بررسی انتقادی سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ یونسکو؛ آثار و پیامدهای آن  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پژوهشگر عرصه مباحث اجتماعی در مقاله ای با عنوان «بررسی انتقادی سند توسعه پایدار 2030یونسکو؛ آثار و پیامدهای آن» به بررسی این مقوله پرداخته است .چکیدهاین پژوهش با رویکرد تحلیلی، توصیفی، انتقادی، و با هدف بررسی سند آموزش 2030 یونسکو، به عنوان پروژه جهانی یکسان سازی نظام های آموزشی تدوین یافته است؛ پروژه ای که پس از برجام هسته ای، به عنوان پرژوه عملی نفوذ فرهنگی غرب در ایران و به عنوان «برجام فرهنگی» از آن یاد شده است. این پروژه توسط کارگروه ملی آموزش 2030، توسط دولت یازدهم با همکاری یونسکو تصویب و در اردیبهشت 95 توسط دولت برای اجرا ابلاغ گردید. نهیب رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب و اجرای بی سر و صدای آن، گفتمان جدیدی در این عرصه و بیان چالش ها و ناسازگاری این گونه اسناد بین اللملی با آموزه های دینی و معارف ناب اهل بیت‰، شکل گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که پذیرش این سند دارای پیامدهای است. از جمله پذیرش سند به عنوان سند بالادستی در کشور، پذیرش سلطه فرهنگی غرب، حذف بسیاری از ارزش های دینی از متون آموزشی، پذیرش رسمی سلطه غرب در ارکان نظام اسلامی، تعارض سند با مبانی اندیشه اسلامی، چالش های حقوقی و امنیتی، تعارض با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی.کلیدواژه ها: سند 2030، رویکردهای راهبردی، اهداف سند، رویکرد جنسیتی، حق شرط، چالش های حقوقی و امنیتی.مقدمهبرنامه آموزش 2030، برنامه ای فراملی و نسخه ای واحد جهانی برای تحقق آرمان چهارم از مجموعه آرمان های اهداف توسعه پایدار یونسکو می باشد؛ توسعه ای شامل کلیت نظام آموزشی در تمامی سطوح آموزش، اعم از رسمی، غیررسمی و ساختار نایافته، برای دستیابی به جامعة یادگیرنده و پایدار. آرمان برنامة آموزش 2030، «تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه» است. از سوی یونسکو، برای تحقق این آرمان، هفت هدف ویژه طراحی شده است. این اهداف عبارتند از: آموزش ابتدایی و متوسطة فراگیر؛ توسعة مراقبت آوان کودکی و آموزش پیش دبستانی و فراگیر؛ دسترسی برابر به آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای؛ مهارت های مختلف برای کار شایسته و شرافتمندانه؛ فراگیری و دسترسی برابر زنان و مردان به فرصت های آموزشی؛ سوادآموزی فراگیر جوانان؛ و آموزش شهروندی برای توسعة پایدار. اما ابزارهای لازم برای تحقق آرمان های فوق، عبارتند از: 1. توسعة فضای مناسب یادگیری؛ 2. افزایش بورس ها و تربیت معلم؛ 3. توسعة همکاری های بین المللی (جفری، 1384،ص13).سند و یا برنامه آموزشی 2030، توسط کمیسیون ملی یونسکو تدوین و در کشورهای مختلف از جمله ایران بومی سازی شده است. سند بومی سازی شده در ایران، به عنوان «سند ملی آموزش» مطرح و مشتمل بر هفت بخش می باشد: 1. پیش گفتار؛ 2. مروری بر شاخص های اقتصادی- اجتماعی و جمعیت شناختی ایران و ارتباط آن با آموزش؛ 3. معرفی ساختار آموزشی ایران (از پایه تا عالی)؛ 4. ساختار و راهبردهای کلان ملی برنامة آموزش 203 در جمهوری اسلامی ایران؛ 5. اهداف هفت گانة آموزش؛ 6. عوامل مؤثر در تحقق اهداف آموزش 2030؛ 7. نظام نظارت و ارزیابی برنامه آموزش 2030.[2]بر اساس اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، از سال 2015 تا 2030، همه کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش کنند تا به اهداف و شاخص های توسعه پایدار با همکاری و تعامل با یکدیگر، در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی دست یابند.[3]این مقاله، به بررسی سند 2030 و اهداف، چالش ها و پیامدهای آن می پردازد. اجمالاً، آنچه درباره این سند گفتی است، ناهمخوانی آن با روح فرهنگ اسلامی و آموزه ها و معارف دینی است. از یک سو، تعارض آشکار این سند با آموزه های اسلامی و هنجارها و فرهنگ ایرانی و از سوی دیگر، ناسازگاری جدی آن با سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی این حوزه از جمله چالش های جدی این سند است. رهبر معظم انقلاب در این زمینه تأکید دارند: «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوانِ ملت ها، به ویژه ملتِ ایران برنامه دارد. نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی ها کاری غلط است. آموزش و پروش در قانون اساسی، مسئله «حاکمیتی» است و دولت باید نقش آفرینی کند» (12/2/1395). ازاین رو، این مقاله به بررسی انتقادی کم و کیف این سند و میزان سازگاری و همسویی آن با اسناد بالادستی نظام آموزشی ما، بخصوص آموزه ها و معارف اسلامی و آثار و پیامدهای آن می پردازد.پیشینه شکل گیری سند آموزش 2030برنامه آموزش 2030، اولین بار در سال 1990 (1369ش)، در شهر جامتین تایلند، کنفرانسی جهانی با عنوان «آموزش برای همه» و با هدف فراگیر ساختن آموزش در کشورهای جهان، با همکاری پنج سازمان بین المللی (یونسکو، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل، بانک جهانی برنامه عمران سازمان ملل متحد) برگزار شد. ده سال پس از این کنفرانس و در آوریل 2000 (اردیبهشت 1379)، در شهر داکار سنگال، کنفرانسی دیگر برگزار شد که طی آن، سندی با عنوان «چارچوب عمل داکار» طراحی، و برنامه ای 15 ساله برای «آموزش برای همه» ارائه شد. از سوی دیگر، سران کشورهای جهان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در آغاز هزاره جدید (سال 2000)، توافق کردند تا برای دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای جهان و پایان دادن به فقر و کاهش شکاف طبقاتی، تا سال 2015 برای تحقق هشت هدف مشترک تلاش کنند.پس از گذشت 15 سال از این دو واقعه، توافق بر «اهداف توسعه هزاره» و برنامه «آموزش برای همه»، دست اندرکاران معتقد بودند که هر چند از زمان اجرای این دو برنامه، پیشرفت های خوبی حاصل شده، اما دستیابی به اهداف این برنامه ها تا مهلت مقرر آن، یعنی تا سال 2015 تحقق نیافته است. ازاین رو، برای اتمام کارهای ناتمام آنها، اقداماتی تکمیلی لازم است. به همین دلیل، وزرای آموزش و پرورش برخی کشورهای جهان (از جمله ایران) و نمایندگان عالی رتبه آنها در اردیبهشت 1394 (ماه مه 2015)، در اینچئون کره جنوبی گرد آمدند و بر یک برنامه 15 ساله جهانی دیگر توافق کردند. نتیجه این توافق، بیانیه ای به نام «بیانیه اینچئون» در 20 بند بود که ضمن آن، شرکت کنندگان خود را متعهد به اجرای اهداف آموزشی مورد توافق دانستند.از سوی دیگر، در مهرماه 1394 (سپتامبر 2015)، سندی به نام «دستور کار 2030 برای توسعه پایدار» به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که یک برنامه 15 ساله دیگر را برای تحقق توسعه پایدار در کشورهای جهان ارائه نمود. این برنامه، که دربردارندة 17 هدف در عرصه های مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است، هدف چهارم خود را به «آموزش» اختصاص داده است. این هدف عبارت است از: «تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه». ازاین رو، در راستای بیانیه اینچئون، با توجه به نتایج دستور کار 2030 برای توسعه پایدار و با استفاده از تجارب کشورها در اجرای برنامه های پیشین درباره «آموزش برای همه»، «چارچوب عمل برنامه آموزش 2030» تهیه شد و در کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس در آبان (نوامبر) سال 1394 به تصویب رسید (آموزش 2030، 1395، ص13). این «چارچوب عمل»، به همراه «بیانیه اینچئون»، مشترکاً توسط یونسکو در قالب سندی با عنوان «آموزش 2030: بیانیه اینچئون و چارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم توسعه پایدار» منتشر شد.کمیسیون ملی یونسکو در ایران، که متولی اجرای چارچوب عمل های جهانی در ایران است، پس از تصویب نهایی «برنامه آموزش 2030» در یونسکو در سال 1394، تهیه چارچوب عملی آموزش 2030 را در دستور کار خود قرار داد و در این راه، اقداماتی را بدین شرح انجام داد:1. تشکیل 30 کارگروه ملی با هدف تهیه چارچوب عمل ملی که نتیجه آن در قالب یک سند 368 صفحه ای با نام «چارچوب عمل ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» آماده و در 20 آذر 95 از آن رونمایی شد.2. پیگیری اخذ مصوبه از هیئت دولت: به موازات تشکیل کارگروه های فوق، و طرح تشکیل «کارگروه ملی آموزش 2030»، در نهایت، هیئت دولت تشکیل «کارگروه ملی آموزش 2030» را تصویب و 25 شهریور 95 ابلاغ کرد.اهداف سندسند 2030، دارای اهداف آشکار و پنهان فراوانی است. در یک نگاه، این سند پروژه عمیق و بلندمدت جهانی سازی فرهنگ غربی است. برخی اهدافی که به صراحت در این سند مطرح شده است، عبارتند از:[4]1. هرچند هدف چهارم یعنی آموزش 2030، دستور کار سند توسعه پایدار بود، اما بیانیه اینچئون با صراحت اعلام کرد که صرفاً به اهداف آموزشی محدود نمی شود، بلکه در تحقق اهداف دیگر از جمله امور بهداشتی، اقتصادی و الگوهای تولید و مصرف و تغییر اقلیم، نقش اساسی ایفا می کند. این بیانیه بر این باور است که آموزش قادر است تحقق هر یک از اهداف توسعه پایدار، از جمله برابری جنسیتی (هدف پنجم) را تسریع کند (کمیسیون ملی یونسکو- ایران، بی تا، ص 37).2. یونسکو به عنوان متولی و راهبر رویداد مهم آموزش 2030 می باشد. اجلاس یونسکو، ارادۀ سیاسی منعکس شده در پیمان نامه های متعدد بین المللی در زمینة حقوق بشر را که حق آموزش و ارتباط و پیوند آن با سایر حقوق بشر را تصریح می کند، تأئید می کند.3. کشورهای مختلف باید گزارش جامع و اطلاعات لازم را برای تدوین اهداف آموزشی در اختیار کارگروه 2030 قرار دهند. این گزارش با هدف هم افزایی منطق های آموزش و همسان سازی فرهنگی و آموزشی برای همه کشورها می باشد.4. از دیگر اهداف این سند، بررسی چالش های پیش روی نظام های آموزشی و دادن اولویت ها و راهبردهای لازم برای رفع این چالش ها می باشد.5. حمایت همه جانبه از تلاش ها و برنامه ریزی برای ایجاد فضاهای یادگیری جنسیت محور، اتخاذ رویکردی واحد در حوزۀ مسائل جنسیتی در متون درسی و در آموزش معلمان و ریشه کنی خشونت و تبعیض جنسیت محور در مدارس.[5]6. حمایت از اجرای برنامۀ اقدام جهانی در حوزۀ آموزش برای توسعه پایدار و همسان سازی فرهنگی. از این موضوع، در کنفرانس جهانی آموزش برای توسعۀ پایدار آیچی ناگویا در سال 2014 رونمایی شد.[6]7. مسئولیت اجرای موفقیت آمیز این الگو بر عهده دولت هاست. ترویج پاسخ گویی، شفافیت و حاکمیت مشارکت محور در همه سطوح و ایجاد چارچوب های حقوقی و سیاست گذاری.8. حمایت همه جانبه یونسکو از کشورها برای تداوم تعهد سیاسی برای تدوین سیاست ها، برنامه ریزی ها در جهت تحقق اهداف ویژه سند آموزشی 2030 است (کمیسیون ملی یونسکو- ایران، بی تا، ص 12).ازاین رو، با توجه به آنچه گذشت، اهداف این سند بسیار بیش از آن چیزی است که به ظاهر به عنوان «سند آموزشی» مطرح شده است. در عین حال، در کلیات این سند، گروه های هدف، محتوا، هدف و اصول کلی سند چنین بیان شده است:ـ گروه های هدف: همه افراد صرف نظر از جنسیت، سن، نژاد، رنگ، قومیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا غیره، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی یا محل تولد، افراد مهاجر و بومی، کودکان و نوجوانان به ویژه آنها که در شرایط آسیب پذیر قرار دارند.ـ محتوای آموزش: آموزش به عنوان ابزاری جامع و حیاتی است که باید محتوای آن ترویج مردم سالاری و حقوق بشر باشد و به ارتقای حقوق شهروندی جهانی، بردباری و مشارکت مدنی و توسعۀ پایدار کمک می کند.ـ هدف آموزش: آموزش: ابزار دستیابی به برابری میان زنان و مردان، توانمندسازی زنان و دختران برای مشارکت کامل سیاسی و اجتماعی و نیز توانمندسازی آنان از منظر اقتصادی است (همان، ص 37). هدف آموزش باید ترویج متقابل بردباری، دوستی و صلح باشد (همان، ص 50).ـ یادگیری مادام العمر و اینکه باید فرصت های یادگیری گسترده، انعطاف پذیر و غیررسمی از طریق روش های مختلف و با اختصاص منابع کافی و ایجاد سازوکارهای مناسب و از طریق تشویق افراد یه یادگیری آزاد ... صورت گیرد (ر.ک: همان، ص 41).رویکردهای راهبردی [7]در سند 2030، رویکردهای راهبردی بسیاری وجود دارد که اجمالاً می توان به موارد زیر اشاره کرد:1. پاسخگویی و اقدام دولتبرای ارزیابی و اجرای تعهدات و تضمین استقرار چارچوب های سیاست گذاری مستحکم سیاسی و قانونی که زیربنای تحقق آموزش 2030 است، دولت ها باید در زمینه بازبینی فعالیت ها در نظام آموشی خود، فعالانه و به طور مشارکتی اقدام کنند. همچنین، دولت ها متعهد به بومی سازی اهداف جهانی آموزش، در چارچوب این سند و طراحی روش های ارزیابی در چارچوب فرایندی فراگیر، شفاف و کاملاً پاسخگو می باشند (کمیسیون ملی یونسکو- ایران، 1395،ص19).2. جذب افراد در حاشیه ماندهحذف تلاش نظام های آموزشی برای جذب افراد طرد شده یا در معرض خطر و در حاشیه مانده (همان، ص 175). عبارت «افراد دارای سایر عقاید»؛ «افراد آسیب پذیر» و «در حاشیه مانده»، در تفاسیر نهادهای حقوق بشری، شامل بهائیت و فرق انحرافی و گروه های دارای گرایشات همجنس گرایانه می شود.3. رویکرد جنسیتیـ تلاش دولت برای تضمین برابری جنسیتی: نظام های آموزشی باید برای حذف تعصب مبتنی بر جنسیت و تبعیض ناشی از سوگیری های فرهنگی و اجتماعی و وضعیت اقتصادی تلاش کنند (کمیسیون ملی یونسکو- ایران، بی تا، ص 36).ـ تدوین سیاست هایی برای رعایت حقوق زنان و مردان: دولت ها باید در زمینه تدوین سیاست هایی که حقوق زنان و مردان در آن به درستی رعایت شده باشد و نیز فضاهای آموزشی و برنامه ریزی مرتبط با این سیاست ها اقدام کنند.ـ حذف تبعیض و کلیشه های جنسیتی: باید در مسائل مربوط به جنسیت در حوزۀ آموزش ... تبعیض های مبتنی بر جنسیت و خشونت در مؤسسات آموزشی را حذف کرد تا ضمانتی برای تأثیر برابر آموزش و یادگیری بر دختران، پسران، زنان و مردان و حذف کلیشه های مبتنی بر جنسیت و کمک به ترویج و پیشبرد برابری میان زنان و مردان باشد (همان، ص 37).- سیاست گذاری و برنامه ریزی ... از طریق استفاده زودهنگام از آموزش، به ویژه توسط زنان و دختران و یادگیری بزرگسالان و همچنین ترویج فرصت هایی برای آموزش و تربیت جوانان و بزرگسالان در همۀ رده های سنی و از هر قشری، با هدف توانمندسازی آنان با عنایت ویژه به مسئلۀ تساوی جنسیتی و حذف موانع جنسیتی و نیز با توجه به اقشار آسیب پذیر (هدف 3-4؛ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، 1395، ص 26-28).ـ هدف از آموزش، ریشه کنی نابرابری های جنسیتی و تضمین دسترسی برابر به همۀ مقاطع آموزشی برای اقشار آسیب پذیر تا سال 2030 (هدف 5-4).– توجه ویژه به هنجارهای جنسیتی، به عنوان ابزاری برای اندازه گیری پیشرفت، لازم است تا تلاش بیشتری برای دستیابی به آن انجام شود. دختران نوجوان و زنان جوانی که ممکن است در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج در سنین کودکی، بارداری زودرس و بارِ سنگین کارهای منزل قرار گیرند، و همچنین دختران نوجوان و زنانی که در نواحی فقیرنشین و دورافتادۀ روستایی ساکن هستند، به توجه ویژه نیاز دارند (همان، ص 161).- اتخاذ سیاست های مقابله با خشونت های جنسیتی: برای تضمین تساوی جنسیتی در برنامه ها و نظام های آموزشی، نیازمند ظرفیت سازی و سرمایه گذاری در اجرا، پایش، ارزیابی و پیگیری برنامه ها و نظام های آموزشی هستیم. به همین منظور، تضمین امنیت شخصی زنان و دختران در مسیر رفت و برگشت آنها از مدرسه و مؤسسات آموزشی به منزل و... حذف خشونت جنسیت محور در مدارس، لازم است سیاست هایی برای مقابله با همۀ اشکال خشونت و سوءاستفادۀ جنسی تنظیم شود (همان، ص 30-31-29 و 268).4. اصلاح و بازبینی نظام آموزشی، محتوای کتب درسی و تربیت معلم- تضمین بازبینی کتاب های درسی ...، همچنین آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت های آنان توسط دولت ها، به نحوی که موارد یاد شده باید عاری از هرگونه کلیشۀ جنسیتی باشند و در ترویج تساوی جنسیتی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند(کمیسیون ملی یونسکو- ایران، 1395، ص26-28-29-59).- ازآنجاکه معلمان از پایه های اساسی تحقّق و تضمین آموزش با کیفیت به شمار می آیند، لازم است برای توانمندسازی، استخدام نیروهای کافی، تأمین حقوق مناسب و مکفی، ارتقای مهارت های آ نها و نیز حمایت از آنان در قالب نظام های آموزشی مؤثر، کارآمد و مجهز تلاش شود (همان، 349؛ هدف: 4ج).- تدوین راهبردهای جنسیت محور برای جذب و جلب با انگیزه ترین افراد علاقه مند به حرفۀ معلمی و تضمین انتقال معلمان به مناطقی که به وجودشان نیاز بیشتری وجود دارد. لازمۀ این کار، سیاست گذاری و وضع قوانینی است که حرفۀ معلمی را برای نیروهای انسانی موجود و آینده جذاب می کند. این کار، از طریق بازبینی، واکاوی و بهینه سازی کیفیت آموزش معلمان میسر است (همان).ـ بازنگری مواد درسی، با هدف تضمین کیفیت و ارتباط آن با محتوا، مهارت ها، ظرفیت ها، ارزش ها، فرهنگ ها و جنسیت (همان، ص 29 و 59).ـ سیاست گذاری ها باید در راستای دگرگون ساختن نظام های آموزشی انجام شوند (همان).-ارائۀ بورس در بین المللی سازی آموزش عالی و نظام های پژوهشی در کشورهای در حال توسعه، به منظور فراهم آمدن امکان ادامۀ تحصیل زنان و دختران در حوزه های علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات لازم است که توجه ویژه ای در این زمینه به عمل آید (همان، ص 34؛ هدف: 4ب).ـ افزایش قابل توجه معلمان واجد شرایط، از جمله از طریق تقویت همکاری های بین المللی برای تربیت معلم در کشورهای در حال توسعه تا سال 2030 (هدف 4- ج).5. ایجاد محیط آموزشی امن- تدوین و اجرای سیاست های جامع، چندوجهی و منسجم جنسیت محور... و ترویج هنجارها و نظام هایی برای تضمین امنیت مدارس و به دور ماندن آنها از خشونت (هدف 4- الف).- باید دولت ها محافظت از مؤسسات آموزشی را به عنوان یک محل آرام و به دور از خشونت تضمین کنند. ضمن اینکه حفاظت از مدارس به عنوان یک فضای آزاد و عاری از هرگونه خشونت جنسیتی علیه دختران و پسران الزامی است (همان، ص 296؛ هدف: 4 الف).پیامدهای پذیرش سندبرخی منتقدان سند 2030 بر این باورند که امضای این سند، به مثابه «برجام فرهنگی» است و پیامدهای خسارت باری برای نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.[8] با نگاهی منصافانه، به نظر می رسد، پذیرش این سند و میثاق بین المللی، پیامدهایی به دنبال دارد که با مبانی فکری نظام اسلامی و آموزه های دینی به شدت در تضاد و تعارض می باشد. برخی از این پیامدها عبارتند از:1. پذیرش میثاق بین المللی 2030، به عنوان سند بالادستیبا پذیرش سند 2030 یونسکو، این سند مقدم و به عنوان اسناد بالادستی کشورها تلقی شده است؛ یعنی اسناد کشور ما باید در همسویی با سند توسعه یونسکو اجرا شود. بر اساس تعهدی که داده شده است: ما باید sdg4 را به عنوان یک سند و میثاق بین المللی اصل قرار دهیم و سیاست های کلان و برنامه های خود را همسو و مطابق آن تغییر دهیم و اجرای برنامه ها را هم بر اساس شاخص های آنها پیاده کنیم. بر اساس عبارات متعدد در متن سند جهانی «آموزش 2030» و سایر بیانیه ها و اسناد پیشین مرتبط (همانند «توافق نامه مسقط»)، کشورهای پذیرنده این اسناد، «متعهد» و «موظف» شده اند «تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست ها، طرح ها و اقدامات ملی چرخه سیاست گذاری و برنامه ریزی، سازمان دهی نظام های آموزشی و آماده سازی منابع خود ادغام کند» و ضمن حفظ ساختارهای موجود خود، آنها را با برنامه آموزش 2030 انطباق دهند. در متن آموزش 2030 حداقل 23 بار در صفحات 8، 9، 10، 11، 12، 13، 24 57، 63، 67، 72 و 73 از تعهد کشورها به انجام اقدامات مختلف یاد شده است. شاهد این نکته بند نخست مصوبه هیئت دولت در تاریخ 25/6/95 است که تصریح می کند «به منظور هماهنگی و ارائه راه کارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030، همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 تشکیل می گردد». ازاین رو، برای نمونه، اگر در متن قرآن مسئله ای در مغایرت با سند 2030 وجود داشت، باید کنار گذاشته شود؛ چراکه قانون پیوستن به یک معاهده بین المللی این است که آن اصل قرار می گیرد و قوانین دیگر در تطابق با آن تغییر کنند.افزون بر این، دولت ها مجری و متولی بومی سازی سند 2030 هستند؛ زیرا بن مایۀ آموزش2030 در درون کشورها قرار دارد. دولت ها، نقش مهمی در تحقق حق آموزش دارند. ضمن اینکه به عنوان متولیان و مجریان، تأمین کننده های مالی این نوع آموزش نیز هستند. دولت ها باید بر فرایند آموزش، نظارت راهبردی داشته باشند و در حفظ و تقویت این نظارت بکوشند. دولت ها باید در فرایند بومی سازی و اجرای اهداف اصلی و ویژۀ آموزش2030، بر مبنای تجارب و اولویت های ملی دخیل باشند. ازاین رو، ازآنجا که مسئولیت اصلی این پایش، بر عهدۀ دولت هاست، این کشورها باید در زمینۀ ایجاد سازوکازهای مؤثر برای پایش و پاسخ گویی اقدام کنند. این سازوکارها باید در مشاوره با جامعۀ مدنی ایجاد شوند (کمیسیون ملی یونسکو- ایران، 1395، ص36).این در حالی است که در نظام ج.ا.ا. افزون بر بخش مربوط به امور فرهنگی، علمی و فناوری در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، اسناد بالادستی کاملاً مرتبطی نیز در این حوزه وجود دارد که در تعارض با سند 2030 قرار دارد. برخی از این اسناد عبارتند از:1. سیاست های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)؛2. سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری؛3. سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعة علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی؛4. نقشة جامع علمی کشور؛ ابلاغی 9/4/1393 توسط رهبر فرزانه انقلاب.5. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب 14/10/1389 در شورای عالی انقلاب فرهنگی).2. پذیرش سلطه فرهنگی غربپذیرش سند 2030 یونسکو، مستلزم دور شدن از آموزه های اسلامی، معارف قرآنی و بسیاری از ارزش های اسلامی است؛ چرا که روح حاکم بر سند 2030، جهانی سازی فرهنگ غرب و توسعه سلطه فرهنگی غرب بر کشورها است. طبق این سند، یونسکو به عنوان مرکزی ذی صلاح برای تدوین و اجرای برنامه جهانی آموزش، در تحقق توسعه پایدار جهانی پذیرفته شده است. به گونه ای که این سند جهانی، تعهدات و الزاماتی را برای کشورهایی که آن را بپذیرند، به دنبال خواهد داشت و عدم پایبندی به آنها، پیامدهای ناگواری به دنبال دارد. افزون بر این، آموزش شهروندی جهانی، مستلزم گذر از بسیاری از ارزش های اسلامی و اخلاقی در سطح خانواده، مدرسه و جامعه و پذیرش حاکمیت فرهنگ لیبرالی غرب است. هدف سند 2030، که به صراحت در متن آن آمده است، جهانی سازی فرهنگ غربی، و دگرگون سازی جامعه بشری بر اساس فرهنگ اومانیستی غربی است.سند 2030 با استفاده از عناوینی مانند «ترویج شیوه های ...

ادامه مطلب  

ماجراهای پر حاشیه یک سند/ از حق تحفظ تا ملغی شدن ۲۰۳۰ - سلامت اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز: «سند 2030 ملغی شد»؛ این خبری بود که چند روز گذشته بر خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. سندی بین المللی درباره آموزش و پروش که پذیرش برخی از مفاد آن از سوی ایران نگرانی رهبر انقلاب را در پی داشت.به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، آموزش و پرورش یکی از نگرانی های اساسی مقام معظم رهبری است. این را هر کسی به خوبی می داند. پیش از ماجرای سند ۲۰۳۰، طرح موضوع آموزش زبان های خارجی از سوی رهبر انقلاب سبب شد تا آموزش و پرورش خطوط آموزشی زبان خارجی در مدارس را اصلاح کند. این بار اما توجه مقام معظم رهبری به سندی بین المللی درباره آموزش و پرورش سبب شد تا دولت و نهادهای متولی موضع روشن تری را درباره آن اتخاذ کنند. سندی که اجرای آن از سوی ایران در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ تقدیر نهاد های بین المللی را برانگیخت. اما مطرح شدن ۲۰۳۰، فراتر از واقعیت های آن شایعات عجیب و غریبی را در پی داشت؛ مثل پذیرش آموزش همجنسگرایی در مدارس و یا انتشار گسترده شایعه توزیع کتابی در خصوص آموزش های جنسی در نمایشگاه کتاب که همگی کذب محض بوده و چندبار اعتراض شدید حسن روحانی، رییس جمهور را در پی داشت.اما پس سخنان مقام معظم رهبری درباره سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دیدار با معلمان، مطرح شد از همان لحظه، مورد توجه و اهتمام جدی دولت قرار گرفت. دولت در اطلاعیه ای که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت 26 اردیبهشت ماه به نگرانی ها و سوال های ایجاد شده پاسخ داد و نوشت: «دولت از طریق مرسوم و بنا به وظیفه، برخی شبهات مرتبط با سند ۲۰۳۰ را خدمت رهبری پاسخ گفته و بر طرف کردن سایر دغدغه های ایشان در خصوص این سند را نیز در دستور کار خود قرار داد.»حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در همین راستا گفت: «دولت در اجرای سند آموزشی 2030 منویات رهبری را بدون هیچ کم و کاستی رعایت خواهد کرد. ضمن اینکه باید توجه داشت الزامی برای اجرای همه بخشهای این سند وجود ندارد و از لحاظ حقوقی ماحق این را داریم که هر بخشی از آن را که درست تشخیص دادیم اجرا کنیم و بخشهایی ازآن اجرا می شود که مطابق با منویات رهبری و ارزشهای سیاسی و مذهبی ما باشد.»به دنبال آن فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش درباره سند ۲۰۳۰ گفت: همچنان که مقام معظم رهبری استفاده سیاسی از معلمان را در تعارض با شأن معلم دانستند و فرمودند که معلم، همچون الماسی قیمتی است که نباید آن را بازیچه قرار داد، دولت یازدهم به فرهنگ و هویت دینی و ملی خود احترام می گذارد و همانگونه که رئیس جمهور گفت به ملت ایران و رهبر معظم انقلاب اطمینان می دهیم که وزارت آموزش و پرورش صرفا متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی خود و در چار چوب قوانین و اسناد بالا دستی حرکت خواهد کرد.ادعای میرسلیم و پاسخ وزارت آموزش و پرورشسند ۲۰۳۰ نه تنها در دوران انتخابات به موضوعی داغ برای مناظرات انتخاباتی تبدیل شده بود بلکه موضوع خوب برای طرح آن در سخنرانی ها و سفرهای استانی بود. سید مصطفی میرسلیم کاندیدای دوره دوازدهم ریاست جمهوری در جمع مردم اهواز «مسجد ارشاد» در 23 اردیبهشت ماه گفت: «رئیس جمهور سند 2030 یونسکو را در نیویورک پنهانی و بدون اجازه مجلس وشورای عالی انقلاب فرهنگی امضا کرده است که این سند مسائل غیرفرهنگی را در بر می گیرد»این دعا سبب شد که وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای این ادعا را تکذیب و اعلام کند که «وزارت آموزش و پرورش در تاریخ دوم شهریورماه 1393 در نامه ای به رئیس کمیسیون آموزش مجلس «جناب آقای زاهدی» از او برای شرکت در اجلاس برنامه «آموزش برای توسعه پایدار» در کشور ژاپن درخواست کرده که دو نماینده به عنوان ناظر مجلس وزیر وقت آموزش و پرورش را در این اجلاس همراهی و در جلسات شرکت کرده و اسناد مصوبات را بررسی و به کمیسیون آموزش مجلس گزارش داده اند. وزارت آموزش و پرورش برای شرکت در اجلاس دوم «آموزش برای توسعه پایدار» در اینچئون کره جنوبی نیز مجددا در نامه ای به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جناب آقای زاهدی» درخواست ناظری برای این اجلاس داشته که سخنگوی محترم این کمیسیون، در آن جلسه شرکت کرده است که این نیز بر کذب بودن خبرکاندیدای محترم مهر تایید دیگری می زند.»علی زرافشان، معاون آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه مجلس و نمایندگان در جریان سند ۲۰۳۰ بودند، گفت: در اجلاس سال ۱۳۹۳ که در کشور ژاپن برگزار شد دکتر فانی شرکت کردند. دکتر فانی شخصی هستند که رهبری او را فردی متدین و حضور ایشان را فرصتی برای وزارت آموزش و پرورش دانستند. همراه ایشان جمعی حضور داشتند که به کشور ژاپن رفتند. آقای فانی نامه ای را به آقای زاهدی که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات. مجلس بودند نوشتن تا نمایندگانی را به این اجلاس اعزام کنند تا در جلسات حضور داشته باشند و نظارت کنند که دو نفر معرفی و اعزام شدند.شایعه پنهان کاری دولت در امضا و پذیرش سند ۲۰۳۰ تا به آنجا پیش رفت که حسن روحانی، رئیس جمهور را وادار کرد تا اسنادی از بیانیه٢٠٣٠ را منتشرکند و متذکر شود که مجلس و قوه قضائیه نیز از جزئیات سند ۲۰۳۰ باخبر بودند و مغایرتی درآن ندیده بودند. واکنش رئیس جمهور به شایعات درباره سند ۲۰۳۰حجت الاسلام حسن روحانی ندر شست خبری خود پاسخ تندی داد به کسانی که در ایام انتخابات به استناد سند 2030 به تخریب دولت پرداختند. او گفت: درباره به سند 2030 وزرای علوم و خارجه و آموزش پرورش نامه ای به رهبری نوششتند و گفتند که ما تحفظ خودمان را از ابتدا حفظ کرده و گفته ایم هرچه که بر خلاف ارزشهای ملی باشد به آن توجه نمی کنیم. علی الظاهر گزارش هایی به ایشان داده بودند که نگرانشان کرده بود. اما من در سخنرانی‎هایم به ایشان اطمینان دادم و الان هم به مردم این اطمینان را می‎دهم که اصلا نگران خدشه دار شدن ارزشها نباشند.روحانی افزود: فرهنگ و آموزش و پروش برای ما بسیار مهم است. حرف یک و دو نفر نیست و 11 میلیون جمعیت ما در حال آموزش هستند. بسیار متاسفم که کسانی در این انتخابات ازاین سند سوء استفاده کردند. من از تخریب و تهمت به خودم می‎گذرم، خدا هم از گناهان ما می گذرد، اما از اهانت به معلمان در قالب اعتراض به سند 2030 نمی گذرم. متاسفانه برخی به طلاب و مردم ما دروغ گفتند.او ادامه داد: من خودم طلبه بودم و در حوزه زندگی کرده ام و می دانم در حوزه زندگی کردن یعنی چی. برخی طلاب را تحریک کردند و به عنوان منادی اسلام به آنها بلندگو دادند تا به روستاها بروند و بگویند وادینا وا اسلاما! در حرم حضرت علی هم وقتی برق کشیدند یک نفر سخنرانی کرد و گفت وا اسلاما که به اینجا سیم کشیدند! الان هم برخی به جای سیم 2030 را بهانه کردند که کار زشتی کردند. خدا انشالله از گناهشان بگذرد و مردم هم بگذرند و معلمان ببخشندشان، اما من نمی گذرم.برخی دیدگاه ها درباره سند ۲۰۳۰دیدگاهآیت الله ناصر مکارم شیرازی عده ای جمع شده برای ۱۵ سال دیگر مردم دنیا تصمیم گرفته تا جهان مترقی بسازند. این سند دارای ۵۹ بند و ۱۷ هدف دارد که بسیاری از آن زیبا و انسانی است و انسان از آن لذت می برد ولی مجموع آن تثبیت نظام سلطه است و در لابلای آن مسایل خود را جاسازی کرده اند. اهداف چهارم و پنجم این سند مبنی بر ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه و برابر و دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران است. ما به جهانی می اندیشیم که همه زنان و دختران به طور همه جانبه تساوی جنسیتی را درک کرده و همه موانع حقوقی، اقتصادی و ... را از میان راه برداریم.علی مطهری، نماینده مجلسسند ۲۰۳۰ یک توصیه نامه است که یونسکو به عنوان یک سازمان مستقل آن را داده و یونسکو سازمانی است که حتی از فلسطین نیز دفاع کرده است. این توصیه نامه ای است که یونسکو داده است و در کشورها ارزیابی می شود که تا چه حد اجرا شود و کشور ما این را با حدتحفظ قبول کرده است. موضوع ۲۰۳۰ قدری سیاسی شد و چندان نیازی به این همه مجادله بر سر آن نبود و همانطور که گفته شد چیزی نیست که تعلیم و تربیت ما را تحت تاثیر قرار دهد نه اینکه ما بخواهیم برنامه های آموزشی خود را از آن برداریم.بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه بدون تردید فرمایشات مقام معظم رهبری در همه امور فصل الخطاب است. موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران عدم اجرای بخش هایی از سند ۲۰۳۰ که مغایر با قوانین، اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های اخلاقی جامعه اسلامی ایران می باشد، است. هیچ بخش از سند ۲۰۳۰ که مغایر با فرهنگ و باورهای دینی، اجتماعی و اخلاقی ایرانی و اسلامی کشور باشد، قابلیت اجرا نداشته و کشورمان نیز هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای آن نداردمجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهورسند 2030، یک برنامه کاری است، طبق قواعد حقوق بین الملل، برنامه کاری سندی است که حاوی هیچ تعهد حقوقی برای دولت ها نیست. این سند و مانند آن در حقیقت یک توصیه نامه است.سند 2030، معاهده محسوب نمی شود. لذا نیازی به امضای دولت ها و در نتیجه تصویب مجالس قانونگذاری (رعایت اصل 77 قانون اساسی) ندارد. از آن جا که سند 2030، معاهده نبوده و الزام آور محسوب نمی شود هیچ یک از کشورهای اسلامی نسبت به موارد احتمالی مغایرت آن با شرح اعلام تحفظ نکرده اند. در عین حال، تنها جمهوری اسلامی ایران طی چهار نوبت، نسبت به مواردی که احتمالا مغیار با شرع و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد اعلام تحفظ نموده است.حجت الاسلام سید مجتبی میردامادی، امام جمعه موقت اصفهانبا این سن ...

ادامه مطلب  

سند ۲۰۳۰ چرا آمد؟ چرا رفت؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ، در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد برای اقدام عملی همه کشورها در راستای تحقق حکومت یک پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این نشست بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن، سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد و 12 اردیبهشت96 رهبر انقلاب درجمع معلمان از این سند انتقاد کردند و پس از چند روز بحث های داغ در رسانه ها و فضای مجازی، سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه23 خرداد96 به لغو آن رای داد. مجتبی همتی فر دانشجوی دکترای علوم تربیتی، مدیر اندیشکده تعلیم و تربیت دالّ و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش طی روزهای گذشته در نشستی با اعضای گروه اجتماعی روزنامه خراسان به بیان دیدگاه هایش در نقد و بررسی این سند پرداخت. آن چه در ادامه می آید نقد همتی فر به محتوای این سند است که او نیز همچون بسیاری از منتقدان معتقد است سند 2030 با فرهنگ بومی ما همخوان و متناسب نبود.همتی فر گفت: درمجموعه مسائلی که در سال های اخیر مطرح شده معدود مواردی بوده است که در یک بازه زمانی کوتاه به اندازه سند 2030 جامعه را درگیر خودش کرده باشد و این موضوع قابل تحلیل و بررسی است .سؤالاتی که در باب سند 2030مطرح بود:1- سند 2030 چیست؟ 2- در مفاد آن به چه مواردی اشاره شده بود؟ 3- چه فایده و چه ضرری برای ما داشت؟ 4- نحوه الزام به اجرای آن چگونه بود؟ 5- دولت ایران چگونه با آن مواجه شده بود؟در مواجهه و نقد سند 2030 می توان چند رویکرد را انتخاب کرد: الف: 1- درون متنی 2-برون یا فرا متنی ( باتوجه به شواهد و نشانه ها)که در نقد حاضر با شواهد بیرونی به نقد متن می پردازیم.ب: 1- نحوه بررسی سازوکارهای آن2- حقوقی( که در این حیطه نقد کمی انجام شده است)3-تخصصی(حوزه کشاورزی ،سلامت ، آب ،آموزشی و ... که در دیگر بخش های سند2030 به این موارد اشاره شده است.)4- تحلیل مفهومی5- اجرا ( که بیشتر نقدها به این موضوع برمی گردد.)ج: رویکردها دربررسی وتحلیل سند 2030 :1-خوش بینانه2-محتاطانهمنتقدان ترکیبی از نقدها را انجام دادند در حالی که برای این سند باید به صورت مجزا و جزء به جزء و با توجه به موارد بالا، نقدها انجام می شد.وی با بیان این که قبل از تصویب سند 2030 نیز در حوزه تعلیم و تربیت سندهایی وجود داشت که به پشتوانه آن این سند تصویب شد، گفت: در سال 1990 در تایلند سندی 10 ساله در این حوزه تصویب شد و بعد از آن سند داکار بود که سال های 2000 تا 2015 را پوشش می داد و بعد از آن سندی در سال 2015 در کره جنوبی تصویب شد که در ایران به عنوان سند 2030 مشهور شده است.همتی با اشاره به این که این سند برای حوزه های مختلف اجتماعی، بهداشت و سلامت، انرژی، آب، کشاورزی و آموزش اهدافی را تعیین کرده است، گفت: این اهداف در راستای رسیدن به توسعه پایدار در چارچوبی است که خود تعیین کرده است.وی با اشاره به این که از جمله موارد این سند حوزه آموزش است، گفت: سند در این حوزه چهار هدف را دنبال می کرد؛ تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر، ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه.به گفته وی این سند را از دو منظر می توان نقد و بررسی کرد؛ یک مسئله که به صورت کلی تر بررسی می شود، نحوه رویارویی با اسناد بین المللی است و صورت دوم، مفاد آن است که سبک زندگی برای کشورها مشخص کرده و کشورهای توسعه یافته عهده دار تربیت معلم برای کشورهای در حال توسعه شده اند.ابهام های سند2030او گفت: سندی که ما به اسم سند 2030 می شناسیم یک بخش بیانیه و یک بخش چارچوب عملی دارد که بنابر تاکید استادان حقوق بین الملل یکی از نقاط مورد اشکال این سند، ابهام هایی است که در این سند وجود دارد و حتی در این سند واژه ها در بعضی از موارد کاملا همدیگر را نقض می کنند. در ابتدای دستور کار 2030 ما با یک بیانیه روبه رو می شویم و در ادامه به اصول ،مرام نامه و اهداف و اجرا برخورد می کنیم لذا از نظر حقوقی ما را ملزم به رعایت یک سری موارد و به عبارتی برای ما بار حقوقی تعریف می کند. در این سند واژه هایی به کار رفته که از «تکلیف» و «الزام» سخن می گوید.در این سند 11 بند به حوزه آموزشی اختصاص پیدا کرده بود که بسیاری از نهادهای بین المللی در سازو کارهای آن نقش داشتند اما این سوال وجود داشت که چرا از 17 راهکار آن، فقط برای یک راهکار، زیرمجموعه تعریف شده که آن سند راهکارهای آموزشی برای پیش دبستانی تا بزرگسالی است.2030 از محتوای آموزشی تا کشاورزی و محیط زیستاین پژوهشگر به بخش های دیگر این سند هم اشاره و عنوان کرد: سند2030 دارای جنبه های مختلفی بود که رسانه ها و افراد تنها به جنبه آموزشی آن پرداختند و آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند. درواقع شناخت مردم نیز از این سند بر اساس اطلاعات دریافتی از رسانه ها به همین سمت سوق پیدا کرد و بسیاری از مردم این سند را یک سند آموزشی محض می دانند در صورتی که موضوع این گونه نیست و این سند شامل مسائلی از قبیل ،کشاورزی، آب، حقوقی، سلامت، آموزش و... می شد که مورد غفلت قرار گرفت.در این سند واژه ها و مفاهیمی به کار رفته است که بار حقوقی و معنایی خاص خود را دارد و به طور قطع این مفاهیم را باید با مفاهیمی که در عرف بین المللی مطرح است، سنجید نه آن چه که به ذهن ما می رسد.نگاه خوش بینانه به 2030!نسبت به این سند در نگاه مقابل منتقدان، نگاه دولتی ها بود؛ نگاهی که تا حدودی خوش بینانه بود در حالی که با توجه به نگاه برون متنی باید این نگاه به نگاه محتاطانه تغییر می یافت و به طور قطع در برخورد با این سند باید آگاهانه عمل می شد، چیزی که در فرایند آن کمتر به چشم خورد.نقشه راه 15 ساله برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعهاین سند برنامه ای برای رسیدن به یک توسعه پایدار و نقشه راه 15 ساله ای است برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه. این سند حوزه هایی از قبیل محیط زیست،کشاورزی و آب،انرژی،آموزش،مسائل زنان وخانواده،سلامت،اقتصاد و حقوق را دربر می گیرد.فرایند تولید این سند، هدف گذاری یونسکو برای تمام کشورها بود که ابتدا در سند، اهداف هزاره برای سال های 2000 تا 2015 تعریف شده بود. البته این سند به اندازه سند 2030 جامع نبود و درواقع این سند ادامه اهداف هزاره ای است که قرار است آن اهداف را تکمیل کند وبخش دیگر آن، بررسی چالش ها و کمبودهای موجود در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است که نتیجه بحث و بررسی ها در تنظیم سند 2030 است . سند 2030 مدعی است که طی همایش ها و کارهای کارشناسی انجام شده، چالش های مقابل توسعه پایدار را شناسایی و متناسب با آن ها تعهداتی پیش بینی کرده است. این سند دارای 17 هدف اصلی و169 هدف فرعی است که تأکید شده این اهداف به هم پیوستگی دارند و هدف 4 دستورکار 2030 به طور مستقیم به حوزه آموزش و پرورش مربوط است: «توسعه آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر.» این سند با همیاری و حمایت سازمان ملل متحد، بانک جهانی، یونسکو، آژانس پناهندگان سازمان ملل، برنامه توسعه سازمان ملل و ... تهیه شده است.نوع رویارویی دولت با سند2030همتی فر افزود: کشورهای عضو یونسکو موظف شدند که متناسب با این سند آموزش طراحی های خودشان را انجام دهند که ذیل این موضوع در شهریور 1395 با مصوبه هیئت دولت، کارگروهی تشکیل و طی دو یا سه ماه این سند آماده شد. در اولین گام یکی از نقد هایی که بر این سند وارد بود، نوع رویارویی دولت با این سند و سندهای بومی کشور بود. به عنوان مثال تدوین سند تحول آموزش و پرورش از سال 1383 شروع شد و در سال 1390 تصویب شد. سند تحول 6سال در مرحله تدوین بود و حدود یک سال و نیم هم مراحل تصویب آن به طول انجامید که حالا این جای بحث خود را دارد که چرا از آذر 1390 که این طرح تصویب شد تا امروز، دستورالعمل های زیر مجموعه سند تحول آموزش و پرورش هنوز آماده نشده است.این سند 6 سال طول کشید و در طول این مدت از شش زیر نظام این سند دو یا سه مورد آن نوشته و در سال 1395 پیش نویس آن ارائه شد و با این فرایند طولانی حدود 6 ساله، هنوز خروجی ها به طور دقیق مشخص نیست و در عین حال این سند در بسیاری از این مفاد به مرحله اجرایی نرسیده است. با توجه به مواردی که در مورد سند تحول که یک سند بومی است، مطرح بود مقام معظم رهبری از سال 1390 هر سال در دیدار با معلمان به ضرورت اجرای سند تحول اشاره و تاکید می کردند.حالا شاهد ظهور یک سند بین المللی هستیم که جامعیت سند تحول را ندارد و با تاکید بر این که باید به طور کامل محقق شود در بازه زمانی حدود سه ماهه تمام مراحل را طی می کند.آیا می توانیم سند 2030 را با نگاه حکمرانی تحلیل کنیم که چه کسانی و با چه هدفی تنظیم کردند؟ و نحوه مواجهه ما با این سند به چه شکلی است ؟یک پرسش جدییکی از سوال های جدی این بود که این سند قصد دارد به چه سمتی سوق پیدا کند و چه کارهایی می خواهد انجام دهد. البته راهکارهایی هم در آن وجود دارد که بد نیست، مثل آموزش ر ...

ادامه مطلب  

سند ۲۰۳۰ باید بازنویسی می شد/ فرمایشات رهبر انقلاب فصل الخطاب است  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو با رویکرد تأثیر بر همه حوزه های آموزشی کشورها، در سال ۲۰۱۵ میلادی و برای اقدام عملی کشورها، در سازمان ملل متّحد ارائه شد. جمهوری اسلامی ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهّد به اجرای این سند شد و در سال ۱۳۹۵، سند ملّی آموزش ۲۰۳۰ را امضا کرد. اما این سند در روزهای اخیر توسط رهبر انقلاب و بسیاری از دلسوزان مورد نقد و اعتراض قرار گرفت و درباره آفت های آن هشدارهایی داده شد. خبرگزاری مهر بنا بر رسالت رسانه ای خود با تنی چند از مسئولان و صاحب نظران منتقد این سند، گفتگوهایی انجام داده است.برای بررسی بیشتر این مسأله به سراغ مهدی فیض، معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش رفتیم تا نظرات وی را به عنوان یک مقام مسئول، جویا شویم؛*در موضوع اجرای سند ۲۰۳۰ گفته می شود یک سری آموزش های خلاف عرف و خلاف اسناد بالادستی انجام شده است. اصولاً این سند اجرایی شده است یا نه؟همانطور که قبلا هم گفته شده این سند، یک سند تعهدآور نیست و یک بیانیه آرمانی است که کشورهای مختلف در تنظیم آن سهم داشته اند که ایران هم سهم داشته است. در هر کشوری قرار است که یک کارگروهی، اجرایی شدن سند را بر عهده بگیرند، چون این سند توسعه پایدار است، لذا ۱۷ هدف در آن لحاظ شده که یکی از آن اهداف مربوط به حوزه آموزش و پرورش است. برای تحقق آن اهداف در آموزش و پرورش و اجرایی شدن آن هیئت وزیران در ۲۵ شهریور ماه کارگروهی را تعریف کرد که آن کارگروه باید شکل بگیرد و بعد از شکل گیری آن باید فعالیت های مربوط به اجرایی شدن سند با لحاظ کردن مسائل فرهنگ ملی و دینی خودمان مورد تأمل قرار بگیرد.آنچه تا حالا رخ داده این است که فعلا ما ترکیب کارگروه ۲۳ نفره را تعیین کرده ایم و هنوز این کارگروه شکل نگرفته و نمایندگان دستگاه های مختلف باید در این کارگروه حضور داشته باشند. دستگاه ها هنوز نمایندگان خود را معرفی نکرده اند. بنابراین سند عملاً اصلاً آغاز نشده و اگر بحث توقف مطرح است، توقف مربوط به تشکیل همین کارگروهی است که باید اجرایی شدن سند را پیگیری بکند.*به جز آموزش و پرورش باید چند دستگاه و ارگان دیگر سند را اجرا کنند؟۱۶ دستگاه دیگر در این سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سهم دارند؛ مثل سازمان محیط زیست، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت نیرو، سازمان هایی که به نوعی فعالیت مرتبط با حوزه انرژی و محیط زیست دارند و آموزش هایی که می تواند کمک کند به اینکه کشورها در وضعیت توسعه پایدار قرار بگیرند، همه در آن دخیل شدند که برای ۱۷ هدف، ۱۶ دستگاه مشخص شده که هر کدام سهمی در تحقق آن اهداف به عهده خواهند داشت.*این سند چه مقدار زمان برده است و از چه زمانی ایران اجرای آن را پذیرفته است؟یک سال زمان برد تا سند به شکل نهایی تدوین شد و از شهریور سال ۹۵ موجودیت این سند در ایران معنا پیدا کرد که دبیرکل یونسکو در ایران مسئولیت تضمین نسخه فارسی این سند را بر عهده داشت و هنوز هم قضیه از طریق یونسکو دنبال می شود و آنچه که به هیئت دولت ارائه شده از طریق یونسکو ارائه شده و بر اساس آن نسخه یونسکو که شهریور ۹۵ ارائه شده، فعالیت سند آغاز شده.*از منظر شما نسبت به این سند چه نقدهایی می توان وارد کرد؟این سند از چند جهت قابل تأمل است؛ اولاً در سند توسعه پایدار همه اهداف به صورت متوازن و همزمان باید دنبال شود و آنجا در ۵ نقطه از سند تاکید شده که اجرایی شدن این سند متناسب با اقتضائات فرهنگ و شرایط بومی آن کشور باید صورت بگیرد. یک اشکالی که به نظر من وجود دارد، این است که ما باید در ابتدا آن ویرایش مناسب کشور خودمان را از این سند تهیه می کردیم و قبل از اینکه این سند بخواهد به دستگاه های مختلف ابلاغ شود، آن نسخه مناسب کشور خودمان را بازتولید می کردیم. چون زمان هم برای ۱۵ سال است و طولانی است و ما نباید عجله می کردیم.یک اشکالی که به نظر من وجود دارد، این است که ما باید در ابتدا آن ویرایش مناسب کشور خودمان را از این سند تهیه می کردیم و قبل از اینکه این سند بخواهد به دستگاه های مختلف ابلاغ شود، آن نسخه مناسب کشور خودمان را بازتولید می کردیم. چون زمان هم برای ۱۵ سال است و طولانی است و ما نباید عجله می کردیمدر نقطه پایانی سند هم تحت عنوان حق تحفظ ایران این جمله در متن آمده که جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش هایی از چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ که در هر شکلی در تعارض با اولویت های ملی و باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر شود، نمی داند.به اعتقاد من بهتر بود که ما متن سند را متناسب با فرهنگ بومی خود بازنویسی می کردیم و آن متن مبنای مصوبه هیئت وزیران قرار می گرفت که تبعاتی که احساس می شود اجرایی شدن سند در پی داشته ایجاد نمی شد و فضای جامعه نسبت به این قضیه دچار نگرانی نمی شد.*الان شرایط به این گونه است که اصل سند به دستگاه ها ارسال شده که خود دستگاه ها این را تفسیر کنند و تفسیر خودر ا اجرایی کنند. شما معتقدید که آن تفسیر ابتدا باید انجام می گرفت و بعد به سازمان ها ابلاغ می شد؟به اعتقاد من بهتر بود خود نمایندگی یونسکو در ایران که مسئولیت کلی آن با وزارت علوم است، یک نسخه ایرانی سند را بازتولید می کرد و در همه آن ۱۷ هدف هم می توانست بحث های فرهنگی لحاظ شود. مثلا یکی از آن اهداف، بحث کنترل جمعیت است؛ در حالی که رویکرد کلی سند کنترل به معنی کاهش است ولی ما در کشور کنترل، به معنی تنظیم داریم و تنظیم به معنی افزایش جمعیت است. لذا در بازتولید آن سند اگر همه ۱۷ هدف، متناسب با اهداف بومی ما بازنویسی می شد و بعد به دستگاه ها ابلاغ می شد که نیاز نباشد خود دستگاه ها مجدداً روی آن کار کنند بهتر بود. الان هر دستگاهی این کار را به طور مستقل انجام می دهد و هماهنگ کردن دستگاه ها با هم برای اینکه این نسخه ای که در ایران در حال تولید است یک نسخه یکپارچه شود مقداری سخت می شود.*نحوه ارتباط این سند ۲۰۳۰ با سند تحول بنیادین به چه شکل است؟سند ۲۰۳۰ سندی است که کشور را در فهرست بقیه کشورهایی که علاقمند به توسعه پایدار هستند، قابل مقایسه می کند. بودن این دست سندها از این جهت مهم اند که جمهوری اسلامی ایران می تواند توفیقات خود را در عرصه بین المللی مورد نمایش قرار دهد. وقتی ما خود را وارد چنین فضای بین المللی می کنیم، داریم به دیگران این ادعا را اثبات می کنیم که آنچه در کشور اتفاق می افتد، در راستای آن چیزی است که در کل دنیا به عنوان موضوعات مهم مورد توجه است. البته به صورت عمده عرض می کنم نه تمام بندها؛ مثلا اگر در سند در مورد کاهش آلودگی آب ها و حفظ آب های قابل شرب بحث شده است، ایران هم می تواند ادعا کند که ما این اقدامات را کرده ایم. یا اگر بحث سواد آموزی در آنجا مطرح است که چه درصدی از افراد لازم التعلیم باید با سواد شوند، ایران می تواند ادعای خود را آنجا مطرح کند که من فراتر از آنچه مورد انتظار سند است انجام داده ام.اگر ما می توانستیم همان سرعت عملی که در اجرای سند ۲۰۳۰ به دلیل وجود یک فشار روانی بین المللی داشتیم، در اجرای سند تحول هم از خود نشان دهیم فکر می کنم سند تحول خیلی زودتر از اینها می توانست وارد فرآیند اجرایی شوداین یک میدانی است که می توانیم در آن توفیقات خود را در عرصه بین المللی مطرح بکنیم و اینکه ...

ادامه مطلب  

دولت الزام آور بودن سند 2030 را قبول دارد/ وقتی سند حق شرط را نمی پذیرد دولت از چه چیزی صحبت می کند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه جامعهخبرگزاری فارس، عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی معتقد است که سند 2030 یک معاهده الزام آور است که کشور به محض اینکه آنرا پذیرفت ملزم به اجرای آن می شود و برخلاف صحبت دولت مبنی برگذاشتن حق شرط بر رویش این حق پذیرفته شده نیست.در سند به کرات به این موضوع که تمامی تعهدات باید اجرایی شود اشاره داشته و دولت نباید تنها از سمت خودش کشور را متعهد کند بلکه باید سوابق کشور را در نظر داشته باشد و به این موضوع توجه کند که تمامی معاهدات باید در مجلس به تصویب برسند.حسین اسماعیلی دکتری حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی و وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با مسایل حقوقی پیرامون سند 2030 با باشگاه خبری توانا به مصاحبه پرداخت.وی در این مصاحبه الزام آور بودن این سند را به طور کاملا حقوقی شرح داد و به صراحت مباحث خلاف قانون و آیات جهادی را تشریح کرد و از وظیفه مجلس تا نقض قوانین توسط دولت را گفت.مصاحبه تفصیلی به وی بدین شرح است: در ابتدای بحث به این مساله می رسیم که به طور کلی سند 2030 در نظام داخلی و بین المللی چه عنوانی دارد، موافقت نامه است، بیانیه است، یا تعهد نامه یا ...؟اسماعیلی: بحث از جای خوبی شروع شد، باید این نکته مهم را ذکر کنم که در حقوق ما با واژگان کاری نداریم چرا که برایمان محتوا مهم تر است. در قانون اساسی کشور قانونگذار کلیه عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، تعهد نامه ها و معاهدات را در ردیف هم قرار داده است و می گوید همه یک تاثیر دارند و آن هم این است که کشور را متعهد می کنند. همچنین کمیسیون حقوق معاهدات در تعریف معاهده می گوید: «موافقت نامه ای است مکتوب، بین چند کشور و تابع حقوق بین الملل در همین جا این کمیسیون معاهده را به موافقت نامه تفسیر می کند» لذا بین اینها تفاوت چندانی نیست البته در عمل بعضی مواقع برخی واژگان را در جای خاص به کار می برد مثل پروتکل که در جایی به کار می رود که بنا است محتوایی متمم موافقت نامه باشد مانند پروتکل الحاقی حقوق کودک.لذا اسم زیاد مهم نیست بلکه محتوا مهم است و هر چیزی که کشور را به عنوان یک طرف معاهده در صحنه بین اللملی قرار دهد و او را ملزم به عملی کند معاهده است. مثلا در حقوق مدنی داخلی ماده 183 عقد را تعریف می کند و می گوید: هرگاه یک یا 2 نفر در برابر چند نفر دیگر تعهد به عملی کنند آن عقد است.از متن این ماده متوجه می شویم که تعهد را عقد می داند و هرچه که تعهد آور باشد نتیجه آن عقد است. در صحنه بین الملل نیز همینگونه است و تفاوتی بین واژه عقد با موافقت نامه یا پیمان نامه وجود ندارد بلکه نتیجه آن یعنی همان تعهد مهم است که مشترک است میان اینها.موافقت نامه ها به انواع مختلفی تقسیم می شوندما 2 نوع موافقت نامه داریم از این جهت که الزام آور باشد یا نباشد و تشریفات را طی کنند یا نکنند.برخی اسناد الزام اور هستند که اگر تعداد معینی از کشورها به آن بپیوندد آنگاه برای تمامی کشورهای دیگر نیز الزام آور خواهد شد برای مثال، عهدنامه ای از جانب سازمان ملل تدوین و به کشورها ارایه می شود که در آن می گوید هرگاه 30 کشور به این عهدنامه بپیوند و آنرا در پارلمان کشورشان تصویب کنند الزام آور خواهد بود و دیگر مهم نیست که چه کشورهایی آنرا تصویب کردند بلکه از سمت سازمان ملل برای تمامی کشورها الزام آور می شود.اما موافقت نامه اختیاری چیست؟ دسته ای که از سمت کشورها و یا سازمان ملل پیشنهاد می شود که در اینصورت الزام آور نیست و اگر کشوری بخواهد بپذیرد برای او الزام آور می شود و اگر کشوری نخواهد، برای او الزامی وجود ندارد و الزام فقط بر روی کشور قبول کننده موافقت نامه هست.همچنین توافق نامه ها به روش دیگری هم دسته بندی می شوند که آنها به ترتیب توافقنامه های «ساده» و «تشریفاتی» است.ساده بدین معنا که لازم نیست به داخل پارلمان کشورها برود و صرف اعلام موافقت نماینده کشور مورد نظر کافی است و الزام آور نیست، اما موافقت نامه تشریفاتی آنهایی هستند که باید در نهادهای تصویب کننده که در کشور ما شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است تصویب شوند و دولت نهایتا آنرا امضا کنند.سند 2030 موافقت نامه اختیاری اما الزام آور استدولت مطرح می کند که این تعهد نامه الزام آور نیست و می خواهند بگویند که یک موافت نامه ساده است؛ در پاسخ باید گفت:«بله درست است که این معاهده اختیاری است اما ساده نیست» و اینگونه نیست که هر وقت دولت خواست به آن بپیوندد هرگاه نخواست خارج شود.پیوستنش به معاهده کاملا اختیاری است و تا زمانی که نپیوسته ایم قدرت الزام آوری برای ما ندارد اما وقتی پیوستیم دارای قدرت الزام آوری می شود و نقض آن مسئولیت بین المللی به همراه خواهد داشت لذا می خواهم این را بگویم که 2030 یک معاهده نامه اختیاری است اما به محض اینکه پذیرفته شد الزام آور می شود و دولت نمی تواند از انجام آن سر بازند. فرق حقوق با هنجارهای اخلاقی این است که هنجارها الزام بیرونی ندارند اما در حقوق «بایدها» اگر نقض شوند مسئولیت بین المللی دارد لذا 2030 یک معاهده است. کنوانسیون حقوق معاهدات هم می گوید که معاهده لازم نیست که حتما یک سند باشد ممکن است چندین سند باشد مانند 2030.دولت خودش الزام آور بودن سند را پذیرفته استدر این نوع توافقات وقتی پیوستیم باید بصورت تمام و کمال همه معاهده را انجام دهیم به اضافه که در خود سند هم به کرات از لفظ «تعهد می نماییم» استفاده شده است همچنین که در نامه ای که مبنی بر اعلام کارگروه بوده است عبارت «در راستای تحقق کامل تعهدات 2030» آمده است لذا اینکه اینجا تحقق کامل را بگویند و بعد از آن در شرایطی دیگر از «حق شرط و الزام آور نبودن» آن صحبت کنند مملو از تعارض است زمانی که در نامه خودشان این عبارات را به کار برده اند یعنی الزام آور بودن سند از سمت دولت پذیرفته شده است.اگر این تعهد ها را اجرا نکنیم مسئولیت بین المللی که برایمان بوجود می آید چه خواهد بود؟ اسماعیلی: در حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی حوزه قهریه ای وجود ندارد که هرجا نقضی انجام گرفت با آن مقابله کند. البته با تلاش هایی که در سال های اخیر انجام شده برخی نهادها مانند دیوان بین المللی دادگستری یا نهادهای شورای عالی امنیت سازمان ملل بوجود آمدند اما چون فراگیر نیستند منجر به مجلس جهانی نشدند.اما بر اساس حقوق بین الملل هرجا که معاهده ای نقض شود و این نقض از سمت یک دولت باشد و باعث ورود ضرر شود مسئولیت بین المللی از مجموعه ضمانت اجراهای خفیف مثل تحریم، آغاز می شود و در نهایت به جنگ منجر می شود. لذا مسئولیت بین المللی محرز است ولو اینکه در مرحله اول جنگ و تحریم نباشد اما کم کم تشدید می شود و وقتی ما پذیرفتیم از حالت اختیاری خارج می شود.صرفا پذیرش یک معاهده مسئولیت دارددر حقوق داخلی میگوییم «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» یعنی انسان عاقلی که علیه خودش اقرار می کند اقرارش پذیرفته است و صرفا این اقرار برای محکومیت کافی است لذا همین که ما پذیرفتیم یعنی علیه ما در صحنه بین الملل اجماع سازی می‎شود. دولت می گوید این سند اختیاری است و در بیانیه اش نیز گفته دبیر یونسکو از ایران تقاضای امضا نکرده، پس الزام آور نیست اینجا مغالطه دارد؛ درست است که از ما تقاضای امضا نشد اما الزام آور است.چون در حقوق بین الملل نهاد قانون گذاری نداریم و کنش کشورها است که قانون را می سازد لذا رویه و عرف بسیار مهم است وقتی که کشور اجرای چند سند مرتبط با یک موضوع را مثل سند هزاره سوم، 2030، و اینچئون را می پذیرد وقتی بخواهد از آن خارج شود به کررات علیه خود رویه و عرف درست می کند و محتوایی که پذیرفته بر علیه خودش الزام اور می شود همین رویه و عرف در بین الملل مهم است در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می گوید منبعی که می توان به آن استناد کرد همین رویه ها است و اگر کشوری موافقت نامه ای را بپیذیرد و آن را نقض کند صحیح نیست و به علاوه اینکه آرا متعددی است که دیوان به معاهده یک جانبه هم حتی رای داده مثلا در سال 1989 رایی دیوان می دهد و فرانسه را محکوم می کند که در جو نباید آزمایش هسته ای انجام بدهد و یک جانبه اعلام کرده که فرانسه متعهد است که آزمایش هسته ای در جو انجام ندهد و فرانسه در ان دعوا استناد کرد که معاهده ای امضا نکرده اما دیوان ب علیه آن حکم داد و گفت صرف اینکه پذیرفتی مسئول هستی.پس در نتیجه حرف دولت که می گوید ما ملزم به اجرا نیستسم حرف سستی است و قابل پذیرش نیست چنانچه به خاطر داریم که دولت همین حرف ها را در مورد برجام هم می زد.دو ...

ادامه مطلب  

سند 2030 از دستور کار دولت خارج شد  

درخواست حذف این مطلب
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهورسرویس سیاسی ـاعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر دیروز با حضور روحانی رئیس جمهور، به لغو سند ۲۰۳۰ رأی دادند.در این جلسه اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردند که سند تحول آموزش و پرورش در تمام مسائل آموزشی مورد توجه باشد و به طور کلی مسائل آموزشی کشور بر اساس اسناد بالادستی ایران انجام شود. بر این اساس سند 2030 محلی از اعتنا ندارد.اجرای سند ۲۰۳۰ پس از بیانات رهبری متوقف شد و به بایگانی پیوستدر این راستا، مهدی نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در گفت وگو با مشرق از توقف کامل اجرای سند ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش پس از بیانات صریح رهبر انقلاب خبر داد و گفت: بیانات ایشان برای شورای عالی آموزش و پرورش فصل الخطاب بود و بلافاصله پس از این فرمایشات، اجرای سند ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش متوقف شد.سند تحول بنیادین نظام آموزشی در اولویت اجراوی در پاسخ به این سؤال که پس چرا رئیس جمهور در ایام انتخابات بر اجرای مواردی از سند ۲۰۳۰ که با اصول و مبانی جمهوری اسلامی مغایرت نداشته باشد، تاکید کرد نیز اظهار داشت: بحث هایی مطرح شد اما فصل الخطاب برای ما، بیانات رهبری بود، لذا شورای عالی آموزش و پرورش، اجرای سند ۲۰۳۰ در نظام آموزش و پرورش را متوقف کرد و سند تحول بنیادین نظام آموزشی را در اولویت اجرا قرار داد.نوید ادهم در خصوص ابهامات مطرح شده درباره نقش نظارتی شورای عالی آموزش و پرورش پیش از اظهار گلایه صریح مقام معظم رهبری از اجرای سند ۲۰۳۰ به جای سند تحول بنیادین نیز گفت: مهم این است که در حال حاضر این سند اجرایی نمی شود. بهتر است اتفاقات گذشته را مرور نکنیم چرا که موضوع مهم آن است که اجرای سند ۲۰۳۰ برای همیشه متوقف شده و به بایگانی پیوسته است.دو بار اعلام رسمی موضعرهبر انقلاب درباره 2030 در پی قصور دستگاه هاتحت الشعاع قرار گرفتن تربیت دینی دانش آموزان، وجود موارد خلاف اسلام در این سند، موضوع استقلال ملی و ضرورت در دستور کار قرار گرفتن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سبب شد تا رهبر معظم انقلاب دوبار علنا و صریحا موضع رسمی خود درباره این سند را اعلام کنند.شورای عالی انقلاب فرهنگیباید مراقبت می کرددر وهله نخست، ایشان روز یکشنبه 17 اردیبهشت در دیدار جامعه معلمان ضمن نهی صریح از اجرای سند آموزشی 2030 با گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریح کردند: این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.رهبر معظم انقلاب به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع، گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سروصدای آن قطعا مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است.جمهوری اسلامیاحتیاجی به این سند نداردحضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملت هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی توانید مخالفت کنید، صراحتا اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.اینجا جمهوری اسلامی ایران است!ایشان تأکید کردند: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.رهبر معظم انقلاب همچنین چهارشنبه هفته گذشته در دیدار با جمعی از دانشجویان موضع رسمی خود درباره سند 2030 را برای بار دوم، اعلام کردند.ایشان در این دیدار مسئله «استقلال» را بسیار مهم، و موضوع سند ۲۰۳۰ را در همین چارچوب قابل ارزیابی دانستند و خاطرنشان کردند: برخی می گویند ما در این خصوص تحفظ داده ایم و گفته ایم فلان بخش آن را قبول نداریم، درحالی که حتی اگر هیچ مورد واضحِ خلاف اسلام در آن وجود نداشت، باز هم نظام آموزشی نباید در بیرون از کشور نوشته شود، حال آنکه موارد خلاف اسلام نیز در آن سند وجود دارد و برداشت افرادی که خیال می کنند ما در این موضوع گزارش های درستی نگرفته ایم، برداشت درستی نیست.چرا باید چند نفر در یونسکو یا سازمان ملل، نظام آموزشی ما را بنویسند؟حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اینجا ایران و جمهوری اسلامی است و این ملت، ملت بزرگی است، چرا باید چند نفر در یونسکو یا سازمان ملل، نظام آموزشی ما را بنویسند؟پس از علنی شدن تصویب سند 2030 در هیئت دولت، کش و قوس های بسیاری بین دولتمردان و منتقدان این سند صورت گرفت. کارشناس ...

ادامه مطلب  

اجرای سند 2030 متوقف شد  

درخواست حذف این مطلب
پس از چند ماه کش و قوس، ظاهراً سند 2030 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستور کار دولت خارج شده است. بنا بر اخبار منتشر شده در جلسه روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه اعضا به اتفاق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دیگر اسناد بالادستی را محور اصلی برنامه ریزی های آموزشی اعلام و سند 2030 را «از دستور خارج» کردند. مقاومت و توجیهات اعضای دولت در چند ماه گذشته راجع به 2030 حواشی زیادی به همراه داشت؛ از علمای حوزه های علمیه گرفته تا مسئولان رده های مختلف و صفحات فضای مجازی، همه به انتقاد از این سند پرداختند، اما دولت زیر بار کنار زدن 2030 نمی رفت و حتی در اوج انتقادها سخنگوی دولت از اجرای این سند حمایت کرد، اما در نهایت استدلال های رهبر انقلاب و روشنگری های صورت گرفته دولت را وادار به عقب نشینی کرد. البته باید منتظر ماند و دید دولت تا چه میزان به مصوبه شورای عالی پایبند بوده و لوازم و جوانب 2030 را از سیستم آموزشی کشورمان برخواهد چید. سند تهیه شده در یونسکو، ارگان سازمان ملل متحد، برنامه های آموزشی کشورمان را تحت الشعاع قرار می داد. با وجود قانون اساسی، سند تحول بنیادین، سیاست های کلی آموزش و پرورش ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب و سایر قوانین لازم الاجرای دیگر، دولت یازدهم به طور پنهانی اقدام به امضا و اجرای سندی کرد که مشهور به سند آموزشی 2030 شد. سند 2030 یونسکو در سال 2015 میلادی با عنوان و پوشش سواد و افزایش کیفیت آموزش(سبک زندگی غربی)، با 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه در سازمان ملل به تصویب رسید و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن شدند. البته رئیس جمهور هم گفته است که هر سندی مغایر با سند تحول آموزش و پرورش باشد بلا اثر خواهد بود.این اسناد با اهدافی خاص به تصویب رسیده و سازمان یونسکو مسئول اجرا و پیگیری اجرای آن در کشورهای عضو شده است. اگرچه این سند دارای بخش هایی از جمله برخورداری همگان از سیستم نظام آموزشی است اما در بخش هایی دارای برنامه هایی است که با فرهنگ و رفتار ایرانیان دارای مغایرت بسیاری است. موضوعاتی که به راحتی می تواند پروژه نفوذ را اجرایی و با ایجاد تعارض در جامعه مشکلات بسیاری را برای مردم و نظام ایجاد کند. در موضوع آموزشی این سند آورده شده است که همگان باید 9 سال حداقل تحصیل کرده و نابرابری آموزشی برداشته شود. همچنین آموزش ها باید دو زبانه یا چند زبانه باشد. موضوعاتی که اگرچه در نگاه سطحی مناسب به نظر می رسند اما دارای تعارضات بسیاری با فرهنگ کشور ما هستند. علاوه بر این موارد در این سند به موضوعات دیگری مانند اشتغال و توسعه مهارت ها، آموزش های اجتماعی، شهروندی و آموزش عالی اشاره شده است مواردی که در جزئیات با روح حاکم بر نظام آموزشی کشور ما منافات جدی دارد. تصویب و اجرای پنهانیبراساس سند 2030 کشورهای عضو ملزم به رعایت و اجرای دقیق 17 سر فصل اعلام شده هستند و این سازمان بر حسن اجرای آن نظارت می کند. در کشور ما نیز مسئولان اجرایی در اواخر آذرماه گذشته سند 2030 را امضا و خود را ملزم به اجرای این سند کردند. براین اساس ایران هم با امضای این سند متعهد شده بود که اهداف میان مدت و بلند مدت آموزشی خود را براساس همین سند تنظیم و اجرا کند. تصویب این سند از سوی مسئولان کشور بدون سر و صدا انجام شده و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت؛ موضوعی که بارها در ماه های گذشته اعتراض جسته و گریخته ای به آن وارد شد. نانوشته نباید گذاشت که مطابق قانون اساسی کشورمان این سند بایستی پیش از امضای نهایی توسط دولت به تصویب مجلس می رسیده است، که دولت از این اقدام خودداری کرده و هیچ یک از نهادهای رسمی کشور را در امضای 2030 دخیل نکرده و به طور یکجانبه اقدام به امضا و اجرای آن کرد. آش اجرای پنهانی این سند به قدری شور شد که وزیر علوم پس از افشای موارد شرم آور 2030 قسم یاد کرد سند را امضا نکرده است ! وزیر آموزش و پرورش هم از زیر بار پذیرفتن موارد خجالت آور 2030 شانه خالی کرد و منکر امضای آن شد. همه این موارد در حالی بود که تصویر ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، آقای جهانگیری به نهادهای ذی مسئول دولتی برای اجرای سند 2030 دست به دست در شبکه های اجتماعی می چرخید، یعنی هیئت دولت سند 2030 را پس از پذیرش در یونسکو، به تصویب خود هم رسانده بود و آن را برای اجرا به نهادهای دولتی ابلاغ کرده بود. موضع صریح رهبر انقلاببا بالا گرفتن انتقادات نسبت به این سند و اصرار دولت به اجرای این سند خفت بار، رهبر انقلاب با سخنانی صریح به این موضوع ورود کردند. رهبر معظم انقلاب در دی ...

ادامه مطلب  

چرا سند 2030 در حال اجراست؟!  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24: سند ۲۰۳۰ یونسکو که بی سر و صدا در کشورمان به تصویب رسید، ایران را ملزم به رعایت ۱۷ سرفصل به ویژه در مسائل آموزشی و پرورشی می کند.خوشبختانه پس از آگاهی مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی، مخالفت های منطقی نسبت به این سند آغاز شد و بر اساس گفته مسئولین دولتی، سند 2030 از دستور کار وزارت آموزش و پرورش و دیگر سازمان ها و وزارتخانه هایی که ملزم به اجرای آن شده بودند خارج شد.اما به نظر می رسد این ادعا ظاهر ماجرا است، چرا که هر از گاهی دیده و شنیده می شود سند 2030 در برخی زمینه ها به ویژه وزارت آموزش و پرورش در حال اجرا است.مقام معظم رهبری سال گذشته در دیدار معلمان و فرهنگیان به مناسبت هفته معلم پذیرش و اجرای سند 2030 در کشورمان را اقدامی اشتباه توصیف کردند.ایشان در بیانات خود به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از سوی دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است.حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملت هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از شواریعالی انقلاب فرهنگی گفتند: این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.مسؤلان دولتی امضا کننده سند که ادعا میکردند آن را امضا نکرده اند، بر موضع خود مبنی بر اینکه سند 2030 یک سند نیست بلکه چارچوب است اصرار داشتند.ضمن این که چنین اسناد بالادستی باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد و در شورایعالی انقلابی فرهنگی بررسی و کارشناسی شود، آسیب شناسی اسناد فرهنگی آموزشی همچون 2030 قطعاً و یقیناً نیاز است.سند 2030 سعی دارد با ملزم کردن کشورها به خود، به ویژه در کشورهای اسلامی به اصلاح بنیادین مفاهیم آموزشی و تربیتی در جوامع اسلامی بپردازد.وزاتخانه ها و افراد هدف این سند، بیشتر وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی است، چرا که تغییرات در برنامه های آموزشی بر اساس آنچه که در سند نوشته شده است، می تواند آینده فرهنگی، اعتقادی، مذهبی و اخلاقی جامعه ایران و یا هر کشور دیگری که تن به سند داده تغییر دهد و اختیار آن را در دستان خود بگیرد.بسیاری از برنامه های آموزشی سند 2030 با آموزه های فرهنگی، اخلاقی، ایرانی و اسلامی ما مغایرت شدید دارد، به گونه ای که با ورود این تغییرات باید شاهد فروپاشی فرهنگی و اخلاقی در کشور باشیم.سند 2030 اعتقاد دارد که نباید در مدار ...

ادامه مطلب  

مقصران حادثه پلاسکو مشخص شدند  

درخواست حذف این مطلب
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه «هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» ضمن تقدیر از تلاش های این هیئت ...حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه «هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» ضمن تقدیر از تلاش های این هیئت برای تهیه گزارش و بررسی این حادثه گفت: «برای نخستین بار در کشور در حادثه ای مهم دستگاه های اجرائی و به مفهومی ذی نفعان برای بررسی وارد نشده و یک هیئت مستقل بی طرف و آزاد بدون تأثیر از مسائل معمول سیاسی نسبت به بررسی این حادثه تعیین و شروع به کار کرد».او افزود: «حادثه پلاسکو یک پیام ...

ادامه مطلب  

مفهوم ازدواج تا ۲۰۳۰ در آمریکا غیرقابل فهم است/در "سند ۲۰۳۰" و "پیمان برن" چه می گذرد؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اسناد بالادستی که بر اساس اسناد و قوانین بین المللی تدوین شده اند در حوزه علمیه قم در جریان است. در همین راستا جلسه ای با محوریت سند 2030 با حضور فضلای حوزه در مدرسه فیضیه برگزار شد. در این سخنرانی حجت الاسلام علی کشوری ــ کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ــ ابعاد تبعیت از اسناد گوناگون بالادستی بین المللی، از جنله 2030 را تشریح کرد. متن زیر مشروح این نشست است.* * * * * * *سلام علیکم و رحمة الله و برکاته، بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله فی الأرضین ارواحنا لآماله الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف.همان طور که برادر عزیزمان فرمودند موضوع گزارش حقیر به حضرات آقایان، یک بحث کلان هست نسبت به جایگاه اسناد بین المللی در سال 1396. عرائض بنده سه بخش دارد و بنده بسیار مختصر در این سه بخش این سه موضوع را محضر شما گزارش می دهم.* اسناد بین المللی را ذیل یک درگیری کلان ببینیمبخش اول که مهم است همه به آن توجه کنند این است که داستان اسناد بین المللی، یکی از 5 محور مواجهه ما با نظام سلطه و تمدن مدرنیته است. من می خواهم به صورت ساده این موضوع را محضر دوستان گزارش دهم که ما باید به صورت ماهواره ای و کلان به این داستان نگاه کنیم. اگر واقعاً ما پدیدۀ اسناد بین المللی –درست تر تعبیر کنم، با پدیده هجوم اسناد بین المللی به هویت شیعی- روبرو هستیم، علت این است که فکر انقلاب اسلامی در دنیا یک درخشش و پیشرفت داشته است. همین الآن که ما باهم صحبت می کنیم، ظرف کمتر از چند هفته طرح ناتوی عربی با شکست جدی روبرو شده است؛ در ایام انتخابات 29 اردیبهشت ماه سفر معروف آقای ترامپ به منطقه اتفاق افتاد و مصوبه اصلی این سفر نیز تشکیل ناتوی عربی علیه جمهوری اسلامی بود. طرحی بود برای اینکه نفوذ ژئوپلیتیک ایران را کنترل کند. اما در کمتر از چند هفته کویت، عمان و قطر با این طرح مخالفت جدی کردند و به ایران پیغام دادند که ما با این طرح همراهی نمی کنیم. به هر حال این، جزء چیزهایی عجیب است که طرحی هنوز متولدنشده به شکست بینجامد و کنترل قطر به موضوع آنها تبدیل شود و دستور کار آنها تغییر یابد.عرض بنده این است که ما حتماً باید مسأله اسناد بین المللی را ذیل این درگیری کلان ببینیم. واقعیت مطلب این است که علی رغم تمام ضعف هایی که داریم فکر انقلاب اسلامی در منطقه در حال پیشروی است و در داخل نیز نسبت به دوره های قبل رشد قابل توجهی داشته است. جبهه فکری فرهنگی و مردمی انقلاب اسلامی در انتخابات اخیر نشان داد که منسجم تر است و نقشه دشمن را بهتر می شناسد، اختلافاتش کمتر شده است و نقاط اساسی را خوب شناسایی می کند. لذا در داخل نیز اتفاقات مثبتی رخ می دهد. حادثه امروز تهران نیز این گزارۀ جبهه توسعه گرا و غرب گرا که امنیت نیز میوه نظریات توسعه غربی است را با یک ابطال روشن روبرو کرد. لذا به نظر من انقلاب اسلامی هم در بعد ژئوپلیتیک منطقه ای و هم در بعد داخلی در حال پیشروی است. پرونده این پیشروی انقلاب اسلامی و محورهای آن قابلیت بازخوانی دارد ولی موضوع بحث بنده نیست، خواستم بگویم وقتی راجع به اسناد بین المللی بحث می کنیم باید موضوع بحث را ذیل این درگیری کلان ببینیم. همان طور که عرض کردم 5 محور برای کنترل انقلاب اسلامی طراحی شده است که یک محور آن اسناد بین المللی است؛ یعنی اسناد بین المللی به دنبال این هستند که این مقاومت درخشان قبل از ظهور را به شکست کشانده و برای آن چالش ایجاد کنند. در کنار این شما می توانید پروژۀ مسأله سازی و ایجاد فشار به جمهوری اسلامی را نیز یکی از محورها تلقی کنید. دائماً یا علیه ما تحریم وضع می شود و یا طراحی های امنیتی علیه ما صورت می گیرد و... . این موضوع غیر از مسأله اسناد است. 5 محور وجود دارد و ما اینها را در جلساتی شرح می دهیم، بنده می خواهم به مسأله اسناد بپردازم. پس مسأله اسناد، یک محور مواجهه بین انقلاب و مدرنیته است و از نظر بنده مهم است که بدانیم –شاید این تحلیل، خلاف برخی از تحلیل هایی باشد که در حال مشهورشدن هستند- ما در موضع ضعف نیستیم؛ بلکه در موضع قدرت قرار داشته و در حال شکست دادن بسیاری از طراحی هایی هستیم که علیه انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است.*توصیه های الزام آوربا این فضا و با این پیش فرض، سؤال این است که اسناد می خواهند چه کار کنند؟ این سؤال اول است. این اسناد چه نقشی برعهده دارند تا در این درگیری نقش ایفا کنند؟ برای اینکه این بحث روشن شود بنده ناچارم مقدمه ای را عرض کنم. ببینید، در رویه سازمان های بین المللی؛ وقتی کشوری در فضای تعامل با سازمان های بین المللی قرار می گیرد، با دو دسته کار مهم روبرو می شود. یکی الزاماتی است که سازمان های بین المللی به آن کشور تحمیل می کنند؛ اصطلاحا تعهدات و معاهداتی است که تحمیل می شود. دسته دیگرِ فعالیت هایی که در تعامل بین یک کشور و سازمان های بین المللی مورد توجه قرار می گیرد، توصیه هایی است که سازمان های بین المللی به آن کشور می کنند. ظاهر توصیه ها نیز این است که الزام آور نیستند. پس بنابراین اگر جمهوری اسلامی ارتباطاتی با who، fao، unesco، شورای امنیت و نهادهای مختلف سازمان ملل دارد، سازمان ملل در بعضی از موارد به امضای معاهده دعوت می کند و منظور از معاهده در عرف بین الملل این است که اگر معاهده را نقض کنید ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار می گیرد و شورای امنیت می تواند علیه شما اقدام کند. در موضوعات مختلف اگر یک بحث الزام آوری نقض شود ما یا هر کشور دیگری باید ذیل فصل هفتم تنبیه شویم. این موضوع به موارد اندکی از موارد تعامل مربوط می شود؛ بیشتر موارد تعامل به موضوعی به نام توصیه های بین المللی مربوط می شود.به این نکته توجه کنید که توصیه های بین المللی مانند توصیه های منابر ما در حوزه های علمیه نیستند تا شما بگویید که یک نصیحت یا خیرخواهی است. عنوان، توصیه است که در مقابل الزام قرار دارد. چرا توصیه را در مقابل الزام قرار داده اند؟ علت این نیست که می خواهند اختیار طرف مقابل را به رسمیت بشناسند و شأنی برای او قائل باشند؟ نه؛ بلکه ذیل این است که تمام اهداف سازمان های بین المللی در قالب الزام قابلیت پیشبرد ندارند.چرا تمام اهداف سازمان های بین المللی در قالب الزام قابلیت پیشبرد ندارند؟ دلیل این موضوع بسیار روشن است. چون سازمان بین المللی ابتدا باید هدفی که دنبال می کند را در کشور مورد نظر جا بیندازد و اصطلاحاً برای آن فرهنگ سازی کند. بنده خواهش می کنم حضرات علمای بصیر حاضر در جلسه توجه کنند، این نکته بسیار فنی است؛ وقتی یک سازمان بین المللی به کشوری توصیه می کند، یعنی هنوز فکری که در آن سازمان بین المللی پخته و پذیرفته شده مثلاً در ایران طرفدار ندارد و وقتی فکر طرفدار نداشت، حتی اگر معاهده هم داشته باشد با اقبال افکار عمومی روبرو نمی شود و افکار عمومی مقابل آن جبهه می گیرند. اساساً خبر ندارند تا به سمت مرحله اجراشدن نیز پیش بروند. لذا از تکنیکی استفاده می کنند که در ادبیات حقوق بین الملل از آن به توصیه تعبیر می شود. بنده خواهش می کنم معاونت حقوقی جناب آقای رئیس جمهور و بعضی از دوستانی که دائماً می گویند ما در موضوع سند 2030 حق تحفظ اعلام کرده ایم به این تحلیلِ مستند توجه کنند که ما با چنین پدیده ای روبرو هستیم. برای اینکه بحث بنده مستند باشد و مشخص شود که معنای توصیه در روابط بین الملل چیست، این عبارت را برای شما می خوانم. این عبارتی که می خوانم در اساسنامه یونسکو و مصوب سال 2016 است. وقتی توصیه ای به کشوری می شود ــ حالا فرض می گیرم که سند 2030 یک توصیه است ــ مقرراتی مربوط به توصیه وجود دارد. بنده این مقررات و ماده یکم این اساس نامه را برای شما می خوانم. شواهد بسیاری وجود دارد که سند 2030 تعهدآور است ولی ما نرمش قهرمانانه می کنیم و فرض می گیریم دفاعیه ای که آقای دکتر فیض و آقایان دیگر فرمودند ــ مبنی بر اینکه ما حق تحفظ اعلام کرده ایم ــ [درست است.] در همین جلسه آخر شورای عالی انقلاب فرهنگی چند تن از وزرا و جناب آقای رئیس جمهور صحبت کردند و محور بحث آنها این بود که ما حق تحفظ اعلام کرده ایم. ما نیز به استناد روایت امام صادق حرف برادر مؤمن خودمان را می پذیریم و فرض می گیریم که حق تحفظ وجود دارد. البته بعداً به ما جواب دهند که مجموعه قرائنی که اثبات می کنند این سند تعهدآور است را چکار کنیم. ما از این موضوع رفع ید نموده و فرض می کنیم توصیه است.سند 2030 یک توصیه است و این توصیه باید ذیل اسناد یونسکو نگاه شود. نباید فکر کنند تشکل های پژوهشی حوزه علمیه قم، مجموعه های ساده اندیشی هستند که وقتی به آنها گفته می شود توصیه است، فکر کنند که همان توصیه منابر است؛ خیر، توصیه مقرراتی دارد که ذیل این مقررات اجرا می شود. «این مقررات شامل آماده سازی و بررسی و پذیرش و موارد زیر از سوی مجمع عمومی می شود.» پس اگر توصیه ای شد، ما باید این مجموعه کارها را انجام دهیم.1. «معاهدات بین المللی برای تبدیل شدن به قانون در کشورهای عضو.» اگر توصیه ای شد آن کشور باید قوانین کشور خود را مبتنی بر این توصیه بازتعریف کند. جناب آقای دکتر فیض ــ که پیغام می دهید و می گویید توصیه است ــ دقت می کنید؟ شنیدم مسئول عالی رتبه ای به حوزه علمیه قم و نزد یکی از حضرات آقایان تشریف آورده و همین استدلال را مطرح کرده و گفته اند توصیه است و حق تحفظ داریم. بنده دارم از روی اساسنامۀ یونسکو می خوانم. شما می فرمائید توصیه است ولی این اساسنامه که گفته ذیل توصیه باید تغییر قانون اتفاق بیفتد.* چرا حوزه قم را ساده فرض می کنند؟2. «توصیه هایی که در آنها مجمع عمومی اصول و هنجارهایی را برای سازماندهی جهانی مسائل خاص صورت بندی کرده است.» خود اساسنامه می گوید اساساً فلسفه توصیه، تغییر هنجارها و ارزش هاست. چرا آقایان جامعه مسلمان ایران را ساده فرض می کنند؟ بنده از این ناراحتم که چرا حوزه علمیه پربرکت و دقیق قم را ساده فرض می کنند! خب این مجموعه اسناد بین المللی در دسترس است و زبان انگلیسی نیز زبان پیچیده ای نیست. کسی اندکی زبان انگلیسی بلد باشد می تواند این مسائل را از روی اسناد بین المللی مطالعه کند. به محض اینکه اشکال می کنیم می گویند توصیه است! اساسنامه یونسکو می گوید اصول و هنجارهایی را برای سازمان دهی جهانی مسائل خاص صورت بندی می کند. پس تصریح می کند که قرار است اتفاقات خاصی بیفتد. در قسمت دوم عرائض خودم این اتفاقات خاص را توضیح خواهم داد. قرار است اتفاقات خاصی بیافتد اما هنجارها و اصول هایی وجود دارند که مانع تحقق این اتفاقات خاص هستند. سازمان های بین المللی سعی می کنند این اصول ها و هنجارها را با توصیه تغییر دهند. یکی از کارکردهایی که توصیه دارد این است که وقتی مطرح می شود، منشأ گفتمان و بحث و گفتگو می گردد. به عنوان مثال who در حوزه بهداشت توصیه نموده و تحلیلی را ارائه می دهد. بنده اخیراً به ضلالت افتاده بودم و گزارش های who را در موضوع سلامت مرور می کردم. در آنجا بحث طبقه بندی بیماری ها در جهان مطرح بود. بحث، حول بیماری های جنسی بود و یک مجموعه رفرنس بین المللی ــ که عمده این تحقیقات نیز در کشور آمریکا بوده است ــ به این گزارشِ who پیوست شده بود. این گزارش ها اثبات تجربی و پوزیتیویستی می کردند که بیماری های جنسی، بیماری نیستند، بلکه یک سلیقه و یک نوع علاقه است. یک مجموعه تحقیقات میدانی بر روی طایفه خاصی انجام داده و گفته اند چرا شما همجنس بازی و... را بیماری تلقی می کنید. ببینید؛ به بهانه توصیه و گزارش، برای حرف های غلط خود گفتمان سازی می کنند. الآن در همین چند ماهی که سند 2030 در کشور ما مورد بحث قرار گرفته، چه مقدار تعریف غلط و تعریف مضر به رفاه مردم در جامعه ما رواج پیدا کرده و بحث شده است! بنده چون می خواهم به اصل بحث برسم، این مقدمه مهم را تذکر دادم. دوستان در دولت محترم جمهوری اسلامی ــ که ما این دولت را به تنفیذ رهبری محترم می شماریم و واقعاً قصد ما بحث علمی و صلاح و سداد است و با کسی دعوای سیاسی نداریم ــ مدام نگویند که ما حق تحفظ داریم و صرفاً یک توصیه است؛ نخیر آقا! توصیه ابزار گفتمان سازی و تغییر هنجارها و اصول است. بر اساس اسنادی که در اساسنامه یونسکو وجود دارد و بخشی از آنها را محضر شما قرائت کردم نظام قانون گذاری باید بر اساس توصیه تغییر کند.* سازمانهای بین المللی از 2030 چه هدفی را دنبال می کنند؟از دل قسمت اول عرائض بنده سؤالی متولد می شود؛ یونسکو و باقی سازمان های بین المللی چه هدفی را در ایران پیگیری می کنند؟ البته مسأله دگرگون سازی جهان به نفع نظام سرمایه داری، یک پروژه جهانی است و بنده قبول دارم و فقط ایران نیست. قرار است همه به نفع سرمایه دارهای بزرگی که در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی حضور دارند دوشیده شوند. بنده این را قبول دارم ولی بنده می خواهم راجع به ایران بحث کنم. من عبارت یونسکو را مستند قرار می دهم؛ قرار است برای سامان دهی مسائل جهانی خاص اصول و هنجارها تغییر پیدا کنند. سؤال فنی دوم این است که اصول و هنجارهایی که یونسکو به دنبال تغییر آنهاست، چه چیزی می باشد؟ پس بنابراین با ابزار توصیه می خواهند اصول و هنجارهایی را تغییر دهند. برای چه منظوری؟ برای مسائلی خاص. اولاً این مسائل خاص چه چیزی هستند؟ باید عبارات را از کلیت خارج کنیم. ما خودمان هم در بحث های طلبگی و خصوصاً در سطوح عالی ــ حضرات آقایان مستحضر هستند ــ گاهی در کفایه به عبارتی می رسیم و این عبارت به قدری سخت است که ــ به قول مرحوم آقا رضا همدانی که به مرحوم آخوند گفته بودند هنر شما این است که مسائل آسان را سخت بیان می کنید ــ گاهی آنچه در انتها به دست طلبه می رسد این است که برخی از اساتید به طلبه فحش داده و می گویند فتأمل. عبارت مغلق است و شرح های مختلفی نیز داده شده است و در پایان نیز طلبه به تأمل دعوت می شود. این اسناد بین المللی بدتر از کفایه هستند. بعضی از جاهای کفایه خیلی روشن تر از این اسناد هستند. آقایان می گویند برای سامان دهی جهانی مسائل خاص. چرا توضیح نمی دهند که این مسائل خاص در ایران چه چیزی هستند تا مسأله قدری واضح شود؟ چرا نمی گویند سازمان های بین المللی دقیقاً به دنبال چه چیزی هستند؟بنده با استناد به برخی از اسناد بین المللی برخی از این مسائل خاص را خدمت شما عرض می کنم. اولین مسأله ای که در دنیا برای سازمان ملل مسأله می باشد، مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار است؛ یعنی اگر شما مجموعه ای از اسناد بین المللی را مطالعه کنید، متوجه می شوید که سازمان های بین المللی دغدغه توسعه پایدار و مفاهیم مرتبط با آن را دارند. چون جلسه به صورت ملی منعکس می شود، بنده از روی برخی از اسناد برای شما به صورت مستند بخوانم.این سندی که بنده الآن از روی آن می خوانم، کنوانسیون مریدا است. کنوانسیون مریدا به مسأله مبارزه با فساد و مسأله شفافیت اختصاص دارد. همان طور که اذعان دارید، ظاهر مسأله فساد و شفافیت، بسیار مثبت است. بنده دارم از روی متن دفتر کنوانسیون در ایران می خوانم. بعدا نیایند بگویند دروغ ها بزرگ. بنده کاری ندارم به اینکه ممکن است برخی بدون سند حرف بزنند ولی دأب ما در فعالیت هایی که با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فضای سند 2030 داریم این است که مستند حرف بزنند. بنده از رو برای شما می خوانم. «با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد.» بسیار صریح آقایان گفته اند که توسعه پایدار به خطر افتاده است و ما برای این ورود پیدا کرده ایم که توسعه پایدار را از طریق بخش قضائی تقویت کنیم. این سند، مربوط به سند حوزه قضائی است که سازمان ملل پیشنهاد داده است. حتماً متن سند 2030 یونسکو را نیز خوانده اید. هدف سند 2030، دگرگون سازی جهان ماست؛ در عنوان سند آمده است که «دگرگون ساختن جهان ما، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار». پس هدف در آموزش نیز [توسعه پایدار است.] آقایان نگویند آموزش جامع چیز خوبی است. سؤال این است که آموزش جامع برای چی؟ برای انتقال نظام مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار. گاهی اوقات کلمه را برای ما ناقص می گویند [و ما فکر می کنیم خوب است.] همین عنوان آموزش جامع با تمام مشتقات و کلمات مشابه خود در اسناد بین المللی آمده است. منتهی دگرگون سازی جهان از طریق آموزش برای توسعه پایدار. در سند یونسکو بود. متأُسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سند (توانمند سازی و کاهش فقر) را ترجمه کرده و در اختیار تمام نهادهای نظام نیز قرار داده است. همان طور که مشاهده می کنید عنوان کتاب، «توانمندسازی و رفع فقر» است. همان طور که می بینید ورودی جذاب است و ادبیات کاملاً خنثی و بلکه حذاب است ولی وقتی به درون آن می رویم این سند می گوید نظام سرمایه داری نتوانسته به حوزه فقرا تعمیم پیدا کند و ما می خواهیم از طریق اعمال این تجربیات، فقرا را در نظام سرمایه داری ضرب کنیم. بنده در آن چهل جلسه ای که در دانشگاه شریف الگوی برنامه ریزی با نگاه اسلامی را شرح می دادم مستندات این حرف را آورده و بحث کرده ام و در آن بحث های تفصیلی موجود است. پس یکی از مسائل خاص، توسعه پایدار است.* مفهوم توسعه پایدارخب مگر توسعه پایدار چیز بدی است؟ خواهش می کنم دقت کنید؛ قسمت مهم گزارش حقیر به حضرات آقایان و فضلائی که در جلسه حضور دارند این است که مگر توسعه پایدار امر مذمومی است؟ آیا توسعه پایدار آنچنان که آقایان در ایران می گویند باعث رفع مشکلات می شود؟ ما همیشه در بیش از هزار جلسه ای که در سراسر کشور داشته ایم، دو دسته استدلال را [برای نقد توسعه] در کشور خودمان مطرح کرده ایم و از محضر برادران عزیز خواهش می کنم به این دو دسته استدلال توجه کنند تا ماهیت توسعه پایدار وضوح بیشتر پیدا کند. دسته اول استدلالاتی که ما به استناد به آنها می گوییم توسعه پایدار آرمان شهر مطلوب ما نمی تواند باشد و رفاه مردم را در جمهوری اسلامی به چالش می کشد، بررسی وضعیت فعلی کشورهای توسعه یافته است. تمام کشورهای توسعه یافته از حیث روابط انسانی در وضعیت وخیمی قرار دارند.بنده توضیح بدهم. مهم ترین عامل رفاه و تکامل انسان ها روابط انسانی است. یعنی اگر کسی می خواهد انسانی را کامل کند یا برای او رفاه ایجاد کند، بسته اولِ توصیه های او به آن انسان باید حول این باشد که چگونه روابط خود را با دیگران تنظیم کند. شما تصور کنید یک زن و شوهر نتوانند روابط خود را بهینه کنند. معنای این حرف آن است که رفاه آن زن و شوهر و تکامل آنها به چالش کشیده می شود. مسأله روابط انسانی و بهینه شدن آنها ...

ادامه مطلب  

دولت بیانیه داده ک  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی-رجانیوز: آیت الله علم الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته 12 خرداد ماه در حرم امام رضا (علیه السلام) با اشاره به ایام رحلت امام خمینی (رحمت الله علیه)، اظهار کرد: امام بزرگوار وجود مقدسی است، سالروز رحلتش برای ما حادث شدن یک داغ است و در هر سالی به مناسبت یادآوری عظمت امام، ملت ما بدانند چه وجودی را ازدست داده اند، اصولاً هرچه می گذرد، پرده های تازه تری از چهره علمی، عظمت و موقعیت امام کنار زده می شود.به گزارش رجانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی ایشان ادامه داد: امام یک رهبر انقلابی و سیاسی نبود که فقط نظام شاهنشاهی را به هم بزند و شاه را از این مملکت بیرون کند و یک نظام به نام نظام جمهوری اسلامی تشکیل دهد، اصل حرکت امام در تحقق انقلابش، یک تحول عظیم جهانی است؛ اینی که امام، انقلاب مقدس اسلامی و نهضتش را در پاییز سال 41 آغاز کرد و این حرکت منجر به تشکیل یک نظام حکومتی شد، آن روز دنیا به دو بلوک تقسیم شده بود، بلوک سوسیالیسم و بلوک لیبرالیسم.پیدایش سوسیالیسم و لیبرالیسم با وقوع مدرنیتهآیت الله علم الهدی به پیدایش دو تفکر در پی انقلاب صنعتی اشاره و عنوان کرد: پیدایش مدرنیته دو نوع تفکر بر اساس ماده پرستی تشکیل داده بود و قدرت دنیا بین این دو قدرت تقسیم شده بود، یک عده پیرو مکتب سوسیالیسم و یک عده پیرو مکتب لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، جنگ سردی بین خودشان برقرار بود درباره سیادت و آقایی دنیا که هرکدام درصدد بودند تا رهبری کل جهان را به دست بگیرند، آنی که در این دو اندیشه و دو بلوک قطعی بود، مسئله انزوای دین از عرصه زندگی بشر، سیاست و مدیریت دنیا بود.ایشان افزود: در بلوک شرق، سوسیالیست دین را افیون ملت می پنداشت و در بلوک غرب، دین را مانع رشد و توسعه ملت ها می دانست، یعنی مبنای قدرت و سیاست این دو بلوک و مبنای ایدئولوژی این دو بلوک این بود که دین نباید باشد؛ کاری که امام کرد این بود که امام در بین این دو بلوک قیام کرد و دین را از زندان حسینیه ها، از چهاردیواری معبدها دین را بیرون آورد و به عنوان برهم زننده معادلات بین المللی، دین را بر سیاست های دنیا حاکم کرد. امام راحل، راه نجات بخش دنیا از دیکتاتوری مدرنیسم را در انقلاب اسلامی نشان دادآیت الله علم الهدی با بیان این که ارائه راه نجات بخش دنیا از جنایات و دیکتاتوری مدرنیسم، اصلی ترین کار امام بود، خاطرنشان کرد: اسلام به مردم خسته دنیا که از جنایت ها و دیکتاتوری های سوسیالیست به تنگ آمده بودند و از آدم فروشی های لیبرالیست خسته شده بودند، به دنیا گفت هم سوسیالیست و هم لیبرالیست دو نسخه انحرافی است و نسخه نجات بخش شما در عرصه سیاست و مدیریت جهانی دست دین هست و دین اگر مدیریت شما را به دست بگیرد، نجات پیدا می کنید، اصل کار وبرنامه امام بود.متأسفانه دنیا امام را شناخت اما نخبگان سیاسی داخلی ایشان را فراموش کردندایشان با انتقاد از روند فراموشی تحول سازی امام از سوی نخبگان سیاسی داخلی، تصریح کرد: متأسفیم امامی که مؤسس یک اندیشه بود، امامی که لحظه به لحظه دنیا او را بیشتر می شناسد، در داخل کشور و مملکت خود ما، امام به وسیله نخبگان سیاسی ما هم امام فراموش شود و هم تحول سازی امام در دنیا فراموش شود، ما از این ناراحتیم؛ دنیا امام را شناخته به دنبال امام راه افتاده، بیداری جهانی و بیداری اسلامی در دنیا راه افتاده اما از داخل جامعه و نظام ما یک عده نخبگان سیاسی هم امام را فراموش کنند، خیال کنند امام یک دولت را راه انداخت، آن دولت امروز دست آنان افتاده، بیشتر ببرند، بیشتر بخورند و بیشتر بچاپند.سند 2030، کشور را به بستری بازمیگرداند که امام راحل ما را از آن نجات دادنماینده ولی فقیه ادامه داد: تحول سازی امام را فراموش کنند و بعد هم حتی تز امام را هم یادشان برود، یعنی بخواهند جامعه ما را برگردانند، نظام انقلاب ما را برگردانند به همان بستری که امام از دل آن بستر ما را نجات داد و بخواهند به آنجا برگردانند، این سند 2030 چنین اثری دارد.این سند تحت عنوان «توسعه پایدار» سازمان ملل به همه دنیا دیکته کرده، از 2015 یعنی سال 1394 این سند را همه دنیا باید بپذیرند، کشورها قبول کنند، موادش را تا سال 2030 اجرا کنند تا طی 15 سال، تمام دنیا تحت یکنواختی، یکسانی و برابری از نظر فرهنگی دربیایند، این سند 2030 است.ریشه تدوین این سند، برنامه ریزی آمریکایی استایشان با بیان این که این سند با مبنای فکری، اصول اعتقادی و ارزش های دینی منافات دارد، خاطرنشان کرد: ریشه این سند آمریکایی است ولو در سازمان ملل تنظیم شده، در سال 92 در همایشی که در دوحه قطر بود، زن اوباما تمام جزئیات این سند را در همایشی در دوحه قطر افشا کرد که آنان دارند این برنامه ریزی را می کنند و بعد در سال 2015 در سازمان ملل تنظیم شد، بحث ما این نیست که در این سند کدام ماده با دین می سازد و کدام ماده با دین نمی سازد، بحث ما در اصل این سند است که با مبنای فکری، اصول اعتقادی و ارزش های دینی ما منافات دارد.آیت الله علم الهدی با تأکید بر این که تدوین این سند برای تحقق حاکمیت آمریکا برجهان است، گفت: اصل سند در راستای جهانی سازی با ریاست، سیادت و حاکمیت آمریکا است، این اصل سند است یعنی کشورهای دنیا را جمع کردند، در سپتامبر 2015 یعنی شهریور 1394 که در سازمان ملل در این اجلاس شرکت کنند و در این اجلاس بنشینند و این سند را امضا کنند، این سند 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی جهت این که همه کشورها اقدام عملی کنند برای تحقق حکومت یکپارچه در تمام دنیا، بر طبق کدام اصول و قوانین؟ اصول و قوانینی که در سازمان ملل با نظر سردمداران آمریکایی و اروپایی بر مبنای اصول ارزشی غرب تنظیم شده، این اصل سند است.در متن سند تصریح شده امضاکنندگان، شهروندان حکومت جهانی هستندایشان افزود: ابتدای سند در بیانیه اش هم همین را می نویسد، در ماده پنج هم همین را می نویسد، می گوید این سند برای تشکیل حکومت جهانی است و کسانی که این سند را امضا می کنند، شهروند جهانی هستند، یعنی چه؟ شما می گویید فلان کس شهروند ایرانی است، یعنی سرزمینش ایران است، تابع حکومت و نظام ایران است، اینها می گویند شهروند جهانی، یعنی تصریح می کند در این سند کسانی که سند را امضا کردند، شهروند جهانی هستند، یعنی تمام جهان تحت یک حکومت دربیاید، حکومتی که اصول، مبانی و ارزش هایش این است.قسمت آموزش وپرورش سند 2030 در تعارض صریح با مبانی و ارزش های دینی ما قرار داردامام جمعه مشهد مقدس با بیان این که قسمت آموزش وپرورش سند 2030 در تعارض صریح با مبانی دینی و ارزش های اسلامی ما قرار دارد، خاطرنشان کرد: اصول ارزش هایش در حوزه اقتصاد به جای خود محفوظ، در سایر حوزه های فرهنگی و اجتماعی در سه اصل برنامه ای با عنوان توسعه پایدار جهانی دادند که در مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پیش برود که در مسائل اجتماعی، یک بخشش فرهنگ و آموزش وپرورش را هم شامل می شود، آنی که ما از نظر مواد و تعارض کاملاً صریح با مبانی دینی و ارزش های اسلامی و احکام الهی ما دارد، قسمت آموزش وپرورش است.ایشان افزود: دو کلمه در این سند گفته شده، یک کلمه «فراگیر» و یک کلمه «عادلانه»، مقصود از عادلانه یعنی برابری، تفسیر می کند به برابر، در آموزش می گویند «آموزش در این کشورهایی که سند را امضا می کنند، باید فراگیر و آزاد باشد»، یعنی مدرسه، تحصیلات و مسائل آموزشی و برنامه ریزی آموزشی به طور آزاد باید برای هرکسی انجام بگیرد و تصریح می کند «مخصوصاً برای اقلیت ها»، اقلیت ها در هر نوع برنامه آموزشی آزاد اند، اقلیت را هم تنها اقلیت دینی نمی داند، اقلیت را تفسیر می کند به اقلیت دینی، سیاسی، فکری، مذهبی و اقلیت جنسی.در این سند همجنس بازی و خود ارضایی باید به رسمیت شناخته شود!نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یک نکته دیگری که در این مسئله فراگیر و عادلانه تصریح می کنند، می گویند در آموزش باید برای دانش آموزان آموزش جنسی باشد آن هم با قید برابری، یعنی به هر شکلی که خواستند، دانش آموز را آموزش جنسی بدهند، در هر مسیری که خواستند دانش آموز را آموزش جنسی بدهند، در پیوست ...

ادامه مطلب  

ایران اولین کشوری است که بیانیه 2030 را تبدیل به یک سند کرده است/ 2030 به لحاظ چارچوب و مضمون کلی در تقابل با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است / ا?  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی-رجانیوز: به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، سند 2030 به لحاظ ساختار و محتوایی دارای اشکالاتی است، رویکرد این سند به زندگی، هستی و جهان، جایگاه انسان و مفهوم آموزش نادرست و اشتباه است. وقتی این سند را با سند تحول بنیادین مقایسه می کنیم به واسطه این چارچوب های کلی متوجه تقابل آن ها می شویم. از ابتدا تا انتهای سند ۲۰۳۰ نگاه و رویکرد انسان گرایانه حاکم بوده و مبنای آن نگاه اومانیستی به تعلیم و تربیت است. آموزش اومانیسمی آموزشی نیست که در آن ایمان، تقوا و خداوند ارکان اساسی باشند بلکه اصل را بر انسان و موجودیت فیزیکی و جسم قرار می دهد.به گزارش رجانیوز به نقل از رسا آنچه در ادامه می آید متن سخنرانی دکتر حسین کچویان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد سند 2030 است، که تقدیم خوانندگان محترم می شود.چگونگی ارتباط و تعامل با سازمان های بین المللی اولین بحثی که در مورد سند 2030 می توان مطرح شود این است که جامعه ما با توجه به وجود اسناد بالادستی خود که دارای محتوای بسیار غنی است و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی در تهیه آن ها تلاش زیادی انجام داده اند را کنار بگذاریم و به سراغ یک سند خارجی که در جامعه ما مورد نیازنیست برویم. سندی که اصل آن بیانیه بوده و ایران اولین کشوری است که آن را تبدیل به یک سند کرده است، به این معنا که نه یونسکو اجباری از ما خواسته و نه جامعه ما به آن نیازی دارد؛ بلکه اگر در قالب منطقی خود (بیانیه) می ماند مشکلی برای فرهنگ ما نداشت، و می توانستیم در قالب منطق داخلی کشورمان، فرهنگ، اصول و مبادی نظام، انقلاب و اسلام باقی بمانیم.سئوالی که مطرح می شود این است که چه چیزی به طور کلی چنین ضرورتی را ایجاب کرده است که در جامعه اسلامی ما این سند و امثال آن اجرا شود؟ انقلاب اسلامی ایران در بدو شکل گیری موضع منفی راجع به نهادهای بین المللی داشته است، و این منطق، منطق درستی بوده، علت این منطق این است که این نهادها ابزارهای اداره جهان توسط سلطه حاکم بر جهان یعنی غرب و آمریکا هستند، به ترتیب از اوایل قرن بیستم، ابتدا در قالب جامعه ملل و بعد در قالب سازمان ملل یک نهادی شکل می گیرد و حول، آن سازمان های متعددی در حوزه های مختلف شکل گرفت و الان بسیاری از سازمان ها به وجود آمده است در راستای پیشبرد اهداف و مقاصد غرب به فعالیت مشغول هستند. این دیدگاه باعث شده که انقلاب ارتباط سختی با تمام این مجموعه ها و سازمان های بین المللی داشته باشد. اولین ورودی های انقلاب به این سازمان ها با اعتراض مسئولین نظام به این نهادها بوده، سخنرانی معروف مرحوم رجایی برای اولین بار در سازمان ملل که پای شلاق خورده خود را بر روی تریبون سازمان ملل گذاشت و از این حرکت برای محاکمه نظام جهانی استفاده کرد.بنابراین موضع انقلاب اسلامی درباره سازمان های مختلف بین المللی روشن بوده است و در صورت اضطرار و الزاماتی که در برخی زمینه های تعامل با سازمان های بین المللی همچون who یعنی سازمان بهداشت جهانی، صندوق جمعیت، یونسکو یا یونیسف و چه با خود سازمان ملل و شورای امنیت وجود داشته ، همراه با تنش بوده است. در کنار جنبه منفی و سلبی که مطرح شد، جنبه ایجابی هم وجود دارد، و آن این که انقلاب اسلامی ایران این ادعا و فکر را دارد که دیانت و مبنای سبک زندگی ما صحیح تر است و بنا دارد که دیگر کشورها را به این سبک زندگی دعوت کند نه بر مبنای آن ها عمل و رفتار شود. این موضع سلبی و ایجابی در مقابل سازمان های موجود در جهان همواره وجود داشته است.از این رو ورود و عمل به اسناد جهانی این دو اصل را نقض می کند و جنبه های دیگری را هم خواهد داشت، اگر با دقت این اسناد بررسی شوند و دو اصل(جنبه سلبی و ایجابی مخالفت با سازمان های جهانی) باز شود این تمایز کاملاً مشهود است، اگر در جامعه ما بر مبنای اسناد بین المللی عمل شود، به معنای فراموش کردن مبادی، چهارچوب و اصول جامعه است به این دلیل که سندی مانند سند 2030 اشکالات جزئی زیادی دارد؛ اما اشکالات اساسی و محتوایی آن این است که رویکردش به زندگی، هستی، جهان، جایگاهی که انسان دارد، معنی و مفهوم آموزش غلط است، زمانی که این را در قیاس با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در نظر گرفته شود، این نکته روشن می شود که به لحاظ چارچوب و مضمون کلی در تقابل هستند. به عنوان مثال تعامل با صندوق توسعه جهان که در حال حاضر نیز این تعامل وجود دارد، اجرای برنامه های این نهاد باعث شد که جمعیت کشور رو به پیری برود و این وضعیت جمعیتی را برای ما به وجود آورده است، این در حالی است که ما این سند را به طور کامل اجرا نکرده و مخالفت های زیادی با آن داشته ایم.ارتباطات حداقلی در رابطه با سازمان های بین المللیبنابراین نکته مهم این است که درگیر مباحث جزئی نشویم و تمرکز اصلی خودمان را روی این نکته قرار دهیم که اساساً بر چه مبنایی باید با سازمان بین المللی برخورد کرد؟ با توجه به درکی که از نقشه، عملکرد و اهداف آن ها داریم چگونه باید تعامل برقرار کنیم؟ نوع تعامل ما با این مجموعه ها باید مانند اکل میته باشد، یعنی آنجا که الزام و اجبار وجود دارد باید همراهی کنیم. در زمینه آموزش و پرورش که هدف اصلی سند 2030 است، در کشور ایران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد، سندی که فرهیختگان و بزرگان این کشور برای تهیه و تدوین آن زحمات فراوانی کشیده اند، و حدود شش سال است که از ابلاغ آن گذشته است. اما در زمینه اجرایی شدن آن اقداماتی ضعیفی صورت گرفته است و حرکت جدی در راستای عمل به آن انجام نشده است، عمل به این سند در این جهت است که آموزش و پرورش ما یک انسانی که در حد طراز نظام و انقلاب اسلامی پرورش دهد و به لحاظ تربیتی شهروند نظام اسلامی باشد که در راستای اهداف و مقاصد این نظام قدم بردارد. البته این مسأله ناظر به این دولت نیست و بقیه دولت ها در مقام عمل ضعیف بوده اند، اما بحث بر روی این است که این دولت که چهار سال است روی کار آمده به جای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر اساس مبانی و فرهنگ اسلامی ایرانی تهیه شده است را رها کند و به سراغ سندی برود که از دو جهت سلبی و ایجابی که بیان شد با فرهنگ ما مخالف است برود.سازمان ملل در مسیر اجرایی شدن اهدافش که تسلط بر جهان است، هر چند وقت یک بار بیانیه صادر می کند و جهان را در جهت اجرایی شدن آن بسیج می کند، در حالی که بیانیه های آن ها صرفا جنبه ادعایی داشته و توفیقاتی در راستای عملی شدن بیانیه ها پیدا نکرده اند به عنوان مثال سند قبلی موسوم به 2015 که در آن بحث توسعه پایدار، از بین رفتن فقر، بهداشت جهانی و... در مقام عمل به جایی نرسید و بسیاری از کشورهای جهان که در فقر به سر می برند و هیچ گونه کمک و حمایتی از سوی این سازمان به آن ها نشده است؛ از این رو این توفیقات را به دست نیاوردند و برای جبران آن بیانیه دیگر موسوم به 2030 را تهیه و مطرح کردند، بیانیه عمومی که ذیل آن 17 هدف وجود دارد و به اصطلاح آن ها 169 تارگت یا هدف جزئی تر وجود دارد، مهمترین این اهداف که در تمامی اهداف به چشم می خورد ولی مخصوص در هدف چهارم اشاره شده، ناظر به مسأله آموزش است که توسط مقامات آموزش و پرورش و آموزش عالی کشورهای مختلف امضاء شد و به عنوان مبنای کار در حوزه آموزش قرار گرفت.نکته ای که بیان آن لازم است این که این بیانیه در نگاه اول برای کسانی که ذهن تخصصی و ذهن آشنا به سازمان ملل نداشته باشند، ذهن آشنا به یونسکو نداشته باشند ممکن است یکی از افتخارات بشر باشد، چرا که همه اش برابری، حق، عدالت، کرامت و از ابتدا تا آخر سند چنین اهدافی را برای خودش دارد؛ عنوان سند «بیانیه آموزش فراگیر و برابر» عنوانی نیست که کسی درباره اش مسأله و شبهه ای داشته باشد، بر همین اساس بعضی از مراجع این نکته را یادآور شدند که این سند ظاهر خیلی خوب و متقنی دارد ولی در این ظاهر زیبا مشکلات اساسی وجود دارد. به هر حال این بیانیه و یا دکلریشنال از لحاظ حقوقی الزام آور نیست بلکه کشورهای تحت این برنامه می توانند به عنوان یک طرح، مبنا و راهنمای عمل به آن عمل کنند و همچنین می توانند عمل نکنند، اما این بیانیه که درسال 2015 صادر شده است و در سال 2016 توسط مسئولین کشور ما به یک سند تبدیل شد که تحت عنوان سند آموزشی 2030، سند ملی آموزشی 2030 منتشر شده است و به امضای معاون اول هم رسیده است.چرایی تبدیل شدن بیانیه 2030 به سنددر این زمینه این سوال مطرح می شود که دلیل پذیرش این بیانیه و تبدیل آن به یک سند چیست و چه ضرورتی اقتضا عمل به آن را دارد در حالی که نه اجباری در آن وجود داشته است، نه پولی و نفعی به جامعه ما می رسد؟ جواب این سوالات و عمل به این سند دو مفهوم می تواند داشته باشد، یکی عدم باور و تکیه بر خود، نفهمیدن انقلاب اسلامی، نفهمیدن ظرفیت ها و قابلیت های خود است، در حالی که مملکت ما از غنای فرهنگی مذهبی بالایی برخوردار است. دلیل دوم این است که ما باید با سازمان های بین المللی تعامل برقرار کنیم و با آن ها ارتباط داشته باشیم. این دلیل دوم را نیز توضیح دادیم که موضع انقلاب اسلامی در بحث تعاملات با این سازمان ها به شکل منفی و ...

ادامه مطلب  

اجرای سند تحول بنیادین به جای سند ۲۰۳۰ در کشور  

درخواست حذف این مطلب
یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که تقاضا می کنیم به جای زحمتی که روی سند ۲۰۳۰ کشیده شد، سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش در کشور اجرایی شود، گفت: اگر سند ۲۰۳۰ مطلب درستی هم دارد می تواند ذیل سند تحول آموزش استفاده شود.به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی در نشست خبری روز سه شنبه با اشاره به اهمیت سند ۲۰۳۰ و اهمیت تعلیم و تربیت در کشور اظهار کرد: این سند از آن جهت مهم است که برای ۱۵ سال در کشور انجام می شود و کسانی که این سند را تنظیم کرده اند، انتظار یک تحول را در مساله آموزش در سطح جهانی و بین المللی در همه کشورهای جهان دارند.وی افزود: مساله سند ۲۰۳۰ بسیار پراهمیت است و رسانه ها باید به آن بپردازند؛ چرا که این مساله موضوعی است که به میلیون ها دانش آموز، دانشجو، مربیان و اولیا آنها مربوط می شود. بنابراین همه حق دارند در این زمینه بدانند و از محتوای سند اطلاع پیدا کنند.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: موضوع این سند فراتر از کلمات و جملات خاص مانند برابری، تساوی یا عدالت جنسیتی است و آنچه مهم تر از این الفاظ است این است که ببینیم نظام آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت بر اساس چه اصول، مبانی و تفکری باید برنامه ریزی شود.وی اظهار کرد: ما کشوری دارای تمدن چند هزار ساله هستیم و با کشوری همچون آمریکا تفاوت داریم؛ به طوری که در یونسکو که یک سازمان فرهنگی بین المللی است ما به عنوان کشوری با هویت تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله در جایگاه بالاتری از کشور آمریکا قرار داریم.حجت الاسلام محمدی عراقی با بیان اینکه دو نوع نظام تربیتی در دنیا وجود دارد ادامه داد: یک نظام سکولار یا لیبرال است که دارای اصول و مبانی خود است و نظام دیگر، نظام تربیت دینی مبتنی بر خداپرستی است که بین ادیان الهی مشترک است و اختصاص به دین اسلام ندارد. در حال حاضر اکثریت قاطع مردم جهان مومن هستند و به وجود خدا اعتقاد دارند و می خواهند تعلیم و تربیت فرزندانشان بر اساس تعلیم و تربیت دینی باشد؛ در حالی که در نظام سکولار اگر معلم در ابتدای تدریس بگوید به نام خدا مواخذه خواهد شد که چرا مبانی دینی را وارد آموزش کرده است.این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در خصوص پذیرش سند ۲۰۳۰ اگر نگرش ما سکولار باشد، این سند قابل توجیه است و انتظاری نیست در این سند از خداباوری صحبت شود اما ما این نگرش را نداریم.حجت الاسلام محمدی عراقی با اشاره به تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حدود ۴ سال در کمیسیون های شورای عالی انقلاب فرهنگی روی این سند ملی کار شده است و این سند تصویب و به دولت ابلاغ شد و این در حالی است که هم زمان با این موضوع سند ۲۰۳۰ نیز در حال ترجمه و تدوین بوده است و کاش هماهنگی ای در این زمینه بود.وی تصریح کرد: سند ملی آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران نمی تواند دو سند باشد و ما یک سند ملی برای آموزش و پرورش می توانیم داشته باشیم که در این زمینه مردم و اولیا و مربیان هستند که تعیین می کنند تعلیم و تربیت دینی را برای فرزندان خود می خواهند یا خواهان تعلیم و تربیت سکولار هستند.این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: البته بسیاری از مسائل نیز در سند ۲۰۳۰ مورد اشاره قرار گرفته است که مورد تایید اسلام هست و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز آمده است.وی با تاکید بر اینکه مشکلات و آسیب های آموزش و پرورش قابل لمس است گفت: مشکل ما در آموزش و پروش مشکل دختر و پسر و زن و مرد نیست چرا که ما مساله تبعیض جنسیتی نداریم که حالا یک سند بین المللی بخواهد این تبعیض را بردارد و بیشتر مشکل ما در حوزه برنامه ر ...

ادامه مطلب  

امکان اصلاح و تغییر در سند ۲۰۳۰ وجود ندارد  

درخواست حذف این مطلب
می گفتند این سند وضعیت حوزه آموزش در ایران بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ را ترسیم می کند که شرایط و چگونگی تحصیل و سطح سواد در ایران و دیگر کشورهای عضو این پیمان کجا و چطور باشد.چند روز پس از رونمایی این سند، پیش نویسی از محتویات آن نیز منتشر شد که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و معتقد بودند که این سند مغایرت هایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه نیز از جمله کسانی است که امضای سند ۲۰۳۰ توسط دولت یازدهم را همراه با تاثیرات منفی بر نظام آموزشی کشور و همچنین آینده جمهوری اسلامی ایران می داند.به گفتگو با این نماینده مجلس نشستیم تا از روند فعلی رسیدگی به سند ۲۰۳۰ جویا شویم.شما را به خواندن این گفتگو دعوت می کنیم:پذیرش سند ۲۰۳۰ برای جمهوری اسلامی چه تأثیراتی را می تواند به دنبال داشته باشد؟سند ۲۰۳۰ با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه در سازمان ملل مورد تصویب قرار گرفت و کشورهای عضو سازمان ملل نیز باید این سند را اجرا کنند. این سند دارای برنامه ها و خصوصیاتی بوده که با فرهنگ ایرانی اسلامی کشور ما همخوانی ندارد و می تواند اسباب نفوذ دشمنان به ایران را فراهم کند و در صورت اجرای این سند مشکلات جبران ناپذیری را در آینده در جامعه کشورمان مشاهده می کنیم.سند ۲۰۳۰ محتوای آموزشی بر مبنای بی دینی، اومانیسم و سکولاریسم را در جامعه آموزشی ما تزریق می کند و فرزندان ما در آینده از دبستان تا دانشگاه بر اساس شیوه های آموزشی که دشمنان برای ما انتخاب کرده اند تحصیل می کنند. افرادی هم که به سیاست نگاه سکولاریسم دارند در صورتی که عشق به وطن در آن ها باشد باید بدانند که این سند خلاف ملی گرایی در کشور ما است، همچنین به دلیل شیوه آموزشی برنامه ریزی شده در سند ۲۰۳۰ و انتقال اهداف غربی به نسل های آینده توسط آموزش و پرورش ما، نسل های آینده با تعاریف دهکده جهانی از فرهنگ غرب چهارچوب سلطه استکبار را می پذیرند.برخی از مسئولان بر این نکته تأکید دارند که می توان با اصلاح بخش هایی از سند ۲۰۳۰، این سند را پذیرفت و در کشور اجرایی کرد. نظر شما در این رابطه چیست؟نکته مهمی که در دو پاراگراف سند ۲۰۳۰ وجود دارد و بر پذیرش کامل آن تأکید دارد این است که کشورهای پذیرنده این سند نمی توانند برخی از محورها را قبول و برخی دیگر را رد کنند و باید در صورت پذیرفتن، این سند را با همه مواد و محورهای آن بپذیرند نه صرفاً بخش هایی از آن، به همین دلیل پس از پذیرش؛ با وجود مغایرت های سند ۲۰۳۰ با قانون اساسی و ...

ادامه مطلب  

شورای نگهبان ذهنیت مسئولان داخلی را هدایت کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه 598، در سالهای اخیر گفتگوها و نگرانی های فراوانی درباره ماهیت اسناد بین المللی و چگونگی مقابله با آن در کشور مطرح شده است. حجت الاسلام علی کشوری در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ و در آستانه دهه اول محرم الحرام ۱۴۴۰ هجری قمری در نشست تخصصی تبیین الگوی جدید نگهبانی از نظام در محل تالار شیخ طبرسی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی با طرح ۹ سوال مهم درباره ماهیت اسناد بین المللی و بررسی پاسخ های مرتبط سعی نمودند؛ زمینه آشنائی عمیق تر مخاطبان درباره اسناد بین المللی و چگونگی مقابله با آن را فراهم آورند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه متن کامل این جلسه در ادامه بخوانید و فایل pdf این جلسه را از اینجا دریافت کنید.بِسمِ اللهِ الرَّحمَنَ الرَّحِیمِ اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمِین و الصَّلاةُ و السَّلامُ عَلی سَیِّدِنا و نَبِیِّنا و شَفِیعِنا فِی یَومِ الجَزاءِ اَبِی القاسِمِ مُحَمَّد و عَلی اَهلِ بَیتِهِ الطَیِّبینَ الطَّاهرینَ سِیَّما بَقِیَةِ اللهِ فِی الاَرَضِینَ اَرواحُنا لآمالِه الفِداءُ و عَجَّلَ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریفمقدمه: محاسبات غلط، علت اصلی به هم ریختگی های فعلی کشورخوشحال هستم که این بار درباره موضوع مهم «تبیین الگوی جدید نگهبانی از نظام» در خدمت برادران و خواهران گرامی هستم. إن شاء الله به فضل الهی در یک بحث نسبتاً سنگین که امیدوارم خستگی و سنگینی آن را تحمل بفرمایید، قرار است پیشنهادهایی را درباره هجوم همه جانبه اسناد بین المللی به هویت شیعی به محضرتان طرح کنم. اصل بحث بنده 9 بخش دارد. قبل از ورود به بحث مایل هستم مقدمه ای را به محضرتان طرح کنم تا اهمیت فضای عمومی بحث واضح تر شود و آن عبارت از این است که در یک جمله به هم ریختگی های فعلی کشور در بخش های مختلف، محصول محاسبات غلط است. مفاهیم و محاسباتی در سالهای گذشته در بخشی از ساختارهای نظام پخت وپز شد و بعد به عرصهٔ اجرا آمد؛ چون آن محاسبات دقیق و فنی و ناظر به بـوم و نیـازهـای ما نبـودند، امروز همه ما این به هـم ریخـتگی را حـس می کنیم و انسان در بعضی جاها احساس می کند که یک گسستگی عجیبی به وجود آمده که اگر علاج فنی برای آن ارائه نشود، ممکن است هزینه های سنگینی را به نظام مبارک زمینه ساز ظهور، تحمیل کند.ما با پدیدهٔ محاسبات غلط روبرو هستیم؛ این حرف بنده است. بعضی افراد در مسائل کشور اظهار نظر می کنند ولی اظهار نظرهایشان توهمی و ناقص است. این علت اصلی مشکلات در بخش های مختلف است. همه شما به یاد دارید که بعضی افراد از برجام چه توضیحی ارائه می دادند! حال که بیش از 5 سال است که از آغاز مذاکرات می گذرد، ما همه داریم متوجه می شویم که محاسبات برجام، توهمی و ناقص بود. موضوع در بخش های دیگر هم به همین شکل است. کاهش ارزش پول ملی مربوط به تنظیم غلط سیاست های پولی و مالی کشور است. ما در بخش نهاد خانواده با بالا رفتن پدیدهٔ خطرناک طلاق روبرو هستیم. تأثیر این مشکل در آسیب های اجتماعی نگران کننده است و باید برای آن برنامه ای طراحی کرد. این بلیه در حوزه های مختلف، مردم کشور ما را تهدید می کند؛ بنابراین بهترین راه در این وضعیت این فعلی نیست که شما مسئولین کشور را به عنوان موضوع اصلی، به چالش بکشید. من مخالف مطالبه گری صریح و منطقی و مستدل از مسئولین نیستم؛ حتماً این کاری فنّی و خوب است ولکن باید توجه کنیم مسئله با مطالبه گری مدیریت نخواهد شد. همه دستگاه های تصمیم ساز کشور دچار مشکل هستند و درست محاسبه و فکر نمی کنند. اجازه بدهید چند مثال بزنم تا برای شما واضح تر شود.یکی از مهم ترین دستگاه های تصمیم ساز کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور است. سازمان برنامه بودجه از سال 1327 برای کشور به اصطلاح با طراحی و محاسبه و ضرب و تقسیم اعداد و آمار، یک سری برنامه پیشنهاد کرده و یک سری از آنها هم اجرا شده است. خود دوستانی که در سازمان برنامه و بودجه هستند، می گویند از هر 10 بـرنامـه ای کـه تـابه حال طراحی شده، شکست خورده است. این سخن ما نیست، سخن خودـشان اسـت. بـنـده در زمـان تصـویـب بـرنامه ششم کشور، مکرّر گوشـزد کـردم که برنامه ششم هم شکست خواهد خورد. یادم می آید با رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مباحثه می کردیم، به ایشان عرض کردم برنامه ششم شکست خواهد خورد و اجرایی نخواهد شد. ایشان می فرمودند: برای عدم اجرای برنامه ششم، قانون مجازات می گذاریم. من به ایشان عرض کردم: این مشکل با قانون گذاشتن حل نخواهد شد، چرا که محاسبه توهمی بوده و واقعی نیست. هر چه قدر هم فشار بیاورید، باز اجرا نخواهد شد! الآن وسط برنامه ششم هستیم و همه اذعان می کنند که این برنامه اجرایی نخواهد شد. دستگاه تصمیم ساز کشور به بیماری محاسبات غیرکاربردی مبتلا است. از نخبگان محترم خواهش می کنم که این را ببینید؛ اگر این معنا در کشور مورد توجه نخبگان قرار نگیرد، ما نمی توانیم مسائل کشورمان را علاج کنیم. این حتماً باید محور بحث ها باشد که چه طور باید از شرّ محاسبات مبتنی بر توسعه و محاسبات غلط راحت شویم؟یک نمونه دیگر عرض کنم، یکی از برنامه های کوتاه مدت کشور برای توسعه، همین قانون بودجه سالیانه است. مجموعه دستگاه تصمیم سازی کشور، سالی یک بار به سمت تخصیص بیت المال در پروژه های کشور می روند. حتماً پیگیری فرمودید که ما امسال حدود 12 تریلیون تومان بودجه داشتیم ؛ خب این را چه کسی تخصیص می داد؟ سازمان برنامه و بودجه. به کجا تخصیص پیدا می کرد؟ به بخش های مختلف؛ مثلاً بخشی از این بودجه را به بانک ها می دهند –بانک های ربوی ناکارآمدی که خون مردم را در شیشه کرده اند و به مردم فشار وارد می کنند- و همچنین به بخش های دیگر نیز داده می شود.حتماً گزارش تفریغ بودجه سال قبل را که منتشر شده، دیدید. در ردیف بودجه بالای 80 درصد جابجایی اتفاق افتاده ؛ یعنی یک چیز دیگری تصویب شده و در اجرا در جای دیگری مصرف گردیده است. این گزارش مراکز ارزیابی است -دیوان محاسبات کشور این گزارش را منتشر کرده- ما همیشه سؤال پرسیدیم پس چرا شما برنامه ریزی می کنید؟ شما که نمی توانید برای 1 سال به صورت درست برنامه ریزی کنید، ملت چه اعتمادی نسبت به شما داشته باشند؟ این اتفاقات در حال رخ دادن است! در یک مورد دیگری که همیشه عرض کرده ام، متأسفانه دستگاه کشاورزی به دنبال ایدۀ امنیت غذایی است. می گوید ما باید امنیت غذایی مردم ایران را تأمین کنیم. اصلاً هدف این است که ذیل هدف دوم سند توسعه پایدار به دنبال امنیت غذایی باشند. بعد گفته می شود قرار است این غذایی که تهیه می شود، از طریق گسترش کشت محصولات تراریخته باشد؛ یعنی به سمتی بروند که محصولات تراریخته را به قوت غالب مردم ایران تبدیل کنند. این قضیه خصوصاً درباره برنج در حال پیگیری توسط آنهاست که واقعاً خطرناک است! ببینید محاسبه غلط یعنی این؛ هر عاقلی متوجه می شود، غذا علاوه بر این قضیه، باید سالم هم باشد. بگذریم که سلامت غذا را با تناسب و متابولیسم تحلیل کنیم یا اینکه با قلب تحلیل کنیم؟ مبنای عالم آل محمد امام رضا در طبقه بندی غذاها متابولیسم نیست، مبنایشان مسئله قلب انسان هاست و مبنای دیگری در توصیه الگوی تغذیه دارند. به هر حال هر مبنایی را که بپذیریم –من نمی خواهم خیلی مناقشه کنم- واضح است که سلامت غذا مهم است. این آقایان می گویند نه! فقط امنیت غذا مهم است. محاسبه غلط این است. چاره چیست؟ چاره این است که سعی کنیم محاسبات درست را مطرح کنیم، این تنها راه است. تنها راه رفتــن به سـمـت ظـهور و حل مشکلات جامعه این است که ما به مفاهیم دینی و اصول تفکر پیامبران باز گردیم. آن ها دقیق تر مسئله را تحلیل می کردند. در روایت هست هیچ چیزی وجود ندارد مگر اینکه در کتاب و سنت در مورد آن صحبت شده است. ما باید این را احیا کنیم؛ یعنی در مسئله تغذیه، مسئله امنیت، مسئله برنامه ریزی، مسئله مدیریت شهری، مسئله پیشگیری از جرم، مسئله قانون گذاری، مسئله ورزش کشور و در هر مسئله ای که شما می گویید، ما باید برگردیم و با یک برنامه ریزی دیگری ورود کنیم. تفکرات رایج غربی تجربه شده است! آزموده را آزمودن خطاست. یک سال یا دو سال نیست، 70 سال است که ما گرفتار این برنامه های غلط هستیم. این صحبت مقدماتی من است؛ لذا هر مقدار که وقت برای این جلسه بگذارید و گفتگو و تضارب کنیم که محاسبه صحیح چیست -حال در مجموعهٔ بخش های مختلف کشور- این جهاد کبیری است که کشور را نجات می دهد ولی متأسفانه ما نسبت به آن غافل هستیم. در همین آستان قدس رضوی، جلسات محدودی به این موضوعات اختصاص پیدا کرده است. ما هنوز هم گرفتار بحث های سابق در مباحثات هستیم؛ در حالی که الآن موضوعات جدید مطرح شده و من شنیدم که حتی بعضی از کارشناسان خود آستان قدس رضوی هم بر اساس همین نگاه معیوب، آستان قدس را ارزیابی می کنند و برای آن برنامه ریزی می کنند. مسئله و مشکل ما این است. باید درباره این فکری کرد. من صراحت را ترجیح می دهم، چرا که ظلم اتفاق دارد می افتد و مردم در حال ناامید شدن هستند.اصلاً کجای برنامه های کشور بر اساس اسلام نوشته می شود که شما در جریان رسانه ای خود به گردن اسلام می اندازید؟ بله درست است که باید با طلبه ها برخورد جـدی داشـت کـه چـرا وارد حـوزه هـای جـدید نشدند؟ این حرف درستی است ولی برنامه های فعلی ربطی به دین ندارد. اصلاً دولت فعلی، یک دولت نهادگراست و همـچـنیـن بـعضـی از کـارشـناسان آن بر اساس تئوری های نئوکینزی برنامه ریزی می کنند. شکست دولت آقای روحانی، شکست تفکرات نهادگرایی است. البته ایشان عمامه هم دارد و گاهی آیات قرآن هم می خواند و تفسیر دینی هم ارائه می دهد ولی شخصیت آقای روحانی، یک شخصیت نهادگراست. آقای نوبخت، یک شخصیت نهادگراست. محل تولد مکتب نهادگرایی هم آمریکاست و نئونهادگراها هم در آنجا حرف هایشان را دارند می زنند. من آن روز یک گفتگویی کردم و گفتم سازمان برنامه و بودجه بر اساس نظریه نهادگرایی در حال برنامه ریزی است و آقایان گفتند در دفتر ما تفکرات آمریکایی حاکم نیست. نخیر آقا هست! مشخص است که شما بر اساس نهادگرایی که محل تولد آن آمریکاست، برنامه ریزی می کنید. چرا این ها را با صراحت نگوییم؟ ما طلبه ها باید توبه کنیم که جمهوری اسلامی را به دست ما دادند و ما هم رفتیم مانند دوره قاجار و دوره های قبل، بحث های قدیمی ناکارآمد را مطرح کردیم. این انتقاد حق و درستی است. ما کم کاری کردیم؛ اما معنای این حرف این نیست که برنامه ریزی کشور به دست دین بوده است. سازمان برنامه و بودجه حتی به اندازه یک روز هم به دست تفکر انقلاب نبوده است. شاید خرمشهری که در آینده فتح خواهد شد، همین سازمان برنامه و بودجه باشد. چرا آقایان نتیجه کار خود را نمی پذیرند؟ چرا این کار را نمی کنند؟ چرا این قدر ترسو هستند؟ برادر عزیزم تو نهادگرایی! برادر عزیز تو نئوکینزی هستی! سیاست های پولی و مالی کینز در این کشور شکست خورده است. بعد در رسانه ها می گویند انقلاب اسلامی شکست خورده است. مگر اصلاً در این فضا، تفکرات انقلاب اسلامی حاکم بوده است؟ ببینیدوقتی به این مسائل ورود پیـدا نـمی کـنید، ایـن طـور می شود. تهمت و اثم مبین [گناه آشکار] است که بگوییم اسلام در سازمان برنامه و بودجه پیاده شده است. ما آن را رها کردیم. دیدید بعضی وقت ها انسان خام می شود؟ ما طلبه ها اول انقلاب خیال کردیم که کار تمام شده و خام شدیم! این موضوعات را به دست آقایان دادیم. هر روز یک اتفاق و مسئله ای رخ می دهد. جریان رسانه ای هم القا می کند که این تقصیر قـم اسـت! اصلاً مـگر قـم ورودی بـه ایـن بحث ها پیدا کرده؟ آیا برنامه ها به دست قم بوده است؟ إن شاء الله قم متحول شود و فرصت انقلاب اسلامی را فهم کند. إن شاء الله این اتفاقات بیافتد. اینکه رهبری می فرمایند جنگ تبلیغی و رسانه ای داریم، همین است؛ یعنی برنامه ریزی های غربی را به اسم انقلاب می نویسند! مردم حق دارند، طلبه ها هم امضا کردند با یک روایتی مثل «اُطلُبُوا العلمَ و لَو بالصِّین» هر جور تفکر معیوب را امضا می کنند! ما وقتی اخباریگری می کنیم، مملکت به هم می ریزیم. یکی از آقایان در قم مصاحبه کرده و می گوید: اسلام با اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد بازار آزاد موافق است! من به ایشان پیغام دادم: برادر عزیزم یکی از مقالات کینز را بخوان. کینز به صراحت گفته ما باید حرص را مبنا قرار دهیم. ما باید به سمت مبنا قرار دادن ربا برویم. این را به صراحت گفته و لازم نیست که مداقه خاصی هم بکنید. وقتی می گویید من با اقتصاد آزاد موافقم، یعنی من با ربا موافقم. این اوج کم توجهی بعضی از آقایان است. این ها مشکلات ماست. اگر می خواهید فکری درباره قضیه کنید، باید وقت بگذارید. ما ضربه اش را نمی خوریم، دین و ائمه دارند متهم به ناکارآمدی می شوند! چرا ما این ظلم را به دستگاه حق و حقیقت تحمیل مـی کـنیـم؟ مـردم عـادی نمـی توانند این ها را تمییز بدهند! بلکه می گویند این جریان اسلامی ناکارآمد است. به آقایان که می گوییم چند جلسه جدی بگذارید، سختشان می آید و می گویند ما برنامه داریم! مگر برنامه های ما برای حفظ اسلام نیست؟ با برنامه های قبلی دیگر نمی توان کار کرد! تحول در برنامه ها را بپذیرید! این عرض بنده است. وارد بحث می شوم. یک مجموعه عظیم از این محاسبات غلط در اسناد بین المللی گنجانده شده است و بعضی از آن ها الآن در حال اجراست و برای بعضی هم زمینه اجرای آنها در حال آماده شدن است. اگر برای مسئله اسناد بین المللی، چالش منطقی و مستدل و حکیمانه ایجاد نکنیم؛ این ها مجدداً پیاده می شوند و زندگی مردم به چالش کشیده می شود؛ یعنی وقتی اسم اسناد بین المللی می آید، من فکر می کنم صدها محاسبه غلط به اسم علم، در آن ها گنجانده شده است! این قضیه اسناد بین المللی را از این حیث باید توجه نمود.برای اینکه هم با ماهیت اسناد بین المللی و هم با چگونگی مقابله با آن ها آشناتر شویم، من 9 سؤال را مطرح می کنم و در قالب این 9 سؤال، الگوی جدید نگهبانی از نظام را به محضرتان تبیین می کنم. همه این 9 سؤال بر یکدیگر ترتّب دارد؛ یعنی اولی باید فهم شود تا به دومی برسیم و دومی باید فهم شود تا به سومی برسیم و اگر مخاطب شما فرد فرهیخته ای باشد، می توان به یکی از سؤال ها وارد شده و مباحثه کنید ولی به هر حال 9 سؤال جدی است. من شروع می کنم. سؤال اول: آیا ما با یک سند روبرو هستیم یا با هجوم مجموعه ای از اسناد بین المللی؟سؤال اول این است که آیا ما تنها با 1 سند روبرو هستیم یا با مجموعه ای از اسناد بین المللی؟ این اسناد چند تا هستند؟بسیاری از نخبگان ما اصلاً نمی دانند داستان اسناد بین المللی چه مقدار گسترده است؟ بعضاً تنها گمان می کنند تنها سند 2030 یونسکو است که در ایام انتخابات لغو شد. ایـن را بـاید بررسی کنیم. ببینید خود سند 2030 توسعه پایدار، 17 آرمان اصلی است. این بخش اصلی سند هست و در حوزه های مختلف است؛ مثلاً شما ببینید حـوزه هـای اسـنـاد بـیـن الـملـلی چـیسـت؟هـدف اول آن بـحـث رفـع فـقـر است. وقتی صحبت راجع به اسناد بین المللی می کنید، باید بدانید آن ها راجع به موضوع رفع فقر جدی تر مباحثه کرده اند. این یک حوزه است. البته این ظاهر زیبایی دارد. ممکن است یک نفری بدون بحث علمی فریب بخورد و بگوید رفع فقر که چیز بدی نیـسـت و اتـفاقـاً هـدف خوبـی است. اما اگر به خود این اسناد رجوع کنید، می بینید فقر را به «نبود آزادی» و ذیل لیبرالیسم معنا کرده است. ما درکی از فقیر داریم و می گوییم فقیر کسی است که نان شب ندارد و خانه ندارد ولی آن ها می گویند فقیر کسی است که آزادی گسترده ندارد. اصلاً یک معنای دیگری از فقر مدّ نظرشان است؛ لذا مثلاً خانمی که ازدواج می کند، چون با عقد حکیمانه ازدواج، انتخاب های عاطفی و جنسی خود را محدود می کند، این خانم از نظر سازمان ملل فقیر است؛ چون انتخاب گسترده ندارد! ببینید وقتی می گوییم محاسبات آن ها غلط است، به کجا ختم می شود! کتب ضالّه دوران قدیم در برابر ضلالت این ها کم می آورند! یا مثلاً مردی که ازدواج می کند و متعهد به خانواده است، انتخاب هایش محدود می شود.مثلاً در روایت هست اگر مردی در شهر محل زندگی خود بود و خود را به خانه نرساند و نزد همسرش نرفت، ملعون واقع شده و از رحمت خدا دور می شود. شما باید برای خانواده وقت بگذارید. این ها می گویند، نه این فقر است چرا که انتخاب را محدود می کند! انسان باید در هر شرایطی آزاد باشد که هر کاری می خواهد انجام دهد. این ها را باید بعداً بحث کرد. هدف دوم، به صفر رساندن گرسنگی است. این هدف از ظاهر آن هدف قبلی خیلی زیباتر است. همان طور که توضیح دادم، از طریق تراریخته ها و راه حل های معیوب دیـگر مـی خواهـند ایـن کـار را بـکـنـند؛ یـعنـی بـاز انحـرافی در ایـن مسئله هست.هدف سوم، سلامت مطلوب و رفاه است. اسناد بین المللی راجع به سلامت بحث کرده اند. who [سازمان بهداشت جهانی، یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل است؛این نهاد] یک سری راهبردها ذیل نظریات غلط برای سلامت پیشنهاد می کند. هدف چهارم، آموزش با کیفیت است. هدف پنجم، برابری جنسیتی است. هدف ششم، آب سالم و تأسیسات بهداشتی است. هدف هفتم، انرژی پاک و قابل دسترس و هـدف هـشـتم، شـغـل شـرافـتمندانه و رشد اقتصادی است. هدف نهم، صنعت و نوآوری و زیرساخت است. ذیل این اهداف، خیلی حرف های خطرناکی دارند که بعداً باید به آن ها بپردازیم. معنای استراتژی های صنعتی که این ها مطرح می کنند، این است که تسلط کارتِل های اقتصادی را بر همه دنیا گسترش دهند ولی ظاهر آن این است که می گویند می خواهیم در صنعت نوآوری ایجاد کنیم. هدف دهم، کاهش نابرابری هاست. هدف یازدهم، شهرها و جوامع پایدار است. من همین جا داخل پرانتز عرض کنم که مشهد مبتلا به این مفهوم در حوزه مدیریت شهری شده است. بنده به طور مفصل در سال 94-95 سند توسعهٔ شهر مشهد را نقد کردم که کتاب های آن در دسترس است؛ یعنی اینجا که باید آستان قدس عالم آل محمد محور باشد، بر خلاف آن، مدیریت شهری این شهر را نظریات tod و مفاهیم برآمده از اسناد بین المللی می نویسند. إن شاء الله اگر توفیقی شد، راجع به خطرات شهر مشهد هم صحبت خواهیم کرد. من به حضرت آقای حسن زاده عرض کردم که ما راجع به پرونده بلعیده شدن شهر مشهد توسط سرمایه داران، مطالعات عمیقی داریم. خود افشا کردن این نقشه های خطرناک، کار مهمی است. مقابل این نوع مدیریت شهری که این ها دارند ترسیم می کنند، موضع بگیرید.هدف دوازدهم، تولید و مصرف مسئولانه است. هدف سیزدهم، اقدام برای اقلیم است. هدف چهاردهم، زندگی زیر آب و هدف پانزدهم، زندگی روی زمین و هدف شانزدهم، صلح و عدالت و نهادهای توانمند است. مسئله هفدهم هم مشارکت برای اهداف است. ببینید محتوای آنها خیلی متفاوت است. از بحث های محیط زیستی تا خانواده تا گرسنگی و فقر تا مسائل سیاسی و صلح و ... صحبت دارند! در یک جمله می خواهم عرض کنم: اسناد بین المللی به دنبال دگرگون ساختن سبک زندگی هستند! یعنی همان موضوعی که ما به عنوان حوزه های علمیه سعی می کنیم آن را بر اساس تفکرات انبیاء در ذهن ها شکل دهیم! اگر کسی بخواهد مسئله سبک زندگی را از خانه انبیاء بگیرد، باید کاری برای این اسناد بکند. این یک اجمالی از 17 آرمان اصلی سند توسعه پایدار بود. این 17 هدف اصلی، 169 هدف فرعی هم دارد. اجازه بدهید من وارد این اهداف فرعی نشوم. داستان اسناد بین المللی به این گستردگی است. یک نکته ای عرض کنم، من ماه رمضان داشتم بر روی این کتب ضاله کار می کردم و هنوز هم نتایج مطالعات را منتشر نکردم و هنوز در دفتر من هست. سند توسعه پایدار دارای ارجاع به 46 سند دیگر هم هست؛ یعنی هر کسی سند توسعه پایدار را پذیرفته-یعنی این 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی- در واقع 46 سند دیگر را هم پذیرفته است؛ مثلاً بیانیه آدیس آبابا . باید برای خود این بیانیه آدیس آبابا در یک جلسه ای صحبت کنیم. این بیانیه، چارچوب های مالی ما را باز تعریف می کند. این بحث خیلی مهمی است. مثال دیگر، اعلامیه دوحه درباره تریپس و بهداشت عمومی است. از همین بحث بهداشت عمومی دارند آموزش های جنسی را در سنینی که ما مصلحت نمی دانیم، گسترش می دهند. این ها اسناد مهمی هستند که باید به آن ها بپردازیم. همچنین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در هفتادمین مجمع عمومی درباره آماده سازی مقدمات سازمانی مجمع سیاسی، که بحث پر انحرافی است. آن ها یک آینده ای را برای دنیا تعریف کرده اند. همچنین برنامهٔ odi که یک برنامه برای کمک به توسعه کـشـورهاسـت. بـه هـر حـال سـنـد تـوسعه پایدار به 46 سند دیگر هم ارجاع دارد.پس این سؤال اول را به صورت اجمال توضیح دادم که ما با یک سند روبرو نیستیم بلکه با مجموعه ای از اسناد بین المللی روبرو هستیم و فعلاً تا سال 2030 گرفتار این مجموعه ای که عرض کردم، هستیم؛ چون دولت ما قبول و امضا کرده که این سندها را پیاده کند؛ پس تا سال 2030 این ها در حال اجرا هستند؛ پس ما باید علاجی درباره این مسائل کنیم. اینکه عرض می کنم ما بـایـد بـه طـورجدی اقدام کنیم، به خاطر این است که این اسناد در حال اجراست. من بیشتر این سؤال را نمی شکافم گرچه خود این مسئله، جلسات مجزایی می خواهد تا توضیحی تفصیلی تر راجع به اسناد بین المللی بدهیم.سؤال دوم: چند دسته اشکال به سند 2030 توسعه پایدار وارد است؟سؤال دوم این است که چند دسته اشکال به سند 2030 توسعه پایدار وجود دارد؟ در این جزوه پیشخوانی که در محضرتان تقدیم شده ، بحث شده که ما 5 پرونده نقد برای اسناد بین المللی تصور کردیم؛ یعنی در واقع معتقدیم 5 دسته اشکال به مجموعه اسناد 2030 توسعه پایدار وجود دارد.پرونده اول اشکالات این است که تعارض حقوقی و تعارضات این اسناد با قانون اساسی چیست؟ این یک دسته اشکال است. این سند با اصول مختلف قانون اساسی در تعارض ا ...

ادامه مطلب  

درس هایی برای صنعت خودروسازی ایران، 8 سکانس صنعت خودرو در افق ۲۰۳۰  

درخواست حذف این مطلب
زمانی که سازندگان نوظهور در فروش خودروهای جدید مشارکت کنند، تامین کنندگان (قطعه سازان) جدید هم نسبت بیشتری از این بازار و از ارزش کل خودرو را به خود اختصاص خواهند داد به گونه یی که تامین کنندگان رده 0.5 (tiero. 5) به سمت تهیه و تامین زیرسیستم های کامل تری از خودرو همت می گمارند.اقتصاد گردان - بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی 8 دورنمای کلیدی «انقلاب صنعت خودرو در سال 2030» در قالب 4 محور اصلی شامل «تغییر روند بازار و منابع درآمدی جدید، تغییر در رفتار و عادت های سفر، توسعه و نفوذ فناوری های پیشرفته و رقابت ها و همکاری های نوین» را مورد بررسی قرار داده است. دورنمای خودروسازی جهان حکایت از توسعه خودروهای برقی و تبدیل به خودروهای قابل رقابت و مناسب در بازار افق 2030 دارد. همچنین الزام به رقابت و همکاری با رقبا در حوزه های مختلف و تمرکز بازیگران جدید صنعت خودرو در بخش کوچکی از زنجیره ارزش از ویژگی های صنعت خودرو در افق 2030 است. این تحلیل حاکی از این است که خودروسازان باید با همکاری شرکت های نرم افزاری داخلی یا خارجی و در قالب همکاری مشترک، زمینه ورود به عرصه جدید صنعت خودروسازی جهانی را فراهم کنند. براساس این تحلیل، درس هایی که صنعت خودروسازی ایران در مواجهه با تحولات و برای همسو شدن با مسیر تکاملی صنعت خودرو باید مورد توجه قرار دهد، می توان به «کسب آمادگی برای همسو شدن با تغییرات بازار، تقویت صنایع مرتبط و تجهیز شبکه تامین برای حداقل سازی هزینه تدارک عوامل، افزایش درجه انعطاف پذیری با تمرکز بر امور تحقیق و توسعه، طراحی مهندسی و توسعه سیستم های نرم افزاری و تنوع بخشی خدمات پس از فروش در طول چرخه عمر محصول»اشاره کرد. دورنمای خودروسازی جهانگزارش پیش رو، ترجمه و تلخیصی از گزارش موسسه مکنزی با عنوان «صنعت خودرو در افق 2030» است. هدف از این مطالعه بررسی دورنمای صنعت خودرو در افق 2030 میلادی در اثر تحولات چهارگانه فناوری محور شامل شیوه های متعدد سفرهای درون شهری، خودروهای خودران، تمام برقی سازی و سرویس های تبادل داده در خودرو است.یافته های این مطالعه نشان می دهد که بر پایه تحولات چهارگانه فناوری محور، منابع درآمدی خودرو متاثر از رانندگی با روش های اشتراک گذاری سفر، سرویس های تبادل داده، ارتقای فناوری و به کارگیری مدل های نوین کسب وکار تا سال 2030 میلادی، حدود 5/1 تریلیون دلار، یعنی معادل 30 درصد افزایش می یابد. از طرفی پیش بینی شده است از هر 10 خودرو فروخته شده در سال 2030 میلادی، یک خودرو در قالب اشتراک گذاری سفر به فروش می رسد. همچنین در صورت رفع موانع تکنولوژیکی و مسائل قانونی، تا 15 درصد از خودروهای فروخته شده در سال 2030 به خودروهای تمام خودران اختصاص خواهد یافت.امروزه، اقتصاد کشورها به دلیل توسعه و رشد بازارهای نوظهور، شتاب فناوری های جدید، سیاست های پایدار و تداوم پذیر و تغییر اولویت های مشتریان، دستخوش تحولات اساسی شده اند. ظهور مدل های کسب وکار جدید موجب ایجاد تحولات انقلابی در صنایع مختلف شده است که صنعت خودرو هم از این قاعده مستثنا نیست. در صنعت خودروسازی و قطعه سازی چهار روند فناوری محور انقلابی شامل «روش های متنوع سفرهای درون شهری، خودروهای خودران، تمام برقی سازی و سرویس های تبادل داده در خودرو» در حال شکل گیری است.اکثر بازیگران و متخصصان صنعت خودروسازی بر این اعتقادند که این چهار محور، شتاب دهنده و تقویت کننده یکدیگر بوده و هر یک از بازیگران این صنعت برای بقای خود ملزم به پذیرش این تحولات هستند. با وجود علم به تغییرات اساسی و روند پیش رو در صنعت خودرو، اما هنوز تصویر جامعی از شرایط این صنعت در 10 تا 5 سال آینده در اثر این تحولات ترسیم نشده است.اگرچه عده یی از کارشناسان پیش بینی کرده اند که تحولات مذکور، موجب افول صنعت خودرو خواهد شد، اما پیش بینی موسسه مکنزی حاکی از این است که شتاب گیری رشد بازار حمل و نقل سفرهای درون شهری شخصی براساس این چهار روند، می تواند به عنوان منابع جدید تامین درآمد محسوب شود.در بخش اول این گزارش، انقلاب صنعت خودرو در افق 2030 میلادی در قالب هشت دورنمای کلی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم بایدهای آینده نگری در صنعت خودروسازی ارائه شده است. بخش سوم به درس هایی برای صنعت خودروسازی ایران می پردازد و در انتها نیز نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده است. انقلاب صنعت خودرو در افق 2030 میلادیهشت دورنمای کلیدی «انقلاب صنعت خودرو در سال 2030» در قالب چهار محور اصلی شامل تغییر روند بازار و منابع درآمدی جدید، تغییر در رفتار و و عاد ت های سفر، توسعه و نفوذ فناوری های پیشرفته و رقابت ها و همکاری های نوین مورد بررسی قرار گرفته است. از طرفی، تاثیرات آنها در نوع تغییرات و چگونگی تاثیر گذاری روی خودروسازان و تامین کنندگان سنتی (قدیمی)، پتانسیل بازیگران جدید، تنظیم کننده ها، مشتریان، بازارهای خودرو ملی و زنجیره ارزش خودرو نیز در ادامه بررسی شده است. تغییر بازار و منابع درآمدی جدیدبا وجود آنکه عده یی از کارشناسان معتقدند صنعت خودرو درحال افول است، اما با منابع درآمدی جدید، می توان به رشد این صنعت شتاب داد؛ ازجمله این منابع درآمدی جدید می توان به روش های اشتراک گذاری سفر و رشد و توسعه سرویس های تبادل داده در خودرو اشاره کرد. با توجه به تغییر روند بازار و همچنین منابع درآمدی جدید در صنعت خودرو، دو دورنما در این بخش پیش بینی شده که در ادامه ارائه شده است:دورنمای اول: رانندگی با روش های اشتراک گذاری سفر، سرویس های تبادل داده در خودرو، ارتقای فناوری و استفاده از مدل های نوین کسب وکار می توانند منابع درآمدی خودرو را تا 30 درصد یعنی چیزی حدود 5/1 تریلیون دلار افزایش دهند.همان گونه که در شکل 1 نشان داده شده است در سال 2015 میلادی درآمد فروش خودرو 5/3 تریلیون دلار بوده است. پیش بینی می شود در سال 2030 میلادی درآمد حاصل از صنعت خودرو به 7/6 تریلیون دلار برسد؛ از این رشد درآمد، افزایش 30درصدی آن مربوط به منابع درآمدی جدید و نوظهور (برای مثال: توسعه خدمات مربوط به تبادل اطلاعات شامل اپلیکیشن ها، مکان یابی، به روزرسانی نرم افزار برای اشتراک گذاری و سفارش اینترنتی خودرو، افزایش هزینه تعمیرات و نگهداری ناشی از برقی شدن خودرو و گسترش فناوری خودروهای خودران) به واسطه ورود بازیگران جدید در این صنعت خواهد بود. بر این اساس میزان رشد درآمد سالانه کل صنعت خودرو با فرض دسترسی به فناوری موردنظر و نبود موانع قانونی، از سال 2015 تا 2030 میلادی، 4/4 درصد پیش بینی شده است. این در حالی است که از سال 2010 تا 2015 میلادی، میزان رشد سالانه این بخش 6/3 درصد بوده است.سیستم های تبادل داده جدید در خودرو و فناوری خودروهای خودران در آینده، این امکان را به راننده و مسافران خودرو خواهد داد تا از خودرو به عنوان محلِ گذراندن زمان برای انجام فعالیت های شخصی استفاده کنند که در این صورت زمینه استفاده از انواع رسانه های نوین و سرویس های مربوط به آن فراهم می گردد. از طرفی، به دلیل سرعت فزاینده و رو به رشد ابداعات و نوآوری ها به خصوص در سیستم های پایه نرم افزاری، خودروها نیازمند به روزرسانی خواهند بود. همه موارد اشاره شده می تواند به عنوان منابع جدید درآمدی در صنعت خودروسازی مطرح شود.دورنمای دوم: با وجود تغییر رویکرد به سمت روش های نوین اشتراک گذاری سفرهای درون شهری، به واسطه پیامدهای مثبت ناشی از رشد طبقه متوسط در جهان و تداوم رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور به ویژه چین و هند، تغییر رشد سالانه فروش خودرو از 6/3 درصد در حال حاضر به 2 درصد تا سال 2030 میلادی خواهد رسید.رشد سالانه فروش خودرو بر پایه روش سنتی (ادامه روند فعلی و عدم توسعه فناوری (از سال 2015 تا 2030 میلادی بدون در نظر گرفتن بازیگران جدید این صنعت، مطابق شکل 1 حدود 2 درصد خواهد بود که در مقایسه با رشد سالانه 6/3 درصدی طی دوره پنج ساله 2010 تا 2015 میلادی، روند نزولی را خواهد داشت. ازجمله دلایل این افت می توان به مواردی همچون شاخص های اقتصاد کلان و بالا رفتن میزان استفاده از روش های نوین سفر مانند خودروهای با کاربری اشتراک گذاری سفر و سفارش اینترنتی خودرو اشاره کرد. تغییر در رفتار و عادت های سفردورنمای سوم: با توجه به اینکه رفتار و عادت های مصرف کننده برای انجام سفرهای شهری درحال تغییر است، پیش بینی می شود از هر 10 خودرو فروخته شده در سال 2030 میلادی، یک خودرو اشتراک گذاری سفر به فروش برسد و متعاقب آن بازار خوبی برای این هدف ایجاد شود.برای انجام یک سفر بهینه، استفاده از روش های تلفیقی حمل و نقل توصیه می شود. از این رو مدل سنتی فروش خودرو به واسطه روش های متنوع و نوین سفر با توجه به تقاضاهای جدید، دستخوش تحولاتی بزرگ خواهد شد.امروزه کاربران از خودروهایشان برای انجام همه اهدافشان استفاده می کنند و فرقی نمی کند که می خواهند تنها به محل کار بروند یا با خانواده به ساحل بروند. اما در آینده، همان گونه که در شکل 2 نشان داده شده است این امکان وجود خواهد داشت که با انعطاف پذیری در انتخاب، بهترین روش سفر برای یک هدف مشخص، تعیین گردد و با این روش، خودروهای چند منظوره تبدیل به چند خودرو تک منظوره گردند. شاهد این مدعا، روند فعلی کشور امریکاست که به عنوان نمونه، تعداد افراد دارای گواهینامه بین سنین 16 تا 24 سال، از 76 درصد سال 2000 میلادی به 71 درصد در سال 2013 میلادی کاهش یافته، درحالی که افرادی که در طرح های خودروهای اشتراک گذاری شده در امریکای شمالی و آلمان شرکت داشته اند در پنج سال اخیر بیش از 30 درصد سالانه رشد داشته اند. با ادامه این روند و استقبال کاربران به استفاده از وسایل نقلیه اشتراکی، پیش بینی می شود در سال 2030 از هر 10 خودرو فروخته شده یک خودرو به صورت اشتراکی به فروش برسد که در صورت ادامه روند حاضر این نسبت به یک خودرو از سه خودرو در سال 2050 میلادی خواهد رسید.دورنمای چهارم: ساختار شهر به عنوان مناسب ترین معیار تقسیم بندی، تاثیر زیادی بر رفتار و عادت های سفر دارد؛ ازاین رو در تحلیل صنعت خودرو و حمل و نقل، جایگزین دیدگاه ناحیه یی و کشوری در بازار خودرو خواهد شد.نوع شهر در محدوده و سرعت تاثیر گذاری تحولات خودرویی، نقش موثری دارد. درک فرصت های تجاری آینده، ضرورت نگاه ویژه به بازار حمل ونقل خودرویی را بیش از گذشته مورد تاکید قرار می دهد. از این رو در گام اول ضروری است، بازارها براساس ساختار شهر و بر پایه شاخص های تراکم جمعیت، توسعه و رونق اقتصادی تقسیم بندی شوند.مطابق شکل 3- الف پیش بینی ها نشان می دهد سطح جمعیت در شهرهای با درآمد کم، بیشترین افزایش را تا سال 2030 میلادی خواهند داشت به گونه یی که از 1/2 میلیارد به 8/2 میلیارد نفر خواهد رسید. از طرفی مطابق شکل 3-ب، شهرهای با درآمد بالا و پرجمعیت، پایگاه خوبی برای نفوذ فناوری خودروهای خودران و سیستم های انتقال قدرت الکتریکی هستند.از جمله دلایل این موضوع می توان به نسبت هزینه پایین فناوری به درآمد ساکنین و همچنین کنترل های نظارتی برای مقابله با آلایندگی های خودرویی اشاره کرد. از طرفی در کلان شهرهایی همچون شانگهای و لندن، خودروهای اشتراکی نیز به دلایلی همچون ترافیک سنگین، کمبود پارکینگ و ازدحام جمعیت، می توانند دارای مزیت باشد که این امر خود می تواند به شکل گیری مدل های جدید کسب وکار منجر شود. حال آنکه در مناطق روستایی و حومه، مالکیت خودرو شخصی به صرفه تر خواهد بود. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که نوع شهر به عنوان شاخص کلیدی تاثیرگذار در عادت های سفر و میزان فروش خودرو، به عنوان جایگزین دیدگاه منطقه یی قدیمی در بازار حمل ونقل خودرویی مطرح شود. توسعه و نفوذ فناوری های پیشرفتهفناوری خودران و سیستم انتقال قدرت الکتریکی ازجمله پتانسیل های بلندمدت بسیار قوی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی به حساب می آیند؛ اگرچه افزایش نفوذ این فناوری ها در افق 2030 وابسته به فائق آمدن بر دامنه گسترده یی از موانع و مشکلات است.دورنمای پنجم: در صورت رفع موانع تکنولوژیکی و مسائل قانونی و نظارتی، تا 15 درصد از خودروهای فروخته شده در سال 2030 می تواند به خودروهای تمام خودران اختصاص داشته باشد.بعید است که خودروهای خودران تا قبل از سال 2020 میلادی به صورت تجاری تولید شوند.موانع نظارتی و قانونی یکی از چالش های اساسی این فناوری است. سیستم های پیشرفته کمک راننده (adas) نقش بسیار کلیدی در آماده سازی مراجع نظارتی و قانونی داشته اند و از طرفی توانسته اند بر اعتماد و باور پذیری ایده کنترل رانندگی خودکار خودرو میان مصرف کنندگان و کمپانی ها بسیار موثر باشند.تجربه بازار سیستم های پیشرفته کمک راننده نشان می دهد که در صور حل چالش های اولیه یی همچون قیمت، شناخت و اعتماد مصرف کننده، مسائل ایمنی و ...

ادامه مطلب  

تبر ۲۰۳۰ بر ریشه کشاورزی کشور  

درخواست حذف این مطلب
در حالی مباحث آموزش و پرورشی سند ۲۰۳۰ این روزها بیشتر محل نقد منتقدان اجرای این سند در کشور است که ضربه به مباحث مهم اقتصادی از جمله مباحث مرتبط با کشاورزی نیز در این سند مورد توجه تنظیم کنندگان آن است.به گزارش خبرنگار اگری پرس، در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴)، در سازمان ملل اهداف مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی بود جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک پارچه در دستور کار قرار گرفت. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد .رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالی رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را در سیاستگذاری های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی کنند.در راستای این تعهد بود که رهبر معظم انقلاب ۱۷ اردیبهشت ۹۶ در دیدار با فرهنگیان کشور با اشاره به سند آموزش ۲۰۳۰ اشاره کردند: جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت های دنیاست. این حق را داشته باشد که برای ملت های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست.در بخش آموزش و پرورش این سند اهداف و چشم اندازهایی وجود دارد که با اهداف سند تحول بنیادین و برخی ارزش های کشور در تضاد است.بررسی بیشتر در سایر بخش ها حاکی از این است که موارد مطرح شده در ۲۰۳۰ در بخش کشاورزی نیز با منافع ملی در این بخش در تضاد است.سند ملی آموزش ۲۰۳۰ براساس سند بین المللی توسعه پایدار برای سال ۲۰۳۰ تدوین شده است. سند توسعه پایدار در ۱۷ برنامه مسائل مختلفی ازجمله آب، تغذیه، کشاورزی، دامپروری، بهداشت و سلامت، آموزش، زنان و برابری جنسیتی را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.یکی از موارد مطرح شده در این سند در حوزه کشاورزی توصیه به فعالیت خارج از مزرعه زنان است.در بند ۳ از هدف دوم سند آموزشی ۲۰۳۰یونسکو ضمن تاکید بر درآمدزایی مستقل زنان توصیه به فعالیت خارج از مزرعه نیز شده است.در این سند اشاره شده است:«افزایش دو برابری درآمد و بهره وری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی افراد بومی کشاورزان خانوادگی دامداران و ماهیگیران از جمله از طریق دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصل خیز و همچنین دسترسی به درآمد دانیش خدمات مالی بازارها و فرصت های برای ارتقاء ارزش افزوده و اشتغال در مکان غیر از مزرعه تا سال ۲۰۳۰»اشتراک گذاری ذخایر ژنتیکی گیاهی بومی یکی دیگر از خیانت های این سند در حوزه کشاورزی است.در بند ۵ از هدف ۲ این سند کشورهای عضو به اشتراک گذاری ذخایر ژنتیکی گیاهی بومی توصیه شده اند؛ که باید توجه داشت این ذخایر بسیار با اهمیت و حیاتی برای کشور به حساب می آیند و از سرمایه های غیرقابل انکار در بخش کشاورزی هستندکه نباید این ذخایر را به صورت رایگان در اختیار دیگران قرار داد.در این بند آمده است: «حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی شده گونه های وحشی مربوطه از جمله از طریق ایجاد بانک های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملی منطقه ای و بین المللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراک گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده منابع ژنتیکی و دانش سنتی وابسته به آن مطابق با توافق های بین المللی تا سال ۲۰۲۰».*سند۲۰۳۰ و کشاورزیاز دیگر موارد مطرح شده در این سند باز کردن دروازه های واردات به روی محصولات کشاورزی است.در بند ب از هدف ۲ این سند نیز صراحتاً بر رعایت قوانین تجارت آزاد و رفع موانع تعرفه ای در تجارت محصولات کشاورزی تأکید شده است که به نظر نمی رسد حتی هیچ کدام از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم حتی حجتی وزیر جهاد کشاورزی تن به این بند بدهد. از طرفی نیز ایران هنوز به سازمان تجارت جهانی یا wto نپیوسته است تا شرایط اجرای این بند فراهم شود.در بند یاد شده آمده است: «تصحیح و پیشگیری از محدودیت ها و هرگونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی از جمله از طریق: حذف موازی همه انواع و اشکال یارانه های کشاورزی در حوزه صادرات و اصلاح همه قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانه ها دارند. اصلاحات یاد شده در راستای دستور کار توسعه دوحه ( سند نهایی دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی) انجام شود.»*خیانت به کشاورزی ...

ادامه مطلب  

تهدید جدی که اجرای سند ۲۰۳۰ برای آموزش و پرورش ایران به ارمغان می آورد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی در نشست بررسی سند آموزش 2030 اظهار کرد: در وصیت نامه امام خمینی (ره) موضوع تعلیم و تربیت 2 بار تکرار شده و این نشاندهنده آن است که این موضوع بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز است و امام تاکید داشتند که در نیم قرن اخیر آنچه به اسلام و ایران ضربه مهلک زده بخش عمده آن از دانشگاه ها بوده است. وی افزود: اهمیت سند 2030 به این دلیل است که از سال 2015 تا 2030 میلادی باید در کشورهای که آن را امضا کرده اند، به نتیجه برسد و تنظیم کنندگان سند انتظار تحول آموزشی را در سطح جهانی و بین المللی دارند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این شورا با موضوعی که یک سال و نیم از طرح و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس جمهور می گذرد مواجه شده است و رهبر معظم انقلاب حق دارند که شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد عتاب قرار دهند چرا که هنوز هم در این رابطه به تصمیم نهایی نرسیده ایم.محمدی عراقی ادامه داد: موضوع سند 2030 فراتر از برخی واژه ها همچون برابری جنسیتی و شهروند جهانی است. آنچه مهم تر از این الفاظ بوده این است که باید بدانیم نظام آموزش و پرورش ما بر چه اصولی استوار است، چرا که کشوری هستیم که دارای فرهنگ و تمدن چندین هزارساله بوده و با کشوری مانند آمریکا تفاوت های بسیاری داریم. عضو شورای نگهبان با اشاره به این که آمریکا کمترین نفوذ را در سازمان یونسکو دارد، بیان کرد: علت این مسئله این است که یونسکو یک سازمان فرهنگی بین المللی است که البته اروپایی ها در آن نفوذ دارند؛ کشورهایی در سازمان یونسکو حرفی برای گفتن دارند که دارای یک هویت تاریخی و فرهنگی باشند و ایران به لحاظ تاریخی و تمدنی به عنوان یکی از اعضای یونسکو یک سر و گردن بالاتر از کشورهای غربی است. وی با اشاره به این که باید بررسی کنیم مبانی فکری سند آموزش 2030 چیست، مطرح کرد: هم اکنون در دنیا 2 نوع نظام تربیتی حاکم است، نظام سکولار و لیبرال که دارای اصول و مبانی خاص خود است و نظام تعلیم و تربیت دینی که مبتنی بر خداپرستی است و ما در ایران اعتقاد داریم که تعلیم و تربیت باید بر اساس مبانی دینی باشد. محمدی عراقی خاطر نشان کرد: نظام تعلم و تربیت سکولار معتقد است که اگر معلم در کلاس درس می خواهد تدریس را شروع کند نباید مفاهیم اسلامی را به کار ببندد، بنابراین حتی نمی توان از بگوید به نام خدا، که این نظام با نظام فکری ما هماهنگ نیست. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: اگر دیدگاه ما لیبرال و سکولار باشد آنگاه سند آموزش 2030 قابل قبول است و می توان گفت که انتظاری نداریم این سند از خداباوری و ایمان سخن بگوید. وی افزود: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مدت 4 سال در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و مصوب شد، اما شاهد هستیم که در 25 شهریور سال 95 چارچوب عمل آموزش 2030 با امضای آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مختلف ابلاغ و تاکید می شود که برای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزشی 2030 با مسئولیت آموزش و پرورش و با استفاده از امکانات موجود در کارگروهی با 21 عضو اقدام شود که در میان این اعضا اسمی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده نمی شود.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: زمانی که شورای عالی انقلا ...

ادامه مطلب  

تهدید جدی که اجرای سند ۲۰۳۰ برای آموزش و پرورش ایران به ارمغان می آورد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایداری ملی، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی در نشست بررسی سند آموزش 2030 اظهار کرد: در وصیت نامه امام خمینی (ره) موضوع تعلیم و تربیت 2 بار تکرار شده و این نشاندهنده آن است که این موضوع بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز است و امام تاکید داشتند که در نیم قرن اخیر آنچه به اسلام و ایران ضربه مهلک زده بخش عمده آن از دانشگاه ها بوده است. وی افزود: اهمیت سند 2030 به این دلیل است که از سال 2015 تا 2030 میلادی باید در کشورهای که آن را امضا کرده اند، به نتیجه برسد و تنظیم کنندگان سند انتظار تحول آموزشی را در سطح جهانی و بین المللی دارند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این شورا با موضوعی که یک سال و نیم از طرح و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس جمهور می گذرد مواجه شده است و رهبر معظم انقلاب حق دارند که شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد عتاب قرار دهند چرا که هنوز هم در این رابطه به تصمیم نهایی نرسیده ایم.محمدی عراقی ادامه داد: موضوع سند 2030 فراتر از برخی واژه ها همچون برابری جنسیتی و شهروند جهانی است. آنچه مهم تر از این الفاظ بوده این است که باید بدانیم نظام آموزش و پرورش ما بر چه اصولی استوار است، چرا که کشوری هستیم که دارای فرهنگ و تمدن چندین هزارساله بوده و با کشوری مانند آمریکا تفاوت های بسیاری داریم. عضو شورای نگهبان با اشاره به این که آمریکا کمترین نفوذ را در سازمان یونسکو دارد، بیان کرد: علت این مسئله این است که یونسکو یک سازمان فرهنگی بین المللی است که البته اروپایی ها در آن نفوذ دارند؛ کشورهایی در سازمان یونسکو حرفی برای گفتن دارند که دارای یک هویت تاریخی و فرهنگی باشند و ایران به لحاظ تاریخی و تمدنی به عنوان یکی از اعضای یونسکو یک سر و گردن بالاتر از کشورهای غربی است. وی با اشاره به این که باید بررسی کنیم مبانی فکری سند آموزش 2030 چیست، مطرح کرد: هم اکنون در دنیا 2 نوع نظام تربیتی حاکم است، نظام سکولار و لیبرال که دارای اصول و مبانی خاص خود است و نظام تعلیم و تربیت دینی که مبتنی بر خداپرستی است و ما در ایران اعتقاد داریم که تعلیم و تربیت باید بر اساس مبانی دینی باشد. محمدی عراقی خاطر نشان کرد: نظام تعلم و تربیت سکولار معتقد است که اگر معلم در کلاس درس می خواهد تدریس را شروع کند نباید مفاهیم اسلامی را به کار ببندد، بنابراین حتی نمی توان از بگوید به نام خدا، که این نظام با نظام فکری ما هماهنگ نیست. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: اگر دیدگاه ما لیبرال و سکولار باشد آنگاه سند آموزش 2030 قابل قبول است و می توان گفت که انتظاری نداریم این سند از خداباوری و ایمان سخن بگوید. وی افزود: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مدت 4 سال در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و مصوب شد، اما شاهد هستیم که در 25 شهریور سال 95 چارچوب عمل آموزش 2030 با امضای آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مختلف ابلاغ و تاکید می شود که برای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزشی 2030 با مسئولیت آموزش و پرورش و با استفاده از امکانات موجود در کارگروهی با 21 عضو اقدام شود که در میان این اعضا اسمی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده نمی شود.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: زمانی که شورای عالی انقلاب فر ...

ادامه مطلب  

سند 2030 می گوید نباید با دانش آموزان به خ  

درخواست حذف این مطلب
آیت الله علم الهدی گفت: می خواهند جامعه، نظام و انقلاب را به همان بستری برگردانند که امام راحل ما را از دل آن بستر نجات داد، سند 2030 چنین اثری دارد.به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: رمضان، ماه ملاقات عمومی با خداست، یعنی هر کسی با هر نگاه و اعتقادی به خداوند می تواند در این ماه به سوی خدا بازگردد.وی ادامه داد: خداوند در قرآن کریم به بیان خصوصیات و هدف شیطان در زینت گناه می پردازد که آیاتی در قرآن را به این موضوع اختصاص داده است.آیت الله علم الهدی با اشاره به شخصیت امام راحل در آغاز و پیروزی نهضت انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امام بزرگوار وجود مقدسی است که سالروز رحلت ایشان برای ما، حادث شدن یک داغ است.اصل حرکت انقلاب، «تحول عظیم جهانی» استوی با بیان این که یادآوری عظمت ایشان در هر سال، پرده هایی جدید از ابعاد حرکت ایشان برای ما روشن می کند، عنوان کرد: امام یک رهبر انقلابی و سیاسی نبود که تنها نظام شاهنشاهی را به هم بزند و شاه را از این مملکت بیرون کند، اصل حرکت امام در تحقق انقلاب، تحول عظیم جهانی است.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان این که در زمان آغاز نهضت امام خمینی (ره)، دو مکتب سوسیالیسم و لیبرالیسم شکل گرفته بود، خاطرنشان کرد: پیدایش مدرنیته دو نوع تفکر مکتب سوسیالیسم و لیبرالیسم را بر اساس ماده پرستی تشکیل داده بود، این دو مکتب تلاش می کردند تا آقایی و رهبری تمام جهان را به دست گیرند و در این راه، جنگ سرد شکل گرفت.وی، نقطه مشترک حرکتی این دو مکتب را انزوای دین از عرصه زندگی بشر، سیاست و مدیریت دنیا عنوان و بیان کرد: سوسیالیست در بلوک شرق، دین را افیون ملت می پنداشت و در بلوک غرب، دین را مانع رشد و توسعه ملت ها معرفی کردند، یعنی مبنای قدرت و حرکت فکری این دو بلوک، حذف دین بود.اسلام، راه نجات بخش انسان از جنایت مکاتب مادیآیت الله علم الهدی با بیان این که امام راحل در آن شرایط، دین را از زندان حسینیه ها و معابد خارج کرد، گفت: ایشان دین را به عنوان برهم زننده معادلات بین المللی بر سیاست های دنیا حاکم کرد؛ اسلام را به مردم خسته دنیا که از جنایت ها و دیکتاتوری های دو مکتب مادی به تنگ آمده بودند، ارائه کرد و گفت نسخه نجات بخش شما در عرصه سیاست و مدیریت جهانی دست دین است.دنیا امام را شناخت اما نخبگان سیاسی ما، نهوی افزود: متأسفانه امام که مؤسس یک اندیشه بود و تحول سازی او را دنیا هر لحظه بیشتر می شناسد، در داخل کشور به وسیله نخبگان سیاسی فراموش شده؛ دنیا امام راحل را شناخت و دنبال ایشان راه افتاد اما یک عده نخبگان سیاسی در داخل نظام و جامعه خیال می کنند امام یک دولت تشکیل داده، امروز دولت دست آنان افتاده پس بیشتر ببرند، بخورند و بچاپند!سند 2030 کشور را به دوران پیش از انقلاب اسلامی بازمی گرداندنماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان این که برخی نخبگان سیاسی در کشور، تحول سازی و حتی تز حرکتی امام خمینی (ره) را هم فراموش کرده اند، عنوان کرد: یعنی می خواهند جامعه، نظام و انقلاب را به همان بستری برگردانند که امام راحل ما را از دل آن بستر نجات داد، سند 2030 چنین اثری دارد.وی ادامه داد: این سند تحت عنوان سند «توسعه پایدار» به همه دنیا دیکته شد تا با اجرای مواد آن از 2015 که سال 1394 می شود، تا سال 2030 یعنی طی 15 سال، دنیا تحت یکنواختی و برابری فرهنگی قرار بگیرد.مسؤولان دولتی سال 94 تعهد 2030 را امضا کردندآیت الله علم الهدی بابیان این که اصل این سند با مبنای فکری، اصول اعتقادی و ارزش های دینی ما منافات دارد، خاطرنشان کرد: اصل سند در راستای جهانی سازی با ریاست و حاکمیت آمریکا است، کشورهای دنیا را در سپتامبر 2015 یعنی شهریور 1394 در سازمان ملل جمع کردند تا این سند را امضا کنند.وی ادامه داد: این سند 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی برای اقدام عملی همه کشورها در تحقق حکومت یکپارچه در تمام دنیا تنظیم شده، اصول و قوانینی که در سازمان ملل با نظر آمریکایی ها و اروپایی ها بر مبنای اصول ارزشی غرب تنظیم ...

ادامه مطلب  

بازگشت سختی کار به حکم فرهنگیان طی روز های آتی  

درخواست حذف این مطلب
وزیر آموزش و پرورش از اجرای ۱۵ پروژه خاص در این وزارتخانه خبر داد و گفت: در حال حل مشکل سختی کار فرهنگیان هستیم و امیدوارم طی روزهای آتی این حکم ها اصلاح شود. 29 مرداد ماه 1396 بطحایی به عنوان شصت و هفتمین وزیر آموزش و پرورش ایران و چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد؛ یک سال سخت و پرتکاپو گذشته است و در این مدت بطحایی تلاش خود را به کار بست تا بتواند سکاندار مناسبی در زیربنایی ترین وزارتخانه کشور باشد.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، جدا از مسائل و مشکلات متنوع وزارت آموزش و پرورش و دست و پنجه نرم کردن بطحایی با آنها، وی همواره از نظر اخلاقی و رفتاری تلاش کرده است تا به عنوان نفر اول دستگاه تعلیم و تربیت، بهترین برخورد و عملکرد را داشته باشد و می توان گفت که در این زمینه موفق نیز بوده است.اما او در سکانداری کشتی تعلیم و تربیت همواره با امواج سهمگین مشکلات مواجه بوده است؛ از کسری و مشکلات اعتباری گرفته تا موج بازنشستگی نیروی انسانی و مشکلات آموزشی و تربیتی در مدارس و یا ماجرای عجیب سند 2030 که هنوز از گوشه و کنار زمزمه های اجرایش شنیده می شود؛ یادآوری حادثه تلخ واژگونی اتوبوس اردویی دانش آموزان هنوز او را به شدت اندوهگین می کند و به دنبال ایجاد شادی و نشاط در مدارس است. در این راستا، بطحایی بهمن ماه سال گذشته از مصوبه حذف آزمون در مدارس ابتدایی خبر داد که شاید می توان گفت به جریان پیچیده ای تبدیل شد اما او کماکان بر این باور است که باید نشاط را به مدارس برگرداند.وزیر آموزش و پرورش در این گفت وگو اظهار کرد: تا کنون 2 مرحله ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش انجام شده است و مرحله سوم در اوایل شهریورماه انجام می شود؛ تقریباً سوم تا ششم شهریور ماه همه نیروهایمان را یکبار به صورت آزمایشی در کلاس ها خواهیم داشت و از این بابت که دچار مشکل نشویم، اطمینان خاطر ایجاد خواهد شد.وی ادامه داد: حدود 7 هزار کلاس درس در ابتدای مهرماه افتتاح می شود و 3 هزار کلاس درس هم تا پایان سال 97 به بهره برداری خواهد رسید.بطحایی با بیان اینکه نقل و انتقالات فرهنگیان به پایان رسیده است، گفت: نقل و انتقال اضطراری نیز تا 15 شهریورماه تعیین تکلیف می شود.وی درخصوص جذب نیروهای حق التدریس در آموزش و پرورش افزود: منتظر تأییدیه شورای نگهبان هستیم. اگر این مصوبه قبل از مهر ماه ابلاغ شود و مقدمات آن را بتوانیم فراهم کنیم، حتما نیروهای جدیدی به پتانسیل آموزش و پرورش اضافه خواهند شد و ما می توانیم از آنها استفاده کنیم. اما اگر بعد از سال تحصیلی ابلاغ شود، متأسفانه برای سال تحصیلی جدید نمی شود چون ما مهر را که شروع کردیم باید پرونده ورود نیرو را ببندیم والا این اختلاف در سیستم آموزشی ادامه خواهد داشت.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یک سوم مدارس کشور ایمنی لازم را برای بچه ها ندارند، اضافه کرد: متأسفانه به دلیل شرایطی که صندوق ذخیره ارزی دارد ما تا حالا نتوانستیم از آن ظرفیت استفاده کنیم یعنی پولی در اختیار ما قرار نگرفته است. ما یک درخواستی را داشتیم که این درخواست نیازمند طی مراحل است که به جای اینکه مبلغ تخریب و بازسازی مدارس را از صندوق ذخیره ارزی در اختیار ما بگذارند از محل صندوق توسعه ملی بگذارند که اگر این اتفاق بیفتد طی 5 سال آینده این نگرانی مردم، جامعه و ما ازاین فضای غیرایمنی که بچه ها دارند در آن درس می خوانند برطرف می شود و مدارس ما می تواند طی 4، 5 سال یعنی تا پایان برنامه ششم ازیک سطح ایمنی برخوردار شود.وی درباره وضعیت سیستم گرمایشی مدارس گفت: خوشبختانه در سال های اخیر، وسایل گرمایشی غیراستاندارد دیگر نداریم اما وسایل خطرآفرین داریم. مثلا بخاری های نفتی چکه ای دیگر نداریم اما همین بخاری های نفتی کاربراتوری هم برای بچه ها خطرناک و غیرایمن است.بطحایی با بیان اینکه لایحه رتبه بندی فرهنگیان همین روزها به دولت ارسال می شود، افزود: مشکل سختی کار فرهنگیان را داریم حل می کنیم و امیدوارم طی روزهای آتی این حکم ها اصلاح شود.وی درباره اجرای سند 2030 اظهار کرد: سند 2030 از نظام آموزشی کشور کاملاً کنار گذاشته شده است. هیچ بخش از سند 2030 اجرا نمی شود و نباید هم اجرا شود.وزیر آموزش و پرورش در خصوص آسیب های اجتماعی گفت: فراوانی آسیب های اجتماعی در مدارس بسیار کم است اما اگر حتی یک مورد هم باشد برای ما مهم است و نباید از آن غفلت کنیم. بنابراین اولین برنامه که حوزه آسیب های اجتماعی را کنترل می کند و مدیریت می کند، بحث برنامه نماد است.وی افزود: به جهت اینکه برنامه های جاری و روزمره، ظرفیت کامل آموزش و پرورش را به خود اختصاص ندهد، 15 پروژه خاص ناظر بر سند تحول تعریف کردیم که کاملا به صورت متمرکز و با راهبری خودم جلو می رود.بطحایی تصریح کرد: شادی و نشاط در مدارس شرط اصلی برای یک یادگیری موثر است یادگیری در مدارس اتفاق نمی افتد تا زمانی که ما نشاط و سرزندگی را در مدارس نداشته باشیم. آقای بطحایی برای اولین پرسش به اول مهر، اشاره می کنم؛ با توجه به اینکه حدود یک ماه تا آغاز سال تحصیلی جدید مانده است، چه اقداماتی برای شروع باشکوه مهر دارید؟ این درحالیست که شما با کمبود نیروی انسانی مواجه هستید و آیا در ابتدای مهر، کلاس درس خالی از معلم خواهیم داشت؟به هر حال شروع سال تحصیلی یک جوری شب عید آموزش و پرورشی هاست و مهر ماه آغاز بسیار مهمی برای یکسال تحصیلی است یعنی اگر شروع سال تحصیلی با مشکلاتی همراه باشد، این مشکلات در طول سال تحصیلی همواره برنامه های ما را تحت الشعاع قرار خواهد داد.از این رو هم امسال و هم سال های گذشته، همکارانی که پیش از بنده در وزارتخانه بودند، وقت و اهتمام بسیار زیادی برای شروع بی عیب و نقص سال تحصیلی به عمل می آوردند. مهم ترین مسئله همینطور که اشاره کردید و از مهر 97 با آن مواجه خواهیم شد و تا حدود 6 سال آینده، آموزش و پرورش با آن درگیر خواهد بود، بحث نیروی انسانی است و لذا از 3 ماه پیش تیمی با مسوولیت مرکز نیروی انسانی ما به صورت مستمر و همه روزه، ساماندهی نیروی انسانی را جلو می برد و ضوابط مورد نیاز را تهیه کرده است.یک سازماندهی آزمایشی را 2 مرتبه در استان ها انجام دادیم و مرحله سوم در اوایل شهریورماه است؛ فکر می کنم سوم تا ششم شهریور ماه همه نیروهایمان را یکبار به صورت آزمایشی در کلاس ها خواهیم داشت و از این بابت که دچار مشکل نشویم، اطمینان خاطر ایجاد خواهد شد.در حوزه نیروی انسانی به لطف خداوند و همیاری همکاران عزیزم در آموزش و پرورش مشکلی نخواهیم داشت و کلاسی را نخواهیم داشت که با نبود معلم مواجه شود و انشاءالله از این جهت، سال بسیار خوبی را آغاز خواهیم کرد؛ هرچند همانطور که اشاره کردید و من هم تأیید کردم از حیث نیروی انسانی در آموزش و پرورش از مهر 97 با مشکلات و چالش جدی مواجه هستیم اما با پیش بینی هایی که صورت گرفته است و برنامه هایی که طراحی شده است، انشاءالله این مشکل را برطرف خواهیم کرد و مشکلی از این جهت نخواهد بود.از حیث فضای آموزشی هم حدود 7 هزار کلاس را مهرماه به بهره برداریم خواهیم رساند و 3 هزار کلاس درس دیگر هم تا پایان سال 97 به بهره برداری خواهد رسید و از این جهت ما یک عملکرد بسیار خوبی را در سال 97 نسبت به سال 96 حتی سال 95 شاهد هستیم؛ این کمکی بوده که توسط دستگاه های ذی ربط صورت گرفته است، هر چند همچنان خیرین مدرسه ساز در تأمین فضای آموزشی سهم بسیار بزرگی داشتند و ما از کمک شان تشکر می کنیم.بنابراین ما در شهریور ماه آماده سازی فضای آموزشی را خواهیم داشت به هر حال هم از حیث ظاهر مدرسه، رنگی که باید کلاس ها شوند و تعمیرمیز و نیمکت های شکسته، همکارانم در مدرسه انجام خواهند دارد و نیروی انسانی هم در اختیار خواهد گرفت و به لطف خداوند انشاءالله مهر ماه 97، مهر ماه باشکوه برای سال تحصیلی خوبی خواهد بود. نقل و انتقالات تمام شده است؟بله، نقل و انتقالات تمام شده است منتها یک سری نقل و انتقالات اضطراری هنوز داریم که انشاءالله تا 15 شهریور ماه انجام می شود البته تعدادشان اندک وانگشت شمار است. اینها تا 15 شهریورماه تمام خواهد شد و آن تعداد معدود هم تعیین تکلیف خواهد شد و از این جهت مسأله ای نخواهیم داشت. طرح شما برای مواجه شدن با سونامی بازنشستگی نیروی انسانی در آموزش و پرورش چیست؟اینطور پرسش شما را تصحیح کنم، تعداد افرادی که شرایط بازنشستگی را پیدا می کنند بین 350 هزار نفر تا 360 هزار نفر طی 4 سال آینده خواهد بود. این تعداد کسانی هستند که می توانند بازنشسته شوند اما اگر ما فضایی را برای ادامه همکاری آنها فراهم کنیم و خودشان رغبت داشته باشند، می توانند به خدمت شان ادامه دهند.ما برای مهر ماه سال 97، عوامل انگیزشی را که دنبال می کنیم ما چون می خواهم کاملاً مطمئن شوم و بعد اطلاع رسانی کنم، درباره جزئیاتش نمی گویم؛ اما از حیث فوق العاده شغل کسانی که بیش از ساعت مازادشان کار می کنند، یک امتیازاتی در نظر گرفته شده است.همچنین برای به کارگیری بازنشستگان عزیزی که هنوز توانایی ادامه کار دارند، بر اساس مجوزی که گرفته شده است این افراد تا 14 ساعت در هفته می توانند تدریس داشته باشند که این ظرفیت خوبی را برای ما ایجاد می کند؛ درست است که به فردی می گوییم تو بازنشسته شدی ولی بسیاری از نیروهای بازنشسته ما، دریایی از تجربه هستند و بسیار می توانند در حوزه های مختلف کماکان ادامه خدمت دهند که از آن ظرفیت داریم استفاده می کنیم و انشاءالله در مناطق و رشته هایی که نیاز داشته باشیم، از حضور ارزشمند همکاران بازنشسته بسیار استفاده خواهیم کرد. قانون منع به کارگیری بازنشستگان، شامل فرهنگیان بازنشسته نمی شود؟بله آن شامل همه کارکنان دولت می شود.اما شرایطی که آن دارد، به کارگیری تمام وقت است؛ این مجوزی که گرفته شده است با رعایت قانون است. اطلاع دارید کسی که بازنشسته می شود تا یک سوم ساعت کار شاغلان را می توانیم استفاده کنیم و بر اساس تبصره همان قانون منع به کارگیری بازنشستگان است که این افراد هم در قالب همان تبصره به کار گرفته خواهند شد. چرا آمار و ارقامی که برای کمبود نیروی انسانی توسط معاونت های مختلف اعلام می شود با هم متفاوت است؟این به خاطر تنوع در اطلاع رسانی است البته مزاح عرض کردم. یک بخش به خاطر مبانی اعلام این اعداد و ارقام است. مثلا درباره کسانی که شرایط بازنشستگی را پیدا می کنند شرایط شان متفاوت است برخی فوق لیسانس دارند تا 35 سال می توانند بمانند. لیسانس تا 30 سال می توانند بمانند. پس یک بخش از این تفاوت ها ناشی از مبانی به کارگرفته شده در عدد و رقم هاست و الا سامانه پرسنلی ما یک سامانه متمرکزی است و کاملا مشخص است که ما در مهر 98 چه تعدادی از پرسنل مان در کدام استان، چه رشته و جنسیتی شرایط بازنشستگی را پیدا می کنند. عدد کاملا دقیق مشخص است. برای جذب نیروهای حق التدریس که مجلس تصویب کرده چه برنامه ای دارید؟منتظر تأییدیه شورای نگهبان هستیم. اگر این مصوبه قبل از مهر ماه ابلاغ شود و مقدمات آن را بتوانیم فراهم کنیم، حتما نیروهای جدیدی به پتانسیل آموزش و پرورش اضافه خواهند شد و ما می توانیم از آنها استفاده کنیم. اما اگر بعد از سال تحصیلی ابلاغ شود، متأسفانه برای سال تحصیلی جدید نمی شود چون ما مهر را که شروع کردیم باید پرونده ورود نیرو را ببندیم والا این اختلاف در سیستم آموزشی ادامه خواهد داشت. یعنی اگر مصوبه دیر ابلاغ شود، نیروهای حق التدریس مهر سال آینده جذب می شوند؟بله تعدادشان چقدر برآورد شده است؟عدد دقیقی در این زمینه وجود ندارد بسته به متقاضیانی که حائز شرایط قانونی هستند، دارد که مراجعه کنند و متوجه شویم چه تعدادی هستند اما پیش بینی می کنیم چیزی حدود 40 هزار نفر شرایط را داشته باشند البته به شرطی که ما نیاز داشته باشیم.در آن قانون اشاره شده است در جایی که آموزش و پرورش نیاز دارد هم رشته، جنیست و هم دوره تحصیلی است. آقای وزیر یک بخش دیگر مهر باشکوه، تجهیزات مدارس است از ساختمان آموزشی گرفته تا میز و نیمکت، در اول مهر ماه همواره گزارش هایی منتشر می شود از مدارس کپری و ساختمان های ناایمن؛ در این بخش چه کرده اید؟از 10 هزار کلاس که گفتم تا پایان سال 97 به بهره برداری می رسد و 7 هزار کلاس که تا مهر در اختیار قرار خواهد گرفت، بخشی از فضای غیرایمن را پوشش می دهد اما همچنان آموزش و پرورش با مشکل بسیار جدی فضای آموزشی مواجه است.یعنی ما نزدیک به یک سوم مدارس مان، مدارسی هستند که واقعا نیازمند تخریب، بازسازی یا مقاوم سازی هستند بین اینها یک تفاوت هایی وجود دارد ولی تقریباً یک سوم مدارس ما اینگونه هستند و به نوعی ایمنی لازم را برای بچه ها ندارند.از آن طرف هم اعتباراتی که برای آموزش و پرورش قرار می گیرد که البته رو به افزایش بوده است با نقطه ای که ما انتظار داریم خیلی فاصله دارد. از ظرفیت خیرین مدرسه ساز خیلی استفاده کردیم. خیلی کمک موثری بودند اما باز نتوانستیم به آن مرحله برسیم و من امیدوارم با مشارکت خیرین مدرسه ساز بتوانیم این کار را انجام دهیم.یک نکته ای را هم اجازه دهید از فرصت استفاده کنم و عرض کنم ما در قانون برنامه ششم یک ظرفیتی را قانونگذار برای استفاده از صندوق ذخیره ارزی پیش بینی کرد. در حقیقت این اجازه را داد که از محل صندوق ذخیره ارزی، اعتباراتی برای تخریب، بازسازی و مقاوم مدارس اختصاص یابد. متأسفانه به دلیل شرایطی که آن صندوق دارد ما تا حالا نتوانستیم از آن ظرفیت استفاده کنیم یعنی پولی در اختیار ما قرار نگرفته است. ما یک درخواستی را داشتیم که این درخواست نیازمند طی مراحل است که به جای اینکه این مبلغ را از صندوق ذخیره ارزی در اختیار ما بگذارند از محل صندوق توسعه ملی بگذارند که اگر این اتفاق بیفتد طی 5 سال آینده این نگرانی مردم، جامعه و ما ازاین فضای غیرایمنی که بچه ها دارند در آن درس می خوانند برطرف می شود و مدارس ما می تواند طی 4، 5 سال یعنی تا پایان برنامه ششم ازیک سطح ایمنی برخوردار شود که من همینجا از کسانی که در این تصمیم دست اندارکار هستم درخواست می کنم که این مساعدت را به آموزش و پرورش داشته باشند تا بتوانیم این فضاها را به حد استاندارد برسانیم. این درخواست را چه زمانی داشتید؟حدودا فکر می کنم اوایل سال بود. مکرراً از مجلس محترم و از دولت این مسئله پیگیری شده است و امیدوارم اتفاق بیفتد. مـتأسفانه در پاییز و زمستان سال های گذشته، اخبار ناراحت کننده و غمباری از آتش سوزی سیستم گرمایشی مدارس منتشر شد، در این بخش چه کرده اید؟ردیف خاصی را برای استانداردسازی وسایل گرمایشی در بودجه آموزش و پرورش داریم. اعتباری که مجلس توانسته است بگذارد، اعتبار کافی نبوده است و بیش از آن هم نتوانسته است بگذارد اما متناسب با این اعتبار داریم به تدریج این مشکل را برطرف کنیم خوشبختانه در سال های اخیر، ما وسایل گرمایشی غیراستاندارد دیگر نداریم اما وسایل خطرآفرین داریم. مثلا از این بخاری های نفتی چکه ای دیگر نداریم اما همین بخاری های نفتی کاربراتوری هم برای بچه ها خطرناک و غیرایمن است. یعنی امکان بروز حادثه کماکان وجود دارد. در این خصوص با اعتباراتی که در اختیارمان قرار گرفته است و تلاش همکارانم در سازمان نوسازی مدارس کشور انجام می دهند، تلاش می کنیم این سیستم های گرمایشی را استاندارد کنیم اما سرعت بسیار کند ا ...

ادامه مطلب  

به اسم تحقق اهداف سند توسعه پایدار، تهاجمی علیه هویت شیعی در جریان است/ وابستگی به خانواده را علامت فقر شمرده اند! + صوت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس فرهنگی پایگاه 598،روز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ شهرستان بروجرد میزبان برگزاری نشست بررسی اجمالی محتوای اسناد بین المللی بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در این نشست حجت الاسلام علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به بررسی اجمالی محتوای مطرح در سند ۲۰۳۰ توسعه پایدار پرداختند. صوت سخنرانی ایشان در این نشست را به مدت ۶۹ دقیقه از اینجا بشنوید و متن کامل سخنرانی را در ادامه بخوانید:بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذبالله من الشیطان الرجیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزاء ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین و الطاهرین المعصومین المطهرین المنتجبین لا سیما علی بقیة الله فی الارضین ارواحنا لآماله الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف همان طور که برادر بزرگوار حاج آقا رسول فرمودند، موضوع جلسه یکی از موضوعات کلانی است که امروز به آن مبتلا هستیم؛ عنوان جلسه را «بررسی اجمالی محتوای مطرح در اسناد بین المللی» اعلام کردند. این قید اجمالی به این خاطر است که شاید برای بازخوانی محتوای مطرح در اسناد بین المللی به شکل دقیق 200 جلسه وقت بخواهد؛ ما در شورای الگوی پیشرفت اسلامی تصمیم گرفتیم به تدریج در طول چند سال، این بازخوانی تفصیلی را در محضر نخبگان انجام دهیم؛ إن شاءالله وقتی وارد اصل محتوای جلسه شدم، علتِ این را که گفتم در این مورد کار تفصیلی نیاز است، مقداری واضح تر خواهد شد. قبل از اینکه به این موضوع بپردازم چند نکته ای به ذهنم رسید که به عنوان مقدمه عرض کنم؛ این مقدمات برای بازخوانی حافظۀ تاریخی شما دربارۀ شهر بروجرد مفید است و بعد إن شاءالله وارد این دستور بحث می شوم. حرف اول من این است که ما آن مقداری که تاریخ بروجرد را مطالعه کردیم –این مطالعه هم مطالعه کمی نیست- بروجرد شهری بوده که فعالیت های فکری و فرهنگی درگذشته در آن رونق فراوانی داشته و وضعیتی داشته که دیگرانی که به دنبال دانش دین بودند و کار فکری می خواستند بکنند، به این شهر می آمدند. من دو نمونه را از وضعیت گذشتۀ بروجرد به محضر شما یادآوری می کنم؛ یک مورد بازخوانی حیات آیت الله العظمی میرزا محمود بروجردی در دورۀ قاجاریه است، اگر مابعدها بتوانیم کاری دربارۀ بازخوانی زندگی این بزرگوار بکنیم، نقش ایشان در کارهای فکری شهر بروجرد واضح می شود؛ ایشان به اصطلاح یک مرجع تقلید منطقه ای بودند، زمانی که ایشان در شهر بروجرد زعامت داشتند، تقریباً شخصیت های بزرگ از همین منطقۀ اطراف ما در درس ایشان حاضر می شدند و وجود ذی جود ایشان باعث شده بود شاگردان زیادی از سراسر کشور بیایند و در سر درس ایشان تلمذ کنند؛ بعد از آن داستان درگیری معروف ایشان با یکی از وابستگان سلسلۀ قاجاریه، شاه قاجار ایشان را به تهران تبعید کردند؛ مورخین نقل کردند: وقتی ایشان وارد تهران شد، مرحوم ملاعلی کنی –ایشان هم یک عالم بزرگوار مجاهدی در دورۀ قاجار بود- علما را فراخواند و همه پشت سر ایشان نماز خواندند و ایشان را تکریم و تعظیم ویژه ای کردند و این باعث شد شاه قاجار بلافاصله حکم تبعید را لغو کند و ایشان با آبروی بیشتری به شهر بروجرد برگردند. یک مورد دیگری که عرض می کنم بازخوانی آن به ما در شناسایی گذشتۀ بروجرد کمک می کند تا آن را بهتر شناسایی کنیم، زمان مشغول بودن آیت الله بروجردی در شهر بروجرد است و اصطلاحاً بروجرد مَسقَط الرأس ایشان بود و فعالیت های علمی ایشان در بروجرد رونق داشت؛ ما اخیراً نزد بعضی از مراجع محترم راجع به بعضی از امور رفته بودیم، آقایان می فرمودند: ما در تابستان ها برای کارهای علمی به بروجرد می آمدیم و مشخصاً به این اشاره داشتند که از محضر آیت الله بروجردی استفاده می کردیم؛ در خاطرات مرحوم آقای مطهری هست که می فرمودند: ما برای بحث های علمی به بروجرد می آمدیم و ایشان یک مورد خاصی را اشاره می کنند و می گویند مرحوم آقای بروجردی یک مسئله را وقت نداشتند بررسی کنند و من هم محضر آقای حجتی رفتم –مرحوم آقای حجتی در همین مقبرۀ مبارک ملااسدالله مدفون است، ایشان دورۀ اصولی مرحوم آقای بروجردی را تدوین کردند- مرحوم آقای مطهری می فرمودند: ما برای آگاهی ازنظریات آیت الله بروجردی به ایشان رجوع می کردیم و همین الان هم یک اثری از ایشان موجود است که مرحوم آقای مولانا این اثر را حاشیه زده اند. من یک وقتی که در بروجرد استقرار داشتیم، بر روی این اثر اصولی آقای حجتی با آقای مولانا یک جلسات مباحثه ای داشتیم؛ به هرحال در یک جمله می خواهم این را عرض کنم که حوزۀ علمیه بروجرد و مؤمنینی که به رونق این مباحث فکری کمک می کردند، وضعیت را به شکلی سازمان دهی کرده بودند که حوزۀ علمیه بروجرد ما، یک حوزۀ علمیه پشتیبان برای حوزۀ علمیۀ مبارکه قم محسوب می شد و همان طور که عرض کردم، بحث در اینجا به شکلی مدیریت می شد که اینجا به نوعی محیط اطراف خود را تغذیه فکری می کرد؛ این یک وضعیتی است که درگذشتۀ ما وجود داشته و الآن قصد من بازخوانی دوره های درخشانی که شهر بروجرد در کارهای فکری داشته، نیست؛ قبلاً هم که در بروجرد مستقر بودم، گاهی اوقات این جلسات را تحت عنوان «شناسنامه های تاریخی» می گذاشتیم؛ بزرگان زیادی اینجا بودند و کارهای فکری می کردند و منشأ گسترش هدایت بودند؛ زندگی مرحوم ملااسدالله بروجردی در دوران قاجار زندگی خواندنی است، زندگی مرحوم آیت الله کشفی و اولاد بابرکتشان در بروجرد و داستان هایی که حول این مرد بزرگوار نقل می کنند، زندگی خواندنی است.نمی خواهم در شما راجع به گذشتۀ بروجرد افسوس ایجاد کنم بلکه می خواهم عرض کنم مردمان این منطقه برای اینکه یاری دین خدا را در دستور کار خودشان قرار دهند، استعدادهای خوبی دارند؛ غرضم از اشاره به تاریخ کارهای فکری در بروجرد این است که می توان آن دوران درخشان را دوباره تکرار کرد و می توان برنامه ای ریخت که در سال های آینده بروجرد به قطبی فکری-فرهنگی برای حل مشکلات کشور تبدیل شود؛ البته نمی خواهم الآن اوقات تلخی کنم ولی نمی توانم اشاره نکنم به مسئولین و کسانی که در بروجرد الآن حضور دارند و طرح شعار می کنند، ایده ها و شعارهایشان به هیچ عنوان متناسب با این آرمان مطلوب نیست و خیلی کوچک وارد بحث می شوند و خیلی بخشی مباحثه می کنند؛ بزرگ ترین آرمان شهر بروجرد سال هایی است تأسیس راه آهن یا شعارهای عمرانی مشابه گرفته است که متأسفانه از هر دو جناح می شنویم؛ من نمی خواهم وارد بحث شوم که چرا این شعارها مطرح شده و [این وعده ها انجام] می شود یا نه؟ اساساً فرض را بر این می گذارم که این وعده ها در شهر می تواند انجام شود، اگر هم این فرض را بگذارم، همیشه با خود کلنجار می روم و از خود می پرسم: آیا بزرگ ترین هدف و آرمانِ شهری مثل بروجرد، باید این حرف ها باشد؟ آیا شهری مثل بروجرد که در یک دوره هایی توانسته نیازهای فکری جامعه اسلامی را مدیریت کند، باید این قدر موضوعاتی که در آن مطرح می شود، خرد و حقیر باشد؟ الآن نمی خواهم اسم بیاورم ولی بعدها خیلی جدی تر راجع به این مسائل شهر وارد خواهم شد و گفتگوهای جدی تری خواهم داشت ولی به نظرم می آید موضوعات و مشغولیت های کوچک، رشد جامعه را محدود می کند. من بزرگان مسئولین شهر را دعوت می کنم به این نصیحت دلسوزانه توجه کنند، ما باید مردم را به فکر کردن راجع به موضوعات بزرگ وادار کنیم و نباید مردم را به شعارهای توسعۀ غربی در ذیل کلمۀ خوش ساختِ «خدمت» دعوت کنیم بلکه باید به سمت اینکه آرمان های پیامبران را در شهر بروجرد زنده کرده و مطرح کنیم، برویم؛ اگر ارتقای موضوع را در گفتگوهای مسئولین و نخبگانی شهر پذیرفتیم، اولین اثر آن حل مشکلات مردم می شود؛ یعنی مشکلات مردم حل خواهد شد. مردمی که مشغول امور کوچک هستند، رشد فکری پیدا نمی کنند و وقتی رشد فکری در یک شهری ایجاد نشد، اولین مشکل مردم مدیریت زندگی خودشان و چالش هایی که برای زندگی خودشان ایجاد می شود، خواهد بود. من اجازه می خواهم با صراحت عرض کنم مسئولینی که مردم را به موضوعات راهگشا و مشکل گشا دعوت نمی کنند، اگرچه نیت خوبی هم داشته باشند، به مردم خود خیانت دارند می کنند؛ هنر این است که ما در جوانانمان و در آحاد مردم شهرمان، رشد فکری ایجاد کنیم و به نظرم با این شعارهایی که مسئولین شهر ایجاد می کنند، رشد فکری ایجاد نمی شود؛ بنابراین این برنامه هایی که به فضل الهی در شهر به تدریج آغاز خواهد شد، مهم ترین ویژگی آن این است که موضوعات اساسی را موردبحث قرار می دهد و موضوعات اساسی نیز عبارت هستند از موضوعاتی که اگر به آن ها بپردازیم، سبک زندگی مردم تغییر پیدا می کند. من با این مقدمه، یک توضیحی راجع به سند معروف 2030 توسعۀ پایدار به محضر شما بدهم. اولاً توجه بفرمایید سند 2030 توسعۀ پایدار، غیر از سند 2030 یونسکو معلوم الحال است و شما راجع به آن زیاد شنیدید. در دورۀ انتخابات ماضی بحثی راجع به سند 2030 آموزشی شد و تقریباً همۀ افرادی که در کشور حضور دارند، بالاخره یک مباحثاتی راجع به سند 2030 یونسکو شنیدند و این سندی که من دارم از آن صحبت می کنم، سند مادر آن سند است؛ یعنی دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار. این سند در 25 تا 27 سپتامبر 2015 در مقر سازمان ملل در نیویورک مورد تصویب کشورها قرار گرفت. ادعای این سند دگرگون کردن زندگی مردم جهان است، یعنی به اصطلاح سازمان ملل ادعا کرده یک کار فکری به غرض اصلاح زندگی مردم انجام داده؛ اجازه بدهید من از متن عبارت بخوانم، عبارات بند 50 مقدمۀ این سند این است: «اما امروز با یک تصمیم تاریخی مواجه هستیم، ما به دنبال ایجاد آینده ای بهتر برای همه به ویژه میلیون ها نفری هستیم که شانس این را نداشتند که از یک زندگی آبرومندانه، شرافتمندانه و با ارزش برخوردار شوند» ببینید بحث زندگی است، یعنی سازمان ملل ادعا کرده اگر این سند 2030 اجرایی شود، زندگی مردم بهتر خواهد شد. این ادعایی است که در این سند است؛ موضوع بحث بنده این است که من می خواهم بخشی از این سند را بازخوانی کنم و ببینم این ادعا چه قدر منطبق با واقعیت است؟ اگر ما رفتیم به این سند عمل کردیم –کما اینکه الآن داریم در بخش قابل توجهی به آن عمل می کنیم- آیا زندگی مردم ما بهتر خواهد شد یا چالش های ایجادشدۀ برای ما افزایش پیدا خواهد کرد؟ این موضوع این جلسه است. مقدمتاً عرض کنم سند 2030 برای توسعۀ پایدار، 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد؛ من بخشی از این هدف های اصلی را به محضرتان مرور می کنم تا ببینید به اصطلاح، پیشنهاد سازمان ملل برای بهبود زندگی مردم در دنیا چیست و بعد إن شاء الله در جلسات دیگری اگر شما فرصت داشتید و پیگیری فرمودید، باز بخش دیگری از آن اهداف را خدمتتان بازخوانی می کنم. همان طور که عرض کردم 17 هدف اصلی است؛ عنوان هدف اول این است: پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا. سازمان ملل ادعا کرده می خواهد به فقر در همه جا و در همه اشکال آن پایان دهد؛ ظاهر کاملاً زیباست؛ اگر کسی مطالعۀ دقیق راجع به این سند نداشته باشد، کاملاً می گوید این سند مطابق با اهداف دین است، چون در نگاه اول رفع فقر یک هدف دینی به نظر می آید و عنوان خیلی شبیه است لذا بعضی از آقایان که از حیث موضوع شناسی ضعیف هستند، گفته بودند: این سند 2030 اهداف دورۀ ظهور را بحث کرده –شاید شنیده باشید- چون آن ها یک مرور ابتدایی کرده بودند؛ من به یکی از آقایان گفتم ما نزدیک 2 دهه است که این اسناد مرتبط به توسعه را مطالعه می کنیم، کاش این آقایان یک کتاب راجع به این مباحث مطالعه می کردند، یکی از تدابیر این است که در اسناد مادر مثل همین سند 2030، کاملاً زیبا و بَشَر پسند اهداف را معرفی می کنند ولی وقتی شما به اسناد تکمیلی رجوع می کنید، می بینید یک شرح و بسط هایی پیدا می کند که 180 درجه با درک اولیۀ ما تفاوت پیدا می کند؛ به هرحال این هدف اول پایان دادن به فقر است. هدف اول یک کتاب تحت عنوان «توانمندسازی و رفع فقر» دارد، این کتاب چاپ واشنگتن دی سی و پیشنهاد undp به ایران است؛ یعنی ذیل هدف 1، کتابی وجود دارد و undp گفته این کتاب را بخوانید تا بفهمید هدف 1 را چگونه محقق کنید. این کتاب را وزارت رفاه ما ذیل اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» ترجمه و چاپ کرده؛ یعنی پشت جلد آن نوشته در راستای اقتصاد مقاومتی، این کتاب را نشر می دهیم. این کتاب 400-500 صفحه بحث دارد؛ در اولین بحث های این کتاب، فقر را معنا کرده که فقیر کیست؟ فقر چیست تا بتوانیم به دنبال رفع فقر برویم؛ اصلاً مباحث آغازین به تعریف فقر پرداخته؛ در این کتاب تصریح شده: فقیر کسی است که آزادی انتخاب به صورت گسترده ندارد؛ فقیر کسی است که بسط آزادی انتخاب ندارد و انتخاب های او در حوزه های مختلف محدود است؛ ببینید معنای فقیر تغییر کرد. یک تبادر و ارتکازی از معنای فقر در اذهان ما وجود دارد که فکر می کنیم فقیر یعنی کسی که نان شب ندارد یا در تأمین اجارۀ مسکناش دچار مشکل است؛ ما ابتدا این را متوجه می شویم ولی در آغاز کتاب می گوید: فقیر کسی است که قدرت آزادی انتخاب ندارد؛ یعنی یک تعریف تخصصی از فقیر ارائه می دهد و سپس عواملی را که به گسترش فقر –به همین معنایی که بحث کردیم-کمک می کند، می شمارد؛ در رأس این عوامل می گوید انسان هایی که خانواده داشته و به آن وابستگی دارند، این وابستگی به خانواده باعث می شود انتخاب های آن ها آزادانه و گسترش یافته نباشد. ببینید انسانی که خانواده و همسر دارد، وقتی می خواهد تصمیمی بگیرد، منافع خانواده اش را هم در نظر می گیرد، برخلاف انسانی که مجرد است و خودش است و خودش؛ مجرد فقط تابع منافع خود تصمیم می گیرد؛ سازمان ملل می گوید چون انتخاب انسان هایی که خانواده دارند، نسبت به انسان های مجرد محدودتر است، پس این ها فقیر هستند؛ یعنی از کلمۀ رفع فقر به تضعیف نهاد خانواده رسید؛ پس تمام انسان های که در شهر بروجرد و در ایران خانواده را امر مهمی می دانند، فقیر هستند. ببینید از کجا سر درآورد! نقطۀ آغاز رفع فقر بود و نقطۀ ختم به این رسید که خانواده خیلی امر مهمی نیست، اتفاقاً خانواده باعث می شود شما بسط آزادی انتخاب نداشته باشید؛ من داخل پرانتز توضیح بدهم آن معاون محترم رئیس جمهور در دولت یازدهم، یک سخنرانی تاریخی –به معنای واقعی کلمه- دارند و یک دست گل تاریخی را در این سخنرانی به آب دادند و فرمودند: چون حضرت معصومه سلام الله علیها مجرد بودند، پس تجرد دختران امر قبیحی نیست! یعنی به سمت تئوریزه کردن مفهوم زندگی فردی و لیبرالی رفتند منتها با یک ظاهر به اصطلاح دینی. من همیشه به ایشان عرض کردم: حضرت معصومه سلام الله علیها صاحب سرّ امام کاظم و امام رضا علیهما السلام بودند، آن سرّ چه بود؟ آن سرّ این بود که در زمان امام کاظم و امام رضا، جمع بندی ایشان این بود که مردم عربستان –آن موقع حجاز می گفتند- یا همان مردم عراق، تحمل امر ولایت برایشان خیلی سخت است و حضرات معصومین علیهم السلام جغرافیای شیعه را به ایران منتقل کردند؛ ما الآن اثر تدبیر امام کاظم و فرزندانشان را ملموس داریم احساس می کنیم و الآن کاملاً معلوم است که ایران محور فکر شیعه و محور زمینه ساز ظهور است ولی آن روز این سرّ بود و خیلی فهم نمی شد. شاید اگر برای کسی مطرح می شد، چون تحمل آن را نداشتند، اصلاً همراهی نمی کردند لذا داستان فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام داستان تغییر جغرافیای شیعه از کشورهای عربی به ایران است و این یک تدبیر بود و همان طور که عرض کردم از اسرار بود. حضرت معصومه سلام الله علیها این را متوجه بودند و در تحقق این سرّ الهی قبول نقش کرده بودند ولی کُفْوی که این معنا را بفهمد، برای ایشان پیدا نمی شد و چون در اسلام، شوهر خیلی بر زندگی زن مؤثر است، حضرت برای تحقق آن سِرّ، ترجیح دادند ازدواج نکنند، یعنی این یک حکم خاص برای حضرت معصومه سلام الله علیها است؛ این دوستان ما چون تحلیل های دینی شان ضعیف است، از این حکم خاص، یک حکم عام و عمومی را پیشنهاد داشتند می دادند. این سخنرانی نشان می دهد سند رفع فقر دارد در ایران اجرا می شود. البته موارد فراوان است و وقت جلسه محدود است و من فقط اشاره می خواهم بکنم. پس ببینید سازمان ملل به سمت این رفته بود که برای بهبود زندگی مردم یک کار فکری انجام دهد و ما با بررسی sgd1 یا هدف 1 از اهداف توسعۀ پایدار، به این مطلب در قم رسیدیم که این بهبود زندگی مردم یعنی فروپاشی نهاد خانواده؛ خود شما قضاوت کنید، انسان ها بدون خانواده زندگی شان بهتر است یا با خانواده؟ من این قضاوت را به عهدۀ خود شما می گذارم. این هدف اول است. هدف دومی در سند توسعۀ پایدار مطرح است. من هدف دوم را هم بخوانم: «پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر و توسعۀ کشاورزی پایدار» این هدف اگر زیباتر از هدف اول نباشد، از حیث زیبایی باهدف اول برابر است. باز اگر یک انسان غیردقیقی در میان ما باشد، احتمالاً ما را محاکمه می کند که «چرا شما سند توسعۀ پایدار را نقد دارید می کنید؟ اصلاً هدف دوم آن رفع گرسنگی است و رفع گرسنگی توصیۀ پیامبران و اولیاء است، پس سازمان ملل دقیقاً درست عمل کرده»؛ اجازه بدهید به داخل آن برویم و بررسی کنیم ببینیم چیست؟ ذیل هدف دوم یک تحلیل وجود دارد و آن اینکه اگر ما بخواهیم گرسنگی را در دنیا حذف کنیم، کشاورزی ارگانیک آن قدر محصول در اختیار ما قرار نمی دهد تا بتوانیم گرسنگی را حذف کنیم. کشاورزی به صورت سنتی و ارگانیک در دنیا در جریان است که حالا همۀ ما در بروجرد با آن آشنا هستیم؛ می گویند این کشاورزی به شکل فعلی، آن قدر غذا تولید نمی کند تا این غذا را در اختیار همۀ مردم قرار دهیم تا گرسنگی از بین برود؛ این بخش اول تحلیل است. باید چه کار کنیم؟ می گویند: باید اقداماتی انجام شود، ازجمله آنکه به سمت کشاورزی تراریخته و تولید محصولات تراریخته برویم، چون تولید محصولات تراریخته در یک واحد مشخص، ظرفیت غذایی بیشتری در اختیار ما قرار می دهد؛ مثلاً شما یک هکتار زمین دارید و گاهی گندم ارگانیک می کارید و یک مقدار محصول تولید ایجاد می شود ولی اگر گندم تراریخته کاشتید، سه یا چهار برابر محصول تولید می شود؛ پس ما برای رفع گرسنگی باید به سمت کشت محصولات تراریخته برویم. ببینید از کجا به کجا رسید؟ از رفع گرسنگی به سمت تغییر در کشت و تولید و بذر رفتیم و باید بذرهای تراژن را بیاوریم کشت کنیم و اگر بعدها دوستان حوصله داشتند، این بحث هایی را که ما راجع به مسئله بذر مطرح می کنیم، پیگیری کنند. یکی از طراحی هایی که صهیونیست علیه جهان انجام دادند، این است که مدیریت بذر جهان را بر عهده گرفتند و الآن بذرهایی که کشاورزان ما در ایران کشت می کنند، یعنی به اصطلاح بذرهای یک بارمصرف هستند و بذر عقیم شده هستند؛ اگر شما بذر ذرت را کشت کنید، ذرتی که به دست می آید، نمی توان از آن بذر گرفت و سایر محصولات [نیز داستانی مشابه دارند]. صهیونیست ها از غذا و مدیریت بذر، سلاح درست کرده و وابستگی ایجاد کردند. اینجا کارهای خوبی در قم انجام دادیم و ان شاءالله من سروقت این ها را گزارش می دهم. پس ببینید به مسئله تراریخته ها رسیدیم؛ حال مسئله تراریخته ها چه اشکالی دارد؟ اولین اشکال این است که سلامت محصولات تراریخته مشکوک است؛ من بااحتیاط حرف دارم می زنم و الّا از نظر من محصولات تراریخته قطعاً مضر است ولی حداقل آن این است که سلامت محصولات تراریخته محل شک است و کارشناسان می گویند: سرطان ها و عقیم سازی ها و بسیاری از مشکلاتی که الآن برای بشر ایجاد دارد می شود، محصول همین محصولات تراریخته است و این یک حرف جهانی است. حداقل، این جنبش های anti-gmo که در دنیا هستند، مؤمن را به شک می اندازد که این محصولات غذا هستند یا سلاح؟ متأسفانه محصولات تراریخته در ایران بیش از 10 سال، بدون برچسب در حال توزیع هستند؛ آقایان خواستند این را قانونی کنند که به فضل الهی مؤمنین اجازه ندادند این اتفاق بیافتد. من در آن گفتگوها هم دائماً به آقای قره یاضی گفتم ما فقط نمی توانیم به امنیت غذایی فکر کنیم بلکه شاخص هم امنیت غذایی و هم سلامت غذایی است؛ غذا اول باید سالم باشد –این یک حرف است که با ایشان داریم- حرف دوم هم این است که به نظر ما گزارۀ اول شما هم غیرواقعی است. همین جلگۀ خوزستان و همین دشت سیلاخور و سایر مناطق کشاورزی که در ایران هست، ذیل یک مدیریت جدی، غذای بیش از 300 میلیون را می توان در آن تأمین کرد، یعنی بیش از 3 برابر جمعیت فعلی را می توان با مدیریت کشاورزی صحیح به دست بیاوریم که همه این ها بحث هایی است که باید ادامه دهیم. پس ببینید ما از یک هدف خوب، به یک امر خطرناک رسیدیم؛ البته مواضع بنده راجع به محصولات تراریخته خیلی تندتر از این هاست و احتمال می دهم ترور بیولوژیک ملت ایران ذیل محصولات تراریخته اتفاق دارد می افتد. اساساً سؤال ما این است که محصولات تر ...

ادامه مطلب  

سند ۲۰۳۰ در برخی مدارس در قالب کلاس های پرورشی در حال اجراست  

درخواست حذف این مطلب
محمد مهدی زاهدی در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، گفت: بر اساس آنجه ما اطلاع داریم وزارت آموزش و پرورش به صورت رسمی عنوان کرده است که اجرای سند ۲۰۳۰ باید از دسترس خارج شده و نباید مدرسه ای آن را اجرا کند.وی افزود: از طرف دیگر اطلاعاتی به دست ما رسیده است که در برخی مدارس کشور سند ۲۰۳۰ در حال اجرا شدن است.رئیس کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس» شورای اسلامی تصریح کرد: در همین رابطه کلاس هایی با عنوان کلاس پرورشی و تربیتی تدارک دیده و در آن کلاس ها مباحثی منطبق با سند ۲۰۳۰ مطرح می شود.زاهدی افزود: حتی این مسئله در برخی کتب درسی لحاظ می شود که هنوز مورد پالایش قرارنگرفته اند به عنوان مثال مباحثی، چون کم توجهی به جریان مجاهدت و شهادت و عدم توجه جدی به مکتب ایرانی – اسلامی در برخی کتب مشاهده می شود.وی بیان داشت: در حال حاضر مواردی که به کمیسیون درباره اجرای سند ۲۰۳۰ اطلاع رسانی شده است، به وزارت آموزش وپرورش جهت پیگیری ارجاع داده شده تا با کسانی که تخلف کرده اند برخورد شود.رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بیان داشت: طبق گزارشی که وزیر آموزش و پرورش تاکنون به ما ارائه داده است، با افرادی که اقدام به اجرای سند ۲۰۳۰ در کشور کرده اند برخورد شده است.پیشتر نیز سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در گفت و گو با خبرنگار میزان، گفت: مسئولان کشور در حوزه فرهنگی، همچنان به سند ۲۰۳۰ وفادار هستند واین مسئله حتی قابل مشاهده است.وی افزود: در حال حاضر سند ۲۰۳۰ در خیلی از مدارس کشور اجرا می شود، اما اسمی از آن برده نمی شود.عضو کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس اظهارداشت: برخی تفکرشان این است ک ...

ادامه مطلب  

باید در برابر 2030 مقاومت کنیم/ ضرورت مشارکت در تدوین اسناد جهانی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی ابعاد فرهنگی و آموزشی سند ۲۰۳۰ با سخنرانی حجت الاسلام حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و سینا کلهر، مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.حجت الاسلام حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: سند ملی آموزش ۲۰۳۰ با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف شد. قرار شد چارچوب عمل در ذیل اسناد جمهوری اسلامی از جمله تحول بنیادین آموزش و پرورش نوشته شود و تعهداتی که دادند در چارچوب عمل لحاظ شود.وی گفت: سند سه لایه دارد. یک لایه آن آن چیزی است که در ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می شود و عنوان آن «دگرگون ساختن جهان ما، دستورالعمل ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» است. یعنی مسئله سند توسعه است. این سند بعد از سند ۲۰۱۵ مطرح شد. بعد از این بیانیه اینچئون توسط یونسکو صادر می شود. در این بیانیه به چگونه انجام سند در سطح آموزش پرداخته می شود. بعد یک چارچوب عمل برای این بیانیه در پاریس نوشته می شود. بعد در داخل ایران «سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران» نوشته می شود. این سند در عرض ۲ ماه با تشکیل ۳۰ کارگروه نوشته می شود.وی با اشاره به مهمترین اشکال ماجرای سند ۲۰۳۰ افزود: مهمترین اشکال مربوط به سند ملی جمهوری اسلامی ایران است که در داخل نوشته شده است. سخن این است که چرا تعهد بین المللی باید مبنای چارچوب عمل نظام آموزشی داخل کشور باشد؟پارسانیا افزود: ما باید در تکوین و تدوین قواعد و مقررات بین المللی که به صورت نظام های حقوقی درمی آید مشارکت فعال داشته باشیم. چون وقتی این مقررات شکل گرفت به صورت حقوق بین الملل بر ما فشار وارد خواهد کرد. به جای اینکه در قدم آخر در برابر این فشار بایستیم، اگر می توانیم در قدم های قبل از سرچشمه جلوی فشارها را بگیریم. لذا ما باید در اسناد بین المللی حضور فعال داشته باشیم و مشارکت دیگر دول و فرهنگهایی که با آن ها سنخیت را داریم جذب کنیم.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ما در حاشیه سیاست های خود باید عمل کنیم. یکی از این عمل ها آمدن در سطح بین الملل است. خروجی عمل ما در سطح این توصیه نامه ها، کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی از سنخ احکام حکومتی است. خروجی اینها همواره با ارزش های ما هماهنگ نیست. باید مشارکت کنیم تا جایی که می توانیم جلوی آن را بگیریم. باید مصلحت را بسنجنیم و با حفظ مصالح به مقدار توان داخلی و جهانی و یارگیری های جهانی خود در برابر این مسائل بین المللی عمل کنیم. ممکن است در موردی با واتیکان یا کشورهای اسلامی و یا بعضی کشورهای اروپایی وارد گفتگو و تعامل شویم تا جلوی تصویب چیزی را بگیریم.حجت الاسلام پارسانیا اظهار داشت: چیزی که از سنخ احکام حکومتی است و بدان تعهد می سپاریم بخشی از واقعیت وضع موجود ماست. وقتی در داخل می خواهیم سیاستگذاری باید مبنای ما ارزشهای اولیه مان باشد ناظر به شرایط موجود. بخشی از شرایط موجود، شرایط جهانی است که دارد خود را بر ما تحمیل می کند. اینجا باید تعامل کنیم. اگر مبنای چارچوب عمل خود را ابتدائا در یک تعهدنامه بین المللی بگذاریم، اصلا قابل توجیه نیست. ما باید با لحاظ تعهدات بین المللی در آموزش عمل کنیم. ممکن است بخشی از این تعهدات بین المللی بیانیه اینچئون باشد. اما خود بیانیه اینچئون نباید محور عمل ما باشد. این مشکل بنیادینی است که نسبت به این سند ملی آموزش ۲۰۳۰ وجود دارد. فرض کنیم همه مصالح در پذیرش بیانیه اینچئون رعایت شده و همه حق تحفظ ها را گذاشته ایم و ... اما به چه دلیل باید این بیانیه مبنای عمل و نقشه راه ما در داخل کشور ما باشد؟! این اشکالی است که رهبر معظم انقلاب هم به آن اشاره کردند. این اشکال با همان قوت نسبت به سندهای دیگر و چارچوب های عمل دیگر که دارد ذیل اهداف دیگر سند ۲۰۳۰ نوشته می شود، وجود دارد. اگر این چارچوب عمل ها را مبنای سیاستگذاری خود قرار دهیم، استقلال مملکت را نفی کرده ایم.وی با بیان اینکه این مسئله مختص به این دولت نیست، گفت: در دولت سابق هم در سند ۲۰۱۵ قدم های اولیه برداشته شد. مختص به قوه مجریه هم نیست. الان بعضی از سندها دارد ذیل سند ۲۰۳۰ در قوای دیگر هم نوشته می شود و این اشکالی که گفته شد متوجه آنها هم هست. نباید این مسئله را سیاسی و جناحی کرد. این مسئله بنیادی است و مختص به یک دولت نیست، هرچند در این دولت شدت پیدا کرد.پارسانیا با اشاره به دیگر اشکال های این سند داخلی افزود: مشکل دیگر این سند ملی این است که اینگونه سندنویسی مخالف مصوبه مجلس است. در ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه آمده که دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقداماتی را انجام دهد که یکی از آنها اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد. در حالی که این سند ملی دارد محور عملیات را از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برمی دارد و معتقد یکی از شرایط و واقعیت های موجود برای اجرای سند ۲۰۳۰، سند تحول بنیادین است. یعنی کار عکس شده است.وی افزود: نکته دیگر اینکه گفته می شود به مراکزی که سیاستگذاری ناظر به آموزش انجام می دهد یعنی به مجلس و دفتر رهبری اطلاع داده بودند. البته به شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرکزی سیاستگذار است خبری داده نشده بود. بعضا گفته شد که مگر شورا کور است! این اتفاق در سازمان ملل و در منظر همگان اتفاق افتاده است. پاسخ این است که اگر واقعا دیگران هم چراغ سبز نشان داده باشند آنها هم اشتباه کردند. شورای انقلاب فرهنگی هم حق ندارد سندی که در تعهد بین المللی گذاشته شده را محور عمل قرار دهد. در ثانی در واقع خبری هم به مجلس و بیت داده نشده بود. در آن زمان که نامه ها را فرستادند اصلا این سند ملی بیرون نیامده بود. وقتی تعهد بین المللی امضا می شود، برای اینکه ذیل آن تعهدات چه اقداماتی انجام بدهیم باید برنامه بنویسیم. ولی این برنامه این است که گزارش ها را بدهیم نه اینکه آن را محور عملیات آموزشی خود بکنیم. وقتی سند رونمایی شد معلوم شد که چنین اتفاقی افتاده است. آن چیزی هم که الان درباره توقف رخ داده ناظر به این سند داخلی است.وی ادامه داد: اما مسئله به اینجا ختم نمی شود. دو مرحله قبل هم مرحله تامل است. اینکه ما در اینچئون چنین تعهدی را سپردیم، در پا ...

ادامه مطلب  

باید در برابر ۲۰۳۰ مقاومت کنیم/ ضرورت مشارکت در تدوین اسناد جهانی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی ابعاد فرهنگی و آموزشی سند ۲۰۳۰ با سخنرانی حجت الاسلام حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و سینا کلهر، مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.حجت الاسلام حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: سند ملی آموزش ۲۰۳۰ با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف شد. قرار شد چارچوب عمل در ذیل اسناد جمهوری اسلامی از جمله تحول بنیادین آموزش و پرورش نوشته شود و تعهداتی که دادند در چارچوب عمل لحاظ شود.وی گفت: سند سه لایه دارد. یک لایه آن آن چیزی است که در ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می شود و عنوان آن «دگرگون ساختن جهان ما، دستورالعمل ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» است. یعنی مسئله سند توسعه است. این سند بعد از سند ۲۰۱۵ مطرح شد. بعد از این بیانیه اینچئون توسط یونسکو صادر می شود. در این بیانیه به چگونه انجام سند در سطح آموزش پرداخته می شود. بعد یک چارچوب عمل برای این بیانیه در پاریس نوشته می شود. بعد در داخل ایران «سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران» نوشته می شود. این سند در عرض ۲ ماه با تشکیل ۳۰ کارگروه نوشته می شود.وی با اشاره به مهمترین اشکال ماجرای سند ۲۰۳۰ افزود: مهمترین اشکال مربوط به سند ملی جمهوری اسلامی ایران است که در داخل نوشته شده است. سخن این است که چرا تعهد بین المللی باید مبنای چارچوب عمل نظام آموزشی داخل کشور باشد؟پارسانیا افزود: ما باید در تکوین و تدوین قواعد و مقررات بین المللی که به صورت نظام های حقوقی درمی آید مشارکت فعال داشته باشیم. چون وقتی این مقررات شکل گرفت به صورت حقوق بین الملل بر ما فشار وارد خواهد کرد. به جای اینکه در قدم آخر در برابر این فشار بایستیم، اگر می توانیم در قدم های قبل از سرچشمه جلوی فشارها را بگیریم. لذا ما باید در اسناد بین المللی حضور فعال داشته باشیم و مشارکت دیگر دول و فرهنگهایی که با آن ها سنخیت را داریم جذب کنیم.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ما در حاشیه سیاست های خود باید عمل کنیم. یکی از این عمل ها آمدن در سطح بین الملل است. خروجی عمل ما در سطح این توصیه نامه ها، کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی از سنخ احکام حکومتی است. خروجی اینها همواره با ارزش های ما هماهنگ نیست. باید مشارکت کنیم تا جایی که می توانیم جلوی آن را بگیریم. باید مصلحت را بسنجنیم و با حفظ مصالح به مقدار توان داخلی و جهانی و یارگیری های جهانی خود در برابر این مسائل بین المللی عمل کنیم. ممکن است در موردی با واتیکان یا کشورهای اسلامی و یا بعضی کشورهای اروپایی وارد گفتگو و تعامل شویم تا جلوی تصویب چیزی را بگیریم.حجت الاسلام پارسانیا اظهار داشت: چیزی که از سنخ احکام حکومتی است و بدان تعهد می سپاریم بخشی از واقعیت وضع موجود ماست. وقتی در داخل می خواهیم سیاستگذاری باید مبنای ما ارزشهای اولیه مان باشد ناظر به شرایط موجود. بخشی از شرایط موجود، شرایط جهانی است که دارد خود را بر ما تحمیل می کند. اینجا باید تعامل کنیم. اگر مبنای چارچوب عمل خود را ابتدائا در یک تعهدنامه بین المللی بگذاریم، اصلا قابل توجیه نیست. ما باید با لحاظ تعهدات بین المللی در آموزش عمل کنیم. ممکن است بخشی از این تعهدات بین المللی بیانیه اینچئون باشد. اما خود بیانیه اینچئون نباید محور عمل ما باشد. این مشکل بنیادینی است که نسبت به این سند ملی آموزش ۲۰۳۰ وجود دارد. فرض کنیم همه مصالح در پذیرش بیانیه اینچئون رعایت شده و همه حق تحفظ ها را گذاشته ایم و ... اما به چه دلیل باید این بیانیه مبنای عمل و نقشه راه ما در داخل کشور ما باشد؟! این اشکالی است که رهبر معظم انقلاب هم به آن اشاره کردند. این اشکال با همان قوت نسبت به سندهای دیگر و چارچوب های عمل دیگر که دارد ذیل اهداف دیگر سند ۲۰۳۰ نوشته می شود، وجود دارد. اگر این چارچوب عمل ها را مبنای سیاستگذاری خود قرار دهیم، استقلال مملکت را نفی کرده ایم.وی با بیان اینکه این مسئله مختص به این دولت نیست، گفت: در دولت سابق هم در سند ۲۰۱۵ قدم های اولیه برداشته شد. مختص به قوه مجریه هم نیست. الان بعضی از سندها دارد ذیل سند ۲۰۳۰ در قوای دیگر هم نوشته می شود و این اشکالی که گفته شد متوجه آنها هم هست. نباید این مسئله را سیاسی و جناحی کرد. این مسئله بنیادی است و مختص به یک دولت نیست، هرچند در این دولت شدت پیدا کرد.پارسانیا با اشاره به دیگر اشکال های این سند داخلی افزود: مشکل دیگر این سند ملی این است که اینگونه سندنویسی مخالف مصوبه مجلس است. در ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه آمده که دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقداماتی را انجام دهد که یکی از آنها اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد. در حالی که این سند ملی دارد محور عملیات را از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برمی دارد و معتقد یکی از شرایط و واقعیت های موجود برای اجرای سند ۲۰۳۰، سند تحول بنیادین است. یعنی کار عکس شده است.وی افزود: نکته دیگر اینکه گفته می شود به مراکزی که سیاستگذاری ناظر به آموزش انجام می دهد یعنی به مجلس و دفتر رهبری اطلاع داده بودند. البته به شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرکزی سیاستگذار است خبری داده نشده بود. بعضا گفته شد که مگر شورا کور است! این اتفاق در سازمان ملل و در منظر همگان اتفاق افتاده است. پاسخ این است که اگر واقعا دیگران هم چراغ سبز نشان داده باشند آنها هم اشتباه کردند. شورای انقلاب فرهنگی هم حق ندارد سندی که در تعهد بین المللی گذاشته شده را محور عمل قرار دهد. در ثانی در واقع خبری هم به مجلس و بیت داده نشده بود. در آن زمان که نامه ها را فرستادند اصلا این سند ملی بیرون نیامده بود. وقتی تعهد بین المللی امضا می شود، برای اینکه ذیل آن تعهدات چه اقداماتی انجام بدهیم باید برنامه بنویسیم. ولی این برنامه این است که گزارش ها را بدهیم نه اینکه آن را محور عملیات آموزشی خود بکنیم. وقتی سند رونمایی شد معلوم شد که چنین اتفاقی افتاده است. آن چیزی هم که الان درباره توقف رخ داده ناظر به این سند داخلی است.وی ادامه داد: اما مسئله به اینجا ختم نمی شود. دو مرحله قبل هم مرحله تامل است. اینکه ما در اینچئون چنین تعهدی را سپردیم، در پا ...

ادامه مطلب  

اگر یخ نقدینگی آب شود، تورم به ۷۰ درصد می رسد/دیوان محاسبات نقش «مُحلّل» حقوق های نجومی را ایفا کرد/ تمام حاشیه سازی ها برای این است که بیکاری  

درخواست حذف این مطلب
در برنامه ششم پیش بینی شده است اگر یک و نیم میلیون شغل ایجاد شود «۸ دهم» بیکاری کاهش می یابد لذا بنده به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق آمار و ارقامی که دولت و دیگران می دهند که ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهمان این هفته برنامه دست خط دکتر حاجی بابائی، نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق آموزش و پرورش بودند. ایشان از دوره پنجم تا این دوره که دوره دهم مجلس شورای اسلامی است، جز دوره نهم، حضور داشته است و دوره نهم هم به خاطر این که مسئولیت سنگین یکی از وزارت خانه ها را بر دوش داشت، در مجلس نبودند. فرد بسیار صریحی است، اما صراحتی با رعایت تمام جوانب دارد و تیزبینانه به سوالات پاسخ می دهد، البته با همان صراحت همیشگی است. از خانواده ای ایثارگر هستند که دو برادر شهید شدند، دو شوهر خواهر شهید هستند، پدر جانباز هستند، یک برادر دیگر هم جانباز و حتی مادربزرگ ایشان هم جزو جانبازان انقلاب اسلامی هستند. در ادامه مشروح گفتگوی محمدحسین رنجبران با دکتر حاجی بابایی از نظرتان می گذرد: از برنامه ششمی شروع کنیم که شما ۶ ماه ریاست کمیسیون تلفیق آن را بر عهده داشتید و در مجلس کار کردید. آخرین خبرها این است که برنامه ششم اجرا نمی شود، با تمام تلاش هایی که صورت گرفته است. البته آقای نوبخت، سخنگوی دولت، مصاحبه کرد که این برنامه اجرا می شود و ما رصد می کنیم اما خیلی از مجلسی ها انتقاد دارند که این برنامه هنوز اجرا نشده است. آخرین خبرها چیست؟ برنامه ششم بین ۱۱ برنامه ای که قبل و بعد از انقلاب نوشته شده است، تنها برنامه ای است که در مجلس توسط مجلس نوشته شده است. به دلیل اختلافی بود که دولت و مجلس پیدا کردند؟ بله، با دستور مقام معظم رهبری نوشته شد. بنابراین حالت مطالبه عدالت خواهانه دارد. ۲۲ درد جامعه را تعریف کرده است و نسخه نوشته است. علی رغم همه پیچ و خم هایی که وجود داشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تمام مواد سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد. آن زمان هم مخالفت هایی بود که بار مالی دارد و فشار روی دولت خواهد آمد، اما وقتی در مجمع بررسی شد و پیگیری شد، الحمدالله روی همه توافق شد. یک نمونه اجرا شده است که خیلی هم محکم اجرایی شده است. در مورد بهزیستی؟ در مورد بهزیستی و کمیته امداد که در کمیسیون بحث کردیم حقوق اینها را ۴-۳ برابر کنیم که حدود ۶ میلیون نفر هستند. آن زمان هم دوستان در دولت مخالف بودند که بار مالی دارد و نمی توانیم اجرا کنیم. این مورد اجرا شده است البته این گونه هم اجرا شده که قرار بود به کمیته امداد و بهزیستی داده شود و آنها پرداخت کنند، اما خود دولت محترم از سازمان مدیریت مستقیما به حساب یارانه های مردم واریز کردند. چه زمانی پرداخت کردند؟ فروردین ماه. با حقوق فروردین ماه، یعنی با یارانه فروردین ماه پرداخت شد. یعنی یک ماه به انتخابات واریز شد. دولتی ها که به صراحت سخن می گویند، مثل آقای ترکان قاطعانه می گویند برنامه ششم قابل اجرا نیست. نه برنامه دولت است و نه برنامه مجلس است. یکسری از مجلسی ها هم همین را بیان می کنند. می گویند این برنامه ای شد که نه می توان گفت نه برنامه دولت و نه برنامه مجلس است و اصل اشکال را به دولت می گرفتند که دولت همیشه لایحه می داد و این بار چنین نکرده است. چقدر قبول دارید؟ این، امروز برنامه نظام است. مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان تائید کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همه مصوبات را با سیاست های کلی و با اقتصادی مقاومتی که ۱۰۴ بند است، مطابقت دادند. یعنی امروز می خواهم بگویم برنامه ششم هیچ چیز نیست جز سیاست های کلی برنامه ششم و جز ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی. آنها هم باید یک روزی اجرا شوند. درست منطبق بر آنها است. حتی دو بندی که ما نداشتیم مجمع تشخیص نامه نوشتند و ما در مجلس دوباره دو ماده اضافه کردیم که آن دو بند اقتصاد مقاومتی هم باشد. الان پیگیری شده که چرا اجرا نمی شود؟ بله، می دانید که طبق قانون وقتی ما مصوب کردیم باید رئیس مجلس این را به رئیس جمهور دهد و رئیس جمهور هم باید به روزنامه رسمی بدهد و مدتی روزنامه رسمی این را چاپ می کند و بعد به دستگاه اجرایی برای اجرا ابلاغ می کند. آقای رئیس جمهور این کار را نکرده است. علت چه بود؟ نمی دانم. وقتی این کار را نکند قانون گفته است رئیس مجلس باید این کار را به جای رئیس جمهور انجام دهد. رئیس مجلس هم به روزنامه داده و هم به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است. یعنی بن بستی وجود ندارد. خیر. بحث من این است که برنامه یک قانون است. امام فرمود وقتی مجلس چیزی را مصوب کرد و شورای نگهبان تائید کرد ولو این که قبول هم ندارید باید این را اجرا کنید. یعنی جلوی قانون کسی نباید بایستد. بالاخره همه باید مجری قانون باشیم. بحث این است که میلیون ها نفر و ده ها میلیون مردم منتظر برنامه ششم هستند تا اجرا شود، چون همه با اجرایی شدن این برنامه مشکلاتشان حل می شود یا رفع ابهام می شود یا مسائل گوناگون دارد، از آن طرف هم مسئولین اجرایی پائین هم سرگردان هستند. در برنامه ششم پیش بینی شده است اگر یک و نیم میلیون شغل ایجاد شود «۸ دهم» بیکاری کاهش می یابد لذا بنده به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق آمار و ارقامی که دولت و دیگران می دهند که ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد شود قبول ندارم. اگر یک و نیم میلیون شغل در کشور ایجاد شود ۸ دهم کاهش بیکاری داریم. هر سال یک میلیون و ۴۵۰ هزار دانش آموز کلاس اول ابتدائی داشتیم. ۲۵۰ هزار نفر برای کار نمی آیند. می خواهند خانه دار شوند یا اصلا نمی آیند. یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باقی می مانند. این را با ۳۰۰ که می شود ۸ دهم اضافه کنید، یک و ۵۰۰ می شود؛ اصلا همان آماری را که دولت فرموده در نظر می گیریم. باز باید سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل درست کنیم. تا الان دولت موظف بود یک سامانه ای را ایجاد کند که حقوق تمام مدیران و مسئولین را در سراسر کشور ارائه دهد تا مردم ببینند. اجرایی شده است؟ خیر. خبری نیست. نگرانی اینجا است که با توجه به این که می گویید رئیس جمهور ابلاغ نکرده است و آقای لاریجانی ابلاغ کردند و چیزهایی که ما می بینیم مبنی بر این که برخی می گویند انجام می شود و برخی می گویند انجام نمی شود، احتمال این که به نوعی انجام نشود وجود دارد. فقط این نیست، قوانین دیگر هم همین گونه است. قانون احکام دائمی مورد نیاز برنامه ششم را هم رئیس جمهور ابلاغ نکرده است. مجلس در مقام ناظر چه می کند؟ فقط نگاه می کند؟ الان گویا خیلی کار ندارند! یک اتفاق پرسروصدایی حین بررسی برنامه ششم افتاد، آن هم سر ماده ۳۸ درمورد شفاف سازی حقوق مدیران و مقامات بود. یک سقفی را ظاهرا مشخص کردند. به مجمع رفت و حذف شد و دوباره بازگشت و ...؛ خیلی شفاف بگویید چه شد؟ من دوبار برای این مسئله مقاله نوشتم. در کمیسیون پیشنهاد دادیم که حقوق ها سقف مشخص داشته باشد. مشخص بود که ۷ برابر حداقل بود. البته آن ۷ برابر در مجلس هفتم تصویب شده بود که من خودم بودم و در لایحه خدمات کشوری بود و ضربدر یک و نیم هم داشت تا ده و نیم بود. استثنا داشت. بله. تا ده و نیم برابر بود. آن تا ده و نیم برابر فقط حقوق بود. یعنی کسی ده و نیم برابر حقوق می گرفت، همانند الان که ۲۰۰ برابر اضافه کار دریافت می کرد. این باز بود. قانون مدیریت خدمات کشوری وقتی در مجلس نوشته شد بعد از آن خود مجلس –که همه می گویند دولت مقصر است و من می گویم مجلس ۸۰-۷۰ درصد مقصر بود- یکی یکی تمام وزارت خانه ها را استثنا کرد. اسم نمی برم. فقط این اواخر برای آموزش و پرورش مانده بود و یکسری کارمندان همانند صداوسیما و وزارت کشور و جهاد کشاورزی مانده بود. همه استثنا شدند. شرکت نفت استثنا شد. همه جزو این استثنا بودند و من یک جا را نام نبرم. زمینه دور زدن ها فراهم شد. ۵ بار دو زدن نه یک بار! پس این شرایط شد. نظر ما ابتدا روی ده بود و کمیسیون رای نداد و روی ۱۴ رفتیم. آن ۱۴ برابر که شد ۱۴ برابر با کل اضافه کارها بود. ۱۴ برابر حداقل حقوق با اضافه کارها است. بله. یعنی در واقع همان ۷ برابر بود. آن زمان فقط ۷ برابر حقوق بود یا ده و نیم برابر فقط حقوق بود، این همه مزایا در آن بود حتی جز عیدی هر گونه ماموریت هم شامل می شد. همه چیز پیش بینی شده بود و کسی خطا می کرد تا ۶ ماه از مسئولیت خلع می شد و اخراج می شد. غوغایی کردند و حرفی زده شد که در بیرون درز کرد و خیلی واقعیت نداشت. بعد شورای نگهبان این را به مجلس بازگرداند. ایراد قانون اساسی گرفته شد. دو الی سه شرط به این اضافه کردند. یکی این که بتوان تا ۳۰ درصد افزایش داد. یکی این که بشود در مناطق محروم و مرزی و یکی بحث کسانی که در داخل کشور برای اینها استثنائاتی وجود دارد همانند پزشکی که در فلان جا است. اینها اضافه شد. بعد که اصلاح شد و به شورای نگهبان رفت دوباره شورای نگهبان گفت ایراد دارد. چه ایرادی داشت؟ گفتند مشکل قبلی وجود دارد. آن ۳۰ درصد افزایش حقوق به ۶۰ درصد رسید و آن غوغا شد. در کمیسیون مصوب شد و در سراسر کشور غوغا ایجاد کرد. در جلسه ای به من گفتند چنین اتفاقی افتاده است و مجمع تشخیص بودم و به مجلس آمدم. اطلاعیه ای علیه مجلس داده شده و آقای لاریجانی هم محکم موضع گرفتند و ناراحت شدند. سه الی چهار بار هم اسم من را آورده بودند. بیرون همه می گفتند این که اسم من را آورده انگار من نوشتم، چنین نیست بلکه من از ابتدا مخالف اینها بودم. من به دوستان هم گفتم. لاریجانی گفت همه چیز بهم ریخته است، من گفتم مشکلی ندارد. گفتم به روز اول بازگردانید. حالا که برطرف نمی شود همان ۱۴ برابر تنها بگذارید. گفت مگر می شود؟ گفتم هر کاری می شود. انجام داد و بعد از مجلس رای گرفت و همه رای دادند. من در مطبوعات چیزی تحت این عنوان نوشتم که پرنده آزادی دوباره جان گرفت. این به شورای نگهبان رفت و این را به مجمع داد و مجمع بر این ایراد گرفت. به مجمع رفتیم و دولت با تمام قدرت آمد. به عنوان مخالف بود. بله. دوستان ما هم در مجمع هم خیلی ها مخالف بودند. ما هر چه داد و فریاد کردیم مجمع به حذف این رای داد. در مجمع وقتی بحث بود، دولت محترم و دوستان این بحث را داشتند که به زودی قانون مدیریت را می اوریم. این حرف در اسفند ماه بود. الان تیر ماه است. فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ماه، مستضعفین محترم ۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را می گیرند و ان شاالله یک روزی قانون مدیریت به مجلس خواهد آمد و آن چطور بیاید و چطور مصوب شود خدا داند. (می خندد) چنین مبالغی را دریافت می کردند؟ من عادت ندارم اسم کسی را ببرم یا چیز بی ربطی بگویم اما علی الحساب همه گفتند و مقام معظم رهبری هم موکد فرمودند ۶ ماهه تعیین تکلیف کنید. این مجلس ۶ ماهه تعیین تکلیف نکرده است و دولت هم نکرده و آزاد گذاشتند هر کسی هر میزان که دریافت می کرد دریافت کند. دولت فرمود ما اصلاحاتی انجام دادیم من از اصلاحات اطلاعی ندارم. ان شاالله که انجام شده است. اما در مجلس هیچ چیزی روی این قضیه مصوب نشده است. یعنی یکی از ان درخشان ترین مواد برنامه ششم را با تیر در هوا زدند. سامانه سر جایش هست؟ بله. همه هست. همسان سازی حقوق بازنشسته ها هم هست. سامانه ها هم اجرایی نشده است؟ خیر. اگر سامانه هم اجرایی شود جای شکر دارد. حداقل کسی بخواهد ببیند شما باید می دیدید. دیدید؟ اشاره ای داشتید که حقوق های نجومی پشتیبانانی دارند که زور و تاثیرگذاری آنها کم نیست. چه کسانی هستند؟ نمی شود کسی که حقوق خوبی دارد تصمیم بگیرد حقوق ها را کاهش دهد. مشکل ما امروز این است. سخت ترین دوران زندگی من – من ۸ ماه شبانه روز برای برنامه ششم نشستم و برخی شب ها در کمیسیون خوابیدم- نوشتن برنامه ششم بود. از هفته آخر مرداد تا آخر اسفند در برنامه ششم بودم، نمایندگان واقعا زحمت کشیدند و همه به این رای دادند. اما متاسفانه...! یکی از نکات این بود که شما ماده ۳۸ حقوقش را گفتید و یک نکته را بدانید تا بیشتر ناراحت شوید، آن ماده ۳۸ چیز دیگری هم می گفت که هیچ کسی پاداش خدمت میلیاردی دریافت نکند. یعنی وقتی حقوق ها را ۱۴ میلیون کردید ۳۰ ضربدر ۱۴ چقدر می شود؟ ۴۲۰ تومان می شود. امروز میلیاردی پاداش می گیرند و آن آزاد شد. کسی که ۴۰ میلیون حقوق می گیرد ۳۰ در ۴۰ میلیون چقدر پاداش پایان خدمت اوست؟ یک میلیارد و ۲۰۰ تومان خواهد بود. ناقابل است. آنها این پول را همان روز می گیرند. یعنی ۶ ماه بعد نمی گیرند. وقتی به معلم پاداش پایان خدمت ۵۰ میلیونی می دهند گاهی دو سال و نیم طول می کشد. هنوز در صف هستند. بله، در صف هستند. این ظلم ریشه تمام کسانی را که پشتیبانی می کنند، می کند. واقعا ناراحت کننده است. هر کسی که می خواهد دخیل باشد. با ماده ۳۸ عشق بازی می کردم. واقعا لذت می بردم. حتی ما می گفتیم ۱۵، ۱۶، ۱۹ یا حتی ۲۰ میلیون (بگذارید)، ولی یک سقفی داشته باشد تا ملت بفهمند هر کسی چه میزان حقوق دارد. اما... برنامه ششم همه این موارد نیست. یک ماده این است. قبلا بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی یک نفر وزیر می شد باید اموال خود و خانواده خود را به قوه قضائیه اطلاع بدهد. حالا اگر ندهد هیچ قانونی نداریم که مجازات شود. در برنامه ششم این را آوردیم که اگر لیست اموال را نداد یا اشتباه داد یا کم داد، مجازات برای او تعیین شود. فوراً قوه قضائیه وارد می شود و حکم صادر می کند و وی را برکنار می کند. این سرجای خود است؟ بله. گزارشی که دیوان محاسبات برای حقوق های نجومی داد، شما را قانع کرد؟ نخیر. من از دیوان محاسبات گلایه هم دارم. دیوان محاسبات محلل (حلال کننده) در این رابطه بود. چطور ممکن است برای ۴۰۰-۳۰۰ نفر و اینهمه داد و فریاد، همه برای همین است؟ آن طرف هم مدعی پیدا شد که ۴۰۰-۳۰۰ نفر هم نبودند. یک نکته هم بگویم، وقتی این حقوق ها را مصوب می کردیم یک جایی –نمی خواهم بگویم کجاست- مسئولی دارد که با من آشنا بود، به مجلس آمد و به من گفت این حقوق ها را زیر ۲۰ میلیون گذاشتید می دانید در جایی که ما هستیم همه بالای ۲۰ میلیون حقوق دریافت می کنند؟ در همان زمان؟ در همان زمان همه بالای ۲۰ میلیون بودند. من یک نظر دارم و همیشه در سخنرانی ها گفته ام، ما باید قانون وضع کنیم و مجلس روی اینها ایستاد ولی در جای دیگر گیر پیدا کرد، من می گویم به هر کسی هر چقدر می دهید باید توجیه قانونی و منطقی و عقلی داشته باشد. می گویید مجلس اینجا خوب عمل کرد و جاهای دیگر نگذاشتند. من در این قسمت می گویم مجلس خوب عمل کرد. من می خواهم در بسته حقوق های نجومی نگاه کنم، حدود ۳۰ برنامه پخش شد و نماینده های مختلف از حزب های مختلف اینجا نشسته اند و همه هم گفتند از گزارش دیوان محاسبات قانع نشدیم. همانجا بلند شوید و بگویید قانع نشدید. تذکر آئین نامه ای بدهید و عنوان کنید. مگر نگفتند؟ در صحن مجلس یک وضعیتی پیدا کرده است، من در مجلس ششم خیلی صحبت می کردم الان کمتر صحبت می کنم چرا؟ اگر کسی می خواهد تذکری دهد باید از ساعت ۸ صبح هیچ کاری نکند و دست روی دکمه بگذارد تا اعلام می کنند زود فشار دهد تا او بیفتد والا نمی تواند تذکر دهد و حرف زند. یعنی تغییر آئین نامه ای که صورت گرفت. دست نماینده را به کلی بسته است. نماینده در مجلس خیلی کاره ای نیست. سیستم حکمفرمایی می کند. موفق شوید و دکمه را بزنید نفر ۳۶ ام می شوید. نفر اول و دوم تذکر می دهند و دوباره پاک می کنند. این موضوع تمام می شود. دوباره دست خود را روی دکمه می گذارید و نفر ۷۰ ام می شوید. باز می گویند ببخشید نشد. مگر ما یک نفر را استخدام کنیم و بگوئیم بجای من این دکمه من را بگیرید تا نوبت من شود و من بتوانم دو کلمه صحبت کنم. گفته بودید در برنامه ششم توانستید تا ۹۰ درصد در مبارزه با اشرافی گری موفق باشیم. هنوز سر این حرف هستید؟ بله. آن ده درصد هم آن ماده است که حذف شد. ما در برنامه ششم قسمتی تحت عنوان مبارزه با مفاسد داریم. روح برنامه ششم نظارتی است. مثلا بانک مرکزی. مصیبت هایی که چند روز پیش در کشور ایجاد شده است.... با موسسات؟ بله. همه تقصیر را گردن موسسات نمی اندازم. من فکر می کنم سیاست هایی ممکن است پشت این قضیه باشد که پول موسسات هم خالی شود. یعنی به جای دیگری برود. من فکر می کنم و ان شاالله چنین نیست. یعنی کجا برود؟ برود در بانک ها. مثال می گویم. چرا این را می گویم؟ ما در برنامه ششم مصوب کردیم و الان قانون داریم که از اول فروردین این قانون هست، بانک مرکزی موظف است جز آن واحدهایی که ۳ میلیارد بیشتر ندارند، بالاتر از آن را یا باید منحل سازد یا باید مجوز دهد. پول اینها باید آنلاین در حساب بانک مرکزی باشد، ساعت ۱۲ شب رئیس بانک مرکزی باید کل دارائی خود را در کشور ببیند. حتی وزارتخانه و دانشگاهی داشتیم که اینها سال گذشته ۱۰۰ میلیارد از سازمان مدیریت گرفته تا مشکلات خود را حل کند، این پول را در حساب می گذاشت و سود این را برای موسسه خود می گرفت. یعنی ۱۰۰ میلیارد از گردش خون کشور خارج می شد. حالا در کشور می دانید ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی آخر اسفند ماه داشتیم که ۴۵ درصد این یخ بسته و فریز شده است. یعنی در گردش خون نمی چرخد، یعنی به مردم اکسیژن نمی رساند. یعنی به مردم غذا نمی رساند. آن ۵۵ درصد هم دو سوم سرعت را دارند یعنی یک سوم سرعت کم است. نتیجه همین می شود.خدا نکند یک روزی این یخ آب شود. اگر کنترل نشود و این یخ آب شود تورم تا ۷۰ درصد ممکن است بالا رود. این پول یخ است. از سال ۱۳۹۲ که ما ۴۹۴ هزار میلیارد نقدینگی داشتیم الان قریب به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. نزدیک به سه و نیم برابر! هر چه نقدینگی بالاتر رود حقوق پائین می آید. همانند شربتی می شود که جلوی حسینیه گذاشته اند، هر وقت کم می آید یک سطل آب توی آن می ریزند. (می خورد) همه شربت می خورند اما شربت لیوان قبلی با لیوان بعدی فرق دارد. حقوق سال قبل با حقوق امسال متفاوت است. پس بانک مرکزی در برنامه ششم قانون دارد. شورای فقهی درست کردیم و باید اجرا شود. یعنی همان کاری که در قانون بانکداری می خواستیم انجام دهیم که می گفتند لایحه می دهیم و لایحه هم ندادند. یک عده مخالفت می کردند که اجازه دهید لایحه می آورند. گفتیم دو الی سه ماده را که امهات است، مصوب می کنیم هر زمان لایحه آوردند این را داخل آن لایحه می گذاریم. آقای وزیر اسبق! این سند ۲۰۳۰ چه بود که رهبر انقلاب اینقدر مقتدرانه و مدبرانه جلوی این ایستادند و اجازه ندادند؟ این ریشه دارد. به یاد دارید آن زمانی که سند تحول بنیادین را مصوب می کردیم؟ عده ای آن موقع مخالفت هایی داشتند. دو تفکر وجود دارد، یک تفکر در کشور وجود دارد که می گوید ما باید تعلیم و تربیت خود را مبتنی بر آیات قرآنی انجام دهیم، البته معنا این نیست که از تجربه دنیا استفاده نکنیم. از تمام تجربیات دنیا هم استفاده بکنیم. نه از محتوای دنیا، بلکه تجربیات و روش هایی است که رفته اند. برخی اعتقاد دارند ما باید از دنیا کمک بگیرم حتی در محتوا باید چنین کنیم. ما وزارت آموزش و پرورش رفتیم و ۲۴ ماه ایستادیم و ۸ ماه در شورای آموزش عالی آموزش و پرورش و ۸ ماه در کمیته سه جانبه آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و حزوه علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ۸ ماه هیچ کاری را به دست نگرفت، دو هفته جلسه را هفته ای یک بار کرد تا این را مصوب کند. قانون شد. مقام معظم رهبری گفتند ۱۴۱ راهکار است که همه باید اجرا شود و این نسخه شفابخشی است. ما شروع به اجرای آن کردیم. این که می گویند ۲۰۳۰ یعنی از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ است. ۱۵ ساله است. ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ هم سند دیگری بود. گفتند چطور آن ۱۵ سال بخشی از آن را اجرا کردید؟ احسنت، آن سند این بود که دخترها باید مدرسه درس بخوانند. نباید به خاطر جنسیت ظلم شود و دختران به مدرسه نروند. من آنجا صحبت کردم که ما جزو ۶ کشور پیشرفته دنیا هستیم که تعداد دختران ما در دانشگاه ها و مدارس از پسران دارند پیشی می گیرند. متاسفانه وقتی ۲۰۳۰ آمد ۳۰ کمیته برای آن تشکیل می شود، در ۳۰۰ صفحه آماده می شود. در ۳۰۰ صفحه به عنوان سند ملی آموزش آماده کرده اند. مثلا ما در سند تحول بنیادین می گوییم دانش آموز را باید به شکلی تربیت کنید که حقوق شهروندی بیاموزد، خداجو باشد، ایثارگر باشد، جهادگر باشد، راستگو و درستکار باشد. آن آمده این را چطور نوشته است؟ ایثارگر و جهادگر را برداشته است. نوشتند حقوق شهروندی را بداند، صادق باشد و این گونه اصلاح کردند. یعنی سند تحول ما را با ۲۰۳۰ مطابقت دادند. نه این که ۲۰۳۰ را با سند تحول ما مطابقت دهند. اصلا چه نیازی به این هست؟ ما سند ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را رهبر انقلاب دو سال از ما در روز معلم تشکر کرد. وقتی ما این را پذیرفتیم این تا ۲۰۳۰ دنباله دارد. هر بخشنامه و هر چه که در یونسکو مصوب شود ما باید آن عینا اجرا کنیم. حذف درس هایی همانند حسین فهمیده هم در این چارچوب بود؟ من نمی توانم بگویم در این راستا بود، من می گویم اصلا ۲۰۳۰ را بخشنامه ندانید بلکه ۲۰۳۰ یک تفکر است. برای بسیاری سوال است که چرا دستگاه های مسئول و ناظر همانند مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تا این اندازه باید ضعیف عمل کنند که کار به رهبری برسد؟ کاملا حرف درستی است. گلایه مندی باید باشد، هم از مجلس و هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی باید گله کرد. می دانستند؟ قطعا می دانستند. بله. من که می دانستم، شهریور ماه سال قبل این کار انجام شد و من متوجه شدم و زنگ زدم و پیگیری کردم. در ماده ۶۳ برنامه ششم این را آورده ایم. در ماده ۶۳ برنامه ششم نگاه کنید نوشتیم وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرا کند و چیز دیگری را نمی تواند اجرا کند. من اسم نبردم ولی می دانستم. قانون برنامه ششم ۲۰۳۰ را منع کرده است. قانون می گوید این را اجرا نکنید. اجرا کردیم. تخلف است. الان سند تحول چه میزان اجرا شده است؟ ما مجتمع های آموزشی روستایی درست کردیم و برای همین تفکر سند تحول بنیادین بود که یکی یکی دارد تعطیل می شود، قلب سند تحول بنیادین دانشگاه فرهنگیان است. هر سال باید ۳۰ هزار دانشجو بگیرد تا بتواند معلمانی پرورش دهد که در نهایت مردم راضی باشند. یعنی بعد از ۱۵-۱۰ سال به جایی برسیم ...

ادامه مطلب  

اگر یخ نقدینگی آب شود، تورم به ۷۰ درصد می رسد/دیوان محاسبات نقش «مُحلّل» حقوق های نجومی را ایفا کرد/ تمام حاشیه سازی ها برای این است که بیکاری  

درخواست حذف این مطلب
سرویس سیاست مشرق - مهمان این هفته برنامه دست خط دکتر حاجی بابائی، نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق آموزش و پرورش بودند. ایشان از دوره پنجم تا این دوره که دوره دهم مجلس شورای اسلامی است، جز دوره نهم، حضور داشته است و دوره نهم هم به خاطر این که مسئولیت سنگین یکی از وزارت خانه ها را بر دوش داشت، در مجلس نبودند.فرد بسیار صریحی است، اما صراحتی با رعایت تمام جوانب دارد و تیزبینانه به سوالات پاسخ می دهد، البته با همان صراحت همیشگی است. از خانواده ای ایثارگر هستند که دو برادر شهید شدند، دو شوهر خواهر شهید هستند، پدر جانباز هستند، یک برادر دیگر هم جانباز و حتی مادربزرگ ایشان هم جزو جانبازان انقلاب اسلامی هستند.در ادامه مشروح گفتگوی محمدحسین رنجبران با دکتر حاجی بابایی از نظرتان می گذرد:از برنامه ششمی شروع کنیم که شما ۶ ماه ریاست کمیسیون تلفیق آن را بر عهده داشتید و در مجلس کار کردید. آخرین خبرها این است که برنامه ششم اجرا نمی شود، با تمام تلاش هایی که صورت گرفته است. البته آقای نوبخت، سخنگوی دولت، مصاحبه کرد که این برنامه اجرا می شود و ما رصد می کنیم اما خیلی از مجلسی ها انتقاد دارند که این برنامه هنوز اجرا نشده است. آخرین خبرها چیست؟برنامه ششم بین ۱۱ برنامه ای که قبل و بعد از انقلاب نوشته شده است، تنها برنامه ای است که در مجلس توسط مجلس نوشته شده است.به دلیل اختلافی بود که دولت و مجلس پیدا کردند؟بله، با دستور مقام معظم رهبری نوشته شد. بنابراین حالت مطالبه عدالت خواهانه دارد. ۲۲ درد جامعه را تعریف کرده است و نسخه نوشته است. علی رغم همه پیچ و خم هایی که وجود داشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تمام مواد سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد. آن زمان هم مخالفت هایی بود که بار مالی دارد و فشار روی دولت خواهد آمد، اما وقتی در مجمع بررسی شد و پیگیری شد، الحمدالله روی همه توافق شد.یک نمونه اجرا شده است که خیلی هم محکم اجرایی شده است.در مورد بهزیستی؟در مورد بهزیستی و کمیته امداد که در کمیسیون بحث کردیم حقوق اینها را ۴-۳ برابر کنیم که حدود ۶ میلیون نفر هستند. آن زمان هم دوستان در دولت مخالف بودند که بار مالی دارد و نمی توانیم اجرا کنیم. این مورد اجرا شده است البته این گونه هم اجرا شده که قرار بود به کمیته امداد و بهزیستی داده شود و آنها پرداخت کنند، اما خود دولت محترم از سازمان مدیریت مستقیما به حساب یارانه های مردم واریز کردند.چه زمانی پرداخت کردند؟فروردین ماه. با حقوق فروردین ماه، یعنی با یارانه فروردین ماه پرداخت شد.یعنی یک ماه به انتخابات واریز شد. دولتی ها که به صراحت سخن می گویند، مثل آقای ترکان قاطعانه می گویند برنامه ششم قابل اجرا نیست. نه برنامه دولت است و نه برنامه مجلس است. یکسری از مجلسی ها هم همین را بیان می کنند. می گویند این برنامه ای شد که نه می توان گفت نه برنامه دولت و نه برنامه مجلس است و اصل اشکال را به دولت می گرفتند که دولت همیشه لایحه می داد و این بار چنین نکرده است. چقدر قبول دارید؟این، امروز برنامه نظام است. مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان تائید کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همه مصوبات را با سیاست های کلی و با اقتصادی مقاومتی که ۱۰۴ بند است، مطابقت دادند. یعنی امروز می خواهم بگویم برنامه ششم هیچ چیز نیست جز سیاست های کلی برنامه ششم و جز ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی.آنها هم باید یک روزی اجرا شوند. درست منطبق بر آنها است. حتی دو بندی که ما نداشتیم مجمع تشخیص نامه نوشتند و ما در مجلس دوباره دو ماده اضافه کردیم که آن دو بند اقتصاد مقاومتی هم باشد.الان پیگیری شده که چرا اجرا نمی شود؟بله، می دانید که طبق قانون وقتی ما مصوب کردیم باید رئیس مجلس این را به رئیس جمهور دهد و رئیس جمهور هم باید به روزنامه رسمی بدهد و مدتی روزنامه رسمی این را چاپ می کند و بعد به دستگاه اجرایی برای اجرا ابلاغ می کند.آقای رئیس جمهور این کار را نکرده است.علت چه بود؟نمی دانم. وقتی این کار را نکند قانون گفته است رئیس مجلس باید این کار را به جای رئیس جمهور انجام دهد. رئیس مجلس هم به روزنامه داده و هم به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است.یعنی بن بستی وجود ندارد.خیر. بحث من این است که برنامه یک قانون است. امام فرمود وقتی مجلس چیزی را مصوب کرد و شورای نگهبان تائید کرد ولو این که قبول هم ندارید باید این را اجرا کنید. یعنی جلوی قانون کسی نباید بایستد. بالاخره همه باید مجری قانون باشیم.بحث این است که میلیون ها نفر و ده ها میلیون مردم منتظر برنامه ششم هستند تا اجرا شود، چون همه با اجرایی شدن این برنامه مشکلاتشان حل می شود یا رفع ابهام می شود یا مسائل گوناگون دارد، از آن طرف هم مسئولین اجرایی پائین هم سرگردان هستند.در برنامه ششم پیش بینی شده است اگر یک و نیم میلیون شغل ایجاد شود «۸ دهم» بیکاری کاهش می یابد لذا بنده به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق آمار و ارقامی که دولت و دیگران می دهند که ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد شود قبول ندارم. اگر یک و نیم میلیون شغل در کشور ایجاد شود ۸ دهم کاهش بیکاری داریم.هر سال یک میلیون و ۴۵۰ هزار دانش آموز کلاس اول ابتدائی داشتیم. ۲۵۰ هزار نفر برای کار نمی آیند. می خواهند خانه دار شوند یا اصلا نمی آیند. یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باقی می مانند. این را با ۳۰۰ که می شود ۸ دهم اضافه کنید، یک و ۵۰۰ می شود؛ اصلا همان آماری را که دولت فرموده در نظر می گیریم.در برنامه ششم پیش بینی شده است اگر یک و نیم میلیون شغل ایجاد شود «۸ دهم» بیکاری کاهش می یابد لذا بنده به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق آمار و ارقامی که دولت و دیگران می دهند که ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد شود قبول ندارم. اگر یک و نیم میلیون شغل در کشور ایجاد شود ۸ دهم کاهش بیکاری داریم.باز باید سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل درست کنیم. تا الان دولت موظف بود یک سامانه ای را ایجاد کند که حقوق تمام مدیران و مسئولین را در سراسر کشور ارائه دهد تا مردم ببینند. اجرایی شده است؟خیر. خبری نیست. نگرانی اینجا است که با توجه به این که می گویید رئیس جمهور ابلاغ نکرده است و آقای لاریجانی ابلاغ کردند و چیزهایی که ما می بینیم مبنی بر این که برخی می گویند انجام می شود و برخی می گویند انجام نمی شود، احتمال این که به نوعی انجام نشود وجود دارد.فقط این نیست، قوانین دیگر هم همین گونه است. قانون احکام دائمی مورد نیاز برنامه ششم را هم رئیس جمهور ابلاغ نکرده است.مجلس در مقام ناظر چه می کند؟ فقط نگاه می کند؟ الان گویا خیلی کار ندارند!یک اتفاق پرسروصدایی حین بررسی برنامه ششم افتاد، آن هم سر ماده ۳۸ درمورد شفاف سازی حقوق مدیران و مقامات بود. یک سقفی را ظاهرا مشخص کردند. به مجمع رفت و حذف شد و دوباره بازگشت و ...؛ خیلی شفاف بگویید چه شد؟من دوبار برای این مسئله مقاله نوشتم. در کمیسیون پیشنهاد دادیم که حقوق ها سقف مشخص داشته باشد.مشخص بود که ۷ برابر حداقل بود.البته آن ۷ برابر در مجلس هفتم تصویب شده بود که من خودم بودم و در لایحه خدمات کشوری بود و ضربدر یک و نیم هم داشت تا ده و نیم بود.استثنا داشت.بله. تا ده و نیم برابر بود. آن تا ده و نیم برابر فقط حقوق بود. یعنی کسی ده و نیم برابر حقوق می گرفت، همانند الان که ۲۰۰ برابر اضافه کار دریافت می کرد. این باز بود. قانون مدیریت خدمات کشوری وقتی در مجلس نوشته شد بعد از آن خود مجلس –که همه می گویند دولت مقصر است و من می گویم مجلس ۸۰-۷۰ درصد مقصر بود- یکی یکی تمام وزارت خانه ها را استثنا کرد.اسم نمی برم. فقط این اواخر برای آموزش و پرورش مانده بود و یکسری کارمندان همانند صداوسیما و وزارت کشور و جهاد کشاورزی مانده بود. همه استثنا شدند. شرکت نفت استثنا شد. همه جزو این استثنا بودند و من یک جا را نام نبرم.زمینه دور زدن ها فراهم شد.۵ بار دو زدن نه یک بار! پس این شرایط شد. نظر ما ابتدا روی ده بود و کمیسیون رای نداد و روی ۱۴ رفتیم. آن ۱۴ برابر که شد ۱۴ برابر با کل اضافه کارها بود.۱۴ برابر حداقل حقوق با اضافه کارها است.بله. یعنی در واقع همان ۷ برابر بود. آن زمان فقط ۷ برابر حقوق بود یا ده و نیم برابر فقط حقوق بود، این همه مزایا در آن بود حتی جز عیدی هر گونه ماموریت هم شامل می شد. همه چیز پیش بینی شده بود و کسی خطا می کرد تا ۶ ماه از مسئولیت خلع می شد و اخراج می شد.غوغایی کردند و حرفی زده شد که در بیرون درز کرد و خیلی واقعیت نداشت. بعد شورای نگهبان این را به مجلس بازگرداند.ایراد قانون اساسی گرفته شد.دو الی سه شرط به این اضافه کردند. یکی این که بتوان تا ۳۰ درصد افزایش داد. یکی این که بشود در مناطق محروم و مرزی و یکی بحث کسانی که در داخل کشور برای اینها استثنائاتی وجود دارد همانند پزشکی که در فلان جا است. اینها اضافه شد.بعد که اصلاح شد و به شورای نگهبان رفت دوباره شورای نگهبان گفت ایراد دارد.چه ایرادی داشت؟گفتند مشکل قبلی وجود دارد. آن ۳۰ درصد افزایش حقوق به ۶۰ درصد رسید و آن غوغا شد. در کمیسیون مصوب شد و در سراسر کشور غوغا ایجاد کرد. در جلسه ای به من گفتند چنین اتفاقی افتاده است و مجمع تشخیص بودم و به مجلس آمدم. اطلاعیه ای علیه مجلس داده شده و آقای لاریجانی هم محکم موضع گرفتند و ناراحت شدند. سه الی چهار بار هم اسم من را آورده بودند.بیرون همه می گفتند این که اسم من را آورده انگار من نوشتم، چنین نیست بلکه من از ابتدا مخالف اینها بودم. من به دوستان هم گفتم. لاریجانی گفت همه چیز بهم ریخته است، من گفتم مشکلی ندارد. گفتم به روز اول بازگردانید. حالا که برطرف نمی شود همان ۱۴ برابر تنها بگذارید.گفت مگر می شود؟ گفتم هر کاری می شود. انجام داد و بعد از مجلس رای گرفت و همه رای دادند. من در مطبوعات چیزی تحت این عنوان نوشتم که پرنده آزادی دوباره جان گرفت. این به شورای نگهبان رفت و این را به مجمع داد و مجمع بر این ایراد گرفت. به مجمع رفتیم و دولت با تمام قدرت آمد.به عنوان مخالف بود.بله. دوستان ما هم در مجمع هم خیلی ها مخالف بودند. ما هر چه داد و فریاد کردیم مجمع به حذف این رای داد. در مجمع وقتی بحث بود، دولت محترم و دوستان این بحث را داشتند که به زودی قانون مدیریت را می اوریم. این حرف در اسفند ماه بود. الان تیر ماه است. فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ماه، مستضعفین محترم ۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را می گیرند و ان شاالله یک روزی قانون مدیریت به مجلس خواهد آمد و آن چطور بیاید و چطور مصوب شود خدا داند. (می خندد)چنین مبالغی را دریافت می کردند؟من عادت ندارم اسم کسی را ببرم یا چیز بی ربطی بگویم اما علی الحساب همه گفتند و مقام معظم رهبری هم موکد فرمودند ۶ ماهه تعیین تکلیف کنید. این مجلس ۶ ماهه تعیین تکلیف نکرده است و دولت هم نکرده و آزاد گذاشتند هر کسی هر میزان که دریافت می کرد دریافت کند. دولت فرمود ما اصلاحاتی انجام دادیم من از اصلاحات اطلاعی ندارم. ان شاالله که انجام شده است.اما در مجلس هیچ چیزی روی این قضیه مصوب نشده است. یعنی یکی از ان درخشان ترین مواد برنامه ششم را با تیر در هوا زدند.سامانه سر جایش هست؟بله. همه هست. همسان سازی حقوق بازنشسته ها هم هست.سامانه ها هم اجرایی نشده است؟خیر.اگر سامانه هم اجرایی شود جای شکر دارد.حداقل کسی بخواهد ببیند شما باید می دیدید. دیدید؟اشاره ای داشتید که حقوق های نجومی پشتیبانانی دارند که زور و تاثیرگذاری آنها کم نیست. چه کسانی هستند؟نمی شود کسی که حقوق خوبی دارد تصمیم بگیرد حقوق ها را کاهش دهد. مشکل ما امروز این است. سخت ترین دوران زندگی من – من ۸ ماه شبانه روز برای برنامه ششم نشستم و برخی شب ها در کمیسیون خوابیدم- نوشتن برنامه ششم بود. از هفته آخر مرداد تا آخر اسفند در برنامه ششم بودم، نمایندگان واقعا زحمت کشیدند و همه به این رای دادند. اما متاسفانه...!یکی از نکات این بود که شما ماده ۳۸ حقوقش را گفتید و یک نکته را بدانید تا بیشتر ناراحت شوید، آن ماده ۳۸ چیز دیگری هم می گفت که هیچ کسی پاداش خدمت میلیاردی دریافت نکند. یعنی وقتی حقوق ها را ۱۴ میلیون کردید ۳۰ ضربدر ۱۴ چقدر می شود؟ ۴۲۰ تومان می شود. امروز میلیاردی پاداش می گیرند و آن آزاد شد. کسی که ۴۰ میلیون حقوق می گیرد ۳۰ در ۴۰ میلیون چقدر پاداش پایان خدمت اوست؟یک میلیارد و ۲۰۰ تومان خواهد بود.ناقابل است. آنها این پول را همان روز می گیرند. یعنی ۶ ماه بعد نمی گیرند. وقتی به معلم پاداش پایان خدمت ۵۰ میلیونی می دهند گاهی دو سال و نیم طول می کشد.هنوز در صف هستند.بله، در صف هستند. این ظلم ریشه تمام کسانی را که پشتیبانی می کنند، می کند. واقعا ناراحت کننده است. هر کسی که می خواهد دخیل باشد. با ماده ۳۸ عشق بازی می کردم. واقعا لذت می بردم. حتی ما می گفتیم ۱۵، ۱۶، ۱۹ یا حتی ۲۰ میلیون (بگذارید)، ولی یک سقفی داشته باشد تا ملت بفهمند هر کسی چه میزان حقوق دارد. اما...برنامه ششم همه این موارد نیست. یک ماده این است. قبلا بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی یک نفر وزیر می شد باید اموال خود و خانواده خود را به قوه قضائیه اطلاع بدهد. حالا اگر ندهد هیچ قانونی نداریم که مجازات شود. در برنامه ششم این را آوردیم که اگر لیست اموال را نداد یا اشتباه داد یا کم داد، مجازات برای او تعیین شود. فوراً قوه قضائیه وارد می شود و حکم صادر می کند و وی را برکنار می کند.این سرجای خود است؟بله.گزارشی که دیوان محاسبات برای حقوق های نجومی داد، شما را قانع کرد؟نخیر. من از دیوان محاسبات گلایه هم دارم. دیوان محاسبات محلل (حلال کننده) در این رابطه بود. چطور ممکن است برای ۴۰۰-۳۰۰ نفر و اینهمه داد و فریاد، همه برای همین است؟آن طرف هم مدعی پیدا شد که ۴۰۰-۳۰۰ نفر هم نبودند.یک نکته هم بگویم، وقتی این حقوق ها را مصوب می کردیم یک جایی –نمی خواهم بگویم کجاست- مسئولی دارد که با من آشنا بود، به مجلس آمد و به من گفت این حقوق ها را زیر ۲۰ میلیون گذاشتید می دانید در جایی که ما هستیم همه بالای ۲۰ میلیون حقوق دریافت می کنند؟در همان زمان؟در همان زمان همه بالای ۲۰ میلیون بودند. من یک نظر دارم و همیشه در سخنرانی ها گفته ام، ما باید قانون وضع کنیم و مجلس روی اینها ایستاد ولی در جای دیگر گیر پیدا کرد، من می گویم به هر کسی هر چقدر می دهید باید توجیه قانونی و منطقی و عقلی داشته باشد.می گویید مجلس اینجا خوب عمل کرد و جاهای دیگر نگذاشتند.من در این قسمت می گویم مجلس خوب عمل کرد.من می خواهم در بسته حقوق های نجومی نگاه کنم، حدود ۳۰ برنامه پخش شد و نماینده های مختلف از حزب های مختلف اینجا نشسته اند و همه هم گفتند از گزارش دیوان محاسبات قانع نشدیم. همانجا بلند شوید و بگویید قانع نشدید. تذکر آئین نامه ای بدهید و عنوان کنید.مگر نگفتند؟ در صحن مجلس یک وضعیتی پیدا کرده است، من در مجلس ششم خیلی صحبت می کردم الان کمتر صحبت می کنم چرا؟ اگر کسی می خواهد تذکری دهد باید از ساعت ۸ صبح هیچ کاری نکند و دست روی دکمه بگذارد تا اعلام می کنند زود فشار دهد تا او بیفتد والا نمی تواند تذکر دهد و حرف زند.یعنی تغییر آئین نامه ای که صورت گرفت.دست نماینده را به کلی بسته است. نماینده در مجلس خیلی کاره ای نیست. سیستم حکمفرمایی می کند. موفق شوید و دکمه را بزنید نفر ۳۶ ام می شوید. نفر اول و دوم تذکر می دهند و دوباره پاک می کنند. این موضوع تمام می شود. دوباره دست خود را روی دکمه می گذارید و نفر ۷۰ ام می شوید. باز می گویند ببخشید نشد.مگر ما یک نفر را استخدام کنیم و بگوئیم بجای من این دکمه من را بگیرید تا نوبت من شود و من بتوانم دو کلمه صحبت کنم.گفته بودید در برنامه ششم توانستید تا ۹۰ درصد در مبارزه با اشرافی گری موفق باشیم. هنوز سر این حرف هستید؟بله. آن ده درصد هم آن ماده است که حذف شد. ما در برنامه ششم قسمتی تحت عنوان مبارزه با مفاسد داریم. روح برنامه ششم نظارتی است. مثلا بانک مرکزی. مصیبت هایی که چند روز پیش در کشور ایجاد شده است....با موسسات؟بله. همه تقصیر را گردن موسسات نمی اندازم. من فکر می کنم سیاست هایی ممکن است پشت این قضیه باشد که پول موسسات هم خالی شود. یعنی به جای دیگری برود. من فکر می کنم و ان شاالله چنین نیست.یعنی کجا برود؟برود در بانک ها. مثال می گویم. چرا این را می گویم؟ ما در برنامه ششم مصوب کردیم و الان قانون داریم که از اول فروردین این قانون هست، بانک مرکزی موظف است جز آن واحدهایی که ۳ میلیارد بیشتر ندارند، بالاتر از آن را یا باید منحل سازد یا باید مجوز دهد. پول اینها باید آنلاین در حساب بانک مرکزی باشد، ساعت ۱۲ شب رئیس بانک مرکزی باید کل دارائی خود را در کشور ببیند. حتی وزارتخانه و دانشگاهی داشتیم که اینها سال گذشته ۱۰۰ میلیارد از سازمان مدیریت گرفته تا مشکلات خود را حل کند، این پول را در حساب می گذاشت و سود این را برای موسسه خود می گرفت.یعنی ۱۰۰ میلیارد از گردش خون کشور خارج می شد. حالا در کشور می دانید ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی آخر اسفند ماه داشتیم که ۴۵ درصد این یخ بسته و فریز شده است. یعنی در گردش خون نمی چرخد، یعنی به مردم اکسیژن نمی رساند. یعنی به مردم غذا نمی رساند. آن ۵۵ درصد هم دو سوم سرعت را دارند یعنی یک سوم سرعت کم است. نتیجه همین می شود.خدا نکند یک روزی این یخ آب شود. اگر کنترل نشود و این یخ آب شود تورم تا ۷۰ درصد ممکن است بالا رود. این پول یخ است. از سال ۱۳۹۲ که ما ۴۹۴ هزار میلیارد نقدینگی داشتیم الان قریب به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.خدا نکند یک روزی این یخ آب شود. اگر کنترل نشود و این یخ آب شود تورم تا ۷۰ درصد ممکن است بالا رود. این پول یخ است. از سال ۱۳۹۲ که ما ۴۹۴ هزار میلیارد نقدینگی داشتیم الان قریب به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.نزدیک به سه و نیم برابر!هر چه نقدینگی بالاتر رود حقوق پائین می آید. همانند شربتی می شود که جلوی حسینیه گذاشته اند، هر وقت کم می آید یک سطل آب توی آن می ریزند. (می خورد) همه شربت می خورند اما شربت لیوان قبلی با لیوان بعدی فرق دارد. حقوق سال قبل با حقوق امسال متفاوت است.پس بانک مرکزی در برنامه ششم قانون دارد. شورای فقهی درست کردیم و باید اجرا شود.یعنی همان کاری که در قانون بانکداری می خواستیم انجام دهیم که می گفتند لایحه می دهیم و لایحه هم ندادند.یک عده مخالفت می کردند که اجازه دهید لایحه می آورند. گفتیم دو الی سه ماده را که امهات است، مصوب می کنیم هر زمان لایحه آوردند این را داخل آن لایحه می گذاریم.آقای وزیر اسبق! این سند ۲۰۳۰ چه بود که رهبر انقلاب اینقدر مقتدرانه و مدبرانه جلوی این ایستادند و اجازه ندادند؟این ریشه دارد. به یاد دارید آن زمانی که سند تحول بنیادین را مصوب می کردیم؟ عده ای آن موقع مخالفت هایی داشتند. دو تفکر وجود دارد، یک تفکر در کشور وجود دارد که می گوید ما باید تعلیم و تربیت خود را مبتنی بر آیات قرآنی انجام دهیم، البته معنا این نیست که از تجربه دنیا استفاده نکنیم. از تمام تجربیات دنیا هم استفاده بکنیم. نه از محتوای دنیا، بلکه تجربیات و روش هایی است که رفته اند.برخی اعتقاد دارند ما باید از دنیا کمک بگیرم حتی در محتوا باید چنین کنیم. ما وزارت آموزش و پرورش رفتیم و ۲۴ ماه ایستادیم و ۸ ماه در شورای آموزش عالی آموزش و پرورش و ۸ ماه در کمیته سه جانبه آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و حزوه علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ۸ ماه هیچ کاری را به دست نگرفت، دو هفته جلسه را هفته ای یک بار کرد تا این را مصوب کند. قانون شد.مقام معظم رهبری گفتند ۱۴۱ راهکار است که همه باید اجرا شود و این نسخه شفابخشی است. ما شروع به اجرای آن کردیم. این که می گویند ۲۰۳۰ یعنی از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ است. ۱۵ ساله است. ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ هم سند دیگری بود.گفتند چطور آن ۱۵ سال بخشی از آن را اجرا کردید؟احسنت، آن سند این بود که دخترها باید مدرسه درس بخوانند. نباید به خاطر جنسیت ظلم شود و دختران به مدرسه نروند. من آنجا صحبت کردم که ما جزو ۶ کشور پیشرفته دنیا هستیم که تعداد دختران ما در دانشگاه ها و مدارس از پسران دارند پیشی می گیرند. متاسفانه وقتی ۲۰۳۰ آمد ۳۰ کمیته برای آن تشکیل می شود، در ۳۰۰ صفحه آماده می شود.در ۳۰۰ صفحه به عنوان سند ملی آموزش آماده کرده اند. مثلا ما در سند تحول بنیادین می گوییم دانش آموز را باید به شکلی تربیت کنید که حقوق شهروندی بیاموزد، خداجو باشد، ایثارگر باشد، جهادگر باشد، راستگو و درستکار باشد. آن آمده این را چطور نوشته است؟ ایثارگر و جهادگر را برداشته است. نوشتند حقوق شهروندی را بداند، صادق باشد و این گونه اصلاح کردند.یعنی سند تحول ما را با ۲۰۳۰ مطابقت دادند. نه این که ۲۰۳۰ را با سند تحول ما مطابقت دهند. اصلا چه نیازی به این هست؟ ما سند ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را رهبر انقلاب دو سال از ما در روز معلم تشکر کرد. وقتی ما این را پذیرفتیم این تا ۲۰۳۰ دنباله دارد. هر بخشنامه و هر چه که در یونسکو مصوب شود ما باید آن عینا اجرا کنیم.حذف درس هایی همانند حسین فهمیده هم در این چارچوب بود؟من نمی توانم بگویم در این راستا بود، من می گویم اصلا ۲۰۳۰ را بخشنامه ندانید بلکه ۲۰۳۰ یک تفکر است.برای بسیاری سوال است که چرا دستگاه های مسئول و ناظر همانند مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تا این اندازه باید ضعیف عمل کنند که کار به رهبری برسد؟کاملا حرف درستی است. گلایه مندی باید باشد، هم از مجلس و هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی باید گله کرد.می دانستند؟ قطعا می دانستند.بله. من که می دانستم، شهریور ماه سال قبل این کار انجام شد و من متوجه شدم و زنگ زدم و پیگیری کردم. در ماده ۶۳ برنامه ششم این را آورده ایم. در ماده ۶۳ برنامه ششم نگاه کنید نوشتیم وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرا کند و چیز دیگری را نمی تواند اجرا کند. من اسم نبردم ولی می دانستم. قانون برنامه ششم ۲۰۳۰ را منع کرده است.قانون می گوید این را اجرا نکنید. اجرا کردیم. تخلف است.الان سند تحول چه میزان اجرا شده است؟ما مجتمع های آموزشی روستایی درست کردیم و برای همین تفکر سند تحول بنیادین بود که یکی یکی دارد تعطیل می شود، قلب سند تحول بنیادین دانشگاه فرهنگیان است. هر سال باید ۳۰ هزار دانشجو بگیرد تا بت ...

ادامه مطلب  

سرانجام اجرای سند ۲۰۳۰ در نظام آموزشی کشور به کجا رسید؟+ جزئیات  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صدخبر سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در خصوص نگرانی هایی از اجرای سند ۲۰۳۰ در برخی بخش های آموزش و پرورش اظهار کرد: بار ها اعلام کردم و رسماً نیز ابلاغ شد و تقریباً در تمام جلسات مدیران کل آموزش و پرورش به این موضوع اشاره کرده ام که سند ۲۰۳۰ از نظام آموزشی کشور کاملاً کنار گذاشته شده است.وی با تأکید بر اینکه هیچ جلسات کارشناسی و کارگروهی برای عملیاتی کردن سند ۲۰۳۰ نباید تشکیل شود، افزود: این نباید ها فقط به دلیل تأکید مقام معظم رهبری روی این موضوع نیست بلکه واقعاً خود ما در آموزش و پرورش و نظام آموزشی کشور بسیار اسناد پیشرفته و نوینی نسبت به سند ۲۰۳۰ داریم که گفته های بسیاری در این اسناد وجود دارد و اصلا نیازی به استفاده از سند ۲۰۳۰ نداشته و نداریم.وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این نکته را اشاره کنم اتفاقاتی که در بعضی از کلاس ها ممکن است بیفتد، ظاهرش ارتباطی با سند ۲۰۳۰ ندارد یعنی مفاد سند ۲۰۳۰ نیست، اما رویکرد ها و جهت گیری های سند ۲۰۳۰ را دنبال می کند که بنده تقریباً از آغازین روز هایی که در وزارت آموزش و پرورش به عنوان وزیر حضور داشتم، کارگروهی را شخصاً برای این موضوع به صورت متمرکز پیش بینی کردم.وی اضافه کرد: همواره به تمام دلسوزانی که نگران بودند و مطلبی شنیده می شود که ای ...

ادامه مطلب  

عده ای جای منافقان جلاد و قوه قضاییه در دهه ۶۰ را عوض کردند / جریان ۲۰۳۰ در شان نظام جمهوری اسلامی نیست  

درخواست حذف این مطلب
نماز عبادی سیاسی جمعه امروز با حضور پرشور مردم روزه دار و ولایت مدار شهر تهران و شهرستان های استان تهران برگزار شد.به گزارش تهران نیوز ، نماز عبادی سیاسی جمعه امروز با حضور پرشور مردم روزه دار و ولایت مدار شهر تهران و شهرستان های استان تهران برگزار شد.ائمه جمعه پایتخت پس از توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی به مواردی همچون حادثه تروریستی تهران ، سند ۲۰۳۰ و … اشاره کردند.امام جمعه تهران: داعش عصاره همه شرارت هاست/ برخی در برابر دهه شصت تجاهل نکنندحجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه این هفته تهران (۱۹ خرداد) با اشاره به این که میوه شجره طیبه روزه در ماه رمضان، نیل به درجه تقواست، گفت: از این مسئله غفلت نکنیم که روزه برای خودسازی است و برای راه یافتن به اکسیر اعظم اخلاص است.وی با بیان این که روزه تمرین اخلاص است، اظهار داشت: حقیقت روزه همان سیر باطنی است و بدون تظاهر و نمود و نمایش، ارتباط صد در صد خالص بین عبد و خداست که اگر کسی به این نکته توجه کند، پرودگار به او ملکه تقوا عنایت می کند.حجت الاسلام صدیقی افزود: انسان منافق برای خدا نماز نمی خواند و خدمت نمی کند و برای جلب توجه و جا انداختن خودش این کارها را انجام می دهد. باطن این افراد مطلقاً خدا ندارد و غیرخدا را عبادت می کند و ظاهر و باطنش ۱۸۰ درجه فاصله دارد.امام جمعه موقت تهران با اشاره به آیات پایانی سوره یوسف خاطرنشان کرد: اکثر کسانی که ایمان دارند و خدا را قبول دارند، بیماری شرک در وجودشان ریشه کن نشده و غیر خدا را حساب می آورند و به غیر خدا طمع دارند. انسانی که توکل به خدا ندارد و به وعده های خدا دل نبسته، آرام نیست و از نگرانی رو به سازش می آورد. انسانی که خدا را عبادت می کند، تنها از او کمک می گیرد.وی در ادامه خطبه های نمازجمعه این هفته تهران با تسلیت حادثه تروریستی تهران، گفت: بساط آنها در حرم امام زود برچیده شد، اما در مجلس به دلیل وجود جمعیت، تعدادی از عزیزان ما به لقاءالله پیوستند و خوشا به حال شان که میهمان خدا بودند و مظلومانه شهید شدند. این مظلومیت برای ما تزریق بیداری و هوشیاری بود. تروریست ها خودشان را به جهنم رساندند و خانواده هایی را داغدار کردند.حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه قتل برای ما عادت و شهادت کرامت است، گفت: شهادت ارث اولیاست و مردم ما با آن انس دارند و با این خون ها به خدا تقرب می جویند. حادثه تروریستی از ساخته های دنیای استکبار است و امام در وصیت شان رژیم آمریکا را «تروریسم بالذات» معرفی کرد و بنیان اینها بر شرارت و قتل و غارت است و از روز آغاز حرکت ننگین شان جز شر برای بشریت چیزی نداشتند. بعد هم غده سرطانی اسرائیل را به عنوان کانون ترور در منطقه کاشتند و تروریسم دولتی را دامن زدند. ماموریت رژیم صهیونیستی ترورهاست.امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب اسلامی و در جریان جنگ تحمیلی، این روحیه جهادی بود که در جوان های ما و آحاد ملت ما عشق به شهادت را ایجاد و ما را پیروز کرد و پیروزی خون بر سلاح بود. دنیای کفر برای آنکه بدلی برای خودش درست کند، از طریق سلفی ها القاعده را درست کرد و در نهایت داعش که عصاره همه شرارت هاست.وی افزود: این جریان های منحط تحت عنوان گروهک هایی که اسم مختلف دارند، ایجاد شده که خط قرمز دینی و بینش درست جهانی و رحم و مروت ندارند. کشتن کودک و زن و مرد در مسجد و پایگاه های خدمتی اینها را درنده ساخته است. ما در سال ۶۰ فجایع عظیم را پشت سر گذاشتیم و بخشی از جوانان کشور ما را در وادی قتل و غارت قرار دادند. گروهی از اینها اوایل دم از نهج البلاغه و مقابله با آمریکا می زدند، اما عاقبت در خط آمریکا حرکت کردند و اولیاء الهی همچون شهید دستغیب، مدنی و اشرفی اصفهانی را به شهادت رساندند.حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه ملت ما همه داغ ها را هضم کرد، اما چرخ انقلاب راکد نشد و هر خونی ریخته شد ولایت مداری مردم ما افزون شد، گفت: این حادثه البته ترقه ای بیش نبود و مردم ما نمی ترسند، اما هشدار بود که برخی دهه شصت را فراموش و تجاهل نکنند. اِعمال قانون و اراده ولی فقیه علیه جلادان را مورد خدشه قرار می دهند. برخی چگونه روی شان می شود که آن زمان کنار این جریانات بودند، ولی از گذشته خود پشیمان شده اند. این حرکت ادامه آن حرکت است و ما آن دوران را پشت سر گذاشتیم. جوانان ما از بینش بیشتری برخوردارند و ما همچنان مقاوم ایستاده ایم و از مقابله عقب نشینی نخواهیم کرد.امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: در این حادثه باید از قوت روح و مقاومت آحاد مردم که خم به ابرو نیاوردند و مجالس شان را ادامه دادند، تشکر کنم. از نیروی انتظامی و سربازان گمنان امام زمان(عج)، سپاه پاسداران که حادثه حرم را در نطفه خفه کردند و حادثه مجلس را با کمترین تلفات توانستند مهار کنند، تشکر می کنم. این نظام، نظام علوی و حسینی و عاشورایی است و مردم زیر این پرچم، احساس حمایت غیبی می کنند و تزلزلی در مسیرشان پیش نمی آید.وی با اشاره به اینکه امروز ما به قدرت بسیج کننده شعارهای انقلابی بیشتر احتیاج داریم، گفت: انتخابات اخیر برای ما آبرو و بیعت دوباره با آرمان های امام و شهدا بود، چه آنهایی که نامزدشان رای آورد و چه آنها که رای نیاورد، لشگر انقلاب بودند و حضورشان اعلام اراده قطعی برای ادامه راه امام بود. اشخاصی که رای آوردند کسی را تحقیر نکنند. این آراء، رای به حقانیت خون شهداست.حجت الاسلام صدیقی تأکید کرد: رئیس جمهور و مسئولان باید هوای محرومان و پابرهنگان را داشته باشند و از اشرافیت دوری کنند.امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه باید حرف های ما در چارچوب های شرعی و اخلاقی باشد، تصریح کرد: جریان ۲۰۳۰ در شان نظام جمهوری اسلامی نیست و برای آموزش و پرروش نباید بیگانگان برنامه دهند. من از سران قوا توقع دارم حرمت نظام و ولایت را حفظ کنند که تاکنون اینگونه بوده و از این پس هم رمز وحدت ما همین ولایت است.امام جمعه خیرآباد: عقلانیت امنیت در انقلابگری است نه در عدم اعتماد به آمریکاحجت الاسلام والمسلمین جعفر طزری در خطبه های نماز عبادی _ سیاسی جمعه این هفته خیرآباد ضمن عرض تبریک امام حسن مجتبی (ع) گفت: ماه رمضان سر درب هم ماه های دیگر سال است و لیالی قدر سرور همه ایام دیگر ماه رمضان است، بیچاره کسی است که این شبهای با برکت را در غفلت به سر برد.وی اظهار داشت: این ماه و شب ها فرصت خوبی است تا با حضور در این مراسم با توجه و استغفار دل خود را از گناه و آلودگی ها پاک کنیم و رحمت الهی را بدست آوریم.امام جمعه خیرآّباد در خطبه دوم نمازجمعه این هفته خیرآباد ضمن بیان حملات تروریستی به مرقد امام (ره) و ساختمان دفتر نمایندگان مجلس گفت: عده ای به قصد برهم زدن امنیت کشور و ایجاد ترس و رعب ، عده ای از عزیزان را به شهادت و عده ای دیگر را نیز زخمی کردند ابتدا به خانواده های داغدار و مصبت دیده تسلیت عرض می کنم و برای آسیب دیدگان آرزوی سلامتی نیز داریم.حجت الاسلام طزری بیان داشت: آنچه راجع به این دو حمله می توان گفت این است که اولا هدف از این عملیات بر هم زدن امنیت کشور است و برای دشمنان بسیار سخت است که با تمام هزینه هایی که انجام می دهند ایران اسلامی همچنان سربلند باشد.وی ادامه داد: دشمنان گمان کرده اند که با ایجاد ترس و رعبت می توانند اتحاد و یکدلی ملت را بر هم زنند بلکه این حادثه سبب شود که همه ملت با اتحاد و یکدلی خواستار برخورد قاطع با این گروهگ های تروریستی شوند.امام جمعه خیرآباد بیان داشت: نباید جرئی نگر باشیم و این عملیات را توسط چند مزدور بدانیم بلکه باید بانیان اصلی عملیات ها را جستجو کرد و شکی نیست که عاملان اصلی این اقدامات جز آمریکا و عربستان سعودی نیست، همانها که دم از مبارزه با تروریسم می زنند و خود نیز حامیان اصلی تروریسم هستند.حجت الاسلام طزری تصریح کرد: امروز به وضوح نقش شهدای مدافع حرم برهمگان آشکار شد، آنانکه تا دیروز صحبت از آن می کردند که چه نیازی است فرزندان ایران اسلامی در سوریه و عراق بجنگند، اگر انصاف و وجدان داشته باشند، امروز فهمیدند که اگر شهدای مدافع حرم نبودند، باید در مجلس شورای اسلامی مان با آنان مقابله می کردیم.وی اظهار داشت: این اقدامات کوچک تر و حقیرتر از آن است که بتوانند در عزم ملت ایران خللی به وجود آورد چرا که مشکلات بسیار بزرگتر از این نتوانست مانع رسیدن ایران به اهداف والای خود شود.امام جمعه خیرآباد با بیان این که این گونه اقدامات به ما می فهماند که دشمن از مواجه با جمهوری اسلامی به تنگ آمده است و از دست ایران اسلامی عصبانی است، گفت: امروز دشمن تمام اهداف خود را در منطقه با وجود ایران اسلامی نقش بر آب می بیند بنابراین برای انتقام از ایران اسلامی توسط عده ای جاهل و مذدور دست به اینگونه تحرکات می زنند.وی با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان گفت: امروز عده ای به بهانه این که مقابله و مواجهه با استکبار هزینه دارد، راه سازش را در برگرفته اند غافل از آن که هزینه سازش بسیار بالاتر از هزینه مواجهه است.حجت الاسلام طزری با بیان این که سند ۲۰۳۰ استقلال فرهنگی کشور را در نظر گرفته است، گفت: ما انقلاب کردیم تا در عرصه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی مستقل شویم اما این مطلوب دشمن نیست بنابراین با هر وسیله ای قصد برهم زدن استقلال کشور را نیز دارند.امام جمعه خیرآباد ادامه داد: سند ۲۰۳۰ یکی از آن موارد است و معنا ندارد عده ای در خارج از کشور برنامه فرهنگی برای مدارس و خانواده ما تهیه کنند و ما مجبور به انجام آن شویم.وی گفت: عقلانیت امنیت این نیست که کشوری که سال ها تلاش کرد از سلطه استکبار خارج شود دوباره با هزینه های بسیار به سمت استکبار برود، عقلانیت امنیت در انقلاب گری است نه در عدم اعتماد به آمریکاست.امام جمعه رباط کریم: عربستان مهره گردان اصلی بازی تروریستی در ایران بود / سند ۲۰۳۰ دخالت آشکار دیگران در سیستم آموزشی کشور استحجت الاسلام حسینعلی محمدی نژاد، امام جمعه رباط کریم در آیین عبادی سیاسی روز جمعه این شهر که در مصلی شهر رباط کریم و با حضور آحاد مردم خداجو برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف زنان امروز جامعه شوهرداری و فرزندان اوری است و اگر احیانا در جایی هم اشتغال دارند باید از امنیت آن جا اطمینان حاصل نمایند تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود.وی افزود: جامعه باید به سمتی برود که جوانان بتوانند به راحتی ازدواج کنند، خانواده ها باید در امر ازدواج دخترانشان سختی را کنار بگذارند.امام جمعه رباط کریم تأکید کرد: متاسفانه در جامعه شاهد افزایش سن ازدواج هستیم، اگر این روند به پیش برود شاهد سقوط اخلاق در جامعه خواهیم بود، دختران یک جامعه چون میوه ای نارس هستند که در زمان رسیدن باید ازدواج کنند وگرنه بر زمین سقوط خواهند کرد و از بین می روند.حجت الاسلام محمدی نژاد ادامه داد: خانواده ها با فرزندان اشان کمی گفت وگو کنند و از علایق آنها بپرسند، این امر سبب ایجاد رفاقت بین فرزندان و خانواده و عدم تکیه آن فرزند بر دیگری خواهد شد.امام جمعه رباط کریم با اشاره به سفر ترامپ به عربستان، اظهار کرد: سفر رییس جمهور آمریکا به عربستان سعودی و اسراییل حاوی پیام اختلاف افکنی در منطقه است، ناتوی عربی تشکیل شد تا قطر منزوی و ایران هم به تبع از قدرتش کاسته شود.وی عنوان کرد: داعش ترسویی بیش نیست، چون در مرز ها شکست خورده است می خواهد در اینجا ناامنی ایجاد کنند و به همین سبب در منطقه ایران ورود پیدا کرد و قصد تخریب داشت که کاری از پیش نخواهد برد.حجت الاسلام محمدی نژاد خاطرنشان کرد: پشت پرده ماجرای تروریستی و ترقه بازی ها در ایران به طور قطع اسراییل و عربستان هستند که به زودی نابود خواهند شد.خطیب جمعه رباط کریم با اشاره به سند ۲۰۳۰ ، این سند را دخالتی آشکار در سیستم آموزشی کشور دانست و گفت: رهبری فرمودند که مگر ما نمی توانیم سند اموزشی بنویسیم یعنی باید حتی درباره اموزش هم دیگران برای ما تصمیم بگیرند چرا باید ما بنشینیم و چهار نفر در یونسکو برای ما تصمیم بگیرند.امام جمعه دماوند: عده ای جای منافقان جلاد و قوه قضاییه در دهه ۶۰ را عوض کردندحجت الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی در خطبه های عبادی- سیاسی این هفته نماز جمعه شهر دماوند که با حضور پرشور مردن روزه دار در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه شب قدر هستیم و ان شاءالله با توکل به ائمه و تدبر در قرآن کریم، آماده ورود به شب قدر شویم.وی با اشاره به استقبال خوب و پیش بینی نشده ای از مراسم سالگرد ارتحال امام، افزود: بنا بر فرموده رهبری، عده ای به دنبال تحریف امام هستند و اگر امام و راه امام را بیان نکنیم، آن ها به تحریف راه امام دست می زنند.امام جمعه شهرستان دماوند بابیان اینکه جنگ، ترور و تحریم آزمون هایی بود که بعد از انقلاب در زمان امام ایجاد شد، خاطرنشان کرد: در این دهه عده ای از منافقان که جوانان، زنان و کودکان ما را می کشتند، وقتی دستگیر شدند، آیا مفسد فی الارض نیستند و نباید منافقان را اعدام کنند؟فتاح دماوندی ادامه داد: برخی در ایام انتخابات این منافقان را مظلوم و قوه قضاییه را ظالم جلوه دادند و حال آنکه ولی فقیه زمان خود حاضر و ناظر بر نابودی این درندگان بود.وی با اشاره به اینکه آمریکا، وقتی ساز مخالفی برایش زده شود، آن را لبه پرتگاه رها می کند، تأکید کرد: بلایی که عربستان و آمریکا بر سر قطر آوردند، نشان می دهد که مستکبران قابل اعتماد نیستند و امروز قطر از آسمان امن جمهوری اسلامی استفاده می کند و از ایران مایحتاج غذایی خویش را تأمین می کند.امام جمعه شهرستان دماوند بابیان اینکه اتفاقات تهران بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، تصریح کرد: امام خامنه ای، این رفتارها را ترقه بازی دانست که هر دزدی توان انجام آن را دارد و نشانی از قدرت و توان نیست؛ قدرت برای جمهوری اسلامی است که داعش را در سوریه و عراق زمین گیر کرده است.فتاح دماوندی با اشاره به اینکه مردم دماوند از مالیات های سنگین گله دارند، بیان کرد: گروه های مختلفی از اصناف آمدند و نسبت به مالیات سنگین گله کردند و از مسئولان استانی و شهرستانی می خواهم که پیگیری کنند و در بحث مالیات به مردم فشار نیاورند.امام جمعه بخش گلستان: ملت ایران از فشار اقتصادی و این ترقه بازی ها هراسی نداردحجت الاسلام والمسلمین مرتضی صفایی امام جمعه بخش گلستان در خطبه های نماز جمعه خود ضمن اشاره به وفات حضرت خدیجه (س) بیان داشت: وی تمام ثروت خود را در خدمت اسلام قرار داد و پیامبر اکرم (ص) توجه ویژه ای به این بانوی بزرگوار داشتند، به گونه ای که عایشه به ایشان غبطه می خورد.وی در ادامه با بیان اینکه زن می تواند منزل را به مرکز آرامش و مهربانی تبدیل کند، تصریح کرد: در برخی آیات قرآن کریم زن به برگ گل تشبیه شده است، که باید همان لطافت را در خانواده نیز داشته باشد.حجت الاسلام والمسلمین مرتضی صفایی در رابطه با مطرح شدن مسئله همجنس بازی توسط عده ای، گفت: مطئمناً نزدیکی دو مرد حاصلی نخواهد داشت، و این بحث حربه ای برای ایجاد پیری در کشور ها می باشد، که در حال تبلیغ نیز می باشد.وی با اشاره به میلاد امام حسن (ع) و تبریک به همه مردم، اظهار داشت: امام حسن (ع) عی زیادی کردند تا خلافت را به حکومت علوی برسانند، و امیرالمومنین (ع) به این امام بزرگوار فرمودند که با معاویه صلح کن، که این صلح زمینه ساز قیام امام حسین (ع) گردید.امام جمعه بخش گلستان در رابطه با آغاز ایام قدر از روز سه شنبه، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، تبیین کرد: سه شب قدر در پیش خواهیم داشت، و توجه داشته باشید که میوه سه ماه پربرکت گذشته را می بایست در این چند شب بچینید.وی ضمن عرض تسلیت و تبریک به شهروندان بهارستانی بابت شهادت یکی از شهروندان شهرصالحیه در حادثه تروریستی حرم امام خمینی (ره)، بیان داشت: باتوجه به شهادت مازیار سبزعلی زاده، پنج شنبه شب مجلسی در مصلی شهر گلستان برگزار خواهیم کرد، و از مردم صالحیه برای شرکت در این مراسم دعوت می کنیم.مرتضی صفایی در پایان باتوجه به سخن مقام معظم رهبری در رابطه با تشبیه اتفاقات تروریستی اخیر به ترقه بازی، افزود: ملت ایران ملتی نیست که به سادگی جا بزند، و از فشار اقتصادی و این ترقه بازی ها هراسی ندارد.امام جمعه قرچک: اتحاد ناتوی غربی و عربی برای ایجاد ناامنی و تغییرعقیده مردم برنامه ریزی شده استحجت الاسلام و المسلمین حجت الله اسماعیلی امام جمعه شهرستان قرچک در خطبه های نماز جمعه این شهرستان اظهار داشت: امروز منشأ بیچارگی مسلمانان در کشورهای اسلامی حاکمیت کور و زور و ذلیل است که با نقشه استکبار وصهیونیست ها بوجود آمد.وی گفت: استکبار در جوامع اسلامی بدنبال اتحاد سکولاری است، با کتمان حق توسط خواص ذلیل ودنیا طلب اسلام را به مصیبت انحراف دچار کردند .اسماعیلی با اشاره به سخنانرهبر معظم انقلاب، بیان کرد: اگر کسانی فکرکنند ناتو فرهنگ اسلامی نظام وکشورما را به فرهنگ غربی تبدیل کنند، این آرزو را به گور خواهند برد، ولی بر همه ملت بویژه نخبگان بویژه حزب الله اهل جماعت وجمعه لازم است .وی تاکید کرد: باید مراقب باشند در زمین دشمن بازی نکنند وهدف از تشکیل ناتوی عربی چیست؟ با اتحاد ناتوی غربی وناتوی عربی می خواهند تفکراسلامی را جمع کنند، دو هدف کوتاه مدت، برای ایجاد ناامنی و بلند مدت برای تغییر عقیدتی دارند.امام جمعه شهرستان قرچک در گفت: تکلیف دلسوزان به نظام و انقلاب و ملت روشن شد، وقتی تشکیلات و دستگاهای قرارگاهی اختلاف پیدا کرد، شما آتش به اختیارید ومستقلاً عمل کنید، همه هسته های فکری فرهنگی عملی و جهادی کار کنند ، این بیانگر وجود یک توطئه وفتنه فرهنگی است .وی تصریح کرد: یکی اثر ازسند ۲۰۳۰ است که مقام معظم رهبری فرمودند: اولاً ما متوجهیم و می دانیم ثانیاً بفرض مشکل نداشته باشد چرا از بیرون باید برای متون آموش وپرورش تصمیم گرفته شود، چرا باید نظام آموزش وپرورش ما را چهار نفر بنشیند در یونیسکو بنویسد وشما هم متوسل به دروغ آشکار شوید، عذر بدتر از گناه می آورید، اگر هم امضاء نزدید ونپذیرفتید پس چرا دستور اجرا دادید، این که بدتر است ، این همان نفوذ است.اسماعیلی افزود: مسئولین وابسته وکج فهم و دیر فهم باید بیدار شوند، اگر واقعاً شما قصد ندارید در مراحل اولیه گوش بفرمان امام و رهبرتان باشید، چقدر آزمایش می کنید و رد می شوید چقدر نظام تا توان تفکر پوچ شما را بدهد.وی بیان کرد: رهبر عزیز پیرامون حوادث ترریستی در تهران فرمودند: این حوادث نشان داد اگر جمهوری اسلامی در آن نقطه ای که مرکز اصلی این فتنه ها است ایستادگی نمی کرد، ما تا حالا گرفتارهای یادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم .امام جمعه قرچک تاکید کرد: عقلانیت این نیست که انسان خودش را تحت سیطره وسلطه شیاتین قرار دهد، مثل آل سعود نفهم با شیطان بزرگ سازش کند و نابود شود، برای سازش تیمی از ذخایر مالیش را داد، بجای راضی کردن دشمن قسم خورده و دیوانه خداوند و مردم را راضی کنید، بفکر اقتصاد کشور باشید. وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان به وعده هایی که داده اند عمل کنند، بلاخره به هر شکل ممکن موفق شدید ولی اگر بخواهید از این فرصت سوء استفاده کنید، بدنبال پیاده کردن نقشه های بیرون باشید وخطاهای گذشته را تکرار کنید، این ملت سکوت نخواهند کرد وجواب خواهند داد.امام جمعه ری: مسبب اصلی در این جنایات آمریکا و مجری کار عربستان استحجت الاسلام و المسلمین سید علی شاهچراغی امام جمعه شهرری در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که با حضور پرشور مردم خداجوی ری در مصلی بزرگ حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد، ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی، گفت: پرهیزگاری انسان را درمقابل معصیت و گناهان مصون می دارد.شاهچراغی ضمن تبریک به مناسبت سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) گفت: این هفته به نام هفته اکرام ایتام نامگذاری شده است و بهترین فرصت برای رسیدگی به فقرا و مستمندان است.وی در فضیلت شب قدر بیان کرد: این شب بهتر از هزار شب است و سرنوشت یک ساله انسا ...

ادامه مطلب  

خطای استراتژیک در پذیرش سند ۲۰۳۰  

درخواست حذف این مطلب
تا هنگامی که هویت خود را با تعریفی که اسلام از خود دارد می شناسیم، نمی توانیم در نقشه ای که فرهنگ غرب برای توسعه ی جهانی ترسیم می کند قرار بگیریم.صحبت بنده پیرامون سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی به عنوان چارچوب عمل جمهوری اسلامی برای آموزش است. گرچه این سند با موضع گیری های مقام معظم رهبری، مراجع عظام، فضلای حوزوی و دانشگاهی و اجماع نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و از دستور کار خارج شد ولکن بازبینی آن می تواند برای ما درس هایی داشته باشد.بنده کار نسبتا مفصل تری را در بازبینی نسبت به این سند ملی و سندهای قبلی آن (یعنی بیانیه ی اینچئون کره ی جنوبی و چارجوب عمل پاریس و اصل سند ۲۰۳۰ سازمان ملل که دستورکار توسعه ی پایدار است) انجام داده بودم. اما در این فرصت شش دقیقه، با یک نگاه مختصر، چهار پیشنهاد دارم که فکر می کنم نتیجه ی چهار درسی است که می توانیم از این تجربه ای که گذشت بگیریم.اسناد بالادستی در حوزه ی علم و فرهنگ پیشنهاد اول را با یک مقدمه بیان می کنم و آن مقدمه این است که ما سندهای موفقی را در شورایعالی انقلاب فرهنگی تدوین کردیم. یکی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که بیش از ده سال در چند دولت در آن کار شد و فضلای حوزه نیز با نتیجه ی کاری که قریب یک دهه شده بود همراهی داشتند. بعد در نهایت در چند تیم فعالیت بسیار خوبی برای این سند داشتند. قبل از اینکه سند تحول نوشته شود یک سند راجع به مبانی آن نوشته شد و استفراغ وسع خوبی شد برای اینکه برای نظام آموزش و پرورش براساس مبانی و مفاهیم تاریخی بومی و دینی خودمان سندی را داشته باشیم. چون این تلاش، تلاشی نبود که ادعا باشد که کار نهایی است، در خود سند آمد که بعد از پنج سال بازبینی شود و گروه هایی در حال بازبینی هستند و پرونده ی آن باز است و دارند کار می کنند.سند دیگری که شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه ی علم تنظیم و تدوین کرد، نقشه ی جامع علمی کشور بود که در ذیل این سند، سندهای دیگری شکل گرفت و بخش هایی از این سند که اجرا شد در مثل نانو و سلو ل های بنیادین و مواردی دیگری که علوم استراتژیک هستند، موجب شد موفقیت ها و رتبه هایی را در سطح جهانی داشته باشیم.سند دیگر نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور بود. برخی از این سندها حدود پنجاه جلسه ی شورایعالی انقلاب فرهنگی را بعد از کارهای مستمری که بخش های مختلف انجام داده بودند به خود اختصاص داد. ما در قم برای نقشه ی مهندسی کشور، دو نقشه و دو سند، به موازات کاری که دبیرخانه در تهران می کرد و کارهایی که سایر بخش ها می کردند تدوین کردیم. زیرا برای چنین سند ملی نیاز بود با دیدگاه ها و رویکردهای مختلف کار شود و در نهایت بعد از چهل یا پنجاه جلسه ی شورایعالی انقلاب فرهنگی سند تصویب شد.مشکلی که در این سندها داشتیم در ابلاغ، یا اجرا، و یا نحوه ی اجرای این اسناد بود. البته سندها به گونه ای تنظیم می شد که اجرایی باشد، چه اینکه ترکیب شورایعالی انقلاب فرهنگی، ترکیبی است که اینگونه هست، یعنی حضور شخصیت های حقوقی شاهد این مسأله است. چون سندها را برای آسمان نمی نویسند بلکه برای اجرا می نویسند و اگر در تدوین این اسناد تعامل درستی با بخش اجرایی نباشد سند اجرایی نخواهد شد.در سند نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور و شبیه آن در سندهای دیگر نیز بخشی از سند باز است به گونه ای که بتواند و باید با مشارکت بخش های درگیر تکمیل و نوشته شود. در این سندها نهایت تلاش شد تا اینکه اجرایی باشند و انعطاف داشته باشند اما ما در اجرا باز هم به دلیل نوع همکاری بخش های اجرایی گرفتار مشکل بودیم و هستیم.خطای استراتژیک در پذیرش سند ۲۰۳۰ آن چیزی که در مورد سند ملی آموزش و پرورش اتفاق افتاد این بود که به رغم این که سندهای موجود آنچنان که باید اجرایی نمی شد، یک سند دیگری (در ذیل سند ۲۰۳۰ توسعه ی پایدار سازمان ملل و در ذیل بیانیه ی اینچئون) با کارگروه های متعدد سی گانه با سرعت شکل گرفت تا چارچوب عمل برای حوزه ی آموزش و پرورش را تدوین کند و همین مسأله بود که در نهایت چنین اجماعی را در قبال خود به وجود آورد. بحث بنده درباره ی خطای استراتژیکی است که در این کار رخ داد، این خطا چیست؟ما در تعهدات بین المللی باید حضور فعال داشته باشیم، چون این تعهدات، قواعد و ضوابط بین المللی را در سازمان های بین المللی ایجاد می کنند و اگر ما در تدوین آنها مشارکت فعال نداشته باشیم، آنها این قواعد را در هر حال بدون حضور ما شکل خواهند داد و از طریق آنها به ما فشار خواهند آورد. پس ما ناگزیر هستیم در جهت تعدیل و بازدارندگی، تا جایی که ممکن باشد مشارکت داشته باشیم. ما با مشارکتمان در قواعد بین المللی احکامی را که می پذیریم از سنخ احکام حکومتی است، یعنی خروجی این سازمان ها مثلا اگر از نوع سیاست باشد، الزاما سیاست هایی نیست که سیاست های اولی ما باشد. به همین دلیل، ما برنامه های اجرایی خود را با محوریت این گونه از تعهدات نمی توانیم تدوین کنیم. برنامه های اجرایی درون کشور بر مبنا و با تمرکز بر ارزش ها و سیاست های اصلی و اولی خود ما باید تدوین شوند. البته تعهداتی را که ما به سازمان های بین المللی، به یونسکو یا به سازمان ملل می دهیم، یکی از شرایط اجرای سیاست های داخلی خودمان خواهد بود.ما به هنگام اجرای هر سیاست موانع یا عوامل و شرایط موجود داخلی و خارجی را باید ببینیم، لذا سندهای اصلی ما باید براساس ارزش های خود ما و بر محور آنها قرار می گرفت و بعد، تعهدات بین المللی به عنوان شرایط اجرا لحاظ می شد. اما در تدوین سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی، دقیقا بر عکس آن عمل شد، یعنی یک تعهد بین المللی، کانون و محور تدوین چارچوب اجرا شد و بقیه ی سندهای بومی ما که بر مدار ارزش های خود ما شکل گرفته بود و از فعالیت های افتخارآمیز ما بودند در حاشیه قرار گرفتند و در زمره ی عوامل و شرایط تدوین سند در آمدند. این همان خطای استراژیک است و همین خطا موجب شد تا چنان اجماعی در قبال سند مزبور و برای الغاء آن شکل بگیرد. اما این خطای استراتژیک متأسفانه در سلسله سندهای دیگری که در ذیل سند توسعه ی پایدار دارد شکل می گیرد ادامه دارد.پیشنهاد اول بنده این است که ما باید از ماجرای سند ملی آموزش ۲۰۳۰ درس بگیریم و نباید سند توسعه ی پایدار را به عنوان محوری برای تدوین چارچوب عمل کشور قرار دهیم، بلکه سند توسعه و دیگر تعهدات بین المللی را باید شرایط مساعد و یا بازدارنده برای اجرای برنامه هایی ببینیم که بر مبنای ارزش ها، سیاست ها و اسناد بومی نوشته می شوند. البته این پیشنهاد مختص به قوه ی مجریه نیست، قوه ی قضائیه هم ظاهرا برخی از سندهایش را در ذیل این سند توسعه ی پایدار سازمان ملل تنظیم می کند. چون سند توسعه ی پایدار، هفده هدف اصلی دارد که یکی از هدف هایش، یعنی هدف چهارم، آموزش بود که یونسکو از طریق بیانیه ی اینچئون آن را دنبال کرد. هدف های دیگر از طریق دیگر نهادهای سازمان ملل دنبال می شود و سن ...

ادامه مطلب  

۲۰۳۰ سندی به تمام معنا سکولار و استعماری است/ اگر جهاد و شهادت نباشد گزینه های روی میز دشمنان عملی می شود  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، حضرت آیت الله مکارم شیرازی شامگاه جمعه در برنامه «چشمه معرفت» که از شبکه سوم سیما پخش شد، در ادامه تبیین آسیب های اجتماعی مربوط به خانواده با الهام از کلام امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه، اظهار داشتند: در این ایام بحثی درباره سند 2030 است که خانواده و فرزندان را هدف گرفته است و بنده ناچار هستم اشاره فشرده ای به این سند داشته باشم.ایشان تصریح کردند: در سال 2015 عده ای از سران کشورها که سردمدارانش همین دولت های زورمند بودند و افرادی که جزو اقمار آنها محسوب می شوند، نشستی داشتند و در رابطه با اساس این سند تصمیم گرفتند و دو عنوان جالب «دگرگون ساختن جهان» و «توسعه پایدار» را برای این سند ذکر کردند.*غربی ها افکار استعماری خود را با عناوین جذاب به خورد ملت ها می دهندمعظم له افزودند: معمول غربی ها این گونه است با یک عناوین جذاب وارد می شوند و افکار استعماری را در آن می ریزند و به خورد ملت ها می دهند.این مرجع تقلید تصریح کردند: آنها چنین ادعایی کردند و کار غربی ها معمولا این گونه است یک چیزی می نویسند و تصویب می کنند و دیگران را هم به هر صورت وادار می کنند به اینکه آن را بپذیرند و تحت قیمومیت آنها قرار گیرند.*شما چکاره هستید برای ما تصمیم گرفتید؟حضرت آیت الله مکارم شیرازی به برخی از تعابیر سند 2030 اشاره کردند و افزودند: مثلا می گویند "ما تصمیم گرفته ایم" یا "ما تعهد می کنیم"، شما چکاره هستید تصمیم گرفتید؟ایشان همچنین با اشاره به یکی دیگر از عبارات سند 2030 مبنی بر اینکه "ما دنیا را دگرگون می سازیم"، گفتند: شما می خواهید برای خودتان کنید، چرا برای ما تصمیم می گیرید و به ما پیشنهاد می کنید به آن ملحق شویم؛ ما کشوری دارای سابقه درخشان تمدن، مذهب و نظامی اسلامی هستیم؛ ما باید فرهنگ خودمان را داشته باشیم.*مسئولان تعابیر استعماری سند2030 را فراموش نکنندمعظم له با هشدار به مسئولان مبنی بر اینکه تعابیر استعماری سند 2030 را نباید فراموش کنند، اظهار داشتند: استعمارگران چنین منطق و ادبیاتی را به کار می برند.این مرجع تقلید با اشاره به صحبت خود با برخی مسئولان در رابطه با سند 2030، گفتند: بنده با برخی مسئولان محترم صحبت کردم، متاسفانه دیدم مطالعه کافی درباره این سند ندارند و ما بیشتر از آنها مطالعه کردیم، در حالی که گاهی تعریض می کنند شما مطالعه نکردید اما خودشان کمتر مطالعه کردند.*بسیاری از موارد سند 2030 با مذهب ما سازگار نیستحضرت آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه باید نکاتی را در رابطه با سند2030 بیان کنم، اظهار داشتند: بسیاری از مواد این سند با مذهب و نظام ما سازگار نیست، شوخی بردار هم نیست، سندی به تمام معنا سکولار، مادی گری و منهای مذهب است.ایشان با تاکید بر اینکه چنین سندی نمی تواند با تشکیلات نظام جمهوری اسلامی هماهنگ باشد، ابراز داشتند: مسئولان محترم می گویند ما شرط گذاشتیم هر بخش سند بر خلاف فرهنگ، مذهب و نظام باشد اعتنا نکنیم؛ مسئولان درست می گویند چنین شرطی گذاشتند؛ اما آنها هم روی این شرط، شرط گذاشتند و می گویند شرط شما تا جایی قبول است که با روح سند مخالفت نداشته باشد و این شرطی که شما گذاشتید مخالف روح سند است؛ بنابراین این گونه دست و پای ما را می بندند. *فقط مسائل آموزشی در سند 2030 مطرح نشده استمعظم له با بیان اینکه در صورت پذیرش سند 2030 باید گزارش سالانه از روند اجرایی شدن آن ارائه داد، گفتند: نمی شود این سند را بپذیریم و گزارش ندهیم؛ گزارش درباره مسائل آموزش و پرورش، اقتصاد و زیست محیطی هم است؛ همه مسائل در این سند وجود دارد برخلاف آنچه بعضی خیال می کنند فقط مسائل آموزشی است؛ این سند 17 هدف دارد و بعضی مسائل آن آم ...

ادامه مطلب  

آموزش و پرورشی که «وابسته» است...  

درخواست حذف این مطلب
مجتبی همتی فر در مطلبی با توجه به اصل حاکمیتی بودن آموزش و پرورش و خدشه در استقلال کشور نوشت: با اوج گرفتن نقد مجموعه اسناد 2030، مجامع کارشناسی و رسانه ای کشور عمدتاً «ناهمخوانی مفاهیم و مبانی این اسناد با ارزش های اسلامی و اسناد بومی» را در کانون قرار داده اند و مدافعان نیز با اشاره «الزام آور نبودن» و «حق تحفظ» سعی دارند که منتقدان را قانع نمایند. در این میان، مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود از زاویه ی دیگری به نقد 2030 پرداختند که در عین بنیادی بودن، نسبتاً مغفول مانده بود [1]. از نظر ایشان «خدشه در حاکمیت و استقلال کشور و نظام آموزشی» اصلی ترین ایراد مجموعه اسناد 2030 است که حتی درخواست حق تحفظ و تفسیر مفاهیم مبهم به نحو دلخواه نمی تواند این ایراد را برطرف نماید.مقام معظم رهبری به مسئله استقلال کشور در حوزه آموزش اشاره نموده اند، اما باید یادآور شد که دستورکار 2030 ابعاد سه گانه توسعه یعنی «اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی» را مورد توجه قرار داده است [2]. این سند علاوه بر مسائل آموزشی، برای حوزه های کشاورزی، امنیت غذایی و زنان و خانواده، آب های سرزمینی و فراسرزمینی و جنگل ها و ... نیز به هدف گذاری و تعیین راهبرد پرداخته است. لذا به خطر افتادن استقلال کشور در این حوزه ها نیز محتمل است که بررسی های کارشناسی را اقتضا می کند.با این همه باید دغدغه ها و حساسیت نسبت به وابسته شدن کشور در حوزه آموزش مضاعف باشد، زیرا تربیت شهروندان و نیروی انسانی متخصص حوزه های دیگر در این بخش صورت می گیرد. طبیعتاً وابستگی کشور در آموزش به وابستگی کشور در همه حوزه های دیگر خواهد انجامید.بر چنین زمینه ی برخی از نکات درباره مجموعه اسناد 2030 و مسئله وابستگی حوزه آموزش قابل طرح است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره شده است:1ـ در جمهوری اسلامی ایران، «آموزش و پرورش» امر «حاکمیتی» است. این اصل به صراحت در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (1392) و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390) مورد تأکید قرار گرفته است [3].امور حاکمیتی بنا به ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است...». بر این اساس می توان نتیجه گرفت که باید با هر سیاست، تصمیم یا اقدامی که اصل حاکمیتی بودن آموزش و پرورش را مخدوش نماید، با جدیت برخورد شود.2ـ بر اساس مفاد مندرج در دستورکار 2030، این سند برنامه ای 15 ساله برای توسعه کشورها به ویژه کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است و در همین راستا اهدافی را به عنوان اولویت ها و جهت گیری های نسبتاً بلندمدت در حوزه های مختلف تعیین نموده است. همین امر و سازوکارهای پیش بینی شده در این سند می تواند شاهدی بر برنامه ریزی دیگران (نهادهای بین المللی و کشورهای توسعه یافته) برای کشورها باشد.اگر مفاد دستورکار 2030 و اسناد زیرمجموعه آن نیز مورد توجه قرار گیرد ـ به ویژه در بخش سازوکارهای پیاده سازی و تحقق اهداف و راهبردها ـ شواهد اِعمالِ حاکمیت نهادهای بین المللی برای هدایت برنامه های کشورها به سمت وسوی تعیین شده بروز بیشتری می یابد. «طراحی شاخص های جهانی برای ارزیابی تحقق اهداف» (ماده 48 و 75 دستورکار 2030)، «تعیین یونسکو به عنوان متولی ایجاد، گردآوری و ارزیابی اطلاعات کشورها در راستای شاخص ها» (از جمله مواد 48 و 57، 70 و 77) و «هدایت کشورها با جهت دهی حمایت های مالی و مشورتی به اولویت های نهادهای بین المللی» (مواد 48 و 86) همگی از سازوکارهایی هستند که به صورت نرم می توانند در برنامه ریزی و حکمرانی کشورها مداخله و اعمال نفوذ کنند. این سازوکارها می توانند اعمال حاکمیت و اقتدار جمهوری اسلامی در حوزه آموزش را نیز به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.3ـ در پس هر برنامه ریزی آموزشی، مبانی وجود دارد که می توان از آن با عنوان «فلسفه تربیت» یاد نمود. در فلسفه تربیت (صریح یا ضمنی) مبانی، ارزش های اساسی و رویکردها مشخص می شود و تعیین می گردد که دانش آموز خروجی نظام آموزشی باید چه مختصاتی داشته باشد.دستورکار 2030 و به تبع آن سند آموزش 2030 به طور ضمنی از فلسفه اجتماع و فلسفه تربیتی خاصی نشئت گرفته است. هر چند تدوین کنندگان این ...

ادامه مطلب  

براساس سند ۲۰۳۰ دین نباید در آموزش دخالت داشته باشد/ اجرای سند ۲۰۳۰ غیرقانونی و جرم است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: نقد رسانه ها در مورد من و اقداماتم به علت دلسوزانه بودن آن برایم حکم «احلی من العسل» را دارد و خوشایند است، ضمن اینکه سالی که در مجلس گذشت بسیار حیاتی بود و وقتی وارد مجلس شدیم دو ماه نخست درگیر مسائل هیئت رئیسه و شروع آن بودیم و دوماه بعد آن نیز مسئولیت کمیسیون تلفیق برنامه را داشتم و 6 ماه کامل همه توان خود را برای برنامه ششم گذاشتم.وی با بیان اینکه مجلس برای نخستین بار برنامه دولت را نوشت و در جریان تدوین برنامه ششم توسعه کار سختی انجام شد، گفت: برنامه ششم توسعه از تمام برنامه های قبلی متفاوت بود، به سبب اینکه موضوع محور بود و از مشکلات و دردهای جامعه نشأت گرفت و در این راستا برای 22 مشکل و درد جامعه نسخه نوشته شد.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری برخی از برنامه ها اجرایی شد که توانست تحولی ایجاد کند علی رغم اینکه برخی معتقد بودن این برنامه ها قابل اجرا نیست. از جمله سه برابر کردن مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع یارانه ها و غیره که اجرا شد.حاجی بابایی با اشاره به اینکه که کارها در برنامه ششم با محوریت مردم و افراد کم درآمد جامعه با درنظر گرفتن اشتغال و تولید است بیان کرد: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برآیند گفتمان هایی است که در داخل مجلس شکل می گیرد و در فراکسیون نماینده های ولایی مجلس بین 107 تا 130 نفر در آن حضور دارند و حدود 110 عضو ثابت و 20 نفر بین ما و دیگر فراکسیون ها مشترک هستند.وی با بیان اینکه فراکسیون امید را نیز در مجلس داریم و تعدادی از دوستان نیز اعلام می کنند که مستقل هستند از حدود دو ماه گذشته که موضوع هیئت رئیسه مطرح شد جلسات مشترکی برگزار شد و در مجموع با فراکسیون مستقلین ولایی با حضور آقای لاریجانی جلسه مشترکی برگزار شد و تفاهمی برقرار شد که طبق آن اعضای هیئت رئیسه 12 نفر هستند که 6 نفر از ما و 6 نفر از مستقلان با احتساب آقای لاریجانی بودند.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این تفاهمنامه منعقد شده محکم بود و سه شرط برای تفاهمنامه مشخص شده بود نخست اینکه هیچ فراکسیون اجازه ندارد با فراکسیون دیگری صحبت و مذاکره داشته باشد، دوم رأی ها باید راستی آزمایی شود و سوم اینکه هیچ لیستی با لیست دیگر به صورت نفری نباید قول رأی دادن به هم بدهند و باید از حیثیت 12 نفر دفاع کنند.وی با اشاره به اینکه چندین بار دوستان امید به بنده مراجعه کرده و درخواست برگزاری جلسات دیگری داشتند، گفت: آقای لاریجانی تماس گرفت که گفتم تفاهم شده است و در ادامه به پیشنهاد آقای مطهری درخواست تشکیل جلسه ای با حضور آقایان عارف، مطهری و وکیلی، بنده و چند نفر از مستقلان شد.حاجی بابایی با اشاره به اینکه 12 نفر عضو هیئت رئیسه در مجلس وجود دارد، ادامه داد: بنا بود به رئیس مجلس همه رأی بدهند، برای 9 نفر بعدی هر فراکسیون سه نفر را معرفی کرده و برای دو نفر نواب رئیس نیز دو نفر از امید و دو نفر از ولایت باشند که من موافق نبودم ولی آقای لاریجانی و دیگر دوستان بر این قضیه اصرار داشتند و در مجموع دو راه بیشتر نداشتیم یا باید پیمان شکسته می شد و یا به شکلی کنار می آمدیم و به عهدی که دوستان مستقل بستند اعتماد می کردیم.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در نتیجه سه نفر از امید، سه نفر از ولایت و سه نفر از مستقلان معرفی شدند که مستقلان به مطهری و پزشکیان رأی دادند و 107 نفر از فراکسیون ولایت نیز به من رأی دادند و 100 نفر به لیست امید رأی دادند که 50 الی 60 نفر مستقلین بودند این موضوع نشان داد تعهد و پیمان بسته شده اجرایی نشد.حاجی بابایی بیان کرد: پس از این موضوع هنگام انتخاب دبیر، سه نفر دیگر از نیروهای ولایی و یک نفر از امید خارج از لیست خود را کاندیدا کردند که در اینجا هر سه نفر از نیروهای ولایی رأی آوردند.دوبرابر شدن بودجه استانها در برنامه ششم توسعهوی با بیان اینکه برنامه ششم برنامه ای است که بسیاری از مسائل مربوط به استان و کشور در آن آورده شده است، گفت: از سال 96 بودجه های استانی در برنامه ششم نسبت به سال گذشته دو برابر می شود.حاجی بابایی با بیان اینکه 30 درصد از بودجه کل کشور باید عمرانی شود افزود: این میزان در گذشته 18 درصد بود و سه درصد از 54 درصد فروش نفت که سهم دولت بود به استان ها داده می شد اما در برنامه ششم این رقم را به سه درصد از صد درصد رساندیم و این حرکت روبه رشدی در استان است.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امسال سهم مالیاتی در استان 2.2 درصد است عنوان کرد: مالیات در استان همدان در دو یا سه سال اخیر از 40 درصد هم بالاتر بود که امسال با سهم 2.2 درصدی فرصت طلایی برای سرمایه گذاری برای کسبه خرد در استان ایجاد می شود.تعریف اقتصادی برای 5 هزار روستای کشور انجام می شودوی با اشاره به اینکه برای توسعه استان ها مصوب شد تا 5 هزار روستا باید هر سال تعریف اقتصادی داشته باشند اعلام کرد: بنا شده که برای دو ماه اول، سازمان مدیریت برنامه ریزی فهرست روستا ها و برنامه ها را تعیین و به همه استان ها ابلاغ کند تا بانک ها، بخش خصوصی، دولت و روستاییان در طرح آن برنامه سهیم باشند.حاجی بابایی گفت: در برنامه ششم توسعه سعی شده تا کمک های ویژه ای به برخی بخش ها انجام شود و با وجود مخالفت دولت در کمیسیون مجلس مصوب شد تا یک میلیارد دلار سهم راه آهن در کشور افزایش یابد و در راه آهن پیش بینی شده تا به سمت دوخطه کردن و برقی کردن راه آهن ها حرکت کنیم.وی افزود: در حاشیه این اقدام در حوزه راه آهن در سطح کشور پیشرفت خوبی خواهیم داشت و اکنون اولویت ما دو خطه شدن و برقی شدن راه آهن است.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایستگاه ترمینال راه آهن همدان که چندی پیش کلنگ آن زده شد برای کلانشهر شدن مهم است و در مرحله کلانشهر شدن همدان راه آهن شهری نیز تعریف می شود.حاجی بابایی بیان کرد: در مجمع نمایندگان استان به شدت پیگیر موضوع راه آهن تهران- همدان- ملایر هستیم تا آغاز شود، چرا که راه آهن در ملایر جزو قانون است و در حال پیگیری هستیم تا راه آهن همدان- تهران تا خسروی تعریف شود چراکه چاره ای جز این نیست و غرب کشور رونق نمی گیرد مگر اینکه این کار انجام شود.حاجی بابایی با بیان اینکه بنده اعتقاد ندارم عید فطر راه آهن همدان- تهران راه بیفتد، افزود: راه اندازی قطار 6 ماه وقت لازم دارد چراکه باید تکمیل شود درحالی که گفته شده بود دو ماه بعد از افتتاح راه می افتد ضمن اینکه ایستگاه آماده نیست و نیاز به 3 ماه کار دارد تا آماده شود.وی افتتاح راه آهن همدان- تهران را افتتاحیه زودرس اعلام کرد و گفت: پروژه کار بزرگتری دارد که در این راستا مطالعه دوخطه شدن، برقی شدن، رفتن به سمت ملایر و به سمت خسروی و عراق کلید خورده است.نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتوبان از تهران تا همدان آمد اما برای احداث اتوبان به سمت کرمانشاه حرکتی انجام نگرفته است افزود: در برنامه ششم یک عدالت اجتماعی دیده شده است.وی با اشاره به اینکه از ناحیه یارانه ها سال گذشته 87 هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم بیان کرد: امسال هر چقدر هزینه آب، برق و گاز گران شود به این پول افزوده می شود ولی تنها پول پرداختی به مردم 35 میلیارد تومان است.حاجی بابایی تصریح کرد: در سال 89 تصمیم بر این شد تا مصرف انرژی کاهش یابد تا رونق بیشتر شود و برای این کار قرار شد تا انرژی افزایش قیمت داشته باشد ولی ما به التفاوت آن به مردم داده شود بر این اساس تقسیم بندی اینگونه شد تا 50 درصد آن به مردم، 30 درصد به تولید و 20 درصد به دولت و حقوق کارمندان داده شود.وی با بیان اینکه اگر آقای روحانی پول مستمری کمیته امداد و بهزیستی را افزایش داده از محل یارانه ها بود و یارانه ها تا زمانی ادامه دارد که درآمدها از هزینه ها کاهش نیابد، گفت: 6 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که میانگین حقوق آنها 80 هزار تومان بود و اکنون به 200 هزار تومان رسیده است.وی اظهار داشت: اگر آقای روحانی پول مستمری کمیته امداد و بهزیستی را افزایش داده از محل یارانه ها بود و یارانه ها تا زمانی ادامه دارد که اقشار درآمدها از هزینه ها کاهش نیابد. نماینده مردم همدان و فامنین عنوان کرد: 6 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که میانگین حقوق آنها 80 هزار تومان بود و اکنون به 200 هزار تومان رسیده است.حاجی بابایی با بیان اینکه سالانه باید برای 100 هزار نفر از مستمری بگیران کمیته امداد شغل ایجاد شود گفت: با توانمند شدن این تعداد افراد پشت خط و نیازمند که حدود چهار میلیون نفر هستند جایگزین می شوند چرا که این افراد شرایط مستمری بگیری را دارند ولی ظرفیت در کمیته امداد و بهزیستی محدود است.وی با اشاره به اهمیت موضوع شفاف سازی در حقوق های مدیران عنوان کرد: باید سامانه ای طراحی شود تا در آن همه ی افراد جامعه و مسئولان حقوق دریافتی یکدیگر را ببینند تا همه ی مردم در جریان کار قرار بگیرند و در صورت عدم انجام آن جرم برای آن در نظر گرفته شود.نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: امسال سال تولید و اشتغال نامگذاری شد و رشدی می تواند اشتغال ایجاد کند که همراه با تولید باشد، به عنوان مثال فروش نفت سال گذشته افزایش یافت و 88 درصد رشد اقتصادی برای فروش نفت بود اما برای آن شغلی ایجاد نمی شود و سال گذشته در بهترین موقعیت 650 هزار شغل ایجاد شده است.تعداد متقاضیان جدید ...

ادامه مطلب  

استان مرکزی پر شتاب در آموزش جنسی همراه با سند ۲۰۳۰  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، پروژه نفوذ از آن مسائلی است که در طول تاریخ قریب به ۴۰ ساله انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی را مورد تهدید قرار داده است و دشمنان نظام اسلامی همواره در صدد ایجاد رخنه در ساختارهای رسمی و غیررسمی، از طریق ایجاد شبکه های نفوذ با ماهیت های متعدد بوده و هستند و به تناسب اهمیت هر نهاد، احتمال نفوذ در آن کم و زیاد می شود. با توجه به تاثیر فراوانی که ساختار آموزشی هر کشور در شکل گیری انگاره های ذهنی نسل آینده دارد، بدیهی است نظام آموزش وپرورش ایران نیز به عنوان اصلی ترین متولی تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، بیش از باقی مراکز، در معرض تعرض شبکه های نفوذ قرار دارد.یکی از مصادیق تعرض به نظام آموزشی را که به وضوح حکایت از برنامه ریزی پررنگ و لعاب دشمنان در این زمینه دارد، می توان همین غائله مربوط به سند ۲۰۳۰ دانست که البته با هشیاری رهبر انقلاب و برخی اندیشمندان انقلابی، این توطئه غرب علیه فرزندان ایران بخوبی خنثی شد. لکن خنثی سازی پروژه هایی از این دست، نه تنها فرآیندی تک مرحله ای نبوده، بلکه مهم تر از شناسایی و خنثی سازی اولیه، انجام مراقبت دامنه دار و مداوم است که ساختار آموزشی را از شر اسنادی مانند ۲۰۳۰ مصون نگاه می دارد.برای مثال در راستای همین مراقبت دامنه دار، مشاهدات و بررسی های «وطن امروز» نشان می دهد خطر اجرای سند ۲۰۳۰، به رغم نهی صریح رهبر انقلاب در خرداد ۹۶، همچنان برخی استان ها را تهدید می کند.مرکزی، استان پایلوت تربیت جنسی کودکان، یکی از استان هایی که در آن رد پای برخی حامیان اجرایی شدن ۲۰۳۰ پیدا شده و بررسی ها حکایت از فعالیت گسترده شبکه نفوذ در میان فعالان آموزشی و تربیتی دارد، استان مرکزی است که از پاییز ۹۵ تاکنون مشخصا در رابطه با مسائل مرتبط با سند ۲۰۳۰، حواشی بسیاری را پشت سر گذاشته است. نخستین نشانه استقبال مسؤولان استانی از اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ در اراک، آذرماه سال ۹۵ علنی شد؛ آنجا که غلامرضا فتح آبادی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان، ۶ آذر ۹۵ طی گفت وگویی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، خبر از انتخاب اراک از طرف یونسکو به عنوان صدمین شهر آموزش پذیر (یادگیرنده) داد و اجرای این پروژه را در راستای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش عنوان کرد و پس از مدت کوتاهی به تصریح خبرگزاری ایکنا، جلسه ای در ۱۱ اسفند۹۵ با محوریت همین رویداد آموزشی در اراک برگزار شد که در آن جلسه علاوه بر مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، نمایندگانی از بهزیستی، اداره کل آموزش و پرورش، خانه سمن ها و سرای یاری کودکان امید (سیکا) حضور داشتند. پس از مدتی و با انتشار جزئیات سند ۲۰۳۰ و اعتراضات گسترده مردمی به آن، رهبری وارد میدان شدند و ۱۷ اردیبهشت ۹۶ طی سخنانی اعلام کردند: «جمهوری اسلامی تسلیم ۲۰۳۰ نخواهد شد.» و صراحتا به دخالت و برنامه ریزی یونسکو برای ساختار آموزش و پرورش اعتراض کردند.با ورود رهبری و مشاهده نارضایتی مردمی، مسؤولان آموزش وپرورش به تکذیب اجرایی شدن چنین سندی روی آوردند و در همین راستا، شهریار فولادگر، مدیرکل آموزش وپرورش استان مرکزی، ۲۶ اردیبهشت ۹۶ طی اظهاراتی که از طریق سایت اداره کل آموزش وپرورش استان منتشر شد، آموزش های جنسی در مدارس را «کذب محض» دانست.این تکذیب فولادگر در حالی در رسانه های حامی دولت در اراک دست به دست می شد که پس از گذشت چند ماه به وضوح مشخص شد تکذیب آموزش جنسی در مدارس اراک چندان قابل اعتنا نیست، چرا که در مصاحبه خانم سمیه ساجدی، کارشناس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش وپرورش مرکزی با هفته نامه محلی «کیش مهر» در ۱۱ آذر ۹۶ عنوان شد: «استان مرکزی از پایلوت های تربیت جنسی کودک و نوجوان بود و این طرح در برخی مدارس معین اجرا شد.»به نام سازمان های مردم نهاد، به کام ۲۰۳۰دیگر مسا ...

ادامه مطلب  

سند 2030 باید توسط نمایندگان مجلس تصویب می شد/ از امضاء سند توسط دولت مردان بی خبر بودیم  

درخواست حذف این مطلب
سند 2030 باید توسط نمایندگان مجلس تصویب می شد/ از امضاء سند توسط دولت مردان بی خبر بودیم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی دولت یازدهم را دلیل کوتاهی موجود در پرداختن به سند ۲۰۳۰ اعلام کرد و گفت: دولت با ایجاد محدودیت های نظارتی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی موجب ضعف شورا شده است.به گزارش آناج، کبری خزعلی عضو شورای انقلاب فرهنگی طی گفت وگویی با بیان اینکه امضای سند 2030 سیر طبیعی خود را طی نکرده و دارای مشکلات عدیده ای است، گفت: این سند نیازمند بازنگری و اصلاحات زیادی است.عضو شورای انقلاب فرهنگی با بیان اینکه همواره اسناد ملی و سیاست های کلان علمی فرهنگی و اجتماعی در این شورا تصویب می شود، اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل محدودیت های دولت تا آذرماه از امضای آن خبر نداشت.خزعلی اضافه کرد: همزمان با رونمایی از سند 2030 در آذر ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی متوجه امضای این سند از سوی دولت شدیم. به گفته وی، سند 2030 یک سند چند لایه است که لایه 17 بندی آن در نیویورک به اجماع رسیده و لایه های بعدی آن در چین و کره از سوی رئیس جمهور امضاء شده است همچنین سند آموزشی 2030 تحت عنوان سند ملی آموزش که دارای اشکالات فراوانی است در داخل کشور و تحت نظر یونسکو تهیه شده است. این عضو شورای انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه طبق اصل 77 ـ 125 قانون اساسی این سند سیر قانونی خودش را طی نکرده خاطرنشان کرد: از آنجایی که بیش از 17 بار کلمه تعهد و بیش از 100 بار کلمه تنظیم در این سند به کار رفته است، باید مورد بازنگری جدی از سوی مجلس شورای اسلامی قرار می گرفت. وی با تأکید بر اینکه سندهای تعهدآور بین المللی براساس قانون باید از مجرای مجلس پیگیری شوند، اظهار داشت: پس از اعتراضات صورت گرفته و اعلام نظر کارشناسان آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم بر این شد تا گزارشی را در خصوص این سند ارائه کنند. وی ادامه داد: گزارش های فراکسیون های مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست مقام معظم رهبری رسید، تا جلوی خطر اجرای این سند گرفته شود و در نتیجه روز دوم اردیبهشت ماه دستور توقف سند 2030 ...

ادامه مطلب  

استان مرکزی پر شتاب در آموزش جنسی!  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش رجانیوز به نقل از وطن امروز، پروژه نفوذ از آن مسائلی است که در طول تاریخ قریب به 40 ساله انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی را مورد تهدید قرار داده است و دشمنان نظام اسلامی همواره در صدد ایجاد رخنه در ساختارهای رسمی و غیررسمی، از طریق ایجاد شبکه های نفوذ با ماهیت های متعدد بوده و هستند و به تناسب اهمیت هر نهاد، احتمال نفوذ در آن کم و زیاد می شود. با توجه به تاثیر فراوانی که ساختار آموزشی هر کشور در شکل گیری انگاره های ذهنی نسل آینده دارد، بدیهی است نظام آموزش وپرورش ایران نیز به عنوان اصلی ترین متولی تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، بیش از باقی مراکز، در معرض تعرض شبکه های نفوذ قرار دارد. یکی از مصادیق تعرض به نظام آموزشی را که به وضوح حکایت از برنامه ریزی پررنگ و لعاب دشمنان در این زمینه دارد، می توان همین غائله مربوط به سند 2030 دانست که البته با هشیاری رهبر انقلاب و برخی اندیشمندان انقلابی، این توطئه غرب علیه فرزندان ایران بخوبی خنثی شد. لکن خنثی سازی پروژه هایی از این دست، نه تنها فرآیندی تک مرحله ای نبوده، بلکه مهم تر از شناسایی و خنثی سازی اولیه، انجام مراقبت دامنه دار و مداوم است که ساختار آموزشی را از شر اسنادی مانند 2030 مصون نگاه می دارد. برای مثال در راستای همین مراقبت دامنه دار، مشاهدات و بررسی های «وطن امروز» نشان می دهد خطر اجرای سند 2030، به رغم نهی صریح رهبر انقلاب در خرداد 96، همچنان برخی استان ها را تهدید می کند.مرکزی، استان پایلوت تربیت جنسی کودکان یکی از استان هایی که در آن رد پای برخی حامیان اجرایی شدن 2030 پیدا شده و بررسی ها حکایت از فعالیت گسترده شبکه نفوذ در میان فعالان آموزشی و تربیتی دارد، استان مرکزی است که از پاییز 95 تاکنون مشخصا در رابطه با مسائل مرتبط با سند 2030، حواشی بسیاری را پشت سر گذاشته است. نخستین نشانه استقبال مسؤولان استانی از اجرایی شدن سند 2030 در اراک، آذرماه سال 95 علنی شد؛ آنجا که غلامرضا فتح آبادی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان، 6 آذر 95 طی گفت وگویی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، خبر از انتخاب اراک از طرف یونسکو به عنوان صدمین شهر آموزش پذیر (یادگیرنده) داد و اجرای این پروژه را در راستای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش عنوان کرد و پس از مدت کوتاهی به تصریح خبرگزاری ایکنا، جلسه ای در 11 اسفند95 با محوریت همین رویداد آموزشی در اراک برگزار شد که در آن جلسه علاوه بر مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، نمایندگانی از بهزیستی، اداره کل آموزش و پرورش، خانه سمن ها و سرای یاری کودکان امید (سیکا) حضور داشتند. پس از مدتی و با انتشار جزئیات سند 2030 و اعتراضات گسترده مردمی به آن، رهبری وارد میدان شدند و 17 اردیبهشت 96 طی سخنانی اعلام کردند: «جمهوری اسلامی تسلیم 2030 نخواهد شد.» و صراحتا به دخالت و برنامه ریزی یونسکو برای ساختار آموزش و پرورش اعتراض کردند. با ورود رهبری و مشاهده نارضایتی مردمی، مسؤولان آموزش وپرورش به تکذیب اجرایی شدن چنین سندی روی آوردند و در همین راستا، شهریار فولادگر، مدیرکل آموزش وپرورش استان مرکزی، 26 اردیبهشت 96 طی اظهاراتی که از طریق سایت اداره کل آموزش وپرورش استان منتشر شد، آموزش های جنسی در مدارس را «کذب محض» دانست. این تکذیب فولادگر در حالی در رسانه های حامی دولت در اراک دست به دست می شد که پس از گذشت چند ماه به وضوح مشخص شد تکذیب آموزش جنسی در مدارس اراک چندان قابل اعتنا نیست، چرا که در مصاحبه خانم سمیه ساجدی، کارشناس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش وپرورش مرکزی با هفته نامه محلی «کیش مهر» در 11 آذر 96 عنوان شد: «استان مرکزی از پایلوت های تربیت جنسی کودک و نوجوان بود و این طرح در برخی مدارس معین اجرا شد».به نام سازمان های مردم نهاد، به کام 2030دیگر مس ...

ادامه مطلب  

سران عربستان از سرنوشت صدام عبرت بگیرند/ حمله موشکی سپاه حداقل عکس العمل ایران بود/ مسئله فلسطین همواره در اولویت است  

درخواست حذف این مطلب
مسئولان همگام با مردم در راهپیمایی یوم الله قدس حضوری پرشور داشتند. به گزارش تهران نیوز ، مسئولان همگام با مردم در راهپیمایی یوم الله قدس حضوری پرشور داشتند.صحبت های مسئولان در حاشیه راهپیمایی روز قدس در استان تهرانسیلی محکم مردم تهران به اسرائیل در روز قدسراهپیمایی روز جهانی قدس امسال با شعار «روز جهانی قدس، رمز وحدت و جهاد امت اسلامی، حمایت از مردم مظلوم فلسطین و زوال قطعی رژیم صهیونیستی» در تهران و سایر استان ها برگزار شد.علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران اصلی راهپیمایی روز قدس امسال در تهران است که پیش از خطبه های نمازجمعه پایتخت (به امامت حجت الاسلام سید احمد خاتمی) به ایراد سخنانی پرداخت.* جمع کثیری از مردم، ساعتی قبل از شروع رسمی راهپمایی، در خیابان های منتهی به دانشگاه تهران حضور داشتند.راهپیمایان تهرانی با عبور از روی پرچم اسرائیل، آدمک های سران صهیونیستی و پرچم این رژیم را نیز به آتش کشیدند.* نمایش موشک های سپاه در راهپیمایی روز قدس در چهار راه ولیعصر ۳ فروند موشک بالستیک سپاه (از انواع ذوالفقار و قدر) به نمایش درآمده و مردم در حال شعارنویسی بر روی موشک ها هستند.* تاکید راهپیمایان تهرانی بر مغایرت سند ۲۰۳۰ با روحیه مقاومتراهپیمایی کنندگان با شعار ۲۰۳۰ -۲۰۳۰ سند بندگی، نسبت به سند سازمان یونسکوی سازمان ملل ابراز نگرانی کردند.* یاد شهدای ترور زنده نگه داشته شداعضای جهاد دانشگاهی با حضور در راهپیمایی روز قدس یاد و خاطره شهدای ترور ۱۷ خرداد ماه را گرامی داشتند.* تقدیر از رشادت های شهید همدانی توسط گروه سرود سفیردر حاشیه مراسم راهپیمایی امروز، گروه سرود سفیر با اجرای موسیقی سردار شهید همدانی از زحمات این شهید والامقام که در مبارزه جبهه مقاومت علیه گروهک تروریستی داعش به شهادت رسید تقدیر کردند.* تقدیر راهپیمایی کنندگان از حمله موشکی سپاه به مواضع داعشروزه داران تهرانی در راهپیمایی روز جهانی قدس ضمن حمایت از حمله موشکی سپاه به مواضع داعش نسبت به هر گونه ترقه بازی از سوی گروهک تروریستی علیه امت حزب الله خط و نشان کشیدند.هم غزه هم ایران جانم فدای اسلامگروهی از زنان با شعار “هم غزه هم ایران جانم فدای اسلام” به شعارهای مطرح شده در سال های اخیر از سوی برخی جریانات واکنش نشان دادند.شرکت نیجریایی ها در راهپیمایی با عکس های شیخ زکزاکیهمچنین گروهی از نیجریایی ها با در دست داشتن عکس های شیخ زکزاکی در تظاهرات شرکت کردند.دانشجوی دانشگاه علم و صنعت با صندوقی در دست در وسط خیابان انقلاب، مشغول جمع آوری کمک های مردمی برای اردوهای جهادی این دانشگاه هستند.* مطالبه راهپیمایان تهرانی از معاون اول رئیس جمهور/ سند ۲۰۳۰ را کاملاً ابطال کنیدراهپیمایان تهرانی با در دست داشتن بنرهایی در راهپیمایی روز قدس، خواستار ابطال کامل سند ۲۰۳۰ شدند.* تأکید راهپیمایان تهرانی بر «ایستادگی تا محو اسرائیل»گروه های مختلف مردم با حمل بنرهایی با محتوای تأکید بر «ایستادگی تا محو اسرائیل» از سمت میدان فلسطین به سمت دانشگاه تهران در حال حرکتند.* دهقان: سران عربستان از سرنوشت صدام عبرت بگیرند/ رژیم صهیونستی دشمن اول جهان اسلام استوزیر دفاع با بیان اینکه ملت ما تهدید، تحقیر و توهین را نمی پذیرد، گفت: اگرکسی بخواهد تهدیدی را علیه ما عملی کند، پاسخ سختی به او می دهیم.* جهانگیری: دشمن اصلی کشورهای اسلامی و مردم مسلمان، رژیم صهیونیستی استمعاون اول رئیس جمهور گفت: رژیم صهیونیستی دشمن اصلی کشورهای اسلامی و مردم مسلمان است که باید به مقابله با آن پرداخت.محسن رضایی در راهپیمایی روز قدس: انگشت ما در مقابل تروریست ها همیشه روی ماشه است/کمیته نظارت بر برجام جدی تر عمل کند.خرازی: حمله موشکی سپاه حداقل عکس العمل ایران بود/ عربستان از راهپیمایی روز قدس عصبانی استکمال خرازی گفت: حمله موشکی سپاه به داعش حداقل عکس العمل ایران بود که از خود نشان داد.امیر اسماعیلی: اگر موشکی به سوی جمهوری اسلامی شلیک شد موشک را در هوا منهدم می کنیم/مگسی مثل داعش برای ایران عددی نیسترونمایی از پوستر ویژه آزادی قدسهمزمان با آخرین جمعه ماه رمضان و روز جهانی قدس، امروز پوستر ویژه آزادی قدس رونمایی شد. در این پوستر تصاویری از رهبران کشورهای مبارز انقلابی در جبهه مقاومت و وفادار به آرمان فلسطین از جمله حضرت آیت الله خامنه ای، سید حسن نصرالله، شیخ زک زاکی و دیگر مبارزان انقلابی به نمایش درآمده است.این پوستر با ایده تحقق وعده رهبر انقلاب که فرمودند صهیونیست ها ۲۵ سال آینده را نخواهند دید تولید شده و مراسم جشن آزادی فلسطین ازچنگ رژیم صهیونیستی طراحی و رونمایی خواهد شد.* شخصیت هایی که در راهپمایی حضور داشتند:حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، علی لاریجانی رئیس مجلس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، امیر شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش، حجت الاسلام حجازی از اعضای دفتر رهبری، شیخ حسین انصاریان، حجت الاسلام علی رازینی، اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، رستم قاسمی، نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدرضا باهنر، حجت الاسلام شهیدی رئیس بنیاد شهید، محسن مهرعلیزاده، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس، سردار حسین دهقان وزیر دفاع، صالحی امیری وزیر ارشاد، سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه، علی مطهری نائب رئیس مجلس، کمال خرازی وزیر اسبق امور خارجه، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، سردار مومنی جانشین فرمانده ناجا، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای معاون اول قوه قضائیه.شهرقدسنماد سند ۲۰۳۰ به آتش کشیده شد/ تکلیف میدان قدس در روز قدس معلوم شدراهپیمایی روز جهانی قدس با خلق حماسه آحاد مردم شهرستان و همچنین مراسم کلنگ زنی نماد شهرقدس تحت عنوان میدان آزادی قدس در شهرستان قدس برگزار شد.مردم انقلابی و همیشه در صحنه علی رغم گرمای هوای و زبان روزه بار دیگر پرچم جمهوری اسلامی را به عنوان نماینده جهان اسلام در ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار جهانی افراشته کرده و پرچم آمریکا و اسرائیل را به عنوان حامیان استکبار و استعمار جهانی به آتش کشیدند و با فریاد مرگ بر صهیونیست، آزادی قبله نخست مسلمانان یعنی قدس شریف را خواستار شدند.از جمله مهمترین حواشی این راهپیمایی عظیم، می توان به اقدام خودجوش بخش عظیمی از راهپیمایان بر علیه سند ۲۰۳۰ بود و با پلاکارد هایی که حاوی اعلام اعتراض مردم به این سند بود، اشاره کرد.همچنین نماد چاپی سند ۲۰۳۰ هم در کنار پرچم آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد و طومار بلندی از اعتراض به این سند وسط مردم به امضا رسید.از دیگر حواشی این راهپیمایی گسترده، مراسم کلنگ زنی میدان ازادی قدس در میدان ازادی بود و بنا شد تا نماد شهرقدس که پیشتر از میدان قدس برداشته شده بود، به طرحی شکیل تر و در طرح قبه الصخره در میدان ازادی احداث و به نام ازادی قدس تغییر یابد.حضور نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های امنیتی نیز در این راهپیمایی بسیار چشم گیر تر از سال های گذشته بود که نشان از شرایط امنیتی با توجه به حوادث اخیر دارد.گیر افتادن یک راننده اتوبوس که از مردم حاضر راهپیمایی بود در میان نرده های محافظ جوی اب که با جلب توجه بسیار زیاد و البته اقدام فوری نیروهای امدادی مواجه شد نیز از دیگر حواشی این راهپیمایی بود.همچنین نماز جمعه این هفته شهرستان و مراسم روز قدس بر خلاف معمول در طبقه ی دوم مصلی نماز جمعه برگزار شد که تقریبا بخشی نیمه کاره از مصلی است.برخی از تصاویر مربوطه را نیز در زیر خواهید دید:جهان اسلام برای مبارزه با ظلم یکپارچه خواهد شد/ پاسخ دندان شکن سپاه به داعش، خواب خوش را از آمریکا و اسرائیل گرفتمحمد محمودی شاهنشین نماینده مردم شهرستان های شهریار، قدس و ملارد به عنوان سخنران اصلی مراسم روز جهانی قدس در شهرستان قدس حضور یافت.محمودی ضمن گرامیداشت روز قدس و ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین برای چندین دهه مقاومت در برابر استکبار و استعمار رژیم غاصب صهیونیستی، اظهار داشت: راهپیمایی مردم غیور و همیشه درصحنه جمهوری اسلامی ایران در روز قدس و با زبان های روزه، نشان از ظلم ستیزی مردم این سرزمین در برابر هر رژیم غاصبی است که اقدام به نقض حقوق بشر کند و این مردم همواره پشتیبان مردم ستم دیده جهان خواهند بود.وی در ادامه افزود: روز قدس روز همبستگی و همدلی تمام مردم مسلمان جهان و اعلام تنفر و انزجار از امریکا و اسرائیل و هر رژیم مستکبر و اشغالگری است که مردم جهان را مورد ظلم و ستم خود واقع می دارد.نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جهانی بودن این روز مقدس، بیان کرد: در این روز مقدس تمام مردم جهان اسلام و خصوصاً مردم غیور ایران اسلامی، فرای تمام گرایش ها سیاسی و سلایق حزبی هم دل و هم صدا در جهت منافع ملی و دینی خود برای مبارزه با استکبار جهانی به پا می خیزند و فریاد آزادی خواهی برای مردم مظلوم فلسطین سر می دهند.وی ادامه داد: مردم شهیدپرور جمهوری اسلامی در مسائلی مانند استقلال و آزادی خود و برادران دینی خویش، باکسی شوخی ندارند و همگی گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب برای هر نوع مبارزه با ظالمین ایستاده اند و مقاومت در نهاد ایشان استوارشده است.محمد محمودی همچنین به اقدام اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به حملات تروریستی داعش به تهران اشاره و عنوان کرد: پاسخ دندان شکن سپاه پاسداران به گروهک تروریستی داعش، خواب خوش را از تمام تروریست هایی که خیالی در سر برای ایران می پروراندند و آمریکا و اسرائیل و عربستانِ آمریکایی گرفت و اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه و جهان را بار دیگر به انحا گوشزد کرد.وی افزود: این مردم قدردان سپاهیان اسلام هستند و سبز جامگان عرصه استقامت را پیشتازان عرصه ایثار و شهادت می دانند و سپاه پاسداران برای ما مقدس است و در قلب ما جای دارد.این نماینده مجلس شورای اسلامی محمد بن سلمان را تازه به دوران رسیده ای آمریکایی خواند و خطاب به وی گفت:” تو در طول هشت سال جنگ تحمیلی تنها نازپرورده و کودکی بودی که مجاهدت و مبارزات این کشور مقاوم را ندیدی و اکنون که رجز می خوانی خبر از شجاعت و ایستادگی بسیجیان و پاسداران و ارتشیان این مرزوبوم نداری؛ تو کوچک تر از آنی که بتوانی برای این مردم رنج دیده رجزخوانی کنی.”محمودی تصریح کرد: امروز چه شده است که عربستان سعودی همسو با امریکا و صهیونیست ها شده اند و مردم مظلوم فلسطین را از یاد برده اند که همان مسلمانانی بوده اند که یک روز برای آزادی آن ها شعار می دادند.نماینده مردم شهرستان های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مردم غیور جمهوری اسلامی بار دیگر نشان دادند که رکود اقتصادی نمی تواند بر آن ها تأثیری بگذارد و مثل همیشه نشان دادند مشکلات نمی تواند به اعتقاد آن ها به رهبری و ارمان های انقلاب اسلامی خدشه ای وارد کند و نوید می دهم که دست خداوند همواره همراه این مردم است و روزی خواهد رسید که منجی عالم بشریت با ظهور خود آنچه حق است را به شکل حکومت عدالت الهی محقق خواهد کرد.ورامینهمه استکبار به دنبال جعل حکومتی اسلامی است/ در دریا فقط آمریکایی ها را می بینیم/ حتی یک روز از افزایش توان دفاعی غافل نشده ایمدریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه سخنران راهپیمایی روز قدس شهرستان ورامین در بین راهپیمایی کنندگان گفت: صدها سال طول کشید و از اسلام گذشت تا مردی خدایی بیاید و همان چه که پیامبر خدا آورده بود را بگوید و به دنبال چیزهایی باشد که ائمه نیز به دنبال آن بوده اند و مردم نیز به دنبال آن بروند تا بتوانند به یاری خدا این انقلاب را به صاحب الزمان(عج) برسانیم.وی خاطر نشان کرد: کلام امام خمینی(ره) در بسیاری از مواقع محقق شد و به یاری خدا این وعده نیز محقق خواهد شدفرمانده نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: همه چیز باید حاضر باشد تا وعده خداوند بزرگ محقق شود که یکی از آنها مبارزه با یک جعل حکومتی است که همه ظلم و استکبار به هم جمع شده اند و حکومتی را با شرارت و قتل و غارت و دزدی تمام ظلمی را در مردم اسلامی جمع شود تا بتواند مبنی استکبار جهانی را جعل کند.دریادار فدوی تصریح کرد: در ۴۰ سال گذشته هیچ وقت استکبار دست از این نظام برنداشته اند تا جایی که با تمام حواس خود به بررسی انقلاب اسلامی پرداخته و می پردازند.فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطر نشان کرد: ماهیت این دعوا بر سر دنیا و نفت و سیاست و دیگر مسائل نیست بلکه ماهیت این دعوا ماهیت حق و باطلی است و اگر این دعوا رخ داد امکان ندارد که این دعوا تمام شودوی ضمن بیان اینکه در وضعیتی هستیم که دشمنان نظام اسلامی و آمریکایی ها نگران هستند که از طرف ایران چه اقدامی علیه آنها می خواهد به وحود آید، گفت: ما روند و اقدام دفاع را به خوبی پشت سر گذاشته ایم تا جایی که تمام استکبار جهانی هشت سال با ما مقابله کردند ولی باز هم نتوانستند به پیروزی برسند و این مطلب برای آنها ثابت شددریادار فدوی تصریح کرد: حضرت علی(ع) فرموده اند که عاقل کسی است که بیرون از خانه با دشمن بجنگند و امروز نیز شاهد هستیم که نیروهای ما در خانه دشمن با آنها مبارزه می کنند.فرمانده نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در مرحله بازدارندگی نیز توانسته است به خوبی وارد صحنه شود تا جایی که اگر دشمنان نظام جنگی را علیه نظام آغاز کنند ضرر بیشتری نسبت به نفع آن جنگ خواهند برد.وی بیان کرد: وقتی که ماهیت این دعوا بین حق و باطل است به این معنی است که اگر دشمن بتواند تا شب ما را نابود کند مطمئناً این را به فردا موکول نمی کند و دلیل این نتوانستن نیز این است که برایند نظام و مردم ما در راهی بوده است که خداوند بر گردن ما گذاشته و همه آنها انجام شده است.دریادار فدوی پس از بیان اینکه خدوند وعده داده است که من با طرف حق هستم، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام صحنه ها به خصوص صحنه حمایت از مظلومین حضور بسیار پرشکوهی حضور پیدا می کند.فرمانده نیروی دریایی سپاه بیان کرد: شهدایی که امروز ما آنها را در سراسر کشور می بینیم به برکت خون شهدا و پیروی مردم از اسلام ناب محمدی(ص) بوده است.وی افزود: مردم ما در طول سال های طولانی با تیغ محک خورده اند که خطبه پرافتخار ورامین و پیشوا همانگونه که در گذشته آن افتخارات را داشته اند، اکنون نیز شهدای مدافع حرم که در این خطه وجود دارند بسیار زیاد هستند.دریادار فدوی اظهار داشت: روند به سمتی پیش رفت که فقط مسلمان انقلابی نبود که به وظیفه خود و شروطی که خداوند برای تحقق وعده خود عمل کرده است بلکه می بینیم امت اسلامی است که به تکالیف خود عمل می کنند تا جایی که هم از ایران شهید داریم و هم اینکه از کشورهای دیگر مانند سوریه، لبنان، افغانستان و دیگر کشورها شهید داریم.فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطر نشان کرد: وقتی که خداوند متعال طرف حق و سمت ما باشد ترسی نیست زیرا قدرت طرف مقابل با تمام قدرتشان با قدرت خداوند قابل مقایسه نیستند.وی ضمن بیان اینکه مهم این است که با زبان و عمل خود به دستورات خداوند متعال پایبند باشیم که تعداد کثیر شهدا نشان دهنده این مسئله است، افزود: در همه زمان ها پیروزی با جبهه حق بوده است.دریادار فدوی اظهار داشت: قدر استکبار بعد از پیروزی بسیار گسترده بعد از جنگ تحمیلی نتوانست علیه جمهوری اسلامی ایران حمله ای کرده و اقدامی داشته باشد و جرات این کار را نیز نداشت.فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: علاوه بر اینکه حجمه رسانه ای با دشمنان است باز هم همیشه از از جبهه حق شکست خورده اند تا جایی که دشمنان ما باید عامل بازدارندگی را برای خود حفظ کنند.وی خاطر نشان کرد: تکلیف ما این است که اقداماتی را انجام دهیم و این شرط برای وعده خداوند است تا در نتیجه بتوانیم حیات طیبه که خداوند دستور داده است را اجرایی کنیم.دریادار فدوی ضمن بیان اینکه بنیان انقلاب اسلامی به گونه ای بوده است که حتی یک روز استکبار جهانی نمی توانند آن را تحمل کند، گفت: هزینه بودجه نظامی یک سال آمریکا به اندازه فروش ۳۰ سال نفت ما است.فرمانده نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: اگر بتواند به هر نحوی خود را به قدرت لایزال الهی متصل کند هیچکس دیگر نمی تواند با آن مقابله کنند که امروز نیز اینگونه است.وی خاطر نشان کرد: دشمنان ما چیزهایی را نمی فهمند در غیر اینصورت دست از دشمنی با ما برمیداشتند که از جمله این چیزها شهادت، مبارزه با دشمن و دیگر مسائل است.دریادار فدوی افزود: میزانی که از قدرت موشکی، دریایی و دیگر قدرت های ما در رسانه ها اعلام می شود غیر قابل قیاس با چیزی است که دشمنان ما نمی دانند و زمانی خواهند فهمید که ما از آنها استفاده خواهیم کرد.وی تصریح کرد: از ابتدای شکل گیری حکومت ظالم مبانی بر این قرار گرفت که آمریکا برای رسیدن به اهداف خود باید از طریق دریا اقدامات خود را انجام دهد به همین دلیل آمریکایی ها تمام نیرو و قوای خود را بر پایه دریا استوار کرده و روی ناوهای خود قرار داده است.فرمانده نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: اگر بتوان این نیوری نظامی دریا پایه را در موضع شکست و دفاع قرار داد، آن زمان است که آمریکا مطمئن می شود که نمی تواند اقدامی انجام دهد.دریادار فدوی خاطر نشان کرد: در یک و نیم سال آخر جنگ تحمیلی نیروی دریایی آمریکا ضربه ای از ایران خورده است و خودشان نیز بر این مسئله اعتراف می کنند .وی تصریح کرد: نقطه عطف بسیار ویژه در اسلام و شیعه است که باید توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشیم که آن نیز این است که مسلمان و شیعه امام دارد و هر جایی که بر این مسئله کم کاری کرده ایم شکست خورده ایم.فرمانده نیروی دریایی سپاه پس از بیان اینکه اگر به این مسئله اهتمام داشته باشیم و به آن عمل کنیم همانگونه که امام خمینی گفت، به ما آسیب نمی رسد، گفت: آمریکایی ها امروز مراقبترین کشور هستند تا تیری به سمت کشور ما شلیک نشود زیرا اگر اینگونه شد می فهمند که آنها باید مرد این میدان باید باشند نه آن کشورهایی که به اندازه ورامین هم جمعیت ندارند.فدوی ضمن بیان اینکه باید مراقب باشیم که کشورهای حقیر را برای جمهوری اسلامی ایران بزرگ نکنیم، افزود: ما در دریا فقط آمریکایی ها را می بینیم و هیچ کشوری از همسایه های ما در دریا نیستند.وی خاطر نشان کرد: در طی ۲۴ ساعت ۹۷ فروند در آبهای منطقه اسلامی و کشور امنیت را تامین کرده اند و دشمن نیز می داند و به همین دلیل نیز مراقبت می کند.فرمانده نیروی دریایی سپاه ضمن بیان اینکه قدرت موشکی ما قدرت غیر قابل ...

ادامه مطلب  

جایگاه مرجعیت دین در سند 2030 کجاست؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین داود مهدوی زادگان عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی در کانال شخصی اش درباره سند 2030 نوشت:*درباره سند 2030گرچه دولت دوازدهم رندانه سند 2030 را از دستور کار خود خارج کرد ولی این امر موجب کنار گذاشتن روشنگری پیرامون سند نمی شود، لذا پاره ای از موارد را که کمتر توجه به آن شده در اینجا یادآوری می کنم.- موافقین سند، منتقدان را به نخواندن متن سند متهم می کنند در حالی که معلوم نیست آیا خود ایشان متن را به ویژه بخش های پایانی سند( بخش ابزارهای اجرا ص54 به بعد) خوانده اند. لیکن مهم تر از متن، خوانش زمینه متن است که هرمنوتیسین ها (تفسیری ها) و اصحاب جامعه شناسی معرفت بدان توصیه می کنند. موافقین، سند را چقدر در زمینه متن مطالعه کرده اند؟ قطعاً سند در فضای گفتمانی و زمینه های جامعه شناختی خاصی تدوین شده است. فضای گفتمانی سند 2030 سکولار است و بالتبع اندیشه توحیدی - وحیانی هیچ جایگاهی در آن ندارد. برای همین است که مرجعیت دین در این سند نادیده گرفته شده است. متن سند به قدری فریبنده است که برخی دینداران فاضل را به دفاع از آن وا داشته است. زیرا سند از آمال و آرزوهایی سخن گفته که خواست همه است. خواسته هایی که در دو سه قرن اخیر با سیطره تمدن غربی، روز به روز دست نیافتنی تر شده است. فقر، گرسنگی، تبعیض، برده داری جنسی، استعمار، خشونت، تهدید محیط زیست و بسیاری از محرومیت های دیگر که حاصل سلطه غربی بر جهان است. رفع این مصائب در شرایط امروز به امری ناممکن تبدیل شده است. لذا سند 2030 ملت ها را به ناکجا آباد دعوت می کند.- سند 2030 رندانه عوامل اصلی پدید آمدن نابسامانی جهانی امروز را نادیده گرفته است و در التفات به مسئولیت های سنگین این عوامل کوتاهی کرده است. نقش نظام سلطه و سرمایه داری به همراه فرهنگ غربی در پدید آمدن وضع موجود، اساسی است ولی در هیچ کجای سند به این مسأله اشاره نشده است و فقط در برخی از اهداف فرعی مانند 2 - 17 از کشورهای توسعه یافته می خواهد که به تعهدات خود عمل کنند.- اساساً در این سند شرایط ظالمانه و نابرابر نظام موجود بین الملل دیده نشده است. بلکه سند معطوف به مسایل داخلی کشورها است. این سند به ما می گوید کشورها چگونه باید باشند و نه اینکه نظام بین الملل چگونه باید باشد. وقتی سند از کارگزار نظام سلطه مانند سازمان تجارت جهانی می خواهد فعالیتش را دو برابر کند(بند 68)؛ به معنای آن است که ...

ادامه مطلب  

امام خامنه ای همیشه با تحقیق مسائل را مطرح می کنند/ جریانی در کشور به دنبال حذف اندیشه های امام خمینی است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صاحب نیوز؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان بابیان اینکه ماه رمضان، مضمار برای خلق است، گفت: ماه مبارک رمضان ماه مسابقه است، بندگان خوب خدا مسابقه را با اطاعت از خدا شروع می کنند تا به رضوان و رضایت الهی دست پیدا کنند.هوشیاری نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی مانع ناامنی ها استآیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به حادثه تروریستی روزهای گذشته که در تهران به وقوع پیوست، گفت: این جنایت را به همه امت اسلامی و به ویژه خانواده شهدای این حادثه تلخ تسلیت عرض می کنیم؛ کشور ما از امنیت خوبی برخوردار است البته کشورهایی هم که خود را کشورهای مجهز می دانند درونشان حوادث تروریستی اتفاق می افتد، اما در ایران اسلامی به دلیل لطف خدا، عنایت امام زمان (عج)، هوشیاری نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی رخداد این حوادث بسیار ناچیز است.وی بابیان اینکه در ایام انتخابات برخی سخنرانی ها با مزه بی دینی مطرح شد، خاطرنشان کرد: گفته می شد چرا نیروهای ما می روند در جبهه مقاومت با سلفی های تکفیری می جنگند؛ خوب شما بروید با آن ها مذاکره کنید.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان بابیان اینکه ملت ما در هشت سال دفاع مقدس و صحنه های دیگر شجاعتشان را به رخ جهانیان کشیده اند، گفت: مردم امت اسلامی ایران از تهدیدهای دشمن هرگز نمی هراسند.آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به میلاد بابرکت کریم اهل بیت (س) امام حسن مجتبی (ع)، خاطرنشان کرد: هفته اکرام ایتام و اطعام نیازمندان فردا همزمان با میلاد ایشان آغاز می شود پس باد آن ها باشید و برای رضای خدا از دیگران دست گیری کنید.موضع صریح رهبر معظم انقلاب در قبال سند 2030وی با اشاره به سند 2030، گفت: فردی می گوید گزارش ها را اشتباه به ایشان داده اند؛ بنده با شناختی که از ایشان دارم ندیده ایم رهبر معظم انقلاب کار و صحبتی را بدون تحقیق انجام دهند؛ ایشان با لبخند پاسخ آن را دادند و گفتند گزارش صحیح به ما رسیده است.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان، گفت: چرا در کشور ما که اسناد بالادستی قرآن و کلام عترت وجود دارد باید در یونسکو برای ما برنامه نوشته شود.آیت الله طباطبایی نژاد تصریح کرد: وقتی رهبری کاری را منع می کنند، غلط می کند کسی آن را انجام دهد.مدافعان حرم برای تامین امنیت ایران اسلامی مبارزه می کنندامام جمعه رضوانشهر در خطبه های نماز جمعه این هفته با تبریک میلاد امام حسن مجتبی(ع)، اظهار کرد: ماه رمضان و روز اکرام بهترین فرصت برای کمک به فقرا و نیازمندان است که می توان با دادن افطاری از ثواب عظیم این ماه بهره برد.وی با اشاره به حادثه تروریستی 17 خرداد در تهران، گفت: 17 نفر از مردم مظلوم و بی گناه در این حادثه شهید و بیش از 40 نفر زخمی شدند که خوشبختانه با هوشیاری نیروهای امنیتی از بروز صدمات و خسارات بیشتر جلوگیری شد.امام جمعه رضوانشهر هدف گروه های تروریستی را ایجد رعب و وحشت در بین مردم دانست و افزود: مردم ایران اسلامی هراسی از این گونه حوادث ندارند چرا که در سال های جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به خوبی مقابل متجاوزان کشور ایستاده و مبارزه کردند.حجت الاسلام شیاسی ادامه داد: مدافعان حرم ایران اسلامی در خارج مرزها و در کشورهایی از جمله عراق، سوریه و لبنان برای ایجاد امنیت و جلوگیری از ورود دشمنان به خاک کشور مبارزه می کنند و زیر سوال بردن این اقدام ارزشمند آنها از طرف برخی افراد اقدام ناسپندی است.وی یادآور شد: منافقان و دشمنان ایران اسلامی در دهه 60 بیش از 17 هزار نفر از مردم بی گناه را مانند حادثه اخیر به شهادت رساندند که برخی افراد پس از گذشت این سال ها قصد عوض کردن جایگاه شهدا و جلادها را داشتند ولی با تکرار تاریخ مردم بی رحمی و ظلم این تروریست ها را مشاهده کردند.امام جمعه رضوانشهر با اشاره به تنش های میان دولت عربستان و قطر، خاطرنشان کرد: عربستان پس از سفر اخیر ترامپ به این کشور و با اتحاد با صهیونیست روابط خود را با قطر قطع کرده است ولی باید نسبت به تفرقه اندازی دشمن در بین مسلمانان آگاه و هوشیار بود.جریانی در کشور به دنبال حذف اندیشه های امام خمینی استنماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلای کاشان با بیان اینکه هدف اصلی تروریست های تهران، ورود به صحن مجلس و شهید کردن تعدادی از نمایندگان بود خاطرنشان کرد: تروریست ها قصد داشتند کام ملت را که با حضور حماسی در مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرقد امام شیرین شده بود، تلخ کنند.آیت الله عبدالنبی نمازی با اشاره به نیاز جامعه امروز به مبانی امام خمینی(ره) گفت: امروز جریان امام زدایی به راه افتاده که درصدد حذف اندیشه و راه امام است.به گفته وی اقدام جنایتکارانه داعش در تهران بیشتر مشخص کرد که نظام جمهوری اسلامی خود قربانی تروریست است و همچنین اثبات کرد که دولت و ملت تروریست پرور کیست؟عضو مجلس خبرگان رهبری، هدف عملیات تروریستی تهران را طرح گفتمان «نفوذپذیری ایران» عنوان و تصریح کرد: تاکنون 50 تیم عملیاتی تروریست ها در کشور با عنایت خدا و امام زمان (عج) خنثی شده و عملیات آنان ناکام مانده و فرزندان این ملت نیز جواب دندان شکنی به تروریست ها می دهند.آیت الله نمازی همچنین سند آموزشی 2030 را بخشی از ساختار آموزشی نظام سلطه عنوان کرد که تحت نفوذ آمریکا در یونسکو تعریف می شود و افزود: چه معنی دارد وقتی خود ما سند تحول آموزشی داریم که بر مبنای اسلام تعریف شده است. زیر بار سند یونسکو برویم که نظام آموزشی ما را تبیین کند؟وی با اشاره به دیدار رهبر سالانه انقلاب اسلامی با دانشجویان تاکید کرد: نظام سلطه چندین سال در تلاش است تا دانشگاه ها را از مسیر انقلاب خارج کند، اما دانشجویان و تشکل های دانشجویی باید در مسیر مبارزه پیشرو و آرمان گرا باشند.ترقه بازی های دشمنان جلوی حرکت ما را نخواهد گرفتامام جمعه چادگان در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: روزه فقط به نخوردن و نیاشامیدن نیست بلکه باید در دل یاد خدا باشد و همه ما درک درستی از ماه رمضان داشته باشیم.حجت السلام ابوالفضل سلیمانی با بیان این که نگاه ما، باید خدایی باشد و نباید به دنبال نکات دنیایی باشیم افزود: نباید از شریعت منحرف شویم و کسانی که منحرف شدند، کسانی هستند که رأی خودشان را مقدم بر رأی خدایی می دانند و این ها به دور از شریعت هستند.خطیب نماز جمعه چادگان با اشاره به سالگرد عزل بنی صدر اظهار کرد: بنی صدر خودش را تحمیل کرد و حاکم شد، اما آمریکایی و منافق از آب در آمد که با هوشیاری امام راحل و حمایت مردم عزل شد.وی با تبریک ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) افزود: زندگی سراسر نور امام حسن مجتبی (ع) درس عبرتی است، برای کسانی که از مسیر ولایت خارج می شوند و فریب زر و زور دنیار را می خورند.وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و همچنین در دیدار با دانشجویان تأکید کرد: روحیه انقلابی گری فراموش نشود و مطالب ارزشمندی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار ها گفتند حتما مطالعه شود.حجت السلام سلیمانی به حادثه تروریستی تهران اشاره کرد و افزود: کارهایی که دشمنان نظام انجام می دهند جلوی حرکت ما را نخواهد گرفت و بایدبه آن ها بگوییم، شما این حملات کور را تجربه کردید، مگر دیوانه هستید که دوباره تجربه می کنید!؟ بدانید این ترقه بازی ها، جلوی حرکت ما را نخواهد گرفت.امام جمعه چادگان با تسلیت به خانواده های داغدار حادثه تروریستی تهران گفت: ۱۷ نفر از عزیزان ما را شهید و نزدیک به ۴۳ نفر را مجروح شدند، تکفیری ها مانند گرگ های درنده هستند؛ این قضایا هیچ ضربه ای به ما وارد نمی کند، مقاوم ایستاده و هرگز از مقابله با استکبار جهانی عقب نخواهیم نشست.دشمن منتظر جواب کوبنده ملت ایران در روز قدس باشدامام جمعه شهر بهاران در خطبه های نمازجمعه این شهر با اشاره به سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع) گفت: این امام بزرگوار عابد ترین و بخشنده ترین فرد در زمان خود بود به طوری که بیش از بیست بار پیاده از مدینه به مکه رفتند و سه بار نیز کل اموال خود را در راه خدا بخشیدند.حجت الاسلام مهدی بخشی در ادامه با اشاره به ماه مبارک رمضان و فرصت هایی که در اختیار است اظهار کرد: ماه رمضان یک فرصت استثنائی برای خودسازی و تغییر عادت هاست و اگر می خواهیم جوانان را به اسلام و بندگی جذب کنیم باید رفتار های خود را تغییر دهیم.وی همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال امام اشاره کرد و افزود: تمام صحبت های امام خامنه ای(ره) حول دو محور مهم تداوم روحیه انقلابی و بسیج نیروهای جوان بود و ایشان با بیان این مطلب که «روحیه انقلابی گری یعنی عقلانیت و اتکا به داخل و این روحیه را امام به ما هدیه دادند» فرمودند که « چالش با دشمن هزینه دارد اما قطعا برای سازش با دشمن باید هزینه های بیشتری پرداخت کنیم».امام جمعه شهربهاران در تکمیل این صحبت خود اضافه کرد: ما هزینه چالش با دشمن را چهار دهه است که پرداخت کرده ایم و سند آن نیز خون شهدایی است که در این همه سال داده ایم؛ چالش اگر عاقلانه باشد به طور قطع هزینه آن از سازش کمتر است.وی ادامه داد: اگر گوش به فرمان رهبری باشیم هیچگاه دچار چالشی مانند همین چند روز قبل نخواهیم شد؛ حضور تروریست ها در قلب تهران یک پیام برای ما داشت و هشدار داد که دست است که داعشیان و وهابیان این عملیات تروریستی را انجام داده اند اما کارگردان آنها آمریکای جنایتکار است که هرجا عملیات تروریستی انجام شود محال است که ردی از این جنایتکاران در آن نباشد.حجت الاسلام بخشی اضافه کرد: ما در اقیانوس پر تلاطم و مواج بر کشتی مستحکم انقلاب سوار هستیم که برای رسیدن به ساحل امن باید باید گوش به فرمان ناخدای کار بلد و با هوش آن باشیم تا از میان اقیانوس قاتلان، دزدان و قارتگران به سلامتی به مقصد برسیم.وی همچنین ادامه داد: آمریکا یک داعش بین المللی است که جنایتکاران را پرورش می دهد و در بین کشورها بخصوص ملت های مسلمان می فرستد تا موجب برهم زدن نظم و ایجاد رعب و وحشت در بین آن ها شود ولی ملت ما همواره بیدار بوده و با چشمانی باز مراقب اوضاع و امنیت خود است؛ ملت ایران در روز قدس با صدایی بلند و رسا فریاد و با مشت های گره کرده در دهان استبار خواهد زد.نتیجه حوادث تروریستی نفرت از آمریکا و آل سعود استامام جمعه خور در خطبه های نماز جمعه این هفته با محکوم کردن اقدامات تروریستی در مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی(ره) گفت: نتیجه قطعی این جنایات چیزی جز نفرت از آمریکا و آل سعود نیست.حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مهدی نژاد افزود: حوادث این چنینی بر ملتی که تجربه هشت سال دفاع مقدس را دارد تأثیری نخواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران متحد و با عزمی راسخ به سوی اهداف خود پیش خواهد رفت.وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران حرکتی رو به جلو دارد و ترقه بازی ها در اداره مردم تأثیر نخواهد داشت، آن ها کوچکتر از آن هستند که بتوانند در اداره ملت و مسئولا نظام جمهوری اسلامی اثر گذار باشند.خطیب جمعه خور افزود: این حوادث نشان داد اگر جمهوری اسلامی ایران در نقطه مرکزی فتنه ها ایستادگی نمی کرد تا کنون گرفتاری های بسیاری از این قبیل را شاهد می بودیم.وی با انتقاد از کسانی که مدافعان حرم را زیر سؤال می برند گفت: اگر مدافعان حرم نبودند به جای اینکه در خاک سوریه با تروریست های تکفیری مبارزه کنیم باید در خاک کشور خودمان به جنگ آن ها می رفتیم.حجت الاسلام مهدی نژاد قربانیان این حادثه را مردمی که برای حل مشکلات به نمایندگان مراجعه کرده بودند معرفی کرد و افزود: این اقدام به هیچ وجه ارزش عملیاتی نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی و روحی داشته است.وی با بیان اینکه تروریست ها به اهداف خود در حرم امام خمینی(ره) و مجلس شورای اسلامی نرسیدند گفت: جمهوری اسلامی ایران تا کنون با اقتدار و اشراف کامل در مواجهه با عملیات و اقدام های تروریستی عمل کرده و بسیاری از آن ها را قبل از هر اقدامی ناکام گذاشته است.امام جمعه خور با اشاره به این که ایران یکی از اصلی ترین قربانیان تروریست بوده است خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریست بوده و 17 هزار قربانی ترور که به دست منافقین کوردل شهید شدند تجربه گران سنگی در مقابله با این جریان ها به وجود آورده و به فضل الهی در مواجهه با چنین اتفاقاتی مستحکم تر خواهد شد.امنیت کشور مدیون رهبری های هوشیارانه رهبر معظم انقلاب استامام جمعه محمد آباد در خطبه های امروز نماز جمعه پس از دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام اشاره و اظهار کرد: حضرت می فرماید: «هیچ قومی با یکدیگر مشورت نکنند مگر این که به کمالشان هدایت شوند».حجت الاسلام هاشمی ادامه داد: مشورت امر مطلوبی است که در همه امور به رشد و پیشرفت انسان کمک می کند، و فوائد زیادی بر آن مترتب است، اگر شخص مشورت کننده در انجام کاری که در آن مشورت کرده موفق شود، خوشحال می شود؛ چون خود را در موفقیت او شریک می دانند.وی افزود: افرادی که به عنوان شورای شهر انتخاب شده اند، باید خود را از مشورت در امور شهر محروم نکنند. باید یک عقبه مشورتی قوی داشته باشند، تا کارهای لازم و اساسی را هم خوب تشخیص داده و هم به نحو شایسته ای بتوانند آن را انجام دهند.خطیب جمعه محمدآباد در ادامه خاطرنشان کرد: کسانی که حضور نظامی ایران در عراق و سوریه را درک نمی کردند یا آن را زیر سؤال می بردند این حمله به آنان فهماند که هدف اصلی داعش و اربابانش همانطور که خود اشاره کرده اند، ایران اسلامی است، ولی به خاطر مبارزه جانانه ای که در سوریه و عراق با آن ها شد، زمین گیر شده و بزودی کلک شان کنده است، این گونه حملات از سر عجز و ناتوانی و سردرگمی است.حجت السلام هاشمی ادامه داد: امروز امنیت کشور ما مدیون رهبری های شجاعانه و هوشیارانه رهبر معظم انقلاب و رشادت و از جان گذشتگی جوانان مومن است که در عراق و سوریه حضور پیدا می کنند و بعضی از آن ها جان خود را فدا کرده اند و برخی منتظر شهادت هستند، این حادثه نشان داد برخورد نظام اسلامی در دهه ۶۰ با منافقین به جا و صحیح بوده است.خطیب جمعه شهر محمدآباد اظهار کرد: جبهه اصلی مبارزه و درگیری امروز با غرب، جبهه فرهنگی است، آن چه بیش از همه دشمنان ما روی آن سرمایه گذاری کرده اند فرهنگ است.وی افزود: متأسفانه در این زمینه مسئولین امر آنچنان که باید عمل نمی کنند و به نظر می رسد برخی خود شیفته فرهنگ غربی بوده و درک صحیحی از جبهه فرهنگی ندارند.حجت السلام هاشمی با اشاره به دیدار رهبری با دانشجویان گفت: رهبر انقلاب در ا ...

ادامه مطلب  

سند ۲۰۳۰ از نظام آموزشی کشور به طور کامل کنار گذاشته شده است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش پیش از ظهر امروز در خبرگزاری فارس حضور داشت و از بخش های مختلف آن بازدید کرد.بطحایی در گفت وگو با خبرنگار فارس در خصوص نگرانی هایی از اجرای سند ۲۰۳۰ در برخی بخش های آموزش و پرورش اظهار کرد: بارها اعلام کردم و رسماً نیز ابلاغ شد و تقریباً در تمام جلسات مدیران کل آموزش و پرورش به این موضوع اشاره کرده ام که سند ۲۰۳۰ از نظام آموزشی کشور کاملاً کنار گذاشته شده است.وی با تأکید بر اینکه هیچ جلسات کارشناسی و کارگروهی برای عملیاتی کردن سند ۲۰۳۰ نباید تشکیل شود، افزود: این نبایدها فقط به دلیل تأکید مقام معظم رهبری روی این موضوع نیست بلکه واقعاً خود ما در آموزش و پرورش و نظام آموزشی کشور بسیار اسناد پیشرفته و نوینی نسبت به سند ۲۰۳۰ داریم که گفته های بسیاری در این اسناد وجود دارد و اصلا نیازی به استفاده از سند ۲۰۳۰ نداشته و نداریم.وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این نکته را اشاره کنم اتفاقاتی که در بعضی از کلاس ها ممکن است بیفتد، ظاهرش ارتباطی با سند ۲۰۳۰ ندارد یعنی مفاد سند ۲۰۳۰ نیست اما رویکردها و جهت گیری های سند ۲۰۳۰ را دنبال می کند که بنده تقریباً از آغازین روزهایی که در وزارت آموزش و پرورش به عنوان وزیر حضور داشتم، کارگروهی را شخصاً برای این موضوع به صورت متمرکز پیش بینی کردم.وی اضافه ک ...

ادامه مطلب  

هنوز برخی ابهامات نسبت به محتوای سند ۲۰۳۰ وجود دارد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه علمیه قم در واکنش به سند ۲۰۳۰ متنی را منتشر کرده است. در ادامه نامه این انجمن و نقدهای آن را در مورد سند ۲۰۳۰ می خوانید. متن کامل یادداشت تحلیلی انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه علمیه قم در مورد سند ۲۰۳۰ را می توانید از اینجا دریافت کنید.انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه علمیه قم که یکی از انجمن های علمی حوزه علمیه قم و متشکل از حوزویان فارغ التحصیل رشته های علوم تربیتی می باشد، در راستای یکی از وظایف ذاتی خود مبنی بر رصد مسائل و جریان های علمی و عملی در حوزه تعلیم و تربیت، در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ و بعد از رونمایی برنامه آموزش ۲۰۳۰ در یکی از جلسات هیئت مدیره خود با حضور یکی از شخصیت های علمی آشنا به این برنامه، به بررسی و تجزیه و تحلیل آن پرداخت و در اردیبهشت سال ۹۶ نیز در نشستی علمی با حضور برخی اندیشمندان و کارشناسان، به بررسی این برنامه و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن پرداخت. متأسفانه در این مدّت، در کنار موضع گیری های منطقی و صائب برخی صاحب نظران، گاهی برخی مطالب اغراق آمیز و شائبه برانگیز نیز درباره برنامه آموزش ۲۰۳۰ مطرح شده و برخی اقدامات نسنجیده نیز در این جهت روی داد که باعث مواجهه سیاسی با مسئله، به حاشیه رفتن ملاحظات و چالش های اساسیِ این برنامه و موضع گیری های انفعالی مدافعین آن گشت.اکنون هرچند پس از اعلام نظرات صریح مقام معظم رهبری درباره ی برنامه آموزش ۲۰۳۰ و ضرورت بازتوجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر اساس آن، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، خارج شدن برنامه آموزش ۲۰۳۰ از دستور کار توسط برخی اعضای محترم هیئت دولت اعلام شده است، لکن به نظر می رسد هنوز حداقل از دو جهت، بررسی و تأمل درباره این مسئله مغتنم است:(۱) هرچند برنامه آموزش ۲۰۳۰ از دستور کار اجرایی خارج شده، لکن به نظر می رسد هنوز برخی ابهامات و پرسش ها نسبت به محتوای آن و چرایی چنین مواجهه ای با آن مطرح است. در صورتی که این پرسش ها و ابهامات، پا ...

ادامه مطلب  

ناگفته های وزیر کشور از اعتراضات دی ماه  

درخواست حذف این مطلب
سالنامه ایران - فرناز حسنعلی زاده: اعتراض های دی ماه چرا و چگونه شروع شد؟ چگونه در چند روز به ده ها شهری سرایت کرد که خیلی ها به عنوان یک ایرانی حتی نامش را نشنیده بودند؟ چرا اینقدر زود به خشونت کشیده شد؟ مردم به چه چیز اعتراض داشتند و سوال اصلی تر این که آیا ماجرا تمام شده است؟ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پاسخ های صریح و واضحی برای این سوال ها دارد، چه بواسطه ماموریتی که از سوی رئیس جمهوری به وی محول شده، گزارش دقیقی از ماوقع تهیه کرده است و در گفتگو با «ایران»، بخشی از جزئیات آن را برای نخستین بار مطرح می کند.رحمانی فضلی در این مصاحبه خبر می دهد در جریان اعتراض ها حدود 5 هزار نفر بازداشت شدند؛ حدود 90 نیروی انتظامی مضروب و مجروح شدند و اعتراض ها در 42 شهر به درگیری منجر شد. او اما وجه اصلی اعتراض ها را در مولفه های غیرمیدانی از جمله «تغییر نسل» و «تغییر سبک زندگی» و متعاقب آن تغییر مطالبات می داند؛ مولفه هایی که نشان می دهد اعتراض های دی ماه بیش از هر چیز «اجتماعی» و حاصل «انباشت نارضایتی» هایی است که هر جا فرصت بروز پیدا کند، علنی می شود. وزیر کشور در این گفتگو تصریح می کند طی تحقیقات به این نتیجه نرسیدند که اعتراض ها سازمان یافته بوده یا از سوی یک جریان سیاسی داخلی شروع و هدایت شده است. بخش قابل تأمل ماجرا این است که می گوید هنوز در بستر آن حوادث هستیم و به تعبیری هنوز «عبرت نگرفته ایم».مشروح گفتگو با وزیر کشور را در زیر می خوانید، با این تبصره که رحمانی افضلی در چند جا تاکید می کند: «بنویسید وزیر گفت این موضوع، مناسب ویژه نامه نوروزی نیست»...بعد از اعتراض های دی ماه، رئیس جمهوری خواستار ارائه گزارش دقیق و جامعی از حوادث رخ داده، افرادی که در این درگیری ها کشته یا زخمی شدند، همچنین چرایی و چگونگی این رخدادها شدند. حسب اعلام وزارت کشور این گزارش تهیه و تقدیم رئیس جمهوری شد. نکات قابل تأمل این گزارش چه بود؟- ماموریت آقای رئیس جمهوری به من برای تهیه این گزارش ناظر به مسئولیت بنده در شورای امنیت بود. ما این گزارش را بر اساس گزارش دستگاه های عضو شورای امنیت از جمله سپاه، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور تهیه کردیم و تقدیم رئیس جمهوری شد. در این گزارش عوامل، بسترها، زمینه سازها، شتاب دهنده ها، محرکین و مسببین، آثار و نتایج آن همراه با پیشنهادهای ما در حوزه فوق آمده است. هدف ما تهیه و ارائه یک جمع بندی کامل دقیق واقع بینانه بود و در همین راستا حتی از افرادی که بازداشت شده بودند، نظرخواهی کرده و پرسیدیم دلایل شان، شرایط شان و خواسته شان چیست و چطور به صحنه اعتراض ها آمدند؟نتیجه این بررسی ها چه بود؟- نتایج متعددی به دست آمد. ابتدا باید توجه داشت ویژگی های این حوادث، با حادثه های به ظاهر مشابه قبلی متفاوت بود و نمی توان تک ساحتی به آن نگاه کرد. در خلال اعتراض ها و پس از آن اینگونه عنوان شد فشارهای اقتصادی و مسائلی مثل بیکاری، وزن بالایی در شکل دادن اعتراض ها داشت. در حالی که این همه مجرا نبود. نتایج تحقیقات میدانی نشان داد بیش از 60 درصد کسانی که در اعتراض ها حضور داشتند، شاغل بودند.در حالی که اگر بیکاری و درخواست شغل عامل اصلی اعتراض ها بود باید شمار بیکاران حاضر در اعتراض بسیار بیشتر از این تعداد بود. یا اگر فشارهای اقتصادی مهم ترین انگیزه بود، اعتراض ها باید در حاشیه شهرها دیده می شد؛ در حالی که این گونه نبود. همچنین گفته شد افرادی که از سمت موسسات مالی متضرر شده اند، اکثریت جمعیت معترضان را تشکیل می دادند، در حالی که آمار نشان می داد این افراد حضور بسیار اندکی در این اعتراض ها داشتند.خب، پس عامل اصلی چه بود؟ آیا جریان خاصی آن را هدایت می کرد؟- برخی نارضایتی ها هم در حوزه سیاسی، هم اقتصادی و هم اجتماعی و فرهنگی و امنیتی، همچنین ما در تحقیقات خود به هیچ وجه به سازمان یافتگی اعتراض ها نرسیدیم. به عبارت واضح تر به این نتیجه نرسیدیم که یک گروه، طیف و جناح یا معاندین و ضد انقلاب ها اعتراض ها را از بیرون سازماندهی کرده باشند. این حرف به معنای این نیست که معاندین و مخالفان از اعتراض ها سوءاستفاده نکرده باشند چون هم در تشدید، هم در هدایت و هم برای بهره برداری، نهایت تلاش خود را کردند.چند نفر در اعتراض ها مشارکت داشتند؟- با حضور مکرر برخی افراد، حدود 100 هزار نفر و بدون تکرار حدود 40 تا 45 هزار نفر بنا به آمار دستگاه های میدانی، عموم مردم به اعتراض ها نپیوستند. هیچ جریان سیاسی نیامده، احزاب و گروه ها واقعا نیامدند، کارگران نیامدند، اقلیت و اقوام نیامدند، دانشجویان نیامدند.اما در میان بازداشت شدگان دانشجو هم بود؟- بین معترضان، دانشجو هم حضور داشت اما این حضور به معنای سازماندهی شده دانشجویان یا سایر اقشار نبود. در واقع دانشجویان هوشمندانه و آگاهانه همراهی نکردند. گروه های یادشده نه تنها در اعتراض ها حضور نیافتند، بلکه به آرام سازی فضا نیز کمک کردند. ویژگی دیگر این اعتراض ها، ابعاد وسیع آن بود. ظرف یکی دو شب به 100 شهر رسید و در 42 شهر درگیری داشتیم. به این معنا که به اموال عمومی و شخصی و اماکن آسیب زدند، شیشه شکستند، آتش زدند. ویژگی بعد این بود که رسانه های خارجی و برخی دول مثل آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و خیلی از کشورهای عربی آشکارا موضع گیری کردند. خیلی از مرکز تولید و ارسال خبر هم از همین کشورها بود. این دریافته ها بر اساس تحقیقات میدانی بود، اما در بررسی های عمیق تر به عوامل دیگر که بستر اصلی حوادث بودند می رسیم و متاسفانه هنوز هم در معرض آن حوادث هستیم.این بسترها چیست؟- اول تغییر نسل است. بعد از 39 سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد، با نسلی مواجهیم که در چارچوب نظام و ارزش های دینی، سلایق، باورها، تفکرات، اعتقادات، روابط، خواست ها، مطالبات و نیازهای متفاوتی دارد که حتما باید به آن توجه کنیم. عدم توجه به این موضوع موجب انباشتگی نارضایتی می شود و سرخوردگی هم بالاخره خودش را یک جایی نشان می دهد.موضوع دیگر، تغییر سبک زندگی است. امروز به واسطه گستردگی و فراوانی منابع اطلاع رسانی به ویژه در فضای مجازی، با بمباران لحظه به لحظه اطلاعات از سوی رسانه ها مواجهیم. نسل جدید در معرض این اطلاعات قرار دارد و می کوشد خودش را با شرایط جدید تطبیق دهد. اگر به این حوزه توجه نشود، بین سبک زندگی و ارزش ها و باورها، تعارض به وجود می آید. نمی توانیم بگوییم این جریانی سازماندهی شده مخصوص ایران است؛ یک جریان جهانی است که پیش می رود. بحث دیگر تغییر تکنولوژی در همه حوزه ها اعم از روش ها، فناوری، ابزار و تجهیزات، نظریه ها و تئوری است که نظام مدیریتی و مفاهیم را دگرگون کرده است.اغراق نیست اگر بگوییم تحولات روزانه است. یکی از این تحولات در حوزه رسانه است که در حوادث اخیر سخت با آن مواجه بودیم. مشاهده می کردیم وقایع سر صحنه به صورت زنده پخش می شد. واقعیت ها هم نشان داده نمی شد؛ آنچه که تهیه کنندگان و ارسال کنندگان می خواستند به عنوان واقعیت نشان دهند، پخش می شد و از شیشه شکستن ها و آتش سوزی ها فیلم تهیه و ارسال می کردند که عموما برای تهییج بیشتر، تقویت درگیری و تشدید آشوب ها بود.آماتور بود یا حرفه ای؟- همه رقم بودند اما به واسطه تجربه ام در کار رسانه می گویم در خیلی موارد حرفه ای بودند. خبرها پخت و پز می شد. فوری به کلیپ تبدیل می شد و نشان می داد کار یک یا 2 نفر یا حتی 10 نفر نبود. معلوم بود تحریریه ای بزرگ با همه امکانات بر این موضوع تمرکز کرده است. فقط تولید خبر از سر صحنه نبود؛ تولید محتوا هم می کردند. البته همان طور که گفتم اینها موضوعات میدانی بود و بسترسازها، مسائلی چون تغییر سبک زندگی و تغییر نسل است که بر یکدیگر اثر هم افزایی دارد. به جرأت می توان گفت امروز با تغییرات اجتماعی عظیمی مواجه هستیم که رهبر معظم انقلاب 9 سال قبل آن را در قالب تنظیم سبک زندگی گوشزد کرده و فرمودند اگر ما تغییرات اجتماعی را مدیریت نکنیم، ما را مدیریت خواهند کرد و این یعنی انفعال.اشاره داشتید رهبری از 9 سال پیش این موضوع را گوشزد کرده بودند؛ انتظار می رفت نهادهای مرتبط با حوزه اجتماعی در این باره فعالانه تر عمل می کردند؟- یکی از اشتباهات بزرگ ما این است تا بحث تغییرات اجتماعی می شود، سراغ دستگاه های دولتی و نهادها را می گیریم؛ در حالی که در تغییرات اجتماعی، مردم نقش اصلی را دارند. سوال اینجاست آیا ما توانستیم بستر حضور مردم در عرصه تحولات را فراهم کنیم؟ نه، نتوانستیم فضایی ایجاد کنیم که سلایق مختلف در صحنه حاضر باشند. با مخالف مخالفیم، با موافق موافق، یا صفریم یا صد. در همین فضای مجازی دو نگاه وجود دارد. ین نگاه این است که باید بست و همه چیز را کنترل کرد و از بین برد، یک دسته هم می گویند فضای مجازی خیلی هم خوب است و هیچ ایرادی ندارد. در حالی که نه این است و نه آن.واقعیت این است هر زمانی پدیده جدیدی وارد کشور می شود، چون متناسب با شرایط ما نیست در انطباق با فرهنگ و شرایط اجتماعی دچار ضعف ها و خلأهایی می شویم. اگر تاریخ ورود تکنولوژی ها در ایران را بررسی کنیم، می بینیم از همان ابتدا هر کدام از این ها وارد کشور شد، یک موضع منفی علیه اش ایجاد شد. وقتی موبایل آمد، من نماینده بودم، همان موقع عده ای جمع شدند تا موبایل را ممنوع کنند. زمانی که فکس آمد، عده ای گفتند اگر این فکس دست همه بیفتد، کل کشور می شود جاسوسی. با همین ویدئو چقدر برخورد کردند؟ چقدر پرونده برای مردم ساخته شد؟یادم است زمانی که تازه نماینده شده بودم یک بار سر زده خانه یکی از دوستان رفتم، بعد از حضور ما پدر خانواده که شغل محترمی داشت و خیلی هم متدین بود، با یک پاکت خیلی بزرگ پر از میوه وارد خانه شد. پرسیدم: «از کجا فهمیدید مهمان دارید و میوه گرفتید؟ گفتند: «این ظاهرش میوه است.» میوه ها را برداشت و دیدیم داخل پاکت، نوارهای ویدئو بود. گفت: «من رفتم برای بچه ها خودم نوار ویدئو بگیرم تا بچه ها نوارهایی نگیرند که به دردشان نخورد.» بعد گفت: «اگر الان من پیرمرد را داخل خیابان می گرفتند، با این سابقه و تدین، می شدم قاچاقچی ویدئو.» بعد فرش خانه اش را کنار زد و دیدیم زیر فرش، یک دستگاه ویدئو جاسازی کرده بود.زمانی که نماینده بودم، دکتر لاریجانی وزیر ارتباط بودند. در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی در این باره مفصل صحبت کردند و گفتند ما نمی توانیم با این دستگاه مبارزه کنیم؛ باید به خدمت بگیریم. این شد که فروشگاه تولید و فروش ویدئو و نوار ویدئویی زدیم و هم شد کاسبی و هم اوقات فراغت را پر کرد. این وسط چه کسی پاسخگوی کسانی خواهد بود که برای شان پرونده درست شد، سابقه درست شد و شدند قاچاقچی ویدئو؟اشاره کردید علت اصلی اعتراض های اخیر، نارضایتی بود و عنوان کردید نمی توان از تغییر نسل و تغییر سبک زندگی و متعاقب آن تغییر اولویت ها و مطالبات غفلت کرد. شاید الان خیلی راحت می شود درباره ویدئو و ماهواره حرف زد اما موضوعات دیگری هم در این حوزه هستند که در چند هفته گذشته با حساسیت زیادی همراه بود، مانند زنان و دخترانی که در خیابان روسری های خود را در آورده و به ظاهر به اجبار بودن حجاب اعتراض دارند. این موضوع را چگونه می بینید؟- ما به حجاب باید از دو منظر نگاه کنیم. یک منظر اعتقادات و ارزش های شخصی ماست و ذیل رابطه انسان با خدا و خودش تعریف می شود؛ مانند نماز، روزه، صداقت، محبت و ... مثلا در همین جامعه ما اقلیت های دینی هستند اعتقادی به این مسئله ندارند و از منظر اعتقادات هیچ حرجی به آنها نیست اما در بعد اجتماعی و رابطه انسان با جامعه، تکلیف را قانون مشخص می کند. قانون جمهوری اسلامی ایران بنا به مقتضیات اعتقادی و ارزشی می گوید باید حجاب در جامعه رعایت شود، مانند همه قوانین دیگر. اینجا کسانی که اعتقادی هم ندارند ولی در این جامعه حضور دارند و زندگی می کنند، ملزم به رعایت حجاب هستند.این موضوعات شامل تغییر سبک زندگی نمی شود؟- اصول و اعتقادات مشمول تغییر سبک زندگی و هیچ چیز دیگر نمی شود. ما نمی گوییم نماز دیگر واجب نیست چون تغییر نسل داریم. نماز حکم فقهی دارد. حالا ممکن است کسی نخواند و کسی هم کاری به وی ندارد، چون موضوعی بین خود فرد و خدا است اما حکم فقهی عوض نمی شود. حجاب هم همین طور است. در قانون آمده همه باید رعایت کنند. بنده به عنوان وزیر کشور می گویم ما روزانه با خانم هایی مواجه هستیم که در حال رانندگی روسری شان افتاده؛ 90 درصد متوجه نشده اند روسری شان افتاده و وقتی متوجه شوند رعایت می کنند اما زمانی از بیرون برای یک حرکت تبلیغات و سازماندهی می شود.الان حدود 10 نفر در خیابان کشف حجاب کرده و فیلمش را در شبکه های اجتماعی یا تلویزیون های فارسی زبان برون مرزی منتشر کرده اند. این افراد هم قانون را زیر پا گذاشته اند و هم به اعتقاد مومنین خدشه وارد می کنند. مشروب خوردن حرام است در قانون هم ممنوع اعلام شده. عده ای قاچاقی تهیه کرده و می خورند. هیچ حکمی شرب خمر را حلال نمی کند اما وقتی در خانه خودشان هستند برخوردی نمی شود. افرادی که کشف حجاب کرده و فیلمش را منتشر می کنند، هم قانون را زیر پا می گذارند و هم اعتقادات دیگران را نادیده می گیرند. شما می پذیرید کسی قانون را زیر پا گذاشته و مثلا از دیوار خانه شما بالا برود؟سوال ما درباره تغییر سبک زندگی و تغییر نسل است. چند روز پیش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گزارشی درباره حجاب در کشور را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان به پژوهش سال 1393 معتقدند حجاب مسئله ای شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند. در همین سال بیش از 41 درصد حجاب را امری فردی دانسته و علیت آن را الزامی نمی دانند. در همین گزارش تصریح شده مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه ای که حداقل 41 تا 50 درصد آن حجاب را امری فردی و اختیاری می دانند، بسیار دشوار است. فارغ از وجهه شخصی و اعتقادی یا تحریکات بیرونی فکر می کنید این موضوع در آینده به یک تعارض میان ارزش ها و قوانین با مطالبات جامعه بینجامد و مثلا دو سال دیگر ما شاهد تجمعی چند هزارنفره در اعتراض به حجاب باشیم؟- آنچه مسلم است در موضوعی که به اصول و اعتقادات اکثریت جامعه مربوط است، نمی توان بدون تدبیر حرکت کرد. مجلس داریم، دولت داریم، نظام داریم و تصمیم می گیرند. البته به عنوان وزیر کشور معتقدم هیچ وقت این اتفاق نمی افتد. شما ببینید در یک ماهی که روی این موضوع تبلیغ می کنند، بیش از 15 نفر دست به چنین کاری زده اند؟ مردم نیامدند. اعتقادات مردم را در ایام فاطمیه، ماه محرم، اعتکاف یا ماه رمضان ببینید. مردم متدینند. به عنوان وزیر کشور نسبت به این مسئله نگرانی و دغدغه ندارم. در طول تاریخ هم این ملت همیشه از هویت و فرهنگش دفاع کرده است. البته در دل این ملت عظیم اقلیتی است که نظریات متفاوتی دارد، ما هم به نظرات متفاوتشان احترام می گذاریم و به حریم خصوصی شان کاری نداریم اما در حریم عمومی باید به نظر اکثریت احترام گذاشت.به تعداد افرادی که در این مدت علنا کشف حجاب کردند اشاره کردید. برخی معتقدند اگر مدیریت گشت های ارشاد در این دوره نبود، آمار اعتراض های علنی به مراتب از این بیشتر می شد چون در زمان اوج فعالیت گشت ارشاد مقاومت مردم به برخوردهای انتظامی و قضایی اعتراض های تند و تیزتری به همراه داشت که گاه فیلم هایش نیز منتشر می شد. برخی معتقدند شیوه وزارت کشور در مواجهه با موضوع گشت های سپاه نیز باعث شد جامعه به تبلیغات و تحریکات بیرونی پاسخ ندهد...- چون به گشت سپاه اشاره کردید توضیحی می دهم؛ ما هر وقت با بحران یا شرایط خاصی مانند 22 بهمن، اربعین یا 15 خرداد مواجه هستیم و نیروی انتظامی به تنهایی توان اداره میدان را ندارد، قرارگاه تشکیل می دهیم. فرمانده قرارگاه نیروی انتظامی است و بسیج، سپاه و اطلاعات تحت امر نیروی انتظامی در یک بازه زمانی مشخص به تامین امنیت کمک می کنند چرا که از لب مرز تا کف خیابان نیرو می چینیم تا شرایط را کنترل کنیم. در شرایط غیر از این، بقیه نیروها حق ورود به عرصه عمومی را ندارند. مثلا در اعتراض های دی ماه شورای امنیت تصمیم گرفت سپاه و بسیج به عنوان نیروهای کمک کننده در آماده باش باشند. تصمیم دیگر شورای امنیت این بود که حتما ایست های بازرسی و گشت محله داشته باشیم. وقتی حادثه تمام شد این قرارگاه ها هم جمع شد.همیشه مقطعی است؟- بله. یکی از فرماندهان محترم در جلسه شورای شهر عنوان کرده بود که می خواهیم در تهران گشت هایی داشته باشیم، من هم گفتم این گشت ها برای شرایط خاص است. درباره گشت ارشاد هم همان گونه که گفتید موضوع را مدیریت کردیم چون نحوه مواجهه موجب دغدغه و نگرانی شده بود. از طرفی نیروی انتظامی نمی تواند وظیفه قانونی اش را انجام ندهد، ما شبکه های فسادی داریم که زندگی مردم را تهدید می کند. از وظیفه مان کوتاه نیامدیم اما مزاحم کسی هم نشدیم و نیروهای ما با درایت و هوشمندی عمل کردند.البته بعضی جاها بعضی موارد از دست در می رود که همه جا هم هست. کارمند هم خطا می کند، استاد دانشگاه هم ممکن است دچار خطا شود. اخیرا در فضای مجازی فیلمی در این باره دیدم و به آقای اشتری نشان دادم و پرس و جو ردیم. ایشان بررسی کرد و مشخص شد متعلق به 5 سال قبل است. یا فیلمی مربوط به 12 سال پیش منتشر شد که هنوز گشت ارشاد هم نبود. یا موردی که اخیرا در برخورد با یک اقدام غیرقانونی یک خانم اتفاق افتاد کهت موضوع برای بررسی منتقل شد. به هر حال نیروی انتظامی و وزارت کشور مصمم هستند هوشمندانه، عاقلانه و قانونی وظایف شان را انجام دهند.نکته قابل تأمل این است که ما در فرهنگ سازی کوتاهی داریم. در بیان معارف مان کوتاهی داریم. در اقناع سازی کوتاهی داریم. ما در مواجهه، سه روش شناخته شده داریم؛ روش عقل و استدلال منطقی، روش دل که از دریچه محبت وارد می شویم و روش حس. چون روش عقلی و دلی سخت تر است، ما از دریچه محبت وارد شده و با جوانان صحبت می نیم، نه حوصله استدلال منطقی داریم، در نتیجه به روش حسی متوسل شده و ایجاد رعب و وحشت می کنیم. در حالی که روش های منطقی و قانونی متعددی هست و رسانه ملی هم می تواند مک زیادی کند.به جایگاه و دایره نفوذ صدا و سیما اشاره کردید؛ نقش صدا و سیما را در موضوعاتی مثل انتخابات، اعتراض های اخیر یا توجه به موضوعاتی چون تغییر نسل چگونه دیدید؟ به عنوان کسی که در صدا و سیما مسئولیت داشتید، آیا رسانه ملی متناسب با تحولات و واقعیات عمل کرده؟- می توانم دیپلماتیک بگویم صدا و سیما خیلی خیلی خیلی موثرتر و قوی تر از الان می تواند ار کند.یکی از نکات قابل تامل در رویدادهای دی ماه این بود که اعتراض ها به شهرها و شهرستان هایی کشیده شد که شاید خیلی از ما به عنوان یک ایرانی نامش را نشنیده بودیم...- چون سطح انباشتگی نارضایتی ها بالا رفته و عمومی شده بود و در هر کجایی که امان بروز پیدا می کرد، ابراز می شد وگرنه همان طور که گفتم سازمان یافتگی ندیدیم. باید واقعا عبرت بگیریم. اما به نظرم خیلی ها عبرت نگرفتند. باید عبرت بگیریم و به مردم احترام بگذاریم. خواسته های مردم را در جایگاه خود بشنویم و همت مان را بر این بگذاریم که پاسخ مناسب بدهیم. پاسخ مناسب لزوما پاسخ مثبت نیست. هر کدام ما وقتی فرزندمان تقاضا دارد که مسافرت برویم اگر مشکل مالی داشته باشیم و امان سفر نداشته باشیم، دعوا نمی کنیم، توضیح می دهیم که برای مسافرت باید در برخی موارد صرفه جویی کنیم.شلاق که بر نمی داریم، قانع می کنیم. حالا در ادارات اگر نمی توانیم کاری کنیم، باید پاسخ مناسب به ملت بدهیم، باید ادبیات خوبی داشته باشیم. در خیلی از جاها نظام اداری ما برخورد مناسب ندارد. خیلی جاها می توانیم در پاسخگویی به مطالبات با درایت عمل کنیم اما کوتاهی می کنیم. اختلافات را به روی آنتن می بریم. بنده معاون سیاسی صدا و سیما بودم. گاهی مسئولان و حتی سران قوا صحبت هایی می کردند که بنده پخش نمی کردم.به همین خاطر خیلی هم مورد هجمه بودم. استدلالم این بود که اختلافات موجب نگرانی مردم می شود. مردم چه تقصیری دارند؟ الان هم اگر در جایگاه تصمیم گیری باشم می گویم هیچ کدام از سخنان اختلافی را پخش نکنید، چه دولت گفت، چه قوه قضائیه. ما اولا نباید دعوا کنیم، اگر هم اختلافی باشد نباید علنی کنیم. متاسفانه رسانه ها دنبال دعوا هستند. در حاشیه مراسم ها نخستین سوالی که از من می شود، این است که «فلانی درباره شما این گونه گفت؛ نظر شما چیست؟» می گویم: «از خودشان بپرسید.» و تمام.یکی دیگر از مسائلی که در خلال اعتراض ها و بعد از آن مطرح شد، نحوه مواجهه نیروی انتظامی با معترضان بود. آقای روحانی گفتند نیروی انتظامی بدون اسلحه به خیابان آمده و آرامش را به خیابان ها بازگرداند. مد ...

ادامه مطلب  

ناگفته های وزیر کشور از اعتراضات دی ماه  

درخواست حذف این مطلب
اعتراض های دی ماه چرا و چگونه شروع شد؟ چگونه در چند روز به ده ها شهری سرایت کرد که خیلی ها به عنوان یک ایرانی حتی نامش را نشنیده بودند؟ چرا اینقدر زود به خشونت کشیده شد؟ مردم به چه چیز اعتراض داشتند و سوال اصلی تر این که آیا ماجرا تمام شده است؟ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پاسخ های صریح و واضحی برای این سوال ها دارد، چه بواسطه ماموریتی که از سوی رئیس جمهوری به وی محول شده، گزارش دقیقی از ماوقع تهیه کرده است و در گفتگو با «ایران»، بخشی از جزئیات آن را برای نخستین بار مطرح می کند.رحمانی فضلی در این مصاحبه خبر می دهد در جریان اعتراض ها حدود 5 هزار نفر بازداشت شدند؛ حدود 90 نیروی انتظامی مضروب و مجروح شدند و اعتراض ها در 42 شهر به درگیری منجر شد. او اما وجه اصلی اعتراض ها را در مولفه های غیرمیدانی از جمله «تغییر نسل» و «تغییر سبک زندگی» و متعاقب آن تغییر مطالبات می داند؛ مولفه هایی که نشان می دهد اعتراض های دی ماه بیش از هر چیز «اجتماعی» و حاصل «انباشت نارضایتی» هایی است که هر جا فرصت بروز پیدا کند، علنی می شود. وزیر کشور در این گفتگو تصریح می کند طی تحقیقات به این نتیجه نرسیدند که اعتراض ها سازمان یافته بوده یا از سوی یک جریان سیاسی داخلی شروع و هدایت شده است. بخش قابل تأمل ماجرا این است که می گوید هنوز در بستر آن حوادث هستیم و به تعبیری هنوز «عبرت نگرفته ایم».مشروح گفتگو با وزیر کشور را در زیر می خوانید، با این تبصره که رحمانی افضلی در چند جا تاکید می کند: «بنویسید وزیر گفت این موضوع، مناسب ویژه نامه نوروزی نیست»...بعد از اعتراض های دی ماه، رئیس جمهوری خواستار ارائه گزارش دقیق و جامعی از حوادث رخ داده، افرادی که در این درگیری ها کشته یا زخمی شدند، همچنین چرایی و چگونگی این رخدادها شدند. حسب اعلام وزارت کشور این گزارش تهیه و تقدیم رئیس جمهوری شد. نکات قابل تأمل این گزارش چه بود؟- ماموریت آقای رئیس جمهوری به من برای تهیه این گزارش ناظر به مسئولیت بنده در شورای امنیت بود. ما این گزارش را بر اساس گزارش دستگاه های عضو شورای امنیت از جمله سپاه، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور تهیه کردیم و تقدیم رئیس جمهوری شد. در این گزارش عوامل، بسترها، زمینه سازها، شتاب دهنده ها، محرکین و مسببین، آثار و نتایج آن همراه با پیشنهادهای ما در حوزه فوق آمده است. هدف ما تهیه و ارائه یک جمع بندی کامل دقیق واقع بینانه بود و در همین راستا حتی از افرادی که بازداشت شده بودند، نظرخواهی کرده و پرسیدیم دلایل شان، شرایط شان و خواسته شان چیست و چطور به صحنه اعتراض ها آمدند؟نتیجه این بررسی ها چه بود؟- نتایج متعددی به دست آمد. ابتدا باید توجه داشت ویژگی های این حوادث، با حادثه های به ظاهر مشابه قبلی متفاوت بود و نمی توان تک ساحتی به آن نگاه کرد. در خلال اعتراض ها و پس از آن اینگونه عنوان شد فشارهای اقتصادی و مسائلی مثل بیکاری، وزن بالایی در شکل دادن اعتراض ها داشت. در حالی که این همه مجرا نبود. نتایج تحقیقات میدانی نشان داد بیش از 60 درصد کسانی که در اعتراض ها حضور داشتند، شاغل بودند.در حالی که اگر بیکاری و درخواست شغل عامل اصلی اعتراض ها بود باید شمار بیکاران حاضر در اعتراض بسیار بیشتر از این تعداد بود. یا اگر فشارهای اقتصادی مهم ترین انگیزه بود، اعتراض ها باید در حاشیه شهرها دیده می شد؛ در حالی که این گونه نبود. همچنین گفته شد افرادی که از سمت موسسات مالی متضرر شده اند، اکثریت جمعیت معترضان را تشکیل می دادند، در حالی که آمار نشان می داد این افراد حضور بسیار اندکی در این اعتراض ها داشتند.خب، پس عامل اصلی چه بود؟ آیا جریان خاصی آن را هدایت می کرد؟- برخی نارضایتی ها هم در حوزه سیاسی، هم اقتصادی و هم اجتماعی و فرهنگی و امنیتی، همچنین ما در تحقیقات خود به هیچ وجه به سازمان یافتگی اعتراض ها نرسیدیم. به عبارت واضح تر به این نتیجه نرسیدیم که یک گروه، طیف و جناح یا معاندین و ضد انقلاب ها اعتراض ها را از بیرون سازماندهی کرده باشند. این حرف به معنای این نیست که معاندین و مخالفان از اعتراض ها سوءاستفاده نکرده باشند چون هم در تشدید، هم در هدایت و هم برای بهره برداری، نهایت تلاش خود را کردند.چند نفر در اعتراض ها مشارکت داشتند؟- با حضور مکرر برخی افراد، حدود 100 هزار نفر و بدون تکرار حدود 40 تا 45 هزار نفر بنا به آمار دستگاه های میدانی، عموم مردم به اعتراض ها نپیوستند. هیچ جریان سیاسی نیامده، احزاب و گروه ها واقعا نیامدند، کارگران نیامدند، اقلیت و اقوام نیامدند، دانشجویان نیامدند.اما در میان بازداشت شدگان دانشجو هم بود؟- بین معترضان، دانشجو هم حضور داشت اما این حضور به معنای سازماندهی شده دانشجویان یا سایر اقشار نبود. در واقع دانشجویان هوشمندانه و آگاهانه همراهی نکردند. گروه های یادشده نه تنها در اعتراض ها حضور نیافتند، بلکه به آرام سازی فضا نیز کمک کردند. ویژگی دیگر این اعتراض ها، ابعاد وسیع آن بود. ظرف یکی دو شب به 100 شهر رسید و در 42 شهر درگیری داشتیم. به این معنا که به اموال عمومی و شخصی و اماکن آسیب زدند، شیشه شکستند، آتش زدند. ویژگی بعد این بود که رسانه های خارجی و برخی دول مثل آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و خیلی از کشورهای عربی آشکارا موضع گیری کردند. خیلی از مرکز تولید و ارسال خبر هم از همین کشورها بود. این دریافته ها بر اساس تحقیقات میدانی بود، اما در بررسی های عمیق تر به عوامل دیگر که بستر اصلی حوادث بودند می رسیم و متاسفانه هنوز هم در معرض آن حوادث هستیم.این بسترها چیست؟- اول تغییر نسل است. بعد از 39 سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد، با نسلی مواجهیم که در چارچوب نظام و ارزش های دینی، سلایق، باورها، تفکرات، اعتقادات، روابط، خواست ها، مطالبات و نیازهای متفاوتی دارد که حتما باید به آن توجه کنیم. عدم توجه به این موضوع موجب انباشتگی نارضایتی می شود و سرخوردگی هم بالاخره خودش را یک جایی نشان می دهد.موضوع دیگر، تغییر سبک زندگی است. امروز به واسطه گستردگی و فراوانی منابع اطلاع رسانی به ویژه در فضای مجازی، با بمباران لحظه به لحظه اطلاعات از سوی رسانه ها مواجهیم. نسل جدید در معرض این اطلاعات قرار دارد و می کوشد خودش را با شرایط جدید تطبیق دهد. اگر به این حوزه توجه نشود، بین سبک زندگی و ارزش ها و باورها، تعارض به وجود می آید. نمی توانیم بگوییم این جریانی سازماندهی شده مخصوص ایران است؛ یک جریان جهانی است که پیش می رود. بحث دیگر تغییر تکنولوژی در همه حوزه ها اعم از روش ها، فناوری، ابزار و تجهیزات، نظریه ها و تئوری است که نظام مدیریتی و مفاهیم را دگرگون کرده است.اغراق نیست اگر بگوییم تحولات روزانه است. یکی از این تحولات در حوزه رسانه است که در حوادث اخیر سخت با آن مواجه بودیم. مشاهده می کردیم وقایع سر صحنه به صورت زنده پخش می شد. واقعیت ها هم نشان داده نمی شد؛ آنچه که تهیه کنندگان و ارسال کنندگان می خواستند به عنوان واقعیت نشان دهند، پخش می شد و از شیشه شکستن ها و آتش سوزی ها فیلم تهیه و ارسال می کردند که عموما برای تهییج بیشتر، تقویت درگیری و تشدید آشوب ها بود.آماتور بود یا حرفه ای؟- همه رقم بودند اما به واسطه تجربه ام در کار رسانه می گویم در خیلی موارد حرفه ای بودند. خبرها پخت و پز می شد. فوری به کلیپ تبدیل می شد و نشان می داد کار یک یا 2 نفر یا حتی 10 نفر نبود. معلوم بود تحریریه ای بزرگ با همه امکانات بر این موضوع تمرکز کرده است. فقط تولید خبر از سر صحنه نبود؛ تولید محتوا هم می کردند. البته همان طور که گفتم اینها موضوعات میدانی بود و بسترسازها، مسائلی چون تغییر سبک زندگی و تغییر نسل است که بر یکدیگر اثر هم افزایی دارد. به جرأت می توان گفت امروز با تغییرات اجتماعی عظیمی مواجه هستیم که رهبر معظم انقلاب 9 سال قبل آن را در قالب تنظیم سبک زندگی گوشزد کرده و فرمودند اگر ما تغییرات اجتماعی را مدیریت نکنیم، ما را مدیریت خواهند کرد و این یعنی انفعال.اشاره داشتید رهبری از 9 سال پیش این موضوع را گوشزد کرده بودند؛ انتظار می رفت نهادهای مرتبط با حوزه اجتماعی در این باره فعالانه تر عمل می کردند؟- یکی از اشتباهات بزرگ ما این است تا بحث تغییرات اجتماعی می شود، سراغ دستگاه های دولتی و نهادها را می گیریم؛ در حالی که در تغییرات اجتماعی، مردم نقش اصلی را دارند. سوال اینجاست آیا ما توانستیم بستر حضور مردم در عرصه تحولات را فراهم کنیم؟ نه، نتوانستیم فضایی ایجاد کنیم که سلایق مختلف در صحنه حاضر باشند. با مخالف مخالفیم، با موافق موافق، یا صفریم یا صد. در همین فضای مجازی دو نگاه وجود دارد. ین نگاه این است که باید بست و همه چیز را کنترل کرد و از بین برد، یک دسته هم می گویند فضای مجازی خیلی هم خوب است و هیچ ایرادی ندارد. در حالی که نه این است و نه آن.واقعیت این است هر زمانی پدیده جدیدی وارد کشور می شود، چون متناسب با شرایط ما نیست در انطباق با فرهنگ و شرایط اجتماعی دچار ضعف ها و خلأهایی می شویم. اگر تاریخ ورود تکنولوژی ها در ایران را بررسی کنیم، می بینیم از همان ابتدا هر کدام از این ها وارد کشور شد، یک موضع منفی علیه اش ایجاد شد. وقتی موبایل آمد، من نماینده بودم، همان موقع عده ای جمع شدند تا موبایل را ممنوع کنند. زمانی که فکس آمد، عده ای گفتند اگر این فکس دست همه بیفتد، کل کشور می شود جاسوسی. با همین ویدئو چقدر برخورد کردند؟ چقدر پرونده برای مردم ساخته شد؟یادم است زمانی که تازه نماینده شده بودم یک بار سر زده خانه یکی از دوستان رفتم، بعد از حضور ما پدر خانواده که شغل محترمی داشت و خیلی هم متدین بود، با یک پاکت خیلی بزرگ پر از میوه وارد خانه شد. پرسیدم: «از کجا فهمیدید مهمان دارید و میوه گرفتید؟ گفتند: «این ظاهرش میوه است.» میوه ها را برداشت و دیدیم داخل پاکت، نوارهای ویدئو بود. گفت: «من رفتم برای بچه ها خودم نوار ویدئو بگیرم تا بچه ها نوارهایی نگیرند که به دردشان نخورد.» بعد گفت: «اگر الان من پیرمرد را داخل خیابان می گرفتند، با این سابقه و تدین، می شدم قاچاقچی ویدئو.» بعد فرش خانه اش را کنار زد و دیدیم زیر فرش، یک دستگاه ویدئو جاسازی کرده بود.زمانی که نماینده بودم، دکتر لاریجانی وزیر ارتباط بودند. در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی در این باره مفصل صحبت کردند و گفتند ما نمی توانیم با این دستگاه مبارزه کنیم؛ باید به خدمت بگیریم. این شد که فروشگاه تولید و فروش ویدئو و نوار ویدئویی زدیم و هم شد کاسبی و هم اوقات فراغت را پر کرد. این وسط چه کسی پاسخگوی کسانی خواهد بود که برای شان پرونده درست شد، سابقه درست شد و شدند قاچاقچی ویدئو؟اشاره کردید علت اصلی اعتراض های اخیر، نارضایتی بود و عنوان کردید نمی توان از تغییر نسل و تغییر سبک زندگی و متعاقب آن تغییر اولویت ها و مطالبات غفلت کرد. شاید الان خیلی راحت می شود درباره ویدئو و ماهواره حرف زد اما موضوعات دیگری هم در این حوزه هستند که در چند هفته گذشته با حساسیت زیادی همراه بود، مانند زنان و دخترانی که در خیابان روسری های خود را در آورده و به ظاهر به اجبار بودن حجاب اعتراض دارند. این موضوع را چگونه می بینید؟- ما به حجاب باید از دو منظر نگاه کنیم. یک منظر اعتقادات و ارزش های شخصی ماست و ذیل رابطه انسان با خدا و خودش تعریف می شود؛ مانند نماز، روزه، صداقت، محبت و ... مثلا در همین جامعه ما اقلیت های دینی هستند اعتقادی به این مسئله ندارند و از منظر اعتقادات هیچ حرجی به آنها نیست اما در بعد اجتماعی و رابطه انسان با جامعه، تکلیف را قانون مشخص می کند. قانون جمهوری اسلامی ایران بنا به مقتضیات اعتقادی و ارزشی می گوید باید حجاب در جامعه رعایت شود، مانند همه قوانین دیگر. اینجا کسانی که اعتقادی هم ندارند ولی در این جامعه حضور دارند و زندگی می کنند، ملزم به رعایت حجاب هستند.این موضوعات شامل تغییر سبک زندگی نمی شود؟- اصول و اعتقادات مشمول تغییر سبک زندگی و هیچ چیز دیگر نمی شود. ما نمی گوییم نماز دیگر واجب نیست چون تغییر نسل داریم. نماز حکم فقهی دارد. حالا ممکن است کسی نخواند و کسی هم کاری به وی ندارد، چون موضوعی بین خود فرد و خدا است اما حکم فقهی عوض نمی شود. حجاب هم همین طور است. در قانون آمده همه باید رعایت کنند. بنده به عنوان وزیر کشور می گویم ما روزانه با خانم هایی مواجه هستیم که در حال رانندگی روسری شان افتاده؛ 90 درصد متوجه نشده اند روسری شان افتاده و وقتی متوجه شوند رعایت می کنند اما زمانی از بیرون برای یک حرکت تبلیغات و سازماندهی می شود.الان حدود 10 نفر در خیابان کشف حجاب کرده و فیلمش را در شبکه های اجتماعی یا تلویزیون های فارسی زبان برون مرزی منتشر کرده اند. این افراد هم قانون را زیر پا گذاشته اند و هم به اعتقاد مومنین خدشه وارد می کنند. مشروب خوردن حرام است در قانون هم ممنوع اعلام شده. عده ای قاچاقی تهیه کرده و می خورند. هیچ حکمی شرب خمر را حلال نمی کند اما وقتی در خانه خودشان هستند برخوردی نمی شود. افرادی که کشف حجاب کرده و فیلمش را منتشر می کنند، هم قانون را زیر پا می گذارند و هم اعتقادات دیگران را نادیده می گیرند. شما می پذیرید کسی قانون را زیر پا گذاشته و مثلا از دیوار خانه شما بالا برود؟سوال ما درباره تغییر سبک زندگی و تغییر نسل است. چند روز پیش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گزارشی درباره حجاب در کشور را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان به پژوهش سال 1393 معتقدند حجاب مسئله ای شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند. در همین سال بیش از 41 درصد حجاب را امری فردی دانسته و علیت آن را الزامی نمی دانند. در همین گزارش تصریح شده مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه ای که حداقل 41 تا 50 درصد آن حجاب را امری فردی و اختیاری می دانند، بسیار دشوار است. فارغ از وجهه شخصی و اعتقادی یا تحریکات بیرونی فکر می کنید این موضوع در آینده به یک تعارض میان ارزش ها و قوانین با مطالبات جامعه بینجامد و مثلا دو سال دیگر ما شاهد تجمعی چند هزارنفره در اعتراض به حجاب باشیم؟- آنچه مسلم است در موضوعی که به اصول و اعتقادات اکثریت جامعه مربوط است، نمی توان بدون تدبیر حرکت کرد. مجلس داریم، دولت داریم، نظام داریم و تصمیم می گیرند. البته به عنوان وزیر کشور معتقدم هیچ وقت این اتفاق نمی افتد. شما ببینید در یک ماهی که روی این موضوع تبلیغ می کنند، بیش از 15 نفر دست به چنین کاری زده اند؟ مردم نیامدند. اعتقادات مردم را در ایام فاطمیه، ماه محرم، اعتکاف یا ماه رمضان ببینید. مردم متدینند. به عنوان وزیر کشور نسبت به این مسئله نگرانی و دغدغه ندارم. در طول تاریخ هم این ملت همیشه از هویت و فرهنگش دفاع کرده است. البته در دل این ملت عظیم اقلیتی است که نظریات متفاوتی دارد، ما هم به نظرات متفاوتشان احترام می گذاریم و به حریم خصوصی شان کاری نداریم اما در حریم عمومی باید به نظر اکثریت احترام گذاشت.به تعداد افرادی که در این مدت علنا کشف حجاب کردند اشاره کردید. برخی معتقدند اگر مدیریت گشت های ارشاد در این دوره نبود، آمار اعتراض های علنی به مراتب از این بیشتر می شد چون در زمان اوج فعالیت گشت ارشاد مقاومت مردم به برخوردهای انتظامی و قضایی اعتراض های تند و تیزتری به همراه داشت که گاه فیلم هایش نیز منتشر می شد. برخی معتقدند شیوه وزارت کشور در مواجهه با موضوع گشت های سپاه نیز باعث شد جامعه به تبلیغات و تحریکات بیرونی پاسخ ندهد...- چون به گشت سپاه اشاره کردید توضیحی می دهم؛ ما هر وقت با بحران یا شرایط خاصی مانند 22 بهمن، اربعین یا 15 خرداد مواجه هستیم و نیروی انتظامی به تنهایی توان اداره میدان را ندارد، قرارگاه تشکیل می دهیم. فرمانده قرارگاه نیروی انتظامی است و بسیج، سپاه و اطلاعات تحت امر نیروی انتظامی در یک بازه زمانی مشخص به تامین امنیت کمک می کنند چرا که از لب مرز تا کف خیابان نیرو می چینیم تا شرایط را کنترل کنیم. در شرایط غیر از این، بقیه نیروها حق ورود به عرصه عمومی را ندارند. مثلا در اعتراض های دی ماه شورای امنیت تصمیم گرفت سپاه و بسیج به عنوان نیروهای کمک کننده در آماده باش باشند. تصمیم دیگر شورای امنیت این بود که حتما ایست های بازرسی و گشت محله داشته باشیم. وقتی حادثه تمام شد این قرارگاه ها هم جمع شد.همیشه مقطعی است؟- بله. یکی از فرماندهان محترم در جلسه شورای شهر عنوان کرده بود که می خواهیم در تهران گشت هایی داشته باشیم، من هم گفتم این گشت ها برای شرایط خاص است. درباره گشت ارشاد هم همان گونه که گفتید موضوع را مدیریت کردیم چون نحوه مواجهه موجب دغدغه و نگرانی شده بود. از طرفی نیروی انتظامی نمی تواند وظیفه قانونی اش را انجام ندهد، ما شبکه های فسادی داریم که زندگی مردم را تهدید می کند. از وظیفه مان کوتاه نیامدیم اما مزاحم کسی هم نشدیم و نیروهای ما با درایت و هوشمندی عمل کردند.البته بعضی جاها بعضی موارد از دست در می رود که همه جا هم هست. کارمند هم خطا می کند، استاد دانشگاه هم ممکن است دچار خطا شود. اخیرا در فضای مجازی فیلمی در این باره دیدم و به آقای اشتری نشان دادم و پرس و جو ردیم. ایشان بررسی کرد و مشخص شد متعلق به 5 سال قبل است. یا فیلمی مربوط به 12 سال پیش منتشر شد که هنوز گشت ارشاد هم نبود. یا موردی که اخیرا در برخورد با یک اقدام غیرقانونی یک خانم اتفاق افتاد کهت موضوع برای بررسی منتقل شد. به هر حال نیروی انتظامی و وزارت کشور مصمم هستند هوشمندانه، عاقلانه و قانونی وظایف شان را انجام دهند.نکته قابل تأمل این است که ما در فرهنگ سازی کوتاهی داریم. در بیان معارف مان کوتاهی داریم. در اقناع سازی کوتاهی داریم. ما در مواجهه، سه روش شناخته شده داریم؛ روش عقل و استدلال منطقی، روش دل که از دریچه محبت وارد می شویم و روش حس. چون روش عقلی و دلی سخت تر است، ما از دریچه محبت وارد شده و با جوانان صحبت می نیم، نه حوصله استدلال منطقی داریم، در نتیجه به روش حسی متوسل شده و ایجاد رعب و وحشت می کنیم. در حالی که روش های منطقی و قانونی متعددی هست و رسانه ملی هم می تواند مک زیادی کند.به جایگاه و دایره نفوذ صدا و سیما اشاره کردید؛ نقش صدا و سیما را در موضوعاتی مثل انتخابات، اعتراض های اخیر یا توجه به موضوعاتی چون تغییر نسل چگونه دیدید؟ به عنوان کسی که در صدا و سیما مسئولیت داشتید، آیا رسانه ملی متناسب با تحولات و واقعیات عمل کرده؟- می توانم دیپلماتیک بگویم صدا و سیما خیلی خیلی خیلی موثرتر و قوی تر از الان می تواند ار کند.یکی از نکات قابل تامل در رویدادهای دی ماه این بود که اعتراض ها به شهرها و شهرستان هایی کشیده شد که شاید خیلی از ما به عنوان یک ایرانی نامش را نشنیده بودیم...- چون سطح انباشتگی نارضایتی ها بالا رفته و عمومی شده بود و در هر کجایی که امان بروز پیدا می کرد، ابراز می شد وگرنه همان طور که گفتم سازمان یافتگی ندیدیم. باید واقعا عبرت بگیریم. اما به نظرم خیلی ها عبرت نگرفتند. باید عبرت بگیریم و به مردم احترام بگذاریم. خواسته های مردم را در جایگاه خود بشنویم و همت مان را بر این بگذاریم که پاسخ مناسب بدهیم. پاسخ مناسب لزوما پاسخ مثبت نیست. هر کدام ما وقتی فرزندمان تقاضا دارد که مسافرت برویم اگر مشکل مالی داشته باشیم و امان سفر نداشته باشیم، دعوا نمی کنیم، توضیح می دهیم که برای مسافرت باید در برخی موارد صرفه جویی کنیم.شلاق که بر نمی داریم، قانع می کنیم. حالا در ادارات اگر نمی توانیم کاری کنیم، باید پاسخ مناسب به ملت بدهیم، باید ادبیات خوبی داشته باشیم. در خیلی از جاها نظام اداری ما برخورد مناسب ندارد. خیلی جاها می توانیم در پاسخگویی به مطالبات با درایت عمل کنیم اما کوتاهی می کنیم. اختلافات را به روی آنتن می بریم. بنده معاون سیاسی صدا و سیما بودم. گاهی مسئولان و حتی سران قوا صحبت هایی می کردند که بنده پخش نمی کردم.به همین خاطر خیلی هم مورد هجمه بودم. استدلالم این بود که اختلافات موجب نگرانی مردم می شود. مردم چه تقصیری دارند؟ الان هم اگر در جایگاه تصمیم گیری باشم می گویم هیچ کدام از سخنان اختلافی را پخش نکنید، چه دولت گفت، چه قوه قضائیه. ما اولا نباید دعوا کنیم، اگر هم اختلافی باشد نباید علنی کنیم. متاسفانه رسانه ها دنبال دعوا هستند. در حاشیه مراسم ها نخستین سوالی که از من می شود، این است که «فلانی درباره شما این گونه گفت؛ نظر شما چیست؟» می گویم: «از خودشان بپرسید.» و تمام.یکی دیگر از مسائلی که در خلال اعتراض ها و بعد از آن مطرح شد، نحوه مواجهه نیروی انتظامی با معترضان بود. آقای روحانی گفتند نیروی انتظامی بدون اسلحه به خیابان آمده و آرامش را به خیابان ها بازگرداند. مدیریت نیروها به چه ...

ادامه مطلب  

اهداف بزرگ سعودی از اصلاحات ۲۰۳۰/ موانع پیش روی عربستان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «بررسی طرح چشم انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: شاهزاده محمدبن‎سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، مسئولیت این چشم انداز را برعهده دارد. او پسر ملک سلمان، پادشاه سعودی، رئیس دفتر پادشاه و وزیر دفاع این کشور است.بر اساس کلیات اولیه منتشرشده در زمینه این طرح قرار است عربستان بزرگ‏ترین صندوق ذخیره ارزی جهان را داشته باشد که بعد از عرضه اولیه ۵% از سهام شرکت ملی نفت آرامکو به عموم، حجم ذخایر این صندوق به ۲ تریلیون (دو هزار میلیارد دلار) خواهد رسید. بنابر اصول این طرح، عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متنوع سازی درآمدهای این کشور و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است. در اینجا باید اضافه کرد که دولت عربستان از زمان افت قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون و افزایش هزینه های نظامی، کسری تجاری قابل توجهی را تجربه می کند که اصلاحات اقتصادی در این کشور را ضروری کرده است.آیا بن‏ سلمان، می تواند برنامه ‏ای را که نوید داده است با موفقیت اجرا کند؟ جایگاه مهم عربستان در بازار جهانی نفت و اهمیت سیاست‏های اقتصادی این کشور به‎ویژه سیاست‎های مرتبط با بخش نفت و انرژی ایجاب می‎‏‏کند که با دیدی عمیق به برنامه ‏های این کشور و آثار و پیامدهای احتمالی آن نگریسته شود. شناخت بستر سیاسی و اقتصادی عربستان در هنگام ارائه و تصویب این طرح، معرفی ابعاد و جوانب مختلف طرح مذکور و مهم‏تر از همه بررسی کارشناسی پیامدهای احتمالی اجرای این طرح در ابعاد داخلی، منطقه‏ای و بین‏ المللی اهمیت فراوانی دارد.ارزیابی پژوهشگران، از پیامدهای این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدف‎های مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‏های اقتصادی و نفتی حال سیاستگذاران سعودی انجام می‏گیرد. بی‏ شک، سیر تحولات سیاسی و اقتصادی سال‏های آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی)، می‏ تواند بر روند اجرا و تحقق اهداف آن اثرگذار باشد و تغییرهایی را در ابعاد مختلف داخلی و بین ‏المللیِ اجرای این برنامه ایجاد نماید.در برنامه چشم انداز عربستان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهم‏ترین هدف اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیان شده است؛ بنابراین برنامه اعلام‏شده عربستان تحت تأثیر انگیزه‏های فوری و درنتیجه کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمده است. درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسیِ داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدام‏های احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه مدت است.از سوی دیگر، بررسی سند چشم انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می دهد که تصمیم گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده های نفتی به نسبت نفت خام ‏اند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای ظرفیت رشد تقاضا به ویژه چین قرار دارد. تبعات فروش آرامکو، به ‏عنوان یکی از مراحل اجرای این طرح، در محیط داخلی عربستان و محیط منطقه ای احتمالاً شگرف خواهد بود اما باید پذیرفت که در درون این کشور می‏تواند اختلاف‏های داخلی را شدت بخشد؛ همچنین در سطح منطقه ای، عرضه سهام کمپانی آرامکو به بازار بورس می تواند سرآغاز موجی شود برای ارائه مدل به سایر دولت ها و از این راه عملاً ذخایر نفت و گاز جهان میلیون ها سهامدار پیدا خواهد کرد و به نظر می رسد، تصمیم فروش سهام آرامکو در درازمدت به ضرر خاندان حاکم سعودی تمام شود و اقتدار این خاندان را بر ارکان قدرت در عربستان تضعیف کند.رقابتی که همچنان ادامه خواهد داشت!در زمینه پیامدهای اجرای این برنامه برای ایران نخستین نکته گفتنی این است که تحقق هدف ها و برنامه‎های مندرج در برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰ میلادی، عربستان را به مهم‎ترین رقیب برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران در زمینه جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی بدل خواهد کرد. از سوی دیگر، علی‎رغم برنامه‎های عربستان برای کاهش سهم نفت در اقتصاد خود، این کشور در حوزه بازار جهانی نفت همچنان یک رقیب جدی برای ایران باقی خواهند ماند. این رقابت برای دهه‎های متمادی وجود داشته است و با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربوری دو کشور انتظار می‎رود در آینده نیز ادامه یابد و از این منظر سازمان اوپک همچنان یکی از عرصه‎های مهم بروز رقابت نفتی میان ایران و عربستان خواهد بود.همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که تولیدکنندگان بزرگی همچون ایران و عراق، در پی افزایش توان تولید و صادرات نفت خود در سال های آینده هستند، تداوم یا افزایش توان تولید و صادرات نفت عربستان می تواند در چشم انداز ۲۰۳۰ میلادی موجب شکل گرفتن رقابت های شدید درون اوپک به ویژه میان این سه کشور برای کسب سهم بیشتر در بازار جهانی نفت خصوصا در بازارهای آسیایی گردد.موانع پیش روی عربستان برای تحقق سندچشم انداز۲۰۳۰با در نظر گرفتن شرایطی که اکنون در فضای سیاسی و اقتصادی عربستان حاکم است، تحقق هدف‎های عالی تعیین‎شده برای شاخص‎های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور دور از ذهن به نظر می‎رسد؛ درباره موانع مهم پیش روی اجرای این برنامه می‎توان اولوی ...

ادامه مطلب  

مفاد سند ۲۰۳۰ اعتقادات،امنیت و فرهنگ دینی ما را نشانه گرفته است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت‎الاسلام والمسلمین زمانی امروز در جمع مدیران حوزوی در مرکز مدیریت حوزه‎های علمیه با ذکر این مطلب که برخی از دولتمردان پس از بیان لغو سند2030 به شکلی سخن گفتند که گویا این سند قرار نیست واقعا لغو شود، گفت: در دو ماه اخیر تمام سندهای 2030 را در مرکز بررسی کردیم و در 19 محور نقد جدی به آن وارد شد؛ در این مدت تمام اشکالات اسناد را بررسی کردیم و مقایسه ای بین آیات قرآن و روایات و این محورهای 19گانه انجام شد و نقاط افتراق شدید و جدی این محورها با قرآن کریم و روایات بررسی شد.وی افزود:این محورها پس از تدوین به رویت مدیریت حوزه‎های علمیه آیت‎الله اعرافی رسید و از سوی این ایشان، این گزارش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد.حجت‎الاسلام والمسلمین زمانی اظهارکرد: در انتقاداتی که به انتقادات نسبت به این سند مطرح شد مطالب مختلفی مطرح شد که به نظر می‎رسد تلاش‎ها برای در جریان ماندن آن کاهش پیدا نکرده است؛ به همین دلیل حس کردیم که حوزه باید با قوت و قدرت در این زمینه وارد شود.مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه های علمیه اظهارکرد: سند 2030 در واقع دارای سه سند است که متاسفانه هنوز تفکیک این سه سند به شکل شفاف بیان نشده است؛ سند اول سندی است که سازمان ملل آن را تصویب کرده است؛ آنها سند 2015 را در سال 2000 میلادی برای پیشرفت در جهان امضا کردند.استاد حوزه بیان کرد: آنها این سند دوم را در سال 2015 برای 2030 نوشتند که آن سند یک سند عام پیرامون آب و هوا و دین و بهداشت و آموزش و... است؛ این سند 2030 در واقع توسعه پایدار است که ایران نیز آن را امضا کرده است.وی گفت: 17 سند اساسی در آن ذکر شده است که چهارمین هدف آن آموزش است و مسئولیت آن نیز بر عهده یونسکو است؛ به منظور تحقق هدف چهارم سند 2030 یونسکو وارد میدان شد؛ یونسکو به همین مناسبت یک سند 2030 ویژه آموزش نوشت و اجلاسی را در اینچئون کره جنوبی برگزار کرد شد و با حضور اعضا از جمله ایران سند 2030 آموزش جهانی را نوشتند.حجت‎الاسلام والمسلمین زمانی تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش ما در این اجلاس عضو بود که یک نمایندگی در تهران از یونسکو داریم که مدیریت آن را ایران تعیین کرده است و ایشان نیز آن را امضا کرده است؛ این سند دوم 2030 است که روی آن اشکالات و انتقادات زیادی داریم.مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه های علمیه بیان کرد: دولت در شهریور سال 95 این مطلب را تصویب کرد که وزیرآموزش وپروش و نماینده یونسکوو... برای اجرای آن در ایران یک سند بومی سازی شده را بنویسند که 30 گروه علمی این سند را در بیش از 300صفحه به نگارش در آوردند و این سند مصوبه دولت است.وی گفت: رهبر معظم انقلاب انتظار داشتند که پیش از ایشان مسئولان ورود کرده و انی مساله را پیگیری کنند ولی وقتی کاری انجام نشد ایشان وارد صحنه شدند و به همین دلیل نیز به دولتمردان و شوراهای مربوطه از جمله انقلاب فرهنگی نیز نقدهایی وارد کردند زیرا این خطر جدی انقلاب ما را تهدید می‏کند.حجت‎الاسلام والمسلمین زمانی اظهارکرد: نقدهایی که در این زمینه مطرح شده است و حوزه آن را تهیه کرده است نقدهای جدی است؛ به همین مناسبت قرار است که بیانیه ای از سوی مدیران بخش های پنج گانه حوزوی (شورای هماهنگی مدیران مراکز حوزوی) ارایه شود.این استاد حوزه تصریح کرد: اولین محوری که در این زمینه مطرح شد، این است که جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر منابع قرآن و احادیث و فقه قوی است و هیچ نیازی به اسناد بیمار غربی نداریم؛ ایران در سالهای اخیر بر اساس امر رهبری سندهای آموزش و پرورش و سند جامع و.. را تصویب کرده است و این مو ...

ادامه مطلب  

سند ۲۰۳۰ کاپیتولاسیون فرهنگی است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، آیت الله اسدالله ایمانی با اشاره به اینکه یونسکو سند ۲۰۳۰ را به همه کشورها داده و متأسفانه ایران هم آن را پذیرفته و قبول کرده است، اظهار داشت: سند ۲۰۳۰ سندی است که یونسکو بعد از کنکاش ها آن را تکمیل و از طریق مجامع بین المللی به کشورها برای یکسان سازی فرهنگ ها و هماهنگ کردن همه فرهنگ ها با فرهنگ غربی و فرهنگ لیبرال دمکراسی انجام داده است.وی با بیان اینکه سند ۲۰۳۰ دارای ظاهری ۳۰۰ صفحه ای است، افزود: آنچه در باطن و متن سند ۲۰۳۰ وجود داشته و مهم است، این بوده که در واقع سند ۲۰۳۰ پنجره ای برای نفوذ است.عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه بر مبنای سند ۲۰۳۰ حتی ارگان های نظارتی مانند قوه قضاییه باید بعد از ۱۵ سال موفقیت ها و گزارشات خود را براساس آن باز ...

ادامه مطلب  

اهداف بزرگ سعودی از اصلاحات ۲۰۳۰  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش«شیعه نیوز»، برنامه چشم‎‎انداز ۲۰۳۰ عربستان، یک برنامه توسعه اقتصادی است که ‎می توان آن را بزرگ‎ترین طرح تحول اقتصادی در تاریخ این کشور دانست که هدفش رسیدن به بودجه غیر متکی به نفت است.مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «بررسی طرح چشم انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: شاهزاده محمدبن‎سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، مسئولیت این چشم انداز را برعهده دارد. او پسر ملک سلمان، پادشاه سعودی، رئیس دفتر پادشاه و وزیر دفاع این کشور است.بر اساس کلیات اولیه منتشرشده در زمینه این طرح قرار است عربستان بزرگ‏ترین صندوق ذخیره ارزی جهان را داشته باشد که بعد از عرضه اولیه ۵% از سهام شرکت ملی نفت آرامکو به عموم، حجم ذخایر این صندوق به ۲ تریلیون (دو هزار میلیارد دلار) خواهد رسید. بنابر اصول این طرح، عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متنوع سازی درآمدهای این کشور و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است. در اینجا باید اضافه کرد که دولت عربستان از زمان افت قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون و افزایش هزینه های نظامی، کسری تجاری قابل توجهی را تجربه می کند که اصلاحات اقتصادی در این کشور را ضروری کرده است.آیا بن‏ سلمان، می تواند برنامه ‏ای را که نوید داده است با موفقیت اجرا کند؟ جایگاه مهم عربستان در بازار جهانی نفت و اهمیت سیاست‏های اقتصادی این کشور به‎ویژه سیاست‎های مرتبط با بخش نفت و انرژی ایجاب می‎‏‏کند که با دیدی عمیق به برنامه ‏های این کشور و آثار و پیامدهای احتمالی آن نگریسته شود. شناخت بستر سیاسی و اقتصادی عربستان در هنگام ارائه و تصویب این طرح، معرفی ابعاد و جوانب مختلف طرح مذکور و مهم‏تر از همه بررسی کارشناسی پیامدهای احتمالی اجرای این طرح در ابعاد داخلی، منطقه‏ای و بین‏ المللی اهمیت فراوانی دارد.ارزیابی پژوهشگران، از پیامدهای این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدف‎های مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‏های اقتصادی و نفتی حال سیاستگذاران سعودی انجام می‏گیرد. بی‏ شک، سیر تحولات سیاسی و اقتصادی سال‏های آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی)، می‏ تواند بر روند اجرا و تحقق اهداف آن اثرگذار باشد و تغییرهایی را در ابعاد مختلف داخلی و بین ‏المللیِ اجرای این برنامه ایجاد نماید. در برنامه چشم انداز عربستان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهم‏ترین هدف اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیان شده است؛ بنابراین برنامه اعلام‏شده عربستان تحت تأثیر انگیزه‏های فوری و درنتیجه کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمده است. درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسیِ داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدام‏های احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه مدت است.از سوی دیگر، بررسی سند چشم انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می دهد که تصمیم گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده های نفتی به نسبت نفت خام ‏اند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای ظرفیت رشد تقاضا به ویژه چین قرار دارد. تبعات فروش آرامکو، به ‏عنوان یکی از مراحل اجرای این طرح، در محیط داخلی عربستان و محیط منطقه ای احتمالاً شگرف خواهد بود اما باید پذیرفت که در درون این کشور می‏تواند اختلاف‏های داخلی را شدت بخشد؛ همچنین در سطح منطقه ای، عرضه سهام کمپانی آرامکو به بازار بورس می تواند سرآغاز موجی شود برای ارائه مدل به سایر دولت ها و از این راه عملاً ذخایر نفت و گاز جهان میلیون ها سهامدار پیدا خواهد کرد و به نظر می رسد، تصمیم فروش سهام آرامکو در درازمدت به ضرر خاندان حاکم سعودی تمام شود و اقتدار این خاندان را بر ارکان قدرت در عربستان تضعیف کند.رقابتی که همچنان ادامه خواهد داشت!در زمینه پیامدهای اجرای این برنامه برای ایران نخستین نکته گفتنی این است که تحقق هدف ها و برنامه‎های مندرج در برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰ میلادی، عربستان را به مهم‎ترین رقیب برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران در زمینه جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی بدل خواهد کرد. از سوی دیگر، علی‎رغم برنامه‎های عربستان برای کاهش سهم نفت در اقتصاد خود، این کشور در حوزه بازار جهانی نفت همچنان یک رقیب جدی برای ایران باقی خواهند ماند. این رقابت برای دهه‎های متمادی وجود داشته است و با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربوری دو کشور انتظار می‎رود در آینده نیز ادامه یابد و از این منظر سازمان اوپک همچنان یکی از عرصه‎های مهم بروز رقابت نفتی میان ایران و عربستان خواهد بود.همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که تولیدکنندگان بزرگی همچون ایران و عراق، در پی افزایش توان تولید و صادرات نفت خود در سال های آینده هستند، تداوم یا افزایش توان تولید و صادرات نفت عربستان می تواند در چشم انداز ۲۰۳۰ میلادی موجب شکل گرفتن رقابت های شدید درون اوپک به ویژه میان این سه کشور برای کسب سهم بیشتر در بازار جهانی نفت خصوصا در بازارهای آسیایی گردد.موانع پیش روی عربستان برای تحقق سندچشم انداز۲۰۳۰با در نظر گرفتن شرایطی که اکنون در فضای سیاسی و اقتصادی عربستان حاکم است، تحقق هدف‎های عالی تعیین‎شده برای شاخص‎های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور ...

ادامه مطلب  

اظهارات جالب جوانان گچسارانی درباره سند 2030 یونسکو + تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ،در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه ­ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاری های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، براین اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام العمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفه های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر. در چارچوب عمل 2030 به واژه هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از سوی برخی صاحب نظران و کارشناسان به ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می توان به حذف کلیشه های جنسی و ارائه آموزش های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب های درسی به بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد. پیشتر در سلسله مصاحبه هایی به بررسی سند آموزش 2030 و تعارضات آن با نظام آموزش و پرورش ایران پرداخته شده بود، اما سند آموزش 2030 چیست که رهبر معظم انقلاب نسبت به آن واکنش نشان داده اند؟،به همین بهانه به میان تنی چند از شهروندان گچسارانی آمدیم تا نظراتشان را در این خصوص جویا شویم. محسن یکی از جوانان گچسارانی است که در این باره می گوید:مسئولانی که تن به امضای این سند ننگین داده اند باید بدانند که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و بربنیان الگوی اسلامی و ایرانی شکل گرفته است. وی می افزاید:جامعه اسلامی ایرانی ما بر فرهنگی متفاوت با فرهنگ و مبانی رایج غرب استوار است که باید توجه داشته باشیم که اگر خط مشی روشن فکری و فرهنگی انقلاب به نظریات غربگرایان آلوده شود بدترین نوع نفوذ فرهنگی است که در جامعه ما شکل گرفته است. مصیب درادامه بیان می کند:ارزش های اسلامی همچون عدالت و معنویت، باید محور برنامه ریزی ها در سطح آموزش و پرورش کشور قراربگیرد و دولتمردان باید بدانند که داشتن استقلال فرهنگی خیلی مهمتر از داشتن استقلال سیاسی و اقتصادی در عرصه بین الملل است. این جوان گچسارانی تصریح می کند:امروزجوامع غرب و دشمنان نظام اسلامی تلاش دارند تا گفتمان انقلاب اسلامی و مبانی نظری آن را به چالش بکشانند،سند تحمیلی 2030در حقیقت زیرسازه پروژه نفوذ است که می تواند در آینده ما را دچار یک نوع التقاط فکری و فرهنگی کند. اردوان ادامه می دهد:بدون شک سند2030یونسکو از مصادیق اصلی نفوذ درکشور است و حال نگاه لیبرالیستی و خلاءاندیشه فرهنگی از سوی برخی دولتمردان موجب تصویب چنین ننگی شد که اگر تیزبینی و هوشیاری مقام معظم رهبری(مدظله العالی )نبود معلوم نبود که نظام آموزشی ما در آینده گریبانگیر چه سرنوشتی شومی می شد. وی می گوید:دشمنان انقلاب اسلامی به روش های مختلف و با تغییر درساختا ...

ادامه مطلب  

آیا سند تحول آموزش و پرورش راه گشاست؟  

درخواست حذف این مطلب
گروه فرهنگی – اجتماعی برهان؛ تحول در نظام و تعلیم و تربیت چند سالی است که با تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری در این حوزه در دستور کار مسؤلین فرهنگی و در رأس آن ها شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.در این راستا سندی تحت عنوان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین و در سال گذشته رونمایی شد. در ارتباط با چگونه اجرایی شدن این سند گفت و گویی با «دکتر علیرضا علی احمدی» وزیر سابق آموزش و پرورش ترتیب داده ایم.کلیات سند طرح تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش را تشریح بفرمایید. هدف از ارائه ی این سند چه بوده است؟این سند تحول بنیادین دارای اجزایی اصلی بدین شرح می باشد:1. مبانی نظری سند شامل:1.1. فلسفه ی تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران؛1.2. فلسفه ی تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی؛1.3. رهنامه (دکترین) نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران؛1.4. نظریه های تعلیم و تربیت اسلامی در عصر حاضر.2. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شامل:2.1. کلیات و تعریف مفاهیم و اصطلاحات سند؛2.2. بیانیه ی ارزش ها، مأموریت و چشم انداز و هدف های کلان؛2.3. راهبردهای کلان (15 مورد)؛2.4. هدف های عملیاتی و راهکارها (23 مورد اهداف عملیاتی و 129 راهکار پیاده سازی)؛2.5. چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین در آموزش و پرورش.3. اسناد مکمل سند تحول بنیادین شامل:3.1. سیاست های اجرایی و سازوکارهای تحقق اهداف اصلاح ساختارها و فرآیندهای تحول آفرین توسط شورای عالی آموزش و پرورش؛3.2. برنامه ی درس ملی و راهنمای تحول محتوایی آموزش و پرورش (در حال تکمیل)؛3.3. سند خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش (در شرف تصویب)؛3.4. الزامات تحولات بنیادین در آموزش و پرورش با همکاری سایر دستگاه های نظام اسلامی؛3.5. طراحی و تدوین برنامه های اجرای سند تحول بنیادین خصوصاً برنامه های تحول در زیر نظام های اصلی آموزش و پرورش.4. اهم اهداف طراحی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عبارت اند از:4.1. ترسیم چشم انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و مدرسه در افق چشم انداز ایران 1404؛4.2.طراحی نظام تعلیم و تربیتی که زمینه ساز تحقق بخش حیات طیبه، جامعه ی عدل جهانی و تمدن اسلامی ایرانی است؛4.3.طراحی راهبردها و راهکارهای حرکت از وضع موجود برای تحقق چشم اندازهای مدیریت آموزش و پرورش و مدرسه؛4.4.برنامه ریزی محتوایی برای تربیت انسان های عالم، متقی، آزاد و اخلاقی در طراز جمهوری اسلامی ایران؛4.5.ترسیم نقشه راه برای تحول آفرینی، تخصیص منابع و امکانات، تقسیم کار بین نهادهای ذی ربط.چه میزان از مشکلات فعلی نظام تعلیم و تربیت با اجرای این طرح مرتفع می شود؟اساساً هر نوع برنامه ریزی با نگرش راهبردی، از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به منظور ترسیم وضعیت مطلوب و طراحی راهبردها و راهکارها برای حرکت از وضع موجود به چشم انداز مطلوب است.در عین حال، هر برنامه ای هر قدر هم جامع و بدون نقص طراحی شده باشد، به دلیل تغییراتی که در جامعه با سرعت در حال وقوع است و انتظاراتی که در طول زمان از ایفای نقش آموزش و پرورش بالا می رود، همیشه بین وضع مطلوب تعلیم و تربیت و وضع موجود آن فاصله ای وجود خواهد داشت؛ خصوصاً با فرض آنکه همه چیز درست و خوب طراحی شده باشد و همه ی لوازم کار نیز فراهم شده باشد، پذیرش دانش آموزان و خانواده ها ممکن است به طور مطلوب فراهم نشود، چرا که به اجبار نمی توان فرآیند تعلیم و تربیت را به نحو احسن پیاده سازی نمود و میل و اراده ی متربّی نیز مهم است.در عین اینکه سند مصوب، جامع ترین سند موجود برای تحول آفرینی فرهنگی در جامعه ی ما تلقی می شود، لیکن دارای نارسایی هایی نیز می باشد که اهم آن ها عبارت اند از:- اندیشمندان ما هنوز نتوانسته اند به طور کامل نقش مبانی واصول ارزش های اسلامی را، آن گونه که حق مطلب است، در فرآیندها و رویکردهای برنامه ریزی در کشور دخالت دهند، گرچه تلاش قابل توجهی در این راستا به عمل آورده اند.- مبانی و اصول ارزش های اسلامی و دستاوردهای آموزش های وحیانی اسلام، پیرامون موضوعات و مقولات و مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت، بایستی به منظور جمع بندی در قالب نظریه های راهنمای عملی تهیه شوند که این کار در تنظیم سند تحول در آموزش و پرورش شکل نگرفته است.برنامه ی درس ملی بایستی محتوای تعلیم و تربیتی آموزش رسمی عمومی را مشخص می کرد و بر مبنای آن و مطالعات تطبیقی، نظام مقاطع تحصیلی طراحی می شد.- برنامه ی درس ملی بایستی محتوای تعلیم و تربیتی آموزش رسمی عمومی را مشخص می کرد و بر مبنای آن و مطالعات تطبیقی، نظام مقاطع و سنوات پایه های تحصیلی طراحی می شد، در حالی که مقاطع تحصیلی موسوم به 6 ـ 3 ـ 3، که اکنون ملاک تغییرات شکلی در آموزش و پرورش قرار گرفته است، منتج از برنامه ی درسی ملی نیست و حسن آن جایگزینی سال ششم تحصیلی در مقطع ابتدایی به جای دوره ی پیش دانشگاهی در دوره ی بعد از دیپلم است.- جا دارد بررسی شود اجرای طرح موسوم به 6 ـ 3 ـ 3، که در یکی از مراجع ذی ربط رسمیت یافته است، چه مشکلاتی را از نظام آموزش عمومی رسمی کشور حل خواهد کرد و چه مشکلاتی را ممکن است ایجاد نماید و این مهم نیازمند چاره جویی دست اندرکاران است، گرچه چاره اندیش در این مورد قدری هم دیر شده است.- در اینجا اکیداً یادآوری می نماید که طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک عنصر کالبدی دارد که نظام مقاطع تحصیلی موسوم به 6 ـ 3 ـ 3 است و نباید رسانه های ما اجرای این عنصر را با طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش اشتباه بگیرند و موجب سردرگمی خانواده ها و دانش آموزان عزیز شوند. اجرای چارچوب 6 ـ 3 ـ 3 شاید یک اقدام در بین بیش از 129 اقدام دیگر است و اقدام مهمی است و هر گونه نارسایی در آن، ممکن است لطمات جبران ناپذیری در مسیر تحول بنیادین در آموزش و پرورش فراهم نماید.طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک عنصر کالبدی دارد که نظام مقاطع تحصیلی موسوم به 6 ـ 3 ـ 3 است و نباید رسانه های ما اجرای این عنصر را با طرح تحول بنیادین اشتباه بگیرند و موجب سردرگمی خانواده ها و دانش آموزان عزیز شوند.با گذشت چند ماه از رونمایی سند طرح تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، نتایج عملی این طرح چه بوده است؟این سؤال را باید از دست اندرکاران فعلی آموزش و پرورش پرسید، در عین حال مجموعه ای از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش از مرحله ی تصویب نسخه ی اولیه ی سند تحول در شورای عالی آموزش و پرورش تا مقطع انتشار مجموعه ی فوق را مسئولین وزارت آموزش و پرورش به عنوان اقدامات خود در راستای تحقق سند و ایجاد تحولی در آموزش و پرورش معرفی نموده اند و شاید اصلی ترین اقدام صورت گرفته را همانا وارد کردن سال ششم به دوره ی ابتدایی باید تلقی کرد که با همه ی زحماتی که کشیده شده است، چگونگی اجرای آن را با تهیه یک گزارش میدانی توسط رسانه ی ملی می توان ارزیابی اولیه نمود تا در صورتی که نیازمند بازنگری و یا اقدامات ترسیمی باشد، تا در شروع سال تحصیلی هستیم این کار توسط مراجع ذی ربط سریع تر انجام شود.به مبانی نظری و عملی سند چه انتقاداتی وارد است؟ آیا راهکارها و مبانی مطرح شده قابلیت عملی شدن دارند؟در خصوص مبانی نظری و نارسایی های آن در سؤال سوم به مطالبی اشاره کردم. در مورد قابلیت عملیاتی شدن راهکارها باید یادآوری نمود که خوشبختانه سند تحول بنیادین، علاوه بر راهبردها، به طراحی و ارائه ی راهکارهای اصلی نیز پرداخته است. لیکن همان گونه که در سؤال اول اشاره شد، این سند نیاز به اسناد تکمیلی دارد که از جمله ی آن ها طراحی راهبردها و راهکارهای مرتبط با زیرنظام های اصلی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی است.با توجه به رهنامه، مبانی نظری سند زیرنظام هایاصلی آموزش و پرورش بدین شرح می باشد:- راهبردها و راهکارهای زیرنظام راهبری و مدیریت؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام برنامه ی درسی؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام پژوهش و ارزشیابی؛- راهبردها و راهکارهای زیرنظام شیوه های یاددهی ـ یادگیری.راهبردها و راهکارهای مورد نظر پیرامون هر یک از زیرنظام های فوق بایستی برای هر یک از ساحت های تربیت دانش آموزان (تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت زیستی و بدنی، تربیت زیبایی شناختی و هنری، تربیت اقتصادی و حرفه ای) با به کارگیری رویکردهای مطروحه در مبانی نظری تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و رعایت هر یک از اصول تعلیم و تربیت مطروحه در تمام موارد مد نظر قرار گیرد و راهکارهای عملیاتی ارائه شود.یکی از خلأهای جدی که در همه ی اسنادی که به عنوان اسناد تحول در جمهوری اسلامی تدوین شده اند به چشم می خورد رابطه ی بین مبانی فلسفی، اصول و آموزه های دینی و اسلامی برگرفته از مکتب و جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی با راهبردها و راهکارها و برنامه هایی است که برای اجرا مد نظر قرار می گیرند. در سند آموزش و پرورش تلاش شده که تا جایی که میسر بوده است این رعایت شود، ولی چون تجربه ی تنزیل مطالب از سند تا پیاده سازی و بخش نامه و برنامه ریزی را هنوز در اختیار نداریم، به طور کامل اداء نشده است.چند راهکار به نظر می رسد که بتواند کمک کند. یکی اینکه ما مبانی نظری ای را که از اسلام ناب محمدی اقتباس می کنیم باید به صورت منطقی و نظام مند جمع بندی مفهومی کنیم و در قالب نظریه های کاربردی تدوین نماییم. این موضوع مستلزم تشکیل همان کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی است که مقام معظم رهبری فرمودند. باید اختلاف نظرهای موجود در مسائل فکری و برداشت های تفسیری که از موضوعات مکتبی وجود دارد در نشست هایی هدایت و برنامه ریزی شوند و به جمع بندی های متقن برسند. روش های علمی هم وجود دارد که به اندیشمندان کمک می کند که از دیدگاه هایی که وجوه اشتراک و در عین حال افتراقی دارند استفاده کنند، از جمله ی آن ها متدلوژی سیستم های نرم، ssm، soft system methodology ، فرآیند تفکر ارزشی و همچنین روش رویش نظریه ها (grounded theory) است که می شود این قبیل روش ها را به کار گرفت و بین آثار مکتوب و نقطه نظرات شفاهی اندیشمندان هر حوزه یک توافق قابل قبولی به دست آورد.در حوزه ی اجرای احکام در مواردی که بین فقها اختلاف نظر باشد احکام نیز نظر ولی فقیه تعیین کننده است. مراجع هر نظری داشته باشند، وقتی که در حوزه ی اجتماعی می آید، اگر نارسایی یا تعارضی در مقایسه با نظر مقام معظم رهبری داشت، نظر مقام عظمای ولایت ملاک عمل مسئولین خواهد بود، ولی در حوزه ی نظری ما جایگاهی را برای این کار پیش بینی نکرده ایم. لازم است که از تکنیک های مدیریت دانش (knowledge management) نیز استفاده شود و با تمرین و تلاش بتوانیم بر این مشکل فائق آییم.همچنین باید در هنگام تدوین برنامه ها، جایی که فرصت ها و تهدیدها، قوت ها و ضعف ها، عوامل پیش برنده و عوامل بازدارنده را تحلیل می کنیم، با یک رویکرد عِلّی ـ معلولی و ریشه یابی های عمیق و دقیق و دریافت روابط منطقی پدیده های موجود و اولویت بندی مناسب طرح ها و برنامه ها، به حل معضل اصلی بپردازیم.راه دیگر آن است که ما رویکرد جدیدی در برنامه ریزی های راهبردی در پیش گیریم. علاوه بر تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت فرصت ها و ...

ادامه مطلب  

نگاهی واقع گرایانه به سند راهبرد امنیت ملی آمریکا  

درخواست حذف این مطلب
۱- خلاصه مدیریتی دولت ایالات متحده آمریکا، اواخر سال گذشته میلادی اقدام به انتشار سندی تحت عنوان «استراتژی امنیت ملی» کرد که مهم ترین اولویت ها و چالش های اساسی این کشور در نقاط مختلف جهان را معرفی می کند. به جهت اهمیت موضوع و شناخت سیاست خارجی دولت ایالات متحده آمریکا، «اندیشکده راهبردی تبیین» تصمیم به تحلیل استراتژی اعلام شده دولت آمریکا به روش گروه متمرکز و با بهره گیری از کارشناسان حوزه های مختلف خود گرفت. در این راستا بعد از ارزیابی بخش های مختلف سند، بخش چهارم آن- که به افزایش نفوذ آمریکا، شامل راهبرد منطقه ای این کشور مربوط می شود- واجد بیشترین اهمیت تشخیص داده و برای بررسی و تحلیل بیشتر انتخاب شد. گزارش پیش رو، مربوط به جلسه گروه متمرکزی می شود که بدین منظور تشکیل شده و حاوی یک مقدمه با تمرکز بر پیشینه و چیستی سند استراتژی امنیت ملی، یک معرفی از سند استراتژی امنیت ملی، تحلیل کلیات سند، تحلیل بخش های مختلف سند و جمع بندی می شود. در تحلیل بخش های مختلف سند، به برنامه های ایالات متحده آمریکا در نقاط مختلف جهان پرداخته شده است. به صورت کلی سعی شده است تمرکز اصلی روی نقاطی قرار گیرد که در سند، مورد توجه جدی و اساسی بوده اند. ۲- مقدمهاستراتژی امنیت ملی سندی است که طبق قانون ایالات متحده آمریکا، روسای جمهور این کشور ملزم به ارائه آن هستند. در این سند مهم ترین تهدیدات و اولویت های راهبردی ایالات متحده آمریکا مشخص و راه های مواجهه با آنها تعیین می شود. در واقع این سند، ارائه دهنده استراتژی کلان و اهداف کلی آمریکا در رابطه با امنیت ملی این کشور است. دسامبر۲۰۱۷ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، اقدام به انتشار سند استراتژی امنیت ملی دولت خود کرد. این سند از یک مقدمه و ۴ رکن تشکیل شده است. «محافظت از مردم آمریکا، سرزمین مادری و سبک زندگی آمریکایی»، «گسترش رفاه و رونق اقتصادی در آمریکا»، «حفظ صلح از طریق قدرت» و «افزایش نفوذ آمریکا» ارکان این سند هستند. ارکان سوم و چهارم به صورت مستقیم تری ناظر بر نگاه و راهبرد آمریکا در جهان است. ۳- معرفی سند استراتژی امنیت ملی آمریکااستراتژی امنیت ملی، مجموعه ای از استراتژی های امنیتی، اقتصادی و سیاسی در حوزه های داخلی و خارجی راجع به روش های بهینه تأمین امنیت ملی ایالات متحده آمریکاست. الزام دولت آمریکا به ارائه سند استراتژی امنیت ملی به تصویب قانون «گلدواتر- نیکلز» در سال ۱۹۸۶ بازمی گردد. گفته می شود برداشت کنگره آمریکا مبنی بر ضعف این کشور در حصول به اهداف نظامی خود و نیز محیط بین المللی در حال تغییر آن دوران، علت تصویب قانون گلدواتر- نیکلز و الزام رئیس جمهور آمریکا به ارائه استراتژی امنیت ملی است. سند استراتژی امنیت ملی دولت آمریکا در هر دوره ای، تلفیقی از مؤلفه های ثابت سیستم امنیت ملی ایالات متحده و برنامه ها و اولویت های رئیس جمهور و کابینه این کشور است. حفاظت از خاک، مردم و سبک زندگی آمریکایی، رهبری و برتری آمریکا در جهان خارج، تحکیم ائتلاف با دوستان و تقابل با دشمنان آمریکا از جمله مؤلفه های ثابتی است که تقریباً می توان در تمام اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا مشاهده کرد. در مقابل، اولویت های رئیس جمهور و دولت این کشور مانند آنچه در دوران تبلیغات انتخاباتی مطرح شده است نیز بخش مهمی از اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا را تشکیل می دهد. طبق قانون، اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا باید به صورت سالانه و در تاریخی که رئیس جمهور لایحه بودجه سال بعد را ارائه می دهد، به کنگره تحویل شود. «رونالد ریگان» نخستین رئیس جمهوری بود که طبق قانون گلدواتر- نیکلز، سند استراتژی امنیت ملی دولت خود را ارائه داد. ریگان این سند را تلاش مشترک از سوی دولت، کنگره و مردم آمریکا جهت ترسیم طرحی برای آینده معرفی کرد. «جرج بوش» پدر نیز بعد از ریگان، سند استراتژی امنیت ملی آمریکا را منتشر کرد که تأکید اساسی آن بر تعدیل سیاست ها با چالش های یک عصر جدید در دوران پس از جنگ سرد و انجام اقداماتی برای ایجاد نظم نوین جهانی با محوریت آمریکا بود. «بیل کلینتون» نیز در استراتژی امنیت ملی دولت خود تعامل و گسترش نفوذ آمریکا و «جرج بوش» پسر بحث قدرت و پیش دستی را مورد توجه قرار دادند. «باراک اوباما» محور اصلی استراتژی امنیت ملی دولت خود را «وداع با گذشته، توجه به تهدیدات جدید» اعلام کرد. در حقیقت استراتژی اوباما از دکترین جنگ پیشدستانه دوران بوش فاصله گرفته و بر همکاری جهانی و دیپلماسی قوی برای بهره گیری کمتر از نیروی نظامی تأکید داشت. دونالد ترامپ نیز در ادامه این روند به ارائه استراتژی امنیت ملی دولت خود با محوریت «اول آمریکا» پرداخته است. علاوه بر مؤلفه های ثابت سیستم امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، اولویت های دونالد ترامپ که در شعارهای انتخاباتی خود عنوان کرده بود، به صورت برجسته ای در این سند نمایان شده است. از جمله بحث «اول آمریکا» و بازگرداندن آمریکا به دوران اوج شکوه و عظمت خود از نظر اقتصادی و نظامی، مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.۴- تحلیل کلیات سند استراتژی امنیت ملی آمریکااین سند، یک مدرک در دسترس از اولویت های ایالات متحده آمریکاست که سیاست ها و استراتژی های آمریکا را نظام مند و قانون مند می کند. در این سند اعمال سلطه و نفوذ ایالات متحده آمریکا به صورت یک امر لازم و موجه، به نمایش درآمده است. به علاوه این سند حاوی «ابزارهایی» که آمریکا به وسیله آنها استراتژی امنیت ملی خود را دنبال می کند نیز هست. روح حاکم بر کل سند یک روح تجارت و اقتصادمحور است و ارزش های آمریکایی از محوریت اساسی برخوردار است. دسته بندی ای که این سند از متحدان و شرکای آمریکا ارائه می دهد، این امکان را فراهم می کند تا مبنایی برای تحلیل نقش آمریکا در کشورهایی مانند عراق، به دست آورد. آمریکا در این سند ۳ نوع قدرت سخت، نیمه سخت و نرم را برای پیگیری اهداف خود پیش بینی کرده است. سند استراتژی امنیت ملی که دونالد ترامپ ارائه کرده است، تا حدود بسیار بالایی بر مبنای واقع گرایی و واقع نگری به جهان بنا شده است، این بدان معنی است که منافع و علایق ایالات متحده در جهانی که رقبا تلاش دارند موقعیت این کشور را متزلزل کنند، در صدر اولویت ها قرار گرفته است. یکی از ضمائم دید واقع گرایانه به جهان، «رقابتی» دیدن آن است که به صورت ملموسی در سند استراتژی امنیت ملی ترامپ وجود دارد. در کنار رقابتی دیدن جهان، به متحدان و شرکای آمریکا بهای زیادی داده شده و بر ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا تأکید و تمرکز شده است. به نوعی دولت آمریکا در این سند پیش بینی کرده است از طریق شکل دهی به یک ائتلاف قدرتمند متشکل از متحدان و شرکای آمریکا، نقش رهبری این کشور در جهان را احیا، تقویت و استمرار بخشد. به صورت کلی این سند با توجه به مشکلات و چالش های فراروی ایالات متحده آمریکا، برنامه ها و راهکارهایی را برای حفظ منافع و امنیت ملی ایالات متحده آمریکا ارائه می دهد. ۵- تحلیل بخش های گزارشهرچند استراتژی امنیت ملی آمریکا از ۴ رکن تشکیل شده است اما از آنجا که رکن چهارم به صورت مستقیم با سیاست خارجی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط است، کلیات و رکن چهارم سند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بعد از تحلیل کلیات سند در بخش قبل، در ادامه، رکن چهارم سند، در ۲ بخش «افزایش نفوذ آمریکا» و «راهبرد منطقه ای» مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. ۱–۵- افزایش نفوذ آمریکابرای افزایش نفوذ ایالات متحده آمریکا، سعی شده از راهبرد تقویت ائتلاف و تشویق کشورها برای ورود به ائتلاف با آمریکا استفاده شود. این سند جهان را به گونه ای ترسیم کرده است که رقابت بین الگوها وجود دارد، به عنوان مثال در منطقه هند- آرام، بین الگوی چین به عنوان یک الگوی بسته و الگوی آمریکا به عنوان یک الگوی باز، رقابت وجود دارد. از این جهت نقشی که آمریکا برای خود تعریف می کند، خیلی جدید نیست؛ آمریکا خود را رهبر جهان آزاد و دمکراتیک در برابر جهان بسته و استبدادی می داند، شبیه همان نقشی که در سال های دوران جنگ سرد برای خود قائل بود. همچنین از منظر سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، امکان ندارد غلبه خود به خودی جهان آزاد بر جهان استبدادی انجام شود، لذا لازم است این کشور برای غلبه الگوی خود در جهان، برنامه ریزی و اقدام کند. در جهت سیاست افزایش نفوذ ایالات متحده آمریکا، در سند پیش بینی شده است به جای اعطای امتیاز به دولت ها، کمک ها از طریق شرکت ها و بخش خصوصی انجام شود. از این طریق، ایالات متحده آمریکا می کوشد نوع پیچیده تری از وابستگی را بر دیگر کشورها تحمیل و آنها را نسبت به سیاست ها و جهت گیری های خود مطیع تر کند. همچنین این رویکرد در اعطای کمک، زمینه بازگشت پذیری سرمایه های بیشتری را به آمریکا فراهم می کند و به شرکت های خصوصی آمریکایی انگیزه بیشتری را برای شراکت با متحدان آمریکا در نقاط مختلف جهان می دهد. در استراتژی امنیت ملی دولت ترامپ، جهت افزایش نفوذ آمریکا در جهان ۲ مؤلفه «محل نفوذ» و «ابزار نفوذ» دارای محوریت اساسی است. در این سند پیش بینی شده است دولت آمریکا از ابزارهای دولت، شرکت های خصوصی و سازمان های بین المللی در افزایش نفوذ ایالات متحده آمریکا بهره برداری کند. در سطح منطقه ای، به توازن قدرت منطقه ای درجهان- آنطور که مطلوب آمریکا باشد- توجه شده است. در این سند پیش بینی شده است از متحدان و شرکای منطقه ای آمریکا در مناطق مختلف حمایت های لازم به وجود آید تا توازن قدرت منطقه ای مطلوب آمریکا شکل گرفته و حفظ شود. نکته دیگری که وجود دارد این است که روحیه انحصارطلبی آمریکا در این سند کاملاً مشهود است. هرچند بحث تجارت و اقتصاد به صورت محوری مطرح شده اما استراتژی امنیت ملی آمریکا از توجه به شبکه سازی برای گسترش ارزش های آمریکایی غافل نبوده است. در این سند به صورت تقریباً آشکاری، بحث نفوذ اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف از طریق صندوق های توسعه ای مطرح شده است. از این طریق ایالات متحده آمریکا برنامه ریزی می کند تا وابستگی سیاسی و اقتصادی کشورها به خود را افزایش دهد. به عنوان نمونه از شرکت «میلینیوم چلنج کورپوریشن» به عنوان شرکتی یاد شده است که کشورهایی را انتخاب می کند که متعهد به اصلاحات موردنظر آمریکا هستند تا پروژه های اصلاحی آنان را نظارت و ارزیابی کند. نکته دیگر اینکه تعهد آمریکا برای حمایت از کشورها یک تعهد انتخابی است و می تواند معیارهای متعدد دیگری برای ارائه کمک های آمریکایی ملاک قرار گیرد و کشورهایی در اولویت قرار دارند که ضعف و شکست دولت در آنها می تواند تهدیدا ...

ادامه مطلب