سند ۲۰۳۰ چرا آمد؟ چرا رفت؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ، در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد برای اقدام عملی همه کشورها در راستای تحقق حکومت یک پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این نشست بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن، سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد و 12 اردیبهشت96 رهبر انقلاب درجمع معلمان از این سند انتقاد کردند و پس از چند روز بحث های داغ در رسانه ها و فضای مجازی، سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه23 خرداد96 به لغو آن رای داد. مجتبی همتی فر دانشجوی دکترای علوم تربیتی، مدیر اندیشکده تعلیم و تربیت دالّ و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش طی روزهای گذشته در نشستی با اعضای گروه اجتماعی روزنامه خراسان به بیان دیدگاه هایش در نقد و بررسی این سند پرداخت. آن چه در ادامه می آید نقد همتی فر به محتوای این سند است که او نیز همچون بسیاری از منتقدان معتقد است سند 2030 با فرهنگ بومی ما همخوان و متناسب نبود.همتی فر گفت: درمجموعه مسائلی که در سال های اخیر مطرح شده معدود مواردی بوده است که در یک بازه زمانی کوتاه به اندازه سند 2030 جامعه را درگیر خودش کرده باشد و این موضوع قابل تحلیل و بررسی است .سؤالاتی که در باب سند 2030مطرح بود:1- سند 2030 چیست؟ 2- در مفاد آن به چه مواردی اشاره شده بود؟ 3- چه فایده و چه ضرری برای ما داشت؟ 4- نحوه الزام به اجرای آن چگونه بود؟ 5- دولت ایران چگونه با آن مواجه شده بود؟در مواجهه و نقد سند 2030 می توان چند رویکرد را انتخاب کرد: الف: 1- درون متنی 2-برون یا فرا متنی ( باتوجه به شواهد و نشانه ها)که در نقد حاضر با شواهد بیرونی به نقد متن می پردازیم.ب: 1- نحوه بررسی سازوکارهای آن2- حقوقی( که در این حیطه نقد کمی انجام شده است)3-تخصصی(حوزه کشاورزی ،سلامت ، آب ،آموزشی و ... که در دیگر بخش های سند2030 به این موارد اشاره شده است.)4- تحلیل مفهومی5- اجرا ( که بیشتر نقدها به این موضوع برمی گردد.)ج: رویکردها دربررسی وتحلیل سند 2030 :1-خوش بینانه2-محتاطانهمنتقدان ترکیبی از نقدها را انجام دادند در حالی که برای این سند باید به صورت مجزا و جزء به جزء و با توجه به موارد بالا، نقدها انجام می شد.وی با بیان این که قبل از تصویب سند 2030 نیز در حوزه تعلیم و تربیت سندهایی وجود داشت که به پشتوانه آن این سند تصویب شد، گفت: در سال 1990 در تایلند سندی 10 ساله در این حوزه تصویب شد و بعد از آن سند داکار بود که سال های 2000 تا 2015 را پوشش می داد و بعد از آن سندی در سال 2015 در کره جنوبی تصویب شد که در ایران به عنوان سند 2030 مشهور شده است.همتی با اشاره به این که این سند برای حوزه های مختلف اجتماعی، بهداشت و سلامت، انرژی، آب، کشاورزی و آموزش اهدافی را تعیین کرده است، گفت: این اهداف در راستای رسیدن به توسعه پایدار در چارچوبی است که خود تعیین کرده است.وی با اشاره به این که از جمله موارد این سند حوزه آموزش است، گفت: سند در این حوزه چهار هدف را دنبال می کرد؛ تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر، ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه.به گفته وی این سند را از دو منظر می توان نقد و بررسی کرد؛ یک مسئله که به صورت کلی تر بررسی می شود، نحوه رویارویی با اسناد بین المللی است و صورت دوم، مفاد آن است که سبک زندگی برای کشورها مشخص کرده و کشورهای توسعه یافته عهده دار تربیت معلم برای کشورهای در حال توسعه شده اند.ابهام های سند2030او گفت: سندی که ما به اسم سند 2030 می شناسیم یک بخش بیانیه و یک بخش چارچوب عملی دارد که بنابر تاکید استادان حقوق بین الملل یکی از نقاط مورد اشکال این سند، ابهام هایی است که در این سند وجود دارد و حتی در این سند واژه ها در بعضی از موارد کاملا همدیگر را نقض می کنند. در ابتدای دستور کار 2030 ما با یک بیانیه روبه رو می شویم و در ادامه به اصول ،مرام نامه و اهداف و اجرا برخورد می کنیم لذا از نظر حقوقی ما را ملزم به رعایت یک سری موارد و به عبارتی برای ما بار حقوقی تعریف می کند. در این سند واژه هایی به کار رفته که از «تکلیف» و «الزام» سخن می گوید.در این سند 11 بند به حوزه آموزشی اختصاص پیدا کرده بود که بسیاری از نهادهای بین المللی در سازو کارهای آن نقش داشتند اما این سوال وجود داشت که چرا از 17 راهکار آن، فقط برای یک راهکار، زیرمجموعه تعریف شده که آن سند راهکارهای آموزشی برای پیش دبستانی تا بزرگسالی است.2030 از محتوای آموزشی تا کشاورزی و محیط زیستاین پژوهشگر به بخش های دیگر این سند هم اشاره و عنوان کرد: سند2030 دارای جنبه های مختلفی بود که رسانه ها و افراد تنها به جنبه آموزشی آن پرداختند و آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند. درواقع شناخت مردم نیز از این سند بر اساس اطلاعات دریافتی از رسانه ها به همین سمت سوق پیدا کرد و بسیاری از مردم این سند را یک سند آموزشی محض می دانند در صورتی که موضوع این گونه نیست و این سند شامل مسائلی از قبیل ،کشاورزی، آب، حقوقی، سلامت، آموزش و... می شد که مورد غفلت قرار گرفت.در این سند واژه ها و مفاهیمی به کار رفته است که بار حقوقی و معنایی خاص خود را دارد و به طور قطع این مفاهیم را باید با مفاهیمی که در عرف بین المللی مطرح است، سنجید نه آن چه که به ذهن ما می رسد.نگاه خوش بینانه به 2030!نسبت به این سند در نگاه مقابل منتقدان، نگاه دولتی ها بود؛ نگاهی که تا حدودی خوش بینانه بود در حالی که با توجه به نگاه برون متنی باید این نگاه به نگاه محتاطانه تغییر می یافت و به طور قطع در برخورد با این سند باید آگاهانه عمل می شد، چیزی که در فرایند آن کمتر به چشم خورد.نقشه راه 15 ساله برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعهاین سند برنامه ای برای رسیدن به یک توسعه پایدار و نقشه راه 15 ساله ای است برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه. این سند حوزه هایی از قبیل محیط زیست،کشاورزی و آب،انرژی،آموزش،مسائل زنان وخانواده،سلامت،اقتصاد و حقوق را دربر می گیرد.فرایند تولید این سند، هدف گذاری یونسکو برای تمام کشورها بود که ابتدا در سند، اهداف هزاره برای سال های 2000 تا 2015 تعریف شده بود. البته این سند به اندازه سند 2030 جامع نبود و درواقع این سند ادامه اهداف هزاره ای است که قرار است آن اهداف را تکمیل کند وبخش دیگر آن، بررسی چالش ها و کمبودهای موجود در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است که نتیجه بحث و بررسی ها در تنظیم سند 2030 است . سند 2030 مدعی است که طی همایش ها و کارهای کارشناسی انجام شده، چالش های مقابل توسعه پایدار را شناسایی و متناسب با آن ها تعهداتی پیش بینی کرده است. این سند دارای 17 هدف اصلی و169 هدف فرعی است که تأکید شده این اهداف به هم پیوستگی دارند و هدف 4 دستورکار 2030 به طور مستقیم به حوزه آموزش و پرورش مربوط است: «توسعه آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر.» این سند با همیاری و حمایت سازمان ملل متحد، بانک جهانی، یونسکو، آژانس پناهندگان سازمان ملل، برنامه توسعه سازمان ملل و ... تهیه شده است.نوع رویارویی دولت با سند2030همتی فر افزود: کشورهای عضو یونسکو موظف شدند که متناسب با این سند آموزش طراحی های خودشان را انجام دهند که ذیل این موضوع در شهریور 1395 با مصوبه هیئت دولت، کارگروهی تشکیل و طی دو یا سه ماه این سند آماده شد. در اولین گام یکی از نقد هایی که بر این سند وارد بود، نوع رویارویی دولت با این سند و سندهای بومی کشور بود. به عنوان مثال تدوین سند تحول آموزش و پرورش از سال 1383 شروع شد و در سال 1390 تصویب شد. سند تحول 6سال در مرحله تدوین بود و حدود یک سال و نیم هم مراحل تصویب آن به طول انجامید که حالا این جای بحث خود را دارد که چرا از آذر 1390 که این طرح تصویب شد تا امروز، دستورالعمل های زیر مجموعه سند تحول آموزش و پرورش هنوز آماده نشده است.این سند 6 سال طول کشید و در طول این مدت از شش زیر نظام این سند دو یا سه مورد آن نوشته و در سال 1395 پیش نویس آن ارائه شد و با این فرایند طولانی حدود 6 ساله، هنوز خروجی ها به طور دقیق مشخص نیست و در عین حال این سند در بسیاری از این مفاد به مرحله اجرایی نرسیده است. با توجه به مواردی که در مورد سند تحول که یک سند بومی است، مطرح بود مقام معظم رهبری از سال 1390 هر سال در دیدار با معلمان به ضرورت اجرای سند تحول اشاره و تاکید می کردند.حالا شاهد ظهور یک سند بین المللی هستیم که جامعیت سند تحول را ندارد و با تاکید بر این که باید به طور کامل محقق شود در بازه زمانی حدود سه ماهه تمام مراحل را طی می کند.آیا می توانیم سند 2030 را با نگاه حکمرانی تحلیل کنیم که چه کسانی و با چه هدفی تنظیم کردند؟ و نحوه مواجهه ما با این سند به چه شکلی است ؟یک پرسش جدییکی از سوال های جدی این بود که این سند قصد دارد به چه سمتی سوق پیدا کند و چه کارهایی می خواهد انجام دهد. البته راهکارهایی هم در آن وجود دارد که بد نیست، مثل آموزش ر ...

ادامه مطلب  

درنگی بر جنبش «رستاخیز تغییر»  

درخواست حذف این مطلب
جنبش های اجتماعی، زاده شرایط در هم تنیده اجتماعی هستند که از درون جامعه برمی خیزند، در بستر آن حرکت می کنند و برای تغییر در زندگی اجتماعی می کوشند. در ادبیات جریان های کنونی واژه «جنبش» مفهوم بسیج گروه و طبقه ای به منظور ایجاد تحول مثبت در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را می رساند. از لحاظ مفهومی و پهنای معنی، مفهوم «جنبش» از «حزب» وسیع تر، گسترده تر و فراتر اما از لحاظ انسجام و انضباط کمرنگ تر است؛ به دلیل آن که ممکن است گروه های متعدد با داشتن دیدگاه و نظرات متفاوت سیاسی، فکری و ایدیالوژیکی زیر عنوان «جنبش» در کنار هم قرار گیرند و متحد عمل کنند. اما واژه «تغییر» در حوزهٔ علوم طبیعی و اجتماعی، بار معنایی سنگین، متنوع و متفاوت دارد و در ادبیات جریان های کنونی، مفهوم انتقال از وضعیت کنونی به وضعیت بهتر را می رساند. نارضایتی از اوضاع جاری، داشتن الگوهای معین و راهبرد روشن از مولفه های یک «تغییر» مثبت به حساب می آید. جنبش های «تغییر» در واقع گروه ها و جریان های عدیده ای اند که علی رغم شکاف های فکری و ایدیالوژیک، روی آجندا (ریز برنامه) اجماع دارند و با روش های مسالمت آمیز در راستای ایجاد تحول سعی می نمایند. بیشترین آن ها طالب سرنگون سازی رژیم های حاکم و تغییرات سیاسی اند و برخی از این جریان ها خواستار تغییرات اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی، آن ها گروه و صنف ویژه ای از مردم اند همانند اتحادیه های صنفی و گروهی. جنبش رستاخیز تغییر نیز در این چوکات قابل تحلیل است. برخی از فعالین این جنبش پیشینه های مبارزاتی چندین ساله علیه ساختارها و برنامه های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام حاکم دارند و برخی دیگر نیز دارای هویت های مشخص اجتماعی سیاسی هستند که به این حرکت پیوسته اند و شعار تغییر سر می دهند. جنبش رستاخیز تغییر در طی چند روزی که شکل گرفته است توانسته است از کابل فراتر رفته و در دیگر ولایت های کشور نظیر هرات، بدخشان، بلخ، قندز، پنجشیر و … مردم را در حمایت از خواسته های خود به خیابان ها بکشاند. هرچند برای شناخت پدیده های اجتماعی باید منتظر بود تا تمام هویت و ماهیت آن ها روشن شود تا آن ها را به تحلیل گرفت. زود است تا بتوانیم جنبشی را که صرف چند روز می شود شکل گرفته است به شکل درست بشناسیم، اما در این نوشته می خواهم توصیفی هرچند ابتدایی از جنبش نام برده با توجه به نظریه های جنبش های اجتماعی در علم جامعه شناسی ارایه نمایم. باید خاطر نشان ساخت که آیا هر تحرک یا اعتراض ناگهانی را می توان جنبش اجتماعی نامید؟ نخیر. اعتراض ها در نهایت واقعه ای اجتماعی را رقم می زنند که استعداد و امکان استمرار ندارند. رویداد یا واقعه می تواند جزئی از تغییر اجتماعی محسوب شود و یا زمینه سازی بکند که به تولد جنبش منجر شود؛ اما خود جنبش اجتماعی نیست. «۱» هرچند تعاریف زیادی از جنبش های اجتماعی توسط نظریه پردازان علوم اجتماعی صورت گرفته است اما من در این نوشته با معیار قراردادن تعریف و نظریه آلن تورن جامعه شناس شهیر و نظریه پرداز معروف جنبش ها از کشور فرانسه در مورد جنبش های اجتماعی به توصیف جنبش رستاخیز تغییر می پردازم. تورن جنبش اجتماعی را رفتار جمعی سازمان یافته سوژه های انسانی می داند که علیه رقیب شان در امر کنترل تاریخ سازی در جامعه خاص مبارزه می کنند «۲». از منظر او جنبش های اجتماعی باید در یک میدان عمل مطالعه شوند. میدان عمل به ارتباطات بین جنبش اجتماعی و نیروها و عواملی اطلاق می شود که جنبش در برابر آنها قرار گرفته است. گفتگوی متقابل در میدان عمل می تواند به تغییر در شرایط جنبش شود مثل ترکیب و یکی شدن دیدگاه های طرفین و یا محو جنبش «۳». از این منظر جنبش های اجتماعی، صرفاً پاسخ های غیر عقلانی به اختلاف ها یا بی عدالتی های اجتماعی نیستند، بلکه در بردارندهٔ دیدگاه ها و راهبردهایی هستند که نشان می دهند چگونه می توان بر این اختلاف ها و بی عدالتی ها چیره شد. بر اساس آرای تورن جنبش های اجتماعی براصول سه گانه پی ریزی شده اند که در حقیقت دلیل موجودیت آنها است، کنش آن ها را جهت داده و خصوصیت ویژه ه ای به آن ها می دهد: ۱. اصل هویت: منظور از هویت داشتن این است که جنبش مشخص نماید از چه افراد و گروه هایی تشکیل شده است، سخنگوی چی افراد و یا چه گروه هایی از مردم است و مدافع و محافظ چه منافعی است؛ بنابراین در اینجا گروهی ملاحظه می گردد که متقاضی است و به دنبال بدست آوردن چیزی است و این گروه در حقیقت برای مشخص نمودن خود، خود را سخنگو و مدافع عده ای خاص قلمداد می نماید ۲. اصل ضدیت یا مخالفت؛ جنبش همیشه در برابر نوعی مانع ی ...

ادامه مطلب  

اختلافات 10 درصدی و اشتراکات 90 درصدی ایران و حماس/ پیام سردار سلیمانی به هنیه طعم خاصی داشت  

درخواست حذف این مطلب
نماینده جنبش حماس در تهران معتقد است : از اواخر سال 2016 صفحه نوینی در روابط ایران و حماس گشوده می شود و طی شش ماه گذشته وارد فاز جدیدی از روابط شده اند.خالد قدومی همچنین با دفاع از سند جدید منشور حماس تاکید می کند که در این سند صحبت از تغییر ارزش ها نیست. ارزش ها همچنان ثابت هستند و باید سند مورد اشاره را سندی پراگماتیک و واقع بینانه دانست .وی اعتقاد دارد: حماس امروز نیرومندتر ، آگاه تر و رشد یافته تر از قبل است و درهمین چارچوب تاکید دارد حماس 2016 حماس 1988 نیست.خالص قدومی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا همچنین تاکید کرد: جنبش حماس بخشی از مکتب فکری اخوان المسلمین است ولی ارتباط تشکیلاتی و ساختاری با اخوان المسلمین ندارد.وی در ابتدای سخنانش با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و ابراز امیدواری مبنی بر این که همه مسلمانان بتوانند از توفیقات این ماه استفاده کنند، در پاسخ به سوالی در مورد رابطه کنونی ایران و حماس، تصریح کرد: اکنون این رابطه در مسیر درستی قرار گرفته و هر دو بر روی این موضوع توافق دارند که بر اشتراکات تمرکز کنند.وی با بیان این که این موضوع به معنای نادیده گرفتن اختلافات نیست، افزود: باید به این امر نیز توجه داشت که به طور قطع اشتراکات بین ایران و حماس بیش تر از موضوعات اختلافی است.موارد اختلافی بین ایران و حماس حدود 10 درصد استنماینده جنبش حماس در تهران، یکی از مهم ترین اشتراکات بین ایران و حماس را موضوع فلسطین عنوان کرد و افزود: شاید بتوان گفت موارد اختلافی بین ایران و حماس حدود 10 درصد است و نباید اجازه داد این 10 درصد 90 درصد اشتراکات را تحت تاثیر خود قرار دهد. موضوعی که متاسفانه در مواردی اتفاق افتاده است. ما تلاش کردیم از این مسیر بگذریم، گرچه این کار راحت و آسان نبوده است.وی گفت: در فضای پرتلاطم منطقه اشتباهاتی از هر یک از ما سر زده ولی مساله این است که ما باید آن چه در گذشته رخ داده است را پشت سر بگذاریم و بر اشتراکات تاکید کنیم.قدومی با انتقاد از برخی اخبار که بعضی از رسانه های منطقه به طور جهت دار در مورد نوع رابطه ایران و حماس منتشر می کنند، گفت: بعضا مشاهده می کنیم که برخی از رسانه ها مطالبی در مورد نوع تعاملات و مناسبات بین ایران و حماس منتشر می کنند که براساس واقعیت نیست.تماس ها میان ایران و حماس قطع نشده استوی با بیان این که ملاقات بین مقامات حماس و جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از ایران وجود داشته و قطع نشده است، خاطرنشان کرد: در فرآیند این رابطه آن چه که برای ما بسیار مهم است، حمایت ایران از موضوع مقاومت است که این حمایت هیچ گاه قطع نشده، گرچه گاهی کاهش یا افزایش پیدا کرده است، اما همواره این حمایت وجود داشته است.قدومی با بیان این که ما شرایط ایران را در حمایت از فلسطین درک می کنیم، افزود: ما هر دو یک دشمن مشترک داریم و در مسیر رویارویی با این دشمن مشترک مسیری طولانی را در پیش داریم.نماینده جنبش حماس در تهران با تاکید بر این که روابط ایران و حماس وارد مرحله جدیدی شده و در شش ماه گذشته روند جدیدی در این ارتباط آغاز شده است، یادآور شد: این روابط و گفت وگوها بین دو طرف سازنده تر شده است.این مقام فلسطینی با بیان این که در چند ماه گذشته هم در حماس و هم در ایران انتخاباتی برگزار شده است، افزود: من از همین فرصت استفاده می کنم و برای آقای روحانی آرزوی موفقیت می کنم.روز قدس مناسبت خوبی برای تاکید بر حمایت از مقاومت فلسطین و تشریح جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم این منطقه استقدومی هم چنین در بخش دیگری از گفت وگوی خود با ایسنا در ارتباط با فرارسیدن روز قدس و جایگاه چنین روزی در بین مردم فلسطین نیز گفت: ملت فلسطین نگاه ویژه و محترمانه ای به این روز دارد. جای قدردانی دارد که امام خمینی (ره) در جریان انقلاب اسلامی در حالی که این انقلاب هنوز خود نوپا بود، به یاری ملت فلسطین شتافتند و بر دفاع از ملت فلسطین تاکید کردند. انقلاب اسلامی از همان ابتدای پیروزی خود تاکنون از لحاظ عملی و اعتقادی نشان داده که مدافع فلسطین است. روز قدس مناسبت خوبی برای تاکید بر حمایت از مقاومت فلسطین و تشریح جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم این منطقه است. چنین طرح های سازنده و پر ثمری باعث می شود که افکار عمومی جهان با جدیت بیش تری به موضوع فلسطین و آرمان های مردم این منطقه توجه کنند.مناسبات ایران و حماس از اصول ثابت و استواری برخوردار استوی در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییرات ایجاد شده در اساسنامه جنبش حماس، در روزنامه ها و رسانه های ایران اظهارات و تحلیل های متفاوتی در مورد این موضوع مطرح شد، در این مدت نوع واکنش مقامات ایرانی به این اساسنامه چگونه بوده است؟ گفت: مناسبات ایران و حماس از اصول ثابت و استواری برخوردار است. در این مدت صحبت هایی از سوی نخبگان و تحلیل گران در این عرصه مطرح شد. از زاویه های متعددی به این موضوع نگاه کردند و سخنانی نیز در این ارتباط با توجه به علایق شان به مقاومت و آرمان فلسطین مطرح کردند.نماینده جنبش حماس در تهران با بیان این که ما از این سخنان استقبال کردیم، چرا که انتقادات سازنده باعث پشتیبانی از هر نوع حرکتی می شود، ادامه داد: از سوی مقامات ایرانی موضع رسمی و علنی که دقیقا در مورد این سند باشد، به جز صحبت های آقای ولایتی موضع دیگری نداشتیم. ایشان در سخنان خود گفتند که اگر سمت و سوی این سند در راستای حفظ ارزش ها و احقاق حقوق ملت فلسطین باشد همراه آن هستیم و این جدی ترین موضعی بود که از سوی مقامات ایرانی در این ارتباط منتشر شد.ارتباط تشکیلاتی و ساختاری با اخوان المسلمین نداریمقدومی در مورد برخی از اظهارات مبنی بر این که جنبش حماس در سند جدیدش، خود را به نوعی از اخوان المسلمین جدا کرده است، در این چارچوب که بتواند تا حدودی مشکلاتش را با مصر حل کند و در صحرای سینا قدرت مانور بیش تری داشته باشد، تصریح کرد: در منشور نخست جنبش حماس نیز اشاره ای نشده که ما خود را جزو سازمان اخوان المسلمین می دانیم. در ماده 20 اساسنامه 1988 حماس تاکید شده که ما بخشی از مکتب فکری اخوان المسلمین هستیم ولی ارتباط تشکیلاتی و ساختاری با اخوان المسلمین نداریم. منشور جدید حماس تحت فشار یا بر اساس خواست دیگران تدوین نشده است وی با بیان این که سند جدید منشور حماس سند ابتکاری نیست، بلکه در راستای باز تعریف جنبش است، افزود: تنظیم این سند در راستای بازتعریف جنبش حماس صورت گرفته و ما تحت ف ...

ادامه مطلب  

پیام سردار سلیمانی به هنیه طعم خاصی داشت  

درخواست حذف این مطلب
نماینده جنبش حماس در تهران معتقد است : از اواخر سال 2016 صفحه نوینی در روابط ایران و حماس گشوده می شود و طی شش ماه گذشته وارد فاز جدیدی از روابط شده اند.به گزارش شفاف، خالد قدومی همچنین با دفاع از سند جدید منشور حماس تاکید می کند که در این سند صحبت از تغییر ارزش ها نیست. ارزش ها همچنان ثابت هستند و باید سند مورد اشاره را سندی پراگماتیک و واقع بینانه دانست .وی اعتقاد دارد: حماس امروز نیرومندتر ، آگاه تر و رشد یافته تر از قبل است و درهمین چارچوب تاکید دارد حماس 2016 حماس 1988 نیست.خالص قدومی تاکید کرد: جنبش حماس بخشی از مکتب فکری اخوان المسلمین است ولی ارتباط تشکیلاتی و ساختاری با اخوان المسلمین ندارد.وی در ابتدای سخنانش با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و ابراز امیدواری مبنی بر این که همه مسلمانان بتوانند از توفیقات این ماه استفاده کنند، در پاسخ به سوالی در مورد رابطه کنونی ایران و حماس، تصریح کرد: اکنون این رابطه در مسیر درستی قرار گرفته و هر دو بر روی این موضوع توافق دارند که بر اشتراکات تمرکز کنند.وی با بیان این که این موضوع به معنای نادیده گرفتن اختلافات نیست، افزود: باید به این امر نیز توجه داشت که به طور قطع اشتراکات بین ایران و حماس بیش تر از موضوعات اختلافی است.موارد اختلافی بین ایران و حماس حدود 10 درصد استنماینده جنبش حماس در تهران، یکی از مهم ترین اشتراکات بین ایران و حماس را موضوع فلسطین عنوان کرد و افزود: شاید بتوان گفت موارد اختلافی بین ایران و حماس حدود 10 درصد است و نباید اجازه داد این 10 درصد 90 درصد اشتراکات را تحت تاثیر خود قرار دهد. موضوعی که متاسفانه در مواردی اتفاق افتاده است. ما تلاش کردیم از این مسیر بگذریم، گرچه این کار راحت و آسان نبوده است.وی گفت: در فضای پرتلاطم منطقه اشتباهاتی از هر یک از ما سر زده ولی مساله این است که ما باید آن چه در گذشته رخ داده است را پشت سر بگذاریم و بر اشتراکات تاکید کنیم.قدومی با انتقاد از برخی اخبار که بعضی از رسانه های منطقه به طور جهت دار در مورد نوع رابطه ایران و حماس منتشر می کنند، گفت: بعضا مشاهده می کنیم که برخی از رسانه ها مطالبی در مورد نوع تعاملات و مناسبات بین ایران و حماس منتشر می کنند که براساس واقعیت نیست.تماس ها میان ایران و حماس قطع نشده استوی با بیان این که ملاقات بین مقامات حماس و جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از ایران وجود داشته و قطع نشده است، خاطرنشان کرد: در فرآیند این رابطه آن چه که برای ما بسیار مهم است، حمایت ایران از موضوع مقاومت است که این حمایت هیچ گاه قطع نشده، گرچه گاهی کاهش یا افزایش پیدا کرده است، اما همواره این حمایت وجود داشته است.قدومی با بیان این که ما شرایط ایران را در حمایت از فلسطین درک می کنیم، افزود: ما هر دو یک دشمن مشترک داریم و در مسیر رویارویی با این دشمن مشترک مسیری طولانی را در پیش داریم.نماینده جنبش حماس در تهران با تاکید بر این که روابط ایران و حماس وارد مرحله جدیدی شده و در شش ماه گذشته روند جدیدی در این ارتباط آغاز شده است، یادآور شد: این روابط و گفت وگوها بین دو طرف سازنده تر شده است.این مقام فلسطینی با بیان این که در چند ماه گذشته هم در حماس و هم در ایران انتخاباتی برگزار شده است، افزود: من از همین فرصت استفاده می کنم و برای آقای روحانی آرزوی موفقیت می کنم.روز قدس مناسبت خوبی برای تاکید بر حمایت از مقاومت فلسطین و تشریح جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم این منطقه استقدومی در ارتباط با فرارسیدن روز قدس و جایگاه چنین روزی در بین مردم فلسطین نیز گفت: ملت فلسطین نگاه ویژه و محترمانه ای به این روز دارد. جای قدردانی دارد که امام خمینی (ره) در جریان انقلاب اسلامی در حالی که این انقلاب هنوز خود نوپا بود، به یاری ملت فلسطین شتافتند و بر دفاع از ملت فلسطین تاکید کردند. انقلاب اسلامی از همان ابتدای پیروزی خود تاکنون از لحاظ عملی و اعتقادی نشان داده که مدافع فلسطین است. روز قدس مناسبت خوبی برای تاکید بر حمایت از مقاومت فلسطین و تشریح جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم این منطقه است. چنین طرح های سازنده و پر ثمری باعث می شود که افکار عمومی جهان با جدیت بیش تری به موضوع فلسطین و آرمان های مردم این منطقه توجه کنند.مناسبات ایران و حماس از اصول ثابت و استواری برخوردار استوی در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییرات ایجاد شده در اساسنامه جنبش حماس، در روزنامه ها و رسانه های ایران اظهارات و تحلیل های متفاوتی در مورد این موضوع مطرح شد، در این مدت نوع واکنش مقامات ایرانی به این اساسنامه چگونه بوده است؟ گفت: مناسبات ایران و حماس از اصول ثابت و استواری برخوردار است. در این مدت صحبت هایی از سوی نخبگان و تحلیل گران در این عرصه مطرح شد. از زاویه های متعددی به این موضوع نگاه کردند و سخنانی نیز در این ارتباط با توجه به علایق شان به مقاومت و آرمان فلسطین مطرح کردند.نماینده جنبش حماس در تهران با بیان این که ما از این سخنان استقبال کردیم، چرا که انتقادات سازنده باعث پشتیبانی از هر نوع حرکتی می شود، ادامه داد: از سوی مقامات ایرانی موضع رسمی و علنی که دقیقا در مورد این سند باشد، به جز صحبت های آقای ولایتی موضع دیگری نداشتیم. ایشان در سخنان خود گفتند که اگر سمت و سوی این سند در راستای حفظ ارزش ها و احقاق حقوق ملت فلسطین باشد همراه آن هستیم و این جدی ترین موضعی بود که از سوی مقامات ایرانی در این ارتباط منتشر شد.ارتباط تشکیلاتی و ساختاری با اخوان المسلمین نداریمقدومی در مورد برخی از اظهارات مبنی بر این که جنبش حماس در سند جدیدش، خود را به نوعی از اخوان المسلمین جدا کرده است، در این چارچوب که بتواند تا حدودی مشکلاتش را با مصر حل کند و در صحرای سینا قدرت مانور بیش تری داشته باشد، تصریح کرد: در منشور نخست جنبش حماس نیز اشاره ای نشده که ما خود را جزو سازمان اخوان المسلمین می دانیم. در ماده 20 اساسنامه 1988 حماس تاکید شده که ما بخشی از مکتب فکری اخوان المسلمین هستیم ولی ارتباط تشکیلاتی و ساختاری با اخوان المسلمین نداریم. منشور جدید حماس تحت فشار یا بر اساس خواست دیگران تدوین نشده استوی با بیان این که سند جدید منشور حماس سند ابتکاری نیست، بلکه در راستای باز تعریف جنبش است، افزود: تنظیم این سند در راستای بازتعریف جنبش حماس صورت گرفته و ما تحت فشار ...

ادامه مطلب  

سند ۲۰۳۰ باید بازنویسی می شد/ فرمایشات رهبر انقلاب فصل الخطاب است  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو با رویکرد تأثیر بر همه حوزه های آموزشی کشورها، در سال ۲۰۱۵ میلادی و برای اقدام عملی کشورها، در سازمان ملل متّحد ارائه شد. جمهوری اسلامی ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهّد به اجرای این سند شد و در سال ۱۳۹۵، سند ملّی آموزش ۲۰۳۰ را امضا کرد. اما این سند در روزهای اخیر توسط رهبر انقلاب و بسیاری از دلسوزان مورد نقد و اعتراض قرار گرفت و درباره آفت های آن هشدارهایی داده شد. خبرگزاری مهر بنا بر رسالت رسانه ای خود با تنی چند از مسئولان و صاحب نظران منتقد این سند، گفتگوهایی انجام داده است.برای بررسی بیشتر این مسأله به سراغ مهدی فیض، معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش رفتیم تا نظرات وی را به عنوان یک مقام مسئول، جویا شویم؛*در موضوع اجرای سند ۲۰۳۰ گفته می شود یک سری آموزش های خلاف عرف و خلاف اسناد بالادستی انجام شده است. اصولاً این سند اجرایی شده است یا نه؟همانطور که قبلا هم گفته شده این سند، یک سند تعهدآور نیست و یک بیانیه آرمانی است که کشورهای مختلف در تنظیم آن سهم داشته اند که ایران هم سهم داشته است. در هر کشوری قرار است که یک کارگروهی، اجرایی شدن سند را بر عهده بگیرند، چون این سند توسعه پایدار است، لذا ۱۷ هدف در آن لحاظ شده که یکی از آن اهداف مربوط به حوزه آموزش و پرورش است. برای تحقق آن اهداف در آموزش و پرورش و اجرایی شدن آن هیئت وزیران در ۲۵ شهریور ماه کارگروهی را تعریف کرد که آن کارگروه باید شکل بگیرد و بعد از شکل گیری آن باید فعالیت های مربوط به اجرایی شدن سند با لحاظ کردن مسائل فرهنگ ملی و دینی خودمان مورد تأمل قرار بگیرد.آنچه تا حالا رخ داده این است که فعلا ما ترکیب کارگروه ۲۳ نفره را تعیین کرده ایم و هنوز این کارگروه شکل نگرفته و نمایندگان دستگاه های مختلف باید در این کارگروه حضور داشته باشند. دستگاه ها هنوز نمایندگان خود را معرفی نکرده اند. بنابراین سند عملاً اصلاً آغاز نشده و اگر بحث توقف مطرح است، توقف مربوط به تشکیل همین کارگروهی است که باید اجرایی شدن سند را پیگیری بکند.*به جز آموزش و پرورش باید چند دستگاه و ارگان دیگر سند را اجرا کنند؟۱۶ دستگاه دیگر در این سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سهم دارند؛ مثل سازمان محیط زیست، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت نیرو، سازمان هایی که به نوعی فعالیت مرتبط با حوزه انرژی و محیط زیست دارند و آموزش هایی که می تواند کمک کند به اینکه کشورها در وضعیت توسعه پایدار قرار بگیرند، همه در آن دخیل شدند که برای ۱۷ هدف، ۱۶ دستگاه مشخص شده که هر کدام سهمی در تحقق آن اهداف به عهده خواهند داشت.*این سند چه مقدار زمان برده است و از چه زمانی ایران اجرای آن را پذیرفته است؟یک سال زمان برد تا سند به شکل نهایی تدوین شد و از شهریور سال ۹۵ موجودیت این سند در ایران معنا پیدا کرد که دبیرکل یونسکو در ایران مسئولیت تضمین نسخه فارسی این سند را بر عهده داشت و هنوز هم قضیه از طریق یونسکو دنبال می شود و آنچه که به هیئت دولت ارائه شده از طریق یونسکو ارائه شده و بر اساس آن نسخه یونسکو که شهریور ۹۵ ارائه شده، فعالیت سند آغاز شده.*از منظر شما نسبت به این سند چه نقدهایی می توان وارد کرد؟این سند از چند جهت قابل تأمل است؛ اولاً در سند توسعه پایدار همه اهداف به صورت متوازن و همزمان باید دنبال شود و آنجا در ۵ نقطه از سند تاکید شده که اجرایی شدن این سند متناسب با اقتضائات فرهنگ و شرایط بومی آن کشور باید صورت بگیرد. یک اشکالی که به نظر من وجود دارد، این است که ما باید در ابتدا آن ویرایش مناسب کشور خودمان را از این سند تهیه می کردیم و قبل از اینکه این سند بخواهد به دستگاه های مختلف ابلاغ شود، آن نسخه مناسب کشور خودمان را بازتولید می کردیم. چون زمان هم برای ۱۵ سال است و طولانی است و ما نباید عجله می کردیم.یک اشکالی که به نظر من وجود دارد، این است که ما باید در ابتدا آن ویرایش مناسب کشور خودمان را از این سند تهیه می کردیم و قبل از اینکه این سند بخواهد به دستگاه های مختلف ابلاغ شود، آن نسخه مناسب کشور خودمان را بازتولید می کردیم. چون زمان هم برای ۱۵ سال است و طولانی است و ما نباید عجله می کردیمدر نقطه پایانی سند هم تحت عنوان حق تحفظ ایران این جمله در متن آمده که جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش هایی از چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ که در هر شکلی در تعارض با اولویت های ملی و باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر شود، نمی داند.به اعتقاد من بهتر بود که ما متن سند را متناسب با فرهنگ بومی خود بازنویسی می کردیم و آن متن مبنای مصوبه هیئت وزیران قرار می گرفت که تبعاتی که احساس می شود اجرایی شدن سند در پی داشته ایجاد نمی شد و فضای جامعه نسبت به این قضیه دچار نگرانی نمی شد.*الان شرایط به این گونه است که اصل سند به دستگاه ها ارسال شده که خود دستگاه ها این را تفسیر کنند و تفسیر خودر ا اجرایی کنند. شما معتقدید که آن تفسیر ابتدا باید انجام می گرفت و بعد به سازمان ها ابلاغ می شد؟به اعتقاد من بهتر بود خود نمایندگی یونسکو در ایران که مسئولیت کلی آن با وزارت علوم است، یک نسخه ایرانی سند را بازتولید می کرد و در همه آن ۱۷ هدف هم می توانست بحث های فرهنگی لحاظ شود. مثلا یکی از آن اهداف، بحث کنترل جمعیت است؛ در حالی که رویکرد کلی سند کنترل به معنی کاهش است ولی ما در کشور کنترل، به معنی تنظیم داریم و تنظیم به معنی افزایش جمعیت است. لذا در بازتولید آن سند اگر همه ۱۷ هدف، متناسب با اهداف بومی ما بازنویسی می شد و بعد به دستگاه ها ابلاغ می شد که نیاز نباشد خود دستگاه ها مجدداً روی آن کار کنند بهتر بود. الان هر دستگاهی این کار را به طور مستقل انجام می دهد و هماهنگ کردن دستگاه ها با هم برای اینکه این نسخه ای که در ایران در حال تولید است یک نسخه یکپارچه شود مقداری سخت می شود.*نحوه ارتباط این سند ۲۰۳۰ با سند تحول بنیادین به چه شکل است؟سند ۲۰۳۰ سندی است که کشور را در فهرست بقیه کشورهایی که علاقمند به توسعه پایدار هستند، قابل مقایسه می کند. بودن این دست سندها از این جهت مهم اند که جمهوری اسلامی ایران می تواند توفیقات خود را در عرصه بین المللی مورد نمایش قرار دهد. وقتی ما خود را وارد چنین فضای بین المللی می کنیم، داریم به دیگران این ادعا را اثبات می کنیم که آنچه در کشور اتفاق می افتد، در راستای آن چیزی است که در کل دنیا به عنوان موضوعات مهم مورد توجه است. البته به صورت عمده عرض می کنم نه تمام بندها؛ مثلا اگر در سند در مورد کاهش آلودگی آب ها و حفظ آب های قابل شرب بحث شده است، ایران هم می تواند ادعا کند که ما این اقدامات را کرده ایم. یا اگر بحث سواد آموزی در آنجا مطرح است که چه درصدی از افراد لازم التعلیم باید با سواد شوند، ایران می تواند ادعای خود را آنجا مطرح کند که من فراتر از آنچه مورد انتظار سند است انجام داده ام.اگر ما می توانستیم همان سرعت عملی که در اجرای سند ۲۰۳۰ به دلیل وجود یک فشار روانی بین المللی داشتیم، در اجرای سند تحول هم از خود نشان دهیم فکر می کنم سند تحول خیلی زودتر از اینها می توانست وارد فرآیند اجرایی شوداین یک میدانی است که می توانیم در آن توفیقات خود را در عرصه بین المللی مطرح بکنیم و اینکه ...

ادامه مطلب  

حماس آماده همکاری با طرف های داخلی و گسترش روابط با خارج است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بر آمادگی این جنبش برای همکاری با تمامی گروه ها و طرف های فلسطینی و گسترش روابط با کشورهای عربی و اسلامی و نیز دیگر کشورهای جهان تاکید کرد.وی همچنین به تشریح جدیدترین مواضع این جنبش در قبال مسائل داخلی و خارجی پرداخت. متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمسخنرانی رئیس دفتر سیاسیجنبش مقاومت اسلامی حماسحمد و سپاس مخصوص خداوند جهانیان است و سلام و درود بر سرور پیامبران...(سبحان الذی أسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر) (فإذا جاء وعد الآخرة لیسوؤا وجوهکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا){ پاک و منزّه است آن (خدایی ) که بنده اش را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی که اطرافش را برکت داده ایم شبانه برد، تا از نشانه های خود به او نشان دهیم . همانا او شنوا و بیناست} { و آن گاه که وقت (انتقام ظلم) دیگر شما (که کشتن یحیی و زکریاست یا عزم قتل عیسی) فرا رسید (باز بندگانی قوی و جنگ آور را بر شما مسلط می کنیم) تا اثر بیچارگی و خوف و اندوه بر رخسار شما نشانند و به مسجد بیت المقدس (معبد بزرگ شما) مانند بار اول درآیند و به هر چه رسند نابود سازند}پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:{گروهی از امت من همچنان از حق حمایت می کنند و بر دشمن شان پیروز می شوند و هر کسی هم با آنها مخالفت کند، هیچ آسیبی به آنها نمی زند و مصیبت ها هم ضرری به آنها نمی رساند تا اینکه وعده خداوند فرا برسد و آنها در همین حال باشند}ای فرزندان ملت مقاوم فلسطینای اقشار امت عربی و اسلامیبرادران و خواهران... حضار گرامیسلام و درود خداوند بر شما... اما بعد،اولین چیزی که می خواهم پس از افتخاری که برادرانم با اعتماد به من در سمت ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" دادند و مرا مسئول عهده داری این مسئولیت کردند، سخنانم را با آن آغاز کنم، حمد و سپاس خداوند و درخواست از درگاه او برای کمک به من برای حفظ این امانت و پایبندی به عهد و پیمانی است که با خود در برابر خداوند و در برابر این ملت بزرگ و برادرانم بسته ام تا اینکه به اصول ملت فلسطین و در راس آنها آزاد سازی سرزمین و قدس و مسجد الاقصی و اسرا، تحقق حق بازگشت و تاسیس کشور فلسطین به پایتختی قدس پایبند بمانم. این عهد و پیمان جهادی است که از آغاز انقلاب های فلسطین تا به امروز بسته شده است و همان پیمانی است که شهدای انتفاضه قدس و الاقصی که جانشان را فدای دفاع از سرزمین فلسطین و قدس و مقدسات اسلامی و مسیحی کردند، بسته بودند و برخی از آنها به فیض شهادت نائل گشتند و برخی دیگر همچنان چشم به راه لحظه شهادت هستند و راه مقاومت و انتفاضه را ادامه می دهند. درود بر شهدا و مجروحان ملت فلسطین و خانواده ها و نزدیکان شان و درود بر اسرای قهرمانی که دست به فداکاری زده و در راه خدا ثابت قدم هستند و با صبر و پایداری در برابر دشمن جلاد به راه خود ادامه می دهند. تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه اسرای دربند زندان های رژیم جنایتکار صهیونیستی باید متوقف شود. تداوم سیاست بازداشت اداری ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه صدها نفر از رهبران، نمایندگان و فرزندان ملت فلسطین، تروریسمی است که در مقابل چشم و گوش جهانیان صورت می گیرد و آنها هیچ اقدامی برای مقابله با این روند انجام نمی دهند. ما تاکید می کنیم که ظلم زندانبان به درازا نخواهد انجامید و اراده اسرای آزاده ما را نخواهد شکست و آزادی آنها بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.من در اینجا همچنین به مقاومت قهرمان فلسطین و تمامی گردان ها و شاخه های نظامی آنها و در راس شان؛ گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس درود می فرستم. درود بر مقاومت قهرمان ما و گردان های قسام، گروهان های قدس، گردان های شهدای الاقصی، گردان های شهدای الاقصی، گردان های ابو علی مصطفی، گردان های مقاومت ملی و تمامی شاخه ها و تشکل های نظامی. این مقاومت با دشمن و تروریسم آن در تمامی میدان ها مقابله کرده و همچنان به صورت شبانه روزی برای تحقق آرمان های ملت در زمینه آزادی و حق بازگشت تلاش می کند. این مقاومت بسیار قابل تقدیر و منبع افتخار و عزت ملت و امت و تمامی آزادگان جهان است و در عین حال، حقی شریف برای فلسطین و مایه افتخار ملت و مایه امید امت است.علاوه بر این، من در اینجا از سرویس های امنیتی که به ترور شهید "مازن فقها" واکنش نشان داده و ضربه ای سنگین به سرویس های امنیتی دشمن وارد کردند مزدوران و عناصر آنها را تحت تعقیب قرار دادند، درود می فرستم و به شهید قهرمان مهندس "محمد زواری" متولد تونس که در راستای انجام وظیفه خود در زمینه حمایت و جهاد در سرزمین مقدس فلسطین، به عضویت گردان های قسام درآمد، درود می فرستم.و نباید فراموش کنم که به تمامی اقشار ملت فلسطین و کارکنان قوای مقننه، مجریه و قضائیه، اعضای چهارمین دستگاه دولتی که فعالان مطبوعاتی و اصحاب قهرمان رسانه ها باشند، کشاورزان، کارگران، بازرگانان، صاحبان صنایع، تجار، ماهیگیرانی که به صورت شبانه روزی در معرض حملات دشمن صهیونیستی قرار دارند و با این وجود به پایداری و ایستادگی خود ادامه می دهند، تیم های پزشکی، اورژانس و امداد و نجات، معلمان و اساتید دانشگاه ها، دانش آموزان و دانشجویان، پزشکان، مهندسان و تمامی فعالان بخش ساختمان و سازندگی و سازندگان آینده بهتر برای پسران و دختران مان درود بفرستم.برادران و خواهران:من امروز از سرزمین فلسطین و از وسط غزه سربلند با ملت فلسطین در هر جایی که هستند و تمامی طیف ها و جریان های آن صحبت می کنم. ملت ما، ملت یکپارچه است که از هم جدا نخواهند شد. آنها صاحبان آرمان حقی هستند که قابل تقسیم و تجزیه نیست. آنها صاحبان حق ثابت در فلسطین هستند که نمی توان حتی از یک ذره از خاک آن چشم پوشی کرد.می خواهم درباره دردها، اهداف و آرمان های مشترک صحبت کنم. شمایی که از چندین دهه قبل در مسیر مبارزه علیه گروهک های صهیونیستی گام نهاده اید و عشق به فلسطین و دفاع از وطن را نسل به نسل به فرزندان خود انتقال می دهید و به اغواگری های کسانی که می خواهند آنها را از این راه منحرف کنند و ارعاب و تهدیدهای آنهایی که می خواهند در دل این ملت ترس و وحشت ایجاد کنند و تجاوزات دشمنان، توجهی نمی کنند؛ دشمنانی که با استفاده از تمامی امکاناتی که در اختیار دارند و اقدامات تروریستی نظام هایشان می خواهند شما را به تسلیم در برابر واقعیت های موجود وادار کنند و گاهی با تطمیع و گاهی دیگر با ارعاب، ما را مجبور به فراموشی حقوق و اصول ثابت مان در سرزمین و مقدسات مان کنند.حضار گرامی، ملت فلسطین در هر جایی که هستید، اقشار مختلف امت سرافراز ما:امروز می خواهم برای شما درباره اوضاع کنونی و راهی که قرار است طی کنیم و نیز اولویت های ملی در مرحله آینده صحبت کنم و در این راه اولا از خداوند متعال و در مرحله بعد از ملت بزرگ فلسطین که صد سال در برابر وعده بالفور و 70 سال با طرح اسکان آوارگان فلسطینی در وطن جایگزین ایستادگی کرده است و با تجاوزات، محاصره و تلاش ها برای یهودی سازی، گسترش جهل و وادار کردن مردم به مهاجرت و حذف هویت دهها ساله مقابله کرده است، کمک می جوییم.اولا: جنبش حماس در تمامی مراحل خود ثابت کرده است که یک جنبش جوان، تسلیم ناپذیر و اصیل است و این اصالت را در موضع و خط مشی ریشه دار و رشادت های فرزندان و بنیانگذاران پاک خود و در راس آنها، شیخ شهید احمد یاسین و با خون هزاران نفر از شهدا و درد و رنج هزاران نفر از اسرا و مجروحان ثابت کرده است. این مردان راه و روش بزرگی را که جنبش حماس در سایه خون و تلاش ها و مجاهدت های آنها طی می کند، برای ما ترسیم کرده اند و ما امروز می بینیم که من و گروهی از برادرانم رهبری این جنبش بزرگ را از برادران بزرگوار و رهبران گرانقدری مانند برادر مبارز استاد خالد مشعل "ابو الولید" تحویل بگیریم. این برادران ما طی سالیان گذشته امانت رهبری این جنبش را بر عهده گرفته و از آن حفاظت کرده اند و به اذن خداوند این پرچم در اهتزاز را با پیروزی به ما تحویل داده اند و به لطف خداوند توانسته اند زمینه پیشرفت جنبش حماس و حفظ وحدت و ارتقای نقش و تقویت تاثیرگذاری آنرا طی مراحل سختی که ملت فلسطین پشت سر گذاشته اند، فراهم سازند تا اینکه مورد اعتماد ملت قرار گرفته و به مایه امید امت تبدیل شوند. و امروز اگر چه برادرم ابو الولید (مشعل) ـ خدا حفظش کند ـ در نتیجه یک تصمیم مشورتی در سطح جنبش حماس که مایه عزت و افتخار ماست، از مسئولیت رهبری حماس کنار می رود، اما مطمئنا سنگر مقاومت و ایفای نقش جهادی و سیاسی به عنوان یک رهبر ملی و یک شخصیت برجسته و نماد مبارزاتی بزرگ ملت و مقاومت فلسطین را ترک نخواهد کرد و من به برادرم ابو الولید و دیگر برادران بزرگواری که در مرحله گذشته مسئولیت رهبری حماس را بر عهده داشتند، درود می فرستم.دوم: حماس اخیر سند سیاسی را منتشر کرد که در آن به دیدگاه و اصول و اهدافی که این جنبش بر اساس مبانی خود دنبال و به موجب آنها عمل می کند، اشاره شده بود. این سند موضع یکپارچه حماس در قبال مجموعه مسائل پیش روی این جنبش را تشریح کرده و قدرت آن برای جمع میان اصالت و حرکت به موازات نیازهای عصر و اصول ثابت و متغیرها و مسائل مرحله ای و راهبردی را نشان داد و در چارچوب واقع بینی زمینه را برای مواضع سیاسی و فکری که نشانگر پویایی حماس و قدرت آن برای تجدید و برقراری توازن در عصر تغییرات شتاب زده است، فراهم کرد. ما در قالب این سندی که به ملت فلسطین ارائه دادیم، شفاف و صریح بر این مساله تاکید نمودیم که می خواهیم با تمامی طرف ها بر اساس راهبرد ملی جامع در عرصه سیاست مقاومت و سازندگی نهادهای رهبری و اداری و نیز مدیریت امور داخلی و روابط خارجی مان همکاری کنیم.برادران و خواهران حاضر در این جمع:ملت فلسطین در هر جایی که هستید:شما می دانید که امت ما مرحله بی سابقه ای از درگیری های داخلی میان قدرت های منطقه ای و داخلی و کشمکش های بین المللی را پشت سر گذ اشته و در نتیجه جنگ ها و خونریزی هایی که هنوز هم ادامه دارد و باعث تضعیف مقدرات این امت می شود، درد و رنج زیادی را متحمل شده است. این درگیری ها باعث تضعیف تمامی طرف ها و پاره پاره شدن منطقه و نیز پیچیده شدن عرصه شده است و برخی طرف ها خواهان تداوم و تشدید این وضعیت و گسترش دامنه درگیری ها و خرابی ها در هر نقطه ای از منطقه هستند تا زمینه ویرانی بیشتر جبهه داخلی کشورها و ایجاد موانع و دیوارهای ساختگی میان ملت های منطقه و حتی میان اقشار یک ملت واحد فراهم شود و امت ما به سمت بیابان سرگردانی و بلاتکلیفی، بر هم خوردن وحدت، بقا در دایره جنگ و درگیری و خونریزی، هتک حرمت، تهدید تمامیت ارضی کشورها و یکپارچگی آنها پیش رود و در نتیجه ضعیف شده و به زانو درآید تا عرصه برای تحمیل برخی گزینه های دشمنان به آن، تقویت دشمن صهیونیستی و تضمین امنیت و هژمونی و بقای آن فراهم گردد.از زمانی که "دونالد ترامپ" رئیس جمهور جدید آمریکا در این کشور به قدرت رسیده است، با فشار و تشویق دشمن صهیونیستی تحرکات و تلاش های شتابزده ای برای بهره برداری از اوضاع کنونی و باجگیری از طرف های عربی و اسلامی خسته و تضعیف شده به منظور نابودی مساله فلسطین و تحمیل سازش تاریخی و نیز فشار شدید برای ایجاد چتر حمایتی فلسطینی، عربی و اسلامی از آن آغاز شده است.در برابر این وضعیت، ما ملت فلسطین راهی جز در اختیار گرفتن ابتکار عمل، ساماندهی به اوضاع، مقاوم سازی بیشتر خود، تامین امنیت جبهه داخلی و حمایت از حقوق خود نداریم و باید یکپارچه سعی در رساندن این پیام آشکار به جهانیان را داشته باشیم که هر گونه راه حل و طرح سازشی که با حق ملت ما در زمینه آزادی و استقلال و تشکیل کشور فلسطینی برخوردار از حق حاکمیت به پایتختی قدس مخالفت داشته باشد، به سرانجامی نخواهد رسید و ما به هر قیمتی، همچون سدی مستحکم در برابر آن ایستادگی خواهیم کرد و همان طوری که ملت قهرمان ما توطئه های قبلی برای نابودی آرمان بحق خود را به شکست کشانده است، این بار هم به حول و قوه الهی می تواند این کار را انجام دهد و جهانیان باید ندای حق و عدالت و انصاف را بشنوند.ملت فلسطین:مسئولیتی که من و برادرانم در موضع رهبری حماس در داخل و خارج بر عهده داریم، ایجاب می کند که کلیات رویکردی را که سعی در تحقق آن داریم و اولویت کاری ما در مرحله آتی برای تحقق اهداف بزرگ ملت فلسطین به شمار می رود، تشریح کنیم. این اصول کلی عبارتند از:نخست: مقابله با اشغالگران متجاوز به سرزمین و مقدسات مان و اقدامات نامتعارف و مغایر ارزش ها و قوانین بین المللی؛ چه در زمینه سرکوب و محاصره و چه در زمینه مصادره اراضی، یا یهودی سازی و یا شهرک سازی. بهترین سلاح کارآمد ما در این زمینه وحدت موضع فلسطینی بر پایه رویکرد سیاسی جام ملی است که زمینه تشریک مساعی و پایان دادن به امیدها به وعده های دروغینی را که ملت فلسطین در طول سالیان مذاکره آنها را تجربه کرده اند، فراهم کند.دوم: قدس و مسجد الاقصی:محور اصلی منازعه؛ یعنی مساله قدس به عنوان قبله گاه نخست و سومین حرم شریف در کانون توجه ما قرار دارد و ما برای حمایت از هویت عربی و اسلامی این شهر و مقابله با تلاش ها برای یهودی سازی، اخراج ساکنان و تغییر ترکیب جمعیتی آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و در عین حال، برای تقویت پایداری و بقای ساکنان آن به عنوان نماد مبارزه ملت جهاد امت و حفظ این نماد مبارزه و مقاومت تلاش خواهیم نمود.تلاش های رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت های موجود در مسجد مبارک الاقصی از طریق طرح های یهودی سازی و تقسیم زمانی و مکانی و تجاوزات بی وقفه و نیز تصمیم اخیر نتانیاهو در موافقت با رود وزرا و اعضای کنست به این مسجد، نمی تواند باعث تحقق اهداف این رژیم شود و به لطف پایداری اهالی قدس، اراده حافظان سنگر الاقصی و ابتکارات قهرمانان انتفاضه قدس هیچ تاثیری نخواهند داشت و مسجد مبارک الاقصی همچنان مکانی کاملا اسلامی باقی خواهد ماند و اشغالگران هیچ جایی در آن نخواهند داشت. ما همچنان مشعل جهاد و مقاومت را با خود حمل خواهیم کرد تا امت ما زمینه اقامه نماز در مسجد الاقصی را که خداوند به اطراف آن برکت داده است، داشته باشد و خداوند با دستان مبارزان ما امید ملت و امت مان در زمینه آزادی و بازگشت آوارگان را محقق سازد. ما از همین جا به صراحت اعلام می کنیم که مخالف ایجاد هر گونه ارتباط میان دیوار برق و صهیونیست های اشغالگر هستیم و این دیوار بخشی از مسجد مبارک الاقصی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. ما امروز با ساکنان قدس که به نیابت از امت از بیت المقدس و اطراف آن دفاع می کنند، عهد و پیمانی دوباره می بندیم.سوم: ما کرانه باختری مقاوم را که در معرض حملات متعدد برای قطع ارتباط بخش های مختلف، یهودی سازی و شهرک سازی و تبدیل به مناطق جدا افتاده و نیز قطع پیوندهای طبیعی و ارتباط با اراضی گسترده شان از طریق دیوار و جاده های کمربندی و ایست های بازرسی قرار دارد، زیر نظر داریم.کرانه باختری قهرمان ما همچنان ریشه های انقلابی را در خود دارد که شراره های آن تغذیه کننده نسلی است که تلاش ها برای ارعاب و تهدید و به تسلیم واداشتن آن نتوانسته است ذات و فطرت آنها را تغییر دهد و این نسل مقدس با عملیات ایتمار و عملیات شهید مهند حلبی و شهید هدیل هشلمون انتفاضه قدس را رقم زد و با خون و تحرکات و پویایی جوانی شان سعی در تجدید بیداری را دارند. ما کاملا به صراحت اعلام می کنیم که کرانه باختری همچنان محور منازعه و نماد انتفاضه و مقاومت در اشکال مختلف باقی خواهد ماند و هیچ کس نمی تواند جلوی آنرا بگیرد و جنبش حماس برای مقابله با تمامی سیاست های سرکوب و تلاش ها برای به حاشیه راندن این منطقه از طریق دو محور اصلی تلاش خواهد کرد: نخست؛ حمایت از پایداری اهالی کرانه باختری و ملت فلسطین در برابر طرح های دشمن و تلاش های آن برای به تسلیم واداشتن این ملت و دوم؛ مقاومتی که تاوان سنگینی از دشمن به خاطر اشغالگری اش بگیرد. ما در این راه با طرف های مختلف ملت برای مقابله با گسترش شهرک سازی و احداث دیوار حائل و نیز توسعه شهرک های صهیونیستی همکاری خواهیم کرد و مشکل ملی ما در کرانه باختری همکاری و هماهنگی امنیتی است و بازداشت ها و تعقیب ها و تلاش ها برای ضربه زدن به انتفاضه ریشه در همین مشکل ملی دارد و از همین رو، ما هر گونه همکاری امنیتی در کرانه باختری را محکوم می کنیم و خواستار توقف فوری این همکاری ها در راستای پایبندی به رویکرد ملی سالم و ادبیات جنبش های ملی و نیز اجر ای مصوبات شورای مرکزی (ساف) هستیم و حمایت خود از برادران مان در پارلمان فلسطین را که بسیاری از آنها توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده اند، اعلام می کنیم. آخرین نفر از این نمایندگان بازداشت شده "محمد بدر" و "خالده جرار" بودند که تاوان مواضع آزادانه و جسورانه ملی و مخالفت با همکاری های امنیتی را می دهند. ما همچنین بر همبستگی و حمایت خود از برادران نماینده مان در قدس که از شهر و دیار خود تبعید شده اند، اعلام می کنیم و خواستار بازگشت آنها به عنوان حقی مشروع و غیر قابل چانه زنی و سازش هستیم.چهارم: ملت مقاوم ما در اراضی اشغالی سال 1948، در نقب و المثلث و الجلیل امانتداران سرزمین و هویت ما هستند که در معرض تروریسم، تبعیض نژادی و تلاش ها برای حذف هویت و سلب مشروعیت قرار دارند و سینه های عریان خود را سپر دفاع در بر ابر سیاست تخریب منازل و الحاق اراضی به مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی و نیز تلاش ها برای اخراج صاحبان شرعی سرزمین فلسطین از آن کرده اند و درد و رنج ناشی از تعلق خاطر به این وطن و پایداری در سرزمین فلسطین را به جان می خرند. این شهروندان فلسطینی در خط مقدم دفاع از مسجد مبارک الاقصی و مقدسات فلسطین و پایداری در نبرد هویتی قرار گرفته اند و صدای اذان را از هر منبری می شنوند و بر تعلق خاطر تغییر ناپذیر خود به این سرزمین تاکید دارند. آنها مانند کوه های الجلیل و المثلث پایدار و مانند قلعه های عکا و صفد و مناره های حیفا و دریاچه طبریه استوار هستند و نقش کاروان های حامل پرچم فلسطین و پرچم های عزیمت به مسجد الاقصی و سنگربانان این مسجد هستند.حمایت از پایداری فلسطینیان در اراضی اشغالی سال 1948 و خواسته ها و حقوق و دستاوردهایشان و نیز تحکیم ارتباط آنها با ملت فلسطین، حقی بر گردن ملت و امت است که آنها را تنها نخواهد گذاشت و تسلیم دشمن صهیونیستی نخواهد کرد؛ چرا که آنها نگین تاج و بارقه امید این ملت و امت هستند.پنجم: ما اعلام می کنیم که درد و رنج ملت فلسطین در اردوگاه های پایداری در مرزهای وطن و در اردوگاه های لبنان، سوریه و اردن مانند یرموک، وحدات، بقعه، عین حلوه، رشیدیه، صبرا و شاتیلا، نهرالبارد و تمامی مناطقی را که فلسطینیان در آنجا حضور دارند، بر دوش می کشیم و مسائل آنها را دنبال می کنیم. آنها بازوان مقاومت هستند که پرچم مبارزه را طی سالیان متمادی و چندین دهه به دوش کشیده اند و به وطن بازخواهند گشت تا آنرا بسازند. ما در اینجا تاکید می کنیم که هر چقدر هم به طول بیانجامد، مساله آوارگان از یاد نخواهد رفت، بلکه آوارگان محور اصلی مساله فلسطین باقی خواهند ماند و این مساله کاملا سیاسی است حق بازگشت، حقی مقدس است که به مرور زمان از بین نمی رود هیچ طرفی در جهان هم حق حذف آنرا ندارد. لذا، ما هم در کنار آنها با تمامی تلاش ها برای اسکان این آوارگان در کشورهای دیگر و اجرای راهکار موسوم به "وطن جایگزین" مقابله می کنیم. فلسطین وطن ماست و هرگز به وطنی جایگزین آن راضی نخواهیم شد. ما امروز با کمال اطمینان و قدردانی از تمامی تلاش های قبلی کشورهای عربی میزبان آوارگان فلسطینی، از آنها می خواهیم شرایط زندگی عزتمندانه این آوارگان در اردوگاه ها را فراهم سازند و راهبردی عربی ـ فلسطینی برای حمایت از حق بازگشت و مقابله با پروژه های اسکان آوارگان وضع کنند. ما همچنین از سازمان ملل متحد می خواهیم به وظایف خود در قبال شهروندان فلسطینی در هر جایی که هستند، عمل کند؛ چرا که این نهاد بین المللی مسئول امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی تا زمان بازگشت شان به سرزمین اصلی شان در فلسطین است.ما امروز شاهد وقوع فاجعه جدیدی برای برادران فلسطینی مان در سوریه هستیم که تلخی کوچانده شدن و آوارگی را چشیدند و راهی سرزمین ها و کشورهای دور و نزدیک شدند و تاوان سنگینی در قبال آوارگی و محرومیت تقبل کردند. ما خواستار حمایت از این افراد و پناه دادن به آنها و حفظ کرامت شان هستیم و در عین حال، از انجام وظیفه ملی و انسانی خود در قبال آنها کوتاهی نخواهیم کرد.درباره وضعیت منحصر به فرد لبنان هم باید گفت که جنبش حماس در کنار دیگر گروه های ملی و اسلامی فلسطین سعی در حمایت از حضور فلسطینیان در اردوگاه های لبنان و دور نگه داشتن آنها از درگیری های طائفه ای و منطقه ای و داخلی و نیز تقویت روابط برادرانه میان این گروه از فلسطینیان و لبنانی ها را دارد و اوضاع آوارگان فلسطینی در لبنان را در تمامی ابعاد سیاسی، انسانی و اجتماعی دنبال می کند. ما با تمامی اقشار ملت فلسطین در لبنان برای تامین امنیت اردوگاه های فلسطینی و برقراری آرامش در آنها تلاش می کنیم و در عین حال، می خواهیم این اردوگاه ها به عاملی برای برقراری آرامش و تحکیم صلح داخلی در لبنان تبدیل شوند؛ چرا که آرامش لبنان و کشورهای عربی به نفع فلسطین است و لبنان سالم و قوی مایه قدرت آرمان فلسطین است.در همین راستا، ما به تمامی اقلیت های فلسطینی در اروپا درود فرستاده و از نقش ارزشمند آنها در حمایت از آرمان فلسطین و دفاع از حق ثابت شان در فلسطین قدردانی می کنیم. ما همچنین به اقلیت فل ...

ادامه مطلب  

متن کامل سخنان اسماعیل هنیه درباره سیاست های حماس در مرحله آتی  

درخواست حذف این مطلب
رئیس دفتر سیاسی حماس بر آمادگی این جنبش برای همکاری با تمامی گروه ها و طرف های فلسطینی و گسترش روابط با کشورهای عربی و اسلامی و نیز دیگر کشورهای جهان تاکید کرد.به گزارش شفاف، «اسماعیل هنیه» در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به تشریح سیاست ها و مواضع این جنبش در قبال مسائل داخلی و خارجی پرداخت.به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین،متن کامل این سخنان به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمحمد و سپاس مخصوص خداوند جهانیان است و سلام و درود بر سرور پیامبران...(سبحان الذی أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر) (فإذا جاء وعد الآخرة لیسوؤا وجوهکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا){ پاک و منزّه است آن (خدایی ) که بنده اش را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی که اطرافش را برکت داده ایم شبانه برد، تا از نشانه های خود به او نشان دهیم . همانا او شنوا و بیناست.} { و آن گاه که وقت (انتقام ظلم) دیگر شما (که کشتن یحیی و زکریاست یا عزم قتل عیسی) فرا رسید (باز بندگانی قوی و جنگ آور را بر شما مسلط می کنیم) تا اثر بیچارگی و خوف و اندوه بر رخسار شما نشانند و به مسجد بیت المقدس (معبد بزرگ شما) مانند بار اول درآیند و به هر چه رسند نابود سازند.}پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:{گروهی از امت من همچنان از حق حمایت می کنند و بر دشمن شان پیروز می شوند و هر کسی هم با آنها مخالفت کند، هیچ آسیبی به آنها نمی رساند و مصیبت ها هم ضرری به آنها نمی رساند تا اینکه وعده خداوند فرا برسد و آنها در همین حال باشند.}ای فرزندان ملت مقاوم فلسطیناقشار امت عربی و اسلامیبرادران و خواهران... حضار گرامیسلام و درود خداوند بر شما... اما بعد،اولین چیزی که می خواهم پس از افتخاری که برادرانم با اعتماد به من در سمت ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» دادند و مرا مسئول عهده داری این مسئولیت کردند، سخنانم را با آن آغاز کنم، حمد و سپاس خداوند و درخواست از درگاه او برای کمک به من برای حفظ این امانت و پایبندی به عهد و پیمانی است که با خود در برابر خداوند و در برابر این ملت بزرگ و برادرانم بسته ام تا اینکه به اصول ملت فلسطین و در راس آنها آزاد سازی سرزمین و قدس و مسجد الاقصی و اسرا، تحقق حق بازگشت و تاسیس کشور فلسطین به پایتختی قدس بسته ام. این عهد و پیمان جهادی است که از آغاز انقلاب های فلسطین تا به امروز بسته شده است و همان پیمانی است که شهدای انتفاضه قدس و الاقصی که جانشان را فدای دفاع از سرزمین فلسطین و قدس و مقدسات اسلامی و مسیحی کردند، بسته بودند و برخی از آنها به فیض شهادت نائل گشتند و برخی دیگر همچنان چشم به راه لحظه شهادت هستند و راه مقاومت و انتفاضه را ادامه می دهند. درود بر شهدا و مجروحان ملت فلسطین و خانواده ها و نزدیکان شان و درود بر اسرای قهرمانی که دست به فداکاری زدند و در راه خدا ثابت قدم هستند و با صبر و پایداری در برابر دشمن جلاد به راه خود ادامه می دهند. تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه اسرای دربند زندان های رژیم جنایتکار صهیونیستی باید متوقف شود.تداوم سیاست بازداشت اداری ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه صدها نفر از رهبران، نمایندگان و فرزندان ملت فلسطین، تروریسمی است که در مقابل چشم و گوش جهانیان صورت می گیرد و آنها هیچ اقدامی برای مقابله با این روند انجام نمی دهند. ما تاکید می کنیم که ظلم زندانبان به درازا نخواهد انجامید و اراده اسرای آزاده ما را نخواهد شکست و آزادی آنها بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.من در اینجا همچنین به مقاومت قهرمان فلسطین و تمامی گردان ها و شاخه های نظامی آنها و در راس شان؛ گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس درود می فرستم. درود بر مقاومت قهرمان ما و گردان های قسام، گروهان های قدس، گردان های شهدای الاقصی، گردان های شهدای الاقصی، گردان های ابو علی مصطفی، گردان های مقاومت ملی و تمامی شاخه ها و تشکل های نظامی. این مقاومت با دشمن و تروریسم آن در تمامی میدان ها مقابله کرده و همچنان به صورت شبانه روزی برای تحقق آرمان های ملت در زمینه آزادی و حق بازگشت تلاش می کند. این مقاومت بسیار قابل تقدیر و منبع افتخار و عزت ملت و امت و تمامی آزادگان جهان است و در عین حال، حقی شریف برای فلسطین و مایه افتخار ملت و مایه امید امت است.علاوه بر این، من در اینجا از سرویس های امنیتی که به ترور شهید "مازن فقها" واکنش نشان داده و ضربه ای سنگین به سرویس های امنیتی دشمن وارد کردند و مزدوران و عناصر آنها را تحت تعقیب قرار دادند، درود می فرستم و به شهید قهرمان مهندس "محمد زواری" متولد تونس که در راستای انجام وظیفه خود در زمینه حمایت و جهاد در سرزمین مقدس فلسطین، به عضویت گردان های قسام درآمد، درود می فرستم.و نباید فراموش کنم که به تمامی اقشار ملت فلسطین و کارکنان قوای مقننه، مجریه و قضائیه، اعضای چهارمین دستگاه دولتی که فعالان مطبوعاتی و اصحاب قهرمان رسانه ها هستند، کشاورزان، کارگران، بازرگانان، صاحبان صنایع، تجار، ماهیگیرانی که به صورت شبانه روزی در معرض حملات دشمن صهیونیستی قرار دارند و با این وجود به پایداری و ایستادگی خود ادامه می دهند، تیم های پزشکی، اورژانس و امداد و نجات، معلمان و اساتید دانشگاه ها، دانش آموزان و دانشجویان، پزشکان، مهندسان و تمامی فعالان بخش ساختمان و سازندگی و سازندگان آینده بهتر برای پسران و دختران مان درود بفرستم.برادران و خواهران:من امروز از سرزمین فلسطین و از وسط غزه سربلند با ملت فلسطین در هر جایی که هستند و تمامی طیف ها و جریان های آن صحبت می کنم. ملت ما، ملت یکپارچه ای است که از هم جدا نخواهند شد. آنها صاحبان آرمان حقی هستند که قابل تقسیم و تجزیه نیست. آنها صاحبان حق ثابت در فلسطین هستند که نمی توان حتی از یک ذره از خاک آن چشم پوشی کرد.می خواهم درباره دردها، اهداف و آرمان های مشترک صحبت کنم. شمایی که از چندین دهه قبل در مسیر مبارزه علیه گروهک های صهیونیستی گام نهاده اید و عشق به فلسطین و دفاع از وطن را نسل به نسل به فرزندان خود انتقال می دهید و به اغواگری های کسانی که می خواهند شما را از این راه منحرف کنند و ارعاب و تهدیدهای آنهایی که می خواهند در دل این ملت ترس و وحشت ایجاد کنند و تجاوزات دشمنان، توجهی نمی کنید؛ دشمنانی که با استفاده از تمامی امکاناتی که در اختیار دارند و اقدامات تروریستی نظام هایشان می خواهند شما را به تسلیم در برابر واقعیت های موجود وادار کنند و گاهی با تطمیع و گاهی دیگر با ارعاب، ما را مجبور به فراموشی حقوق و اصول ثابت مان در سرزمین و مقدسات مان کنند.حضار گرامی، ملت فلسطین در هر جایی که هستید، اقشار مختلف امت سرافراز ما:امروز می خواهم برای شما درباره اوضاع کنونی و راهی که قرار است طی کنیم و نیز اولویت های ملی در مرحله آینده صحبت کنم و در این راه اولا از خداوند متعال و در مرحله بعد از ملت بزرگ فلسطین که صد سال در برابر وعده بالفور و 70 سال با طرح اسکان آوارگان فلسطینی در وطن جایگزین ایستادگی کرده است و دهها سال است با تجاوزات، محاصره و تلاش ها برای یهودی سازی، گسترش جهل و وادار کردن مردم به مهاجرت و حذف هویت آنها مقابله کرده و می کند، کمک می جوییم.اولا: جنبش حماس در تمامی مراحل خود ثابت کرده است که یک جنبش جوان، تسلیم ناپذیر و اصیل است و این اصالت را در موضع و خط مشی ریشه دار و رشادت های فرزندان و بنیانگذاران پاک خود و در راس آنها، شیخ شهید احمد یاسین و با خون هزاران نفر از شهدا و درد و رنج هزاران نفر از اسرا و مجروحان ثابت کرده است. این مردان راه و روش بزرگی را که جنبش حماس در سایه خون و تلاش ها و مجاهدت های آنها طی می کند، برای ما ترسیم کرده اند و ما امروز می بینیم که من و گروهی از برادرانم رهبری این جنبش بزرگ را از برادران بزرگوار و رهبران گرانقدری مانند برادر مبارز استاد خالد مشعل "ابو الولید" تحویل می گیریم.این برادران ما طی سالیان گذشته امانت رهبری این جنبش را بر عهده گرفته و از آن حفاظت کرده اند و به اذن خداوند این پرچم در اهتزاز را با پیروزی به ما تحویل داده اند و به لطف خداوند توانسته اند زمینه پیشرفت جنبش حماس و حفظ وحدت و ارتقای نقش و تقویت تاثیرگذاری آنرا طی مراحل سختی که ملت فلسطین پشت سر گذاشته است، فراهم سازند تا اینکه مورد اعتماد ملت قرار گرفته و به مایه امید امت تبدیل شوند. و امروز اگر چه برادرم ابو الولید (مشعل) ـ خدا حفظش کند ـ در نتیجه یک تصمیم مشورتی در سطح جنبش حماس که مایه عزت و افتخار ماست، از مسئولیت رهبری حماس کنار می رود، اما مطمئنا سنگر مقاومت و ایفای نقش جهادی و سیاسی به عنوان یک رهبر ملی و یک شخصیت برجسته و نماد مبارزاتی بزرگ ملت و مقاومت فلسطین را ترک نخواهد کرد و من به برادرم ابو الولید و دیگر برادران بزرگواری که در مرحله گذشته مسئولیت رهبری حماس را بر عهده داشتند، درود می فرستم.دوم: حماس اخیرا سند سیاسی خود را منتشر کرد که در آن به دیدگاه و اصول و اهدافی که این جنبش بر اساس مبانی خود دنبال و به موجب آنها عمل می کند، اشاره شده بود. این سند موضع یکپارچه حماس در قبال مجموعه مسائل پیش روی این جنبش را تشریح کرده و قدرت آن برای جمع میان اصالت و حرکت به موازات نیازهای زمانه و اصول ثابت و متغیرها و مسائل مرحله ای و راهبردی را نشان داد و در چارچوب واقع بینی زمینه را برای مواضع سیاسی و فکری که نشانگر پویایی حماس و قدرت آن برای تجدید و برقراری توازن در عصر تغییرات شتاب زده است، فراهم کرد. ما در قالب این سندی که به ملت فلسطین ارائه دادیم، شفاف و صریح بر این مساله تاکید نمودیم که می خواهیم با تمامی طرف ها بر اساس راهبرد ملی جامع در عرصه سیاست مقاومت و سازندگی نهادهای رهبری و اداری و نیز مدیریت امور داخلی و روابط خارجی مان همکاری کنیم. ملت فلسطین در هر جایی که هستید:شما می دانید که امت ما مرحله بی سابقه ای از درگیری های داخلی میان قدرت های منطقه ای و داخلی و کشمکش های بین المللی را پشت سر گذ اشته و در نتیجه جنگ ها و خونریزی هایی که هنوز هم ادامه دارد و باعث تضعیف مقدرات این امت می شود، درد و رنج زیادی را متحمل شده است. این درگیری ها باعث تضعیف تمامی طرف ها و پاره پاره شدن منطقه و نیز پیچیده شدن عرصه شده است و برخی طرف ها خواهان تداوم و تشدید این وضعیت و گسترش دامنه درگیری ها و خرابی ها در هر نقطه ای از منطقه هستند تا زمینه ویرانی بیشتر جبهه داخلی کشورها و ایجاد موانع و دیوارهای ساختگی میان ملت های منطقه و حتی میان اقشار یک ملت واحد فراهم شود و امت ما به سمت بیابان سرگردانی و بلاتکلیفی، بر هم خوردن وحدت، بقا در دایره جنگ و درگیری و خونریزی، هتک حرمت، تهدید تمامیت ارضی کشورها و یکپارچگی آنها پیش رود و در نتیجه ضعیف شده و به زانو درآید تا عرصه برای تحمیل برخی گزینه های دشمنان به آن، تقویت دشمن صهیونیستی و تضمین امنیت و هژمونی و بقای آن فراهم گردد.از زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا در این کشور به قدرت رسیده است، با فشار و تشویق دشمن صهیونیستی تحرکات و تلاش های شتابزده ای برای بهره برداری از اوضاع کنونی و باجگیری از طرف های عربی و اسلامی خسته و تضعیف شده به منظور نابودی مساله فلسطین و تحمیل سازش تاریخی و نیز فشار شدید برای ایجاد چتر حمایتی فلسطینی، عربی و اسلامی از آن آغاز شده است.در برابر این وضعیت، ما ملت فلسطین راهی جز در اختیار گرفتن ابتکار عمل، ساماندهی اوضاع، مقاوم سازی بیشتر خود، تامین امنیت جبهه داخلی و حمایت از حقوق خود نداریم و باید یکپارچه سعی در رساندن این پیام آشکار به جهانیان را داشته باشیم که هر گونه راه حل و طرح سازشی که با حق ملت ما در زمینه آزادی و استقلال و تشکیل کشور فلسطینی برخوردار از حق حاکمیت به پایتختی قدس مخالف باشد، به سرانجامی نخواهد رسید و ما به هر قیمتی، همچون سدی مستحکم در برابر آن ایستادگی خواهیم کرد و همان طوری که ملت قهرمان ما توطئه های قبلی برای نابودی آرمان بحق خود را به شکست کشانده است، این بار هم به حول و قوه الهی می تواند این کار را انجام دهد و جهانیان باید ندای حق و عدالت و انصاف را بشنوند.ملت فلسطین:مسئولیتی که من و برادرانم در موضع رهبری حماس در داخل و خارج بر عهده داریم، ایجاب می کند که کلیات رویکردی را که سعی در تحقق آن داریم و اولویت کاری ما در مرحله آتی برای تحقق اهداف بزرگ ملت فلسطین به شمار می رود، تشریح کنیم.این اصول کلی عبارتند از:نخست: مقابله با اشغالگران متجاوز به سرزمین و مقدسات مان و اقدامات نامتعارف و مغایر ارزش ها و قوانین بین المللی؛ چه در زمینه سرکوب و محاصره و چه در زمینه مصادره اراضی، یا یهودی سازی و یا شهرک سازی. بهترین سلاح کارآمد ما در این زمینه وحدت موضع فلسطینی بر پایه رویکرد سیاسی جامع ملی است که زمینه تشریک مساعی و پایان دادن به امیدها به وعده های دروغینی را که ملت فلسطین در طول سالیان مذاکره آنها را تجربه کرده اند، فراهم کند.دوم: قدس و مسجد الاقصی:محور اصلی منازعه؛ یعنی مساله قدس به عنوان قبله گاه نخست و سومین حرم شریف در کانون توجه ما قرار دارد و ما برای حمایت از هویت عربی و اسلامی این شهر و مقابله با تلاش ها برای یهودی سازی، اخراج ساکنان و تغییر ترکیب جمعیتی آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و در عین حال، برای تقویت پایداری و بقای ساکنان آن به عنوان نماد مبارزه ملت، جهاد امت و حفظ این نماد مبارزه و مقاومت تلاش خواهیم نمود.تلاش های رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت های موجود در مسجد مبارک الاقصی از طریق طرح های یهودی سازی و تقسیم زمانی و مکانی و تجاوزات بی وقفه و نیز تصمیم اخیر نتانیاهو در موافقت با ورود وزرا و اعضای کنست به این مسجد، نمی تواند باعث تحقق اهداف این رژیم شود و به لطف پایداری اهالی قدس، اراده حافظان سنگر الاقصی و ابتکارات قهرمانان انتفاضه قدس، این اقدامات هیچ تاثیری نخواهند داشت و مسجد مبارک الاقصی همچنان مکانی کاملا اسلامی باقی خواهد ماند و اشغالگران هیچ جایی در آن نخواهند داشت. ما همچنان مشعل جهاد و مقاومت را با خود حمل خواهیم کرد تا امت ما زمینه اقامه نماز در مسجد الاقصی را که خداوند به اطراف آن برکت داده است، داشته باشد و خداوند با دستان مبارزان ما امید ملت و امت مان در زمینه آزادی و بازگشت آوارگان را محقق سازد. ما از همین جا به صراحت اعلام می کنیم که مخالف ایجاد هر گونه ارتباط میان دیوار برق و صهیونیست های اشغالگر هستیم و این دیوار بخشی از مسجد مبارک الاقصی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. ما امروز با ساکنان قدس که به نیابت از امت از بیت المقدس و اطراف آن دفاع می کنند، عهد و پیمانی دوباره می بندیم.سوم: ما کرانه باختری مقاوم را که در معرض حملات متعدد برای قطع ارتباط بخش های مختلف، یهودی سازی و شهرک سازی و تبدیل به مناطق جدا افتاده و نیز قطع پیوندهای طبیعی و ارتباط با اراضی گسترده شان از طریق دیوار حائل و جاده های کمربندی و ایست های بازرسی قرار دارد، زیر نظر داریم.کرانه باختری قهرمان ما همچنان ریشه های انقلابی را در خود دارد که شراره های آن تغذیه کننده نسلی است که تلاش ها برای ارعاب و تهدید و به تسلیم واداشتن آن نتوانسته است ذات و فطرت آنها را تغییر دهد و این نسل مقدس با عملیات ایتمار، عملیات شهید مهند حلبی و شهید هدیل هشلمون انتفاضه قدس را رقم زد و با خون و تحرکات و پویایی جوانی شان سعی در تجدید بیداری را دارند. ما کاملا به صراحت اعلام می کنیم که کرانه باختری همچنان محور منازعه و نماد انتفاضه و مقاومت در اشکال مختلف باقی خواهد ماند و هیچ کس نمی تواند جلوی آنرا بگیرد و جنبش حماس برای مقابله با تمامی سیاست های سرکوب و تلاش ها برای به حاشیه راندن این منطقه از طریق دو محور اصلی تلاش خواهد کرد: نخست؛ حمایت از پایداری اهالی کرانه باختری و ملت فلسطین در برابر طرح های دشمن و تلاش های آن برای به تسلیم واداشتن این ملت و دوم؛ مقاومتی که تاوان سنگینی از دشمن به خاطر اشغالگری اش بگیرد.ما در این راه با طرف های مختلف ملت برای مقابله با گسترش شهرک سازی و احداث دیوار حائل و نیز توسعه شهرک های صهیونیستی همکاری خواهیم کرد و مشکل ملی ما در کرانه باختری همکاری و هماهنگی امنیتی است و بازداشت ها و تعقیب ها و تلاش ها برای ضربه زدن به انتفاضه ریشه در همین مشکل ملی دارد و از همین رو، ما هر گونه همکاری امنیتی در کرانه باختری را محکوم می کنیم و خواستار توقف فوری این همکاری ها در راستای پایبندی به رویکرد ملی سالم و ادبیات جنبش های ملی و نیز اجر ای مصوبات شورای مرکزی (ساف) هستیم و حمایت خود از برادران مان در پارلمان فلسطین را که بسیاری از آنها توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده اند، اعلام می کنیم. آخرین نفر از این نمایندگان بازداشت شده "محمد بدر" و "خالده جرار" بودند که تاوان مواضع آزادانه و جسورانه ملی و مخالفت با همکاری های امنیتی را می دهند. ما همچنین بر همبستگی و حمایت خود از برادران نماینده مان در قدس که از شهر و دیار خود تبعید شده اند، اعلام می کنیم و خواستار بازگشت آنها به عنوان حقی مشروع و غیر قابل چانه زنی و سازش هستیم.چهارم: ملت مقاوم ما در اراضی اشغالی سال 1948، در نقب و المثلث و الجلیل امانتداران سرزمین و هویت ما هستند که در معرض تروریسم، تبعیض نژادی و تلاش ها برای حذف هویت و سلب مشروعیت قرار دارند و سینه های عریان خود را سپر دفاع در برابر سیاست تخریب منازل و الحاق اراضی به مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی و نیز تلاش ها برای اخراج صاحبان شرعی سرزمین فلسطین از آن کرده اند و درد و رنج ناشی از تعلق خاطر به این وطن و پایداری در سرزمین فلسطین را به جان می خرند. این شهروندان فلسطینی در خط مقدم دفاع از مسجد مبارک الاقصی و مقدسات فلسطین و پایداری در نبرد هویتی قرار گرفته اند و صدای اذان را از هر منبری می شنوند و بر تعلق خاطر تغییر ناپذیر خود به این سرزمین تاکید دارند. آنها مانند کوه های الجلیل و المثلث پایدار و مانند قلعه های عکا و صفد و مناره های حیفا و دریاچه طبریه استوار هستند و نقش کاروان های حامل پرچم فلسطین و پرچم های عزیمت به مسجد الاقصی و سنگربانان این مسجد هستند.حمایت از پایداری فلسطینیان در اراضی اشغالی سال 1948 و خواسته ها و حقوق و دستاوردهایشان و نیز تحکیم ارتباط آنها با ملت فلسطین، حقی بر گردن ملت و امت است که آنها را تنها نخواهد گذاشت و تسلیم دشمن صهیونیستی نخواهد کرد؛ چرا که آنها نگین تاج و بارقه امید این ملت و امت هستند.پنجم: ما اعلام می کنیم که درد و رنج ملت فلسطین در اردوگاه های پایداری در مرزهای وطن و در اردوگاه های لبنان، سوریه و اردن مانند یرموک، وحدات، بقعه، عین حلوه، رشیدیه، صبرا و شاتیلا، نهرالبارد و تمامی مناطقی را که فلسطینیان در آنجا حضور دارند، بر دوش می کشیم و مسائل آنها را دنبال می کنیم. آنها بازوان مقاومت هستند که پرچم مبارزه را طی سالیان متمادی و چندین دهه به دوش کشیده اند و به وطن بازخواهند گشت تا آنرا بسازند. ما در اینجا تاکید می کنیم که هر چقدر هم به طول بیانجامد، مساله آوارگان از یاد نخواهد رفت، بلکه آوارگان محور اصلی مساله فلسطین باقی خواهند ماند و این مساله کاملا سیاسی است و حق بازگشت، حقی مقدس است که به مرور زمان از بین نمی رود و هیچ طرفی در جهان هم حق حذف آنرا ندارد. لذا، ما هم در کنار آنها با تمامی تلاش ها برای اسکان این آوارگان در کشورهای دیگر و اجرای راهکار موسوم به "وطن جایگزین" مقابله می کنیم.فلسطین وطن ماست و هرگز به وطنی جایگزین آن راضی نخواهیم شد. ما امروز با کمال اطمینان و قدردانی از تمامی تلاش های قبلی کشورهای عربی میزبان آوارگان فلسطینی، از آنها می خواهیم شرایط زندگی عزتمندانه این آوارگان در اردوگاه ها را فراهم سازند و راهبردی عربی ـ فلسطینی برای حمایت از حق بازگشت و مقابله با پروژه های اسکان آوارگان وضع کنند. ما همچنین از سازمان ملل متحد می خواهیم به وظایف خود در قبال شهروندان فلسطینی در هر جایی که هستند، عمل کند؛ چرا که این نهاد بین المللی مسئول امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی تا زمان بازگشت شان به سرزمین اصلی شان در فلسطین است.ما امروز شاهد وقوع فاجعه جدیدی برای برادران فلسطینی مان در سوریه هستیم که تلخی کوچانده شدن و آوارگی را چشیدند و راهی سرزمین ها و کشورهای دور و نزدیک شدند و تاوان سنگینی در قبال آوارگی و محرومیت تقبل کردند. ما خواستار حمایت از این افراد و پناه دادن به آنها و حفظ کرامت شان هستیم و در عین حال، از انجام وظیفه ملی و انسانی خود در قبال آنها کوتاهی نخواهیم کرد.درباره وضعیت منحصر به فرد لبنان هم باید گفت که جنبش حماس در کنار دیگر گروه های ملی و اسلامی فلسطین سعی در حمایت از حضور فلسطینیان در اردوگاه های لبنان و دور نگه داشتن آنها از درگیری های طائفه ای و منطقه ای و داخلی و نیز تقویت روابط برادرانه میان این گروه از فلسطینیان و لبنانی ها را دارد و اوضاع آوارگان فلسطینی در لبنان را در تمامی ابعاد سیاسی، انسانی و اجتماعی دنبال می کند. ما با تمامی اقشار ملت فلسطین در لبنان برای تامین امنیت اردوگاه های فلسطینی و برقراری آرامش در آنها تلاش می کنیم و در عین حال، می خواهیم این اردوگاه ها به عاملی برای برقراری آرامش و تحکیم صلح داخلی در لبنان تبدیل شوند؛ چرا که آرامش لبنان و کشورهای عربی به نفع فلسطین است و لبنان سالم و قوی مایه قدرت آرمان فلسطین است.در همین راستا، ما به تمامی اقلیت های فلسطینی در اروپا درود فرستاده و از نقش ارزشمند آنها در حمایت از آرمان فلسطین و دفاع از حق ثابت شان در فلسطین قدردانی می کنیم. ما همچنین به اقلیت فلسطینی در آمریکا و آمریکای لاتین و تمامی کسانی که در برگزاری کنفرانس های فلسطینی در خارج نقش و مشارکت داشتند و بدین ترتیب، پایبندی خود به اصول ملی و ارتباط راستین شان با وطن و آرمان فلسطین را نشان دادند، درود می فرستیم. این ...

ادامه مطلب  

وقتی قوه قضائیه،مجلس و ریاست جمهوری در مورد موضوعی توافق دارند اما یک برنامه تلویزیونی مخالف است!/ نظرسنجی با جامعه آماری پایین ملاکی برای خ?  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: سردار منتظرالمهدی در اظهارات خود مدعی شد که سند خودروی صادرشده از سوی پلیس رسمیت دارد و هیچ الزام قانونی برای مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد.بخشنامه رئیس دستگاه قضا: واحدهای قضایی از اتکا به مدارک تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت پرهیز کننداین اظهارات از سوی سخنگوی نیروی انتظامی در حالی بیان شد که ریاست قوه قضائیه ۲۲ اسفند ۹۵ بخشنامه ای را به تمامی مراجع قضایی و ثبتی کشور در خصوص معاملات خودرو صادر کردند، آیت الله آملی لاریجانی در این بخشنامه عنوان کردند که از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد، لذا مقرر می گردد واحد های قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند.انتظار می رفت پس از بخشنامه ریاست قوه قضائیه حرف و حدیث ها در مورد صدور سند خودرو و عدم پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان مالکیت به پایان برسد ولی اظهارات سخنگوی ناجا اگرچه با تکذیب نمایندگان خانه ملت همراه شد؛ باز هم حواشی دیگری را در این مسیر ایجاد کرد.نایب رییس کمیسیون اصل نود: اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی مجرمانه استپس از آن فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس با مجرمانه خواندن اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی درخصوص برگ سبزخودرو به عنوان سند رسمی، گفت: برگه سبز خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادرمی شود به عنوان سند نقل و انتقال محسوب نمی شود.تجری با تاکید بر اینکه این حق برای دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که درمراجع قضایی به ویژه سازمان قضایی نیروی های مسلح نسبت به پیگیری حقوقشان اقدام کنند، افزود: البته درقانون برنامه ششم به صورت صریح اختیار اخذ حقوق دولتی، مالیات و عوارض برعهده سازمان ثبت گذاشته شده است، ضمن اینکه نمایندگان مجلس با این رویکرد و رویه که این اختیار به موجب قوانین برعهده دفاتر اسناد رسمی می باشد موافقت کردند، یعنی برگه سبز نیروی انتظامی تنها یک گواهی تعویض پلاک تلقی می شود.وی تاکید کرد: با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی درخصوص انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل نود رای به قانونی بودن نقل و انتقال سند خودرو دردفاتر اسناد رسمی داد، همچنین رییس قوه قضاییه نیز طی بخشنامه ای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند را در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار اعلام کرد، یعنی برگ سبز پلیس به عنوان سند نقل و انتقال معتبر نیست؛ البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تفسیر کمیسیون اصل نود و رییس قوه قضاییه را مورد تایید قرار داد.رئیس کانون سردفتران: تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم استپس از اظهارات سخنگوی ناجا محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو ضروری نیست، اعلام کرد: ٢١ اسفند ماه سال گذشته حضرت آیت الله آملی لاریجانی، رییس محترم قوه قضاییه در بخشنامه ای به تمامی واحد های ثبتی و قضایی تاکید داشتند برگ سبز تعویض پلاک سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می شود.وی با تاکید بر این که دستور رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهارنظر و اقدامات خود مد نظر قرار می دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پایبند باشند.دشتی اردکانی هم چنین تاکید کرد: رای قاطع مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه مورخ ۹۶/۲/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می دهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالکیت خودرو نمی دانند.وی هم چنین به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره کرد که به پلیس دستور می دهد بنر ها و اطلاعیه هایی با مضمون "عدم مراجعه طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی" را از مراکز تعویض پلاک جمع آوری کند.به گفته دشتی اردکانی این مقام قضایی به نیروی انتظامی تاکید کرده در اقدامات آتی مراکز تعویض پلاک، ملاک شناسایی خودروها، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود:بر اساس این دستور، تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.وی با بیان این که بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی یابد، تاکید کرد: مردم هشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبرو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آن ها تحمیل شود که این امر به نفع دلال ها و واسطه های خرید و فروش خودرو است.معاون سازمان ثبت: تنظیم سند رسمی خودرو باید در دفترخانه ها انجام شودمحمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: در رابطه با بحث اجرای اسناد رسمی ما دو موضوع داریم که مستقیما به نیروی انتظامی مربوط می شود و انتظار داریم که نیروی انتظامی هم در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.وی گفت: یک مورد در خصوص بحث خودرو ها و دیگری درباره گذرنامه و ممنوع الخروجی بدهکاران است.این مقام مسئول اظهار کرد: طبق ماده ۲، ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه آن و بخشنامه ای که اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه صادر کردند تنظیم اسناد خودرو ها حتما باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تنظیم سند رسمی در دفترخانه یک تکیلف و الزام است و مردم باید به این ترتیب عمل کنند و اگر کسی عمل نکند آثار حقوقی برای او وجود خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: این امر از آن جهت قابل توجه است که دادگاه ها و مراجع اجرای ثبت در تشخیص مالکیت افراد بر خودرو ها به منظور اجرای مفاد اسناد رسمی بتوانند با توفیق بیشتری عمل کنند.انجم شعاع تصریح کرد: امیدوار هستیم که نیروی انتطامی در این زمینه با ما همکاری کند که علاوه بر اجرای ماده ۲، ۹ قانون، در حوزه اجرای اسناد رسمی هم ثبت مالکیت های افراد نسبت به خودرو ها که در واقع ث ...

ادامه مطلب  

خالد شفیعى مدافع سابق تراکتورسازى و پیوستن به اف سی سئول؛ اولین لژیونر ایرانی در لیگ کره  

درخواست حذف این مطلب
خالد شفیعى مدافع فصل گذشته تراکتورسازى که طى روزهاى اخیر خبرساز شده بود، به اولین بازیکن ایرانى لیگ کره جنوبى تبدیل شد. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : خالد شفیعى مدافع فصل گذشته تراکتورسازى که طى روزهاى اخیر خبرساز شده بود، به اولین بازیکن ایرانى لیگ کره جنوبى تبدیل شد.خالد شفیعى با حضور در کره جنوبى و توافق با مسوولان اف سى سئول این کشور به عضویت این تیم در آمد.خالد شفیعى که طى روزهاى ا ...

ادامه مطلب  

ماجراهای پر حاشیه یک سند/ از حق تحفظ تا ملغی شدن ۲۰۳۰ - سلامت اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز: «سند 2030 ملغی شد»؛ این خبری بود که چند روز گذشته بر خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. سندی بین المللی درباره آموزش و پروش که پذیرش برخی از مفاد آن از سوی ایران نگرانی رهبر انقلاب را در پی داشت.به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، آموزش و پرورش یکی از نگرانی های اساسی مقام معظم رهبری است. این را هر کسی به خوبی می داند. پیش از ماجرای سند ۲۰۳۰، طرح موضوع آموزش زبان های خارجی از سوی رهبر انقلاب سبب شد تا آموزش و پرورش خطوط آموزشی زبان خارجی در مدارس را اصلاح کند. این بار اما توجه مقام معظم رهبری به سندی بین المللی درباره آموزش و پرورش سبب شد تا دولت و نهادهای متولی موضع روشن تری را درباره آن اتخاذ کنند. سندی که اجرای آن از سوی ایران در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ تقدیر نهاد های بین المللی را برانگیخت. اما مطرح شدن ۲۰۳۰، فراتر از واقعیت های آن شایعات عجیب و غریبی را در پی داشت؛ مثل پذیرش آموزش همجنسگرایی در مدارس و یا انتشار گسترده شایعه توزیع کتابی در خصوص آموزش های جنسی در نمایشگاه کتاب که همگی کذب محض بوده و چندبار اعتراض شدید حسن روحانی، رییس جمهور را در پی داشت.اما پس سخنان مقام معظم رهبری درباره سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دیدار با معلمان، مطرح شد از همان لحظه، مورد توجه و اهتمام جدی دولت قرار گرفت. دولت در اطلاعیه ای که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت 26 اردیبهشت ماه به نگرانی ها و سوال های ایجاد شده پاسخ داد و نوشت: «دولت از طریق مرسوم و بنا به وظیفه، برخی شبهات مرتبط با سند ۲۰۳۰ را خدمت رهبری پاسخ گفته و بر طرف کردن سایر دغدغه های ایشان در خصوص این سند را نیز در دستور کار خود قرار داد.»حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در همین راستا گفت: «دولت در اجرای سند آموزشی 2030 منویات رهبری را بدون هیچ کم و کاستی رعایت خواهد کرد. ضمن اینکه باید توجه داشت الزامی برای اجرای همه بخشهای این سند وجود ندارد و از لحاظ حقوقی ماحق این را داریم که هر بخشی از آن را که درست تشخیص دادیم اجرا کنیم و بخشهایی ازآن اجرا می شود که مطابق با منویات رهبری و ارزشهای سیاسی و مذهبی ما باشد.»به دنبال آن فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش درباره سند ۲۰۳۰ گفت: همچنان که مقام معظم رهبری استفاده سیاسی از معلمان را در تعارض با شأن معلم دانستند و فرمودند که معلم، همچون الماسی قیمتی است که نباید آن را بازیچه قرار داد، دولت یازدهم به فرهنگ و هویت دینی و ملی خود احترام می گذارد و همانگونه که رئیس جمهور گفت به ملت ایران و رهبر معظم انقلاب اطمینان می دهیم که وزارت آموزش و پرورش صرفا متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی خود و در چار چوب قوانین و اسناد بالا دستی حرکت خواهد کرد.ادعای میرسلیم و پاسخ وزارت آموزش و پرورشسند ۲۰۳۰ نه تنها در دوران انتخابات به موضوعی داغ برای مناظرات انتخاباتی تبدیل شده بود بلکه موضوع خوب برای طرح آن در سخنرانی ها و سفرهای استانی بود. سید مصطفی میرسلیم کاندیدای دوره دوازدهم ریاست جمهوری در جمع مردم اهواز «مسجد ارشاد» در 23 اردیبهشت ماه گفت: «رئیس جمهور سند 2030 یونسکو را در نیویورک پنهانی و بدون اجازه مجلس وشورای عالی انقلاب فرهنگی امضا کرده است که این سند مسائل غیرفرهنگی را در بر می گیرد»این دعا سبب شد که وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای این ادعا را تکذیب و اعلام کند که «وزارت آموزش و پرورش در تاریخ دوم شهریورماه 1393 در نامه ای به رئیس کمیسیون آموزش مجلس «جناب آقای زاهدی» از او برای شرکت در اجلاس برنامه «آموزش برای توسعه پایدار» در کشور ژاپن درخواست کرده که دو نماینده به عنوان ناظر مجلس وزیر وقت آموزش و پرورش را در این اجلاس همراهی و در جلسات شرکت کرده و اسناد مصوبات را بررسی و به کمیسیون آموزش مجلس گزارش داده اند. وزارت آموزش و پرورش برای شرکت در اجلاس دوم «آموزش برای توسعه پایدار» در اینچئون کره جنوبی نیز مجددا در نامه ای به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جناب آقای زاهدی» درخواست ناظری برای این اجلاس داشته که سخنگوی محترم این کمیسیون، در آن جلسه شرکت کرده است که این نیز بر کذب بودن خبرکاندیدای محترم مهر تایید دیگری می زند.»علی زرافشان، معاون آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه مجلس و نمایندگان در جریان سند ۲۰۳۰ بودند، گفت: در اجلاس سال ۱۳۹۳ که در کشور ژاپن برگزار شد دکتر فانی شرکت کردند. دکتر فانی شخصی هستند که رهبری او را فردی متدین و حضور ایشان را فرصتی برای وزارت آموزش و پرورش دانستند. همراه ایشان جمعی حضور داشتند که به کشور ژاپن رفتند. آقای فانی نامه ای را به آقای زاهدی که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات. مجلس بودند نوشتن تا نمایندگانی را به این اجلاس اعزام کنند تا در جلسات حضور داشته باشند و نظارت کنند که دو نفر معرفی و اعزام شدند.شایعه پنهان کاری دولت در امضا و پذیرش سند ۲۰۳۰ تا به آنجا پیش رفت که حسن روحانی، رئیس جمهور را وادار کرد تا اسنادی از بیانیه٢٠٣٠ را منتشرکند و متذکر شود که مجلس و قوه قضائیه نیز از جزئیات سند ۲۰۳۰ باخبر بودند و مغایرتی درآن ندیده بودند. واکنش رئیس جمهور به شایعات درباره سند ۲۰۳۰حجت الاسلام حسن روحانی ندر شست خبری خود پاسخ تندی داد به کسانی که در ایام انتخابات به استناد سند 2030 به تخریب دولت پرداختند. او گفت: درباره به سند 2030 وزرای علوم و خارجه و آموزش پرورش نامه ای به رهبری نوششتند و گفتند که ما تحفظ خودمان را از ابتدا حفظ کرده و گفته ایم هرچه که بر خلاف ارزشهای ملی باشد به آن توجه نمی کنیم. علی الظاهر گزارش هایی به ایشان داده بودند که نگرانشان کرده بود. اما من در سخنرانی‎هایم به ایشان اطمینان دادم و الان هم به مردم این اطمینان را می‎دهم که اصلا نگران خدشه دار شدن ارزشها نباشند.روحانی افزود: فرهنگ و آموزش و پروش برای ما بسیار مهم است. حرف یک و دو نفر نیست و 11 میلیون جمعیت ما در حال آموزش هستند. بسیار متاسفم که کسانی در این انتخابات ازاین سند سوء استفاده کردند. من از تخریب و تهمت به خودم می‎گذرم، خدا هم از گناهان ما می گذرد، اما از اهانت به معلمان در قالب اعتراض به سند 2030 نمی گذرم. متاسفانه برخی به طلاب و مردم ما دروغ گفتند.او ادامه داد: من خودم طلبه بودم و در حوزه زندگی کرده ام و می دانم در حوزه زندگی کردن یعنی چی. برخی طلاب را تحریک کردند و به عنوان منادی اسلام به آنها بلندگو دادند تا به روستاها بروند و بگویند وادینا وا اسلاما! در حرم حضرت علی هم وقتی برق کشیدند یک نفر سخنرانی کرد و گفت وا اسلاما که به اینجا سیم کشیدند! الان هم برخی به جای سیم 2030 را بهانه کردند که کار زشتی کردند. خدا انشالله از گناهشان بگذرد و مردم هم بگذرند و معلمان ببخشندشان، اما من نمی گذرم.برخی دیدگاه ها درباره سند ۲۰۳۰دیدگاهآیت الله ناصر مکارم شیرازی عده ای جمع شده برای ۱۵ سال دیگر مردم دنیا تصمیم گرفته تا جهان مترقی بسازند. این سند دارای ۵۹ بند و ۱۷ هدف دارد که بسیاری از آن زیبا و انسانی است و انسان از آن لذت می برد ولی مجموع آن تثبیت نظام سلطه است و در لابلای آن مسایل خود را جاسازی کرده اند. اهداف چهارم و پنجم این سند مبنی بر ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه و برابر و دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران است. ما به جهانی می اندیشیم که همه زنان و دختران به طور همه جانبه تساوی جنسیتی را درک کرده و همه موانع حقوقی، اقتصادی و ... را از میان راه برداریم.علی مطهری، نماینده مجلسسند ۲۰۳۰ یک توصیه نامه است که یونسکو به عنوان یک سازمان مستقل آن را داده و یونسکو سازمانی است که حتی از فلسطین نیز دفاع کرده است. این توصیه نامه ای است که یونسکو داده است و در کشورها ارزیابی می شود که تا چه حد اجرا شود و کشور ما این را با حدتحفظ قبول کرده است. موضوع ۲۰۳۰ قدری سیاسی شد و چندان نیازی به این همه مجادله بر سر آن نبود و همانطور که گفته شد چیزی نیست که تعلیم و تربیت ما را تحت تاثیر قرار دهد نه اینکه ما بخواهیم برنامه های آموزشی خود را از آن برداریم.بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه بدون تردید فرمایشات مقام معظم رهبری در همه امور فصل الخطاب است. موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران عدم اجرای بخش هایی از سند ۲۰۳۰ که مغایر با قوانین، اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های اخلاقی جامعه اسلامی ایران می باشد، است. هیچ بخش از سند ۲۰۳۰ که مغایر با فرهنگ و باورهای دینی، اجتماعی و اخلاقی ایرانی و اسلامی کشور باشد، قابلیت اجرا نداشته و کشورمان نیز هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای آن نداردمجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهورسند 2030، یک برنامه کاری است، طبق قواعد حقوق بین الملل، برنامه کاری سندی است که حاوی هیچ تعهد حقوقی برای دولت ها نیست. این سند و مانند آن در حقیقت یک توصیه نامه است.سند 2030، معاهده محسوب نمی شود. لذا نیازی به امضای دولت ها و در نتیجه تصویب مجالس قانونگذاری (رعایت اصل 77 قانون اساسی) ندارد. از آن جا که سند 2030، معاهده نبوده و الزام آور محسوب نمی شود هیچ یک از کشورهای اسلامی نسبت به موارد احتمالی مغایرت آن با شرح اعلام تحفظ نکرده اند. در عین حال، تنها جمهوری اسلامی ایران طی چهار نوبت، نسبت به مواردی که احتمالا مغیار با شرع و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد اعلام تحفظ نموده است.حجت الاسلام سید مجتبی میردامادی، امام جمعه موقت اصفهانبا این سن ...

ادامه مطلب  

دولت بیانیه داده ک  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی-رجانیوز: آیت الله علم الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته 12 خرداد ماه در حرم امام رضا (علیه السلام) با اشاره به ایام رحلت امام خمینی (رحمت الله علیه)، اظهار کرد: امام بزرگوار وجود مقدسی است، سالروز رحلتش برای ما حادث شدن یک داغ است و در هر سالی به مناسبت یادآوری عظمت امام، ملت ما بدانند چه وجودی را ازدست داده اند، اصولاً هرچه می گذرد، پرده های تازه تری از چهره علمی، عظمت و موقعیت امام کنار زده می شود.به گزارش رجانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی ایشان ادامه داد: امام یک رهبر انقلابی و سیاسی نبود که فقط نظام شاهنشاهی را به هم بزند و شاه را از این مملکت بیرون کند و یک نظام به نام نظام جمهوری اسلامی تشکیل دهد، اصل حرکت امام در تحقق انقلابش، یک تحول عظیم جهانی است؛ اینی که امام، انقلاب مقدس اسلامی و نهضتش را در پاییز سال 41 آغاز کرد و این حرکت منجر به تشکیل یک نظام حکومتی شد، آن روز دنیا به دو بلوک تقسیم شده بود، بلوک سوسیالیسم و بلوک لیبرالیسم.پیدایش سوسیالیسم و لیبرالیسم با وقوع مدرنیتهآیت الله علم الهدی به پیدایش دو تفکر در پی انقلاب صنعتی اشاره و عنوان کرد: پیدایش مدرنیته دو نوع تفکر بر اساس ماده پرستی تشکیل داده بود و قدرت دنیا بین این دو قدرت تقسیم شده بود، یک عده پیرو مکتب سوسیالیسم و یک عده پیرو مکتب لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، جنگ سردی بین خودشان برقرار بود درباره سیادت و آقایی دنیا که هرکدام درصدد بودند تا رهبری کل جهان را به دست بگیرند، آنی که در این دو اندیشه و دو بلوک قطعی بود، مسئله انزوای دین از عرصه زندگی بشر، سیاست و مدیریت دنیا بود.ایشان افزود: در بلوک شرق، سوسیالیست دین را افیون ملت می پنداشت و در بلوک غرب، دین را مانع رشد و توسعه ملت ها می دانست، یعنی مبنای قدرت و سیاست این دو بلوک و مبنای ایدئولوژی این دو بلوک این بود که دین نباید باشد؛ کاری که امام کرد این بود که امام در بین این دو بلوک قیام کرد و دین را از زندان حسینیه ها، از چهاردیواری معبدها دین را بیرون آورد و به عنوان برهم زننده معادلات بین المللی، دین را بر سیاست های دنیا حاکم کرد. امام راحل، راه نجات بخش دنیا از دیکتاتوری مدرنیسم را در انقلاب اسلامی نشان دادآیت الله علم الهدی با بیان این که ارائه راه نجات بخش دنیا از جنایات و دیکتاتوری مدرنیسم، اصلی ترین کار امام بود، خاطرنشان کرد: اسلام به مردم خسته دنیا که از جنایت ها و دیکتاتوری های سوسیالیست به تنگ آمده بودند و از آدم فروشی های لیبرالیست خسته شده بودند، به دنیا گفت هم سوسیالیست و هم لیبرالیست دو نسخه انحرافی است و نسخه نجات بخش شما در عرصه سیاست و مدیریت جهانی دست دین هست و دین اگر مدیریت شما را به دست بگیرد، نجات پیدا می کنید، اصل کار وبرنامه امام بود.متأسفانه دنیا امام را شناخت اما نخبگان سیاسی داخلی ایشان را فراموش کردندایشان با انتقاد از روند فراموشی تحول سازی امام از سوی نخبگان سیاسی داخلی، تصریح کرد: متأسفیم امامی که مؤسس یک اندیشه بود، امامی که لحظه به لحظه دنیا او را بیشتر می شناسد، در داخل کشور و مملکت خود ما، امام به وسیله نخبگان سیاسی ما هم امام فراموش شود و هم تحول سازی امام در دنیا فراموش شود، ما از این ناراحتیم؛ دنیا امام را شناخته به دنبال امام راه افتاده، بیداری جهانی و بیداری اسلامی در دنیا راه افتاده اما از داخل جامعه و نظام ما یک عده نخبگان سیاسی هم امام را فراموش کنند، خیال کنند امام یک دولت را راه انداخت، آن دولت امروز دست آنان افتاده، بیشتر ببرند، بیشتر بخورند و بیشتر بچاپند.سند 2030، کشور را به بستری بازمیگرداند که امام راحل ما را از آن نجات دادنماینده ولی فقیه ادامه داد: تحول سازی امام را فراموش کنند و بعد هم حتی تز امام را هم یادشان برود، یعنی بخواهند جامعه ما را برگردانند، نظام انقلاب ما را برگردانند به همان بستری که امام از دل آن بستر ما را نجات داد و بخواهند به آنجا برگردانند، این سند 2030 چنین اثری دارد.این سند تحت عنوان «توسعه پایدار» سازمان ملل به همه دنیا دیکته کرده، از 2015 یعنی سال 1394 این سند را همه دنیا باید بپذیرند، کشورها قبول کنند، موادش را تا سال 2030 اجرا کنند تا طی 15 سال، تمام دنیا تحت یکنواختی، یکسانی و برابری از نظر فرهنگی دربیایند، این سند 2030 است.ریشه تدوین این سند، برنامه ریزی آمریکایی استایشان با بیان این که این سند با مبنای فکری، اصول اعتقادی و ارزش های دینی منافات دارد، خاطرنشان کرد: ریشه این سند آمریکایی است ولو در سازمان ملل تنظیم شده، در سال 92 در همایشی که در دوحه قطر بود، زن اوباما تمام جزئیات این سند را در همایشی در دوحه قطر افشا کرد که آنان دارند این برنامه ریزی را می کنند و بعد در سال 2015 در سازمان ملل تنظیم شد، بحث ما این نیست که در این سند کدام ماده با دین می سازد و کدام ماده با دین نمی سازد، بحث ما در اصل این سند است که با مبنای فکری، اصول اعتقادی و ارزش های دینی ما منافات دارد.آیت الله علم الهدی با تأکید بر این که تدوین این سند برای تحقق حاکمیت آمریکا برجهان است، گفت: اصل سند در راستای جهانی سازی با ریاست، سیادت و حاکمیت آمریکا است، این اصل سند است یعنی کشورهای دنیا را جمع کردند، در سپتامبر 2015 یعنی شهریور 1394 که در سازمان ملل در این اجلاس شرکت کنند و در این اجلاس بنشینند و این سند را امضا کنند، این سند 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی جهت این که همه کشورها اقدام عملی کنند برای تحقق حکومت یکپارچه در تمام دنیا، بر طبق کدام اصول و قوانین؟ اصول و قوانینی که در سازمان ملل با نظر سردمداران آمریکایی و اروپایی بر مبنای اصول ارزشی غرب تنظیم شده، این اصل سند است.در متن سند تصریح شده امضاکنندگان، شهروندان حکومت جهانی هستندایشان افزود: ابتدای سند در بیانیه اش هم همین را می نویسد، در ماده پنج هم همین را می نویسد، می گوید این سند برای تشکیل حکومت جهانی است و کسانی که این سند را امضا می کنند، شهروند جهانی هستند، یعنی چه؟ شما می گویید فلان کس شهروند ایرانی است، یعنی سرزمینش ایران است، تابع حکومت و نظام ایران است، اینها می گویند شهروند جهانی، یعنی تصریح می کند در این سند کسانی که سند را امضا کردند، شهروند جهانی هستند، یعنی تمام جهان تحت یک حکومت دربیاید، حکومتی که اصول، مبانی و ارزش هایش این است.قسمت آموزش وپرورش سند 2030 در تعارض صریح با مبانی و ارزش های دینی ما قرار داردامام جمعه مشهد مقدس با بیان این که قسمت آموزش وپرورش سند 2030 در تعارض صریح با مبانی دینی و ارزش های اسلامی ما قرار دارد، خاطرنشان کرد: اصول ارزش هایش در حوزه اقتصاد به جای خود محفوظ، در سایر حوزه های فرهنگی و اجتماعی در سه اصل برنامه ای با عنوان توسعه پایدار جهانی دادند که در مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پیش برود که در مسائل اجتماعی، یک بخشش فرهنگ و آموزش وپرورش را هم شامل می شود، آنی که ما از نظر مواد و تعارض کاملاً صریح با مبانی دینی و ارزش های اسلامی و احکام الهی ما دارد، قسمت آموزش وپرورش است.ایشان افزود: دو کلمه در این سند گفته شده، یک کلمه «فراگیر» و یک کلمه «عادلانه»، مقصود از عادلانه یعنی برابری، تفسیر می کند به برابر، در آموزش می گویند «آموزش در این کشورهایی که سند را امضا می کنند، باید فراگیر و آزاد باشد»، یعنی مدرسه، تحصیلات و مسائل آموزشی و برنامه ریزی آموزشی به طور آزاد باید برای هرکسی انجام بگیرد و تصریح می کند «مخصوصاً برای اقلیت ها»، اقلیت ها در هر نوع برنامه آموزشی آزاد اند، اقلیت را هم تنها اقلیت دینی نمی داند، اقلیت را تفسیر می کند به اقلیت دینی، سیاسی، فکری، مذهبی و اقلیت جنسی.در این سند همجنس بازی و خود ارضایی باید به رسمیت شناخته شود!نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یک نکته دیگری که در این مسئله فراگیر و عادلانه تصریح می کنند، می گویند در آموزش باید برای دانش آموزان آموزش جنسی باشد آن هم با قید برابری، یعنی به هر شکلی که خواستند، دانش آموز را آموزش جنسی بدهند، در هر مسیری که خواستند دانش آموز را آموزش جنسی بدهند، در پیوست ...

ادامه مطلب  

سند ۲۰۳۰ از ابعاد چندگانه و آموزشی بررسی شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، نشست علمی بررسی سند آموزشی 2030 ظهر امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سینا کلهر مدیرکل فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.در ابتدای این مراسم حجت‎الاسلام علی جعفری ظهر به عنوان دبیر این نشست گفت: تجربه سند 2030 امکانی به ما می‎دهد که بتوانیم از این سند در راهبردهای جدید در حوزه آموزشی استفاده کنیم.وی افزود: سنت تاریخی روحانیت در حساسیت نسبت به سندهای بین‎المللی یک مساله تاریخی و بسیار مهم است؛ از زمان بررسی سند دارسی که میرزای شیرازی نسبت به آن حساسیت نشان داد و سپس در قرارداد رویتر، ورود ملاعلی کنی و... شاهد حضور گسترده روحانیت در این عرصه بوده‎ایم.دبیر این نشست علمی بیان کرد: انقلاب اسلامی اسلامی نیز از یک سند آغاز شد؛ قیام 15 خرداد نسبت به لایحه کاپیتولاسیون انجام شد و حساسیت امام موجب تبعید ایشان شد و تحولات بعدی که در این عرصه شکل گرفت.وی گفت: پس از انقلاب نیز سابقه برخورد و حساسیت روحانیت نسبت به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض در حوزه زنان در مجلس انجام شد که در تهران و در حوزه حساسیت های بسیاری نسبت به آن صورت گرفت و مرکز مطالعات زنان حوزه در حساسیت به این سند هویت خود را پیدا کرد.جعفری بیان کرد: پس از این رویداد سند 2030 از نقاط چالش برانداز چالشی است که مجادلات خاص خود را داشت؛ ولی در این زمینه به نسبت نظام دانشگاهی و حوزوی کشور، حساسیت‎هایی که در سنت تاریخی خود داشتند به دلایلی کمتر بود.وی گفت: متغیر اصلی و تعیین کننده در مدیریت این داستان، ورود شخص رهبری بود؛ یعنی ارکان کشور زیربار آن رفته بود و روحانیت نیز حساسیت قاطعی نشان نداد ولی رهبری ورود کردند و اجازه اجرای این سند را ندادند.این محقق حوزوی تصریح کرد: این سند، آموزش‎های رسمی حوزه را نیز مد نظر داشت و بعید نبود که در آینده نه چندان دور وقتی نظام آموزشی کشور به کلی از سوی غرب فتح شد به سراغ حوزه نیز می‎آمدند و اگر رهبری اقدام نمی کرد در آینده اتفاقات بدی رخ می‎داد.سند 2030 پیچیده و بسیار حساس استدکتر سینا کلهر مدیرکل فرهنگی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در ادامه انی بحث با ذکر این ملب که سند 2030 کنار گذاشته نشده است بلکه سند 2030 آموزشی کنارگذاشته شده است، گفت: این سند یک برنامه 15 ساله برای تغییر جهان است؛ سند اصلی دارای یک هدف شماره 4 است که مبتنی بر هدف آموزشی است؛ محل اعتراض در حوزه برنامه ملی آموزش است.وی افزود: در اینجا سه سند داریم که اولین آن مبتنی بر تغییر جهان است؛ همه مباحث دیگر ذیل این برنامه 15 ساله تغییر جهان تعیین شده است؛ یکی از مسایلی که مطرح شده آن است که استقلال ملی ما با این اسناد نقض شده است ولی این مساله پیچیدگی دارد.کلهر تصریح کرد: در این سند اصلی در 6جایگاه بیان شده است که استقلال و حاکمیت ملی کشورها را به رسمیت می‎شناسیم ولی این سند در همین حال استقلال ملی را نقض می‎کند؛ در هیچ کدام از این اسناد در خصوص همجنسگرایی هیچ جمله ای بیان نشده است؛ اتفاقا تاکید کرده است که متناسب با مقتضیات ملی این کار ار انجام دهید ولی بیان می‏کند که همه انسانهایی که به هر دلیلی که طرد شده اند، باید آموزش آنها به رسمیت شناخته شود.معاون فرهنگی مرکز پژوهش‏‎های مجلس بیان کرد: در بیانیه اینچوان بیان شده است که آمار این افراد باید اعلام شود و به سازمان‎های بین‎المللی گزارش شود و بیان کند که چه کاری برای آنها انجام داده است؛ به همین جهت این سند بسیار پیچیده است.وی گفت: سندی که می‎خواهد جهان را دگرگون کند 3هدف خود را بیان می‎دهد؛ اولین هدف بیان می‎کند به دنبال تحقق چیزی هستند که اهداف توسعه هزاره از جمله رعایت حقوق بشر برای همه، تحقق تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان به آن نرسیده است؛ یعنی در 15 سال آینده باید این امور محقق شود.کلهر تصریح کرد: در جای جای سند وعده جهان عاری از خشونت و بدون گرسنگی و همراه با خوشبختی داده شده است؛ این سند قدرتمند و دارای روح مستقل است؛ امروزه در اسناد سعی شده است که قدرت اغنایی داشته باشد؛ در این اسناد سعی می‎شود که خود را جزیی از مردم عام جهان معرفی کند.کارشناس مسایل فرهنگی تصریح کرد: در سند بیان شده است که نباید کسی ازاین غافله عقب بماند یعنی هیچ کشوری نمی‎تواند خود را از این حرکت منع کند؛ به صراحت تایید شده است که همه کشورها این سند اصلی را پذیرفته اند از جمله ایران که در مراحل امضای آن حضور داشته است ولی پس از هر ابلاغی به اولویت‎های ملی اشاره می‎کند.17 هدف اصلیوی گفت: در این سند 17 هدف اصلی و بیش از 100 هدف فرعی وجود دارد؛ این سند بر اساس نیازهای فقیرترین و آسیب پذیر ترین اقشار نوشته شده است یعنی اقلیت های دینی و انحرافات مذهبی و جنسی و... تحت پوشش قرار می‎گیرند؛ یعنی در 15 سال اخیر قرار است که این گروه‎ها توانمند شوند.وی افزود: در این سند 7 اولویت بیان شده است که اولین قلمرو، مساله حقوق بشر است؛ در بند 19 صفحه 18 بیان شده است که بسط حقوق بشر از هرچیزی مهمتر است؛ مساله اساسی سند حقوق بشر است و به همین خاطر نیز بحث آموزشی اهمیت پیدا کرده است.مدیرکل فرهنگی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جایگاه ما در این سند معلوم است؛ در این سند سه دسته کشور وجود دارند که شامل کشورهای عقب مانده آفریقایی یا کشورهای مرتبط با شرایط خاص دارند و یا کشورهای در حال توسعه است که کشور ما در بخش سوم قراردارد.وی تصریح کرد: حکم سند کاملا مغایر با سطر ماده عمل می‎کند یعنی در بالای حکم کلمات فریبکارانه بیان می‎شود ولی در متن سند کلامی کاملا مغایر با اصل حکم عمل کرده است.کلهر بیان کرد: تعهد سخت تعهدی است که اگر کشور این سند را اجرا نکند کشور را دچار تحریم می کند ولی اسناد 2030 شامل تعهد سخت نیست ولی یک رویه ای از 40 سال پیش در جهان رخ داده است که برای اینکه حقوق ست محقق شود آن را با حقوق نرم محقق می‎کنند؛ یعنی بیان می‎شود که کشور پذیرنده با اراده خود در این سند مشارکت کرده است.آموزش، بار اصلی سند را به دوش می کشدوی گفت: بار اصلی این سند روی حوزه آموزشی است؛ تنها حوزه‎ای که برای آن سند تهیه شده است، در عرصه آموزش 2030 است؛ هدف این سند آموزشی کیفیت افزایی مادام العمر است که شامل 7 هدف جزیی است؛ آموزش ابتدایی متوسط رایگان با کیفیت، پیش دبستانی، عالی و فنی حرفه ای و بزرگسالان اولین هدف ذکر شده است یعنی برای هر چهار حوزه در هدف اول مد نظر قرار گرفته است که کاملا استقلال ملی را هدف گرفته است.وی تصریح کرد: سه هدف دیگر شامل تضمین سواد خواندن و نوشتن و حساب کردن، برابری جنسیتی و آشنایی تمام دانش آموزان با حقوق بشر و شهروندی جهانی است که هدف آخر به عنوان مهمترین هدف بیان شده است.این کارشناس فرهنگی بیان کرد: در کنار این سند آیین نامه ملی 2030 نیز نوشته شده است؛ این سند توسط سه وزیر رونمایی شده است و با حضور 19 وزیر تنظیم شده است ولی امروز کسی مسئولیت آن را قبول نمی کند.وی افزود: در سند داخلی نوشته شده که ضروری است همزمان ب ...

ادامه مطلب  

«جریان فتح الله گولن در ترکیه» چگونه شکل گرفت؟  

درخواست حذف این مطلب
کتاب «جریان فتح الله گولن در ترکیه» تالیف رحمت الله فلاح به بررسی جریان گولن و موقعیت این جنبش در ترکیه و در سطح جهان اسلام اختصاص دارد.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «جریان فتح الله گولن در ترکیه»، جنبش خدمت یا دولت موازی تالیف رحمت الله فلاح به بررسی دیدگاه ها و خط مشی جریان گولن و موقعیت این جنبش در ترکیه و در سطح جهان اسلام می پردازد. «بسترهای اجتماعی و مبانی معرفتی نوررجی ها در ترکیه»، «ماهیت شناسی جنبش فتح الله گولن»، «رویکرد به آمریکا به گولنیسم»، «فعالیت جماعت گولن در حوزه های آموزشی، امنیتی، ورزشی و ...»، «بنیان های نظری و عملی سرمایه و رسانه در جماعت گولن»، «جماعت گولن و کودتای 25 تیر ترکیه» و «گفتمان جماعت گولن در ترازوی معیاری انقلاب اسلامی» هفت سرفصل کتاب را تشکیل می دهند.گولن، جریان نورجی ها را به دست گرفتمقدمه کتاب به بیان تاریخچه کلی از چگونگی شکل گیری جنبش نورجی و ورود گولن به این جنبش می پردازد. در سطوری از آن آمده است: «جنبش نورجی به رهبری سعید نورسی عالم اسلامی ترکیه بنیانگذاری شد. این جنبش توجه به علم را سرلوحه فعالیت خود قرار داد و به این نتیجه رسیده بود که مهم ترین عامل عقب ماندگی جهان اسلام عدم رشد در علوم مدرن بود، البته وی به این نکته توجه داشت که دین اسلام بیش از سایر ادیان آسمانی به این مهم تأکید نموده است. سعید نورسی که صاحب کتابی به نام «کلیات رساله نور» بود به دنبال اثبات این فرضیه بود که دین و علم نه تها در تضاد نیستند، بلکه لازم و ملزوم هم هستند. بعد از فوت وی جریان اصلی نورجی ها را فتح الله گولن رهبری کرد.»(ص19)مولف در فصل نخست «بسترهای اجتماعی و مبانی معرفتی نوررجی ها در ترکیه» به ریشه ها و مبانی جنبش گولن پرداخته و آورده است: «ابتدا بسترهای اجتماعی و نظام فرهنگی و اعتقادی جامعه ترکیه به خصوص عوامل و شرایط، بنیان ها، ساخت ها و سازه های اجتماعی محیط جنبش گولن بررسی شود، تا خاستگاه وقاعی این جنبش مشخص شود. با این نگاه در بررسی جامعه فرهنگی اعتقادی ترکیه و تاریخ تحولات فرهنگی آن واقعیت هایی آشکار می شود که در بن مایه آن نقش تصوف، شبکه های طریقتی و جماعت ها نقش و کارکرد مهم و حیاتی را در شکل دادن هویت های اتماعی، دینی و حتی سیاسی آن ایفا می کنند. از همین رو، عدم درک این کارکردهای و قلمرو این شبکه های اجتماعی ـ اعتقادی به طور مسلم درک ما را از ظرفیت های واقعی جنبش گولن ناقص و غیرواقعی خواهد کرد.»(ص40)«ماهیت شناسی جنبش فتح الله گولن»در فصل دوم جای گرفته که در ترسیم این ماهیت می خوانیم: «موضوعات و محورهای مواعظ دینی گولن متنوع است، از مباحثی مانند نظریه تکامل گرفته تا شیوه های جدید آموزش، علوم، اقتصاد و عدالت اجتماعی. وی بحث های دینی را با احساسات، عواطف و بیانی رسا همراه می کند و عیبی هم نمی بیند از اینکه هنگام موعظه، اشکش بر گونه جاری شود. این امر نفوذ را در دل مردم دوچندان می کند. گولن، هرگز ازدواج نکرده و به غیر از شناسنامه اش، هیچ سند مالی به اسم وی ثبت نشده است. فتح الله گولن، همانند سایر نورچی ها، به تبلیغ و ارشاد اهمیت می داد، به همین جهت همیشه از طرف جریان های سکولار متهم بود که به دنبال ایجاد حکومت اسلامی در ترکیه است.»(ص44)در همین مجال در رابطه با تاثیر جنبش گولن در خاورمیانه آمده است: «جنبش فتح الله گولن، گرچه ممکن است در ظاهر جنبشی غیرسیاسی و بی اهمیت به نظر بیاید، اما از جهاتی، پراهمیت و شایان توجه است. توجهی گذرا به جنبش های اسلامی حاضر در جهان اسلام و خصوصا منظقه پراهمیت خاورمیانه نشان می دهد که غالب جنبش های اسلامی موجود، جنبش های بنیادگرا و عمدتا مخالف مدرنیته هستند، اما جنبش آموزشی گولن وضعیتی متفاوت دارد. این جنبش در درجه اول، جنبشی غیرسیاسی است، هرچند که نوع جهت گیری آن پیامدهای سیاسی مهمی در پی دارد.»(ص53)جنبش گولن، جایگزین جنبش های اسلام گرای سیاسی خاورمیانه فصل سوم با نام «رویکرد به آمریکا به گولنیسم» به واکاوی نگاه و نظر آمریکا به جنبش گولن پرداخته است. مولف در برآورد خود می نویسد: «البته برخی از مخالفان جنبش گولن سعی می کنند این جنبش را دست ساخته سازمان های اطلاعاتی غرب، به ویژه آمریکا جلوه دهند. ولی واقعیت این است که این جنبش و قواره های فکری و فلسفی آن بومی و دارای پایگاه اجتماعی و تاریخی عمیق است و انتصاب آن به غرب چندان واقعی به نظر نمی رسد. البته درک این واقع ...

ادامه مطلب  

بهرام رادان مشعل دار المپیک زمستانی «پیونگ چانگ»  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسیده، پیش از این هم سابقه داشته که چهره های غیرورزشی مشعل دار المپیک باشند.تام کروز در المپیک 2004 آتن مشعل دار بود ، دیوید بکام در المپیک 2012 لندن مشعل بازی ها را به دست گرفت. این بار نوبت به یک چهره هنری از ایران رسیده که در یک میدان ورزشی جهانی، سفیر ایران باشد.گفته می شود؛ البته مشعل داری سوپراستار سینمای ایران تنها بخشی از یک پروژه بزرگ است؛او سفیر کمپینی شده تا چند ایرانی دیگر را هم برای مشعل داری المپیک 2018 انتخاب کند.«سامسونگ موبایل» به عنوان حامی رسمی المپیک پیونگ چانگ ، برای اولین بار افراد را برای حمل مشعل المپیک زمستانی انتخاب می کند.بهرام رادان بازیگر سینمای ایران به عنوان سفیر این کمپین انتخاب شده تا مردم را برای شرکت در این رویداد تاریخی دعوت کند.رادان با اشاره به اینکه افراد بزرگی در طول تاریخ مشعل دار بازی های المپیک بودند، در این باره گفت: «این فرصت بزرگی ست که در اختیار ایرانیان قرار گرفته تا به عنوان نماینده ایران افتخار حمل مشعل المپیک را داشته باشند. افتخاری که ممکن است فقط یکبار در زندگی به وجود بیاید.»سفر مشعل المپیک زمستانی 2018 از اول نوامبر آغاز می شود و از 17 شهر و استان کره جنوبی می گذرد.این مشعل در مراسمی سنتی 26 اکتبر در شهر ...

ادامه مطلب  

خبر خوبی که بهرام رادان میخواست به هوادارانش بدهد چه بود؟  

درخواست حذف این مطلب
بهرام رادان بازیگر سینمای ایران یکی از مشعل داران المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانگ خواهد بود.طبق گزارش رسیده، پیش از این هم سابقه داشته که چهره های غیرورزشی مشعل دار المپیک باشند.تام کروز در المپیک 2004 آتن مشعل دار بود ، دیوید بکام در المپیک 2012 لندن مشعل بازی ها را به دست گرفت. این بار نوبت به یک چهره هنری از ایران رسیده که در یک میدان ورزشی جهانی، سفیر ایران باشد. گفته می شود؛ البته مشعل داری سوپراستار سینمای ایران تنها بخشی از یک پروژه بزرگ است؛او سفیر کمپینی شده تا چند ایرانی دیگر را هم برای مشعل داری المپیک 2018 انتخاب کند.«سامسونگ موبایل» به عنوان حامی رسمی المپیک پیونگ چانگ ، برای اولین بار افراد را برای حمل مشعل المپیک زمستانی انتخاب می کند. بهرام رادان بازیگر سینمای ایران به عنوان سفیر این کمپین انتخاب شده تا مردم را برای شرکت در این رویداد تاریخی دعوت کند.رادان با اشاره به اینکه افراد بزرگی در طول تاریخ مشعل دار بازی های المپیک بودند، در این باره گفت:«این فرصت بزرگی ست که در اختیار ایرانیان قرار گرفته تا به عنوان نماینده ایران افتخار حمل مشعل المپیک را داشته باشند. افتخاری که ممکن است فقط یکبار در ...

ادامه مطلب  

سندی که به تاریخ پیوست؛ اینجا ایران است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، «سند 2030 ملغی شد»؛ این خبری بود که شب گذشته بر خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و به درخواست مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جامعه دانشگاهیان و کسانی که به هویت و استقلال کشور اعتقاد و حساسی داشتند جامعه عمل پوشاند.در روزها و هفته های گذشته پیرامون سند 2030، اظهارات و مواضع زیادی اتخاذ شد؛ بزرگان و دلسوزان انقلاب و کشور در این باب هشدارهایی دادند و به صورت مستدل و متقن بر ضرورت ابطال این سند و عدم اجرای آن در داخل تاکید کردند؛ از سویی دیگر برخی توجیهات نیز در باب این سند بویژه از سوی دولتمردان صورت گرفت!شبیخون فرهنگیبی تردید سازمان هایی نظیر یونسکو که زیر مجموعه سازمان ملل به حساب می آیند، اهداف مشخصی را از تدوین و تنظیم اسنادی همچون 2030 دنبال می کنند؛ اهدافی که در یک کلام باید آنها را همان ناتو یا شبیخون فرهنگی قلمداد کرد که مقام معظم رهبری از چندی قبل خطرات آنرا به مسئولان گوشزد می کنند. استعمار نو!خوی سلطه جویی و استعمار در ذات دول مستکبر غربی و در راس آنها آمریکا است؛ این سلطه جویی در ادوار مختلف به اشکال مختلف در می آید؛ یک روز به مدد توپ و تانک و ادوات نظامی، به کشورگشایی و کشتار غیرنظامیان روی می آورند و روز دیگر در قالب دکترین استعمار نو به جنایت اقتصادی علیه ملت های مظلوم و مستضعف مبادرت می ورزند. اما عصر فعلی عصر تلاش مستکبرین برای استیلای فرهنگی است؛ یکسان سازی فرهنگی یا همان «آسیمیلاسیون» در زمره مهم ترین اهداف پروژه جهانی سازی است که غربی ها چند دهه است به پیاده سازی آن به منظور استثمار و استعمار پنهان ملل مستقل مشغول هستند. آموزه های منحط فرهنگ غربیسند 2030 نیز در قالب موضوع یاد شده قابل تحلیل است؛ سندی که در یونسکو تدوین شده و کلیات آن متضمن اهداف کلان مطلوبی است اما در جزئیات شامل مفاد و مندرجاتی است که هدف از آنها همان سلطه فرهنگ منحط غربی است. برای نمونه در کلیات این سند بر ضرورت آموزش همگانی و بدون تبعیض تاکید شده است، که هدف مطلوبی است و در قانون اساسی ما و سایر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی به صورت دقیق تر مورد تصریح قرار گرفته است؛ اما با ریز شدن در جزئیات این سند آشکار می شد که آن هدف مطلوب تنها یک پوسته است که هسته آن، القاء آموزه های رذیلانه و منحط فرهنگ غربی به سایر ملل است! امری که برای ملل مستقل از جمله ملت ایران غیرقابل پذیرش است؛ چرا که ملت ایران به پشتوانه فرهنگ غنی اسلامی بی نیاز از پیاده سازی دستورالعمل های سکولارمآبانه غربی برای امور ارزشمندی همچون آموزش و فرهنگ است.اخطار هوشمندانه 17 اردیبهشت سال جاری بود که مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان و فرهنگیان مباحث مهمی را مبنی بر نهی از اجرایی کردن سند 2030 ایراد فرمودند؛ معظم له در این دیدار به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است.حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملت هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند. ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد. گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگیرهبر انقلاب اسلامی با گلایه از شواریعالی انقلاب فرهنگی گفتند: این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد. پس از این بیانات مهم مقام معظم رهبری، مسئولان و دستگاه های ذیربط مواضعی را در خصوص نقش شان در پذیرش سند 2030 اتخاذ کردند. مخالفت اولیه دبیرخانهعباس میرزاحسینی مدیر کل ارتباطات و رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک روز پس از فرمایشات رهبری طی مصاحبه ای با اشاره به نصب العین بودن منویات رهبر معظم انقلاب، گفت: پیرو فرمایش مقام معظم رهبری «مدظله العالی» پیرامون سند موسوم به 2030، مطالبه معظم له در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با جدیت پیگیری خواهد شد. وی اظهار داشت: از همان ابتدای طرح این موضوع در کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدنه کارشناسی آن، ابعاد مختلف این سند را مورد بررسی دقیق قرار دادند و مخالفت صریح این دبیرخانه از جانب دبیر شورا پیش تر نیز ابراز شده است. مدیر کل ارتباطات و رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب در این زمینه است و خط مشی این شورا همواره بر اساس رهنمودهای معظم له بوده است. میرزاحسینی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره پیگیری و اجرای مطالبات مقام معظم رهبری است و در این مورد نیز در کوتاه ترین زمان ممکن و در اولین جلسه شورا نسبت به اجرای این اوامر، اقدام لازم به عمل خواهد آمد. واکنش با تاخیر!اما علاوه بر دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت نیز نسبت به نهی صورت گرفته از جانب مقام معظم رهبری پیرامون سند 2030، واکنش نشان داد و در این رابطه اطلاعیه ای صادر کرد؛ البته دولتی ها بر خلاف دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که فردای فرمایشات رهبری در مورد سند 2030 توضیح دادند، ترجیح دادند با فاصله ای تقریبا 10 روزه نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت 26 اردیبهشت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که «فرمایشات و بیانات ارزشمند و حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص سند "چارچوب اقدام آموزش 2030"، که در تاریخ 17 اردیبهشت 1396 در دیدار با معلمان، مطرح شد از همان لحظه، مورد توجه و اهتمام جدی دولت قرار گرفت و ازطریق مرسوم و بنا به وظیفه، برخی شبهات مرتبط با آن را خدمت معظم له پاسخ گفته و بر طرف کردن سایر دغدغه های ایشان در خصوص این سند را نیز در دستور کار خود قرار داد». تشکیل کارگروه از طرف دولت!دولتی ها مدعی بودند پیرامون سند 2030، متن و پروتکلی را به امضا نرسانده اند و اقدامی صورت نداده اند، اما با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دولت مشخص می شود که هیات وزیران در اواخر شهریور سال گذشته، کارگروه ملی سند 2030 را در سطوح ملی و استانی تشکیل داده است؛ نوبخت در نشست خبری اخیر خود، علت تشکیل این کارگروه از جانب دولت را تطبیق مفاد سند 2030 با اسناد بالادستی کشور از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور دانست.. رونمایی و توقف!پس از تشکیل کارگروه ملی سند 2030 از طرف دولت، کمیسیون ملی یونسکو در بیستم آذرماه سال 95 سندی را تحت عنوان «چارچوب اقدام ملی آموزش 2030» تدوین و رونمایی کرد؛ اما اجرای این سند در 10 اردیبهشت سال 96 به موجب بخشنامه معاون اول رئیس جمهور متوقف شد.کار ...

ادامه مطلب  

اینجا ایران است؛ پیوستن سند 2030 به تاریخ  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ، «سند 2030 ملغی شد»؛ این خبری بود که شب گذشته بر خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و به درخواست مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جامعه دانشگاهیان و کسانی که به هویت و استقلال کشور اعتقاد و حساسی داشتند جامعه عمل پوشاند.در روزها و هفته های گذشته پیرامون سند 2030، اظهارات و مواضع زیادی اتخاذ شد؛ بزرگان و دلسوزان انقلاب و کشور در این باب هشدارهایی دادند و به صورت مستدل و متقن بر ضرورت ابطال این سند و عدم اجرای آن در داخل تاکید کردند؛ از سویی دیگر برخی توجیهات نیز در باب این سند بویژه از سوی دولتمردان صورت گرفت!شبیخون فرهنگیبی تردید سازمان هایی نظیر یونسکو که زیر مجموعه سازمان ملل به حساب می آیند، اهداف مشخصی را از تدوین و تنظیم اسنادی همچون 2030 دنبال می کنند؛ اهدافی که در یک کلام باید آنها را همان ناتو یا شبیخون فرهنگی قلمداد کرد که مقام معظم رهبری از چندی قبل خطرات آنرا به مسئولان گوشزد می کنند. استعمار نو!خوی سلطه جویی و استعمار در ذات دول مستکبر غربی و در راس آنها آمریکا است؛ این سلطه جویی در ادوار مختلف به اشکال مختلف در می آید؛ یک روز به مدد توپ و تانک و ادوات نظامی، به کشورگشایی و کشتار غیرنظامیان روی می آورند و روز دیگر در قالب دکترین استعمار نو به جنایت اقتصادی علیه ملت های مظلوم و مستضعف مبادرت می ورزند. اما عصر فعلی عصر تلاش مستکبرین برای استیلای فرهنگی است؛ یکسان سازی فرهنگی یا همان «آسیمیلاسیون» در زمره مهم ترین اهداف پروژه جهانی سازی است که غربی ها چند دهه است به پیاده سازی آن به منظور استثمار و استعمار پنهان ملل مستقل مشغول هستند. آموزه های منحط فرهنگ غربیسند 2030 نیز در قالب موضوع یاد شده قابل تحلیل است؛ سندی که در یونسکو تدوین شده و کلیات آن متضمن اهداف کلان مطلوبی است اما در جزئیات شامل مفاد و مندرجاتی است که هدف از آنها همان سلطه فرهنگ منحط غربی است. برای نمونه در کلیات این سند بر ضرورت آموزش همگانی و بدون تبعیض تاکید شده است، که هدف مطلوبی است و در قانون اساسی ما و سایر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی به صورت دقیق تر مورد تصریح قرار گرفته است؛ اما با ریز شدن در جزئیات این سند آشکار می شد که آن هدف مطلوب تنها یک پوسته است که هسته آن، القاء آموزه های رذیلانه و منحط فرهنگ غربی به سایر ملل است! امری که برای ملل مستقل از جمله ملت ایران غیرقابل پذیرش است؛ چرا که ملت ایران به پشتوانه فرهنگ غنی اسلامی بی نیاز از پیاده سازی دستورالعمل های سکولارمآبانه غربی برای امور ارزشمندی همچون آموزش و فرهنگ است.اخطار هوشمندانه17 اردیبهشت سال جاری بود که مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان و فرهنگیان مباحث مهمی را مبنی بر نهی از اجرایی کردن سند 2030 ایراد فرمودند؛ معظم له در این دیدار به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است.حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملت هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد. گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگیرهبر انقلاب اسلامی با گلایه از شواریعالی انقلاب فرهنگی گفتند: این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد. پس از این بیانات مهم مقام معظم رهبری، مسئولان و دستگاه های ذیربط مواضعی را در خصوص نقش شان در پذیرش سند 2030 اتخاذ کردند. مخالفت اولیه دبیرخانهعباس میرزاحسینی مدیر کل ارتباطات و رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک روز پس از فرمایشات رهبری طی مصاحبه ای با اشاره به نصب العین بودن منویات رهبر معظم انقلاب، گفت: پیرو فرمایش مقام معظم رهبری «مدظله العالی» پیرامون سند موسوم به 2030، مطالبه معظم له در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با جدیت پیگیری خواهد شد.وی اظهار داشت: از همان ابتدای طرح این موضوع در کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدنه کارشناسی آن، ابعاد مختلف این سند را مورد بررسی دقیق قرار دادند و مخالفت صریح این دبیرخانه از جانب دبیر شورا پیش تر نیز ابراز شده است. مدیر کل ارتباطات و رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب در این زمینه است و خط مشی این شورا همواره بر اساس رهنمودهای معظم له بوده است.میرزاحسینی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره پیگیری و اجرای مطالبات مقام معظم رهبری است و در این مورد نیز در کوتاه ترین زمان ممکن و در اولین جلسه شورا نسبت به اجرای این اوامر، اقدام لازم به عمل خواهد آمد. واکنش با تاخیر!اما علاوه بر دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت نیز نسبت به نهی صورت گرفته از جانب مقام معظم رهبری پیرامون سند 2030، واکنش نشان داد و در این رابطه اطلاعیه ای صادر کرد؛ البته دولتی ها بر خلاف دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که فردای فرمایشات رهبری در مورد سند 2030 توضیح دادند، ترجیح دادند با فاصله ای تقریبا 10 روزه نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت 26 اردیبهشت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که «فرمایشات و بیانات ارزشمند و حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص سند "چارچوب اقدام آموزش 2030"، که در تاریخ 17 اردیبهشت 1396 در دیدار با معلمان، مطرح شد از همان لحظه، مورد توجه و اهتمام جدی دولت قرار گرفت و ازطریق مرسوم و بنا به وظیفه، برخی شبهات مرتبط با آن را خدمت معظم له پاسخ گفته و بر طرف کردن سایر دغدغه های ایشان در خصوص این سند را نیز در دستور کار خود قرار داد».تشکیل کارگروه از طرف دولت!دولتی ها مدعی بودند پیرامون سند 2030، متن و پروتکلی را به امضا نرسانده اند و اقدامی صورت نداده اند، اما با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دولت مشخص می شود که هیات وزیران در اواخر شهریور سال گذشته، کارگروه ملی سند 2030 را در سطوح ملی و استانی تشکیل داده است؛ نوبخت در نشست خبری اخیر خود، علت تشکیل این کارگروه از جانب دولت را تطبیق مفاد سند 2030 با اسناد بالادستی کشور از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور دانست.. رونمایی و توقف!پس از تشکیل کارگروه ملی سند 2030 از طرف دولت، کمیسیون ملی یونسکو در بیستم آذرماه سال 95 سندی را تحت عنوان «چارچوب اقدام ملی آموزش 2030» تدوین و رونمایی کرد؛ اما اجرای این سند در 10 اردیبهشت سال 96 به موجب بخشنامه معاون اول رئیس جمهور متوقف شد.کار مخفیانه! پ ...

ادامه مطلب  

مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری ندارد  

درخواست حذف این مطلب
رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه ای مقرر کرد واحدهای قضایی و اداری اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار دهند و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز کنند. موضوع سند رسمی خودرو و اوراق مربوط به تعویض پلاک بحثی است که از سال و کمی بعدتر میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی محل مناقشه بوده است. در این میان همواره سردفتران بر سند رسمی نبودن برگه سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی تأکید می کردند و در سوی دیگر ناجا تلاش ...

ادامه مطلب  

مشروح سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت روز قدس  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تلویزیون المنار، دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: رژیم سعودی ناتوان و ترسوتر از آن است که به جمهوری اسلامی ایران حمله کند. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی قدس به عنوان مقدمه ای درباره پیشینه روز قدس گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و به برکت فداکاری های گسترده ملت عزیز ایران و برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران، امام خمینی(ره) آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس انتخاب کرد. این روز یک روز ایرانی یا عربی برای قدس نیست بلکه این روز را روز جهانی قدس اعلام کرد. انتخاب این روز بر اساس یک حکمت روشن در ماه خداوند بوده است، ماهی که روزها و شبهای آن بهترین روزها و شبهاست و ساعات آن بهترین ساعات بوده و روز جمعه نیز بهترین روز هفته است. طبیعی است که ده روز و شب آخر ماه مبارک رمضان نیز از ارزش بالایی برخوردار است. آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان بهترین روزی بوده که امام خمینی(ره) آن را انتخاب کرده است تا روز جهانی برای بزرگ ترین و مقدس ترین آرمان باشد و امروز بشریت و امت اسلامی و نه فقط ملت فلسطین مسئول حفظ این آرمان است. از زمان اعلام انتخاب این روز، این روز در مراسم و جشنواره ها، تظاهرات، راهپیمایی ها، کنفرانس ها، نشست ها و همه نوع فعالیت های رسانه ای، مردمی و سیاسی گرامی داشته می شود تا هر سال پیام روشنی داده شود.وی افزود: پس از وفات امام خمینی(ره)، امام خامنه ای بر این خط و احیای این روز و این مسئولیت تاکید کردند. بنابراین از سال 1979 سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا امروز روز جهانی قدس گرامی داشته می شود و شکر خدا بر عظمت و اهمیت این روز در کشوهای مختلف جهان افزوده و از قاره ای به قاره دیگر منتقل می شود و احیای این روز به یک کشور و گروه مشخصی محدود نیست و این همان خواسته ما بوده است. روزی خواهد آمد که مردم خواهند دید که در روز قدس همه مردم جهان تظاهرات کرده و با از بین رفتن موانع تعهدات خود را بیان می کنند. ای برادران و خواهران، روز قدس در سال جاری همزمان با پنجاهمین سالگرد حادثه تاسف بار و اندوهبار اقدام صهیونیست ها در اشغال قدس است. اسرائیلی ها دیروز سیطره خود را بر قدس جشن گرفته بودند. من می خواهم تاکید بیشتری درباره اصل این مناسبت داشته باشم و به شماری از موضوعات بسنده و به سرعت عبور می کنم چرا که همه ما تحولات را دنبال می کنیم و نتیجه گیری و تحلیل و موضع مناسب را اعلام می کنیم.دبیر کل حزب الله افزود: منطقه ما از هفت سال گذشته وارد مرحله کاملا متفاوتی شده که یک نقطه عطف تاریخی، دشوار، خونبار و اندوهبار و دردآور است و در این مرحله خطرات و چالش ها و تهدیدات زیادی وجود دارد و در برابر شاهد عزم و اراده قوی، فداکاری ها، مقاومت و دستاوردهای گسترده ای هستیم. شکی در این نیست آنچه را که امروز در منطقه ما در جریان بوده به ویژه تحرکات مردمی در شمار زیادی از کشورهای عربی یک تحرک مردمی اصیل، صادق و ملی است و این تحرکات بر اساس توطئه و طرح های خارجی نیست. متاسفانه به دلیل این که این تحرکات از چارچوب قوی و رهبران حکیم برخوردار نبوده و همچنین همکاری لازم و انسجام ملی در کشورهای مختلف وجود نداشته است و همچنین به دلیل قدرت آمریکا و ابزارهای منطقه ای این کشور، تلاش های زیادی برای مهار این تحرکات مردمی صورت گرفت و منطقه به سوی شرایط کنونی برای محقق کردن اهداف مختلف سوق داده شد. یکی از این اهداف همان بازتولید سیطره و سلطه قدرت های استکباری بر کشورها و منابع، نفت، گاز، پول و تصمیم گیری های ما بوده است. نابود کردن مسئله فلسطین و تلاش برای حصول راه حل مشخص میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و اسلامی به زیان حقوق و منافع فلسطین از دیگر اهداف بوده است. یکی از مهم ترین اهداف اصلی حوادث بزرگ و جنگ در منطقه ما از سوریه تا عراق، یمن، لیبی و کشورهای دیگر برای فراهم کردن شرایط لازم سیاسی، مردمی و عملی و احساسی جهت ایجاد راه حلی بوده که به سود دشمن اسرائیلی و شروط این رژیم و به زیان ملت فلسطین است. محور مقاومت از کشورها و جنبش ها و ملت ها در طول سالهای گذشته تلاش کردند این هدف اصلی و بزرگ را در منطقه به شکست بکشانند و تلاش های این محور همچنان ادامه دارد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت: این هدف از گذشته وجود داشته است ولی در هر مرحله و شرایط گام ها و ابزارها و ادبیات و شیوه های مشخصی دارد و ما در سالهای گذشته با این وضع روبرو بوده این و همچنان با آن روبرو هستیم. در این مرحله شاهد آن هستیم که ملت فلسطین در داخل و خارج از فلسطین با فشارها و مشکلات گسترده ای روبرو شده و این مشکلات در داخل فلسطین بیشتر است به طوری که فلسطینیان با محاصره، گرسنگی، قطع برق، تعطیلی بیمارستان ها، بازداشت ها، زندانی شدن و کشتار روبرو هستند. نظامیان صهیونیست ها هر دختر و پسر فلسطین را به محض مشکوک شدن هدف قرار می دهند و ادعا می کنند این جوان به دنبال عملیات بوده است. اسرائیلی ها ارتباط مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن را از یکدیگر قطع کرده اند و شهرک سازی با قدرت ادامه دارد و یهودی سازی در اراضی فلسطینی به ویژه در قدس در جریان است و مردم فلسطین با اوضاع معیشتی دشواری روبرو هستند، خانه ها و اراضی کشاورزی تخریب می شود و هیچ چشم انداز سیاسی در برابر فلسطینیان وجود ندارد و تحولات کشورهای منطقه و جهان فشارهای روانی عظیمی را علیه فلسطینیان اعمال می کند و اسرائیلی ها از این وضع در هر مناسبتی سوء استفاده می کنند.وی افزود: هدف اصلی اسرائیلی ها ناامید کردن ملت فلسطین و رهبران فلسطینی بوده است تا فلسطینیان به هر چیزی حتی بی ارزش راضی شوند و برای آنان این مسئله القاء می شود که هیچ گزینه و راه حل و چشم انداز و امیدی وجود ندارد. مسئله قابل توجه برای من در چند هفته پیش این بود که تظاهراتی در شهر الخلیل برگزار شد و یکی از اسرائیلی ها خطاب به فسلطینیان به زبان عربی می گفت که اعراب کجا هستند شما را رها کرده و فروخته اند. این گونه سخنان بخشی از جنگ روانی موجود علیه فلسطینیان است.دبیر کل حزب الله لبنان با بیان این که ایران حامی اصلی فلسطین و جنبش های مقاومت در منطقه است افزود: ایران با مجازات های اقتصادی و فشارهای سیاسی و توطئه هایی برای منزوی کردن این کشور روبروست. این توطئه ها در گذشته شکست خورد و امروز پس از نشست ریاض تلاش هایی علیه ایران وجود دارد. شعار این کنفرانس بر اساس دو سخنرانی ترامپ و سلمان منزوی کردن ایران و تبدیل کردن این کشور به دشمن به جای اسرائیل و تضعیف قدرت ایران در خلال جنگ های منطقه و منتقل کردن نبرد به داخل این کشور از طریق گروه های تکفیری است. ولیعهد جدید عربستان سعودی زمانی که جانشین ولیعهد بود تهدید کرده بود جنگ را به داخل ایران می کشاند. منظور وی استفاده از گروه های تروریستی و تکفیری و وهابی در هدف قرار دادن ایران است. در چند روز اخیر تحلیل هایی درباره احتمال جنگ عربستان و ایران مطرح شده است. من می گویم رژیم سعودی ضعیف تر، ناتوان تر و ترسوتر از آن است که جنگی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کند. بنابراین تلاش ها برای اعمال فشار علیه ایران و منزوی کردن این کشور ادامه دارد. ایران حامی بزرگ محور مقاومت است.دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: داعش و گروه های تروریستی ساخته و پرداخته آمریکا هستند. سید حسن نصرالله افزود: مسئله دیگر درباره سوریه است. سوریه کشوری اساسی در محور مقاومت است. از ویژگی های سوریه این بوده که خط مقدم و جبهه ای بوده که با دشمن صهیونیستی مرز دارد و بخشی از اراضی این کشور اشغال شده و حامی اساسی جنبش های مقاومت در لبنان و فلسطین است. این کشور از این گروه ها حمایت کرده است و همچنان با وجود مشکلات به حمایت از این گروه ها ادامه می دهد. سوریه مانع بزرگی برای حاصل شدن هر گونه سازش عربی فراگیر در گذشته بوده و در شرایط کنونی نیز چنین است. بدون سوریه نمی توان به توافق صلح عربی کامل با اسرائیل رسید. سوریه مانع بزرگی در برابر هر گونه سازش عربی به زیان منافع عربی به ویژه فلسطینی است. در سالهای گذشته تلاش های زیادی برای سرنگون کردن نظام سیاسی سوریه و از بین بردن ارتش و منابع این کشور داشتند تا سوریه ای ضعیف تشکیل شود که مسئولان متزلزلی داشته باشد و تسلیم آمریکا و کشورهای منطقه نظیر عربستان، قطر،ترکیه و امارات شوند. برای رسیدن به این هدف از گروه های تکفیری استفاده کردند. این گروهک تکفیری صهیونیستی داعش و جبهه النصره را به سوریه وارد نکردند تا این گروه ها بر سوریه حکومت کنند.وی گفت: همسویی منافع میان آمریکا و کشورهای منطقه با داعش و النصره وجود دارد. آمریکا، عربستان سعودی و کشورهای دیگر گروه های داعش و جبهه النصره را به سوریه وارد کردند تا نظام این کشور را سرنگون و ارتش سوریه را تخریب و کل این کشور را نابود کنند تا در نهایت زمینه برای نابودی داعش و النصره فراهم شود و سوریه تحویل افرادی داده شد که به اصطلاح میانه روی عربی مشهور بوده، افرادی که ضعیف و ذلیل هستند. سید حسن نصرالله در ادامه گفت: مسئله دیگر درباره جنبش های مقاومت در لبنان و فلسطین است. همیشه این جنبش ها در سالهای گذشته با تهدیدات جنگی روبرو و شماری از اعضای ارشد این جنبش ها ترور شده اند و تلاش هایی برای مخدوش نشان دادن وجهه این گروه ها صورت و این گروه ها به تروریسم متهم شده اند. در نشست ریاض شاهد آن بودیم که پنجاه رئیس کشور عربی و اسلامی در کنار ترامپ ایستادند و وی دو جنبش مقاومت را در لبنان و فلسطین متهم به تروریسم کرد و جهان نیز در برابر این اتهام زنی ها سکوت ذلت باری داشته است. محیط طرفدار گروه های مقاومت را هدف قرار می دهند و تلاش هایی برای قطع منابع کمک گروه ها و جنبش های مقاومت آغاز شده است و این جنبش را در همه نقاط جهان تحت پیگرد قرار داده اند تا این جنبش ها ضعیف و فروپاشیده شوند. این گونه اقدامات و حملات نشان می دهد که فلسطین را به عنوان موضوع اصلی هدف قرار داده اند.وی افزود: ما اهداف دیگر نظیر سلطه، نفت، گاز و سیطره بر تصمیم گیری و حاکمیت را رد نمی کنیم بلکه به یکی از اهداف اصلی دشمنان در منطقه اشاره کردیم. ما در هر نبردی که در شرایط کنونی حضور داریم برای مقابله با این هدف اصلی دشمن است. زمانی که حزب الله در سوریه شهید و زخمی و اسیر می دهد و چنین فداکاری هایی دارد برای مقابله با این هدف دشمن است. مسئله دیگر درباره عراق است. پس از این که این کشور اراده سیاسی روشنی از خود از طریق انتخابات متعدد و شکل گیری دولت های پی در پی نشان داد که اراده سیاسی روشنی دارد و بخشی از روند سیاسی آمریکا و عربی برای نابودی مسئله فلسطین نیست. همچنین پس از روشن شدن اراده سیاسی در عراق شاهد آن هستیم که جریان های مردمی و جهادی قوی در این کشور شکل گرفت. در این کشور فرهنگ و روحیه مقاومت وجود دارد و مردم این کشور آمادگی قوی در حمایت از جنبش های مقاومت در رویارویی با اسرائیل دارند و به این دلیل داعش را به عراق اعزام کردند. ای برادران و خواهران این مسئله را فراموش نکنید که داعش ساخته و پرداخته آمریکاست و سعودی ها و دیگر کشورهای عرب خلیج(فارس) از این گروه حمایت مالی می کنند و ترکیه نیز برای فعالیت این گروه تسهیلاتی ایجاد کرده است. ما درباره کشور اصلی که داعش را ساخته است، سخن می گوییم.رئیس جمهور فعلی آمریکا یک سال پیش در مبارزات انتخاباتی خود در سخنرانی های خود می گفت دولت اوباما و کلینتون داعش را درست کردند و سعودی ها و کشورهای دیگر از این گروه با تصمیم واشنگتن حمایت مالی کردند و اقدام ترکیه در دادن تسهیلات به داعش بر اساس تصمیم آمریکا بوده است. دبیر کل حزب الله لبنان افزود: داعش را به میان مردم عراق اعزام کردند و امیدوار بودند که این گروه می تواند دولت عراق و نظام سیاسی جدید این کشور و ملت و اراده مردم عراق را سرنگون کند و پس از این وضع عراق یا با گزینه تجزیه روبرو می شد یا این که آمریکایی ها به عراق باز می گشتند تا این کشور را از داعش بازپس گیرند و در این مرحله حکامی برای عراق به دور از هر گونه انتخاب و نظر مردم عراق تعیین می کردند. بنابراین عراق نیز هدف این حملات قرار گرفته است چرا که راضی نشد بخشی از روند سیاسی آمریکا برای از بین بردن مسئله فلسطین باشد.وی همچنین درباره تحولات یمن گفت: دلایل زیادی درباره جنگ علیه یمن وجود دارد که می توان به سیطره بر یمن و به بردگی کشیدن این کشور اشاره کرد. از مهم ترین دلایل جنگ علیه یمن از بین بردن آرمان ملت فلسطین است. همه طرف های کنونی در یمن به ویژه انصارالله تاکید کردند که به دنبال قدرت و سیطره در یمن نیستند و به دنبال تشکیل دولت فراگیر و مشخصا دولت وحدت ملی در این کشور با حضور همه طرف ها هستند ولی عربستان سعودی و آمریکا حاضر به پذیرش جریان های مردمی، اسلامی و ملی و ریشه دار در یمن نیستند،جریان هایی که موضع ثابت و اصولی درباره نبرد با دشمن اسرائیلی دارند.وی گفت: این جنگ را علیه یمن به راه انداختند، یمنی که مشرف بر دریای سرخ و تنگه باب المندب است. یمن از جایگاه راهبردی حساسی برخوردار است و این جایگاه ارتباط مستقیمی به منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه دارد. این جنگ را علیه ملت یمن به راه انداخته اند چرا که این ملت در کنار فلسطین ایستاده است. از برادران فلسطینی نیز می خواهم به این مسئله توجه داشته باشند که این، دلیل اصلی جنگ علیه یمن است. بنابراین این جنگ را در یمن به راه انداخته اند تا نیروها و جریان هایی که به نبرد با اسرائیل باور دارند، ریشه کن کنند. این طرف ها هرگز نمی توانند به مانند افرادی باشند که برای راضی کردن ترامپ و به دست آوردن قدرت، فلسطین را فروخته اند و قدس را به اسرائیل واگذار کرده اند. یمن به دلیل این موضع خود با جنگ روبرو شد و همچنان مردم این کشور در این نبرد حضور دارند.وی با بیان این که مسئله دیگر درباره تضعیف همه کشورهای عربی و اسلامی در منطقه است افزود: پس از این که تحرکات مردمی در کشورهای عربی و اسلامی آغاز شد بجای این که با این تحرکات تعامل داشته باشند و خواسته های مردم را محقق کنند به بحرانی کردن کشورها و درگیری ها روی آوردند. دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه افزود: امروز شاهد جنگ داخلی در لیبی هستیم و سرکوبگری های شدید در بحرین وجود دارد و رهبر مظلوم و حکیم این ملت محاصره شده است و بازداشت و زندانی کردن مردم در بحرین ادامه دارد. سرکوبگری های شدیدی در مناطق شرقی عربستان و مشخصا در شهر عوامیه وجود دارد. این وضع را در بیشتر کشورهای مختلف عربی و اسلامی شاهد هستیم و مردم این کشورها با درگیری ها و مشکلات زیادی روبرو هستند. هدف از این درگیری ها این است که ملت های عربی و اسلامی و دولت ها تضعیف شوند و مردم به اوضاع خود مشغول باشند و دل نگرانی آنان غذا، بازداشتی ها و زندانی ها و کار و برق باشد و دیگر فلسطین مورد توجه نباشد و در نهایت این مسئله القاء شود که همه ما خسته شده ایم و هیچ چشم اندازی برای فلسطین وجود ندارد و باید دولت های عربی و اسلامی فلسطین را رها کنند.وی تاکید کرد: حمایت قدرتمندانه ایران از محور مقاومت در منطقه ادامه خواهد یافت.سید حسن نصرالله در ادامه گفت: در نهایت امر این ملت فلسطین بوده که هدف اصلی تحولات و تحرکات منطقه است و می خواهند مردم فلسطین را نا امید کنند. بنابراین می خواهند ملت فلسطین نا امید و تسلیم شود و از سرزمین، حقوق و مقدسات خود چشم پوشی کند و به این دلیل فشارهای اصلی علیه ملت فلسطین وجود دارد.وی افزود: در چند روز گذشته کنفرانس سالانه هرتزیلیا برگزار شده است که در آن مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی اسرائیل و کشورهای دیگر حضور می یابند و درباره موضوعات راهبردی سخن می گویند. در چند روز گذشته مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی اسرائیل درباره این مسئله اجماع نظر داشتند که در مسئله فلسطین هیچ مشکلی وجود ندارد و صحبت از فلسطین فقط درباره غزه است. اسرائیلی ها می گویند قدس پایتخت ابدی اسرائیل است. لیبرمن گفته است که حتی نباید یک چهارم آوارگان فلسطینی به فلسطین بازگردند. بنابراین مسئله بازگشت آوارگان مطرح نیست. همچنین اسرائیلی ها می گویند مرزهای اردن و بخشی از کرانه باختری رود اردن متعلق به اسرائیل است. این رژیم سطح خواسته های خود را بالا برده است. اسرائیلی ها می گویند آنچه را ایهود اولمرت داده بالاترین سطح عقب نشینی اسرائیل است و این رژیم حاضر نیست بیش از اولمرت امتیاز بدهد.دبیر کل حزب الله لبنان افزود: اسرائیلی ها می گویند دیگر هیچ کابینه ای در این رژیم وجود ندارد که امتیازاتی به مانند امتیازات اولمرت بدهد. اسرائیلی ها می گویند اوضاع منطقه تغییر کرده است. در حال حاضر مسئله مهم و بسیار حساسی مطرح است و همه علما، نخبگان، روشنفکران، احزاب سیاسی و ملت های عربی و اسلامی در این زمینه مسئولیت هایی دارند، مقامات اسرائیلی به ویژه لیبرمن وزیر جنگ این رژیم در این کنفرانس گفته است که در گذشته این ایده مطرح بود که با فلسطینیان به صلح برسیم و سپس روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای عربی برقرار شود. لیبرمن گفته این ترتیبات و سازوکار پایان یافته است. امروز اسرائیلی ها می گویند که باید در درجه نخست روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای عربی برقرار و روابط این رژیم با این کشورها عادی شود و سپس اسرائیل و کشورهای عربی و فلسطینیان درباره شیوه های رسیدن به سازش گفتگو خواهند کرد تا چه چیز بی ارزشی باقی مانده است که به فلسطینیان بدهند. این موضع اسرائیلی ها تحول بسیار مهمی است. مذاکره کننده فلسطینی مهم ترین کارتی که داشت درباره عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی بود و برای این که این رژیم به این هدف برسد باید با فلسطینیان به صلح برسد و سپس کشورهای عربی نیز اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت و روابط کاملی با این رژیم برقرار خواهند کرد. امروز اوضاع تغییر کرده است به طوری که اسرائیل می گوید باید اول همه امتیازات را بدهید و سپس ببینیم که چگونه می توانیم با فلسطینیان به صلح برسیم.وی در ادامه گفت: این موضع اسرائیلی ها، تحول به شدت خطرناک است. امروز اسرائیل با هر گونه مذاکره با فلسطینیان مخالف است چرا که امروز اسرائیل با وضع جدیدی روبرو بوده و امیدهای بزرگی برای این رژیم شکل گرفته است به طوری که کشورهای عربی در گذشته از تماس و گفتگو با اسرائیلی ها و تفاهم با این رژیم خودداری می کردند ولی امروز کشورهای عربی آماده هستند. اسرائیلی ها می گویند در صورتی که می توانیم بدون این که امتیازی به فلسطینیان بدهیم به همه خواسته های خود برسیم پس به چه دلیل باید به فلسطینیان امتیاز بدهیم. بنابراین اسرائیلی ها این گونه روی جنگ ها و نبردها و ابزارهای خود محاسبه می کنند. در بخش دیگری از این تحولات به این مسئله اشاره کنم که باید جهان درک کند که دو محور وجود دارد. در محور نخست، آمریکا، اسرائیل و شماری از کشورهای عربی و اسلامی حضور دارند که به دنبال نابودی مسئله فلسطین هستند و در محور دوم که همان محور مقاومت است از مسئله، حقوق فلسطینیان و استقلال و حاکمیت ملت های منطقه دفاع می کند. من به افرادی که می گویند بی طرف هستند، کاری ندارم ولی اصل بر این است که این دو محور در رویارویی با یکدیگر قرار دارند.سید حسن نصرالله خاطر نشان کرد، آمریکایی ها و متحدان این کشور بر این باور بودند که محور مقاومت به دلیل حملات گسترده و جنگ بین المللی با استفاده از بدترین ابزارها و اقدامات به سرعت فرو می پاشد. اولین دستاوردی که در محور مقاومت از فلسطین تا لبنان،سوریه، عراق، ایران،یمن، بحرین و اماکن دیگر حاصل شده همان مقاومت، فرونپاشیدن و تسلیم نشدن و صحنه را ترک نکردن و عمل به مسئولیت بوده و محور مقاومت برای رسیدن به این دستاورد فداکاری های گسترده ای داشته است. این محور در طول شش سال گذشته مقاومت کرده است و ما امروز در سال هفتم هستیم. وی همچنین تاکید کرد: این مقاومت همه را غافلگیر کرده است. مقاومت سوریه، عراق، رزمندگان و ملت یمن و ایران مراکز تصمیم گیری را در جهان غافلگیر کرده است. این مراکز این نبردها را در منطقه اداره می کنند. امروز در محور مقاومت با اهداف دشمنان مقابله و تلاش می شود مسئله فلسطین به عنوان موضوع اصلی و منافع ملت های منطقه حفظ شود و بار دیگر منافع ملت ها در سیطره آمریکا قرار نگیرد. از دیگر دستاوردهای این محور این است که ایران منزوی نشده و در برابر تحریم ها مقاومت کرده و قدرت این کشور بیشتر شده است. ایران با تکیه بر توان داخلی خود، صنایع خود را در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه های نظامی و هسته ای تقویت کرده است و قدرتمند ترین حضور را در منطقه و بیشترین تاثیر را در معادلات منطقه دارد. امروز طرف هایی وجود دارند که می خواهند از طریق اقدامات تروریستی با ایران مبارزه کنند. این طرف ها نظیر منافقین در ابتدای انقلاب چنین رفتارهای تروریستی نیز داشتند. ایران در تعامل با تروریسم تساهلی نخواهد داشت و برای ایران میان داعش و دیگر گروه های تکفیری و منافقین خلق هیچ تفاوتی وجود ندارد و این کشور با قدرت پاسخ می دهد و چنین نیز کرده است. سید حسن نصرالله افزود: نبرد با ایران از طریق اقدامات تروریستی یک نبرد شکست خورده است و هیچ نتیجه ای برای دشمنان این کشور نخواهد داشت و تنها به سود ایران خواهد بود. حتی می توان گفت که حملات تروریستی اخیر در تهران نتایج وارونه ای برای دشمنان داشته است. اگر قبل از این حمله در تهران، افرادی بودند که حضور ایران را در سوریه بی فایده می دانستند دیگر چنین باوری ندارند. در صورتی که برخی ها در موضع ایران در دفاع از جنبش های مقاومت و مقابله با محور دیگر شک و تردید داشتند دیگر چنین شکی ندارند. ایران پس از این حملات حضور پررنگ تر و قوی تری خواهد داشت و این موضع را از طریق حملات موشکی مهم به اهداف داعش در استان دیرالزور نشان داد. حملات موشکی به معنای عبور از همه خطوط قرمز بوده است و برای ایران اهمیتی نداشت که آمریکایی ها و غیره چه می گویند. حملات موشکی ایران با دقت به اهداف خود اصابت کرد و تروریست ...

ادامه مطلب  

اظهارات خالد مشعل رئیس پس از اعلام رسمی سند سیاسی جدید این جنبش  

درخواست حذف این مطلب
خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس از اعلام رسمی سند سیاسی جدید این جنبش خبر داد که برپایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 به عنوان یک توافق ملی مورد تاکید قرار گرفته است.به گزارش العالم مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) شامگاه دوشنبه از اعلام سند سیاسی جدید این جنبش خبر داد.این سند در بند و ذیل عنوان منتشر شده است. در سند سیاسی جدید حماس آمده است که «برپایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای یک توافق ملی است».درهمین ارتباط خالد مشعل در کنفرانس مطبوعاتی در دوحه قطر با هدف ابلاغ سند سیاسی جدید موسوم به اصول و سیاست های کلی حماس گفت : که ...

ادامه مطلب  

ایران اولین کشوری است که بیانیه 2030 را تبدیل به یک سند کرده است/ 2030 به لحاظ چارچوب و مضمون کلی در تقابل با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است / ا?  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی-رجانیوز: به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، سند 2030 به لحاظ ساختار و محتوایی دارای اشکالاتی است، رویکرد این سند به زندگی، هستی و جهان، جایگاه انسان و مفهوم آموزش نادرست و اشتباه است. وقتی این سند را با سند تحول بنیادین مقایسه می کنیم به واسطه این چارچوب های کلی متوجه تقابل آن ها می شویم. از ابتدا تا انتهای سند ۲۰۳۰ نگاه و رویکرد انسان گرایانه حاکم بوده و مبنای آن نگاه اومانیستی به تعلیم و تربیت است. آموزش اومانیسمی آموزشی نیست که در آن ایمان، تقوا و خداوند ارکان اساسی باشند بلکه اصل را بر انسان و موجودیت فیزیکی و جسم قرار می دهد.به گزارش رجانیوز به نقل از رسا آنچه در ادامه می آید متن سخنرانی دکتر حسین کچویان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد سند 2030 است، که تقدیم خوانندگان محترم می شود.چگونگی ارتباط و تعامل با سازمان های بین المللی اولین بحثی که در مورد سند 2030 می توان مطرح شود این است که جامعه ما با توجه به وجود اسناد بالادستی خود که دارای محتوای بسیار غنی است و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی در تهیه آن ها تلاش زیادی انجام داده اند را کنار بگذاریم و به سراغ یک سند خارجی که در جامعه ما مورد نیازنیست برویم. سندی که اصل آن بیانیه بوده و ایران اولین کشوری است که آن را تبدیل به یک سند کرده است، به این معنا که نه یونسکو اجباری از ما خواسته و نه جامعه ما به آن نیازی دارد؛ بلکه اگر در قالب منطقی خود (بیانیه) می ماند مشکلی برای فرهنگ ما نداشت، و می توانستیم در قالب منطق داخلی کشورمان، فرهنگ، اصول و مبادی نظام، انقلاب و اسلام باقی بمانیم.سئوالی که مطرح می شود این است که چه چیزی به طور کلی چنین ضرورتی را ایجاب کرده است که در جامعه اسلامی ما این سند و امثال آن اجرا شود؟ انقلاب اسلامی ایران در بدو شکل گیری موضع منفی راجع به نهادهای بین المللی داشته است، و این منطق، منطق درستی بوده، علت این منطق این است که این نهادها ابزارهای اداره جهان توسط سلطه حاکم بر جهان یعنی غرب و آمریکا هستند، به ترتیب از اوایل قرن بیستم، ابتدا در قالب جامعه ملل و بعد در قالب سازمان ملل یک نهادی شکل می گیرد و حول، آن سازمان های متعددی در حوزه های مختلف شکل گرفت و الان بسیاری از سازمان ها به وجود آمده است در راستای پیشبرد اهداف و مقاصد غرب به فعالیت مشغول هستند. این دیدگاه باعث شده که انقلاب ارتباط سختی با تمام این مجموعه ها و سازمان های بین المللی داشته باشد. اولین ورودی های انقلاب به این سازمان ها با اعتراض مسئولین نظام به این نهادها بوده، سخنرانی معروف مرحوم رجایی برای اولین بار در سازمان ملل که پای شلاق خورده خود را بر روی تریبون سازمان ملل گذاشت و از این حرکت برای محاکمه نظام جهانی استفاده کرد.بنابراین موضع انقلاب اسلامی درباره سازمان های مختلف بین المللی روشن بوده است و در صورت اضطرار و الزاماتی که در برخی زمینه های تعامل با سازمان های بین المللی همچون who یعنی سازمان بهداشت جهانی، صندوق جمعیت، یونسکو یا یونیسف و چه با خود سازمان ملل و شورای امنیت وجود داشته ، همراه با تنش بوده است. در کنار جنبه منفی و سلبی که مطرح شد، جنبه ایجابی هم وجود دارد، و آن این که انقلاب اسلامی ایران این ادعا و فکر را دارد که دیانت و مبنای سبک زندگی ما صحیح تر است و بنا دارد که دیگر کشورها را به این سبک زندگی دعوت کند نه بر مبنای آن ها عمل و رفتار شود. این موضع سلبی و ایجابی در مقابل سازمان های موجود در جهان همواره وجود داشته است.از این رو ورود و عمل به اسناد جهانی این دو اصل را نقض می کند و جنبه های دیگری را هم خواهد داشت، اگر با دقت این اسناد بررسی شوند و دو اصل(جنبه سلبی و ایجابی مخالفت با سازمان های جهانی) باز شود این تمایز کاملاً مشهود است، اگر در جامعه ما بر مبنای اسناد بین المللی عمل شود، به معنای فراموش کردن مبادی، چهارچوب و اصول جامعه است به این دلیل که سندی مانند سند 2030 اشکالات جزئی زیادی دارد؛ اما اشکالات اساسی و محتوایی آن این است که رویکردش به زندگی، هستی، جهان، جایگاهی که انسان دارد، معنی و مفهوم آموزش غلط است، زمانی که این را در قیاس با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در نظر گرفته شود، این نکته روشن می شود که به لحاظ چارچوب و مضمون کلی در تقابل هستند. به عنوان مثال تعامل با صندوق توسعه جهان که در حال حاضر نیز این تعامل وجود دارد، اجرای برنامه های این نهاد باعث شد که جمعیت کشور رو به پیری برود و این وضعیت جمعیتی را برای ما به وجود آورده است، این در حالی است که ما این سند را به طور کامل اجرا نکرده و مخالفت های زیادی با آن داشته ایم.ارتباطات حداقلی در رابطه با سازمان های بین المللیبنابراین نکته مهم این است که درگیر مباحث جزئی نشویم و تمرکز اصلی خودمان را روی این نکته قرار دهیم که اساساً بر چه مبنایی باید با سازمان بین المللی برخورد کرد؟ با توجه به درکی که از نقشه، عملکرد و اهداف آن ها داریم چگونه باید تعامل برقرار کنیم؟ نوع تعامل ما با این مجموعه ها باید مانند اکل میته باشد، یعنی آنجا که الزام و اجبار وجود دارد باید همراهی کنیم. در زمینه آموزش و پرورش که هدف اصلی سند 2030 است، در کشور ایران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد، سندی که فرهیختگان و بزرگان این کشور برای تهیه و تدوین آن زحمات فراوانی کشیده اند، و حدود شش سال است که از ابلاغ آن گذشته است. اما در زمینه اجرایی شدن آن اقداماتی ضعیفی صورت گرفته است و حرکت جدی در راستای عمل به آن انجام نشده است، عمل به این سند در این جهت است که آموزش و پرورش ما یک انسانی که در حد طراز نظام و انقلاب اسلامی پرورش دهد و به لحاظ تربیتی شهروند نظام اسلامی باشد که در راستای اهداف و مقاصد این نظام قدم بردارد. البته این مسأله ناظر به این دولت نیست و بقیه دولت ها در مقام عمل ضعیف بوده اند، اما بحث بر روی این است که این دولت که چهار سال است روی کار آمده به جای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر اساس مبانی و فرهنگ اسلامی ایرانی تهیه شده است را رها کند و به سراغ سندی برود که از دو جهت سلبی و ایجابی که بیان شد با فرهنگ ما مخالف است برود.سازمان ملل در مسیر اجرایی شدن اهدافش که تسلط بر جهان است، هر چند وقت یک بار بیانیه صادر می کند و جهان را در جهت اجرایی شدن آن بسیج می کند، در حالی که بیانیه های آن ها صرفا جنبه ادعایی داشته و توفیقاتی در راستای عملی شدن بیانیه ها پیدا نکرده اند به عنوان مثال سند قبلی موسوم به 2015 که در آن بحث توسعه پایدار، از بین رفتن فقر، بهداشت جهانی و... در مقام عمل به جایی نرسید و بسیاری از کشورهای جهان که در فقر به سر می برند و هیچ گونه کمک و حمایتی از سوی این سازمان به آن ها نشده است؛ از این رو این توفیقات را به دست نیاوردند و برای جبران آن بیانیه دیگر موسوم به 2030 را تهیه و مطرح کردند، بیانیه عمومی که ذیل آن 17 هدف وجود دارد و به اصطلاح آن ها 169 تارگت یا هدف جزئی تر وجود دارد، مهمترین این اهداف که در تمامی اهداف به چشم می خورد ولی مخصوص در هدف چهارم اشاره شده، ناظر به مسأله آموزش است که توسط مقامات آموزش و پرورش و آموزش عالی کشورهای مختلف امضاء شد و به عنوان مبنای کار در حوزه آموزش قرار گرفت.نکته ای که بیان آن لازم است این که این بیانیه در نگاه اول برای کسانی که ذهن تخصصی و ذهن آشنا به سازمان ملل نداشته باشند، ذهن آشنا به یونسکو نداشته باشند ممکن است یکی از افتخارات بشر باشد، چرا که همه اش برابری، حق، عدالت، کرامت و از ابتدا تا آخر سند چنین اهدافی را برای خودش دارد؛ عنوان سند «بیانیه آموزش فراگیر و برابر» عنوانی نیست که کسی درباره اش مسأله و شبهه ای داشته باشد، بر همین اساس بعضی از مراجع این نکته را یادآور شدند که این سند ظاهر خیلی خوب و متقنی دارد ولی در این ظاهر زیبا مشکلات اساسی وجود دارد. به هر حال این بیانیه و یا دکلریشنال از لحاظ حقوقی الزام آور نیست بلکه کشورهای تحت این برنامه می توانند به عنوان یک طرح، مبنا و راهنمای عمل به آن عمل کنند و همچنین می توانند عمل نکنند، اما این بیانیه که درسال 2015 صادر شده است و در سال 2016 توسط مسئولین کشور ما به یک سند تبدیل شد که تحت عنوان سند آموزشی 2030، سند ملی آموزشی 2030 منتشر شده است و به امضای معاون اول هم رسیده است.چرایی تبدیل شدن بیانیه 2030 به سنددر این زمینه این سوال مطرح می شود که دلیل پذیرش این بیانیه و تبدیل آن به یک سند چیست و چه ضرورتی اقتضا عمل به آن را دارد در حالی که نه اجباری در آن وجود داشته است، نه پولی و نفعی به جامعه ما می رسد؟ جواب این سوالات و عمل به این سند دو مفهوم می تواند داشته باشد، یکی عدم باور و تکیه بر خود، نفهمیدن انقلاب اسلامی، نفهمیدن ظرفیت ها و قابلیت های خود است، در حالی که مملکت ما از غنای فرهنگی مذهبی بالایی برخوردار است. دلیل دوم این است که ما باید با سازمان های بین المللی تعامل برقرار کنیم و با آن ها ارتباط داشته باشیم. این دلیل دوم را نیز توضیح دادیم که موضع انقلاب اسلامی در بحث تعاملات با این سازمان ها به شکل منفی و ...

ادامه مطلب  

«اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس حماس «اسماعیل هنیه» را به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی اش اعلام کرد و وی جانشین «خالد مشعل» شد. شبکه قطری «الجزیره» به نقل از خالد مشعل این خبر را اعلام کرد هنیه سمت معاون خالد مشعل را بر عهده داشت. «اسامه حمدان» عضو ارشد حماس نیز در گفت وگو با وبگاه «الرساله» وابسته به حماس انتخاب هنیه را تایید کرد رقابت بر سر جانشینی خالد مشعل میان هنیه موسی ابومرزوق و محمد نزال بود.انتخابات داخلی جنبش حماس 15 بهمن ماه سال گذشته (1395) آغاز شد تا رئیس دفتر سیاسی جدید این جنبش یعنی جانشین «خالد مشعل» انتخاب شود.این انتخابات ...

ادامه مطلب  

دولت الزام آور بودن سند 2030 را قبول دارد/ وقتی سند حق شرط را نمی پذیرد دولت از چه چیزی صحبت می کند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه جامعهخبرگزاری فارس، عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی معتقد است که سند 2030 یک معاهده الزام آور است که کشور به محض اینکه آنرا پذیرفت ملزم به اجرای آن می شود و برخلاف صحبت دولت مبنی برگذاشتن حق شرط بر رویش این حق پذیرفته شده نیست.در سند به کرات به این موضوع که تمامی تعهدات باید اجرایی شود اشاره داشته و دولت نباید تنها از سمت خودش کشور را متعهد کند بلکه باید سوابق کشور را در نظر داشته باشد و به این موضوع توجه کند که تمامی معاهدات باید در مجلس به تصویب برسند.حسین اسماعیلی دکتری حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی و وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با مسایل حقوقی پیرامون سند 2030 با باشگاه خبری توانا به مصاحبه پرداخت.وی در این مصاحبه الزام آور بودن این سند را به طور کاملا حقوقی شرح داد و به صراحت مباحث خلاف قانون و آیات جهادی را تشریح کرد و از وظیفه مجلس تا نقض قوانین توسط دولت را گفت.مصاحبه تفصیلی به وی بدین شرح است: در ابتدای بحث به این مساله می رسیم که به طور کلی سند 2030 در نظام داخلی و بین المللی چه عنوانی دارد، موافقت نامه است، بیانیه است، یا تعهد نامه یا ...؟اسماعیلی: بحث از جای خوبی شروع شد، باید این نکته مهم را ذکر کنم که در حقوق ما با واژگان کاری نداریم چرا که برایمان محتوا مهم تر است. در قانون اساسی کشور قانونگذار کلیه عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، تعهد نامه ها و معاهدات را در ردیف هم قرار داده است و می گوید همه یک تاثیر دارند و آن هم این است که کشور را متعهد می کنند. همچنین کمیسیون حقوق معاهدات در تعریف معاهده می گوید: «موافقت نامه ای است مکتوب، بین چند کشور و تابع حقوق بین الملل در همین جا این کمیسیون معاهده را به موافقت نامه تفسیر می کند» لذا بین اینها تفاوت چندانی نیست البته در عمل بعضی مواقع برخی واژگان را در جای خاص به کار می برد مثل پروتکل که در جایی به کار می رود که بنا است محتوایی متمم موافقت نامه باشد مانند پروتکل الحاقی حقوق کودک.لذا اسم زیاد مهم نیست بلکه محتوا مهم است و هر چیزی که کشور را به عنوان یک طرف معاهده در صحنه بین اللملی قرار دهد و او را ملزم به عملی کند معاهده است. مثلا در حقوق مدنی داخلی ماده 183 عقد را تعریف می کند و می گوید: هرگاه یک یا 2 نفر در برابر چند نفر دیگر تعهد به عملی کنند آن عقد است.از متن این ماده متوجه می شویم که تعهد را عقد می داند و هرچه که تعهد آور باشد نتیجه آن عقد است. در صحنه بین الملل نیز همینگونه است و تفاوتی بین واژه عقد با موافقت نامه یا پیمان نامه وجود ندارد بلکه نتیجه آن یعنی همان تعهد مهم است که مشترک است میان اینها.موافقت نامه ها به انواع مختلفی تقسیم می شوندما 2 نوع موافقت نامه داریم از این جهت که الزام آور باشد یا نباشد و تشریفات را طی کنند یا نکنند.برخی اسناد الزام اور هستند که اگر تعداد معینی از کشورها به آن بپیوندد آنگاه برای تمامی کشورهای دیگر نیز الزام آور خواهد شد برای مثال، عهدنامه ای از جانب سازمان ملل تدوین و به کشورها ارایه می شود که در آن می گوید هرگاه 30 کشور به این عهدنامه بپیوند و آنرا در پارلمان کشورشان تصویب کنند الزام آور خواهد بود و دیگر مهم نیست که چه کشورهایی آنرا تصویب کردند بلکه از سمت سازمان ملل برای تمامی کشورها الزام آور می شود.اما موافقت نامه اختیاری چیست؟ دسته ای که از سمت کشورها و یا سازمان ملل پیشنهاد می شود که در اینصورت الزام آور نیست و اگر کشوری بخواهد بپذیرد برای او الزام آور می شود و اگر کشوری نخواهد، برای او الزامی وجود ندارد و الزام فقط بر روی کشور قبول کننده موافقت نامه هست.همچنین توافق نامه ها به روش دیگری هم دسته بندی می شوند که آنها به ترتیب توافقنامه های «ساده» و «تشریفاتی» است.ساده بدین معنا که لازم نیست به داخل پارلمان کشورها برود و صرف اعلام موافقت نماینده کشور مورد نظر کافی است و الزام آور نیست، اما موافقت نامه تشریفاتی آنهایی هستند که باید در نهادهای تصویب کننده که در کشور ما شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است تصویب شوند و دولت نهایتا آنرا امضا کنند.سند 2030 موافقت نامه اختیاری اما الزام آور استدولت مطرح می کند که این تعهد نامه الزام آور نیست و می خواهند بگویند که یک موافت نامه ساده است؛ در پاسخ باید گفت:«بله درست است که این معاهده اختیاری است اما ساده نیست» و اینگونه نیست که هر وقت دولت خواست به آن بپیوندد هرگاه نخواست خارج شود.پیوستنش به معاهده کاملا اختیاری است و تا زمانی که نپیوسته ایم قدرت الزام آوری برای ما ندارد اما وقتی پیوستیم دارای قدرت الزام آوری می شود و نقض آن مسئولیت بین المللی به همراه خواهد داشت لذا می خواهم این را بگویم که 2030 یک معاهده نامه اختیاری است اما به محض اینکه پذیرفته شد الزام آور می شود و دولت نمی تواند از انجام آن سر بازند. فرق حقوق با هنجارهای اخلاقی این است که هنجارها الزام بیرونی ندارند اما در حقوق «بایدها» اگر نقض شوند مسئولیت بین المللی دارد لذا 2030 یک معاهده است. کنوانسیون حقوق معاهدات هم می گوید که معاهده لازم نیست که حتما یک سند باشد ممکن است چندین سند باشد مانند 2030.دولت خودش الزام آور بودن سند را پذیرفته استدر این نوع توافقات وقتی پیوستیم باید بصورت تمام و کمال همه معاهده را انجام دهیم به اضافه که در خود سند هم به کرات از لفظ «تعهد می نماییم» استفاده شده است همچنین که در نامه ای که مبنی بر اعلام کارگروه بوده است عبارت «در راستای تحقق کامل تعهدات 2030» آمده است لذا اینکه اینجا تحقق کامل را بگویند و بعد از آن در شرایطی دیگر از «حق شرط و الزام آور نبودن» آن صحبت کنند مملو از تعارض است زمانی که در نامه خودشان این عبارات را به کار برده اند یعنی الزام آور بودن سند از سمت دولت پذیرفته شده است.اگر این تعهد ها را اجرا نکنیم مسئولیت بین المللی که برایمان بوجود می آید چه خواهد بود؟ اسماعیلی: در حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی حوزه قهریه ای وجود ندارد که هرجا نقضی انجام گرفت با آن مقابله کند. البته با تلاش هایی که در سال های اخیر انجام شده برخی نهادها مانند دیوان بین المللی دادگستری یا نهادهای شورای عالی امنیت سازمان ملل بوجود آمدند اما چون فراگیر نیستند منجر به مجلس جهانی نشدند.اما بر اساس حقوق بین الملل هرجا که معاهده ای نقض شود و این نقض از سمت یک دولت باشد و باعث ورود ضرر شود مسئولیت بین المللی از مجموعه ضمانت اجراهای خفیف مثل تحریم، آغاز می شود و در نهایت به جنگ منجر می شود. لذا مسئولیت بین المللی محرز است ولو اینکه در مرحله اول جنگ و تحریم نباشد اما کم کم تشدید می شود و وقتی ما پذیرفتیم از حالت اختیاری خارج می شود.صرفا پذیرش یک معاهده مسئولیت دارددر حقوق داخلی میگوییم «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» یعنی انسان عاقلی که علیه خودش اقرار می کند اقرارش پذیرفته است و صرفا این اقرار برای محکومیت کافی است لذا همین که ما پذیرفتیم یعنی علیه ما در صحنه بین الملل اجماع سازی می‎شود. دولت می گوید این سند اختیاری است و در بیانیه اش نیز گفته دبیر یونسکو از ایران تقاضای امضا نکرده، پس الزام آور نیست اینجا مغالطه دارد؛ درست است که از ما تقاضای امضا نشد اما الزام آور است.چون در حقوق بین الملل نهاد قانون گذاری نداریم و کنش کشورها است که قانون را می سازد لذا رویه و عرف بسیار مهم است وقتی که کشور اجرای چند سند مرتبط با یک موضوع را مثل سند هزاره سوم، 2030، و اینچئون را می پذیرد وقتی بخواهد از آن خارج شود به کررات علیه خود رویه و عرف درست می کند و محتوایی که پذیرفته بر علیه خودش الزام اور می شود همین رویه و عرف در بین الملل مهم است در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می گوید منبعی که می توان به آن استناد کرد همین رویه ها است و اگر کشوری موافقت نامه ای را بپیذیرد و آن را نقض کند صحیح نیست و به علاوه اینکه آرا متعددی است که دیوان به معاهده یک جانبه هم حتی رای داده مثلا در سال 1989 رایی دیوان می دهد و فرانسه را محکوم می کند که در جو نباید آزمایش هسته ای انجام بدهد و یک جانبه اعلام کرده که فرانسه متعهد است که آزمایش هسته ای در جو انجام ندهد و فرانسه در ان دعوا استناد کرد که معاهده ای امضا نکرده اما دیوان ب علیه آن حکم داد و گفت صرف اینکه پذیرفتی مسئول هستی.پس در نتیجه حرف دولت که می گوید ما ملزم به اجرا نیستسم حرف سستی است و قابل پذیرش نیست چنانچه به خاطر داریم که دولت همین حرف ها را در مورد برجام هم می زد.دو ...

ادامه مطلب  

مجلس حق را به نیروی انتظامی داد/ برگ سبز خودرو حکم سند را دارد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر - گروه جامعه، آزاده خانی: جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید و فروش خودرو صار می شد و هزینه ای که مالک برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت می کرد دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زد. کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجان مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد. براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودر صادر می کند. قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه امری کاملاً اختیاری است.شروع یک دعوای حقوقیزمستان سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی دربارهٔ مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن زمان تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است. براساس قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی در دی ۸۹، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اجباری است. از سوی دیگر در متن آیین نامه اجرایی ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در شهریور ۹۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده، آمده است: «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند.این ماده قانونی اگرچه ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نفی نکرده است اما چالش موجود در این زمینه میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی از آن جا آغاز می شود که پلیس اعلام می کند برگه سبز صادرشده در مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری خودرو از نظر این نهاد، سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می آید. اکنون بنا بر آنچه پلیس می گوید سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند. اما در سوی دیگر ماجرا کانون سردفتران و دفتریاران تأکید می کنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است.بنابراین هر ۲ نهاد هم برای اثبات گفته های خود به قانون استناد می کنند آن هم ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی؛ قانونی که همه این مناقشه ها و دعواها زیر سر آن است و سازمان ثبت و پلیس هرکدام به نحوی آن را تفسیر می کنند. جالب تر این که هر ۲ نهاد هم معتقدند قانون صراحت لازم را ندارد و به همین خاطر هیچ کدام برای رفع ابهام از قانون و پایان دادن به این کشمکش چندساله اقدام نمی کنند و درنهایت هم این مردم هستند که از این دعوا متضرر می شوند، مردمی که نمی دانند بالاخره حق با پلیس است و به دفاتر مراجعه نکنند یا حق با سازمان ثبت است و باید برای تثبیت مالکیت خود به دفاتر اسناد رسمی بروند.محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه معتقد است برگه سبز ناجا سند رسمی نیست و تنها برای تعویض پلاک کارایی دارد. تأکید او بر این است که برای هرگونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. به گفته این کارشناس، براساس قانون مدنی، اسنادی سند رسمی هستند که در اداره های ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند و جز این، هیچ سندی رسمی نیست.در آن سوی درگیری سخنگوی ناجا با تأکید بر این که پلیس در نقل و انتقال خودرو براساس قانون عمل می کند، گفت: سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می شود. سردار سعید منتظرالمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر صراحتاً اعلام کرد :فرایند شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس اظهار کرد: انجام ماموریت های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم. متأسفانه این روزها شبهاتی در مورد شماره گذاری خودروها برای مردم ایجاده شده که البته این موضوع از سالیان پیش مطرح است و به عبارتی این قصه سر دراز دارد. وی با بیان این که در کشور ما قانونگذار براساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ همانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو، هویت خریدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد: تشخیص و تأیید این ۳ موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می کند.مناقشه بر سر ماده ۲۹پس از واکنش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به اظهار نظر عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دربارهٔ الزامی نبودن مراجعه مردم به دفترخانه ها برای نقل و انتقال سند خودرو، سرهنگ «محمد ترحمی»، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندکان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج گردیده بیان می دارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای ب ...

ادامه مطلب  

همراهی با ترامپ سودی ندارد؛ ترکیه باید با ایران همسو شود/برای فلسطین حاضر به هزینه دادن هستیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، «صالح تورهان» رئیس انجمن جوانان آناتولی د رگفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در آنکارا تاکید کرد: همراهی با سیاست های ترامپ هیچ سودی برای ترکیه و منطقه نخواهد داشت، امیدوارم دولتمردان ترکیه این مسئله را بدون تجربه کردن، آن درک کنند. مشروح این گفتگو از نظر شما می گذرد.جنبش چشم انداز ملی بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب، رنگ و زبان اتحاد و برادری را به هدف خود قرار داده استتسنیم: جوانان آناتولی، جنبش چشم انداز ملی و اصلاح برای عدالت بیانگر چه چیزی در جامعه ترکیه است؟صالح تورهان: مصاحبه را با سؤال بسیار مهمی آغاز کردید. انجمن جوانان آناتولی و جنبش چشم انداز ملی برای رفع مشکلاتی که در جامعه وجود داشت متولد شدند و با محوریت برابری و برادری کار خود را آغاز کردند. مرحوم نجم الدین اربکان در سال 1969 جنبشی را آغاز کرد که هدفش برقراری رابطه مردم با گذشته خود و احیای اقتدار دنیای اسلام و اتحاد مسلمانان بود که اعتقاد داشت همسو حرکت کردن با غرب هیچ فایده ای برای کشورهای اسلامی ندارد و تأکید داشت که مسلمانان این توانایی را دارند که نیازهای خود را با توانایی های خود تولید کنند. این جنبش در ترکیه گسترش یافت اما در کشورهای دیگر هم نفوذ کرد و همین اهداف را دنبال کرد.در داخل جنبش چشم انداز ملی به جنبش جوانان هم نیاز بود. جنگ جهانی اول باعث تجزیه دنیای اسلام شد و تا مرز نابودی مسلمانان هم پیش رفت و باعث شد جهان اسلام در عرصه های بین المللی تضعیف شود و همین مسئله دشمنان اسلام را به این فکر انداخت تا اعتقادات و فرهنگ مسلمانان را از بین ببرند و خاک اسلام را به تصرف خود درآورند. آنان این ذهنیت را در مسلمانان نهادینه کردند که غربی ها بهتر از ما می فهمند، آن ها قدرتمند هستند، همه کارهایشان درست است، ما ضعیف هستیم، ما ناتوان از انجام کارهای بزرگیم و ما نمی توانیم محصولی تولید کنیم و باید از غربی ها بگیریم. جنبش چشم انداز ملی برعکس این ذهنیت را انجام داد و تلاش کرد که تا مسلمانان را متحد کند و آنان را به این خودباوری برساند که می توانند مانند غربی ها با یکدیگر همسو باشند و بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب، رنگ و زبان با یکدیگر متحد شده و در یک هدف مشترک حرکت کنند.بزرگ ترین هدف و آرمان صهیونیسم گسترش قوم گرایی و مذهب گرایی در منطقه استتسنیم: ترکیه در 15 سال اخیر در یک دوره ای سیاست خارجی خوبی را دنبال کرد و به عنوان نگین منطقه درخشید اما در 6 سال اخیر برخلاف سیاست های قبلی خود عمل کرد و سیاست قوم گرایی و مذهب گرایی را دنبال کرد. آیا این سیاست سودی برای ترکیه داشت؟صالح تورهان: سیاست های منطقه ای ترکیه تنها ترکیه را تحت تأثیر قرار نمی دهد و اتخاذ سیاست غلط برای تمام منطقه مشکل ایجاد می کند. حتی مشکلات به وجود آمده در پاکستان و مالزی تنها آن کشورها را درگیر نمی کند بلکه تمام کشورهای مسلمانان را تحت تأثیر قرا می دهد. این درست است که پیشرفت تکنولوژی، دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده است اما از بعد ایمانی، مسلمانان به منزله اعضای یک بدن هستند و اگر مشکلی در مالزی به وجود بیاید این مشکل برای من مسلمانی که در ترکیه زندگی می کنم تأثیر می گذارد که این مسئله از ایمان نشئت می گیرد.مذهب گرایی و قوم گرایی برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان مسئله جدیدی نیست. صهیونیسم یک اصل دارد و آن این است که تا زمانی که مسلمانان متحد و یکی باشد امکان شکست آنان وجود ندارد به همین منظور تمام تلاش خود را برای کاشتن تخم نفاق و تفرقه بین مسلمانان انجام می دهد تا آن ها را نسبت به هم دشمن کند و جنگ داخلی بین مسلمانان ایجاد شود و زمینه برای تشکیل اسرائیل بزرگ در منطقه ایجاد شود. این هدف تنها توسط اسرائیل دنبال نمی شود و آمریکا و انگلیس هم به دنبال همین نقشه برای مسلمانان هستند، به طوری که بسیاری از کشورهای اروپایی با پیروی از آمریکا پروژه جنگ داخلی بین مسلمانان را دنبال می کنند.بنده در همه سخنرانی های خود تأکید می کنم که تحولات منطقه را بایستی از دو بعد نگاه کرد، یک بعد منافع داخلی ترکیه و یک بعد دیگر منافع جهان اسلام. موفقیت پروژه خاورمیانه بزرگ به معنای تشکیل اسرائیل بزرگ و تجزیه کشورهای اسلامی به دولت های کوچک و ضعیف است که دائماً در حال جنگ و نزاع با یکدیگر خواهند بود و راه حلشان استفاده از ابزار مذهب و قومیت برای ایجاد تفرقه و دشمنی بین مسلمانان است. از طرف دیگر آمریکا و صهیونیسم با ایجاد جنگ داخلی و تجزیه کشورهای اسلامی می توانند بر منابع انرژی آنان مسلط شوند و غارت کنند.با این حال و روزی که در منطقه وجود دارد مسلمانان چگونه می توانند مقاومت کنند. مسلمانان دارای منابع عظیمی از نفت و گاز جهان و همچنین جمعیت جوان و محصولات کشاورزی هستند و دشمن برای آنان نقشه و برنامه دارد. دشمنان اسلام تلاش می کنند ایران و ترکیه را در مقابل هم قرار دهند، ترکیه را با مصر دشمن کنند و بین ایران و مصر دشمنی و کینه به وجود بیاورند. آنان در عراق و سوریه جنگ داخلی ایجاد کردند. صهیونیسم همه این دشمنی ها را از طریق مذهب و قومیت بین مسلمانان ایجاد می کند.رفراندوم 16 آوریل نه تنها برای ترکیه بلکه برای تمام منطقه و ایران، مصر، سوریه و عراق مهم بودتسنیم: ترکیه با برگزاری رفراندوم 16 آوریل سیستم جدیدی برای اداره کشور خود انتخاب کرد. جنبش چشم انداز ملی به عنوان یک پیروزی از رفراندوم یاد کرد و تأکید کرد که دوران جدیدی برای فعالیت های سیاسی این جنبش آغاز شده است، نظر شما در این مورد چیست؟صالح تورهان: اهداف و آرمان های جنبش چشم انداز ملی معطوف به پیروزی یا شکست در رفراندوم نیست، بلکه این جنبش از همان روزی که فعالیت خود را شروع کرد و برای برابری و برادری بین همه مردم و برای اتحاد و یکپارچگی آنان تلاش کرد به پیروزی رسید و حمایت بخشی از مردم از این جنبش نمی تواند معیاری برای پیروزی باشد. پیروزی بزرگ ما زمانی محقق می شود که همه مردم از هر دین و مذهبی بگویند که خداوند از جنبش چشم انداز ملی راضی باشد چرا که در فعالیت های خود جز راه عدالت پیش نگرفتند و همه هم و غم خود را برای یکپارچگی و اتحاد همه مردم گذاشتند.زمانی که رفراندوم قانونی اساسی برگزار می شد، ما به عنوان انجمن جوانان آناتولی بر آشتی ملی و اتحاد ملی تأکید می کردیم. برای ما روز 16 آوریل به عنوان روز برگزاری رفراندوم مهم نبود بلکه 17 آوریل مهم بود که همه طیف ها در کنار یکدیگر و دور یک میز کنار هم بنشینند و اتحاد خود را حفظ کنند. این دوران هم از راه می رسد و تمام می شود و تنها چیزی که جنبش چشم انداز ملی دنبال می کند اتحاد است. تنها یک حقیقت وجود دارد و آن مردمان این منطقه شانه به شانه یکدیگر به دنبال عدالت بوده اند. رفراندوم 16 آوریل نه تنها برای ترکیه بلکه برای مردم تمام منطقه مهم بود. این رفراندوم برای ایران، مصر، سوریه و عراق مهم بود. در حال حاضر هم ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرده است که تنها مردم ایران را تحت تأثیر قرار نمی دهد بلکه کل مردم منطقه تحت تأثیر انتخابات ایران بودند.ترکیه باید برای حل بحران سوریه و عراق با ایران و مصر متحد شود/ بحران سوریه و عراق مسئله اسلام است نه مسئله آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیهتسنیم: رابطه ترکیه با اسرائیل و همچنین دولتمردان جدید آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟صالح تورهان: به صراحت باید عرض کنم که آرزوی قلبی تمام 80 میلیون مردم ترکیه اتحاد مردم این جغرافیاست. ترکیه کودتای 15 جولای را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر با پدیده ترامپ روبروست. با تحلیل و ارزیابی حوادث منطقه و سیاست های ترامپ فقط به یک نتیجه می رسیم و آن هم لزوم اتحاد و برادری در این مقطع زمانی است. در 300 الی 400 سال قبل وقتی صحبت از غرب می شد 1500 حکومت را شامل می شد که هر کدام سرود ملی و پرچم مخصوص خود را داشتند و این در حالی بود که جهان اسلام شامل سه حکومت بود. اساس این سه حکومت اسلامی بر پایه برابری و وحدت بود. غربی ها با مشاهده پیشرفت مسلمانان تصمیم گرفتند که آن ها هم متحد شوند و در یک بازه زمانی 1500 حکومت تبدیل به 26 حکومت شد و سپس اتحادیه اروپا به وجود آمد. مرزها برداشته شد، پول واحد ایجاد شد، همکاری های مشترک اقتصادی افزایش یافت و توانستند روز به روز قدرتمندتر شوند.از طرف دیگر این سه حکومت اسلامی با ایجاد فتنه و جنگ داخلی از هم فروپاشیدند و به بیش از شصت کشور تجزیه شدند و روند تجزیه شدن کشورهای اسلامی هنوز هم ادامه دارد. در حالی که 20 الی 25 سال پیش عراق را به عنوان یک کشور یکپارچه می شناختیم با حمله آمریکا به این کشور به بهانه حمله تروریستی 11 سپتامبر، در عراق جنگ داخلی به وجود آمد و این کشور در حال حاضر به سه اقلیم تجزیه شده است که پتانسیل تجزیه به پنج کشور هم دارد. آمریکا و کشورهای غربی در نظر دارند عراق را به اقلیم کردستان، اقلیم سنی، اقلیم شیعه، اقلیم عربی و اقلیم ترکمان تجزیه کنند. چرا باید یک کشور مسلمان به این حال و روز بیفتد؟من خواستار این هستم که به عنوان شهروند ترکیه ای به راحتی و بدون تشریفات به بغداد رفت و آمد کنم، من می خواهم همانند سفر به آنکارا و استانبول به تهران سفر کنم و همین ترتیب می خواهم به شهرهای دمشق، قاهره، سودان و جاکارتا رفت و آمد کنم. چه کسی این مرزها را ایجاد کرده است؟ برای سفر به یک کشور اسلامی پاسپورت و ویزا از کجا آمده است؟ مگر می توان بین مسلمانان مرزی قائل شد؟ دشمنان اسلام مسلمانان را با ایجاد مرزهای مصنوعی به خود مشغول کرده اند و در پشت پرده برای آنان دشمن تراشی می کنند. عراق، افغانستان و لیبی را به همین صورت دچار جنگ داخلی کردند و سلاح های مورد نیاز برای این جنگ داخلی را هم خود غربی ها از پول مسلمانان تأمین می کنند و به این ترتیب تجارت سلاح های خود را همیشه پررونق نگه می دارند. در 10 سال اخیر شرکت های پربازده در جهان متعلق به شرکت های آمریکایی است. مسلمانان بایستی به ریشه اصلی فتنه در منطقه توجه کنند چرا که وقتی برای از دست دادن وجود ندارد. ترکیه به عنوان میراث دار تمدن عثمانی با نگاهی به گذشته و چگونگی فروپاشی عثمانی بایستی به ارزیابی درست از تحولات کنونی منطقه بپردازد و وقت برایش بسیار اندک است.چه باید کرد؟ ترکیه بایستی در کوتاه ترین زمان ممکن برای حل بحران سوریه و عراق با ایران و مصر متحد شود و به مرور زمان دیگر کشورهای اسلامی را هم در حل این بحران ها دخیل کند چرا که بحران سوریه و عراق مسئله اسلام است نه مسئله آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه. هیچ زمانی از بیگانگان برای مسلمانان دوست نبوده و نخواهند شد و آن ها هیچ زمانی کاری را که به سود مسلمانان باشد انجام نمی دهند. دو ماه پیش در 4 آوریل ادعای استفاده از سلاح های شیمیایی در ادلب مطرح شد و متأسفانه ترکیه هم در دام تبلیغات غلط علیه دولت سوریه افتاد و اصل ماجرا در 7 آوریل برملا شد، زمانی که آمریکا به بهانه سلاح شیمیایی، سوریه را با 59 موشک مورد حمله قرار داد. آمریکا در جنگ دوم خلیج فارس عراق را با دو بهانه اشغال کرد.اولین بهانه آمریکا این بود که صدام ظالم و دیکتاتور است و بایستی سرنگون شود تا در عراق دموکراسی و آزادی ایجاد شود و دومین بهانه آمریکا هم این بود که عراق سلاح شیمیایی و بمب اتمی دارد و اگر صدام از ...

ادامه مطلب  

سند ریسر آفرود 500 جی تی ، هیولایی ترکیبی با هنر منصوری  

درخواست حذف این مطلب
سند ریسر آفرود 500 جی تی ، هیولایی ترکیبی و قدرتمند است که این روزها تصاویر آن در رسانه ها مورد توجه خاص علاقه مندان به خودرو و بخصوص خودروهای مخصوص آفرود قرار گرفته است .بدنه فیبر کربنی این خودرو توسط منصوری ، تیونر معروف ایرانی ساخته شده و وزن آن تقریبا برابر یک هاچبک است. با این حال این خودرو به اندازه کافی محکم و قوی به نظر می رسد. در ادامه با میهن پست همراه شوید.آیا تا به حال در خصوص گروه خودروسازی زاروق یا خودروهای آن چیزی شنیده اید؟ گروهی که امیدوار است بتواند شن نوردهای شیک و تهاجمی خود را به خوبی در کشوری مانند امارات به فروش برساند.سند ریسر آفرود 500 جی تی در حالی تمام شرایط حضور در رقابت های آفرود را خواهد داشت که گروه خودروسازی زاروق ادعا می کند که کاری غیر ممکن را انجام داده و قابلیت های یک ابر خودروی پرفورمنس را با یک مدل آفرودی ترکیب کرده است تا یک ماسه نورد حرفه ای را از آن بسازد. این آفرودر واقعی که سند ریسر نام دارد.قدرت سند ریسر آفرود از یک موتور 6.2 لیتری v8 -محصول کارخانه جنرال موتورز- گرفته می شود که با گشتاوری نزدیک به 660 نیوتن متر توانی حدود 518 اسب بخ ...

ادامه مطلب  

ناگفته هایی از «مقاومت اسلامی فلسطین»+عکس  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، ارتباط عمیق ایدئولوژیک بین بحث فلسطین و عقاید اصیل شیعی و ارتباط تنگاتنگ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با بحث مقاومت، ترکیبی درهم تنیده و ارتباطی ناگسستنی بین «ایرانِ مقاومت» و «مقاومت فلسطین» ایجاد کرده است، به نحوی که شناخت تاریخ معاصر ایران (خصوصا در دوران جمهوری اسلامی) و فهم جریانات امروز ایران و منطقه (و حتی جهان) و تصویریابی از آینده ی تحولات پیش رو، برای ما جز با شناخت تاریخ مقاومت فلسطین میسر نخواهد بود.در زمینه ی شناخت تاریخ مقاومت فلسطین یکی از بهترین راه ها، روی آوردن به روایت های دست اول مقاومین فلسطینی از جریانات مرتبط با آرمان فلسطین است، روایت هایی که می تواند در عین جذابیت، اطلاعات تاریخی و سیاسی مهمی نیز در اختیار خوانندگان بگذارد، خاطرات «عبدالحکیم حنینی» یکی از این روایت هاست.«عبدالحکیم حنینی»، متولد سال 1965 در روستایی در نزدیکی «نابلس» از شهرهای «کرانه ی باختری رود اردن»، از اولین اعضای شاخه ی امنیتی «حماس»(حرکت مقاومت اسلامی فلسطین) در کرانه ی باختری و از بنیانگذاران «گردان های عزالدین قسام«، شاخه نظامی جنبش «حماس»، در آن منطقه است.«حنینی» که پیش از عضویت در «حماس» عضو اخوان المسلمین فلسطین بوده و سپس مثل باقی اعضای این جنبش به «حماس» منتقل شده، اطلاعات دقیقی از چگونگی تشکیل «حماس» و از آن مهم تر از چگونگی برپایی «گردان های قسام» (خصوصا در کرانه ی باختری) در سینه دارد. از جمله اطلاعات منحصر به فرد موجود در خاطرات «حنینی»، چگونگی تهیه سلاح و وسایل انفجاری برای اولین عملیات های استشهادی و غیر استشهادی «حماس» در «کرانه ی باختری» است (از جمله آن که چطور از وسایل برقی آشپزخانه «مولینکس» برای تهیه تجهیزات اولین عملیات استشهادی «حماس» در «کرانه ی باختری» استفاده برده اند). خاطرات او از شهدای بزرگ مقاومت «حماس» (همچون شهید «عماد عقل»، بنیانگذار نظریه ی «جنگ از فاصله صفر») و اطلاعاتش از کسانی چون شهید «یحیی عیاش» (مهندس عملیات های استشهادی) بر جذابیت و افادت خاطرات او افزوده است. با توجه به دستگیری «حنینی» و سپری کردن دوران بازجویی و اسارت در زندان های صهیونیست ها، روایت او از شکنجه های طاقت فرسای اشغالگران هم خواندنی است.آن چه به اهمیت خاطرات او می افزاید آن است که به صورت کلی «گردان های قسام» روابط بسیار خوبی با «ایران» و و «حزب الله» دارند و حتی در اوج برخی اختلاف نظرهای سیاسی نیز روابط گرم و حسنه نیروهای «قسام» با «ایران» و «حزب الله» برقرار بود و در همین راستا شناخت تاریخچه و سیر گردان های قسام ارزش افزون تری می یابد.«حنینی» که در جریان تبادل اسرای موسوم به «وفاء الاحرار» (تبادل بیش از هزار اسیر فلسطینی با «گلعاد شالیط» سرباز صهیونیست) در سال 2011 از زندان آزاد شد، مدتی پس از رهایی، در یک برنامه ی تلویزیونی حاضر شده و طی 11 جلسه ی حدودا 45 دقیقه ای به ذکر خاطراتش از دوران کودکی تا زمان آزادی پرداخته و مطالب متعددی (از جمله نکات پیش گفته) را ذکر کرد.این خاطرات در برنامه ی چالشی و جذاب «شاهد زمانه» [شاهد علی العصر] شبکه ی «الجزیره» بیان شده است. این بر نامه، به رویکرد چالشی مجری برنامه [احمد منصور] و همچنین سؤالات دقیق وی شناخته می شود. مجری این برنامه پیش از مصاحبه، با مطالعه ی گسترده درباره ی مهمان برنامه و بررسی آرشیو نشریات و همچنین کتب، اقوال مختلف درباره ی وی و همچنین دوره ی مورد بحث را جمع آوری می کند و با استناد به آنها سؤالات دقیق و بی پروا و جوی چالشی خلق می کند.مشرق پیش از این نیز خاطرات «صلاح عمر العلی» (از سران سابق حزب بعث عراق) را که در این برنامه بیان شده بود طی چندین قسمت ترجمه و تقدیم کرده بود، و با توجه نزدیکی «روز جهانی قدس» بر آن شدیم «خاطرت عبدالحکیم حنینی» را نیز ترجمه و منتشر کنیم. این خاطرات به مرور به صورت اختصاصی در گروه جهاد و مقاومت مشرق تقدیم خواهد شد.بسم الله الرحمن الرحیم آنچه در پی می آید، بخش نخست از خاطرات «عبدالحکیم حنینی» (از بنیانگذاران بخش امنیتی و نظامی «حماس»در «کرانه ی باختری») است :*مجری: سلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ضمن خوش آمد گویی به شما برای مشاهده این دوره از برنامه، میهمان ما در این قسمت و قسمت های آتی، آقای عبدالحکیم حنینی است، یکی از اسرای آزاد شده ی فلسطینی از زندان های اشغالگران اسرائیلی در جریان تبادل «وفاء الاحرار». در این قسمت و قسمت های آتی، درباره ی تجربه ی تلخی که در زندان های اشغالگران اسرائیلی از سر گذرانده شهادت خواهد داد، تجربه ی تلخی که حدود 750 هزار فلسطینی از سال 1967 تا الان تجربه ی آن را داشته اند، یعنی عددی نزدیک به یک چهارم جمعیت فلسطین. در بین آنان هم مرد بوده هم زن، هم افرادی با سن بالا بوده و هم افرادی با سن پایین. حتی کودکان هم از تجربه ی اسارت و رنج های آن جان به در نبرده اند. و از آنجا که سختی هایی که اسرا در زندان های اشغالگران اسرائیلی به آن دچارند بالاتر از حد تصور است، او برای ما در این قسمت و قسمت های آتی گوشه ای از این رنج های عظیمی را که صدها هزار اسیر فلسطینی به آن دچار بوده و هستند را روایت می کند. برادر عبدالحکیم، سلام.-عبدالحکیم حنینی: برادرم احمد سلام، و ان شاء الله رب العالمین این تلاش در ترازوی حسنات همه مان قرار بگیرد و رنجی انسانی ای که هزاران اسیر فلسطینی به آن دچارند را روشن کنیم.*تو در ماه آگوست 1965 در نابلس به دنیا آمدی. [سپس از تحصیلات ابتدایی و دبیرستان و ورود به دانشگاه] از دانشکده ی پلی تکنیک نابلس فارغ التحصیل شدی. کودکی و نوجوانی ات چطور بود؟در ابتدا و پس از بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و اصلاة و اسلام علی سید المرسلین، پیش از شروع صحبت می خواهم خالصانه ترین درودها و سلام ها و اشتیاق های خودم را به برادران و رفقایی که در زندان و اسارت و رنج های اسارت با ما شریک بودند و هنوز در سلول های زندان اشغالگران هستند نثار کنم، کسانی که در قبور زنده ها هستند، در آنجا در مقبره ای که در آن هزاران اسیر فلسطینی زندگی می کنند. تمام درودها و تمام سلام ها نثار تک تک آن برادران و رفقا و مجاهدین، برادرانمان در جنبش فتح، رفقایمان در [جریان] چپ فلسطینی و مجاهدینمان، بچه های جنبش حماس و جنبش جهاد اسلامی.*الان ده هزار اسیر فلسطینی در زندان های اشغالگران هستند.-الان دقیقا 7 هزار نفرند. این عدد با دستگیری ها دیگر کم و زیاد می شود. الان آخرین آماری که در این ماه داریم 7 هزار اسیر فلسطینی در زندان های اشغالگران هستند.در ابتدا [بگویم] من در یک روستای ساده، یک روستای حاشیه ای، یک روستای زیبا از روستاهای شرق شهر نابلس به اسم بیت دجن متولد شدم. هنوز و تا همیشه در قلبم شوق و عشق به این روستا و اهالی اش و کسانی که ساکن آن هستند و به شهر جبل النار شهر نابلس، شهر دلاوران، شهر شهدا، شهر کسانی که برای وطن شان، در راه دفاع و مقاومت در برابر این اشغالگر خود را قربانی کردند دارم و خواهم داشت. من هم مثل هر بچه ی کشاورز ساده ای متولد شدم و رشد کردم. پدرم کشاورزی و چوپانی می کرد [یعنی تعدادی چهارپا هم داشت]. مادرم هم خانه دار بود.*تو در سال 1965 متولد شدی، و در سال 1967 [و در جریان جنگ 6 روزه] بود که کل کرانه ی باختری و غزه اشغال شد، یعنی تو در سایه ی اشغالگری اسرائیل و سایه ی [حضور] نظامیان [صهیونیست] چشمت [به دنیا] باز شد. بچگی و بزرگ شدنت چطور بود؟ بچگی و بزرگ شدن یک کودک فلسطینی در سایه ی اشغالگری.-اینکه گفتی به عنوان یک کودک فلسطینی، نظرم را جلب کرد. راستش، برادر احمد، هنوز تا الان هم در خاطرم مانده (و برای مادرم هم که تعریف می کردم تعجب می کرد [که چطور خاطرم مانده]. هنوز در خاطرم تصویر ویران کردن خانه ی یکی از اقوام و همسایه هایمان [توسط صهیونیست ها] نقش بسته است. آن موقع 5 سالم بود. فکرش را بکن، یک بچه ی 5 ساله ...*یعنی در سال 1970.-[بله] در سال 1970. همسایه مان زندانی [اسیر] و محکوم به حبس ابد بود و اشغالگران تصمیم گرفتند [برای مجازات اضافی] خانه اش را خراب کنند. نیروهای اشغالگر آمدند و ما را از خانه بیرون کردند و از محل دورمان کردند و بردندمان به باغ های زیتون [که دورتر از خانه ها قرار داشت] که آنچه اتفاق می افتد را ببینیم. و منفجر شدن خانه ی مبارز، محمد حنینی را دیدم. تصویرش تا همین الان [دقیقا] در ذهنم هست. مبالغه نمی کنم. تا همین الان آن تصویر را در خاطر دارم. تصویر خانه ای که منفجر و ویران می شود در خاطرم هست. چرا؟ چون در مقابل اشغالگری مقاومت کرده بود. خب بچه، این بچه، مثل هر بچه ی فلسطینی در سایه ی اشغالگری به دنیا آمد و در سایه ی اشغالگری رشد کرد. و با چشم خودش می دید که جلوی او زمین ها مصادره می شد، می دید که خانه ها ویران می شد، می دید که درختان زیتون را قطع می کردند، [...] می دید همه چیز را بالا می کشند، زدن [مردم] را می دید، شکنجه را می دید، اهانت ها در پست های بازرسی ارتش [اسرائیل] را می دید، می دید که چطور شهرک نشینان [صهیونیست] برای مردم عربده کشی می کنند.در روستایی که ما بودیم، فکرش را بکنم، بعد از خدای سبحانه و تعالی، تکیه مان به کشاورزی بود. وقتی می بینی که یک شهرک [صهیونیستی] هزاران هکتار از زمین هایی که اهالی روستای ما به آن تکیه دارند و رزقشان را از آن کسب می کنند مصادره می کند و این زمین ها جزو زمین های آن شهرک می شود، [چه حس و تصویری خواهد داشت؟] این شهرک هنوز هم برپاست، به اسم شهرک [صهیونیستی] الحمراء. هزاران هکتار را مصادره و کشاورزان [و صاحبان زمین ها را] محروم کردند.*بدون اینکه پولی به مردم بدهند.-[بله] بدون اینکه پولی بدهند، بدون هیچ چیز، بدون هیچ چیز. این کشاورز، این گله دار را از منبع رزقش، منبع کسب روزی اش از مزرعه اش محروم کردند. اشغالگری [صهیونیست ها] این است. ما اینطور بزرگ شدیم، در وضعی که هر روز جنایت های این اشغالگر را می دیدیم.*وقتی این تصاویر در جان و روح یک بچه ثبت می شود (و نه فقط در خاطره اش) چیزهایی در وجود او حکاکی می کند که تا زنده است باقی خواهد بود. تو یک بچه ی 5 ساله بودی و دیدی که سربازان اشغالگر خانه ی یک [رزمنده ی] مقاوم فلسطینی را که همسایه تان بود خراب می کنند. انتظار داشتی که همین اتفاق برای خانه ی تو، برای خانواده ات برای خاندانت هم اتفاق ...

ادامه مطلب  

نفوذ به کشورها با شعارهای زیبا  

درخواست حذف این مطلب
در ابتدای این نشست، آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذو علم، معاون پژوهش و آموزش مؤسسه ی پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی، به عنوان مدیر نشست پس از خیر مقدم به اساتید مدعو و فعالان رسانه ای، هدف نشست را اینگونه بیان کرد: این جلسه یک نشست علمی و پژوهشی است درباره ی سند توسعه ی پایدار ۲۰۳۰ که در جلسه ی مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ به تائید اعضا رسانده شده است.به گزارش پایداری ملی، پس از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با معلمان پیرامون سند آموزشی ۲۰۳۰، سرانجام اجرای این سند آموزشی در جلسه ی (۱۳۹۶/۰۳/۲۴) شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو شد. اما این سند، تنها بخشی از یک برنامه جامع و فراگیر بوده است. همان طور که رهبر انقلاب در دیدار با اساتید دانشگاه نیز به آن اشاره کرده و فرمودند: «این جزئی از یک سند بالادستیِ سازمان ملل -سند توسعه ی پایدار- است که یک بخش آن همین سند ۲۰۳۰ مربوط به آموزش وپرورش است. در واقع آنچه اینها در این سند توسعه ی پایدار -که از جمله این سند ۲۰۳۰ در آن هست- طرّاحی دارند می کنند و دست اندرکار هستند، این است که یک منظومه ی فکری و فرهنگی و عملی برای همه ی دنیا دارند جعل میکنند.» بر همین اساس روز چهارشنبه (۱۳۹۶/۰۴/۱۴)، نشستی با هدف بررسی سند توسعه ی ۲۰۳۰، ماهیت و هدف از ترویج و تبلیغ آن توسط سازمان ها و نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد و یونسکو و اثرات اجرایی شدن آن در کشور، در مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، با حضور صاحب نظرانی چون حجت السلام دکتر پارسانیا، دکتر عادل پیغامی، دکتر انتظاری، دکتر کرمی، دکتر سماواتی و سرکار خانم دکتر روح افزا و سرکار خانم دکتر آیت اللهی برگزار شد. پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir گزارشی مشروح از این نشست را ارائه می کند.* نفوذ با شعارهای زیبادر ابتدای این نشست، آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذو علم، معاون پژوهش و آموزش مؤسسه ی پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی، به عنوان مدیر نشست پس از خیر مقدم به اساتید مدعو و فعالان رسانه ای، هدف نشست را اینگونه بیان کرد: این جلسه یک نشست علمی و پژوهشی است درباره ی سند توسعه ی پایدار ۲۰۳۰ که در جلسه ی مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ به تائید اعضا رسانده شده است.ایشان در ادامه درباره ی بررسی های صورت گرفته درباره ی این سند گفت: بررسی محتوا، رویکرد و اهداف این سند نشان می دهد که نظام سلطه به دنبال تعمیق و تثبیت نفوذ همه جانبه ی خود در کشورهای جهان است و برای مداخله در الگوی سیاست گذاری آن ها برای توسعه، یک راهبرد و رویکرد جامع و جدیدی را در پیش گرفته است تا بتواند جایگاه برتر خود را در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و غیره حفظ کند.»ایشان پس از آن به شعار سند با عنوان «دگرگون ساختن جهان ما» اشاره کرد که هدف سند هم مداخله ی نرم در کشورها با استفاده از شعارهای جذاب و زیبا است. آقای ذو علم همچنین به اهمیت هوشیار سازی و آگاه سازی مردم و مسئولان اشاره کرد که این وظیفه متوجه متفکران و اندیشمندان است و آن ها باید جامعه را بیدار کنند. ایشان از همه ی متفکران و اندیشمندان انقلابی و غیر وابسته به غرب دعوت کردند که درباره ی این سند تحقیق و تفکر کنند و در آخر از دیگر اساتید حاضر در جلسه دعوت به صحبت و تبادل نظر کرد که پس از این دعوت، آقای دکتر علی کرمی به عنوان نخستین سخنران مدعو، سخنان خود را آغاز کرد.آقای دکتر علی کرمی در ابتدا تخصص خود را که بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک است یادآور شد که با نگاه تخصصی خود سند جامع ۲۰۳۰ را مطالعه نموده است و به نکات نگران کننده ای رسیده است. او در ابتدا به چند پهلویی اسناد و معاهدات بین المللی به ویژه اسناد سازمان ملل اشاره کرد که در ظاهر خیرخواهانه اما در باطن بسیار خطرناک است و پروژه هایی نظیر کنترل جمعیت، جهانی سازی، نظم نوین جهانی و غیره را مثال زد. دکتر کرمی با بیان هدف دوم از اهداف هفده گانه ی سند توسعه ی ۲۰۳۰ با عنوان «پایان گرسنگی، امنیت غذایی، افزایش سطح تغذیه و توسعه ی کشاورزی پایدار» به برنامه ریزی سازمان ملل برای دخالت در سلامت و تغذیه ی ملت ها اشاره کرد که با این دخالت ها امنیت غذایی و سلامت ملت ایران به خطر خواهد افتاد.* لزوم ایفای نقش فعالپس از پایان صحبت های دکتر کرمی، فرصت به آقای دکتر عادل پیغامی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه رسید تا به طرح نظرات خود درباره ی سند بپردازد. دکتر پیغامی در ابتدا به این نکته پرداخت که نباید بیش از اندازه به یک مصداق با نام سند آموزش ۲۰۳۰ و یک موضوع به نام سند توسعه ی ۲۰۳۰ محدود شد، زیرا از هدف اصلی که حکمرانی جهانی است، غافل می شویم.دکتر پیغامی با تشریح شیوه های استعمار غربی ها در طول تاریخ، امروز را دوران استعمار فرانوین دانست که با شبکه ای تارعنکبوتی امکان حکمرانی جهانی برای نظام سلطه فراهم شده است. به طور مثال ما در نظام اقتصادی، بانکی و پولی جهان با سازمانی به ظاهر مردم نهاد به نام fatf مواجه هستیم که به نحوی حکمرانی جهانی را به شیوه ای نرم در جهان پیاده سازد. یا با کنوانسیون هایی مانند «برن» یا پیمان «کیوتو»، آینده ی اقتصادی برای کشورهایی مثل ایران که به دنبال استقلال است، پیچیده و مسئله زا خواهد شد.دکتر پیغامی با بیان اینکه سازمان های بین المللی استانداردها و شاخص هایی را می سازند گفت: این سازما ن ها با نگارش این اسناد، در حقیقت سایر کشورها را محروم، محدود و حتی محکوم می کنند. این استاد دانشگاه در ادامه دو مسئله و چالش حال حاضر را این چنین شرح داد: «ما باید گستردگی این شبکه ی تارعنکبوتی را به خوبی بشناسیم، زیرا به گونه ای است که اگر از یک نقطه ای رها شویم در نقطه ی دیگر گرفتار می شویم. این نظام قدرت را که می خواهد با تضعیف نقاط قوت ما، به سلطه ی خود ادامه دهد، باید بشناسیم. نکته ی دوم راهکار زیستن در چنین دنیایی است. ما مسئله ی حاکمیت ملی و استقلال را با مرز فهمیدیم، اما اگر به روز نشویم و مفهوم استقلال را در دنیای فرامرزی و چند ملیتی و تعریف کنیم، قطعا در این شبکه ی تارعنکبوتی گیر خواهیم کرد. شرایط به گونه ای است که حتی نحوه و زمان برگزاری مسابقات ورزشی و فوتبال هم از عهده ی حاکمیت خارج است و ما در مسیر فروریختن مرزهای ملی هستیم.»این محقق اقتصادی در آخر، چند راه کار را به منظور مقابله با تهدید استعمار فرانوین ارائه داد: اولین راه کار این است که ما نباید حالت انزوا بگیریم، انزوا یعنی شکست و فنا، درون زایی مهم است همان طور که رهبر انقلاب فرمودند، اما درون زایی را نباید معادل انزوا بدانیم. اینکه ما اسناد بین المللی را هم نفوذ می دانیم به معنای عدم حضور در دنیای جهانی نیست، هم اکنون جهان در حال راه اندازی g۲۰ است و در حالی که اندونزی، عربستان و قطر در آن حضور دارند چرا ایران نباید در آن حضور داشته باشد؟ دومین راه کار، راه اندازی نهضتی جهانی است که در ...

ادامه مطلب  

چرا دیپلماسی سیاسی جواب نمی دهد؟!  

درخواست حذف این مطلب
حمیدرضا عسگری در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش نوشت:طی یک دهه اخیر سیر مناسبات و تعاملات سیاسی ایران با همسایگان و سایر کشورهای دنیا روبه افول گذاشته است و دستاوردهای سیاسی چندانی برای کشورمان متصور نیست. خصوصا طی دولت های نهم و دهم به سبب نوع ایفای سیاست خارجی دافعه دار که با باز شدن پرونده ایران در شورای امنیت برشدت و غلظت آن افزوده شد.این درحالی است که تا پیش از این و حتی در دوران پس از انقلاب و جنگ هشت ساله روابط سیاسی ایران با دنیا به این سردی نبود. با تمام این اوصاف بار دیگر طی مذاکرات طولانی هسته ای با کشورهای بزرگ دنیا یخ روابط سیاسی شکسته ش ...

ادامه مطلب  

ملاک های یک رئیس جمهور شایسته  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: زینب عامرییکی از مهم ترین سؤالاتی که در آستانه انتخابات در اذهان عمومی شکل می گیرد این است که «به چه شخصی رأی دهیم؟» به ویژه اگر این انتخابات مربوط به انتخاب رئیس جمهوری به عنوان نوک هرم اجرایی در کشور باشد. شناخت ملاک های یک رئیس جمهور خوب می تواند در انتخاب گزینه اصلح بسیار راهگشا باشد. 1- تقوای دینی و سیاسی داشته باشد: رعایت تقوا و پرهیزکاری را باید یکی از خصایص رئیس جمهور یک کشور اسلامی دانست. این تقوا تنها دین و باورهای اعتقادی را شامل نمی شود بلکه تقوای سیاسی را نیز مدنظر دارد. تقوای سیاسی که دایره گسترده ای را در بر می گیرد ا ...

ادامه مطلب  

تاکید حماس برتشکیل کشور فلسطین در اراضی 1967  

درخواست حذف این مطلب
رئیس دفتر سیاسی حماس بندهای مروبط به سند سیاسی جدید این جنبش را اعلام و تاکید کرد که سند سیاسی نشان دهنده تحول فکری و عملکرد سیاسی حماس است.به گزارش فارس رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس دوشنبه شب در نشستی خبری جرئیات مربوط با سند رسمی سیاسی جنبش حماس را اعلام کرد.خالد مشعل در این نشست خبری که در دوحه برگزار شد از تصویب سندی جدید خبر داد که مواضع حماس را در قبال مسائل گوناگون تبیین کرده و بر حق بازگشت پناهجویان فلسطینی به سرزمین خود تاکید دارد.در سند سیاسی جدید حماس آمده است که برپایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 یک توافق ملی است. مشعل گفت: موافقت حماس با س ...

ادامه مطلب  

سند 2030 از دستور کار دولت خارج شد  

درخواست حذف این مطلب
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهورسرویس سیاسی ـاعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر دیروز با حضور روحانی رئیس جمهور، به لغو سند ۲۰۳۰ رأی دادند.در این جلسه اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردند که سند تحول آموزش و پرورش در تمام مسائل آموزشی مورد توجه باشد و به طور کلی مسائل آموزشی کشور بر اساس اسناد بالادستی ایران انجام شود. بر این اساس سند 2030 محلی از اعتنا ندارد.اجرای سند ۲۰۳۰ پس از بیانات رهبری متوقف شد و به بایگانی پیوستدر این راستا، مهدی نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در گفت وگو با مشرق از توقف کامل اجرای سند ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش پس از بیانات صریح رهبر انقلاب خبر داد و گفت: بیانات ایشان برای شورای عالی آموزش و پرورش فصل الخطاب بود و بلافاصله پس از این فرمایشات، اجرای سند ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش متوقف شد.سند تحول بنیادین نظام آموزشی در اولویت اجراوی در پاسخ به این سؤال که پس چرا رئیس جمهور در ایام انتخابات بر اجرای مواردی از سند ۲۰۳۰ که با اصول و مبانی جمهوری اسلامی مغایرت نداشته باشد، تاکید کرد نیز اظهار داشت: بحث هایی مطرح شد اما فصل الخطاب برای ما، بیانات رهبری بود، لذا شورای عالی آموزش و پرورش، اجرای سند ۲۰۳۰ در نظام آموزش و پرورش را متوقف کرد و سند تحول بنیادین نظام آموزشی را در اولویت اجرا قرار داد.نوید ادهم در خصوص ابهامات مطرح شده درباره نقش نظارتی شورای عالی آموزش و پرورش پیش از اظهار گلایه صریح مقام معظم رهبری از اجرای سند ۲۰۳۰ به جای سند تحول بنیادین نیز گفت: مهم این است که در حال حاضر این سند اجرایی نمی شود. بهتر است اتفاقات گذشته را مرور نکنیم چرا که موضوع مهم آن است که اجرای سند ۲۰۳۰ برای همیشه متوقف شده و به بایگانی پیوسته است.دو بار اعلام رسمی موضعرهبر انقلاب درباره 2030 در پی قصور دستگاه هاتحت الشعاع قرار گرفتن تربیت دینی دانش آموزان، وجود موارد خلاف اسلام در این سند، موضوع استقلال ملی و ضرورت در دستور کار قرار گرفتن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سبب شد تا رهبر معظم انقلاب دوبار علنا و صریحا موضع رسمی خود درباره این سند را اعلام کنند.شورای عالی انقلاب فرهنگیباید مراقبت می کرددر وهله نخست، ایشان روز یکشنبه 17 اردیبهشت در دیدار جامعه معلمان ضمن نهی صریح از اجرای سند آموزشی 2030 با گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریح کردند: این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.رهبر معظم انقلاب به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع، گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سروصدای آن قطعا مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است.جمهوری اسلامیاحتیاجی به این سند نداردحضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملت هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی توانید مخالفت کنید، صراحتا اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.اینجا جمهوری اسلامی ایران است!ایشان تأکید کردند: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.رهبر معظم انقلاب همچنین چهارشنبه هفته گذشته در دیدار با جمعی از دانشجویان موضع رسمی خود درباره سند 2030 را برای بار دوم، اعلام کردند.ایشان در این دیدار مسئله «استقلال» را بسیار مهم، و موضوع سند ۲۰۳۰ را در همین چارچوب قابل ارزیابی دانستند و خاطرنشان کردند: برخی می گویند ما در این خصوص تحفظ داده ایم و گفته ایم فلان بخش آن را قبول نداریم، درحالی که حتی اگر هیچ مورد واضحِ خلاف اسلام در آن وجود نداشت، باز هم نظام آموزشی نباید در بیرون از کشور نوشته شود، حال آنکه موارد خلاف اسلام نیز در آن سند وجود دارد و برداشت افرادی که خیال می کنند ما در این موضوع گزارش های درستی نگرفته ایم، برداشت درستی نیست.چرا باید چند نفر در یونسکو یا سازمان ملل، نظام آموزشی ما را بنویسند؟حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اینجا ایران و جمهوری اسلامی است و این ملت، ملت بزرگی است، چرا باید چند نفر در یونسکو یا سازمان ملل، نظام آموزشی ما را بنویسند؟پس از علنی شدن تصویب سند 2030 در هیئت دولت، کش و قوس های بسیاری بین دولتمردان و منتقدان این سند صورت گرفت. کارشناس ...

ادامه مطلب  

اجرای سند 2030 متوقف شد  

درخواست حذف این مطلب
پس از چند ماه کش و قوس، ظاهراً سند 2030 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستور کار دولت خارج شده است. بنا بر اخبار منتشر شده در جلسه روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه اعضا به اتفاق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دیگر اسناد بالادستی را محور اصلی برنامه ریزی های آموزشی اعلام و سند 2030 را «از دستور خارج» کردند. مقاومت و توجیهات اعضای دولت در چند ماه گذشته راجع به 2030 حواشی زیادی به همراه داشت؛ از علمای حوزه های علمیه گرفته تا مسئولان رده های مختلف و صفحات فضای مجازی، همه به انتقاد از این سند پرداختند، اما دولت زیر بار کنار زدن 2030 نمی رفت و حتی در اوج انتقادها سخنگوی دولت از اجرای این سند حمایت کرد، اما در نهایت استدلال های رهبر انقلاب و روشنگری های صورت گرفته دولت را وادار به عقب نشینی کرد. البته باید منتظر ماند و دید دولت تا چه میزان به مصوبه شورای عالی پایبند بوده و لوازم و جوانب 2030 را از سیستم آموزشی کشورمان برخواهد چید. سند تهیه شده در یونسکو، ارگان سازمان ملل متحد، برنامه های آموزشی کشورمان را تحت الشعاع قرار می داد. با وجود قانون اساسی، سند تحول بنیادین، سیاست های کلی آموزش و پرورش ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب و سایر قوانین لازم الاجرای دیگر، دولت یازدهم به طور پنهانی اقدام به امضا و اجرای سندی کرد که مشهور به سند آموزشی 2030 شد. سند 2030 یونسکو در سال 2015 میلادی با عنوان و پوشش سواد و افزایش کیفیت آموزش(سبک زندگی غربی)، با 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه در سازمان ملل به تصویب رسید و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن شدند. البته رئیس جمهور هم گفته است که هر سندی مغایر با سند تحول آموزش و پرورش باشد بلا اثر خواهد بود.این اسناد با اهدافی خاص به تصویب رسیده و سازمان یونسکو مسئول اجرا و پیگیری اجرای آن در کشورهای عضو شده است. اگرچه این سند دارای بخش هایی از جمله برخورداری همگان از سیستم نظام آموزشی است اما در بخش هایی دارای برنامه هایی است که با فرهنگ و رفتار ایرانیان دارای مغایرت بسیاری است. موضوعاتی که به راحتی می تواند پروژه نفوذ را اجرایی و با ایجاد تعارض در جامعه مشکلات بسیاری را برای مردم و نظام ایجاد کند. در موضوع آموزشی این سند آورده شده است که همگان باید 9 سال حداقل تحصیل کرده و نابرابری آموزشی برداشته شود. همچنین آموزش ها باید دو زبانه یا چند زبانه باشد. موضوعاتی که اگرچه در نگاه سطحی مناسب به نظر می رسند اما دارای تعارضات بسیاری با فرهنگ کشور ما هستند. علاوه بر این موارد در این سند به موضوعات دیگری مانند اشتغال و توسعه مهارت ها، آموزش های اجتماعی، شهروندی و آموزش عالی اشاره شده است مواردی که در جزئیات با روح حاکم بر نظام آموزشی کشور ما منافات جدی دارد. تصویب و اجرای پنهانیبراساس سند 2030 کشورهای عضو ملزم به رعایت و اجرای دقیق 17 سر فصل اعلام شده هستند و این سازمان بر حسن اجرای آن نظارت می کند. در کشور ما نیز مسئولان اجرایی در اواخر آذرماه گذشته سند 2030 را امضا و خود را ملزم به اجرای این سند کردند. براین اساس ایران هم با امضای این سند متعهد شده بود که اهداف میان مدت و بلند مدت آموزشی خود را براساس همین سند تنظیم و اجرا کند. تصویب این سند از سوی مسئولان کشور بدون سر و صدا انجام شده و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت؛ موضوعی که بارها در ماه های گذشته اعتراض جسته و گریخته ای به آن وارد شد. نانوشته نباید گذاشت که مطابق قانون اساسی کشورمان این سند بایستی پیش از امضای نهایی توسط دولت به تصویب مجلس می رسیده است، که دولت از این اقدام خودداری کرده و هیچ یک از نهادهای رسمی کشور را در امضای 2030 دخیل نکرده و به طور یکجانبه اقدام به امضا و اجرای آن کرد. آش اجرای پنهانی این سند به قدری شور شد که وزیر علوم پس از افشای موارد شرم آور 2030 قسم یاد کرد سند را امضا نکرده است ! وزیر آموزش و پرورش هم از زیر بار پذیرفتن موارد خجالت آور 2030 شانه خالی کرد و منکر امضای آن شد. همه این موارد در حالی بود که تصویر ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، آقای جهانگیری به نهادهای ذی مسئول دولتی برای اجرای سند 2030 دست به دست در شبکه های اجتماعی می چرخید، یعنی هیئت دولت سند 2030 را پس از پذیرش در یونسکو، به تصویب خود هم رسانده بود و آن را برای اجرا به نهادهای دولتی ابلاغ کرده بود. موضع صریح رهبر انقلاببا بالا گرفتن انتقادات نسبت به این سند و اصرار دولت به اجرای این سند خفت بار، رهبر انقلاب با سخنانی صریح به این موضوع ورود کردند. رهبر معظم انقلاب در دی ...

ادامه مطلب  

شورای عالی فضای مجازی تدبیر دیروز نیاز امروز  

درخواست حذف این مطلب
شورای عالی فضای مجازی بعنوان نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی به اقتضای شرایط تصمیمات لازم را اتخاذ و برای اجرا به مبادی ذیربط ابلاغ می کند. مهمترین این موضوعات عبارتند از تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان بستر امن تبادل اطلاعات در کشور ساماندهی شبکه های پیام رسان به عنوان ابزاری که هم اکنون زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است.به گزارش ایسنا ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی - درباره عملکرد این شورا اظهار کرده است: گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه ی جهانی ...

ادامه مطلب