آیا حج را باید تعطیل کرد؟ / چه کسانی خواستار تعطیلی حج می باشند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبستان، این روزها خیلی از مردم کشور با موضوع اعزام زائران به سفر حج مخالف هستند، از این رو تصمیم داریم مروری بر نظراتی بر رفتن یا نرفتن مردم به این سفر را بازگو کنیم تا کمی جو نامناسب این فضا فرو کش کند.براساس این گزارش، در پاسخ به کسانی که خواستار تعطیلی حجّ می باشند باید گفت حجّ واجب الهی و رُکن دین است و تعطیل بردار نیست، در پاره ای موارد امکان تعطیلی حجّ وجود دارد و آن زمانی است که ولی امر مسلمین به دلائلی حکم به تعطیلی آن بدهند.از این رو ولی امر مسلمین و مراجع عظام تقلید نه تنها حکم به تعطیلی حجّ نداده اند، بلکه در پاسخ به استفتاء صورت گرفته، مرقوم داشته اند خوف بوجود آمده مانع از استطاعت حجّ نیست و افراد مستطیع باید به حجّ بروند و واجب شرعی خود را انجام دهند.در این میان متأسفانه سرنخ برخی از این تحریک ها در دست عناصر فراری از کشور است همچون فردی که به اتهام مسائل اخلاقی و مالی از کشور فراری است و خود را سفیر اسبق ایران در عربستان معرفی کرده که دروغ محض است.فضای مجازی آلوده برای اعزام حجدر فضا های مجازی فیلم هایی منتشر می شود مبنی بر اینکه امام مسجدالحرام خون شیعه را هدر اعلام کرده است، این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد چنین خبری صحت نداشته و فیلم های منتشر شده مربوط به مُفتیان طرفدار داعش است که از اُردن و مصر انتشار یافته است. پس باید آگاه بود که بخشی از اینگونه خبرها را کسانی منتشر می کنند که هیچ اعتقادی به حجّ نداشته و بدنبال مسائل نژادی و عرب و عَجم کردن موضوع هستند و لذا در نوشته های آنان بخوبی مشهود است که می گویند چرا پول ها را به عرب ها بدهیم. همچنین بخشی نیز از روی ساده لوحی تحت تأثیر القاءاتی قرار می گیرند که می گوید پول حجّ را به فُقرا بدهید، اینها توّجه ندارند که فردی که شرعاً مُستطیع است به هیچ وجه نمی تواند با هر کار خیر دیگری وظیفه شرعی خود را ادا نماید، به این افراد نیز باید گفت آنها که به ترکیه و تایلند و دُبی و اروپا و... می روند آنها نباید پول سفرشان را به فُقرا بدهند و فقط حاجیان باید اینچنین کنند؟ آیا این مسئله خود نشانگر فریبکاری اینگونه افراد نیست ؟طی روزهای اخی ...

ادامه مطلب  

پاسخ رهبر انقلاب به استفتائات درباره حج  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش جام نیوز، از همین رو با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، پاسخ های معظم ُله به شُبهات و استفتائات افرادی که قصد عزیمت به حج را دارند منتشر کردیم.به این امید که حج امسال در کمال امنیت و آرامش، حداکثر دستاورد معنوی و روحی را برای هموطنان مان به همراه داشته باشد.در قسمت اول پاسخ های امام خامنه ای در رابطه با موضوع "استطاعت" را مرور خواهیم کرد.** کسی که از وجوه شرعی نظیر خمس و زکات ارتزاق می کند، اگر از آن خمس یا زکات اضافه آید که به قدر مخارج حج باشد، آیا با وجود سایر شرایط مستطیع خواهد بود یا نه؟اگر استحقاق دریافت را به وجه شرعی داشت و باقیمانده وافی به هزینه حج بود و سایر شرایط را هم دارا بود، مستطیع است.** با توجه به اینکه موقع اعزام زائران به حج معاینات پزشکی صورت می پذیرد و کسانی که توانایی جسمی ندارند در معاینات پذیرفته نمی شوند، آیا مردودین معاینات پزشکی که تاکنون هم راه برای آنان باز نبوده، استطاعت شرعی هنوز دارند؟ یا آنکه با پذیرفته نشدن استطاعت هم تحقق نمی یابد؟در فرض مرقوم استطاعت ندارند.** در مسأله مهر مدت دار زوجه که بر زوج هنگام توانایی در پرداخت واجب است آن را بپردازد، ولی زوجه هنوز مطالبه نکرده و به مهریه احتیاج ندارد؛ آیا پرداخت مهریه مدت دار بر انجام حج واجب مقدم است؟ادای مهریه بدون مطالبه زوجه، واجب نیست و در فرض مذکور ادای حج بر آن مقدّم است.** آیا با پس انداز کردن پول در مدت چندین ماه، شخص مستطیع می شود؟ به ویژه زمانی که بداند جز از این طریق، مستطیع نخواهد شد.ایجاد استطاعت از این طریق واجب نیست، اما اگر به قدر هزینه ی حَجّةالاسلام پس انداز نمود و مستطیع شد، انجام حَجّة الاسلام بر او واجب است و نیز کسی که می خواهد حَجّة الاسلام به جا آورد، می تواند از هر راه مشروع، مال کسب کند.** آیا دیدار پدر و مادر یک ضرورت اجتماعی یا شرعی و یا شخصی به شمار می آید؟ و اگر چنین است، آیا شخص مستطیع می تواند حجّ را به تأخیر اندازد و مال خود را برای این کار هزینه کند؟ (با فرض این که لازمه ی دیدار پدر و مادر، انجام سفر و مانند آن باشد.)بر شخص مستطیع واجب است حجّ به جا آورد و جایز نیست خود را با کاری حتی با صله ی رحم از حال استطاعت خارج سازد. صله رحم نیز تنها به دیدار منحصر نمی شود، بلکه می تواند نامه بنویسد یا تماس تلفنی برقرار کند، ولی اگر دیدار والدین در شهر دیگر بر حسب حال آنان یا حال خودش بر او لازم باشد به نحوی که از نیازهای عرفی او محسوب شود، و مال کافی برای دیدار والدین و هزینه ی حجّ نداشته باشد، در این حالت مستطیع نیست.** اگر زنی که به نوزاد خود شیر می دهد مستطیع شود، چنانچه رفتن او به سفر حج برای کودک شیرخوارش ضرر داشته باشد، آیا می تواند به حج نرود؟اگر ضرر به گونه ای باشد که شیردهنده باید در کنار کودک باقی بماند، یا به نحوی باشد که شیردهنده با رفتن به سفر حج دچار عسر و حرج گردد، حج بر او واجب نیست.** زنی که مقداری زیورآلات طلا برای زینت داشته باشد، که در صورت فروش آن مستطیع می شود و مال دیگری ندارد، آیا زیورآلات زنان از حکم استطاعت خارج است، یا باید آن ها را بفروشد و مستطیع شود؟اگر به زیورآلات نیاز داشته باشد و اضافه بر شأن او نباشد، با داشتن آن مستطیع نیست و واجب نیست آن را برای هزینه ی سفر حجّ بفروشد.** اگر زن برای به جا آوردن حج مستطیع باشد، اما شوهرش به او اجازه ندهد، زن چه وظیفه ای دارد؟اجازه ی شوهر برای انجام حجّ واجب شرط نیست، اما اگر رفتن زن به حج بدون کسب اجازه ی شوهر، موجب عسر و حرج بر ...

ادامه مطلب  

در پاسخ به کسانی که خواستار تعطیلی حج هستند چه باید گفت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، در پاسخ به کسانی که خواستار تعطیلی حج هستند از جنبه های مختلف پاسخ های متعدد می توان ارائه کرد از جمله می توان مطالب زیر را مطرح کرد البته برای کسانی که می خواهند سخن منطقی بشنوند نه کسانی که عناد می ورزند.1- حجّ واجب الهی و رُکن دین است و تعطیل بردار نیست .2- در پاره ای موارد امکان تعطیلی حجّ وجود دارد و آن زمانی است که ولی امرمسلمین به دلائلی حکم به تعطیلی آن بدهند.3- ولی امر مسلمین و مراجع عظام تقلید نه تنها حکم به تعطیلی حجّ نداده اند، بلکه در پاسخ به استفتاء صورت گرفته، مرقوم داشته اند خوف بوجود آمده مانع از استطاعت حجّ نیست و افراد مستطیع باید به حجّ بروند و واجب شرعی خود را انجام دهند.4- متأسفانه سرنخ برخی از این تحریک ها در دست عناصر فراری از کشور است همچون فردی که به اتهام مسائل اخلاقی و مالی از کشور فراری است و خود را سفیر اسبق ایران در عربستان معرفی کرده که دروغ محض است.5- در فضا های مجازی فیلم هایی منتشر می شود مبنی بر اینکه امام مسجدالحرام خون شیعه را هدر اعلام کرده است، تحقیقات نشان می دهد چنین خبری صحت نداشته، و فیلم های ...

ادامه مطلب  

نظر مقام معظم رهبری درباره مسائل متفرقه حج  

درخواست حذف این مطلب
از همین رو، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در نظر دارد طی روزهای منتهی به آغاز حج ابراهیمی، با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ های معظم ُله به شبهات و استفتائات افرادی که قصد عزیمت به حج را دارند منتشر کند.به این امید که حج امسال در کمال امنیت و آرامش، حداکثر دستاورد معنوی و روحی را برای هموطنان مان به همراه داشته باشد، در بخش نهم پاسخ های رهبر معظم انقلاب در رابطه با مسائل متفرقه را مرور خواهیم کرد.***سنگ فرش مسجدالحرام با آب قلیل تطهیر می شود و آب قلیل را بر نجاست می ریزند، به گونه ای که معمولاً باقی ماندن نجاست در محل مُحرَز است، آیا سجده بر سنگ فرش مسجد صحیح است؟معمولاً در فرض مذکور، نجاست تمامی نقاط مسجد مُحرز نمی شود و بررسی و تحقیق واجب نیست، بنا بر این سجده بر سنگ فرش آن صحیح است.هنگامی که مسجدالحرام بر اثر خون یا ادرار یا نجاست دیگر نجس می شود، کارگران برای تطهیر آن روشی را به کار می برند که به نظر ما پاک کننده نیست. در این حالت، نمازی که بر زمین مسجدالحرام (مرطوب یا غیر مرطوب) خوانده شود، چه حکمی دارد؟مادامی که به نجاست محل سجود یقین ندارد، نمازش صحیح است.آیا اقامه ی نماز جماعت به شکل دایره ای دور کعبه صحیح و مُجزی است؟نماز کسی که پشت سر امام یا در یکی از دو طرف او بایستد، صحیح است، و بنا بر احتیاط مستحب، کسی که در یکی از دو طرف امام ایستاده باید فاصله ی میان امام جماعت و کعبه را رعایت کند و از امام به کعبه نزدیک تر نباشد، اما نماز کسی که در طرف دیگر کعبه مقابل امام بایستد، صحیح نیست.آیا اقامه ی نماز جماعت پشت سر پیش نماز سنی مذهب در مکّه ی مکرّمه و مدینه منوّره، مُجزی است؟مُجزی است، إن شاءالله.جواز اقتدا به اهل سنت اختصاص به نماز ادا دارد یا در نماز قضا نیز می توان اقتدا کرد؟قدر متیقّن جواز اقتداء در نماز اداء است و صحّت اقتداء در نماز قضاء محل اشکال بلکه منع است.خارج شدن از مسجدالحرام و مسجدالنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) هنگام اذان و اقامه چه حکمی دارد؟ با توجه به این که اهل سنت در آن هنگام به سوی مسجد می روند، و در مورد خارج شدن ما در آن اوقات، گفتگو می کنند و بر ما عیب می گیرند.این کار اگر از نظر دیگران، سبک شمردن نماز اول وقت به شمار آید و به خصوص موجب وهن مذهب باشد، جایز نیست.در برخی از استفتائات آمده است که شما اقامه ی نماز جماعت در هتل های مکّه ی مکرّمه را جایز نمی دانید، آیا اقامه ی نماز جماعت در منازل و خانه های محل اقامت کاروان های حجّ جایز است؟ لازم به ذکر است که این منازل تنها به کاروان ها اختصاص دارد و برپایی نماز جاعت، بهانه ای برای حجّاج در ترک نماز در مسجدالحرام نخواهد بود.اقامه نماز جماعت در منازل و خانه ها را نیز، در صورتی که مایه ی جلب نظر دیگران، و موجب عیب گیری بر حجّاج از جهت عدم مشارکت با مسلمانان در نماز جماعت در مسجد گردد، جایز نمی دانیم.حکم نماز کسی که قصد ده روز اقامت در مکّه ی مکرّمه را دارد، در عرفات و مشعر و مِنی، و نیز در مسیر حد فاصل میان آن ها چگونه است؟اگر پیش از رفتن به عرفات، قصد اقامت ده روزه در مکّه را داشته باشد و با این نیت، حداقل یک نماز چهار رکعتی کامل به جا آورد، تا زمانی که سفر جدیدی انجام نداده، حکم اقامت به حال خود باقی است، و پس از تحقق شرط اقامت، رفتن او به عرفات و مشعرالحرام و مِنی سفر به شمار نمی آید.آیا حکم مخیّر بودن میان قصر یا کامل خواندن نماز، در همه جای مکّه و مدینه جاری است، یا تنها به مسجدالحرام و مسجد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) اختصاص دارد؟ و آیا میان مناطق قدیمی و جدید این دو شهر تفاوتی وجود دارد یا خیر؟تخییر بین قصر یا کامل خواندن نماز در همه جای این دو شهر مقدس وجود دارد، و بنا بر ظاهر، محله های قدیمی و جدید آن ها با هم تفاوتی ندارند، هرچند احتیاط استحبابی اختصاص تخییر بین قصر و اتمام به محله های قدیمی این دو شهر، بلکه تنها به دو مسجد مقدّس است و نماز را در جاهای دیگر این دو شهر قصر بخواند، مگر در صورتی که قصد اقامت ده روزه داشته باشد.حج کسی که از شرکت در مراسم برائت از مشرکین خودداری کند، چه حکمی دارد؟این کار به صحّت حجّ او خللی وارد نمی کند، هرچند خود را از فضیلت شرکت در مراسم اعلام برائت از دشمنان خدا محروم کرده است.آیا زن در زمان حیض یا نفاس می تواند بر دیوار مشترک میان رواق مسجدالحرام و مَسعی بنشیند؟مانعی ندارد، مگر آن که ثابت شود دیوار، بخشی از مسجدالحرام است.مادرم از ذریّه پیامبر اکرم(ص) است. آیا من نیز از سادات محسوب می شوم؟ آیا می توانم عادت ماهیانه ام را تا شصت سالگی، حیض قرار دهم و در آن ایام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟تعیین سن یائسگی محل تأمل و احتیاط است؛ بانوان می توانند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر مراجعه نمایند.حج کسی که به سبب اختلاف در رؤیت هلال، در انجام وقوف ها و روز عید شک کند، چه حکمی دارد؟ و آیا باید حجّ را اعاده کند یا خیر؟اگر مطابق با نظر و حکم مفتی اهل سنت در خصوص اثبات رؤیت هلال ذی حجه عمل کند، کافی است. پس هرگاه وقوف ها را همراه با دیگر مردم درک نماید، حجّ را درک کرده و مُجزی است.مقدار مسافت شرعی که ساکنان در محدوده ی آن می توانند حجّ اِفراد به جا آورند، ۱۶ فرسخ است؛ این فاصله از کجا باید حساب شود؟ اگر میزان، محاسبه ی فاصله بین آخرین خانه های جدّه و ن ...

ادامه مطلب  

نظر مقام معظم رهبری درباره مسائل متفرقه حج  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که حدود دو هفته تا آغاز موسم حج و اعزام زائران کشورمان به سرزمین وحی مانده، نحوه صحیح انجام این فریضه الهی و موضوعات مرتبط با آن، از مهمترین دغدغه های فکری هر زائری است.از همین رو، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در نظر دارد طی روزهای منتهی به آغاز حج ابراهیمی، با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ های معظم ُله به شبهات و استفتائات افرادی که قصد عزیمت به حج را دارند منتشر کند.به این امید که حج امسال در کمال امنیت و آرامش، حداکثر دستاورد معنوی و روحی را برای هموطنان مان به همراه داشته باشد، در بخش نهم پاسخ های رهبر معظم انقلاب در رابطه با مسائل متفرقه را مرور خواهیم کرد.***سنگ فرش مسجدالحرام با آب قلیل تطهیر می شود و آب قلیل را بر نجاست می ریزند، به گونه ای که معمولاً باقی ماندن نجاست در محل مُحرَز است، آیا سجده بر سنگ فرش مسجد صحیح است؟معمولاً در فرض مذکور، نجاست تمامی نقاط مسجد مُحرز نمی شود و بررسی و تحقیق واجب نیست، بنا بر این سجده بر سنگ فرش آن صحیح است.هنگامی که مسجدالحرام بر اثر خون یا ادرار یا نجاست دیگر نجس می شود، کارگران برای تطهیر آن روشی را به کار می برند که به نظر ما پاک کننده نیست. در این حالت، نمازی که بر زمین مسجدالحرام (مرطوب یا غیر مرطوب) خوانده شود، چه حکمی دارد؟مادامی که به نجاست محل سجود یقین ندارد، نمازش صحیح است.آیا اقامه ی نماز جماعت به شکل دایره ای دور کعبه صحیح و مُجزی است؟نماز کسی که پشت سر امام یا در یکی از دو طرف او بایستد، صحیح است، و بنا بر احتیاط مستحب، کسی که در یکی از دو طرف امام ایستاده باید فاصله ی میان امام جماعت و کعبه را رعایت کند و از امام به کعبه نزدیک تر نباشد، اما نماز کسی که در طرف دیگر کعبه مقابل امام بایستد، صحیح نیست.آیا اقامه ی نماز جماعت پشت سر پیش نماز سنی مذهب در مکّه ی مکرّمه و مدینه منوّره، مُجزی است؟مُجزی است، إن شاءالله.جواز اقتدا به اهل سنت اختصاص به نماز ادا دارد یا در نماز قضا نیز می توان اقتدا کرد؟قدر متیقّن جواز اقتداء در نماز اداء است و صحّت اقتداء در نماز قضاء محل اشکال بلکه منع است.خارج شدن از مسجدالحرام و مسجدالنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) هنگام اذان و اقامه چه حکمی دارد؟ با توجه به این که اهل سنت در آن هنگام به سوی مسجد می روند، و در مورد خارج شدن ما در آن اوقات، گفتگو می کنند و بر ما عیب می گیرند.این کار اگر از نظر دیگران، سبک شمردن نماز اول وقت به شمار آید و به خصوص موجب وهن مذهب باشد، جایز نیست.در برخی از استفتائات آمده است که شما اقامه ی نماز جماعت در هتل های مکّه ی مکرّمه را جایز نمی دانید، آیا اقامه ی نماز جماعت در منازل و خانه های محل اقامت کاروان های حجّ جایز است؟ لازم به ذکر است که این منازل تنها به کاروان ها اختصاص دارد و برپایی نماز جاعت، بهانه ای برای حجّاج در ترک نماز در مسجدالحرام نخواهد بود.اقامه نماز جماعت در منازل و خانه ها را نیز، در صورتی که مایه ی جلب نظر دیگران، و موجب عیب گیری بر حجّاج از جهت عدم مشارکت با مسلمانان در نماز جماعت در مسجد گردد، جایز نمی دانیم.حکم نماز کسی که قصد ده روز اقامت در مکّه ی مکرّمه را دارد، در عرفات و مشعر و مِنی، و نیز در مسیر حد فاصل میان آن ها چگونه است؟اگر پیش از رفتن به عرفات، قصد اقامت ده روزه در مکّه را داشته باشد و با این نیت، حداقل یک نماز چهار رکعتی کامل به جا آورد، تا زمانی که سفر جدیدی انجام نداده، حکم اقامت به حال خود باقی است، و پس از تحقق شرط اقامت، رفتن او به عرفات و مشعرالحرام و مِنی سفر به شمار نمی آید.آیا حکم مخیّر بودن میان قصر یا کامل خواندن نماز، در همه جای مکّه و مدینه جاری است، یا تنها به مسجدالحرام و مسجد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) اختصاص دارد؟ و آیا میان مناطق قدیمی و جدید این دو شهر تفاوتی وجود دارد یا خیر؟تخییر بین قصر یا کامل خواندن نماز در همه جای این دو شهر مقدس وجود دارد، و بنا بر ظاهر، محله های قدیمی و جدید آن ها با هم تفاوتی ندارند، هرچند احتیاط استحبابی اختصاص تخییر بین قصر و اتمام به محله های قدیمی این دو شهر، بلکه تنها به دو مسجد مقدّس است و نماز را در جاهای دیگر این دو شهر قصر بخواند، مگر در صورتی که قصد اقامت ده روزه داشته باشد.حج کسی که از شرکت در مراسم برائت از مشرکین خودداری کند، چه حکمی دارد؟این کار به صحّت حجّ او خللی وارد نمی کند، هرچند خود را از فضیلت شرکت در مراسم اعلام برائت از دشمنان خدا محروم کرده است.آیا زن در زمان حیض یا نفاس می تواند بر دیوار مشترک میان رواق مسجدالحرام و مَسعی بنشیند؟مانعی ندارد، مگر آن که ثابت شود دیوار، بخشی از مسجدالحرام است.مادرم از ذریّه پیامبر اکرم(ص) است. آیا من نیز از سادات محسوب می شوم؟ آیا می توانم عادت ماهیانه ام را تا شصت سالگی، حیض قرار دهم و در آن ایام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟تعیین سن یائسگی محل تأمل و احتیاط است؛ بانوان می توانند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر مراجعه نمایند.حج کسی که به سبب اختلاف در رؤیت هلال، در انجام وقوف ها و روز عید شک کند، چه حکمی دارد؟ و آیا باید حجّ را اعاده کند یا خیر؟اگر مطابق با نظر و حکم مفتی اهل سنت در خصوص اثبات رؤیت هلال ذی حجه عمل کند، کافی است. پس هرگاه وقوف ها را همراه با دیگر مردم درک نماید، حجّ را درک کرده و مُجزی است.مقدار مسافت شرعی که ساکنان در محدوده ی آن می توانند حجّ اِفراد به جا آورند، ۱۶ فرسخ است؛ ای ...

ادامه مطلب  

نظر مقام معظم رهبری درباره مسائل متفرقه حج  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری ایسنا: در حالی که حدود دو هفته تا آغاز موسم حج و اعزام زائران کشورمان به سرزمین وحی مانده، نحوه صحیح انجام این فریضه الهی و موضوعات مرتبط با آن، از مهمترین دغدغه های فکری هر زائری است.از همین رو، در نظر داریم طی روزهای منتهی به آغاز حج ابراهیمی، با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ های معظم ُله به شبهات و استفتائات افرادی که قصد عزیمت به حج را دارند منتشر کنیم.به این امید که حج امسال در کمال امنیت و آرامش، حداکثر دستاورد معنوی و روحی را برای هموطنان مان به همراه داشته باشد، در بخش نهم پاسخ های رهبر معظم انقلاب در رابطه با مسائل متفرقه را مرور خواهیم کرد.***سنگ فرش مسجدالحرام با آب قلیل تطهیر می شود و آب قلیل را بر نجاست می ریزند، به گونه ای که معمولاً باقی ماندن نجاست در محل مُحرَز است، آیا سجده بر سنگ فرش مسجد صحیح است؟معمولاً در فرض مذکور، نجاست تمامی نقاط مسجد مُحرز نمی شود و بررسی و تحقیق واجب نیست، بنا بر این سجده بر سنگ فرش آن صحیح است.هنگامی که مسجدالحرام بر اثر خون یا ادرار یا نجاست دیگر نجس می شود، کارگران برای تطهیر آن روشی را به کار می برند که به نظر ما پاک کننده نیست. در این حالت، نمازی که بر زمین مسجدالحرام (مرطوب یا غیر مرطوب) خوانده شود، چه حکمی دارد؟مادامی که به نجاست محل سجود یقین ندارد، نمازش صحیح است.آیا اقامه ی نماز جماعت به شکل دایره ای دور کعبه صحیح و مُجزی است؟نماز کسی که پشت سر امام یا در یکی از دو طرف او بایستد، صحیح است، و بنا بر احتیاط مستحب، کسی که در یکی از دو طرف امام ایستاده باید فاصله ی میان امام جماعت و کعبه را رعایت کند و از امام به کعبه نزدیک تر نباشد، اما نماز کسی که در طرف دیگر کعبه مقابل امام بایستد، صحیح نیست.آیا اقامه ی نماز جماعت پشت سر پیش نماز سنی مذهب در مکّه ی مکرّمه و مدینه منوّره، مُجزی است؟مُجزی است، إن شاءالله.جواز اقتدا به اهل سنت اختصاص به نماز ادا دارد یا در نماز قضا نیز می توان اقتدا کرد؟قدر متیقّن جواز اقتداء در نماز اداء است و صحّت اقتداء در نماز قضاء محل اشکال بلکه منع است.خارج شدن از مسجدالحرام و مسجدالنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) هنگام اذان و اقامه چه حکمی دارد؟ با توجه به این که اهل سنت در آن هنگام به سوی مسجد می روند، و در مورد خارج شدن ما در آن اوقات، گفتگو می کنند و بر ما عیب می گیرند.این کار اگر از نظر دیگران، سبک شمردن نماز اول وقت به شمار آید و به خصوص موجب وهن مذهب باشد، جایز نیست. در برخی از استفتائات آمده است که شما اقامه ی نماز جماعت در هتل های مکّه ی مکرّمه را جایز نمی دانید، آیا اقامه ی نماز جماعت در منازل و خانه های محل اقامت کاروان های حجّ جایز است؟ لازم به ذکر است که این منازل تنها به کاروان ها اختصاص دارد و برپایی نماز جاعت، بهانه ای برای حجّاج در ترک نماز در مسجدالحرام نخواهد بود.اقامه نماز جماعت در منازل و خانه ها را نیز، در صورتی که مایه ی جلب نظر دیگران، و موجب عیب گیری بر حجّاج از جهت عدم مشارکت با مسلمانان در نماز جماعت در مسجد گردد، جایز نمی دانیم.حکم نماز کسی که قصد ده روز اقامت در مکّه ی مکرّمه را دارد، در عرفات و مشعر و مِنی، و نیز در مسیر حد فاصل میان آن ها چگونه است؟اگر پیش از رفتن به عرفات، قصد اقامت ده روزه در مکّه را داشته باشد و با این نیت، حداقل یک نماز چهار رکعتی کامل به جا آورد، تا زمانی که سفر جدیدی انجام نداده، حکم اقامت به حال خود باقی است، و پس از تحقق شرط اقامت، رفتن او به عرفات و مشعرالحرام و مِنی سفر به شمار نمی آید.آیا حکم مخیّر بودن میان قصر یا کامل خواندن نماز، در همه جای مکّه و مدینه جاری است، یا تنها به مسجدالحرام و مسجد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) اختصاص دارد؟ و آیا میان مناطق قدیمی و جدید این دو شهر تفاوتی وجود دارد یا خیر؟تخییر بین قصر یا کامل خواندن نماز در همه جای این دو شهر مقدس وجود دارد، و بنا بر ظاهر، محله های قدیمی و جدید آن ها با هم تفاوتی ندارند، هرچند احتیاط استحبابی اختصاص تخییر بین قصر و اتمام به محله های قدیمی این دو شهر، بلکه تنها به دو مسجد مقدّس است و نماز را در جاهای دیگر این دو شهر قصر بخواند، مگر در صورتی که قصد اقامت ده روزه داشته باشد.حج کسی که از شرکت در مراسم برائت از مشرکین خودداری کند، چه حکمی دارد؟این کار به صحّت حجّ او خللی وارد نمی کند، هرچند خود را از فضیلت شرکت در مراسم اعلام برائت از دشمنان خدا محروم کرده است.آیا زن در زمان حیض یا نفاس می تواند بر دیوار مشترک میان رواق مسجدالحرام و مَسعی بنشیند؟مانعی ندارد، مگر آن که ثابت شود دیوار، بخشی از مسجدالحرام است.مادرم از ذریّه پیامبر اکرم(ص) است. آیا من نیز از سادات محسوب می شوم؟ آیا می توانم عادت ماهیانه ام را تا شصت سالگی، حیض قرار دهم و در آن ایام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟تعیین سن یائسگی محل تأمل و احتیاط است؛ بانوان می توانند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر مراجعه نمایند.حج کسی که به سبب اختلاف در رؤیت هلال، در انجام وقوف ها و روز عید شک کند، چه حکمی دارد؟ و آیا باید حجّ را اعاده کند یا خیر؟اگر مطابق با نظر و حکم مفتی اهل سنت در خصوص اثبات رؤیت هلال ذی حجه عمل کند، کافی است. پس هرگاه وقوف ها را همراه با دیگر مردم درک نماید، حجّ را درک کرده و مُجزی است.مقدار مسافت شرعی که ساکنان در محدوده ی آن می توانند حجّ اِفراد به جا آورند، ۱۶ فرسخ است؛ این ...

ادامه مطلب  

شرایط «حجِّ نیابتی» از منظر مقام معظم رهبری  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری ایسنا: در حالیکه کمتر از سه هفته تا آغاز موسم حج و اعزام زائران کشورمان به سرزمین وحی مانده، نحوه صحیح انجام این فریضه الهی و موضوعات مرتبط با آن، از مهمترین دغدغه های فکری هر زائری است.از همین رو، خبرگزاری دانشجویان در نظر دارد طی روزهای منتهی به آغاز حج ابراهیمی، با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ های معظم ُله به شُبهات و استفتائات افرادی که قصد عزیمت به حج را دارند منتشر کند.در بخش اول این سلسله گزارش، نظرات رهبر انقلاب به پرسش های مربوط به بحث "استطاعت" را مرور کردیم و در بخش دوم، به شُبهات و سوالات درباره "حجّ نیابی" می پردازیم:** فردی که نائب شده تا بعضی از اعمال حج را که نائب گیرنده از انجام آنها عاجز است انجام دهد، مثل طواف یا رمی جمرات یا قربانی کردن. آیا لازم است مُحرم باشد؟ و آیا احرام جزء یا شرط آن است؟در صحّت نیابت از اعمال مذکور، احرام ـ نه به صورت جزء و نه به صورت شرط ـ معتبر نمی باشد.** حُکم کسی که هنگام بستن احرام در میقات از افراد مشخصّی نیت نیابت می کند، ولی هنگام انجام اعمال از طرف افراد دیگری نیت می کند یا از طرف افرادی کمتر یا بیشتر نیت می نماید چیست؟ و حکم این مسأله در صورت جهل و یا عمد چیست؟واجب است نائب همان گونه که هنگام احرام نیت کرده، اعمال نیابی را انجام دهد.آیا کسی که در اعمال عمره یا حج یا خصوص طواف اجیر غیر باشد، می تواند به نیابت از شخص دیگری تبرّعاً یا استیجاراً قرآن تلاوت کند؟اشکال ندارد.** اگر نایب عصیاناً رمی در روز را ترک کند، نیابت او چه حکمی دارد؟ و اگر به تصور این که می تواند به منا برگردد، به مکه آمد و روز دوازدهم نتوانست برای رمی به منا برود، نیابتش چه حکمی دارد و وظیفه اش چیست؟رمی جمرات از مناسک است، که اگر آن را به نحو صحیح انجام ندهد، صحت نیابتش محل اشکال است مخصوصاً اگر در ایام تشریق تدارک نکند.** چنانچه ...

ادامه مطلب  

شرایط "حجِّ نیابتی" از منظر مقام معظم رهبری  

درخواست حذف این مطلب
در حالیکه کمتر از سه هفته تا آغاز موسم حج و اعزام زائران کشورمان به سرزمین وحی مانده، نحوه صحیح انجام این فریضه الهی و موضوعات مرتبط با آن، از مهمترین دغدغه های فکری هر زائری است.به گزارش صد خبر، در این بخش، به شُبهات و سوالات درباره "حجّ نیابی" می پردازیم:** فردی که نائب شده تا بعضی از اعمال حج را که نائب گیرنده از انجام آنها عاجز است انجام دهد، مثل طواف یا رمی جمرات یا قربانی کردن. آیا لازم است مُحرم باشد؟ و آیا احرام جزء یا شرط آن است؟در صحّت نیابت از اعمال مذکور، احرام ـ نه به صورت جزء و نه به صورت شرط ـ معتبر نمی باشد.** حُکم کسی که هنگام بستن احرام در میقات از افراد مشخصّی نیت نیابت می کند، ولی هنگام انجام اعمال از طرف افراد دیگری نیت می کند یا از طرف افرادی کمتر یا بیشتر نیت می نماید چیست؟ و حکم این مسأله در صورت جهل و یا عمد چیست؟واجب است نائب همان گونه که هنگام احرام نیت کرده، اعمال نیابی را انجام دهد.آیا کسی که در اعمال عمره یا حج یا خصوص طواف اجیر غیر باشد، می تواند به نیابت از شخص دیگری تبرّعاً یا استیجاراً قرآن تلاوت کند؟اشکال ندارد.** اگر نایب عصیاناً رمی در روز را ترک کند، نیابت او چه حکمی دارد؟ و اگر به تصور این که می تواند به منا برگردد، به مکه آمد و روز دوازدهم نتوانست برای رمی به منا برود، نیابتش چه حکمی دارد و وظیفه اش چیست؟رمی جمرات از مناسک است، که اگر آن را به نحو صحیح انجام ندهد، صحت نیابتش محل اشکال است مخصوصاً اگر در ایام تشریق تدارک نکند.** چنانچه در اثناء عمل نایب، عذر منوب عنه مرتفع شود این حجّ آیا کفایت از منوب عنه می کند و آیا فرق است میان ...

ادامه مطلب  

محمد بن سلمان؛ تفکرات اصلاح گرایانه و چالش های پیش رو  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، یکی از پیامدهای مهم انتخاب بن سلمان ۳۱ ساله به ولیعهدی و نزدیک تر شدن وی به پادشاهی سعودی، ویژگی های فردی و تفکراتش در مسائل اجتماعی، مذهبی و امنیتی است. لذا در این نوشتار به دنبال تبیین پیامدهای این اتفاق بر موضوعات اجتماعی، فرهنگی و همچنین جنگ قدرت در درون سعودی هستیم. بن سلمان نخستین شخصی از نسل سوم آل سعود است که در یک قدمی پادشاهی قرار گرفته و شاید بتوان با توجه به نفوذ وی بر پدرش اکنون وی را همه کاره سعودی دانست. در خصوص دیدگاه های وی درباره ی توسعه سیاسی، فضای باز سیاسی، دموکراسی، نگاه وی به وهابیت و جایگاه و قدرت نهادهای دینی و… سخنان مختلفی بیان شده است. از طرفی جامعه ی عربستان با توجه به فرایند ناقص دولت-ملت سازی و ساختار قبیله گرایی، با معضلات و چالش های پیچیده ی امنیتی و فرهنگی مواجه است که کنش غیرمنطقی و تصمیم نامنطبق بر عقلانیت محمد بن سلمان می تواند آرامش نسبی و شکننده ی کنونی جامعه ی سعودی را با چالش مواجه سازد. از طرفی به نظر می رسد بیشترین درگیری و اختلاف محمد بن سلمان که رویاهای بلندپروازانه را برای جامعه ی سعودی در سر می پروراند و نسبت به آن ها نسخه تجویز می کند با خاندان «آل شیخ» یا نهادها و سازمان های محافظه کار و غیر انعطاف پذیر مذهبی تحت قیمومیت خاندان مذکور باشد. با این مقدمه، نوشتار پیش رو در نظر دارد ضمن برشمردن چالش های اصلی دولت سعودی به ویژه شخص محمد بن سلمان در مقام ولیعهد با خاندان «آل شیخ»، رویکرد، کنش و منشِ محمد بن سلمان به عنوان فرد دوم قدرت در عربستان فعلی و پادشاه احتمالی آینده ی این کشور را بررسی نماید.۱-چالش های آل سعود و محمد بن سلمان با آل شیخبه طور کلی چالش هایی که دولت سعودی و به ویژه شخص محمد بن سلمان با آن ها مواجه است به صورت ذیل قابل تقسیم بندی هستند. ورود بن سلمان به این چالش ها می تواند سطح نزاع و گسست با آل شیخ را مضاعف کرده و اتحاد و همبستگی بیش از ۳۰۰ ساله ی این دو خاندان را تحت الشعاع قرار داده و به تبع آن ثبات شکننده ی کشور عربستان را با مشکل مواجه سازد.بحران هویت گریبانگیر جوانان سعودی است و آن ها میان انتخاب سنت و مدرنیته مردد و سرگردان هستند. عده ای از جوانان که تعلق عمیقی به ارزش های آیین وهابیت دارند برای گریز از جامعه بحران زده و در واقع به منظور عصیان و شورش علیه این جامعه به دامن گروه های تکفیری و تندرو پناهنده می شوند. از طرفی بخش عظیمی از جمعیت جوانان به دلیل دسترسی به جهان خارج از طریق رسانه های ارتباط جمعی شیفته و مقلد سبک زندگی غربی می شوند. این گرایش جوانان به ابزارها و سبک زندگی مدرن با مخالفت دستگاه سخت گیر و سرکوبگر وهابیت مواجه می شود.۱-۱-جوانان، آل شیخ و محمد بن سلمانیکی از موضوعات مهم و حیاتی کشور عربستان در برهه ی کنونی که محمد بن سلمان به موجب آن مجبور به مواجهه ی سخت با آل شیخ شده، دوگانه ی مطالبات جوانان و تندروی آل شیخ و یا به عبارتی نزاع میان «سنت» و «مدرنیته» است. با توجه به تغییرات و تحولاتی که در دنیای مدرن و تحت تأثیر فراگیر شدن ارزش های غربی به ویژه در عرصه ارتباطات رخ داده، جوانان عربستان سعودی نیز به سمت جهانی شدن منطبق بر ارزش ها و آموزه های غربی یا مدرنیته گرایش پیدا کرده اند.بیشتر جوانان سعودی سعی می کنند در مسائل مذهبی متکی به خود و به عقل و تحقیق خود باشند و این استقلال فکری پیرامون مسائل مذهبی کاملاً با نسل قبلی جوانان که تلاش می کردند از دستورات والدین خود، مدرسه و مفتی شان پیروی کنند متفاوت است. در این رابطه کارن الیوت هاوس با بررسی و نظرسنجی از عقاید و افکار جوانان به خلاصه کردن آن ها مبادرت ورزیده است. وی متعقد است جوانان سعودی نسبت به جامعه و ارزش های خود چنین نگرشی دارند «ما مصرف کننده شده ایم، همه چیز برای فروش است، شیخ ها به رسانه می آیند تا مردم را نصیحت کنند اما تنها مساله ای که برایشان اهمیت دارد قرارداد کاریشان است».(۱)بحران هویت گریبانگیر جوانان سعودی است و آن ها میان انتخاب سنت و مدرنیته مردد و سرگردان هستند. عده ای از جوانان که تعلق عمیقی به ارزش های آیین وهابیت دارند برای گریز از جامعه بحران زده و در واقع به منظور عصیان و شورش علیه این جامعه به دامن گروه های تکفیری و تندرو پناهنده می شوند. از طرفی بخش عظیمی از جمعیت جوانان به دلیل دسترسی به جهان خارج از طریق رسانه های ارتباط جمعی شیفته و مقلد سبک زندگی غربی می شوند. این گرایش جوانان به ابزارها و سبک زندگی مدرن با مخالفت دستگاه سخت گیر و سرکوبگر وهابیت مواجه می شود. به طوری که سینما و کنسرت و حتی حضور در مراکز خرید بدون همراهی یک محرم زن برای جوانان قدغن است و همین مسأله یعنی تغییر ارزش های جوانان و به دنباله ی آن پرخاش آن ها و در طرف مقابل تندروی و سرکوب وهابیت، به یکی از چالش های حیاتی و تعیین کننده ی دولت آل سعود تبدیل شده است.اما در این میان رویکرد بن سلمان و رویه ای که او در پیش گرفته بیشتر مطالبات و خواسته های جوانان را مد نظر قرار می دهد. به طور مثال سال گذشته تحت فشار محمد بن سلمان مجلس شورای عربستان که تمامی نمایندگان آن را پادشاه تعیین می کند، تصمیم گرفت از اختیارات هیئت عریض و طویل و پر حاشیه ی «امر به معروف و نهی از منکر» که زیر نظر مستقیم آل شیخ فعالیت می کند، بکاهد. بر اساس این تصمیم مقرر شد رئیس هیئت «امر به معروف و نهی از منکر» نیروهای تحت امر خود را از متوقف کردن مردم، تعقیب آن ها، درخواست اسناد هویت و پیگیری آن ها منع کند. همچنین رئیس این هیئت از ایجاد مراکز جدید در استان ها و شهرها و استخدام نیروی جدید و مضاعف منع شد. از طرفی نیروها نیز موظف شدند در ساعات خاصی فعالیت کرده و مردم را با آرامش و عطوفت به معروف دعوت و از منکر نهی کنند.(۲)بسیاری از علمای وهابیت و مراکز دینی و حتی مراکز فکری غربی طرح چشم انداز ۲۰۳۰ محمد بن سلمان را «انقلاب فرهنگی و اجتماعی» در لباس «اصلاح اقتصادی» بدانند. تنش میان محمد بن سلمان و آل شیخ در موضوع زنان و مسائل مترتب بر آن سبب شده روزنامه ی گاردین در مقاله ای از «پایان ائتلاف مردان دین با مردان سیاست سخن بگویددر همین رابطه و در اثبات جانبداری محمد بن سلمان از جوانان، «سازمان فرهنگی» در چشم انداز ۲۰۳۰ که طراح آن شخص محمد بن سلمان است پیش بینی شده است. سازمان مذکور در سال گذشته تشکیل شده و قصد ایجاد، توسعه و حمایت از مراکز تفریحی و سرگرمی را در دستور کار خود دارد. بر اساس وظایف تعریف شده ، این سازمان باید بستر را برای رشد و ترقی هنرها و نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف مهیا کند. ایجاد و شروع به کار سازمان مزبور موجب شده کنسرت ها و سالن های سینما و موسیقی و تفریح و مراکز اختلاط مرد و زن گسترش یابد که همین موضوع تمهیدات نگرانی و هراس دستگاه وهابیت را فراهم کرده است. به طوری که دستگاه یاد شده به نیروها و سازمان های تابع خود دستور داده با این نوع از تفریح ها و مراکز، برخورد خشن اما پنهانی داشته باشند.(۳) بنابراین دوگانگی و نزاع سنت و مدرنیته در جامعه ی سعودی یکی از چالش های مهم دینی و اجتماعی است که با رویکرد، کنش و منش بن سلمان به نزاع و گسست نسبی آل شیخ و آل سعود انجامیده است.۲-۱-زنان، رویکرد محمد بن سلمان و چالش نهادهای دینیدر میان اختلافات و معضلات اجتماعی ای که در جامعه ی سعودی وجود دارد؛ هیچ یک به اندازه ی وضعیت، نقش و آینده زنان مورد مناقشه و جدال نیست. این جدال جنگی است میان محافظه کاران و مدرن گرایان بر سر آن که مردم عربستان به ویژه زنان در چه فضایی زندگی کرده و در کدام جایگاه ها ایفای نقش کنند.(۴)روز به روز بر مطالبات زنان در جامعه ی سعودی افزوده می شود. همین موضوع نافرمانی های مدنی از سوی زنان را دامن می زند. به طوری که زنان به کرات مقابل وزارت کشور عربستان تجمع کرده و خواستار لغو عدم رانندگی زنان شده اند. یا با فراخوانی در شبکه های اجتماعی با زیر پا گذاشتن قوانین رسمی کشور به رانندگی در سطح شهر پرداخته اند.مطالبات زنان برای بر عهده گرفتن نقش در جامعه و تلاش آن ها برای تنیدن تارهای تحمیلی بافته شده از سوی آیین وهابیت روز به روز در حال افزایش است. تلاش زنان برای حضور آزادانه در مشاغل و مراکز مختلف با مخالفت نهادهای وابسته به وهابیت مواجه شده است. این مخالفت و مقاومت با نقش آفرینی زنان در عربستان، قدمتی به تاریخ تشکیل آیین وهابیت و به ویژه تشکیل هیئت «امر به معروف و نهی از منکر» دارد که در دهه ی ۳۰ میلادی توسط «عبدالعزیز بن سعود» پایه گذاری شد. مصادیق این مخالفت و مقاومت با حضور زنان در اجتماع فراوان است. به طور مثال پلیس مذهبی در سال ۲۰۰۲ اجازه نداد دانش آموزان دختری که به دلیل عدم داشتن حجاب کامل در آتش سوزی مدرسه گرفتار بودند از آن محیط خارج شوند. پلیس مذهبی در این حادثه درها و پنجره های خروجی را مسدود کرده و باعث سوختن بیش از ۱۵ دختر نوجوان در مدرسه شد.(۵)با این وجود و با توجه به وضعیت دو قطبی منطقه و تهدیداتی که از جانب شیعیان احساس می شود به نظر می رسد بن سلمان رویه ی تهدید، سرکوب و ارعاب را در قبال شیعیان به کار گیرد. لذا بر خلاف نگاه متفاوت بن سلمان در دو موضوع بررسی شده در بالا، در موضوع شیعیان لااقل در کوتاه مدت تفاوتی میان رویکرد محمد بن سلمان و ساختار و نهادهای مذهبی وجود ندارد.اما با این حال زنان سعودی حاضر نیستند از خواسته های طبیعی و اجتماعی خود دست بردارند. همین فزونی مطالبات و بحرانی شدن اوضاع موجب شد «ملک عبدالله» پادشاه پیشین عربستان گشایش هایی را در امور زنان حاصل کند. به طور مثال او در سال ۲۰۱۱ مصوب کرد که زنان تا سال ۲۰۱۵ بتوانند در انتخابات شرکت کرده و حتی خود را به عنوان نامزد در محک انتخاب دیگران قرار دهند.(۶)این روند با قدرت گیری محمد بن سلمان تشدید شد به شکلی که زنان برای نخستین بار توانستند اسناد هویتی عکس دار برای خود تهیه کرده و یک نسخه از سند ازدواج را برای خود نگه دارند. این گشایش ها باعث شد حق زنان برای گرفتن طلاق در هنگامی که مورد آزار و اذیت مردان قرار می گیرند افزایش یابد. به طور مثال در جامعه ی کنونی سعودی از هر سه ازدواج یک ازدواج به طلاق می انجامد.از طرفی بن سلمان به بهانه اشتغال زایی برای نیروی فعال بومی در سند چشم انداز ۲۰۳۰ طرحی مطرح کرده که از زنان برای مشاغل، به جای نیروهای کشورهای بیگانه استفاده کنند که این طرح با واکنش مفتی اعظم آل شیخ یعنی «عبد العزیز بن عبد الله آل الشیخ» مواجه شده و او ضمن «مجرمانه و غیر محترم» خواندن این طرح از مفتی های دیگر عربستان خواسته تا برای وزیر کار سعودی طلب بیماری کنند.از طرفی بسیاری از کارشناسان معتقدند با ادامه ی روند فعلی به زودی زنان قادر می شوند در عربستان رانندگی کرده و در بسیاری از مشاغل و مراکز حضور چشم گیر و پر رنگ تری داشته باشند. در همین رابطه بن سلمان با خبرگزاری آمریکایی «بلومبرگ» مصاحبه کرده و گفته است: «امکان ندارد جامعه سعودی پیشرفت کند در حالی که حقوق نصف جمعیت آن نادیده گرفته می شود. لذا ما ضمن حمایت مضاعف از آزادی ها، حقوق زنان که در اسلام برای آن ها تعیین شده است را به آن ها بازگردانده و قیدها و زنجیرهای تحمیل شده بر زنان را مرتفع می کنیم»(۷) همین مسأله باعث شده بسیاری از علمای وهابیت و مراکز دینی و حتی مراکز فکری ...

ادامه مطلب  

حکم مقام معظم رهبری درباره "طواف و نماز آن"  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ های معظم ُله به شبهات و استفتائات افرادی که قصد عزیمت به حج را دارند منتشر کردیم.به این امید که حج امسال در کمال امنیت و آرامش، حداکثر دستاورد معنوی و روحی را برای هموطنان مان به همراه داشته باشد، در ششم پنجم پاسخ های رهبر معظم انقلاب در رابطه با بحث "طواف و نماز آن" را مرور خواهیم کرد.** کسی که در زمان اوج ازدحام در مسجد الحرام طواف مستحب انجام دهد و برای حجّاجی که طواف واجب انجام می دهند مزاحمت ایجاد کند، آیا طوافش اشکال دارد؟ به خصوص اگر وقت کافی برای طواف مستحب در زمان دیگر وجود داشته باشد.اشکال ندارد، اما بهتر بلکه احوط آن است که در هنگام ازدحام، طواف مستحب به جا نیاورد.** آیا برای عمره ی مفرده و حجّ تمتع، به جا آوردن یک طواف نساء کفایت می کند؟عمره ی مفرده و حجّ تمتع، هر کدام یک طواف نساء جداگانه دارند و یک طواف برای هر دو کفایت نمی کند، البته بعید نیست که برای حلال شدن زن بر مرد و بالعکس، یک طواف کافی باشد.** آیا نماز طواف مستحب را می توان در حال حرکت و راه رفتن خواند؟صحت نماز طواف ولو نماز طواف مستحبی باشد در حال راه رفتن محل اشکال است و احوط استقرار در حال نماز طواف مستحبی است.** در حال طواف نماز مستحب خواندن چه حکمی دارد؟اگر بتواند جمع بین قصد طواف و قصد نماز مستحبی در حال طواف نماید، اشکال ندارد.** اگر طواف حج و نماز آن یا طواف نساء و نماز آن به جهتی باطل شده باشد، قضای آن باید در ماه ذی الحجه باشد، یا همه وقت کفایت می کند؟وقت طواف حج و نماز آن ماه ذیحجه است، ولی طواف نساء و نماز آن وقت معینی ندارد.** آیا واجب است نماز طواف در نزدیک ترین مکان به مقام ابراهیم ۷ خوانده شود؛ هرچند این کار باعث فشار و سختی برای طواف کنندگان شود یا برای احراز نزدیکی بیشتر، نمازگزار در وسط طواف کنندگان واقع شود؟در فرض سؤال، نزدیک به مقام بودن واجب نیست.** آیا برای زن مسلمان جایز است از قرص و مانند آن برای تأخیر انداختن عادت ماهیانه استفاده کند ...

ادامه مطلب  

حکم مقام معظم رهبری درباره "طواف و نماز آن"  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که حدود دو هفته تا آغاز موسم حج و اعزام زائران کشورمان به سرزمین وحی مانده، نحوه صحیح انجام این فریضه الهی و موضوعات مرتبط با آن، از مهمترین دغدغه های فکری هر زائری است.از همین رو، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در نظر دارد طی روزهای منتهی به آغاز حج ابراهیمی، با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ های معظم ُله به شبهات و استفتائات افرادی که قصد عزیمت به حج را دارند منتشر کند.به این امید که حج امسال در کمال امنیت و آرامش، حداکثر دستاورد معنوی و روحی را برای هموطنان مان به همراه داشته باشد، در ششم پنجم پاسخ های رهبر معظم انقلاب در رابطه با بحث "طواف و نماز آن" را مرور خواهیم کرد.** کسی که در زمان اوج ازدحام در مسجد الحرام طواف مستحب انجام دهد و برای حجّاجی که طواف واجب انجام می دهند مزاحمت ایجاد کند، آیا طوافش اشکال دارد؟ به خصوص اگر وقت کافی برای طواف مستحب در زمان دیگر وجود داشته باشد.اشکال ندارد، اما بهتر بلکه احوط آن است که در هنگام ازدحام، طواف مستحب به جا نیاورد.** آیا برای عمره ی مفرده و حجّ تمتع، به جا آوردن یک طواف نساء کفایت می کند؟عمره ی مفرده و حجّ تمتع، هر کدام یک طواف نساء جداگانه دارند و یک طواف برای هر دو کفایت نمی کند، البته بعید نیست که برای حلال شدن زن بر مرد و بالعکس، یک طواف کافی باشد.** آیا نماز طواف مستحب را می توان در حال حرکت و راه رفتن خواند؟صحت نماز طواف ولو نماز طواف مستحبی باشد در حال راه رفتن محل اشکال است و احوط استقرار در حال نماز طواف مستحبی است.** در حال طواف نماز مستحب خواندن چه حکمی دارد؟اگر بتواند جمع بین قصد طواف و قصد نماز مستحبی در حال طواف نماید، اشکال ندارد.** اگر طواف حج و نماز آن یا طواف نساء و نماز آن به جهتی باطل شده باشد، قضای آن باید در ماه ذی الحجه باشد، یا همه وقت کفایت می کند؟وقت طواف حج و نماز آن ماه ذیحجه است، ولی طواف نساء و نماز آن وقت معینی ندارد.** آیا واجب است نماز طواف در نزدیک ترین مکان به مقام ابراهیم ۷ خوانده شود؛ هرچند این کار باعث فشار و سختی برای طواف کنندگان شود یا برای احراز نزدیکی بیشتر، نمازگزار در وسط طواف کنندگان واقع شود؟ در فرض سؤال، نزد ...

ادامه مطلب  

احکام مشعر و سعی و صفا از منظر مقام معظم رهبری  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که حدود دو هفته تا آغاز موسم حج و اعزام زائران کشورمان به سرزمین وحی مانده، نحوه صحیح انجام این فریضه الهی و موضوعات مرتبط با آن، از مهمترین دغدغه های فکری هر زائری است.از همین رو، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در نظر دارد طی روزهای منتهی به آغاز حج ابراهیمی، با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ های معظم ُله به شبهات و استفتائات افرادی که قصد عزیمت به حج را دارند منتشر کند.به این امید که حج امسال در کمال امنیت و آرامش، حداکثر دستاورد معنوی و روحی را برای هموطنان مان به همراه داشته باشد، در بخش نهم پاسخ های رهبر معظم انقلاب در رابطه با "مشعر" و "سعی و صفا" را مرور خواهیم کرد.در سعی بین صفا و مروه، عده زیادی در کنار کوه های صفا و مروه تجمع می کنند، به گونه ای که موجب دشواری حرکت سعی کنندگان می شود. آیا کسی که سعی انجام می دهد، باید در هر دور دقیقاً به خود کوه ها برسد، یا این که رسیدن به اولین سکوی سنگی (محل شروع سعی برای افراد ناتوان که قدرت راه رفتن ندارند) کفایت می کند؟بالا رفتن به سوی کوه صفا و کوه مروه به اندازه ای که «رسیدن به کوه» و «پیمودن فاصله ی میان دو کوه» بر آن صدق کند، کافی است.با توسعه ای که در مَسعی بوجود آمده تمام مکان قبلی برای سعی از یک طرف قرار داده شده، و سعی طرف دیگر باید در مقدار توسعه یافته انجام پذیرد. حال اگر شخصی احراز نکند که مقدار توسعه یافته بین دو کوه صفا و مروه است و احتمال دهد که فراتر از هر دو کوه و یا یکی از دو کوه است، وظیفه اش چیست؟سعی در آن صحیح و مُجزی است.سعی در طبقه فوقانی که بالاتر از دو کوه فعلی است برای کسانی که سعی در طبقه همکف برایشان امکان ندارد مثل معلولین و جانبازان چه حکمی دارد؟سعی در مسیری که بالاتر از صفا و مروه است مجزی نیست، وظیفه ی عاجز از سعی ولو با وسیله ای از قبیل چرخ دستی، آن است که نایب بگیرد.کسی که بعد از سعی متوجّه می شود در نماز طواف، سوره راکه با اعتقاد به صحّت خوانده، اشتباه خوانده است، چه حکمی دارد؟ آیا باید طواف و نماز آن و سعی را دوباره انجام دهد یا تنها باید نماز طواف را اعاده کند یا لازم نیست چیزی انجام دهد؟لازم نیست چیزی انجام دهد، بلکه بعد از آن که اشتباه در قرائت سوره ی نماز طواف عمدی نبوده، اعمالی را که انجام داده محکوم به صحّت است.حکم سعی با صندلی چرخ دار با کمک کسی که آن را می راند، در صورتی که می تواند خودش آن را براند چیست؟اگر خودش می تواند صندلی چرخ دار را براند، راندن دیگری کافی و مُجزی نیست.کسی که به خاطر جهل به حکم یا فراموشی چهارده (۱۴) شوط سعی انجام دهد، چه حکمی دارد؟اگر از ابتدا قصد داشته هفت شوط سعی انجام دهد، سعیش صحیح است.خدمه ی کاروان ها که شب عید قربان به همراه زنان و ناتوانان از مشعرالحرام حرکت می کنند و پیش از سپیده دم به مِنی می رسند اگر بتوانند قبل ا ...

ادامه مطلب  

احکام "مشعر" و "سعی و صفا" از منظر مقام معظم رهبری  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که حدود دو هفته تا آغاز موسم حج و اعزام زائران کشورمان به سرزمین وحی مانده، نحوه صحیح انجام این فریضه الهی و موضوعات مرتبط با آن، از مهمترین دغدغه های فکری هر زائری است.از همین رو، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در نظر دارد طی روزهای منتهی به آغاز حج ابراهیمی، با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ های معظم ُله به شبهات و استفتائات افرادی که قصد عزیمت به حج را دارند منتشر کند.به این امید که حج امسال در کمال امنیت و آرامش، حداکثر دستاورد معنوی و روحی را برای هموطنان مان به همراه داشته باشد، در بخش نهم پاسخ های رهبر معظم انقلاب در رابطه با "مشعر" و "سعی و صفا" را مرور خواهیم کرد.در سعی بین صفا و مروه، عده زیادی در کنار کوه های صفا و مروه تجمع می کنند، به گونه ای که موجب دشواری حرکت سعی کنندگان می شود. آیا کسی که سعی انجام می دهد، باید در هر دور دقیقاً به خود کوه ها برسد، یا این که رسیدن به اولین سکوی سنگی (محل شروع سعی برای افراد ناتوان که قدرت راه رفتن ندارند) کفایت می کند؟بالا رفتن به سوی کوه صفا و کوه مروه به اندازه ای که «رسیدن به کوه» و «پیمودن فاصله ی میان دو کوه» بر آن صدق کند، کافی است.با توسعه ای که در مَسعی بوجود آمده تمام مکان قبلی برای سعی از یک طرف قرار داده شده، و سعی طرف دیگر باید در مقدار توسعه یافته انجام پذیرد. حال اگر شخصی احراز نکند که مقدار توسعه یافته بین دو کوه صفا و مروه است و احتمال دهد که فراتر از هر دو کوه و یا یکی از دو کوه است، وظیفه اش چیست؟سعی در آن صحیح و مُجزی است.سعی در طبقه فوقانی که بالاتر از دو کوه فعلی است برای کسانی که سعی در طبقه همکف برایشان امکان ندارد مثل معلولین و جانبازان چه حکمی دارد؟سعی در مسیری که بالاتر از صفا و مروه است مجزی نیست، وظیفه ی عاجز از سعی ولو با وسیله ای از قبیل چرخ دستی، آن است که نایب بگیرد.کسی که بعد از سعی متوجّه می شود در نماز طواف، سوره راکه با اعتقاد به صحّت خوانده، اشتباه خوانده است، چه حکمی دارد؟ آیا باید طواف و نماز آن و سعی را دوباره انجام دهد یا تنها باید نماز طواف را اعاده کند یا لازم نیست چیزی انجام دهد؟لازم نیست چیزی انجام دهد، بلکه بعد از آن که اشتباه در قرائت سوره ی نماز طواف عمدی نبوده، اعمالی را که انجام داده محکوم به صحّت است.حکم سعی با صندلی چرخ دار با کمک کسی که آن را می راند، در صورتی که می تواند خودش آن را براند چیست؟اگر خودش می تواند صندلی چرخ دار را براند، راندن دیگری کافی و مُجزی نیست.کسی که به خاطر جهل به حکم یا فراموشی چهارده (۱۴) شوط سعی انجام دهد، چه حکمی د ...

ادامه مطلب  

اهمیت و جایگاه «دحوالارض» در تعالیم اسلامی از منظر آیت الله العظمی مکارم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری«حوزه»، حضرت آیت الله مکارم شیرازی به اهمیت و جایگاه «دحوالارض» در تعالیم اسلامی پرداخته اند که به این شرح است: بیست و پنجم ماه ذى القعده طبق روایتى از امام رضا علیه السلام روز دحوالأرض است.[1]،[2] به یقین هر چه انسان درباره نظام جهان آفرینش و شگفتى هاى آن، چه در مورد آغاز خلقت و چه در ادامه راه مى اندیشد، حیران تر مى شود؛ حیرتى آمیخته با عشق آفریننده این دستگاه با عظمت و حیرتى توأم با شناخت و معرفت ذات پاک او.[3] در این میان «دحو الارض؛گسترش زمین » و سر بر آوردن خشکى ها از زیر آب ها از جمله وقایع حیرت انگیز به شمار می آید.[4]دحوالارض چه روزی است؟«دحو الأرض» اشاره به زمانى است که خشکى ها تدریجا از زیر آب بیرون آمدند و گسترش یافتند؛[5] زیرا در آغاز تمام کره زمین را آب فرا گرفته بود ، تدریجاً آبها در گودال هاى زمین قرار گرفت، خشکى ها سر بر آورد و گسترده شد، که از آن تعبیر به «دحو الارض» مى شود.[6]دحوالارض در قرآندر کلام آسمانی می خوانیم: «و الارض بعد ذلک دحاها[7]؛و زمین را بعد از آن گسترش داد»، «دَحا» از مادّه «دَحْو» (بر وزن محو) به معناى گستردن است، بعضى نیز آن را به معناى تکان دادن چیزى از محل اصلیش تفسیر کرده اند، و چون این دو معنا لازم و ملزوم یکدیگرند به یک ریشه باز مى گردد.[8]که منظور از «دحو الارض» در این فراز قرآنی این است که در آغاز تمام سطح زمین را آبهاى حاصل از بارانهاى سیلابى نخستین فرا گرفته بود این آبها تدریجا در گودالهاى زمین جاى گرفتند و خشکیها از زیر آب سر برآوردند و روز به روز گسترده تر شدند تا به وضع فعلى درآمد و این مسأله بعد از آفرینش زمین و آسمان روى داد.[9]هم چنین در آیه دیگر قرآن کریم می خوانیم:« وَ اْلأَرْضَ مَدَدْناها[10]؛زمین را گسترش و توسعه دادیم» لغت «مد» بمعنى کشش و توسعه مى آید. این جمله ممکن است اشاره به کشیده شدن و گسترش تدریجى خشکیها از زیر آب باشد، چه اینکه به هنگام وقوع بارانهاى سیلابى در صدها میلیون سال قبل تمام روى زمین را آب فرا گرفته بود، ولى تدریجاً آبها در نقاط پست قرار گرفته و دریاها را[11]تشکیل دادند و خشکیها تدریجاً از آب سر بر آوردند.[12]،[13]دحوالارض؛ روز گسترش زمین از کعبه؛ روزی که کعبه از زیر آب سر برآوردباید دانست در آغاز بر اثر بارانهاى سیلابى تمام سطح کره زمین از آب پوشیده بود، آبها تدریجا فرو نشستند و در نقاط پست زمین قرار گرفتند و خشکیها تدریجا از زیر آب، سر بر آوردند، طبق روایات اسلامى نخستین نقطه اى که از زیر آب سر بر آورد، سرزمین مکه بود.[14] لذا اگر به مکّه «امّ القرى» مى گویند به خاطر این است که اصل و آغاز پیدایش تمام خشکیهاى روى زمین است در روایات متعددى مى خوانیم، خشکیهاى زمین از زیر خانه کعبه گسترده شدند و از آن به نام «دحو الارض» (گسترش زمین) یاد شده است. بنابراین وقتی در قرآن می خوانیم: « وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها[15]؛ آن را فرستادیم تا امّ القرى (مکّه) و تمام آنها که در گرد آن هستند، انذار کنى» و به مسؤولیتها و وظایفشان آگاه سازى منظور از «و من حولها؛کسانى که پیرامون آن هستند» تمام مردم روى زمین را شامل مى شود.[16]حال اگر ارتفاع این سرزمین در حال حاضر بلندترین ارتفاع زمینهاى دنیا نیست هیچگونه منافاتى با این سخن ندارد، زیرا از آن روز صدها میلیون سال مى گذرد و تا کنون وضع نقاط روى زمین به کلى دگرگون شده، بعضى از کوه ها در اعماق اقیانوسها قرار گرفته و بعضى از اعماق اقیانوسها تبدیل به قله کوه شده است و این از مسلمات علم زمین شناسى و جغرافیاى طبیعى است.[17]«دحو الارض»؛روزی که «کعبه» بنا شدکعبه که نام دیگرش بیت اللّه الحرام است، اوّلین خانه توحید است که براى انسانها قرار داده شد: «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً[18]؛ نخستین خانه ای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد، همان است که در سرزمین مکّه است، که پر برکت، و مایه هدایت جهانیان است.».[19] طبق روایات در محاذى آن در آسمانها، مرکز عبادتى است که فرشتگان بر گرد آن مى گردند، حتّى گفته شده که محلّ خانه کعبه اوّلین نقطه خشکى بود که سر از زیر آب در آورد[20] و حقیقت «دحو الارض» نیز اشاره به همین معنى است که در آغاز، مجموعه روى زمین بر اثر بارانهاى سیلابى زیر آب بود، آبها کم کم در مناطق پایین تر جاى گرفتند و خشکیها از زیر آب سر بر آوردند و اوّلین نقطه، همین محلّ خانه کعبه بود.[21]لذا مطابق روایات [22] بنای کعبه به زمان حضرت آدم (ع) بر مى گردد.[23] او نخستین کسى بود که خانه را بنا کرد و بر گرد آن طواف نمود، سپس در طوفان نوح ویران شد و ابراهیم به کمک فرزندش اسماعیل، طبق آیات صریح قرآن [24] بار دیگر آن را بنا کرد و حجّ خانه خدا به جا آورد ؛[25] در باره عظمت و اهمیّت خانه کعبه روایات فراوان وارد شده است، از جمله در حدیثى از امام باقر (ع) مى خوانیم: «ما خلق اللّه عزّ و جلّ بقعة فى الارض احبّ الیه منها ثمّ اومأ بیده نحو الکعبة و لا اکرم على اللّه عزّ و جلّ منها؛ خداوند هیچ نقطه اى در زمین را نیافریده که محبوبتر به سوى او از آن باشد؛ سپس با دست خود به سوى کعبه اشاره کرد؛ و نه هیچ نقطه اى نزد خداوند گرامیتر از آن است».[26]جالب این که «زرارة» که از بزرگان اصحاب امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) بود روزى که خدمت امام صادق (ع) عرض کرد: «جعلنى اللّه فداک أسألک فى الحجّ منذ اربعین عاما فتقتینى، فدایت شوم از چهل سال قبل تاکنون در باره احکام حج از تو سؤال مى کنم و به من پاسخ مى گویى (و هنوز تمام نشده است)»، امام در پاسخ او فرمود: «یا زرارة بیت یحجّ الیه قبل آدم بالفى عام ترید ان تفنى مسائله فى اربعین عاما، اى زرارة! خانه اى که از دو هزار سال قبل از خلقت آدم (ع)، حجّ آن بجا آورده مى شده است، مى خواهى مسائلش در چهل سال پایان گیرد»![27] از این حدیث به خوبى استفاده مى شود که حتّى قبل از آدم، خانه کعبه مورد توجّه فرشتگان یا مخلوقاتى بوده که قبل از وى در زمین زندگى مى کرده اند.[28]دحوالارض و دکترین ام القری؛ تجلی قرآنی جهان شمولی آئین اسلامبی شک دین اسلام دینى جهانى است و اختصاص به قوم و نژاد خاصّى ندارد؛ پیروان این دین گویا از آغازین لحظات ایمانشان معتقدند که باید در جهت عرضه اسلام و گسترش آن در جهان تلاش کنند، چنانکه خود پیامبر اسلام در آغاز، سپس پیروان وى همان وظیفه را انجام دادند و سر از چین و هند درآوردند. بر خلاف بسیارى از ادیان و آیینها که رنگ قومى و جغرافیایى داشته و پیروان آن درصدد جهان شمول شدن دینشان نیستند.[29]لذا در پاسخ به این شبهه که آیا از جمله« لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها[30]؛ آ ...

ادامه مطلب  

دشمن صهیونیست در قلب جغرافیای جهان اسلام در حال فتنه گری است/ لزوم تجهیز همگان برای مقابله با دشمن - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله الظمی خامنه ای، به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر نمودند.متن این پیام که صبح امروز (پنجشنبه) از سوی حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر نماینده ولیّ فقیه و سرپرست زائران ایرانی در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد به شرح زیر است:بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند. حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند. از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشمها را بر روی واقعیّت های تلخ دنیای اسلام باز کند و عزمها را برای مقابله با آن راسخ ...

ادامه مطلب  

رهبر انقلاب تاکید کردند: توقف فوری جنگ های داخلی در دنیای اسلام  

درخواست حذف این مطلب
به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر و بر توقف فوری جنگ های داخلی در دنیای اسلام تاکید کردند.به گزارش ایسنا، متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به شرح زیر است.«بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس می گویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شب هایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشمها را بر روی واقعیّتهای تلخ دنیای اسلام باز کند و عزمها را برای مقابله با آن راسخ و گامها را استوار و دستها و ذهنها را آماده به کار نماید.امروز دنیای اسلام دچار ناامنی است؛ ناام ...

ادامه مطلب  

دفاع از فلسطین و نجات آن، وظیفه قطعی امت اسلامی است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه سازی ملت ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب شده ی خود مبارزه میکند، مهمترین وظیفه همه ما است.متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز از سوی حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:بسم اﷲ الرّحمن الرّحیمو الحمد ﷲ ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر راز و رمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منو ...

ادامه مطلب  

دفاع از فلسطین و نجات آن، وظیفه قطعی امت اسلامی است | خبرگزاری سلامت | اولین و تنها خبرگزاری رسمی حوزه سلامت | خبرگزاری سلامت  

درخواست حذف این مطلب
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه سازی ملت ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب شده ی خود مبارزه میکند، مهمترین وظیفه همه ما است.به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز(پنجشنبه) از سوی حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:بسم اﷲ الرّحمن الرّحیمو الحمد ﷲ ربّ العالمین و الصّلاه و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر راز و رمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگاره ...

ادامه مطلب  

پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت الله الحرام  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صبحانه،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه سازی ملت ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب شده ی خود مبارزه میکند، مهمترین وظیفه همه ما است.متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز از سوی حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:بسم اﷲ الرّحمن الرّحیمو الحمد ﷲ ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر راز و رمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و ب ...

ادامه مطلب  

حج داروی شفابخش امت اسلامی است/ هم « أَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ» را فراموش کرده ایم و هم « رُحَماءُ بَینَهُم » را/دفاع از کشور غضب شده فلسطین م  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی-رجانیوز: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه ی نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه ی رؤسای کشورهای اسلامی و همه ی نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه سازی ملت ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب شده ی خود مبارزه می کند، مهم ترین وظیفه ی همه ی ما است.به گزارش رجانیوز به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای متن این پیام که صبح امروز (پنجشنبه) از سوی حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر نماینده ی ولیّ فقیه و سرپرست زائران ایرانی در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد به شرح زیر است:بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین. خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند. حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند. از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این ...

ادامه مطلب  

دشمن صهیونیست در قلب جغرافیای جهان اسلام در حال فتنه گری است/ لزوم تجهیز همگان برای مقابله با دشمن  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران پرس به نقل از پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله الظمی خامنه ای، به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر نمودند.متن این پیام که صبح امروز (پنجشنبه) از سوی حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر نماینده ولیّ فقیه و سرپرست زائران ایرانی در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد به شرح زیر است:بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند. حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند. از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشمها را بر روی واقعیّت های تلخ دنیای اسلام باز کند و عزمها را برای مقابله با آن راسخ و ...

ادامه مطلب  

دفاع از فلسطین و نجات آن، وظیفه قطعی امت اسلامی است  

درخواست حذف این مطلب
رهبر معظم انقلاب در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت دانستند.به گزارش شفاف، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه سازی ملت ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب شده ی خود مبارزه میکند، مهمترین وظیفه همه ما است.متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز از سوی حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:بسم اﷲ الرّحمن الرّحیمو الحمد ﷲ ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر راز و رمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش ...

ادامه مطلب  

توقف فوری جنگ های داخلی در دنیای اسلام  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشمها را بر روی واقعیّتهای تلخ دنیای اسلام باز کند و عزمها را برای مقابله با آن راسخ و گامها را استوار و دستها و ذهنها را آماده به کار نماید.امروز دنیای اسلام دچار ناامنی است؛ ناامنی اخلاقی و معنوی، و ناامنی سیاسی. عامل عمده، غفلت ما و هجوم بی رحمانه ی دشمنان است. ما در برابر هجوم دشمن نابک ...

ادامه مطلب  

رهبر انقلاب تاکید کردند: توقف فوری جنگ های داخلی در دنیای اسلام  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش امروز آنلاین، متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به شرح زیر است.«بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاه و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس می گویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شب هایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشمها را بر روی واقعیّتهای تلخ دنیای اسلام باز کند و عزمها را برای مقابله با آن راسخ و گامها را استوار و دستها و ذهنها را آماده به کار نماید.امروز دنیای اسلام دچار ناامنی است؛ ناامنی اخلاقی و معنوی، و ناامنی سیاسی. عامل عمده، غفلت ما و هجوم بی رحمانه ی دشمنان است. م ...

ادامه مطلب  

حج می تواند داروی شفابخش امّت اسلامی باشد/توقف فوری جنگ های داخلی در دنیای اسلام  

درخواست حذف این مطلب
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز از سوی حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:بسم اﷲ الرّحمن الرّحیمو الحمد ﷲ ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر راز و رمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشمها را بر روی واقعیّتهای تلخ دنیای اسلام باز کند و عزمها را برای مقابله با آن راسخ و گامها را استوار و دستها و ذهنها را آماده به کار نماید.امروز دنیای اسلام دچار ناامنی است؛ ناامنی اخلاقی و معنوی، و ناامنی سی ...

ادامه مطلب  

دشمن صهیونیست در قلب جغرافیای جهان اسلام در حال فتنه گری است/ لزوم تجهیز همگان برای مقابله با دشمن  

درخواست حذف این مطلب
رهبر معظم انقلاب در پیامی، وظیفه تجهیز همگان برای مقابله با دشمن در میدان های گوناگون جنگ نرم و سخت را یکی از وظایف رؤسای کشورهای اسلامی و نخبگان سیاسی و دینی دانستند.به گزارش پایداری ملی به نقل از پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله الظمی خامنه ای، به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر نمودند.متن این پیام که صبح امروز (پنجشنبه) از سوی حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر نماینده ولیّ فقیه و سرپرست زائران ایرانی در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد به شرح زیر است:بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین. خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند. حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند. از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چ ...

ادامه مطلب  

پیام رهبر انقلاب حج 1396: توقف فوری جنگ های داخلی در دنیای اسلام  

درخواست حذف این مطلب
به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر نمودند. ۵۵آنلاین :متن این پیام که صبح امروز (پنجشنبه) از سوی حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر نماینده ی ولیّ فقیه و سرپرست زائران ایرانی در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد به شرح زیر است:بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند. حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند. از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشمها را بر روی واقعیّتهای تلخ دنیای اسلام باز کند و عزمها را برای مقابله با آن راسخ و گامها را استوار و دستها و ذهنها را آماده به کار نما ...

ادامه مطلب  

پیام امام خامنه ای به حجاج بیت الله الحرام / دفاع از فلسطین و نجات آن، وظیفه قطعی امت اسلامی است  

درخواست حذف این مطلب
کد خبر: 951112 تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۰۴ دسته: خبر ویژهبه گزارش بی باک، حضرت امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه سازی ملت ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب شده ی خود مبارزه میکند، مهمترین وظیفه همه ما است.متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز از سوی حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:بسم اﷲ الرّحمن الرّحیمو الحمد ﷲ ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر راز و رمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معر ...

ادامه مطلب  

دشمن صهیونیست در قلب جغرافیای جهان اسلام در حال فتنه گری است/ لزوم تجهیز همگان برای مقابله با دشمن  

درخواست حذف این مطلب
رهبر معظم انقلاب در پیامی، وظیفه تجهیز همگان برای مقابله با دشمن در میدان های گوناگون جنگ نرم و سخت را یکی از وظایف رؤسای کشورهای اسلامی و نخبگان سیاسی و دینی دانستند. به گزارش صدخبر به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر نمودند.متن این پیام که صبح امروز (پنجشنبه) از سوی حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر نماینده ی ولیّ فقیه و سرپرست زائران ایرانی در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد به شرح زیر است:بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس می گویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شب هایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر می تواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر راز و رمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج می تواند بنده مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که می تواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاست های نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج می تواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشم ها را بر روی واقعیّت های تلخ دنیای ...

ادامه مطلب  

رهبر انقلاب تاکید کردند: توقف فوری جنگ های داخلی در دنیای اسلام  

درخواست حذف این مطلب
به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر و بر توقف فوری جنگ های داخلی در دنیای اسلام تاکید کردند.به گزارش مجموعه زندگی به نقل از ایسنا، متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به شرح زیر است.«بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس می گویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شب هایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشمها را بر روی واقعیّتهای تلخ دنیای اسلام باز کند و عزمها را برای مقابله با آن راسخ و گامها را استوار و دستها و ذهنها را آماده به کار نماید.امروز دنیای اسلام دچار ...

ادامه مطلب  

حج داروی شفابخش امت اسلامی است  

درخواست حذف این مطلب
حج داروی شفابخش امت اسلامی است ایران > رهبری - حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه ی نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه ی رؤسای کشورهای اسلامی و همه ی نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه سازی ملت ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب شده ی خود مبارزه می کند، مهم ترین وظیفه ی همه ی ما است. متن این پیام که صبح امروز (پنجشنبه) از سوی حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر نماینده ی ولیّ فقیه و سرپرست زائران ایرانی در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد به شرح زیر است:بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چ ...

ادامه مطلب  

حج داروی شفابخش دو ابتلای عظیم امّت اسلامی/ سیاست های نظام سلطه در حالِ تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف/ نجات فلسطین وظیفه قطعی ?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه سازی ملت ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب شده ی خود مبارزه میکند، مهمترین وظیفه همه ما است.متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز از سوی حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:بسم اﷲ الرّحمن الرّحیمو الحمد ﷲ ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر راز و رمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگ ...

ادامه مطلب  

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجاج بیت الله الحرام  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز از سوی حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:بسم اﷲ الرّحمن الرّحیمو الحمد ﷲ ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر راز و رمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشمها را بر روی واقعیّتهای تلخ دنیای اسلام باز کند و عزمها را برای مقابله با آن راسخ و گامها را استوار و دستها و ذهنها را آماده به کار نماید.امروز دنیای اسلام دچار ناامنی است؛ ناامنی اخلاقی و معنوی، و ن ...

ادامه مطلب  

پیام رهبر انقلاب به حجاج بیت الله الحرام  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش «شیعه نیوز»، آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه سازی ملت ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب شده ی خود مبارزه میکند، مهمترین وظیفه همه ما است.متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز از سوی حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:بسم اﷲ الرّحمن الرّحیمو الحمد ﷲ ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر راز و رمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّ ...

ادامه مطلب  

دشمن صهیونیست در قلب جغرافیای جهان اسلام در حال فتنه گری است/ لزوم تجهیز همگان برای مقابله با دشمن  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش جوان آنلاین به نقل از پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله الظمی خامنه ای، به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر نمودند.متن این پیام که صبح امروز (پنجشنبه) از سوی حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر نماینده ولیّ فقیه و سرپرست زائران ایرانی در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد به شرح زیر است:بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس میگویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شبهایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند. حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند. از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشمها را بر روی واقعیّت های تلخ دنیای اسلام باز کند و عزمها را برای مقابله با آن راسخ ...

ادامه مطلب  

توقف فوری جنگ های داخلی در دنیای اسلام »  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایسنا، متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به شرح زیر است.«بسم الله الرّحمن الرّحیمو الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین.خدای بزرگ را سپاس می گویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه ی گوارا و فیّاض برخوردار شوند و در روزها و شب هایی که ساعات مغتنم و مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر میتواند دلها را منقلب و جانها را پاکیزه و مزیّن سازد، در مجاورت خانه ی با عظمت خداوند و مواقیتِ عبادت و خشوع و ذکر و تقرّب باشند.حج، عبادتی پُر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی و مظهر آیات و بیّنات حضرت حق متعال است. حج میتواند بنده ی مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی والا و نورانی بسازد؛ همچنان که میتواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و اجتماعی در این فریضه ی بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه ی مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.از سویی، جادوی مادّی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در حال اغواگری و تباه سازی است، و از سویی سیاستهای نظام سلطه در کارِ فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج میتواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امّت اسلامی باشد؛ هم دلها را از زنگارها پاک و به نور تقوا و معرفت منوّر سازد، و هم چشمها را بر روی واقعیّتهای تلخ دنیای اسلام باز کند و عزمها را برای مقابله با آن راسخ و گامها را استوار و دستها و ذهنها را آماده به کار نماید.امروز دنیای اسلام دچار ناامنی است؛ ناامنی اخلاقی و معنوی، و ناامنی سیاسی. عامل عمده، غفلت ما و هجوم بی رحمانه ی دشمنان است. م ...

ادامه مطلب  

پشت پرده توهین ترکیه به ایران!  

درخواست حذف این مطلب
در حاشیه اظهارات ضد ایرانی یک مقام ترکیه علیه ایران در کنفرانس ...

ادامه مطلب