گزارشی از اهداف و ضرورت شکل گیری دوره آموزشی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری«حوزه»، دوره آموزشی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی نیمه ی دوم مردادماه ۱۳۹۶ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با حضور نخبگانی از حوزه و دانشگاه در مجتمع فرهنگی وسف قم برگزار می گردد.معرفی گفتمان نخبگان علوم انسانی هدف اصلی دورۀ آموزشی گفتمان ایجاد ظرفیت علمی ‎لازم در دانشجویان نخبه علوم انسانی برای ورود فعال به عرصۀ گفتمان سازی، آموزش، پژوهش و نظریه پردازی در مطالعات انتقادی علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی ‎می ‎باشد.هدف و ضرورت شکل گیری گفتمان بنیادهای علوم انسانی مدرن، مطالعات انتقادی علوم انسانی، فلسفه علم، ارزیابی انتقادی تاریخ تحول شکل گیری علوم انسانی، نسبت علوم انسانی با سایر لایه های فرهنگی و تمدنی مدرنیته، نسبت دین و علوم انسانی، علم دینی و علوم انسانی اسلامی و ... از جمله موضوعاتی هستند که در برنامه های آموزشی معمول علوم انسانی در دانشگاه های ما چندان مورد توجه نیستند.از طرف دیگر در هر یک از رشته های تخصصی علوم انسانی نیز برنامه آموزشی به نحوی طراحی نشده است که دانشجو را با نگاه فرهنگی تمدنی به علوم انسانی آشنا نماید یا وی را با یک رویکرد انتقادی به گونه ای آموزش دهد که توانمندی نقد و نظریه پردازی در وی ارتقا دهد. دانشجویان علوم انسانی حتی نخبگان آنها در نام آموزشی فعلی بدون آشنایی و آگاهی از بسترهای فرهنگی تمدنی و مبانی و مبادی فلسفی علوم انسانی مدرن با لایه های سطحی تر این علوم آشنا می شوند و به هیچ عنوان توانایی تحلیل و ارزیابی و همچنین نسبت سنجی این علوم بابسترهای معرفتی بومی و اسلامی را ندارند. بنابراین خلأ فهم عمیق و بنیادین علوم انسانی هم به طور کلی و هم در هر یک از رشته های علوم انسانی کاملاً محسوس است.آشنایی با لایه های عمیق تر علوم انسانی مدرن که در واقع چارچوب و غایت آن را تعیین و روشن می نماید، به اشراف بر برخی معارف فکری و فلسفی نیازمند است که آموزش آنها در دیسیپلین فعلی آموزش رسمی در شرایط فعلی غیر ممکن می نماید. بنابراین نیاز است که این موضوعات به شکل موازی به نخبگان علوم انسانی آموزش داده شوند. از آنجا که پراکندگی در آموزش این اولویت ها به لحاظ معرفتی مشکلاتی را ایجاد می نماید، آموزش نظام مند، منسجم و مرحله مرحلة این آموزه ها ضروری است و چنین آموزشی به یک برنامة آموزشی جامع و واجد استانداردهای کیفی نیازمند است. همچنین در بسیاری از رشته های علوم انسانی با توجه به فضای شکل گرفته در دانشکده های علوم انسانی، رویکردهای نظری قدیمی تر به دانشجویان آموزش داده می شود و دانشجو از آشنایی با آخرین دست آوردهای رشته تخصصی خود محروم است. فرهنگ ایرانی اسلامی علاوه بر موارد فوق ضرورت تناسب علوم انسانی با بستر فرهنگ اسلامی - ایرانی از مسائل جدی است که به خصوص در دهه اخیر اذهان علمی و مدیریتی جامعه را به خود مشغول نموده است، به گونه ای که تحول در علوم انسانی یکی از اولویت های اول جامعه علمی کشور تلقی می گردد. بر این اساس، خلأ آموزش متناسب با هدف تحول در علوم انسانی برای دانشجویان علوم انسانی کاملاً محسوس است.موارد بالا به خوبی روشن می کند که آموزش موضوعات و مسائل بیان شده در یک قالب منسجم برای دانشجویان نخبه علوم انسانی کاملاً ضروری است، اما با توجه به برنامه مفصل آموزشی در هر یک از رشته های علوم انسانی، نیاز است که این برنامه به صورت موازی و هماهنگ با برنامه آموزش رسمی دانشگاه ارائه گردد. از طرف دیگر لازم به ذکر است که آموزش این موضوعات قبل از متصلب شدن نظام فکری دانشجویان باید انجام گیرد، چرا که بعد از آن، قدرت نقد و ارزیابی پارادایم حاکم در دانشجو ضعیف یا حتی غیرممکن می گردد. بنابراین بهتر است از ابتدای دوران کارشناسی، آموزش نظام مند این موضوعات دنبال گردد. همچنین لازم است طراحی سرفصل ها و نظام محتوایی آموزش موازی، کاملاً مدبرانه باشد تا دانشجویان ضمن آموزش جامع و کیفی رشته های تحصیلی خود به آموزش موازی بپردازند. چرا که یکی از مهم ترین ملاحظات قدرت تحلیل و نظریه پردازی فهم مسلط و دقیق آموزش های رسمی است. یکی از آسیب های جدی آموزش های انتقادی علوم انسانی این است که انگیزه فراگیری علوم انسانی مدرن را در مخاطب کاهش بدهد. لذا برای گرفتار نشدن به این آسیب باید برنامه آموزش موازی به گونه ای تدوین گردد که هم به لحاظ انگیزشی و هم به لحاظ معرفتی، ضرورت فراگیری آموزش های رسمی علوم انسانی مدرن به دانشجویان نخبه القا گردد.یک نخبه علوم انسانی باید هم به مسائل و موضوعات علوم انسانی مدرن اشراف کامل داشته باشد و هم با رویکردهای انتقادی این علوم آشنا باشد. از طرف دیگر، چنین دانشجویی باید با تسلط نسبی بر معارف دینی و سنت اسلامی، ظرفیت بازخوانی و نقد اندیشه های مدرن را از منظر اسلامی دارا باشد.آشنایی نخبه علوم انسانی با اندیشه اسلامی نباید محدود به معارف اولیه و اصول عقاید باشد، بلکه وی باید از زاویه علوم تخصصی به واکاوی و فهم اندیشه اسلامی بپردازد. لذا آموزش مجازی باید به گونه ای طراحی گردد که ظرفیت های علمی و معرفتی گفته شده به تدریج در مخاطبین ایجاد گردد. برنامه های آموزشی بدون تردید آموزش موازی باید با جنبه های انگیزشی کافی همراه باشد، چرا که برنامه آموزشی جدید نیاز به تلاش مضاعف دانشجویان دارد و این تلاش به تقویت دائمی انگیزه مخاطبین نیازمند است. از طرف دیگر در فاز اول برنامه باید کسانی مخاطب طرح باشند که از توان هوشی و ظرفیت علمی بیشتری برخوردار هستند.این برنامه آموزشی برای رسیدن به اهداف گفته شده باید حداقل در یک افق 6 ساله تعریف گردد و شامل دوره های آموزشی تابستان و دوره های آموزشی در طول سال تحصیلی باشد. افق 6 ساله متناسب با تحصیل یک دانشجوی علوم انسانی در نظر گرفته می شود که تا پایان مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل خود ادامه می دهد. آموزش موازی باید تا این زمان، ظرفیت لازم برای انجام فعالیت های جدی پژوهشی و پایان نامه را در موضوعات انتقادی و با جهت گیری بومی و دینی در رشته های تخصصی علوم انسانی، برای وی فراهم نماید. همچنین این آموزش موازی باید زمینه بهتر و کیفی تر ورود اندیشمندانه به دوره دکتری را برای مخاطبین طرح فراهم نماید.نظام محتوایی برنامة آموزشی، هم شامل موضوعات مبنایی و عمومی ناظر به کلیة رشته های علوم انسانی خواهد بود، و هم موضوعات و مسائل تخصصی هر یک از رشته های علوم انسانی را در بر خواهد گرفت. لذا از سال اول تا سال ششم به تدریج موضوعات عمومی کمتر می شود و موضوعات تخصصی معطوف به رشته های تحصیلی بیشتر می گردد.علاوه بر موارد فوق برخی از عناوین آموزشی به صورت پیش نیاز و درازمدت ارائه خواهد شد.موضوعاتی چون حکمت و عرفان اسلامی، فلسفه غرب، مطالعات کلامی-روایی اسلامی و فلسفه علم از این دست هستند.تسلط بر این موضوعات برای ورود جدی در نقد و ارزیابی و همچنین تولید علوم انسانی اسلامی ضروری است. پرواضح است که این موضوعات را نمی توان به صورت خلاصه آموزش داد و نیاز به آموزش تدریجی و بلند مدت دارد.گفتمان نخبگان علوم انسانی، طرحی است که برای پوشش فقدان آموزش موازی با دغدغه های ذکرشده ارائه گردیده است. هدف اصلی این طرح، آموزش نظام مند ...

ادامه مطلب  

اندیشه مخالفت با اسلامی سازی علوم انسانی، اندیشه ای آپارتایدی و انحصارگرایانه است  

درخواست حذف این مطلب
گروه حوزه های علمیه: رئیس دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه مخالفان اسلامی سازی علوم انسانی، اجازه ورود هر مشرب فکری حتی ساختارشکن را به تولید علم می دهند ولی برای اسلامی سازی علوم انسانی تابلوی توقف ممنوع قرار می دهند گفت: کسانی که با اندیشه اسلامی سازی مخالفت دارند دچار رویکرد آپارتایدی و انحصارگرایانه است.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه امروز 27 مرداد ماه در آئین اختتامیه سومین دوره گفتمان نخبگان علوم انسانی که در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد با اشاره به اهداف اجرای این طرح با بیان اینکه ایده علوم انسانی نوظهور است بیان کرد: ابعاد این مسئله نه تنها در سطح عموم بلکه حتی در سطح نخبگانی نیز به خوبی شناخته شده نیست و برگزاری این دوره کمک شایانی به گفتمان سازی در این زمینه می کند تا با ابعاد مختلف آن آشنا شوند.وی با اشاره به برگزاری سومین دوره این طرح در دهکده وسف قم افزود: برگزاری این دوره دو هفته ای فرصت خوبی است تا برخی استادان کشوری در این مسئله متمرکز شده و بیاندیشند و در واقع این گفتمان، فرصتی را فراهم می کند تا گفتمان سازی رواج یابد و تجلی آن را درس گفتارهای سالانه مشاهده می کنیم.واعظی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف این طرح غنی کردن محتوای علوم انسانی اسلامی است عنوان کرد: هدف دیگر ما نیز بهره گیری از دیدگاه های مختلف است؛ ما در بعد علمی این گفتمان به دنبال ارایه یک قرائت واحد و رسمی از علوم انسانی اسلامی نبودیم و سعی کردیم از استادان مختلف دعوت شود و حتی از کسانی که با ایده علوم انسانی اسلامی زاویه داشتند برای ارایه مباحث دعوت شد زیرا اعتقاد به این مسئله داریم که نخبگان علوم انسانی باید با شنیدن دیدگاه های مختلف به تولید علم انسانی مبتنی بر مبانی بومی و اسلامی مبادرت کنند. رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اظهار کرد: این طرح آغاز یک جریان دانشی است و لازم است که مخاطبان با دید بازتری با علوم انسانی اسلامی آشنا شوند همچنین از دیگر فواید این طرح عدم اکتفا به این دوره دو هفته ای است؛ ما بر روی این نکته تاکید داریم که این دوره دو هفته ای آغاز یک برنامه چندساله است و تلاش می کنیم دست کم 60 واحد درسی در طول این چند سال ارایه و دوره های تکمیلی نیز در طول سال برگزار شود.واعظی با اشاره به هدف اصلی این طرح و ضرورت برگزاری آن ادامه داد: هدف اصلی ایجاد طرح این است که ما کادر و نیروسازی برای مجامع علمی به خصوص دانشگاه ها کنیم تا نخبگان علوم انسانی بتوانند عملا به تولید علم در این مسئله بپردازند که البته در سال های اول شاید ممکن نباشد ولی اجرای دوره 5 ساله به تدریج زمینه این موضوع را در کشور ایجاد خواهد کرد و دانشجویان می توانند تز خود در دوره دکتری را بر موضوعات تخصصی علوم انسانی متمرکز کنند و عملا چرخه دانشی علوم انسانی اسلامی به حرکت درآید.رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به دیدگاه های مختلف و متضاد در مورد امکان و چگونگی علوم انسانی اسلامی بیان کرد: ایده علوم انسانی اسلامی با واکنش های منفی در داخل کشور هم روبرو شده است و در سطح آکادمیک و فضای علمی کشور مخالفانی وجود دارند که واکنش های منفی نسبت به آن دارند که علل و اسباب مختلفی دارد .واعظی ادامه داد: برخی از این واکنش های منفی به علت انگیزه های سیاسی است و برخی از آن نیز به غبارآلود بودن فضای علمی و نداشتن تصویر روشنی از این موضوع است و برخی واکنش های منفی و سلبی به علت برخی دفاع های بد مدافعان از علوم انسانی اسلامی نیز هست.این محقق و استاد حوزه علمیه عنوان کرد: عده ای ایده علوم انسانی اسلامی را به نحو بدی تبیین می کنند و همین تبیین بد باعث ایجاد گرایشات منفی و واکنش های سلبی نسبت به این مسئله می شود.واعظی تصریح کرد: اولین واکنش منفی منکران علوم انسانی اسلامی این است که، ایده علوم انسانی اسلامی، مخالفت ورزی با غرب است و در واقع رویکرد غرب ستیزانه در سیمای علوم انسانی اسلامی جلوه گر شده است یعنی عده ای علوم انسانی را ابزار غرب ستیزی خود قرار داده اند.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دومین واکنش منفی این است که علم و معرفت غربی و شرقی و اسلامی و غیراسلامی ندارد و روح ایده علوم انسانی مخالفت با علم و معرفت است؛ این گروه معتقدند کسانی که اسلامی سازی را مطرح می کنند علم ستیزی و معرفت ستیزی می کنند.وی افزود: واکنش منفی دیگر این است که ایده علوم انسانی اسلامی، ایدئولوژی زدگی است و عده ای می خواهند پای ایدئولوژی را در عرصه علم و معرفت باز کنند.واعظی بیان کرد: واکنش منفی دیگر این است که اساسا کسانی که ایده علوم انسانی اسلامی را مطرح می کنند میان لزوم بومی سازی علوم انسانی و لزوم اسلامی سازی علوم انسانی خلط می کنند؛ یعنی آنچه قابل دفاع است بومی سازی است ولی برخی آن را مترادف اسلام ...

ادامه مطلب  

اندیشه مخالفت با اسلامی سازی علوم انسانی آپارتایدی و انحصارگرایانه است  

درخواست حذف این مطلب
گروه حوزه های علمیه: رئیس دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه مخالفان اسلامی سازی علوم انسانی اجازه ورود هر مشرب فکری حتی ساختارشکن را به تولید علم می دهند ولی برای اسلامی سازی علوم انسانی تابلوی توقف ممنوع قرار داده اند، گفت: کسانی که با اندیشه اسلامی سازی مخالفت دارند دچار رویکرد آپارتایدی و انحصارگرایانه هستند.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه امروز 27 مرداد ماه در آئین اختتامیه سومین دوره گفتمان نخبگان علوم انسانی که در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد با اشاره به اهداف اجرای این طرح با بیان اینکه ایده علوم انسانی نوظهور است، بیان کرد: ابعاد این مسئله نه تنها در سطح عموم بلکه حتی در سطح نخبگانی نیز به خوبی شناخته شده نیست و برگزاری این دوره کمک شایانی به گفتمان سازی در این زمینه می کند تا با ابعاد مختلف آن آشنا شوند.وی با اشاره به برگزاری سومین دوره این طرح در دهکده وسف قم افزود: برگزاری این دوره دو هفته ای فرصت خوبی است تا برخی استادان کشوری در این مسئله متمرکز شده و بیاندیشند و در واقع این گفتمان، فرصتی را فراهم می کند تا گفتمان سازی رواج یابد و تجلی آن را درس گفتارهای سالانه مشاهده می کنیم.واعظی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف این طرح غنی کردن محتوای علوم انسانی اسلامی است عنوان کرد: هدف دیگر ما نیز بهره گیری از دیدگاه های مختلف است؛ ما در بعد علمی این گفتمان به دنبال ارایه یک قرائت واحد و رسمی از علوم انسانی اسلامی نبودیم و سعی کردیم از استادان مختلف دعوت شود و حتی از کسانی که با ایده علوم انسانی اسلامی زاویه داشتند برای ارایه مباحث دعوت شد زیرا اعتقاد به این مسئله داریم که نخبگان علوم انسانی باید با شنیدن دیدگاه های مختلف به تولید علم انسانی مبتنی بر مبانی بومی و اسلامی مبادرت کنند. رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اظهار کرد: این طرح آغاز یک جریان دانشی است و لازم است که مخاطبان با دید بازتری با علوم انسانی اسلامی آشنا شوند همچنین از دیگر فواید این طرح عدم اکتفا به این دوره دو هفته ای است؛ ما بر روی این نکته تاکید داریم که این دوره دو هفته ای آغاز یک برنامه چندساله است و تلاش می کنیم دست کم 60 واحد درسی در طول این چند سال ارایه و دوره های تکمیلی نیز در طول سال برگزار شود.واعظی با اشاره به هدف اصلی این طرح و ضرورت برگزاری آن ادامه داد: هدف اصلی ایجاد طرح این است که ما کادر و نیروسازی برای مجامع علمی به خصوص دانشگاه ها کنیم تا نخبگان علوم انسانی بتوانند عملا به تولید علم در این مسئله بپردازند که البته در سال های اول شاید ممکن نباشد ولی اجرای دوره 5 ساله به تدریج زمینه این موضوع را در کشور ایجاد خواهد کرد و دانشجویان می توانند تز خود در دوره دکتری را بر موضوعات تخصصی علوم انسانی متمرکز کنند و عملا چرخه دانشی علوم انسانی اسلامی به حرکت درآید.رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به دیدگاه های مختلف و متضاد در مورد امکان و چگونگی علوم انسانی اسلامی بیان کرد: ایده علوم انسانی اسلامی با واکنش های منفی در داخل کشور هم روبرو شده است و در سطح آکادمیک و فضای علمی کشور مخالفانی وجود دارند که واکنش های منفی نسبت به آن دارند که علل و اسباب مختلفی دارد.واعظی ادامه داد: برخی از این واکنش های منفی به علت انگیزه های سیاسی است و برخی از آن نیز به غبارآلود بودن فضای علمی و نداشتن تصویر روشنی از این موضوع است و برخی واکنش های منفی و سلبی به علت برخی دفاع های بد مدافعان از علوم انسانی اسلامی نیز هست.این محقق و استاد حوزه علمیه عنوان کرد: عده ای ایده علوم انسانی اسلامی را به نحو بدی تبیین می کنند و همین تبیین بد باعث ایجاد گرایشات منفی و واکنش های سلبی نسبت به این مسئله می شود.واعظی تصریح کرد: اولین واکنش منفی منکران علوم انسانی اسلامی این است که، ایده علوم انسانی اسلامی، مخالفت ورزی با غرب است و در واقع رویکرد غرب ستیزانه در سیمای علوم انسانی اسلامی جلوه گر شده است یعنی عده ای علوم انسانی را ابزار غرب ستیزی خود قرار داده اند.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دومین واکنش منفی این است که علم و معرفت غربی و شرقی و اسلامی و غیراسلامی ندارد و روح ایده علوم انسانی مخالفت با علم و معرفت است؛ این گروه معتقدند کسانی که اسلامی سازی را مطرح می کنند علم ستیزی و معرفت ستیزی می کنند.وی افزود: واکنش منفی دیگر این است که ایده علوم انسانی اسلامی، ایدئولوژی زدگی است و عده ای می خواهند پای ایدئولوژی را در عرصه علم و معرفت باز کنند.واعظی بیان کرد: واکنش منفی دیگر این است که اساسا کسانی که ایده علوم انسانی اسلامی را مطرح می کنند میان لزوم بومی سازی علوم انسانی و لزوم اسلامی سازی علوم انسانی خلط می کنند؛ یعنی آنچه قابل دفاع است بومی سازی است ولی برخی آن را مترادف اسلا ...

ادامه مطلب  

دین باوری و عدم خودباختگی، منشأ پیدایش تمدن اسلامی خواهند بود  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه- مهدی مستقیمی: تبیین مراحل و مسیرهای نیل به مختصات علوم انسانی اسلامی در شاخه های مختلف و نیز بررسی مناسبات اندیشه ای و دینی در رویکرد نهادهای علمی و ترویجی و تصمیم ساز و تحلیل راهکارهای عملی و فکری در جهت، دست یابی به شاخصه های تمدن نوین اسلامی وهمچنین تشریح جایگاه معقول کشور در بحث توسعه و ترویج حوزه های نظریه پردازی، مقؤلاتی بودند که ما را بر آن داشتند تا گفتگوی مبسوطی با حجت الاسلام قاسم ترخان، استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ترتیب دهیم که، ماحصل آنرا در ادامه می خوانید. *به عنوان یک محقق بفرمایید؛ مراحل دست یابی به علوم اسلامی مختلف، در رشته های متنوع علوم انسانی، مانند علوم سیاسی اسلامی، علوم اجتماعی اسلامی، علوم مدیریت اسلامی و علوم اقتصادی اسلامی، چگونه امکان پذیر خواهند بود؟ به نظر شما، مناسبات صحیح در این پروسه چگونه می بایست ترسیم شوند؟در پاسخ به این سؤال می بایست بیان نمود، زمانی که صحبت از علوم مختلف اسلامی و آن هم در رشته های گوناگون علوم انسانی می شود، مراد و هدف، دست یافتن به علومی هستند که به گونه ای، مستند به دین اسلام باشند. بر این اساس، در گام نخست می بایست جایگاه و موقعیت دین اسلام و تعالیم آن، در مواجهه با علوم گوناگون، تبیین و تعیین گردد.نکته دیگر اینکه، زمانی که ما تأثیر دین اسلام را بر علوم انسانی تحلیل می نماییم، با دو گونه از مباحث روبرو می شویم؛ یک دسته مواردی هستند که در تمامی شاخه های علوم انسانی مطرح می شوند و از مبانی مشترک به شمار می آیند و اختصاصی به علوم خاصی نخواهند داشت و برخی دیگر از آنها، مرتبط به علوم خاص هستند.به عبارتی دیگر اگر بخواهیم مبانی دخیل در رشته های گوناگون علوم انسانی را از دین به دست آوریم، با دو قِسم، مبانی عام و مبانی خاص مواجه هستیم. نکته سوم این است که تأثیر دین بر علوم انسانی، بر دو گروه علوم انسانی محقق و علوم انسانی مطلوب، قابلیت بررسی و تحلیل را خواهند داشت؛ این نکته به این معنا است که پیشنهادات و مراحلی را که می خواهیم در این مقؤله ارائه نماییم، می بایست بررسی شوند که این پیشنهادات، در مختصات علوم انسانی محقق جای خواهند گرفت، یا در قاموس علوم انسانی آرمانی و مطلوب؛ باید گفت: بررسی و تحلیل این نکته در تحول علوم انسانی، نقطه مهم و اساسی ای است.علوم انسانی موجود، می بایست مورد یک آسیب شناسی دقیق قرار گیرد تا متخصصین و محققین، مجاب شوند که تحقق علوم انسانی مطلوب، امری است لازم و ضروریبا این مقدمه ای که بیان شد، تلقی بنده این است که اگر بخواهیم به علوم انسانی اسلامی دست یابیم، می بایست سه مرحله را در این مسیر طی نماییم؛ اول اینکه می بایست علوم انسانی متداول مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در این مسیر، ادبیات لازم نیز، تهیه و تدوین شود. بنده گمان می کنم علوم انسانی موجود، می بایست مورد یک آسیب شناسی دقیق قرار گیرد تا متخصصین و محققین، مجاب شوند که تحقق علوم انسانی مطلوب، امری است لازم و ضروری؛ آسیب شناسی در این پروسه به این معنا است که، ضرورت علوم انسانی اسلامی، برای فرهیختگان معلوم و مشخص گردد و از حیث کارکردی نیز مشخص شود که، علوم انسانی موجود و محقق، چه نقایصی از منظر معرفت شناختی و اخلاقی دارد و اینکه اساساً آیا این علوم انسانی می تواند ما را به ایجاد تمدن نوین اسلامی، رهنمون نماید، یا مانع تحقق این معنا می گردد.بنابراین اولین مرحله، بحث و کنکاش در باب آسیب شناسی علوم رایج و متداول است که به نظر می رسد با تولید کتاب و مقالات و شکل گیری گفتمان لازم در این امر، این مرحله قابلیت اجرا را خواهد داشت.مرحله بعد در این پروسه، مرحله پیرا انگاره ها هستند؛ مقصود از پیرا انگاره ها این است که، می بایست مسائل و موارد پیرامونی علوم انسانی، مورد بررسی و تحلیل قرا گیرند. به عنوان نمونه، آیا علوم انسانی اسلامی، امکان تحقق دارد یا خیر؟ و آیا اساساً این رویکرد جایز است یا خیر؟ و یا اینکه، آیا اساساً این رویکرد برای جامعه اسلامی منفعت و فایده ای در بَر خواهد داشت یا خیر؟. اینگونه مسائل، موارد پیرامونیِ بحث تحول در علوم انسانی هستند.به عبارتی دیگر می بایست این مسائل مورد بررسی و نقد قرار گیرند و باید گفت: تا مادامی که این جایگاه و موقعیت برای جامعه علمی تبیین نگردد، افراد و محققین، دلیل و وجهی را نمی یابند تا به تولید علوم انسانی اسلامی، اقدام نمایند. به نظر بنده در این مرحله می بایست ادبیات لازم تهیه و تولید شود که البته تا حدودی جامعه علمی به این مرحله پرداخته است و گمان می نماییم، شاید بهتر باشد از این مرحله عبور کنیم.مرحله سوم در این مسیر که به نظر بنده، مرحله بسیار مهم و لازمی نیز هست، مرحله تولید ادبیات در زمینه تأثیر دین برعناصر و مؤلفه های رُکنی و غیر رُکنی علوم انسانی است. منظور از این تعبیر این است که هر علمی از مجموعه ای از عناصر و متغیرها تشکیل شده است، پاره ای از این عناصر، مؤلفه های رُکنی هستند که در واقع ماهیت ساز هستند و تکون هر علم و دانشی، به این مؤلفه ها بستگی دارد؛ مانند مبادی و منابع و موضوع و مسائل و غایت و روش علم؛ این مجموعه ها در واقع عناصری هستند که ماهیت علم را مشخص می نمایند.سه مؤلفه نقش خواهند داشت؛ یکی نقد علوم انسانی موجود، دیگری، پیرا انگاره های علوم انسانی و مرحله سوم، تبیین تأثیر دین در مراحل رُکنی و غیر رُکنی علوم انسانی، که می بایست در هر سه مرحله، ادبیات و قواعد مربوط به آن تولید شوند، تا مسیر دست یابی به علوم انسانی اسلامی، هموار و مهیا گرددبرخی دیگر از عناصر غیررُکنی هستند، یعنی این مؤلفه ها، متغیرهای هویت بخش علم هستند؛ مانند اینکه به طور مثال، مؤسس علم کیست؟ این علم در چه ظرف تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ای، تکون یافته است؟ و اینکه این علم، چه تطوراتی را پشت سرگذاشته است و یا ساختار صوری این دانش چگونه است؟ ببینید؛ اگر ما می خواهیم به علوم انسانی اسلامی، آن هم به معنای حقیقی آن دست یابیم، می بایست تأثیر دین را در تمامی این عناصر لحاظ نماییم.در واقع می بایست ادبیات علمی لازم در این پروسه تولید شود؛ به عنوان نمونه، مبانی انسان شناختی علوم انسانی اسلامی چیست؟ و یا مبانی معرفت شناختی علوم انسانی اسلامی چه مقؤلاتی هستند و یا اینکه، مبانی دین شناختی و جهان شناختی علوم انسانی اسلامی چگونه هستند؟ و یا اینکه دین چه تأثیری بر روش و غایت علم می گذارد؟ و یا اینکه دین، چه تأثیری بر منابع علوم می گذارد؟این ادبیات علمی در مسیر نیل به علوم انسانی اسلامی، می بایست تولید و تدوین شوند. اگر بخواهم جمع بندی کنم، باید بگویم که در متعلقِ تأثیر، سه مؤلفه نقش خواهند داشت؛ یکی نقد علوم انسانی موجود، دیگری، پیرا انگاره های علوم انسانی و مرحله س ...

ادامه مطلب  

ماهیت علوم انسانی مدرن /علم دینی، ایمان قلبی و درک حقایق ربوبی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری«حوزه» به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، علوم انسانی، یکی از مهمترین حوزه های شناختی است که می توان با تکیه بر آن، با مدرنیتۀ مواجه شد. با این حال به نظر می رسد ماهیت علوم انسانی مدرن، مخصوصاً آنگونه که در ایران شایع شده است، هنوز شناخته شده نیست. تنها کافی است به پرسش هایی از این دست بیندیشیم: علوم انسانی مدرن چه نسبتی با الاهیات، مخصوصاً الاهیات مسیحی دارد؟ علوم انسانی چه ارتباطی با علوم طبیعی و تحولات آن دارد؟ مجموعه ای از این پرسش ها زمینۀ تامل دربارۀ ماهیت علوم انسانی مدرن را همچنان در صدر علائق و دغدغه های پژوهشی ایرانیان قرار داده است.سیدحمید طالب زاده دبیر شورای تحول علوم انسانی و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران ، در یکی از همایش های سومین دوره آموزشی طرح ملی نخبگان علوم انسانی به تبیین ماهیت علوم انسانی مدرن پرداخت.وی تأمل در ماهیت علوم انسانی مدرن را ضروری می داند . گزارش این نشست را در ادامه می خوانیم : دکتر طالب زاده با اشاره به رابطۀ نزدیک علوم انسانی و علوم طبیعی، به این نکته متذکر می شود که علوم انسانی، عمدتاً در قرن نوزدهم شکل گرفته اند، در حالی که علم جدید در قرن 15 و 16 شکل می گیرد، با این حال این علوم سعی می کنند تا منطق علوم طبیعی را توضیح داده و تبیین کنند، بنابراین اگر ماهیت علوم جدید، مخصوصاً علوم طبیعی را نشناسیم، علوم انسانی را نیز نخواهیم شناخت. سابقۀ علم در مغرب زمینبرخلاف برخی از تصورات، دکتر طالب زاده میان دورۀ یونانی و غرب پیوندی عمیق می یابد. «اساساً این علم جدید ریشه در تفکر یونانی دارد و یونان غرب است و غرب یونان است و منشأ علوم که امروز به آن علم می گوییم و به این شکل وجود دارد، در یونان پدید آمده است. یونانیان علم را با اپیستمه می شناختند و آنطور که افلاطون از آن سخن می گوید یک علم کلی، جامع، یقینی و عینی است. علمی که مطابق با واقع است و آنچه را که حقیقت اشیاء است در خود منعکس می کند. یونانیان اپیستمه را در سه حوزۀ اصلی نظر، عمل و حوزه ابداع یا صناعت تعریف می کردند. مفهوم اپیستمه یا شناخت جامع، کلی، متقن مطابق با واقع با مفهوم تخنه ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داشته است. تخنه در معنای یونانی به معنای فراوری و پدیدآوردن، شکل دادن و ایجاد کردن است. بنابراین علم اساساً در تفکر یونانی صرفاً انکشاف از واقعیت نیست بلکه در این علم، نوعی فراوری نیز مطرح است و از آنجایی که یک چنین ارتباطی بین اپیستمه و تخنه وجود داشت، این علم در نهایت به تکنیک و تکنولوژی منتهی شد. در اولین قسم از اپیستمه، یعنی حوزۀ نظری، ما با مابعدالطبیعه، علوم طبیعی و علوم ریاضی سروکار داریم. در قسم دوم، یعنی حوزۀ عملی، علم اقتصاد، علم سیاست و علم اخلاق را داریم و در قسم سوم که بیشتر معطوف به صناعت است، مهارت های مختلف و اموری نظیر هنر و شعر را داریم». با این حال افلاطون توضیح می دهد که دست یابی به این اپیستمه، صرفاً با الحاق به واقعیات اشیاء و امور ممکن است، هرچند این الحاق و اتصال، در سطح عالم حس نیست، بلکه با فرارفتن و تعالی و ارتفاع از سطح حس و محسوس امکان پذیر است. «عالم دنیا و محسوسات، عالم تغییر و تحول است، اما برای روبرویی با حقایق اشیاء، باید به عالم بالا برویم و سطح حواس ارتفاع پیدا کنیم و با چشم عقل حقایق را درک کنیم. به همین دلیل مفهوم «نظر» پدید می آید و به این علوم، علوم نظری می گویند. «مفهوم فوزیس یا طبیعت در یونان به معنای ظهور و شکوفایی آن چیزی است که در بطن خود دارد. لذا حقیقت آنچه در طبیعت است، پیش از آنکه شکوفا شود و با چشم سر دیده شود، باید با چشم عقل مورد نظر قرار گیرد. به همین دلیل آیدیا ریشه در دیدن و رویت کردن دارد». به نظر افلاطون اپیستمه با ملاقات و رویت ایده ها ممکن می شود که حقایق اشیاء و امور هستند. در این مقام، شخص به لقاء می رسد و هم اپیستمۀ تئوریا ، هم اپیستمۀ پراتیک و هم پوئتیک برای او حاصل می شود.بنابراین در اینجا یک امری هست که ماورای عالم ماده و محتوای مادی است. بنابراین اپیستمه از همان ابتدا با صورت و مواجهه با صورت و ارتفاع از ماده امکان پذیر می شود. این مطلب در ارسطو ادامه پیدا می کند و هرچند ارسطو دیگر به آنجا عالم بالا، قائل نیست، اما به صورت اشیاء قائل است و علم را فرایند اتحاد با این صور می داند.این صور، با غایتی همراه هستند و از غایت جدا نیستند. «وقتی یک دانه گندمی که در زمین می افتد و شروع به رشد کردن می کند، در واقع این صورت گندم رو به سمت غایتی دارد و می خواهد به کمال مطلوب برسد. این صورت دو مرحله دارد، در مرحله اول، بالقوه است و در مرحله ای دیگر به فعل می رسد. بشر در فرایند کسب معرفت و اپیستمه، این صور و غایات آنها را کشف می کند. به همین دلیل هم هست که هر شیء حدی دارد و این حد فصل است که هر جسمی را از جسم دیگر جدا می کند».دکتر طالب زاده با اشاره به زنده بودن این صور که متعدد و بی شمار و به اندازۀ اشیاء عالم است، به وجود یک نفس کلی در عالم اشاره می کند که در میان فیلسوفان مسلمان نیز حضور دارد. نفس کلی یعنی آن نفس کلی جهان که همۀ امور جهان را به سمت کمال خود هدایت می کند و این از عالی ترین معارفی است که حکما به آن قائل بوده اند. کرۀ زمین، نفس زنده دارد و تمام موجوداتی که در این کرۀ خاکی زندگی می کنند، به مثابه اجزای این بدن، تحت مدیریت آن نفس کلی به سمت غایات خود حرکت می کنند. حکمت همان توجه به این علم جامع است و اپیستمه در این دیدگاه، توجه به آن غایات و شناخت آن صور است و تنها به علم طبیعی اطلاق نمی شود بلکه با الاهیات و تفکر مقاصد جهان و تفکر نفوس کلیه و عقول کلیه امکان پذیر می شود».استاد دانشگاه تهران به این نکته اشاره می کند که در این نگاه، اپیستمه صرفاً به علوم طبیعی محدود نمی شود، بلکه «اصل، شناخت صور است اما این صور فقط اختصاص به علم طبیعی ندارند بلکه شناخت این صور، در یک علم جامع امکان پذیر می شوند. در این نگاه علوم طبیعی و پزشکی (طب) تابع فهم این علم جامع بوده اند و به همین دلیل به اطباء، حکما می گفتند. استمرار فکر یونانی در جهان اسلام و جهان مسیحیدکتر طالب زاده با اشاره به یک نگاه کلی، علیرغم اختلاف نظرهای علمی، معتقد است که «این الگو، قرن ها بر تفکر بشر حاکم بوده و همین مطلب را در قرون وسطای مسیحی و جهان اسلامی شاهد هستیم. این دیدگاه دو هزار سال بر عالم حکومت کرده و حکما و دانشمندان با همین دیدگاه پدید آمدند، اما بنابر حوادثی از قرن 15 میلادی به بعد رخ داد، تأثیر زیادی بر نسل بشر داشت». انقلاب کوپرنیکی و ریاضی شدن عالموی با اشاره به انقلابی که در اثر پژوهش های نجومی نیکلاس کوپرنیک رخ داد و تغییری که در الگوی بطلمیوسی به وقوع پیوست و با کارهای یوهان کپلر ادامه یافت، به این تغییر بنیادین اشاره می کند. «کوپرنیک که یک ریاضی دان بزرگ است، خدا را یک ریاضی دان بزرگ می داند و بر این باور است که خدا را باید با ریاضی شناخت، چون خدا ریاضی دان این کهکشانی است که با ریاضی می توان آن را شناخت. یوهانس کپلر ادامۀ کار کوپرنیک را به عهده گرفت تا ثابت کند که مدار سیاراتی که به دور خورشید می چرخند، دایروی نیستند، بلکه بیضوی هستند. او آنها را با عدد و هندسه محاسبه کرد و قدم بسیار بزرگی برداشت. به نظر کپلر ما راه دیگری برای مطالعه جهان غیر از ریاضیات نداریم و اگر می خواهیم جهان را بشناسیم تنها از مسیر ریاضیات امکان پذیر است. این حرف بزرگی بود و تا به حال رخ نداده بود». در ادامۀ این مسیر، گالیلئو گالیله نظریۀ دو کتاب را مطرح کرد که یکی مربوط به عالم طبیعت و تکوین است و دیگری، کتاب آسمانی و مقدس مربوط به شریعت است. او با اشاره به کتاب مقدس و حضور آیاتی در آن که اشاره به تقدیر و قدر و اندازه در عالم طبیعت داشت، شناخت طبیعت را در گرو شناخت کمی و ریاضیاتی دانست. «جهان خارج و جهان تکوین را باید با اندازه هایش شناخت. بنابراین علمی که جهان تکوین را به ما معرفی می کند علم اندازه ها است و علم اندازه ها ریاضی است، یعنی زبان علمی که در آن، علمِ عالم تکوین و جهان منعکس می شود ریاضیات است و در نتیجه زبان علم، ریاضیات است».«گالیله علم را ریاضیات معرفی کرد و اپیستمه را مترادف با ریاضیات دانست»؛ بنابراین چیزی برای فلسفه و مابعدالطبیعه و متافیزیک و علوم دیگر باقی نماند. تمام آن اپیستمه با آن دایرۀ عظیمی که داشت، ناگهان در علم طبیعی و درک ریاضیاتی از طبیعت خلاصه شد. اپیستمه به معنای علوم طبیعی قلمداد شد و علوم طبیعی محدود به ریاضیات گردید. بنابراین انسان را با آزمایش خون، میزان قند خون و دیگر مقادیر کمیت بردار تعریف کردند.برخلاف دورۀ افلاطونی که برای شناخت اشیاء و امور باید به عالمی فراتر از عالم حسی می رفتیم، اکنون باید حقیقت اشیاء را در همین کمیت پیگیری کنیم. «پس این علم جدید تمام علمِ فراگیر گذشته را پشت سر گذاشت و مبدل به یک علم محصل شد که به آن پوزیتیویسم می گویند». علوم جدید، تجربی اند!این پژوهشگر به تعبیری رایج اشاره می کند و به تفسیر آن می پردازد. «امروزه گفته می شود علوم جدید علوم تجربی هستند. این تعبیر هم درست و هم غلط است. درست است به این معنا که حقیقتاً علوم جدید تجربی هستند، اما نه به معنای علومی که ارسطو و دیگران تجربی می دانستند. ما در میان علوم قدیم هم تجربه داشتیم، اما به معنای ریاضیات جدید نیست. ریاضی قدیم، غیر از این ریاضی جدید بود. «ارسطو هم خیلی آدم تجربی و دانشمند بود و لابراتوار داشت و دانشمندان اسلامی همچون ابن سینا، ابن هیثم، فارابی، جابرابن حیان و دیگران هم تجربی بودند، اما ریاضیاتی که آنها به کار می بردند ریاضیات کاربردی و ابزاری بوده است. در نظر آنها طبیعت، صور فکلی و نظایر آنها، همگی سر جای خودش بوده و تنها بین آنها یک سری روابط ریاضی برقرار بوده است و ریاضیات معطوف به شناخت این روابط می شده است. اما از نظر گالیله، ریاضیات همۀ حقیقت اشیاء است. در تفکر قدما صور سرجایش است و ریاضیات یک علم امدادی است که به کشف آنها کمک می کند. کشف در تجربه رخ می داد و ریاضیات زبان بیان این کشفیات بود اما از گالیله به بعد، دیگر تجربه روش کشف نیست، بلکه روش «آزمون» است. در نگاه مدرن، این تئوری ریاضی که متکفل کشف است و جهان تجربه مقام آزمون کشفیات تئوری های ریاضیاتی است. «مثلاً وقتی اینیشتین، تئوری نسبیت عام را مطرح کرد، آن را با استفاده از ریاضیات بر روی کاغذ نوشت. او بر روی کاغذ نوشت که نور زمانی که در میدان معناطیسی قرار می گیرد، تغییر جهت می دهد. اما بعداً در جریان کسوفی که در سال 1919 میلادی رخ داد، دانشمندی انگلیسی به نام ادینگتون، با کنترل شرایط، این تئوری را آزمون کرد و صحت آن را تایید نمود. بنابراین تئوری در جایی غیر از تجربه شکل می گیرد و حقایق را کشف می کند. دانشمدان متوجه شدند که حرکات سیاره اورانوس، طوری است که طبعاً باید یک سیارۀ دیگر کنار آن باشد و تحت تاثیر جاذبۀ ...

ادامه مطلب  

خروجی هم اندیشی استادان برجسته درباره تولید علوم انسانی اسلامی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان به نقل از طلیعه: در آستانه برپایی چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و همچنین سومین مراسم اعطاء جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی در آبان ماه سال جاری، نخستین هم اندیشی منتخبی از اساتید برجسته علوم انسانی اسلامی ۲۹ تیرماه در بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.در مراسم افتتاحیه این مراسم حجت الاسلام دکتر رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا طی سخنانی گفت: این کاملا درست است که ما بدون بهره مندی از یک دستگاه کارآمد روش شناختی در علوم انسانی اسلامی که از بطن یک فلسفه علم قوی متولد می شود، قادر به معماری و ساخت بنای مرتفع علوم انسانی اسلامی در رشته های مختلف نیستیم.وی افزود: کسانی که بدون برخورداری از چنین دستگاهی در میدان علوم انسانی اسلامی فعالیت کرده اند، معمولا با خطاها و ناکارآمدی جدی در علوم انسانی اسلامی دست به گریبانند، البته باید قبول کنیم در عین وجود یک دستگاه روش شناختی مادر در کل علوم انسانی اسلامی، در هر رشته دستگاه های روش شناختی متعددی قابل طراحی و ارائه است و اصولا تعدد و تنوع دستگاه ها بر حسب مناطق گوناگون علم اسلامی و کارکردهای مختلفی که برای علم اسلامی پیش بینی شده، اجتناب ناپذیر است. غلامی در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: به نظرم اگر ما موفق شویم طی ۵ ـ ۶ سال آینده با سرمایه گذاری همه جانبه دستگاه مادر و دستگاه های مختلفی در ذیل آن به صورت کارآمد ارائه کنیم؛ تقریبا پنجاه درصد از سیر تکوین علوم انسانی اسلامی را طی کردیم. در حقیقت این دستگاه های روش شناختی مانند اتوبانهایی هستند که وقتی احداث می شوند امکان، سهولت و سرعت دسترسی به مقصد ده ها برابر افزایش می یابد.علی اصغر افتخاری، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) پیرامون موضوع مشکل «جهت» در تولید علوم انسانی اسلامی (با تاکید بر امنیت پژوهی) به ارائه سخن پرداخت و گفت: یکی از مباحث در حوزه علوم انسانی اسلامی که در بحث نظری هم مهم است این است که همه فعالیتهای روش مند در حال انجام دارای یک مبنا است یعنی اینها در چه زمینی در حال بازی است که این امر همان جهت به شمار می رود.وی در همین زمینه اضافه کرد: یعنی یکی از وجوه متمایز علوم انسانی اسلامی مانند سایر علوم آن است که باید مکانیزم ها و اصول جهت ساز خودی را بشناسد و در غیر این حالت ممکن است نتیجه مطلوب مورد نظر صورت نگیرد.وی افزود: عصاره بحث این است که این اصول جهت ساز را از کجا می توان درآورد؟ تفکرات بشری رسیدن به گفتمان سازی را بیان می کند که این تجربه خوبی است و به آن رسیدند و مشکل حوزه های خود را در بحث علوم تجربی حل می کنند.عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه به نظرم طراحی علوم انسانی اسلامی از لحاظ علمی در گام اول بدون بازگشت به قرآن مشکل خواهد داشت، افزود: اگر بخواهیم علوم انسانی اسلامی را بدون قرآن درست کنیم همه سنگ های این ساختمان احتمال ضایع شدن دارند.دکتر سید جلال دکتر دهقانی فیروزآبادی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد نظریه اسلامی روابط بین الملل: امکان یا امتناع به ارائه سخن پرداخت و در سخنانی با اشاره به اینکه روابط بین الملل سکولارترین علم جهان است، اما با این وجود نظریه اسلامی روابط بین الملل امکان پذیر است، گفت: هرگاه ما بخواهیم نظریه ای را از جهت مقومات، مبانی، اصول و فرآیند مورد ارزیابی قرار دهیم، بحثی که جریان می یابد در سطح فرانظریه است و از این جهت ساده ترین بیان درباره فرانظریه و تفاوت آن با نظریه این است که فرانظریه نظریه ای است درباره نظریه.وی با بیان این که نظریه اش نه تبیینی از روابط بین الملل، بلکه تبیینی از نظریه هایی ممکن در روابط بین الملل است، اظهار کرد: بر این اساس موضوعات و محتوای خاص روابط بین الملل که در بخش هایی از نظریه مطرح شده جزء اصل بحث نیست؛ چرا که تبیین واقعیت های روابط بین الملل برعهده نظریه های روابط بین الملل به عنوان نظریه های نوع اول است و حال آن که بحث ما که به تبیین مبانی نظریه اختصاص دارد، نظریه نوع دوم است.دکتر دهقانی فیروزآبادی عنوان «نظریه» را «اسم جنس» مشترک میان نظریه های روابط بین الملل و نظریه های در باب نظریه های روابط بین الملل خواند و افزود: این عنوان ناظر به ویژگی تبیین گری آنها از عناصر اصلی مورد تبیین است که در فرانظریه شامل عناصر هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی است و بر همین اساس یک فرانظریه درباره نظریه های روابط بین الملل نیز بخشی از علم و نظریه روابط بین الملل تلقی خواهد شد.این استاد دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان نکته بعدی به بحث ضرورت و اهمیت فرانظریه اشاره کرد و گفت: این ضرورت و اهمیت همچون همه موضوعات دیگر در علم روابط بین الملل امری اختلافی است و اگر چه پوزیتیویست ها اهمیتی برای آن قائل نیستند، اما این دیدگاه آنها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در سال های اخیر به چالش گرفته شده است.وی بیان کرد: دلیل اهمیت ندادن پوزیتیویست ها به بحث در باب فرانظریه و این که اساساً جایگاهی برای این موضوع قائل نیستند این است که می گویند «علم یک موضوع و روش و هدف واحد دارد» و در واقع فرانظریه آنها همین است و بر اساس آن دیگر نیازی نمی بینند که فرانظریه های دیگریارائه شود که بتوان بر اساس آنها نظریه های دیگری مطرح کرد.دکتر دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: آن چه در سال های اخیر در علوم اجتماعی، و البته مدتهاست در خود جهان غرب هم، به چالش گرفته شده دقیقاً همین است که ما می خواهیم بررسی کنیم که آیا تنها فرانظریه و در نتیجه تنها نوع علمی که وجود دارد آن چیزی است که پوزیتویست ها می گویند یا این که می توان با تکیه به فرانظریه دیگری، امکان انواع مختلفی از علم را قائل بود و نظریه هایی در چارچوبی غیر از آنچه پوزیتیویست ها مطرح می کنند، ارائه کرد.وی ضمن اشاره به برخی از نظریه پردزان روابط بین الملل که به مباحث فرانظری پرداخته اند، از کنت والتز و الکساندر ونت به عنوان معروفترین کسانی که اقدام به این کار کرده اند یاد کرد و با اشاره به دو تلقی پیشینی و پسینی از فرانظریه گفت: معمولاً گفته می شود که باید نظریه ای وجود داشته باشد تا با بررسی و سنجش عناصر آن به یک فرانظریه دست یافت، اما چنان که برایان فی نیز گفته، من معتقدم یکی از کارهای فلسفه علوم اجتماعی ارائه معیارها و ملاک های علم و نظریه معتبر است؛ و این چیزی نیست جز همان فرانظریه پیشین؛ که بر اساس آن پیش از داشتن نظریه می توان الگویی برای آن تعیین کرد. حجت الاسلام دکتر علیرضا پیروزمند عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم در مورد فرایند(نقشه راه) علمی تحول علوم انسانی نیز عنوان کرد: آنچه که در کشور نیاز داریم و کمتر به آن پرداختیم این است که تا زمانی که مسئله تحول علوم در میان ما اساتید می چرخد نباید توقع امر فراگیری این موضوع را داشته باشیم.وی اضافه کرد: باید این مسئله سوال جدی جامعه علمی شود و از مشترک ترین نقطه بین ما و جامعه علمی حرکت را آغاز کنیم و سعی در وارد کردن کسانی که قائل به اسلامی سازی علوم نیستند، کنیم که راه آن نیز شروع از اشتراکات است. از جمله اشتراکات این است که همه قبول دارند که باید علوم بومی داشته باشیم و بتوانیم مسائل کشور خود را پاسخ دهیم. حتی سکولارها هم این مسئله را قبول دارند لذا پاسخگو قرار دادن جامعه علمی نسبت به نظام نیازمندی های ایران اسلامی از جمله این اقدامات به شمار می رود.پیروزمند تصریح کرد: برای مدیریت تحول به یک نقشه راه احتیاج داریم که خود آن نیز به یک نقشه راه علمی نیاز دارد تا محققان براساس آن تحقیق کنند، درواقع حرکت از بالا به پایین می خواهد یک برنامه علمی به ما بدهد و از پایین به بالا می خواهد یک طرح و الگوی اجرایی ارائه کند. ما نیازمند این هستیم که دانش تمدن ساز در علوم انسانی اسلامی تولید شود و اسلام در این عرصه می تواند بسیارموثر باشد.حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حکمت متعالیه و علوم انسانی اسلامی به ارائه سخن پرداخت و گفت: در سه بحث شامل نگاه به مسائل مواجهه با علوم انسانی، نحوه مواجهه و راه حل مسائل در حوزه علوم انسانی با یک سلسله مسائلی مواجهه هستیم.پارسانیا بحث کنش را بحث محوریتی در علوم اجتماعی بیان کرد و افزود: موضوع علوم اجتماعی با طبیعی تفکیک شده است و در حوزه اجتماعی قلمرو، قلمرو معناست و انسان در حوزه معنا فهم موضوعات انسانی به فهم معناست، لذا نظریات در حوزه معنایی در مسیر علوم اجتماعی تأثیرگذار است.استاد دانشگاه تهران گفت: نقطه عطف وادی معنا که در اندیشه غرب بوجود آمده بحث سوژه و ابژه است که در دکارت صورت گرفته و ...

ادامه مطلب  

متن حوزه توجه جدی و رسمی به علوم انسانی ندارد/ برپایی سومین دوره گفتمان علوم انسانی  

درخواست حذف این مطلب
گروه حوزه های علمیه: رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری سومین دوره گفتمان ملی نخبگان علوم انسانی در پاسخ ایکنا گفت: متن حوزه توجه جدی و رسمی به علوم انسانی ندارد.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم امروز، 9 مردادماه در نشستی خبری با عنوان سومین دوره طرح ملی گفتمان علوم انسانی ضمن تبریک ایام دهه کرامت گفت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در چند سال اخیر طرحی تحولی را رقم زده است.وی افزود: هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی تصمیم گرفت تا فعالیت های این دفتر به سمت کمک به حل مسایل خاصی پیش برود به این منظور با یک کار مطالعاتی حدود 12 مسئله از مسایل فرهنگی و اجتماعی کشور به عنوان اولویت ها مشخص شد که از جمله می توان به مسئله تحکیم نظام خانواده، فرق انحرافی، ضعف اخلاق فردی و اجتماعی، علوم انسانی اسلامی و ... اشاره کرد.واعظی تصریح کرد: برای هرکدام از مسایل خاص، یک میز تخصصی ایجاد شد و برخی مدیران و صاحبنظران دفتر تبلیغات و صاحبنظران حوزه و دانشگاه گرد هم آمدند و در مورد هر کدام از این مسایل چندین ماه بحث و بررسی صورت گرفت و راه حل جامع اقدام شکل گرفت؛ مثلا در میز خانواده، طلاق به خصوص در سال های اول زندگی مورد بحث دقیق قرار گرفت تا برنامه 5 سال آینده دفتر مورد بحث قرار گیرد.رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عنوان کرد: یکی از مسایل دوازده گانه، علوم انسانی اسلامی بود که مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر آن داشتند و انقلاب فرهنگی نیز با همین هدف صورت گرفت؛ سال هاست که راجع به این مسئله بحث می شود البته این موضوع جریانی در سطح جهان اسلام در دهه های اخیر مطرح شده است و تنها مختص کشور ما هم نیست و در کانادا، مالزی، اندونزی و آمریکا بخشی از مجامع علمی اسلامی به آن توجه کرده است. وی با اشاره به اهمیت علوم اسلامی انسانی و نقش آن در تمدن سازی اظهار کرد: اگر ما امروز با تمدن معاصر غربی روبرو هستیم یک ستون این تمدن، رشد علوم طبیعی و تکنولوژی برآمده از این علوم و رشد علوم انسانی و ستون دیگر آن، نهادسازی های برآمده از علوم انسانی است.واعظی عنوان کرد: جهان غرب متناسب با پرسش هایی که با آن مواجه بود و متناسب با مبانی ارزشی و بافت فرهنگی جامعه خود تلاش کرده تا این پرسش ها را در قالب نظریات متنوع علوم انسانی پاسخ دهد مثلا در عرصه سیاسی و اقتصادی و مناسبات مدنی سعی کرده تا پاسخ های علمی به مسایل بدهد.وی افزود: آنچه امروز در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و نظام تربیتی و سایر ابعاد جامعه عربی، محصول تولید علوم انسانی است و ما هم به عنوان جامعه اسلامی اگر بخواهیم رشد کنیم و مدنیت مناسب با ارزش ها و بافت فرهنگی خودمان به وجود آوریم باید مسایل خودمان را خودمان حل کنیم زیرا نمی توان نسخه های دیگران را برای بافت فرهنگی و اقتصادی و ... متفاوت به صورت تقلیدوار به کار ببریم و اگر چنین کنیم هرگز مولد فرهنگ و تمدن و مدنیت نخواهیم بود البته این به معنای آن نیست که علوم انسانی غربی آورده مثبتی برای ما ندارد بلکه بحث ما بر سر کلیت است.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: عالمان ما باید برای مسایل بومی ما راه حل های بومی خودمان را بیابند و پیشرفت جامعه در گرو یافتن پاسخ های مناسب علمی برای پرسش های واقعی است از این رو نیازمند علوم انسانی هستیم.وی افزود: در بسته جامع اقداماتی که برای رشد و شکوفایی علوم انسانی طراحی شد یکی از اقدامات، طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی است که مخاطب آن دانشجویان نخبه علوم انسانی است زیرا تا چرخ دنده های تولید علم به حرکت در نیاید شکوفایی علوم انسانی اسلامی اتفاق نخواهد افتاد یعنی ابتدا باید تولید دانش بشود تا این واقع رخ دهد.واعظی با اشاره به حرکت سه قشر استاد، دانشجو و حوزه علمیه برای ایجاد این حرکت و با بیان اینکه ممکن است نظیر این طرح که مخاطب آن دانشجویان هستند برای استادان و فضلای حوزه نیز برگزار شود، تصریح کرد: برای اجرایی شدن این طرح، نفرات اول تا سه هزار علوم انسانی در کنکور را فراخوان و تعدادی از آن ها دعوت شدند همچنین افراد دارای رتبه اول تا سوم برترین دانشگاه های علوم انسانی نیز دعوت شده اند.رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه بیان کرد: امسال این طرح از 13 تا 27 مردادماه به مدت 14 روز در مؤسسه فرهنگی وسف برگزار خواهد شد و تقریبا حدود 390 نفر نیز در این طرح حضور دارند.وی افزود: طول دوره دو هفته است و در نوبت صبح و عصر برنامه های فشرده ای برای آنان اجرا خواهد شد که ای ...

ادامه مطلب  

بومی سازی علوم مجرای ضروری به سوی حرکت به سمت علوم انسانی اسلامی است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی امروز در مراسم اختتامیه سومین دوره گفتمان نخبگان علوم انسانی اسلامی که در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، گفت: مجموعه فعالان این طرح به دنبال اجرای بهترین روند و فعالیت و کاری بودند که بتواند در آینده علمی کشور مثمر ثمر باشد.وی افزود: از جمله اهداف این دوره می توان به گفتمان سازی و ترویج ایده گفتمان علوم انسانی اسلامی اشاره کرد؛ این دوره فرصت مطلوبی برای افزایش محتواهای مورد نیاز در این حوزه بوده است و برای اینکه بتوانیم در راستای محورهای مورد نظر حرکت کنیم از ظرفیت اساتید برجسته استفاده کرده ایم.رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بیان کرد: محتوای نشست های آموزشی در این دوره در قالب کتابی منتشر می شود؛ این نکته را باید گفت که در دعوت از اساتید و تامین محتوای علمی دوره گفتمان نخبگان علوم انسانی اسلامی به دنبال این نبوده که یک دیدگاه در حوزه علوم انسانی را ترویج دهیم به همین علت برخی افراد که ممکن است با علوم انسانی اسلامی زاویه داشته باشند را به دوره دعوت کرده ایم تا بتوانیم قرائت های مختلفی از علوم انسانی اسلامی را به دانشجویان ارائه دهیم.حجت الاسلام والمسلمین واعظی گفت: تحول در حوزه علوم انسانی اسلامی نیازمند یک جریان دانشی است؛ از دیگر برکات طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی اسلامی، محدود نشدن به دوره آموزشی دو هفته ای در قم است چرا که این دوره آغاز یک برنامه چند ساله خواهد بود که در این برنامه به دنبال آموزش 60 واحد درسی هستیم.وی با اشاره به برگزاری دوره های تکمیلی در طول سال اظهار کرد: برگزاری این دوره ها به هدف اصلی راه اندازی طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی اسلامی که کادرسازی و نیروسازی در دانشگاه ها به منظور تولید علوم در حوزه علوم انسانی اسلامی است کمک می کند.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه افراد می توانند پایان نامه های علمی خود را با محوریت مباحث علوم انسانی اسلامی دنبال کنند، گفت: در آینده با مجموع وسیعی از رشته های علوم انسانی روبه رو خواهیم بود که ضمن اعتقاد و تعهد نسبت به علوم انسانی اسلامی، در راستای حرکت بخشیدن به این چرخه در حال تلاش خواهند بود.وی با تاکید بر اینکه ایده علوم انسانی اسلامی با واکنش های منفی نیز روبه رو است، اظهار کرد: در سطح فضای علمی کشور مخالفینی وجود دارند که واکنش های منفی نسبت به این ایده نشان می دهند که بخشی از آنها به انگیزه های سیاسی و غبارآلود بودن فضای تفهیم و تفاهم نسبت به علوم انسانی اسلامی بر می گردد.وی با ذکر این مطلب که برخی از مخالفت ها و واکنش های منفی نسبت به علوم انسانی اسلامی به سبب برخی از دفاع های نادرست توسط افراد ناآگاه است گفت: برخی افراد به شیوه ای ایده علوم انسانی اسلامی را طرح می کنند که افراد دیگر از این ایده برداشت منفی می کنند به همین علت در این دوره آموزشی به دنبال فعالیت های علمی بوده ایم که بتوانیم از ترویج جلوه منفی این ایده جلوگیری کنیم.رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم یادآورشد: مخالفت ورزی با غرب نخستین وجوه ایده علوم انسانی اسلامی از نظر واکنش های سلبی است ...

ادامه مطلب  

طبقه بندی علوم مدرن در قرن بیستم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری«حوزه»به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا "عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سومین دوره طرح ملی نخبگان علوم انسانی" به بحث طبقه بندی علوم پرداخت که گزارش تحلیلی آن به سمع و نظر مخاطبان می رسد.وی مقدمه و درآمدی بر این بحث مهم و سرنوشت ساز ارائه کرده است که گزارشی از این مباحث را در ذیل از پیش رو می گذرانیم:« بحث ما دربارۀ طبقه بندی علوم، متوقف بر سه امر هویت علوم، تمایزشان و بحث طبقه بندی شان است». دکتر پارسانیا در بحث از هویت علم، به دو نوع تلقی از علم اشاره می کند. گاهی علم به معنای مطلق آگاهی است و گاهی به معنای خاص تری به کار می رود که قصد نشان دادن حقیقت است و در مقابل معرفت هایی مانند شعر، داستان و نظایر آنها قرار می گیرد. با این حال کسانی که معتقد به داشتن معرفت علمی هستند، اختلاف نگاه دارند. «برخی می گویند معرفت های علمی معرفت های حسی است و نمونه ای از آنها، پوزیتیویست ها هستند که گزارۀ علمی «خدا هست» را گزاره ای علمی نمی دانند.حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا یکی از خصوصیات اصلی معرفت علمی را داشتن ضرورت منطقی در گزاره های آن دانست و همین ضرورت منطقی است که انسان را مقید و تسلیم علم می کند. «یکی از معانی «العلم سلطان» اینست که علم بر ما مسلط است و باید تابع و تسلیم قواعدش باشیم. معنای دیگر این تعبیر این است که انسانِ عالم بر طبیعت تسلط پیدا می کند، اما معنای عمیق تر آن، این است که در علم حقیقی و شهودی، انسان با حقیقت معلوم متحد می شود و بسط پیدا می کند و نوعی انبساط وجودی یا نوعی ولایت در عالم پیدا می کند». این علم، تقسیمات مختلفی دارد از جمله علم حضوری وعلم حصولی یا علم بدیهی و نظری و علم بدیهی اولی یا غیر اولی.وی مرادش از علم در طبقه بندی علوم را «به یک دیسیپلین یا مجموعه گزاره هایی معطوف کرد که ما به نام ریاضیات، حساب، فیزیک، علوم تربیتی، اخلاق، علم اجتماعی، جامعه شناسی، شیمی و نظایر آنها می شناسیم». با این تلقی در صحبت از طبقه بندی علوم، باید دربارۀ تمایز علوم از هم نیز صحبت کنیم و پیش از آن باید دربارۀ حقیقت علوم بحث کنیم و بحث از این موضوع منوط به بحث دربارۀ چیستی علم و غیر علم است. مجموعۀ این مباحث در معرفت شناسی مورد بحث قرار می گیرد. اما همانطور که می دانیم هر معرفت شناسی متناسب با یک هستی شناسی است.حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا در پایان به صفحات 145 تا 160 از کتاب «عین نضاخ» که تقریر درس های آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) و شرح تمهیدالقواعد است، ارجاع می دهد که بحث هایی دربارۀ طبقه بندی علوم ارائه کرده است.*طبقه بندی علوم از نظر آگوست کنتوی در ابتدای جلسۀ دوم، بحث خود را با طبقه بندی علوم در دنیای مدرن و مخصوصاً با تمرکز بر دیدگاه آگوست کنت آغاز کرد. در این طبقه بندی، بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفکیک ایجاد شد و علوم طبیعی نیز به علوم پایه و مهندسی تقسیم گردید. اما چه مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی باعث شکل گیری این نوع طبقه بندی گردید؟ غلبۀ آمپریسم و حس گرایی و سلطۀ ماتریالیسم در قرن هجدهم، مهمترین دلیل به حاشیه رفتن طبقه بندی سابق علوم و گرایش به طبقه بندی جدید گردید. در این طبقه بندی جدید دیگر اثری از دانش های وابسته به وحی مانند فقه نخواهد بود، زیرا اساساً مبنای علم، حس و پدیدارهای تجربی گردید و عقل متافیزیکی به عنوان یکی از منابع شناخت علمی بی اعتبار گردید. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ریشۀ این تحولات را در آراء فیلسوفانی مانند دکارت و کانت و جنبش روشنگری پیگیری می کند.در مرحلۀ بعد، مخصوصاً در قرن نوزدهم مسئلۀ طبقه بندی علوم عمدتاً از علوم ساده به پیچیده مدنظر قرار گرفت. ریاضیات، نجوم، فیزیک، شیمی و زیست شناسی و در مرحلۀ بعد جامعه شناسی در سیری از سادگی به پیچیدگی قرار گرفتند.در کنار نظریۀ طبقه بندی علوم، نظریۀ تاریخی آگوست کنت نیز این دیدگاه مدرن به علم را ترسیم کرده و توضیح می دهد. بر اساس این نظریۀ اخیر، «معرفت بشر در ابتدای کودکی، معرفت دینی بود که فقط تشبیه و تمثیل در آن به کار می رفت؛ در مرحلۀ دوم، عقل به توضیح نظم عالم می پرداخت و شناخت فلسفی مدنظر قرار گرفت اما شناخت علمی که شناختی کاملاً تجربی است، موضوع شناخت علمی، فقط عالم طبیعت است. این مرحلۀ سوم، مرحله ای است که در دوران آگوست کنت حاکم بوده و علوم اثباتی مهمترین منبع توضیح عالَم بوده است.»در این طبقه بندی، ما شاهد موارد متعددی از وضع معانی جدید هستیم که آگوست کنت آنها را به جای معانی گذشته به کار می برد. در این معنای جدید علم تبدیل به اقدامی صرفاً آزمون پذیر شده بود و فلسفه نیز توجیه این دانش تلقی می گردید.*طبقه بندی علوم مکتب آلمانیدر قیاس با این طبقه بندی، نحوۀ مواجهۀ متفاوتی با علوم در آلمان اتفاق افتاد که ناظر به تفکیک میان علوم طبیعی و علوم تاریخی (انسانی) و عدم سازگاری منطق این دو دسته از علوم است. در این تلقی این نگاه شکل گرفت که «حوزه حیات انسانی به این سادگی تحلیل نمی شود، بلکه موضوع زندگیِ انسانی، کنش و کردار های انسانی است و این کنش های انسانی، تابع ارادۀ انسانی است.»*اقتضائات طبقه بندی مدرن از علوم در ایرانبا توجه به ارتباط میان طبقه بندی علوم مدرن با معرفت شناسی های خاص دنیای مدرن، انتقال این علوم به جامعۀ ایران که متاثر از نظام معرفتی متمایزی بوده است، منجر به تحولات جدیدی شد. به عنوان مثال تحولاتی که در دانشگاه های ایران و تفکیک علوم و دانشکده ها بر اساس طبقه بندی مدرن از علم شکل گرفت، با طبقه بندی جهان سنتی ایرانی متمایز بود و این تمایز خودش را در تفکیک دانشکدۀ الاهیات یا ادبیات و علوم انسانی از علوم طبیعی و پایه نشان داده است.*نقد طبقه بندی علوم مدرن در قرن بیستماز نیمه دوم قرن بیستم، طبقه بندی مدرن که عمدتاً در قرن نوزدهم شکل گرفت، دچار چالش های جدی گردید. برخلاف آنچه در ابتدا تصور می شد که علم مدرن فارغ از متافیزیک است، اما روشن شد که این علوم متکی بر مفهوم متافیزیکی نِیچِر یا طبیعت است. به عنوان مثال جامعه شناسان علمی نظیر برونو لاتور در سال 2016 با نگاشتن کتابی دربارۀ گایا (الهه ای یونانی طبیعت) معتقد است برای دست یابی به علمی متفاوت با علم مدرن، می توان به جای مفهوم نیچر از مفهوم گایا بهره برد.با این حال این تحولاتی که ما به عنوان دورۀ پست مدرن با آن آشنا هستیم، عمدتاً در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و می توان به کارهای ماکس وبر به عنوان سرآغاز این مباحث در حوزۀ علم اشاره کرد. وبر از جمله افرادی است که تلقی ابژکتیو از علم را نقد کرد و به دخالت ارزش های اخلاقی یا دینی در علم اذعان نمود. با این حال نه وبر و نه حتی کسانی مثل پوپر که با طرح ابطال گرایی از اثبات گرایی فاصله گرفتند، همچنان قائل به نگاه تجربی و حسی به علم هستند و ساحت های متافیزیکی علم را رد می کنند.حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا در آغاز جلسۀ سوم، با اشاره به دو دسته از طبقه بندی های ذکرشده، به طبقه بندی دیگری در جهان مدرن اشاره می کند و آن، طبقه بندی علوم بر اساس تمایز میان علوم انسانی و علوم اجتماعی است، هرچند ترجمۀ هیومن ساینس به علوم انسانی چندان مناسب نیست، بلکه ترجمۀ به نفسانیات بهتر است». در این قسم جدید از طبقه بندی، ما شاهد پیدایش علم رهایی بخش و انتقادی، علوم فرهنگی، علوم تاریخی، علوم محافظه کار، علوم تبیینی و نظایر آنها شکل گرفت که البته همه در فرهنگ سکولار شکل گرفته اند.*وضعیت علوم در جهان اسلامدر یونان، عمدتاً بر اساس طبقه بندی که ارسطو به دست داده است، علوم به سه دستۀ نظری، عملی و هنری (مهارتی) تقسیم می شدند و پس از انتقال این علوم به جهان اسلام، مسلمین دستۀ سوم را کمتر در حوزۀ علم قلمداد کردند. دکتر پارسانیا برای توضیح تلقی مسلمین از علم به تعبیر مشهوری از ابن سینا که در آراء ارسطو نیز وجود دارد اشاره می کند و آن اینکه «من فقد حساً، فقد علماً». با این حال مقبولیت این تعبیر در میان مسلمین به معنای تقلیل علم به علم حسی و تجربی در میان مسلمین نیست، زیرا علم در اینجا به معنای جزئی علم حسی به کار رفته و همۀ علوم را شامل نمی شود. «اما در میان مسلمین، ابزار شناخت علمی محدود به شناخت حسی نبود، بلکه معتقد بودند شناخت حسی بدون کمک از یک سطح دیگری از معرفت علمی که معرفت عقلی است اصلاً معرفت علمی نمی شود». دکتر پارسانیا با اشاره به صفحۀ پنجاه و هشت کتاب الاهیات شفا به مقایسه ای میان علم مدرن و علم مسلمین دربارۀ جایگاه حس و عقل در فرایند کسب علم می پردازد. «با نگاه پوزیتیویستی، علم به این دلیل با معرفت متفاوت است که اولی، آزمون پذیر است اما دومی آزمون پذیر نیست و بنابراین آزمون پذیری حسی ملاک علم از غیر علم است، در حالی که در نظر مسلمین، با آمدن عقل، معرفت تبدیل به علم می شود». ابن سینا در صفحۀ 58 الاهیات شفا اشاره می کند که ادراک جزئیات، علم نیست، بلکه معرفت است و برای تبدیل آن به علم، باید از مسیر قیاس عقلی عبور کند تا تبدیل به علم شود. دکتر پارسانیا با ذکر مواردی مشابه از صفحات 69 و 73 و نظایر آنها نیز همین مسئله را مورد تاکید قرار می دهد.بنابراین علم از این نگاه، معرفت یقین آور عقلی است که حقیقت را ارائه می کند. این تلقی از علم متکی بر معرفت شناسی است که مبانی آن را می توان در آثار فیلسوفان مسلمان ازجمله ابن سینا یا شیخ اشراق پیگیری کرد و قائل بر این است که معرفت، منحصر به معرفت حسی نیست و معطوف به معرفت عقلی و شهودی هم هست. در معرفت شهودی، دیگر اساساً حتی مفهوم یا تصویر هم نیست، بلکه تصویر و مفهوم بر اساس آن معرفت شهودی ساخته می شود. در معرفت شهودی، نوعی اتحاد وجودی با متعلَق علم ایجاد می شود. «مصداق آن یعنی چیزی که معلوم من است، خود من هستم. اصلاً آگاهی من از من جدا نیست، من خودِ آگاهی هستم.»حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا با اشاره به عینی بودن علم در نگاه حکمای مسلمان معتقد است «اگر علم است و جزم و یقین دارد، پس ربط را من، نباید ایجاد کرده باشم، بلکه ربط باید در متن موضوع و محمول باشد و پیوندی ضروری بین موضوع و محمول وجود داشته باشد. به بیان دیگر محمول در صورتی برای موضوع ضروری است که از عوارض ذاتی اش باشد نه آنکه اتفاقی رخ داده باشد. اگر محمول ها اتفاقی باشند، حمل ضروری نمی توانیم داشته باشیم. بنابراین در این نگاه، زمام این ضرورت ها دست عالِم نیست، دست معلوم است، زیرا اگر دست عالم با ...

ادامه مطلب  

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی (دام و طیور)  

درخواست حذف این مطلب
مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون ارشد سراسری و آزاد پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۰۹منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.آیا خواندن کتب مرجع برای آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی توصیه می شود؟مطالعه کتاب های مرجع اگر چه بسیار مفید و ضروری است اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایبی است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:۱) حجم این نوع کتاب ها با توجه به مطالب مفید آنها برای آزمون مناسب نیست؛ چرا که در کتاب های مرجع بیشتر به آموزش مفاهیم، اثبات قضایا و بعضاً آوردن مطالب غیر ضروری تکیه شده و تعداد سؤالات با پاسخ، برای تمرین دانشجویان کم است و بعضاً پاسخ را به عهده خواننده گذاشته اند.۲) در این نوع کتاب ها، روش های تستی و سریع جهت پاسخگویی به سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، وجود ندارد.۳) مطالب بعضی از این کتاب ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر می رسد و خواننده نمی تواند ارتباط لازم را با کتاب برقرار کند.دلایل فوق و برخی علل دیگر نیاز به مطالعه یک کتاب جامع و خوب را برای ما ضروری می سازد. البته گفتنی است یک کتاب خوب باید کاملاً منطبق بر کتاب های مرجع با حذف نکات منفی آنها باشد و دانشجویان نباید کتاب های مرجع را از ذهن خارج کنند.انتشارات سنجش امیرکبیر جهت قبولی داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد، کتاب های رشته های مختلف را در سطح کشور ارائه کرده که با استقبال زیادی از سوی دانشجویان مواجه شده است. مجموعه این کتاب ها در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد برای هر رشته گردآوری و تمام این کتاب ها با در نظر گرفتن منابع آزمون و کتاب های مرجع گوناگون برای هر درس تألیف شده است. که دارای خصوصیات زیر می باشند:کتاب های تکدرس آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی :در این نوع کتاب ها برای هر درس یک کتاب شامل آموزش گام به گام مطالب به زبانی ساده همراه با آوردن مثال ها و تست ها در ضمن آموزش، ارائه شده است. در کتاب های آموزشی مؤسسه از آوردن مطالب غیر ضروری پرهیز شده و خلاصه آنچه مورد نیاز داوطلب است ارائه شده است و هر کجا که در پاسخگویی تست ها روش های تستی وجود داشته به آنها اشاره شده است. پس از آموزش مطالب هر فصل، تست های طبقه بندی شده سال های گذشته مربوط به آن فصل به همراه پاسخ تشریحی و تست های خودسنجی با جواب کلیدی گنجانده شده است تا دانشجو پس از آموزش مطالب، تمام تست های سال های قبل مربوط به آن فصل را مرور کند.کتاب های کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر با توجه به ساختار کاملاً حرفه ای و علمی آنها و توجه به نیاز دانشجویان، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های دیگر بی نیاز می کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتاب ها از مشخصه های بارز کتاب های سنجش امیرکبیر است.ویژگی های بارز بسته های آموزشی کارشناسی ارشد علوم دامی جزوات سنجش امیرکبیر توسط نفرات برتر کنکور سال های گذشته گردآوری گردیده و حاوی مطالب مفید و نکات برگزیده ای است که موجب صرفه جویی در وقت داوطلبان می گردد. بسیاری از داوطلبان با مشاهده حجم و تعدد کتب رفرنس اعلام شده، نگران نحوه گزینش مطلب و کمبود زمان برای مطالعه آنها می‎ گردند، از اینرو جزوات سنجش امیرکبیر علاوه بر مطالب گردآوری شده توسط نفرات برتر، دارای مطالب کنکوری بوده و یک منبع جامع، کامل و در عین حال خلاصه محسوب می شود که نیاز شما را به هر کتاب یا هر منبع دیگری مرتفع می ‎کند.مزیت دیگر بسته‎های آموزشی سنجش امیرکبیر امکان دریافت جزوات ویرایش شده بدون نیاز به پرداخت هزینه مجدد توسط خریدار می باشد. به عبارت دیگر اگر جزوه ‎ای حتی یک روز پس از خرید شما ویرایش گردد، می توانید نسخه جدید آن را بطور رایگان از موسسه دریافت نمایید.گرایش های رشته کارشناسی ارشد مجموعه علوم دام و طیور سراسری و آزاد عبارتند از:کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی، گرایشهای : ۱- اصلاح نژاد دام، ۲- تغذیه دام، ۳- مدیریت دامپروری، ۴- فیزیولوژی دام، ۵- تغذیه نشخوارکنندگان، ۶- تغذیه طیورکارشناسی ارشد پرورش و مدیریت تولید طیورکارشناسی ارشد علوم طیور، گرایش های : ۱- تغذیه طیور، ۲- فیزیولوژی طیورمنابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی – منابع زبان عمومی۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.۵- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.۶- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۷- saheli, mohamad, vocabulary for toefl and ma candidates of toefl. koye kosar press.۸- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی – منابع زبان تخصصی علوم دام و طیور۱- کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم دامی، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.۲- کتاب زبان تخصصی علوم دامی، مولف شهرام نصابیان، انتشارات دیباگران تهران.۳- کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان علوم دامی، مولف ابراهیم جدیری سلیمی، حسن عدالت نمین و فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.۴- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم دامی (english for the students of animal science)، مولفان حسن عدالت نمین و ابراهیم جدیری سلیمی، انتشارات سمت.۵- کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی، علوم دامی، مولف غلامرضا ستوده، مترجمان محمدرضا داهی، نصرالله سفیدبخت و سیدمحمد اشکان، انتشارات دانشگاه تهران.۶- کتاب فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی، جلد پنجم: علوم دامی، مولفان نصرالله سفیدبخت، علی نیکخواه، مرادعلی زهری، محمدجواد ضمیری و فریدون افتخاری شاهرودی، انتشارات دانشگاه تهران. ۷- کتاب فرهنگ دامپزشکی: انگلیسی – فارسی، مولف مسعود هاشمی، انتشارات فرهنگ جامع.۸- کتاب واژگان دامپزشکی: انگلیسی ـ فارسی، فارسی ـ انگلیسی، مولفان بیژن رادمهر و احمدرضا محمدنیا، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.۹- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (english for the students of agriculture) (جلد ۱ و ۲)، مولفان بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، م. رحیم پور و ج. یغمایی، انتشارات سمت.۱۰- کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (۱ و ۲)، مولف فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.۱۱- کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۱ و ۲)، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.۱۲- جزوه زبان تخصصی علوم دامی و طیور دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۳- جزوه زبان تخصصی علوم دام و طیور دانشگاه تهران.۱۴- جزوه زبان تخصصی علوم دام و طیور موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۵- جزوه زبان تخصصی علوم دام و طیور سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی – منابع ژنتیک و اصلاح دام۱- کتاب مبانی ژنتیک، تالیف محمدتقی آساد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.۲- کتاب اصول ژنتیک، تالیف حمدالله کاظمی، انتشارات آییژ.۳- کتاب کاربرد ژنتیک حیوانی در پرورش دام، تالیف محمود مکاره چیان، انتشارات دانشگاه شیراز.۴- کتاب ژنتیک و اصلاح دام (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی)، تالیف فرهنگ فاتحی، انتشارات دیباگران تهران.۵- کتاب ژنتیک و اصلاح دام، تالیف ار. گادود، پ. سوردو, مترجم محمدامین بخش، انتشارات پریور.۶- کتاب ژنتیک اصلاح دام، تالیف جان فاستر لازلی، مترجم حمید امانلو، انتشارات دانشگاه زنجان.۷- کتاب ژنتیک اصلاح دام، تالیف جان اف لسلی، مترجم فرخ کفیل زاده، انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه.۸- کتاب مفاهیم اصلاح نژاد، تالیف ریچارد ام بوردون، مترجم مرتضی پشمی، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی.۹- کتاب پرسشهای چهارگزینه ای اصلاح دام، تالیف محمدحسین شهیر، انتشارات دیباگران تهران.۱۰- کتاب ژنتیک و مسائل آن شامل، تئوریها و ۵۰۰ مساله حل شده درباره وراثت، تالیف ویلیام استانسفیلد، مترجم صدرالله سیاه منصور و هوشنگ خاوری خراسانی، انتشارات تک نواز.۱۱- کتاب آشنایی با ژنتیک کمی، تالیف داگلاس دسکات فالکنر، مترجمان مصطفی ولی زاده و محمد مقدم، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.۱۲- کتاب ژنتیک کشاورزی (خلاصه درس، پرسشهای چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی)، تالیف محمدحسین شهیر، انتشارات دیباگران تهران.۱۳- کتاب مجموعه آزمونهای جامع و طبقه بندی شده کاردانی به کارشناسی علوم دامی با پاسخ تشریحی، تالیف ابوالفضل قلی بیگی و مهدی مهرآبادی، انتشارات کاشفان مجد.۱۴- جزوات ژنتیک و اصلاح دام دکتر پیغمبری، دکتر اردشیر نجاتی، دکتر خرسند بنداری و دکتر محمد مرادی شهر بابک دانشگاه تهران.۱۵- جزوه ژنتیک دکتر شهلا رزمی و مهندس صغری ذکریا دانشگاه اردبیل.۱۶- جزوه اصلاح دام دکتر رضا سیدشریفی، دانشگاه محقق اردبیلی.۱۷- جزوه ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۸- جزوه ژنتیک و اصلاح دام موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۹- جزوه ژنتیک و اصلاح دام سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی – منابع طرح آزمایش های کشاورزی۱- کتاب طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی، تالیف بهمن یزدی صمدی، عبدالمجید رضایی و مصطفی ولی زاده، انتشارات دانشگاه تهران.۲- کتاب طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی، تالیف سیدعلی پیغمبری، انتشارات دانشگاه تهران.۳- کتاب طرح های آماری در علوم کشاورزی، تالیف عبدالله بصیری، انتشارات دانشگاه شیراز.۴- کتاب طرح ریزی و تحلیل آزمایشات، تالیف دکتر علی مشکانی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۵- کتاب طرح و تحلیل آزمایش های کشاورزی، تالیف دکتر محمد تقی آساد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۶- کتاب طرح های آزمایشی در کشاورزی، تالیف محمد مقدم و مصطفی ولی زاده، انتشارات پریور.۷- کتاب طرحهای آماری در تحقیقات کشاورزی، تالیف مهدی خانی و امیرحسین شیرانی راد، انتشارات دیباگران تهران.۸- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی ۱ و ۲، دکتر پیغمبری و دکتر یزدی صمدی دانشگاه تهران. ۹- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی، دانشگاه گرگان. ۱۰- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی، دانشگاه تبریز.۱۱- جزوه طرح آزمایش های کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۲- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۳- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی – منابع بیوشیمی۱- کتاب مبانی بیوشیمی کشاورزی، تالیف محمد صفری، انتشارات دانشگاه تهران.۲- کتاب اصول بیوشیمی (principles of biochemistry) انسانی هارپر با بهره گیری از کتابهای devlin و lehninger، تالیف حامد افتخاری، ناصر ملک نیا، انتشارات کتاب میر.۳- کتاب برتر بیوشیمی کشاورزی، تالیف طیبه هاشمی، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی.۴- کتاب درسنامه جامع بیوشیمی، خیرالله رفیعی و امیر ساسان توتونچی، انتشارات اندیشه رفیع.۵- کتاب بیوشیمی عمومی: برای رشته های کشاورزی و دامپزشکی، تالیف علیرضا صفامهر، انتشارات حق شناس.۶- کتاب بیوشیمی عمومی (جلد ۱ و۲)، تالیف پرویز شهبازی و ناصر ملک نیا، انتشارات دانشگاه تهران.۷- کتاب اصول بیوشیمی لنینجر، تالیف آلبرت لنینگر، مایکل کاکس و دیویدلی نلسون، مترجم رضا محمدی، انتشارات آییژ.۸- کتاب بیوشیمی، تالیف حسین مروج، رسول اکبری و مهدی بهرامی یکدانگی، انتشارات مدیر فلاح.۹- کتاب بیوشیمی استرایر (strayer)، تالیف لوبرت استرایر، جرمی مارک برگ و جان تیمشکو، مترجمان علیرضا خوشدل و سالار بختیاری، زیر نظر پروین پاسالار، انتشارات اندیشه رفیع.۱۰- کتاب بیوشیمی ویژه گروه کشاورزی، تالیف امین ابراهیمی و محمدجواد نظری، انتشارات علوی فرهیخته.۱۱- کتاب مروری بر بیوشیمی، امیره نجات شکوهی و اصغر عینی زاده، انتشارات پنجاه و نه.۱۲- کتاب مروری بر بیوشیمی کشاورزی (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی)، تالیف شهرام نصابیان و نسرین رئوفی، انتشارات دیباگران تهران.۱۳- جزوه بیوشیمی عمومی دانشگاه تهران.۱۴- جزوه بیوشیمی عمومی دانشگاه شهید بهشتی.۱۵- جزوه بیوشیمی عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۶- جزوه بیوشیمی عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۷- جزوه بیوشیمی عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی – منابع تغذیه دام۱- کتاب تغذیه دام، تالیف پیتر مک دونالد، مترجمان حسین جانمحمدی و رشید صوفی سیاوش، انتشارات آییژ.۲- کتاب اصول تغذیه دام و طیور، تالیف هوشنگ ساعدی، محمود شجاع و کریم نیکپورتهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.۳- کتاب تغذیه دام، تالیف مانفرد کیرش گسنر، مترجمان سیاوش دهقانیان و حسن نصیری مقدم، انتشارات دانشگاه فردوسی (مشهد).۴- کتاب اصول تغذیه و خوراک دام، تالیف دی.اس. چرچ و جی.وی. پوند، ترجم ...

ادامه مطلب  

وظایف جامعه منتظر در مقابله با تفکر تکفیر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان: بررسی مختصات نیل به آرمان های تمدن نوین اسلامی و واکاوی و تشریحِ چگونگی پیاده سازی فرهنگ و اندیشه اسلامی و مهدوی در چارچوب های نظام مند اجتماعی و فرهنگی جامعه، زمینه ای را فراهم آورد تا با حجت الاسلام والمسلمین دکتر امیرمحسن عرفان، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم گفت وگویی ترتیب دهیم که در ادامه قسمت دوم و پایانی آن را می خوانید:نوع مواجهه جامعه منتظر و زمینه ساز دولت کریمه مهدوی با جریانات ددمنشانه ای همچون تکفیری ها چگونه باید باشد؟ اگر بخواهیم مهمترین شاخصه جامعه منتظر را در مواجهه با جریانات تکفیری بیان کنیم، این مطلب باز می گردد به تعریف سنخ رویکرد جامعه مهدی باور(عج) و امام باور(ع)، در مواجهه با جریانات تکفیری و وهابی؛ ما در ترسیم سنخ نگاه و مواجهه جامعه منتظر با جریانات تکفیری با سه نوع دیدگاه مواجه هستیم: اولین دیدگاه، دیدگاه واکنشی است. در نگاه واکنشی به جریانات تکفیری، برنامه ریزی بلندمدت وجود ندارد و به نوعی همراهی با این جریانات دیده می شود. باید بیان کرد، اصولاً نگرش چنین جوامعی، در مواجهه با جریانات تکفیری و سلفی و تمایزطلب، نگرشی تهدیدآمیز است. این دیدگاه واکنشی، مورد قبول اندیشه و باورِ جامعه مهدی باور(عج) نخواهد بود. سنخ نگاه دیگر در این رویکرد که تا حدودی موردقبول است؛ سنخ دیدگاه فعال است. در این رویکرد، اولاً جریانات تکفیری و حملات نرم آنها، کنترل و مهار می شوند و سپس در این دیدگاه، تلاش و کوشش می شود که، اوضاع و احوال، با جامعه همراه و همساز شوند و اندیشیدن تدابیر لازم، در مواجهه با جریانات سلفی و تمایزطلب نیز، پیگیری و اجرا می شودرویکرد فعال، رویکرد و مشی خوب و از شاخصه های جامعه منتظر است، ولی می بایست گفت که، ما نباید به این نقطه نیز اکتفا نماییم. از جامعه ای که خود را منتظر می پندارد و نیز جامعه ای که انقلاب و نهضت خود را مقدمه ای برای رسیدن به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر(عج) می پندارد، انتظار است که سنخ رویکردش در مواجهه با جریانات سلفی و تکفیری، فوق فعال باشد. رویکرد فوق فعال یعنی، نگرش فرصت آفرین در مواجهه با جریانات تکفیری، یعنی در حقیقت می بایست تهدید جریانات تکفیری و سلفی و تمایزطلب، به فرصت های تبلیغ برون نگر در جهان اسلام تبدیل شوند.دومین شاخصه در رویکرد فوق فعال در برابرجریانات تکفیری، کشف فرصت های جدید و نوین هستند. به عبارت دیگر، در حال حاضر که ده ها سال از پیدایش جریانات تکفیری و وهابی در مناطقی همچون حجاز و افغانستان می گذرد و سال هاست که تروریست هایی همچون جبهه النصره و القاعده به عنوان سلفیه جهادی فعال اند، ما چگونه توانسته ایم پیامدهای مثبت این جریانات را کشف و مشاهده نماییم؟ قطعاً این جریانات، فرصت های جدیدی را برای ما فراهم ساخته اند. یکی از بهترین این فرصت ها، این است که زمانی که در دنیا، از اسلام و مسلمان، صحبت می شد، تمام جهانیان، مسلمانان را با یک نگاه می نگریستند؛ اما هم اکنون با پیدایش جریانات وهابی، دنیا متوجه شده است که در جهان اسلام، دو نوع قرائت و برداشت از اسلام وجود دارد. یکی قرائت و برداشت شیعه امامی که پرچم دار آن حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(دامت برکاته)، در جریان انقلاب اسلامی ایران بوده اند که به نوعی شیعه عقلانیت و تمدنی و به تعبیری اسلام فکری است و درصدد گشودن دروازه های تمدنی جهان، با اندیشه و خِرد و عقلانیت است و دیگری برداشت و قرائت آل سعود و وهابیت و تکفیر و القاعده و داعش و سپاه صحابه.دستاورد این تغییر نگاه و نگرش و مواجهه چیست؟در واقع این مواجهه، مقابله اسلام عقلانیت با اسلام کوته بینی و کشتار و خون ریزی و اسلام بی خِردی است. این فرصت جدیدی است در نگاه تمدنی جامعه منتظر به مقؤله جریانات تکفیری و تأکیدی است به کشف موقعیت های جدید و نوین. هم اینک ما با افتخار اعلام می نماییم که انقلاب اسلامی بیش از هزار شهید در مواجهه با این رویکردهای ددمنش داشته است. شما بینید که خانم ترازا مِی،«theresa may» نخست وزیر کشور انگلستان اعلام می نماید که، داعش نه دولت است و نه جریانی اسلامی؛ این مطلب نشان می دهد که در دنیا، مردم متوجه شده اند که اتفاقاتی که با دست داعش و به دستور وهابی های حجاز انجام می گیرد، هرگز در قاموس دین مبین اسلام نمی گنجند. این رویکرد کشف جدیدی است.تمایل به این دو قرائت متفاوت از اسلام، در نهایت و در رویکرد فوق فعال، در مواجهه با جریانات تکفیری لحاظ و تأکید می شود.مهندسی فرهنگی برای تقابل با این جریانات انحرافی در جامعه منتظر چگونه باید پایه ریزی شود؟تقابل با جریانات تکفیری دارای سه شاخصه است، اولین شاخصه رصد فرهنگی است، دومین شاخصه، نقد جریانات تکفیری و سومین مؤلفه، پاسخ فرهنگی به جریانات تکفیری است.در بخش رصد فرهنگی، سه نکته مهم و تأثیرگذار است؛ اولین گام پیش بینی است، دومین گام پیشگیری و در آخر بحث آمادگی مورد تأکی ...

ادامه مطلب  

سقف علوم انسانی غربی کوتاه است/ شیوه ایجاد نظام طبقه بندی در علوم  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: اسلامی سازی علوم انسانی، پیرامون خود بحث های دراز دامنی را رقم زده است. امکان یا امتناع علم دینی، تأسیسی بودن یا تهذیبی بودن علوم انسانی اسلامی، ضرورت برهم خوردن نظام طبقه بندی موجود در علوم انسانی، بومی سازی یا اسلامی سازی، رد یا پذیرش علوم انسانی غربی از جمله این مناقشات است.با حجت الاسلام احمدحسین شریفی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و نویسنده دو کتاب «مبانی علوم انسانی اسلامی» و «روش شناسی علوم انسانی اسلامی» در این باره گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید؛*الان بحث میان رشتگی در دنیا مطرح است و میان رشتگی نشان دهنده بحران هایی است که علوم غربی در نظام طبقه بندی با آن مواجه است و الان دارند با میان رشتگی به سوی حل این بحران ها می روند. در علوم انسانی به طور خاص ما بحث از علوم سیاسی، روان شناسی، جامعه شناسی و... می کنیم، شما قائل به این تفکیک ها هستید و یا به نظر شما باید این نظام طبقه بندی به هم بخورد؟اساسا یکی از مهمترین خلاءهای علوم انسانی موجود غرب این بود که تک بعدی نگاه می کردند. مثلا جامعه شناسی بعد اجتماعی انسان را می دید در صورتی که انسان ابعاد دیگری نیز دارد. علوم سیاسی فقط بعد سیاسی را می دید اما انسان فقط موجودی سیاسی نیست بلکه موجود مدنی بالطبع هم هست. روانشناسی بعد شخصیت و فرد را نگاه می کرد و...لذا غربی ها پس از مدتی دیدند این نگاه جواب نمی دهد و اقتصاد، جامعه شناسی و روان شناسی و... آنها ناکارآمد است و این خلاء را سعی کردند در قالب علوم میان رشته ای پر کنند. اما اینکه ما صرفا دو موضوع را با هم مخلوط کنیم و مثلا بگوییم جامعه شناسی سیاسی و یا روانشناسی اجتماعی یا جغرافیای اقتصادی یا سیاسی، ما را به واقعیت ها می رساند، به نظر من این هم جواب نمی دهد. ممکن است قدری از ضعف های گذشته را جبران کند.*چگونه باید در علوم انسانی نظام طبقه بندی ایجاد کرد؟در طبقه بندی علوم مولفه های روش، موضوع، غایت و منابع معرفت باید مد نظر قرار گیرد. ولی اینکه بر اساس این مولفه ها چطور می توان علوم را طبقه بندی دقیق کرد جای تامل دارد.اگر بر اساس منابع، جداسازی را انجام دهیم منابع تجربی و غیرتجربی وجود خواهد داشت. اما آیا همان علوم تجربی را نمی توان با روش های دیگری هم دنبال کرد؟ اگر آیه ای از قرآن در مورد بیماری یا علت بیماری سخن گفته باشد می توان به آن بی اعتنا بود؟ با چه منطقی؟ چرا باید چشم خود را بر آن منبع ببندیم؟ اما اگر منبع را ملاک قرار دهیم دیگر نمی توانیم بر اساس روش طبقه بندی کنیم. در طبقه بندی علوم مولفه های روش، موضوع، غایت و منابع معرفت باید مد نظر قرار گیرد بر اساس موضوع می توان طبقه بندی را به علوم طبیعی و انسانی تقسیم کرد، اما غایت در اینجا مغفول مانده و به طور کلی چرا مولفه های دیگر اعم از منبع و روش و... در نظر گرفته نمی شود؟ لذا اگر ترکیبی از این چهار مولفه ها را لحاظ کرد، طبقه بندی کامل تری می توان صورت داد.*نوع نگاه علوم انسانی غربی به انسان تک بعدی است، این امر به این معناست که این نگاه تک بعدی، علوم انسانی غرب را از اساس باطل می کند و یا در واقع علوم انسانی غربی را ناقص می کند؟ مثلا دورکیم در مورد رزمندگانی که در جنگ کشته می شوند، می گوید این یک خودکشی دگرخواهانه است که اینها به دلیل انسجام زیاد اجتماعی خود را در جامعه فدا می کنند و شهادت را در نظام فکری خود اینگونه تحلیل می کند. شاید تا یک حدی این تحلیل جواب دهد ولی به خاطر اینکه ناقص است و ابعادی از وجود انسان را نمی بیند، باطل باشد. پیرو این مطلب می خواهم عرض کنم که شما تحقق علوم انسانی اسلامی را متضمن نفی علوم انسانی غربی می دانید یا خیر؟این سوال جدی است و در کشور ما هم پاسخ های متنوع و متعددی به آن داده اند. بنده معتقدم این نگاه تک بعدی و نگاه بر پایه روش، علوم انسانی موجود غرب را ناقص می کند، نه اینکه باطل تلقی شود. سقف آن کوتاه است. این یک لایه از واقعیت را می بینید.مثلا پزشکی جزءنگر مانند پزشکی حال حاضر که فرضاً فقط متخصص چشم است و به دیگر جوارح انسان کار ندارد، موفقیت های زیادی دارد اما یک لایه است. اگر یک پزشکی کل نگر داشته باشیم که گفته اند مثلا رنگ چشم فرد ممکن است با نوع بیماری های دیگر او مرتبط باشد. اگر همه ابعاد را در نظر بگیریم کامل تر و واقع بینانه تر است.حالا اگر یک پزشکی فراکل نگر را در نظر بگیریم که بگوییم حتی عوامل معنی و عوامل روحی دیگران نیز بر جسم من تاثیر می گذارد، این نگاه اگر شدنی باشد نگاه کامل تری است. علوم انسانی اسلامی به معنای نفی علوم انسانی غربی نیست، بلکه به معنای کامل کردن آن و نگاه کلان پیدا کردن است در علوم انسانی نیز ما همین حرف را می زنیم. می گوییم نگاه غرب نگاه ناقصی است و با یک عینک تجربه مسائل را می بیند. چه پوزیتیویست ها و اثبات گراها و چه تفسیرگراها فقط تجربه را تعمیق داده اند.اما ما اگر تجربه را توسعه دهیم و بگوییم وحی، عقل و شهود هم حجت است و اگر طبق قوانین و ضوابطی که بر آنها حاکم است اگر حجیت آنها اثبات شد، چرا چشم بر آنها ببندیم؟لذا با این نگاه علوم انسانی اسلامی به معنای نفی علوم انسانی غربی نیست، ...

ادامه مطلب  

چرا وزرای علوم و آموزش و پرورش فارغ التحصیل علوم انسانی نیستند؟!  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان: مجله علوم انسانی زاویه، بعد از گذشت چهار ماه غیبت از تلویزیون، چهارشنبه شب، 21 تیرماه با محوریت بررسی این پرسش که «چرا اغلب وزرای انتخابی برای وزرات علوم از رشته هایی غیر از علوم انسانی و بیشتر تجربی و پزشکی بوده اند» از آنتن شبکه چهار سیما پخش شد.در برنامه این هفته دکتر خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران و دکتر حسینعلی قبادی، مدرس دانشگاه و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حضور داشتند و به ارایه نظرات خود پرداختند.عبدالله صلواتی مجری و کارشناس زاویه، برای بررسی موضوع مورد بحث برنامه این هفته، در آغاز سراغ دکتر خس رو باقری رفت و سوال خود را اینگونه مطرح کرد که : چرا اغلب وزرای وزات علوم و آموزش و پرورش بویژه وزارت علوم از شاخه های مختلف فنی و پزشکی بوده اند و به حوزۀ علوم انسانی توجه چندانی نشده است؟باقری در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: وزارت عبارت از مدیریت، تجربه، بینش و نگرش است و مهم نیست وزیر حتمآً از حوزه علوم انسانی باشد، زیرا نگرش او مهم است نه رشته تحصیلی اش! حتی ممکن است وزیری از حوزه علوم انسانی باشد ولی نگرش مهندسی داشته باشد چنانکه در خود شورای عالی انقلاب فرهنگی که اغلب از علوم انسانی هستند می بینیم که از مهندسی فرهنگی سخن گفته اند که البته من انتقادهایی به این عنوان دارم. بنابراین نگرش مهم است و این نگرش می تواند منعکس از اسناد بالادستی و بینش کلّی فرهنگی در کشور باشد.صلواتی در ادامه همین پرسش را برای دکتر قبادی مطرح کرد و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مقام پاسخ اظهار کرد: من برای بحث سودمندی علم ورزی نظر دیگری دارم و نگاهم نگاه مدیریت ـ دانش است. بنابراین باید سوال را به گونه ای دیگر مطرح کرد. ما در آموزش عالی با نسل سوم آموزشی روبرو هستیم و در این برهه فرد تعیین کننده نیست بلکه مجموعۀ رویکردها، بروز رسانی دانشگاه ها، سیاست ها و برنامه های نهادهای مردم نهاد و انجمن های علمی و شبکه های نخبگانی و گسترش فناوری اطلاعات است که حتی خود وزیر را نیز در مدیریت تحت الشعاع قرار خواهد داد و وزیر باید برمبنای خرد جمعی و مشورت دایم با نخبگان و نهادهای مختلف علمی وزارت کند.وی ادامه داد: بر این اساس امروزه این گزاره که وزیر اگر از علوم انسانی باشد تأثیرگذارتر است بسیار تضعیف شده و وزیر خیلی تعیین کننده نیست، بویژه که مباحث مربوط به دانش بنیان و کارآفرینی و مانند آن نیز نقش بسزایی در محیط کنونی علمی کشور دارا هستند و در واقع در نسل چهارم آموزش دانش است که مسیر سیاست و برنامه را تعیین می کند.بنابراین، آنچه در وزارت مهم است مشارکت و خرد جمعی است و وزن را باید به تفکّر و مهارت وزیر و استفاده از نخبگان بدهیم نه به رشتۀ تحصیلی او .در ادامه صلواتی با اشاره به اینکه هر دو کارشناس علوم انسانی، بودن وزیر را ضروری نمی دیدند و سیستم و نگرش را بجای شخص مهم تلقی کردند، اینبار سوال را در سطح اسناد بالادستی مطرح و پرسید: در اسناد بالا دستی چقدر نگرش علوم انسانی ورود داشته است؟در ادامه باقری مجددا با تأکید بر عدم ضرورت ارتباط رشتۀ وزیر با وزارتش و اینکه لزومی ندارد حتماً علوم انسانی باشد، زیرا نگرش مهم است، پاسخ داد: البته در اسناد بالادستی تا حد زیادی اینطور هست که علوم انسانی نقش پررنگ تری داشته ولی با اینحال این اسناد وحی منزل نیستند و جمع بندی اولیه اند و ممکن است به تجدید نظر نیازمند باشند!باقری با اشاره به سرمقالۀ برنامه که در مورد بحث تعارض علوم انسانی غربی با اسلام بود، گفت: باید پرسید نسبت ما با غرب چیست و چگونه است؟ همین اقتصاد دانش بنیان که در اسناد اشاره شده از غرب آمده است. بحث کالایی شدن دانش که در غرب مطرح شده در اسناد ما نفوذ کرده و من مخالف چنین چیزی هستم. ما در برابر غرب نباید ستیزه جو باشیم بلکه باید نقّاد باشیم ولی ما در فکر و اندیشه ادعای مخالفت با غرب را داریم ولی در عمل طبق آنها عمل می کنیم! درحالیکه در فرهنگ ما حکمت و دانش جایگاه بالایی داشته و هرچند دانش باید مفید باشد ولی تبدیل آن به ثروت رعشه آور است و نمی تواند مطابق فرهنگ و اندیشۀ ما باشد! ما در شعار ضد غربیم ولی در عمل غربگرا، درحالیکه باید نقّاد باشیم. ما باید در برخی موارد برای علوم انسانی هزینه کنیم .صلواتی گفت: غرب هم که بحث کالا شدن علم را مطرح کرده الان آمده و افق ۲۰۲۰را مطرح کرده و در آن گفته علوم انسانی نیاز به حمایت دولتی دارد .در ادامه قبادی اظهار کرد: تأکید دوبارۀ من بر نگاه نهادگرایانه و وارد کردن اصول مدیریت دانش و اعتقاد به خرد جمعی و جلب مشارکت شبکۀ نخبگانی است و اسناد بالادستی نیز عملاً و در عمل با بهره گیری از خرد جمعی کاستی هایش برطرف خواهد شد، ضمن اینکه در تهیۀ این اسناد حتماً علوم انسانی نقش تعیین کننده داشته است. علم باید در حوزۀ علوم انسانی کاربردی شود، اما مقصود تجارت نیست. از نتایج کاربردی شدن آن خلق فرصت و سپس خلق ثروت است و همۀ اینها در چرخۀ نظام تولید ملی و نوآوری تأثیرگذار است. وی گفت: کاربرد علوم انسانی در شاخه های مختلف آن موارد بسیاری را می تواند شامل شود، مثلاً در بحث حقوق دریاها یا قراردادهای نفتی که نیازمند پشتوانۀ حقوقی است یا حوزۀ سلامت که می تواند فرهنگ بهداشت را ارتقا دهد و یا در محیط زیست و شاخه های مهمی همچون گردشگری که به فرهنگ و تمدن ما مربوط است و تنها علوم انسانی قادر است آن را توصیف و معرفی کند.استاد دانشگاه تهران در اعتراض به قبادی دربارۀ تجاری شدن علوم انسانی به نظریاتی همچون کسب و کار قرآنی اشاره کرد که در برخی محافل مربوطه مطرح شده و از کالا شدن دانش انتقاد کرد اما قبادی با اشاره به نسل سوم و چهارم آموزش در کشور خاطرنشان کرد که علوم انسانی در هیچ کدام از شاخه هایش بهره برداری کاربردی نداشته درحا ...

ادامه مطلب  

ظرفیت های علوم انسانی در مدیریت و تدوین اسناد بالادستی بررسی شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی «زاویه» پس از چهار ماه غیبت در تلویزیون، اولین شروع خود در سال جدید را با این سوال آغاز کرد: چرا اغلب وزرای انتخابی برای وزرات علوم از رشته هایی غیر از علوم انسانی و بیشتر تجربی و پزشکی بوده اند؟مهمانان این برنامه زاویه خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران و حسینعلی قبادی، مدرس دانشگاه و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودند.عبدالله صلواتی مجری و کارشناس زاویه سوال اول خود را از باقری اینگونه مطرح کرد: چرا اغلب وزرای وزات علوم و آموزش و پرورش بویژه وزارت علوم از شاخه های مختلف فنی و پزشکی بوده اند و به حوزۀ علوم انسانی توجه چندانی نشده است؟باقری پاسخ داد: وزارت عبارت از مدیریت، تجربه، بینش و نگرش است و مهم نیست وزیر حتمآً از حوزۀ علوم انسانی باشد، زیرا نگرش او مهم است نه رشتۀ تحصیلی اش! حتی ممکن است وزیری از حوزۀ علوم انسانی باشد ولی نگرش مهندسی داشته باشد چنانکه در خود شورای عالی انقلاب فرهنگی که اغلب از علوم انسانی هستند می بینیم که از مهندسی فرهنگی سخن گفته اند که البته من انتقادهایی به این عنوان دارم. بنابراین نگرش مهم است و این نگرش می تواند منعکس از اسناد بالادستی و بینش کلّی فرهنگی در کشور باشد.صلواتی همین سوال را از قبادی پرسید و او پاسخ داد: من برای بحث سودمندی علم ورزی نظر دیگری دارم و نگاهم نگاه مدیریت ـ دانش است. بنابراین باید سوال را به گونه ای دیگر مطرح کرد. ما در آموزش عالی با نسل سوم آموزشی روبرو هستیم و در این برهه فرد تعیین کننده نیست بلکه مجموعۀ رویکردها، بروز رسانی دانشگاه ها، سیاست ها و برنامه های نهادهای مردم نهاد و انجمن های علمی و شبکه های نخبگانی و گسترش فناوری اطلاعات است که حتی خود وزیر را نیز در مدیریت تحت الشعاع قرار خواهد داد و وزیر باید برمبنای خرد جمعی و مشورت دایم با نخبگان و نهادهای مختلف علمی وزارت کند. بر این اساس امروزه این گزاره که وزیر اگر از علوم انسانی باشد تأثیرگذارتر است بسیار تضعیف شده و وزیر خیلی تعیین کننده نیست، بویژه که مباحث مربوط به دانش بنیان و کارآفرینی و مانند آن نیز نقش بسزایی در محیط کنونی علمی کشور دارا هستند و در واقع در نسل چهارم آموزش دانش است که مسیر سیاست و برنامه را تعیین می کند.بنابراین، آنچه در وزارت مهم است مشارکت و خرد جمعی است و وزن را باید به تفکّر و مهارت وزیر و استفاده از نخبگان بدهیم نه به رشتۀ تحصیلی او.در ادامه صلواتی با اشاره به اینکه هر دو کارشناس علوم انسانی بودن وزیر را ضروری نمی دیدند و سیستم و نگرش را بجای شخص مهم تلقی کردند، اینبار سوال را در سطح اسناد بالادستی مطرح و پرسید: در اسناد بالا دستی چقدر نگرش علوم انسانی ورود داشته است؟باقری مجدداً با تأکید بر عدم ضرورت ارتباط رشتۀ وزیر با وزارتش و اینکه لزومی ندارد حتماً علوم انسانی باشد، زیرا نگرش مهم است، پاسخ داد: البته در اسناد بالادستی تا حد زیادی اینطور هست که علوم انسانی نقش پررنگ تری داشته ولی با اینحال این اسناد وحی منزل نیستند و جمع بندی اولیه اند و ممکن است به تجدید نظر نیازمند باشند!وی سپس با اشاره به سرمقالۀ برنامه که بعد از انقلاب بحث تعارض علوم انسانی غربی با اسلام مطرح شد و صلواتی توضیح داد در سرمقاله از اختلاف در مبانی علوم انسانی غربی با تعالیم اسلامی بود، گفت: باید پرسید نسبت ما با غرب چیست و چگونه است؟ همین اقتصاد دانش بنیان که در اسناد اشاره شده از غرب آمده است. بحث کالایی شدن دانش که در غرب مطرح شده در اسناد ما نفوذ کرده و من مخالف چنین چیزی هستم. ما در برابر غرب نباید ستیزه جو باشیم بلکه باید نقّاد باشیم ولی ما در فکر و اندیشه ادعای مخالفت با غرب را داریم ولی در عمل طبق آنها عمل می کنیم! درحالیکه در فرهنگ ما حکمت و دانش جایگاه بالایی داشته و هرچند دانش باید مفید باشد ولی تبدیل آن به ثروت رعشه آور است و نمی تواند مطابق فرهنگ و اندیشۀ ما باشد! ما در شعار ضد غربیم ولی در عمل غربگرا، درحالیکه باید نقّاد باشیم. ما باید در برخی موارد برای علوم انسانی هزینه کنیم.صلواتی گفت: غرب هم که بحث کالا شدن علم را مطرح کرده الان آمده و افق ۲۰۲۰ را مطرح کرده و در آن گفته علوم انسانی نیاز به حمایت دولتی دارد.قبادی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، نیز چنین به پرسش برنامه چنین پاسخ داد: تأکید دوبارۀ من بر نگاه نهادگرایانه و وارد کردن اصول مدیریت دانش و اعتقاد به خرد جمعی و جلب مشارکت شبکۀ نخبگانی است و اسناد بالادستی نیز عملاً و در عمل با بهره گیری از خرد جمعی کاستی هایش برطرف خواهد شد، ضمن اینکه در تهیۀ این اسناد حتماً علوم انسانی نقش تعیین کننده داشته است. علم باید در حوزۀ علوم انسانی کاربردی شود، اما مقصود تجارت نیست. از نتایج کاربردی شدن آن خلق فرصت و سپس خلق ثروت است و همۀ اینها در چرخۀ نظام تولید ملی و نوآوری تأثیرگذار است. کاربرد علوم انسانی در شاخه های مختلف آن موارد بسیاری را می تواند شامل شود، مثلاً در بحث حقوق دریاها یا قراردادهای نفتی که نیازمند پشتوانۀ حقوقی است یا حوزۀ سلامت که می تواند فرهنگ بهداشت را ارتقا دهد و یا در محیط زیست و شاخه های مهمی همچون گردشگری که به فرهنگ و تمدن ما مربوط است و تنها علوم انسانی قادر است آن را توصیف و معرفی نماید.استاد دانشگاه تهران در اعتراض به قبادی دربارۀ تجاری شدن علوم انسانی به نظریاتی همچون کسب و کار قرآنی اشاره کرد که در برخی محافل مربوطه مطرح شده و از کالا شدن دانش انتقاد کرد اما قبادی با اشاره به نسل سوم و چهارم آموزش در کشور خاطرنشان کرد که علوم انسانی در هیچ کدام از شاخه هایش بهره برداری کاربردی نداشته درحالیکه این شاخه ها مثلاً ادبیات، فلسفه، ... قاد ...

ادامه مطلب  

رشته تحصیلی وزیر علوم باید مرتبط با وزارتش باشدیانه؟/نگرش مهم است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی «زاویه» پس از چهار ماه غیبت در تلویزیون، اولین شروع خود در سال جدید را با این سوال آغاز کرد: چرا اغلب وزرای انتخابی برای وزرات علوم از رشته هایی غیر از علوم انسانی و بیشتر تجربی و پزشکی بوده اند؟مهمانان این برنامه زاویه خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران و حسینعلی قبادی، مدرس دانشگاه و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودند.عبدالله صلواتی مجری و کارشناس زاویه سوال اول خود را از باقری اینگونه مطرح کرد: چرا اغلب وزرای وزات علوم و آموزش و پرورش بویژه وزارت علوم از شاخه های مختلف فنی و پزشکی بوده اند و به حوزۀ علوم انسانی توجه چندانی نشده است؟باقری پاسخ داد: وزارت عبارت از مدیریت، تجربه، بینش و نگرش است و مهم نیست وزیر حتمآً از حوزۀ علوم انسانی باشد، زیرا نگرش او مهم است نه رشتۀ تحصیلی اش! حتی ممکن است وزیری از حوزۀ علوم انسانی باشد ولی نگرش مهندسی داشته باشد چنانکه در خود شورای عالی انقلاب فرهنگی که اغلب از علوم انسانی هستند می بینیم که از مهندسی فرهنگی سخن گفته اند که البته من انتقادهایی به این عنوان دارم. بنابراین نگرش مهم است و این نگرش می تواند منعکس از اسناد بالادستی و بینش کلّی فرهنگی در کشور باشد.صلواتی همین سوال را از قبادی پرسید و او پاسخ داد: من برای بحث سودمندی علم ورزی نظر دیگری دارم و نگاهم نگاه مدیریت ـ دانش است. بنابراین باید سوال را به گونه ای دیگر مطرح کرد. ما در آموزش عالی با نسل سوم آموزشی روبرو هستیم و در این برهه فرد تعیین کننده نیست بلکه مجموعۀ رویکردها، بروز رسانی دانشگاه ها، سیاست ها و برنامه های نهادهای مردم نهاد و انجمن های علمی و شبکه های نخبگانی و گسترش فناوری اطلاعات است که حتی خود وزیر را نیز در مدیریت تحت الشعاع قرار خواهد داد و وزیر باید برمبنای خرد جمعی و مشورت دایم با نخبگان و نهادهای مختلف علمی وزارت کند. بر این اساس امروزه این گزاره که وزیر اگر از علوم انسانی باشد تأثیرگذارتر است بسیار تضعیف شده و وزیر خیلی تعیین کننده نیست، بویژه که مباحث مربوط به دانش بنیان و کارآفرینی و مانند آن نیز نقش بسزایی در محیط کنونی علمی کشور دارا هستند و در واقع در نسل چهارم آموزش دانش است که مسیر سیاست و برنامه را تعیین می کند.بنابراین، آنچه در وزارت مهم است مشارکت و خرد جمعی است و وزن را باید به تفکّر و مهارت وزیر و استفاده از نخبگان بدهیم نه به رشتۀ تحصیلی او.در ادامه صلواتی با اشاره به اینکه هر دو کارشناس علوم انسانی بودن وزیر را ضروری نمی دیدند و سیستم و نگرش را بجای شخص مهم تلقی کردند، اینبار سوال را در سطح اسناد بالادستی مطرح و پرسید: در اسناد بالا دستی چقدر نگرش علوم انسانی ورود داشته است؟باقری مجدداً با تأکید بر عدم ضرورت ارتباط رشتۀ وزیر با وزارتش و اینکه لزومی ندارد حتماً علوم انسانی باشد، زیرا نگرش مهم است، پاسخ داد: البته در اسناد بالادستی تا حد زیادی اینطور هست که علوم انسانی نقش پررنگ تری داشته ولی با اینحال این اسناد وحی منزل نیستند و جمع بندی اولیه اند و ممکن است به تجدید نظر نیازمند باشند!وی سپس با اشاره به سرمقالۀ برنامه که بعد از انقلاب بحث تعارض علوم انسانی غربی با اسلام مطرح شد و صلواتی توضیح داد در سرمقاله از اختلاف در مبانی علوم انسانی غربی با تعالیم اسلامی بود، گفت: باید پرسید نسبت ما با غرب چیست و چگونه است؟ همین اقتصاد دانش بنیان که در اسناد اشاره شده از غرب آمده است. بحث کالایی شدن دانش که در غرب مطرح شده در اسناد ما نفوذ کرده و من مخالف چنین چیزی هستم. ما در برابر غرب نباید ستیزه جو باشیم بلکه باید نقّاد باشیم ولی ما در فکر و اندیشه ادعای مخالفت با غرب را داریم ولی در عمل طبق آنها عمل می کنیم! درحالیکه در فرهنگ ما حکمت و دانش جایگاه بالایی داشته و هرچند دانش باید مفید باشد ولی تبدیل آن به ثروت رعشه آور است و نمی تواند مطابق فرهنگ و اندیشۀ ما باشد! ما در شعار ضد غربیم ولی در عمل غربگرا، درحالیکه باید نقّاد باشیم. ما باید در برخی موارد برای علوم انسانی هزینه کنیم.صلواتی گفت: غرب هم که بحث کالا شدن علم را مطرح کرده الان آمده و افق ۲۰۲۰ را مطرح کرده و در آن گفته علوم انسانی نیاز به حمایت دولتی دارد.قبادی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، نیز چنین به پرسش برنامه چنین پاسخ داد: تأکید دوبارۀ من بر نگاه نهادگرایانه و وارد کردن اصول مدیریت دانش و اعتقاد به خرد جمعی و جلب مشارکت شبکۀ نخبگانی است و اسناد بالادستی نیز عملاً و در عمل با بهره گیری از خرد جمعی کاستی هایش برطرف خواهد شد، ضمن اینکه در تهیۀ این اسناد حتماً علوم انسانی نقش تعیین کننده داشته است. علم باید در حوزۀ علوم انسانی کاربردی شود، اما مقصود تجارت نیست. از نتایج کاربردی شدن آن خلق فرصت و سپس خلق ثروت است و همۀ اینها در چرخۀ نظام تولید ملی و نوآوری تأثیرگذار است. کاربرد علوم انسانی در شاخه های مختلف آن موارد بسیاری را می تواند شامل شود، مثلاً در بحث حقوق دریاها یا قراردادهای نفتی که نیازمند پشتوانۀ حقوقی است یا حوزۀ سلامت که می تواند فرهنگ بهداشت را ارتقا دهد و یا در محیط زیست و شاخه های مهمی همچون گردشگری که به فرهنگ و تمدن ما مربوط است و تنها علوم انسانی قادر است آن را توصیف و معرفی نماید.استاد دانشگاه تهران در اعتراض به قبادی دربارۀ تجاری شدن علوم انسانی به نظریاتی همچون کسب و کار قرآنی اشاره کرد که در برخی محافل مربوطه مطرح شده و از کالا شدن دانش انتقاد کرد اما قبادی با اشاره به نسل سوم و چهارم آموزش در کشور خاطرنشان کرد که علوم انسانی در هیچ کدام از شاخه هایش بهره برداری کاربردی نداشته درحالیکه این شاخه ها مثلاً ادبیات، فلسفه، ... قاد ...

ادامه مطلب  

برگزیدگان بخش های غیر حضوری جشنواره قرآنی وزارت بهداشت تجلیل شدند + اسامی  

درخواست حذف این مطلب
گروه مسابقات: برگزیدگان بخش های غیر حضوری بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در مراسم افتتاحیه این جشنواره تجلیل شدند. به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به فارس، در مراسم افتتاحیه بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت از برگزیدگان برخی از بخش های غیر حضوری این جشنواره که نفرات برگزیده آن قبلاً معرفی شده بودند، تجلیل شد که به شرح زیر است.در بخشی از مراسم افتتاحیه بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت از آقایان، شاکری و صالح مقدم دو نفر از دست اندرکاران دوره گذشته این جشنواره قدردانی شد. همچنین از ۱۵ برگزیده دانشگاه علوم پزشکی در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان نیز تجلیل شد که عبارتند از؛ ابوالفضل خلیلی، رتبه دوم رشته ترتیل از دانشگاه بقیة الله الاعظم(عج)سیداحمد حسینی میرمحمدی، رتبه سوم رشته دعاخوانی از دانشگاه علوم پزشکی ایرانمنیره حسینی زاده، رتبه سوم در حفظ 10 جزء از دانشگاه علوم پزشکی سمنانمحسن محمدی، رتبه سوم رشته حفظ 20 جزء از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانعلیرضا پیوندی، رتبه سوم حفظ 10 جزء از دانشگاه علوم پزشکی مشهدسمیه نجفی، رتبه اول رشته آشنایی با سیره معصومین(ص) از دانشگاه علوم پزشکی اراکفاطمه شفیعی، رتبه دوم رشته آشنایی با سیره معصومین(ص) از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمعصومه حاجی زاده چناری، رتبه دوم آشنایی با احادیث از دانشگاه علوم پزشکی بابلفروزان وحیدی، رتبه سوم رشته ترجمه و تفسیر قرآن از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمسیب امینی، رتبه دوم رشته نهج البلاغه از دانشگاه علوم پزشکی اهوازحمیدرضا شجاعی فر، رتبه سوم رشته فیلمنامه نویسی از دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیدمجید میرحسینی٬ رتبه سوم رشته نمایشنامه نویسی از دانشگاه علوم پزشکی پروانه کاویانی٬ رتبه سوم رشته معرق و منبت از دانشگاه علوم پزشکی تبریزمریم حسنی، رتبه سوم رشته مقاله نویسی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرودگروه تواشیح «فاطر» رتبه سوم رشته تواشیح از دانشگاه علوم پزشکی تبریزبرگزیدگان بخش پژوهشی سیدکمال صولتی و پریسا آسمند رتبه اول مشترک در رشته طرح پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از گروه اساتیدرشته ترجمه و تالیف کتابشیرین خلیلی آذرنوش از دانشگاه علوم پزشکی تبریز از گروه کارمندان رتبه اولمرضیه مومن نسب و آزیتا جابری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز از گروه اساتید رتبه سوم مشترکرشته مقاله نویسی گروه اساتیدفرشته بهمنش از دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه اولراحله سروستانی از دانشگاه علوم پزشکی فسا رتبه دومنسیم بیگی بروجنی و اصغر سپهوند حائز رتبه سوم مشترک از دانشگاه علوم پزشکی لرستانمقاله نویسی گروه دانشجوییحسین قائدامینی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان رتبه اول محمدحسن سموری از دانشگاه علوم پرشکی کاشان رتبه دومامیدرضا تمتاجی کاشان رتبه سوممقاله نویسی گروه کارکناننقی دشتی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رتبه اولمریم امیدی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه دوم علی عمارلو و عادل میرزاعلی زاده از دانشگاه علوم پزشکی زنجان رتبه سوم مشترکبرگزیدگان بخش فناوری رشته کانال شبکه های مجازی گروه دانشجویانحسن واعظی از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رتبه اولمجتبی محجور از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رتبه دومفاطمه سلحشور و علی ریحانیان از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه سوم مشترکرشته کانال شبکه های مجازی گروه کارکنانحمید رحیمی از دانشگاه علوم پزشکی اراک رتبه اولهمایون سلحشور از دانشگاه علوم پزشکی شاهد رتبه دومرشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن از گروه دانشجویانسامان چام از دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه اولعباس عابدی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه دوممهدی پایمرد و علی قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم رشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن از گروه کارکنانزهرا خرامان از دانشگاه علوم پزشکی ایلام رتبه اول رسول میرزایی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم برگزیدگان بخش های«نشریات» رشته تیتر گروه دانشجویانکبری صالحی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رشته گرافیک و صفحه آرایی گروه دانشجویانمحمدجواد سلطانی از دانشگاه علوم پزشکی گلستانرشته گرافیک و صفحه آرایی گروه کارکنانعلی یوری از دانشگاه علوم پزشکی گلستانرشته گزارش گروه دانشجویانامیرحسین تیموری از دانشگاه علوم پزشکی کاشانرشته گزارش گروه کارکنانمعصومه عسکری از دانشگاه علوم پزشکی همدان رتبه اولسمیه تیموری جروکانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه سومرشته مصاحبه گروه دانشجویانرویا صیام پور از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانرشته طرح روی جلد گروه دانشجویانعلی نورانیان از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه اولمحمد صدقیان از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رتبه دومعلی فرشباف از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه سومرشته مقالات دینی و قرآنیالناز سادات سجادی نیا اصفهان رتبه اولسحر برزگر تبریز رتبه دومسمیرا نادری تبریز رتبه سوم بخش نشریات گروه دانشجویانحسین سعیدی برای فصلنامه تنفس از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول نرگس محمدی برای نشریه بینات از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه دوم زینب همتی برای نشریه برهان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه سومبرگزیدگان بخش معارفرشته نهج البلاغه در بخش اساتیدمحمدرضا شریف کاشان رتبه اول مهدی پاسالار شیراز رتبه دومطاهره اسکویی تبریز رتبه سومرشته نهج البلاغه در گروه کارکنانرضا میرزایی شیراز رتبه اولزینب غلام نیا شیروانی بابل رتبه دومپریرخ مهرپور شیراز رتبه سومرشته نهج البلاغه در گروه دانشجویانمعصومه حاجی زاده بابل و افسانه جعفرپور لرستان رتبه اول نجمه آخوند زردینی یزد رتبه دوم فهمیه رستمی بهزیست ...

ادامه مطلب  

باشگاه اندیشه › اسارت در دام ترجمه زدگی  

درخواست حذف این مطلب
تفکر «ترجمه ای» مضرات کمتری از نظام سیاسی طاغوت ندارد؛ چرا که همین نوع تفکر، نظام سیاسی غیر الهی را تجویز می کند.متن پیش رو، بخش دوم از مقاله «سکولاریسم خفیف» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از قسمت لینک های پیوست قابل دسترسی است:بخش دوم: اسارت علوم انسانی در دام ترجمه زدگیخداوند متعال، استداد و قابلیت تولید علم را به قوم و جامعه خاصی اختصاص نداده که بتوان فرض کرد یک یا چند قوم و جامعه، باید به تولید علم بپردازند و دیگران، مصرف کننده و دنباله رو باشند، بلکه در همه ـ و یا دست کم اغلب ـ اقوام و جوامع، انسان هایی وجود دارند که می توانند از لحاظ علمی و معرفتی، خلاق و مبدع و نخبه به شمار آیند و کاروان علم را پیش ببرند. از این رو این وضعیت که در دنیای کنونی، غربیان به ابتکار و خلاقیت علمی بپردازند و جوامع دیگر ـ و از جمله جامعه ما ـ به اقتباس محض و ترجمه زدگی مشغول باشد، قابل دفاع و موجه نیست. در عرصه علوم انسانی، از دوره تاریخی مشروطه به این سو، ما با دستاوردهای غرب در زمینه های گوناگون و از جمله علوم انسانی آشنا شدیم، همچنان و همواره به تقلید و دنباله روی و گرته برداری پرداخته ایم و تلاش نکرده ایم تا در عین استفاده از نتایج و کوشش های علمی غربیان، خود نیز به صورت مستقل، چیزی بر مبنای علم و علوم انسانی بیفزاییم.الف) چرخه از تولید به مصرفآیت الله خامنه ای، بر این باور است که در عرصه علوم انسانی، به تحقیق و نوآوری رو نیاورده ایم و از این رو رشد و حرکت شتابان را تجربه نکرده ایم، بلکه به دلیل بیماری فرهنگی مزمن غرب زدگی و خودباختگی و مرعوبیت در برابر غرب، به ترجمه و تقلید و تکرار بسنده کرده و نظریه های غربیان در قلمرو علوم انسانی را دارای اعتبار مطلق تصور نموده ایم، حال آنکه بسیاری از این نظریه ها، مخدوش و غلط است و این در تجربه های عملی و عینی، آشکار شده است:«ما به خصوص در زمینه علوم انسانی، برخلاف آنچه که انتظار می رفت و توقع بود، حرکت مناسب و خوبی نکرده ایم، بلکه مفاهیم گوناگون مربوط به این علم را چه در زمینه اقتصاد و چه در زمینه های جامعه شناسی، روان شناسی و سیاست به شکل وحی منزل از مراکز و خاستگاه های غربی گرفته ایم و به صورت فرمول های تغییر نکردنی در ذهن مان جا داده ایم و براساس آن می خواهیم عمل و برنامه خودمان را تنظیم کنیم. گاهی که این فرمول ها جواب نمی دهد و خراب درمی آید خودما را ملامت می کنیم که ما درست به کار نگرفته ایم، در حالی که این روش، روش غلطی است. ما در زمینه علوم انسانی، احتیاج به تحقیق و نوآوری داریم.»(1)نسبت ما با غرب در زمینه علوم انسانی، نسبت مصرف کننده به تولید کننده است؛ آن ها اندیشه ورزی و خلاقیت می کنند، در حالی که ما مشغول فهم و آموزش دستاوردهای آن ها هستیم: «ما در علوم انسانی، صرفاً مترجم نظرات غربی ها هستیم؛ آن ها مطالبی گفته اند و نوشته اند، ما هم همان ها را در مراکز آموزشی خودمان، می گوییم و تدریس و کار می کنیم.»(2) چنین مواجهه منفعلانه و مرعوبانه ای با علوم انسانی، از غرب زدگی و ترجمه زدگی ما حکایت می کند و نشان می دهد که ما از جرأت و جسارت نظریه پردازی و فاعلیت علمی برخوردار نبوده ایم. آیت الله خامنه ای به دانشجویان علوم انسانی توصیه می کند که اقتباس مطلق و مقلدوار از نظریه های علوم انسانی غربی را کنار بنهند و با شجاعت و بی باکی، به نظر پردازی مستقل مبدعانه رو آورند: «الگو گرفتن بی قید و شرط از نظریه پردازی های غربی و شیوه ترجمه گرایی را غلط و خطرناک بدانید. ما در زمینه علوم انسانی احتیاج به نظریه پردازی داریم.»(3) نه در عرصه علوم انسانی و نه در هیچ یک از شاخه ها و ساحت های علمی، ترجمه گرایی روندی مطلوب و افتخارآفرین نیست. عزت و اقتدار یک جامعه، وابسته به ضریب اثرگذاری و ابداع و تولید آن است؛ چنان که اگر جامعه مصرف کننده و مقلد باشد، ذلیل و فرودست و حقیر نیز خواهد بود. ایشان تصریح می کند با اینکه علوم انسانی، آغشته به ارزش هاست و علوم انسانی غربی، از مبادی مادی و ضد دینی تعذیه کرده است، اما نباید بهره برداری از دستاوردها و نتایج آن را به طور کلی، نفی و تقبیح کرد و باب تعامل علمی را مسدود کرد، بلکه حتی باید از آن ها فرا گرفت و آموخت و تجربه های صواب و حق را در این باره روا و بجا دانست، اما این بدان معنی نیست که ما همواره در مقام آموزش و یادگیری متوقف بمانیم و جز تقلید و تکرار، هنر و فضیلتی نداشته باشیم.ب) جهل مرکب در قالب پیشرفت نگاری ترجمهبرخی سطحی نگرها، تقویت و تشدید جریان ترجمه علوم انسانی غربی را پیشرفت قلمداد می کنند و به آن می بالند، حال آنکه ملاک پیشرفت علمی، ترجمه نیست، بلکه تولید است. یک جامعه علمی مصرف کننده و دنباله رو که گوی سبقت را در زمینه ترجمه ربوده و حداکثر هنر و فضیلتش این است که مترجم تر است و با افکار تولیدی و ابداعی دیگران، زودتر آشنا می شود و آن ها را زودتر فرا می گیرد، پیشرفته تر نیست. صورت حداقلی این است که جریان تبادل و تعامل علمی، دو سویه و متقابل باشد و ما به همان اندازه که ترجمه می کنیم، تولید کنیم: «ربطه بین کشورها در زمینه علم، باید رابطه صادرات و واردات باشد؛ یعنی در آن تعادل و توازن وجود داشته باشد. [...] علم را وارد کنید، عیبی ندارد؛ اما حداقل به همان اندازه که وارد می کنید ـ یا بیشتر ـ صادر کنید. باید جریان، دو طرفه باشد، وگرنه اگر شما دائماً ریزه خوار خوان علم دیگران باشید، این پیشرفت نیست، علم را بگیرید، طلب کنید، از دیگران فرا بگیرید، اما شما هم تولید کنید و به دیگران یاد ندهید.[...] متاسفانه در این یکی دو قرن شکوفایی علم در دنیا، تراز منفی بوده است.»(4)همین تلقی غلط ـ اینکه ترجمه را پیشرفت بدانیم ـ سبب شده که در قرن اخیر، غربی ها با سرعت خیره کننده ای در قلمرو علم، پیشرفت کنند و ما از تحرک و تعالی، باز بمانیم. ارتباطات و تعاملات علمی، یک سخن است که البته صواب است و اقتباس محض و تقلید مرعوبانه، سخن دیگری است که پذیرفتنی و حق نیست. متاسفانه ما دچار ترجمه زدگی و انفعال علمی شده ایم و تصور می کنیم که در زمینه علوم انسانی، راهی جز آنچه که در غرب پیموده شده، در پیش نداریم و باید نظریه ها و مکاتب غربی را، اصل مسلم و خدشه ناپذیر فرض کنیم و در درون همین چارچوب ها و مفروضات، اندیشه ورزی نماییم، حال آنکه علم به واصطه شالوده شکنی، ساختار شکنی و انقلاب پیش می رود و ما نباید خود را به وضعیت موجود و مصرف دستاوردهای علمی مغرب زمین، محدود و منحصر سازیم.ج) از خود باختگی تاریخی تا ابتذال کنونیترجمه زدگی و غرب زدگی معرفتی در جامعه ما، ریشه ها و سرچشمه های تاریخی دارد. این بیماری مهلک، از اواسط دوره قاجار در جامعه ما شیوع یافت و در دوره پهلوی شتاب بیشتری به خود گرفت و به طبیعت ثانوی ایرانیان معا ...

ادامه مطلب  

اسلامی سازی علوم انسانی سراب نیست/پاسخ محمد محمدرضایی به زیباکلام  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر پاسخ محمد محمدرضایی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران و رییس کارگروه تخصصی فلسفه دین و کلام جدید شورای تحول علوم انسانی به نامه سرگشاده صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به ریاست محترم جمهوری در باب اسلامی کردن علوم انسانی است که در ادامه می خوانید؛بسم الله الرحمن الرحیمجناب آقای دکتر صادق زیباکلام، استاد محترم و ارجمند علوم سیاسی دانشگاه تهراننامه سرگشاده حضرت عالی را به رییس محترم جمهوری حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی (دامت توفیقاته) که از ایشان استدعا کرده بودید که جلوی اسلامی کردن علوم انسانی را که یک حرکت ضد علمی و صرفاً سیاسی است، بگیرند، ملاحظه نمودم. اینجانب (به عنوان استاد فلسفه دین دانشگاه تهران و رییس کارگروه تخصصی فلسفه دین و کلام جدید شورای تحول علوم انسانی) نکاتی را از باب تذکر خدمتتان تقدیم می دارم.در ابتدا، به پاره ای از دعاوی جناب عالی در این نامه اشاره و سپس آن نکات را مطرح می نمایم.۱-امروز، جمعی به دنبال سرابی به نام اسلامی کردن علوم انسانی هستند.۲- شارحین علوم انسانی اسلامی به دنبال شستشوی مغزی دانشجویان و ایدئولوژی حکومتی هستند.۳- تعریف مدافعان اسلامی کردن علوم انسانی از علم صحیح نیست و علم بما هو علم نمی تواند اسلامی باشد یا بشود.۴- در اوایل انقلاب عده ای به دنبال اسلامی کردن علوم انسانی بودند و فکر می کردند استکبار جهانی مانع آن شده که عده ای سر فصل های علوم انسانی اسلامی را از قم به دانشگاه تهران بیاورند.ملاحظات:روز آمدی، کارآمدی، بومی بودن و اسلامی سازی؛ چهار اصل عقلانی تحول علوم انسانی۱- جناب آقای دکتر زیباکلام! همان گونه که مستحضرید تحول علوم انسانی براساس چهار اصل عقلانی، روز آمدی، کارآمدی، بومی بودن و اسلامی سازی صورت می گیرد. اگر این اصول به درستی مورد توجه قرار می گیرند، فکر نمی کنم کسی با آنها مخالفت داشته باشد. براساس اصل روزآمدی در تحول علوم انسانی باید به جدیدترین نظریات در حوزه خاص علمی اشاره نمود و آنها را مورد توجه و امعان نظر قرار داد و براساس اصل بومی بودن و کارآمدی، باید به گونه ای در مورد علوم انسانی رایج برنامه ریزی صورت گیرد که فارغ التحصیلان حوزه علوم انسانی، در جامعه کارآمد و مناسب برآوردن نیازهای جامعه باشند.مبانی علوم انسانی رایج نیز ایدئولوژیک استاما اسلامی کردن علوم انسانی به این معنا است که افق ذهن دانشجویان ارتقاء یابد تا تنها از زاویه محدود و تنگ روش های تجربی گرایانه و مادی گرایانه به انسان و احوالات او ننگرنند. شما نیک می دانید که علوم انسانی رایج، براساس مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی خاصی بنا شده اند که همه آنها نگاه فلسفی و ایدئولوژیک به علم است. دانشمندی که جهان هستی را محدود به عالم ماده دانسته، یعنی آگاهانه و یا ناآگاهانه ماتریالیسم را برگزیده است و از میان منابع متعدد شناخت (یعنی حس و عقل و تجربه های عرفانی و آموزه های وحیانی)، تنها به حس و تجربه اعتقاد دارد، (در حوزه معرفت اعتقاد دارد که تنها معرفت آدمی از تجربه حاصل و به تجربه ختم می شود) و نیز براساس ارزش و اخلاق خاصی (نوعاً سکولار و سودگرایانه) به انسان می نگرد، طبعاً تفسیر و دیدگاه او از انسان و جهان، متفاوت از دانشمندی است که به چنین مبانی اعتقاد ندارد.نگاه مادی گرایانه به انسان، ناقص استنگاه تجربی گرایانه و علم گرایانه و مادی گرایانه دانشمندان علوم انسانی به انسان، تصویر ناقصی از انسان ارائه و از این راه خسارت های جبران ناپذیری به بار آورده است و تا زمانی که آن مبانی اصلاح نگردد، طبعاً نظریات علمی و دیدگاه های آنها در باب خدا، وحی، روح و عالم آخرت و انبیاء الهی و انسان هم صحیح نخواهد بود.اینک به عنوان شاهد به چند نظریه به اصطلاح علمی و در واقع نادرست در این باره اشاره می نمایم.دانشمند روان شناسی مانند زیگموند فروید(۱۸۵۶-۱۹۳۹) براساس همین مبانی نادرست است که دین را براساس الگوی روان پریشی و جلوه غریزه سرکوب شده جنسی تفسیر می کند.او بر این باور است که تصور خدا، نتیجه فرافکنی تصور پدر درون خود انسان است. هنگامی که شما کودک بودید، مشاهد می کردید که پدر شما، پهلوان و قهرمان نیرومندی است که می تواند هر کاری را انجام دهد و همه نیازهای شما را برآورده و بر هر مانع متعارفی که بر سر راه شما در هر مرحله ای قرار داشت، غلبه کند. هنگامی که شما بزرگ می-شوید. مشاهده می کنید که متاسفانه پدر شماخطاپذیر و قدرت او بسیار محدود است، اما چون شما هنوز به پدری کاملاً قدرتمند و نیکوکار نیاز دارید، به طور ناخودآگاه نیاز خود را به آسمان های خالی فرافکنی می کنید و پدری برای خود می-سازید. از آن جا که این پدیده، عام و گسترده است؛ یعنی همه ما چنین فرافکنی را انجام داده ایم، به مسجد یا کلیسا یا کنیسه یا هر جای دیگری برای عبادت می رویم و امو موهومی را عبادت می کنیم، اما این امر، خرافه و افسانه ای بیش نیست و آسمان تهی است.با دانشمند جامعه شناسی مانند امیل دورکیم (۱۸۵۸-۱۹۱۷) براساس همان مبانی علم گرایانه است که خدا و باورهای مذهبی و حتی اخلاق ...

ادامه مطلب  

کدام رهیافت راه به دولت سازی اسلامی خواهد برد؟  

درخواست حذف این مطلب
انقلاب اسلامی در میانه دهه چهارم خود به سر می برد. انقلابی که یک رخداد نبود که در بُعدی از زمان و مکان به وقوع پیوسته باشد تا امروز مواجهه ما با آن به عنوان بخشی از تاریخمان محسوب شود. انقلاب اسلامی یک جریان است که در گستره تاریخ به پیش آمده و در 22 بهمن 1357 شمسی به خود بالیده و پس از آن راه پر فراز و نشیبی را طی کرده تا امروز به دست ما رسیده است. انقلاب اسلامی یک فرآیند و سیر تکامل تاریخی است. به پیش می رود و تاریخ می سازد تا به نقطه تکامل خود برسد. شاید بتوان انقلاب اسلامی را در یک صورتبندی دارای 5 مرحله دید. انقلاب اسلامی نظام اسلامی دولت اسلامی ...

ادامه مطلب  

واقع گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر می شود  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان به نقل از اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: دکتر ابراهیم دادجو، عضو هیات علمی گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که چندی پیش پژوهش خود را با عنوان«واقع گرایی در علوم انسانی اسلامی» به اتمام رساند. این اثر به زودی از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر می شود.دکتر دادجو در یادداشت ذیل در مورد اثر خود توضیح داده است:«در عصر حاضر به دلیل مطالبات گوناگونی که وجود دارد بحث از علم دینی و به تعبیر درست تر بحث علوم انسانی اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. از سویی مدیریت جامعه اسلامی ایرانی و از سوی دیگر ابتنا اینگونه مدیریت ها بر علم و علوم انسانی اسلامی ضرورت بحث از علوم انسانی اسلامی را دوچندان ساخته است. هم مدیریت جامعه اسلامی ایرانی و هم ابتنا اینگونه مدیریت ها بر علم و علوم انسانی اسلامی می توانند از پایگاه هایی سیاسی همچون اصول گرایی یا اصلاح طلبی و از پایگاه های علمی همچون ظاهرگرایی و عقل گرایی یا واقع گرایی صورت پذیرند. با وجود این، از آنجا که غالب انسان ها واقع بین بودن را معقول تر از غیرواقع بین بودن می دانند واقع بینی و واقع گرایی در عالم بشریت بر غیر واقع بینی و غیر واقع گرایی ارجحیت داشته و با تنها ابزار معرفتی که در انحصار آدمی است، یعنی با عقل، سازگارتر است. از همین رو است که عقل آدمی می کوشد واقع بین و واقع گرا باشد و امور بشری خود را، اعم از علوم و غیر علوم، واقع بینانه پیش ببرد.تحقیق «واقع گرایی در علوم انسانی اسلامی» می کوشد علم و علوم انسانی اسلامی را با همین نگاه واقع بینانه مورد بحث قرار دهد و نشان دهد که علوم انسانی اسلامی دارای کدامین روش و رویکرد واقع بینانه اند و از کدامین طریق می توان به علوم انسانی اسلامی واقع بینانه و به تبع آن به امثال الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سبک زندگی اسلامی ایرانی و به طور کلی به مدیریت واقع بینانه جامعه اسلامی ایرانی راه یافت. این روزها در باب علم دینی و علوم انسانی اسلامی دیدگاه های بسیاری مطرح شده اند. علم دینی و علوم انسانی اسلامی را عده ای علوم مورد تاکید دین اسلام، عده ای علوم شارح کتاب و سنّت، عده ای علوم سودمند برای جامعه اسلامی، عده ای علوم عالمان مسلمان، عده ای علوم ناظر به موضوعات و مسایل اسلامی، عده ای علوم مستند به متون اسلامی، عده ای علوم مستند به منابع اسلامی، عده ای علوم ناظر به تفسیر اراده (قول و فعل) الهی، عده ای علوم مستند به مبانی اسلامی، عده ای علوم حاصل از متون دینی به روش اجتهادی و عده ای علوم مبتنی بر روش اسلامی تحقیق دانسته اند. برخی از اینگونه دیدگاه ها به تاسیس علم دینی یا علوم انسانی اسلامی و برخی دیگر به تهذیب آن ها قایل اند. با وجود این، بسیاری از این دیدگاه ها به تفصیل به بحث از مبانی معرفت شناختی و روش شناختی خود و استنتاج اینگونه دیدگاه ها بر اساس آن مبانی نپرداخته اند. به خصوص هیچ یک از این دیدگاه ها به این نپرداخته اند که اصلا اقتضای واقع بینی و واقع گرایی چیست و بر حسب واقع گرایی باید دارای کدامین معرفت شناسی و روش شناسی(فلسفه علم) واقع گرایانه باشیم. شاید هم تصور برود که لازم نیست دارای مبنایی واقع گرایانه باشیم و می شود بدون واقع گرایی و از منظری ظاهر گرایانه نیز از علم دینی و علوم انسانی اسلامی سخن گفت. بله می شود از منظری ظاهرگرایانه نیز از علوم انسانی اسلامی سخن گفت، اما چنین منظری محقق را در جرگه ظاهرگرایان و نه واقع گرایان و عقل گرایان، که ما نیز از جمله آنان ...

ادامه مطلب  

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی  

درخواست حذف این مطلب
مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون ارشد سراسری و آزاد پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۰۵منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانیمنابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.آیا خواندن کتب مرجع برای آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی توصیه می شود؟مطالعه کتاب های مرجع اگر چه بسیار مفید و ضروری است اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایبی است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:۱) حجم این نوع کتاب ها با توجه به مطالب مفید آنها برای آزمون مناسب نیست؛ چرا که در کتاب های مرجع بیشتر به آموزش مفاهیم، اثبات قضایا و بعضاً آوردن مطالب غیر ضروری تکیه شده و تعداد سؤالات با پاسخ، برای تمرین دانشجویان کم است و بعضاً پاسخ را به عهده خواننده گذاشته اند.۲) در این نوع کتاب ها، روش های تستی و سریع جهت پاسخگویی به سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، وجود ندارد.۳) مطالب بعضی از این کتاب ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر می رسد و خواننده نمی تواند ارتباط لازم را با کتاب برقرار کند.دلایل فوق و برخی علل دیگر نیاز به مطالعه یک کتاب جامع و خوب را برای ما ضروری می سازد. البته گفتنی است یک کتاب خوب باید کاملاً منطبق بر کتاب های مرجع با حذف نکات منفی آنها باشد و دانشجویان نباید کتاب های مرجع را از ذهن خارج کنند.انتشارات سنجش امیرکبیر جهت قبولی داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد، کتاب های رشته های مختلف را در سطح کشور ارائه کرده که با استقبال زیادی از سوی دانشجویان مواجه شده است. مجموعه این کتاب ها در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد برای هر رشته گردآوری و تمام این کتاب ها با در نظر گرفتن منابع آزمون و کتاب های مرجع گوناگون برای هر درس تألیف شده است. که دارای خصوصیات زیر می باشند:کتاب های تکدرس آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی :در این نوع کتاب ها برای هر درس یک کتاب شامل آموزش گام به گام مطالب به زبانی ساده همراه با آوردن مثال ها و تست ها در ضمن آموزش، ارائه شده است. در کتاب های آموزشی مؤسسه از آوردن مطالب غیر ضروری پرهیز شده و خلاصه آنچه مورد نیاز داوطلب است ارائه شده است و هر کجا که در پاسخگویی تست ها روش های تستی وجود داشته به آنها اشاره شده است. پس از آموزش مطالب هر فصل، تست های طبقه بندی شده سال های گذشته مربوط به آن فصل به همراه پاسخ تشریحی و تست های خودسنجی با جواب کلیدی گنجانده شده است تا دانشجو پس از آموزش مطالب، تمام تست های سال های قبل مربوط به آن فصل را مرور کند.کتاب های کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر با توجه به ساختار کاملاً حرفه ای و علمی آنها و توجه به نیاز دانشجویان، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های دیگر بی نیاز می کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتاب ها از مشخصه های بارز کتاب های سنجش امیرکبیر است.ویژگی های بارز بسته های آموزشی کارشناسی ارشد علوم باغبانی جزوات سنجش امیرکبیر توسط نفرات برتر کنکور سال های گذشته گردآوری گردیده و حاوی مطالب مفید و نکات برگزیده ای است که موجب صرفه جویی در وقت داوطلبان می گردد. بسیاری از داوطلبان با مشاهده حجم و تعدد کتب رفرنس اعلام شده، نگران نحوه گزینش مطلب و کمبود زمان برای مطالعه آنها می‎ گردند، از اینرو جزوات سنجش امیرکبیر علاوه بر مطالب گردآوری شده توسط نفرات برتر، دارای مطالب کنکوری بوده و یک منبع جامع، کامل و در عین حال خلاصه محسوب می شود که نیاز شما را به هر کتاب یا هر منبع دیگری مرتفع می ‎کند.مزیت دیگر بسته‎های آموزشی سنجش امیرکبیر امکان دریافت جزوات ویرایش شده بدون نیاز به پرداخت هزینه مجدد توسط خریدار می باشد. به عبارت دیگر اگر جزوه ‎ای حتی یک روز پس از خرید شما ویرایش گردد، می توانید نسخه جدید آن را بطور رایگان از موسسه دریافت نمایید.گرایش های رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی سراسری و آزاد عبارتند از:کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی گرایش های : ۱- میوه کاری، ۲۰ – سبزیکاری، ۳- گیاهان زینتی، ۴- گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای، ۵- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، ۶- فیزیولوژی و اصلاح سبزیها، ۷- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی، ۸- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری، ۹- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی، ۱۰- بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانیمنابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی – منابع زبان عمومی۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.۵- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.۶- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۷- saheli, mohamad, vocabulary for toefl and ma candidates of toefl. koye kosar press.۸- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی – منابع زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان باغبانی، مولفان زاریک ملکونیان، سیروس مسیحا و حبیب کاظم نیا، انتشارات سمت.۲- کتاب فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی، جلد سوم: علوم باغبانی، مولفان مرتضی خوشخوی، وازگین گریگوریان، عنایت الله تفضلی، مصطفی مبلی، رضا امیدبیگی، علیرضا سپاهی، احمد خلیقی، انتشارات دانشگاه تهران.۳- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی): علوم باغبانی، مولفان مرتضی خوشخوی، عنایت الله تفضلی، احمد خلیقی، وازگین گریگوریان، علیرضا سپاهی، انتشارات دانشگاه تهران.۴- کتاب زبان تخصصی کشاورزی: ویژه رشته علوم باغبانی، تالیف واحد انتشارات دیباگران، انتشارات دیباگران تهران.۵- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (english for the students of agriculture) (جلد ۱ و ۲)، مولفان بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، م. رحیم پور و ج. یغمایی، انتشارات سمت.۶- کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (۱ و ۲)، مولف فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.۷- کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۱ و ۲)، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.۸- جزوه زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی دانشگاه تهران.۹- جزوه زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – باغبانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۰- جزوه زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۱- جزوه زبان تخصصی باغبانی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی – منابع میوه کاری۱- کتاب میوه کاری، تالیف رسول جلیلی مرندی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه).۲- کتاب میوه کاری در مناطق معتدله، تالیف ابراهیم گنجی مقدم، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی.۳- کتاب میوه های ریز (انگور، توت فرنگی، کیوی فروت، تمشک، انگور فرنگی حبه درشت، انگور فرنگی حبه ریز و ذغال اخته)، تالیف رسول جلیلی مرندی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد آذربایجان غربی.۴- کتاب پرورش مرکبات در ایران، تالیف رضا فتوحی و جواد فناحی مقدم، انتشارات دانشگاه گیلان.۵- کتاب باغبانی (میوه کاری، سبزی کاری و گل کاری): ویژه آزمون های کارشناسی و کارشناسی ارشد، تالیف محمد ایرانی پور، انتشارات دیباگران تهران.۶- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر علی عبادی و دکتر زمانی دانشگاه تهران. ۷- جزوه میوه کاری دکتر زمانی، دکتر عبادی و دکتر وحدتی دانشگاه¬ تهران.۸- جزوه میوه های مناطق معتدله دکتر راحمی دانشگاه شیراز.۹- جزوه میوه های مناطق معتدله دکتر وحدتی دانشگاه تهران.۱۰- جزوه میوه کاری در مناطق معتدله دکتر رسول زادگان. ۱۱- جزوه میوه کاری دکتر حیدری دانشگاه رامین اهواز. ۱۲- جزوه میوه های ریز دکتر علی عبادی دانشگاه تهران.۱۳- جزوه میوه کاری دکتر ارشادی دانشگاه همدان.۱۴- جزوه میوه کاری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۵- جزوه میوه کاری موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۶- جزوه میوه کاری سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی – منابع خاکشناسی۱- کتاب مبانی خاکشناسی، تالیف هنری دونالت فوت، مترجمان مسعود حکیمیان و شهلا محمودی، انتشارات دانشگاه تهران.۲- کتاب اصلاح خاکهای شور و سدیمی، تالیف خسرو الیاس آذر، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه.۳- کتاب مبانی خاک شناسی و رده بندی خاک، تالیف محمد جعفری و فریدون سرمدیان، انتشارات دانشگاه تهران.۴- کتاب کلیات خاکشناسی، تالیف ارسلان مظاهری، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.۵- کتاب فیزیک خاک، تالیف محمد بای بوردی، انتشارات دانشگاه تهران.۶- کتاب خاکشناسی (عمومی و تخصصی)، تالیف خسرو الیاس آذر، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه.۷- کتاب فرسایش بادی و کنترل آن، تالیف حسینقلی رفاهی، انتشارات دانشگاه تهران.۸- کتاب فرسایش آبی و کنترل آن، تالیف حسینقلی رفاهی، انتشارات دانشگاه تهران.۹- جزوه فرسایش آبی و بادی، دکتر اسدی، دانشگاه گیلان.۱۰- جزوه پیدایش و رده بندی، دکتر احمد حیدری، دانشگاه تهران.۱۱- جزوه پیدایش و رده بندی، دکتر خادمی، دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۲- جزوه خاکشناسی عمومی، دانشگاه صنعتی اصفهان.۱۳- جزوه خاکشناسی عمومی، دانشگاه تهران.۱۴- جزوه خاک شناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.۱۵- جزوه خاکشناسی عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۶- جزوه خاکشناسی عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی – منابع گیاه شناسی (آناتومی و سیستماتیک)۱- کتاب آناتومی گیاهی، تالیف آذر نوش جعفری و همکاران، انتشارات جهاد داشگاهی فردوسی مشهد.۲- کتاب آناتومی گیاهی، تالیف محمد نادرپور و ناهید مسعودیان، انتشارات دستان.۳- کتاب آناتومی گیاهی، تالیف اکبر نکوئی و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان.۴- کتاب سیستماتیک گیاهی، تالیف مریم زارع و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.۵- کتاب کورموفیت های ایران (سیستماتیک گیاهی)، تالیف احمد قهرمان و غلامحسین باباهادی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.۶- کتاب گیاه شناسی پایه (جلد ۱ و ۲)، تالیف دکتر احمد قهرمان، انتشارات دانشگاه تهران.۷- کتاب سیستماتیک گیاهی: اصول و روش های رده بندی، تالیف رحیمی نژاد و همکاران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.۸- کتاب ارگانوژنز (اندامزایی) و مورفوژنز (ریختزایی) گیاهی، تالیف دکتر مرتضی عطری، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه.۹- کتاب آناتومی گیاهی، تالیف فان، مترجم آذرنوش جعفری، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).۱۰- کتاب سیستماتیک گیاهی، تالیف گورچاران سینگ، مترجمان مریم زارع و راضیه احمدیان و آذرنوش جعفری، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).۱۱- کتاب رده بندی گیاهی (جلد ۱ و ۲)، تالیف ولی الله مظفریان، انتشارات امیرکبیر.۱۲- کتاب گیاهان آوندی، تالیف شریعت پناهی و لسانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی۱۳- کتاب زندگی گیاه سبز، تالیف آرتورویلیام گالستون، پیتر دیویس و روت ساتر، مترجم مسعود مجتهدی و حسین لسانی، انتشارات دانشگاه تهران.۱۴- جزوه مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی، دانشگاه تهران.۱۵- جزوه گیاه شناسی و سیستماتیک گیاهی، موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.۱۶- جزوه گیاه شناسی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی – منابع ازدیاد نباتات۱- کتاب ازدیاد نباتات، تالیف رسول خلیلی مرندی، جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه).۲- کتاب گیاه افزایی (ازدیاد نباتات): مبانی و روش ها، تالیف دیل کستر، فرد دیویس و هادسن تامس هارتمن، مترجم مرتضی خوشخوی، انتشارات ...

ادامه مطلب  

اسلامی سازی علوم انسانی سراب نیست/پاسخ محمد محمدرضایی به زیباکلام  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر پاسخ محمد محمدرضایی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران و رییس کارگروه تخصصی فلسفه دین و کلام جدید شورای تحول علوم انسانی به نامه سرگشاده صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به ریاست محترم جمهوری در باب اسلامی کردن علوم انسانی است که در ادامه می خوانید؛بسم الله الرحمن الرحیمجناب آقای دکتر صادق زیباکلام، استاد محترم و ارجمند علوم سیاسی دانشگاه تهراننامه سرگشاده حضرت عالی را به رییس محترم جمهوری حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی (دامت توفیقاته) که از ایشان استدعا کرده بودید که جلوی اسلامی کردن علوم انسانی را که یک حرکت ضد علمی و صرفاً سیاسی است، بگیرند، ملاحظه نمودم. اینجانب (به عنوان استاد فلسفه دین دانشگاه تهران و رییس کارگروه تخصصی فلسفه دین و کلام جدید شورای تحول علوم انسانی) نکاتی را از باب تذکر خدمتتان تقدیم می دارم.در ابتدا، به پاره ای از دعاوی جناب عالی در این نامه اشاره و سپس آن نکات را مطرح می نمایم.۱-امروز، جمعی به دنبال سرابی به نام اسلامی کردن علوم انسانی هستند.۲- شارحین علوم انسانی اسلامی به دنبال شستشوی مغزی دانشجویان و ایدئولوژی حکومتی هستند.۳- تعریف مدافعان اسلامی کردن علوم انسانی از علم صحیح نیست و علم بما هو علم نمی تواند اسلامی باشد یا بشود.۴- در اوایل انقلاب عده ای به دنبال اسلامی کردن علوم انسانی بودند و فکر می کردند استکبار جهانی مانع آن شده که عده ای سر فصل های علوم انسانی اسلامی را از قم به دانشگاه تهران بیاورند.ملاحظات:۱- جناب آقای دکتر زیباکلام! همان گونه که مستحضرید تحول علوم انسانی براساس چهار اصل عقلانی، روز آمدی، کارآمدی، بومی بودن و اسلامی سازی صورت می گیرد. اگر این اصول به درستی مورد توجه قرار می گیرند، فکر نمی کنم کسی با آنها مخالفت داشته باشد. براساس اصل روزآمدی در تحول علوم انسانی باید به جدیدترین نظریات در حوزه خاص علمی اشاره نمود و آنها را مورد توجه و امعان نظر قرار داد و براساس اصل بومی بودن و کارآمدی، باید به گونه ای در مورد علوم انسانی رایج برنامه ریزی صورت گیرد که فارغ التحصیلان حوزه علوم انسانی، در جامعه کارآمد و مناسب برآوردن نیازهای جامعه باشند.اما اسلامی کردن علوم انسانی به این معنا است که افق ذهن دانشجویان ارتقاء یابد تا تنها از زاویه محدود و تنگ روش های تجربی گرایانه و مادی گرایانه به انسان و احوالات او ننگرنند. شما نیک می دانید که علوم انسانی رایج، براساس مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی خاصی بنا شده اند که همه آنها نگاه فلسفی و ایدئولوژیک به علم است. دانشمندی که جهان هستی را محدود به عالم ماده دانسته، یعنی آگاهانه و یا ناآگاهانه ماتریالیسم را برگزیده است و از میان منابع متعدد شناخت (یعنی حس و عقل و تجربه های عرفانی و آموزه های وحیانی)، تنها به حس و تجربه اعتقاد دارد، (در حوزه معرفت اعتقاد دارد که تنها معرفت آدمی از تجربه حاصل و به تجربه ختم می شود) و نیز براساس ارزش و اخلاق خاصی (نوعاً سکولار و سودگرایانه) به انسان می نگرد، طبعاً تفسیر و دیدگاه او از انسان و جهان، متفاوت از دانشمندی است که به چنین مبانی اعتقاد ندارد.نگاه تجربی گرایانه و علم گرایانه و مادی گرایانه دانشمندان علوم انسانی به انسان، تصویر ناقصی از انسان ارائه و از این راه خسارت های جبران ناپذیری به بار آورده است و تا زمانی که آن مبانی اصلاح نگردد، طبعاً نظریات علمی و دیدگاه های آنها در باب خدا، وحی، روح و عالم آخرت و انبیاء الهی و انسان هم صحیح نخواهد بود.اینک به عنوان شاهد به چند نظریه به اصطلاح علمی و در واقع نادرست در این باره اشاره می نمایم.دانشمند روان شناسی مانند زیگموند فروید(۱۸۵۶-۱۹۳۹) براساس همین مبانی نادرست است که دین را براساس الگوی روان پریشی و جلوه غریزه سرکوب شده جنسی تفسیر می کند.او بر این باور است که تصور خدا، نتیجه فرافکنی تصور پدر درون خود انسان است. هنگامی که شما کودک بودید، مشاهد می کردید که پدر شما، پهلوان و قهرمان نیرومندی است که می تواند هر کاری را انجام دهد و همه نیازهای شما را برآورده و بر هر مانع متعارفی که بر سر راه شما در هر مرحله ای قرار داشت، غلبه کند. هنگامی که شما بزرگ می-شوید. مشاهده می کنید که متاسفانه پدر شماخطاپذیر و قدرت او بسیار محدود است، اما چون شما هنوز به پدری کاملاً قدرتمند و نیکوکار نیاز دارید، به طور ناخودآگاه نیاز خود را به آسمان های خالی فرافکنی می کنید و پدری برای خود می-سازید. از آن جا که این پدیده، عام و گسترده است؛ یعنی همه ما چنین فرافکنی را انجام داده ایم، به مسجد یا کلیسا یا کنیسه یا هر جای دیگری برای عبادت می رویم و امو موهومی را عبادت می کنیم، اما این امر، خرافه و افسانه ای بیش نیست و آسمان تهی است.با دانشمند جامعه شناسی مانند امیل دورکیم (۱۸۵۸-۱۹۱۷) براساس همان مبانی علم گرایانه است که خدا و باورهای مذهبی و حتی اخلاق را براساس جامعه تفسیر می کند و به تعبیری اولوهیت و جامعه را در واقع یک چیز می د ...

ادامه مطلب  

توجه! شهر برای حضور معلولان و سالمندان در دسترس نیست - سلامت شهر - سلامت اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز:یکی از مسئولان خوشحال است که در شهر حتی یک معلول هم دیده نمی شود و با افتخار می گوید شهر من حتی یک معلول هم ندارد ، غافل از اینکه آنقدر عرصه را برای حضور معلول در جامعه اعم از خیابان یا اماکن عمومی ، تنگ کرده ایم که آنان را در شهر نمی بینیم.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،یکی دیگر از مسئولان تا آن اندازه به مناسب سازی محیط برای افراد دارای معلولیت توجه دارد و هزینه می کند که تعجب برانگیز است و در نهایت معلوم می شود که یکی از عزیزانش معلول است اما آیا به راستی به عنوان یک مسئول یا یک شهرووند ، حتما باید یکی از عزیزانمان یا حتی خودمان دچار آسیب شویم تا بفهمیم زندگی برای یک معلول یا بیمار در یک محیط مناسب سازی نشده ، چقدر سخت است.به راستی چگونه است که در یک گوشه دنیا برای یک فرد دارای معلولیت و فراتر از آن برای همه افراد دارای ویژگی های خاص ، تمام امکانات فراهم است اما در شهرهای ما حتی استانداردهای کف و اولیه مناسب سازی نیز رعایت نمی شود و آیا این مساله نشان از کم رنگ بودن مسئولیت اجتماعی ندارد.نیاز به اطلاع رسانی هرچه بیشتر در این زمینه ، ایرنا را برآن داشت که در یک میزگرد تخصصی در حوزه مناسب سازی با حضور سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری ایران و ابراهیم کاظمی مومن سرائی رئیس دبیر خانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی بهزیستی کشور این مسائل را بررسی کند.**در حوزه مناسب سازی موفق نبودیمرئیس انجمن مددکاری ایران می گوید: برغم اینکه افراد دارای معلولیت همیشه در جامعه ما وجود داشته اند اما این اقشار تا سال 1383 کمتر مورد توجه قرار گرفتند ؛ در این سال ، قانون جامع حمایت از معلولان مصوب شد و نسبت به حقوق معلولان ، تصریح شد .البته اسناد قبلی هم هست که اشاراتی به حقوق معلولان داشتند.سیدحسن موسوی چلک ادامه می دهد: برغم اینکه قوانین برای حقوق معلولان مشخص شد ، این حقوق مورد بی توجهی قرار گرفت. اما باید توجه داشت که حتی اگر این حقوق در قانون هم نمی آمد به عنوان یک شهروند ، حق دسترسی برابر باید برای افراد دارای معلولیت فراهم می شد.وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مناسب سازی در سازمان بهزیستی، می افزاید: دبیرخانه هم در ابتدا خیلی نتوانست اثربخش باشد چون ماهیت مناسب سازی، یک ماهیت فرابخشی است . بهزیستی مسئولیت دبیرخانه را دارد نه آنکه بتواند روی همه دستگاه ها نفوذ کند. حتی دستگاه هایی مانند راه و شهرسازی و شهرداری که طبق قانون مسئولیت دارند و حتی خود سازمان بهزیستی نیز دارای اماکن مناسب سازی نشده ، بودند.وی اضافه می کند: بطورمثال مترو در گذشته آسانسور نداشت یا دستگاه های خودپرداز بانک ها در اوایل پله داشتند و معلولان عملا نمی توانستند از آن استفاده کنند . ایستگاه های اتوبوس نیز برای سوارشدن معلولان مناسب سازی شده نبود. در کشورهای مختلف در این حوزه کارهای زیادی شده اما ما عملا در این زمینه چندان موفق نبوده ایم چون دستگاه ها ارزیابی نمی شدند و کسی پاسخ نمی داد.رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران یادآور می شود: در دولت آقای روحانی به دلیل دغدغه ای که نسبت به حقوق معلولان وجود داشت، قانون قبلی حمایت از حقوق معلولان را بازنگری کردند . لایحه ای کامل تر در خصوص حقوق معلولان به مجلس بردند و اکنون قرار است در صحن علنی مجلس، بررسی شود .چلک می گوید: علاوه بر این، دولت مصوبه ای را در دهم خرداد 94 در خصوص مناسب سازی محیط داشت و وظایف دستگاه های زیر نظر قوه مجریه را احصا کرد، خود این یک گام به جلو بود و اگرچه پیش از این آیین نامه ای در این زمینه وجود داشت اما اشکالات آیین نامه قبلی در مصوبه جدید، احصا شد.وی می افزاید : تیم دبیرخانه مناسب سازی بهزیستی نیز همکاری خوبی در این مصوبه داشتند اما بسیاری از مواد این مصوبه تاحالا هنوز اجرایی نشده و هنوز روی کاغذ است .** نیاز به 10 سال انتظار برای مناسب سازی دستگاه های دولتیرئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: توجه به حقوق افراد دارای معلولیت و افراد دارای نیازهای خاص ، کم است.موسوی چلک می افزاید: سال گذشته با کمک سازمان اداری استخدامی در جشنواره شهید رجایی - که در هفته دولت دستگاه ها را مورد ارزیابی قرار می دهند- ، شاخص های مناسب سازی در شاخص های ارزیابی دستگاه های دولتی گنجانده و مسئولیت ارزیابی دستگاه ها در این شاخص ها نیز به دبیرخانه مناسب سازی داده شد. این یک گام به جلو است و این ارزیابی ها برای سال 96 نیز قرار است اجرایی شود.وی تاکید می کند: اگر ما بتوانیم این شاخص ها را 10 سال در شاخص های عمومی داشته باشیم تا 10 سال آینده وضعیت مناسب سازی ما بهتر خواهد شد.وی اضافه می کند: هنوز هم بسیاری از اماکن عمومی برای معلولان مناسب نیست اما وقتی با دوران گذشته مقایسه کنیم هم در سیاست گذاری و هم در اجرا ، این توجه بیشتر شده است اما با وضع مطلوب خیلی فاصله داریم. از سوی دیگر حساسیت های رسانه و تشکل های غیردولتی در این حوزه به نسبت قبل ، بیشتر شده و این مساله را باید به فال نیک گرفت.رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: ما در جامعه ای زندگی می کردیم که اصلا حقی برای افراد دارای معلولیت و نیازهای خاص ، قائل نبودیم اما بطورمثال اکنون در تهران ، مینی بوس های خاص حمل و نقل معلولان و جانبازان را داریم. در ورزش این توجه به مراتب بیشتر شد ، اگرچه در جاهایی به خاطر جانبازان بوده که این توجه بیشتر شد یا در بحث خودروهای مناسب سازی شده این گام برداشته شده است.موسوی چلک می افزود: پلاک خودروهای معلولان اکنون با یک علامت ویلچر مشخص شده است، این کار خوبی بود که در این بخش انجام شد. بخشی از آن نیز تجهیزات توانپزشکی است که افراد دارای معلولیت به آن نیاز دارند. توجه به اینگونه مسائل به نسبت قبل بهتر شده است.**پله برقی به درد معلول نمی خوردرئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: کیفیت تجهیزات توانبخشی بهتر شده اما وقتی می خواهیم ببینیم چه تعداد از افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای ضایعه نخاعی، فرصت حضور در جامعه را دارند ، باید بگوییم که با اهداف موردنظر خیلی فاصله داریم و اگر کارهای انجام شده و نشده حوزه معلولان را فهرست کنیم به مراتب فراوانی کارهای انجام نشده ما بیشتر است.موسوی چلک می افزاید: موضوع مناسب فقط خاص معلولان نیست؛ سالمندان نیز مشمول این موضوع می شوند .وی در ادامه به مشکلات مناسب سازی در حوزه افراد دارای معلولیت اشاره می کند و می گوید: برخی جاها پله برقی کار گذاشته اند پله برقی برای کسی که ویلچر دارد به درد نمی خورد و اکنون کشورهای دیگر در حال تسمه زدن هستند یا امکانات دیگری آنجا فراهم کردند .وی ادامه می دهد: در برخی نقاط شهری ما خط عابر می زنیم اما خط معلول کجاست یا هنگامی که یک نابینا کنار چراغ راهنمایی می ایستد ، نشان نمی دهد کدام رنگ چه بوقی می زند که برای او آشنا باشد.**چقدر دسترسی برای معلول فراهم کرده ایم؟رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر اهمیت موضوع دسترسی برای فعالیت معلول در عرصه های اجتماعی، می گوید: بخش حمل و نقل یکی از محورهای دسترسی است.وی ، دسترسی به دانشگاه را نیز یکی دیگر از استراتژی های لازم در حوزه معلولان می داند و این پرسش را مطرح می کند که چند کتاب داریم که برای معلولان آماده شده باشد.موسوی چلک اضافه می کند: نابینایان در بسیاری از دانشگاه ها باید با پول شخصی ، کتاب های خود را روی نوار پیاده کنند. دسترسی محدود به کتاب های بریل وجود دارد.وی تصریح می کند: به عنوان مددکار اجتماعی معتقدم معلول را در حوزه دسترسی مانند بقیه مردم ندیدیم. بطورمثال در دانمارک در یک مرکز ، 12 سرویس بهداشتی اتومات ویژه برای 12 نوع معلولیت ، وجود داشت و مسئولان مرکز می گفتند که شاید از این سرویس ها سالی یک بار استفاده شود اما می خواهیم اگر فرد دارای معلولیت به این مرکز آمد، دغدغه ای نداشته باشد. در شهر کپنهاک مانعی برای حضور معلول وجود نداشت و حتی در تمام پارک ، برای نابینایان با خط بریل نقشه کشیده شده بود.وی تاکید می کند: وقتی مانع وجود دارد توانمندی معلول دیده نمی شود. در این بخش هم باید اطلاع رسانی و هم مطالبه گری بیشتری داشته باشیم اما در حال حاضر زور ما خیلی برای مطالبه گری نمی رسد.**خط عابر نابینایان به جوی آب منتهی می شود !!رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: تلاش زیادی شد تا حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد و قوانین آورده شود اما حرف شنوی چندانی وجود ندارد .موسوی چلک می افزاید: هرچند تشکیل دبیرخانه مناسب سازی و ارزیابی دستگاه های دولتی در شاخص های مناسب سازی ، انقلابی در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت به شمار می رود اما باید بدانیم که همه ما به عنوان یک شهروند در مقابل فرد دارای معلولیت ، مسئولیت داریم.وی ادامه می دهد: تجربه نشان داده است که هرجا عرصه برای فرد دارای معلولیت باز شد ، توانمندی های خود را نشان داده و بطورمثال پاراالمپیک یکی از این عرصه ها است. افراد دارای معلولیت مانند بقیه توانمندی ، استعداد و مسئولیت پذیری دارند اما ما در بسیاری از جاها عرصه را برای آنان تنگ کردیم .رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تصریح می کند: هفت استراتژی در دنیا برای بخش توانمندسازی مهم بوده که یکی از آنها دسترسی به محیط سالم و مناسب است. اما اکنون این پرسش مطرح است که چقدر خانه های معلولان ما مناسب سازی شده اند. پاسخ بسیار بسیار کم است و حتی خانه معلولی که تحت پوشش دولتی است و حمایت می شود بازهم مناسب سازی انجام نشده است.موسوی چلک می افزاید: بسیاری از خط های عابر در شهر به جوی آب منتهی شده است. در پیاده روها، موزائیک زرد را برای نابینایان گذاشته ایم اما کمی جلوتر برای اینکه موتور از پیاده رو رد نشود ، میله هایی وسط پیاده رو کارگذاشته شده که برای نابینایان مانعی بزرگ است. یا اینکه ویلچر فرد دارای معلولیت حرکتی از بین این میله ها رد نمی شود.وی ادامه می دهد: مسجد یا پارک ساخته می شود اما سرویس بهداشتی آن به گونه ای است که یک فرد دارای معلولیت نمی تواند از آن استفاده کند. گاهی نیز سرویس بهداشتی فرنگی ساخته می شود اما ویلچر نمی تواند داخل آن شود یا اینکه اگر داخل هم شد ، استاندارد اولیه برای استفاده افراد دارای معلولیت را ندارد.وی اضافه می کند: گاهی رمپ برای تردد ویلچر در برخی نقاط شهر ساخته شده اما ویلچر در این رمپ ، جا نمی شود یا گاهی شیب رمپ آنقدر زیاد است که فرد ناتوان قدرت حرکت روی آن را ندارد.رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: صندلی های ویژه معلولان در اتوبوس های شهری وجود دارد اما ویلچر را نمی توانیم داخل اتوبوس ببریم. برای تقدیر از معلولان در سالن های همایش هم باید آنها را کمک کنیم تا بتوانند در سالن و روی سن حاضر شوند و حتی این سالن ها نیز مناسب سازی شده نیست.موسوی چلک می افزاید: همه اینها به آن معنا است که عرصه را برای حضور این افراد در جامعه فراهم نکرده ایم.**هیچ کجا برای حضور معلول مناسب نیسترئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: جای جای اماکن عمومی شهری ما حتی حداقل استانداردها را برای حضور افراد معلولیت ندارند که دو دلیل دارد . اول آنکه مردم آگاهی های لازم را ندارند و دوم اینکه دستگاه های صادرکننده مجوز ، دقت لازم را ندارند. چون قانون تکلیف کرده دستگاه صادر کننده مجوز نباید اجازه ساخت بناهای غیرمناسب سازی شده را بدهد.موسوی چلک می افزاید: در هندوستان کمپی برای کودکان معمولی و کودکان دارای معلولیت برگزار می شود تا کودکان با مسئولیت اجتماعی خود و حقوق افراد دارای معلولیت، آشنا شوند اما این آموزش ها در ایران وجود ندارد و مردم با حقوق افراد دارای معلولیت آشنا نیستند.وی با اشاره به استفاده یک میلیون و 300 هزار فرد دارای معلولیت از خدمات بهزیستی، اضافه می کند: بیش از 300 هزار جانباز نیز وجود دارد که اگر آمار سالمندان، بیماران و زنان باردار را به آن اضافه کنیم شمار افراد دارای ویژگی خاص و نیازمند اماکن مناسب سازی شده ، بسیار زیاد می شود.**سکوت تلخ در برابر حقوق معلولانرئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به بازنگری لایحه حقوق معلولان می گوید: تا تصویب این لایحه در مجلس، دولت متقبل شده است که برای معلولان شدید مانند حداقل حقوق کارمندان ، مستمری برقرار کند.موسوی چلک از دولت می خواهد تا اجازه دهد چگونگی اجرای مناسب سازی در دستگاه های تابعه دولت در خود هیات دولت گزارش شود .موسوی چلک می افزاید: تجربه نشان داده است هرجا گزارش موضوعی در دولت ارائه شد ، در حمایت های گسترش آن فعالیت تاثیر زیادی دارد.وی اضافه می کند: همچنین مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر قانون جامع حقوق معلولان است اما در ادوار مختلف در این زمینه کوتاهی و سکوت کرد درحالیکه مجلس و دولت می توانند در زمینه حقوق معلولان خیلی کمک کنند.**تاثیر یک روز زندگی با افراد دارای معلولیت در سیاست گذاری هارئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: کسی که پاساژ می سازد به مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت توجهی ندارد چراکه پذیرش مناسب سازی از دستگاه های ناظر که خودش این کار را انجام نداده ، سخت است.موسوی چلک می افزاید: محیط مناسب سازی نشده و افراد دارای معلولیت ناگزیرند وارد محیط نشوند و در خانه بمانند؛ وقتی معلول در خانه می ماند ، افسرده شده و خانواده او نیز رنجور می شود.وی تصریح می کند: مردم با استانداردهای مناسب سازی آشنا نیستند بطورمثال فاصله دستگیره از در برای معلول استانداردی دارد که رعایت آن هزینه ندارد و فقط به یک اطلاع رسانی ساده نیاز دارد.به گفته موسوی چلک، سناتورها در برخی کشورها با افراد دارای معلولیت یک روز زندگی می کنند و بطورقطع این تجربه در سیاست گذاری ها تاثیر زیادی دارد.**سه هزار تشکل فعال در حوزه معلولیت اما اطلاع رسانی ناچیزرئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: خیلی جاها روی مناسب سازی حساس نیستیم چون اطلاع رسانی مستمری انجام نشده است . بطورمثال در کشورهای خارجی یک تشکل مردم نهاد، کل قوانین مرتبط با معلولان را مجددا برای دستگاه ها ارسال و یادآوری می کرد .موسوی چلک می افزاید: اکنون ما حدود سه هزار تشکل مردم نهاد در حوزه معلولان داریم ، کدامیک در حوزه اطلاع رسانی یا مطالبه گری و دفاع از حقوق معلولان، فعالیت دارد.وی تاکید می کند: استمرار در اطلاع رسانی مهم است . آموزش ها نباید به یک مقطع زمانی محدود شود.**مناسب سازی فقط نیاز معلول نیست؛ حرف دل همه استابراهیم کاظمی مومن سرائی رئیس دبیر خانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی بهزیستی کشور نیز در این میزگرد به خبرنگار ایرنا می گوید: متاسفانه مقوله مناسب سازی ، بسیار غریب و مغفول مانده است.وی می افزاید: مساله ای که باید به آن توجه داشت ، این است که مناسب سازی را نمی شناسیم و فرهنگ مناسب سازی در کشور ما جا نیفتاده است.وی ادامه می دهد: متاسفانه گاهی احساس می شود که مناسب سازی فقط مرتبط با معلولان است و گفته می شود که جامعه یک و نیم میلیون نفری افراد دارای معلولیت در برابر جمعیت کلی کشور ، محدود بوده و بنابراین موضوع چندان جدی گرفته نمی شود درصورتیکه بحث مناسب سازی و دسترسی پذیری صرفا مربوط به معلولان نیست.وی اظهار می کند: معلولان یک بخش این موضوع هستند و جانبازان ، سالمندان، زنان باردار و زنی که کالسکه کودکش را حمل می کند ، نیز نیاز به مقوله مناسب سازی دارند.رئیس دبیر خانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی بهزیستی کشور می گوید: به زودی با پدیده سالمندی روبرو هستیم و در آینده نزدیک قشر عظیمی از سالمندان نیاز به مناسب سازی خواهند داشت.مومن سرائی می افزاید: افرادی که در اثر بیماری یا تصادف دچار آسیب های موقت یک یا چند هفته ای می شوند و ناگزیرند از عصا یا ویلچر استفاده کنند، بسیاری از نقاط شهر برای آنان قابل دسترس نخواهد بود. همچنین فرد سالمی که در دو دستش چمدان گرفته یا باری دارد ، نیاز به محیط مناسب سازی شده، دارد.وی تاکید می کند: اگر فضای رفت و آمد دارای موانع باشد و بار در دست داشته باشیم ، ممکن است زمین بخوریم ، پس مناسب سازی فقط برای افراد دارای معلولیت نیست.**فراموش شد ...

ادامه مطلب  

گزارشی از اولین روز دوره علمی پژوهشی «مفتاح»  

درخواست حذف این مطلب
گروه دانشگاه: دوره علمی پژوهشی علوم انسانی اسلامی «مفتاح» با حضور اساتید برجسته در رشته های مختلف علوم انسانی و همچنین دانشجویان و طلاب منتخبی از سراسر کشور در در 7 رشته شامل اقتصاد، حقوق، سیاست، جامعه و فرهنگ، مدیریت، علوم تربیتی و روانشناسی و تاریخ و علوم تمدن اسلامی در حال برگزاری است.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)، دوره علمی پژوهشی علوم انسانی اسلامی «مفتاح» با حضور اساتید برجسته در رشته های مختلف علوم انسانی و همچنین دانشجویان و طلاب منتخبی از سراسر کشور، به همت دبیرخانه دوره های آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی برگزار شد. تعداد مخاطبین حاضر در این دوره بالغ بر ۳۰۰ نفر است که از میان هزار نفر ثبت نام کننده انتخاب شدند و در 7 رشته شامل اقتصاد، حقوق، سیاست، جامعه و فرهنگ، مدیریت، علوم تربیتی و روانشناسی و تاریخ و علوم تمدن اسلامی حضور دارند و در این بین مخاطبینی از سایر ملل اسلامی نیز حضور دارند.حجت الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی، مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور ضمن حضور در این دوره، درباره نسبت علوم اسلامی با علوم انسانی اسلامی و وحدت حوزه و دانشگاه به ایراد سخن پرداختند.لبیک حوزه به مطالبات رهبریاعرافی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از طلاب تهران خاطرنشان کرد: حوزه با صدور بیانیه ای به ندای رهبری لبیک خواهد گفت. حتما با همه موانع، دست و پنجه نرم خواهد شد تا منویات و رهنمودهای ایشان به طور کامل تحقق یابند.آیت الله اعرافی گفت: در سخنان ایشان چند نکته برجسته بود. یکی اینکه دربارۀ این که آیا عصر انقلاب پایان پذیرفته است چند مغالطه وجود دارد: 1. تقابل انقلاب با عقلانیت 2. تقابل انقلاب با نظم و نظام: انقلاب اسلامی یک فلسفه ای دارد که ناظر به آن تمدن سازی است و تا وقتی که عناصر مزاحم در سطح جهانی وجود داشته باشد انقلاب هم حضور دارد. 3. تقابل انقلاب با امنیت 4. تقابل انقلاب با ارتباط جهان. نکته ی دیگر مورد تأکید ایشان عبارت بود از این که حیات طیبه یکی از اموری است که انقلاب و حوزه باید دنبال کند و برای آن نیاز به حرفهای نو داریم.وی با بیان ضرورت تعامل و هم افزایی حوزه و دانشگاه افزود: این جلسه من را یاد خاطرات 30 سال قبل انداخت که چقدر با دانشگاهی ها و حوزوی ها در ارتباط بودیم. طبعاً حرکت هایی که شما آغاز کردید باید قله های بلندتری را هدف گیری کند. حتما هم در حوزه و هم در دانشگاه نیاز به تحولاتی داریم با نگاه های جامع و وسیعی که بتواند پاسخ گوی این نیازهای تمدنی باشد.اعرافی با اشاره به نقش این دوره در تحول در علوم انسانی گفت: بنده به عنوان طلبه ای در حوزه و مسئولی در حوزه، این تلاش و سعی بلیغ را می ستایم و ارج می نهم و هم مقدم دانشجویان عزیز و طلاب را گرامی می دارم به خصوص عزیزانی که از شهرهای دیگر حضور دارند خوش آمد می گویم. این حرکت شما، حرکت مبارکی است که می تواند گامی مفید به جلو بردارد. ما هم در حد توانمان در استمرار این حرکت در خدمت خواهیم بود.اسلام؛ دین تمدنیوی با بیان نکاتی پیرامون نگاه تمدنی به دین اسلام و احیاگری انقلاب اسلامی بیان کرد: اسلام یک دینی جامع تمدنی است و یک تعلیقه و حاشیه بر زندگی بشر نیست. دین تمدنی یعنی دینی که دارای نظریه های بنیادی، عقلانی و فراگیر و جهت دهنده به همه حیثیات زندگی بشر است. همچنین دارای انعطاف در عین ثبات است و نظامات اجتماعی زندگی بشر را هم هدایت می کند.اعرافی همچنین دربارۀ ویژگی های تمدنی دین اسلام اظهار کرد: دین اسلامی یک تبیین کامل و یک فلسفه جامع و کامل از زندگی بشر ارائه می دهد. این دین روحی است که در تمام ساحت ها دمیده می شود و ورود حداکثری به زندگی دارد.وی در ادامه اضافه کرد: شاخص یک اندیشه تمدنی که مصداقش در اینجا دین است، ورود در ساحت های گوناگون زندگی به صورت منسجم و یک پارچه است. اجزای توصیفی و تجویزی آن در یک مجموعه منسجم و نظام وار قرار می گیرد. اصلا بین آنها ناسازگاری وجود ندارد. این همان نظام سازی است که شهید صدر فرموده اند. کل نظام ها هم با هم انسجام دارند و به شکل هرمی به نقاط کلان اصلی می رسند و آن رأس هرم و قله بر همه اینها سایه افکنده است.اعرافی در ادامه با بیان ویژگی انعطاف در عین ثبات برای دین اسلام افزود: اگر چیزی بخواهد تمدنی فرازمانی و فرامکانی باشد، باید انعطاف در عین ثبات داشته باشد که این همان نظریه ثابت و متغیر است که علامه طباطبایی و شهید مطهری بیان کرده اند.سطوح دین تمدنیدر ادامه حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در این دوره با توضیح روند شکل گیری رویکردهای مختلف در علوم انسانی، تصریح کردند: یک رویکرد خاص در حوزه علوم انسانی شکل نمی گیرد، جز اینکه یک پایه نظری خاص آن را پشتیبانی کند و پشتوانه های نظری و فلسفی داشته باشد و تکثر رویکردها در حوزه علوم انسانی نیز به علت تکثر سنت های فلسفی و مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی پشتیبانی کننده آن رویکردها است.وی افزود: در محتوی علوم انسانی هم از منظر استراتژی تحقیق و هم به لحاظ روش های تحقیق تفاوت وجود دارد که این تفاوت ها، ناشی از اختلافات موجود در رویکردها می باشد و ریشه در تفاوت پشتوانه های فلسفی آنها دارد.رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در ادامه افزود: گام اول فلسفی در مساله علوم انسانی اسلامی تنقیح مبانی آن است که برای این کار نیاز به وجود فیلسوف مسلمان معتقد به علوم انسانی است تا وجوه اشتراک و تفاوت های علوم انسانی مدنظر اسلام را با سایر مکاتب موجود مشخص کند.حجت الاسلام واعظی با اشاره به اینکه هویت سازی و تبیین مبانی نظری علوم انسانی بر عهده فلسفه است، افزود: فلسفه به مثابه تامین کننده علوم انسانی است و بحث هایی همچون هنر، زبان،فرهنگ و ... صرفا یک موضوع مطالعه درفلسفه نیستند و هرکدام برای خود فلسفه ای مجزا دارند.عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم افزود: به طور مثال برای تبیین مبانی نظری علوم سیاسی باید توجه داشت که هر نظریه سیاسی به ناچار مبتنی بر یک نگاه خاص به انسان است و امکان ندارد یک نظریه کلان سیاسی شکل بگیرد و ادعا کند که نگاه خاصی به انسان ندارد.رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در ادامه گفت: نظام سیاسی مطلوب از نگاه لیبرالیسم، نظامی است که تامین کننده آزادی های فردی است و این محتوی فلسفی سیاسی ...

ادامه مطلب  

توسعه شاخه های فلسفه اسلامی به علوم انسانی اسلامی منجر می شود  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان به نقل از طلیعه: علی الله بداشتی، استاد دانشگاه قم معتقد است که می توان بر اساس فلسفه ملاصدرا علوم انسانی اسلامی را ایجاد کرد. الله بداشتی بر آن است که ملاصدرا نگاه خاصی به وجود دارد و بر این مبنا می توان علوم انسانی اسلامی را ایجاد کرد. در ادامه مشروح گفت وگوی الله بداشتی را در خصوص نسبت فلسفه ملاصدرا و علوم انسانی اسلامی می خوانید:آیا فلسفه صدرایی امکان آن را دارد که بتوان بر مبنای آن علوم انسانی اسلامی را بنیان گذاشت؟ اگر این امکان وجود داشته باشد چطور می توان به چنین وضعیتی رسید و علوم انسانی اسلامی را بر مبنای حکمت متعالیه تشکیل داد؟حکمت متعالیه به عنوان حکمتی که ثمره تحقیقات و مطالعات ملاصدرا از میراث فلسفی اسلامی و عرفانی مسلمانان و کلام اسلامی است و در فوق همه آن ها بر مبنای میراث فرهنگی محصول قرآن و حدیث شکل گرفته و با اشراف بر همه این ها توانسته است حکمتی بنیان نهد بنام حکمت متعالیه که حکمت مشهور در میان شاگردان فلسفه است. در کنار این حکمت، حکمت مشاء و حکمت اشراق نیز تدریس، تحقیق و بررسی می شود و تطبیق با فلسفه صدرایی می گردد که مجموعه این ها نظام فلسفی مسلمانان را به ویژه در حوزه فرهنگ شیعی تشکیل می دهد.ما بر مبنای این حکمت که زیرساخت همه علوم از نظر علوم حکمت و فلسفه است، می توانیم علوم انسانی اسلامی را داشته باشیم. از آنجایی که در اصطلاح عالمان فلسفه مادر علوم است و موضوعات همه علوم حقیقی در فلسفه بررسی می شود، این کار می تواند صورت بگیرد. با توجه به اینکه ما بر اساس حکمت متعالیه، نظام فلسفی متمایز به دست می آوریم و حکمت عملی که شاخه های همین حکمت است می تواند به علوم انسانی اسلامی منجر شود.در علم سیاست که از شاخه های حکمت عملی است، علم تدبیر خانواده را داریم. علوم اجتماعی امروز توسعه این علم است. حکمت علمی در فلسفه اسلامی ما تقسیم می شد به سیاست مدن، علم تدبیر منزل و اخلاق. امروزه اگر علم تدبیر خانواده را توسعه دهیم از آنجا که اجتماع توسعه خانواده است، به علوم اجتماعی خواهیم رسید و علم سیاست مدن و حکومت داری و … شاخه ای از سیاست مدن است که در فلسفه ما مطرح بوده است. اگر ما همین شاخه های فلسفه اسلامی را در حکمت عملی توسعه دهیم به علوم انسانی اسلامی خواهیم رسید.علوم انسانی در جهان جدید ظرافت های خاصی یافته و به نوعی با فلسفه کانت و مباحث جدیدی مانند هرمنوتیک پیوند خورده است، نسبت فلسفه اسلامی با این علوم انسانی جدید چیست؟علوم انسانی در جهان امروز با دو روش استقرائی و عقلی مطرح است. روش استقرا نوعی روش تجربی است و روش عقلی نسبت با فلسفه کانت و مبانی عقلی دارد، اما علوم انسانی بر مبنای تجربه گرایی و استقرا نیز شاخه دیگری است که در علوم اجتماعی امروز بر اساس مطالعات میدانی پیش می رود.البته هر دو این روش ها پسندیده است. روش استقرائی در علوم انسانی با منطق و روش شناسی ما در علوم انسانی جدا نیست و ریشه در منطق و روش شناسی ما دارد. یکی از روش ها در فلسفه ارسطوئی روش تجربی و مبتنی بر استقرا است. میزان اعتبار استقرا و روش انجام آن بحث شده است.از نظر مواد علوم انسانی محدوده ای ...

ادامه مطلب  

پیام آیت الله العظمی جوادی به سومین طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری «حوزه» حضرت آیت الله جوادی آملی پیامی تصویری برای شرکت کنندگان در سومین طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی داشته اند که متن این پیام بدین شرح است:أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم‏«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ‏ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی‏ جَمِیعِ الْأَنْبِیاءِ وَ الْمُرْسَلِین‏ وَ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ الْمَهْدِیین سِیمَا خَاتَمُ الْأَنْبِیاءِ وَ خَاتَمُ الْأَوْصِیاء عَلَیهِما آلَافُ التَّحِیةِ وَ الثَّنَاء بِهِمْ نَتَوَلَّی‏ وَ مِنْ أَعْدَائِهِم‏ نَتَبَرَّأ إِلَی اللَّه».مقدم شما نخبگان، فرهیختگان، دانشوران، اندیشمندان و مسئولین وزین قطبِ بنیادهای نظری و نظامِ متقن علوم اسلامی را محترم می شماریم!آنچه درباره علوم انسانی و اسلامی گفته شد یا گفته می‎شود، محور اساسی آنها توحید خدا و تبیین ره آورد انبیای الهی است. نکته اوّل این است که ما اگر خواستیم علوم انسانی ـ اسلامی را بشناسیم، راه آن چیست؟ راه آن همان راه اصیلی است که گفتند تمایز علوم به تمایز موضوعات آنهاست. علم یک مجموعه مسائلی است که درباه سلسله اُموری بحث می‎کند. امتیاز این علوم به نظر بعضی‎ها گاهی گفته می‎شود که به أغراض و اهداف علوم است، گاهی گفته می‎شود به سنخ مسائلِ آن علوم است و گاهی هم آن‎چنان که معروف است، گفته می‎شود که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنهاست. اصل این بحث در علوم عقلی، مثل منطق و فلسفه مطرح است که مرحوم بوعلی در برهان شفا و سایر حکمای الهی در بحث‎های منطقی خود که عوارضِ ذاتی موضوع را تبیین می‎کنند، طرح کردند.ممکن است در علوم اعتباری کسی در اصلِ داشتن موضوع تردید کند، چون در علوم اعتباری یک سلسله مسائل اعتباری که با هم تناسبی دارند، در یک‎جا گردآوری می‎شوند، یک نظمِ ضروری بین آنها نیست، ولی در علوم عقلی، مخصوصاً ریاضیات یک نظم دقیقی بین مسائل آنها برقرار است. در مسئله ریاضیات کمتر گفته می‎شود «کما سیأتی» به آینده ارجاع دهند، طرزی مسائل ریاضی سامان می‎پذیرد که بعدی به قبلی تکیه می‎کند و با قبلی حلّ می‎شود؛ لذا با «کما تقدم» روبه‎روست نه با «کما سیأتی».به هر تقدیر علوم از یکدیگر تمایزی دارند، نمی‎شود هر مسئله‎ای را در هر علمی طرح کرد. تمایز علوم به أغراض آنها نیست، زیرا أغراض مترتّب بر مسائل است و چیزی که فرع است و مترتّب نمی‎تواند مائز و ممیز باشد، چه اینکه نمی‎شود، تمایز علوم را به محمولات آنها دانست، زیرا محمول، متّکی به موضوع است؛ چیزی که به دیگری و به شیء دیگر تکیه دارد، نمی‎تواند ممیز اصلی باشد، چه اینکه تمایز علوم به تمایز مسائل آنها هم نیست، زیرا مسئله به دو یا سه عنصر محوری منحلّ می‎شود: موضوع است و محمول است و ربط؛ ربط تابعِ طرفین است. محمول، پیرو موضوع است، چون از إعراض و عوارض اوست، تنها تکیه‎گاه مسائل، موضوعات آن مسائل است، بنابراین اگر ما موضوعات را از یکدیگر جدا کردیم، مسائل از یکدیگر جدا می‎شوند، أغراض و اهداف از یکدیگر جدا می‎شوند؛ لذا بهتر از همه آن است که بگوییم تمایز علوم به تمایز موضوعات آنهاست، این مطلب اوّل.علوم انسانی ـ اسلامی، اگر خواستیم ببینیم، چه علمی اسلامی است؟ باید موضوع آن را بررسی کنیم. علمی که اسلام تعلیم آن را واجب کرده است، آن اسلامی نیست، تعلّم آن اسلامی است نه خود علم؛ ممکن است خود علم اسلامی باشد ممکن است نباشد، بعضی از علوم را اسلام واجب کرده است که انسان فرا بگیرد، برای رهایی از خطر او، نه برای بهره‎برداری از منافع و منابع و قواعد و فضایل او، پس علمی اسلامی است که موضوع آن اسلامی باشد نه تعلّم آن تعلّم، معیار نیست. خیلی از علوم است که تعلّم آن واجب است، ولی اسلامی نیست، برای در امان ماندن از خطر آن باید او را فراگرفت، پس معیار اسلامی بودن علم، وجوب تعلّم نیست، این هم یک مطلب.مطلب دیگر برای اینکه روشن شود که چه علمی اسلامی است و چه علمی اسلامی نیست، موضوع آن را بررسی کرد؛ موضوع آن علم اگر اثبات ثبوت خدای سبحان، أسمای خدا، اوصاف خدا، اقوال خدا، افعال خدا و آثار خدا به هر حال خدا و مظاهر او، خدا و آیات او، خدا و جلوات او، خدا و ظهور‎ها و تجلّیات او باشد، این علم علم دینی و علم اسلامی است؛ امّا علمی که موضوع آن فعل انسان است؛ نظیر صنعت، نظیر هنر، نظیر کشاورزی، نظیر دامداری، نظیر داروسازی، نظیر رفتارها و گفتارهایی که انسان از خود نشان می‎دهد، علمی که موضوع آن فعل انسان است، این می‎تواند اسلامی باشد، می‎تواند غیر اسلامی، اگر مطابق با ره آورد دین باشد، می‎شود دینی، اگر مطابق با آن نباشد، می‎شود غیر دینی. بنابراین تمایز علوم به تمایز موضوعات است نه به أغراض و مسائل، این یک مطلب و علمی دینی است که موضوع آن خدا و شئون الهی باشد، این دو مطلب و دینی بودن علم، غیر از دینی بودن تعلّم آن است، این هم سه مطلب. حالا که روشن شد علمی دینی است که موضوع آن خدا و تجلّیات الهی باشد، بررسی درباره علوم انسانی دو قسم است: یک اینکه حقیقت انسان را بشناسیم و اگر خواستیم حقیقت انسان را بشناسیم، انسان‎شناسی این علمی است که موضوع او فعل خداست که انسان را چه کسی آفرید؟ چگونه آفرید؟ بدن آن چیست؟ روح آن چیست؟ پیوند بدن و روح چیست؟ دوام آن چیست؟ از کجا شروع شد، به کجا ختم می‎شود و چه باید کند و چه نباید کند؟ اینها علوم دینی است؛ امّا علومی که موضوع آن فعلِ خود انسان است، انسان چه کارهایی را می‎کند و چه کارهایی را نمی‎کند، این می‎تواند دینی باشد، می‎تواند غیر دینی.سرّ اینکه علمی دینی و اسلامی است که موضوع آن فعل خدا باشد، برای اینکه اسلام غیر از اینکه خدایی هست و جلواتی دارد، چیز دیگری که نیست! جهان یک جهان‎آفرینی دارد و یک جهان‎دانی دارد و یک جهان‎آرایی دارد و آن خداست و «لا غیر»! بنابراین اگر خواستیم علم دینی را از غیر دینی تمیز دهیم، باید موضوع آن را از هم جدا کنیم، این هم یک مطلب و اینکه گفته شد، علم یا علم أبدان است یا علم ادیان، آن علم ادیان در قبال این علم أبدان، یک تقسیم موردی است؛ مثل فقه و اخلاق و تفسیر، وگرنه بدن؛ چه بدن انسان، چه بدن حیوان و چه هر جرم و جسم دیگری و حتی آنها که بدن ندارند؛ مثل فرشته‎ها و مانند آن یا بدن مثالی دارند، مخلوق خداست و فعل خداست و بحث درباره اینها دینی است که خدا چگونه اینها را آفرید و برای چه آفرید. امّا بعد از اثبات اینکه انسان را خدا آفرید، انسان چه کاری باید بکند و چه علمی را باید بیاموزد، باید این را از انسان‎آفرین سؤال کرد که انسان چه علمی را فرا بگیرد و به چه خُلقی متخلّق باشد و چه عملی را انجام دهد؟ برای این کار دو راه دارد: یکی راه نقل؛ یکی راه عقل. این راه‎ها که گفته می‎شود، در حقیقت یکی راه است و یکی راهنما؛ آن که راه را تعیین می‎کند، آن مهندس راه است و آن خود شریعت است که صراط مستقیم است.براهین عقلی، تجربه‎های عقلی و حسّی و مانند آن، اینها سراج و چراغ هستند. انسان، راهنما را می‎بیند، راه را می‎بیند، راه را می‎شناسد، کارِ انسان مهندسی نظام خلقت نیست، هیچ عقلی آن توان را ندارد که برای انسان، صراط مستقیم ترسیم کند، زیرا نه این عقل از آغاز آفرینش باخبر است، نه از پایان خلقت باخبر است، نه از فراز و فرود این راه آگاه است، او راه‎شناس است؛ نه راه‎ساز، چه اینکه عقل هیچ حکیمی، هیچ فقیهی، هیچ اصولی و مانند آن، این قدرت را ندارد که از گذشته و آینده خبر دهد، این ساختار سه‎گانه؛ یعنی جهانی را جهان آفرید جهان‎دانی کرد و جهان‎آرایی، قبل از عقل این حکیم بود، بعد از مرگ این حکیم و زوال عقل این حکیم هم هست.بنابراین ما یک صراط داریم که انسان راهی این راه است و علوم انسانی ـ اسلامی بر بستر همین صراط و این راه‎شناسی است و یک سراج و چراغ داریم که این راه را نشان می دهد؛ یعنی خدا کیست و خلقت او چگونه است؟ این را از راه عقل می فهمیم و از راه نقل گاهی با آیات و روایات، کار خدا را می فهمیم، گاهی با عقل، کار خدا را می فهمیم؛ البته فهمیدن فعل خدا و قول خدا در درجه اوّل، مستقیماً از راه وحی است که وحی انبیا، چون شهودی است نه حصولی، چون حقیقت است نه مفهوم، چون معصوم و مصون از سهو و نسیان و خطا و خطیئه است، هیچ مقابل ندارد؛ عقل در مقابل وحی نیست، عقل علمش حصولی است و نه حضوری، خطاپذیر است نه معصوم، با مفهوم کار دارد نه با حقیقت، هم «منقطع الأوّل» است، هم «منقطع الآخر» است، نه از آغاز باخبر است نه از انجام، بنابراین عقل و براهین عقلی و فلسفه در برابر وحی نیست، در برابر نقل است.ادلّه نقلی، ما را به آنچه وحی مستقیم است آشنا می‎کند، چه اینکه دلیل عقلی هم می‎تواند ما را راهنمایی کند به اینکه انبیا چه آورده‎اند، پس دو اساس را نباید از نظر دور داشت: یکی اینکه در جهان صراطی است که کار خدا است و سراجی است که این سراج به ...

ادامه مطلب  

سوء استفاده دشمن از غفلت شیعیان در دوران امام صادق(ع) / مهمترین چالش در دوران امام صادق(ع) - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا میزگرد تخصصی «ظرفیت علمی امام صادق(ع)» و «الگوگیری از رفتار امام صادق(ع) در مواجهه با جریانات سیاسی و انحرافی» با حضور حجت الاسلام صادق گلزاده، رئیس کمیسیون طرح وبرنامه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه و دکتر حجت ترشیزی، دکترای علوم قرآن و حدیث در باشگاه خبرنگاران پویا برگزار شد. در این میزگرد عناوینی همچون فلسفه شکل گیری مذاهب و فرقه های مختلف مذهبی در دوران امام صادق(ع)، معرفی ویژگی های امامان اهل سنت، بهره علمی امامان اهل سنت از امام صادق(ع)، فلسفه مناظرات ادیان و فرق مختلف با امام صادق(ع)، منجی گرایی در دهه دوم هجری قمری، بدلسازی دشمنان فعلی از جریانات دهه دوم هجری قمری، انواع فتنه های دوران امام صادق(ع) و رفتار حضرت با این جریانات و ... مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. مشروح این میزگرد را در ادامه بخوانید. تسنیم: قبل از ورود به بحث ظرفیت علمی امام صادق(ع)، ابتدا می خواستیم درباره علم و یا محدوده دانش اهل بیت(ع) مطالبی بفرمایید. حجت الاسلام گلزاده: اهل بیت(ع) از جهات علمی، معرفتی، اجتماعی، اخلاقی و نیز در تمام ابعاد انسانی، در نهایت کمال هستند. جهت دیگر اگر به اهل بیت(ع) نگاه کنیم، ایشان حجت خدا بر روی زمین هستند. حجت یعنی نشانه، سند و چیزی که شما با او به خدا پی می برید و به خدا می رسید. از سوی دیگر به تعبیر قرآن راسخان در علم هستند. راسخ در علم یعنی ستون علم هستند نه به این معنا که علم و دانشی دارند؛ تکیه گاه علمند نه اینکه به علم تکیه زده باشند؛ سکوی علمند نه اینکه از سکوی علم بخواهند پرش داشته باشند. علم و فرآیند علم دستان اهل بیت(ع) است و مابقی ریزه خوار آنهاپیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز در حدیثی فرمودند «أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ‏ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا؛ من شهر علم هستم و علی دروازه آن»؛ لذا اهل بیت (علیهم السلام) در هر صورت باب علم خداوندی هستند و پذیرش یا عدم پذیرش گروهی از مردم باعث نمی شود نعوذاً بالله از مقام آنها کاسته شود بلکه هرکس می خواهد به حکمت و عقلانیت و معرفت برسد، راهی جز رفتن به در خانه اهل بیت (علیهم السلام) ندارد. اصلاً فرآیند علم الهی دست پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) است مابقی ریزه خوار خان این نعمت هستند.حجت الاسلام و المسلمین صادق گلزاده در میزگرد تخصصی «ظرفیت علمی امام صادق(ع)» و «الگوگیری از رفتار امام صادق(ع)»این را از این جهت عرض کردم خطای فاحشی که برخی در فهم امامت مرتکب شدند، این است که ظرفیت جامعه برای پذیرش امامت را با مشروعیت اشتباه گرفتند. به عنوان مثال درجه دکتری من با مراجعه کم و زیاد نمی شود. امام معصوم (علیه السلام) مقامش الهی و ربوبی است. هر اندازه جامعه ظرفیت بهره مندی از این مقام را پیدا کند، از این نعمت برخوردار می شود نه اینکه امام بر اثر پذیرش یا عدم پذیرش مردم بهره مند یا محروم شود. این خطاست که با خط کش و معیار علم بشر سراغ اهل بیت (علیهم السلام) برویم و با این روش بخواهیم عملشان را بشناسیم لذا این کار از مبنا اشتباه است همچنان که با انتخاب بازیِ دیپلماسی بشر یک عده به خودشان اجازه می دهند با همین مبنا امیرالمؤمنین (ع) یا هر یک از اهل بیت (علیهم السلام) را ارزیابی کنند.رفتار اهل بیت(ع) محدود در زمان و مکان خاص نیستحجت ترشیزی: در تکمله بحث حاج آقای گلزاده عرض کنم این را باید توجه داشته باشیم امامت اهل بیت(ع) محدود در زمان و مکان نیست. ابتدا باید بدانیم ما چه تعریفی از امام داریم؟ آیا امام فردی در میان افراد است که علمش بالاتر است؟ آیا امام فردی است که اخبار غیبی دارد؟ ما می توانیم ورودهای مختلفی به مفهوم امام داشته باشیم. ما در واقع می گوییم امامِ من، یعنی امام عالم؛ یعنی برای یک زمان و مکان محدود نیست. امامتِ امام در یک بازه 60 ـ 70 ساله نیست. با این تعریف رفتار اهل بیت(ع) هم مبتنی بر یک نگاه آینده نگرانه و آینده سازانه است. ما نباید رفتار و منش ایشان را منحصر در زمان خودشان بدانیم؛ لذا با شناخت رفتار اهل بیت(ع) در هر دوران، می توان الگوهای مناسب رفتاری در زمان کنونی به دست آورد.لزوم درک رفتار امام، آشنایی با درجات بالاتر مفهوم امام استحال در این فضا، رفتارشناسی امام صادق(ع) چگونه است؟ ایشان چه رفتارهایی را از خود بروز دادند که من باید از آنها تبعیت کنم و در قبال آنها مأموم باشم. بنابراین باید وارد ساحت ها و درجات بالاتر مفهوم امام شویم تا بتوانیم خودمان را با امام(ع) هماهنگ کنیم. اگر این کار را نکنیم، ما در امامِ سال 83 هجری باقی می مانیم و نمی توانیم بهره بایسته و شایسته را ببریم. پس تا اینجا اینطور شد که باید با درجات بالاتر مفهوم امام آشنا شویم، خودمان را با آن درجات تطبیق دهیم، رفتار و برنامه کلی امام را بشناسیم و خود را با این برنامه ها در سیر زمان هماهنگ و همراستا کنیم؛ بنابراین رفتارشناسی ائمه(ع) ورود خوبی برای کسب معرفت است. این را هم عرض کنم فهم برنامه خداوند هم تنها از طریق قرآن قابل درک و فهم است؛ لذا خود اهل بیت(ع) با فهم و علم نسبت به برنامه های خداوند، خود را قویاً با قرآن هماهنگ می کردند و ذره ای به چپ و راست گرایش نمی یافتند.دکتر حجت ترشیزی در میزگرد تخصصی «ظرفیت علمی امام صادق(ع)» و «الگوگیری از رفتار امام صادق(ع)»تسنیم: با توجه به گستره علوم مختلف در دوران صادقین(ع)، موضوع را با ظرفیت علمی امام صادق(ع) آغاز کنیم؛ خب در این رابطه نحوه عملکرد حضرت با این جریانات مختلف علمی و مذهبی به چه شکلی بود؟ حجت الاسلام گلزاده: باید ابتدا عرض کنم فرقه های مختلفی که در دوران امام صادق(ع) و سایر اهل بیت(ع) صورت گرفت، تماماً به خاطر این بود که در مقابل قله علمی و معرفتی و خورشید نورانی اهل عترت(ع) تقابل کنند؛ دشمنان در این تقابل هر بار مغلوب علم و معرفت امام(ع) می شدند که ما اوج این تقابل را در دوران امام صادق(ع) با ظهور بسیاری از فرقه های انحرافی می بینیم که نوع برخورد حضرت با این فرقه ها نیز جای بحث و بررسی دارد.طرح مناظرات با امام صادق(ع) برای تقابل با حضرت بودبنابراین از دسته جات مختلف علمی و کلامی از سراسر دنیا نزد امام صادق (علیه السلام) برای مناظره می آمدند تا جایی که عده ای قصد داشتند با این مناظرات به شخصیت علمی و معرفتی امام (علیه السلام) آسیب وارد کنند که هر بار در مناظرات منکوب می شدند. حتی در تاریخ داریم امام صادق (علیه السلام) را هنگام طواف رها نمی کردند؛ شخصی مثل «ابن ابی العوجاء» کسی بود که با این عمل می خواست در انظار عمومی علم امام (علیه السلام) را خدشه دار کند که هر بار منکوب و مقهور علم امام(ع) می شد. اصلاً قدرت نمایی اسلام این است که وجود مقدسی مانند پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) را به زمین آورده است و با خشن ترین افراد، دارد یک دین منعطف را پیاده می کند. حال که فرقه های مختلف از کنار آن سر در آوردند به این دلیل است که معارف آن فهم نشده و به خوبی انتقال داده نشده است. در هر صورت جامعه بشری آن روز از ادیان و فرقه های مختلف با هر منطقی که وارد صحنه مناظره و مبارزه سیاسی و معرفتی با امام صادق (علیه السلام) شد، با شکست مواجه شد.تسنیم: موضوع بعدی که در خدمت شما هستیم «الگوگیری از رفتار امام صادق(ع) در مواجهه با جریانات سیاسی و انحرافی» است؛ همان طور که مستحضرید، بیشترین جریانات انحرافی و فرقه ای در این زمان شکل گرفت؛ عمده ترین جریانات و فرقه های عقیدتی و سیاسی در دوران امام صادق(ع) در بین انبوه جریانات و فته ها کدام موارد بودند؟حجت ترشیری: با کسب اجازه از حاج آقای گلزاده ابتدا عرض کنم بعضی از موضوعاتی که در دوران امام صادق(ع) رخ داده است، باید بازگو شود، زیرا تاریخ ما بر اساس الگو و برنامه های ائمه(ع) نیست بلکه تاریخمان بر اساس تاریخ نویسان و یا برخی روایات است. بر این اساس باید گفت امام باقر و امام صادق(ع) چه برنامه ای داشتند که مبانی فقه را در زمان خود رواج دادند؟ آیا برای این بود که شیعیان را برای دوران ظهور آماده کنند؟ امام صادق(ع) چه برنامه ای داشت که دعای عهد و ندبه را جریان داد؟ اگر اینگونه تفکر نکنیم، تشیع ما زیر سؤال خواهد رفت. بنابراین ما باید به گونه ای الگو بگیریم که هدفمان به سوی آینده باشد و برای آن آینده، مأموم امام صادق(ع) باشیم، زیرا امام، عامل و خلیفه برنامه های خدا روی زمین است. لذا بنده با این تعریف، مهم ترین و مخرب ترین جریانات فکری را در موضوع «مهدویت دروغین» می دانم که در پایان نامه ای به این موضوع پرداختم. حجت الاسلام گلزاده: بله درست است؛ یک برنامه حرکتی نیازمند یک اشراف کامل و تمام عیار و احتیاج به مبانی قابل فهم و اندازه گیری برای دیگران است. خداوند یک قله نمایی برای انسان در نظر دارد که همان عبودیت است که برای رسیدن به آن نیاز به دو عنصر هدایت و رهبری یک راهبر است. مرحوم ملاصدرا در چرایی توحید، یک مبدأ و معاد را معرفی می کند که مبدأ همان توحید است و برای هدایت و رهبری به سوی معاد، عقل می گوید باید کسی بیاید که مشرف به این راه باشد. حال در ادوار مختلف هادیانی در قالب های مختلف بودند که انبیاء و اوصیا واهل عترت(ع) از جمله آنهاست. از سوی دیگر مسیر مقصد و معاد در قرآن تبیین شده است لذا قرآن، هم باید مرتب فهمیده شود و هم تبیین شود. اما چگونه ممکن است؟ مفسر و تبیین گر این کتاب الهی، هادی و هدایت گرِ به سوی معاد است. از این جهت قرآن بدون امام امکان پذیر نیست. اینکه انبیاء و اهل بیت(ع) در مقاطع مختلف آمدند، به این دلیل است که بشر در هر مقطعی بسته حرکتی و بسته توسعه ای خاص آن زمان را نیاز دارد که جز این هادیان کسب نمی شد. تسنیم: بله تشکر؛ دکتر ترشیزی جریان «مهدویت دروغین» در دوران امام صادق(ع) را مهم ترین جریان انحرافی آن زمان معرفی کردید؛ در این باره بیشتر توضیح می دهید. حجت ترشیری: در قرآن ماجرایی به نام «هزار ماهه» داریم. این ماجرا برای خداوند خیلی اهمیت دارد. خداوند در سوره قدر می فرماید شب قدر از ماه بهتر است؛ «لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر» که بر اساس روایات خداوند آن را در مقابل هزار ماه فساد بنی امیه قرار داد. امام صادق(ع) ضمن روایت مفصلی در این باره از قول امیرالمؤمنین(ع) فرمود: روزی پیامبر(ص) بر منبرش یک مقدار خواب آلود می شود و در این هنگام می بیند یک تعداد بوزینه از منبرش بالا می روند و مردم را به عقب باز می گردانند؛ پیامبر(ص) بر می خیزد و آثار حزن در چهره اش مشخص می شود؛ در این هنگام جبرئیل تشریف می آورد و این آیه را می خواند: «وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِی أَرَیْناکَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما یَزِیدُهُمْ إِلَّا طُغْی ...

ادامه مطلب  

آغاز صادرات داروی ایرانی به عراق و ترکیه  

درخواست حذف این مطلب
معاون علمی رییس جمهور اعلام کرد: آغاز صادرات داروی ایرانی به عراق و ترکیه | تهران شهر بزرگ فناوری می شود دانش > فناوری - همشهری آنلاین:معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان این که به زودی پایتخت کشور به ظرفیتی بزرگ برای شرکت های دانش بنیان و محصولات این شرکت ها تبدیل می شود، اظهار کرد: بنابراین طرح بزرگ «شهر دانش بنیان» اجرایی و تهران به شهر بزرگ فناوری تبدیل خواهد شد. به گزارش ایسنا، سورنا ستاری مهم ترین رویکرد اجرایی و عملیاتی دولت یازدهم را اجرایی‎سازی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: این روند با شکل جدی تر و با اهتمام بیش تری در دولت دوازدهم نیز پیگیری و دنبال خواهد شد.معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: در همین مسیر، رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص همکاری های بین المللی، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بازیگران نظام نوآوری و به ویژه شرکت های نوآور است. معاونت علمی سعی می کند شرایط، امکانات و زیرساخت مناسب برای نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان ایرانی را در بستر اقتصاد کنونی کشور ممکن کند.وی ادامه داد: همچنین حمایت از طرح های تجاری سازی فناوری با هدف رفع نیازهای راهبردی کشور، از طریق اعطای تسهیلات به طرح های تجاری سازی شرکت ها و برنامه ریزی، شناسایی، تصویب، اجرا و پایش طرح های کلان ملی فناوری و نوآوری محصول محور بر مبنای فناوری های راهبردی و اولویت دار کشور که با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای دولتی ذی ربط انجام می شود.ستاری تصریح کرد: در این رویکرد، طرح های فناورانه با قابلیت تجاری سازی را شناسایی و ارزیابی کرده و از برخی طرح های منتخب در استان ها و دانشگاه های مختلف در قالب ارائه تسهیلات مالی و ایجاد هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای دولتی و شرکت های دانش بنیان حمایت می شود.معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه تجربه دهه های اخیر نشان داده است ایجاد ظرفیت های نوآوری، جایگاهی محوری در پویایی و رشد کشورهای موفق در مسیر توسعه داشته است، اظهار کرد: از سوی دیگر، توانمندی پایین بنگاه ها و شرکت های نوپا در مدیریت کسب وکار و خلق فناوری و نوآوری در ایران و لزوم توسعه و پرورش نوعی زیست بوم نوآوری و فن آفرینی از طریق سرمایه های فکری و دانشی موجب شده است تا حمایت از شکل گیری و توسعه مراکز نوآوری و شتاب دهی فناوری به عنوان برنامه ای فراگیر در عرصه ملی توسط معاونت علمی و فناوری مدنظر قرار گیرد.وی افزود: بر این اساس، معاونت علمی از سال ۹۳ تاکنون، پشتیبانی از مراکز نوآوری و شتاب دهی فناوری را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون در مجموع با رقمی قریب به ۷۳۰ میلیارد ریال از راه اندازی، توسعه و بالندگی ۴۳ مرکز نوآوری و شتاب دهی فناوری در عرصه ملی حمایت به عمل آورده است.ستاری اظهار کرد: در قالب این برنامه، تاکنون (مرداد ۱۳۹۶) از مراکز نوآوری و شتاب دهی در ۲۶ دانشگاه، ۹ پارک علم و فناوری، ۶ مرکز پژوهشی و دو بنگاه بخش خصوصی حمایت مادی در قالب اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه حمایت به عمل آمده است.معاون علمی و فناوری رییس جمهور تاکید کرد: در واقع معاونت با هدف ارتقای کسب وکار شرکت های دانش بنیان و تشویق دانشجویان به راه اندازی کسب وکار مبتنی بر فناوری، از راه اندازی مراکز نوآوری و خدمات فناوری در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری در سراسر کشور و زیرساخت های فناوری و نوآوری حمایت کرده است.وی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد فرابخشی در بدنه اجرایی دولت، ماموریت اساسی خود را تلاش برای تحقق «اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان» تعریف کرده است، افزود: در این راستا نگاه ویژه و متوازنی به ابعاد مهم در توسعه مولفه های اثرگذار بر این اقتصاد دانش بنیان دارد.ستاری تصریح کرد: به عبارت دیگر، معاونت علمی و فناوری تلاش کرده تا با تدوین سیاست های جامع و جلب مشارکت ذی نفعان کلیدی در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، گام های موثری در راستای شکل‎گیری زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور بردارد.میزان فروش شرکت های دانش بنیان در سال گذشته بیش از 30 هزار میلیارد تومان بودمعاون علمی و فناوری رییس جمهور ادامه داد: یکی از اقدامات موثر در این زمینه تصویب نامه هیات وزیران برای ارائه برنامه و روش های اجرایی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بازارسازی برای محصولات دانش بنیان تولید داخل به میزان یکصد هزار میلیارد ریال اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۶ بوده است.وی افزود: همچنین تدوین و تصویب «نظام نامه پیوست فناوری قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی» در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان و بخش های اصلی اقتصاد کشور و توسعه توانمندی فناورانه شرکت های دانش بنیان و داخلی اقدام مهم دیگر در راستای بازارسازی محصولات دانش بنیان است.ستاری با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳ هزار شرکت دانش بنیان تاییدشده در کشور داریم، گفت: میزان فروش این شرکت ها بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است. تعداد شرکت های دانش بنیانی که در سال گذشته از صفر شروع کرده و امسال چندین میلیون دلار قیمت گذاری شده کم نیست و این ها گام های بزرگی است که برداشته شده است.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: برخی از شرکت هایی که در حوزه هایی چون نانو و زیست فناوری اقدام به طراحی خط تولید محصولات خود کرده اند، از آنجایی که دانش فنی در اختیار این شرکت ها است، می توانند هر نوع تغییری را در آن ایجاد کنند.آغاز فرایند صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیهوی در ادامه با بیان اینکه باید در نظر داشت که صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و فناور پیچیده تر از صادرات مواد خام است، تصریح کرد: صادرات نیاز به تاییدیه ها و استانداردهای بین المللی دارد و اخذ این گواهینامه ها در شرایط پیش از برجام تقریبا غیر ممکن بود.ستاری افزود: ثبت هر دارو نیازمند انجام فرآیند کارآزمایی های بالینی (clinical trial) است. این داروها در مدت ۳ سال مورد کارآزمایی های بالینی برای اخذ تاییدیه های روسیه قرار گرفتند و خوشبختانه برای نخستین بار دو داروی ایرانی در اروپا در حال ثبت است.معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به بازار روسیه، ادامه داد: در روسیه ۵ نوع دارو به ثبت رسیده ارائه کرده ایم، داروهای زیست فناوری صادر شده به روسیه توانسته اند ۱۰۰ درصد بازار این کشور را در اختیار بگیرند و جایگزین نمونه های آمریکایی این دارو در روسیه شده اند، داروی درمان ms از جمله داروهای صادر شده به کشور روسیه است، برای داروی ضد سرطان نیز تاییدیه های آن اخذ و صادرات آن شروع شده است.به گفته ستاری، صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیه، بر اساس همین فرآیند آغاز شد.نیازهای اساسی شرکت های دانش بنیان در حوزه صادراتوی با اشاره به کارآزمایی های بالینی، گفت: کارآزمایی های بالینی موضوعی نیست که شرکت های داخلی با آن آشنا باشند، ولی امروزه شرکت تخصصی برای اجرای کارآزمایی های بالینی در کشور ایجاد شده است. این مسائل جزو اقدامات جدیدی برای وارد شدن فناوری به اقتصاد کشور است.معاون علمی و فناوری رییس جمهور فرآیند صادرات کالاها و همچنین آموزش و مشاوره شرکت ها در حوزه صادرات را از جمله نیازهای اساسی شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: معاونت علمی، کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری را با توجه به همین ضرورت و با هدف توسعه بازار صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان در سال ۱۳۹۳ راه اندازی کرده و مورد بهره برداری قرار داده است.وی ادامه داد: با ارائه خدمات تسهیل کننده در این مجموعه سعی بر آن است تا با شناسایی و ارزیابی شرکت های خدماتی فعال در این حوزه، خدماتی با کیفیت و اثربخش در جهت توسعه توان صادراتی شرکت ها ارائه شود.ستاری افزود: در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد و خلق ثروت برای جامعه از طریق صادرات محصولات با فناوری بالا، اقدام به حمایت از خدمات این کریدور می کند و این امکان را فراهم کرده است تا صادرات شرکت ها از طریق این گونه خدمات تسریع شود.حمایت های معاونت علمی از شرکت های دانش بنیان و نخبگانمعاون علمی و فناوری رییس جمهور در ادامه اظهار کرد: در زمینه حمایت های مالی، با فعال سازی خطوط اعتباری تسهیلات مالی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای وام قرض الحسنه، سرمایه در گردش، لیزینگ، تسهیلات تولید صنعتی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات به‎منظور فرآیندهای قبل از تولید صنعتی و حمایت از شرکت های ارائه دهنده خدمات تجاری سازی و حمایت از صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی در مجموع اعتباری در حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال برای قریب به ۲ هزار شرکت و صندوق مصوب شده است.وی تصریح کرد: علاوه بر اجرایی سازی موارد حمایت برگرفته از قانون، ارزیابی و شناسایی شرکت های دانش بنیان فرصت مناسبی را برای ارائه حمایت های متنوع از این شرکت ها فراهم آورده است که توسط معاونت علمی و فناوری و دبیرخانه کارگروه و در برخی موارد، با همکاری سایر دستگاه ها در حال اجرا است و در مجموع ۱۱۰ عنوان حمایت را شامل می شود.به گفته ستاری، این برنامه ها از طریق توانمندسازی شرکت ها، توسعه بازار محصولات دانش بنیان، ارائه خدمات تخصصی و ... می تواند زمینه دستیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی را محقق کند.معاون علمی و فناروی رییس جمهور اظهار کرد: برخورداری از معافیت‎های مالیاتی برای ۲۱۷۵ و ۲۶۵۰ شرکت دانش بنیان به ترتیب در سال مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، استفاده از معافیت‎های حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی برای حدود ۲۷۰ شرکت، پذیرش ۱۰ شرکت از طریق بازار بورس و فرابورس، تصویب و اجرای ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت های دانش بنیان در محدوده شهرهای بزرگ، توانمندسازی و مشارکت بخش خصوصی در جریان فرآیند ارزیابی شرکت های دانش‎بنیان و ایجاد بازار برای بالغ بر ۵۰ شرکت ارائه دهنده خدمات تجاری سازی، تدوین و اجرایی‎سازی آیین‎نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان، برگزاری بیش از ۶۰۰۰ نفر ساعت دوره های آموزشی کاربردی و نشست های تخصصی، بهره مندی شرکت های دانش بنیان از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و ... از جمله این موارد است.تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی لازمه پژوهش کارآمد استوی تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی را از لازمه های پژوهش کارآمد عنوان کرد و تولید و ارائه خدمت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور بدون این زیرساخت را غیر ممکن دانست.ستاری تصریح کرد: اما این که این تجهیزات، چگونه، کجا و با چه کیفیتی در اختیارمان قرار بگیرند، همواره دغدغه پژوهشگران و محققان بوده است. بعضا می دیدیم که تعداد قابل توجهی از یک دستگاه آزمایشگاهی در یک استان وجود دارد، اما باز هم پژوهشگرانی در همان استان از نبود این تجهیزات گلایه می کنند.ارائه ۱۰۰هزار خدمت از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردیمعاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: بنابراین تدبیری صورت گرفت تا با شبکه سازی و اطلاع رسانی، تجهیزات و زیرساخت های آزمایشگاهی موجود (در سراسر نقاط ایران) در اختیار تمامی پژوهشگران، محققان، اساتید، دانشجویان و شرکت ها قرار بگیرد.وی تاکید کرد: شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری، در حقیقت با ایجاد بستری گسترده از تجهیزات و خدمات هم افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کشور در حوزه های فناوری های راهبردی را دنبال می کند.ستاری تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۲۱ عضو قطعی، ۸۳ عضو آزمایشی، ۱۰۸ آزمایشگاه به صورت غیر عضو و مجموعا بیش از ۴۱۲ عضو مجموعه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی را شکل می دهند. گرد هم آمدن این تعداد مرکز آزمایشگاهی موجب شده است تا بیش از ۱۰۰هزار خدمت آزمایشگاهی از میان بیش از ۸ هزار تجهیز آزمایشگاهی به مشتریان ارائه شود.معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: این شبکه، با ایجاد باشگاهی از گروه های گوناگون مخاطبان را گرد هم آورده است. باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی که در حال حاضر بیش از ۱۰هزار عضو دارد، خدمات متنوعی از جمله تخفیف های استفاده از خدمات و برگزاری دوره های تخصصی را ارائه می کند.وی ادامه داد: در حال حاضر، علاوه بر اعضای عمومی که می توانند به عضویت این باشگاه در بیایند، شرکت های خصوصی و دانش بنیان، منتخبین پسادکتری خارج از کشور، اعضای هیات علمی، برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها از دیگر گروه های عضو باشگاه مشتریان هستند.تبدیل تهران به شهر بزرگ فناوریستاری در خصوص مراکز نوآوری بین المللی، گفت: هنوز ابتدای راه هستیم، اما تعدادی از آزمایشگاه ها و مراکز رشد در دانشگاه ها با همکاری آنان راه اندازی و محصولات جدید با پتنت امریکا و اروپا ثبت شده است که ادامه این روند منجر به ارتقای سطح کیفی مراکز علمی و فناوری داخلی و افزایش سطح ارتباطات بین المللی این مراکز با دانشگاه ها و موسسات علمی محل فعالیت متخصصان ایرانی در خارج از کشور خواهد شد.معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه تهران نیز ...

ادامه مطلب  

آغاز صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیه  

درخواست حذف این مطلب
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان این که به زودی پایتخت کشور به ظرفیتی بزرگ برای شرکت های دانش بنیان و محصولات این شرکت ها تبدیل می شود، اظهار کرد: بنابراین طرح بزرگ «شهر دانش بنیان» اجرایی و تهران به شهر بزرگ فناوری تبدیل خواهد شد. به گزارش صبحانه به نقل از ایسنا، سورنا ستاری مهم ترین رویکرد اجرایی و عملیاتی دولت یازدهم را اجرایی‎سازی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: این روند با شکل جدی تر و با اهتمام بیش تری در دولت دوازدهم نیز پیگیری و دنبال خواهد شد. معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: در همین مسیر، رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص همکاری های بین المللی، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بازیگران نظام نوآوری و به ویژه شرکت های نوآور است. معاونت علمی سعی می کند شرایط، امکانات و زیرساخت مناسب برای نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان ایرانی را در بستر اقتصاد کنونی کشور ممکن کند.وی ادامه داد: همچنین حمایت از طرح های تجاری سازی فناوری با هدف رفع نیازهای راهبردی کشور، از طریق اعطای تسهیلات به طرح های تجاری سازی شرکت ها و برنامه ریزی، شناسایی، تصویب، اجرا و پایش طرح های کلان ملی فناوری و نوآوری محصول محور بر مبنای فناوری های راهبردی و اولویت دار کشور که با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای دولتی ذی ربط انجام می شود.ستاری تصریح کرد: در این رویکرد، طرح های فناورانه با قابلیت تجاری سازی را شناسایی و ارزیابی کرده و از برخی طرح های منتخب در استان ها و دانشگاه های مختلف در قالب ارائه تسهیلات مالی و ایجاد هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای دولتی و شرکت های دانش بنیان حمایت می شود.معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه تجربه دهه های اخیر نشان داده است ایجاد ظرفیت های نوآوری، جایگاهی محوری در پویایی و رشد کشورهای موفق در مسیر توسعه داشته است، اظهار کرد: از سوی دیگر، توانمندی پایین بنگاه ها و شرکت های نوپا در مدیریت کسب وکار و خلق فناوری و نوآوری در ایران و لزوم توسعه و پرورش نوعی زیست بوم نوآوری و فن آفرینی از طریق سرمایه های فکری و دانشی موجب شده است تا حمایت از شکل گیری و توسعه مراکز نوآوری و شتاب دهی فناوری به عنوان برنامه ای فراگیر در عرصه ملی توسط معاونت علمی و فناوری مدنظر قرار گیرد.وی افزود: بر این اساس، معاونت علمی از سال ۹۳ تاکنون، پشتیبانی از مراکز نوآوری و شتاب دهی فناوری را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون در مجموع با رقمی قریب به ۷۳۰ میلیارد ریال از راه اندازی، توسعه و بالندگی ۴۳ مرکز نوآوری و شتاب دهی فناوری در عرصه ملی حمایت به عمل آورده است.ستاری اظهار کرد: در قالب این برنامه، تاکنون (مرداد ۱۳۹۶) از مراکز نوآوری و شتاب دهی در ۲۶ دانشگاه، ۹ پارک علم و فناوری، ۶ مرکز پژوهشی و دو بنگاه بخش خصوصی حمایت مادی در قالب اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه حمایت به عمل آمده است.معاون علمی و فناوری رییس جمهور تاکید کرد: در واقع معاونت با هدف ارتقای کسب وکار شرکت های دانش بنیان و تشویق دانشجویان به راه اندازی کسب وکار مبتنی بر فناوری، از راه اندازی مراکز نوآوری و خدمات فناوری در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری در سراسر کشور و زیرساخت های فناوری و نوآوری حمایت کرده است.وی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد فرابخشی در بدنه اجرایی دولت، ماموریت اساسی خود را تلاش برای تحقق «اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان» تعریف کرده است، افزود: در این راستا نگاه ویژه و متوازنی به ابعاد مهم در توسعه مولفه های اثرگذار بر این اقتصاد دانش بنیان دارد.ستاری تصریح کرد: به عبارت دیگر، معاونت علمی و فناوری تلاش کرده تا با تدوین سیاست های جامع و جلب مشارکت ذی نفعان کلیدی در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، گام های موثری در راستای شکل‎گیری زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور بردارد.میزان فروش شرکت های دانش بنیان در سال گذشته بیش از 30 هزار میلیارد تومان بودمعاون علمی و فناوری رییس جمهور ادامه داد: یکی از اقدامات موثر در این زمینه تصویب نامه هیات وزیران برای ارائه برنامه و روش های اجرایی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بازارسازی برای محصولات دانش بنیان تولید داخل به میزان یکصد هزار میلیارد ریال اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۶ بوده است.وی افزود: همچنین تدوین و تصویب «نظام نامه پیوست فناوری قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی» در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان و بخش های اصلی اقتصاد کشور و توسعه توانمندی فناورانه شرکت های دانش بنیان و داخلی اقدام مهم دیگر در راستای بازارسازی محصولات دانش بنیان است.ستاری با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳ هزار شرکت دانش بنیان تاییدشده در کشور داریم، گفت: میزان فروش این شرکت ها بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است. تعداد شرکت های دانش بنیانی که در سال گذشته از صفر شروع کرده و امسال چندین میلیون دلار قیمت گذاری شده کم نیست و این ها گام های بزرگی است که برداشته شده است.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: برخی از شرکت هایی که در حوزه هایی چون نانو و زیست فناوری اقدام به طراحی خط تولید محصولات خود کرده اند، از آنجایی که دانش فنی در اختیار این شرکت ها است، می توانند هر نوع تغییری را در آن ایجاد کنند.آغاز فرایند صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیهوی در ادامه با بیان اینکه باید در نظر داشت که صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و فناور پیچیده تر از صادرات مواد خام است، تصریح کرد: صادرات نیاز به تاییدیه ها و استانداردهای بین المللی دارد و اخذ این گواهینامه ها در شرایط پیش از برجام تقریبا غیر ممکن بود.ستاری افزود: ثبت هر دارو نیازمند انجام فرآیند کارآزمایی های بالینی (clinical trial) است. این داروها در مدت ۳ سال مورد کارآزمایی های بالینی برای اخذ تاییدیه های روسیه قرار گرفتند و خوشبختانه برای نخستین بار دو داروی ایرانی در اروپا در حال ثبت است.معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به بازار روسیه، ادامه داد: در روسیه ۵ نوع دارو به ثبت رسیده ارائه کرده ایم، داروهای زیست فناوری صادر شده به روسیه توانسته اند ۱۰۰ درصد بازار این کشور را در اختیار بگیرند و جایگزین نمونه های آمریکایی این دارو در روسیه شده اند، داروی درمان ms از جمله داروهای صادر شده به کشور روسیه است، برای داروی ضد سرطان نیز تاییدیه های آن اخذ و صادرات آن شروع شده است.به گفته ستاری، صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیه، بر اساس همین فرآیند آغاز شد.نیازهای اساسی شرکت های دانش بنیان در حوزه صادراتوی با اشاره به کارآزمایی های بالینی، گفت: کارآزمایی های بالینی موضوعی نیست که شرکت های داخلی با آن آشنا باشند، ولی امروزه شرکت تخصصی برای اجرای کارآزمایی های بالینی در کشور ایجاد شده است. این مسائل جزو اقدامات جدیدی برای وارد شدن فناوری به اقتصاد کشور است.معاون علمی و فناوری رییس جمهور فرآیند صادرات کالاها و همچنین آموزش و مشاوره شرکت ها در حوزه صادرات را از جمله نیازهای اساسی شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: معاونت علمی، کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری را با توجه به همین ضرورت و با هدف توسعه بازار صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان در سال ۱۳۹۳ راه اندازی کرده و مورد بهره برداری قرار داده است.وی ادامه داد: با ارائه خدمات تسهیل کننده در این مجموعه سعی بر آن است تا با شناسایی و ارزیابی شرکت های خدماتی فعال در این حوزه، خدماتی با کیفیت و اثربخش در جهت توسعه توان صادراتی شرکت ها ارائه شود.ستاری افزود: در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد و خلق ثروت برای جامعه از طریق صادرات محصولات با فناوری بالا، اقدام به حمایت از خدمات این کریدور می کند و این امکان را فراهم کرده است تا صادرات شرکت ها از طریق این گونه خدمات تسریع شود.حمایت های معاونت علمی از شرکت های دانش بنیان و نخبگانمعاون علمی و فناوری رییس جمهور در ادامه اظهار کرد: در زمینه حمایت های مالی، با فعال سازی خطوط اعتباری تسهیلات مالی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای وام قرض الحسنه، سرمایه در گردش، لیزینگ، تسهیلات تولید صنعتی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات به‎منظور فرآیندهای قبل از تولید صنعتی و حمایت از شرکت های ارائه دهنده خدمات تجاری سازی و حمایت از صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی در مجموع اعتباری در حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال برای قریب به ۲ هزار شرکت و صندوق مصوب شده است.وی تصریح کرد: علاوه بر اجرایی سازی موارد حمایت برگرفته از قانون، ارزیابی و شناسایی شرکت های دانش بنیان فرصت مناسبی را برای ارائه حمایت های متنوع از این شرکت ها فراهم آورده است که توسط معاونت علمی و فناوری و دبیرخانه کارگروه و در برخی موارد، با همکاری سایر دستگاه ها در حال اجرا است و در مجموع ۱۱۰ عنوان حمایت را شامل می شود.به گفته ستاری، این برنامه ها از طریق توانمندسازی شرکت ها، توسعه بازار محصولات دانش بنیان، ارائه خدمات تخصصی و ... می تواند زمینه دستیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی را محقق کند.معاون علمی و فناروی رییس جمهور اظهار کرد: برخورداری از معافیت‎های مالیاتی برای ۲۱۷۵ و ۲۶۵۰ شرکت دانش بنیان به ترتیب در سال مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، استفاده از معافیت‎های حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی برای حدود ۲۷۰ شرکت، پذیرش ۱۰ شرکت از طریق بازار بورس و فرابورس، تصویب و اجرای ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت های دانش بنیان در محدوده شهرهای بزرگ، توانمندسازی و مشارکت بخش خصوصی در جریان فرآیند ارزیابی شرکت های دانش‎بنیان و ایجاد بازار برای بالغ بر ۵۰ شرکت ارائه دهنده خدمات تجاری سازی، تدوین و اجرایی‎سازی آیین‎نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان، برگزاری بیش از ۶۰۰۰ نفر ساعت دوره های آموزشی کاربردی و نشست های تخصصی، بهره مندی شرکت های دانش بنیان از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و ... از جمله این موارد است.تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی لازمه پژوهش کارآمد استوی تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی را از لازمه های پژوهش کارآمد عنوان کرد و تولید و ارائه خدمت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور بدون این زیرساخت را غیر ممکن دانست.ستاری تصریح کرد: اما این که این تجهیزات، چگونه، کجا و با چه کیفیتی در اختیارمان قرار بگیرند، همواره دغدغه پژوهشگران و محققان بوده است. بعضا می دیدیم که تعداد قابل توجهی از یک دستگاه آزمایشگاهی در یک استان وجود دارد، اما باز هم پژوهشگرانی در همان استان از نبود این تجهیزات گلایه می کنند.ارائه ۱۰۰هزار خدمت از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردیمعاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: بنابراین تدبیری صورت گرفت تا با شبکه سازی و اطلاع رسانی، تجهیزات و زیرساخت های آزمایشگاهی موجود (در سراسر نقاط ایران) در اختیار تمامی پژوهشگران، محققان، اساتید، دانشجویان و شرکت ها قرار بگیرد.وی تاکید کرد: شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری، در حقیقت با ایجاد بستری گسترده از تجهیزات و خدمات هم افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کشور در حوزه های فناوری های راهبردی را دنبال می کند.ستاری تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۲۱ عضو قطعی، ۸۳ عضو آزمایشی، ۱۰۸ آزمایشگاه به صورت غیر عضو و مجموعا بیش از ۴۱۲ عضو مجموعه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی را شکل می دهند. گرد هم آمدن این تعداد مرکز آزمایشگاهی موجب شده است تا بیش از ۱۰۰هزار خدمت آزمایشگاهی از میان بیش از ۸ هزار تجهیز آزمایشگاهی به مشتریان ارائه شود.معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: این شبکه، با ایجاد باشگاهی از گروه های گوناگون مخاطبان را گرد هم آورده است. باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی که در حال حاضر بیش از ۱۰هزار عضو دارد، خدمات متنوعی از جمله تخفیف های استفاده از خدمات و برگزاری دوره های تخصصی را ارائه می کند.وی ادامه داد: در حال حاضر، علاوه بر اعضای عمومی که می توانند به عضویت این باشگاه در بیایند، شرکت های خصوصی و دانش بنیان، منتخبین پسادکتری خارج از کشور، اعضای هیات علمی، برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها از دیگر گروه های عضو باشگاه مشتریان هستند.تبدیل تهران به شهر بزرگ فناوریستاری در خصوص مراکز نوآوری بین المللی، گفت: هنوز ابتدای راه هستیم، اما تعدادی از آزمایشگاه ها و مراکز رشد در دانشگاه ها با همکاری آنان راه اندازی و محصولات جدید با پتنت امریکا و اروپا ثبت شده است که ادامه این روند منجر به ارتقای سطح کیفی مراکز علمی و فناوری داخلی و افزایش سطح ارتباطات بین المللی این مراکز با دانشگاه ها و موسسات علمی محل فعالیت متخصصان ایرانی در خارج از کشور خواهد شد.معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه تهران نیز به سوی تبدیل شدن به قطب نوآوری گام بر می دارد، افزود: به زو ...

ادامه مطلب  

آغاز فرایند صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیه/تبدیل تهران به شهر بزرگ فناوری  

درخواست حذف این مطلب
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان این که به زودی پایتخت کشور به ظرفیتی بزرگ برای شرکت های دانش بنیان و محصولات این شرکت ها تبدیل می شود، اظهار کرد: بنابراین طرح بزرگ «شهر دانش بنیان» اجرایی و تهران به شهر بزرگ فناوری تبدیل خواهد شد. آفتاب نیوز : سورنا ستاری مهم ترین رویکرد اجرایی و عملیاتی دولت یازدهم را اجرایی‎سازی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: این روند با شکل جدی تر و با اهتمام بیش تری در دولت دوازدهم نیز پیگیری و دنبال خواهد شد. معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: در همین مسیر، رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص همکاری های بین المللی، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بازیگران نظام نوآوری و به ویژه شرکت های نوآور است. معاونت علمی سعی می کند شرایط، امکانات و زیرساخت مناسب برای نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان ایرانی را در بستر اقتصاد کنونی کشور ممکن کند.وی ادامه داد: همچنین حمایت از طرح های تجاری سازی فناوری با هدف رفع نیازهای راهبردی کشور، از طریق اعطای تسهیلات به طرح های تجاری سازی شرکت ها و برنامه ریزی، شناسایی، تصویب، اجرا و پایش طرح های کلان ملی فناوری و نوآوری محصول محور بر مبنای فناوری های راهبردی و اولویت دار کشور که با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای دولتی ذی ربط انجام می شود. ستاری تصریح کرد: در این رویکرد، طرح های فناورانه با قابلیت تجاری سازی را شناسایی و ارزیابی کرده و از برخی طرح های منتخب در استان ها و دانشگاه های مختلف در قالب ارائه تسهیلات مالی و ایجاد هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای دولتی و شرکت های دانش بنیان حمایت می شود.معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه تجربه دهه های اخیر نشان داده است ایجاد ظرفیت های نوآوری، جایگاهی محوری در پویایی و رشد کشورهای موفق در مسیر توسعه داشته است، اظهار کرد: از سوی دیگر، توانمندی پایین بنگاه ها و شرکت های نوپا در مدیریت کسب وکار و خلق فناوری و نوآوری در ایران و لزوم توسعه و پرورش نوعی زیست بوم نوآوری و فن آفرینی از طریق سرمایه های فکری و دانشی موجب شده است تا حمایت از شکل گیری و توسعه مراکز نوآوری و شتاب دهی فناوری به عنوان برنامه ای فراگیر در عرصه ملی توسط معاونت علمی و فناوری مدنظر قرار گیرد.وی افزود: بر این اساس، معاونت علمی از سال ۹۳ تاکنون، پشتیبانی از مراکز نوآوری و شتاب دهی فناوری را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون در مجموع با رقمی قریب به ۷۳۰ میلیارد ریال از راه اندازی، توسعه و بالندگی ۴۳ مرکز نوآوری و شتاب دهی فناوری در عرصه ملی حمایت به عمل آورده است. به گزارش ایسنا، ستاری اظهار کرد: در قالب این برنامه، تاکنون (مرداد ۱۳۹۶) از مراکز نوآوری و شتاب دهی در ۲۶ دانشگاه، ۹ پارک علم و فناوری، ۶ مرکز پژوهشی و دو بنگاه بخش خصوصی حمایت مادی در قالب اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه حمایت به عمل آمده است. معاون علمی و فناوری رییس جمهور تاکید کرد: در واقع معاونت با هدف ارتقای کسب وکار شرکت های دانش بنیان و تشویق دانشجویان به راه اندازی کسب وکار مبتنی بر فناوری، از راه اندازی مراکز نوآوری و خدمات فناوری در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری در سراسر کشور و زیرساخت های فناوری و نوآوری حمایت کرده است. وی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد فرابخشی در بدنه اجرایی دولت، ماموریت اساسی خود را تلاش برای تحقق «اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان» تعریف کرده است، افزود: در این راستا نگاه ویژه و متوازنی به ابعاد مهم در توسعه مولفه های اثرگذار بر این اقتصاد دانش بنیان دارد. ستاری تصریح کرد: به عبارت دیگر، معاونت علمی و فناوری تلاش کرده تا با تدوین سیاست های جامع و جلب مشارکت ذی نفعان کلیدی در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، گام های موثری در راستای شکل‎گیری زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور بردارد.میزان فروش شرکت های دانش بنیان در سال گذشته بیش از 30 هزار میلیارد تومان بودمعاون علمی و فناوری رییس جمهور ادامه داد: یکی از اقدامات موثر در این زمینه تصویب نامه هیات وزیران برای ارائه برنامه و روش های اجرایی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بازارسازی برای محصولات دانش بنیان تولید داخل به میزان یکصد هزار میلیارد ریال اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۶ بوده است.وی افزود: همچنین تدوین و تصویب «نظام نامه پیوست فناوری قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی» در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان و بخش های اصلی اقتصاد کشور و توسعه توانمندی فناورانه شرکت های دانش بنیان و داخلی اقدام مهم دیگر در راستای بازارسازی محصولات دانش بنیان است.ستاری با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳ هزار شرکت دانش بنیان تاییدشده در کشور داریم، گفت: میزان فروش این شرکت ها بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است. تعداد شرکت های دانش بنیانی که در سال گذشته از صفر شروع کرده و امسال چندین میلیون دلار قیمت گذاری شده کم نیست و این ها گام های بزرگی است که برداشته شده است.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: برخی از شرکت هایی که در حوزه هایی چون نانو و زیست فناوری اقدام به طراحی خط تولید محصولات خود کرده اند، از آنجایی که دانش فنی در اختیار این شرکت ها است، می توانند هر نوع تغییری را در آن ایجاد کنند.آغاز فرایند صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیهوی در ادامه با بیان اینکه باید در نظر داشت که صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و فناور پیچیده تر از صادرات مواد خام است، تصریح کرد: صادرات نیاز به تاییدیه ها و استانداردهای بین المللی دارد و اخذ این گواهینامه ها در شرایط پیش از برجام تقریبا غیر ممکن بود. ستاری افزود: ثبت هر دارو نیازمند انجام فرآیند کارآزمایی های بالینی (clinical trial) است. این داروها در مدت ۳ سال مورد کارآزمایی های بالینی برای اخذ تاییدیه های روسیه قرار گرفتند و خوشبختانه برای نخستین بار دو داروی ایرانی در اروپا در حال ثبت است.معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به بازار روسیه، ادامه داد: در روسیه ۵ نوع دارو به ثبت رسیده ارائه کرده ایم، داروهای زیست فناوری صادر شده به روسیه توانسته اند ۱۰۰ درصد بازار این کشور را در اختیار بگیرند و جایگزین نمونه های آمریکایی این دارو در روسیه شده اند، داروی درمان ms از جمله داروهای صادر شده به کشور روسیه است، برای داروی ضد سرطان نیز تاییدیه های آن اخذ و صادرات آن شروع شده است.به گفته ستاری، صادرات داروی ایرانی به کشورهای عراق و ترکیه، بر اساس همین فرآیند آغاز شد.نیازهای اساسی شرکت های دانش بنیان در حوزه صادراتوی با اشاره به کارآزمایی های بالینی، گفت: کارآزمایی های بالینی موضوعی نیست که شرکت های داخلی با آن آشنا باشند، ولی امروزه شرکت تخصصی برای اجرای کارآزمایی های بالینی در کشور ایجاد شده است. این مسائل جزو اقدامات جدیدی برای وارد شدن فناوری به اقتصاد کشور است.معاون علمی و فناوری رییس جمهور فرآیند صادرات کالاها و همچنین آموزش و مشاوره شرکت ها در حوزه صادرات را از جمله نیازهای اساسی شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: معاونت علمی، کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری را با توجه به همین ضرورت و با هدف توسعه بازار صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان در سال ۱۳۹۳ راه اندازی کرده و مورد بهره برداری قرار داده است. وی ادامه داد: با ارائه خدمات تسهیل کننده در این مجموعه سعی بر آن است تا با شناسایی و ارزیابی شرکت های خدماتی فعال در این حوزه، خدماتی با کیفیت و اثربخش در جهت توسعه توان صادراتی شرکت ها ارائه شود. ستاری افزود: در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد و خلق ثروت برای جامعه از طریق صادرات محصولات با فناوری بالا، اقدام به حمایت از خدمات این کریدور می کند و این امکان را فراهم کرده است تا صادرات شرکت ها از طریق این گونه خدمات تسریع شود.حمایت های معاونت علمی از شرکت های دانش بنیان و نخبگانمعاون علمی و فناوری رییس جمهور در ادامه اظهار کرد: در زمینه حمایت های مالی، با فعال سازی خطوط اعتباری تسهیلات مالی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای وام قرض الحسنه، سرمایه در گردش، لیزینگ، تسهیلات تولید صنعتی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات به‎منظور فرآیندهای قبل از تولید صنعتی و حمایت از شرکت های ارائه دهنده خدمات تجاری سازی و حمایت از صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی در مجموع اعتباری در حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال برای قریب به ۲ هزار شرکت و صندوق مصوب شده است. وی تصریح کرد: علاوه بر اجرایی سازی موارد حمایت برگرفته از قانون، ارزیابی و شناسایی شرکت های دانش بنیان فرصت مناسبی را برای ارائه حمایت های متنوع از این شرکت ها فراهم آورده است که توسط معاونت علمی و فناوری و دبیرخانه کارگروه و در برخی موارد، با همکاری سایر دستگاه ها در حال اجرا است و در مجموع ۱۱۰ عنوان حمایت را شامل می شود. به گفته ستاری، این برنامه ها از طریق توانمندسازی شرکت ها، توسعه بازار محصولات دانش بنیان، ارائه خدمات تخصصی و ... می تواند زمینه دستیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی را محقق کند.معاون علمی و فناروی رییس جمهور اظهار کرد: برخورداری از معافیت‎های مالیاتی برای ۲۱۷۵ و ۲۶۵۰ شرکت دانش بنیان به ترتیب در سال مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، استفاده از معافیت‎های حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی برای حدود ۲۷۰ شرکت، پذیرش ۱۰ شرکت از طریق بازار بورس و فرابورس، تصویب و اجرای ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت های دانش بنیان در محدوده شهرهای بزرگ، توانمندسازی و مشارکت بخش خصوصی در جریان فرآیند ارزیابی شرکت های دانش‎بنیان و ایجاد بازار برای بالغ بر ۵۰ شرکت ارائه دهنده خدمات تجاری سازی، تدوین و اجرایی‎سازی آیین‎نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان، برگزاری بیش از ۶۰۰۰ نفر ساعت دوره های آموزشی کاربردی و نشست های تخصصی، بهره مندی شرکت های دانش بنیان از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و ... از جمله این موارد است.تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی لازمه پژوهش کارآمد استوی تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی را از لازمه های پژوهش کارآمد عنوان کرد و تولید و ارائه خدمت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور بدون این زیرساخت را غیر ممکن دانست.ستاری تصریح کرد: اما این که این تجهیزات، چگونه، کجا و با چه کیفیتی در اختیارمان قرار بگیرند، همواره دغدغه پژوهشگران و محققان بوده است. بعضا می دیدیم که تعداد قابل توجهی از یک دستگاه آزمایشگاهی در یک استان وجود دارد، اما باز هم پژوهشگرانی در همان استان از نبود این تجهیزات گلایه می کنند. ارائه ۱۰۰هزار خدمت از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردیمعاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: بنابراین تدبیری صورت گرفت تا با شبکه سازی و اطلاع رسانی، تجهیزات و زیرساخت های آزمایشگاهی موجود (در سراسر نقاط ایران) در اختیار تمامی پژوهشگران، محققان، اساتید، دانشجویان و شرکت ها قرار بگیرد.وی تاکید کرد: شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری، در حقیقت با ایجاد بستری گسترده از تجهیزات و خدمات هم افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کشور در حوزه های فناوری های راهبردی را دنبال می کند.ستاری تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۲۱ عضو قطعی، ۸۳ عضو آزمایشی، ۱۰۸ آزمایشگاه به صورت غیر عضو و مجموعا بیش از ۴۱۲ عضو مجموعه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی را شکل می دهند. گرد هم آمدن این تعداد مرکز آزمایشگاهی موجب شده است تا بیش از ۱۰۰هزار خدمت آزمایشگاهی از میان بیش از ۸ هزار تجهیز آزمایشگاهی به مشتریان ارائه شود.معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: این شبکه، با ایجاد باشگاهی از گروه های گوناگون مخاطبان را گرد هم آورده است. باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی که در حال حاضر بیش از ۱۰هزار عضو دارد، خدمات متنوعی از جمله تخفیف های استفاده از خدمات و برگزاری دوره های تخصصی را ارائه می کند.وی ادامه داد: در حال حاضر، علاوه بر اعضای عمومی که می توانند به عضویت این باشگاه در بیایند، شرکت های خصوصی و دانش بنیان، منتخبین پسادکتری خارج از کشور، اعضای هیات علمی، برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها از دیگر گروه های عضو باشگاه مشتریان هستند.تبدیل تهران به شهر بزرگ فناوری ستاری در خصوص مراکز نوآوری بین المللی، گفت: هنوز ابتدای راه هستیم، اما تعدادی از آزمایشگاه ها و مراکز رشد در دانشگاه ها با همکاری آنان راه اندازی و محصولات جدید با پتنت امریکا و اروپا ثبت شده است که ادامه این روند منجر به ارتقای سطح کیفی مراکز علمی و فناوری داخلی و افزایش سطح ارتباطات بین المللی این مراکز با دانشگاه ها و موسسات علمی محل فعالیت متخصصان ایرانی در خارج از کشور خواهد شد.معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه تهران نیز به سوی تبدیل شدن به قطب نوآوری گام بر می دارد، افزود: به زودی پ ...

ادامه مطلب  

شهید «لاجوردی» افراد و جریانات را بسیار دقیق می شناخت/ نهضت آزادی قصد داشت انقلاب را از مسیر اصلی خود، یعنی حاکمیت احکام اسلامی خارج کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، آغازین روز از شهریور هر سال، تداعی گر سالروز شهادت یکی از نامدارترین و موثرترین شخصیت های انقلاب و نظام اسلامی است. شهید «سیداسدالله لاجوردی» که پیش از پیروزی نهضت اسلامی و در جریان مبارزات «مرد پولادین انقلاب» لقب گرفته بود، پس از استقرار نظام اسلامی به کاری خطیر دست زد که مواجهه با جریان نفاق در زمره آن به شمار می رود. درگفت وشنود پیش روی، دوست وهمکار دیرین او در دستگاه قضایی، «حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی»، تولیت آستان قدس رضوی به بیان پاره ای خاطرات خویش از این مواجهه دشوار و نیز قهرمان آن پرداخته است. * با تشکر از حضرتعالی به لحاظ شرکت در این گفتگو، لطفا درآغاز بفرمابید که از چه مقطعی و چگونه با شهید سید اسدالله لاجوردی آشنا شدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نام ایشان را در زمره مبارزین شنیده بودم، ولی سعادت آشنایی و همکاری نزدیک با ایشان زمانی دست داد که بنده در قوه قضائیه شروع به کار کردم و ایشان دادستان بودند. از آن به بعد رابطه ما صمیمی تر شد و تا لحظه شهادت ایشان ادامه پیدا کرد.* عده ای با توجه به اینکه شهید لاجوردی سابقه کار یا تحصیلات خاصی در امرِ قضا نداشت، صلاحیت او را برای تصدی این مسند نفی می کنند، در حالی که با مطالعه صورت محاکماتی که وی انجام داده وهمچنین با مرور رفتار دقیق، پخته و مبتنی بر شناخت ایشان از جریانات و افراد گوناگون، به این نقطه می رسیم که درآن دوره، کمتر کسی توان نظری و عملی برعهده گرفتن چنین مسئولیت خطیری را داشته است. دیدگاه و تحلیل شما دراین باره چیست؟ شهید لاجوردی با مباحث فقهی و دروس حوزوی آشنایی خوبی داشت و با مباحث فقهی اسلامی آشنا بود، ضمن اینکه در دوران طولانی زندان، با علما و بزرگان زیادی محشور بود و از آنها مطالب بسیار مفیدی را دریافت کرده بود. در مباحث شرعی، مجتهد بودن قاضی از شروط لازم است، اما بعد از انقلاب، به دلیل اینکه دستگاه قضا باید اداره می شد و مجتهد هم به اندازه کافی نداشتیم، امام فرمودند: مقلد هم می تواند قاضی باشد، به شرط آنکه مباحث فقهی را به اندازه کافی بداند. شهید لاجوردی هم فقه را به اندازه کافی می دانست و هم به معنای واقعی کلمه مقلد امام بود و زمانی که امام فتوایی را صادر می فرمودند، ایشان خود را متعهد به اجرای آن می دانست. از همه مهم تر قدرت ایشان در بحث و چالش با اعضای گروهک ها در زندان و در سال های متمادی بود. ایشان حقیقتاً جزو معدود افرادی بود که افراد و جریانات را بسیار دقیق می شناخت و با بحث ها و پرسش و پاسخ هایی که طی سال های متمادی با آنها داشت، اطلاعات بسیار خوبی از آنها به دست آورده بود. به همین دلیل هم بود که توانست درآن شرایط خطیر، از عهده چنین مسئولیت مهمی برآید.* به این ترتیب و به عنوان جمله معترضه، مدیریت یک ویژگی فطری است، یا می توان آن را آموخت؟ به عبارت دیگر هنر است یا علم؟ هر دو. چه بسا کسی دکترای مدیریت هم داشته باشد، اما قادر به مدیریت وضعیت زندگی خودش هم نباشد! چنین فردی شاید بتواند در زمینه ارائه نظریه های مدیریتی کاری انجام بدهد، اما در مرحله اجرا مشکل پیدا می کنند، اما گروهی هم اعم از زن و مرد هستند که بدون تحصیلات آکادمیک در رشته مدیریت، مدیران لایقی هستند. بنابراین مدیریت هنری است که اگر با علم و اطلاعات و تحصیلات آکادمیک همراه شود، قطعاً آثار و برکات فراوان تری خواهد داشت.* و به اعتقاد شما شهید لاجوردی واجد این ویژگی بود؟ قطعاً. ایشان نمونه بسیار برجسته مدیریت در بحران بود که از پیچیده ترین انواع مدیریت است. ایشان در عین حال که دادستان تهران بود، مسائل گروهک ها را در سطح کشور تعقیب می کرد، زیرا آنها به صورت شبکه ای و بسیار پیچیده عمل می کردند. در آن دوره خطیر، ما به دادستانی نیاز داشتیم که هم با جریانات سیاسی مختلف، مخصوصاً منافقین آشنایی داشته باشد و در کنار آن روحیه دشمن شناسی، دشمن ستیز قدرتمندی هم داشته باشد و شهید لاجوردی، انصافاً از هر دو ویژگی به تمامی برخوردار بود و در دورانی هم خواهان برخورد قاطع با آنها شده بود که برخی معتقد بودند شدت عمل در این حد، ضرورت ندارد. ایشان همواره تاکید می کرد که اینها از ترفندهای بسیار زیرکانه ای برای نفوذ در بدنه انقلاب و تخریب و تضعیف آن استفاده می کنند. بعدها مشخص شد که ایشان چقدر دقیق فکر می کرده است. دشمنان خارجی انقلاب اقداماتی می کردند، ولی همه امیدشان به جریانات داخل کشور، به عنوان بازوی اجرایی بود.* درشرایط کنونی هم معتقدید که دشمنان همین راه را دنبال می کنند؟ بله، دشمن همواره در داخل کشور، به دنبال زمینه های مساعد برای ایجاد بلوا و در واقع یارگیری از داخل است تا بتواند با استفاده از ضعف ها و نقصان ها، ضربات خود را وارد کند و با همان شیوه های اول انقلاب در داخل هم به دنبال افراد و جریاناتی می گردد تا بتواند به وسیله آنها به اهداف خود دست پیدا کند. شهید لاجوردی این توانایی را داشت که سربازان دشمن را در هر لباسی که بودند، به سرعت و عمیقاً تشخیص می داد. در آن شرایط اگر شما یک دکتر حقوق را هم دادستان می کردید، اما این شناخت عمیق و گسترده را از جریانات سیاسی نداشت و مهم تر از آن شجاعت و شهامت شهید لاجوردی را برای مواجهه با جریانات نداشت، هرگز نمی توانست آن قدر موثر باشد. ایشان مناسب ترین گزینه بود که توانست با جسارت و درایت تمام، جریانات ضدانقلاب داخلی را شناسائی و سرکوب کند.* به نظر شما این ویژگی های برجسته حاصل تجربه های قبل از انقلاب یا فطری و شخصیتی بودند؟ در اینکه شهید لاجوردی ویژگی های ذاتی منحصر به فردی داشت، جای هیچ شک و شبهه ای نیست. ایشان هوش و ذکاوت سرشاری داشت و از آن مهم تر، از بصیرت بالایی برخوردار بود. بصیرت برای یک انسان مبارز و یک فعال سیاسی، از هر ویژگی دیگری مهم تر است. کوری دل از نابینایی سر بدتر است، زیرا انسان کوردل قادر به تشخیص دوست و دشمن نیست و متوجه مکرها و ترفندهای او نمی شود. بصیرت برای انسان سرمایه بزرگی است و شهید لاجوردی از این ویژگی به تمامی برخوردار بود. ایشان با یک بار ملاقات با یک فرد، می توانست شناخت جامعی از او به دست بیاورد و همین بصیرت و ذکاوت و بینش عمیق از او، یک دشمن شناس درجه یک و یک چهره سیاسی برجسته ساخته بود. به همین دلیل هم، چه زمانی که سخن می گفت و چه در مقام اقدام و تصمیم گیری، به عنوان یک چهره آگاه و عالم و سیاسیِ توانا عمل می کرد.* از نظر شما یک چهره سیاسی موثر چه کسی است؟ کسی که بتواند دوست و دشمن را دقیق تشخیص بدهد. کسی که راه را می شناسد، فهم سیاسی دارد و مکرهای دشمن را به موقع متوجه می شود. شهید لاجوردی با این تعریف یک چهره سیاسی بصیر بود.* همان گونه که اشاره کردید، بسیاری از مسئولین قضایی در آن برهه نگاهی متفاوت با شهید لاجوردی به جریان نفاق داشتند. ریشه این تفاوت در کجا بود و در درون و بیرون حاکمیت چه بازتاب هایی داشت؟ یادم هست موقعی که مجاهدین خلقِ زندانی، در پی پیروزی انقلاب از زندان آزاد شدند و پرچم خود را با آیه «فضل الله المجاهدین و...» در راه پیمایی ها بالا بردند، اکثر مردم نسبت به آنها حسن نظر داشتند، اما افراد بصیری چون شهیدهاشمی نژاد فریاد می زدند: گول اینها را نخورید، اینها منافق هستند! ایشان در زمانی این حرف را زد که هنوز آنها چهره واقعی خود را نشان نداده و وارد فاز نظامی نشده بودند. اما امثال ایشان که مطالعات کافی درباره منافقین داشتند و سال های سال از نزدیک آنها را می شناختند و مخصوصاً در زندان با آنها چالش داشتند، خیلی خوب ماهیت آن را می شناختند. شهید لاجوردی هم از سال های زندان آنها را می شناخت و می دانست که یک جریان مارکسیستی با پوشش اسلامی است. یادم هست که امام می فرمودند: اگر من حتی یک درصد احتمال هدایت در آنها می دیدم، به جای اینکه آنهابگویند می خواهند به دیدن من بیایند، خودم نزد آنها می رفتم!شهید لاجوردی تقریبا تمامی آثار آنها را عمیقاً مطالعه و عملکرد آنها را در زندان با دقت مشاهده کرده بود و لذا دیدگاه آنان را نسبت به اسلام، روحانیت و شخص حضرت امام می دانست. منافقین قبل از سال ۶۰ -که هنوز وارد فاز نظامی نشده بودند- با مطرح کردن چهره هایی که آنها را شهدای انقلاب تلقی می کردند، در بین نسل جوان، به خصوص دانشگاه ها به سرعت عضوگیری می کردند و موفقیت هایی راهم به دست آورده بودند. از گزارش هایی که درباره فعالیت های آنها از سراسر کشور می آمد، کاملاً مشخص بود که اعتقادی به رهبری امام ندارند و طبق برنامه ها و مقاصد خودشان کار می کنند. آنها بعد از پیروزی انقلاب و در فضای باز سیاسی، به یارگیری گسترده در سطوح مختلف جامعه دست زدند و در خیابان ها و دانشگاه ها بلوا به راه انداختند و هنگامی که وارد فاز نظامی شدند، نقاب از چهره برداشتند و رسماً در برابر انقلاب ایستادند. آنها از همان ابتدا در پی به دست گرفتن امور و تشکیل حکومت براساس برنامه های خود بودند و همسویی و سنخیّتی با جریان انقلاب نداشتند، ولی بعد از سال ۶۰ رسماً این موضع خود را برملا کردند. همانطور که عرض کردم، شهید لاجوردی از قبل به شناخت کاملی از آنها رسیده و بارها هم دراین باره هشدار داده بود. او درباره گروه فرقان هم بینش عمیقی داشت، در حالی این گروه قبل از انقلاب، دست کم نمود بیرونی بارزی نداشت. فرقان از نظر فکری مثل منافقین بود، اما انسجام و سازماندهی آنها را نداشت. این گروه هر چند چهره های برجسته انقلاب، از جمله شهید مطهری، شهید مفتح و... را از ما گرفت، اما چون پیچیدگی و ریشه منافقین را نداشت، به سرعت و قبل از اینکه فجایع بیشتری را به بار بیاورد، ریشه کن شد. شهید لاجوردی با سازمان های چپ متعددی هم که بعد از پیروزی انقلاب فعال شده بودند، سریع و به موقع برخورد کرد.* برای شهید لاجوردی در مواجهه با گروه های معاند واسلحه به دست«عمل کردن در زمان»تا چه میزان اهمیت داشت؟ یکی دیگر از ویژگی های برجسته ایشان «زمان شناس» بودن است. گاهی انسان شناخت عمیق از موضوعی دارد و انسان بصیری هم هست، اما زمان مناسب را درست تشخیص نمی دهد. ایشان بسیار زمان شناس بود و به درستی تشخیص می داد که اگر در کاری تاخیر بیفتد، انقلاب آسیب های فراوان خواهد دید. به همین دلیل افرادی را جمع کرد که بیش از هر چیزی انگیزه بالایی برای مقابله با جریانات محارب و انحرافی داشتند و چندان به این موضوع که فرد حقوق می داند یا نمی داند، اعتنایی نکرد. بصیرت و انگیزه، ویژگی های مهمی بودند که شهید لاجوردی برای انتخاب همکاران خود در نظر داشت و از آنجا که «آدم شناس» بسیار متبحری هم بود، توانست چنین افرادی را دعوت به کار کند و در ظرف مدتی کوتاه، شرّ فرقان، حزب توده، راه کارگر و به خصوص منافقین را از سر انقلاب کوتاه کند. ریشه کن کردن حزب توده با آن سابقه طولانی و ریشه های عمیق در تاریخ معاصر ما، به هیچ وجه کار ساده ای نبود.* شهید لاجوردی اگر چه در بسیاری از محاکمات تیزهوشی مطلوبی را از خود نشان ...

ادامه مطلب  

۱۵ رشته دانشگاهی در تیررس طرح تحول علوم انسانی/ تصویب ۶۰ برنامه درسی  

درخواست حذف این مطلب
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در زمینه طرح تحول علوم انسانی ۱۵ رشته مهم مورد توجه قرار گرفته است که علوم سیاسی، روانشناسی، تاریخ، فلسفه، کلام جدید، زبان های خارجی، هنر، مدیریت، مطالعات زنان و حقوق از جمله این رشته ها است.به گزارش آنا از تسنیم، غلامعلی حداد عادل عصر امروز در مراسم افتتاحیه سومین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی که در مرکز همایش های غدیر در قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت گفتمان سازی در علوم انسانی اظهار داشت: تا زمانی که علوم انسانی ما اسلامی نشود تمدن اسلامی شکل نخواهد گرفت.وی بابیان اینکه هدف نهایی از انقلاب اسلامی دستیابی به تمدن اسلامی است، افزود: امروز در جهان چیزی به نام تمدن اسلامی وجود ندارد و این یک واقعیت ملموس و اعتراف تلخ است و وقتی از تمدن اسلامی در مجامع بین المللی سخن می گوئیم منظور تمدن اسلامی چندین قرن قبل است که دیگر آثاری از این تمدن دیده نمی شود.حداد عادل با انتقاد از عدم حضور کشورهای اسلامی در عرصه های بین المللی گفت: شکوه و تمدن اسلامی که مدت ها در عرصه های جهانی سایه افکنده بود خاموش گشته است و امروز دیگر تمدنی به نام اسلامی نداریم و نشانه آن هم این است که دولت هایی اسلامی در عرصه بین المللی تأثیر گذار نیستند.رئیس فرهنگستان زبان فارسی خاطرنشان کرد: 54 کشور اسلامی که امروز در جهان وجود دارند در تحولات بزرگ جهانی بی تأثیر هستند و در حاشیه این اتفاقات قرار دارند و این به خاطر این است که کشورهای اسلامی نتوانستند تمدن سازی مناسبی در این زمینه به وجود بیاورند.حداد عادل بابیان شاخص های اصلی تمدن اسلامی گفت: تمدن اسلامی تمدنی است که قدرت بازدارندگی، قدرت مقابله و قدرت تأثیر گذاری داشته باشد و در مقابل تحولات جهانی دچار انفعال و سردرگمی نشوند.وی انقلاب اسلامی ایران را تنها نمونه بارز از تاثیرگذاری اسلام در قرن های اخیر دانست و تصریح کرد: در عرصه بین المللی جز انقلاب اسلامی هیچ اثری از اسلام در عرصه های جهانی وجود نداشته است و تجزیه خلافت عثمانی پایانی بود بر تأثیر گذارهای اسلام در جهان و بعدازآن دولت های غربی سرمنشأ تحولات بزرگ جهان قرار گرفته اند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تمدن سازی به عنوان کاری زمان بر یاد کرد و گفت: ایجاد تمدن اسلامی کاری است که مدت ها زمان می برد تا تشکیل شود و برای تحقق کامل آن باید افرادی وجود داشته باشد که دلسوز و صاحب همت باشند.وی تأکید کرد: تمدن اسلامی را با علوم انسانی غربی نمی شود با هم جمع کرد و قابل دستیابی نیست و نمی شود که علوم غربی داشته باشیم و در پی تمدن اسلامی هم باشیم چراکه تعریف علوم انسانی غربی از انسان با تعریف اسلام از انسان تفاوت دارد.حداد عادل در بیان دین ستیزی دولت های غربی در زمینه مذهب تصریح کرد: غرب بعد از رنسانس با مذهب و معنویت خداحافظی کرده است و امروز پاپ و کلیسا اثری در تحولات جهانی ندارند و دین به گوشه خانه ها و کنج پستوها کوچ کرده است.وی با انتقاد از هضم شدن علوم انسانی غربی در کشور عنوان کرد: علوم انسانی غربی بدون هیچ گونه پشتوانه و کار دقیق علمی و فرهنگی وارد مراکز علمی کشور شد به صورتی که در ...

ادامه مطلب  

به جای توجیه ، دولت سند 2030 را از دستور کار خارج کند  

درخواست حذف این مطلب
اخبارفرهنگیسه شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۴۶جمعی از استادان حوزه و اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار خروج سند 2030 از دستور کار دولت شدند.در این نامه که به امضای بالغ بر 120 چهره دانشگاهی و فرهنگی رسیده است، که خطاب به حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی نوشته شده، آمده است: انتظار از جناب عالی این است که در جلسة امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، از دفاع های و توجیه های غیرواقعی نسبت به آن سند پرهیز شده و با دستور جنابعالی رسما اجرای سند 2030 از دستور کار دولت خارج شود.به گزارش الف امروز عصر جلسه بررسی سند 2030 در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود.متن این نامه و امضاهای آن، به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیمحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانیرئیس محترم شورای عالی انقلاب فرهنگیسلام علیکمهمچنان که استحضار دارید، «تعلل» و «توجیه تراشیِ» دولتِ محترم سبب گردید تا رهبرِ معظمِ انقلاب به طورِ مکرر، مستقیم و عمومی، دربارة سندِ 2030 اظهارنظر کنند و به صورتِ شفاف و قاطع (در بیانات مورخ 17 خرداد 96)، حتی «پذیرش با تحفظ» آن را مغایر با استقلال جمهوری اسلامی ایران بدانند. با این حال، متاسفانه مشاهده می شود اجزای دولت، همچنان از استمرار فرآیند اجرایی سازی سند دفاع کرده و پیگیر آن است.گذشته از این که از تأمّل دربارة مفاد و مضامینِ «ضدّ اسلامی» و «اخلاق ستیزانة» این سند، غفلت شده و «عجولانه» و «در مسیری غیرقانونی» و «بی اطلاعِ شورای عالی انقلاب فرهنگی»، دولت آن را به اجرا نهاد، «اصرار» و «حساسیّتِ» شخصِ رئیس جمهورِ محترم نسبت به اجرای سندِ یاد شده، تعجب برانگیز و سئوال خیز است.مسأله این است که چرا دولتِ محترم، این «اهتمام» و «جدّیّت» را در زمینة تحققِ «سندِ بنیادینِ تحوّل در نظام ِ آموزشی» و سایر اسناد بالادستی در زمینه علم و فرهنگ - که مصوبِ شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به تأییدِ رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است - به خرج نداده و از زمانِ استقرارِ تاکنون، حرکت در راستای آن ها را به «تعویق» انداخته است، اما سندی «بیگانه» و «فرمایشی»، این چنین حساسیّتِ دولت را برانگیخته و کارگروه های گوناگون برای تحققِ آن تشکیل داده است؟!این اندازه «تعصّب» و «حساسیّت» نسبت به سندِ 2030، به هیچ رو، موجه و فهم پذیر نیست و در ذهنِ همه ما، پرسش های اساسی و دغدغه آفرین رویانده است. این اصرار، کار را به آنجا رساند که حتّی در واکنشیِ بی سابقه و ناروا، گزارش های ارائه شده به رهبر معظم انقلاب دربارة این سند، غیرواقعی و نادرست معرفی شد و به این ترتیب، اعتبار و حجیّتِ اظهارنظرِ ایشان نیز به چالش کشیده شد!ما می کوشیم به دولتِ محترم، حُسنِ ظن داشته و با دیدة اغماض به گفته ها و اقداماتِ یاد شده بنگریم، اما اینک پس از آن که نظرِ «قطعی» و «نهاییِ» معظم له مشخص گردیده، و صاحب نظران و عالمانِ بلندمرتبه نیز هم صدا با ایشان، به نقد و نفیِ این سند پرداخته اند، انتظار از جناب عالی این است که در جلسة امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، از دفاع های و توجیه های غیرواقعی نسبت به آن سند پرهیز شده و با دستور جنابعالی رسما اجرای سند 2030 از دستور کار دولت خارج شود.با سپاساسامی امضاکنندگان:دکتر علی آقاپیروز، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ رضا آزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)/دکتر فیروز اصلانی، دانشیار دانشگاه تهران/ دکتر فؤاد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران/ علی الفت پور، پژوهشگر و دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی/ دکتر مسعود اسماعیلی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ مجید ابوالقاسم زاده، مدیر گروه فلسفه جامعه الزهرا/ صفدر الهی، عضو هئیت علمی موسسه پژوهشی امام خمینی(ه)/ دکتر اکرم اسماعیلی، عضو هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهری/ دکتر محسن اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس/ دکتر سیدمجید امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)/ حجت الاسلام مصطفی امینی خواه، مدرس حوزه علمیه قم/ احمد ابوترابی، رئیس دائره المعارف موسسه پژوهشی امام خمینی(ره)/دکتر اکرم باسخا، عضو هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهری/ دکتر ابوالقاسم رحیمی بالویی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ دکتر علی بهادری، دکترای حقوق/ محمدرضا بهمنی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ حجت الاسلام محمدعلی برکتین، استاد عالی حوزه علمیه قم/دکتر عادل پیغامی، دانشیار دانشگاه امام صادق (علیه السلام)/ دکتر کبری پورعبدالله، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)/ دکتر حسن پناهی آزاد، استادیار دانشگاه معارف/دکتریعقوب توکلی، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی/ دکتر لیلا ثمنی، عضو هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهری/مهدی جمشیدی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ حجت الاسلام علی جعفری، مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ دکتر محمد جعفری، دانشیار موسسه پژوهشی امام خمینی (ره)/ دکتر سیدمحمدحسن جواهری، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ دکتر محمدصفر جبرئیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ دکتر فرزاد جهان بین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد/دکتر حامد حاجی حیدری، استادیار دانشگاه تهران/ محمد حقی، پژوهشگر و مدیر انتشارات کتابستان معرفت/ سیدجواد حسینی، مدرس دانشگاه امام صادق(ع)/ دکتر علی حاجی خانی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس/ دکتر محمدحسین زاده، استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه/ دکتر منیر حقخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)/دکتر حسین خزایی، استاد ...

ادامه مطلب  

نامه اساتید حوزه و دانشگاه خطاب به روحانی درباره سند ۲۰۳۰  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از استادان حوزه و اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار خروج سند ۲۰۳۰ از دستور کار دولت شدند.در این نامه که به امضای بالغ بر ۱۲۰ چهره دانشگاهی و فرهنگی رسیده و خطاب به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی نوشته شده، آمده است: انتظار از جناب عالی این است که در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، از دفاع های و توجیه های غیرواقعی نسبت به آن سند پرهیز شده و با دستور جنابعالی رسما اجرای سند ۲۰۳۰ از دستور کار دولت خارج شود. امروز عصر جلسه بررسی سند ۲۰۳۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود.متن این نامه و امضاهای آن، به شرح ذیل است:همچنان که استحضار دارید، «تعلل» و «توجیه تراشیِ» دولت سبب شد تا رهبرِ معظمِ انقلاب به طورِ مکرر، مستقیم و عمومی، درباره سندِ ۲۰۳۰ اظهارنظر کنند و به صورتِ شفاف و قاطع (در بیانات مورخ ۱۷ خرداد ۹۶)، حتی «پذیرش با تحفظ» آن را مغایر با استقلال جمهوری اسلامی ایران بدانند.با این حال، متاسفانه مشاهده می شود اجزای دولت، همچنان از استمرار فرآیند اجرایی سازی سند دفاع کرده و پیگیر آن است. گذشته از این که از تأمّل درباره مفاد و مضامینِ «ضدّ اسلامی» و «اخلاق ستیزانه» این سند، غفلت شده و «عجولانه» و «در مسیری غیرقانونی» و «بی اطلاعِ شورای عالی انقلاب فرهنگی»، دولت آن را به اجرا نهاد، «اصرار» و «حساسیّتِ» شخصِ رئیس جمهورِ نسبت به اجرای سندِ یاد شده، تعجب برانگیز و سئوال خیز است.مسأله این است که چرا دولت، این «اهتمام» و «جدّیّت» را در زمینه تحققِ «سندِ بنیادینِ تحوّل در نظام آموزشی» و سایر اسناد بالادستی در زمینه علم و فرهنگ (که مصوبِ شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به تأییدِ رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است) به خرج نداده و از زمانِ استقرارِ تاکنون، حرکت در راستای آن ها را به «تعویق» انداخته است،اما سندی «بیگانه» و «فرمایشی»، این چنین حساسیّتِ دولت را برانگیخته و کارگروه های گوناگون برای تحققِ آن تشکیل داده است!؟ این اندازه «تعصّب» و «حساسیّت» نسبت به سندِ ۲۰۳۰، به هیچ رو، موجه و فهم پذیر نیست و در ذهنِ همه ما، پرسش های اساسی و دغدغه آفرین رویانده است.این اصرار، کار را به آنجا رساند که حتّی در واکنشیِ بی سابقه و ناروا، گزارش های ارائه شده به رهبر معظم انقلاب درباره این سند، غیرواقعی و نادرست معرفی شد و به این ترتیب، اعتبار و حجیّتِ اظهارنظرِ ایشان نیز به چالش کشیده شد! ما می کوشیم به دولتِ، حُسنِ ظن داشته و با دیده اغماض به گفته ها و اقداماتِ یاد شده بنگریم، اما اینک پس از آن که نظرِ «قطعی» و «نهاییِ» معظم له مشخص شده، و صاحب نظران و عالمانِ بلندمرتبه نیز هم صدا با ایشان، به نقد و نفیِ این سند پرداخته اند، انتظار از جناب عالی این است که در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، از دفاع های و توجیه های غیرواقعی نسبت به آن سند پرهیز شده و با دستور جنابعالی رسما اجرای سند ۲۰۳۰ از دستور کار دولت خارج شود.با سپاساسامی امضاکنندگان:دکتر علی آقاپیروز، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ رضا آزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر فیروز اصلانی، دانشیار دانشگاه تهران/ دکتر فؤاد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران/ علی الفت پور، پژوهشگر و دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی / دکتر مسعود اسماعیلی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ مجید ابوالقاسم زاده، مدیر گروه فلسفه جامعه الزهرا/ صفدر الهی، عضو هئیت علمی موسسه پژوهشی امام خمینی(ه).دکتر اکرم اسماعیلی، عضو هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهری/ دکتر محسن اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس/ دکتر سیدمجید امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) / حجت الاسلام مصطفی امینی خواه، مدرس حوزه علمیه قم/ احمد ابوترابی، رئیس دائره المعارف موسسه پژوهشی امام خمینی(ره).دکتر اکرم باسخا، عضو هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهری/ دکتر ابوالقاسم رحیمی بالویی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ دکتر علی بهادری، دکترای حقوق/ محمدرضا بهمنی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ حجت الاسلام محمدعلی برکتین، استاد عالی حوزه علمیه قم.دکتر عادل پیغامی، دانشیار دانشگاه امام صادق (علیه السلام) / دکتر کبری پورعبدالله، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) / دکتر حسن پناهی آزاد، استادیار دانشگاه معارف، دکتر یعقوب توکلی، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی/ دکتر لیلا ثمنی، عضو هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهری.مهدی جمشیدی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ حجت الاسلام علی جعفری، مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ دکتر محمد جعفری، دانشیار موسسه پژوهشی امام خمینی (ره) / دکتر سیدمحمدحسن جواهری، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ دکتر محمدصفر جبرئیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ دکتر فرزاد جهان بین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد.دکتر حامد حاجی حیدری، استادیار دانشگاه تهران/ محمد حقی، پژوهشگر و مدیر انتشارات کتابستان معرفت/ سیدجواد حسینی، مدرس دانشگاه امام صادق(ع) / دکتر علی حاجی خانی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس/ دکتر محمد حسین زاده، استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه/ دکتر منیر حقخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع).دکتر حسین خزایی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ دکتر علی اعظم خسروی، عضو هیئت علمی دانشگاه ش ...

ادامه مطلب  

سند ۲۰۳۰ از دستور کار دولت خارج شود  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، در این نامه که به امضای بالغ بر 120 چهره دانشگاهی و فرهنگی رسیده، خطاب به حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی تأکید شده است: انتظار از جنابعالی این است که در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی از دفاع ها و توجیه های غیرواقعی نسبت به آن سند پرهیز شده و با دستور جنابعالی رسماً اجرای سند 2030 از دستور کار دولت خارج شود.در این نامه آمده است: همچنان که استحضار دارید، «تعلل» و «توجیه تراشی» دولت محترم سبب گردید تا رهبر معظم انقلاب به طور مکرر، مستقیم و عمومی، درباره سند 2030 اظهارنظر کنند و به صورت شفاف و قاطع (در بیانات مورخ 17 خرداد 96)، حتی «پذیرش با تحفظ» آن را مغایر با استقلال جمهوری اسلامی ایران بدانند.این نامه می افزاید: با این حال متأسفانه مشاهده می شود اجزای دولت، همچنان از استمرار فرآیند اجرایی سازی سند دفاع کرده و پیگیر آن است. گذشته از این که از تأمّل درباره مفاد و مضامین «ضدّاسلامی» و «اخلاق ستیزانه» این سند، غفلت شده و «عجولانه» و «در مسیری غیرقانونی» و «بی اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی»، دولت آن را به اجرا نهاد، «اصرار» و «حساسیّت» شخص رئیس جمهور محترم نسبت به اجرای سند یادشده، تعجب برانگیز و سؤال خیز است.در ادامه این نامه آمده است: مسئله این است که؛ چرا دولت محترم، این «اهتمام» و «جدّیّت» را در زمینه تحقق «سند بنیادین تحوّل در نظام آموزشی» و سایر اسناد بالادستی در زمینه علم و فرهنگ ــ که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به تأیید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است ــ به خرج نداده و از زمان استقرار تاکنون، حرکت در راستای آنها را به «تعویق» انداخته است، اما سندی «بیگانه» و «فرمایشی»، این چنین حساسیّت دولت را برانگیخته و کارگروه های گوناگون را برای تحقق آن تشکیل داده است؟!نامه مذکور می افزاید: این اندازه «تعصّب» و «حساسیّت» نسبت به سند 2030 به هیچ رو موجه و فهم پذیر نیست و در ذهن همه ما، پرسش های اساسی و دغدغه آفرین رویانده است. این اصرار، کار را به آنجا رساند که حتّی در واکنشی بی سابقه و ناروا، گزارش های ارائه شده به رهبر معظم انقلاب درباره این سند، غیرواقعی و نادرست معرفی شد و به این ترتیب، اعتبار و حجیّت اظهارنظر ایشان نیز به چالش کشیده شد!این نامه می افزاید: ما می کوشیم به دولت محترم، حُسن ظن داشته و با دیده اغماض به گفته ها و اقدامات یادشده بنگریم، اما اینک پس از آن که نظر «قطعی» و «نهایی» معظم له مشخص گردیده و صاحب نظران و عالمان بلندمرتبه نیز هم صدا با ایشان، به نقد و نفی این سند پرداخته اند، انتظار از جنابعالی این است که در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، از دفاع های و توجیه های غیرواقعی نسبت به آن سند پرهیز شده و با دستور جنابعالی رسماً اجرای سند 2030 از دستور کار دولت خارج شود.اسامی اساتید امضاکننده:علی آقاپیروز، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ رضا آزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)/ فیروز اصلانی، دانشیار دانشگاه تهران/ فؤاد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران/ علی الفت پور، پژوهشگر و دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی / مسعود اسماعیلی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ مجید ابوالقاسم زاده، مدیر گروه فلسفه جامعة الزهرا(ع)/ صفدر الهی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره)/ اکرم اسماعیلی، عضو هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهری/محسن اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس/ سیدمجید امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)/ حجت الاسلام مصطفی امینی خواه، مدرس حوزه علمیه قم/ احمد ابوترابی، رئیس دائرة المعارف مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره)/اکرم باسخا، عضو هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهری/ ابوالقاسم رحیمی بالویی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/علی بهادری، دکترای حقوق/ محمدرضا بهمنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ حجت الاسلام محمدعلی برکتین، استاد عالی حوزه علمیه قم/ عادل پیغامی، دانشیار دانشگاه امام صادق (علیه السلام)/ دکتر کبری پورعبدالله، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)/ دکتر حسن پناهی آزاد، استادیار دانشگاه معارف/ یعقوب توکلی، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی/ لیلا ثمنی، عضو هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهری/ مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ حجت الاسلام علی جعفری، مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ محمد جعفری، دانشیار موسسه پژوهشی امام خمینی (ره)/ سیدمحمدحسن جواهری، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ محمدصفر جبرئیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ فرزاد جهان بین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد/حامد حاجی حیدری، استادیار دانشگاه تهران/ محمد حقی، پژوهشگر و مدیر انتشارات کتابستان معرفت/ سیدجواد حسینی، مدرس دانشگاه امام صادق(ع)/ دکتر علی حاجی خانی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس/ محمد حسین زاده، استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه/ منیر حق خواه، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)/ حسین خزایی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ علی اعظم خسروی، عضو هی ...

ادامه مطلب  

نسبی گرایی علم؛ ایده ای شوربرانگیز و ویرانگرانه  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، مطلب زیر با عنوان«نسبی گرایی در مورد علم» را ماریا باقرامیان نوشته و زهیر باقری نوع پرست به فارسی ترجمه کرده است.نسبی گرایی معرفتی دیدگاهی است که عنوان می کند مدعاهای مربوط به دانش همواره توسط چهارچوب های مفهومی، فرهنگی و تاریخی به خصوصی محدود می شوند و تنها در نسبت با شرایط تولید آن صحیح یا مشروع هستند. نسبی گرایی در مورد علم، گونه ای از نسبی گرایی معرفتی، مدعی است که دانش علمی محصول شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی به خصوصی است و برخلاف بلندپروازی هایی که دارد نمی تواند عینیت یا جهانی بودنی را که مدعی آن است به دست بیاورد. ادعای نسبی گرایی این است که نظریه های علمی تنها در نسبت با پشتوانه مفهومی و فرهنگی خودشان صحیح یا موجه هستند.نگرش های نسبی گرایانه در مورد علم اغلب به شکل سلبی ، از طریق نپذیرفتن آنچه که می توان «تصور عینی گرایانه از علم» (oc) نامید، عنوان می شوند، به طور خاص نسبی گراها ادعاهای زیر را نمی پذیرند:(oc۱) واقع گرایی علمی: دیدگاهی که بر مبنای آن نظریه های علمی تلاش هایی برای توصیف جهان واحد واقعی هستند – جهانی که مستقل از اندیشه انسان وجود دارد – و همچنین در این دیدگاه یک توصیف صحیح از جهان وجود دارد.(oc۲) جهانی بودن علم: قوانین اصیل علمی در همه زمان ها و مکان ها برقرار، تغییرناپذیر و به لحاظ ارزشی خنثی هستند.(oc۳) روش علمی واحد: چیزی به اسم روش علمی صحیح وجود دارد.(oc۴) استقلال نسبت به زمینه: تمایز سفت و سختی بین زمینه توجیه یک نظریه علمی و زمینه کشف آن وجود دارد. شرایط اجتماعی، اقتصادی، و روانشناختی را که منجر به بروز نظریه علمی می شوند نباید با فرآیندهای روش شناختی که برای توجیه آن نظریه ها به کار می روند اشتباه گرفت.(oc۵) ثابت ماندن معنا: مفاهیم علمی و عبارات نظریه ای معنای ثابت و بدون تغییری دارند. معنای خود را با تغییر نظریه ها حفظ می کنند.(oc۶) همگرایی: دیدگاههای علمی متنوع و به ظاهر غیرقابل جمع در نهایت در یک نظریه منسجم قابل جمع هستند.(oc۷) دانش علمی روز به روز رشد می کند: رشدی ثابت در عمق و گستره دانش ما در هر زمینه ای از علم و پیشرفت در علم وجود دارد که به خاطر چنین رشد روزافزونی ممکن شده است. (باقرامیان، ۲۰۰۴، صص ۱۸۲-۳).گستره ای از نگرانی ها و تکانش های فلسفی موجب نپذیرفتن این هفت تز می شوند. مهم تر این که، نسبی گرایان در مورد علم استدلال می کنند که دانش علمی، همانند همه انواع دانش، به شکل گریزناپذیری تحت تاثیر پرسپکتیو انسانی محلی است و از آنجایی که نمی توانیم از چهارچوب های مفهومی و فرهنگی خود خارج بشویم و جهان را آن چنان که هست مطالعه کنیم، مدعاهای مرتبط به جهانی بودن یا عینیت علم را نمی توان توجیه کرد. علاوه بر این، آنها اشاره می کنند که دوره های تاریخی و فرهنگ های متفاوت استانداردها و پارادایم های گوناگونی برای عقلانیت و تعقل صحیح تولید می کنند، بنابراین، معیاری ناتاریخی برای داوری بین این پرسپکتیوهای متفاوت موجود نیست. همچنین یکی از انگیزه های نسبی گرایی در مورد علم، اغلب با بی اعتمادی به تاثیرهای سیاسی و اقتصادی علم تشویق می شود. به علم به عنوان نهادی سرکوبگر نگریسته می شود که منافع گروه های مسلط اقتصادی و فرهنگی را تامین می کند و نظرات مخالف، به خصوص نظرات زنان و افراد غیرغربی را به حاشیه می راند. در دهه های اخیر نگرش های نسبی گرایانه توسط جامعه شناسان علم، برخی معرفت شناسان فمینیستی و پست مدرنیست ها مطرح شده و مورد دفاع قرار گرفته اند.جامعه شناسی علمبرنامه سخت (the strong programme)، که به برخی از جامعه شناسان علم -به طور خاص بری بارنز و دیوید بلور - در ادینبورگ نسبت داده می شود، و به اصطلاح «مطالعات علم» که تحت تاثیر برونو لاتور و دیگر سازه گرایان است از رویکردهای نسبی گرایانه جلودار در مورد علم هستند. از نظر سازه گرایی اجتماعی جامعه شناسان علم، فکت های علمی، و حتی واقعیت – یا آنچه ما «جهان» می نامیم با ابژه هایش، مقوله هایش، ویژگی هایش و مقولاتش – جایی آن بیرون، در انتظار کشف شدن توسط دانشمندان نیستند، بلکه از طریق فرآیندهای هنجارمحور تعاملی و فعالیت هایی مانند مذاکره، تفسیر و دست کاری اطلاعات (علاوه بر پیشرفت های فرصت طلبانه و تصادفی) ساخته می شوند. کشفیات علمی و دانش نظری محصول هنجارها و اعمال اجتماعی هستند و توسط پروژه هایی که اهمیت سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی دارند هدایت می شوند. همانطور که لاتور و وولگار در کتاب تاثیرگذار خود «زندگی آزمایشگاه: ساخت فکت های علمی» عنوان می کنند «نکته ای که می خواهیم بر آن تاکید کنیم این است که «آن بیرون بودن» نتیجه فعالیت علمی است و نه علت آن» (۱۹۷۹:۱۸۰). هرچند وجود جهان یا واقعیتی مستقل از ما محل بحث نیست، آنها تاکید دارند که که به اصطلاح «فکت های علمی» یا ابژه هایی که دانشمندان مطالعه می کنند، به عنوان مثال ذرات ریزاتمی، از فعالیت های اجتماعی و مفهومی بروز پیدا می کنند؛ در زمینه فعالیت آزمایشگاهی، و توسط این فعالیت ها تعیَن پیدا می کنند (عنوان فرعی کتاب هم به همین خاطر است).رویکرد سازه گرایانه شبیه نظرات نلسون گودمن است، او بر این باور بود که در علم، همانند هنر، درگیر عمل «جهان-سازی» هستیم. ما با انتخاب و کنار هم قرار دادن ستاره های به خصوصی به جای دیگرِ ستارگان، صور فلکی را می سازیم، و ستاره ها و سیاره ها را با کشیدن مرزهای به خصوصی به جای دیگرِ مرزها می سازیم. گودمن مدعی است هیچ چیزی در طبیعت وجود ندارد که تحکم کند که آسمان را باید با صورفلکی یا دیگر ابژه ها شکل بدهیم. لاتور به روشی مشابه استدلال می کند که باکتری ها از طریق فعالیت های دانشمندان سده نوزدهمی «ابداع» شدند، و آن طور که به شکل متداول تصور می شود کشف نشده بودند. رویکرد سازه گرایانه دانش علمی را تا بدان جایی نسبی می کند که دلالت آن این می شود که شرایط مفهومی و اجتماعی متفاوت می توانند به ساختن سیستم های دانش متفاوت بینجامند؛ چرا که محصولات علم «ساخته های مختص به یک زمینه هستند و نشان احتمالات آن زمینه و ساختار علایق فرآیندی را که از طریق آن ساخته می شوند حمل می کنند» (کنور ستینا ۱۹۸۱: ۲۲۶).پرسپکتیو جامعه شناختی در مورد علم، معیار تصحیحی مفیدی درباره فهم زمینه زدایی شده از علم که در ابتدای سده بیستم توسط پوزیتیویست های منطقی و دیگر فیلسوفان تحلیلی ترویج می شد است. بدون شک صحیح است که علم یک فعالیت اجتماعی است و دانشمندان از هنجارها و فرآیندهایی که توسط و از طریق فعالیت هایشان مشخص می شوند پیروی می کنند؛ از این نظر، فعالیت های اجتماع دانشمندان نشانه تفکر گروهی آنها را دارد. همچنین آگاه بودن از ماهیت توافقی فعالیت علمی و توجه داشتن به ارتباط بین علم و دیگر ابعاد زندگی ما – سیاست و اقتصاد به طور خاص - مفید است. ولی هیچ یک از این اعطای امتیازها به جامعه شناسان علم نباید ما را مجبور کند که از این مشاهدهات غیرمناقشه برانگیز درباره فرآیندهایی که در کاوش علمی وجود دارند به این نتیجه شگفت انگیز برسیم که آنچه که دانشمندان کشف می کنند یا مورد بررسی قرار می دهند صرفا سازه های اجتماعی هستند.معرفت شناسی فمینیستی و تفسیرهای نسبی گرایانه از علممعرفت شناسان فمینیست هم نسبت به ارزش هر رویکردی به دانش که شرایط اجتماعی و فردی تولید را نادیده بگیرد بدبین هستند. از نظر معرفت شناسان فمینیست، تاریخ فلسفه و علم نشان می دهد که سوژه معرفتی که فرض بر این است که جهانی و عام است در واقع مرد سفیدپوست ثروتمند است و آنچه تحت عنوان دانش علمی شناخته می شود ماهیتا مردانه و مردمحور است. شاخه رادیکال تر معرفت شناسی فمینیستی ایده آل عینیت در علم را به طور کلی رد می کند، و این ایده را به عنوان ایده ای که نامنسجم، غیرقابل دسترس، و نامطلوب است معرفی می کند. این شاخه استدلال می کند که جانبداری مردانه صرفا مسئله اشتباه فکری یا ایمان بد نیست؛ بلکه خود ایده عینیت ابداع فیلسوفان و دانشمندان مذکر است و از این رو نشانی سازندگان خود را با خود دارد. طی آنچه «روش علمی» نامیده می شود و در به کارگیری آن، دیدگاه ها و تجربیات زنان جدی گرفته نشده و اغلب نظرات آنها، تحت عنوان «ذهنی»، «شهودی»، «غیرعقلانی»، «غیرمنطقی»، «احساسی» و غیره مورد بی توجهی قرار داده می شود. بنابراین، علم از دست یافتن به مدعای جهانی بودن و خنثی بودن خود باز می ماند.معرفت شناسان فمینیست، همانند سازه گرایان اجتماعی، اغلب مشروعیت تمایز بین زمینه کشف و زمینه توجیه را زیر سوال می برند و مدعی هستند که این به اصطلاح فضیلت های معرفتی «خنثیِ» عینیت و عقلانیت که به عنوان اجزا ضروری روش علمی در نظر گرفته می شوند، اغلب وسیله ای برای تقویت منافع مردسالارانه به قیمت از بین بردن منافع زنان و گروه های محروم هستند (آنتونی ۱۹۹۳: ۲۰۶). برخی از معرفت شناسان فمینیست حتی فراتر می روند و استدلال می کنند که بین تجارب اجتماعی، احساسی و شناختی زنان و مردان از جهان تفاوت بنیادین وجود دارد، و بنابراین ایده آل تصور خنثی و جهانی عقلانیت بی اساس است. اِوِلین فاکس کلر بدین شکل این مسئله را بیان می کند: «مطالعات اخیر در تاریخ و فلسفه علم به ارزشیابی مجددی انجامیده که تایید می کند که اهداف، روش ها، نظریه ها، و حتی اطلاعات واقعی علم در طبیعت نگاشته نشده اند؛ همه اینها تحت تاثیر نیروهای اجتماعی هستند» (۱۹۹۰:۱۵). نیروهای متفاوت اجتماعی روش ها و نظریه های متفاوتی به ما ارائه می کنند، بنابراین هم در فعالیت علمی و در ساخت نظریه دانش خود باید فرد، جزییات اجتماعی و تاریخی سوژه های دانش را در گونه های متنوع آن در نظر بگیریم، و به سابجکتیویتی را احترامی که لایقش است بگذاریم. ادعای اصلی، همانند سازه گرایان اجتماعی، این است که «دانش سازه ای است که توسط عاملان شناختی درون فعالیت های اجتماعی تولید شده» و این فعالیت ها ممکن است بین گروه های اجتماعی مختلف تفاوت داشته باشد (کد ۱۹۹۳:۱۵). اگر همه دانش، که شامل دانش علمی نیز می شود، پرسپکتیوی است و تحت تاثیر زمینه تولیدش است، بنابراین ارزیابی آن هم زمینه ای خواهد بود. این ادعا چنین است که دانش زنانه، همانند دانش مردانه، قلمرو توجیه خودش را دارد؛ بنابراین، دانش علمی نسبت به جنسیت نسبی در نظر گرفته می شود، که خود جنسیت نیز سازه ای اجتماعی است و مقوله ای طبیعی نیست.برای بسیاری از معرفت شناسان فمینیست، نسبی گرایی به عنوان موثرترین دفاع علیه تحمیل یکسانی جهانی است؛ یک شعار جنگی علیه امپریالیسم سرکوبگر جهان بینی علم غربی و ادعای بهره مندان که خودشان و فقط خودشان به «تنها داستان حقیقی» دسترسی دارند. اما چنین استراتژی ای خطر به حاشیه راندن زنان را دارد. استدلال کردن برای قلمروی زنانه ی دانش و علاوه بر آن، این قلمرو را سابجکتیو، نامنطقی و حکمرانی نشده توسط هنجارهای عقلانیت معرفی کردن صرفا استریوتایپ هایی را که مدت ها علیه زنان وجود داشته تایید می کنیم و همان مرزها و تعصباتی را که فمینیست ها ابتدا می خواستند از بین ببرند تثبیت می کند.نسبی گرایی پست مدرنیست و علمنگرش های نسبی گرایانه پست مدرن به علم از آثار فیلسوفان پساساختارگرای فرانسوی مانند ژاک دریدا، ژان لیوتار و به طور خاص میشل فوکو الهام می گیرند. فیلسوفان پست مدرن و پیروان آنها در مطالعات علم، مدعی هستند که این به اصطلاح «ابزار علم» - دلیل، منطق و عقلانیت – ابزار تسلط فرهنگی و سیاسی هستند: آنها نه تنها حامل روابط قدرت موجود در جامعه هستند و آن را بازتولید می کنند، بلکه همچنین ابزار فکری برای بقای آنها هستند. از نظر فوکو، تحلیل تاریخی عقل و دانش نشان می دهد که «همه دانش بر مبنای بی عدالتی بنا نهاده شده (که هیچ چیز منصفانه و درستی، حتی در عمل دانستن در رابطه با حقیقت یا بنیانی برای حقیقت وجود ندارد) و غریزه موجود برای کسب دانش مخرب است» (۱۹۷۰:۱۶۰).فوکو بر این باور است که هر دوره تاریخی، با نظم اقتصادی و سیاسی متمایز خود، ادعایی به قدرت را مطرح می کند، و به این وسیله ادعایی به دانش و حقیقت را نیز مطرح می کند. به عنوان مثال، رنسانس، دوران کلاسیسیسم (سده های هفده و هجده) و دوران مدرن (سده های نوزده و بیست) به عنوان دوره های کلیدی تاریخی با مفاهیم متنوعی از دانش، یا اپیستمه، حقایق و الزامات اخلاقی خود را تولید کرده اند. مفاهیم حقیقت بر اساس این اپیستمه هایی که به لحاظ تاریخی تعین پیدا می کنند تغییر می کنند، که برای افرادی که با این اپیستمه ها کار می کنند دیدگاه هایی ضمنی ولی متمایز درباره «نظم» یا رابطه بین چیزها فراهم می کنند. به عنوان مثال، رنسانس بر رابطه شباهت تاکید می کرد، در حالی که دوران کلاسیسیسم به رابطه هویت اولویت می بخشید (به فوکو ۱۹۷۰ مراجعه کنید). علاقه پروژه روشنگری به عقل و عقلانیت و تاکید متعاقب آن بر روش علمی به عنوان امن ترین روش به دست آوردن دانش عینی، زمینه بروز علم مدرن را فراهم کرد، ولی قدرت مدعاهایش در نسبت با نگرش های قبل از آن جهانی تر نیستند. علم و به طور خاص علوم اجتماعی ابزاری برای کنترل اجتماعی است تا حدی که حتی بنیان آن از اعمال قدرت سیاسی و اجتماعی تفکیک ناپذیر است. برای فوکو، همانند معرفت شناسان فمینیست، نپذیرفتن هنجارهای غالب عینیت، حقیقت و عقل مشارکت در اکتیویسم سیاسی و نه یک رویکرد عقلانی خنثی است. بنابراین، نسبی گرایی، همانقدر که تصوری به خصوص از چگونه کار کردن علم است، ایدئولوژی سیاسی رهایی بخشی ای هم است.پست مدرنیسم به برخی از ادعاهای نسبی گرایانه افراطی در مورد علم شدت بخشیده است. بحث های داغ در مورد این مسائل با چاپ «شوخی فریب دهنده سوکال» و «جنگ های علم» متعاقب آن (به کتاب سوکال و بریکمون ۱۹۹۸ مراجعه کنید) شکل جدیدی به خود گرفت. هرچند این مناظره ها همچنان ادامه دارند، ولی به نظر می رسد از شدت آنها کاسته شده است.به رغم برخی تفاوت های مهم در رویکردها و نقاط تاکیدشان، پست مدرنیست ها، معرفت شناسان فمینیست، و جامعه شناسان علم در نپذیرفتن این دیدگاه که نظریه ها و روش شناسی های علمی را می توان از زمینه اجتماعی سیاسی آنها جدا کرد متحد هستند. با انکار این مبنای کلیدیِ تصور عینی گرایانه از علم ([span dir='ltr']oc۴ ) در ابتدای نوشته، نپذیرفتن oc ۱-۳ بلافاصله در ادامه آن اتفاق خواهد افتاد. اگر روش های علمی با شرایط مسلط سیاسی و اجتماعی هدایت می شوند یا حتی تعیین می شوند، آنگاه با توجه به تنوع این شرایط oc۳ یا باور به وجود روش شناسی منحصرا صحیح در علم غیرقابل دفاع خواهد بود. علاوه بر این، اگر نظریه های سیاسی از محدودیت های زمان و مکان خود رها نیستند، آنگاه نمی توانند جهانی باشند (oc۲). رئالیسم علمی یا oc۱ هم سست خواهد شد چرا که جهانی که به لحاظ اجتماعی ساخته شده است نمی تواند به راحتی با جهان مستقل از ذهن رئالیست های علمی یکسان در نظر گرفته شود.تعین ناقص و پیامدهای آنبخش زیادی از الهام بخشی فلسفی در پس نسبی گرایی در مورد علم، از پست مدرنیسم فرانسوی نمی آید بلکه از تز تعین ناقض نظریه به وسیله داده های دوهم-کواین و تز قیاس ناپذیری کوهن-فایرآبند می آید.تز تعین ناقص نظریه های علمی ادعایی در مورد رابطه بین نظریه ها و داده ها یا شواهدی که به نفع آنها ارائه می شوند است. ادعای این تز این است که شواهد، تعین ناقصی از نظریه ارائه می دهد مادامی به شکلی انحصاری تضمینی برای پذیرفتن آن یا اثباتی برای صحیح بودن آن فراهم نکند. از آنجایی که مجموعه ای واحد از داده های تجربی می تواند از بیش از یک نظریه حمایت کند، فرضیه های رقیب نیز ممکن است به همان اندازه با همان مجموعه مشاهدات موجه باشد یا به شکلی برابر با مجموعه یکسانی از شواهد قابل جمع باشد. به تعبیر کواین «نظریه های فیزیکی ممکن است با یکدیگر در تعارض باشند ولی با همه داده های ممکن حتی در گسترده ترین معنای ممکن قابل جمع باشد. در یک کلام آنها می توانند به لحاظ منطقی قابل جمع نباشند ولی به لحاظ تجربی هم ارز باشند» (۱۹۷۰:۱۷۹).آنچه «تز تعین ناقص نظریه به وسیله داده های دوهم-کواین» نامیده می شود این ادعای شدیدتر را هم می کند که چون در علم تنها با کمک فرضیه های کمکی می توانیم تصمیم بگیریم که یک مجموعه مشخص از پیامدهای مشاهده ای از یک نظریه منتج می شوند، برای هر نظریه ای همیشه ممکن است که به همراه یک فرضیه کمکی مناسب، تمام داده ها و نتایج تجربی لگام گسیخته را در خود جا دهد. بنابراین، کواین در سخنان رادیکال تر خود در «دو دگمای تجربه گرایی» مدعی است که به عنوان نتیجه تعین ناقص دانشمندان می توانند هر نظریه علمی را فارغ از هر اتفاقی حفظ کنند، یا به عبارت دقیق تر «هر گزاره ای می تواند فارغ از هر اتفاقی صحیح باشد، اگر جاهای دیگر سیستم خود را به اندازه کافی با آن سازگار کنیم» (۱۹۵۳:۴۳).تفسیرهای ضدعقلانی و نسبی گرایانه زیادی از تز کواین وجود دارد. به عنوان مثال، لری لودن (۱۹۹۰) کواین را اینچنین تفسیر می کند که کواین هر گونه پایه و اساس عقلانی را برای ترجیح یک نظریه به نظریه دیگر، زمانی که همه نظریه های در حال رقابت با مشاهدات سازگار هستند، رد می کند. از طرف دیگر، پل فایرآبند از تز تعین ناقص برای دفاع از «نسبی گرایی دموکراتیک» خود بهره می برد – دیدگاهی که جوامع متفاوت ممکن است به جهان به روش های مختلفی بنگرند و چیزهای متفاوتی را پذیرفتنی بیابند (۱۹۸۷:۵۹). بر اساس نسبی گرایی دموکراتیک او «برای هر گزاره، نظریه یا دیدگاهی که وجود دلایل خوب برای باور به درست بودن آن در دست است، استدلال هایی وجود دارد ...

ادامه مطلب  

آینده نوعروس در کارگاه شیطانی بر باد رفت!  

درخواست حذف این مطلب
نوعروس جوان که به عنوان کارگر در یک کارگاه زیرزمینی تولید پوشاک کار می کرد با طرح شکایتی در دادگاه کیفری استان البرز پرده از اسرار یک ماجرای شیطانی در خلوت کارگاه برداشت.او فاش کرد که چگونه هدف هجوم ناگهانی و آزار و اذیت کارفرمایش قرار گرفته است.به گزارش «شیعه نیوز» نوعرو ...

ادامه مطلب