تخلف محسوب می شود. برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند؛ چراکه نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در حالت رکود باقی می ماند و منابع بانک ها این گونه منجمد می شود. در ورود به بخش مسکن، بانک ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود کردند.مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران دولت دهم آقای احمدی نژاد به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک مرتبه حجم فعالیت های بانک های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران دولت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی گردد که پیامدهای آن به دولت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی شود، نتیجه اش همین می شود که اکنون می بینیم. اینکه می گویید «پول ها معلوم نیست به کجا می رود» مقداری مأیوس کننده است. به هر حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می شوند؟ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می کند که مبلغی وام به مؤسسه ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می شود و مشخص نمی شود که صاحبان آن کجا رفته اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می آید. برخی از افرادی که وامدار بوده اند به خارج از کشور رفته اند یا ادعای ورشکستگی می کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام ها را با نام کسان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام گیرندگان یا اموال آنها نیستند. نرخ تورم در دولت احمدی نژاد رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ ها به بانک ها ابلاغ می شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری اند. اگر بانک ها در عملیات بانکی شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری اسلامی، بانک ها وکیل سپرده گذار هستند و باید سعی کنند برای سپرده گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان دهی سپرده گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک ها قصور در وظایفشان تلقی می شود. در بانکداری اسلامی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک ها می گذارند انتظار سود مناسب دارند.در همین راستا اگر بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می شود. بنگاه هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی توانند منابع خود را از طریق بانک ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ ها در آن سرسام آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک ها تأمین می شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه ها و قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید کنندگان دچار زیان می شوند زیرا هزینه تولید به ناچار بالا می رود و تقاضا برای تولید بنگاه ها کاهش می یابد. اگر نرخ سود دستوری برای سپرده گذاران بانک ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می گویند. این مسئله در نهایت باعث می شود که پس انداز در جامعه کم شود و در عین حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه دار با نرخ پایین پنج درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه مند به دریافت تسهیلات می شود. برعکس کسی که در بانک سپرده دارد پولش را از بانک خارج می کند و به جایی می برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی کاری افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است. نکته دیگر به بلوکه شدن پول بانک ها باز می گردد. مقداری از آن دست دولت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی کنند. این مسئله منجر به خالی ماندن دست بانک ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟حقیقت این است که مقداری از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی های «تملیک شده» شده است. شخص بدهکار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بدهکار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک ها بالاجبار صاحب کارخانه شده اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی تواند بنگاه داری کند و اکثر این بنگاه ها زیان ده هستند و برای بانک ها زیان به بار می آورند. این مسئله درباره بانک های دولتی چون که سرمایه آنها متعلق به دولت است و دولت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک های و از جمله بانک های خصوصی به علت زیان کاهش می یابد. درباره بانک های نیمه دولتی مطالبات از دولت مشکل زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک های «خصولتی» کشور بازمی گردد. مدیر عامل این بانک می گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت های دولتی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می دهد! آیا دولت بدهی خود را پرداخت می کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می دهد؟ این مشکلات از دوران دولت دهم آغاز شد و به دولت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک ها باید صددرصد مبلغ سپرده سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ سپرده هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه رو می شوند. آیا این روند بانک ها را به سمت ورشکستگی نمی کشاند؟بله همین گونه است. اگر این بانک ها دولتی نبودند یا از طریق دولت به آنها منابعی تزریق نمی شد، یقینا ورشکسته می شدند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین دولت و شرکت های دولتی مجبورند برای ادامه فعالیت های خود از بانک ها وام بگیرند. دولت نیز باید این بدهی بابت این وام ها را پرداخت کند که در حال حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که دولت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می شود که دولت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می شوند و خواهش و تمنا می کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر خرید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت خرید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی دولت» می روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این گونه بورس دچار مشکل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت انجام می شود. یکی از طریق fdi که سرمایه گذار مستقیما وارد می شود و به عنوان مثال کارخانه ای را در ایران راه اندازی می کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه دار اوراق بدهی و سهام را خریداری می کند؛ اما درحال حاضر با دونرخی بودن نرخ ارز و با بحث ریسک سیاسی بالایی که هنوز ایران در سیستم بین المللی مالی دارد، این سرمایه گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از برجام این ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری oecd، برای ایران شش است؛ در حالی که قبل از مشکلات پیش آمده (بحث تحریم های زمان احمدی نژاد) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال حاضر رتبه تأییدشده بین المللی دولتی نداریم و نتوانسته ایم رتبه بین المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه بندی دولت ایران دارد. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی سپرده قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی کردند؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به سپرده افراد را از طریق سرمایه و سپرده های جدید سپرده گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورشکستی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در دولت آقای روحانی رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و کسری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورشکست خواهد شد. بانک های ایران با بانک های آمریکا خیلی فرق دارند. در آمریکا بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در آمریکا ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورشکست شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر مخرب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را دولت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از سپرده ها، باید صد درصد سود به سپرده گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار سپرده ها، سود سپرده بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی کسب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به کسب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار کسب سود از سوی ...

ادامه مطلب  

ارایه خدمات متنوع بانکی در سوپرمارکت های مالی بانک پارسیان  

درخواست حذف این مطلب
عضو هیات مدیره بانک پارسیان درمراسم افتتاح شعبه فرهنگ شهرشیرازگفت : بانک پارسیان جدا از ارایه خدمات پایه، برای تولید محصولات متنوع درحوزه خدمات پولی و بانکی برنامه ریزی کرده که دراین مسیر با دراختیارداشتن زیرساخت های منعطف و مستحکمit، ارتباطات جدیدی را در بسترهای غیرحضوری برای مشتریان تعریف کرده است. آفتاب نیوز : مهندس خسروانی از یک اتفاق خوب در بانک پارسیان خبر داد و افزود: طی سنوات اخیر براساس سیاست هایی که دربانک تدوین شده و با رویکرد جدیدی که در مدیریت ارشد بانک به وجودآمده گام های بزرگی درجهت خروج از بنگاه داری و توسعه خطوط کسب وکار و ارائه خدمات بانکی گسترده برداشته شده است.وی با ارزیابی عملکرد موفق شرکت بیمه پارسیان گفت: شرکت بیمه پارسیان یکی از بزرگترین و خوش نام ترین شرکت های بیمه درسطح کشور است که با ارائه خدمات متنوع درحوزه بیمه ای رضایت خاطرمشتریان را فراهم آورده و جایگاه این شرکت در صنعت بیمه طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.معاون اجرایی بانک پارسیان درمورد جایگاه خدمات ارزی این بانک نیز تصریح کرد: بزرگترین شبکه کارگزاری دربین بانک های کشور متعلق به بانک پارسیان است که این ویژگی و زیرساخت های بانک پارسیان دردوران تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران، امکان ورود کالا به کشور را فراهم کرده بود و بخش عمده ای از واردات به واسطه کریدورهای ایجادی از سوی بانک پارسیان انجام می شد. به طوریکه با گشایش اعتبار چندین میلیارد دلاری، سهم قابل توجهی در تحقق اهداف اقتصادی دولت داشته ایم. همچنین صرافی بانک پارسیان نهادی توانا است که با نقل و انتقال ارز به اقصی نقاط دنیا با نرخ های ترجیحی کمک زیادی به اقتصاد ایران و صنعت و تولید وبازرگانی کشورکرده است. مهندس خسروانی با اشاره به عملکرد شرکت های لیزینگ و تامین سرمایه پارسیان نیز گفت: به گواهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، شرکت های لیزینگ پارسیان و تامین سرمایه لوتوس، در بسیاری از شاخص ها جایگاه تراز اول را کسب کرده و از طریق شرکت های تامین سرمایه به ارائه خدمات در سرویس های مشترک بازار پول و سرمایه اقدام کرده است. ضمنا درهمین رابطه قصد داریم که فعالیت هایمان را درحوزه خدمات غیرحضوری توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که یکی از بزرگترین ارایه دهنده سرویس های itبانکی کشور است گسترش دهیم زیرا معتقدیم که این موارد جز با اعتماد مشتریان حاصل نخواهد شد وی افزود: درحوزه اعتباری نیز برنامه های جدیدی در بانک پارسیان اجرا خواهد شد و در این رابطه، از ابتدای سال 96 معاو ...

ادامه مطلب  

سوپرمارکت های مالی بانک پارسیان در راه است  

درخواست حذف این مطلب
عضو هیات مدیره بانک پارسیان گفت: بانک پارسیان جدا از ارایه خدمات پایه، برای تولید محصولات متنوع در حوزه خدمات پولی و بانکی برنامه ریزی کرده است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، مهندس خسروانی از یک اتفاق خوب در بانک پارسیان خبر داد و افزود: طی سنوات اخیر براساس سیاست هایی که دربانک تدوین شده و با رویکرد جدیدی که در مدیریت ارشد بانک به وجودآمده گام های بزرگی درجهت خروج از بنگاه داری و توسعه خطوط کسب وکار و ارائه خدمات بانکی گسترده برداشته شده است. وی با ارزیابی عملکرد موفق شرکت بیمه پارسیان گفت: شرکت بیمه پارسیان یکی از بزرگترین و خوش نام ترین شرکت های بیمه درسطح کشور است که با ارائه خدمات متنوع درحوزه بیمه ای رضایت خاطرمشتریان را فراهم آورده و جایگاه این شرکت در صنعت بیمه طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. معاون اجرایی بانک پارسیان درمورد جایگاه خدمات ارزی این بانک نیز تصریح کرد: بزرگترین شبکه کارگزاری دربین بانک های کشور متعلق به بانک پارسیان است که این ویژگی و زیرساخت های بانک پارسیان دردوران تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران، امکان ورود کالا به کشور را فراهم کرده بود و بخش عمده ای از واردات به واسطه کریدورهای ایجادی از سوی بانک پارسیان انجام می شد. به طوریکه با گشایش اعتبار چندین میلیارد دلاری، سهم قابل توجهی در تحقق اهداف اقتصادی دولت داشته ایم. همچنین صرافی بانک پارسیان نهادی توانا است که با نقل و انتقال ارز به اقصی نقاط دنیا با نرخ های ترجیحی کمک زیادی به اقتصاد ایران و صنعت و تولید وبازرگانی کشورکرده است. مهندس خسروانی با اشاره به عملکرد شرکت های لیزینگ و تامین سرمایه پارسیان نیز گفت: به گواهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، شرکت های لیزینگ پارسیان و تامین سرمایه لوتوس، در بسیاری از شاخص ها جایگاه تراز اول را کسب کرده و از طریق شرکت های تامین سرمایه به ارائه خدمات در سرویس های مشترک بازار پول و سرمایه اقدام کرده است. ضمنا درهمین رابطه قصد داریم که فعالیت هایمان را درحوزه خدمات غیرحضوری توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که یکی از بزرگترین ارایه دهنده سرویس های itبانکی کشور است گسترش دهیم زیرا معتقدیم که این موارد جز با اعتماد مشتریان حاصل نخواهد شد وی افزود: درحوزه اعتباری نیز برنامه های جدیدی در بانک پارسیان اجرا خواهد شد و در این رابطه، از ابتدای سال 96 معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت بانکداری شرکتی راه اندازی شده که ارائه سرویس ب ...

ادامه مطلب  

خبر خوش برای سپرده گذاران ثامن / تعیین تکلیف ارقام بالا  

درخواست حذف این مطلب
معاون اجرایی بانک پارسیان از تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج با ارقام بالا از اوایل تیرماه خبر داد. به گزارش اقتصاد آنلاین، هفتمین شعبه بانک پارسیان در شهر تبریز با حضورخسروانی، معاون امور اجرایی و عضو هیأت مدیره، خلیل پور مدیر امور شعب، بیژنی مدیر پشتیبانی وکسبه و تجار محل در خیابان راه آهن تبریز افتتاح شد. خسروانی طی این مراسم که با حضور جمعی از مشتریان بانک پارسیان برگزار شد، از افتتاح شعبه جدید بانک پارسیان در شهر ارومیه با حضور برخی مقامات استانی به ویژه قاضی پور، نماینده مردم ارومیه خبر داد و گفت: به امید خدا در برنامه توسعه شعب در تبریز طی ماه های آینده تا پایان سال جاری حداقل ۲ یا ۳ شعبه جدید افتتاح خواهد شد.وی با اشاره به تمایز ویژه تبریز نسبت به سایر شهرهای کشور اظهار داشت: این تمایز به وضوح در خروجی رسانه ها نیز قابل مشاهده است. چرا که تبریز به عنوان بهترین شهر برای زندگی براساس استانداردهای بین اللمللی انتخاب شده و شهری جهانی است. از همین رو طبیعی است که انتظارات صاحبان کسب و پیشه آن نیز انتظاراتی متفاوت از سطح کشور باشد.خسروانی با اشاره به سهم بالای استان آذربایجان شرقی به ویژه تبریز در تولید ناخالص ملی کشور تاکید کرد: نشانه های توسعه پایدار در حوزه صنعت و تجارت در تبریز قابل رویت است و خوشحالیم که سیصد و ششمین شعبه بانک پارسیان در سطح کشور را امروز در این شهر افتتاح می کنیم.معاون امور اجرایی بانک پارسیان به فرآیند سرویس دهی و ارایه خدمات بانکی در اولین بانک خصوصی کشور پرداخت و گفت: همواره نظر ما در بانک پارسیان ارایه سرویس های متفاوت در شأن مردم بوده است. تا قبل از ظهور بانک های خصوصی ارایه سرویس بانک ها از پشت شیشه ها صورت می گرفت و رابطه مستقیمی بین مشتریان و متصدیان بانک ها وجود نداشت. اما با ظهور بانک پارسیان و تولد یک ایده جدید، فرهنگ مشتری مداری به یک شکل متفاوتی ارایه شد و به تأسی از بانک پارسیان شبکه بانکی مجبور شد رفتارش را در ارایه خدمت به مردم تغییر دهد.عضو هیات مدیره بانک پارسیان افزود: با این حال این پایان ماجرا نیست و تنها بخشی از اتفاقاتی است که رقم خورده و آنچه در ایده مدیران ارشد بانک پارسیان وجود دارد عبور از فرهنگ مشتری مداری و تحقق مدل شریک تجاری است. زیرا ما معتقدیم سود بانک آنجایی است که مشتریانش سود می کنند و نتیجه تمام تلاش های ما در تحقق خواسته های مشتری متبلور خواهد شد.این عضو هیات مدیره بانک پارسیان ضمن تاکید بر اینکه امروز در بانک پارسیان به مفهوم شریک تجاری توجه ویژه ای صورت گرفته، اظهار داشت: در بانک پارسیان این اعتقاد وجود دارد که مشتریان ما شرکای تجاری ما هستند و بر این اساس برنامه هایی را داریم. به طوریکه حوزه اعتباری بانک آماده سرویس دهی به مشتریان هست و برای اینکه بتوانیم این سرویس دهی ها را دسته بندی کنیم، ارایه سرویس به مشتریان ویژه را در قالب سرویس های بانکداری شرکتی از پایان سال ۱۳۹۵ کلید زدیم و آمادگی داریم چنانچه محصولات فعلی ما در شان بانک پاسخگوی نیازهای موجود نباشد، محصولات جدید را طراحی و ارایه کنیم.وی از طراحی سامانه ای برای ارایه خدمت به مشتریان بزرگ خبر داد و گفت: در قالب سامانه پارس مشکلات و مسایل بانکی مشتریان ما به حداقل خواهد رسید و مشتریان بزرگ بانک پارسیان می توانند از این سرویس های پایه استفاده کنند.خسروانی با اشاره به اینکه پارسیان در ارایه خدمات الکترونیکی بانکی پیشرو بوده و سهم بزرگی از خدمات الکترونکی در شبکه بانکی کشور را در اختیار دارد، گفت: محصولاتی که در این حوزه ارایه می دهیم منحصر به فرد بوده و طبیعی است که بانک برای ادامه حیات نیاز به روزآمد شدن دارد و در همین رابطه نقطه نظرات مشتریان در طراحی محصولات جدید همواره مدنظر بانک قرار دارد.وی افزود: ...

ادامه مطلب  

بررسی پایانه های پر تراکنش شرکتها طی 3 ماه متوالی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه خبری ایران آی تی نیوز- بر اساس آخرین گزارش شاپرک، در اردیبهشت ماه سال جاری، مجموعاً ۶ میلیون و سیصد و شصت و نه هزار پایانه کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در کشور گزارش شده که ۴ میلیون و هشتصد و هفتاد و دو هزار پایانه تراکنش دار (۷۶/۴۹ درصد از سهم کل پایانه ها) و یک میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار پایانه کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی (۲۳/۵۱ درصد از سهم کل پایانه ها) اعلام شده است.از مجموع ۶ میلیون پایانه کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در کشور، بیش از ۴۵ درصد از آنها در اختیار سه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، به پرداخت ملت و کارت اعتباری ایران کیش قرار دارد. شرکت آسان پرداخت پرشین با سهم ۱۲/۹۷ درصدی تعداد پایانه های کم تراکنش از کل کارتخوان های فروشگاهی، بیشترین عملکرد را در بین سایر شرکت ها داشته است.بر اساس نمودار ۱، شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان با یک میلیون و چهل و چهار هزار پایانه، به پرداخت ملت با ۹۷۰ هزار پایانه، کارت اعتباری ایران کیش با ۹۰۶ هزار پایانه و پرداخت الکترونیک سامان با ۷۹۲ هزار پایانه بیشترین تعداد پایانه های فروشگاهی فعال سیستمی را در مقایسه با سایر شرکت های پرداخت داشته اند.در مقابل، شرکت الکترونیک کارت دماوند (۱۱ هزار پایانه)، سایان کارت (۱۲۶ هزار پایانه)، مبنا کارت آریا (۱۶۴ هزار پایانه) و پرداخت نوین آرین (۱۷۴ هزار پایانه) کمترین تعداد ابزار فروشگاهی را در اردیبهشت ماه سال جاری دارا بوده اند (نمودار ۱).بررسی تعداد پایانه های تراکنش دار و فاقد تراکنش مالی به تفکیک شرکت های پرداخت در نمودار ۲ نشان داد که شرکت به پرداخت ملت از بین ۹۷۰ هزار پایانه فعال سیستمی، ...

ادامه مطلب  

سهم بانک ها از پذیرش تراکنش های شاپرک  

درخواست حذف این مطلب
موبنا – گستره فعالیت هر یک از بانک ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک بیانگر میزان گسترش خدمات بانکداری نوین در هر یک از این بانک ها است. براساس آمار شاپرک بانک ملت در اردیبهشت ماه ۹۶ با سهم ۳۳درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم ۳۱.۱۳ درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است.نام بانکسهم بازار هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنش ها(درصد)سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل مبلغ تراکنش ها(درصد)ملت۳۳.۰۰۳۱.۱۳پارسیان۷.۷۹۳.۹۸ملی۷.۳۱۱۰.۵۴صادرات۶.۵۸۱۱.۹۹کشاورزی۶.۲۴۵.۰۵سامان۴.۹۱۳.۱۹پاسارگاد۴.۷۴۳.۹۶رفاه کارگران۴.۷۲۴.۴۵سپه۴.۲۶۴.۵۶تجارت۳.۳۳۳.۸۶رسالت۳.۰۵–سایر۱۴.۰۷۱۷.۳۰سهم تعدادی و مبلغی بانک های پذیرنده از کل بازار منجر به شناخت حوزه فعالیت و نحوه بازاریابی هر یک از بانک ها به منظور پذیرش وجوه مربوط به داد و ستدهای کارت های بانکی در هر یک از ابزارهای پذیرش می شود. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه شاخص فوق، آمار تعدادی و مبلغی تراکنش ها به ازای تمامی بانک های پذیرنده در کارتخوان های چندشبایی ۳۱ نیز در نظر گرفته می شود.آمار منتشر شده بیانگر آن است که در اردیبهشت ماه بیشترین سهم از تعداد تراکنش ها در ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۲۸.۸۲ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی با ۲۶.۶۶ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۷۳.۷۳ درصد متعلق به بانک ملت بوده است .همچنین این بانک بیشترین سهم از مبلغ تراکنش ها در ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۲۹.۱۲ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی با ۵۴.۲۳ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۵۸.۶۳ درصد را نیز به خود اختصاص داده است و همانگونه که مشاهده می شود این بانک همچنان هم از جنبه تعدادی و هم از جنبه مبلغی در هر سه ابزار پذیرش جایگاه نخست را دارد.بانک پذیرندهسهم هر بانک پذیرنده از کل تعدادتراکنش های هر یک از ابزارهایپذیرش (درصد)سهم هر بانک پذیرنده از کل مبلغتراکنش های هر یک از ابزارهایپذیرش (درصد)کارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش اینترنتیابزار پذیرش موبایلیکارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش اینترنتیابزار پذیرش موبایلی ...

ادامه مطلب  

سرمایه گذاری بانک پارسیان برای تامین مالی طرح های نفت، گاز و صنایع  

درخواست حذف این مطلب
با افتتاح شعبه میدان شهدای اهواز بانک پارسیان، که با حضور کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک برگزار شد، تعداد شعب بانک پارسیان به ۳۱۱ شعبه رسید.به گزارش سرویس بازار ایسنا، خسروانی عضو هیات مدیره بانک پارسیان در این مراسم گفت: امروز علاوه برافتتاح شعبه جدید بانک در اهواز و خرمشهر، در ماه آینده نیز شعب جدیدی در پادادشهر و بهبهان، افتتاح می شود.وی با اشاره به برنامه پارسیان برای توسعه شعب در خوزستان گفت: طی ماه های پیش نیز در اندیمشک و ماهشهر دو واحد دیگر به مجموعه شعب خوزستان اضافه شده است.خسروانی افزود: در بانک پارسیان به مدد برنامه های دانش محور و گسترش خدمات نوین، علاوه بر حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق مشتری، معتقدیم که ارتباط با مشتری در قالب شریک تجاری معنادار است و تلقی ما این است که سود بانک در جایی است که مشتریان آن سود کنند و بانک به مشتری و کسب وکار مانند یک شریک تجاری می نگرد. این مفهوم کلیدی باعث شده که شرکت های زیرمجموعه پارسیان به سمت توسعه خطوط کسب وکار در رابطه با بازار پول و سرمایه حرکت کنند.خسروانی تاکید کرد: ما به هیچ عنوان دنبال بنگاه داری نیستیم و ارائه خدمات گسترده مالی، ارزی، مشارکت در راه اندازی فین تک و استارتاپ ها مورد توجه این بانک است.وی با اشاره به فعالیت های شرکت هایی همچون بیمه پارسیان، تجارت الکترونیک پارسیان، تامین سرمایه لوتوس و صندوق قرض الحسنه گفت: زیرمجموعه های پارسیان چابک هستند و بیمه پارسیان یک شرکت مقتدر بیمه ای است که به عنوان نماد بیمه و بیمه گری در کشور مطرح است.وی افزود: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان نیز بر اساس شاخص های اعلام شده بورس، طی سه سال اخیر در بسیاری از شاخص ها در رده اول بوده است. اولین صندوق جسورانه با همکاری پژوهشکده رویان راه اندازی شده که تحقیقاتی را در زمینه ناباروری انجام می دهد. در تامین سرمایه، همچنین تشکیل صندوق طلا در حال راه اندازی است و ظرفیت خرید و فروش آنلاین را برای خرید و فروش ایجاد کرده ایم.وی با اشاره به توان بالای بانک پارسیان در بازار ارز گفت: در زمینه ارزی نیز بانک پارسیان با استفاده از شبکه گسترده کارگزاری خود در کشورهای جهان توانست معاملات ارزی قابل توجهی را در دوران تحریم انجام داده و به اقتصاد ملی کمک کرده و بخش عمده ای از نقل و انتقال ارزی را برای بانک های دیگر انجام داده و تامین نیاز کالاهای وارداتی برای انتقال ارز را انجام داده است.وی تصریح کرد: در این رابطه برنامه ای بر ...

ادامه مطلب  

تعیین تکلیف سپرده های با رقم بالا ثامن الحجج از اول تیرماه  

درخواست حذف این مطلب
معاون اجرایی بانک پارسیان گفت: از اوایل تیرماه سپرده های با رقم بالاتر موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج تعیین تکلیف خواهد شد.اقتصادگردان- طی این مراسم افتتاحیه که با حضور جمعی از مشتریان بانک پارسیان برگزار شد، خسروانی از افتتاح شعبه جدید بانک پارسیان در شهر ارومیه با حضور برخی مقامات استانی به ویژه قاضی پور، نماینده مردم ارومیه خبر داد و گفت: به امید خدا در برنامه توسعه شعب در تبریز طی ماه های آینده تا پایان سال جاری حداقل ۲ یا ۳ شعبه جدید افتتاح خواهد شد.وی با اشاره به تمایز ویژه تبریز نسبت به سایر شهرهای کشور اظهار کرد: این تمایز به وضوح در خروجی رسانه ها نیز قابل مشاهده است. چرا که تبریز به عنوان بهترین شهر برای زندگی براساس استانداردهای بین اللمللی انتخاب شده و شهری جهانی است. از همین رو طبیعی است که انتظارات صاحبان کسب و پیشه آن نیز انتظاراتی متفاوت از سطح کشور باشد.خسروانی با اشاره به سهم بالای استان آذربایجان شرقی به ویژه تبریز در تولید ناخالص ملی کشور تاکید کرد: نشانه های توسعه پایدار در حوزه صنعت و تجارت در تبریز قابل رویت است و خوشحالیم که ۳۰۶امین شعبه بانک پارسیان در سطح کشور را امروز در این شهر افتتاح می کنیم.معاون امور اجرایی بانک پارسیان به فرآیند سرویس دهی و ارایه خدمات بانکی در اولین بانک خصوصی کشور پرداخت و گفت: همواره نظر ما در بانک پارسیان ارایه سرویس های متفاوت در شأن مردم بوده است. تا قبل از ظهور بانک های خصوصی ارایه سرویس بانک ها از پشت شیشه ها صورت می گرفت و رابطه مستقیمی بین مشتریان و متصدیان بانک ها وجود نداشت. اما با ظهور بانک پارسیان و تولد یک ایده جدید، فرهنگ مشتری مداری به یک شکل متفاوتی ارایه شد و به تأسی از بانک پارسیان شبکه بانکی مجبور شد رفتارش را در ارایه خدمت به مردم تغییر دهد.عضو هیات مدیره بانک پارسیان افزود: با این حال این پایان ماجرا نیست و تنها بخشی از اتفاقاتی است که رقم خورده و آنچه در ایده مدیران ارشد بانک پارسیان وجود دارد عبور از فرهنگ مشتری مداری و تحقق مدل شریک تجاری است. زیرا ما معتقدیم سود بانک آنجایی است که مشتریانش سود می کنند و نتیجه تمام تلاش های ما در تحقق خواسته های مشتری متبلور خواهد شد.این عضو هیات مدیره بانک پارسیان ضمن تاکید بر اینکه امروز در بانک پارسیان به مفهوم شریک تجاری توجه ویژه ای صورت گرفته، اظهار داشت: در بانک پارسیان این اعتقاد وجود دارد که مشتریان ما شرکای تجاری ما هستند و بر این اساس برنامه هایی را داریم. به طوریکه حوزه اعتباری بانک آماده سرویس دهی به مشتریان هست و برای اینکه بتوانیم این سرویس دهی ها را دسته بندی کنیم، ارایه سرویس به مشتریان ویژه را در قالب سرویس های بانکداری شرکتی از پایان سال ۱۳۹۵ کلید زدیم و آمادگی داریم چنانچه محصولات فعلی ما در شان بانک پاسخگوی نیازهای موجود نباشد، محصولات جدید را طراحی و ارایه کنیم.وی از طراحی سامانه ای برای ارایه خدمت به مشتریان بزرگ خبر داد و گفت: در قالب سامانه پارس مشکلات و مسایل بانکی مشتریان ما به حداقل خواهد رسید و مشتریان بزرگ بانک پارسیان می توانند از این سرویس های پایه استفاده کنند.خسروانی با اشاره به اینکه پارسیان در ارایه خدمات الکترونیکی بانکی پیشرو بوده و سهم بزرگی از خدمات الکترونیکی در شبکه بانکی کشور را در اختیار دارد، گفت: محصولاتی که در این حوزه ارایه می دهیم منحصر به فرد بوده و طبیعی است که بانک برای ادامه حیات نیاز به روزآمد شدن دارد و در همین رابطه نقطه نظرات مشتریان در طراحی محصولات جدید همواره مدنظر بانک قرار دارد.وی افزود: واحدهای تحقیق و توسعه ما براساس مدل های علمی مشغول نیازسنجی از بازار هستند که مبتنی بر همین نیا ...

ادامه مطلب  

آنالیز رفتار مشکوک بانکی  

درخواست حذف این مطلب
روش های تقلب در کارت های بانکیبراساس یافته های این پژوهش، در مقالات و منابع علمی، تقلب در کارت های بانکی به روش های گوناگونی تعریف شده است که چکیده این تعاریف را می توان این گونه جمع بندی کرد: تقلب در کارت های بانکی به کلاهبرداری یا تقلب به وسیله کارت بانکی یا هر گونه ساز و کار پرداخت مشابه گفته می شود که از منبع متقلبانه در تراکنش انجام می شود. انواع تقلب های بانکی که تاکنون شناسایی شده است، تقلب کارت های پرداخت، مسوولان فاسد، وام های تقلبی، تقلب های سیمی، اسناد دستکاری شده و تقلبی، سپرده های مشکوک، تقلب برات دیداری، چک های دستکاری شده و تقلبی، چک های مفقود شده، تقلب در صورتحساب های بانکی، چک بازی، چک های بی محل، کارت های پرداخت مفقود شده، دزدی اطلاعات کارت های بانکی، جعل هویت، درخواست وام های تقلبی، بازرسان بانکی جعلی، تقلب های اینترنتی و فیشینگ پولشویی است.در ساده ترین این روش ها کارمند یک سازمان می تواند تصویری از رسید مشتری را نزد خود نگه داشته و از آن برای مقاصد بعدی اش استفاده کند. کپی کردن از اطلاعات کارت و سپس، سرقت از حساب مشتریان سابقه زیادی در حوزه کلاهبرداری از طریق خودپردازها دارد. به طوری که این مساله در سال 2010 روی بیش از 25درصد از عابربانک هایی که کمتر از 6 ماه از نصب آنها گذشته بود اتفاق افتاده است. در کارت های مغناطیسی امکان سرقت اطلاعات از طریق دوربین، نصب نرم افزاری درون خودپرداز یا نصب پایانه فروشگاهی کاذب روی کارتخوان اصلی وجود دارد. نوع دیگری از کلاهبرداری زمانی روی می دهد که افراد به سیستم نرم افزاری بانک نفوذ کرده و با استفاده از اطلاعات سرقت شده مشتریان، از راه های مختلفی از جمله صدور کارت های تقلبی به برداشت از حساب مشتریان می پردازند. گاهی ممکن است خریدها با اطلاعات کارتی که وجود ندارد، انجام شود. برای مثال در خریدهای اینترنتی و تلفنی که خریدار و فروشنده به صورت غیرحضوری با یکدیگر معامله می کنند، فروشنده راهی برای تشخیص اینکه آیا فردی که اطلاعات را به او داده است، صاحب اصلی کارت است یا خیر، ندارد.در نوع دیگر از سرقت ها، اطلاعات کارتی که به تازگی صادر و به فرد متقاضی فرستاده شده است، پیش از رسیدن به فرد اصلی سرقت می شود. معمولا بانک ها برای فعال کردن اینترنتی کارت ها از متقاضیان خود اطلاعاتی مانند تاریخ تولد را می پرسند، بنابراین، در این روش فرد سارق نیاز به دانستن برخی اطلاعات شخصی صاحب کارت دارد. این نوع کلاهبرداری، ریسک زیادی را برای بانک و صاحب کارت به دنبال دارد. سارق می تواند تمام موجودی حساب را یکباره برداشت کند. پس از آن، به ویژه در کشورهایی که ارائه خدمات بانکی و بیمه ای بیشتر به اعتبار افراد بستگی دارد، سال ها زمان لازم است تا فرد قربانی اعتبار خود را نزد بانک به دست آورد. راهبردهای کلان مسائل شناسایی تقلب در حوزه کارت های بانکی را نیز می توان منطبق با راهبردهای داده کاوی دانست. دو راهبرد کلان برای فرآیند داده کاوی وجود دارد. اول، یادگیری نظارت شده و دوم یادگیری نظارت نشده. روش های نظارت شده از یک پایگاه داده شامل موارد متقلبانه و غیرمتقلبانه ساختاریافته استفاده می کنند و در موارد جدید مشکوک به تقلب به کار می روند. یادگیری نظارت شده از داده های گذشته یاد می گیرد و دانش آموخته شده را در موارد بعدی به کار می برد. این فرآیند تلاش می کند الگوهای از پیش تعریف شده معین از فعالیت تراکنش هایی را شناسایی کند که برای مطابقت با فعالیت های متقلبانه به کار می روند. در روش نظارت نشده، سیستم بدون در اختیار داشتن داده های خروجی و بدون کمک خارجی، درستی یا نادرستی سیگنال های خروجی خود را مشخص می کند.کشف رفتارهای متقلبانههمان طور که در مقدمه این پژوهش اشاره شده است، یکی از مهم ترین موانع استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، نبود امنیت و برخی سوءاستفاده ها در مسیر انجام مبادلات مالی است. به همین دلیل، شناسایی رفتار های مشکوک از مسائل مهم در موسسات مالی و بانک ها است. در پژوهش پیش رو تلاش شده از طریق بررسی الگوریتم های نزدیک ترین همسایگی، درخت تصمیم و شبکه عصبی الگوریتمی بهینه برای کشف تقلب در کارت های بانکی ارائه شود. هدف از مقایسه این الگوریتم ها، شناسایی تقلب در کارت های بانکی و شناسایی بهتر تراکنش های متقلبانه از میان تراکنش ها و به دست آوردن الگوریتم بهینه در شناسایی رفتار مشکوک و تقلب آمیز مشتریان بانک است. شاخص های معرفی شده در این پژوهش شامل «شهری که تراکنش در آن رخ داده»، «زمان تراکنش» و «تاریخ وقوع» است. نتایج به دست آمده از الگوریتم درخت تصمیم تایید می کند که مدل با دقت نسبتا بالایی در بازشناسایی احتمال تقلب موفق است.این قابلیت اطمینان در ش ...

ادامه مطلب  

ارایه خدمات متنوع بانکی در سوپرمارکت های مالی بانک پارسیان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، مهندس خسروانی از یک اتفاق خوب در بانک پارسیان خبر داد و افزود: طی سنوات اخیر براساس سیاست هایی که دربانک تدوین شده و با رویکرد جدیدی که در مدیریت ارشد بانک به وجودآمده گام های بزرگی درجهت خروج از بنگاه داری و توسعه خطوط کسب وکار و ارائه خدمات بانکی گسترده برداشته شده است.وی با ارزیابی عملکرد موفق شرکت بیمه پارسیان گفت: شرکت بیمه پارسیان یکی از بزرگترین و خوش نام ترین شرکت های بیمه درسطح کشور است که با ارائه خدمات متنوع درحوزه بیمه ای رضایت خاطرمشتریان را فراهم آورده و جایگاه این شرکت در صنعت بیمه طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.معاون اجرایی بانک پارسیان درمورد جایگاه خدمات ارزی این بانک نیز تصریح کرد: بزرگترین شبکه کارگزاری دربین بانک های کشور متعلق به بانک پارسیان است که این ویژگی و زیرساخت های بانک پارسیان دردوران تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران، امکان ورود کالا به کشور را فراهم کرده بود و بخش عمده ای از واردات به واسطه کریدورهای ایجادی از سوی بانک پارسیان انجام می شد. به طوریکه با گشایش اعتبار چندین میلیارد دلاری، سهم قابل توجهی در تحقق اهداف اقتصادی دولت داشته ایم. همچنین صرافی بانک پارسیان نهادی توانا است که با نقل و انتقال ارز به اقصی نقاط دنیا با نرخ های ترجیحی کمک زیادی به اقتصاد ایران و صنعت و تولید وبازرگانی کشورکرده است.مهندس خسروانی با اشاره به عملکرد شرکت های لیزینگ و تامین سرمایه پارسیان نیز گفت: به گواهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، شرکت های لیزینگ پارسیان و تامین سرمایه لوتوس، در بسیاری از شاخص ها جایگاه تراز اول را کسب کرده و از طریق شرکت های تامین سرمایه به ارائه خدمات در سرویس های مشترک بازار پول و سرمایه اقدام کرده است. ضمنا درهمین رابطه قصد داریم که فعالیت هایمان را درحوزه خدمات غیرحضوری توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که یکی از بزرگترین ارایه دهنده سرویس های itبانکی کشور است گسترش دهیم زیرا معتقدیم که این موارد جز با اعتماد مشتریان حاصل نخواهد شد.وی افزود: درحوزه اعتباری نیز برنامه های جدیدی در بانک پارسیان اجرا خواهد شد و در این رابطه، از ابتدای سال ۹۶ معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت بانکداری شرکتی راه اندازی شده که ارائه سرویس به کمپانی های بزرگ درقالب سوپرمارکت های مالی را تعریف کرده است و فاز ا ...

ادامه مطلب  

افتتاح 310مین شعبه بانک پارسیان درباغ فیض تهران  

درخواست حذف این مطلب
رییس مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان مطرح کرد: تداوم ایجاد سوپرمارکت مالی، فعالیت های مسوولیت های اجتماعی و حمایت از شرکت های دانش بنیان در دستور کار بانک پارسیان قرار دارد.به گزارش خبرگزاری بسیج، به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛ فقیری رییس مرکزآموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان درمراسم افتتاح شعبه باغ فیض گفت : با شروع فعالیت بانک پارسیان در سال 1380 ، مردم ارائه خدمات در بانک پارسیان را با روش و شیوه جدید شاهد بودند. بانک پارسیان با ارائه خدمات سریع و آنلاین شرایطی متفاوت ایجاد کرد، به سرعت در کشور مورد توجه قرار گرفت و تحولی گسترده ای در بازار پول و بانکداری ایجاد شد. وی با بیان اینکه بانک پارسیان فرهنگ ارائه خدمات در کشور را تغییر داد، افزود : احترام به مشتری و ارائه خدمات و کسب رضایت به روشی دیگر ارائه شد و شرکت تجارت الکترونیک بانک پارسیان اولین دستگاه های کارتخوان را وارد بازار کرد و در این راستا بانک پارسیان هزینه و سرمایه گذاری زیادی انجام داد تا مفهوم پول نقد تغییرکند و کارتخوان و کارت جایگزین پول نقد و چک بانکی و... شود.سوپرمارکت مالی و زنجیره خدمات مالی رییس مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان با اشاره به اینکه هم اکنون بانک پارسیان ارایه زنجیره کاملی از خدمات مالی و ارزی و بانکی به طیف گسترده مشتریان را در دستور کار دارد، گفت: اولین سوپرمارکت مالی بانک پارسیان در شعبه ساختمان مر کزی بانک پارسیان در شهرک غرب تهران در حال اجرا و تکمیل است و به محض نتیجه گیری نهایی، این سوپرمار کت مالی در سایر نقاط کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وی افزود : بدون شک تنها بانکی که در شبکه بانکی کشور زنجیره خدمات کاملی از خدمات مالی شامل خدمات سنتی بانکی و کارگزاری، صرافی، تامین سرمایه، س ...

ادامه مطلب  

بانک پارسیان به دنبال سوپرمارکت مالی و زنجیره خدمات بانکی، ارزی، سرمایه گذاری  

درخواست حذف این مطلب
رییس مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان مطرح کرد: تداوم ایجاد سوپرمارکت مالی، فعالیت های مسوولیت های اجتماعی و حمایت از شرکت های دانش بنیان در دستور کار بانک پارسیان قرار دارد.خبراقتصادی - به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ فقیری رییس مرکزآموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان درمراسم افتتاح شعبه باغ فیض گفت : با شروع فعالیت بانک پارسیان در سال 1380 ، مردم ارائه خدمات در بانک پارسیان را با روش و شیوه جدید شاهد بودند. بانک پارسیان با ارائه خدمات سریع و آنلاین شرایطی متفاوت ایجاد کرد، به سرعت در کشور مورد توجه قرار گرفت و تحولی گسترده ای در بازار پول و بانکداری ایجاد شد. وی با بیان اینکه بانک پارسیان فرهنگ ارائه خدمات در کشور را تغییر داد، افزود : احترام به مشتری و ارائه خدمات و کسب رضایت به روشی دیگر ارائه شد و شرکت تجارت الکترونیک بانک پارسیان اولین دستگاه های کارتخوان را وارد بازار کرد و در این راستا بانک پارسیان هزینه و سرمایه گذاری زیادی انجام داد تا مفهوم پول نقد تغییرکند و کارتخوان و کارت جایگزین پول نقد و چک بانکی و... شود.سوپرمارکت مالی و زنجیره خدمات مالی رییس مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان با اشاره به اینکه هم اکنون بانک پارسیان ارایه زنجیره کاملی از خدمات مالی و ارزی و بانکی به طیف گسترده مشتریان را در دستور کار دارد، گفت: اولین سوپرمارکت مالی بانک پارسیان در شعبه ساختمان مر کزی بانک پارسیان در شهرک غرب تهران در حال اجرا و تکمیل است و به محض نتیجه گیری نهایی، این سوپرمار کت مالی در سایر نقاط کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وی افزود : بدون شک تنها بانکی که در شبکه بانکی کشور زنجیره خدمات کاملی از خدمات مالی شامل خدمات سنتی بانکی و کارگزاری، صرافی، تامین سرمایه، سایر شر ...

ادامه مطلب  

افتتاح بانک پارسیان شعبه خیابان راه آهن تبریز  

درخواست حذف این مطلب
هفتمین شعبه بانک پارسیان در شهر تبریز با حضور عباس خسروانی معاون امور اجرایی و عضو هیات مدیره، خلیل پور مدیر امور شعب، بیژنی مدیر پشتیبانی وکسبه و تجار محل در خیابان راه آهن تبریز افتتاح شد. به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک پارسیان، طی این مراسم افتتاحیه که با حضور جمعی از مشتریان این بانک برگزار شد، خسروانی از افتتاح شعبه جدید بانک پارسیان در شهر ارومیه با حضور برخی مقامات استانی به ویژه قاضی پور نماینده مردم ارومیه خبر داد و گفت: به امید خدا در برنامه توسعه شعب در تبریز طی ماه های آینده تا پایان سال جاری حداقل 2 یا 3 شعبه جدید افتتاح می شود. وی با اشاره به تمایز ویژه تبریز نسبت به سایر شهرهای کشور اظهارکرد: این تمایز به وضوح در خروجی رسانه ها نیز قابل مشاهده است. چرا که تبریز به عنوان بهترین شهر برای زندگی براساس استانداردهای بین المللی انتخاب شده و شهری جهانی است. از همین رو طبیعی است که انتظارات صاحبان کسب و پیشه آن نیز انتظاراتی متفاوت از سطح کشور باشد.خسروانی با اشاره به سهم بالای استان آذربایجان شرقی به ویژه تبریز در تولید ناخالص ملی کشور تاکید کرد: نشانه های توسعه پایدار در حوزه صنعت و تجارت در تبریز قابل رویت است و خوشحالیم که 306امین شعبه بانک پارسیان در سطح کشور را امروز در این شهر افتتاح می کنیم.معاون امور اجرایی بانک پارسیان به فرآیند سرویس دهی و ارائه خدمات بانکی در اولین بانک خصوصی کشور پرداخت و گفت: همواره نظر ما در بانک پارسیان ارائه سرویس های متفاوت در شان مردم بوده است. تا قبل از ظهور بانک های خصوصی ارائه سرویس بانک ها از پشت شیشه ها صورت می گرفت و رابطه مستقیمی بین مشتریان و متصدیان بانک ها وجود نداشت. اما با ظهور بانک پارسیان و تولد یک ایده جدید، فرهنگ مشتری مداری به یک شکل متفاوتی ارائه شد و به پیروی از بانک پارسیان شبکه بانکی مجبور شد رفتارش را در ارائه خدمت به مردم تغییر دهد. عضو هیات مدیره بانک پارسیان افزود: با این حال این پایان ماجرا نیست و تنها بخشی از اتفاقاتی است که رقم خورده و آنچه در ایده مدیران ارشد بانک پارسیان وجود دارد عبور از فرهنگ مشتری مداری و تحقق مدل شریک تجاری است. زیرا ما معتقدیم سود بانک آنجایی است که مشتریانش سود می کنند و نتیجه تمام تلاش های ما در تحقق خواسته های مشتری متبلور می شود.این عضو هیات مدیره بانک پارسیان ضمن تاکید بر اینکه امروز در بانک پارسیان به مفهوم شریک تجاری توجه ویژه ای صورت گرفته، اظهار داشت: در بانک پارسیان این اعتقاد وجود دارد که مشتریان ما شرکای تجاری ما هستند و بر این اساس برنامه هایی را داریم. به طوری که حوزه اعتباری بانک آماده سرویس دهی به مشتریان هست و برای اینکه بتوانیم این سرویس دهی ها را دسته بندی کنیم، ارائه سرویس به مشتریان ویژه را در قالب سرویس های بانکداری شرکتی از پایان سال 1395 کلید زدیم و آمادگی داریم چنانچه محصولات فعلی ما در شان بانک پاسخگوی نیازهای موجود نباشد، محصولات جدید را طراحی و ارائه کنیم.وی از طراحی سامانه ای برای ارائه خدمت به مشتریان بزرگ خبر داد و گفت: در قالب سامانه پارس مشکلات و مسایل بانکی مشتریان ما به حداقل می رسد و مشتریان بزرگ بانک پارسیان می توانند از این سرویس های پایه استفاده کنند.خسروانی با اشاره به اینکه پارسیان در ارائه خدمات الکترونیکی بانکی پیشرو بوده و سهم بزرگی از خدمات الکترونکی در شبکه بانکی کشور را در اختیار دارد، گفت: محصولاتی که در این حوزه ارائه می دهیم منحصر به فرد بوده و طبیعی است که بانک برای ادامه حیات نیاز به روزآمد شدن دارد و در همین رابطه نقطه نظرات مشتریان در طراحی محصولات جدی ...

ادامه مطلب  

افزایش 26 درصدی تراکنشهای اینترنتی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه خبری ایران آی تی نیوز، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در طی اردیبهشت ماه سال جاری، ۱۲۲ میلیون تراکنش به ارزش ۶ میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار ریال در سراسر کشور بر پایانه های موبایلی انجام شده است که در مقایسه با فروردین ماه (۱۰۶ میلیون تراکنش به ارزش ۶ میلیون و صد و بیست و دو هزار ریال)، به ترتیب ۱۴/۸۶ و ۱۳/۱۲ درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته (۱۱۲ میلیون تراکنش به ارزش ۵ میلیون و نود هزار ریال)، به ترتیب ۸/۵۹ و ۳۶ درصد رشد داشته است.با توجه به نمودار ۱، از مجموع ۱۲۲ میلیون تراکنش موبایلی، تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ انجام شده بر پایانه ها در اردیبهشت ماه سال جاری ۱۲۱ میلیون و ششصد و دو هزار تراکنش بوده و در مقایسه با ماه گذشته، ۱۴/۸۶ درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۸/۵۶ درصد رشد داشته است.تراکنش خرید از این پایانه ۴۷۹ و مانده گیری ۸۷ تراکنش اعلام شده در حالی که در فروردین ماه، این دو نوع تراکنش روی پایانه های موبایلی انجام نشده است. با توجه به مبالغ تراکنش های پایانه های موبایلی، ارزش تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از این پایانه ۶ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به ماه گذشته، ۱۳/۱۲ درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۳۶ درصد رشد داشته است.همچنین ارزش تراکنش خرید در اردیبهشت ماه سال جاری ۷۴ میلیون ریال بوده و در فروردین ماه ا ...

ادامه مطلب  

سرمایه گذاری بانک پارسیان برای تامین مالی طرح های نفت،گاز و صنایع  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری بسیج، مهندس خسروانی عضو هیات مدیره بانک پارسیان در این مراسم، با اعلام این خبر افزود: امروز علاوه برافتتاح شعبه جدید بانک در اهواز و خرمشهر، در ماه آینده نیز شعب جدیدی در پادادشهر و بهبهان، افتتاح می شود . وی با اشاره به برنامه پارسیان برای توسعه شعب در خوزستان گفت: طی ماه های پیش نیز در اندیمشک و ماهشهر دو واحد دیگر به مجموعه شعب خوزستان اضافه شده است.خسروانی افزود : در بانک پارسیان به مدد برنامه های دانش محور و گسترش خدمات نوین، علاوه بر حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق مشتری، معتقدیم که ارتباط با مشتری در قالب شریک تجاری معنا دار است و تلقی ما این است که سود بانک درجایی است که مشتریان آن سود کنند و بانک به مشتری و کسب وکار مانند یک شریک تجاری می نگرد. این مفهوم کلیدی باعث شده که شرکت های زیرمجموعه پارسیان به سمت توسعه خطوط کسب وکار در رابطه با بازار پول و سرمایه حرکت کنند. مهندس خسرواتی تاکید کرد: ما به هیچ عنوان دنبال بنگاه داری نیستیم و ارائه خدمات گسترده مالی، ارزی ، مشارکت در راه اندازی فین تک و استارتاپ ها و... مورد توجه این بانک است. وی با اشاره به فعالیت های ارزشمند شرکت های بیمه پارسیان، تجارت الکترونیک پارسیان، تامین سرمایه لوتوس، صندوق قرض الحسنه و... گفت: زیرمجموعه های پارسیان چابک هستند و بیمه پارسیان یک شرکت مقتدر بیمه ای است که به عنوان نماد بیمه و بیمه گری در کشور مطرح است. وی افزود شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان نیز براساس شاخص های اعلام شده بورس، طی سه سال اخیر در بسیاری از شاخص ها در رده اول بوده است. اولین صندوق جسورانه با همکاری پژوهشکده رویان راه اندازی شده که تحقیقاتی را در زمینه ناباروری انجام می دهد . در تامین سرمایه، همچنین تشکیل صندوق طلا در حال راه اندازی است و ظرفیت خرید و فروش آنلاین را برای خرید و فروش ایجاد کرده ایم. وی با اشاره به توان بالای بانک پارسیان در بازار ارز گفت در زمینه ارزی نیز بانک پارسیان با استفاده از شبکه گسترده کارگزاری خود در کشورهای جهان توانست معاملات ارزی قابل توجهی را در دوران تحریم انجام داده و به اقتصاد ملی کمک کرده و بخش عمده ای از نقل و انتقال ارزی را برای بانک های دیگر انجام داده و تامین نیاز کالاهای وارداتی برای انتقال ارز را انجام داده است وی تصریح کرد در این رابطه برنامه ای برای گسترش شبکه خارجی داریم شعبه ای در بغداد داریم، به زو ...

ادامه مطلب  

دولت تدبیر و هدایت هوشمندانه قطار علم و فناوری در ریل توسعه  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه علمی ایرنا، یکی از گزارش هایی که در حوزه علم و فناوری و در رتبه بندی کشورهای مختلف به کار گرفته می شود، شاخص جهانی نوآوری است که از طرف سازمان جهانی مالکیت فکری و به صورت سالیانه متشر می شود، سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) یکی از ۱۶ آژانس تخصصی سازمان ملل است که از سال ۲۰۰۷ اقدام به انتشار شاخص جهانی نوآوری (gii) نموده است که گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی آن، ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ (۱۵ آگوست ۲۰۱۶) منتشر شد.این موسسه برای سنجش وضعیت کشورها از منظر نوآورانه، هفت معیار اصلی را مورد بررسی قرار می دهد که شامل دو دسته اصلی معیارهای ورودی و معیارهای خروجی می باشند.معیارهای ورودی های نوآوری عبارتند از نهادها، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار و خروجی ها نیز شامل دو حوزه خروجی دانش و فناوری خروجی های خلاق می باشد که ذیل هر معیار تعدادی زیرمعیار و ذیل هر زیرمعیار نیز تعدادی شاخص (جمعا ۸۲ شاخص) قرار گرفته است.اگرچه هنوز برخی از شاخص های مورد بررسی در این گزارش در کشور تعریف شده نیستند و یا مکانیزم مشخصی برای سنجش آنها وجود ندارد، اما بررسی وضعیت رتبه کشور در سال های اخیر (سه سال گذشته) نشان از رشد پیوسته و بهبود وضعیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه نوآوری می دهد و البته لزوم توجه به برخی از حوزه های نیازمند بهبود را مشخص می سازد. وضعیت نهادی موثر بر نوآوری در هر دو سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ نسبت به سال گذشته خود رشدی قابل ملاحظه را نشان می دهد و از رتبه ۱۳۱ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۲ در سال ۲۰۱۶ رسیده است.در ادامه بهبود شش پله ای در رتبه بندی سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ در معیار پیچیدگی کسب و کار، در گزارش سال ۲۰۱۶ نیز رشد ۱۹ پله ای در این معیار را شاهد بودیم.در معیار خروجی های دانش و فناوری نیز رشد متوازنی در دو سال اخیر صورت گرفته است، به طوری که در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴، بهبود ۲۳ پله ای و در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ نیز بهبود ۲۵ پله ای در این معیار مشاهده می شود.خروجی های خلاقانه نیز همانند معیار قبل که ان هم از جنس خروجی ها می باشد، در دو سال اخیر مجموعا ۵۳ پله بهبود داشته به نحوی که در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ بهبود ۱۲ پله ای و سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۴ نیز بهبود ۴۱ رتبه ای در این معیار قابل ملاحظه می باشد.البته در حوزه سرمایه انسانی و پژوهش که در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ بهبودی را در رتبه بندی از خود نشان نداده، در رتبه بندی سال ۲۰۱۶ با ۲ پله تنزل به رتبه ۴۸ دنیا رسیده است.همچنین در زیرساخت های موثر بر نوآوری پس از بهبود ۱۳ پله ای در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴، در سال ۲۰۱۶ تنزل ۲۳ رتبه ای را نسبت به سال ۲۰۱۵ شاهد بوده ایم.ضمن آنکه در حوزه پیچیدگی بازار نیز در سال ۲۰۱۶، بهبود قابل ملاحظه و ۳۷ رتبه ای را نسبت به سال ۲۰۱۵ شاهد بودیم.**توسعه تجاری سازی و اشاعه کارآفرینی فناورانه از طریق اجرای طرح های کلان ملی فناوریطرح کلان ملی فناوری، طرحی دانش‎بنیان است که با سطوح بالای آمادگی فناوری و دارای ارزش افزوده اقتصادی بالا و از نظر اهمیت، حیطه کار و پیچیدگی نیازمند تلاش مشارکت همه‎جانبه و هماهنگ عناصر و بازیگران مختلف بوده و سبب رفع نیازهای اساسی و راهبردی کشور به محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری و نوآوری می‎گردد.از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، حدود ۱۰۱ موافقت نامه/قرارداد/ متمم ها با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال در چارچوب طرح کلان ملی منعقد شده است و از سال ۱۳۹۲ و در دولت یازدهم تا کنون حمایت قریب به ۱۰۰ طرح کلان ملی راهبردی و تقاضامحور با اعتباری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد ریال در حوزه های مختلف؛ سلامت و درمان، کشاورزی، هوافضا، حمل و نقل، علوم و فنون هسته ای و صنایع تولیدی دیگر صورت گرفته است.تولید نخستین موتور توربوجت ملی هواپیما، راه‎اندازی سامانه تونل باد عمودی، راه‎اندازی مراکز هوانوردی عمومی، طراحی و ساخت پرنده دریایی شش نفره دوزیست مربوط به صنایع هوافضا، کسب دانش فنی طراحی و ساخت سیستم تولید همزمان برق و حرارت chp، طراحی و ساخت رله ملی دیجیتال و هوشمند و تستر آن مربوط به صنایع برق و الکترونیک و همچنین تولید تخم مرغ و میگوی spf، تولید ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته کشاورزی مربوط به کشاورزی و صنایع مرتبط از جمله این دستاوردهاست. طرح های کلان ملی در زمینه های مختلفی تعریف، اجرا و به مرحله بهره برداری رسیده است که از آن جمله می توان به کسب دانش فنی تولید دارو، مواد اولیه وارداتی و زیرساخت های مرتبط شامل تولید ۱۵ رادیو دارو، تولید فاکتور هشت نوترکیب انسانی، تولید فرآورده های تزریقی آهسته رهش داروی لوپرولاید، تولید فاکتور هفت، راه اندازی مرکزغربالگری بیماری های متابولیک برای نوزادان اشاره کرد. همچنین در بخش فناوری ها و طراحی و تولید تجهیزات پزشکی نیز دستاوردهایی را شاهد بوده ایم که طراحی و ساخت دستگاه شتاب دهنده خطی، مانیتور علائم حیاتی، دستگاه آرگون پلاسما برای دستگاه الکترو کوتر جراحی، دستگاه ونتیلاتور و پمپ فلو بیهوشی، اسکنر اختصاصی اسپکت قلب، دستگاه توان بخشی، دستگاه نرمال سایکلر، دستگاه اکسیژن ساز، سیستم پروتز عصبی پاراواک و راه اندازی مرکز بالینی بیماران ضایعه نخاعی از آن جمله است.**رشد بسیار مناسب شرکت های دانش بنیان در دولت یازدهمیکی از رویکردهایی که در حوزه علم و فناوری توسط دولت یازدهم مورد توجه قرار داشته است، اجرایی سازی و بهره برداری از ظرفیت های کامل قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و تلاش برای خلق دستاردهای اقتصادی و استفاده از توانمندی های حوزه علم فناوری در سایر حوزه ها بوده است.نمود این این گونه فعالیت های دولت را برای مثال می توان در توسعه تعداد و همچنین میزان حمایت های انجام شده از شرکت های دانش بنیان مشاهده کرد.رویکرد اجرایی و عملیاتی دولت یازدهم، بر اجرایی‎سازی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان (مصوب ۱۳۸۹) قرار گرفت که تا سال ۱۳۹۲، اجرای جدی این قانون به تعویق افتاده بود و فرایند اجرا و بهره گیری از ظرفیت های آن را باید به دولت یازدهم و فعالیت های انجام شده در این دولت مربوط دانست.در حالی که تا سال ۱۳۹۲ تعداد شرکت های ارزیابی شده ۹۵ و تعداد شرکت های تائید شده ۵۵ شرکت بود، این آمار تا پایان سال ۱۳۹۵ با رشد چشمگیر مواجه شد به طوریکه آمار شرکت های دانش بنیان ارزیابی شده در سال ۱۳۹۵ به تعداد ۸ هزار و ۴۴ شرکت و همچنین شرکت های دانش بنیان تائید شده در همین سال به ۲ هزار و ۹۷۵شرکت افزایش یافت.نکته قابل توجه درمورد شرکت های دانش بنیان این که سعی شده است در قالب این شرکت ها و با توجه به پتانسیل آنها در جذب بکارگیری نیروی دانش آموخته و تحصیلکرده، این شرکت ها تا پایان سال ۱۳۹۵ برای حدود ۷۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کنند و در همین دوره زمانی، مجموع فروش این شرکت ها (اعم از شرکت های دانش بنیان نوپا، تولیدی و صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان) به قریب ۲۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.** ارتقای جایگاه دانشگاه های ایران در فهرست دانشگاه های بین المللییکی دیگر از دستاوردهای مهم دولت در حوزه علم و فناوری، می توان به ارتقای جایگاه دانشگاه های کشور در در رتبه بندی های بین المللی و از جمله رتبه بندی معتبر تایمز اشاره کرد.پایگاه رتبه بندی تایمز به عنوان یکی از معتبرترین نظامهای رتبه بندی بین المللی، دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند، نتایج رتبه بندی سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ تایمز از حضور پنج دانشگاه شیراز، فردوسی مشهد، آزاد اسلامی کرج، یزد و زنجان برای اولین بار در جمع دانشگاه های برتر جهان خبر می دهد.در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ از ایران تنها دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان حضور داشتند در سال قبل این تعداد به هشت دانشگاه افزایش و بدین ترتیب در سال جاری ۱۳ دانشگاه از ایران در جمع ۹۷۸ دانشگاه برتر جهان ( از ۷۹ کشور) حضور یافتند که این موضوع نوید بخش حرکت هر چه بیشتر دانشگاههای توانمند ایران در رتبه بندیهای معتبر بین المللی است.بر این اساس در رتبه بندی تایمز در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ از ایران دانشگاههای علم و صنعت ایران، صنعتی ...

ادامه مطلب  

افتتاح 310مین شعبه بانک پارسیان در باغ فیض تهران  

درخواست حذف این مطلب
تداوم ایجاد سوپرمارکت مالی، فعالیت های مسوولیت های اجتماعی و حمایت از شرکت های دانش بنیان در دستور کار بانک پارسیان قرار دارد. به گزارش شمانیوز؛ فقیری رییس مرکزآموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان درمراسم افتتاح شعبه باغ فیض گفت : با شروع فعالیت بانک پارسیان در سال 1380 ، مردم ارائه خدمات در بانک پارسیان را با روش و شیوه جدید شاهد بودند. بانک پارسیان با ارائه خدمات سریع و آنلاین شرایطی متفاوت ایجاد کرد، به سرعت در کشور مورد توجه قرار گرفت و تحولی گسترده ای در بازار پول و بانکداری ایجاد شد. وی با بیان اینکه بانک پارسیان فرهنگ ارائه خدمات در کشور را تغییر داد، افزود : احترام به مشتری و ارائه خدمات و کسب رضایت به روشی دیگر ارائه شد و شرکت تجارت الکترونیک بانک پارسیان اولین دستگاه های کارتخوان را وارد بازار کرد و در این راستا بانک پارسیان هزینه و سرمایه گذاری زیادی انجام داد تا مفهوم پول نقد تغییرکند و کارتخوان و کارت جایگزین پول نقد و چک بانکی و... شود.سوپرمارکت مالی و زنجیره خدمات مالی رییس مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان با اشاره به اینکه هم اکنون بانک پارسیان ارایه زنجیره کاملی از خدمات مالی و ارزی و بانکی به طیف گسترده مشتریان را در دستور کار دارد، گفت: اولین سوپرمارکت مالی بانک پارسیان در شعبه ساختمان مر کزی بانک پارسیان در شهرک غرب تهران در حال اجرا و تکمیل است و به محض نتیجه گیری نهایی، این سوپرمار کت مالی در سایر نقاط کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وی افزود : بدون شک تنها بانکی که در شبکه بانکی کشور زنجیره خدمات کاملی از خدمات مالی شامل خدمات سنتی بانکی و کارگزاری، صرافی، تامین سرمایه، سایر شرکت های مالی را ارائه می دهد بانک پارسیان است که تحولی گسترده ر ...

ادامه مطلب  

اسیدپاشی روی 2 زن در خوزستان  

درخواست حذف این مطلب
بر اساس آخرین گزارش ها وضعیت عمومی قربانیان اسید پاشی «خوب» است و گفته شده که «یکی از این دو زن باردار بوده است.» به گزارش بولتن نیوز جلیل زبیدی٬ فرمانده انتظامی بندر «ماهشهر» روز چهارشنبه اسفند خبر داد که در یک هفته اخیر «دو زن در پارک پتروشیمی» این شهر «قربانی» اسید پاشی شدند.آقای زبیدی از «اقدامات گسترده» پلیس به منظور شناسایی و دستگیری «عوامل اسیدپاشی ها» در این شهر ...

ادامه مطلب